Konferanse om AFP i offentlig tjenestepensjon Ebba Wergeland (www.ebbawergeland.no) RETTFERDIG ALDERSPENSJON?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konferanse 24.02.2014 om AFP i offentlig tjenestepensjon Ebba Wergeland (www.ebbawergeland.no) RETTFERDIG ALDERSPENSJON?"

Transkript

1 Konferanse om AFP i offentlig tjenestepensjon Ebba Wergeland (www.ebbawergeland.no) RETTFERDIG ALDERSPENSJON?

2 Fraværet av oppmerksomhet om trygden i det offentlige rom nører opp under en oppfatning om at trygd er vanskelig Dermed står feltet i fare for å unndras demokratisk kontroll (Bay et al. De norske trygdene 2.utg. Oslo 2010 s.15-16)

3 For selv om det er tekniske aspekter ved trygdene.., hviler ordningene på rettferdighetsprinsipper som de fleste av oss har et forhold til (Bay et al. De norske trygdene 2.utg. Oslo 2010 s.15-16)

4 Rettferdig pensjon? Privat ansvar Din egen lykkes smed Privat forsikring Ytelse etter innskudd Offentlig ansvar Den enkelte har begrenset valgmulighet Solidaritet Del i velferdsutviklingen Atferdsstyring Økonomisk tvang (work must pay) «economic man» Fullverdige levekår Trygd etter behov «social man»

5 Rettferdig pensjon? Privat ansvar Din egen lykkes smed Privat forsikring Ytelse etter innskudd Offentlig ansvar Den enkelte har begrenset valgmulighet Solidaritet Del i velferdsutviklingen Atferdsstyring Økonomisk tvang (work must pay) «economic man» Fullverdige levekår Trygd etter behov «social man»

6 Anne Siri Koksrud (Venstre/Civita) (Aftenposten ) Hvis vi ønsker et samfunn hvor færrest mulig er klienter av staten, må vi bygge opp en forståelse av at ens livssituasjon er et resultat av egne valg.

7 Arbeidsreglement fra 1873 De ansatte maa holde sig friske. Lønudbetalinger standses øjeblikkelig i Tilfælde Sykdom. Det anbefales at hver Ansat foretager Opsparing for at sikre sig mot Sygdomsfravær

8 1977: ingen egenrisiko ved sykdom - Det er i grunnen ingen virkelig reell logisk begrunnelse for å opprettholde karensdager, i det vi hele tiden må forutsette at sykdomsfravær skyldes sykdom, og når sykdom inntreffer, skal man ikke ha noen økonomiske belastninger. Jo Benkow, Høyre-formann, i 1977

9 Pensjonsreformen privat ansvar Tidlig avgangsalder ditt eget valg. Straffes med lavere pensjon resten av livet Rettferdig? Eller er valgfriheten begrenset så vi trenger særaldersgrenser, uførepensjon eller AFP

10 Rettferdig pensjon? Privat ansvar Din egen lykkes smed Privat forsikring Ytelse etter innskudd Offentlig ansvar Den enkelte har begrenset valgmulighet Solidaritet Del i velferdsutviklingen Atferdsstyring Økonomisk tvang (work must pay) «economic man» Fullverdige levekår Trygd etter behov «social man»

11 Forsikring vs solidaritet 1936 og 1966 Om Sosiallovkomiteen (1935) Det var altså samfunnets bæreevne, ikke egen innsats, som skulle avspeiles i pensjonen (Anne-Lise Seip 1994:2:163) Om folketrygdloven av 1966 prinsippet fra folketrygdloven av 1966 om at pensjonistene fullt ut skulle bli delaktige i den alminnelige velferdsøkningen i samfunnet. (Asbjørn Kjønstad 2012)

12 Forsikring vs solidaritet 2003 for offentlig sparebehov Kommisjonens prognoser er imidlertid omstridt. Flere har påpekt at den underkommuniserer at inntektene kommer til å stige framover, og at veksten i inntekter også gjør det mulig å øke skatten til et nivå som er nødvendig for å beholde dagens pensjonssystem. (Bay m.fl. De norske trygdene. Gyldendal s.56. Mangler i 2.utgave, s.72.)

13 Solidaritet neppe tilsiktet? Joda! - Personer med deltidsinntekter.. har en svært høy kompensasjonsgrad i dagens system. - Det har neppe vært tilsiktet at personer som frivillig arbeider deltid får kompensert en større del av inntektsbortfallet enn heltidsarbeidende, dersom de blir uføre. NOU 2007:4 Ny uførestønad og ny alderspensjon til uføre. (s.11)

14 Pensjonsreformen - forsikring Nærmere sammenheng mellom livsinntekt og pensjon Rettferdig? Eller var alderspensjonen fra 1967 bedre, særlig etter justeringer: - den enkeltes inntektsnivå i yrkesaktiv alder har fått redusert betydning for pensjonsnivået (Asbjørn Kjønstad 2012)

15 Rettferdig? Privat ansvar Din egen lykkes smed Privat forsikring Ytelse etter innskudd Offentlig ansvar Den enkelte har begrenset valgmulighet Solidaritet Del i velferdsutviklingen Atferdsstyring Økonomisk tvang (work must pay) «economic man» Fullverdige levekår Trygd etter behov «social man»

16 Fjern uføretrygden! Få ting virker mer arbeidsbefordrende enn frykten for å stå uten jobb og inntekt Victor Norman (DN )

17 - Work must pay more than benefits «Det må lønne seg å arbeide» Margaret Thatcher, 1999

18 Det første (prinsippet) er at de økonomiske stønadene personen mottar skal være lavere enn de laveste lønningene i arbeidsmarkedet. Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm (AP) om prinsippene bak regjeringens fattigdomsbekjempelse (Klassekampen 4. april 2011)

19 «Prinsippet om laveste attraktivitet» Den første og viktigste av alle betingelser,.er at hans (den understøttedes) stilling ikke skal være så attraktiv som stillingen til den uavhengige arbeider av den laveste klasse. Royal Commission for Inquiring into the Administration and Practical Operation of the Poor Law. London 1834.

20 Ulike teorier bak sosialpolitikken «Det økonomiske mennesket» eller Styres av ønsket om maksimal egennytte «Det sosiale mennesket» Styres av ønsket om å tilhøre fellesskapet

21 Pensjonsreformen - atferdsstyring Skal stimulere til å stå lenger i jobb ved «økonomiske incentiver» Rettferdig? Hva med dem som ikke har helse, eller ikke får jobb?

22 55% av kvinnene og 15 % av mennene har deltid

23 Kilde : NOA 2011

24 Kilde : NOA 2011

25 Kilde: SSB 2011 Andel ansatte år som mener ulike tiltak har stor eller meget stor betydning for å fortsette i jobb frem til pensjonsalder 25

26 Andel menn (%) som anga dårlig helse før og etter pensjonsalder 55 år (Frankrike) Dårlige arbeidsforhold Ideelle arbeidsforhold 55 år Westerlund et al. Lancet 2009; 374:

27 Andel (%) med kronisk sykdom, trøtthet og depresjon før og etter pensjonsalder (50-60 år) ( menn og 3000 kvinner i stor fransk bedrift) Westerlund H et al. BMJ 2010;341:bmj.c6149

28 Trygdeforskningsseminaret : Axel West Pedersen: Gjennomføringen av pensjonsreformen i Norge: Historien om et ufullført mirakel Nytt opptjeningssystem med alleårsregel Tettere og klarere sammenheng mellom livslønn og pensjon Valgfri pensjonsalder fra 62 Den enkelte må selv betale for sitt valg av avgangstidspunkt Levealdersjustering Pensjonistene må ta kostnadene ved økt levealder

29 Fra mine notater fra trygdeforskerseminaret Statsvitenskapelig litteratur rundt 1990: «Nødvendige» innstramminger i offentlige pensjonssystemer umulig å få gjennomført politisk Den store bøygen i Norge Hvordan få fagbevegelsens aksept for å avvikle AFPordningen Oppnådd ved oppdeling av reform i delprosesser, bruk av «kreativ uklarhet», som i stortingsforliket 2005: «Det må være en tidligpensjonsordning for alle arbeidstakere fra 62 år. En slik ordning må bygge videre på AFP-ordningen.»

30 De tre lysarkene er fra SPK, men er manipulert litt, og har fått rød ramme og tekst satt inn av EW 66% garantert ved 67 år

31 De tre lysarkene er fra SPK, men er manipulert litt, og har fått rød ramme og tekst satt inn av EW 66% garantert ved 67 år

32 uten offentlig AFP og 66% garanti Livsvarig straff for tidlig avgang Årlig inntekt , 1953 kullets forholdstall De tre lysarkene er fra SPK, men er manipulert litt, og har fått rød ramme og tekst satt inn av EW

33 Rettferdig alderspensjon? Privat ansvar Din egen lykkes smed Privat forsikring Ytelse etter innskudd Offentlig ansvar Den enkelte har begrenset valgmulighet Solidaritet Del i velferdsutviklingen Atferdsstyring Økonomisk tvang (work must pay) «economic man» Fullverdige levekår Trygd etter behov «social man»

34 Axel West Pedersen, Trygdeforskningsseminaret : Gjennomføringen av pensjonsreformen i Norge: Historien om et ufullført mirakel La «mirakelet» forbli ufullført AFP sikrer tidlig avgang uten livsvarig økonomisk straff, og er bra for helsa

Uføretrygd. 1.Ikke lenger pensjonistskatt 2.Ikke lenger barnetillegg 3.Ikke lenger opptjening til 67 år 4.Rammes av levealderjustering

Uføretrygd. 1.Ikke lenger pensjonistskatt 2.Ikke lenger barnetillegg 3.Ikke lenger opptjening til 67 år 4.Rammes av levealderjustering Uføretrygd 1.Ikke lenger pensjonistskatt 2.Ikke lenger barnetillegg 3.Ikke lenger opptjening til 67 år 4.Rammes av levealderjustering Fra leger til NAV I dag spiller legens vurdering en sentral rolle

Detaljer

Veivalg for offentlig tjenestepensjon

Veivalg for offentlig tjenestepensjon Veivalg for offentlig tjenestepensjon Noen innspill fra sidelinjen Axel West Pedersen NTL-konferanse om offentlig tjenestepensjon 2. juni 2015 Pensjonsreformens hovedprinsipper Nytt opptjeningssystem med

Detaljer

saksområdet er så stort og viktig at en bred demokratisk behandling er nødvendig for å gi eventuelle reformer forankring og legitimitet

saksområdet er så stort og viktig at en bred demokratisk behandling er nødvendig for å gi eventuelle reformer forankring og legitimitet Finansdepartementet Postboks 8008 Dep. 0030 OSLO 04/00287-028 006652/04 SR 665.20 Oslo, 14.06.2004 NOU 2004:1 MODERNISERT FOLKETRYGD - BÆREKRAFTIG PENSJON FOR FRAMTIDA Landsorganisasjonen i Norge viser

Detaljer

Denne omlegging vil føre til flere problemer som det blir vanskelig å finne en løsning på og det er nok også meningen.

Denne omlegging vil føre til flere problemer som det blir vanskelig å finne en løsning på og det er nok også meningen. NY UFØREPENSJON EN VARSLET KATASTROFE. Arbeidsdepartementet har sendt over et notat til drøfting i Samarbeidskomiten LO/DNA mandag 15.11. Dermed vet vi nå hva Arbeiderpartiet har tenkt å presse gjennom

Detaljer

En elektronisk versjon av denne rapporten vil ligge ute på nettstedene www.forsvarafp.no og www.de-facto.no.

En elektronisk versjon av denne rapporten vil ligge ute på nettstedene www.forsvarafp.no og www.de-facto.no. Forord Rapporten AFP eller Alt For lite Pensjon? er utarbeidet av De Facto Kunnskapssenter for fagorganiserte på oppdrag fra Aksjon Forsvar AFP. Rapporten gir en oversikt over hovedprinsippene i den nylig

Detaljer

NHOs syn: Folketrygden må reformeres

NHOs syn: Folketrygden må reformeres NHOs syn: Folketrygden må reformeres Fremtidens pensjonssystem Spleiselag eller Svarteper? Generasjonsregnskapet Nye beregninger basert på forslag i Nasjonalbudsjettet og oppdaterte anslag for framtidige

Detaljer

Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser?

Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser? Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser? Av: Ole Christian Lien Sammendrag Fra 2011 ble det innført nye fleksible uttaksregler for alderspensjon. Hovedprinsippet er

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden 2. opplag januar 2011 Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? 1. januar 2011 ble det innført nye regler for alderspensjon fra folketrygden.

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om pensjon - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Pensjon Offentlig tjenestepensjon versus private pensjoner Dette er et ti minutters kurs om et vanskelig tema.

Detaljer

om ny alderspensjon Mo i Rana 10. februar

om ny alderspensjon Mo i Rana 10. februar Informasjonsmøte om ny alderspensjon Mo i Rana 10. februar Agenda Informasjonsmøte om ny alderspensjon Introduksjon Hva betyr det nye regelverket for deg? Slik beregner du din fremtidige pensjon Pensjonsprogrammet

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? Nye regler for alderspensjon fra folketrygden er vedtatt. Det får betydning for oss alle. Hva innebærer

Detaljer

Pensjon Fagkveld for Oslo og Akershus. 25. februar 2013 Elisabeth Østreng

Pensjon Fagkveld for Oslo og Akershus. 25. februar 2013 Elisabeth Østreng Pensjon Fagkveld for Oslo og Akershus 25. februar 2013 Elisabeth Østreng Fagkveld om pensjon Folketrygdens alderspensjon AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor AFP og tjenestepensjon i privat sektor

Detaljer

Det norske pensjonssystemet. Til hinder for arbeidsmobiliteten? Geir Veland Fafo NALF 27.03.14

Det norske pensjonssystemet. Til hinder for arbeidsmobiliteten? Geir Veland Fafo NALF 27.03.14 Det norske pensjonssystemet Til hinder for arbeidsmobiliteten? NALF 27.03.14 Geir Veland Fafo Innhold Hva vi har lagt bak oss og hva som kommer Ny folketrygd og hva det betyr for oss Ordninger utover folketrygden

Detaljer

Bedriftens uførepensjon må tilpasses ny uføretrygd

Bedriftens uførepensjon må tilpasses ny uføretrygd Side: 1 av 8 Bedriftens uførepensjon må tilpasses ny uføretrygd Den varige uføreytelsen i folketrygden er vedtatt endret fra 2015. Den nye ytelsen («uføretrygd») er på alle måter forskjellig fra dagens

Detaljer

Ikke blant Europas største, men dyrt kan det bli

Ikke blant Europas største, men dyrt kan det bli Den norske eldrebølgen: Ikke blant Europas største, men dyrt kan det bli Alle land i Europa, i vest som i øst, kommer til å få en betydelig økning i antallet gamle, og i den andelen de gamle utgjør av

Detaljer

Folketrygden. ! Tallene er fra 01.05.04. kilde: Pensjonskommisjonen

Folketrygden. ! Tallene er fra 01.05.04. kilde: Pensjonskommisjonen Folketrygden! Minstepensjon - grunnbeløp (G) - 58 778 kroner + særtillegg til de som ikke har nok tilleggspensj. = 105 407 kr for enslige 190 000 for ektepar! Tilleggspensjon i forhold til inntekt og antall

Detaljer

Rapport 2009-048. Økonomiske konsekvenser av pensjoneringstidspunkt

Rapport 2009-048. Økonomiske konsekvenser av pensjoneringstidspunkt Rapport 2009-048 Økonomiske konsekvenser av pensjoneringstidspunkt Econ-rapport nr. 2009-048, Prosjekt nr. 5Z080156.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-057-3 EBO SPE /kki, AUG, 5.juni 2009 Offentlig Økonomiske

Detaljer

seniorpolitikk.no Lite da, lite nå Desto senere jeg tar ut pensjon fra folketrygden, desto høyere blir den, tenker Lillan Wam (67) i Drammen.

seniorpolitikk.no Lite da, lite nå Desto senere jeg tar ut pensjon fra folketrygden, desto høyere blir den, tenker Lillan Wam (67) i Drammen. nr. 1 - februar 2012 Senter for seniorpolitikk seniorpolitikk.no Lite da, lite nå Desto senere jeg tar ut pensjon fra folketrygden, desto høyere blir den, tenker Lillan Wam (67) i Drammen. Wam har ikke

Detaljer

RAPPORT. Pensjonsrelaterte aldersgrenser: Fordeler og ulemper ved å heve dem 2015/01

RAPPORT. Pensjonsrelaterte aldersgrenser: Fordeler og ulemper ved å heve dem 2015/01 RAPPORT 2015/01 Pensjonsrelaterte aldersgrenser: Fordeler og ulemper ved å heve dem Steinar Strøm, Steinar Holden, Ingeborg Rasmussen og Vibeke Wøien Hansen Dokumentdetaljer AS Rapporttittel Rapport nummer

Detaljer

Pensjonsordninger for ansatte og privatpraktiserende leger

Pensjonsordninger for ansatte og privatpraktiserende leger Pensjonsordninger for ansatte og privatpraktiserende leger Av Grethe Veiåker Nilsen, rådgiver i Legeforeningen De siste årene er det gjennomført flere store endringer i det norske pensjonssystemet, spesielt

Detaljer

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 12/13 ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon 1. Del av pensjonssystemet i privat sektor 2. Opptjening av

Detaljer

NY AFP FRA 2011. 1. Det nye fra 2011. 2. Bare å jobbe ved siden av. 4. Hvor stor blir AFP? 5. Hvem kan ta ut AFP? 6. Om virkningene på lengre sikt

NY AFP FRA 2011. 1. Det nye fra 2011. 2. Bare å jobbe ved siden av. 4. Hvor stor blir AFP? 5. Hvem kan ta ut AFP? 6. Om virkningene på lengre sikt LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 2/10 NY AFP FRA 2011 1. Det nye fra 2011 2. Bare å jobbe ved siden av 3. Men utsatt uttak gir mye høyere pensjon 4. Hvor stor blir

Detaljer

Før du bestemmer deg...

Før du bestemmer deg... Før du bestemmer deg... Enklere før? Det var kanskje enklere før. Pensjonsalderen var 67 år. Det ga ikke så mye frihet, men heller ikke så mange valg. Så kom AFP, og nå kommer pensjonsreformen. Fra 2011

Detaljer

Seniorpolitikk etter pensjonsreformen

Seniorpolitikk etter pensjonsreformen 14. februar 2013 Seniorpolitikk etter pensjonsreformen Av Tove Midtsundstad 1 og Jon M. Hippe 2 Pensjonsreformen gir flere større valgfrihet, men også større ansvar for selv å spare opp nok til å få en

Detaljer

Opptjening og uttak av alderspensjon i folketrygden

Opptjening og uttak av alderspensjon i folketrygden Stortingsmelding 5 (2006-2007) Opptjening og uttak av alderspensjon i folketrygden NTLs høringsnotat om pensjonsreformen Oslo, mars 2007 Oppnevning og mandat for arbeidsgruppa Regjeringen la den 20.10

Detaljer

Alderspensjon og AFP

Alderspensjon og AFP Alderspensjon og AFP FOR DAGENE SOM KOMMER Innhold Kort om KLP 3 Alderspensjon fra KLP 4 Hva får jeg i alderspensjon? 5 Kombinasjon av alderspensjon og inntekt 8 Barnetillegg 11 Alderspensjon før 67 år

Detaljer

Avtale om pensjonsreform

Avtale om pensjonsreform Avtale om pensjonsreform Arbeiderpartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre (heretter kalt avtalepartene ) er enige om følgende avtale om pensjonsreform, jf. St. meld. nr. 12 (2004-2005).

Detaljer

100 % modernisering av teknisk plattform har gitt muligheter for nye selvbetjeningsløsninger.

100 % modernisering av teknisk plattform har gitt muligheter for nye selvbetjeningsløsninger. 100 % modernisering av teknisk plattform har gitt muligheter for nye selvbetjeningsløsninger. I 2013 økte selvbetjeningsgraden til 85 %. På spk.no ligger det informasjon og kalkulatorer som gjør det enklere

Detaljer

PENSJON. Kortfattet oppsummering av Akademikernes standpunkter

PENSJON. Kortfattet oppsummering av Akademikernes standpunkter PENSJON Nedenfor gjengis kortfattet noen av de mer prinsipielle vedtak/synspunkter som Akademikerne har tatt i tilknytning til arbeidet med pensjonsreformen (Pensjonskommisjonens utredning, St.meld. nr.

Detaljer

dagsorden pkt. 8 del 1 LOs handlingsprogram Innkomne forslag

dagsorden pkt. 8 del 1 LOs handlingsprogram Innkomne forslag dagsorden pkt. 8 del 1 LOs handlingsprogram Innkomne forslag LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013 Innhold 1. Arbeid til alle s. 3 2. Likestilling mellom kvinner og

Detaljer