AQUA NOR 2003 HALL F STAND NR. 529

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AQUA NOR 2003 HALL F STAND NR. 529"

Transkript

1 P R O G R A M HAVBRUKSREGIONEN HORDALAND OG SOGN & FJORDANE AQUA NOR 2003 HALL F STAND NR. 529 Tirsdag 12/8 Kl ÅPNING AV FELLESSTAND Kl MOTTAKELSE OG SMAKSPRØVER FRA SJØMATBAREN V/Fylkesordfører Gisle Handeland Hordaland Fylke, Fylkesordfører Nils R. Sandal, Sogn & Fjordane Fylke, Byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen, Bergen Kommune Onsdag 13/8 Kl SERVERING AV POLITISK FISKESUPPE Kl ÅPEN DEBATT- Rammevilkårene for verdiskaping til hinder eller hjelp? Debatt med innledere fra næringen, kompetansemiljøer og politikere Debattleder: Nils Torsvik, Redaktør Fiskaren Debattinnledere: Ola Braanaas, Firda Mangement Yves Bastien, Lessons learned from the public debate on aquaculture in Canada,The Aquaculture Commissioner of Canada Sveinund Sandvik, Styreleder Vest Norges Havbrukslag Audun Wiborg, Leder for marine ressursgruppen Bergen Heidi Grande Røys, Stortingspolitiker, SV Åpen mic Torsdag 14/8 Kl SEMINAR; MARINE ARTER I OPPDRETT Produksjon av kvalitetsskjell: Førsteamanuensis Peter Hovgaard, Høgskolen i Sogn & Fjordane Yngel og settefiskproduksjon av oppdrettstorsk: Halvard Hovland, Havlandet Marin Yngel AS Kveiteoppdrett - kunnskapskrevende vei til en flatfisk middag: Karin Pittman, Førsteamanuensis, Universitetet i Bergen Oppdrett av steinbit i sørnorske fjorder: Amanuensis Helge Hustveit Høgskolen i Sogn & Fjordane INNOVASJON OG VERDISKAPNING FORSKNING INDUSTRI F I N A N S Vi inviterer alle til å besøke vår stand. Her får du servert smaksprøver av fisk og skalldyr, samt informasjon om havbruksnæringen! SOGN OG FJORDANE HORDALAND FYLKESKOMMUNE FYLKESKOMMUNE M A R K E D

2 Fiskeriforum Vest Utstillere på Hordaland og Sogn & Fjordane Fellesstand Aqua Nor Sagafjord Sea Farm AS PB 600, 5403 Stord Tel: Aqua Technology PB 854, 5405 Stord Tel: E-post: 2. Akvator PB Stord Tel: E-post: Web: 3. Florø Havn PB 17, 6901 Florø Tel: E-post: Web: 3. Coast Innovation AS Måløy 6914 Svanøybukt Tel: E-post: Web: 4. Scalpro 5337 Rong Tel: E-post: 5. Kollsnes næringspark PB Bergen Tel: E-post: Web: 6. Stad Pipe 6750 Stadlandet Tel: E-post: Web: 7. Unik Filtersystem PB 53, 5201 Os Tel: E-post: Web: 8. Coast seafood PB 130, 6701 Måløy Tel: E-post: Web: 9. Mercatus PB 492, 6901 Florø Tel: E-post: Web: 10. Intentia Norge AS PB 2342 Solheimsviken 5824 Bergen Tel: E-post: Web: 11. Segel AS Gjerdevegen Nordfjordeid Tel: E-post: Web: 11. InMedia Øyane Nordfjordeid Tel: E-post: Web: 12. Biosense Laboratories Thormøhlensgt Bergen Tel: E-post: Web: 13. Forinnova AS Thormøhlensgt Bergen Tel: E-post: Web: 14. Høgskolen i Sogn & Fjordane PB 133, 6851 Sogndal Tel: E-post: Web: 15. ILAB Thormøhlensgate Beregn Tel: E-post: Web: 15. Protevs AS Thormøhlensgt Bergen Tel: E-post: Web: 16. Institutt for Fiskeriog Marinbiologi Thormøhlensgt Bergen Tel: E-post: Web: 17.Thommessen Krefting Greve Lund Strandgaten Bergen Tel: E-post: 18. Havlandet Marine Yngel PB 323, 6901 Florø Tel: E-post: 19. Sparebanken Sogn & Fjordane PB 113, 6801 Førde Tel: E-post: Web: 20. Solås Plast 6958 Sørbøvåg Tel: E-post: Web: 21. Høyskolen i Bergen PB 7030, 5020 Bergen Tel: E-post: Web: Vestnorsk Havbrukslag FHL havbruksavd. Sør&Vest, Norge Bontelabo Bergen Tel: E-post: Web: Norsk Sjømatsenter Bontelabo Bergen Tel: E-post: Web:

3 Standsoversikt 1 SCENE 9 2 PUBLIKUM STÅBORD SJØMATBAR 16 KJØKKEN KONFERANSE Fiskeriforum Vest Stiftelsen Fiskeriforum Vest arbeider for å styrke og videreutvikle fiskerinæringen i Vestlandsregionen. Fiskeriforum Vest er en pådriver både nasjonalt og internasjonalt i saker innenfor vekst, utvikling, nyskaping, samarbeid og informasjonsutveksling som angår fiskerinæringen i landsdelen. Fiskeriforum Vest er et forum for kontakt og samarbeid mellom alle aktørene innen næringen herunder bl.a. fiskeri-, fiskeindustri- og oppdrettsvirksomheter, utstyrsprodusenter, transportører, forsknings- og utdanningsinstitusjoner, politiske organ, finansieringsinstitusjoner og myndigheter. Fiskeriforum Vest er policyorgan til Bergen Kommune. Stiftelsen Fiskeriforum Vest har i dag 94 medlemmer blant fiskebåteiere, fiskeribedrifter, organisasjoner, kommuner og finansinstitusjoner i Vestlandsregionen. Stiftelsen Fiskeriforum Vest har i 2002 fått driftstilskudd fra Hordaland Fylkeskommune og Bergen Kommune. Foruten initiativet til fellesprofilering under Aqua Nor har Fiskeriforum Vest stått/står bak følgende: Etableringen av den nasjonale kompetanseorganisasjonen Norsk Sjømatsenter Initieringen av det nasjonale torskenettverket Sats på torsk Etableringen av arrangementene under Sjømat for alle Fiskerifaglige temamøter Næringspresentasjoner Technical visits Fiskerifaglige studiereiser for næringen og organisasjoner

4 Midt i matfatet Tre kvarter fra Flesland i Øygarden mot Hjeltefjorden, finner du 1600 dekar tilrettelagte industritomter med gass, dypvannskai og gode havneforhold. Hordaland er Norges ledende oppdrettsfylke hvor alle aktører i verdikjeden er til stede. Her finner du plass, råstoff, gass, energi, infrastruktur og synergier. Etablerte bedrifter hittil Naturgass Vest General Electric Energy Norway Nutreco/Cod Culture Norway BKK West Team Kontakt oss for nyetablering eller flytting. AS Kollsnes Næringspark Solheimsgaten 9, 5020 Bergen NATURGASSPARKEN Dyrkingsvann fra dyrkingstank Vasker for levendefôr Dyrking av levendefôr i industriell skala, for oppdrett av torsk og andre marine arter, har funnet sin løsning. Unik Filtersystemer leverer nå et system som vil effektivisere vasking og konsentrasjon av hjuldyr. Unik Filtersystem sin vasker for levendefôr baserer seg på bedriftens tradisjonelle hjulfiltere. Disse fjerner partikler og ytterligere oppkonsentrerer fôret slik at det kan taes ut i batch. Referansebedrifter er Norsk Marin Yngel og Saga Seafood som bekrefter skånsom behandling, og god utskifting av vannmassene, oppkonsentrerering på ganger og at prosessen er rask og stabil og er selvregulerende. Byggemål: Lengde (trinn 2): 140 cm Bredde (trinn 2): 131 cm Bredde (trinn 1): 40 cm Lengde over all: 1 71cm Vaskeriet kan tilpasses automatisk drift og integreres i styringsprogrammer. Unik filtersystem A/S Boks Os tlf: (+47) fax:(+47)

5 Havbruksutdanningen ved UiB: Nye grader og nye former Mest omfattende Fra høsten har UiB et eget Bachelorprogram i Havbruksbiologi. Innpasning fra høgskolene og andre læresteder blir smidigere. Studiet omfatter bl.a. grunnleggende biologi, fysiologi, fiskeernæring, havbruksbiologi, lovverk og forvaltning, praksisperiode, samt etikk og velferd hos akvatiske organismer. Programmet gir en solid bakgrunn i oppdrettsbiologi og danner grunnlag for opptak til flere Masterprogrammer ved norske og utenlandske universiteter. Bachelor i Havbruksbiologi går også i store trekk parallelt med profesjonsstudiet i fiskehelse. Master i havbruksbiologi består av tre studieretninger: - Generell havbruksbiologi (tidligere hovedfag i akvakultur) - Ernæring hos akvatiske organismer - Kvalitet og foredling av sjømat For alle studieretningene legges det vekt på en allsidig bakgrunn med hovedvekt på fysiologi, ernæring og cellebiologi, med innslag av praksis i henhold til næringens ønsker og behov. Som følger av den nye kvalitetsreformen er det mulighet for en differensiering i Mastergraden etter ønske om videre forskning eller karriere i næringen. Oppgavene er på dagsaktuelle problemstillinger for nye eller etablerte arter i oppdrett. En oversikt over studentenes videre karriere viser at etter endt studie går ca 45 % av studentene våre inn i forskning, ca 45 % begynner i næringslivet (en økning de senere år), mens ca 10 % får jobb innen undervisning og forvaltning. Foto: Johan Andreassen Med den nye universitetsreformen kan havbruksnæringen forvente seg kandidater som har en internasjonal grad (3-årig Bachelor, eller 5-årig Master), og som har gjennomført et studieprogram på høyt kvalitetsnivå internasjonalt. Kandidatene vil også ha internasjonal erfaring etter opphold ved universiteter i fortrinnsvis Europa, Nord- eller Sør- Amerika. Gjennom studiet lærer kandidatene å arbeide selvstendig og i team, samt at de har trening i å presentere saker for andre. Sist men ikke minst har de praktisk erfaring fra næringen. Fra og med høsten 2003 er det mulig å ta Bachelorgrad i Havbruksbiologi ved Universitetet i Bergen (UiB).Tilbudet på havbruksrelaterte program Master-nivå (tidligere hovedfag) utvides til hele 4 studieprogram. Samtidig innføres det ny gradsstruktur, nytt karaktersystem (A-F) og nye pedagogiske opplegg. For å få godkjent utdannelsen innen havbruk ved UiB er det nå bl.a. et krav om gjennomført praksisperiode. Studenter som tar profesjonsstudiet Master i Fiskehelse får den lovbeskyttede tittelen Fiskehelsebiolog (Aquamedicine biologist). Fiskehelsebiolog er sidestilt med tittelen veterinær i norsk lovverk og kandidater som har fått tildelt tittelen har samme rettigheter som veterinærer når det gjeld å behandle sykdom i havbruksnæringa. Programmet skal tilfredsstille de krav som settes til autorisasjon som fiskehelsebiolog, og det stilles derfor strenge krav til studiets innhold og de fleste elementer i studieplanen er derfor obligatorisk. Gjennom nettbaserte fjernstudier på Havbruksuniversitetet.no, ønsker UiB og samarbeidende institusjoner/organisasjoner å tilby havbruksnæringen relevant og fleksibelt tilrettelagt videreutdanning. Denne undervisning blir gitt gjennom nettstudie eller kombinert undervisning. Fjernundervisningen ved UIB har vært en suksess gjennom flere år, siden 1998 har ca. 160 personer fra næringen fulgt kurset i generell akvakultur.tilbudet er de par siste årene blitt utvidet med ytterlig 8 kurs som vi har store forventninger til. Samarbeidspartnere Bergensregionen er et nasjonalt sentrum for forskning, forvaltning og bedrifter med tilknytning til Havbruksnæringen. Universitet i Bergen har etabler samarbeid med bl.a. Havforskningsinstituttet, Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning, Fiskeridirektoratet, Norsk sjømatsenter,veterinærinstituttet, Høgskolene i Bergen, Sogn og Fjordane og Bodø samt en rekke bedrifter i oppdrettsnæringen.

6 PROSJEKTERING OG MONTERING AV: VANN OG AVLØPSLEDNINGER PRODUKSJON AV DELER I PE SJØLEDNINGER FILTER Stadlandet - Tlf.: fax

7 - Velkommen til Sjømatbar! Det skal ikke mangle på matglede og gode smaksopplevelser på Hordaland og Sogn og Fjordane sin fellesstand under Aqua Nor. Kjøkkensjef Fredrik Hald og en medkokk kommer til å servere sjømat fra tidlig morgen til sent på kvelden. - Sjømatbar er skikkelig gøy med fart og spenning.vi har laget klar menyer for hver dag, men kommer selvfølgelig også til å improvisere etter hvert, sier Hald. Kokkene kommer til å ha nok å henge fingrene i under messen. - Vi kommer til å lage i hvert fall 1500 smaksprøver hver dag! Dermed burde det være nok til alle. Hald driver til daglig restauranten Lucullus på Neptun hotell, og ble kåret til Årets kjøkkensjef i I tillegg er han styremedlem og matfaglig ansvarlig på Norsk Sjømatsenter. Han har jobbet mye med fiskerinæringen og stått i bresjen for høy kvalitet på råvarer. Han har laget mat og holdt kurs til over 6000 mennesker de siste årene på Norsk Sjømatsenter. Hald har en helt klar oppfordring til alle som jobber innen fiskerinæringen: - Det er viktig at de spiser mye sjømat, og særlig av det de produserer selv. Dermed øker interessen for og innsikten i deres produkter. Det er på denne måten vi kan få frem og opprettholde den beste kvaliteten på råvarene, avslutter han. I år kommer Hald til å konsentrere seg om mellom 10 og 15 råvarer. Særlig kommer Hald til å bruke mye oppdrettsvarer som laks, ørret, skjell og selvfølgelig torsk. De kommer til å bli tilberedt på mange ofrskjellige måter. - Det blir mye stekt oppdrettstorsk, røper han. Hald har jobbet med mye med oppdrettstorsk. De siste fem årene har han fulgt med og vært med på utviklingen av denne råvaren. Og han blir bare mer og mer fornøyd. - Nå er kvaliteten blitt veldig bra. Det som er spesielt fascinerende med oppdrettstorsken er at kvaliteten varierer på samme måte som for villtorsken. Det synes jeg er positivt, for det innebærer bare at man må bruke ulike tilberedeningsmetoder. Man må ta det som en utfordring, sier han. Hald har lang erfaring fra matfestivaler generelt og sjømatfestivaler spesielt. - Folk synes det er gøy med sjømatbar, og mange får seg en overraskelse og to. Ikke minst har rå fisk slått veldig positivt ut. Det er ikke så ofte vi nordmenn spiser det. En annen ting som også overrasker folk, er hvor enkelt og fort gjort det er å tilberde sjømat. - Vi står i et åpent kjøkken hvor folk kan følge med på hele tilberednigsfasen. Og det tar jo ikke lange tiden før maten er på bordet.

8 ;oktangruppen Utfordreren må alltid være mer sulten. Oktan er i dag det kommunikasjonshuset som vokser raskest i landet. Det er fint. Men for oss er det enda finere at kundene våre vokser og at vi sammen kan kjøre salget til himmels. For oss er det bare resultatene som teller. Kanskje fordi vi som utfordrer er mer sulten på suksess. Det er kanskje du også? - ring ;oktanpublicis ;oktantraffic ;oktanbasic ;oktansydvest

9 Torsken i fokus! - Det går bedre og bedre for hvert år, og nå tjener vi penger, sier Karl Petter Myklebust fornøyd. Han mener at det strengt tatt ikke er noen annen hemmelighet bak suksessen enn hardt arbeid. - Vi satser 100 prosent. Det er eneste løsning for å klare seg i markedet. Økende produksjon Oppdrettstorsken fra Nærøysund Matifisk har vært i oppdrett side den ble født, og er vokst opp under gode forhold. Lokaliteten på anleggene er valgt ut fra riktig strø-, dybde- og vindeksponering. Dessuten sørger erfarne røktere for god oppfølging. I 2002 produserte de ca 150 tonn matfisk. Prognosenn for 2003 er 300 tonn, og det forventes en ytterligere økning til ca 500 tonn i Økningen skyldes av vi har god tilgang på yngel, i tillegg til at vi satte i gang et nytt anlegg nå i vår, forteller Myklebust. For å sikre stabil yngeltilgang ble datterselskapet Nærøy Marine Yngel AS etablert i Anlegget har årstidsuavhengig rogntilgang med stamfiskanlegg, klekkeri og levende fôrproduksjon. Samarbeid Bortimot 70 prosent av fisken eksporteres til Europa. Der blir den brukt i restauranter og i butikker. - Resten er går til det norske markedet. Også her går det til både restauranter og til ferskvaredisken i butikker. - Det er bare en ting som gjelder - det er å sette fisken og kvaliteten på den i fokus, sier Karl Petter Myklebust. Han er daglig leder for Nærøysund Matfisk AS. Nærøysund Matfisk AS er lokalisert vest for Florø. Bedriften har helt siden tidlig på 1990-tallet produsert oppdrettstorsk, og er i dag en av de fremste bedriftene på dette feltet i Norge. Myklebust har opp gjennom årene levert mange vareprøver til restauranter, kokker og Norsk Sjømatsenter. - Mange kokker har tilberedt mye av torsken min, og de har han gitt oss tilbakemeldinger om hva vi kan gjøre for å høyne kvaliteten. Det har Nærøysund Matfisk lyttet til, og har gått gjennom alle ledd i håndteringen av fisken for å få den best mulig. Det har kundene likt, for tilbakemeldingene på torsken har vært at den har tykke og fyldige fileter samt fint hvitt kjøtt og fast muskel.

10 akvakulturstudium i Sogndal Høgskulen i Sogn og Fjordane satsar på akvakultur. Bachelorgrad i akvakultur ei framtidsretta utdanning. Torsk, laks, steinbit, kveite, blåskjel, kråkebollar, hjuldyr, algar og mykje meir. Akvakulturstasjonar: i Sogndalsfjorden med marine fiskeartar og skjel på kysten ved Florø med laks og aure. Bestill studiekatalogen: Epost: Telefon: Internett: Mat, velvære, helse -framtiden ligger i havet NORSK HAVBRUKSNÆRING VISER VEI vestnorsk havbrukslag for deg som er opptatt av framtiden Mailadr.:

11 Algegift? Vi tek utfordringa! Skjelnæringa må kunne hauste og levere giftfrie skjel gjennom store deler av året. Naturleg produksjon av giftige algar i sjøen gjer dette til ei av hovudutfordringane til skjelnæringa. Næringa i Sogn og Fjordane har grepe fatt i ulike strategier for å løyse denne utfordringa. For å løfta djupvatnet opp mot overflata prøver ein ut to ulike løysingar: Bobling av luft: Hente næringsrikt vatn opp frå djup til overflate v.h.a. boblerør på 30 m djup.nedsenka ferskvassutslepp som dreg med seg djupvatnet opp. Installering av fordelingsplate for betre horisontal spreiing av ferskvassutslepp på m djup frå kraftstasjon. Nærare informasjon: SINTEF Fiskeri og havbruk. Unngå utsette områder I dag er lokalitetar nytta til skjeldyrking spreidd over store deler av fylket. Erfaringa har vist at på mange av lokalitetane har ein problem med å hauste konsumskjel, mellom anna grunna store førekomstar av giftige algar. Oppfølginga med jamleg kontroll av desse lokalitetane er svært kostbart for dyrkaren. Basert på den kunnskapen som i dag finst, ynskjer ein å lokalisere areal som kan synast veleigna til dyrking og hausting av skjel for konsum. Desse lokalitetane velger ein ut på grunnlag av ulike parameter som sikrar høg og jamn produksjon av høg kvalitet. Regelmessig prøvetaking over to år gjev kunnskap om lokaliseringa av giftige algar og gift i blåskjel. Ein har erfart at det er fleire område i fylket der det vil vere mogleg å dyrka skjel utan store utfordringar med algegift. Vågsøy Eid 2 Gloppen 1 Stryn Nærare resultat frå SAMS: www. sf-f.kommune.no/sams 6 Kvalitetskjelprosjektet Sogn og Fjordane Skjeldyrkarlag har sett i gong kvalitetsprosjektet som inneber at ein prøver ut to ulike strategiar. For det første vert skjel frå indre fjordstrok (med giftige algar) flytta til midtre/ytre fjordstrok. Her kan dei vekse til dei har nådd konsumstorleik. Fjaler 7 Hyllestad 8 9 Gaupnefjorden Ein prøver óg ut senking av anlegg ned på djupare vatn i periodar der ein kan lokalisere eit belte med giftige algar nær sjøoverflata. På denne måten vil ein unngå at skjela kjem i kontakt med dei giftige algane. Arnafjorden Nærare informasjon: Endring av næringssaltkonsentrasjonen Ein annen strategi, Detox, i regi av SINTEF for Fjord Garden, er å forsøke å få opp næringssalt (silikat) frå djupvatnet opp til overflate. På denne måten prøver ein å sjå om dette kan endre samansetninga til planteplanktonet i øvre del av vassøyla. SAMS-prosjektet Detox

12 Havbruk Nettbaserte fjernstudier Akvakultur Vannkvalitet - Helse Fiskesykdommer Havbruksjus Kvalitet av sjømat Sjømat og produktutvikling Les mer om våre fagtilbud på: eller kontakt SEVU, tlf e-post: Les om alle våre studietilbud: via.uib.no IMP kommunikasjon Universitetet i Bergen Senter for etter- og videreutdanning (SEVU) Vil du vite mer om arrangementet kontakt : Stiftelsen Fiskeriforum Vest, Bontelabo 2, 5003 Bergen,Telefon:

VESTLANDET. Stand nr D-351. - havbruksregionen der verdiene skapes

VESTLANDET. Stand nr D-351. - havbruksregionen der verdiene skapes AquaNor magasin 1.2005 02.08.05 09:13 Side 1 MAGASIN FOR HAVBRUKSREGIONEN VESTLANDET VESTLANDET - havbruksregionen der verdiene skapes Vi inviterer alle til å besøke vår stand. Her får du servert smaksprøver

Detaljer

Velkommen til Vestlandets Fellesstand

Velkommen til Vestlandets Fellesstand 1 Velkommen til Vestlandets Fellesstand Aqua Nor 2007 Denne standen er ei vidareføring av samarbeidet som starta i 2001 med Hordaland fylke og Bergen kommune. I år, som i 2005, er alle dei fire Vestlandsfylka

Detaljer

Marine studier. -Ta del i Norges næringseventyr. uit.no. uin.no. ntnu.no. hist.no. hials.no. uib.no. hib.no. nvh.no. hsh.no. uio.no. umb.

Marine studier. -Ta del i Norges næringseventyr. uit.no. uin.no. ntnu.no. hist.no. hials.no. uib.no. hib.no. nvh.no. hsh.no. uio.no. umb. Marine studier -Ta del i Norges næringseventyr uit.no uin.no ntnu.no hist.no hials.no uib.no hib.no hsh.no nvh.no uio.no umb.no Norges fremtid er marin. Er din? Sjømat er en av Norges viktigste næringer

Detaljer

SjømaT. // TEma. Verdens største sjømatkonferanse. Med røttene i havet. Salma satser internasjonalt BERGEN NÆRINGSRÅD // NR.

SjømaT. // TEma. Verdens største sjømatkonferanse. Med røttene i havet. Salma satser internasjonalt BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 1 // 2013 // TEma SjømaT Verdens største sjømatkonferanse til Bergen Med røttene i havet Salma satser internasjonalt www.bergen-chamber.no // TEma Verdens største sjømatkonferanse

Detaljer

INFO. Blant de. beste i verden. havbruk & sjømat TEMA: Vil selge mer enn bergensk fiskesuppe. Trenger såkornkapital

INFO. Blant de. beste i verden. havbruk & sjømat TEMA: Vil selge mer enn bergensk fiskesuppe. Trenger såkornkapital INFO 4 Nr. 2004 Blant de Ill: AG Foto: Marine Harvest beste i verden TEMA: havbruk & sjømat Trenger såkornkapital Vil selge mer enn bergensk fiskesuppe Gjør Vestlandet til en sterk merkevare Døråpner til

Detaljer

En gullkantet fremtid 2015

En gullkantet fremtid 2015 En gullkantet fremtid 2015 BIOMAR BioMar er verdens tredje største leverandør av fiskefôr av verden gjenstår å oppdages To tredjedeler av kloden er dekket av vann. Likevel vet vi alt for lite om livet

Detaljer

En blå ungdomsbølge. S4 Full klaff på en, to, tre. S14 Forsker på fisk og fedme

En blå ungdomsbølge. S4 Full klaff på en, to, tre. S14 Forsker på fisk og fedme FORSKNING / AKTUELT ET MAGASIN FRA En blå ungdomsbølge Ferdinand Lileng er en av mange ungdommer som har fattet interesse for havbruk. Forum ser på utdanning og rekruttering til næringen. Side 7 13 S4

Detaljer

ET ANNONSEBILAG FRA MAGNET MEDIA AS. Fiskeri og havbruk

ET ANNONSEBILAG FRA MAGNET MEDIA AS. Fiskeri og havbruk ET ANNONSEBILAG FRA MAGNET MEDIA AS 13 10 Fiskeri og havbruk Vi bygger nye tradisjoner... I mer enn 110 år har Nordlandsbanken opparbeidet seg en unik kompetanse om nordnorsk næringsliv og fiskerinæringen.

Detaljer

Økologi Bunnhabitater. Helse. Hav. Fiskedata Arter. Klima. Fangst. Oseanografi Forurensning. Teknologi. FiskSkalldyr. Infrastruktur.

Økologi Bunnhabitater. Helse. Hav. Fiskedata Arter. Klima. Fangst. Oseanografi Forurensning. Teknologi. FiskSkalldyr. Infrastruktur. Bergen næringsråd // nr. 2 // 2010 Lodde Rådgivning Olje Hval Biomarint Atmosfære Varme Lakselus Næring Dyphavsarter Fiskeegg Strøm Saltholdighet Gyteområde Vannstand Hummer Sjømat Torsk Toktprogram Vandring

Detaljer

Norsk Sjømatsenter, foto: Øystein Klakegg

Norsk Sjømatsenter, foto: Øystein Klakegg Norsk Sjømatsenter, foto: Øystein Klakegg INNHOLD STYRET,ADMINISTRASJON OG MEDLEMMER... 3 Styret i 2012... 3 De ansatte i 2011... 3 Medlemmene av Stiftelsen Norsk Sjømatsenter og tilhørende nettverk...

Detaljer

ÅRSBERETNING. Foto: Bremnes Seashore. 2013- Fiskeriforum Vest

ÅRSBERETNING. Foto: Bremnes Seashore. 2013- Fiskeriforum Vest ÅRSBERETNING Foto: Bremnes Seashore 2013- Fiskeriforum Vest Side 1 Årsberetning F I S K E R I F O R U M V E S T Innhold MÅL OG VISJON... 3 OM FISKERIFORUM VEST... 3 STYRETS BERETNING... 4 MÅLOPPNÅELSE

Detaljer

kveite en «hellig» fisk i oppdrett Norwegian Seafood Export Council Foto: Eiilif Leren/

kveite en «hellig» fisk i oppdrett Norwegian Seafood Export Council Foto: Eiilif Leren/ kveite en «hellig» fisk i oppdrett Foto: Eiilif Leren/ Norwegian Seafood Export Council Kveite, en fisk forbundet med myter og sagn Kveite (Hippoglossus hippoglossus), eller Hellefisk/Helleflyndre som

Detaljer

Taste Of North går nye veier side 6. Senja som ein del av annleisfylket side 8. Boston Sword and Tuna side 16. Intervju med Frank Bakke-Jensen side 20

Taste Of North går nye veier side 6. Senja som ein del av annleisfylket side 8. Boston Sword and Tuna side 16. Intervju med Frank Bakke-Jensen side 20 NUMMER 3 2013 Taste Of North går nye veier side 6 Senja som ein del av annleisfylket side 8 Boston Sword and Tuna side 16 Intervju med Frank Bakke-Jensen side 20 innhold Taste Of North går nye veier

Detaljer

Marin Strategiplan Trøndelag pr 06.11.06

Marin Strategiplan Trøndelag pr 06.11.06 Marin Strategiplan Trøndelag pr 06.11.06 1 MANDAT OG FORANKRING... 3 2 VIKTIGE FORUTSETNINGER... 4 3 TRØNDELAGS FORTRINN... 5 3.1 NATURLIGE FORTRINN... 5 3.2 EN SENTRAL LAKS/ØRRETREGION... 5 3.3 ET SENTRUM

Detaljer

ROGALAND. i utvikling

ROGALAND. i utvikling ROGALAND i utvikling Rogaland Fylkeskommune Regionalutviklingsavdelingen Nr. 2 juni. 2003 8. årgang Hylen midt i verda Regionalt utviklingsarbeid Fylkesdelplan på Haugalandet Havbruk viktig næring i matfylket

Detaljer

Marin Strategiplan Trøndelag pr 06.11.06

Marin Strategiplan Trøndelag pr 06.11.06 Marin Strategiplan Trøndelag pr 06.11.06 1 MANDAT OG FORANKRING... 3 2 VIKTIGE FORUTSETNINGER... 4 3 TRØNDELAGS FORTRINN... 5 3.1 NATURLIGE FORTRINN... 5 3.2 EN SENTRAL LAKS/ØRRETREGION... 5 3.3 ET SENTRUM

Detaljer

Har lakseprisene sett bunnen? [ side 10 ] Fish International 2012 i Bremen [ side 24 ] 40 år med fiskerikandidater [ side 28 ]

Har lakseprisene sett bunnen? [ side 10 ] Fish International 2012 i Bremen [ side 24 ] 40 år med fiskerikandidater [ side 28 ] NUMMER 2 2012 Har lakseprisene sett bunnen? [ side 10 ] Fish International 2012 i Bremen [ side 24 ] 40 år med fiskerikandidater [ side 28 ] Nye etiketter på fiskekasser [ side 44 ] Anticimex Matsikkerhetsavtale

Detaljer

Innovatøren. Rogaland et foregangsfylke innen nyskaping. Innovasjon Rogaland. Aktive og nye nettverk. Travel høst. Innovasjon Rogaland

Innovatøren. Rogaland et foregangsfylke innen nyskaping. Innovasjon Rogaland. Aktive og nye nettverk. Travel høst. Innovasjon Rogaland Returadresse: Postboks 845 4008 Stavanger Innovatøren 8 utgave 8/2004 (IR) er et nettverksbasert prosjekt som ble startet i 2002 for å fremme nyskaping med utgangspunkt i eksisterende næringsliv i Stavangerregionen

Detaljer

Juni 2012. Sjømatklyngen i Hordaland. Tanja Hoel og Jørgen Gjelsvik, Fiskeriforum Vest. kunnskap. ererer

Juni 2012. Sjømatklyngen i Hordaland. Tanja Hoel og Jørgen Gjelsvik, Fiskeriforum Vest. kunnskap. ererer Juni 2012 Sjømatklyngen i Hordaland Tanja Hoel og Jørgen Gjelsvik, Fiskeriforum Vest ererer kunnskap Forord Rapporten «Sjømatklyngen i Hordaland» er utarbeidet for å gi en beskrivelse av regionens ståsted

Detaljer

landet Kristiansand Stavanger Bergen Ålesund

landet Kristiansand Stavanger Bergen Ålesund - landet Havet er vår fremtids viktigste kilde til mat og helse. Norske storbyer samarbeider nå på en ny og forpliktende måte slik at Norge skal beholde sin ledende posisjon som en betydelig garantist

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014- Fiskeriforum Vest

ÅRSBERETNING. 2014- Fiskeriforum Vest ÅRSBERETNING 2014- Fiskeriforum Vest Årsberetning F I S K E R I F O R U M V E S T Innhold MÅL OG VISJON... 2 OM FISKERIFORUM VEST... 2 STYRETS BERETNING... 3 MÅLOPPNÅELSE 2014... 6 PROSJEKTER OG AKTIVITETER

Detaljer

MARKANT. Vil vrake RDA HAVBRUK TIL HIMMELS JEKTA INVITERER KONKURRENTER TIL SAMARBEID TROMSØS SØTESTE SUKSESS. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

MARKANT. Vil vrake RDA HAVBRUK TIL HIMMELS JEKTA INVITERER KONKURRENTER TIL SAMARBEID TROMSØS SØTESTE SUKSESS. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Nr 3-2013 MARKANT Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Vil vrake RDA RDA-midlene er blitt en politisk virkemiddelpott, mener Mack-direktør Harald Bredrup. Han

Detaljer

NUMMER 2 2011. Sjømat i Kina [ side 6 ] Tar ansvar i Norge [ side 10 ] Min mann er kriminell [ side 41 ] Praksis og gode holdninger [ side 52 ]

NUMMER 2 2011. Sjømat i Kina [ side 6 ] Tar ansvar i Norge [ side 10 ] Min mann er kriminell [ side 41 ] Praksis og gode holdninger [ side 52 ] NUMMER 2 2011 Sjømat i Kina [ side 6 ] Tar ansvar i Norge [ side 10 ] Min mann er kriminell [ side 41 ] Praksis og gode holdninger [ side 52 ] Nå lan I 30 år har vi spesialisert oss på EPS isolasjonsprodukter

Detaljer

info tema: Entreprenørskap NR.6 2006 www.bergen-chamber.no Bergen 5+ fra morgen gode idéer Connect har 150 Jobber for stor Ungdom utvikler

info tema: Entreprenørskap NR.6 2006 www.bergen-chamber.no Bergen 5+ fra morgen gode idéer Connect har 150 Jobber for stor Ungdom utvikler info www.bergen-chamber.no tema: Entreprenørskap 06 NR.6 2006 Ungdom utvikler Connect har 150 Jobber for stor Bergen 5+ fra morgen gode idéer frivillige eksperter forskningspark til kveld side 6 side 8

Detaljer

akvakultur på Rygjabø skolen som bygde en flyplass ICa lærlinger på lambertseter side 4 s. 18 s. 28 F a g b l a d o m y r k e s o p p l æ r i n g

akvakultur på Rygjabø skolen som bygde en flyplass ICa lærlinger på lambertseter side 4 s. 18 s. 28 F a g b l a d o m y r k e s o p p l æ r i n g nr. 4 desember 2006 F a g b l a d o m y r k e s o p p l æ r i n g akvakultur på Rygjabø skolen som bygde en flyplass ICa lærlinger på lambertseter side 4 s. 18 s. 28 Innhold Redaktørens spalte 3 Akvakultur

Detaljer

Å DYRKE BLÅSKJELL. Et temahefte om blåskjelldyrking

Å DYRKE BLÅSKJELL. Et temahefte om blåskjelldyrking Å DYRKE BLÅSKJELL Et temahefte om blåskjelldyrking BLÅSKJELLDYRKING, EN NÆRING I VEKST Norge har lange tradisjoner med utnyttelse av havet, og skjell er ikke noe unntak. Som mat er det særlig østersen

Detaljer

Tar utlendingene over? [ side 6 ] Fersk frosset [ side 11 ] Sjømatnæringen, forbrukeren og fersk fisk [ side 18 ]

Tar utlendingene over? [ side 6 ] Fersk frosset [ side 11 ] Sjømatnæringen, forbrukeren og fersk fisk [ side 18 ] NUMMER 3 2008 Tar utlendingene over? [ side 6 ] Fersk frosset [ side 11 ] Sjømatnæringen, forbrukeren og fersk fisk [ side 18 ] Ny spennende krabbesesong i vente [ side 22 ] [ MARKED [ LEDER ] Norsk Sjømat

Detaljer

Havbruk 2020 Grensesprengende. En foresightanalyse

Havbruk 2020 Grensesprengende. En foresightanalyse Havbruk 2020 Grensesprengende hvis En foresightanalyse Norges forskningsråd 2004 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: 22 03 70 00 Telefaks: 22 03 70 01 Publikasjonen kan

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

Ambassadøren Side 11-13

Ambassadøren Side 11-13 Ambassadøren Side 11-13 3. årgang - Desember 2011 Les om: Vokser i rekordfart Side 4-5 Sikter mot toppen Side 8-9 Fiskebåtmagasinet fra Fiskebåtredernes Forbund Ansvarlig redaktør: Oddbjørn Skarbøvik E-post:

Detaljer