Medlemsskriv nr 2 / /2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medlemsskriv nr 2 /2012 2 /2012"

Transkript

1 Medlemsskriv nr 2 / /2012 Forsikringer Russiske landbrukspraktikanter Landbruksdagan i Troms med kurs på Malangen brygger Lønnstariffer pr Arbeidsgiver - oppdragsgiver - arbeidstaker Kan du tenke deg å jobbe som klauvskjærer? Radiobjellene - nyttig hjelpemiddel i beitesesongen Prognosehøsting 2012 Hva er riktig pris på rundballer? Flommen i Troms

2 Innhold: Forsikringer 3 Kort referat fra årsmøtet 4 Kan du tenke deg å jobbe som klauvskjærer? 5 Russiske landbrukspraktikanter 6 Landbrukshelga i Troms 8 Lønnstariffer pr. 1. april Arbeidsgiver - oppdragsgiver - arbeidstaker 13 Radiobjellene - nyttig hjelpemiddel i beitesesongen 16 Et par ord om kalking 17 Prognosehøsting Hva er riktig pris på rundballer? 22 Flommen i Troms 23 Utgiveradresse: Landbruk Nord, P.b. 113, 9059 Storsteinnes Tlf.: Trykk:Lyngsalpan Vekst AS Redaktør: Unni Furumo Foto: Landbruk Nord Opplag: 750 Landbruk Nord er på facebook! 2

3 Forsikringer Norske Landbrukstjenester forhandler forsikringer gjennom en av de største forsikringsmeklerne i Norge. På grunn av at Norske landbrukstjenester forhandler nasjonalt for oss som er medlemmer, får de svært gode priser som du som medlem i Landbruk Nord har nytte av. Unni Furumo Ansvarsforsikring: Ansvarsforsikringen har god økonomisk dekning for skade som skyldes avløseren. Det er svært viktig at du gir avløseren grundig opplæring i internkontrollen på gården. Hvordan redskaper, dyr og andre innretninger skal håndteres. I tilfelle uhell, hva skal avløseren gjøre da? Grundig opplæring er et viktig punkt når dekning av skade skal vurderes. Hva forsikringen omfatter: Forsikringen omfatter sikredes erstatningsansvar for økonomisk tap som skyldes tingeller personskader som konstateres av sikrede eller skadelidte i forsikringstiden og som er voldt under utøvelse av den virksomhet som er beskrevet i forsikringsbeviset, herunder ansvar som eier eller bruker av fast eiendom som benyttes i virksomheten. Det er viktig å presisere at dersom avløyseren av oppdragsgiver blir pålagt arbeid utenfor det avtalte arbeidsområdet, eller blir sett til arbeid vedkommende ikke er sertifisert/kvalifisert til, vil ansvarsdekninga til Landbruk Nord falle bort. Frist for å melde sak: 1 år fra det tidspunkt den sikra fikk kunnskap om forhold som grunna kravet mot selskapet. I år har vi hatt forsikringsdekninger for medlemmer hvor avløseren var uheldig med at en ku døde på grunn av melkefeber og at behandlingen av dyret var gjort feil, opplæring var gitt av bonden. I tillegg er det andre forhold som ødelagte garasjeporter, tapping av penicillinmelk på tanken etc. Det er viktig å presisere at hvert enkelt tilfelle vurderes særskilt og det må ligge med forklaring fra avløser på hendelsesforløpet. Egenandel er kr ,- for familiemedlemmer er denne kr ,- Er du i tvil om det er en forsikringssak, ta kontakt med Landbruk Nord. Yrkesskadeforsikring: Forsikringen dekker de fleste arbeidstyper som Landbruk Nord har arbeidsgiveransvaret for. Hovedregelen er at arbeidet, så langt som mulig, skal være relatert til landbruket. Eksempel på arbeid som ikke dekkes er, arbeid på havet eks fiske. Det er full dekning på forsikringen selv om utlønningen skjer i etterkant av uhellet. 3

4 Kort referat fra årsmøtet Landbruk Nord hadde årsmøte 25.april på Vollan gjestestue i Nordkjosbotn. Det møtte 17 medlemmer med stemmerett. Unni Furumo Styreleder Widar Skogan Foto: Jens O. Løvlid Styreleder Widar Skogan åpnet møtet og ønsket velkommen. Deretter overtok møteleder Jens Olav Løvlid. Årsmøtet vedtok årsmelding, regnskap og nye vedtekter som er tilpasset Samvirkeloven. Arbeidsplan og budsjett var drøftet og tatt til orientering. Det var flott aktivitet i årsmøtet med diskusjoner og spørsmål. Noen hovedpunkter: Spørsmål i forbindelse med Russiske landbukspraktikanter, i tillegg til Norske praktikanter. Viktig å vektlegge begge praktikant- Ordningene for en god rekruttering til yrker innen landbruket på lang sikt. Viktig å fortsette med medlemsskrivet. Utstyr til kalking, vil ha forutsigbarhet ved å ha kalkvogn tilgjengelig. Større satsing på grovfôrsiden. Gjennomgang av nye vedtekter tilpasset samvirkeloven. Valgene ble vedtatt etter innstilling til valgkomiteen. To nye styremedlemmer kom inn inkl. 1. vara som møter fast på hvert møte. Disse er Siv Nina Myrvoll fra Birtavarre og Tor Sivertsen fra Gibostad. Styret 2012: Widar Skogan styreleder Balsfjord Terje Johansen nestleder Dyrøy Siv Nina Myrvoll styremedlem Kåfjord Hilde Nyland styremedlem Salangen Øystein Iselvmo styremedlem Målselv Tor Sivertsen 1. vara Lenvik Varamedlemmer: May Kjellaug Pettersen 2. vara Lyngen Jan Solli 3. vara Balsfjord Valgkomiteen: Jens o. Løvlid Bjørnar Gundersen Bjørn Krogstad Balsfjord Bardu Bardu 4

5 Kan du tenke deg å jobbe som klauvskjærer? Landbruk Nord startet opp med klauvskjæring høsten 1996 og har årlig fram til i dag organisert dette i store deler av Troms fylke i 16 år. Vi er heldige og har supre klauvskjærere ansatt, med unik og god kompetanse på fagfeltet. Unni Furumo Landbruk Nord skal styrke personalsiden på klauvskjæring og søker derfor etter interesserte og kvalifiserte folk til jobben. Landbruk Nord er medlem i Norsk klauvskjærerlag (Nokl). Her får vi oppdatert informasjon, som bl.a kursing og sertifisering Det er svært viktig og avgjørende for Landbruk Nord at vi har oppdatert personale i alle ledd. Dette er et arbeid som ikke skal utføres av utrente personer. Landbruk Nord har to fast ansatte klauvskjærere i ca. 70% fast stilling, resten av stillingene er fylt opp av annet fast arbeid i Landbruk Nord. Agronombakgrunn ser vi som en stor faglig styrke, da vi vektlegger erfaring innen bl.a dyrestell. Du må også ha hengersertifikat. Synes du dette høres interessant og spennende ut og du har interesse for landbruk, ta kontakt med Landbruk Nord. Vi kan tilby et godt og inspirerende arbeidsmiljø. Se vår hjemmeside: 5

6 Russiske landbrukspraktikanter Landbruk Nord har i 10 år hatt samarbeid om praksisplass for landbrukspraktikanter fra Arkhangelsk Agrarnyj Tekhnikum (Arkhangelsk landbruksskole) som inkluderer både praktisk og teoretisk landbruksopplæring i Norge. Prosjektet har i løpet av disse årene utvidet seg til å gjelde Trøndelagsfylkene og nordover til Finnmark. Unni Furumo Praktikantene er ungdommer fra Russland og Arkhangelsk kommune. Elevene er mellom 18 og 20 år. Arkhangelsk Agrarnyj Tekhnikum Landbruksskole tilbyr elevene norskundervisning før de kommer til Norge. Elevene har gjennomført 3-4 årlig videregående utdanning innen landbruksfag på teoretisk grunnlag på Arkhangelsk Agrarnyj Tekhnikum Landbruksskole. I forbindelse med studiet skal elevene ha et års praksis fra landbruksbedrifter, og i denne forbindelse får elever ved skolen tilbud om å gjennomføre praksisåret i Norsk landbruk. Dette skal bl.a inspirere og motivere til videre utdanning innen landbruksrelaterte fag i Russisk og Norsk landbruk. Utvelgelsen av praktikantene foregår med intervju av elevene. Det tas hensyn til hvilke produksjoner vertsgårdene har. Etter praksisåret gir vi praktikantene mulighet for ytterligere et år i Norge, og da som avløser. I perioden praktikantene/studentene er i Norge skal Landbruk Nord bidra til å motivere dem til videre høyskoleutdanning ved HINT (Høyskolen i Nord-Trøndelag. 6

7 Praktikantperioden varer i et år, denne perioden kan utvides ytterligere et år, men da vil praktikanten være avløser. Landbruk Nord er arbeidsgiver for alle ansatte, dette innebærer alt ansvar for lønn, feriepenger, forsikringer, pensjonsordninger, innmelding i arbeidstakerregisteret, lovverk etc. etc. Landbruk Nord tar kontakt med voksenopplæringen i de kommunene hvor praktikanten skal være. Her avtaler vi i samråd med deg som bonde når det passer at praktikanten deltar på norskundervisning. Det kreves at vertene tilrettelegger for bolig og andre praktiske forhold. De fleste studentene har ikke sertifikat, og trenger derfor skyss til for eksempel til butikk, offentlige kontorer, etc. For at oppholdet og arbeidet skal bli gjensidig vellykket er det viktig å integrere praktikanten i det daglige virke både i jobben og i familien, spesielt er det viktig å legge et godt grunnlag i starten, og da må man regne med ca. de to første månedene. Språkopplæringen er svært viktig for praktikanten, spesielt i startfasen av oppholdet. Språkopplæringen bidrar til at praktikanten lærer seg norsk raskt og det blir enklere å kommunisere. Studentene får fast lønn første året som er 60% av tarifflønn for nybegynner. Når andre året starter om man fortsatt skal ha en avtale, økes lønn til ordinær tarifflønn agronom. Fast lønn pr. mnd inkludert påslag og moms må du som bonde betale i forkant av lønningsdagene til Landbruk Nord. Disse har finansiert prosjektet: Samarbeidspartnere utover disse er: Høgskolen i Nord-Trøndelag Postboks 2501 NO-7729 STEINKJER Arkhangelsk Agrarnyj Tekhnikum Landbruksskole Russland Synes du dette høres spennende og interessant ut, er det bare å ta kontakt med Landbruk Nord. Prosjektet er satt i gang, og vi har pr. d.d 23 gårder som er interessert. Vi går ut fra at praktikantene kan komme til Norge tidlig vinter 2012/2013. Praktikantene må søke om arbeids og oppholdstillatelse. Behandling av disse søknadene skal ta maks tre mnd, men vi har erfart at det ofte tar lengere tid. 7

8 8 Landbruk Nord - Medlemsskriv nr

9 9

10 Lønnstariffer, minstelønnssatser Fra 1.april Kirsti Skog Uten agronomutdanning. Timelønn/25% Daglønn Årslønn Timelønn/ 25% år 95,-/23,75 712, , år 97,50/24,38 731, ,- Med agronomutdanning. Daglønn Årslønn Nybegynner ,15/30,79 923, ,50 131,15/32,79 983, ,50 1 års praksis 125,50/31,38 941, ,- 133,50/33, , ,- 2 års praksis 128,-/32,- 960, ,- 136,-/34, , ,- 4 års praksis 136,80/34, , ,- 144,80/36, , ,- 6 års praksis 141,85/35, , ,50 149,85/37, , ,50 8 års praksis 146,80/36, , ,- 154,80/38, , ,- Ferie og innhøstingshjelp: Timelønn Daglønn: år 83,75 628, år 86,75 650,63 Arbeidstakere over 18 år inntil 12 uker 105,25 789,38 Arbeidstakere over.18 år 3-6 mnd 110,75 830,63 Arbeid på lørdager helge/ helligdags-tillegg Helgetillegget utbetales fra lørdag kl og alle søndager/ helligdager kl med 25 % tillegg pr. arbeidet time. Mellom kl og 2400 jul- og nyttårsaften. Mellom kl og 2400 på bevegelige helligdager og 1. mai og 17. mai. Delt dag: kr. 2,30 pr. time Avløsere: Den alminnelige arbeidstid pr. uke er 37,5 timer, 1 dag er 7,5 timer, pr. mnd. 162,5 timer. Arbeidstida skal være effektiv, matpauser og kjøring kommer utenom. Lønningsdager Lønningsdag er den 15. i. hver måned, og vi må ha timelistene innen den 5. i hver mnd før lønnskjøring. Vi må ha kontonummer! Og skattekort! Og gjerne e-post adresse Alle avløsere som blir lønnet gjennom Landbruk Nord er forsikret for yrkesskade og ansvar. Obs! Dette er en minstelønnstariff, det betyr at ingen skal lønnes under disse satsene. Er det noen ansatte som har for lav sats blir disse automatisk justert opp til tarifflønn. Utenlandsk arbeidskraft: Samme sats (minstelønn) se for øvrig ferie og innhøstingshjelp inntil 12 uker og 3-6 mnd. 10

11 Gladmelding til alle medlemmer i Landbruk Nord Hilde Angell Styret i Landbruk Nord har vedtatt å øke innskuddsrenten fra 1 % til 3 % fra 1. juli Alle medlemmer som har penger stående inne på sin konto hos oss vil få 3 % rente på disse pengene. Dette betyr at vi kan konkurrere med bankenes høyrentekontoer når vår renteberegning kjøres, dette skjer 2 ganger pr år, 30.juni og 31.desember. Fra samme dato går også forsinkelsesrenten ned til 8,50 %, fra 8,75 %. Inn på tunet, grønn omsorg og merverdiavgift. Driver du med grønn omsorg i tilknytning til gårdsdriften har det betydning for merverdiavgiften. Helsetjenester, undervisningstjenester eller sosiale tjenester faller utenfor merverdiavgiftsområdet det betyr at du ikke skal svare merverdiavgift av omsetningen og at du ikke får fradrag for merverdiavgift på utgiftene. Eksempler på undervisning kan være tilrettelagt tilbud for barn og funksjonshemmede, eldre og andre personer. Eksempler på sosiale tjenester: omsorgsog be-handlings-tjenester for rusmisbrukere eller avlast-ning- og støttetiltak for barn og funksjonshemmede, eldre og andre personer. I visse tilfeller kan du likevel få kompensasjon for merverdiavgiften. Alle som driver med Inn på tunet kan lønne gjennom Landbruk Nord uten å bli belastet merverdiavgift. For mer informasjon: Bruk e-post! Vil du være av de første som mottar nyheter etc. fra oss? Gå på hjemmesida vår: - bruk e-postregistrerings-knappen der så får vi din e-postadresse. Hjemmesida vår er også fin å bruke for å få med seg det som skjer. Her legges ut ledige stillinger, kursinvitasjoner, resultater fra forsøksfeltene osv. Det er også aktivitet på vår kjøp/salg-side. Her kan du legge ut annonser helt gratis! Facebook Landbruk Nord har laget facebook-side. Denne er i en oppstartfase - det vil bli lagt inn flere ting etter hvert. Vi blir veldig glad hvis du går inn og «liker» siden vår. 11

12 Det er viktig at DU bruker opp ditt avløsertilskudd!!!! Anne-Kariin Staff Dere som skal bruke avløsertilskuddet på familieavløsing/arbeidshjelp - kan ordne dette tidlig på høsten. Du trenger ikke vente til siste frist.. Den 5. i hver måned er frist for innlevering av timelister lønna blir utbetalt den 15. Avløser må være fylt 16 år, og ikke ha næringsinntekt fra bruket eller være ektefelle/samboer med en som har næringsinntekt fra bruket. Du kan lønne i oktober, november eller desember så slipper du å tenke på det når jula kommer da får vi nok av annet å tenke på alle sammen Hvis du ordner dette før nyttår får du pengeoverføringene på rett regnskapsår. Husk at vi trenger skattekort og Konto-nummer til den som er avløser/ arbeidshjelp. Absolutt siste frist for levering av timeliste for å få brukt opp tilskuddet for 2012 er 5. januar Ta kontakt med Landbruk Nord hvis du har spørsmål. Vi hjelper deg gjerne. 12

13 Arbeidsgiver - oppdragsgiver - arbeidstaker Landbruk Nord er opptatt av at regler skal overholdes. Vi har prøvd å lage en liten orientering om noen av reglene som gjelder når du har ansatte på gården og når du er ansatt. Det er viktig at både du som bonde og du som er ansatt vet hvilke lover og regler som gjelder. Anne-Kariin Staff, Kirsti Skog Arbeidsmiljøloven: Arbeidsmiljøloven gjelder for alle arbeidstakere som jobber i Norge og det er selvfølgelig samme regelverk for norske og utenlandske arbeidstakere. Arbeidstilsynets hovedoppgave er å påse at arbeidsplassen skal være så trygg og sikker som mulig. Arbeidstilsynet kan varsle tilsyn til alle virksomheter. Landbruket er ikke noe unntak. Arbeidstilsynet kan gi virksomheter pålegg, tvangsmulkt og de kan til og med stenge virksomheten hvis de finner forhold som ikke tilfredsstiller krav i regelverket. Ute på gårdene der avløserne arbeider er det bonden som er arbeidsleder og ansvarlig for sikkerheten på arbeidsplassen. Landbruk Nord som arbeidsgiver er ansvarlig for at avtaleverket overholdes. Det kreves da at du avspaserer, slik at uketimetallet i løpet av 52 uker i gjennomsnitt ikke overstiger 40 timer. Ferie skal ikke beregnes som avspasering. Både oppdragsgiver og arbeidstaker må påse at dette regelverket overholdes. Arbeidsavtale: Det skal foreligge en skriftlig arbeidsavtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Landbruk Nord har utarbeidet egne maler på arbeidskontrakter som brukes. For korte tidsrom kan arbeidsavtalen som er trykt bak på timeliste-blokken brukes. Både oppdragsgiver og arbeidstaker skal skrive under den før timelisten sendes inn. Arbeidstakerne har imidlertid også ansvar slik at vi sammen kan sørge for at helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen er fullt forsvarlig. Arbeidstid: Den alminnelige arbeidstid skal i følge Arbeidsmiljølovens 10-4(1) ikke overstige 9 timer i løpet av 24 timer og 40 timer i løpet av 7 dager. Arbeidsgiver og arbeidstaker kan, ifølge arbeidsmiljølovens 10-5(1) inngå en skriftlig avtale om at den alminnelige arbeidstid kan ordnes slik at den i løpet av en periode på høyst 52 uker i gjennomsnitt ikke blir lenger enn foreskrevet i 10-4, men slik at den alminnelige arbeidstiden ikke overstiger 9 timer i løpet av 24 timer og 48 timer i løpet av sju dager. Yrkesskadeforsikring: Virksomheter registrert i Norge skal ha obligatorisk yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Landbruk Nord har yrkesskadeforsikring gjennom Norske Landbrukstjenester (NLT) og den gjelder alle arbeidstakere. Lønningsdato: Landbruk Nord har lønningsdato den 15. i hver måned. Da skal lønna være på kontoen til den ansatte. Frist for innlevering av timelister til oss er den 5. i hver måned. Vi må ha timelistene denne datoen for at vi skal få tid til å registrere, kontrollere og utbetale lønna den

14 Feriepenger: Alle arbeidstakere har rett til feriepenger. Feriepengene beregnes ut fra det man har fått som arbeidsvederlag (lønn m.m.) i opptjeningsåret. Feriepengene skal i utgangspunktet utbetales siste vanlige lønningsdag før ferien, men det mest vanlige er at arbeidsgiver utbetaler feriepengene i en bestemt måned, for eksempel juni. Det er ikke lov å inkludere feriepenger i lønn med mindre dette er direkte regulert gjennom tariffavtale. Alle som får lønn fra Landbruk Nord vil automatisk få feriepenger utbetalt i juni året etter opptjeningsåret. Hvis arbeidstaker ber om det - utbetales feriepenger tidligere. Skattekort: Alle som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver skal betale skatt i Norge av all lønn du får for dette arbeidet. Alle arbeidstakere må skaffe seg skattekort og levere det til sin arbeidsgiver. Hvis ikke skattekort blir levert vil det bli trukket 50% skatt. Fødselsnummer/Id-kontroll: Utenlandske arbeidstakere som kommer til Norge, må møte opp personlig på bestemte skattekontor for ID-kontroll og utskriving av skattekort. I Skatt Nords region er det skattekontor i Kirkens, Hammerfest, Alta, Tromsø, Harstad, Bodø, Mo i Rana, Brønnøysund, Svolvær, Vadsø, Sortland og Narvik som kan gjøre denne jobben. Landbruk Nord kan ikke betale ut lønn til utenlandske arbeidstakere som ikke har fått ID-nummer fra Skatteetaten. Kontonummer: For at vi skal kunne utbetale lønn til en arbeidstaker må vi få opplyst et norsk kontonummer. Dette kan den ansatte f.eks. skrive på timelisten før den sendes inn. Lønnsslipp: Vi sender ut lønnsslipper til alle ansatte etter hver lønnskjøring. Vi vil veldig gjerne sende denne på e-post til flest mulig. Husk å skriv e-postadressen på timelisten før dere sender den til oss!. 14

15 M ed Fiskå Melketopp får du et sluttresultat som gir bedre lønnsomhet og sunnere dyr Det er dokumentert i egne og utenlandske forsøk at ved å erstatte bygg med mais i kraftfôret, bedres vommiljøet og fordøyelsen av fiber. Det betyr at ved appetittfôring av surfôr vil mais i kraftfôret bidra til økt surfôropptak. Resultatene kan måles gjennom økt protein-% og/eller økt melkeytelse. Bedre fruktbarhet og mindre risiko for ketose er også et resultat av same sak. Etter at Fiskå Mølle introduserte Melketopp med mais i 1997 har vi kontinuerlig forbedret kvaliteten på fôret helt fram til i dag. Du finner detaljene ved å gå inn på våre nettsider under «produkter». Vi tilbyr 3 varianter Melketopp: Låg, Nøytral og Høg - som angir forskjellige PBV-nivåer. Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon om både Melketopp, andre produkter og, ikke minst, om vårt sterke fokus på enkelt og personlig samarbeid. Godt gjort er bedre enn godt sagt Balsfjord Tlf Hattfjelldal Tlf Finneidfjord Tlf Harstad Tlf Leirfjord Tlf Risøyhamn Tlf Saura Tlf Steigen Tlf Vestvågøy Tlf Vågaholmen Tlf Sortland Tlf Foto: Frida Meyer

16 Radiobjellene nyttig hjelpemiddel i beitesesongen Som kjent overtok Landbruk Nord organiseringa av radiobjellene som inntil i vår hadde vært administrert av Fylkesmannen i Troms. John Grønås Mye var nytt og spørsmålene var mange, men etter en del arbeid, blei alle bjellene delt ut til de som skulle ha dette utstyret i sine besetninger. Slik bjellene og datautstyret er bygd opp, kreves det en del montering av hver enkel bjelle før den kan tas i bruk. Hver enhet inneholder monteringsplate, skruer, lodd, klave, bjelle og selve datautstyret (databrikken). Klavene, bjellene og datadelen blei montert av Landbruk Nord, mens brukerne fikk arbeidet med å skru fast og tilpasse loddene. Vi ser vel at dette er nokså tungvint og tidkrevende slik utstyret er laget i dag, og kunne ha ønsket en noe enklere løsning. Nye radiobjeller blei fordelt på Målselv Sankelag, Middagsfjell Beite og Sankelag, Kraksletta Beitelag og en saubonde i Skibotn. I tillegg har saubønder i Bardu og to besetninger på Storsteinnes benyttet radiobjeller på sine dyr både i fjor og i inneværende beitesesong. At radiobjellene har sin misjon bør det ikke være noen som helst tvil om. Bonden kan følge sauer som har bjeller på elektroniske kart hjemme på sin datamaskin. Dermed kan sau som blir tatt av rovdyr eller dør av andre årsaker, være lett å finne igjen. Slike tilfeller er godt dokumentert av flere bønder. Men radiobjellene har også en viktig og positiv effekt ved innsanking om høsten. Her kan det være mye tid å spare når sauene skal hjem etter endt beitesesong. Men bjellene har også sin begrensning. Hvis sauene beiter i områder uten datadekning, er det selvfølgelig ingen signaler fra databrikken, og en kan derfor tidvis miste kontakten. Men systemet virker igjen som det skal når dyrene kommer inn i områder igjen hvor signalene er tilfredsstillende. Landbruk Nord vil stå ansvarlig for et evalueringsmøte i løpet av oktober måned, der bl.a. oppsummering av årets beitesesong blir diskutert og nye avtaler med brukerne skal være klar. Radiobjeller som Fylkesmannen har gitt økonomisk støtte til, skal primært brukes i rovdyrutsatte områder. En fordelingsnemnd vil hvert år avgjøre hvilke områder som skal prioriteres når bjellene skal fordeles til neste år. Bruk av elektronisk overvåkningsutstyr kan ha stor nytteverdi for den enkelte bruker, beitelag og hele næringa. Det er vel liten tvil om at radiobjellene er kommet for å bli, og at omfanget og bruken av dette hjelpemiddelet sannsynligvis vil øke i årene framover. 16

17 Et par ord om kalking. God kalktilstand i jorda er grunnlaget for effektiv utnytting av handelsgjødsel og økonomisk gunstig grovfôrstrategi. Natalia Nemytova Våre vanlige grasarter vil greie seg bra ved en ph på rundt 5,5, mens jordbakteriene som bryter ned organisk materiale i jorda trives best ved en ph på 6,0. I grovfôrproduksjon bør derfor kalktilstanden i jorda heves til ph 6,0. Det finnes ulike kalkingsmetoder. Nedharving i åpen åker anbefales når store mengder av kalk må tilføres for å heve ph til optimalt nivå. Kalking på eng er et fullgodt alternativ når kalkingsbehovet er moderat. En kan tilføre kg grovdolomitt per daa hver 2-3 år til vedlikehold. Ved overflatekalking kan en velge kalkingstidspunkt, men en må unngå å kalke eng med langt gras fordi kalken kan senke ph i ensilert fôr. Om høsten er det ofte bedre tid til å kalke og jorda tåler tungt utstyr bedre. Kalking på frossen mark anbefales ikke på grunn av knusing av plantematerialet og dårlig overvintring som følge. Bredal kalkvogn er tilgjengelig til leie i Troms. Ta kontakt med Landbruk Nord på tlf for mer informasjon om utleie. Pris: 50 kr pr tonn spred kalk som faktureres av Landbruk Nord. Dersom det blir behov for å flytte vogna til en annen kommune eller bygd, kommer frakt i tillegg. Kalken må hver enkelt bruker skaffe selv. Felleskjøpet kan levere 15 eller 30 tonn grovdolomitt i bulk. Ta kontakt med nærmeste FK- butikk eller Fiskå Mølle for pristilbud. Har du spørsmål om kalking, ta kontakt med oss! 17

18 Prognosehøsting 2012 Våren og forsommeren har vært kalde i år. Dette har vistes godt på veksten i starten av sesongen. Som i tidligere år har vi også i år tatt ut prøver i enga for å si noe om utvikling, avling og kvalitet. Det har vært tatt ut prøver for kvalitetsanalyser og gjort avlingsregistreringer på 5 like steder i år, i Balsfjord, Målselv, Bardu, Rotsund og Storslett. Slåtta har vært både to og tre uker seinere enn normalt de fleste steder. Til tross for dette og selv om sommeren har vært noe kald, ser det likevel ut til at de fleste har fått berget seg godt med vinterfôr. Ellen Reiersen Høstestedene. På alle skifter i Balsfjord, Målselv og Bardu er prøvene tatt ut i 2. års eng, hvor enga i Bardu og Balsfjord var sådd igjen med timotei og engsvingel, mens enga i Målselv var sådd igjen med ren timotei. Alle skifter hadde noe engrapp som kom fra gammelt frø. I Rotsund er prøvene tatt ut i gammel eng, som var dominert av engrapp, med noe innslag av timotei og engsoleie. På Storslett var også prøvene tatt ut i 2. års eng, som besto av så å si ren timotei. Høstingene er startet opp 28. juni i Balsfjord, Målselv og Bardu, og 6. juli i Rotsund og på Storslett. Resultater. Tabellen viser utvikling av fôrenhetskonsentrasjon, protein og fordøyelighet i graset fra høstingene på de ulike stedene, samt tørrstoffprosent og tørrstoffavling pr daa. Sted og dato FEm /kg ts Råprot. % av ts PBV g/kg ts AAT g/kg ts PBV g/fem Fordøy. % av ts NDF % av ts Tørrstoff % Tørrstoff kg/ daa Balsfjord ,03 21, ,6 50,9 20,2 140 Balsfjord 2.7 0,98 22, ,7 54,3 12,6 199 Balsfjord 6.7 0,89 17, ,9 56,1 17,0 231 Balsfjord ,89 16, ,0 57,3 17,0 438 Målselv ,06 21, ,2 47,5 15,3 150 Målselv 2.7 0,96 23, ,5 57,8 15,0 215 Målselv 6.7 0,91 17, ,1 60,2 18,2 292 Målselv ,88 14, ,2 61,7 20,1 423 Bardu ,99 22, ,6 53,7 20,1 297 Bardu 2.7 0,96 20, ,1 55,1 14,2 264* Bardu 6.7 0,92 19, ,6 58,3 15,9 351 Rotsund 6.7 0,90 22, ,4 55,2 18,7 367 Rotsund ,88 18, ,9 54,0 18,2 306* Rotsund ,81 16, ,6 54,8 21,9 447 Storslett 6.7 0,93 16, ,9 61,0 19,3 400 Storslett ,92 15, ,4 58,3 19,4 424 Storslett ,84 15, ,2 62,2 22,3 556 * Tørrstoffavlinga i Bardu og i Rotsund ved andre høsting, er lavere enn ved første høsting. Prøvene ble tatt i fuktig gras etter regnvær, så disse tallene vil ikke gi et helt riktig bilde av de faktiske forhold. 18

19 Første observasjoner og registreringer var gjort 28. juni i Balsfjord, Målselv og Bardu. Vi ser at FEm-konsentrasjonene lå på 1,03 i Balsfjord, 1,06 i Målselv og på 0,99 i Bardu på dette tidspunktet. Tørrstoffavlinga er lav, på henholdsvis 140, 150 og 297 kg/daa. Den gamle enga i Rotsund hadde en FEmkonsentrasjon på 0,90 den 6. juli, men antall gram AAT pr kg ts lå gjennom alle tre høstinger tett opp mot den nye enga på Storslett. Enga på Storslett hadde en FEmkonsentrasjon på 0,93 den 6. juli. Det forholdsvis høye proteininnholdet på enga i Rotsund kan ha med plantesammensetning og/eller gjødsling å gjøre. Vi ser ellers at antall FEm pr kg ts går ned etter som tida går på alle de fem stedene, det samme gjør antall gram AAT pr kg ts, unntatt i Balsfjord og Målselv, der den går opp ved fra 28. juni til 2. juni. Fordøyeligheta går også ned, mens NDF/kg ts går opp. Antall gram PBV går også jamnt over ned, unntatt på Storslett der den går opp ved siste høsting 16. juli. Landbruk Nord - Medlemsskriv nr Dette kan være tilfeldig. Storslett hadde den høyeste tørrstoffavlinga ved siste høsting 16. juli, og da var FEm-konsentrasjonen kommet ned i 0,84. Enga i Rotsund hadde den laveste FEmkonsentrasjonen av alle ved siste høsting 16. juli, på 0,81. Det viser seg imidlertid at innholdet av magnesium, kalsium og svovel er høyest på den gamle enga (ikke tatt med i tabellen). Dette kan ha med en mer variert plantesammensetning å gjøre. Det var lite timotei på den gamle enga i Rotsund, men på Storslett hadde timoteien skutt på dette tidspunktet. I Balsfjord og Målselv var det noe legde ved siste høsting den 12. juli. Figur 1: Utvikling av FEm-konsentrasjonen i Balsfjord, Målselv og Bardu før slått sommeren

20 Figur 2: Utvikling av FEm-konsentrasjonen i Rotsund og på Storslett før slått sommeren Godt grovfôr. Et godt grovfôr til høgtytende melkekyr bør ligge på om lag 0,90 Fem/kg ts, og ha en positiv PBV på om lag gram per FEm. Generelt kan en si at rett høstetid er når om lag 10 % av timoteien, eller at den dominerende grasarten har begynt å komme med skudd, og i de nærmeste dagene om været er bra. Været i sommer. Det har vært en sommer med både litt lavere gjennomsnittstemperaturer, mindre sol og mer regn enn hvis vi sammenligner med sommeren Dette har selvfølgelig hatt noe å si for hvor fort graset har utvikla seg. Det ser likevel ut for at de fleste har berget seg godt med fôr i sommer. Hvis vi ser på værdata fra Målselv klimastasjon, ser vi at nedbøren var på hele 111 mm i juli 2012, med de følger vi vet dette har ført med seg. Dette er over dobbelt så mye som i juli Til slutt gjør vi oppmerksom på at lokale forhold som topografi, nord-/sørhelling, o.l. kan gi stor variasjon i utviklinga og kvaliteten av graset. Vi takker feltvertene som har latt oss få ta prøver i enga, og Fylkesmannen i Troms som har støttet oss økonomisk til dette prosjektet! Noen ordforklaringer: FEm: Fôrenhet melk. 1 FEm inneholder like mye energi som 1 kg bygg. Råprotein: Tidlig slått og sterk N- gjødsling bidrar til høye verdier. AAT: Aminosyrer absorbert i tarmen. PBV: Proteinbalansen i vomma. Viktig for mikrobenes aktivitet og effektivitet i vomma. NDF: Fibermengden i fôret, stiger ved sein slått. indf: Ufordøyelig fiber, fiber som ikke kan utnyttes av dyret. Øker ved økende NDF-innhold. Tørrstoff: Den del av fôret/graset som ikke er vann. 20

21

22 Hva er riktig pris på rundballer? Dette er interessant både for de som selger og de som kjøper rundballer. Det er også interessent med tanke på endring av grovfôrlinje. Det finnes ikke noe fasitsvar på dette. Men ut fra visse forutsetninger kan en få et noenlunde riktig svar. Arnulf Hole Skal en kjøpe eller selge rundballer kan det være greit å få en fôranalyse. En fôranalyse vil vise hvor mye vann det er i ballen, dvs. tørrstoffinnhold. Ingen vits å kjøpe vann. Det er normalt å spørre produsenten om tyngde på baller, lengde på fortørking, værforhold under høstinga, utvikling av graset ved slått, hva som vokser på enga, om det er brukt ensileringsmiddel eller ikke og hvor mange lag plast som er brukt. Antall FEm i rundballen bør være utgangspunkt for prisen på ballen. Ballevekt Pris Det er ikke tatt med fraktkostnader i regnestykket. Ved lavere tørrstoffinnhold i ballen vil antall FEm gå ned, ved høyere tørrstoffinnhold vil antall FEm gå opp. Eksempel på utregning av pris: Forutsetninger: Areal: 300 daa Beliggenhet: Troms Fylke. Sone 6 i forhold til areal og kulturlandskapstilskudd. Nettoavling: 286 FEm pr daa. Høstetidspunkt: Middels tidlig høsta rundballesurfôr. Forenhetskonsentrasjon: 0,85 FEm/kg tørrstoff Tørrstoff: 25 % tørrstoff Ballevekt : 600,700,800 og 900 kg. Variable kostnader pr FEm: 2,00 kr/ FEm Faste kostnader pr FEm: 2,40 kr/fem AK-tilskott pr FEm: 1,47 kr/fem Arbeidsmengde: 3 timer pr daa Pris pr fôrenhet Variable kostnader 1,66 kr/fem + Faste kostnader 2,40 kr/fem + arbeidskostnad 1,57 kr/fem -AK-tilskott 1,47 kr/fem Nettokostnad pr FEm 4,16 kr/fem 22

23 Flommen i Indre Troms Arnulf Hole Mange bønder i Indre Troms ble rammet av flom i midten av juli. Det har ført til mye problemer. En del arealer er ødelagt med tanke på videre produksjon. En del arealer har fått mye slam i overflata og avlinger er ødelagt på grunn av dette. Rundballer er flere plasser ført med flomvannet. Det er også problemer med å pløye arealer med mye slam. Landbruk Nord er engasjert av Målselv kommune for å registrere avlingsskade i forbindelse med flommen. I tillegg er vi med på lensmannsskjønnet i forbindelse med registrering av naturskade. Vi vil så godt som mulig gi råd og veiledning til våre medlemmer ut fra situasjonen som er oppstått. 23

24 Returadresse: Landbruk Nord, Pb 113, 9059 Storsteinnes

1. vara.: Jan Arne Waltenberg, Lyngen kommune 2. vara.: Terje Johansen, Dyrøy kommune 3. vara.: May Kjellaug Pettersen, Lyngen kommune

1. vara.: Jan Arne Waltenberg, Lyngen kommune 2. vara.: Terje Johansen, Dyrøy kommune 3. vara.: May Kjellaug Pettersen, Lyngen kommune STYRET Etter årsmøte har styret hatt følgende sammensetning: Styreleder: Widar Skogan Driver med melkeproduksjon på ku. Kjøttproduksjon på sau i Balsfjord kommune. Nestleder: Alf Arild Sandvoll Driver

Detaljer

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Avantas. Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske opplysninger

Detaljer

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Bemanningshuset. Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske

Detaljer

Temamøte beite til sau September Kristin Sørensen, Landbruk Nord

Temamøte beite til sau September Kristin Sørensen, Landbruk Nord Temamøte beite til sau September 2013 Kristin Sørensen, Landbruk Nord Næringsinnhold i beitegras vår og høst Midt-Troms vekstsesongen 2013 Feltinfo Høstedato Sted Vår Arter og utvikling Gjødsling Merknader

Detaljer

Tilleggsfôring av rein. Svein Morten Eilertsen

Tilleggsfôring av rein. Svein Morten Eilertsen Tilleggsfôring av rein Svein Morten Eilertsen Tilleggsfôring /krisefôring av rein har vært aktuelt tema i over 20 år Hvorfor er det stadig aktuelt? Klimaendringene Kystklimaet når inn til innlandet Mere

Detaljer

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Kort og godt: En klubb er som arbeidsgiver underlagt de samme forpliktelser etter arbeidsmiljøloven som alle andre arbeidsgivere. Arbeidsmiljøloven gjelder for

Detaljer

Lønns- og arbeidsvilkår i Norge

Lønns- og arbeidsvilkår i Norge NORSK Lønns- og arbeidsvilkår i Norge Informasjon til arbeidstakere fra Den tsjekkiske republikk, Estland, Latvia, Litauen, Polen, Slovakia, Slovenia og Ungarn Velkommen som arbeidstaker i Norge Fellesforbundet

Detaljer

Fôrprøver tatt i 2015 gjennom hele sesongen. I Akershus ble det tatt 193 prøver, i Østfold 150 prøver og i søndre del av Hedmark 40 prøver.

Fôrprøver tatt i 2015 gjennom hele sesongen. I Akershus ble det tatt 193 prøver, i Østfold 150 prøver og i søndre del av Hedmark 40 prøver. Fôrkvaliteten i NLR Øst sitt område i Sammenlign med dine egen fôrprøver! Fôrprøver tatt i gjennom hele sesongen. I Akershus ble det tatt 193 prøver, i Østfold prøver og i søndre del av Hedmark 4 prøver.

Detaljer

Grovfôranalyser som verktøy i produksjonen Hva kan vi lese ut av en grovfôrprøve og hvilke tilpasninger trengs? Surfôrtolken

Grovfôranalyser som verktøy i produksjonen Hva kan vi lese ut av en grovfôrprøve og hvilke tilpasninger trengs? Surfôrtolken Grovfôranalyser som verktøy i produksjonen Hva kan vi lese ut av en grovfôrprøve og hvilke tilpasninger trengs? Surfôrtolken Mari Hage Landsverk grovfôrrådgiver Norsk Landbruksrådgiving Østafjells Fôrets

Detaljer

Landbrukstjenester Sør. Til tjeneste for kunden og bygda

Landbrukstjenester Sør. Til tjeneste for kunden og bygda Landbrukstjenester Sør Til tjeneste for kunden og bygda Landbruksvikarordningen gir deg trygghet ved sykdom Alle husdyrbrukere med rett til avløsertilskudd, har rett på landbruksvikarvikar ved sykdom og

Detaljer

Personalhåndbok. - Vi har jobben du ønsker

Personalhåndbok. - Vi har jobben du ønsker Personalhåndbok - Vi har jobben du ønsker Innholdsfortegnelse Arbeidsavtale... 3 Taushetsplikt... 3 Oppdrag... 3 Timelister og lønn... 3 Overtid... 3 Skattekort... 3 Feriepenger... 4 Høytidsdager... 4

Detaljer

Norkorns fagdag 29.03.12. Arbeidstid og sesong V/ advokat Anne Løken

Norkorns fagdag 29.03.12. Arbeidstid og sesong V/ advokat Anne Løken Norkorns fagdag 29.03.12. Arbeidstid og sesong V/ advokat Anne Løken De viktigste spørsmålene rundt arbeidstid i høysesong Norkorns styremøte 27.10.2011: ".. arbeidsmiljølovens regler i tilknytning til

Detaljer

Din ansettelse hos oss: Arbeidsavtale. Oppdragsbekreftelse. Medarbeidersamtale/oppfølging. Taushetsplikt. Oppsigelse og oppsigelsesfrist

Din ansettelse hos oss: Arbeidsavtale. Oppdragsbekreftelse. Medarbeidersamtale/oppfølging. Taushetsplikt. Oppsigelse og oppsigelsesfrist Du er fast ansatt i Right Bemanning AS fra du har fått et aktivt oppdrag av oss. Vi utbetaler lønn/feriepenger, og vi innbetaler skattetrekk og arbeidsgiveravgift. Selv om du er ansatt hos Right bemanning,

Detaljer

Nye rutiner for ID-kontroll av utenlandske arbeidstakere. Møte med regionrådet Mosjøen 28.3.2012

Nye rutiner for ID-kontroll av utenlandske arbeidstakere. Møte med regionrådet Mosjøen 28.3.2012 Nye rutiner for ID-kontroll av utenlandske arbeidstakere Møte med regionrådet Mosjøen 28.3.2012 Nye rutiner for ID-kontroll fra 01.februar 2012 Id-kontroll av utenlandske arbeidstakere ble innført 01.

Detaljer

Kontroll av driftsfellesskap - erfaringer fra kommunene i Hedmark

Kontroll av driftsfellesskap - erfaringer fra kommunene i Hedmark Kontroll av driftsfellesskap - erfaringer fra kommunene i Hedmark PT-samling Rogaland 28. august 2013 Tordis Fremgården, Fylkesmannen i Hedmark Kontroll av driftsfellesskap i Hedmark Få klagesaker der

Detaljer

Totaløkonomiske tilpasninger for grovfôr/kraftfôr - storfèkjøttprod Fagdag 5. mars 2015. Jan Karstein Henriksen Norsk Landbruksrådgiving Agder

Totaløkonomiske tilpasninger for grovfôr/kraftfôr - storfèkjøttprod Fagdag 5. mars 2015. Jan Karstein Henriksen Norsk Landbruksrådgiving Agder Totaløkonomiske tilpasninger for grovfôr/kraftfôr - storfèkjøttprod Fagdag 5. mars 2015 Jan Karstein Henriksen Norsk Landbruksrådgiving Agder Tema Tidlig slått som gir bra grovfôr og mindre kraftfôr? eller

Detaljer

Engdyrking og grovfôrkvalitet

Engdyrking og grovfôrkvalitet Engdyrking og grovfôrkvalitet En spørreundersøkelse blant melkeprodusenter - 2017 Resultater fra spørreundersøkelse Astrid Een Thuen AgriAnalyse Hvor mye grovfôrareal driver du? Både eid og leid (n totalt

Detaljer

Aktive bønder fremtidens leilendinger?

Aktive bønder fremtidens leilendinger? Aktive bønder fremtidens leilendinger? Stjørdal, 07.06.2017 Per Helge Haugdal Tema: Jordleie utvikling og konsekvenser Grovfôrkostnader og transportkostnader. Utfordringer og muligheter Utvikling i leiejordandel

Detaljer

Delmål Tiltak/Aktivitet Gjennomføring /resultat Kontinuerlig Periodisering av regnskap. Hver måned Rutine for purring, inndriving av

Delmål Tiltak/Aktivitet Gjennomføring /resultat Kontinuerlig Periodisering av regnskap. Hver måned Rutine for purring, inndriving av ARBEIDSPLAN LANDBRUKSTJENESTER SØR 05 Til tjeneste for kunden og bygda Formål: Skaffe kvalifisert avløsning til våre medlemmer Arbeidsområde/ hovedmål Økonomi Delmål Tiltak/Aktivitet Gjennomføring /resultat

Detaljer

Delmål Tiltak/Aktivitet Gjennomføring /resultat Kontinuerlig Periodisering av regnskap. Hver måned Rutine for purring, inndriving av

Delmål Tiltak/Aktivitet Gjennomføring /resultat Kontinuerlig Periodisering av regnskap. Hver måned Rutine for purring, inndriving av ARBEIDSPLAN LANDBRUKSTJENESTER SØR 06 Til tjeneste for kunden og bygda Formål: Skaffe kvalifisert avløsning til våre medlemmer Arbeidsområde/ hovedmål Økonomi Delmål Tiltak/Aktivitet Gjennomføring /resultat

Detaljer

1 Vurdering av sats for kompensasjon ved restriksjoner i bruk av utmarksbeite på grunn av rovvilt

1 Vurdering av sats for kompensasjon ved restriksjoner i bruk av utmarksbeite på grunn av rovvilt Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning Avdeling for statistikk og analyse Gry-Heidi Ruud, Svein Olav Holien og Agnar Hegrenes 09.12.2009 1 Vurdering av sats for kompensasjon ved restriksjoner

Detaljer

Surfôr av førsteslått eller gjenvekst til høytytende melkekyr Effekt på melkeproduksjon. Sondre Stokke Naadland Økologisk seminar, 14.

Surfôr av førsteslått eller gjenvekst til høytytende melkekyr Effekt på melkeproduksjon. Sondre Stokke Naadland Økologisk seminar, 14. Surfôr av førsteslått eller gjenvekst til høytytende melkekyr Effekt på melkeproduksjon Sondre Stokke Naadland Økologisk seminar, 14. januar 2015 Surfôr av førsteslått eller gjenvekst til høytende melkekyr

Detaljer

Ved overføring av ferie... 8 Utbetaling ved opphør av arbeidsforhold... 8

Ved overføring av ferie... 8 Utbetaling ved opphør av arbeidsforhold... 8 Innhold Innledning... 2 Ferieloven er ufravikelig... 2 Feriens lengde... 2 Lovfestet rett til ferie... 2 Avtalefestet ferie utover ferieloven.... 2 Arbeidstakere over 60 år.... 3 Ferierettigheter når arbeidstaker

Detaljer

Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014

Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014 Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014 Innhold 1. Formål med Vikarhåndboken 2. Vår organisasjon 3. Fordeler som vikar 4. I oppdrag for Emerio 5. Timelister og lønn 6. Skattekort 7. Arbeidstid 8.

Detaljer

Mekaniseringsøkonomi og økonomi ved endringer i grovfôrproduksjonen. Jan Karstein Henriksen Norsk Landbruksrådgiving Agder

Mekaniseringsøkonomi og økonomi ved endringer i grovfôrproduksjonen. Jan Karstein Henriksen Norsk Landbruksrådgiving Agder Mekaniseringsøkonomi og økonomi ved endringer i grovfôrproduksjonen Jan Karstein Henriksen Norsk Landbruksrådgiving Agder «Maskinkostnader er en STOR utfordring i landbruket» Mange arbeidsoperasjoner +

Detaljer

Hvordan sikrer vi en høy norsk fôrandel i økologisk melkeproduksjon effekt, omdømme og selvforsyningsgrad

Hvordan sikrer vi en høy norsk fôrandel i økologisk melkeproduksjon effekt, omdømme og selvforsyningsgrad Hvordan sikrer vi en høy norsk fôrandel i økologisk melkeproduksjon effekt, omdømme og selvforsyningsgrad Harald Volden TINE Rådgiving Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, NMBU Hva er bærekraftig

Detaljer

Overtids- og ulempetillegg. Rådgiver/jurist Lilly Elvekrok Agerup

Overtids- og ulempetillegg. Rådgiver/jurist Lilly Elvekrok Agerup Overtids- og ulempetillegg Rådgiver/jurist Lilly Elvekrok Agerup 09.01.2017 Overtids- og mertidstillegg Hvor står det om overtid i loven? Arbeidsmiljøloven 10-6 Aml. 10-6 Overtid (1) Arbeid utover avtalt

Detaljer

Notat om lønns og arbeidsvilkår for driftspersonale/ikv personale

Notat om lønns og arbeidsvilkår for driftspersonale/ikv personale Til NKF`s lokallagsleder Rundskriv L 17 2013 Oslo, 9. desember 2013 Notat om lønns og arbeidsvilkår for driftspersonale/ikv personale Flere av NKFs lokallag har etterlyst et notat som inneholder de mest

Detaljer

Grovfôrproduksjon hvordan best utnytte graset. Harald Volden TINE Rådgiving Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, NMBU

Grovfôrproduksjon hvordan best utnytte graset. Harald Volden TINE Rådgiving Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, NMBU Grovfôrproduksjon hvordan best utnytte graset Harald Volden TINE Rådgiving Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, NMBU Kr per Fem Fokus på grovfôr hvorfor? 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00

Detaljer

Høsting av gras av ulike kvaliteter til produksjonsforsøk (rundballe-ensilert surfôr )

Høsting av gras av ulike kvaliteter til produksjonsforsøk (rundballe-ensilert surfôr ) Mer og bedre grovfôr som basis for norsk kjøtt- og mjølkeproduksjon Høsting av gras av ulike kvaliteter til produksjonsforsøk (rundballe-ensilert surfôr 2005-2007) 1 Egil Prestløkken FKF/IHA, Torstein

Detaljer

Landbrukstjenester Telemark vi er der du er

Landbrukstjenester Telemark vi er der du er Landbrukstjenester Telemark vi er der du er Avløsere og landbruksvikarer i Telemark Vi skaffer kvalifisert arbeidskraft til landbruket i hele Telemark! Landbrukstjenester Telemark er bondens sikkerhet

Detaljer

DAGER IGJEN DAGER AKTIV SVAR SVAR % GJENNOMFØRTE % 2194

DAGER IGJEN DAGER AKTIV SVAR SVAR % GJENNOMFØRTE % 2194 Grovfôrproduksjon DAGER IGJEN DAGER AKTIV SVAR SVAR % GJENNOMFØRTE 0 41 2425 31% 2194 Hvor mye areal drives totalt på gården? Både eid og leid 10 8 6 4 2 Under 100 daa 100-199 daa 200-299 daa 300-399 daa

Detaljer

Foredrag om fullfôr til sau. Steingrim Viken. 11. mars 2015. Fullfôr til sau. Det er tre emner jeg skal ta for meg i dette foredraget om fullfôr:

Foredrag om fullfôr til sau. Steingrim Viken. 11. mars 2015. Fullfôr til sau. Det er tre emner jeg skal ta for meg i dette foredraget om fullfôr: Foredrag om fullfôr til sau Steingrim Viken 11. mars 2015 Fullfôr til sau Det er tre emner jeg skal ta for meg i dette foredraget om fullfôr: - Strategi på grovfôrproduksjon tilpasset fullfôr - Fôring

Detaljer

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER 1 Organisasjon Helgeland Landbrukstjenester BA. Org. nr 975 931 366, nedenfor kalt laget, er et andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset økonomisk ansvar

Detaljer

Avlingsregistrering i økologisk og konvensjonell eng

Avlingsregistrering i økologisk og konvensjonell eng Feltet i Gjesdal 26. mai 2009 Avlingsregistrering i økologisk og konvensjonell eng Sluttrapport for prosjektperioden 2008-2011 av Ane Harestad, Norsk Landbruksrådgiving Rogaland 1 Innhald Innhald... 2

Detaljer

Økt produksjon. For de fleste vil ønsket om økt kjøtt- eller mjølkeproduksjon bety et økt behov for mer fôr, både av kraftfôr og grovfôr

Økt produksjon. For de fleste vil ønsket om økt kjøtt- eller mjølkeproduksjon bety et økt behov for mer fôr, både av kraftfôr og grovfôr Situasjonen i dag. - 3 «dårlige» år (2011-2013) har vært avløst av 3 forholdsvis gode år (2014-2016) - Underskuddssituasjonen på grovfôr er snudd til nesten det motsatte. - Import av grovfôr til regionen

Detaljer

Tema. Agronomi og grovfôrdyrking Heidal Hotel Avling. Grovfôrkvalitet og analyser Økonomi? Fagmøte Heidal 5/12/16 1. Oddbjørn Kval-Engstad

Tema. Agronomi og grovfôrdyrking Heidal Hotel Avling. Grovfôrkvalitet og analyser Økonomi? Fagmøte Heidal 5/12/16 1. Oddbjørn Kval-Engstad Agronomi og grovfôrdyrking Heidal Hotel 5.12.2016 Oddbjørn Kval-Engstad Tema Avling Jordstruktur og vatn Kalk Fornying Slåttestrategi Grovfôrkvalitet og analyser Økonomi? 2 Fagmøte Heidal 5/12/16 1 Jordstruktur

Detaljer

Forord 3. Fritid i forbindelse med helg og høytid 4. Søndagsarbeid, Aml 10-10 5. Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8 5

Forord 3. Fritid i forbindelse med helg og høytid 4. Søndagsarbeid, Aml 10-10 5. Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8 5 1 Innholdsfortegnelse side Forord 3 Fritid i forbindelse med helg og høytid 4 Søndagsarbeid, Aml 10-10 5 Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8 5 F1, F2, F3, F4 og F5 markering 7 Ulike måter å utarbeide

Detaljer

Arbeidstilsynet har hjemmel i arbeidsmiljøloven 18-7 til å fastsette tvangsmulkt. Vi vurderer å gi dere tvangsmulkt for følgende:

Arbeidstilsynet har hjemmel i arbeidsmiljøloven 18-7 til å fastsette tvangsmulkt. Vi vurderer å gi dere tvangsmulkt for følgende: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 6 06.09.2017 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER WENCHE LILL PETTERSEN, TLF. 97588453 MR. WOK AS c/o Din Regnskapsfører Telemark AS Nybergvegen 19 3737 SKIEN Orgnr

Detaljer

Proteinrike belgvekster i nordnorske forhold. Ievina Sturite Bioforsk Nord Tjøtta Bodø

Proteinrike belgvekster i nordnorske forhold. Ievina Sturite Bioforsk Nord Tjøtta Bodø Proteinrike belgvekster i nordnorske forhold Ievina Sturite Bioforsk Nord Tjøtta Bodø 21.11.2013 Hvorfor belgvekster? Nitrogenfiksering Forbedrer jordstruktur Proteininnhold og fôropptak økes Økonomi Utfordring

Detaljer

FORSKRIFT OM ARBEIDSTID FOR SJÅFØRER OG ANDRE INNENFOR VEGTRANSPORT

FORSKRIFT OM ARBEIDSTID FOR SJÅFØRER OG ANDRE INNENFOR VEGTRANSPORT Statens vegvesen FORSKRIFT OM ARBEIDSTID FOR SJÅFØRER OG ANDRE INNENFOR VEGTRANSPORT Fra 1. juli 2005 gjelder det nye regler for hvordan transportvirksomheter skal organisere arbeidstiden til sine sjåfører.

Detaljer

Geitedagene 2013. Fordøyelse og vommiljø Innvirkning på fôropptak, fôrutnyttelse, ytelse og melkekvalitet

Geitedagene 2013. Fordøyelse og vommiljø Innvirkning på fôropptak, fôrutnyttelse, ytelse og melkekvalitet Geitedagene 2013 Fordøyelse og vommiljø Innvirkning på fôropptak, fôrutnyttelse, ytelse og melkekvalitet Harald Volden TINE Rådgiving og medlem Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, UMB Vomma og

Detaljer

Arbeidstilsynet Direktoratet for Arbeidstilsynet, Trondheim

Arbeidstilsynet Direktoratet for Arbeidstilsynet, Trondheim 21.10.2011 1 Arbeidstilsynet Direktoratet for Arbeidstilsynet, Trondheim ) - Arbeidstilsynet Oslo - Arbeidstilsynet Østfold og Akershus - Arbeidstilsynet Sør-Norge - Arbeidstilsynet Nord-Norge - Arbeidstilsynet

Detaljer

Moderat økning i lønnsomhet for nord-norske gårdsbruk i 2014

Moderat økning i lønnsomhet for nord-norske gårdsbruk i 2014 NIBIOs kontor i Bodø Utfyllende pressemelding 09.12.2015 Moderat økning i lønnsomhet for nord-norske gårdsbruk i 2014 Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) utarbeider årlig Driftsgranskingene i jordbruket.

Detaljer

Veiledning til risikovurdering

Veiledning til risikovurdering Veiledning til risikovurdering 1. Innledning På bakgrunn av henvendelse fra NLT, har NHO Mat og Landbruk utarbeidet en veiledning for gjennomføring av risikovurdering. Veiledningen tar utgangspunkt i Arbeidstilsynets

Detaljer

Optimalt beite til sau. Ragnhild K. Borchsenius rådgiver

Optimalt beite til sau. Ragnhild K. Borchsenius rådgiver Optimalt beite til sau Ragnhild K. Borchsenius rådgiver Planlegg lammingstid og innmarksbeite ut fra tilveksten på utmarksbeite 1. Når skal første pulje leveres til slakt? 2. Hva er vanlig beitesleppdato?

Detaljer

God grovfôrdyrking Billigere og bedre grovfôr

God grovfôrdyrking Billigere og bedre grovfôr God grovfôrdyrking Billigere og bedre grovfôr Basert på registreringer og utprøver på Agder Jon Marvik, Norsk Landbruksrådgiving Agder 14.01.2012 Hva koster grovfôret på Agder? Registreringer på 8 melkebruk

Detaljer

Tilsyn - GORAN'S HJØRNE AS

Tilsyn - GORAN'S HJØRNE AS VÅR DATO VÅR REFERANSE 01.11.2017 DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Gunn-Berit Gjevestad, tlf. 91102722 GORAN'S HJØRNE AS Hestehoven 1 3930 PORSGRUNN Orgnr 916162588 Tilsyn - GORAN'S HJØRNE AS Vi viser

Detaljer

Velkommen til jobbsøkerkurs!

Velkommen til jobbsøkerkurs! Velkommen til jobbsøkerkurs! www.utdanningsforbundet.no www.pedagogstudentene.no 1 GRATULERER! Du er snart ferdig som student og arbeidslivet venter på deg! Det er et stort behov for barnehagelærere, det

Detaljer

Luserne, aktuelt dyrkingsområde, såmengde i frøblandinger og høstesystem. Ievina Sturite og Tor Lunnan Bioforsk Nord Tjøtta Tjøtta 03.06.

Luserne, aktuelt dyrkingsområde, såmengde i frøblandinger og høstesystem. Ievina Sturite og Tor Lunnan Bioforsk Nord Tjøtta Tjøtta 03.06. Luserne, aktuelt dyrkingsområde, såmengde i frøblandinger og høstesystem Ievina Sturite og Tor Lunnan Bioforsk Nord Tjøtta Tjøtta 03.06.2014 Luserne (Medicago sativa L.) Mye brukt som fôrvekst i Sør -Europa

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK 2014. Vest Bemanning AS, Luramyrveien 25A, 4313 Sandnes, Tlf: 96 500 100

PERSONALHÅNDBOK 2014. Vest Bemanning AS, Luramyrveien 25A, 4313 Sandnes, Tlf: 96 500 100 PERSONALHÅNDBOK 2014 Personalhåndbok for Vest Bemanning AS Ansettelsesforhold Arbeidsavtale Arbeidsavtalen du har skrevet under bekrefter at det er Vest Bemanning AS, som er din arbeidsgiver og som er

Detaljer

Personalhåndbok for utleiepersonell

Personalhåndbok for utleiepersonell Personalhåndbok for utleiepersonell Forord 3 Selskapet 3 Velkommen 4 Ansettelse og arbeidsavtale 5 Lønn 6 Arbeidstid 8 Helligdager og offentlige høytidsdager 9 Sykdom 10 Fravær 11 Velferdspermisjoner 12

Detaljer

Fôr fra leiejord hva er transportkostnaden?

Fôr fra leiejord hva er transportkostnaden? Fôr fra leiejord hva er transportkostnaden? Hurtigruteseminaret 2016, 24.11.2016 Per Helge Haugdal Tema: Jordleie utvikling og konsekvenser Grovfôrkostnader og transportkostnader. Utfordringer og muligheter

Detaljer

Ny Giv Tjen penger på sau

Ny Giv Tjen penger på sau Ny Giv Tjen penger på sau Hordaland Februar 2014 Harald Pedersen Tveit Regnskap AS 1 Tveit Regnskap AS 2 Tveit Regnskap AS www.tveit.no 150 ansatte hvorav 75 autoriserte regnskapsførere Rådgiver / regnskapsfører

Detaljer

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010 VIKARHÅNDBOK 2010 Innhold 1. Formål med vikarhåndboken... 3 2. Om Think Silvercon... 3 3. Think Silvercon AS personalpolicy... 3 4. Ved ansettelse hos Think Silvercon... 3 5. Forventninger og muligheter

Detaljer

NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND. Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring

NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND. Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2011 Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Kollektive ansvarsforsikring Forsikringsvilkår

Detaljer

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING Quality Hotel Olavsgaard torsdag 12.04.2012. Advokat Gudbrand Østbye, Langseth Advokatforma DA. 1. Innledning 1.1 Kort om Langseth Advokatfirma

Detaljer

Hedres for godt fjøsstell

Hedres for godt fjøsstell Hedres for godt fjøsstell Avløserne Jens Georg Hegland, Else Marie Karlsen og Karl Tveiten har blitt tildelt Medaljen for lang og tro tjeneste av Det Kongelige Selskap for Norges Vel. Medaljene overrekkes

Detaljer

Grovfôrkvalitet og kraftfôr Økologisk melkeproduksjon

Grovfôrkvalitet og kraftfôr Økologisk melkeproduksjon Grovfôrkvalitet og kraftfôr Økologisk melkeproduksjon Grovfôropptak Hva er appetittfôring..? Grovfôrkvalitet? Arktisk landbruk 2009 2 Hva er godt grovfôr? Parameter Ditt resultat Landsmiddel Tørrstoff

Detaljer

SHIPKON Postboks 130 4297 SKUDESNESHAMN TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

SHIPKON Postboks 130 4297 SKUDESNESHAMN TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 20.09.2011 2011/17856 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Thor-Egil Mølstre tlf 406 14 333 SHIPKON Postboks 130 4297 SKUDESNESHAMN TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG Arbeidstilsynet

Detaljer

Regler for beregning av utbetaling/trekk i lønn og feriepenger

Regler for beregning av utbetaling/trekk i lønn og feriepenger jhjhjhhjhjhjhjh HR-enheten Regler for beregning av utbetaling/trekk i lønn og feriepenger Sist oppdatert: 01.07.2009 1 FOR MYE UTBETALT LØNN Vedtatt av administrasjonsutvalget i sak nr. 74/80: 1 Mindre

Detaljer

Personalhåndbok for konsulenter i Bragd Engineering AS

Personalhåndbok for konsulenter i Bragd Engineering AS Personalhåndbok for konsulenter i Bragd Engineering AS Forord Denne personalhåndboken er ment å være et oppslagsverk der du kan finne svar på noe av det du som medarbeider trenger å vite om BRAGD ENGINEERING

Detaljer

Arbeidslivets svar på RFSU Beskytter deg! www.fellesforbundet.no

Arbeidslivets svar på RFSU Beskytter deg! www.fellesforbundet.no Arbeidslivets svar på RFSU Beskytter deg! www.fellesforbundet.no Vi skal alle dø en gang...... Men i tiden fram til det uunngåelige er det DU som bestemmer hvordan livet ditt skal være! Om du har vært

Detaljer

Retningslinjer for praktisering av seniorpolitiske tiltak ved Nordland fylkeskommune. (iverksatt pr. 01.08.2008, revidert juli 2012)

Retningslinjer for praktisering av seniorpolitiske tiltak ved Nordland fylkeskommune. (iverksatt pr. 01.08.2008, revidert juli 2012) Retningslinjer for praktisering av seniorpolitiske tiltak ved Nordland fylkeskommune. (iverksatt pr. 01.08.2008, revidert juli 2012) 1. BAKGRUNN Det er et sentralt personalpolitisk mål å stimulere ansatte

Detaljer

Sosial dumping i restaurant og renholds- bransjen

Sosial dumping i restaurant og renholds- bransjen Sosial dumping i restaurant og renholds- bransjen Hva kan de tillitsvalgte og andre i NTL gjøre? 26.09.2013 1 - Dette er «skrubben» og ikke selve kjøkkenet. Vi skulle gjerne ønske vi hadde mere plass,

Detaljer

Fritid i forbindelse med helg og høytid

Fritid i forbindelse med helg og høytid Fritid i forbindelse med helg og høytid Innholdsfortegnelse side Forord 3 Fritid i forbindelse med helg og høytid 4 Søndagsarbeid, Aml 10-10 5 Daglig og ukentlig arbeidsfri. Aml 10-8 5 F1, F2, F3, F4 og

Detaljer

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen Vedlegg 1 Spørreskjema uteliv 1. Jobber du i restaurant, café, bar (inkludert kaffebarer), pub eller nattklubb. Vi tenker her også på restauranter, barer, puber eller nattklubber tilknyttet hoteller. UT

Detaljer

s.1 av 6 Trafikkskolens navn og org. nr.

s.1 av 6 Trafikkskolens navn og org. nr. s.1 av 6 Eksempel: Arbeidsreglement Trafikkskolens navn og org. nr. 1. Tilsetting Trafikklærer tilsettes og sies opp av trafikkskolens styre eller etter fullmakt av faglig/daglig leder. Ved tilsetting

Detaljer

Borgerstyrt Personlig Assistent et spennende, variert og meningsfylt serviceyrke

Borgerstyrt Personlig Assistent et spennende, variert og meningsfylt serviceyrke Borgerstyrt Personlig Assistent et spennende, variert og meningsfylt serviceyrke 1 Hva er BPA? BPA er et frigjøringsverktøy for funksjonshemmede hvor den enkelte selv leder sine egne assistenter, og dermed

Detaljer

Medlemsblad for Landbruk Nordvest BA. Nr. 4/2012 www. landbruknordvest.no årgang 32

Medlemsblad for Landbruk Nordvest BA. Nr. 4/2012 www. landbruknordvest.no årgang 32 Medlemsblad for BA RINGREVEN Nr. 4/2012 www. landbruknordvest.no årgang 32 Vi ønsker alle medlemmer og samarbeidspartnere GOD JUL OG GODT NYTT ÅR! Maskinførerkurs Skarstua 14. - 17. mars 2013 Et 32 timers

Detaljer

INDVIDUELL AVTALE OM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA)

INDVIDUELL AVTALE OM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) INDVIDUELL AVTALE OM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) mellom Navn Bruker/Arbeidsleder.. Brukers f.nr. Arbeidsleder: (Fylles kun ut dersom en annen enn bruker er Arbeidsleder.) og Navn Leverandør.

Detaljer

Jul og arbeidstid 2017 Varetelling 1. nyttårsdag Utvidet åpningstid? Søndagsåpent? Arbeidstid i romjulen? Overtidsarbeid? Forskjøvet arbeidstid?

Jul og arbeidstid 2017 Varetelling 1. nyttårsdag Utvidet åpningstid? Søndagsåpent? Arbeidstid i romjulen? Overtidsarbeid? Forskjøvet arbeidstid? Informasjonshefte Jul og arbeidstid 2017 Varetelling 1. nyttårsdag Utvidet åpningstid? Søndagsåpent? Arbeidstid i romjulen? Overtidsarbeid? Forskjøvet arbeidstid? 1 Utvidet åpningstid før jul Julehandelen

Detaljer

I brev med varsel om pålegg av fikk dere frist til for å komme med kommentarer. Vi har ikke mottatt kommentarer fra dere.

I brev med varsel om pålegg av fikk dere frist til for å komme med kommentarer. Vi har ikke mottatt kommentarer fra dere. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 7 28.08.2017 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER WENCHE LILL PETTERSEN, TLF. 97588453 MR. WOK AS c/o Din Regnskapsfører Telemark AS Nybergvegen 19 3737 SKIEN Orgnr

Detaljer

Fritid i forbindelse med helg og høytid

Fritid i forbindelse med helg og høytid Fritid i forbindelse med helg og høytid Innholdsfortegnelse Forord... 5 Fritid i forbindelse med helg og høytid... 6 Søndagsarbeid, Aml 10-10... 7 Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8... 7 F1, F2,

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Skriftlig eksamen. LBR3001 Plante- og husdyrproduksjon. Våren Privatister/Privatistar. VG3 Landbruk. Utdanningsprogram for Naturbruk

Skriftlig eksamen. LBR3001 Plante- og husdyrproduksjon. Våren Privatister/Privatistar. VG3 Landbruk. Utdanningsprogram for Naturbruk Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen LBR3001 Plante- og husdyrproduksjon Våren

Detaljer

Stor økonomisk framgang for nord-norske gårdsbruk i 2015

Stor økonomisk framgang for nord-norske gårdsbruk i 2015 NIBIOs kontor i Bodø Utfyllende pressemelding 01.12.2016 Stor økonomisk framgang for nord-norske gårdsbruk i 2015 Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) utarbeider årlig Driftsgranskingene i jordbruket.

Detaljer

Norsk utgave. Arbeidsmiljøloven. for alle. Best.nr. 584-NO. Arbeidstilsynet

Norsk utgave. Arbeidsmiljøloven. for alle. Best.nr. 584-NO. Arbeidstilsynet Norsk utgave Arbeidsmiljøloven for alle Best.nr. 584-NO Arbeidstilsynet Arbeidsmiljøloven Arbeidsmiljøloven skal sikre trygge tilsettingsforhold, et sikkert arbeidsmiljø og en meningsfylt arbeidssituasjon

Detaljer

Arbeidstidsbestemmelsene

Arbeidstidsbestemmelsene Arbeidstidsbestemmelsene Partner Johan Hveding e-post: johv@grette.no, mob: 90 20 49 95 Fast advokat Hege G. Abrahamsen e-post: heab@grette.no, mob: 97 08 43 12 Arbeidstid - generelt Arbeidsmiljøloven

Detaljer

Tilsyn - SOI 5 AS. SOI 5 AS Postboks LANGESUND. Orgnr Vi viser til tilsyn den

Tilsyn - SOI 5 AS. SOI 5 AS Postboks LANGESUND. Orgnr Vi viser til tilsyn den VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 6 08.08.2017 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER WENCHE LILL PETTERSEN, TLF. 97588453 SOI 5 AS Postboks 75 3970 LANGESUND Orgnr 915051774 Tilsyn - SOI 5 AS Vi viser

Detaljer

#alyserapport. AnalyCen. l,metet 10.1.2008 12.11.2008. Gaia lab 7228 KvAl

#alyserapport. AnalyCen. l,metet 10.1.2008 12.11.2008. Gaia lab 7228 KvAl #alyserapport AnalyCen Gaia lab 7228 KvAl Fylke Kommune Distrikt Side 1 (1) Lab.nr. Oppdragsnr Provetype Forslag Oyreslgg l,metet Parameter I orrstott Protein NDF F6renheter, FEh F6renheter, FEh Kvalitetsklasse

Detaljer

Luserne kan gje god avling

Luserne kan gje god avling Luserne kan gje god avling Luserne er ein plante med stort potensial for å fiksere nitrogen og for avling. Kalktilstanden og næringsinnhaldet i jorda må vera god. I tillegg er det viktig med rett rhizobiumsmitte,

Detaljer

Drøvtyggerfordøyelsen. Siril Kristoffersen

Drøvtyggerfordøyelsen. Siril Kristoffersen Drøvtyggerfordøyelsen Siril Kristoffersen Drøvtyggeren Kan nyttiggjøre seg cellulose og hemicellulose til produksjon av kjøtt og melk som vi kan spise Mikrober, protozoer og sopp i vomma bryter ned disse

Detaljer

Forsøk og registreringer med rundballer i Agder

Forsøk og registreringer med rundballer i Agder Forsøk og registreringer med rundballer i Agder Registrerte fôrinnhold i rundballer på flere bruk i 2009-2011 (FEm/ball) Forsøk i 2010-2011 med: Stubbehøyder Tørketider Strenglagt/breislått Slåmaskintyper

Detaljer

Arbeidstilsynet. Nye virkemidler Tiltak og erfaringer. Berit Bøe Ørnulf Halmrast

Arbeidstilsynet. Nye virkemidler Tiltak og erfaringer. Berit Bøe Ørnulf Halmrast Nye virkemidler Tiltak og erfaringer Berit Bøe Ørnulf Halmrast Regional organisering Direktoratet i Trondheim Kommunikasjon Dokumentasjon og analyse Organisasjon Direktør Lov og regelverk Styring og samordning

Detaljer

Kommuneloven 42. Godtgjøringer

Kommuneloven 42. Godtgjøringer Kommuneloven 42. Godtgjøringer Bakgrunnen for godtgjøringer Politisk innsats var lenge en form for samfunnsengasjement som uten store problemer kunne innpasses i yrkes- og fritidsvirksomhet. Slik vil det

Detaljer

Når skal en høste økoenga for å få optimal kvalitet og samtidig ta vare på enga? Mats Höglind

Når skal en høste økoenga for å få optimal kvalitet og samtidig ta vare på enga? Mats Höglind Når skal en høste økoenga for å få optimal kvalitet og samtidig ta vare på enga? Mats Höglind Innlegg på sluttseminar i FORUT-prosjektet 14. januar 2015 God grovfôrkvalitet avgjørende for god økonomi Tidlig

Detaljer

Balansert gjødsling. Anders Rognlien, Yara

Balansert gjødsling. Anders Rognlien, Yara Balansert gjødsling Anders Rognlien, Yara 1 Setter du pris på graset ditt? Anders Rognlien, Yara 2 Grovfôrkostnad, kr per kg EKM Liten effekt av stordriftsfordel på grovfôrkostnader 4,50 4,00 3,50 3,00

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE Lebesby kommune Vedtatt i Administrasjonsutvalget den 29.05.07 sak 05/712 Ansvarlig for dokument: Kontorleder 1 ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE

Detaljer

Rapport: Demonstrasjonsfelt med biogjødsel i eng, 2014

Rapport: Demonstrasjonsfelt med biogjødsel i eng, 2014 Rapport: Demonstrasjonsfelt med biogjødsel i eng, 2014 Forsøksdata: Feltvert: Sigbjørn Grøtterød 2års eng, fôr til ammekyr Plassering: Linnestad, Re Rute str. 12*30 m 2 gjentak. Feltet ble stort og det

Detaljer

Utvikling i dyretall

Utvikling i dyretall Utvikling i dyretall 1998 2007 Endring Melkekyr 314 000 253 000-61 000 Ammekyr 32 000 61 000 + 29 000 Endring kalver, ca. - 32 000 Drøv Gromkalv tilsatt naturproduktet P.E.P. vitaminer og mineraler tilpasset

Detaljer

ANSETTELSESAVTALE PERSONLIG ASSISTENT MELLOM

ANSETTELSESAVTALE PERSONLIG ASSISTENT MELLOM ANSETTELSESAVTALE PERSONLIG ASSISTENT MELLOM OG Arbeidstaker: 1. Partene HAV AS (Arbeidsgiver) Postboks 91 Nydalen 0409 Oslo Organisasjons nr. 986587098 og Navn: 19. jan. 2015 ID: Adresse: Postnr: Sted:

Detaljer

OPPSTART/REGISTRERING TILSKUDDSORDNINGER I JORDBRUKET 06.03.2013

OPPSTART/REGISTRERING TILSKUDDSORDNINGER I JORDBRUKET 06.03.2013 OPPSTART/REGISTRERING TILSKUDDSORDNINGER I JORDBRUKET 06.03.2013 Lov og forskrift om regulering av svine- og fjørfèproduksjon Slaktedyr: - kylling: 120 000/år - kalkun: 30 000/år - gris: 2 100/år Antall

Detaljer

OBS! linking med passordinngang

OBS! linking med passordinngang Grovfôr e-post nr.19 2013 19. november 2013 Mari Hage Landsverk Rollag mob. 959 69482 mari.hage.landsverk@lr.no Hege Sundet Skien mob. 95208633 hege.sundet@lr.no Knut Volland Atrå i Tinn mob. 957 04216

Detaljer

Gjødselplan. Froland 7. april 2016 Josefa Andreassen Torp

Gjødselplan. Froland 7. april 2016 Josefa Andreassen Torp Gjødselplan Froland 7. april 2016 Josefa Andreassen Torp Hvorfor skal vi ha gjødselplan? Lovpålagt MEN det er mange andre gode grunner: God avling Godt sluttprodukt Godt for miljøet God økonomi Forskrift

Detaljer

Som medlem står du aldri alene i saker du ofte kan kjenne deg alene om.

Som medlem står du aldri alene i saker du ofte kan kjenne deg alene om. www.parat.com www.parat.com Som medlem står du aldri alene i saker du ofte kan kjenne deg alene om. ? Hva kan Parat gjøre for deg? Vår jobb er å skape et best mulig grunnlag for at arbeidsplassen fungerer

Detaljer

S4 - OTP. Innholdsfortegnelse:

S4 - OTP. Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse: 1. Generelt... 2 1.1 Hvilke foretak omfattes av loven:... 2 1.2 Hvem omfattes ikke av loven:... 2 1.3 Hvilke ansatte skal være med i pensjonsordningen... 2 1.4 Arbeidsgivere med eksisterende

Detaljer

INFORMASJON TIL NORSKE VIRKSOMHETER. Skal du rekruttere arbeidskraft fra EØS-/EFTA-området?

INFORMASJON TIL NORSKE VIRKSOMHETER. Skal du rekruttere arbeidskraft fra EØS-/EFTA-området? INFORMASJON TIL NORSKE VIRKSOMHETER Skal du rekruttere arbeidskraft fra EØS-/EFTA-området? 1 Skal du rekruttere fra utlandet? Side 3: Opphold For å kunne jobbe i Norge, trenger de fleste en oppholdstillatelse

Detaljer

Endringer i Aml kap 10. PTV/HTV Samling Rogaland 22. 23. april 2015

Endringer i Aml kap 10. PTV/HTV Samling Rogaland 22. 23. april 2015 Endringer i Aml kap 10 PTV/HTV Samling Rogaland 22. 23. april 2015 10-4 tredje ledd skal lyde: (3) For beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet skal som hovedregel minst 1/7 av vakten regnes med i den alminnelige

Detaljer

ARBEIDSTID FOR LÆRERE

ARBEIDSTID FOR LÆRERE ARBEIDSTID FOR LÆRERE Sist oppdatert: 04.03.2015 Hensikten med denne orienteringen er å forklare de viktigste begrepene i forbindelse med arbeidstid for lærere, å peke på momenter som er viktige å huske

Detaljer