ÅRSMØTE Side 1 av 17

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMØTE 2012 -Side 1 av 17"

Transkript

1 ÅRSMØTE Side 1 av 17

2 BREILIA, 30. OKTOBER 2012 INNKALLING/SAKSLISTE Det er innkalt til årsmøte i Hammerfest Skytterlag på Breilia 30. oktober 2012 kl Møtet er annonsert på hjemmesiden til skytterlaget. I møte 23. oktober har styret foreslått følgende: 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av saksliste 4. Konstituering Valg av møteleder Valg av sekretær Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll 5. Årsmelding for Regnskap 2012 m/revisorberetning 7. Fastsetting av medlemskontingent Saker til behandling Arrangementsavgift Statutter for Åpningspokalen Statutter for Feltveska Statutter for Klassepokalen Statutter for Høstpokalen Statutter for Vinterfelt Statutter for Ligg - Stå - Kne pokalen 9. Statutter for Leasing av våpen Valg av styre Vel Møtt!! Hammerfest skytterlag styre Steinar Halvorsen Formann -Side 2 av 17

3 5. ÅRSMELDING 2012 Styret Styrets sammensetning: Steinar Halvorsen Tor Inge Mathisen Stina Halvorsen Susanne Daae Siv Bente Jæger Geir Amundsen Iver Hauan Idar Helmer Pedersen formann nestleder kasserer medlem medlem leder ungdomsutvalget vara vara Styret har avviklet 3 styremøter hvor det har vært behandlet 16 saker. Styret har i løpet av året hatt særlig fokus innenfor følgende område Gjennomføring av oppgraderingen av baneanlegget i Blåbærdalen Bytte til miljøvennlig kulefang og oppussing av oppholdsrom 15m banen på Breilia Medlemsutvikling / aktive skyttere: Lagets årsmelding til Vest-Finnmark Skyttersamlag / DFS inneholder følgende tall for 2012: Klasseførte skyttere Klasse V Klasse V Klasse V Klasse Klasse Klasse Klasse Klasse Klasse AG Klasse Junior Klasse Eldre Klasse Rekrutt Klasse Aspirant Instruksjonsskyttere Total Side 3 av 17

4 2012: Totalt antall betalende medlemmer: 102 Antall aktive deltakere på stevner: 27 Medlemsutviklingen går igjen rette veien etter at vi opplevde en tilbakegang på 20% fra 2010 til Fra 2011 til 2012 har vi hatt en økning på 33% på betalende medlemmer. Hovedmengden av medlemsmassen er jegere som klasseføres som kl1 skyttere. Som tidligere år er skytterlagets medlemsutvikling veldig sårbar da vi har opplevd å miste optill 20 jegeremedlemmer på et år. Om vi ser medlemsutviklingen fra forrge år er kl 1 økt med 53%, og av denne økningen er det faktisk 29% nye DFS skyttere. I rekrutteringsklassene er det 35% økning og av de er det 100% nye DFS skyttere. Denne utviklingen er svært gledelig og viser at skytterlaget gjør en meget god rekrutteringsjobb. Antall aktive skyttere er jo da også økende og har økt med 30% noe som faktisk er helt i landstoppen i DFS organisasjonen. Hammerfest skytterlag var en av de første skytterlagene i Finnmark som startet og benytte det nye administrasjonsprogrammet til DFS. Dette er et system som administrasjon av skytterlaget har tilgang til via WEB, og samtidig er det en hjemmeside til hver enkelt skytter. Dette systemet gjør at alle skytterne enkelt kan holde rede på sine resultater og stevner de har deltatt i. Skytterne kan også bruke dette systemet for påmeldinger til stevner og andre begivnheter de ønsker å delta på. For at dette skal til enhver tid være så oppdatert som mulig innbefatter det også at lagets administrasjon gjør jobben med å registerere stevner, resultater og merker så nøye som overhode mulig. Hammerfest Skytterlag har ikke arrangert skytingens dag i skyttere har skutt til dugleiks merke i 2012, det er 3 flere en i skytter er blitt medlem av 350 klubben på 100m Stian Jæger klarte dette på årets Lagmesterskap i kl ER Vi har avfyrt skudd på 200m og på 100m. På 15m banen ble det avfyrt skudd. Til sammenligning ble det i 2011 skutt skudd på 200m banen, på 100m ble det skutt skudd og på miniatyrbanen ble det avfyrt skudd. Jegerskytingene som er foregått på elektronikk er med i denne tellingen. Laget må føre oversikt over antall skudd skutt utenfor elektronikken også. Prosjekt Blåbærdalen er ferdigstillt. Det er laget en ny 100m som skal brukes som nærstridsbane av forsvaret og politiet. Eksisterende 100m har fått utvidet standplassen fra 8 skyttere til 10 skyttere samt fått egen standplasslederbu. Det er også utvidet fra 4 elektroniske skiver til 10 elektroniske skiver. Vollene bak skivene på 100m og 200m er utbedret til å fylle forsvarets krav, og skivevolden til 200m er utbedret. Blenderinger for 5 faste felthold samt standplasser til disse er etablert inne på baneområdet. Opparbeidet areal er gruset og eller tilsådd. Baneansvarlig informerer om at det kun gjenstår noe kosmestiske småting. Veien til skytebanen er også utbedret. Skytterlaget har tatt kostnaden på utbedring av skytebaneveien. Denne kostnaden må styret få Jeger og fisk til å være med på og betale. Total kostnad for oppussingen av veien ble kr ,- Som følge av leieavtalen med politiet, har disse benyttet skytebanen ved flere anledninger. det har oppstått litt frustrasjon blant lagets medlemmer da denne gruppen ikke har samme ryddighet som kreves av egne medlemmer. Styret oppfordres til å rydde opp i dette med det første. Styrets formann har i år som i fjor vært borte pga jobbsituasjon i store deler av sommersesongen, men styret har fungert igjennom nestleder. Styret har fungert tilfredstillende, og fått tatt de avgjørelser på de tingene de er satt til å håndtere. Dugnadsarbeidet har vært tilfredsstillende igjennom året. Får å få opp antall dugnadstimer ble det foreslått at det ble terminfestet dugnad. Dette ble gjort uten at det møtte flere til dugnad. Tiltak bør vurderes. Maling i Blåbærdalen ble påbegynnt men står uferdig for 4 året. Da det er jegerne som har ansvaret for at dette blir gjort, bør styret vurdere tiltak slik at dette ikke blir utsatt flere år. Styret må ta ansvar for lagets eiendeler. Styret oppfordres til å fortsette med terminfeste dugnader som skal foregå, samt ha klarere ansvarsområder innad i laget. Det er gjennomført årlig kontroll og vedlikehold av elektronikkskivene på 200m og 100m. Pr 30/9-12 har skytterlaget 7 våpen på leasing. I løpet av året har det kommet fire nye leasingavtaler -Side 4 av 17

5 samt at 3 avtaler er blitt utbetalt. Storviltprøven ble avviklet av Jegerne. Jegerne har skutt treningsskudd på elektronikk, mens de har skutt selve oppskytingen på pappskive. Det var 41 jegere som gjennomførte storviltprøven. Skytterlagets 15m bane på Breilia er svært godt besøkt. Mandager har vært forbeholdt skyteskole samt skyting med instruksjoner etter endt skyteskole. Pga skyttere med god treningslyst ble ordningen med påmelding til trening videreført fra Onsdagen var satt av til merkeskyting og konkurransedag. Torsdager ble benyttet av de mest ivrige som hadde muligheten til å trene på egenhånd. Vi har også gjennomført bedriftskvelder som gir god inntekt til laget. Hammerfest skytterlag må fortsatt være bevisst på å bruke 15m banen som en rekrutteringsarena. 15m banen har nå miljøkulefangere bak samtlige skiver. Med dette viser skytterlaget sin bevissthet på miljø. Tiltaket reduserer blystøv utslipp med oppmot 100%. Kulene plukkes hele ut av kulefanget og leveres sammen med tomhylser til resirkulering. Hammerfest skytterlag fortsetter og være god på arrangementer. Vi høster mye ros fra andre skytterlag om de stevner vi har, og den standarden som vi ligger på. Etter et par år med disse svært gode gjennomførte arrangementene ser vi at andre lag kommer etter. Alle medlemmene oppfordres til å bidra ovenfor våre nabolag der det måtte trengs. På årets arrangementer har vi generert en omsetning på ca kr ,- Innhentede sponsormidler ligger på ca kr ,- Årsmeldingsåret 2012 viser et regnskap i pluss for tredje året på rad. Laget står sterkt rustet til å ta i mot flere nye skyttere samt at vi har muligheten til å bl.a finansiere flere våpen på leasingavtale. Styret vil med dette berømme alle sammen som har stått på og gjort sitt for at skytterlaget kan levere en aktivitet og et regnskap som det står respekt av. Hammerfest skytterlag var arrangør av årets Finnmarksmesterskap i baneskyting, Stang og felthurtig, samt kretsmesterskapet i feltskyting. Arrangementet ble gjennomført over to dager og samlagsleder fra aust-finnmark mente at dette var det beste FM som var arrangert. Dette skal vi være stolte over og bringe med oss til kommende stevner som vi skal arrangere. Skytterlaget har mottatt frifondsmidler for kr ,- til innkjøp av skytterrekvisita. Ved årsmøte 2010 ble det bestemt at grasrotmiddlene i sin helhet skal gå til å dekke påmelding for lagets skyttere under LS/NNM og FM, i prioritert rekkefølge. Styret ble innvilget myndighet til å administrere dette. På siste styremøte før årsmøte 2012 ble det bestemt at alle som deltok på disse mesterskapene skal få dekt sine påmeldingsutgifter. Dette utgjør en kostnad på kr ,- Ammoforvalteren har også dette året hatt svært mye av kuler og krutt innom våpenskapet. omsetning er over kr ,- Det er kontroll på innbetalinger, og samarbeidet med kasserer fungerer bra. Hjemmesiden til skytterlaget har hatt lite aktivietet på artikkler, noe som gir utslag på antall treff på siden. Lagets hjemmeside hadde over unike treff da det var mye stoff på siden, og med dagens aktivitet ligger vi på unike treff. Styret bør sette fokus på dette med det aller første. Hammerfest skytterlag har fokus på det sportslige noe som resultatene viser, men vi har også fokus på å ha det sosialt bra i laget. Vi har fått en utrulig fin gruppe av aktive skyttere som bidrar og er svært positiv også ovenfor andre skytterlag. Det har også i år vært arrangert skyttercamp av lagets skyttere på de fleste stevner vi har deltatt med sosialt på kveldene. Vi oppfordrer alle til å være med på å holde denne tradisjonen vedlike da det fører til at lagets medlemmer blir mere sammensveiset. De nye som er kommet til har tilpasset seg og beriker det fantastiske gode miljøet vi har i Hammerfest Skytterlag, og vi alle gleder oss til fortsettelsen Årsfesten blei ikke gjennomført i 2011!!! Men vi tok en i Januar og vi tok en i oktober Side 5 av 17

6 Generell aktivitet I løpet av sesongen er det arrangert Kretsmesterskap felt, Finnmarksmesterskap bane, Stang og felthurtig samt Samlagsmesterskap 15m. I tillegg er det arrangert lagmesterskap i alle disipliner. Det er arrangert 15 interne stevner på 15m samt mørketidsstevnet og solstevnet og 13 internstevner i Blåbærdalen. Overnevnte tilsier en god aktivitet på lagets baner. Det praktiske arbeid som påhviler stevneutvalget i form av forberedelser, klargjøring m.v. har vært tilfredsstillende. Skytterlaget var representert på NNM i tillegg Kretsmesterskapet felt, Finnmarksmesterskapet bane, Stang og felthurtig samt SM i alle disipliner. Egne arrangementer Mørketidsstevne ble suksessfylt arrangert for 4 gang. Solstevnet ble arrangert for 3 gang med Stina Halvorsen som trippel Soldronning Interne feltstevner er avviklet på ukjente avstander. Alle terminfestede interne stevner ble gjennomført. Sportslig prestasjoner Hammerfest skytterlag utmerket seg som mestvinnende skytterlag dette året også. Av lagsprestsjoner vant vi i år som i fjor lagskytingen på Samlagsmesterskapet miniatyr og baneskyting. Vi hadde finalister på banen og felten i NNM og flere av våre skyttere ble samlagsmestere, noen ble også kretsmestere og Finnmarksmestere. Vi gratulerer disse utmerkede prestasjoner og oppfordrer til fortsatt fremgang. Skytterlagets medlemmer deltok på 47 stevner. Under følger en oppsummering av «store» seire. Kretsmester felt kl V73: Finnmarksmesterskap bane kl 2: Finnmarksmesterksp bane kl V73: Samlagsmester bane kl 2: Samlagsmester bane kl V55: Samlagsmester bane kl J: Samlagsmester felthurtig: Samlagsmester vinterfelt kl J: Samlagsmester sommerfelt kl 1: Samlagsmester sommerfelt kl V55: Samlagsmester sommerfelt kl J: Samlagsmester 15m kl 2: Samlagsmester 15m kl J: Samlagsmester 15m kl R: Lagmesterskap bane kl 3-5: Lagmester bane kl 2: Lagmester bane kl 1: Lagmester bane kl ER: Lagmester bane kl R: Lagmesterskap vinterfelt kl 2-5/V55: Lagmesterskap vinterfelt kl J: Lagmesterskap vinterfelt kl ER: Lagmester sommerfelt kl 2-5/V55: Lagmester sommerfelt kl 1: Lagmester sommerfelt kl V73: Lagmester sommerfelt kl R: Lagmester Stang: Lagmester felthurtig: Lagmester 15m kl 3-5: Knut Karlsen Siv Bente Jæger Knut Karlsen Stina Halvorsen Are Jenssen Jostein Jæger Steinar Halvorsen Jostein Jæger Lill Hege Brun Mathisen Are Jenssen Karoline Wiik Stina Halvorsen Jostein Jæger Torben Eriksen Jostein Jæger Idar Helmer Pedersen Jorunn Mjåland Stian Jæger Benjamin H. Eide Stina Halvorsen Jostein Jæger Stian Jæger Idar Helmer Pedersen Lena Beathe Ellingsen Knut Karlsen Adrian Christoffer Pedersen Idar Helmer Pedersen Idar Helmer Pedersen Steinar Halvorsen -Side 6 av 17

7 Lagmester 15m kl 2: Lagmester 15m kl 1: Lagmester 15m kl J: Lagmester 15m kl ER: Lagmester 15m kl R: Stina Halvorsen Ove Brun Mathisen Sondre Pedersen Victoria Oskarsen Torben Eriksen Årets Lagskytter 2012 Steinar Halvorsen -Side 7 av 17

8 SAK 6. Regnskap 2012 m/revisorberetning ÅRSREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Konto Navn Regnskap 2012 Regnskap 2011 DRIFTSINNTEKTER 3100 Salg ammunisjon , , Videresalg innkjøpt utstyr 6 579, , Sponsor-/samarbeidsavtaler 7 000, , Grasrotandelen 9 666, , Refusjon merverdiavgift 9 172, , Bedriftsskyting , , Kommunalt tilskudd 7 000,00 536, Tilskudd fra Samlaget , Tilskudd fra DFS 4 000, , Leieinntekter hus og bane , , Skyteskole 5 250, , Medlemskontingent , , Inntekter lotteri 3 905,00 840, Innskudd egne stevner , , Inntekter jaktprøver , , Mørketidsstevne påmelding 5 200, , Påmelding Solstevnet 9 250, , Påmelding Jubileumsstevnet , Påmelding SM 9 500, , Påmelding KM og FM , Kiosksalg , , Kiosk Breilia Miniatyrbane , FM middag 5 400, Andre salgsinntekter , Andre inntekter , ,00 SUM DRIFTSINNTEKTER , ,79 -Side 8 av 17

9 DRIFTSUTGIFTER 4105 Innkjøp utstyr til videresalg 6 349, , Innkjøp av 6,5 cal ammo , , Innkjøp ammo.22 cal , , Innkjøp kuler , , Innkjøp tennheter 5 600, , Innkjøp krutt , , Beholdningsendring ammo , , Ammo uttak til bedr.skyting 2 107, , Andre utgifter bedriftsskyting 434,00 317, Varekjøp kiosk , , Kiosk Breilia Miniatyrbane , FM middag Bedriftsskyting - godtgjørelse 8 100, , Deltakelse stevner 7 480, , Utgifter trening/instr. tiltak Skyteskole ammunisjonuttak 967, , Opplæring, testing uttak ammo 696,63 714, Andre utgifter skyteskole 871,50 850, Samlinger/ treningsleir 2 600, Gaver til medlemmer - 544, Plaketter til rekruttskyttere 5 643, , Andre sosiale utgifter , , Leiekostnader - 834, Renovasjon 1 373, , Lys og varme 9 968, , Festeavgift Blåbærdalen 4 303, , Renhold 1 132,00 507, Inventar, materiell, utstyr , , Vedlikehold skytterhus 753, , Vedlikehold Breilia 515, , Vedlikehold skiveutstyr Blåb , , Vedlikehold skiveutstyr Breil , , Vedlikehold ladepresse 1 006, , Vedlikehold Skytebaneveien 5 000, Vedlikehold våpen og utstyr 485,00 508, Kontorrekvisita 641,00 375, Håndbøker/ publikasjoner 900, Programlisenser 3 994, ,00 -Side 9 av 17

10 6860 Møteutgifter 2 173, Andre kostnader 7 128, , Porto 257,00 700, Andre inntektsbringende tiltak Gaver/pengepremier til stevner , , Medaljer/premier egne stevner , , Gavepremier - 700, Premieavgift samlag 4 760, Utgifter til trening og utdanning , Forsikring hus og anlegg , , Korrigert beholdninger/tpf ,50 SUM DRIFTSUTGIFTER , ,71 FINANSPOSTER 8040 Renteinntekter 186,00 429, Andre finansinntekter 577,00 2, Andre finanskostnader -858,00-953,83 SUM FINANSPOSTER -95,00-522,83 RESULTAT ( + ER OVERSK/ - UNDERSK) , ,25 ÅRSREGNSKAP BALANSE Konto Kontonavn Balanse 2012 Balanse 2011 EIENDELER 1101 Skytebane 200 meter , , Skytebane 100 meter , , Hus og bane , ,74 Sum anleggsmidler , , Ammo beh 6,5 cal skudd , , Ammo beh jakt ammo 1 080, , Ammo beh.22 cal skudd 2 682, , Ammo beh kuler , , Ammo beh tennhetter 1 050, , Ammo beh krutt 5 838, , Ammo beholdning Breilia ,00 Sum ammo beholdning , ,85 -Side 10 av 17

11 1466 Gavepremier 3 800, Våpen , , Våpen Geir Amundsen , Våpen Tor Arne Ellingsen , Våpen Victoria Oskarsen , Våpen Andreas Brun , Våpen Roymond Makarewicz , Våpen Karoline Wiik 8 250, , Våpen Stian Jæger 1 630, , Våpen Anne J.S. Pedersen , , Våpen Siv Bente Jæger , Medlemsfordringer 8 405, , Kundefordringer , , Kasse 5 005, , Kasse Jegerskyting , Kasse Breilia - 326, Bank , , Bank , , Bank , ,00 Sum omløpsmidler , ,10 SUM EIENDELER , ,44 EGENKAPITAL OG GJELD 2000 Vedlikehold Skytebanevei , Fri egenkapital , ,35 Overskudd tilføres EK , Leverendørgjeld , , Pengepremier til utbet , , Nto prosjekt Blåbærdalen , Uopptjent leieinntekt - forsk.betalt , ,00 SUM EGENKAPITAL OG GJELD , ,69 - Regnskap 2012 m/revisorberetning godkjennes. -Side 11 av 17

12 SAK 7. FASTSETTING AV MEDLEMSKONTINGENT 2013 Styrets forslag for 2012 Senior: kr. 300,- pr. år ASP/R/ER/J: kr. 300,- pr. år Styrets forslag til Medlemskontingent 2013 godkjennes. SAK 8. SAKER TIL BEHANDLING 8.1 Arrangementsavg. og premieinnskudd lokale stevner 2013 Styrets forslag for 2013 Senior: Arr. Avgift: kr. 100,- ASP/R/ER/J: Arr. Avgift: kr. 50,- Styrets forslag til arrangementsavgift for 2013 godkjennes. 8.2 Statutter for Åpningspokalen Steinar Halvorsen foreslår å endre statuttens punkt, Program til: 35 skudd mesterskapsprogram iht skyteboka. Styrets drøftinger: Etter dagens skyteprogram skal det skytes 2x15 skudd (klassen) iht til skyteboka. Dette programmet ble laget for å ha en avveksling fra normalprogrammet som er 25 skudd iht skyteboka. Da skytterne i laget har færre muligheter til å skyte ordinært 25 skudd program i forhold til andre skyttere i landet, og dermed færre muligheter til å kunne kvalifisere seg til opprykk i klassene ser styret det som positivt og endre dette programmet. At det også skal skytes 10 skudd omgang iht skyteboka fremmer også ferdigheter innen omgangskytingen. Endring av Statutter for Åpningspokalen godkjennes. 8.3 Statutter for Feltveska Siv Bente foreslår å endre stuttene for Feltveska. Statuttens navn endres til: Utstyrsskyting. Statuttens punkt, skyteprogram endres til: 35 skudd mesterskapsprogram iht til skyteboka. Statuttens punkt, Napp i pokalen endres til: Ved førstegangsseier - (eks. hørselvern), Andregangsseier - (eks. feltveska), tredjegangsseier - (eks. banekoffert) Styret fastsetter premiene, men hensikten er at premien skal bli større for hver gang en skytter vinner konkurransen. Styrets drøftinger: Feltveska ble satt opp som en premieskyting for alle klasser på 100m samme dag som det ble skutt pokalskyting på 200m. Feltveska var ment som en premie som kun kunne vinnes en gang, slik at det alltid ville være ny vinner av denne premien. Det vil si at har du vunnet feltveska er du ikke med i premieringen flere ganger på denne skytingen. Det er delte meninger om denne formen for premiering. Noen vil si at det er flott å se skyttere vinne en premie som kanskje ikke ville vært i stand til dette tidligere, mens andre mener at det bør premieres til vinneren, da denne skytteren har vært best i stevnet. DFS har lignende premiering for Den Norske skyttermedalje. Har du fått medaljen for du ikke flere selv om du er best på -Side 12 av 17

13 selve skytingen. Da går medaljen til den øverste på listen som ikke har medaljen fra før. De som står over denne medaljevinneren får imidlertid en liten stjerne. Styret er delte i meningen om premiering på feltveska, og det ble argumentert med at det ikke vil være motiverende for skyttere og delta på skytingen da de allerede hadde vunnet feltveska. Blant rekrutteringsskytterne er premiering er en god motivasjonsfaktor som vi ikke skal undervurdere, men vi skal også være påpasselig å ikke glemme de som sjelden får premier på denne type skytinger. En annen viktig faktor er at DSF endret klassereglende forige skytterting til at skytterne i kl rekrutt ikke kan skyte med kaliber 6.5. Det er ingen tvil om at skyttere som behersker kaliber 6.5 har en fordel, spesielt om det er litt vind på skytebanen. Styret ser det som en fordel å endre skyteprogrammet til 35 skudd da det vil være en motivasjonsfaktor å kunne skyte seg inn i 350 klubben for de som evnt har vunnet feltveska fra tidliggere. Feltveskas statutter punkt, Program endres til: 35 skudd mesterskapsprogram iht til skyteboka, og statuttens punkt, Napp i pokalen endres til: Den første skytter på resultatlisten som tidligere ikke har vunnet feltveska tildeles denne. Vinneren av stevnet tildeles annen premie satt op skytterlagets styre. 8.4 Statutter for Klassepokalen Siv Bente Jæger foreslår å endre statuttens punkt, Program til: 35 skudd mesterskapsprogram iht skyteboka. Styrets drøftinger: Klassepokalene skytes på 15m, 100m og 200m for klasse R, ER, J, 1 og kl 2. denne pokalskytingen ble satt opp som et alternativ til de som ikke kunne være med på pokalskytingen som innbefatter stående skyting på samme dag. Da DFS har gjort endringer i skyteprogrammet på 15m som åpner for at man kan skyte 35 skudd mesterskapsprogram, vil det være naturlig og også endre dette på Klasseokalene der det i dag skytes vanlig 25 skudds program. Utfordringen vil komme i klasse 1 som normalt ikke skyter 35 skudd mesterskapsomgang, men styret mener at dette vil være god trening for denne klassen. De vil heller ikke ha noen dårligere mulighet til å vinne pokalen da de konkurrerer om denne i samme klasse. Klassepokalens statutter punkt «program» endres til: 35 skudd mesterskapsprogram iht til skyteboka. 8.6 Statutter for Høstpokalen Siv Bente Jæger foreslår å endre statuttens punkt: Program til: «klasser» til klasser: R, ER, J, V65, og V73 på 100m og kl 1-5 og V55 på 200m med en premiering for 100m og en for 200m. Steinar Halvorsen foreslår å endre statuttens punkt «skyteprogram» til 35 skudd mesterskapsprogram iht skyteboka. Styrets drøftinger: Skytterlaget har de seneste år hatt en god vekst med nye skyttere på 100m. Denne pokalen ble satt opp i en tid det ikke var aktivitet blant rekrutteringsskytterne, samtidig som denne skytingen skulle gjennomføres på dagen for årsfesten. Tiden er forandret i skytterlaget og skytingen foregår ikke lengre på dagen til Årsfesten, samtidig som at det er stadig flere nye skyttere på 100m som også kunne tenke seg å avslutte sesongen med en konkurranse. Styret er enig i at det er dumt og ikke ha en egen «Høstpokal» for de som skyter på 100m. Skyteprogrammet er også lagt opp til litt show, da det er helt på siden av de programmer som normalt skytes. Ingen skyttere har noen forutsetninger for å kunne håndtere dette skyteprogrammet, noe som også var meningen i denne settingen da pokalens statutt ble laget. Også her støtter styret forslaget om endring av skyteprogram til 35 skudd mesterskapsprogram iht skyteboka. Dette blir også da et stevne som kan hjelpe på å nå en høyere klasse samt at det blir årets siste mulighet til å kunne klare å bli medlem av 350 klubben. -Side 13 av 17

14 Høstpokalens statutter punkt «program» endres til: 35 skudd mesterskapsprogram iht til skyteboka, og statuttens punkt «klasser» endres til: Skytingen omfatter kl R, ER, J, V65 og V73 på 100 og kl 1-5 og V55 på 200. Det skal premieres på både 100m og 200m. 8.7 Statutter for Vinterfelt Steinar Halvorsen foreslår endring av statutt for vinterfelt. Forslaget er å utsette arrangementer for vinterfelten i 3år, og konsentrere seg om å arrangere feltsstevner og opptrening av nye feltskyttere i sommerhalvåret. Lagspokalen overføres til sommerfelten. Styrets drøftinger: Feltskyting er en hovedaktivitet i DFS! Denne type skyting har fulgt DFS gjennom alle år, og er en aktivitet som er svært relevant sett opp mot vår forsvarstilknytning og vår formålsparagraf. Feltskytingen er en vinteraktivitet i DFS organisasjonen og har sin hovedsesong i tiden januar og ut mars. I april starter banesesongen. Denne sesongen kan ikke vi i vår landsdel følge og vår feltsesong har vært i april, dette pga av vær- og lysforhold. Enkelte i styret mener at vinterfelten er noe som sitter i ryggmargen og for noen er det høydepunktene i skytesesongen, men de siste års utvikling viser en reduksjon i antall vinterfeltskyttere, noe som også har gitt en ikke unaturlig nedgang i feltstevner. Det vi imidlertid har erfart er at på SM sommerfelt er det mange flere deltakende feltskyttere og spesielt i de klasser hvor våre nye skyttere befinner seg. Styret er enig i at det kan være ødeleggende for motivasjon av nye skyttere og sende dem ut i dårlig vær for å skyte felt, men at en mye bedre forberedelse kan være med å avhjelpe på dette. Feltskyting er en disiplin som stiller krav til skytteren utover det rent skytetekniske. Elementer som avstandsbedømmelse, korrigering for vindavdrift, hurtighet, kjennskap til kulebaner m.m er faktorer skytteren må beherske. Uten riktig motivasjon og opplæring og veiledning er det ikke lett å rekruttere nye skyttere til denne skytegrenen. Disse elementene er nok lettest og drive opplæring på igjennom en sommersesong da man nødvendigvis må være utendørs for å utføre denne treningen. Styrets flertall heller mot en forflytting av vinterfelten til å bli sommerfelt i en periode på 3år for å prøve å få flere aktive feltskyttere, og understreker viktigheten da med å lage en handlingsplan der det settes fokus på aktiv felttrening og stevner. Endring av Statutt for Vinterfelt og flytting av lagspokalen Vinterfelt til Sommerfelt godkjennes. 8.8 Statutter for Ligg Stå Kne pokalen Steinar Halvorsen foreslår endring av statutt for Ligg - Kne og Ståpokalen. Liggpokalens statutt, skyteprogram endres til: 25 skudd liggende i serier av skudd. Og Liggpokalens statutt, skytetid endres til: 2min+2min+2min+2min. Knepokalens statutt, skyteprogram endres til: 20 skudd knestående i serier av skudd. Og Knepokalens statutt, skytetid endres til: 3min+3min+4min. Ståpokalens statutt, skyteprogram endres til: 15 skudd stående i serier av skudd. Og ståpokalens statutt, skytetid endres til: 4min+4min+4min Statuttenes punkt, beskrivelse endres til: Skyting på pokalen er åpen for alle klasser og arrangeres som et åpent stevne. Statuttenes punkt, Innskudd endres til: Arrangementskomiteen bestemmer innskudd fra år til år. Statuttens pnkt, Napp i pokalen endres til: Pokalen vinnes til odel og eie med tredje seier. Styrets drøftinger: Liggpokalen var en stor suksess blant skytterlagets medlemmer, da flere av den yngre gruppen har hevdet seg meget bra. Flere av våre nye skyttere opplever at de kan hevde seg og kom også foran langt mere erfarne skyttere på resultatlisten. Pokalen er også vunnet av en rekrutteringskytter. Styret er sikker på at denne skyteformen der samtlige skyttere på tvers av klassene kan konkurrere mot hverandre er med på å bidra til et sterker samhold. Når no forslaget er på og øke antall skudd fra 10 tellende skudd til 25 tellende skudd vil det kanskje bli en fordel for de mere erfarne skytterne, og derfor begrense muligheten for de yngre og de nye skytterne til å hevde seg på resultatlisten. Det er dog heller ikke bevist at dette vil skje da vi har svært mange og gode rekrutteringskyttere som skyter tiere på tiere, stevner etter stevner i sin liggende skytestilling. Styret mener at å øke antall skudd er med på å øke spenningen og prestasjonen til -Side 14 av 17

15 skytterne. Om man for et eller flere «dårlige» skudd, hentes dette bedre inn i lengden da desimalene er tellende og kommer til sin rett. Samme argumentasjon er for Knepokalen. Ståpokalen er enda ikke blitt skutt pga av lav påmelding, men styret har ingen innvendinger til forslaget. Når det gjelder og åpne denne pokalskyting slik at den gjelder for samtlige skyttere som er medlem av et skytterlag tilknyttet DFS, er styret svært positiv. Dette gjør at vi vil berike skyttermiljøet og samholdet på tvers av skytterlagene, og et godt eksempel på dette er Mørketidsstevnet og Solstevnet samt Indre Finnmark miniatyrcup. Disse skytingen innbefatter også elementer der alle konkurrer mot alle, noe som ar svært populært. Styret ser for seg at vi kan få samme effekten på ligg - kne og ståpokalen. At arrangementkomiteen setter innskuddet er det ingen innvendiger mot i styret. Styret ser også positivt på at det blir satt opp en vandrepokal på denne skytingen. Endring av Statutt for Ligg- Kne- og Ståpokalen godkjennes. 8.9 Statutter for våpenleasing Stina Halvorsen foreslår endring av statutt for våpenleasing. Statuttens punkt 3. Utlånsperiode/leiepris endres til: Forskudd med innvilget leiesøknad kr ,- samt politiets gebyr for behandling av bæretillatelse. Våpen Leies ut for en periode på maks 30 måneder. Prisen settes slik at våpenet med utstyr (lagets kostnader) er fullt nedbetalt etter 30 måneder. Leietaker kan da overta våpenet uten vederlag, men må selv skaffe gyldig bæretillatelse. dette må skje innen 3 måneder etter utkjøp haar funnet sted. Dersom leietaker ikke kan fremvise til gyldig bæretillatelse tilfaller våpenet i sin helhet HSL. Leietaker har ikke krav på refusjon av betalt leie. Statuttens punkt 6. Oppgjør endres til: Det etableres autogiro for avdragsinnbetaling. Konto for innbetaling er Statuttens punkt 7. Leietakers plikter, underpunkt 7.3 endres til: Delta på 5 utendørsstevner i året arrangert av Vest-Finnmark skyttersamlag under avtaleperioden. Styrets drøftinger: Skytterlaget har hatt en kjempesuksess med utleasing av våpen. Denne ordningen er med på å gjøre det attraktiv og skaffe seg sitt eget våpen, som igjen er en motivsdjon til å drive på med skyting. Med å øke førstegangsbetalingen fra 2.000,- til 2.500,- og samtidig redusere leieperioden fra 36mnd til 30mnd gjør at skytterlaget kan lease ut våpen i et hyppigere tempo en i dag. Vi ser også at det er nødvendig og skjerpe inn på kravene til utkjøp av våpen som er ferdigleaset (fullt betalt) av medlemmene. Med dagens antall våpen i skytterlagets eie er det vanskelig å få bæretillatlese på flere, så vi er derfor nødt til å få overført disse våpnene fra skytterlagets våpenkort til ny våpeneier. Om medlemmet som har leaset våpen ikke får bæretillatelse må våpenet levers tilbake til skytterlaget som kan lease dette ut til nytt medlem eller ta det inn som et klubbvåpen. Styret ser ingen problemer med dette, da alle som ønsker å lease et våpen er klar over dette før de tar besluttningen. Tidligere var det slik at leietaker måtte delta på 5 stevner iløpet av avtaleperioden. at det no ferslåes til 5 stevner i året i avtaleperioden ser vi på som positivt, da det vil være med på og holde en viss aktivit oppe. Endring av Statutt for Leasing av våpen godkjennes. SAK 9. VALG 9.1 Styremedlemmer og varamedlemmer På valg 2013: Nestleder: Tor Inge Mathisen Styremedlem: Susanne Daae Varamedlem: Iver Hauan -Side 15 av 17

16 Valgkomiteens forslag for 2013: Nestleder: Siv Bente Jæger 2 år Styremedlem: Geir Amundsen 2 år Styremedlem: May Elin Eide 2 år Varamedlem: Lill Hege B. Mathisen 1 år Varamedlem: Iver Hauan 1 år 9.2 Formann På valg 2013: Formann: Steinar Halvorsen Valgkomiteens forslag for 2013 Formann: Steinar Halvorsen 1 år 9.3 Ungdomsutvalg På valg 2013: Leder: Medlem: Geir Amundsen Idar Iversen Valgkomiteens forslag for 2013 Leder: Idar Helmer Pedersen 2 år Medlemmer: Anita Tormodset 2 år 9.4 Revisor Valgkomiteens forslag for 2013 Revisor: Vidar Eliassen 1 år 9.5 Ombudsmenn 9.6 Valgkomité 2013 Styrets forslag for 2013 Leder: Are Anton Jenssen Medlem: Tor Inge Mathisen 1 Steinar Halvorsen 2 Siv Bente Jæger 3 Idar Helmer Pedersen 4 Stina Halvorsen 5 Iver Hauan 6 Jostein Jæger 7 Are Jenssen -Side 16 av 17

17 Styret 2012 VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL ÅRSMØTET I HAMMERFEST SKYTTERLAG HOVEDSTYRET Verv: Navn: Tid: Valgkomiteens valg: Formann Steinar Halvorsen På valg Steinar Halvorsen Nestformann Tor Inge Mathisen På valg Siv Bente Jæger Styremedlem Susanne Daae På valg May Elin Eide Styremedlem Siv Bente Jæger 2013 Geir Amundsen Kasserer Stina Halvorsen 2013 Varamedlem Iver Hauan På valg Iver Hauan Varamedlem Idar Helmer Pedersen På valg Lill Hege Brun Mathisen UNGDOMSUTVALGET Verv: Navn: Tid: Valgkomiteens valg: Leder Geir Amundsen På valg Idar Helmer Pedersen Medlem Idar Iversen På valg Anita Tormodset Medlem Jostein Jæger 2013 REVISOR Verv: Navn: Tid: Valgkomiteens valg: Medlem Vidar Eliassen På valg Vidar Eliassen VALGKOMITEEN (styret foreslår) Verv: Navn: Tid: Valgkomiteens valg: Leder Geir Amundsen På valg Are Anton Jenssen Medlem Steinar Halvorsen På valg Tor Inge Mathisen Alle medlemmene er forespurt og takket ja til de verv som valgkomiteen har satt opp. -Side 17 av 17

ÅRSMØTE 2011 150 ÅR -Side 1 av 15

ÅRSMØTE 2011 150 ÅR -Side 1 av 15 ÅRSMØTE 2011 150 ÅR -Side 1 av 15 BREILIA, 08. DESEMBER 2011 INNKALLING/SAKSLISTE Det er innkalt til årsmøte i Hammerfest Skytterlag på Breilia 08. desember 2011 kl. 18.00 Møtet er annonsert på hjemmesiden

Detaljer

Årsmøte Hammerfest skytterlag 2014 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014. -Side 1 av 25

Årsmøte Hammerfest skytterlag 2014 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014. -Side 1 av 25 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014 -Side 1 av 25 INNKALLING/SAKSLISTE Det er innkalt til årsmøte i Hammerfest Skytterlag på Breilia 22. oktober 2014 kl. 18.00 Møtet er annonsert på hjemmesiden til

Detaljer

Skarpskytten Regnskap 2012 og budsjett 2013

Skarpskytten Regnskap 2012 og budsjett 2013 Regnskap 2012 og budsjett 2013 Regnskap 2012 Skydeselskabet har i 2012 hatt inntekter på kr 726 565,- og oppnådde et overskudd på kr 251 236,- De største inntektspostene i 2012 er medlemskontingent (109

Detaljer

Skarpskytten Regnskap 2011 og budsjett 2012

Skarpskytten Regnskap 2011 og budsjett 2012 Regnskap 2011 og budsjett 2012 Regnskap 2011 Skydeselskabet har i 2011 hatt inntekter på kr 747 021,- og oppnådde et overskudd på kr 269 654,- De største inntektspostene i 2011 er medlemskontingent (108

Detaljer

TERMINLISTE ALTA SKYTTERLAG. DFS-skyttere

TERMINLISTE ALTA SKYTTERLAG. DFS-skyttere TERMINLISTE 2015 ALTA SKYTTERLAG DFS-skyttere Våre baneanlegg er nå i meget god stand. Med elektronikk på alle banene. Dette må vi alle være med på å vedlikeholde. For å unngå klager fra våre naboer på

Detaljer

ÅRSMØTE 2015 BREILIA, 21. OKTOBER 2015

ÅRSMØTE 2015 BREILIA, 21. OKTOBER 2015 ÅRSMØTE 2015 BREILIA, 21. OKTOBER 2015 INNKALLING/SAKSLISTE Det er innkalt til årsmøte i Hammerfest Skytterlag på Breilia 21. oktober 2015 kl. 18.00 Møtet er annonsert på hjemmesiden til skytterlaget,

Detaljer

Regnskap 2006 og Budsjett 2007

Regnskap 2006 og Budsjett 2007 Regnskap 2006 og Budsjett 2007 Regnskap 2006 Side: 1/8 Skydeselskabet Skarpskytten har i 2006 hatt driftsinntekter på kr 435 568,- og oppnådde et underskudd på kr 18 113,10,- 1) Årsaken til underskudd

Detaljer

Reglement for arrangører av samlagsmesterskap i Hedmark skyttersamlag

Reglement for arrangører av samlagsmesterskap i Hedmark skyttersamlag Reglement for arrangører av samlagsmesterskap i Hedmark skyttersamlag 19.02.2013 1 Innhold 1 Generelt... 3 1.1 DELTAGERE I SAMLAGSMESTERSKAP.... 3 1.2 TURNUS FOR OMBUDSMØTE... 3 1.3 TURNUS FOR ARRANGØRER,

Detaljer

PS: TIL ALLE SKYTTERE

PS: TIL ALLE SKYTTERE DFS-skyttere Våre baneanlegg er nå i meget god stand. Med elektronikk på alle banene. Dette må vi alle være med på å vedlikeholde. For å unngå klager fra våre naboer på Kvenvikmoen, pålegger vi alle som

Detaljer

Referat fra styremøte i Hammerfest skytterlag

Referat fra styremøte i Hammerfest skytterlag Referat fra styremøte i Hammerfest skytterlag 08.03.16 Postboks 210 9615 Hammerfest Hammerfest@skytterlag.no www.dfs.no/hammerfest Til stede: Meldt forfall: Stina, Siv Bente, Idar, Are, Børge, Linda May

Detaljer

Vest-Finnmark skyttersamlag

Vest-Finnmark skyttersamlag Referat fra styremøte i Vest-Finnmark skyttersamlag 18.01.14 kl 18:00 Til stede: Meldt forfall: Arnulf Losavar, Josef Vedhugnes, Siv Bente Jæger, Steinar Halvorsen og Svein Tore Kristoffersen Bernt-Magne

Detaljer

STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2014 INNHOLD

STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2014 INNHOLD STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2014 INNHOLD 1 HV-CUPEN (TIDLIGERE TV-CUPEN ETABLERT 1999... 3 2 HV-CUPENS STYRE... 3 3 KVALIFISERING TIL FINALEN... 3 4 ANTALL FINALISTER... 4 5 FINALEPROGRAM... 4

Detaljer

Statutter samlagsmesterskap

Statutter samlagsmesterskap 15M BANE FELT Arrangeres av Narvik Skytterlag. Andre lag som ønsker å arrangere stevnet må søke samlaget innen tidsfristen for terminliste arbeide året før kunngjøres senest 1 mnd. før Tildeles etter turnus,

Detaljer

STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2013 INNHOLD

STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2013 INNHOLD STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2013 INNHOLD 1 HV-CUPEN (TIDLIGERE TV-CUPEN ETABLERT 1999... 3 2 HV-CUPENS STYRE... 3 3 KVALIFISERING TIL FINALEN... 3 4 ANTALL FINALISTER... 4 5 FINALEPROGRAM... 4

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

Ski skytterlag. Statutter for interne mesterskap og lagpremier

Ski skytterlag. Statutter for interne mesterskap og lagpremier Ski skytterlag Statutter for interne mesterskap og lagpremier Sist revidert i styremøte 2. oktober 2013 UTENDØRS FELTSKYTING Lagmesterskap i feltskyting Det skal arrangeres et eget lagmesterskap i feltskyting

Detaljer

MINIATYRBANEN PÅ BREILIA SKOLE, 26. MARS

MINIATYRBANEN PÅ BREILIA SKOLE, 26. MARS ÅRSMØTE 2008 MINIATYRBANEN PÅ BREILIA SKOLE, 26. MARS 2009 -Side 1 av 11 INNKALLING/SAKSLISTE Det er innkalt til årsmøte i Hammerfest Skytterlag på miniatyrbanen på Breilia skole torsdag 26. Mars 2009

Detaljer

Forslag til statutter

Forslag til statutter Forslag til statutter 18.10.2015 En del trofé som krever tre napp går ut med jevne mellomrom: Begge kvartmatch trofeene, Elgtrofeet, Grunnlagspokalen, Vårmønstringen. Forslag: Fortsetter med tre napp på

Detaljer

Skydeselskabet Skarpskytten

Skydeselskabet Skarpskytten INNHOLDSFORTEGNELSE Senior: Skydeselskabet Skarpskytten Oversikt over Premier/pokaler/merker og medaljer Mesterskap: 22-POKALEN (innendørs lagmesterskap) FELTGRANATEN (lagmesterskap i felt) MESTERSKAPSPOKALEN

Detaljer

Østre Bærum Skytterlag

Østre Bærum Skytterlag RESULTATREGNSKAP Østre Bærum Skytterlag 01.11.2014-01.11.2013-31.10.2015 31.10.2014 SALGS- OG DRIFTSINNTEKT Noter Kontingenter 1 97 200 102 450 Storviltprøver 2 142 069 201 600 Salg Ammo 3 147 190 213

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN

VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN KAP. 0 KAP. l KAP. 2 KAP. 3 KAP. 4 KAP. 5 KAP. 6 KAP. 7 KAP. 8 KAP. 9 KAP. 10 OVERSIKT INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER 2.0.

Detaljer

Krets 1, Uttrøndelag Skyttersamlag. Samlet regelverk for lokale arrangement.

Krets 1, Uttrøndelag Skyttersamlag. Samlet regelverk for lokale arrangement. Krets 1, Uttrøndelag Skyttersamlag. Samlet regelverk for lokale arrangement. Sist endret i kretsmøte 2.12.2009 Gjelder for skytterlagene: Floren Hegra Lånke Meråker Skjelstadmark Stjørdal Stordalen Permanente

Detaljer

INSTRUKS FOR AVVIKLING AV SAMLAGSMESTERSKAP I TROMS SKYTTERSAMLAG

INSTRUKS FOR AVVIKLING AV SAMLAGSMESTERSKAP I TROMS SKYTTERSAMLAG INSTRUKS FOR AVVIKLING AV SAMLAGSMESTERSKAP I TROMS SKYTTERSAMLAG Vinterfelt, bane (inkl. stang og felthurtig) og miniatyr Hensikten med denne instruks er å kvalitetssikre samlagsstevnene i vinterfelt,

Detaljer

SKYTTERHUSET, 3 NOVEMBER

SKYTTERHUSET, 3 NOVEMBER ÅRSMØTE 2007 SKYTTERHUSET, 3 NOVEMBER 2007 -Side 1 av 34 INNKALLING/SAKSLISTE Det er innkalt til årsmøte i Hammerfest Skytterlag på skytterhuset lørdag 3. november 2007 klokken 17.00 Møtet er annonsert

Detaljer

Skytterlagene i Hallingdal skyttersamlag inviteres herved til Ombudsmøte 2013 på Trytetjern skytebane, Nes, søndag kl.

Skytterlagene i Hallingdal skyttersamlag inviteres herved til Ombudsmøte 2013 på Trytetjern skytebane, Nes, søndag kl. Skytterlagene i Hallingdal skyttersamlag inviteres herved til Ombudsmøte 2013 på Trytetjern skytebane,, søndag 01.12.2013 kl. 19:00 Sakliste 1. Godkjenning av fullmakter 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

NIDAROS SKYTTERLAG STATUTTER

NIDAROS SKYTTERLAG STATUTTER NIDAROS SKYTTERLAG STATUTTER FOR INTERNE SKYTINGER Godkjent på årsmøte 06.11.02 Samt program for Ragnhilds premie godkjent av styret 25.05.03 Revidert på styremøte 28.01.04 Revidert på styremøte 27.04.11

Detaljer

Regelverk Landsdelskretsstevner - Mørekretsen

Regelverk Landsdelskretsstevner - Mørekretsen Regelverk Landsdelskretsstevner - Mørekretsen Baneskyting: Vedtatt av Mørekretsen 01.11.2014 Skyttertinget 1986 vedtok at de skal arrangeres Landsdelskretsmesterskap i baneskyting hvert år. I Mørekretsen

Detaljer

Statutter for trofeer

Statutter for trofeer Statutter for trofeer Lagskytinger ALLE KLASSER SKYTER SINE RESPEKTIVE PROGRAM OG GIS RESPITT ETTER FØLGENDE TABELL (FÅR SÅ MANGE PROSENT AV TAPTE POENG PÅPLUSSET SUMMEN) Kl J gis anledning til å delta

Detaljer

Saksliste 1. Åpning og valg av møteleder og godkjenning av saksliste. Vedlegg til sakslisten: Årsmelding og årsregnskap 2013.

Saksliste 1. Åpning og valg av møteleder og godkjenning av saksliste. Vedlegg til sakslisten: Årsmelding og årsregnskap 2013. Lødingen Pistolklubb Postboks 97 8411 Lødingen Lødingen 12.november 2014 Til medlemmer i Lødingen Pistolklubb Saksliste til årsmøte 2014 Møtet avholdes som tidligere annonsert Onsdag den 19. november kl

Detaljer

Ungdomsskyttere 2011/2012

Ungdomsskyttere 2011/2012 ÅRSBERETNING 2012 Ungdomsskyttere 2011/2012 Saksliste Årsmøte 2012 Sted: Skytterhuset Vinterveiskaret Dato: 10.11.12 Kl: 18.00 Sak 1. Konstituering. a) Valg av dirigent og møtesekretær b) Godkjenning av

Detaljer

FYLKESMESTERSKAPET 15 METER - HEDMARK.

FYLKESMESTERSKAPET 15 METER - HEDMARK. FYLKESMESTERSKAPET 15 METER - HEDMARK. KAP. 0. KAP. 1. KAP. 2. KAP. 3. KAP. 4. KAP. 5. KAP. 6. KAP. 7. KAP. 8. OVERSIKT - INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT 1.1. Tid og sted 1.2. Skytetider ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

Detaljer

ÅRSMØTE 25.10.2014 Daumannsholen skytebane

ÅRSMØTE 25.10.2014 Daumannsholen skytebane ÅRSMØTE 25.10.2014 Daumannsholen skytebane ÅRSMELDING 2014 ÅRSMELDING 2014 Følgende personer har i perioden innehatt verv: Styret Valgt: På valg: Formann (1 år) : Jan Fredriksen 2013 2014 Nestformann (2

Detaljer

Retningslinjer. for. Viken II. Landsdelskretsstevner

Retningslinjer. for. Viken II. Landsdelskretsstevner Retningslinjer for Viken II Landsdelskretsstevner Erstatter utgave av januar 2011 Januar 2012 Revisjon 1 Side 1 av 17 Denne samlingen av opplysninger om hvilke oppgaver som Landsdelskrets Viken II skal

Detaljer

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Innkalling(til(årsmøte...2 Årsmelding(2014...3( Regnskap(2014...11( Innkomne(forslag((sak(6)...13( Forslag(til(medlemskontigent(2015((sak(7)...14( Forslag(til(budsjett(for(2015((sak(8)...15(

Detaljer

Felt: Trøgstadstevnet ble i år arrangert 11. januar. Det deltok 291 skyttere. Vinner av stevnet ble Jo Ivar Løvseth fra Løiten med 41/22 treff.

Felt: Trøgstadstevnet ble i år arrangert 11. januar. Det deltok 291 skyttere. Vinner av stevnet ble Jo Ivar Løvseth fra Løiten med 41/22 treff. Årsberetning 2015 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Roger Sletmo (styremedlem), Tina Nøkleby Haugbro (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Per Arne Nyengen

Detaljer

Regnskapsutdrag 2010

Regnskapsutdrag 2010 Referat fra halvårsmøtet 2011 i Sunndal skytterlag Dato: 9. mars kl. 19:00 Sted: Skytterhuset på Gravem Møtet slutt: ca. 23:00 Behandlede saker Sak 1 Konstituering a) Godkjenning av innkallingen og sakliste

Detaljer

SAMLAGSSKYTING SENIOR Hvert samlag kan stille med inntil 15 deltakere. De 12 beste på hvert lag teller sammenlagt.

SAMLAGSSKYTING SENIOR Hvert samlag kan stille med inntil 15 deltakere. De 12 beste på hvert lag teller sammenlagt. Statutter Rana-Salten stevnet Rana og Salten møtes til en årlig konkurranse. Stevnet arrangeres vekselvis i Rana og Salten. Det er samlagsstyrene ved deres oppmenn som året i forveien fastsetter tidspunkt

Detaljer

Årsberetning 2013. Trøgstad skytterlag

Årsberetning 2013. Trøgstad skytterlag Årsberetning 2013 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Roger Sletmo (styremedlem), Ole Johan Nyengen (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Per Arne Nyengen

Detaljer

Informasjon til alle arrangører og skytterlag i Hedmark, Østerdal og Solør skyttersamlag vedrørende gjennomføring av HV Cupen i feltskyting 2012

Informasjon til alle arrangører og skytterlag i Hedmark, Østerdal og Solør skyttersamlag vedrørende gjennomføring av HV Cupen i feltskyting 2012 HV CUPEN Feltskyting 2012 Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Jo Ivar Løvseth Mob:48992791 Email: jisof@online.no 2011-10-24 Tidligere dato Tidligere referanse 1 av 5 Til Arrangører av HV Cup stevner

Detaljer

Regelverk for Landsdelskretsstemne. i baneskyting.

Regelverk for Landsdelskretsstemne. i baneskyting. Regelverk for Landsdelskretsstemne i baneskyting. Vedtatt av Mørekretsen 06.10.07. Skyttertinget 1986 vedtok at de skal arrangeres Landsdelskretsmesterskap i baneskyting hvert år. I Mørekretsen går Landsdelskretsmesterskapene

Detaljer

ÅRSMØTE 2016 BREILIA, 26. OKTOBER 2016

ÅRSMØTE 2016 BREILIA, 26. OKTOBER 2016 ÅRSMØTE 2016 BREILIA, 26. OKTOBER 2016 INNKALLING/SAKSLISTE Det er innkalt til årsmøte i Hammerfest Skytterlag 26. oktober 2016 på Breilia skytebane kl 18.00 Møtet er annonsert på hjemmesiden til skytterlaget

Detaljer

Krets 1, Uttrøndelag Skyttersamlag. Samlet regelverk for lokale arrangement.

Krets 1, Uttrøndelag Skyttersamlag. Samlet regelverk for lokale arrangement. Krets 1, Uttrøndelag Skyttersamlag. Samlet regelverk for lokale arrangement. Sist endret i kretsmøte 27.11.2014 Gjelder for skytterlagene: Floren Hegra Lånke Meråker Skjelstadmark Stjørdal Stordalen Permanente

Detaljer

FYLKESMESTERSKAPET I BANESKYTING - HEDMARK.

FYLKESMESTERSKAPET I BANESKYTING - HEDMARK. FYLKESMESTERSKAPET I BANESKYTING - HEDMARK. KAP. 0. KAP. 1. KAP. 2. KAP. 3. KAP. 4. KAP. 5. KAP. 6. KAP. 7. OVERSIKT - INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT 1.1 Tid og sted 1.2. Skytetider ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

Detaljer

Godkjenning referat ombudsmøte 2014 oppfølging vedtak. Vedtak: Referat ombudsmøte enstemmig godkjenning.

Godkjenning referat ombudsmøte 2014 oppfølging vedtak. Vedtak: Referat ombudsmøte enstemmig godkjenning. NORDMØR SKYTTERSAMLAG REFERAT STYREMØTE nr.1/15 Tid: 12.01.15 Sted: Idretts- og skytterhuset i kjelleretasjen, Leite, Straumsnes. Tilstede: Ola Krogstad, Aud Gravem, Kirsti Rakstang, Kurt Otnes, Kåre Grønning,

Detaljer

Årsmelding for 2011 Rissa skytterlag

Årsmelding for 2011 Rissa skytterlag Årsmelding for 2011 Rissa skytterlag Det er i år avholdt 8 styremøter og behandlet 36 saker. Laget er bokført med 170 skyttere som fordeler seg slik: Skyttere pr klasse i 2011 5 4 3 2 1 V55 V65 V73 ASP

Detaljer

Regnskap 2004 og Budsjett 2005

Regnskap 2004 og Budsjett 2005 Regnskap 2004 og Budsjett 2005 Regnskap 2004 Side: 1/7 Skydeselskabet Skarpskytten har i 2004 hatt et meget bra drifts år. Vi har oppnådd et overskudd på kr 41 145,09,- 1) Dette til tross for at vi har

Detaljer

FYLKESMESTERSKAPET 15 METER - HEDMARK.

FYLKESMESTERSKAPET 15 METER - HEDMARK. FYLKESMESTERSKAPET 15 METER - HEDMARK. KAP. 0. KAP. 1. KAP. 2. KAP. 3. KAP. 4. KAP. 5. KAP. 6. KAP. 7. KAP. 8. OVERSIKT - INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT 1.1. Tid og sted 1.2. Skytetider ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

Detaljer

TERMINLISTE ALTA SKYTTERLAG. DFS-skyttere

TERMINLISTE ALTA SKYTTERLAG. DFS-skyttere TERMINLISTE 2017 ALTA SKYTTERLAG DFS-skyttere 2 Alta Skytterlag ønsker alle medlemmer, jegere og støttespillere et Riktig Godt Nytt År! Vi ser frem til en ny skyte-sesong på alle våre anlegg i 2017! Undertegnede

Detaljer

Nord-Trøndelag Skytterkrets.

Nord-Trøndelag Skytterkrets. Statuttene gjelder fra 1. januar 2010 Statutter for avvikling av KRETSMESTERSKAP (KM) for Nord-Trøndelag Skytterkrets. Statuttene er endret i henhold til vedtak på kretsstyremøte den 14.12.2010. og gjelder

Detaljer

Møteprotokoll for Sunndal Skytterlag. Referat fra årsmøte 2010 i Sunndal skytterlag

Møteprotokoll for Sunndal Skytterlag. Referat fra årsmøte 2010 i Sunndal skytterlag Referat fra årsmøte i Sunndal skytterlag Dato: 20.10. Sted: Skytterhuset på Gravem Saksliste for Sunndal skytterlag. Årsmøte 20 oktober kl. 1930 1. Konstituering a) Godkjenning av innkalling b) Valg av

Detaljer

Skogn skytterlag Årsmøte 25. oktober 2012

Skogn skytterlag Årsmøte 25. oktober 2012 Skogn skytterlag Årsmøte 25. oktober 2012 Møtestart kl 19.00 Sted: Ivar Stjern, Bjørgum Til stede: Svein Løvli, Ellen Løvli, Odd Gjeldnes, Ivar Stjern, Roger Svendsen, Lilly Nerenget fra sak 4, 19.30)

Detaljer

V55 R ER J V65 V73

V55 R ER J V65 V73 200 og 300 meter: 5 4 3 2 1 V55 AG3 100 meter: ASP R ER J V65 V73 Skyteprogram på 200 og 300 meter: 5 4 3 2 1 V55 AG3 3-5 skyter vanlig DFS mesterskapsprogram 5 skudd liggende 5 skudd stående 5 skudd knestående

Detaljer

Trivsel. Miljøtiltak i skytterlaget

Trivsel. Miljøtiltak i skytterlaget Trivsel Miljøtiltak i skytterlaget Miljø Sliter ditt lag med å rekruttere nye skyttere? Sliter dere med å få skyttere, foreldre og andre til å bli værende i skytterlaget over tid? Da er dere ikke alene!

Detaljer

ÅRSMØTE 2010 Torsdag 28. oktober kl. 18.00 i skytterhuset på Leite

ÅRSMØTE 2010 Torsdag 28. oktober kl. 18.00 i skytterhuset på Leite ÅRSMØTE 2010 Torsdag 28. oktober kl. 18.00 i skytterhuset på Leite Sak 1: Formannen åpner møtet Sakliste Asgeir ønsker velkommen til møtet, lurte på om alle var fornøyd med innkallelsen. Ingen kommentarer

Detaljer

INVITASJON TIL FYLKESMESTERSKAP 15 M. 2012

INVITASJON TIL FYLKESMESTERSKAP 15 M. 2012 INVITASJON TIL FYLKESMESTERSKAP 15 M. 2012 Tid: 28. - 29 januar 2012. Sted: Program: Påmelding: Premiering: Skytehallen på Bryhnitjernet I henhold til vedtektene for Fylkesmesterskapet 15 m - Hedmark http://www.pamelding.net

Detaljer

Handlingsplan feltskyting 2013 2016 Innstilling fra Norges Skytterstyre

Handlingsplan feltskyting 2013 2016 Innstilling fra Norges Skytterstyre Handlingsplan feltskyting 2013 2016 Innstilling fra Norges Skytterstyre Mål: Styrke oppslutningen om feltskyting i DFS Holdninger Tiltak Gjennomføring av tiltak Ansvarlig Frist Status Mål: Skape mer positive

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN. (redigert, innehold kun for felt for enklere navigering )

VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN. (redigert, innehold kun for felt for enklere navigering ) VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN (redigert, innehold kun for felt for enklere navigering ) KAP. 3 SKYTEPROGRAMMET. 3.2. Feltstevnet KAP. 4 MESTERSKAPSSKYTING MESTERSKAPSTROFEER s.

Detaljer

Håndbok for Bø Skyttarlag

Håndbok for Bø Skyttarlag Håndbok for Bø Skyttarlag Inneholder Del 1 og Del 2 Sist endret: 01.02.15 FORORD «HÅNDBOKA FOR BØ SKYTTARLAG» er ment å være en hjelp og en veiledning for skytterlagets tillitsvalgte og skytterlagets øvrige

Detaljer

ANSVAR OG ARBEIDSOMRÅDE. Kassereren

ANSVAR OG ARBEIDSOMRÅDE. Kassereren Kassereren Ansvarlig for samlagets regnskapsføring og rapportere til styret Arkivere årsregnskap med bilag Kreve inn bidrag fra lagene, evt. andre Påse at regnskapet blir revidert årlig Ansvarlig for alle

Detaljer

HV CUPEN Feltskyting 2013

HV CUPEN Feltskyting 2013 HV CUPEN Feltskyting 2013 Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Jo Ivar Løvseth Mob:48992791 Email: jisof@online.no 2012-11-21 Tidligere dato Tidligere referanse 1 av 5 Til Arrangører av HV Cup stevner

Detaljer

Årsmøte Årsberetningen blei lest opp av leder Jarle Hunstad. Det var et par små bemerkninger til årsberetningen.

Årsmøte Årsberetningen blei lest opp av leder Jarle Hunstad. Det var et par små bemerkninger til årsberetningen. Årsmøte 19.10.2016 Sak 1/2016 Konstituering av årsmøtet Godkjenning av innkalling: Ingen merknader til innkalling. Godkjenning av saksliste: Ingen merknader til saksliste. Valg av referent: Aud Haugen

Detaljer

Nord-Trøndelag Skytterkrets.

Nord-Trøndelag Skytterkrets. Statuttene gjelder fra 1. januar 2014 Statutter for avvikling av KRETSMESTERSKAP (KM) for Nord-Trøndelag Skytterkrets. Statuttene er endret i henhold til vedtak på kretsstyremøte den 29.01.2014 og gjelder

Detaljer

INSTRUKS FOR AVVIKLING AV ÅPENT HÅLOGLANDSMESTERSKAP I TROMS OG OFOTEN SKYTTERSAMLAG

INSTRUKS FOR AVVIKLING AV ÅPENT HÅLOGLANDSMESTERSKAP I TROMS OG OFOTEN SKYTTERSAMLAG 1 INSTRUKS FOR AVVIKLING AV ÅPENT HÅLOGLANDSMESTERSKAP I TROMS OG OFOTEN SKYTTERSAMLAG Hensikten med denne instruks er å kvalitetssikre Hålogalandsmesterskap (HM) i vinterfelt og baneskyting for Troms

Detaljer

FYLKESMESTERSKAPET I BANESKYTING - HEDMARK.

FYLKESMESTERSKAPET I BANESKYTING - HEDMARK. FYLKESMESTERSKAPET I BANESKYTING - HEDMARK. KAP. 0. KAP. 1. KAP. 2. KAP. 3. KAP. 4. KAP. 5. KAP. 6. KAP. 7. OVERSIKT - INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT 1.1 Tid og sted 1.2. Skytetider ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

Detaljer

HV CUPEN Feltskyting 2013

HV CUPEN Feltskyting 2013 HV CUPEN Feltskyting 2013 Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Jo Ivar Løvseth Mob:48992791 Email: jisof@online.no 2012-11-21 Tidligere dato Tidligere referanse 1 av 5 Til Arrangører av HV Cup stevner

Detaljer

VEST-AGDER SKYTTERSAMLAG

VEST-AGDER SKYTTERSAMLAG VEST-AGDER REGLER FOR SAMLAGSTEVNENE. Vedtatt på ombudsmøte 1991 - innendørsregler supplert av samlagstyret jan 92 i hht. fullmakt fra ombudsmøtet 91. Rettet 3 i hht. punkt 1.3-15.3 - aop. Rev: Om. sak

Detaljer

FYLKESMESTERSKAPET 15 METER - HEDMARK.

FYLKESMESTERSKAPET 15 METER - HEDMARK. FYLKESMESTERSKAPET 15 METER - HEDMARK. KAP. 0. KAP. 1. KAP. 2. KAP. 3. KAP. 4. KAP. 5. KAP. 6. KAP. 7. KAP. 8. OVERSIKT - INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT 1.1. Tid og sted 1.2. Skytetider ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

Detaljer

Årsberetning 2006. Trøgstad skytterlag

Årsberetning 2006. Trøgstad skytterlag Årsberetning 2006 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Knut Bingen (styremedlem), Ole Johan Nyengen (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Gunnar Wiig (ungdomsleder)

Detaljer

Akershus Skyttersamlag

Akershus Skyttersamlag Invitasjon Romerikscup 2015 for Asp, R, ER & J. Ungdomsutvalget inviterer til Romerikscup 2014. Romerikscupen er en sosial skyting hvor ungdommene får anledning til å skyte i litt mindre og roligere former

Detaljer

Møtereferat 2014. Ofoten skyttersamlag

Møtereferat 2014. Ofoten skyttersamlag Styremøter 2014 Side 2 Innholdsfortegnelse: Styremøte 1 14.01.2014...3 Sak 1: Konstituering av styret...3 Sak 2: Avslutning av regnskapet for 2013...3 Sak 3: SM felt HM felt...3 Sak 4: Ungdomsarbeid...4

Detaljer

STØRJEBYGDENS SKYTTERLAG

STØRJEBYGDENS SKYTTERLAG STØRJEBYGDENS SKYTTERLAG Innhold: Instruks for banen Styret i laget 2015 Terminliste 2015 Hjelpemannskaper oppskyting og storviltprøve Hjelpemannskaper jaktfelt Priser Diverse BANEINSTRUKS 1 Skytebanen

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN. KAP. 0 OVERSIKT INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1

VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN. KAP. 0 OVERSIKT INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1 VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN KAP. 0 OVERSIKT INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1 KAP. l GENERELT s. 2 1.1. Turnusordning, felt 1.2. Turnusordning, bane 1.3. Turnusordning, 15 M 1.4. Skytterlag

Detaljer

ØSTRE BÆRUM SKYTTERLAG

ØSTRE BÆRUM SKYTTERLAG ÅRSMELDING FOR 2014 Generelt. 2014 ble året da skyttere fra Østre Bærums skytterlag for alvor ble lagt merke til på resultatlistene rundt om i skytter-norge. Riktignok har vi ogs tidligere hatt enkelte

Detaljer

OMBUDSMØTE I VALDRES SKYTTERSAMLAG desember 2013 i Etnedal

OMBUDSMØTE I VALDRES SKYTTERSAMLAG desember 2013 i Etnedal OMBUDSMØTE I VALDRES SKYTTERSAMLAG 2013 1. desember 2013 i Etnedal Ombudsmøtesak 1. Innkalling til ombudsmøte. Innkalling og saksdokumenter er utsendt til styret og skytterlagene på epost i henhold til

Detaljer

Årsmelding fra Vestfold Skyttersamlag Ungdomsutvalg for 2013

Årsmelding fra Vestfold Skyttersamlag Ungdomsutvalg for 2013 Årsmelding fra Vestfold Skyttersamlag Ungdomsutvalg for 2013 Ungdomsutvalgets styre i 2013 har bestått av leder Per Olav Næss. Styremedlemmer: Ellen Grønseth, Renate Næss Hansen, Lars Erik Berglund og

Detaljer

Årsmelding 2001. Vegårshei skytterlag. Det inkalles herved til årsmøte i Vegårshei skytterlag på Herredshuset torsdag 15. november kl. 18.

Årsmelding 2001. Vegårshei skytterlag. Det inkalles herved til årsmøte i Vegårshei skytterlag på Herredshuset torsdag 15. november kl. 18. Årsmelding 2001 Vegårshei skytterlag Det inkalles herved til årsmøte i Vegårshei skytterlag på Herredshuset torsdag 15. november kl. 18.00 Saksliste 1 Godkjenning av innkalling og saksliste 2 Valg av møteleder

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSMØTE I BRUMUNDDAL PISTOLKLUBB Dagsorden: 1. Valg av møteleder 2. Valg av referent 3. Styrets beretning 4. Regnskap 2011 5. Fastsette kontingent 6. Vedta budsjett for 2012

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 ÅRSMØTE I BRUMUNDDAL PISTOLKLUBB Dagsorden: 1. Godkjenne innkallingen, sakslisten og de stemmeberettigede 2. Valg av møteleder 3. Valg av referent 4. Valg av 2 representanter

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE PROTOKOLL

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE PROTOKOLL DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE PROTOKOLL DATO 14. juni 2017 STED MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Telefonmøte Generalsekretær Jarle

Detaljer

Årsmelding fra Vestfold Skyttersamlag Ungdomsutvalg for 2006

Årsmelding fra Vestfold Skyttersamlag Ungdomsutvalg for 2006 1 Årsmelding fra Vestfold Skyttersamlag Ungdomsutvalg for 2006 Ungdomsutvalgets styre i 2006 har bestått av leder Jan Engen, kasserer Nina Gustavsen sekretær Jan Gunnar Langaas. Styremedlemmer: Marianne

Detaljer

Årsmøte Sak 1/2017 Konstituering av årsmøtet. Godkjenning av innkalling: Ingen merknader til innkalling. Godkjenning av saksliste:

Årsmøte Sak 1/2017 Konstituering av årsmøtet. Godkjenning av innkalling: Ingen merknader til innkalling. Godkjenning av saksliste: Årsmøte 20.10.2017 Sak 1/2017 Konstituering av årsmøtet Godkjenning av innkalling: Ingen merknader til innkalling. Godkjenning av saksliste: Ingen merknader til saksliste. Valg av referent: Aud Haugen

Detaljer

Årsmøte 28/11 2013 Ulefoss Røde Kors-hus Kl. 18.00.

Årsmøte 28/11 2013 Ulefoss Røde Kors-hus Kl. 18.00. 1. Åpning. Årsmøte 28/11 2013 Ulefoss Røde Kors-hus Kl. 18.00. Dagsorden: 2. Styrets beretning. 3. Regnskap 2013. 4. Budsjett for kommende driftsår 5. Fastsettelse av medlemskontingent 6. Subsidier / godtgjørelse

Detaljer

Årsmøte Røros skytterlag 2012

Årsmøte Røros skytterlag 2012 Årsmøte Røros skytterlag 2012 Idrettsparken Hotell Onsdag 21.11.2012 Dagsorden: 1. Møtet åpnes. 2. Valg av ordstyrer og referent: Ordstyrer ble leder og referent ble sekretær 3. Årsberetning. Godkjent.

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til årsmøte i Ørsta/Volda Pistolklubb fredag 26. februar kl. 20.00 på skytebana i Ørsta Kulturhus.

Det vert med dette kalla inn til årsmøte i Ørsta/Volda Pistolklubb fredag 26. februar kl. 20.00 på skytebana i Ørsta Kulturhus. Til medlemmane 20.1.2010 Innkalling årsmøte Det vert med dette kalla inn til årsmøte i fredag 26. februar kl. 20.00 på skytebana i Ørsta Kulturhus. Sakliste: 1. Godkjenne dei som har stemmerett 2. Godkjenne

Detaljer

ÅRSMELDING FOR HOVET OG HOL SKYTTERLAG 2015

ÅRSMELDING FOR HOVET OG HOL SKYTTERLAG 2015 ÅRSMELDING FOR HOVET OG HOL SKYTTERLAG 2015 Arne Mørk nr 3 på Landskytterstevnet på Lesja 2015 Kristian Lerberg nr. 3 på Ungdomsstevnet i Numedal Årsmelding 2015. Styret har i 2015 bestått av: Marit Hefte,

Detaljer

Årsrapport Lyngdal Skytterlag. Innhold Årsrapport 2015

Årsrapport Lyngdal Skytterlag. Innhold Årsrapport 2015 Årsrapport 2015 Lyngdal Skytterlag Innhold Årsrapport 2015 1. Resultater 2. Medlemsutvikling 3. Arrangementer 4. Anlegg og utstyr 5. Søknad om midler 6. Oppsummering pr skytter 7. Tillitsvalgte 2015 8.

Detaljer

Årsberetning Trøgstad skytterlag

Årsberetning Trøgstad skytterlag Årsberetning 2010 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Knut Bingen (styremedlem), Ole Johan Nyengen (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Ole-Petter Strengen

Detaljer

STATUTTER FOR AVVIKLING KRETSMESTERSKAP (KM) KretsCup

STATUTTER FOR AVVIKLING KRETSMESTERSKAP (KM) KretsCup STATUTTER FOR AVVIKLING AV KRETSMESTERSKAP (KM) og KretsCup FOR MØRE OG ROMSDAL SKYTTERKRETS Vedtatt på styremøte 19.01.2017 Statutter for avvikling av Kretsmesterskap 1. KM arrangeres i de øvelser og

Detaljer

Hallingdal Skyttersamlag Ombudsmøte 2007 Hovet, 09.12.2007

Hallingdal Skyttersamlag Ombudsmøte 2007 Hovet, 09.12.2007 Hallingdal Skyttersamlag Ombudsmøte 2007 Hovet, 09.12.2007 Følgende ombud møtte: Gol skytterlag Skurdalen og Dagali skytterlag Torpo skytterlag Hovet og Hol skytterlag Ødegården skytterlag Flå skytterlag

Detaljer

Årsmelding Mosvik skytterlag 2016

Årsmelding Mosvik skytterlag 2016 Årsmelding Mosvik skytterlag 2016 1. Generelt Skytteråret 2016 er over, og styret legger med dette fram årsmelding for nok et meget aktivt og godt sportslig år. 2. Administrasjon Styret har i 2016 bestått

Detaljer

Forr skytterlag 2014 Årsmelding fra arbeidsutvalget

Forr skytterlag 2014 Årsmelding fra arbeidsutvalget Forr skytterlag 2014 Årsmelding fra arbeidsutvalget Forr skytterlag har i 2014 hatt følgende ledelse: Leder: Nestleder: Trenerutvalget: Ungdomsutvalget: Elgjegerutvalget: Kasserer: Morten Nordtug Leif

Detaljer

Årsrapport Lyngdal Skytterlag

Årsrapport Lyngdal Skytterlag Årsrapport 2013 Lyngdal Skytterlag Innhold 1. Resultater 2. Medlemsutvikling 3. Arrangementer 4. Anlegg og utstyr 5. Søknad om midler 6. Oppsummering pr skytter 7. Tillitsvalgte 2013 8. Oppsummering skytteråret

Detaljer

Målsettinger for Elverum skytterlag 2014 2018

Målsettinger for Elverum skytterlag 2014 2018 Målsettinger for Elverum skytterlag 2014 2018 1. Overordnet mål Elverum skytterlag skal fremstå som et administrativt veldrevet skytterlag hvor både bredd og toppresultater vektlegges. 1.1 Administrasjon

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2012

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2012 Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2012 Tid (dato, klokkeslett): 22.09.12, kl 10.00-15.30 Sted: Sandar og Sandefjord skl Ordstyrer: Tom Knudsen Referent: Linda Herland Deltakere: Tom Knudsen (leder),

Detaljer

ÅRSMELDING FOR GAULDAL SKYTTERSAMLAG UNGDOMSUTVALGET 2015

ÅRSMELDING FOR GAULDAL SKYTTERSAMLAG UNGDOMSUTVALGET 2015 ÅRSMELDING FOR GAULDAL SKYTTERSAMLAG UNGDOMSUTVALGET 2015 Samlagets ungdomslag LS2015; Henrik, Lars, Martin og Ingrid. Samlagets ungdomslag LDKS Lars, Randi, Ingrid og Iver Samlagets ungdomslag Midt-Norsk

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2009

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2009 Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2009 Tid (dato, klokkeslett): 03.10.09 kl.09.00 Sted: Sandefjord Motorhotell Ordstyrer: Knudsen Referent: Ann Kristin Å. Vikhagen Deltakere: Håkon Bøe (Tønsberg), Christian

Detaljer

FANNEFJORD PISTOLKLUBB Stiftet 13.02.1978 Tilsluttet Norges Skytterforbund Postboks 49, 6454 Hjelset Postgiro 0530 22 06548

FANNEFJORD PISTOLKLUBB Stiftet 13.02.1978 Tilsluttet Norges Skytterforbund Postboks 49, 6454 Hjelset Postgiro 0530 22 06548 FANNEFJORD PISTOLKLUBB Stiftet 13.02.1978 Tilsluttet Norges Skytterforbund Postboks 49, 6454 Hjelset Postgiro 0530 22 06548 post@fpk.no www.fpk.no ÅRSMØTE 2007 1. Valg av dirigent og referent 2. Godkjenning

Detaljer

Feltåret 2017 Hva er det?

Feltåret 2017 Hva er det? Feltåret 2017 FELTÅRET 2017 Feltåret 2017 Hva er det? I 2017 skal vi sette økt fokus på våre feltmessige øvelser. Dette gjelder alle ledd i organisasjonen, og vi håper derfor dere i skytterlagene vil bli

Detaljer

Årsmøte 27.nov.2015 Skytterhuset Kl. 18.30

Årsmøte 27.nov.2015 Skytterhuset Kl. 18.30 Årsmøte 27.nov.2015 Skytterhuset Kl. 18.30 Dagsorden: 1. Åpning. 2. Styrets beretning. 3. Regnskap 2015. 4. Budsjett for kommende driftsår. 5. Fastsettelse av medlemskontingent. 6. Subsidier / godtgjørelse

Detaljer

TRYSIL SKYTTERLAG. LANGTIDSPLAN Strategiplan

TRYSIL SKYTTERLAG. LANGTIDSPLAN Strategiplan TRYSIL SKYTTERLAG LANGTIDSPLAN Strategiplan 2013-2017 Innhold Vår visjon... 3 Våre mål... 3 1 Sportslig målsetting... 3 Hovedmålsetting... 3 1.1 Lokale mesterskap... 4 1.2 Regionale mesterskap... 4 1.3

Detaljer