Info fra Sameiet Sjøkvatalet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Info fra Sameiet Sjøkvatalet"

Transkript

1 Info fra Sameiet Sjøkvatalet Her kommer et nytt infoskriv fra styret som vi håper kan være til nytte. Arbeid etter brannen Arbeidet ved å rette opp skadene etter brannen har gått bra og vi er i siste fase med å utbedre manglene. Det var minimalt med brann og røykskader, men hovedsakelig vannmengdene som forårsaket de største skadene, som berørte 8 leiligheter og store deler av felles arealet i bygg B, (178). Kaph entreprenør fikk oppdraget gjennom OBOS forsikringsselskap å rette opp alle skadene. Arbeidet har pågått i 3 måneder og det meste er blitt gjort, det er kun småting som gjenstår som vil bli fikset i løpet av den kommende uken. Dersom du ser noe som gjennstår i fellesarealene, ber vi om at dette meldes inn til styret som tar det videre med Kaph. Er det noe som gjenstår i din leilighet, skal dette tas direkte med OBOS\Kaph. Onsdag 26. August ble det avhold brannvernmøte i Selvaag sine salgslokaler. 13 boenheter og 18 personer møtte opp. Styret informerte om status etter brann og informerte om kravet til en HMS plan for sameiet. Branninspektør Rønnaug Holterman holdt et meget interessant innlegg, og av den grunn vil dere igjen bli invitert til videre møter. Branninstruksen Brannvarslingsanlegget i hele Sjøkvartalet er direkte tilkoblet brannvesenet. Det betyr at de rykker ut umiddelbart når alarmen går i leiligheter eller fellesområder. Dersom noen av beboerne utløser falsk alarm må de ringe brannvesenet umiddelbart på 110 for å stanse utrykningen. Hvis en ikke ringer 110 og informerer brannvesenet, vil eier av leiligheten bli fakturert for utrykningen (ca kr ,-). Alle leiligheter skal være utstyrt med tiltak for brannslukkeutstyr. Enten 6 liter skum-apparat (A21-eller høyere nummer) 6 kg pulverapparat. Apparatet bør jevnlig snus slik at en hører at pulveret renner, og sjekk at pilen står på grønt. Vedlikehold av apparatene skal utføres hvert 5 år og styret vil organisere en felles rutine på dette. Dersom slikt godkjent slukkeutstyr ikke ble levert til din leilighet ved salg fra Selvaag bør dette tas opp med Selvaag. Tenk sikkert, tenk på naboen og din neste! Vi har et par ting vi ønsker du skal tenke være bevisst på: Filter i vifteanlegget/kjøkkenviften skal vaskes jevnlig, minst en gang i måneden. Et tilsmusset filter tar lett fyr og utgjør store skader i vifte/luft anlegget. Filtrene kan lett tas ut og kjøres i oppvaskmaskinen.

2 Ikke lad om natten mens en sover. Dersom en må lade mens en sover, ikke gjør dette i samme rom da en vil komme til å puste inn røyken før du oppdager brannen. Dersom en absolutt må lade om natten, pass på å legge apparatet oppå noe som ikke er brennbart - tenk sikkerhet. Et tips er at det må være tilstrekkelig luft rundt adaptere og til telefon/apparatet slik at dette ikke blir for varmt. Dersom en legger apparater i seng/under ting kan apparatet bli overopphetet og en kan starte en ulmebrann. Ulmebrannen utløser det en kaller for kald røyk og er utrolig giftig. En bør derfor ikke ha noen elektroniske artikler i sengen. Ved uaktsomhet rundt dette kan en risikere å få avkortet dekning av forsikringselskapet. Trekk ladere ut av stikkontakten når en er ferdig å lade. Da vil en også få lavere strømregning ettersom ladere fortsetter å trekker strøm selv om de ikke er koblet opp mot apparatene. Hold alltid på støpselet når en trekker ut kontakten. Dersom en røsker ut kan en løsne ledningene på innsiden og utgjøre en brannrisiko. Det må ikke under noen omstendighet fjernes/ta ned brannalarmer eller plassere noe foran /opptil/henge noe fra dysa (sprinkleranlegget). Dersom sprinkler anlegget utløses ved «uansvarlig bruk» kan en risikere at forsikringsselskapet vil holde beboeren personlig ansvarlig for skadene. Det er ved lov ikke tillatt til å oppbevare gass under bakkeplan, eller på kaldt loft. I sameiets tilfelle kan en derfor ikke oppbevare gassflasker nede i bodene da disse er under bakkeplan. Dette gjelder alle typer gassflasker fra små beholdere til stormkjøkken og større til gassgrill. Det er lov til å oppbevare den type gassflasker enten i leiligheten eller på en plass hvor det er tilstrekkelig ventilasjon, men da skal eventuelt oppbevaringssted merkes med rød trekant (gass under trykk). Terrasse er ok. Hver boenhet har max lov til å oppbevare 11 liter gass. Vi innfører en regel om nabovarsling ved brann/alarm. Dvs at alle har oppgave å gi beskjed/banke på begge sider av en selv - slik at en i prinsipp skal da ha to stykker som banker på og passer på at alle kommer seg ut, en har oppgave for naboen blir varslet. Møteplass er parken. Se for øvrig fullstendig branninstruks på oppslagstavlene ved postkassene. Økt vedlikehold av bygningsmassen Bygningsmassen i Sjøkvartalet er ikke lengre ny og for å ivareta våre hjem er det økt vedlikehold og renhold knyttet til dette. Fasadevask ble gjennomført før sommeren, for å opprettholde garantien på fasaden og for å få fjernet misfarging og grønske på bygget. Dette, sammen med vindusvask, ble utført av Effekt Vinduspuss i mai måned. Generelt har vi vindusvask 2 ganger pr år, mai og desember.

3 Renhold av fellesarealer er økt fra annen hver uke, til hver uke. Styret har også gitt tilbakemeldinger om noe mangelfull kvalitet på vaskingen og at dette skal forbedres. Sandkassen er tilført ny sand og vil bli bedre vedlikeholdt ved raking. Garasjeanlegget har fått en grov vask i sommer. Den 21. og 22.September vil vaskebilen komme for en grundigere rengjøring. I den grad det er mulig bes det om å ikke parkerer i garasjeanlegget disse dagene. Vi ber også om at alle beboere fjerner løse gjenstander på sin parkeringsplass og holder denne ryddig. Dette gjelder både med tanke på renhold, men også for brannfare. Rutine for sopebil i garasjen vil være 2 ganger pr år, mai og desember. Vaktmester Danielsen har nå fått en tydelig plan om hva som er forventet av arbeid i hht vår kontrakt. Vi vil nå letter kunne følge opp hva som er gjort og til hvilken tid og kvalitet. Heis Det har vært noe problemer med heisene i de ulike byggene. OTIS har blant annet avdekket serie-feil på en fotocellene (bryterne som lukker dørene). Dette er nå utbedret og heisene skal fungere som normalt. Heisene har også hatt et par stopp som følge av flytting. Det blir lett skader når dørene blir tvunget til åpen posisjon. Det bes om at det utøves hensyn og bruker heisene som de er tiltenkt. Ventilasjonsfilteret i aggregat Hver enkel leilighet har et ventilasjonsaggregat, som har filtere som skal byttes årlig for å sikre et lavt energiforbruk og godt inneklima. Sameiet har en kollektiv avtale med Systemair for levering av filtere. Disse vil bli satt utenfor hver leilighet 15. september. Eiere i 2.etg Lervigbrygga 186 vil få utlevert filterene mot slutten av september, grunnet en annen filterleverandør. Instruksjoner for hvordan filtrene skal byttes skal finnes i enten limt under ditt ventilasjonsaggeregat eller i din FDV dokumentasjon. Alternativt kan du søke opp ventilasjonsaggregatet ditt på internett og finne instruksjoner der. Orden Vi ber alle om ikke å oppbevare søppel eller legge fra seg ting i fellesarealer, atrium ute og i garasjeanlegg. Merk at alle/sameiet må betale for å få fjernet boss og rot og det utgjør unødvendige ekstrautgifter. I tillegg kan det være til irritasjon og ulempe for andre av våre naboer. Oppheng av kanoer og dekk kan bestilles via vaktmester Danielsen, men styret oppfordrer beboerne om helst å benytte seg av muligheten for dekk -og skiboks hotell utenfor bygget.

4 Søppelcontainere Vi gjør oppmerksom på brikkene til de nedgravde søppelcontainerne også virker på anleggene som er montert på både på andre siden av gaten og i Breivikveien. For å unngå rotter og andre skadedyr ber vi derfor om at dere bruker disse containerne dersom våre egne er fulle. Når det gjelder større ting som ikke går ned containerlukene, kan den enkelte beboer selv bestille henting gratis av stavanger kommune. Lyse - Altibox Sameiet har i dag en avtale med Lyse Altibox for leveranse av tv og internett. Denne avtalen vil bli på nytt vurdert ved neste generalforsamling. Lyse har informert om at det vil komme nye kanalpakker, tekniske løsninger for å bedre trådløs dekning og hastighet høsten Radon Det ble på et tidspunkt avdekket for høye radon målinger i bygningsmassen, dette har blitt utbedret av utbygger(skanska) og skal nå være i orden. Som diskutert på årsmøte skal dette kvalitetsikres og i den forbindelse vil det bli utført individuelle radon målinger i byggene. Det er kun leiligheter i 1.etg det kan forekomme radon gass, og beboerene av disse leilighetene vil bli kontaktet på et senere tidspunkt, for gjennomføring av målinger. Tilkomstluke sluk på terrasse Vi har nå fått Selvaag til å utbedre feil av mangel på tilkomstluke til sluk på terrassen. Dette arbeidet vil ta til så raskt som mulig. MEN, dere må selv ta kontakt med Lasse i firma vaktmester Danielsen og avtale tid for arbeidet. Mailadresse: Ikke usett dette, gjør det med en gang! Da vil dere unngå oversvømte terrasser denne vinteren. Mange har fått slitasje i terrassedørens «holder» som er festet i karmen. Dette kommer oftest av sterk vind som rikser i døra. Lasse/vaktmester Danielsen kan påta seg i runden med tilkomstluka å sette inn lengre skruer i døra og sjekke behov for smøring av denne. Dette arbeidet må du i tilfelle bekoste selv. Kontakt med styret Vi har opprettet en Facebookgruppe som en kanal for kommunikasjon og til deling av mindre saker, men også til å dekke opp som en sosial møteplass blant beboerne. Her kan de som vil søke opp Sjøkvartalet og bli med i denne gruppen. Både leietakere og eiere, altså alle brukere. Men til informasjon er styret sin offisielle informasjonskanal fremdeles

5 Saker til styret bør meldes inn via mail til: Det bes om at epost brukes, da vil sameiet lettere kunne ivareta dokumentasjon og fremtidige styreverv kan finne historikk. Hver enkelt beboer/seksjons eier er ansvarlig for å følge opp og vedlikeholde sin seksjon. Alle reklamasjoner skal meldes direkte til Selvaag på: Felles arealer har styret ansvaret for. Men dersom det er andre feil som er felles for flere seksjoner så er dette noe en kan ta opp med styret som fører saken videre. Sosial fellesskap Til neste års sommerfest vil vi invitere til felles samling i parken, eller annet nærliggende område, for felles aktivitet og grill. Deretter kan kanskje festen fortsette hjemme hos noen? Vi håper at så mange som mulig vil møte fordi det er så viktig, og kjekt, å få mer kjennskap til ansiktene som vi bare så vit ser i hverdagen. En lavere terskel for å bli kjent er viktig! Med vennlig hilsen og god helg Styret i sameiet 11. sept. 2015

Velkommen som ny beboer i Zbo-F Borettslag

Velkommen som ny beboer i Zbo-F Borettslag + Velkommen som ny beboer i Zbo-F Borettslag + Velkommen! Velkommen som ny beboer i Zbo-F Borettslag! Vi håper du vil trives som beboer i blokken vår. Vårt borettslag er et frittstående borettslag, og

Detaljer

Frydendal Nytt. Frydendal Nytt Nr 3 oktober 2008. Styret 2008/09. Gulvvask. Når beiset du sist? GET og digital-tv. Økonomi. Hvordan få Frydendal Nytt?

Frydendal Nytt. Frydendal Nytt Nr 3 oktober 2008. Styret 2008/09. Gulvvask. Når beiset du sist? GET og digital-tv. Økonomi. Hvordan få Frydendal Nytt? .. Frydendal Nytt Nr 3 oktober 2008 Frydendal Nytt Utgis av styreleder i Boligsameiet Frydendal Søndre Styret 2008/09 Leder: Steinar A. Engebretsen, NF 98 styreleder@nedrefrydendal.no Styremedlemmer: Kristin

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR OLE BULLSGATE BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR OLE BULLSGATE BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR OLE BULLSGATE BORETTSLAG Siste revidert: 03.03.2014 borettslag Innhold Innledning:... 5 1. Ansvar... 6 1.1 Styrets oppgaver/ansvar:... 6 1.2 Tillitsvalgtes oppgaver/ansvar:... 6 1.3

Detaljer

HMS-PLAN. for Hollendergården borettslag

HMS-PLAN. for Hollendergården borettslag HMS-PLAN for Hollendergården borettslag Utarbeidet av Styret vår 2013 Innholdsfortegnelse Forord...3 BEREDSKAPSLISTE FOR...5 BORETTSLAGET HOLLENDERGÅRDEN...5 A. ARBEIDSRUTINER...6 B. INFORMASJON...6 C.

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Lørenplatået

Til seksjonseierne i Sameiet Lørenplatået 1 Sameiet Lørenplatået Til seksjonseierne i Sameiet Lørenplatået Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

Sameiet Indre Vågen et godt liv i sentrum. - Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen. Revidert 25. august 2014

Sameiet Indre Vågen et godt liv i sentrum. - Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen. Revidert 25. august 2014 Sameiet Indre Vågen et godt liv i sentrum 1 - Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen Revidert 25. august 2014 Innhold Velkommen... 3 Kontaktinformasjon og hvem du kontakter... 3 Sameiemøtet,

Detaljer

TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23

TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23 www.skogtunbrl.no TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23 1. DESEMBER: SKIFT BATTERI I RØYKVARSLER OG VEND PÅ BRANNSLUKKER PRAKTISK INFORMASJON Styret Styrets mobil:

Detaljer

Informasjon januar 2015. Helmers Hus Borettslag

Informasjon januar 2015. Helmers Hus Borettslag Informasjon januar 2015 Helmers Hus Borettslag 2015 Innhold Utbygger - konkurs... 2 Branninstruks plakat... 2 Parkering ute... 3 Leie av garasjeplass... 3 Festsal/Bibliotek... 3 Ventilasjon festsal/trimrom...

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE Del 3 Teknisk info. Sameiet LERVIG MARITIM A Breivikveien 17 4014 Stavanger. Org. Nr. 885 195 822

INFORMASJONSHEFTE Del 3 Teknisk info. Sameiet LERVIG MARITIM A Breivikveien 17 4014 Stavanger. Org. Nr. 885 195 822 INFORMASJONSHEFTE Del 3 Teknisk info Sameiet LERVIG MARITIM A Breivikveien 17 4014 Stavanger Org. Nr. 885 195 822 Se også hjemmesiden vår: http://web2.herborvi.no/1648/ Revidert 19.08.2015 TV / Internett

Detaljer

Sameiet Indre Vågen et godt liv i sentrum. - Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen. Revidert tirsdag, 7.

Sameiet Indre Vågen et godt liv i sentrum. - Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen. Revidert tirsdag, 7. Sameiet Indre Vågen et godt liv i sentrum 1 - Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen Revidert tirsdag, 7. april 2009 Innhold Velkommen... 3 Sameiemøtet... 3 Forretningsfører... 3 Web-sider...

Detaljer

informasjon INFORMASJON TIL EIERE/BEBOERE I DYRE HALSESGT. 9 OG 11

informasjon INFORMASJON TIL EIERE/BEBOERE I DYRE HALSESGT. 9 OG 11 informasjon INFORMASJON TIL EIERE/BEBOERE I DYRE HALSESGT. 9 OG 11 INFORMASJON INNHOLD Bakgrunn... 3 Til deg som eier... 4 Til deg som leietaker... 5 Søppelhåndtering... 6 Heiser og heisstans... 7 Boder...

Detaljer

HÅNDBOK FOR BEBOERE I LØVÅSEN BORETTSLAG

HÅNDBOK FOR BEBOERE I LØVÅSEN BORETTSLAG 1 FORORD Denne håndboken erstatter alle andre rundskriv om husordensregler og viktige opplysninger for eiere i LØVÅSEN BORETTSLAG. Meningen er å samle alt på et sted, bortsett fra kalenderen som angir

Detaljer

Ringvegen Borettslag Postboks 9617, Saupstad 7478 Trondheim. Dalatunet 8. telefon 72 59 22 00. post@ringvegen.no. www.ringvegen.no

Ringvegen Borettslag Postboks 9617, Saupstad 7478 Trondheim. Dalatunet 8. telefon 72 59 22 00. post@ringvegen.no. www.ringvegen.no Borettslagets postadresse: Ringvegen Borettslag Postboks 9617, Saupstad 7478 Trondheim Borettslagets besøksadresse: Dalatunet 8 Kontor telefon 72 59 22 00 E-post: post@ringvegen.no Hjemmeside: www.ringvegen.no

Detaljer

for 1. utg. mars 2009

for 1. utg. mars 2009 1 for 1. utg. mars 2009 2 Bo-guide Når vi i Ringvegen Borettslag nå har laget en ny bo-guide, så er dette for å gjøre et forsøk på å samle viktig informasjon om borettslaget. Informasjon om formelle regler,

Detaljer

C. Andelseier står ansvarlig for eventuelle skader på naboleiligheter eller bygningen forøvrig hvis skaden skyldes ufagmessig utført arbeid.

C. Andelseier står ansvarlig for eventuelle skader på naboleiligheter eller bygningen forøvrig hvis skaden skyldes ufagmessig utført arbeid. Husordensregler Sist endret: - Ordinær generalforsamling 25.03.15 1 Den enkelte leilighet 1.1 Oppussing A. Ved inngrep i bygningens bærende konstruksjoner må godkjent firma kontaktes for forsvarlig vurdering

Detaljer

UTKAST HUSORDENSREGLER HOLMESTRANDFJELLET PANORAMA

UTKAST HUSORDENSREGLER HOLMESTRANDFJELLET PANORAMA SAMEIET HOLMESTRANDFJELLET PANORAMA UTKAST HUSORDENSREGLER HOLMESTRANDFJELLET PANORAMA Her finner du informasjon som skal bidra til å skape et hyggelig og godt bomiljø for alle, samt annen nyttig informasjon

Detaljer

Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Trollåsen, 2011

Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Trollåsen, 2011 Mars 2011 BLÅBOKA Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Mellomåsveien 134 org.no: 975 466 809 1414 Trollåsen kontonummer: 6030 05 35189 nettsted: home.no.net/mellomas Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse

Detaljer

Velkommen til Tjensås III B/L

Velkommen til Tjensås III B/L Velkommen til Tjensås III B/L Styret i B/L Tjensås III ønsker deg velkommen til vårt borettslaget. Vi håper du vil finne deg til rette her og at du vil gjøre ditt for at B/L Tjensås III skal være et trivelig

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE Del 3 Teknisk info. Sameiet LERVIG MARITIM A Breivikveien 17 4014 Stavanger. Org. Nr. 885 195 822

INFORMASJONSHEFTE Del 3 Teknisk info. Sameiet LERVIG MARITIM A Breivikveien 17 4014 Stavanger. Org. Nr. 885 195 822 INFORMASJONSHEFTE Del 3 Teknisk info Sameiet LERVIG MARITIM A Breivikveien 17 4014 Stavanger Org. Nr. 885 195 822 Se også hjemmesiden vår: http://web2.herborvi.no/1648/ Revidert 29.06.12 Antenneanlegg

Detaljer

Velkommen til Lysejordet borettslag!

Velkommen til Lysejordet borettslag! Velkommen til Lysejordet borettslag! Denne lille orienteringen er ment som et hjelpemiddel slik at du vet hvilke rettigheter og plikter du har i borettslaget vårt, enten du er ny her hos oss eller har

Detaljer

AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP

AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Revisjons beretning Innkomne forslag Valg AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP Ta vare på dette heftet, du kan

Detaljer

Velkommen til Mortensvingen 8-14! (sist oppdatert: 09. april 2014)

Velkommen til Mortensvingen 8-14! (sist oppdatert: 09. april 2014) Velkommen til Mortensvingen 8-14! (sist oppdatert: 09. april 2014) Enten du eier eller leier håper vi du vil trives hos oss. Her bor vi midt i smørøyet vi har alt vi måtte ønske av kollektivtransport like

Detaljer

Mailadresser Vi vil gjerne ha så mange mailadresser som mulig. Send oss en mail med navn og leilighetsnummer til styret.flaen@borettslag.

Mailadresser Vi vil gjerne ha så mange mailadresser som mulig. Send oss en mail med navn og leilighetsnummer til styret.flaen@borettslag. Beboerinformasjon Flaen Borettslag mars 2012 Dette blir den siste beboerinformasjonen vi sender ut med nåværende styret, det er planlagt å komme med ny beboinfo i juni. Information in English Do you need

Detaljer

FOLKVANG BOLIGSELSKAP AS RETNINGSLINJER VED BYGNINGSMESSIGE SKADER OG ENDRINGER

FOLKVANG BOLIGSELSKAP AS RETNINGSLINJER VED BYGNINGSMESSIGE SKADER OG ENDRINGER FOLKVANG BOLIGSELSKAP AS RETNINGSLINJER VED BYGNINGSMESSIGE SKADER OG ENDRINGER ENQVIST EIENDOMSDRIFT AS Folkvang Boligselskap AS Brettevillesgt 17 0481 Oslo Retningslinjer ved bygningsmessige skader

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2013

Innkalling til ordinært sameiermøte 2013 2 Sletteløkka Boligsameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2013 Ordinært sameiermøte i Sletteløkka Boligsameie avholdes onsdag 10.04.2013 kl. 18:30 i Veitvet Eldresenter. Til behandling foreligger:

Detaljer

NOEN HUSORDENSREGLER I FJELLVANG BORETTSLAG

NOEN HUSORDENSREGLER I FJELLVANG BORETTSLAG NOEN HUSORDENSREGLER I FJELLVANG BORETTSLAG 1. Vi ønsker deg/ dere velkommen til blokka vår. Vi håper at du/ dere vil føle deg hjemme her og at vi vil få et trivelig samarbeid. 2. Ta kontakt med oppgangsansvarlig

Detaljer

Frydendal Nytt. Frydendal Nytt Nr 2/juni 09. Styret 2009/10. Maling av blokker i 2010. Maling i sommer. Andre trivselstiltak.

Frydendal Nytt. Frydendal Nytt Nr 2/juni 09. Styret 2009/10. Maling av blokker i 2010. Maling i sommer. Andre trivselstiltak. .. Frydendal Nytt Nr 2/juni 09 Frydendal Nytt Utgis av styreleder i Boligsameiet Frydendal Søndre (Lastes ned fra http://nedrefrydendal.no ) Styret 2009/10 Leder: Steinar A. Engebretsen, NF 98 styreleder@nedrefrydendal.no

Detaljer

Informasjon til LyngGårdens leietakere

Informasjon til LyngGårdens leietakere Informasjon til LyngGårdens leietakere Åsveien 3, Postboks 486, 1401 Ski. Tlf: 64 85 06 10 E-post: post@lyngeiendom.no www,lyngeiendom.no Innholdsfortegnelse EIENDOMSINFORMASJON... 4 NØKKELSYSTEM... 5

Detaljer

Generalforsamling i Lysejordet borettslag

Generalforsamling i Lysejordet borettslag Innhold Lysejordet borettslag...2 OBOS....2 Generalforsamling i Lysejordet...2 Styret...2 Miljøutvalget...3 Vaktmester...3 Varme og ventilasjon...3 Innvendige borearbeider/montering...4 Vedlikehold...4

Detaljer

Velkommen som ny beboer! 21.5.2013

Velkommen som ny beboer! 21.5.2013 Velkommen som ny beboer! 21.5.2013 Vi har fått melding om at du/dere har flyttet inn i borettslaget. Vedlagt følger noe informasjon om borettslaget, og vi ber deg lese igjennom denne informasjonen. Å bo

Detaljer