2. Kilder for å øke egen styrke. 3. Figur for terapeutisk endringsprosess. 4. Sparegrisplakater (for kopiering)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2. Kilder for å øke egen styrke. 3. Figur for terapeutisk endringsprosess. 4. Sparegrisplakater (for kopiering)"

Transkript

1 Tillegg 1. Miljøregler 2. Kilder for å øke egen styrke 3. Figur for terapeutisk endringsprosess 4. Sparegrisplakater (for kopiering) 5. Sjekkliste til eget bruk (for kopiering) 6. Foreldres ukentlige evalueringsskjema 7. Spørreskjema om foreldrenes tilfredshet med kurset (for kopiering) 8. Når foreldre tenker som forskere 9. Handout om foreldres støttenettverk 10. Blankt ark for hjemmeaktivitetsskjema 11. Idémyldring: Redusere stress rundt helligdager 12. Tabeller med program, innhold og formål 13. Ukentlige loggføringer 14. Kursbevis

2 Viktige merknader å huske på! MERK: Du kan beholde evalueringene, skjemaene og foreldresertifikatet i denne delen som masterkopier, og kan kopiere dem til bruk i foreldregruppene. All informasjon om eiendomsbeskyttelse skal bevares, og du kan ikke endre noe av innholdet i dette materialet. Disse skjemaene er også tilgjengelige på nettstedet vårt, (under Group Leader Resources (Gruppelederressurser)).

3 Grunnregler 1. Alles tanker og idéer skal respekteres. 2. Alle har rett til å la være å si noe. 3. Bare én person kan snakke om gangen. 4. «Fornærmelser» er ikke tillatt. 5. Konfidensialitet Tillegg The Incredible Years

4 Tabell: Kilder for å øke egen styrke KUNNSKAP Barns utvikling Atferdsmestring Individuelle forskjeller og temperamentforskjeller INNHOLD KUNNSKAP Utviklingsmessige normer og oppgaver Atferdsprinsipper (læringsprinsipper) Håndtering av barn (strategier for grensesetting) Relasjoner (følelser) Selvbevissthet (selvinstruksjon, skjema, tillagte egenskaper) Samhandlinger (bevissthet vedrørende uforutsette hendelser, kommunikasjon) Ressurser (støtte, kilder til hjelp) Realistiske forventninger Foreldres engasjement med barn PROSESS KUNNSKAP Diskusjon Bøker/brosjyrer for lesing Modellering (video, improvisert rollespill, rollereversering, øving) Metaforer/analogier Hjemmeoppgaver Nettoppbygging Utviklingsmessig rådgivning Visning av og diskusjon om video Selvobservasjon/-opptak hjemme Diskusjon rundt foreldres egne registreringer Undervisning, overbevisning FERDIGHETER Kommunikasjon Problemløsning (inkludert problemanalyse) Taktisk tenkning (bruk av teknikker/ metoder) Bygge sosiale relasjoner Forbedre barnas akademiske ferdigheter VERDIER Strategisk tenkning (treningsmål, filosofi om barneoppdragelse, tro) FERDIGHETER Selvbeherskelse/sinnehåndtering Selvsnakk (depressive tanker) Oppmerksom-overse Lek-ros-oppmuntring Kontrakter Gjennomførte konsekvenser Positiv grensesetting (tenkepause, tap av privilegier, naturlige konsekvenser) Tilsyn Sosiale ferdigheter / relasjonsferdigheter Problemløsningsferdigheter Stimulere gode læringsvaner Selvhevdelse/selvtillit Empati for barns perspektiv Måter å gi og få støtte på VERDIER Behandling / mål i livet Formål (barneatferder som er mål) Ideologier Regler Roller Relasjoner Emosjonelle hindringer Tillagte egenskaper Motforestillinger Tilbakelagt historie FERDIGHETER Selvforsterkning Forsterkning av gruppe og leder Selvobservasjoner av samhandlinger hjemme Øving Deltakermodellering Hjemmeoppgaver og øvelse Videomodellering og tilbakemelding Selvavsløring Leders bruk av humor/optimisme Avslapningsopplæring Stressmestring Selvinstruksjon Synlige signaler hjemme VERDIER Diskusjon/debatt Deling Lytting Respektere/godta Forhandling Avmystifisering Forklaring/tolkning Omformulering Konfliktløsning Avklare Støtte Tilpasse Tillegg The Incredible Years

5 I Erkjenne familiens problem Sinne og frykt for å miste kontroll Skyldfølelse og depresjon Sosial isolasjon, skam og avvisning Figur 1. Den terapeutiske endringsprosessen II III IV Veksling mellom desperasjon og håp Modifisere drømmen Få skoen til å passe Å granske skyldfølelse Finne «magisk trylleformel» Opplagte nederlag Motstand Ingen raske løsninger Å forstå foreldremetodene Å generalisere foreldremetodene Akseptere at barneoppdragelse er hardt arbeid V Mestre på en effektiv måte Godta og respektere barnet Å få tilbake energien Få støtte Tillegg The Incredible Years

6 «Det hadde jeg aldri tenkt på.» «Det er et godt poeng.» «Ja, det forstår jeg.» «Det er en god idé.» «Du har helt rett.» Skriv i din egen. Skriv i din egen. «Jeg er helt enig med deg.» «Du har overbevist meg.» Husk å fylle opp din bankkonto med aksepterende og respekterende utsagn Tillegg The Incredible Years

7 Skriv i din egen. «Jeg gjorde en fjær til fem høns.» «Jeg gjorde en feil... da jeg...» «Hvordan kan jeg gjøre det godt igjen?» «Jeg ber så mye om unnskyldning...» «Det er vanskelig å innrømme det, men jeg tok feil.» Skriv i din egen. «Jeg beklager at jeg ikke forsto det.» «Du har rett, jeg har ikke hørt etter. La oss prøve på nytt.» Husk å fylle opp din bankkonto med reparasjonsutsagn Tillegg The Incredible Years

8 «Fortell mer.» «Jeg setter pris på at du...» «Jeg har en god følelse for deg» «Takk for...» En klem, et kyss, et klapp «Du er en kjempegod partner.» Skriv i din egen. «Jeg liker å» «Hva har du tenkt på at du vil gjøre?» Husk å fylle opp din bankkonto med støtte og oppmuntring Tillegg The Incredible Years

9 SYMPATI SAMTALE LEK OMSORGS- FULL STØTTE ROS OPPMUN- TRENDE PROBLEM- LØSNING KJÆRLIG Husk å fylle opp din bankkonto Tillegg The Incredible Years

10 De utrolige årene Sjekkliste til eget bruk Barn 3-6 år Navn: Fyll ut denne sjekklisten hver uke med dine personlige mål for hva du ønsker å oppnå. Den neste uken sjekker du om du har nådd dine personlige mål, og setter nye mål for uken. Gruppemøte 1: Introduksjon, mål, barnestyrt lek Mitt mål for kommende uke: Lese kapittel 1 (Hvordan leke med barnet ditt). Gå gjennom målene mine for meg selv og barnet mitt. Lek med barnestyrt tilnærming. Mål jeg har oppfylt Gruppemøte 2: Barnestyrt lek fremmer positive relasjoner Mitt mål for kommende uke: Mål jeg har oppfylt Lese kapittel 1 (Hvordan leke med barnet ditt). Fylle ut skjema om temperament. Lek med barnet mitt denne uken vil inkludere: Gruppemøte 3: Akademisk coaching og utholdenhetscoaching Mitt mål for kommende uke: Mål jeg har oppfylt Lese problem 15: Omsorgsfull lesning. Ring din ringekamerat. Lek med barnet mitt denne uken vil inkludere: Tillegg The Incredible Years

11 Gruppemøte 4: Akademisk coaching og utholdenhetscoaching, forts. Mitt mål for kommende uke: Mål jeg har oppfylt Lese kapittel 9 (Regulere emosjoner). Ring din ringekamerat. Lek med barnet mitt denne uken vil inkludere: Gruppemøte 5: Sosial coaching og emosjonscoaching Mitt mål for kommende uke: Mål jeg har oppfylt Lese kapittel 9 (Regulere emosjoner). Ring din ringekamerat. Lek med barnet mitt denne uken vil inkludere: Gruppemøte 6: Sosial coaching og emosjonscoaching, forts. Mitt mål for kommende uke: Mål jeg har oppfylt Lese kapittel 2 (Ros og oppmuntring). Ring din ringekamerat. Lek med barnet mitt denne uken vil inkludere: Tillegg The Incredible Years

12 Gruppemøte 7: Effektiv ros og oppmuntring Mitt mål for kommende uke: Mål jeg har oppfylt Øve på å gi dobbelt så mye ros denne uken for følgende atferder: Lese kapittel 3 (Konkrete belønninger). Ring din ringekamerat. Lek denne uken vil inkludere: Gruppemøte 8: Program for ros og konkrete belønninger for å motivere barnet mitt Mitt mål for kommende uke: Mål jeg har oppfylt Lese del 3, problem 3: (Konkrete belønninger). Øve på å gi barnet mitt mer ros. Sette opp et klistremerkeskjema denne uken. Ring din ringekamerat. Lekestunder denne uken vil inkludere: Tillegg The Incredible Years

13 Gruppemøte 9: Program for ros og konkrete belønninger, forts. Mitt mål for kommende uke: Mål jeg har oppfylt Lese del 3, problem 1: (Ta kontroll over barnets «skjermtid»). Øve på å gi barnet mitt mer ros. Sette opp et klistremerkeskjema denne uken. Ring din ringekamerat. Lekestunder denne uken vil inkludere: Gruppemøte 10: Positiv grensesetting regler, ansvar og rutiner Mitt mål for kommende uke: Mål jeg har oppfylt Lese kapittel 4 (Grensesetting) og del 3, problem 1 (Skjermtid). Bruke et klistremerkeskjema for barnet mitt. Sende en melding eller ringe for å rose læreren til barnet mitt. Ring din ringekamerat. Lek denne uken vil inkludere: Tillegg The Incredible Years

14 Gruppemøte 11: Positiv grensesetting effektiv grensesetting Mitt mål for kommende uke: Mål jeg har oppfylt Lese kapittel 4 (Grensesetting). Bruke et klistremerkeskjema for barnet mitt. Øve på å redusere antall beskjeder og gi høflige og positive beskjeder. Ring din ringekamerat. Lek denne uken vil inkludere: Gruppemøte 12: Håndtering av upassende atferd være konsekvent med grenser Mitt mål for kommende uke: Mål jeg har oppfylt Lese kapittel 5 (Overse). Bruke et klistremerkeskjema for barnet mitt. Øve på å gi færre beskjeder og foreta høflige oppfordringer. Ring din ringekamerat. Lek denne uken vil inkludere: Tillegg The Incredible Years

15 Gruppemøte 13: Overse upassende atferd Mitt mål for kommende uke: Mål jeg har oppfylt Lese kapittel 11, (Ubehagelige tanker), og kapittel 6, (Tenkepause). Øve på å overse følgende typer upassende oppførsel: Fortsette å bruke et klistremerkeskjema for barnet mitt. Ring din ringekamerat. Lek denne uken vil inkludere: Gruppemøte 14: Tenkepause for å roe seg ned Mitt mål for kommende uke: Mål jeg har oppfylt Lese kapittel 6 (Tenkepause) hvis du ikke har lest det tidligere. Lese kapittel 12 (Stresspause). Bruke tenkepause denne uken ved aggressiv oppførsel. Ring din ringekamerat. Lek denne uken vil inkludere: Tillegg The Incredible Years

16 Gruppemøte 15: Tenkepause og andre konsekvenser Mitt mål for kommende uke Mål jeg har oppfylt Lese kapittel 7 (Naturige og logiske konsekvenser). Bruke en konsekvens denne uken. Ring din ringekamerat. Lek denne uken vil inkludere: Gruppemøte 16: Logiske konsekvenser Mitt mål for kommende uke: Mål jeg har oppfylt Lese kapittel 8 (Å lære barn problemløsning). Pålegge en konsekvens hvis det er nødvendig. Ring din ringekamerat. Lek denne uken vil inkludere: Gruppemøte 17: Å lære barn problemløsning Mitt mål for kommende uke: Mål jeg har oppfylt Lese kapittel 8 (Å lære barn problemløsning). Øve på problemløsning med dukker. Ring din ringekamerat. Lek denne uken vil inkludere: Tillegg The Incredible Years

17 Gruppemøte 18: Å lære barn problemløsning, forts. Mitt mål for kommende uke: Mål jeg har oppfylt Lese kapittel 14 (Problemløsning mellom voksne). Øve på problemløsning med Wally-bok med barnet mitt. Ring din ringekamerat. Lek denne uken vil inkludere: Gruppemøte 19: Problemløsning mellom voksne (alternativt program 6) Mitt mål for kommende uke:: Mål jeg har oppfylt Lese kapittel 15 (Samarbeid med lærere for å unngå problemer). Modellere problemløsning for barnet mitt. Ring din ringekamerat. Lek denne uken vil inkludere: Gruppemøte 20: Gjennomgang av mål og feiring Mitt mål for kommende uke: Ring din ringekamerat. Lek denne uken vil inkludere: Mål jeg har oppfylt Tillegg The Incredible Years

18

19 ADVANCE-PROGRAMMER (5, 6 og 7) Sjekkliste til eget bruk Navn: Gruppemøte 1: Si sin mening og aktiv lytting Lese kapittel 13 (Effektive kommunikasjonsferdigheter). Alenetid denne uken vil inkludere: Øve på å si sin mening og lytte. Ring din ringekamerat. Mitt mål for kommende uke: Gruppemøte 2: Personlig selvbeherskelse og håndtering av depresjon Lese kapittel 11 (Selvkontroll). Øve på å si sin mening og lytte. Øve på positiv selvsnakk. Alenetid denne uken vil inkludere: Ring din ringekamerat. Mitt mål for kommende uke: Tillegg The Incredible Years

20 Gruppemøte 3: Gi og få støtte Lese kapittel 12 (Stresspause). Øve på positiv selvsnakk. Alenetid denne uken vil inkludere: Ring din ringekamerat. Mitt mål for kommende uke: Gruppemøte 4: Problemløsning mellom voksne Lese kapittel 14 (Problemløsning mellom voksne). Alenetid denne uken vil inkludere: Ring din ringekamerat. Mitt mål for kommende uke: Gruppemøte 5: Problemløsning med lærere Lese kapittel 15 (Samarbeid med lærere). Alenetid denne uken vil inkludere: Ring din ringekamerat. Mitt mål for kommende uke: Tillegg The Incredible Years

21 Gruppemøte 6: Problemløsning med barn Lese kapittel 8 (Å lære barn problemløsning). Alenetid denne uken vil inkludere: Ring din ringekamerat. Mitt mål for kommende uke: Gruppemøte 7: Problemløsning med barn og familiemøter Lese kapittel 9 (Å hjelpe barn med å laere å regulere sine følelser). Ha et familiemøte for å planlegge en morsom aktivitet. Ring din ringekamerat. Mitt mål for kommende uke: Gruppemøte 8: Gjennomgang og ta igjen det forsømte Ha et familiemøte. Ring din ringekamerat. Mitt mål for kommende uke: Tillegg The Incredible Years

22 DE UTROLIGE ÅRENES FORELDREPROGRAM FORELDRES UKENTLIGE EVALUERING Navn Gruppemøte Dato Jeg syntes innholdet av dette gruppemøtet var: unyttig nøytral hjelpsom til stor hjelp Jeg synes videoeksemplene var: unyttig nøytral hjelpsom til stor hjelp Jeg syntes gruppelederens undervisnings- og lederskapsferdigheter var: unyttig nøytral hjelpsom til stor hjelp Jeg syntes gruppediskusjonen og samspillet var: unyttig nøytral hjelpsom til stor hjelp Bruk av praktiske øvelser var: unyttig nøytral hjelpsom til stor hjelp Tilleggskommentarer: (forts. på baksiden) Tillegg Skjemaet ble oppdatert i november 2013 The Incredible Years

23 De utrolige årene Spørreskjema vedrørende foreldrenes tilfredshet (på slutten) med det grunnleggende foreldrekurset (1 4) (Deles ut på slutten av kurset) Deltakerens navn Dato Det følgende spørreskjemaet er en del av vår evaluering av De utrolige årenes foreldreprogram som du har deltatt på. Det er viktig at du svarer så ærlig som mulig. Informasjonen du gir vil hjelpe oss å evaluere og arbeide med kontinuerlige forbedringer av programmet vi tilbyr. Vi setter stor pris på din samarbeidsvilje. Alle svar vil bli behandlet strengt konfidensielt. A. Kurset generelt Sett en ring rundt det svaret som best uttrykker det du virkelig føler på dette tidspunktet. 1. Båndet/tilknytningen som jeg føler med førskolebarnet mitt etter at jeg deltok på kurset er betydelig verre verre litt verre mye det samme noe forbedring forbedring stor forbedring 2. Mitt barns atferdsproblemer som vi har prøvd å endre ved hjelp av teknikkene som gis i dette programmet er betydelig verre verre litt verre mye det samme noe forbedring forbedring stor forbedring 3. Mine følelser om mitt barns sosiale, emosjonelle og akademiske utviklingsprosess, er at jeg er svært misfornøyd misfornøyd noe misfornøyd nøytral noe fornøyd fornøyd svært fornøyd 4. I hvilken grad har De utrolige årenes foreldreprogram vært nyttig for andre personlige eller familiære problemer som ikke er direkte relatert til barnet ditt (for eksempel, ekteskapet ditt, din fornemmelse av støtte generelt)? hindret mye mer enn det har hjulpet hindret hindret litt verken hjulpet eller hindret hjulpet litt hjulpet hjulpet svært mye 5. Mine forventninger for gode resultater fra programmet De utrolige årene, er svært pessimistiske pessimistiske ganske pessimistiske nøytral noe optimistiske optimistiske svært optimistiske 6. Jeg synes tilnærmingen som brukes for å styrke mitt barns sosiale atferd på dette kurset, er svært upassende upassende litt upassende nøytral litt upassende passende svært passende Skjemaet ble oppdatert i november 2013 Tillegg The Incredible Years

24 7. Ville du anbefale kurset til en venn eller slektning? absolutt ikke anbefalelsesverdig vil ikke anbefale lite anbefalelsesverdig nøytral noe anbefalelsesverdig ville anbefalt anbefalt på det sterkeste 8. Hvor sikker er du med hensyn til barneoppdragelse på nåværende tidspunkt? svært usikker usikker litt usikker nøytral ganske sikker sikker svært sikker 9. Hvor sikker er du med hensyn til å mestre fremtidige atferdsvansker i hjemmet ved hjelp av det du har lært på dette kurset? svært usikker usikker litt usikker nøytral ganske sikker sikker svært sikker 10. Min generelle følelse av å ha oppnådd målet mitt gjennom dette programmet med hensyn til barnet og familien, er svært negativ negativ noe negativ nøytral noe positiv positiv svært positiv B. Undervisningsformat Nytte I denne delen ønsker vi at du angir hvor nyttig hver av de følgende formene for undervisning er for deg nå. Vær vennlig å sette en ring rundt svaralternativet som klarest beskriver din mening. 1. Temaet som ble presentert var svært unyttig unyttig litt unyttig nøytralt delvis nyttig til noe hjelp til stor hjelp 2. Demonstrasjon av oppdragelsesferdigheter gjennom bruken av videovignetter var svært unyttig unyttig litt unyttig nøytralt delvis nyttig til noe hjelp til stor hjelp 3. Gruppediskusjon om oppdragelsesferdigheter var svært unyttig unyttig litt unyttig nøytral delvis nyttig til noe hjelp til stor hjelp 4. Bruk av øvelser/rollespill i gruppemøtene var svært unyttig unyttig litt unyttig nøytral delvis nyttig til noe hjelp til stor hjelp 5. Jeg syntes samtalene med ringekameraten var svært unyttige unyttige litt unyttige nøytral delvis nyttige ganske nyttige svært nyttige 6. Å lese kapitlene i De utrolige årene eller lytte til CD-en var svært unyttig unyttig litt unyttig nøytral delvis nyttig ganske nyttig svært nyttig 7. Å øve på ferdigheter hjemme med barnet mitt var svært unyttig unyttig litt unyttig nøytral delvis nyttig nyttig svært nyttig Tillegg The Incredible Years

25 8. Ukentlige handouts (f.eks. kjøleskapsnotater) var svært unyttige unyttige litt unyttige nøytral delvis nyttige nyttige svært nyttige 9. Telefonoppringninger fra gruppelederne var svært unyttige unyttige litt unyttige nøytral delvis nyttige nyttige svært nyttige C. Konkrete oppdragelsesteknikker Nytte I denne delen vil vi gjerne høre hvor nyttig hver av følgende teknikker er for å forbedre samspillet med barnet ditt og redusere hans eller hennes «upassende» oppførsel nå. Sett en sirkel rundt det svaret som beskriver mest nøyaktig nytten av teknikken. 1. Barnestyrt lek svært unyttig unyttig litt unyttig nøytral delvis nyttig nyttig svært nyttig 2. Beskrivende kommentarer / sosial, emosjonell og akademisk coaching og utholdenhetscoaching svært unyttig unyttig litt unyttig nøytral delvis nyttig nyttig svært nyttig 3. Ros og oppmuntring svært unyttig unyttig litt unyttig nøytral delvis nyttig nyttig svært nyttig Tillegg The Incredible Years

26 4. Konkrete belønninger (skjemaer) svært unyttig unyttig litt unyttig nøytral delvis nyttig nyttig svært nyttig 5. Rutiner, ansvar, regler svært unyttig unyttig litt unyttig nøytral delvis nyttig nyttig svært nyttig 6. Å overse svært unyttig unyttig litt unyttig nøytral delvis nyttig nyttig svært nyttig 7. Positive beskjeder (f.eks. «når så»-beskjeder) svært unyttig unyttig litt unyttig nøytral delvis nyttig nyttig svært nyttig 8. Tenkepause for å roe seg ned og hjelpe barnet å kontrollere sinne svært unyttig unyttig litt unyttig nøytral delvis nyttig nyttig svært nyttig 9. Tap av privilegier, logiske konsekvenser svært unyttig unyttig litt unyttig nøytral delvis nyttig nyttig svært nyttig 10. Å hjelpe barnet mitt med problemløsning svært unyttig unyttig litt unyttig nøytral delvis nyttig nyttig svært nyttig 11. Strategier for sinnemestring for voksne svært unyttig unyttig litt unyttig nøytral delvis nyttig nyttig svært nyttig 12. Strategier for problemløsning for voksne svært unyttig unyttig litt unyttig nøytral delvis nyttig nyttig svært nyttig 13. Alle teknikkene samlet sett svært unyttige unyttige litt unyttige nøytral delvis nyttige nyttige svært nyttige Tillegg The Incredible Years

27 D. Evaluering av foreldregruppeleder(e) I denne delen vil vi gjerne at du uttrykker dine meninger om gruppelederen(ne). Sett en ring rundt svaret på hvert spørsmål som beskriver best hvordan du føler. Gruppeleder nr. 1 (navn) 1. Jeg synes at gruppelederens forberedelser/undervisning var svært dårlig dårlig under gjennomsnittet gjennomsnittlig over gjennomsnittet utmerket fantastisk 2. Når det gjelder gruppelederens interesse og engasjement i meg og mine problemer med barnet mitt, er jeg svært misfornøyd misfornøyd litt misfornøyd nøytral litt fornøyd fornøyd svært fornøyd 3. Jeg synes nå at gruppelederen for kurset var svært lite hjelpsom lite hjelpsom litt lite hjelpsom nøytral litt hjelpsom hjelpsom svært hjelpsom Fyll ut følgende hvis det var mer enn én gruppeleder involvert i programmet. (Gå til del E hvis bare én gruppeleder var involvert.) Gruppeleder nr. 2 (navn) 1. Jeg synes at gruppelederens forberedelser/undervisning var svært dårlig dårlig under gjennomsnittet gjennomsnittlig over gjennomsnittet utmerket fantastisk 2. Når det gjelder gruppelederens interesse og engasjement i meg og mine problemer med barnet mitt, er jeg svært misfornøyd misfornøyd litt misfornøyd nøytral litt fornøyd fornøyd svært fornøyd 3. Jeg synes nå at gruppelederen for kurset var svært lite hjelpsom lite hjelpsom litt lite hjelpsom nøytral litt hjelpsom hjelpsom svært hjelpsom Tillegg The Incredible Years

28 E. Foreldregruppe I denne delen vil vi gjerne høre dine tanker og idéer om gruppen. Sett en sirkel rundt det svaret som beskriver hva du synes. 1. Jeg synes gruppen var svært lite støttende lite støttende ikke så veldig støttende nøytral noe støttende støttende svært støttende 2. Når det gjelder andre kursdeltakeres interesse for meg og barnet mitt, synes jeg de var svært uinteressert uinteressert ganske uinteressert nøytral ganske interessert interessert svært interessert 3. Jeg vil gjerne fortsette å møtes som en gruppe JA NEI 4. Hvor sannsynlig er det at du vil fortsette å møte én eller flere av foreldrene i gruppen? svært usannsynlig usannsynlig ganske usannsynlig nøytral ganske sannsynlig sannsynlig svært sannsynlig F. Din mening om programmet 1. Hvordan kan programmet forbedres for å hjelpe deg mer? 2. Tror du at du på nåværende tidspunkt har behov for mer hjelp i barneoppdragelsen? Vennligst utdyp. 3. Hva anså du som den største fordelen med De utrolige årene? Tillegg The Incredible Years

29 Når foreldre tenker som forskere Barns problemer Mål Strategier Fordeler Hindringer (tanker, følelser, egen og andres atferd) Barns sterke sider Videre planer Tillegg The Incredible Years

30 Når foreldre tenker som forskere Barns problemer Mål Barns sterke sider Tillegg The Incredible Years

31 Støttenettverk for foreldre Hvem kan gi en støttende hånd? Tenk på personer i støttenettverket ditt. Hver hånd representerer en forskjellig gruppe med personer. Skriv spesielle personer fra dette nettverket i hver hånd som kan gi deg og barnet ditt støtte! Du kan tegne eller lime inn et bilde av familien din i sirkelen «Mitt støttenettverk»! Naboer/kollegaer Mitt støttenettverk Venner/familie Andre/barnehage/ helsepersonell Grupper for foreldre og barn Lærere, skolerådgiver, støttepersonell Tillegg The Incredible Years

32 Prøvemal UKENS HJEMMEAKTIVITETER Dette skal du gjøre: Les: Tillegg The Incredible Years

33 Gjør idémyldring / summing av strategier for å redusere stress under høytider. Tenk ut to strategier for å redusere stress under høytider. Tillegg The Incredible Years

34 Tabell 1: Innholdet og formålet med De utrolige årenes foreldre- og babykurs: Innhold Formål Innhold Formål Babykurset: 0-12 måneder Del 1: Bli kjent med babyen din (0-3 måneder) Lære hvordan du observerer og leser bayens tegn og signaler Forstå hvordan du takler babyens gråt og urolige perioder Lære om mating og raping Forstå betydningen av kommunikasjon med babyer Lære om feber hos babyer og forstå når det er på tide å ringe legen Gi babyer visuell og fysisk stimulering og hørselsstimulering Del 2: Babyer som intelligente og lærenemme (3-6 måneder) Forstå «læring ved observasjon» eller etterligning, og hvordan babyer lærer Lære om hvordan du snakker «babyspråk» med babyer Lære sanger for å synge for babyer Forstå betydningen av foreldrenes kommunikasjon for babyers utvikling av hjernen Forstå normale utviklingstrinn i alderen 3-6 måneder Lære måter å sikre babyer Lære om svake punkter, babyakne, sovevaner, sikling, normal avføring og bleieskift Lære hvordan du barnesikrer hjemmet Lære om babyers utviklingsmessige milepæler i de første tre månedene Del 3: Gi fysisk, taktil og visuell stimulering Forstå betydningen av hvile og støtte og endring av prioriteter Lære om måter å gi babyer fysisk og taktil stimulering, og betydningen av dette for hjernens utvikling Forstå betydningen av visuell stimulering og hørselsstimulering Del 4: Foreldre lærer å lese babyers tanker og behov Lære hvordan du leser babyens signaler og utviklingsmessige behov Forstå hvordan du skal reagere på babyens gråt og urolige perioder Tilpasse hvor mye stimulering babyer får Forstå betydningen av å lese for babyer Gi babyer muligheten til å utforske på en trygg måte Involvere søsken og andre familiemedlemmer i babyens lekestunder Lære spill som kan spilles med babyer Lære sikkerhetsregler ved bading av babyer og under andre aktiviteter Strategier for å sette opp forutsigbare rutiner og leggeritualer Lære hvordan du hjelper babyen til å føle seg trygg og elsket Forstå hvordan babyer kan bli over- eller understimulert Lære strategier for å hjelpe babyer til å roe seg ned Vite hvor du kan hente støtte Være oppmerksom på babyens temperament og arbeide med å oppnå et godt temperament Tillegg The Incredible Years

35 Tabell 1 forts.: Innholdet og formålet med De utrolige årenes foreldre- og babykurs: Innhold Formål Innhold Formål Babykurset: 0-12 måneder Del 5: Få støtte Forstå betydningen av å finne tid til seg selv for å fornye foreldrenes energi Forstå betydningen av å involvere andre familiemedlemmer og venner i babyens liv Lære hvordan du får støtte fra andre Vite hvordan du informerer andre som tar seg av barnet, eller barnevakter om babyens behov og interesser Lære hvordan du barnesikrer hjemmet og gå gjennom sjekkliste Lære utviklingstrinn hos babyer (6-12 måneder) Del 6: Babyers gryende fornemmelse av selvet (6-12 måneder) Forstå hvordan babyer lærer «læring ved observasjon» og modellering Lære hvordan du overholder forutsigbare rutiner eller timeplaner for babyer Lære hvordan du begynner med fast føde på barnestyrte måter Lære vellykkede måter å avvenne babyer når tiden er inne Vite hvordan du skal tilrettelegge for babyens utforskningsog oppdagelsestrang Vite hvordan du skal snakke med babyer på måter som forbedrer språkutviklingen Forstå hvordan du skal prioritere gleden med babyen Lære om visuelle og ikke-verbale kommunikasjonssignaler Forstå babyers utvikling av varig gjenstands- og persongjenkjenning Forstå hvordan du barnesikrer hjemmet og fyller ut en sjekkliste Tillegg The Incredible Years

36 Tabell 2: Innholdet og formålene med De utrolige årenes foreldre- og småbarnskurs Innhold Formål Innhold Formål Småbarnskurset: 1-3 år Del 1: Barnestyrt lek fremmer positive relasjoner Forstå verdien med å vise oppmerksomhet og verdsettelse som en måte å øke positive atferder hos barn Forstå betydningen av å vise glede med småbarn gjennom sanger og spill Forstå hvordan du fremmer fantasilek og liksomlek Lære hvordan du kan være barnestyrt og forstå verdien med det for barna Lære hvordan du avslutter leken med småbarn på en vellykket måte Lære om småbarns utviklingsmessige behov og milepæler Lære «modellprinsippet» Del 2: Fremme småbarns språk med barnestyrt coaching Forstå hvordan du modellerer og prompter språkutvikling Lære hvordan du coacher førskoleforberedende ferdigheter Lære «beskrivende kommentering» og barnestyrt coaching Lære «utholdenhetscoaching» for å styrke barns evne til å fokusere, forholde seg rolig og vise utholdenhet i en aktivitet Lære «modellprinsippet» Forstå hvordan du fremmer lese- og skriveforberedende ferdigheter Verdsette normale forskjeller i barns utviklingsmessige evner og temperament utfylling av sjekkliste for temperament Balansere maktbalanse mellom foreldre og barn Del 3: Sosial coaching og emosjonscoaching Bygge opp barns selvfølelse og utvikle kreativitet gjennom barnestyrt lek Forstå «oppmerksomhetsregelen» Forstå hvordan du bruker emosjonscoaching til å styrke barns emosjonelle ordforråd og oppmuntre deres uttrykk for følelser Forstå hvordan å prompte sosial coaching for å utvikle barns sosiale ferdigheter, for eksempel dele med andre, vise respekt, vente, spørre, vente på tur, osv. Lære «modellprinsippet» når foreldre unngår kritiske utsagn og krav, og i stedet snakker positivt og høflig, lærer barn å kommunisere på en mer positiv måte Forstå hvordan foreldre kan coache lek med søsken og jevnaldrende ved å bruke modellering, prompting og ros for å styrke sosiale ferdigheter Forstå lekens utviklingstrinn Lære hvordan coachingprinsippene kan anvendes i andre situasjoner, for eksempel under måltider, i badekaret og på turer til dagligvarebutikken Del 4: Kunsten av ros og oppmuntring Karakterisere ros Prinsippet med å «gi for å få» for voksne og barn Holde oppmerksomheten på «læreprosessen», ikke bare sluttresultatene Modellere selvros Motvilje mot ros vanskelighetene med å gi og ta mot ros Fremme positiv selvsnakk Bruke bestemte oppmuntringsutsagn kontra ubestemte Oppnå og gi støtte gjennom rosing Unngå å rose bare perfeksjon Oppfatte sosiale og selvregulerende ferdigheter som trenger ros Bygge opp barns selvfølelse gjennom ros og oppmuntring Tillegg The Incredible Years

37 Tabell 2 forts.: Innholdet og formålene med De utrolige årenes foreldre- og småbarnskurs Innhold Formål Innhold Formål Småbarnskurset: 1-3 år Del 5: Spontane insentiver for småbarn Forme typer atferd i ønsket retning «små steg» Identifisere positiv atferd på en klar måte Belønninger er et midlertidig tiltak som leder til at barnet lærer ny atferd Det som vil styrke ett barn, styrker nødvendigvis ikke et annet Verdien av uventede og spontane belønninger Oppfatte prinsippet med «først så» Utforme programmer som er realistiske og utviklingsmessig riktige Del 6: Håndtering av separasjon og gjenforening Opprette klare og forutsigbare rutiner for å gå fra barn Opprette rutiner for å hilse på barnet etter at du har vært borte fra dem en stund Forstå gjenstands- og persongjenkjenning Sørge for tilstrekkelig overvåking til enhver tid Forstå hvordan «titt-tei»-leker hjelper barn Forstå hvordan forutsigbare rutiner for leggetid og timeplaner hjelper barn å føle seg rolige og trygge Fylle ut sjekklisten for barnesikring av hjemmet Del 7: Positiv grensesetting effektiv grensesetting Forstå hvordan du lager tiltak for problemer som at barnet ikke vil kle på seg, ikke hører etter, er kresen i matveien, har vanskeligheter med å legge seg, pottetrening og er hardhendt i omgangen med dyr Betydningen av å styrke seg selv, lærere og andre Reduser antall beskjeder til bare de som er nødvendige Lære om hvor viktig det er med avledning og omdirigering Forstå verdien av å gi barn valg Høflighetsprinsippet og modellering av respekt Klare og forutsigbare rutiner i hjemmet gir barna trygghet og mindre uakseptabel atferd «Tilsynsprinsippet»: Forstå betydningen av konstant tilsyn og pass av småbarn Alle barn vil tøye regler, men ta det ikke personlig Beskjeder skal være klare, korte, positive, respektfulle og handlingsorientert Del 8: Positiv grensesetting håndtering av upassende atferd Forstå hvordan du bruker avledninger og omdirigeringer kombinert med å overse Foreldrer som bevarer selvbeherskelsen med avslapningsstrategier og positiv selvsnakk Gjentatte læringsforsøk negativ atferd er et signal på at barnet trenger nye muligheter til å lære Bruke teknikken med å overse på en konsekvent og riktig måte for utvalgte atferder som sutring og raseriutbrudd Vite hvordan du hjelper småbarn å øve på å roe seg ned Vite hvordan du hånterer barn som slår eller biter Forstå betydningen av at foreldre finner støtte «Når så»-beskjeder kan være effektive Barn som lett lar seg avlede, trenger advarsler og påminnelser Tillegg The Incredible Years

38 Tabell 3: Innholdet og formålene med De utrolige årenes foreldre- og småbarnskurs (3 6 år) Innhold Formål Innhold Formål Styrking av barns sosiale ferdigheter, emosjonsregulering og skoleforberedende ferdigheter (program 1) Del 1: Barnestyrt lek fremmer positive relasjoner Del 3: Sosial coaching og emosjonscoaching Oppfatte barns anlegg og behov Justere seg etter barns temperament og aktivitetsnivå Bygge opp barns selvfølelse og selvbilde Lære om normale utviklingsmessige milepæler Unngå kritikkfellen Forstå betydningen av oppmerksomhet fra voksne på å fremme positive atferder hos barn «oppmerksomhetsprinsippet» Lære om barnestyrt lek og forstå hvor viktig dette er for barna Bruke emosjonscoaching for å fremme barns emosjonelle forståelse Kombinere utholdenhetscoaching med emosjonscoaching for å styrke barnets selvregulerende ferdigheter Lære hvordan du prompter og modellerer emosjonsspråk Forstå hvordan sosial coaching, én-til-én, bygger opp barnets sosiale ferdigheter (f.eks. deling, vente på tur) Vite hvordan du engasjerer deg i fantasilek for å fremme sosiale ferdigheter og sette ting i perspektiv Forstå hvordan du coacher lek med søken og jevnaldrende ved å bruke modellering, prompting og ros for å oppmuntre sosiale ferdigheter Forstå lekens utviklingstrinn Lære hvordan du bruker coachingprinsippene i andre situasjoner, (f.eks. under måltider, i badekaret og på turer til dagligvarebutikken, osv.) Del 2: Akademisk coaching og utholdenhetscoaching Lære hvordan «beskrivende kommentering» fremmer barns språkferdigheter og bygger opp barns selvtillit og frustrasjonstoleranse Lære hvordan «akademisk coaching» øker barns skoleforberedende ferdigheter Bruke «utholdenhetscoaching» til å styrke barnets evne til å fokusere, forholde seg rolig og vise utholdenhet i en aktivitet Lære å coache leseforberedende ferdigheter hos førskolebarn Forstå «modellprinsippet» når foreldre unngår kritiske utsagn og krav, og i stedet snakker positivt og høflig, lærer barn å modellere og kommunisere på en mer positiv måte og være hensynsfulle Forstå barns utviklingsmessige drivkraft mot selvstendighet Tillegg The Incredible Years

39 Tabell 3 forts. (3-6 år) Innhold Formål Innhold Formål Bruke ros og insentiver for å oppmuntre barnet til å være samarbeidsvillig (program 2) Del 1: Kunsten med effektiv ros og oppmuntring Karakterisere ros Prinsippet med å «gi for å få» for voksne og barn Modellere selvros Forstå motvilje mot ros vanskelighetene med selv og andre til å ta mot ros Fremme positiv selvsnakk Bruke bestemte oppmuntringsutsagn kontra ubestemte Oppnå og gi støtte gjennom rosing Unngå å rose bare perfeksjon Oppfatte sosiale og selvregulerende atferder som trenger ros Bygge opp barns selvfølelse gjennom ros og oppmuntring Forstå «naboros» og «differensiert oppmerksomhet» Positiv og effektiv grensesetting regler og rutiner (program 3) Del 1: Opprette rutiner og husregler Forstå betydningen av rutiner og forutsigbare timeplaner for barn Forstå hvordan klare og forutsigbare husregler gir barna trygghet og mindre grad av upassende atferd Opprette klare og forutsigbare rutiner for å gå fra barna og hilse på dem, samt kvelds- og morgenrutiner Lære hvordan du begynner å lære barna om ansvar i familien Hjelpe barna med å lære familiens husregler Del 2: Motivere barn ved hjelp av insentiver Del 2: Effektiv grensesetting Forstå verdien av spontane belønninger og feiringer Forstå forskjellen mellom belønninger og bestikkelser Oppfatte når du skal bruke prinsippet «først så» Forstå hvordan du «former» atferd Tilrettelegge måter for å opprette klistremerke- og skjemasystemer med barn Forstå hvordan du utvikler insentivordninger som er utviklingsmessig riktige Forstå måter å bruke konkrete belønninger for problemer som at barnet somler, ikke vil kle på seg, ikke hører etter, slåss med søsken, er kresen i matveien, har rotete rom, ikke vil legge seg og gjør motstand mot pottetrening Betydningen av å styrke/fornye seg selv og andre Identifisere viktige husregler Forstå måter å gi mer effektive beskjeder Unngå unødvendige beskjeder Unngå uklare, vage og negative beskjeder Gi barn positive alternativer/valg Forstå når du skal bruke «når så»-beskjeden Oppfatte betydningen av advarsler, påminnelser og omdirigering Gi barn overgangstid når det er mulig «Høflighetsprinsippet» Rose barn for å etterkomme beskjeder Tillegg The Incredible Years

40 Tabell 3 forts. (3-6 år) Innhold Formål Innhold Formål Positiv grensesetting håndtering av upassende atferd (program 4) Del 1: Følg opp med grenser Del 3: Tenkepause for å roe ned Del 5: Lære barn problemløsning og selvregulering Forstå betydningen av avledning kombinert med å overse. Forstå betydningen av at foreldrene er konsekvente og følger opp Bevare selvbeherskelse og bruke strategier for å roe seg ned Forstå at å tøye grenser er normal atferd Bruke teknikken for å overse konsekvent, og unngå diskusjoner om grenser Lære hvordan du forklarer barna strategier for å roe seg ned Forklare tenkepause for et barn i førskolealder Bruke tenkepause på en respektfull og selektiv måte for destruktiv atferd eller barn i sterk opposisjon Oppfølging når et barn nekter å ta tenkepause Lære hvordan du hjelper de som blir utsatt for aggressive handlinger Fortsette å styrke prososiale atferder (positiv motpart) Øve på positiv selvsnakk og strategier for sinnemestring Forstå hvordan spill og historier kan brukes for å hjelpe barn med begynnende problemløsningsferdigheter Verdsette hvert barns naturlige utvikling når det gjelder evne til problemløsning Styrke et barns begynnende empatiske ferdigheter eller evne til å forstå et problem fra en annen persons synsvinkel Oppfatte hvorfor aggressive og sjenerte barn trenger å lære disse ferdighetene Lære hvordan du kan hjelpe barn til å tenke på emosjonelle og atferdsmessige konsekvenser for de foreslåtte løsningene Forstå betydningen av å bekrefte barns følelser Lære å modellere problemløsning for barn Del 2: Overse barns uakseptable atferder Del 4: Naturige og logiske konsekvenser Forstå hvordan du overser på en effektiv måte Forstå prinsippet med «selektiv oppmerksomhet» og «oppmerksomhetsprinsippet» Lære om gjentatte læringsforsøk negativ atferd er en indikasjon på at barnet trenger nye muligheter til å lære Identifisere passende atferd å overse Fortsette å fylle barnets bankkonto med lek, coaching, ros og insentiver Øve på strategier for selvbeherskelse og å roe seg ned Lære om utviklingsmessig passende naturlige og logiske konsekvenser Forstå betydningen av korte, umiddelbare konsekvenser Forstå betydningen av nye læringsprøver Unngå maktkamper som forsterker upassende oppførsel Tillegg The Incredible Years

41 Tabell 4: Innholdet og formålene med de De utrolige årenes viderekommende foreldrekurs (4-12 år) Innhold Formål Innhold Formål Hvordan kommunisere på en effektiv måte med voksne og barn (program 5) Del 1: Aktiv lytting og snakke ut Forstå betydningen av aktive lytteferdigheter Lære hvordan du snakker ut på en effektiv måte om problemene dine Oppfatte hvordan du skal bekrefte en annens følelser Vite hvordan og når du skal uttrykke dine egne følelser Unngå kommunikasjonsblokkeringer som å ikke lytte, fortrenge plager og få sinneutbrudd Del 2: Kommunisere mer positivt med seg selv og andre Forstå betydningen av å være oppmerksom på selvsnakk Forstå hvordan sinneemosjoner og depressive emosjoner og tanker kan påvirke oppførsel sammen med andre Lære motivasjonsstrategier for å stoppe negativ selvsnakk Lære motivasjonsstrategier for å øke positiv selvsnakk Øke positiv og høflig kommunikasjon med andre Unngå kommunikasjonsblokkeringer som ydmykelse, beskyldning og fornektelser Del 3: Gi og få støtte Forstå betydningen av støtte for en familie eller en enkeltperson Oppfatte kommunikasjonsmåter eller tro som blokkerer støtte Forstå betydningen av å se et problem fra den andre personens synsvinkel Stimulere egenpleie og positive selvforsterkningsstrategier hos voksne og barn Unngå kommunikasjonsblokkeringer som forsvarsmekanisme, fornektelser, kryssklager og ukonsekvente eller tvetydige meldinger Vite hvordan du får tilbakemelding fra andre Forstå hvordan du snur en klage til en positiv anbefaling Fremme konsekvente verbale og ikke-verbale meldinger Vite hvordan du forespør voksne og barn på en positiv måte Forstå hvorfor det er viktig å etterkomme andres forespørsler i alle relasjoner Lære hvordan du skal støtte andre på en bedre måte Tillegg The Incredible Years

42 Tabell 4 forts. Innhold Formål Innhold Formål Problemløsning for foreldre (program 6) Del 1: Problemløsning av barns problemer Oppfatte når du skal bruke spontane problemløsningsferdigheter Forstå de viktige stegene til problemløsning Del 2: Problemløsning av mellommenneskelige problemer Unngå hindringer i forhold til effektiv problemløsning, som å beskylde, angripe, bli sint, avspore, komme med lange problemdefinisjoner, hoppe over trinn og kritisere løsninger Oppfatte hvordan du bruker problemløsningsstrategier for å få mer støtte Del 3: Problemløsning med lærere Forstå hvordan du skal samarbeide med lærere Implementere atferdsplaner hjemme og på skolen Lære hvordan du har vellykkede foreldre-/ lærerkonferanser Problemløsning med barn (program 7) Lære hvordan du uttrykker følelser om et problem uten å beskylde Del 1: Lære barn problemløsning midt i en konflikt Forstå betydningen av å ikke påtvinge barna løsninger, men stimulere en tenkeprosess om konflikten Oppfatte hvordan og når du skal bruke veiledede løsninger for de minste barna eller for barn som ikke klarer å tenke ut positive løsninger Oppdage verdien med å sette seg inn i barnas følelser og betrakte problemet før du prøver å løse det Lære hvordan du fremmer barns ferdigheter til å være empatiske og se ting fra en annens synsvinkel Oppfatte når barn kan være klare til problemløsning på egenhånd Del 2: Familiemøter for problemløsning Forstå hvordan du bruker problemløsningstrategier med barn i skolealder Oppfatte betydningen av å evaluere planer i løpet av problemløsningen Forstå betydningen av å rotere lederen for hvert familiemøte Lære hvordan du hjelper barna å uttrykke sine følelser om et problem Forsterke problemløsningsprosessen Unngå hindringer i forhold til effektiv problemløsning med barna, som skjenneprekener, raske bedømmelser, utelukkende fokus på de «riktige» løsningene og unnlatelse av å vurdere barns følelser Tillegg The Incredible Years

43 Tabell 5: Innholdet og formålene med De utrolige årenes grunnleggende kurs for foreldre med barn i skolealder (6-12 år) Innhold Formål Innhold Formål Fremme positive atferder hos barn i skolealder (program 9) Del 1: Betydningen av foreldres oppmerksomhet og alenetid Del 3: Effektiv Ros og oppmuntring Forstå hvordan du bygger en positiv relasjon med barn Hjelpe barn å utvikle fantasilek og kreativ lek Bygge opp barns selvfølelse og selvtillit gjennom støttende oppmerksomhet fra foreldrene Forstå betydningen av oppmerksomhet fra voksne for å fremme positive atferder hos barn Forstå hvordan mangel på oppmerksomhet og interesse kan føre til upassende atferd hos barn Vite hvordan du roser på en mer effektiv måte Unngå å rose bare perfeksjon Oppfatte vanlige feller Vite hvordan du håndterer barn som avviser ros Oppfatte barns atferder som trenger ros Forstå virkningene av sosiale belønninger for barn Fordoble virkningen av ros Bygge opp barns selvfølelse og selvbilde Del 2: Sosial coaching, emosjonsog utholdenhetscoaching Del 4: Konkrete belønninger Forstå hvordan du bruker akademisk coaching og utholdenhetscoaching for å oppmuntre barns utholdenhet og fokus Lære å bruke emosjonscoaching for å bygge opp barns emosjonelle forståelse Lære hvordan du bruker sosial coaching for å oppmuntre sosiale ferdigheter, som å vise respekt, dele, samarbeide og være en god støttespiller Forstå forskjellen mellom belønninger og bestikkelser Oppfatte når du skal bruke «først så»-regelen Forstå hvordan du oppretter stjerne- og poengsystem for å motivere barn Forstå hvordan du utformer programmer som passer for alderen Forstå måter å bruke konkrete belønninger for problemer som at barnet somler, ikke hører etter, slåss med søsken, har rotete rom, ikke vil legge seg eller kommer ikke hjem til rett tid Tillegg The Incredible Years

44 Tabell 5 forts. Innhold Formål Innhold Formål Redusere upassende atferder hos barn i skolealder (program 10) Del 1: Regler, ansvar og rutiner Del 3: Overse upassende atferd Del 5: Logiske og naturlige konsekvenser Konsekvenser Høflighetsprinsippet Forstå hvordan du fastsetter klare og forutsigbare rutiner Strategier for å oppmuntre barn til å bli ansvarlige Forstå betydningen av plikter i hjemmet Sørge for at husreglene er klare Håndtere barn som tøyer grensene på en effektiv måte Vite når du skal avlede og distrahere barn Unngå diskusjoner og «hvorfor-spill» Forstå hvorfor det er viktig å overse barns upassende reaksjoner Følge opp med beskjeder på en effektiv måte Oppfatte hvordan du hjelper barna til å bli mer føyelige Retningslinjer for å unngå maktkamper Oppfatte når du skal bruke logiske konsekvenser, fjerne privilegier eller gi oppstartsbeskjeder Forstå hva du skal gjøre når positiv grensesetting ikke ser ut til å virke Oppfatte når det passer å overse barns upassende reaksjoner, og hvordan du unngår maktkamper Oppfatte hvordan naturlige og logiske konsekvenser øker barns ansvarsfølelse Forstå når du skal gi barn plikter i hjemmet Forstå betydningen av foreldretilsyn i alle aldere Del 2: Klar og respektfull Grensesetting Del 4: Konsekvenser for tenkepause Betydningen av husregler Retningslinjer for å gi effektive beskjeder Hvordan du unngår å gi unødvendige beskjeder Identifisere uklare, vage og negative beskjeder Gi barn positive alternativer Bruke «når så»-beskjeder på en effektiv måte Betydningen av advarsler, påminnelser og det å gi valg Retningslinjer for å implementere tenkepause for ikke å høre etter, slå og destruktive atferder Hvordan å forklare tenkepause til barn Unngå maktkamper Teknikker for å håndtere barn som nekter å ta en tenkepause eller ikke vil overholde tenkepausen Lære barn hvordan de skal roe seg ned Forstå betydningen av å styrke positive atferder Tillegg The Incredible Years

45 Tabell 5 forts. Innhold Formål Innhold Formål Hvordan du støtter ditt barns utdannelse (program 8) Del 1: Fremme leseferdigheter Gi barn positiv støtte for å lese Bygge opp barns selvfølelse og selvtillit rundt deres læringsevne Gjøre lesing hyggelig Stimulere barns leseferdigheter og historiefortelling gjennom «samhandlende dialog», ros og åpne spørsmål Del 2: Håndtere Barns motløshet Hjelpe barn å unngå fornemmelsen av å mislykkes når de ikke får til noe Oppfatte betydningen av at barns læring står i forhold til deres utviklingsmessige evner og måte å lære på Forstå hvordan du bygger på barns sterke sider Vite hvordan du oppretter konkrete belønningssystemer som en hjelp til å motivere barn på vanskelige områder Del 3: Stimulere gode læringsvaner og rutiner Lage en forutsigbar daglig læringsrutine for akademiske aktiviteter Forstå hvordan TV og datamaskinspill forstyrrer læring Inkorporere effektiv grensesetting når det gjelder lekser Forstå hvordan du følger opp grenser Forstå betydningen av foreldretilsyn Unngå kritikkfellen Del 4: Foreldre som viser interesse for skolen Forstå hvordan du motiverer barn gjennom ros og oppmuntring Forstå betydningen av foreldrenes oppmerksomhet, ros og oppmuntring for det barna lærer på skolen Oppfatte at alle barn lærer ulike ferdigheter i forskjellig tempo i samsvar med deres utviklingsmessige evner Forstå hvordan du bygger på barns sterke sider Forstå hvordan du viser «aktiv interesse» for barnas læring både hjemme og på skolen Forstå betydningen av å samarbeide med barnas lærer Forstå betydningen av foreldrenes forsvar for barna sine på skolen Tillegg The Incredible Years

46 Ukentlige loggføringer Navn 1 Behandlingsgrupper 2 F Antall gruppemøter som er deltatt på 3 M Antall gruppemøter som er deltatt på 4 C Antall gruppemøter som er deltatt på 5 BF/F Antall timer med terapi 6 Hvem deltok i terapi 7 Gruppeleder (A) foreldregruppe 8 Gruppeleder (B) foreldregruppe 9 Gruppeleder (A) barnegruppe 10 Gruppeleder (B) barnegruppe 11 Hjemmearbeid ikke utført Mor 12 Hjemmearbeid ikke utført Far 13 Hjemmearbeid ikke utført Barn Koder Innhold/gruppeleder/diskusjon: unyttig = 0 poeng nøytral = 1 poeng bra = 2 poeng Deltakelse Holdning sjelden = 0 negativ = 0 av og til = 1 nøytral = 1 hyppig = 2 positiv = 2 Hjemmearbeid Møte tatt igjen mangelfullt, ingen = 0 nei = 0 utført = 1 ja = 1 M = Mor F = Far Innhold Terapeut Plate Deltakelse Gruppemøte 1 M Innledning Gruppemøte 2 M Barnestyrt lek 14 Gruppemøte 3 M Beskrivende kommentering og utholdenhetscoaching Gruppemøte 4 M Beskrivende kommentering og utholdenhetscoaching 15 Gruppemøte 5 M Sosial coaching og emosjonscoaching Gruppemøte 6 M Sosial coaching og emosjonscoaching 15A Gruppemøte 7 M Ros 16 Gruppemøte 8 M Ros og belønning 17 Gruppemøte 9 M Insentiver 18 Gruppemøte 10 M Regler, ansvar og rutiner 19 Gruppemøte 11 M Grensesetting Gruppemøte 12 M Grensesetting 21 Gruppemøte 13 M Overse 22 Gruppemøte 14 Tenkepause 23 Gruppemøte 15 Tenkepause 24 Gruppemøte 16 Konsekvenser Gruppemøte 17 Å lære barn problemløsning Gruppemøte 18 Leseferdigheter Gruppemøte 19 Holdning Hjemmearbeid Møte tatt igjen Tillegg The Incredible Years

47 Ukentlige loggføringer Navn 1 Behandlingsgrupper 2 F Antall gruppemøter som er deltatt på 3 M Antall gruppemøter som er deltatt på 4 C Antall gruppemøter som er deltatt på 5 BF/F Antall timer med terapi 6 Hvem deltok i terapi 7 Gruppeleder (A) foreldregruppe 8 Gruppeleder (B) foreldregruppe 9 Gruppeleder (A) barnegruppe 10 Gruppeleder (B) barnegruppe 11 Hjemmearbeid ikke utført Mor 12 Hjemmearbeid ikke utført Far 13 Hjemmearbeid ikke utført Barn Koder Innhold/gruppeleder/diskusjon: unyttig = 0 poeng nøytral = 1 poeng bra = 2 poeng Deltakelse Holdning sjelden = 0 negativ = 0 av og til = 1 nøytral = 1 hyppig = 2 positiv = 2 Hjemmearbeid Møte tatt igjen mangelfullt, ingen = 0 nei = 0 utført = 1 ja = 1 M = Mor F = Far Innhold Terapeut Plate Deltakelse Gruppemøte 1 F Innledning Gruppemøte 2 F Barnestyrt lek 14 Gruppemøte 3 F Beskrivende kommentering og utholdenhetscoaching Gruppemøte 4 F Beskrivende kommentering og utholdenhetscoaching 15 Gruppemøte 5 F Sosial coaching og emosjonscoaching Gruppemøte 6 F Sosial coaching og emosjonscoaching 15A Gruppemøte 7 F Ros 16 Gruppemøte 8 F Ros og belønning 17 Gruppemøte 9 F Insentiver 18 Gruppemøte 10 F Regler, ansvar og rutiner 19 Gruppemøte 11 F Grensesetting Gruppemøte 12 F Grensesetting 21 Gruppemøte 13 F Overse 22 Gruppemøte 14 F Tenkepause 23 Gruppemøte 15 F Tenkepause 24 Gruppemøte 16 F Konsekvenser Gruppemøte 17 F Å lære barn problemløsning Gruppemøte 18 F Leseferdigheter Gruppemøte 19 F Holdning Hjemmearbeid Møte tatt igjen Tillegg The Incredible Years

AFS Lokalkontakt. Håndbok for lokalkontakter 2014

AFS Lokalkontakt. Håndbok for lokalkontakter 2014 AFS Lokalkontakt Håndbok for lokalkontakter 2014 AFS Norge Internasjonal Utveksling 2014, med enerett. Innhold INNHOLD... 1 VELKOMMEN SOM LOKALKONTAKT VELKOMMEN SOM FRIVILLIG I AFS NORGE!... 2 OM AFS...

Detaljer

Kommunikasjon, trygghet og tillit

Kommunikasjon, trygghet og tillit I hvilke situasjoner og med hvem synes du det er lett å kommunisere?? Hvilke egenskaper har mennesker som er flinke til å kommunisere? Hvilke ferdigheter må du ha for å kommunisere med barn fra 0 til 2

Detaljer

Barns trivsel voksnes ansvar

Barns trivsel voksnes ansvar Barns trivsel voksnes ansvar Veiledning Publisert: 11.12.2012 Sist endret: 13.12.2012 Barns trivsel voksnes ansvar Nordsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Sørsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Lulesamisk

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

Respekt. Samarbeid mellom hjem og skole. Av Elsa Westergård og Hildegunn Fandrem STATLIG SPESIALPEDAGOGISK KOMPETANSESENTER

Respekt. Samarbeid mellom hjem og skole. Av Elsa Westergård og Hildegunn Fandrem STATLIG SPESIALPEDAGOGISK KOMPETANSESENTER Samarbeid mellom hjem og skole Av Elsa Westergård og Hildegunn Fandrem STATLIG SPESIALPEDAGOGISK KOMPETANSESENTER Respektprogrammet Innhold Om Respekt...3 Litt om forfatterne...3 Innledning... 4 Respektprogrammet...5

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Er vi på nett? -Livet i konfirmantfamilien. Et samtaleopplegg med konfirmanter og deres foreldre/foresatte

Er vi på nett? -Livet i konfirmantfamilien. Et samtaleopplegg med konfirmanter og deres foreldre/foresatte Er vi på nett? -Livet i konfirmantfamilien Et samtaleopplegg med konfirmanter og deres foreldre/foresatte Copyright 2013 Stiftelsen Kirkens Familievern Formgiving: Torunn Sætrang Morvik Satt med Bookman

Detaljer

program for foreldreveiledning Q-0931 Adopsjonsfamilien Informasjon og veiledning til adoptivforeldre Amalia Carli og Monica Dalen

program for foreldreveiledning Q-0931 Adopsjonsfamilien Informasjon og veiledning til adoptivforeldre Amalia Carli og Monica Dalen program for foreldreveiledning Q-0931 Adopsjonsfamilien Informasjon og veiledning til adoptivforeldre Amalia Carli og Monica Dalen program for foreldreveiledning Dette temaheftet inngår i en serie av materiell

Detaljer

PLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE TILTAK MOT MOBBING

PLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE TILTAK MOT MOBBING PLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE TILTAK MOT MOBBING KROER SKOLE OG SFO 2011 INNLEDNING Evnen til å knytte og opprettholde sosiale relasjoner er noen av de mest sentrale ferdighetene i menneskers liv.

Detaljer

Utagerende elever i 1. 4. klasse

Utagerende elever i 1. 4. klasse Malin Ruud Utagerende elever i 1. 4. klasse En kvalitativ intervjuundersøkelse av tre læreres erfaringer med utagerende elever Masteravhandling i spesialpedagogikk Pedagogisk institutt Fakultet for samfunnsvitenskap

Detaljer

Introduksjoner & Isbrytere Dag 1 Veileders eksemplar

Introduksjoner & Isbrytere Dag 1 Veileders eksemplar Introduksjoner & Isbrytere Dag 1 Veileders eksemplar - Veileder velger fra denne listen eller bruker sin egen liste: Tre spørsmålsleken Alle i gruppen skriver ned 3 tankevekkende spørsmål de gjerne vil

Detaljer

BACHELOROPPGAVE I TANNPLEIE

BACHELOROPPGAVE I TANNPLEIE BACHELOROPPGAVE I TANNPLEIE Kan SDT teori og Piagets læringsteori brukes i et undervisningsopplegg i en barnehage for å bevisstgjøre barn på egen tannhelse? KULL 2008-2011 TANNPLEIERUTDANNINGEN, DET ODONTOLOGISKE

Detaljer

Å FÅ EN 6-ÅRING I FAMILIEN

Å FÅ EN 6-ÅRING I FAMILIEN Å FÅ EN 6-ÅRING I FAMILIEN Tema Adopsjon - 1 - - OM ADOPSJON AV ELDRE BARN INNHOLD Innledning En annerledes måte å være foreldre på Hvordan kan man forberede seg? Barnets forberedelser I familien Å sette

Detaljer

Bjørn Hauger. Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder.

Bjørn Hauger. Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder. Bjørn Hauger Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder. Kap. 4. Prosjekt Elevmøte et rusmiddelforebyggende utviklingsarbeid

Detaljer

Johanna Westin Frøyasvei 5 Sandefjord, 3216, Vestfold Johanna@dinsuksessifokus.com www.dinsuksessifokus.com

Johanna Westin Frøyasvei 5 Sandefjord, 3216, Vestfold Johanna@dinsuksessifokus.com www.dinsuksessifokus.com Copyright 2012 Johanna Westin. Alle rettigheter reservert. Ingen del av denne boken kan gjengis mekanisk, elektronisk eller på annen måte, herunder fotokopiering, uten skriftlig tillatelse fra utgiveren.

Detaljer

Ledelse, selvutvikling og kommunikasjon

Ledelse, selvutvikling og kommunikasjon Ledelse, selvutvikling og kommunikasjon Samtykker til utlån hos høgskolebiblioteket Samtykker til tilgjengeliggjøring i digitalt arkiv Brage Ja Ja Campus Rena Ann Helen Nilsen Stine S. Floor Bacheloroppgave

Detaljer

INDIVIDUELL KARTLEGGING

INDIVIDUELL KARTLEGGING VEILEDER INDIVIDUELL KARTLEGGING og UTVIKLING AV INDIVIDUELL TILTAKSPLAN FOR ENSLIGE MINDREÅRIGE I ORDINÆRE STATLIGE MOTTAK 1 Innhold 1. Bakgrunn... 4 2. Faglig grunnlag for individuelt kartleggings- og

Detaljer

Hvis konflikten trappes opp. Konflikthåndtering. på arbeidsplassen. - for et arbeidsliv som inkluderer

Hvis konflikten trappes opp. Konflikthåndtering. på arbeidsplassen. - for et arbeidsliv som inkluderer Hvis konflikten trappes opp på arbeidsplassen - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken.org for et arbeidsliv som inkluderer 2013 1. opplag 2013 Heftet er utarbeidet av danske Arbejdsmiljøsekretariatet

Detaljer

STEG FOR STEG. Sosial kompetanse

STEG FOR STEG. Sosial kompetanse STEG FOR STEG Sosial kompetanse De kunnskaper, ferdigheter, holdninger og den motivasjon mennesker trenger for å mestre de miljøene de oppholder seg i, eller som de trolig kommer til å ta kontakt med,

Detaljer

Årsplan 2014 2016 Stabekk barnehage

Årsplan 2014 2016 Stabekk barnehage Årsplan 2014 2016 Stabekk barnehage 1 Innholdsfortegnelse Side 3-6 Side 7 Sise 8-9 Side 10-12 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17 Side 18 Side 19 Side 20 Side 21-22 Barnehagens fokusområder Sosial

Detaljer

«Kjenn hva jeg føler» Samtaler om følelser med barn og unge som er blinde eller sterkt svaksynte

«Kjenn hva jeg føler» Samtaler om følelser med barn og unge som er blinde eller sterkt svaksynte «Kjenn hva jeg føler» Samtaler om følelser med barn og unge som er blinde eller sterkt svaksynte Innhold Kjenn hva jeg føler... 4 Hvem skriver vi for?... 5 Hvorfor er det viktig å jobbe med følelser?...

Detaljer

ARBEIDSSKJEMA TIL MESTRINGSBØKENE

ARBEIDSSKJEMA TIL MESTRINGSBØKENE ARBEIDSSKJEMA TIL MESTRINGSBØKENE En avgjørende del av en vellykket psykiatrisk behandling er egeninnsats. Arbeidsskjema kan være avgjørende for å få til en bedre mestring. Men hvis vi skal bli motivert

Detaljer

AFS Vertsfamilie. Håndbok for dere som får verden inn i stua 2014

AFS Vertsfamilie. Håndbok for dere som får verden inn i stua 2014 AFS Vertsfamilie Håndbok for dere som får verden inn i stua 2014 Innhold Om AFS... 4 Forberedelser... 6 Forventninger... 8 Kultur... 11 Interkulturell bevissthet... 17 Tilpasningskurven... 20 Den første

Detaljer

Språk, identitet og personlighetsutvikling

Språk, identitet og personlighetsutvikling 70 Kapittel 1 Hvor viktig er språket når du er sammen med venner? På hvilken måte bruker du språket når du løser et problem?? Hvordan kan et godt utviklet språk hjelpe mennesker når de har problemer av

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

Når de minste sørger. Om sorg og støtte til barn under seks år. Eline G. Røkholt, Kari E. Bugge, Elin Busch Reitan og Line Schrader

Når de minste sørger. Om sorg og støtte til barn under seks år. Eline G. Røkholt, Kari E. Bugge, Elin Busch Reitan og Line Schrader Når de minste sørger Om sorg og støtte til barn under seks år Eline G. Røkholt, Kari E. Bugge, Elin Busch Reitan og Line Schrader Når de minste sørger er utgitt av Landsforeningen uventet barnedød (LUB)

Detaljer

EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING. Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius

EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING. Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius 1 1. HVA ER KOGNITIV TERAPI? Kognitiv terapi er en modell for å forstå og behandle psykiske lidelser. Det

Detaljer

EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING

EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius Kognitiv terapi er en modell for å forstå og behandle psykiske lidelser. Ordet kognitiv er latinsk og har

Detaljer

Du blir frisk av tuberkulose

Du blir frisk av tuberkulose Veileder for bruk av brosjyren Du blir frisk av tuberkulose For helsepersonell 1 Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Brosjyren Du blir frisk av tuberkulose fins på flere språk. Papirutgaver kan bestilles

Detaljer