Menighetsbladet Nr årgang for Sørum Blaker Frogner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Menighetsbladet Nr. 1 2015 46. årgang for Sørum Blaker Frogner"

Transkript

1 Menighetsbladet Nr årgang for Sørum Blaker Frogner Ord til deg: Herren er min styrke og min sang, han er blitt min frelse. Salme 118,14 Bli med på leir! Se baksiden Møt menighetsrådsmedlem Sissel Svendsen Menighetsbladets blomst til Solvår og Aksel Norbakken Min yndlingssalme

2 Møte med Sissel Svendsen, Sørum menighetsråd AV HÅVARD HAUG Leder AV ANNE SØBYE Til høsten er det valg til våre tre menighetsråd (Sørum, Blaker og Frogner). Valget vil bli avholdt samtidig som kommunevalget. Nå er tiden her for å melde interesse dersom du kunne tenke deg å bli valgt inn i et av menighetsrådene. Men du lurer kanskje litt på hva det innebærer? Vi har snakket med Sissel Svendsen som nå er valgt inn som representant i Sørum menighetsråd. Fortell litt om deg selv. Jeg er 60 år, er født i Frogner i Sørum og har bodd på Sørumsand siden Hvor lenge har du vært med i menighetsrådet og hvordan gikk det til at du ble med? Jeg var i menighetsrådet en periode på 80- tallet, og i denne runden har jeg vært der i snart seks år. Jeg stilte til valg fordi en bekjent spurte meg. Hva tenker du at kirken bidrar med i lokalsamfunnet? Kirkens arbeid skaper ikke de feteste overskriftene, men det setter viktige og varige spor hos personer som den er i kontakt med på søndager og hverdager. Prestene og andre møter barnehagebarn og skolebarn i tilpassete opplegg. Mange sørumsokninger forteller om gode samtaler og viktig oppfølging fra prest og diakon i forbindelse med begravelser og andre kriser. I vår fortalte flere konfirmanter at de hadde lært mye fint om kristendom. Kirken sår budskapet sitt i nær sagt alle livsforhold. Hos noen springer den fort ut i blomst, men for flere ligger en bibeltekst, en sang eller replikk der som en «sikringskost» de tar fram ved spesielle anledninger. Hvilken rolle tenker du menighetsrådene har i dette? Menighetsrådene har diverse utvalg som arbeider spesielt med for eksempel å tilrettelegge for barn og unge, kirkemusikk og diakoni. Disse arbeider stadig med å forbedre og fornye måtene å kommunisere kirkens budskap på til sine målgrupper. Menighetsrådet engasjerer også frivillige som konfirmantledere, er til stede ved Åpen kirke og på aktivitet etter skoletid for storskole-elever (Loved Tweens). Gjennom musikk og annen kunst formidles kristen tro på andre og gode måter enn gjennom det regelmessige arbeidet, og det er en av grunnene til at menighetsrådet har vært ansvarlig for flere arrangement i Sørumfestivalen de siste årene. Har menighetsrådene noen innflytelse? Ja. De er med på å legge til rette for fornyelse av gudstjenestene. I denne perioden er en stor gudstjenestereform innført. Forut for valgte menighetsrådet fellesbønner, liturgiske melodier og rekkefølgen av de enkelte ledd i gudstjenesten ut fra en rekke forslag. Kirkens frivillige aktivitetstilbud, altså det som hovedsakelig skjer utenfor kirkerommet, er til dels avhengig av innsamlede midler, og det er menighetsrådet som bestemmer hvilke formål ofringene skal gå til, eksempelvis til koret Sørum Soul Children, Åpen kirke eller Kirkens Nødhjelp. Er det mye å gjøre i menighetsrådet? Vi har et menighetsråd i måneden. Noen av medlemmene sitter i utvalg som hvert har to, tre møter i året. Gjennom året har vi spesielle arrangement som krever servering og praktisk tilrettelegging. I tillegg har vi ansvar for Kirkens Nødhjelps fasteaksjon, som krever fire frivillige noen timer før påske. Hvorfor synes du egentlig at folk bør stille til valg til menighetsrådet? Fordi det er et sted å bli kjent med nye, engasjerte og flinke mennesker. For den som ønsker at barna eller barnebarna skal lære om den kristne læren og kulturen, synes jeg det er grunn til å vurdere å stille til valg. Den som har tro på at en diakon kan bety noe for en sørgende, ensomme eller vanskeligstilte barnefamilier, kan bidra til det gjennom menighetsrådet. Nær sagt alle de sakene som menighetsrådet behandler påvirker enten de store merkedagene våre eller fundamentet for hverdagene våre. Hva er det fineste tingene du har vært med på i denne siste valgperioden? Menighetsrådet ansetter ikke prester, men det kan uttale seg, men uansett er jeg veldig glad for at vi har fått Gunnar Sem Kristiansen som sokneprest. Det er flott å se konfirmanter som går til nattverd og i det hele tatt er til stede på gudstjenestene med et langt lavere lydnivå enn da jeg ble konfirmert. Noen av dem har ikke blitt døpt som små, men blir døpt i en gudstjeneste før konfirmasjonssøndagen. Slike dager bekrefter at frivillige og ansatte i menigheten når de målene som kirken har. Nye prester har gitt opplegget for konfirmasjonsundervisningen en ny form som fungerte veldig bra i vår. Som en del av opplegget stiller også voksne som frivillige ledere i samtalegrupper for konfirmantene, og hele konseptet ser ut til å fungere veldig bra. Åpen kirke hver fredag kom som et nytt tilbud i denne perioden. Dit kommer det for en stor del mennesker som ikke deltar på søndagsgudstjenestene, men søker kirken ut fra andre behov. Dette har vært en fin måte å utvide tilbudet innenfor kirkeveggene. Er det noe dere har gjort i menighetsrådet som ikke har vært så lystbetont? Jeg husker ikke noen saker som har vært ubehagelig å hanskes med, men noen har selvfølgelig vært mer krevende, f.eks. gudstjenestereformen. Samtidig er det stadig en utfordring å finne kirkeverter og tekstlesere og andre frivillige medarbeidere til gudstjenestene. Hva tenker du evt. kan gjøres med det? Her kan jeg i hvert fall si at alle får den veiledningen de trenger, og det er hverken veldig krevende eller skremmende. Til slutt: Hva slags mennesker er det behov for i menighetsrådet og hvor kan man henvende seg om man har lyst til å stille til valg? Absolutt alle som er interessert i at vi har en levende menighet med tilbud for alle aldre. Vi trenger folk som er glad i stedet der de bor, opptatt av barnas oppvekst, kan bære stoler og bruskasser, koke kaffe, bake kake, har gode ideer, skrive et referat eller en plakat, kjøre bil og ta kontakt med andre mennesker. De som kan tenke seg å være med i menighetsrådet kan ta kontakt med kirkekontoret, tlf eller på e-post sorumkirke.no Musikkglede I dette nummeret av menighetsbladet kan du lese en del om sang- og musikkglede. I kirken har sang og musikk alltid hatt en fremtredende plass. Vi har nylig fått ny salmebok. Sørum kirke har fått nyrestauert orgel. Kirkene våre har vært fulle av konserter under Sørumfestivalen. Grupper med baby og småbarnsang har blitt populært de senere år. De små viser med hele seg at de tar sangen inn. Sangen når andre kanaler i oss enn tale og ord. I de senere år har vi hjemme hos oss opplevd hvordan våre foreldre forsvinner gradvis inn i demenståken. Mye går tapt, men noe av det som har fungert best er gleden over sang og musikk. Når hun vugger seg til sine pianostykker som hun øvde på i sin barndom og ungdom. Og når han husker alle versene på Julekveldsvisa og synger ut. Og selv om han ikke husker hvor han har bodd de siste 20 årene, så husker han at Prøysen ga ut Julekveldsvisa i Magasinet for alle i 1951! Vi måtte google for å sjekke, og han hadde helt rett. Vi skjønner hvorfor sang og musikk brukes i eldreomsorg, og hvor viktig kulturinnslagene der er. Sangen og musikken er med på å bygge felleskap. I menigheten kan tonene være inngangsporten til kristen tro. Selv ble jeg med i et kristent ungdomskor da jeg var 13 år, og i ettertid kan jeg se at den perioden var helt avgjørende for at troen fikk vekstgrunnlag hos meg. Jeg har som mange andre mine favoritter av salmer og sanger. Da barna var små hadde jeg en lang rad med godnattsanger hver kveld. Jeg regner meg ikke som spesielt musikalsk og kanskje under gjennomsnittet musikkinteressert. Men jeg kjenner at musikken gir avslapning, ro, glede, humør og stemning. Så musikkgleden er der i høyeste grad likevel. 2 MENIGHETSBLADET MENIGHETSBLADET

3 Menighetsbladets blomst til Solvår og Aksel Norbakken Medarbeidere ønskes Menighetsbladet ønsker faste frivillige medarbeidere, enkeltartikler og bilder og tips om personer, arrangementer og lignende. Særskilt velkomment er bidrag fra Blaker og Frogner. AV ANNE SØBYE Andakt Solvår og Aksel har bodd på Sørumsand siden 2002, og har fra første stund vært aktive i musikkog menighetslivet. De har en hånd med i mye av det som skjer på musikk og barneaktivitetsfronten. Menighetsbladets blomst er vel fortjent! Aksel, kan du fortelle litt om din bakgrunn? Jeg kommer opprinnelig fra Harstad, og vokste opp i en musikkfamilie. Jeg har senere forstått hvor unikt det er at så mange i familien har musikk som levebrød eller hobby. Jeg begynte å spille orgel og piano som ganske liten, og gikk 6 år på musikkskole. Som ungdom vikarierte jeg også som organist i kirka. Siden har musikken vært fritid, jeg jobber nå som IT-konsulent for Statens havarikommisjon for transport på Kjeller. Hvilket forhold har du til korsang? Jeg har alltid vært engasjert i kor: guttekor, ungdomskor, kirkekor, blandakor På ungdomsskolen starta jeg ungdomskor og var korleder og dirigent. Etter at vi flytta til Sørumsand varte det ikke så lenge før eldstejenta begynte i Sørumsand barnegospel, og jeg ble pianist der. Høsten 2010 startet jeg Sørum Soul Children sammen med Mona Apeland. Jeg var også med på oppstarten av voksenkoret Joyful Noise, men måtte gi meg der nå for ca. 1 år siden, det blir litt for mye. Det er noe spesielt med å synge i kor, jeg har fått mange gode opplevelser og minner. Ofte møtes man til stevner og festivaler, det er utrolig flott når flere kor går sammen til ett og synger sammen i ett mektig stort kor. Vi blir også kjent med mange nye mennesker i et utvidet sosialt felleskap. Korsang skal være helsefremmende, det sies til og med at hjerterytmen til kormedlemmene går i takt siden pusten tilpasses den felles sangen. Solvår, kan du fortelle litt om din bakgrunn? Jeg kom flyttende fra Oslo til Fetsund som 5.klassing, og mine foreldre bor fortsatt der. Jeg jobber som helsesøster i Fet kommune. Aksel og jeg traff hverandre på Bibelskolen i Grimstad, og vi bodde en periode på Strømmen før vi bygde hus på Sørumsand. Du er også leder i menighetens barneaktiviteter, hva er din oppgave? Jeg er også leder i Sørumsand Barnegospel, der Aksel spiller og Sara Rinden er dirigent. Min oppgave blir mer å være administrativ leder. Vi begynte bl.a med en enkel middagsservering i forkant av barnegospeløvelsen. For mange er det et stress å skulle rekke hjem fra jobb, barnehage og skole, lage middag, spise middag og ut igjen på øvelse. Det har slått veldig godt an å komme til ferdig middag for hele familien. Så sitter de voksne ofte og prater mens barna har sangøvelse. Nå har vi fått hjelp fra Kari Rønsen og Halldis Flesjå Olsen til middagen, og det er vi veldig glade for. Da kan vi konsentrere oss om øvelsen. Ellers er jeg koordinator og kontaktperson for søndagsskolen på misjonshuset. Vi har en bra gjeng med søndagsskoleledere, og har søndagsskole hver søndag utenom skoleferiene. Da mine egne barn var helt små, var jeg en tid leder av Byggeklossen, menighetens treffsted for hjemmeværende foreldre med småbarn. Dette ble nedlagt for en del år tilbake. Aksel, hvilke andre ting er dere engasjert i? Jeg ble med da ungdomsarbeider Knuppe inviterte til å spille i band. Jeg har tidligere bare spilt i band det året jeg gikk på Bibelskolen. Dette gjør jeg fordi det er morsomt og gir mye tilbake, og fordi det ikke krever så mye tid og forberedelser. Vi spiller på noen gudstjenester av og til. Vi følger selvfølgelig også opp våre tre barn på 7, 11 og 14 år. Det er morsomt at musikkinteressen går i arv til dem, de er aktive i skolemusikken i tillegg til korene. De er også glade i å dra på leir bl.a. på Fossheim. Vi vil gjerne bidra til at våre barn og andre barn og ungdommer kan få del i kristen tro og sang- og musikkglede. AV TOR TVEDT Erfaringer med bønn Johannes 4, 46-54: Jesus kom nå igjen til Kana i Galilea, der han hadde gjort vann til vin. I Kapernaum bodde en kongelig embetsmann. Han hadde en sønn som var syk. Da han fikk høre at Jesus var kommet fra Judea til Galilea, gikk han til ham og ba ham komme ned og helbrede sønnen, for gutten var døden nær. Jesus sa til ham: «Uten at dere ser tegn og under, tror dere ikke.» «Kom, Herre, før gutten min dør!» sa mannen. «Gå hjem, sønnen din lever!» sa Jesus til ham. Mannen trodde det ordet Jesus sa til ham, og gikk av sted. Da han ennå var på hjemveien, kom tjenerne og møtte ham, og de fortalte at gutten hans levde. Han spurte dem når det var blitt bedre med ham. De svarte: «I går, ved den sjuende time, forsvant feberen.» Faren skjønte at det var skjedd akkurat da Jesus sa til ham: «Sønnen din lever.» Og han og hele hans hus kom til tro. Dette var Jesu andre tegn, som han gjorde da han kom fra Judea til Galilea. Så redde vi blir når barnet vårt er sykt. Angsten setter seg i magen hvis vi aner at noe ikke er som det skal. Aldri har jeg kjent slik en klo i magen selv som i slike situasjoner. Aldri har jeg møtt reddere mennesker enn dem som står i fare for å miste et barn. Sorgen over å miste et av sine barn, er så langt jeg har erfart den tøffeste, den som preger livet. Den sorgen en aldri kommer over, men må gjennom fordi dagene ubønnhørlig fører en videre. Embetsmannens gutt var syk og i ferd med å dø. Ikke rart han tok bena fatt. Han dro av gårde i all hast fra Kapernaum til Kana, ca km vei. Og det høres ut som Jesus harselerer over nettopp denne holdningen; dersom jeg gjør et under for deg så vil du tro på meg. Uten at dere ser tegn og under, tror dere ikke. Mannen er ikke verken jøde eller hedning eller embetsmann i møte med Jesus. Han er bare en fortvilet og ansvarsfull far. Han er bare redd for å miste gutten sin. Herre kom før gutten min dør. Så taler Jesus med myndighet; Gå hjem, din sønn lever. Allerede på vei hjem kom tjenerne og møtte ham og fortalte at guttens situasjon var endret. Faren sjekket tidspunktet og visste at det inntraff mens han snakket med Jesus. Og sammen med hele sin familie kom han til tro. Og vi kan ane noe om hvilken lykke det ble for dem alle. Det er deilig å tenke på hvordan Jesus møter hver og en av oss etter den vi er. Vi som leser dette har forskjellige erfaringer angående bønn, men en ting har vi alle felles. Vi har mer godt i vente. Du som bare synes du har hørt rykte om ham og knapt har bedt din egen bønn, du kan be din egen lille bønn, enkelt og det du har på hjertet. Kjære Jesus. Her er jeg. Du vet om meg. Men jeg har visst ikke vist så tydelig at jeg vet om deg. Amen Det kan bli som en samtale. Så enkelt kan det gjøres. Det er en god begynnelse eller skal vi si fortsettelse av det du fikk i dåpen. Begynn å henvend deg til din Gud. Se hva som skjer. 4 MENIGHETSBLADET MENIGHETSBLADET

4 AV HEIDI SCHMIDT FOTO: PRIVATE Min favorittsalme Boktips Siste helgen i november 2014 gikk salmemaraton av stabelen på NRK. 60 timer med salmesang på direkten og 2,2 millioner nordmenn var innom TV-programmet. Sørum hadde sin egen salmemaraton i Sørum kirke under Sørumfestivalen søndag 1. februar. At salmeboka er en skatt er det mange som har visst i dette landet; og enda flere vet det nå. Menighetsbladet har spurt et lite knippe fra Sørum om hva som er deres favorittsalme: Knut Magnus Nordhaug, ungdomsarbeider i Sørum: Jeg synes det er sabla vanskelig å velge ut én favorittsalme, men hver gang jeg prøver lander stort sett valget på «Mitt hjerte alltid vanker». Det er en salme som faren min ofte sang for meg på senga før jeg skulle legge meg, så jeg har et langt og nært forhold til den. Jeg har tenkt en del på den i det siste, da faren min har vært en del syk i høst. (Far er biskop Halvor Nordhaug) Det har vært godt å tenke på de stundene vi hadde sammen da jeg var liten. Jeg synes også teksten er god. Litt rart og vanskelig språk for en liten gutt, men ikke så fjernt at innholdet datt helt vekk. Og når jeg har blitt eldre og sunget sangen igjen gir innholdet mer mening. Dessuten er melodien helt nydelig. Gode melodier i Dorisk (kirketoneart, moll med høyt 6. trinn) er fort noe av det vakreste jeg vet om. Kombinasjonen av alt dette gjør at «Mitt hjerte alltid vanker» har en spesiell plass hos meg. Vebjørn Berg, ingeniør, prosjektleder i Forsvarsbygg, Skytterkonge fra Blaker: Dobbel skytterkonge, vunnet verdenscupen sammenlagt, 23 internasjonale mesterskapsmedaljer, ca. 25 NM-gull Jeg har en naturvitenskaplig tilnærming til liv og død, men liker verdiene kirken formidler, livskraften troen gir til mennesker og rammen og stemningen kirkerommet gir til livets opp- og nedturer. Ingen salmer eller julesanger trumfer Deilig er jorden, men jeg liker også denne godt; Norsk salmebok no Vem har ta nt den stja rnan (Himlen i min famn) Sissel Aurland, billedkunstner fra Frogner og leder i Sørum Kunstforening: Skal jeg trekke frem en salme som min favorittsalme, så må det være «Å leva, det er å elska», fordi budskapet som formidles i denne salmen treffer meg og jeg føler at den har noe viktig å si oss. Denne salmen sang vi i bryllupet vårt for 20 år siden, men den har vært med meg lengre enn det, siden det er en salme som brukes ofte. Budskapet om kjærlighet som «det beste di sjel fekk nå» er universelt og alltid tidsaktuelt så lenge vi er mennesker. Salmen formidler også en livsvisdom som appelerer til meg. At en gjennom arbeide kan gå mot et rikare mål, som det står på nynorsk. Jeg tenker at det er en oppfordring til å bruke seg selv og sitt potensiale i en større sammenheng enten i yrkessammenheng eller gjennom frivillig arbeide. Oppfordringen til å rette fokus utover seg selv er svært aktuell i dag, der mange unge jobber for å være unike og å lage sin egen merkevare av seg selv. Det å jobbe for noe som er større enn en selv kan gi oss så masse. Dette må en oppleve for å forstå. Salmen sier også noe om verdier som jeg liker, hvordan vi bør bestrebe oss på å leve. «Å vinna til sanning i all si ferd», forstår jeg som en oppfordring til å være ærlig. Å være ærlig både mot seg selv og sine omgivelser tror jeg gjør livet lettere for alle. Det er ikke alltid lett, særlig ikke når vi er ærlig om ting som vi føler oss sårbare på. Det krever stort mot, men gevinsten kan bli stor. Det siste jeg vil trekke frem er salmens budskap om tilgivelse. «å legge all urett og lygn i grav» som salmen sier. Tilgivelse er en praktfull egenskap. Jeg tror tilgivelse er viktig for å kunne gå videre og vokse som menneske. Markus Einan, går på Bjørkelangen VGS, løpertalent fra Sørumsand Noen prestasjoner fra 2014: Seier på 800 meter i junior NM Nr. 5 på U18 statistikken i Europa på 800 meter (1,51,06) 2. plass i nordisk juniormesterskap på 800 meter Norsk aldersrekord på 600 meter (1,19,43) En salme jeg liker veldig godt er «Deilig er jorden», fordi den gir meg julestemning og den har en fin melodi og tekst. Tittel: Historien om vakre jente Forfatter: Rachel Simon Forlag: Silke forlag År: 2013 Sider: 352 Dette er historien om vakre Lynnie, som ikke er som andre barn og derfor blir plassert på en institusjon for psykisk utviklingshemmede. Og det er historien om Homan som er døv og aldri har utviklet et språk, og derfor er plassert på samme institusjon. Det er historien om kjærligheten mellom dem og om kampen for å slippe ut av fangenskapet og bli godtatt med sine handicap. Og ikke minst er det fortellingen om lille Julia som blir født, og mot alle odds vokser opp og får en trygg og god oppvekst. Dette er en fegslende kjærlighetshistorie og en gripende bok, som minner oss om at vi aldri skal dømme før vi forstår! HEIDI SCHMIDT 6 MENIGHETSBLADET MENIGHETSBLADET

5 Visste du... Fokus Butikksenter, 1920 Sørumsand Telefon (10-18) Følg oss på Når hjemme er et annet sted Diakonens hjørne AV MARIE STRANDKLEV GRIMSTAD at Sørum, Blaker og Frogner kirker ikke er de eneste kirkene vi har hatt i Sørum? Sannsynligvis var nok mange klar over dette. I middelalderen var det ofte kirker på de større gårdene. Slike gårdskirker kan ha stått ei tid for så seinere å være blitt nedlagt og glemt. Men noen kirker vet vi med sikkerhet navnene på selv om vi ikke kan si nøyaktig hvor de lå. Den mest kjente av disse kirkene er Imshaug kirke. Den lå naturlig nok på gården Imshaug der det fremdeles oppbevares et kors som kanskje har stått på kirkespiret. Det såkalte Sørumssmykket er en kopi av dette korset. På gården Imshaug oppbevares også noe av dørportalen fra denne kirken. Kirken ble sannsynligvis bygget på 1200-tallet. Den gang hørte Imshaug til Sørum prestegjeld, men da den gikk ut av bruk, hørte den til Blaker sokn i Aurskog prestegjeld. På gårdene Asak og Refsum stod det også kirker. Mellom disse kirkene ligger gården Presterud. Gårdsnavnet kan si noe om at det var en prest som ryddet gården, eller at gården ble ryddet for at det skulle bo en prest der, og det er vel naturlig at han gjorde tjeneste i begge disse kirkene eller i hvert fall én av dem. Det stod også kirke på Skea. Dette stedet var i førkristen tid stedet for forskjellige idrettsøvelser som ble knyttet opp mot gammel gudsdyrking. Historien kjenner også til enda ei kirke. I Snorres kongesagaer står det om presten på gården Rydjokul. Man mener at denne gården må ha ligget der en av Bingengårdene ligger i dag. Snorre skriver om et slag i Det var borgerkrig i landet, og Erling jarl, også kalt Erling Skakke, søkte tilflukt hos presten. Hvor lå denne kirken? Vi vet det ikke sikkert. Hvis den lå nede ved Glomma, da feirer vi strengt tatt et litt galt jubileum for Sørum kirke i Men Snorre skriver om at Erling jarl og en del av mennene hans gikk til messe i kirken. De som ble igjen på gården, falt i slaget mens de som var i kirken, klarte å flykte. Lå kirken et stykke unna slik at de fikk et forsprang? I så fall kan kirken på Rydjokul være dagens kirke på Sørum. Det er lov å tenke tanken. Det er vel mange grunner til at disse kirkene gikk ut av bruk. Før reformasjonen bygget man ofte kirker for å ære spesielle helgener. Kirkene var sikkert ikke så store. I herjet Svartedauen landet vårt. Mange steder ble folketallet halvert. Det var umulig å ta vare å alle kirkene. I løpet av 1500-tallet var det lite eller ingenting som sto igjen bortsett fra et kors. JOHN OLAV STOKSTAD LARSEN Fuglerud Begravelsesbyrå Ileveien 5, 2040 Kløfta Vi ordner alt ved begravelser og kremasjoner Vi kommer hjem til konferanse hvis De ønsker det KRISTEN LITTERATUR BØKER, BIBLER, ANDAKTSBØKER, KORT, CD/KASSETTER, GAVER Vivo bokhandel Lillestrøm (tidligere Bok & Media ) Lillestrøm Torv, Torvet Lillestrøm tlf Første søndag på det nye året 2015 gikk mannen min og jeg en fantastisk tur langs Glomma her i Sørum. Det var en nydelig dag, - 4 grader og solen skinte fra en skyfri himmel. Akkurat den delen av strekningen vi gikk var ny for oss, selv etter å ha bodd her i nesten 17 år. Sørum er ikke hjemme for oss to hjemme er et annet sted; Norges Vestland og Sveriges vestkyst. Sørum er noe annet. Sønnen vår er glad i Sørum, det er hjemme for ham og han har vokst opp her. Det har vært trygt og godt med nærhet til det meste, unntatt slekten og nær familie. Vennene vi har fått både som familie og hver for oss under denne tiden er viktige for oss, og hjelper til med å gjøre Sørum mer «hjemme». Vi savner havet, og vi fleiper av og til og sier at «redningen» for oss er at Glomma er bred der vi bor og ligner på sjøen. Å fleipe om noe kan være en måte at håndtere savn og smerte. På denne turen langs Glomma ble jeg fascinert av steinene som lå i vannkanten. Vi snakket litt om hvor like de var hverandre, men samtidig så ulike. Mange av dem er blitt ført dit av naturkrefter lang tid tilbake og langt vekk i fra. Denne dagen så de ut til å passe fint inn der de lå, uansett hvor lang eller kort tid det var siden de havnet der. Jeg tok noen bilder og visste der og da at akkurat dette skulle jeg skrive om her. Alle kommunens sjetteklassinger har i over ti år fått tilbud om å gå Pilegrimstur enten langs Glomma eller nærmere Frogner. Disse vandringene er tenkt å åpne for elevenes egne reiser i et kanskje ukjent landskap. En reise kantet med fortellinger om hvordan det var her i gamle dager, samtidig som man har mulighet til å se seg selv som en del av historien, i et større perspektiv og i et miljø man ikke er så kjent med. Integrering er et ord vi ofte ser i mediene. Før jeg flyttet fra mitt eget land hit til Norge, grunnet kjærligheten, var jeg godt voksen og etablert og tenkte ikke ofte på dette med integrering. Gjennom oppveksten i Gøteborg har jeg alltid hatt klassekamerater og nære venner med en annen etnisk bakgrunn enn meg selv. Flere fikk også morsmålsundervisning, f eks hadde vi hele klasser for hvert trinn med elever som hadde finsk som førstespråk. Det var aldri tale om at det var noe rart, «alle» visste at for å kunne ta til seg språk nummer to, trenger man å kunne sitt eget språk. Dette hadde ikke noe med graden av svenskhet å gjøre, men med evnen til å kunne være seg selv og utvikles på en god måte. Når jeg selv ble både innvandrer og innflytter var det både spennende og vondt. Utsagn eller begreper som «godt norsk» eller «typisk norsk» trenger innhold og definering for å bli forståelig og ikke oppfattes som truende eller som kritikk. Lever man mer utsatt enn det jeg gjorde, kan slike sammenhenger skape en opplevelse av at man ikke hører til. For å kunne danse tango, trenger man to parter. Det er ikke nok å bare være den som byr opp til dans, man må ha noen å danse sammen med. Tilbake til Glommas strand denne januardagen 2015 gikk mine tanker til alle de mennesker som gjennom tusener av år både har levd sine liv her, eller bare vært på gjennomreise. Mine tanker gikk også til alle som kommer til å bo her i fremtiden Sørum kommune vokser. Hvordan kan vi som bor her nå, bidra til at de nye, hvor de enn kommer fra, kan finne seg til rette? Perler som den vi fant denne dagen er ikke så lette å finne uten at man vet om dem og kanskje man heller ikke legger merke til dem ved første blikk. Romerike har i tusener av år vært levende og dynamisk. En kultur, et land og et sted må leve med sin tid og utvikles med den, men ikke uten retning. Jesus ber oss om å elske hverandre og det er tre grupper han ber oss om å ta særlig godt vare på; innflyttere, enker og foreldreløse. Det var skrevet i en tid hvor slekten og familien pliktet å sørge for hverandre, og mannen i husholdningen var både beskytter og forsørger. I dag sørger samfunnet for å avverge økonomisk uføre, men menneskelige og sosiale nettverk må vi lage i fellesskap. Kontoret er betjent mandager og onsdager 11-13, eller etter avtale, dag-kveld-helg Tlf mobil Svendsengården, 1920 Sørumsand Medlem av org.nr MVA Telefon; / Telefaks; Sørumsandvegen 71 (Gjensidigegården), Sørumsand VI BISTÅR MED BL.A.; ARV OG SKIFTER, TESTAMENTER OG SAMLIVSKONTRAKTER, EIENDOMSOVERDRAGELSER, TVISTESAKER Lifter 9-18 m., minigravere 1-1,8 t., beltelastere, vibroplater, tilhengere, minidumpere (selvlastende) Tlf Ilevegen 13, 2040 Kløfta 8 MENIGHETSBLADET MENIGHETSBLADET

6 Dette skjer: Bispevisitas i Sørum, Blaker og Frogner mars 2015 Fra musikkutvalget Liturgisk musikkperm Tomasmesse i Blaker kirke Velkommen til en annerledes gudstjenesteopplevelse i Blaker kirke søndag 15. februar kl Da er det Tomasmesse, en gudstjeneste som har fått sitt navn etter den apostelen som ga tvilen og usikkerheten et ansikt. Tomas ville se, kjenne og oppleve før han kunne tro at Jesus virkelig hadde stått opp. Tomasmessen er derfor en litt annerledes gudstjeneste hvor vi, som Tomas, får nærme oss det hellige ved å bevege oss til steder hvor vi kan se, kjenne, gjøre og smake. Her er det ikke skråsikkerheten som rår. Vi får komme med vår tro og tvil og usikkerhet For å jobbe med gudstjenestens musikalske uttrykk er det et musikkutvalg. Utvalget er et felles utvalg for Blaker, Sørum og Frogner menigheter da det er praktisk å jobbe sammen om dette. Utvalget består av to representanter fra hver av menighetene: Anne Berge og Eivind Johnsbråten fra Sørum, Knut Arild Nupen og Trygve Anthonisen fra Frogner, Sigrunn Larsen og Kari Huse fra Blaker. I tillegg er også de tre prestene og begge organistene med i utvalget. Musikkutvalget har jobbet med den nye liturgiske musikken som kom med gudstjenestereformen. Det er et omfattende og spennende materiale. Som mange sikkert har lagt merke til er nye melodier til Kyrie og Gloria, Sanctus og Agnus Dei blitt utprøvd i alle menighetene i Før jul ble dette evaluert av nusikkutvalget. Evaluering Ut i fra responsen vi har fått og egen erfaring var det stor enighet i utvalget om at Beites Gloria med klapping ikke egner seg så godt til bruk ved alle gudstjenester. Ellers fungerer de andre melodiene bra, men noe mer variasjon er ønskelig. Sandwall s Agnus Dei er den vanskeligste melodien, men så fin at den ønsker utvalget å beholde. Videre framover Vi fortsetter med Per Tveits Kyrie. Til variasjon kan også det ukrainske kyrie og Mari Tesdal Hinze sitt kyrie brukes. Det siste brukes i dag på gudstjenester med band. Gloria med klapping (Beite) byttes ut. Vi bruker i stedet Taize-gloria fra Salmer 1997 og fortsetter som nå med «Måne og sol» når det er dåp. Det kan også brukes en annet egnet lovsang fra salmeboka i høytider og andre spesielle anledninger. Gloria med klapping kan brukes på gudstjenester for små og store og andre egnede anledninger. Vi fortsetter som før med Prince sin Sanctus og Sandwall sin Agnus Dei. Når det gjelder menighetssvar under forbønn bytter vi nå ut det gamle «Herre, hør vår bønn» med «Å Gud, hør vår bønn» fra Salmer 1997 og til variasjon bønnesvaret til Tore Aas. Liturg og kirkemusiker velger variant til den enkelte gudstjeneste. Vi bruker dette fram til neste evaluering. Det er derfor viktig med innspill fra menigheten om hva dere mener. Gudstjeneste er noe vi feirer sammen, så alle stemmer er viktige. Målet med reformen er deltakelse og involvering, fornyelse og en god gudstjenesteopplevelse for alle. GRO GOLIMO SIMONSEN akkurat slik vi er. Bønnevandring er en sentral del av denne gudstjenesten. det vil si vi får god tid til å vandre rundt til ulike stasjoner hvor vi kan be, hvile, gjøre og ta imot. Også Ordets vitnesbyrd og nattverdens styrkende kilde hører med i denne gudstjenesten. Det blir mye sang og musikk på gudstjenesten. Organist er Jan Erik Stensrud og prest er Gro Golimo Simonsen. Det er spennende med visitas. Det gir en god anledning til litt refleksjon over det vi driver med. Og det er viktig. Men en visitas er også en inspirasjon til fortsatt innsats og hjelp til å se nye muligheter. Biskopen legger og vekt på menighetenes tilknytning til lokalsamfunnet og det som skjer der. Vi skal være en kirke som er levende og engasjert og for alle. Program Arbeidet med programmet for visitasen er i full gang. Det inneholder en del obligatoriske møter med stab, menighetsråd og kommunens ledere samt en del individuelle samtaler biskopen har med vigslede ansatte. Noen gudstjenester er også en del av programmet. Visitasen starter tirsdag 10. mars kl i Frogner kirke med nattverdgudstjeneste. Det er en åpen gudstjeneste hvor alle som har anledning er velkommen til å bli med. Onsdag 11. mars kl blir det morgenbønn i Blaker kirke. Den er også åpen for alle. Søndag 15. mars kl i Sørum kirke blir det visitasgudstjeneste. Det er en felles gudstjeneste for alle menighetene. Biskopen vil preke og også holde sitt visitasforedrag på kirkekaffen etter gudstjenesten. Der vil han oppsummere sine inntrykk, tanker og utfordringer for våre menigheter. Vi håper kirken fylles til randen med folk fra Frogner, Blaker og Sørum denne dagen. Videre på programmet står møte med KRLE-lærere, rektorer og skoleledelsen i kommunen hvor spørsmål rundt skole-kirke samarbeidet er tema. Det blir også møte med Helse/Omsorgstjenesten i kommunen både om samhandlingsreform og forebyggende arbeid. Hva kan kirken bidra med her? På kveldene både onsdag og torsdag blir det åpne møter for alle. Onsdag 11. mars kl blir det gudstjeneste med band og inspirasjonssamling på Sørumsand misjonshus. Her utfordres biskopen til å snakke om frivillighet. Torsdag 12. mars kl blir det Kulturkveld «med blikk mot verden» på Sørumsand misjonshus. Biskopen vil holde appell og vi ønsker her å synliggjøre mangfoldet i menigheten gjennom bidrag fra ulike grupper og vårt ansvar også for andre. Velkommen til å bli med på inspirerende dager! GRO GOLIMO SIMONSEN Den nye salmeboka Det er stort når kirken får ny salmebok. Det skjer ikke så ofte. Den forrige salmeboka vår kom i 1985 for 30 år siden. Landstads reviderte salmebok som vi hadde før det, kom ut 1920! Hvorfor ny salmebok? Vi trenger nye salmer som uttrykker seg med bilder og språk som vi i 2015 også kan kjenne oss igjen i. Salmene er et viktig uttrykk for vår tro, vår takk, vår sorg, vår glede, våre lengsler. Derfor må den fornyes iblant. 899 nummer Den nye salmeboka har 899 salmer. I tillegg kommer en del liturgiske ledd og bibelske salmer. Vi har med den nye salmeboka fått en større sjangerbredde enn tidligere. Selvsagt rommer salmeboka fortsatt den kjente og kjære salmeskatten. 535 salmer fra den gamle salmeboka og 124 salmer fra Salmer 97 - totalt 659 salmer er med i den nye. Det utgjør en stor del av salmeboka. 240 salmer er helt nye flere av dem er fra søsterkirker i andre land og verdensdeler, men også norske nyskrevne salmer er med. Et godt eksempel er salme nr. 26 Solbarn, jordbarn En nydelig adventsalme som allerede er blitt mye brukt og av mange... Salmeutvalget viser at kirken samtidig er grunnfestet i det norske og lokale og i et verdensvidt fellesskap. I salmeboka finner vi en stor bredde i type sanger. Det er barnesalmer, gospel, folkelige sanger og viser, negro spirituals, bedehussanger osv. Originalspråket er brukt på mange salmer. Vi finner dessuten salmer også på samisk og kvensk. Og boka er felles for bokmål og nynorsk. Flere bøker i en bok I den nye salmeboka er det flere bøker i en bok: Det er Salmebok, Norsk bønnebok, katekisme og enkle liturgier. Den nye salmeboka er en bok til bruk både i kirke og hjem en skattekiste for alle aldersgrupper. Salmene står sterkt hos oss. Det viste salmemaratonet som NRK hadde første helga i advent. Og vi håper at den nye salmeboka vil bli til stor glede for både enkeltmennesker og kirken framover. GRO GOLIMO SIMONSEN 10 MENIGHETSBLADET MENIGHETSBLADET

7 Dette skjer: Kari Olafsrud til Frogner Misjonssenter Søndag kl. 17 kan du høre Kari Olafsrud tale over: «Valg i travle hverdager (et skråblikk på hvor vi bruker og henter energi i hverdagen)» - Aktuelt for alle! Vi kjenner Kari fra Navigatørene, og hun har blant annet holdt ekteskapskurs i mange år. Velkommen! Mer for barn og unge på baksiden! Aktiviteter for barn og ungdom Sørum Misjonshus Samlevegen 14, 1923 Sørum Formiddagstreffet på lørdager er slått sammen med Menighetspleiens formiddagstreff siste onsdag i mnd. på Sørumsand. De som ønsker skyss kan møte opp ved Sørum Misjonshus kl Se datoer i programmet for Sørumsand Misjonshus. Dere er velkommen til husmøte hos Brita Bøckmann Randby og Kjell Randby i Bingenvegen 51 den siste tirsdag i mnd: 24. febr. kl og 24. mars kl Ved behov for skyss ring Kjell Randby Alle er hjertelig velkommen. NMS kvinneforening i Sørum har møter første onsdag i mnd. i hjemmene. Nye er hjertelig velkommen. Kontaktperson Eldbjørg Nilsen, tlf Fjuk Bedehus Fjukvegen 176 Formiddagstreff andre onsdag i mnd. kl 12.00: 11. februar: Leif Johansen, Oddvar Kopperud. 11. mars: Åse og Odd Fredriksen. Kontaktperson: Ragnhild Bjørge, Norsk Luthersk Misjonssamband har misjonsmøter på bedehuset (åpent for alle!) Se annonse i Indre Akershus Blad. Velkommen til bedehuset! Frogner Misjonssenter Frogneralléen 3, 2016 Frogner Søndag 8. februar: Familiesamling kl : Grethe Y. Marthinsen blir med. Soul children fra Aurskog synger Tirsdag 10. februar: Normisjons tirsdagssamling kl , Erik Wilberg taler. Tirsdag 17. februar: Hyggetreff kl Søndag 22. februar: NLMs misjonsmøte kl : Kari Olafsrud. Tema: Valg i travle hverdager (et blikk på hvor vi bruker og henter energi i hverdagen). Oddveig og Anne Marie synger. Mandag 2. mars: Årsmøte NLM kl i Peisestua. Søndag 8. mars: Storsamling kl (merk tiden): Øyvind Remmen taler, May Sofie Fagermoen Wisløff og Lisa Egeland synger. NLM i samarbeid med Fjellet Bedehus. Tirsdag 10. mars: Normisjons tirsdagssamling kl ,Thor Haug taler. Tirsdag 17. mars: Hyggetreff kl Søndag 22. mars: Merk dato: NLMs misjonsmøte kl : Asbjørn Nordgård taler. Bjørnar og Bent Harald Berntzen synger. Aktiviteter/kontaktpersoner på Frogner Utleie: Øyvind Berger, Hyggetreff: hver tredje tirsdag i måneden. Martha Bechensteen, Normisjon: møte hver andre tirsdag i måneden. Torleiv Løken, Misjonssambandet har vanligvis møter siste søndag i mnd. Aud Grethe Sæther, Sørumsand Misjonshus Industriveien 5A, Postboks 198, 1921 Sørumsand, tlf , Tirsdag 3. febr. kl : Misjonsmøte NLM Søndag 8. febr. kl : Gudstjeneste Sørum/ Normisjon Fredag 13. febr. kl : Interkulturell Bibelkafé - fellesmøte Tirsdag 17. febr. kl : Misjonsringen Onsdag 25. febr. kl : Hyggetreff Fredag 27. febr. kl : Interkulturell Bibelkafé - Bønn, Kunst og håndverk Tirsdag 3. mars kl : Misjonsmøte NLM Søndag 8. mars kl : Gudstjeneste Tirsdag 10. mars kl : Generalforsamling - SFM Onsdag 11. mars kl : Gudstjeneste Fredag 13. mars kl : Interkulturell Bibelkafé - fellesmøte Tirsdag 17. mars kl : Misjonsringen Søndag 22. mars kl : Storfamiliesamling Onsdag 25. mars kl : Hyggetreff Fredag 27. mars kl : Interkulturell Bibelkafé - Bønn, Kunst og håndverk Aktiviteter/kontaktpersoner på Sørumsand SFM (Sørumsand Frie Misjonsforening) er eier av Misjonshuset. Leder: Tore N. Forset, , NMS: Misjonsringen: Tove Fagermoen, / Normisjon: Tore Schwartz Olsen, NLM (Norsk Luthersk Misjonssamband): Tore N. Forset, Menighetspleiens hyggetreff: Dagny Tunskaug, Joyful Noise (Kor for voksne): Annenhver torsdag kl Aase Dalen Hellesvik, Sørum Interkulturelle Bibelkafé: Andre fredag i måneden. Gudrun Ringstad, / , Utleie: Tove Fagermoen, / , bankgiro Babysang: For alle i kommunen som er hjemme med små barn fra 0 til 1 år. Vi møtes på Frogner Misjonssenter annenhver fredag kl Vi synger litt sammen, før vi spiser lunsj, drikker te og kaffe og har det hyggelig. Det er ingen påmelding, og det koster ingenting. Man kan komme når det passer, og være med akkurat så ofte man vil. Knøttesang: Knøttesang er et tilbud til barn fra 1 år og oppover sammen med foreldre/ foresatte. Samlingene inneholder en sangstund hvor vi synger og leker sangleker. Vi avslutter med middag og frilek for barna. Her ønskes påmelding for de som blir med på middagen. Dette koster kr. 20 pr. pers. (maks kr. 60 pr. fam.). Velkommen til en hyggelig musikkstund annenhver mandag kl på Frogner Misjonssenter. Kontaktperson for babysang og knøttesang: Reidun Hodnebrog, , Søndagsskole for barn 2-12 år og foreldre / foresatte til de yngste. Undervisning, sang og lek. Sørumsand Misjonshus: Hver søndag det ikke er familiegudstjeneste. Solvår Norbakken, , Frogner Misjonssenter: Se program på www. frognermisjonssenter.com, Ingjerd Barbøl Aase, tlf , Blaker kirke: 8. februar og 8. mars. Else Marie Sagen Ottershagen, , Kor& Kaos: Fra 8 år og oppover. Sang og middag. Annenhver mandag på Frogner Misjonssenter. Mindre søsken og foreldre er velkommen til å spise middag sammen med koret. Her ønskes påmelding for de som blir med på middagen. Dette koster kr. 20 pr. pers. (maks kr. 60 pr. fam.). Knut Arild Nupen, , Sørumsand Barnegospel: 5-12 år, sang og dans, annenhver torsdag på Sørumsand Misjonshus, Sara Rinden, , rinden.no og Solvår Norbakken, , Sørum Soul Children: år. Sang og dans. Hver torsdag på Sørumsand Misjonshus. Mona Apeland, , Aksel Norbakken, , Sørumsand KFUK KFUM-speidere: Oppdagere (2.-3.kl), Stifinnere (4.-5.kl), Vandrere (6.-10.kl): Annen hver onsdag på Sørumsand Misjonshus. Rover/Rangere (16-25 år), ta kontakt om tid og sted, Anne Kristin Walstad, , Etter skoletid har skiftet navn til Loved Tweens: Åpent for alle barn på 5. og 6. klassetrinn fra kl til ca Vi møtes etter skolens slutt og vil servere et enkelt måltid. Konseptet blir noe av det samme som før, men med en ny «vri». Sørumsand Misjonshus: 4. februar, 25. februar, 18. mars, 15. april, 6. mai Frogner Misjonssenter: 11. februar, 4. mars, 25. mars, 22. april, 13. mai Blaker kirke: 11. mars, 8. april, 29. april, 20. mai. Kontakt: Arve Graarud, tlf Frogner ungdomsforening FUF: Fra 13 år og oppover. Ungdomsmøte og café annen hver fredag på Frogner Misjonssenter. Øystein Ulvestad, , Band og forsangergruppe: Sørumsand Misjonshus. Knut Magnus Nordhaug, , Loved:Play er stedet for deg som liker spill, konkurranser, å lage mat, gå på kino, bordtennis, dra på turer, quiz, PS3/XBOX, air hockey og masse annet. Fra 8.klasse til 3. vgs. Loved:PLAY er stedet for deg som er glad, forelska, nysgjerrig, lei deg, kristen, stressa, nerd, lykkelig, gamer, bonde, autofil, sportsidiot, tvilende, usikker, emo, hipster eller musikkelsker. (Ikke nødvendigvis alt på én gang.) Loved:PLAY er stedet for deg som har lyst til å oppleve et trygt, inkluderende, positivt og kristent ungdomsmiljø. Samlingene er seks ganger i semesteret på onsdager kl , på Sørumsand Misjonshus eller Frogner Misjonssenter. Kontaktperson: Knut Magnus Nordhaug, tlf / Lederkurs Loved:INPUT Ledertrening, kurs, praksis for ungdom fra 10.trinn - 3. vgs. Påmeldingsfristen er ute for 2014/2015. Påmelding for neste skoleår i juni Knut Magnus Nordhaug, , 12 MENIGHETSBLADET MENIGHETSBLADET

8 Dette skjer: Slekters gang Døpte: Blaker: Kristian Tønnessen Hjelkrem, Einar Skjelmerud, Frida Stenby Halvorsrud, Syver Engen Mørk, Darell Jeremiah Marfo, Jenny Bergsæter-Paulsen Frogner: Tommy Aleksander Johansen, Laetitia Ba chler, William Bergskaug, Alice Forsberg Sveum, Lilly Bjørklund Aasnes, Evelyn Undrum Aakildt, Philip Nyengen Hansen, Helene Nordal Berntsen Sørum: Agnes Woie Aarhaug, Odin Engebakken Hellum Sørumsand Misjonshus: Sissel Théa Aina Engeland Vinger kirke: Petra Storli Ullensaker: Leon Christensen Heni: Sofie Løvstad Egeland Fet: Nicholas Arvid Kongstein Grorud: Arne Bentley Undli Belle Sand: Sondre Foskum-Strandhaug Skedsmo: Elena Forkerud Viede: Blaker kirke: Inger Lise Bjørklund og Trond Hammeren, Florence Clavero Paltep og Geir Einar Kalheim Sørum kirke: Silje Pettersen og Odd Bjarne Opheim Frogner kirke: Merete Hermann og Sven Bjarne Eriksen Døde: Blaker kirke: Simon Ruben Iversen f. 1932, Birger Ingolf Andresen f. 1932, Sten Gunnar Aarstad f. 1953, Tove Ingjer Andersen f. 1954, Roy Vetle Bjørnstad f. 1935, Petter Asbjørn Berger f. 1926, Ingrid Sjøberg f. 1938, Torgeir Nils Martinsen f Frogner kirke: Solveig Kristiansen f. 1932, Betsy Opsahl f. 1925, Karl-Eivind Kristiansen f. 1940, Terje Cato Samuelsen f. 1946, Stein Nilsen f. 1953, John Bjerke f. 1940, Sigmund Hulthin f Sørum kirke: Harald Kristian Grøndahl f. 1964, Hans Arne Bogstad f. 1932, Gunvor Alida Bråthen f. 1923, Øivind Gustavsen f. 1937, Fay Marry Eggum f. 1942, Gerd Margit Olsen f. 1923, Erik Kluftødegård f. 1926, Agnar Hansen f. 1941, Reidun Alise Dahlsmo Christiansen f Sørum sykehjems kapell: Ruth Ingrid Kvisla f Vi gjør oppmerksom på at menighetsbladet ikke automatisk får informasjon om dåp, vigsler eller begravelser som ikke skjer i regi av menighetene i Sørum, Blaker eller Frogner. SØRUM KIRKE Det feires normalt nattverd i alle gudstjenester kl dersom det er praktisk mulig. Med forbehold om endringer. 1. februar Såmannssøndag Frogner kirke kl Gudstjeneste ved Tor Tvedt Sørum kirke kl Gudstjeneste ved Gunnar Sem Kristiansen. Salmemaraton. 8. februar Kristi forklarelsesdag Blaker kirke kl Gudstjeneste ved Tor Tvedt. Søndagsskole Sørumsand Misjonshus kl Livsgledegudstjeneste - fellesgudstjeneste med Normisjon ved Gunnar Sem Kristiansen og Tore S. Olsen. Soul Children. Utdeling av Nytestamentet til 5. klassinger 15. februar Fastelavnssøndag Frogner kirke kl Gudstjeneste ved Gro Golimo Simonsen Blaker kirke kl Tomasmesse ved Gro Golimo Simonsen m/kirkekaffe v/blaker sanitetsforening 22. februar 1. søndag i fastetiden Sørum kirke kl Gudstjeneste ved Gunnar Sem Kristiansen FROGNER KIRKE Gudstjenester Karin Krissly slutter som sokneprest i Frogner Karin Krissly slutter som sokneprest i Frogner sokn for å bli prostiprest i Østre Romerike prosti. Dette markeres med avskjedsgudstjeneste søndag 22. mars i Frogner kirke. Startdato i ny jobb er 1. mars. Prostiprestens oppgave er først og fremst å avlaste sokneprestene i prostiet, særlig med gudstjenester og kirkelige handlinger. Tjenesteområdet er derfor hele prostiet med kontorsted på Årnes. Frogner menighet og hele fellesrådsområdet i Sørum retter en varm takk til Karin for innsatsen gjennom årene hun har vært ansatt hos oss som sokneprest i Frogner og ønsker lykke til med nye oppgaver! 1. mars 2. søndag i fastetiden Frogner Misjonssenter kl Gudstjeneste - Eldres kirkedag ved Tor Tvedt og Kåre Sveistrup 8. mars 3. søndag i fastetiden Blaker kirke kl Gudstjeneste ved Gro Golimo Simonsen Sørumsand Misjonshus kl Gudstjeneste ved Gunnar Sem Kristiansen 10. mars Tirsdag Frogner kirke kl (NB!) Nattverdsgudstjeneste i anledning bispevisitasen 11. mars Onsdag Sørumsand Misjonshus kl Gudstjeneste med band i anledning bispevisitasen. Ved Knut Magnus Nordhaug og Gunnar Sem Kristiansen 15. mars 4. søndag i fastetiden Sørum kirke kl Visitasgudstjeneste ved biskopen, prosten og menighetens prester med flere. 22. mars Maria budskapsdag Blaker kirke kl Gudstjeneste ved Gro Golimo Simonsen Frogner kirke kl Avskjedsgudstjeneste for Karin Krissly ved Karin og prost Liv B. Krohn-Hansen. Leder og nestleder i Sørum kirkelig fellesråd BLAKER KIRKE I fellesrådets møte 3. desember ble Endre Stakkerud (Sørum) valgt til leder av rådet. Som nestleder ble Berit Daae (Frogner) valgt. Begge har fungert i disse vervene fra Valgperioden er fra til Testamentarisk gave gitt til Frogner gamle kirke Sørum kirkelig fellesråd vil med dette takke for en stor testamentarisk gave på kr ,- testamentert av Jens Kristian Lieungh. Gaven skal benyttes til vedlikehold av Frogner gamle kirke og forvaltes av kirkelig fellesråd. Sørum, Blaker og Frogner menigheter Sørum kirkelig fellesråd Følg med på: SØRUM KIRKEKONTOR Administrasjonssekretær: Marian Dramstad Linjegården, Pb 25, 1921 Sørumsand tlf , faks Mandag-onsdag , tors e-post: Sekretær: Reidun Hodnebrog tlf / kontortid: mandag-torsdag e-post: Daglig leder/kirkeverge: Håvard Haug Linjegården, Pb 25, 1921 Sørumsand tlf / e-post: Sokneprest i Sørum: Gunnar Sem Kristiansen tlf / e-post: Sokneprest i Blaker: Gro Golimo Simonsen tlf / e-post: Sokneprest i Frogner: Karin Krissly Sokneprest i Frogner (vikar): Tor Tvedt tlf / e-post: Organist: Jan Erik Stensrud tlf / e-post: Organist: Vera Kalmykova tlf / e-post: Diakon: Marie S. Grimstad tlf / e-post: Tid for samtale/avtale samtale: Hver onsdag kl på tlf eller epost Ungdomsarbeider: Knut Magnus Nordhaug tlf / e-post: Medarbeider i Loved:Tweens: Arve Graarud tlf e-post: Driftsleder for kirkene og kirkegårdene: Tom Bolstad Kirkegårdskontoret tlf / e-post: Utvidet åpningstid ved kirkekontoret Kirkekontoret har åpent på torsdager fra kl. 9 til 19. Mandag - onsdag: Kl Fredag: stengt. SØRUM KIRKELIG FELLESRÅD Leder: Endre Stakkerud Norumvegen 23, 1923 Sørum tlf e-post: SØRUM MENIGHETSRÅD Leder: Kari Rønsen Sletta 35, 1920 Sørumsand tlf e-post: BLAKER MENIGHETSRÅD Leder: Sigrunn Larsen Lillovegen 23, 1925 Blaker tlf / e-post: FROGNER MENIGHETSRÅD Leder: Randi Ulvestad Lerkevegen 22, 2016 Frogner tlf e-post: MENIGHETENES GAVEKONTOER Diakoni i Sørum kontonr Ungdomsarbeider (Sopranos) kontonr Blaker menighets legatkonto for kirkeutsmykning/restaurering av kapell kontonr Sørum menighet støtter Bibelskolen Hunan i Kina (Det Norske misjonsselskap) kontonr (merk innbetalingen med «Bibelskolen Hunan i Kina», prosjekt nr ) Frogner menighet støtter misjonsprosjektet «Rent drikkevann til Bolivia» kontonr , merk innbetalingen med «Misjonsprosjekt» Blomsterfondet, forskjønnelse av kirkegården (Sørum/Frogner): Kontakt Tormod Egner, tlf Sørum Interkulturelle Bibelkafé, kontonr Menighetsbladet for Sørum, Blaker og Frogner utkommer med 5 nummer i året Utgiver: Sørum Kirkelig fellesråd Ansvarlig redaktør: Kirkevergen Redaksjon: Anne Søbye (red), Heidi Schmidt og Gro Golimo Simonsen Forretningsfører: Kirkevergen Adresse: Sørum kirkekontor, Tverrvn. 1 (Linjegården), Boks 25, 1921 Sørumsand E-post: Tlf: Faks: Kontonr.: Grafisk utforming: Helga Ligaard Trykk: 07 Oslo AS Annonsepriser Annonseprisene er kr. 1700,- for den minste annonsen (1 spalte) og kr. 3200,- for den største (2 spalter). Opplag: 6700 Stoff til Menighetsbladet Tips oss gjerne om aktuelle saker eller arrangementer! Stoff til bladet må være i redaksjonen innen 13. feb. Fint om dere leverer stoffet til Menighetsbladets e-postadresse: Neste nummer kommer ut ca 19. mars, deretter ca. 4. juni. Viktige telefonnummer: Kirkens SOS: Røde Kors: Helsestasjon for ungdom: Sørumsand man kl Frogner tirs kl Barnevernet via kommunens sentralbord, hverdager mellom kl : tlf Alarmtelefon for barn og unge: Barnevernsvakta på Romerike: Rustelefonen: Voksne for barn: SUSS - senter for ungdomshelse, samliv og seksualitet: Hjelpelinjen for spilleavhengige: MENIGHETSBLADET MENIGHETSBLADET

9 Barn unge og INFORMASJON Returadresse: Sørum kirkekontor Boks Sørumsand Vitser Leir i vinter? En politimann holdt fartskontroll. Han kjedet seg veldig, for det var ingen som kjørte for fort. Så kom det endelig en. Politimannen stoppet han og sa: Jeg har ventet lenge på deg! Mannen svarte kjapt: Jeg kom så fort jeg kunne! Doktor, hva viste røntgenbildet av hodet mitt? Ingenting! Hva heter du? Michelin. Nei, det må være dekknavnet ditt! En snekker gikk rundt med en gulrot bak øret. En forbipasserende så det og sa: Unnskyld meg, snekkern, hvorfor har du en gulrot bak øret? Har jeg det? Huff, da har jeg spist blyanten min til lunsj! Bestemor til barnebarnet: Når du hoster, så må du holde hånden din foran munnen! Det trenger jeg ikke, tennene mine sitter fast! Er det ikke rart at de peneste damene får tullinger til menn? Takk for komplimentet kjære! Har du bodd her hele livet? Nei, ikke ennå. 5. klasseleir Fossheim Leirsted: Alle som går i 5. klasse vil bli invitert med på leir på Fossheim leirsted på Fosser i Aurskog-Høland mars. Det vil bli vinter-ol, bibeldrama, lek og moro, lyttetid, kveldssamlinger, bordtennis og fussball, nattsafari, festkveld og mye annet gøy. Bli med på en super helg med gamle og nye venner! Ved evt. spørsmål ta kontakt med Normisjon Fossheim (Fosser i Høland): februar: Snøleir Alder: trinn mars: Amigos:påskeleir Alder: trinn (yngre i følge med voksen) 30. mars - 1. april: Påskeleir Alder trinn april: Påskeleir Alder 13+ Haraset (Stange): mars: Påskeleir Alder: Fra 8. trinn og oppover Det Norske Misjonsselskap: Stenbekk v/sarpsborg: februar: Vinterferieleir for 2.-7.klasse april: Leir for 5.-7.klasse april: Tenleir for tenåringer mai: Bitteleir, 3-7 år sammen med voksen juni: Leir for klasse Solsetra v/ Drammen: mars: Lederdøgn for ungdommer som er leirledere mars: Fugleleir i påska for klasse juni: Minileir, 3-7 år sammen med voksen juni: Agentleirer for klasse juni: Agentleirer for klasse Mer info om leirene og leirstedene: Flere aktiviteter for barn og unge på side 13! 16 MENIGHETSBLADET

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 50 KOMMENDE UKE Søndag 6. desember kl. 11.00: Søndag 6. desember kl. 11.00 Søndag 06. desember Kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Sneltorp) Offer til: Kirkens

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. Fredager

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse!

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 38 KOMMENDE UKE Søndag 13. september kl. 11.00 Søndag 13. september kl. 11.00 på Ambjørnrød senter Mandag 14. september kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Detaljer

Velkommen til konfirmasjon Blaker Frogner Sørum

Velkommen til konfirmasjon Blaker Frogner Sørum Den norske kirke Velkommen til konfirmasjon Blaker Frogner Sørum Lurer du? Årets sommerferie nærmer seg og du er ferdig med 8. klasse. Når du etter ferien begynner i 9. klasse, er du i alderen for konfirmasjon.

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Gudstjenesteordning 2012

Gudstjenesteordning 2012 DEN NORSKE KIRKE I LINDESNES Gudstjenesteordning 2012 www.lindesnes.kirken.no Hjertelig velkommen til gudstjeneste! I snart 2000 år har den kristne kirke feiret gudstjenester. Formen på denne har variert

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 Konfirmant 2013 -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 KONFIRMANTÅRET 2012/2013 VELKOMMEN TIL ETT SPENNENDE ÅR! Kristen tro og kirken

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Spørreundersøkelse MUV Gjerdrum og Heni menighet. 1. Det er vanskelig å få informasjon om hva som foregår i min lokale kirke

Spørreundersøkelse MUV Gjerdrum og Heni menighet. 1. Det er vanskelig å få informasjon om hva som foregår i min lokale kirke Spørreundersøkelse MUV Gjerdrum og Heni menighet 1. Det er vanskelig å få informasjon om hva som foregår i min lokale kirke Mine erfaringer med den lokale kirken På en skala fra 1-6, hvor enig eller uenig

Detaljer

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL Vi vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg i Sviland kapell. Vi kan tilby et spennende og lærerikt år med mange

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Preken 3 s i treenighet 14. juni 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 20. kapittel: Tidlig om morgenen den første dagen i uken, mens det ennå er

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Jesus spør den blinde: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde svarer: Rabbuni! La

Jesus spør den blinde: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde svarer: Rabbuni! La 30. Søndag i det alminnelige kirkeår - År B (Messeboken s. 607) 25. oktober 2009 Første lesning: Jer 31, 7-9 Salme 126. Omkved: Herren har gjort store ting mot oss, og vi ble fulle av glede Annen lesning:

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette er ment som et relativt

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 01. september - 31. oktober 2014

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 01. september - 31. oktober 2014 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 3. 3 01. september - 31. oktober 2014 1 Korpsnytthilsen Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingre, månen og stjernene som du har satt der, hva

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 12 KOMMENDE UKE Velkommen til Påskefeiring i kirka vår! Vi starter nå på Palmesøndag hvor barne og ungdomskorene er med med palmegrener og hosiannarop. Salmer vi skal

Detaljer

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN PREKEN GUDSTJENESTE Fjellhamar kirke 3. desember 2017 Lukas 4,16-22a BIBELTEKSTEN I NY OG GAMMEL DRAKT Dagens prekentekst står i Lukas 4, og jeg har lært den utenat: 16 Han kom også til Nasaret, hvor han

Detaljer

Da Jesus ble født. en julekalenderbok. Bruk av boken i menigheten

Da Jesus ble født. en julekalenderbok. Bruk av boken i menigheten Da Jesus ble født en julekalenderbok Bruk av boken i menigheten «Da Jesus ble født» er en julekalenderbok som lar barnet bli kjent med juleevangeliet. Julekalenderboka passer for barn fra 3 år og oppover.

Detaljer

Overskriften i visitasmeldingen er: Hva er det å være kirke på Askøy? Og her kommer altså fasiten.

Overskriften i visitasmeldingen er: Hva er det å være kirke på Askøy? Og her kommer altså fasiten. VISITASFOREDRAG PÅ ASKØY 10. MAI 2015 Kjære menigheter! Takk for flotte dager her på Askøy. Jeg er imponert over det jeg har sett og hørt om arbeidet i Strusshamn, Erdal, Tveit, Ask og Herdla. Jeg er stolt

Detaljer

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede. Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.» Først vil vi takke alle medarbeidere, frivillige og ansatte, som

Detaljer

Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte

Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte «En gang før du selv kan minnes, ble du møtt av gledens bud: at du alltid kan få leve som et elsket barn hos Gud.Han

Detaljer

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015.

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. 1 Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. Sted: Underetg, Skien baptistkirke. Tidspunkt: 19.00 21.10 Antall fremmøtte: 40 Kaffe fra klokken 18.45. Harald Dønnestad innledet kvelden. Harald takker

Detaljer

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt. 2016 kl. 11.00 20. søndag i treenighetstiden NRK Radio Velkommen til gudstjeneste i Elverhøy kirke! Bokstaven M - står for menighet A - for alle (liturg

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Noah og Guds løfte 1. Mosebok 8 Det var vann overalt! Noah sendte en ravn for å lete etter tørt

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Intervju med Hans Eiler Hammer om:

Intervju med Hans Eiler Hammer om: 1 Intervju med Hans Eiler Hammer om: - Hans yrke som prest - Prestedrakten - Og de ulike symbolene han har valgt på stolaer. Her er korset Hans Eiler har valgt å bruke på alle stolaer. Laget av 6.trinn

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse Maria hadde gledet seg til å være med til kirken! Det var familiemesse, og i kirken var det helt fullt av mennesker. Presten hadde lest om de som var grekere, og

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 2. 2 april - juni 2015 1 Korpsnytthilsen Påsken ligger foran oss, og sammen med kristne over hele jorden minnes vi hva Jesus var villig til å gjennomgå

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet I. Samling 1 Forberedelse Der det er praktisk mulig ønsker vi at: Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

Konfirmantsamling 6 JESUS

Konfirmantsamling 6 JESUS Konfirmantsamling 6 JESUS Til deg som konfirmantleder Samling 6: JESUS FØR SAMLINGEN o Be for samlingen. o Be for hver enkelt med navn. o Be om Den hellige ånds ledelse i deres hjerter og om at du som

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Anders: Jeg tror Gud er en mann, kanskje bare en ånd. Jeg tror at han har stor stemme! Eli: Jeg tror Gud er en mann.

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet

Diakoniplan for Tveit menighet Diakoniplan for Tveit menighet Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet"

Detaljer

Kirke. flere. for. Den norske kirke Greverud menighet

Kirke. flere. for. Den norske kirke Greverud menighet Kirke for flere Den norske kirke Greverud menighet Kirke for flere Greverud kirke har en ny visjon: «Kirke for flere». På en måte er denne visjonen allerede virkeliggjort. De senere årene har stadig flere

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte

Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte «En gang før du selv kan minnes, ble du møtt av gledens bud: at du alltid kan få leve som et elsket barn hos Gud.Han

Detaljer

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste.

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste. Bønner til konfirmasjonstidens gudstjenester Kirkerådet har i februar 2002 i samsvar med reglene for liturgisaker vedtatt nye bønner for gudstjenestene i konfirmasjonstiden som liturgisk forsøkssak. 1.

Detaljer

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE I SAMLING 1 FORBEREDELSE Klokkeringing til kl 11.00 ML: Informasjon om dagens gudstjeneste og: La oss være stille for Gud Kort stillhet Tre klokkeslag 2 PRELUDIUM og INNGANGSSALME, prosesjon 3 INNGANGSORD

Detaljer

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle I. SAMLING 1 Forberedelse Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle Klokkeringing Informasjon om dagens

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2013 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 3. 3 september - desember 2015 12 Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø 1 Korpsnytthilsen sept 2015 En barnslig tro? Nettopp

Detaljer

2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal. Tekst: Joh 14,1-4. La ikke hjertet bli grepet av angst!

2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal. Tekst: Joh 14,1-4. La ikke hjertet bli grepet av angst! 2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal Tekst: Joh 14,1-4 La ikke hjertet bli grepet av angst! Det er som man ser den iskalde hånden som klemmer til rundt hjertet. Har du kjent den? Det er tider i livet

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2016 2016 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

Stavern menighetsråd REFERAT

Stavern menighetsråd REFERAT Stavern menighetsråd REFERAT Møtested: Trollvn 9 Møtedato: TIRSDAG 040613 Møtetid: Kl. 1800 Saksliste 05/13 Til stede på møtet: Kari Dahle Halvorsen, Hanne Bustnes, Nils Bondevik Haga, Kristi Marie Hilde,

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

KONFIRMASJON 2018 Blaker, Frogner og Sørum PROGRAMBROSJYRE

KONFIRMASJON 2018 Blaker, Frogner og Sørum PROGRAMBROSJYRE KONFIRMASJON 2018 Blaker, Frogner og Sørum PROGRAMBROSJYRE Registrering av oppmøte på gudstjenester, Loved PLAY og FUF 2017/2018 Dette arket tilhører (fullt navn): GUDSTJENESTER: 1: Dato: 2: Dato: 3: Dato:

Detaljer

SPØRRESKJEMA ENKELTARRANGEMENT(bytt ut med navn på tiltaket)

SPØRRESKJEMA ENKELTARRANGEMENT(bytt ut med navn på tiltaket) SPØRRESKJEMA ENKELTARRANGEMENT(bytt ut med navn på tiltaket) Vi ønsker å bli stadig bedre som kirke, og vil derfor gjerne ha tilbakemeldinger på måten vi arbeider på. Vi håper du vil hjelpe oss med dette

Detaljer

GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015

GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015 GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015 Hei! Dette er Hamar normisjons program for første halvår 2015. Enten du er kjent med denne type program fra før, eller det er nytt for deg, så oppfordrer vi

Detaljer

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne Manuset får du kjøpt på www.adlibris.com Vi møter en mann og en kvinne som forelsker seg i hverandre. De har møttes før, men ikke satt ord på sine

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2015 2015 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig NESTEKJÆRLIGHET Hilsen til jubilanter på 75-, 80-, 85-, 90-, 95-årsdag og alle dager deretter. Vise omsorg og omtanke. Bokgave ved: - 75: Gode ord på vandringen - 80: Syng Med - deretter blomster Til åremålsdager

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Medarbeidere Hege Kateket Birgitte Ungdomsleder Bente Diakon (vikar) Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel gjeng frivillige

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer