AQUA NOR 2003 HALL F STAND NR. 529

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AQUA NOR 2003 HALL F STAND NR. 529"

Transkript

1 P R O G R A M HAVBRUKSREGIONEN HORDALAND OG SOGN & FJORDANE AQUA NOR 2003 HALL F STAND NR. 529 Tirsdag 12/8 Kl ÅPNING AV FELLESSTAND Kl MOTTAKELSE OG SMAKSPRØVER FRA SJØMATBAREN V/Fylkesordfører Gisle Handeland Hordaland Fylke, Fylkesordfører Nils R. Sandal, Sogn & Fjordane Fylke, Byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen, Bergen Kommune Onsdag 13/8 Kl SERVERING AV POLITISK FISKESUPPE Kl ÅPEN DEBATT- Rammevilkårene for verdiskaping til hinder eller hjelp? Debatt med innledere fra næringen, kompetansemiljøer og politikere Debattleder: Nils Torsvik, Redaktør Fiskaren Debattinnledere: Ola Braanaas, Firda Mangement Yves Bastien, Lessons learned from the public debate on aquaculture in Canada,The Aquaculture Commissioner of Canada Sveinund Sandvik, Styreleder Vest Norges Havbrukslag Audun Wiborg, Leder for marine ressursgruppen Bergen Heidi Grande Røys, Stortingspolitiker, SV Åpen mic Torsdag 14/8 Kl SEMINAR; MARINE ARTER I OPPDRETT Produksjon av kvalitetsskjell: Førsteamanuensis Peter Hovgaard, Høgskolen i Sogn & Fjordane Yngel og settefiskproduksjon av oppdrettstorsk: Halvard Hovland, Havlandet Marin Yngel AS Kveiteoppdrett - kunnskapskrevende vei til en flatfisk middag: Karin Pittman, Førsteamanuensis, Universitetet i Bergen Oppdrett av steinbit i sørnorske fjorder: Amanuensis Helge Hustveit Høgskolen i Sogn & Fjordane INNOVASJON OG VERDISKAPNING FORSKNING INDUSTRI F I N A N S Vi inviterer alle til å besøke vår stand. Her får du servert smaksprøver av fisk og skalldyr, samt informasjon om havbruksnæringen! SOGN OG FJORDANE HORDALAND FYLKESKOMMUNE FYLKESKOMMUNE M A R K E D

2 Fiskeriforum Vest Utstillere på Hordaland og Sogn & Fjordane Fellesstand Aqua Nor Sagafjord Sea Farm AS PB 600, 5403 Stord Tel: Aqua Technology PB 854, 5405 Stord Tel: E-post: 2. Akvator PB Stord Tel: E-post: Web: 3. Florø Havn PB 17, 6901 Florø Tel: E-post: Web: 3. Coast Innovation AS Måløy 6914 Svanøybukt Tel: E-post: Web: 4. Scalpro 5337 Rong Tel: E-post: 5. Kollsnes næringspark PB Bergen Tel: E-post: Web: 6. Stad Pipe 6750 Stadlandet Tel: E-post: Web: 7. Unik Filtersystem PB 53, 5201 Os Tel: E-post: Web: 8. Coast seafood PB 130, 6701 Måløy Tel: E-post: Web: 9. Mercatus PB 492, 6901 Florø Tel: E-post: Web: 10. Intentia Norge AS PB 2342 Solheimsviken 5824 Bergen Tel: E-post: Web: 11. Segel AS Gjerdevegen Nordfjordeid Tel: E-post: Web: 11. InMedia Øyane Nordfjordeid Tel: E-post: Web: 12. Biosense Laboratories Thormøhlensgt Bergen Tel: E-post: Web: 13. Forinnova AS Thormøhlensgt Bergen Tel: E-post: Web: 14. Høgskolen i Sogn & Fjordane PB 133, 6851 Sogndal Tel: E-post: Web: 15. ILAB Thormøhlensgate Beregn Tel: E-post: Web: 15. Protevs AS Thormøhlensgt Bergen Tel: E-post: Web: 16. Institutt for Fiskeriog Marinbiologi Thormøhlensgt Bergen Tel: E-post: Web: 17.Thommessen Krefting Greve Lund Strandgaten Bergen Tel: E-post: 18. Havlandet Marine Yngel PB 323, 6901 Florø Tel: E-post: 19. Sparebanken Sogn & Fjordane PB 113, 6801 Førde Tel: E-post: Web: 20. Solås Plast 6958 Sørbøvåg Tel: E-post: Web: 21. Høyskolen i Bergen PB 7030, 5020 Bergen Tel: E-post: Web: Vestnorsk Havbrukslag FHL havbruksavd. Sør&Vest, Norge Bontelabo Bergen Tel: E-post: Web: Norsk Sjømatsenter Bontelabo Bergen Tel: E-post: Web:

3 Standsoversikt 1 SCENE 9 2 PUBLIKUM STÅBORD SJØMATBAR 16 KJØKKEN KONFERANSE Fiskeriforum Vest Stiftelsen Fiskeriforum Vest arbeider for å styrke og videreutvikle fiskerinæringen i Vestlandsregionen. Fiskeriforum Vest er en pådriver både nasjonalt og internasjonalt i saker innenfor vekst, utvikling, nyskaping, samarbeid og informasjonsutveksling som angår fiskerinæringen i landsdelen. Fiskeriforum Vest er et forum for kontakt og samarbeid mellom alle aktørene innen næringen herunder bl.a. fiskeri-, fiskeindustri- og oppdrettsvirksomheter, utstyrsprodusenter, transportører, forsknings- og utdanningsinstitusjoner, politiske organ, finansieringsinstitusjoner og myndigheter. Fiskeriforum Vest er policyorgan til Bergen Kommune. Stiftelsen Fiskeriforum Vest har i dag 94 medlemmer blant fiskebåteiere, fiskeribedrifter, organisasjoner, kommuner og finansinstitusjoner i Vestlandsregionen. Stiftelsen Fiskeriforum Vest har i 2002 fått driftstilskudd fra Hordaland Fylkeskommune og Bergen Kommune. Foruten initiativet til fellesprofilering under Aqua Nor har Fiskeriforum Vest stått/står bak følgende: Etableringen av den nasjonale kompetanseorganisasjonen Norsk Sjømatsenter Initieringen av det nasjonale torskenettverket Sats på torsk Etableringen av arrangementene under Sjømat for alle Fiskerifaglige temamøter Næringspresentasjoner Technical visits Fiskerifaglige studiereiser for næringen og organisasjoner

4 Midt i matfatet Tre kvarter fra Flesland i Øygarden mot Hjeltefjorden, finner du 1600 dekar tilrettelagte industritomter med gass, dypvannskai og gode havneforhold. Hordaland er Norges ledende oppdrettsfylke hvor alle aktører i verdikjeden er til stede. Her finner du plass, råstoff, gass, energi, infrastruktur og synergier. Etablerte bedrifter hittil Naturgass Vest General Electric Energy Norway Nutreco/Cod Culture Norway BKK West Team Kontakt oss for nyetablering eller flytting. AS Kollsnes Næringspark Solheimsgaten 9, 5020 Bergen NATURGASSPARKEN Dyrkingsvann fra dyrkingstank Vasker for levendefôr Dyrking av levendefôr i industriell skala, for oppdrett av torsk og andre marine arter, har funnet sin løsning. Unik Filtersystemer leverer nå et system som vil effektivisere vasking og konsentrasjon av hjuldyr. Unik Filtersystem sin vasker for levendefôr baserer seg på bedriftens tradisjonelle hjulfiltere. Disse fjerner partikler og ytterligere oppkonsentrerer fôret slik at det kan taes ut i batch. Referansebedrifter er Norsk Marin Yngel og Saga Seafood som bekrefter skånsom behandling, og god utskifting av vannmassene, oppkonsentrerering på ganger og at prosessen er rask og stabil og er selvregulerende. Byggemål: Lengde (trinn 2): 140 cm Bredde (trinn 2): 131 cm Bredde (trinn 1): 40 cm Lengde over all: 1 71cm Vaskeriet kan tilpasses automatisk drift og integreres i styringsprogrammer. Unik filtersystem A/S Boks Os tlf: (+47) fax:(+47)

5 Havbruksutdanningen ved UiB: Nye grader og nye former Mest omfattende Fra høsten har UiB et eget Bachelorprogram i Havbruksbiologi. Innpasning fra høgskolene og andre læresteder blir smidigere. Studiet omfatter bl.a. grunnleggende biologi, fysiologi, fiskeernæring, havbruksbiologi, lovverk og forvaltning, praksisperiode, samt etikk og velferd hos akvatiske organismer. Programmet gir en solid bakgrunn i oppdrettsbiologi og danner grunnlag for opptak til flere Masterprogrammer ved norske og utenlandske universiteter. Bachelor i Havbruksbiologi går også i store trekk parallelt med profesjonsstudiet i fiskehelse. Master i havbruksbiologi består av tre studieretninger: - Generell havbruksbiologi (tidligere hovedfag i akvakultur) - Ernæring hos akvatiske organismer - Kvalitet og foredling av sjømat For alle studieretningene legges det vekt på en allsidig bakgrunn med hovedvekt på fysiologi, ernæring og cellebiologi, med innslag av praksis i henhold til næringens ønsker og behov. Som følger av den nye kvalitetsreformen er det mulighet for en differensiering i Mastergraden etter ønske om videre forskning eller karriere i næringen. Oppgavene er på dagsaktuelle problemstillinger for nye eller etablerte arter i oppdrett. En oversikt over studentenes videre karriere viser at etter endt studie går ca 45 % av studentene våre inn i forskning, ca 45 % begynner i næringslivet (en økning de senere år), mens ca 10 % får jobb innen undervisning og forvaltning. Foto: Johan Andreassen Med den nye universitetsreformen kan havbruksnæringen forvente seg kandidater som har en internasjonal grad (3-årig Bachelor, eller 5-årig Master), og som har gjennomført et studieprogram på høyt kvalitetsnivå internasjonalt. Kandidatene vil også ha internasjonal erfaring etter opphold ved universiteter i fortrinnsvis Europa, Nord- eller Sør- Amerika. Gjennom studiet lærer kandidatene å arbeide selvstendig og i team, samt at de har trening i å presentere saker for andre. Sist men ikke minst har de praktisk erfaring fra næringen. Fra og med høsten 2003 er det mulig å ta Bachelorgrad i Havbruksbiologi ved Universitetet i Bergen (UiB).Tilbudet på havbruksrelaterte program Master-nivå (tidligere hovedfag) utvides til hele 4 studieprogram. Samtidig innføres det ny gradsstruktur, nytt karaktersystem (A-F) og nye pedagogiske opplegg. For å få godkjent utdannelsen innen havbruk ved UiB er det nå bl.a. et krav om gjennomført praksisperiode. Studenter som tar profesjonsstudiet Master i Fiskehelse får den lovbeskyttede tittelen Fiskehelsebiolog (Aquamedicine biologist). Fiskehelsebiolog er sidestilt med tittelen veterinær i norsk lovverk og kandidater som har fått tildelt tittelen har samme rettigheter som veterinærer når det gjeld å behandle sykdom i havbruksnæringa. Programmet skal tilfredsstille de krav som settes til autorisasjon som fiskehelsebiolog, og det stilles derfor strenge krav til studiets innhold og de fleste elementer i studieplanen er derfor obligatorisk. Gjennom nettbaserte fjernstudier på Havbruksuniversitetet.no, ønsker UiB og samarbeidende institusjoner/organisasjoner å tilby havbruksnæringen relevant og fleksibelt tilrettelagt videreutdanning. Denne undervisning blir gitt gjennom nettstudie eller kombinert undervisning. Fjernundervisningen ved UIB har vært en suksess gjennom flere år, siden 1998 har ca. 160 personer fra næringen fulgt kurset i generell akvakultur.tilbudet er de par siste årene blitt utvidet med ytterlig 8 kurs som vi har store forventninger til. Samarbeidspartnere Bergensregionen er et nasjonalt sentrum for forskning, forvaltning og bedrifter med tilknytning til Havbruksnæringen. Universitet i Bergen har etabler samarbeid med bl.a. Havforskningsinstituttet, Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning, Fiskeridirektoratet, Norsk sjømatsenter,veterinærinstituttet, Høgskolene i Bergen, Sogn og Fjordane og Bodø samt en rekke bedrifter i oppdrettsnæringen.

6 PROSJEKTERING OG MONTERING AV: VANN OG AVLØPSLEDNINGER PRODUKSJON AV DELER I PE SJØLEDNINGER FILTER Stadlandet - Tlf.: fax

7 - Velkommen til Sjømatbar! Det skal ikke mangle på matglede og gode smaksopplevelser på Hordaland og Sogn og Fjordane sin fellesstand under Aqua Nor. Kjøkkensjef Fredrik Hald og en medkokk kommer til å servere sjømat fra tidlig morgen til sent på kvelden. - Sjømatbar er skikkelig gøy med fart og spenning.vi har laget klar menyer for hver dag, men kommer selvfølgelig også til å improvisere etter hvert, sier Hald. Kokkene kommer til å ha nok å henge fingrene i under messen. - Vi kommer til å lage i hvert fall 1500 smaksprøver hver dag! Dermed burde det være nok til alle. Hald driver til daglig restauranten Lucullus på Neptun hotell, og ble kåret til Årets kjøkkensjef i I tillegg er han styremedlem og matfaglig ansvarlig på Norsk Sjømatsenter. Han har jobbet mye med fiskerinæringen og stått i bresjen for høy kvalitet på råvarer. Han har laget mat og holdt kurs til over 6000 mennesker de siste årene på Norsk Sjømatsenter. Hald har en helt klar oppfordring til alle som jobber innen fiskerinæringen: - Det er viktig at de spiser mye sjømat, og særlig av det de produserer selv. Dermed øker interessen for og innsikten i deres produkter. Det er på denne måten vi kan få frem og opprettholde den beste kvaliteten på råvarene, avslutter han. I år kommer Hald til å konsentrere seg om mellom 10 og 15 råvarer. Særlig kommer Hald til å bruke mye oppdrettsvarer som laks, ørret, skjell og selvfølgelig torsk. De kommer til å bli tilberedt på mange ofrskjellige måter. - Det blir mye stekt oppdrettstorsk, røper han. Hald har jobbet med mye med oppdrettstorsk. De siste fem årene har han fulgt med og vært med på utviklingen av denne råvaren. Og han blir bare mer og mer fornøyd. - Nå er kvaliteten blitt veldig bra. Det som er spesielt fascinerende med oppdrettstorsken er at kvaliteten varierer på samme måte som for villtorsken. Det synes jeg er positivt, for det innebærer bare at man må bruke ulike tilberedeningsmetoder. Man må ta det som en utfordring, sier han. Hald har lang erfaring fra matfestivaler generelt og sjømatfestivaler spesielt. - Folk synes det er gøy med sjømatbar, og mange får seg en overraskelse og to. Ikke minst har rå fisk slått veldig positivt ut. Det er ikke så ofte vi nordmenn spiser det. En annen ting som også overrasker folk, er hvor enkelt og fort gjort det er å tilberde sjømat. - Vi står i et åpent kjøkken hvor folk kan følge med på hele tilberednigsfasen. Og det tar jo ikke lange tiden før maten er på bordet.

8 ;oktangruppen Utfordreren må alltid være mer sulten. Oktan er i dag det kommunikasjonshuset som vokser raskest i landet. Det er fint. Men for oss er det enda finere at kundene våre vokser og at vi sammen kan kjøre salget til himmels. For oss er det bare resultatene som teller. Kanskje fordi vi som utfordrer er mer sulten på suksess. Det er kanskje du også? - ring ;oktanpublicis ;oktantraffic ;oktanbasic ;oktansydvest

9 Torsken i fokus! - Det går bedre og bedre for hvert år, og nå tjener vi penger, sier Karl Petter Myklebust fornøyd. Han mener at det strengt tatt ikke er noen annen hemmelighet bak suksessen enn hardt arbeid. - Vi satser 100 prosent. Det er eneste løsning for å klare seg i markedet. Økende produksjon Oppdrettstorsken fra Nærøysund Matifisk har vært i oppdrett side den ble født, og er vokst opp under gode forhold. Lokaliteten på anleggene er valgt ut fra riktig strø-, dybde- og vindeksponering. Dessuten sørger erfarne røktere for god oppfølging. I 2002 produserte de ca 150 tonn matfisk. Prognosenn for 2003 er 300 tonn, og det forventes en ytterligere økning til ca 500 tonn i Økningen skyldes av vi har god tilgang på yngel, i tillegg til at vi satte i gang et nytt anlegg nå i vår, forteller Myklebust. For å sikre stabil yngeltilgang ble datterselskapet Nærøy Marine Yngel AS etablert i Anlegget har årstidsuavhengig rogntilgang med stamfiskanlegg, klekkeri og levende fôrproduksjon. Samarbeid Bortimot 70 prosent av fisken eksporteres til Europa. Der blir den brukt i restauranter og i butikker. - Resten er går til det norske markedet. Også her går det til både restauranter og til ferskvaredisken i butikker. - Det er bare en ting som gjelder - det er å sette fisken og kvaliteten på den i fokus, sier Karl Petter Myklebust. Han er daglig leder for Nærøysund Matfisk AS. Nærøysund Matfisk AS er lokalisert vest for Florø. Bedriften har helt siden tidlig på 1990-tallet produsert oppdrettstorsk, og er i dag en av de fremste bedriftene på dette feltet i Norge. Myklebust har opp gjennom årene levert mange vareprøver til restauranter, kokker og Norsk Sjømatsenter. - Mange kokker har tilberedt mye av torsken min, og de har han gitt oss tilbakemeldinger om hva vi kan gjøre for å høyne kvaliteten. Det har Nærøysund Matfisk lyttet til, og har gått gjennom alle ledd i håndteringen av fisken for å få den best mulig. Det har kundene likt, for tilbakemeldingene på torsken har vært at den har tykke og fyldige fileter samt fint hvitt kjøtt og fast muskel.

10 akvakulturstudium i Sogndal Høgskulen i Sogn og Fjordane satsar på akvakultur. Bachelorgrad i akvakultur ei framtidsretta utdanning. Torsk, laks, steinbit, kveite, blåskjel, kråkebollar, hjuldyr, algar og mykje meir. Akvakulturstasjonar: i Sogndalsfjorden med marine fiskeartar og skjel på kysten ved Florø med laks og aure. Bestill studiekatalogen: Epost: Telefon: Internett: Mat, velvære, helse -framtiden ligger i havet NORSK HAVBRUKSNÆRING VISER VEI vestnorsk havbrukslag for deg som er opptatt av framtiden Mailadr.:

11 Algegift? Vi tek utfordringa! Skjelnæringa må kunne hauste og levere giftfrie skjel gjennom store deler av året. Naturleg produksjon av giftige algar i sjøen gjer dette til ei av hovudutfordringane til skjelnæringa. Næringa i Sogn og Fjordane har grepe fatt i ulike strategier for å løyse denne utfordringa. For å løfta djupvatnet opp mot overflata prøver ein ut to ulike løysingar: Bobling av luft: Hente næringsrikt vatn opp frå djup til overflate v.h.a. boblerør på 30 m djup.nedsenka ferskvassutslepp som dreg med seg djupvatnet opp. Installering av fordelingsplate for betre horisontal spreiing av ferskvassutslepp på m djup frå kraftstasjon. Nærare informasjon: SINTEF Fiskeri og havbruk. Unngå utsette områder I dag er lokalitetar nytta til skjeldyrking spreidd over store deler av fylket. Erfaringa har vist at på mange av lokalitetane har ein problem med å hauste konsumskjel, mellom anna grunna store førekomstar av giftige algar. Oppfølginga med jamleg kontroll av desse lokalitetane er svært kostbart for dyrkaren. Basert på den kunnskapen som i dag finst, ynskjer ein å lokalisere areal som kan synast veleigna til dyrking og hausting av skjel for konsum. Desse lokalitetane velger ein ut på grunnlag av ulike parameter som sikrar høg og jamn produksjon av høg kvalitet. Regelmessig prøvetaking over to år gjev kunnskap om lokaliseringa av giftige algar og gift i blåskjel. Ein har erfart at det er fleire område i fylket der det vil vere mogleg å dyrka skjel utan store utfordringar med algegift. Vågsøy Eid 2 Gloppen 1 Stryn Nærare resultat frå SAMS: www. sf-f.kommune.no/sams 6 Kvalitetskjelprosjektet Sogn og Fjordane Skjeldyrkarlag har sett i gong kvalitetsprosjektet som inneber at ein prøver ut to ulike strategiar. For det første vert skjel frå indre fjordstrok (med giftige algar) flytta til midtre/ytre fjordstrok. Her kan dei vekse til dei har nådd konsumstorleik. Fjaler 7 Hyllestad 8 9 Gaupnefjorden Ein prøver óg ut senking av anlegg ned på djupare vatn i periodar der ein kan lokalisere eit belte med giftige algar nær sjøoverflata. På denne måten vil ein unngå at skjela kjem i kontakt med dei giftige algane. Arnafjorden Nærare informasjon: Endring av næringssaltkonsentrasjonen Ein annen strategi, Detox, i regi av SINTEF for Fjord Garden, er å forsøke å få opp næringssalt (silikat) frå djupvatnet opp til overflate. På denne måten prøver ein å sjå om dette kan endre samansetninga til planteplanktonet i øvre del av vassøyla. SAMS-prosjektet Detox

12 Havbruk Nettbaserte fjernstudier Akvakultur Vannkvalitet - Helse Fiskesykdommer Havbruksjus Kvalitet av sjømat Sjømat og produktutvikling Les mer om våre fagtilbud på: eller kontakt SEVU, tlf e-post: Les om alle våre studietilbud: via.uib.no IMP kommunikasjon Universitetet i Bergen Senter for etter- og videreutdanning (SEVU) Vil du vite mer om arrangementet kontakt : Stiftelsen Fiskeriforum Vest, Bontelabo 2, 5003 Bergen,Telefon:

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

Ringvirkninger av havbruk i Møre og Romsdal

Ringvirkninger av havbruk i Møre og Romsdal Akva Møre-konferansen 2012 Ringvirkninger av havbruk i Møre og Romsdal Seniorrådgiver Trude Olafsen, SINTEF Fiskeri og havbruk AS Teknologi for et bedre samfunn 1 Dagens tema Hvorfor en slik analyse Kort

Detaljer

Suksessfaktor kompetanse Høgskolen i Bodø sine erfaringer

Suksessfaktor kompetanse Høgskolen i Bodø sine erfaringer Suksessfaktor kompetanse Høgskolen i Bodø sine erfaringer Ved Marit Bjørnevik Fakultet for biovitenskap og akvakultur Fakta om Fakultet for biovitenskap og akvakultur 130 studenter på campus (2008/09)

Detaljer

Et nytt haveventyr i Norge

Et nytt haveventyr i Norge Askvoll 5. november 2013 Et nytt haveventyr i Norge Mulighetene ligger i havet! Forskningssjef Ulf Winther SINTEF Fiskeri og havbruk AS Teknologi for et bedre samfunn 1 Verdiskaping basert på produktive

Detaljer

Næringsliv i Berge g ns n regi g o i n o e n n

Næringsliv i Berge g ns n regi g o i n o e n n Næringsliv i Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklyngjer Bergensregionen har sterke kunnskapsmiljø som er utviklingsaktørar for dei prioriterte næringane i regionen: ENERGI: Olje, gass og fornybar

Detaljer

Rådgjevarkonferansen 2009

Rådgjevarkonferansen 2009 Rådgjevarkonferansen 2009 Dei neste 15 min. Tørre facts om HSF Utfordringar for HSF HSF - ein attraktiv høgskule? Utdanningar ved HSF og spennande planar Ta med elevane på besøk til HSF! Tørre facts Høgskulen

Detaljer

Høgskolen i Bodø. Fakultet for biovitenskap og akvakultur

Høgskolen i Bodø. Fakultet for biovitenskap og akvakultur Høgskolen i Bodø Fakultet for biovitenskap og akvakultur Etablering av nytt doktorgradsprogram for akvakultur ved HiBo Ole Torrisen, Fakultetet for biovitenskap og akvakultur, Høgskolen i Bodø Hvem er

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

Bærekraftig fremtidsrettet torskeoppdrett

Bærekraftig fremtidsrettet torskeoppdrett Bærekraftig fremtidsrettet torskeoppdrett www.regjeringen.no/fkd Bærekraftig fremtidsrettet torskeoppdrett Jeg har fortsatt tro på at torskeoppdrett vil bli en viktig del av verdiskapinga langs kysten.

Detaljer

Kvam herad. Forslag til forskrift om særskilde krav til akvakultrrelatert verksemd i Hardangerfjorden-høyringsuttale frå Kvam herad

Kvam herad. Forslag til forskrift om særskilde krav til akvakultrrelatert verksemd i Hardangerfjorden-høyringsuttale frå Kvam herad Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam eldreråd 23.10.2009 032/09 KAWV Kvam heradsstyre 10.11.2009 094/09 KAWV Avgjerd av: Saksh.: Jon Nedkvitne Arkiv:

Detaljer

Kunnskapsbaserte næringsklyngjer

Kunnskapsbaserte næringsklyngjer Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklyngjer Bergensregionen har sterke kunnskapsmiljø og utviklingsaktørar innan dei prioriterte næringane i regionen: ENERGI: Olje, gass og fornybar energi MARITIME

Detaljer

MARIN STRATEGIPLAN TRØNDELAG

MARIN STRATEGIPLAN TRØNDELAG Trøndelag skal bli verdens viktigste og mest innovative havbruksregion og Norges viktigste på deler av den øvrige marine sektor. er Trøndelags styringsdokument for økt verdiskaping innenfor marin sektor.

Detaljer

Rekruttering til marin sektor 2011-2014. Rådgjevarsamling 24.01.2012 Trond Wahl

Rekruttering til marin sektor 2011-2014. Rådgjevarsamling 24.01.2012 Trond Wahl Rekruttering til marin sektor 2011-2014. Rådgjevarsamling 24.01.2012 Trond Wahl Et nasjonalt rekrutterings- og kompetanseprosjekt for marin sektor i regi av Fiskeri- og kystdepartementet Om Sett Sjøbein

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014- Fiskeriforum Vest

ÅRSBERETNING. 2014- Fiskeriforum Vest ÅRSBERETNING 2014- Fiskeriforum Vest Årsberetning F I S K E R I F O R U M V E S T Innhold MÅL OG VISJON... 2 OM FISKERIFORUM VEST... 2 STYRETS BERETNING... 3 MÅLOPPNÅELSE 2014... 6 PROSJEKTER OG AKTIVITETER

Detaljer

Møt over 100 utstillere med lokale kvalitetsråvarer

Møt over 100 utstillere med lokale kvalitetsråvarer Velkommen til Norges største lokalmatfestival For mer info: www.matfest.no Bergen Matfest er en av Norges største matfestivaler, og har som mål å fremme lokal mat og lokale mattradisjoner gjennom å synliggjøre

Detaljer

Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane

Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane Vedlegg V. Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane Østein Skaala, Havforskningsinstituttet Det føreligg svært mykje data om produksjon, forkvotar, antal lokalitetar og konsesjonar i

Detaljer

FRØYA VIDEREGÅENDE SKOLE BJØRNAR JOHANSEN 12.0614

FRØYA VIDEREGÅENDE SKOLE BJØRNAR JOHANSEN 12.0614 FRØYA VIDEREGÅENDE SKOLE BJØRNAR JOHANSEN 12.0614 «Blått kompetansesenter fremtidig strategi og tiltak for kompetanseutvikling innen marin sektor med spesiell vekt på havbruk» MÅL OG AMBISJONER SOM VIDEREGÅENDE

Detaljer

Nærin i g n s g li l v i i Bergensregionen

Nærin i g n s g li l v i i Bergensregionen Næringsliv i Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklynger ENERGI: Olje, gass og fornybar energi MARITIME NÆRINGER: Rederi, verft, tjeneste- og utstyrsleverandører MARINE NÆRINGER: Fiskeri, oppdrett

Detaljer

Mange gode drivkrefter

Mange gode drivkrefter Kommuneplankonferansen Orientering om aktuelle utfordringer for havbruksnæringa Hans Inge Algrøy Bergen, 28.10. 2009 Mange gode drivkrefter FOTO: Eksportutvalget for fisk/meike Jenssen Verdens matvarebehov

Detaljer

Nasjonale ringvirkninger av havbruksnæringen FHF havbrukssamling 13. oktober 2015

Nasjonale ringvirkninger av havbruksnæringen FHF havbrukssamling 13. oktober 2015 Nasjonale ringvirkninger av havbruksnæringen FHF havbrukssamling 13. oktober 2015 Roy Robertsen, Otto Andreassen, Kine M. Karlsen, Ann-Magnhild Solås og Ingrid K. Pettersen (Capia AS) Figur Maritech AS

Detaljer

Havbruk en næring for fremtiden? Mat, miljø og mennesker 16/02/2012

Havbruk en næring for fremtiden? Mat, miljø og mennesker 16/02/2012 «Vi kan ikke leve av å være det rikeste landet i verden» (Trond Giske Næringsminister ( Norge 2020)) Havbruk en næring for fremtiden? Mat, miljø og mennesker 16/02/2012 1 Fremtidens næringer «Norge har

Detaljer

Status havbruksforvaltning i fylkeskommunen og veien videre

Status havbruksforvaltning i fylkeskommunen og veien videre Status havbruksforvaltning i fylkeskommunen og veien videre Cecilie Flatnes Myklebust Rådgivar akvakultur Regional- og næringsavdelinga Møre og Romsdal fylkeskommune Kva er ei fylkeskommune? Før rikssamlinga

Detaljer

Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge

Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge Ragnar Tveterås Delprosjekt i et Kunnskapsbasert Norge ledet av prof. Torger Reve, BI Fiskeri og kystdepartementet, 22. mars 2011 Næringsliv som kunnskapsnav Fiskeri

Detaljer

Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes. AUD-notat nr. 1-2015

Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes. AUD-notat nr. 1-2015 Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes AUD-notat nr. 1-2015 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå Næringsseksjonen i Hordaland fylkeskommune Bakgrunnen

Detaljer

Presentasjon av konseptet

Presentasjon av konseptet Presentasjon av konseptet Pressekonferanse, Norges Råfisklag, Tromsø 10 mai 2010 Bjørn Eirik Olsen, Nofima 1 Et nasjonalt kyst- og sjømatsenter i Tromsø Utstillingsvindu for kystens næringsliv og nordområdenes

Detaljer

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Søknad om vidareføring av prosjektet Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Prosjektansvarleg: Gro Jensen Gjerde, Samarbeidsrådet for Sunnhordland Prosjektleiar: Trond Haga, Kværner

Detaljer

UiBs rolle og regionale betydning sett i lys av UH-nett Vest

UiBs rolle og regionale betydning sett i lys av UH-nett Vest UiBs rolle og regionale betydning sett i lys av UH-nett Vest Rektor Sigmund Grønmo Regional næringsutvikling korleis gjer vi det i Hordaland i 2008 Bergen 27. mars 2008 Universitets- og høgskolenettet

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

VESTLANDET. Stand nr D-351. - havbruksregionen der verdiene skapes

VESTLANDET. Stand nr D-351. - havbruksregionen der verdiene skapes AquaNor magasin 1.2005 02.08.05 09:13 Side 1 MAGASIN FOR HAVBRUKSREGIONEN VESTLANDET VESTLANDET - havbruksregionen der verdiene skapes Vi inviterer alle til å besøke vår stand. Her får du servert smaksprøver

Detaljer

Saman for framtida (Ref #1308123944304)

Saman for framtida (Ref #1308123944304) Saman for framtida (Ref #1308123944304) Søknadssum: 400000 Kategori: Samarbeid Varighet: Toårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Sogn og Fjordane fylkesbibliotek / 974570971 Postboks 144 6800

Detaljer

2015 Studieplan for bachelorprogram i fiskeri- og havbruksvitenskap

2015 Studieplan for bachelorprogram i fiskeri- og havbruksvitenskap 05 Studieplan for bachelorprogram i fiskeri- og havbruksvitenskap Navn: Bokmål: Bachelorprogram i fiskeri- og havbruksvitenskap Nynorsk: Bachelorprogram i fiskeri- og havbruksvitskap Engelsk: Bachelor

Detaljer

Tromsø. Et historisk vekstgrunnlag for byen var den første kirke som ble bygd på Tromsøya i 1252 på befaling av kong Håkon Håkonson.

Tromsø. Et historisk vekstgrunnlag for byen var den første kirke som ble bygd på Tromsøya i 1252 på befaling av kong Håkon Håkonson. Tromsø Porten til Ishavet. Nord-Norges hovedstad, Nordens Paris, er noen av de betegnelser byen på nesten 70 0 nord har fått på grunn av sin karakter, aktivitetet og beliggenhet. Arkeologiske funn viser

Detaljer

Kapittel 5. Forfatterpresentasjoner

Kapittel 5. Forfatterpresentasjoner Kapittel 5 Forfatterpresentasjoner Adoff, Grethe Rønnevik. Cand. Real, Senior konsulent og medeier i Bergen Aqua AS. Viktigste arbeidsfelt er innen marin yngelproduksjon. Har arbeidet med utviklingprosjekter

Detaljer

Hva må Gl for å nå 500 milliarder i 2050?

Hva må Gl for å nå 500 milliarder i 2050? FHL`S årsmøte i Ålesund 20.mars 2013 Hva må Gl for å nå 500 milliarder i 2050? v/ Karl A. Almås SINTEF Fiskeri og havbruk AS 1 Verdiskaping basert på produk6ve hav i 2050 Teknologi for et bedre samfunn

Detaljer

Fakta om Bergensregionen: Omfatter 20 kommuner med mer enn 400 000 innbyggere. Bergen er sentrum i regionen og har over 250 000 innbyggere.

Fakta om Bergensregionen: Omfatter 20 kommuner med mer enn 400 000 innbyggere. Bergen er sentrum i regionen og har over 250 000 innbyggere. ererer muligheter Sammen skaper vi en dynamisk vekstregion Fjell, holmer og nes utgjør ryggraden i regionen vi bor i, og havet er åpningen mot verden veien ut og veien inn. Ved den vestlandske kystleia

Detaljer

Vilkår for landbasert oppdrett av laksefisk

Vilkår for landbasert oppdrett av laksefisk Vilkår for landbasert oppdrett av laksefisk Jens Chr Holm Levende kyst, Bodø 29.01.2015 Jens Chr Holm er fiskeribiolog, direktør for Kyst- og havbruksavdelingen i Fiskeridirektoratet Fiskeridirektoratets

Detaljer

Møre og Romsdal. Sjømatfylke nr. 1

Møre og Romsdal. Sjømatfylke nr. 1 Møre og Romsdal Sjømatfylke nr. 1 Sjømatnæringa i Møre og Romsdal Tradisjon Lidenskap Fremtid Foto: Lars Olav Lie Møre og Romsdal er sjømatfylke nr. 1 700.000 tonn sjømat blir produsert årlig Det tilsvarer

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

Viktor Solbakken EVU-Koordinator

Viktor Solbakken EVU-Koordinator Miljøseminar for akvakulturnæringa 13-14 februar 2013, Florø Viktor Solbakken EVU-Koordinator Fakultet for biovitenskap og akvakultur Fakta om FBA Fakultet for biovitenskap og akvakultur 320 studenter

Detaljer

Status akvakulturforvalting og fiskeri per september 2015

Status akvakulturforvalting og fiskeri per september 2015 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 07.10.2015 64580/2015 Lisbeth Nervik Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 20.10.2015 Status akvakulturforvalting og fiskeri per september 2015

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 01.09.2015. Løyve i perioden til no i 2015 11. Avslag i perioden til no i 2015 0

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 01.09.2015. Løyve i perioden til no i 2015 11. Avslag i perioden til no i 2015 0 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 05.08.2015 51527/2015 Lisbeth Nervik Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 01.09.2015 Status akvakulturforvalting og fiskeri per juli 2015 Akvakulturforvalting

Detaljer

Utvikling og Innovasjon på tvers av Havnæringene Bergens Næringsråd 14 April 2015 CEO Owe Hagesaether, owe.hagesaether@ncesubsea.

Utvikling og Innovasjon på tvers av Havnæringene Bergens Næringsråd 14 April 2015 CEO Owe Hagesaether, owe.hagesaether@ncesubsea. Utvikling og Innovasjon på tvers av Havnæringene Bergens Næringsråd 14 April 2015 CEO Owe Hagesaether, owe.hagesaether@ncesubsea.no 1 NCE Subsea er et industridrevet initiativ for styrking og internasjonalisering

Detaljer

Levendefangst og mellomlagring

Levendefangst og mellomlagring Levendefangst og mellomlagring Arbeid i regi av Villfiskforum v/ Jan Henrik Sandberg, Norges Fiskarlag / FHF Villfiskforum Villfiskforum ble opprettet av Norges Fiskarlag vinteren 2005. Forumet skal: Samle

Detaljer

Vestlandet ein stor matprodusent

Vestlandet ein stor matprodusent Vestlandet ein stor matprodusent Halvparten av sjømatproduksjonen i Norge skjer på Vestlandet Hordaland Vestlandet 2001 Mill. kr % av landet Mill. kr % av landet Jordbruk 499 4,7 3 084 29,2 Fiske og fiskeoppdrett

Detaljer

Francisellose og utbreiing av smitte hos villtorsk i Noreg

Francisellose og utbreiing av smitte hos villtorsk i Noreg Francisellose og utbreiing av smitte hos villtorsk i Noreg Trond E. Isaksen 1, Karl F. Ottem 1, Egil Karlsbakk 2, Linda Andersen 1, Are Nylund 1 1 Institutt for biologi, Universitetet i Bergen 2 Havforskningsinstituttet

Detaljer

Økt rekruttering til marin sektor. Trude Olafsen, leder av styringsgruppen i Rekrutteringsprosjektet. Agenda

Økt rekruttering til marin sektor. Trude Olafsen, leder av styringsgruppen i Rekrutteringsprosjektet. Agenda Økt rekruttering til marin sektor Trude Olafsen, leder av styringsgruppen i Rekrutteringsprosjektet Agenda Hvor står vi? Status i næringen og hos utdanningsinstitusjonene Hva gjøres? Informasjon om Nasjonalt

Detaljer

Finn Victor Willumsen. TEKMAR 6.desember 2006

Finn Victor Willumsen. TEKMAR 6.desember 2006 Finn Victor Willumsen TEKMAR 6.desember 2006 Engineering er: Anvendelse av vitenskaplig og teknisk kunnskap i kombinasjon med praktisk erfaring for å løse menneskelige problemer. Resultatet er design,

Detaljer

NCE Aquaculture en internasjonal nærings- Klynge med utgangspunkt i Nordland

NCE Aquaculture en internasjonal nærings- Klynge med utgangspunkt i Nordland Innovasjonsseminar Finnmark 13. og 14. april 2011 NCE Aquaculture en internasjonal nærings- Klynge med utgangspunkt i Nordland Tema: - Klyngens historie - Suksesskriterier og utfordringer - Tillit, relasjoner,

Detaljer

Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE

Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE Sogndal Studentbarnehage er ein privat barnehage, som vert driven av Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane (SISOF), velferdsorganisasjonen

Detaljer

Med havbruk inn i framtida i Nord-Troms

Med havbruk inn i framtida i Nord-Troms Med havbruk inn i framtida i Nord-Troms Foto: Mette Breiland Havbruksseminaret 30 september 2014 Av: Sten Ivar Siikavuopio sten.siikavuopio@nofima.no Fakta om Nofima Nasjonalt matforskningsinstitutt, etablert

Detaljer

Fiskeri og havbruk i nord Visjoner mot 2040. Bodø 30. august 2010

Fiskeri og havbruk i nord Visjoner mot 2040. Bodø 30. august 2010 Fiskeri og havbruk i nord Visjoner mot 2040 Bodø 30. august 2010 27 mill måltider. Hver dag. Foto: EFF Eksportutvikling 2009: 44,7 mrd 2,6mill tonn Havbruk (58%): 26 mrd Fiskeri (42%): 18,7 mrd Kilde:

Detaljer

Bergensregionen Insert company logo here

Bergensregionen Insert company logo here Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklynger ENERGI: Olje, gass og fornybar energi MARITIME NÆRINGER: Rederi, verft, tjeneste- og utstyrsleverandører MARINE NÆRINGER: Fiskeri, oppdrett og marine produkter

Detaljer

VestMarin. Årsrapport 2012

VestMarin. Årsrapport 2012 VestMarin Årsrapport 2012 Bergen, 7. mars 2013 Bakgrunn Denne årsrapporten omfattar aktiviteten i samarbeidsarenaen for dei fire vestlandsfylka ; Vestlandssamarbeidet marin satsing (VestMarin) i 2012.

Detaljer

HØYRING NYE BESTEMMELSER OM TORSKEOPPDRETT

HØYRING NYE BESTEMMELSER OM TORSKEOPPDRETT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Avdeling for Strategi og næring Arkivsak 200908392-2 Arkivnr. 313 Saksh. Hanson, Siri Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 18.11.2009-19.11.2009 HØYRING NYE BESTEMMELSER OM TORSKEOPPDRETT

Detaljer

Teknologisk forskning for regional utvikling i Hordaland

Teknologisk forskning for regional utvikling i Hordaland Teknologisk forskning for regional utvikling 1 Teknologisk forskning for regional utvikling i Hordaland Innspill til samråd om regionalt forskningsfond, 3. juni 2009 Dr. Christopher Giertsen Direktør Christian

Detaljer

Nyheitsbrev frå Havfront AS

Nyheitsbrev frå Havfront AS SIDE 1 NUMMER 1 Nyheitsbrev frå Havfront AS 10.01.2015 Havfront, framoverlent og uredde I dette nummeret 1 Havfront, framover lent og uredde 1 Nor-Fishing 2014 2 Prototypetesting i september 2 Prototype

Detaljer

Den regionale styredagen i. Sogn og Fjordane

Den regionale styredagen i. Sogn og Fjordane Den regionale styredagen i Sogn og Fjordane Rica Sunnfjord Hotel, Førde torsdag den 16. mars 2006 Arrangør: StyreAkademiet Sogn og Fjordane Stryn Næringshage, Tinggata 3. 6783 Stryn www.styreakademiet.no

Detaljer

Vaksdal Venstre. «Venstre er det grøne og liberale alternativet i Vaksdal» Tommy Svendsson Ordførarkandidat for Venstre

Vaksdal Venstre. «Venstre er det grøne og liberale alternativet i Vaksdal» Tommy Svendsson Ordførarkandidat for Venstre Vaksdal Venstre «Venstre er det grøne og liberale alternativet i Vaksdal» Tommy Svendsson Ordførarkandidat for Venstre Eit liberalt Vaksdal Næring og nyskaping Venstre vil legge betre til rette for næring

Detaljer

"Næringsretta IT-utdanning med sterk brukarinvolvering" Fase 1: Mobiliseringsprosjekt i regi av IT-forum Sogn og Fjordane Januar juni 2015

Næringsretta IT-utdanning med sterk brukarinvolvering Fase 1: Mobiliseringsprosjekt i regi av IT-forum Sogn og Fjordane Januar juni 2015 "Næringsretta IT-utdanning med sterk brukarinvolvering" Fase 1: Mobiliseringsprosjekt i regi av IT-forum Sogn og Fjordane Januar juni 2015 Bakgrunn Mykje IT-relatert aktivitet innan offentlig sektor Raskt

Detaljer

Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljø

Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljø Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljø Oversikt over prosjekter som er innvilget støtte 2 utlysningsrunde, våren 2014 1 Biotech North / Norinnova Technology Transfer, Tromsø (tilskudd 2,25 mill)

Detaljer

Velkommen til Ocean Talent Camp Bygdøy. Presentasjon, Ocean Talent Camp Bygdøy

Velkommen til Ocean Talent Camp Bygdøy. Presentasjon, Ocean Talent Camp Bygdøy Velkommen til Ocean Talent Camp Bygdøy Presentasjon, Ocean Talent Camp Bygdøy 0 Film: MyWave - en Ocean Talent Camp-film Spill av fra internett (Høyreklikk på Spill av, velg Hyperkobling, deretter Åpne

Detaljer

Havbruk og forvaltning i Tysfjorden. Bjarne B. Johansen Miljøkoordinator Nordlaks Oppdrett

Havbruk og forvaltning i Tysfjorden. Bjarne B. Johansen Miljøkoordinator Nordlaks Oppdrett Havbruk og forvaltning i Tysfjorden Bjarne B. Johansen Miljøkoordinator Nordlaks Oppdrett Nordlaks - from the clear arctic waters of Norway Lokalt eid havbrukskonsern Familieselskap grunnlagt i 1989 av

Detaljer

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Onsdag 28 mars inviterer vi entreprenørskapsungdom, lokale bedrifter og andre lag og organisasjonar til årets entreprenørskapsmesse i Naustdalshallen. Her

Detaljer

1.1 Kort historikk. 1.2 Norskekysten

1.1 Kort historikk. 1.2 Norskekysten 1.1 Kort historikk 1.2 Norskekysten S I D E 6 H a v b r u k s p l a n f o r T r o m s ø Fiskeoppdrett er en relativt ny næring i Norge. Så sent som i 1960 begynte man å teste ut mulighetene for å drive

Detaljer

Kunnskapsutfordringer for kystsamfunnet

Kunnskapsutfordringer for kystsamfunnet 8. November 2012 Kunnskapsutfordringer for kystsamfunnet Trude Olafsen SINTEF Fiskeri og havbruk AS Verdiskaping basert på produktive hav i 2050 Rapport i 1999 (2010, 2020, 2030) Hva har skjedd på ti år?

Detaljer

HØRINGSINNSPILL TIL SKOLEBRUKSPLANEN MARIN SEKTOR I HORDALAND

HØRINGSINNSPILL TIL SKOLEBRUKSPLANEN MARIN SEKTOR I HORDALAND Hordaland fylkeskommune Opplæringsavdelinga FISKERIFORUM VEST HØRINGSINNSPILL TIL SKOLEBRUKSPLANEN MARIN SEKTOR I HORDALAND Regjeringens visjon er at Norge skal være verdens fremste sjømatnasjon, og vi

Detaljer

Fiskehelse Forskningsbasert utdanning

Fiskehelse Forskningsbasert utdanning Fiskehelse Forskningsbasert utdanning Hvordan kan vi styrke utdanningen? FISKEHELSESTUDIET- 5 årig Opprettet ved UiB og UiT i 1990 - Kunnskapsbehov Utdanningen i fiskehelse har en naturvitenskapelig basis

Detaljer

FINANSIERINGSORDNINGER I TORSKEOPPDRETT

FINANSIERINGSORDNINGER I TORSKEOPPDRETT FINANSIERINGSORDNINGER I TORSKEOPPDRETT Seniorrådgiver Svein Hallbjørn Steien, Innovasjon Norge Sats på Torsk nettverksmøte, Scandic City Hotel, Bergen 15.Februar 2007, HVA SKAL TIL FOR AT TORSKE- OPPDRETTAKTIVITETER

Detaljer

FISKEOPPDRETT - EN BLÅ REVOLUSJON. Professor Atle G. Guttormsen

FISKEOPPDRETT - EN BLÅ REVOLUSJON. Professor Atle G. Guttormsen FISKEOPPDRETT - Professor Atle G. Guttormsen MITT UTGANGSPUNKT Verden trenger mer mat (og mange vil ha bedre mat) En kan produsere mer mat på to måter 1) Bruke dagens arealer mer effektivt 2) Ta i bruk

Detaljer

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Rektor Sigmund Grønmo Fylkesordførerens nyttårsmøte Bergen 6. januar 2009 Forskningsuniversitetets rolle og betydning Utvikler

Detaljer

Icefresh konseptet som døråpner for produktog markedsutvikling. Torskenettverksmøte i Bergen 9. februar 2011

Icefresh konseptet som døråpner for produktog markedsutvikling. Torskenettverksmøte i Bergen 9. februar 2011 Icefresh konseptet som døråpner for produktog markedsutvikling Torskenettverksmøte i Bergen 9. februar 2011 Om Icefresh AS Etablert mars 2006 Johan Fredrik Dahle, Svein Ruud Fase 1: Teknologisk konsept

Detaljer

Blue Planet AS. Havbruk og fiske Globale muligheter i et regionalt perspektiv

Blue Planet AS. Havbruk og fiske Globale muligheter i et regionalt perspektiv Blue Planet AS Havbruk og fiske Globale muligheter i et regionalt perspektiv Om Blue Planet AS Etablert i 2004 Nettverksorganisasjon non profit Eid av organisasjoner med felles interesse for oppdrettsindustrien

Detaljer

CO2 - en ressurs i utvikling av ny bioindustri. Omega -3 i fiskefor Svein M Nordvik 23. mai 2013

CO2 - en ressurs i utvikling av ny bioindustri. Omega -3 i fiskefor Svein M Nordvik 23. mai 2013 CO2 - en ressurs i utvikling av ny bioindustri Omega -3 i fiskefor Svein M Nordvik 23. mai 2013 CO 2 to Bio integrering av verdikjeder Hva? CO 2 Fanget CO 2 O 2 Raffineri TCM CO 2 Restvarme Hvorfor? Hvordan?

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Vedtatt i avdelingsstyret den dato, år. 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en anerkjent handelshøyskole med internasjonal akkreditering.

Detaljer

Bærekraftig vekst i havbruksnæringa

Bærekraftig vekst i havbruksnæringa Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening Trude H Nordli Rådgiver Miljø FHL Elin Tvedt Sveen Marø Havbruk Bærekraftig vekst i havbruksnæringa - med litt ekstra fokus på settefisk Konferansen i Florø

Detaljer

Akvakultur; et yrke for fremtiden

Akvakultur; et yrke for fremtiden Med Fusa og hele verden som arbeidsplass, og miljøet i fokus. Oppdrettsvirsomheten her i området er mer mangfoldig enn en kanskje skulle tro ved første øyekast. Jo, det er fortsatt riktig at røkterne forer

Detaljer

Sykdom og svinn i matfiskproduksjon av torsk

Sykdom og svinn i matfiskproduksjon av torsk Sykdom og svinn i matfiskproduksjon av torsk Hvor stort er problemet Rapporteringsdilemmaet Trond Mork Pedersen Grieg Cod Farming AS Sats på Torsk, Bergen 14 16 Februar 2007 Grieg Cod Farming as Våre eiere

Detaljer

Sjømat kan gi Norge et nytt haveventyr.

Sjømat kan gi Norge et nytt haveventyr. Frokostmøte, Bergen Næringsråd 23. januar 2013 Sjømat kan gi Norge et nytt haveventyr. V / Karl A. Almås SINTEF Fiskeri og havbruk AS Technology for a better society 1 Verdiskaping basert på produktive

Detaljer

Hvordan jobbe smart? Innovasjonsstrategier i Sør-Trøndelag

Hvordan jobbe smart? Innovasjonsstrategier i Sør-Trøndelag Hvordan jobbe smart? Innovasjonsstrategier i Sør-Trøndelag Europa i min region. Er regionen vår smart nok? Hordaland fylkeskommune Amalie Skram videregående skole, Bergen 2014-11-12 Håkon Finne SINTEF

Detaljer

Hardangerkonferansen. FOTO: Torleiv Ljones. HARDANGER i VEKST

Hardangerkonferansen. FOTO: Torleiv Ljones. HARDANGER i VEKST 2015 Hardangerkonferansen FOTO: Torleiv Ljones HARDANGER i VEKST 2015 Hardangerkonferansen 11.-12. november 2015 Hotel Ullensvang Lofthus i Hardanger Tema: HARDANGER i VEKST HARDANGERKONFERANSEN 2015 SET

Detaljer

Forventningar til og utfordringar for nettlærarane

Forventningar til og utfordringar for nettlærarane Forventningar til og utfordringar for nettlærarane Jostein Tvedte, Høgskulen Stord/Haugesund = nettlærar sidan starten (JITOL/NITOL) = seksjonsleiar for IKT i avd. for LU =medlem av styret i HSH Kven er

Detaljer

UDSSRUWÃIUDÃ$NYDIRUVNÃLÃ6XQQGDOV UDÃ

UDSSRUWÃIUDÃ$NYDIRUVNÃLÃ6XQQGDOV UDÃ 1\UDSSRUW -) UUHDNW UHU LQQHQ NYHLWHDYO 'HWHUHQDYNRQNOXVMRQHQHLHQQ\ UDSSRUWIUD$NYDIRUVNL6XQQGDOV UD 5DSSRUWHQVNLVVHUHURJVnHQPRGHOOIRU GHWYLGHUHDYOVDUEHLGHWPHGNYHLWH - Målet med avlsarbeid er å få ned produksjonstiden

Detaljer

Hva mener oppdretterne er god fiskevelferd i norsk oppdrettsnæring?

Hva mener oppdretterne er god fiskevelferd i norsk oppdrettsnæring? Hva mener oppdretterne er god fiskevelferd i norsk oppdrettsnæring? Seniorrådgiver Trude Olafsen SINTEF Fiskeri og havbruk 22.06.05 1 Bakgrunn! Dyrevelferd i akvatisk dyrehold herunder fremtidens dyrehold!

Detaljer

Prosjekt Mat-Helse - Et tverrfaglig forskningssamarbeid med suksess

Prosjekt Mat-Helse - Et tverrfaglig forskningssamarbeid med suksess Prosjekt Mat-Helse - Et tverrfaglig forskningssamarbeid med suksess Adm.dir. Per Olav Skjervold, EWOS Innovation Cermaq worldwide Fiskefôr EWOS Oppdrett Mainstream Canada Scotland Norway Forskning og utvikling

Detaljer

Ressursforvaltning og Fiskeridirektoratets arbeid i kystsonen

Ressursforvaltning og Fiskeridirektoratets arbeid i kystsonen Ressursforvaltning og Fiskeridirektoratets arbeid i kystsonen Regiondirektør Vidar Ulriksen Sogndal, 6 juni 2014 1. Kort om Fiskeridirektoratet BUDSJETT 2013 NOK 375,8 mill. 452 årsverk Havressursforvaltning

Detaljer

Transport- og. Logistikkdagen. Fullt og helt - eller stykkevis og delt? En konferanse om fremtidige transport- og logistikkløsninger.

Transport- og. Logistikkdagen. Fullt og helt - eller stykkevis og delt? En konferanse om fremtidige transport- og logistikkløsninger. Transport- og 9 Logistikkdagen Fullt og helt - eller stykkevis og delt? En konferanse om fremtidige transport- og logistikkløsninger. Torsdag 27. august 2009, kl. 11.30-17.35 Grand Selskapslokaler, Ole

Detaljer

Talet på bedrifter innan eigedom har auka særleg sterkt i nokre av regionane rundt Bergen.

Talet på bedrifter innan eigedom har auka særleg sterkt i nokre av regionane rundt Bergen. Endringar i talet på bedrifter i Hordaland Fleire bedrifter med tilsette Talet på bedrifter i Hordaland auka 2002-2005 med 7 %. I same periode har talet på bedrifter med tilsette auka med 4,5 %. Auken

Detaljer

HAR DU VALGT RIKTIG BACHELORPROGRAM?

HAR DU VALGT RIKTIG BACHELORPROGRAM? antall HAR DU VALGT RIKTIG BACHELORPROGRAM? Av rådgiver Harald Åge Sæthre Denne artikkelen gir et bilde på dine medstudenters valg, kapasiteten på ulike fag og en antydning om situasjonen i arbeidsmarkedet.

Detaljer

ET HAV AV MULIGHETER

ET HAV AV MULIGHETER Om Blue Planet AS Etablert i 2004 Non-profit organisasjon for sjømat og akvakulturindustrien Nettverksorganisasjon eid av bedrifter med felles interesse for å utvikle matproduksjon i sjø ET HAV AV MULIGHETER

Detaljer

Havbruk. Lisbeth Berg-Hansen, styreleder, FHL og FHL havbruk

Havbruk. Lisbeth Berg-Hansen, styreleder, FHL og FHL havbruk Havbruk Lisbeth Berg-Hansen, styreleder, FHL og FHL havbruk 1 Fiskeri- og havbruksnæringens landsforeni NHO Næringslivets Hovedorganisasjon FHL Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening FHL fiskemel

Detaljer

Utdanningsvalg i ungdomsskolen. Hans Inge Algrøy Regionsjef

Utdanningsvalg i ungdomsskolen. Hans Inge Algrøy Regionsjef Utdanningsvalg i ungdomsskolen Hans Inge Algrøy Regionsjef Norsk matproduksjon 4 000 000 3 500 000 Produsert mengde ( 1000 kg) 3000000 2 500 000 2000000 1500000 1000000 500000 0 Skall- og blødtdyr Villfanget

Detaljer

WWFs visjon for oppdrettsnæringen i 2015. Lise Langård & Maren Esmark, WWF Norge

WWFs visjon for oppdrettsnæringen i 2015. Lise Langård & Maren Esmark, WWF Norge WWFs visjon for oppdrettsnæringen i 2015 Lise Langård & Maren Esmark, WWF Norge Vestnorsk havbrukslag julemøte 20 november 2008 Bergen Naturvernorganisasjonen WWF Global organisasjon med 5 millioner medlemmer,

Detaljer

[i] FISKERIDIREKTORATET

[i] FISKERIDIREKTORATET Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-137-2002 (J-1-86 UTGÅR) Bergen, 02.07.2002 BHa/EW FORSKRIFT OM ENDRINGA V FORSKRIFT OM ANLEGG FOR OPPDRETTA V MATFISK AV

Detaljer

Verdiskapning - kraft i Nord? Trond Skotvold, Regiondirektør NHO Troms

Verdiskapning - kraft i Nord? Trond Skotvold, Regiondirektør NHO Troms Verdiskapning - kraft i Nord? Trond Skotvold, Regiondirektør NHO Troms Innhold Perspektiver på verdiskaping Har vi kraft nok i Nord? Verdiskapning kraft i Nord? 12.09.2011 2 Verdiskapning - perspektiver

Detaljer

Ocean Forest Project Et hav av muligheter. Annelise Leonczek

Ocean Forest Project Et hav av muligheter. Annelise Leonczek Ocean Forest Project Et hav av muligheter Annelise Leonczek Globale utfordringer Forurensning Fossil energi må erstattes med fornybar energi! Globale utfordringer Ekstreme værforhold Globale utfordringer

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-634 Objekt: Uttale frå Kvam herad i samband med søknad om ny lokalitet for oppdrett av matfisk av laks og aure ved Tveitnes

Kvam herad. Arkiv: N-634 Objekt: Uttale frå Kvam herad i samband med søknad om ny lokalitet for oppdrett av matfisk av laks og aure ved Tveitnes Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam eldreråd 18.01.2008 002/08 JONE Kvam heradsstyre 05.02.2008 005/08 JONE Avgjerd av: Saksh.: Jon Nedkvitne Arkiv:

Detaljer

Barnehagelærarutdanning med vekt på Kunst, kultur og kreativitet 180 studiepoeng

Barnehagelærarutdanning med vekt på Kunst, kultur og kreativitet 180 studiepoeng Høgskolen i Bergen Bachelorstudium: Barnehagelærarutdanning med vekt på Kunst, kultur og kreativitet 180 studiepoeng Innleiing Barnehagelærarutdanning er ei treårig forskningsbasert, profesjonsretta og

Detaljer

Søknadsår 2013 Vår arkivsak: Funksjon Namn Adresse Poststad Mobil

Søknadsår 2013 Vår arkivsak: Funksjon Namn Adresse Poststad Mobil Søknad Søknadsår 2013 Vår arkivsak: Støtteordning Prosjektnamn VestMarin SatsMarint! Mange arter - stort potensiale Kort beskriving Sats Marint er en årlig samling for alle aktører innen forskning og utvikling

Detaljer

Sivilingeniørutdanning i Bergen Master i fagområde / Sivilingeniør

Sivilingeniørutdanning i Bergen Master i fagområde / Sivilingeniør Avdeling for Ingeniør- og økonomifag ved Høgskolen i Bergen (HiB) Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Bergen (UiB) Norges Handelshøyskole (NHH) Sivilingeniørutdanning i Bergen

Detaljer