Innledende ord. Inntekter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innledende ord. Inntekter"

Transkript

1 Budsjett 2011

2 Innledende ord Denne budsjettplanen for 2011 er med full hensikt laget relativt omfattende for at den i ettertid skal kunne brukes som et godt og relevant verktøy til de kommede økonomiansvarlige i Under Dusken. Deler av dette vil derfor være for detaljert for budsjettprosessen i Media Stud- styret. Se derfor viktig informasjon uthevet i fet skrift. Inntekter 3010 Annonseinntekter Annonseinntektene er Under Duskens hovedinntekt. Grunnet den lave inntekten første halvår 2010 samt synkende inntekter over tid, så vi i revidert budsjett 2010 nødvendigheten for å nedjustere inntekten i forhold til tidligere år. Vi ønsker at markedsavdelingen fremdeles skal ha noe å strekke seg etter, men at det skal være realistiske og realiserbare mål, og ikke mål som legger tunge byrder på en allerede hardt presset avdeling. Som nevnt i fjorårets budsjettbegrunnelse, ligger vår bæregrense hva det gjelder inntekter på ca ,- per utgave. Tjener vi mindre enn dette, vil vi tære på vår egenkapital. Årets inntekter ligger per på ,- som per nummer blir like over ,- Vi ser oss likevel nødt til å kunne budsjettere høyere enn dette for å holde avisen i drift, og budsjetterte inntekter for neste år blir derfor ,- per nummer. Vi har tro på at vi skal klare å stabilisere en effektiv markedsavdeling, og høsten 2010 viste lovende tendenser. Under Dusken ser på inntekstsnedjusteringen som et av flere midlertidige tiltak for å skape langsiktig stabilitet i avisens økonomi, og håper og tror at denne kan revideres opp igjen på sikt. Vi ønsker også å ta hensyn til de mål som markedsavdelingen vår stiller til seg selv. Vi har derfor bestemt oss for å sette de budsjettere annonseinntekter for 2011 til , Salgsinntekter frie De frie salgsinntektene er inntekter for salg av abonnementer på Under Duskens utgaver. Gledelig nok er denne posten oppe på hele 6000,- i per Vi håper å kunne videreføre denne inntekten ved å selge abonnementer til ikke-studenter, og budsjetterer med 5000,- i inntekt i Mottatt Interne tilskudd Internt tilskudd er penger som Under Dusken mottar årlig fra MediaStud Styret. MediaStud mottar årlig en sum fra eierne våre, SiT og Studentersamfundet, på like over ,- som fordeles mellom Admin og de tre gjengene (Under Dusken, RadioRevolt og Student TV). Under Dusken har i lang tid gjort det svært godt økonomisk, og har hatt liten eller mindre grad hatt bruk for et tilskudd av midler. Radio Revolt har i samme periode slitt med å få endene til å møtes, samt at ting som kjent har buttet dem i mot på alle kanter hva 24/7- konsesjonen angår. Naturlig nok har en større del av tilskuddet tilfalt Radio Revolt. I 2010 fikk Radio Revolt ,-, STV fikk ,- (?) og UD fikk ,- Under Dusken har imidlertid opplevd en nedgang i annonseinntekter siste året. Hvorvidt dette er en vedvarende trend er vanskelig å si, men faktum er at alle gjengene per i dag sliter i varierende grad med annonsesalg. Vi håper og tror at det er en kombinasjon at finanskrisens etterdønninger samt dårlig organisering av markedsavdelingen som har skylda, og håper på mer samarbeid mellom gjengene i tiden som kommer for å hjelpe alle tre å stabilisere gode markedsavdelinger. Det har sett noe bedre ut for UD høsten 2010, men dette skyldes vår nye markedssjef Hanne Næss enorme engasjement og friske ideer. Hva om hun mot formodning ikke vil være med lenger over jul? Avdelingen ville neppe stått like sterkt.

3 Vi ønsker derfor å gjennomføre en videre satsning på gjenoppbygging av marked, og justerer med dette ned annonseinntekten vår. Nå sier det seg selv at det ikke går an å drive avis uten inntekter, så vi vil derfor foreslå en oppjustering av UDs interne tilskudd fra ,- til Utgifter 4060: Trykking Trykking utgjør vår største utgiftspost, og det er ønskelig å kunne redusere denne så mye vi kan. På denne posten har det de siste årene vært budsjettert ,- årlig. Dette tilsvarer et trykkebudsjett på ,- per nummer. Ikke en eneste gang denne våren (2010) har trykkeutgiftene beløpet seg på så lite. Dette til tross for at vi har hatt et sidegjennomsnitt på 57, 5 sider, adskillig lavere enn fjorårets gjennomsnitt på 61,5 sider. Det er en kjent sak at denne posten derfor må oppjusteres ytterligere. Jeg vil foreslå å oppjustere denne til ,- samt at det arbeides for å se på alternative trykkerier. Med en trykkepost vil dette bety ,- per utgave, og vil si at vi har råd til å trykke en 60 siders Dusk de gangene de trengs, og vedlikeholde opplaget på Under Dusken kuttet i januar opplaget fra til 8000, og vi kuttet ytterligere i august til 7000 da vi så at det ble for dyrt for oss å ha et høyere opplag. Dette er imidlertid på ingen måte nok, og stativene har vært fullstendig tomme gjerne opptil en uke før den nye utgaven har kommer ut. Vi har likevel holdt på det som en prøveperiode, men ser nå at det er behov for et opplag på 8000 og et oppjustert trykkebudsjett. Jeg vil få understreke at dette selv etter oppjustering på ingen måte er et romslig trykkebudsjett, og at dagens situasjon rett og slett er prekær. Likevel ser vi det som uaktuelt å kutte sideantallet ytterligere enn 56 sider, dette er tross alt produktet Under Dusken og skal holde viss kvalitetsmessig standard. Vi velger derfor å oppjustere trykkeposten på ,- i : Distribusjon I 2009 ble det brukt ca 9900,- på distribusjon, og per ble det brukt 5408,- I forbindelse med at vi har valgt å fjerne silvilarbeideren (se egen post) ønsker vi å fjerne distribusjonsposten, og heller sette disse kostnadene på post 6440; Leie av biler. Distribusjonsposten vil derfor budsjetteres til 0,- i : Film og fotokostnader Denne posten ble nedjustert fra ,- til ,- under revideringen i august Denne vil fylles opp i 2010 da vi har vedlikeholdt gammelt fotoutstyr. Vi ønsker imidlertid å gjennomføre en investering på fotosiden (se 6000: Avskrivninger), og forventer lite behov for vedlikehold om denne blir godkjent. Vi velger derfor å nedjustere også denne posten til 5.000,- 5010: Honorarer Regnskapet for 2009 og så langt i 2010 viser oss kun sporadiske og nesten ubetydelige behov for honorarer. Honorering benyttes ofte i forbindelse med kursing, og det faller derfor naturlig å legge honorering av kursholdere til kursposten (post 5950). Vi ønsker derfor å slette denne posten i budsjettet for : Sivilarbeider Denne posten var originalt budsjettert til ,- i Det var tydelig for UDs styre etter et så dårlig økonomisk første halvår at kutt måtte gjøres. En alternativ og rimeligere

4 distribusjonsmåte har derfor lenge vært ønsket. Som et alternativ har vi opprettet en funkestilling som distribusjonsansvarlig, som kjører rundt og er ansvarlig for påfylling av dusk. Den virkelige økonomiske effekten vil ikke synes før neste år, da tre av fjorårets regninger ved et uhell ble registrert på 2010 og gir oss en urimelig høy sivilarbeiderpost. Denne posten foreslås fjernet på budsjettet i : Kurskostnader Originalt satt til ,- i 2010, revidert til ,- Denne posten er definitivt størst første halvår, da vi arrangerer fagtur på vårparten. Til nå ( ) er det brukt like over ,- Enkelte småutgifter kan også komme rundt januar og august i forbindelse med kursing av de nye som tas opp. Kursposten derfor fortsetter derfor som revidert budsjett til , og 5970: Sosiale kostnader og utgifter forpleining Sosiale kostnader har et skyggebudsjett som vi følger ganske slavisk hvert år. Her kommer typiske gjengutgifter som blåtur på høsten, julebord i november og sommerfest i mai. Utgifter forpleining innebærer stort sett mat kjøpt i Duskensammenheng. Her kommer for eksempel layoutmiddagene som holdes hver søndag i layouthelg, samt layoutfrokostene. Dette er en ekstremt viktig post for gjengen vår. Vi ønsker helt bevist IKKE å kutte i denne posten, da denne gir grunnlag for alle arrangementer vi har som skaper trivsel og samhold i gjengen. Vi vil minne om at vi over tid har hatt et massivt frafall i gjengen, samt høyt arbeidspress, og dette året er ikke noe annerledes. Vi ønsker derfor å videreføre begge disse postene som de er. 6000: Avskrivninger: Maskininvesteringen ble gjort i januar 2010, og gjør at posten avskrivninger øker til nær det dobbelte (fra ,- p.a. til ,- p.a.) i Dette blir lik i Fotoinvesteringen, som det ble gitt grønt lys fra MediaStud-styret i utgangspunktet, har vi prinsipielt holdt litt igjen på. Nå vil jeg ha sagt at fotoutstyret er i skrekkelig stand og virkelig har behov for et løft. Antallet kameraer per fotojournalist er elendig lavt, og jeg vil absolutt anbefale at det legges inn rom for en oppgradering av dette utstyret i budsjettet for Det er faktisk så ille at vi i dag kun har to velfungerende kameraer, med 10 fotojournalister og 8 nettjournalister som skal bruke dem på skift. Vi ønsker å gjennomføre denne investeringen for å gi oss bedre bilder på papir og nett og for at det skal være morsomt å jobbe for fotografene. Det handler rett og slett om trivsel og kvalitet. Hvis ikke vi har et ordentlig utstyr å låne vekk, får vi ikke tatt gode bilder. Vi ber imidlertid om at MediaStud denne gang tilgodeser UD spesielt med tanke på dette sårt trengte utstyret, i forbindelse med utdeling av internt tilskudd. Med en investering på ,- som avskrives over 3 år vil avskrivningsposten vår øke fra ,- årlig til ,- årlig i 2011 og 2012, til dataparken er ferdig avskrevet. Dataparken var opprinnelig planlagt å avskrives over 5 år, men der satt regnskapsfører foten ned og den årlige utgiften er blitt adskillig større enn vi hadde sett for oss da investeringen ble planlagt i fjor. Vi har innhentet tilbud fra tre ulike firmaer; Foto Schrøder, Japan foto og Foto Video. Sammenligningen av priser finner dere i vedlagt pdf (se UD vedlegg 1). Det gir oss en god oversikt over hvor vi billigst kan kjøpe de ulike tingene vi trenger. Siden de samtidig har litt forskjellige merker er tilbudene noe ulike, noen av leverandørene hadde ikke alle de ønskede tingene inne. Men på de store investeringene som kamerahus og objektiv er det lett å sammenligne pris. Det ser altså ut som Japan Foto skiller seg ut med bedre priser på flere hold (se kolonne til venstre i pdf). Den planlagte innvesteringen til UD vil innebære innkjøp av kamerahus, batterier, linser, filter og minnekort. Den planlagte innvesteringen vil dermed

5 beløpe seg til ,- For å komme fram til denne summen har vi valgt den billigste løsningen av leverandørene (som i 8 av 9 tilfeller er Japan Foto). Fordelt på tre års avskrivninger vil dette beløpe seg til ,- Avskrivningsposten for 2011 vil dermed avrundet til nærmeste hundrelapp beløpe seg til ,- Post 6300 Leie av lokaler fortsetter som budsjettert. 6440: Leie av biler Denne posten ble budsjettert til ,- i Leien av biler ligger på ca 1500,- per utgave UD, som gir ca ,- i året. I tillegg ejobbes det med å få til en avtale med et annet firma, og vi viderefører derfor denne posten på ,- i : Kostnadsført utstyr Denne posten er beregnet å komme på ,- i Til nå har vi brukt ,- av den. Vi ønsker derfor å nedjustere denne posten ytterligere til ,- i : EDB-utgifter Kun 1600,- har blitt brukt til nå. Vi justerer derfor EDB-utgiftene ned til 2000,- i : Domene Denne posten har blitt brukt lite, bare 900,- Vi ønsker derfor å fjerne denne posten fra budsejttet for 2011, og heller sette like kostnader under kostnadsført utstyr. 6540: Teknisk vedlikehold Her er det budsejttert med 3000,- i også her er det blitt brukt svært lite, kun 400,- også i 2009 ble det brukt svært lite her, kun 1100,- Vi setter derfor slike kostnader på post 6500 fra nå av. Vi fjerner posten fra budsjettet for : Vedlikehold lokaler Har beløpet seg på ca 1000 kr til nå i Ble satt ned fra de budsjetterte ,- til mer realistiske 5000,- ved revidering Vi fortsetter denne posten som tidligere. 6710: Regnskapshonorarer Revidert budsjett for 2010 sier ,- Vi fikk imidlertid beskjed fra øverste hold om å budsjettere med ,- for : Kontorrekvisita Denne posten er nedjustert fra ,- til 8000,- for å spare penger. Det samme gjelder 6810: fagmateriell som er nedjustert fra 5000,- til 3000,- 6840: Aviser og tidsskrifter Antall aviser er per i dag uttet ned på, og vi får en adskilig mindre bunke i posten hver dag. En del av årsabonnementene blir derfor tilbakeført til vår konto, og gjør denne posten litt mindre i Posten nedjusteres derfor til 6600,- i : Telefon, 6940: Porto, 6950: Kopiering, 7140: Reise etter regning står uforandret og fortsetter som tidligere budsjettert. 7300: Markedsføring

6 Denne posten er ikke fylt opp i Det har vært vanlig å tenke at man ved januar og august bruker ca hver gang på blæsting og opptak av nye, samt opptrykk av flyers. Da denne ikke er fylt opp, nedjusterer vi den til ,- for : Representasjon, 7330: Fakturagebyr og 7770: bankgebyr videreføres som de er. fortsetter som budsjettert. Oppsummering UD vil budsjettere med ,- i totale inntekter i De totale utgiftene anslås å beløpe seg til ,- Dette vil gi oss et samlet driftsresultat på 0,- i Vi oppdaget fort at det med nedjusterte annonseinntekter er svært vanskelig å få budsjettet til å gå i null. Vi har nedjustert stort sett det meste, men store tunge poster som trykking og avskrivninger preger budsjettet. Det er ingen tvil om at vi trenger drahjelp fra MediaStud økonomisk for å få dette til å gå rundt. Med tanke på UDs enorme underskudd i 2Q, nærmere ,-, finner jeg det svært nødvendig å sørge for å lage et så stramt budsjett at en slik ting ikke skjer igjen. Som dere kan se i postene over, har vi gjennomgått alle postene meget nøye og kuttet til beinet flere steder. Jeg skrev i raporten til revidert budsjett at jeg trodde et mer nøkternt budsjett enn det reviderte for 2010 knapt kunne lages. Jeg trekker tilbake påstandene mine. Som jeg nevnte i Q2-raporten, er det hovedsakelig svikt i annonseinntektene i første halvår som gjør at vi går i minus. Ettersom inntektene må komme et steds fra for å få budsjettet til å gå i null, har vi likevel ikke kunnet nedjustere annosneinntektene like mye som vi skulle ønske. Dersom jeg skal trekke fram et usikkerhetsmoment i dette budsjettet, så er det akkurat denne posten. Jeg håper og tror at vi skal klare et slikt høyt annonsebudsjett, og Under Duskens styre er klare for å arbeide for å nå målene som er satt. Likevel skulle vi alle ønske, da spesielt markedsansvarlig som ukentlig er under høyt press, at vi kan ta høyde for i budsjettet at annonseinntektene kanskje ikke blir større enn de har blitt til nå i år. Dagens budsjett gjør det til en viss grad, men ikke like mye som vi skulle ønske. Med vennlig hilsen Marthe Rosenvinge Ervik, Økonomiansvarlig i Under Dusken Bendik Knapstad, Daglig leder i Under Dusken

7 Budsjettoversikt Under Dusken Budsjettforslag 2011 Budsjett 2010 Differanse 3010 Annonseinntekter , , , Salgsinntekter frie , , , Mottatt Interne tilskudd , , , Andre inntekter 0, , , Varekjøp 0,00 0,00 0, Trykking , , , Distribusjon 0, , , Film og fotokostnader 5 000, , , Honorarer 0, , , Sivilarbeidere 0, , , Kurskostnader , ,00 0, Sosiale kostnader , , , Utgifter forpleining , ,00 0, Avskrivninger , , , Leie Lokaler , ,00 0, Renhold 5 000, ,00 0, Leie biler , ,00 0, Kostnadsført utsyr , , , EDB-utgifter 2 000, , , Domene 0, , , Teknisk vedlikehold 0, , , Vedlikehold lokaler 5 000, ,00 0, Regnskapshonorar , , , Revisjonhonorar , , , Andre honorarer revisor 5 000, ,00 0, Kontorrekvisita 8 000, , , fama 3 000, , , Arkivkostnader , , , Tidsskrifter og aviser 6 600, , , Telefon , ,00 0, Porto , , , Kopiering 5 000, ,00 0, Reise etter regning , ,00 0, Markedsføring , , , Representasjon 4 000, ,00 0, Fakturagebyr , ,00 0, Forsikringer , , , Bankgebyr 5 000, ,00 0, Diverse kostnader 5 000, , ,00 NY 2011 Alarm 5 000, , Tap fordringer 8010 Renteinntekter bank , ,00 0,00 Sum utgifter totalt , , ,00 Sum inntekter totalt , , ,00 Sum netto totalt 0, , ,00

8 Regn 2010 Regn , , , , , , ,00 0,00 38,00 0, , , , , , , ,00 373, , , , , , , , , , , , , ,80 0, , , , , , ,90 900,00 0,00 441, , , , , , ,60 0,00 689,60 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,35 0,00 742, , , , , , ,10-281, , , , , , ,02-0,01

9 Foto Schrøder Japan Foto Canon EOS 5D Mark II Hus: kr ,00 kr ,00 Canon EOS 5D Mark II KIT m/ kr ,00 kr ,00 Canon EF 24mm 1.4 kr ,00 kr ,00 Sigma 85 mm 1.4 kr 7 490,00 UV-filter: 52mm kr 297,00 kr 249,00 82mm kr 1 099,00 77mm x5 kr 2 385,00 kr 3 645,00 Cannon batteri kr 1 398,00 Minnekort x 4 kr 1 996,00 Sum kr ,00 kr ,00 Alle priser er inkl moms.

10 Foto Video Billigste leverandør kr ,00 Japan Foto kr ,00 Japan Foto kr ,00 Japan Foto kr 7 495,00 Japan Foto Japan Foto Japan Foto kr 4 475,00 Japan Foto kr 995,00 Foto Video 0 kr 2 796,00 Japan Foto kr ,00

Innledende ord Inntekter Vi har derfor bestemt oss for å revidere de budsjettere annonseinntekter for 2011 til 1.300.000,- 3410 Salgsinntekter frie

Innledende ord Inntekter Vi har derfor bestemt oss for å revidere de budsjettere annonseinntekter for 2011 til 1.300.000,- 3410 Salgsinntekter frie Innledende ord Denne budsjettplanen for 2011 er med full hensikt laget relativt omfattende for at den i ettertid skal kunne brukes som et godt og relevant verktøy til de kommende økonomiansvarlige i Under

Detaljer

Revidert budsjett 2010

Revidert budsjett 2010 Revidert budsjett 2010 Inntekter På inntektssiden ble det i 2009 budsjettert med 1.505.000,- i annonseinntekter, og i 2010 med 1.580.000,- Regnskapet for 2009 viser at vi fikk inn like over budsjett. Per

Detaljer

Studentavisen i Trondheim siden 1914 Årsrapport 2007

Studentavisen i Trondheim siden 1914 Årsrapport 2007 Studentavisen i Trondheim siden 1914 Årsrapport 2007 Studentavisen Under Dusken har vært drevet på frivillig basis av studenter i Trondheim siden 1914, og kommer ut i 10 000 eksemplarer 16 ganger årlig.

Detaljer

BUDSJETTFORSLAG 2014

BUDSJETTFORSLAG 2014 BUDSJETTFORSLAG 2014 Søknad om overføring fra SiO Universitas er en av Europas største studentaviser, som med sine 67 år har opparbeidet seg et solid fotfeste i studentoffentligheten. Avisen utkommer 34

Detaljer

Styresak 29/2006 Økonomirapport Under Dusken

Styresak 29/2006 Økonomirapport Under Dusken MediaStud AS Org.nr.: 846 387 862 media@stud.ntnu.no Styresak 29/2006 Økonomirapport Under Dusken Styremøtet 06.06.2006 Bakgrunn Se vedlegg. Vurdering En vurdering av rapporten, og forslag til vedtak legges

Detaljer

Redegjørelse for mulige løsninger vedrørende Radio Revolts økonomiske problemer

Redegjørelse for mulige løsninger vedrørende Radio Revolts økonomiske problemer Redegjørelse for mulige løsninger vedrørende Radio Revolts økonomiske problemer RRs annonsesalg har gått altfor tregt, og noe må gjøres. I praksis er det tre alternativer knyttet til veien videre, og i

Detaljer

Captura ble beste bedrift i Hedmark. Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura. Stian Steinsvik fra HA. er mentor for ungdomsbedrift

Captura ble beste bedrift i Hedmark. Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura. Stian Steinsvik fra HA. er mentor for ungdomsbedrift Delårsrapport for Captura UB fra Hamar Katedralskole UB-året 2010/2011 Captura ble beste bedrift i Hedmark Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura Stian Steinsvik fra HA er mentor for ungdomsbedrift

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 24.02.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, HR, UA, SPA, ØA, KA, AK, FA, SA, MA, NU, NLD Sak 22 15: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

BUDSJETTFORSLAG 2013 Søknad om overføring fra SiO

BUDSJETTFORSLAG 2013 Søknad om overføring fra SiO BUDSJETTFORSLAG 2013 Søknad om overføring fra SiO Universitas er en av Europas største studentaviser, og har siden 1946 vært en viktig del av studentoffentligheten i Oslo. Avisen setter dagsorden i viktige

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

«Jeg er egentlig ikke særlig religiøs lenger. Men i natt folder jeg hendene og ber»

«Jeg er egentlig ikke særlig religiøs lenger. Men i natt folder jeg hendene og ber» Uførereformens virkninger sett i et økonomisk og menneskelig perspektiv. Utarbeidet i forbindelse med ULOs deltakelse på Arbeids og sosialkomiteens høringsmøte, 17 mars 2015 Det ligger et formidabelt arbeide

Detaljer

Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune

Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune Kristiansand KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Søgne Songdalen Vennesla Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune En gjennomgang av regnskapene til de private barnehagene i Søgne Revisjonsrapport

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 Saken skal behandles i følgende utvalg: KULTUR-I FSK KST KULTURHUSETS

Detaljer

ØKONOMI OG REGNSKAP INNHOLD

ØKONOMI OG REGNSKAP INNHOLD 1 ØKONOMI OG REGNSKAP INNHOLD HVORFOR FØRE REGNSKAP? 4 - Ledelsen i bedriften 4 - Eiere 4 - Nye investorer og långivere 5 - Ansatte 5 - Samfunnet (skatt og avgift) 5 REGNSKAP FOR UNGDOMSBEDRIFTER 6 - Balansen

Detaljer

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023)

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023) 12.9.2014 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023) Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023) okonomiansvarlig@studentersamfundet.no

Detaljer

Brukerveiledning. Sjef i eget liv. - et verktøy for planlegging av din egen økonomi. Et samarbeid mellom Husbanken, NAV og FNO

Brukerveiledning. Sjef i eget liv. - et verktøy for planlegging av din egen økonomi. Et samarbeid mellom Husbanken, NAV og FNO Brukerveiledning Sjef i eget liv - et verktøy for planlegging av din egen økonomi Et samarbeid mellom Husbanken, NAV og FNO Verktøyet er utviklet med støtte fra Finansmarkedsfondet Finansnæringens Fellesorganisasjon,

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 24.06.13/163.51 SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin

Detaljer

Økonomiblekke for lokallag i PRESS

Økonomiblekke for lokallag i PRESS Økonomiblekke for lokallag i PRESS Formålet med denne blekka er å gi leseren litt informasjon om hvordan lokallag i PRESS kan styre sin økonomi på en god måte. Her kan du blant annet lære deg hva alle

Detaljer

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 09-03-2013. Referat. Styringsgruppemøte

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 09-03-2013. Referat. Styringsgruppemøte Referat Styringsgruppemøte 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-13 - Behandlingssak:

Detaljer

1 Redegjørelse. Studentparlamentet 2013

1 Redegjørelse. Studentparlamentet 2013 Forkortelser: HiOA Høgskolen i Oslo og Akershus HiO Høgskolen i Oslo HiAk Høgskolen i Akershus SP Studentparlamentet AU Arbeidsutvalget VT Velferdstinget i Oslo og Akershus SiO Studentsamskipnaden i Oslo

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært Velferdstingsmøte

Innkalling til ekstraordinært Velferdstingsmøte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet

Detaljer

Brukerveiledning og oppgaver Sjef i eget liv!

Brukerveiledning og oppgaver Sjef i eget liv! Brukerveiledning og oppgaver Sjef i eget liv! Med hjelp av midler fra Finansmarkedsfondet har Finans Norge, Husbanken og NAV utviklet et nettbasert verktøy som blant annet kan brukes til i undervisning

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 18.03.15 14 stk. Representanter med vara Faste observatører

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 18.03.15 14 stk. Representanter med vara Faste observatører Møteinnkalling Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 18.03.15 14 stk. Representanter med vara Faste observatører Arkiv: Møtested: D107 MERK STED! Møtetid: 17.00 Kopi til: SiT Konsernstyret Eierorganene

Detaljer

DRIFTSBUDSJETT MARBORG 2012

DRIFTSBUDSJETT MARBORG 2012 DRIFTSBUDSJETT MARBORG 2012 Hovedoversikt og tre delsøknader for MARBORG 2012 Inneholder søknader for drift av hovedkontor Tromsø, drift av Kafé X og drift av avd. Bodø. post@marborg.no www.marborg.no

Detaljer

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ HVORDAN NÅ DINE MÅL http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Dersom du har et ønske om å oppnå mye i livet, er du nødt til å sette deg ambisiøse mål. Du vil ikke komme særlig langt dersom du ikke aner

Detaljer

Referat for regions møte den 14 juni 2014

Referat for regions møte den 14 juni 2014 Referat for regions møte den 14 juni 2014 Presentasjonsrunde: Tilstede stykker: Nestleder, Varakasserer, Sekretær, Vara sekretær, RKM Vest, Vara RKM Vest, RKM Midt, RKM Nord, RKM Øst, RKM Øst2, Vara RKM

Detaljer