Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 4-2012 - 8."

Transkript

1 Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr årgang Vikeså i Rogaland med utsikt over Oslandvannet. Norges Landsforbund av Homøopraktikere

2 BioVita A/S - Tel.: Fax: Profesjonell leverandør til profesjonelle utøvere Vi leverer utstyr av topp kvalitet til gunstig pris: Bredt utvalg av nåler og annet utstyr til akupunktur Norges største utvalg av oljer til aromaterapi og massasje Kopping Bach s blomstermedisin Olivenbladekstrakt og Probiotika Fotsonekrem Ørelys/otopati Kinesiotape/Akutape - smertebehandling Naturlig hudpleie Kinesisk urtete Kosttilskudd Røkelse Bøker, plakater og musikk Flasker, kremkrukker og etiketter Ring oss for katalog og tilbud eller registrer deg som terapeut (ny bruker) på våre hjemmesider! Natur & Helse AS Telefon: / NLH 008 2NH 008 AnnNLH 152 x108,5.indd 1 Homøopraktikeren /

3 Innhold Hovedartikler 5 Saborg ønsker kontroll over registerordningen 8 Åtte mulig årsaker til høstforkjølelse 12 Hjelpepleier og alternativ terapeut frikjent 16 NRK driter ut alternativ behandling 24 Homotoksikologisidene Antihomotoksisk behandling av hodepine, del 2 29 Raimo Heino - Kroniske rygglidelser 34 Foreningsnytt Kjære Kollega! Den 28. september 2012 fikk NLH beskjed fra Helsetilsynet at saken mot hjelpepleieren og den alternative behandler som hadde brukt hypnoterapi i sin praksis nå var frikjent. Begge terapeuter ble også anmeldt til politiet av Helsetilsynet for brudd på loven John Hetlelid om alternativ behandling 5, 8, 9. Henholdsvis lovtekst som omhandler aktsomhet, markedsføring og straff. Hos politiet ble begge frikjent, fordi som det het det foreligger ingen straffbare forhold. NLH har ført saken for våre medlemmer og dette er en stor seier. NLH har vunnet frem med sine argumenter og de er lagt til grunn for Helsetilsynets avgjørelse. NLH fikk klart frem at det er en forskjell på den gamle type hypnose og hypnoterapi. Det er fremdeles slik at hypnose i den gamle form er forbudt og foreløpig kun kan utføres av leger og psykologer. Selv om straffeloven ble revidert i 2005 så er den ikke satt i kraft ennå. Derfor gjelder fremdeles den gamle straffeloven. Et utvalg har sett på og foreslått at hypnosedelen legges under spesialisthelsetjenesten. Det har heller ikke trådt i kraft. Men det betyr at uansett så ville ikke hypnose, slik den opprinnelig ble utøvd, bli tillatt av alternative behandlere. I Homøopraktikeren nr på side 17 Slik utføres hypnoterapi, gir NLH en beskrivelse av hvordan hypnoterapi utføres. Dette la Helsetilsynet til grunn i sin avgjørelse. Det som er viktig å påpeke for våre medlemmer som driver med hypnoterapi er at det er ikke vilkårlig hvordan du markedsfører din hypnoterapi. Fra Helsetilsynet tilsvar siterer jeg: Det følger av straffelovenes 364 at det bare er lege og psykolog som har adgang til å utføre hypnose. Bestemmelsen videreføres ikke i den nye straffeloven av Den nye straffeloven er vedtatt, men enda ikke trådt i kraft. Straffeloven 364 er derfor gjeldende rett. Sitat slutt. NLH har registrert at noen av våre medlemmer og andre som tilbyr hypnoterapi bruker ordet hypnose i sin markedsføring. Det vil være forbudt. Forbrukerombudet har fått all informasjon fra Helsetilsynet og vil slå hard ned på slik ulovlig markedsføring. 4/ Homøopraktikeren 3

4 Helsetilsynet skriver derfor i sitt tilsvar om markedsføring av hypnose: Statens Helsetilsyn finner det uheldig at behandlere som jf. straffelovens 364 ikke har lov til å utføre hypnose, markedsfører at de tilbyr denne behandlingsformen. Dette selv når innholdet i behandlingen ikke samsvarer med begrepet hypnose, slik dette er ment i nevnte bestemmelse. Dette kan være villedende markedsføring og dermed et brudd på lov om alternativ behandling 8 sjette ledd. Sitat slutt NLH oppfordrer alle sine medlemmer til å rette seg etter dette i sin markedsføring både i aviser, nettsider, videoer mv. slik at NLHs medlemmer vil følge loven og fremstå som gode eksempler for andre. NLH har 7. oktober 2012 sendt Helsedirektoratet en søknad om godkjenning av hypnoterapi. Det vil da ikke se særlig bra ut, hvis flere av våre medlemmer blir tatt for ulovlig markedsføring. NRK hadde programmet Folkeopplysning om alternativ behandling. Dette var ingen folkeopplysning, snarere en utdriting av vår bransje. Det har vært sendt flere klager til kringkastingsrådet. Den som har fått størst oppmerksomhet er klagebrevet fra vår VEKS lærer Thore Aalberg. Du kan lese hans klagebrev og andre fra side 16. Så ser vi alle fremover til vårt årlige fagkurs april Her kommer Dr. Audun Myskja, Heilpraktiker Arvin Larsen, Geir Magne Andersen, Lars Ranes og Gull Wildendahl. NLH skal søndag 14. april gjennomføre kurs i førstehjelp til alle medlemmer. Å ha oppdatert kunnskap i førstehjelp er helt nødvendig. Flere medlemmer har hatt bruk for sin kunnskap både på kontoret og ellers. Du får sertifikat når du er ferdig søndag kl. 14:00. Ellers var det stor suksess på vårt 20 års jubileum i mars På lørdagen hadde vi komiker og danseorkester. Dette var så kjekt at vi fortsetter også med det, lørdag 13. april 2013, da kommer det 2 komikere og en disc-jockey som spiller musikk fra årene. NLH spanderer oppgradert mat og noe drikke. Du skal føle deg hjertelig velkommen. Flere har allerede meldt seg på. Årsmøte og fagkurset vil være på Quality Airport Hotel Sola ved Stavanger Lufthavn. Hjertelig velkommen! John Hetlelid, leder NLH P E K Kurs i PEK Du har nå anledning til å lære deg å bruke et unikt diagnostisering og behandlingsverktøy for rygg og nakkeproblemer. Hva er PEK? Det er en behandlingsmetode for smertetilstander i rygg, nakke, sene og bandapparatet i kroppen. Med denne metoden vil du etter endt kurs kunne behandle de fleste rygg og nakkeproblemer som pasienter kommer med. PEK er ufarlig for pasienten og består av en enkel puste- og måleteknikk. Kursholder John Hetlelid. Kursdato: januar Pris: kr. 4000,- Sted: Quality Airport Hotel, Stavanger Lufthavn. Se omtale siste side Påmelding: Spesmedico Tlf: eller Homøopraktikeren - 4/2012

5 ønsker kontroll over registerordningen Saborg har hatt møte med Helse og Omsorgsdepartementet (HOD) for å endre og få kontroll over Registerordningen. Den 9. oktober hadde 2 representanter fra Saborg møte med en rådgiver, en seniorrådgiver og en avdelingsdirektør i HOD. De tre sistnevnte var alle nye i forhold til møte Saborg hadde 3. september 2010 da Saborg fikk avslag på de samme temaene. Fra departementets side ble det gjort rede for at politisk ledelse hadde bedt om at departementet skulle invitere Saborg til et møte på bakgrunn av Saborgs brev på forsommeren. Etter en presentasjon av Saborg og de endringene som har skjedd i sammenslutningen de siste to år, og bakteppet for disse endringene (bl.a. de ulike begrunnelser for å melde seg ut) redegjorde Saborg om arbeid med fokus på pasientsikkerhet, forskning og kvalitetsutvikling, samt de konkrete aktiviteter og prosjekter Saborg gjennomfører og planlegger, som Forskningsseminar, Kontaktforum, samarbeid med Datatilsynet om veileder for journalføring og utredning av CPD. Etter dette presenterte Saborg det de opplever som en av hovedutfordringene, nemlig at den viktigste reguleringsmekanismen fra myndighetenes side (Registerordningen) ikke fungerer etter hensikten, og at godkjenningsordningen slik denne blir forvaltet i dag ikke bygger opp under arbeidet med økt pasientsikkerhet og kvalitetsutvikling på feltet. Saborg ønsker også en gjennomgang og revisjon av godkjenningsordningen for utøverorganisasjoner med mål om at den skal fungere iht til intensjoner nedfelt i off. utredning og St.prop. Avslutningsvis informerte Helse- og omsorgsdepartementet om at de ville lage en sammenfatning av møtet til politisk ledelse med anbefaling om et nytt møte mellom partene, der også Helsedirektoratet er med. (hentet fra Saborgs hjemmeside 18/11-12) NLH Kommenterer: Saborg er tilrettelagt av Myndighetene og intensjonen var at de skulle være et kontaktledd mellom vår bransje og myndighetene. Helt frem til 2009 fungerte det svært bra. Saborg hadde stor respekt for det arbeidet som ble nedlagt. Fra 2010 ble nytt styre (AU) valgt, og med det helt andre krav til sine medlemmer. Det førte til utmeldelser og at Saborg ble mer enn halvert. Den 3. september 2010 hadde Saborg også et møte med HOD og Helsedirektoratet. Da var temaet også registerordningen og overordnet klageorgan. Angående registerordning og mer kontroll over den fikk de blankt avslag. Ordningen med klageorgan er NLH for, men svaret ble også der negativt fordi det ikke fantes mer penger å gi, men HOD og Helsedirektoratet så behov for et overordnet klageorgan. 4/ Homøopraktikeren 5

6 Det er nå beklagelig at de som var på møte fra HOD den gang, ikke er de samme personer som nå satt i møte med Saborg 9. oktober Det betyr at NLH føler vi nå må begynne helt på nytt. NLH ser derfor behov for å informere Helse og Omsorgsdepartementet (HOD) og våre medlemmer ut i fra vårt ståsted. Registerordningen er bra slik den er. Ekspedisjons sjef Kjell Røynesdahl i HOD sa en gang at vi hadde den beste loven om alternativ behandling i hele Europa. Det er NLH enig i. Slik loven og registerordningen praktiseres fanger den opp helserelatert personell og får med seg bredden blant utøverne. Slik Saborg ønsker, er å sette for høye utdannelseskrav til registerordningen som gjør at store grupper av terapeuter vil falle utenfor registerordningen. AP politiker Sonja Mandt-Bartholsen som sitter i Helse og omsorgskomiteen sa følgende om registerordningen: Ap er svært opptatt av at utøvere av alternative behandlingsmetoder registrerer seg i Brønnøysundregistrene, det vil gi bedre og mer oversiktsiktelig situasjon. Vi har hatt god kontakt med Saborg, som vi mener ivaretar interessene godt sammen med registeret. Målet er at alle registrerer seg. Sitat slutt. Dette sa hun i mai Da var Saborg bra og hadde ikke de yver vi ser i dag. Hun sa at målet er at alle registrerer seg. Slik blir det ikke hvis Saborg får gjennomslag for sine ønsker angående registeret. Hva var intensjonen med registeret? Var det å lage mini leger? Tvert imot. Registerordningen skulle bidra til økt ivaretakelse av pasientrettigheter og forbrukerrettigheter for den som oppsøker en registrert alternativ behandler, samt bidra til seriøsitet og foretningsmessig ordnede forhold blant 6 utøvere av alternativ behandling. Sitat fra boken Lov om alternativ behandling av Anne Kjersti Befring, side 81. Det gjør registerordningen slik den fungerer i dag. Den favner ordningen bredt. Så har NLH og flere organisasjoner innført obligatorisk VEKS fag. Før NLH medlemmer kan registrere seg i utøverregisteret må de dokumentere at de har bestått VEKS fag eksamen. NLH forhørte seg med Helsedirektoratet før NLH tok det vedtak. Et slikt vedtak innebærer i praksis at alle våre medlemmer får opplæring i lovverk, forvaltning med eksempler på straffeprosesser, Pasientrettighetsloven, Personopplysningsloven, regler hos datatilsynet, Personopplysningsforskriften, Helseregisterloven, den gamle Kvakksalverloven (siden den også er gjeldende rett og føringer til loven om alternativ behandling på grunn av manglende rettspraksis), Registerforskriften, Markedsføringsforskriften, Lov om alternativ behandling med merknader og forståelse i oppbygging av den og forarbeidende til loven. Taushetsplikt og journalføring. Dette og mye mer, etikk og kommunikasjon osv. er obligatorisk for NLH medlemmer siden desember Vi ser med glede at de andre organisasjonene følger etter. Med et slikt initiativ så dekkes myndighetenes ønsker til registerordningen. Saborg ønsker i sin handlingsplan å legge fagkrav til registerordningen, men også for å få mer makt og kontroll over registerordningen og bransjen. NLH er ikke i mot utdannelse, men vi vet at flere seriøse aktører som healere, tankefeltterapeuter, NLP terapeuter, mikroskopister med flere ikke vil nå opp til Saborgs krav. Flere i Saborg ønsker seg det Danske RAB systemet som modell. Det er minimum 660 undervisningstimer for å bli momsfri. Fagmessig mener Saborg det er en god modell. Homøopraktikeren - 4/2012

7 Her skiller NLHs og Saborgs veier. NLH mener å ha dekning for våre argumenter at Registerordningen slik den praktiseres i dag, dekker pasientrettigheter og forbrukerrettigheter uten å gjøre noen forandring med registerforskriften. Myndighetene har god dekning for at slik registerlovgivningen er i dag med de organisatoriske pålagte VEKS fag i tilegg, fungerer ordningen etter myndighetenes ønsker. Myndighetene skal kun påse at det er fagkrav og så er det opp til utøverorganisasjonene å sette fagkrav som igjen skal godtas av Helsedirektoratet. Denne ordning fungerer bra og er i henhold til politikernes ønsker om å skille seriøse og useriøse utøvere. Hvorfor ønsker Saborg å knytte høye fagkrav til registerordningen? Det er for å få makt og kontroll som de i de siste to år har mistet. Har de noe hjemmel i forarbeidende til å fremme slike fagkrav? Et formål som er tatt inn i forarbeidende er ønske om samordning og profesjonalisering av organisasjoner for alternative behandlere. I utgangspunktet virker dette fornuftig. Problemet er at bransjen er så uensartet at dette ikke lar seg gjennomføre i praksis. Det vil kun skille bransjen og det ser en allerede når 2/3 av alle medlemmer i registerordningen står utenfor Saborg. Saborg kaller dagens registerordning direkte undergravende i forhold til intensjonene om økt pasientsikkerhet. Saborg sier det kun er et momsregister. Dette er jo direkte feil. Pasientsikkerheten har aldri vært bedre innen alternativ behandling. Helsedirektoratet stiller krav til utøverorganisasjonene og organisasjonene stiller fagkrav til sine medlemmer for å være i registeret: Alle terapeuter som praktiserer må være ansvarsforsikret. Forsikringsbevis og medlemskap fornyes årlig. Foreningene må ha klageorgan for pasienter og medlemmer. Foreningene må ha eget etisk utvalg, vedtekter og etiske regler. Delta i VEKS fag kurs før opptak i registeret for utøvere av alternativ behandling. Ha eksklusjonsregler som kan fjerne uetisk virksomhet og brudd på loven om alternativ behandling. Følge med på evt. brudd på markedsføringsforskriften og loven om alternativ behandling. Dette har Helsemyndighetene og politikere lagt til rette for alternativ behandling, og bakgrunnen er nettopp å styrke pasientsikkerheten. Det har myndighetene oppnådd ved denne ordning. NLH vil arbeide kraftig for at registerordningen skal bestå i sin nåværende form, for den har vist seg å fungere godt, men ikke for alle, spesielt ikke for dem som ønsker mer makt. Husk NLHs fagkurs april 2013 Påmelding til Linn på tlf eller epost: Homøopraktikeren Utgis av: Spesmedico, Nymannsveien Stavanger, Telefon Sats, redigering, annonser: Innsendte artikler og annonser blir trykket på innsenders ansvar. Trykkeri: Spesialtrykk A/S 4/ Homøopraktikeren 7

8 Åtte mulige årsaker til en høstforkjølelse som aldri går over Vi ser på hvordan disse plager behandles skolemedisinsk og hvordan vi kan behandle dem med Homotoksikologi. Kronisk betennelse Hva er det? Mange nordmenn har en kronisk betennelse i slimhinnene i enten nesen, bihulene eller luftrøret. Det innebærer at slimhinnene er irriterte. Tilrettelagt av John Hetlelid Allergi Hva er det? Ved allergi rhinitt (høysnue) aktiveres kroppens antistoffdannelse av ting som egentlig er helt ufarlige, som pollen, pelsdyr, midd eller støv. Pasient med kronisk bihulebetennelse Symptomer: Ved forkjølelse får du alltid ett eller flere langvarige symptomer, varig tett nese, smerter i bihulene eller slimhoste. Gå til legen: Du bør gå til legen om du alltid får disse plagene. Behandling: Om du har permanente plager eller merker at du alltid får seiglivede forkjølelser, kan dette behandles med antibiotika eller kortisonnesespray over en lengre eller kortere periode. I enkelte tilfeller kan det være nødvendig å operere bihulene. Behandling med Homotoksikologi: Om du har permanente plager eller merker at du alltid får seiglivede forkjølelser, kan dette behandles med Echinacea comp. S, Drosera HA, Bryaconeel HA, Engystol. Homotoksikologi medisiner fås hos Biovita AS tlf: Barn med allergi Symptomer: Kan gi utslag som astma, snue, rennende øyne eller andre symptomer. Hos en person som er allergisk er ofte slimhinnene over-sensitive, og etter en forkjølelse kan disse symptomene vedvare. Gå til legen: Om dine forkjølelser alltid varer lenge. Behandling: Grunnbehandlingen ved seiglivede forkjølelser er å medisinere mot allergien (kortisonspray og/eller antihistamin), det kan for mange allergikere føre til at forkjølelsen går over på normal tid i stedet for å bite seg fast. Behandling med Homotoksikologi: Om du har permanente plager eller merker at du alltid får seiglivede forkjølelser, kan dette behandles med: Først regulere pasienten med Galium HA, Schwef-Heel HA. Psorinoheel Homøopraktikeren - 4/2012

9 dekker dype arvelige forhold. Deretter må pasienten behandles symptommessig alt etter hvilke symptom som kommer. Eksv. rennende nese og øyne: Nasoheel, Euphorbium comp. Husk alltid å regulere levermeridian som dekker hudallergi, psykiske forhold, mv. Hepar Comp og Hepheel. Videre må en regulere enzymsystemet med Coenzyme comp. I akuttfasen brukes: Echinacea comp. S, Engystol. Astma Hva er det? Rundt hver tiende nordmann har astma, en betennelse i luftveiene som kan gi pustebesvær, men for mange kun fører til kortpustethet, irriterte slimhinner og hoste. Astmaen kan være både allergisk og ikke allergisk. Mange får bare astmasymptomer når de er forkjølet. Behandling med Homotoksikologi: Om du har permanente plager må du spørre hva som utløser plagene. Kronisk astma: Tartephedreel, Drosera HA, Hustheel. Psykisk astma eller prestasjonsangst, Ignatia HA. Husk alltid å behandle blokkerte enzymer med Coenzyme comp. Bakterieinfeksjon Hva er det? Etter en forkjølelse er slimhinnene skadde og da er muligheten større for at bakterier som pneumokokker biter seg fast, og gir en langvarig infeksjon i luftrør eller bihuler. Pasient med astma Symptomer: Slimhinnene hos en astmatiker er over-sensitive, og etter en forkjølelse kan symptomer som hoste, nysing og nesetetthet vedvare. Gå til legen: Om du alltid får varig hoste etter en forkjølelse. Behandling: Astmamedisin, som regel inhalasjonskortison, kan forebygge og hjelpe luftveiene å bli raskere friske. Ved akutte problemer kan du kombinere dette med luftrørsutvidende medisin. Barn med bakterieinfeksjon i luftveiene Symptomer: Om forkjølelsessymptomene har sittet minst i ti dager kan man mistenke en bakteriell infeksjon. Gå til legen: Om du har mye vondt eller store plager. Behandling: Har du store smerter og har gått i ti dager, kan man behandles med antibiotika. I enkelte tilfeller kan man også bruke kortisonnesespray. De fleste bakterieinfeksjoner går over av seg selv. Behandling med Homotoksikologi: Om du har permanente plager eller merker at du alltid får langvarige forkjølelser som setter seg i de øvre luftveier kan dette behandles med Bryaconeel HA, Phosphorus HA, Engystol. Ved senere feber Echinacea comp. S. Ved mye slim, Drosera HA. Ved senere verk i alle ledd, Gripp heel. Husk alltid å behandle blokkerte enzymer med Coenzyme comp. 4/ Homøopraktikeren 9

10 Virusinfeksjon Hva er det? Det finnes andre virus enn rhinoviruset som gir forkjølelsessymptomer, som for eksempel influensaviruset. Mykoplasma kan føre til lungebetennelse. Barn med influensa Symptomer: Forkjølelsen oppfører seg kanskje ikke helt som vanlig. Gå til legen: Bare om du opplever langvarige eller plagsomme symptomer. Behandling: Normalt bare hvile og mye væske, og legemidler som lindrer symptomene (smertestillende nesespray). Behandling med Homotoksikologi: Om du har permanente plager eller merker at du alltid får plagsomme symptomer med trøtthet er hovedmiddelet Engystol HA. Echinacea comp. S. Begge midler virker regulerende på virus. Husk alltid å behandle blokkerte enzymer med Coenzyme comp. Mykoplasma Hva er det? Bakterien Mycoplasma pneumoniae kommer i sykluser, infeksjonen er vanlig i et par år, avtar og kommer tilbake etter noen år. Symptomer: De fleste får vanlig forkjølelsessymptomer. Mange får også en langvarig tørrhoste, og for enkelte kan også andre av symptomene vedvare. Rundt ti prosent utvikler lungebetennelse. Gå til legen: Har du høy feber og voldsom hoste, kan du ha utviklet lungebetennelse og bør få legekonsultasjon. 10 Pasient med tørrhoste pga. mykoplasma Behandling: Ved spesielt vanskelige symptomer kan man få antibiotika, men sykdommen går vanligvis over av seg selv. Behandling med Homotoksikologi: Om du har tilbakevendende plager i lungene eller merker at du alltid får seiglivede slim som kommer fra mykoplasma, kan dette behandles med Bryaconeel HA som er hovedmiddel. Erfaringene viser at det er det beste middel mot Mykoplasma. Ved mye slim, bruk Drosera HA. Ved svært angrep, brukes Engystol og Echinacea comp. S i tillegg. Husk alltid å behandle blokkerte enzymer med Coenzyme comp. Røyking Hva er det? Røyking er skadelig på mange måter, blant annet skades flimmerhårene som har som oppgave å transportere bort slim som dannes i slimhinnene i luftrøret. Røyken fører også til at slimhinnene produserer mer slim enn normalt. Homøopraktikeren - 4/2012

11 Røyking kan forårsake KOLS Symptomer: Ved forkjølelse kan du få ekstra mye slim, og en irriterende slimhoste som sitter lenge. Gå til legen: Røyker du og har symptomer fra luftveiene kan det være lurt å undersøke lungefunksjonen hos legen. Røykere har økt risiko for å utvikle KOLS. Behandling: Stump røyken. Behandling med Homotoksikologi: Om du har permanente plager, må du spørre hva som utløser plagene. Røyk setter seg i lungene, men også i tarmene. Slim og hoste: Drosera HA, Hustheel. Da blir du bedre, men husk å stump røyken. Husk alltid å behandle blokkerte enzymer med Coenzyme comp. Miljøfaktorer Hva er det? Det finnes flere faktorer som påvirker immunforsvaret, eksempelvis stress og luftforurensning. Dette er en av årsakene til at personer som har det samme viruset reagerer ulikt. Luftforurensning Stress på jobb Symptomer: En økt belastning på immunforsvaret kan gjøre at betennelsen blir kraftigere, sitter i lengre eller at du blir oftere syk. Gå til legen: Om du oftere blir syk eller alltid får en vanskelig eller langvarig sykdom. Behandling: Gi deg selv gode forutsetninger; lev sunt, stress mindre, tren og unngå steder med høy luftforurensning. Behandling med Homotoksikologi: Om du har permanente plager må du spørre hva som utløser plagene. Gå til en dyktig Homøopraktiker med godt måleutstyr som kan stille en alternativ medisinsk diagnose. Få kroppen regulert i sin helhet, så vil du oppdage at de fleste plager bedrer seg eller forsvinner helt. Kommentar: Skolemedisinen behandler de fleste øre/nese/ hals symptomer, astma, allergier, betennelser med antibiotika, kortison og nesespray med eller uten kortison. I mange tilfeller er det helt nødvendig, spesielt hvis sykdommen har satt seg fast og vart lenge. Ved overforbruk av slike medikamenter, vil det alltid være snakk om reforgiftning. I alternativ behandling vil vi alltid spørre: Når fikk du dette? Hvor er symptomene verst nå? Har du hatt det tidligere osv. Slike spørsmål gir oss en indikasjon på hvilke midler vi skal bruke. Deretter måler vi oss frem til rett middel. I homotoksikologien er det over 25 forskjellige midler som dekker øre/nese/hals symptomer. I tillegg kommer astma og allergi. 4/ Homøopraktikeren 11

12 Hjelpepleier og alternativ behandler frikjent Hjelpepleier og en terapeut frikjent av Statens Helsetilsyn og politiet for bruk av hypnose (hypnoterapi). Nå har NLH søkt Helsedirektorat for å få godkjent terapiformen hypnoterapi. Den 28. september 2012 fikk NLH beskjed fra Helsetilsynet at saken mot hjelpepleieren og den alternative behandler som hadde brukt hypnoterapi i sin praksis nå var frikjent. Begge terapeuter ble også anmeldt til politiet av Helsetilsynet for brudd på loven om alternativ behandling 5, 8, 9. Henholdsvis lovtekst som omhandler aktsomhet, markedsføring og straff. Hos politiet ble begge frikjent, fordi som det het det foreligger ingen straffbare forhold. NLH har ført saken for våre medlemmer og dette er en stor seier. NLH har vunnet frem med sine argumenter og de er lagt til grunn for Helsetilsynets avgjørelse. NLH fikk klart frem at det er en forskjell på den gamle type hypnose og hypnoterapi. Det er fremdeles slik at hypnose i den gamle form er forbudt og foreløpig kun kan utføres av leger og psykologer. Selv om straffeloven ble revidert i 2005, så er den ikke satt i kraft ennå. Derfor gjelder fremdeles den gamle straffeloven. Videre kan du lese svaret og frikjennelsen fra Statens Helsetilsyn. Den andre terapeuten kan ikke anmeldes via Statens Helsetilsyn, men kun via politiet hvor hun også ble frikjent. Brev fra Statens Helsetilsyn til NLH 28. september Avslutning av tilsynssak Statens helsetilsyn har vurdert hvorvidt hjelpepleier har handlet uforsvarlig jf. helsepersonelloven 4 ved å utøve hypnose uten å være kvalifisert for dette. Vi har konkludert med at hjelpepleieren ikke har handlet uforsvarlig. Tilsynssaken mot hjelpepleieren er derfor avsluttet. Statens helsetilsyn sendte den 14. februar 2012 en henvendelse til Fylkesmannen etter å ha blitt kjent med en avisartikkel i en lokalavis den 8. februar Avisartikkelen omhandlet virksomheten hvor to personer som verken har autorisasjon som lege eller psykolog utøver hypnose. Hjelpepleieren er en av disse. Statens helsetilsyn ba Fylkesmannen om å utrede saken, samt ta stilling til hvorvidt det var grunnlag for vurdering av administrative reaksjoner. Fylkesmannen oversendte saken hit ved brev av 30. april Etter gjennomgang av sakens dokumenter fant Statens helsetilsyn at det var grunnlag for å vurdere om hjelpepleieren har brutt bestemmelser i helsepersonelloven og om hjelpepleieren skulle gis en advarsel. Dette orienterte vi om i brev av 25. juni I brev av 25. juni 2012 orienterte vi Forbrukerombudet om saken. Hjelpepleieren har lagt frem fullmakt som viser at Norges Landsforbund av Homøopraktikere (NLH) representerer hjelpepleieren i tilsynssaken. Saksforholdet Hjelpepleieren fikk autorisasjon som hjelpepleier den 20. august Hjelpepleieren driver virksomheten sammen med en annen person. Homøopraktikeren - 4/2012

13 Hjelpeleierens uttalelse I brev av 8. april 2012 fra hjelpepleieren fremgår det at vedkommende startet opp i februar 2012, og at hjelpepleieren siden dette har hatt åtte pasienter som har blitt behandlet med hypnose. Dette har omfattet røykeslutt, søvnvansker, sjalusi, lav selvfølelse, utilstrekkelighet, vektproblemer, uro/stress, lite energi, søtsug og neglebiting. Hjelpepleieren uttaler at det ikke er blitt utøvd hypnose i kraft av å være hjelpepleier og at vedkommende ikke markedsfører seg som hjelpepleier. Vedkommende skiller mellom rollen som hjelpepleier og rollen som alternativ utøver. Uttalelser fra Norges Landsforbund av Homøopraktikere (NLH) NLH har i brev av 7. mai 2012 anført at behandlingen hjelpepleieren har utført ikke har vært et brudd på forsvarlighetskravet i helsepersonelloven 4, og at den ikke har ført til fare for sikkerheten i helsetjenesten eller påført unødvendig belastning på pasienter. Det fremheves at pasientene har samtykket til behandlingen. Videre anføres det at lov om alternativ behandling 1, 7 annet og tredje ledd og 8 er overholdt. Det fremheves at hjelpepleieren ikke har utgitt seg for å være hjelpepleier når vedkommende har utført hypnoterapi. Videre anføres det at straffeloven 364 ikke kommer til anvendelse i saken. Herunder er det opplyst at hjelpepleieren utøver hypnoterapi, som er en form for hypnose hvor pasienten ikke settes i bevisstløs tilstand, samt at nevnte bestemmelse ikke er videreført i den nye straffeloven som ikke har trådt i kraft. Videre har NLH i brev av 24. juli 2012 beskrevet hva behandlingen hjelpepleieren har utført går ut på. Behandlingen sammenlignes med meditasjon. Det opplyses at det før behandlingen starter, gis informasjon til pasienten og det holdes en samtale om hvilke endringer pasienten ønsker. Behandlingen begynner Hjelp allergikere til å bli kvitt sine plager med Bicom bioresonansterapi Du får tilgang til en vel utprøvd behandlingsform med meget gode resultater, og takknemlige klienter! Vi hjelper deg med å komme i gang, og fortsettelse av din virksomhet! Vi skaffer utstyret, har service, utdanning, støtte, sammenkomster, møter m.m. Les mer på vår hjemmeside. Hjertelig velkommen! Bicom-Norden / Homøopraktikeren 13

14 med at pasienten gis veiledning i avslapping/ avspenning av kroppen. Det spilles da bakgrunnsmusikk som er rolig og avslappende. Pasienten gjøres oppmerksom på kroppen og pusten, og veiledes i å slappe av i de ulike kroppsdelene. Pasienten lukker øynene dersom han/hun ønsker det. Når pasienten er avslappet og lukker øynene er det lettere å holde fokus og man er mer mottakelig for forslag til endringer som er fremkommet i samarbeid med pasienten i den innledende samtalen. Så formidles positive forslag til endringer. Pasienten veiledes gjennom visualisering der pasienten ser seg selv i ulike situasjoner med ønsket resultat. Pasienten kan når som helst åpne øynene, stille spørsmål og/ eller avslutte timen. Meditasjonen avsluttes med at pasienten får positive, oppmuntrende setninger. Etter at meditasjonen er avsluttet, snakker man med pasienten om hvordan behandlingen ble opplevd. Statens helsetilsyns vurdering Statens helsetilsyn har vurdert hvorvidt hjelpepleieren har handlet i strid med kravet til forsvarlig virksomhet i helsepersonelloven 4 første og annet ledd. Nedenfor gjengis den aktuelle bestemmelsen: Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig. Helsepersonell skal innrette seg etter sine faglige kvalifikasjoner, og skal innhente bistand eller henvise pasienter videre der dette er nødvendig og mulig. Dersom pasientens behov tilsier det, skal yrkesutøvelsen skje ved samarbeid og samhandling med annet kvalifisert personell. Det sentrale vurderingstema er hvorvidt hjelpepleieren ved å utøve hypnose eller annen behandling har brutt forsvarlighetskravet i helsepersonelloven 4. Statens helsetilsyn bemerker at begrepet hypnose er et begrep uten noen klar definisjon. Etter vår vurdering har det ikke avgjørende betydning for saken å avklare begrepets innhold. Det avgjørende er å vurdere innholdet i den behandlingen hjelpepleieren har utført på pasienter. Hjelpepleieren har opplyst at det har blitt behandlet åtte pasienter med hypnose. Dette omfattet røykeslutt, søvnvansker, sjalusi, lav selvfølelse, utilstrekkelighet, vektproblemer, uro/stress, lite energi, søtsug og neglebiting. Hjelpepleieren har ikke opplyst hvordan behandlingen foregikk, utover at det ble gjort ved hypnose. NLH har gitt en utfyllende beskrivelse av hvordan behandlingen har foregått. Statens Helsetilsyn finner å kunne legge deres beskrivelse til grunn. Behandlingen kan sammenlignes med meditasjon. Pasientene ble gitt veiledning i avslapping/avspenning av kroppen, før det ble formidlet positive forslag til endringer. Pasientene ble veiledet gjennom visualisering der pasientene så seg selv i ulike situasjoner med ønsket resultat. Behandlingen ble avsluttet med at pasientene fikk positive, oppmuntrende setninger. Vi legger til grunn at pasientene hjelpepleieren har behandlet til enhver tid har vært våkne, bevisste og orienterte om hva som skjedde under behandlingen, og at de på forhånd hadde samtykket til behandlingen. Vi kan på denne bakgrunn ikke se at hjelpepleieren har utført uforsvarlig behandling jf. helsepersonelloven 4. Forholdet til straffeloven 364 og markedsføring av hypnose Avslutningsvis bemerker vi at det følger av straffeloven 364 at det bare er lege og psykolog som har adgang til å utføre hypnose. Bestemmelsen videreføres ikke i den nye straffeloven av Den nye straffeloven er vedtatt, men enda ikke trådt i kraft. Straffeloven 364 er derfor gjeldende rett. 14 Homøopraktikeren - 4/2012

15 Statens helsetilsyn finner det uheldig at behandlere som jf. straffeloven 364 ikke har lov til å utføre hypnose, markedsfører at de tilbyr denne behandlingsformen. Dette selv når innholdet i behandlingen ikke samsvarer med begrepet hypnose slik dette er ment i nevnte bestemmelse. Dette kan være villedende markedsføring og dermed et brudd på lov om alternativ behandling 8 sjette ledd. Statens helsetilsyn er kjent med at dette er en aktuell problemstilling for mange utøvere av alternativ behandling. Vi har ikke funnet grunn til å vurdere dette nærmere i foreliggende sak. Statens helsetilsyn vil vurdere behovet for å utforme et generelt brev om markedsføring av hypnose til de aktuelle aktørene. Konklusjon Statens helsetilsyn har funnet at hjelpepleieren ikke har brutt helsepersonelloven 4. Tilsynssaken mot hjelpepleieren er med dette avsluttet. Med hilsen Avdelingsdirektør og Rådgiver Etter avtale med Norges Landsforbund av Homøopraktikere på vegne av hjelpepleieren oversendes kopi av vårt vedtak til orientering. Med hilsen Fagsjef og Rådgiver NLH kommentar: En lang, krevende og spennende sak er nå avsluttet med svært godt resultat. Nå ser alle som driver med hypnoterapi frem til å få sin godkjennelse, slik at de kan bli registrert i Registeret for utøvere av alternativ behandling og bli momsfri på sin virksomhet. Gratulerer med dagen, alle sammen. NLHs nye informasjonsbrosjyre Statens Helsetilsyn har også mulighet til å informere Forbrukerombudet som kontrollerer alternative behandleres markedsføring. Forbrukerombudet ble informert om mulig overtramp av markedsføringsloven 8. Dette var også et tema politiet tok opp i avhøret og som begge terapeuter ble frikjent for. NLH ba Statens Helsetilsyn om å informere Forbrukerombudet om utviklingen i saken om hypnoterapi. Det brevet ble fra Statens Helsetilsyn sendt Brev fra Helsetilsynet til Forbrukerombudet - 8. oktober 2012 Oversendelsesbrev Statens helsetilsyn viser til vårt brev av 25. juni 2012 vedrørende virksomheten til hjelpepleieren. Tilsynssaken mot hjelpepleieren er nå avsluttet. NLHs nye informasjonsbrosjyre bør stemples med firma logo og deles til pasienter. Det vil gi store ringvirkninger. Informasjonsbrosjyren er gratis. Ring og bestill hos NLH på tlf: / Homøopraktikeren 15

16 Folkeopplysningen NRK program om alternativ behandling Hadde du forventninger til at programmene om alternativ behandling på NRK ville bli vinklet positivt for vår bransje? Da ble du sikkert skuffet. Mange av oss hadde forventet at redaktørene hadde presentert et program som viste hva alternativ bransjen står for. I stedet fikk vi en slags utdriting av en bransje som 50% av Norges befolkning benytter seg av. Heldigvis var utdritingen så massiv at store deler av befolkningen følte avsky mot programmet og programlederne. NLH har fått tilgang på klager og kommentarer. Vi presenterer dem i Homøopraktikeren, slik at vi som terapeuter kan vite hva som skjer med saken videre. Først ut er Cand. Mag., Homøopat, leder for NHPF og en av våre lærere i VEKS fag Thore Aalberg: Når NRK velger en så pretensiøs tittel på programmet sitt som Folkeopplysningen forventes det et saklig opplysningsprogram og ikke harselas over det som settes i kategorien alternativ medisin. En mer beskrivende tittel Thore K. Aalberg hadde vært Latterliggjøringen. Det ser ut til at konklusjonen er gitt på forhånd og at alt som velges ut av innhold og form er ment å bekrefte denne konklusjonen. Det snakkes hele tiden om Vitenskapen uten å nevne at det finnes flere vitenskapssyn enn naturvitenskapen, hvor den hypotetisk deduktive metode er dominerende. Verken fenomenologi eller hermeneutikk nevnes. Og skulle det bli for komplisert ville erfaringsvitenskap kunne bli forståelig. Programmene skiller ikke mellom komplette tradisjonelle helbredelsessystemer, som omfatter både filosofi og en praksis i tråd med den, og enkeltbehandlinger uten noen teoretisk forankring, som for eksempel tarmskylling. Tradisjonell kinesisk medisin, ayurvedisk medisin, homøopati og antroposofisk medisin tilhører den første kategorien. Det å blande sammen så ulike tilnærminger gjør at det blir ingen forskjell mellom seriøs og ikke seriøs alternativ medisin. Generelt I et intervju med Human Etisk Forbund uttaler programlederen at han er skeptisk til alternativ medisin. Det et kjent blant alternative utøvere at Human Etisk Forbund har gått i spissen for en hetskampanje overfor alternativ medisin, og homøopati i særdeleshet, som har sitt utspring i Storbritannia. En professor i alternativ medisin, Edzard Ernst, fra nettopp Storbritannia ble brukt som sannhetsvitne når det gjaldt akupunktur og homøopati. Han har sammen med Simon Singh gitt ut en bok, på Humanist forlag, som slakter alternativ medisin. To av eksperimentene i Folkeopplysningen er hentet direkte fra denne boken. Det er en svakhet ved programmet at det er plukket ut en psykolog som psykologiserer et hvert positivt resultat av alternativ behandling. De teknikkene og fenomenene som psykologen omtaler kunne like gjerne ha beskrevet konvensjonell medisin, men de settes inn i en sammenheng som diskriminerer alternativ medisin. Andre psykologer med en annen innstilling ville kunne ha trukket frem andre 16 Homøopraktikeren - 4/2012

17 fenomen og derved kommet til andre konklusjoner. Det er uvanlig at en programleder også er forsøksobjekt og til tider forsøksleder. Det er en sammenblanding av roller som signaliserer en annen agenda enn det som kjennetegner et forskningsbasert opplysningsprogram. Det er også kritikkverdig at de som blir plukket ut til å forsvare alternativ medisin er klinikere, ofte med lite erfaring i å målbære sine synspunkter offentlig, mens angriperne er scenevante akademikere som både er kjente og har høy status. De representantene for alternativ medisin som både har klinisk erfaring, langt akademisk utdanning, flere er leger, og som er vant til å presentere sine synspunkter i media, blir ikke brukt. Noe av den største svakheten ved programmet er alt som ikke kommer frem som kunne gitt et mer nyansert bilde. Ingen innenfor det medisinske miljøet som er tilhengere av og er klinikere innen alternativ medisin blir intervjuet. Det nevnes heller ikke at Helsedirektoratet har utarbeidet en studieplan i homøopati og akupunktur og at flere offentlige høyskoler ønsker å utdanne alternative terapeuter. Det blir heller ikke nevnt at det finnes et samarbeidsforum mellom myndighetene og alternative utøverorganisasjoner, SABORG. Det blir heller ikke nevnt at det finnes et offentlig register for alternative utøvere. Situasjonen i andre land omtales knapt. Det er en gjennomgående svakhet ved hele serien at utgangspunktet er at det er bare en sannhet og kun en vitenskap. Folkeopplysningen har rett og alle andre tar feil. Det er ikke en snev av antydning til at noe som faller utenfor egen forståelseshorisont kanskje kan ha noe for seg. Ikke en antydning til ydmykhet, respekt eller toleranse for andre synspunkter enn sine egne. Homøopati Vi får inntrykk av at programskaperne ikke har kunnskaper om homøopati eller at de bevisst har trukket frem mest mulig for å sette homøopatien i et negativt lys. Programmet er fullt av faktiske feil og vinklingen er fullstendig skjev. Å sette en and i studio for å vise hvordan fremstillingen av homøopatisk medisin foregår, er i beste fall uredelig. Det er ikke riktig at det middelet som har andelever som utgangspunkt, er et mye brukt homøopatisk preparat i Norge. Det er først og fremst preparater laget av mineraler, men det hadde selvfølgelig ikke hatt samme effekten med en pose kalk eller kalkstein i studio. Det finnes flere fabrikker som produserer homøopatisk medisin, også i Storbritannia og i Sverige. Det ble heller ikke nevnt i programmet begrunnelsen for at homøopatiske preparater er apotekervare. Det fins ikke noen homøopatisk sovemedisin, men en rekke medisiner som kan brukes ved søvnforstyrrelser såfremt den er tilpasset den enkelte pasient på grunnlag av et helt spekter av homøopatiske symptomer. Noe som neppe var tilfelle med de to forsøksgruppene. Vi antar at hadde et tilsvarende forsøk med sovemedisin på resept blitt utført, ville resultatet vært det samme. Programskaperne har enten ikke skjønt det grunnleggende innen homøopatisk behandling eller de har valgt å ikke formidle det. Å bruke lederen av NAFKAM/NIFAB som objektiv informant om homøopati er umusikalsk i våre ører. Han har fått kraftig kritikk fra naturmedisinsk hold for at NAFKAM forsker på det eksepsjonelle og ikke på det representative. Å forske på bivirkninger av homøopati før det forskes på virkninger av homøopati fortoner seg merkelig. Hans saksfremstilling var heller ikke spesielt god. Måten homøopatiens tilbakegang for vel 100 år siden forklares, blir i beste fall en ensidig 4/ Homøopraktikeren 17

18 fremstilling av de faktiske forhold. I verste fall historieforfalskning. De farmasøytiske selskapenes store makt og innflytelse på utdanning av leger og tilgang til forskningsmidler i USA blir ikke nevnt med et ord. Etter så å si ensidig propaganda mot homøopati gjennom hele programmet, avsettes det vel et minutt på slutten for at en som representerer homøopatien skal komme til ordet. Det er en merkelig scene med flere homøopater som sitter i dunkelt lys i noe som ligner på et auditorium og hvor navnene på dem så vidt vises, men ingen av de andre blir intervjuet. En av dem er både homøopat, akupunktør, har lang akademisk utdanning fra det medisinske fakultet ved universitet i Oslo og flere års yrkeserfaring. Hvis målsettingen med programmet om homøopati er å bidra til opplysning og ikke som propaganda fortoner det seg merkelig at Norges første homøopat med doktorgrad, Aslak Steinsbekk, fra et norsk universitet ikke blir intervjuet om sitt arbeid. Heller ikke den medisinske professoren som var vedkommendes veileder blir intervjuet om doktorgradsarbeidet, som fokuserte på forskjellen i tilfriskning hos barn med ørebetennelse om de brukte antibiotika, homøopatisk medisin eller forble ubehandlet. Vi er fullstendig klar over at homøopatiens akilleshæl er virkningsmekanismen. Men det betyr ikke at homøopati ikke virker. Derfor gir det et feil bilde av homøopati ved stort sett å bare fokusere på det i programmet. Det er ingen informasjon om hvordan en homøopatisk diagnose stilles og hvordan den skiller seg fra en skolemedisinsk diagnose. Siden homøopatisk medisin på samme måte som naturprodukter ikke kan patenteres er ikke den farmasøytiske industri interessert. Ikke et ord om det. Ingen pasienter blir intervjuet. Ingen opplysninger om homøopatiens utbredelse blir nevnt. Ingen informasjon om en europeisk organisasjon med flere tusen leger med homøopati som spesialitet. Ingen informasjon om norske leger som også er homøopater. Den mest omfattende undersøkelsen gjort på homøopati og andre alternative behand- Jeg ønsker å bli medlem i NLH og ønsker å få tilsendt medlemssøknad og all nødvendig informasjon. Navn: Adresse: Postnr: Poststed: Tlf: Faks: Epost: Medlemskap m/forsikring kr. 1 50,- Medlemskap u/forsikring kr. 1 75,- Studentmed. m/forsikring kr. 875,- Studentmed. u/forsikring kr. 500,- Støttemedlem/abonnement kr. 350,- Svarslippen sendes til: Norges Landsforbund av Homøopraktikere Postboks STAVANGER 18 Homøopraktikeren - 4/2012

19 lingsformer i Europa blir ikke omtalt. Denne undersøkelsen er utført etter oppdrag fra den sveitsiske stat. De fleste forskerne er professorer i medisin. I undersøkelsen kommer det frem at selv om de holder seg til skolemedisinens aksepterte forskningsmåter er det helt klart at homøopatien virker. Andre forskningsmetoder forsterker funnene. Flere av Edzard Ernst sin forskning blir veiet og funnet for lett. Ser en på sykdommer i de øvre luftveier er konklusjonene når det gjelder effekt relativt entydige. (Bornhöft, Matthiessen (2011): Homeopathy in Healthcare, Springer). Heller ikke Nobelprisvinner, professor Luc Montagnier og hans forskning på effekt av homøopatiske fortynninger, når gjennom programskapernes nåløye eller sensur. I programmet sies det ikke et ord om at Helsedirektoratet ville forby homøopatmedisin på 60-tallet og at daværende Norsk Homøopatisk Forening (nå: Norsk Homøopatisk Pasientforening, NHPF) gikk til rettssak mot staten. Foreningen tapte både i byrett, lagmannsrett, men vant i Høyesterett. Det forbigås i stillhet at en journalist, uten kunnskaper om og interesse for homøopati, som dekket saken, blir så interessert at han starter den første skolen i landet for utdanning av homøopater. Det sies knapt et ord om at homøopati er noe annet enn placebo siden det virker både på dyr, bevisstløse og babyer. Vi imøteser en beklagelse og forventer at det blir laget et program med et stikk motsatt utgangspunkt om homøopati enn det som ble vist på TV Husk NLHs fagkurs april 2013 For oss hadde det vært interessant med et Brennpunktprogram som hadde sett på hvem som tok initiativet til programserien, deres og programskapernes eventuelle direkte eller indirekte tilknytning til Human Etisk Forbund og organisasjonen Skepsis. For Norsk Homøopatisk Pasient forening (NHPF) Thore K. Aalberg styreleder Hva har skjedd siden klagen ble sendt? I en artikkel i VG kan vi lese: Folkeopplysningen er klaget inn til Kringkastingsrådet. Folkeopplysningen er klaget inn til Kringkastingsrådet. Det er klagen fra Thore K. Aalberg ved Norsk Homøopatisk Pasientforening som du nettopp har lest. Det er også kommet inn to klager fra privatpersoner. Klagene fra privatpersonene har NRK allerede svart på. Klagerne mener Folkeopplysningen har tatt for lite hensyn til at mange alternative behandlere har lang utdannelse. De klager også over at alle dras over en kam. Unni Ødegård, prosjektsjef i NRK eksternredaksjon, svarer at det generelle mediebildet, inkludert flere av NRKs programmer, svært ofte løfter fram positive historier om alternativ behandling. Hun fremhever at Folkeopplysningen ser på alternativ behandling ut fra et vitenskapelig ståsted, et perspektiv som ikke er like tilgjengelig for folk flest. Hun mener NRK som allmennkringkaster har en viktig oppgave i å formidle også dette, og at dette premisset kommuniseres meget tydelig. Det er foreløpig ikke kommet noe svar på klagen fra Thore K. Aalberg ved Norsk Homøopatisk Pasientforening. Vi venter i spenning på utfallet i denne klagen. 4/ Homøopraktikeren 19

20 Flere reaksjoner på NRK programmet Folkeopplysningen Kilde: Stavanger Aftenblad Lege Jens Lunden, som også er homøopat og akupunktør har reagert. «Vitenskapelig» mobbing NRK har i seks uker latt seg bruke som mobbeorgan av fysikeren Andreas Wahl, som mener han med vitenskapen på sin side fritt kan komme med kategoriske og ondskapsfulle påstander om alternativ medisin. Selv er jeg skolemedisinsk utdannet lege. Etter å ha opplevd tallrike bivirkninger og negative personlighetsforandringer hos mine pasienter som den skolemedisinske forskningen ikke hadde avslørt, begynte jeg å stille spørsmål ved de forskningsmetoder skolemedisinen hadde brukt og fortsatt bruker. For sann vitenskap skal stemme med virkeligheten og kunne forutsi hva som vil skje i fremtiden. Jeg vendte meg derfor til alternativ medisin for å se om de hadde metoder som bedre stemte med virkeligheten og hadde mindre bivirkninger. Til min overraskelse fant jeg der resultater som jeg bare kunne drømme om 20 med min skolemedisinske bakgrunn. Det førte til årelange studier i homeopati og akupunktur og en mye dypere innsikt i hva som virkelig kan helbrede et menneske. Mange spørsmål Hva får en fysiker til å tro at han uten utdannelse i medisin, uten forståelse av mennesket som et helhetsvesen, uten erfaring med helbredende behandling, kan opptre som sannhetsvitne og folkeopplyser? Vet han hvor kortvarige forsøk som gjøres i skolemedisinen og at selv om du får påviselige effekter på kort sikt, er ikke det ensbetydende med en langsiktig positiv effekt på totalhelsen til pasienten? Homøopraktikeren - 4/2012

21 Vet han at iatrogene sykdommer (sykdommer forårsaket av behandlingen) er en av de hyppigste dødsårsaker i vestlige land? Til tross for mange gode resultater på enkelte områder av skolemedisinen, er det også all grunn til å søke mer skånsomme og stimulerende metoder som kan gi pasienten helsen tilbake og bevare den uten å måtte stå på medisiner med sterke bivirkninger resten av livet. Vet han at forskningen i medisin finansieres og styres av multinasjonale firmaer som ligger på toppen av listen over verdens største pengemaskiner og forurensere? Vet han at den «beste» medisin for disse firmaene er en dyr medisin som flest mulig bruker og som de er avhengig av å bruke resten av livet? Forstår han hvilke konsekvenser det får? Husk å bli Reg. og Momsfri Ring Linn tlf: Skremmende Mennesket er en helhet av kropp, følelse og tanke og det som på kort sikt kan fjerne kroppslige symptomer, kan på lang sikt skade helheten. Det nytter ikke å redusere et menneske til en maskin som selv en fysiker kan forstå og isolert korrigere kjemi og fysikk. Det hele mennesket krever ydmykhet og omsorg. Har Andreas Wahl mot til å si til alle de tusener av pasienter som har berget liv og helse ved hjelp av alternativ medisin, at de har blitt lurt? Har han mot til å mobbe metoder som gjennom tusener og hundreder av år har vist sin effekt i virkeligheten og også blitt bekreftet av tallrike forskningsresultater når en bedømmer totaleffekten av metoden? Har han hjerte til å advare mennesker mot metoder som kanskje for dem kan bety liv og helse? Har han det, skremmer det meg at det er den slags mennesker NRK velger til å opplyse oss om hva som er sant og sunt. Lege Anders Danielsen Lie tok et oppgjør med Folkeopplysningen Kilde: Aftenposten De siste ukene har det vært mange blåmandager for alternativbransjen. NRKs serie Folkeopplysningen er et nådeløst oppgjør med alle som driver udokumentert helsehjelp i Norge. Programmet ligner Anders D. Lie på Hjernevask. Tilsynelatende åpent og undersøkende. Polemikk med glimt i øyet. Gjennom smart klipping og utheving av dumme utsagn lar man folk drite seg ut. «Jeg jobber med energi», sier bioresonans-terapeuten, og vi ler, før fysiker og programleder Andreas Wahl gir oss den korrekte naturvitenskapelige definisjonen av begrepet energi. Skolemedisineren i meg fråder om munnen og tenker at nå får kvakksalverne endelig som fortjent! Men er dette et konstruktivt innlegg i debatten om alternativ medisin? Eim av nyreligiøsitet Det er umulig ikke å se Folkeopplysningen som nok et utslag av «hard science»-bølgen i akademia og populærvitenskap. For en medisiner er det noe ny religiøst over det. En god kirurg sa til meg en gang: «Å være lege er å ta avgjørelser på sviktende grunnlag». Du er lært opp i en hard naturvitenskapelig tradisjon, men når du begynner å praktisere, kommer du ut i en hengemyr av diffuse problemstillinger og manglende fasitsvar. Kartet stemmer ikke med terrenget. Medisin er et skjørt fag, vitenskapelig sett, med store metodeproblemer på alle nivåer. Sannheter er ferskvare. 4/ Homøopraktikeren 21

Klage Folkeopplysningen

Klage Folkeopplysningen Klage Folkeopplysningen Innledning Når NRK velger en så pretensiøs tittel på programmet sitt som Folkeopplysningen foreventes det et saklig opplysningsprogram og ikke harselas over det som settes i kategorien

Detaljer

Etiske regler for Norske KvanteMedisinere (NKM)

Etiske regler for Norske KvanteMedisinere (NKM) Innhold: Etiske regler for Norske KvanteMedisinere (NKM) 1 Allment aksepterte faglige og etiske normer... 1 2 Respekt for klientens livssyn og integritet... 1 3 Misbruk av yrkesmessig relasjon... 1 4 Informasjon

Detaljer

Allergi og Hyposensibilisering

Allergi og Hyposensibilisering Allergi og Hyposensibilisering Denne brosjyren er beregnet for deg som vurderer å starte behandling med hyposensibilisering, eller til deg som allerede har tatt beslutningen. I brosjyren vil du finne informasjon

Detaljer

Norsk akupunkturforening. ikke trykk kvalitet. hva er akupunktur?

Norsk akupunkturforening. ikke trykk kvalitet. hva er akupunktur? hva er akupunktur? Interessen for akupunktur har de siste årene vært stadig økende - både i Norge og verden forøvrig. Flere og flere pasienter velger akupunktur for å kvitte seg med, dempe eller forebygge

Detaljer

Anvendelse av helsepersonelloven for hjelpekorpset og ambulansetjeneste

Anvendelse av helsepersonelloven for hjelpekorpset og ambulansetjeneste Norges Røde Kors Avd. Beredskap og utland P.B 1 Grønland 0133 OSLO Deres ref.: Saksbehandler: TMB Vår ref.: 10/5825 Dato: 15.12.2010 Anvendelse av helsepersonelloven for hjelpekorpset og ambulansetjeneste

Detaljer

Etiske Regler for Norges Naprapatforbund

Etiske Regler for Norges Naprapatforbund Etiske Regler for Norges Naprapatforbund Forord NNFs etiske regler har som formål å sikre at medlemmenes virksomhet som naprapater drives forsvarlig og utføres etter etiske prinsipper der hensynet til

Detaljer

Veileder for sakkyndig uttalelse i tilsynssaker til Statens helsetilsyn og Fylkesmannen

Veileder for sakkyndig uttalelse i tilsynssaker til Statens helsetilsyn og Fylkesmannen Internserien 6/2010 Utgitt av Statens helsetilsyn Veileder for sakkyndig uttalelse i tilsynssaker til Statens helsetilsyn og Fylkesmannen Målgruppe: Helsepersonell som påtar seg oppdrag som sakkyndig i

Detaljer

å unngå allergenet (allergen = det stoffet som framkaller allergien) allergivaksinasjon symptomdempende medisiner

å unngå allergenet (allergen = det stoffet som framkaller allergien) allergivaksinasjon symptomdempende medisiner Immunterapi kan hjelpe - Er det mulig å behandle dyreallergi? - Det mest vanlige har vært å behandle selve symptomene. Til dette bruker man gjerne antihistaminer, enten i form av tabletter, inhalasjonsspray,

Detaljer

Influensasymptomene 1. Har du hatt influensalignende sykdom før denne siste episoden, men etter juni 2009? Nei Ja Vet ikke

Influensasymptomene 1. Har du hatt influensalignende sykdom før denne siste episoden, men etter juni 2009? Nei Ja Vet ikke Appendix I IV Institutt for samfunnsmedisinske fag Allmennmedisinsk forskningsenhet Unifob Helse Svarskjema Studie etter influensasykdom 2009/2010 Vennligst svar på alle spørsmålene. På enkelte av spørsmålene

Detaljer

Timotei (Phleum Pratense) Burot (Artemisia vulgaris)

Timotei (Phleum Pratense) Burot (Artemisia vulgaris) Allergivaksinasjon Allergivaksinasjon 3 Denne brosjyren er beregnet for deg som vurderer å starte behandling med allergivaksinasjon, eller til deg som allerede har tatt beslutningen. I brosjyren vil du

Detaljer

PFU-SAK NR. 380/14. Ultralydklinikken as ved Dag Harald Hovind ADRESSE:

PFU-SAK NR. 380/14. Ultralydklinikken as ved Dag Harald Hovind ADRESSE: PFU-SAK NR. 380/14 KLAGER: Ultralydklinikken as ved Dag Harald Hovind ADRESSE: Postboks 241, 1362 Lysaker (post@ultralydklinikken.no) PUBLIKASJON: Varden PUBLISERINGSDATO: 09.08.2014 (nett + papir) STOFFOMRÅDE:

Detaljer

30.10.2014 HELSERETT AVVIK, DISIPLINÆRFORFØYNINGER OG MELDEORDNINGER UØNSKEDE HENDELSER ER EN DEL AV. Tillitsvalgtkurs modul II Gorm Are Grammeltvedt

30.10.2014 HELSERETT AVVIK, DISIPLINÆRFORFØYNINGER OG MELDEORDNINGER UØNSKEDE HENDELSER ER EN DEL AV. Tillitsvalgtkurs modul II Gorm Are Grammeltvedt HELSERETT AVVIK, DISIPLINÆRFORFØYNINGER OG MELDEORDNINGER Tillitsvalgtkurs modul II Gorm Are Grammeltvedt Rettslig ansvar - reaksjoner og straff Lovregulering av avvikshåndtering Rett og plikt til å melde

Detaljer

Forsvarlighetskravet i helsepersonelloven. Turnuslegekurs 09.04.2014

Forsvarlighetskravet i helsepersonelloven. Turnuslegekurs 09.04.2014 Forsvarlighetskravet i helsepersonelloven Turnuslegekurs 09.04.2014 Helsepersonelloven - formål Bidra til sikkerhet for pasienter Bidra til kvalitet i helse- og omsorgstjenesten Danne grunnlaget for befolkningens

Detaljer

Oktober 2007. Forbrukerombudets retningslinjer for. Markedsføring av alternativ behandling

Oktober 2007. Forbrukerombudets retningslinjer for. Markedsføring av alternativ behandling Oktober 2007 Forbrukerombudets retningslinjer for Markedsføring av alternativ behandling 1 1 Innledning Forbrukerombudet skal, ut fra hensynet til forbrukerne, føre tilsyn med at de næringsdrivendes markedsføring

Detaljer

Har alternativ behandling utviklet seg slik man sa for seg i Aarbakkeutvalget? Vinjar Fønnebø NAFKAM

Har alternativ behandling utviklet seg slik man sa for seg i Aarbakkeutvalget? Vinjar Fønnebø NAFKAM Har alternativ behandling utviklet seg slik man sa for seg i Aarbakkeutvalget? Vinjar Fønnebø NAFKAM Vurderingene og forslagene skal munne ut i en anbefaling og arbeidet skal ned- felles i en utredningsrapport.

Detaljer

RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN

RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN for deg under 16 år IS-2131 1 Rett til å få helsehjelp Rett til vurdering innen 10 dager Hvis du ikke er akutt syk, men trenger hjelp fra det psykiske helsevernet, må noen

Detaljer

Revmatisk Feber og Reaktiv Artritt Etter Streptokokkinfeksjon

Revmatisk Feber og Reaktiv Artritt Etter Streptokokkinfeksjon www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Revmatisk Feber og Reaktiv Artritt Etter Streptokokkinfeksjon Versjon av 2016 2. DIAGNOSE OG BEHANDLING 2.1 Hvordan stilles diagnosen? Synlige, kliniske symptomer/tegn

Detaljer

Fysioterapi og MeDisiNsK akupunktur

Fysioterapi og MeDisiNsK akupunktur Fysioterapi OG MEDISINSK akupunktur Hva er medisinsk akupunktur eller bruk av nåler i fysioterapi? Medisinsk akupunktur er en terapeutisk modalitet hvor tynne nåler brukes i behandling. Medisinsk akupunktur

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

MEDIEHÅNDBOK For klubber og arrangører NKF - MEDIEHÅNDBOK 1

MEDIEHÅNDBOK For klubber og arrangører  NKF - MEDIEHÅNDBOK 1 MEDIEHÅNDBOK For klubber og arrangører WWW.KAMPSPORT.NO NKF - MEDIEHÅNDBOK 1 Hvorfor er synlighet og en tydelig medieprofil viktig? Gjennom medieoppslag får samfunnet bedre forståelse for hva medlemsklubbene

Detaljer

12/1712 20.02.2013. Ombudet kontaktet A på telefon, og han uttalte da at han som regel ikke aksepterer å bli undersøkt av kvinnelige leger.

12/1712 20.02.2013. Ombudet kontaktet A på telefon, og han uttalte da at han som regel ikke aksepterer å bli undersøkt av kvinnelige leger. Vår ref.: Dato: 12/1712 20.02.2013 Ombudets uttalelse Saksnummer: 12/1712 Lovgrunnlag: Diskrimineringsloven 4 første ledd, jf. tredje ledd, første punktum Dato for uttalelse: 11. 02.2013 Sakens bakgrunn

Detaljer

Forsvarlighet i helselovgivningen

Forsvarlighet i helselovgivningen Forsvarlighet i helselovgivningen Tillitsvalgtkurs trinn II 1. februar 2012 Lars Duvaland Fagsjef/ advokat Side 2 1 Hovedtema Lovgivning som virkemiddel Hvordan helsetjenesten er regulert Individansvar

Detaljer

Pasient- og brukerombudet i Buskerud. Presentasjon Drammen 07.05.13

Pasient- og brukerombudet i Buskerud. Presentasjon Drammen 07.05.13 Pasient- og brukerombudet i Buskerud Presentasjon Drammen 07.05.13 Innledning Kort oversikt over ulike aktører Kort om ombudsordningen Hvordan jobber vi? Hvordan har det gått siden utvidelsen av ombudsordningen

Detaljer

Likeverdige helsetjenester Det offentliges rolle og ansvar

Likeverdige helsetjenester Det offentliges rolle og ansvar Likeverdige helsetjenester Det offentliges rolle og ansvar Etikk, profesjonalitet og forpliktelser Perspektiver og utfordringer Akhenaton de Leon/OMOD 07.11.07 Etiske regler for leger Vedtatt av landsstyret

Detaljer

FYSIOTERAPI OG AKUPUNKTUR

FYSIOTERAPI OG AKUPUNKTUR FYSIOTERAPI OG AKUPUNKTUR Hva er akupunktur? Akupunktur er en gammel kinesisk behandlingsform som både gjennom lang erfaring og moderne medisinsk forskning har vist seg å være en effektiv behandlingsmetode

Detaljer

Anonymisert versjon av uttalelse om forskjellsbehandling på grunn av etnisitet

Anonymisert versjon av uttalelse om forskjellsbehandling på grunn av etnisitet Til: Fra: Vår ref. 08/1087-20/SF-422, SF-537, SF- 711, SF-821, SF-906//HW Dato: 03.11.2009 Anonymisert versjon av uttalelse om forskjellsbehandling på grunn av etnisitet Likestillings- og diskrimineringsombudet

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 8 i Her bor vi 2

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 8 i Her bor vi 2 Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 8 i Her bor vi 2 Generelle kommentarer til kapittel 8 Hva er i veien med deg? I dette kapittelet står helsa i sentrum. Den innledende tegningen viser Arif på

Detaljer

TIL FORELDRE/FORESATTE - Søkere til Varden allergibarnehage

TIL FORELDRE/FORESATTE - Søkere til Varden allergibarnehage TIL FORELDRE/FORESATTE - Søkere til Varden allergibarnehage Barnets navn: Fødselsnummer: Adresse: Poststed: Foreldre/foresatte: Tlf. privat: Mor arb.: Far arb.: FAMILIE Har noen i familien (foreldre/søsken)

Detaljer

RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN

RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN for deg mellom 16 og 18 år IS-2132 1 RETT TIL Å FÅ HELSEHJELP Rett til øyeblikkelig hjelp Dersom tilstanden din er livstruende eller veldig alvorlig, har du rett til å få

Detaljer

Røykfri. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Røykfri. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Røykfri Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Hvordan slutte å røyke? Hadde jeg visst at det var så enkelt å slutte, ville jeg gjort det for lenge siden! (En person med kols som har deltatt på røykesluttkurs)

Detaljer

Stiftelsen Oslo, desember 2000 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 Oslo

Stiftelsen Oslo, desember 2000 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 Oslo Stiftelsen Oslo, desember 2000 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 Oslo Spørreliste nr. 186 ALTERNATIV MEDISIN OG BEHANDLING En god helse er en svært viktig del av livskvaliteten, derfor

Detaljer

Til styret i Norsk forening for klinisk sexologi (NFKS)

Til styret i Norsk forening for klinisk sexologi (NFKS) Til styret i Norsk forening for klinisk sexologi (NFKS) Ang. tilsendte referat fra styremøtet i Norsk forening for klinisk sexologi, 5. mai 2005 på IKST as. Sak 7; "Spørsmål rundt virksomheten Klinikk

Detaljer

Helsetilsynets rolle for legemiddelsikkerhet til barn.

Helsetilsynets rolle for legemiddelsikkerhet til barn. Helsetilsynets rolle for legemiddelsikkerhet til barn. Gorm Are Grammeltvedt Avdelingsdirektør Statens helsetilsyn www.helsetilsynet.no Statens helsetilsyn oppgaver Overordnede faglige tilsyn med helsetjenesten

Detaljer

Tilsyn med helsetjenester

Tilsyn med helsetjenester Tilsyn med helsetjenester Radisson Blu Lillehammer hotell, 13. februar 2010 Svein Eggen Sentrale helsemyndigheter Helse- og omsorgsdepartementet Helsetilsynet Sosial- og helsedirektoratet Folkehelseinstituttet

Detaljer

ARBEIDSDOKUMENT FRA DIALOGMØTE OM FAGSTANDARD oppdatert 07.06.2014

ARBEIDSDOKUMENT FRA DIALOGMØTE OM FAGSTANDARD oppdatert 07.06.2014 ARBEIDSDOKUMENT FRA DIALOGMØTE OM FAGSTANDARD oppdatert 07.06.2014 Avholdt: 20. mai 2014, kl. 17.30 20.00. Ved: Sentrumskontorene, Brugata 1 (inngang Storgata). Alle SABORGs medlemsorganisasjoner var invitert

Detaljer

depresjon Les mer! Fakta om Tilbakefall kan forebygges Dette kan du gjøre selv Her kan du søke hjelp Nyttig på nett Kurs

depresjon Les mer! Fakta om Tilbakefall kan forebygges Dette kan du gjøre selv Her kan du søke hjelp Nyttig på nett Kurs hatt gjentatte er, er det økt risiko for nye øke. Søvnmangel og grubling kan forsterke ssymptomer. Dersom du lærer deg å bli oppmerksom på en forsterker seg selv. Spør deg også hva var det som utløste

Detaljer

Åpen kontakt. ved Stavanger Universitetssjukehus

Åpen kontakt. ved Stavanger Universitetssjukehus Åpen kontakt ved Stavanger Universitetssjukehus Hva er åpen kontakt? Åpen kontakt er et tilbud til deg som på grunn av sykdom eller sykdomsutvikling, kan forvente behov for akutt innleggelse i sykehuset.

Detaljer

Befolkningsundersøkelse om akupunktur

Befolkningsundersøkelse om akupunktur Befolkningsundersøkelse om akupunktur Webundersøkelse gjennomført for Norsk Akupunkturforening Oslo Prosjektbeskrivelse Undersøkelsen ble gjennomført på web i juni 2006 blant Totalt besvarte 1036 personer

Detaljer

(Tittel fra LMI: min hverdag i møtet med forbruker som handler på apotek)

(Tittel fra LMI: min hverdag i møtet med forbruker som handler på apotek) Innlegg på OTC-konferanse februar 2013 «DEN OPPLYSTE OG KUNNSKAPSRIKE FORBRUKER» (Tittel fra LMI: min hverdag i møtet med forbruker som handler på apotek) Jeg har lyst til å åpne med et spørsmål, nemlig

Detaljer

IS-5/2007. Krav til bruk av defibrillatorer (hjertestartere)

IS-5/2007. Krav til bruk av defibrillatorer (hjertestartere) IS-5/2007 Krav til bruk av defibrillatorer (hjertestartere) Heftets tittel: Krav til bruk av defibrillatorer (hjertestartere) Utgitt: 02/2008 Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Legens juridiske ansvar håndtering når feil skjer ved bruk av legemidler uten eller utenfor godkjenning

Legens juridiske ansvar håndtering når feil skjer ved bruk av legemidler uten eller utenfor godkjenning Legens juridiske ansvar håndtering når feil skjer ved bruk av legemidler uten eller utenfor godkjenning Vårseminaret 2015: Legemidler til barn Seksjonssjef / advokat Aadel Heilemann, Avdeling for jus og

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato:20.03.14 Sak nr: 14/646-1 Saksbehandler: Dir.tlf:

Deres ref. Vår ref. Dato:20.03.14 Sak nr: 14/646-1 Saksbehandler: Dir.tlf: Akupunktørene i Majorstukrysset Bogstadveien 51 0366 Oslo Deres ref. Vår ref. Dato:20.03.14 Sak nr: 14/646-1 Saksbehandler: Dir.tlf: Kontrollaksjon - Markedsføring av alternativ behandling 1. Innledning

Detaljer

Body Awareness Rating Questionnaire

Body Awareness Rating Questionnaire Body Awareness Rating Questionnaire Et spørreskjema om kroppsfornemmelser Kvinne Mann Alder... Høyde... Vekt... Yrke... Varighet av plager... I behandling : Ja Nei Under finner du en rekke påstander. Til

Detaljer

Til ansatte i Overhalla kommune

Til ansatte i Overhalla kommune Til ansatte i Overhalla kommune I den senere tid har det vært høyt fokus på Influensaviruset H1N1 (også kalt svineinfluensa) i media. Folkehelsa forventer at det vil komme et utbrudd over hele landet,

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer: 2015/FB Søkerorganisasjon: Mental Helse

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer: 2015/FB Søkerorganisasjon: Mental Helse SLUTTRAPPORT Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektnummer: 2015/FB16328 Prosjektnavn: Tankens kraft: kognitiv terapi ved sosial angstlidelse Søkerorganisasjon: Sammendrag Tankens kraft: Kognitiv terapi

Detaljer

Oppfølging av kontroll med lokale kvalitetsregistre - Vurdering av helsepersonelloven 26

Oppfølging av kontroll med lokale kvalitetsregistre - Vurdering av helsepersonelloven 26 Datatilsynet Postboks 8177 Dep 0034 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 12/5062-3 Saksbehandler: Elisabeth Sagedal Dato: 18.12.2012 Oppfølging av kontroll med lokale kvalitetsregistre - Vurdering av helsepersonelloven

Detaljer

Pårørendes roller og rettigheter

Pårørendes roller og rettigheter Pårørendes roller og rettigheter Pårørendesamarbeid 2016 Verktøykasse for godt og systematisk pårørendearbeid Jobbaktiv, Oslo 21. april 2016 Av Professor dr. juris Alice Kjellevold Pårørende er viktige

Detaljer

Psykologiske forhold Ryggmargsbrokk - over 40 år. Inger-Lise Andresen, samfunnspsykolog

Psykologiske forhold Ryggmargsbrokk - over 40 år. Inger-Lise Andresen, samfunnspsykolog Psykologiske forhold Ryggmargsbrokk - over 40 år Inger-Lise Andresen, samfunnspsykolog For 10 år siden: kursrekke for alle diagnosene våre over 45 år. jeg hadde ivret for lenge, opplevde det som kurs som

Detaljer

Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen. en kort orientering om oppgaver og virksomhet S OM

Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen. en kort orientering om oppgaver og virksomhet S OM Bokmål Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen en kort orientering om oppgaver og virksomhet S OM Forord Det skjer av og til at offentlige myndigheter forsømmer pliktene sine, begår

Detaljer

Helserådgiver NAV - UTDANNELSE OG TILBAKE I ARBEID

Helserådgiver NAV - UTDANNELSE OG TILBAKE I ARBEID Helserådgiver NAV - UTDANNELSE OG TILBAKE I ARBEID Livreddende og livsforlengende produkter HEH - Healthcare Solutions «Vi har satt ny standard innen Helse og Trening» HEH METODEN NAV UTDANNELSE OG TILBAKE

Detaljer

Avspenning og forestillingsbilder

Avspenning og forestillingsbilder Avspenning og forestillingsbilder Utarbeidet av psykolog Borrik Schjødt ved Smerteklinikken, Haukeland Universitetssykehus. Avspenning er ulike teknikker som kan være en hjelp til å: - Mestre smerte -

Detaljer

Tips og råd om overaktiv blære. Du bestämmer över ditt liv. Inte din blåsa. Blæren.no

Tips og råd om overaktiv blære. Du bestämmer över ditt liv. Inte din blåsa. Blæren.no Tips og råd om overaktiv blære Du bestämmer över ditt liv. Inte din blåsa. Blæren.no VES-110038-1 02.2011 Relevans.net Man regner med at omtrent 200 millioner mennesker i verden har problemer med blæren.

Detaljer

Turnuslegekurs

Turnuslegekurs Turnuslegekurs 23.10.2013 Litt historie Pasient- og brukerrettighetene ble samlet i Pasient- og brukerrettighetsloven den 01.01.2012. Fra samme tidspunkt ble plikter og «sørge for»-ansvaret samlet i tjenestelovene.

Detaljer

Å hjelpe seg selv sammen med andre

Å hjelpe seg selv sammen med andre Å hjelpe seg selv sammen med andre Et prosjekt for forebygging av depresjon hos eldre i Hamar Inger Marie Raabel Helsestasjon for eldre, Hamar kommune Ikke glemsk, men glemt? Depresjon og demens hører

Detaljer

1 Innledning og bakgrunn. 2 Problemstilling. 3 Gjeldende rett

1 Innledning og bakgrunn. 2 Problemstilling. 3 Gjeldende rett Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 1 Innledning og bakgrunn...2 2 Problemstilling...2 3 Gjeldende rett...2 3.1 Overenskomst om felles nordisk arbeidsmarked for visse yrkesgrupper innen helsevesenet

Detaljer

Clairvoyance «Den nye tids rådgiving».

Clairvoyance «Den nye tids rådgiving». Clairvoyance «Den nye tids rådgiving». Hva er Clairvoyance? Clairvoyance, er formidling av råd og veiledning fra den åndelige verden. Hva er Medium? Mediumskap er å ha kontakt/kommunisere med avdøde. En

Detaljer

Design og trykk: www.kursiv.no Profesjonsetiske retningslinjer for veterinærer. Den norske veterinærforening Telefon: 22 99 46 00 www.vetnett.

Design og trykk: www.kursiv.no Profesjonsetiske retningslinjer for veterinærer. Den norske veterinærforening Telefon: 22 99 46 00 www.vetnett. Design og trykk: www.kursiv.no Profesjonsetiske retningslinjer for veterinærer Den norske veterinærforening Telefon: 22 99 46 00 www.vetnett.no Forord Veterinæryrket hører til de klassiske profesjoner

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SYKE BARN I BARNEHAGE

RETNINGSLINJER FOR SYKE BARN I BARNEHAGE RETNINGSLINJER FOR SYKE BARN I BARNEHAGE Korrigert av kommuneoverlege Anne-Line Sommerfeldt april 2012 Smittsomme sykdommer opptrer hyppig blant barn, og barnehagen er en arena for å føre sykdommer videre.

Detaljer

Helse og velvære. med. naturlige teknikker

Helse og velvære. med. naturlige teknikker Din Naturlige Vei til Sunnhet og Velvære Lær hvordan du kan behandle deg selv med enkle og effektive teknikker! Hei, og velkommen til dette minikurset der du vil lære om forskjellige teknikker du kan ta

Detaljer

På go fot med fastlegen

På go fot med fastlegen Nasjonal konferanse Psykiske lidelser hos mennesker med autismespekterdiagnoser På go fot med fastlegen Foto: Helén Eliassen Hva vil jeg snakke om da? Fastlegens plass i kommunehelsetjenesten Fastlegens

Detaljer

Tilsyn og tillit to sider av samme sak - individuell tillit forutsetter institusjonell mistillit

Tilsyn og tillit to sider av samme sak - individuell tillit forutsetter institusjonell mistillit Quality Hotell Leangkollen, 24. november. Tilsyn og tillit to sider av samme sak - individuell tillit forutsetter institusjonell mistillit Direktør Jan Fredrik Andresen Statens helsetilsyn Agoraseminaret

Detaljer

Statens helsepersonellnemnd - HPN-2014-290

Statens helsepersonellnemnd - HPN-2014-290 Statens helsepersonellnemnd - Myndighet Dato 2015-05-13 Doknr/publisert Stikkord Sammendrag Statens helsepersonellnemnd - Vedtak. Advarsel til hjelpepleier - brudd på plikten til faglig forsvarlig virksomhet

Detaljer

Spørreskjema om influensa og vaksiner - Mor

Spørreskjema om influensa og vaksiner - Mor 1 Spørreskjema om influensa og vaksiner - Mor Skjemaet skal leses av en maskin. Derfor er det viktig å bruke blå eller sort kulepenn og skrive tydelig. I de små avkrysningsboksene setter du et kryss for

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

Helse og omsorgstjenesteloven 3-5. Kommunens ansvar for øyeblikkelig hjelp

Helse og omsorgstjenesteloven 3-5. Kommunens ansvar for øyeblikkelig hjelp Helse og omsorgstjenesteloven 3-5. Kommunens ansvar for øyeblikkelig hjelp Kommunen skal straks tilby eller yte helse- og omsorgstjenester til den enkelte når det må antas at den hjelp kommunen kan gi

Detaljer

Informasjon om. pasientrettigheter

Informasjon om. pasientrettigheter Informasjon om pasientrettigheter Til våre pasienter og deres pårørende: Dersom du får tilbud om og velger å ta imot helsehjelp, har du rettigheter etter Lov om pasient - og brukerrettigheter. Loven skal

Detaljer

Kort sammendrag av klagen: Saken gjelder reklame for Ebixa i DM. Saken er innklaget av Statens legemiddelverk.

Kort sammendrag av klagen: Saken gjelder reklame for Ebixa i DM. Saken er innklaget av Statens legemiddelverk. Klage på reklame for Ebixa i DM R0212 Saken ble innklaget av Statens legemiddelverk. Gebyr kr 40.000,- Navn på firma som klager: Statens legemiddelverk Navn på firma som klages inn: H.

Detaljer

Audun Myskja. Finn din indre kraft

Audun Myskja. Finn din indre kraft Audun Myskja Finn din indre kraft FORORD I den siste tiden har «healing» blitt mye diskutert i mediene. Ordet er nesten litt betent, og mange mennesker har nok stereotype oppfatninger om de som driver

Detaljer

Tre trinn til mental styrke

Tre trinn til mental styrke Tre trinn til mental styrke Det er enklere å gå gjennom tøffe tider hvis man er mentalt sterk Det er heldigvis mulig å trene opp denne styrken Dette er tre enkle trinn på veien Elin Maageng Jakobsen Gjennomførte

Detaljer

Studieplan Naturmedisinsk grunnutdanning

Studieplan Naturmedisinsk grunnutdanning Studieplan Naturmedisinsk grunnutdanning Revidert: 8. august 2016 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Fag som inngår i studiet... 3 1.2 Oppbygning av utdanningen... 4 1.3 Hva er naturmedisin?... 4 1. Hovedmål...

Detaljer

Hva innebærer kravet om faglig forsvarlighet? Gorm Are Grammeltvedt avdelingsdirektør Statens helsetilsyn

Hva innebærer kravet om faglig forsvarlighet? Gorm Are Grammeltvedt avdelingsdirektør Statens helsetilsyn Hva innebærer kravet om faglig forsvarlighet? Gorm Are Grammeltvedt avdelingsdirektør Statens helsetilsyn Statens helsetilsyn har det overordnede faglige tilsyn med helsetjenesten i landet (tilsynsloven

Detaljer

Er dette første eller siste gang pasienten svarer på undersøkelsen?

Er dette første eller siste gang pasienten svarer på undersøkelsen? Kombinert id Kode dette første eller siste gang pasienten svarer på undersøkelsen? Ja Nei Hvor ofte har du vært plaget av ett eller flere av de følgende problemene i løpet av de siste to ukene. Liten interesse

Detaljer

Lavterskelkonferanse, Holmen fjordhotell 8. juni 2015 Førsteamanuensis dr. juris Alice Kjellevold Universitetet i Stavanger, Institutt for helsefag

Lavterskelkonferanse, Holmen fjordhotell 8. juni 2015 Førsteamanuensis dr. juris Alice Kjellevold Universitetet i Stavanger, Institutt for helsefag Lavterskelkonferanse, Holmen fjordhotell 8. juni 2015 Førsteamanuensis dr. juris Alice Kjellevold Universitetet i Stavanger, Institutt for helsefag I offentlige dokumenter er det nå gjennomgående at pårørende

Detaljer

Gunnar Kvassheim (V) [14:00:53]: Statsråd Sylvia Brustad [14:01:22]:

Gunnar Kvassheim (V) [14:00:53]: Statsråd Sylvia Brustad [14:01:22]: S p ø r s m å l 2 4 Gunnar Kvassheim (V) [14:00:53]: Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til helse- og omsorgsministeren: «Landslaget for Hjerte- og Lungesyke mener at respiratorbruken ved norske

Detaljer

PFU-SAK NR. 051/16. Goodtech ASA v. styreleder Stig Grimsgaard Andersen ADRESSE:

PFU-SAK NR. 051/16. Goodtech ASA v. styreleder Stig Grimsgaard Andersen ADRESSE: PFU-SAK NR. 051/16 KLAGER: Goodtech ASA v. styreleder Stig Grimsgaard Andersen ADRESSE: sga@holmenindustri.no PUBLIKASJON: Finansavisen PUBLISERINGSDATO: 05.12.2015 STOFFOMRÅDE: Næringsliv SJANGER: Leserinnlegg

Detaljer

Revmatisk Feber og Reaktiv Artritt Etter Streptokokkinfeksjon

Revmatisk Feber og Reaktiv Artritt Etter Streptokokkinfeksjon www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Revmatisk Feber og Reaktiv Artritt Etter Streptokokkinfeksjon Versjon av 2016 1. HVA ER REVMATISK FEBER? 1.1. Om revmatisk feber Revmatisk feber er forårsaket

Detaljer

Praktisering av ny bestemmelse om avvergelsesplikt i lov om forbud mot kjønnslemlestelse

Praktisering av ny bestemmelse om avvergelsesplikt i lov om forbud mot kjønnslemlestelse Veileder IS-1193 Praktisering av ny bestemmelse om avvergelsesplikt i lov om forbud mot kjønnslemlestelse av 15. desember 1995 nr. 74 Heftets tittel: Praktisering av ny bestemmelse om avvergelsesplikt

Detaljer

Palliativ medisin og kommunikasjon. Raymond Dokmo Litt over gjennomsnittet opptatt av kommunikasjon

Palliativ medisin og kommunikasjon. Raymond Dokmo Litt over gjennomsnittet opptatt av kommunikasjon Palliativ medisin og kommunikasjon Raymond Dokmo Litt over gjennomsnittet opptatt av kommunikasjon Definisjon Palliasjon er aktiv behandling, pleie og omsorg for pasienter med inkurabel sykdom og kort

Detaljer

Søknadsskjema til kurs i The Phil Parker Lightning Process

Søknadsskjema til kurs i The Phil Parker Lightning Process Søknadsskjema til kurs i The Phil Parker Lightning Process Mann Kvinne Navn: Adresse: Postnummer: Poststed: Mobil: Telefon 2: E-post: Person nr. (11): Yrke: Er jeg klar for å ta kurset? The Lightning Process

Detaljer

Veksfag del I. Regelverk - for alternativ behandling. Lov om alternativ behandling av sykdom

Veksfag del I. Regelverk - for alternativ behandling. Lov om alternativ behandling av sykdom Veksfag del I Regelverk - for alternativ behandling Lov om alternativ behandling av sykdom Forskrift om frivillig registerordning for utøvere av alternativ behandling Norges Landsforbund av Homøopraktikere

Detaljer

VAKSINERE NÅ? Aktuelt om vaksinasjon og sykdommer hos hest

VAKSINERE NÅ? Aktuelt om vaksinasjon og sykdommer hos hest VAKSINERE NÅ? Aktuelt om vaksinasjon og sykdommer hos hest PASS PÅ HESTEN DIN Luftveisinfeksjoner og andre smittsomme sykdommer kan idag spres raskt fordi hester transporteres i større grad i forbindelse

Detaljer

Før jeg begynner med råd, synes jeg det er greit å snakke litt om motivasjonen. Hvorfor skal dere egentlig bruke tid på populærvitenskaplig

Før jeg begynner med råd, synes jeg det er greit å snakke litt om motivasjonen. Hvorfor skal dere egentlig bruke tid på populærvitenskaplig 1 Før jeg begynner med råd, synes jeg det er greit å snakke litt om motivasjonen. Hvorfor skal dere egentlig bruke tid på populærvitenskaplig formidling? 2 Samfunnsansvar folk har rett til å vite hva forskerne

Detaljer

Tilsynsmyndighetenes grunnlag og metode i vurdering av faglig forsvarlige tjenester

Tilsynsmyndighetenes grunnlag og metode i vurdering av faglig forsvarlige tjenester Tilsynsmyndighetenes grunnlag og metode i vurdering av faglig forsvarlige tjenester God vakt! Felles konferanse for NSF medlemmer som er ledere, verneombud og hovedtillitsvalgte, Sarpsborg 21. september

Detaljer

GIR ALLERGIEN DEG TETT OG RENNENDE NESE?

GIR ALLERGIEN DEG TETT OG RENNENDE NESE? GIR ALLERGIEN DEG TETT OG RENNENDE NESE? Nasonex kan hjelpe! Nyhet! Nå reseptfritt på ditt nærmeste apotek! Fra 18 år Hvorfor blir man snørrete og tett i nesen når man er allergisk? Når man er allergisk,

Detaljer

Del 1 Motivasjon og Mål

Del 1 Motivasjon og Mål Del 1 Motivasjon og Mål Denne første måneden skal vi jobbe med motivasjon, og vi skal sette mål for å komme i form. Du kommer først og fremst til å bruke tid på å bli kjent med din egen helse, og vi skal

Detaljer

Klagesaker. ass. fylkeslege Eli Løkken

Klagesaker. ass. fylkeslege Eli Løkken Klagesaker ass. fylkeslege Eli Løkken Disposisjon Definisjoner mv rettighetsklage og tilsynssak Hva det klages på Saksbehandling og arbeidsdeling Fylkesmannen og Statens helsetilsyn Roller og oppgaver

Detaljer

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende Viktige råd for pasienter og pårørende Spør til du forstår! Noter ned viktige spørsmål og informasjonen du får. Ta gjerne med en pårørende eller venn. Ha med oppdatert liste over medisinene dine, og vis

Detaljer

PFU-SAK NR. 151/15 KLAGER: Lasse Robert Øverlier ADRESSE:

PFU-SAK NR. 151/15 KLAGER: Lasse Robert Øverlier ADRESSE: PFU-SAK NR. 151/15 KLAGER: Lasse Robert Øverlier ADRESSE: 442 Street, 2825 Phnom Penh, Kambodsja fairtrade@caring-hands.no PUBLIKASJON: Oppland Arbeiderblad PUBLISERINGSDATO: 07.05.2015 STOFFOMRÅDE: Diverse

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Gruppepress om barnevernsaker på facebook! (MR-N)

Gruppepress om barnevernsaker på facebook! (MR-N) Gruppepress om barnevernsaker på facebook! (MR-N) Publisert 2014-09-07 11:46 MISFORSTÅELSER OM GRUPPESØKSMÅL FLORERER PÅ FACEBOOK -foreldre oppfordres til å betale flere hundre tusen kroner av forening

Detaljer

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon...

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... SELVHJELP Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... Gjennom andre blir vi kjent med oss selv. Selvhjelp starter i det øyeblikket du innser at du har et problem du vil gjøre noe med. Selvhjelp

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Helsearbeiderfag (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Helse- og sosialfag Helsefremmende arbeid Kode: HSF1001 Mål for opplæringen er at eleven

Detaljer

ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING OG ENDRING I LEVESETT. ved psykolog Magne Vik Psykologbistand as

ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING OG ENDRING I LEVESETT. ved psykolog Magne Vik Psykologbistand as ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING OG ENDRING I LEVESETT ved psykolog Magne Vik Psykologbistand as Stang ber østkantfolk lære av vestkanten Oslos ferske ordfører Fabian Stang har gjort omsorg til sitt varemerke.

Detaljer

Sertifisert kandidat har rett til å bruke sertifiseringsordningens logo og markedsføre seg som sertifisert.

Sertifisert kandidat har rett til å bruke sertifiseringsordningens logo og markedsføre seg som sertifisert. Retningslinjer for tildeling av tittelen Sertifisert av Norges Jordskiftekandidatforening Vedtatt av årsmøtet for Norges Jordskiftekandidatforening 25.oktober 2007 1. Tittelen Norges Jordskiftekandidat

Detaljer

Forslag om endringer i Etiske regler for leger

Forslag om endringer i Etiske regler for leger Landsstyret Deres ref.: Vår ref.: 14/637 Dato: 25.03.2014 Sak 11 Forslag om endringer i Etiske regler for leger Etiske regler for leger vedtas av Den norske legeforenings landsstyre. Rådet for legeetikk

Detaljer

En guide for samtaler med pårørende

En guide for samtaler med pårørende En guide for samtaler med pårørende Det anbefales at helsepersonell tar tidlig kontakt med pårørende, presenterer seg og gjør avtale om en første samtale. Dette for å avklare pårørendes roller, og eventuelle

Detaljer

Medievaner og holdninger blant sykepleiere

Medievaner og holdninger blant sykepleiere Medievaner og holdninger blant syke Undersøkelse blant medlemmer i Norsk Sykepleierforbund 9. 26. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Sykdom i kroppen plager i sjelen Om sykdoms innvirkning på psykisk helse. Blodkreftforeningen 08.04.14 v/psykologspesialist Nina Lang

Sykdom i kroppen plager i sjelen Om sykdoms innvirkning på psykisk helse. Blodkreftforeningen 08.04.14 v/psykologspesialist Nina Lang Sykdom i kroppen plager i sjelen Om sykdoms innvirkning på psykisk helse Blodkreftforeningen 08.04.14 v/psykologspesialist Nina Lang 1 De sier jeg har fått livet i gave. Jeg er kvitt kreften, den kan ikke

Detaljer

Innledning I. Etiske retningslinjer Helse Midt Norge. Versjon 1.0

Innledning I. Etiske retningslinjer Helse Midt Norge. Versjon 1.0 Innledning I Etiske retningslinjer Helse Midt Norge Versjon 1.0 Innledning Innbyggerne i Møre og Romsdal, Sør Trøndelag og Nord Trøndelag skal føle seg trygge på at de får de spesialisthelsetjenester de

Detaljer

FØR OG ETTER DIN ØYELASEROPERASJON

FØR OG ETTER DIN ØYELASEROPERASJON FØR OG ETTER DIN ØYELASEROPERASJON 1 SNART ER DU KVITT SYNSFEILEN DIN Du har bestilt tid for en synslaseroperasjon. Det betyr at synsfeilen din snart er korrigert. Uansett om du skal behandle langsynthet,

Detaljer