Historien om min døve mor Anna G. Fjærestad ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Historien om min døve mor Anna G. Fjærestad (1923-1997)"

Transkript

1 Historien om min døve mor Anna G. Fjærestad ( ) Skrevet av Harald Sørgaard Djupvik Min mor Anna Gutormsdotter Fjærestad ble født den 19. november 1923 på småbruket Halvarhaugen (Lnr 122f = bnr 39/16) i Hatlekolene litt opp i bakkene for Hopperstad stavkirke i Vik, med flott utsikt utover flatbygden nedenfor. Som barn var jeg der nesten hver eneste sommer, og jeg har mange gode minner fra gården og området rundt. Halvarhaugen er egentlig en plass under Hopperstad, men i kirkeboken er stedsnavnet Skjerven mest brukt, kanskje fordi den gården ligger nærmere. Min mor var datter av Guttorm Botolfson Fjærestad ( ) og Birte Endresdotter Skjerven ( ). På gården stod et hvitt våningshus som faren hadde bygd over det gamle huset slik at den gamle stua ble stua også i det nye huset. Like bortenfor stod en rød, liten driftsbygning som inneholdt fjøs, garasje og et høyloft. Der hadde de et par melkekyr, en hest, griser, høner og en del sauer og noen geiter da Anna vokste opp. På gården var det også en masse epletrær foran huset. Faren var født på Hesjagarden på Tenål, men hadde flyttet til Fjærestad (Lnr 96) etter at faren hans, Botolf Guttormson Skjerven ( ), hadde kjøpt det bruket etter Erik Fjærestad som emigrerte til Minnesota i Da var Guttorm 7 år. Guttorm hadde overtatt Halvarhaugen som faren drev samtidig med Fjærestad, da han giftet seg med Birte i Halvarhaugen hadde opprinnelig gått i arv til Guttorms farmor, Brita Halvarsdotter Skjerven ( ), da det ikke var gutter i den barneflokken og eldstesøstra Synneva døde ung ( ). Utsikt fra Halvarhaugen ned mot flatbygden, tatt i Morfaren til mor var Endre Skjerven ( ). Han var en staselig mann og drev gården Skjerven (Lnr 111) - rett nedenfor Halvarhaugen. Når jeg var liten var vi ofte å lekte med

2 barna som bodde der nede, og det har alltid vært nære relasjoner mellom Skjerven og Halvarhaugen. Endre Skjerven var en vel ansett mann i Vik, spesielt etter å ha utvidet gården til å bli tre ganger så stor som da han overtok den, og det ble sagt at han til og med hadde vært med å koste på restaureringen av stavkirken. Anna likte ham svært godt, men hadde samtidig stor respekt for ham. Faren Guttorm spedde på jobben på småbruket med å jobbe som linjebygger for Televerket på den tiden Anna vokste opp, og brukte mye tid på å få fram telefonforbindelsen fra Voss over Vikafjellet. Midt oppe på fjellet hadde faren vært med på å sette opp ei Telegrafhytte, som de av og til var oppe og besøkte. Da jeg var der som barn, var det ett av høydepunktene i ferien. Anna hadde to andre søsken da hun ble født. Birgit på 2 ½ og Endre som var litt over 1 år. Min mor var den tredje i rekken, så bestemor hadde tre bleiebarn gående på en gang. I følge sin egen historie, ble ikke Anna født døv, men fikk feber og kikhoste da hun var omtrent 4 år. Hun mente det var hosten som tok hørselen hennes. Senere kunne hun ikke huske noe av sin hørende fortid. Slik hun husket det, hadde hun alltid vært døv. Dette må ha vært en myte hun selv skapte seg, for alt ellers tyder på at min mor må ha vært døv helt fra fødselen. I følge en annen historie hadde Anna blitt døv etter å ha gått på en gjenstand i den mørke kjelleren i huset og slått hodet kraftig, men det tror jeg også er en myte. Huset på Halvarhaugen, ca På bildet: Foreldrene til Anna; Birte Endresdotter Skjerven ( ) og Guttorm Botolfson Fjærestad ( ). Mellom seg har de sønnen Gunnar ( ). Det var ingen andre døve barn i Vik på den tiden så vidt jeg vet, og verken faren eller moren hennes visste i førstningen hva de skulle gjøre med det døve barnet. Anna lekte imidlertid med sine andre søsken, og da hun var 2 år ble hun storesøster til Borgny. Anna og Borgny ble gode venninner og beholdt for alltid et sterkt vennskap gjennom hele livet. Borgny var

3 den av de andre søsknene min mor ble sterkest knyttet til. Senere kom det flere til, men fra nå av bare gutter: Botolv (født i 1927), Arne (født i 1930), Harald (født i 1931) og Gunnar (født i 1938). Gunnar ble hun aldri særlig godt kjent med for han ble jo født mens hun gikk på Døveskolen i Trondheim. Min mor begynte 3 år for sent på skolen, og jeg tror nok den viktigste grunnen må ha vært vanskelighetene foreldrene hennes hadde med å sende henne av gårde alene på internat i Trondheim. Møllers Døveskole i Trondheim var nemlig den eneste døveskolen som var aktuell, eller Trondheim offentlig skole for døve som var det offisielle navnet fra Denne skolen dekket Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge, så her var det elever helt fra Stavangerkanten og helt opp til Finnmark. Den tok i mot såkalte A-, B- og C-elever, mens de svakeste elevene, D-elevene ble sendt til Sukke gård i Andebu. Jeg regner med at min mor ble vurdert som B-elev siden hun mest sannsynlig både var døvfødt og heller ikke hadde noen hørselsrester igjen og derfor ikke nådde opp som A-elev. Det betød at målsettingen med skolegangen var å lære henne og snakke og forstå tegnspråk, lære å skrive og lese samt munnavlesing, lære enkel matematikk og lære seg et yrke på S. De fleste døveyrker begynner nemlig på s: Syerske, skredder, skomaker og snekker. Andre fag som for eksempel historie og geografi ble ikke prioritert og jeg tror ikke hun noen gang fikk noen særlig undervisning i disse fagene. Hun skulle ha begynt på skolen som andre barn da hun var 7 år, det vil si i 1930, men hun ble som nevnt holdt tilbake til hun var ti. Det var sikkert bra i forhold til det å være i trygge omgivelser så lenge som mulig, men det var overhodet ikke bra for språkopplæringen hennes. Dette var noe som fulgte henne resten av livet, nemlig et begrenset ordforråd og problemene hun blant annet hadde med å forstå teoretiske begreper og det å tenke i abstrakte termer. Hjemme på småbruket hadde hun lest hun på munnen, og hun og Borgny hadde utviklet sitt eget enkle fingerspråk. Det var morfaren som fulgte henne på Hurtigruten fra Bergen til Trondheim den første gangen tidlig på høsten i Det var en brutal overgang. Regelen var den gangen at de nye barna ble plassert i et rom alene med en voksen fra skolen, og at det voksne familiemedlemmet som hadde fulgt barnet, forlot det nesten med en gang. Morfaren har sikkert derfor ikke vært hos henne mer enn høyst den første dagen. Hun må ha blitt skrekkslagen, både fordi hun ikke visste hva det hele gikk ut på, og at hun heller ikke kjente noen av de andre barna eller voksne på skolen fra før. Møte med offisielle tegnspråket må også ha vært forvirrende. Jeg var selv snakket med en av dem hun gikk på skolen samme med, nemlig Halvor Greftegreff ( ) for ikke lenge siden. Han fortalte meg at hun i liten grad kunne snakke da hun kom til skolen som tiåring, og hun kunne selvfølgelig heller ikke det tegnspråket de brukte der. Det å møte de andre barna som snakket tegnspråk seg i mellom må ha vært overveldende og nesten lamslående, men samtidig må hun ha skjønt at hun ikke var alene som døv og at dette var barn som henne. Det har nok hjulpet, og hun

4 klarte seg bedre etter hvert spesielt etter at hun fikk tak i det offisielle tegnspråket og kunne gjøre seg forstått. Skolen bestod av to bygninger; Rødbygget som var selve skolebygningen hvor de hadde klasserom og verksteder og Gulbygget som var internatet med kjøkken, spisesal og sovesaler. Det gikk nesten 100 barn fordelt på 14 klasser på skolen mens mor gikk der, men det var ikke alle barna som bodde på internatet. Et titalls barn bodde privat hos ulike familier rundt om i byen. Det siste var tilfellet med min far, Einar Djupvik ( ), som hun senere ble gift med. De hadde imidlertid lite å gjøre med hverandre mens de gikk på skolen, til det var aldersforskjellen for stor. Min far sluttet på døveskolen allerede i 1935, bare to år etter at mor begynte der. Barna ble plassert i store sovesaler, guttene på den ene siden og jentene på den andre. Alle måltidene foregikk i spisesalen med jentene langs det ene bordet og guttene langs det andre. Jentene og guttene skulle helst ikke leke for mye sammen, og det gikk inspektriser rundt og passet på at alt gikk lovelig for seg spesielt i gymnastikken og om kveldene når de skulle legge seg var det viktig med avstand. Hushjelpene var imidlertid ikke alltid så strenge, så av og til så de gjennom fingrene med at de litt eldre barna fikk lurt seg til å være sammen gutter og jenter i hemmelighet uten at inspektrisen oppdaget dem. Noe særlig privatliv hadde nok mor ikke, og det var også liten voksenkontakt det var nok noe som kom til å prege henne resten av livet. Barna utviklet imidlertid solidaritet og et godt vennskap seg imellom, de ble jo som en stor familie siden de bodde og levde sammen hele tiden, nesten hele året. De reiste kun hjem i sommerferien, jul og påske feiret de på skolen hvert fall de som bodde langt unna, og det var jo de fleste. Det var ikke mange julegavene de fikk, men det var ikke vant med mer derfor opplevde de ikke julen som spesielt problematisk, ifølge Halvor. Ikke lagt fra døveskolen var det en skole for hørende barn, og det ble ofte krig mellom barna fra de to skolene når barna fra den hørende skolen gikk forbi. Da ble det knuffing og snøballkasting om vinteren, og ofte måtte de døve barna barrikadere seg bak porten inn til skolegården for ikke å bli overmannet. En gang gikk de opp i andre etasje og tømte vann over motstanderne for å få dem til å gi seg. Anna likte ikke alltid å leke sammen med de andre barna i sin egen klasse, siden hun jo var et hode høyere enn dem. Kveldene kunne være lange og kjedelige, de hadde lite leker, og tilgang til så mange bøker hadde de heller ikke. Anna likte imidlertid å sy og veve, og fikk hun muligheten til det kunne sitte på vevstua ut over ettermiddagene og kveldene. Mor ble veldig flink med veven, og det kan ha vært en av grunnene til at mora hennes i et brev til en slektning i Amerika skrev at det gikk bra med mor og at hun gikk på en industriskole. Helt presist var det nok ikke. Barna på døveskolen hadde for øvrig en hytte i Bymarka som de kunne

5 overnatte i, og det ble satt opp teaterstykker som de døve barna spilte i. Nidarosdomen lå bare et steinkast unna skolen, og ofte kunne de løpe over dit og snakke med noen av de mange døve steinhuggerne som jobbet der. Reisen til og fra Vik foregikk med Hurtigruta mellom Trondheim og Bergen, og skyssbåten derfra. En av lærerne til mor var Sjur Brekke ( ) fra Flåm i Aurland. Han hadde begynt som lærer på skolen i 1931, og det er vel stor sannsynlighet for at hun reiste sammen med ham på turene fram og tilbake. De på skolen trodde de kom fra samme sted, og det var kanskje ikke så rart siden Vik og Flåm bare ligger en kort båttur fra hverandre, og far til Sjur hadde faktisk vært korporal i Vik tidligere. Det å ha en lærer fra nesten samme sted, gjorde kanskje hjemlengselen noe letter å bære i førstningen. Sjur Brekke ble for øvrig senere rektor ved døveskolen i Holmestrand, og han var kjent som en lærer som hadde ett spesielt godt lag med barna. Det var ingen av søsknene og heller ikke foreldrene som besøkte henne i Trondheim, av og til fikk Birgit være med til Bergen når hun skulle reise, men det var alt. Min mor gikk på døveskolen i Trondheim helt fram til hun ble konfirmert den 7. juni Da hadde for øvrig tyske soldater leid seg inn på deler av internatet og brukte det som sykehus for venerisk syke, samt at loftsetasjen ble nyttet som lagerrom og celler. Jeg tror ikke de døve barna var spesielt redde for de tyske soldatene, faktisk så beundret de de flotte tyske uniformene, men krigsårene var uansett en vanskelig tid for skolen, spesielt på grunn av matmangelen og redselen de voksne hadde med å sende barna hjem, spesielt med Hurtigruta over lengre havstrekninger. Det var derfor ikke alle barna som kom seg hjem på ferie disse krigsårene.

6 Anna får undervisning i tale på skolen, Anna ytterst til venstre. Læreren til høyre er Sjur Brekke ( ) fra Flåm i Aurland. Bildet må være tatt rundt Mor stod altså til konfirmasjon - helt alene i Verken foreldrene eller noen av søsknene kom opp fra Vik, det var snakk om at Borgny skulle reise, men hun turte ikke på grunn av krigen. Mor var ikke alene om ikke å ha foreldre eller søsken hos seg, men trist og vemodig må det ha vært uansett. Fra Anna Fjærestads konfirmasjon ved Døveskolen i Trondheim den 7. juni Anna sittende i første rad, helt ute til venstre.

7 Flere bilder fra skoletiden ved Møllers Døveskole (hvor hun gikk fra ) I hagen foran Rødbygget, rundt Anna ytterst til venstre. Anna nummer to fra venstre, foran, ca I skolegården, rundt Anna ytterst til høyre.

8 Fra systua på skolen hvor Anna lærte å sy og bruke veven. Hun er ikke selv på bildet. Fra Annas konfirmasjon i 1942, som man ser på bildet var ingen av hennes nærmeste eller andre fra familien til stede. Anna nummer seks på første rad, fra venstre.

9 Anna flyttet altså hjem til Vik i løpet av sommeren Det ble kjøpt en vevstol til henne som ble satt i et rom på loftet, og bestemor hadde en strikkemaskin fra før. Mor og bestemor vevde og strikket. Det de lagde solgte de, eller de byttet i varer og ting som de trengte. De lagde og holdt i orden klærne til seg selv og de andre i familien. Anna i 20 årene, etter at hun flyttet tilbake til Vik. Bildet må være tatt rundt Anna var svært vakker som ung og hadde mange beilere, både fra tiden i Trondheim, men også etter at hun kom tilbake til Vik. Det hendte av og til at det kom døve, unge menn som hun hadde kjent fra Trondheim og besøkte henne i Vik, men noe fast kjæreste fikk hun ikke. Mor, Borgny, naboen - Anna Skjerven (Per Anna) (1924- ) og de andre ungdommene i Vik var ofte sammen om kveldene, og i helgene dro de enten på turer eller på dansetilstelninger. Mor var flink til å danse enda hun ikke kunne høre musikken, bare føle den. En gang de var på dans i Balestrand, ble en gutt skuffa over at jenta han danset med var så "stor på det" at hun ikke ville snakke med han. Han hadde ikke skjønt at mor var døv. Før krigen var slutt, ble hun imidlertid kjent med John Grønsberg (1922- ), en ung, hørende mann som bodde på Tenål (Lnr 15k) nede på flatbygden. De ble kjærester og var sammen under frigjøringsdagene. Ikke lenge etter ble hun gravid med ham og fødte datteren Aud den 20. juni, Da var mor 23 år. Begge visste at forholdet ikke kunne vare, så min mor ble boende på Halvarhaugen med barnet. Da Aud var 2 år dro min mor på husmorskolen på Hamar og var der i ett år, og da var det bestemor som passet barnet hennes. Aud var svært godt likt, og gikk etter hvert nesten i ett med de yngste barna til bestemor. Gunnar var jo ikke mer enn 8 år eldre enn Aud. Jeg trodde selv lenge at Aud var min tante, og det var ikke før jeg var nesten 10 år at mor fortalte meg at Aud faktisk var min søster. Aud og resten av familien snakket med mor ved munnavlesing og et eget tegnspråk. Aud hadde det fint med moren sin, men det var likevel bestemoren som hun etter hvert ble mest knytt til. Mor var svært glad barnet sitt og de beholdt alltid et sterkt vennskap, selv om mor lot Aud bli igjen på gården da hun selv flyttet til Ålesund i Det var det vanskeligste valget hun hadde gjort i sitt liv, men fordi Aud var så godt integrert i Vik, var hun sikker på at Aud ville få det best om hun gikk på skole og vokste opp der. Hun lovte Aud og komme tilbake i alle sommerferier og det løfte holdt hun. Det var jo uansett en tradisjon hun var vokste opp

10 med. For å bøte på sin dårlige samvittighet, lot hun Aud motvillig få en hund av naboen Botolv som ble hetende Bjørn, rett før hun dro den sommeren i En hund som kom til å bety mye for Aud, og hunden ble også et godt familiemedlem i huset på Halvarhaugen. Anna ble gift med Einar Djupvik ( ) i mai Hun giftet seg med min far Einar Djupvik i mai 1955 i Ålesund. Hun var svært lei seg fordi ingen av foreldrene hennes var til stede under bryllupet, på en måte kom minnene fra konfirmasjonen opp på nytt. For å trøste henne, tilbød en av tantene 1 til far å være mora hennes den dagen. Einar hadde hun truffet på nytt (de hadde jo gått på døveskolen sammen) på et døvearrangement i Hardanger et par år tidligere. Einar som hadde sitt nettverk og arbeid i Ålesund, overtalte henne til å flytte til Sunnmøre og innlemme henne i det sosiale døvemiljøet som var der oppe. Blant annet var noen av de elevene hun hadde gått sammen med i Trondheim bosatt i Ålesund. De to viktigste ble etter hvert Torbjørg Larsen og Inga Garnes, og begge to hadde hun mye kontakt med livet ut. Syklubb med venninner (fra venstre Randi Nygård, Torbjørg Larsen, Inga Garnes og ukjent. Min bror Bjørn foran (kan det samtidig ha vært hans ett års dag?). 1 Denne "tanten" var Matilde Lilleskaret, mor til Bjarne Lilleskaret som var gift med Jenfrid Djupvik, søsteren til Einar.

11 De første årene bodde de i en sokkelleilighet på Åsestranda, ikke langt fra Løfolls Konfeksjonsfabrikk hvor Einar jobbet ca. 1 mil fra Ålesund sentrum. I den leiligheten fødte Anna sine to neste barn, Bjørn i 1955 og Harald (dvs. meg) i En lykkelig familie, Einar til venstre og mor med min bror, Bjørn på armen. På motorsykkel Sjalg Iversen, en fra døvemiljøet på Sunnmøre. Bildet må være fra sommeren Frihelg inn på Døvehytta ved Brusdalsvannet (Bjørn på fanget til Inga Garnes), Sommeren 1962 døde Einars mor, og det ble bestemt at min far skulle overta sitt barndomshjem, et lite gårdsbruk på Lerstad, 7 km fra Ålesund sentrum. Det var en avtale som allerede var gjort før svigermoren døde, men flyttingen ble framskyndet ved hennes død. Som en del av avtalen var det bestemt at min fars foreldre skulle bo i annen etasje i huset på kår. Det var nok ikke alltid like enkelt for min mor å håndtere det at svigerfar regjerte i etasjen over, og det hendte nok at det ble noen konflikter ut av det. Svigerfaren døde i Min far jobbet hele tiden på Løfolls Trikotasjefrabrikk han gikk fram og tilbake over Lerstadåsen hver dag. Samme høst fødte Anna den sistefødte, min søster Mariann. Min mor var hjemmeværende de første årene mens vi barna var små.

12 Min mor begynte så å jobbe som syerske (altså et yrke på s ) på Eriksens Oljeklædefabrikk ikke langt fra der hvor vi bodde, etter at vi barna hadde gått på skolen noen år. Senere fikk hun jobb som syerske på Hufa Luefabrikk i Ratvika. Der jobbet hun fra ca fram til hun gikk av med pensjon i Hun pleiet sin slagrammede mann fra 1990 og de neste 6 årene, til han ble for syk og måtte flytte på sykehjem. Selv når han var på sykehjemmet besøkte hun ham hver eneste dag. Portrett av mor og far, tatt hos fotograf ca Anna i 1995.

13 Hun døde den 6. juni 1997 på regionssykehuset i Trondheim i en alder av 73 år på den måten ble ringen sluttet. Hun døde etter et kort sykeleie, og overlevde altså ikke min far. Hun ble gravlagt den 12. juni 1997 ved Borgund kirke i Ålesund, på samme sted som sine svigerforeldre. Far ble gravlagt sammen med henne da han døde i På besøk hos meg i 1995, bildet er tatt ved Semsvannet i Asker.

14 Engelsk oversettelse: (Translated by Gerald C. White, 12/2009) My mother, Anna Guttormsdotter Fjærestad, was born 19 November 1923 on a small farm known as Halvarhaugen (Land No. 122f = house # 39/16) in the Hatlekolene a little ways up in the hills above the Hopperstad stavkirke in Vik, with a beautiful view over the flatlands down below. As a child, I was there nearly every summer, and I have many good memories from the farm and the community around it. Halvarhaugen is really a place associated with Hopperstad, but in the church records, the title Skjerven is most frequently used, probably because the farm is nearer to Skjerven. My mother was a daughter of Guttorm Botolfson Fjærestad ( ) and Birte Endresdotter Skjerven ( ). On the farm stood a white dwelling house that father had remodeled from the old house, such that the old living room was used in the new house as well. Just outside stood a small red outbuilding which included a barn, garage, and hayloft. There they had two milk cows, a horse, some pigs, chickens, and a few sheep, and a few goats while Anna was growing up. On the farm, there were also numerous apple trees in front of the house. Father was born on the Haymeadow of Tenal, but had moved to Fjærestad (Land No. 96) when his father, Bottolf Guttormson Skjerven ( ), bought the farm from Erik Fjærestad who had immigrated to Minnesota in At that time Guttorm was 7 years old. Guttorm took control of Halvarhaugen, which his father had been operating with Fjærestad when he got married to Birte in Halvarhaugen had apparently passed as an inheritance to Guttorms paternal grandmother, Brita Halvarsdotter Skjerven ( ), because there were no boys in the sibling group and the eldest sister, Synneva, died young ( ). Family. My mother s maternal grandfather was Endre Skjerven ( ). He was a stately man and operated the farm Skjerven (Land No. 111) just down the hill from Halvarhaugen. When I was small, we often played with the children who lived down there, and there have always been close ties between Halvarhaugen and Skjerven. Endre Skjerven was a well-respected man in Vik, especially since he expanded the farm to be three times larger than when he started, and it was said that now and then he had been financing the restoration of the stavkirke. Anna liked him very much, but she also had great respect for him. Guttorm the father supplemented his income from the small farm by working as a line builder for the telephone company at the time Anna was growing up, and was along with establishing a telephone connection from Voss over the Vik mountain. Halfway up the mountain he had been along in setting up a telegraph office which they went up and visited now and then. When I was there as a child, this was one of the high points of the vacation. Anna had two older siblings when she was born. Birgit was 2 ½ and Endre was a little over a year. My mother was the third in line, so grandma had three children in diapers at one time. According to her own report, Anna was not born deaf, but had a fever and whooping cough when she was about 4 years old. She believes that it was the cough which took her hearing away. After that she could not remember anything of her life before the illness. As she remembers it, she had always been deaf, but this must have been a myth that she herself created, because everything else indicates that mother must have been born deaf. According to another tradition, Anna lost her hearing from an accident when she hit her head in a dark cellar, but I think that is also a myth. There were no other deaf children in Vik at that time as far as I know, and neither her father nor mother knew what they should do with this deaf child. Anna played in the meantime with her other siblings, and when she was 2 years old, she became a big sister to Borgny. Anna and Borgny became good friends and maintained a strong friendship throughout all their lives. Borgny was the sibling with whom mother was most strongly tied. Finally, there came several more, but the rest of the siblings were boys: Botolv (born in 1927), Ame (born in 1930), Harald (born in 1931) and Gunnar (born in 1938). Mother never became close to Gunnar, because he was born when she was away at the deaf school in Trondheim. Going to School My mother began school three years later than normal, and I do believe the most important reason must have been the emotional difficulty her parents had to send her away from the farm alone to the dormitory in Trondheim. Mollers School for the Deaf in Tronheim was the only real school for the deaf, otherwise the

15 Trondheim school for the deaf was the official name from This school served the Westlands, Middle Norway, and North Norway, so the pupils hailed from the area near Stavanger all the way north to Finnmark. They accepted pupils evaluated as A, B, or C, but the weaker students, classified D, were sent to Sukkegaard in Andebu. I believe that my mother was classified as a B pupil, since she most probably was born deaf or had no hearing capacity remaining and therefore could not attain to A pupil standing. This meant that in the vocal placement in the school was to teach her to speak and understand sign language, to learn to write and read, together with oral reading, to learn simple mathematics, and to learn a trade designated S. Most of the trades were designated S : Sewing, tailoring, shoemaking, and carpentry. Other disciplines such as history and geography were not priorities, and I don t believe she ever got any serious instruction in these disciplines. She should have started school as other children did at age seven, which would have been in 1930, but she was held back until she was ten. That was certainly a wise decision so she could remain in safe surroundings as long as possible. But on the other hand, it was not good for her learning oral speech. This was something that plagued her for the rest of her life, specifically a limited vocabulary and problems that she had in order to grasp theoretical ideas or to think in abstract terms. At home in minor manners, she had learned to lipread, and she and Borgny had developed their own finger talk. To Trondheim It was the maternal grandfather who accompanied her on the Speedboat from Bergen to Trondheim the first time early in the fall of It was a brutal experience. The rule at the time was that the new children would be placed in a room alone with an adult from the school, and it was understood that the adult family member who had brought the child should leave almost at once. Therefore, Grandpa had probably not been with her for long that first day. She must have been terrified, both because she didn t understand what the procedure was, and that she also didn t know any of the other children or adults at the school from before. To encounter official sign language must also have been dizzying. I myself have spoken with one of them she went to school with, namely Halvor Greftegreff (1926-) not long ago. He told me that she could speak a little bit when she came to the school as a ten year old and that she really did not know the sign language they were using here. That and to meet the other children who did communicate in sign language among themselves must have been overwhelming and next to paralyzing, but at the same time, she must have realized that she was not the only deaf child, and they were children like herself. It certainly must have helped, and she adjusted better after a while, especially after she got hold of the official sign language and could make herself understood. There were two buildings in the school: the Redbuilding was the main school building which held the classroom and workshop. The Yellowbuilding was the dormitory with a kitchen, dining hall, and sleeping space. There were about 100 children divided into 14 classes in the school when mother went there, but not all of the children lived in the dormitory. About 10 children lived in private homes with different families around the town. This was the case with my father, Einar Djupvik ( ), whom she later married. In the meantime, they had little contact with each other while they were at the school because the age difference was too great. My father quit the deaf school in 1935, only two years after mother started there. The children were placed in big sleeping rooms, boys at one side of the building and girls at the other. All the meals were held in the dining hall with the girls at one table and the boys at another. The girls and boys should not play too much together! And an overseer walked around and made sure that everything was done properly especially in gymnastics and at night when they should lie down, it was important that there should be distance. Meanwhile, the house parents were not so strict, so now and then they didn t always see that the older children were able to be together a little bit, boys and girls in secret without a watchman being aware of it. Mother did not have any significant privacy and there was very little adult contact, and that was something that would bother her for the rest of her life. The children developed in the meantime, solidarity and good friendships among themselves, so they became like a big family, because they lived together the whole time nearly the entire year. They only went home for summer vacation. Christmas and Easter they celebrated at the school atleast those who lived far away, and that was most of them. They got very few Christmas presents, but they were not very accustomed to many presents, so that was no big problem for them, according to Halvor.

16 Not far from the deaf school was a school for the hearing children, and there was often war between the children from the two schools when the children from the hearing school went by. Then there was teasing and snowball throwing in the winter, and often the deaf children barricaded themselves behind the gate to the school yard so they would not be overpowered. One time they went up to the second story and poured water over the opponents to get them to surrender. Anna did not always enjoy playing with the other children in her own class since she was a head taller than they. Evenings could be long and monotonous. They had little fun, and sometimes they didn t have so many books either. In the meantime, Anna liked to sew and weave, and if she had a chance, she would sit in the weaving room throughout the afternoon and evening. Mother became very skilled as a weaver, and that is probably the reason that her mother wrote to relatives in America and told them that mother was doing well and that she was doing well and attending a trade school. It was not precisely that. The children at the deaf school had, in addition, a cabin in Bymarka where they could stay overnight, and there were some theater performances which the deaf children acted in. The Nidaros cathedral was only a stone s throw away from the deaf school, and they could run over there and visit with some of the many deaf stonemasons who worked there. Travel to and from Vik went by Speedboat between Trondheim and Bergen, and a passenger ferry from there. One of mother s teachers was Sjur Brekke ( ) from Flåm in Aurland. He had started as a teacher at the school in 1931, and it was a big advantage for her to travel with him on the trip back and forth. At the school, the people thought they came from the same place, and that isn t so strange, since both Vik and Flåm lie a short boat ride from each other, and Sjur s father had indeed been a corporal in Vik previously. To have a teacher from nearly the same place probably made the homesickness easier to tolerate in the beginning. Sjur Brekke became the rector at the deaf school in Holmestrand, and he was well-known as a teacher who had an especially good rapport with the children. None of the siblings or her parents visited her in Trondheim; now and then Birgit was allowed to go with her to Bergen when she was going to leave, but that was all. Confirmation Mother attended the school for the deaf in Trondheim steadily until she was confirmed on June 7, At that time the German soldiers had taken over a part of the dormitory, using it as a hospital for venereal disease, while the attic was used as a warehouse and cell. I don t believe the deaf children were especially afraid of the German soldiers, partly because they marveled at the attractive German uniforms. However, the war years were a difficult time for the school, especially because of a food shortage and the fear the adults had about sending the children home on the Speedboat as it passed over long stretches of ocean. Therefore, not all the children came home for vacation during those war years. Mother stood for confirmation all alone in Neither her parents nor any of her siblings came up from Vik. They talked about letting Borgny travel, but she did not dare because of the war. Mother was not the only one who did not have her parents or siblings with her, but it must have been sad and disappointing nevertheless. To Vik 1942 Anna moved back to Vik in the summer of A loom and weaver s bench was bought for her and placed in a room in the attic. Grandma had a knitting machine from before hand. Mother and Grandma wove and knitted. That which they made, they sold, or they traded for other wares and things that they needed. They made and repaired clothes for themselves and for others in the family. Ann was exceedingly beautiful as a young woman and had many suitors, both from the time in Trondheim, and also after she came back to Vik. Sometimes those who came were deaf young men she had known in Trondheim, and they visited her in Vik but she had no real romantic interest in them. Mother, Borgny, a neighbour, Anna Skjerven (Per Anna) (1924-), and other young people in Vik were often together in the evenings and on weekends when they either went on tours or to a dance hall. Mother was a very good dancer even though she couldn t hear the music, she could feel it. One time they were at a dance in Balestrand, and a boy became disappointed with the girl he had danced with because she seemed haughty and wouldn t speak to him. He hadn t realized that mother was deaf.

17 Before the war ended, she became acquainted with John Grønsberg (1922-), a young man who could hear, who lived at Tenål (Lnr. 15k). They became lovers during the time of the liberation. Not long thereafter, she became pregnant by him and gave birth to a daughter, Aud, the 20 th of June, Mother was then 23 years old. Both of them realized from the beginning that the relationship could not endure, so mother lived at Halvarhaugen with the baby. When Aud was 2 years old, mother went to a home economics school in Hamar and was there for one year. Meanwhile, Grandma was taking care of Aud. Aud was very well liked and behaved almost like a youngest child of Grandma. Gunnar was only about 8 years older than Aud. For a long time, I believed that Aud was really my aunt, and it was not until I was nearly 10 years old that mother told me that Aud was really my sister. Aud and the rest of the family talked with mother by lipreading and personal sign language. Aud had good rapport with her mother, but it was really Grandma that she was closest to. Mother was very pleased with her daughter and they always had a strong friendship, even though mother left Aud behind at the farm when she herself moved to Ålesund. It was a difficult choice she had to make in her life, but because Aud was so well-integrated in Vik, mother was certain that Aud would fare best if she went to school and grew up there. She promised Aud that she would come back every summer vacation and she kept that promise. This arrangement was a departure from the tradition she had grown up with. To salve her poor conscience, as soon as Anna left that summer of 1953, she allowed Aud to have a dog from the neighbour Bottolf, which was called "Bjørn". The dog came to have great meaning for Aud, and it was also a good family member of the household at Halvarhaugen. Marriage Mother married my father, Einar Djupvik, in May, 1955, in Ålesund. She was very hurt and disappointed that her parents were not at the wedding, and in a way it reminded her of her confirmation day loneliness all over again. To comfort her, one of my father s aunts said, I will be your mother that day, I myself. She and Einar had met in Trondheim where they had attended the same deaf school. They met again at a deaf gathering in Hardanger about two years before they got married. Einar had his network and work in Ålesund, and he encouraged her to move to Sunnmøre, where he could introduce her to the Deaf Society there. Among others, there were several of the pupils that she had been together with in Trondheim who were now living in Ålesund. The two most important of these were Torbjørg Larsen and Inga Garnes, and mother had a lot of contact with both of them for the rest of her life. The newlyweds first lived in a rented apartment in a stocking factory in Åsestranda, not far from the lingerie factory where Einar worked, about 8 km from the city center of Ålesund. In that apartment, Anna gave birth to her next two children Bjorn in 1955, and Harald (me) in Einar s mother died in the summer of 1962, and it was decided that my father should take over his childhood home, a little farm at Lerstad, 7 km from Ålesund centrum. That decision had already been made before his mother died, but her death advanced the move. (The original agreement was that my father s parents should live on the second floor of the house.) It wasn t always easy for my mother to manage having her father-inlaw ruling over the second floor, and sometimes there got to be conflict over that. Einar s father died in The entire time my father worked at Løfolls Tailor factory, he traveled back and forthe over the Lerstadåsen (mountain) every day. That fall, Anna gave birth for the last time, to my sister Mariann. My mother was a stayat-home mom the first years while we children were small. My mother began a new job as a seamstress (another trade starting with the letter S ) at the Eriksens Oilcloth Factory, not far from where they lived. That started after we children had gone to school a few years. Later she got a job as a seamstsress at the Hufa Hat Factory in Ratvika. There she worked from about 1970 until she retired with pension in She cared for her husband, our father, a stroke victim, for the next six years, until she herself fell ill and had to move to a nursing home. She died June 6, 1997 in the regional nursing home in Trondheim at the age of 73. The circle was complete. She died after a short illness before my father died. She was buried June 12, 1997, at the Borgund church in Ålesund, at the same place where her in-laws were buried. Father was buried at the same place when he died in 2003.

18 PICTURE CAPTIONS: The house at Halvarhaugen, ca Anna s parents; Birte Endresdotter Skjerven ( ) og Guttorm Botolfson Fjærestad ( ).Between them is their son, Gunnar ( ). Anna being taught to speak at the school. Anna is sitting furthest to the left. The teacher to the right is Sjur Brekke ( ) from Flåm in Aurland. The picture must have been taken around *Translator s note: Arne Brekke of Grand Forks (UND/Brekke Travel) is from the same farm in Flåm.] From Anna Fjærestads confirmation at the Deafschool in Trondheim, June 7, Anna is sitting in the first row at the extreme left. Anna in her early 20s after she had returned to Vik. The picture must have been taken around A fortunate family. Einar is to the left, and mother with my brother Bjørn in her arms. The motorcycle driver is Sjalg Iversen, one from the deaf society in Sunnmøre. The picture must be from the summer of 1956.

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega.

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega. Kapittel 2 2.1.1 Familien min Hei, jeg heter Martine Hansen. Nå bor jeg i Åsenveien 14 i Oslo, men jeg kommer fra Bø i Telemark. Jeg bor i ei leilighet i ei blokk sammen med familien min. For tiden jobber

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget IES Dragons Vi kommer fra Härnosänd Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer IES i Sundsvall

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

Støtteark Tidsformer (verb) Presens (nåtid): Når vi skriver i presens så bruker vi verbet i sin grunnform, men hvis det er

Støtteark Tidsformer (verb) Presens (nåtid): Når vi skriver i presens så bruker vi verbet i sin grunnform, men hvis det er Støtteark Tidsformer (verb) Presens (nåtid): Når vi skriver i presens så bruker vi verbet i sin grunnform, men hvis det er he, she eller it som gjør noe, så føyer vi til en s (-es). Det har altså ikke

Detaljer

Macbeth: Frozen Scenes

Macbeth: Frozen Scenes Macbeth: Frozen Scenes Using Frozen Scenes There are several ways to use these scenes 1. Along with the scene one can give the students the lines from the play and ask them to perform their scene with

Detaljer

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven Gol Statlige Mottak Modul 7 Ekteskapsloven Paragraphs in Norwegian marriage law 1.Kjønn To personer av motsatt eller samme kjønn kan inngå ekteskap. Two persons of opposite or same sex can marry 1 a. Ekteskapsalder.

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen 1. vers Når jeg hører musikk, Kan jeg ikke sitte stille Når jeg hører det groover, B yner beina å gå Jeg får ikke ro, Selv om jeg gjerne ville Jeg vil bare danse, Det er noe jeg må Jeg vil bare danse Tekst

Detaljer

Hvorfor skal vi lære grammatikk?

Hvorfor skal vi lære grammatikk? 120 www.gyldendal.no/steps Grammar Hvorfor skal vi lære grammatikk? Grammatikk forteller oss hvordan vi setter sammen ord. Den forteller for eksempel at man kan si Jeg liker denne hesten, men at jeg like

Detaljer

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen Dialogkveld 03. mars 2016 Mobbing i barnehagen Discussion evening March 3rd 2016 Bullying at kindergarten Mobbing i barnehagen Kan vi si at det eksisterer mobbing i barnehagen? Er barnehagebarn i stand

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

How we connect online and offline

How we connect online and offline How we connect online and offline Hvordan bruke tekstene til å besvare oppgavene? Introduksjonen til temaet: This year s topic is how we connect with people, both online in the virtual world of the internet,

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) Garn Pickles Pure Alpaca 300 (350) 400 (400) g hovedfarge 100 (100) 150 (150) g hver av

Detaljer

English translation:

English translation: 1 Da jeg flyttet til New York, malte jeg mange hjemløse ut fra fotografier jeg tok på gaten. Det ble til en serie jeg kalte «Faceless», for jeg malte dem uten ansikt. Etterhvert la jeg fra meg referansematerialet

Detaljer

KVINNELIG OMSKJÆRING MER ENN BARE LEMLESTELSE?

KVINNELIG OMSKJÆRING MER ENN BARE LEMLESTELSE? KVINNELIG OMSKJÆRING MER ENN BARE LEMLESTELSE? Kommunesamling tema folkehelse og barn og ungdom Trondheim, 20. november Thea Grydeland Ersvik thea.grydelandersvik@gmail.com / t.g.ersvik@nkvts.unirand.no

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF283, HØST 16 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 =

Detaljer

Uke Kompetansemål fra kunnsakpsløftet Ferdighetsmål Lærebok: Quest Vurdering Everyday practice Språklæring:

Uke Kompetansemål fra kunnsakpsløftet Ferdighetsmål Lærebok: Quest Vurdering Everyday practice Språklæring: Årsplan for 3.trinn Fag: Engelsk Skoleåret 2017 /2018 Uke Kompetansemål fra kunnsakpsløftet Ferdighetsmål Lærebok: Quest Vurdering 33-34 Everyday practice 35-38 Språklæring: samtale om eget arbeid med

Detaljer

Årsplan: Engelsk 3.trinn Uke

Årsplan: Engelsk 3.trinn Uke Årsplan: Engelsk 3.trinn Uke 34 35 36 37 38 39 Kompetanse-mål Repetisjon Repetisjon Klokka Kunne spørre og fortelle andre på engelsk hvor mye klokka er. Ordforråd One o`clock, two o`clock, three o`clock,

Detaljer

STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner

STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner Manuset ligger på NSKI sine sider og kan kjøpes på www.adlibris.com Sara and Callie are walking through New York City's West Village very late at

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014

SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014 SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014 Om emnet SAMPOL 270 ble avholdt for førsten gang høsten 2013. Det erstatter til dels SAMPOL217 som sist ble avholdt høsten 2012. Denne høsten 2014 var Michael Alvarez

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF234 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor

Detaljer

Samarbeidsbasert forskning er det mulig også i arbeidet med systematiske kunnskapsoversikter?

Samarbeidsbasert forskning er det mulig også i arbeidet med systematiske kunnskapsoversikter? Samarbeidsbasert forskning er det mulig også i arbeidet med systematiske kunnskapsoversikter? 17.11.2017 Mette Haaland-Øverby (medforsker, NK LMH) Kari Fredriksen (leder for lærings- og mestringssenteret

Detaljer

Engelsk gruppe 2 høsten 2015

Engelsk gruppe 2 høsten 2015 Engelsk gruppe 2 høsten 2015 I løpet av høsten har vi jobbet med disse tingene på engelsk: Tall - numbers Norsk - Norwegian Engelsk - English Mitt språk -My language 1 en one 2 to two 3 tre three 4 fire

Detaljer

En praktisk innføring i team-basert læring

En praktisk innføring i team-basert læring En praktisk innføring i team-basert læring Børge Lillebo borge.lillebo@ntnu.no Frank Alexander Kraemer kraemer@item.ntnu.no Teambasert Læring utviklet av Larry K. Michaelsen i USA aktiv læring flipped

Detaljer

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd GEOV219 Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd Mener du at de anbefalte forkunnskaper var nødvendig? Er det forkunnskaper du har savnet? Er det forkunnskaper

Detaljer

The Frankenstein Teacher: (To undervisningstimar pr. veke)

The Frankenstein Teacher: (To undervisningstimar pr. veke) The Teacher: (To undervisningstimar pr. veke) (Undervisningsopplegget er laga av Helle Bråten Øyra, Trudvang skule i Sogndal. Takk for at vi får bruke det!) 1. veke: I introduksjon / motivasjon: Ein lærar

Detaljer

Audun Mortensen Fire dager i Berlin

Audun Mortensen Fire dager i Berlin AV SAMME FORFATTER Alle forteller meg hvor bra jeg er i tilfelle jeg blir det (poesi, 2009) Roman (roman, 2010) Aaliyah (poesi, 2011) The Collected Jokes of Slavoj Žižek (prosa, 2012) 27 519 tegn med mellomrom

Detaljer

JULEKAMPANJE november 24. desember 2017

JULEKAMPANJE november 24. desember 2017 LYSforVERDEN JULEKAMPANJE 2017 24. november 24. desember 2017 TEMA Når vi følger Frelserens eksempel og lever slik han levde og slik han forkynte, vil dette lyset brenne i oss og lyse opp veien for andre.

Detaljer

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe CARING OMSORG Is when we show that we care about others by our actions or our words Det er når vi viser at vi bryr oss om andre med det vi sier eller gjør PATIENCE TÅLMODIGHET Is the ability to wait for

Detaljer

lytte etter og bruke engelske språklyder gjennom praktiskestetiske gi eksempler på noen situasjoner der det kan være nyttig å kunne engelsk

lytte etter og bruke engelske språklyder gjennom praktiskestetiske gi eksempler på noen situasjoner der det kan være nyttig å kunne engelsk Årsplan i for 2.trinn 2014-2015 Faglærer Yngve Henriksen Læreverk: Stairs 2 Kompetansemål etter 2.årstrinn Ulike tema, delmål og arbeidsformer brukes på veien mot kompetansemålene fra K06 Språklæring Muntlig

Detaljer

Bostøttesamling

Bostøttesamling Bostøttesamling 2016 Teresebjerke@husbankenno 04112016 2 09112016 https://wwwyoutubecom/watch?v=khjy5lwf3tg&feature=youtube 3 09112016 Hva skjer fremover? 4 09112016 «Gode selvbetjeningsløsninger» Kilde:

Detaljer

SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER

SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER Read Online and Download Ebook SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER DOWNLOAD EBOOK : SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE

Detaljer

PARABOLSPEIL. Still deg bak krysset

PARABOLSPEIL. Still deg bak krysset PARABOLSPEIL Stå foran krysset på gulvet og se inn i parabolen. Hvordan ser du ut? Still deg bak krysset på gulvet. Hva skjer? Hva skjer når du stiller deg på krysset? Still deg bak krysset Det krumme

Detaljer

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva.

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Newtons fargeskive Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Se hva som skjer med fargene. Hvitt lys består av en blanding av alle farger. Når fargeskiva roterer

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

Assignment. Consequences. assignment 2. Consequences fabulous fantasy. Kunnskapsløftets Mål Eleven skal kunne

Assignment. Consequences. assignment 2. Consequences fabulous fantasy. Kunnskapsløftets Mål Eleven skal kunne Consequences Kunnskapsløftets Mål Eleven skal kunne KRL Filosofi og etikk reflektere over filosofiske temaer knyttet til identitet og livstolkning, natur og kultur, liv og død, rett og galt. gjøre rede

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett Prosjektet epensum på lesebrett Vi ønsker å: Studere bruk av digitalt pensum i studiesituasjonen.

Detaljer

Geir Lieblein, IPV. På spor av fremragende utdanning NMBU, 7. oktober 2015 GL

Geir Lieblein, IPV. På spor av fremragende utdanning NMBU, 7. oktober 2015 GL Å ta ansvar refleksjon som grunnlag for læring Geir Lieblein, IPV På spor av fremragende utdanning NMBU, 7. oktober 2015 GL 11.08.2014 Refleksjon Individuelt og sammen Agroecology MSc vårt konseptuelle

Detaljer

FORBEREDELSE TIL ÅRSPRØVE I ENGELSK 7. KLASSE FREDAG 19. MAI 2017

FORBEREDELSE TIL ÅRSPRØVE I ENGELSK 7. KLASSE FREDAG 19. MAI 2017 FORBEREDELSE TIL ÅRSPRØVE I ENGELSK 7. KLASSE FREDAG 19. MAI 2017 Prøve består av følgende deler: Lyttetekst: Svar på spørsmål med fullstendige setninger Lesetekst: Les teksten og svar på spørsmålene med

Detaljer

Farnes skule Timetal: 1 Årsplan engelsk Trinn: 3.klasse Skuleåret: 2015-16 Læreverk: Quest. Revidert hausten 2015 Side 1

Farnes skule Timetal: 1 Årsplan engelsk Trinn: 3.klasse Skuleåret: 2015-16 Læreverk: Quest. Revidert hausten 2015 Side 1 Tid Veke: Augustseptember Kompetansemål Elevane skal kunne: engelsk knyttet til Skolehverdagen -kunne finne likheter mellom ord og uttrykksmåter i engelsk og eget morsmål knyttet til temaet -kunne forstå

Detaljer

Kultur, samfunn og litteratur -samtale om noen sider ved ulike levesett, tradisjoner og skikker i engelskspråklige land og i Norge

Kultur, samfunn og litteratur -samtale om noen sider ved ulike levesett, tradisjoner og skikker i engelskspråklige land og i Norge U G P T ÅRPLN I NGLK FOR 3. TRINN høst 2017 Faglærer: Ingerlice Breistein Læreverk: Quest veryday practice gjennom hele året samtale om eget arbeid med å lære finne likheter mellom ord og uttrykksmåter

Detaljer

Livets slutt i sykehjem pasienters og pårørendes forventninger og erfaringer En syntese av kvalitative studier

Livets slutt i sykehjem pasienters og pårørendes forventninger og erfaringer En syntese av kvalitative studier Delprosjekt 1 Livets slutt i sykehjem pasienters og pårørendes forventninger og erfaringer En syntese av kvalitative studier Anette Fosse 1,2 Margrethe Aase Schaufel 3 Sabine Ruths 1,2 Kirsti Malterud

Detaljer

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Siden vi i det siste har vært ganske mange på treningene, har det vært litt kaos, og vanskelig å få trent bra. Derfor vil jeg her forklare noen regler som dere

Detaljer

Manuset ligger på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com

Manuset ligger på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com STOP KISS av Diana Son Scene for to kvinner. Manuset ligger på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Sara and Callie are walking through New York City's West Village very late at night,

Detaljer

Kenya Newsletter February 2013. Contents: My Kenyan Experience..page 1-2. Oppdatering fra siste dagene page 2-3. Medical Outreach page 3-4

Kenya Newsletter February 2013. Contents: My Kenyan Experience..page 1-2. Oppdatering fra siste dagene page 2-3. Medical Outreach page 3-4 Kenya Newsletter February 2013 Contents: My Kenyan Experience..page 1-2 Oppdatering fra siste dagene page 2-3 Medical Outreach page 3-4 My Kenyan Experience - Ingvild Hartmann My month in Kenya was an

Detaljer

Hva er din dårligste egenskap?/what is your worst asset? Utålmodig/Impatient

Hva er din dårligste egenskap?/what is your worst asset? Utålmodig/Impatient Edgar Aksel Tandberg edgartandberg@outlook.com Bevegelsesvitenskap bachelor, 1. trinn Hvilke stillinger stiller du til?/what positions are you running for? FTV = Fakultetstillitsvalgt / Faculty Student

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

The Official Newsletter of Projects Abroad Bo. March 2013

The Official Newsletter of Projects Abroad Bo. March 2013 The Official Newsletter of Projects Abroad Bo ia March 2013 1 Editor s Letter Hi all, Welcome to the March edition of our Newsletter for Projects Abroad Bolivia. This newsletter aims to inform all ur volunteers

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Dannelse på norsk fra ord til handling Professor Ove Jakobsen HHB/UiN Frihet med ansvar Om høyere utdanning og forskning i Norge NOU 2000:14 Det er

Detaljer

Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF283 Er du? Er du? - Annet PhD Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Detaljer

Vårt liv på jorda Our Life on Earth

Vårt liv på jorda Our Life on Earth Vårt liv på jorda Our Life on Earth Vandrer / Walking - akryl / acrylic - 61 x 50 cm 2015 Halvard Hatlen / BONO Vårt liv på jorden, kort eller langt, begynner ved unnfangelsen, hva det inneholder og hvordan

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

Farnes skule Læreverk : Quest Klasse/trinn : 3 Skuleåret : Lærar (-ar) : Anna N. Bergerud og Signe Endresen

Farnes skule Læreverk : Quest Klasse/trinn : 3 Skuleåret : Lærar (-ar) : Anna N. Bergerud og Signe Endresen Tid Veke: Augustseptember Kompetansemål Elevane skal kunne: engelsk knyttet til Skolehverdagen -kunne finne likheter mellom ord og uttrykksmåter i engelsk og eget morsmål knyttet til temaet -kunne forstå

Detaljer

Host #1: Nationality: Year of birth: Host #2: Nationality: Year of birth: Nearest city/town: Nearest airport: Nearest train station:

Host #1: Nationality: Year of birth: Host #2: Nationality: Year of birth: Nearest city/town: Nearest airport: Nearest train station: Au Pair Host Family Profile 2018 This form is for the potential au pair to get to know you better when you are in the process of choosing a candidate. Remember to attach pictures of the au pair s room

Detaljer

Hasse Melbye Allmennmedisinsk forskningsenhet UIT, Norges arktiske universitet

Hasse Melbye Allmennmedisinsk forskningsenhet UIT, Norges arktiske universitet KOLS-forverringer En spesiell utfordring Hasse Melbye Allmennmedisinsk forskningsenhet UIT, Norges arktiske universitet KOLS-forverring: definisjon. En forverring (eksaserbasjon) er økning av tungpusthet,

Detaljer

Stjørdal den 23/1-48 (John døde 13. Januar) Kjære Onkel John.

Stjørdal den 23/1-48 (John døde 13. Januar) Kjære Onkel John. BREV FRA AASE OG EILIF HOLM (AXELS SØNN) DATERT 23. JANUAR 1948, TIL HR. JOHN HOLM, 108 WEST 5 TH STREET, DELL RAPIDS, SYD DAKOTA, U.S.A. SKREVET PÅ PAPIR FRA BAKERIET HOLM BAKERI OG KONDITORI, RING TELEFON

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER

SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER DOWNLOAD EBOOK : SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL EDITION) BY ANDREAS GODE

Detaljer

How does extensive reading affect pupils motivation for learning English? Ingvild Berge, masterstudent ved Høgskolen i Bergen

How does extensive reading affect pupils motivation for learning English? Ingvild Berge, masterstudent ved Høgskolen i Bergen How does extensive reading affect pupils motivation for learning English? Ingvild Berge, masterstudent ved Høgskolen i Bergen Bakgrunn Engelsk er kjedelig. Hvordan motivere elever til å ville lære engelsk?

Detaljer

Perpetuum (im)mobile

Perpetuum (im)mobile Perpetuum (im)mobile Sett hjulet i bevegelse og se hva som skjer! Hva tror du er hensikten med armene som slår ut når hjulet snurrer mot høyre? Hva tror du ordet Perpetuum mobile betyr? Modell 170, Rev.

Detaljer

klassisk angoragenser classic angora sweater

klassisk angoragenser classic angora sweater klassisk angoragenser classic angora sweater www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) XL (XXL) Garn Pickles Angora 150 (175) 200 (225) 250 (275) g Pinner 80 og 40 cm rundpinne og

Detaljer

Building conservation in practice

Building conservation in practice Building conservation in practice Aadne Gunnar Sollid Cultural heritage leader in Aust- Agder county. Aust-Agder fylkeskommune 2 Synagogen er blant de eldste eksisterende tresynagogen i Øst-Europa. Den

Detaljer

Vurderingsveiledning SPR3008 Internasjonal engelsk Eleven gir stort sett greie og relevante svar på oppgavene i samsvar med oppgaveordlyden.

Vurderingsveiledning SPR3008 Internasjonal engelsk Eleven gir stort sett greie og relevante svar på oppgavene i samsvar med oppgaveordlyden. Answering Exam Tasks Currently the exam for this course has two tasks. Task 1 is referred to as the short task and task 2 is referred to as the long task. There are sometimes two parts to Task 1, a and

Detaljer

FRANK April, du var fantastisk. Og det mener jeg.

FRANK April, du var fantastisk. Og det mener jeg. REVOLUTIONARY ROAD av Justin Haythe Scene for mann og kvinne. Manuset finner du på www.imsdb.com A young couple living in a Connecticut suburb during the mid-1950s struggle to come to terms with their

Detaljer

Anna Krulatz (HiST) Eivind Nessa Torgersen (HiST) Anne Dahl (NTNU)

Anna Krulatz (HiST) Eivind Nessa Torgersen (HiST) Anne Dahl (NTNU) Multilingualism in Trondheim public schools: Raising teacher awareness in the English as a Foreign Language classroom Anna Krulatz (HiST) Eivind Nessa Torgersen (HiST) Anne Dahl (NTNU) Problemstilling

Detaljer

Emneevaluering GEOV360 V17

Emneevaluering GEOV360 V17 Emneevaluering GEOV360 V17 Forelesere: Christian H Eide Gijs Henstra Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 47% (8 av 17 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...?

Detaljer

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro?

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro? GYRO MED SYKKELHJUL Hold i håndtaket på hjulet. Sett fart på hjulet og hold det opp. Det er lettest om du sjølv holder i håndtakene og får en venn til å snurre hjulet rundt. Forsøk å tippe og vri på hjulet.

Detaljer

The internet of Health

The internet of Health The internet of Health! Biler, helse og fremtiden!! Velkon 2014, 22. October 2014 Nard Schreurs, IKT-Norge Få ut begrepet «pasient» av tanker om helse. Aldring 1980-2010 Menn 72 år til 79 år Kvinner 79

Detaljer

Kompetanse i pasientopplæring

Kompetanse i pasientopplæring Kompetanse i pasientopplæring Perspektiv fra pasienter med erfaring fra pasientopplæring i hjertebehandling Dr. Margrét Hrönn Svavarsdóttir Førsteamanuensis NTNU Gjøvik, Seksjon for sykepleie og Universitet

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

Part 6. katrineklarer.com /2017/10/16/part-6/ Katrine

Part 6. katrineklarer.com /2017/10/16/part-6/ Katrine Part 6 katrineklarer.com /2017/10/16/part-6/ Katrine 16. oktober 2017 Okei dere, da har dere en liten skapning foran dere, som dere kanskje har gjettet hva er? Men nå skal vi altså få hele greia til å

Detaljer

DESEMBER 2010. Så er det altså tid for å sende ut planene for desember. Tiden går fort men vi er klare for juleforberedelser, og gleder oss veldig!

DESEMBER 2010. Så er det altså tid for å sende ut planene for desember. Tiden går fort men vi er klare for juleforberedelser, og gleder oss veldig! DESEMBER 2010 Så er det altså tid for å sende ut planene for desember. Tiden går fort men vi er klare for juleforberedelser, og gleder oss veldig! Det viktigste for oss i desember er å ta det med ro! Vi

Detaljer

Tuberkulosescreening fra et brukerperspektiv. Frokostmøte LHLI,

Tuberkulosescreening fra et brukerperspektiv. Frokostmøte LHLI, Tuberkulosescreening fra et brukerperspektiv. Frokostmøte LHLI, 06.06.2016 Samarbeid med Kaalmo Oppsøkende informasjonsarbeid Seminarer og diskusjonsgrupper 13.06.2016 2 Betydningen av god informasjon

Detaljer

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 2. TRINN høst 2014 Læreverk: Stairs

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 2. TRINN høst 2014 Læreverk: Stairs ÅRSPLN I ENGELSK FOR 2. TRINN høst 2014 Læreverk: Stairs U G U S T MÅL (K06) TEM RBEIDSFORM VURDERING Språklæring Muntlig kommuni-kasjon Skriftlig kommunikasjon Kultur, samfunn og litteratur -gi eksempler

Detaljer

Welcome to one of the world s coolest golf courses!

Welcome to one of the world s coolest golf courses! All Photography kindly supplied by kevinmurraygolfphotography.com Velkommen til Verdens råeste golfbane! Lofoten Links er en spektakulær 18-hulls mesterskapsbane som ligger vakkert i naturen. Her kan sola

Detaljer

Enkel og effektiv brukertesting. Ida Aalen LOAD september 2017

Enkel og effektiv brukertesting. Ida Aalen LOAD september 2017 Enkel og effektiv brukertesting Ida Aalen LOAD.17 21. september 2017 Verktøyene finner du her: bit.ly/tools-for-testing Har dere gjort brukertesting? Vet du hva dette ikonet betyr? Mobil: 53% sa nei Desktop:

Detaljer

Motivasjon for grunnkurset i statistikk!

Motivasjon for grunnkurset i statistikk! Motivasjon for grunnkurset i statistikk!!! Hva gjør statistikere? "I keep saying that the sexy job in the next 10 years will be statisticians," said Hal Varian, chief economist at Google. "And I'm not

Detaljer

Come to praise. We have come to praise your name and give thanks for all things you ve done We lift our voices up to you You are worthy of our song

Come to praise. We have come to praise your name and give thanks for all things you ve done We lift our voices up to you You are worthy of our song Come to praise We have come to praise your name and give thanks for all things you ve done We lift our voices up to you You are worthy of our song We ve come to sing and give you praise We worship you

Detaljer

1-2-3 samarbeid! Hvordan få til yrkesretting og tverrfaglig samarbeid i skolehverdagen? Eksempler fra Service og Samferdsel med fellesfag.

1-2-3 samarbeid! Hvordan få til yrkesretting og tverrfaglig samarbeid i skolehverdagen? Eksempler fra Service og Samferdsel med fellesfag. 1-2-3 samarbeid! Hvordan få til yrkesretting og tverrfaglig samarbeid i skolehverdagen? Eksempler fra Service og Samferdsel med fellesfag. Bilde: http://theshift.com/the-shiftezine/2014/11/17/magic-wand/

Detaljer

Årsplan i engelsk 2. trinn.

Årsplan i engelsk 2. trinn. Årsplan i engelsk 2. trinn. Tidspunkt (uke eller mnd) Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: Uke 34 38 Språklæring Gi eksempler på noen situasjoner der det kan være

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

Året da Bergen var i fyr og flamme. Året da Bergen var i fyr og flamme

Året da Bergen var i fyr og flamme. Året da Bergen var i fyr og flamme 2008 Året da Bergen var i fyr og flamme 2008 Året da Bergen var i fyr og flamme TIDLIG PÅ AN: Klokken 0700 gikk salutten på Skansen. Det markerte starten på morgenprosesjonen. Selv om man skjøt med løskrutt,

Detaljer

-Kunne si hva de ulike kroppsdelene heter på engelsk. -Bli kjent med 8 adjektiv. -Fortelle hva de kan og ikke kan gjøre.

-Kunne si hva de ulike kroppsdelene heter på engelsk. -Bli kjent med 8 adjektiv. -Fortelle hva de kan og ikke kan gjøre. Halvårsplan engelsk våren 2017 Læreverk: stairs Tema: Ukenummer: Kompetansemål fra Kunnskapsløftet. Læringsmål for perioden. Tema/innhold 1. I am strong 1-2 -Bruke noen vanlige gramatiske strukturer, småord,

Detaljer

Språklæring - samtale om eget arbeid med å lære engelsk

Språklæring - samtale om eget arbeid med å lære engelsk Veke Kapittel Øveord Læreplanmål 34-37 New Friends Dancing, playing computer games, playing handball, playing ice hockey, riding, pupil, friends, nice, hair, long, short, curly, dark, blond - forstå og

Detaljer

Digital Transformasjon

Digital Transformasjon Digital Transformasjon HVORDAN KAN DU TA GREP OM DIGITALISERINGEN? KURT S. HELLAND EVRY Key Highlights # 1 Norway # 4 Sweden # 1 Financial Services in the Nordics NOR FIN Offices in9countries 9,100 employees

Detaljer

0:7 0:2 0:1 0:3 0:5 0:2 0:1 0:4 0:5 P = 0:56 0:28 0:16 0:38 0:39 0:23

0:7 0:2 0:1 0:3 0:5 0:2 0:1 0:4 0:5 P = 0:56 0:28 0:16 0:38 0:39 0:23 UTKAST ENGLISH VERSION EKSAMEN I: MOT100A STOKASTISKE PROSESSER VARIGHET: 4 TIMER DATO: 16. februar 2006 TILLATTE HJELPEMIDLER: Kalkulator; Tabeller og formler i statistikk (Tapir forlag): Rottman: Matematisk

Detaljer

SVMET Kvalitativ metode

SVMET Kvalitativ metode SVMET1010 1 Kvalitativ metode Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 Oppgave 1 - SVMET1010 Skriveoppgave Manuell poengsum 2 Oppgave 2 - SVMET1010 Skriveoppgave Manuell poengsum SVMET1010 1 Kvalitativ metode

Detaljer

Norges Historie Bok fra Oldtid til 2005 (Norwegian Edition)

Norges Historie Bok fra Oldtid til 2005 (Norwegian Edition) Norges Historie Bok fra Oldtid til 2005 (Norwegian Edition) Leif Wilhelmsen Click here if your download doesn"t start automatically Norges Historie Bok fra Oldtid til 2005 (Norwegian Edition) Leif Wilhelmsen

Detaljer

MYSTERIET OM NILS. LæR NORSK MED EN SPENNENDE HISTORIE. NORSKKURS FOR DEG SOM KAN NOE NORSK FRA FøR (NIVå B1-B2). (NORWE

MYSTERIET OM NILS. LæR NORSK MED EN SPENNENDE HISTORIE. NORSKKURS FOR DEG SOM KAN NOE NORSK FRA FøR (NIVå B1-B2). (NORWE MYSTERIET OM NILS. LæR NORSK MED EN SPENNENDE HISTORIE. NORSKKURS FOR DEG SOM KAN NOE NORSK FRA FøR (NIVå B1-B2). (NORWE DOWNLOAD EBOOK : MYSTERIET OM NILS. LæR NORSK MED EN SPENNENDE FRA FøR (NIVå B1-B2).

Detaljer

Summer Cup. 27-29 June 2014. Uken før vi reiser, vil vi trene her hjemme. Nærmere informasjon om dette kommer senere.

Summer Cup. 27-29 June 2014. Uken før vi reiser, vil vi trene her hjemme. Nærmere informasjon om dette kommer senere. Summer Cup 27-29 June 2014 Vestkantsvømmerne inviterer alle i B- gruppen og C+ (hospitanter i B gruppen) til Stevne i Stockholm. Vi skal bo på Zinkensdamm vandrehjem, og stevne foregår i Erisdalsbadet

Detaljer