Medlemsskriv nr 2 / /2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medlemsskriv nr 2 /2012 2 /2012"

Transkript

1 Medlemsskriv nr 2 / /2012 Forsikringer Russiske landbrukspraktikanter Landbruksdagan i Troms med kurs på Malangen brygger Lønnstariffer pr Arbeidsgiver - oppdragsgiver - arbeidstaker Kan du tenke deg å jobbe som klauvskjærer? Radiobjellene - nyttig hjelpemiddel i beitesesongen Prognosehøsting 2012 Hva er riktig pris på rundballer? Flommen i Troms

2 Innhold: Forsikringer 3 Kort referat fra årsmøtet 4 Kan du tenke deg å jobbe som klauvskjærer? 5 Russiske landbrukspraktikanter 6 Landbrukshelga i Troms 8 Lønnstariffer pr. 1. april Arbeidsgiver - oppdragsgiver - arbeidstaker 13 Radiobjellene - nyttig hjelpemiddel i beitesesongen 16 Et par ord om kalking 17 Prognosehøsting Hva er riktig pris på rundballer? 22 Flommen i Troms 23 Utgiveradresse: Landbruk Nord, P.b. 113, 9059 Storsteinnes Tlf.: Trykk:Lyngsalpan Vekst AS Redaktør: Unni Furumo Foto: Landbruk Nord Opplag: 750 Landbruk Nord er på facebook! 2

3 Forsikringer Norske Landbrukstjenester forhandler forsikringer gjennom en av de største forsikringsmeklerne i Norge. På grunn av at Norske landbrukstjenester forhandler nasjonalt for oss som er medlemmer, får de svært gode priser som du som medlem i Landbruk Nord har nytte av. Unni Furumo Ansvarsforsikring: Ansvarsforsikringen har god økonomisk dekning for skade som skyldes avløseren. Det er svært viktig at du gir avløseren grundig opplæring i internkontrollen på gården. Hvordan redskaper, dyr og andre innretninger skal håndteres. I tilfelle uhell, hva skal avløseren gjøre da? Grundig opplæring er et viktig punkt når dekning av skade skal vurderes. Hva forsikringen omfatter: Forsikringen omfatter sikredes erstatningsansvar for økonomisk tap som skyldes tingeller personskader som konstateres av sikrede eller skadelidte i forsikringstiden og som er voldt under utøvelse av den virksomhet som er beskrevet i forsikringsbeviset, herunder ansvar som eier eller bruker av fast eiendom som benyttes i virksomheten. Det er viktig å presisere at dersom avløyseren av oppdragsgiver blir pålagt arbeid utenfor det avtalte arbeidsområdet, eller blir sett til arbeid vedkommende ikke er sertifisert/kvalifisert til, vil ansvarsdekninga til Landbruk Nord falle bort. Frist for å melde sak: 1 år fra det tidspunkt den sikra fikk kunnskap om forhold som grunna kravet mot selskapet. I år har vi hatt forsikringsdekninger for medlemmer hvor avløseren var uheldig med at en ku døde på grunn av melkefeber og at behandlingen av dyret var gjort feil, opplæring var gitt av bonden. I tillegg er det andre forhold som ødelagte garasjeporter, tapping av penicillinmelk på tanken etc. Det er viktig å presisere at hvert enkelt tilfelle vurderes særskilt og det må ligge med forklaring fra avløser på hendelsesforløpet. Egenandel er kr ,- for familiemedlemmer er denne kr ,- Er du i tvil om det er en forsikringssak, ta kontakt med Landbruk Nord. Yrkesskadeforsikring: Forsikringen dekker de fleste arbeidstyper som Landbruk Nord har arbeidsgiveransvaret for. Hovedregelen er at arbeidet, så langt som mulig, skal være relatert til landbruket. Eksempel på arbeid som ikke dekkes er, arbeid på havet eks fiske. Det er full dekning på forsikringen selv om utlønningen skjer i etterkant av uhellet. 3

4 Kort referat fra årsmøtet Landbruk Nord hadde årsmøte 25.april på Vollan gjestestue i Nordkjosbotn. Det møtte 17 medlemmer med stemmerett. Unni Furumo Styreleder Widar Skogan Foto: Jens O. Løvlid Styreleder Widar Skogan åpnet møtet og ønsket velkommen. Deretter overtok møteleder Jens Olav Løvlid. Årsmøtet vedtok årsmelding, regnskap og nye vedtekter som er tilpasset Samvirkeloven. Arbeidsplan og budsjett var drøftet og tatt til orientering. Det var flott aktivitet i årsmøtet med diskusjoner og spørsmål. Noen hovedpunkter: Spørsmål i forbindelse med Russiske landbukspraktikanter, i tillegg til Norske praktikanter. Viktig å vektlegge begge praktikant- Ordningene for en god rekruttering til yrker innen landbruket på lang sikt. Viktig å fortsette med medlemsskrivet. Utstyr til kalking, vil ha forutsigbarhet ved å ha kalkvogn tilgjengelig. Større satsing på grovfôrsiden. Gjennomgang av nye vedtekter tilpasset samvirkeloven. Valgene ble vedtatt etter innstilling til valgkomiteen. To nye styremedlemmer kom inn inkl. 1. vara som møter fast på hvert møte. Disse er Siv Nina Myrvoll fra Birtavarre og Tor Sivertsen fra Gibostad. Styret 2012: Widar Skogan styreleder Balsfjord Terje Johansen nestleder Dyrøy Siv Nina Myrvoll styremedlem Kåfjord Hilde Nyland styremedlem Salangen Øystein Iselvmo styremedlem Målselv Tor Sivertsen 1. vara Lenvik Varamedlemmer: May Kjellaug Pettersen 2. vara Lyngen Jan Solli 3. vara Balsfjord Valgkomiteen: Jens o. Løvlid Bjørnar Gundersen Bjørn Krogstad Balsfjord Bardu Bardu 4

5 Kan du tenke deg å jobbe som klauvskjærer? Landbruk Nord startet opp med klauvskjæring høsten 1996 og har årlig fram til i dag organisert dette i store deler av Troms fylke i 16 år. Vi er heldige og har supre klauvskjærere ansatt, med unik og god kompetanse på fagfeltet. Unni Furumo Landbruk Nord skal styrke personalsiden på klauvskjæring og søker derfor etter interesserte og kvalifiserte folk til jobben. Landbruk Nord er medlem i Norsk klauvskjærerlag (Nokl). Her får vi oppdatert informasjon, som bl.a kursing og sertifisering Det er svært viktig og avgjørende for Landbruk Nord at vi har oppdatert personale i alle ledd. Dette er et arbeid som ikke skal utføres av utrente personer. Landbruk Nord har to fast ansatte klauvskjærere i ca. 70% fast stilling, resten av stillingene er fylt opp av annet fast arbeid i Landbruk Nord. Agronombakgrunn ser vi som en stor faglig styrke, da vi vektlegger erfaring innen bl.a dyrestell. Du må også ha hengersertifikat. Synes du dette høres interessant og spennende ut og du har interesse for landbruk, ta kontakt med Landbruk Nord. Vi kan tilby et godt og inspirerende arbeidsmiljø. Se vår hjemmeside: 5

6 Russiske landbrukspraktikanter Landbruk Nord har i 10 år hatt samarbeid om praksisplass for landbrukspraktikanter fra Arkhangelsk Agrarnyj Tekhnikum (Arkhangelsk landbruksskole) som inkluderer både praktisk og teoretisk landbruksopplæring i Norge. Prosjektet har i løpet av disse årene utvidet seg til å gjelde Trøndelagsfylkene og nordover til Finnmark. Unni Furumo Praktikantene er ungdommer fra Russland og Arkhangelsk kommune. Elevene er mellom 18 og 20 år. Arkhangelsk Agrarnyj Tekhnikum Landbruksskole tilbyr elevene norskundervisning før de kommer til Norge. Elevene har gjennomført 3-4 årlig videregående utdanning innen landbruksfag på teoretisk grunnlag på Arkhangelsk Agrarnyj Tekhnikum Landbruksskole. I forbindelse med studiet skal elevene ha et års praksis fra landbruksbedrifter, og i denne forbindelse får elever ved skolen tilbud om å gjennomføre praksisåret i Norsk landbruk. Dette skal bl.a inspirere og motivere til videre utdanning innen landbruksrelaterte fag i Russisk og Norsk landbruk. Utvelgelsen av praktikantene foregår med intervju av elevene. Det tas hensyn til hvilke produksjoner vertsgårdene har. Etter praksisåret gir vi praktikantene mulighet for ytterligere et år i Norge, og da som avløser. I perioden praktikantene/studentene er i Norge skal Landbruk Nord bidra til å motivere dem til videre høyskoleutdanning ved HINT (Høyskolen i Nord-Trøndelag. 6

7 Praktikantperioden varer i et år, denne perioden kan utvides ytterligere et år, men da vil praktikanten være avløser. Landbruk Nord er arbeidsgiver for alle ansatte, dette innebærer alt ansvar for lønn, feriepenger, forsikringer, pensjonsordninger, innmelding i arbeidstakerregisteret, lovverk etc. etc. Landbruk Nord tar kontakt med voksenopplæringen i de kommunene hvor praktikanten skal være. Her avtaler vi i samråd med deg som bonde når det passer at praktikanten deltar på norskundervisning. Det kreves at vertene tilrettelegger for bolig og andre praktiske forhold. De fleste studentene har ikke sertifikat, og trenger derfor skyss til for eksempel til butikk, offentlige kontorer, etc. For at oppholdet og arbeidet skal bli gjensidig vellykket er det viktig å integrere praktikanten i det daglige virke både i jobben og i familien, spesielt er det viktig å legge et godt grunnlag i starten, og da må man regne med ca. de to første månedene. Språkopplæringen er svært viktig for praktikanten, spesielt i startfasen av oppholdet. Språkopplæringen bidrar til at praktikanten lærer seg norsk raskt og det blir enklere å kommunisere. Studentene får fast lønn første året som er 60% av tarifflønn for nybegynner. Når andre året starter om man fortsatt skal ha en avtale, økes lønn til ordinær tarifflønn agronom. Fast lønn pr. mnd inkludert påslag og moms må du som bonde betale i forkant av lønningsdagene til Landbruk Nord. Disse har finansiert prosjektet: Samarbeidspartnere utover disse er: Høgskolen i Nord-Trøndelag Postboks 2501 NO-7729 STEINKJER Arkhangelsk Agrarnyj Tekhnikum Landbruksskole Russland Synes du dette høres spennende og interessant ut, er det bare å ta kontakt med Landbruk Nord. Prosjektet er satt i gang, og vi har pr. d.d 23 gårder som er interessert. Vi går ut fra at praktikantene kan komme til Norge tidlig vinter 2012/2013. Praktikantene må søke om arbeids og oppholdstillatelse. Behandling av disse søknadene skal ta maks tre mnd, men vi har erfart at det ofte tar lengere tid. 7

8 8 Landbruk Nord - Medlemsskriv nr

9 9

10 Lønnstariffer, minstelønnssatser Fra 1.april Kirsti Skog Uten agronomutdanning. Timelønn/25% Daglønn Årslønn Timelønn/ 25% år 95,-/23,75 712, , år 97,50/24,38 731, ,- Med agronomutdanning. Daglønn Årslønn Nybegynner ,15/30,79 923, ,50 131,15/32,79 983, ,50 1 års praksis 125,50/31,38 941, ,- 133,50/33, , ,- 2 års praksis 128,-/32,- 960, ,- 136,-/34, , ,- 4 års praksis 136,80/34, , ,- 144,80/36, , ,- 6 års praksis 141,85/35, , ,50 149,85/37, , ,50 8 års praksis 146,80/36, , ,- 154,80/38, , ,- Ferie og innhøstingshjelp: Timelønn Daglønn: år 83,75 628, år 86,75 650,63 Arbeidstakere over 18 år inntil 12 uker 105,25 789,38 Arbeidstakere over.18 år 3-6 mnd 110,75 830,63 Arbeid på lørdager helge/ helligdags-tillegg Helgetillegget utbetales fra lørdag kl og alle søndager/ helligdager kl med 25 % tillegg pr. arbeidet time. Mellom kl og 2400 jul- og nyttårsaften. Mellom kl og 2400 på bevegelige helligdager og 1. mai og 17. mai. Delt dag: kr. 2,30 pr. time Avløsere: Den alminnelige arbeidstid pr. uke er 37,5 timer, 1 dag er 7,5 timer, pr. mnd. 162,5 timer. Arbeidstida skal være effektiv, matpauser og kjøring kommer utenom. Lønningsdager Lønningsdag er den 15. i. hver måned, og vi må ha timelistene innen den 5. i hver mnd før lønnskjøring. Vi må ha kontonummer! Og skattekort! Og gjerne e-post adresse Alle avløsere som blir lønnet gjennom Landbruk Nord er forsikret for yrkesskade og ansvar. Obs! Dette er en minstelønnstariff, det betyr at ingen skal lønnes under disse satsene. Er det noen ansatte som har for lav sats blir disse automatisk justert opp til tarifflønn. Utenlandsk arbeidskraft: Samme sats (minstelønn) se for øvrig ferie og innhøstingshjelp inntil 12 uker og 3-6 mnd. 10

11 Gladmelding til alle medlemmer i Landbruk Nord Hilde Angell Styret i Landbruk Nord har vedtatt å øke innskuddsrenten fra 1 % til 3 % fra 1. juli Alle medlemmer som har penger stående inne på sin konto hos oss vil få 3 % rente på disse pengene. Dette betyr at vi kan konkurrere med bankenes høyrentekontoer når vår renteberegning kjøres, dette skjer 2 ganger pr år, 30.juni og 31.desember. Fra samme dato går også forsinkelsesrenten ned til 8,50 %, fra 8,75 %. Inn på tunet, grønn omsorg og merverdiavgift. Driver du med grønn omsorg i tilknytning til gårdsdriften har det betydning for merverdiavgiften. Helsetjenester, undervisningstjenester eller sosiale tjenester faller utenfor merverdiavgiftsområdet det betyr at du ikke skal svare merverdiavgift av omsetningen og at du ikke får fradrag for merverdiavgift på utgiftene. Eksempler på undervisning kan være tilrettelagt tilbud for barn og funksjonshemmede, eldre og andre personer. Eksempler på sosiale tjenester: omsorgsog be-handlings-tjenester for rusmisbrukere eller avlast-ning- og støttetiltak for barn og funksjonshemmede, eldre og andre personer. I visse tilfeller kan du likevel få kompensasjon for merverdiavgiften. Alle som driver med Inn på tunet kan lønne gjennom Landbruk Nord uten å bli belastet merverdiavgift. For mer informasjon: Bruk e-post! Vil du være av de første som mottar nyheter etc. fra oss? Gå på hjemmesida vår: - bruk e-postregistrerings-knappen der så får vi din e-postadresse. Hjemmesida vår er også fin å bruke for å få med seg det som skjer. Her legges ut ledige stillinger, kursinvitasjoner, resultater fra forsøksfeltene osv. Det er også aktivitet på vår kjøp/salg-side. Her kan du legge ut annonser helt gratis! Facebook Landbruk Nord har laget facebook-side. Denne er i en oppstartfase - det vil bli lagt inn flere ting etter hvert. Vi blir veldig glad hvis du går inn og «liker» siden vår. 11

12 Det er viktig at DU bruker opp ditt avløsertilskudd!!!! Anne-Kariin Staff Dere som skal bruke avløsertilskuddet på familieavløsing/arbeidshjelp - kan ordne dette tidlig på høsten. Du trenger ikke vente til siste frist.. Den 5. i hver måned er frist for innlevering av timelister lønna blir utbetalt den 15. Avløser må være fylt 16 år, og ikke ha næringsinntekt fra bruket eller være ektefelle/samboer med en som har næringsinntekt fra bruket. Du kan lønne i oktober, november eller desember så slipper du å tenke på det når jula kommer da får vi nok av annet å tenke på alle sammen Hvis du ordner dette før nyttår får du pengeoverføringene på rett regnskapsår. Husk at vi trenger skattekort og Konto-nummer til den som er avløser/ arbeidshjelp. Absolutt siste frist for levering av timeliste for å få brukt opp tilskuddet for 2012 er 5. januar Ta kontakt med Landbruk Nord hvis du har spørsmål. Vi hjelper deg gjerne. 12

13 Arbeidsgiver - oppdragsgiver - arbeidstaker Landbruk Nord er opptatt av at regler skal overholdes. Vi har prøvd å lage en liten orientering om noen av reglene som gjelder når du har ansatte på gården og når du er ansatt. Det er viktig at både du som bonde og du som er ansatt vet hvilke lover og regler som gjelder. Anne-Kariin Staff, Kirsti Skog Arbeidsmiljøloven: Arbeidsmiljøloven gjelder for alle arbeidstakere som jobber i Norge og det er selvfølgelig samme regelverk for norske og utenlandske arbeidstakere. Arbeidstilsynets hovedoppgave er å påse at arbeidsplassen skal være så trygg og sikker som mulig. Arbeidstilsynet kan varsle tilsyn til alle virksomheter. Landbruket er ikke noe unntak. Arbeidstilsynet kan gi virksomheter pålegg, tvangsmulkt og de kan til og med stenge virksomheten hvis de finner forhold som ikke tilfredsstiller krav i regelverket. Ute på gårdene der avløserne arbeider er det bonden som er arbeidsleder og ansvarlig for sikkerheten på arbeidsplassen. Landbruk Nord som arbeidsgiver er ansvarlig for at avtaleverket overholdes. Det kreves da at du avspaserer, slik at uketimetallet i løpet av 52 uker i gjennomsnitt ikke overstiger 40 timer. Ferie skal ikke beregnes som avspasering. Både oppdragsgiver og arbeidstaker må påse at dette regelverket overholdes. Arbeidsavtale: Det skal foreligge en skriftlig arbeidsavtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Landbruk Nord har utarbeidet egne maler på arbeidskontrakter som brukes. For korte tidsrom kan arbeidsavtalen som er trykt bak på timeliste-blokken brukes. Både oppdragsgiver og arbeidstaker skal skrive under den før timelisten sendes inn. Arbeidstakerne har imidlertid også ansvar slik at vi sammen kan sørge for at helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen er fullt forsvarlig. Arbeidstid: Den alminnelige arbeidstid skal i følge Arbeidsmiljølovens 10-4(1) ikke overstige 9 timer i løpet av 24 timer og 40 timer i løpet av 7 dager. Arbeidsgiver og arbeidstaker kan, ifølge arbeidsmiljølovens 10-5(1) inngå en skriftlig avtale om at den alminnelige arbeidstid kan ordnes slik at den i løpet av en periode på høyst 52 uker i gjennomsnitt ikke blir lenger enn foreskrevet i 10-4, men slik at den alminnelige arbeidstiden ikke overstiger 9 timer i løpet av 24 timer og 48 timer i løpet av sju dager. Yrkesskadeforsikring: Virksomheter registrert i Norge skal ha obligatorisk yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Landbruk Nord har yrkesskadeforsikring gjennom Norske Landbrukstjenester (NLT) og den gjelder alle arbeidstakere. Lønningsdato: Landbruk Nord har lønningsdato den 15. i hver måned. Da skal lønna være på kontoen til den ansatte. Frist for innlevering av timelister til oss er den 5. i hver måned. Vi må ha timelistene denne datoen for at vi skal få tid til å registrere, kontrollere og utbetale lønna den

14 Feriepenger: Alle arbeidstakere har rett til feriepenger. Feriepengene beregnes ut fra det man har fått som arbeidsvederlag (lønn m.m.) i opptjeningsåret. Feriepengene skal i utgangspunktet utbetales siste vanlige lønningsdag før ferien, men det mest vanlige er at arbeidsgiver utbetaler feriepengene i en bestemt måned, for eksempel juni. Det er ikke lov å inkludere feriepenger i lønn med mindre dette er direkte regulert gjennom tariffavtale. Alle som får lønn fra Landbruk Nord vil automatisk få feriepenger utbetalt i juni året etter opptjeningsåret. Hvis arbeidstaker ber om det - utbetales feriepenger tidligere. Skattekort: Alle som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver skal betale skatt i Norge av all lønn du får for dette arbeidet. Alle arbeidstakere må skaffe seg skattekort og levere det til sin arbeidsgiver. Hvis ikke skattekort blir levert vil det bli trukket 50% skatt. Fødselsnummer/Id-kontroll: Utenlandske arbeidstakere som kommer til Norge, må møte opp personlig på bestemte skattekontor for ID-kontroll og utskriving av skattekort. I Skatt Nords region er det skattekontor i Kirkens, Hammerfest, Alta, Tromsø, Harstad, Bodø, Mo i Rana, Brønnøysund, Svolvær, Vadsø, Sortland og Narvik som kan gjøre denne jobben. Landbruk Nord kan ikke betale ut lønn til utenlandske arbeidstakere som ikke har fått ID-nummer fra Skatteetaten. Kontonummer: For at vi skal kunne utbetale lønn til en arbeidstaker må vi få opplyst et norsk kontonummer. Dette kan den ansatte f.eks. skrive på timelisten før den sendes inn. Lønnsslipp: Vi sender ut lønnsslipper til alle ansatte etter hver lønnskjøring. Vi vil veldig gjerne sende denne på e-post til flest mulig. Husk å skriv e-postadressen på timelisten før dere sender den til oss!. 14

15 M ed Fiskå Melketopp får du et sluttresultat som gir bedre lønnsomhet og sunnere dyr Det er dokumentert i egne og utenlandske forsøk at ved å erstatte bygg med mais i kraftfôret, bedres vommiljøet og fordøyelsen av fiber. Det betyr at ved appetittfôring av surfôr vil mais i kraftfôret bidra til økt surfôropptak. Resultatene kan måles gjennom økt protein-% og/eller økt melkeytelse. Bedre fruktbarhet og mindre risiko for ketose er også et resultat av same sak. Etter at Fiskå Mølle introduserte Melketopp med mais i 1997 har vi kontinuerlig forbedret kvaliteten på fôret helt fram til i dag. Du finner detaljene ved å gå inn på våre nettsider under «produkter». Vi tilbyr 3 varianter Melketopp: Låg, Nøytral og Høg - som angir forskjellige PBV-nivåer. Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon om både Melketopp, andre produkter og, ikke minst, om vårt sterke fokus på enkelt og personlig samarbeid. Godt gjort er bedre enn godt sagt Balsfjord Tlf Hattfjelldal Tlf Finneidfjord Tlf Harstad Tlf Leirfjord Tlf Risøyhamn Tlf Saura Tlf Steigen Tlf Vestvågøy Tlf Vågaholmen Tlf Sortland Tlf Foto: Frida Meyer

16 Radiobjellene nyttig hjelpemiddel i beitesesongen Som kjent overtok Landbruk Nord organiseringa av radiobjellene som inntil i vår hadde vært administrert av Fylkesmannen i Troms. John Grønås Mye var nytt og spørsmålene var mange, men etter en del arbeid, blei alle bjellene delt ut til de som skulle ha dette utstyret i sine besetninger. Slik bjellene og datautstyret er bygd opp, kreves det en del montering av hver enkel bjelle før den kan tas i bruk. Hver enhet inneholder monteringsplate, skruer, lodd, klave, bjelle og selve datautstyret (databrikken). Klavene, bjellene og datadelen blei montert av Landbruk Nord, mens brukerne fikk arbeidet med å skru fast og tilpasse loddene. Vi ser vel at dette er nokså tungvint og tidkrevende slik utstyret er laget i dag, og kunne ha ønsket en noe enklere løsning. Nye radiobjeller blei fordelt på Målselv Sankelag, Middagsfjell Beite og Sankelag, Kraksletta Beitelag og en saubonde i Skibotn. I tillegg har saubønder i Bardu og to besetninger på Storsteinnes benyttet radiobjeller på sine dyr både i fjor og i inneværende beitesesong. At radiobjellene har sin misjon bør det ikke være noen som helst tvil om. Bonden kan følge sauer som har bjeller på elektroniske kart hjemme på sin datamaskin. Dermed kan sau som blir tatt av rovdyr eller dør av andre årsaker, være lett å finne igjen. Slike tilfeller er godt dokumentert av flere bønder. Men radiobjellene har også en viktig og positiv effekt ved innsanking om høsten. Her kan det være mye tid å spare når sauene skal hjem etter endt beitesesong. Men bjellene har også sin begrensning. Hvis sauene beiter i områder uten datadekning, er det selvfølgelig ingen signaler fra databrikken, og en kan derfor tidvis miste kontakten. Men systemet virker igjen som det skal når dyrene kommer inn i områder igjen hvor signalene er tilfredsstillende. Landbruk Nord vil stå ansvarlig for et evalueringsmøte i løpet av oktober måned, der bl.a. oppsummering av årets beitesesong blir diskutert og nye avtaler med brukerne skal være klar. Radiobjeller som Fylkesmannen har gitt økonomisk støtte til, skal primært brukes i rovdyrutsatte områder. En fordelingsnemnd vil hvert år avgjøre hvilke områder som skal prioriteres når bjellene skal fordeles til neste år. Bruk av elektronisk overvåkningsutstyr kan ha stor nytteverdi for den enkelte bruker, beitelag og hele næringa. Det er vel liten tvil om at radiobjellene er kommet for å bli, og at omfanget og bruken av dette hjelpemiddelet sannsynligvis vil øke i årene framover. 16

17 Et par ord om kalking. God kalktilstand i jorda er grunnlaget for effektiv utnytting av handelsgjødsel og økonomisk gunstig grovfôrstrategi. Natalia Nemytova Våre vanlige grasarter vil greie seg bra ved en ph på rundt 5,5, mens jordbakteriene som bryter ned organisk materiale i jorda trives best ved en ph på 6,0. I grovfôrproduksjon bør derfor kalktilstanden i jorda heves til ph 6,0. Det finnes ulike kalkingsmetoder. Nedharving i åpen åker anbefales når store mengder av kalk må tilføres for å heve ph til optimalt nivå. Kalking på eng er et fullgodt alternativ når kalkingsbehovet er moderat. En kan tilføre kg grovdolomitt per daa hver 2-3 år til vedlikehold. Ved overflatekalking kan en velge kalkingstidspunkt, men en må unngå å kalke eng med langt gras fordi kalken kan senke ph i ensilert fôr. Om høsten er det ofte bedre tid til å kalke og jorda tåler tungt utstyr bedre. Kalking på frossen mark anbefales ikke på grunn av knusing av plantematerialet og dårlig overvintring som følge. Bredal kalkvogn er tilgjengelig til leie i Troms. Ta kontakt med Landbruk Nord på tlf for mer informasjon om utleie. Pris: 50 kr pr tonn spred kalk som faktureres av Landbruk Nord. Dersom det blir behov for å flytte vogna til en annen kommune eller bygd, kommer frakt i tillegg. Kalken må hver enkelt bruker skaffe selv. Felleskjøpet kan levere 15 eller 30 tonn grovdolomitt i bulk. Ta kontakt med nærmeste FK- butikk eller Fiskå Mølle for pristilbud. Har du spørsmål om kalking, ta kontakt med oss! 17

18 Prognosehøsting 2012 Våren og forsommeren har vært kalde i år. Dette har vistes godt på veksten i starten av sesongen. Som i tidligere år har vi også i år tatt ut prøver i enga for å si noe om utvikling, avling og kvalitet. Det har vært tatt ut prøver for kvalitetsanalyser og gjort avlingsregistreringer på 5 like steder i år, i Balsfjord, Målselv, Bardu, Rotsund og Storslett. Slåtta har vært både to og tre uker seinere enn normalt de fleste steder. Til tross for dette og selv om sommeren har vært noe kald, ser det likevel ut til at de fleste har fått berget seg godt med vinterfôr. Ellen Reiersen Høstestedene. På alle skifter i Balsfjord, Målselv og Bardu er prøvene tatt ut i 2. års eng, hvor enga i Bardu og Balsfjord var sådd igjen med timotei og engsvingel, mens enga i Målselv var sådd igjen med ren timotei. Alle skifter hadde noe engrapp som kom fra gammelt frø. I Rotsund er prøvene tatt ut i gammel eng, som var dominert av engrapp, med noe innslag av timotei og engsoleie. På Storslett var også prøvene tatt ut i 2. års eng, som besto av så å si ren timotei. Høstingene er startet opp 28. juni i Balsfjord, Målselv og Bardu, og 6. juli i Rotsund og på Storslett. Resultater. Tabellen viser utvikling av fôrenhetskonsentrasjon, protein og fordøyelighet i graset fra høstingene på de ulike stedene, samt tørrstoffprosent og tørrstoffavling pr daa. Sted og dato FEm /kg ts Råprot. % av ts PBV g/kg ts AAT g/kg ts PBV g/fem Fordøy. % av ts NDF % av ts Tørrstoff % Tørrstoff kg/ daa Balsfjord ,03 21, ,6 50,9 20,2 140 Balsfjord 2.7 0,98 22, ,7 54,3 12,6 199 Balsfjord 6.7 0,89 17, ,9 56,1 17,0 231 Balsfjord ,89 16, ,0 57,3 17,0 438 Målselv ,06 21, ,2 47,5 15,3 150 Målselv 2.7 0,96 23, ,5 57,8 15,0 215 Målselv 6.7 0,91 17, ,1 60,2 18,2 292 Målselv ,88 14, ,2 61,7 20,1 423 Bardu ,99 22, ,6 53,7 20,1 297 Bardu 2.7 0,96 20, ,1 55,1 14,2 264* Bardu 6.7 0,92 19, ,6 58,3 15,9 351 Rotsund 6.7 0,90 22, ,4 55,2 18,7 367 Rotsund ,88 18, ,9 54,0 18,2 306* Rotsund ,81 16, ,6 54,8 21,9 447 Storslett 6.7 0,93 16, ,9 61,0 19,3 400 Storslett ,92 15, ,4 58,3 19,4 424 Storslett ,84 15, ,2 62,2 22,3 556 * Tørrstoffavlinga i Bardu og i Rotsund ved andre høsting, er lavere enn ved første høsting. Prøvene ble tatt i fuktig gras etter regnvær, så disse tallene vil ikke gi et helt riktig bilde av de faktiske forhold. 18

19 Første observasjoner og registreringer var gjort 28. juni i Balsfjord, Målselv og Bardu. Vi ser at FEm-konsentrasjonene lå på 1,03 i Balsfjord, 1,06 i Målselv og på 0,99 i Bardu på dette tidspunktet. Tørrstoffavlinga er lav, på henholdsvis 140, 150 og 297 kg/daa. Den gamle enga i Rotsund hadde en FEmkonsentrasjon på 0,90 den 6. juli, men antall gram AAT pr kg ts lå gjennom alle tre høstinger tett opp mot den nye enga på Storslett. Enga på Storslett hadde en FEmkonsentrasjon på 0,93 den 6. juli. Det forholdsvis høye proteininnholdet på enga i Rotsund kan ha med plantesammensetning og/eller gjødsling å gjøre. Vi ser ellers at antall FEm pr kg ts går ned etter som tida går på alle de fem stedene, det samme gjør antall gram AAT pr kg ts, unntatt i Balsfjord og Målselv, der den går opp ved fra 28. juni til 2. juni. Fordøyeligheta går også ned, mens NDF/kg ts går opp. Antall gram PBV går også jamnt over ned, unntatt på Storslett der den går opp ved siste høsting 16. juli. Landbruk Nord - Medlemsskriv nr Dette kan være tilfeldig. Storslett hadde den høyeste tørrstoffavlinga ved siste høsting 16. juli, og da var FEm-konsentrasjonen kommet ned i 0,84. Enga i Rotsund hadde den laveste FEmkonsentrasjonen av alle ved siste høsting 16. juli, på 0,81. Det viser seg imidlertid at innholdet av magnesium, kalsium og svovel er høyest på den gamle enga (ikke tatt med i tabellen). Dette kan ha med en mer variert plantesammensetning å gjøre. Det var lite timotei på den gamle enga i Rotsund, men på Storslett hadde timoteien skutt på dette tidspunktet. I Balsfjord og Målselv var det noe legde ved siste høsting den 12. juli. Figur 1: Utvikling av FEm-konsentrasjonen i Balsfjord, Målselv og Bardu før slått sommeren

20 Figur 2: Utvikling av FEm-konsentrasjonen i Rotsund og på Storslett før slått sommeren Godt grovfôr. Et godt grovfôr til høgtytende melkekyr bør ligge på om lag 0,90 Fem/kg ts, og ha en positiv PBV på om lag gram per FEm. Generelt kan en si at rett høstetid er når om lag 10 % av timoteien, eller at den dominerende grasarten har begynt å komme med skudd, og i de nærmeste dagene om været er bra. Været i sommer. Det har vært en sommer med både litt lavere gjennomsnittstemperaturer, mindre sol og mer regn enn hvis vi sammenligner med sommeren Dette har selvfølgelig hatt noe å si for hvor fort graset har utvikla seg. Det ser likevel ut for at de fleste har berget seg godt med fôr i sommer. Hvis vi ser på værdata fra Målselv klimastasjon, ser vi at nedbøren var på hele 111 mm i juli 2012, med de følger vi vet dette har ført med seg. Dette er over dobbelt så mye som i juli Til slutt gjør vi oppmerksom på at lokale forhold som topografi, nord-/sørhelling, o.l. kan gi stor variasjon i utviklinga og kvaliteten av graset. Vi takker feltvertene som har latt oss få ta prøver i enga, og Fylkesmannen i Troms som har støttet oss økonomisk til dette prosjektet! Noen ordforklaringer: FEm: Fôrenhet melk. 1 FEm inneholder like mye energi som 1 kg bygg. Råprotein: Tidlig slått og sterk N- gjødsling bidrar til høye verdier. AAT: Aminosyrer absorbert i tarmen. PBV: Proteinbalansen i vomma. Viktig for mikrobenes aktivitet og effektivitet i vomma. NDF: Fibermengden i fôret, stiger ved sein slått. indf: Ufordøyelig fiber, fiber som ikke kan utnyttes av dyret. Øker ved økende NDF-innhold. Tørrstoff: Den del av fôret/graset som ikke er vann. 20

21

22 Hva er riktig pris på rundballer? Dette er interessant både for de som selger og de som kjøper rundballer. Det er også interessent med tanke på endring av grovfôrlinje. Det finnes ikke noe fasitsvar på dette. Men ut fra visse forutsetninger kan en få et noenlunde riktig svar. Arnulf Hole Skal en kjøpe eller selge rundballer kan det være greit å få en fôranalyse. En fôranalyse vil vise hvor mye vann det er i ballen, dvs. tørrstoffinnhold. Ingen vits å kjøpe vann. Det er normalt å spørre produsenten om tyngde på baller, lengde på fortørking, værforhold under høstinga, utvikling av graset ved slått, hva som vokser på enga, om det er brukt ensileringsmiddel eller ikke og hvor mange lag plast som er brukt. Antall FEm i rundballen bør være utgangspunkt for prisen på ballen. Ballevekt Pris Det er ikke tatt med fraktkostnader i regnestykket. Ved lavere tørrstoffinnhold i ballen vil antall FEm gå ned, ved høyere tørrstoffinnhold vil antall FEm gå opp. Eksempel på utregning av pris: Forutsetninger: Areal: 300 daa Beliggenhet: Troms Fylke. Sone 6 i forhold til areal og kulturlandskapstilskudd. Nettoavling: 286 FEm pr daa. Høstetidspunkt: Middels tidlig høsta rundballesurfôr. Forenhetskonsentrasjon: 0,85 FEm/kg tørrstoff Tørrstoff: 25 % tørrstoff Ballevekt : 600,700,800 og 900 kg. Variable kostnader pr FEm: 2,00 kr/ FEm Faste kostnader pr FEm: 2,40 kr/fem AK-tilskott pr FEm: 1,47 kr/fem Arbeidsmengde: 3 timer pr daa Pris pr fôrenhet Variable kostnader 1,66 kr/fem + Faste kostnader 2,40 kr/fem + arbeidskostnad 1,57 kr/fem -AK-tilskott 1,47 kr/fem Nettokostnad pr FEm 4,16 kr/fem 22

23 Flommen i Indre Troms Arnulf Hole Mange bønder i Indre Troms ble rammet av flom i midten av juli. Det har ført til mye problemer. En del arealer er ødelagt med tanke på videre produksjon. En del arealer har fått mye slam i overflata og avlinger er ødelagt på grunn av dette. Rundballer er flere plasser ført med flomvannet. Det er også problemer med å pløye arealer med mye slam. Landbruk Nord er engasjert av Målselv kommune for å registrere avlingsskade i forbindelse med flommen. I tillegg er vi med på lensmannsskjønnet i forbindelse med registrering av naturskade. Vi vil så godt som mulig gi råd og veiledning til våre medlemmer ut fra situasjonen som er oppstått. 23

24 Returadresse: Landbruk Nord, Pb 113, 9059 Storsteinnes

Landbruk Nord - Medlemsskriv nr. 1-2014. Småplukk 3. Kort referat fra årsmøte! 5. Har du kontroll på HMS (helse, miljø og sikkerhet) - arbeidet?

Landbruk Nord - Medlemsskriv nr. 1-2014. Småplukk 3. Kort referat fra årsmøte! 5. Har du kontroll på HMS (helse, miljø og sikkerhet) - arbeidet? Innhold: Landbruk Nord - Medlemsskriv nr. 1-2014 Småplukk 3 Kort referat fra årsmøte! 5 Har du kontroll på HMS (helse, miljø og sikkerhet) - arbeidet? 6 Kan du tenke deg å ha russisk praktikant på din

Detaljer

Medlemsskriv nr. nr 3 Desember 2 /2012 2013

Medlemsskriv nr. nr 3 Desember 2 /2012 2013 Medlemsskriv nr. nr 3 Desember 2 /2012 2013 Medlemsvilkår 2014 Næringsutvikling på gården (NUG) Lønnstariffer gjeldende fra 1.april 2013 Økologisk bringebær på friland i Balsfjord Engrapp - en viktig plante

Detaljer

GOD JUL OG GODT NYTT ÅR!

GOD JUL OG GODT NYTT ÅR! Medlemsskriv nr nr 2 3/2012 Innføring av medlemsrabatt for tjenester og rådgivning pr. 1.1.2013 Landbruksdagan 2012 Et år som beredskapsavløser Nye tjenester fra 1.1.2013 Dårlig vekstsesong for bringebær

Detaljer

Årsmelding 2012. ÅRSMELDING 2012 Innkalling Regnskap 2012 Budsjett 2013 Arbeidsplan 201

Årsmelding 2012. ÅRSMELDING 2012 Innkalling Regnskap 2012 Budsjett 2013 Arbeidsplan 201 Årsmelding 2012 ÅRSMELDING 2012 Innkalling Regnskap 2012 Budsjett 2013 Arbeidsplan 201 Innhold Innkalling til årsmøtet.. 3 Styreleder har ordet 4 Styret aktivitet... 5 Årsmelding 2012.. 6 Landbruk Nord

Detaljer

Medlemsskriv nr 2/2009

Medlemsskriv nr 2/2009 Medlemsskriv nr 2/2009 Landbruksmessa 2009 Referat fra årsmøtet 2008 Lønnstariffer, minstelønnssatser Vert for russisk student/praktikant Sommerhjelp? Sollia samdrift frisk geitsatsing Grønnfôr har mange

Detaljer

M edlemssk Å rsmelding 2013 riv nr 2 /2012 ÅRSMELDING 2013 Innkalling Regnskap 2013 Budsjett 2014 Arbeidsplan 2014

M edlemssk Å rsmelding 2013 riv nr 2 /2012 ÅRSMELDING 2013 Innkalling Regnskap 2013 Budsjett 2014 Arbeidsplan 2014 Medlemsskriv Årsmelding nr 2 2013 /2012 ÅRSMELDING 2013 Innkalling Regnskap 2013 Budsjett 2014 Arbeidsplan 2014 Innhold Innkalling til årsmøtet.. 3 Styreleder har ordet. 4 Styret aktivitet. 5 Årsmelding

Detaljer

GRØNN MIX INNHOLD: MELDING TIL JORD- OG SKOGBRUKERE I MODUM

GRØNN MIX INNHOLD: MELDING TIL JORD- OG SKOGBRUKERE I MODUM INNHOLD: GRØNN MIX MELDING TIL JORD- OG SKOGBRUKERE I MODUM 2009 side 2 Bemanningen på kontoret og hos Landbrukstjenester Buskerud Hovedutvalgets medlemmer side 3 Levering av rundballeplast Avlingsskade

Detaljer

Medlemsskriv nr 1/2009 ÅRSMELDING 2008

Medlemsskriv nr 1/2009 ÅRSMELDING 2008 Medlemsskriv nr 1/2009 ÅRSMELDING 2008 Innkalling Regnskap 2008 Budsjett 2009 Arbeidsplan 2009 Info nr. 1/2009 Utgiveradresse: Landbruk Nord P.b. 113 9059 Storsteinnes post@landbruknord.no Tlf.: 77 72

Detaljer

ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2011

ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2011 Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2011 Kleiva, 8400 Sortland Tel 907 88 531 Fax 76 20 14 11 Org.nr. 970921621 landbrukstjenesten@lr.no www.landbrukstjenesten.no http://halogaland.lr.no/

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Nr. 3 2012 Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Innhold Nr. 3 2012 4 Ungdom og boligsparing 6 Eget hjem egen forsikring?

Detaljer

Medlemsblad for Landbruk Nordvest BA. Nr. 6/2010 www. landbruknordvest.no årgang 30

Medlemsblad for Landbruk Nordvest BA. Nr. 6/2010 www. landbruknordvest.no årgang 30 Medlemsblad for Landbruk Nordvest BA RINGREVEN Nr. 6/2010 www. landbruknordvest.no årgang 30 Landbruk Nordvest ønsker alle våre medlemmer og samarbeidspartnere God jul og godt nyttår! 2 Minneord Nils Eldar

Detaljer

B magasinet. - mer enn et leketøy. side 6-8. Nr. 1. 2012, Årgang 8 ISSN 1890-6079

B magasinet. - mer enn et leketøy. side 6-8. Nr. 1. 2012, Årgang 8 ISSN 1890-6079 NY AVTALE: Landbruksforsikring - ikke bare for bønder side 16 SMB B Tjenester Medlemsblad ASB magasinet or SMB-tjenester AS for SMB Tjenester AS Nr. 1. 2013, Nr. Årgang 2. 2012, 9 Årgang ISSN 1890-6079

Detaljer

Medlemsblad for Landbruk Nordvest BA RINGREVEN. Nr. 1/2011 www. landbruknordvest.no årgang 31

Medlemsblad for Landbruk Nordvest BA RINGREVEN. Nr. 1/2011 www. landbruknordvest.no årgang 31 Medlemsblad for Landbruk Nordvest BA RINGREVEN Nr. 1/2011 www. landbruknordvest.no årgang 31 2 Innhold Det er artig å driva gard, men det krev pengar. Pengar til fjøs og til maskiner og litt til oss sjølve..

Detaljer

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2.

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2. k u r s Regnskapskurs for store foreninger Innføring i regnskap del 1 av 2. Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og

Detaljer

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA IS-2313 Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA 2 // INNHOLD // 3 Innhold FORORD... 5 1. GRUNNLEGGENDE OM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE... 7 1.1 Hva er brukerstyrt personlig assistanse?...

Detaljer

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og budsjettarbeid for økonomiansvarlige i studentforeninger med stor økonomi.

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Personalhåndbok. for ansatte konsulenter

Personalhåndbok. for ansatte konsulenter Personalhåndbok for ansatte konsulenter 1110100011010100000111000011010010101010000011100 innhold Velkommen til Ingeniør Compagniet AS (heretter kalt IC)... 3 Konsulent i IC... 4 Verdier... 6 Taushetsplikt...

Detaljer

Arbeidslederperm. Brukerstyrt personlig assistanse BPA

Arbeidslederperm. Brukerstyrt personlig assistanse BPA Arbeidslederperm Brukerstyrt personlig assistanse BPA Forord: Arbeidslederpermen er et redskap for arbeidsledere med ordningen Brukerstyrt personlig assistanse heretter kalt BPA. Arbeidslederpermen er

Detaljer

Magasinet. Sticos GUNSTIGE FRYNSEGODER. Et fagblad for regnskap, lønn og personal OPPFØLGING AV SYKMELDTE UTLEIE AV FAST EIENDOM LIKVIDITETSPROGNOSER

Magasinet. Sticos GUNSTIGE FRYNSEGODER. Et fagblad for regnskap, lønn og personal OPPFØLGING AV SYKMELDTE UTLEIE AV FAST EIENDOM LIKVIDITETSPROGNOSER Sticos Magasinet Nr. 2-2014 Et fagblad for regnskap, lønn og personal GUNSTIGE FRYNSEGODER OPPFØLGING AV SYKMELDTE UTLEIE AV FAST EIENDOM LIKVIDITETSPROGNOSER 2 LEDER Revolusjon i arbeidslivet? MAGNE OLUFSEN

Detaljer

Norsk mat- og kulturpris 2013. Kunnskap gir vekst. Slik skal norsk kornproduksjon økes. Presisjonslandbruk best for avlingsverdi og miljø

Norsk mat- og kulturpris 2013. Kunnskap gir vekst. Slik skal norsk kornproduksjon økes. Presisjonslandbruk best for avlingsverdi og miljø Kunnskap gir vekst Nr. 1, 2013 Slik skal norsk kornproduksjon økes SIDE 4-11 Presisjonslandbruk best for avlingsverdi og miljø SIDE 12-23 YaraVita GRAMITREL nytt bladgjødslingsprodukt i korn SIDE 30-31

Detaljer

Velkommen til Adecco

Velkommen til Adecco Personalhåndbok Velkommen til Adecco Du er nå en viktig del av verdens største bemanningsselskap. I Norge arbeider over 6.000 medarbeidere for Adecco hver dag. En stor andel av disse tilbys jobb hos kunden

Detaljer

SOMMER 2013. frisøren. frisører i Fagforbundet

SOMMER 2013. frisøren. frisører i Fagforbundet 13 For SOMMER 2013 frisøren frisører i Fagforbundet 2 SOMMER 2013 Ferietid Alle ansatte (også lærlinger) kan kreve tre uker sammenhengende ferie i løpet av hovedferieperioden 1. juni - 30. september. Deltidsansatte

Detaljer

Personalhåndbok. Kelly Services Norge

Personalhåndbok. Kelly Services Norge 2013 Personalhåndbok Kelly Services Norge Velkommen til Kelly Services! Vi er svært glade for å kunne tilby deg jobb. Nedenfor finner du informasjon som kan være nyttig for deg i ditt nye arbeidsforhold.

Detaljer

ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2014

ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2014 Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland SA ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2014 Vinterkalking Dreneringsdag Kleiva Avlingsregistrering Kleiva, 8404 Sortland Orgnr 970921621 landbrukstjenesten@lr.no http://halogaland.lr.no/

Detaljer

Rapport. Reindriftsforvaltningen. Velferdsordninger i reindriften AGENDA

Rapport. Reindriftsforvaltningen. Velferdsordninger i reindriften AGENDA Rapport ScØ ^0Ø6/3R^ Reindriftsforvaltningen Velferdsordninger i reindriften AGENDA / Reindriftsforvaltningen Velferdsordninger i reindriften AGENDA Utredning & Utvikling AS Malmskrivervn 35 Postboks 542

Detaljer

Landbruker n. Hedmarken Nr 1. 2012. Ringsaker

Landbruker n. Hedmarken Nr 1. 2012. Ringsaker Landbruker n Hedmarken Nr 1. 2012 Ringsaker Hedmark Landbruksrådgiving Tlf 625 50 250 hedmark@lr.no http://hedmark.lr.no Vurderer du BIOVARMEANLEGG? Vi hjelper deg med - muligheter og løsninger - anlegg

Detaljer

Magasinet. Sticos ENDRINGER I ARBEIDS- MILJØLOVEN FRA 1. JULI. Et fagblad for regnskap, lønn og personal

Magasinet. Sticos ENDRINGER I ARBEIDS- MILJØLOVEN FRA 1. JULI. Et fagblad for regnskap, lønn og personal Sticos Magasinet Nr. 2-2015 Et fagblad for regnskap, lønn og personal ENDRINGER I ARBEIDS- MILJØLOVEN FRA 1. JULI FERIE OG SYKDOM FORSVARLIG UTBYTTE GOD LIKVIDITETSSTYRING 2 LEDER Skal du behandle folk

Detaljer

frisøren årets oppgjør Resultatet av God Sommer med omskolering Møte med en frisørlærer SOMMER 2012 For frisører i Fagforbundet

frisøren årets oppgjør Resultatet av God Sommer med omskolering Møte med en frisørlærer SOMMER 2012 For frisører i Fagforbundet 12 SOMMER 2012 frisøren For frisører i Fagforbundet God Sommer Resultatet av årets oppgjør Vanskelig med omskolering Møte med en frisørlærer 2 SOMMER 2012 Kurs for frisører høsten 2012 Bergen 4. - 5. september

Detaljer

Spar skatt SKATTE BETALEREN. Tid for selvangivelsen: Næringsdrivende: Bistand til næringsoppgaven. Slik fører du inntektene. Våre 10 skatte vettregler

Spar skatt SKATTE BETALEREN. Tid for selvangivelsen: Næringsdrivende: Bistand til næringsoppgaven. Slik fører du inntektene. Våre 10 skatte vettregler SKATTE BETALEREN Nr 2 2013 www.skattebetaleren.no UTLANDETI Slik fører du inntektene NYTTIGI Våre 10 skatte vettregler OVERSIKTI Fradrag fra A til Å Tid for selvangivelsen: Spar skatt Næringsdrivende:

Detaljer