Vi har vært rådgiver i flere profilerte og krevende oppdrag hvorav enkelte vil bli nærmere kommentert senere i årsrapporten.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vi har vært rådgiver i flere profilerte og krevende oppdrag hvorav enkelte vil bli nærmere kommentert senere i årsrapporten."

Transkript

1

2 2

3 Et positivt år 2010 har vært et positivt år for Selmer. Første halvår var sterkere enn vanlig for mange av våre forretningsområder kanskje et oppdemmet behov for å agere positivt etter finanskrisen. Andre halvår var på det jevne, men med god inngang av nye oppdrag fra eksisterende og nye kunder. Året sett under ett resulterte i en omsetningsvekst på 13,8 % i forhold til året før, noe vi etter forholdene er tilfredse med. Vi fortsatte vår satsning på å rekruttere unge og talentfulle medarbeidere samtidig som vi evnet å tiltrekke oss mer erfarne advokater innen flere av våre områder. Kontinuerlig talentutvikling er et av de viktigste virkemidler i kampen for å nå våre langsiktige mål. Vi har i 2010 særlig hatt oppdrag innenfor Corporate, restrukturering/insolvens, bank/finans/ forsikring, eiendom, energi og shipping. Det har vært en økende oppdragsmengde knyttet til oppkjøp, transaksjoner og børs/ verdipapir. Vår relative andel av antall transaksjoner i det norske og nordiske markedet har derfor øket ytterligere i 2010, målt ved Mergermarkets statistikk. Denne økende synlighet også i et nordisk perspektiv er positiv for vårt internasjonale arbeid i vid forstand. Våre medarbeidere er blant de fremste innen sine fagfelt og deres gjennomføringsevne og verdiskaping overfor våre kunder er en av våre viktigste suksessfaktorer. Vår tillit og anerkjennelse i markedet har vært økende de siste årene hvilket også har resultert i flere topprangeringer hos de internasjonale ratingbyråene i Vi har vært rådgiver i flere profilerte og krevende oppdrag hvorav enkelte vil bli nærmere kommentert senere i årsrapporten. Vår langsiktige bygging av organisasjon og verdier har hatt markedsendringer og våre kunders krav for øyet. Vår gode bransje- og markedsforståelse i kombinasjon med høy faglig spisskompetanse er viktige elementer i vår kunderådgivning. Dette sammen med god kommersiell forståelse og internasjonal erfaring, medfører en effektiv håndtering av det enkelte oppdrag. Vår satsning på finansiell rådgivning som et supplement til våre juridiske tjenester hvor jurister og økonomer arbeider sammen for å løse kundens behov gir i mange tilfeller et annet perspektiv og bedre rådgivning. Selmer har lang tradisjon i å representere utenlandske konserns interesser i Norge, både gjennom løpende rådgivning og ved emisjoner, fusjoner og oppkjøp. Også i 2010 kom en betydelig del av vår oppdragsmengde fra utenlandske interesser samt fra norske interesser med internasjonalt fokus. Særlig vår rådgivning til China National BlueStar Company i deres oppkjøp av Elkem AS har bidratt til dette. Vi har i 2010 intensivert vårt arbeid med å utvikle bilaterale relasjoner med internasjonale advokatfirma for å kunne bistå deres kunder i Norge og vice versa. Vi fokuserte i våre nye lokaler på våre kunders behov for diskresjon, komfort, fleksibilitet og høyteknologiske hjelpemidler. Etter over to år i lokalene, synes vi i all beskjedenhet å ha lykkes i dette samtidig som våre medarbeidere har fått en hensiktsmessig, moderne og trivelig arbeidsplass. Hvordan markedet vil utvikle seg i 2011 gjenstår å se, men vi kan trygt slå fast at rammebetingelsene fortsatt er usikre. Vi mener vi med vår forretningsmodell og vår samlede kompetanse er godt posisjonert i forhold til utførelsen av de oppdrag våre kunder vil ha behov for å løse. Vi takker alle våre kunder for tilliten de har vist oss ved å velge Selmer som sin rådgiver i utøvelsen av alle små og store oppdrag i Steinar ter Jung Administrerende direktør 3

4 Selmeråret 2010 Q1 Årets advokatfirma for tredje gang Selmer ble utnevnt som Law Firm of the Year for Norge for tredje gang på fire år, denne gang for Prisen gis av International Financial Law Review (IFLR) som hvert år foretar rangeringer av advokatfirmaer verden over. I tillegg tildeler de priser for beste firmaer innen internasjonale transaksjoner i 21 ulike europeiske land. Advokatundersøkelsene bygger på innsendte rapporter samt intervjuer med kunder og konkurrenter. Law Firm of the Year blir gitt for løsning av internasjonale oppdrag på en innovativ måte. Q2 Transaksjoner over 5 millioner dollar Selmer har bistått i: Verdi på transaksjonene i millioner dollar: Store transaksjoner Forsommeren var en hektisk periode hvor Selmers advokater var engasjert i flere profilerte og krevende transaksjoner. Selmer bisto tilretteleggerne Citi Group Global Markets, DnB NOR Markets og BNP PARIBAS, med Norsk Hydros fortrinnsrettsemisjon på ca. 11 milliarder kroner. Emisjonen ble gjennomført for å finansiere kjøpet av aluminiumsvirksomheten til det brasilianske gruve- og mineralselskapet Vale. Hydros Brasil-kjøp er Norges-historiens største utenlandsoppkjøp verdt omkring 30 milliarder kroner. Transaksjoner er Selmers største virksomhetsområde. 4

5 Selmer i media Presseoppslag pr. medium: Elektroniske medier Trykte medier Presseoppslag totalt: 145 Presseoppslag pr. måned: JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES Elektroniske medier Trykte medier 5

6 Selmeråret 2010 Q3 Foto: Jiri Havran First Securities AS vant i Høyesterett Høyesterett ga sentrale ansatte i First Securities medhold i skattestriden med staten. Selmeradvokat Jon Vinje bisto meglerhuset i den høyprofilerte saken. Saken gjaldt den skattemessige bedømmelsen av eventuelle fordeler de ansatte fikk ved tegning av aksjer i First, alternativt ved et senere salg av aksjene til SpareBank 1 Gruppen. Saken ble behandlet i alle lignings- og rettsinstanser og endte med full seier i Høyesterett i september Høyesterett slo fast at det ikke var grunnlag for å beskatte de ansatte for tegning av aksjer til underpris. Dersom skattemyndighetene hadde vunnet frem, ville det medført en økt skatteregning for First og stifterne på til sammen ca. 60 millioner kroner med tillegg av renter. Q4 Høy aktivitet innen obligasjonslån I fjerde kvartal markerte Selmer seg igjen som en ledende rådgiver innen obligasjonslån. Selmer bisto blant annet tilretteleggerne i to transaksjoner knyttet til konvertible obligasjoner utstedt av riggselskapet Seadrill både ved utstedelse av USD 650 millioner konvertible obligasjoner i november og ved selskapets tilbakekjøp av tidligere utstedte USD 500 millioner konvertibelt obligasjonslån i desember. Selmer var i fjerde kvartal også engasjert som rådgiver ved utstedelse av en rekke sikrede og usikrede high yield obligasjonslån for børsnoterte selskaper i Norge og i Canada innen sektorene shipping, offshore og olje. 6

7 Kompetanse og anerkjennelse i markedet Arbeidsliv Corporate Fast eiendom Vi håndterer hele det arbeids- og pensjonsrettslige fagfeltet, og har spisskompetanse innen omstilling, nedbemanning og pensjon. Vi arbeider i tett samarbeid med våre øvrige kompetanseområder, som Corporate. Våre advokater har bakgrunn fra blant annet Arbeids- og inkluderingsdepartementet, EU-kommisjonen, HSH og Bedriftsforbundet. The employment group at Selmer continues to grow in reputation. Sources are pleased with the service: The lawyers respect the strict deadlines we set, which is crucial in an international project. Chambers 2010 Bank, finans og forsikring Vi besitter spisskompetanse på alle områder innen finans og finansieringsformer, herunder finansinstitusjonenes rammevilkår, forhandlinger og dokumentasjonsarbeid i forbindelse med finansiering av skip, rigger, fast eiendom og bedriftsoppkjøp, verdipapirhåndtering, finansinstitusjonenes salg og markedsføring av finansprodukter, og regelverk knyttet til compliance. Noted for its expertise in debt financing and regulatory matters in particular, Selmer s banking and finance team continues to be a notable player in the Norwegian market. Chambers 2010 Rådgivning innen selskapsforhold, aksjerett, kjøp og salg av virksomhet, joint ventures, eierstyring og selskapsledelse utgjør Selmers største arbeidsområde. Vi er ledende i transaksjonsrådgivning og høster stor internasjonal anerkjennelse på dette feltet. Sources agree that this firm has demonstrated an impressive growth strategy of late and continues to raise its profile in this area. The team is particularly experienced in securities and has enjoyed a number of high-profile instructions from the government over the past year. Chambers 2010 Europa og konkurranse Selmer har bred erfaring innen konkurranserett, statsstøtte, offentlige anskaffelser, og fri bevegelse av varer, tjenester, kapital og personer (de fire friheter). Vår kombinasjon av advokater og økonomer gir oss et fortrinn i konkurranse- og statsstøttesaker, hvor økonomiske vurderinger ofte er viktige for resultatet. This dedicated and proactive team continues to make its mark on the Norwegian competition scene. Chambers 2010 Selmer arbeider løpende med de ledende eiendomsmiljøene i Norge, både eiere, tilretteleggere, utviklere og byggebransjen, og håndterer alle typer problemstillinger og prosjekter. Vi gir råd i en rekke eiendomstransaksjoner og ved prosjektutvikling for nærings-, bolig- og fritidseiendommer. With over 20 lawyers, this department is well equipped to deal with high-level real estate transactions, development and construction. Chambers 2010 Finansiell analyse og transaksjonsstøtte Som eneste advokatfirma i Norge har Selmer et team av revisorer og økonomer som utfører transaksjonsstøtte, finansiell analyse og rådgivning i forbindelse med restrukturering og granskning. Denne tverrfaglige rådgivningen er unik og bidrar internt til økt markedsforståelse, fleksibilitet og gjennomføringsevne, som fører til bedre løsninger og merverdi for våre kunder. 7

8 Fornybar energi Selmer har i lang tid vært rangert som ledende rådgiver innen energiområdet. Vi bistår offentlige myndigheter og beslutningstakere, vannkraftaktører og andre innen fornybar energisegmentet. Rådgivningen utføres ofte i samarbeid med våre andre forretningsområder som skatt og avgift, bank og finans, konkurranserett og finansiell analyse og transaksjonsstøtte. Clients are impressed with this team s industry knowledge. The group is well known for its transactional work and provides strategic and financial advice to clients in the electricity sector. Chambers 2010 Olje og gass Innenfor alle faser av petroleumsvirksomheten bistår vi olje- og gasselskaper, leverandørbedrifter og norske myndigheter. Well known for its transactional focus, this team works closely with the firm s M&A group to assist with frequent stock listings, private equity placements and other mandates within the oil and gas sector. Chambers 2010 Prosedyre og tvisteløsninger Selmer har advokater med lang og omfattende erfaring i forskjellig typer tvisteløsninger. Våre advokater har bred erfaring med prosedyre for både domstoler og voldgiftsretter og brukes også som voldgiftsdommere. Vi prosederer regelmessig innen ulike forretningsjuridiske og privatrettslige fagområder for både norske og utenlandske virksomheter, offentlige myndigheter og privatpersoner. Vi har den spisskompetansen som er nødvendig for å gjennomføre kompliserte prosedyreoppdrag. Restrukturering, insolvens og granskning Selmer anses som ledende innenfor restrukturering, insolvens og granskning, og vi bistår norske og utenlandske virksomheter med finansiell restrukturering, uavhengig granskning og insolvensrettslige problemstillinger. Vårt fagmiljø håndterer også komplekse og omfattende konkurser og gjeldsforhandlinger. This 11-strong team has a distinguished track record focusing on this field. It has seen a significant rise in insolvency-related instructions and has assisted a number of leading financial institutions with matters in this area. The team was very constructive in its approach and concentrated on finding solutions which benefited all parties, clients noted. It is experienced on both domestic and cross-border mandates. Chambers 2010 Shipping og offshore Selmer yter rådgivning til alle typer virksomheter relatert til offshore, shipping og skipsbygging. Vi jobber tett med både norske og utenlandske offshoreselskaper, skipsverft, rederier og banker. Selmer har også lang erfaring med å delta i forhandlinger innen disse bransjene. Skatt og avgift Våre spesialister har lang og allsidig erfaring fra offentlig og privat virksomhet i Norge, og er blant de fremste på sine fagfelt i Norge. Vi har et sterkt internasjonalt fokus. Vår betydelige kunnskap om sammenhengene mellom skatt, avgift og regnskap bidrar til at vi yter sømløs rådgivning på disse feltene, med en kompetanse og tilnærming advokater tradisjonelt ikke har hatt. This firm is well known for having strength in transactions, and the tax team has a reputation for dealing with international and M&A taxation. The development within the group is visible to peers in the sector. Selmer is really coming up strongly, noted one. Within the department, a dedicated VAT team is particularly strong on relevant mandates within the real estate sector, but covers the whole spectrum of indirect taxes. Chamber 2010 Telekom, teknologi og media Våre advokater har bred erfaring med rettsspørsmål knyttet til teknologi-, media- og telekommunikasjonsbransjene. Vi bistår ledende norske og internasjonale aktører med virksomhetsoverdragelser (M&A) og andre transaksjoner eller endringer, kjøp og salg av produkter og tjenester, regulatoriske rammebetingelser, kontraktsrett, tvistehåndtering, immaterielle rettsforhold og generelle forretningsjuridiske spørsmålsstillinger. 8

9 Legal 500 rangeringer 0 1: Anbefalt 2: Høyt anbefalt 3: Ledende Banking & Finance Competition/Anti-trust Corporate/M&A Energy: Electricity, nuclear & renewables Energy: Oil & Gas Intellectual property/tmt Labour/Employment Real estate/construction Restructuring and insolvency Offshore construction/shipbuilding Tax 9

10 10 Nyansatte 2010

11 Våre medarbeidere Kjønnsfordeling: Menn Kvinner Totalt antall ansatte: 188 Nyansatte i 2010: 32 Gjennomsnittlig alder: 37,51 Advokater Administrasjon Partnere Finansrådgivere Fullmektiger Ansatt ansvarlige advokater God kjønnsfordeling skaper et bedre miljø. Vi ettersteber å finne en god balanse i hele organisasjonen og gjennom vårt talentprogram satser vi strategisk på våre kvinnelige ressurser. 11

12 Samfunnsansvar I Selmer har vi tro på at vi blir bedre rådgivere ved å delta i fora hvor vi kan bidra og påvirke faglig og kommersielt. Samtidig er vi opptatt av å støtte opp om grupper og initiativ med positivt samfunnsengasjement. Offentlige utvalg Selmer er medlem av, og leder, flere lovutvalg og styrer. Våre advokater er blant annet representert i mange av Advokatforeningens lovutvalg. Ved å bidra får vi være med å påvirke samfunnsutviklingen og lovgivningen. Dette vil alltid være viktig for oss. Samarbeidsbedrift Pro bono Som bidrag til vår samfunnsansvarsrolle tar vi pro bonooppdrag for humanitære organisasjoner og foreninger. Det er særlig vår prosesskompetanse som benyttes. Selmer bidrar på denne måten til at organisasjonene og foreningene får tjenester av høy kvalitet som de ellers ikke ville hatt anledning til å kjøpe. Kunst og design Selmer har et bevisst forhold til profilering av norsk kunst og design. Våre lokaler på Tjuvholmen i Oslo er i dag utsmykket av åtte unge lovende kunstnere. Selmer er samarbeidspartner med den ideelle organisasjonen Alarga, som styrker konkurransekraften i næringslivet ved å rekruttere dyktige masterstudenter med fremmedkulturell bakgrunn til norske bedrifter. Som Alarga-partner tilbyr Selmer studenter skriveplass, stipend og faglig oppfølging gjennom masterprogrammet. I 2010 kjøpte vi et nytt kunstverk, denne gang av Are Mokkelbost. Han har utforsket skannerens potensiale som fotoapparat, og arbeidet Cracked Light, Fading White, kan du nå se i våre lokaler. Mokkelbost er utdannet ved Kunstakademiet i Oslo og har vært representert ved flere internasjonale kunstmesser. Satsningen på ung norsk kunst og design har et tosidig mål. Vi og våre kunder får inspirerende omgivelser, og de unge norske kunstnerne får et permanent utstillingsvindu i et semi-offentlig miljø. Dette styrker kunstnernes grunnlag for å realisere sine prosjekter videre. Are Mokkelbost, Cracked Light, Fading White Mokkelbost har utforsket skannerens potensial som fotoapparat og laget et arbeid som dyrker dens særkvaliteter. 12

13 13

14 Styrets beretning Selmers styre: Kirsten Gracey, Steinar ter Jung (adm. dir.), Andreas Rørvik, Martin Jetlund, Jon Skjørshammer, Sverre S. Tysland, Lars Weyer-Larsen og Anne Kjølseth Ekerholt Advokatfirmaet Selmer DA yter forretningsjuridisk rådgivning supplert med finansiell kompetanse. Selmer er blant de største og mest anerkjente advokatfirma i Norge. Vi har et stort nettverk innen næringsliv og offentlig sektor, og en betydelig del av vår virksomhet er internasjonalt orientert. Selmers oppdragsmengde i 2010 har for en stor del vært innen områdene corporate, bank/ finans, fast eiendom, fornybar energi, olje & gass og insolvens/ restrukturering. I Mergermarkets oversikt er Selmer blant de advokatfirmaene som har bistått ved flest transaksjoner i 2010 både i Norge og Norden. I mars 2011 kåret International Financial Law Review Selmer til Law Firm Of The Year i Norge for 2011 for fjerde gang på fem år. Antall sykedager utgjorde 1316 tilsvarende 4 % av total arbeidstid i Selskapet har ikke hatt skader eller ulykker i Arbeidsmiljøet er godt. Selskapets virksomhet påvirker ikke det ytre miljø. Selmer legger forholdene til rette for arbeidstakere av begge kjønn i alle stillingskategorier. Selskapet har en samlet kvinneandel på 48 % pr Blant ansatte fee-earners er 28 % kvinner, og fire av selskapets 37 deltakere er kvinner. Gjennom selskapets talent- og organisasjonsutviklingsprogram tilstrebes økt andel av kvinner blant ledende fee-earners 14

15 og deltakere. Selmer hadde totalt 188 medarbeidere ved årsskiftet. Selmers medarbeidere deltar i offentlig lovutredningsutvalg, skriver faglige artikler mv. og deltar i FoU-prosjekter ved Universitet i Oslo. Vi utvikler metodikk innen selskapets hovedarbeidsområder og dybdeutredninger i enkeltoppdrag. Etterutdannelse og kompetanseoppbygging skjer i regi av SelmerSkolen, selskapets eget utdannelsessenter og ved deltagelse i eksterne kurs og seminarer. Selmers omsetning i 2010 utgjorde kr 381,8 millioner mot kr 335,4 millioner i 2009, en økning på 13,8 %. Årsresultatet i 2010 ble kr 137,3 millioner mot kr 99,4 millioner i 2009, en økning på 38,1 %. Det er i 2010 kostnadsført kr 33,3 millioner som godtgjørelse for deltakernes arbeidsinnsats mot kr 33,4 millioner i Selskapets økonomiske og finansielle situasjon er god. Timereserven pr er bokført med kr 16,6 millioner mot 12,4 millioner pr Årsresultatet disponeres i henhold til avtale. Årsregnskapet er avlagt under forutsetning av fortsatt drift, og styret bekrefter at denne forutsetningen er til stede. Lav vekst i USA, EU og enkelte land i Asia gir fortsatt usikre rammebetingelser for norsk økonomi. Selv om transaksjonsaktiviteten innen corporate og eiendom er økende, forventer styret usikkerhet om oppdragstilgangen fremover. Oslo, 16. mars 2011 Sverre S. Tysland Styrets leder Anne Kjølseth Ekerholt Styremedlem Andreas Rørvik Styremedlem Jon Skjørshammer Styremedlem Lars Weyer-Larsen Styremedlem Martin Jetlund Styremedlem Kirsten Gracey Styremedlem Steinar ter Jung Adm. direktør 15

16 Regnskapstall (NOK 1000) Driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Lønnskostnader Arbeidsgodtgjørelse deltakere Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Netto finansposter Årsresultat Eiendeler Varige driftsmidler Omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Egenkapital Gjeld Sum egenkapital og gjeld

17 Partneroversikt A B BV C Eu F FE FA H IM IR Arbeidsliv Bank, finans og forsikring Børs og verdipapir Corporate EU, EØS og konkurranserett Fornybar energi Fast eiendom Finansiell analyse og transaksjonsstøtte Handel og industri Immaterialrett Insolvens, restrukturering og granskning O OG P Ru Se SO S TM MA T Offentlig sektor Olje og gass Prosedyre Russland Selskapsrett Shipping og offshore Skatt og avgift Telekom, media og teknologi Transksjoner og M&A Transport B Bakko, Einar Berg, Asbjørn Berg, Even Brandi, Thomas S. Bugge, Nils S F FE T P FE P IR C TM SO C N Nordlie, Sverre Normann, Jeppe O Osberg, Anne Helene FE C A IR P HR-direktør C Christie, Lars Knem E Einstabland, Nils Kristian Ekerholt, Anne Kjølseth Endre, Knut S. Evensen, Harald G Grette, Einar Grov, Halvor C BV TM C Ru B O Eu B C FA R Rasmussen, Dag Erik Ringnes, Petter Rørvik, Andreas S Sandli, Morten Selmer, Christian Skjørshammer, Jon Slettvold, Roy M. Steinland, Bernt Olav Sulland, Svein C Se BV C FE P FE B S C IR B FE F C B BV P FE H Herrem, Are C T Tysland, Sverre S. C OG I Iversen, Mads J Johannessen, Harald Johansen, André Istad M Mahieu, Katinka Michelet, Thomas G. Møller, Marius Juul Se OG S Se A C Eu P TM C Ru C MA Se V Vinje, Jon Vislie, Mikkel W Wetting, Thomas Reppe Weyer-Larsen, Lars Wærsten, Tine S FE FE C FE B T C F 17

18 Selmer profiler I 2008 startet Selmer en større satsning på prosedyre. Ved utgangen av 2010 hadde avdelingen godt over tredoblet omsetningen. Dette skyldes i stor grad en betydelig økning i oppdragsmengden innen voldgift. Asbjørn Berg ser tilbake på 2010 som begivenhetsrikt. Den største og mest spennende saken har vært en voldgiftssak som varte i flere måneder og dreide seg om milliardbeløp. Prosedyreavdelingen består i dag av 24 dedikerte advokater med særlig kompetanse knyttet til tvister innen telekommunikasjon, IKT, immaterielle rettigheter, energi, fast eiendom, transaksjonsoppgjør, styreansvar/aksjonærforhold og arbeidsliv. Flere av advokatene har vært oppnevnt som voldgiftsdommere. Vår tidligere partner Kristin Normann tiltrådte som Høyesterettsdommer i Asbjørn Berg Stilling: Partner og advokat, Leder for Selmers forretningsområde Prosedyre Man lever i en boble både før, under og etter rettssaken. Den var altoppslukende, sier Asbjørn og passer på å rose sitt sterke team. Up and coming Lars Knem Christie Stilling: Partner og advokat, med spesialfelt innen Børs og verdipapir Lars Knem Christie har arbeidet med noen av de største transaksjonene i Selmer det siste året. Han engasjeres regelmessig av norske og utenlandske verdipapirforetak, investorer og utstederselskaper i forbindelse med børsnoteringer, private og offentlige emisjoner, oppkjøp og salg av virksomheter. Einar Grette arbeider primært med finansielle spørsmål knyttet til komplekse transaksjoner eller selskapsstrukturer. Han har blant annet vært ansvarlig for Seadrilltransaksjonen (omtalt på side 6). Grette har også bred erfaring innen prosjektfinansiering og generelle selskaps- og verdipapirrettslige spørsmål. Einar Grette Stilling: Partner og advokat, leder forretningsområdet for Bank, finans og forsikring 18

19 19

20 Advokatfirmaet Selmer DA Postboks 1324 Vika 0112 Oslo Besøksadresse: Tjuvholmen allé Oslo Tlf:

Sten på sten. Selmer har lang tradisjon i å representere

Sten på sten. Selmer har lang tradisjon i å representere 2 Sten på sten I 2011 fortsatte vi vårt langsiktige arbeid med å bygge firmaet sten på sten. Etter god vekst og historisk høy omsetning i 2010, klarte vi å opprettholde nivået omtrent på det samme i 2011.

Detaljer

Advokatfirmaet Selmer DA

Advokatfirmaet Selmer DA selmer ÅRSRAPPORT 2012 selmer ÅRSRAPPORT 2012 Redaktør: Per Inge Sandvik Leirmo Design: Work in Progress / Torgeir Hjetland Foto: Mathias Fossum & Fred Jonny (s. 2, 8 og 18) Trykket av: Göteborgstryckeriet

Detaljer

Anders Smebye: Here Be Dragons (detalj). En del av utsmykningen i Selmers lokaler

Anders Smebye: Here Be Dragons (detalj). En del av utsmykningen i Selmers lokaler Anders Smebye: Here Be Dragons (detalj). En del av utsmykningen i Selmers lokaler Takk for tilliten! 2009 har vært et utfordrende og krevende år for Selmer. Første halvår var svakere enn vanlig grunnet

Detaljer

Design: Gazette. Foto: Yvonne Holth. Årsrapport 2006. Advokatfirmaet Selmer DA Postboks 1324 Vika 0112 Oslo www.selmer.no

Design: Gazette. Foto: Yvonne Holth. Årsrapport 2006. Advokatfirmaet Selmer DA Postboks 1324 Vika 0112 Oslo www.selmer.no Design: Gazette. Foto: Yvonne Holth mange talenter! Selmer én kultur Årsrapport 2006 Advokatfirmaet Selmer DA Postboks 1324 Vika 0112 Oslo www.selmer.no IV V Gode medarbeidere skaper gode resultater Høydepunkter

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. Kluge Advokatfirma DA. Les mer om: Våre forfattere er også advokater. Snorre Haukali har ordet

ÅRSRAPPORT 2012. Kluge Advokatfirma DA. Les mer om: Våre forfattere er også advokater. Snorre Haukali har ordet Kluge Advokatfirma DA VirkEligheten bak tallene. Les mer om: Våre forfattere er også advokater Snorre Haukali har ordet Gråsoner innen kjøp, salg og produktansvar Digital Privatkopiering Energieventyret

Detaljer

Grette skyter fart! og teknologi. I tillegg er vi blitt en aktør å regne med i transaksjonsmarkedet og innen bank og finans.

Grette skyter fart! og teknologi. I tillegg er vi blitt en aktør å regne med i transaksjonsmarkedet og innen bank og finans. Årsrapport 2012 Grette skyter fart! Økt synlighet i markedet ga sterk omsetningsvekst i 2012. Grette oppnådde i 2012 ca. 30% høyere omsetning enn året før. Dette er sterkt, både isolert sett og sammenlignet

Detaljer

s. 3 s. 4 s. 9 s. 10 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 18

s. 3 s. 4 s. 9 s. 10 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 18 Årsrapport 2014 Innhold Grette er ytterligere styrket Grette er ytterligere styrket s. 3 Høydepunkter i 2014 s. 4 Grette topprangert i internasjonale kåringer s. 9 Nye e s. 10 Våre medarbeidere s. 12 Ledelsen

Detaljer

Kluge ÅRSRAPPORT 2011

Kluge ÅRSRAPPORT 2011 Kluge Advokatfirma DA Årsrapport 2011 2 Kluge ÅRSRAPPORT 2011 Kluge ÅRSRAPPORT 2011 3 4 Kluge ÅRSRAPPORT 2011 Styrets leder har ordet Kluge ÅRSRAPPORT 2011 5 For snart fire år siden startet vi en omstillingsprosess.

Detaljer

Det finnes uendelig mange løsninger

Det finnes uendelig mange løsninger Det finnes uendelig mange løsninger Vi finner din FOTO OLE MUSKEN HVA KAN VI GJØRE FOR DEG? Vi hjelper deg med å øke lønnsomheten og konkurranseevnen til din bedrift. Vi jobber systematisk og kreativt,

Detaljer

Årsrapport 2012. Det store endrings året

Årsrapport 2012. Det store endrings året Årsrapport 2012 Det store endrings året agasti - årsrapport 2012 - innhold Innhold Ledende aktør Dette er Agasti 3 Visjon og verdier 5 Organisasjon 6 Et sterkt fagmiljø 7 Møteplasser 11 Konsernledelsen

Detaljer

Pareto årsrapport 2008

Pareto årsrapport 2008 Pareto årsrapport 2008 2 Årsrapport 2008 Pareto Innhold Dette er Pareto Gruppen...4 Pareto Securities...6 Pareto Private Equity...8 Pareto Forvaltning...9 Pareto Bassøe Shipbrokers...10 Johan G. Olsen

Detaljer

Årsrapport 2013. Strategisk styrket

Årsrapport 2013. Strategisk styrket Årsrapport 2013 Strategisk styrket agasti - årsrapport 2013 - innhold Innhold Ledende aktør Dette er Agasti 3 Visjon og verdier 5 Organisasjon 6 Et sterkt fagmiljø 7 Møteplasser 12 Konsernledelsen 13 Styret

Detaljer

Innhold. Aktører. Ansvarlig utgiver Juristforeningen Karl Johans gate 47 0162 Oslo

Innhold. Aktører. Ansvarlig utgiver Juristforeningen Karl Johans gate 47 0162 Oslo Innhold 3. Formannens ord 4. Program 5. ALD-styrets ord 6. CV-kurs & Fagdagen 7. Praktisk informasjon 9. CV- og jobbsøkertips Aktører 11. Advokatforeningen 12. Arntzen de Besche 14. BA-HR 17. BCG 18. BDO

Detaljer

EN VERDEN FULL AV MULIGHETER!

EN VERDEN FULL AV MULIGHETER! Eiendomsmegler Konsulent Forsker Politijurist Dommer Saksbehandler Advokat Diplomat EN VERDEN FULL AV MULIGHETER! Innhold 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Formannens

Detaljer

Eierstyring og selskapsledelse Agasti Holding ASA har én aksjeklasse, der hver aksje gir rett til én stemme ved selskapets generalforsamling.

Eierstyring og selskapsledelse Agasti Holding ASA har én aksjeklasse, der hver aksje gir rett til én stemme ved selskapets generalforsamling. AGASTIKONSERNET OG AGASTI HOLDING ASA ÅRSBERETNING Årsberetning Agastikonsernet Agastikonsernet består av morselskapet Agasti Holding ASA og de heleide datterselskapene Navigea Securities AS med tilhørende

Detaljer

Historier fra i fjor MB 1

Historier fra i fjor MB 1 Historier fra i fjor 1 Årsrapport 2013 Innhold Ett år er gått. Det er tid for å rapportere om hvordan det var. Det er lite vi kan gjøre med det som har vært, men det er mye vi kan ta med oss fra fjorårets

Detaljer

Årsrapport 2012 / Annual Report 2012

Årsrapport 2012 / Annual Report 2012 Årsrapport 2012 / Annual Report 2012 Hjemme har vi lagt vekt på å styrke relasjonene til våre viktigste klienter og spisse vår kompetanse inn mot markedssegmenter som viser en solid utvikling. In Norway

Detaljer

ÅRSRAPPORT. 1000 mill. 900 mill. 800 mill. 700 mill. 600 mill. 500 mill. 400 mill. 300 mill. 200 mill. 100 mill

ÅRSRAPPORT. 1000 mill. 900 mill. 800 mill. 700 mill. 600 mill. 500 mill. 400 mill. 300 mill. 200 mill. 100 mill 2006 ÅRSRAPPORT 1000 mill 900 mill 800 mill 700 mill 600 mill 500 mill 400 mill 300 mill 200 mill 100 mill 98 99 00 01 02 03 04 05 06 OMSETNINGSUTVIKLING FOR TERRA-GRUPPEN AS INNHOLD Dette er Terra...

Detaljer

It s your future how far will you take it?

It s your future how far will you take it? It s your future how far will you take it? Innholdsfortegnelse Et viktig valg 5 Ett minutt om oss 6 Audit & Advisory 8 Consulting 10 Financial Advisory 12 Deloitte Advokatfirma 14 Hvordan søke jobb i Deloitte?

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Dette er Terra-Gruppen... 3 Nøkkeltall... 4 Viktige hendelser 2005... 5 Virksomhetsområder... 5 KONSERNSJEFENS ORD...

INNHOLDSFORTEGNELSE. Dette er Terra-Gruppen... 3 Nøkkeltall... 4 Viktige hendelser 2005... 5 Virksomhetsområder... 5 KONSERNSJEFENS ORD... Årsberetning 2005 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Dette er Terra-Gruppen... 3 Nøkkeltall... 4 Viktige hendelser 2005... 5 Virksomhetsområder... 5 KONSERNSJEFENS ORD... 6 VIRKSOMHETSOMRÅDER... 8 Terra Securities

Detaljer

ÅRSRAPPORT TTS GROUP ASA

ÅRSRAPPORT TTS GROUP ASA 13 ÅRSRAPPORT TTS GROUP ASA ÅRSRAPPORT 2013 TTS GROUP ASA Innhold Aksjonærinformasjon Styret Årsberetning 2013 Eierstyring og selskapsledelse 2 4 6 16 Årsregnskap TTS Group Årsregnskap TTS Group ASA 24

Detaljer

HV HV HVEM 1 ORFOR A ÅRSRAPPOR T 2 014

HV HV HVEM 1 ORFOR A ÅRSRAPPOR T 2 014 HVORFOR HVA HVEM 1 ÅRSRAPPORT 2014 Kluge Advokatfirma kluge.no Årsrapport 2014 Innhold Innledning Managing parter, Snorre Haukali 5 6 HVEM, HVA, HVORFOR Kort avstand lang reise Et spørsmål om prinsipper

Detaljer

DETTE ER PARETO GRUPPEN

DETTE ER PARETO GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 INNHOLD Dette er Pareto Gruppen 5 Pareto Securities ASA 9 Pareto Private Equity ASA 15 Pareto Eiendom AS 19 Pareto Forvaltning ASA 23 P. F. Bassøe AS 27 Nordic Partners Inc. 31 Pareto

Detaljer

ACTAS HISTORIE. Acta Holding ASA (konsernoppgaver) Acta Corporate Services AS (adm. tjenester) Acta Prosjektmegling AS (eiendomsmeglerbevilling)

ACTAS HISTORIE. Acta Holding ASA (konsernoppgaver) Acta Corporate Services AS (adm. tjenester) Acta Prosjektmegling AS (eiendomsmeglerbevilling) 1 ÅRSRAPPORT 2006. INNHOLD 4 6 8 10 12 14 20 22 29 33 36 39 45 46 48 49 51 65 66 68 69 76 78 81 85 86 ACTAS HISTORIE ACTAS VERDIGRUNNLAG HØYDEPUNKTER FOR ACTA I 2006 HØYDEPUNKTER FOR ACTA I 2006 - SEGMENTINFORMASJON

Detaljer

Pareto Årsrapport 2010

Pareto Årsrapport 2010 Pareto Årsrapport 2010 Årsrapport 2010 Pareto 1 Innhold Dette er Pareto-gruppen 4 Pareto 25 år 5 Pareto-gruppen i 2010 6 Markedet og økonomien i 2010 7 Pareto Securities 10 Pareto Project Finance 12 Pareto

Detaljer

Norconsult din lokale rådgiver med hele organisasjonens kompetanse og erfaring i ryggen

Norconsult din lokale rådgiver med hele organisasjonens kompetanse og erfaring i ryggen ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 innhold OM NORCONSULT er Norges største og en av Nordens ledende tverrfaglige rådgiverbedrifter rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering, og har gjennom lang erfaring

Detaljer

Å LYKKES HANDLER OM Å GJØRE DE RIKTIGE VALGENE

Å LYKKES HANDLER OM Å GJØRE DE RIKTIGE VALGENE Å LYKKES HANDLER OM Å GJØRE DE RIKTIGE VALGENE 1 2 HVORFOR WIERSHOLM? Wiersholm er et av landets største advokatfirmaer med 130 advokater og 50 stabsmedarbeidere samlet under ett tak i Oslo. Firmaet har

Detaljer

Nytt liv i markedet? Lovendring gir ny aktivitet

Nytt liv i markedet? Lovendring gir ny aktivitet Agenda Et magasin fra wiersholm N u m m e r 1, 2 0 1 0 guide Skatt: Unngå fallgruvene guide Immaterialrett: Eier selskapet ideene? guide Konkurranserett: hold tidsfristene INNSIKT KRAFTBRANSJEN: Lovendring

Detaljer

AGENDA HVOR GODT KJENNER DU DIN KONTRAKTSPART? TEMA: COMPLIANCE

AGENDA HVOR GODT KJENNER DU DIN KONTRAKTSPART? TEMA: COMPLIANCE AGENDA ET MAGASIN FRA WIERSHOLM - NUMMER 2, 2014 TEMA: COMPLIANCE HVOR GODT KJENNER DU DIN KONTRAKTSPART? Å havne i dårlig selskap kan få store konsekvenser. Korrupsjonslovgivningen tillater ikke outsourcing

Detaljer

AGENDA. Forretningsjuridisk rådgivning - ikke bare jus BANK: KAPITALDEKNINGSKRAV FOR BANKENE

AGENDA. Forretningsjuridisk rådgivning - ikke bare jus BANK: KAPITALDEKNINGSKRAV FOR BANKENE AGENDA ET MAGASIN FRA WIERSHOLM - NUMMER 1, 2013 Forretningsjuridisk rådgivning - ikke bare jus BANK: KAPITALDEKNINGSKRAV FOR BANKENE DAGLIGVARE- OG NÆRINGSMIDDELINDUSTRIEN: HANDELSSKIKK I DAGLIGVAREBRANSJEN

Detaljer