Innhold. Introduksjon til selskapet side 3. Høydepunkter i 2011 side 3. Hovedtall side 3. Budskap fra CEO side 4. Styrets beretning side 5

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Introduksjon til selskapet side 3. Høydepunkter i 2011 side 3. Hovedtall side 3. Budskap fra CEO side 4. Styrets beretning side 5"

Transkript

1

2 Innhold Introduksjon til selskapet side 3 Høydepunkter i 2011 side 3 Hovedtall side 3 Budskap fra CEO side 4 Styrets beretning side 5 Årsregnskap for konsernet side 8 Regnskapsprinsipper og noter side 12 Årsregnskap for morselskapet side 32 Noter for morselskapet side 37 Revisjonsberetning side 38 Selskapets ledelse side 40 Eierstyring og selskapsledelse side 41 2

3 Introduksjon Aqua Bio Technology ASA (ABT) ABT er et norsk selskap som utvikler og markedsfører ingredienser til kosmetikkindustrien basert på marin bioteknologi. Selskapet er i ferd med å gå fra en utviklingsfase og over i kommersiell drift. Aquabeautine XL er selskapets hovedprodukt. Denne ingrediensen er basert på bioaktive virkestoff utvunnet av klekkevæske fra laks. Uavhengige studier har dokumentert høy virkningsgrad, gunstig bivirkningsprofil og lang levetid på produktet. Ved at Aquabeautine XL har et naturlig og fornybart opphav, representerer ingrediensen også bærekraft og miljøegenskaper som mange konkurrerende ingredienser ikke har. Kosmetikkindustrien ser nå mot naturlige ingredienser som kan erstatte de mange petroleumsbaserte ingrediensene som industrien i dag benytter. Smids er en teknologi som muliggjør skreddersøm av smeltepunkt for kremer uten bruk av kunstige tilsettingsstoffer. Teknologien legger til rette for utvikling av naturlige kremer med gode kosmetiske egenskaper. Aqua Bio Technology ASA markedsfører sine ingredienser over hele verden og selskapet har knyttet til seg distributørnettverk som samlet dekker 80 prosent av verdensmarkedet for ingredienser til hudpleieprodukter. Aqua Bio Technology ASA har vært notert på Oslo Axess siden januar Konsernet består av Aqua Bio Technology ASA og det heileide datterselskapet Kilda Biolink AS 100%. Høydepunkter i 2011 Fem internasjonale distributøravtaler etablert, 80 prosent av verdensmarkedet dekket. De unike egenskapene til Aquabeautine dokumentert gjennom to uavhengige studier. Det første større hudpleieproduktet inneholdende Aquabeautine XL kom i salg. ABT sikret et godt finansielt grunnlag gjennom emisjon og opptak av konvertibelt lån. To større salgsavtaler (mars 2012) endret selskapet inntjeningsbilde radikalt. Hovedtall NOK mill Salgsinntekter 0,2 0,1 Driftsresultat -13,4-15,5 Resultat etter skatt -13,5-14,9 Kontantbeholdning 7,1 4,3 Egenkapital 51,1 58,7 Totalbalanse 67,5 69,1 Resultat per aksje (NOK)* -2,62-3,41 *) Selskapet gjennomførte en emisjon i mars og en 20:1 aksjespleis i juni 2011.Oppgitt resultat per aksje er korrigert for dette 3

4 We are ready for take-off... Beskjeden fra kapteinen i cockpit er klassisk. Idet flyet står på bakken og passasjerer og bagasje er lastet ombord, så er vi klare for reisen. I dag tenker mange av oss ikke så mye mer over dette enn som så, vi tar flyreiser nærmest som en selvfølgelighet. Men så er det altså etter mange år med kostbar teknologiutvikling og hard jobbing det er mulig å virkeliggjøre en slik flytur. Dagen da flyet er klart for passasjertrafikk er en milepæl. Dagen da det høyteknologiske og kostbare flyet kan tjene penger. Akkurat der er Aqua Bio Technology nå. For det ligger mange års innsats bak den posisjonen ABT nå befinner seg i, fra gründere og norske forskningsmiljøer. Det har vært en lang og krevende nedtelling, men 2011 viste seg å bli året da den kommersielle ferden endelig begynte. I 2011 fikk vi bekreftet at ABTs teknologi ikke bare er unik, men at den også har kraft til å endre sammensetningen av kosmetiske produkter i en mer helse- og miljøvennlig retning. To uavhengige studier, foretatt i Norge og USA, bekreftet at vårt hovedprodukt Aquabeautine har egenskaper som kan reparere og forsinke aldringsutvikling i huden. Sollys, forurensning, stress, livsstil og en rekke andre faktorer kan være årsaker til hudforandringer, og medvirkende til aldringsprosessene i hud. Derfor er dette et hovedområde for kosmetikk- og velværeindustrien. Til nå har industrien i stor grad brukt petroleumsbaserte ingredienser og syrer(ahas, fruktsyrer mm) i sine produkter, i mangel av gode alternativer. Dette kan ha både uheldige helsemessige virkninger for brukerne i form av hudreaksjoner og allergier, og disse ingrediensene er heller ikke spesielt bærekraftige eller miljøvennlige. Vår forskning dokumenter at ingredienser basert på klekkevæske fra laks har like god, om ikke bedre, evne til å reparere hudskader og forsinke aldringsutviklingen. Men våre studier viser også at våre ingredienser ikke gir bivirkninger på noen som helst måte, slik mange av ingrediensene som brukes i industrien i dag gjør. Og ettersom Aquabeautine XL er marinbasert og produsert på grunnlag av naturlige prosesser er ingrediensen i særklasse med hensyn til bærekraft og miljø. Dette er kosmetikkindustrien nå i ferd med å oppdage. Mye på bakgrunn av at konsumentene stiller stadig større krav til akkurat disse tema. Gjennom 2011 iverksatte vi Aqua Bio Technologys nye markedsstrategi. Vi baserer nå mye av vårt salg til kosmetikkindustrien gjennom etablerte, uavhengige distributører over hele verden. I løpet av fjoråret fikk vi på plass fem distributøravtaler i Europa, Asia og Nord/Sør-Amerika. Gjennom disse dekker vi nå 80 prosent av det relevante verdensmarkedet for ingredienser til kosmetiske produkter. I 2011 inngikk vi også de første salgskontraktene av betydning. Den første store kosmetikkserien med Aquabeautinen XL som ingrediens kom på markedet i Asia, og etter hvert som våre kunder introduserer nye hudpleieserier vil inngåtte salgs- og distribusjonsavtaler generere inntekter for ABT fremover. På nyåret 2012 signerte ABT sine to største salgsavtaler, begge med amerikanske kosmetikkprodusenter. Disse to avtalene endrer selskapets inntjeningsbilde vesentlig og vil alene medføre at selskapet vil levere positiv EBITDA for året. Avtalene vil også være av stor betydning for selskapet i årene som kommer. Når vi nå får luft under vingene foretar vi også en tydelig kursjustering. ABT vil i fremtiden i mindre grad være et rent forskningsselskap. I stedet vil vi konsentrere mer av våre egne ressurser på internasjonal markedsutvikling for ingredienser til kosmetikkindustrien. Det er et stort marked som ligger foran oss. Samtidig er det avgjørende at ABT har tilgang på den fremste teknologien og de beste produktene innen vårt område. Det vil vi løse gjennom allianser med forskningsmiljøer og universiteter, men også andre selskaper innen marin bioteknologi. Vi vil dermed også inkludere innlisensiering av øvrige ingredienser enn våre egne, i selskapets produktstrategi. Det nylige etablerte samarbeidet med det skotske selskapet Aquapharm er et eksempel på det. Mulighetene i vårt marked er nærmest ubegrensede, og vi har på ingen måte nådd marsjhøyde enda. Men vi har definitivt forlatt bakken og kommet oss igjennom skyene. Og jeg er sikker på at både Aquabeautine XL og nye ingredienser vi tar til markedet vil ha både miljøet, forbrukerne og kosmetikkindustrien på sin side. Om Aqua Bio Technology så går til himmels gjenstår å se. Arvid Lindberg CEO 4

5 Styrets beretning for 2011 Aqua Bio Technology ASA (ABT) er et norsk bioteknologiselskap som utvikler ingredienser til kosmetikkindustrien basert på marine stoffer. Naturlige marine produkter har et betydelig potensial til å erstatte petroleumsbaserte ingredienser i hudpleieprodukter og annen kosmetikk, ettersom det kan dokumenteres både bedre effekt og færre bivirkninger. Selskapets hovedprodukt Aquabeautine har dokumenterte og unike egenskaper i forhold til å forsinke aldringstegn i huden samtidig som produktet er svært skånsomt og har lang holdbarhet. Selskapets kunder er den internasjonale kosmetikkindustrien. Det tilgjengelige markedet for aktive ingredienser i kosmetikk- og pleieprodukter er anslått til en verdi av over fem milliarder kroner. ABTs teknologi på dette området er egenutviklet i samarbeid med norske universiteter og er patentbeskyttet. Selskapets strategi er å bringe på markedet nye ingredienser til kosmetikk og produkter for personlig pleie både basert på selskapets eksisterende, proprietære teknologi og ny teknologi. Den videre teknologiutvikling vil primært skje i samarbeid med forskningsmiljøer og andre aktører innen marin bioteknologi. ABT søker å påvirke den internasjonale kosmetikkindustrien i en mer helse- og miljøvennlig retning gjennom økt bruk av marine ingredienser. Selskapet bygger derfor opp et globalt distribusjonsnettverk for sine produkter. Aqua Bio Technology er notert på Oslo Axess. Selskapet har hovedkontor i Bergen og avdelingskontor på Fornebu. Selskapets utvikling i var på flere måter et gjennombruddsår for ABT. To uavhengige studier bekreftet de unike egenskapene til vårt hovedprodukt, Aquabeautine XL (tidligere Zonase X). Samtidig ble et globalt nettverk av distributører etablert i løpet av året og ABT disponerer nå distribusjonskanaler i Europa, Asia, Nord-Amerika og Brasil som samlet dekker ca 80 prosent av det globale innkjøpsmarkedet for ingredienser i kosmetiske produkter. Selskapets salgsinnsats ble vesentlig trappet opp i 2011 og gir gode resultater i form av en kraftig økning i omsetningen for En studie ved Universitetet i Bergen bekreftet i februar Aquabeautines unike egenskaper i forhold til å regenerere hud. Disse funnene ble ytterligere styrket av en klinisk studie foretatt i USA i regi av et ledende amerikansk laboratorium i samarbeid med Amway, en av verdens største aktører innen direktesalg av kosmetikk. Over 100 kvinner i alderen år med hudforandringer som følge av sollys deltok i studien, som påviste svært skånsom gjenoppretting av huden ved bruk av Aquabeautine. ABT inngikk i løpet av 2011 fem nye distribusjonsavtaler som samlet dekker kosmetikkindustrien i USA, Canada, Brasil, Japan, Sør-Korea, Taiwan, Hong Kong, Kina, Storbritannia og Irland. Avtalene har gitt ABT en vesentlig styrket posisjon overfor kosmetikkindustrien og førte allerede i første halvår til selskapets første salg i USA, mens de første salgene i viktige markeder i Asia og Europa utenfor Norge skjedde i annet halvår. Kosmetikkindustrien vil først benytte ABTs ingredienser etter hvert som nye produktserier lanseres eller relanseres. Det kan derfor ta tid fra avtaler inngås til kundene begynner å markedsføre sine nye serier. Den første hudpleieserien som inneholder Aquabeautine XL, Hong Kong-baserte Ecobrands hudpleieserie Marine Elements, kom på det asiatiske markedet i annet halvår. Hendelser etter årets slutt ABT inngikk i mars 2012 to viktige salgsavtaler som gir selskapet en vesentlig forbedret inntektsstrøm i årene som kommer. En avtale med amerikanske Amway, et av verdens ledende selskaper innen direktesalg, gir ABT et salg på minimum åtte millioner kroner i årene med et betydelig oppsidepotensial. Amway skal benytte Aquabeautine som ingrediens i sin nye hudpleieserie og avtalen kom i stand etter at den kliniske studien i USA var gjennomført i samarbeid med selskapet. En avtale med et annet USA-basert kosmetikkselskap gir en inntekt på over 11 millioner kroner i 2012 og ytterligere salgs- og royaltyinntekter fra 2013, etter at kundens nye hudpleieserie er lansert. Selskapsledelse Styreleder Kjeld Rimberg trådte ut av styret i mai. John Afseth ble konstituert som styreleder frem til selskapets ordinære generalforsamling i juni, der han ble valgt som ny styreleder. Styret henviser for øvrig til redegjørelsen om eierstyring og selskapsledelse annet sted i årsrapporten. Årets resultat og balanse Konsernet hadde i 2011 en omsetning på i underkant av 0,5 millioner kroner. Omsetningstallene reflekterer at ABT også i 2011 var i en utviklingsfase. Konsernets driftsresultat i 2011 ble -13,4 millioner kroner, sammenlignet med foregående års resultat på - 15,5 millioner kroner. Hovedårsaken til forbedringen er reduserte driftskostnader. Konsernets årsresultat ble -13,4 millioner kroner, mot - 14,9 millioner kroner i ABTs eiendeler var per bokført til en verdi av 67,6 millioner kroner, noe som er på nivå med foregående år. Konsernets egenkapital er redusert noe 5

6 gjennom 2011 og var ved utgangen av året 51,2 millioner kroner. Den samlede gjelden var ved årsskiftet 16,5 millioner kroner, som er en økning fra året før. Den økte gjelden skyldes i hovedsak opptak av konvertibelt lån fra aksjonærer på 7,8 millioner kroner i november Likviditet og finansiering Selskapet hadde en positiv kontantstrøm på 2,8 millioner kroner i 2011 som et resultat av emisjon og opptak av konvertibelt lån. Kontantstrømmen fra driften var -7,5 millioner kroner, sammenlignet med -9,1 millioner kroner året før. ABTs finansielle grunnlag ble i 2011 styrket gjennom en rettet emisjon i mars. Emisjonen ble overtegnet og innbrakte en bruttoproveny på vel 5,7 millioner kroner. I tillegg tok selskapet i november opp et konvertibelt lån på 7,8 millioner kroner fra en del av sine aksjonærer. En ekstraordinær generalforsamling i november ga dessuten styret fullmakt til å ta opp inntil ytterligere 15 millioner kroner i konvertible lån. For nærmere informasjon om disse forholdene henvises til eget kapittel annet sted i årsrapporten. Selskapet gjennomførte i juni en aksjespleis, ved at 20 gamle aksjer ble konvertert til én ny aksje. Antall aksjer i selskapet etter aksjespleisen er antall utestående aksjer i selskapet i underkant av 5,3 millioner aksjer pålydende 4,00 kroner. Ved utgangen av 2011 hadde ABT en kontantbeholdning på 7,1 millioner kroner. ABTs likviditet ble i januar 2012 ytterligere styrket gjennom et lån på 4,0 millioner kroner fra Innovasjon Norge. Fortsatt drift Styret anser at forutsetningene for fortsatt drift er til stede og årsregnskapet er satt opp under denne forutsetningen. I denne vurderingen baserer styret seg på selskapets finansielle stilling, dets beskjedne løpende forpliktelser, den sterkt økte ordrereserve som nå foreligger og det potensial som ligger i det globale distribusjonsnettverket som er etablert i Forskning og utvikling Sett i forhold til selskapets størrelse har Aqua Bio Technology en betydelig forsknings- og utviklingsaktivitet. Selskapet brukte 0,75 millioner kroner på FOU i Aktiviteten gjennomføres i samarbeid med forskningsinstitusjoner og andre selskaper innen marin bioteknologi. De to viktigste FOU-aktivitetene i året var en studie av Aquabeautine ved Universitetet i Bergen for å dokumentere substansens egenskaper og virkningsgrad som alternativ til petroleumsbaserte ingredienser i kosmetikk samt en klinisk studie i USA i regi av Access Business Group for å dokumentere anti-aldringseffekter på hud. Begge studier ga svært vellykkede resultater. USA-studien ble delfinansiert av Access Business Group og søsterselskapet Amway og mottok dessuten tilskudd fra Innovasjon Norge. I januar 2012 inngikk ABT et forskningssamarbeid med det skotske selskapet Aquapharm med sikte på å utvikle nye ingredienser for hudpleieprodukter. Den første av de nye ingrediensene forventes å være utviklet i løpet av første halvår Innovasjon Norge har bidratt med tilskudd også til dette forskningsprosjektet. Samarbeidet med Aquapharm representerer en dreining av ABTs innsats innen forskning og utvikling. Selskapet vil i tiden som kommer primært være fokusert på kommersialisering og salg av produkter med opphav i marin bioteknologi. Dette innebærer allianser med miljøer som driver både grunnforskning og produktutvikling innen dette feltet. ABTs teknologi er i hovedsak proprietær og patentbeskyttet. Det ble i 2011 sendt inn 3 nye patentsøknader. Miljø og likestilling Selskapet hadde ved utgangen av 2011 tre ansatte, som er uendret fra året før. Styrets vurdering er at arbeidsmiljøet i selskapet er godt. Sykefraværet er marginalt. Likestilling mellom kjønnene preger arbeidsmiljøet og arbeidsvilkårene. Styret består av tre kvinner og to menn. Aqua Bio Technologys virksomhet påvirker ikke det ytre miljø. Selskapets foretaksstyring bygger på de på prinsipper som er nedfelt i den norske anbefalingen for eierstyring og selskapsledelse. En samlet redegjørelse etter kravene i RL 3-3b er gitt i eget kapittel i årsrapporten. Risiko De operasjonelle og finansielle risiki som er forbundet med ABTs virksomhet skiller seg ikke ut fra det som kan betraktes som normal risiko i internasjonal bioteknologivirksomhet. Valutarisiko: Med økte inntekter som i stor grad vil være i USD eller EUR vil selskapets valutaeksponering øke, ettersom faste kostnader i hovedsak er i norske kroner. En vedvarende sterk norsk krone understreker behovet for god håndtering av valutarisikoen. Selskapet vil derfor løpende vurdere behovet for ulike former for valutasikring. Kredittrisiko: ABTs kunder vil bestå av både store og mindre kosmetikkprodusenter som representerer varierende grad av kredittrisiko. Selskapet vil søke å minimalisere denne risikoen ved forhåndsbetalinger og andre sikringsmekanismer. Likviditetsrisiko: ABT er fortsatt i en oppbyggingsfase hvor likviditeten kan komme under press. Selskapet er derfor opptatt av å holde driftskostnadene på et så lavt nivå som mulig, hensyn tatt til selskapets ekspansjonsplaner. Samtidig har selskapet ved inngangen til 2012 inngått flere salgsavtaler som sikrer 6

7 inntekter i 2012 og dermed reduserer presset på likviditeten vesentlig. I tillegg ser selskapet også en økt inntektsstrøm gjennom det nylig etablerte distributørnettverket. Kunderisiko: Så lenge ABT er i en situasjon med et fåtall, store kunder representerer dette en sårbarhet. Dette motvirkes delvis ved at større kunder gis former for eksklusivitet, slik at deres motivasjon for å bevare relasjonen til ABT styrkes. Dernest er selskapets kundemasse i vekst gjennom distributørnettverket, noe som reduserer sårbarheten ytterligere. Teknologirisiko: ABT er i ledelsen når det gjelder utvikling av marine ingredienser til kosmetikkindustrien og representerer således en utfordrer til tradisjonelle petroleumsbaserte ingredienser. Utviklingen i retning av mer naturlige, bærekraftige og skånsomme ingredienser er i favør av ABT. Det er således liten risiko for at ABTs teknologi vil bli substituert. Selskapets teknologi er beskyttet gjennom patenter og ABT fører en aktiv beskyttelsespolitikk etter hvert som ny teknologi utvikles. Fremtidsutsikter Styrets vurdering er at utsiktene for Aqua Bio Technology er gode ved inngangen til De unike og attraktive egenskapene til selskapets hovedprodukt er godt dokumentert, et globalt distributørnett er etablert og en vesentlig salgsøkning i 2012 er allerede sikret. Det må likevel understrekes at selskapet fortsatt er i en tidlig fase og at vårt salg er knyttet til lansering av nye produkter hos våre kunder. Dette er både tidkrevende og med begrenset forutsigbarhet Styret regner med at ABTs globale distributørnett vil bidra til ytterligere salgsvekst ut over de salgsavtaler som allerede er meddelt markedet og at Aqua Bio Technology vil oppnå et positivt driftsresultat i Styret regner også med at nye produkter basert på ABTs unike marine bioteknologi vil bli lansert i løpet av det kommende året. Disponering av årets resultat Styret foreslår følgende disponering av årsresultatet i Aqua Bio Technology ASA: Selskapet fikk i 2011 et underskudd på TNOK Styret foreslår at årets underskudd overføres udekket tap. Selskapet har ingen fri egenkapital. Konsernet fikk i 2011 et underskudd på TNOK Erklæring Styrets medlemmer erklærer at årsregnskapet for perioden etter vår beste overbevisning er utarbeidet i samsvar med gjeldende regnskapsstandarder og at opplysningene gir et rettvisende bilde av foretakets og konsernets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat som helhet og at opplysninger i årsberetningen gir en rettvisende oversikt over utviklingen, resultatet og stillingen til selskapet sammen med de mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorene selskapet står overfor. Bergen, 23. april 2012 John Afseth Tone Bjørnov Bernt Walther Styrets leder Theresa Comiskey Olsen Masha P. N. Strømme Arvid Lindberg Adm. direktør 7

8 Resultatregnskap konsern NOK Note Salgsinntekter 2, Annen driftsinntekt Varekostnader 9 (39 000) (63 001) Bruttofortjeneste Lønnskostnader 15 ( ) ( ) Avskrivninger 6, 7 ( ) ( ) Andre salgs- og administrasjonskostnader 18 ( ) ( ) Driftsresultat ( ) ( ) Finansinntekter 2, Finanskostnader 2, 16 ( ) (33 924) Netto finansinntekter / (-kostnader) (73 279) Resultat før skattekostnad ( ) ( ) Skattekostnad 14 - ( ) Årsresultat ( ) ( ) Totalresultat - - Årets totalresultat ( ) ( ) Resultat pr. aksje Resultat pr aksje og utvannet resultat pr aksje 17 (2,62) (3,41) Medfølgende noter er en integrert del av konsernregnskapet. 8

9 Balanse konsern NOK Note EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Immaterielle eiendeler Omløpsmidler Varer Kundefordringer og andre fordringer Kontanter og kontantekvivalenter Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL Egenkapital tilordnet selskapets aksjonærer Aksjekapital Overkursfond Udekket tap ( ) ( ) Sum egenkapital GJELD Langsiktig gjeld Utsatt skatt Lån Andre langsiktige forpliktelser Kortsiktig gjeld Konvertible lån Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld og forpliktelser Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital Medfølgende noter er en integrert del av konsernregnskapet. Bergen, 23. april 2012 John Afseth Tone Bjørnov Bernt Walther Styrets leder Theresa Comiskey Olsen Masha P. N. Strømme Arvid Lindberg Adm. direktør Adm. direktør 9

10 Endringer i konsernets egenkapital NOK Akkumulert pr 31. desember 2010 Aksjekapital Overkursfond Udekket tap Total egenkapital Egenkapital 1. januar ( ) Årets totalresultat - - ( ) ( ) Utstedelse av aksjer Kostnader ifm utstedelse av aksjer - ( ) - ( ) Aksjebaserte opsjoner Egenkapital 31. desember ( ) Akkumulert pr 31. desember 2011 Aksjekapital Overkursfond Udekket tap Total egenkapital Egenkapital 1. januar ( ) Årets totalresultat - - ( ) ( ) Utstedelse av aksjer Kostnader ifm utstedelse av aksjer - ( ) - ( ) Aksjebaserte opsjoner Egenkapital 31. desember ( )

11 Kontantstrømoppstilling konsernet NOK Note Kontantstrømmer fra driften Resultat før skatt 5 ( ) ( ) Avskrivninger 6, Nedskrivninger Netto renter (56 441) Endringer i varelager Tap ved salg av driftsmidler - - Endringer i kundefordringer og andre fordringer (1 286) Endringer i leverandørgjeld ( ) Endring i annen kortsiktig gjeld Aksjebaserte opsjoner Netto kontantstrøm fra driften ( ) ( ) Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Betalinger ifm kjøp av anleggsmidler 6, 7 ( ) ( ) Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter ( ) ( ) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Utstedelse av ordinære aksjer Utstedelse av konvertible lån Mottatte renter Betalte renter ( ) (32 184) Opptak (nedbetaling) av lån 13 ( ) - Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Endring i kontanter, kontantekvivalenter og benyttede trekkrettigheter Kontanter, kontantekvivalenter og benyttede trekkrettigheter pr Kontanter, kontantekvivalenter og benyttede trekkrettigheter Medfølgende noter er en integrert del av konsernregnskapet. 11

12 Regnskapsprinsipper og noter 1. Generell informasjon Aqua Bio Technology ASA utvikler, produserer og selger patenterte ingredienser og teknologi til den internasjonale kosmetikk og personal care sektoren. Våre produkter er Zonase X, basert på det patenterte enzymet Zonase, samt den patenterte teknologien Smids. Disse produktene har unike egenskaper og er utviklet fra marine organismer i samarbeid med norske universiteter. Zonase er et ikke-toksisk og stabilt enzym som isoleres fra klekkevæsken til lakseyngel, et høyverdig biprodukt fra produksjon av oppdrettslaks. Enzymet har ønskede kosmetiske egenskaper som skånsom eksfoliering uten å skade underliggende, levende celler. Zonase X er en naturlig og bio-aktivt ingrediens som bl.a. inneholder enzymet Zonase. Smids er en teknologi som muliggjør skreddersøm av smeltepunkt for kremer uten bruk av kunstige tilsettingsstoffer. Teknologien muliggjør utvikling av naturlige kremer med gode kosmetiske egenskaper. Aqua Bio Technology ASA eier datterselskapet Kilda Biolink AS 100%. ABT har vært notert på Oslo Axess siden januar Selskapet er et allmennaksjeselskap hjemmehørende i Norge og har hovedkontor i Thormøhlensgate 55, Bergen. Konsernregnskapet ble vedtatt av selskapets styre 23. april 2012, og vil bli endelig vedtatt av generalforsamlingen 14. juni Sammendrag av de viktigste regnskapsprinsipper Nedenfor beskrives de viktigste regnskapsprinsippene som er benyttet ved utarbeidelse av konsernregnskapet. Disse prinsippene er benyttet på samme måte i alle perioder som er presentert, dersom ikke annet fremgår av beskrivelsen. 2.1 Basisprinsipper Konsernregnskapet til Aqua Bio Technology ASA er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og fortolkninger fastsatt av International Accounting Standards Board (IASB) som fastsatt av EU. Konsernregnskapet er utarbeidet basert på historisk kost prinsippet. Utarbeidelse av regnskaper i samsvar med IFRS krever bruk av estimater. Videre krever anvendelse av selskapets regnskapsprinsipper at ledelsen må utøve skjønn. Områder med stor grad av skjønnsmessige vurderinger, høy kompleksitet, eller områder hvor forutsetninger og estimater er vesentlige for regnskapet, er beskrevet i note 4. Konsernregnskapet er avlagt under forutsetningen om fortsatt drift Endringer i regnskapsprinsipper og opplysninger (a) Nye og endrede standarder tatt i bruk av konsernet IAS 24 Related party disclosures (revidert) erstatter den tidligere IAS 24 fra Den reviderte standarden klargjør og forenkler definisjonen av nærstående parter, og tar bort det detaljerte opplysningskravet for offentlig eide virksomheter om transaksjoner med staten og andre offentlige eide virksomheter. Konsernet har anvendt den reviderte standarden fra 1. januar 2011, noe som har medført at konsernet og morselskapet må gi noteopplysninger om alle transaksjoner mellom datterselskaper og tilknyttede selskaper. IAS 32 (endring) Classification of rights issues. Endringen vedrører regnskapsføring av rettigheter som ikke er i foretakets funksjonelle valuta. Når betingelsene er innfridd skal slike rettigheter nå klassifiseres som egenkapital, uavhengig av utøvelseskursens valuta. Tidligere måtte rettighetene regnskapsføres som finansielle forpliktelser. Endringen gjelder med tilbakevirkende kraft i henhold til IAS 8 Accounting policies, changes in accounting estimates and errors. Endringen har ingen vesentlig effekt på konsernregnskapet. IFRIC 14 (endring) Prepayments of a minimum funding requirement. Endringen korrigerer en utilsiktet konsekvens av IFRIC 14, IAS 19 The limit on a defined benefit asset, minimum funding requirements and their interaction. Uten endringen er ikke det ikke tillatt å balanseføre eiendeler knyttet til frivillige forskuddsbetalinger til minimum funding contributions. Endringen har tilbakevirkende kraft til den tidligste sammenligningstall. Endringen har ingen vesentlig effekt på konsernregnskapet i Det er ingen andre nye eller endrede IFRSer eller IFRIC-fortolkninger som er trådt i kraft for 2011-årsregnskapet som er vurdert å ha eller forventet å få en vesentlig påvirkning på konsernet. 12

13 (b) Standarder, endringer og fortolkninger til eksisterende standarder som ikke er trådt i kraft og hvor konsernet ikke har valgt tidlig anvendelse Konsernet har ikke valgt tidlig anvendelse av noen nye eller endrede IFRSer eller IFRIC-fortolkninger. IAS 19 Employee Benefits ble endret i juni Standarden har ingen betydning for selskapets årsregnskap ettersom det ikke eksisterer noen ytelsesbaserte pensjonsordninger. IFRS 9 Financial Instruments regulerer klassifisering, måling og regnskapsføring av finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser. IFRS 9 ble utgitt i november 2009 og oktober 2010, og erstatter de deler av IAS 39 som omhandler regnskapsføring, klassifisering og måling av finansielle instrumenter. Etter IFRS 9 skal finansielle eiendeler deles inn i to kategorier basert på målemetode: de som er målt til virkelig verdi og de som er målt til amortisert kost. Klassifiseringsvurdering gjøres ved første gangs regnskapsføring. Klassifiseringen vil avhenge av selskapets forretningsmodell for å håndtere sine finansielle instrumenter og karakteristikkene ved de kontraktsfestede kontantstrømmene fra instrumentet. For finansielle forpliktelser er kravene i hovedsak lik IAS 39. Hovedendringen, i de tilfeller hvor man har valgt virkelig verdi for finansielle forpliktelser, er at den delen av en endring i virkelig verdi som skyldes endring i selskapets egen kredittrisiko føres over utvidet resultat i stedet for i resultatregnskapet, dersom dette ikke medfører en periodiseringsfeil i resultatmålingen. Konsernet planlegger å anvende IFRS 9 når standarden trer i kraft og er godkjent av EU. Standarden trer i kraft for regnskapsperioder som begynner 1. januar 2015 eller senere. IFRS 10 Consolidated Financial Statements er basert på dagens prinsipper om å benytte kontrollbegrepet som det avgjørende kriteriet for å bestemme om et selskap skal inkluderes i konsernregnskapet til morselskapet. Standarden gir utvidet veiledning til vurderingen av om kontroll er til stede i de tilfeller hvor dette er vanskelig. Konsernet har ikke vurdert alle mulige konsekvenser som følge av IFRS 10. Konsernet planlegger å anvende standarden for regnskapsperioder som begynner 1. januar 2013 og senere. IFRS 12 Disclosures of Interest in Other Entities inneholder opplysningskravene for økonomiske interesser i datterselskaper, felleskontrollert virksomhet, tilknyttede selskaper, selskaper for særskilte formål SPE og andre ikke-balanseførte selskaper. Konsernet har ikke vurdert den fulle innvirkning av IFRS 12. Konsernet planlegger å anvende standarden for regnskapsperioder som begynner 1. januar 2013 og senere. IFRS 13 Fair Value Measurement definerer hva som menes med virkelig verdi når begrepet benyttes i IFRS, gir en enhetlig beskrivelse av hvordan virkelig verdi skal bestemmes i IFRS og definerer hvilke tilleggsopplysninger som skal gis når virkelig verdi benyttes. Standarden utvider ikke omfanget av regnskapsføring til virkelig verdi men gir veiledning om anvendelsesmetode der bruken allerede er påkrevd eller tillatt i andre IFRSer. Konsernet benytter virkelig verdi som målekriterium for visse eiendeler og forpliktelser. Konsernet har ikke vurdert den fulle innvirkning av IFRS 13. Konsernet planlegger anvende IFRS 13 for regnskapsperioder som begynner 1. januar 2012 og senere. For øvrig er det ingen andre IFRS er eller IFRIC-fortolkninger som ikke er trådt i kraft som forventes å ha en vesentlig påvirkning på regnskapet. 2.2 Konsolideringsprinsipper Datterselskaper Datterselskaper er selskaper (inklusive selskaper for særskilte formål - SPE) der konsernet har makt til å utforme enhetens finansielle og operasjonelle retningslinjer (kontroll), normalt gjennom eie av mer enn halvparten av stemmeberettiget kapital. Ved fastsettelse av om det foreligger kontroll tas også virkningen av potensielle stemmeretter som kan utøves eller konverteres på balansedagen med i vurderingen. Datterselskaper konsolideres. Ved kjøp av virksomhet anvendes oppkjøpsmetoden. Vederlaget som er ytt måles til virkelig verdi av overførte eiendeler, pådratte forpliktelser og utstedte egenkapitalinstrumenter. Inkludert i vederlaget er også virkelig verdi av alle eiendeler eller forpliktelser som følge av avtale om betinget vederlag. Identifiserbare eiendeler, gjeld og betingede forpliktelser regnskapsføres til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Ikke-kontrollerende eierinteresser i det oppkjøpte foretaket måles fra gang til gang enten til virkelig verdi, eller til sin andel av det overtatte foretakets nettoeiendeler. Konserninterne transaksjoner, mellomværender, inntekter og kostnader elimineres. Gevinst- og tapselement i en balanseført eiendel oppstått som følge av en konsernintern transaksjon, elimineres også. Regnskapene til datterselskapene omarbeides om nødvendig for å oppnå samsvar med konsernets regnskapsprinsipper. Følgende selskap inngår i konsolideringen: Navn Lokalisering Eier- og stemmeandel Aqua Bio Technology ASA Kilda Biolink AS Bergen Bergen 100 % 100 % 13

14 2.3 Segmentinformasjon Driftssegmenter rapporteres på samme måte som ved intern rapportering til selskapets øverste beslutningstaker. Selskapets øverste beslutningstaker, som er ansvarlig for allokering av ressurser til og vurdering av inntjening i driftssegmentene, er definert som konsernledelsen. Konsernledelsen vurderer forretningsvirksomheten ut fra geografi og produkt. Et geografisk marked (segment) er en del av virksomheten som leverer produkter og tjenester innenfor et avgrenset geografisk område som er gjenstand for risiko og avkastning som er forskjellig fra andre geografiske markeder. Selskapet har identifisert ett segment; salg av ingredienser til kosmetiske produkter og to geografiske segment; Norge og øvrige. Finansielle opplysninger vedrørende segmentrapportering er presentert i note Omregning av utenlandsk valuta (a) Funksjonell valuta og presentasjonsvaluta Regnskapet til de enkelte enheter i konsernet måles i den valuta som benyttes der enheten i hovedsak opererer (funksjonell valuta). Konsernregnskapet presenteres i norske kroner (NOK) som både er den funksjonelle valutaen til morselskapet og presentasjonsvalutaen til konsernet. (b) Transaksjoner og balanseposter Transaksjoner i fremmed valuta omregnes til den funksjonelle valutaen til transaksjonskurs. Realisert valutagevinst eller -tap ved oppgjør og omregning av pengeposter i fremmed valuta til kursen på balansedagen resultatføres. Valutagevinster og -tap knyttet til lån, kontanter og kontantekvivalenter presenteres (netto) som finansinntekter eller finanskostnader. Alle andre valutagevinster og -tap presenteres på linjen for andre (tap) gevinster. (c) Konsernselskap Alle konsernselskap har funksjonell valuta i NOK. 2.5 Varige driftsmidler Varige driftsmidler regnskapsføres til anskaffelseskost, med fradrag for av- og nedskrivninger. Anskaffelseskost inkluderer kostnader direkte knyttet til anskaffelsen av driftsmidlet. Påfølgende utgifter legges til driftsmidlenes balanseførte verdi eller balanseføres separat, når det er sannsynlig at fremtidige økonomiske fordeler tilknyttet utgiften vil tilflyte konsernet, og utgiften kan måles pålitelig. Øvrige reparasjons- og vedlikeholdskostnader føres over resultatet i den perioden utgiftene pådras. Varige driftsmidler avskrives etter den lineære metode over driftsmidlets forventede levetid som følger: Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner etc.: 3-5 år Driftsmidlenes utnyttbare levetid, samt restverdi, vurderes på hver balansedag og endres hvis nødvendig. Når balanseført verdi på et driftsmiddel er høyere enn estimert gjenvinnbart beløp, skrives verdien ned til gjenvinnbart beløp. Med gjenvinnbart beløp menes den høyeste verdi av en eiendel eller en kontantgenererende enhets virkelig verdi fratrukket salgsutgifter og dens bruksverdi. Dersom ett av disse beløpene overstiger eiendelens balanseførte verdi, har eiendelen ikke falt i verdi, og det er ikke nødvendig å estimere det andre beløpet. Gevinst og tap ved avgang resultatføres netto og utgjør forskjellen mellom salgspris og balanseført verdi. Immaterielle eiendeler med ubestemt utnyttbar levetid og goodwill avskrives ikke, men testes årlig for verdifall. Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler som avskrives vurderes for verdifall når det foreligger indikatorer på at fremtidig inntjening ikke kan forsvare eiendelens balanseførte beløp. Forskjellen mellom balanseført verdi og gjenvinnbart beløp resultatføres som nedskrivning. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av virkelig verdi fratrukket salgsutgifter og bruksverdi. Ved vurdering av verdifall grupperes anleggsmidlene på det laveste nivået der det er mulig å skille ut uavhengige inngående kontantstrømmer (kontantgenererende enheter). Ved hver rapporteringsdato vurderes mulighetene for reversering av tidligere nedskrivninger på ikke-finansielle eiendeler. 2.6 Immaterielle eiendeler Forskning og utvikling Utgifter til forskning kostnadsføres når de påløper. Kostnader som påløper i forbindelse med utviklingsprosjekter (relatert til design og testing av nye eller forbedrede produkter) balanseføres som immaterielle eiendeler kun i de tilfeller hvor selskapet kan sannsynliggjøre at det er teknisk i stand til å fullføre produktet i den grad at det vil bli tilgjengelig for utnyttelse eller salg, dets intensjoner for å fullføre og evne til å selge produktet, hvordan produktet vil generere fremtidige økonomiske fordeler, tilgjengelighet av ressurser for å ferdigstille produktet og evnen til på en pålitelig måte å måle påløpte kostnader underveis i 14

15 utviklingen. Andre utviklingskostnader kostnadsføres etter hvert som de påløper. Utviklingskostnader som tidligere er kostnadsført vil ikke bli balanseført i påfølgende perioder. Utviklingskostnader som har en begrenset utnyttbar levetid og som er balanseført blir avskrevet fra kommersiell produksjon igangsettes etter den lineære metode over forventede utnyttbare levetid (maksimalt tre år). Patenter og andre tilsvarende rettigheter avskrives fra tildelingen etter den lineære metode over patentets eller tilsvarende rettighets forventede utnyttbare levetid. Selskapet har ingen immaterielle eiendeler med udefinert utnyttbar levetid. Balanseførte utviklingskostnader testes for verdifall i henhold til IAS 36. Pågående utviklingsprosjekter testes for verdifall ved hver årsslutt. 2.7 Varer Varer vurderes til det laveste av anskaffelseskost og netto realisasjonsverdi. Anskaffelseskost beregnes ved bruk av først-inn, først-ut metoden (FIFO). Selskapet har satt ut produksjon av ferdigprodukter. Kostnad for ferdigprodukter og varer i arbeid består derfor av råmaterialer, direkte kostnader til produsent og andre direkte kostnader. Lånekostnader medregnes ikke. Netto realisasjonsverdi er estimert salgspris fratrukket kostnader for ferdigstillelse og salg. 2.8 Kundefordringer Kundefordringer måles ved første gangs balanseføring til virkelig verdi. Ved senere måling vurderes kundefordringer til amortisert kost fastsatt ved bruk av effektiv rente metoden, fratrukket avsetning for inntruffet tap. Avsetning for tap regnskapsføres når det foreligger objektive indikatorer for at konsernet ikke vil motta oppgjør i samsvar med opprinnelige betingelser. Vesentlige økonomiske problemer hos kunden, sannsynligheten for at kunden vil gå konkurs eller gjennomgå økonomisk restrukturering og utsettelser og mangler ved betalinger (forfalt med mer enn 30 dager), ansees som indikatorer på at kundefordringer må nedskrives. Avsetningen utgjør forskjellen mellom pålydende og gjenvinnbart beløp, som er nåverdien av forventede kontantstrømmer, diskontert med opprinnelig effektiv rente. Bokført verdi av kundefordringene reduseres ved bruk av en avsetningskonto, endringer i avsetningen resultatføres som salgs- og markedsføringskostnader. Når en kundefordring er tapt, blir den ført mot avsetningskontoen for tap på fordringer. Eventuelle senere innbetalinger på tidligere tapsførte fordringer resultatføres som salgs- og markedsføringskostnader. 2.9 Offentlige tilskudd Offentlige tilskudd regnskapsføres til virkelig verdi når det foreligger rimelig sikkerhet for at tilskuddet vil bli mottatt og konsernet vil oppfylle betingelsene knyttet til tilskuddet. Offentlige tilskudd knyttet til fremtidige kostnader balanseføres og resultatføres i den perioden som gir best sammenstilling med kostnadene de er ment å kompensere Kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter består av kontanter, bankinnskudd, andre kortsiktige, lett omsettelige investeringer med maksimum tre måneders opprinnelig løpetid. I balansen er benyttet kassekreditt inkludert i lån under kortsiktig gjeld. I konsolidert kontantstrømsoppstilling består kontanter og kontantekvivalenter av kontanter og kontantekvivalenter som definert ovenfor, korrigert for benyttet kassekreditt Leverandørgjeld Leverandørgjeld er forpliktelser til å betale for varer eller tjenester som er levert fra leverandørene til den ordinære driften. Leverandørgjeld er klassifisert som kortsiktig dersom den forfaller innen ett år eller kortere. Dersom dette ikke er tilfelle, klassifiseres det som langsiktig. Leverandørgjeld måles til virkelig verdi ved førstegangs balanseføring. Ved etterfølgende måling vurderes leverandørgjeld til amortisert kost ved bruk av effektiv rente Lån Lån regnskapsføres til virkelig verdi når utbetaling av lånet finner sted, med fradrag for transaksjonskostnader. I etterfølgende perioder regnskapsføres lån til amortisert kost beregnet ved bruk av effektiv rente. Forskjellen mellom det utbetalte lånebeløpet (fratrukket transaksjonskostnader) og innløsningsverdien resultatføres over lånets løpetid som del av effektiv rente. Lån klassifiseres som kortsiktig gjeld med mindre det foreligger en ubetinget rett til å utsette betaling av gjelden i mer enn 12 måneder fra balansedato. 15

16 2.13 Sammensatte finansielle instrumenter Sammensatte finansielle instrumenter utstedt av konsernet omfatter konvertible lån som innehaveren kan konvertere til aksjekapital, der antall aksjer som skal utstedes ikke varierer med endringer i virkelig verdi av aksjene. Gjeldsdelen i det sammensatte finansielle instrumentet innregnes til virkelig verdi lik tilsvarende gjeld som ikke har en tilknyttet konverteringsopsjon. Egenkapitaldelen innregnes første gang som differansen mellom virkelig verdi av det sammensatte instrumentet som helhet og virkelig verdi av gjeldsdelen. Direkte transaksjonsutgifter blir fordelt på gjelds- og egenkapitaldelen av instrumentet i forhold til fordelingen ved førstegangs balanseføring. Lån er klassifisert som kortsiktige med mindre konsernet har en ubetinget rett til å utsette oppgjør minst 12 måneder etter balansedagen Betalbar og utsatt skatt Skattekostnaden består av betalbar skatt og utsatt skatt. Skatt blir resultatført, bortsett fra når den relaterer seg til poster som er ført over utvidet resultat eller direkte mot egenkapitalen. Hvis det er tilfellet, blir skatten også ført over utvidet resultat eller direkte mot egenkapitalen. Betalbar skatt for perioden beregnes i samsvar med de skattelover og skatteregler som er vedtatt, eller i hovedsak vedtatt på balansedagen i de land der selskapet og datterselskaper opererer og genererer skattepliktig inntekt. Ledelsen vurderer løpende de standpunkter som er hevdet i selvangivelsene der gjeldende skattelover er gjenstand for fortolkning. Basert på ledelsens vurdering, foretas avsetninger til forventede skattebetalinger der dette anses nødvendig. Det er beregnet utsatt skatt på midlertidige forskjeller mellom skattemessige og konsoliderte regnskapsmessige verdier på eiendeler og gjeld. Utsatt skatt beregnes ikke på goodwill. Dersom en midlertidig forskjell oppstår ved første gangs balanseføring av en gjeld eller eiendel i en transaksjon, som ikke er en virksomhetssammenslutning, og som på transaksjonstidspunktet verken påvirker regnskaps- eller skattemessig resultat, blir utsatt skatt ikke balanseført. Utsatt skatt fastsettes ved bruk av skattesatser og skattelover som er vedtatt eller i det alt vesentlige er vedtatt på balansedagen, og som antas å skulle benyttes når den utsatte skattefordelen realiseres eller når den utsatte skatten gjøres opp. Utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at fremtidig skattepliktig inntekt vil foreligge der de skattereduserende midlertidige forskjellene kan utnyttes. Utsatt skatt beregnes på midlertidige forskjeller fra investeringer i datterselskaper og tilknyttede selskaper, bortsett fra når konsernet har kontroll over tidspunktet for reversering av de midlertidige forskjellene, og det er sannsynlig at de ikke vil bli reversert i overskuelig fremtid. Utsatt skattefordel og utsatt skatt skal motregnes dersom det er en juridisk håndhevbar rett til å motregne eiendeler ved betalbar skatt mot forpliktelser ved betalbar skatt, og utsatt skattefordel og utsatt skatt gjelder inntektsskatt som ilegges av samme skattemyndighet for enten samme skattepliktige foretak eller forskjellige skattepliktige foretak som har til hensikt å gjøre opp forpliktelser og eiendeler ved betalbar skatt netto Kompensasjonsordninger for ansatte Tilskuddsordning Selskapet forholder seg til eksisterende lovbestemmelser vedrørende pensjonsparing for sine ansatte. Dette innebærer at 2 % av de ansattes lønninger betales som bidrag til en separat juridisk enhet som administrer de ansattes ordninger. Selskapet har ingen juridisk eller annen forpliktelse til å foreta ytterligere betalinger etter at bidraget er betalt. Bidragene føres som lønnskostnader ved forfall. Aksjebasert avlønning Virkelig verdi av tildelte opsjoner innregnes som en lønnskostnad med en tilsvarende økning av egenkapitalen. Virkelig verdi måles på tildelingstidspunktet og fordeles over periodene frem til opsjonsinnehaver har opparbeidet en ubetinget rett til å benytte opsjonene. Virkelig verdi av tildelte opsjonens måles ved å benytte Black & Scholes modellen (B&S), som tar hensyn til løpetid og vilkårene for tildelingen av opsjonene. Beløpet som innregnes som en kostnad justeres for å reflektere faktisk antall aksjeopsjoner som innvinnes, bortsett fra i de tilfeller hvor bortfall kun skyldes at aksjekursen ikke når grensen for innvinning Leieavtaler Leieavtaler der en vesentlig del av risiko og avkastning knyttet til eierskap fortsatt ligger hos utleier, klassifiseres som operasjonelle leieavtaler. Leiebetaling ved operasjonelle avtaler kostnadsføres lineært over leieperioden. 16

17 2.17 Avsetninger Konsernet regnskapsfører avsetninger for miljømessige tilbakeføringer, restrukturering og rettslige krav når det eksisterer en juridisk eller selvpålagt forpliktelse som følge av tidligere hendelser, det er sannsynlighetsovervekt for at forpliktelsen vil komme til oppgjør ved en overføring av økonomiske ressurser, og forpliktelsens størrelse kan estimeres med tilstrekkelig grad av pålitelighet. Avsetning for restruktureringskostnader omfatter termineringsgebyr på leiekontrakter og sluttvederlag til ansatte. Det avsettes ikke for fremtidige driftstap. I tilfeller hvor det foreligger flere forpliktelser av samme natur, fastsettes sannsynligheten for at forpliktelsene vil komme til oppgjør ved å vurdere forpliktelser av denne typen under ett. Det gjøres derfor en avsetning selv om sannsynligheten for oppgjør knyttet til det enkelte forholdet kan være lav. Avsetninger måles til nåverdien av forventede utbetalinger for å innfri forpliktelsen. Det benyttes en diskonteringssats før skatt som reflekterer nåværende markedssituasjon og risiko spesifikk for forpliktelsen. Økningen i forpliktelsen som følge av endret tidsverdi føres som finanskostnad Inntektsføring Salgsinntekter Inntekter ved salg av varer og tjenester vurderes til virkelig verdi av vederlaget, netto etter fradrag for merverdiavgift, returer, rabatter og avslag. Konserninternt salg elimineres. Salg resultatføres når inntekten kan måles pålitelig, det er sannsynlig at de økonomiske fordelene knyttet til transaksjonen vil tilflyte konsernet og spesielle kriterier knyttet til de ulike formene for salg som er nevnt under er oppfylt. Konsernet baserer estimatene for inntektsføring på historikk, vurdering av type kunde og transaksjon samt eventuelle spesielle forhold knyttet til den enkelte transaksjonen. Renteinntekter Renteinntekter resultatføres i henhold til effektiv rente. Ved nedskrivning av lån og fordringer, reduseres fordringens balanseførte verdi til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er estimert fremtidig kontantstrøm diskontert med opprinnelig effektiv rente. Etter nedskrivning resultatføres renteinntekter basert på amortisert kost og opprinnelig effektiv rentesats. Inntekt fra utbytte Utbytteinntekter resultatføres når rett til å motta betaling oppstår. 3. Finansiell risikostyring 3.1 Finansielle risikofaktorer Selskapets aktiviteter medfører til en viss grad ulike typer finansiell risiko. Selskapets overordnede risikostyringsplan fokuserer på kapitalmarkedenes uforutsigbarhet og forsøker å minimalisere de potensielle negative effektene på konsernets finansielle resultater. Selskapet benytter seg ikke av noen finansielle derivater for å sikre seg mot finansiell risiko. Selskapet søker å innhente kapital enten gjennom kapitalmarkedet eller annen privat kapital dersom dette blir nødvendig. a) Markedsrisiko i)valutarisiko Selskapets transaksjoner har i regnskapsperioden for en stor del foregått i NOK. På grunn av begrenset omfang, er det ikke inngått noen kontrakter for sikring av transaksjoner i fremmed valuta. ii) Renterisiko Selskapet har ingen rentebærende gjeld på balansedagen og således ingen renterisiko, ref note 13. b) Kredittrisiko Selskapet har et begrenset antall kunder og har derfor en viss konsentrasjon av sin kredittrisiko. Alderssammensetningen av fordringsmassen følges kontinuerlig og tap på fordringer har historisk vært lav. Kundefordringer pr utgjør til sammen NOK og kredittrisiko er lav. c) Likviditetsrisiko Salget av kosmetikk innen ferdigvarer sviktet i 2008, og som en følge av dette har selskapet utelukkende valgt å engasjere seg i markedet for ingredienser til denne industrien. Denne restruktureringen har vært kapitalkrevende og selskapet gjennomførte i april 2009 en gjeldsakkord og kapitalforhøyelser både i 2010 og Se for øvrig note 21 (Hendelser etter balansedagen) for ytterligere detaljer. Styret vil fortløpende vurdere likviditetssituasjonen og foreta de nødvendige skritt når det anses nødvendig. 17

ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA

ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA Innhold Styrets årsberetning 3-6 Konsernet: Resultatregnskap 7 Balanseregnskap 8 Endringer i konsernets egenkapital 9 Kontantstrømoppstilling 10 Noter 11-28 Selskapet

Detaljer

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA ÅRSREGNSKAP 2012 NAVAMEDIC ASA NAVAMEDIC ASA KONSERNREGNSKAP 2012 Innhold Note Side Note Side Årsberetning 3 3 Finansiell risikostyring 22 Viktige regnskapsestimater og Konsolidert resultatregnskap 8 4

Detaljer

Note 2 Sammendrag av de viktigste regnskapsprinsippene

Note 2 Sammendrag av de viktigste regnskapsprinsippene Home / Regnskap Konsern / Noter Konsern / Note 2 Sammendrag av de viktigste regnskapsprinsippene Note 2 Sammendrag av de viktigste regnskapsprinsippene Nedenfor beskrives de viktigste regnskapsprinsippene

Detaljer

Resultatregnskap Konsern

Resultatregnskap Konsern Regnskap og noter Regnskap og noter 32 33 INFRATEK KONSERN Resultatregnskap konsern 34 Balanse konsern 35 Kontantstrømoppstilling konsern 36 Endring i konsernets egenkapital 37 Note 1 Generell informasjon

Detaljer

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron.

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron. Årsrapport 2012 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2012 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Noter til morselskapets årsregnskap

Detaljer

konsernregnskap amedia innhold

konsernregnskap amedia innhold konsernet amedia årsrapport 2012 konsernregnskap amedia innhold REGNSKAP Resultatregnskap 43 Utvidet resultatregnskap 44 Balanse 45 Kontantstrømoppstilling 46 Endringer i konsernets egenkapital 47 NOTER

Detaljer

Telio Holding ASA. Årsrapport 2008

Telio Holding ASA. Årsrapport 2008 Styrets årsberetning 2008 Telio Holding ASA Sammendrag Selskapets virksomhet er, som uttrykt i vedtektene, å utvikle og selge IPbaserte tjenester og kommunikasjonsløsninger, drive konsulentvirksomhet samt

Detaljer

Kapittel 05 Regnskap med noter og revisjonsberetning

Kapittel 05 Regnskap med noter og revisjonsberetning Side 85 Konsernets årsberetning 2014 Kapittel 05 Regnskap med noter og revisjonsberetning Del 1 Norsk Gjenvinning-konsernet Del 2 Norsk Gjenvinning Norge AS Side 86 Del 1 Konsolidert konsernregnskap Norsk

Detaljer

ArcticZymes - Peak your performance

ArcticZymes - Peak your performance Contamination problems? PCR carry-over contaminations? Contaminating DNA in Mastermixes? Genomic DNA in RNA preps? Heat-labile, cold adapted enzymes Cod UNG HL-dsDNase dsdnase Contaminated Mastermix? dsdnase

Detaljer

Telio Holding ASA. Årsregnskap 2007

Telio Holding ASA. Årsregnskap 2007 Årsregnskap 2007 Styrets årsberetning 2007 Telio Holding ASA Sammendrag Selskapets virksomhet er, som uttrykt i vedtektene, å utvikle og selge IPbaserte telefoniløsninger, drive konsulentvirksomhet samt

Detaljer

1. Om Biotec Pharmacon 2. Farmasøytisk utvikling

1. Om Biotec Pharmacon 2. Farmasøytisk utvikling 09 Årsrapport Innhold: Styrets årsberetning... s. 3 Resultatregnskap - konsern... s. 8 Balanse - konsern... s. 9 Kontantstrømoppstilling - konsern...s. 10 Endringer i konsernets egenkapital... s. 11 Noter

Detaljer

KONSERNREGNSKAP AMEDIA INNHOLD

KONSERNREGNSKAP AMEDIA INNHOLD KONSERNET AMEDIA ÅRSRAPPORT 2013 KONSERNREGNSKAP AMEDIA INNHOLD REGNSKAP Resultatregnskap 19 Utvidet resultatregnskap 20 Balanse 21 Kontantstrømoppstilling 22 Endringer i konsernets egenkapital 23 NOTER

Detaljer

Årsrapport 2012. Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2011. Våre eiendommer dine muligheter

Årsrapport 2012. Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2011. Våre eiendommer dine muligheter SveaReal AS Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2012 Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2011 Årsrapport 2012 Våre eiendommer dine muligheter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Detaljer

ÅRSBERETNING NAVAMEDIC ASA

ÅRSBERETNING NAVAMEDIC ASA ÅRSBERETNING 2009 NAVAMEDIC ASA 1 Årsberetning Høydepunkter Fortsatt god organisk vekst i datterselskapet Vitaflo Scandinavia AB. Glucomed solgt til Laboratoires Expanscience for EUR 4,65 millioner. Ny

Detaljer

Your ambition. Our passion. Årsrapport

Your ambition. Our passion. Årsrapport Your ambition. Our passion. Årsrapport 2013 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2013 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 52 Noter til

Detaljer

2 ÅR 0 S R A 10 P P O R T

2 ÅR 0 S R A 10 P P O R T ÅRSRAPPORT 2010 Innhold Årsberetning 2010...3 Resultatregnskap Konsern... 10 Balanse Konsern...11 Endringer i konsernets egenkapital...12 Kontantstrømoppstilling Konsern...13 2 Noter til konsernregnskapet...14

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE: Side 2 Innholdsfortegnelse. Side 3 Viktige hendelser 2011. Side 4 Administrerende direktørs beretning

INNHOLDSFORTEGNELSE: Side 2 Innholdsfortegnelse. Side 3 Viktige hendelser 2011. Side 4 Administrerende direktørs beretning Årsberetning 2011 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: Side 2 Innholdsfortegnelse Side 3 Viktige hendelser 2011 Side 4 Administrerende direktørs beretning Side 5 Elektroniske tjenester 2011 Side 6 Styrets beretning

Detaljer

innhold Dette er Kitron 2 Årsberetning 5 Konsernets årsregnskap og noter 12 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Revisjonsberetning 67

innhold Dette er Kitron 2 Årsberetning 5 Konsernets årsregnskap og noter 12 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Revisjonsberetning 67 ÅRSRAPPORT 2009 1 innhold Dette er Kitron 2 Årsberetning 5 Konsernets årsregnskap og noter 12 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Revisjonsberetning 67 Ledelseserklæring 68 Eierstyring og selskapsledelse

Detaljer

Innholdsfortegnelse NSB KONSERNET. Viktige hendelser 3. Konsernsjefens årsberetning 4

Innholdsfortegnelse NSB KONSERNET. Viktige hendelser 3. Konsernsjefens årsberetning 4 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse Viktige hendelser 3 Konsernsjefens årsberetning 4 Årsoppgjøret Styrets beretning 5 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Kontantstrøm 15 Endringer i konsernets egenkapital

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD 2 ÅRSBERETNING 3 KONSOLIDERT RESULTATREGNSKAP 12 KONSOLIDERT BALANSE 13 ENDRINGER I KONSERNETS EGENKAPITAL 15

INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD 2 ÅRSBERETNING 3 KONSOLIDERT RESULTATREGNSKAP 12 KONSOLIDERT BALANSE 13 ENDRINGER I KONSERNETS EGENKAPITAL 15 2008 Årsrapport INNHOLDSFORTEGNELSE Side FORORD 2 ÅRSBERETNING 3 KONSOLIDERT RESULTATREGNSKAP 12 KONSOLIDERT BALANSE 13 ENDRINGER I KONSERNETS EGENKAPITAL 15 KONSOLIDERT KONTANTSTRØM 16 NOTER TIL REGNSKAPET

Detaljer

Regnskap konsern. Note 12. Resultat. Kundefordringer og andre fordringer. Utvidet resultat. Note 13. Betalingsmidler. Balanse.

Regnskap konsern. Note 12. Resultat. Kundefordringer og andre fordringer. Utvidet resultat. Note 13. Betalingsmidler. Balanse. Noter og regnskap Hafslund konsern Side 16 / 93 Regnskap konsern Resultat Utvidet resultat Balanse Kontantstrømoppstilling Endring i egenkapital Note 12 Note 13 Note 14 Note 15 Note 16 Kundefordringer

Detaljer

byggma asa Årsrapport 2014

byggma asa Årsrapport 2014 byggma asa Årsrapport 2014 Innhold Byggma ASA ledelse 3 Finansielle hovedtall / Financial key figures 4 Årsberetning 6 Resultatregnskap konsern 10 Balanse konsern 11 Kontantstrømoppstilling konsern 12

Detaljer

ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2008

ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2008 ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2008 1 Innhold Styrets årsberetning...3 Regnskap...8 Noter til regnskapet...14 Revisjonsberetning...42 2 Styrets årsberetning Ved utgangen av 2008 bestod Nutri Pharma konsernet

Detaljer

Ementor ASA Årsrapport 2007

Ementor ASA Årsrapport 2007 Ementor ASA Årsrapport 2007 Styrets beretning Styrets beretning Konsernet tilbyr hovedsakelig hardware- og softwareprodukter og relaterte konsulenttjenester innenfor IT-infrastruktur. Gjennom et tilbud

Detaljer

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 Styrets beretning Strata Marine & Offshore er et konsern som opererer innenfor tre hovedområder. Det første er presisjonsmaskinering / mekanisk produksjon, sveis, montasje

Detaljer

Årsrapport 2014. DnB NOR Eiendomsinvest I ASA

Årsrapport 2014. DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Årsrapport 2014 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA 2 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Årsrapport 2014 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Styrets beretning og konsernregnskap........... 3 Noter konsern...........................

Detaljer

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS 14 Årsrapport 2014 Nordisk Areal Invest AS INNHOLD Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap Nordisk Areal Invest AS Konsern 9 Balanse pr 31. desember 10 Endring i konsernets egenkapital 11 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Note 2010 2009 driftsinntekter 2, 29 1103 469 562 014 Varekostnader 2 543 059 266 971 Lønnskostnader 5, 23 372 106 203 031 Andre driftskostnader 4, 23 121 403

Detaljer

Årsrapport 2011 NattoPharma ASA

Årsrapport 2011 NattoPharma ASA Årsrapport 2011 NattoPharma ASA Årsberetning 2011 Virksomhetens art og hvor den drives Selskapet NattoPharma ASA utvikler og selger det naturlige helseproduktet vitamin K2 globalt. Selskapet har en samarbeidsavtale

Detaljer

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2010

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2010 KONSERNREGNSKAP & NOTER 2010 Styrets beretning Strata Marine & Offshore er et konsern som opererer innenfor to hovedområder. Det første er presisjonsmaskinering / mekanisk produksjon, sveis, montasje og

Detaljer