BV-Stikka KÅRE MELSÆTHER TILDELT INNEBANDY 26 BÆRUM KOMMUNES LEDER 3 CHEERLEADING 30 ILDSJELPRIS 8 DET SKAL LØNNE SEG...5 FOTBALL 34 HÅNDBALL 10

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BV-Stikka KÅRE MELSÆTHER TILDELT INNEBANDY 26 BÆRUM KOMMUNES LEDER 3 CHEERLEADING 30 ILDSJELPRIS 8 DET SKAL LØNNE SEG...5 FOTBALL 34 HÅNDBALL 10"

Transkript

1 BV-Stikka G R AT I S A V I S K l u b b a v i s f o r b æ r u m s v e r k i F 3 6. å r g a N G n r I N N H O L D : LEDER 3 DET SKAL LØNNE SEG...5 ERNA DYVESETHER TILDELT TORGRIMS MINNEPRIS 6 KÅRE MELSÆTHER TILDELT BÆRUM KOMMUNES ILDSJELPRIS 8 HÅNDBALL 10 LANGRENN18 INNEBANDY 26 CHEERLEADING 30 FOTBALL 34 INTERVJU MED HELLE HEIESTAD 34

2 ANNONSE Maskiner til utleie: R I N G E R I K S V E I E N B V Ø Y E N E N G A Ny adresse fra 1. januar 2012: R I N G E R I K S V E I E N V Ø Y E N E N G A 2 B V - S T I K K a N R

3 T r i v s e l T R Y g g H E T T i l H Ø r i g H E T Bærums Verk Idrettsforening: Postboks 80, 1334 Rykkinn. Web-adresse: Rykkinnhallen: Tlf.: Klubbhuset: Tlf.: Arenabygget, Gullhaug: Tlf.: Fax.: Dagl. leder: Sigurd Carson. Tlf.: Leder: Kjetil Bakke. Tlf.: Basket: Kontakt administrasjonen på tlf Barneidrett/idrettsskole: Mette Frivold. Tlf.: Bordtennis: Marta Sklepkiewicz Tlf.: Cheerleading: Sylvia Skar. Tlf.: Fotball: Tor Rønhovde. / Tlf.: Håndball: Connie M. Høi. Tlf.: Innebandy: Marianne Østerud. Tlf.: Langrenn: Hege Gry Solheim. Tlf.: MedVind: Katharina Lad Sønju. Tlf.: Oldermandsliga: Thorstein Thorvaldsen. Østbrenna 13, 1339 Vøyenenga. Tlf.: Sykkel: Kontakt administrasjonen på tlf Web-masters: Karen Norton. Lars Ruen. BV-Stikka: Utkommer med 2 nummer i året. Opplag Utdeles gratis il alle husstander på Rykkinn, Bærums Verk, Gullhaug, Toppenhaug, Kolsås og Vøyenenga. BV-Stikka ligger også på våre nettsider: Redaktør/Utforming: Håkon Halvorsen. Trykk: Jans Trykkeri As. Hvalstad. B V - S T I K K a N R Lederen har ordet Kjetil Bakke, leder av Bærums Verk Idrettsforening. Selv om høstmørket senker seg... Det er alltid vemodig når en sommer er over, og vi nærmer oss den mørkeste tiden på året med stormskritt. Noen gleder seg (veldig) til snøen, andre gruer seg. Det er da man skal benytte tiden på å mimre og huskes alle de små og store gleder som både ligger bak oss og som kommer frem i tid. Som det alltid har gjort - medfører årstidskiftene at for enkelte av idrettene våre, at sesongen dessverre er over, og for andre at sesongen akkurat har startet. Også dette siste halvåret har vi hatt mange store og små prestasjoner, og seire å glede oss over. Noe vi spesielt må trekke frem er den positive responsen vi har hatt gjennom en økt tilstrømming til idrettskolen - et aktivitetstilbud for de som bare er 5-6 år gamle. Hele 70 deltagere med foreldre, bruker tirsdagene på å delta i aktiviteter og lære litt om alle de idrettslige tilbud vi har i vårt nærmiljø. Med en slik entusiasme, er nok rekrutteringsgrunnlaget til flere av idrettene sikret. Og like sikkert som høstmørket senker seg, så kommer Rådmannens forslag til handlingsprogram (budsjett) for det påfølgende år - og senker mørke skyer av usikkerhet og tøyer våre tillitsvalgtes motivasjon for innsats til felles beste. Det er mer enn besynderlig å observere, at Bærum Kommune, med både politikere og administrasjon, ynder å trekke frem alle de positive virkninger en høy fysisk aktivitet bringer med seg i et lokalsamfunn. Og den stolthet vi alle føler ovenfor gode prestasjoner på alle nivåer, våre lokale utøvere og lag innen fotball, håndball, bandy, skisport, orientering, golf osv. jevnlig oppnår. I Bærum har vi et meget høyt aktivitetsnivå, og mange, mange gode prestasjoner - er det noen som tror dette kommer av seg selv, og er gratis? Det kan jo virke sånn, når kommunens administrasjon år etter år foreslår å redusere i den ene promillen av kommunens driftsbudsjett, som de direkte overføringene til aktivitetstilskudd til idretten utgjør. Og denne gangen, en enda høyere reduksjon, enn noen gang tidligere. Den direkte støtten vi som idrettslag mottar fra Bærum Forts. neste side 3 LEDER T E K S T : K J E T I L B A K K E l e D e r i b æ r u m s v e r K i D r e T T s f o r e N I N G

4 LEDER Forts. fra forrige side T E K S T : K J E T I L B A K K E l e D e r i b æ r u m s v e r K i D r e T T s f o r e N I N G Kommune, er betydelig og viktig, men er samtidig ikke mer enn ca. 10 % av våre samlede driftskostnader. Grunnen til at den er viktig, er signaleffekten - det arbeidet og all den frivillige innsats vi nedlegger, er tross alt viktig og kommer fellesskapet til nytte. Kommer det en reduksjon i overføringene, eller våre driftskostnader øker - så er det bare to måter for oss å løse dette på. Enten en høyere treningsavgift eller mer frivillig innsats - dette vet kommunens administrasjon meget vel. Men det er vel en grense for hvor dyrt det kan bli å utøve sin aktivitet, eller hvor mye mer frivillighet vi kan forvente. Vi sliter allerede tungt med frivillighet, selv om vi har mange fantastiske ildsjeler som stiller opp for sine egne og andres barn for å organisere aktivitet, og sørge for glede og prestasjoner. Så er det store flertallet dessverre usynlige. Jeg har en klar oppfordring til dere alle - føler du/dere at du kan bidra i en eller annen form, rekk opp hånden og meld deg. Alle bidrag blir verdsatt, og belønningen er å se alle våre barn og unge i fri utfoldelse, som får bedre fysisk helse, mere motivasjon og oppnår idrettslige resultater. Det vi aldri må glemme, er at den innsats og de midler vi nedlegger i et idrettslag er foruten den personlige motivasjon og glede, et samfunnsnyttig og viktig arbeide. Heldigvis har vi i denne kommunen politikere som forstår verdien av vår innsats, og jeg regner det som sikkert at de nok en gang vil redde oss fra rådmannens kuttforslag. Forhåpentligvis ikke bare redde oss fra kutt, men sågar å øke den lille promillen av budsjettet som overføres til dette samfunnsnyttige arbeidet. Vårt mål har vært, og er å virke som et åpent og inkluderende idrettslag, med trivsel, trygghet og tilhørighet i fokus. Når vi skjelner til både nasjonale og internasjonale hendelser og utvikling, så har vi stor tro på at dette er de viktigste bidragene og fokusområdene vi som et idrettslag kan ha - og dette kan ikke måles i rene penger. Og i det siste halvåret er det foruten de aktiviteter som klubbens forskjellige grupper arrangerer for å styrke samhold og tilhørighet, to arrangementer som bør vies litt større oppmerksomhet. Den 15. september huset Rykkinnhallen arrangementet "sammen for Rykkinn" - et arrangement med deltagere. Hvor alle frivillige organisasjoner og lag i vårt nærområde fikk anledning til å vise frem og presentere sine aktiviteter. Slik vi ser det, så har dette sitt utspring i den samhandling og kommunikasjon mellom ulike grupper som ble etablert gjennom det nå avsluttede 3F prosjektet. Dette viser for oss at dette prosjektet var viktig, og at vi har evnet og videreføre prinsippene. Vi er av den oppfatning at våre nærområder på Rykkinn for tiden har et svært godt oppvekstmiljø. Den andre aktiviteten vi synes er viktig i et trygghets og tilhørighetsperspektiv er "BVIF's venners venner" arrangementet som gikk av stabelen i Rykkinnhallen den 22. oktober. Vi har lenge hatt fokus på det å skape et enda bedre miljø i klubben og om "å kjenne hverandre", og det var derfor ekstra gledelig å se at 120 deltagere fant veien til Rykkinnhallen denne kvelden. Det var god stemning og moro, med dans til langt ut i de små timer - et uforglemmelig arrangement som varmet. Vårt mål er å sørge for at begge ovennevnte arrangementer blir en årlig foreteelse, til glede og inspirasjon for oss alle. Merk i hvert fall av lørdag 20. oktober da arrangeres den neste Oktober-festen i BVIF. Jeg ønsker dere alle en god vinter med mye aktivitet og idrettsglede, aktivt eller passivt i våre flotte idrettsanlegg. Prøv gjerne den nye 7'er kunstgressbanen - som fortsatt skal islegges på vinterstid, eller den nye nærmiljøløypa langs Paal Bergs vei - ypperlig til oppvarming før man tar skiene fatt opp i Eineåsen. 4 B V - S T I K K a N R

5 ! Det skal lønne seg å være BVIF-medlem! BVIF ønsker å bidra til at våre medlemmer får fordeler med å være medlem av foreningen. Vi søker nå å knytte til oss samarbeidspartnere som både du som medlem og BVIF som klubb, vil dra fordeler av. Hittil har vi inngått avtaler med forretningene TilBords på Rykkinn Nærsenter og VIANOR AS på Rud. I begge disse forretningene vil du som medlem av BVIF få 10% rabatt på alle ordinær priser. Dette er helt "ferske" avtaler og mer informasjon om dette vil i nær fremtid komme på og per mail. Noe mer info finner du likevel i annonsene til disse firmaene i dette nummer. B V - S T I K K a N R

6 ! Torgrim Kristiansens Minnepris tildelt Erna Dyvesether I forrige nummer av BV- Stikka informerte vi om opprettelsen av Torgrim Kristiansens minnepris. Torgrim var leder i BVIF i 11 år, i nybrottstiden på Rykkinn. Han utviklet BVIF fra en bygdeforening til en moderne idrettsorganisasjon. Hans frivillige innsats, spesielt for barn og ungdom, kjente ingen grenser. BVIF og familiens ønske, er at Minneprisen skal ha tilknytning til frivillig innsats blant barn og ungdom. Fra statuttene gjengis følgende: Torgrims Minnepris skal tildeles enkeltperson(er), Fra venstre, daglig leder i Bærums Verk Idrettsforening Sigurd Carson, prisvinneren Erna Dyvesether, Torgrims kone Bjørg Kristianen og leder i BVIF Kjetil Bakke. T E K S T o g f o T O : K J E T I L B A K K E 6 B V - S T I K K a N R

7 som har tilknytning til nærmiljøet, og som over år har nedlagt et særdeles stort frivillig arbeid til beste for barn og ungdom. Det er ikke et krav at prisvinner er medlem av Bærums Verk Idrettsforening, eller andre frivillige organisasjoner. Med bakgrunn i disse (og øvrige kriterier) har BVIF vedtatt og tildele den første minneprisen til Erna Dyvesether. Det er nok få barn og unge på Rykkinn som ikke vet hvem Erna er, hun har hver dag siden 1975, utrettelig arbeidet for barn og unges Erna Dyvesether takker for prisen. trivsel og oppvekstsvilkår, gjennom sin stilling som leder av Fritidshuset. En innsats det står respekt av, og det er vel få om ingen som kan betegnes som en mer verdig vinner av denne minneprisen enn Erna. Klubben foretok, med bravur og stående applaus, den første høytidelige utdelingen av denne prisen ifm. arrangementet i Rykkinnhallen den 22. oktober. Vi gratulerer Erna nok en gang med tildelingen. Prisen var et grafisk bilde, laget av kunstneren Ellen Edminsson. Ellen var selv aktiv fotballspiller for BVIF i sine ungdomsår.! Velkommen til en hyggelig handel hos oss på meny SUPERMARKEDET MED DE BESTE FERSKVARENE Supermarkedet MENY -med de beste ferskvarene Rykkinn nærsenter tlf.: ÅpningstideR: (20.00) Visste du at meny kan lage selskapsmaten for deg ANNONSE Økrivn. 2 Rykkinn Tlf.: B V - S T I K K a N R Blomstrende og grønne planter i stort utvalg hele året. SNITTBLOMSTER Kranser Båredekorasjoner Bårebuketter Brudebuketter med tilbehør Åpent: Hverd Lørd

8 ! Kåre Ivar Melsæther tildelt Bærum kommunes ildsjelpris 2010 T E K S T o g f o T O : S I G U R D C A R S O N Kåre Ivar Melsæther I 2012 er det 25 år siden langrennsgruppa i Bærums Verk IF tok de første spadestikk i Eineåsen for å fremskaffe et akseptabelt løypenett i nærmiljøet. I løpet av disse 25 åra er det lagt ned et formidabelt dugnadsarbeid av medlemmene i langrennsgruppa. Mangeårig leder av langrennsgruppa Kåre Ivar Melsæther og hans kone Karen har vært pådrivere i dette arbeid og de har selv tilbrakt utallige kvelder og helger i Eineåsen. Det var derfor svært fortjent at Kåre Ivar Melsæther mottok Bærum kommunes ildsjelpris 2010 i forbindelse med avviklingen av Bærum Idrettsråds høstkonferanse på Sundvollen 27. og 28. oktober. Prisen ble overlevert til Kåre av nyvalgt utvalgsleder i FRIKK (Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke), Morten Skauge. Vi stiller oss i kø, bukker og gratulerer! ANNONSE FRIST FOR INNLEVERING AV MATERIELL TIL BV-STIKKA NR ER... NETTOPP!: 30. APRIL!!! 8 B V - S T I K K a N R

9 ANNONSE Vi satser på Bærums Verk! B V - S T I K K a N R

10 Håndballgruppa Håndballgruppa har i dag 18 lag i aldersklassene 9 til 16 år og et Jenter 33 lag. Storhamar CUP fellescup I mai deltok alle 18 lagene opptil 16 år på Storhamar CUP i Vikingeskipet på Hamar. Det var en ny fellescup for BVIF, og det var ekstra gøy at alle lagene deltok på dette. Ca 200 spillerne fra klubben lå innkvartert på samme skole i hvert sitt klasserom sammen med sine trenere og lagledere. Det var morsomt å delta på en cup hvor alle kampene T E K S T o g f o T O : K J E R S T I N O R S T A D 10 B V - S T I K K a N R

11 ANNONSE vianor rud åpner verksted 1.Desember Din lokalfrisør Mandag fredag Lørdag Den mest komfortable måten å ta bilservice på? Vianor Rud Løxaveien 7 Tlf: kom innom for et godt tilbud! 1348 Rykkinn (Rykkinn Nærsenter) Tlf VI TRYKKER. OGSÅ DIGITALTRYKK. DESIGNER. PROBLEMLØSER. KVALITET. LEVERING TIL RETT TID. «OG SÅ HYGGELIG SJÅFØR, DA». KUNDER OG MILJØ I FOKUS. HELE ÅRET. RING VELG HISTORIKKEN OM JANS TRYKKERI, ELLER HELT ENKELT BESTILL DINE TRYKKSAKER HOS OSS. DETTE KAN VI. RING ENDA EN GANG. RYKKINN NÆRSENTER TELEFON VØYENENGA TELEFON B V - S T I K K a N R S O L STA DV E I E N H VA L STA D T E L E F O N E - M A I L : P O J A N ST RY K K E R I. N O 11

12 ble spilt i samme hall med 10 baner! Det ble mange heiagjenger for alle lagene og uansett hvor i Vikingeskipet man beveget seg kunne man se en eller flere rød/grønne Bærums Verk spillere. Mye sportslig i hallen og masse sosialt for lagene. De store var flinke til å rose de yngste spillerne og ta vare på alle. Felles grilling lørdag kveld med spillere og foreldre i kaldt vær la ingen demper på stemningen. Fotballkamp på storskjerm ble også ordnet for de spesielt interesserte. Partille-cup I juli fylte vi en buss med over 60 spillere og 6 lag som reiste til Gøteborg for å delta på Partillecup. Gøteborg en er by som er egnet for håndballcup med supert kollektivt-tilbud til alle baner. Været var stort sett veldig bra, med litt regn en av dagene. Alle kampene blir spilt ute 12 B V - S T I K K a N R

13 PeRo Maskinservice AS Vakåsveien Nesbru Tlf ANNONSE Snøfresere fra kr ,- Driftssikker SNØFRESER Japansk toppkvalitet SNØFRESER En maskinene av markedets du kan beste stole maskinene maskiner på når du snøen kan stole Fritt laverpå levert ned! når snøen i Asker laver og Bærum ned! Maskinene leveres Maskinene klargjort ogleveres fritt tilkjørt. klargjort og fritt tilkjørt. Vi fører BAFFIN Vi vinterstøvler! fører BAFFIN vinterstøvler! Lagervare NÅ! Avbildet modell kr ,- PeRo PeRo Maskinservice Maskinservice AS AS Vakåsveien Nesbru Vakåsveien Tlf Nesbru Tlf B V - S T I K K a N R

14 på kunstgress, så litt uvant er det for noen når man ikke kan sprette ball som man er vant til i en hall. Men det blir de fort vant til. Kveldene er sosiale med kortspill, diskotek, lek og moro. Lys på en bursdagskake til en av trenerne resulterte i brannalarm på, så noe utenom det vanlige opplevde vi. Ellers hører en tur til Liseberg med, og det er alltid stor suksess for alle. Og på hjemtur fylles godteposer på svenskegrensen. Gutter 96 gikk til B- sluttspill og det ble 2. plass mot Island. Flyball-cup Hvert år starter Bærums Verk sesongen med en Flyballcup for alle spillere i august. Over 100 spillere ble mikset i lag med 4-5 spillere med forskjellige 14 B V - S T I K K a N R

15 ANNONSE Stedet for en smakfull juleopplevelse! Mand-fred: Lørdag: Søndag: Desember: Åpent fra Norges eldste spisested på historisk grunn i Bærum. Det rødmalte tømmerhuset ligger ved elven Lomma. Bygningen og værelsene har en helt spesiell atmosfære og alle værelsene har forskjellig størrelse og innredning. Restauranten egner seg for alle typer arrangementer; bryllup, merkedag, bursdag, konfirmasjon, lunch og romantisk aften. I låven har vi plass til inntil 50 gjester. Servering ute og inne. Velkommen! Vertshusveien 10, Pb 70, 1352 Bærums Verk Tlf Telefax e-post: - B V - S T I K K a N R

16 aldersgrupper og miks med gutter og jenter. Det var mange fornøyde barn som koste seg denne dagen med mye fart og moro i Rykkinnhallen. Håndballskolen 2011/2012 Håndballskolen for barn født i 2004 har startet, og det er alltid mulighet til å bli med. Håndballskolen har trening i Rykkinnhallens gamle hall hver onsdag kl til Møt om du har barn som vil prøve seg på håndball. Jenter 95 Jenter 95 har deltatt i kvalifisering i Bring-serien. Dessverre røk de ut i siste runde, men det er gøy at de har kommet så langt som de har. Jentene på laget er en flott gjeng som har et utrolig godt samhold, og de er titt og ofte å se i Rykkinnhallen utenom treningstiden sin også. Det inspirerer de yngste lagene at de eldste bryr seg om andre lag i klubben også. Gutter 96 Det er et spennende år med G96. Laget er slått sammen fra 3 klubber Helset, Lommedalen og Bærums Verk, og består av 26 spillere. Det er tre forskjellige kulturer som er slått sammen, og trenerne og lagledere har jobbet aktiv for å få sammenslåingen til å gå mer eller mindre smertefritt. Det er en fin gjeng som har det gøy på trening samtidig som de er flinke til å gjøre det de skal. G96 deltar med 2 lag i Gutter 15-serien og et for 16 års serien. Generelt Det er alltid behov for flere spillere, så er du interessert så kontakt oss. 16 B V - S T I K K a N R

17 ANNONSE Gi oss Grasrotandelen din! Vi skal ta godt vare på den! BÆRUMS VERK IDRETTSFORENING Org.nr Støtt oss med DIN Grasrotandel! Gjennom Grasrotandelen fra Norsk Tipping, kan du støtte oss uten at det koster deg noe! Tilknytt oss som din grasrotmottaker, så mottar vi 5 prosent* av ALT du spiller for. Du kan tilknytte oss hos kommisjonæren, via grasrotandelen.no eller på norsk tipping mobilspill! TUSEN TAKK! Les mer på grasrotandelen.no Oppgi vårt org.nummer når du skal spille, så gir du oss et fantastisk bidrag til vårt ungdomsarbeid! *For Multix genereres halvparten av overskuddet til Grasrotandelen. Grasrotandelen beregnes ikke for Extra og Flax. TT Elektro AS Alt i elektriske installasjoner Lommedalsv Lommedalen ELFAG - NÅR DU TRENGER ELETRIKER B V - S T I K K a N R TAKSTMANN Andreas Andenæs Medlem av Norges Takseringsforbund Boligtaksering Tilstandsrapport Skjønn Labråtan 38, 1349 Rykkinn Tlf.: Mob.:

18 Skianlegget i Eineåsen klart for vinteren Når dette skrives i slutten av oktober har allerede de første kuldegradene besøkt oss og mange venter på det første snøfall for å kunne prøve skiene. I vårt skianlegg i Eineåsen er det meste nå klart for vinteren, bare mindre arbeider gjenstår, men disse har ikke avgjørende betydning for bruken av anlegget. I løpet av sommeren og høsten har det på vanlig måte blitt utført en rekke vedlikeholds- og utbedringsarbeider. Bl.a. har vi fått lagt flis på flere steder i nedre del av anlegget. Det har blitt tatt ned en del trær som har hatt grener som vokste inn over ledninger og løypa. I tillegg er det kantslått og fjernet en del busker og kratt inntil løypene. Langs skogsbilvegen, m bortenfor arenabygget er det ryddet for å lage en liten treningsrunde. En del av dreneringsprosjektet ved arenaen er blitt gjennomført, men her står det også en del igjen. Dette regner vi med skal kunne fullføres neste år. I den nye Rykkinnløypa er arbeidene med den flotte brua fullført med god hjelp av Sigurd Eide. Det har videre blitt tatt ned en rekke trær og busker og nå håper vi at vi kan få en gravemaskin til å fjerne noen store røtter og et par mindre steinpartier. Så skulle denne ny tilveksten i løypenettet bli klar. Dette tiltaket har hittil bare høstet lovord, så vi regner med at det her blir mange brukere. Planene om oppføring av et driftsbygg lever videre, men på grunn av klage fra en nabo på kommunens rammetillatelse har dessverre oppstart blitt utsatt. Dette er meget uheldig all den stund vi har mye utstyr som vi T E K S T o g f o T O : K Å R E M E L S Æ T H E R Flis er lagt ut mange steder. Langrennsgruppa har stadig dugnad i løypene. 18 B V - S T I K K a N R

19 ANNONSE Rimi Bærums Verk Åpningstider 7-23 (8-21) Butikken har post og tipping "DET KOSTER SÅ LITE"... B V - S T I K K a N R

20 Å, som vi gleder oss... vi fikk i fjor fra Lions Club Bærum Vest. ikke får plassert innendørs, og som vi heller ikke får brukt. I verste fall vil dette bl.a. gå ut over beltevogna som nå blir stående ute for andre året. Vi må også finne en egnet plass for snøscooteren som Når snøproduksjonen kommer i gang, forhåpentligvis i løpet av november, må snøscooteren flyttes fra dagens lagringsplass. Nylig gikk vi til anskaffelse av en kumatte, som vi skal bruke bak snøscooteren til den første preparering av løypene. Så da er det bare å la snøen komme. Vel møtt til hyggelige skiopplevelser i skianlegget. Følg kjørereglene i skianlegget! For at vi skal få trygge og gode skiopplevelser i skianlegget er det viktig at vi alle følger kjørereglene. Det er innført envegskjøring i anlegget og det er i den forbindelse satt opp skilt, kart og kjøreanvisninger. Tidligere har vi hatt noe uheldige episoder som vi gjerne vil unngå, og derfor må reglene respekteres. Vi ber også om at alle er oppmerksom på at de ikke stiller seg midt i løypa, slik at forbipasserende hindres. Særlig er dette viktig å unngå i bunnen av bakker hvor farten på utforkjørende kan bli riktig stor. Det er for eksempel målt 60 kms fart i nedkjøringen i Langbakken. Parkeringsforholdene på Gullhaug Dessverre har det ikke lykkes å få til noen forbedring av parkeringsforholdene ved Gruvemyra i tilknytning til skianlegget i Eineåsen. Kommunen har ennå ikke kommet oss i møte i ønsket om en befaring og vurdering av vårt forslag om forbedringer. Vi må derfor i år også basere oss på en fornuftig bruk av p-plassen ved Sukkertoppen og henstille om at flest mulig bruker parkeringen ved Gullhaug skole, og eventuelt ved Gommerudbanen for de som kommer vestfra. Husk at det ved feilparkeringer kan skapes trafikkfarlige situasjoner som i verste fall kan medføre personskade. 20 B V - S T I K K a N R

21 6-løper'n fortsetter å øke Taket er tydeligvis fortsatt ikke nådd, 6-løper n har igjen hatt økning i deltagelse. På høstens 3 løp har det vært totalt 660 starter. Spesielt imponerende var siste løpet som ble arrangert onsdag 26. oktober. Selv om det hadde regnet nesten hele dagen og deler av løypene var glatte, stilte hele 232 deltagere. For første gang var en jente raskest i en av løypene. Andrea Holmboe (f. 2000) løp fra alle guttene i 1300mløypen under årets andre løp, og var blant de tre raskeste alle ganger. En utfordring med det store deltagerantallet er å registrere målpassering/-tid. Med fellesstart er det mange som kommer inn samtidig og lett for å miste noen. Spesielt har dette vært utfordrende for de som løper 600m og 1000m der vi har hatt startfelt med 60 løpere. På siste løpet ble det splittet i flere starter enn før, noe som medførte bedring på dette området. Det er fortsatt et ønske om å få med flere voksne og fra de eldre gruppene på disse løpene, men tendensen er positiv. Nytt i år var at seniorene kunne velge mellom 2000m og 3000m. Det har vært noe usikkert om det ble skirenn til vinteren pga mangel på personer til å arrangere. Det har nå kommet inn noen nye og det planlegges med 3 skirenn til vinteren. Foreløpige datoer er onsdagene 11/1 (klassisk stil), 25/1 (friteknikk) og 8/2 (langrennscross), men dette kan bli endret. Info om vinterens skirenn blir lagt ut på nettsidene til langrennsgruppen, der er også resultater fra høstens løp. T E K S T : L A N G R E N N S G R U P P A B V I F Tilskudd til skianlegget bli medlem av skianleggets støttespillere Vedlikeholds- og utbedringsarbeidene i skianlegget i Eineåsen utføres i det vesentlige på frivillig basis av en gruppe i BVIFs langrennsgruppe. Det meste av arbeidene gjøres fortsatt manuelt, men en del krever maskinell innsats. Til dette siste kreves det en god del penger. Vi er derfor takknemlig om brukerne av anlegget, sommer som vinter, kunne bidra med et passende beløp til dette arbeidet. Alle midler går uavkortet til løypearbeidet. Jo mer vi får inn jo mer kan vi gjøre i anlegget for at forholdene skal bli best mulig for flest mulig. Penger kan settes inn på konto BVIF langrenn mrk. Skianlegg. På forhånd takk. B V - S T I K K a N R

22 - en viktig samarbeidspartner Åpningstider: Senteret (09 18) Meny: (08 20) Åpningstider: Senteret (09-18) Meny (09-18)

23 for B.V.I.F. butikker butikker Abaco Apollo Rens Abaco Bingo Apollo Rens B-Young Bekkestua Sko Bærum Kommune Bingo DnBNOR B-Young Estelle Bærum kommune Familie Sko DnB NOR G-Sport Bekkestua Sko H.P.Kjærvik G-Sport Instep Eurosko Høyt og Lavt Barneklær Kaffetid H. P. Kjærvik Marinka Instep Eurosko Match Jernia Meny Kaffetid Mester Grønn Marinka Nille Match Noas Ark Meny Nordic Telekom Mester Grønn Notabene Nille Pizza Mile Noas Ark Postkontor Notabene Rykkinn Bibliotek Pizza Mile Rykkinn Fysioterapi Postkontor Rykkinn Jern og Farge Rykkinn Bibliotek Rykkinn Legekontor Rykkinn Fysioterapi Rykkinn Spiseforretning Rykkinn Legekontor Samson Rykkinn Bistro Specsavers Samson Spenst Rykkinn Specsavers Studio M Spenst Rykkinn Sunkost Studio M Team Hårsenter Sunkost Toscani Til Bords Veskehjørnet Team Hårsenter VIC Toscani Vita VIC Vitus Apotek Vita Voice og Europe Vitus Apotek

24 La ikke idrettsskader ødelegge idrettsgleden! Vi har solid erfaring med å forebygge og behandle idrettsskader. Vårt tverrfaglige team kan bidra med: Kiropraktikk Fysioterapi Akupunktur Massasje Treningssenter Kurs/foredrag Mange av våre behandlere har selv vært toppidrettsutøvere, så hos oss møter du likesinnede. Bestill time på tlf eller Du finner oss i Løkketangen 12a

25 KIROPRAKTIKK + AKUPUNKTUR + FYSIOTERAPI + MASSASJE

26 Innebandygruppa jobber for de yngste! Denne høsten har vi hatt stor fokus på rekruttering av nye spillere til innebandygruppa. Vi har derfor deltatt på profileringsdugnad på Rykkinn Nærsenter 20 august 2011, startet vår egen innebandyskole for de yngste og deltatt på hovedklubbens idrettsskole, samt vært med på fellesdagen for Rykkinn som ble arrangert i Rykkinnhallen i september mnd. Dugnad Rykkinn Nærsenter: Vi startet dagen med å dele ut brosjyrer nede ved miljørommet og ute ved inngangen nede. Dette ble for tregt. Vi reiste til Rykkinnhallen og hentet med oss et innebandymål, noen køller og baller, samt en keeperdrakt og returnerte til KI senteret. Det hører med til historien at keepermålet var for stort Fra profileringsdagen på KI. Fra profileringsdagen på KI. Fra profileringsdagen på KI. T E K S T o g f o T O : E L I S A B E T H G Ø R A N S O N Fra profileringsdagen på KI. 26 B V - S T I K K a N R

27 til bilen, så Martin G måtte ta turen tibake til KI senteret til fots med målet under armen/over skulderen. Vel framme igjen, forhørte vi oss med de politiske partiene som hadde stand utenfor om det var greit at vi også var til stede der. Det var de kjempepositive til. Da ble det fart i sakene. Vi fikk delt ut mange brosjyrer, og mange små og store fikk prøvd seg på å skyte mål. Vi dro sågar i gang en målskuddkonkurranse mellom de ulike politiske partiene. Det ble en kjempesuksess som skaffet mange tilskuere. Endre Østerud og Martin Gøranson byttet på keeperrollen og veilederrollen. De gjorde en kjempejobb, takk til disse to 93 gutta som stilte sporty opp! Fra profileringsdagen på KI. Fellesdagen i Rykkinnhallen. Vår egen innebandyskole: Vi har siden skolestart hatt vårt eget rekrutterings-opplegg med egen inne-bandyskole for yngre barn. Vi har vært rundt på de fleste barneskolene i nærmiljøet og delt ut brosjyremateriell. Vi har hatt en kjemperespons og innebandyskolen vår rommer nå ca. 50 barn i aldersgruppen 6-11 år. Det er både gutter og jenter som deltar og treningstidene er fordelt på de ulike alderstrinn. Vi er så heldige B V - S T I K K a N R Innebandyskole. 27

28 Idrettsskole i Rykkinnhallen. å ha Asim Kiyani med oss som den store initiativtager, og vi har en flott gjeng med ungdommer fra innebandygruppa i aldersgruppen år som hjelper Asim med gjennomføringen. Hovedklubbens idrettsskole: Vi har i disse dager akkurat avsluttet innebandyens 2 økter for hovedklubbens idrettskole. Vi håper og tror at både barn og foreldre er fornøyde med vår gjennomføring. Også her har Asim Kiyani, flere styremedlemmer og våre tidligere nevnte ungdommer vært med å trukket lasset. Velkommen til Sandvika og Rykkinn Bingo Spilletider: Man Fre: ca Lør: ca Søn: ca Spill bingo og støtt Bærums Verk Idrettsforening 28 B V - S T I K K a N R

29 ANNONSE Rykkinnhallen har fått nytt lys Det er vi som har gjort jobben, og BVIF er svært godt fornøyd med resultatet! Prøv oss du også du vil ikke bli skuffet! Guriby Elektroentreprenør A.s Løxaveien Rud Telefon: Telefax: Mobil: E-post: B V - S T I K K a N R

30 Fantastisk og lærerik uke på treningsleir i USA BVIF Charmers cheerleading gjennomførte en svært vellykket treningsleir i Jacksonville Florida i høstferien. Cheerleading er fortsatt en ung sport i Norge og mye kunnskap kan hentes fra USA, hvor sporten har lange tradisjoner. Det er hovedgrunnen til at Charmers de siste årene har valgt å reise hvert annet år til USA i høstferien. I år gikk turen til Jacksonville og treningssenteret Premier Athletics, som er første gang klubben samarbeider med. Både utøvere på junior og senior var med på turen som totalt talte 66 personer inkludert voksne og reiseledere. Det ble en uforglemmelig opplevelse med mye trening, men også tid til sosialt samvær. Jacksonville, ligger nord-øst i Florida og er den niende største byen i USA. Reisen er lang og første dag ble brukt på å komme på plass på hotellet og venne seg til tidsforskjellen. Flinke trenere Første treningsøkt var på fem timer. Utøverne var begeistrede og skrøt av at trenergruppen var veldig hyggelige og veldig flinke. Alt første dag var de i gang med å lære mye nytt. Junior og senior hadde hver sine treningsopplegg og byttet på tidlig og sene økter. Trenerne kunne instruere både i turn og cheerleading, som gjorde at mange fikk en allsidig basistrening i alle de elementer som inngår i en cheerrutine. Ved siden av treningen var det handling som stod øverst på jentenes gjøremålsliste. T E K S T o g f o T O : S Y L V I A S K A R 30 B V - S T I K K a N R

31 ANNONSE FAX NYBYGG MODERNISERING FLISLEGGING SERVICE GULVVARME VARMEPUMPER Varme & Sanitærteknikk A.S Mobiltlf. Ole Mobiltlf. Arnfinn Åses v Sandvika - fagkunnskap gir trygghet. B V - S T I K K a N R

32 Et besøk til amerikas eldste by St. Augustin og bading og soling på de flotte strendene langs kysten ble det også tid til i løpet av uken. Hallen var bygget opp med springfloor, et fjærende gulv, som gjorde treningen ekstra morsom. Slike gulv er man ikke bortskjemt med på hjemmebane. De som ønsket kunne også få personlig trening i turn. Og det var noen som fikk forbedret sine teknikker i saltoer og flikk flakker. Nye teknikker I løpet av uken lærte utøverene nye pyramider, og mange nye teknikker. Det ble også trent på blant annet løpeturn. De amerikanske trenerene, som alle fire var menn og hadde tidligere karrierer som cheerleadere bak seg, var kreative og fant på mange morsomme leker. En kombinasjon av litt seriøs trening, og litt morrotrening falt i smak. Treningen var nok litt hardere for noen enn de er vant med hjemme, men de fleste opplevde det som positivt og inspirerende, til tross for at de ble ganske slitne etter fire timers økter. Det ble stadig trukket fram at trenerne var kjempeflinke. Siste trening ble ukas nye kunnskaper satt sammen til show. Der gjorde junior og senior en stunteserie og en pyramide som de hadde lært i løpet av uken. Alle fra hele Charmers fikk også lov til å skrive en hilsen på en av veggene i gymmen. Uken ble avsluttet med en festmiddag på høye hæler i Jacksonville city med god mat og hyggelige kåringer fra trenerne til alle utøvere. Med litt tyngre kofferter hjem enn til var det en strålende fornøyd gruppe som synes uka hadde gått veldig fort og reiste hjem med positive opplevelser fra Jacksonville. Under treningsleiren ble det skrevet en blogg-dagbok som kan leses på bvif hjemmesider. Charmers cheerleading er strålende fornøyde med treningsopplegget hos Premier Athletics i Jacksonville etter oppholdet i årets høstferie. F O T O : M A R T E E I L E R T S E N Lørdag 12. november var flere hundre Pee Wee - og Mini-jenter fra Oslo- og Akershus-området i Rykkinn-hallen. På grunn av BV-Stikkas lange produksjonstid, fikk vi dessverre ikke med oss hverken bilder eller resultater i dette nummeret. BVIF Cheerleading kommer sterkt tilbake med fyldig omtale i neste nummer. 32 B V - S T I K K a N R

33 Frukt Grønnsaker Balsamico Oljer Delikatesser Krydder Sauser Blomster Ny søndagsåpen Tyrkisk butikk på kolsås Hjemmelaget Tzatziki Fersk frukt og grønt med mange spennende smaker fra hele verden ÅpninGSTiDEr Mandag lørdag kl Søndag Brynsveien 134, 1352 Kolsås Telefon

34 Fotballgruppa oppsumerer sesongen 2011 har vært en fremgangsrik sesong med høyt aktivitetsnivå. Det er spesielt hyggelig å kunne konstatere at vi har opplevd en sportslig heving i de fleste årskull, at det har vært svært høy cupaktivitet. Ikke minst har det vært trangt om plassen på alle treningsfelt gjennom hele sesongen. Vi har sendt mange unge spillere på dommerkurs for å bli klubbdommere, vi har sendt både spillere og trenere på trenerkurs, vi har flere spiller på kretslag og talentlag et signal på at det sportslige nivå er hevet denne sesongen. Vårcupen og BVIF Champions League har blitt avholdt på Gommerud kunstgress. 7er banen vår er i disse dager i ferd med å bli kledd med kunstgress. Åpningssermonien vil vi holde til våren. Vi benytter anledningen til å takke alle trenere, lagledere og spillere for en fremragende innsats gjennom sesongen. Mvh Karen Norton FERIEFOTBALL Første uke av skoleferien hadde vi for første gang et tilbud om å spille fotball hver dag på Gommerudbanen mellom kl 10 og for barn i alderen 8 til 12 år. Et lavterskel tilbud hvor det ikke var nødvendig å melde seg på, og det var ingen kostnader for barna å være med. Tanken var at barna skulle få muligheten til å spille fotball og ha det moro sammen. Fotballgruppa stilte med 4 unge fra 96 og 95 kullet vårt som tilretteleggere. Erfaringene fra i år var mange glade unger og mye morsom fotball. TINE FOTBALLSKOLE 170 barn fra 7 til 12 år deltok på Tine Fotballskole på Gommerudbanen. Kristian Holm Carlsen fra Fotball for Kids var F O T O : B V I F F O T B A L L T E K S T : K A R E N N O R T O N Glade feriefotballspillere. 34 B V - S T I K K a N R

35 hovedansvarlig for treningene, og han hadde meg seg 22 instruktører fra vår egen klubb, nesten like mange jenter som gutter. Fotballskolen gikk meget bra, og vi nådde målet om at det hos oss "både skal være et sted å være og et sted å lære" gjennom gode øvelser og fokus på mestring for den enkelte deltager. Vi har de siste 4-5 årene lagt ekstra fokus på mestring og ferdighetsutvikling, og responsen fra spillere og foresatte er meget postiv. Takk til alle for en kjempegod innsats! FOTBALLSKOLEN 2011 B V - S T I K K a N R Fra Champions League. For andre året ble Fotballskolen for 1. klassinger dratt igang i slutten av august. Det møtte ca. 30 spente og entusiastiske unger opp på Gommerudbanen. Gleden var stor da alle fikk hver sin fotball. Trenerene var jenter og gutter fra henholdsvis J96 og G96 som delte ungene i grupper og sto for den praktiske gjennomføringen av treningene. Hovedfokus var lek, ferdigheter og spill 2 mot 2. Ungene ble mer og mer spente da det nærmet seg den store dagen Champions League. Dette var dagen da de fikk spille i ordentlige drakter, noen for sitt favorittlag. Den store premien var en egen Champions League t-skjorte. Gleden tok helt av på siste trening da alle også fikk sin egen Tine fotballsekk. Både unger og voksne var fornøyde da de dro hjem denne siste onsdagen før høstferien. En stor takk til de unge trenerne som gjorde en kjempeflott jobb med ungene, og bidratt til at de helt sikkert kommer tilbake til fotballen til våren. Trenerne fra 96 var: Emilie, Kristin, Natalie, Vilde, Andreas, Aleksander, Fra Champions League. Jakob, Sigurd og Sølver. Koordinator, Terje Finholdt CHAMIPIONS LEAGUE Vi gleder oss alltid til BVIF Fotballs egen høstcup Champions League. Her er det obligatorisk oppmøte for alle BVIF fotballspillere. Fra de yngste til de som skal begynne med 11fotball. For hver cup pulje er det gutter og jenter fra samme årskull som møtes til duell. Spillerne trekker lapp om 35

36 hvilket lag de skal tilhøre, så settes det i gang!!!! Dommerne er våre egne yngste dommere (13-14 og 15 åringer). I år var premien en T-skjorte i eget BVIF CL design. Litt av et syn! VETERAN DAMER 10 lag stilte til seriestart i år, og som vanlig ble det de samme lagene som kjempet i toppen, Langhus, Hauger, Tveita og oss. Dette var vår 3. sesong som K35, og første året endte vi på 4. plass etter de nevnte lagene, i fjor tok vi et steg opp og fikk 3. plassen - i år slo vi både Hauger og Tveita og endte på en fin 2.plass, bare 3 poeng bak vinneren Langhus. Vi er for tiden kun 11 stk, og mangler enda, - etter 3 år, fortsatt en fast keeper. Så om noen leser dette og er en gammel keeper som har lyst til å friske opp i gamle kunster (må være over 35 år), så ta kontakt med Anine Røsjø Moe DAMELAGET Dette er et samarbeidslag mellom Jutul og BVIF etablert Gjennom sesongen har vi sett at nivået blant de beste lagene i 4 divisjon er overraskende høyt, slik at vi er avhengige av å ha et jevnt besatt mannskap til hver kamp. Slik det har vært denne sesongen, ikke minst ved hjelp av juniorene, har det vært sterk kamp om plassene. Gjennom vinteren har vi trent både i Gjønneshallen, på Vøyenenga og på Gommerud mens vi i sesongen stort sett har trent på Skui med. Så håper vi neste år med litt bedre banekapasitet på Gommerud, at vi kan få trent litt mer der også. Vi er en stor treningsgruppe sammen med juniorlaget slik at det alltid er bra med jenter/damer på trening. Til slutt endte vi på 2.plass bak Stabæk 2 men med god margin til tredjeplassen. Stabæk 2 er et lag med benkeslitere fra toppserien samt noen som absolutt ikke sitter på benken og yngre jenter og alt annet enn opprykk ville vært katastrofe for dem. Vi gleder oss derfor til neste sesong da vi forhåpentligvis slipper å møte topplagenes noe ustabile andrelag. I skrivende stund er vi i semifinalen i OBOS Cup. Vi har deltatt i Kurland Cup der vi kom til 8dels finale. Nå er vi påmeldt Futsal serie 1. divisjon damer høst/vinter med oppstart i oktober slik at vi er sikret bra matching på små flater gjennom vinteren. Laget har hatt en veldig bra sportslig utvikling i sitt andre år, en stabil spillergruppe og ingen signaler om at mer enn 1 fra kjernegruppen forsvinner. Det har vært kontakt med eventuelle nye spillere og per nå er det en som prøvespiller for oss, men så lenge vi har gode juniorer er spillerstallen ikke et problem. I tillegg har vi hatt med en fast og en litt til og fra gode 7er damelag (tidligere Norway Cup vinnere fra deres gode 82-årgang), kan bli flere da vi planlegger å inkludere også disse i treninger i vinter. Trenere: Natascha Bugge, Anette Sannes, Ove Borgersen og Per Olav Sønju. Lagleder: Ove Borgersen JUNIOR DAMER Kretsmestere spillere, de fleste født 1993, men tre spillere fra 94 årgangenog 1 talentfull 96 spiller ble tatt inn i juniorstallen før sesongstart. Spilte i 1 divisjon med målsetting om å kjempe i toppen. Laget vant serien etter tett kamp med 2 andre lag og er dermed kretsmestere og klar for opprykk til Interkrets. Har videre deltatt i Kurland Cup der vi kom til 8dels finale. Jentene kom til finalen i Stopp Volden turneringen rett før jul og vant Nørhalne Cup i Danmark nok en gang :-) etter glimrende innsats og med god hjelp fra spillere fra 96 og 97. Spillergruppe er stabil men litt liten og sårbar for skader og skole- 36 B V - S T I K K a N R

37 ting som det dessverre har vært en del av. Heldigvis har damene bistått laget gjennom sesongen der 9 seniorer har spilt fra en til ni kamper for juniorlaget. 6 spillere fra 97 og en fra 96 har deltatt i en til to kamper hver men det har dessverre vært mye kollisjon med kamper mellom junior og 96 laget. 33 spillere er benyttet. Trenere: Natascha Bugge, Anette Sannes og Per Olav Sønju. Lagleder: Kurt Bøystad, Mona Sundal, Anne Fagerhol og Iren Grødahl JUNIOR GUTTER Bvif Junior Elite har i år hatt en solid opptur med en knallsterk førsteplass i serien sin! Med et stort kull fra 1994 og med flere innslag av 93 og 92 har vi på junior gått serien igjennom uten å tape en eneste kamp! Med Erik Berg som trener og en stor gjeng fra Gullhaug og Rykkinn har vi klart å rykke opp til andre divisjon. Vi har også opprettet en side på Facebook der folk kan følge med på hvordan kampene våre går, og gjennom den har vi fått flere tilskuere på kamp som har vært veldig morsomt. Den heter Bvif Junior Elite. Så nå gleder vi oss til fortsettelsen! Petter Ødegaard, Kaptein v/ juniorlaget. GUTTER 95 G95 har hatt en god sesong der vi har oppnådd mange av de målene vi satte oss før sesongstart. Vi klarte å gjennomføre sesongen med to lag i G16, for første gang på mange år for BVIF. Både BVIF1 og BVIF 2 kom på andreplass i sine avdelinger, og for BVIF 1 var det svært jevnt opp til førsteplassen. Vi stilte med to lag i Drammens cup og BVIF 1 gikk ikke videre fra grunnspillet, mens BVIF2 gikk videre. Etter en flott kamp på Marienlyst der BVIF 2 holdt et godt telemarkslag til 0-0, tapte vi straffekonken. I serien gikk det litt trått for begge lagene før sommeren, og vi gikk på noen tap som burde vært unngått. Etter ferien var vi bedre og tapte neste ikke kamper. BVIF 1 var to poeng fra seriemesterskapet, men tapte den avgjørende hjemmekampen mot ØHIL, som dermed gikk forbi oss. Vi har som vanlig hatt stor rullering av spillere mellom lagene og det er veldig mange spillere som har scoret for oss. I sommer var vi på Loch Lomond cup i Skottland og spilte jevne kamper mot bra lag. Dessverre klarte vi Gutter 95. B V - S T I K K a N R

38 bare stille 18 mann her, så det ble bare et lag, men en flott opplevelse for gutta. En seier og to tap ble resultatet. Hovedtrener Jon Tysdahl. GUTTER 96 G96 har denne sesongen spilt i 1. div og greide å bevare plassen i 1. div. Noe som gjør at vi er blant de 5 beste lagene i Asker og Bærum - knallbra! I tillegg til 1. Div laget har vi hatt ett 7er lag i serien for 16 åringer. Grunnet at det ikke ble egen 7er serie for gutter 15 år i år. På tross av dette ble det 2. plass i avdelingen på 7er laget - veldig bra!!! Lagene har deltatt på en rekke cuper med turen til Gothia cup i sommer som et høyde punkt. Nå er det tid for å legge grunnlaget til neste års sesong i 1. div - så lagene er allerede godt i gang med treningene. Vi er i overkant av 20 spillere, men tar gjerne imot flere spillere. JENTER 96 Igjen en flott sesong for våre jenter 96 er over. Her kan vi se tilbake på såvel gode prestasjoner i seriespillet som i cuper. Vi har klart å stille 2 lag i serien, og i 2 av cupene. Første utfordring var nabocup på Hauger. Begge lagene til sluttspillet, og Lag 1 kom seg helt til finalen. At vi behøver straffetrening fikk vi erfare etter uavgjort ved full tid mot Stabæk. De hentet da hjem pokalen, men likevel flott 2 dre plass. Vårsemesteret gikk begge lag helt til topps i sine avdelinger, da hhv. i 1.ste og 2. divisjon. Danacup hadde vi et lag sammensatt av med 97 og et rent 96 lag. Lag 2 videre i B-slutspillet og 1.laget til A- slutspillet. Dessverre ble det tøft for oss med ytterligere avansement, og 1.laget tapte i varmen for et sammensatt lag fra New York. De vant hele turneringen. En flott sosial uke, med nydelig vær og gode opplevelser. Skjærgårdscup etter ferien ble en suksess. Vertskapet på Rica Havna (takk til Vilde) ordnet med innkvartering, så her var det bare for jentene å fokusere på fotballen. Selv uten keeper, rullering, gikk vi helt til topps, og vant finalen mot 1-0 mot arrangøren etter seiersmålet satt inn av Thea. Stor pokal + vandrepokalen er hentet til klubbhuset. Gutter B V - S T I K K a N R

39 Jenter 96. Høstsesongen har gått som forventet, begge lag på øvre halvdel. En fin 3 dje plass i serien til Lag 2 i 2.div., og 5 plass til Lag 1 i 1.div. Nå blir det godt med litt fotballpause, før oppkjøring til ny sesong, med spesielt USA-tur som mål. Hovedtrener J96/Ivar. JENTER 97 J97 har bestått av en fin gruppe på 30 jenter, med Line Theisen som hovedtrener. J97 stilte med 2 lag i seriespill. 1. laget spilte seriefinale mot Stabæk i førstedivisjon, det ble uavgjort og dermed 2.plass 2 poeng bak Stabæk. 2. laget kjempet jevnt med de beste i 2. divisjon og ble Bilde fra kampen mot Desert Wind, et lag bestående av jenter fra Saudi Arabia med lagledelse fra Canada. Jenter 97 B V - S T I K K a N R

40 bare bedre og bedre utover i sesongen. Siste kampen endte med 9-0 seier mot Fossum. 1. plass i Stopp volden turneringen høsten 2010! 2. plass i Gjelleråsen vårcup 2011! 1. plass i Drammen cup 2011! 1. plass i Hauger cup 2011! 2. og 3. plass i Elverumsturneringen 2011! Deltagelse i Dana-Cup for andre gang på rad. Vi kom til A-sluttspillet i Dana-Cup som gruppevinnere, men tapte første sluttspillkampen 1-0. Mange av jentene spilte også sammen med J96 i denne turneringen. JENTER 99 Det har vært en hektisk sesong for jenter 99, med både 7er lag i 12 årsklassen og 11er lag i 13 årsklassen. Bakgrunnen for at vi har hatt et 11er lag er at klubben ikke har hatt et 13 års-lag i serien i år, slik at J99 dermed ikke hadde noe lag de kunne hospitere hos. Vi hadde vi en god 11er kamp mot Bærum J99 i sesongoppstarten, noe som ga oss trygghet i at vi ikke sto tilbake for andre J99 lag på 11er banen. I serien møtte vi bare J98 lag, og vi fikk mye juling i mange av kampene. Men jentene syntes det har vært gøy å spille 11er, og presenterte mye bra spill. De har fått mye skryt av sine motstandere. Det ble spilt mange gode 11er kamper, og gleden var stor da vi avsluttet sesongen med å slå Holmen i en jevn og godt spilt kamp fra vår side. Vi var med i DnB NOR Moss Cup i januar og Kurland Cup i februar som var innendørsturneringer. I DnB NOR Moss Cup hadde vi fått en ekstra plass i 14-års klassen, dvs. 2 år over den klassen vi opprinnelig stiller i. Vi spilte jevnt, men tapte mot Amazone Asker, og gikk deretter på tap mot Vålerenga og Lyn. Men jentene fikk kjempeskryt av motstanderene som ble overrasket når de hørte hvor gamle de var. I år som tidligere år, var årets høydepunkt Sparebank1 cup i Porsgrunn. Urædd kunne skilte med strøkne gressbaner og et strålende vær (ihvertfall lørdagen). Plommen i egget for hele helgen, er overnatting i telt på Emilie sin hytte i Eidangerfjorden. Det var 17 jenter og enda flere foreldre og søsken tilstede, hvor vaffelsteking på stran- Jenter B V - S T I K K a N R

41 da, bading, grilling og kos forant utepeisen er standard ingredienser på disse turene (fjerde gangen iår). En stor takk til Anya og Jan Birger som år etter år tar imot oss og åpner sitt landsted for resten av gjengen (vi begynner å føle oss skikkelig hjemme der nede). Det har vært en tøff sesong med veksling mellom 11er kamper og 7erkamper for jentene, med 1-2 kamper i uken. Det har ikke vært mangel på spilletid på banen i år. Denne vekslingen mellom spillestil har også gitt seg utslag i enkelte 7er kamper, som da noen ganger har gått dårligere enn forventet, men også bedre enn forventet. Vi har også sett at jentene klarer å snu en dårlig utvikling i en kamp, f.eks. som vi gjorde borte mot Asker hvor vi lå med mange mål etter etter første omgang. Asker var et godt lag, men våre jenter med noen små justeringer, klarte å avverge flere spillemål fra Asker i 2. omgang, og klarte selv å score. Disse jentene kan når de virkelig vil. Når vi ser sesongen tilbake på sesongen, analyserer det jentene har gjort i innendørscuper, andre cuper, serien og Champions League, så vil vi si at jentene står for et godt passningsspill og samspill B V - S T I K K a N R hvor hver enkelt spiller er med på å gjøre de andre spillerne og laget gode. Vi gleder oss til å se laget neste år i serien, men først skal de gjennomføre sin første 11er turnering (er gjennomført når dette går i trykken) og vinterligaen. Terje Finholdt JENTER 01 Sesongen i år har vært helt toppers.jentene har spillt 25 serie kamper og ikke tapt en kamp.3 uavgjort og resten seiere med målforskjell på Har spilt 3 cuper, vårcupenjutultreffen og øhilcup med gode resultater. Vi har også fått med noen nye spillere i år også, så dette lover godt. Er nå 19 jenter. Ellers må jeg som trener få skryte av en veldig ivrig og hyggelig jente gjeng. Anders Bjørnseth GUTTER 03 Sesongen åpnet mer eller mindre med Vårcupen. Alle var fryktelig spente etter en lang pause, så det var mange ivrige gutter som møtte opp. Vi hadde en kjempefin dag på Gommerudbanen med mange fornøyde gutter. I serien meldte vi på tre lag: BVIF 1, 2 og 3. Dette var første året vi skulle spille serie og det var veldig spennende. Senere spilte vi Kalvøyacup. Været holdt seg bra, og både foreldre og barn var fornøyde. Etter en pause med sommerferie, var det tilbake på trening, seriespill og Jutultreffen. På Jutultreffen var vi heldigere med været enn året før. Champions league er en cup alle våre gutter synes er fantastisk morsom. Dette året var det like gøy! Og vi gleder oss allerede til neste år. Alle har fått spille masse og det er en glad gjeng som møter opp på treninger. Vi trenere og lagledere takker for et fantastisk fotballår og gleder oss masse til neste sesong. Vi takker alle foreldre for utrolig engasjement og oppfølging og håper dette fortsetter! Scoret 100 mål i 2011 sesongen.bvif Gullhaug A 2003 årgangen: Alle de 12 serierundene i 2011 er nå ferdigspilt. Vi er meget fornøyd med 7 seire, 1 uavgjort og 4 tap. Alle gutta har utviklet seg enormt gjennom sesongen. Vi har øvd mye på å spille sammen med hverandre og det har gitt resultater, samtidig har de individuelle ferdighetene stått sentralt på treningen. Gutta har økt egenaktiviteten på fritiden og sfo, noe av årsaken er gode opplevelser på trening og kamp. Vi er nå enige om at spillestilen vår minner litt om Barcelonas. Vinne og 41

BV-Stikka. Europamesterne! GRATISAVIS INNHOLD: 37. årgang nr. 2-2012 INNEBANDY 32 CHEERLEADING 8 HEDERSTEGN 35 LANGRENN 12 LEDER 3 HÅNDBALL 21

BV-Stikka. Europamesterne! GRATISAVIS INNHOLD: 37. årgang nr. 2-2012 INNEBANDY 32 CHEERLEADING 8 HEDERSTEGN 35 LANGRENN 12 LEDER 3 HÅNDBALL 21 GRATISAVIS BV-Stikka K l u b b a v i s f o r b æ r u m s v e r k i F 37. årgang nr. 2-2012 Europamesterne! INNHOLD: LEDER 3 BORDTENNIS 6 CHEERLEADING 8 LANGRENN 12 HÅNDBALL 21 INNEBANDY 32 HEDERSTEGN 35

Detaljer

Innebandysesongen er i full gang!

Innebandysesongen er i full gang! INFORMASJONSORGAN for bærums verk IDRETTSFORENING 38. årgang nr. 2 2013 BV-Stikka BV-Stikka utkommer 2 ganger i året. Opplaget er 6800 eks. Utdeles gratis til alle husstander på Rykkinn, Bærums Verk, Gullhaug,

Detaljer

Håndballgruppa har noe stort på gang!

Håndballgruppa har noe stort på gang! INFORMASJONSORGAN for bærums verk IDRETTSFORENING 38. årgang nr. 1 2013 BV-Stikka BV-Stikka utkommer 2 ganger i året. Opplaget er 6800 eks. Utdeles gratis til alle husstander på Rykkinn, Bærums Verk, Gullhaug,

Detaljer

Første kamp for BVH Gators. Fra 850 grønne, til 1200 kongeblå fotballspillere! NM-sølv til jenter-15! Amerikansk fotball er det nyeste B V H

Første kamp for BVH Gators. Fra 850 grønne, til 1200 kongeblå fotballspillere! NM-sølv til jenter-15! Amerikansk fotball er det nyeste B V H INFORMASJONSORGAN for bærums verk OG HAUGER IDRETTSFORENING 39. årgang nr. 1 2014 B V H BV-Stikka BV-Stikka utkommer 2 ganger i året. Opplaget er 7400 eks. Utdeles gratis til alle husstander på Rykkinn,

Detaljer

BVH Gators utvider til to lag neste sesong! Foto: Ove Andersen (AFP) Ustoppelige: Til neste år får BVH Gators lag i både U17- og U19-serien.

BVH Gators utvider til to lag neste sesong! Foto: Ove Andersen (AFP) Ustoppelige: Til neste år får BVH Gators lag i både U17- og U19-serien. INFORMASJONSORGAN for bærums verk OG HAUGER IDRETTSFORENING 39. årgang nr. 2 2014 B V H BVH-Stikka BV-Stikka utkommer 2 ganger i året. Opplaget er 7400 eks. Utdeles gratis til alle husstander på Rykkinn,

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 25. mars 2015 KL 18.30 på Gommerud klubbhus

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 25. mars 2015 KL 18.30 på Gommerud klubbhus DAGSORDEN SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 25. mars 2015 KL 18.30 på Gommerud klubbhus Sak 1. Konstituering a) Godkjenne de stemmeberettigede, godkjenne innkallingen, saksliste

Detaljer

JUTULEN. Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2013. Endelig er snøen her. Stina Meinicke og Cecilia Kristiansen klar for vinteren

JUTULEN. Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2013. Endelig er snøen her. Stina Meinicke og Cecilia Kristiansen klar for vinteren JUTULEN Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2013 Endelig er snøen her. Stina Meinicke og Cecilia Kristiansen klar for vinteren Tilde Bolstad Roswall 7 år som scorte sitt første mål i fotballkarrieren på Jutultreffen

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 25. mars 2015 KL 18.30 på Gommerud klubbhus

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 25. mars 2015 KL 18.30 på Gommerud klubbhus DAGSORDEN SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 25. mars 2015 KL 18.30 på Gommerud klubbhus Sak 1. Konstituering a) Godkjenne de stemmeberettigede, godkjenne innkallingen, saksliste

Detaljer

JUTULEN. Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2012. Skuidalens beste fotballag ever. Generasjonsskifte i Jutul Hockey. Skigruppa på overnattingstur til Løvlia

JUTULEN. Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2012. Skuidalens beste fotballag ever. Generasjonsskifte i Jutul Hockey. Skigruppa på overnattingstur til Løvlia JUTULEN Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2012 Skuidalens beste fotballag ever Generasjonsskifte i Jutul Hockey Skigruppa på overnattingstur til Løvlia Jutulen ønsker alle sine lesere en riktig God Jul og et

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus 1 DAGSORDEN SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus Sak 1. Konstituering a) Godkjenne de stemmeberettigede, godkjenne innkallingen, saksliste

Detaljer

KONNERUD SPORT. Les mer om Simen Nordahl-Olsen på side 14. Et klubbmagasin for Konnerud IL. 39. årgang - 1/2014 WWW.KONNERUD.NO. Sammen om noe!

KONNERUD SPORT. Les mer om Simen Nordahl-Olsen på side 14. Et klubbmagasin for Konnerud IL. 39. årgang - 1/2014 WWW.KONNERUD.NO. Sammen om noe! KONNERUD SPORT Et klubbmagasin for Konnerud IL 39. årgang - 1/2014 Les mer om Simen Nordahl-Olsen på side 14 Åpent Klubbhus Side 5 Av ungdom, for ungdom Side 12 Portrettet - Steinar Mundal Side 32 WWW.KONNERUD.NO

Detaljer

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet FIF-POSTEN www.fagerstrand.no NR 1 2005 INFORMASJON FRA FAGERSTRAND IDRETTSFORENING FIF G90 på treningsleir til Newcastle Av Åge Wedøe Skal det være

Detaljer

JUTULEN. Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2010 ISHOCKEY - VOLLEYBALL - FOTBALL - SKI - FRIIDRETT - IDRETTSSKOLE

JUTULEN. Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2010 ISHOCKEY - VOLLEYBALL - FOTBALL - SKI - FRIIDRETT - IDRETTSSKOLE JUTULEN Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2010 ISHOCKEY - VOLLEYBALL - FOTBALL - SKI - FRIIDRETT - IDRETTSSKOLE I N N H O L D : 3 Leder 3 Medlemskontingent og medlemsfordeler 4 Årsmøtet 2010 5 Opp Kantebakk

Detaljer

Jardarposten. Kult klubbhus Side 3. s: 10. s: 36. Prisvinner. Ny sykkelleder. Nr 2 2015 Årgang 53 FOTBALL HOPP LANGRENN HÅNDBALL IDRETTSKOLE SYKKEL

Jardarposten. Kult klubbhus Side 3. s: 10. s: 36. Prisvinner. Ny sykkelleder. Nr 2 2015 Årgang 53 FOTBALL HOPP LANGRENN HÅNDBALL IDRETTSKOLE SYKKEL Nr 2 2015 Årgang 53 Jardarposten FOTBALL HOPP LANGRENN HÅNDBALL IDRETTSKOLE SYKKEL Kult klubbhus Side 3 Prisvinner s: 10 Ny sykkelleder s: 36 JARDAR IL JARDAR Postboks 15, 1312 Slependen For liten og stor,

Detaljer

BORGEN. magasinet. Pizzabakeren på Klavestadhaugen s. 11. egne krefter s. 26. med potensiale s. 18. s. 22. www.borgen-il.no JULEN 2014.

BORGEN. magasinet. Pizzabakeren på Klavestadhaugen s. 11. egne krefter s. 26. med potensiale s. 18. s. 22. www.borgen-il.no JULEN 2014. magasinet magasinet BORGEN JULEN 2014 www.borgen-il.no SIDE 8 Se våre lagpresentasjoner Pizzabakeren på Klavestadhaugen s. 11 SIDE 12 Breddefotball Ny for juniorgruppe millioner av kroner med potensiale

Detaljer

OI-AVISEN NR. 1-2008 VÅRBLADET

OI-AVISEN NR. 1-2008 VÅRBLADET INFORMASJONSORGAN FOR OPPEGÅRD IDRETTSLAG INFORMASJONSORGAN FOR OPPEGÅRD IDRETTSLAG Det er utrolig hvor mye en treningssamling, en sosial tur eller en cup kan gjøre for miljøet i et lag eller en gruppe.

Detaljer

Jardarposten. God jul! Norgesmestere Side 4. Nr 4 2014 Årgang 52 FOTBALL HOPP LANGRENN HÅNDBALL IDRETTSKOLE SYKKEL

Jardarposten. God jul! Norgesmestere Side 4. Nr 4 2014 Årgang 52 FOTBALL HOPP LANGRENN HÅNDBALL IDRETTSKOLE SYKKEL Nr 4 2014 Årgang 52 Jardarposten FOTBALL HOPP LANGRENN HÅNDBALL IDRETTSKOLE SYKKEL Norgesmestere Side 4 God jul! JARDAR IL JARDAR Postboks 15, 1312 Slependen For liten og stor, klubben der du bor Klubbhuset

Detaljer

KONNERUD SPORT. Mer om portrettet på side 8. Et klubbmagasin for Konnerud IL. 40. årgang - 1/2015 WWW.KONNERUD.NO. Sammen om noe!

KONNERUD SPORT. Mer om portrettet på side 8. Et klubbmagasin for Konnerud IL. 40. årgang - 1/2015 WWW.KONNERUD.NO. Sammen om noe! KONNERUD SPORT Et klubbmagasin for Konnerud IL 40. årgang - 1/2015 Mer om portrettet på side 8 Livet i bandygruppa Side 23 Historietimen Side 4 Livet i idrettslaget Side 6 WWW.KONNERUD.NO Se WWW.KONNERUD.NO

Detaljer

Alle medlemmer, ansatte, sponsorer og venner ønskes en riktig god jul og et godt nytt år. Klubbavis for Furuset Idrettsforening og allianseforeningene

Alle medlemmer, ansatte, sponsorer og venner ønskes en riktig god jul og et godt nytt år. Klubbavis for Furuset Idrettsforening og allianseforeningene FURUSTIKKA NR 1/2005 Klubbavis for Furuset Idrettsforening og allianseforeningene Alle medlemmer, ansatte, sponsorer og venner ønskes en riktig god jul og et godt nytt år Leder Det er med stor glede at

Detaljer

Stor aktivitet og glede!

Stor aktivitet og glede! KLUBBAVIS 2012 FOTBALL - SKI LANGRENN - SKI HOPP - HÅNDBALL - FRIIDRETT - INNEBANDY - IDRETTSKOLE www.kolbukameratene.no Stor aktivitet og glede! Kolbukameratene har utviklet seg og gir i dag et sportslig

Detaljer

Skigruppa på tur til Torsby. Fv: Kristin Benum Vestre (BVH), Julie Sofie Aas, Marthine Lindgren, Julie Meinecke, Anne Torgersen.

Skigruppa på tur til Torsby. Fv: Kristin Benum Vestre (BVH), Julie Sofie Aas, Marthine Lindgren, Julie Meinecke, Anne Torgersen. JUTULEN Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2014 U14: Bv: Andre Otterstad, Sebastian Hestsveen, Anders Schumacher, Aram Yazdanparast, Bastian Jeppsson. Fv: Alexander Olofsson, Eskil Kvam, Ulrik Øverby Angel.

Detaljer

Årsmelding 2010. www.asil.no

Årsmelding 2010. www.asil.no Årsmelding 2010 www.asil.no I Vinterbro Kundeklubb får du nyttig informasjon og mange gode medlemstilbud fra senteret og senterets samarbeidspartnere. Medlemsskapet er gratis og det er enkelt å melde seg

Detaljer

Årgang 76 Nr.3-2010 nr. 409. Klar - ferdig - gå! www.fanail.no

Årgang 76 Nr.3-2010 nr. 409. Klar - ferdig - gå! www.fanail.no Årgang 76 Nr.3-2010 nr. 409 MEDLEMSBLAD FOR FANA IDRETTSLAG Klar - ferdig - gå! www.fanail.no Annonseside FAnAvArden Annonseside FAnAvArden støtter Fana Idrettslag sitt flotte arbeid for å gi et allsidig

Detaljer

!!! Byåsenavisa!! 1. Utgave - Desember 2012

!!! Byåsenavisa!! 1. Utgave - Desember 2012 !!! Byåsenavisa!! 1. Utgave - Desember 2012 Hopp - side 3, 13 og 18 Revygruppa - side 14 Trim - side 4 Kombinert - side 17 Fotball - side 7, 28 Orientering - side 19 Allidrett - side 12 Veterangjengen

Detaljer

OI-AVISEN. FAIR PLAY-PRIS TIL OPPEGÅRD-LAG UNDER NORWAY CUP Side 14-15. Oppegård idrettslag der alle har glede av å være Høstutgaven 2013

OI-AVISEN. FAIR PLAY-PRIS TIL OPPEGÅRD-LAG UNDER NORWAY CUP Side 14-15. Oppegård idrettslag der alle har glede av å være Høstutgaven 2013 OI-AVISEN Oppegård idrettslag der alle har glede av å være Høstutgaven 2013 FAIR PLAY-PRIS TIL OPPEGÅRD-LAG UNDER NORWAY CUP Side 14-15 VIL DU BEGYNNE Å GÅ PÅ SKI? Side 31 BISLETT SPECIAL OLYMPICS Side

Detaljer

Jardarposten. Drømmer om OL og VM. s: 4. Jubileumsbok for Jardar IL. Les mer side 11. Nr 4 2011 årgang 49

Jardarposten. Drømmer om OL og VM. s: 4. Jubileumsbok for Jardar IL. Les mer side 11. Nr 4 2011 årgang 49 Nr 4 2011 årgang 49 Jardarposten FOTBALL HOPP LANGRENN HÅNDBALL ALLIDRETT SYKKEL Drømmer om OL og VM Les mer side 11 ardar 50 år Jubileumsbok for Jardar IL s: 4 JARDAR IL JARDAR Postboks 15, 1312 Slependen

Detaljer

Jardarposten. Birken for 16. gang. s: 18. s: 13. Mestere i Italia. Hanne gir alt! Nr 3 2014 Årgang 52. Side 12

Jardarposten. Birken for 16. gang. s: 18. s: 13. Mestere i Italia. Hanne gir alt! Nr 3 2014 Årgang 52. Side 12 Nr 3 2014 Årgang 52 Jardarposten FOTBALL HOPP LANGRENN HÅNDBALL IDRETTSKOLE SYKKEL Birken for 16. gang Side 12 Hanne gir alt! s: 13 Mestere i Italia s: 18 JARDAR IL JARDAR Postboks 15, 1312 Slependen For

Detaljer

AGENDA ÅRSMØTET 2013 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992

AGENDA ÅRSMØTET 2013 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 AGENDA ÅRSMØTET 2013 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 1. Registrering av frammøtte og stemmeberettigede medlemmer 2. Åpning av møtet 3. Valg av Møteleder, Møtesekretær og tellekorps 4. Godkjenning

Detaljer