BV-Stikka KÅRE MELSÆTHER TILDELT INNEBANDY 26 BÆRUM KOMMUNES LEDER 3 CHEERLEADING 30 ILDSJELPRIS 8 DET SKAL LØNNE SEG...5 FOTBALL 34 HÅNDBALL 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BV-Stikka KÅRE MELSÆTHER TILDELT INNEBANDY 26 BÆRUM KOMMUNES LEDER 3 CHEERLEADING 30 ILDSJELPRIS 8 DET SKAL LØNNE SEG...5 FOTBALL 34 HÅNDBALL 10"

Transkript

1 BV-Stikka G R AT I S A V I S K l u b b a v i s f o r b æ r u m s v e r k i F 3 6. å r g a N G n r I N N H O L D : LEDER 3 DET SKAL LØNNE SEG...5 ERNA DYVESETHER TILDELT TORGRIMS MINNEPRIS 6 KÅRE MELSÆTHER TILDELT BÆRUM KOMMUNES ILDSJELPRIS 8 HÅNDBALL 10 LANGRENN18 INNEBANDY 26 CHEERLEADING 30 FOTBALL 34 INTERVJU MED HELLE HEIESTAD 34

2 ANNONSE Maskiner til utleie: R I N G E R I K S V E I E N B V Ø Y E N E N G A Ny adresse fra 1. januar 2012: R I N G E R I K S V E I E N V Ø Y E N E N G A 2 B V - S T I K K a N R

3 T r i v s e l T R Y g g H E T T i l H Ø r i g H E T Bærums Verk Idrettsforening: Postboks 80, 1334 Rykkinn. Web-adresse: Rykkinnhallen: Tlf.: Klubbhuset: Tlf.: Arenabygget, Gullhaug: Tlf.: Fax.: Dagl. leder: Sigurd Carson. Tlf.: Leder: Kjetil Bakke. Tlf.: Basket: Kontakt administrasjonen på tlf Barneidrett/idrettsskole: Mette Frivold. Tlf.: Bordtennis: Marta Sklepkiewicz Tlf.: Cheerleading: Sylvia Skar. Tlf.: Fotball: Tor Rønhovde. / Tlf.: Håndball: Connie M. Høi. Tlf.: Innebandy: Marianne Østerud. Tlf.: Langrenn: Hege Gry Solheim. Tlf.: MedVind: Katharina Lad Sønju. Tlf.: Oldermandsliga: Thorstein Thorvaldsen. Østbrenna 13, 1339 Vøyenenga. Tlf.: Sykkel: Kontakt administrasjonen på tlf Web-masters: Karen Norton. Lars Ruen. BV-Stikka: Utkommer med 2 nummer i året. Opplag Utdeles gratis il alle husstander på Rykkinn, Bærums Verk, Gullhaug, Toppenhaug, Kolsås og Vøyenenga. BV-Stikka ligger også på våre nettsider: Redaktør/Utforming: Håkon Halvorsen. Trykk: Jans Trykkeri As. Hvalstad. B V - S T I K K a N R Lederen har ordet Kjetil Bakke, leder av Bærums Verk Idrettsforening. Selv om høstmørket senker seg... Det er alltid vemodig når en sommer er over, og vi nærmer oss den mørkeste tiden på året med stormskritt. Noen gleder seg (veldig) til snøen, andre gruer seg. Det er da man skal benytte tiden på å mimre og huskes alle de små og store gleder som både ligger bak oss og som kommer frem i tid. Som det alltid har gjort - medfører årstidskiftene at for enkelte av idrettene våre, at sesongen dessverre er over, og for andre at sesongen akkurat har startet. Også dette siste halvåret har vi hatt mange store og små prestasjoner, og seire å glede oss over. Noe vi spesielt må trekke frem er den positive responsen vi har hatt gjennom en økt tilstrømming til idrettskolen - et aktivitetstilbud for de som bare er 5-6 år gamle. Hele 70 deltagere med foreldre, bruker tirsdagene på å delta i aktiviteter og lære litt om alle de idrettslige tilbud vi har i vårt nærmiljø. Med en slik entusiasme, er nok rekrutteringsgrunnlaget til flere av idrettene sikret. Og like sikkert som høstmørket senker seg, så kommer Rådmannens forslag til handlingsprogram (budsjett) for det påfølgende år - og senker mørke skyer av usikkerhet og tøyer våre tillitsvalgtes motivasjon for innsats til felles beste. Det er mer enn besynderlig å observere, at Bærum Kommune, med både politikere og administrasjon, ynder å trekke frem alle de positive virkninger en høy fysisk aktivitet bringer med seg i et lokalsamfunn. Og den stolthet vi alle føler ovenfor gode prestasjoner på alle nivåer, våre lokale utøvere og lag innen fotball, håndball, bandy, skisport, orientering, golf osv. jevnlig oppnår. I Bærum har vi et meget høyt aktivitetsnivå, og mange, mange gode prestasjoner - er det noen som tror dette kommer av seg selv, og er gratis? Det kan jo virke sånn, når kommunens administrasjon år etter år foreslår å redusere i den ene promillen av kommunens driftsbudsjett, som de direkte overføringene til aktivitetstilskudd til idretten utgjør. Og denne gangen, en enda høyere reduksjon, enn noen gang tidligere. Den direkte støtten vi som idrettslag mottar fra Bærum Forts. neste side 3 LEDER T E K S T : K J E T I L B A K K E l e D e r i b æ r u m s v e r K i D r e T T s f o r e N I N G

4 LEDER Forts. fra forrige side T E K S T : K J E T I L B A K K E l e D e r i b æ r u m s v e r K i D r e T T s f o r e N I N G Kommune, er betydelig og viktig, men er samtidig ikke mer enn ca. 10 % av våre samlede driftskostnader. Grunnen til at den er viktig, er signaleffekten - det arbeidet og all den frivillige innsats vi nedlegger, er tross alt viktig og kommer fellesskapet til nytte. Kommer det en reduksjon i overføringene, eller våre driftskostnader øker - så er det bare to måter for oss å løse dette på. Enten en høyere treningsavgift eller mer frivillig innsats - dette vet kommunens administrasjon meget vel. Men det er vel en grense for hvor dyrt det kan bli å utøve sin aktivitet, eller hvor mye mer frivillighet vi kan forvente. Vi sliter allerede tungt med frivillighet, selv om vi har mange fantastiske ildsjeler som stiller opp for sine egne og andres barn for å organisere aktivitet, og sørge for glede og prestasjoner. Så er det store flertallet dessverre usynlige. Jeg har en klar oppfordring til dere alle - føler du/dere at du kan bidra i en eller annen form, rekk opp hånden og meld deg. Alle bidrag blir verdsatt, og belønningen er å se alle våre barn og unge i fri utfoldelse, som får bedre fysisk helse, mere motivasjon og oppnår idrettslige resultater. Det vi aldri må glemme, er at den innsats og de midler vi nedlegger i et idrettslag er foruten den personlige motivasjon og glede, et samfunnsnyttig og viktig arbeide. Heldigvis har vi i denne kommunen politikere som forstår verdien av vår innsats, og jeg regner det som sikkert at de nok en gang vil redde oss fra rådmannens kuttforslag. Forhåpentligvis ikke bare redde oss fra kutt, men sågar å øke den lille promillen av budsjettet som overføres til dette samfunnsnyttige arbeidet. Vårt mål har vært, og er å virke som et åpent og inkluderende idrettslag, med trivsel, trygghet og tilhørighet i fokus. Når vi skjelner til både nasjonale og internasjonale hendelser og utvikling, så har vi stor tro på at dette er de viktigste bidragene og fokusområdene vi som et idrettslag kan ha - og dette kan ikke måles i rene penger. Og i det siste halvåret er det foruten de aktiviteter som klubbens forskjellige grupper arrangerer for å styrke samhold og tilhørighet, to arrangementer som bør vies litt større oppmerksomhet. Den 15. september huset Rykkinnhallen arrangementet "sammen for Rykkinn" - et arrangement med deltagere. Hvor alle frivillige organisasjoner og lag i vårt nærområde fikk anledning til å vise frem og presentere sine aktiviteter. Slik vi ser det, så har dette sitt utspring i den samhandling og kommunikasjon mellom ulike grupper som ble etablert gjennom det nå avsluttede 3F prosjektet. Dette viser for oss at dette prosjektet var viktig, og at vi har evnet og videreføre prinsippene. Vi er av den oppfatning at våre nærområder på Rykkinn for tiden har et svært godt oppvekstmiljø. Den andre aktiviteten vi synes er viktig i et trygghets og tilhørighetsperspektiv er "BVIF's venners venner" arrangementet som gikk av stabelen i Rykkinnhallen den 22. oktober. Vi har lenge hatt fokus på det å skape et enda bedre miljø i klubben og om "å kjenne hverandre", og det var derfor ekstra gledelig å se at 120 deltagere fant veien til Rykkinnhallen denne kvelden. Det var god stemning og moro, med dans til langt ut i de små timer - et uforglemmelig arrangement som varmet. Vårt mål er å sørge for at begge ovennevnte arrangementer blir en årlig foreteelse, til glede og inspirasjon for oss alle. Merk i hvert fall av lørdag 20. oktober da arrangeres den neste Oktober-festen i BVIF. Jeg ønsker dere alle en god vinter med mye aktivitet og idrettsglede, aktivt eller passivt i våre flotte idrettsanlegg. Prøv gjerne den nye 7'er kunstgressbanen - som fortsatt skal islegges på vinterstid, eller den nye nærmiljøløypa langs Paal Bergs vei - ypperlig til oppvarming før man tar skiene fatt opp i Eineåsen. 4 B V - S T I K K a N R

5 ! Det skal lønne seg å være BVIF-medlem! BVIF ønsker å bidra til at våre medlemmer får fordeler med å være medlem av foreningen. Vi søker nå å knytte til oss samarbeidspartnere som både du som medlem og BVIF som klubb, vil dra fordeler av. Hittil har vi inngått avtaler med forretningene TilBords på Rykkinn Nærsenter og VIANOR AS på Rud. I begge disse forretningene vil du som medlem av BVIF få 10% rabatt på alle ordinær priser. Dette er helt "ferske" avtaler og mer informasjon om dette vil i nær fremtid komme på og per mail. Noe mer info finner du likevel i annonsene til disse firmaene i dette nummer. B V - S T I K K a N R

6 ! Torgrim Kristiansens Minnepris tildelt Erna Dyvesether I forrige nummer av BV- Stikka informerte vi om opprettelsen av Torgrim Kristiansens minnepris. Torgrim var leder i BVIF i 11 år, i nybrottstiden på Rykkinn. Han utviklet BVIF fra en bygdeforening til en moderne idrettsorganisasjon. Hans frivillige innsats, spesielt for barn og ungdom, kjente ingen grenser. BVIF og familiens ønske, er at Minneprisen skal ha tilknytning til frivillig innsats blant barn og ungdom. Fra statuttene gjengis følgende: Torgrims Minnepris skal tildeles enkeltperson(er), Fra venstre, daglig leder i Bærums Verk Idrettsforening Sigurd Carson, prisvinneren Erna Dyvesether, Torgrims kone Bjørg Kristianen og leder i BVIF Kjetil Bakke. T E K S T o g f o T O : K J E T I L B A K K E 6 B V - S T I K K a N R

7 som har tilknytning til nærmiljøet, og som over år har nedlagt et særdeles stort frivillig arbeid til beste for barn og ungdom. Det er ikke et krav at prisvinner er medlem av Bærums Verk Idrettsforening, eller andre frivillige organisasjoner. Med bakgrunn i disse (og øvrige kriterier) har BVIF vedtatt og tildele den første minneprisen til Erna Dyvesether. Det er nok få barn og unge på Rykkinn som ikke vet hvem Erna er, hun har hver dag siden 1975, utrettelig arbeidet for barn og unges Erna Dyvesether takker for prisen. trivsel og oppvekstsvilkår, gjennom sin stilling som leder av Fritidshuset. En innsats det står respekt av, og det er vel få om ingen som kan betegnes som en mer verdig vinner av denne minneprisen enn Erna. Klubben foretok, med bravur og stående applaus, den første høytidelige utdelingen av denne prisen ifm. arrangementet i Rykkinnhallen den 22. oktober. Vi gratulerer Erna nok en gang med tildelingen. Prisen var et grafisk bilde, laget av kunstneren Ellen Edminsson. Ellen var selv aktiv fotballspiller for BVIF i sine ungdomsår.! Velkommen til en hyggelig handel hos oss på meny SUPERMARKEDET MED DE BESTE FERSKVARENE Supermarkedet MENY -med de beste ferskvarene Rykkinn nærsenter tlf.: ÅpningstideR: (20.00) Visste du at meny kan lage selskapsmaten for deg ANNONSE Økrivn. 2 Rykkinn Tlf.: B V - S T I K K a N R Blomstrende og grønne planter i stort utvalg hele året. SNITTBLOMSTER Kranser Båredekorasjoner Bårebuketter Brudebuketter med tilbehør Åpent: Hverd Lørd

8 ! Kåre Ivar Melsæther tildelt Bærum kommunes ildsjelpris 2010 T E K S T o g f o T O : S I G U R D C A R S O N Kåre Ivar Melsæther I 2012 er det 25 år siden langrennsgruppa i Bærums Verk IF tok de første spadestikk i Eineåsen for å fremskaffe et akseptabelt løypenett i nærmiljøet. I løpet av disse 25 åra er det lagt ned et formidabelt dugnadsarbeid av medlemmene i langrennsgruppa. Mangeårig leder av langrennsgruppa Kåre Ivar Melsæther og hans kone Karen har vært pådrivere i dette arbeid og de har selv tilbrakt utallige kvelder og helger i Eineåsen. Det var derfor svært fortjent at Kåre Ivar Melsæther mottok Bærum kommunes ildsjelpris 2010 i forbindelse med avviklingen av Bærum Idrettsråds høstkonferanse på Sundvollen 27. og 28. oktober. Prisen ble overlevert til Kåre av nyvalgt utvalgsleder i FRIKK (Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke), Morten Skauge. Vi stiller oss i kø, bukker og gratulerer! ANNONSE FRIST FOR INNLEVERING AV MATERIELL TIL BV-STIKKA NR ER... NETTOPP!: 30. APRIL!!! 8 B V - S T I K K a N R

9 ANNONSE Vi satser på Bærums Verk! B V - S T I K K a N R

10 Håndballgruppa Håndballgruppa har i dag 18 lag i aldersklassene 9 til 16 år og et Jenter 33 lag. Storhamar CUP fellescup I mai deltok alle 18 lagene opptil 16 år på Storhamar CUP i Vikingeskipet på Hamar. Det var en ny fellescup for BVIF, og det var ekstra gøy at alle lagene deltok på dette. Ca 200 spillerne fra klubben lå innkvartert på samme skole i hvert sitt klasserom sammen med sine trenere og lagledere. Det var morsomt å delta på en cup hvor alle kampene T E K S T o g f o T O : K J E R S T I N O R S T A D 10 B V - S T I K K a N R

11 ANNONSE vianor rud åpner verksted 1.Desember Din lokalfrisør Mandag fredag Lørdag Den mest komfortable måten å ta bilservice på? Vianor Rud Løxaveien 7 Tlf: kom innom for et godt tilbud! 1348 Rykkinn (Rykkinn Nærsenter) Tlf VI TRYKKER. OGSÅ DIGITALTRYKK. DESIGNER. PROBLEMLØSER. KVALITET. LEVERING TIL RETT TID. «OG SÅ HYGGELIG SJÅFØR, DA». KUNDER OG MILJØ I FOKUS. HELE ÅRET. RING VELG HISTORIKKEN OM JANS TRYKKERI, ELLER HELT ENKELT BESTILL DINE TRYKKSAKER HOS OSS. DETTE KAN VI. RING ENDA EN GANG. RYKKINN NÆRSENTER TELEFON VØYENENGA TELEFON B V - S T I K K a N R S O L STA DV E I E N H VA L STA D T E L E F O N E - M A I L : P O J A N ST RY K K E R I. N O 11

12 ble spilt i samme hall med 10 baner! Det ble mange heiagjenger for alle lagene og uansett hvor i Vikingeskipet man beveget seg kunne man se en eller flere rød/grønne Bærums Verk spillere. Mye sportslig i hallen og masse sosialt for lagene. De store var flinke til å rose de yngste spillerne og ta vare på alle. Felles grilling lørdag kveld med spillere og foreldre i kaldt vær la ingen demper på stemningen. Fotballkamp på storskjerm ble også ordnet for de spesielt interesserte. Partille-cup I juli fylte vi en buss med over 60 spillere og 6 lag som reiste til Gøteborg for å delta på Partillecup. Gøteborg en er by som er egnet for håndballcup med supert kollektivt-tilbud til alle baner. Været var stort sett veldig bra, med litt regn en av dagene. Alle kampene blir spilt ute 12 B V - S T I K K a N R

13 PeRo Maskinservice AS Vakåsveien Nesbru Tlf ANNONSE Snøfresere fra kr ,- Driftssikker SNØFRESER Japansk toppkvalitet SNØFRESER En maskinene av markedets du kan beste stole maskinene maskiner på når du snøen kan stole Fritt laverpå levert ned! når snøen i Asker laver og Bærum ned! Maskinene leveres Maskinene klargjort ogleveres fritt tilkjørt. klargjort og fritt tilkjørt. Vi fører BAFFIN Vi vinterstøvler! fører BAFFIN vinterstøvler! Lagervare NÅ! Avbildet modell kr ,- PeRo PeRo Maskinservice Maskinservice AS AS Vakåsveien Nesbru Vakåsveien Tlf Nesbru Tlf B V - S T I K K a N R

14 på kunstgress, så litt uvant er det for noen når man ikke kan sprette ball som man er vant til i en hall. Men det blir de fort vant til. Kveldene er sosiale med kortspill, diskotek, lek og moro. Lys på en bursdagskake til en av trenerne resulterte i brannalarm på, så noe utenom det vanlige opplevde vi. Ellers hører en tur til Liseberg med, og det er alltid stor suksess for alle. Og på hjemtur fylles godteposer på svenskegrensen. Gutter 96 gikk til B- sluttspill og det ble 2. plass mot Island. Flyball-cup Hvert år starter Bærums Verk sesongen med en Flyballcup for alle spillere i august. Over 100 spillere ble mikset i lag med 4-5 spillere med forskjellige 14 B V - S T I K K a N R

15 ANNONSE Stedet for en smakfull juleopplevelse! Mand-fred: Lørdag: Søndag: Desember: Åpent fra Norges eldste spisested på historisk grunn i Bærum. Det rødmalte tømmerhuset ligger ved elven Lomma. Bygningen og værelsene har en helt spesiell atmosfære og alle værelsene har forskjellig størrelse og innredning. Restauranten egner seg for alle typer arrangementer; bryllup, merkedag, bursdag, konfirmasjon, lunch og romantisk aften. I låven har vi plass til inntil 50 gjester. Servering ute og inne. Velkommen! Vertshusveien 10, Pb 70, 1352 Bærums Verk Tlf Telefax e-post: - B V - S T I K K a N R

16 aldersgrupper og miks med gutter og jenter. Det var mange fornøyde barn som koste seg denne dagen med mye fart og moro i Rykkinnhallen. Håndballskolen 2011/2012 Håndballskolen for barn født i 2004 har startet, og det er alltid mulighet til å bli med. Håndballskolen har trening i Rykkinnhallens gamle hall hver onsdag kl til Møt om du har barn som vil prøve seg på håndball. Jenter 95 Jenter 95 har deltatt i kvalifisering i Bring-serien. Dessverre røk de ut i siste runde, men det er gøy at de har kommet så langt som de har. Jentene på laget er en flott gjeng som har et utrolig godt samhold, og de er titt og ofte å se i Rykkinnhallen utenom treningstiden sin også. Det inspirerer de yngste lagene at de eldste bryr seg om andre lag i klubben også. Gutter 96 Det er et spennende år med G96. Laget er slått sammen fra 3 klubber Helset, Lommedalen og Bærums Verk, og består av 26 spillere. Det er tre forskjellige kulturer som er slått sammen, og trenerne og lagledere har jobbet aktiv for å få sammenslåingen til å gå mer eller mindre smertefritt. Det er en fin gjeng som har det gøy på trening samtidig som de er flinke til å gjøre det de skal. G96 deltar med 2 lag i Gutter 15-serien og et for 16 års serien. Generelt Det er alltid behov for flere spillere, så er du interessert så kontakt oss. 16 B V - S T I K K a N R

17 ANNONSE Gi oss Grasrotandelen din! Vi skal ta godt vare på den! BÆRUMS VERK IDRETTSFORENING Org.nr Støtt oss med DIN Grasrotandel! Gjennom Grasrotandelen fra Norsk Tipping, kan du støtte oss uten at det koster deg noe! Tilknytt oss som din grasrotmottaker, så mottar vi 5 prosent* av ALT du spiller for. Du kan tilknytte oss hos kommisjonæren, via grasrotandelen.no eller på norsk tipping mobilspill! TUSEN TAKK! Les mer på grasrotandelen.no Oppgi vårt org.nummer når du skal spille, så gir du oss et fantastisk bidrag til vårt ungdomsarbeid! *For Multix genereres halvparten av overskuddet til Grasrotandelen. Grasrotandelen beregnes ikke for Extra og Flax. TT Elektro AS Alt i elektriske installasjoner Lommedalsv Lommedalen ELFAG - NÅR DU TRENGER ELETRIKER B V - S T I K K a N R TAKSTMANN Andreas Andenæs Medlem av Norges Takseringsforbund Boligtaksering Tilstandsrapport Skjønn Labråtan 38, 1349 Rykkinn Tlf.: Mob.:

18 Skianlegget i Eineåsen klart for vinteren Når dette skrives i slutten av oktober har allerede de første kuldegradene besøkt oss og mange venter på det første snøfall for å kunne prøve skiene. I vårt skianlegg i Eineåsen er det meste nå klart for vinteren, bare mindre arbeider gjenstår, men disse har ikke avgjørende betydning for bruken av anlegget. I løpet av sommeren og høsten har det på vanlig måte blitt utført en rekke vedlikeholds- og utbedringsarbeider. Bl.a. har vi fått lagt flis på flere steder i nedre del av anlegget. Det har blitt tatt ned en del trær som har hatt grener som vokste inn over ledninger og løypa. I tillegg er det kantslått og fjernet en del busker og kratt inntil løypene. Langs skogsbilvegen, m bortenfor arenabygget er det ryddet for å lage en liten treningsrunde. En del av dreneringsprosjektet ved arenaen er blitt gjennomført, men her står det også en del igjen. Dette regner vi med skal kunne fullføres neste år. I den nye Rykkinnløypa er arbeidene med den flotte brua fullført med god hjelp av Sigurd Eide. Det har videre blitt tatt ned en rekke trær og busker og nå håper vi at vi kan få en gravemaskin til å fjerne noen store røtter og et par mindre steinpartier. Så skulle denne ny tilveksten i løypenettet bli klar. Dette tiltaket har hittil bare høstet lovord, så vi regner med at det her blir mange brukere. Planene om oppføring av et driftsbygg lever videre, men på grunn av klage fra en nabo på kommunens rammetillatelse har dessverre oppstart blitt utsatt. Dette er meget uheldig all den stund vi har mye utstyr som vi T E K S T o g f o T O : K Å R E M E L S Æ T H E R Flis er lagt ut mange steder. Langrennsgruppa har stadig dugnad i løypene. 18 B V - S T I K K a N R

19 ANNONSE Rimi Bærums Verk Åpningstider 7-23 (8-21) Butikken har post og tipping "DET KOSTER SÅ LITE"... B V - S T I K K a N R

20 Å, som vi gleder oss... vi fikk i fjor fra Lions Club Bærum Vest. ikke får plassert innendørs, og som vi heller ikke får brukt. I verste fall vil dette bl.a. gå ut over beltevogna som nå blir stående ute for andre året. Vi må også finne en egnet plass for snøscooteren som Når snøproduksjonen kommer i gang, forhåpentligvis i løpet av november, må snøscooteren flyttes fra dagens lagringsplass. Nylig gikk vi til anskaffelse av en kumatte, som vi skal bruke bak snøscooteren til den første preparering av løypene. Så da er det bare å la snøen komme. Vel møtt til hyggelige skiopplevelser i skianlegget. Følg kjørereglene i skianlegget! For at vi skal få trygge og gode skiopplevelser i skianlegget er det viktig at vi alle følger kjørereglene. Det er innført envegskjøring i anlegget og det er i den forbindelse satt opp skilt, kart og kjøreanvisninger. Tidligere har vi hatt noe uheldige episoder som vi gjerne vil unngå, og derfor må reglene respekteres. Vi ber også om at alle er oppmerksom på at de ikke stiller seg midt i løypa, slik at forbipasserende hindres. Særlig er dette viktig å unngå i bunnen av bakker hvor farten på utforkjørende kan bli riktig stor. Det er for eksempel målt 60 kms fart i nedkjøringen i Langbakken. Parkeringsforholdene på Gullhaug Dessverre har det ikke lykkes å få til noen forbedring av parkeringsforholdene ved Gruvemyra i tilknytning til skianlegget i Eineåsen. Kommunen har ennå ikke kommet oss i møte i ønsket om en befaring og vurdering av vårt forslag om forbedringer. Vi må derfor i år også basere oss på en fornuftig bruk av p-plassen ved Sukkertoppen og henstille om at flest mulig bruker parkeringen ved Gullhaug skole, og eventuelt ved Gommerudbanen for de som kommer vestfra. Husk at det ved feilparkeringer kan skapes trafikkfarlige situasjoner som i verste fall kan medføre personskade. 20 B V - S T I K K a N R

21 6-løper'n fortsetter å øke Taket er tydeligvis fortsatt ikke nådd, 6-løper n har igjen hatt økning i deltagelse. På høstens 3 løp har det vært totalt 660 starter. Spesielt imponerende var siste løpet som ble arrangert onsdag 26. oktober. Selv om det hadde regnet nesten hele dagen og deler av løypene var glatte, stilte hele 232 deltagere. For første gang var en jente raskest i en av løypene. Andrea Holmboe (f. 2000) løp fra alle guttene i 1300mløypen under årets andre løp, og var blant de tre raskeste alle ganger. En utfordring med det store deltagerantallet er å registrere målpassering/-tid. Med fellesstart er det mange som kommer inn samtidig og lett for å miste noen. Spesielt har dette vært utfordrende for de som løper 600m og 1000m der vi har hatt startfelt med 60 løpere. På siste løpet ble det splittet i flere starter enn før, noe som medførte bedring på dette området. Det er fortsatt et ønske om å få med flere voksne og fra de eldre gruppene på disse løpene, men tendensen er positiv. Nytt i år var at seniorene kunne velge mellom 2000m og 3000m. Det har vært noe usikkert om det ble skirenn til vinteren pga mangel på personer til å arrangere. Det har nå kommet inn noen nye og det planlegges med 3 skirenn til vinteren. Foreløpige datoer er onsdagene 11/1 (klassisk stil), 25/1 (friteknikk) og 8/2 (langrennscross), men dette kan bli endret. Info om vinterens skirenn blir lagt ut på nettsidene til langrennsgruppen, der er også resultater fra høstens løp. T E K S T : L A N G R E N N S G R U P P A B V I F Tilskudd til skianlegget bli medlem av skianleggets støttespillere Vedlikeholds- og utbedringsarbeidene i skianlegget i Eineåsen utføres i det vesentlige på frivillig basis av en gruppe i BVIFs langrennsgruppe. Det meste av arbeidene gjøres fortsatt manuelt, men en del krever maskinell innsats. Til dette siste kreves det en god del penger. Vi er derfor takknemlig om brukerne av anlegget, sommer som vinter, kunne bidra med et passende beløp til dette arbeidet. Alle midler går uavkortet til løypearbeidet. Jo mer vi får inn jo mer kan vi gjøre i anlegget for at forholdene skal bli best mulig for flest mulig. Penger kan settes inn på konto BVIF langrenn mrk. Skianlegg. På forhånd takk. B V - S T I K K a N R

22 - en viktig samarbeidspartner Åpningstider: Senteret (09 18) Meny: (08 20) Åpningstider: Senteret (09-18) Meny (09-18)

23 for B.V.I.F. butikker butikker Abaco Apollo Rens Abaco Bingo Apollo Rens B-Young Bekkestua Sko Bærum Kommune Bingo DnBNOR B-Young Estelle Bærum kommune Familie Sko DnB NOR G-Sport Bekkestua Sko H.P.Kjærvik G-Sport Instep Eurosko Høyt og Lavt Barneklær Kaffetid H. P. Kjærvik Marinka Instep Eurosko Match Jernia Meny Kaffetid Mester Grønn Marinka Nille Match Noas Ark Meny Nordic Telekom Mester Grønn Notabene Nille Pizza Mile Noas Ark Postkontor Notabene Rykkinn Bibliotek Pizza Mile Rykkinn Fysioterapi Postkontor Rykkinn Jern og Farge Rykkinn Bibliotek Rykkinn Legekontor Rykkinn Fysioterapi Rykkinn Spiseforretning Rykkinn Legekontor Samson Rykkinn Bistro Specsavers Samson Spenst Rykkinn Specsavers Studio M Spenst Rykkinn Sunkost Studio M Team Hårsenter Sunkost Toscani Til Bords Veskehjørnet Team Hårsenter VIC Toscani Vita VIC Vitus Apotek Vita Voice og Europe Vitus Apotek

24 La ikke idrettsskader ødelegge idrettsgleden! Vi har solid erfaring med å forebygge og behandle idrettsskader. Vårt tverrfaglige team kan bidra med: Kiropraktikk Fysioterapi Akupunktur Massasje Treningssenter Kurs/foredrag Mange av våre behandlere har selv vært toppidrettsutøvere, så hos oss møter du likesinnede. Bestill time på tlf eller Du finner oss i Løkketangen 12a

25 KIROPRAKTIKK + AKUPUNKTUR + FYSIOTERAPI + MASSASJE

26 Innebandygruppa jobber for de yngste! Denne høsten har vi hatt stor fokus på rekruttering av nye spillere til innebandygruppa. Vi har derfor deltatt på profileringsdugnad på Rykkinn Nærsenter 20 august 2011, startet vår egen innebandyskole for de yngste og deltatt på hovedklubbens idrettsskole, samt vært med på fellesdagen for Rykkinn som ble arrangert i Rykkinnhallen i september mnd. Dugnad Rykkinn Nærsenter: Vi startet dagen med å dele ut brosjyrer nede ved miljørommet og ute ved inngangen nede. Dette ble for tregt. Vi reiste til Rykkinnhallen og hentet med oss et innebandymål, noen køller og baller, samt en keeperdrakt og returnerte til KI senteret. Det hører med til historien at keepermålet var for stort Fra profileringsdagen på KI. Fra profileringsdagen på KI. Fra profileringsdagen på KI. T E K S T o g f o T O : E L I S A B E T H G Ø R A N S O N Fra profileringsdagen på KI. 26 B V - S T I K K a N R

27 til bilen, så Martin G måtte ta turen tibake til KI senteret til fots med målet under armen/over skulderen. Vel framme igjen, forhørte vi oss med de politiske partiene som hadde stand utenfor om det var greit at vi også var til stede der. Det var de kjempepositive til. Da ble det fart i sakene. Vi fikk delt ut mange brosjyrer, og mange små og store fikk prøvd seg på å skyte mål. Vi dro sågar i gang en målskuddkonkurranse mellom de ulike politiske partiene. Det ble en kjempesuksess som skaffet mange tilskuere. Endre Østerud og Martin Gøranson byttet på keeperrollen og veilederrollen. De gjorde en kjempejobb, takk til disse to 93 gutta som stilte sporty opp! Fra profileringsdagen på KI. Fellesdagen i Rykkinnhallen. Vår egen innebandyskole: Vi har siden skolestart hatt vårt eget rekrutterings-opplegg med egen inne-bandyskole for yngre barn. Vi har vært rundt på de fleste barneskolene i nærmiljøet og delt ut brosjyremateriell. Vi har hatt en kjemperespons og innebandyskolen vår rommer nå ca. 50 barn i aldersgruppen 6-11 år. Det er både gutter og jenter som deltar og treningstidene er fordelt på de ulike alderstrinn. Vi er så heldige B V - S T I K K a N R Innebandyskole. 27

28 Idrettsskole i Rykkinnhallen. å ha Asim Kiyani med oss som den store initiativtager, og vi har en flott gjeng med ungdommer fra innebandygruppa i aldersgruppen år som hjelper Asim med gjennomføringen. Hovedklubbens idrettsskole: Vi har i disse dager akkurat avsluttet innebandyens 2 økter for hovedklubbens idrettskole. Vi håper og tror at både barn og foreldre er fornøyde med vår gjennomføring. Også her har Asim Kiyani, flere styremedlemmer og våre tidligere nevnte ungdommer vært med å trukket lasset. Velkommen til Sandvika og Rykkinn Bingo Spilletider: Man Fre: ca Lør: ca Søn: ca Spill bingo og støtt Bærums Verk Idrettsforening 28 B V - S T I K K a N R

29 ANNONSE Rykkinnhallen har fått nytt lys Det er vi som har gjort jobben, og BVIF er svært godt fornøyd med resultatet! Prøv oss du også du vil ikke bli skuffet! Guriby Elektroentreprenør A.s Løxaveien Rud Telefon: Telefax: Mobil: E-post: B V - S T I K K a N R

30 Fantastisk og lærerik uke på treningsleir i USA BVIF Charmers cheerleading gjennomførte en svært vellykket treningsleir i Jacksonville Florida i høstferien. Cheerleading er fortsatt en ung sport i Norge og mye kunnskap kan hentes fra USA, hvor sporten har lange tradisjoner. Det er hovedgrunnen til at Charmers de siste årene har valgt å reise hvert annet år til USA i høstferien. I år gikk turen til Jacksonville og treningssenteret Premier Athletics, som er første gang klubben samarbeider med. Både utøvere på junior og senior var med på turen som totalt talte 66 personer inkludert voksne og reiseledere. Det ble en uforglemmelig opplevelse med mye trening, men også tid til sosialt samvær. Jacksonville, ligger nord-øst i Florida og er den niende største byen i USA. Reisen er lang og første dag ble brukt på å komme på plass på hotellet og venne seg til tidsforskjellen. Flinke trenere Første treningsøkt var på fem timer. Utøverne var begeistrede og skrøt av at trenergruppen var veldig hyggelige og veldig flinke. Alt første dag var de i gang med å lære mye nytt. Junior og senior hadde hver sine treningsopplegg og byttet på tidlig og sene økter. Trenerne kunne instruere både i turn og cheerleading, som gjorde at mange fikk en allsidig basistrening i alle de elementer som inngår i en cheerrutine. Ved siden av treningen var det handling som stod øverst på jentenes gjøremålsliste. T E K S T o g f o T O : S Y L V I A S K A R 30 B V - S T I K K a N R

31 ANNONSE FAX NYBYGG MODERNISERING FLISLEGGING SERVICE GULVVARME VARMEPUMPER Varme & Sanitærteknikk A.S Mobiltlf. Ole Mobiltlf. Arnfinn Åses v Sandvika - fagkunnskap gir trygghet. B V - S T I K K a N R

32 Et besøk til amerikas eldste by St. Augustin og bading og soling på de flotte strendene langs kysten ble det også tid til i løpet av uken. Hallen var bygget opp med springfloor, et fjærende gulv, som gjorde treningen ekstra morsom. Slike gulv er man ikke bortskjemt med på hjemmebane. De som ønsket kunne også få personlig trening i turn. Og det var noen som fikk forbedret sine teknikker i saltoer og flikk flakker. Nye teknikker I løpet av uken lærte utøverene nye pyramider, og mange nye teknikker. Det ble også trent på blant annet løpeturn. De amerikanske trenerene, som alle fire var menn og hadde tidligere karrierer som cheerleadere bak seg, var kreative og fant på mange morsomme leker. En kombinasjon av litt seriøs trening, og litt morrotrening falt i smak. Treningen var nok litt hardere for noen enn de er vant med hjemme, men de fleste opplevde det som positivt og inspirerende, til tross for at de ble ganske slitne etter fire timers økter. Det ble stadig trukket fram at trenerne var kjempeflinke. Siste trening ble ukas nye kunnskaper satt sammen til show. Der gjorde junior og senior en stunteserie og en pyramide som de hadde lært i løpet av uken. Alle fra hele Charmers fikk også lov til å skrive en hilsen på en av veggene i gymmen. Uken ble avsluttet med en festmiddag på høye hæler i Jacksonville city med god mat og hyggelige kåringer fra trenerne til alle utøvere. Med litt tyngre kofferter hjem enn til var det en strålende fornøyd gruppe som synes uka hadde gått veldig fort og reiste hjem med positive opplevelser fra Jacksonville. Under treningsleiren ble det skrevet en blogg-dagbok som kan leses på bvif hjemmesider. Charmers cheerleading er strålende fornøyde med treningsopplegget hos Premier Athletics i Jacksonville etter oppholdet i årets høstferie. F O T O : M A R T E E I L E R T S E N Lørdag 12. november var flere hundre Pee Wee - og Mini-jenter fra Oslo- og Akershus-området i Rykkinn-hallen. På grunn av BV-Stikkas lange produksjonstid, fikk vi dessverre ikke med oss hverken bilder eller resultater i dette nummeret. BVIF Cheerleading kommer sterkt tilbake med fyldig omtale i neste nummer. 32 B V - S T I K K a N R

33 Frukt Grønnsaker Balsamico Oljer Delikatesser Krydder Sauser Blomster Ny søndagsåpen Tyrkisk butikk på kolsås Hjemmelaget Tzatziki Fersk frukt og grønt med mange spennende smaker fra hele verden ÅpninGSTiDEr Mandag lørdag kl Søndag Brynsveien 134, 1352 Kolsås Telefon

34 Fotballgruppa oppsumerer sesongen 2011 har vært en fremgangsrik sesong med høyt aktivitetsnivå. Det er spesielt hyggelig å kunne konstatere at vi har opplevd en sportslig heving i de fleste årskull, at det har vært svært høy cupaktivitet. Ikke minst har det vært trangt om plassen på alle treningsfelt gjennom hele sesongen. Vi har sendt mange unge spillere på dommerkurs for å bli klubbdommere, vi har sendt både spillere og trenere på trenerkurs, vi har flere spiller på kretslag og talentlag et signal på at det sportslige nivå er hevet denne sesongen. Vårcupen og BVIF Champions League har blitt avholdt på Gommerud kunstgress. 7er banen vår er i disse dager i ferd med å bli kledd med kunstgress. Åpningssermonien vil vi holde til våren. Vi benytter anledningen til å takke alle trenere, lagledere og spillere for en fremragende innsats gjennom sesongen. Mvh Karen Norton FERIEFOTBALL Første uke av skoleferien hadde vi for første gang et tilbud om å spille fotball hver dag på Gommerudbanen mellom kl 10 og for barn i alderen 8 til 12 år. Et lavterskel tilbud hvor det ikke var nødvendig å melde seg på, og det var ingen kostnader for barna å være med. Tanken var at barna skulle få muligheten til å spille fotball og ha det moro sammen. Fotballgruppa stilte med 4 unge fra 96 og 95 kullet vårt som tilretteleggere. Erfaringene fra i år var mange glade unger og mye morsom fotball. TINE FOTBALLSKOLE 170 barn fra 7 til 12 år deltok på Tine Fotballskole på Gommerudbanen. Kristian Holm Carlsen fra Fotball for Kids var F O T O : B V I F F O T B A L L T E K S T : K A R E N N O R T O N Glade feriefotballspillere. 34 B V - S T I K K a N R

35 hovedansvarlig for treningene, og han hadde meg seg 22 instruktører fra vår egen klubb, nesten like mange jenter som gutter. Fotballskolen gikk meget bra, og vi nådde målet om at det hos oss "både skal være et sted å være og et sted å lære" gjennom gode øvelser og fokus på mestring for den enkelte deltager. Vi har de siste 4-5 årene lagt ekstra fokus på mestring og ferdighetsutvikling, og responsen fra spillere og foresatte er meget postiv. Takk til alle for en kjempegod innsats! FOTBALLSKOLEN 2011 B V - S T I K K a N R Fra Champions League. For andre året ble Fotballskolen for 1. klassinger dratt igang i slutten av august. Det møtte ca. 30 spente og entusiastiske unger opp på Gommerudbanen. Gleden var stor da alle fikk hver sin fotball. Trenerene var jenter og gutter fra henholdsvis J96 og G96 som delte ungene i grupper og sto for den praktiske gjennomføringen av treningene. Hovedfokus var lek, ferdigheter og spill 2 mot 2. Ungene ble mer og mer spente da det nærmet seg den store dagen Champions League. Dette var dagen da de fikk spille i ordentlige drakter, noen for sitt favorittlag. Den store premien var en egen Champions League t-skjorte. Gleden tok helt av på siste trening da alle også fikk sin egen Tine fotballsekk. Både unger og voksne var fornøyde da de dro hjem denne siste onsdagen før høstferien. En stor takk til de unge trenerne som gjorde en kjempeflott jobb med ungene, og bidratt til at de helt sikkert kommer tilbake til fotballen til våren. Trenerne fra 96 var: Emilie, Kristin, Natalie, Vilde, Andreas, Aleksander, Fra Champions League. Jakob, Sigurd og Sølver. Koordinator, Terje Finholdt CHAMIPIONS LEAGUE Vi gleder oss alltid til BVIF Fotballs egen høstcup Champions League. Her er det obligatorisk oppmøte for alle BVIF fotballspillere. Fra de yngste til de som skal begynne med 11fotball. For hver cup pulje er det gutter og jenter fra samme årskull som møtes til duell. Spillerne trekker lapp om 35

36 hvilket lag de skal tilhøre, så settes det i gang!!!! Dommerne er våre egne yngste dommere (13-14 og 15 åringer). I år var premien en T-skjorte i eget BVIF CL design. Litt av et syn! VETERAN DAMER 10 lag stilte til seriestart i år, og som vanlig ble det de samme lagene som kjempet i toppen, Langhus, Hauger, Tveita og oss. Dette var vår 3. sesong som K35, og første året endte vi på 4. plass etter de nevnte lagene, i fjor tok vi et steg opp og fikk 3. plassen - i år slo vi både Hauger og Tveita og endte på en fin 2.plass, bare 3 poeng bak vinneren Langhus. Vi er for tiden kun 11 stk, og mangler enda, - etter 3 år, fortsatt en fast keeper. Så om noen leser dette og er en gammel keeper som har lyst til å friske opp i gamle kunster (må være over 35 år), så ta kontakt med Anine Røsjø Moe DAMELAGET Dette er et samarbeidslag mellom Jutul og BVIF etablert Gjennom sesongen har vi sett at nivået blant de beste lagene i 4 divisjon er overraskende høyt, slik at vi er avhengige av å ha et jevnt besatt mannskap til hver kamp. Slik det har vært denne sesongen, ikke minst ved hjelp av juniorene, har det vært sterk kamp om plassene. Gjennom vinteren har vi trent både i Gjønneshallen, på Vøyenenga og på Gommerud mens vi i sesongen stort sett har trent på Skui med. Så håper vi neste år med litt bedre banekapasitet på Gommerud, at vi kan få trent litt mer der også. Vi er en stor treningsgruppe sammen med juniorlaget slik at det alltid er bra med jenter/damer på trening. Til slutt endte vi på 2.plass bak Stabæk 2 men med god margin til tredjeplassen. Stabæk 2 er et lag med benkeslitere fra toppserien samt noen som absolutt ikke sitter på benken og yngre jenter og alt annet enn opprykk ville vært katastrofe for dem. Vi gleder oss derfor til neste sesong da vi forhåpentligvis slipper å møte topplagenes noe ustabile andrelag. I skrivende stund er vi i semifinalen i OBOS Cup. Vi har deltatt i Kurland Cup der vi kom til 8dels finale. Nå er vi påmeldt Futsal serie 1. divisjon damer høst/vinter med oppstart i oktober slik at vi er sikret bra matching på små flater gjennom vinteren. Laget har hatt en veldig bra sportslig utvikling i sitt andre år, en stabil spillergruppe og ingen signaler om at mer enn 1 fra kjernegruppen forsvinner. Det har vært kontakt med eventuelle nye spillere og per nå er det en som prøvespiller for oss, men så lenge vi har gode juniorer er spillerstallen ikke et problem. I tillegg har vi hatt med en fast og en litt til og fra gode 7er damelag (tidligere Norway Cup vinnere fra deres gode 82-årgang), kan bli flere da vi planlegger å inkludere også disse i treninger i vinter. Trenere: Natascha Bugge, Anette Sannes, Ove Borgersen og Per Olav Sønju. Lagleder: Ove Borgersen JUNIOR DAMER Kretsmestere spillere, de fleste født 1993, men tre spillere fra 94 årgangenog 1 talentfull 96 spiller ble tatt inn i juniorstallen før sesongstart. Spilte i 1 divisjon med målsetting om å kjempe i toppen. Laget vant serien etter tett kamp med 2 andre lag og er dermed kretsmestere og klar for opprykk til Interkrets. Har videre deltatt i Kurland Cup der vi kom til 8dels finale. Jentene kom til finalen i Stopp Volden turneringen rett før jul og vant Nørhalne Cup i Danmark nok en gang :-) etter glimrende innsats og med god hjelp fra spillere fra 96 og 97. Spillergruppe er stabil men litt liten og sårbar for skader og skole- 36 B V - S T I K K a N R

37 ting som det dessverre har vært en del av. Heldigvis har damene bistått laget gjennom sesongen der 9 seniorer har spilt fra en til ni kamper for juniorlaget. 6 spillere fra 97 og en fra 96 har deltatt i en til to kamper hver men det har dessverre vært mye kollisjon med kamper mellom junior og 96 laget. 33 spillere er benyttet. Trenere: Natascha Bugge, Anette Sannes og Per Olav Sønju. Lagleder: Kurt Bøystad, Mona Sundal, Anne Fagerhol og Iren Grødahl JUNIOR GUTTER Bvif Junior Elite har i år hatt en solid opptur med en knallsterk førsteplass i serien sin! Med et stort kull fra 1994 og med flere innslag av 93 og 92 har vi på junior gått serien igjennom uten å tape en eneste kamp! Med Erik Berg som trener og en stor gjeng fra Gullhaug og Rykkinn har vi klart å rykke opp til andre divisjon. Vi har også opprettet en side på Facebook der folk kan følge med på hvordan kampene våre går, og gjennom den har vi fått flere tilskuere på kamp som har vært veldig morsomt. Den heter Bvif Junior Elite. Så nå gleder vi oss til fortsettelsen! Petter Ødegaard, Kaptein v/ juniorlaget. GUTTER 95 G95 har hatt en god sesong der vi har oppnådd mange av de målene vi satte oss før sesongstart. Vi klarte å gjennomføre sesongen med to lag i G16, for første gang på mange år for BVIF. Både BVIF1 og BVIF 2 kom på andreplass i sine avdelinger, og for BVIF 1 var det svært jevnt opp til førsteplassen. Vi stilte med to lag i Drammens cup og BVIF 1 gikk ikke videre fra grunnspillet, mens BVIF2 gikk videre. Etter en flott kamp på Marienlyst der BVIF 2 holdt et godt telemarkslag til 0-0, tapte vi straffekonken. I serien gikk det litt trått for begge lagene før sommeren, og vi gikk på noen tap som burde vært unngått. Etter ferien var vi bedre og tapte neste ikke kamper. BVIF 1 var to poeng fra seriemesterskapet, men tapte den avgjørende hjemmekampen mot ØHIL, som dermed gikk forbi oss. Vi har som vanlig hatt stor rullering av spillere mellom lagene og det er veldig mange spillere som har scoret for oss. I sommer var vi på Loch Lomond cup i Skottland og spilte jevne kamper mot bra lag. Dessverre klarte vi Gutter 95. B V - S T I K K a N R

38 bare stille 18 mann her, så det ble bare et lag, men en flott opplevelse for gutta. En seier og to tap ble resultatet. Hovedtrener Jon Tysdahl. GUTTER 96 G96 har denne sesongen spilt i 1. div og greide å bevare plassen i 1. div. Noe som gjør at vi er blant de 5 beste lagene i Asker og Bærum - knallbra! I tillegg til 1. Div laget har vi hatt ett 7er lag i serien for 16 åringer. Grunnet at det ikke ble egen 7er serie for gutter 15 år i år. På tross av dette ble det 2. plass i avdelingen på 7er laget - veldig bra!!! Lagene har deltatt på en rekke cuper med turen til Gothia cup i sommer som et høyde punkt. Nå er det tid for å legge grunnlaget til neste års sesong i 1. div - så lagene er allerede godt i gang med treningene. Vi er i overkant av 20 spillere, men tar gjerne imot flere spillere. JENTER 96 Igjen en flott sesong for våre jenter 96 er over. Her kan vi se tilbake på såvel gode prestasjoner i seriespillet som i cuper. Vi har klart å stille 2 lag i serien, og i 2 av cupene. Første utfordring var nabocup på Hauger. Begge lagene til sluttspillet, og Lag 1 kom seg helt til finalen. At vi behøver straffetrening fikk vi erfare etter uavgjort ved full tid mot Stabæk. De hentet da hjem pokalen, men likevel flott 2 dre plass. Vårsemesteret gikk begge lag helt til topps i sine avdelinger, da hhv. i 1.ste og 2. divisjon. Danacup hadde vi et lag sammensatt av med 97 og et rent 96 lag. Lag 2 videre i B-slutspillet og 1.laget til A- slutspillet. Dessverre ble det tøft for oss med ytterligere avansement, og 1.laget tapte i varmen for et sammensatt lag fra New York. De vant hele turneringen. En flott sosial uke, med nydelig vær og gode opplevelser. Skjærgårdscup etter ferien ble en suksess. Vertskapet på Rica Havna (takk til Vilde) ordnet med innkvartering, så her var det bare for jentene å fokusere på fotballen. Selv uten keeper, rullering, gikk vi helt til topps, og vant finalen mot 1-0 mot arrangøren etter seiersmålet satt inn av Thea. Stor pokal + vandrepokalen er hentet til klubbhuset. Gutter B V - S T I K K a N R

39 Jenter 96. Høstsesongen har gått som forventet, begge lag på øvre halvdel. En fin 3 dje plass i serien til Lag 2 i 2.div., og 5 plass til Lag 1 i 1.div. Nå blir det godt med litt fotballpause, før oppkjøring til ny sesong, med spesielt USA-tur som mål. Hovedtrener J96/Ivar. JENTER 97 J97 har bestått av en fin gruppe på 30 jenter, med Line Theisen som hovedtrener. J97 stilte med 2 lag i seriespill. 1. laget spilte seriefinale mot Stabæk i førstedivisjon, det ble uavgjort og dermed 2.plass 2 poeng bak Stabæk. 2. laget kjempet jevnt med de beste i 2. divisjon og ble Bilde fra kampen mot Desert Wind, et lag bestående av jenter fra Saudi Arabia med lagledelse fra Canada. Jenter 97 B V - S T I K K a N R

40 bare bedre og bedre utover i sesongen. Siste kampen endte med 9-0 seier mot Fossum. 1. plass i Stopp volden turneringen høsten 2010! 2. plass i Gjelleråsen vårcup 2011! 1. plass i Drammen cup 2011! 1. plass i Hauger cup 2011! 2. og 3. plass i Elverumsturneringen 2011! Deltagelse i Dana-Cup for andre gang på rad. Vi kom til A-sluttspillet i Dana-Cup som gruppevinnere, men tapte første sluttspillkampen 1-0. Mange av jentene spilte også sammen med J96 i denne turneringen. JENTER 99 Det har vært en hektisk sesong for jenter 99, med både 7er lag i 12 årsklassen og 11er lag i 13 årsklassen. Bakgrunnen for at vi har hatt et 11er lag er at klubben ikke har hatt et 13 års-lag i serien i år, slik at J99 dermed ikke hadde noe lag de kunne hospitere hos. Vi hadde vi en god 11er kamp mot Bærum J99 i sesongoppstarten, noe som ga oss trygghet i at vi ikke sto tilbake for andre J99 lag på 11er banen. I serien møtte vi bare J98 lag, og vi fikk mye juling i mange av kampene. Men jentene syntes det har vært gøy å spille 11er, og presenterte mye bra spill. De har fått mye skryt av sine motstandere. Det ble spilt mange gode 11er kamper, og gleden var stor da vi avsluttet sesongen med å slå Holmen i en jevn og godt spilt kamp fra vår side. Vi var med i DnB NOR Moss Cup i januar og Kurland Cup i februar som var innendørsturneringer. I DnB NOR Moss Cup hadde vi fått en ekstra plass i 14-års klassen, dvs. 2 år over den klassen vi opprinnelig stiller i. Vi spilte jevnt, men tapte mot Amazone Asker, og gikk deretter på tap mot Vålerenga og Lyn. Men jentene fikk kjempeskryt av motstanderene som ble overrasket når de hørte hvor gamle de var. I år som tidligere år, var årets høydepunkt Sparebank1 cup i Porsgrunn. Urædd kunne skilte med strøkne gressbaner og et strålende vær (ihvertfall lørdagen). Plommen i egget for hele helgen, er overnatting i telt på Emilie sin hytte i Eidangerfjorden. Det var 17 jenter og enda flere foreldre og søsken tilstede, hvor vaffelsteking på stran- Jenter B V - S T I K K a N R

41 da, bading, grilling og kos forant utepeisen er standard ingredienser på disse turene (fjerde gangen iår). En stor takk til Anya og Jan Birger som år etter år tar imot oss og åpner sitt landsted for resten av gjengen (vi begynner å føle oss skikkelig hjemme der nede). Det har vært en tøff sesong med veksling mellom 11er kamper og 7erkamper for jentene, med 1-2 kamper i uken. Det har ikke vært mangel på spilletid på banen i år. Denne vekslingen mellom spillestil har også gitt seg utslag i enkelte 7er kamper, som da noen ganger har gått dårligere enn forventet, men også bedre enn forventet. Vi har også sett at jentene klarer å snu en dårlig utvikling i en kamp, f.eks. som vi gjorde borte mot Asker hvor vi lå med mange mål etter etter første omgang. Asker var et godt lag, men våre jenter med noen små justeringer, klarte å avverge flere spillemål fra Asker i 2. omgang, og klarte selv å score. Disse jentene kan når de virkelig vil. Når vi ser sesongen tilbake på sesongen, analyserer det jentene har gjort i innendørscuper, andre cuper, serien og Champions League, så vil vi si at jentene står for et godt passningsspill og samspill B V - S T I K K a N R hvor hver enkelt spiller er med på å gjøre de andre spillerne og laget gode. Vi gleder oss til å se laget neste år i serien, men først skal de gjennomføre sin første 11er turnering (er gjennomført når dette går i trykken) og vinterligaen. Terje Finholdt JENTER 01 Sesongen i år har vært helt toppers.jentene har spillt 25 serie kamper og ikke tapt en kamp.3 uavgjort og resten seiere med målforskjell på Har spilt 3 cuper, vårcupenjutultreffen og øhilcup med gode resultater. Vi har også fått med noen nye spillere i år også, så dette lover godt. Er nå 19 jenter. Ellers må jeg som trener få skryte av en veldig ivrig og hyggelig jente gjeng. Anders Bjørnseth GUTTER 03 Sesongen åpnet mer eller mindre med Vårcupen. Alle var fryktelig spente etter en lang pause, så det var mange ivrige gutter som møtte opp. Vi hadde en kjempefin dag på Gommerudbanen med mange fornøyde gutter. I serien meldte vi på tre lag: BVIF 1, 2 og 3. Dette var første året vi skulle spille serie og det var veldig spennende. Senere spilte vi Kalvøyacup. Været holdt seg bra, og både foreldre og barn var fornøyde. Etter en pause med sommerferie, var det tilbake på trening, seriespill og Jutultreffen. På Jutultreffen var vi heldigere med været enn året før. Champions league er en cup alle våre gutter synes er fantastisk morsom. Dette året var det like gøy! Og vi gleder oss allerede til neste år. Alle har fått spille masse og det er en glad gjeng som møter opp på treninger. Vi trenere og lagledere takker for et fantastisk fotballår og gleder oss masse til neste sesong. Vi takker alle foreldre for utrolig engasjement og oppfølging og håper dette fortsetter! Scoret 100 mål i 2011 sesongen.bvif Gullhaug A 2003 årgangen: Alle de 12 serierundene i 2011 er nå ferdigspilt. Vi er meget fornøyd med 7 seire, 1 uavgjort og 4 tap. Alle gutta har utviklet seg enormt gjennom sesongen. Vi har øvd mye på å spille sammen med hverandre og det har gitt resultater, samtidig har de individuelle ferdighetene stått sentralt på treningen. Gutta har økt egenaktiviteten på fritiden og sfo, noe av årsaken er gode opplevelser på trening og kamp. Vi er nå enige om at spillestilen vår minner litt om Barcelonas. Vinne og 41

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 Håndballen i Hegra har også i år hatt en veldig god sesong, med mange aktive spillere, trenere, lagledere og ikke minst publikum. Det har vært mange fine

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1:

Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1: Evaluering Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1: - Opplever dere at Frogner håndball har et godt tilbud til barna? Ja- 16 Nei- 1 Tja-

Detaljer

J16 spillere født 1999 og 2000, men har med seg 2001 og 2002 spillere. J10/11 spillere født 2004 og 2005.

J16 spillere født 1999 og 2000, men har med seg 2001 og 2002 spillere. J10/11 spillere født 2004 og 2005. Sist oppdatert: 03 juli 2015 INNEBANDY Spiller/foreldreinformasjon sesongen 2015/2016 BVHIF innebandygruppe består av over 200 medlemmer/spillere fordelt på aldersbestemte lag/junior/seniorlag/el-innebandylag

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

Velkommen til IL Skrim

Velkommen til IL Skrim Velkommen til IL Skrim Er du aktiv eller vanlig mosjonist? Eller vil du være med i støtteapparatet vårt? Uansett aktivitets og ambisjonsnivå er du velkommen i IL Skrim. Hos oss skal alle trives og finne

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Saksliste hovedstyremøte tirsdag 26.05.09 Saksnummer Sak Ansvarlig 260509-00 Godkjenning av protokoll og innkalling Sverre 260509-0 Budsjett 2009 og regnskap Q Pål A 260509-02 Regnskapsrutiner/økonomistyring

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2016

Årsberetning. GIL Fotball 2016 Årsberetning GIL Fotball 2016 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Siri Ann Mørk Hansen Styremedlem: Marit Rogstad Aadnøy Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017 Årsberetning 2016 GØIF Fotball 1 STYRET Styret har bestått av følgende medlemmer: Årsberetning Sportslig utvalg fotball 2017 Sportslig leder Baneansvarlig og materialforvalter: Dommeransvarlig: Trenerkoordinator

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2016 1 Styret Det er gjennomført 8 styremøter i 2016. Styret i fotballgruppa har i 2016 bestått av: Leder: Sekretær/styremedlem: Økonomiansvarlig:

Detaljer

Frisk Asker Fotball En klubb å være stolt av

Frisk Asker Fotball En klubb å være stolt av Frisk Asker Fotball En klubb å være stolt av Trener- og Lagledermøte 23. Oktober 2013 Frisk Asker Fotball 2013 Agenda Informasjon fra styreformann Oppsummering 2013 Gruppearbeid Fokusområder Samarbeid

Detaljer

Det ble mange fine høydepunkter på helgens Norgescup på Kongsvinger for våre spillere.

Det ble mange fine høydepunkter på helgens Norgescup på Kongsvinger for våre spillere. Nyheter fra 2008 Rekord i divisjonspillet Vi registrerer en gledelig stor deltagelse i divisjonspillet som går av stabelen i Skytterhallen lørdag. Totalt 75 spillere deltar fra 2. divisjon og nedover.

Detaljer

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Egge IL - G 2004 Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging Egge IL - G 2004. Bilde tatt sommeren 2004. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Til stede Trenere Stig Arthur

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

Utleira IL Håndball. Årsmelding 2015

Utleira IL Håndball. Årsmelding 2015 Utleira IL Håndball Årsmelding 2015 Håndballstyret har gjennom året 2015 bestått av følgende personer: Leder Per Kristian Norddal Økonomiansvarlig Inge Osen Infoansvarlig Kari Aslaksen Aasly Materialansvarlig

Detaljer

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2014/2015

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2014/2015 ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2014/2015 Håndballen i Hegra har hatt en veldig god sesong, med mange aktive spillere, trenere, lagledere og ikke minst publikum. Det har vært mange fine dager i

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2015

Årsberetning. GIL Fotball 2015 Årsberetning GIL Fotball 2015 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Marit Skolseg Styremedlem: Solveig Nyland (kioskansvarlig) Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

Årsrapport for 2007/2008-laget

Årsrapport for 2007/2008-laget Årsrapport for 2007/2008-laget Sesongen 2013-2014 Trenere: Annette Nilsen Paul og Tonje Roalkvam Titlestad Foreldregruppa: Visjon: Tune skal være den beste klubben å være i uansett alder og ambisjon 1.

Detaljer

Nyheter fra 2012. 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011

Nyheter fra 2012. 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011 Nyheter fra 2012 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011 Sesongens andre runde i det individuelle divisjonsspillet for Møre og Romsdal ble arrangert av Molde BTK i Skytterhallen i Molde i romjulen.

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2015 1 Styret Styret i fotballgruppa har i 2015 bestått av: Leder: Økonomiansvarlig: Matrialforvalter og brøyteansvarlig: Fair Play- og dommer ansvarlig:

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

ALTATURNERINGEN 2013

ALTATURNERINGEN 2013 ALTATURNERINGEN 2013 NORD-NORGES STØRSTE IDRETTSARRANGEMENT Altaturneringen har i over 30 år vært en kulturell og idrettslig begivenhet uten sidestykke i Alta, og viser stadig vekst og utvikling. Fra den

Detaljer

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE Velkommen til Gresvik IF Hensikten med denne lille infoen er å gi litt informasjon om foreningen vår til nye medlemmer og kanskje til foreldre som tenker å melde barna sine inn i Gresvik IF. Gresvik Idrettsforening

Detaljer

Infoguide www.hortenibk.com. Horten IBK. Stiftet 1. mars 1996. Velkommen til klubben

Infoguide www.hortenibk.com. Horten IBK. Stiftet 1. mars 1996. Velkommen til klubben Infoguide www.hortenibk.com Horten IBK Stiftet 1. mars 1996 Velkommen til klubben Velkommen til Horten Innebandyklubb På vegne av Horten Innebandyklubb ønsker jeg deg velkommen til Horten Innebandyklubb.

Detaljer

Sportsplan yngre lag

Sportsplan yngre lag Sportsplan yngre lag Ullern Håndball Vedtatt i styremøte 12.05.16 Forord Sportsplanen for yngre lag gir felles kjøreregler for trenere og ledere for lag opp til og med 15 år. Sportsplanen suppleres med

Detaljer

Velkommen til foreldremøte Jenter 1997

Velkommen til foreldremøte Jenter 1997 Velkommen til foreldremøte Jenter 1997 Foreldremøte NIF J97 Kort oppsummering av sesongen 2009/2010 Bortecuper Vårens hjemmecuper Opplegg for sesongen 2010/2011 Skadeforebygging basistrening Eventuelt

Detaljer

BERGBY S OG SHELL FOTBALLCUP 2009

BERGBY S OG SHELL FOTBALLCUP 2009 BERGBY S OG SHELL FOTBALLCUP 2009 Pors Stadion 6. 7. juni Informasjon til lagledere Reglement Støttespillere Spillerlister Klasseinndeling Baneoversikt Våre samarbeidspartnere VELKOMMEN TIL CUP Pors Grenland

Detaljer

4. ÅRSMELDING for 2015

4. ÅRSMELDING for 2015 org.nr. 993 601 527 Husk GRASROTANDEL når du tipper 4. ÅRSMELDING for 2015 Styret har i 2015 bestått av:; Leder; Synnøve Moe Engevik Nestleder ; Magne Hetlevik Kasserer; Torhild Mathiassen Sekretær; Ingebjørg

Detaljer

Lagledermøte vinter 2016

Lagledermøte vinter 2016 Lagledermøte vinter 2016 OAA Oppsal Klubben for alle med fotball i sitt hjerte! Agenda Agenda: Informasjon om sesongen 2016 Kontingent / treningsavgift / forsikring 2016 Klubbdugnad våren 2016 Kvalitetsklubb

Detaljer

Medlemsblad for Lisleby Fotballklubb nr. 1 mai 2014

Medlemsblad for Lisleby Fotballklubb nr. 1 mai 2014 Medlemsblad for Lisleby Fotballklubb nr. 1 mai 2014 LFK-revyen gjennoppstår i nytt format Gjennom årene har Lisleby Fotballklubb hatt flere klubbaviser og vi som sitter i styrene ønsker å videreføre denne

Detaljer

Bækkelagets Sportsklubs idrettsskoler i sommerferien

Bækkelagets Sportsklubs idrettsskoler i sommerferien Bækkelagets Sportsklubs idrettsskoler i sommerferien Velkommen til våre idrettsskoler i uke 26 og 33 (27.juni til 1.juli) for barn født 2003 til 2010. Vi tilbyr: Fotballskole Håndballskole Innebandyskole

Detaljer

Ålen IL - Fotballgruppa. Årsmelding fotballgruppa 2012

Ålen IL - Fotballgruppa. Årsmelding fotballgruppa 2012 Ålen IL - Fotballgruppa Årsmelding fotballgruppa 2012 Innhold Styret har bestått av... 1 Møter... 1 Styrets Arbeid... 2 Investeringer... 2 Handlingsplanen... 2 Sportslig... 2 Ledere/trener og oppmenn...

Detaljer

Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball

Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball 1 Styret... 3 2 Bemanningen i Kløfta IL Fotball... 3 2.1 Styret... 3 2.2 Trenere og lagledere... 3 2.3 Trenerforum... 3 2.4 Dommersituasjonen... 4 3 Anlegg... 4 3.1 Anlegg

Detaljer

PROGRAMBLAD BRINGSERIEN J16. 1. serierunde Randaberghallen 5. 7. september

PROGRAMBLAD BRINGSERIEN J16. 1. serierunde Randaberghallen 5. 7. september PROGRAMBLAD BRINGSERIEN J16 1. serierunde Randaberghallen 5. 7. september Hovedtrener for Randaberg J98 har ordet: Først og fremst ønsker jeg alle velkommen til fortet vårt, Randaberghallen. Håper alle

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSMØTE KALANDSEIDET IL Håndballgruppen FOR MELDINGSÅRET 2013 SAKSLISTE 1. Åpning Valg av dirigent og referent 2 Årsmeldinger 3. Regnskap

Detaljer

Den lille oransje. Slik gjør vi det i Utleira IL

Den lille oransje. Slik gjør vi det i Utleira IL Den lille oransje Slik gjør vi det i Utleira IL De viktigste punktene 1) Respekter klubbens arbeid. Det er frivillig å være medlem av Utleira IL, men er du med følger du den lille oransje. 2) Vis respekt

Detaljer

Ha en begivenhetsrik dag!!! Velkommen til Bendit Cup 2013 27-28 April

Ha en begivenhetsrik dag!!! Velkommen til Bendit Cup 2013 27-28 April Velkommen til Bendit Cup 2013 27-28 April Takk for at Du/Dere valgte å delta på denne Cup en. I denne mappen vil du finne informasjon om følgende: BAMA informasjon Spilleregler Kampoppsett Foreldrevettregler

Detaljer

REFERAT FRA FORELDREMØTE TEAM DESEMBER 2008

REFERAT FRA FORELDREMØTE TEAM DESEMBER 2008 REFERAT FRA FORELDREMØTE TEAM 95 10. DESEMBER 2008 Avholdt på rødhuset på Sveum med ca 20 foreldre. 1. Kort oppsummering av sesong 2008 v/ Frode Fotballåret 2008 startet med ca 38 spillere. Det ble på

Detaljer

TURNERINGS- OVERSIKT LIMTREHALLEN 2015. Uke 1 til uke 19

TURNERINGS- OVERSIKT LIMTREHALLEN 2015. Uke 1 til uke 19 TURNERINGS- OVERSIKT LIMTREHALLEN Uke 1 til uke 19 1 Velkommen til Limtrehallen! Vinteren har vi et mer omfattende turneringsprogram enn noen gang tidligere! Denne oversikten er laget for at alle lokale

Detaljer

Nydalens Skiklub - Norges største o-klubb Erfaringer, gleder og utfordringer. Jon Iver Bakken Sportslig leder

Nydalens Skiklub - Norges største o-klubb Erfaringer, gleder og utfordringer. Jon Iver Bakken Sportslig leder Nydalens Skiklub - Norges største o-klubb Erfaringer, gleder og utfordringer Jon Iver Bakken Sportslig leder Vår målsetting: Nydalens Skiklub skal være Norges beste klubb å være o-løper i Organisering

Detaljer

Årsberetning 2016 MIL Fotball

Årsberetning 2016 MIL Fotball Årsberetning 2016 Mathopen IL-Fotball For fotballåret 2016 har aktiviteten blant lagene og i fotballstyret vært god. Det er lagt ned en betydelig dugnadsinnsats til kamper og cup nasjonalt og internasjonalt.

Detaljer

Agenda Kort gjennomgang av sesongen (Thomas) Økonomi/budsjett 2014/2015 Kommunikasjon/informasjon/G004.no Oversikt/presentasjon over

Agenda Kort gjennomgang av sesongen (Thomas) Økonomi/budsjett 2014/2015 Kommunikasjon/informasjon/G004.no Oversikt/presentasjon over Agenda Kort gjennomgang av sesongen (Thomas) Økonomi/budsjett 2014/2015 Kommunikasjon/informasjon/G004.no Oversikt/presentasjon over lederroller/struktur Sesongen 2015 planer Sosialgruppa: Planer 2014/2015

Detaljer

NORDSTRAND IF G2001. Visjon til NIF: Flest mulig, lengst mulig, best mulig

NORDSTRAND IF G2001. Visjon til NIF: Flest mulig, lengst mulig, best mulig NORDSTRAND IF G2001 Visjon til NIF: Flest mulig, lengst mulig, best mulig Nordstrand G2001 1 år siden sammenslåingen, fra små lag til kull: Klubben stilte med bane og utstyr. Føringen ifra klubben, var

Detaljer

Oppsummering av sesongen G 11 G 2005

Oppsummering av sesongen G 11 G 2005 Oppsummering av sesongen G 11 G 2005 Spillere Vi er så heldige at vi har beholdt alle være spillere fra tidligere. I tillegg begynte Heine i fjor vinter og har vært med hele sesongen. Etter sommerferien

Detaljer

ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009

ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009 ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009 Styret har bestått av: Leder Nestleder Kasserer/sekretær Styremedlem Styremedlem Ove Valan/Wenche Næsvold Arnstein Bekkavik Jonny Tørriseng Wenche Næsvold Jonny Tørriseng/Adelsten

Detaljer

JENTER FRA BERGEN PÅ TUR TIL HAUGESUND

JENTER FRA BERGEN PÅ TUR TIL HAUGESUND JENTER FRA BERGEN PÅ TUR TIL HAUGESUND I en av våre mest kjente bergens sanger er de kjent for å blinke til gutta og snu seg vekk når de blinker tilbake fordi alle er frekke Dette stemmer ikke helt med

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2006 Side 2 av 5 STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2006 Leder: Iren Rønningen (fra medio februar 2007) Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem:

Detaljer

Årsberetning for EIF Håndball Sesongen 2014 2015

Årsberetning for EIF Håndball Sesongen 2014 2015 Årsberetning for EIF Håndball Sesongen 2014 2015 Styrets sammensetning: Leder: Kai Robert Hallberg Nestleder: Jan-Erik Pedersen Leder Yngres: Tone Wilsgård Arrangementsansvarlig: Henning Slettvold Dommerkontakt:

Detaljer

ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011

ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011 ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011 STYRET Styret har bestått av: * Johnny Hansen Leder og økonomi * Lars Magnus Vongraven Nestleder * Ann Bente Drøyvollsmo Styremedlem/materialforvalter * Bente Botnan Styremedlem/økonomi

Detaljer

ÅRSMELDING -16. Innledning

ÅRSMELDING -16. Innledning ÅRSMELDING -16 Innledning Mye bra i året 2016, men også mye som bør bli bedre. Økt tilbud til de eldste ungdommene fra i høst, når Løkkebandylaget i stedet startet å spille i 3. divisjon Herrer. Vi startet

Detaljer

BERGBY S FOTBALLCUP 2011

BERGBY S FOTBALLCUP 2011 BERGBY S FOTBALLCUP 2011 Pors Stadion 28. 29. Mai Informasjon til lagledere Reglement Støttespillere Spillerlister Klasseinndeling Våre samarbeidspartnere Side 1 VELKOMMEN TIL CUP Pors Grenland Fotball,

Detaljer

«Foto: Jan E. Espelid/golferen.no» Ole Fremstad. Profesjonell Golfspiller

«Foto: Jan E. Espelid/golferen.no» Ole Fremstad. Profesjonell Golfspiller «Foto: Jan E. Espelid/golferen.no» Ole Fremstad Profesjonell Golfspiller Introduksjon Født 07.10.89 Kommer fra Byneset Begynte å spille golf som 10- åring ved Byneset Golfklubb Nådde 0 i handicap som 15-

Detaljer

Kommende søndag 9. januar må du ta turen til TRÆFFHUSET og oppleve en spennende og prestisjetung lagkamp i bordtennis.

Kommende søndag 9. januar må du ta turen til TRÆFFHUSET og oppleve en spennende og prestisjetung lagkamp i bordtennis. Nyheter fra 2011 Årets store og spennende lokaloppgjør i bordtennis ALLE BORDTENNISVENNER! Kommende søndag 9. januar må du ta turen til TRÆFFHUSET og oppleve en spennende og prestisjetung lagkamp i bordtennis.

Detaljer

SVERRESBORG FOTBALL Aktivitet i lagene 2011.

SVERRESBORG FOTBALL Aktivitet i lagene 2011. SVERRESBORG FOTBALL Aktivitet i lagene 2011. Informasjonen om aktivitet i lagene er basert på innspillene fra deltakere på trener/ spillermøte arrangert 14.februar, deltagerne på årsmøtet, samt innsendt

Detaljer

Foreldremøte G 13 10.mars 2011 på Brakka Det var ca 20-25 foreldre til stede.

Foreldremøte G 13 10.mars 2011 på Brakka Det var ca 20-25 foreldre til stede. Foreldremøte G 13 10.mars 2011 på Brakka Det var ca 20-25 foreldre til stede. Sak 1 Kiosksalg på Stampa sesongen 2011 Klubben har satt opp noen tanker om hvordan dette bør se ut: 4 ganger pr uke UTENOM

Detaljer

Infoguide www.hortenibk.com. Horten IBK. Stiftet 1. mars 1996. Velkommen til klubben

Infoguide www.hortenibk.com. Horten IBK. Stiftet 1. mars 1996. Velkommen til klubben Infoguide www.hortenibk.com Horten IBK Stiftet 1. mars 1996 Velkommen til klubben Velkommen til Horten Innebandyklubb På vegne av Horten Innebandyklubb ønsker jeg deg velkommen til Horten Innebandyklubb.

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Velkommen til Minicupfestival 2016

Velkommen til Minicupfestival 2016 Velkommen til Minicupfestival 2016 Ski og Ballklubben Skiold ønsker alle små og store hjertelig velkommen til den tradisjonelle Minicupfestivalen i Drammenshallen. Cupen blir i år arrangert for 36. gang.

Detaljer

Sarpsborg IL Håndball inviterer til håndballturnering Sarpsborg 3. 5. mai 2013

Sarpsborg IL Håndball inviterer til håndballturnering Sarpsborg 3. 5. mai 2013 Sarpsborg IL Håndball inviterer til håndballturnering Sarpsborg 3. 5. mai 2013 Sarpsborg IL Håndball ønsker i år igjen å invitere til Olavscupen. Olavscupen er satt opp som en avslutningsturnering for

Detaljer

Høstgasshuku Bergen 26. 29. November 2009

Høstgasshuku Bergen 26. 29. November 2009 Høstgasshuku Bergen 26. 29. November 2009 Årets høstgasshuku ble som vanlig avviklet i Framohallen. Årets arrangement var blitt tildelt Nordås Karateklubb. Etter en god mobilisering av klubbens styre,

Detaljer

PÅ EIK TØNSBERG, LØRDAG 3. MAI

PÅ EIK TØNSBERG, LØRDAG 3. MAI Velkommen til Bendit Cup Eik-Tønsberg 3. mai 2014 Vi har gleden av å ønske alle spillere, lagledere, foreldre og publikum velkommen til Bendit Cup. Eik IF Tønsbergs tradisjonelle Vårcup på Eik-banen arrangeres

Detaljer

Gullhaug Idrettslag. Fotballglede! Årsberetning ungdomsfotball = Miljø, Ansvar, Trivsel og Ferdighetsutvikling

Gullhaug Idrettslag. Fotballglede! Årsberetning ungdomsfotball = Miljø, Ansvar, Trivsel og Ferdighetsutvikling Gullhaug Idrettslag Årsberetning ungdomsfotball 2014 Fotballglede! = Miljø, Ansvar, Trivsel og Ferdighetsutvikling Innhold Innhold... 2 Innledning... 3 SIF-Proff... 3 Dana-Cup 2014... 5 Gutter 11 år (2003)...

Detaljer

INSTRUKTØRHEFTE NBK TINE FOTBALLSKOLE SØNDAG

INSTRUKTØRHEFTE NBK TINE FOTBALLSKOLE SØNDAG INSTRUKTØRHEFTE NBK TINE FOTBALLSKOLE 2016 - SØNDAG Øvelsene Øvelsene i dette heftet er et utgangspunkt for de ulike øktene. Det er viktig at man tilpasser øvelser til den gruppen man har ansvar for. Vær

Detaljer

Vi skulle til topps og kom dit!

Vi skulle til topps og kom dit! Vi skulle til topps og kom dit! Kan et lag fra en bygd på 4000 innbyggere etablere seg blant de 14 beste håndballagene i en av verdens ledende håndballnasjoner over en 10-års periode? Svar: JA!!! Selbu

Detaljer

AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING

AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING AK28s plan for utvikling av klubb, ledere, trenere, lag, spillere, dommere, foreldre under utdanning, konkurranse og sosialt. Helge Bjorvand

Detaljer

ÅRETS FORBILDE KANDIDATER

ÅRETS FORBILDE KANDIDATER ÅRETS FORBILDE KANDIDATER 2017 Kriterier Årets forbilde er en pris på lik linje med verdiprisen, men den er rettet mot ungdommen i bygda. Årets forbilde er ikke prestasjonsbasert, men skal gå på at personen

Detaljer

HASLUM FOTBALL G02 FORELDREMØTE

HASLUM FOTBALL G02 FORELDREMØTE HASLUM FOTBALL G02 FORELDREMØTE 30.03.2016 RESSURSER RUNDT G02 ÅRGANGEN Hovedtrener => Martin Dahl Myrberg Årskoordinator => Odd Stoltenberg Lagleder 11er laget => Kristian Sørensen Trener 11er laget =>

Detaljer

Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS. lille grønne. Slik gjør vi det i Heming

Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS. lille grønne. Slik gjør vi det i Heming Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS lille grønne Slik gjør vi det i Heming Kjære Hemingmedlemmer, foreldre og trenere Hemings lille grønne er en veileder for alle som har noe med Heming å gjøre

Detaljer

VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG. Stiftet 1895

VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG. Stiftet 1895 VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG Stiftet 1895 Berger idrettslags formål Berger idrettslag skal gi et godt sportslig tilbud til barn og ungdom som naturlig tilhører Berger. Tilbudet skal gis i idretter laget

Detaljer

Årsrapport 2015 håndball jenter 2000 og 2001

Årsrapport 2015 håndball jenter 2000 og 2001 Årsrapport 2015 håndball jenter 2000 og 2001 Trenere Hjelpetrenere: Lagleder: Økonomiansvarlig: Dugnadsansvarlig: Foreldrekontakt/sosialansvarlig: Kenneth Røstad Christine Stokkaune tom april 2015 Emil

Detaljer

Barnefotball Høst 2016 Veien videre - trenermøte

Barnefotball Høst 2016 Veien videre - trenermøte Barnefotball Høst 2016 Veien videre - trenermøte Agenda Bane situasjon og hvordan man enkelt booker og avbooker baner til trening og kamp Rydde etter seg før og etter trening Andre Myklebust Utviklingsprogram

Detaljer

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby:

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby: Dahle IL er bydelsklubben for barn, ungdom og voksne som hører hjemme i Dale boområde i Kristiansund. Klubben har en visjon om ha et godt tilbud til alle sine medlemmer, med mål om å skape et livslangt

Detaljer

Sparebanken Hedmark FART CUP Søndag 6. september 2015 kl. 10.00

Sparebanken Hedmark FART CUP Søndag 6. september 2015 kl. 10.00 Sparebanken Hedmark FART CUP Søndag 6. september 2015 kl. 10.00 Fotballaget FART ønsker alle velkommen til GLA'FOTBALL på Fartbana for 34. gang! Velkommen til Fart! Hei alle fotballvenner! Vi er klare

Detaljer

Referat fra foreldremøte Furnes G14 (født 2003)

Referat fra foreldremøte Furnes G14 (født 2003) Referat fra foreldremøte Furnes G14 (født 2003) Tid: Mandag 30. januar kl 18 til 20. Sted: Hullemannstallen, meget bra oppmøte. 1. Info fra trenerteamet a) Oppsummering sesongen. Se vedlegg b) Treningsopplegg

Detaljer

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby:

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby: Dahle IL er bydelsklubben for barn, ungdom og voksne som hører hjemme i Dale boområde i Kristiansund. Klubben har en visjon om ha et godt tilbud til alle sine medlemmer, med mål om å skape et livslangt

Detaljer

I jula spiller de nordisk mesterskap Tekst: Lage Sofienlund Konnerud Håndball sitt J14-lag har gjort sine saker svært bra i 2013/2014-sesongen. Nå er de godt i gang med ny sesong. Etter råsterke resultater

Detaljer

Årsmelding 2009 Søgne Fotballklubb

Årsmelding 2009 Søgne Fotballklubb Årsmelding 2009 Søgne Fotballklubb Styrets sammensetning : Leder : Edvard Repstad : Rita Myrnes : Helge Vollen : Terje Pettersen : Janne Veel : Glenn Nesheim Sekretær / daglig leder (ikke stemmeberettiget)

Detaljer

Trenings- og kamptilbudene

Trenings- og kamptilbudene Trenings- og kamptilbudene La hele årskull trene sammen! Når dere har «ryddet vei» for mer plass til fotballtrening, er neste steg å se på hvem som kan trene samtidig. I klubber med små årskull er ikke

Detaljer

Foreldremøte

Foreldremøte Foreldremøte 23.09.2010 Sesongen 2010 (så langt) 3 trenere: Per Kristian Vange (LFK), tom Arvika cup, sluttet Knut Ellefsen (LFK), Hovedtrener etter Arvika cup Mogens Larød (LFK) 1 lagleder Sven Kristian

Detaljer

BRUMUNDDAL INNEBANDYKLUBB

BRUMUNDDAL INNEBANDYKLUBB 1 Velkommen til en ny sesong! Velkommen til en ny sesong med innebandy i Brumunddal! Også i år vokser klubben, og vi håper vi alle fortsetter å spre det gode budskap, og sørger for enda flere aktive barn

Detaljer

Sportslig utviklingsplan Sportslige retningslinjer. Tønsbergs Turn håndballgruppe

Sportslig utviklingsplan Sportslige retningslinjer. Tønsbergs Turn håndballgruppe Sportslig utviklingsplan Sportslige retningslinjer Tønsbergs Turn håndballgruppe 2016-2019 Visjon TT er og skal være en breddeklubb. I dette ligger: TT skal gi et godt sportslig tilbud til alle som ønsker

Detaljer

PILLARGURI. ønsker BADMINTONKLUBB. velkommen til. Otta Open PROGRAM 2012 VÅRE HOVEDSPONSORER

PILLARGURI. ønsker BADMINTONKLUBB. velkommen til. Otta Open PROGRAM 2012 VÅRE HOVEDSPONSORER PILLARGURI ønsker BADMINTONKLUBB velkommen til Otta Open PROGRAM 2012 VÅRE HOVEDSPONSORER Hjertelig velkommen til Otta Open 2012 og til Pillarguri Badmintonklubb Hei badmintonvenner! Ja nå står vi foran

Detaljer

ÅRSRAPPORT UNGDOMSFOTBALL 2015

ÅRSRAPPORT UNGDOMSFOTBALL 2015 ÅRSRAPPORT UNGDOMSFOTBALL 2015 G13-1 Guttene har vært med på følgende i 2015 1. Bergen Fotballfestival: 1. plass 2. Åsane Cup: 1. plass 3. Adidas Cup: 1/16-finale 4. Dana Cup: 1/16-finale A-sluttspill

Detaljer

Romsås IL - Fotball -

Romsås IL - Fotball  - Sportslig plan 1. Innledning Sportsplanen for Romsås fotball er ment som et hjelpemiddel for trenere og lagledere. Den har en funksjon som et bindeledd i klubben som skal sørge for at alle trenere og lagledere

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL - Idrettsglede for alle - HANDLINGSPLAN 2015 Post adresse Postboks 6 3529 Røyse Besøksadresse Svendsrudmoen Stadion Trongmoen 45 3530 Røyse Foretaksregisteret NO 985 195 501 MVA

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JUNI 2012 Hei alle sammen! Da har vi på Sølje hatt enda en fin måned sammen med mange gode og positive opplevelser sammen. Vi har vært veldig mye ute og kost oss i det nydelige

Detaljer

Ungdomsuka, Hamar, 24.-29. juni 2013

Ungdomsuka, Hamar, 24.-29. juni 2013 Ungdomsuka, Hamar, 24.-29. juni 2013 Mandag 24. juni møtte 5 spente jenter opp på Sola flyplass. De skulle reise på landsturnstevne for første gang, og der skulle de delta på ungdomsuka. Med så kjekke

Detaljer

G&G`s Girlpower Hockeycamp juni 2013

G&G`s Girlpower Hockeycamp juni 2013 G&G`s Girlpower Hockeycamp juni 2013 Vi har igjen gleden av å invitere til G&G`s Girlpower sommerhockeycamp. Dette er tredje året campen arrangeres i Schjongshallen på Hønefoss. I år vil vi starte søndag

Detaljer

Sportsklubben Trygg/Lade ÅRSBERETNING Håndball avdelingen

Sportsklubben Trygg/Lade ÅRSBERETNING Håndball avdelingen Sportsklubben Trygg/Lade ÅRSBERETNING 2016 Håndball avdelingen 1 Håndball avdelinga ble etablert på årsmøte 2013. I de første driftsårene har fokus vært å skaffe en god oversikt over håndball aktiviteten

Detaljer

IL VAREGG. Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball

IL VAREGG. Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball IL VAREGG JUNIORGRUPPEN Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball Utarbeidet og vedtatt av juniorstyret høsten 1999 ORGANISASJON Juniorstyret er underlagt klubbens hovedstyre

Detaljer

Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen

Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen Fra NFFs Handlingsplan 2004-2007 Barnefotball 6-12 år Hovedmål Gi så mange barn som mulig et fotballtilbud og en fotballopplevelse

Detaljer

Innhold Overordnede mål:... 2

Innhold Overordnede mål:... 2 Innhold Overordnede mål:... 2 Plan for Seniorlag:... 2 Damelag:... 2... 2... 2... 2 Herrelag:... 3... 3... 3... 3 Rekruttering/barnehåndball:... 3 Trenere i klubben... 4... 4... 4 Strategi for måloppnåelse...

Detaljer

AFK Sportslig Plan. Sånn gjør vi det i AFK. Sportsplan AFK

AFK Sportslig Plan. Sånn gjør vi det i AFK. Sportsplan AFK AFK Sportslig Plan Sånn gjør vi det i AFK Sportsplan AFK 1 Planens struktur DEL 1 FELLES PLAN FOR AFK Dette er klubbens overordende plan og er besluttet av styret pr 18.11.2009 DEL 2 PLANER FOR LAGENE

Detaljer

FORELDREVETT. VEILEDER n

FORELDREVETT. VEILEDER n FORELDREVETT VEILEDER n Håndball som lagspill Idretten vår er en lagidrett. LAGET står i sentrum under selve håndballspillet. Dette betyr at samarbeid, felles innsats og oppmuntring fra kameratene er viktig

Detaljer

Sesongen lag i seriesystemet (7 er) 2 lag i seriesystemet (9 er G03) Cuper Treningskamper 50 spillere

Sesongen lag i seriesystemet (7 er) 2 lag i seriesystemet (9 er G03) Cuper Treningskamper 50 spillere AGENDA Kort gjennomgang av sesongen Oversikt over lederroller/struktur Kommunikasjon G2004 Økonomi/budsjett 2016/2017 (Anders M) Sesongen 2017 planer Treninger i vinter - Sportslig og sosial utvikling

Detaljer

O trening Nydalens Skiklub (NSK) for 8-12 år Våren 2014

O trening Nydalens Skiklub (NSK) for 8-12 år Våren 2014 Dato / tid Sted Aktivitet / Opplegg Mandag 7.april Frysja Sandvolleyball-banen på vestsiden av Akerselva (ved Sagadammen 26) Ansvar: 2003 - Torunn/ Maiken Veivalg for de øvede Karttilvenning for de nye

Detaljer

HÅNDBALLCUP 24. - 26. APRIL VELKOMMEN TIL DNB TRONDHEIM HÅNDBALLCUP FREDAG 24. - SØNDAG 26. APRIL. Foto: Nidaros Foto TRONDHEIM SPEKTRUM

HÅNDBALLCUP 24. - 26. APRIL VELKOMMEN TIL DNB TRONDHEIM HÅNDBALLCUP FREDAG 24. - SØNDAG 26. APRIL. Foto: Nidaros Foto TRONDHEIM SPEKTRUM 2015 24. - 26. APRIL VELKOMMEN TIL DNB TRONDHEIM FREDAG 24. - SØNDAG 26. APRIL TRONDHEIM SPEKTRUM Foto: Nidaros Foto TRONDHEIM I NY DRAKT! SPILLESTEDER Alle kamper spilles innendørs i Trondheim Spektrum,

Detaljer

Mars 2014. Ny sponsor i klubben

Mars 2014. Ny sponsor i klubben 7.-8. mars 9. mars 21. mars 21. mars 29. mars Ny sponsor i klubben Mars 2014 Viktige hendelser denne måned: Svartbeltesamling, Bergen Årsmøte JKA Norway, Bergen Klubbmesterskap senior, Fudoshin Dojo Japan

Detaljer

INSTRUKTØRHEFTE NBK TINE FOTBALLSKOLE LØRDAG

INSTRUKTØRHEFTE NBK TINE FOTBALLSKOLE LØRDAG INSTRUKTØRHEFTE NBK TINE FOTBALLSKOLE 2016 - LØRDAG Øvelsene Øvelsene i dette heftet er et utgangspunkt for de ulike øktene. Det er viktig at man tilpasser øvelser til den gruppen man har ansvar for. Vær

Detaljer

Samlinger 2017/18 Hedmark Skikrets. Junior/Senior

Samlinger 2017/18 Hedmark Skikrets. Junior/Senior Samlinger 2017/18 Hedmark Skikrets Junior/Senior Datoer for samlingene 23.! - 25.6. Natrudstilen: oppstart og testløp 17. 20.8. Natrudstilen: barmark/testing 21. 24.9. Natrudstilen : barmark/testing 12.-15.10.

Detaljer