Unge og eldre?? Galleriet n ådde målet. Nytt fra. La alle barn bli sett! Fornyer attraktivt kurs. Øst/Oppland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Unge og eldre?? Galleriet n ådde målet. Nytt fra. La alle barn bli sett! Fornyer attraktivt kurs. Øst/Oppland"

Transkript

1 Nytt fra Øst/Oppland Februar/mars 2014 Nr årgang Et nytt år ligger foran med mange muligheter og utfordringer både i liv og tjeneste. Det gledelige og overraskede budskapet er: Jesus gir deg ikke opp! Leif Gordon Kvelland 11 ØST 2 OPPLAND 8 Galleriet n ådde målet Galleri Normisjon Gjøvik nådde budsjettmålet for fjoråret på nyttårsaften! Samlet omsetning i 2013 ble kr ,. UTLAND 5 JOHN GJERTSEN Marit Ecklo Brevik med sønn og Terje Aaslund ønsker besteforeldregenerasjonen på banen. Unge og eldre?? Generasjonene trenger møteplasser hver for seg. Men i vår tid er det stort behov for felles møteplasser. Unge og eldre trenger hverandre! La alle barn bli sett! I Nepal og Aserbajdsjan har flere funksjons hemmede barn fått en bedre oppvekst. Vi satser på god oppfølging, dagsentre og støtte til foreldrene. NORGE Fornyer attraktivt kurs Mennesker skal bli satt i stand til å snakke ærlig om eget liv og å ivareta andre. Derfor relanserer Normisjon kurset «Ta vare på deg selv og andre». 7 PÅ TOMB VGS KAN ALLE VEIER FØRE TIL STUDIEKOMPETANSE! NATURBRUK TIP TEKNIKK OG INDU- STRIELL PRODUKSJON BYGG BYGG OG AN- LEGGSTEKNIKK Følg Normisjon på Facebook

2 2 ØST FEBRUAR/MARS 2014 Nytt fra ØST Bare felles møteplasser mellom unge og eldre kan korrigere det forutinntatte bildet av hva de tenker om hverandre Trenger PETTER PIITA ISAKSEN Over 30 ungdommer var samlet til nyttårsleir på Fossheim. Her fra gudstjenesten i Løken kirke. hverandre! Tekst Jan Tore Anthonisen Foto Jan Tore Anthonisen Nyttårsleir Fossheim Over 30 ungdommer var samlet på Fossheim Leirsted, for å sammen gå inn i det nye året. Kanskje Østlandets mest positive, blide og energifulle ungdommer gjorde dette til en nydelig inngang, for hverandre, på det nye året. De vanlige ingrediensene på en Fossheim-leir var naturligvis på plass: bibeltimer, uteaktiviteter, bli-kjent-leker og festkveld. Bibeltimene denne gangen utfordret oss til å se tilbake på året som har gått, men først og fremst se fremover. Guds nåde handler om at vi får en ny sjanse, ikke bare ved nyttår, men hver eneste dag. Hvordan tar vi vare på disse nye sjansene vi får? Jeg tror mange ble utfordret og fikk tankene i sving. Nyttårsaften fikk vi servert strålende nyttårstaco fra Fossheims eminente kjøkken og fortsatte kvelden med festkveld, før vi gikk i fakkeltog til Løken kirke. Over 30 ung dommer og en håndfull ledere, med fakler i hendene, på vei til kirka for å feire nyttår. Det var et vakkert syn. I gudstjenesten bidro vi med å lese både tekster og bønner, og ungdommen gjorde en flott jobb. Noen raketter ble skutt opp, noen hender ble småkjølige, og noen flere timer ble slått ihjel med kortspill, lek og moro. I den visshet om at Gud var midt iblant oss og koste seg minst like mye som vi gjorde. Vi sees på leir igjen, snart. Jeg anbefaler alle å ta en titt på denne videoen, som deltaker David har laget fra leiren: https://www.youtube.com/watch?v=nrfgnm3apzm Petter Piita Isaksen La alle barn bli sett! I FATTIGE LAND blir ofte funksjonshemmede barn tilsidesatt og glemt. VÆR MED Å gi disse barna i Nepal og Aserbajdsjan et verdig liv. Gi med mobil: Send «Normisjon» til 2160 Du gir da en gave på kr 200, Kontonr Kampanjenr Foto: Jan Ivar Vik De unge trenger de eldre, og de eldre trenger de unge. Vi har flere positive eksempler på at unge og eldre møtes, men likevel er det er et stort behov for treffpunkter på tvers av generasjoner. Jeg har spurt to engasjerte ledere, Eva Randi Rønsen fra Rælingen og Marit Ecklo Brevik fra Høybråten, hvilke tanker de gjør seg om behovet for kontakt på tvers av generasjoner. Trenger hverandre Eva Randi mener at generasjoner trenger hverandre jf. kjernefamilien der trygghet bygges. Vår utvikling er av hengig av å være i relasjon med andre mennesker. Ungdom har behov for å bli sett for den de er, bekreftet og anerkjent, men også korrigert. Som voksne blir vi av ungdom sett på som forbilder vår adferd og våre holdninger formidler verdier. Dette er også Marit enig i. Besteforeldre på banen! Marit forteller at det den første tiden i Høybråten barnegospel ikke var så stort behov for hjelp. Men antallet barn har økt betydelig de siste månedene, og med 30 barn på korøvelsene har jeg fått et akutt behov for flere I november måned 2013 gikk kickstarten for en dugnadsuke i Acta region Øst. Dugnaden var en del av innsamlingsprosjektet som har Acta-arbeidet i fokus. Et underskudd over flere år, har ført til at Acta står i fare for å måtte kutte stillinger. Dette vil få konsekvenser for barne- og ungdsomsarbeidet i regionen. Målet for innsamlingsprosjektet er å kunne opprettholde det gode arbeidet! Folk i region Øst ble ledere. Da er det lett å tenke på foreldrene til barna i koret, om de kan hjelpe til mer enn de gjør i dag. Men de jeg virkelig ønsker å ha med meg, er besteforeldregenerasjonen! De har livserfaring, mange av dem har barne barnerfaring, de har bedre tid enn småbarnsforeldrene, og de har en trofasthet som nye generasjoner trenger å lære av. Få besteforeldrene inn i barnearbeidet! Det er bra for barna, det er bra for besteforeldregenerasjonen, og det ville være supert for oss småbarnsforeldre, som hele tiden strever med å få tida til å strekke til! Gode treffpunkter På spørsmål om de har positive erfaringer fra treffpunkter mellom generasjonene, sier Marit: Da jeg som tenåring var med i ungdomsarbeidet på Emmaus på Skedsmokorset, hadde vi med oss flere voksenledere, og det betydde utrolig mye. De var viktige rollemodeller for oss, både i forhold til tro, og når det gjaldt det å drive frivillig arbeid. For min del la dessuten fellesskapet vi hadde den gangen, grunnlaget for vennskap som fortsatt varer. Eva Randi har også positive eksempler å komme med fra Aksjon Acta utfordra til å bestille oppdrag som skulle utføres av våre frivillige. Dette er generelt travle tider for folk flest, men noen fantastiske frivillige stilte opp. Noen oppdrag ble bestilt, og noen oppdrag ble utført. Syngende julekort ble sendt, og vinduer ble vaska. Til stor glede både her og der. Vi takker for engasjementet og innsatsen! arbeidet på Grini: I 3 år har vi nå hatt felles julefest for klubbene og voksenforeningen. Felles planlegging, fordeling av praktiske forberedelser og felles ansvar har fungert godt. God oppslutning fra alle aldersgrupper ca. 80 deltagere siste gang. Festen legges til klubbenes ukedag (fredager). Hun forteller også om en inspirerende menighetstur på Hermon høyfjellsenter. Her var Grini Normisjon og Rælingen menighet på tur andre helga i januar med 88 personer derav ca. 50 ungdommer vesentlig fra Ten In på Grini. Ved lunsjbordet siste dagen på Hermon sitter Glade jenter i aksjon under dugnaden i Aksjon Acta. ARKIV

3 Nytt fra FEBRUAR/MARS 2014 ØST 3 Julemessa i Hamar ga hele kr Santalringen i Hamar og Hamar Normisjon arrangerer årlig en julemesse til inntekt for arbeidet i Mali. De følger opp og har kontakt med Guri Enger. I år kom det inn hele kr , til misjonsarbeidet, en økning på ca. kr 7.000, fra i fjor. Hjertelig takk! Kr kom inn på Harasetmesse Regionen er veldig glad for alle frivillige som arbeider for Haraset leirsted! Det er mye arbeid som legges ned, ikke minst i forbindelse med den årlige julemessa. Ikke minst Stange Normisjon har gjennom mange år bidratt blant annet i dette arbeidet. I år kom det inn kr ,. Hjertelig takk! Regnskapet 2013: Bedre enn budsjett Vi har nettopp mottatt en foreløpig rapport for Region Øst for «Vi trenger hverandre på tvers av generasjonene», sier menighetsturdeltagere fra Rælingen Normisjon og Grini Ten In. ungdom sammen med voksne de voksne hører at det planlegges hvem de unge skal få med seg på tilsvarende tur neste år. Med andre ord har dette har vært gode opplevelser! Hvordan engasjere seg? Marit mener det viktigste er å være der hvor barna og ungdommene er! Og ikke nødvendigvis være der for å gjøre så mye, men bare se, lytte, dele og oppmuntre. Så vil det i en gruppe med barn eller ungdommer alltid være noen som har ekstra behov. Det tror jeg mange eldre lettere ser og klarer å håndtere på en klok måte. Sørumsand. Gjenbrukskonsulent i Normisjon, Lillan Dombestein, har ivret for å starte gjenbruksbutikk i region Øst. Nå har Normisjon funnet gode lokaler for en ny gjenbruks butikk på Sørumsand. Galleri Sørumsand vil bli en del av Normisjons satsing på gjenbruksbutikker gjennom Galleri Nomisjon. Målet er å tjene penger til Actas arbeid i Region Øst. Åse Pedersen Skjellevik er sammen med sin mann, Odd, en Få besteforeldrene inn i barnearbeidet! Det er bra for barna, det er bra for besteforeldregenerasjonen! av ildsjelene bak foretaket. Nå ivrer de for å finne flere frivillige som kan være med og drive butikken. Det er behov for mange ulike mennesker. Oppstart planlegges våren Det er Normisjon sentralt som drifter prosjektet og bærer utgiftene, mens 65 prosent av overskuddet av salget skal gå til Acta Øst. Les mer på regionens nettside! Eva Randi mener at voksne og eldre kan engasjere seg ved å bidra til å tilrettelegge for gode møteplasser for ungdom ved å se dem, be for dem, oppmuntre og heie på gode tiltak, tilby praktisk hjelp / være tilgjengelig. Mindre generasjonskløft Marit tenker at ut fra hennes ståsted kan det begynne med at vi som driver barne- og ungdoms arbeid utfordrer eldre til å bli med i arbeidet. Dette passer selvfølgelig ikke for alle, men det handler om å finne fram til dem som er glad i å være sammen med barn og ungdommer, og som har tid og krefter til å bidra litt eller mye. Dette tror jeg blir en vinn-vinn-situasjon. Også eldre trenger å bli sett og bekreftet! Eva Randi sier at både barn, unge og eldre har ganske sikkert hver for seg mange forutinntatte tanker om de andre. Kun felles møteplasser med trygget og felles skap kan være med å korrigere disse bildene. Det er ikke tvil: De unge trenger de eldre! Men også de eldre trenger de unge! La oss tilrettelegge for dette! Galleri Sørumsand etableres ODD SKJELLESVIK Normisjon har funnet gode lokaler til gjenbruksbutikk på Sørumsand. En av ildsjelene bak er Åse Pedersen Skjellesvik. Totalresultat: Totalresultatet viser et underskudd på kr mot et budsjettert underskudd på kr Med andre ord kr bedre enn budsjett. Driftsinntekter: Driftsinntektene ligger ca. kr høyere enn budsjett. Dette skyldes i hovedsak en testamentarisk gave. Gaveinntektene er ca. kr lavere enn budsjett. Sum kostnader: Kostnadene er ca. kr lavere enn budsjettert. Dette skyldes i hovedsak lavere lønns utgifter enn budsjettert. Blant annet har det vært noen sykemeldinger. Bønnedag 1. april i Stovner kirke Regionkontoret fortsetter med bønnedager på forskjellige steder i regionen. 1. april samles vi først til stabsmøte. Fra kl. 15 blir det åpne samlinger. Da legger vi opp til stillhet og bønn inne. Kl planlegges bønnevandring ute. Dagen avslutts med en bønnesamling kl Alle velkommen! Elvhaug bedehus på Haga solgt Haga Santalforening tilsluttet Normisjon og Lysglimt tilsluttet Norsk Luthersk Misjonssamband har eid et bedehus sammen. Begge foreningene var enig om å selge bedehuset på grunn av liten virksomhet. Bedehuset er nå solgt for kr , som deles likt mellom organisasjonene.

4 4 ØST FEBRUAR/MARS 2014 Nytt fra TETT PÅ LIVET Sigmund Danielsen er leder av Fermate. Han vil i denne spalten svare på spørsmål av «sjelesørgerisk karakter». Send inn spørsmål til Sigmund Danielsen, e-post: Merk forsendelsen «Tett på livet». «Jeg har flere ting i livet mitt som er vanskelig. I den forsamlingen jeg går, opplever jeg at det er lite rom for den type problemstillinger som jeg kjenner på som kristen. I vesentlig grad handler det om mine relasjoner til mennesker som står meg nær. Ektefelle, barn og arbeidskollegaer er for meg knyttet til store utfordringer. Jeg forsøker å arbeide med meg selv. Men jeg får stadig høre at det er egoistisk. Det er viktigere å legge dette fra seg hos Gud, får jeg høre. Jeg gjør det også. Men innrømmer gjerne at å jobbe med relasjoner til meg selv og andre er i fokus. Jeg er spørrende til hvilken holdning som er rett. Er jeg på villspor?» Jeg husker ikke hvem jeg har det fra. Men en har sagt: «Bare den som reflekterer over eget erfaringsmateriale, vinner ny kompetanse til å møte utfordringer i nære relasjoner. På den måten oppøver man en evne til å mestre nye situasjoner, lik den man allerede har erfart» Når man ser dette i lys av vår dypeste identitet og verdibestemmelse, nemlig å være skapt og elsket av Gud, gir det mening å tenke som du gjør. Min erfaring som sjelesørger er at mellom 80 og 90 % av dem som kommer til meg, utfordres på relasjoner langs den «horisontale linjen», altså mennesker imellom. Det betyr ikke at man ikke berører relasjonen til Gud. Det henger ofte sammen. Jeg har lyst til å peke på tre typer relasjonskompetanse, som jeg henter fra min egen bok Nærhet. Der skriver Sverre Stoltenberg om dette: 1) Teoretisk kompetanse. Bibelkunnskap, teologi, menneskelig og psykologisk kunnskap. Denne kunnskapen gjør det mulig å nærme oss hverandre med forskjellig strategi. Vi skjønner at ikke alle mennesker er like. 2) Personlig kompetanse. Teori alene skaper som regel ikke gode mennesker. I kombinasjonen av dette finnes de gode løsningene. Vi snakker om åndelig modenhet etisk bevissthet selvinnsikt empati og egne grenser, men også muligheter. 3) Relasjonskompetanse. Dette bygger på de foregående komponentene. Hvordan integrere dette i sitt eget liv? Å ha kontakt med egen styrke og nederlag, egen sårbarhet og grenser er alt med på å øke relasjonskompetansen. Menneskets adelsmerke er å ha ansvar. Ansvar for sitt eget og andres liv. Samtidig som man har et ansvar overfor Gud. Når troen utfordres i nære relasjoner, henger det sammen med noe av dette. Å finne en god balanse blir viktig for deg. Jeg synes du har en sunn holdning. Ylva Eggehorn har Thomas tvileren som forbilde: «Å stikke av fra smerten er nåtidens fristelse.» Det gjør ikke du. Nye Alpha-kurs i Øst I løpet av 2013 har over 22 mill. gått på Alpha-kurs i verden. Alpha er først og fremst et sted for mennesker som leter etter svar på de viktige spørsmålene i livet. Alphakonsulent Leif Gordon Kvelland sier at vi ser at flere og flere mennesker kommer til en avklaring på hvem Jesus er og ønsker å følge ham på Alpha. Her kan mennesker i sitt tempo jobbe og avklare mange sentrale sider av livet. Ikke minst blir flere yngre mennesker nådd med hvem Jesus er gjennom Alpha. Selv om Alpha er et kurs over 10 kvelder pluss en helg, oppfordrer vi mennesker til å komme de første par kveldene for å se hvordan det fungerer for dem. Alpha er et helt åpent tilbud for alle! I vår region blir det startet opp Alpha-kurs på Bjørkelangen bedehus. Det er et samarbeid mellom Den norske kirke, Alpha-kurset fornyer seg stadig. Her er den nye Alpha-logoen. Agenda Østlandet?? 10. mai blir det ledersamling i Staffeldtsgate for fellesskap i Østlandsområdet. Agenda 1-nettverket kalles for lærefellesskap, og deres arbeidsmetode har vist seg å gi gode resultater i fellesskap over hele landet ikke bare i Normisjon, men også i andre sammenhenger. De legger vekt på samlinger med inspirerende undervisning, tid til målrettet styrearbeid, erfaringsutveksling og forpliktelse gjennom en 2-årsperiode. misjons foreningene i Aurskog- Høland og Pinsemenigheten Filadelfia. Det blir også Alpha-kurs i Lillestrøm Normisjon, som blir en del av barnegruppearbeidet. Barna har sitt opplegg og foreldrene går på Alpha-kurs! Spennende for begge grupper etter at vi har startet med et godt Med bakgrunn i de erfaringer vi har gjort med Vekstnettverket, ønsker vi å gå et skritt videre, og invitere til en smaksprøve av hvordan en Agenda 1-samling kan være for de som har forpliktet seg til å være med. Kanskje kan vi starte opp med et slikt lærefellesskap også her på Østlandet? Vi ønsker alle foreninger og fellesskap som ønsker å arbeide målrettet for vekst, velkommen til en smarksprøve 10. mai fra kl ! felles måltid! I vår skal Storsalen holde samlivskurset «7 kvelder om å være 2», som er utviklet av Alpha og står i sammenheng med Alpha-arbeidet i Storsalen menighet. Samlivskurset kan for noen være en god introduksjon til å gå Alpha-kurset senere. Alle foreninger med styret i spissen velkommen 10. mai. ARKIV ARKIV LEDER Jan Tore Anthonisen Regionleder region Øst Normisjon organisasjon eller bevegelse? Normisjon er en organisasjon med demokratiske prosesser, valg og lovverk, men samtidig er også Normisjon en bevegelse mot et mål. Det kan være krevende for en organisasjon og ikke bli statisk. Hva skal til for at orga ni sasjonen skal bli dynamisk og i stadig bevegelse? Jeg tenker at alle ledd enkeltpersoner, små fellesskap, store fellesskap, regionskontor, styrer, hovedkontor og landsstyre stadig må spørre seg selv: Hvor er vi i forhold til Normisjons mål og visjon «Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag»? Har det vært en bevegelse mot målet, stagnasjon eller tilbakegang? Det er avgjørende at vi tør å være ærlige! Nehemia, som bygde opp Jerusalems mur, begynte med en situasjonsbeskrivelse. Det han så av nedbrente murer, førte han inn i anger, bot og bønn. I faste og bønn ga Gud han en visjon om å bygge opp muren. Jeg tenker dette er veien å gå for alle ledd i organisasjonen: situasjonsbeskrivelse og bønn, kanskje også bot? Når vi på denne måten stopper opp, ber og søker Gud, kan han igjen sette oss i bevegelse. Disse spørsmålene kan gjerne stilles i foreningen: 1) Hvordan er situasjonen? 2) Hva ligger på ditt hjerte for foreningen, Gud? 3) Etter en tid i stillhet kan hver enkelt dele tanker og minnelser i styret eller i fellesskapet samlet. Og ut fra det som Gud initierer, kan nye skritt tas. Et kjennetegn på en kirke og organisasjon i bevegelse er at den lytter til Gud. Et kjennetegn på en kirke og organisasjon i bevegelse er at den lytter til Gud slik som Antiokia-menigheten. I bønn, tilbedelse og stillhet la de til rette for at de hørte Ånden si: «Ta ut for meg Barnabas og Saulus til den gjerning jeg har sendt dem til.» Jeg tenker at et fellesskap og en forening som «lytter til Gud og lar seg lede av Ånden», blir et fellesskap fylt med Guds kraft, og blir tiltrekkende og dynamisk. Da blir vi en organisasjon i bevegelse! Store muligheter!

5 Nytt fra FEBRUAR/MARS 2014 UTLAND 5 UTLAND På dagsenteret Heyat i Aserbajdsjan møter denne gutten forståelse og ikke fordømmelse. Hvorfor ikke meg? Tekst Foto Line Konstali John Gjertsen Ofte blir funksjonshemmede barn i fattige land tilsidesatt og glemt. Den lille gutten koser seg i ballbingen. På dagsenteret får han møte barn som i større grad ligner på ham selv. Han kan også leke fritt på egne premisser. Støtte til foreldre og barn På dagsenteret Heyat i Aserbajdsjan møtes funksjonshemmede barn og deres foreldre til lek, samtaler og for å lære hvordan man kan takle en strevsom hverdag. Her skal barna lære grunnleggende ferdigheter for å fungere i samfunnet. Foreldrene er deres aller viktigste støtte, og derfor er det viktig at de ivaretas i den vanskelige oppgaven det er å følge opp barn med spesielle behov. Normisjon jobber helhetlig med funksjons hemmede barn og deres familier i Aserbajdsjan. Ved hjelp av tiltak i barnas hjem har vi også sørget for at færre sendes til institusjon. Møter forståelse for første gang I Nepal blir funksjonsnedsettelser ofte tolket som djevelens straff. Foreldrene til det funksjonshemmede barnet blir bedt om å ofre dyr for å blidgjøre de onde kreftene. I noen tilfeller blir også barnet og foreldrene ekskludert fra lokalsamfunnet. Organisasjonen Asha Bikas Sewa (ABBS) samarbeider tett med Normisjon i driften av 3 dagsentre. Normisjon dekker også årslønnen til en ergoterapaut som reiser mellom de tre sentrene og tilbyr faglig kompetanse og opplæring av sosialarbeiderne. Foreldrene som får hjelp ved dagsentrene påpeker ofte at de for første gang møter forståelse og omsorg. La alle barn bli sett! Funksjonshemmede barn i fattige land har dårligere fremtidsutsikter enn friske barn. De risikerer å forbli ugifte og fattige. Vi ønsker at alle barn skal bli sett uavhengig av hvilke forutsetninger de har. Ved hjelp av Normisjons prosjekter i Nepal og Aserbajdsjan får funksjonshemmede barn bedre muligheter til skole gang og ikke minst muligheten til å leke og ha det gøy sammen med andre barn. Fakta Ifølge FN bor 80 prosent av alle med nedsatt funksjonsevne i fattige land. Blant disse barna går bare 10 prosent på skolen. Funksjonshemmede barn blir ofte tilsidesatt og glemt fordi foreldrene og samfunnet rundt ikke har kunnskap og ressurser til å ivareta barnet. I enkelte kulturer blir funksjonshemmede utsatt for fordommer og utestengelse. (Kilde: Norad, FN og Wikipedia) Bibelen i Himalaya Satser på ungdommen! Evangelisering på leir! I Himalaya-fjellene får nå folkegrupper som ikke kan lese og skrive lære seg Bibelen utenat. Normisjon har vært med og trene opp bibellærere, men kan ikke fortelle hvor de har vært på grunn av fare for sikkerheten til lærerne og elevene. For mange av disse folkegruppene er evangeliet helt ukjent, og noen steder finnes bare små husmenigheter som møtes i det skjulte, sier Nils Magnar Sture, som er Nor misjons landkoordinator for Bhutan. SHUTTERSTOCK Det er neste generasjon som skal skape ny historie i Kambodsja. Gjennom å satse på barn og ungdom vil Normisjon være med og skape en trygg identitet og gi utrustning til den oppvoksende slekt. Lederne for internatene i Phnom Penh har to mål med sitt arbeid blant studentene: gjøre det mulig å studere og få en ut dannelse til nytte for seg selv og landet, og enda viktigere: dele evangeliet med unge mennesker og gjøre dem til etterfølgere av Jesus. Nylig var ungdomsledere fra hele Ecuador samlet på leirstedet Paute. Der ble de ut fordret til evangelisering i gatene. På gata møtte de mennesker som gjerne tok seg en prat om Gud. Om kvelden møtte flere av disse opp til gudstjeneste. Takket være støtten fra Normisjon har den lutherske kirken i Ecuador mulighet til flere slike samlinger. Prosjektnr.: Tshangla-prosjektet Budsjett: I Bhutan er det fortsatt mange som ikke har hørt om evangeliet. Prosjektnr.: History Makers Budsjett: Prosjektnr.: Menighetsbyggende arbeid i IECLE Budsjett: Ønsker du å støtte ett eller flere av disse prosjektene, kan du gi en gave på konto nr og merke gaven med riktig prosjektnummer.

6 6 UTLAND FEBRUAR/MARS 2014 Nytt fra Trenger fortsatt støtte Sykehuset Okhaldhunga i Nepal er i ferd med å ta form, men trenger fortsatt støtte. I fjellandsbyen Okhaldhunga i Nepal er det langt fra alle historier som har en lykkelig slutt. Mange dør av syk dommer som lett kan behandles med medisiner. Men her får de hjelp de ellers ofte ikke ville fått. Nå trenger sykehuset å få ferdigstilt nybygg så de kan utvide kapasiteten. Så langt er det gitt millionbeløp fra givere i Norge, og i 2014 er målet å samle inn 3,1 millioner kroner for å gjøre ferdig det nye sykehuset. Bygger i vanskelig terreng Det er komplisert å få fraktet byggematerialene inn til sykehusområdet fordi vi har manglet bro over grenseelven siden mai. Utbyggingen går derfor senere enn planlagt, sier Normisjons lege ved sykehuset, Erik Bøhler. Men når vi feirer nytt år, er det fint å se at to bygg nå er under grønt tak, sier Bøhler. De fattiges sykehus Den siste hovedbygningen er også godt i gang med å ta form. De første pasientene flyttet inn i ny tuberkuloseavdeling før jul. 1. etasje blir en sengepost, 2. etasje blir operasjons- og intensivavdeling. 3. etasje blir føde-, barsel- og barneavdeling. Innbyggerne i dette fattige fjellområdet trenger fortsatt din støtte for at sykehuset skal bli ferdig. Slik så sykehuset ut i januar. Prosjektnr.: Nytt sykehus i Okhaldhunga Budsjett: KRISTIN BØHLER Endelig kan hun lese Maxase fullførte et alfabetiseringskurs i regi av Normisjon. Hun er nå i stand til å skrive lister og føre regnskap for mølla som de har fått gjennom prosjektet. Å satse på lese- og skriveopplæring er en sentral del av arbeidet med Helsehagene i Mali. Hindrer jentebruder Hun har ei datter som nå går på gymnaset i hovedstaden Bamako. Jenter blir ofte giftet bort veldig tidlig, så det er svært få som fullfører ungdomsskolen i området. Maxase forstår at skolegang er viktig. Foreldre som selv ikke har skolegang, kan umulig klare å følge opp sine barn. En støtte til foreldrene innebærer også en støtte til barnas fremtidige skolegang. Ved hjelp av rollespill i kirken bearbeider ungdom traumer og møter Guds kjærlighet. SYNNØVE AANDSTAD BAGHIROVA Maxase kan både lese, skrive og regne etter å ha gått på alfabetiseringskurs. Prosjektnr.: Helsehagen i Tomora Budsjett: Vil beholde kulturen sin Orayin Udi kultursenter ligger i landsbyen Nich i Aserbajdsjan. Orayin støttes av NHE, Normisjons bistandsorganisasjon i Aserbajdsjan og har som målsetning å bevare udienes kultur, språk, historie, tradisjoner Musikanter fra Khogul og religion. Udienes eneste folkemusikk ensemble, Khoghul, ble startet i Aserbajdsjan hadde akkurat blitt selvstendig etter at Sovjetunionen brøt sammen, og folk etterspurte folklore også blant udiene. Prosjektnr.: Støtt Udi-folket! Budsjett: Vil skape fred Tekst Line Konstali Foto Audun Nedrelid I Assam står santaler og boroer mot hverandre i en blodig konflikt. Ved å fokusere på barn og ungdom ønsker vi å jobbe for fred. Assam er et område nord-øst i India. Helt siden 1996 har streik, etniske konflikter, kidnappinger og vold fra militante grupper vært en del av hverdagen. Organisasjonen Lutheran World Service India Trust jobber med å hjelpe dem som er rammet av konfliktene, til å få en ny hverdag. Til dette arbeidet får de god støtte av Normisjon Fredsarbeid via rollespill Ved hjelp av rollespill i kirken bearbeider ungdom traumer og møter Guds kjærlighet. De kjenner ikke til en fredelig hverdag, da krig og konflikt har preget hele oppveksten. Ved Gaurang skole og sjelesorgarbeid ( etablert 1960) skal ledere trenes til å lede barneog ungdomsarbeid i menighetene de kommer fra. I utgangspunktet er trenden at flere unge forlater kirken, men ikke i den lutherske menigheten som samarbeider tett med Gaurang. I gudstjenestene fremfører ungdommen skuespill basert på hverdagen de møter. Maskerte menn med geværer må vike for det kraftfulle kjærlighets budskapet som Jesus gir alle. Her lager de unge samfunnsrelaterte skuespill, der det kristne budskapet står sentralt fred og forsoning. Menigheten blomstrer fordi det satses stort på søndagsskolen og ungdomsarbeid. Tradisjonell borodans kombineres med drama som formidler Bibelens budskap. På denne måten får de unge også et budskap om fred. Inspirerer bibelskolestudenter I Gaurang trenes fremtidige ledere til diakonalt arbeid og åndelig veiledning. Det er store utfordringer med å få nye og kompetente ledere i menighetene, og derfor er bibelskolen viktigere enn noen gang. Prosjektnr.: Rehabilitering av flyktninger i Assam Budsjett: Ønsker du å støtte ett eller flere av disse prosjektene, kan du gi en gave på konto nr og merke gaven med riktig prosjektnummer.

7 Nytt fra FEBRUAR/MARS 2014 NORGE 7 NORGE Hva skjer? februar: Tenerife Vi ønsker seniorer i alle aldere velkommen til å bli med. Kom gjerne alene eller sammen med ektefelle, familie, venner eller barnebarn. Samarbeid med Si-Reiser. Reiseledere: Bjørg og Yngvar Woxmyhr. Kontaktinfo: Si-Reiser, tlf mai: Pilegrimsvandring til Santiago de Compostela Samarbeid med Si-Reiser. Reiseledere: Torill Solli Haugen og Ove Steinar Haug Kontaktinfo: Si-Reiser, tlf mai 1. juni: Krakow Her er opplevelser, kultur, mosjon, og ikke minst kristen glede, fellesskap, forkynnelse og misjonsinformasjon. Samarbeid med Si-Reiser. Reiseledere: Torill Solli Haugen og Leif Berge Kontaktinfo: Si-Reiser, tlf juni: Seniorseminar på Solborg i Stavanger Reiseledere: Torill Solli Haugen, Johannes Byberg og Leif Berge mfl. Påmelding: Solborg Folkehøgskole, tlf Annen informasjon: Leif Berge, tlf Ann Helen Aaslund (f.v.) Tor Bringaker og Marianne Kraft har «pusset opp» det populære kurskonseptet «Ta vare på deg selv og andre». Utfordrer til nyplanting Biskop Graham Cray fra Church of England var en av foredragsholderne på medarbeiderkonferanse til Normisjon i Praha i starten av januar. Han utfordret organisasjonen til å intensivere arbeidet med å starte nye menigheter i Norge. Dere må ikke etablere nye kirker for alle de som er frustrert over formene og tradisjonene i de menighetene de i dag tilhører. Kirkene må være der for at vi vil nå nye. Derfor må nye kirker designes på nytt ut fra den kulturen som er på stedet. Kulturen er avgjørende Ifølge Cray må all ny menighetsplanting starte med at ildsjelene ber Gud vise hvordan de skal starte. Det fungerer aldri å kopiere en vellykket menighet fra ett sted og plassere den et annet sted. Kirken må vokse opp som en del av kulturen i området, sa Cray. Han viste eksempler fra England der menigheter har vokst fram av at en gruppe ressurssvake menn gikk sammen for å bake brød. Et annet sted var det behovet for at barna skulle ha et lekeland. Vi må starte med å vise Guds kjærlighet til de vi vil nå fram til. Da kommer undringen fra de som blir berørt: Hvorfor er dere så gode mot oss? Og så kan fellesskapet og disippelskapet utvikles. Og så dannes tilbedelsen. Vår kirke i England fornyes på denne måten, sa Graham Cray. Stevne for hele familen juli Velkommen fra hele landet! Påmelding skjer på vår nettside fra 17. mars. eller ved å ringe region Agder tlf Sommer i Sør Rydder i sjelen Tekst Leif Gunnar Vik Foto Leif Gunnar Vik Normisjon relanserer nå kurset «Ta vare på deg selv og andre». Mennesker skal bli satt i stand til å snakke ærlig om eget liv og å ivareta andre. Flere tusen mennesker har allerede fått ny innsikt og hjelp til å snakke om viktige sjelesørgeriske emner de siste årene gjennom dette kurset. Nå har det populære konseptet blitt enda bedre. Vi har jobbet med å gjøre det så brukervennlig som mulig. Arrangørene kan nå selv velge lengde og prioritering av temaer ut fra lokale behov, sier Marianne Kraft, som har vært med i revisjonsarbeidet. Kurset består av en «basispakke» med gjennomgang av grunnleggende temaer som «Troshistorie, gudsbilde og identitet». Det er også mulig å bygge videre på temaene «Oppgjør og selvaksept om skyld, skam og tilgivelse», «Følelser og kommunikasjon», «Sorg», «Vandring med hvilepuls», eller «Hva er sjelesorg». Vi oppfordrer Normisjons fellesskap til å arrangere kurs, gjerne i samarbeid med andre foreninger og menigheter lokalt, og gjerne bruke det som en del av sin opplæring av ledere. Dette er ikke for spesialister, men for alle oss som ønsker innsikt i eget liv og å bidra til å hjelpe andre. Kurset gir oss et språk for vanskelige temaer og hjelper oss til større åpenhet i våre fellesskap, sier Kraft. Kurset er mottatt med stor entusiasme i mange sammenhenger. Sauda Normisjon, Normisjons leirsted Stemnestaden og pinsemenigheten i Askim er noen av arrangørene. Flere av kursdeltakerne står i en aktiv sjelesorg-tjeneste i sine lokale sammenhenger. Kurset avdekker viktige sammenhenger mellom livserfaringer og tro, og en større bevissthet om mekanismer i møte med Gud, andre mennesker og seg selv, sier Aud Vihovde Hoftun, kursholder i Rogaland. Det er flott å se voksne mannfolk som får nye erfaringer med gudsbilde og farsbilde og blir mer bevisst på hva de gir videre til neste generasjon, sier kursholder Gjermund Lygre. Ta kontakt med ditt litt lokale regionkontor i Normisjon, og få mer informasjon om kurset. Gjermund Lygre er en av mange kursholdere. Voksne mannfolk får nye erfaringer med guds- og farsbildet. PRIVAT

8 8 OPPLAND FEBRUAR/MARS 2014 Nytt fra OPPLAND 2013 startet med optimisme og vekst i Galleri Normisjon Gjøvik. Hvordan gikk det? Gjenbruk i ARKIV vekst Taler på Kvinnedagen i Valdres er Randi Korsveien. Kun for damene Vi minner om tradisjonsrike og viktige samlinger for damene i regionen! Vi får mange gode tilbakemeldinger om hva disse samlingene betyr. En stor takk til kvinnekomiteene og samarbeidsutvalget for Valdres som legger til rette! I 2014 blir møtepunktene som følger: Bibeldag for kvinner, 15. mars, klokka 10.30, Betel Lensbygda Marie Onsrud, mangeårig misjonær for PYM, Pinsevennenes Ytremisjon, i Kongo og Niger blir med som dagens taler. Tema for dagen er «Kvinner i tjeneste». Kvinnedagen i Valdres, 29. mars, klokka 11.30, Fagernes misjonshus. Randi Korsveien, forkynner i Normisjon, region Oppland og for mange også kjent som søndagsskolekonsulenten i Oppland, er dagens taler. Kvinnehelg på Kirketeigen blir i år på høsten i stedet for våren, og er planlagt til helga september. Anne Birgitta Langmoen Kvelland, leder for internasjonal avdeling i Normisjon, skal være med som taler. Komiteen vil ha programmet klart etter hvert, men sett av datoen allerede nå! Kvinnetreff på Skogstad. Dato for høstens treffpunkt på Skogstad er ikke fastsatt enda. Og til dere menn som har lest dette og kanskje ønsker dere en «Kun for menn» er utfordringen herved gitt: Ta ansvar, finn sammen og gjør noe med det!! Trenger du noe nytt? Kjøp dine varer i Normisjon sin gjenbruksbutikk, sjekk Vi har møbler, serviser, glass, bøker, lamper, sportsutstyr, nips, klær etc. Alle varene i butikken er gitt som gaver, og alle som jobber her gjør det som en frivillig tjeneste. Inntektene fra salget går til Normisjons internasjonale arbeid og til barneog ungdomsarbeid i Norge. Noe du vil gi bort? Galleri Gjøvik tar imot Ta kontakt med Tel E-post: Besøk også vår nettbutikk Tekst Foto Ann Helen Aaslund Ann Helen Aaslund Et år etter er det spennende å høre Aslaug Leirdal, leder for butikken, fortelle om hvordan det siste året har vært. På landsplan er det pr. i dag fire aktive butikker, hvorav Gjøvik er den eneste rene nettbutikken. Butikken i Oslo kan feire ettårsdag i februar, den nye butikken på Sandnes åpnet i høst, og i Bergen er butikken i ferd med å etablere seg i nye og større lokaler. Lederen for hele Galleri Normisjon, Lillian Dombestein, har som mål å åpne tre nye butikker i 2014, og hun kan fortelle om en samlet omsetning i 2013 på over halvannen million! Det er lett å fokusere på penger, og det er en viktig del av Galleri Normisjon, og vi gleder oss over det flotte resultatet, både samlet og lokalt. Gjøvikbutikken har avtale om at 35 prosent av inntektene skal gå til Normisjon sentralt, mens resten går til Acta, region Oppland. Galleri Normisjon er mer enn pengene, mange får et innblikk i hva Normisjon er og gjør gjennom møtet med medarbeiderne, og kanskje også en god samtale på kjøpet. Det kan få stor betydning! Julesalgene er for lengst over, men vi sitter igjen med en stor takknemlighet. Det er fantastisk å oppleve disse dagene med masse folk alle steder. På Lillehammer, i Hedalen, på Otta, i Lensbygda og på Gjøvik var det stor aktivitet fra første stund. Det er ikke mange ganger vi opplever kø utenfor bedehusdørene, men det gjør vi på julesalgene. Julebaksten må sikres, og mange benytter anledningen til Opplevelser Jeg har spurt Aslaug Leirdal om hvordan det er å være medarbeider i Galleri Normisjon og hun forteller at det byr på spenning og utfordringer og mange artige opplevelser! I høst ble de kontaktet av Hålogaland Teater som ønsket å kjøpe et stort antikt spisebord! Bordet skulle sendes, og helst komme fram uskadd. Fire medarbeidere i galleriet utstyrte seg med «bobleplast» i metervis og svøpte inn bordet før Bring kom og hentet det! Et populært salgsobjekt i høst var Jesus-bildene fra et bedehus på Toten, disse ble raskt solgt og sendt ut til hele landet, fra Bodø i nord til Åseral i sør. Medarbeiderne har også opplevd å få hjelp fra uventet hold når tunge møbler skal opp igjen fra lageret i kjelleren på Gjøvik bedehus. Som «engler i gaten» ble noen kommune ansatte redningen for en kunde som hadde kjøpt en svært tung skjenk! Om de ikke anså seg som sterke, så var de mange, og sammen klarte de brasene! Da lageret i utgangspunktet var fullt og nye varer var på vei inn, var gode råd dyre. Da dukket det plutselig opp en kunde som kjøpte flere av de store tingene Julesalgene å kjøpe julegaver. Store basarbord er også på plass alle steder. Vi i regionen ønsker å takke alle som har bidratt til julesalgene. Det er mange som står bak, og mange arbeider for dette gjennom nesten hele året. Julesalgene har en lang tradisjon og er en svært viktig inntektskilde for regionen. Mye av det som kommer inn, blir sendt direkte ut til forskjellige prosjekter i utlandet. på lageret pluss flere ting fra flytte lasset før de rakk å lesse av og slik ble det plass på lageret! For mange kan dette kanskje virke som tilfeldigheter, men for medarbeiderne i Galleri Normisjon er dette et uttrykk for Guds omsorg og at han er med også i praktiske ting. Planer framover Så langt i januar har det vært ganske stille, både i forhold til levering av nye varer og salg, men vi håper dette tar seg opp! For 2014 er budsjettmålet kr ,, og Aslaug Leirdal håper å passere kr , i løpet av året. For å klare det er de avhengig av din hjelp! Gjør Julie fikk prøve julgaven på forskudd. ANN HELEN AASLUND

9 Nytt fra FEBRUAR/MARS 2014 OPPLAND 9 Ta vare på deg selv og andre Normisjonsforeninga på Biri arrangerer i vår kurset «Ta vare på seg selv og andre» og har invitert omkringliggende Normisjonsforeninger og diakoniutvalgene i Biri og Snertingdal til å bli med. Dette er i tråd med regionens handlingsplan, som legger opp til å gjennomføre kurset på flere steder i inneværende periode. Kursholder blir Ann Helen Aaslund. Temaene handler om troshistorie, gudsbilde og identitet. Det er lagt opp til en kveldssamling i februar, torsdag 13. og en kveldssamling og formiddag i mars, fredag 7. og lørdag 8. Alle samlingene finner sted på Betel, Biri og Solveig Haugen Tusvik er kontaktperson. Aslaug, Marit og Harald er storfornøyd med resultatet i Galleri Normisjon kjent, bruk det aktivt enten ved opprydding eller behov for ny anskaffelser. Varer som skal omsettes bør ha en minsteverdi på kr 300,. Nye varer blir fortløpende fotografert og lagt ut på nettet. Galleriet har avtale med finn.no, og varene blir publisert der. Medarbeiderne merker økt interesse og omsetning når det er hyppig presentasjon av nye varer. På lager finnes det et stort utvalg bøker, sortert og systematisert, og som ikke er lagt ut på nettet. Det er fullt mulig å ta kontakt og avtale et besøk på lageret. Her er det gode Årets regionårsmøte blir på Solheim konferansehotell AS, Hedalen, 26. og 27. april. Rektor på GåUt-senteret, Kai Ove Berg, blir med som taler. Årsmøtet blir lørdag og helgen avsluttes med gudstjeneste søndag. Det vil bli anledning til å komme allerede fredag kveld. Da blir det et uformelt opplegg. Fra Solheimen Konferansehotell AS har vi fått meget gunstige priser: Å være med arbeider i Galleri Normisjon byr på spenning og utfordringer og mange artige opplevelser! Fredag kveld søndag kr 2200, i dobbeltrom / kr 2350, i enerom. Alle mål tider inkl. Lørdag søndag kr 1500, / kr 1650,. Bare lørdag kr 400,. I tillegg kommer kr 100, som dekker regionens administrative utgifter i forbindelse med årsmøtet. Sett av datoen nå, og bli med på en storsamling i Valdres. Påmelding til regionskontoret innen 11. april. muligheter for å gjøre et kupp og sikre seg litterære godbiter! I mai blir det også i år loppemarked på Gjøvik bedehus og lagersalg fra Galleri Normisjon. Til dette trengs det varer, dugnads hjelp og kunder, ta kontakt med regionkontoret om du har noe å bidra med! Staben i Galleri Normisjon Gjøvik er relativt stabil og trives godt i hverandres selskap, men har absolutt plass til flere! Har du tid og krefter til overs, og kunne tenke deg å investere det i misjon, er det behov for flere medarbeidere, gjerne med muskler og god rygg! Å være med i Galleri Normisjon er Regionårsmøte i Valdres ARKIV meningsfullt, og de lokale får også god hjelp og støtte fra sentralt hold gjennom Lillian Dombestein. Rektor på GåUt-senteret, Kai Ove Berg, er taler på årsmøtet. Leirstedene veien videre Regionstyret har satt ned et utvalg med oppdrag å utrede ulike alternativer for framtidig drift av leirstedene i regionen. Det er personalsituasjonen på begge leirstedene som har aktualisert dette, men bakgrunnen er også behovet for å se på hvordan vi forvalter ressursene våre på en forsvarlig og tjenlig måte i forhold til oppdraget vi har. Utvalget består av representanter fra begge leirstedsstyrene, regionstyret og administrasjonen og kan hente inn eksterne rådgivere ved behov. Det første møtet ble holdt i midten av januar, og målet er å ha kartlagt ulike alternativer og konsekvenser til utgangen av februar. Regionstyret vil ta stilling til den videre prosessen på møtet i mars. Misjon i Norge 1. og 2. april kommer staben ved Misjon i Norge-avdelingen i Normisjon sentralt, Svein Granerud, Marianne Kraft, Torill Solli Haugen og Ruth Skree, på besøk til region Oppland. De har etablert praksis med å besøke en region hvert semester, og nå er turen kommet til oss! Vi kommer tilbake med program, sett av datoene! Døde Dora Hveem, Bagn Helene Snilsberg, Raufoss Vi lyser fred over deres minne

10 10 OPPLAND FEBRUAR/MARS 2014 Nytt fra SOLVEIG HAUGEN TUSVIK ANNE HILDE KRISTIANSEN Leirliste februar, Amigosleir, Skogstad trinn mars, Vinterleir, Åreeld, ungdsk. + vgs., i samarbeid med NLM Ung Fra fjorårets Sprell levendeleir på Kirketeiegen. Stilling ledig mars, Sprell levende barneleir, Kirketeigen, 6 11 år (de yngste gjerne i følge med en voksen), i samarbeid med Søndagsskolen april, Tweensleir, Skogstad, trinn Følg med på Acta og Normisjon sine nettsider, og ta kontakt med region kontoret for mer informasjon og på melding. Ny leirbrosjyre lanseres i løpet av våren Stillingen som Acta-leder ble ikke besatt i forbindelse med utlysningen høsten -13 og er derfor utlyst på nytt. I skrivende stund har det vært noen henvendelser, og det er noen som har søkt på stillingen. Det vil bli nye runder med intervju og avklaring etter at søknadsfristen er ute. I påvente av ny Acta-leder fordeler staben ansvar og oppgaver internt. Anne Hilde og Tom Erik Kristiansen har varslet at de sier opp stillingene sine som bestyrere på Skogstad leirsted med virkning fra sommeren Anne Hilde fikk økt stillingen sin med 10 % fra , og de har til sammen 130 % stilling. Leirsted i fornyelse Skogstad leirsted er i ferd med å fornyes på flere hold. Mye av det er og blir synlig for alle, mens noe også handler om teknisk oppgradering i forhold til blant annet elektrisitet. Tom Erik og Hans bærer inn sofa på prøve til peisestua. Møtesalen har fått nye vinduer, som enkelt lar seg åpne og lufte med, de mørke veggene er malt lyse, og nye gardiner er på plass. Varmepumpene på hele huset er oppgradert, og flere ytterdører er i ferd med å bli byttet ut. I verandastua er nye møbler på plass, i slutten av februar kommer det nye sofaer og stoler i peisestua! Små og store Skogstadvenner kan glede seg til å ta det nye i bruk! «Bønn er arbeid» Dette vårsemeseret fokuserer vi på bønn. «Ora et labora!» «Be og arbeid!» var munkenes valgspråk helt fra middelalderen av. Tanken var å finne en rett balanse mellom bønn og praktisk arbeid. Det er fristende å sette til en liten «s», og si «Ora est labora» «Bønn er arbeid». Vi tror at bønn er utgangspunktet for alt arbeidet vårt i Guds rike. Bønn er kristenlivets åndedrett, og det som holder alt arbeidet oppe. Foreningsarbeidet i Normisjon er intet unntak. Hvorfor ber vi da så lite på våre møter som vi ofte har på våre bedehus? I Handlingsplanen for regionen legges det opp til å styrke bønnearbeidet, og dette ønsker vi å ha et spesielt fokus på nå i vår i forkynnelsen, i møte med det lokale Normisjonsarbeidet, i det daglige her på kontoret, i Fra en bønnevandring på leir. Horisont 2014 Under mottoet «Ærligere, tøffere, sterkere sammen» samlet 260 normisjonsansatte seg til medarbeidersamling i Praha første uka i januar. Gjennom ulike bidragsytere og samlinger, fikk vi åndelig og faglig påfyll og utfordringer. Vi har spurt vår ettåring, Matilde Opsahl, om hva hun synes om denne samlingen. «Det var god timing å legge arbeidermøtet til Praha det året jeg er ettåring!» sier hun med et lurt smil. «Jeg synes det var region bladet. Følg med utover våren og bli inspirert til å være med, både som enkeltpersoner og fellesskap! Vi trenger å minne hverandre om hvor viktig og riktig det er å «legge alt vi har på hjertet, fram for Gud» (Fil 4,6). Så enkelt er det! Det dreier seg ikke om lange og fine og «riktige» formuleringer, men inspirerende dager med nyttige og lærerike seminarer. Jeg visste om noe av Normisjons mangfold, men at spekteret var så stort, var moro å se. Det var også kjekt å treffe kollegaer fra hele landet og knytte nye kontakter.» I et tettpakket program, ble det også tid til en guidet tur i byen. Fra borgområdet, vandret vi gjennom gatene ned til Karlsbroen og inn i gamlebyen. Dagen ble avsluttet med tradisjonell tsjekkisk mat og folklore. rett og slett å fortelle Gud hva vi er opptatt av, både det gode og det vanskelige. Bønn rører ved Guds hjerte. Og bønn gjør noe med oss. Himmelske krefter er i aksjon. Har vi råd til å gå glipp av det? Fra Borgområdet på toppen av Praha. ANN HELEN AASLUND ARVE SUNDBY LEDER Harald Liodden Regionstyreleder i Normisjon region Oppland Vi har avsluttet ett år og startet på et nytt. For de fleste av oss er vel tiden en kontinuerlig størrelse uten de store om veltninger ved overgangen til et nytt år. «Tiden går» sier vi, mens kineserne sier «tiden kommer». Fortiden kan vi ikke gjøre noe med, men fremtiden kan vi være med og forme. Det er også viktig å ta lærdom av historien inn i fremtiden, både de gode og de dårlige erfaringene. Årsskiftet fører i hvert fall med seg at det skal gjøres opp status på ulike plan. Regnskaps messig er det spennende å se om det blir et positivt eller negativt tall på bunnlinja. Det minner meg om et årsmøte i Indremisjonen for mange år siden. Regnskap og årsrapport var presentert, og alt så fint ut. Da reiste en gammel mann seg med følgende kommentar: «Dette er vel og bra, men ble det frelst noen sjeler i året som gikk?» Ja, det er et ransakende spørsmål. Vi kan styre og stelle, og alt kan se fint ut, men bærer arbeidet vårt åndelige frukter? Paulus sier i 1 Kor 3,6: «Jeg plantet, Apollos vannet, men Gud ga vekst.» Vi har alle ulike oppgaver i Guds rike, og alle er like viktige, men det er Gud og bare han som kan gi vekst, både på det personlige plan og på foreningsplan. Hvor mange sjeler ble frelst i Oppland i 2013? Det er et spørsmål vi aldri får besvart. Vi har derimot Guds løfter på at Ordet vender aldri tomt tilbake. Vi skal derfor med stor frimodighet fortsette å bringe evangeliet om Jesus som Guds frelsesvei ut til barn, unge og voksne i det nye året. Jeg vil derfor takke alle medarbeidere Ble det frelst noen sjeler i året som gikk? i staben, fritidspredikanter, forenings medlemmer og alle andre som står på år etter år. Takk for din innsats i året som gikk. Gud velsigne alle trofaste arbeidere i «Guds vingård». Jeg ønsker alle et godt og fremgangsrikt nytt år!

11 Nytt fra FEBRUAR/MARS 2014 TRO 11 TRO Andakt Leif Gordon Kvelland Alpha-konsulent i region Øst Jesus gir deg ikke opp OVERSETTELSE: ERLEND EVENSTAD PETER ERKJENNER AT TROEN ER MYE STERKERE I VINTERHALVÅRET. Innspill Tormod Kleiven Landsstyreleder Vi har og tar ansvaret Fredag 24. januar gikk landsstyret i Normisjon og Ingvar T orsvik ut med en felles pressemelding, der vi fortalte at vi har kommet til enighet om en avtale. For oss er det viktig å understreke at vi tar det fulle og hele ansvar for det som har skjedd og betaler Torsvik økonomisk kompensasjon og opp reisingserstatning. Vi har blitt enige med Torsvik om ikke å gå ut med beløpet som han får utbetalt. For Normisjon sin del vil jeg understreke at ingen øremerkede midler som er gitt til arbeidet innenfor eller utenfor Norge benyttes til å dekke dette beløpet. Normisjon har midler til disposisjon som ikke er knyttet opp mot noe av det nevnte, og som kan benyttes i denne situasjonen. Dermed vil ikke denne avtalen påvirke noe av det arbeidet vi som Normisjon i dag driver i Norge og ti land i Afrika, Asia og Sør- Amerika. Du skal være trygg på at de pengene som er gitt oss blir brukt til det formålet du har opplyst at skal være mottakeren. For oss i landsstyret har det vært viktig å understreke at opphevelsen av ansettelsen med Ingvar Torsvik ikke var begrunnet i en enkelt sak eller i spørsmål innen samlivsetikk eller andre læremessige spørsmål. Torsvik har gitt sin tilslutning til det Nor misjon står for på disse områdene og til Normisjons verdidokument i sin helhet. Bakgrunnen for opphevelsen av ansettelsesavtalen skyldes forhold som landsstyret har ansvar for. Nå er det satt ned et utvalg med eksterne personer som jobber med å evaluere det arbeidet vi har gjort, og vi ser fram til å forholde oss til konklusjonen når den foreligger. Hvor mange ganger har jeg ikke hatt nyttårsløfter? Fra nå skal jeg leve ut visjonen i livet mitt! Fra nå skal jeg følge Jesus i alle hverdagens mange utfordringer og situasjoner! Fra nå av skal andre merke at Jesus er første person i livet mitt! Jeg vil våge å invitere min venn til Alpha! Slik kunne du og jeg sikkert fortsette en stund til. Men jeg merker at det er så mye annet som både tar fokus og som styrer livet mitt. Det samme skjedde med Jesu nærmeste etterfølgere. Vi leser i våre bibler at både Peter, Johannes, Jakob og de andre ikke akkurat alltid var preget av at Jesus var første personen i BE OG ARBEID I NORMISJON OG ACTA Regionene Be for lederskap og styrer i regionens foreninger. Be for økonomien i region Øst og nye gaveinntekter. Be for prosessen med å utrede fremtidig drift av leirstedene Skogstad og Kirketeigen. Be for økonomien i region Oppland. livet deres. Da Jesus akkurat hadde innstiftet nattverden, gikk de ut og kranglet om hvem som var den viktigste av dem! Da Jesus bad dem om å våke med ham i sin dødskamp i Getsemane-hagen, sovnet de! Da Jesus ble arrestert, stakk de av alle sammen. Slik kunne vi ha fortsatt en stund til. Men Jesus gav dem ikke opp! Et nytt år ligger foran med mange muligheter og ut fordringer både i liv og tjeneste. Det gledelige og over raskende budskapet er: Jesus gir deg ikke opp! Jesus gav ikke opp Peter som fornektet og bannet på at han ikke kjente Jesus. Jesus møtte Peter sprell levende igjen etter Utland Be for de nye misjonærene som reiser til Senegal og Bangladesh. Vi starter nytt arbeid i Senegal. Be for dette. Vi åpner et nytt Asiasenter i Bangladesh. Be for en god start. oppstandelsen og sa til ham: «Peter, jeg gir deg ikke opp! Jeg gav mitt liv for deg! Jeg har åpnet veien inn til Far for deg!» Det samme sier han til deg i det nye året: «Jeg gir deg ikke opp!» Ut ifra disse ordene kommer visjoner, utfordringer til å følge Jesus i hverdagen i et nytt lys. Du kan kanskje neste nyttårsaften se tilbake med undring. Jesus gav meg ikke opp!! Det gledelige og over raskede budskapet er: Jesus gir deg ikke opp! Norge Be fremfor alt om visdom og glede i tjenesten. Be for alle Soul Childrenkorene. Be for regionstyrenes frivillige medarbeidere, foreninger og forsamlinger. Normisjon har gitt Ingvar Torsvik en uforbeholden unnskyldning for måten vi har håndtert denne saken på. Torsvik har akseptert unnskyld ningen og ønsker Normisjon lykke til i fortsettelsen. Det er vi takknemlige for. Vi arbeider med å finne en god løsning på hvem som skal fungere som generalsekretær fra 1. april. Det blir også temaet på landsstyrets første møte nå i starten av februar. Jeg tar meg god tid til å lese både Agenda 3:16 og Nytt fra Normisjon. De utfyller hverandre på en god måte. Svein Granerud Introduksjonspris kun kr. 368, (ord.pris kr. 495, ) for et helt år! Bestill abonnement her: Tlf , Oase Syng med Peter Sandwall for Herren i samarbeid med Storsalen menighet 19. februar Jan Gossner 12. mars Jens Petter Jørgensen 9. april Anne-Margrete Saugstad Kl i konsertsalen, NLA Høgskolen Staffeldtsgate Inngang: Linstows gt. 3

Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år

Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år Nytt fra April/mai 2014 Nr. 2 14. årgang www.normisjon.no Oppland/Øst Randi Korsveien Hva var det som fikk Maria til å være så raus? 11 2 oppland 8 øst Jesusnett når mange nye! Foreningen Jesusnett feiret

Detaljer

Spør Herren om du kan få hjelp til å ta rustningen av. Vi trenger å bli satt fri fri til å elske de vi har rundt oss!

Spør Herren om du kan få hjelp til å ta rustningen av. Vi trenger å bli satt fri fri til å elske de vi har rundt oss! Nytt fra Oppland/Øst August/ september 2014 Nr. 4 14. årgang www.normisjon.no Spør Herren om du kan få hjelp til å ta rustningen av. Vi trenger å bli satt fri fri til å elske de vi har rundt oss! Hanne

Detaljer

Fantastisk, men koster!

Fantastisk, men koster! Nytt fra Oppland/Øst April/mai 2013 Nr. 2 13 årgang www.normisjon.no For han skal overgis til hedningene og bli hånet og mishandlet og spyttet på Randi Korsveien 11 oppland 2 øst 8 Fantastisk, men koster!

Detaljer

Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år

Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år Nytt fra Februar/mars 2014 Nr. 1 14. årgang www.normisjon.no Nordland/Troms/Finnmark Jens Iver Jensen Forstår vi at Gud skapte alt ved sitt ord? Det er vanskelig. 11 2 nord 8 Nordland Velkommen til årsmøte

Detaljer

Fellesskap med Vår Herre, Sønnen og Den Hellige Ånd gir oss helhet. oppland 2 Øst 8 Er bedehuset et bønnehus?

Fellesskap med Vår Herre, Sønnen og Den Hellige Ånd gir oss helhet. oppland 2 Øst 8 Er bedehuset et bønnehus? Nytt fra Oppland/Øst Desember 2012/ januar 2013 Nr. 6 12 årgang www.normisjon.no Fellesskap med Vår Herre, Sønnen og Den Hellige Ånd gir oss helhet. Svein Ruud 11 oppland 2 Øst 8 Er bedehuset et bønnehus?

Detaljer

Prioritering og vårt ansvar

Prioritering og vårt ansvar Nytt fra Agder/Rogaland Desember 2014/ januar 2015 Nr 6 14 årgang www.normisjon.no Måtte julen 2014 bli en slik tid at du, og de du bryr deg om, får oppleve fred, ro og hvile. Torunn Fjelde Hansen 11 Agder

Detaljer

Vi vil videre «Gud vil vi skal gå videre med evangeliet. Vi ser fremover i forventning til hva han ønsker å gjøre» Nytt fra. Vil ha datteren hjem

Vi vil videre «Gud vil vi skal gå videre med evangeliet. Vi ser fremover i forventning til hva han ønsker å gjøre» Nytt fra. Vil ha datteren hjem Nytt fra Øst/Oppland Februar/ Mars 2011 Nr. 1 11 årgang www.normisjon.no Øst Gud lengter etter å bli kjent med oss og å ha en relasjon med oss. Oppland Anne-Lin Bringaker Hynnekleiv 11 8 Jubileumsfest

Detaljer

møre 2 Med Jesus i familien

møre 2 Med Jesus i familien Nytt fra Møre Oktober/ november 2012 Nr. 5 12 årgang www.normisjon.no Gud har gitt oss et ufattelig kall: Han vil gjøre oss slik som han er for å vise verden hvem han er Eivind Kaare Osnes 11 møre 2 8

Detaljer

Mange unge har armbånd med fire bokstaver på: WWJD. Det er en fin bekjennelse og står for to sider av samme sak.

Mange unge har armbånd med fire bokstaver på: WWJD. Det er en fin bekjennelse og står for to sider av samme sak. Nytt fra Agder/Rogaland August/ september 2014 Nr. 4 14. årgang www.normisjon.no Mange unge har armbånd med fire bokstaver på: WWJD. Det er en fin bekjennelse og står for to sider av samme sak. Roar Flacké

Detaljer

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år Nytt fra Rogaland/Agder Februar/mars 2015 Nr. 1 15. årgang www.normisjon.no Kjærligheten er Guds innerste vesen. Inge Flaat 11 ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen 16. desember ble en merkedag på

Detaljer

ROGALAND 2 AGDER 8 Sommerens høydepunkt. Samhold. Velkommen til Kristen-Norges eget forsikringsselskap

ROGALAND 2 AGDER 8 Sommerens høydepunkt. Samhold. Velkommen til Kristen-Norges eget forsikringsselskap Nytt fra Rogaland/Agder Juni/juli 2014 Nr. 3 14. årgang www.normisjon.no Ånden kan forvandle oss, lede oss og gi oss frelsesglede. Kari T. Johnsen 11 ROGALAND 2 AGDER 8 Sommerens høydepunkt For kollega

Detaljer

Bli misjonspartner. Nytt fra. Tuberkulosefamilien. Vurderer Gå Ut Senteret. Vestfold/Buskerud/Telemark

Bli misjonspartner. Nytt fra. Tuberkulosefamilien. Vurderer Gå Ut Senteret. Vestfold/Buskerud/Telemark Nytt fra Vestfold/Buskerud/Telemark August/ september2014 Nr. 4 14. årgang www.normisjon.no Grunnen til at vi aldri får tid nok, er at vi aldri gir oss tid nok. Dr. Erling Danbolt 11 TELEMARK 2 VESTFOLD

Detaljer

Bønneemner på skapdøra

Bønneemner på skapdøra Nytt fra Rogaland/Agder Juni/Juli 2013 Nr. 3 13 årgang www.normisjon.no Hvis det er plass for alt i Guds hus, blir det ikke lenger plass for alle. Inge Flaat 11 rogaland 2 Agder 8 Bønneemner på skapdøra

Detaljer

Dette sprengte mitt gudsbilde, og lærte meg at Gud er enda mer enn jeg tror. Tør du å la gudsbildet ditt bli sprengt?

Dette sprengte mitt gudsbilde, og lærte meg at Gud er enda mer enn jeg tror. Tør du å la gudsbildet ditt bli sprengt? Nytt fra Nordland/Troms/Finnmark Desember 2011/ Januar 2012 Nr. 6 11 årgang www.normisjon.no Dette sprengte mitt gudsbilde, og lærte meg at Gud er enda mer enn jeg tror. Tør du å la gudsbildet ditt bli

Detaljer

Et hårete mål får følger

Et hårete mål får følger Nytt fra Oppland/Øst August/ september 2012 Nr. 4 12 årgang www.normisjon.no Mer enn en oppussing av fasaden lengter vi etter og tror vi på en ny vår fra Gud, på innsida. Sissel Brobakken 11 oppland 2

Detaljer

Gå av stad så svak som du er, så Guds kraft kan fullendast i verda. møre 2 Rikt tilbud til seniorer. Gjør høsten kortere: Bli med på tur!

Gå av stad så svak som du er, så Guds kraft kan fullendast i verda. møre 2 Rikt tilbud til seniorer. Gjør høsten kortere: Bli med på tur! Nytt fra Møre August/ september 2013 Nr. 4 13. årgang www.normisjon.no Gå av stad så svak som du er, så Guds kraft kan fullendast i verda. Elisabeth Østergaard 11 møre 2 8 Rikt tilbud til seniorer Det

Detaljer

Tent for å nå ut. Etter GF: takk til alle. Nytt fra. Rekordmange kunder. Vedtok flere menigheter. Agder/Rogaland. Vi retter en hjertens takk til alle

Tent for å nå ut. Etter GF: takk til alle. Nytt fra. Rekordmange kunder. Vedtok flere menigheter. Agder/Rogaland. Vi retter en hjertens takk til alle Nytt fra Agder/Rogaland August/ september 2012 Nr. 4 12 årgang www.normisjon.no Gud, som er så rik på herlighet i Kristus Jesus, vil gi oss alt vi trenger. Ja mer en det, han har allerede gitt oss overflod

Detaljer

vestfold/buskerud 2 telemark 8 Uten frivillighet stopper alt

vestfold/buskerud 2 telemark 8 Uten frivillighet stopper alt Nytt fra Vestfold/Buskerud/Telemark Desember 2014/ januar 2015 Nr 6 14 årgang www.normisjon.no Profetiene gjekk i oppfylling då Jesus vart født. Gunnvor Kreken 11 vestfold/buskerud 2 telemark 8 Uten frivillighet

Detaljer

Årsmøte på Jørpeland. Nytt fra. Businesstips til ungdom. Fikk nytt syn på misjon. Rogaland/Agder

Årsmøte på Jørpeland. Nytt fra. Businesstips til ungdom. Fikk nytt syn på misjon. Rogaland/Agder Nytt fra Rogaland/Agder April/mai 2012 Nr. 2 12 årgang www.normisjon.no Ta deg tid til å lytte til Jesus. Ta deg tid til å være i Hans nærhet. Ta deg tid til å gå inn i skriftene i Bibelen og lytte. Jesus

Detaljer

2-32. Opp med Østfold! Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år

2-32. Opp med Østfold! Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år nytt fra Nytt fra nytt April/mai 2014 Nr. 2 14. årgang www.normisjon.no????????????????? Østfold????????????????? Se Guds Lam denne påsken! Hør og tro det! Hør det og følg Jesus! Tekst Tekst 2-32 2??????????????

Detaljer

Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. NORDLAND 2 NORD 8 Vil være i Guds ledelse

Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. NORDLAND 2 NORD 8 Vil være i Guds ledelse Nytt fra Nordland/Troms/Finnmark Juni/juli 2014 Nr. 3 14. årgang www.normisjon.no Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. Live Fossen Gundersen

Detaljer

Herrens øyne hviler på dem som frykter ham og venter på hans miskunn. vestfold/buskerud 2 telemark 8 Bibelen skapte kaos

Herrens øyne hviler på dem som frykter ham og venter på hans miskunn. vestfold/buskerud 2 telemark 8 Bibelen skapte kaos Nytt fra Vestfold/Buskerud/Telemark April/mai 2013 Nr. 2 13 årgang www.normisjon.no Herrens øyne hviler på dem som frykter ham og venter på hans miskunn Chris Millett 11 vestfold/buskerud 2 telemark 8

Detaljer

Gjør høsten kortere: Bli med på tur!

Gjør høsten kortere: Bli med på tur! Nytt fra Vestfold/Buskerud/Telemark August/ september 2013 Nr. 4 13. årgang www.normisjon.no Skal det bli noko å hauste, så må det vera nokon som har sådd. Gunnvor Kreken 11 vestfold/buskerud 2 telemark

Detaljer

Vi forbinder gjerne noe positivt med vekst. Barn og barnebarn som vokser og utvikler seg er et kjært samtaleemne rundt mange kaffebord.

Vi forbinder gjerne noe positivt med vekst. Barn og barnebarn som vokser og utvikler seg er et kjært samtaleemne rundt mange kaffebord. Nytt fra Februar/ mars 2011 Nr. 1 11 årgang www.normisjon.no Telemark og Vestfold/Buskerud Vi forbinder gjerne noe positivt med vekst. Barn og barnebarn som vokser og utvikler seg er et kjært samtaleemne

Detaljer

Troen er ikke først og fremst å vite og mene, men kanskje uten å forstå så mye, å overgi seg til Jesus.

Troen er ikke først og fremst å vite og mene, men kanskje uten å forstå så mye, å overgi seg til Jesus. Nytt fra Vestfold/Buskerud/Telemark Oktober/ november 2013 Nr. 5 13. årgang www.normisjon.no Troen er ikke først og fremst å vite og mene, men kanskje uten å forstå så mye, å overgi seg til Jesus. Liv

Detaljer

Å R S M E L D I N G 2 0 1 4

Å R S M E L D I N G 2 0 1 4 ÅRSMELDING 2014 innhold side Velkommen til regionårsmøtet... 3 Hilsen fra formannen... 4 Årsmelding 2013... 5 Arbeiderne... 5 Styrets arbeid... 6 Identitet og handlingsprogram... 7 Misjon årsmelding 2014...

Detaljer

møre 2 Åleine att i Ecuador

møre 2 Åleine att i Ecuador Nytt fra Møre August/ september 2012 Nr. 4 12 årgang www.normisjon.no Vi er velsignet for å kunne velsigne andre! Kristine Anne Danielsen Knudsen 11 møre 2 8 Åleine att i Ecuador Normisjon har trappa ned

Detaljer

Ser du hvem Han er? Ser du at jul er mye mer enn en stall med ei krybbe, mer enn et Tekst lite Tekst barn på Marias fang.

Ser du hvem Han er? Ser du at jul er mye mer enn en stall med ei krybbe, mer enn et Tekst lite Tekst barn på Marias fang. nytt Nytt fra?????????????????????????????????? Østfold Ser du hvem Han er? Ser du at jul er mye mer enn en stall med ei krybbe, mer enn et Tekst lite Tekst barn på Marias fang. Sett inn bilde Jeg Sett

Detaljer

«Enighet» i 90 år Kvinneforeninga «Enighet» feiret hele 90 år som forening. Leder Ingeborg Larsen håper på å nå 100 år.

«Enighet» i 90 år Kvinneforeninga «Enighet» feiret hele 90 år som forening. Leder Ingeborg Larsen håper på å nå 100 år. Nytt fra Nordland/Troms/Finnmark Juni/juli 2012 Nr. 3 12 årgang www.normisjon.no Hvem får lov til å være Gud i livet ditt? Jesus eller et annet substitutt? Jostein Østvoll 11 Nord 8 nordland 2 Jesusfokus

Detaljer

Sponsorløp. Nytt fra. Drøfter lokalt lederskap. Satser alt på gjenbruk ?????????????????????????????????? Østfold

Sponsorløp. Nytt fra. Drøfter lokalt lederskap. Satser alt på gjenbruk ?????????????????????????????????? Østfold Nytt fra?????????????????????????????????? Østfold Oktober/ november Oktober/ 2011 Nr. november 5 2011 Nr. 11. årgang 5 www.normisjon.no 11 årgang www.normisjon.no Hvis Tekstdu ikke står fast i troen,

Detaljer