Et framtidsrettet knutepunkt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Et framtidsrettet knutepunkt"

Transkript

1 Et framtidsrettet knutepunkt for marin og maritim næring - midt i skipsleia mellom Trondheim og Kristiansund... Some facts about Hitra kommune Kristiansund og Nordmøre Havn IKS

2 Hitra Kysthavn og Hitra Industripark er meget gunstig lokalisert ved hovedskipsleia mellom Trondheim og Kristiansund. Nye, velegnede havnefasiliteter og attraktive næringsarealer i tilknytning til Fv. 714 gjennom Hitratunellen til fastlandet, gjør Sandstad på Hitra til et naturlig knutepunkt for sjø- og landverts godstrafikk til og fra Trøndelag og Midt-Norge for øvrig. Kystekspressen (hurtigbåten) mellom Trondheim og Kristiansund møtes ved Hitra Kysthavn tre ganger daglig. Flere store industrietableringer er under prosjektering, blant andre Marine Harvest og Lerøy med nye laksefabrikker, Brødrene Sunde og BEWI med nye eballasjefabrikker. Visjonene er mange for både maritim og marin virksomhet. De omfatter en rekke muligheter, fra etablering av en internasjonal kysthavnterminal og tilrettelegging for sjømatrelatert industri, til reiselivsutvikling og handel. Noen av de utviklingsprosessene som vi gjennomfører, er: Etablering av eksporthavn for sjømat og omlasting av gods til og fra Trøndelag/Midt-Norge Direkte og enkel tilgang til kai i Trondheimsleia og industriområde Gode distribusjonsløsninger via oppgradert Fv. 714, med 7,5 mil til Orkanger og 4 mil fra Frøya Utrustning for Ro/ro og Lo/lo-tjenester og håndtering av stykkgods/enhetslaster Lokalisering av logistikksenter for fryse- og kjølelager, varehotell, 3PL tjenester og lignende Muligheter for transittlastlagring (Båt/båt-relasjon) Moderne terminalbygning for sør- og nordgående hurtigbåter ved Hitra Kysthavn (Trondheim - Kristiansund), med traktement, møterom og utstillinger Utvikling av Hitra Industripark med landets største klynge av havbruksrelatert virksomhet Totalt ferdig regulert areal er lik ca 750 DA, hvorav ca 400 DA vil være byggeklar i løpet av Hitra Industripark Hitra Kysthavn Planlagt regulert Ferdig regulert Hitra Kysthavn med Hitraterminalen Hitra kommune ble 1. januar 2011 en del av Kristiansund og Nordmøre havn IKS. Hitra Kysthavn - Hitraterminalen (åpen 16. oktober 2014) får terminalbygg, arealer og utrustning tilpasset både Ro/ro og Lo/lo. Havnen har store utvidelsesmuligheter. Rederier og transportører viser stor interesse for å benytte havnen for sjømattransport, landing/videretransport i regionen, omlastning, mellomlagring, reservedeler, proviantering og mannskapsskifte, etc. Hovedargumentet for dette er den gode lokaliseringen - midt i påbudt seilingsled på norskekysten et naturlig knutepunkt mellom land og sjø, i en attraktiv region i rask vekst.

3 Bedrifter under etablering i Hitra Industripark MARINE HARVEST NORGE REGION MIDT: Produserer over tonn HOG Tilsvarer måltider, hver dag Tilsvarer en eksportverdi på ca 2 mrd kroner Over 300 ansatte Vi har startet arbeidet med å se på fremtidens prosessteknologiske løsninger for et nytt fabrikkanlegg på Jøstenøya Lerøy Midt Lerøy Midt AS er en stor regional havbruksaktør (Trøndelag og Nordmøre) med 55 matfiskkonsesjoner, egen stamfiskog rognproduksjon, stor settefiskproduksjon herunder et av verdens største anlegg basert på full resirkulering av vann (Belsvik), slakteri og videreforedlingsfabrikk med høy foredlingsgrad. Selskapet har kontor både på Hitra og i Kristiansund. Lerøy Midt AS er i gang med forprosjekt (oktober 2014) for bygging av nytt industrianlegg på Jøstenøya, hvor man jobber med flere foreløpige skisser (se illustrasjon). Vi eier også et industri bygg på Kalvøya som samler vår tekniske avdeling for Havbruk i Trøndelag. I samarbeid med Kystmuseet er utgangspunkt for turer på visningsanlegget på sjø flyttet til den nye hurtigbåtterminalen like ved BEWI-konsernet er i dag en av Scandinavians største produsenter innenfor EPS produksjon for bygg og emballasje og formstøpt plast med i alt 16 fabrikker i Norden. Nå bygger vi ny fabrikk på Jøstenøya. Fabrikkens størrelse er ca m 2, og skal inneholde produksjon av fiskekasser, samt beslektede produkter. Byggingen starter så snart tomta blir frigitt. Hitratunnelen Sundegruppen er et multinasjonalt selskap og vil med dette åpne vårt 17 produksjons anlegg. I Norge har vi produksjon av EPS i Oslo, Ålesund, Bergen, Harstad og nå snart på Hitra. Sundegruppen har også anlegg i Sverige, Danmark, Tyskland, Spania og Storbritannia og blir sett på som en av de ledende i det europeiske markedet når det gjelder utvikling og produksjon av EPS. Vår visjon er å være foretrukket og ledende leverandør av EPS produkter i våre markeder.

4 Sjøverts transport fra Hitra Kysthavn - Godsknutepunktet EU-finansierte prosjekter som StratMoS og Food-Port, hvor Kristiansund og Nordmøre havn IKS er norsk deltager, viser at båttransport av sjømat til kontinentet er overlegen på miljø (CO2 utslipp), og konkurransedyktig på transporttid og kostnad. Betydelig økning i produksjonsvolum for sjømat og annet gods vil kreve nye og bærekraftige transportløsninger for å tilfredsstille krav til trafikksikkerhet, veislitasje og miljø. Det er sama rbeid med mottakerhavner, som Esbjerg havn og Zeebrugge havn, for videretransport til sluttkunder. Returlast fra kontinentet til vestkysten vil redusere trailertrafikken i hele Sør-Norge. Hitratunnelen Hitra Kysthavn Sandstad hurtigbåtterminal Planlagt regulert Ferdig regulert Totalt ferdig regulert areal er ca 750 daa, hvorav ca 400 daa er omsatt

5 Kalvøya industriområde Kalvøya industriområde ligger til høyre når man kjører opp av tunnelen til Hitra. På dette området har det vært næringsaktivitet i mange år. I de to siste årene har kommunen opplevd en økt interesse for ledige tomter på dette industriområdet, og det er gjennomført flere tilbudsrunder og salg den senere tiden. Blant andre har Akva Group (verdens største utstyrsprodusent til havbruksnæringa) vært etablert på dette området i mange år. De har nylig kjøpt ytterligere 40 daa tomteareal for å utvide sin virksomhet med en nasjonal service-hub. Hitra Industripark Kalvøya industriområde

6 Kristiansund og Nordmøre Havn IKS Kristiansund og Nordmøre Havn IKS (KNH) ble etablert som et interkommunalt havneselskap i KNHs visjon er å være regionens viktigste transportknutepunkt mellom sjø og land. Videre er hovedmål å fremstå som kostnadseffektiv og sikre havnetilbud tilpasset logistikkløsninger som gir effektiv godsflyt og ressursutnyttelse, og som bidrar til økt sjøtransport. Kristiansund er havneselskapets kontorkommune. KNH framhever Hitra Kysthavns sentrale plassering som et betydelig konkurransefortrinn for de aktører som etablerer seg der og for de som benytter havnen. Sandstad Hurtigbåtterminal Knutepunkt for reisende Hurtigbåtene mellom Kristiansund og Trondheim anløper samtidig, tre ganger daglig. Hitratunnelen kommer opp fra fastlandet bare 200 meter fra hurtigbåtanløpet. Nytt terminalbygg for hurtigbåttrafikken inneholder venterom og lokaler for servering, møter og konferanser, samt reiselivsorienterte virksomheter. Blant annet huser bygget Kystmuseets havbruksutstillinger. Målet er å utvikle området til «stor-resepsjonen» for øyregion Hitra og Frøya og tilgrensende kommuner, med fokus på reiseliv og passasjertrafikk.

7 Bedrifter i Hitra Kysthavn og på Kalvøya Bachke & Co. A/S har eid og drevet havneterminalen i Hest vika siden tidlig på 1970-tallet. Terminalen har 2 fryselager, 2 tørrlager, tankanlegg og dypvannskai samt planert ute areal, ca m². Eiendommen er ca m². På slutten av 1960-tallet, da selskapet hadde egen tonnasje av skip, var vi en av Hitras største arbeidsgivere med bemanning av sjøfolk. Vi leier et areal på ca m² på Hitra Kysthavn. Terminalen har oppstillingsplass med strømuttak for frysecontainere og semitrailere med kjøle-/ fryselast. For terminaldriften anskaffes containertruck, hjullaster og gaffeltrucker. Vi har allerede signert leieavtaler på terminalområdet. Flere rederier har også vist interesse, og flere møter planlegges. Vi har også interessenter som ønsker å posisjonere seg for bruk av uteområdene og leie av plasthall og tørrlager. Det er tydelig at mange aktører ser mulighetene ved Hitra Kysthavn KYSTMUSEET Museene i Sør-Trøndelag AS Nyere tids kystkultur og samtidsdokumentasjon er Kystmuseets hovedarbeidsområde. Det nasjonale museums nettverket for fiskerihistorie og kystkultur har tildelt Kystmuseet et hovedansvar for å sikre og dokumentere kunnskapen om framvekst og utvikling av norsk havbruks næring. I tillegg er museet lokalmuseum for verts kommunen Hitra og har avtaler om kulturvernoppgaver i kommunene Frøya og Snillfjord AKVA group er ledende leverandør av teknologi og service til den globale akvakulturindustrien. Selskapet kan tilby alt fra enkle komponenter til komplette installasjoner og service til både landbasert og merdbasert oppdrett. Polarcirkel er et av AKVA groups mest anerkjente varemerker og montasjeplassen som nå bygges ut på Hitra, skal benyttes til montasje av Polarcirkelmerder til fiskeoppdrett. «MidtNorge er en viktig region for oss og den nye montasje plassen er en viktig brikke i vår satsning på dette området», sier Per Andreas Hjetland, COO for AKVA group Nordic. Hitra Turistservice Hitra Turistservice Hitra Turistservice har siden 1989 vært Midt-Norges ledende turoperatør innenfor fisketurismemarkedet. Ved byggingen av ny hurtigbåtterminal, med bl.a. egne, mo derne lokaler, vi å stå bedre rustet for fremtidig Hitraønsker Turistservice Sandstad - Tel.: salgssortiment, ekspansjon.n-7246 Foruten utvidet vil bilutleie og - moderne møterom med fasiliteter tilbys. Mulighetene for nye markeder vil bli betydelig bedret med ny lokalitet. Vi gleder oss til å bli en av aktørene ved nye Hitra Kysthavn. Hitra Turistservice

8 Hitra når du vil... Hitra er inne i en positiv utvikling med betydelig befolkningsvekst og nye nærings- og industrietableringer. I 2012 kåret Telemarksforskning Hitra til landets mest suksessfulle distriktskommune over de siste 10 år. Vår største næring, havbruksnæringa, vokser betydelig, og det utvikles stadig nye opp- og nedstrøms aktiviteter knyttet til denne. Det skjer også en spennende utvikling i denne og andre næringer i våre nabokommuner. Kystregionen i Midt-Norge er i ferd med å forsterke sin posisjon og utviklingskraft, med unike klyngemiljø innen havbruk og energi med avledet industri og servicevirksomhet, og det bygges opp om en voksende reiselivsnæring. Hitra Kysthavn med Hitra Industripark er Hitras bidrag for å sikre en bærekraftig og framtidsrettet transport- og logistikkløsning, ikke bare for egen kommune, men også for regionen forøvrig. Den gunstige beliggenheten var førende for valg av Jøstenøya som dedikert industriområde med moderne internasjonal kysthavn i hovedskipsleia. Arbeidet med en oppgradert, kortere og raskere vegløsning mellom Hitra og Orkanger er godt i gang. Dette, sammen med planene for ny fergeforbindelse til Nord-Møre og enda bedre hurtigbåttilbud til Fosen (Ørlandet) og Trondheim, vil forsterke kommunens og regionens utviklingsmuligheter i framtida. Stadig flere synes Hitra og vår kystregion er spennende. Vi opplever sterk vekst i arbeidsplasser og antall innbyggere. De siste årene har veksten i antall arbeidsplasser vært over tre ganger større enn det vi finner som gjennomsnitt for landet og fylket, og i dag er vi vel inn byggere i kommunen. I regionen (Hitra, Frøya og ytre deler av Snill fjord) er vi ca innbyggere. Den viktigste årsaken til en slik vekst er verdiskapingen fra havet. Laks, krabbe og skjell hentes på land og foredles før det sendes ut til restauranter og butikker i mer enn 130 land over hele verden. Det er ingen overdrivelse å si at vi er internasjonalt orientert. Øyregionen bidrar med stor verdiskaping for det norske samfunnet. Hitra, sammen med Frøya, står for ca. 40 % av den totale verdien av eksport fra Sør-Trøndelag fylke. Hovedårsaken til dette er Norges best kjente varemerke internasjonalt Norwegian Salmon! Ordfører Ole L. Haugen FAKTA OM HITRA: 687 km 2 landareal, herav hovedøya med 571 km km 2 sjøareal km strandlinje øyer, holmer og skjær vann og tjern Vel innbyggere, herav 18 % innflyttere fra utlandet og 55 nasjonaliteter Ca fritidsboliger Trøndelagskystens største reiselivskommune Europas tetteste hjortestamme - 2. plass i Norge over antall felte dyr (946 felte hjort i 2013) Havbrukets vugge og midt i verdens beste havbruksregion. - Grøntvedt-brødrene var de første i verden med lakseoppdrett i sjø (juni 1970) Europas største krabbefabrikk Norges fjerde største vindpark (gitt konsesjon for mer enn dobling) En av landets og fylkets aller største industrikommuner målt som andel av sysselsetting (24 %). Hitra og Frøya er av NHO kåret til «beste vekstregion» (ref. Nærings-NM 2013) Norsk institutt for by- og regionalforskning har utpekt Hitra og Frøya som en av tre regioner i Sør-Trøndelag med størst vekstpotensiale (ref. NIBR-rapport «Regionale tyngdepunkt i Sør-Trøndelag, august 2013) Kontaktinformasjon: Hitra kommune 7240 Hitra - Tel foto: Stein Olav Sivertsen

Et framtidsrettet knutepunkt

Et framtidsrettet knutepunkt Et framtidsrettet knutepunkt - midt i skipsleia mellom Trondheim og Kristiansund!... Some facts about Hitra kommune Hitra Kysthavn med Hitra Industripark er meget gunstig lokalisert i hovedskipsleia mellom

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel for perioden

Kommuneplanens samfunnsdel for perioden Kommuneplanens samfunnsdel for perioden 2014-2026 Innhold Side Forord... 5 LITT OM PROSESSEN... 7 Formelle krav... 7 Slik har vi arbeidet... 8 Hva lærte vi?... 11 DAGENS HITRA HVOR ER VI NÅ?... 12 Hitra

Detaljer

STRATEGISK HAVNEPLAN FOR STAVANGERREGIONEN 2010-2020 R WAY

STRATEGISK HAVNEPLAN FOR STAVANGERREGIONEN 2010-2020 R WAY STRATEGISK HAVNEPLAN FOR STAVANGERREGIONEN STAVA OF NO ER NG POR T 2010-2020 R WAY STAVANGERREGIONEN HAVN IKS Innhold 1. Forord 2. Om havneaktiviteten i Stavangerregionen 3. Transport og logistikk som

Detaljer

Næringsplan for Lenvik 2015-2019

Næringsplan for Lenvik 2015-2019 Næringsplan for Lenvik 1 Forord Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i kommunestyret i 2014, og dette er kommunens overordnede styringsdokument. Her er de viktigste mål og strategier for samfunnsutviklingen

Detaljer

Kommunedelplan for næringsutvikling

Kommunedelplan for næringsutvikling Herøy kommune et hav av muligheter Kommunedelplan for næringsutvikling For kommunestyreperioden 2012 2015 Vedtatt i kommunestyret i møte den 18. mars 2014, i sak 2/14 0 Innledning Næringsutvikling er sammen

Detaljer

Strategisk næringsplan 2014-2018

Strategisk næringsplan 2014-2018 Strategisk næringsplan 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 11.12.2014 Opphavsrettigheter, forsidebilder: Bilde øverst: Siw Aina Strømøy Nest nederst til høyre: Salmar Farming, ved Brage Hansen Nederst til

Detaljer

2013-2020. Sjøtransportstrategi. «Bergen, en sjøfartsby i verdensklasse»

2013-2020. Sjøtransportstrategi. «Bergen, en sjøfartsby i verdensklasse» 2013-2020 Sjøtransportstrategi «Bergen, en sjøfartsby i verdensklasse» Innhold 1. INNLEDNING... 2 2. SAMMENDRAG MED KONKLUSJONER OG HOVEDTILTAK... 3 3. PROSESS... 5 3.1 Nasjonale og regionale strategier

Detaljer

5-2014. Vannbransjens rekrutteringssymbol «ROAR» Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. Norsk Kommunalteknisk Forening www.kommunalteknikk.

5-2014. Vannbransjens rekrutteringssymbol «ROAR» Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. Norsk Kommunalteknisk Forening www.kommunalteknikk. 5-2014 Norsk Kommunalteknisk Forening www.kommunalteknikk.no Vannbransjens rekrutteringssymbol «ROAR» Kunnskapsdeling for et bedre samfunn VELKOMMEN TIL FREMTIDEN: FLYGT EXPERIOR INSPIRED BY YOU. ENGINEERED

Detaljer

M I L J Ø R A P P O R T

M I L J Ø R A P P O R T MILJØRAPPORT 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 3 4 HISTORIKK 6 VIKTIGE HENDELSER I 2013 7 21 HAVET SOM FREMTIDENS MATFAT 25 STYRET 31 INTERESSENTER 32 TIDENES BESTE ÅR 37 VISJONER, FORRETNINGSIDÈ/ STRATEGI, MILJØPOLITIKK

Detaljer

Strategiplan 2009 2024. Bergen og Omland havnevesen

Strategiplan 2009 2024. Bergen og Omland havnevesen Strategiplan 2009 2024 Bergen og Omland havnevesen Forord Ledelsen, havnestyret og havnerådet har tatt initiativet til denne strategiplanen, med tanke på å ta ny sats og bli en moderne virksomhet som møter

Detaljer

Rammebetingelser og tilrettelegging for framtidig vekst i oppdrettsnæringa. Ole L. Haugen, styreleder NFKK og ordfører Hitra kommune

Rammebetingelser og tilrettelegging for framtidig vekst i oppdrettsnæringa. Ole L. Haugen, styreleder NFKK og ordfører Hitra kommune Rammebetingelser og tilrettelegging for framtidig vekst i oppdrettsnæringa Ole L. Haugen, styreleder NFKK og ordfører Hitra kommune Aller først: Gratulerer med jubileum og gratulerer med en fantastisk

Detaljer

Bergen havn arealplan for godshavn Dokken-Nøstet. 22. november 2013

Bergen havn arealplan for godshavn Dokken-Nøstet. 22. november 2013 Bergen havn arealplan for godshavn Dokken-Nøstet 22. november 2013 Forord Nasjonal Transportplan har gitt Bergen havn status som utpekt havn. Utpekte havner skal utarbeide en plan som ivaretar krav til

Detaljer

Vokser og leverer 2 SHELL I NORGE

Vokser og leverer 2 SHELL I NORGE Vokser og leverer Shell i Norge 2006 Vokser og leverer Leveranse og vekst er grunnlaget for vår suksess. Vi leverer prosjekter, gode driftsresultater og konkurransedyktig kapitalavkastning mens vi investerer

Detaljer

Transportplan Helgeland

Transportplan Helgeland TRANSPORTPLAN HELGELAND FASE 1 Transportplan Helgeland Fase 1 Beskrivelse og faktagrunnlag Januar 2006 Transportutvikling AS 2006 Side 1 av 75 Rapport utarbeidet av Transportutvikling AS P.O.Box 26, N-8501

Detaljer

Strategisk næringsplan

Strategisk næringsplan Strategisk næringsplan Vedtatt 11. juni 2010 Om hvordan vi skal forene hjernekraft og handlekraft Foto: Carl-Erik Eriksson NTNU og de andre kunnskapsmiljøene er regionens største fortrinn. Næringsplanen

Detaljer

Drammen havn Årsrapport 2009

Drammen havn Årsrapport 2009 Drammen havn Årsrapport 2009 Sjøtransport av bil og andre varer gir færre ulykker, mindre køer og lavere slitasjekostnader Einar Olsen, Havnedirektør Innhold Havnedirektørens forord...4 Styrets beretning...6

Detaljer

Hordaland på Børs. 10 år med BERGEN NÆRINGSRÅD / AUGUST 2015 MAGASIN. Hordaland på Børs

Hordaland på Børs. 10 år med BERGEN NÆRINGSRÅD / AUGUST 2015 MAGASIN. Hordaland på Børs BERGEN NÆRINGSRÅD / AUGUST 2015 MAGASIN 10 år med Hordaland på Børs 1 Norges viktigste næringsområde Bergen og Vestlandet har alle forutsetninger for å lykkes på tross av motgangen vi nå opplever. Vi har

Detaljer

Bergen havn arealplan for godshavn Dokken-Nøstet. 22. november 2013

Bergen havn arealplan for godshavn Dokken-Nøstet. 22. november 2013 Bergen havn arealplan for godshavn Dokken-Nøstet 22. november 2013 Forord Nasjonal Transportplan har gitt Bergen havn status som utpekt havn. Utpekte havner skal utarbeide en plan som ivaretar krav til

Detaljer

Potensial for etablering av en AkvaPark i Rogaland. Fremdrift gjennom delt kunnskap og samlokalisering for å skape konkurransefortrinn

Potensial for etablering av en AkvaPark i Rogaland. Fremdrift gjennom delt kunnskap og samlokalisering for å skape konkurransefortrinn AkvaPark Rogaland Potensial for etablering av en AkvaPark i Rogaland Fremdrift gjennom delt kunnskap og samlokalisering for å skape konkurransefortrinn Outlet to sea Seawater supply Port Heat pump Freshwater

Detaljer

Harstad Havn KF. Strategiplan 2013 2018. Harstad i 1920-årene

Harstad Havn KF. Strategiplan 2013 2018. Harstad i 1920-årene Harstad Havn KF Strategiplan 2013 2018 Harstad i 1920-årene 1 Forord Harstad Havn må være en sentral pådriver i den til dels rivende utvikling som nå finner sted i vår region. Sammenslåing med Bjarkøy

Detaljer

Et samfunn i endring. Color Line med fokus på omstilling, økt produktivitet og innovasjon innen reiseliv, kultur og miljøvennlig skipsfart.

Et samfunn i endring. Color Line med fokus på omstilling, økt produktivitet og innovasjon innen reiseliv, kultur og miljøvennlig skipsfart. Et samfunn i endring 2015 Color Line med fokus på omstilling, økt produktivitet og innovasjon innen reiseliv, kultur og miljøvennlig skipsfart. Color Line AS 3 4 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Detaljer

Stadfesting av planprogram - reguleringsplan for Jøstenøya

Stadfesting av planprogram - reguleringsplan for Jøstenøya HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0123/0001 Saksmappe: 2014/306-24 Saksbehandler: Monica Jensø Dato: 21.08.2014 Stadfesting av planprogram - reguleringsplan for Jøstenøya Utvalg Møtedato Utvalgsaknr.

Detaljer

STYRETS MELDING TIL EIERNE 2010

STYRETS MELDING TIL EIERNE 2010 STYRETS MELDING TIL EIERNE 2010 VEDTATT AV STYRET FOR STAVANGERREGIONEN HAVN IKS STAVA OF STAVA OF ER R NG NGE POR T 02.09.2010 POR T www.stavanger.havn.no IPAX AS. Foto: Anders Bang Andersen Tom Haga

Detaljer

Fremtidens næringer i Nord

Fremtidens næringer i Nord Rapport Fremtidens næringer i Nord MENON-PUBLIKASJON NR. 19 2013 17. juni 2013 Anniken Enger, Anne Espelien, Sveinung Fjose, Leo A Grünfeld, Erik W. Jakobsen, Christian Mellbye og Heidi Ulstein Forord

Detaljer

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen Strategisk næringsplan for Utarbeidet for av Næringsalliansen for () OBS: brukes i dette dokumentet på to forskjellige måter: 1. Areal: som et geografisk område bestående av elleve kommuner. 2. Organ:

Detaljer

Strategisk næringsplan Ibestad kommune 2007

Strategisk næringsplan Ibestad kommune 2007 INNHOLD FORORD...2 1. INNLEDNING...3 2. IBESTAD I DAG NÅ SITUASJONEN...4 2.1 Befolkningsutvikling 4 2.2 Analyse av dagens næringsmessige situasjon i Ibestad kommune 6 2.2.1 Sterke sider / fortrinn... 6

Detaljer

Dette er salmar. Scottish Sea Farms LTD 50%

Dette er salmar. Scottish Sea Farms LTD 50% årsrapport 2007 Dette er salmar SalMar er en ledende norsk produsent av oppdrettslaks. Selskapet har oppdretts-konsesjoner og settefiskanlegg i Midt-Norge og Troms. SalMar eier også 50 % av Scottish Sea

Detaljer

Innledning - sammendrag

Innledning - sammendrag Næringsbarometer for Narvikregionen 211 1 Innhold Innledning - sammendrag 3 Demografi 4 Sysselsetting 5 Yrkesdeltaking 7 Næringsutvikling 8 Nyskaping 21 1 Bokommunen 12 Midt i opplevelsen 14 Det går alltid

Detaljer

KonKraft-rapport 7. Ringvirkninger. av petroleumsvirksomheten

KonKraft-rapport 7. Ringvirkninger. av petroleumsvirksomheten KonKraft-rapport 7 Ringvirkninger av petroleumsvirksomheten Sammendrag... 4 1 Innledning... 5 1.1 Direkte sysselsettingsvirkninger... 6 1.2 Typer av ringvirkninger fra oppstrøms olje- og gassvirksomhet...

Detaljer

INDEKS NORDLAND 2013 BEST LØNNSOMHET I HAVBRUK OG FISKERI NORD-NORGES EKSPORTFYLKE NR.1 FLERE INNBYGGERE I 25 AV 44 KOMMUNER FORANDRINGER LASTER INN

INDEKS NORDLAND 2013 BEST LØNNSOMHET I HAVBRUK OG FISKERI NORD-NORGES EKSPORTFYLKE NR.1 FLERE INNBYGGERE I 25 AV 44 KOMMUNER FORANDRINGER LASTER INN INDEKS NORDLAND 2013 BEST LØNNSOMHET I HAVBRUK OG FISKERI NORD-NORGES EKSPORTFYLKE NR.1 FLERE INNBYGGERE I 25 AV 44 KOMMUNER LASTER INN FORANDRINGER - en rapport om utviklingen gjennom 2012 og utsiktene

Detaljer