Tinghefte NORGES FOTBALLFORBUNDS TING MARS 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tinghefte NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 9. MARS 2014"

Transkript

1 Tinghefte NORGES FOTBALLFORBUNDS TING MARS 2014 Sted: Thon Hotel Arena, Lillestrøm Informasjon om NFFs forbundsting finnes på nettsiden 3

2 INNHOLD Dagsorden på forbundstinget...5 Forslag til forretningsorden ved NFFs forbundsting...6 Kjøreplan ved NFFs forbundsting mars Innkomne forslag i henhold til NFFs Lov 3-5 (1) k vedrørende endringer i NFFs Lov og reglementer...9 Tema 1 Loven 10 Tema 2 Kampreglementet...24 Tema 3 Sanksjonsreglementet...38 Tema 4 - Reglement for advarsler og utvisninger...44 Tema 5 Reglement for merker, pokaler og diplomer...47 Tema 6 Midlertidige endringer i NFFs Lov og reglementer...49 Tema 7 Orientering om endringer i NIFs lov...53 Tema 8 Forbundsstyrets forslag til endringer i lov- og reglementsstruktur...54 Innkomne forslag i henhold til NFFs Lov 3-5(1) l andre innkomne forslag og saker Valgkomiteens innstilling

3 DAGSORDEN PÅ FORBUNDSTINGET På bakgrunn av NFFs Lov 3 5 (1) foreslår forbundsstyret følgende dagsorden: Tingets åpning 1) Godkjennelse av representantenes fullmakter 2) Vedtakelse av forretningsorden 3) Godkjennelse av innkalling 4) Vedtakelse av sakslisten 5) Valg av dirigenter og en redaksjonskomite på tre medlemmer for forbundstinget 6) Valg av to desisorer som sammen med forbundsstyret godkjenner og undertegner forbundstingets protokoll. 7) Forbundsstyrets beretning for tingperioden 8) Avsluttede og reviderte regnskaper for forbundet 9) Beretninger og avsluttede regnskaper for fond som tilhører under forbundet. 10) Forslag om anvendelse av eventuelt overskudd 11) Forslag til endringer i forbundets lover og reglementer 12) Andre innkomne forslag 13) Forslag til budsjett 14) Valg av Forbundsstyre Kontrollkomite Lovkomite Doms- og sanksjonsutvalg Ankeutvalg Klubblisensnemnd Klagenemnd for klubblisens Valgkomite Representanter og vararepresentanter til NIFs ting i 2015 Eventuelt valg av Påtalenemnd, Konkurranseutvalg og Breddeutvalg 15) Oppnevnelse av statsautorisert/registrert revisor til å revidere forbundets regnskaper og fastsette revisors honorar. Tingets avslutning 5

4 FORSLAG TIL FORRETNINGSORDEN VED NFFS FORBUNDSTING 1. Tinget ledes av de valgte dirigenter og disse ordner seg imellom ledelsen av tingforhandlingene. Dirigentene behøver ikke å være valgte tingrepresentanter. 2. Det føres protokoll over forbundstingets forhandlinger, som godkjennes av forbundsstyret og de to valgte desisorer. Protokollen sendes klubbene og kretsene som særtrykk senest to måneder etter tinget. 3. Ingen representant må gis rett til ordet mer enn tre ganger i samme sak. 4. Med unntak av hovedinnlegg fra de forslagsstillere som har forslag på sakslisten, settes taletiden til: 5 minutter første gang 2 minutter andre og tredje gang Representanter som forlanger ordet til forretningsorden, har ett minutts taletid. Dirigentene kan foreslå endring av taletiden og sette strek for inntegnede talere. 5. Alle vedtak og valg avgjøres på grunnlag av de avgitte stemmer. Ved bruk av stemmesedler, teller ikke blanke stemmesedler, og slike stemmer regnes for ikke avgitt. Det samme gjelder anvendelse av feil stemmeseddel/bruk av stemmebrikke og ved feil bruk av elektronisk databrikke og utfylt stemmeseddel. Ved avstemminger gjelder følgende: Ved endring i Loven: Ved endring i Kampreglementet: Ved endring i Sanksjonsreglementet: Ved endring i Reglement for advarsler og utvisninger: Ved endring i reglement for merker, pokaler og diplomer: Øvrige vedtak: Ved valg: 2/3 stemmeflertall 2/3 stemmeflertall 2/3 stemmeflertall 2/3 stemmeflertall Alminnelig flertall Alminnelig flertall Alminnelig flertall 6. Forslag og vedtak føres inn i protokollen med antall avgitte stemmer for og imot. 7. Eventuelle forslag/endringsforslag som fremmes under tingforhandlingene, må leveres dirigenten skriftlig på særskilt skjema. Forslag-/endringsskjema fås ved sekretærbordet. 8. Ordet Til forretningsorden er for å tilkjennegi at man er uenig i dirigentenes måte å lede møtet eller voteringen på. 9. Hver representant har ved innsjekkingen til tinget fått utlevert en representantliste med oversikt over tingdelegatene og tingsalens organisering. Delegatene må sitte på anvist plass og ikke rigge seg til andre steder i tingsalen. 10. Ved alle avstemminger, med unntak av valg, vil det bli brukt elektronisk avstemming. Hver delegat har fått tildelt en databrikke til bruk ved registrering og avstemminger. Denne brikken skal også benyttes slik: a) Dersom representanten ønsker ordet trykkes det på tast 5 på databrikken. b) Ved avstemming gjelder følgende: Dersom en stemmer for forslaget, trykkes tast 1 inn. Dersom en stemmer mot forslaget, trykkes tast 9 inn. I tillegg ligger et nummerskilt som tilsvarer delegatens nummer. Dette skal brukes dersom det elektroniske systemet faller ut. Se egen informasjon. 6

5 KJØREPLAN VED NFFS FORBUNDSTING MARS 2014 Dette er en foreløpig kjøreplan for NFFs forbundsting den mars Det tas forbehold om at det kan bli endringer i denne kjøreplanen Fredag 7. mars: 10:00-14:00 Innsjekking/Registrering til tinget, Thon Hotel Arena Lillestrøm 12:00-13:30 Lunsj 14:00-19:00 Tingforhandlinger 20:00- Fotballkveld i Norges Varemesse Lørdag 8. mars: 09:00-12:30 Tingforhandlinger 12:30-14:00 Lunsj 14:00-17:00 Tingforhandlinger 20:00- Tingmiddag i Thon Hotell Arena, Lillestrøm Søndag 9. mars: 09:00-12:00 Tingforhandlinger Før 12:00 Utsjekking fra hotellet 12:00- Hjemreise Informasjon om NFFs forbundsting finnes på nettsiden 7

6 FORBUNDSSTYRETS BERETNING OG REVIDERTE REGNSKAPER Det henvises til forbundsstyrets årsberetning for årene 2012 og 2013 vedrørende: Forbundsstyrets beretning for tingperioden Avsluttede og reviderte regnskaper for forbundet Beretninger og avsluttede regnskaper for fond som hører under forbundet Forslag om anvendelse av eventuelt overskudd Årsberetningen for 2012 ble publisert elektronisk på fotball.no medio februar Årsberetningen for 2013 vil bli publisert elektronisk på fotball.no i løpet av februar I henhold til NFFs Lov 3-2 skal: (1) Forbundsting innkalles minst 20 uker før det skal holdes. (2) Saksliste med beretninger og revidert regnskap må være sendt ut til kretser, klubber og tillitsvalgte senest 2 uker før forbundstinget. Innkomne forslag sendes samme instanser senest 4 uker før forbundstinget. Alle dokumentene relatert til NFFs forbundsting finnes på internettsiden: 8

7 INNKOMNE FORSLAG I HENHOLD TIL NFFS LOV 3-5(1) K: FORSLAG TIL ENDRINGER I FORBUNDETS LOV OG REGLEMENTER Forslagene er inndelt i følgende temaer: Tema 1: Loven. Tema 2: Kampreglementet. Tema 3: Sanksjonsreglementet. Tema 4: Reglement for advarsler og utvisninger. Tema 5: Reglement for merker, pokaler og diplomer. Tema 6: Midlertidige endringer i lov og reglementer i 2012 og 2013 Tema 7: Orientering om endringer i NIFs Lov Tema 8: Forbundsstyrets forslag til endringer i lov- og reglementsstruktur MERKNADER: Forslagene til endringer er understreket. Ord eller setninger som er foreslått fjernet, er gjennomstreket. Når Lovkomiteen har bemerket at et forslag er lovteknisk tilfredsstillende, innebærer det at komiteen har funnet at hensikten med forslaget kommer tydelig fram og at det kan tilpasses Loven eller reglementene. Lovkomiteen ber om forbundstingets fullmakt til å foreta de tilpasninger i forslagene som den finner nødvendig. Forbundstinget vedtok i 2012 å be forbundsstyret om å følge opp arbeidet med organisasjonsutvikling med konkrete forslag til endringer på forbundstinget i Forbundsstyret har utarbeidet konkrete forslag om endringer i lov- og reglementstrukturen. Forbundsstyret foreslår at forslaget om endringer i lov- og reglementstrukturen behandles under ett, etter at øvrige forslag om endringer i lov og reglement er behandlet. Dersom forslaget om endringer i lov- og reglementsstrukturen får nødvendig flertall, vil forslaget justeres for øvrige vedtatte endringer. 9

8 TEMA 1 - LOVEN FORSLAG 1: FORBUNDSSTYRET ENDRING I LOVEN 1-3. FARGER OG EMBLEM FORSLAG 2: FORBUNDSSTYRET ENDRING I LOVEN 3-1 (FORBUNDSTING), 3-9 (LEDERMØTE) OG 4-1 (FORBUNDSSTYRETS SAMMENSETNING) FORSLAG 3: IL SANDVIKEN ENDRING I LOVEN 3-3. REPRESENTASJON PÅ FORBUNDSTINGET FORSLAG 4: BOSSEKOP ENDRING I LOVEN 3-3. REPRESENTASJON PÅ FORBUNDSTINGET FORSLAG 5: FORBUNDSSTYRET ENDRING I LOVEN 3-3. REPRESENTASJON PÅ FORBUNDSTINGET FORSLAG 6: FORBUNDSSTYRET ENDRING I LOVEN 6-5. ANKEUTVALG FORSLAG 7: FORBUNDSSTYRET ENDRING I LOVEN 6-9. PÅTALENEMND FORSLAG 8: VÅLERENGA IF ENDRING I LOVEN 6-9 (5). PÅTALENEMND FORSLAG 9: BUSKERUD FOTBALLKRETS ENDRING I LOVEN 7-11 (1) KONTROLLKOMITÉ FORSLAG 10: FORBUNDSSTYRET ENDRING I LOVEN MATCHAGENTER FORSLAG 11: FORBUNDSSTYRET ENDRING I LOVEN 11-1, 11-2 OG ALMINNELIGE DISIPLINÆRFORFØYNINGER, SANKSJONER OG STRAFFER. FORSLAG 12: FORBUNDSSTYRET ENDRING I LOVEN 11-2, NYTT 5. LEDD OG 11-7, NYTT 5. LEDD. STRAFFER. FORSLAG 13: VÅLERENGA IF ENDRING I LOVEN STRAFFBELAGTE HANDLINGER/ UNNLATELSER 10

9 FORSLAG 1: FORBUNDSSTYRET - ENDRING I LOVEN 1-3. FARGER OG EMBLEM DAGENS BESTEMMELSE: FORSLAG TIL NY TEKST: MOTIVERING: 1-3. FARGER OG EMBLEM Forbundets farger er rødt, hvitt og blått (flaggets farger). Forbundets emblem skal være rundt og illustrere en fotball med bokstavene NFF plassert midt i ballen. De tre bokstavene skal være i henholdsvis rødt, hvitt og blått. Rundt ballen står «NORGES FOTBALLFORBUND» rett over ballen og «THE FOOTBALL ASSOCIATION OF NORWAY» på nedre halvdel under ballen, begge med sorte bokstaver. Emblemet skal benyttes på de merker, pokaler, premier og diplomer som forbundstinget og forbundsstyret deler ut FARGER OG EMBLEM Forbundets farger er rødt, hvitt og blått (flaggets farger). Forbundets emblem skal i utgangspunktet være rundt, med bokstavene NFF plassert midt i. Utformingen av forbundets emblem vedtas av forbundsstyret. Forbundets emblem skal være rundt og illustrere en fotball med bokstavene NFF plassert midt i ballen. De tre bokstavene skal være i henholdsvis rødt, hvitt og blått. Rundt ballen står «NORGES FOTBALLFORBUND» rett over ballen og «THE FOOTBALL ASSOCIATION OF NORWAY» på nedre halvdel under ballen, begge med sorte bokstaver. Emblemet skal benyttes på de merker, pokaler, premier og diplomer som forbundstinget og forbundsstyret deler ut. NFF har i samarbeid med UEFA startet et arbeid som har til hensikt å styrke merkevaren NFF tilpasset ulike plattformer. Dagens detaljerte beskrivelse av forbundets emblem, kan hindre en nødvendig fornyelse av emblemet. Dagens digitale verden og TV-selskapenes bruk av grafikk og illustrasjoner vanskeliggjør i en del situasjoner utnyttelse av dagens utforming. Det foreslås at forbundstinget gir forbundsstyret myndighet til å foreta den nærmere utforming av NFFs emblem. LOVKOMITEENS MERKNADER: Forslaget er lovteknisk tilfredsstillende. 11

10 FORSLAG 2: FORBUNDSSTYRET - ENDRING I LOVEN 3-1, FORBUNDSTING, 3-9, LEDERMØTE, OG 4-1, FORBUNDSSTYRETS SAMMENSETNING DAGENS BESTEMMELSE: FORSLAG TIL NY TEKST: MOTIVERING: 3-1 FORBUNDSTING Forbundstinget er forbundets høyeste organ. Det vedtar lover og reglementer for forbundets virksomhet, og kan instruere forbundsstyret og dets underliggende organer. Ordinært ting holdes annet hvert år innen utgangen av mars. 3-9 LEDERMØTE (1) I år uten ordinært ting holdes ledermøte for forbundsstyret, kretsledere, seks representanter valgt av og blant de klubber som kommende sesong deltar i 0. og 1. divisjon menn og seks representanter valgt av og blant de klubber som kommende sesong deltar i 0. og 1. divisjon kvinner, samt to representanter valgt av og blant de klubber som kommende sesong skal delta i 2. divisjon menn. Møtet skal avholdes mellom de to sesongene i tingperioden. (2) Ved kretslederens forfall, møter nestlederen. Er både lederen og nestlederen forhindret fra å møte, kan et annet styremedlem velges. (3) Ledermøtet innkalles av forbundsstyret med to måneders varsel. Kretser og interesseorganisasjonene kan foreslå saker som ønskes drøftet. Sakslisten utarbeides av forbundsstyret og sendes ut 1 måned før møtet. (4) Ledermøtet skal gjennomgå regnskapet i henhold til vedtatte budsjett og langtidsbudsjett, samt drøfte prinsipielle organisasjonsmessige saker. forbundsstyret kan også redegjøre for andre viktige saker, herunder midlertidige lovendringer. Møtet har ingen besluttende myndighet. (5) Dersom forbundsstyret på grunn av særlige forhold skulle ønske å fratre med kortere varsel enn ved å innkalle til ekstraordinært ting, kan forbundsstyret innkalle til ledermøte. Dette ledermøtet skal avholdes innen 10 dager etter at forbundssty- 3-1 FORBUNDSTING Forbundstinget er forbundets høyeste organ. Det vedtar lover og reglementer for forbundets virksomhet, og kan instruere forbundsstyret og dets underliggende organer. Ordinært ting holdes annet hvert år innen utgangen i begynnelsen av mars. 3-9 LEDERMØTE (1) I år uten ordinært ting holdes ledermøte for forbundsstyret, kretsledere, seks representanter valgt av og blant de klubber som kommende sesong deltar i 0. og 1. divisjon menn og seks representanter valgt av og blant de klubber som kommende sesong deltar i 0. og 1. divisjon kvinner, samt to representanter valgt av og blant de klubber som kommende sesong skal delta i 2. divisjon menn. Møtet skal avholdes mellom de to sesongene i tingperioden. (2) Ved kretslederens forfall, møter nestlederen. Er både lederen og nestlederen forhindret fra å møte, kan et annet styremedlem velges. (3) Ledermøtet innkalles av forbundsstyret med to måneders varsel. Kretser og interesseorganisasjonene kan foreslå saker som ønskes drøftet. Sakslisten utarbeides av forbundsstyret og sendes ut 1 måned før møtet. (4) Ledermøtet skal gjennomgå regnskapet i henhold til vedtatte budsjett og langtidsbudsjett, samt drøfte prinsipielle organisasjonsmessige saker. forbundsstyret kan også redegjøre for andre viktige saker, herunder midlertidige lovendringer. Møtet har ingen besluttende myndighet. (5) Dersom forbundsstyret på grunn av særlige forhold skulle ønske å fratre med kortere varsel enn ved å innkalle til ekstraordinært ting, kan forbundsstyret innkalle til ledermøte. Dette ledermøtet skal avholdes innen 10 dager etter at forbundsstyret har besluttet å søke snarlig fratreden, og Forbundsstyret viser til arbeidet med organisasjonsutvikling i NFF og sak vedrørende omlegging av reglementsstrukturen. Forbundsstyret foreslår at det, fra og med 2015, gjennomføres årlige ting over 2 dager med tingsete i starten av mars. Utgangspunktet er at forbundstinget heretter avvikles over 2 dager, og ikke over 3 dager som har vært tradisjon for i mange år. En av målsettingene med organisasjonsutviklingen i NFF har vært å fremheve ytterligere tingets viktige rolle i norsk fotball. De viktige sakene i norsk fotball skal debatteres og avgjøres på tinget. Forslaget om å overføre mer av beslutningskompetansen i reglementene fra forbundstinget til forbundsstyret, vil frigjøre mer tid og berede grunnen for at tinget kan avvikles over to dager. Årlige ting gir medlemmene enda større forutsetninger for jevnlig å påvirke utviklingen av norsk fotball. Ved å gå over til årlige ting som avvikles over 2 dager mener man også at dette ikke skal medføre vesentlige endringer i kostnader for den enkelte klubb i forhold til deltakelse på tinget. UEFA og FIFA har begge bemerket at NFF som medlem i begge organisasjonene, i prinsippet skal gjennomføre kongresser årlig. Det er i dette særlig bemerket fra UEFA og FIFA behandling av årsregnskap og budsjett. Årlige ting er derfor også i samsvar med UEFA og FIFA statuttene. Spørsmålet om årlige tingperioder har vært ute på bred høring i organisasjonen høsten Basert på høringsuttalelsene og signaler gitt i ledermøtet i mars 2013, mener forbundsstyret det er ønskelig å gå inn på en ordning med årlige forbundsting. Dette vil også være en naturlig konsekvens av de foreslåtte endringer i NFFs lov og reglementsstruktur. Som følge av den foreslåtte endringen faller behovet for ledermøtet bort, og bestemmelsen foreslås fjernet. Ved overgang til årlige ting, vil det være nødvendig å presisere at forbundsstyrets medlemmer velges for to år av gangen, for å opprettholde dagens ordning. 12

11 DAGENS BESTEMMELSE: FORSLAG TIL NY TEKST: MOTIVERING: ret har besluttet å søke snarlig fratreden, og skal behandle styrets redegjørelse for sitt fratreden og foreta valg av nytt styre, bestående av president, to visepresidenter og fem styremedlemmer. Det nye styret tiltrer umiddelbart og fungerer med de samme plikter og rettigheter som et tingvalgt forbundsstyre fram til neste ordinære eller ekstraordinære ting FORBUNDSSTYRETS SAMMENSETNING Forbundsstyret består av president, 2 visepresidenter og 5 styremedlemmer som velges av forbundstinget. Visepresidenten med lengst ansiennitet i styret er presidentens stedfortreder. Er ansienniteten lik, er eldste visepresident presidentens stedfortreder. skal behandle styrets redegjørelse for sitt fratreden og foreta valg av nytt styre, bestående av president, to visepresidenter og fem styremedlemmer. Det nye styret tiltrer umiddelbart og fungerer med de samme plikter og rettigheter som et tingvalgt forbundsstyre fram til neste ordinære eller ekstraordinære ting FORBUNDSSTYRETS SAMMENSETNING Forbundsstyret består av president, 2 visepresidenter og 5 styremedlemmer som velges av forbundstinget for to år. Visepresidenten med lengst ansiennitet i styret er presidentens stedfortreder. Er ansienniteten lik, er eldste visepresident presidentens stedfortreder. LOVKOMITEENS MERKNADER: Forslaget er lovteknisk tilfredsstillende. 13

12 FORSLAG 3: IL SANDVIKEN ENDRING I LOVEN 3-3 REPRESENTASJON PÅ FORBUNDSTINGET STEMMERETT DAGENS BESTEMMELSE: FORSLAG TIL NY TEKST: MOTIVERING: (1) På forbundstinget har følgende tale-, forslags- og stemmerett: a) Lederne i de enkelte fotballkretser eller varamedlemmer for disse. b) Representanter for klubbene. Hver av klubbene i 0., 1. og 2. divisjon menn, samt 0. og 1. divisjon kvinner, basert på siste sesong, kan møte med to representanter. Klubber med to representanter må ha en representant av hvert kjønn. Øvrige klubber kan møte med én representant. Klubbrepresentantene må ha vært medlem av klubben i minst én måned. (1) På forbundstinget har følgende tale-, forslags- og stemmerett: a) Lederne i de enkelte fotballkretser eller varamedlemmer for disse. b) Representanter for klubbene. Hver av klubbene i 0., 1. og 2. divisjon menn, samt 0. og 1. divisjon kvinner, basert på siste sesong, kan møte med to representanter. Klubber som har både herre- og kvinnelag i de nevnte divisjoner, har rett til å møte med to representanter for herrelaget og to representanter for kvinnelaget. Klubber med to representanter må ha en representant av hvert kjønn. Øvrige klubber kan møte med én representant. Klubbrepresentantene må ha vært medlem av klubben i minst én måned. Denne bestemmelsen ( 3-3 (1) b har til hensikt å sikre at de lagene som spiller i disse divisjonene har rett til å møte på tinget med to representanter hver. Vi ser en utvikling i retning av at toppklubber på herresiden også satser på topplag på kvinnesiden, f.eks. Stabæk, Vålerenga og Lillestrøm. I praksis vil imidlertid herre- og kvinnesiden være to adskilte enheter både organisatorisk og økonomisk. For å sikre representasjonsretten etter intensjonen i nevnte bestemmelse, må konsekvensen være at herre- og kvinnesiden hver for seg får representasjonsrett etter denne paragraf. Det vil ikke være tilstrekkelig f.eks. å påby at når klubben har lag både på herre- og kvinnesiden i de nevnte divisjonene, må en representant komme fra herresiden og en fra kvinnesiden. Da vil klubben miste to representanter i forhold til selvstendige klubber i de nevnte divisjonene. Slik bestemmelsen er i dag, kan en risikere at en klubb bare møter med representanter enten fra herre- eller kvinnesiden. Likeledes kan breddefotballen i klubben bli uten representant. Det er i strid med hensikten med representasjonsretten slik den er beskrevet i nevnte paragraf. FORBUNDSSTYRETS MERKNADER: Forbundsstyret fremmer et eget forslag om endring i representasjonsretten, og anbefaler at forslaget fra Sandviken ikke vedtas. LOVKOMITEENS MERKNADER: Forslaget er lovteknisk tilfredsstillende. 14

13 FORSLAG 4: BOSSEKOP UNGDOMSLAG/KIRKENES IDRETTSFORENING ENDRING I LOVEN REPRESENTASJON PÅ FORBUNDSTINGET STEMMERETT DAGENS BESTEMMELSE: FORSLAG TIL NY TEKST: MOTIVERING: (1) På forbundstinget har følgende tale-, forslags- og stemmerett: a) Lederne i de enkelte fotballkretser eller varamedlemmer for disse. b) Representanter for klubbene. Hver av klubbene i 0., 1. og 2. divisjon menn, samt 0. og 1. divisjon kvinner, basert på siste sesong, kan møte med to representanter. Klubber med to representanter må ha en representant av hvert kjønn. Øvrige klubber kan møte med én representant. Klubbrepresentantene må ha vært medlem av klubben i minst én måned. (1) På forbundstinget har følgende tale-, forslags- og stemmerett: a) Lederne i de enkelte fotballkretser eller varamedlemmer for disse. b) Representanter for klubbene. Hver av klubbene i 0., 1. og 2. divisjon menn, samt 0. og 1. divisjon kvinner, basert på siste sesong, kan møte med to representanter. Klubber med to representanter må ha en representant av hvert kjønn. Øvrige klubber kan møte med én representant. kan møte med én representant. Klubbrepresentantene må ha vært medlem av klubben i minst én måned. Ett grunnleggende demokratisk prinsipp er én person én stemme uavhengig av bakgrunn, status, tilhørighet etc. Ut fra demokratiske prinsipper bør representasjonsretten være lik for alle klubber som er godkjente medlemmer av Norges Fotballforbund. Prinsippet en klubb en stemme og likeverd bør gjelde for representasjonsrett i forbundstinget, dersom forbundstinget skal oppfattes å være et demokratisk sammensatt organ for norsk fotball. FORBUNDSSTYRETS MERKNADER: Forbundsstyret fremmer et eget forslag om endring i representasjonsretten, og anbefaler at forslaget fra Bossekop ikke vedtas. LOVKOMITEENS MERKNADER: Hvis vedtatt bør bestemmelsen i bokstav b skrives om, f.eks. slik: Én representant for hver klubb som møter på tinget. Klubbrepresentantene må ha vært medlem av klubben i minst én måned.. En eventuell endring vil først få virkning fra og med neste forbundsting. 15

14 FORSLAG 5: FORBUNDSSTYRET - ENDRING I LOVEN REPRESENTASJON PÅ FORBUNDSTINGET STEMMERETT DAGENS BESTEMMELSE: FORSLAG TIL NY TEKST: MOTIVERING: (1) På forbundstinget har følgende tale-, forslags- og stemmerett: a) Lederne i de enkelte fotballkretser eller varamedlemmer for disse. b) Representanter for klubbene. Hver av klubbene i 0., 1. og 2. divisjon menn, samt 0. og 1. divisjon kvinner, basert på siste sesong, kan møte med to representanter. Klubber med to representanter må ha en representant av hvert kjønn. Øvrige klubber kan møte med én representant. Klubbrepresentantene må ha vært medlem av klubben i minst én måned. (1) På forbundstinget har følgende tale-, forslags- og stemmerett: a) Lederne i de enkelte fotballkretser eller varamedlemmer for disse. b) Representanter for klubbene. Alle klubber kan møte med én representant. I tillegg vil hver av klubbene i 0., 1. og 2. divisjon menn, samt 0. og 1. divisjon kvinner, basert på siste sesong, kunne møte med ytterligere én representant for hvert førstelag som er representert i disse divisjonene. Hver av klubbene i 0., 1. og 2. divisjon menn, samt 0. og 1. divisjon kvinner, basert på siste sesong, kan møte med to representanter. Klubber med to eller tre representanter må ha en representanter av hvert kjønn. Øvrige klubber kan møte med én representant. Klubbrepresentantene må ha vært medlem av klubben i minst én måned. Forslaget innebærer at representasjonsretten utvides ved at klubber som har et herrelag i 0., 1. eller 2. divisjon og et kvinnelag i 0. eller 1. divisjon, vil få tre representanter på forbundstinget. De siste årene har det vært en økning i antall klubber som har topplag på herre- og damesiden. I mange tilfeller fungerer disse lagene forholdsvis uavhengige av hverandre, og kan ha til dels ulike interesser som kan gjenspeile hvilke synspunkter de vil ha på forslag som behandles av forbundstinget. Ved klubbens representasjon under forbundstinget risikerer en ved dagens ordning at enten herre- eller kvinnelagets interesser ikke blir ivaretatt. LOVKOMITEENS MERKNADER: Forslaget er lovteknisk tilfredsstillende. 16

15 FORSLAG 6: FORBUNDSSTYRET - ENDRING LOVEN 6-5. ANKEUTVALG. DAGENS BESTEMMELSE: FORSLAG TIL NY TEKST: MOTIVERING: 6-5. ANKEUTVALG (3) Anker behandles normalt av tre av utvalgets medlemmer hvorav leder eller nestleder skal være den ene. Anke over utvisning/bortvisning i én eller to kamper eller bot på kr eller mindre, kan behandles av utvalgets leder eller nestleder alene. (4) (Ingen) (3) Anker behandles normalt av tre av utvalgets medlemmer hvorav leder eller nestleder skal være den ene. Anke over straffesaker behandles av en samlet nemnd. Anke over utvisning/ bortvisning i én eller to kamper eller bot på kr eller mindre, kan behandles av utvalgets leder eller nestleder alene. (4) Dersom det er nødvendig kan Lovkomiteen oppnevne settemedlemmer til Ankeutvalget for behandling av en enkeltsak. Dersom leder eller nestleder har forfall, velger de gjenværende medlemmer en leder for gjennomføringen av en bestemt sak. Etter en endring i NIFs lov (8) under Idrettstinget i 2011, med påfølgende endring NFFs lov, skal Ankeutvalget settes med fem medlemmer i straffesaker. Dette vil kunne skape utfordringer da alle medlemmene må delta i straffesaker, noe som kan bli vanskelig f.eks. ved avvikling av ferie eller der ett eller flere av medlemmene er inhabile. Det foreslås derfor at det åpnes for å benytte settemedlemmer, for behandling av saker der det ikke er tilstrekkelig antall tilgjengelige ordinære medlemmer av Ankeutvalget. Settemedlemmene bør fortrinnsvis oppnevnes fra tingvalgte komiteer og utvalg som ikke har vært involvert i behandlingen av saken på et tidligere stadium, f.eks. fra Lovkomiteen. LOVKOMITEENS MERKNADER: Forslaget er lovteknisk tilfredsstillende. FORSLAG 7: FORBUNDSSTYRET - ENDRING I LOVEN 6-9. PÅTALENEMNDA DAGENS BESTEMMELSE: FORSLAG TIL NY TEKST: MOTIVERING: 6-9 PÅTALENEMNDA (1) Påtalenemnda består av leder og to medlemmer. Alle oppnevnes av forbundsstyret for to år. Leder skal være jurist. 6-9 PÅTALENEMNDA (1) Påtalenemnda består av leder og to medlemmer. Alle oppnevnes velges av forbundsstyret forbundstinget for to år. Leder skal være jurist. For å tydeliggjøre Påtalenemndas uavhengighet, foreslår forbundsstyret at Påtalenemnda velges av forbundstinget, og ikke av forbundsstyret. Dersom forslaget vedtas, vil tilsvarende endring tas med i NFFs lov 3-5 (1) bokstav n. LOVKOMITEENS MERKNADER: Forslaget er lovteknisk tilfredsstillende. 17

16 FORSLAG 8: VÅLERENGA IF ENDRING I LOVEN 6-9 (5). PÅTALENEMNDA DAGENS BESTEMMELSE: FORSLAG TIL NY TEKST: MOTIVERING: (5) (Ingen bestemmelse.) 5) Forbundsstyret kan vedta retningslinjer for påtalenemndas arbeid. Vålerenga Fotball mener det bør vedtas retningslinjer for Påtalenemndas arbeid. Erfaringene etter snart fire år med Påtalenemnda er på mange måter positivt, man har klart å oppnå et tydelig skille mellom lovgiver (forbundsstyret) og en egen nemnd med påtalekompetanse. Vålerenga Fotball opplevde bl.a. i Overgangssaken med Stabæk Fotball i 2011 at Påtalenemnda gikk langt ut over sin rolle, etter vår mening, da nemnda ble aktiv i forhold til bl.a. media. Vår klubb opplevde at Påtalenemnda gikk til anklagelser i media, uten at vi hadde mulighet til å komme med vår versjon. Vålerenga Fotball vil derfor oppfordre forbundsstyret til å vedta retningslinjer for Påtalenemndas arbeid etter innspill fra klubbene, dette for å sikre en best mulig rettssikkerhet for klubber og enkeltmedlemmer. FORBUNDSSTYRETS MERKNADER: Forbundsstyret er fornøyd med hvordan Påtalenemnda har fungert etter at den ble opprettet i 2010, og er av den oppfatning at Påtalenemnda er nødvendig for å sikre at spørsmål knyttet til brudd på forbundets lov og reglementer foretas uavhengig av forbundsstyret. Forbundsstyret er videre enig i at det kan være hensiktsmessig med retningslinjer som i større grad enn i dag avklarer Påtalenemndas rolle og mandat, men er enig i Lovkomiteens merknader. Forslaget støttes ikke med den foreslåtte ordlyden, men forbundsstyret er positiv til å støtte forslaget med en justert ordlyd som begrenser forbundsstyrets anledning til å vedta retningslinjer for Påtalenemndas arbeid til saksbehandlingsregler, f.eks. «forbundsstyret kan vedta retningslinjer for hvordan Påtalenemnda skal utføre sitt mandat». LOVKOMITEENS MERKNADER: Den foreslåtte bestemmelsen er vag og uklar både hva gjelder innholdet i retningslinjene og disses ev. status. Det kan være fordelaktig om nemndas saksbehandlingsregler forankres i forbundsstyret, men det fremstår som prinsipielt uheldig om forbundsstyret skulle legge føringer på påtalenemndas prioriteringer og avgjørelser om påtale skal tas ut. Det eksempelet som gis i begrunnelsen for regelen uttalelser til media fremstår også som vanskelig å regulere i retningslinjer, og kan oppnås ved at NFFs kommunikasjonsavdeling bistår Påtalenemnda. Det fremstår som høyst uklart hvilken virkning brudd på retningslinjene skulle ha. 18

17 FORSLAG 9: BUSKERUD FOTBALLKRETS - ENDRING I LOVEN 7-11 (1). KONTROLLKOMITÉ DAGENS BESTEMMELSE: FORSLAG TIL NY TEKST: MOTIVERING: 7-11 KONTROLLKOMITÉ (1) Kontrollkomiteen består av to medlemmer som velges av kretstinget. Kretstinget skal også velge første og annet varamedlem KONTROLLKOMITÉ (1) Kontrollkomiteen består av to medlemmer som velges av kretstinget. Kretstinget skal også velge første og annet varamedlem. leder, to medlemmer og et varamedlem, som alle velges av kretstinget for 2 år. Ved årlige kretsting velges annet hvert år leder og et varamedlem, og tilsvarende annet hvert år to medlemmer. Det er riktig og viktig at leder av kontrollkomiteen velges av kretstinget, samt at to og to velges årlig slik at en beholder kontinuitet. Forslaget innebærer også et større samsvar med tilsvarende 6-1 (1), som omhandler kontrollkomiteen for NFF sentralt. FORBUNDSSTYRETS MERKNADER: Forbundsstyret støtter forslaget, og slutter seg til forslagsstillers motivering. LOVKOMITEENS MERKNADER: Forslaget er lovteknisk tilfredsstillende. Annen setning bør skrives om, f.eks. slik: Ved årlige kretsting velges annet hvert år leder og et varamedlem, og det andre året to medlemmer. FORSLAG 10: FORBUNDSSTYRET - ENDRING I LOVEN MATCHAGENTER DAGENS BESTEMMELSE: FORSLAG TIL NY TEKST: MOTIVERING: MATCHAGENTER 1 Person som ønsker å avtale, formidle eller arrangere kamper mellom lag fra flere land, skal ha gyldig lisens som matchagent fra UEFA eller FIFA. 1 Se i tillegg egne reglementer fra UEFA og FIFA MATCHAGENTER 1 Person som ønsker å avtale, formidle eller arrangere kamper mellom lag fra flere land, skal ha gyldig lisens som matchagent fra UEFA eller FIFA. 1 Se i tillegg eget reglement fra UEFA og FIFA. UEFAs Executive committee vedtok i desember 2013 å avvikle sin ordning med matchagenter, slik at det nå kun er FIFA som utsteder lisenser for matchagenter. Forbundsstyret foreslår å justere bestemmelsen om matchagenter i henhold til UEFAs vedtak. LOVKOMITEENS MERKNADER: Forslaget er lovteknisk tilfredsstillende. 19

18 FORSLAG 11: FORBUNDSSTYRET - ENDRING I LOVEN 11-1, 11-2 OG ALMINNELIGE DISIPLINÆRFORFØYNINGER, SANKSJONER OG STRAFFER. DAGENS BESTEMMELSE: FORSLAG TIL NY TEKST: MOTIVERING: ALMINNELIGE DISIPLI- NÆRFORFØYNINGER (1) Organisasjonsledd kan tildele dem som omfattes av 11-3 (1) alminnelige disiplinærforføyninger for brudd på idrettens regelverk, vedtak eller alminnelig god oppførsel. Følgende disiplinærforføyninger kan benyttes, uten at det regnes som straff etter dette kapittel: - irettesettelse, - Bot på inntil kr for enkeltperson og kr for organisasjonsledd såfremt mulighet for bot fremkommer av et skriftlig regelverk som er gjort kjent. -tap av plassering/resultat, -utelukkelse fra deltagelse i et bestemt tidsrom eller et bestemt antall kamper/konkurranser, - hel eller delvis inndragning av beløp som blir spilt inn på obligatoriske eller ikke godkjente kamper. Beløp innvunnet ved inndragning kan overføres til annen klubb, spillere og andre, - trekk av inntil ti poeng for inneværende eller kommende sesong, - nedflytting av lag til lavere divisjon kommende sesong, - forbud mot nasjonale og/eller internasjonale overganger i inntil 12 måneder, - forbud mot deltakelse i nasjonale og/eller internasjonale konkurranser, -tilbaketrekking av spilletillatelse, - pålegg om å spille hjemmekamp uten tilskuere, delvis uten tilskuere eller på nøytral bane med eller uten tilskuere ALMINNELIGE DISIPLINÆR- FORFØYNINGER (1) Organisasjonsledd kan tildele dem som omfattes av 11-3 (1) alminnelige disiplinærforføyninger for brudd på idrettens regelverk, vedtak eller alminnelig god oppførsel. Følgende disiplinærforføyninger kan benyttes, uten at det regnes som straff etter dette kapittel: - Irettesettelse, - Bortvisning - Utelukkelse i inntil én måned - Bot på inntil kr for enkeltperson og kr for organisasjonsledd såfremt mulighet for bot fremkommer av et skriftlig regelverk som er gjort kjent. -tap av plassering/resultat, -utelukkelse fra deltagelse i et bestemt tidsrom eller et bestemt antall kamper/ konkurranser, - hel eller delvis inndragning av beløp som blir spilt inn på obligatoriske eller ikke godkjente kamper. Beløp innvunnet ved inndragning kan overføres til annen klubb, spillere og andre, - trekk av inntil ti seks poeng for inneværende eller kommende sesong, - nedflytting av lag til lavere divisjon kommende sesong, - forbud mot nasjonale og/eller internasjonale overganger i inntil 12 måneder, - forbud mot deltakelse i nasjonale og/ eller internasjonale konkurranser, -tilbaketrekking av spilletillatelse, - pålegg om å spille hjemmekamp uten tilskuere, delvis uten tilskuere eller på nøytral bane med eller uten tilskuere. NIF har påpekt at enkelte av, disiplinærforføyningene, sanksjonene og straffene, angitt henholdsvis i loven 11-1 (alminnelige disiplinærforføyninger) 11-2 (sanksjoner) og 11-7 (straffer), dels går utover rammene i NIFs lov og dels er for like. Det foreslås derfor at bestemmelsene endres i tråd med NIFs lov, samt at det for de fotballspesifikke reaksjonene foretas et skille i de ulike forføyningene mellom omfanget på reaksjonen. For reaksjonen poengtrekk, foreslås inntil 10 poeng som sanksjon og 15 poeng som straff. Bestemmelsen om utelukkelse som alminnelig disiplinærforføyning foreslås lik NIFs tilsvarende bestemmelse SANKSJON ETTER KAMP- OG KONKURRANSEREGLER (1) Organisasjonsledd kan gi egne kamp- og konkurranseregler som gir hjemmel for sanksjoner ved overtredelse. Dersom kamp- og konkurransereglene er gjort kjent, kan følgende sanksjoner benyttes, SANKSJON ETTER KAMP- OG KONKURRANSEREGLER (1) Organisasjonsledd NFFs organer kan gi egne kamp- og konkurranseregler som gir hjemmel for sanksjoner ved overtredelse. Dersom kamp- og konkurransereglene er gjort kjent, kan f Følgende sanksjoner kan benyttes, 20

19 DAGENS BESTEMMELSE: FORSLAG TIL NY TEKST: MOTIVERING: uten at det regnes som straff etter dette kapittel: - irettesettelse, -bot oppad begrenset til kr pr person og kr pr organisasjonsledd, -tap av plassering/resultat, - utelukkelse fra deltagelse i et bestemt tidsrom eller et bestemt antall kamper/konkurranser, -hel eller delvis inndragning av beløp som blir spilt inn på obligatoriske eller ikke godkjente kamper. Beløp innvunnet ved inndragning kan overføres til annen klubb, spillere og andre, -trekk av inntil ti poeng for inneværende eller kommende sesong, -nedflytting av lag til lavere divisjon kommende sesong, - forbud mot nasjonale og/eller internasjonale overganger i inntil 12 måneder, -forbud mot deltakelse i nasjonale og/eller internasjonale konkurranser, - tilbaketrekking av spilletillatelse, - pålegg om å spille hjemmekamp uten tilskuere, delvis uten tilskuere eller på nøytral bane med eller uten tilskuere. En utelukkelse kan ikke overstige tre måneder. uten at det regnes som straff etter dette kapittel: - irettesettelse, -bot oppad begrenset til kr pr person og kr pr organisasjonsledd, -tap av plassering/resultat, - utelukkelse fra deltagelse i et bestemt tidsrom eller et bestemt antall kamper/ konkurranser, -hel eller delvis inndragning av beløp som blir spilt inn på obligatoriske eller ikke godkjente kamper. Beløp innvunnet ved inndragning kan overføres til annen klubb, spillere og andre, -trekk av inntil ti poeng for inneværende eller kommende sesong, -nedflytting av lag til lavere divisjon kommende sesong, - forbud mot nasjonale og/eller internasjonale overganger i inntil 12 måneder, -forbud mot deltakelse i nasjonale og/ eller internasjonale konkurranser, - tilbaketrekking av spilletillatelse, - pålegg om å spille hjemmekamp uten tilskuere, delvis uten tilskuere eller på nøytral bane med eller uten tilskuere. En utelukkelse kan ikke overstige tre måneder. Utelukkelse kan besluttes slik at den helt eller delvis sones i terminfestet konkurransesesong STRAFFER. (1) De straffene som kan idømmes er: a) irettesettelse, b) bot, c) tap av rett til å ha valgte eller oppnevnte tillitsverv, d) tap av rett til å delta i konkurranser og organisert trening (utelukkelse). I særlige tilfeller kan utelukkelsen begrenses til deltakelse i konkurranser. Utelukkelse gjelder som hovedregel deltakelse i nasjonale og internasjonale konkurranser, e) tap av premier/mesterskap/ rekorder når den straffbare handlingen kan ha hatt innflytelse på STRAFFER. (1) De straffene som kan idømmes er: a) irettesettelse, b) bot, c) tap av rett til å ha valgte eller oppnevnte tillitsverv, d) tap av rett til å delta i konkurranser og organisert trening (utelukkelse). I særlige tilfeller kan utelukkelsen begrenses til deltakelse i konkurranser. Utelukkelse gjelder som hovedregel deltakelse i nasjonale og internasjonale konkurranser, e) tap av premier/mesterskap/rekorder når den straffbare handlingen kan ha hatt innflytelse på det oppnådde 21

20 DAGENS BESTEMMELSE: FORSLAG TIL NY TEKST: MOTIVERING: det oppnådde resultat, f) tap av medlemskap og derav følgende rettigheter (eksklusjon), g) tap av rett til å arrangere hjemmekamp eventuelt andre arrangementsmessige reaksjoner, h) tap av hedersbevisning, i) hel eller delvis inndragning av beløp som blir spilt inn på obligatoriske eller ikke godkjente kamper. Beløp innvunnet ved inndragning kan overføres til annen klubb, spillere og andre, j) trekk av inntil ti poeng for inneværende eller kommende sesong, k) nedflytting av lag til lavere divisjon kommende sesong, l) forbud mot nasjonale og/eller internasjonale overganger i inntil 12 måneder, m) forbud mot deltakelse i nasjonale og/eller internasjonale konkurranser, n) tilbaketrekking av spilletillatelse. resultat, f) tap av medlemskap og derav følgende rettigheter (eksklusjon), g) tap av rett til å arrangere hjemmekamp eventuelt andre arrangementsmessige reaksjoner, h) tap av hedersbevisning, i) hel eller delvis inndragning av beløp som blir spilt inn på obligatoriske eller ikke godkjente kamper. Beløp innvunnet ved inndragning kan overføres til annen klubb, spillere og andre, j) trekk av inntil ti 15 poeng for inneværende eller kommende sesong, k) nedflytting av lag til lavere divisjon kommende sesong, l) forbud mot nasjonale og/eller internasjonale overganger i inntil 12 måneder, m) forbud mot deltakelse i nasjonale og/eller internasjonale konkurranser, n) tilbaketrekking av spilletillatelse. LOVKOMITEENS MERKNADER: Forslaget er lovteknisk tilfredsstillende. 22

21 FORSLAG 12: FORBUNDSSTYRET - ENDRING I LOVEN 11-2, NYTT 5. LEDD OG 11-7, NYTT 5. LEDD. STRAFFER DAGENS BESTEMMELSE: FORSLAG TIL NY TEKST: MOTIVERING: (Ingen) SANKSJON ETTER KAMP- OG KONKURRANSEREGLER (5) Forbundsstyret kan gi retningslinjer som angir anbefalte sanksjonsnivåer for sanksjonerbare handlinger og unnlatelser STRAFFER (5) Forbundsstyret kan gi retningslinjer som angir anbefalte straffenivåer for straffbelagte handlinger og unnlatelser. Forbundsstyret anser det som hensiktsmessig at det utarbeides retningslinjer for bruk av sanksjoner og straff, til bruk for kretser, Påtalenemnda, Disiplinærutvalget, Doms- og sanksjonsutvalget og Ankeutvalget. Slike retningslinjer vil sikre en mer ensartet behandling av like typer saker i kretsene, og vil gi forbundsstyret en viss mulighet til å påvirke den generelle utviklingen i straffer og sanksjoner knyttet til overtredelser av straff- og sanksjonerbare handlinger. LOVKOMITEENS MERKNADER: Forslaget er lovteknisk tilfredsstillende. For å sikre domsorganenes uavhengighet må retningslinjene begrenses slik at det ikke gis anledning for forbundsstyret til å gripe inn i enkeltsaker, og slik at domsorganene gis en reell mulighet til å utøve skjønn. FORSLAG 13: VÅLERENGA IF ENDRING I LOVEN 11-4 (I). STRAFFBELAGTE HANDLINGER/UNNLATELSER DAGENS BESTEMMELSE: FORSLAG TIL NY TEKST: MOTIVERING: (1) Straff etter disse bestemmelser kan ilegges, dersom person eller organisasjonsledd: ( ) i) fremsetter ytring i forbindelse med kamp eller trening som er egnet til å true, fornærme eller håne en person på grunnlag av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion, livssyn eller seksuell orientering (1) Straff etter disse bestemmelser kan ilegges, dersom person eller organisasjonsledd: ( ) (i) fremsetter ytring i forbindelse med kamp eller trening som er egnet til å true, fornærme eller håne en person på grunnlag av etnisitet, kjønn, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion, livssyn eller seksuell orientering Vålerenga Fotball har fått innspill fra Serieforeningen for kvinnefotball om at det har vært eksempler på at jenter/kvinner har blitt fornærmet eller hånet i forbindelse med kamp eller trening på grunn av kjønn. Motiveringen bak forslaget å ta hetsing i medier, herunder sosiale medier, av folk innen fotballfamilien. Siden denne paragrafen avgrenses til å gjelde ytring i forbindelse med kamp eller trening, ber vi Lovkomitéen om en vurdering på om denne paragrafen bør utvides. FORBUNDSSTYRETS MERKNADER: Forbundsstyret anser det som viktig å arbeide mot alle former for diskriminering og støtter forslaget om å oversende den til lovkomiteen for vurdering om en utvidelse. LOVKOMITEENS MERKNADER: Forslaget er lovteknisk tilfredsstillende. Til forslagsstillers spørsmål om paragrafen bør utvides, er Påtalenemnda av den oppfatning at engasjementet til idretten fotball ikke er begrenset til kamp og trening, og at det bør være en mulighet for å ilegge straff for hendelser som har en klar tilknytning til fotball, jf. f.eks. ordlyden i sanksjonsreglementet 2-1 (2) bokstav f. 23

22 TEMA 2 KAMPREGLEMENTET FORSLAG 14: HORDALAND FOTBALLKRETS ENDRING I KAMPREGLEMENTET 2-2 (1) OG 2-4 (2). ALDERSBESTEMMELSER. FORSLAG 15: FORBUNDSSTYRET ENDRING I KAMPREGLEMENTET 2-3. UNNTAK FRA KRAVENE TIL ALDER. FORSLAG 16: FORBUNDSSTYRET ENDRING I KAMPREGLEMENTET 2-5. FORSIKRINGS- ORDNINGER. FORSLAG 17: FORBUNDSSTYRET ENDRING I KAMPREGLEMENTET 2-10, FLERE LAG I SAMME ALDERSKLASSE, OG 2-11, DELTAGELSE PÅ LAVERE SENIORLAG. FORSLAG 18: FORBUNDSSTYRET ENDRING I KAMPREGLEMENTET DELTAGELSE PÅ LAVERE SENIORLAG. FORSLAG 19: FORBUNDSSTYRET ENDRING I KAMPREGLEMENTET 5-2, KAMPER OG POENG, OG 5-9, 0. DIVISJON KVINNER. FORSLAG 20: LISLEBY FK KAMPREGLEMENTET 5-3, NYTT ANNET LEDD. PLASSERING PÅ TABELLEN. FORSLAG 21: FORBUNDSSTYRET ENDRING I KAMPREGLEMENTET DIVISJON MENN. FORSLAG 22: FORBUNDSSTYRET ENDRING I KAMPREGLEMENTET 8-2. KONKURRANSE- REGLER NM KVINNER. FORSLAG 23: FLISBYEN FK ENDRING I KAMPREGLEMENTET 12-1 (1) SPILLEPLAN. BERAMMELSE AV ANDRE KAMPER. FORSLAG 24: FLISBYEN FK ENDRING I KAMPREGLEMENTET 12-1 (1) SPILLEPLAN. BERAMMELSE AV ANDRE KAMPER. FORSLAG 25: FORBUNDSSTYRET ENDRING I KAMPREGLEMENTET 13-2 (2). VIRKNINGER AV Å UTEBLI ELLER TREKKE SEG FRA KAMP. FORSLAG 26: OSLO FOTBALLKRETS KAMPREGLEMENTET 13-2, NYTT ÅTTENDE LEDD. VIRKNINGER AV Å UTEBLI ELLER TREKKE SEG FRA KAMP. 24

23 FORSLAG 14: HORDALAND FOTBALLKRETS - ENDRING I KAMPREGLEMENTET 2-2 (1) OG 2-4 (2). ALDERSBESTEMMELSER. DAGENS BESTEMMELSE: FORSLAG TIL NY TEKST: MOTIVERING: 2-2. ALDERSKLASSER, DIVI- SJONER OG AVDELINGER (1) a) Senior: 2 x 45 minutter spilletid. Spillere må ha fylt 15 år ved årets begynnelse. d) Junior menn/ Junior kvinner: 2 x 45 minutter spilletid. Spillere må være under 19 år, men ha fylt 14 år ved årets begynnelse DISPENSASJON FRA KRAVENE TIL ALDER (2) Først det kalenderåret en spiller fyller 15 år kan vedkommende få dispensasjon for å delta på seniorlag. Forbundsstyret kan fastsette retningslinjer for behandlingen av søknader om dispensasjon for spill i seniorklassen. Dispensasjon kan ikke gis for spill på lag som deltar i de to høyeste divisjonene for menn og høyeste divisjon for kvinner. a) Senior: 2x 45 min spilletid. Spillere må ha fylt år ved årets begynnelse. Spillere må ha fylt 15 år for å delta i 0. divisjon kvinner og menn og 1. divisjon menn. d) Junior menn/junior kvinner: 2 x 45 min spilletid. Spillere må være under 19 år, men ha fylt år ved årets begynnelse DISPENSASJON FRA KRAVENE TIL ALDER (2) Først det kalenderåret en spiller fyller 15 år kan vedkommende få dispensasjon for å delta på seniorlag. forbundsstyret kan fastsette retningslinjer for behandlingen av søknader om dispensasjon for spill i seniorklassen. Dispensasjon kan ikke gis for spill på lag som deltar i de to høyeste divisjonene for menn og høyeste divisjon for kvinner. Utviklingen over mange år har vist at flere spillere enn tidligere kan og ønsker å delta i seniorfotball. Dette er og ett av flere gode virkemidler i utviklingen av de aller beste utøverne, særlig på jentesiden. En senkning av senioralderen med ett år, samtidig som dispensasjonsadgangen tas bort, vil og forenkle forvaltningen og sikre større grad av rettferdighet og likebehandling over hele landet. Med bakgrunn i entydige positive tilbakemeldinger fra prøveordningen i 2010 og 2011 mener vi tiden er moden for permanent å senke aldergrensen jfr. forslaget. FORBUNDSSTYRETS MERKNADER: Forbundsstyret støtter ikke forslaget. Etter debatten om aldersgrenser under forbundstinget i 2012 konkluderte Forbundstinget med at det ikke var ønskelig å senke aldersgrensene permanent, og at en burde beholde aldersgrensene for senior- og juniorlag. Etter dagens ordning er utgangspunktet at det er en aldersgrense på 15 år i seniorfotballen, men at det kan gis dispensasjon. Forbundsstyret vil fastsette retningslinjer i nært samarbeid med kretsene, for behandling av søknader om dispensasjon, slik dagens regelverk åpner for. LOVKOMITEENS MERKNADER: Forslaget er lovteknisk tilfredsstillende. 25

24 FORSLAG 15: FORBUNDSSTYRET - ENDRING I KAMPREGLEMENTET 2-3. UNNTAK FRA KRAVENE TIL ALDER. DAGENS BESTEMMELSE: FORSLAG TIL NY TEKST: MOTIVERING: 2-3* UNNTAK FRA KRAVENE TIL ALDER (1) I alle aldersklasser opp til og med junior, kan et lag pr. kamp benytte inntil 2 overårige spillere i elleverfotball og 1 overårig spiller i sjuerfotball og femmerfotball. Overårig spiller kan ikke være mer enn ett år for gammel og kan i samme sesong ikke spille på lag i sin egen aldersklasse eller høyere. I klassen junior kvinner gjelder begrensningene i annen setning bare for spill i Norgesmesterskapet. 2-3* UNNTAK FRA KRAVENE TIL ALDER (1) I alle aldersklasser opp til og med junior, kan et lag pr. kamp benytte inntil 2 overårige spillere i elleverfotball og 1 overårig spiller i sjuerfotball og femmerfotball. Overårig spiller kan ikke være mer enn ett år for gammel og kan i samme sesong ikke spille på lag i sin egen aldersklasse eller høyere. I klassen junior kvinner gjelder begrensningene i annen setning bare for spill i Norgesmesterskapet. Begrensningen i annen setning gjelder ikke i klassen junior kvinner. Forbundsstyret kan etter Kampreglementet 9-1 fastsette turneringsreglement for Norgesmesterskap junior kvinner, og anser det hensiktsmessig at aldersbestemmelsene for Norgesmesterskapene i aldersbestemte klasser reguleres i turneringsbestemmelsene. Forbundsstyret ønsker samtidig en språklig presisering av bestemmelsen. LOVKOMITEENS MERKNADER: Forslaget er lovteknisk tilfredsstillende. 26

25 FORSLAG 16: FORBUNDSSTYRET - ENDRING I KAMPREGLEMENTET 2-5. FORSIKRINGSORDNINGER DAGENS BESTEMMELSE: FORSLAG TIL NY TEKST: MOTIVERING: 2-5. FORSIKRINGSORDNINGER (4) Lagsforsikring seniorfotball gjelder alle seniorlag i 2. og lavere divisjoner for menn og i 1. og lavere divisjoner for kvinner, både ellever-, sjuer- og femmerlag, samt klassene Old Boys og Old Girls. Klubben er ansvarlig for at forsikringen blir betalt og at spillerne er registrert i Fotballens Informasjons- og Kommunikasjonssystem (FIKS). Forsikringspremien fastsettes av forbundsstyret. (5) Lagsforsikring ungdomsfotball gjelder alle lag i ungdomsfotballen (13-19 år), både ellever-, sjuer- og femmerlag. Forsikringen betales av NFF og gjelder fra den dato spilleren blir registrert i FIKS. Klubben er ansvarlig for at spillerne er registrert i FIKS. Spillere med lagsforsikring ungdomsfotball er dekket med grunnforsikring FORSIKRINGSORDNINGER (4) Lagsforsikring seniorfotball gjelder alle seniorlag i 2. og lavere divisjoner for menn og i 1. og lavere divisjoner for kvinner, både ellever-, sjuer- og femmerlag, samt klassene Old Boys og Old Girls og alle lag i ungdomsfotballen (13-19 år). Klubben er ansvarlig for at forsikringen blir betalt og at spillerne er registrert i Fotballens Informasjons- og Kommunikasjonssystem (FIKS). Forsikringspremien fastsettes av forbundsstyret. (5) Lagsforsikring ungdomsfotball gjelder alle lag i ungdomsfotballen (13-19 år), både ellever-, sjuer- og femmerlag. Forsikringen betales av NFF og gjelder fra den dato spilleren blir registrert i FIKS. Klubben er ansvarlig for at spillerne er registrert i FIKS. Spillere med lagsforsikring ungdomsfotball er dekket med grunnforsikring. Forbundsstyret foreslår at lagsforsikring i ungdomsfotballen skal betales av klubbene, og ikke av NFF, slik som situasjonen er i dag. NFF har betydelige kostnader knyttet til dagens ordning, der NFF dekker lagsforsikring for alle lag i ungdomsfotballen. Samtidig viser statistikk at spillere på lag i ungdomsfotballen er høyt representert når det gjelder antall skader og skadeutbetalinger. Aldersgruppen år står for 50% av skadene og 40% av utbetalingene. Ved overgang til lagsforsikring på tinget i 2010, ble det samtidig innført flere nye tjenester. Idrettens skadetelefon med sitt behandlernettverk tilbyr skadede fotballspillere i alle aldre både en rask saksbehandling og en god tilgang til et profesjonelt behandlernettverk over hele landet. Etablering og drift av skadetelefonen har medført en betydelig merkostnad. Barn under 13 år er nå også inkludert i ordningene i tillegg til Idrettsforbundets barneforsikring. Dette ble gjort for å tilby alle fotballspillere i alle aldre de samme rettigheter og betingelser. Innføringen av nye og forbedrede tjenester har vært og er en suksess. Flere spillere kommer nå raskere inn i et profesjonelt behandlernettverk. Prinsipielt er forbundsstyret av den oppfatning at alle miljøer i fotballen må bidra til fellesskapet. Slik situasjonen er i dag, betales forsikringene for denne gruppen av seniorfotballen. Inntekter fra lagsforsikring i ungdomsfotballen er for øvrig tatt med i forslag til budsjett. LOVKOMITEENS MERKNADER: Forslaget er lovteknisk tilfredsstillende. 27

Tinghefte NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 9. MARS 2014

Tinghefte NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 9. MARS 2014 Tinghefte NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 9. MARS 2014 Sted: Thon Hotel Arena, Lillestrøm Informasjon om NFFs forbundsting finnes på nettsiden www.forbundstinget.no 3 INNHOLD Dagsorden på forbundstinget...5

Detaljer

TINGHEFTE NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7.-9. MARS 2008

TINGHEFTE NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7.-9. MARS 2008 TINGHEFTE NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7.-9. MARS 2008 TINGHEFTE NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 9. MARS 2008 HOTELL SCANDIC HAMAR Informasjon om Forbundstinget finnes på nettsiden www.forbundstinget.no

Detaljer

L O V O LOV OG REGLEMENT G R

L O V O LOV OG REGLEMENT G R LOV OG REGLEMENT 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Loven side 6 2. Kampreglement side 66 3. Reaksjonsreglement side 110 4. Breddereglement side 152 5. Reklamereglement side 187 6. Overgangsreglement side 193

Detaljer

NORGES BORDTENNISFORBUNDS 47. ORDINÆRE TING. Gardermoen 25.- 26. mai 2013. Tingdokument

NORGES BORDTENNISFORBUNDS 47. ORDINÆRE TING. Gardermoen 25.- 26. mai 2013. Tingdokument NORGES BORDTENNISFORBUNDS 47. ORDINÆRE TING Gardermoen 25.- 26. mai 2013 Tingdokument Dokumentet er også et høringsdokument for forslag til endringer i Representasjonsreglementet og Konkurransereglementet

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1

Innholdsfortegnelse. Side 1 Innholdsfortegnelse Programoversikt... side 2 Forslag til forretningsorden... side 2 Forslag til dagsorden... side 3 Kommentarer til dagsorden... side 3 Innkomne forslag... side 5 1: NBBFs Lov Revidering

Detaljer

innholdsfortegnelse Side 1

innholdsfortegnelse Side 1 innholdsfortegnelse Programoversikt... side 2 Forslag til forretningsorden... side 2 Forslag til dagsorden... side 3 Kommentarer til dagsorden... side 3 Kommentarer til budsjett for 2002 og 2003... side

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2012 Fredag 27. april Kl. 15.00-18.00 Åpent Forum Kl. 18.30 Rundtur i Hamar Kl. 20.30 Middag på hotellet Lørdag 28. april

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014

VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014 VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014 Fredag 25. april Kl. 15.00 18.00 Åpent Forum Kl. 19.00 Middelalderfest Lørdag 26. april Kl. 10.00 Kl. 12.00 Kl. 13.00 Tingforhandlinger Lunsj Tingforhandlinger fortsetter

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1

Innholdsfortegnelse. Side 1 Innholdsfortegnelse Programoversikt...side 2 Forslag til forretningsorden...side 2 Forslag til dagsorden...side 3 Kommentarer til dagsorden...side 3 Kommentarer til budsjett for 2006 og 2007...side 4 Forslag

Detaljer

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE Troms Fotballkrets, oktober 2011 1 INNHOLD: 1. Organisasjonen a. Norges Fotballforbund b.

Detaljer

Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play H Å N D B O K. Ajourført etter Håndballtinget 2013. Gjelder for perioden 1. juli 2013 30.

Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play H Å N D B O K. Ajourført etter Håndballtinget 2013. Gjelder for perioden 1. juli 2013 30. Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play H Å N D B O K Ajourført etter Håndballtinget 2013 Gjelder for perioden 1. juli 2013 30. juni 2015 Innhold Innholdsfortegnelse Lov, kamp- og konkurransereglement

Detaljer

NIHFs LOV. Lov for Norges Ishockeyforbund (NIHF), stiftet i Oslo 18.09.34, vedtatt på Forbundstinget 14. juni 2015.

NIHFs LOV. Lov for Norges Ishockeyforbund (NIHF), stiftet i Oslo 18.09.34, vedtatt på Forbundstinget 14. juni 2015. NIHFs LOV Lov for Norges Ishockeyforbund (NIHF), stiftet i Oslo 18.09.34, vedtatt på Forbundstinget 14. juni 2015. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) NIHFs formål er å fremme idrettene ishockey, inline

Detaljer

Høring vedrørende ny forsikringsordning for Norges Fotballforbund

Høring vedrørende ny forsikringsordning for Norges Fotballforbund Norges Fotballforbund The Football Association of Norway NO-0840 Oslo, Norway Telefon: 04420, Fax: +47 21 02 93 01 International calls: +47 21 02 93 00 www.fotball.no RUNDSKRIV NR. 26/09 Til klubbene i:

Detaljer

NORGES SEILFORBUNDS TING

NORGES SEILFORBUNDS TING NORGES SEILFORBUNDS TING 2009 LØRDAG 21. MARS 2009 KL 12.00 SØNDAG 22. MARS 2009 KL 09.00 Hotel Clarion, Stavanger - Program - Saksliste 1 2 SEILTINGET 2009 PROGRAM STED: Hotel Clarion, Stavanger LØRDAG

Detaljer

H Å N D B O K. Ajourført etter Forbundstinget 2009. Gjelder for perioden 1. juli 2009 30. juni 2011

H Å N D B O K. Ajourført etter Forbundstinget 2009. Gjelder for perioden 1. juli 2009 30. juni 2011 Begeistring, innsatsvilje, respekt og fair play H Å N D B O K Ajourført etter Forbundstinget 2009 Gjelder for perioden 1. juli 2009 30. juni 2011 For perioden 1. juli 2010 30. juni 2011 gjelder Håndboka

Detaljer

Norges paintballforbund er en fellesorganisasjon for sporten paintball i Norge.

Norges paintballforbund er en fellesorganisasjon for sporten paintball i Norge. LOV FOR NORGES PAINTBALLFORBUND À JOUR PR. 18.11.2010 SIDE 1 LOV FOR NORGES PAINTBALL FORBUND KAPITTEL 1: INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 1 Organisasjon og virkeområde Norges paintballforbund er en fellesorganisasjon

Detaljer

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov - Lovdata

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov - Lovdata Side 1 av 38 Dato Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov Ikrafttredelse 08.05.2011 Sist endret Endrer Rettet NIFLOV-2011-05-08-1 NIFLOV-2007-05-12-1 Korttittel NIF-loven 2011 Endret

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK BRIDGEFORBUND VEDTATT AV BRIDGETINGET 7. juni 1998 OG GJØRES GJELDENDE FRA 1. januar 1999 SIST ENDRET AV BRIDGETINGET 7.

VEDTEKTER FOR NORSK BRIDGEFORBUND VEDTATT AV BRIDGETINGET 7. juni 1998 OG GJØRES GJELDENDE FRA 1. januar 1999 SIST ENDRET AV BRIDGETINGET 7. 1 VEDTEKTER 2 VEDTEKTER FOR NORSK BRIDGEFORBUND VEDTATT AV BRIDGETINGET 7. juni 1998 OG GJØRES GJELDENDE FRA 1. januar 1999 SIST ENDRET AV BRIDGETINGET 7. juni 2008 INNHOLD SIDE Kapittel 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag

Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag Regionsting 7. mai 2012 Idrettens Hus, Trondheim 1 Regionsting NVBF region Sør- Trøndelag 7. mai 2012 Idrettens Hus, Trondheim Dagsorden 1. Åpning av tinget

Detaljer

Lov og reglement. for. Norges Vektløfterforbund

Lov og reglement. for. Norges Vektløfterforbund Lov og reglement for Norges Vektløfterforbund FORORD LOV OG REGLEMENT FOR NVF 2014 Det er igjen tid for oppdatering av Lov og Reglement for Norges Vektløfterforbund. Dette skyldes selvsagt at lover og

Detaljer

Generelt om lovnorm for særforbund

Generelt om lovnorm for særforbund Generelt om lovnorm for særforbund Ufravikelig lovnorm Særforbundet skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av Idrettstinget ved opptak. Lovnormen er ufravikelig

Detaljer

Versjon 9.1 NORGES STYRKELØFTFORBUND. Lov for Norges Styrkeløftforbund Stiftet 1974

Versjon 9.1 NORGES STYRKELØFTFORBUND. Lov for Norges Styrkeløftforbund Stiftet 1974 Versjon 9.1 NORGES STYRKELØFTFORBUND Lov for Norges Styrkeløftforbund Stiftet 1974 Revidert etter endringer i NIFs lovnorm vedtatt av Idrettsstyret 24.01.2012 Sist godkjent av NIF:22.10.2013 2 1 FORMÅL...

Detaljer

Sak 6 Revisjon av vedtektene for klubben

Sak 6 Revisjon av vedtektene for klubben Til: Generalforsamlingen 2015 Fra: Hovedstyret Dato: 25. februar 2015 Sak 6 Revisjon av vedtektene for klubben Haugerud IFs vedtekter ble først fastsatt på stiftelsesmøtet 26. november 1970 og siden endret

Detaljer

LOVER FOR NORGES BRYTEFORBUND (NBF) Stiftet 20.12.1913

LOVER FOR NORGES BRYTEFORBUND (NBF) Stiftet 20.12.1913 LOVER FOR NORGES BRYTEFORBUND (NBF) Stiftet 20.12.1913 Revidert pr. 15.06.13. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Norges bryteforbunds formål er å fremme brytesporten i Norge, og representere idretten

Detaljer

INNLEDENDE BESTEMMELSER. 1 (Navn) (1) Forbundets registrerte navn er:

INNLEDENDE BESTEMMELSER. 1 (Navn) (1) Forbundets registrerte navn er: Lov for Norges Motorsportforbund (NMF) Vedtatt på forbudstinget 13. oktober 2001 Endringer vedtatt på forbundsting 6. april 2003, 10. april 2005, 29. april 2007, 16. november 2007 (ekstraordinært forbundsting),

Detaljer

Forbundstinget 2010. Saksliste

Forbundstinget 2010. Saksliste Forbundstinget 2010 Saksliste Norges Orienteringsforbund Trondheim 27.-28. februar 2010 Innhold Sak 1 Opprop og godkjenning av fullmakter... 3 Sak 2 Godkjenning av forretningsorden... 3 Sak 3 Valg av tingets

Detaljer

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. Ajourført per 1. januar 2009 LOVHEFTE

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. Ajourført per 1. januar 2009 LOVHEFTE Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Ajourført per 1. januar 2009 LOVHEFTE Lov for Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 1 Innholdsfortegnelse Lov for Norges idrettsforbund

Detaljer

Generelt om lovnorm for særforbund. Fleridrettsforbund Fleridrettsforbund benytter lovnorm for særforbund med de tillegg NIFs lov 6-4 krever.

Generelt om lovnorm for særforbund. Fleridrettsforbund Fleridrettsforbund benytter lovnorm for særforbund med de tillegg NIFs lov 6-4 krever. Generelt om lovnorm for særforbund Ufravikelig lovnorm Særforbundet skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av Idrettstinget ved opptak. Lovnormen er ufravikelig

Detaljer

LOVER FOR TERTNES IDRETTSLAG ALLIANSE (Vedtatt på Årsmøte 23.4.2013)

LOVER FOR TERTNES IDRETTSLAG ALLIANSE (Vedtatt på Årsmøte 23.4.2013) LOVER FOR TERTNES IDRETTSLAG ALLIANSE (Vedtatt på Årsmøte 23.4.2013) Punkter fremhevet med rød skrift = nye bestemmelser i lovnormen som ikke allerede fremkommer i våre gamle vedtekter. Punkter med grønn

Detaljer

LOVHEFTE. Norges Bowlingforbund

LOVHEFTE. Norges Bowlingforbund LOVHEFTE Ajourført etter Forbundstinget 2003 Norges Bowlingforbund LOV, REGLER, BESTEMMELSER OG STATUTTER FOR NORGES BOWLINGFORBUND Stiftet 3. oktober 1962 INNHOLD KAPITTEL 1. Lov... 3 2. Konkurransebestemmelser...

Detaljer