Innhold. Introduksjon til selskapet side 3. Høydepunkter i 2011 side 3. Hovedtall side 3. Budskap fra CEO side 4. Styrets beretning side 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Introduksjon til selskapet side 3. Høydepunkter i 2011 side 3. Hovedtall side 3. Budskap fra CEO side 4. Styrets beretning side 5"

Transkript

1

2 Innhold Introduksjon til selskapet side 3 Høydepunkter i 2011 side 3 Hovedtall side 3 Budskap fra CEO side 4 Styrets beretning side 5 Årsregnskap for konsernet side 8 Regnskapsprinsipper og noter side 12 Årsregnskap for morselskapet side 32 Noter for morselskapet side 37 Revisjonsberetning side 38 Selskapets ledelse side 40 Eierstyring og selskapsledelse side 41 2

3 Introduksjon Aqua Bio Technology ASA (ABT) ABT er et norsk selskap som utvikler og markedsfører ingredienser til kosmetikkindustrien basert på marin bioteknologi. Selskapet er i ferd med å gå fra en utviklingsfase og over i kommersiell drift. Aquabeautine XL er selskapets hovedprodukt. Denne ingrediensen er basert på bioaktive virkestoff utvunnet av klekkevæske fra laks. Uavhengige studier har dokumentert høy virkningsgrad, gunstig bivirkningsprofil og lang levetid på produktet. Ved at Aquabeautine XL har et naturlig og fornybart opphav, representerer ingrediensen også bærekraft og miljøegenskaper som mange konkurrerende ingredienser ikke har. Kosmetikkindustrien ser nå mot naturlige ingredienser som kan erstatte de mange petroleumsbaserte ingrediensene som industrien i dag benytter. Smids er en teknologi som muliggjør skreddersøm av smeltepunkt for kremer uten bruk av kunstige tilsettingsstoffer. Teknologien legger til rette for utvikling av naturlige kremer med gode kosmetiske egenskaper. Aqua Bio Technology ASA markedsfører sine ingredienser over hele verden og selskapet har knyttet til seg distributørnettverk som samlet dekker 80 prosent av verdensmarkedet for ingredienser til hudpleieprodukter. Aqua Bio Technology ASA har vært notert på Oslo Axess siden januar Konsernet består av Aqua Bio Technology ASA og det heileide datterselskapet Kilda Biolink AS 100%. Høydepunkter i 2011 Fem internasjonale distributøravtaler etablert, 80 prosent av verdensmarkedet dekket. De unike egenskapene til Aquabeautine dokumentert gjennom to uavhengige studier. Det første større hudpleieproduktet inneholdende Aquabeautine XL kom i salg. ABT sikret et godt finansielt grunnlag gjennom emisjon og opptak av konvertibelt lån. To større salgsavtaler (mars 2012) endret selskapet inntjeningsbilde radikalt. Hovedtall NOK mill Salgsinntekter 0,2 0,1 Driftsresultat -13,4-15,5 Resultat etter skatt -13,5-14,9 Kontantbeholdning 7,1 4,3 Egenkapital 51,1 58,7 Totalbalanse 67,5 69,1 Resultat per aksje (NOK)* -2,62-3,41 *) Selskapet gjennomførte en emisjon i mars og en 20:1 aksjespleis i juni 2011.Oppgitt resultat per aksje er korrigert for dette 3

4 We are ready for take-off... Beskjeden fra kapteinen i cockpit er klassisk. Idet flyet står på bakken og passasjerer og bagasje er lastet ombord, så er vi klare for reisen. I dag tenker mange av oss ikke så mye mer over dette enn som så, vi tar flyreiser nærmest som en selvfølgelighet. Men så er det altså etter mange år med kostbar teknologiutvikling og hard jobbing det er mulig å virkeliggjøre en slik flytur. Dagen da flyet er klart for passasjertrafikk er en milepæl. Dagen da det høyteknologiske og kostbare flyet kan tjene penger. Akkurat der er Aqua Bio Technology nå. For det ligger mange års innsats bak den posisjonen ABT nå befinner seg i, fra gründere og norske forskningsmiljøer. Det har vært en lang og krevende nedtelling, men 2011 viste seg å bli året da den kommersielle ferden endelig begynte. I 2011 fikk vi bekreftet at ABTs teknologi ikke bare er unik, men at den også har kraft til å endre sammensetningen av kosmetiske produkter i en mer helse- og miljøvennlig retning. To uavhengige studier, foretatt i Norge og USA, bekreftet at vårt hovedprodukt Aquabeautine har egenskaper som kan reparere og forsinke aldringsutvikling i huden. Sollys, forurensning, stress, livsstil og en rekke andre faktorer kan være årsaker til hudforandringer, og medvirkende til aldringsprosessene i hud. Derfor er dette et hovedområde for kosmetikk- og velværeindustrien. Til nå har industrien i stor grad brukt petroleumsbaserte ingredienser og syrer(ahas, fruktsyrer mm) i sine produkter, i mangel av gode alternativer. Dette kan ha både uheldige helsemessige virkninger for brukerne i form av hudreaksjoner og allergier, og disse ingrediensene er heller ikke spesielt bærekraftige eller miljøvennlige. Vår forskning dokumenter at ingredienser basert på klekkevæske fra laks har like god, om ikke bedre, evne til å reparere hudskader og forsinke aldringsutviklingen. Men våre studier viser også at våre ingredienser ikke gir bivirkninger på noen som helst måte, slik mange av ingrediensene som brukes i industrien i dag gjør. Og ettersom Aquabeautine XL er marinbasert og produsert på grunnlag av naturlige prosesser er ingrediensen i særklasse med hensyn til bærekraft og miljø. Dette er kosmetikkindustrien nå i ferd med å oppdage. Mye på bakgrunn av at konsumentene stiller stadig større krav til akkurat disse tema. Gjennom 2011 iverksatte vi Aqua Bio Technologys nye markedsstrategi. Vi baserer nå mye av vårt salg til kosmetikkindustrien gjennom etablerte, uavhengige distributører over hele verden. I løpet av fjoråret fikk vi på plass fem distributøravtaler i Europa, Asia og Nord/Sør-Amerika. Gjennom disse dekker vi nå 80 prosent av det relevante verdensmarkedet for ingredienser til kosmetiske produkter. I 2011 inngikk vi også de første salgskontraktene av betydning. Den første store kosmetikkserien med Aquabeautinen XL som ingrediens kom på markedet i Asia, og etter hvert som våre kunder introduserer nye hudpleieserier vil inngåtte salgs- og distribusjonsavtaler generere inntekter for ABT fremover. På nyåret 2012 signerte ABT sine to største salgsavtaler, begge med amerikanske kosmetikkprodusenter. Disse to avtalene endrer selskapets inntjeningsbilde vesentlig og vil alene medføre at selskapet vil levere positiv EBITDA for året. Avtalene vil også være av stor betydning for selskapet i årene som kommer. Når vi nå får luft under vingene foretar vi også en tydelig kursjustering. ABT vil i fremtiden i mindre grad være et rent forskningsselskap. I stedet vil vi konsentrere mer av våre egne ressurser på internasjonal markedsutvikling for ingredienser til kosmetikkindustrien. Det er et stort marked som ligger foran oss. Samtidig er det avgjørende at ABT har tilgang på den fremste teknologien og de beste produktene innen vårt område. Det vil vi løse gjennom allianser med forskningsmiljøer og universiteter, men også andre selskaper innen marin bioteknologi. Vi vil dermed også inkludere innlisensiering av øvrige ingredienser enn våre egne, i selskapets produktstrategi. Det nylige etablerte samarbeidet med det skotske selskapet Aquapharm er et eksempel på det. Mulighetene i vårt marked er nærmest ubegrensede, og vi har på ingen måte nådd marsjhøyde enda. Men vi har definitivt forlatt bakken og kommet oss igjennom skyene. Og jeg er sikker på at både Aquabeautine XL og nye ingredienser vi tar til markedet vil ha både miljøet, forbrukerne og kosmetikkindustrien på sin side. Om Aqua Bio Technology så går til himmels gjenstår å se. Arvid Lindberg CEO 4

5 Styrets beretning for 2011 Aqua Bio Technology ASA (ABT) er et norsk bioteknologiselskap som utvikler ingredienser til kosmetikkindustrien basert på marine stoffer. Naturlige marine produkter har et betydelig potensial til å erstatte petroleumsbaserte ingredienser i hudpleieprodukter og annen kosmetikk, ettersom det kan dokumenteres både bedre effekt og færre bivirkninger. Selskapets hovedprodukt Aquabeautine har dokumenterte og unike egenskaper i forhold til å forsinke aldringstegn i huden samtidig som produktet er svært skånsomt og har lang holdbarhet. Selskapets kunder er den internasjonale kosmetikkindustrien. Det tilgjengelige markedet for aktive ingredienser i kosmetikk- og pleieprodukter er anslått til en verdi av over fem milliarder kroner. ABTs teknologi på dette området er egenutviklet i samarbeid med norske universiteter og er patentbeskyttet. Selskapets strategi er å bringe på markedet nye ingredienser til kosmetikk og produkter for personlig pleie både basert på selskapets eksisterende, proprietære teknologi og ny teknologi. Den videre teknologiutvikling vil primært skje i samarbeid med forskningsmiljøer og andre aktører innen marin bioteknologi. ABT søker å påvirke den internasjonale kosmetikkindustrien i en mer helse- og miljøvennlig retning gjennom økt bruk av marine ingredienser. Selskapet bygger derfor opp et globalt distribusjonsnettverk for sine produkter. Aqua Bio Technology er notert på Oslo Axess. Selskapet har hovedkontor i Bergen og avdelingskontor på Fornebu. Selskapets utvikling i var på flere måter et gjennombruddsår for ABT. To uavhengige studier bekreftet de unike egenskapene til vårt hovedprodukt, Aquabeautine XL (tidligere Zonase X). Samtidig ble et globalt nettverk av distributører etablert i løpet av året og ABT disponerer nå distribusjonskanaler i Europa, Asia, Nord-Amerika og Brasil som samlet dekker ca 80 prosent av det globale innkjøpsmarkedet for ingredienser i kosmetiske produkter. Selskapets salgsinnsats ble vesentlig trappet opp i 2011 og gir gode resultater i form av en kraftig økning i omsetningen for En studie ved Universitetet i Bergen bekreftet i februar Aquabeautines unike egenskaper i forhold til å regenerere hud. Disse funnene ble ytterligere styrket av en klinisk studie foretatt i USA i regi av et ledende amerikansk laboratorium i samarbeid med Amway, en av verdens største aktører innen direktesalg av kosmetikk. Over 100 kvinner i alderen år med hudforandringer som følge av sollys deltok i studien, som påviste svært skånsom gjenoppretting av huden ved bruk av Aquabeautine. ABT inngikk i løpet av 2011 fem nye distribusjonsavtaler som samlet dekker kosmetikkindustrien i USA, Canada, Brasil, Japan, Sør-Korea, Taiwan, Hong Kong, Kina, Storbritannia og Irland. Avtalene har gitt ABT en vesentlig styrket posisjon overfor kosmetikkindustrien og førte allerede i første halvår til selskapets første salg i USA, mens de første salgene i viktige markeder i Asia og Europa utenfor Norge skjedde i annet halvår. Kosmetikkindustrien vil først benytte ABTs ingredienser etter hvert som nye produktserier lanseres eller relanseres. Det kan derfor ta tid fra avtaler inngås til kundene begynner å markedsføre sine nye serier. Den første hudpleieserien som inneholder Aquabeautine XL, Hong Kong-baserte Ecobrands hudpleieserie Marine Elements, kom på det asiatiske markedet i annet halvår. Hendelser etter årets slutt ABT inngikk i mars 2012 to viktige salgsavtaler som gir selskapet en vesentlig forbedret inntektsstrøm i årene som kommer. En avtale med amerikanske Amway, et av verdens ledende selskaper innen direktesalg, gir ABT et salg på minimum åtte millioner kroner i årene med et betydelig oppsidepotensial. Amway skal benytte Aquabeautine som ingrediens i sin nye hudpleieserie og avtalen kom i stand etter at den kliniske studien i USA var gjennomført i samarbeid med selskapet. En avtale med et annet USA-basert kosmetikkselskap gir en inntekt på over 11 millioner kroner i 2012 og ytterligere salgs- og royaltyinntekter fra 2013, etter at kundens nye hudpleieserie er lansert. Selskapsledelse Styreleder Kjeld Rimberg trådte ut av styret i mai. John Afseth ble konstituert som styreleder frem til selskapets ordinære generalforsamling i juni, der han ble valgt som ny styreleder. Styret henviser for øvrig til redegjørelsen om eierstyring og selskapsledelse annet sted i årsrapporten. Årets resultat og balanse Konsernet hadde i 2011 en omsetning på i underkant av 0,5 millioner kroner. Omsetningstallene reflekterer at ABT også i 2011 var i en utviklingsfase. Konsernets driftsresultat i 2011 ble -13,4 millioner kroner, sammenlignet med foregående års resultat på - 15,5 millioner kroner. Hovedårsaken til forbedringen er reduserte driftskostnader. Konsernets årsresultat ble -13,4 millioner kroner, mot - 14,9 millioner kroner i ABTs eiendeler var per bokført til en verdi av 67,6 millioner kroner, noe som er på nivå med foregående år. Konsernets egenkapital er redusert noe 5

6 gjennom 2011 og var ved utgangen av året 51,2 millioner kroner. Den samlede gjelden var ved årsskiftet 16,5 millioner kroner, som er en økning fra året før. Den økte gjelden skyldes i hovedsak opptak av konvertibelt lån fra aksjonærer på 7,8 millioner kroner i november Likviditet og finansiering Selskapet hadde en positiv kontantstrøm på 2,8 millioner kroner i 2011 som et resultat av emisjon og opptak av konvertibelt lån. Kontantstrømmen fra driften var -7,5 millioner kroner, sammenlignet med -9,1 millioner kroner året før. ABTs finansielle grunnlag ble i 2011 styrket gjennom en rettet emisjon i mars. Emisjonen ble overtegnet og innbrakte en bruttoproveny på vel 5,7 millioner kroner. I tillegg tok selskapet i november opp et konvertibelt lån på 7,8 millioner kroner fra en del av sine aksjonærer. En ekstraordinær generalforsamling i november ga dessuten styret fullmakt til å ta opp inntil ytterligere 15 millioner kroner i konvertible lån. For nærmere informasjon om disse forholdene henvises til eget kapittel annet sted i årsrapporten. Selskapet gjennomførte i juni en aksjespleis, ved at 20 gamle aksjer ble konvertert til én ny aksje. Antall aksjer i selskapet etter aksjespleisen er antall utestående aksjer i selskapet i underkant av 5,3 millioner aksjer pålydende 4,00 kroner. Ved utgangen av 2011 hadde ABT en kontantbeholdning på 7,1 millioner kroner. ABTs likviditet ble i januar 2012 ytterligere styrket gjennom et lån på 4,0 millioner kroner fra Innovasjon Norge. Fortsatt drift Styret anser at forutsetningene for fortsatt drift er til stede og årsregnskapet er satt opp under denne forutsetningen. I denne vurderingen baserer styret seg på selskapets finansielle stilling, dets beskjedne løpende forpliktelser, den sterkt økte ordrereserve som nå foreligger og det potensial som ligger i det globale distribusjonsnettverket som er etablert i Forskning og utvikling Sett i forhold til selskapets størrelse har Aqua Bio Technology en betydelig forsknings- og utviklingsaktivitet. Selskapet brukte 0,75 millioner kroner på FOU i Aktiviteten gjennomføres i samarbeid med forskningsinstitusjoner og andre selskaper innen marin bioteknologi. De to viktigste FOU-aktivitetene i året var en studie av Aquabeautine ved Universitetet i Bergen for å dokumentere substansens egenskaper og virkningsgrad som alternativ til petroleumsbaserte ingredienser i kosmetikk samt en klinisk studie i USA i regi av Access Business Group for å dokumentere anti-aldringseffekter på hud. Begge studier ga svært vellykkede resultater. USA-studien ble delfinansiert av Access Business Group og søsterselskapet Amway og mottok dessuten tilskudd fra Innovasjon Norge. I januar 2012 inngikk ABT et forskningssamarbeid med det skotske selskapet Aquapharm med sikte på å utvikle nye ingredienser for hudpleieprodukter. Den første av de nye ingrediensene forventes å være utviklet i løpet av første halvår Innovasjon Norge har bidratt med tilskudd også til dette forskningsprosjektet. Samarbeidet med Aquapharm representerer en dreining av ABTs innsats innen forskning og utvikling. Selskapet vil i tiden som kommer primært være fokusert på kommersialisering og salg av produkter med opphav i marin bioteknologi. Dette innebærer allianser med miljøer som driver både grunnforskning og produktutvikling innen dette feltet. ABTs teknologi er i hovedsak proprietær og patentbeskyttet. Det ble i 2011 sendt inn 3 nye patentsøknader. Miljø og likestilling Selskapet hadde ved utgangen av 2011 tre ansatte, som er uendret fra året før. Styrets vurdering er at arbeidsmiljøet i selskapet er godt. Sykefraværet er marginalt. Likestilling mellom kjønnene preger arbeidsmiljøet og arbeidsvilkårene. Styret består av tre kvinner og to menn. Aqua Bio Technologys virksomhet påvirker ikke det ytre miljø. Selskapets foretaksstyring bygger på de på prinsipper som er nedfelt i den norske anbefalingen for eierstyring og selskapsledelse. En samlet redegjørelse etter kravene i RL 3-3b er gitt i eget kapittel i årsrapporten. Risiko De operasjonelle og finansielle risiki som er forbundet med ABTs virksomhet skiller seg ikke ut fra det som kan betraktes som normal risiko i internasjonal bioteknologivirksomhet. Valutarisiko: Med økte inntekter som i stor grad vil være i USD eller EUR vil selskapets valutaeksponering øke, ettersom faste kostnader i hovedsak er i norske kroner. En vedvarende sterk norsk krone understreker behovet for god håndtering av valutarisikoen. Selskapet vil derfor løpende vurdere behovet for ulike former for valutasikring. Kredittrisiko: ABTs kunder vil bestå av både store og mindre kosmetikkprodusenter som representerer varierende grad av kredittrisiko. Selskapet vil søke å minimalisere denne risikoen ved forhåndsbetalinger og andre sikringsmekanismer. Likviditetsrisiko: ABT er fortsatt i en oppbyggingsfase hvor likviditeten kan komme under press. Selskapet er derfor opptatt av å holde driftskostnadene på et så lavt nivå som mulig, hensyn tatt til selskapets ekspansjonsplaner. Samtidig har selskapet ved inngangen til 2012 inngått flere salgsavtaler som sikrer 6

7 inntekter i 2012 og dermed reduserer presset på likviditeten vesentlig. I tillegg ser selskapet også en økt inntektsstrøm gjennom det nylig etablerte distributørnettverket. Kunderisiko: Så lenge ABT er i en situasjon med et fåtall, store kunder representerer dette en sårbarhet. Dette motvirkes delvis ved at større kunder gis former for eksklusivitet, slik at deres motivasjon for å bevare relasjonen til ABT styrkes. Dernest er selskapets kundemasse i vekst gjennom distributørnettverket, noe som reduserer sårbarheten ytterligere. Teknologirisiko: ABT er i ledelsen når det gjelder utvikling av marine ingredienser til kosmetikkindustrien og representerer således en utfordrer til tradisjonelle petroleumsbaserte ingredienser. Utviklingen i retning av mer naturlige, bærekraftige og skånsomme ingredienser er i favør av ABT. Det er således liten risiko for at ABTs teknologi vil bli substituert. Selskapets teknologi er beskyttet gjennom patenter og ABT fører en aktiv beskyttelsespolitikk etter hvert som ny teknologi utvikles. Fremtidsutsikter Styrets vurdering er at utsiktene for Aqua Bio Technology er gode ved inngangen til De unike og attraktive egenskapene til selskapets hovedprodukt er godt dokumentert, et globalt distributørnett er etablert og en vesentlig salgsøkning i 2012 er allerede sikret. Det må likevel understrekes at selskapet fortsatt er i en tidlig fase og at vårt salg er knyttet til lansering av nye produkter hos våre kunder. Dette er både tidkrevende og med begrenset forutsigbarhet Styret regner med at ABTs globale distributørnett vil bidra til ytterligere salgsvekst ut over de salgsavtaler som allerede er meddelt markedet og at Aqua Bio Technology vil oppnå et positivt driftsresultat i Styret regner også med at nye produkter basert på ABTs unike marine bioteknologi vil bli lansert i løpet av det kommende året. Disponering av årets resultat Styret foreslår følgende disponering av årsresultatet i Aqua Bio Technology ASA: Selskapet fikk i 2011 et underskudd på TNOK Styret foreslår at årets underskudd overføres udekket tap. Selskapet har ingen fri egenkapital. Konsernet fikk i 2011 et underskudd på TNOK Erklæring Styrets medlemmer erklærer at årsregnskapet for perioden etter vår beste overbevisning er utarbeidet i samsvar med gjeldende regnskapsstandarder og at opplysningene gir et rettvisende bilde av foretakets og konsernets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat som helhet og at opplysninger i årsberetningen gir en rettvisende oversikt over utviklingen, resultatet og stillingen til selskapet sammen med de mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorene selskapet står overfor. Bergen, 23. april 2012 John Afseth Tone Bjørnov Bernt Walther Styrets leder Theresa Comiskey Olsen Masha P. N. Strømme Arvid Lindberg Adm. direktør 7

8 Resultatregnskap konsern NOK Note Salgsinntekter 2, Annen driftsinntekt Varekostnader 9 (39 000) (63 001) Bruttofortjeneste Lønnskostnader 15 ( ) ( ) Avskrivninger 6, 7 ( ) ( ) Andre salgs- og administrasjonskostnader 18 ( ) ( ) Driftsresultat ( ) ( ) Finansinntekter 2, Finanskostnader 2, 16 ( ) (33 924) Netto finansinntekter / (-kostnader) (73 279) Resultat før skattekostnad ( ) ( ) Skattekostnad 14 - ( ) Årsresultat ( ) ( ) Totalresultat - - Årets totalresultat ( ) ( ) Resultat pr. aksje Resultat pr aksje og utvannet resultat pr aksje 17 (2,62) (3,41) Medfølgende noter er en integrert del av konsernregnskapet. 8

9 Balanse konsern NOK Note EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Immaterielle eiendeler Omløpsmidler Varer Kundefordringer og andre fordringer Kontanter og kontantekvivalenter Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL Egenkapital tilordnet selskapets aksjonærer Aksjekapital Overkursfond Udekket tap ( ) ( ) Sum egenkapital GJELD Langsiktig gjeld Utsatt skatt Lån Andre langsiktige forpliktelser Kortsiktig gjeld Konvertible lån Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld og forpliktelser Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital Medfølgende noter er en integrert del av konsernregnskapet. Bergen, 23. april 2012 John Afseth Tone Bjørnov Bernt Walther Styrets leder Theresa Comiskey Olsen Masha P. N. Strømme Arvid Lindberg Adm. direktør Adm. direktør 9

10 Endringer i konsernets egenkapital NOK Akkumulert pr 31. desember 2010 Aksjekapital Overkursfond Udekket tap Total egenkapital Egenkapital 1. januar ( ) Årets totalresultat - - ( ) ( ) Utstedelse av aksjer Kostnader ifm utstedelse av aksjer - ( ) - ( ) Aksjebaserte opsjoner Egenkapital 31. desember ( ) Akkumulert pr 31. desember 2011 Aksjekapital Overkursfond Udekket tap Total egenkapital Egenkapital 1. januar ( ) Årets totalresultat - - ( ) ( ) Utstedelse av aksjer Kostnader ifm utstedelse av aksjer - ( ) - ( ) Aksjebaserte opsjoner Egenkapital 31. desember ( )

11 Kontantstrømoppstilling konsernet NOK Note Kontantstrømmer fra driften Resultat før skatt 5 ( ) ( ) Avskrivninger 6, Nedskrivninger Netto renter (56 441) Endringer i varelager Tap ved salg av driftsmidler - - Endringer i kundefordringer og andre fordringer (1 286) Endringer i leverandørgjeld ( ) Endring i annen kortsiktig gjeld Aksjebaserte opsjoner Netto kontantstrøm fra driften ( ) ( ) Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Betalinger ifm kjøp av anleggsmidler 6, 7 ( ) ( ) Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter ( ) ( ) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Utstedelse av ordinære aksjer Utstedelse av konvertible lån Mottatte renter Betalte renter ( ) (32 184) Opptak (nedbetaling) av lån 13 ( ) - Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Endring i kontanter, kontantekvivalenter og benyttede trekkrettigheter Kontanter, kontantekvivalenter og benyttede trekkrettigheter pr Kontanter, kontantekvivalenter og benyttede trekkrettigheter Medfølgende noter er en integrert del av konsernregnskapet. 11

12 Regnskapsprinsipper og noter 1. Generell informasjon Aqua Bio Technology ASA utvikler, produserer og selger patenterte ingredienser og teknologi til den internasjonale kosmetikk og personal care sektoren. Våre produkter er Zonase X, basert på det patenterte enzymet Zonase, samt den patenterte teknologien Smids. Disse produktene har unike egenskaper og er utviklet fra marine organismer i samarbeid med norske universiteter. Zonase er et ikke-toksisk og stabilt enzym som isoleres fra klekkevæsken til lakseyngel, et høyverdig biprodukt fra produksjon av oppdrettslaks. Enzymet har ønskede kosmetiske egenskaper som skånsom eksfoliering uten å skade underliggende, levende celler. Zonase X er en naturlig og bio-aktivt ingrediens som bl.a. inneholder enzymet Zonase. Smids er en teknologi som muliggjør skreddersøm av smeltepunkt for kremer uten bruk av kunstige tilsettingsstoffer. Teknologien muliggjør utvikling av naturlige kremer med gode kosmetiske egenskaper. Aqua Bio Technology ASA eier datterselskapet Kilda Biolink AS 100%. ABT har vært notert på Oslo Axess siden januar Selskapet er et allmennaksjeselskap hjemmehørende i Norge og har hovedkontor i Thormøhlensgate 55, Bergen. Konsernregnskapet ble vedtatt av selskapets styre 23. april 2012, og vil bli endelig vedtatt av generalforsamlingen 14. juni Sammendrag av de viktigste regnskapsprinsipper Nedenfor beskrives de viktigste regnskapsprinsippene som er benyttet ved utarbeidelse av konsernregnskapet. Disse prinsippene er benyttet på samme måte i alle perioder som er presentert, dersom ikke annet fremgår av beskrivelsen. 2.1 Basisprinsipper Konsernregnskapet til Aqua Bio Technology ASA er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og fortolkninger fastsatt av International Accounting Standards Board (IASB) som fastsatt av EU. Konsernregnskapet er utarbeidet basert på historisk kost prinsippet. Utarbeidelse av regnskaper i samsvar med IFRS krever bruk av estimater. Videre krever anvendelse av selskapets regnskapsprinsipper at ledelsen må utøve skjønn. Områder med stor grad av skjønnsmessige vurderinger, høy kompleksitet, eller områder hvor forutsetninger og estimater er vesentlige for regnskapet, er beskrevet i note 4. Konsernregnskapet er avlagt under forutsetningen om fortsatt drift Endringer i regnskapsprinsipper og opplysninger (a) Nye og endrede standarder tatt i bruk av konsernet IAS 24 Related party disclosures (revidert) erstatter den tidligere IAS 24 fra Den reviderte standarden klargjør og forenkler definisjonen av nærstående parter, og tar bort det detaljerte opplysningskravet for offentlig eide virksomheter om transaksjoner med staten og andre offentlige eide virksomheter. Konsernet har anvendt den reviderte standarden fra 1. januar 2011, noe som har medført at konsernet og morselskapet må gi noteopplysninger om alle transaksjoner mellom datterselskaper og tilknyttede selskaper. IAS 32 (endring) Classification of rights issues. Endringen vedrører regnskapsføring av rettigheter som ikke er i foretakets funksjonelle valuta. Når betingelsene er innfridd skal slike rettigheter nå klassifiseres som egenkapital, uavhengig av utøvelseskursens valuta. Tidligere måtte rettighetene regnskapsføres som finansielle forpliktelser. Endringen gjelder med tilbakevirkende kraft i henhold til IAS 8 Accounting policies, changes in accounting estimates and errors. Endringen har ingen vesentlig effekt på konsernregnskapet. IFRIC 14 (endring) Prepayments of a minimum funding requirement. Endringen korrigerer en utilsiktet konsekvens av IFRIC 14, IAS 19 The limit on a defined benefit asset, minimum funding requirements and their interaction. Uten endringen er ikke det ikke tillatt å balanseføre eiendeler knyttet til frivillige forskuddsbetalinger til minimum funding contributions. Endringen har tilbakevirkende kraft til den tidligste sammenligningstall. Endringen har ingen vesentlig effekt på konsernregnskapet i Det er ingen andre nye eller endrede IFRSer eller IFRIC-fortolkninger som er trådt i kraft for 2011-årsregnskapet som er vurdert å ha eller forventet å få en vesentlig påvirkning på konsernet. 12

13 (b) Standarder, endringer og fortolkninger til eksisterende standarder som ikke er trådt i kraft og hvor konsernet ikke har valgt tidlig anvendelse Konsernet har ikke valgt tidlig anvendelse av noen nye eller endrede IFRSer eller IFRIC-fortolkninger. IAS 19 Employee Benefits ble endret i juni Standarden har ingen betydning for selskapets årsregnskap ettersom det ikke eksisterer noen ytelsesbaserte pensjonsordninger. IFRS 9 Financial Instruments regulerer klassifisering, måling og regnskapsføring av finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser. IFRS 9 ble utgitt i november 2009 og oktober 2010, og erstatter de deler av IAS 39 som omhandler regnskapsføring, klassifisering og måling av finansielle instrumenter. Etter IFRS 9 skal finansielle eiendeler deles inn i to kategorier basert på målemetode: de som er målt til virkelig verdi og de som er målt til amortisert kost. Klassifiseringsvurdering gjøres ved første gangs regnskapsføring. Klassifiseringen vil avhenge av selskapets forretningsmodell for å håndtere sine finansielle instrumenter og karakteristikkene ved de kontraktsfestede kontantstrømmene fra instrumentet. For finansielle forpliktelser er kravene i hovedsak lik IAS 39. Hovedendringen, i de tilfeller hvor man har valgt virkelig verdi for finansielle forpliktelser, er at den delen av en endring i virkelig verdi som skyldes endring i selskapets egen kredittrisiko føres over utvidet resultat i stedet for i resultatregnskapet, dersom dette ikke medfører en periodiseringsfeil i resultatmålingen. Konsernet planlegger å anvende IFRS 9 når standarden trer i kraft og er godkjent av EU. Standarden trer i kraft for regnskapsperioder som begynner 1. januar 2015 eller senere. IFRS 10 Consolidated Financial Statements er basert på dagens prinsipper om å benytte kontrollbegrepet som det avgjørende kriteriet for å bestemme om et selskap skal inkluderes i konsernregnskapet til morselskapet. Standarden gir utvidet veiledning til vurderingen av om kontroll er til stede i de tilfeller hvor dette er vanskelig. Konsernet har ikke vurdert alle mulige konsekvenser som følge av IFRS 10. Konsernet planlegger å anvende standarden for regnskapsperioder som begynner 1. januar 2013 og senere. IFRS 12 Disclosures of Interest in Other Entities inneholder opplysningskravene for økonomiske interesser i datterselskaper, felleskontrollert virksomhet, tilknyttede selskaper, selskaper for særskilte formål SPE og andre ikke-balanseførte selskaper. Konsernet har ikke vurdert den fulle innvirkning av IFRS 12. Konsernet planlegger å anvende standarden for regnskapsperioder som begynner 1. januar 2013 og senere. IFRS 13 Fair Value Measurement definerer hva som menes med virkelig verdi når begrepet benyttes i IFRS, gir en enhetlig beskrivelse av hvordan virkelig verdi skal bestemmes i IFRS og definerer hvilke tilleggsopplysninger som skal gis når virkelig verdi benyttes. Standarden utvider ikke omfanget av regnskapsføring til virkelig verdi men gir veiledning om anvendelsesmetode der bruken allerede er påkrevd eller tillatt i andre IFRSer. Konsernet benytter virkelig verdi som målekriterium for visse eiendeler og forpliktelser. Konsernet har ikke vurdert den fulle innvirkning av IFRS 13. Konsernet planlegger anvende IFRS 13 for regnskapsperioder som begynner 1. januar 2012 og senere. For øvrig er det ingen andre IFRS er eller IFRIC-fortolkninger som ikke er trådt i kraft som forventes å ha en vesentlig påvirkning på regnskapet. 2.2 Konsolideringsprinsipper Datterselskaper Datterselskaper er selskaper (inklusive selskaper for særskilte formål - SPE) der konsernet har makt til å utforme enhetens finansielle og operasjonelle retningslinjer (kontroll), normalt gjennom eie av mer enn halvparten av stemmeberettiget kapital. Ved fastsettelse av om det foreligger kontroll tas også virkningen av potensielle stemmeretter som kan utøves eller konverteres på balansedagen med i vurderingen. Datterselskaper konsolideres. Ved kjøp av virksomhet anvendes oppkjøpsmetoden. Vederlaget som er ytt måles til virkelig verdi av overførte eiendeler, pådratte forpliktelser og utstedte egenkapitalinstrumenter. Inkludert i vederlaget er også virkelig verdi av alle eiendeler eller forpliktelser som følge av avtale om betinget vederlag. Identifiserbare eiendeler, gjeld og betingede forpliktelser regnskapsføres til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Ikke-kontrollerende eierinteresser i det oppkjøpte foretaket måles fra gang til gang enten til virkelig verdi, eller til sin andel av det overtatte foretakets nettoeiendeler. Konserninterne transaksjoner, mellomværender, inntekter og kostnader elimineres. Gevinst- og tapselement i en balanseført eiendel oppstått som følge av en konsernintern transaksjon, elimineres også. Regnskapene til datterselskapene omarbeides om nødvendig for å oppnå samsvar med konsernets regnskapsprinsipper. Følgende selskap inngår i konsolideringen: Navn Lokalisering Eier- og stemmeandel Aqua Bio Technology ASA Kilda Biolink AS Bergen Bergen 100 % 100 % 13

14 2.3 Segmentinformasjon Driftssegmenter rapporteres på samme måte som ved intern rapportering til selskapets øverste beslutningstaker. Selskapets øverste beslutningstaker, som er ansvarlig for allokering av ressurser til og vurdering av inntjening i driftssegmentene, er definert som konsernledelsen. Konsernledelsen vurderer forretningsvirksomheten ut fra geografi og produkt. Et geografisk marked (segment) er en del av virksomheten som leverer produkter og tjenester innenfor et avgrenset geografisk område som er gjenstand for risiko og avkastning som er forskjellig fra andre geografiske markeder. Selskapet har identifisert ett segment; salg av ingredienser til kosmetiske produkter og to geografiske segment; Norge og øvrige. Finansielle opplysninger vedrørende segmentrapportering er presentert i note Omregning av utenlandsk valuta (a) Funksjonell valuta og presentasjonsvaluta Regnskapet til de enkelte enheter i konsernet måles i den valuta som benyttes der enheten i hovedsak opererer (funksjonell valuta). Konsernregnskapet presenteres i norske kroner (NOK) som både er den funksjonelle valutaen til morselskapet og presentasjonsvalutaen til konsernet. (b) Transaksjoner og balanseposter Transaksjoner i fremmed valuta omregnes til den funksjonelle valutaen til transaksjonskurs. Realisert valutagevinst eller -tap ved oppgjør og omregning av pengeposter i fremmed valuta til kursen på balansedagen resultatføres. Valutagevinster og -tap knyttet til lån, kontanter og kontantekvivalenter presenteres (netto) som finansinntekter eller finanskostnader. Alle andre valutagevinster og -tap presenteres på linjen for andre (tap) gevinster. (c) Konsernselskap Alle konsernselskap har funksjonell valuta i NOK. 2.5 Varige driftsmidler Varige driftsmidler regnskapsføres til anskaffelseskost, med fradrag for av- og nedskrivninger. Anskaffelseskost inkluderer kostnader direkte knyttet til anskaffelsen av driftsmidlet. Påfølgende utgifter legges til driftsmidlenes balanseførte verdi eller balanseføres separat, når det er sannsynlig at fremtidige økonomiske fordeler tilknyttet utgiften vil tilflyte konsernet, og utgiften kan måles pålitelig. Øvrige reparasjons- og vedlikeholdskostnader føres over resultatet i den perioden utgiftene pådras. Varige driftsmidler avskrives etter den lineære metode over driftsmidlets forventede levetid som følger: Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner etc.: 3-5 år Driftsmidlenes utnyttbare levetid, samt restverdi, vurderes på hver balansedag og endres hvis nødvendig. Når balanseført verdi på et driftsmiddel er høyere enn estimert gjenvinnbart beløp, skrives verdien ned til gjenvinnbart beløp. Med gjenvinnbart beløp menes den høyeste verdi av en eiendel eller en kontantgenererende enhets virkelig verdi fratrukket salgsutgifter og dens bruksverdi. Dersom ett av disse beløpene overstiger eiendelens balanseførte verdi, har eiendelen ikke falt i verdi, og det er ikke nødvendig å estimere det andre beløpet. Gevinst og tap ved avgang resultatføres netto og utgjør forskjellen mellom salgspris og balanseført verdi. Immaterielle eiendeler med ubestemt utnyttbar levetid og goodwill avskrives ikke, men testes årlig for verdifall. Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler som avskrives vurderes for verdifall når det foreligger indikatorer på at fremtidig inntjening ikke kan forsvare eiendelens balanseførte beløp. Forskjellen mellom balanseført verdi og gjenvinnbart beløp resultatføres som nedskrivning. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av virkelig verdi fratrukket salgsutgifter og bruksverdi. Ved vurdering av verdifall grupperes anleggsmidlene på det laveste nivået der det er mulig å skille ut uavhengige inngående kontantstrømmer (kontantgenererende enheter). Ved hver rapporteringsdato vurderes mulighetene for reversering av tidligere nedskrivninger på ikke-finansielle eiendeler. 2.6 Immaterielle eiendeler Forskning og utvikling Utgifter til forskning kostnadsføres når de påløper. Kostnader som påløper i forbindelse med utviklingsprosjekter (relatert til design og testing av nye eller forbedrede produkter) balanseføres som immaterielle eiendeler kun i de tilfeller hvor selskapet kan sannsynliggjøre at det er teknisk i stand til å fullføre produktet i den grad at det vil bli tilgjengelig for utnyttelse eller salg, dets intensjoner for å fullføre og evne til å selge produktet, hvordan produktet vil generere fremtidige økonomiske fordeler, tilgjengelighet av ressurser for å ferdigstille produktet og evnen til på en pålitelig måte å måle påløpte kostnader underveis i 14

15 utviklingen. Andre utviklingskostnader kostnadsføres etter hvert som de påløper. Utviklingskostnader som tidligere er kostnadsført vil ikke bli balanseført i påfølgende perioder. Utviklingskostnader som har en begrenset utnyttbar levetid og som er balanseført blir avskrevet fra kommersiell produksjon igangsettes etter den lineære metode over forventede utnyttbare levetid (maksimalt tre år). Patenter og andre tilsvarende rettigheter avskrives fra tildelingen etter den lineære metode over patentets eller tilsvarende rettighets forventede utnyttbare levetid. Selskapet har ingen immaterielle eiendeler med udefinert utnyttbar levetid. Balanseførte utviklingskostnader testes for verdifall i henhold til IAS 36. Pågående utviklingsprosjekter testes for verdifall ved hver årsslutt. 2.7 Varer Varer vurderes til det laveste av anskaffelseskost og netto realisasjonsverdi. Anskaffelseskost beregnes ved bruk av først-inn, først-ut metoden (FIFO). Selskapet har satt ut produksjon av ferdigprodukter. Kostnad for ferdigprodukter og varer i arbeid består derfor av råmaterialer, direkte kostnader til produsent og andre direkte kostnader. Lånekostnader medregnes ikke. Netto realisasjonsverdi er estimert salgspris fratrukket kostnader for ferdigstillelse og salg. 2.8 Kundefordringer Kundefordringer måles ved første gangs balanseføring til virkelig verdi. Ved senere måling vurderes kundefordringer til amortisert kost fastsatt ved bruk av effektiv rente metoden, fratrukket avsetning for inntruffet tap. Avsetning for tap regnskapsføres når det foreligger objektive indikatorer for at konsernet ikke vil motta oppgjør i samsvar med opprinnelige betingelser. Vesentlige økonomiske problemer hos kunden, sannsynligheten for at kunden vil gå konkurs eller gjennomgå økonomisk restrukturering og utsettelser og mangler ved betalinger (forfalt med mer enn 30 dager), ansees som indikatorer på at kundefordringer må nedskrives. Avsetningen utgjør forskjellen mellom pålydende og gjenvinnbart beløp, som er nåverdien av forventede kontantstrømmer, diskontert med opprinnelig effektiv rente. Bokført verdi av kundefordringene reduseres ved bruk av en avsetningskonto, endringer i avsetningen resultatføres som salgs- og markedsføringskostnader. Når en kundefordring er tapt, blir den ført mot avsetningskontoen for tap på fordringer. Eventuelle senere innbetalinger på tidligere tapsførte fordringer resultatføres som salgs- og markedsføringskostnader. 2.9 Offentlige tilskudd Offentlige tilskudd regnskapsføres til virkelig verdi når det foreligger rimelig sikkerhet for at tilskuddet vil bli mottatt og konsernet vil oppfylle betingelsene knyttet til tilskuddet. Offentlige tilskudd knyttet til fremtidige kostnader balanseføres og resultatføres i den perioden som gir best sammenstilling med kostnadene de er ment å kompensere Kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter består av kontanter, bankinnskudd, andre kortsiktige, lett omsettelige investeringer med maksimum tre måneders opprinnelig løpetid. I balansen er benyttet kassekreditt inkludert i lån under kortsiktig gjeld. I konsolidert kontantstrømsoppstilling består kontanter og kontantekvivalenter av kontanter og kontantekvivalenter som definert ovenfor, korrigert for benyttet kassekreditt Leverandørgjeld Leverandørgjeld er forpliktelser til å betale for varer eller tjenester som er levert fra leverandørene til den ordinære driften. Leverandørgjeld er klassifisert som kortsiktig dersom den forfaller innen ett år eller kortere. Dersom dette ikke er tilfelle, klassifiseres det som langsiktig. Leverandørgjeld måles til virkelig verdi ved førstegangs balanseføring. Ved etterfølgende måling vurderes leverandørgjeld til amortisert kost ved bruk av effektiv rente Lån Lån regnskapsføres til virkelig verdi når utbetaling av lånet finner sted, med fradrag for transaksjonskostnader. I etterfølgende perioder regnskapsføres lån til amortisert kost beregnet ved bruk av effektiv rente. Forskjellen mellom det utbetalte lånebeløpet (fratrukket transaksjonskostnader) og innløsningsverdien resultatføres over lånets løpetid som del av effektiv rente. Lån klassifiseres som kortsiktig gjeld med mindre det foreligger en ubetinget rett til å utsette betaling av gjelden i mer enn 12 måneder fra balansedato. 15

16 2.13 Sammensatte finansielle instrumenter Sammensatte finansielle instrumenter utstedt av konsernet omfatter konvertible lån som innehaveren kan konvertere til aksjekapital, der antall aksjer som skal utstedes ikke varierer med endringer i virkelig verdi av aksjene. Gjeldsdelen i det sammensatte finansielle instrumentet innregnes til virkelig verdi lik tilsvarende gjeld som ikke har en tilknyttet konverteringsopsjon. Egenkapitaldelen innregnes første gang som differansen mellom virkelig verdi av det sammensatte instrumentet som helhet og virkelig verdi av gjeldsdelen. Direkte transaksjonsutgifter blir fordelt på gjelds- og egenkapitaldelen av instrumentet i forhold til fordelingen ved førstegangs balanseføring. Lån er klassifisert som kortsiktige med mindre konsernet har en ubetinget rett til å utsette oppgjør minst 12 måneder etter balansedagen Betalbar og utsatt skatt Skattekostnaden består av betalbar skatt og utsatt skatt. Skatt blir resultatført, bortsett fra når den relaterer seg til poster som er ført over utvidet resultat eller direkte mot egenkapitalen. Hvis det er tilfellet, blir skatten også ført over utvidet resultat eller direkte mot egenkapitalen. Betalbar skatt for perioden beregnes i samsvar med de skattelover og skatteregler som er vedtatt, eller i hovedsak vedtatt på balansedagen i de land der selskapet og datterselskaper opererer og genererer skattepliktig inntekt. Ledelsen vurderer løpende de standpunkter som er hevdet i selvangivelsene der gjeldende skattelover er gjenstand for fortolkning. Basert på ledelsens vurdering, foretas avsetninger til forventede skattebetalinger der dette anses nødvendig. Det er beregnet utsatt skatt på midlertidige forskjeller mellom skattemessige og konsoliderte regnskapsmessige verdier på eiendeler og gjeld. Utsatt skatt beregnes ikke på goodwill. Dersom en midlertidig forskjell oppstår ved første gangs balanseføring av en gjeld eller eiendel i en transaksjon, som ikke er en virksomhetssammenslutning, og som på transaksjonstidspunktet verken påvirker regnskaps- eller skattemessig resultat, blir utsatt skatt ikke balanseført. Utsatt skatt fastsettes ved bruk av skattesatser og skattelover som er vedtatt eller i det alt vesentlige er vedtatt på balansedagen, og som antas å skulle benyttes når den utsatte skattefordelen realiseres eller når den utsatte skatten gjøres opp. Utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at fremtidig skattepliktig inntekt vil foreligge der de skattereduserende midlertidige forskjellene kan utnyttes. Utsatt skatt beregnes på midlertidige forskjeller fra investeringer i datterselskaper og tilknyttede selskaper, bortsett fra når konsernet har kontroll over tidspunktet for reversering av de midlertidige forskjellene, og det er sannsynlig at de ikke vil bli reversert i overskuelig fremtid. Utsatt skattefordel og utsatt skatt skal motregnes dersom det er en juridisk håndhevbar rett til å motregne eiendeler ved betalbar skatt mot forpliktelser ved betalbar skatt, og utsatt skattefordel og utsatt skatt gjelder inntektsskatt som ilegges av samme skattemyndighet for enten samme skattepliktige foretak eller forskjellige skattepliktige foretak som har til hensikt å gjøre opp forpliktelser og eiendeler ved betalbar skatt netto Kompensasjonsordninger for ansatte Tilskuddsordning Selskapet forholder seg til eksisterende lovbestemmelser vedrørende pensjonsparing for sine ansatte. Dette innebærer at 2 % av de ansattes lønninger betales som bidrag til en separat juridisk enhet som administrer de ansattes ordninger. Selskapet har ingen juridisk eller annen forpliktelse til å foreta ytterligere betalinger etter at bidraget er betalt. Bidragene føres som lønnskostnader ved forfall. Aksjebasert avlønning Virkelig verdi av tildelte opsjoner innregnes som en lønnskostnad med en tilsvarende økning av egenkapitalen. Virkelig verdi måles på tildelingstidspunktet og fordeles over periodene frem til opsjonsinnehaver har opparbeidet en ubetinget rett til å benytte opsjonene. Virkelig verdi av tildelte opsjonens måles ved å benytte Black & Scholes modellen (B&S), som tar hensyn til løpetid og vilkårene for tildelingen av opsjonene. Beløpet som innregnes som en kostnad justeres for å reflektere faktisk antall aksjeopsjoner som innvinnes, bortsett fra i de tilfeller hvor bortfall kun skyldes at aksjekursen ikke når grensen for innvinning Leieavtaler Leieavtaler der en vesentlig del av risiko og avkastning knyttet til eierskap fortsatt ligger hos utleier, klassifiseres som operasjonelle leieavtaler. Leiebetaling ved operasjonelle avtaler kostnadsføres lineært over leieperioden. 16

17 2.17 Avsetninger Konsernet regnskapsfører avsetninger for miljømessige tilbakeføringer, restrukturering og rettslige krav når det eksisterer en juridisk eller selvpålagt forpliktelse som følge av tidligere hendelser, det er sannsynlighetsovervekt for at forpliktelsen vil komme til oppgjør ved en overføring av økonomiske ressurser, og forpliktelsens størrelse kan estimeres med tilstrekkelig grad av pålitelighet. Avsetning for restruktureringskostnader omfatter termineringsgebyr på leiekontrakter og sluttvederlag til ansatte. Det avsettes ikke for fremtidige driftstap. I tilfeller hvor det foreligger flere forpliktelser av samme natur, fastsettes sannsynligheten for at forpliktelsene vil komme til oppgjør ved å vurdere forpliktelser av denne typen under ett. Det gjøres derfor en avsetning selv om sannsynligheten for oppgjør knyttet til det enkelte forholdet kan være lav. Avsetninger måles til nåverdien av forventede utbetalinger for å innfri forpliktelsen. Det benyttes en diskonteringssats før skatt som reflekterer nåværende markedssituasjon og risiko spesifikk for forpliktelsen. Økningen i forpliktelsen som følge av endret tidsverdi føres som finanskostnad Inntektsføring Salgsinntekter Inntekter ved salg av varer og tjenester vurderes til virkelig verdi av vederlaget, netto etter fradrag for merverdiavgift, returer, rabatter og avslag. Konserninternt salg elimineres. Salg resultatføres når inntekten kan måles pålitelig, det er sannsynlig at de økonomiske fordelene knyttet til transaksjonen vil tilflyte konsernet og spesielle kriterier knyttet til de ulike formene for salg som er nevnt under er oppfylt. Konsernet baserer estimatene for inntektsføring på historikk, vurdering av type kunde og transaksjon samt eventuelle spesielle forhold knyttet til den enkelte transaksjonen. Renteinntekter Renteinntekter resultatføres i henhold til effektiv rente. Ved nedskrivning av lån og fordringer, reduseres fordringens balanseførte verdi til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er estimert fremtidig kontantstrøm diskontert med opprinnelig effektiv rente. Etter nedskrivning resultatføres renteinntekter basert på amortisert kost og opprinnelig effektiv rentesats. Inntekt fra utbytte Utbytteinntekter resultatføres når rett til å motta betaling oppstår. 3. Finansiell risikostyring 3.1 Finansielle risikofaktorer Selskapets aktiviteter medfører til en viss grad ulike typer finansiell risiko. Selskapets overordnede risikostyringsplan fokuserer på kapitalmarkedenes uforutsigbarhet og forsøker å minimalisere de potensielle negative effektene på konsernets finansielle resultater. Selskapet benytter seg ikke av noen finansielle derivater for å sikre seg mot finansiell risiko. Selskapet søker å innhente kapital enten gjennom kapitalmarkedet eller annen privat kapital dersom dette blir nødvendig. a) Markedsrisiko i)valutarisiko Selskapets transaksjoner har i regnskapsperioden for en stor del foregått i NOK. På grunn av begrenset omfang, er det ikke inngått noen kontrakter for sikring av transaksjoner i fremmed valuta. ii) Renterisiko Selskapet har ingen rentebærende gjeld på balansedagen og således ingen renterisiko, ref note 13. b) Kredittrisiko Selskapet har et begrenset antall kunder og har derfor en viss konsentrasjon av sin kredittrisiko. Alderssammensetningen av fordringsmassen følges kontinuerlig og tap på fordringer har historisk vært lav. Kundefordringer pr utgjør til sammen NOK og kredittrisiko er lav. c) Likviditetsrisiko Salget av kosmetikk innen ferdigvarer sviktet i 2008, og som en følge av dette har selskapet utelukkende valgt å engasjere seg i markedet for ingredienser til denne industrien. Denne restruktureringen har vært kapitalkrevende og selskapet gjennomførte i april 2009 en gjeldsakkord og kapitalforhøyelser både i 2010 og Se for øvrig note 21 (Hendelser etter balansedagen) for ytterligere detaljer. Styret vil fortløpende vurdere likviditetssituasjonen og foreta de nødvendige skritt når det anses nødvendig. 17

18 Kontantstrømprognoser er utarbeidet i konsernet. Selskapet overvåker rullerende prognoser over konsernets likviditetskrav for å forsikre at konsernet har tilstrekkelig kontantekvivalenter til å møte driftsrelaterte forpliktelser, samtidig som det opprettholdes en tilstrekkelig fleksibilitet for å møte driftsrelaterte forpliktelser. 3.2 Risiko knyttet til kapitalforvaltning Konsernets mål vedrørende kapitalforvaltning er å trygge fortsatt drift for konsernet for å sikre avkastning for eierne og andre interessenter og å opprettholde en optimal kapitalstruktur for å redusere kapitalkostnadene. For å bedre kapitalstrukturen kan konsernet justere nivået på utbytte til aksjonærene, tilbakebetale kapital til aksjonærene, utstede nye aksjer eller selge eiendeler for å tilbakebetale lån. På samme måte som for andre konserner i bransjen overvåkes kapitalforvaltingen med utgangspunkt i nivået på gearingen i konsernet. Gearingen beregnes ved at netto gjeld deles på totalkapitalen. Netto gjeld er kalkulert ved å ta totale lån minus kontanter og kontantekvivalenter. Totalkapitalen er kalkulert ved å ta total egenkapital, som vist i balansen, pluss netto gjeld. Gearing pr. 31. desember 2011 og 31. desember 2010 er vist under: Totale lån (note 13) Minus kontanter og kontantekvivalenter (note 10) Netto lån Total egenkapital Totalkapital Gearing 11 % 5 % 4. Vesentlige skjønnsmessige vurderinger og estimater Estimater og skjønnsmessige vurderinger evalueres løpende og er basert på historisk erfaring og andre faktorer, inklusive forventninger om fremtidige hendelser som anses å være rimelige under nåværende omstendigheter. 4.1 Viktige regnskapsestimater og antakelser/forutsetninger I samsvar med IFRS utarbeider konsernets ledelse estimater og foretar vurderinger og antakelser som påvirker beløp for rapporterte inntekter, kostnader, eiendeler og forpliktelser. Imidlertid kan usikkerhet rundt disse estimatene og forutsetningene medføre endelige utfall som krever vesentlige endringer i den regnskapsførte verdien eller forpliktelsen i fremtidige perioder. Det har i løpet av året ikke skjedd noe som tilsier at grunnlaget for estimater og skjønnsmessige vurderinger skulle endres og det er dermed ikke registrert noen endringer i effekter knyttet til disse. Estimater og antakelser/forutsetninger som representerer en betydelig risiko for vesentlige endringer i balanseført verdi på eiendeler og gjeld i løpet av neste regnskapsår, drøftes nedenfor. 4.2 Viktige skjønnsmessige vurderinger ved anvendelse av enhetens regnskapsestimater Inntektsføring Kjøper kan i visse tilfeller returnere varene dersom de ikke er fornøyde. Konsernet har hatt minimal omsetning i 2011, og det forventes ikke noen returer knyttet til salg gjennomført i Det er derfor ikke foretatt noen avsetning i regnskapet for Av- og nedskrivning av immaterielle eiendeler Immaterielle eiendeler utgjør en vesentlig del av selskapets balanse. Estimert forventet utnyttbar levetid og tilhørende avskrivningssats er en vesentlig vurdering for selskapet. Estimert forventet levetid er gjenstand for revurdering ved hvert års slutt. Endringer i estimat vil kunne ha vesentlig innvirkning på selskapets resultat. Selskapets immaterielle eiendeler vurderes årlig for mulige nedskrivninger. Verdifalltestene bygger på estimater av verdien på kontantgenererende enheter. Estimatene bygger på forutsetninger om fremtidig kontantstrøm som neddiskonteres med valgt diskonteringsrente. Utsatt skatt / utsatt skattefordel Selskapet har et betydelig beløp fremførbare ligningsmessige underskudd. Etter oppkjøpet av Kilda Biolink AS i mai 2007 og verdiene identifisert i forbindelse med kjøpsprisallokeringen, er den identifiserte utsatte skattefordelen saldert mot utsatt skatt. 18

19 5. Segmentinformasjon Konsernledelsen utgjør konsernets øverste beslutningstaker. Driftssegmentene baseres på den rapporteringen konsernledelsen styrer etter når den tilordner ressurser og vurderer lønnsomhet. Basert på dette har ledelsen identifisert ett segment, salg av ingredienser til kosmetiske produkter. Konsernledelsen vurderer resultatene fra segmentet basert på justert EBITDA. Målemetoden ekskluderer effekten av virksomhet under avhendelse og engangskostnader fra driftssegmentet. Konsernledelsen vurderer segmentet ut fra de geografiske områdene Norge og øvrige. Under følger en geografisk fordeling av selskapets omsetning. Segmentresultatene for 2011 er som følger: Norge Øvrige Totalt Salgsinntekter Varekost Bruttofortjeneste Annen driftsinntekt Driftskostnader Avskrivninger Driftsresultat ( ) Netto finansinntekter / (-kostnader) (73 279) Resultat før skattekostnad ( ) Skattekostnad 0 Årsresultat ( ) Segmentresultatene for 2010 er som følger: Norge Øvrige Totalt Salgsinntekter Segmentresultatene Varekost for 2010 er som følger: Bruttofortjeneste Driftskostnader ( ) Avskrivninger ( ) Driftsresultat ( ) Netto finansinntekter / (-kostnader) Resultat før skattekostnad ( ) Skattekostnad ( ) Årsresultat (

20 6. Varige driftsmidler Regnskapsåret Balanseført verdi pr 1. januar Tilgang driftsmidler Årets avskrivninger (44 153) (90 927) Årets nedskrivninger 0 0 Balanseført verdi pr 31. desember Akkumulert Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger ( ) ( ) Akkumulerte nedskrivninger (70 392) (70 392) Balanseført verdi pr 31. desember Økonomisk levetid 3-5 år 3-5 år Avskrivningsplan Lineær Lineær 7. Immaterielle eiendeler Pr. 1. januar 2011 Patenter og lisenser Utviklingskostnader Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger og nedskrivninger ( ) ( ) Balanseført verdi Sum Regnskapsåret 2011 Anskaffelseskost Tilgang Avgang Årets nedskrivninger Årets avskrivninger (95 710) ( ) ( ) Balanseført verdi Pr. 31. desember 2011 Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger og nedskrivninger ( ) ( ) ( ) Balanseført verdi Pr. 1. januar 2010 Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger og nedskrivninger ( ) ( ) ( ) Balanseført verdi

Adding value to beauty.

Adding value to beauty. Adding value to beauty. RAPPORT 4. kvartal 2011 RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2011 ABTs globale distributørnett etablert Salgsinnsatsen trappet opp FOU-samarbeid med Aquapharm initiert Finansiell plattform sikret

Detaljer

Adding value to beauty.

Adding value to beauty. Adding value to beauty. RAPPORT 1. kvartal 2012 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2012 Første kvartal med overskudd i selskapets historie. Gjennombrudd i USA; to viktige avtaler inngått Oppbygging av portefølje påbegynt

Detaljer

4. kvartal 2009. Aqua Bio Technology ASA Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1

4. kvartal 2009. Aqua Bio Technology ASA Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1 4. kvartal 2009 Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1 KORT OM SELSKAPET utvikler, produserer og selger patenterte ingredienser og teknologi til den internasjonale

Detaljer

Adding value to beauty.

Adding value to beauty. Adding value to beauty. RAPPORT 3. kvartal 2012 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2012 Kommersielt gjennombrudd for Aquabeautine XL Tre nye produkter lansert Sterk finansiell posisjon; EBITDA på 1 million kroner,

Detaljer

Første kvartal 2009. Aqua Bio Technology ASA Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1

Første kvartal 2009. Aqua Bio Technology ASA Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1 Første kvartal 2009 Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1 KORT OM SELSKAPET utvikler, produserer og selger patenterte ingredienser og teknologi til den internasjonale

Detaljer

Aqua Bio Technology ASA Thormølensgate 55, N-5008 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1

Aqua Bio Technology ASA Thormølensgate 55, N-5008 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1 Thormølensgate 55, N-5008 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1 KORT OM KONSERNET utvikler, produserer og selger patenterte ingredienser og teknologi til den internasjonale kosmetikk og personal

Detaljer

Aqua Bio Technology ASA Thormøhlensgate 55, N-5008 Bergen, Norway. Tel: + 47 982 45 410 Side 1

Aqua Bio Technology ASA Thormøhlensgate 55, N-5008 Bergen, Norway. Tel: + 47 982 45 410 Side 1 Thormøhlensgate 55, N-5008 Bergen, Norway. Tel: + 47 982 45 410 Side 1 HOVEDPUNKTER FOR KONSERNET I TREDJE KVARTAL 2011 90 kosmetikkselskaper har nå Aquabeautine XL til testing eller produktutvikling.

Detaljer

RAPPORT 1. kvartal 2013

RAPPORT 1. kvartal 2013 RAPPORT 1. kvartal 2013 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2013 Utvikling som planlagt for ABTs to største kunder Betydelig interesse for nye produkter lansert i 2012 EBITDA 3,9 millioner kroner Sterkt produktsalg

Detaljer

KORT OM KONSERNET TREDJE KVARTAL 2010

KORT OM KONSERNET TREDJE KVARTAL 2010 KORT OM KONSERNET utvikler, produserer og selger patenterte ingredienser og teknologi til den internasjonale kosmetikk og personal care sektoren. Våre produkter er Zonase X basert på det patenterte enzymet

Detaljer

Rapport 2. kvartal og 1. halvår 2015

Rapport 2. kvartal og 1. halvår 2015 Rapport 2. kvartal og 1. halvår 2015 1 RAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2015 Beste første halvår i selskapets historie Over 50 prosent EBITDA-margin både i andre kvartal og første halvår Vesentlig styrket

Detaljer

Rapport 1. kvartal 2015

Rapport 1. kvartal 2015 Rapport 1. kvartal 2015 Inntektsstrøm i tråd med inngåtte avtaler 1 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 STERK BEDRING I LØNNSOMHETEN FOR AQUA BIO TECHNOLOGY ASA. Nest beste kvartalsresultat noen gang Styrket finansiell

Detaljer

Årsregnskap 2013. Resultatregnskap, balanse og noter. KLP BK Prosjekt AS

Årsregnskap 2013. Resultatregnskap, balanse og noter. KLP BK Prosjekt AS Årsregnskap 2013 Resultatregnskap, balanse og noter KLP BK Prosjekt AS RESULTATREGNSKAP KLP BK Prosjekt AS Tusen kroner Noter 30.10.2013-31.12.2013 Renteinntekter og lignende inntekter 3 Rentekostnader

Detaljer

Rapport 4. kvartal 2015

Rapport 4. kvartal 2015 Rapport 4. kvartal 2015 2015 1 RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2015 Beste årsresultat i selskapets historie Driftskostnadene for året økte med om lag en million kroner (syv prosent), hovedsakelig på grunn av høyere

Detaljer

RAPPORT 3. kvartal 2013 2013

RAPPORT 3. kvartal 2013 2013 RAPPORT 3. kvartal 2013 2013 1 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2013 En rekke nye produkter basert på Aquabeautine XL lansert kommersielle utvikling og foreløpig har et begrenset antall større kunder. Dermed vil

Detaljer

RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2014

RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2014 RAPPORT 4. kvartal 2014 1 RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2014 juli 2014. Saken har representert engangskostnader på ca. 4 millioner kroner i 2014. Inntektsstrøm i tråd med inngåtte avtaler God lønnsomhet opprettholdt

Detaljer

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER Generell informasjon Ferd AS er et norsk familieeid investeringsforetak med hovedkontor i Strandveien 50,Lysaker. Selskapet utøver langsiktig og aktivt

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Første halvår 2009. Aqua Bio Technology ASA Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1

Første halvår 2009. Aqua Bio Technology ASA Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1 Første halvår 2009 Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1 KORT OM KONSERNET utvikler, produserer og selger patenterte ingredienser og teknologi til den internasjonale

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Aqua Bio Technology ASA Thormøhlensgate 55, N-5008 Bergen, Norway. Tel: + 47 982 45 410 Side 1

Aqua Bio Technology ASA Thormøhlensgate 55, N-5008 Bergen, Norway. Tel: + 47 982 45 410 Side 1 Thormøhlensgate 55, N-5008 Bergen, Norway. Tel: + 47 982 45 410 Side 1 HOVEDPUNKTER FOR KONSERNET I ANDRE KVARTAL 2011 En omfattende klinisk test i USA gir resultater som selskapet anser som bedre enn

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

Selskapet er et allmennaksjeselskap registrert og hjemmehørende i Norge med hovedkontor i Breivollveien 31, Oslo. Selskapet er notert på Oslo Børs.

Selskapet er et allmennaksjeselskap registrert og hjemmehørende i Norge med hovedkontor i Breivollveien 31, Oslo. Selskapet er notert på Oslo Børs. NOTE 2 SAMMENDRAG AV DE VIKTIGSTE REGNSKAPSPRINSIPPENE Nedenfor beskrives de viktigste regnskapsprinsippene som er benyttet ved utarbeidelsen av konsernregnskapet. Disse prinsippene er benyttet på samme

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA

ÅRSRAPPORT 2009 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2009 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA 1 Innhold Styrets årsberetning 3 Konsernet: Resultatregnskap 7 Balanseregnskap 8 Endringer i konsernets egenkapital 9 Kontantstrømoppstilling 10 Noter 11 Selskapet

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Note 1 GENERELLE PRINSIPPER Regnskapet for 2009 er avlagt i samsvar med Finansdepartementets årsregnskapsforskrift 1-5 om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder, IFRS. Ved bruk av forenklet

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

Technology by nature. Kvartalsrapport. 1. kvartal 2016. Technology by nature

Technology by nature. Kvartalsrapport. 1. kvartal 2016. Technology by nature Technology by nature Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Technology by nature Rapport for 1. kvartal 2016 Fortsatt god økonomisk utvikling o ABTs høyeste kvartalsomsetning, 12,5 millioner kroner. o EBITDA-margin

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA. Oppstart med ny distributør i Asia. Ny distributør i Storbritannia. Fullmakt til erverv av egne aksjer

Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA. Oppstart med ny distributør i Asia. Ny distributør i Storbritannia. Fullmakt til erverv av egne aksjer Inngått utviklingsavtale for ultralydsbasert avbildning Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA Oppstart med ny distributør i Asia Ny distributør i Storbritannia Fullmakt til erverv av egne aksjer Fullmakt

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2014

Kvartalsrapport januar mars 2014 Kvartalsrapport januar mars 2014 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2014 1.kv. 2013 Salgsinntekter 500,8 442,5 EBITDA 45,3 22,4 Driftsresultat 27,9 6,1 Netto finans (6,7) (6,5) Resultat før skatt 21,1 (0,4) Konsernet

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 20. Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta. (Oktober 2010. Endelig desember 2012)

Norsk RegnskapsStandard 20. Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta. (Oktober 2010. Endelig desember 2012) NRS 20 Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta Norsk RegnskapsStandard 20 Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta (Oktober 2010. Endelig desember 2012) Innledning 1. Et foretak kan ha regnskapsmessig

Detaljer

RAPPORT 4. kvartal 2013 2013

RAPPORT 4. kvartal 2013 2013 RAPPORT 4. kvartal 2013 2013 1 RAPPORT FOR 4. KVARTAL Eksklusivitetspartnerne for Aquabeautine XL ekspanderer Rekkevidden for Dermaclarine styrket gjennom flere distributøravtaler; økt interesse i industrien

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt Andre kvartal 20 Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Reforhandling av avtale med distributør i USA pågår Utvikling innen avbilding går som planlagt

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 12. Avvikling og avhendelse (November 2001. Endelig oktober 2002, revidert oktober 2009)

Norsk RegnskapsStandard 12. Avvikling og avhendelse (November 2001. Endelig oktober 2002, revidert oktober 2009) Norsk RegnskapsStandard 12 Avvikling og avhendelse (November 2001. Endelig oktober 2002, revidert oktober 2009) Virkeområde 1. Denne standarden regulerer i hvilke tilfeller det skal gis særskilte opplysninger

Detaljer

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER Generell informasjon Ferd AS er et norsk familieeid investeringsforetak med hovedkontor i Strandveien 50,Lysaker. Selskapet utøver langsiktig og aktivt

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2014

Kvartalsrapport juli september 2014 Kvartalsrapport juli september 2014 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2014 3.kv. 2013 Pr.3.kv. 2014 Pr. 3.kv. 2013 Salgsinntekter 417,3 394,0 1 355,8 1 266,0 EBITDA 53,8 48,8 128,7 86,5 Driftsresultat 37,5 15,6

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559 Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS Foretaksnr. 991834559 Årsberetning 2010 Beskrivelse av selskapets virksomhet VisuRay Holding AS investerer i andre selskaper. Virksomheten drives i Randaberg komune.

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138 /SIDE 22/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2014 2013 Driftsinntekter 6 106 540 99 138 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (28 822) (26 575) Lønn og personalkostnader

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

Eksklusivitetspartnerne for Aquabeautine XL lanserte en rekke nye produkter og ble introdusert i nye markeder.

Eksklusivitetspartnerne for Aquabeautine XL lanserte en rekke nye produkter og ble introdusert i nye markeder. ÅRSRAPPORT 2013 1 Innhold Introduksjon 3 Adm. direktørs kommentar: En litt annerledes historie 4 Ingredienser for en ny generasjon hudpleieprodukter 5 Ledelse og styre 7 Styrets beretning 8 Resultatregnskap

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6.

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. ANDRE KVARTAL 2007 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. 25,9 % vekst i fortjeneste per aksje til NOK 0,34 per aksje. Beste kvartal i selskapets historie. Vellykket etablering av salgsorganisasjon i USA.

Detaljer

FJERDE KVARTAL 2007. 27,3 % vekst i omsetning til MNOK 126,9 for 2007.

FJERDE KVARTAL 2007. 27,3 % vekst i omsetning til MNOK 126,9 for 2007. FJERDE KVARTAL 2007 27,3 % vekst i omsetning til MNOK 126,9 for 2007. Beste resultat i selskapets historie med MNOK 28,4 i resultat etter skatt, en økning på 56,9 %. Økt antall selgere i USA med 4 selgere.

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2008 Hovedpunkter Salgsinntektene

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no Rapport Q1 2012 Rapport Q1 2012 Hendelser Q1 2012 Generalforsamlingen vedtok 13.03.2012 å tilbakebetale kr. 2,- pr aksje o Selskapet fortsetter sin aksjonærvennlige utbyttepolitikk Generalforsamlingen

Detaljer

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap 2011 (1. januar - 31. desember) DRIFTSINNTEKTER 130 3 431 19 Gevinst på investering i verdipapirer 19 130 3 431 2 255 20 903 Verdiregulering aksjer 2 255 20 903 513 1 614 Utbytte 513 1

Detaljer

Halvårsregnskap Q2 2015

Halvårsregnskap Q2 2015 Halvårsregnskap Q2 2015 1 Halvårsregnskap Q2 2015 Volkswagen Møller Bilfinans AS ( Selskapet ) er hjemmehørende i Norge, med kontoradresse Frysjaveien 31 B, Oslo. VWMBF har som formål å understøtte salget

Detaljer

Camo AS. Årsregnskap 2004

Camo AS. Årsregnskap 2004 Camo AS Årsregnskap 2004 RESULTATREGNSKAP Note 2004 2003 Driftsinntekter Salgsinntekt av varer og tjenester 0 1 416 414 Annen driftsinntekt 0 31 058 Sum driftsinntekt 0 1 447 472 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

DELÅRSRAPPORT FØRSTE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS

DELÅRSRAPPORT FØRSTE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS DELÅRSRAPPORT FØRSTE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS SpareBank 1 Kredittkort AS 1(8) Styrets beretning første kvartal 2015 SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

DELÅRSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS

DELÅRSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS DELÅRSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS SpareBank 1 Kredittkort AS 1(9) Styrets beretning andre kvartal 2015 SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Adding value to beauty

Adding value to beauty Adding value to beauty Årsrapport 2012 Aqua Bio Technology ASA er et norsk bioteknologiselskap som utvikler ingredienser til kosmetikkindustrien. Selskapets egenutviklede og patenterte teknologi er basert

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Note 2 Vesentlige regnskapsprinsipper

Note 2 Vesentlige regnskapsprinsipper Note 2 Vesentlige regnskapsprinsipper GRUNNLAGET FOR REGNSKAPSUTARBEIDELSEN Konsernregnskapet er avlagt i henhold til International Financial Reporting Standards (IFRS) utarbeidet av International Accounting

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA

ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA Innhold Styrets årsberetning 3-6 Konsernet: Resultatregnskap 7 Balanseregnskap 8 Endringer i konsernets egenkapital 9 Kontantstrømoppstilling 10 Noter 11-28 Selskapet

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Kvartalsrapport januar - mars 2008

Kvartalsrapport januar - mars 2008 Kvartalsrapport januar - mars 2008 KONSERN: Konsernet oppnådde et resultat før skatt i 1. kvartal 2008 på MNOK 1,7 mot MNOK 19,7 i samme periode i 2007. I 1. kvartal 2008 ble driftsresultatet MNOK 12,4

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110 Resultatregnskap Mill. kroner Apr - Jun 05 Apr - Jun 04 Jan - Jun 05 Jan - Jun 04 2004 Driftsinntekter 6 433 6 239 12 194 12 314 25 302 Distribusjonskostnader -594-571 -1 133-1 119-2 294 Driftskostnader

Detaljer