ENTOM NORSK FORENING MEDLEMSHEFTE NR PRIKK-KART OVER NORSKE MEDLEMMER I NORSK ENTOMOLOGISK FORENING.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ENTOM NORSK FORENING MEDLEMSHEFTE NR PRIKK-KART OVER NORSKE MEDLEMMER I NORSK ENTOMOLOGISK FORENING."

Transkript

1 NORSK ENTOM FORENING MEDLEMSHEFTE NR PRIKK-KART OVER NORSKE MEDLEMMER I NORSK ENTOMOLOGISK FORENING. TROMSO: 5 rnedlemmer. TRONDHEIM: 9 -"- BERGEN: 21 -"- STAVANGER: 4 -"- OSLO: 44 - (I -

2 ... V I SAMLER PCR EVERANDRE. lr~edlt-mene i?:orsk Sntomologisk Porening hcr en viss geo;;rzfisk fordeling i landet. L:ange reiser ogsci rund-t om i store orr&der i 10pet av en sesonc for 3 samle insekter. I ill. 'il de gruppene man selv er interessert i, fylles h8vcne/fellene ofte opp med store mengder av andre insekter. Disse slipper i'ri eller materialet blir ofte bare satt ti1 side og lagres ti1 ingen ngtte. V1 vll herved forsoke A ta opp lgjen den tamle idcen: "VI SAILER FGR HVARANDRL~I. De son vll delta for P ~otta ran4;et materlale, b0r o,,ss tll en vlss grad vzre vill~< t ~ 2 l s,-nl~ for andre. Skrlv ti1 selrrets:ren sllarect mulig. IIan vll d: :orsake S koordinere brevene. Senerc skziver ~edltmene dlrp1:tc ti1 hverandre. l)e som deltar bes vennlit:st send- inn en litcn rap- port om hvor vellykket dette prosjektet har vsrt, Sorslr,g ti1 f orbedrinkier etc. I- V i er allerede gcdt 1 gang ned feltsesongen 1977, rer TI gjar llkevel et iorsrak pa 3 fa dette 1 stand. P0lgcnd~~ onnl~~s:~lnr;er sendes tll,ebreteren, postboks 46, 1432 ~--,'~i:: Jeg onsker i'olgend~ niateriale inncamlet: a) hvilke insektgrupper b) fra hvilket geografisk omrrde c) hva slags biotoper d) evt. opplysninger om spesielle krzv vc-draren4~ innsamlingsmetode, preparerink, merkinr ecc. Jeg kan bidra med innsamling av folgende materiale: a) insektgrupper b) geografisk omrade c) biotop d) materialet blir innsamlet, evt. preparert pa folgende mate: # En oversikt over foreningens norske medlemmer og deres entomo- logiske interesser sthr for ovrig i dette heftet.

3 NOiiSKE EIZUTJE~DER I NOBSK ENTOhlCLCGISK FORENENG pr. 1. juni jilm, Ycrb Jnrii, Asvegen 13, 9400 Iiarstad. Coleoptera, Anc'.ersen, Aril6, Studentbxen Sogn 6204, -Oslo 8..;;ndersen, Johan, Zool. avd., Trornsa museum, 9000 T'romsra. Andersen, Knut, Skomvtcsvei 74, 5071 Loddefjord. Andersen, Trond, Zoologisk museum, C.us&plass 3, 5014 Bergen-Univ. Trichoptera. Aure, Odd Paul, Torbjsrnsvei 3, 6400 fjolde. Coleoptera, Heteroptera. ~ustarg, Oystein, Norsk institutt for skogforskning, 1432 as-nlh. Forstentomologi. Austreng, h:arit P., Statens plantevcrn, 1432 as-nlh. Heteroptera, landbruksentonologi. Bakke, All, Norsk institutt for skogforskning, 1472 As-I:LH. Lepidoptera, forstentomologi. Bakke, Bjarn, Piolvei 14, 5030 Landbs. Araneae. Bakke, Sigurd Andreas, Rgdyrveien 30, 1430 As. Bakken, Per, Irvetenveien 249, Oslo 6. Araneae. Bang, Christofer, Bakkeveien 9 D, 6100 Volda. hiacrolepidoptera. Beheim, Rolf, 3074 Skoger. Ccleoptera. Bengtson, Sven-Axel, Zoologisk museum, b.usbplass 3, 5014 Bergen-Univ. hrktisk entomologi. Bergan, Per, Zool. inst., Universitetet i Cslo, Blindern, Oslo 3. Bnobidae o ole opt era). Bjrarnstad, hders, Botnnisk hage, Trayen, Oslo 5. Coleoptera, spesielt tropiske. Bjbnes,,Jan P., Amtmann Prebensens gt. 5, 9800 Vadse. Odonata. Bore, i:ldar Geir, 4062 Klepp st. Papilionoidea (Lepidoptera), generell entomologi. Hrittain, John E., Zoologisk nuseum, Sarsgt. 1, Cslo 5. 3phemeroptera, Plecoptera. Brzndsnes, Lorten, Steecsberggt. 23, 2300 Hamar. Coleoptera, J,epidoptera. Christiansen, nengt, Zool. inst., Universitetet i Oslo, (slo 3. Arktisk entomologi. Christiansen, Erik, Norsk institutt for skogf orskning, s-NLH. Forstentomologi.

4 Uahlby, Rolf Christian, Rsnne, 7130 Brekstad. Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera. Duesund, Harald, Statens plantevern, 1432.k-li~FI. Heteroptera, Dsving, Kjell, Zoofysio1o~:isk inst., Universitetet i Oslo, Oslo 3. Fysiologi. Edland, Torgeir, Statens plantevern, 1432 As-NLH. ageland, B j nrn, Studpost 207, 1432 As-NLH. Scolytidae (Coleoptera). Ellefsen, Geir E., Steinurbakken 1, 3923 Skjelsvik. Noctuoidea (Lepidoptera). Ellingsen, Inger, Bod0 F;ymnas, 8000 Borls. hcari. Elvebakk, Arve, C-262, 7035 Noholt Studentby.. Engdal, Jostein, Rorsvik allc.5, 7000 Trondheim. Erikstad, Iijetil, Tamburbakken 7, 1440 Drnbak. Pardal, Rune, Osloveien 4, 1440 Drnbak. Carabidae, Cerambycidae, Scarabaeidae (Coleontera). Parsund ggmnas, 4550 P'arsund. Pinnanger, Svein, fivrevegen 13, Cttesta?%. p;ske, Leif liagnar, 'llversund. Araneae, ferskvannsinsekter, spesielt Coleoatera. Pjelddalen, Jac., Statens plantevern, 1472 i,s-n1.h. Landbruksentomologi. Fjellberg,!lrne, Loologisk museum, I.:usCplass 3, Pergen-llni.v. Collembola, Pjellberg, ::andi Eagen, Zoologisk musew., 5014 l3er~en-cniv. Coccinellidae (Coleoptera). Fjellheim, Arne, Zoologisk museum, h:usdplass 3, 501A nergen-1tr.i~. Trichoptera. Fjelstad, Sverre K., Klenetsrud, Cslo 12. Pramstad, Berit, 2022 GJerdrum. Trichoptera. Psrland, Bj~rn, Boks 3, Jelray, 1501 l!ioss. Granholm, Arne B., Cikeveien 6, 3700 Skien. Gravem, Finn R., Borgenveien 26 C, Oslo 3. Eapilionoidea (Lepidoptera), ferskvannsinsekter. Grimeland, Gisle, Notcdden olf. l~rerskole, 3670 Potodden. Ephemeroptera. Gr~sdal, Prode l~asse, Engsetdal, 6260 Slrod je. Hymenoptera, Lepirioptera. Gulbrandsen, Jan, Asbjwrn wverhvei 20, 7000 Trondheim. Noctuoidea. Hafslund, Per, 3401 Lierbyen. Hagen, Arne, Zool. inst., Universitetet i Cslo, Blir~di>rn, Cslo 3. Collembola.

5 Hagen, Asbjrarn, Lravenskioldsgt. 4, Cslo 2. E-ials, Arnstein, Statens forslmini.;sstasjon Holt, 9000 Tromsra. Landbruksentornologi. riamarsland, Arne T., 5060 Srareidgrend. Hauge, Erling, Zoologisk museum, T{Iuskplass 3, 5014 Bergen-IJniv. Araneae. Heimholt, Reidar, Ombergveien 9, Oslo 2. Hegstad, h., C-331, 7035 Moholt Studentby. Araneae. Hes jedal, ILBre, 5780 Kinsarvik. Hillestad, Rolf, 3093 Hildestad. Lepidoptera, spesielt skadedyr p& skog. Hjelde, Harald, 2100 Skarnes. Hofsvang, Lise, Brattvollveien 107, Oslo 11. Anthocoridae (~eteroptera). Hofsvang, Trond, Zoologisk institutt, NLH, 1432 As-NLH. Aphidiidae (Hymenoptera), Tipu1ida.e (Diptera). Holgersen, Holger, Bordv. Frafjordsgt. 7 A, F:rdl~. Auchenorrhyncha (Hornoptera), Pomicidae (IIynenoptera). Holter, Toralf, Boks 19, 1550 Ealen. Odonata, skogsinsekter. Horten gymnas, Borten. Hapar, Eline B., Solveien 121 B, Oslo 11. Aphidiidae (Hymenoptera), Syrphidae (Diptera). IIBgvar, Sigmund, Solveien 121 D, Cslo 11. Acanthosomidae, Cydnidae, I'ei;tatomidae, Collembola. Ihlebzk, Roar, 1940 Bjrarkelangen. Scutolleridae (iieteronterd Indregard, Tore, Terneveien 1, 8500 Narvik. Generell entomologi, spesielt Coleontera, Lepidoptere. Jastrey, John, c/o S. Eriksen, Natla~dsfjellet 54, 5030 LandBs. Jensen, Lita Greve, Zoologisk museum, Muskplass 3, 5014 Bergen-Univ. leeoptera, Neuroptera. Jonassen, Terje, Fjellvegen 16 A, 4300 Sandnes. Jonsson, Bror, Zool. inst. Universitetet i Oslo, Rlindern, Cslo 3. Chironornidae (~iptera) Jordal, John Bjarne, ksendal. Generell entomologi.. Kauri,,Hans, Zoologisk museum, h'iusdplass 3, 5014 Bergen-ITniv. Opiliones, Tabanidae (~iptera). Kielland, Jan, 4916 Boroy. Kjellsen, Ellen Kathrine, Stormyra, 9300 Pinnsnes. - Thysanoptera.

6 Kjmlseth, lurid, Plintvegen 24, 9022 Krokelvdalen. Chrysopidae (Neuroptera). Klausen, Finn Erik, Fosswinkelsgt. 28, 5000 Bergen. Araneae, Pseudoscorpiones. Knudsen, Per, Liaveien 25 B, 1430 As. Coleoptera, skadeinsekter i treverk. Kvalheim, Olav, Aug. Cappelens gt. 3 A, Oslo 3. Kvamme, Brynjulv, Troms~ larerskole, 9000 Tromsm. Kvamme, Torstein, Norsk institutt for skogforskning, 1432 As-NLH. Kvammen, Per Ivar, Einerveien 14, 2400 Elverum. Ephemeroptera, Chironomidae (Diptera)..Kvifte, Gotfred I., Skogveien 38, 1430 ks. Cdonata, Orthoptera. Langfjzran, Dag, Vestre Tunh~gda 13, 7058 Jakobsli. Heteroptera. Lee, Henry, V~yensvingen 20, lei. 531, Oslo 8. LeinBs, Hans Petter, Zool. inst., Universitetet i uslo, Oslo 3. Collembola. Lervik, Alf, NSB, Jernbanetorget 1, Oslo 1. Lillehammer, Albert, Zoologisk museum, Sarsgt. 1, Cslo 5. Plecoptera. Lorentzen, Arne Uystein, Postboks 63, 8140 Inndyr. hiacrolepidoptera. Lund, Tor Hjerrnulf, Cscar kathisensvei 20, 4000 Stavanger. Lundemo, Stig, 8620 Utskarpen. Lepidoptera, Cdonata. LUhr, C.F., 2680 VBgdmo. Laken, Astrid, Zoologisk museum, lus&plass 3, 5014 Eergen-Univ. Apidae, Vespidae (Eymenoptera). Lonne, Leif, Beiteveien 8, 3200 Sandefjc-A Lepidogtera. h-atzow, Dae, Hoybr.&tveien 17 C, Cslo 10. Ferskvannslnsekter. I..ehl, Lieidar, Xoolo~;isk museum, Sarsgt. 1, Oslo 5. Acari, L-noplura, I..allophaga, Siphonaptera. Leidell, Ejarnr, Xoologisk museum, I'ij~sCplass 3, 5014 Bergen-Univ. Chilopoda, Diplopoda. b.eyer, 'Bj~rn, Statens plantevern, 1432.iis-~;LH.

7 P!:idttun, Odonata. Bjarn, lab., Lars Iij-lles gt. 20, 9000 Bergeli. Mikkelsen, Harald, Nordre skuteviksvei 1, 5000 Bergen. Coleoptera, Eljelde, Atle Arneberg, Peter Jebsens vei 26, 5265 Ytre Ama. Apidae, ii'ormicidae (Hymenoptera ). Iqiura.k, Stefan, NLH avd. Asker, Postboks 233, 1371 Asker. Carbidae o ole opt era). Ihysterud, Ivar, Zoologisk institutt, Universitetet i Cslo, Oslo 3. Okologi. Nielsen, Tore, Juvelveien 19 D, Syrphidae (~iptera) Sandnes. Nilsen, Hermod, Ondalsaren 62, 1600 Fredrikstad. Coleoptera, Nilssen, Arne, Tromsn museum, 9000 Tromsa. Nilssen, Jens Petter, Zoologisk inst., Universitetet i Oslo, Oslo 3. Chaboridae (Diptera), Corixidae (Heteroptera), Dysticidae (Coleoptera ). Norheim,*Asbjarn, Saudagt. 29, 4000 Stavanger. Nzvra, Arne, Bomengen, 3300 EIokksund. Generell entomologi. Glsborg videreggende skole, 9220 koen. Olsen, Per Bingh, Gudesgt. 2, 1500 b'loss. Opheim, i\ agne,. Pro~aerveien 58, Cslo 2. Ottesen, Preben, Studentbyen Sogn 8166, Cslo 8. Pettersen, Henrik, l~:?~ltrostveien 11, 1430 As. ~halcidoidea (Hymenoptera). Refseth, UagSinn, Hanningsbakken 55, 7000 Trondheim. HingsgArd, Uyvind, Kallumlia 3 C, Ekholt, 1500 boss. Scolytidae (Coleoptera). Ringvold, Arni'inn, Trondheimsveien 42, 2800 Gjavik. Rognes, Frode, Klabuveien 211, 7000 Trondheim. Lepidoptera, ferskvannsinsekter. Rognes, linut, Havnmbrautene 7 A, 4040 N!adla. Ruud, Devegg, Tomineborgveien 52, 3000 Draromen. Rognlien, Rtidar, 2625 Clstad. Lepidoptera, generell entomologi. Rygg, Trygve, Statens plantevern, 1432 As-BLB. Diptera, landbrukserltomologi. Rypestal, Ole F;:., Postboks 15, 2660 Do1nh5s. Rader, Peter liicolay, Utenriksdepartenientet, Dep.,., 1. Rnstad, Vi(,&o, Frostvedtveien 9, 3250 iarvik.

8 Raastad, Jan Icmil, G1. Sirnuliidae (Diptera). Drarnmensvei 103, 1332 Havik. Saltveit, Svein Jakob, Beverveien 29, Oslo 5. ~lecoptera: ferskvannsinsekter. Sandlund, Odd Terje, inst., Universitetet i Oslo, Oslo 3. Ferskvannsinsekter. Sandnes gymnas, 4300 Sandnes. Schibbye, Eyvind, Solveien 60, Cslo 11. Seglen, Per, Hovseterveien 42 4, Oslo 7. Semb-Johansson, Arne, Zool. inst., Ijniversitetet i Cslo, Oslo 3. Heteroptera, fysiol-ogi, okologi. Sendstad, Erling, 2355 Gaupen. Collembola. Skottun, Terje, Tennisveien 11 A, 3200 Sandefjord. Syrphidae (Diptera). Solem, John O., liluseet, Erling Sliakkes~t., 7000 Trondheim. Trichoptera. I Solh~y, Torstein, Piiyrdalskcgen 27, 5095 Ulset i iisane. Cribatei (Acari). Steigen, tmdreas, Zoologisk Ir.uneu.ni, I.'usCnlass 3, 5014 Eergen-LJniv. Araneae, okologi. Stene, Fridtjof, Omveien 18, 6500 Kristiansun? Ferskvannsinsekter. Stenlokk, Jan Arne, Skrenten 57, 3250 Larvik. Coleoptera, Papilionoidea (1~epi:loptera). Stenseth, Christian, Statens playtevern, s-TLH. hphidoidea (Homoptera), landbruksento!r.ologi. Strand, Andreas, Yelumveien 3U, Cslo 7. Straumfors, Per, Fubergveien 8 E, 8617, Selfors. Araneae. Stramsnes, Anne, Studpost 207, 1432 i!s-:,!%~!. Scolytidae (Coleoptera). S7mdby, Ragnild, Zoo1o~;isk institutt, N1,H, 11\32 x.s-p:l;. Biologisk kontroll. Sundsba, Tom, Prmavegen 45, 6400 Folde. Sundt, Eivind, Sondre Oppeg~lrd, 1420 Svartsl.;og- Ptiliidae (Coleoptera). Svendsen, Svein, lostboks 33, 4660 Zvje. Svem, Per, Eenrik ','iergelands ~;t. 34, 5000 Dergen. Sosiale insekter. Szhle, Rolr ii., Brekkeveien 1, Cslo 8. Spirteland, 3ivind N., Sanddalen 19, 5088 b.jallreraen. Same, Lauritz, Sorenskriver Ellefsens vei 11, 1440 Dr~bak. Arktisk entomologi.

9 Sarw,, Irene S.H., Wstersyvelen 12, 3200 Sandefjord. Sorum, (lav, btatens iorsaksgard! jes, 5'840 Eermansv heteroptera, SBtvedt, Clav, Drammensveien 38, 3600 Kongsberg. >ysiologi, vlnterakologl. l'aksdal, Gudmund, Statens plantevern, 1432 As-I'SLH. Ileteroptcra, Tabs-Lyche, Helene, b almmo.;eve j 83 A, DK-2830 Virum, Danmark. hphidoidea. Tanberg, Fin-Christian, Osterliveien 52, ~ s i o 11- Diptera. Time, Bjarne Zmil, Tollevik, 9500 Alta. Coleoptera, Vik,.ncreas, Sportrvelen 16 F, 3200 Sandefjord. Colenptera. iriger,?:cliard, ~061. :nst., Unlversltetet i Cslo, Cslo 3. Wiig, Gunnar, Hell?rudfor.ctt 20, Cslo 6. i,ep:aoptera. ;,old, Jckln, k -stpln 1 aylas veg 16, 7000 Trondheim. laaler, Per?'., rxstins vei 20, Oslo 6. iiraneae. Ptreberg, Lulls Jarle, sool. inst., Universitetet i Oslo, Oslo 3, Bkologi. Zackariassen, harl :rlk, Zoofyriolopislr inst., Univ., Oslo 3. Bdegaara, 1. ette, "creh-ugvegen 14, 2640 vinstra. pleoptera. Coleoptera, legidopterc. (,k:acc:, ;m, lnnt. lor marinblologl og linnologi, Univ., Oslo 3. Ferskvannzinsekter. bstbye, Xivind, Lool. inst., Uriv?rsitetet i Oslo, Oslo 3. Carabiaae (Golecptera), zrkli k entovologi. Aasoard,?:$.re, '! ykc~ltveien., 7000 Trondheim. Chirono~ri::ae (Xptera), i ;..pilioncidea (Lepidoptera). 2il-a::ci:er og rettelser ti1 denne oversikten sendes ti1 postboke 46, 1452, s-1',li'.

10 Innkjmp av utstyr INSSkTNALER e t c Ett av ~&re medlemer, Jar~ iirne Stenlakk, onpglr falgende flrma vedrarende ~nnkjap av entomologisk matenell: FYRIS IhIPCRT, BOX , S UPPSALA, SVERIGE. Utvalget er ikke av de st~rste, hen man kan f& kjapt blant annet insektngler, mikrostifter, oppklistringslapper av kartong etc. ti1 forholdsvis lave priser. Priseksempel: Insektn&ler starrelse S.kr. 4,- pr. 100 stk. + fr&t. Interesserte kan skrive direkte ti1 firmaet og be om en fullstendig prisliste.... SMA GLASS LED PLASTkClIKER. De s&kalte dramsglass er ypperlige ti1 oppbevaring av insekter pa sprit og ti1 bruk ved innsamllng av levende materiale. Glassene leveres i forskjellige starrelser, fra 4 dram som er sm2 tuber, og glass i starrelsene 1 ti1 8 dram. Alle leveres med plastkork. 4 dram er en hendig st~rrelse ti1 de fleste formdl: Diameter ca. 2.5 cm og hayde ca. 4.5 cm. Glassene selges i esker. 1 eske med 4 drams glass inneholder 126 stk. Pris: Rr pr. gl~ss + moms. Drnmsglass leveres blant annet ov: IZIGBR & Co. A/S, Seilduksgt. 25, postboks 2103, Cslo 5. Telefon (02) Vi mottar med takk et hvert tips vedrarende innlijap av entomologisk utstyr. Gpplysningene vi.1 bli trgkket i medlemaheftet, slil.: at alle foreningens nedlemer kan f5 nytte pv dem. Skriv ti1 NEP, postboks 46, 1432 ~~-P?LI%.

11 Den norske Antarktis mekspedisjonen.'.v dcsent Lauriiz Summe, Zcologisk institutt, Universitetet i Oslo. Referzt fra foreurag hcldt. medlemsrr.ote i Korsk Entomologisk 9orening 26. april 1977 i biologibygningen, Bli~dern. Zkspedisjonen reiste med fly ti1 Palklands~gene i slutten a.v desember som ligger rett 0st for smspissen av S0r- Amerika, gikk de ombord i den kombinerte selfangeren og isbryteren "~olarsirkel" som hedde g&tt fra. IJorge en mh~ed tidligere. ban dro via Sondre Crkenwyene ti1 Dronnlng biauds Land, tvor en del av eksi?edi?2or,en ble satt i land. 3exne grurper besto av 4 m,w, 3 gecloger og 30m.e sox biolog. De 6ro ca. 150 lz! icn ti1 Vestfjella fo-:, $rive u~ciersak- t.l~er i 3 ul-er, mcns "Polar- sirkel" skulle reise rur,dt i Vlcddelhavet for blmt annet & unders~ke krill-forekomster. Hjemeisen gikk via Bouvet-oya ti1 Cape Town, Somme lette etter insekter og ' midd i Vestfjella. Det ble kun funnet 5 arter av prostigmate midd, ingen oribatider eller collemboler ble funnet. Dronning Vauds Land er den delen av kontinentet som t.r ddrligst undersrakt biologisk, mens antarktiske halvnya (varmeste del av kontinentet) og kystene rundt Rosshavet er best undersakt. :,carina: 75. Collemtola: 20. I zllonhegn: LO. moclura: 4 (zlle p& cel).,diptera: 2 (vlngel0se Tipulidze). Siphorcntera: 1. I zrtet pc. 1-rste side vlser antall arter av collemboler, pro- -stlc~a:e r:dd og or~bat~drr :om er funnet henholdsvis p% 3rorg-ry : nudo J an<, 3 BY tcolr'n lske ha1vra:ra og pb kystene rundt :ces?'cvei.

12 S0r- Amerika DO Falklandsflyene '3 Sondre OrkenGyene 6 ~ouvet-0ya Dronning Mauds Land c. = collemboler p. = prostigmate o. = oribatider midd Medlemmene egen side OPPROP TIL LEPIDOPTEROLOGER. Ti1 en undersokelse av bjorkespinnerens (Eriogaster lanestris L.) vertsplanter i Norden mottas med takk opplysninger om pi hvilke planter larvekoloniene er funnet, pd hvilke planter de ensomme (voksne) larvene er funnet, antall funn, dato, lokalitet, biotop etc. Dersom noen har funnet larver pd flere ulike planter, er jeg interessert i pi hvilken art man har funnet mest, nest mest osv. av bdde larvekolonier og ensomme larver. Ulf Carlberg Atlasvsgen 53', S Nacka, Sverige. Innlegg tli "iv~alrnmenes egrn s~de" sendes tll ILL,?, postboks 46, s-B~h.

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

KMяresultaterя2016 DamerяklasseяA Nr.: Navn: Klubb: Serieя1 Serieя2 Serieя3 Serieя4 Totalt:

KMяresultaterя2016 DamerяklasseяA Nr.: Navn: Klubb: Serieя1 Serieя2 Serieя3 Serieя4 Totalt: Damer klasse A 1 Helga Hagen Skien SB 165 157 157 128 607 8 17 2 Fusae Rivrud Sandefjord PB 132 132 173 160 597 3 25 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 10 0 Damer klasse B 1 Џse Holberg SaLa PB 171 191 139 155

Detaljer

200m Mesterskap kl. 3-5

200m Mesterskap kl. 3-5 Gann 200m Mesterskap kl. 3-5 Kl. Omgang35 skudd 1. Mette Finnestad Søgne 5 *X*X* 50 * *XXX 50 9XX* * 49 => 149 9X*9X9 *X*X 97 => 246 *XXX* * * * * * 100 => 346 2. Tor Harald Lund Søgne 5 9 * * * * 49 *9

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

08.mar. 08.mar. 22.mar

08.mar. 08.mar. 22.mar Klasse: 2-5 og V55 K 1 0 K 2 0 K 3 1 K 4 5 K 5 0 K 6 0 K 7 1 Nr Navn Lag Kl K 1 I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I 1 Geir Bjerregaard Bardu 5 90 48 2 Eirik Endresen Narvik

Detaljer

1 Gjermund Sørum Buskeruds J Leif Magne Saga Hedrum JFL

1 Gjermund Sørum Buskeruds J Leif Magne Saga Hedrum JFL A 4 1 Gjermund Sørum Buskeruds J 25 25 25 25 25 25 0 0 0 0 0 150 2 Leif Magne Saga Hedrum JFL 25 25 24 25 25 25 0 0 0 0 0 149 3 Ingar Sørum Buskeruds J 25 23 25 25 25 25 0 0 0 0 0 148 3 Marcus Langmyr

Detaljer

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Kommune: 1859 FLAKSTAD FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD UTMELDT ====== ============================ ===== ============== ==== ========== 031255 ABELSEN JØRN ODD 8382

Detaljer

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn Plass Bredde Eier Adr Tlf Mail 1 280 Svein Løvli Engstad 740 95731 sveinml@online.no. 416 33865 2 370 Svein Helge Falstad Falstadberget18 932 02224 falstad2@yahoo.com 3 481 Pål Austeen Falstadberget 24

Detaljer

17JF Leif Magne Saga Hedrum JFL Marcus Langmyr Gjerstad JFF

17JF Leif Magne Saga Hedrum JFL Marcus Langmyr Gjerstad JFF A 2 1 Leif Magne Saga Hedrum JFL 25 25 25 25 25 25 0 0 0 0 0 150 2 Marcus Langmyr Gjerstad JFF 25 25 25 25 25 23 0 0 0 0 0 148 3 Henning Haugen Hedrum JFL 25 25 25 25 25 21 0 0 0 0 0 146 4 Terje Terjesen

Detaljer

Resultatliste 08.09.2007

Resultatliste 08.09.2007 N åpen (uten tid) Even Sveheim Odal OL 0 Andreas Bjørgen Vallset/Stange, OL 0 Ingeborg Fallbakken Berge Løten OL 0 Anna Austad-Sveen Raumar OL 0 Sverre Narum Vallset/Stange, OL 0 Påmeldte: 5 Startende:

Detaljer

100 METER Sigurd Amundsen 12,5 Larvik / Fram 11. oktober 1908 Sigurd Amundsen 12,2 Larvik / Fram jun 1909. Gustav Sørensen 11,7 Porsgrunn 18.

100 METER Sigurd Amundsen 12,5 Larvik / Fram 11. oktober 1908 Sigurd Amundsen 12,2 Larvik / Fram jun 1909. Gustav Sørensen 11,7 Porsgrunn 18. 4 KLUBBREKORDENES UTVIKLING LARVIK TURN MENN 100 METER Sigurd Amundsen 12,5 Larvik / Fram 11. oktober 1908 Sigurd Amundsen 12,2 Larvik / Fram jun 1909 Hermann Nilsen 12,1 Larvik / Lovisenlund 29. juni

Detaljer

200 m 25 skudd kl. 1. 200 m 25 skudd kl. 2. 200 m 25 skudd kl. 3 EGERSUND SKYTTERLAG EGERSUNDSTEVNET 2011. Leon - Resultatprogram. Ligg.

200 m 25 skudd kl. 1. 200 m 25 skudd kl. 2. 200 m 25 skudd kl. 3 EGERSUND SKYTTERLAG EGERSUNDSTEVNET 2011. Leon - Resultatprogram. Ligg. 200 m 25 skudd kl. 1 1. Kari Aarekol Klepp 99 *9X 47 *X* *X 50 9X*XX 49 146 9 * *9XXXX*X 98 244 (8*) 2. Roger Holen Hå 9988X 44 88989 42 9X99X 47 133 99XX*X99X9 95 228 (1*) 200 m 25 skudd kl. 2 1. Christian

Detaljer

Felt 2014 (Prøve-NM)

Felt 2014 (Prøve-NM) Side 1 av 5 Felt 2014 (Prøve-NM) 1405013 - Terningmoen - Hamar IL, pistolgruppa Finfelt 1 Gisle Ekeberg Elverum PK (9 9 9 9 11 11 10 9 10 10) (0 0) 97 (13*) 2 Bjørn Langseth Namnå PK (9 9 9 9 11 10 11

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Langbane

Norske Mastersrekorder Menn Langbane velse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato Fri A 25-29 Jarle Stżrkeby degċrd Modum SK 27,59 03-08-10 G teborg B 30-34 Hċkon Skċrud Karlsen IL Varg 25,74 03-08-10 G teborg C 35-39 Petter Koch Modum SK 25,90

Detaljer

BANEREKORDER ØSTFOLD Aremark ASKIM IF Askim stadion 400 m Båstad IL Båstad stadion (kunstis fra'99) 400 m

BANEREKORDER ØSTFOLD Aremark ASKIM IF Askim stadion 400 m Båstad IL Båstad stadion (kunstis fra'99) 400 m BANEREKORDER ØSTFOLD Aremark Askim stadion Båstad Degernes Fredrikstad Halden stadion Halden - Strupebanen Hvaler Kirkøy Kornsjø Kykkelsrud Lisleby Moss - Melløs Moss - Bellevue Moss - Malakoff Moss -

Detaljer

Stevneoppgjør. Gjesdal SKYTTERLAG. Gjesdalfelten 2009. Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ

Stevneoppgjør. Gjesdal SKYTTERLAG. Gjesdalfelten 2009. Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ Geir Ove Svela 4 0,-kr 3/0 1/0 6/3 2/0 2/0 => 14/03 3344 07 02355 0 00 Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ 0 00 3344 07 02355 Egersund

Detaljer

RESULTATER JM BOWLING 2012

RESULTATER JM BOWLING 2012 RESULTATER JM BOWLING 2012 B1 1 Ketil Røen JPS Bergen 1291 2 Kåre Gevelt JIL Drammen 1263 3 Terje Tandberg JIL Drammen 1250 4 Stein Håkonsrud JIL Drammen 1247 5 Roar Gulbrandsen JIL Drammen 1226 6 Terje

Detaljer

Stevneoppgjør. Bergen Skytterlag. Krinsstevne bane Arna Skytterlag Nils Lidtun Peter Jebsensv YTRE ARNA

Stevneoppgjør. Bergen Skytterlag. Krinsstevne bane Arna Skytterlag Nils Lidtun Peter Jebsensv YTRE ARNA Arna Skytterlag Nils Lidtun Peter Jebsensv. 32 5265 YTRE ARNA Einar Garvik 4 0,-kr 48 37 47 => 132 92 => 224 => 224 Nils Lidtun V65 0,-kr 47 48 50 => 145 94 => 239 => 239 Frode Nævdal 4 149,-kr 48 45 48

Detaljer

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 Fredag 27.april kl.17:30 1 Bjørnar Ludvigsen JIL Drammen B1 1 Svein Arnesen Flytoget BIL B1 2 Roar Gulbrandsen JIL Drammen B1 2 Hans Erik Menkerud JIL Nord B1 3 Ole

Detaljer

2011-10-10-2012-01-02 KM-LAG Vestfold 2011 Sluttresultat 14 lag. Antall runder: 11.

2011-10-10-2012-01-02 KM-LAG Vestfold 2011 Sluttresultat 14 lag. Antall runder: 11. 2011-10-10-2012-01-02 KM-LAG Vestfold 2011 Sluttresultat 14 lag. Antall runder: 11. Plass Lag Poeng Navn Klubb Lagsammensetning 1 7 231 SandefjordBK/JORUNNN Sandefjord BK Feness - Raanes - Syvertsen -

Detaljer

Etterkommere av Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad

Etterkommere av Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad Født: 05 02 1866, Ytterstad Berthe Johanne (Jensen) Andreassen Født: 23 07 1869, Tiltvik, Hamarøy Død: 03 05 1938 Alma Ytterstad Født: 22 07 1894 Død: 07 11 1967 Bjarne

Detaljer

Norgesmesterskap i kappgang fra 1950 til 1959

Norgesmesterskap i kappgang fra 1950 til 1959 Norgesmesterskap i kappgang fra 1950 til 1959 1950 Jordal, Oslo 25. juni - arr Norges Gangforbund 1. Gunnar Gregersen 170222 SK Arild 4.42.40 2. Oddvar Sponberg 180814 IL Mode 4.47.16 3. Hans E. Fossem

Detaljer

Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1

Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1 Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1 1 FØRDE 1432 30 2 FIMLAND BJARTE MALVIN EIKELAND 6800 FØRDE 2 FØRDE 1432 35 2 ANGEDAL GUNNAR HAUGEN 6800 FØRDE 3 FØRDE

Detaljer

Egersund PK Postboks Egersund Telefon: Epost: Hjemmeside:

Egersund PK Postboks Egersund Telefon: Epost: Hjemmeside: PK Postboks 23 379 Telefon: 1308716 Epost: egerpk@gmail.com Hjemmeside: www.egersundpistolklubb.no Stevne: 1F Finfelt Stevnenummer: 1212072 Bane: Fotland Alf Reidar Eik, Hans Stevneleder: Petter Helland

Detaljer

Mesterskap Klasse 3-5 1 Frode Stølen Vanvik 5 48 47 50 99 98 342 9* 2 Ole Agnar Moen Bjugn 4 48 50 49 96 98 341 9* 3 Roar Forfot By skytterlag 5 49

Mesterskap Klasse 3-5 1 Frode Stølen Vanvik 5 48 47 50 99 98 342 9* 2 Ole Agnar Moen Bjugn 4 48 50 49 96 98 341 9* 3 Roar Forfot By skytterlag 5 49 Mesterskap Klasse 3-5 1 Frode Stølen Vanvik 5 48 47 50 99 98 342 9* 2 Ole Agnar Moen Bjugn 4 48 50 49 96 98 341 9* 3 Roar Forfot By skytterlag 5 49 46 46 95 100 336 9* 4 Hanne Rasch Ørlendingen 5 50 45

Detaljer

NM i havfiske Klasse: Damer 17. august 2010 Side 1 av 5

NM i havfiske Klasse: Damer 17. august 2010 Side 1 av 5 Konkurranse: NM i havfiske Arrangør: Harstad Havfiskeklubb Tidsrom: 13. - 14. august 2010 Resultatliste pr. klasse totalt Klasse: Damer Plass Nr. Navn Klubb 1 dag 2 dag Totalt 1 71 Torunn Handeland Trondheim

Detaljer

JM Bowling klasse B Trondheim 2013

JM Bowling klasse B Trondheim 2013 JM Bowling klasse B Trondheim 2013 Pl. Navn Total 1 2 3 4 5 6 Snitt Klubb 1 Kåre Gevelt 1365 258 233 231 207 189 247 227,5 J.I. Drammen 2 Terje Barkald 1351 202 259 185 224 233 248 225,2 JIL Grorud 3 Terje

Detaljer

Parstafett 2010 08.06.2010 Resultatliste. Kvilheim. Damer 2-etp. Etappe Plass Lag Tid. Total Etter Endring Status

Parstafett 2010 08.06.2010 Resultatliste. Kvilheim. Damer 2-etp. Etappe Plass Lag Tid. Total Etter Endring Status Plass Lag Damer -etp. Parstafett 8.6. Eidsiva/Nav lag (67) ::4 Tone Nysæter :4 : :4 Solveig Sørlien 6:6 :4 9:8 Tone Nysæter :5 : 4:58 4 Solveig Sørlien 9:6 : ::4 : : : : Norsk Tipping lag (7) :5:7 4: Bodil

Detaljer

200/300m Mesterskap kl. 3-5

200/300m Mesterskap kl. 3-5 Greipstad 200/300m Mesterskap kl. 3-5 Kl. Ligg Stå Kne15 skudd 10 skudd25 skudd Omgang35 skudd 1. Anders Edvin Gusdal Imenes 5 *X*XX 50 X*XX* 50 *X9 * * 49 => 149 *9 * *X* * * * * 99 => 248 * *XX* * *

Detaljer

Kvinner senior 5000m bane 1. Hildur Engan 291229 TIF Viking 28.51 2. Tove Thorvaldsen 271235 Trondheim Gangklubb 31.04

Kvinner senior 5000m bane 1. Hildur Engan 291229 TIF Viking 28.51 2. Tove Thorvaldsen 271235 Trondheim Gangklubb 31.04 Norgesmesterskap i kappgang 1960-1969 1960 Fredrikstad stadion 24. august - arr IL Stjernen og Norges Gangforbund 1. Jan Lohne 141130 TIF Viking 1.44.03 2. Johan F. Svendsen 091024 Trondheim Gangklubb

Detaljer

Fangststatistikk, laks år 2006 for Enningdalselva på Berby

Fangststatistikk, laks år 2006 for Enningdalselva på Berby Navn Dato Uke Art Sted Redskap Lengde Vekt i Kjønn Stadium Antall Garnskade Sone Sluk Flue Mark i mm gram Hann Hunn Bl Gy Br lus Ja Nei Engh, Kjell Roger 16.mai 20 Laks 6 1 940 9800 1 1 1 Mjørnaren, Birger

Detaljer

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Premieliste Mesterskap Klasse 2-5 1 Tore Veie Rissa (5) 346 2 Jørgen Andersen Hommelvik (5) 346 3 Christen Sjøvold Malvik (5) 345 4 Roar Forfot By

Detaljer

NM I HAVFISKE Totalt INDIVIDUELT HERRER

NM I HAVFISKE Totalt INDIVIDUELT HERRER INDIVIDUELT HERRER Plass NHF NR Fornavn Etternavn Klubb Poeng 1 4337 Tor Arne Rygg Oslo HK 117,84 2 4342 Petter Skudal Oslo HK 108,53 3 2118 Kjetil Langvatn Båstad HFK 96,58 4 2133 Christian Sletmo Båstad

Detaljer

: Larvik SS / Hedrum SS

: Larvik SS / Hedrum SS Stevnerapport Larvik SS / Hedrum SS Vestmarkasmellen, 01-05-2005 Stevnenr: 08009 Resultatliste for Feltskyting Vestmarkasmellen 01.05.2005 St.nr: 08009 Arrangør : Larvik SS / Hedrum SS Kontaktperson :

Detaljer

KM mellomdistanse AAOK

KM mellomdistanse AAOK H21 5 Viggo Molund IL Imås 14:08:00 109078 6 Svein Rødseth Hope IL 14:10:00 89558 7 Terje Urfjell IL Imås 14:12:00 97789 8 Håvard Nilsen Vegårshei IL 14:14:00 134236 9 Helge Fossøy Lia IL 14:16:00 86123

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

Resultater total RC Cup Eidanger

Resultater total RC Cup Eidanger Resultater total RC Cup Eidanger StevneID: 14LS0708 - Arrangør: Eidanger JFL - 05.04.2014 16:35:39 Plass Navn Forening HF1 HF2 HF3 HF4 HF5 Sum 1 Kenneth Lilleødegård Kroken A 10 10 10 10 10 50 0 0 0 0

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

FANGSTRAPPORT FOR LOENELVA 2005

FANGSTRAPPORT FOR LOENELVA 2005 Dato Type fisk Vekt Sone Fiskehøl Nr. Redskap Navn fiskar 15.07.2005 Laks 4,0 1 Saghølen 11 Sluk Robert Duinker 15.07.2005 Laks 3,5 1 Saghølen 11 Fluge Torleif Riple 15.07.2005 Laks 2,7 1 Hotelhølen 2

Detaljer

Pengepremier 25-skudd kl. J

Pengepremier 25-skudd kl. J Pengepremier 25-skudd kl. R 1. Hannah Johansen Time 50 49 49 97 245 90,- 2. Line Rødland Klepp 49 49 48 96 242 60,- 3. Sigve Vidringstad Lyngdal 49 48 48 97 242 0,- Pengepremier 25-skudd kl. ER 1. Tønnes

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0906 ARENDAL Ant. post: 33 ====== ============================== ============ =========== ==== 061064 ANDERSEN ANNLAUG LISE FLØISTAD ARENDAL ARENDAL B 300537 ANDERSEN GODTFRED JOHN KONGSHAVN ARENDAL

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 05.11.2014 Kommune: 1867 BØ I NORDLAND Ant. post: FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD DISP UTKODEUTMELDT ====== ============================== ===== =============== ==== ====

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato 50 Fri 0 20-24 Martin Gundersen NTNUI 24,47 08-04-16 A 25-29 Sander Englund Smørdal BS/Arna 23,83 11-03-12 B 30-34 Rune Christensen IL Varg 24,06 26-05-02 C 35-39

Detaljer

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL 28. JULI 2012 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Bent Ove Løvåsen Trysil 5 50 48 49 98 99 344 16* Gylt medalje 2 Jan Eivind Skjæret Jordet og Tenaasen 5 50 46 49 99

Detaljer

16JF Espen Langmyr Gjerstad JFF Jan Inge Langmyr Gjerstad JFF

16JF Espen Langmyr Gjerstad JFF Jan Inge Langmyr Gjerstad JFF A 2 1 Marcus Langmyr Gjerstad JFF 25 23 25 25 25 25 0 0 0 0 24 148 2 Espen Langmyr Gjerstad JFF 25 25 25 25 25 23 0 0 0 0 22 148 3 Jan Inge Langmyr Gjerstad JFF 25 21 25 23 25 21 0 0 0 0 18 140 4 Geir

Detaljer

Resultatliste klasse. Jaktfelt Osen JFL 20.04.2013 15:43-20.04.2013 13JF0315 Osen JFL 19.04.2013-20.04.2013 13JF0315

Resultatliste klasse. Jaktfelt Osen JFL 20.04.2013 15:43-20.04.2013 13JF0315 Osen JFL 19.04.2013-20.04.2013 13JF0315 Klasse A Antall 2 1 Christer Hemstad طstby JFF 25 25 25 25 25 25 0 0 0 0 20 150 2 Trond Holter إslia JSK 25 25 25 23 25 25 0 0 0 0 25 148 3 Marius Holter Hهkonsen إslia JSK 25 25 25 21 25 25 0 0 0 0 21

Detaljer

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April 2016 April Eller du kan ringe til - Kari Tendenes 45446990 (koster kr. 350,-) 01.04.2016 Ikke vakt 16.00-19.30 02.04.2016 Thor Ognedal 90063738 09.00-12.30 lørdag 02.04.2016 Jarl Aase 95831199 12.30-16.00

Detaljer

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. Gann Skytterlag.

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. Gann Skytterlag. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Jarle Larsen Time 49 49 49 147 126,- 2. yvind Guggedal Klepp 48 48 49 145 84,- 3. Bård With Fosse Gjesdal 46 48 48 142 0,- 4. Helge J rgen Samuelsen Gann 46 48 48

Detaljer

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2002

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2002 Birkenes & Lillesand Sportsskytterlag Boks 47 4791 Lillesand Svein Bratberg tlf 371184 brats@online.no Stevne nummer 10013 1FGMR Flakkeloner 20.05.02 Stevneleder: Arne Myrland RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 3. Gjesdal Skytterlag

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 3. Gjesdal Skytterlag Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Stian Asbjørnsen Stavanger 45 49 47 96 237 0,- Gave 1. Emil Flesjå Finnøy 47 46 44 85 222 0,- Gave 1. Kim Helge Høgeli Gjesdal 47 47 46 96 236 0,- Gave 1. Endre Jonassen

Detaljer

Rekrutt Toyota Cup Toyota Nordfjord AS. Hornindal og Markane. Hornindal og Markane. Nordbygda og Rand. Sunnylven. Eidsbygda Stryn.

Rekrutt Toyota Cup Toyota Nordfjord AS. Hornindal og Markane. Hornindal og Markane. Nordbygda og Rand. Sunnylven. Eidsbygda Stryn. Rekrutt Toyota Cup 2017 1 Ada Borgund 27 0 0 15 12 2 Jonas Espe 25 15 10 6 6 2 Marte Skeistrand 25 0 0 10 15 4 Sivert Vindfjell Frøholm Utvik og Innvik 24 12 12 12 10 5 Sondre Rotihaug Dalseth 16 0 0 8

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Resultatliste for Feltskyting Vårfelten 28.05.2006 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Terje Storholt Oslo 106 2 Christian Hegstad Oscarsborg 104 3 Håkon Hegstad Oscarsborg 104 4 Eivind Evje Oppegård 103 5

Detaljer

Premieliste for Slådalsstevnet 2015, Dovrefjellcup 10

Premieliste for Slådalsstevnet 2015, Dovrefjellcup 10 Premieliste for Slådalsstevnet 2015, Dovrefjellcup 10 Premieliste Mesterskap Klasse 2-5 1 Birger Meistad Nidaros 5 6/4 6/2 6/1 6/3 6/4 30/14 Medalje 2 Vidar Offigstad Lillehammer 5 6/5 6/3 6/4 5/2 6/6

Detaljer

Torsdag 04/12 kl 15:59-19:01

Torsdag 04/12 kl 15:59-19:01 Torsdag 04/12 kl 15:59-19:01 Anders Vahlin 9 35 Atle Almeland 9 29 Atle Almeland 9 30 Beathe Segrov 9 28 Birger Rye 9 43 Bjørn Instanes 9 34 Bjørn Knudsen 9 45 Bjørn Knudsen 9 46 Brith Line Øverland 9

Detaljer

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004 Fin A Poeng 1 Kjetil Bromark Modum PK Buskerud 8 9 10 10 9 10 11 10 11 12 100 ppx Innertreff > 6 5 6 5 3 5 1 3 4 3 2 Arne Johnny Gill Kristiansand Vest-Agder 8 9 10

Detaljer

ADELSKALENDER KVINNER (KT) ADELSKALENDER MENN (MT) Plassiffer opp: Plassiffer ned:

ADELSKALENDER KVINNER (KT) ADELSKALENDER MENN (MT) Plassiffer opp: Plassiffer ned: ADELSKALENDER KVINNER (KT) Nr: Klasse: Navn: Bosted: opp: ned: Sum plassiffer: 1 KT Vanja Bergli Mo i Rana 1 1 2 2 KT Torunn Moe Alta 7 2 9 2 KT Annbjørg Svendal Bergen 3 6 9 4 KT June A. Røsbø Øksfjord

Detaljer

Resultatliste klasse. Jaktfelt. LISENS: Jæren JFL. Antall premier: Klasse. 1 Per Frode Halsnes Haugesund

Resultatliste klasse. Jaktfelt. LISENS: Jæren JFL. Antall premier: Klasse. 1 Per Frode Halsnes Haugesund A 1 Per Frode Halsnes Haugesund 25 21 23 23 23 25 0 0 0 0 16 140 2 Odd Einar Egeberg Karmøy JFN 25 23 23 21 15 25 0 0 0 0 9 132 1 Side 1 av 12 B 1 Rune Aasheim Karmøy JFN 25 20 23 21 14 25 0 0 0 0 11 128

Detaljer

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. V55. Slagen Skytterlag. Slagenstevnet 2009. Leon - Resultatprogram

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. V55. Slagen Skytterlag. Slagenstevnet 2009. Leon - Resultatprogram Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Knut Ole Myrberg Nøtterø 48 50 50 148 140,- 2. Hans Atle Rødal Styrvoll 49 50 48 147 94,- 3. Tone Ytterhaug Sæther Oslo Østre 48 48 50 146 0,- 4. Anneth Knutsen Slagen 48

Detaljer

Stevneoppgjør. Hå skytterlag. Håfelten 2009. Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ. Premieoppgjør Hå skytterlag Håfelten 2009

Stevneoppgjør. Hå skytterlag. Håfelten 2009. Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ. Premieoppgjør Hå skytterlag Håfelten 2009 Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ Geir Ove Svela 4 0,-kr 3/1 2/0 6/3 1/0 5/0 => 17/04 3344 07 02355 0 00 Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ 0 00 3344 07 02355 Egersund

Detaljer

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 TD: Kjell Tore Bymann Dommer A: Harald Syverud Måled.: Odd Botten B: Terje Grimshei Rennleder: Arvid Hagen C: Rolleiv Kasland 1. dom: Terje Grimshei Resultater

Detaljer

Leon - Resultatprogram

Leon - Resultatprogram sammenlagt Kl. 1. Øystein Haugland Fana 4 => 8,84 2. John Olav Ågotnes Sartor 5 =>10,21 3. Ronny Langhelle Bruvik 5 =>10,77 4. Eirik S. Grimstveit Seim 5 =>10,90 5. Knut Jørgen Brodahl Fana 5 =>10,94 6.

Detaljer

Resultat for Mesterskap og Klasse på Landsdelskretsstemne 2004 Sunnylven Skyttaelag.

Resultat for Mesterskap og Klasse på Landsdelskretsstemne 2004 Sunnylven Skyttaelag. Resultat for Mesterskap og Klasse på Landsdelskretsstemne 2004 Sunnylven Skyttaelag. Mesterskap senior: 1) Karl Tore Gjengstø, Ålesund, 5 40 2) Eivind Rørhuus-Øie, Stranda, 5 38 3) Øystein Giske, Engesetdal/Skodje,

Detaljer

Deltakarliste planteplanmøte Januar-fefruar 2010

Deltakarliste planteplanmøte Januar-fefruar 2010 1 10012 EGGUM ØLLAUG HELLA 11.01.2011 16:00 Sognefrukt 1 10014 EITHUN MIKKEL SJUR HELLA 11.01.2011 16:00 Sognefrukt 1 10031 FOSSE OLAV TORE HELLA 11.01.2011 16:00 Sognefrukt 1 10032 FOSSHAGEN TERJE HELLA

Detaljer

Pengepremier 15 skudd kl. 1. Pengepremier 15 skudd kl. 2. Pengepremier 15 skudd kl. 3. Pengepremier 15 skudd kl. 4. K ongsberg skytterlag

Pengepremier 15 skudd kl. 1. Pengepremier 15 skudd kl. 2. Pengepremier 15 skudd kl. 3. Pengepremier 15 skudd kl. 4. K ongsberg skytterlag Pengepremier 15 skudd kl. 1 1. Arild Båheim Oslo Øst re 1 L 142 66,-kr 2. Anne Grimstad Oslo Øst re 1 140 0,-kr Pengepremier 15 skudd kl. 2 1. Vidar Gjestemoen Geilo 2 138 99,-kr 2. Einar Nordengen Tyrist

Detaljer

Resultatliste Nyttårstevnet Egersund Fotland, 5. og 6. Januar 08

Resultatliste Nyttårstevnet Egersund Fotland, 5. og 6. Januar 08 Resultatliste Nyttårstevnet Egersund Fotland, 5. og 6. Januar 08 Mesterskap Klasse 3-5 1 Trond Inge Rødland Klepp 5 50 49 50 96 245 Gylt medalje 2 May Elin Stava Lyngdal 5 50 46 49 98 243 3 Espen Kambo

Detaljer

NORGESSTATISTIKK FOR SENIOR 1974 KAPPGANG

NORGESSTATISTIKK FOR SENIOR 1974 KAPPGANG Menn 3000 meter bane (16.00 / 10) Erling Andersen 220960 Søfteland TIL 13.29,7 (1) Trondheim/St 31.08 Øystein Sæther 271159 Trondheim Gangklubb 14.13,8 (4) Hallstavik 14.09 Tore Strømøy 190260 Frøya IL

Detaljer

Startliste per Klubb

Startliste per Klubb Bjerkreim IL 1 Roar Herikstad G 8 år 1 km fri felles 3 Morten Espedal G 8 år 1 km fri felles 4 Simen Espedal G 8 år 1 km fri felles 8 Markus Gjøse G 8 år 1 km fri felles 9 Jakob Brun Rekeland G 8 år 1

Detaljer

Stevneoppgjør. Bergen skytterlag. Løvstakk Felt Askøy Skytterlag Postboks KLEPPESTØ. Premieoppgjør Bergen skytterlag Løvstakk Felt 2013

Stevneoppgjør. Bergen skytterlag. Løvstakk Felt Askøy Skytterlag Postboks KLEPPESTØ. Premieoppgjør Bergen skytterlag Løvstakk Felt 2013 Askøy Skytterlag Postboks 221 5322 KLEPPESTØ Bendik Bjørsvik ASP 0,-kr 4/2 4/0 6/0 5/1 4/1 23/04 Premiering 30-skudd kl. ASP 23/04 0,-kr Gave Esben Bjørsvik 2 0,-kr 2/1 3/0 2/0 3/1 4/0 14/02 Eyvind Bjørsvik

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

200m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl. 3. Bømlo Skytterlag.

200m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl. 3. Bømlo Skytterlag. 200m Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Jarle Larsen Time 49 50 48 147 173,- 2. Robert Loven Husnes 50 49 48 147 115,- 3. Morten Sund Husnes 47 49 49 145 0,- 4. Erling Lodden Bømlo 48 47 49 144 0,- 5. Bernt

Detaljer

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1 Østlandsmesterskapet 0 - skyttersamlag Lag nr: Fig. Nr. Samlag/lag BUSSAVGANG kl.00 kl 0.0 Tore Skryten Ingvar Dromnes Knut Sigurd Totland John Arne Stenberg Odd Sverre Håkenstad Knut Bråthen Roger Ottosen

Detaljer

Toyota Cup 2008 RESULTAT FRÅ. Hjørungavågstemne Vinnarar av dei aldersbestemte klassane vart:

Toyota Cup 2008 RESULTAT FRÅ. Hjørungavågstemne Vinnarar av dei aldersbestemte klassane vart: Toyota Cup 2008 RESULTAT FRÅ Hjørungavågstemne 2008 Stemne som gjekk over to dagar, vart avvikla med svert gode og like værforhold for alle. Baard Aarseth frå Syvde tangerte banerekorden på laurdag med

Detaljer

Samlagsstemne Bane Nummer 1 Poeng Nummer 2 Poeng Nummer 3 Poeng Nummer 4 Poeng

Samlagsstemne Bane Nummer 1 Poeng Nummer 2 Poeng Nummer 3 Poeng Nummer 4 Poeng Samlagsstemne Bane År Nummer 1 Poeng Nummer 2 Poeng Nummer 3 Poeng Nummer 4 Poeng 1957 Reidulf Rysdalsnes 1958 Vemund Bergset Aslak Lefdal 1959 Lars Rosenlid Leif Myklebust Ola Almenning Steffen Elvebakk

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. Pengepremier 15-skudd kl. R. Tangen skytterlag. Vårstevnet 3-5 mai Leon - Resultatprogram

Premiering 25-skudd kl. ASP. Pengepremier 15-skudd kl. R. Tangen skytterlag. Vårstevnet 3-5 mai Leon - Resultatprogram Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Aina H Nordby Tangen 181 0,-kr Gave 1. Maria Helene Hagen Tangen 227 0,-kr Gave 1. Hans Kristian Lundby Stange og Romedal 217 0,-kr Gave 1. Ingeborg Lundby Stange og Romedal

Detaljer

Navn Klubb Startnummer Totaltid

Navn Klubb Startnummer Totaltid .08.0 M0- Vidar Mehl Vossevangen CK/Team Fuji Norge 00:59:8 Håkon Karlstad Romeriksåsen SK 8 0:0: Steffen Gjerdbakken Ringerike SK 6 0:05: Anders Hagehaugen Raufoss og Gjøvik SK 5 0:06: 5 Vegard Solhaug

Detaljer

DM Militær Kvinner. DM Militær V50. DM Militær V60. DM Militær V70. DM Militær menn

DM Militær Kvinner. DM Militær V50. DM Militær V60. DM Militær V70. DM Militær menn Arrangør: Dokka pistolklubb Stevne: Felt Dato: 27.06.2010 Stevne nr: 10060 DM Militær Kvinner DM Militær V50 1 Knut Skotterud Nop Dal 9 10 11 10 9 10 10 9 6 12 (0) 96 2 Rune Finstad OKTS 9 10 11 4 9 10

Detaljer

Leon - Resultatprogram

Leon - Resultatprogram sammenlagt Kl. 1. Audun Kvandal Røldal 5 8,51 2. Sigmund Løken Stord 4 8,75 3. Terje Hus Rosendal 4 9,02 3. Andreas Seilen Bruvik 5 9,02 5. Rune Seim Seim 5 9,14 6. Johannes Hundseid Etne 5 9,45 7. Bjørn

Detaljer

NORGES CUP 2005 HOPP HERRER ELITE HS 128 OFFISIELLE RESULTATER

NORGES CUP 2005 HOPP HERRER ELITE HS 128 OFFISIELLE RESULTATER 1 94 Tommy Egeberg Vikersund IF/Lillehammer 250,6 91,9 126,5 80,7 18,0 18,0 18,0 19,0 18,5 54,5 135.2 92,2 115,5 60,9 18,0 18,5 18,0 18,5 18,0 54,5 115.4 2 100 Olav Magne Dønnem Øvre Surnadal/Trønderhopp

Detaljer

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel Resultat 1. etappe Trones - Seteråsen (9,4km) 1 20 Solomon Achame Løyperekord! Namdal Løpeklubb 1 00.31.33 00.00.00 03.21 1 29 Jonas Riseth Team Sørenget 1 00.34.55 00.00.00 03.43 2 21 Tomas Sandvik Otterøy

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl.

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Stein Engen Riflen/Skoger 49 47 47 143 108,- 2. Rolf Ivan Aker Ullensaker 46 48 46 140 0,- 3. Lars Håkon Grønhovd Hval Ringerike 44 48 48 140 0,- 200/300m Pengepremier

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Langbane 2014-aug.xls Side 1

Norske Mastersrekorder Menn Langbane 2014-aug.xls Side 1 Norske Mastersrekorder Menn Langbane 2014-aug.xls Side 1 Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato Fri A 25-29 Jarle Stærkeby Ødegård Modum SK 27,59 03-08-10 Gøteborg Håkon Skårud Karlsen IL Varg 25,74 03-08-10

Detaljer

Stang sammenlagt. Haugesund Skytterlag. Samlagsstevnet Leon - Resultatprogram. Stang

Stang sammenlagt. Haugesund Skytterlag. Samlagsstevnet Leon - Resultatprogram. Stang Haugesund sammenlagt Kl. Ka. 1. Thomas Mong Egersund AG3 13 15 28 2. Kjell Strand Hovland Gjesdal 5 13 11 24 3. Steve Øverland Gann 5 10 12 22 4. Trond Inge Rødland Klepp 5 11 11 22 4. Ådne Ø. Søyland

Detaljer

Bane1b Emil Røvik Tor-Tur2 Junior Bane1b Oddmar Jobotn Tor-Tur2 Sen Bane1b Bjørnar Røvik Tor-Tur2 sen

Bane1b Emil Røvik Tor-Tur2 Junior Bane1b Oddmar Jobotn Tor-Tur2 Sen Bane1b Bjørnar Røvik Tor-Tur2 sen Innendørs NM 8. mars 2015 Pulje 1 Kl 09.00 Bane1a John Birger Gylland Olderdalen 1 Sen Bane1a Jonn Kirkvoll Olderdalen 1 Vet 2 Bane1a Magnar Helgemo Olderdalen 1 Sen Bane1b Emil Røvik Tor-Tur2 Junior Bane1b

Detaljer

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. Vindafjord skytterlag

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. Vindafjord skytterlag 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Gunnar Vestvik Bmlo 46 48 46 140 42,- 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2 1. Ruben Medhus Hylandsbygd 50 48 50 148 177,- 2. Rune Srheim Stord 50 47 48 145 126,-

Detaljer

Aktiv kvinner 10. Aktiv menn 11- Karlsen John Ivar Vesterålen CK. Aktiv menn 11- Tunes Håkon Johan Harstad CK. Aktiv kvinner 11-12 Aktiv kvinner 11-12

Aktiv kvinner 10. Aktiv menn 11- Karlsen John Ivar Vesterålen CK. Aktiv menn 11- Tunes Håkon Johan Harstad CK. Aktiv kvinner 11-12 Aktiv kvinner 11-12 10 Plass Tid Startnr Klasse Etternavn Fornavn Klubb 1 23:18,20 2 2 23:18,80 1 10 Sortebech Kevin Bodø CK 10 Ulset Ådne Bodø CK 10 1 23:28,10 3 10 Grande Ingrd Bodø CK 11-1 41:58,60 9 2 42:,20 6 DNF 7 DNS

Detaljer

Utskrift fra fiskermanntallet Østfold

Utskrift fra fiskermanntallet Østfold Utskrift fra fiskermanntallet Østfold Kommune: 0124 ASKIM ============================ ======== =========== ==== ====== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM ASKIM B 281178 SHUM

Detaljer

Resultatliste samlagsstevnet i felt for Nordmør Arrangert av Eide og Naas skl den 18.03.2001

Resultatliste samlagsstevnet i felt for Nordmør Arrangert av Eide og Naas skl den 18.03.2001 Resultatliste samlagsstevnet i felt for Nordmør Arrangert av Eide og Naas skl den 18.03.2001 Mesterskap grovfelt: 1 Roger Hals Fosna 39 Med E.o. 2 Kurt Otnes Valsøyfjord 39 Stj E.o. 3 Dagfinn Rolfseng

Detaljer

NORGESMESTERE PÅ BANE M-SENIOR m

NORGESMESTERE PÅ BANE M-SENIOR m NORGESMESTERE PÅ BANE M-SENIOR 1000 m 1922 Audun Larsen, IK Hero 1923 Sverre Aune, Jarlen 1924 Bernt Evensen, KSF 1925 Adolf Larsen, OVK 1926 Gustav Kristiansen, IK Hero 1927 Gustav Kristiansen, IK Hero

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Nr Vekt Slag Poeng Navn Klubb Lag

Nr Vekt Slag Poeng Navn Klubb Lag DAMER Nr Vekt Slag Poeng Navn Klubb Lag 1 2,64 7,00 23,64 Handeland, Torunn Trondheim Havfiskeklubb Trondheim HK 1 2 1,60 6,00 19,60 Jensen, Elisabeth Fredrikshald Havfiskeklubb Fredrikshald HK 3 3 1,46

Detaljer

Skatteliste offentlig ettersyn. Utskrift : 15.02.2012 Side : 1

Skatteliste offentlig ettersyn. Utskrift : 15.02.2012 Side : 1 Skatteliste offentlig ettersyn Eiend. adresse Radioveien 5 Russell Anne Marie Gohli 807 241 / 110 / 0 / 0 993 000 20 000 90 873 700 6,9 6 028 Radioveien 7 Thunberg Eivind Erland 807 241 / 326 / 0 / 0 702

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Resultatliste for Feltskyting Vårfelt-2010 09.05.2010 Stevnenummer: 1002010 Stevneleder: Willy Klette Maks poeng: 112 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Ivar Wangen OSCARSBORG PK 112 2 Petter Schaug-Pettersen

Detaljer

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008 Klasse A 1 Holmbro Magne 1060384 Høland JSK 150(22) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 2 Bråthen Thomas 955411 Høland JSK 148(19) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/4=23 5/5=25 5/5=25 2 Fosshaug Anders 1529609

Detaljer

15:

15: Mesterskap Kl. 3-5 1 Ingar Waag Surnadal 50 48 49 98 100 345 9* 2 Kristin Kanestrøm Smøla 50 45 49 96 100 340 14* 3 Hanne Waag Surnadal 49 48 48 94 100 339 8* 4 Åsmund Skårild Heim/Hemne 50 48 49 95 97

Detaljer

1. Spesialpistol. Arrangør: Lena Sportsskyttere Stevne: Spesialfelt Dato: 11.05.2014 Stevne nr: 1406008

1. Spesialpistol. Arrangør: Lena Sportsskyttere Stevne: Spesialfelt Dato: 11.05.2014 Stevne nr: 1406008 Arrangør: Lena Sportsskyttere Stevne: Spesialfelt Dato: 11.05.2014 Stevne nr: 1406008 1. Spesialpistol 1 Knut Skotterud NOP/Dal 8 8 10 10 10 10 9 9 (10) 74 2 Jan A. Lyshaugen Lena SS 8 8 10 10 8 10 9 9

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Resultatliste for Feltskyting Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Agnar Holm Lillestrøm 96 2 Kristian Baumann Pistolklubb 93 3 Reidar Haugen V50 93 B 1 Espen Aksøy Losby VPK 99 2 Lars Kanedal Pistolklubb 97

Detaljer

Mausund Mannskapsliste onsdag

Mausund Mannskapsliste onsdag 14 2 - Buarø Senior Arne Høgseth Sigurd Smolan Henrik Valle 3 Andreas Eriksen Bjørnæs Trondheim HK Herre Trondheim 3 1 40 Lars Ottesen Oslo HK Herre Oslo 2 2 62 Sven Solbakken Oslo HK Herre Oslo 3 3 36

Detaljer

Stang Pengepremiering Stang kl. 1. Stang Pengepremiering Stang kl. 2. Stang Pengepremiering Stang kl. 3. Gann Skytterlag. Samlagsstevnet 2012

Stang Pengepremiering Stang kl. 1. Stang Pengepremiering Stang kl. 2. Stang Pengepremiering Stang kl. 3. Gann Skytterlag. Samlagsstevnet 2012 Pengepremiering kl. 1 1. Stig Andre Rødland Klepp 7 5 12 0,- beger 2. Astrid Hagelund Klepp 4 6 10 0,- 3. Annie Samuelsen Gann 5 4 9 0,- Pengepremiering kl. 2 1. Kai Petter Flesjå Finnøy 9 8 17 0,- beger

Detaljer