Praktisk og pedagogisk informasjon til deg som har barn i Brannposten naturbarnehage

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Praktisk og pedagogisk informasjon til deg som har barn i Brannposten naturbarnehage"

Transkript

1 Praktisk og pedagogisk informasjon til deg som har barn i Brannposten naturbarnehage Bragernes barnehageområde

2 Historikk og drift Barnehagen drives i et gammelt bevaringsverdig hus med en lang historie. Bygningen ble bygget i 1817, og er den eldste brannvakta i Drammen. De gamle kanonene som ble brukt til brannvarsling finnes fremdeles på eiendommen, men er utenfor lekeområdet. Kanonene ble også benyttet under festligheter. Stasjonen ble nedlagt i 1950-årene. Bygningen var innredet med flere leiligheter for vaktmannskapene, som hadde sin bolig her helt til 1960-årene. Barnehagen åpnet august 1984 og ble naturbarnehage i januar Brannposten naturbarnehage drives av Drammen barnehage. Personalet Styrer i 50%: Ole Magnus Hetland Pedagogisk leder: Martine Wittbank Alexandersson, førskolelærer i 100 % stilling. Fagstilling i 100%: Renate Soot, 100% førskolelærer. Fødselspermisjon Fagstilling i 100%: May-Britt Bakken. Vikariat Assistent i 60 %: Marit Granlien Assistent i 100%: Aase Lene Normann. Assistent i 50 % : Wenche Gulbrandsen Assistent i 100%: Pål Storhaug Assistent i 50%: Trude Johansen. Permisjon Alle ansatte er pålagt taushetsplikt og må levere politiattest ved ansettelse. Åpningstid Barnehagen er åpen kl kl Dette betyr at barna ikke kan leveres før kl og at de må være ute av barnehagen innen kl Personalet skal kunne låse døren senest kl Hvis barna blir for sent hentet vil foresatte få en muntlig advarsel første gang, en skriftlig advarsel andre gang og en faktura pålydende beløpet det koster å ha personalet på overtid fra tredje gang. Etter fem ganger sier kommunen opp avtalen. Organisering Barnehagen har 1 avdeling med 24 barn. Disse er fordelt på to grupper, Klatremus og Skogmus. Skogmusene går i skogen hver dag hele året, unntatt annenhver onsdag og fredag. Klatremusene har to turdager i uka, og vurderer fremkommeligheten deler av året hvis det er mye snø.

3 Ukerytme MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Skogmusene er i skogen. Skogmusene er i skogen. Gym annen hver uke for Skogmusene er i skogen. Alle barna i barnehagen. gruppene Klatremus er i barnehagen (Turdag) Dagsrytme Klatremus er i barnehagen (Turdag) Skogmusene er i skogen. Klatremus er i barnehagen Klatremus er i barnehagen KL Samling knyttet til tema og inndeling i grupper. Vi presenterer ukas barn. Barnets valg nest siste fredag i mnd. Ha med dag siste fredag i mnd. Gruppemøter - personalet på skogmus/klatremus og pedagogiske møte hver tredje uke. SKOGMUS TIDSPUNKT: KLATREMUS Barnehagen åpner Barnehagen åpner Frokost Frokost Påkledning og gjøre seg klar til å gå i skogen Vi går fra barnehagen Morgen-samling for Klatremusene med fokus på månedens tema. Lek og aktiviteter i hel eller delt gruppe Lek og aktiviteter i hel eller delt gruppe Kort samling for å samle barna før det er mat. Lunsj Lunsj Toalett, bleieskift og legging for de som sover. Tilbake fra skogen Påkledning og utelek Frukt 14:30 Frukt Ute/inne lek og aktiviteter Ute/inne lek og aktiviteter Barnehagen er stengt Barnehagen er stengt

4 SAMLING I Brannposten barnhage gjennomfører vi samling hver dag. Klatremus kl og Skogmus før vi spiser formiddagsmat ved lavvoen. I samlingen er vi i tillegg til temaet, opptatt av at alle barna skal bli sett. Vi øker barnas trygghet ved å gå gjennom hva som skal skje i løpet av dagen. Vi blir kjent med hverandre på en annen måte enn i lekesituasjonene. Vi øver på å fremme barnas konsentrasjon. På dette tidspunktet er barna mest mottakelige for læring. Personalet støtter samtalen mellom barna og barna får med det økt språkforståelse. Det er viktig at Klatremus barna er her til kl.09.30, så de får vært med i samlingen! Barns medvirkning Samtidig som barn trenger rytme og struktur på dagene sine, trenger de også å være med å påvirke egen barnehagehverdag. Medvirkning betyr å gjøre noe sammen med andre som fører til noe. Det vil si at barns stemme har verdi og skal ha en virkning i fellesskapet. En gang i måneden har vi barnets valg. Det innebærer at barnet får velge mellom 3 aktiviteter; lage mat, være ute eller en formingsaktivitet. FØRSKOLEGRUPPA Førskolegruppen består av de eldste barna i barnehagen. Vi samler barna en til to ganger i uken, og driver et spesielt pedagogisk opplegg. Førskolegruppen kommer til å ha et pedagogisk opplegg som skal forberede barna til skolestart. Vi ønsker å gjøre overgangen til skolen lettere for barna. Det vi ønsker å fokusere på er språklig bevissthetstrening. Formålet med dette er å gjøre det lettere for barnet å begynne å skrive og lese. Arbeidsformen vi vil bruke er lek, sanger, rim og regler, mens vi går dypere ned i detaljene i språket. Utfordringene i førskolegruppen blir større jo nærmere overgangen til skolen kommer. Vi vil også bruke naturen mye, blant annet når vi er i lavvoen. De fagområdene vi vil fokusere mest på i førskolegruppa er; Kommunikasjon, språk og tekst. Kropp, bevegelse og helse. Antall, rom og form. Målet for førskolegruppa er; Å gjøre overgangen til skolen lettere. Å bli kjent med skolen og SFO. Reise på besøk. Ta vare på barns nysgjerrighet i forhold til tall, bokstaver og språk. Foreldresamarbeid I tråd med Barnehagelovens formålsparagraf, er vi opptatt av å ha et godt og nært samarbeide med dere foreldre. Det er en forutsetning for kontinuitet mellom hjem og barnehage og for at barnehagen kan bygge sin virksomhet på barnas individuelle erfaringer og livsvilkår. Utover det daglige foreldresamarbeidet ved bringing og henting har barnehagen disse arenaene for formelt foreldresamarbeid: Informasjonsmøte for nye foreldre i mai / juni Oppstartsamtaler, når barna er nye i barnehagen Foreldrerådsmøte i aug/sept med valg av representant til FAU og SU. Foreldresamtaler høst og vår Foreldrekaffe Karnevalfeiring Påskefrokost Vårgrill i skogen 17. mai feiring Feiring av FN-dagen Luciafeiring Nissefest På foreldremøte i september velges 4 representanter til FAU. Disse representantene har som oppgave å være bindeleddet mellom foresatte og barnehagen, og samarbeide med personalet til beste for barna på vegne av alle foreldrene. I barnehagens samarbeidsutvalg, (SU) sitter to representanter fra de ansatte og to representanter fra FAU. Styrer er sekretær og representant i SU.

5 Oppstart og tilvenning Å begynne i barnehagen vil være en stor overgang for barn og foreldre. Vi må derfor bruke god tid på å gjøre familien kjent og fortrolig med barnehagen. De første dagene må en kjent voksen være med barnet i barnehagen. Det er viktig at barnet kjenner den voksne godt, slik at tilvenningen i barnehagen blir trygg og god for barnet. Når den voksne skal gå fra barnet, er det viktig at barnet får tydelig beskjed om dette. Vi vil ikke at de voksne går uten at barnet ser det, da dette skaper en utrygg situasjon for barnet. Tilvenning i barnehage varierer fra barn til barn, men ofte ser vi at barna begynner å bli trygge etter en periode på 3 5 dager. Vi følger ofte følgende grovplan: 1.dag: Barnet er i barnehagen ca. 2 timer m/en trygg voksen. 2.dag: Barnet er i barnehagen noe lenger enn 1. dag m/en trygg voksen. Barnet spiser lunsj og sover. Kanskje mor/far kan forlate barnehagen en liten stund? 3.dag: Barnet er i barnehagen noe lenger enn 2. dag. Kanskje kan den trygge voksne si farvel og gå etter en liten stund? Barnet spiser og sover i barnehagen. Barnet er alene uten trygg voksen 2-3 timer. Etter 3 dag øker man gradvis opp til en normal dag ut i fra familien og barnets behov. Men barnet bør ikke ha for lange dager den første tiden i barnehagen, man bør prøve å avslutte dagen før barnet vil hjem fordi sannsynligheten for at barnet gjerne vil tilbake dagen etter er større. Underveis i tilvenningsperioden er det viktig at foreldre og personalet snakker sammen og gjør avtaler fra dag til dag om hva som skal skje. Hensikten med tilvenningsperioden er at barnet skal bli trygt i sitt nye miljø, men også at foreldre og personalet skal bli kjent med hverandre. Bringe og hente Barna skal normalt følges av foreldre/foresatte og dere må være sikre på at personalet har registrert barnet før dere går. Ta på innesko, disse skal alltid ligge i kurven/hylla til det enkelte barn. Dersom det er tidlig setter vi pris på at dere går inn i barnehagen fordi det kan være at personalet er opptatt med barn som har kommet. Når dere henter må dere alltid ta kontakt med en av personalet, slik at barn og personal får tatt farvel, og personalet vet at barnet er hentet på en trygg måte. Dersom noen andre enn foreldrene skal hente, må det gis beskjed om dette til personalet (en telefon i løpet av dagen er nok). Dersom noen under 18 år skal hente barnet, er det ekstra viktig at barnehagen får tydelig beskjed! De ansatte har ikke noe ansvar for barna etter at de har forlatt barnehagen og det er foreldrenes ansvar at den/de som henter er egnet til ansvaret. Dersom noen ønsker å bringe eller hente utenom kjernetiden i skogen, er dette helt i orden. Kommer dere til barnehagen etter at gruppa har gått, må dere selv følge barnet opp til leirplassen. Dere kan også gjøre en avtale om å hente på leirplassen. Snakk med personalet på gruppa. Mat Frokost kl Barna må ha med matboks hver dag, hvis de skal spise frokost Lunsj kl Barna får mat i barnehagen/skogen hver dag. Frukt kl Barna får ulike frukter og noen ganger knekkebrød. Barna får melk eller vann til frokost og lunsj. Alle må ha med drikkeflaske (vann) i sekken hver dag. Mat og frukt betales av foreldrene: kr per mnd. Beløpet betales over giro for oppholdsbetaling. Vi ønsker en barnehagedag med lite sukker og ber dere tenke på hva dere sender med til frokost og i flaskene til barna. Når barna er tørste trenger de vann, ikke saft. Barna skal ha med en fullverdig og sunn frokost. Fødselsdager Alle som feirer fødselsdag blir markert i barnehagen på dagen eller i forkant dersom dagen er i helg eller ferie. Personalet i barnehagen lager plakat, krone og arrangerer bursdagsamling med sang m.m.. Vi legger vekt på at det er barnets store dag og at det er bursdagsbarnet som får velge innhold i samlingen. Til fruktmåltidet kan bursdagsbarnet velge mellom hjemmelaget fruktsalat og smoothie. Dersom det skal være selskap hjemme, ønsker vi at hele grupper inviteres, f.eks alle på skogmus/klatremus eller alle gutter/jenter.

6 Leker og utstyr Barna kan ha med seg en leke/ting i barnehagen på ha med- dag som er satt til den siste fredagen i mnd. De får presentere det de har med og de får leke med tingene sine denne fredagen. Pistoler og andre voldelige leker passer ikke i barnehagen. Det er lov å ha med kosebamse eller annet som barnet tenger for å føle trygghet når de skal sove. Klær Barna må ha klær tilpasset årstiden. De må ha skiftetøy i skapet, varmt tøy/ulltøy til å ha under regntøy m.m. i kurven. Barna må ha innesko i barnehagen. Skogmusene trenger skiftetøy i en pose som ligger i sekken hver dag. Skiftetøy bør bestå av: truse, strømpebukse, langbukse, sokker og genser. Barna må ha flere ekstra votter vinterstid. Sjekk skiftetøyet hver dag! Vått og/eller skittent tøy skal tas med hjem. Husk også å sjekke fottøy og gummivotter innvendig. For å trives ute må vi ha nok og riktig tøy. Barn som fryser har det ikke godt. Det er foreldrenes ansvar at barna har tørt og godt tøy å ha på hver dag. Det er viktig at alt tøy blir merket. Evaluering Barnehagen jobber med pedagogisk dokumentasjon, vi skal bli gode på å formidle vårt innhold med bilder og tekst. Dette vil bidra til å gi foreldrene økt innsikt i vår hverdag og bedre mulighetene til å medvirke. Personalet evaluerer barnehagens innhold kontinuerlig utifra tilbakemeldinger fra dere foreldre, barna og egne opplevelser. Personalet bruker tid til evaluering på personalmøter. Vi håper dere alle svarer på brukerundersøkelsene når de kommer, resultatene vil være viktig i vårt arbeid for å nå hovedmål og delmål.

7 RAMMEPLANEN Alle barnehager i Norge må forholde seg til Rammeplanen og dens innhold. Rammeplanen gir retningslinjer for barnehagens verdigrunnlag, innhold og oppgaver. Barnehagens formål er å gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter. Dette skal skje i nær forståelse og i samarbeid med barnas hjem. (Barnehageloven) Barnehagens verdigrunnlag: Omsorg, oppdragelse og læring i barnehagen skal fremme menneskelig likeverd, likestilling, åndsfrihet, toleranse, helse og forståelse for bærekraftig utvikling (Barnehageloven) Barns medvirkning: Barnas synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. Barnas rett til medvirkning krever tid og rom for å lytte og samtale. Slik kan barn bli motivert til å påvirke sin egen hverdag i barnehagen. Barn må erfare tydelige og ansvarsfulle voksne, som tar hensyn til hele gruppen. Barnehagen skal innholde: Omsorg Lek Læring Sosial kompetanse Språklig kompetanse Språklig kompetanse Kulturskaping Fagområdene: I rammeplanen er det sju fagområder som barnehagen skal jobbe med tverrfaglig i løpet av et barnehageår: Kommunikasjon, språk og tekst Kropp, bevegelse og helse Kunst, kultur og kreativitet Natur, miljø og teknikk Nærmiljø og samfunn Antall, rom og form Religion og etikk Samarbeid: Rammeplanen pålegger oss å samarbeide med: Grunnskolen Barnevernstjenesten Helsestasjonen Den pedagogiske tjenesten Utdanningsinstitusjoner

8 DRAMMEN BARNEHAGERS KJERNEVERDIER: OMSORG: Vi er opptatt av det enkelte barn, og av at barnet skal få en verdifull barndom og en best mulig inngang til sitt sosiale liv, skole og arbeidsliv. RESPEKT: Vi møter barnet og hjemme med respekt, toleranse og forståelse for deres individualitet og behov. ANSVARLIGHET: Vi inngir tillit og trygghet gjennom oppførsel og kunnskap, og inviterer til medvirkning og åpen kommunikasjon med hjemmet. KUNNSKAPSRIK: Vi legger til rette for individuelle løsninger basert på medvikning, refleksjon, opplevelse, lek og læring. ENTUSIASME: Vi er engasjerte, og jobber her og nå med glede, humor og varme. LØNNSOMHET: Vi skal drive god foretningsmessig virksomhet som gir forutsigbarhet. PEDAGOGISKE VERKTØY Vi har fire pedagogiske verktøy som vi legger vekt på i vårt arbeid. SNAKKEPAKKEN (Les mer: Snakkepakken er en basispakke med språkstimulerende materiell. Den appellerer til alle barna i barnehagen, og styrker språk- og begrepslæring. Snakkepakken er fylt med konkreter som viser barnet hva man sakker om. Ved at barna får se, høre og være aktive med konkretene i Snakkepakken, vil de oppmuntres til å forstå og snakke norsk. Snakkepakken er bygd opp av seks temaer, samt eventyr, nøkkelord og sanger. EN ER EN OG 2 = 2 Dette er et pedagogisk verktøy som alle kommunale barnehager i Drammen skal jobbe etter. Dette er en veileder for personalet i arbeidet med språk, matematikk og observasjon. USK; UTVIKLINGS STØTTENDE KOMMUNIKASJON (Les mer: Vi benytter oss av prinsippene til Marte Meo som kommunikasjon- og samspillsmetode i vårt arbeid. Her er det samspillet mellom mennesker som er sentrale. Metoden tar utgangspunkt i syv prinsipper; 1. Personalet retter sin oppmerksomhet mot barnets signaler, og følger barnets utspill 2. Personalet gir positiv bekreftelse på at de er oppmerksomme på barnet. 3. Personalet setter ord på det som skjer i samspillet på en positiv måte. 4. Personalet passer på at alle tar tur. 5. Personalet hjelper barnet ved å sette grenser og vise positive alternativer, og gir barnet ros og anerkjennelse. 6. Personalet markerer begynnelse og slutt. 7. Personalet hjelper barnet med å sette seg inn i og dele glede og positive opplevelser.

9 KARTLEGGINGSMATERIELL For å kartlegge barnets utvikling og behov for videre oppfølging, benytter vi oss av ulike materiell. Dette sikrer oss i å gi hvert enkelt barn individuell oppfølging. TRAS; Tidlig Registrerin Av Språkutvikling (Les mer: søk i statped og skriv TRAS) TRAS blir tatt etter behov. TRAS gir oss et innblikk i barnets språkutvikling, og tydeliggjør utviklingen som har skjedd siden forrige gang testen ble fylt ut. Skjemaet blir fylt ut på bakgrunn av observasjoner gjort i det daglige. SATS; Screening Av Toåringenes Språk (Les mer: gå til søk i statped og skriv TRAS) SATS blir tatt på alle 2 åringer, og skal hjelpe oss å kartlegge barnets språkutvikling. Testen tas i barnehagen så nært opp til 2 års dagen som mulig. Den ene delen blir tatt med barnet, sammen med personalet i barnehagen. Den andre delen er et skjema som foreldrene skal fylle ut. ALLE MED: Er et kartleggingsverktøy som vi fyller ut med bakgrunn av observasjoner i det daglige. Vi bruker skjemaet, og observasjonene som et utgangspunkt for foreldresamtalene. Her kartlegges det hvordan barnet trives i barnehagen, hvordan det leker og hva det gjør i hverdagsaktiviteter. Det kartlegges også barnets sosiale og emosjonelle utvikling, motoriske utvikling og språk utvikling. ASKELADDEN Språkscreening av førskolebarn Oppholdsbetaling Oppholdsbetaling er inntektsgradert, se egne bestemmelser. Giro for oppholdsbetaling sendes hjem til foresatte hver måned. Administrasjonen for Drammen barnehager er ansvarlig for oppholdsbetaling og andre merkantile oppgaver. Adressen er: Engene Drammen, telefon Besøksadresse: Gamle Kirkeplass Drammen Planleggingsdager Det settes av 5 dager til planlegging pr år. Disse dagene tar ikke barnehagen i mot barn. Barnehagen bestemmer dagene i samarbeid med SU. Informasjon gis ut. Ferie Barnehagen holder åpent alle virkedager, men er stengt jul- og nyttårsaften. Onsdag før Skjærtorsdag stenger barnehagen kl 12:00. I følge vedtektene skal barna ha 4 ukers ferie pr år. Hver sommer samarbeider barnehagene i Bragernesområdet om å holde en barnehage åpen. De som har behov for et tilbud i juli, benytter dette. Forsikring Drammen Kommune har forsikringsavtale med KLP som gjelder for skader på barn i barnehagen. Ved skader må foresatte i samarbeid med personalet i barnehagen fylle ut skjema som sendes inn av styrer. Denne forsikringen dekker ikke klær, briller eller annet utstyr som barna medbringer til barnehagen. Vedtekter Barnehagen drives i samsvar med vedtekter for Drammen barnehager. Disse får foresatte utlevert ved informasjonsmøte/oppstart i barnehagen. Kontrakt Begge foresatte og styrer underskriver en kontrakt for barnehageplassen når barnet begynner i barnehagen. Denne fylles ut i to originale eksemplarer, en til barnehagen og en til foresatte. Kontrakten gjelder frem til barnet begynner på skolen, eller foresatte velger å si opp ihht. vedtektene.

10 RUTINER VED SYKDOM Dersom barnet har feber, smittsomme sykdommer og/eller dårlig allmenntilstand må barnet være hjemme. Dersom barnet er for dårlig til å være ute må det holdes hjemme fordi uteaktivitet er en del av barnehagehverdagen. Vi ønsker beskjed når barnet er syk. Dersom barnet blir syk i løpet av dagen, vil vi ta kontakt med foresatte hvis vi mener at barnet må hentes. FEBER: ØYEKATARR: BRENNKOPPER: OPPKAST/ DIARÉ: DIVERSE BARNESYKDOMMER: LUS: MEDISINERING: Holdes hjemme til barnet er feberfri og har normal allmenntilstand, og kan følge med i dagens aktiviteter uten spesielle hensyn. Barnet må behandles med øyedråper/salve. Barnet skal holdes hjemme 12 timer etter at behandlingen har startet. Ved mistanke om brennkopper, må lege kontaktes og det må tas bakterieprøver. Barnet kan komme i barnehagen så sant behandling er startet, og barnet ikke har åpne og/eller væskende sår. Brennkopper er veldig smittsomt, og det er viktig at barnehagen får beskjed om eventuell mistanke! Har barnet kastet opp eller hatt diarè om kvelden/natten skal det holdes hjemme neste dag. Barnet må ha hatt en dag uten oppkast/diaré før det er tilbake i barnehagen. Oppkast/diaré smitter lett, og vi ønsker å ha friske barn og personal i barnehagen ta derfor dette på alvor. De ulike barnesykdommene har sine forløp som foresatte må sette seg inn i. Barna kan komme i barnehagen når de er smittefrie og tilbake til normal allmenntilstand. Dersom det oppdages lus, er det viktig at barnehagen får beskjed straks slik at vi kan forebygge videre smitte ved å gi informasjon. Dersom vi oppdager lus på barnet i barnehagen må barnet hjem for å ta lusebehandling og kan komme tilbake når kuren er avsluttet. Ved tilfelle av lus i barnehagen leverer vi ut brev til alle straks. Kun barn med synlige lus/egg skal behandles. Sjekk hele familien. Foreldre bør foreta etterkontroll annen hver dag i en måned etter siste luse behandling. Det er viktig å ta to behandlinger med 8 dagers mellomrom for å få tatt livet av alle lus, da behandlingen ikke virker på egg. Fortrinnsvis foretas medisinering hjemme, eventuelt avtales dette med personalet. Skal medisinering foretas av personalet i barnehagen, må foresatte fylle ut et avtaleskjema om medisinering. Barnehagen gir kun reseptbelagt medisin foreskrevet av lege. Annen medisin som f.eks nesedråper og hostesaft må gis hjemme. Personalet har taushetsplikt noe som innebærer at de ikke kan svare på hvem som har en eventuell sykdom eller for eksempel lus. Vi håper dere hjelper oss med dette slik at vi kan ivareta alle på en god måte.

11 Brannposten barnehage et miljøfyrtårn Vi i Brannposten barnehage tar vare på og er glad i naturen. Dette innebærer at vi har stort fokus på miljøtiltak i hverdagen. Vi er en naturbarnehage som bruker store deler av tiden i naturen. Enten det er på leirplassen i skogen for de eldste barna, eller det er turer i nærområdet for de minste. Tiltak som vi fokuserer på i hverdagen er: Miljø er tema i samlingsstund Lære barna å kildesortere ved å ha merkede avfallsbøtter rundt omkring i barnehagen Vi har hengt opp liste med eksempler på hva som skal kastes hvor Annenhver fredag går en gruppe til returpunktet med glass og metall Vi lager melkekartongkubber og er med i retur lotteriet Vi veier søppel 2 ganger i året Vi graver ned forskjellig søppel om høsten og ser hva som er skjer hva blir til jord og hva må vi kaste andre steder. Vi synger den fine miljøsangen som Gulskogen barnehage har laget Denne våren skal vi lage grønnsakshage i tilknytning til barnehagen Alle lysbryterne i barnehagen er merket, slik at alle husker å slå av lyset i rom vi ikke bruker Vi leser av strøm regelmessig Miljøkontakten har alltid et punkt på personalmøtet hvor nye spennende saker kan tas opp Vi bruker refill på tonerkassettene til skriverne Vi går vernerunder Vi er bevisst i forhold til miljøvennlige innkjøp Barna er med å vanne blomster og plante om disse til våren. VI TAR VARE PÅ OG ER GLAD I NATUREN

12 MILJØSANGEN Mel: Teddybjørnens vise Jeg var en gammel søplehaug, Så stor som bare det. Der lå vi alle sammen og fikk kose oss i fred. Men allting har forandret seg, ja bare hør nå her. For glass, papir og epleskrott skal i en bøtte hver. Når alle bøttene er fulle, kommer det en bil. Og kjører oss til Lindum, vi blir møtt av mange smil. Nå ser vi at vi ikke skal bli skuffa bort et sted. Men gjøres om til nye ting Og dra til neste sted.

13 KOSTHOLD OG FYSISK AKTIVITET Frokost dagens viktigste måltid! Etter en natt med faste er det nødvendig for kroppen med påfyll av ny energi frokosten bidrar ikke bare med nødvendig energi, vitaminer og mineraler, den er starten på en god måltidsrytme. Legger man til rette for regelmessige måltider vil friske barn regulere sitt eget matinntak etter hva de trenger. At barn utvikler god appetitt regulering er viktig. De trenger å lære å kjenne på sult, tørst og metthet. Det er lett å forstå at maten et lite barn spiser påvirker det. Næringen brukes i form av energi til aktivitet og til å vedlikeholde og bygge opp kroppen. Derfor er det viktig med balanserte måltider. Et balansert måltid består av langsomme karbohydrater, proteiner, sunne fettsyrer og ikke minst vitaminer, mineraler og antioksidanter. I det norske kostholdet består frokosten gjerne av et brødmåltid, grøt eller ulike frokostblandinger. Med enkle grep blir disse alternativene balanserte og fullverdige måltider. Brødmåltidet Velg grovt brød, grovt mel inneholder 2-4 ganger så mye av enkelte vitaminer og mineraler som fint mel. Sett frem en brødsort om gangen, settes flere sorter frem velger barn ofte den fineste varianten. Barn under tre år bør gis mellom grove kornprodukter fremfor grove. Valg av pålegg Fisk: Fisk er alltid et godt påleggsalternativ. Makrell og laks er gode eksempler på kilder til sunne umettete fettsyrer, mens fiskepudding, reker og tunfisk er eksempler på fettfattig pålegg. Ost: Innholdet av fett varierer mye mellom de ulike variantene, men fettet er mettet. Velg derfor de magre variantene. Kjøtt: Velg magre varianter som kokt skinke, kalkun og mager leverpostei. Pølsepålegg og servelat innholder mye mettet fett og bør begrenses. Brukes smør/margarin bør en velge plantebasert margarin. Et godt alternativ er å erstatte smør/margarin med majones. Da majones består av sunne fettsyrer. Pynt brødskivene med grønnsaker som paprika, agurk og tomat. Frisk frukt serveres gjerne ved siden av eller som pålegg. Både kiwi og banan er gode alternativer på frukt som fungerer utmerket som pålegg. Drikke. Til frokosten bør det serveres vann eller melk. Velg magre meieriprodukter (skummetmelk eller ekstra lettmelk). De magre variantene inneholder like mye vitaminer og mineraler som de fetere variantene. Frokostblanding. Frokostblanding er et enkelt og kjapt alternativ. Velger du en grov variant, uten tilsatt sukker, kombinert med melk har du ernæringsmessig en knall kombinasjon. Et fullverdig måltid bestående av langsomme karbohydrater, proteiner og mye kostfiber. Server gjerne et glass appelsinjuice til, da sikrer du inntaket av frukt, samtidig som c-vitaminene i juicen øker opptaket av jern fra kornblandingen. Velg en frokostblanding med maksimum ti prosent sukker.

14 Velkommen til oss Vi ønsker å skape en god og forutsigbar hverdag. Barna skal bli kjent med og glad i naturen, for siden å kunne ta vare på den. Barnehagens eget motto er: Vi skaper gylne øyeblikk.

15

16

PRAKTISK OG PEDAGOGISK INFORMASJON TIL DEG SOM HAR BARN I LILLELØKKA BARNEHAGE

PRAKTISK OG PEDAGOGISK INFORMASJON TIL DEG SOM HAR BARN I LILLELØKKA BARNEHAGE PRAKTISK OG PEDAGOGISK INFORMASJON TIL DEG SOM HAR BARN I LILLELØKKA BARNEHAGE Lilleløkka barnehage Amtmand Bangssgt.8 3019 Drammen Tlf: 32 04 47 70 Epost: lillelokka.barnehage@drmk.no Historikk, drift

Detaljer

PRAKTISK OG PEDAGOGISK INFORMASJON TIL DEG SOM HAR BARN I BRANNPOSTEN NATURBARNEHAGE

PRAKTISK OG PEDAGOGISK INFORMASJON TIL DEG SOM HAR BARN I BRANNPOSTEN NATURBARNEHAGE PRAKTISK OG PEDAGOGISK INFORMASJON TIL DEG SOM HAR BARN I BRANNPOSTEN NATURBARNEHAGE Brannposten naturbarnehage Løkkebergveien 6. 3014 Drammen Tlf. 32 83 80 08. 90 19 25 60 E-post: brannposten.barnehage@drmk.no

Detaljer

Praktisk og pedagogisk informasjon til deg som har barn i Jordbrekkskogen barnehage

Praktisk og pedagogisk informasjon til deg som har barn i Jordbrekkskogen barnehage Praktisk og pedagogisk informasjon til deg som har barn i Jordbrekkskogen barnehage Jordbrekkskogen Barnehage 1 Generelle opplysninger om Jordbrekkskogen barnehage Jordbrekkskogen barnehage Jarlsbergveien

Detaljer

Vækerø Gård barnehage ANS. Drammensveien 250 0277 Oslo. Årsplan for

Vækerø Gård barnehage ANS. Drammensveien 250 0277 Oslo. Årsplan for Vækerø Gård barnehage Drammensveien 250 0277 Oslo Årsplan for Vækerø Gård barnehage ANS 2015 Daglig leder 45 21 73 11 Bingen 95 28 52 19 Hønsehuset 95 83 77 61 Høyloftet 95 84 03 65 E-post: dagligleder@vakerogardbhg.no

Detaljer

BIKKJESTYKKET BARNEHAGE. Informasjons- og årsplan for 2013 2015. «Vi gjør hver dag verdifull» Drammen kommunale barnehager

BIKKJESTYKKET BARNEHAGE. Informasjons- og årsplan for 2013 2015. «Vi gjør hver dag verdifull» Drammen kommunale barnehager BIKKJESTYKKET BARNEHAGE Informasjons- og årsplan for 2013 2015 «Vi gjør hver dag verdifull» 1 Drammen kommunale barnehager VELKOMMEN TIL OSS! BIKKJESTYKKET BARNEHAGE Strømsø barnehageområde Velkommen

Detaljer

Årsplan 2014-2015. For. Ellingsøy barnehage

Årsplan 2014-2015. For. Ellingsøy barnehage Årsplan 2014-2015 For Ellingsøy barnehage Adresse: Grønebelgvegen1 Hoffland, 6057 Ellingsøy Telefon: Kontor: 70 16 51 70 Fellesrom: 70 16 51 71 Personalet/Trådløs: 70 16 51 72 1 Ellingsøy barnehage Pedagogisk

Detaljer

Forside 1. Innhold 2. Velkommen til Berg Familiebarnehage 3. Målsetting 4. Dette vektlegger vi i barnehagen 5

Forside 1. Innhold 2. Velkommen til Berg Familiebarnehage 3. Målsetting 4. Dette vektlegger vi i barnehagen 5 Årsplan 2010/ 2011 Innhold Forside 1 Innhold 2 Velkommen til Berg Familiebarnehage 3 Målsetting 4 Dette vektlegger vi i barnehagen 5 Rammeplanens fagområder/barns medvirkning 7 Månedens tema 8 Kosthold

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN RUSTADSAGA BARNEHAGE BA 2009/2012

VIRKSOMHETSPLAN RUSTADSAGA BARNEHAGE BA 2009/2012 VIRKSOMHETSPLAN RUSTADSAGA BARNEHAGE BA 2009/2012 Adresse: General Rugesvei 94, 0694 Oslo Tlf. kontor:23 38 89 60 Tlf. Solan: 23 38 89 63 E-post: rustadsaga.bhg@c2i.net Tlf. Ludvig: 23 38 89 62 Hjemmeside:

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE Siggerud Gård Barnehage Bekkefaret 10, 1404 Siggerud Tlf: 64 85 70 30 / mobil styrer: 907 67 325 e-post: marie.jonsson@ski.kommune.no Innhold 1. VELKOMMEN

Detaljer

LITT OM SØRMARKA FAMILIEBARNEHAGE...

LITT OM SØRMARKA FAMILIEBARNEHAGE... ÅRSPLAN - 2 - Innholdsfortegnelse Innhold Side 1 LITT OM SØRMARKA FAMILIEBARNEHAGE... 3 1.1 PERSONALE... 3 1.2 DAGSRYTMEN... 4 1.3 PLANLEGGINGSDAGER/KURS... 4 1.4 KLÆR... 5 1.5 FØDSELSDAGSFEIRING.... 5

Detaljer

VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE Velkommen til Helset barnehage I dette heftet vil du finne generell informasjon om driften av vår barnehage. Vi har gjort et forsøk på å samle alt som kan være nyttig å vite

Detaljer

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Tårnsvalen barnehage AS Måltrosten barnehage Tårnsvalen ble startet som en familiebarnehage med 8 barn og 2 ansatte

Detaljer

Barnehagens verdigrunnlag:

Barnehagens verdigrunnlag: HAMPEHAUGEN BARNEHAGE AS VALTJØNNVEIEN 40 4760 BIRKELAND TLF: 37 27 69 80 e-post: post@hampehaugen.no Barnehagens verdigrunnlag: Gjennom lek, omsorg og trygghet gir vi barna erfaringer, Som de kan ta med

Detaljer

VELKOMMEN TIL KNØTTENE FAMILIEBARNEHAGE...

VELKOMMEN TIL KNØTTENE FAMILIEBARNEHAGE... ÅRSPLAN 2014/2015 - 2 - Innholdsfortegnelse Innhold Side 1 VELKOMMEN TIL KNØTTENE FAMILIEBARNEHAGE.... 3 1.1 PERSONALE... 3 1.2 DAGSRYTMEN... 4 1.3 PLANLEGGINGSDAGER/KURS 2014/2015... 4 1.4 KLÆR... 5 1.5

Detaljer

Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk

Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk KONTAKTINFORMASJON Melløsparken barnehage SA Dyreveien 16b 1532 Moss Tlf: 69206530 post@mellosparkenbarnehage.no

Detaljer

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE ÅRSPLAN 2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE Side 1 av 63 Velkommen til Østerøy Naturbarnehage! Østerøy Naturbarnehage er organisert som et samvirkeforetak med foreldre som eiere og initiativtager til barnehagen

Detaljer

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder FORORD Barnehagens rammeplan pålegger alle barnehager å utarbeide en årsplan. Denne planen skal være et arbeidsredskap for personalet for for å styre virksomheten i en uttalt retning. Den skal gi foreldre/foresatte

Detaljer

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE Adresse; Postboks 1515 7658 VERDAL Besøksadresse; Åkerveien 6 Epost adresse; vinne.barnehage@verdal.kommune.no Telefon; Vinne barnehage (kontor) 74065370 / 90939894 (daglig

Detaljer

2015/2016 ØSTERØY NATURBARNEHAGE

2015/2016 ØSTERØY NATURBARNEHAGE ÅRSPLAN 2015/2016 ØSTERØY NATURBARNEHAGE Side 1 av 66 Velkommen til Østerøy Naturbarnehage! Østerøy Naturbarnehage er organisert som et samvirkeforetak med foreldre som eiere og initiativtager til barnehagen

Detaljer

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Årsplan August 2010- august 2011 for Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund Tlf: 70 16 24 95 1 Forord Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehageår her på

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE Årsplan Symra Barnehage 2015/2016 Side 1. ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE E-post: symra.bhg@eidsberg.kommune.no Symra: Kirkåsveien 1B Telefon: 69892288 Avdeling Eventyrtoppen: Høytorp Fort, Bygning 27

Detaljer

Årsplan for Linken barnehage

Årsplan for Linken barnehage Årsplan for Linken barnehage Forord Velkommen til Linken barnehage. Denne årsplanen er skrevet med utgangspunkt i Lov om barnehager, Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, Standard for kvalitet

Detaljer

VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE Informasjonsskriv Årsplan del 3 Rolighetsmoen barnehage Skinnerudveien 8, 3360 Geithus Tlf kontor: 32 78 10 80 Mail: rolighetsmoen@modum.kommune.no Innholdsfortegnelse

Detaljer

«MED ROM FOR ALLE OG BLIKK FOR DEN ENKELTE»

«MED ROM FOR ALLE OG BLIKK FOR DEN ENKELTE» «MED ROM FOR ALLE OG BLIKK FOR DEN ENKELTE» Godkjent i samarbeidsutvalget 10.09.2014 Innhold Om Nordkjosbotn barnehage...........3 Mål og innhold for hverdagsaktiviteter i barnehagen vår...5 Førskoleklubb...

Detaljer

Espira Gåserud Årsplan 2013/14

Espira Gåserud Årsplan 2013/14 Espira Gåserud Årsplan 2013/14 G Å S E R U D INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Personalet...4 Evaluering 2013...4 Espira Vigilo Pro...4 Renholdssoner...4 Espira Gåseruds pedagogiske plattform...5 Standarder...5

Detaljer

DEL 1: INFORMASJON OM GAMLESKOLEN BARNEHAGE

DEL 1: INFORMASJON OM GAMLESKOLEN BARNEHAGE DEL 1: INFORMASJON OM GAMLESKOLEN BARNEHAGE PRESENTASJON Gamleskolen er som navnet sier den gamle skolen på Grua. Den ble første gang tatt i bruk i 1916. Dette innebærer at bygningen ikke er SEFRAK-registrert

Detaljer

ÅRSPLAN. Godkjent i Samarbeidsutvalget 15.10.2014

ÅRSPLAN. Godkjent i Samarbeidsutvalget 15.10.2014 ÅRSPLAN 2014 2015 Godkjent i Samarbeidsutvalget 15.10.2014 Innhold Forord... 3 Barnehagens innledning... 4 1 Barnehagens formål, oppgaver og samarbeid... 5 1.1 Foreldresamarbeid... 6 1.2 Tidlig innsats...

Detaljer

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk, begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund www.alesund.kommune.no/sub/norvebh/ Tlf: 70162495 1 Forord Her på Nørve barnehage er

Detaljer

Årskalender August 2010 t.o.m. juli 2011

Årskalender August 2010 t.o.m. juli 2011 S lhaugen Barnehage Årskalender August 2010 t.o.m. juli 2011 1 S lhaugen Barnehage Et øyeblikk blir til timer, som blir til dager, som blir til et bedre liv! Å være i barnehage er en reise i små mirakler!

Detaljer

Årsplan 2015 2016 Kongsvegen Barnehage

Årsplan 2015 2016 Kongsvegen Barnehage 1 Årsplan 2015 2016 Kongsvegen Barnehage Innhold 1.INNLEDNING... 3 2. HVA ER EN ÅRSPLAN... 3 Plan for utarbeidelse og evaluering av årsplanen... 4 3. KONGSVEGEN BARNEHAGE... 4 4. PRIMA AS... 5 4.1 HOVEDMÅL

Detaljer