Presentasjon av kandidatene Attacs styre og arbeidsutvalg, samt kontrolkomité for perioden

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Presentasjon av kandidatene Attacs styre og arbeidsutvalg, samt kontrolkomité for perioden 2010-2011"

Transkript

1 Arbeidsutvalget (AU) Presentasjon av kandidatene Attacs styre og arbeidsutvalg, samt kontrolkomité for perioden Leder Benedikte Pryneid Hansen (f. 1982) Benedikte stiller til gjenvalg som leder for Attac. Hun kommer opprinnelig fra Alta, men bor nå i Oslo, og holder på med en bachelorgrad i afrikanske studier ved Universitetet i Oslo. Benedikte har det meste av sin organisasjonserfaring fra Ungdom mot EU og Senterungdommen/Senterpartiet. Hun var organisasjonssekretær og sentralstyremedlem i UmEU fra , og internasjonal leder og sentralstyremedlem i Senterungdommen fra Etter det har hun hatt ulike verv og mindre stillinger i Senterpartiet og Nei til EU/Studenter mot EU. Benedikte har gjennom sine studier på Blindern har vært på utveksling i Mapoto, Mosambik i 2008, og hun var solidaritetsbrigadist hos MST i Brasil med Latin Amerikagruppene i Gjennom sitt engasjement i UmEU og Senterungdommen har Benedikte opparbeidet seg mye kunnskap om det å drive en politisk medlemsorganisasjon, og hun håper å kunne bidra til å bygge Attac som organisasjon til å bli enda mer aktiv og slagkraftig. Benediktes visjon for Attac: «Vi skal være med å vinne tankekrigen ved å vise fram de egentlige interessene til de som har bestemt seg for å si at velferdsordningene våre ikke er bærekraftige. Vi skal vise at det ikke er greit at vanlige folk skal betale regninga etter at de som har lekt seg på finansmarkedene bommer stygt. Vi skal stille krav til selskaper som bruker skatteparadis for å slippe å bidra til felleskapet. Og vi skal gjøre dette gjennom å bli en større, sterkere og mer synlig organisasjon.» 1. nestleder Ingerid Straume (f. 1963) Ingerid bor på Nesodden, og er ansatt som fagreferent ved universitetsbiblioteket i Oslo. Hun har doktorgraden i pedagogisk filosofi, og har publisert artikler og bøker om miljøpolitikk, politisk filosofi og økonomi. Ingerid har sittet tre år i styret for Nordisk Sommeruniversitet, som er Nordens eldste akademiske nettverk, og hun er tilknyttet tenketanken Res Publica. Ingerids visjon for Attac: «Attac kan bidra til å vise at det som framstilles som økonomiske 'lover', egentlig er politiske institusjoner, som kan forandres. Dette kan inspirere mennesker til handling og politisk skaperkraft.»

2 2. nestleder Magnus Eriksson (f. 1979) Magnus kommer egentlig fra Sverige, men har bodd i Norge i mange år. Han har blant annet studert filosofi og kulturhistorie, og holder nå på med en master i idéhistorie ved Universitet i Oslo. Tidligere har han også vært selvstendig næringsdrivende innen varehandel, og han har vært guide og foreleser på et vitenskapssenter for barn og ungdom. Magnus har vært aktiv i Amnestys anti-dødstraff-gruppe, og i 2007 var han blant initiativtakerne til en «utenomuniversitetlig» studiesirkel i filosofi. I 2008 startet Magnus en kampanje for å redde «småfagene» ved NTNU, mot markedstenkningen av universitetets fremtid. Kampanjen må anses som vellykket siden man fortsatt kan studere blant annet gresk ved NTNU. Magnus har også vært aktiv i studentforeninger i Trondheim, hvor han jobbet både med å skaffe gjesteforelesere og arrangere seminarer. Magnus sin visjon for Attac: «Å kjempe for politisk gode saker, på tvers av partipolitikk, er en visjon jeg deler med Attac. Når en organisasjon arbeider på tvers av partipolitisk agenda sikrer man viktige målsettinger som en bestrebelse etter det som er rettferdig i seg selv. Det er viktig å bidra til å øke befolkningens bevissthet om det frie markedets begrensninger, og fokusere på det vi faktisk taper når vi lar markedet styre fritt.» AU-medlem Emilie Ekeberg (f. 1982) Emilie var leder for Attac Norge fra 2008 til 2010, og har sittet i AU det siste året. Hun er mastergradsstudent i statsvitenskap i Oslo. Før hun ble leder av Attac var hun aktiv i Attac Tromsø, og hun har også vært redaktør for medlemsbladet Utveier. I tillegg synger hun i Oslo Sosialistisk kor. Emilies visjon for Attac: «Å skape (økt) bevissthet om de globale økonomiske strukturene som gjør at folk verden over må kjempe mot privatiseringspress, fattigdom, okkupasjon, forringelse av arbeidsrettigheter og velferdsytelser med et mål om at det skapes et folkekrav om å endre disse strukturene, og demokratisere økonomien.» AU-medlem Thomas Nygreen (f. 1984) Thomas bor i Oslo og studerer på full tid på en master i anvendt matematikk. Han har mesteparten av sin organisasjonserfaring fra Natur og Ungdom, der han satt i sentralstyret fra 2005 til januar i år. Thomas har vært medlem i Attac siden 2001 og var leder for Katta Attac fra 2001 til Thomas sin visjon for Attac: «En større og mer slagkraftig organisasjon, som har flere medlemmer og favner bredere, og står fremst i kampen for å gjenvinne den demokratiske kontrollen over verdensutviklingen.»

3 AU-medlem Bente Lien Nilsen (f. 1986) Bente kommer fra Sandefjord, men bor nå i Oslo. Hun har en master i samfunnsgeografi fra Blindern, og begynner i disse tider som kontor- og økonomisekretær i Sosialistisk Ungdom. Bente er først og fremst en ekte Attacer, og har sin organisasjonsbakgrunn fra Attac Blindern, hvor hun har vært aktiv i flere år. Hun har også vært observatør for Attac i styret i Norges sosiale forum, hvor hun blant annet jobbet med å knytte sammen Norges sosiale forum med ESF og WSF. Bentes visjon for Attac: «Attac som organisasjon har to viktige hovedoppgaver. Å gjøre det mulig for vanlige mennesker å forstå og mene noe om kompliserte temaer som f.eks finans, og å få gjennomslag for alternativ politikk på de samme temaene, for på den måten å bidra til demokratisk styring av alle viktige samfunnsområder, også økonomi og finans.» AU-medlem Sveinung Holien (f. 1976) Sveinung har vært aktiv i Attac siden I Attac har han brukt mye tid på både Attac Blinderns temagrupper og noen større samarbeidsprosjekter med andre lokallag i Oslo. Han har også vært aktiv i Utveier-redaksjonen siden Sveinung har sju års studier bak seg, hovedsaklig fra journalistikk, statsvitenskap og sosiologi. Sveinungs visjon for Attac: «Attac skal fullstendig diskreditere det bestående økonomiske systemet: Sjokoladeonklene Jens Stoltenberg og Barack Obama står kliss nakne på podiet, og det er på tide at noen sier fra om at de må kle på seg! Realøkonomi og bærekraft må prioriteres, finansspekulasjon, skatteparadiser og alle andre typer pengeoverføringer til de mest priviligerte må stoppes.» Styret Morten Edvardsen (1. vara til styret) (f. 1982) Morten kommer fra Alta, og har vært en aktiv Senterpartipolitiker i flere år. I tillegg til å ha vært internasjonal leder i Senterungdommen ( ) har han sittet på fylkestinget i Finnmark for Senterpartiet, og er nå studieleder i Finnmark Senterparti. Morten har bodd i Oslo i noen år nå, og har også vært en aktiv studentpolitiker, og sittet i Velferdstinget ved UiO. Fra var han også styremedlem i landssrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner, og medlem av Den norske UNESCO-kommisjonen.

4 (Morten Edvardsen forts) Mortens visjon for Attac: «Det er behov for en organisasjon som forsvarer velferdsstaten, en rettferdig handelspolitikk og er en kritisk stemme mot en politikk som flytter makt fra demokratiske organer og over til private bedrifter. Attac kan være en premissleverandør ovenfor det politiske miljøet og bidra i den offentlige debatten. Målet på sikt må være at folkemakt skal overta for pengemakt - da trengs det vaktbikkjer som Attac.» Gernot Ernst (f. 1964) Gernot kommer fra Tyskland og jobber som overlege i Kongsberg. Han har i tillegg studert religionsvitenskap og sosiologi og er aktiv i klinisk forskning. Han er leder i Attac Buskerud som han var med å starte i 2007 og har også nylig blitt medlem i Attacs internasjonale utvalg. Sammen med Toril Mesna og Petter Ytterstad har han publisert boka «Dårlig medisin - om markedsretting av norsk helsevesen» på vegne av Attac Harstad og Attac Buskerud. Han har tidligere vært aktiv i forskjellige politiske grupper fra grasrota, blant annet u-land, gatemedisin og antirasisme. Gernots visjon for Attac: «Vi må jobbe videre med å gjøre synlig at det finnes noe annet enn en verden som bare blir styrt etter profitt. Mange er prinsipielt enige i det, men vi må klare å mobilisere bredere og involvere flere.» Bodil Christine Erichsen (f. 1954) Bodil er historiker med bred og variert arbeidserfaring. Hun er allmennlærerutdannet med forming, film- og mediekunnskap i fagkretsen, i tillegg til universitetsutdannelsen. Hun skriver nå på en bok om norsk kvinnehistorie fra Bodil har vært aktiv i blant annet SV, Nei til EU og Kvinner på tvers, og hun har opp gjennom årene hatt noe lønnet arbeid i både fagbevegelse og interesseorganisasjoner. Bodils visjon for Attac: «I en tid da tilliten til politikerne smuldrer bort, og en alternativ økonomisk politikk ser ut til å være vanskelig å få gjennomslag for via vanlige politiske kanaler, er en tverrpolitisk organisasjon viktigere enn noensinne. Jeg vil gjerne bidra til at Attac i enda større grad er med på å forme folkeopinionen.»

5 Petter Håndlykken (f. 1948) Petter ble medlem i Attac for ca 3 år siden. Han er medlem i skattegruppa og sitter i Internasjonalt utvalg, hvor han blant annet har bidratt i arbeidet med Attacs sommeruniversitet (ESU) og vært med på flere møter i det europeiske Attac-nettverket. Han har mange års erfaring som leder for utviklingsprosjekter i skatteetaten, har erfaring fra forskningsarbeid ved Norsk Regnesentral og har utdanning som sivilingeniør. Petters visjon for Attac: «Skape en sterk internasjonal opinion for innsyn, forandring og demokratisk styring av verdens finanssystem.» Roswitha Rosner (f. 1951) Roswitha bor i Oslo, er utdannet sosionom, med grunnfag i statsvitenskap og mellomfag i sosialpedagogikk. Som offentlig ansatt i Oslo kommune kjenner hun NPM på kroppen daglig. Hun betegner seg selv om partiløs, men ikke papirløs, og innvandret til Norge i Roswitha har vært aktiv i kvinnebevegelsen, hun er medlem av LAG og har bodd på Cuba og i Mexico og vært solidaritetsarbeider i Ecuador. Hun har vært medlem av Attacs skattegruppe siden Roswithas visjon for Attac: «Jeg ønsker at Attac ved siden av å drive folkeopplysning med et solidarisk perspektiv også kan utvikle alternative økonomiske løsninger i en krisepreget tid. Jeg synes det er viktig og nyttig å ha et bredt samarbeid med andre organisasjoner, både nasjonalt og internasjonalt. Det skal være gøy å engasjere seg iaattac. Vi bør derfor legge større vekt på kreative aksjonsformer.» Henrik Solvorn Fjeldsbø (f. 1982) Henrik er industriarbeider fra Høyanger. Han er 1. nestleder av ungdomsutvalget i forbundet Industri Energi, og har også vært forbundssekretær i samme forbund siden våren Han bor i Høyanger, men ukependler til Stavanger og forbundskontoret. Henriks visjon for Attac: «Jeg tror Attac kan være en sterk bidragsyter i kampen for internasjonal solidaritet og en mer demokratisk verden. Finanskrisen har vist at det er behov for demokratisk kontroll av finansmarkedet og det er ikke noe som bare blir gitt oss. Det er noe som må kjempes for gjennom opplysningsarbeid og grasrotaksjonisme. Her mener jeg Attac er en viktig bidragsyter.»

6 Hans Rasmussen Theting (f. 1986) Hans er fra Kragerø, men bor i Oslo for tiden og planlegger å flytte til Bergen fra høsten. Han har en mastergrad i utviklingsstudier fra London School of Economics. Hans har vært aktiv i Venstrealliansen og Rød Front, og jobbet der med en rekke arrangementer og kampanjer. Han har også vært aktiv i Spire. Hans sin visjon for Attac: «For Attac generelt ønsker jeg at vi skal bli en tydeligere agendasetter i norsk politkk og samfunnnsdebatt. Vi er allerede tydelige, men jeg føler at vi kan bli enda mer tydeligere og ikke minst jobbe tettere opp mot den politiske prosessen for å bli hørt. Finanssystemet/eliten må svare på krisen på et vis, men hvordan vil de svare? En ny justert versjon uten grunnleggende endringer som naturligvis vil resultere i en ny krise? Eller kan vi forvente grunnleggende demokratiske endringer og regulering av systemet? Det er her vi må presse og det er denne kampen som etter min mening vil bli viktig fremover.» Sofus Kjeka (f. 1982) Sofus kommer egentlig fra Sandnes, men bor nå i Oslo, hvor han skal begynne på en mastergrad fra høsten. Han har nylig vært vikar som organisasjonssekretær på Attacs hovedkontor, i et halvt år mens den faste sekretæren hadde barselpermisjon. Mens Sofus studerte i Bergen var han leder for NSU Bergen, og han har vært solidaritetsbrigadist i Chiapas, Mexico. Politiske saker han jobbet med tidligere har blant annet vært studentforsikring, ureturnerbare asylsøkere og alternativ til vold sentrene (ATV). Sofus sin visjon for Attac: «Å få gjennomslag for finansskatt i Norge. Få et fagråd som produserer publikasjoner for Attac og få til flere fungerende lokallag i de større byene og arrangere årlige lokallagsamlinger. Legge til rette for medietrening og bedre arbeidsfordeling rundt mediehåndtering for styret, AU og utvalgene.» Varamedlemmer Tomas Andersen (f. 1972) Tomas har studert ved senter for utvikling og miljø ved Universitetet i Oslo og har i tillegg en MBA (Master of business administration). Han har vært medlem i Attac siden 2007 og vært aktiv i skattegruppa siden Til daglig jobber han som daglig leder i et distributørfirma for medisinsk teknisk utstyr.

7 (Tomas Andersen forts) Tomas' visjon for Attac: «Bidra til en mer rettferdig verdensøkonomi. Det sivile samfunn er blitt en viktig politisk arena. Attac vil kunne påvirke demokratiet ved å være en global bevegelse som setter utfordringene relatert til globalisering av finanskapitalen på dagsorden. Ved å etablere seg som en kompetanseorganisasjon på global økonomi, vil Attac få gehør blant politikere, og kunne gi folk at mer nyansert bilde på konsekvensene av dagens system enn det dagspressen ofte gir.» Astrid Sundset Moe (f. 1988) Astrid kommer opprinnelig fra Molde, men bor nå i Trondheim, hvor hun går første året på bachelor i Allmenn Litteraturvitenskap ved NTNU. Astrid er økonomisk ansvarlig i Trondheim Ungdom mot EU, hun har vært vara til Trondheim RU, og hun har sittet en periode som styremedlem i NTNU/Hist Attac Astrids visjon for Attac: «Få folk med på «laget» ved å vise at det er mulig å forandre Norge og verden gjennom konkrete krav, som tilsammen kan utgjøre en stor forskjell. På nasjonalt plan jobbe med andre interesseorganisasjoner for å vinne kampen mot NPM.» Idar Helle (f. 1972) Idar er historiker ved Universitetet i Oslo, med europeisk arbeidsliv som forskningsfelt. Han er styremedlem i Manifest senter for samfunnsanalyse. Han har vært med i arrangørkomiteen for Attacs første europeiske sommeruniversitet i Saarbrücken august 2008,og han satt i Attacs internasjonale utvalg fra , hvor han blant annet jobbet medt EUs tjenestedirektiv og Attacs europeiske tiprinsippsprogram. Idars visjon for Attac: «Attacs store innsats har vært å skape en ny og internasjonal politisk arena. Nå handler det om å bruke denne arenaen og bygge allianser sterke nok til å oppnå politiske resultater. Å styrke folkestyret makt over finansmarkedene er enda viktigere nå enn da Attac ble til.» Marie Fosse (f. 1977) Marie har vært aktiv i Attac i mange år, og jobbet som organisasjonssekretær fra Siden det har hun vært både AU- og styremedlem, og hun har jobbet med medlemsbladet Utveier, blant annet. Marie jobber i dag som informasjonsog administrasjonskonsulent i Operasjon Dagsverk. Maries visjon for Attac: «Attac har en viktig rolle å spille for en mer demokratisk verdensøkonomi, gjennom å fortsette det gode kompetansebyggende arbeidet og være en tydelig politisk aktør og debattant, gjennom å formulere «enkle» og forståelige løsninger og gjennom åpne og inkluderende lokallag og arbeidsgrupper.»

8 Eivind Hageberg (f. 1986) Eivind kommer egentlig fra Ringsaker, men bor nå i Oslo, hvor han tar en master i statsvitenskap. Fra april til juni 2011 skal han på utveksling i Berlin/Potsdam. Bosted: Oslo (Berlin/Potsdam april-juli) Eivind har vært informasjonsansvarlig for Attac Blindern og det han kaller «altmulig-rart» for NTNU/HiST Attac. Han har også hatt ansvaret for PR og markedsføring for BokCafeén på Chateau Neuf. Eivinds visjon for Attac: Attac har analyser av og løsninger på noen av de omfattende strukturelle problemene verden sliter med i dag, og kan dermed gjennom ivrig aktivitet være i stand til å skape en bred folkelig entusiasme og et mer levende demokrati. Kathrin Nesgård (f. 1982) Kathrin har vært leder av Fagforbundet i Oslo sitt ungdomsutvalg siden 2009, og jobber til daglig som hjelpepleier i hjemmesykepleien i Oslo. Hun har også vært noe frikjøpt som ungdomstillitsvalgt. Sigrid Heiberg (f. 1988) Sigrid kommer fra Kaupanger i Sogn og Fjordane, men har bodd i Oslo de siste årene. Hun var leder i Ungdom mot EU fra , og var solidaritetsbrigadist i El Salvador våren Nå studerer hun samfunnsgeografi på Blindern, og er medlem av arbeidsutvalget til Nei til EU. Sigrids visjon for Attac: «Fordi det trengs folk og organisasjonar som torer å jobbe med dei viktige sakene, og ta opp dei vanskelege spørsmåla. Attac er ein slik organisasjon, dei har ballar.» Kontrollkomité Medlem Medlem Vara Vara Sigrid Jacobsen Hilde Loftesnes Nylén Marte Nilsen Leif Helland

UtveierNr. 3 2010. New Public Management. Offentlig velferd og demokrati : Hva skjer med kommunen når velferdstjenestene selges til skatteparadis?

UtveierNr. 3 2010. New Public Management. Offentlig velferd og demokrati : Hva skjer med kommunen når velferdstjenestene selges til skatteparadis? attac: Rapport fra Europas Sosiale Forum UtveierNr. 3 2010 Et medlemsblad utgitt av attac New Public Management Offentlig velferd og demokrati : Hva skjer med kommunen når velferdstjenestene selges til

Detaljer

Nyhetsbrev fra Attac Norge Desember 2008

Nyhetsbrev fra Attac Norge Desember 2008 Nyhetsbrev fra Attac Norge Desember 2008 1. Nytt nummer av Utveier på vei hjem til deg 2. Hvem heier vi på? 3. Norge har bidratt direkte til krisa 4. Tid er penger 5. Hva kan vi lære av showbiz? 6. Aktivitetskalender

Detaljer

Kandidat til Medlem - Faglig komité for helse- og sosialfagutdanning

Kandidat til Medlem - Faglig komité for helse- og sosialfagutdanning Kandidat til Medlem - Faglig komité for helse- og sosialfagutdanning Navn: Peter Øverlie E-post: Alder: 27 Mobil: HSH - Høgskolen Stord/Haugesund Jeg ønsker å få bedre innsikt i hvilket arbeid som pågår

Detaljer

Debatthefte. Landskonferanse for ungdom 2015. Hvor går veien videre? Vår framtid vårt valg. omtanke solidaritet samhold

Debatthefte. Landskonferanse for ungdom 2015. Hvor går veien videre? Vår framtid vårt valg. omtanke solidaritet samhold Debatthefte Landskonferanse for ungdom 2015 omtanke solidaritet samhold Hvor går veien videre? Vår framtid vårt valg Innhold Velkommen til debatt... 3 Praktiske opplysninger... 4 Politisk handlingsprogram....

Detaljer

UtveierNr. 1 2011. Finanskrisen rammer

UtveierNr. 1 2011. Finanskrisen rammer attac: rapport fra landsmøtet UtveierNr. 1 2011 Et medlemsblad utgitt av attac Rally Dakar: Rapport fra World Social Forum Høyrepopulistiske partier vokser i oppgangstider WikiLeaks og Norge Utveier har

Detaljer

Rødts 4. Landsmøte 4. - 6. mai SAK 4 HANDLINGSPLAN Komiteens forslag

Rødts 4. Landsmøte 4. - 6. mai SAK 4 HANDLINGSPLAN Komiteens forslag Rødts 4. Landsmøte 4. - 6. mai SAK 4 HANDLINGSPLAN Komiteens forslag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Rødts

Detaljer

Nyhetsbrev fra Attac Norge Juli 2008

Nyhetsbrev fra Attac Norge Juli 2008 Nyhetsbrev fra Attac Norge Juli 2008 1. Sammenbrudd var det beste! 2. Det er behov for et helt nytt internasjonalt regelverk for handel. 3. Seminarrekke: Demokratisering av finansmarkedene 4. Noen ganger

Detaljer

Nyhetsbrev fra Attac Norge April 2008

Nyhetsbrev fra Attac Norge April 2008 Nyhetsbrev fra Attac Norge april 2008 Nyhetsbrev fra Attac Norge April 2008 1. Attac Norge søker kampanjesekretær 2. Det som angår vårt samfunn 3. Ny bok fra Attac: Klima for ny oljepolitikk 4. Usolidariske

Detaljer

Forord. God (gjen)lesning. Trondheim 01.04.2014 Ronny Kjelsberg

Forord. God (gjen)lesning. Trondheim 01.04.2014 Ronny Kjelsberg Forord Det første egentlig politiske vervet jeg tok på meg, var som styremedlem i NTNU/HiST Attac Attacs lokallag i universitets- og høyskolemiljøene i Trondheim. Det var absolutt også et av de mest lærerike.

Detaljer

Kampanjeguide for skatteparadisfrie soner

Kampanjeguide for skatteparadisfrie soner e t e p a r a d i s f r i t s o n e S k a T a n x o H a v e n F r e e Z Kampanjeguide for skatteparadisfrie soner Attac Norge 2012 skatteparadis.attac.no - Attac ble dannet etter den store finanskrisen

Detaljer

Blåmandag for velferdsstaten

Blåmandag for velferdsstaten B-Postabonnement GRATISAVISA TIL RØDT Nr. 7 2013 Returadresse: Rødt Osterhaus gate 27, 0183 Oslo Borgerlig regjering: Foto: Kilian Munch/Norsk olje og gass. Foto: YAY Micro. Blåmandag for velferdsstaten

Detaljer

MEDLEMMER AV GRØNNE PARTIER I EUROPA

MEDLEMMER AV GRØNNE PARTIER I EUROPA Intervjuundersøkelse av MEDLEMMER AV GRØNNE PARTIER I EUROPA Norge: MILJØPARTIET DE GRØNNE Våren 2002 gjennomføres en intervjuundersøkelse blant medlemmer av grønne partier i Europa. I alt 15 grønne partier

Detaljer

Arven etter de rødgrønne og de blåblås ansvar

Arven etter de rødgrønne og de blåblås ansvar Arven etter de rødgrønne og de blåblås ansvar s.3 s.6 s.10 s.15 s.16 Innhold: 2 3: Leder og nyheter 4 5: Nå er makten i nye hender 6 7: Arven, gjeldspolitikk de siste 15 årene 8 11: De borgerliges ansvar

Detaljer

Nominasjonskomiteen innstiller til prøvenominasjon følgende kandidater til Oslo MDGs valgliste 2015, i nummerert rekkefølge:

Nominasjonskomiteen innstiller til prøvenominasjon følgende kandidater til Oslo MDGs valgliste 2015, i nummerert rekkefølge: Nominasjonskomiteen innstiller til prøvenominasjon følgende kandidater til Oslo MDGs valgliste 2015, i nummerert rekkefølge: 1. Lan Marie Nguyen Berg, f 1987, Gamle Oslo (Kværnerbyen) 2. Harald Nissen,

Detaljer

Hvorfor og hvordan det lønner seg å opprette et Framtidsombud i Norge

Hvorfor og hvordan det lønner seg å opprette et Framtidsombud i Norge Hvorfor og hvordan det lønner seg å opprette et Framtidsombud i Norge 1 INNHOLD Kampanjen for Framtidsombud... 3 Hva er et Framtidsombud?... 4 Hva vil Framtidsombudet jobbe med?... 6 Hvorfor trenger vi

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR ATTAC NORGE

ÅRSBERETNING FOR ATTAC NORGE ÅRSBERETNING FOR ATTAC NORGE LANDSMØTEPERIODEN 2014-2015 Publisert til Attac Norges 14. ordinære landsmøte 28. februar 2015. Årsberetning Attac Norge 2014-2015 side 2 Innhold Politisk oppdatering... 5

Detaljer

BROBYGGER OG PÅDRIVER

BROBYGGER OG PÅDRIVER 20 ÅR KVINNER PÅ TVERS BROBYGGER OG PÅDRIVER JUBILEUMSHEFTE UTGITT AV KVINNER PÅ TVERS Forord Kvinner på tvers er 20 år. I løpet av disse årene har Kvinner på tvers blitt en institusjon med sin årlige

Detaljer

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni Side1 Side2 Innholdsliste Side 2 Side 2-5 Side 6-8 Side 9-17 Side 18 Innholdsliste Dagsorden Vedlegg 1 politisk regnskap Vedlegg 2 handlingsplan Uttalelser EL & IT Ungdommens landsdekkende ungdomskonferanse

Detaljer

Nyhetsbrev fra Attac Norge Mai 2009

Nyhetsbrev fra Attac Norge Mai 2009 Nyhetsbrev fra Attac Norge mai 2009 Nyhetsbrev fra Attac Norge Mai 2009 1. OBS! Ny dato for Sommersamling!! 2. Norge og IMF 3. Nytt nummer av Utveier 4. Intervju med Attac Togo 5. Protester mot nyliberale

Detaljer

Landsstyrets beretning 2014/2015. Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte 17.-19. april

Landsstyrets beretning 2014/2015. Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte 17.-19. april Landsstyrets beretning 2014/2015 Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte 17.-19. april 1 Formål med beretningen Denne beretningen vil gi Landsmøte 2015 en innsikt i organisasjonen aktivitet i perioden

Detaljer

Arbeiderpartiets grunnsyn. - et skoleringshefte om Arbeiderpartiets verdier og grunnlaget for vår politikk

Arbeiderpartiets grunnsyn. - et skoleringshefte om Arbeiderpartiets verdier og grunnlaget for vår politikk Arbeiderpartiets grunnsyn - et skoleringshefte om Arbeiderpartiets verdier og grunnlaget for vår politikk Dette heftet gir en kortfattet innføring i Arbeiderpartiets grunnsyn og over grunnleggende skillelinjer

Detaljer

Nyhetsbrev fra Attac Norge August 2009

Nyhetsbrev fra Attac Norge August 2009 Nyhetsbrev fra Attac Norge August 2009 1. Skattelegg børsen 2. Valg 2009: De tre største partiene får strykkarakter 3. Video fra partidebatt 4. Attac nettverksmøte i Paris 5. Herlige dager på sommersamling!

Detaljer

Årsmelding 2013-2014 Regnskap 2013 Revisors beretning Styrets årsberetning

Årsmelding 2013-2014 Regnskap 2013 Revisors beretning Styrets årsberetning Årsmelding 2013-2014 Regnskap 2013 Revisors beretning Styrets årsberetning Innhold 1. Innledning... 2 2. Landsmøtet... 2 3. Rådet... 2 4. Styret og arbeidsutvalget... 3 5. Ansatte... 4 6. Politisk arbeid

Detaljer

MED RETT TIL Å DELTA - En rapport om ungdomsmedvirkning i utviklingspolitikken

MED RETT TIL Å DELTA - En rapport om ungdomsmedvirkning i utviklingspolitikken RAPPORT 8 MED RETT TIL Å DELTA - En rapport om ungdomsmedvirkning i utviklingspolitikken Om LNUs rapportserie LNU gir flere ganger i året ut rapporter om aktuelle tema som opptar barne- og ungdomsfrivilligheten.

Detaljer

UTVEIER. Utgitt av ATTAC 1. TEMA: Investeringer og handel

UTVEIER. Utgitt av ATTAC 1. TEMA: Investeringer og handel UTVEIER Utgitt av ATTAC 1 2014 TEMA: Investeringer og handel Hvis verden var enkel / Butikk og bistand, hand i hand? Frihandelsavtale etter 18 år med protester / Sult, subsidier og WTO Blå regjering i

Detaljer

Innkalling til Landsmøtet 2014

Innkalling til Landsmøtet 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Medlem av International Humanist and Ethical Youth Organisation Oslo, 09.04.2014

Detaljer

FRAMTIDAS FAGFOLKTEMAHEFTE NR 26

FRAMTIDAS FAGFOLKTEMAHEFTE NR 26 FRAMTIDAS FAGFOLKTEMAHEFTE NR 26 Foto: Trond Isaksen. Foto: Jan Lillehamre Jobber du naken? Som medlem i Fagforbundet Ungdom slipper du å stå naken i arbeidslivet. Fagforbundet Ungdom jobber for å bedre

Detaljer

Tema: Samfunnsvitere og humanister - før og nå

Tema: Samfunnsvitere og humanister - før og nå TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2 2012 SAMFUNNSVITEREN Tema: Samfunnsvitere og humanister - før og nå TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2-2012 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK Gunn Kvalsvik humanister og samfunnsvitarar

Detaljer

BARNA ER KLAR FOR VALGKAMP!

BARNA ER KLAR FOR VALGKAMP! Nr. 2 2013 BARNA ER KLAR FOR VALGKAMP! Valget og PRESS LNU: Bruk stemmeretten din Intervju med Marco Elsafadi Bildeserien: Barnekunstmuseet INNHOLD 04 06 08 10 12 14 18 20 22 24 26 28 30 PRESS siden sist

Detaljer

Hvor går veien? Strategi-notat for NLH. Utarbeidet av Frode Steinset i samarbeid med styret i NLH

Hvor går veien? Strategi-notat for NLH. Utarbeidet av Frode Steinset i samarbeid med styret i NLH Hvor går veien? Strategi-notat for NLH Utarbeidet av Frode Steinset i samarbeid med styret i NLH Norges Landsforbund av Homøopraktikere, Postboks 1593, 4093 Stavanger Tlf: 51563038, E-mail: john@org-nlh.com,

Detaljer