ÅRSBERETNING. INDERØY IDRETTSLAG år best i lag - Årsmøte 26. februar 2015 kl på Jægtvolden Fjordhotell

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING. INDERØY IDRETTSLAG 2015 152 år best i lag - Årsmøte 26. februar 2015 kl. 19.00 på Jægtvolden Fjordhotell"

Transkript

1 ÅRSBERETNING INDERØY IDRETTSLAG år best i lag - Årsmøte 26. februar 2015 kl på Jægtvolden Fjordhotell

2 Styrets sammensetning AU Leder: Merete Røvik Nestleder: Hilde Farbu Styremedlemmer: Marius Værdal, Ståle Brattgjerd, Pål S. Gauteplass og Marius Haga Varamedlem: Christine Stensli Valgkomité: 1 person fra hvert grendalag, med Arnt kristian Klepp som leder. Revisorer: Jens Herstad og Ragnar Johansen GRUPPE Arbeidsutvalg Fotball Orientering Volleyball Friidrett Håndball Ski / skiskyting Sykkel Alpin Staal Frigg Vuddu Nordøy NAVN Merete Røvik Hilde Farbu Ståle Brattgjerd Pål S. Gauteplass Marius Haga Marius Værdal Rune Johnsen Per Morten Kvam Knut Sverre Nilsen Olav Ådne Rotvold Oddbjørg V. Slapgaard Anstein Lyngstad Tore Sundfær Jorun By Svein Arne Sundfær Arild Stavran Ingrid Melhus Arnt Kristian Klepp FUNKSJON Leder Nestleder, sekretær Anleggsansvarlig Barneidrettsansvarlig IT - ansvarlig Økonomiansvarlig Leder Leder Leder Styremedlemmer Leder Leder Leder Leder Leder Leder Leder Leder Hovedstyret har i denne perioden bestått av følgende medlemmer: Styrets arbeid AU- og Styremøter Hovedstyret har i denne perioden bestått av 18 personer. Det er blitt avholdt 4 møter i arbeidsutvalget og 2 styremøter. Leder har vært medlem i Inderøy idrettsråd og utover dette har vi deltatt på eksterne møter.

3 Spesielle oppgaver Saker som er blitt behandlet i løpet av året er bl.a. fordeling av halltid, fordeling av midler, lagets økonomi, drift, vedlikehold og renovering av Inderøy idrettspark, idrettens barnerettigheter, innsamling av politiattester, saker fra kommunen og Nord Trøndelag idrettskrets, behovet for nye anlegg og arenaer, hjertestarterkurs, opprettelse av ny hjemmeside, endret klubbsystem (medlemssystem/medlemsarkiv) fra klubbenonline til KlubbAdmin, som også innebar nytt innmeldingssystem, momskompensasjon, samt aktuelle saker fra stedsutvalg og særgrupper. Økonomi Inderøy Idrettslag hadde i medlemsinntekter på kroner i En hyggelig økning på kr fra Også aktivitetsmidlene og mvakompensasjon med økte med til sammen kroner, en samlet inntekt på kroner. Sammen med andre inntekter gjorde dette at det kunne utbetales til sammen kroner til stedsutvalgene og kroner til særgruppene. I tillegg ble det gjort en ekstraordinær utbetaling til Staal og Vuddu på til sammen kroner som konsekvens av at det ble oppdaget at de ikke hadde fått utbetalt vedtatte tilskudd i På kostnadssiden ble utgiftene til regnskap høyere enn budsjettert bl.a. som følge av høyere bilagsmengde i forbindelse med 150 årsjubileum. Samtidig var det mindre kostnader knyttet til kjøp av utstyr, premier m.v. En lavere kostnadsside veide opp for den ekstraordinære utbetalingen og resultatet ende likevel svakt i pluss. Totalt omsatte særgruppene og stedsutvalgene for over 1,6 millioner kroner i 2014, og i sum var kostnadssiden på lavere enn inntektssiden. Dette bekrefter økonomiansvarlig sitt inntrykk av det er god kontroll på økonomi i idrettslaget. I tillegg kan det kommenteres at for enkeltgrupper vil det være naturlige svingninger fra år til år som følge av investeringer som gjøres. Det er positivt at inntektene omsettes i aktivitet som kommer idrettslagets medlemmer til gode.

4 Inderøy Marius Værdal Kasserer Inderøy IL

5 Aktivitet Inderøy idrettslag har i 2014, som tidligere år, vært sterkt preget av å være et aktivt idrettslag. Det utføres fortsatt en KJEMPE stor innsats både av idrettsutøvere og tillitsvalgte, på alle nivå. Gjennom godt samarbeid og målrettet arbeid oppnår vi et verdifullt sosialt fellesskap som preges av stor idrettsglede og gode sportslige resultater. Særgruppene bidrar til stor aktivitet blant medlemmene i Inderøy Idrettslag. I tillegg skaper de felles møteplasser for deltakerne og deres familier. Stedsutvalgene og merkeutvalget har ansvaret for barneidretten og mosjonsaktivitetene. Dette er aktiviteter som er populære og som bidrar til økt aktivitet blant medlemmene i Inderøy idrettslag (og også noen ikke-medlemmer), i tillegg er disse arrangementene viktige sosiale arenaer, både for deltakerne og familiene deres. Til årsmøte i 2014 var det ikke mulig å finne en leder for merkeutvalget og det ble vedtatt at de som satt i merkeutvalget (2 stk) skulle utgjøre merkeutvalget sammen med en representant fra ski (ved skimerket) og en representant fra friidrett (ved idrettsmerkeprøver). I 2014 ble det ikke gjennomført skimerkeprøver. Idrettsmerket ble i 2014 tatt av ca 50 stykker. Friidrettsgruppa har heller ikke i 2014 hatt noen valgt leder, men har hatt et styremedlem som har fungert som ansvarlig og gjort alle lederoppgaver (et krav hvis gruppa fortsatt skal bestå). Under InderøyFest hjalp vi også i år til med å arrangere basismesterskap, noe Inderøy Idrettsråd har hovedansvaret for. Jeg vil med dette takke alle som har bidratt til at Inderøy idrettslag nok et år har gjennomført og hatt et innholdsrikt idrettsår, samt takke for godt samarbeid i Ønsker dere alle lykke til med idrettsåret Inderøy Merete Røvik Leder Inderøy IL ÅRSMELDING INDERØY IDRETTSPARK Inderøy idrettspark fikk hard medfart etter stormene Hilde og Ivar i fjor høsten En av innbytterbenkene ble totalt ødelagt, og ball-nettene mot sør og øst fikk omfattende skader. Skadene ble forsikringssak. Stålkonstruksjonene ble utbedret av Anton Letens As og resten av fotballgruppa på dugnad. I april hadde vi besøk av en konsulent fra Norges Fotball Forbund

6 (NFF) for å få en status på kunstgressdekke som nå er 13 år gammelt. Tilstandsrapporten forelå i september og konklusjonen var at dekket er utslitt. Det ble hentet inn priser på nytt dekke fra tre firmaer. Tilstandsrapporten og prisoverslagene ble overlevert Inderøy kommune, og i rådmannens forslag til budsjett for 2015 er det avsatt midler til nytt kunstgressdekke. Inderøy kommune vil bli oppdragsgiver ved eventuell skifte av kunstgressdekke bla. for å sikre mva- refusjon. Vi har med hjelp av NFF laget et anbudsdokument som kommunen kan bruke når budsjettforslaget evt. blir vedtatt. Etter en orienteringsrunde med kommunepolitikerne er sannsynligheten stor for at kunstgressdekke blir renovert i første halvår Inderøy Ståle Brattggjerd Anleggsansvarlig Inderøy IL ÅRSMELDING BARNEIDRETT ÅRSMELDING BARNEIDRETT Allidrett for barn er aktivitetstilbud for de yngste barna. Det skal være trening og gøy, samtidig som det også skal gi i barna mulighet til å prøve ut ulike idretter. Det har også i år vært meget gode allidrettstilbud i alle tre kretsene fra høstferien og framover. Frigg har opplegg en gang i uka med varierte aktiviteter som ballidrett svømming og hinderløype. Det er inndelt i to aldersgrupper og har vært ca. 30 deltakere. Ledelse av aktivitetene går på rundgang blant foreldrene. Stål har forskjellige aktiviteter som ballspill, ski, dans svømming m m. Instruktører er ulike trenere fra særgruppene i tillegg til elever fra Sund folkehøgskole.

7 Nordøy har varierte hallaktiviteter som ballspill og sirkeltrening. De har også kurset badevakter og bruker bassenget ved Mosvik skole ofte. Det er inndelt i to aldersgrupper og har denne sesongen vært ca. 30 deltakere totalt. Det er fordelt distansekort for ski til elevene ved de tre grendeskolene også i år. Inderøy Pål S. Gauteplass Barneidrettsansvarlig Inderøy IL Herunder alle særgruppene og grendalagene sine årsmeldinger i følgende rekkefølge: fotball, orientering, volleyball, friidrett, håndball, ski/skiskyting, alpin, sykkel, Staal, Frigg, Vuddu og Nordøy. best i lag ÅRSMELDING SESONGEN 2014 INDERØY FOTBALL Styret i 2014: 1 Leder 2 Nestleder/ trener og lagskontakt 3 Kasserer 4 Rune Johnsen Yngve Skaara Åse Overrein Sekretær Tormod Daling Dugnadsanvarlig/ Jon Olav K. Stokke

8 6 anleggskontakt Banedagboksansvarlig Bjørn Ivar Wågan 7 Materialforvalter Roger Moen Vararepresentanter: 1. Tor Værdal, 2. Bjørn Steinar Røvik, 3. Vidar Næss 4. Per Seem Tilknyttede funksjoner: Fix-ansvarlig: Tore Sandvik Adventskalenderansv.: Rune Hedegart Dommeransvarlig: Stephen Loxley Valgkomité: Etter ny valgordning av 2013 Styret har i 2014 avholdt 9 styremøter. Lagledermøte i vår- og høstsesongen med trenere og kontaktpersoner. Høstmøtet, evaluering av sesongen 2014 og planlegging av 2015-sesongen. Nye retningslinjer fra fotballkretsen var et annet hovedtema. Styret har sammen med hovedlaget også i 2014 deltatt i møter med kommunen angående Idrettsparken. Deltagelse i klubbsonemøter, andre møter med krets og møter med omliggende klubber i kommunen og Team Steinkjer. I 2014 har mye tid blitt brukt på enkeltsaker, som kan defineres som konfliktsaker i enkelte lag. Dette er saker hovedsakelig leder har vært involvert i. Arbeidskrevende og energitappende saker, men erfaring fra slike saker medfører forhåpentlig bedre rutiner og regler som i ettertid kan forebygge og forhindre lignende saker. Andre viktige saker som styret har arbeidet med er rollebeskrivelser for styrets medlemmer, anleggssituasjonen, produksjon og salg av adventskalender. I tillegg kommer de vanlige driftssaker. Aktivitet. I sesongen 2014 har klubben hatt 18 lag med i fotballkretsens serie dessverre måtte Damelaget trekkes fra høstsesongen. Klubben stilte ikke lag i J11 og J19. Få jenter i årstrinn 11 medførte at de kunne stille i omliggende lag i kommunen. J19 hadde i år ikke grunnlag som følge av for lavt antall spillere. Klubben stilte lag i alle gutteklasser i Fra gutter 11 til senior. Svært positivt at G19(junior) igjen er på plass. I alt har ca 279 spillere(økning med 50 fra 2013) fra 11 år og oppover vært aktive spillere, dette er barn/unge fra alle kommunens grender. I tillegg har ca. 61 barn på knøtt- og mini tilknyttet stedsutvalgene spilt lokal serie med lag fra Mosvik, Sandvollan og Røra. Mange lag har deltatt i lokale cup-er; Røra cup, Levanger-cup, Coop cup og TA cuper. Høydepunktet på sesongen var for mange Storsjøcupen (SC). Den ble besøkt av flere Inderøylag også i år. I alt hadde vi spillere på 9 lag, derav to i samarbeid med henholdsvis Sandvollan, Røra og Mosvik. Av våre 12-årslag var det i år J12 som deltok i SC. Denne aldersgruppen krever en annen organisering ang. voksentetthet og opplegg, men dette ble løst på en god måte og anbefales også å gjentas av evt deltagende lag G12 valgte i stedet for SC å delta i Bergstadcup med 2 lag og hadde en fin opplevelse der. Team Steinkjer.

9 På slutten av 2013 ble vi invitert inn i samtaler med klubber i Steinkjerområdet - gruppen kaller seg «Team Steinkjer» - dette er et spillerutviklingsprogram for jente- og gutteklassene (13- og 14 årsklasser). Samtidig er det et trenerutviklingssamarbeid. Målet er å gi utviklingsmuligheter for spillere og samtidig bevare de beste i egne klubber. I 2014 har vi deltatt i 4 møter i Team Steinkjer. Det ble der bestemt at 15 åringene skulle få et tilbud. Inderøy har deltatt på guttesida da jentesida valgte å ikke bli med. Tilbudet fortsetter i 2015 da håper vi også at jentene kommer med. Bjørn I. Wågan og Anton Næss har vært drivkrefter i dette samarbeidet og har deltatt i møter, planlegging og gjennomføring. Tilbudet oppfattes som et positivt tiltak for å utvikle spillere. Sone- og kretslag. Inderøy har flere spillere på sone og kretslag på jente- og guttesida. At klubben får med flere og flere spillere bunner i godt arbeid av lagets trenere. En stor takk til dere! Krets og omliggende klubber har merket seg den positive utvikling som skjer i klubben. Våre spillere er attraktive for andre klubber. Det vises på henvendelser til klubben angående spillere fra andre klubber. Dugnad. Stormene Hilde og Ivar var brutale mot Idrettsparken på tampen av Dette ble så godt som mulig ivaretatt, men store skader krevde entreprenørbistand. En innbytterbenk måtte skiftes pga skadene dette ble gjort av egne lag. Nye stolper og fangnett, tok firma Letnes og anleggsansvarlig seg av. Vårdugnad ble gjennomført med småreparasjoner, kosting, rydding og fjerning av gummikuler. Høstdugnad på banen ble gjennomført mål og innbytterbenker ble ryddet på plass. Styret organiserte en dugnad gjennom Telenor - mobilinnsamling. Dette innbrakte klubben kr ,-. Av andre dugnader er dette aktiviteter som hvert lag har organisert, det å være bl.a. vakthold på Inderøyfest, eller i salgsboder på Straumens dag. Inntekt fra disse dugnadene har gått til det laget foreldrene har stilt for. På dugnadssida er tilbudene om oppdrag ikke mange, vakthold på festarrangement er stort sett tilbudet disse tilbud synes fortsatt ikke å være de enkleste å få mannskap til i klubben. Anleggssituasjonen. Mesteparten av fotballaktiviteten foregår på kunstgressbanen og gressbanene på Rostad, Næssplassen, Lyngstad og Røra. Noen lag har hatt innendørsaktivitet i Kulturhuset, Sund og på skolen i Mosvik. En snøfattig vinter medførte at lagene tidlig kunne ta i bruk kunstgressbanen. Vi ser at fotballen står sterkt i kommunen. KGB er til tider overbooket på vårparten. Men vår banedagboksansvarlige er kreativ og på et vis løser det seg, men det trengs en avlastningsbane. Inderøy il har påstartet forarbeid med formål å rede grunnen for en avlastningsbane. Dette arbeid har vært holdt varmt, men annet fokus har blitt prioritert. Denne prioritering har vært å få nytt dekke på kunstgressbanen. Hovedlagets anleggsansvarlig har her gjort en god jobb. I samarbeid med en positiv kommune ser det ut til at i 2015 blir det nytt kunstgress!!! Det er fortsatt et stort behov for vedlikehold og utbedringer på Idrettsparken. Gjerder og oppsamlingsnett er i dårlig forfatning. Dette ligger i planene for Fjorårets årsmelding sier: «Mangel på et sanitæranlegg med omkledningsmuligheter, dusjer og klosetter er fortsatt tema. Dette er tatt opp i møter med kommunen, - diskutert midlertidige løsninger (Staalbua?), i påvente av utbygging kulturhuset/ungdomsskolen.»

10 I dag vet vi at nye garderober er på plass i skolens nybygg fra august Staalbua er leid av fotballruppa av Staal. Det er ikke utført så store utbedringer der enda, men vi har utstyr der. Gressbanene er ok. Men det rapporteres at enkelte mål (Lyngstad og Rostad) gjerne kunne vært skiftet. Det kunne med fordel vært en gressbane med belysning for å avlaste presset på bruk av kunstgressbanen i overgangsperioden på høsten. Kulturhuset/hallen kan kun tilby begrenset tid på vinteren da kapasiteten her er for liten i forhold til behovet for treningstid, men de har åpnet for at fotballen kan kjøpe ekstra timer på helg og det er positivt. Økonomi Treningsavgifter og adventkalendersalg er hovedinntektskildene for fotballgruppa. Innkrevingssystem for treningsavgift, der hele avgiften ble innkrevd før vårsesongen, fungerer bra. Regnskapet for 2014 med tall for perioden viser et driftsresultat med et overskudd på kr ,-. Samlet sum på Fotballavdelingens tre kontoer er kr ,-. G 19, Damer og senior herrer har hatt selvstendig økonomi og det har fungert bra. I år som tidligere, har det enkelte lag selv fått inntektene fra dugnadene de har gjort. Reglene for lagskonti er delvis blitt fulgt opp, etter merknad fra regnskapsfører til regnskap Disse skal primært tilhøre fotballgruppa, og "lånes" ut til det enkelte lag så lenge de trenger en konto. Sekundært skal kasserer i fotballgruppa og regnskapsfører ha tilgang til hvert lags konto. Dette for å sikre innsyn og "gjennomsiktigheten". Økonomien er sunn og gir et visst handlingsrom. Oppsummering Et godt år igjen for fotballen. Vi har fått rapportert at det er 61 barn på knøtte- og minilag. I aldersbestemte klasser fra 11 år og oppover har vi 279 aktive spillere. For å få dette til å gå i hop stilles det store krav til støtteapparatet. Mange foreldre og foresatte bruker mange timer av fritida si for at barn og ungdom skal ha en meningsfull aktivitet. Dette må gjøres på en slik måte at alle trives og gleder seg til treninger og kamp. I denne sammenheng står Fair Play sentralt. Og at arbeid med fair play fungerer, ser vi på statistikk over gule og røde kort i 2014, trenden fra 2013 fortsetter. Det er bra, men vi må fortsatt holde fokuset på området. For 2015 vil det bli ytterligere satsning på Fair Play tiltak. Dette er egen sak i årsmøtet. Inderøy IL fotball er en breddeklubb og ønsker at flest mulig er med lengst mulig. Vi prøver å etterleve retningslinjer og anbefalinger som kommer fra Fotballkretsen/NFF når det gjelder barne- og ungdomsfotball. Dette har vi greid, men fokus på individuell utvikling for spillerne ute i lagene må ligge i bakhodet parallelt med å bygge lag. «Team Steinkjer» er et supplement til BDO sonesamlinger. Målet er å gi utviklingsmuligheter for spillere og samtidig bevare de beste i egne klubber. Inderøy har flere spillere på sone- og kretslag. Krets og omliggende klubber har merket seg den positive utvikling som skjer i klubben. Bergstadcup og Storsjøcupen er en viktig motivasjonsfaktor for spillere, foreldre og støtteapparat. Dette er et sportslig og sosialt arrangement. Det samme er lokale cuper og turneringer. Klubben gratulerer lag med gode resultater i serie og cuper. Det seg være fra Moan cup, Storsjøcup, Norway cup eller knøtte- og miniturnering på Røra. Resultat er ikke alt på slike turer bygging av klubbfølelse og tilhørighet på slike turer er likså viktig - og turene gir gode minner ikke minst. I 2014 har vi lag i alle aldersklasser på guttesida. På jentesiden har vi i 2014 manglet lag i J11 og J19, mens 7-er damelag fortsatt sliter med rekruttering og måtte trekke laget til høst Men de er på igjen i 2015.

11 Håper at det arbeid som gjøres i jenteklasser under 16 medfører at vi fremover kan stille lag i alle klasser på jentesida også. Og ekstra spennende blir det å følge vårt J16 som kvalifiserte seg for den nyoppretta 0-divisjon. Har i 2014 tatt opp kontakt med Mosvik, Sandvollan og Røra samarbeid ang de yngste årsklassene(11-13). Hvordan holde spillere og gi et tilbud i egen skolekrets lengst mulig. Omliggende klubber er innforståtte med at fra 13 år er det Inderøy il som er hovedtilbudet. Inderøy er ansvarlig for å gjennomføre årlig møte medio september for å drøfte neste års lag og tilbud for hele kommunen. De siste år har klubben hatt kretsdommere nok til å unngå bøter for manglende dommerkapasitet, likeså har vi klubbdommere som står på i de lavere aldersklasser. Rekruttering av nye er ikke enkelt. Derfor er det viktig at lagledere motiverer spillere til å bli med på annonserte dommerkurs. Styret i fotballgruppa vil takke alle spillere, foreldre/foresatte, trenere, lagledere og dommere for den innsats de har lagt ned i sesongen 2014 dere er gode ambassadører for idrettslaget og du verden så mange frivillige arbeidstimer dere nedlegger for å gi våre spillere en god og utviklende aktivitet. TAKK!!! Å følge opp visjonen «Best i lag» er krevende, men det skal klubben greie! Inderøy Styret i Inderøy IL fotball Vedlagt årsrapporter fra lagene i fra Staal og Frigg (mangler Damelagets) Årsmelding Fotball Jenter 12, Vi har gjennom sesongen vært 13 jenter som har vært meget stabile når det gjelder oppmøte på trening/kamp. Vi har trenet i snitt 2 ganger pr uke igjennom sesongen med første trening i Mai. Treningene har vi fordelt med omtrent 50/50 kunstrgress og gressbane, vi har fortrinnsvis brukt Næssplassen/Lyngstad (gress) (disse banene har vært fine gjennom hele sommeren) J 12 fikk nye drakter som ble finansiert gjennom 3 sponsorer, eggsalg, kaffesalg og bod på Straumens dag. Trener og oppmann har også dømt noen kamper hvor honoraret har gått direkte til laget. Vi har deltatt på 2 cuper, storsjøcup og coop cup. *på storsjøcupen valgte vi å primært bo på Frøsøn camping etter å ha vurdert i fellesskap skole/camping. Dette ble en ubetinget suksess og anbefales flere lag. J 12 spilte seg forøvrig til A-sluttspill!!!! Lagledere er meget fornøyd med årets sesong, ingen kamper med alt for lang reisetid. Siste kamp var opprinnelig satt til siste uke i oktober, dette er noe for sent etter vår mening, vi flyttet de 3 siste kampene for å avslutte før høstferien. Lager hadde avslutning på Sundnes med spekemat og diverse servering fredag 24. oktober. I forkant hadde jentene fotballkamp mot sine mødre. Trener Kosom A. Skaale og oppmann Vidar Næss takker for en trivelig sesong. Vidar Næss.

12 Årsrapport J13 Inderøy fotball Det har vært 14 jenter fast på trening i gjennomsnitt to dager i uka. Vinter 2014 ble gymsalen på Lyngstad brukt. Jentene er fra Sakshaug, Røra og Kjerknesvågen. Arve Hojem har vært fast trener hele sesongen, lagleder har vært Inger Beate Følstad og lagets representant i fotballstyret har vært Åse Overrein. J13 spilte i 2. div og kom på 2. plass i gruppa si både vår og høst I Storsjøcup stilte vi lag sammen med Sandvollan. Inderøy/Sandvollan J13 kom helt til semifinalen i B-sluttspillet. Her var trenere Arve Hojem, Grim Vaadal og Stian Ferstad. Lagleder Inger Beate Følstad J13 Inderøy deltatt på Moancup høsten 2014 der de ble vinnere av B-sluttspillet etter en spennende kamp som der kaptein på laget scora mål på golden goal og jubelen sto i taket. I tillegg deltok laget på Coop Cup på Verdal. Jentene ble invitert på fotballavslutning sammen med G13 på Inderøy den Mvh Lagleder J Inger Beate Følstad Årsmelding for Jenter 14 (født 2000) for sesongen 2014 Inderøy jenter 14 fotball startet oppkjøringen til ny sesong rett etter jul. Oppstarten gikk greit, da de aller fleste hadde vært i aktivitet med håndball eller ski, så den fysiske formen veldig bra. Teknikken kom også overraskende kjapt på plass til tross for en liten pause fra fotballen. Vi la opp til 3 treninger pr uke frem til første kamp, gikk noe ned på treningene etter at kampene startet. Under høstsesongen så har vi trent fast ca 2 ganger pr uke i tillegg til kamp. Treningene har stort sett vært på kunstgresset, Lensmyra (Røra) og på Rostad gressbane, viktig med litt variasjon mellom kunstgress og naturgress. Treningsforholdene har vært gode, og oppmøtet har vært særdeles bra. I snitt så har det vært ca18 jenter på trening. I løpet av sesongen så har vi hatt ett tett samarbeid med Jenter 16, og vi har kjørt treninger sammen med disse. Dette har fungert meget bra. I serien så startet vi vårsesongen i 1. divisjon, Der fikk vi tøff motstand, og en rekke jevne kamper. 2 seire, 2 uavgjorte og 3 tap ble fasiten etter vårsesongen. Da endte vi på en 6. plass på tabellen. Høstsesongen i serien gikk enda bedre med 6 seire og 2 tap, og vi endte på en meget sterk 2. plass. Kun Ranheim (som ble kretsmestere kom foran oss på tabellen). I tillegg så har vi vært med på 3 cuper. Første turnering var T-a cupen som ble arrangert på Steinkjer, Egge og Sparbu. Denne cupen gikk helga før seriestart, og var dermed en veldig fin

13 oppkjøring til serien. Her var de beste lagene i Midt-Norge invitert, og vi fikk veldig god matching. Neste cup ble Storsjøcupen. I og med at vi gikk helt til finalen i 2013 (som vi vant), så følte vi litt på at det var litt forventninger til at vi skulle prestere også i år. I år gikk vi til semifinale, som vi tapte 2-1 på Golden goal mot Othilienborg. Men en meget god turnering, som i tillegg var en flott sosial happening blant spillere og foreldre. Den siste cupen vi deltok i var Norway Cup. Laget hadde selv spart opp midler til å ta turen til Oslo for å være med på en av verdens største fotballturneringer. Det var stor deltagelse i klassen vår, men likevel så greide laget og kjempe seg til en kvartfinale, der vi tapte 2-1 mot Langhus. Også dette tapet kom på Golden goal. Dette var en fantastisk uke med opplevelser som vil vare livet ut. Vi har også i år arrangert bankett der til sammen 120 personer var med. Vi vil holde det gående med to treninger pr uke ut november, samt at vi nå er J16, og vil spille kvalifisering for 0-divisjon. Disse vil gå i november og desember (til sammen 3 kamper). Når det gjelder organisering til neste sesong så fortsetter samme støtteapparat som årets sesong: Oppdame/lagleder Kirsti S. Stubbe, Trenere Vidar Skevik, Håvard Gausen og Bård H. Eriksson. Mvh. Kirsti S. Stubbe (oppmann), Vidar Skevik (trener) og Håvard Gausen (trener) Inderøy Årsrapport fra J16 sesongen Vi har hatt felles opplegg sammen med j14 når det gjelder treninger. Vi har vært ca 6 stk j99 spillere og 2/3 overårige. For å kunne stille lag har vi vært avhengig av at vi satte opp en rulleringsliste fra j14, dette fungerte godt. Vi har spilt i 2.div med 8 kamper på vårsesongen og 8 kamper på høstsesongen. Vi ble avdelingsvinnere både vår og høst. Vi valgte ikke å spille kvalik til 1 div på våren da dette hadde blitt for stor belastning på spillegruppen. (ref rullering j14). Sesongen startet med prekvalik til NM J16, vi slo Rørvik og møtte Namsos i 1 runde der vi også vant. Vi klarte ikke å stille lag i nesterunde pga mangel på spillere. (dette pga håndballturnering.) Det har vært et helt fantastisk fotballår for gruppen j14/16. Stort oppmøte på treninger samt stor støtte fra foreldregruppa. Ser frem til ny sesong og håper jentefotballen på Inderøy fortsetter sin vekst. Trener/ansvarlig j16 har vært Bård Hermann Eriksson og oppmann har vært Berit Aune. (Har også hatt litt hjelp av Tore Fjerstad ifbm noen treninger/kamper.) Bård Eriksson.

14 Årsrapport Gutter 11, 2014 G-11 har totalt hatt med 18 spillere fra Sakshaug, Utøy og Lyngstad i sesongen stykker har vært med fast gjennom hele sesongen. Vi startet på vinteren med innetrening en gang i uka i hallen på kulturhuset. Etter hvert som våren kom flyttet vi ut med to treninger i uka. Det ble meldt på 2 lag til seriespillet, ett lag i avdeling 1 og ett i avdeling 2. Med litt få spillere ble det lånt 1-2 spillere fra andre laget til hver kamp. Det ble 18 kamper i avdeling 1 og 14 kamper i avdeling 2, med både en del seire og en del tap. Vi deltok med ett lag på NTE-cup på Steinkjer og med to lag på Coop-cup på Verdalen. Pål S Gauteplass Årsmelding Gutter 12 I år startet vi sesongen tidligere med inne-trening. Delte hall-tid med gutter 11, 1 time i uka. Utetrening på kunstgress ble prioritert når forholdene tilsa dette. Vi trente 2 dager i uka før kampene begynte i slutten av april spillere har vært så å si fast vår og høst-sesong. Ila sesongen har vi mistet et par spillere som satser på andre aktiviteter, men vi har fått tilført gruppa 2 spillere fra Sandvollan som tidligere har spilt på Egge. De har blitt godt mottatt i gruppa og har forsterket laget. Vi stilte med 2 lag i serien i år også. Noe som resulterte i mange kamper og mye spilletid for alle. I årets sesong var det 10 lag i våre avdelinger. Det ene laget spilte mot lag i norddelen av Innherred, mens det andre laget spilte mot sørdelen. Guttene har hatt mange seiere, men også fått noen leksjoner og sure tap som de forhåpentlig har vokst på. Utenom ordinær serie deltok vi med 2 lag på Bergstadcupen juni. En fin og intim cup, og en god erfaring å ta med seg videre. Guttene må vi si var eksemplariske både på og utenfor banen. Veldig sosialt med felles overnatting, diskotek m.m. De fleste vokste nok litt med første overnatting uten foreldre samt holde orden på klær, utstyr, oppmøte etc Innsatsen og oppmøte har vært god på begge lag. Vi har hatt en stabil spillerstall i flere år, og ingen unntak i år heller. Greier vi å opprettholde interessen, så ser det bra ut for årene som kommer. Ferdighetsutviklingen til spillere har vært gode, og spilleforståelse blir bedre og bedre. Årets avslutningsfest er enda ikke avviklet i skrivende stund, men står like om hjørnet. Takker foreldrene for innsatsen ved kaffe og kakesalg på kampene, samt kjøring til og fra! Trenerne takker for samarbeidet i år!! Lykke til videre!!! Bjørn S Røvik og Ove A Engan. Årsmelding G13 (2001) sesongen. Foreldremøte nov. 2013, spillere til 2 lag. Det ble bestemt 2 jevne lag med utgangspunkt i fra spiller materiale. 18 spillere Røraguttene tok kontakt i desember, og bestemte seg for Inderøy i midten av Januar. + 5 spillere. Nytt foreldremøte. Vi bestemte oss for 1 differensiert lag i 1. div. og 2 jevne lag i 2. divisjon. På Storsjøcup stiller vi 2 jevne lag, men vi differensierer på eventuelle andre cuper. Mål: Uansett nivå skal alle ha utvikling. 7 spillere deltok på BDO Fotballskole. (+3 fra Sandvollan) Team Steinkjer: Til sammen har 10 spillere vært 1 eller flere ganger, Inderøy har også bidratt mest med trenere.

15 - Ta-cup vi kvalifiserte oss til A-sluttspill, tapte i kvartfinalen mot Ranheim. Resten arrangerte/deltok på Staal-bu cup, noe som ga oss litt inntekt. Sandvollan tok kontakt onsdagen i påsken (16.04) de måtte trekke sitt eget lag. Spørsmålet var om vi ville ta imot dem? Selvfølgelig selv om det bare var 1 uke til seriestart. 4 spillere 2 spillere til startet rett før/etter seriestart. (30) Vår: Lag 1 litt under i forhold til Ta-cup og treningskamper i mars. Skader og en liten formsvikt i de første 3-4 kampene er årsaken til at vi rykket ned. (3 av 9 lag rykket ned) Seier mot storlaget Ranheim var Høydepunktet. Lag 2 var lenge med i kampen om opprykk, men endte til slutt på 3.plass bra jobba av hele gjengen. Lag 3 fikk 4 nye spillere rett før seriestart. Det tok litt tid før vi fikk det til å funke, men 7. plass av 9 får være godkjent. 5 spillere gikk videre til BDO Område-turnering. 1 spilte fast på G14 og flere fik prøve seg. Storsjøcup 30 spillere og 2 lag. Lag 1 gikk til A-sluttspill og røk ut i 8/dels finalen for Stjørdalsblink. Lag 2 gikk til B-sluttspill og møtte Kolstad som gikk til finalen så det ble en tidlig exit. Mitt inntrykk er at guttene hadde en fin cup og miljøet er bra i gruppa. Ørland-cup 2 differensierte lag som begge gikk videre til A-sluttspill. 1 lag gikk ut i ¼ finalen og det andre laget tok med seg Pokalen. Hurra!! Veldig bra miljø blant gutta og stemningen på topp. 2 spillere ga seg med fotball i løpet av sommeren. (28) Høst: Lag 1 ble til lag 2/lag 2 til lag 1, dette pga differensieringa. Lag 1 startet litt trått, men spilte seg opp utover høsten; 3. plass er meget bra. Et lag med guts og en meget bra kamp mot Lag 3. Lag 2 (differensierte laget) full pott i alle kamper og ble avd. vinner. Deltok i sluttspill og gikk til finale om kretsens pokal. Dessverre tap for Kattem i finalen, bra utvikling og pasning-spillet satt som smurt. Lag 3 ble avdelingsvinner i avd. 3 et spillende lag med veldig fin utvikling i høst. Sluttspill mot Inderøy 2 der det ble tøft. Sverresborg-cup: 9èr cup med 2 differensierte lag der det ble for god motstand for lag 2, Lag 1 gikk til sluttspill og gikk ut i Semifinalen for Sverresborg. Neste år, hvis vi differensierer, drar vi kun med 1. laget. Nivået på Ørland cup passer godt for jevne lag. 2 spillere har spilt fast på G14 og vi har brukt 5 stk. 12 åringer i løpet av året, Takk for innsatsen! Vi har spillere fra alle skolekretser så derfor har treninger og kamper vært arrangert på Lensmyra, Stornesøra, Mosvik Stadion, Lyngstad gress, Rostad og selvfølgelig Inderøy Idrettspark. Vi har allerede spilt 1 kamp i vinterserien 2015, vi ser fram til en ny sesong. Vil takke for fin dialog og flott samarbeid med foreldregruppa!! Vil også takke lagledere og resten av trenerteamet for flott innsats!! Og ikke minst takk til alle guttene for et flott fotballår!! Bjørn Ivar Wågan INDERØY GUTTER 14 SESONGEN 2014: Spilletropp og lagledere: I fjor høst inngikk vi samarbeid med Røra og troppen bestod i utgangspunktet av 27 spillere (inkl. 1 hospitant) 4 spillere ble med oss i løpet av vårparten slik at vi startet sesongen med totalt 31 spillere. 1 spiller valgte å slutte i løpet av sommerferien men sannelig dukket det opp en ny spiller (fra Steinkjer) slik at antallet ble stabilt gjennom hele året. Støtteapparatet har bestått av: Marit Følstad Iversen, Unni Melting, Roy Jacobsen, Bjørn I Wågan, Geir Helgesen og Anton Næss. I tillegg har vi også i år hatt stor hjelp fra elever fra Sund folkehøyskole: Thuba fra Zimbabwe og Newton fra Zambia. Hospitering og samarbeid med andre lag: Vi har også i år hospitert opp 1 spiller født i 2001 med stor suksess. I tillegg har vi benyttet flere spillere fra 01årgangen på våre kamper. Veldig bra samarbeid med andre ord. Vi har også sendt noen av våre spillere regelmessig på G16-treninger for spillerutvikling og de har også fått være med å spille noen kamper i serien. I tillegg har vi også i år hatt stor hjelp fra Per Rønning, keepertrener for G16 med spesialtrening for egne keepere. Fra 2014 ble vi også med i Team Steinkjer hvor 7 av våre spillere har deltatt. I tillegg til god spillerutvikling er Team Steinkjer også en arena for trenerutvikling samt å bli bedre kjent med både spillere og lagledere i distriktet veldig positivt.

16 Vi har hatt 2 spillere representert på sonelaget U14 i vinter og det var også 2 spillere som fikk vise seg frem på samling i august for Team Trøndelag U16. Treninger: Vi har i løpet av sesongen gjennomført i overkant av 100 treningsøkter og treningsoppmøtet har vært veldig bra. Vi har sørget for et treningstilbud gjennom hele året. Kamper og cuper: Vi meldte på 1 lag i 2.divisjon og 1 lag i 3.divisjon i seriespill basert på egne og andres erfaringer fra tidligere. I ettertid ser vi at dette ble riktig i henhold til laginndelinger og ferdigheter. Begge lagene har gjort det bra i sine respektive divisjoner. Både enkeltspillere og lag har hatt en fin progresjon i løpet av sesongen. Lagene ble delt inn i forhold til geografi med enkelte tilpasninger ut ifra ferdighetsnivå. Vi har flyttet spillere mellom lagene ihht. regelverk. Vi har deltatt på Namsos cup (2 lag), TA-cup (1 lag), Storsjøcup (2 lag) og Coop-cup (1 lag) i løpet av sesongen. Sesongavslutning: Discobowling med Pizza på Levanger med stor suksess. (Gutter er gutter også vi trenere;) TAKK TIL ALLE SAMMEN SOM HAR GJORT SESONGEN 2014 TIL EN FANTASTISK SESONG Anton Næss for Inderøy Gutter 14 Fotballsesongen 2014 G16 Da er fotballsesongen 2014 over, og vi har avsluttet det hele med pizzakveld på Rødbrygga. Der hadde Bjørnar ordna med quiz for å få alle til å tenke tilbake på hva vi har brukt utallige timer på i løpet av sesongen. Det har vært noen nedturer med kragebein- og kjevebrudd samt hjernerystelse. Dette sitter fortsatt litt i, men tiden vil forhåpentligvis reparere dette. Men vi har heldigvis hatt veldig mange flere oppturer. Vårsesongen ble kronet med avdelingsseier og opprykk fra 3. til 2.divisjon for lag 1. Etter avslutta høstsesong i 2.divisjon endte vi på 7.plass av 11 lag til slutt. 2. laget hadde også en veldig bra høstsesong og kom på 4.plass av 8 lag. Veldig bra av begge lag. 2. divisjon høst 2014 Poeng 3.divisjon høst Poeng Grong Steinkjer Levanger Neset Lånke Verdal Verdal Inderøy Vuku Sverre Skogn Sparbu/Sørlia 7 7 Inderøy Vinne 4 8. Steinkjer Egge Kolvereid Fram Skatval 7 Gimse 2 trøndersk 3.div mester 11. Rørvik 2 Grong tapte 5-1 mot Utleira i finalen om å bli trøndersk 2. divisjonsmester I Storsjøcup deltok vi med 2 lag. Ett lag i G15 og ett lag i G16. Etter fjorårets seier i B-finalen i G15 var det en meget forventningsfull gjeng som dro til Østersund i år. Vi nådde ikke helt til topps, men var veldig nær en B-finale for G15 i år også. Begge lag tapte knepent mot det laget som vant B-finalen, så vi var veldig nære jubel og pokal. G15 -kvartfinalen mot Egge med seier i straffesparkkonkurranse sitter nok ennå lang framme i panna på mange av guttene vil jeg tro veldig spennende og artig Resultater innledende G16: Resultater innledende G15:

17 Inderøy Kattem 1-1 Neste FK Inderøy 5-0 Deren FC Inderøy 4-1 Inderøy Ope 4-0 Vinne IL Inderøy 1-5 Inderøy Orkla FK 1-2 Utleira IL Inderøy IL 0-1 Åttendelsfinale B-sluttspill: Inderøy-Ope Husqvarna 0-1 Åttendelsfinale B-sluttspill: Inderøy Frei FK Ope Husqvarna vant Bfinalen 2-0 Kvartfinale: Egge-Inderøy 7-8 str Semifinale: Utleira Inderøy 1-0 Utleira vant B-finalen Når vi ser tilbake på sesongen i sin helhet som startet er det gjennomført 71 treninger. Det har deltatt 21 spillere i gjennomsnitt pr trening. Vi har spilt totalt 62 kamper (cuper, privatkamper og seriekamper), og det er 51 spillere som har spilt kamper på G kamper er vunnet, 5 uavgjort og 26 tap, med en total målforskjell på Totalt 51 spillere gutter og jenter fra 3 årskull har spilt kamper for G forskjellige spillere har scoret mål Våre trenere Mikael, Bjørnar og Per Ivar har dratt det største lasset, og de har brukt totalt 1168 timer på treninger, møter og kamper. I tillegg har andre trenere og lagledere brukt ca 200 timer på fotballarbeid for G16 i år. Vi har fått inn kr ,- i sponsormidler, kr 7000,- på dugnad og kr 5000,- på kaffesalg totalt kr ,-. Disse pengene har vi brukt på treningsjakker, pizzakveld, diverse Storsjøcup, buss til Kolvereid og Rørvik ifm kamper, siste års lagsbilde fra Storsjøcup til G16, noe rekvisista, samt Ulvang-genser til de 3 trenerne som har bidratt mest i fotballåret som har gått. På avslutningsarrangementet ble følgende innsatspriser delt ut: Årets spiller: Sigve Trønsdal Lyngstad Spiller med størst utvikling i løpet av året: Olav Marius Bakken Spillere med de beste holdninger: Henrik Hågensen og Sebastian Kilen Årets toppscorer: Magomed Ali Murtazaliev Størst treningsoppmøte: Håvard Romsøy Johansson (96% oppmøte) Kjemepebra og fortjente priser til alle sammen GRATULERER! Tusen takk alle foreldre og foresatte som har bidratt med kaffesalg, hjelp og støtte, samt kjøring på kamper og treninger. Med dette fellesløftet har dette blitt en fotballsesong til glede og minne for oss alle sammen. Takk for i år og velkommen tilbake i sesongen 2015 alle sammen

18 Fotballhilsen: Bjørnar Mikael Per Ivar Rune - Terje Kjetil Ola Svein Harald Bjarne Martin INDERØY I.L FOTBALL - G19 Årsmelding for Inderøy G-19, Året 2014 startet for oss uten noen trener. Etter gjentatte forsøk på å skaffe oss trener blant både kjente og mindre kjente, ble vi, guttene og jeg, enige om å prøve Inderøyningen. Jeg kontaktet Stig Leinan og spurte om han kunne skrive om guttene som hadde lyst til å starte juniorlag, men ikke hadde trener. Dette resulterte i at dagen etter at Inderøyningen kom ut, tok Geir Almlid kontakt med undertegnede. Derfra, og videre i sesongen, har han vært sammen med oss.

19 Inderøy G-19 har i 2014 hatt 26 aktuelle spillere. Men pga. diverse skader/sykdom, hadde vi ikke mer enn ca.18 spillere til rådighet utover vårsesongen. Dette gikk bra, da vi bestemte oss for å ikke bruke mer enn 16 spillere i hver kamp. I høstsesongen ble det litt verre med egne spillere. Vi mistet noen fra 95årgangen pga. studier/militærtjeneste osv. Men takket være 3 stk. fra A-laget som kunne spille for oss, og mange velvillige spillere fra G-16, klarte vi å gjennomføre høstsesongen med stil. Til sammen i hele 2014 sesongen har vi brukt ca spillere. Neste sesong ser veldig lys ut. Mister ingen spillere fordi de er for gamle (men kanskje noen gir seg), samtidig som det er 12 potensielle spillere som rykker opp fra G-16. Hvis vi får 6-8 av disse til å bli med oss, er vi godt forspendt med spillere. Når det gjelder trener/ledere, kan jeg også si at vi fortsetter. Vi har også fått med oss Adrian Viken på trenersiden. Det som hadde vært ønskelig, er at det kanskje hadde vært 1 til som kunne hjulpet til med det organisatoriske. Det er godt mulig å få til. For Inderøy G-19/junior Per Seem, leder Årsmelding Inderøy I.L. Senior sesongen 2014 I år endte vi på 4. plass i vår gruppe, med 7 seiere, 2 uavgjort og 5 tap. Vi har scoret 44 mål og fått 31 imot. Årets toppscorer er Magnus Granlund med 11 fulltreffere! Vi har totalt 15 forskjellige målscorere! Sesongen har vært preget av stor utskiftning av spillere p.g.a. Skader, jobb, flytting og skolegang. I løpet av sesongen har 36 stk spillere spilt for Inderøy senior. Joachim Fjerdingen og Vegard Sundseth har begge spilt 13 av 14 kamper! Spillergruppen består av gode fotballspillere, men med varierende oppmøte og mange spillere inn og ut av gruppen gjør at det blir en utfordring å få samspilt spillerne. Defensivt - vinne ball og skjerme eget mål - er mye på plass, men å skape målsjanser kan forbedres. I år har vi måttet ty til juniorer for i det hele tatt å klare å stille lag! Juniorene som har bidratt i år er av god kvalitet, både fysisk og fotballmessig og som "typer". De har også blitt godt mottatt av seniorene. I det hele et godt samarbeid med juniorlaget, noen av våre spillere har også spilt for juniorlaget i løpet av sesongen. For å skape litt blest om laget og kampene har vi i år gjennomført: Alle hjemmekamper har blitt annonsert i Inderøyningen, dette ble finansiert ved at dagens kampsponsor betalte annonsene. Vi har ordnet oss en facebookside, 162 liker denne siden!(pr ) Før kampene har vi tatt lagbilde, rekorden for antall som har vært inne å sett på bildet er 2042!

20 Vi har også gjennomført tippekonkurranse på hver kamp. Tipp riktig resultat og vinn premie. Dette er noe vi håper er med å skaper blest rundt kampene og tilskuere på banen! Trenere har vært: Bjørn Arild Granlund Svein Eirik Nygaard Terje Gausen Oppmann: Stig Vang Staal idrettslag Mini. I år var det 16 gutter som ble med på mini fotballen. Staal stilte med to lag i Inderøy serien, Staal Ac og Staal Fc. Trenere var Ivan Telatin og Are Paulsen. Staal Idrettslag hadde som en tradisjon ansvaret med å organisere Inderøy serien. Mini fotballen hadde treninger igjennom hele vinteren og erfaringer med dette er positivt. 16 gutter deltok på Mini jenter ble en stor gruppe i år, hele 19 jenter deltok. Mini jenter hadde fast treninger og deltok i miniserie i høstsesongen. Det har vært en fantastisk oppmøte på treningene. Trenere var Olav Staberg og Vegard Denstali Årets knøtte sesong ble et rekord år. Oppstarten av fotballsesongen møte om ca 50 unger i 3 alders trinn. Styret i Staal idrettslag må skaffe flere trenere. Trenere var Kristian Stenstad, Ole Gunnar Skogset, Merete Røvik, Per Overvik og Brage Sundet. Fotballbanen på Sund fhs fast treningsted. Stor takk til aktive fotballspillere og fantastisk innsats og engasjement fra trenerne. Staal idrettslag Svein Arne Sundfær Leder

21 Årsmelding fotball Frigg IL 2014 Årsmelding Frigg mini: Frigg Mini har i sesongen 2014 bestått av fem 3./4. klassespillere og to 4./5.klassespillere. I høstsesongen fikk laget i tillegg to spillere med fra Nordøy, da laget der ble avviklet. Trener i sesongen har vært Jon Bjarne Madsen, med fam Stavrum Klepp som backup. Laget har hatt faste treninger hver mandag samt en kamp hver uke, i hovedsak tirsdager. Laget hadde fri fra faste treninger/kamper samme periode som skolens sommerferie. Oppmøte på treningene og kamper har vært veldig bra, og laget har hatt god teknisk framgang i løpet av sesongen. Laget var med på Røracup i juni. Mye frafall, innlån av spillere fra knøttelag og mangel på innbyttere medførte tap i alle kamper Men entusiastiske unger gjorde likevel dagen til en bra opplevelse! Frigg Mini ble invitert på cup på Stornesøra i høstsesongen, men helga passet dårlig for mange av spillerne. Minilaget har derfor ikke vært på fotballcup siste del av sesongen. Sesongen ble avsluttet med pizzafest på Klepp siste mandag før høstferien med lagbildefotografering og utdeling av pokaler til hver enkelt spiller. Foresatte har stått for kaffe/kakesalg på alle hjemmekamper etter oppsatt plan. Dette har fungert veldig bra også i år. I tillegg har foreldrene stilt på dugnadsklipping av Næssplassen. Årsmelding Frigg knøtt: Trenere: Lars Martin Tronhus, Per Bjarne Ulvin Aktivitet:

22 Startet sesongen i begynnelsen av mai med treninger hver mandag på Næssplassen. Oppmøtet har vært på +-20 unger hver gang. Vi deltok på Røracup med to mixlag i vårsesongen. I høstsesongen deltok vi på Coopcup på Verdalen med ett guttelag og ett jentelag. Denne dagen blomstret mange av ungene, spesielt jentene. Er det mulig anbefales det i dele opp laget i rene gutte og jentelag på cuper. Helga etter var vi på sandvollancup med ett mix lag. Siste mandag før høstferien var det en trivelig avslutning på Næssplassen, med foreldrekamp og vafler og lapper i klubbhuset. Lars Martin og Per Bjarne Inderøy il orienteringsgruppa Årsmelding orientering 2014 Styret har i 2014 bestått av Per Morten Kvam Steinar Kvam Pål Gauteplass Trond Ottersland Petter Berfjord leder sekr. og hjemmesideansvarlig kasserer kartansvarlig styremedl. Møter/representasjon Styret har hatt 4 styremøter. Leder og kasserer har representert gruppa på styremøter og årsmøte i hovedlaget. Vi var ikke representert på kretstinget siste år. Kurs Også i år var Trond ansvarlig for nybegynnerkurs. Det gikk over 3 kvelder og 6 unger fullførte. Opplegget var det samme som de senere år. Treningssamlinger og trening Ingen fra klubben deltok på organiserte treninger eller treningssamlinger i år O-karusellen Årets karusell besto av 14 løp. Av disse var 6 bygdakampløp, mens vi sjøl arrangerte 8 løp. Antall inderøyninger som deltok på ett eller flere løp var 42 i år, mot 34 de to foregående årene. Antall inderøystarter totalt var 162 i år mot 149 i fjor og 154 året før. Som en ser:

23 Deltakelsen er stabil i forhold til foregående år. På de to vårløpene på Granakammen og Straumkartet hadde vi 25 og 20 deltakere, mens deltakelsen på bygdakampene varierte fra 4 til 8. Vi har enda mye å gå på. Et passende mål er 200 starter på karusell-løpa Bare 5 løpere klarte 8 eller flere karusell-løp. Årets gavepremie på kr 300,- fra Malmo sport blir trukket ut blant disse på årsmøtet. Årets Inderøymesterskap ble lagt til skihytta på Volhaugen og Trond Ottersland var løypelegger. Bare 9 deltok og det var barnefamiliene som ikke møtte opp. Nytt av året var et uhøytidelig avslutningsløp lagt til søndag 31. aug. Flere av postene var lagt på spesielle steder som i hule, oppi tre, under hus osv. På en annen post var det pilkast m strafferunder. Responsen på dette opplegget var såpass god at vi prøver nok noe lignende neste år Takk til alle løypeleggerne som gjorde en stor innsats. Deltakelse i andre løp Ingen stor deltakelse i år heller, men Lars Stavran har i allefall hevda seg godt i sin klasse. Han har deltatt på disse løpa: 4. mai. Blåveisløpet, 2. pl H juni KM sprint. Kretsmester H aug. Midt Norsk. 10 pl og beste nordtrønder Kart Sundsanden ble klargjort for synfaring og Petter Markhus har starta på arbeidet, men ikke gjort seg ferdig. Styret har vedtatt at vi søker om tippemidler til nytt kart på Venåsen i år og at vi utvider med Ersåsen neste år Dugnad Vi har gjennomført to dugnader i Næssberga Trond har en ide om å opprette en stidatabase for kommunen som o-gruppa skal drifte for i året. Oppsummering Deltakelsen i o-karusellen økte litt i år i forhold til de senere år, men vi ønsker oss sjølsagt en enda større økning.

24 Flere enn vanlig deltok på nybegynnerkurset og mange av dem var senere med på flere løp i o-karusellen Vi har en meget solid økonomi En stor takk til løypeleggerne og deltakerne i Vi vil igjen takke grunneierne for stor velvilje Plan 2015 Prøve å få nye familier med på nybegynnerkurs Gjennomføre o-karusellen som i Starte arbeidet med kartlegging av Venåsen og fullføre Sundsanden Dugnad i Næssberga og evt kontrollere kulturstier ÅRSMELDING FRA INDERØY VOLLEYBALL GRUPPE Sesongen 2014 hadde høydepunktet da JU15 kvalifiserte seg til NM for jenter 15. En positiv gjeng dro til Stavanger for å forsvare Inderøy sine farger. Resultatet ble 24 plass av 24 lag, men en kjempe tur med masse god erfaring og mange fine inntrykk. Sommeren 2014 ble beach camp avholdt i samarbeid med Namsos Volleyball. Høsten Stiller med JU15 lag og JU17 lag i tillegg til damelag i 3 divisjon. Steven Nørholm ble ny trener for JU17. Nytt styret ble valgt høsten Ut av styret: Frode Sakshaug, Rannveig Sagen, Karl Eirik Olsen, Knut Brandsås, Sofie Skjerve og Ann Catrin Fiksdal. Nytt styret består av: Knut Sverre Nilsen Leder Hilde Anne Staberg Nestleder Styremedlemmer: Ivar Bjerkan, Heidi Herstad og Lillian Wågan.

25 Frank Møllegård - Kasserer Mvh Styret ved leder Knut Sverre Nilsen Inderøy IL- Friidrett Årsmelding for 2014 Styret: Leder: Ingen fungerende (fordelt oppgavene i styret) Kasserer: Olav Rotvold Sekretær: Geir Jegtvolden. Styremedlem: Vegard Denstadli. Styret konstituerer seg på første styremøte. Ulike komiteer: St.Olavsløpet: Ola Røvik, Olav Rotvold. Trenere: Tyra Ø. Brandsegg og Lovise N. Aunan var trenere for 10 år og yngre. I tillegg har noen voksne vært med på intervalltrening med den eldste gruppa. Treninger: Friidrettstrening med oppstart 23. april på Inderøy idrettspark. Pause i skolesommerferien og avslutning sist i september. Tilbudet ble annonsert i Inderøyningen. Treningene har vært todelt under hele sesongen med tanke på alder. Sportslige arrangement: Terrengløpkarusellen: 4 løp i vår med ca 30 løpere. 1. løp var på Sundsand, 2. løp på Røra, 3. løp på Lyngstad skole og siste løp på Øynaparken med premieutdeling og lodd og kaffe/kakesalg.

26 1. stevne i Innherredskarusellen ble arrangert 18. august. 47 deltakere. Sportslige Prestasjoner: Inderøy deltok med flere lag i Mosvikstafetten. Deltok med 2 lag i St.Olavsloppet i samarbeid med Mosvik, Sandvollan og Røra. Kommentarer: I snitt har det vært ca 6-10 stk på treningene. De aller fleste i den yngste gruppa. Styret har fordelt oppgavene, og fått gjennomført de planlagte aktivitetene. For styret. Olav Rotvold ÅRSMELDING 2014 Inderøy IL Håndballgruppa 01. STYRET Styret har det siste året bestått av og har hatt følgende oppgaver: Funksjon Navn Oddbjørg Slapgaard Nestleder Mette Brattgjerd Kasserer Jan Henning Johansen Sekretær Gunnar Skogset Styremedlem Kristin Lyngstad Styremedlem Sigrid Vatn Wensbakk Merknader Leder 1.1. Sekretariat Dugnadsansvarlig Sponsoransvarlig Dommerkontakt/sportsligleder Materialforvalter Periode/ På valg Jan Jan Jan Jan Jan Jan 2016 MØTER / REPRESENTASJON Det er avholdt 8 styremøter året samt 3 lagleder- og trenermøter. Leder har deltatt på styremøte i hovedlaget (1 stk) og på klubbledermøter (2 stk.). Møtereferat er lagt ut på hjemmesiden vår i Inderøy Idrettslag ( ), der finnes også informasjon om oppmenn, trenere, treningstider osv for håndballgruppa.

27 02. ARRANGEMENT Sekretariat Sekretariatet for Inderøy Håndball har pr bestått av 17 medlemmer fordelt på 4 grupper. Disse har vært med: Gruppe 1- Gunnhild Grande, Frode Olsen, Inger Lise Helgesen, Bent Andre Kummel Gruppe 2- Geir Jegtvolden, Frank Svestad, Inger Beate Følstad, Frøydis Hustad Gruppe 3- Veronika Sundfær, Bente Aune, Gjertrud Slapgaard, Ragnhild Holmen Gruppe 4- Paul Jakob Fossum, Ivar Svare Holand, Ann Elisabeth Todal, Bente Nyborg, Unn Elisabeth Fjerstad Ansvarlig for sekretariatet har vært Mette Foseid Brattgjerd. I perioden arrangeres det 83 kamper fordelt på 26 dager. I tillegg kommer en hel dag med minihåndball-turnering. De fleste kampene er lagt til helg, men også en del kamper er lagt til lagenes treningskvelder. Dette gjelder spesielt damelaget og J11. Styret har i denne perioden fått kun positive tilbakemeldinger fra lag som har besøkt Inderøy. Sekretariatet har fungert godt, og det er mange som har tatt ansvar. Det er gode tilbakemeldinger fra gruppeledere og dommere på at de blir kontaktet av ansvarlig før kamper. Dette sikrer at alle møter opp når de skal Dommere Vi har denne sesongen hatt kun en godkjent dommere 1. Det har vært Christian Fossum. Dermed er dommer situasjonen vår ikke helt etter regionen sine mål iht antall lag vi har i serien. Vi har fått en bot på kr 5000,- fordi vi mangler dommere. Like før nyttår 2014 sendte vi Ingrid Gauteplass og Kari Hembre på dommer 1 kurs. Begge bestod og kan nå dømme kamper for Inderøy Håndballag. Silje Guddingsmo har denne sesongen vært dommer for Sparbu håndballag, men søker overgang til Inderøy i løpet av denne våren. Med å beholde disse fire dommere vil vi neste sesong unngå bot i fra håndballkretsen Trenere Vi har i til slutt vært heldige og fått trenere til alle lagene. vi hadde ved oppstart problemer med å skaffe trenere til J16 og J11, men det ordnet seg i tolvte time. Når det gjelder minihåndballtreningen så fikk vi en elev i fra Sund Folkehøyskole samt en elev i fra Verdal videregående skole til å ta treninger. De gangene de ikke klarte å stille var det foreldre sin oppgave å ta ansvar. Utfordring vi har er å skaffe trenere til alle lag, men foreldre har stilt opp når det har vært behov. I år har vi også fått hjelp i fra 2 studenter fra Sund Folkehøyskole. Vi har en fantastisk gjeng med trenere, oppmenn og lagledere Oppsummering lagaktivitet 2014/lagene Minihåndball Treninger pr uke vår 1 Cup (vår) Treninger pr uke høst Turneringer 1

28 J 10 2 SMN 1-cup 1 J SMN 1-cup 2 J SMN 1-cup 2 J SMN 1-cup 2 J SMN 1-cup 2 J 13 2 SMN 1-cup 2 J 14 2 SMN 1-cup 2 G 16 2 SMN 1-cup 2 J 16 2 SMN 1-cup 2 Dame LITT FRA ALLE LAGENE Jenter 10 år 22 spillere som trener sammen, men er delt opp i to faste lag i serien. Trening tirsdager og fredager med nesten fullt oppmøte hver gang. Nina Tjæder-Gran og Njål Gran er trenere. Marthe Gausen oppmann. Stor trivsel og lærevilje i gruppenj Begge lag har både vunnet og tapt kamper. Blir mest sannsynlig med på bare Sparebank-cup, skal ha et foreldremøte førstkommende fredag for en endelig avgjørelse angående dette. Det er satt ned en dugnadsduo som jobber for innsamling av penger samt en sosial sammenkomst i mars Jenter 11 år 1-2 Ved sesongstart i september 2014 hadde vi 15 spillere fordelt på to lag. Lag 1 består av jenter fra Straumen med 8 spillere. Lag 2 består av spillere fra Røra, Mosvik og Sandvollan, 7 spillere. Etter jul har det kommet til to spillere, en på hvert lag. For at vi skulle klare kampene med så få spillere på hvert lag, har vi hatt ei rullering på lån av spillere fra det andre laget. Det har vært ei fin ordning hvor alle spillerne blir med inn og kjemper hver sin gang. Etter jul ser vi at med de to nye spillerne, trenger vi ikke å låne spillere like ofte, men vi opprettholder rulleringslista i tilfelle sykdom og frafall. På trenersiden hadde vi i høst utfordringer med trener til lag 1. Vi fikk hall-tid sammen begge lagene,og Monica Westrum fortsatte treningene hver onsdag. Men til torsdagstreningene måtte vi finne noen andre. Det løste seg ved at to unge damer, Andrine Skogset og Julie Korneliussen, tok på seg trenerrollen denne dagen. Dette fungerte greit frem til jul. Da takket de for seg, begge hadde skole og/ eller jobb som krevde mere oppmerksomhet. Etter jul har Hilde og Gunnar Skogset vært trenere på torsdagene. For å utnytte halltiden best mulig, har

29 jentene tatt en halvtimes oppvarming ute før treningen starter. Med dette trenerteamet, har vi allsidighet, både ute på banen og fokus på keepertrenig, noe som motiverer jentene og vi har alltid gode keepere som ønsker å stå i kampene. For å bygge samhold, hadde vi ei overnatting i Mosvik skole første helga i desember. Vi la vekt på det sosiale, med litt trening på lørdag. Ei veldig positiv opplevelse for både jentene og trenerne/ laglederne. Begge lag fikk sponset trøyer med navn til seriestart i høst. Videre skal begge lag gjennomføre flaskeinnsamling til inntekt for håndballgruppa og laget selv. Vi skal delta på cup på Steinkjer siste helga i april. Sally Rennan, lagleder Jenter 12 år-1 Årets spillerstall startet med 19 jenter. Noen har sluttet underveis av ulike årsaker. De fleste er godt kjent med hverandre fra før, da de aller fleste spilte fotball sammen på årets J11 lag. Vi har fått to nye jenter i stallen: Vi har fått nye trenere i år, Lillian Eilertsen og Ragnhild Lund Kosom startet opp som lagleder ved sesongstart, men overlot ansvaret til Therese og May grunnet andre oppgaver. Takk til dere Laget deltok på Sparebank 1 Cup på Steinkjer med to lag. Det viste seg at 11-åringene møtte gode 12-åringer både fra utlandet og norske lag. Det ble dessverre tap på alle kamper, men innsatsen var god og jentene hadde det moro. Vi hadde med oss ei jente fra 10-års laget for å få 2 komplette lag. Det har vært gjennomført treninger på mandag og onsdager. Oppmøtet har vært bra i starten av sesongen. Årets kamper har bestått både av seirer tap og uavgjorte kamper. Det er fremdeles noe å hente på tekniske håndballferdigheter, men alt i alt viser jentene en glede over å spille håndball og er en godt sammensveiset gjeng Jenter 12 år-2 I sesongen 2014/15 har J12 hatt 18 aktive jenter på laget. 2 stk har meldt frafall på ny året. Hittil har vi spilt 11 kamper, hvorav vi står med 4 seire, 6 tap og 1 uavgjort. Har fremdeles 3 seriekamper uspilt. Vi har foreløpig ikke vært på noen cuper. Det blir Steinkjercup i april. Har hatt to treningsøkter i hall pr uke gjennom vinteren. Noe frafall på en del treninger, men det skyldes at mange er opptatt med andre aktiviteter i tillegg til handball. Det har ikke vært noen problemer i løpet av sesongen. Stemningen har vært god, både i spillergruppa og foreldregruppa. Teamet rundt jentene har bestått av to trenere, Ragnhild lund og Lillian Eilertsen, og to oppdamer, May Helen Jegtvolden og Therese Aspås. I løpet av sesongen har alle jentene vist stor fremgang. Keeperne våre deltar på keepertrening i regi av kretsen.

30 03.05 Jenter 13 år Vi hadde 15 aktive spillere fra januar 2014, og med rullering på alle spillerne, fikk de spille like mange kamper i serien. Vi hadde 1 treningstime i Inderøyhallen, og 1½ time i hallen i Mosvik, etterfulgt av 1 time med basseng etterpå mars hadde vi treningshelg i Mosvik. Overnatting på Mosvik skole (gamle Kommunehus), med treningsøkter innendørs og utendørs, og leik/aktivitet/avslapping i bassenget. I tillegg kom Mari Rotmo (personlig trener på 3T i Trondheim), og underviste om tema trening og kosthold, samt hadde styrketrening med jentene etterpå. Vi deltok på Sparebank-cup siste helga i april, og avslutta sesongen innendørs med kamp mellom j12 og deres mødre. Etter det fortsatte vi med frivillige utetreninger hver fredag ut juni. Høstsesongen starta vi med utetreninger på fredager i august, og fikk etter hvert tildelt to timer i Inderøyhallen. Vi hadde 13 aktive spillere, hvorav ei var helt ny og avventet til etterjulssesongen med å betale lisens og bli med på kampene september deltok vi på Trønder-Energi-Cup i Trondheim, med overnatting på Thora Storm vgs. Ei veldig fin helg som markerte starten på sesongen! Gøy Etter høstferien ble fredagstreningene lagt til Mosvik, med 1 ½ time i hall, etterfulgt av 1 time basseng oktober arrangerte vi ny treningshelg i Mosvik, med overnatting på Nye Mosvik skole og treninger i hall, basseng og utendørs. Denne gang kom Ida Gran og hadde ei økt med løpstrening til jentene. Trenere i 2014 var Stian Røtvold, Tommy Mikkelsen Solberg og keepertrener Maiken Sundfær Østvand. Lagleder Tove Irene Nervik Jenter 14 år Fjorårets sesong endte med en 4.plass i serien, noe vi er veldig fornøyde med. Vi var på cup i Sandnessjøen sammen med G14, hadde en forrykende flott helg, spilte mange gode kamper og heiet på guttene. Vi avsluttet sesongen med å delta på Sparebankcup, der endte vi på en 2.plass i B-sluttspill. Høsten kom og vi startet med 10 utespillere og ingen keeper. I siste time meldte en av utespillerne seg til å stå i mål, så med dette var sesongen i gang. Vi har denne vinteren slitt med skader, en av spillerne har vært ute fra start av og senere har det vært noen mindre skader som har gjort at vi på de siste kampene har lånt spillere fra J13, det har vært meget flott. Vi trener to ganger per uke, mandag og onsdag. Vi har en time i hallen og kjører 20 min oppvarming i forkant, enten løpetur ute eller lett styrke og bevegelighet inne. Trener: Petter Hustad Lagledere: Sigrid Vatn Wensbakk og Oddbjørg Vatn Slapgaard

31 03.07 Gutter 16 år Inderøy gutter 16 har i sesongen 2014/15 13 aktive spillere (11 født i 99 og 2 født i 98). Guttene trener hver mandag og torsdag. Ved inngangen til sesongen var trenerspørsmålet avgjørende for om vi greide å stille g 16 lag. Dette løste seg heldigvis på en god måte. De fleste av guttene på laget har spilt håndball siden g 11/g 12. Det er en stabil gjeng som trives godt sammen, og hvor det jevnt over er godt oppmøte på treningene. Trenere i inneværende sesong er: Magnus Granlund, Eline Kvåle Sakshaug og Ståle Gausen. Guttene spiller i pulje nordover, noe som medfører reiseavstand helt til Sandnessjøen. Vi fikk lagt bortekamper til Brønnøysund og Sandnessjøen til en helg i desember. Dette ble en fin sosial tur, med overnatting på hotell i Brønnøysund. Resultatmessig ligger laget i nedre halvdel av tabellen. Til tross for dette registrere vi tap med små marginer mot de fleste av lagene i pulja. Laget skal delta på Sparebankcupen på Steinkjer i april. På vårsesongen i 2013/14 da som gutter 14 - deltok laget på cup i Sandnessjøen og på Sparebankcupen på Steinkjer. I sistnevnte ble det seier i B-finalen. Laget endte på en 2. plass i serien i sin pulje. Lagledere er Mette F. Brattgjerd og Lise Eriksen Jenter 16 år Ved oppstart var vi 16 spillere, herav 2 keepere. Pr i dag er vi 14 spillere, herav 1 keeper. Spillerne er både 98 - og 99-modeller. Petter Hustad hovedtrener, og Emma og Thea (studenter fra Sund) hjelpetrenere. Hilde Melhus lagleder. 2 treninger i uka, mandag og onsdag. Spiller i TrønderEnergi-serien J16 Jenter 16 10, hvor vi har vunnet en kamp, og tapt resten. Har 4 kamper igjen av serien (pr ) Skal delta i Sparbank1-cupen på Steinkjer. Hadde en sosial samling i desember, hvor vi var samlet i Røde Kors-huset for å se EM-kamp og kose oss sammen. Jentene fungere greit sammen og har det morsomt på trening. Sponsorer: TG Grus, Kverneland Bil, Verdalskalk og Franzefos Miljøkalk Damelaget Denne sesongen har vi damelag i 4.divisjon og det er et godt tilbud til damer i fra 17 år og opp til

32 Det fungerer veldig bra og innsatsen er god. Det er spillere i ulike aldre og alle har spilt håndball før. Vi har 15 spiller i fra alderen 39 år og til 17 år. Mange har vært med siden ball leik og opp til jenter 16, hatt en pause og har nå kommet tilbake. Mens noen spillere er direkte fra jenter 16 og syns det er supert på damelaget. De trener i Inderøy hallen to ganger i uka og det er godt oppmøte og full fart på treningene. Damelaget er i en veldig grei serie med ikke for lange avstander til bortekamper. Og det er en del kamper på uke dager og det er supert. Spiller for eksempel mot Frosta, Skogn, Stjørdal. Lengst unna er Tydal. Linda Heistad og Elisabeth Sakshaug er primus motorer på laget. De er engasjerte og positive og gjør en svært god innsats. De forbereder treningene og styrer laget på kamper. Unni Knudsen og Kristin Lyngstad lagledere. ØKONOMI Inntekter Håndballgruppa har i år hatt et overskudd i år på kr ,- og bankinnskudd pr er kr ,- Inntekter har noe økning sammenlignet med 2013, bla. Treningsavgifter og dugnadsinntekter. Omsetning på stevner og arrangementsinntekter har en nedgang sammenlignet med forrige år. Billettprisen ble i høst økt til kr 50,- stk. Likviditeten i gruppa er solid og egenkapitalen er bra siden årsmøtet i 2010 besluttet å øke treningsavgiften og dertil trenerhonorar. Overskuddet for 2014 er det beste årsresultatet på flere år og styret mener å ha god kontroll på både inntekter og kostnader. Det er i regnskapet avsatt for både påløpte inntekter og kostnader. Treningsavgiften - innbetales for hver sesong- høst/vår og er ikke endret det siste året. Balleik: 400,- kr, 10: 500,- kr, 11: 600,- kr, 12-1: 1100,- kr, 14: 1100,- kr, 16: 1100,- kr, Dame: 1400,- kr. Vi har også i år hatt konsulenthjelp til å innhente treningsavgift. Dette har ført til at vi nesten ikke har noe utestående. Denne ordningen foreslås videreført. Inderøy Håndball har inngått en sponsoravtale med Grong Sparebank på totalt kr som kreves inn i to rater à Sponsoratet blir utbetalt for sesongen 2014/2015 og 2015/ Utgifter Trenerhonoraret er som tidligere på 2000,- per halvår for en trening i hallen, og 4000,- per halvår for 2 treninger i hallen Vi ser at det kan være utfordrende å få tak i trenere. Derfor bør det satses på tiltak som stimulerer tilgangen på trenere. Trenerhonorar utbetales x 2 - starten av jan og mai. Beløpet fordeles til de trenere som er på laget. Vanligvis er det 2 som deler på ansvaret. Trenerkontraktene deles ut av oppmann/ ligger på hjemmesiden. Trenere og lagleder fyller ut og skriver under kontrakten. Den returneres kasserer etter hver sesong. Hvis kontrakten ikke blir oppfylt, må årsakene vurderes. Hvis f. eks årsaken er at en trener har kamper for eget lag, er det gyldig grunn til at de ikke har møtt.

33 Kasserer sammen med styret, må evt ta oppgaven med å vurdere konsekvenser og oppfølging av ikke oppfylt kontrakt. En stor utgiftspost er husleie, den ligger på ca kr ,-, og det er en stor fordel av vi er mange spillere å dele på kostnaden. Dommerutgifter har positiv utvikling sammenlignet med Noe av økningen skyldes noe nedgang i aktiviteter. Vi har vært nøktern med innkjøp av utstyr de siste 3 år, dette har ført til en sunn økonomi. Det er i løpet av året brukt noe mer til utstyr sammenlignet med forrige år. Vi har i løpet av året fått noen bøter fra kretsen på manglende lisensinnbetalinger fra spillere. Vi gjør derfor oppmerksom på at alle spillere må betale lisens fom det året de fyller 13 år. Dette er i utgangspunktet spillernes/foresattes ansvar, men det er viktig at lagledere/trenere opplyser om denne ordningen. Per i dag er det 9 lag og ca 120 spillere Handlingsplan Slik som økonomi og likviditet er akkurat nå ser styret ikke behov for å øke treningsavgiften. En målsetting må være at alle lag gjennomfører en dugnad i løpet av året, minimum kr 5.000,pr lag. Vi har hatt flere dugnader og det er bokført kr (brutto) for Det er en fin økning sammenlignet med 2013 og vi håper at alle er motiverte og bidrar med slike aktiviteter framover. F.eks. er det muligheter for ytterligere økte inntekter i forbindelse med Vømmøl og Trønderrock i Vi må fortsatte å stimulere til økt publikumstilstrømning på kamper. Dette gir penger i kassa og motiverte spillere. Fortsette i størst mulig grad å unngå å gjøre endringer i kampoppsett, for å hindre omberammelsesgebyr. Det må også settes inn videre tiltak for å utdanne egne dommere så vi slipper store uforutsigbare bøter. Som tidligere nevnt er likviditeten i laget god. For å opprettholde sunn økonomi og utvikling av laget bør man framover fortsette med spillerutvikling og aktiviteter på inntektssiden. Vi kan f. eks satse på utvikling av keepere, og trenere ved å innhente ekstern hjelp. Dette er forslag på noe, og årsmøte kan diskutere videre satsingsområder. Vi må jobbe videre for å beholde de gode trenerne vi allerede har, utvikle spillere og øke rekrutteringen. Vi oppfordrer de enkelte lag å arrangere håndballkvelder i hallen. Dette gir oss frihet til å ha aktiviteter på tvers av lagene. Vi kan evt. leie inn ekstern hjelp og ha treningskamper. Dette kan være en kilde til inspirasjon godt samarbeid. Vi har også lagt inn ønske om klubbdager hvor flere Inderøylag lag spiller bortekamper i samme hall. Det å kjøre buss sammen, og å heie på hverandre på bortekamper kan øke klubbtilhørighet- og selvfølgelig er det økonomisk gunstig. Vi må følge opp den gode trenden som har vært - med godt samarbeid. Kasserer: Jan H Johansen

34 Ski-skiskyttergruppa Årsmelding for sesongen 2013/2014. Styret har bestått av: Anstein Lyngstad leder Frid Bogen, styremedlem Astrid Moen, kasserer Eva Hedegart, sekretær Erlend Skutberg, styremedlem/anlegg Tore Jørstad, styremedlem, sponsorer/sportslig leder Bjørn Ivar Wågan, styremedlem, rekruttering Møter/representasjon Siden årsmøtet i 2013 er det avholdt åtte styremøter, og styret har løpende behandlet planer og aktiviteter for sesongen. Vi har vært representert på årsmøtet og styremøtene i hovedlaget. Vi har og deltatt på skikretsen og skiskytterkretsens årsmøter og andre møter i 2013/2014. Flere i laget har dessuten vært engasjert av kretsene i både tillitsverv og arbeidsutvalg i flere sammenhenger. Tor Bach er kretsleder i Nord- Trøndelag skikrets. Siv Jørgensen har vært og er leder for langrennskomiteen i Nord- Trøndelag skikrets. Kirsti Stubbe har vært styremedlem i NordTrøndelag skiskytterkrets. Sidsel Trønsdal er nettopp valgt inn i styret i Nord- Trøndelag skiskytterkrets. Inderøy IL har dermed fortsatt meget godt representert i kretssammenheng i ski og skiskyting. Trenere / oppmenn Gruppe Trenere Oppmenn

35 Langrenn 6-10 Langrenn år Langrenn 15- sen. Skiskyting Skiskyting junior Arne Rannem, Røvik, Trond Ottersland, Camilla Iversen Knut Gjølga, Per Grande, Grete Elnan, Kristin Gausen Trond Austad, Gisle Løseth Anne Karin Øksnes Anne Karin Øksnes Anne K. Øksnes (15-16) Grethe Grande (jr) Siv Jørgensen (sr) Øyvind Austad, Stein Markhus, Jens Per Morten Kvam Herstad, Rune Hedegart Kjetil Stubbe Kjetil Stubbe Aktivitet: Generelt: Etter en fantastisk god og effektiv dugnad sto Inderøy skipark med Petter Northug stadion klar til sesongstart. Dessverre ble det en dårlig snøvinter i hele Trøndelag. I november var det noen dager med snø, men ellers var det en snøfattig vinter og det var ikke før i slutten av mars at vi fikk 3 uker med bra snøforhold. Disse ukene ble brukt godt. Vi gjennomførte skikarusell, inderøymesterskap, kretsrenn skiskyting, og en storslått åpning. Ellers ble det mange på Steinkjer skistadion, i helgene ble Frolfjellet og Henningvola flittig brukt. Snømangel er en utfordring for for rekrutteringa vår, men gruppene fra 11 og eldre hadde gode for hold på Steinkjer. Den yngste gruppa løste utfordringen på en god måte med å tenke alternativt og bl.a. ha skitreninger på skøyter. Det ble mye barmarkstrening spesielt for skiskytterne. Det er fortsatt lagt vekt på god samkjøring og kommunikasjon mellom ski- og skiskyting, slik at utøverne kan delta aktivt i begge idrettene, og at vi har et felles sosialt miljø. LANGRENN Det jobbes godt i gruppa, Forrige sesong hadde vi svakere rekruttering enn tidligere, dette ble bedre i år. Takket være meget flinke trenere og god stemning blant utøverne. Det startet en del nye i den yngste og de fleste fortsatte. Deltagelsen på konkurranser er styrket igjen. Trening Inderøy er heldig som har mange dyktige trenere som stiller opp. Trenerne har gjort en fantastisk innsats år, skileik Denne gruppa har hatt treninger en gang i uka fra høsteferien og ut mars. Barmarkstreningene har vært i Prestlia, mens skileiken har vært på skistadion. Vi har hatt flere treninger på skøyter på Granavatnet, Skålpundtjønna og ved Sandvollan skole, og vi har hatt innetrening på Malihaugen da det var for kaldt på isen. Noen få treninger ble lagt til Steinkjer pga snøforhold. Deltagelsen på treninga har variert fra 7-8 opp til 30. Jevnt over var det ca 15 på treningene. Det er gjort en kjempeinnsats av trenerne som har klart å holde oppe aktiviteten til tross for lite snø. Trenere i år har vært Trond Ottersland og Arne Rannem.

36 Det ble gjennomført informasjonsmøte for nye foreldre/utøvere samme kveld som vi startet opp trening for den yngste gruppa etter høstferien. Det ble også sendt informasjon til skolene. Det er behov for å forbedre informasjonen utover i sesongen dersom vi skal lykkes med å få med flere. Skigruppas Facebook-gruppe ble brukt til informasjon om treninger. Det fungerte bra. Trening år Det har vært over 30 unger innom i løpet av sesongen. Stort sett har det vært mellom 15 og 20 stk. på trening. En glad og treningsvillig gjeng. 14åringene valgte å trene med 15seniorgruppa denne sesongen og dette er litt av årsaken til at det er en liten nedgang i antall barn på treningene. Gruppa fikk til en flott samling på Røra i høst. Her ble det sykkeltur over Flaget, rulleskitrening, styrketrening med Maren Grande som trener og ballspillturnering. Foreldrene laget mat på dugnad og det aller meste av maten ble sponset av lokale bedrifter. Dette var et lavterskeltilbud som ble et svært trivelig og sosialt arrangement. Vi fikk gode tilbakemeldinger fra både barn og foreldre etter samlinga. Vi startet med lørdagstreninger i august og etter høstferien var det 3 treninger i uka. Etter høstferien startet vi med trening tirsdag, torsdag og lørdag. Lørdagstreningene gikk ut da skisesongen startet. På høsten hadde vi styrketrening på Brubakka torsdager, trening i Prestlia tirsdager og på lørdagene var vi på rulleski eller på Frolfjellet da snøen kom. I november var vi i Vålådalen på skisamling. Her var det godt føre og fine forhold. Vi fikk servert super mat som dekket alle behov. Treningsutbyttet ble bra selv om vi hadde håpet på litt lengre løyper. I desember og januar ble det en del turer til Steinkjer skistadion. De fleste møtte der også. Det var svært lite snø på Inderøy denne sesongen noe som medførte til mye kjøring og stor slitasje på sjåfører. Vi avsluttet sesongen i mars med bading på Dampsaga og pizza på Orion etterpå. Etter avslutninga kom snøen og vi fikk gjennomført 2 karusellrenn. Trenere: Knut Gjølga, Grete Elnan og Per Grande, i tillegg har Kristin Gausen hatt noen teknikkøkter og Maren Gjølga hadde 2 treninger som et ledd i undervisningsopplegget på idrettslinja. Trening 14 år senior. Denne sesongen har det totalt vært 21 løpere som har vært innom våre treninger stk åringer (2 stk 14-åringer inngår her). 6 stk juniorer. Seniorer har deltatt sporadisk. (Artig at tidligere løpere finner veien til våre treninger) Snittet fordelt på alle treninger har vært ca 10 løpere.

37 Fellestreningene startet opp i juni på tirsdager og lørdager. Tirsdagene har vi vært på Brubakka hvor vi har gjennomført styrke / stabliserings treninger. ( Lørdagene har vi variert mellom løping og rulleski. Etter høstferien startet vi med fellestreninger på tirsdager, torsdager og lørdager. Lørdagstreningene pågikk frem til skisesongen startet. En snøfattig vinter førte til at det ble en del kjøring etter snøen. Treningene med ski foregikk i all hovedsak på Steinkjer Skistadion og Vulusjøen. 2 fellestreninger ble gjennomført på Petter Northug Stadion, så neste sesong håper vi at vi får mye snø på vår nye hjemmearena. Samling i Vålådalen ble gjennomført i november. Trenere har vært Gisle Løseth og Trond Austad Trivelig, artig og motiverte ungdommer som ser ut til å ha det fint i lag. Konkurranser, langrenn I løpet av sesongen 11/12 har i alt ca 30 barn og unge deltatt på renn utenfor kommunen. I tillegg har en del seniorer deltatt på stafetter og i turrenn. Det har vært noe mindre deltagelse i år en de siste årene men bedre enn i fjor. Resultatene varierer, men juniorene har bra framgang. KM resultater (fra 13 år) Navn Vilde Austad J 14 KM klassisk Lierne (flyttet til Steinkjer) 1 Håkon Grande G15 5 Sigrid Lyngstad Skjerve J 15 5 KM pursuit Henning 1 10 Anna Sofie Øksnes Jørstad J 14 4 Martin Grande G 13 6 Kretsmesterskap stafett Snåsa (flyttet til Grong) J år: 2 plass: Anna Sofie Øksnes Jørstad, Sigrid Ferstad og Signe Kjesbu Ottersland G år: 9. plass: Martin Grande, Trond Wågan og Einar Hedegart J år: 2.plass: Vilde Austad, Inga kjesbu Ottersland og Sigrid Lyngstad Skjerve G15-16 år: 7.plass: Håkon Grande, Nicolai Følstad Austad Eiliv Lyngstad Midt -Norsk mesterskap for åringer Beitstad (flyttet til Steinkjer)

38 Navn Signe Kjesbu Ottersland Klassi sk 9 Fri 10 Martin Grande G Einar Hedegart G Trond Wågan - 33 Vilde Austad - 2 Anna Sofie Øksnes Jørstad J Inga Kjesbu Ottersland - 20 Nicolai Følstad Austad Ove Herstad G 16 Resultater Junior og senior Det er bare tatt med de beste resultatene Junior Jonas Austad Lygna klassisk Sprint skøyting 10km Lygna 3 1.4km Lygna 4 NC sprint 1.2km Sjusjøen 15 NC skøyting 10km Sjusjøen 4 NC klassisk Nordisk klassisk 10km Nordisk sprint 1.4km NC Vind klassisk 10km 10km Sjusjøen 2 Rovaniemi 3 Rovaniemi 27 Vind 2

39 NC Vind skøyting NM skøyting 15km Vind 10km Mo i Rana NM stafett 5km KM skibytte km Mo i Rana Henningvol a NC skøyting 15km Gålå 2 NC skibytte Flyktninge rennet 18km 10km Gålå 4 Åre XCO 13km Lierne 9 Åre Sammenlagt i NC nr 3 Ola Brosveet Rannem Jr NM Mo i Rana nr 51 i 10 km fri og nr 88 i 15 km klassisk Tølløv Trønsdal Lyngstad 9. plass sprint fristil NC 1 Natrudstilen (nr. 3 i prolog) 19. plass 10km klassisk NC 3 Sjusjøen 12. plass sprint klassisk NM jr. Gjøvik 20. plass 10km klassisk NC 5 Gjøvik 28. plass 15km klassisk NM jr. Mo i Rana 24. plass 10km fristil NM jr. Mo i Rana 30. plass 10km pursuit NC-avslutning Gålå Sammenlagt i cupen nr. 23 Maren Grande Norgescup Sjusjøen: 28 sprint. De andre løpene ble hun ca nr 40. Norgescup Vang: klassisk 33 Fri 22 NM junior Mo. Klassisk: 23 Fristil: 22 Gålå: Klassisk: 25 Sammenlagt nr 32 i cupen Kretsmester i Duatlon. Senior 1 1 (5)

40 Julie Gausen Resultater sesongen 2013/2014, Julie Gausen FIS-renn, GÅLÅ: Sprint S: nr.25 10km C: nr. 19 NM-Lillehammer: 10km C, nr. 25 Sprint S, nr. 38 Duathlon, nr. 20 Stafett, nr. 9 Scan-cup/NC, Meråker: 10km S, nr. 50 Sprint C, nr. 42 U23-NM, Vind: Sprint C, nr km C, nr. 21 Anniken Jørgensen Åpningsrennet Beitostølen: - 10 km klassisk: 51. plass - 10 km skate:32. plass - sprint skate: 38. Plass - Skandinavisk cup Skellefteå: - sprint skate: 59. plass - 10 km klassisk: 81. plass - 10 km skate: 49. Plass NM del 1 Lillehammer: - Sprint skate: 33. Plass - 10 km klassisk: 42. Plass - 30 km skiathlon 34. Plass Norges/Skandinavisk Cup Meråker: - 10 km skate: NC: 17. SCAN: 36. Plass - sprint klassisk: NC: 22. SCAN: 47. Plass - 20 km klassisk fellesstart: NC: 17. SCAN: 43. Plass U23 NM Vind: - Sprint klassisk: 17. Plass (kvinner senior) - 10 km klassisk: 20. Plass (kvinner senior) - 15 km skate: 20. Plass (kvinner senior) NM del 2:

41 - 30 km skate fellesstart: 21. Plass Flyktningerennet: - 44 km klassisk fellesstart: 7. Plass SKISKYTING Mange av lagets løpere har deltatt aktivt innen skiskyting. Det er positivt at løperne deltar aktivt i både ski og skiskyting. Men det kan være krevende å rekke særlig mange langrennskonkurranser dersom man skal ha med seg både KM og Trøndercup m.v. i skiskyting. I vinter har det ikke deltatt så mange skiskyttere i langrennskonkurranser. Det har også vært noe nedgang i antall aktive skiskyttere i skiskytterkonkurranser og på trening har vært aktive. Trening. Det har vært aktive utøvere denne sesongen. Det ble barmarkstrening det meste av sesongen. En del treninger ble lagt til Steinkjer skistadion for å få snø. Oppmøte på treningene har vært bra og stabilt. Det ser ut som om utøverne trives på trening og at opplegget er bra. Til årets sesong kom det 3 nye utøvere. Det er for lite og det er behov for styrke rekrutteringa. Tiltak her kan være bedre info ut i skolene, åpen dag i forbindelse med åpning av nyanlegget og evt. lavere aldersgrense for å starte på skiskytterskolen. At utøvere fra ski kan komme og prøve i løpet av sesongen kan også være et tiltak. Treningen sesongen 2013/14 har vært inndelt i følgende grupper. Kjetil Stubbe har hatt skiskytterskolen for nybegynnere. Klasse nybegynner og 11/12: Der har Rune Hedegart hatt hovedansvaret. For Klasse 13/15 har de ansvarlige vært Øyvind Austad og Jens Herstad. Jørgen Stubbe og Anders Trønsdal Lyngstad har også hatt noen treninger. Barmarkstrening har foregått på onsdag og søndag. I konkurransesesongen har treningen foregått på onsdagskvelder. I tillegg har klasse 13 år og eldre trent hver tirsdag. En løsning som har fungert rimelig bra, ikke minst i forhold til skitrening. Oppmøtet på trening er jevnt over bra og flere aktive har hatt god framgang i løpet av sesongen. Denne sesongen deltok flere utøvere fra Inderøy kveldsrenn på Steinkjer, Stiklestad og Frol, samt på vårt eget kveldsrenn. Hvis antallet aktive stiger igjen blir det viktig at klubben er aktiv i arbeidet med å rekruttere flere foreldre inn i trenergruppa, og sørge for kursing av de som er interesserte. Konkurranser, skiskyting Det har vært noe mindre deltagelse i konkurranser i vinter enn de siste årene. Innsatsen har vært meget god, men skyteresultatene varierer mye for de yngre utøverne. Overgangen til å skyte uten anleggsbukk/støtte er krevende for mange av utøverne.

42 KM-Frol Nicolai F Austad, G 15 Ove Herstad, G 16 Anna Sofie Jørstad, J 14 Sprint Normal 1 10 KM-stafett Meråker år Einar Hedegart, Nicolai F Austad og Ove Herstad ble nr6 Midt Norsk Meråker Sprint Einar Hedegart, G 13 Aslak T Lyngstad, G Ådne Herstad, G Tore Markhus, G Nicolai F Austad, G Sivert Ericsson, G Ove Herstad, G Petter Markhus, G Hovedlandsrenn Orkdal Nicolai F Austad, G 15 Rasmus Kvam, G 15 Ove Herstad, G 16 Sprint Plassering sammenlagt Trøndercup Plass Anna Sofie Jørstad, J 14 Einar Hedegart, G 13 Tore Markhus, G 13 Nicolai F Austad, G 15 Rasmus Kvam, G 15 Sivert Ericsson, G 15 Ove Herstad, G 16 Petter Markhus, G 16 Junior Normal Normal

43 Sammenlagtplasseringer samt de beste plasseringer i Norgescuper og jr NM er tatt med. Juniorer Anders Trønsdal Lyngstad: Resultater: 2.plass Jr.NM fellesstart, Brummundal 3.plass Jr.NM normal, Os 13.Plass Jr.NM sprint Os 6.plass supersprint NC5, Myrkdalen 7.plass fellesstart NC 6, Voss 10.plass sprint NC1 Lygna 10.plass sprint NC2 Natrudstilen NC sammenlagt nr 9 Jørgen Stubbe Beste plassering nr 10 NC 5, Myrkdalen NC sammenlagt nr 43 Yngre løpere Det er også oppnådd svært gode resultater av løpere under 13 år.

44 LOKAL AKTIVITET Renn Skikarusellen ble gjennomført av ca.150 deltagere i alt. Inderøymesterskap i langrenn var en del av karusellen. I tillegg ble det arrangert et kretsrenn som kveldsprint i skiskyting med 90 deltagere (som samtidig var Inderøymesterskap i skiskyting). Under åpningen ble det arrangert en supersprint i langrenn med 90 deltagere. Premieutdelinga skjedde i april på Malihaugen samfunnshus. Det ble også delt ut premier for Inderøymesterskapet i hhv. langrenn og skiskyting. Komite for skikarusell var Kristin Lyngstad, Mona Ferstad og Sivert Rannem. Rennleder for kretsrennet i skiskyting var Kjetil Stubbe. Samlinger 50 stykker deltok på en vellykka snøsamling i Vålådalen i november. Åpning Gruppa arrangerte en flott åpning av anlegget den 1. april med Petter Northug, sodd, blautkak hornmusikk, supersprint med Petter og 90 utfordrere og frammøte. Arrangementet fikk stor oppmerksomhet og medieomtale. Inderøy slakteri spanderte sodd på alle og Inderøy kommune spanderte blautkaka. Dugnader. Det har også vært stor dugnadsinnsats med rydding, anlegg og bygging på Inderøy skipark. I tillegg har gruppa gjennomført varetelling på Prix. Løypemaskinkjøring Jens Herstad har stått for løypekjøringa. Meget bra innsats. Sponsorer og støtte Skigruppa mottar støtte fra en rekke lokale bedrifter. Spesielt nevnes bidragene fra: Anton Letnes AS, Faanes og Gjølga, Sparebank 1 Midt- Norge, NTE, Mx-sport, Vangs mek. Verksted AS, PR Lunkan transport, Inderøy slakteri og Farbu og Gausen AS. Vi takker sponsorene som gir et meget verdifullt bidrag til drifta av gruppa. Sparebank 1 MN ga til gruppa som jubileumsgave i 2013, øremerket til speakerhuset på nystadion. I tillegg har Sparebank 1 Midt- Norge bidratt med ytterligere kr i 2014 Gruppa har mottatt støtte fra Gjensidigestiftelsen kr , Inderøy sanitet kr og Trønderfrukt kr Inderøy kommune ga i støtte til prosjektet som tilskudd. I tillegg kommer garantier og forskuttering av tippemidler. Det er søkt om en betydelig sum tippemidler. I skrivende stund ser det ut til at staten ikke har bevilget nok midler til ordningen med momsrefusjon for idretten. Dette vil kunne skape utfordringer. Laget er i god dialog med kommunen om saken. Det er vedlagt en oversikt over bidragsytere til anlegget/dugnaden.

45 Nyanlegget Inderøy skipark og Petter Northug stadion er nesten ferdig utbygd. Det gjenstår noe bl.a. asfaltering. Det er bygd speakerhus, nytt skiskytteranlegg med 30 skiver, garasje for tråkkemaskin, nye traseer, parkeringsplass og og rulleskitrase og skileikanlegg. Eksisterende trasèer ved Gran skal fortsatt brukes. I sum er det nå 8,3 km lysløype. Malihaugen vil bli benyttet som klubbhus og som lokale for servering og premieutdeling ved store arrangement. Det er inngått intensjonsavtale om dette med Vuddu grendelag. Det skal bygges dusjer på Malihaugen. Hele prosessen med anleggsarbeid og planlegging har gått meget bra spesielt takket være anleggskomiteen: Stein Markhus, Bjarne Martin Lyngstad og Anders Fossum. Dessuten har vi hatt svært positive grunneiere og god hjelp fra kommunen. Entreprenør Anton Letnes AS har hatt meget god framdrift og har gjort en kjempeinnsats. Mange har stilt opp og gjort en stor dugnadsinnsats og bidratt på ulike måter. Dette gjelder både enkeltpersoner og ulike firma. Det har vært god oppslutning om dugnadene og god framdrift. Arbeidet er gjennomført innenfor tids- og kostnadsrammene som ble satt for prosjektet. Gruppa arrangerte et eget informasjonsmøte om anlegget i januar som samtidig var et diskusjonsmøte om navnet på stadion. Styret for ski- og skiskyttergruppa og hovedstyret fattet deretter vedtak om navnet. Økonomi. Drifta av skigruppa har gått med et underskudd på ca i Det må tas grep for å få drifta i balanse framover.

46 Vedlegg Bidragsytere til Inderøy skipark Anton Letnes AS Faanes og Gjølga AS Lyngstad hønseri Frøseth/Emit Følstad sag og høvleri Anton Jensen transport as Farbu og Gausen AS Linka AS Bakco Madsen elektro AS Kjøleteknikk Gjensidigestiftelsen Trønderfrukt Inderøy kommune Sparebank 1 MidtNorge Inderøy sanitet Byggmakker Inntre AS Allskog SA Status fra Inderøy IL alpingruppa. Sekretæren i styret har meldt frafall i engasjementet. Styret bestemte i fellesskap at vi tar ett år til. Når det gjelder Alpingruppa så har vi ingen medlemmer. Jobber med å få til mer aktivitet og det første er å få til snøproduksjonsanelgg samt opparbeidelse av bakken. Vi har sendt inn søknad om idrettsfunkjsonelle godkjenning mv. til inderøy kommune. Vi har ikke hatt årsmøte, og derav heller ingen årsbereting. mhv Jorunn By

47 Årsberetning inderøy sykkel 2014 I 2014 har styret bestått av. Leder. Nestleder. Kasserer. Styre.med. Styremed. Styremed. Styremed. Tore Sundfær Kenneth Solberg Jon Bjarne Madsen Monica Woll Odd Anders Haugum Camilla Iversen Dag Raavand Styret har hatt 6 styremøter. Gruppa hadde i registrerte Lisenser.. Vi har 1 arr og det er Tour of Inderøy. Dette gikk av stabelen 31 Mai med totalt 170 startende. ca 155 i langløype med tid og ca 15 i Kort løype uten tid. Dette er en Nedgang på ca 30 fra Arr gikk knirkefritt og uten nevneverdige uhell og skader. Vi hadde god hjelp av Inderøy Motorklubb som stilte som vakter, samt av Ole Morten Frøseth som tar seg av det tekniske. I 2014 arr vi 6 sykkel treff, 4 på kveld og 2 på dagtid. Variabelt oppmøte, men tilbudet ble godt mottatt av de ulike som møte. Beste oppmøte var på Søndager på dagtid. HANDLINGSPLAN Arrangere Tour of Inderøy 30 Mai. Mål 250 Deltagere totalt på både trim og tur. 2. Arrangere 6 sykkel treff. 3 på vår og 3 på høst. Dette blir uhøytidelig sykkel kaffe treff. Alle får sykle så langt og hardt som de vil, Treffsted publiseres før vær gang. 3. Testsykkling av Tour of Inderøy Løypa for de som har lyst. 24 Mai kl Bruke aktivt Frivillig Inderøy som samarbeidsorgan. Info, markedsføring ol

48 5. Samarbeide med andre aktuelle organisasjoner/private som genererer økt interesse for sykkel sporten. 6. Gjennomføre 1-2 lavterskel tilbud for alle i løpet av sesongen. Dette i samarbeide med andre Sykkel Klubber i nær området. 7. Samarbeide om D Inderøy Dobbel med arrangør av turrennet SandvollanKjerknesvågen. ÅRSMELDING INDERØY IL STAAL 2014 Styret har bestått av: Leder: Svein Arne Sundfær Kasserer: Per J. Overvik Styremedlem: Hege H. Krokstad Aktiviteter Minifotball Knøttefotball Allidrett idrettskole Turn Mini fotball I år var det 16 gutter som ble med på mini fotballen. Staal stilte med to lag i Inderøy serien, Staal Ac og Staal Fc. Trenere var Ivan Telatin og Are Paulsen. Staal Idrettslag har som en tradisjon ansvaret med å organisere Inderøy serien. Mini fotballen hadde treninger igjennom hele vinteren og erfaringer med dette er positivt. Mini deltok på cup på Røra, Inderøy cupen og en cup på Steinkjer. Mini jenter ble en stor gruppe i år, hele 19 jenter deltok. Mini jenter hadde fast treninger og deltok i miniserie i høstsesongen.

49 Det har vært et fantastisk oppmøte på treningene. Trenere var Olav Staberg og Vegard Denstali Knøtt fotball Årets knøttesesong ble et rekord år. Styret registerte rundt 45 unger i 3 alders trinn på treninger før og etter sommerferien. Styret i Staal idrettslag må skaffe flere trenere. Trenere var Kristian Stenstad, Ole Gunnar Skogset, Merete Røvik, Per Overvik og Brage Sundet. Fotballbanen på Sund fhs fast treningsted. Stor takk til aktive fotballspillere og fantastisk innsats og engasjement fra trenerne. Knøttene stilte 5 lag på Røra cupen, samt knøttene deltok på Inderøy cupen og en vennskapcup på Stonesøra. Felles for fotballen 2 nye mål 3x2m 7er Staal idrettslag søkte på Umbromidler igjennom Inderøy Idrettslag og fikk alt vi søkte på. Årsmelding allidrett Det er gjennomført idrettsskole for klasse. Først fra januar til Påske og deretter ny oppstart etter høstferien og fram til jul. Det var til sammen 40 deltakere før påske. Avslutning med turnering, underholdning med dramaelever fra Inderøy VGS og fest i kantina på kulturhuset. God stemning. På høsten har det vært noe lavere deltakelse med inntil 25 barn i aktivitet. Dette har sammenheng med at hele 3. klasse deltar på fotball på Sund disse dagene, og at en del barn deltar på turn som eneste aktivitet. Av et stort 1. klasse kull er det forholdsvis lav oppslutning. Hoppetau i julegave fra Staal. Per J. Overvik Årsmelding for turn 2014 Staal IL I Januar 2014 startet vi opp et tilbud med turn for 1. og 2. klassinger. det var ialt 23 barn med i vårhalvåret og Kristin Bjørke var trener, mens Hege Helèn Krokstad var hjelpetrener/administrator. For høsthalvåret har Konrad Selbo vært trener da Kristin er i permisjon. Ellers har vi hatt en uvurdelig hjelp av foreldre som har bistått. I høst har det vært 19 barn som har deltatt,og vi fortsatte med de samme barna fra vårhalvåret. Vi la vekt på forskjellige aktiviteter og varierte øvelser, som vi gjentok i hinderløype/sirkeltrening. Vi har tatt i bruk matter,trampet,»tjukkas», benker, balansebom, bukk, kasse, klatretau mm. Dette har vi fortsatt med i høsthalvåret, med noen variasjoner. Målet er å lære barna sin egen kropp å kjenne, øve inn basisøvelser som vi kan bygge videre på. Viktig også at alle som er med føler mestring i det de gjør og samtidig føler de får nye utfordringer. I og med at vi har hatt de samme barna kan man se en enorm utvikling på alle sammen. Hege Helèn Krokstad Staal IL

50 Annet Staalbua: Fotballgruppen leier Staalbua av Staal idrettslag gratis mot at de står for vedlikehold og tilsyn av Staalbua. Regnskap Under årsmøtet vil kassere orienterte om hva Staal idrettslag har av inntekter og utgifter. Inderøy IL godkjenner budsjettet på sitt årsmøte. Kommentarer til regnskapet blir ført inn protokollen for årsmøtet Valg Det skal velges nytt styre. Leder : Kasserer : Styremedlem : Stryremedlem: Evt Kontingent. Årsmøte vedtar følgende: Turn kr 300,- for en sesong Allidrett kr 300,- for en sesong Vintertrening fotball kr 150,Knøtt kr 150,- ( inkl 2 cuper) Mini kr 0 ( inkl 2 cuper) foreldre selger kaffe og kaker på dugnad for betaling av dommer og kjøp av utstyr. For Styret for Staal idrettslag Svein Arne Sundfær

51

52

53

54

55

56 ÅRSBERETNING NORDØY IL 2014 Styret i Nordøy Il har bestått av: Leder: Arnt Kristian Klepp Nestleder: Hilde Farbu Kasserer: Helge Holthe Sommeridrett: Andreas Ulstad Ski/vinteridrett: Kristin Gausen Fotball: Bjørn Endre Skjemstad Allidrett: Trine Bratli 1. Årsberetning Nordøy il har i 2014 gjennomført 4 styremøter i tillegg til flere uformelle møter for å få gjennomført den planlagte aktiviteten. Styret registrerer en økende interesse for alle aktiviteter i løpet av året. Av aktivitetene i 2014 gleder vi oss over friidrettskveldene med stort antall deltagere og mye idrettsglede. Med 37 barn som hoppet lengde, høyde, kastet ball og løp 60 meter, er det bra deltagelse med tanke på elevtall på ca 50. Nordøy il ønsker å ha god kommunikasjon med skole og barnehage. Det ble i løpet av høsten gjennomført et møte med rektor der vi snakket varmt om fysisk aktivitet for barna og ønsket å formidle at Nordøy kunne være behjelpelig med å skaffe manglende utstyr. God informasjon om aktivitetene er viktig. Vi bruker plakater på strategiske steder og benytter Facebook og skolens maillister for å nå fram med aktivitetstilbudet. Takk til skole og rektor som er med å videresender informasjon til alle foreldre i grenda. Økonomisk har 2014 vært et greit år. Vintersesongen var sparsommelig med snø og førte til mindre drivstoffkostnader en budsjettert. På inntektssiden må nevnes en meget suksessfull basar på bua som ga gode inntekter. En forespørsel fra Inderøy Kommune teknisk etat sørget for noen ekstra kroner til laget. Nordøy har satt ned en komite som skal utrede muligheten for kjøp av ny snøscooter for løypekjøring. Oppsparte midler i tillegg til noe dugnadsinnsats håper vi skal gi oss muligheten til en slik anskaffelse. Nordøy il vil i 2015 fortsette med de samme aktivitetene og håper så mange som mulig har anledning til å være med. Utfordringer som må løses kommende år vil være lysløypa og dens forfatning. Det er mange som benytter seg av skiløypene som blir oppkjørt når forholdene er gode nok. Takk til ansvarlige for scooterkjøring. Takk til alle som har vært med å stilt opp på dugnader og hjulpet til på aktiviteter i året som har vært. Styret 2. Aktiviteter

57 Granavasstafetten Også i år inviterte Vuddu IL til Granavasstafett, som de har gjort siden den første stafetten gikk av stabelen i Nordøy IL hadde, som vanlig, med flest lag og var med å sette preg på stafetten i nesten alle aldersgrupper. I den yngste klassen (mix 10år) stilte Nordøy med ett lag, i klassen gutter/mix stilte vi også med ett lag. Jentelag fikk vi dessverre ikke til å stille, da ingen forespurte hadde lyst til å delta. Både i herre- og dameklassen hadde Nordøy IL ett lag. Herrene løp inn til en sterk andreplass, mens damelaget tok hjem seieren også i år Basar arrangert på Bualoftet Lørdag arrangerte Nordøy IL basar på Bualoftet på Kjerknesvågen. I år var dette arrangementet et samarbeid mellom idrettslaget, Bua, saniteten og koret. Derfor ble det slik at vi kun hadde loddsalg, og ikke salg av kaffe og kaker. 300 premier ble samlet inn på forhånd, og det ble ordnet med 3000 lodd. Salget gikk over all forventning, og resultatet av basaren ble på 13320kr. Premiene som ble igjen, er lagret slik at de kan loddes ut neste basar. Gevinstene ble samlet inn fra folk og bedrifter på Inderøy. Sommeridrett Terrengløp: Nordøy IL arrangerte terrengløpskarusell med tre løp i Mai og Juni, hhv på Lyngstad skole, Høgberget og på kaia. Totalt 25 barn deltok. Friidrett: I September hadde vi to kvelder med friidrett. Det ble konkurrert i lengde, høyde, kast liten ball og 60m sprint. Godt oppmøte og god innsats av totalt 37 barn. Allidrett 2014 Nordøy arrangerte allidrett hver tirsdag i perioden 7. Jan - 8. April og 14. Okt - 2. Des. Vi har disponert gymsalen ved Lyngstad skole, i tillegg har vi benyttet bassenget ved Mosvik skole. Vi har også i år valgt å dele barna i to grupper, da det var få barn i gruppen 1-3 klasse. Gruppe 1: barnehagebarn, Klasse, ledsaget av foresatte, har disponert gymsalen fra Variert lek med bruk av tjukkas, ringer, ball, tau, dans. Gruppe 2: 3-7 klasse, har disponert gymsalen fra Her har 2 foresatte hatt ansvaret for aktivitetene, dette har gått på rundgang. Varierte aktiviteter, kanonball, elefantball, hinderløype, dans. Vårsesongen 2014 Startet 7. jan. Med aktiviteter i gymsalen. Gruppe 2 prøvde skøytene i ballbingen, i tillegg har begge gruppene hatt dans med Maren. Vi startet med basseng etter vinterferien. Hilde Farbu, Bjørn Endre Skjemstad og Camilla Iversen tok førstehjelpskurs og stilte som badevakter. Allidretten ble avsluttet 22.4 med servering. Høstsesongen 2014 Vi valgte også i høstsesongen å dele i to grupper. Startet 14.okt. med aktiviteter i gymsalen. Perioden 18. Nov- 2. Des. Benyttet vi i bassenget. Joar Herstad, Dag Kyrre Rostad og Elisabeth Fossum deltok på førstehjelpskurs, og stilte som badevakter.

58 Ca 40 barn har vært innom allidretten i løpet av 2014 Skikarusell Det ble i sesongen 13/14 gjennomført 2 karusellrenn i lysløypa på Lyngstad. Det var 16 barn som deltok på disse to rennene. På grunn av lite snø klarte vi ikke å arrangere 3 karusellrenn og heller ikke klubbmesterskap. Fotball Da jeg tok over som ansvarlig for fotballgruppen på Nordøy, var det første jeg gjorde å lodde stemningen blant de aktuelle spillerne. I første omgang ble dette et positivt svar fra minispillerne. På første treningsmøte ble også treneravsvaret løst. Trine Bakken tok jobben. Joar Herstad ble også «ansatt» som hjelpetrener utover i sesongen. Så det hele startet bra. Men så ramlet lysten på fotball bort hos spillerne, og det ble vanskelig å stille lag. Vi prøvde på dette noen kamper fram i sesongen, men til slutt maktet vi ikke mere trøbbel. Laget ble oppløst, og noen få spillere gikk over til Frigg for å få med seg de siste kampene i sesongen. Nordøy Minilag stilte ikke på noen cup p.g.a. for dårlig spillerinteresse. Knøttelaget gikk bra. En god del spillere stilte på trening, hvor Margaret G. Skjemstad hadde treneransvaret. Utover sesongen ble helsen (les: graviditeten) til Margaret slik at hun måtte gi seg som trener, og da tok Diyar Nierway over som trener. Nordøy Knøttelag stilte ikke på noen cup p.g.a. for dårlig spillerinteresse. Medlemstall Medlemstall pr år 6-12 år år år 26 år og eldre Totalt Kvinner Menn Totalt

59 Økonomi (resultatregnskap) Regnskapet (resultatrapport) er bruttoregnskap for hele idrettslaget. Regnskapstallene skal sees i forhold til budsjett. Balanse for Idrettslaget (hovedlaget) kommer også frem her. Budsjettet for 2013 for Idrettslaget (hovedlaget) kommer til slutt. Regnskapet(resultatrapport) omfatter hele virksomheten, dvs. de enkelte grupper/avdelinger i følgende rekkefølge; fotball, orientering, volleyball, friidrett, håndball, ski/skiskyting, alpin, sykkel, Staal, Frigg, Vuddu og Nordøy samt hele idrettslagets regnskap.

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017 Årsberetning 2016 GØIF Fotball 1 STYRET Styret har bestått av følgende medlemmer: Årsberetning Sportslig utvalg fotball 2017 Sportslig leder Baneansvarlig og materialforvalter: Dommeransvarlig: Trenerkoordinator

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2015 1 Styret Styret i fotballgruppa har i 2015 bestått av: Leder: Økonomiansvarlig: Matrialforvalter og brøyteansvarlig: Fair Play- og dommer ansvarlig:

Detaljer

Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball

Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball Agenda Styret Aldersbestemt utvalg Sportslig utvalg Sportsplanen Lag-evaluering Anlegg Kiosk/Dugnad Styret Sammensatt av: Leder aldersbestemt utvalg (Ann

Detaljer

SVERRESBORG FOTBALL Aktivitet i lagene 2011.

SVERRESBORG FOTBALL Aktivitet i lagene 2011. SVERRESBORG FOTBALL Aktivitet i lagene 2011. Informasjonen om aktivitet i lagene er basert på innspillene fra deltakere på trener/ spillermøte arrangert 14.februar, deltagerne på årsmøtet, samt innsendt

Detaljer

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Egge IL - G 2004 Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging Egge IL - G 2004. Bilde tatt sommeren 2004. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Til stede Trenere Stig Arthur

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2015

Årsberetning. GIL Fotball 2015 Årsberetning GIL Fotball 2015 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Marit Skolseg Styremedlem: Solveig Nyland (kioskansvarlig) Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2016

Årsberetning. GIL Fotball 2016 Årsberetning GIL Fotball 2016 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Siri Ann Mørk Hansen Styremedlem: Marit Rogstad Aadnøy Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

Velkommen til IL Skrim

Velkommen til IL Skrim Velkommen til IL Skrim Er du aktiv eller vanlig mosjonist? Eller vil du være med i støtteapparatet vårt? Uansett aktivitets og ambisjonsnivå er du velkommen i IL Skrim. Hos oss skal alle trives og finne

Detaljer

ÅRSMELDING -16. Innledning

ÅRSMELDING -16. Innledning ÅRSMELDING -16 Innledning Mye bra i året 2016, men også mye som bør bli bedre. Økt tilbud til de eldste ungdommene fra i høst, når Løkkebandylaget i stedet startet å spille i 3. divisjon Herrer. Vi startet

Detaljer

Ålen IL - Fotballgruppa. Årsmelding fotballgruppa 2012

Ålen IL - Fotballgruppa. Årsmelding fotballgruppa 2012 Ålen IL - Fotballgruppa Årsmelding fotballgruppa 2012 Innhold Styret har bestått av... 1 Møter... 1 Styrets Arbeid... 2 Investeringer... 2 Handlingsplanen... 2 Sportslig... 2 Ledere/trener og oppmenn...

Detaljer

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL Fotballstyret har i 2014 bestått av følgende medlemmer: - Odd Roar Husbyn, leder - Vegard Lufall, nestleder - Helge Aune, kasserer - Eirin Kvaal, sekretær - Odd

Detaljer

ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011

ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011 ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011 STYRET Styret har bestått av: * Johnny Hansen Leder og økonomi * Lars Magnus Vongraven Nestleder * Ann Bente Drøyvollsmo Styremedlem/materialforvalter * Bente Botnan Styremedlem/økonomi

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2016 1 Styret Det er gjennomført 8 styremøter i 2016. Styret i fotballgruppa har i 2016 bestått av: Leder: Sekretær/styremedlem: Økonomiansvarlig:

Detaljer

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 Håndballen i Hegra har også i år hatt en veldig god sesong, med mange aktive spillere, trenere, lagledere og ikke minst publikum. Det har vært mange fine

Detaljer

HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011

HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011 HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011 1. MEDLEMMER Vi har hatt ca 40 aktive medlemmer i 2011. Dette er noen færre enn i 2010. Vårt fokus har i 2011 vært på å gi de medlemmene vi har i klubben et best

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Sportsklubben Trygg/Lade ÅRSBERETNING Håndball avdelingen

Sportsklubben Trygg/Lade ÅRSBERETNING Håndball avdelingen Sportsklubben Trygg/Lade ÅRSBERETNING 2016 Håndball avdelingen 1 Håndball avdelinga ble etablert på årsmøte 2013. I de første driftsårene har fokus vært å skaffe en god oversikt over håndball aktiviteten

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL - Idrettsglede for alle - HANDLINGSPLAN 2015 Post adresse Postboks 6 3529 Røyse Besøksadresse Svendsrudmoen Stadion Trongmoen 45 3530 Røyse Foretaksregisteret NO 985 195 501 MVA

Detaljer

Årsberetning Nordreisa Idrettslag

Årsberetning Nordreisa Idrettslag Årsberetning Nordreisa Idrettslag 2016 Side 1 av 6 Styrets sammensetning Styret i Nordreisa Idrettslag hovedlaget har i 2016 bestått av følgende medlemmer: Leder: Elin Kaasen Nestleder: Sekretær: Odd Hugo

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Årsmelding 2009 Søgne Fotballklubb

Årsmelding 2009 Søgne Fotballklubb Årsmelding 2009 Søgne Fotballklubb Styrets sammensetning : Leder : Edvard Repstad : Rita Myrnes : Helge Vollen : Terje Pettersen : Janne Veel : Glenn Nesheim Sekretær / daglig leder (ikke stemmeberettiget)

Detaljer

1. Organisering. Øvrige tillitsvalgte. 2. Styremøter. Styret har denne sesongen bestått av: Birgitte Røisgård

1. Organisering. Øvrige tillitsvalgte. 2. Styremøter. Styret har denne sesongen bestått av: Birgitte Røisgård Årsberetning for Stokke IL, håndballgruppa 2009 1. Organisering. Styret har denne sesongen bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Sportslig leder AMD. Leder Dommerkontakt Espen Hansen Ivan Johansen

Detaljer

Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball

Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball 1 Styret... 3 2 Bemanningen i Kløfta IL Fotball... 3 2.1 Styret... 3 2.2 Trenere og lagledere... 3 2.3 Trenerforum... 3 2.4 Dommersituasjonen... 4 3 Anlegg... 4 3.1 Anlegg

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSMØTE KALANDSEIDET IL Håndballgruppen FOR MELDINGSÅRET 2013 SAKSLISTE 1. Åpning Valg av dirigent og referent 2 Årsmeldinger 3. Regnskap

Detaljer

REFERAT STYRE-MØTE TIRSDAG 10.04.

REFERAT STYRE-MØTE TIRSDAG 10.04. VÅR DATO: 11.04.12 REFERAT STYRE-MØTE TIRSDAG 10.04. TILSTEDE: Merete Røvik, Arild Stavran, Jan Fjerstad, Arnt Kristian Klepp, Lisbet Frøseth, Ragnhild Kjesbu, Olav Staberg, Anstein Lyngstad og Monica

Detaljer

REFERAT FRA FORELDREMØTE TEAM DESEMBER 2008

REFERAT FRA FORELDREMØTE TEAM DESEMBER 2008 REFERAT FRA FORELDREMØTE TEAM 95 10. DESEMBER 2008 Avholdt på rødhuset på Sveum med ca 20 foreldre. 1. Kort oppsummering av sesong 2008 v/ Frode Fotballåret 2008 startet med ca 38 spillere. Det ble på

Detaljer

G16 Vi spilte i 3.divisjon vår og høstsesong.

G16 Vi spilte i 3.divisjon vår og høstsesong. G16 Vi spilte i 3.divisjon vår og høstsesong. I vårsesongen hadde vi 17 spillere som møtte jamnt opp på trening,noe som resulterte i mange gode kamper i serien. Vi spilte 8 kamper der vi vant 6 og tapte

Detaljer

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball ÅRSMØTE for 2015 Innkalling Årsmøte CSK fotball 16.03.2016 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av stemmerett 4. Godkjenning av saksliste 5. Valg av møtedirigent 6. Valg av sekretær 7.

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

Årsberetning 2016 MIL Fotball

Årsberetning 2016 MIL Fotball Årsberetning 2016 Mathopen IL-Fotball For fotballåret 2016 har aktiviteten blant lagene og i fotballstyret vært god. Det er lagt ned en betydelig dugnadsinnsats til kamper og cup nasjonalt og internasjonalt.

Detaljer

Årsrapport fra Hovedstyret 2014

Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Hovedstyret har i perioden bestått av: Per Walseth, leder Knut Radmann, nestleder Tor Lunde, styremedlem Trond Johnsen, styremedlem Lise Moe Gulbrandsen, styremedlem Siri

Detaljer

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2016 ÅRSBERETING 2015 FOTBALLAVDELING HEGRA IL

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2016 ÅRSBERETING 2015 FOTBALLAVDELING HEGRA IL ÅRSBERETING 2015 FOTBALLAVDELING HEGRA IL Fotballstyret har i 2015 bestått av følgende medlemmer: - Odd Roar Husbyn, leder - Vegard Lufall, nestleder - Helge Aune, kasserer - Eirin Kvaal, sekretær - Odd

Detaljer

Årsmelding Kvernbit Fotball 2013

Årsmelding Kvernbit Fotball 2013 Årsmelding Kvernbit Fotball 2013 Styret i Fotballgruppa har i 2013 bestått av: Leder: Nestleder: Sekretær: Utdanning: Sportslig leder: Materialforvalter: Ansvarlig Barn: Ansvarlig Ungdom: Ansvarlig Voksen:

Detaljer

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Sportsplan Revidert 11. juni 2013 Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Innhold www.ilflint.no 1 ORGANISASJONEN... 5 1.1 Fotballstyret... 5 1.2 Sportslig Utvalg... 5 2 SPORTSLIGE MÅL... 6

Detaljer

Oppsummering av sesongen G 11 G 2005

Oppsummering av sesongen G 11 G 2005 Oppsummering av sesongen G 11 G 2005 Spillere Vi er så heldige at vi har beholdt alle være spillere fra tidligere. I tillegg begynte Heine i fjor vinter og har vært med hele sesongen. Etter sommerferien

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR 2015 NATIONAL HÅNDBALL

STYRETS BERETNING FOR 2015 NATIONAL HÅNDBALL STYRETS BERETNING FOR 2015 NATIONAL HÅNDBALL ÅRSMØTE 15. mars 2016 kl. 19.00 Klubbhuset National Side 2 av 7 Sportsklubben Nationalkameratene Styrets Beretning for 2015 1. Innledning I beretningsåret 2015

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2015 Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

Utleira IL Håndball. Årsmelding 2015

Utleira IL Håndball. Årsmelding 2015 Utleira IL Håndball Årsmelding 2015 Håndballstyret har gjennom året 2015 bestått av følgende personer: Leder Per Kristian Norddal Økonomiansvarlig Inge Osen Infoansvarlig Kari Aslaksen Aasly Materialansvarlig

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2016 Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

ÅRSMELDING Innledning. Organisering. Styre

ÅRSMELDING Innledning. Organisering. Styre ÅRSMELDING 2015 Innledning Året 2015 har vært et bra år, med komplett styre og godt aktivitetsnivå. Vi har kjøpt nye spillertrøyer, som har blitt veldig godt mottatt. Videre så har vi nå kontroll på vandelsattester

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Tirsdag 10. april 2012 Tid: Kl. 1900 Sted: Skjettenhallen, møterom oppe på tribuneplan DAGSORDEN 1.

Detaljer

Årsmøte i Haslum IL Håndball. 13. Februar 2014

Årsmøte i Haslum IL Håndball. 13. Februar 2014 Årsmøte i Haslum IL Håndball 13. Februar 2014 Stor idrettsglede i mange årsklasser 2 Dagsorden 1. Åpning 2. Konstituering Godkjenning av innkalling Godkjenning av dagsorden Valg av dirigent 3. Oppsummering

Detaljer

Det ble mange fine høydepunkter på helgens Norgescup på Kongsvinger for våre spillere.

Det ble mange fine høydepunkter på helgens Norgescup på Kongsvinger for våre spillere. Nyheter fra 2008 Rekord i divisjonspillet Vi registrerer en gledelig stor deltagelse i divisjonspillet som går av stabelen i Skytterhallen lørdag. Totalt 75 spillere deltar fra 2. divisjon og nedover.

Detaljer

VAREGG FOTBALL Årsberetning 2008

VAREGG FOTBALL Årsberetning 2008 VAREGG FOTBALL Årsberetning 2008 Styret: Leder: Anne Lynngård Nestleder: Trond Tystad Kasserer: Rune Langeland Sekretær: Sverre Høynes Styremedlem: Vidar Trengereid Varemedlem: Jan Bendiksen Sportslig

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/ Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/ Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Referat fra Hovedstyremøte 14/10-08. Tid: 18.30-21.10. Sted: Blåbærmyra. Følgende deltok på møtet: Meldt forfall: De som ikke deltok på møtet er:

Referat fra Hovedstyremøte 14/10-08. Tid: 18.30-21.10. Sted: Blåbærmyra. Følgende deltok på møtet: Meldt forfall: De som ikke deltok på møtet er: Referat fra Hovedstyremøte 14/10-08 Tid: 18.30-21.10 Sted: Blåbærmyra. Følgende deltok på møtet: Karl Hope JR. (Leder) Eivind Kvisgaard (nestleder) Britt Lillian Ødegaard (styremedlem) Gunn Hagebråten

Detaljer

Årsberetning for IL R.O.S. Håndball 2016.

Årsberetning for IL R.O.S. Håndball 2016. Årsberetning for IL R.O.S. Håndball 2016. Styrets sammensetning Styret i IL R.O.S. Håndball har etter valget i februar 2016 bestått av følgende personer: Styreleder Atle Hellerud Nestleder Ine Hansen Styremedlem/kasserer

Detaljer

ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009

ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009 ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009 Styret har bestått av: Leder Nestleder Kasserer/sekretær Styremedlem Styremedlem Ove Valan/Wenche Næsvold Arnstein Bekkavik Jonny Tørriseng Wenche Næsvold Jonny Tørriseng/Adelsten

Detaljer

Arbeidsdokument Fotballsesongen 2013

Arbeidsdokument Fotballsesongen 2013 Arbeidsdokument Fotballsesongen 2013 Her er en oppsummering av en del praktiske forhold som gjelder avvikling av sesongen. Jeg håper oversikten kan være til hjelp i den travle trenerhverdagen Gi beskjed

Detaljer

Møte referat. Agenda 1) Ressurser til teamet ) Prinsipper ifbm laguttak ) Cup'er ) Serie ) Trening ) Eventuelt...

Møte referat. Agenda 1) Ressurser til teamet ) Prinsipper ifbm laguttak ) Cup'er ) Serie ) Trening ) Eventuelt... Møte referat Foreldremøte Strindheim Fotball G98 Åsvang Møtedato: 17. mars 2010 Deltakere: Neste møte: 14 oppmøtte foreldre (spillergruppe=28) Ikke avtalt Sted: Viva Italia Jonsvannsveien 137 Agenda 1)

Detaljer

ÅRSMELDING FOTBALLGRUPPA 2016

ÅRSMELDING FOTBALLGRUPPA 2016 ÅRSMELDING FOTBALLGRUPPA 2016 Styret i fotballgruppa har hatt følgende sammensetning i 2016: Leder: Sigurd Emil Wåge Nestleder: Terje Lundal Sportslig leder senior: Thor Håkon Sternhoff Sportslig leder

Detaljer

Lagledermøte vinter 2016

Lagledermøte vinter 2016 Lagledermøte vinter 2016 OAA Oppsal Klubben for alle med fotball i sitt hjerte! Agenda Agenda: Informasjon om sesongen 2016 Kontingent / treningsavgift / forsikring 2016 Klubbdugnad våren 2016 Kvalitetsklubb

Detaljer

FORELDREMØTE J02 VÅR 2014 VÅR VISJON ALLE PÅ BANEN!

FORELDREMØTE J02 VÅR 2014 VÅR VISJON ALLE PÅ BANEN! FORELDREMØTE J02 VÅR 2014 VÅR VISJON ALLE PÅ BANEN! AGENDA Velkommen Oppsummering 2013 Sportslig Økonomi Ambisjoner 2014 Nytt fra HIL Kommunikasjon med foreldregruppen Sosialt iløpet av 2014 Organisering

Detaljer

Årsberetning 2015. Fotballklubben Eika Krapfoss

Årsberetning 2015. Fotballklubben Eika Krapfoss Årsberetning 2015 Fotballklubben Eika Krapfoss Årsmøte i Fotballklubben Eika Krapfoss 2016 Klubbens medlemmer inviteres herved til årsmøte 2.mars kl. 19:00 på klubbhuset til Fotballklubben Eika Krapfoss.

Detaljer

Sesongen lag i seriesystemet (7 er) 2 lag i seriesystemet (9 er G03) Cuper Treningskamper 50 spillere

Sesongen lag i seriesystemet (7 er) 2 lag i seriesystemet (9 er G03) Cuper Treningskamper 50 spillere AGENDA Kort gjennomgang av sesongen Oversikt over lederroller/struktur Kommunikasjon G2004 Økonomi/budsjett 2016/2017 (Anders M) Sesongen 2017 planer Treninger i vinter - Sportslig og sosial utvikling

Detaljer

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2014/2015

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2014/2015 ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2014/2015 Håndballen i Hegra har hatt en veldig god sesong, med mange aktive spillere, trenere, lagledere og ikke minst publikum. Det har vært mange fine dager i

Detaljer

Årsmelding HSV Fotball 2015

Årsmelding HSV Fotball 2015 Årsmelding HSV Fotball 2015 Styrets årsberetning 2015 Styrets sammensetning: Leder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Gunnar Koren Monica Fleisje Morten Westby Christin Westby Tor-Arne

Detaljer

Frisk Asker Fotball En klubb å være stolt av

Frisk Asker Fotball En klubb å være stolt av Frisk Asker Fotball En klubb å være stolt av Trener- og Lagledermøte 23. Oktober 2013 Frisk Asker Fotball 2013 Agenda Informasjon fra styreformann Oppsummering 2013 Gruppearbeid Fokusområder Samarbeid

Detaljer

Organisasjonsplan for Amasone FK

Organisasjonsplan for Amasone FK Organisasjonsplan for Amasone FK Vedtatt på årsmøtet 12.03.2013 Stillingsbeskrivelser 1. Styret Styret består av Leder, Nestleder, 3 styremedlemmer samt 1 vara. Vara har møte og talerett, men kun stemmerett

Detaljer

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben.

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben. Gaula Fotballklubb www.gaulafk.no Sportsplan Sportsplan for Gaula Fotballklubb 2016-2019 Denne planen har til hensikt å klargjøre mål, retningslinjer og føringer for fotballvirksomheten i klubben på en

Detaljer

Sportsplan Hållingen fotball

Sportsplan Hållingen fotball Sportsplan Hållingen fotball IL Hållingen Samlende og engasjert 1 Holdninger og verdier Hållingen fotball følger Fair Play reglene: Foreldre: Vi har engasjerte foreldre som den viktigste ressursen i klubben.

Detaljer

Sportslig handlingsplan Fotball

Sportslig handlingsplan Fotball Sportslig handlingsplan Fotball 2016-2019 I Sportslig handlingsplan, versjon, 2. mars 2016 Innhold Innledning... 2 Visjon... 2 Hovedmål... 2 Delmål og virkemidler, individuelt nivå... 2 Delmål og virkemidler.

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020 HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020 INNHOLD: 1. HOVEDMÅL FOR FOTBALLGRUPPA 2. HANDLINGSMÅL OG AKTIVITETSPLANER 3. SPORTSLIGE AKTIVITETER 3.1. Barnefotball 3.1.1. 6 og 7 åringer 3.1.2. 8-10

Detaljer

Nyheter fra 2012. 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011

Nyheter fra 2012. 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011 Nyheter fra 2012 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011 Sesongens andre runde i det individuelle divisjonsspillet for Møre og Romsdal ble arrangert av Molde BTK i Skytterhallen i Molde i romjulen.

Detaljer

Årsberetning. Ottestad IL Fotball

Årsberetning. Ottestad IL Fotball Årsberetning Ottestad IL Fotball 2013 Interimstyrets sammensetning Thommy Mikkelsen (leder) Erik Schriwer Henning Olsen Odd Arne Røe Kai Overmo Hans Jørgen Rognlien Hilde Borchgrevink Per Torgerhagen Interimstyrets

Detaljer

Sportsplan yngre lag

Sportsplan yngre lag Sportsplan yngre lag Ullern Håndball Vedtatt i styremøte 12.05.16 Forord Sportsplanen for yngre lag gir felles kjøreregler for trenere og ledere for lag opp til og med 15 år. Sportsplanen suppleres med

Detaljer

Årsrapport for 2007/2008-laget

Årsrapport for 2007/2008-laget Årsrapport for 2007/2008-laget Sesongen 2013-2014 Trenere: Annette Nilsen Paul og Tonje Roalkvam Titlestad Foreldregruppa: Visjon: Tune skal være den beste klubben å være i uansett alder og ambisjon 1.

Detaljer

Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1:

Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1: Evaluering Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1: - Opplever dere at Frogner håndball har et godt tilbud til barna? Ja- 16 Nei- 1 Tja-

Detaljer

Sportsplan for Flint Fotball

Sportsplan for Flint Fotball Sportsplan for Flint Fotball Revidert 24 mai 2014 Flint for alle! - Vi vinner SAMMEN gjennom stolthet, samhold og glede. Innhold www.ilflint.no 1 Organisasjonen side 3 1.1 Fotballstyret side 3 1.2 Sportslig

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2005 Side 2 av 5 A. STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2005 Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Styremedlem: Stein Øvergård Nina Midthun

Detaljer

Agenda Kort gjennomgang av sesongen (Thomas) Økonomi/budsjett 2014/2015 Kommunikasjon/informasjon/G004.no Oversikt/presentasjon over

Agenda Kort gjennomgang av sesongen (Thomas) Økonomi/budsjett 2014/2015 Kommunikasjon/informasjon/G004.no Oversikt/presentasjon over Agenda Kort gjennomgang av sesongen (Thomas) Økonomi/budsjett 2014/2015 Kommunikasjon/informasjon/G004.no Oversikt/presentasjon over lederroller/struktur Sesongen 2015 planer Sosialgruppa: Planer 2014/2015

Detaljer

Sportsplan for Nordby IL!

Sportsplan for Nordby IL! Sportsplan for Nordby IL! Dette er den overordnede sportsplanen for idrettslaget og omhandler verdier og målsetninger. De enkelte gruppene i Idrettslaget skal etter behov utarbeide egen sportsplaner, som

Detaljer

4635 KRSAND ORG NO: 975644464

4635 KRSAND ORG NO: 975644464 Dagsorden / saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av ordstyrer og møtesekretær Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen Styrets årsmelding Årsmeldinger fra gruppene Fotball

Detaljer

Utleira IL Håndball. Årsmelding 2016

Utleira IL Håndball. Årsmelding 2016 Utleira IL Håndball Årsmelding 2016 Håndballstyret har gjennom året 2016 bestått av følgende personer: Leder Økonomiansvarlig Web og info Materialansvarlig Sportslig leder NHF lagsinfo og lisens Arrangementsansvarlig

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2013 ÅLEN I.L. FOTBALLGRUPPE.

HANDLINGSPLAN 2013 ÅLEN I.L. FOTBALLGRUPPE. HANDLINGSPLAN 2013 ÅLEN I.L. FOTBALLGRUPPE. Måned Aktivitet Utføres uke eller dato Januar Påmelding av lag til kretsen. 16-års lag samt senior herrer og damer. Navn og fødselsnummer til spillerregistret.

Detaljer

Referat fra foreldremøte Furnes G14 (født 2003)

Referat fra foreldremøte Furnes G14 (født 2003) Referat fra foreldremøte Furnes G14 (født 2003) Tid: Mandag 30. januar kl 18 til 20. Sted: Hullemannstallen, meget bra oppmøte. 1. Info fra trenerteamet a) Oppsummering sesongen. Se vedlegg b) Treningsopplegg

Detaljer

FRØYA IL. MINIPUTT. Foreldremøte

FRØYA IL. MINIPUTT. Foreldremøte FRØYA IL. MINIPUTT Foreldremøte 13.01.2015 HØSTEN 2015 Blitt kjent med gruppa, flere «nye spillere» Kartlagt ferdighetsnivået til spillerne Arbeidet med flere individuelle ferdighetsøvelser Etablert jentelag,

Detaljer

Årsberetning Chris Klees, Maren Løland, Jack Andre Djupvik, Philippe Cellerosi, Cecilie Davidsen Bøe, Katarina Haukelid Higson.

Årsberetning Chris Klees, Maren Løland, Jack Andre Djupvik, Philippe Cellerosi, Cecilie Davidsen Bøe, Katarina Haukelid Higson. Ishockeyklubben Stavanger Postboks 616 N-4090 Hafrsfjord post@stavangerhockey.no www.stavangerhockey.no Org.nr: 971340347 20.03.2016 Årsberetning 2016 Styrets sammensetning Leder: Nestleder: Styremedlemmer:

Detaljer

INFORMASJONSMØTE Mini 1-2015 Presentasjon av klubben

INFORMASJONSMØTE Mini 1-2015 Presentasjon av klubben INFORMASJONSMØTE Mini 1-2015 Presentasjon av klubben HOVEDMÅL OG VISJON Vi skal gi et godt sportslig tilbud og skal ha et sunt aktivitetsmiljø som skal være åpent for alle. Videre skal vi jobbe for at

Detaljer

Årsberetning Fotballklubben Eika Krapfoss

Årsberetning Fotballklubben Eika Krapfoss Årsberetning 2014 Fotballklubben Eika Krapfoss Årsmøte i Fotballklubben Eika Krapfoss 2015 Klubbens medlemmer inviteres herved til årsmøte 15. april kl. 20:00 på klubbhuset til Fotballklubben Eika Krapfoss.

Detaljer

ÅRSBERETNING 2011 Haugsbygd IF Fotball

ÅRSBERETNING 2011 Haugsbygd IF Fotball ÅRSBERETNING 2011 Haugsbygd IF Fotball www.haugsbygd.no Årsberetning fra Fotballgruppen 2011 Styresammensetting Leder Mats Øieren - valgt for 2 år (2010-2011)* Nestleder Knut Kristian Larsplass valgt for

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Saksliste hovedstyremøte tirsdag 26.05.09 Saksnummer Sak Ansvarlig 260509-00 Godkjenning av protokoll og innkalling Sverre 260509-0 Budsjett 2009 og regnskap Q Pål A 260509-02 Regnskapsrutiner/økonomistyring

Detaljer

VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2013-2015

VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2013-2015 VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2013-2015 FOTBALL skaper engasjement hele livet Forord Vinter 2012 ble det vedtatt å nedsette et utvalg bestående av Liv Marie Rudmoen, Marianne Drolsum, Trond Winther

Detaljer

Stavanger BasketballKlubb - Årsmøte Mandag 7. april kl. 18.00 i kantinen på ISS

Stavanger BasketballKlubb - Årsmøte Mandag 7. april kl. 18.00 i kantinen på ISS Stavanger BasketballKlubb - Årsmøte Mandag 7. april kl. 18.00 i kantinen på ISS Det blir årsmøte i kantinen på International School of Stavanger (ISS). Alle foreldre og medlemmer er velkommen. Medlemmer

Detaljer

Foreldremøte Nardo/Kvik G13 Nardo FK klubbhus 18.02.10

Foreldremøte Nardo/Kvik G13 Nardo FK klubbhus 18.02.10 Foreldremøte Nardo/Kvik G13 Nardo FK klubbhus 18.02.10 Til stede var foreldre/foresatte fra 16 av 27 spillere samt Geir Kojen. Presentasjon av trenerapparatet for laget o Geir Kojen Har trenererfaring

Detaljer

Saksliste for årsmøtet i Fotballgruppa

Saksliste for årsmøtet i Fotballgruppa Saksliste for årsmøtet i Fotballgruppa Mandag 13.03.2012 kl. 19.00. Stad: Meland Aktiv 1. Velja møtedirigent. 2. Velja møtereferent. 3. Godkjenna årsmøteinnkallinga. 4. Godkjenna dagsorden. 5. Handsama

Detaljer

Årsrapport for Jevnaker IF Fotball 2010

Årsrapport for Jevnaker IF Fotball 2010 Årsrapport for Jevnaker IF Fotball 2010 Innholdsfortegnelse - Styret 2010 - Økonomi - Barn og ungdomsfotballen - JIF Budbiler - Daglig leder - Vedlegg: - Budsjett 2011 - Resultatregnskap 2010 - Balanse

Detaljer

Velkommen til foreldremøte Jenter 1997

Velkommen til foreldremøte Jenter 1997 Velkommen til foreldremøte Jenter 1997 Foreldremøte NIF J97 Kort oppsummering av sesongen 2009/2010 Bortecuper Vårens hjemmecuper Opplegg for sesongen 2010/2011 Skadeforebygging basistrening Eventuelt

Detaljer

Retningslinjer. Sørlia IL fotball

Retningslinjer. Sørlia IL fotball Retningslinjer Sørlia IL fotball 01.03.17 Side 1 av 7 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Målsettinger/sportslig tilbud 3. Organisering av fotballgruppa 4. Retningslinjer i fotballen 5. Overganger 6.

Detaljer

Referat årsmøte BIL Fotball 3. mars 2015

Referat årsmøte BIL Fotball 3. mars 2015 Referat årsmøte BIL Fotball 3. mars 2015 Saksliste 1. Åpning 2. Godkjenning dagsorden / innkalling 3. Valg av møteleder / referent 4. Gjennomgang årsmelding 2014 5. Gjennomgang regnskap 2014 6. Budsjett

Detaljer

-Gauldal Fotballklubb skal gi et tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben

-Gauldal Fotballklubb skal gi et tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben Gauldal Fotballklubb www.gauldalfk.no Sportsplan Sportsplan for Gauldal Fotballklubb 2016-2019 Denne planen har til hensikt å klargjøre mål, retningslinjer og føringer for fotballvirksomheten i klubben

Detaljer

ÅRSMELDING KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB 2009/2010. Kristiansund Volleyballklubb. Sikter høyt satser bredt! www.kvbk.no

ÅRSMELDING KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB 2009/2010. Kristiansund Volleyballklubb. Sikter høyt satser bredt! www.kvbk.no ÅRSMELDING KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB 2009/2010 Kristiansund Volleyballklubb Sikter høyt satser bredt! www.kvbk.no GENERELL INFORMASJON Kristiansund Volleyballklubb Postadresse: Postboks 891, 6501 Kristiansund

Detaljer

VELKOMMEN TIL SESONGEN

VELKOMMEN TIL SESONGEN 2 TEKST INNHOLDSLISTE 3 VELKOMMEN TIL SESONGEN 2010 4 FØR AVSPARK 8 FAKTA & INFO 4. DIVISJON 9 DAGENS SPILELRPROFIL 10 SPONSORER SESONGEN 2010 12 3 VELKOMMEN Styret i Vanvik IL Fotballavdelingen ønsker

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2015

ÅRSBERETNING FOR 2015 ÅRSBERETNING FOR 201 Melhus Idrettslag, avdeling Fotball Side 1 av 10 1. Ledelse 1.1 Styret Fotballstyret har i 201 bestått av følgende personer: Styreleder: Nestleder: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem

Detaljer

Årsberetning Gjelleråsen IF Fotball 2016

Årsberetning Gjelleråsen IF Fotball 2016 Årsberetning Gjelleråsen IF Fotball 2016 Styrets oppsummering Det har vært avholdt 11 styremøter i løpet av 2016. Styrets sammensetning har vært; Leder: Leif Brandeggen Nestleder: Janne Haugen Styremedlem:

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2012

ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2012 ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2012 HÅNDBALLSTYRET: Verv Leder Nestleder Kasserer Sekretær Sportslig leder Markedsleder Anleggsleder Dommerkontakt AMD/ Webansvarlig/ Navn Svein Fure Larsen Tone Rogne

Detaljer