ÅRSMØTE Side 1 av 17

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMØTE 2012 -Side 1 av 17"

Transkript

1 ÅRSMØTE Side 1 av 17

2 BREILIA, 30. OKTOBER 2012 INNKALLING/SAKSLISTE Det er innkalt til årsmøte i Hammerfest Skytterlag på Breilia 30. oktober 2012 kl Møtet er annonsert på hjemmesiden til skytterlaget. I møte 23. oktober har styret foreslått følgende: 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av saksliste 4. Konstituering Valg av møteleder Valg av sekretær Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll 5. Årsmelding for Regnskap 2012 m/revisorberetning 7. Fastsetting av medlemskontingent Saker til behandling Arrangementsavgift Statutter for Åpningspokalen Statutter for Feltveska Statutter for Klassepokalen Statutter for Høstpokalen Statutter for Vinterfelt Statutter for Ligg - Stå - Kne pokalen 9. Statutter for Leasing av våpen Valg av styre Vel Møtt!! Hammerfest skytterlag styre Steinar Halvorsen Formann -Side 2 av 17

3 5. ÅRSMELDING 2012 Styret Styrets sammensetning: Steinar Halvorsen Tor Inge Mathisen Stina Halvorsen Susanne Daae Siv Bente Jæger Geir Amundsen Iver Hauan Idar Helmer Pedersen formann nestleder kasserer medlem medlem leder ungdomsutvalget vara vara Styret har avviklet 3 styremøter hvor det har vært behandlet 16 saker. Styret har i løpet av året hatt særlig fokus innenfor følgende område Gjennomføring av oppgraderingen av baneanlegget i Blåbærdalen Bytte til miljøvennlig kulefang og oppussing av oppholdsrom 15m banen på Breilia Medlemsutvikling / aktive skyttere: Lagets årsmelding til Vest-Finnmark Skyttersamlag / DFS inneholder følgende tall for 2012: Klasseførte skyttere Klasse V Klasse V Klasse V Klasse Klasse Klasse Klasse Klasse Klasse AG Klasse Junior Klasse Eldre Klasse Rekrutt Klasse Aspirant Instruksjonsskyttere Total Side 3 av 17

4 2012: Totalt antall betalende medlemmer: 102 Antall aktive deltakere på stevner: 27 Medlemsutviklingen går igjen rette veien etter at vi opplevde en tilbakegang på 20% fra 2010 til Fra 2011 til 2012 har vi hatt en økning på 33% på betalende medlemmer. Hovedmengden av medlemsmassen er jegere som klasseføres som kl1 skyttere. Som tidligere år er skytterlagets medlemsutvikling veldig sårbar da vi har opplevd å miste optill 20 jegeremedlemmer på et år. Om vi ser medlemsutviklingen fra forrge år er kl 1 økt med 53%, og av denne økningen er det faktisk 29% nye DFS skyttere. I rekrutteringsklassene er det 35% økning og av de er det 100% nye DFS skyttere. Denne utviklingen er svært gledelig og viser at skytterlaget gjør en meget god rekrutteringsjobb. Antall aktive skyttere er jo da også økende og har økt med 30% noe som faktisk er helt i landstoppen i DFS organisasjonen. Hammerfest skytterlag var en av de første skytterlagene i Finnmark som startet og benytte det nye administrasjonsprogrammet til DFS. Dette er et system som administrasjon av skytterlaget har tilgang til via WEB, og samtidig er det en hjemmeside til hver enkelt skytter. Dette systemet gjør at alle skytterne enkelt kan holde rede på sine resultater og stevner de har deltatt i. Skytterne kan også bruke dette systemet for påmeldinger til stevner og andre begivnheter de ønsker å delta på. For at dette skal til enhver tid være så oppdatert som mulig innbefatter det også at lagets administrasjon gjør jobben med å registerere stevner, resultater og merker så nøye som overhode mulig. Hammerfest Skytterlag har ikke arrangert skytingens dag i skyttere har skutt til dugleiks merke i 2012, det er 3 flere en i skytter er blitt medlem av 350 klubben på 100m Stian Jæger klarte dette på årets Lagmesterskap i kl ER Vi har avfyrt skudd på 200m og på 100m. På 15m banen ble det avfyrt skudd. Til sammenligning ble det i 2011 skutt skudd på 200m banen, på 100m ble det skutt skudd og på miniatyrbanen ble det avfyrt skudd. Jegerskytingene som er foregått på elektronikk er med i denne tellingen. Laget må føre oversikt over antall skudd skutt utenfor elektronikken også. Prosjekt Blåbærdalen er ferdigstillt. Det er laget en ny 100m som skal brukes som nærstridsbane av forsvaret og politiet. Eksisterende 100m har fått utvidet standplassen fra 8 skyttere til 10 skyttere samt fått egen standplasslederbu. Det er også utvidet fra 4 elektroniske skiver til 10 elektroniske skiver. Vollene bak skivene på 100m og 200m er utbedret til å fylle forsvarets krav, og skivevolden til 200m er utbedret. Blenderinger for 5 faste felthold samt standplasser til disse er etablert inne på baneområdet. Opparbeidet areal er gruset og eller tilsådd. Baneansvarlig informerer om at det kun gjenstår noe kosmestiske småting. Veien til skytebanen er også utbedret. Skytterlaget har tatt kostnaden på utbedring av skytebaneveien. Denne kostnaden må styret få Jeger og fisk til å være med på og betale. Total kostnad for oppussingen av veien ble kr ,- Som følge av leieavtalen med politiet, har disse benyttet skytebanen ved flere anledninger. det har oppstått litt frustrasjon blant lagets medlemmer da denne gruppen ikke har samme ryddighet som kreves av egne medlemmer. Styret oppfordres til å rydde opp i dette med det første. Styrets formann har i år som i fjor vært borte pga jobbsituasjon i store deler av sommersesongen, men styret har fungert igjennom nestleder. Styret har fungert tilfredstillende, og fått tatt de avgjørelser på de tingene de er satt til å håndtere. Dugnadsarbeidet har vært tilfredsstillende igjennom året. Får å få opp antall dugnadstimer ble det foreslått at det ble terminfestet dugnad. Dette ble gjort uten at det møtte flere til dugnad. Tiltak bør vurderes. Maling i Blåbærdalen ble påbegynnt men står uferdig for 4 året. Da det er jegerne som har ansvaret for at dette blir gjort, bør styret vurdere tiltak slik at dette ikke blir utsatt flere år. Styret må ta ansvar for lagets eiendeler. Styret oppfordres til å fortsette med terminfeste dugnader som skal foregå, samt ha klarere ansvarsområder innad i laget. Det er gjennomført årlig kontroll og vedlikehold av elektronikkskivene på 200m og 100m. Pr 30/9-12 har skytterlaget 7 våpen på leasing. I løpet av året har det kommet fire nye leasingavtaler -Side 4 av 17

5 samt at 3 avtaler er blitt utbetalt. Storviltprøven ble avviklet av Jegerne. Jegerne har skutt treningsskudd på elektronikk, mens de har skutt selve oppskytingen på pappskive. Det var 41 jegere som gjennomførte storviltprøven. Skytterlagets 15m bane på Breilia er svært godt besøkt. Mandager har vært forbeholdt skyteskole samt skyting med instruksjoner etter endt skyteskole. Pga skyttere med god treningslyst ble ordningen med påmelding til trening videreført fra Onsdagen var satt av til merkeskyting og konkurransedag. Torsdager ble benyttet av de mest ivrige som hadde muligheten til å trene på egenhånd. Vi har også gjennomført bedriftskvelder som gir god inntekt til laget. Hammerfest skytterlag må fortsatt være bevisst på å bruke 15m banen som en rekrutteringsarena. 15m banen har nå miljøkulefangere bak samtlige skiver. Med dette viser skytterlaget sin bevissthet på miljø. Tiltaket reduserer blystøv utslipp med oppmot 100%. Kulene plukkes hele ut av kulefanget og leveres sammen med tomhylser til resirkulering. Hammerfest skytterlag fortsetter og være god på arrangementer. Vi høster mye ros fra andre skytterlag om de stevner vi har, og den standarden som vi ligger på. Etter et par år med disse svært gode gjennomførte arrangementene ser vi at andre lag kommer etter. Alle medlemmene oppfordres til å bidra ovenfor våre nabolag der det måtte trengs. På årets arrangementer har vi generert en omsetning på ca kr ,- Innhentede sponsormidler ligger på ca kr ,- Årsmeldingsåret 2012 viser et regnskap i pluss for tredje året på rad. Laget står sterkt rustet til å ta i mot flere nye skyttere samt at vi har muligheten til å bl.a finansiere flere våpen på leasingavtale. Styret vil med dette berømme alle sammen som har stått på og gjort sitt for at skytterlaget kan levere en aktivitet og et regnskap som det står respekt av. Hammerfest skytterlag var arrangør av årets Finnmarksmesterskap i baneskyting, Stang og felthurtig, samt kretsmesterskapet i feltskyting. Arrangementet ble gjennomført over to dager og samlagsleder fra aust-finnmark mente at dette var det beste FM som var arrangert. Dette skal vi være stolte over og bringe med oss til kommende stevner som vi skal arrangere. Skytterlaget har mottatt frifondsmidler for kr ,- til innkjøp av skytterrekvisita. Ved årsmøte 2010 ble det bestemt at grasrotmiddlene i sin helhet skal gå til å dekke påmelding for lagets skyttere under LS/NNM og FM, i prioritert rekkefølge. Styret ble innvilget myndighet til å administrere dette. På siste styremøte før årsmøte 2012 ble det bestemt at alle som deltok på disse mesterskapene skal få dekt sine påmeldingsutgifter. Dette utgjør en kostnad på kr ,- Ammoforvalteren har også dette året hatt svært mye av kuler og krutt innom våpenskapet. omsetning er over kr ,- Det er kontroll på innbetalinger, og samarbeidet med kasserer fungerer bra. Hjemmesiden til skytterlaget har hatt lite aktivietet på artikkler, noe som gir utslag på antall treff på siden. Lagets hjemmeside hadde over unike treff da det var mye stoff på siden, og med dagens aktivitet ligger vi på unike treff. Styret bør sette fokus på dette med det aller første. Hammerfest skytterlag har fokus på det sportslige noe som resultatene viser, men vi har også fokus på å ha det sosialt bra i laget. Vi har fått en utrulig fin gruppe av aktive skyttere som bidrar og er svært positiv også ovenfor andre skytterlag. Det har også i år vært arrangert skyttercamp av lagets skyttere på de fleste stevner vi har deltatt med sosialt på kveldene. Vi oppfordrer alle til å være med på å holde denne tradisjonen vedlike da det fører til at lagets medlemmer blir mere sammensveiset. De nye som er kommet til har tilpasset seg og beriker det fantastiske gode miljøet vi har i Hammerfest Skytterlag, og vi alle gleder oss til fortsettelsen Årsfesten blei ikke gjennomført i 2011!!! Men vi tok en i Januar og vi tok en i oktober Side 5 av 17

6 Generell aktivitet I løpet av sesongen er det arrangert Kretsmesterskap felt, Finnmarksmesterskap bane, Stang og felthurtig samt Samlagsmesterskap 15m. I tillegg er det arrangert lagmesterskap i alle disipliner. Det er arrangert 15 interne stevner på 15m samt mørketidsstevnet og solstevnet og 13 internstevner i Blåbærdalen. Overnevnte tilsier en god aktivitet på lagets baner. Det praktiske arbeid som påhviler stevneutvalget i form av forberedelser, klargjøring m.v. har vært tilfredsstillende. Skytterlaget var representert på NNM i tillegg Kretsmesterskapet felt, Finnmarksmesterskapet bane, Stang og felthurtig samt SM i alle disipliner. Egne arrangementer Mørketidsstevne ble suksessfylt arrangert for 4 gang. Solstevnet ble arrangert for 3 gang med Stina Halvorsen som trippel Soldronning Interne feltstevner er avviklet på ukjente avstander. Alle terminfestede interne stevner ble gjennomført. Sportslig prestasjoner Hammerfest skytterlag utmerket seg som mestvinnende skytterlag dette året også. Av lagsprestsjoner vant vi i år som i fjor lagskytingen på Samlagsmesterskapet miniatyr og baneskyting. Vi hadde finalister på banen og felten i NNM og flere av våre skyttere ble samlagsmestere, noen ble også kretsmestere og Finnmarksmestere. Vi gratulerer disse utmerkede prestasjoner og oppfordrer til fortsatt fremgang. Skytterlagets medlemmer deltok på 47 stevner. Under følger en oppsummering av «store» seire. Kretsmester felt kl V73: Finnmarksmesterskap bane kl 2: Finnmarksmesterksp bane kl V73: Samlagsmester bane kl 2: Samlagsmester bane kl V55: Samlagsmester bane kl J: Samlagsmester felthurtig: Samlagsmester vinterfelt kl J: Samlagsmester sommerfelt kl 1: Samlagsmester sommerfelt kl V55: Samlagsmester sommerfelt kl J: Samlagsmester 15m kl 2: Samlagsmester 15m kl J: Samlagsmester 15m kl R: Lagmesterskap bane kl 3-5: Lagmester bane kl 2: Lagmester bane kl 1: Lagmester bane kl ER: Lagmester bane kl R: Lagmesterskap vinterfelt kl 2-5/V55: Lagmesterskap vinterfelt kl J: Lagmesterskap vinterfelt kl ER: Lagmester sommerfelt kl 2-5/V55: Lagmester sommerfelt kl 1: Lagmester sommerfelt kl V73: Lagmester sommerfelt kl R: Lagmester Stang: Lagmester felthurtig: Lagmester 15m kl 3-5: Knut Karlsen Siv Bente Jæger Knut Karlsen Stina Halvorsen Are Jenssen Jostein Jæger Steinar Halvorsen Jostein Jæger Lill Hege Brun Mathisen Are Jenssen Karoline Wiik Stina Halvorsen Jostein Jæger Torben Eriksen Jostein Jæger Idar Helmer Pedersen Jorunn Mjåland Stian Jæger Benjamin H. Eide Stina Halvorsen Jostein Jæger Stian Jæger Idar Helmer Pedersen Lena Beathe Ellingsen Knut Karlsen Adrian Christoffer Pedersen Idar Helmer Pedersen Idar Helmer Pedersen Steinar Halvorsen -Side 6 av 17

7 Lagmester 15m kl 2: Lagmester 15m kl 1: Lagmester 15m kl J: Lagmester 15m kl ER: Lagmester 15m kl R: Stina Halvorsen Ove Brun Mathisen Sondre Pedersen Victoria Oskarsen Torben Eriksen Årets Lagskytter 2012 Steinar Halvorsen -Side 7 av 17

8 SAK 6. Regnskap 2012 m/revisorberetning ÅRSREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Konto Navn Regnskap 2012 Regnskap 2011 DRIFTSINNTEKTER 3100 Salg ammunisjon , , Videresalg innkjøpt utstyr 6 579, , Sponsor-/samarbeidsavtaler 7 000, , Grasrotandelen 9 666, , Refusjon merverdiavgift 9 172, , Bedriftsskyting , , Kommunalt tilskudd 7 000,00 536, Tilskudd fra Samlaget , Tilskudd fra DFS 4 000, , Leieinntekter hus og bane , , Skyteskole 5 250, , Medlemskontingent , , Inntekter lotteri 3 905,00 840, Innskudd egne stevner , , Inntekter jaktprøver , , Mørketidsstevne påmelding 5 200, , Påmelding Solstevnet 9 250, , Påmelding Jubileumsstevnet , Påmelding SM 9 500, , Påmelding KM og FM , Kiosksalg , , Kiosk Breilia Miniatyrbane , FM middag 5 400, Andre salgsinntekter , Andre inntekter , ,00 SUM DRIFTSINNTEKTER , ,79 -Side 8 av 17

9 DRIFTSUTGIFTER 4105 Innkjøp utstyr til videresalg 6 349, , Innkjøp av 6,5 cal ammo , , Innkjøp ammo.22 cal , , Innkjøp kuler , , Innkjøp tennheter 5 600, , Innkjøp krutt , , Beholdningsendring ammo , , Ammo uttak til bedr.skyting 2 107, , Andre utgifter bedriftsskyting 434,00 317, Varekjøp kiosk , , Kiosk Breilia Miniatyrbane , FM middag Bedriftsskyting - godtgjørelse 8 100, , Deltakelse stevner 7 480, , Utgifter trening/instr. tiltak Skyteskole ammunisjonuttak 967, , Opplæring, testing uttak ammo 696,63 714, Andre utgifter skyteskole 871,50 850, Samlinger/ treningsleir 2 600, Gaver til medlemmer - 544, Plaketter til rekruttskyttere 5 643, , Andre sosiale utgifter , , Leiekostnader - 834, Renovasjon 1 373, , Lys og varme 9 968, , Festeavgift Blåbærdalen 4 303, , Renhold 1 132,00 507, Inventar, materiell, utstyr , , Vedlikehold skytterhus 753, , Vedlikehold Breilia 515, , Vedlikehold skiveutstyr Blåb , , Vedlikehold skiveutstyr Breil , , Vedlikehold ladepresse 1 006, , Vedlikehold Skytebaneveien 5 000, Vedlikehold våpen og utstyr 485,00 508, Kontorrekvisita 641,00 375, Håndbøker/ publikasjoner 900, Programlisenser 3 994, ,00 -Side 9 av 17

10 6860 Møteutgifter 2 173, Andre kostnader 7 128, , Porto 257,00 700, Andre inntektsbringende tiltak Gaver/pengepremier til stevner , , Medaljer/premier egne stevner , , Gavepremier - 700, Premieavgift samlag 4 760, Utgifter til trening og utdanning , Forsikring hus og anlegg , , Korrigert beholdninger/tpf ,50 SUM DRIFTSUTGIFTER , ,71 FINANSPOSTER 8040 Renteinntekter 186,00 429, Andre finansinntekter 577,00 2, Andre finanskostnader -858,00-953,83 SUM FINANSPOSTER -95,00-522,83 RESULTAT ( + ER OVERSK/ - UNDERSK) , ,25 ÅRSREGNSKAP BALANSE Konto Kontonavn Balanse 2012 Balanse 2011 EIENDELER 1101 Skytebane 200 meter , , Skytebane 100 meter , , Hus og bane , ,74 Sum anleggsmidler , , Ammo beh 6,5 cal skudd , , Ammo beh jakt ammo 1 080, , Ammo beh.22 cal skudd 2 682, , Ammo beh kuler , , Ammo beh tennhetter 1 050, , Ammo beh krutt 5 838, , Ammo beholdning Breilia ,00 Sum ammo beholdning , ,85 -Side 10 av 17

11 1466 Gavepremier 3 800, Våpen , , Våpen Geir Amundsen , Våpen Tor Arne Ellingsen , Våpen Victoria Oskarsen , Våpen Andreas Brun , Våpen Roymond Makarewicz , Våpen Karoline Wiik 8 250, , Våpen Stian Jæger 1 630, , Våpen Anne J.S. Pedersen , , Våpen Siv Bente Jæger , Medlemsfordringer 8 405, , Kundefordringer , , Kasse 5 005, , Kasse Jegerskyting , Kasse Breilia - 326, Bank , , Bank , , Bank , ,00 Sum omløpsmidler , ,10 SUM EIENDELER , ,44 EGENKAPITAL OG GJELD 2000 Vedlikehold Skytebanevei , Fri egenkapital , ,35 Overskudd tilføres EK , Leverendørgjeld , , Pengepremier til utbet , , Nto prosjekt Blåbærdalen , Uopptjent leieinntekt - forsk.betalt , ,00 SUM EGENKAPITAL OG GJELD , ,69 - Regnskap 2012 m/revisorberetning godkjennes. -Side 11 av 17

12 SAK 7. FASTSETTING AV MEDLEMSKONTINGENT 2013 Styrets forslag for 2012 Senior: kr. 300,- pr. år ASP/R/ER/J: kr. 300,- pr. år Styrets forslag til Medlemskontingent 2013 godkjennes. SAK 8. SAKER TIL BEHANDLING 8.1 Arrangementsavg. og premieinnskudd lokale stevner 2013 Styrets forslag for 2013 Senior: Arr. Avgift: kr. 100,- ASP/R/ER/J: Arr. Avgift: kr. 50,- Styrets forslag til arrangementsavgift for 2013 godkjennes. 8.2 Statutter for Åpningspokalen Steinar Halvorsen foreslår å endre statuttens punkt, Program til: 35 skudd mesterskapsprogram iht skyteboka. Styrets drøftinger: Etter dagens skyteprogram skal det skytes 2x15 skudd (klassen) iht til skyteboka. Dette programmet ble laget for å ha en avveksling fra normalprogrammet som er 25 skudd iht skyteboka. Da skytterne i laget har færre muligheter til å skyte ordinært 25 skudd program i forhold til andre skyttere i landet, og dermed færre muligheter til å kunne kvalifisere seg til opprykk i klassene ser styret det som positivt og endre dette programmet. At det også skal skytes 10 skudd omgang iht skyteboka fremmer også ferdigheter innen omgangskytingen. Endring av Statutter for Åpningspokalen godkjennes. 8.3 Statutter for Feltveska Siv Bente foreslår å endre stuttene for Feltveska. Statuttens navn endres til: Utstyrsskyting. Statuttens punkt, skyteprogram endres til: 35 skudd mesterskapsprogram iht til skyteboka. Statuttens punkt, Napp i pokalen endres til: Ved førstegangsseier - (eks. hørselvern), Andregangsseier - (eks. feltveska), tredjegangsseier - (eks. banekoffert) Styret fastsetter premiene, men hensikten er at premien skal bli større for hver gang en skytter vinner konkurransen. Styrets drøftinger: Feltveska ble satt opp som en premieskyting for alle klasser på 100m samme dag som det ble skutt pokalskyting på 200m. Feltveska var ment som en premie som kun kunne vinnes en gang, slik at det alltid ville være ny vinner av denne premien. Det vil si at har du vunnet feltveska er du ikke med i premieringen flere ganger på denne skytingen. Det er delte meninger om denne formen for premiering. Noen vil si at det er flott å se skyttere vinne en premie som kanskje ikke ville vært i stand til dette tidligere, mens andre mener at det bør premieres til vinneren, da denne skytteren har vært best i stevnet. DFS har lignende premiering for Den Norske skyttermedalje. Har du fått medaljen for du ikke flere selv om du er best på -Side 12 av 17

13 selve skytingen. Da går medaljen til den øverste på listen som ikke har medaljen fra før. De som står over denne medaljevinneren får imidlertid en liten stjerne. Styret er delte i meningen om premiering på feltveska, og det ble argumentert med at det ikke vil være motiverende for skyttere og delta på skytingen da de allerede hadde vunnet feltveska. Blant rekrutteringsskytterne er premiering er en god motivasjonsfaktor som vi ikke skal undervurdere, men vi skal også være påpasselig å ikke glemme de som sjelden får premier på denne type skytinger. En annen viktig faktor er at DSF endret klassereglende forige skytterting til at skytterne i kl rekrutt ikke kan skyte med kaliber 6.5. Det er ingen tvil om at skyttere som behersker kaliber 6.5 har en fordel, spesielt om det er litt vind på skytebanen. Styret ser det som en fordel å endre skyteprogrammet til 35 skudd da det vil være en motivasjonsfaktor å kunne skyte seg inn i 350 klubben for de som evnt har vunnet feltveska fra tidliggere. Feltveskas statutter punkt, Program endres til: 35 skudd mesterskapsprogram iht til skyteboka, og statuttens punkt, Napp i pokalen endres til: Den første skytter på resultatlisten som tidligere ikke har vunnet feltveska tildeles denne. Vinneren av stevnet tildeles annen premie satt op skytterlagets styre. 8.4 Statutter for Klassepokalen Siv Bente Jæger foreslår å endre statuttens punkt, Program til: 35 skudd mesterskapsprogram iht skyteboka. Styrets drøftinger: Klassepokalene skytes på 15m, 100m og 200m for klasse R, ER, J, 1 og kl 2. denne pokalskytingen ble satt opp som et alternativ til de som ikke kunne være med på pokalskytingen som innbefatter stående skyting på samme dag. Da DFS har gjort endringer i skyteprogrammet på 15m som åpner for at man kan skyte 35 skudd mesterskapsprogram, vil det være naturlig og også endre dette på Klasseokalene der det i dag skytes vanlig 25 skudds program. Utfordringen vil komme i klasse 1 som normalt ikke skyter 35 skudd mesterskapsomgang, men styret mener at dette vil være god trening for denne klassen. De vil heller ikke ha noen dårligere mulighet til å vinne pokalen da de konkurrerer om denne i samme klasse. Klassepokalens statutter punkt «program» endres til: 35 skudd mesterskapsprogram iht til skyteboka. 8.6 Statutter for Høstpokalen Siv Bente Jæger foreslår å endre statuttens punkt: Program til: «klasser» til klasser: R, ER, J, V65, og V73 på 100m og kl 1-5 og V55 på 200m med en premiering for 100m og en for 200m. Steinar Halvorsen foreslår å endre statuttens punkt «skyteprogram» til 35 skudd mesterskapsprogram iht skyteboka. Styrets drøftinger: Skytterlaget har de seneste år hatt en god vekst med nye skyttere på 100m. Denne pokalen ble satt opp i en tid det ikke var aktivitet blant rekrutteringsskytterne, samtidig som denne skytingen skulle gjennomføres på dagen for årsfesten. Tiden er forandret i skytterlaget og skytingen foregår ikke lengre på dagen til Årsfesten, samtidig som at det er stadig flere nye skyttere på 100m som også kunne tenke seg å avslutte sesongen med en konkurranse. Styret er enig i at det er dumt og ikke ha en egen «Høstpokal» for de som skyter på 100m. Skyteprogrammet er også lagt opp til litt show, da det er helt på siden av de programmer som normalt skytes. Ingen skyttere har noen forutsetninger for å kunne håndtere dette skyteprogrammet, noe som også var meningen i denne settingen da pokalens statutt ble laget. Også her støtter styret forslaget om endring av skyteprogram til 35 skudd mesterskapsprogram iht skyteboka. Dette blir også da et stevne som kan hjelpe på å nå en høyere klasse samt at det blir årets siste mulighet til å kunne klare å bli medlem av 350 klubben. -Side 13 av 17

14 Høstpokalens statutter punkt «program» endres til: 35 skudd mesterskapsprogram iht til skyteboka, og statuttens punkt «klasser» endres til: Skytingen omfatter kl R, ER, J, V65 og V73 på 100 og kl 1-5 og V55 på 200. Det skal premieres på både 100m og 200m. 8.7 Statutter for Vinterfelt Steinar Halvorsen foreslår endring av statutt for vinterfelt. Forslaget er å utsette arrangementer for vinterfelten i 3år, og konsentrere seg om å arrangere feltsstevner og opptrening av nye feltskyttere i sommerhalvåret. Lagspokalen overføres til sommerfelten. Styrets drøftinger: Feltskyting er en hovedaktivitet i DFS! Denne type skyting har fulgt DFS gjennom alle år, og er en aktivitet som er svært relevant sett opp mot vår forsvarstilknytning og vår formålsparagraf. Feltskytingen er en vinteraktivitet i DFS organisasjonen og har sin hovedsesong i tiden januar og ut mars. I april starter banesesongen. Denne sesongen kan ikke vi i vår landsdel følge og vår feltsesong har vært i april, dette pga av vær- og lysforhold. Enkelte i styret mener at vinterfelten er noe som sitter i ryggmargen og for noen er det høydepunktene i skytesesongen, men de siste års utvikling viser en reduksjon i antall vinterfeltskyttere, noe som også har gitt en ikke unaturlig nedgang i feltstevner. Det vi imidlertid har erfart er at på SM sommerfelt er det mange flere deltakende feltskyttere og spesielt i de klasser hvor våre nye skyttere befinner seg. Styret er enig i at det kan være ødeleggende for motivasjon av nye skyttere og sende dem ut i dårlig vær for å skyte felt, men at en mye bedre forberedelse kan være med å avhjelpe på dette. Feltskyting er en disiplin som stiller krav til skytteren utover det rent skytetekniske. Elementer som avstandsbedømmelse, korrigering for vindavdrift, hurtighet, kjennskap til kulebaner m.m er faktorer skytteren må beherske. Uten riktig motivasjon og opplæring og veiledning er det ikke lett å rekruttere nye skyttere til denne skytegrenen. Disse elementene er nok lettest og drive opplæring på igjennom en sommersesong da man nødvendigvis må være utendørs for å utføre denne treningen. Styrets flertall heller mot en forflytting av vinterfelten til å bli sommerfelt i en periode på 3år for å prøve å få flere aktive feltskyttere, og understreker viktigheten da med å lage en handlingsplan der det settes fokus på aktiv felttrening og stevner. Endring av Statutt for Vinterfelt og flytting av lagspokalen Vinterfelt til Sommerfelt godkjennes. 8.8 Statutter for Ligg Stå Kne pokalen Steinar Halvorsen foreslår endring av statutt for Ligg - Kne og Ståpokalen. Liggpokalens statutt, skyteprogram endres til: 25 skudd liggende i serier av skudd. Og Liggpokalens statutt, skytetid endres til: 2min+2min+2min+2min. Knepokalens statutt, skyteprogram endres til: 20 skudd knestående i serier av skudd. Og Knepokalens statutt, skytetid endres til: 3min+3min+4min. Ståpokalens statutt, skyteprogram endres til: 15 skudd stående i serier av skudd. Og ståpokalens statutt, skytetid endres til: 4min+4min+4min Statuttenes punkt, beskrivelse endres til: Skyting på pokalen er åpen for alle klasser og arrangeres som et åpent stevne. Statuttenes punkt, Innskudd endres til: Arrangementskomiteen bestemmer innskudd fra år til år. Statuttens pnkt, Napp i pokalen endres til: Pokalen vinnes til odel og eie med tredje seier. Styrets drøftinger: Liggpokalen var en stor suksess blant skytterlagets medlemmer, da flere av den yngre gruppen har hevdet seg meget bra. Flere av våre nye skyttere opplever at de kan hevde seg og kom også foran langt mere erfarne skyttere på resultatlisten. Pokalen er også vunnet av en rekrutteringskytter. Styret er sikker på at denne skyteformen der samtlige skyttere på tvers av klassene kan konkurrere mot hverandre er med på å bidra til et sterker samhold. Når no forslaget er på og øke antall skudd fra 10 tellende skudd til 25 tellende skudd vil det kanskje bli en fordel for de mere erfarne skytterne, og derfor begrense muligheten for de yngre og de nye skytterne til å hevde seg på resultatlisten. Det er dog heller ikke bevist at dette vil skje da vi har svært mange og gode rekrutteringskyttere som skyter tiere på tiere, stevner etter stevner i sin liggende skytestilling. Styret mener at å øke antall skudd er med på å øke spenningen og prestasjonen til -Side 14 av 17

15 skytterne. Om man for et eller flere «dårlige» skudd, hentes dette bedre inn i lengden da desimalene er tellende og kommer til sin rett. Samme argumentasjon er for Knepokalen. Ståpokalen er enda ikke blitt skutt pga av lav påmelding, men styret har ingen innvendinger til forslaget. Når det gjelder og åpne denne pokalskyting slik at den gjelder for samtlige skyttere som er medlem av et skytterlag tilknyttet DFS, er styret svært positiv. Dette gjør at vi vil berike skyttermiljøet og samholdet på tvers av skytterlagene, og et godt eksempel på dette er Mørketidsstevnet og Solstevnet samt Indre Finnmark miniatyrcup. Disse skytingen innbefatter også elementer der alle konkurrer mot alle, noe som ar svært populært. Styret ser for seg at vi kan få samme effekten på ligg - kne og ståpokalen. At arrangementkomiteen setter innskuddet er det ingen innvendiger mot i styret. Styret ser også positivt på at det blir satt opp en vandrepokal på denne skytingen. Endring av Statutt for Ligg- Kne- og Ståpokalen godkjennes. 8.9 Statutter for våpenleasing Stina Halvorsen foreslår endring av statutt for våpenleasing. Statuttens punkt 3. Utlånsperiode/leiepris endres til: Forskudd med innvilget leiesøknad kr ,- samt politiets gebyr for behandling av bæretillatelse. Våpen Leies ut for en periode på maks 30 måneder. Prisen settes slik at våpenet med utstyr (lagets kostnader) er fullt nedbetalt etter 30 måneder. Leietaker kan da overta våpenet uten vederlag, men må selv skaffe gyldig bæretillatelse. dette må skje innen 3 måneder etter utkjøp haar funnet sted. Dersom leietaker ikke kan fremvise til gyldig bæretillatelse tilfaller våpenet i sin helhet HSL. Leietaker har ikke krav på refusjon av betalt leie. Statuttens punkt 6. Oppgjør endres til: Det etableres autogiro for avdragsinnbetaling. Konto for innbetaling er Statuttens punkt 7. Leietakers plikter, underpunkt 7.3 endres til: Delta på 5 utendørsstevner i året arrangert av Vest-Finnmark skyttersamlag under avtaleperioden. Styrets drøftinger: Skytterlaget har hatt en kjempesuksess med utleasing av våpen. Denne ordningen er med på å gjøre det attraktiv og skaffe seg sitt eget våpen, som igjen er en motivsdjon til å drive på med skyting. Med å øke førstegangsbetalingen fra 2.000,- til 2.500,- og samtidig redusere leieperioden fra 36mnd til 30mnd gjør at skytterlaget kan lease ut våpen i et hyppigere tempo en i dag. Vi ser også at det er nødvendig og skjerpe inn på kravene til utkjøp av våpen som er ferdigleaset (fullt betalt) av medlemmene. Med dagens antall våpen i skytterlagets eie er det vanskelig å få bæretillatlese på flere, så vi er derfor nødt til å få overført disse våpnene fra skytterlagets våpenkort til ny våpeneier. Om medlemmet som har leaset våpen ikke får bæretillatelse må våpenet levers tilbake til skytterlaget som kan lease dette ut til nytt medlem eller ta det inn som et klubbvåpen. Styret ser ingen problemer med dette, da alle som ønsker å lease et våpen er klar over dette før de tar besluttningen. Tidligere var det slik at leietaker måtte delta på 5 stevner iløpet av avtaleperioden. at det no ferslåes til 5 stevner i året i avtaleperioden ser vi på som positivt, da det vil være med på og holde en viss aktivit oppe. Endring av Statutt for Leasing av våpen godkjennes. SAK 9. VALG 9.1 Styremedlemmer og varamedlemmer På valg 2013: Nestleder: Tor Inge Mathisen Styremedlem: Susanne Daae Varamedlem: Iver Hauan -Side 15 av 17

16 Valgkomiteens forslag for 2013: Nestleder: Siv Bente Jæger 2 år Styremedlem: Geir Amundsen 2 år Styremedlem: May Elin Eide 2 år Varamedlem: Lill Hege B. Mathisen 1 år Varamedlem: Iver Hauan 1 år 9.2 Formann På valg 2013: Formann: Steinar Halvorsen Valgkomiteens forslag for 2013 Formann: Steinar Halvorsen 1 år 9.3 Ungdomsutvalg På valg 2013: Leder: Medlem: Geir Amundsen Idar Iversen Valgkomiteens forslag for 2013 Leder: Idar Helmer Pedersen 2 år Medlemmer: Anita Tormodset 2 år 9.4 Revisor Valgkomiteens forslag for 2013 Revisor: Vidar Eliassen 1 år 9.5 Ombudsmenn 9.6 Valgkomité 2013 Styrets forslag for 2013 Leder: Are Anton Jenssen Medlem: Tor Inge Mathisen 1 Steinar Halvorsen 2 Siv Bente Jæger 3 Idar Helmer Pedersen 4 Stina Halvorsen 5 Iver Hauan 6 Jostein Jæger 7 Are Jenssen -Side 16 av 17

17 Styret 2012 VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL ÅRSMØTET I HAMMERFEST SKYTTERLAG HOVEDSTYRET Verv: Navn: Tid: Valgkomiteens valg: Formann Steinar Halvorsen På valg Steinar Halvorsen Nestformann Tor Inge Mathisen På valg Siv Bente Jæger Styremedlem Susanne Daae På valg May Elin Eide Styremedlem Siv Bente Jæger 2013 Geir Amundsen Kasserer Stina Halvorsen 2013 Varamedlem Iver Hauan På valg Iver Hauan Varamedlem Idar Helmer Pedersen På valg Lill Hege Brun Mathisen UNGDOMSUTVALGET Verv: Navn: Tid: Valgkomiteens valg: Leder Geir Amundsen På valg Idar Helmer Pedersen Medlem Idar Iversen På valg Anita Tormodset Medlem Jostein Jæger 2013 REVISOR Verv: Navn: Tid: Valgkomiteens valg: Medlem Vidar Eliassen På valg Vidar Eliassen VALGKOMITEEN (styret foreslår) Verv: Navn: Tid: Valgkomiteens valg: Leder Geir Amundsen På valg Are Anton Jenssen Medlem Steinar Halvorsen På valg Tor Inge Mathisen Alle medlemmene er forespurt og takket ja til de verv som valgkomiteen har satt opp. -Side 17 av 17

Årsmøte Hammerfest skytterlag 2014 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014. -Side 1 av 25

Årsmøte Hammerfest skytterlag 2014 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014. -Side 1 av 25 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014 -Side 1 av 25 INNKALLING/SAKSLISTE Det er innkalt til årsmøte i Hammerfest Skytterlag på Breilia 22. oktober 2014 kl. 18.00 Møtet er annonsert på hjemmesiden til

Detaljer

BESTEMORENGA, 14. NOVEMBER 2010 HOVEDSPONSOR:

BESTEMORENGA, 14. NOVEMBER 2010 HOVEDSPONSOR: ÅRSMØTE 2010 BESTEMORENGA, 14. NOVEMBER 2010 HOVEDSPONSOR: INNKALLING/SAKSLISTE Det er innkalt til årsmøte i Bodø Østre Skytterlag på Bestemorenga Skytterhus søndag 14. november 2010 klokken 18.00 Møtet

Detaljer

Årsmøte 21.nov.2014 Skytterhuset Kl. 18.00

Årsmøte 21.nov.2014 Skytterhuset Kl. 18.00 Årsmøte 21.nov.2014 Skytterhuset Kl. 18.00 Dagsorden: 1. Åpning. 2. Styrets beretning. 3. Regnskap 2014. 4. Budsjett for kommende driftsår 5. Lån, SpareBank 1 Telemark 6. Fastsettelse av medlemskontingent

Detaljer

BESTEMORENGA, 16. NOVEMBER 2008 HOVEDSPONSOR:

BESTEMORENGA, 16. NOVEMBER 2008 HOVEDSPONSOR: ÅRSMØTE 2008 BESTEMORENGA, 16. NOVEMBER 2008 HOVEDSPONSOR: INNKALLING/SAKSLISTE Det er innkalt til årsmøte i Bodø Østre Skytterlag på Bestemorenga Skytterhus søndag 16. november 2008 klokken 18.00 Møtet

Detaljer

Skyttertinget 2010 Elverum Protokoll www.dfs.no

Skyttertinget 2010 Elverum Protokoll www.dfs.no Skyttertinget 2010 Elverum Protokoll www.dfs.no 1 2 Tingprotokoll 2010 Norges Skytterstyre holdt ordinært Skytterting i Elverum på Central Hotell, torsdag den 29. juli Norges Skytterstyre: Hans O. Kveli,

Detaljer

ÅRSBERETNING ÅDAL SKYTTERLAG 2009

ÅRSBERETNING ÅDAL SKYTTERLAG 2009 ÅRSBERETNING ÅDAL SKYTTERLAG 2009 Styrets sammensetning 2009: Styret i Ådal Skytterlag har dette år bestått av følgende: Formann Nestformann Kasserer Sekretær Styremedlem Styremedlem Materialforvalter

Detaljer

Ski skytterlag Postboks 120, 1401 SKI

Ski skytterlag Postboks 120, 1401 SKI Ski skytterlag Postboks 120, 1401 SKI Innkalling til årsmøtet 2014 Skytterlagets medlemmer (ALLE!) innkalles herved til årsmøte i skytterhuset på Granerud. Sakliste tirsdag 28. oktober 2014 klokka 1800

Detaljer

Protokoll www.dfs.no

Protokoll www.dfs.no Protokoll www.dfs.no Norges Skytterstyre holdt ordinært Skytterting på Quality Hotell Residence i Sandnes fredag 30. juli og lørdag 31. juli 2004. Åpningen av Skyttertinget fant sted fredag 30. juli klokken

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre MØTEREFERAT 11.-12. DESEMBER HOLMENKOLLEN PARK HOTELL MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Kurt Arne Berglund,

Detaljer

RAPPORT fra utvalget for utredning av en eventuell sammenslåing av Kråkstad skytterlag og Ski skytterlag

RAPPORT fra utvalget for utredning av en eventuell sammenslåing av Kråkstad skytterlag og Ski skytterlag 4. UTKAST RAPPORT fra utvalget for utredning av en eventuell sammenslåing av Kråkstad skytterlag og Ski skytterlag Bakgrunn Etter forslag fra Ski skytterlag vedtok begge lags årsmøter i oktober/november

Detaljer

Møteprotokoll for Sunndal Skytterlag. Referat fra årsmøte 2011 i Sunndal skytterlag

Møteprotokoll for Sunndal Skytterlag. Referat fra årsmøte 2011 i Sunndal skytterlag Møteprotokoll for Sunndal Skytterlag Referat fra årsmøte 2011 i Sunndal skytterlag Dato: 19. oktober kl. 19:00 Sted: Skytterhuset på Gravem Møtet slutt: 22:10 Behandlede saker Sak 1 Konstituering 1. Godkjenning

Detaljer

SKYTTER- POSTEN. Nr. 4. 2008 36. årgang. Skytter-Posten ønsker alle en riktig GOD JUL og et framgangsrikt GODT NYTT ÅR!

SKYTTER- POSTEN. Nr. 4. 2008 36. årgang. Skytter-Posten ønsker alle en riktig GOD JUL og et framgangsrikt GODT NYTT ÅR! SKYTTER- POSTEN Nr. 4. 2008 36. årgang VÅR PROFIL: Svein Arne Linnerud, her fotografert foran noen av sine 20.0000 kyllinger, i det nye oppdrettsanlegget sitt hjemme på Lundby gård! Skytter-Posten ønsker

Detaljer

Årsmøte 2015 26. februar 2015

Årsmøte 2015 26. februar 2015 Årsmøte 2015 26. februar 2015 Dagsorden 1. Åpning og godkjennelse av de stemmeberettigede 2. Godkjennelse av innkalling, saksliste og forretningsorden 3. Valg av dirigent, referent og to til å underskrive

Detaljer

P R O T O K O L L Fra årsmøte i Bjerkvik skytterlag, torsdag 22. november 2012 i Storsalen, FP-Brakka, Bjerkvik.

P R O T O K O L L Fra årsmøte i Bjerkvik skytterlag, torsdag 22. november 2012 i Storsalen, FP-Brakka, Bjerkvik. P R O T O K O L L Fra årsmøte i Bjerkvik skytterlag, torsdag 22. november 2012 i Storsalen, FP-Brakka, Bjerkvik. Møtestart kl 1900. Det møtte 27 medlemmer. Sak 1 Åpning Møtet ble åpnet av formann Hege

Detaljer

Vest-Finnmark skyttersamlag

Vest-Finnmark skyttersamlag Referat fra styremøte i Vest-Finnmark skyttersamlag 18.01.14 kl 18:00 Til stede: Meldt forfall: Arnulf Losavar, Josef Vedhugnes, Siv Bente Jæger, Steinar Halvorsen og Svein Tore Kristoffersen Bernt-Magne

Detaljer

Retningslinjer. for. Viken II. Landsdelskretsstevner

Retningslinjer. for. Viken II. Landsdelskretsstevner Retningslinjer for Viken II Landsdelskretsstevner Erstatter utgave av januar 2011 Januar 2012 Revisjon 1 Side 1 av 17 Denne samlingen av opplysninger om hvilke oppgaver som Landsdelskrets Viken II skal

Detaljer

Årsmøte Hovet og Hol Skytterlag 2011

Årsmøte Hovet og Hol Skytterlag 2011 Årsmøte Hovet og Hol Skytterlag 2011 Dato: 01.12.11 Tilstede: Steinar Hammersbøen, Torbjørn Bryøen, Lars Inge Veslegard, Paul Arne Overvoll, Birger Hallingstad, Arild Brodahl, Arne Mørk, Olav Sørlie og

Detaljer

Skarpskyttere. Jeg ønsker alle hjertelig velkommen på skytebanene både innendørs og utendørs i år! Lars Johan Skeisvoll Hereid Leder

Skarpskyttere. Jeg ønsker alle hjertelig velkommen på skytebanene både innendørs og utendørs i år! Lars Johan Skeisvoll Hereid Leder TERMINLISTE 2014 Skarpskyttere Som nyvalgt formann i skytterlaget er jeg ydmyk både i forhold til arven fra 1849 og de utfordringene vi står ovenfor de neste årene. Av de tingene direksjonen ønsker å jobbe

Detaljer

Årsberetning for Sigdal skytterlag sesongen 2010

Årsberetning for Sigdal skytterlag sesongen 2010 Årsberetning for Sigdal skytterlag sesongen 2010 Denne årsberetningen skal beskrive virksomheten i skytterlaget for sesongen 2010, så vel sportslig som administrativt. Det har vært et travelt år når det

Detaljer

Stor Østre dominans i Samlagsmesterskapet på 15 meter. Jan Håkon til topps. Side 13. Terminliste side 31

Stor Østre dominans i Samlagsmesterskapet på 15 meter. Jan Håkon til topps. Side 13. Terminliste side 31 Nr. 1 2 3 januar februar mars 2005 59. årgang Stor Østre dominans i Samlagsmesterskapet på 15 meter. Jan Håkon til topps. Side 13 Terminliste side 31 Styret informerer: Ny 100 meter bane klar til åpningen.

Detaljer

Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate

Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate Ivrige rekrutter trener på elektroniske skiver under kyndig veiledning av

Detaljer

Vi ønsker alle våre lesere en riktig God jul og et godt nytt år!

Vi ønsker alle våre lesere en riktig God jul og et godt nytt år! Nr 4 Desember 2011 65. årgang Vi ønsker alle våre lesere en riktig God jul og et godt nytt år! Arne Ånneland og Eirik Ahdell tildelt lagets hederstegn Igjen mange gjenvalg under generalforsamlingen Årskavalkade

Detaljer

REFERAT OMBUDSMØTE 2010

REFERAT OMBUDSMØTE 2010 NORDMØR SKYTTERSAMLAG TIL: ALLE SKYTTERLAG Sted: Kristiansund VGS, Sankthanshaugen Tid: Lørdag 4. desember 2010 REFERAT OMBUDSMØTE 2010 SAK 1: Åpning/Konstituering Lederen ønsket ombudene velkommen. Møtet

Detaljer

Eivind Rørhuus-Øie Viken II mester 15m. Øivind Enggrav skjøt 450 i Akershusserien. Meget god Viken II og SM innsats, både på 15m og i felten

Eivind Rørhuus-Øie Viken II mester 15m. Øivind Enggrav skjøt 450 i Akershusserien. Meget god Viken II og SM innsats, både på 15m og i felten Nr 1 Mars 2011 65. årgang Eivind Rørhuus-Øie Viken II mester 15m Øivind Enggrav skjøt 450 i Akershusserien Meget god Viken II og SM innsats, både på 15m og i felten Redaktør: Tore Johansen I redaksjonen:

Detaljer

Skivebom! Redaktøren har ordet. Lederprat. Litt fra ungdomsutvalget. Medlemsavis for Tromsø Skytterlag. Nr. 2 2005.

Skivebom! Redaktøren har ordet. Lederprat. Litt fra ungdomsutvalget. Medlemsavis for Tromsø Skytterlag. Nr. 2 2005. Skivebom! Medlemsavis for Tromsø Skytterlag. Nr. 2 2005. Dette nummeret av Skivebom! består hovedsakelig av årsberetningen for år 2005, de faste spaltene fra lederen og lederen i ungdomsutvalget og en

Detaljer

Årsberetning Stridsklev Idrettslag 2014 Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal årsberetningen gi

Detaljer

TROMSØ JEGER- OG FISKERFORENING

TROMSØ JEGER- OG FISKERFORENING TROMSØ JEGER- OG FISKERFORENING ÅRSMELDING 2014 Årsmelding Regnskap Arbeidsprogram - Forslag til budsjett Rypejakt ovenfor Nordkvaløy-hytta. Foto: Ø. Overrein 1 6 ÅRSMØTET Ordinært årsmøte skal holdes

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 25. FEBRUAR 2015 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl 1900. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR BJERKVIK SKYTTERLAG 2011

ÅRSBERETNING FOR BJERKVIK SKYTTERLAG 2011 ÅRSBERETNING FOR BJERKVIK SKYTTERLAG 2011 Styret har i beretningsperioden bestått av Formann Nestformann Sekretær Kasserer Styremedlem Styremedlem Ungdomsleder Støtteutvalgsleder Banemester Varamedlem

Detaljer