n y t t f r a n j f f h e d m a r k n r

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "n y t t f r a n j f f h e d m a r k n r. 3 2 0 0 9"

Transkript

1 n y t t f r a n j f f h e d m a r k n r s. 2 Bjørnetest s. 8 Jaktlederkurs s. 10 Jenter og Jakt s. 18 Kursplan 1

2 Los på bjørnen «Åse». Bjørnetest Hedmark Elghundklubb og NJFF-Hedmark har gjennomført første test på wire bjørnen «Åse» med skriftlig vurdering av hundene. Tekst og foto OML 19 hunder møtte opp ved Svingen nord for Elverum for å prøve seg på «bjørnen». Av de 19 hundene som møtte til testen, var det 16 gråhunder, 2 jämthunder og 1 blandingshund. 8 hunder fikk anbefalt i protokollen, mens 11 hunder ikke fikk anbefalt av dommerne. Noen få av disse 11 viste såpass gode tendenser at de kan prøves igjen senere når de har blitt mer modne. Av de 8 som fikk anbefalt var det 7 gråhunder og en blandingshund. Også i år var det anledning til at alle typer hunder fikk møte bjørnen under Jakt og Fiskedagene. «Åse» var på plass på Prestøya og hele 67 hunder fikk slippe inn til bjørnen. Under dette arrangementet blir det kun gitt en muntlig vurdering av hunden. Dette på grunn av omgivelsene med mye folk 2 og andre hunder. Mange forskjellige typer hunder og folk prøvde seg, noen fordi de hadde fått bjørn i nærområdet sitt og ville se hvordan hunden reagerte på bjørn og bjørnelukt. Andre ville se om hunden kunne egne seg som bjørnehund eller om den ville vike tilbake til eieren og farlige situasjoner kunne oppstå. Samarbeidet med Hedmark elghundklubb om prosjektet går helt utmerket, og begge organisasjonene føler at de har godt utbytte av samarbeidet. Vi vil arrangere nye prøver som blir annonsert på begge parters nettsider. Fast bjørnelos. Dommerdiskusjon, Hans Ole Solberg, Vidar Huse og Roar Lundby. Trygt bak beina til dommer Vidar Huse og matfar

3

4 Gaupe- og viltsporregistrering 2009/2010 Den nye regjeringen har signalisert større satsing på bestandsdokumentasjon og lokal involvering! Av HOS. Vi må kjenne vår besøkelsestid! Foreløpig har vi ansvar for denne registreringen, og bestandsdokumentering gir oss JAKT og kvoter. Rovviltnemda fastsetter kvota, sjøl om vi også i 2009 opplevde protest på kvota som ble tatt til følge og presentert da sommeren stod for døra. Positiv holdning hos mannskapet betyr gode resultater - vi tjener på det!! La oss også denne gangen gi Rovviltnemda grunnlag for kvote med ei solid registrering!! Våre 631 takseringslinjer skal registreres årlig, fra vi får gode snøforhold og fram til 31. januar, på nysnø helst 2 5 netter gammel! Alle observerte gaupespor og spor av store rovdyr skal registreres! Ved funn av gaupespor skal disse følges minst 200 m. Pass på ikke å tråkke i sporene! Fotografer spor og legg ved skjemaet. Alle krysninger av familiegrupper eller mistanke om slike, skal rapporteres til SNO for kontroll umiddelbart. Noter navn og tidspunkt for kontakt. Vi vil igjen forsøke å koordinere innsatsen for å taksere så store områder som mulig, så langt som snøforholdene tillater det! Analyse av resultatene finner du her: Viltsporregisterering Vi registrerer: Elg, hjort, rådyr, rødrev, oter, mår, mink, røyskatt/snømus, hare, bever, ekorn, smågnager/spissmus og skogsfugl/rype. Alle spor føres på skjemaet. Der det er så tett med spor at det er umulig å finne ut av, skjer gjerne for elg og hare, regnes dette som ett spor! Vi følger bestandsutviklingen fra år til år. Resultatene presenterer vi i neste nummer, samt noen betraktninger over utviklingen. Rapporten fra HH Evenstad finner du på våre nettsider samt en link til HH Evenstad. Ta kontakt med din lokalforening eller kommuneansvarlig og bli med på registrering! Nye regelverk for jaktskyting og sportsfiske Etter omfattende prosesser med revisjon av reglene for jaktskyting og fiskekonkurranser, er de nye reglene nå vedtatt av forbundsstyret. Av HOS. Reglene gjelder fra Forbundet har bestemt at de nye reglene ikke vil bli trykket opp, men kan lastes ned fra no. Det samme gjelder terminlista for jaktskyting som kan lastes ned fra samme sted. Klasseførte skyttere vil som tidligere få sitt klasseføringskort i posten. Nye skyttere har anledning til å To veteraner har gått bort registrere seg selv i klasseføringsdatabasen, samt skrive ut sitt eget klasseføringskort. Ved korrekt utfylling vil kortet automatisk komme i posten påfølgende år. Ønsker du å registrere deg, skrive ut klasseføringskortet, sjekke fjorårets resultater eller se på kommende års terminliste, kan du gjøre det på Vårt Æresmedlem Paul Galaasen, synonymet med Trysil Fellesforening for jakt og fiske, og en tung talsmann for Hedmark Jeger- og Fiskerforbund gjennom nesten 20 år i fylkeslagsstyret, døde på forsommeren. Arne Haugen, styreleder i Hedmarks Jeger- og Fiskerforbund fra , og forbundstyremedlem i perioden , falt bort i oktober. NJFF Hedmark takker disse to veteranene for en formidabel innsats for jakt, fiske og solid organisasjonsarbeid! 4

5 Ole Mattis Lien Hans Ole Solberg Kontoradresse: Norsk skogmuseum Postboks 191, 2402 Elverum Telefon Bankkonto Annonsepriser: 1/1 side: 6.000,- Baksida: 7.800,- 1/2 side: 4.500,- 1/4 side: 2.800,- 1/6 side: 1.900,- Eks mva. inkl. farger Ansv. redaktører: Hans Ole Solberg, Ole Mattis Lien og Roar Lundby Design: Eggen Grafisk Annonser: Harald Nyberg, tlf Solrunn Nordlien, tlf Trykk: Grøset Trykk AS, tlf Forsidefoto: OML Åse Hammersborg Roar Lundby L e d e r Vintermodus Våre aktiviteter er i ferd med å gå inn i vintermodus. Jakt og fiskeaktivitetene,er for de fleste, i ferd med å gå i dvale for en liten stund. Det meldes om en god elgjakt med tilnærmet fulle kvoter for de fleste. Harejakta i «ulvefylket» Hedmark, er nesten bokstavlig talt lagt død, og fuglejakta i høst har vært preget av ekstremt lave bestander med dermed dårlige resultater. Slik er en jegers tilværelse. Den svinger, men vi gir aldri opp håpet om at det skal bli bedre neste sesong. I stortingsvalgkampen var forvaltningsspørsmålet av rovdyr sentralt. NJFF Hedmarks styre fokuserte særlig på tre områder. Det ene var at grenseflokkene av ulv som har store deler av sitt revir i Norge, skal telle med i de norske bestandsmålene. Det andre var at en skal få enklere adgang til å ta ut ulv som har sitt tilhold utenfor ulvesona, og at en skal ha adgang til å bruke de mest effektive midler til dette uttak (dette er ikke jakt, men skadeforebyggende tiltak). Det tredje var innføring av nødvergeretten for hund. Disse sakene spilte vi også inn til de forhandlingene som ble ført i forkant av regjeringserklæringen. Det med stor grad av tilfredshet vi registrerer at våre innspill er tatt til følge, ja, på enkelte områder skulle en tro at de ordrett har brukt vår argumentasjon. I regjeringserklæringen slår en fast at de grenseflokker av ulv som har 50% av sitt revir i Norge skal regnes som norske og at det skal bli enklere å ta ut ulv som oppholder seg utenfor ulvesona med bruk av de mest effektive uttaksmetodene. Om nødverge retten er det sagt at i løpet av 2010 skal den svenske modellen vurderes, og komme tilbake med et forslag til ordning. Vi lover at vi skal følge opp denne saken så tett at det skal bli vanskelig å glemme oss! Når vi fra våre ansatte og tillits- valgte, legger ned så mye arbeid i disse sakene, er det svært tilfredsstillende å se at en lykkes av og til! Fra første januar 2010 igangsetter vi et av de største prosjekter NJFF Hedmark har tatt initiativ til. Felling av Rev. Det er, i første omgang, foreningene i midtre deler av fylke som er invitert til deltakelse. Men det vil være mulig å utvide prosjektet neste sesong hvis ønsket er der fra andre deler av fylket. Målet er å redusere predasjon fra reven, som er den som forsyner seg kraftigst av egg og kyllinger fra skogshøns og ryper. Vi samarbeider tett med grunneiere og forskning i dette prosjektet. Vårt håp er at flest mulig av våre jegere deltar, for på den måten å være med på å legge til rette for en bedre bestand av det vi jakter på fra 10. september. Når dette skrives (22.oktober) er det bare 3 uker igjen til Landsmøtet i NJFF. NJFF Hedmark har flere viktige forslag til dette landsmøtet, og vi er svært spente på resultatet. Bjørn Næss Et av forslagene er knyttet til gjeninnføring av adgangen til å bruke blyhagl. Her har vi fått støtte fra mange lokalforeninger fra det ganske land, og mange fylkeslag har sendt inn likelydende forslag. Den måten som en på sentralt hold har forsøkt å avskjære den demokratiske drøfting av denne saken, er svær uheldig, og gjør at mange stiller spørsmål om demokratiet i vår organisasjon er tilstede. Fra sentralt hold hevdes det at saken vil bli en politisk belastning for oss og skade vårt omdømme, at verden rundt oss står på terskelen til å innføre blyforbud osv. Vi er også opptatt av vårt omdømme, men mener at å bruke mindreverdig ammunisjon som resulterer i inhuman jakt; er det som virkelig kan komme til å skade vårt omdømme! Det er ingen tegn i tiden på at resten av verden står på spranget til et totalforbud mot bly. Pr. dato er det bare Danmark og Norge som har et slikt forbud. I en delstat i Tyskland har de gått den andre veien og forbudt alt annet enn bly til bruk på jakt. Vi går noen spennende dager i møte på Landsmøtet i Bodø! Når du leser dette vil, forhåpentligvis, resultatet og NJFFs standpunkt i denne saken være avgjort på en demokratisk måte. En hilsen til alle jegere og fiskere i Hedmark med ønske om en god, fredfull jul, et godt nytt år med nye utfordringer og muligheter! 5

6 NM Figurjakt 2009 Sør Odal JFF og Maarud JFF arrangerte årets Norgesmesterskap i Figurjakt. Tekst og foto OML. Med brennhet sol og over 30 varmegrader i skyggen holdt arrangørene hodet kaldt og arrangerte et meget godt mesterskap. Jan Olav Stordal fra Sarpsborg var den eneste skytteren med fullt hus etter hovedskytingen og med bare ett hagl i tap under finalerunden var det klart for det andre Norgesmesterskapet på like mange år. For å kåre andre og tredjeplass, måtte det to omskytinger til. Hans Martin Lindberg fra Brandval JFF og Håvard Kvisler fra Marker JFF kniver om medaljene. Lindberg skjøt meget godt under omskytingen og stakk av med sølvmedaljen. Beste junior ble Trond Magnus Berntsen, Løiten JFF. Her ble det tredobbelt Hedmark med Jens Tønnes fra Vestmarka JFF på andreplass og Simen Utigard fra Stange JFF på tredjeplass. Løypa på Korsfløyta var ikke av de enkleste figurjaktløypene. 23 skyttere kvalifiserte seg til finalen med 192 poeng eller mer. Det var ingen junior eller damer som kvalifiserte seg til finalen. Den sterke varmen gjorde sitt til at flere skyttere sa Hans Martin Lindberg fra Brandval JFF med sin sølvplakett. at de slet med konsentrasjonen på slutten av løypa. Arrangørene hadde vært flinke og satt ut drikkestasjoner underveis. Lederen for NM komiteen Jan Erik Pålerud var godt fornøyd med arrangementet og de 80 frivillige han hadde med seg gjorde en flott jobb. Med over 400 deltagere var dette rekord for NM figurjakt og sporten blomstrer som aldri før. Pålerud kunne fortelle at foreningene hadde budsjettert med ca kr i overskudd på arrangementet. Han ville også rette en takk til sponsorer og annonsører som hadde bidratt med økonomi til stevnet. Alle resultater finnes på: www. korsfloyta.com Opplæringsjakt på elg Det er i Tørberget i Trysil det skjer. 6 kvinner var i år samlet til ei ukes opplæringsjakt på elg. Tekst og foto HOS. Ei jakt på sporsnø skulle det vise seg å bli. Kaldt, men flott høstvær i utrolige farger med sporsnø som en spiss på det hele. En piggokse og en kalv ble resultatet, og spennende jaktopplevelser krydret med god mat og rødvin ga et fint utbytte for deltagerne. kjappe replikker. Thorbjørn Lysfoss som jaktleder og instruktør har et solid grep på det hele, og sørger for at jaktopplevelsene kan dyrkes blant venner og kjente i etterkant. Stødig skytter med godt anlegg! Desverre kom ikke elgen. 6 Opplæringsjakta skjer i samarbeid med Borregaard AS i et av Trysils beste elgterreng. Jaktopplevelsen blir godt ivaretatt av jaktlaget som har terrenget ellers, og trygge posteringer knyttes opp mot gode historier og Kald, men god rast med pølse og flesk!

7 TeksT og foto: kjell-erik Moseid Jeger 2010 jeger jeger 2010 Jeger Jeger 2010 jeger TEKST OG FOTO: FRANK HAUG øredøvende hundeglam bryter løs endt i en ren tragedie. Caisa fulgte et rådyr som inne i en eikeskog. Hundeføreren ser ett rådyr i til jaktlagets store fortvilelse krysset den sterkt skrenten ovenfor. Det er utvilsomt ei geit, trolig trafikkerte E18. Med andre bilister som forskrekkede vitner, forsvant bikkja inn under den sørgå- et smaldyr, som stanser en kort stund og venter på den høyrøstete hunden som kommer bak. Losmålet fra petiten Caisa ljomer utover lia, men til kom tumlende ut bak bussen, skrenset tispa det ende Sørlandsekspressen. Da den rødhvite bylten henne å være jager hun langsommere enn vanlig ene framhjulet på bilen bakenfor. denne dagen. En av bilistene som stanset, konstaterte at Akkurat det er ikke så veldig rart! tenker jeg det var liv i den mørbankede hundeskrotten. Før i mitt stille sinn. Det er egentlig smått utrolig at noen i jaktlaget rakk fram til åstedet, ble basseten fraktet til veterinærklinikken på Tangen; noen bikkja jakter i det hele tatt! En drøy måned tidligere, da hun var snaut halvannet år gammel, skjedde det som fort kunne kyndig kilometer unna. Dermed kom Caisa raskt under behandling. En sjelden fin desemberdag med godvær og grom los. Roger og Caisa har all grunn til å sole seg i glansen av en perfekt jaktøkt. Jeger jeger 2010 JEGER 2010 er spekket med inn hold fra Nordens beste jakt journalister og -fotografer, og er rikt krydret med bidrag fra dyktige gjeste skribenter. Den klassiske årboka byr som alltid på en underholdende og fargerik blanding fra jakt i innland og utland. Spesialtema: Revejakt med og uten hund, jakt på Europas sørligste villreinstamme, gode skytestillinger, gåsejakt med rifle, test av stolsekker, hvordan tolke hjorteviltets låter og Arne Brimi byr opp til festmat av hare. Jegerportrett: Den glade jeger og forfatter Sven R. Gjems fra Solør og smygjegeren Arvid Stokkeland fra Jæren. Jakthunden: Basset griffon, lydhør rådyrjager. Jaktartikler: Storoksen, hjortejakt, harejakt med Øksnesgeriljaen, rypelaget «Treff og jubel», den engelske revejakta og sjøfugljakt i Østfold. Reisemål: Villsvinjakt i Polen, buejakt på bøffel i Australia og jakt etter ibex i russiske Sibir. JEGER 2010 som for 24. år på rad byr på spennende og informative jaktartikler, utgis av tidsskriftet JEGER hund & våpen. stralia: Bøffeljakt med bue KST OG FOTO: JAN SIVERT HAUGLID DOWN UNDER POLeN: Villsvinjakt Bøffelen ser på deg som om du skylder den penger, skrev Robert Ruark i en av sine klassikere fra Afrika. Nå var det Australia som gjaldt, og bøflene her er faktisk hakket større enn de afrikanske jeger Østfold: Revejakt med hund TEKST OG FOTO: ARNE WINTER På sporet av Mikkel Har du først blitt «bitt» av denne formen for revejakt, ja, da er du «fanget» for livet! Kalde netter og gluggjakt frister lite etter syngende los på dagtid. jegertips: Praktisk jaktskyting I SALG NÅ! Bestill to og spar porto bruk en til julegave! Send SMSkode JEGERBOK10 til 1901, eller send mail til Sett pris på litt støtte Ikke la det ligge noen brutt stolthet i å bruke tilgjenge lige hjelpemidler for å avgi et optimalt jaktskudd. Praktiser gjerne varierte og impro viserte skytestillinger under trening, men ikke glem å trene stående på frihånd. TEKST OG FOTO: ALF MARTIN BRÅTEN JAKTHUND: Petit Basset Griffon Vendéen 183 e sanjakt kst og foto: Per klaesson Grisetoget Å lykkes med en stående fuglehund er ikke alle forunt. Mange nordmenn reiser til Sverige for å jakte og trene i terreng hvor det er mengder med fasan og rapphøns. 182 jeger 2010 Barsk dame med bart Det er et under at bassettispa Caisa (5) i det hele tatt lever! Etter å ha vært kasteball under Sørlandsekspressen, trodde ingen det. Men tispa kom til hektene igjen og jager rådyr som aldri før. Kun 249,- + porto for abonnenter av JEGER hund & våpen. Kr 349,- + porto for ikke-abonnenter. Kremterreng. To hundre skudd. Forventningene i forkant er både mange og fagre. Det norske jaktlaget som består av flere aktive konkurranseskyttere, har en cv som få kan matche. Er det duket for årets grisefest? Jeger

8 Stolt unghund som fant igjen «elgen». Jaktlederkurs i Åsnes Helga august deltok 27 elgjegere på jaktlederkurs i Åsnes. Tekst og foto OML. Kurset ble holdt på Sønsterud og inneholdt både teori og praksis. Lørdag ble jaktlederne drillet på teori hele dagen. Jaktleders ansvar og jobb, lover og forskrifter, forvaltning og jaktetikk var temaer som ble gjennomgått. Søndag startet med en presentasjon av den store skadeskytingsundersøkelsen «Bedre elgjakt» inne, mens resten av dagen var ute i felt med demonstrasjon i bruk av hund på skuddplass og en skuddplassundersøkelse der deltagerne fikk prøve seg selv. Kurset ga mange fruktbare diskusjoner og meningsutvekslinger. De fleste kursdeltagerne var fra Åsnes, mens det også var deltagere fra Oslo, Fjellhamar, Løvenstad, Espa og Skotterud. Kursinstruktører var Arne Figved og Ole Mattis Lien Byttebevisst! Skuddplassundersøkelsen i gang. 8 Funn på skuddplass studeres.

9 Bruk medlemsfordelene dine! Som medlem av NJFF får du 20 % rabatt på jakt og fiskeutstyr. Samler du dessuten alle forsikringene dine i If kan du bli If Pluss-kunde og oppnå ytterligere rabatt og fordeler. Denne rabatten kommer i tillegg til den du får som medlem i NJFF. Vil du vite mer? Da ringer du Husk å oppgi avtale nr Arne Lycke risikospesialist 7482_d Inhouse N

10 Aktiv føring av hund er mye av gleden! Jenter og jakt! Mari har nylig fullført utdanningen ved Campus Evenstad, og skrevet bacheloroppgave om jenter og jakt. Hun er sjøl jeger, men befinner seg stort sett alene blant gutta, og lurte på hvorfor jakt er ei guttegreie. Tekst Mari Tangen Evensen og foto RL. Mange kvinner tar jegerprøven (rundt 2500 de siste årene), men blir passive jegere. Derfor lurte jeg på hvorfor kvinner ikke begynner å jakte selv om de har jegerprøven? Her har jeg kommet fram til at det er en del barrierer som hindrer dem. Dette er jo noe som kan jobbes videre med, noe som NJFF har tatt tak i, gjennom Oppturprosjektet. Noen kvinner nevner studier som en barriere, dette er jo et problem som ingen andre enn jegerne selv får gjort noe med, studier er bare en periode på noen år før man er ferdig med det. Mens manglende utstyr og for liten erfaring er noe man kan ta tak i, og gjøre noe med. NJFF har virkelig gjort en 10 innsats for å få til dette, og har i sitt Oppturprosjekt startet med både skytekvelder for kvinner og opplæringsjakt. Opptur er et kjempebra tiltak, synes jeg. Kanskje dette har vært med å få til den store veksten blant kvinnelige jegere. Jeg tror i hvert fall at det er en sammenheng mellom NJFF sitt arbeid og økningen som har vært de siste årene. Småviltjakt I min oppgave brukte jeg en undersøkelse som er gjort på rypejegere i landet, siden kvinner driver mest med småviltjakt, og rype- og skogsfugljakt er det mest interessante for dem. Jeg har funnet ut at det er en del forskjeller mellom kvinner og menn. Som at de kvinnelige jegernes alder er lavere enn hos mennene som jakter. Mange av de nye jegerne er yngre kvinner. Jakt med stående fuglehund er interessant å se på hos rypejegere. Det er en høyere prosentandel kvinner som jakter med stående fuglehund, nesten 80 %, hos menn er det ca 50 %. Det er flere kvinner enn menn som jakter sammen med andre, kvinner er færre dager på jakt enn menn, og de skyter mindre rype enn menn. Økningen av kvinnelige jegere har vært rekordstor! Fra kun 3658 kvinner som betalte jegeravgift i jaktåret 1991/92, til i 2007/08. De siste 5 årene har økningen vært 22 %! Av alle de som tok jegerprøven i fjoråret, så var 23 % av dem kvinner. Det er tydelig hvilken gruppe som øker kvinnene, mens mennene har en liten nedgang. Hvis denne trenden skulle fortsette slik, vil det teoretisk sett blitt like mange kvinner og menn som jakter i Dvs. at med en økning på 2,6667 % i året så tar det 77 år til kvinnene utgjør en like stor andel som menn! Jentene på full fart inn Per i dag må jeg vel kunne konkludere med at jentene er på full fart inn i jegerens verden! Det har skjedd veldig mye på dette området de siste årene. Men om det noen gang blir like

11 NJFF-Hedmark møtte lokalforeningene For tredje år på rad hadde NJFF-Hedmark invitert alle lokalforeninger i Hedmark til et uformelt møte på torsdagen under de Nordiske Jakt- og Fiskedager. Av OML. Intensjonen med møtet er at lokalforeningene kan møte styre og administrasjon i NJFF-Hedmark til en direkte prat. Det var ni lokalforeninger som var representert på møtet. Disse var Stange JFF, Trysil JFF, Nordre Elverum JFF, Brandval JFF, Åsnes JFF, Vang JFF, Grue Finnskog JFF, Furnes JFF og Nesvoldberget JFF. Fra styret i NJFF-Hedmark: Bjørn Næss, Egil Sandnes, Tove Lisbeth Finstad og fra administrasjonen møtte Hans Ole Solberg og Ole Mattis Lien. Hedmarks representant i forbundsstyret Arne Egil Stensåsen deltok også på møtet. Leder i NJFF-Hedmark Bjørn Næss, innledet møtet med å fortelle om bakgrunnen for møtet og NJFFs behov til å få innspill fra lokalforeningene. Næss tok under innledningen opp flere temaer som er viktige for fylkeslag og lokalforeningene: Rovviltsituasjonen Kommunale viltkart Innlandsfiske Den nye våpenforskriften Landsmøtet i november Samling landsmøtedelegater Haglpatroner (blydebatten) Endring av vedtekter Jakt og fiskedager med jakthundseminar, bjørnetest og besøk av statsminister og justisminister. Etter lederens innledning ble foreningene stilt fritt til å ta opp aktuelle saker og spørsmål med styrerepresentantene og administrasjonen. Saker som ble tatt opp og debattert var: Ettersøk av skadet rovvilt, jaktskytterreglementet, rekruttering til jaktskyting, sikkerhet og førstehjelp, politiattest for instruktører som skal jobbe med barn, gaupekvoter, regioner og bestandsregistreringer og fiskeaktiviteter i innlandet. Det var stor enighet blant møtedeltagerne at samlingen var nyttig for å utveksle erfaringer og spørsmål. Foreningene ønsket denne formen for direktekontakt mellom fylkesstyre, administrasjon og forening også ved de neste jakt- og fiskedager. mange kvinner som menn, det tror jeg ikke. Menn har sterkere motiver for å bli jegere enn kvinner. For en kvinne er jakt en aktivitet blant mange aktiviteter, mens jakt er en del av en manns identitet, tror jeg. Antallet kvinnelige jegere stiger, mens hos mennene virker det som det blir noen færre. Mange av de nye jegerne ser ut til å være relativt unge kvinner, og jeg fant ut at et flertall liker å jakte rype. Ut fra dette arbeidet kan man egentlig se hvilken gruppe man burde satse på, og hvilken type jakt flesteparten liker. Jeg har også funnet ut hva disse kvinnene etterspør for å begynne å jakte. Jenter etterlyser mer kunnskap! Gjerne i form av oppfølging og oppfølgingskurs. De har også en høyere terskel for å begynne å jakte selvstendig, og de er usikre på seg selv i forhold til kart, kompass og gps, samt kunnskap om jaktteknikker hvor de syns de har for liten erfaring. Tiltak I oppveksten til barn, er foreldrenes rolle viktig når det gjelder å stimulere til jaktinteressen. Ettersom barna blir eldre, blir venner mer betydningsfulle. Kontakt med natur tidlig i livet kan øke interessen for friluftsliv senere, og det skaper positive holdninger til miljø og natur. Elgjakt, sjøl om det kan være surt og kaldt, er både spennende og opplevelsesrikt. Dermed ser det ut til at det er viktig å «innføre jakt» relativt tidlig. Når man kommer dit at man velger å bli jeger, og tar jegerprøven, da er det viktig at familie og nær omgangskrets følger opp jegeren i tiden etter jegerprøven er avlagt. Dette er et ønske kvinner har, i større grad enn menn. Her er det da viktig å bevisstgjøre familien. Mange etterlyser også oppfølgingskurs etter avlagt jegerprøve, som kan skape kontakter og relasjoner. På jegerprøvekursene bør det informeres om jaktmuligheter lokalt! Mange kvinner etterlyser tiltak som egne skytekvelder, der de kan få kunnskap om våpen og våpenhåndtering. Mulige tiltak kan være jaktkurs i forskjellige jaktformer, jaktfadderordning, oppfølgingskurs i forbindelse med jegerprøven, at kvinner får billigere rypejakt, eller tilbud om eksklusive jaktområder. NJFF kunne hatt ei internettside der man kan finne masse informasjon om hvordan man kjøper jaktkort, hvor man kan jakte, og om jegerprøver og hva som kreves. Jeg har gjort meg mange tanker i løpet av tiden som jeg har arbeidet med denne oppgaven. En ting jeg «konkluderer» med, er at det faktisk er en forskjell på kvinner og menn! «Slik er det bare» i noen tilfeller, noe man kan se i mange yrker også. Så også med jakt. Jeg syns at NJFF gjør en god innsats med sitt oppturprosjekt, og bør fortsette med kursene og opplæringsjakten som allerede er. Det er bra tilbud til kvinnelige jegere. Her har de kvinnelige jegerne muligheten til å møte andre med samme interesse. Som jeg har skrevet tidligere, så er det nok unge kvinner, med interesse for rypejakt og fuglehund som er den største gruppen av nye kvinnelige jegere. Her er det en gruppe man burde satse på! At det er noen kvinnelige forbilder i jegermiljøene tror jeg også er positivt, så unge jenter kan se at det ikke bare er «gamle gubber» som går på jakt! 11

12 Tre NM på Oppdal Også i sommerens Norgesmesterskap ble det gull og heder til Hedmarksskytterne. Tekst OML og foto Vidar Nilsen. Best av alle var Thomas Sæteråsen. Junioren fra Nordre Elverum JFF vant både mesterskapstittelen og juniortittelen under elg NM på Oppdal. I en omskyting med fem drevne elgbaneskyttere som også hadde skutt fullt så langt, holdt Sæteråsen nervene under kontroll og skjøt fullt nok en gang. I samme mesterskap ble Oddmar Larsen fra Åslia JSK beste veteran og Nesvoldberget JFF (Rikard Østmo, Thomas Hemstad og Christer Hemstad) vant laggull med 299 av 300 poeng. Åslia JSK kom på tredjeplass i lagkonkurransen. På Åslialaget skjøt Per Aage Aasen, Trond Holter og Jan Kristian Larsson. Stevnet på Oppdal var i år et storarrangement som inneholdt tre Norgesmesterskap. I jegertrapdelen av stevnet holdt Thomas Bekken fra Mo JFF på å gå helt til topps. Andreplass og sølvmedalje ble det til slutt til odølingen. Norgesmester i jegertrap ble Tommy Ulriksen fra Onsøy JFF. Østby JFF vant laggullet med Rikard Østmo, Jørn Heggbrenna og Thomas Nyberget på laget. I leirduesti ble Tore Brovold, Stange JFF beste Hedmarking med tredjeplass og bronse i mesterskapet. Oddvar Tidemandsen fra Furnes JFF ble beste veteran og Stian Tollefsen fra Åmot JFF ble nest beste junior. Freddy Jensen fra Bærum JFF ble Norgesmester. Brunlannes JFF ble norgesmester for lag foran Stange JFF på andreplass. På Stangelaget skjøt Simen Utigaard, Leif H Klokseth og Tore Brovold. Alle resultater fra trippelnorgesmesterskapet finnes på nettsidene til Opdal JFL: Thomas Sæteråsen, Nordre Elverum JFF, Norgesmester i NM Elg. Årets jaktskytter 2009 Det ble storeslem for Hedmarksjuniorene i konkurransen Årets Jaktskytter Tekst og foto OML. Ole Mathias Fjeldskogen vant konkurransen for andre år på rad. Fjeldskogen som skyter for Vestmarka JFF i haglegrenene og Hemnes JFF i riflegrenene vant med fem poeng foran Lars Ola Nordli Rustad fra Mo JFF og Simen Utigard fra Stange JFF. Trond Magnus Berntsen, Løiten jff sørget for firedobbelt til Hedmark. I seniorklassen vant Hans Petter Kirkerød fra Aremark foran tre Hedmarkinger: Rikard Østmo, Thomas Hemstad og Jørn Heggbrenna. Alle resultater fra Årets jaktskytter finner du på sidene: page/portal/njff/jaktskyting Ole Mathias Fjeldskogen gratuleres av sermonimestrer Stenbrenden. 12

13 Norges damelag vant nesten alt i landskampen. Norsk gull i Nordisk mesterskap De norske jaktskytterne sørget for norsk gull i lagkonkurransen under årets nordiske mesterskap i Nordisk jaktskyting. Tekst OML og foto Vidar Nilsen. I tillegg vanket det en rekke individuelle medaljer til de norske deltagerne. Årets mesterskap gikk på «hjemmebane», og Åmot JFF på Rena stod for den tekniske gjennomføringen. Det norske laget jublet over Norges gull i lagkonkurransen. Spenningen varte helt til siste skudd, og utover siste konkurransedag vekslet Norge og Sverige på å ligge i tet. Takket være jevn og solid skyting, var det likevel Norge som trakk det lengste strået. Det norske laget (8 beste norske skytterne) bestod av: Rikard Østmoe, Bjørn Roger Malvik, Knut Magne Bjørnstad, Endre Kosberg, Jan Vegar Studsrud, Håkon Kveum, Rolf Harald Østmoe, og Thomas Nyberget. Norske gulljenter I dameklassen ble det virkelig norsk medaljefest. Lene Storbæk tok en imponerende seier på leirduestien, Torun Bredholt tok seg av gull i nordisk trap, og Tone Jorunn Tveito innkasserte gull på rådyrskytingen. Totalt (alle grener sammenlagt) i dameklassen gjorde Norge rent bord med gull til Tone Jorunn Tveito, sølv til Lene Storbæk, og bronse til Selma Hjelmseth. I tillegg til dette vanket det flere sølv og bronsemedaljer til de norske jentene hele 11 av de 15 medaljene som ble delt ut i dameklassen gikk til Norge. Juniorklassen I juniorklassen var det også solid norsk innsats. I sammenlagtkonkurransen ble det sølv til Håkon Kveum og bronse til Ole Mathias Fjeldskogen. I rådyrskytingen var det Fredrik Sørhuus som stakk av med seieren, og i nordisk trap gikk gullet til Simen Utigard. Også i juniorklassen forsynte de norske deltagerne seg godt med medaljer hele 7 totalt. Veteranklassen I veteranklassen var det hard konkurranse, men Aage Walter Hansen skjøt seg til gull på leirduestien, og Alf Otto Skar tok sølv i rådyrskyting, samt bronse i trap. Solide seniorer Rikard Østmoe var som vanlig i godt slag, og tok en imponerende sølvmedalje, kun få poeng bak Patrik Nilsson fra Sverige, som tok gullet, og med det også tittelen Nordisk mester. Rikard fikk også med seg en gullmedalje i rådyrskyting, mens Knut Magne Bjørnstad endte på sølvplass i leirduesti og Jørn Heggbrenna fikk bronse i nordisk trap. Åmot JFF, som på vegne av forbundet hadde påtatt seg den tekniske gjennomføringen av arrangementet, leverte et arrangementsmessig prikkfritt mesterskap. Neste år er det Danmark som skal være vertsnasjon for Nordisk mesterskap. Mesterskapet vil bli avholdt i København, og tradisjonen tro vil tidspunktet være første helga i august. Resultatene ligger på: 13

14 Nøkkeltall for hønsefugltaksering 2009 Tekst Håkon Solvang. Antall kilometer som takseres har totalt så langt økt fra år til år. For skogsfugl har for første gang antall omåder og antall kilometer taksert gått ned. (Skyldes nedgang i Nord-Trøndelag). På Østlandet er det økning i antall områder skogsfugl som takseres. Se tabell 1 og 2. Vi har tatt ut noen områder for skogsfugl for å vise forskjeller i tetthet og fordeling av arter. År Antall Antall linjer Antall km Antall Antall områder taksert taksert obs obs/km , , , , , , , , ,61 Tabell 1. Omfang av skogsfugltakseringene i perioden Figur 1. Variasjoner i tetthet av orrfugl i en periode på 8 år i 5 områder. År Antall Antall linjer Antall Antallkm Antall områder taksert taksert obs obs/km , , , , , , , , ,56 Tabell 2. Omfang av rypetakseringene i perioden Siden noen områder alltid ser ut til å være blant de beste, uansett om bestanden totalt sett er liten eller stor, kan dette tyde på at vi enten har spesielle storfugl-områder og spesielle orrfugl-områder eller at disse områdene sammenfaller og at vi har spesielle skogsfuglområder. Dette kan vi undersøke ved å plotte tetthet av storfugl opp i mot tetthet av orrfugl i det samme området og år (Figur 3). Figur 2. Variasjoner i tetthet av storfugl i en periode på 8 år i 5 områder. Av denne figuren ser vi at man grovt sett kan si at bestanden av begge arter er liten samtidig og når tettheten av den ene arten øker så øker tettheten av den andre. Men det finnes også stor variasjon mellom terreng og år. Hvis tettheten av de to artene hadde vært like stor skulle alle punktene ligget tett opp til den rette linja i figuren. Alle punkter som ligger under linja har mer storfugl enn orrfugl og alle punkter som ligger over linja har mer orrfugl enn storfugl i det enkelte år og terreng (Figur 6). Dette betyr at vi kan karakterisere de forskjellige områdene som storfugl-, orrfugl eller skogsfuglterreng. Slik sett ville vi kunne si at Ljørdalen nok er et mer typisk storfugl- enn orrfuglterreng, Nordre Elverum er mer orrfug- enn storfuglterreng, mens Vang nok er et skogsfuglterreng (Figur 3). 14 Figur 3. Sammenheng mellom tetthet av storfugl og orrfugl. Den hel trukne linja representerer like stor tetthet av orrfugl og storfugl.

15 Vi har utvalget i nye og brukte Suzuki med firehjulstrekk Grand Vitara fra kr ,- Velkommen til prøvekjøring og tilbud. Vi er behjelpelig med finansieringsordninger. Sandvikavegen Ottestad Tlf

16 Soria Moria II Vi registrerer at den nye regjeringsplattformen som legges til grunn for regjeringens arbeid de neste fire åra, Soria Moria II, er bygd over samme lest som Soria Moria I. Av HOS. Med samme regime i miljøverndepartementet, er vi skeptiske til hva vi kan oppnå i forhold til rovviltpolitikken; - tross signalene i forliket. Vi har sett litt på de områdene som angår oss spesielt, og har hentet noen «klipp» fra erklæringen. Naturmangfold og friluftsliv Norge har et rikt og særegent naturmangfold som vi har et internasjonalt ansvar for å ta vare på, og regjeringen vil sikre at truede arter og naturtyper gis vern eller tilstrekkelig beskyttelse. Norsk vassdragsnatur er unik, noe som tilsier en restriktiv holdning til videre vassdragsutbygging, tiden for de store vannkraftutbyggingene er forbi. Likevel vil opprustning og utvidelse av eksisterende vannkraftverk, samt skånsom utbygging av vassdrag være et verdifullt bidrag. Norge har et særlig internasjonalt ansvar for å ta vare på den atlantiske villaksen, som i dag er truet av miljøpåvirkninger. Utviklingen i oppdrettsnæringen må ta hensyn til villaksen. Regjeringen sier at «Friluftsliv er en kilde til livskvalitet, rekreasjon og bedre folkehelse, og gir mulighet for næringsutvikling. Det slås fast at allemannsretten er den viktigste bærebjelken for at alle skal utøve et aktivt friluftsliv. Likeledes vil det bli arbeidet aktivt for å ta vare på kulturlandskapet». Det viser seg likevel at når det kommer til økonomi og friluftsliv, blir det med fine ord og ingen «folkehelsesatsing» på et lavterskeltilbud som friluftslivet er. Naturmangfoldloven skal brukes aktivt for å redusere antall truede arter på gjeldende rødliste og sikre at de mest truede naturtyper får status som utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven Skogvernet økes slik at naturmangfoldet ivaretas,så langt som mulig basert på frivillig vern. Innføre en naturindeks for Norge som skal presentere naturtilstanden i norske kommuner. Fullføre gjennomgangen av lov om motorferdsel i utmark. Rovviltforvaltning Regjeringen vil at hovedtrekkene i stortingsforliket om rovviltpolitikken fra 2004 skal videreføres. Den todelte målsettingen skal sikre rovviltbestandenes overlevelse, og næringsdrift basert på beitebruk i utmark. Regjeringen mener at det fortsatt skal være mulig med levedyktig næringsvirksomhet i landbruket i områder med rovvilt. Dyr på utmarksbeite har mange positive kvaliteter, på samme måte vil rovvilt i den norske naturen også ha positive kvaliteter. Utfordringen ligger i å ivareta begge deler uten at konfliktene mellom dem blir større enn nødvendig. Dette har vi hørt før! Kompromis lyser lang veg, fortsatt må noen tro at tilstanden kan bli som på «Noas ark». Spørsmålet er bare hvor stor er den «nødvendige konflikten»? Likevel ser vi lyspunkter, og kjenner igjen godt håndverk fra «våre egne fra Hedmark» i forhandlingsfasen. Regjeringen vil: Samarbeide med Sverige om bestandsregistrering og fordeling av grenseulv. Ulverevirer i grenseområdet skal regnes inn i det norske måltallet. Regjeringens utgangspunkt for forhandlingene med svenske myndigheter er at grenseulv skal regnes med en faktor på 0,5. Måloppnåelsen (antallet ynglinger) skal ses over flere år i sammenheng. Regjeringen vil på denne bakgrunn foreta en ny vurdering av bestandsmålet for ulv. Fullføre ny bestandsregistering, og utredningen av modell for beregning av antall ynglinger av bjørn. Regjeringen vil på denne bakgrunn foreta en ny vurdering av bestandsmålet for bjørn. Invitere Stortinget til et bredt forlik om bestandsmål for ulv og bjørn. Dette skal skje innen utgangen av Gi omstillingsmidler i prioriterte rovdyrområder når dette anses hensiktsmessig. At det skal være lav terskel for å ta ut hannbjørner som har gjort skade eller som representerer et skadepotensial. At det skal være lav terskel for å felle ulv som har gjort skade eller som representerer et skadepotensial utenfor ulvesonen. At rovviltforvaltningen skjer på en slik måte at antallet ynglinger holdes så nær bestandsmålet som mulig. Der bestandsmålet ikke er nådd skal oppbyggingstakten ta hensyn til nødvendig tid til tilpasninger for beitebrukerne og lokalsamfunnene generelt. Styrke overvåking og bestandsregistering av rovdyr betraktelig. Det skal gjennomføres årlig DNA-registrering av bjørn og jerv over hele landet, og den lokale deltakelsen i bestandsregistreringen skal økes. En ny metodikk forbestandsregistrering vil gi oss et bedre anslag over antallet årlige ynglinger av bjørn. At all forvaltning av rovdyr skal bygge på vitenskapelig- og erfaringsbasert kunnskap. Nasjonalt overvåkingsprogram for store rovdyr skal ha overordnet ansvar for bestandsregistreringen. Gjennomføre en evaluering av gjeldende arealdifferensiering i rovviltregionene, blant annet med sikte på bedre geografisk samordning av områder som er prioritert til henholdsvis rovvilt og beitebruk i grenseområdene mellom forvaltningsregionene. Det skal ikke være rovdyr som representerer et skadepotensial i prioriterte beiteområder for husdyr og kalvingsområde for rein. Effektivisere skadefelling av rovvilt. Det offentliges praktiske og økonomiske ansvar for skadefelling skal forsterkes og klargjøres, med sikte på at andelen vellykkede skadefellingsforsøk skal øke. Sikre at det ved gjennomføring av skadefellingsforsøk i regi av kommunale fellingslag gis nødvendig bistand og veiledning fra Statens naturoppsyn (SNO). Deltakere i kommunale fellingslag skal få økonomisk kompensasjon fra første dag. Endre erstatningsordningen for husdyr med sikte på at faktisk rovdyrtap skal erstattes. Foreta en gjennomgang og iverksette nødvendige tiltak både innenfor rovviltforvaltninga og reindrifta med sikte på å sikre situasjonen for sørsamisk tamreindrift. Arbeide videre med spørsmålet om en generell innlemmelse av hund i nødvergebestemmelsen. Det vil blant annet bli sett nærmere på svenske erfaringer på området. Øke ressursene til forebyggende tiltak. 16

17 Foredragsholdere Radarparet Christian Vole og Hans Petter Klokkerengen. Respekt, men med kontroll og finlos. De Nordiske Jakt- og Fiskedager 2009 Jakt- og Fisketorget er plassen jegere og fiskere møtes! Christian Vole tok oss med inn i elghundens verden. En kopp kaffe og ei god historie om jakt, fiske og jaktskyting eller andre verdensproblemer deles på uhemmet grunnlag med alle som stikker innom. Både statsminister og justisminister med følge satte pris på dette under årets arrangement. Godt jobbet Børn! Det er utrolig positivt at to sentralt i regjeringen tar seg tid til å møte oss jegere og fiskere på denne måten. Dette viser at vi har stor aksept for vår virksomhet og blir lyttet til. Således er det bare å gratulere vår statsminister med sin felte villrein; sjøl om noen har forsøkt å ødelegge denne jaktopplevelsen! Våre egne representanter, denne gang ved Trygve Slagsvold Vedum, stilte også opp for oss og lyttet med velvilje til våre problemer i forhold til rovvilt. Vi ser tydelige spor etter Trygve i regjeringsforhandlingene; og takker for innsatsen! Jakthundseminar Jakthunden ble vårt satsingsobjekt i år! Moro å se en så stor forsamling i auditoriet. Tanker om jakthundarbeidet, dressur, jaktopplæring og allsidig bruk av våre hunder ble flott presentert av våre foredragsholdere Per Harald Nymark, fuglehund, Christian Vole og Hans Petter Klokkerengen, elghund, og Anne Igsi (drivende hunder). NJFF satser hund! Vi ønsket at fredagen skulle gi kunnskap og inspirasjon til arbeidet med jakthunden. Dette var vellykket! Test på wire-bjørn Mange fikk hilse på «Åse» på Prestøya. «Møte mellom hund og bjørn» ble gjennomført sammen med Hedmark Elghundklubb (HEHK) og hele 67 hunder fikk en «smak» av hva det vil si å møte bjørn. Mange ble overrasket over hvor sterkt dette møtet kunne være. Vi kan nå tilby test på wirebjørn til alle som ønsker å se hvordan hunden kan reagere i møte med bjørn. Takk Per Harald for et godt valg. Anne Igsi «dachs-spesialisten». 17

18 Aktivitets-/kursplan 2010 Planen er foreløpig og gir ei ramme for kurs/aktiviteter Datoer og sted kan bli justert etter instruktører og deltagelse. Kursene vil bli omtalt og lagt ut på nettsidene Følg med der! Hund Dressur valp/unghund Elverum/Hamar/Rena April juli Dressur videregående Elverum/Hamar/Rena April juli Jakthund i fjellet/nybegynner Trysil/Stor-Elvdal GK dressur (grunnlag for aversjon/ettersøk/njff-instr) Hedmark NJFF-instruktør dressur Hedmark Sommerleier for ungdom m/hund Hedmark Juni juli Ettersøkskurs (12t) Stange/Ringsaker/Trysil Mai juni Blodspor/Ferskspor (Godkjenning av ettersøkshund) Trysil/Løten Mai august Videregående ettersøk (Instruktørutdanning) Hedmark Mai august Aversjon Hedmark Apr august Test på wire-bjørn Hedmark Mai oktober Jeger Jegerprøve Elverum Folkehøgskole Jegerprøveinstruktør Hedmark Februar april Nybegynner rifle/hagle Løten April Jaktleder Hedmark August Grunnleggende kurs storviltjeger (jaktlaget) Hedmark August september Hagleinstruktør Hedmark April august Rifleinstruktør Hedmark April august Opplæringsjakt elg Trysil September Opplæringsjakt rype (kvinner) Hedmark September oktober Ettersøk av skadet bjørn m/test Dæsbekken/Åsnes av hund på wire-bjørn Rendalen Taksering av rype og skogsfugl Elverum Bruk av GPS Hedmark Etter forespørsel Fisk Isfiske Storsjøen, Odalen Januar, februar, mars Fluekastekurs (jenter) Elverum Fiskecamp Elverum Prøvefiske-/kultiveringskurs Hedmark Etter forespørsel 18

19 Gode hunder gjør jakta effektiv. Velykket revejakt. På spor etter rødreven - status for prosjektet Tekst OML og foto RL Det store rødrevprosjektet tar form. Et tital store grunneiere, tilsvarende jeger og fiskerforeninger har sagt klart ifra at de deltar i prosjektet fra årsskiftet. er spørsmål som er interessante, og som vi kan få svar på. Reirprosjektet sist sommer viste at bare 3 av 26 overvåkede reir ble klekket. Fire røyer ble trolig drept av hønsehauk, mens 19 reir ble røvet og bare 3 ble klekt. Det ble tatt bilde av reirrøverne ved 4 reir. 3 av disse viste rev, mens ett bilde viste mår. Til sommeren skal det settes ut viltkameraer ved 50 reir. Rundt dette kan det gjøres undersøkelse om reirrøving i områder der det blir skutt mye og lite rev. Det er derfor viktig at alle data rundt felte rever blir registrert, som nøyaktig fellingssted, kjønn, alder og vekt. Revetettheten kan også knyttes opp mot skogsfugltakseringene. Hvor stor del av orrhøner og røyer som har kull i områder med mye revejakt mot områder med lite revejakt. Det er også innterresant å sette GPS sendere på noen rever for å se på arealbruken. Undersøkelser av reveskrottene er også av interesse for forskningen, men her foreligger det så langt ingen konkrete planer for For NJFF-Hedmark er kursing og revejaktsamlinger en viktig del av prosjektet. I høst og vinter vil vi gjennomføre fellefangstkurs med Jens Petter Halberg. Jens Petter er en kløpper på hvordan lure måren i fella og reven i båsen. I tillegg har vi sikret oss lokkejaktspesialisten Ulf Linderoth fra Sverige til tre foredrag i Hedmark etter jul. Linderoth er kjent fra lokkejaktfilmen «Lockjakt på räv». Jaktformen har blitt veldig populær i Sverige og noen få har begynt med det også i Norge med gode resultater. Kurs og samlinger blir annonsert på NJFF-Hedmarks nettsider, så det er bare å følge med der. Styret i NJFF-Hedmark vil fatte et endelig vedtak om prosjektet skal igangsettes på styremøtet i desember. Økonomien i et så stort prosjekt er et stort puslespill og det jobbes med å få de siste brikkene på plass. Stemningen er veldig positiv til å få prosjektet i gang fra 1. januar Høgskolen på Evenstad, NINA og Vetrinærinstituttet deltar også i prosjektet på forskningssiden. Prosjektet ønsker å kjøpe alle revene som blir skutt i det aktuelle prosjektområdet, flå dem og selge skinnene. Til dette kreves det en flåstasjon som kan ta seg av flåingen, og et nettverk lokalt til å samle inn de skutte revene. Hvert område må ha en lokal kontaktperson som kan ta seg av logistikken i sitt område. Revene samles inn, fraktes en gang pr. uke til flåstasjonen. I skrivende øyeblikk jobbes det med en flåstasjon i Trysil som kan ta seg av alle revene som blir skutt i prosjektområdet. Fra forskerhold er prosjektet mottatt med stor interesse. Det er i det store og hele gjort lite forskning på reven. Hvor store områder bruker reven, forholdet mellom tetthet av rev og tetthet av skogsfugl, 19

20 t e r m i n l i s t e Nordisk jaktskyting Uke 23 NM Nordisk jaktskyting Eidskog JFF Kontakt: Kjell Magne Tråstadkjølen. Tlf Lerdursti mai Tynset JFF Kontakt: Mette Mælen Bakker Tlf / Møtested: Lerduebanen Skiltet fra krysset etter Tynset Camp. Påmelding: Kompaktsporting. 15. mai Brandval JFF Kontakt: Kjell Lindberg Tlf: / Møtested:Korperud, sk.fra RV20 Roverud Påmelding: Sr.kr.300,-/jr.kr150,- 100 skudd. 22. mai Brandval JFF Kontakt: Kjell Lindberg tlf / Møtested: Korperud, sk. fra RV 20 Roverud Påmelding: Sr kr 300,-/jr.kr 150,- 100 skudd. 29. mai FM Åsnes JFF Kontakt: Ole-Jakob Nygård Tlf / Møtested: Haukåsen skytebane Påmelding: skudd. 5. juni Åsnes JFF Kontakt:Ole- Jakob Nygård Tlf / Møtested:Haukåsen skytebane Påmelding: skudd. 6. juni Åsnes JFF Kontakt: Ole-Jakob Nygård Tlf / Møtested: Haukåsen skytebane Påmelding: skudd. Premiering begge dager. NM uke 27/ juni Åmot JFF Kontakt: Gunnar Filtvedt Tlf Møtested: Hovdmoen Skiltet fra RV Påmelding: Sr.kr 300,-/jr kr 200,- 100 skudd lørdag/søndag 26. juni Stange JFF Kontakt: Jan A Brovold Tlf / Temmen. Skiltet fra RV 222 Jegertrap april Åsnes JFF Kontakt: Ole Jakob Nygård Tlf / Møtested: Haukåsen Påmelding: skudd m/25 skudds finale Inngår i Fjellreven G-sport cupen 2. mai Åmot JFF Kontakt: Gunnar Filtvedt Tlf Møtested: Hovdmoen Skiltet fra RV 3 Påmelding: skudd 8. mai Tynset JFF Kontakt: Mette Mælen Bakker Tlf / Møtested: Lerduebanen. Skiltet fra krysset etter Tynset Camp Påmelding: Fjellreven/G-sport-Oppland Inngår i Nittedalscupen FM 13. mai Mo JFF Kontakt: Thomas Bekken Tlf Møtested: Lerdurbanen Påmelding: juni Dobbelt stevne Jegertrap/Elg Åsnes JFF Kontakt: Ole-Jakob Nygård Tlf / Møtested:Haukåsen skytebane Påmelding: Cup m/finale siste kvelden, Premiering hver kveld Inngår i Nittedalscupen 50 skudd NM uke juni Dobbelt stevne Jegertrap/Elg Åsnes JFF Kontakt: Ole-Jakob Nygård Tlf / Møtested:Haukåsen skytebane Påmelding: Cup m/finale siste kvelden, Premiering hver kveld. Inngår i Nittedalscupen. 50skudd. 17. juni Dobbelt stevne Jegertrap/Elg Åsnes JFF Kontakt: Ole-Jakob Nygård Tlf / Møtested:Haukåsen skytebane Påmelding: Cup m/finale siste kvelden, Premiering hver kveld Inngår i Nittedalscupen 50 skudd 27. juni Tynset JFF Kontakt: Mette Mælen Bakker Tlf Møtested: Lerdurbanen Skiltet fra krysset etter Tynset Camp Påmelding: Inngår i Nittedalscupen Jaktfelt januar Eidskog JFF Kontakt: Kjell Magne Trådstadkjølen Tlf Møtested: Revlemoen Skiltet fra RV 2 Magnor. Påmelding: Startkont. 150,-/100,- 28. februar Stange JFF Kontakt: Jan Ove Haugseth Tlf Møtested: Temmen Skiltet fra RV mars FM Romedal og Vallset JFF Kontakt: Olav Bysveen Tlf / Møtested: Lisetra Skiltet RV 24 Sr kr 150,-/Jr. kr 100,- 14.mars Grue Finnskog JFF Kontakt: Cato Rismoen Tlf Møtested: Sk.b.Svullrya Skiltet fra RV 201 Sr kr 150,-/jr kr 100,- 21.mars LM Enebakk JFF 11. april Maarud JFF Kontakt: Jan Erik Paalerud Tlf Møtested: Finnholt Grendehus Påmelding: april Austmarka JSK Kontakt: Filip Sandbæk Tlf Møtested: Ekebergbanen Skiltet fra RV 200 Sr. kr 150,00/jr. kr 100,00 NM jaktfelt april 24. april Osen JFF Dobbeltstevne elg/jaktfelt Kontakt: Jan Tore Løkken Tlf Møtested: Osen skytebane Skiltet fra RV 215 Påmelding: Sr.Kr 150,-/Jr. kr 100,- 2. mai Åslia JSK Dobbeltstevne m/elg Kontakt: Trond Holter Tlf Møtested: Åslia Skytebane Skiltet fra RV juni Grue Finnskog JFF Dobbeltstevne elg/jaktfelt Kontakt: Cato Rismoen Tlf Møtested: Sk.b.Svullrya Skiltet fra RV 201 Startkont. 150,-/100,- Isfiske 2009/ desember Åsene JFF Kontakt: Børre Omang Tlf Møtested: Langsjøen Skiltet fra Kolos Påmelding: Gangtid: 30 min Fiskrtid: 3 t. Startk. 100,-/50,- 13. desember Trysil SfK Kontakt: Ola Sjøli Tlf / Møtested: Eltsjøen Påmedling: Gangtid: 30 min. Fisketid: 3 timer Norgescup 26. desember Brandval JFF Kontakt: Laila B Myrvang Seigerud Tlf / Møtested:Steinreien Påmelding:

21 Gangtid: 30 min. Fisketid: 3 timer Sr kr 100,-/jr kr 50,-/barn gratis. Kun abbor og vekt Norgecup 3. januar SFK Raufjøringen Kontakt: Dag Even Nygårdseter Tlf / Møtested: Felleskjøpet/ Vingersjøen Påmelding: Gangtid: 30 min ut, 45 min inn Fisketid: 3 timer Sr kr/vet /jr 50,-/barn gratis, Lag150,- Kun abbor og vekt Elektroniske hjelpemidler ikke tillatt. Norgecup 10. januar Odal SFK Kontakt: Kenneth Jernberg Tlf Møtested: Storsjøen (Bukkeneset) Påmelding: Gangtid: 30 min. Fisketid: 3 timer Startkont. 100,-jr. 50,- barn gratis. Alle barn u/16 år premieres Norgescup. 17. januar Eidskog JFF Kontakt:Per Einar Fjeld Tlf Søndre Speiderl. Ingelsrudsjøen Påmelding: Gangtid: 30 min. Fisketid: 3 timer SR.kr 100,-/Jr.kr 50,-/barn gratis. Kun abbor tellene, vekt Norgescup 7. februar Odal SFK Kontakt: Kenneth Jernberg Tlf Møtested: Setersjøen v/ rasteplass Påmelding: Gangtid: 30 min. Fisketid: 4 timer Startkont. 100,-jr. kr 50,- Barn gratis. Alle barn under 16 år premieres FM 28. februar Odal SFK Kontakt: Kenneth Jernberg Tlf: Møtested: Dølisjøen v/slåstad skole Påmelding: Gangtid: 30 min Fisketid: 3 timer Sr.kr 100,-/jr. kr 50,- barn gratis. Alle barn under 16 år premieres NM isfiske 1. helga i mars 14. mars Finnskogkongen Brandval JFF Kontakt: Laila B Myrvang Seigerud Tlf / Møtested: Nuguren Påmelding: Gangtid: 30 min. Fisketid 4 timer Sr 100,-/Jr kr 50,-/barn gratis Kun abbor og vekt 20. mars Romedal og Vallset JFF Kontakt: Erling Johnsrud Tlf / Møtested: Langs RV 24, Harasjøens vestside Påmelding: Gangtid: 30 min ut/inn 45 min Fisketid 4 Timer Sr. 100,-/Jr. kr 50,- All fisk teller unntatt gjedde. 21. mars Glomdalsmesterskapet Odal SJK Kontakt: Kenneth Jernberg Tlf Møtested: Storsjøen v/bukkeneset Påmelding: Gangtid: 30 min Fisketid: 4 timer Sr 100,-/jr kr 50,-, barn gratis Alle under 16 år premieres 5. april SFK Raufjøringen Kontakt: Dag Even Nygårdseter Tlf / Møtested: Vingersjøen, Felleskjøpet, Norsenga Påmelding: Gangtid: Egne regler Fisketid 2 timer ( ) Sr./vet.100,-/sr./vet. Damer /jr. 50,- Kun 3 klasser Egne regler kommer senere i egen innbydelse 10. april SFK Raufjøringen Kontakt: Dag Even Nygårdseter Tlf / Møtested: Næra Påmelding: Gangtid: 30 min ut, 60 min inn. Fisketid: 4 timer Sr./vet 100,-/jr. 50.-/barn gratis, lag 150,- Kun abbor og vekt Elektroniske hj.midler ikke tillatt. 11. april SFK Raufjøringen Kontakt: Dag Even Nygårdseter Tlf / Møtested: Næra Påmelding: Gangtid: 30 min ut,60 min inn Fisketid: 4 timer Sr/vet.100,-/jr 50,-, barn gratis, lag 150,- Arrangeres som NC for sesongen april Trysil SFK Kontakt: Ola Sjøli Tlf / Møtested: Flensjøen Påmelding: Gangtid: 30 min Fisketid: Åpent stevne Startkont. 100,-/50,- Trysilcup 25. april Trysil SFK Kontakt: Ola Sjøli Tlf / Møtested: Eltsjøen Påmelding: Gangtid 30 min Fisketid: 4 timer Åpent stevne Startk. 100,-/50,- Lag konk. Vanlig premiering i cupen Tradisjonelt meite FM 8. august Trysil SFK Kontakt: Kjell Joar Nerhagen Tlf Møtested: Flersjøen Påmeldelding: Gangtid: 30 min Fisketid: 4 timer Startk. Kr 150,-/kr 80,-/barn gratis Lag 3 personer kr 300,- 22. august Tradisjon meite Odal SFK Kontakt: Kenneth Jernberg Tlf Møtested: ikke avklart Påmeld: Gangtid. 30 min Fiskrtid: 4 timer Startkont /50.-, barn gratis Alle barn under 16 år premieres Figurjakt 2010 *25.april Eidskog JFF Kontakt: Kjell Magne Tråstadkjølen Tlf Møtetsed: Revlemoen skyteanlegg Skiltet fra RV 2 Magnor Påmelding: *1. mai Kongsvinger JFF Kontakt: Øystein Hagen Tlf Møtested: Vestlibanen Skiltet fra Rv 2V/Granli Påmelding Sr. kr 200,-/jr kr 100,- *2. mai Skogen JSK Kontakt: Ole-Jacob Seigerud Tlf / Møtested: Skogenbanen Skiltet fra RV20 Roverud Påmelding: Sr.kr 200,-/jr.kr 100,- *9. mai Furnes JFF Kontakt: Frank Iversen/ Tor Egil Ludvigsen Tlf / Møtested: Kvemyra Skiltet fra E6 Påmelding: Sr. kr 200,-/jr kr 100,- *13.mai Brandval JFF Kontakt: Kjell Lindberg / Møtested: Korperud Skiltet fra RV20 Roverud Påmelding Sr.kr 200,-/Jr kr 100,- 16 skudd *16.mai Stange JFF Kontakt: Jan A Brovold Tlf / Møtested: Temmen Skiltet fra RV 222 *23.mai Brandval JFF Kontakt: Kjell Lindberg Tlf / Møtested: Korperud, skiltet fra RV20 Roverud Påmelding: Sr.kr.200,-/jr.kr150,- *24.mai Maarud JFF/ Sør-Odal JFF Kontakt: Jan Erik Paalerud Tlf Møtested: Finnholt Grendehus t e r m i n l i s t e 21

22 t e r m i n l i s t e 22 *30.mai Austmarka JSK Kontakt: Filip Sandbæk Tlf Møtested: Egebergbanen Skiltet fra RV 200 Påmelding: Sr. kr 200,-/jr. kr 100,- *13. juni Mo JFF Kontakt: Kjell Disenbroen Tlf Møtested:Lerduebanen Sr. kr 200,-/jr kr 100,- *20.juni Vang JFF Kontakt: Arne J Mellum Tlf / Møtested: Gåsbu skyterbane Skiltet fra RV25 Påmelding Sr.kr 200,-/jr.kr 100,- Prøve NM 27. juni Ringebu/Fåvang JFF *4. juli Grue JFF Kontakt: Bjørn Kato Mellem Tlf Møtested: Tjura skytterhus Påmelding: Sr. kr 200,-/jr.kr 100,- NM * Ringeby/Fåvang KFF FM *8.august Eidskog JFF Kontakt: Kjell Magne Tråstadkjølen Tlf Møtested: Revlemoen Påmelding: *15.august Skogen JSK Kontakt: Ole-Jakob Seigerud Tlf / Møtested: Skogenbanen Skiltet fraroverud Påmelding: Sr.kr 200,-/Jr kr 100,- Alle stevner merket * inngår i Resco Mapai Figurmesteren Elgbane 2010 Dobbeltstevne elg/jaktfelt 24. april Osen JFL Kontakt: Jan Tore Løkken Tlf Møtested: Osen skytterlagsbane Skiltet fra RV 215 Påmelding: Sr. kr 150,-/jr. kr 100,- 1. mai Tynset JFF Kontakt: Bjørn Grue Tlf Møtested: Tynset sk.bane Skiltet fra RV 3 30 Påmelding: Pris sr. 150,-/jr 100,- Forhåndspåm. Fra april 2. mai Dobbeltstevne elg/ jaktfelt Åslia JSK Kontakt: Trond Holter Tlf Møtested: Åslia skytebane Skiltet fra RV. 20 Ikke prøveskudd på løpende elg 9. mai Liseterelgen Romedal og Vallset JFF Kontakt: Olav Bysveen Tlf / Møtested: Lisetra Skiltet fra RV 24 Sr.kr 150,-/Jr kr 100,- 13. mai Bronseelgen Os JFF Kontakt: Jon Egil Bakken Tlf / Møtested: Dalsbygda skytterlag,s bane Skiltet fra RV 30 Påmelding Innbydelse se 30. mai Stange JFF Kontakt: Jan Ove Haugseth Tlf Møtested: Temmen Skiltet RV juni Dobbelt stevne m/ jegertrap Åsnes JFF Kontakt: Ole Jakob Nygård Tlf / Møtested: Haukåsen skytebane Påmelding: Cup m/finale siste kvelden, Premiering hver kveld 10. juni Dobbelt stevne m/ jegertrap Åsnes JFF Kontakt: Ole Jakob Nygård Tlf / Møtested: Haukåsen skytebane Påmelding: Cup m/finale siste kvelden, Premiering hver kveld 12. juni Midt-Østerdal karusellen Åmot JFF Kontakt: Rune Haagensen Tlf Møtested: Hovdmoen Skiltet fra RV 3 Påmelding: Sr. kr 150,-/jr. kr 100,- 2 løpende serier 12. juni Midt-Østerdalkarusellen Jordet JFF Kontakt: Morten Åsheim Tlf Møtested: Tenaasen sk.bane Skiltet fra RV 215 Påmelding: løpende serier 150,-/100,- 13. juni Midt Østerdal karusellen Sørskogbygda JSK Kontakt: Bjørn Tore Lindberg Tlf / Møtested: Kynndalen Påm Sr. R 150,-/jr.kr 100,- 2 løpende serier Finale 13. juni Midt-Østerdalskarusellen Løiten JFF Kontakt: Gunnar Arnekleiv Tlf Påmelding Sr.kr 200,-/jr.kr 100,- 2 løpende serier 17. juni Dobbelt stevne m/ jegertrap Åsnes JFF Kontakt: Ole Jakob Nygård Tlf / Møtested: Haukåsen skytebane Påmelding: Cup m/finale siste kvelden, Premiering hver kveld 20. juni LM Høland JSK 27. juni Dobbeltstevne Elg/ jaktfelt Grue Finnskog JFF Kontakt: Cato Rismoen Tlf: Møtested:S kytebanen Svullrya Skiltet fra Rv 201 Sen. kr. 150,-/jr.kr 100,- FM 4. juli Løiten JFF Kontakt: Gunnar Arnekleiv Tlf Møtested: Løten skytebane 2 løpende serier Østerdalskarusellen juli Trippelstevne Øvre Rendal JSK og Os JFF Kontakt: Bjørn Grue Tlf Møtested: Tynset sk.bane Skiltet fra RV3/RV30 Påmelding: Pris sr. kr 150,-/jr. kr 100,- Forhåndspåm juli Østerdalskarusellen 18. juli Trippelstevne Øvre Renedal JSK og TynsetJFF Kontakt: Jon Egil Bakken Tlf / Møtested: Dalsbygda sk.lags bane Skiltet fra RV 30 Påmelding: Andre oppl. Forh.påmeld. net juli NM Andebu 19. juli 8. august Vang JFF Kontakt: Bjørn Grønvold Tlf Møtested: Gåsbu JSB Påmelding: Åpning av ny skytebane

23 Flotte jaktterreng og nesten påskestemning! Obligatorisk, på jakt! Ungdomsutvalget i NJFF-Hedmark arrangerte tradisjon tro, Småviltjaktleir i Trysil andre jakthelga i september. Tekst og Foto RL Tell, speider utover jaktterrenget, på jakt etter fjellets fugl! Totalt deltok 17 ungdommer på jaktleiren som i år hadde hovedbasen sin på Støa Grendehus. Et dårligere rypeår, gjorde at jakta måtte legges litt om, men det ble likevel gode muligheter både for å se en stående fuglehund i aksjon og høre løs på drevet halsende hund. Etter to dagers jakt kunne ungdom- mene rapportere inn 4 ryper, 1 jerpe, 1 hare og 2 rever. En stor takk til alle dyktige hundeekvipasjer som setter av den andre jakthelga år etter år, for å gi nye jegere muligheten til å oppleve jaktas gleder! Som en del av vårt samarbeid med Høgskolen i Hedmark og Årsstudiet i Friluftsliv, arrangerte NJFF-Hedmark jegerprøvekurs for 23 studenter i september. Etter jegerprøvekurset og en ekstra dag på skytebanen, bar det til fjells for å jakte rype over stående fuglehund og oppleve harejakta med støver. Kong Vinter hadde lagt sitt teppe over Trysil, men vi hadde noen flotte dager i fjellet, og både ryper og hare ble observert. Vi ønsker også å rette en stor takk til Statskog, Ljørdalen Utmarkslag og Trysil Fellesforening som stilte sine terreng til disposisjon for nye jegere. De kommer helt sikkert tilbake! Kommunale viltkart De kommunale viltkartene ble i de fleste kommuner laget på 80- og 90-tallet. Tekst og Foto OML Flere saker den siste tiden har vist at mange av disse kartene ikke er oppdatert og på langt nær gode nok i dag. Mye skjer i løpet av en års periode og det er på høy tid med en revisjon i mange kommuner. Vi oppfordrer derfor våre lokalforeninger til å ta kontakt med kommunen og grunneierne for en revisjon og oppdatering av kartene. Det er flere eksempler rundt omkring i Hedmark på at samarbeid rundt registreringer og kartlegging av viltbiotoper og spillplasser fungerer bra. Nøl ikke med å ta kontakt med kommunen for å få satt i gang dette arbeidet. For at det skal kunne tas hensyn til viltet og deres viktige biotoper må en ha kunnskap om hvor de er. Spillplass og kyllingbiotoper er viktige å kartlegge. 23

24 24

Seminar Nordland Utmarkslag Fauske, 08.02.2013 Christian Dufseth, NJFF-Hedmark

Seminar Nordland Utmarkslag Fauske, 08.02.2013 Christian Dufseth, NJFF-Hedmark Seminar Nordland Utmarkslag Fauske, 08.02.2013 Christian Dufseth, NJFF-Hedmark «På spor etter rødreven» Et samarbeidsprosjekt mellom rettighetshavere, jegere og forskere Bakgrunn Organisering Motivasjon

Detaljer

VELKOMMEN til NJFF Hedmark tillitsvalgtsamling 2015. Knut Arne Gjems leder NJFF Hedmark

VELKOMMEN til NJFF Hedmark tillitsvalgtsamling 2015. Knut Arne Gjems leder NJFF Hedmark VELKOMMEN til NJFF Hedmark tillitsvalgtsamling 2015 Knut Arne Gjems leder NJFF Hedmark Administrasjonen Politisk arbeid i NJFF Hedmark Mennesket fjerner seg ifra naturen Vår rolle og forsvare jegeren og

Detaljer

n y t t f r a n j f f h e d m a r k n r. 3 2008 Jakt og fiske i Hedmark s. 5 Sat s i n g på h u n d s. 12 Gau p e o g www.njff-hedmark.

n y t t f r a n j f f h e d m a r k n r. 3 2008 Jakt og fiske i Hedmark s. 5 Sat s i n g på h u n d s. 12 Gau p e o g www.njff-hedmark. n y t t f r a n j f f h e d m a r k n r. 3 2008 Jakt og fiske i Hedmark s. 5 Sat s i n g på h u n d s. 12 Gau p e o g viltsporregistrering s. 14 Fantastiske Brovold s.19 Ny fylkesinstruktør 1 Snø og vinter

Detaljer

Faggrunnlag om bestandsmål for ulv og ulvesone mulige alternative modeller

Faggrunnlag om bestandsmål for ulv og ulvesone mulige alternative modeller Faggrunnlag om bestandsmål for ulv og ulvesone mulige alternative modeller Avdelingsdirektør Torbjørn Lange Seksjonsleder Terje Bø November 2014 1 Faggrunnlag om bestandsmål for ulv og ulvesonen mulige

Detaljer

Bjerke jeger- og fiskerforening kan tilby:

Bjerke jeger- og fiskerforening kan tilby: Bjerke jeger- og fiskerforening Postboks 2, 2032 Maura Organisasjonsnr: 985 436 517 www.njff.no/bjerke Bjerke jeger- og fiskerforening kan tilby: - Disponerer nær 100.000 dekar lett tilgjengelig jakt terreng.

Detaljer

Regjeringens politiske plattform

Regjeringens politiske plattform Norsk mal: Startside Prioriteringer i rovviltforvaltningen 14. november 2013 Beiteseminar, Oslo Statssekretær Lars Andreas Lunde 1 Norsk mal: Tekst med kulepunkter Regjeringens politiske plattform Regjeringen

Detaljer

N Y T T F R A N J F F H E D M A R K N R. 3 2 0 1 1

N Y T T F R A N J F F H E D M A R K N R. 3 2 0 1 1 N Y T T F R A N J F F H E D M A R K N R. 3 2 0 1 1 S. S. 10 4 5 FORSKNING PÅ RØDREV LEIKREGISTRERING I HEDMARK S. 18 FISK PÅ TOLGA S. 23 FORDOBLING AV JAKT- OG FISKESKOLER! L E D E R ting skjer i njff

Detaljer

Jakt og fiske. i Hedmark. n y t t f r a n j f f h e d m a r k n r. 3 2 0 0 7. 12-13 Hederstitler

Jakt og fiske. i Hedmark. n y t t f r a n j f f h e d m a r k n r. 3 2 0 0 7. 12-13 Hederstitler n y t t f r a n j f f h e d m a r k n r. 3 2 0 0 7 Jakt og fiske i Hedmark s. 4 Småviltjakt s. 1 Lerdueskyting i medvind s. 20 Kurs i avlivning s. 12-13 Hederstitler På jakt etter rype og hare! Årets rypejakt

Detaljer

DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT '----...

DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT '----... DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT Halden Viltforening Knegterød 1765 HALDEN ISak Oq/iro7-S I Enh '----... Deres ref Vår ref Dato 201000914-/TOA 3 OJUN 2010 Avgjørelse av klage på avslag om uttak av ulv

Detaljer

Erfaringer fra Forollhogna-området i årene 1992 2013. Dalsbygda Jaktlag SA Arne Nyaas

Erfaringer fra Forollhogna-området i årene 1992 2013. Dalsbygda Jaktlag SA Arne Nyaas Erfaringer fra Forollhogna-området i årene 1992 2013 Dalsbygda Jaktlag SA Arne Nyaas 65 år Daglig leder/sekr. i Dalsbygda Jaktlag Tidligere styreleder i jaktlaget Lærer (9 år), journalist/redaktør/frilans

Detaljer

RIZZINI CUP KVALIK TIL Å DELTA PÅ RIZZINI TEAM NORGE NORDISK TRAP

RIZZINI CUP KVALIK TIL Å DELTA PÅ RIZZINI TEAM NORGE NORDISK TRAP RIZZINI CUP P KVALIKK TIL Å DELTA PÅ RIZZINI TEAM NORGE NORDISK TRAP Bakerst fra venstre: Eirik Bjelde, Harald Roheim, Anders Klund, Joachim Børlie, Ole Johan Sæternes, Erik Lundhom, Jørgen Halvorsen,

Detaljer

Vi har gleden av å ønske dere velkommen inn i Sportsfiskets År, Norges Jeger- og Fiskerforbunds største satsing på fiske gjennom tidene!

Vi har gleden av å ønske dere velkommen inn i Sportsfiskets År, Norges Jeger- og Fiskerforbunds største satsing på fiske gjennom tidene! 15.01.2014 RUNDSKRIV 1/14 INFORMASJON TIL NJFFS LOKALFORENINGER OG FYLKESLAG Rundskriv 1/14 15.01.2014 Vi har gleden av å ønske dere velkommen inn i Sportsfiskets År, Norges Jeger- og Fiskerforbunds største

Detaljer

Klagernes anførsler Direktoratets merknader

Klagernes anførsler Direktoratets merknader Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2010/11639 ART-VI-KMV 01.10.2010 Arkivkode: 445.21 Oversendelse av klager på vedtak om lisensfelling

Detaljer

Viktige forholdsregler

Viktige forholdsregler BLE DET BOM? Viktige forholdsregler Hvert år blir dyr skadeskutt under jakt, og noen blir påført store lidelser. Det er ikke realistisk å tro at skadeskyting av vilt kan unngås helt, men enhver jeger har

Detaljer

Gjerstad Jeger og Fiskerforening

Gjerstad Jeger og Fiskerforening Gjerstad Jeger og Fiskerforening Årsmelding Gjerstad Jeger og Fiskerforening 2015 Styrets sammensetning: Styreleder Per J Eskeland Nestleder Tom Jacobsen Kasserer Astrid Haugen Gustavson Sekretær Jon Hirsti

Detaljer

REGIONALT FELLINGSSTYRET FOR ROVVILT I HAMAR REGIONEN. Arnfinn Lien, Leder RFS 08-10 Leder kommunalt fellingslag Løten Kommune 07-10

REGIONALT FELLINGSSTYRET FOR ROVVILT I HAMAR REGIONEN. Arnfinn Lien, Leder RFS 08-10 Leder kommunalt fellingslag Løten Kommune 07-10 REGIONALT FELLINGSSTYRET FOR ROVVILT I HAMAR REGIONEN Arnfinn Lien, Leder RFS 08-10 Leder kommunalt fellingslag Løten Kommune 07-10 REGIONALT FELLINGSSTYRE FOR ROVVILT I HAMAR REGIONEN Bakgrunn og organisering

Detaljer

Norsk Irsksetterklubb Avd 1 Oslo - Akershus - Østfold

Norsk Irsksetterklubb Avd 1 Oslo - Akershus - Østfold Norsk Irsksetterklubb Avd 1 Oslo - Akershus - Østfold Aktiviteter 2015 CAMP VILLMARK 9-12.4, Lillestrøm Aktiviteter 2015 Camp Villmark er en fornyelse av den tradisjonsrike Villmarksmessa. Avd. 1 har i

Detaljer

Årsberetning for Stange Jeger og Fiskerforening 2014

Årsberetning for Stange Jeger og Fiskerforening 2014 Årsberetning for Stange Jeger og Fiskerforening 2014 Foto: Øystein Johnsen Årsmøte i Stange Jeger og Fiskerforening Temmen søndag 22. februar 2015 kl. 17:00 Agenda i følge vedtektene: 1. Åpning med godkjenning

Detaljer

Lederen har. Vil på vegne av styret ønske dere alle en riktig god jul, og et godt nytt år. Hilsen Ottar Strand.

Lederen har. Vil på vegne av styret ønske dere alle en riktig god jul, og et godt nytt år. Hilsen Ottar Strand. Lederen har ordet! Vi har igjen gjennomført et år med mange aktiviteter. Aktivitetene på Lisetra bare øker, og det er veldig gledelig å se at så mange finner veien dit på treningskveldene. Høstens jaktsesong

Detaljer

Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF.

Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF. Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF. Våre kurs fører frem til jegerprøveeksamen, og holdes av erfarne godkjente instruktører på G-MAX Storo, Vitaminveien 6 (vis a vis Storo senteret), fra klokken

Detaljer

Resultatliste lag. NM Figurjakt 2015 26.06.2015. Vang JFF - 28.06.2015 28.06.2015 17:23 15FJ0357. Skogen JSK 1 Hoved 466. Ove Gjermund Seigerud

Resultatliste lag. NM Figurjakt 2015 26.06.2015. Vang JFF - 28.06.2015 28.06.2015 17:23 15FJ0357. Skogen JSK 1 Hoved 466. Ove Gjermund Seigerud 1 Skogen JSK 1 466 802563 Ove Gjermund Seigerud 472 1592616 Stian Myrvang 192 425 1588734 Nikolai Torp 585 2 Eidskog JFF 1 779 244533 Kai Haug 196 771 1532106 Kjell Magne Tråstadkjølen 712 1514 Emil Sandbakken

Detaljer

Nyheter fra 2012. 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011

Nyheter fra 2012. 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011 Nyheter fra 2012 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011 Sesongens andre runde i det individuelle divisjonsspillet for Møre og Romsdal ble arrangert av Molde BTK i Skytterhallen i Molde i romjulen.

Detaljer

Forebyggende tiltak i reindrift i Nordland realistisk? v/ reineier Mads Kappfjell. Hva er forebyggende tiltak, og hvorfor har vi dem?

Forebyggende tiltak i reindrift i Nordland realistisk? v/ reineier Mads Kappfjell. Hva er forebyggende tiltak, og hvorfor har vi dem? Forebyggende tiltak i reindrift i Nordland realistisk? v/ reineier Mads Kappfjell Hva er forebyggende tiltak, og hvorfor har vi dem? Dagens situasjon i Nordland 44 siidaandeler 242 personer i siidaandelene

Detaljer

Informasjon til alle arrangører og skytterlag i Hedmark, Østerdal og Solør skyttersamlag vedrørende gjennomføring av HV Cupen i feltskyting 2012

Informasjon til alle arrangører og skytterlag i Hedmark, Østerdal og Solør skyttersamlag vedrørende gjennomføring av HV Cupen i feltskyting 2012 HV CUPEN Feltskyting 2012 Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Jo Ivar Løvseth Mob:48992791 Email: jisof@online.no 2011-10-24 Tidligere dato Tidligere referanse 1 av 5 Til Arrangører av HV Cup stevner

Detaljer

Årsberetning 2006. Trøgstad skytterlag

Årsberetning 2006. Trøgstad skytterlag Årsberetning 2006 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Knut Bingen (styremedlem), Ole Johan Nyengen (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Gunnar Wiig (ungdomsleder)

Detaljer

Norsk Irsksetterklubb. avdeling 3. Hedmark/ Oppland

Norsk Irsksetterklubb. avdeling 3. Hedmark/ Oppland Norsk Irsksetterklubb avdeling 3 Hedmark/ Oppland Leder n har ordet Vi er nå godt i gang med 2010 og vinterens jaktprøver er snart over. Her følger en liten oversikt over fjoråret. Generalforsamlingen

Detaljer

Kommende søndag 9. januar må du ta turen til TRÆFFHUSET og oppleve en spennende og prestisjetung lagkamp i bordtennis.

Kommende søndag 9. januar må du ta turen til TRÆFFHUSET og oppleve en spennende og prestisjetung lagkamp i bordtennis. Nyheter fra 2011 Årets store og spennende lokaloppgjør i bordtennis ALLE BORDTENNISVENNER! Kommende søndag 9. januar må du ta turen til TRÆFFHUSET og oppleve en spennende og prestisjetung lagkamp i bordtennis.

Detaljer

Årsmelding for avlslaget 2011

Årsmelding for avlslaget 2011 Årsmelding for avlslaget 2011 Styret har bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Martin Mostue Jan Roar Lillehagen Bjørg Karin Ringen Grethe Standerholen Styremed. Johan B. Mangerud Vara Kjell Joar

Detaljer

NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND JEGEREN OG ULVEN

NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND JEGEREN OG ULVEN NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND JEGEREN OG ULVEN Forsidefoto: istockphoto Baksidefoto: Shutterstock JEGERSTEMMEN Vi i Norges Jeger- og Fiskerforbund føler ofte at jegerens stemme i alt for liten grad blir

Detaljer

Resultatliste klasse. Jaktfelt Osen JFL 20.04.2013 15:43-20.04.2013 13JF0315 Osen JFL 19.04.2013-20.04.2013 13JF0315

Resultatliste klasse. Jaktfelt Osen JFL 20.04.2013 15:43-20.04.2013 13JF0315 Osen JFL 19.04.2013-20.04.2013 13JF0315 Klasse A Antall 2 1 Christer Hemstad طstby JFF 25 25 25 25 25 25 0 0 0 0 20 150 2 Trond Holter إslia JSK 25 25 25 23 25 25 0 0 0 0 25 148 3 Marius Holter Hهkonsen إslia JSK 25 25 25 21 25 25 0 0 0 0 21

Detaljer

Kretsting 2011. Tynset, 7. mai 2011 ÅRSBERETNING 2010 A) RAPPORT FRA STYRET

Kretsting 2011. Tynset, 7. mai 2011 ÅRSBERETNING 2010 A) RAPPORT FRA STYRET Kretsting 2011 Tynset, 7. mai 2011 ÅRSBERETNING 2010 A) RAPPORT FRA STYRET Styrets sammensetning Leder: Svenn Erik Ødegaard, Sand IF Nestleder: Lillian Arnesen, Storhamar Kunstløp Sekretær: Gunnar Nygård,

Detaljer

Klage på vedtak om lisensfelling av en ulv vinteren 2012 i region 4 og region 5

Klage på vedtak om lisensfelling av en ulv vinteren 2012 i region 4 og region 5 WWF-Norway P. O. Box 6784 - St. Olavs plass N - 0130 Oslo, Norway Org.no.: 952330071 Tel: +47 22 036 500 Fax: +47 22 200 666 thagelin@wwf.no www.wwf.no facebook.com/wwfnorge Fylkesmannen i Oslo Og Akershus

Detaljer

Om rovdyrpolitikk i partienes valgprogrammer 2013-2017

Om rovdyrpolitikk i partienes valgprogrammer 2013-2017 Stortingsvalget 2013. Om rovdyrpolitikk i partienes valgprogrammer 2013-2017 Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk Åmund Ystad, juni 2013. KrF legger til grunn at Norge skal ta sin del av ansvaret for levedyktige

Detaljer

Revisjon av forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst - høring.

Revisjon av forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst - høring. Miljødirektoratet Oslo, 10.14.14 Dok.id: Brevmal.doc Revisjon av forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst - høring. Miljødirektoratet har sendt på høring revisjon av forskrift 2002-03 -22-313 om

Detaljer

SKOGKURS - Videre satsing på ettersøk

SKOGKURS - Videre satsing på ettersøk SKOGKURS - Videre satsing på ettersøk Flå 09.02.2016 Dagh Bakka Kurset «Ettersøk videregående» Et samarbeidsprosjekt mellom Norsk Kennel Klub (NKK) og Skogbrukets Kursinstitutt (SKOGKURS) Prosjektgruppe

Detaljer

NJFF Vestfold har gitt sin tilslutning til forslaget på årsmøtet 18.3.15.

NJFF Vestfold har gitt sin tilslutning til forslaget på årsmøtet 18.3.15. Sak 9-7 Innsendt av Hedrum JFF, NJFF-Østfold, Oppegård JFF, NJFF-Akershus, NJFF- Hedmark, NJFF-Oppland. Alle forslag vedrører ulveforvaltning. Ulveforvaltning Forslag fra Hedrum JFF: Årsmøtesak 1. Forslag

Detaljer

Søknad om skadefellingstillatelse på ulv i Enebakk - melding om vedtak

Søknad om skadefellingstillatelse på ulv i Enebakk - melding om vedtak Miljøvernavdelingen Adressater iht. liste Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres ref.:

Detaljer

Jakt på store rovdyr adgang for tilreisende jegere

Jakt på store rovdyr adgang for tilreisende jegere Jakt på store rovdyr adgang for tilreisende jegere Innledning På bakgrunn av begrenset fellingsresultat de siste årene, anmodet rovviltnemnda for Troms og Finnmark om at Finnmarkseiendommen (FeFo) må åpne

Detaljer

ÅRSMØTE 25.10.2014 Daumannsholen skytebane

ÅRSMØTE 25.10.2014 Daumannsholen skytebane ÅRSMØTE 25.10.2014 Daumannsholen skytebane ÅRSMELDING 2014 ÅRSMELDING 2014 Følgende personer har i perioden innehatt verv: Styret Valgt: På valg: Formann (1 år) : Jan Fredriksen 2013 2014 Nestformann (2

Detaljer

Prosjekt effektiv skadefelling av bjørn i Sør-Trøndelag

Prosjekt effektiv skadefelling av bjørn i Sør-Trøndelag Prosjekt effektiv skadefelling av bjørn i Sør-Trøndelag Bakgrunn En del kommuner i Sør-Trøndelag har årlig store skader på husdyr som skyldes bjørn. Et av de tiltakene som kan iverksettes for å hindre

Detaljer

Ettersøk. - avtaler, - bruk av lys og. - nye regler. Roar Lundby. Norges Jeger- & Fiskerforbund

Ettersøk. - avtaler, - bruk av lys og. - nye regler. Roar Lundby. Norges Jeger- & Fiskerforbund Ettersøk - avtaler, - bruk av lys og - nye regler. Roar Lundby Norges Jeger- & Fiskerforbund Hell, 6.november 2014 Avtaler Frykter at vi vil miste mange ettersøksekvipasjer etter 1.april 2016. Ønsker å

Detaljer

Reglement for arrangører av samlagsmesterskap i Hedmark skyttersamlag

Reglement for arrangører av samlagsmesterskap i Hedmark skyttersamlag Reglement for arrangører av samlagsmesterskap i Hedmark skyttersamlag 19.02.2013 1 Innhold 1 Generelt... 3 1.1 DELTAGERE I SAMLAGSMESTERSKAP.... 3 1.2 TURNUS FOR OMBUDSMØTE... 3 1.3 TURNUS FOR ARRANGØRER,

Detaljer

NORSKE KONKURRANSEFLUEFISKERES FORBUND ER STOLTE AV Å PRESENTERE DET NORSKE FLUEFISKE LANDSLAGET

NORSKE KONKURRANSEFLUEFISKERES FORBUND ER STOLTE AV Å PRESENTERE DET NORSKE FLUEFISKE LANDSLAGET NORSKE KONKURRANSEFLUEFISKERES FORBUND ER STOLTE AV Å PRESENTERE DET NORSKE FLUEFISKE LANDSLAGET HVEM ER VI? Fluefiske etter ferskvannsfisk, er allerede en godt etablert sport internasjonalt. I verdenssammenheng

Detaljer

Skogsfugltaksering i Gjerstad. Høsten 2014 Taksering gjennom 13 år

Skogsfugltaksering i Gjerstad. Høsten 2014 Taksering gjennom 13 år Skogsfugltaksering i Gjerstad Høsten 2014 Taksering gjennom 13 år Forord Denne rapporten er en tilbakemelding til taksørene. Resultatene og analysen fra takseringen høsten 2014, samt de generelle erfaringene

Detaljer

Ekstraordinært uttak av jerv - Innerdalen/Grasdalen/Giklingdalen - Sunndal kommune

Ekstraordinært uttak av jerv - Innerdalen/Grasdalen/Giklingdalen - Sunndal kommune Adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2010/2808 ART-VI-KMV 15.04.2010 Arkivkode: 445.23 Ekstraordinært uttak av jerv - Innerdalen/Grasdalen/Giklingdalen - Sunndal kommune Vi viser

Detaljer

Årsberetning 2013. Trøgstad skytterlag

Årsberetning 2013. Trøgstad skytterlag Årsberetning 2013 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Roger Sletmo (styremedlem), Ole Johan Nyengen (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Per Arne Nyengen

Detaljer

Årsmelding 2014. Norges Jeger- og Fiskerforbund. Hedmark. Innholdsfortegnelse

Årsmelding 2014. Norges Jeger- og Fiskerforbund. Hedmark. Innholdsfortegnelse ÅRSMELDING 2014 Årsmelding 2014 Norges Jeger- og Fiskerforbund Hedmark Innholdsfortegnelse Dagsorden 3 Forretningsorden 4 Styrets beretning 5 Fylkesinstruktører 18 Organisasjonsutvikling 18 FNF 19 Informasjon

Detaljer

ELGHUNDNYTT NR 3 2012

ELGHUNDNYTT NR 3 2012 ELGHUNDNYTT NR 3 2012 INNHOLD: Lederen har ordet Varsel om årsmøte Innspill til valgkomiteen Lotteriet 2012 Referater Utstillinga 2013 Info fra jaktprøvekomiteen Styret vil benytte anledningen til å ønske

Detaljer

Ansvaret for formidling, drift og utvikling av Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt Morten Kjørstad Leder - Rovdata

Ansvaret for formidling, drift og utvikling av Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt Morten Kjørstad Leder - Rovdata Ansvaret for formidling, drift og utvikling av Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt Morten Kjørstad Leder - Rovdata 350 Jakt- og fellingsstatistikk for bjørn fra 1846 til jaktåret 2009/2010 300 250

Detaljer

Skogsfugl - og Rypetaksering 1995-2011

Skogsfugl - og Rypetaksering 1995-2011 Skogsfugl - og Rypetaksering 1995-2011 Tabeler Håkon Solvang, Hans Chr. Pedersen og Pål F. Moa November 2011 Presentasjon av takseringsresultat for skogsfugl og rype i tabellform for perioden 1995-2011.

Detaljer

Fellingstillatelse på bjørn i Nord-Aurdal og Etnedal kommuner

Fellingstillatelse på bjørn i Nord-Aurdal og Etnedal kommuner Til Nord-Aurdal og Etnedal kommuner Deres referanse Dato 10.06.2010 Vår referanse 2010/...433.52 Saksbehandler HKL Avdeling Miljøvernavdelingen Fellingstillatelse på bjørn i Nord-Aurdal og Etnedal kommuner

Detaljer

Jakt på ulv. Eivind Lurås. NJFF og Jakt- og Fiskesenteret

Jakt på ulv. Eivind Lurås. NJFF og Jakt- og Fiskesenteret Jakt på ulv Eivind Lurås NJFF og Jakt- og Fiskesenteret November 2014 Skal snakke litt om Forberedelser/administrasjon Lovverk, instrukser, kontroll Organisering Sporing Jakt Trofeet Håndtering av presse/ikke

Detaljer

Avgjørelse av klage på vedtak om kvotejakt på gaupe i region 8 - Troms og Finnmark i 2016

Avgjørelse av klage på vedtak om kvotejakt på gaupe i region 8 - Troms og Finnmark i 2016 Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/3300-13.01.2016 Avgjørelse av klage på vedtak om kvotejakt på gaupe i region 8 - Troms og Finnmark i 2016 Klima- og miljødepartementet viser til klage fra Rovviltets

Detaljer

ELGHUNDNYTT NR 3 2010

ELGHUNDNYTT NR 3 2010 ELGHUNDNYTT NR 3 2010 INNHOLD: Lederen har ordet Innspill til valgkomiteen Årsmøtet Lotteriet 2010 Referater Utstillinga 2011 Jaktprøveresultater Styret vil benytte anledningen til å ønske alle ei God

Detaljer

Betingede fellingstillatelser på gaupe 2011

Betingede fellingstillatelser på gaupe 2011 Adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2011/1658 ART-VI-JPB 15.02.2011 Arkivkode: 445.22 Betingede fellingstillatelser på gaupe 2011 Med hjemmel i Lov 19. juni 2009 nr. 100 om

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse 16.08.2010 2010/ 5967 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Ståle Sørensen, Løten kommune Pb 113 2341 Løten Fellingstillatelse

Detaljer

Nyhetsbrev fra Scandlynx Østafjells august 2010

Nyhetsbrev fra Scandlynx Østafjells august 2010 Nyhetsbrev fra Scandlynx Østafjells august 2010 Scandlynx har siden 2006 samlet inn økologiske data på gaupe i Buskerud, Telemark og Vestfold (Rovviltregion 2) ved å følge gauper med GPShalsbånd. I år

Detaljer

SKYTTERHUSET KL. 18:30

SKYTTERHUSET KL. 18:30 STIFTET 18. JUNI 1871 SKJEBERG SKYTTELAG ÅRSMØTE 24. OKTOBER 2014 SKYTTERHUSET KL. 18:30 DAGSORDEN 1. Godkjenning av innkalling 2. Godkjening av dagsorden 3. Valg av ordstyrer 4. Valg av årsmøtereferent

Detaljer

Tilbakemelding på faggrunnlaget for ulv, ulvesonen og bestandsmål for ulv

Tilbakemelding på faggrunnlaget for ulv, ulvesonen og bestandsmål for ulv Miljøverndepartementet Avdeling for naturforvaltning Postboks 8013 Dep 0030 OSLO postmottak@kld.dep.no Vår ref.:586/jpl Dato: 15.12.2014 Tilbakemelding på faggrunnlaget for ulv, ulvesonen og bestandsmål

Detaljer

Høring på forslag til endring i forskrift 22.03.2002 nr 313 om utøvelse av jakt, felling og fangst

Høring på forslag til endring i forskrift 22.03.2002 nr 313 om utøvelse av jakt, felling og fangst Direktoratet for Naturforvaltning Namsos, 30. september 2011 Ansvarlig advokat: Bjørn Terje Smistad Vår ref. oppgis ved henvendelse: 11/01045 Deres ref.: 2011/8483 ARE-FR-TST Høring på forslag til endring

Detaljer

Årsmelding Ungdomsutvalget 2015

Årsmelding Ungdomsutvalget 2015 Årsmelding Ungdomsutvalget 2015 Utvalget har hatt følgende sammensetning: Leder : Bjørn Walør Heggem, Reinsfjell skl. Medlem: Mette Helen S. Mikkelsen, Surnadal skl. Medlem: Lars Lillegård, Hjelmen skl.

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Deres referanse Vår referanse Arkiv nr. Dato 2010/297 434.0 15.11.2010 I følge adresseliste Vedtak om lisensfelling på ulv i region 2

Detaljer

Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund

Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund S E S O N G E N 2 0 0 9 / 2 0 1 0 N R 1-2 2. 1 0. 2 0 0 9 Ny sesong nye muligheter Velkommen til en ny og spennende sesong med Norges Skøyteforbund! Forbundsgruppene

Detaljer

Årsberetning for Numedal Sportsskyttere - 2014

Årsberetning for Numedal Sportsskyttere - 2014 Årsberetning for - 2014 Styret i beretningsåret Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer Styremedlem: Ola Fosshaug Synne Nørstegård Tråen Christine Lind Hallvard Grette Gunn Heidi Sønsterud Haugen Banekomitè:

Detaljer

Det er gledelig at den gode aktiviteten i friidrettsgruppa nå gjør at vi får støtte på denne måten.

Det er gledelig at den gode aktiviteten i friidrettsgruppa nå gjør at vi får støtte på denne måten. Gamle nyheter: 2005 Sjetne tildelt 10.000 fra Gilde-fondet Vi har fått melding om at vi er en av 163 klubber som har fått tildelt kr. 10.000 fra Gilde-fondet. Gilde ønsker å bidra til at unge talent rekrutteres

Detaljer

Studieplan for jegerprøvens obligatoriske kurs

Studieplan for jegerprøvens obligatoriske kurs Studieplan for jegerprøvens obligatoriske kurs Fastsatt av Miljødirektoratet 1. juli 2013 Innhold 1. Samling Jakt og holdninger 2. Samling Våpen og våpenlovgivningen 3. Samling Human og sikker jakt i praksis

Detaljer

Instruks for bruk av indekslinjer i overvåking av gaupebestander

Instruks for bruk av indekslinjer i overvåking av gaupebestander Instruks for bruk av indekslinjer i overvåking av gaupebestander Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 29.10.2007 Bakgrunn I følge det nasjonale overvåkningsprogrammet for rovvilt

Detaljer

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL 28. JULI 2012 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Bent Ove Løvåsen Trysil 5 50 48 49 98 99 344 16* Gylt medalje 2 Jan Eivind Skjæret Jordet og Tenaasen 5 50 46 49 99

Detaljer

Statutter for avvikling av MIDT-NORSK MESTERSKAP (MNM) Nord-Trøndelag Skytterkrets. Sør-Trøndelag Skytterkrets

Statutter for avvikling av MIDT-NORSK MESTERSKAP (MNM) Nord-Trøndelag Skytterkrets. Sør-Trøndelag Skytterkrets Statutter er oppdatert med spesialfelt og skal gjelde fra 1.1.2009 Statutter for avvikling av MIDT-NORSK MESTERSKAP (MNM) for Møre og Romsdal Skytterkrets Nord-Trøndelag Skytterkrets Sør-Trøndelag Skytterkrets

Detaljer

Eksamen 1. Spørsmål Du står like bak jaktkameraten idet to ryper letter. Er det forsvarlig av deg å skyte i en slik situasjon?

Eksamen 1. Spørsmål Du står like bak jaktkameraten idet to ryper letter. Er det forsvarlig av deg å skyte i en slik situasjon? Eksamen 1. Spørsmål Du står like bak jaktkameraten idet to ryper letter. Er det forsvarlig av deg å skyte i en slik situasjon? A. Ja B. Nei C. Ja, dersom jaktkameraten skyter først 2. Spørsmål Du er på

Detaljer

Tiltaksplan for norsk bordtennis (Norsk modell for bordtennis)

Tiltaksplan for norsk bordtennis (Norsk modell for bordtennis) Alder Hva skal gjøres? (Tiltak/trening/konkurranse.) 6-7 år Besøke/samarbeide med barneidrettsskoler. Tiltaksplan for norsk bordtennis (Norsk modell for bordtennis) Hvem skal gjøre det? (Ansvarlig.). Hvordan

Detaljer

Det ble mange fine høydepunkter på helgens Norgescup på Kongsvinger for våre spillere.

Det ble mange fine høydepunkter på helgens Norgescup på Kongsvinger for våre spillere. Nyheter fra 2008 Rekord i divisjonspillet Vi registrerer en gledelig stor deltagelse i divisjonspillet som går av stabelen i Skytterhallen lørdag. Totalt 75 spillere deltar fra 2. divisjon og nedover.

Detaljer

Miljødirektoratets arbeid med rovviltforvaltningen

Miljødirektoratets arbeid med rovviltforvaltningen Miljødirektoratets arbeid med rovviltforvaltningen Beiteseminar med rovviltfokus 13. 14. november 2013 Ellen Hambro, miljødirektør Disposisjon 1. Miljødirektoratets rolle 2. Statens naturoppsyns roller

Detaljer

Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF.

Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF. Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF. Våre kurs fører frem til jegerprøveeksamen, og holdes av erfarne godkjente instruktører på G-MAX Storo, Vitaminveien 6 (vis a vis Storo senteret), fra klokken

Detaljer

Nord-Trøndelag Sau og Geit

Nord-Trøndelag Sau og Geit Nord-Trøndelag Sau og Geit Høringsuttalelse om endringer i rovviltforskriften, der vi ser på arealbruk og samlet rovviltbelastning, fordeling av mål om og faktiske bestander, fylkesvis. I tillegg ser vi

Detaljer

REGIONALT FELLINGSSTYRET FOR ROVVILT I HAMAR REGIONEN. Arnfinn Lien, Leder RFS 08-10 Leder kommunalt fellingslag Løten Kommune 07-10

REGIONALT FELLINGSSTYRET FOR ROVVILT I HAMAR REGIONEN. Arnfinn Lien, Leder RFS 08-10 Leder kommunalt fellingslag Løten Kommune 07-10 REGIONALT FELLINGSSTYRET FOR ROVVILT I HAMAR REGIONEN Arnfinn Lien, Leder RFS 08-10 Leder kommunalt fellingslag Løten Kommune 07-10 REGIONALT FELLINGSSTYRE FOR ROVVILT I HAMAR REGIONEN Bakgrunn og organisering

Detaljer

Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF.

Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF. Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF. Våre kurs fører frem til jegerprøveeksamen, og holdes av erfarne godkjente instruktører på G-MAX Storo, Vitaminveien 6 (vis a vis Storo senteret), fra klokken

Detaljer

Årsmelding for 2011 Rissa skytterlag

Årsmelding for 2011 Rissa skytterlag Årsmelding for 2011 Rissa skytterlag Det er i år avholdt 8 styremøter og behandlet 36 saker. Laget er bokført med 170 skyttere som fordeler seg slik: Skyttere pr klasse i 2011 5 4 3 2 1 V55 V65 V73 ASP

Detaljer

Årsmelding for år 2002. Ringerike Tae kwon do klubb

Årsmelding for år 2002. Ringerike Tae kwon do klubb Årsmelding for år 2002 Ringerike Tae kwon do klubb Styre har i perioden bestått av. Forman Kasserer Sekretær Geir Karlsen Kai-Herman Wiik Charlotte Svensen. Roger A Lippert Biljana Mandaric Per-Ivar Pedersen

Detaljer

INVITASJON NM BEDRIFT SKYTING

INVITASJON NM BEDRIFT SKYTING INVITASJON NM BEDRIFT SKYTING 18. - 21. mars 2015 Alfhallen, på Borgen, ved Kløfta INVITASJON NM bedrift 2015 - Skyting Luftrifle - luftpistol miniatyrrifle - Luftsprint Norges Bedriftsidrettsforbund i

Detaljer

Våre ryttere representerte Team SØR og var ledet av Jan-Einar Sævik fra Lyngdal og trener i Sandnes, Johanne Bergseth.

Våre ryttere representerte Team SØR og var ledet av Jan-Einar Sævik fra Lyngdal og trener i Sandnes, Johanne Bergseth. I helgen gikk årets Morgendagens helter ritt av Stabelen. Rittet arrangeres av Statoil i regi Norges Cycleforbund (Ncf) og Arctic race for å sette fokus på unge, kommende talenter. I motsetning til resten

Detaljer

Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets

Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets 1 Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets 2 Innholdsfortegnelse: 1 Styrets sammensetning... 3 2 Styrets Intensjoner... 4 3 Organisasjon... 4 4 Klubbene i OBK... 5 5 Aktiviteter... 6 6 Gratulasjoner... 7 3 1

Detaljer

Tilbakegang i medlemstallet fra 2009. Medlemsundersøkelse 2014

Tilbakegang i medlemstallet fra 2009. Medlemsundersøkelse 2014 Foreningsløftet 2016 Bakgrunn for Foreningsløftet Tilbakegang i medlemstallet fra 2009 Medlemsundersøkelse 2014 Foreningsløftet 2015 hva er oppnådd? Mål: Målbar økt aktivitet i foreningene innen utgangen

Detaljer

Rype- og skogsfugljakt: rekreasjon eller næring?

Rype- og skogsfugljakt: rekreasjon eller næring? Rype- og skogsfugljakt: rekreasjon eller næring? Oddgeir Andersen og Hilde K. Wam 30. mai 2013 Status for ryper og skogsfugl i Norge Mange rypejegere (50-60 000 jegere årlig), relativt stabilt antall Jaktutbyttet

Detaljer

Årsrapport 2012. Årsrapport fra Grenutvalget i Voltige 2012 1

Årsrapport 2012. Årsrapport fra Grenutvalget i Voltige 2012 1 Årsrapport 2012 1 Generelt Grenutvalget 2012 Marit Walløe Leder Carolin Haug Marte Espeland Ingeborg Bjerregaard Aktivitet I GU-V hatt 11 ordinære møter og behandlet 83 saker. Deltatt på møter i NRYF Hatt

Detaljer

Rovviltnemnden kan til enhver til endre eget vedtak om kvote for lisensfelling dersom nye opplsyninger tilsier det.

Rovviltnemnden kan til enhver til endre eget vedtak om kvote for lisensfelling dersom nye opplsyninger tilsier det. NOTAT Til: Rovviltnemnda i region 3 Fra: Sekretariatet Dato: 15.08.2013 Forslag til kvote og områder for lisensfelling av ulv i Oppland/region 3 i 2013/2014 Rovviltnemnda skal på det kommende møtet 21.

Detaljer

Blekke nr. 94 årgang 22 desember 2013 - Informasjonsskriv for Ringerike kvinnelige jeger- og fiskeforening

Blekke nr. 94 årgang 22 desember 2013 - Informasjonsskriv for Ringerike kvinnelige jeger- og fiskeforening Blekke nr. 94 årgang 22 desember 2013 - Informasjonsskriv for Ringerike kvinnelige jeger- og fiskeforening Duejakt Ringeriksdagen Småviltjakt Aktiviteter i 2014 Bli med på jaktfeltstevne Årsfest Årsmøte

Detaljer

Invitasjon til NM 2011

Invitasjon til NM 2011 Invitasjon til NM 2011 Med NSFs tillatelse har Tripmakers gleden av å invitere til Norgesmesterskap i stup for junior og senior 2011. Teknisk arrangør: Sted: Tripmakers ved STU Ankerskogen svømmehall,

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I VARDAL GRUNNEIERLAG 2016

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I VARDAL GRUNNEIERLAG 2016 INNKALLING TIL ÅRSMØTE I VARDAL GRUNNEIERLAG 2016 Årsmøtet avholdes på Osbakken torsdag 31. mars 2016 kl. 19.00 Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av to til å undertegne protokollen

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUND. Reglement for NAIS 300 M RIFLE 10 M OG 15 M RIFLE 25 M PISTOL OG LUFTPISTOL LERDUE (NORDISK TRAP) 10 M VILTMÅL KVARTMATCH

NORGES SKYTTERFORBUND. Reglement for NAIS 300 M RIFLE 10 M OG 15 M RIFLE 25 M PISTOL OG LUFTPISTOL LERDUE (NORDISK TRAP) 10 M VILTMÅL KVARTMATCH NORGES SKYTTERFORBUND Reglement for NAIS 300 M RIFLE 10 M OG 15 M RIFLE 25 M PISTOL OG LUFTPISTOL LERDUE (NORDISK TRAP) 10 M VILTMÅL og KVARTMATCH Oslo, 29. november 2011 2 NAIS Historikk NAIS står for

Detaljer

UTVIDA JAKTTID FOR HJORT

UTVIDA JAKTTID FOR HJORT Arkivsak-dok. 10/02399-5 Saksbehandler Tonje Rundbråten Saksgang Møtedato 1 Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 22.9.2010 UTVIDA JAKTTID FOR HJORT Fylkesrådmannens forslag til vedtak: 1. Det åpnes

Detaljer

NORSK RASEDUEFORBUND. Årsrapport 2014. NRF Norsk Rasedueforbund 04.01.15

NORSK RASEDUEFORBUND. Årsrapport 2014. NRF Norsk Rasedueforbund 04.01.15 NORSK RASEDUEFORBUND Årsrapport 2014 NRF Norsk Rasedueforbund 04.01.15 Årsrapport 2014... 1 Styret og organisasjon... 2 NRF styret... 2 Revisorer... 2 Valgkomite... 2 Dommerringen... 2 Redaksjon Duevennen...

Detaljer

Studieplan for jegerprøvens obligatorisk kurs

Studieplan for jegerprøvens obligatorisk kurs Studieplan for jegerprøvens obligatorisk kurs Fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning 1. oktober 2012 Innhold 1. Samling Jakt og holdninger 2. Samling Våpen og våpenlovgivningen 3. Samling Human

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013 ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013 www.stokkeil.no epost:ski@stokkeil.no Styret. Roller Leder Nestleder Kasserer Styremedlem Sportslig leder Styremedlem - Skileik Varamedlem Varamedlem - Uteanlegget

Detaljer

Østfold Isfiske 22. januar Sarpsborg OJFF, Morten Pettersen 90532536, Bekkhus, 09.00-10.00, 11.00-14.00, 150/50, merkn.: 1,2,3,4

Østfold Isfiske 22. januar Sarpsborg OJFF, Morten Pettersen 90532536, Bekkhus, 09.00-10.00, 11.00-14.00, 150/50, merkn.: 1,2,3,4 Fiskestevner sesongen 2012 NM isfiske: 3.-4. mars NM, Løiten JFF, Dag Hanssen, 62590488/90931243, 3. mars: Lagkonkurranse møtested ikke bekreftet (håper på god Mjøsis), 4. mars: Individuell konkurranse

Detaljer

Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato 14/3238 20.02.2015 Sak 2015/840 10.04.2015 Ark 434.11

Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato 14/3238 20.02.2015 Sak 2015/840 10.04.2015 Ark 434.11 FYLKESMANNEN I FINNMARK Miljøvernavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Birasgáhttenossodat Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato 14/3238 20.02.2015

Detaljer

15m Pengepremie 15-skudd kl. 1. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 2. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 3. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 4. Elverum skytterlag

15m Pengepremie 15-skudd kl. 1. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 2. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 3. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 4. Elverum skytterlag Pengepremie 15-skudd kl. 1 1. Ida Bentsen Nordskogbygda 50 47 50 147 84,- 2. Marit Tollersrud Owrenn Elverum 49 49 47 145 0,- Pengepremie 15-skudd kl. 2 1. Silje Larsson Bjørnen (Østerdal) 48 50 48 146

Detaljer

Nord-Trøndelag Skytterkrets.

Nord-Trøndelag Skytterkrets. Statuttene gjelder fra 1. januar 2010 Statutter for avvikling av KRETSMESTERSKAP (KM) for Nord-Trøndelag Skytterkrets. Statuttene er endret i henhold til vedtak på kretsstyremøte den 14.12.2010. og gjelder

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 7 Nordland

ROVVILTNEMNDA I REGION 7 Nordland ROVVILTNEMNDA I REGION 7 Nordland Adresseliste Deres ref Vår ref Arkivnr Dato 2012/62 433.52 30.05.2012 Vedtak om kvote for betinget skadefelling av jerv og ulv i region 7 - Nordland 2012/2013 Rovviltnemnda

Detaljer

Felt: Trøgstadstevnet ble i år arrangert 11. januar. Det deltok 291 skyttere. Vinner av stevnet ble Jo Ivar Løvseth fra Løiten med 41/22 treff.

Felt: Trøgstadstevnet ble i år arrangert 11. januar. Det deltok 291 skyttere. Vinner av stevnet ble Jo Ivar Løvseth fra Løiten med 41/22 treff. Årsberetning 2015 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Roger Sletmo (styremedlem), Tina Nøkleby Haugbro (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Per Arne Nyengen

Detaljer