Årsberetning 2009 Trondhjems Turnforening. Trondhjems Turnforenings Æresmedlemmer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2009 Trondhjems Turnforening. Trondhjems Turnforenings Æresmedlemmer"

Transkript

1

2 Trondhjems Turnforenings Æresmedlemmer Byggmester Guttormsen 1864 August Koren 1868 M.A. Udbye 1868 Kaptein Roosen 1868 Claus Berg 1892 Chr. Middelton 1901 C. Chr. Piene 1911 Gustav Olsen 1914 Dominicus Bech 1916 Julius Johannessen 1923 W. R. Johannesen 1932 Oscar Silseth 1949 Fritjof Pettersen 1957 Arne Rønning 1957 Astri Nilsen 1957 Ada Rønning 1968 Johan Alsaker 1968 Arne Wold 1970 Edith Holte 1975 Kåre Botten 1975 Solveig Langset 1976 Gudrun Sannan 1979 Fritjof Salvesen 1980 Odd Magnar Iversen 1983 Ivar Svanholm 1987 Alfhild Sand 1989 Bjørg Schjølberg 1991 Britt Mellegaard 1993 Vera Flønes 1994 Otto Christensen 1995 Aase Wold 1996 Egil Kokaas 2000 Einar Belboe 2005 Jorid Mæhle 2006 Harald Bjerkan 2008 Stig Rønne 2008 Kjell Hekkelstrand

3 Innholdsfortegnelse Trondhjems Turnforenings Æresmedlemmer... 0 Innholdsfortegnelse... 2 Sakliste... 3 Medlemsstatistikk... 4 Foreningens funksjonærer og tillitsvalgte i Instruktører i Trondhjems Turnforening Referat fra årsmøte i Trondhjems Turnforening Referat fra ekstraordinært årsmøte Styrets årsberetning Konkurranse apparatturn Årsberetning for Kvinnelige Gymnastikkveteraner Årsberetning for Dame Forturnerskap Idrettsmerkeutvalgets årsberetning Arrangement Resultatregnskap og balanse Resultater 2009 Apparatturn kvinner og menn Resultater Tropp Foreningens nålevende æresmedlemmer Ærestegn

4 Sakliste Årsmøte i Trondhjems Turnforening 10. mars 2010 kl Sakliste 1. Godkjenning av de stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkallingen 3. Godkjenning av sakslisten 4. Utdeling av ærestegn 5. a) Valg av møteleder b) Valg av sekretær c) Valg av 2 representanter til å undertegne protokollen 6. Behandle årsberetningen for Behandle regnskap for Behandle innkomne forslag 9. Fastsette medlemskontigent 10.Behandle budsjettforslag for Behandle Trondhjems Turnforenings organisasjonsplan 12.Valg 13.Avslutning MÅ KORRIGERES - 3 -

5 Medlemsstatistikk År under 7 år 7-16 år over 17 år Totalt Kvinner Menn Totalt Kvinner Menn Totalt Kvinner Menn Totalt Kvinner Menn Totalt Kvinner Menn Totalt Kvinner Menn Totalt Kvinner Menn Totalt Kvinner Menn Totalt Kvinner Menn Totalt År under 6 år 6-19 år over 19 år Totalt Kvinner Menn Totalt Kvinner Menn Totalt Kvinner Menn Totalt Kvinner Menn Totalt Kvinner Menn Totalt

6 Foreningens funksjonærer og tillitsvalgte i 2009 Styret Formann: Stig Rønne (ikke på valg) 2009 Viseformann: Harald Bjerkan (ny) 2009/2010 Sekretær: Tove Merethe Bjerknes (ikke på valg) 2009 Ansvarlig konkurranse apparatturn:frank Johannessen (ny i funksjon) 2009/2010 Ansvarlig konkurranse tropp: Folke Kristiansen (ny) 2009/2010 Ansvarlig bredde: Turid Støa Bergmann (gjenvalg) 2009/2010 Arrangementsansvarlig: Berit Torland (ikke på valg) 2009 Varamedlem: Gill Helen Johannessen (ikke på valg) 2009 Revisjon Medlemmer: Britt Mellegaard (gjenvalg) 2009 Ole Ivar Folstad (gjenvalg) 2009 Varamedlem: Roall Hognestad (ny) 2009 Ærestegnkomite Medlemmer: Britt Mellegaard (gjenvalg) 2009 Torbjørn Sivertsen (ny) 2009 Bjørg Schjølberg (gjenvalg) 2009 Varamedlem: Einar Belboe (gjenvalg) 2009 Idrettsmerkeutvalg Medlemmer: Vigdis Strand (gjenvalg) 2009 Solveig Hanger (gjenvalg) 2009 Bjørg Schjølberg (gjenvalg) 2009 Varamedlem: Elsa Eidstumo (gjenvalg) 2009 Arrangementsutvalg Medlemmer: Monica Iversen Haftorn (gjenvalg) 2009 Britt Mellegaard (gjenvalg) 2009 Kjell Hekkelstrand (ny) 2009 Konkurranseutvalg Medlemmer: Kari Kvam (gjenvalg) 2009 Svein Axel Wickstrøm (gjenvalg) 2009 (oppnevnes av styret) 2009 Breddeutvalg Medlemmer: Turid Støa Bergmann (ny) 2009 Marthe Folstad (gjenvalg) 2009 Fondsstyre Medlemmer: Ole Ivar Folstad (gjenvalg) 2009 Torbjørn Sivertsen (gjenvalg) 2009 Harald Bjerkan (gjenvalg) 2009 Valgkomite (foreslått av styret) - 5 -

7 Medlemmer: Kjell Hekkelstrand (ny) 2009 Svein Axel Wickstrøm (gjenvalg) 2009 Varamedlem: Kari Kvam (gjenvalg)

8 Instruktører i Trondhjems Turnforening 2009 Britt Mellegaard Bjørg Schjølberg Torbjørn Sivertsen Tore Aalmo Vigdis Hilmo Turid Støa Bergmann Marthe Folstad Kari Johnsen Annikken M. Thinn Kathrin Brubakk Therese Høiem Ellen Holmen Silje Skarsvaag Stine Nytrø Hilde Falk Ida Rognan Tea Seline Rønne Malin Espås May Rømen Tove Merete Bjerknes Clare Caroliuussen Toril Granly Bjørg Granly Charlotte Kolstad Runa Høyland Marius Wirum Haaverstad Håkon Wahl Engen Frank Johannessen Kristian Solem Runar Dahl Hansen Øystein Kolstad Terje Lindrupsen Anna Vanvik Kristin Haugseth Stine Bakka Emilie Sørensen Sandra Jokic Vida Torland Lise Aunmo Anne Christine Føllesdal Elen marie Eriksen Kjetil Kandal Botne Pernille Kristoffersen Mona Hovde Karianne Hoff Kristina Hjellnes Jenny Orvik Lene Østvik Janne Lise Heggstad Seline Storm Jørgen Rakke Stian Rakke Jan Erik Holand Folke Kristiansen Michael Soukop Irene westby Inghild Ege Øyvind Patriksson Andreas Meyer Ann Mari Pettersen, Amanda Rundblad Gill Helen Johannessen, Ida Beathe Østhus Axel Wickstrøm Kari Kvam Må kompleteres - 7 -

9 Referat fra årsmøte i Trondhjems Turnforening 2009 Protokoll fra generalforsamling i Trondhjems Turnforening Onsdag 11.mars 2009 kl Sted: Forturnerrommet, Turnhallen SAKLISTE: 1. Godkjenning av de stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkallingen 3. Godkjenning av saklisten 4. Utdeling av ærestegn 5. a) Valg av møteleder b) Valg av sekretær c) Valg av 2 representanter til å undertegne protokollen 6. Behandle årsberetningen for Behandle regnskap for Behandle innkomne forslag 9. Fastsette medlemskontingent 10. Behandle budsjettforslag for Behandle Trondhjems Turnforenings organisasjonsplan 12. Valg 13. Avslutning SAK 1: Godkjenning av de stemmeberettigede Det var 28 stemmeberettigede tilstede. Vedtak: De stemmeberettigede ble enstemmig vedtatt SAK 2: Godkjenning av innkallingen. Generalforsamlingen var innkalt i henhold til lovenes 10 ved kunngjøring i Adresseavisen, kunngjøring på foreningens web-side og oppslag i Turnhallen. Vedtak: Innkalling ble enstemmig vedtatt. SAK 3: Godkjenning av sakliste Det ble påpekt at sakliste og andre nødvendige saksdokumenter ikke var lagt ut minst 7 dager før generalforsamlingen (jfr. lovenes 10). Vedtak: Saklisten ble enstemmig vedtatt. SAK 4: Utdeling av ærestegn Følgende medlemmer er tildelt foreningens ærestegn i 2009:

10 Sølvkors: Hagny Berg Margrethe Bekkevahr Thor Fostervold Inge Johnsen Jørgen Rakke Av disse var kun Jørgen Rakke tilstede. De øvrige vil få sine sølvkors ved en senere anledning. Vedtak: Tildelingen av ærestegn ble tatt til orientering. SAK 5: Vedtak: Valg av møteleder, sekretær og to personer til å underskrive referatet Som møteleder ble valgt Stig Rønne. Som sekretær ble valgt Britt Mellegaard. Til å undertegne referatet ble valgt Jørgen Rakke og Kristian Solem. SAK 6: Behandle årsberetning for 2008 Det ble gjort oppmerksom på at det korrekte medlemstall for kvinner i aldersgruppen 6-19 år er 637. At medlemstallet i 2008 er lavere enn i 2007 skyldes først og fremst at det var færre som sluttet etter vårsemesteret og at det derved ble færre nye medlemskap i høstsemesteret. Styrets årsberetning ble gjennomgått avsnitt for avsnitt. Følgende kommentarer fremkom: Side 14: Side 15: Side 17: Side 18: Det ble etterlyst en oversikt over gaver som ble mottatt i forbindelse md 150 årsjubileet. Dette vil bli vedlagt herværende protokoll. Ved Juleoppvisningen hadde styret utlyst en konkurranse blant instruktørene om beste kreative innslag. Foreningens æresmedlemmer var dommere som vurderte hvert innslag mht komposisjon og bruk av plassen/rommet. Vinner ble Salto gutter og jenter år med Inghild Ege som instruktør. Styrereferater, årsberetning og protokoll fra generalforsamlingen bør legges ut på foreningens hjemmeside. Lagringskapasiteten på hjemmesiden bør økes. Varelagret bør realiseres. Dersom det ikke kan selges, bør det gis bort for eksempel til Fretex. Side 18/19: Tilføyelser til representasjon, tillitsverv og dommere: Sør-Trøndelag gymnastikk- og turnkrets: Ole Ivar Folstad Anleggskontakt May Rømen Teknisk komite tropp Sør-Trøndelag idrettskrets: Ole Ivar Folstad Medlem anleggsutvalget - 9 -

11 Dommere: Kretsdommer tropp Janne Lise Arnesen Heggstad Vedtak: Styrets årsberetning med ovennevnte kommentarer ble enstemmig vedtatt. Rapportene fra Konkurranse2008, Tropp 2008, Breddeutvalget 2008, Herre Veteraner 2008, Kvinnelige Gymnastikkveteraner 2008, Dame Forturnerskap 2008 og Idrettsmerkeutvalget 2008 ble gjennomgått. Det ble påpekt at Tropp også er en konkurranseaktivitet. For fremtiden bør overskriftene være Konkurranse apparatturn og Konkurranse tropp. Rapporten fra Dameklubben 2008 var sendt til feil e-postadresse og var derved ikke kommet med. Denne ble lest opp av formannen og vedlegges protokollen. Vedtak: Rapportene fra utvalg og komiteer ble tatt til orientering. SAK 7: Behandle regnskap for 2009 Resultatregnskapet for 2008 viser et underskudd på kr mot et budsjettert overskudd på kr Formannen gjennomgikk poster med store avvik: Kto 3100: Salg av drakter er i løpet av året satt ut til andre. Foreningens lager av drakter og effekter er delvis solgt på tilbud. Mye av det resterende er ukurant og er avskrevet. Kto 3410/3420: Lavere kommunalt tilskudd oppveies av høyere tilskudd fra Lokale aktivitetsmidler (LAM) fra NIF/Spillemidler. Kto 3600: Kto 3900: Kto 4630: Kto 4500: Kto 6340: Utleieinntektene i 2008 vært forholdsvis gode. Medlemsinntekter omfatter både medlemskontingent (betales en gang pr. år) og treningsavgift (betales hvert semester). Det er betalt mer i treningsavgift i 2008 enn i 2007 selv om det totale medlemstall har gått ned. Dette skyldes bl.a. utvidet treningstilbud for enkelte grupper og derved økt innbetaling av treningsavgifter. Konkurransedeltakelse tropp omfatter svært mange deltakere. Inkluderer også snekkere som har bygget trampolinegrop Store kostnader til lys og varme i fjor vinter. Dette henger bl.a. sammen med økt utleie. Kto 6600/6620: Gjelder stort sett kostnader i forbindelse med byggingen av trampolinegrop

12 Kto 6700: Innkjøp av ny fane som kostet ca. kr var ikke budsjettert - er belastet Jubileumsaktiviteter siden fanen ble anskaffet i forbindelse med 150 årsjubileet. Det ble etterlyst aktivitet i forbindelse med foreningens fond - jfr vedtak i generalforsamlingen i Det ble understreket at Fondsstyret må sette opp statutter for fondet. Første utdeling vil skje etter avregning pr Det var ingen ytterligere kommentarer eller spørsmål til regnskapet for Revisjonsberetningen ble referert. Denne påpeker de samme avvik i forhold til budsjett som ble gjennomgått av formannen og gjør i tillegg oppmerksom på at pengegaver i forbindelse med 150 års-jubileet er ført som inntekt til jubileums-aktiviteter. Revisorene påpekte at foreningens egenkapital inkludert fond er på ca. kr. 1,9 mill. og anbefalte at det fremlagte regnskapet ble godkjent som foreningens regnskap for Vedtak: Regnskapet for 2008 ble enstemmig godkjent. SAK 8 Behandle innkomne forslag Det var ingen forslag til behandling. SAK 9 Fastsette medlemskontingent Styret foreslo uendret medlemskontingent. Vedtak: Medlemskontingenten forblir uendret. SAK 10 Behandle budsjettforslag for Til budsjettforslaget for 2009 gjorde styret oppmerksom på kto 3930 Automat/bingo/lotteri. Budsjettforslaget på kr skyldes at foreningen har blitt tildelt Idrettsbingo som vil gi minimum kr i inntekter, sannsynligvis mer. Styret har også forhåpninger til Norsk Tippings Grasrotandel. Alle medlemmer/foreldre er orientert om hvordan man skal gå frem for å registrere sitt spillekort i Norsk Tipping slik at 5% av innsatsen tilfaller Trondhjems Turnforening. Ole Ivar Folstad gjorde oppmerksom på forsikringskonsept Frisk Forsikring (som SpareBank 1 Skadeforsikring AS og SpareBank 1 Livsforsikring AS står bak) og avtalen med 15 særforbund som innebærer at 3% av det som innbetales i forsikringspremie går til forsikringstakerens klubb. Dette kan også gi inntekter til foreningen. Budsjettforslaget for 2009 balanserer med et budsjettert overskudd på kr til delvis dekning av underskuddet for Vedtak: Budsjettforslaget for 2009 ble enstemmig vedtatt. SAK 11 Behandle Trondhjems Turnforenings organisasjonsplan

13 Foreningens organisasjonsplan finnes som vedlegg til foreningens lover. Denne organisasjonsplanen ble vedtatt på ekstraordinær generalforsamling i 1991 og sist endret på ordinær generalforsamling i Mye er endret i løpet av de siste 10 årene bl.a. vedrørende fast ansatte. Vedtak: 1. Styret får fullmakt til å revidere foreningens organisasjonsplan. I den forbindelse bes styret vurdere om komiteer skal velges av generalforsamlingen (jfr. lovenes 12, pkt. 10 c) og g) eller om det er mer hensiktsmessig at slike komiteer oppnevnes av styret. 2. Eventuelle lovendringer legges frem for ordinær generalforsamling i SAK 12 Valg Valgkomiteens forslag ble gjennomgått og nye kandidater til styret presenterte seg selv. Det ble etterlyst en representant for troppsgymnastikk i Konkurranseutvalget. Vedtak: 1. Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt ved akklamasjon. 2. Styret fikk fullmakt til å oppnevne en representant fra troppsgymnastikk i Konkurranseutvalget 3. Styret fikk fullmakt til å oppnevne representanter til ting og møter i de organisasjoner foreningen er tilsluttet. Trondhjems Turnforening har etter årsmøtet 2008 følgende tillitsvalgte: Verv Navn Valgt for Styret Formann: Stig Rønne (ikke på valg) 2009 Viseformann: Harald Bjerkan (ny) 2009/2010 Sekretær: Tove Merethe Bjerknes (ikke på valg) 2009 Ansvarlig konkurranse apparatturn:frank Johannessen (ny i funksjon) 2009/2010 Ansvarlig konkurranse tropp: Folke Kristiansen (ny) 2009/2010 Ansvarlig bredde: Turid Støa Bergmann (gjenvalg) 2009/2010 Arrangementsansvarlig: Berit Torland (ikke på valg) 2009 Varamedlem: Gill Helen Johannessen (ikke på valg) 2009 Revisjon Medlemmer: Britt Mellegaard (gjenvalg) 2009 Ole Ivar Folstad (gjenvalg) 2009 Varamedlem: Roall Hognestad (ny) 2009 Ærestegnkomite Medlemmer: Britt Mellegaard (gjenvalg) 2009 Torbjørn Sivertsen (ny) 2009 Bjørg Schjølberg (gjenvalg) 2009 Varamedlem: Einar Belboe (gjenvalg) 2009 Idrettsmerkeutvalg Medlemmer: Vigdis Strand (gjenvalg) 2009 Solveig Hanger (gjenvalg)

14 Bjørg Schjølberg (gjenvalg) 2009 Varamedlem: Elsa Eidstumo (gjenvalg) 2009 Arrangementsutvalg Medlemmer: Monica Iversen Haftorn (gjenvalg) 2009 Britt Mellegaard (gjenvalg) 2009 Kjell Hekkelstrand (ny) 2009 Konkurranseutvalg Medlemmer: Kari Kvam (gjenvalg) 2009 Svein Axel Wickstrøm (gjenvalg) 2009 (oppnevnes av styret) 2009 Breddeutvalg Medlemmer: Turid Støa Bergmann (ny) 2009 Marthe Folstad (gjenvalg) 2009 Fondsstyre Medlemmer: Ole Ivar Folstad (gjenvalg) 2009 Torbjørn Sivertsen (gjenvalg) 2009 Harald Bjerkan (gjenvalg) 2009 Valgkomite (foreslått av styret) Medlemmer: Kjell Hekkelstrand (ny) 2009 Svein Axel Wickstrøm (gjenvalg) 2009 Varamedlem: Kari Kvam (gjenvalg) 2009 SAK 13: Avslutning Stig Rønne takket Kjell Hekkelstrand, Torbjørn Sivertsen og Espen Jacobsen som gikk ut av styret, for innsatsen. Etter at generalforsamlingen formelt var avsluttet orienterte Ole Ivar Folstad kort om Landsturnstevnet 2009, Gymnaestrada 2011 (i Lausanne) og at NGTF vil søke om Gymnaestrada Det ble også kort orientert om trening for foreningstroppen til Landsturnstevnet Trondheim, 14. Mars 2009 Britt Mellegaard Jørgen Rakke Kristian Solem

15 VEDLEGG 1 til protokoll fra generalforsamling i Trondhjems Turnforening 2009 Gaver 150 års jubileum Gave Fra: Familien Bjerkan Trondheim kommune Uthaug gymnastikk og turnlag Wenche Sørdal ATIF Dameklubben, damer forturnerskap Dame og Herre veteran: Frøya IL Turn NIF, Tove Paule Sør Trøndelag fylkeskommune TTs æresmedlemmer Sør Trøndelag idrettskrets Sør Trøndelag Turnkrets NGTF Nord trøndelag gym og turnkrets Cabaret selskapsmat v/arne Mogren Gave: Flagg Sjekk 15000,- + Blomster Blomster Klubbe Glassfat, spesiallaget Flagg stang inkl montasje Blomster Tinnfat Kunst Vimpel Vase og blomster 8910,-, kr 5 pr medlem Glass skål Blomster Sjokolade til festen

16 VEDLEGG 2 til protokoll fra generalforsamling i Trondhjems Turnforening 2009 ÅRSBERETNING FOR DAMEKLUBBEN 2008 STYRET: Formann: Brit A. Johansen Sekretær: Elin Myhre Bakken Kasserer: Synnøve Støvik Styremedlemmer: Inga Heide, Hagny Berg, Aase Sandberg Revisor: Hjørdis Bersås Valgkomite: Marianne Wiklund, Laura Skjærvold AKTIVITET: Det har vært holdt 7 medlemsmøte, inklusive Dameklubbens 75årsjubileumsfest, og julebord i Statens Hus kantine. I forbindelse med 75års feiringen, ble det avholdt 2 styremøter. Dameklubbens 75års-jubileum ble feiret den 26.april med festmiddag i Britannia hotell. Det ble da utnevnt et nytt æresmedlem, Aase Wold. Det var 25 damer tilstede, inkl. Agnes Møbius, som var spesielt invitert. Flere av Dameklubbens medlemmer var tilstede ved feiringen av Trondhjems Turnforenings 150års jubileum i februar. Dameklubben har ved årsskiftet 2008/ medlemmer. Trondheim, Elin Myhre Bakken (sign) sekretær

17 Referat fra ekstraordinært årsmøte Referat fra ekstraordinær general forsamling i Trondhjems Turnforeninge Velkommen! Valg av ordstyrer: Stig Rønne Sekretær: Tove Merete Bjerknes Signere protokoll: Bjørn S. og Torbjørn Siverten 26 oppmøtte som er medlemmer og over 15 år. SAK 1: Godkjenning av innkallingen. Årsmøtet var innkalt i henhold til lovenes 5 ved kunngjøring i Adresseavisen, kunngjøring på foreningens web-side og oppslag i Turnhallen. Pga. 150-årsjubileet hadde innkallingen vært noe sen. Vedtak: Innkalling ble enstemmig vedtatt. SAK 2: Vedtak: Sak 3: Godkjenning av sakliste Saklisten ble enstemmig vedtatt. Forpliktende leie av hall i Granåsen toppidrettssenter. Bakgrunn for prosjektet Gjennomgang av bygg og haller: Se tegninger i vedlegg 1. Treningshaller for TT og to garderober. Og resterende areal. Info om tenkt apparatplan for massepartier og tropp, senior med mer. TT må sørge for utstyr selv. Det er muligheter for tilpassninger av bygg for å møte våre behov, for eksempel kulvert til grop. Alternativt hevet gulv inklusive stuerom. Kristian Solem: Hevet gulv fører til for liten takhøyde for elite trampolineutøvere.vm i orientering skal avholdes i august Bygging må styres etter dette. Dvs ferdig før neste høst eller bygge etter det. Dette fører til korte tidsfrister for TT. Utbygger er Hans Jørgen Wedø. Olympiatoppen, OLT, ønsker å leie basistrening av oss. Gjennomgang av TT behov og markedsantakelser.se vedlegg 2. TT har i dag aktivitet innen massepartier, konkurransepartier i apparatturn damer og herrer og tropp og mosjonspartier. Vi har mange barn og deretter flater antall medlemmer ut med alderen. Det er betydelige ventelister for barn i alderen 2-8 år som vi gjerne skulle ha et tilbud til, men som i dag begrenses av halltid og tidvis trenerkapasitet. Det er vurdert andre muligheter til å utvide aktiviteten ved å leie seg inn på skoler, andre leiemuligheter og å bygge eget bygg(basishall)

18 Vi anser vårt fremtidige marked for en ny avdeling i TT til å være barneparti, basistreninger, utleie til andre som driver med turn. Det anses som mulig å utvide aktiviteten med tre semester. Det er foretatt en markedsundersøkelse av eksisterende medlemmer mhht bosted. Det viser seg at vi har 38% av medlemmene i Midtbyen, 30% i området Lerkendal, 13% i området Østbyen, 10% i området Heimdal. Dette skulle tilsi at betydelig potensiale i medlemmer i Heimdalsområdet som Granåsen er en dal av. Gjennomgang av økonomimodell: Se modell i vedlegg 3. Det ligger en konservativ tankegang ligger bak regnearket, dvs at det er lagt inn maksimalpris av leie og felleskostnader. Investering: Britt Mellegård: Aksjekapital skal være kr Legges inn i regnerark. Investering totalt kr Drift: Man ser for seg en profesjonalitet i drift som fører til kvalitet i aktiviteten. Det er lagt inn tre stk 50 % stillinger som er trenere og har noe administrativ jobb. Minst to av disse er tenkt å være i hallen under trening. Hjelpetrenere kommer i tillegg. Kommentar: for yrkesskade forsikring legges inn i regnearket. Det er tenkt et lånebeløp som tilsvarer hele investeringen. Det er lagt inn renter på 8 %. Redusert inntekt i prinsensgate, bl.a. leie a OLT, føres som utgift i Granåsen. OLT har ca. 100 økter av 1.5 timer i Utleier stiller krav til bankgaranti (beredskapsrente). Dette kan føres under aksjekapital. Utdanning av trenere savnes som utgift for yrkesskade forsikring legges inn i regnearket. Sum drift Utgifter og inntekter er driftsavhengige. Timebasert. Belegg: 50 stk utøvere i hallen fordelt på to grupper. Gunstige tidspunkt er satt til: til i 4 dager. 2 hjelpetrenere pr parti. Treningsavgift er satt til kr 1000 og man antar dette er greit. Deltagere Netto kursavgift OLT: ganterer leie for kr kun per telefon. Settes derfor til 0. Annen leie er konservativt satt til kr 0. Man ser at egne aktiviteter er den beste og sikreste inntektskilden. Tilskudd er ekstrahert fra dagens situasjon. Resultat 5182 kr. Dvs balanse. Sensitivitet i regnestykket avhengig av aktivitet: Hvis vi setter inn en ekstra treningstime hver dag,vil dettte gi i overskudd. Men det er like sensitivt andre veien dersom man har færre timer. 40 utøvere i hallen gir i overskudd. Hva vil komme til å skje med resten av aktiviteten i TT? Man ønsker at dette skal ha en positiv smitteeffekt i resten av TT. Selv om man ønsker å drive Granåsen som et eget AS er det fortsatt en forening og man må se hele foreningen under ett. Eventuelle overskudd kan for eksempel føres tilbake til dagens TT, eventuelt til vedlikehold av bygg eller øke kompetansen i Prinsensgate

19 Fradrag av moms vil kun være mulig i TT. Muligheter til å få dette godkjent som en basishall? Det jobbes videre med mulighet for dette. Dette er en kommersiell utbygging som ikke får tilskudd av spillemidler. Muligheter for andre tilskudd? Vedtak: Årsmøte gir fullmakt til at styret kan inngå avtale med Granåsen eiendom AS om leie av haller på bakgrunn av fremlagt informasjon, forutsatt at det ikke blir betydelige avvik, samt at endelig avtale blir tilfredsstillende. Styret meddeler medlemmene ved endelig avtale at den er tilgjengelig. 1 stemme mot, 23 for. Sak 4: Opprettelse av aksjeselskap TT kan maksimalt tape bankgaranti og aksjekapital dvs i grop og bankgaranti og aksjekapital tilsvarende Opprettelse av akseselskap anses som nødvendig for å redusere risiko i prosjektet. TT skal stå som 100 % eier. Vedtak: Årsmøte gir fullmakt til at styret kan opprette aksjeselskap med aksjekapital kr samt omkostninger, forutsatt at det ikke blir betydelige avvik, samt at endelig avtale blir tilfredsstillende. Styret meddeler medlemmene ved endelig avtale at den er tilgjengelig. Enstemmig vedtatt. Trondheim Tove Merete Bjerknes Bjørn Schjølberg Torbjørn Siverten

20 Styrets årsberetning 2009 Året 2009 er avsluttet, og det ble et år litt preget av å hoppe etter Wirkola. Etter et veldig aktivt og hektisk Jubileumsår i 2008 med masse arrangementer og konkurranser, ble 2009 dertil roligere og med veldig lite aktiviteter utenom den vanlige treningen i hallen. Ingen store hendelser, men det kan være greit å konsolidere stillingen og konsentrere seg om det som skjer internt i en periode. Daglig drift og administrasjon Det er avholdt 7 styremøter i løpet av Oppmøtet på styremøtene har vært litt variabelt, men forholdsvis bra. Administrasjonen består fortsatt av Kari Kvam, Svein Axel Wickstrøm og Turid Bergmann. Turid har hatt fødselsepermisjon det meste av året. Kari gjør fortsatt en kjempejobb på kontoret! I og med at Turid har vært ute i permisjon så har Kari også måttet ta seg av hennes jobb, og det har vært lange dager og mange timer i hallen ære være at hun har holdt ut. Harald Bjerkan har for å avhjelpe dette utviklet et registrerings- /betalingssystem i samarbeid med DnB NOR sin betalingsportal, deltager.no. Systemet ble første gang tatt i bruk for påmelding og betaling for høstsemesteret De fleste barnesykdommene ble kurert før påmelding for vårsemestert 2010 som startet 1.desember. Systemet inneholder også vår kopi av NIF s medlemsdatabase slik at alle medlemmer som har tilgang på internett kan oppdatere data om seg selv. Systemet funger utmerket for de aller fleste, men et fåtall har problemer med å få betalingen godkjent av DnB NOR. Systemet benyttes også for påmelding og betaling for stevner og kurs. Systemet har også en modul for å generere nødvendige data for den årlige medlemsregistreringen til NIF. Det nye påmeldingssystemet funger på samme måte som netthandel, det vil si at man går inn på nettet og kjøper seg en plass på det partiet man ønsker å gå på. Man betaler direkte på nettet ved påmelding, og dette gjør også at foreningen får inn alle betalinger i forkant, og slipper å sende ut fakturaer, og ikke minst slipper å sende ut purringe til de som ikke betaler. Dette sparer oss for mye arbeid, i og med at nå behøver vi ikke å legge inn hver enkelt medlem med navn, adresse og fødselsdato m.m. nå legger hvert enkelt medlem inn dette selv. Svein Axel er i tillegg til å være ansvarlig for gutte-turnerne, en meget etterspurt trener for andre idrettsgrener og ikke minst mye brukt av Olympiatoppen. I og med den store etterspørselen har han også lært opp flere av konkurranseturnerene våre til å kunne ta seg av flere oppdrag som vi får forespørsel om. Dette er god markedsføring for foreningen, og turnforeningen har vel aldri hatt så godt omdømme som vi har pr i dag. Roy Ernestus har vært vaktmester i året som har gått, og Bjørn Schjølberg holder fortsatt ut med å holde ny-hallen i orden. Medlemstall: Medlemstallet er forholdsvis stabilt, de fleste partiene er fulle, og ventelistene er fortsatt lange. Det er synd at mange barn som ønsker å begynne på turn, ikke kan få plass på våre partier. Grunnen til at medlemstallet har gått litt ned på statistikken, er at flere og flere fortsetter på turn til høsten etter at de har gått på partier på våren. Vi registrerer antall medlemmer i løpet av et år og hvis for eksempel 300 slutter etter våren, så får vi plass til

21 300 nye på høsten, men hvis ingen slutter, blir det ikke plass til noen nye slik er det at det fungerer. Det er jo positivt det at flere og flere ønsker å fortsette! Kafeteriaen fungerer fortsatt brukbart. Det er viktig at alle kan stille opp å ta sin tørn, og hjelpe foreningen med den ekstrainntekten dette kan bringe, samt at det er positivt for barn og foreldre å kunne avslutte treningen med en nystekt vaffel og en kopp kaffe. Oppussing: For å kunne effektivisere renhold i garderobene, ble de gode gamle benkene i A og B-garderobene kastet ut, og Roy fikk snekret nye benker som henger på veggene. I tillegg fikk vi skuret opp gulvene og bonet disse. Dette gjør at renholdet bli enklere og bedre, og da må vi bare ta med oss at noen ikke fant plassen sin etter sommeren. Granåsenprosjektet I løpet av 2009 så fikk Turnforeningen tilbud om å være med som leietaker i det nye prosjektet til Olympiatoppen i Granåsen. Det er planlagt å bygge et Toppidrettssenter i Granåsen, med i tillegg til Olympiatoppen, et medisinsk senter og treningssenter. I den forbindelse blir det bygget 2 små treningshaller som vi ble forespurt om vi ville leie. Olympiatoppen ønsket å ha med oss i prosjektet, blant annet på grunnlag av den gode jobben vi gjør med basistrening, og det gode samarbeidet vi har sammen. På grunnlag av den økte etterspørselen de siste årene, og at vi i Prinsens gate har fulle partier, så vi dette som en god mulighet til å utvide vår aktivitet. Beliggenheten i Granåsen mener vi også er gunstig, ikke minst fordi det i byen er problemer både med parkering og ikke minst å kunne komme seg inn i byen i rush-tiden. Dette medfører at vi også kan gi et godt tilbud til barn i denne bydelen. På grunn av at vi ved et slikt leieforhold binder opp foreningen med økonomiske forpliktelser i tiden fremover, måtte dette avgjøres i en ekstraordinær generalforsamling. Denne ekstraordinære generalforsamlingen stilte seg bak forslaget, og ga sin tilslutning til at foreningen skulle bli med på dette prosjektet. Det er planlagt utskifting av grunn-masser våren og sommeren 2010, og bygging skal starte etter VM i orientering i august-10. Planen er at bygget skal være ferdig til årsskiftet 2010/2011. Vi venter spent på utviklingen av dette spennende prosjektet. Idrettslig aktivitet Barn og ungdom: Som vanlig de siste årene så er de fleste barnepartiene fulle, og ventelistene er der. Vi jobber hele tiden for å kunne gi flest mulig barn et godt tilbud innen turn, og når Granåsen-prosjektet som nevnt over blir ferdig, så kan vi forhåpentligvis dekke opp etterspørselen til de fleste som ønsker en grunntrening i turnforeningen. Vi hadde også i år Sommer-idrettsskole, like populært som tidligere år, og 40 barn fikk være med på en god økt med turn hver dag og tur til pirbadet, skogstur, friidrett, ballaktivitet og bowling samt masse frilek. Mosjon: Vi fortsetter å prøve å markedsføre våre gode mosjonspartier, og heldigvis ser det ut som at dette endelig begynner å gi resultater. Vi ser en liten økning på disse partiene, og da får vi bare håpe at denne trenden fortsetter, og at flere skal finne ut hvilket godt tilbud dette er

22 Konkurransepartiene: Også i år har våre mange gode konkurranseutøvere gjort det godt i konkurranser både i Norge og i utlandet. Vi ser at flere og flere av landslagsutøverne på guttesiden trekkes til Trondheim, ikke minst på grunn av at landslagstrener Antti Palkola har tilhold her. Antti sammen med Svein Axel, kan tilby et meget godt treningsmiljø her i Trondheim, og vi setter også pris på den positive motivasjonen våre landslagsgymnaster kan gi til våre yngre konkurranseturnere. Når det gjelder resultater og andre kommentarer, henvises det til konkurranseutvalgets beretning. Arrangementer: I og med at Jubileumsåret 2008 var fylt opp med diverse arrangementer, ble 2009 et hvileår. Ingen spesielle store arrangementer eller konkurranser. Det eneste var selvfølgelig vår årlige Juleoppvisning. Denne ble som vanlig arrangert i Nidarøhallen, med stor suksess og stor stemning. Det er som alltid en fantastisk opplevelse å se alle barna få vise frem det de har lært i løpet av semesteret, og stolte barn, foreldre og besteforeldre var det mange av i Nidarøhallen denne førjulssøndagen. Instruktører: Vi vil takke våre instruktører for innsatsen i året som har gått dere gjør en fantastisk jobb!! Som tidligere nevnt så er det færre som slutter, og det er deres fortjeneste. Vi er hele tiden på jakt etter flere instruktører, da vi fortsatt mangler instruktører, og vi håper at flere kan bli med å ta en jobb som instruktør. Foreningen er interessert i at flest mulig av våre instruktører til kurs og annen videreutdanning, og vi oppfordrer flest mulig av våre instruktører å delta på dette. Foreningen betaler for de fleste kursene da vi ønsker å ha de beste instruktørene. Økonomi Foreningen har fortsatt en meget god økonomi! I 2009 går vi ut med et overskudd på over kr ,-. Noe av grunnen til det store overskuddet i år er innføringen av det elektroniske påmeldingssystemet. I og med at alle nå betaler på forskudd fikk vi 3 innbetalinger i år mot 2 til vanlig, på grunn av at innbetalingene for våren 2010 ble betalt ved innmelding i desember-09. Det er godt å kunne ha en solid økonomi, spesielt i forbindelse med investeringene som står foran oss i forbindelse med prosjektet i Granåsen. Representasjon: Forbundsting NGTF: Britt Mellegaard Espen Jakobsen Frank Johannessen Kretsting STGTK Kjell Hekkelstrand Gill Johannessen Tillitsverv: Norges Gymnastikk og Turnforbund: Ole Ivar Folstad Styremedlem i forbundsstyret Britt Mellegaard Leder av valgkomiteen Anniken Mellegaard Leder i Lovkomiteen Gro Hoff Leder i Appellutvalget Stig Rønne Varamedlem i Fondsstyret

23 Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets: Marthe Folstad Kari Kvam Espen Jakobsen Lene Lødemel Sekretær Teknisk utvalg turn kvinner/menn Teknisk utvalg turn kvinner/menn Tekninsk komite tropp Norges Kvinnelige Gymnastikkveteraner: Martha Bjerkan Leder Norges Idrettsforbund og olympiske og paraolympiske komite: Anniken Mellegaard Medlem i Kvinneutvalget Sør Trøndelag Idrettskrets: Ole Ivar Folstad Styremedlem Idrettsbingo Harald Bjerkan Medlem Kontrollkomiteen Ole Ivar Folstad Varamedlem Kontrollkomiteen Dommere: Forbundsdommer tropp Forbundsdommer tropp Forbundsdommer turn kvinner Forbundsdommer turn menn Forbundsdommer turn menn Forbundsdommer turn menn Kretsdommer turn kvinner Kretsdommer turn kvinner May Rømen Mari Hagen Kari Kvam Espen Jakobsen Kristian Solem Svein Axel Wickstrøm Ann Mari Pettersen Runa Høyland Stig Rønne Harald Bjerkan Tove Merete Bjerknes Berit Torland Turid Bergmann Frank Johannessen Folke Kristiansen Gill Helen Johannessen

24 Konkurranse apparatturn 2009 Året 2009 har vært nok et godt år på konkurransesiden i Trondhjems Turnforening. Spesielt bør nevnes at Marius Haaverstad ble nok en gang norgesmester i Hopp. Hovedtrenerne for våre konkurransepartier Kari Kvam og Svein Axel Wickstrøm har i år som i fjor gjort en god jobb med våre gymnaster. De legger ned en betydelig arbeidsinnsats som innebærer mange og lange arbeidsdager. På jentesiden ble Maija Johanne Jacobsen nr 5 i JR NM, samt at hun tok bronse i skranke. Disse gode resultatene gjorde at hun kvalifiserte seg til Nordisk Mesterskap i Stockholm. I samme Jr Nm deltok vi med lag bestående av Emilie Torvaldsen, Tuva Witzø Johannessen, Edda Sjøset Vidarsdottir, Eline Steinsbekk og Maija Johanne Jacobsen. Sammen tok disse fem en 4 plass. At det jobbes godt på jentesiden viser også Eline Steinsbekk sine resultater i landsfinalen. Her ble hun nr 2 sammenlagt, samt at hun tok to sølv og en gull i apparatfinalene. Vi har ellers en stor gruppe med aspiranter og rekrutter, så det gror godt innen jente turn i foreningen vår. Trenere foruten Kari på jentesiden er: Ann Mari Pedersen, Aurelia Kvello og Amanda Rundblad På gutte siden har vi også gode utøvere og resultater. Foruten at Marius Haaverstad tok gull i hopp under NM deltok han også i VM i turn, hvor han blant annet ble nr 35 i hopp. Senere deltok han i en landskamp mot Italia. Konkurranse partiet består foruten Marius av Oliver Udbye, Philip Herman Skordal, Jesper Opheim, og Jørgen Lian. Alle sammen er på landslaget i sine klasser. Philip tok gull i bøylehest under landsfinalen, og deltok også i landskamp mot Italia. Oliver klarte kunststykket å bli Nordisk mester i hopp for klasse under 14 år. Jesper var ikke snauere enn at han ble rekruttmester i ringer og skranke. Verdt å nevne ellers er at det fortsatt er to landslagsutøvere fra andre klubber som trener her i Trondheim, og at landslagsjef Antti Palkola fortsatt bor og instruerer landslagsutøver her. Trenere for uten Axel på herre siden har vært Kristian Solem, Ulrik Myrvold og Frank Johannessen

25 Konkurranse tropp 2009 I turnåret 2009 har det vært stor aktivitet på troppsiden. Året startet med sammenslåing av treningstid for juniorer, rekrutter og guttegruppen i nasjonale klasser troppsgymnastikk. Treningstider ble endret, og total treningsmengde økte. I april ble det utlyst åpent opptak til nasjonale klasser for alle våre medlemmer på massepartier. Interessen var voldsom, og det møtte i underkant av 100 gymnaster for å vise sine ferdigheter. Av disse ble det tatt en videre vurdering av ca 30 stk over en periode på fire uker med trening. Ved endelig uttak, fikk vi et tilskudd på 16 dyktige turnere født mellom Ved oppstart på høsten ble det tatt initiativ til dannelse av en aktiv foreldregruppe. Denne gruppen har hjulpet trenerne til å øke aktiviteten. De har laget middag på lange treninger, solgt kaffe og kaker på små arrangementer, samt jobbet hardt i kulissene ved reiser og treningssamlinger. Ved siden av lokale arrangementer, som Ungdomsstevnet 2009 i Malvik, var deltakelse på Buskerudtrampetten 2009 høstens store begivenhet for nasjonale klasser. Reisefølget besto av totalt 34 gymnaster fra rekrutt og junior. Her fikk vi konkurrert mot mange av de beste rekruttlagene som stiller i nasjonale klasser. På nyåret deltok alle troppspartiene på treningssamlinger. Teamgym reiste til Stavern, nasjonale klasser arrangerte egen i turnhallen. Teamgym: Vi har hatt et meget begivenhetsfullt år siden forrige generalforsamling. Troppen har vist stor fremgang, både hva gjelder resultater og ferdigheter. Dette ga seg utslag i en 2. plass totalt i Norgescupen 2009 og mange pallplasseringer i nasjonale klasser. Vi deltok på 4 store konkurranser, men fikk dessverre ikke deltatt på NM, da dette kolliderte med eksamener for mange av gymnastene. Dette er et gjentagende problem som vi har forsøkt å varsle forbundet om siden 2007, og vi håper vi ser forandringer i Året startet meget bra meg seier i første Norgescup-konkurranse i Haugesund, 28. til 29. mars Jentene fulgte opp med en flott 2. plass i Marin Alpin pokalen 2009 i Stavern, før året ble avsluttet med 4. plass i den 4. og siste konkurransen i Norgescupen i Oslo 28. til 29. november Gruppen har vært stabil, og vi har også fått tilført noen nye gymnaster fra rekrutt-troppen. Vi gleder oss til 2010, og tror det kan bli et meget spennende år hvis utviklingen fortsetter som i

26 Breddeutvalget 2009 Likt fjoråret startet vi med fulle barne- og ungdomspartier. Vi skulle gjerne hatt et tilbud til alle de som sto på venteliste også men vi har valgt å prioritere å gi et best mulig tilbud til de som har fått plass. Det er også vanskelig å finne hall-tid eller trenere nok til å skulle utvide tilbudet slik at vi får plass til flere medlemmer enn vi har i dag. Vi kan selvsagt alltid bli bedre i det vi driver med men er man i turnhallen en helt vanlig dag vil man se stort aktivitetsnivå, treningsglede og barn/ungdom som liker å holde på med turn. Noe av det vi har jobbet med de siste årene er å lære ungene mest mulig turn, økt aktivitet på trening (det vil si mindre køståing) og det at alle barna skal oppleve både mestring og få nye utfordring på trening uavhengig av nivå. I tillegg har vi i høstsemesteret hatt felles treningsplan for seks til 11 år slik at partiene blir mest mulig like og kvaliteten på treningene er gjevnt over blitt bedre. Ut ifra tilbakemeldinger vi får ser det ut til at vi har flere fornøyde medlemmer og færre som er misfornøyde. Dette ser vi også på at flere ønsket å fortsette fra det ene semesteret til det andre dette året, dette ga et lavere medlemstall enn året før men at færre ønsker å slutte etter endt semester er positivt. 17. mai var det tradisjonen tro åpen kafé i turnhallen før vi gikk i borgertoget. Takk til alle som stilte opp og gikk. Årets barnekretsturnstevne ble arrangert på Byneset av Byneset IL. Helga gikk med til trening, diskotek lørdag og hovedoppvisning søndag som på barnekretsturnstevner flest. Denne gangen ble det reising og overnatting til glede for mange. Barna hadde en fin helg med mye turn og moro på landet med tilrettelagte aktiviteter for både små og de litt størrre. Parallelt med stevnetreningene til barnekretsturnstevnet hadde vi også i år vårparti for de som ønsket mer trening før sommeren, et tilbud vi ønsker å fortsette med da det virker som det blir satt pris på at våre medlemmer som kommer med positive tilbakemeldinger. Sommeridrettsskolen som ble arrangert i slutten av sommerferien var også populær. Selvsagt ble det en del turn denne uka men aktivitetene var varierte med både friidrett, markadag, bowling, ballaktiviteter og bading i pirbadet. Det har vært lite endringer i timeplanen dette året. Høstsemesteret ble også denne gang avsluttet med stor juleoppvisning i Nidarøhallen. Som i fjor i den største hallen. Oppvisningene fikk denne gangen også mye oppmerksomhet i media med blant annet flotte bilder. Vil til slutt takke våre trenere, foreldre, frivillige og alle de som har stilt opp, deres innsats betyr utrolig mye og vi er helt avhengige av dere for å opprettholde den aktiviteten vi har i vår forening

27 Årsberetning for Herre Veteraner 2008 Styret: Formann: Tore Aalmo Kasserer: Tor Aune Sekretær: Thorbjørn Sivertsen Varamedl:. Varamedl.: Revisor: Valgkommite: Terje Schive Birger Marst een Knut Helland Roall Hognestad og Arvid Osen Året 2009 har vært et relativt rolig år hva angår møtevirksomhet. Vi har avholdt årsmøte og 4 styremøter. Tidligere har vi i mange år gitt en pengesum til noen av turnforeningens unge lovende turnere, som påskjønnelse for deres treningsiver og gode resultater innen turnsporten. Disse pengegavene ble som regel overlevert våre lovende turnere under avviklingen av Veteranklubbens avslutningslag i høstsemesteret, hvor de vanligvis ble buden til å delta. Dette var en meget hyggelig stund så vel for mottaker som giver. Mottakerne kvitterte som regel med litt info om sin fremgang innen turnsporten og hvilke resultater de hadde oppnådd, som alltid var bedre enn foregående år. Noe som vi gammelkara selvfølgelig mente vi hadde en andel av. Vi har nå fattet vedtak om at denne form for gaver endres til en gave til Trondhjems Turnforening og at gaven skal være til nytte og glede for flest mulig av turnforeningens medlemmer Medlemmenes treningsiver er det intet å utsette på. I år som tidligere ble det fremsatt ønske om at man også i sommermånedene juli og august skulle ha trim hver 14.dag, noe som ble gjennomført med god deltagelse. 3 av våre medlemmer deltok på Landsturnstevnet i Kristiansand. På Trondhjems Turnforenings årsmøte fikk vi den hyggelige meldingen om at to av veteranklubbens medlemmer: Inge Johnsen og Tor Fostervold var tildelt foreningens ærestegn, sølvkorset. 19 av våre medlemmer har i år avlagt godkjente idrettsmerkeprøver. Medlemstallet ved årets utgang var 45. Veteranklubben har i alle de år hatt en usedvanlig stabil medlemsmasse som kun er endret ved naturlig avgang, og automatisk påfyll fra venteliste. Året 2009 har ikke vært som tidligere år. Vi er vemodstemt idet 4 av våre trofaste medlemmer ikke er med oss på trimmen lenger grunnet sykdom. Det er ting som gjør inntrykk. Men vi må vel innrømme at det kanskje har sin naturlige forklaring idet våre 45 medlemmer representerer en alder på 3451 år hvilket gir en gjennomsnitt på 76.6 år. Ved årets utgang fikk klubben 3 nye medlemmer: Horst Neuroth, Per Breivik og Haakon Stig Eidissen. De ble ønsket hjertelig velkommen. Vi har fortsatt søkere på venteliste. I år må vi vel si at det har vært usedvanlig mange av våre medlemmer som har hatt ROINDAG:

28 Rudolf Jensen 85 år Ivar Svanholm 85 år Jubilantene er behørig gratulert, det er Bjørn Mona 85 Tor Aune 80 avfyrt høylydte turnraketter overlevert Lars Bagøien 80 Tore Garnes 80 diplom og krus med vår LOGO og ikke Thor Melhuus 80 Thorbjørn Sivertsen 80 forglemme bløtkake. Birger Marsteen 75 Rolf Thanem 70 Flere av våre medlemmer har i år som tidligere gitt en hjelpende hånd til T.T. ved forskjellige anledninger. Veteranklubben har også kommet fram til en fin løsning når det gjelder instruktør jobben. Det hender jo at instruktøren ikke kan være tilstede grunnet et eller annet. Klubben er i den heldige situasjon at det er flere av medlemmene som kan dele den oppgaven. Pr. i dag deles oppgaven på: Tore Aalmo, Egil Kokaas, Nils Krogstad og undertegnede. En fin løsning etter vår mening, så vel for instruktørene som for medlemmene som får ekstra variasjon i trimmen. Tirsdag 22. Desember hadde vi årets siste trim dag med påfølgende avslutnings lag. Det ble servert elg gryte med tilbehør og god drikke. Vår formann rettet en stor og inderlig takk til catering gjengen: Thorvald Nakstad, Nils Johan Nilsen og Rolf Hellan for deres innsats med å tilrettelegge forholdene vedrørende det sosiale samværet. Ikke bare for nevnte avslutningslag. Det beundringsverdige er at nevnte catering gjeng møter opp hver tirsdag og fredag i 10 av årets 12 måneder og dekker bord, koker kaffe og tilbereder 3 snitter pro pers til den fantastiske prisen av kr Dette har de holdt på med i mange år og det står det respekt av. Formannen kom også md rosende ord vedrørende miljøet som rår i klubben, og ønsket samtlige God Jul og Godt Nytt Trim År. Alle veteranene bidrar med innsats på sitt vis ingen nevnt ingen glemt. Trondheim, den 21. Januar Thorbjørn Sivertsen. Sekr

29 Årsberetning for Kvinnelige Gymnastikkveteraner 2009 Styrets sammensetning: Formann: Solveig Hanger Kasserer: Grete Lillian Olsen Sekretær: Elin Myrhaug 1. styremedlem: Vigdis Strand 2. styremedlem: Britt Mellegaard Varamedlem: Elsa Eidstumo Revisor: Liv Heltrø Kontaktmedlem NKGV: Solveig Hanger (I Solveigs sykefravær i høst/vinter har Vigdis fungert som kontakt) Representasjon: Martha M.Bjerkan leder i hovedstyret i NKGV frem til 1. juli Antall medlemmer: 33. Vi har i året 2009 hatt 1 årsmøte, 2 medlemsmøter og 3 styremøter. Det ble et langt treningsår i 2009 i og med at vi hadde både kretsturnstevne og landsturnstevne samme år. Først var det kretsturnstevne på Steinkjer juni med 15 veteraner. Vi reiste med privatbiler. En del lå på hotell, mens noen tok veien frem og tilbake både på lørdag og søndag. Oppmarsj i Steinkjers gater på lørdag foregikk i regnvær. Samtrening ble holdt innendørs. Festmiddag for deltakerne på hotellet, hvor det ble servert god mat og drikke. En fin kveld. På søndag ble det heldigvis oppholdsvær og oppvisningene ble avholdt på Gullbergaunet stadion i forholdsvis bra vær. Deretter bar det rett hjem til Trondheim. Ikke alle var ferdig med sesongen ennå. De som skulle delta på Landsturnstevnet fortsatte treningen i 2 uker til. 13 veteraner dro av gårde til Landsturnstevnet i Kristiansand, som ble arrangert juni. Vi fikk oppleve et alle tiders sommervær gjennom hele stevnet. Trening og oppvisninger gikk unna for oss kvinnelige veteraner. Vi fikk dessverre ikke sett så mye av troppsoppvisninger og konkurranser mens vi var der nede fordi disse var lagt til Gimlehallen/turnhallen samtidig med våre treninger og oppvisninger. 5 av våre kvinnelige veteraner deltok i tillegg på Trondhjems Turnforenings foreningstropp. Vi hadde noen fine dager i Kristiansand med mye sosialt samvær. Kristiansand er en trivelig by å oppholde seg i sommerstid. Middagene ble av endel inntatt hver kveld i byens mange uterestauranter, der det var et yrende liv belagt med turnere fra hele landet. Andre foretrakk å ordne seg selv på campingplassen der de bodde. Også i år var noen av oss behjelpelig med billettsalget til årets juleoppvisning for barn i Nidarøhallen. Takk til alle spesielt til Bjørg Schjølberg som jobber med oss for et godt turnår 2009! Elin Myrhaug sekretær

30 Årsberetning for Dame Forturnerskap 2009 Dame Forturnerskap har bestått av Overturner/leder Sekretær Kasserer Revisor Valgkomite Wigdis Hilmo Wenche Hulsund Liv Heltrø Solveig Hanger Bjørg Schjølberg og Vigdis Strand I løpet av 2009 har vi hatt 3 medlemsmøter. Wigdis Hilmo har også i år vært vår instruktør. Tusen takk til henne for det. Sommeren 2009 var vi som vanlig på kretsturnstevne. Det ble arrangert på Steinkjær. Fint stevne. Deretter var noen av oss på landsturnstevne.det ble arrangert i Kristiansand i slutten av Juni. Værgudene var med oss og vi hadde noen flotte dager med trening,oppvisning og sosialt samvær. Og som vanlig var det Bjørg Schjølberg som var stevneprogram trener for damene fra TTF,veteran. Takk til henne. Det var også 6 damer fra forturnerskapet med på Foreningstroppen i Kristiansand.3 damer var med på lær på stevnet. Da det ble tid for den tradisjonelle juleoppvisninga stilte damene opp og hjalp til. Hilsen Dame forturnerskap Wenche Hulsund Sekretær

31 Idrettsmerkeutvalgets årsberetning 2009 I året 2009 er det 19 menn og "bare" 3 damer som har tatt idrettsmerket. Det virker som om mannfolkene har en stabil "gjeng" som hvert år tar idrettsmerket. Mens på damesiden ser det ut til at det over år blir færre som vil ta idrettsmerket. Så det blir en utfordring for idrettsmerkeutvalget framover å rekruttere flere damer til å ta idrettsmerket. For Idrettsmerkeutvalget Vigdis Strand

32 Arrangement har vært et rolig år med ingen store og få små arrangementer i TT s regi. Noe aktivitet har det likevel vært: I forkant av semesterstart arrangerte vi åpen dag for alle våre turnere 16. Januar. Det var aktiviteter for alle i ny-hallen, alderstilrettelagt for de minste først. Oppe i gammel-hallen hadde vi gratis kafé for barn og voksne. Hallen var til barnas store fryd pyntet med ballonger. Foreldre styrte kafé, trenere aktivitet. Stor suksess!!! Treningskonkurranse for tropp i april. Enkelt konsept nede i turnhallen for våre egne utøvere på tropp rekrutt/junior og saltopartier. Kaffe og kakesalg nede ved inngangen. Enkelt og bra konsept Kafé17. mai. Foreldregruppa til turn kvinner sto for å opprettholde vår tradisjon med en trivelig kafé i gammel-hallen på vår nasjonaldag. Treningskonkurranse for tropp i oktober. Vi gjentok suksessen fra april og utvidet konseptet med å invitere Malvik til en vennskapelig dyst. Også denne gangen var det utøvere på tropp rekrutt/junior og saltopartier som deltok. Kaffe og kakesalg nede ved inngangen. Konkurranse for de yngste apparatturnere i desember. Her var Nidaros invitert til et enkelt arrangement i ny-hallen. Juleavslutning i Nidarøhallen var tradisjonen tro et flott arrangement hvor alle våre turnere fikk vist noen av sine ferdigheter for et stort publikum. Et godt oppmøte og og et anseelig loddsalg kompanserte i en viss grad for tapte inntekter fra kakesalg

Trondhjems Turnforenings Æresmedlemmer

Trondhjems Turnforenings Æresmedlemmer Trondhjems Turnforenings Æresmedlemmer Byggmester Guttormsen 1864 August Koren 1868 M.A. Udbye 1868 Kaptein Roosen 1868 Claus Berg 1892 Chr. Middelton 1901 C. Chr. Piene 1911 Gustav Olsen 1914 Dominicus

Detaljer

TRONDHJEMS TURNFORENING STIFTET 14. FEBRUAR 1858

TRONDHJEMS TURNFORENING STIFTET 14. FEBRUAR 1858 TRONDHJEMS TURNFORENING STIFTET 14. FEBRUAR 1858 ÅRBERETNING 2012 - 2 - Trondhjems Turnforenings Æresmedlemmer Årsberetning 2012 Trondhjems Turnf.orening Byggmester Guttormsen 1864 August Koren 1868 M.A.

Detaljer

Årbok 2013 Oslo Turnforening 26. mars 2014. Innholdsfortegnelse

Årbok 2013 Oslo Turnforening 26. mars 2014. Innholdsfortegnelse Oslo Turnforening Årbok 2013 Innholdsfortegnelse Side Saksliste... 2 Forretningsorden... 3 Styrets årsberetning 2013... 4 Årsberetning Barne- og Ungdomsgruppen 2013... 9 Årsberetning Konkurranse Turn 2013...

Detaljer

Arbeidernes Turn- og Idrettsforening Trondheim

Arbeidernes Turn- og Idrettsforening Trondheim Arbeidernes Turn- og Idrettsforening Trondheim ÅRSMØTE 2014 Onsdag 9.april kl 1900 Laugsand kafé Thomas von Westens gt. 34 Vel møtt! SAKSLISTE 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Sak til årsmøte:

Detaljer

ÅRBOK 2014. Oslo Turnforening. Oslo Turnforening. Eikenga 6 NO-0579 Oslo Telefon 23 24 62 80. www.osloturn.no

ÅRBOK 2014. Oslo Turnforening. Oslo Turnforening. Eikenga 6 NO-0579 Oslo Telefon 23 24 62 80. www.osloturn.no 2151014 Bolt Communication AS boltcommunication.no Oslo Turnforening ÅRBOK 2014 ÅRBOK 2014 Oslo Turnforening Oslo Turnforening Eikenga 6 NO-0579 Oslo Telefon 23 24 62 80 www.osloturn.no 2151014_Omslag.indd

Detaljer

REFERAT FRA FORBUNDSTINGET 27-28/4 1996 PÅ INGENIØRENES HUS, OSLO

REFERAT FRA FORBUNDSTINGET 27-28/4 1996 PÅ INGENIØRENES HUS, OSLO REFERAT FRA FORBUNDSTINGET 27-28/4 1996 PÅ INGENIØRENES HUS, OSLO Forbundstinget 1996 fikk en spenstig start. Den eneste norske gymnasten som er kvalifisert til OL etter FIG s regler, Flemming Solberg

Detaljer

FREDRIKSHALDS TURNFORENINGS 133. GENERALFORSAMLING

FREDRIKSHALDS TURNFORENINGS 133. GENERALFORSAMLING FREDRIKSHALDS TURNFORENINGS 133. GENERALFORSAMLING ONSDAG 25. FEBRUAR 2015 KLOKKEN 19OO I HÅNDVERKERFORENINGENS LOKALER SAKSLISTE: 1. GODKJENNING AV STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING, SAKSLISTE

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 Norges Gymnastikk- og Turnforbund SAKSLISTE FORBUNDSTING 2012 Åpning og hilsningstaler SAK 1 Godkjenning av de fremmøtte representantene SAK 2 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 MØRE OG ROMSDAL

ÅRSRAPPORT 2011 MØRE OG ROMSDAL 3. 3. 2012 MØRE OG ROMSDAL GYMNASTIKK- OG TURNKRETS ÅRSRAPPORT 2011 MØRE OG ROMSDAL GYMNASTIKK- OG TURNKRETS. Velkommen til Molde 11-12 mars 2012. Innhold: Side 2 Innledning side 3 Saksliste side 4-5 Årsrapport

Detaljer

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10 Kongsberg IF Årsmelding sesongen 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR KONGSBERG IDRETTSFORENING 2008. Styre Det valgte styret har bestått av: Navn Verv Per Kr Semmen leder Glenn Edvardsen nestleder Eli Einbu styremedlem

Detaljer

ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken

ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken 1 ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken 2 Innhold Sakliste... 3 Årsmeldinger 2009... 4 Årsmelding for hovedlaget OIF 2009... 5 Årsmelding for Klubbhuset

Detaljer

Årsmelding 2010. www.asil.no

Årsmelding 2010. www.asil.no Årsmelding 2010 www.asil.no I Vinterbro Kundeklubb får du nyttig informasjon og mange gode medlemstilbud fra senteret og senterets samarbeidspartnere. Medlemsskapet er gratis og det er enkelt å melde seg

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRET 2008 HOVEDMÅL: 2009 UTØVERE I 2009 VISJON: LANGHUS IL GJØR LANGHUSFOLK GLADERE VERDIER: LOKAL INKLUDERENDE MODIG - MÅLRETTA INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING LANGHUS

Detaljer

REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 16. MAI 2011 Årsmøte avholdt 12. april 2011. Sted Sportellet Fritidsparken. Frammøtte: 44 Jan Tore

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 12. FEBRUAR 2014 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 25. FEBRUAR 2015 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19. Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014 Saksliste: Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.00 Klubbhuset Godkjenning av innkalling Valg av møteleder og referent Valg

Detaljer

Årsmelding Klepp IL 2014 Klepp IL for dei som vil

Årsmelding Klepp IL 2014 Klepp IL for dei som vil Årsmelding Klepp IL 2014 Klepp IL for dei som vil Side 1 av 40 SAKSLISTE Årsmøte Dato: Torsdag 12.03.2015 kl. 18:00 Inviterte deltakere: Forfall: Sted: Klepp Stadion, 2. etasje Referent: Thomas Langholm

Detaljer

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag Nittedal Idrettslag Årsmøte 2014 Nittedal Idrettslag Boks 75, 1482 Nittedal * Besøksadresse: Kvernstuveien 5 Telefon: 67 07 25 88 * post@nittedalil.no * www.nittedalil.no Nittedal Idrettslag Saksliste

Detaljer

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 FIF-huset 03.03.09 kl. 19.00 Page: 1 INNHOLD: Saksliste Årsmøte 2009 Årsmelding 2008 Regnskap 2008 Ny lov for FIF Årsmøteforslag Budsjettforslag 2009 Valgkomiteens innstilling

Detaljer

Det innkalles til årsmøte på Det innkalles til årsmøte på Gjennestad Gartnerskole Gjennestad Gartnerskole onsdag 9. februar 2011 kl 18.00 onsdag 9.

Det innkalles til årsmøte på Det innkalles til årsmøte på Gjennestad Gartnerskole Gjennestad Gartnerskole onsdag 9. februar 2011 kl 18.00 onsdag 9. Årsberetning Årsberetning 2010 2010 Det innkalles til årsmøte på Det innkalles til årsmøte på Gjennestad Gartnerskole Gjennestad Gartnerskole onsdag 9. februar 2011 kl 18.00 onsdag 9. februar 2011 kl 18.00

Detaljer

OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS K R E T S T I N G. 9. 10. mars 2012 Toten Hotel Sillongen

OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS K R E T S T I N G. 9. 10. mars 2012 Toten Hotel Sillongen OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS K R E T S T I N G 9. 10. mars 2012 Toten Hotel Sillongen Innholdsliste Invitasjon til alle lag i OGTK m. program for tinget s. 3 Informasjon om diskusjonsforum og presentasjoner

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

TSK-huset 25 år. Årsberetning og regnskap for sesongen 2013/2014 134. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING MANDAG 28. APRIL 2014

TSK-huset 25 år. Årsberetning og regnskap for sesongen 2013/2014 134. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING MANDAG 28. APRIL 2014 1 TSK-huset 25 år 1989 2014 Årsberetning og regnskap for sesongen 2013/2014 2 Minneord Ruth Løften Med Ruths bortgang døde klubbens eldste medlem i 2013. Hun var født 19. november 1922. Hun var medlem

Detaljer

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmøtet 2010 Aikido Tromsø. januar 2010 ÅRSRAPPORT 2009 TSI-AIKIDO Generelt TSI Aikido var den første aikido-klubben

Detaljer

Kretsting 2015. Saksdokumenter

Kretsting 2015. Saksdokumenter Kretsting 2015 OSLO OG AKERSHUS Kretsting 2015 Oslo og Akershus Kretsting Oslo og og og Akershus 2015 Gymnastikk- og Turnkrets Gymnastikk- Oslo og og Akershus og og Turnkrets Gymnastikk- og Turnkrets Saksdokumenter

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang. Mandagsløpet

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang. Mandagsløpet BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang Mandagsløpet Lederen har ordet Nå er det jul igjen og med den kommer også et nytt nummer av BIL-posten som avspeiler hva Berger IL

Detaljer

PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000

PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000 PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000 SAKLISTE SAK 1 Åpning og hilsningstaler SAK 2 Godkjenning av de fremmøtte representanter SAK 3 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING

KONGSBERG IDRETTSFORENING KONGSBERG IDRETTSFORENING ÅRSRAPPORT SESONGEN 2013 1 Innholds 1. innledning 2. Organisasjon 2.1 KIF Hovedstyre 2.2 Styrets sammensetning 2013 2.2.1 Andre Komiteer og utvalg 2.3 Styrets møte virksomhet/arbeid

Detaljer