Tinghefte NORGES FOTBALLFORBUNDS TING MARS 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tinghefte NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 9. MARS 2014"

Transkript

1 Tinghefte NORGES FOTBALLFORBUNDS TING MARS 2014 Sted: Thon Hotel Arena, Lillestrøm Informasjon om NFFs forbundsting finnes på nettsiden 3

2 INNHOLD Dagsorden på forbundstinget...5 Forslag til forretningsorden ved NFFs forbundsting...6 Kjøreplan ved NFFs forbundsting mars Innkomne forslag i henhold til NFFs Lov 3-5 (1) k vedrørende endringer i NFFs Lov og reglementer...9 Tema 1 Loven 10 Tema 2 Kampreglementet...24 Tema 3 Sanksjonsreglementet...38 Tema 4 - Reglement for advarsler og utvisninger...44 Tema 5 Reglement for merker, pokaler og diplomer...47 Tema 6 Midlertidige endringer i NFFs Lov og reglementer...49 Tema 7 Orientering om endringer i NIFs lov...53 Tema 8 Forbundsstyrets forslag til endringer i lov- og reglementsstruktur...54 Innkomne forslag i henhold til NFFs Lov 3-5(1) l andre innkomne forslag og saker Valgkomiteens innstilling

3 DAGSORDEN PÅ FORBUNDSTINGET På bakgrunn av NFFs Lov 3 5 (1) foreslår forbundsstyret følgende dagsorden: Tingets åpning 1) Godkjennelse av representantenes fullmakter 2) Vedtakelse av forretningsorden 3) Godkjennelse av innkalling 4) Vedtakelse av sakslisten 5) Valg av dirigenter og en redaksjonskomite på tre medlemmer for forbundstinget 6) Valg av to desisorer som sammen med forbundsstyret godkjenner og undertegner forbundstingets protokoll. 7) Forbundsstyrets beretning for tingperioden 8) Avsluttede og reviderte regnskaper for forbundet 9) Beretninger og avsluttede regnskaper for fond som tilhører under forbundet. 10) Forslag om anvendelse av eventuelt overskudd 11) Forslag til endringer i forbundets lover og reglementer 12) Andre innkomne forslag 13) Forslag til budsjett 14) Valg av Forbundsstyre Kontrollkomite Lovkomite Doms- og sanksjonsutvalg Ankeutvalg Klubblisensnemnd Klagenemnd for klubblisens Valgkomite Representanter og vararepresentanter til NIFs ting i 2015 Eventuelt valg av Påtalenemnd, Konkurranseutvalg og Breddeutvalg 15) Oppnevnelse av statsautorisert/registrert revisor til å revidere forbundets regnskaper og fastsette revisors honorar. Tingets avslutning 5

4 FORSLAG TIL FORRETNINGSORDEN VED NFFS FORBUNDSTING 1. Tinget ledes av de valgte dirigenter og disse ordner seg imellom ledelsen av tingforhandlingene. Dirigentene behøver ikke å være valgte tingrepresentanter. 2. Det føres protokoll over forbundstingets forhandlinger, som godkjennes av forbundsstyret og de to valgte desisorer. Protokollen sendes klubbene og kretsene som særtrykk senest to måneder etter tinget. 3. Ingen representant må gis rett til ordet mer enn tre ganger i samme sak. 4. Med unntak av hovedinnlegg fra de forslagsstillere som har forslag på sakslisten, settes taletiden til: 5 minutter første gang 2 minutter andre og tredje gang Representanter som forlanger ordet til forretningsorden, har ett minutts taletid. Dirigentene kan foreslå endring av taletiden og sette strek for inntegnede talere. 5. Alle vedtak og valg avgjøres på grunnlag av de avgitte stemmer. Ved bruk av stemmesedler, teller ikke blanke stemmesedler, og slike stemmer regnes for ikke avgitt. Det samme gjelder anvendelse av feil stemmeseddel/bruk av stemmebrikke og ved feil bruk av elektronisk databrikke og utfylt stemmeseddel. Ved avstemminger gjelder følgende: Ved endring i Loven: Ved endring i Kampreglementet: Ved endring i Sanksjonsreglementet: Ved endring i Reglement for advarsler og utvisninger: Ved endring i reglement for merker, pokaler og diplomer: Øvrige vedtak: Ved valg: 2/3 stemmeflertall 2/3 stemmeflertall 2/3 stemmeflertall 2/3 stemmeflertall Alminnelig flertall Alminnelig flertall Alminnelig flertall 6. Forslag og vedtak føres inn i protokollen med antall avgitte stemmer for og imot. 7. Eventuelle forslag/endringsforslag som fremmes under tingforhandlingene, må leveres dirigenten skriftlig på særskilt skjema. Forslag-/endringsskjema fås ved sekretærbordet. 8. Ordet Til forretningsorden er for å tilkjennegi at man er uenig i dirigentenes måte å lede møtet eller voteringen på. 9. Hver representant har ved innsjekkingen til tinget fått utlevert en representantliste med oversikt over tingdelegatene og tingsalens organisering. Delegatene må sitte på anvist plass og ikke rigge seg til andre steder i tingsalen. 10. Ved alle avstemminger, med unntak av valg, vil det bli brukt elektronisk avstemming. Hver delegat har fått tildelt en databrikke til bruk ved registrering og avstemminger. Denne brikken skal også benyttes slik: a) Dersom representanten ønsker ordet trykkes det på tast 5 på databrikken. b) Ved avstemming gjelder følgende: Dersom en stemmer for forslaget, trykkes tast 1 inn. Dersom en stemmer mot forslaget, trykkes tast 9 inn. I tillegg ligger et nummerskilt som tilsvarer delegatens nummer. Dette skal brukes dersom det elektroniske systemet faller ut. Se egen informasjon. 6

5 KJØREPLAN VED NFFS FORBUNDSTING MARS 2014 Dette er en foreløpig kjøreplan for NFFs forbundsting den mars Det tas forbehold om at det kan bli endringer i denne kjøreplanen Fredag 7. mars: 10:00-14:00 Innsjekking/Registrering til tinget, Thon Hotel Arena Lillestrøm 12:00-13:30 Lunsj 14:00-19:00 Tingforhandlinger 20:00- Fotballkveld i Norges Varemesse Lørdag 8. mars: 09:00-12:30 Tingforhandlinger 12:30-14:00 Lunsj 14:00-17:00 Tingforhandlinger 20:00- Tingmiddag i Thon Hotell Arena, Lillestrøm Søndag 9. mars: 09:00-12:00 Tingforhandlinger Før 12:00 Utsjekking fra hotellet 12:00- Hjemreise Informasjon om NFFs forbundsting finnes på nettsiden 7

6 FORBUNDSSTYRETS BERETNING OG REVIDERTE REGNSKAPER Det henvises til forbundsstyrets årsberetning for årene 2012 og 2013 vedrørende: Forbundsstyrets beretning for tingperioden Avsluttede og reviderte regnskaper for forbundet Beretninger og avsluttede regnskaper for fond som hører under forbundet Forslag om anvendelse av eventuelt overskudd Årsberetningen for 2012 ble publisert elektronisk på fotball.no medio februar Årsberetningen for 2013 vil bli publisert elektronisk på fotball.no i løpet av februar I henhold til NFFs Lov 3-2 skal: (1) Forbundsting innkalles minst 20 uker før det skal holdes. (2) Saksliste med beretninger og revidert regnskap må være sendt ut til kretser, klubber og tillitsvalgte senest 2 uker før forbundstinget. Innkomne forslag sendes samme instanser senest 4 uker før forbundstinget. Alle dokumentene relatert til NFFs forbundsting finnes på internettsiden: 8

7 INNKOMNE FORSLAG I HENHOLD TIL NFFS LOV 3-5(1) K: FORSLAG TIL ENDRINGER I FORBUNDETS LOV OG REGLEMENTER Forslagene er inndelt i følgende temaer: Tema 1: Loven. Tema 2: Kampreglementet. Tema 3: Sanksjonsreglementet. Tema 4: Reglement for advarsler og utvisninger. Tema 5: Reglement for merker, pokaler og diplomer. Tema 6: Midlertidige endringer i lov og reglementer i 2012 og 2013 Tema 7: Orientering om endringer i NIFs Lov Tema 8: Forbundsstyrets forslag til endringer i lov- og reglementsstruktur MERKNADER: Forslagene til endringer er understreket. Ord eller setninger som er foreslått fjernet, er gjennomstreket. Når Lovkomiteen har bemerket at et forslag er lovteknisk tilfredsstillende, innebærer det at komiteen har funnet at hensikten med forslaget kommer tydelig fram og at det kan tilpasses Loven eller reglementene. Lovkomiteen ber om forbundstingets fullmakt til å foreta de tilpasninger i forslagene som den finner nødvendig. Forbundstinget vedtok i 2012 å be forbundsstyret om å følge opp arbeidet med organisasjonsutvikling med konkrete forslag til endringer på forbundstinget i Forbundsstyret har utarbeidet konkrete forslag om endringer i lov- og reglementstrukturen. Forbundsstyret foreslår at forslaget om endringer i lov- og reglementstrukturen behandles under ett, etter at øvrige forslag om endringer i lov og reglement er behandlet. Dersom forslaget om endringer i lov- og reglementsstrukturen får nødvendig flertall, vil forslaget justeres for øvrige vedtatte endringer. 9

8 TEMA 1 - LOVEN FORSLAG 1: FORBUNDSSTYRET ENDRING I LOVEN 1-3. FARGER OG EMBLEM FORSLAG 2: FORBUNDSSTYRET ENDRING I LOVEN 3-1 (FORBUNDSTING), 3-9 (LEDERMØTE) OG 4-1 (FORBUNDSSTYRETS SAMMENSETNING) FORSLAG 3: IL SANDVIKEN ENDRING I LOVEN 3-3. REPRESENTASJON PÅ FORBUNDSTINGET FORSLAG 4: BOSSEKOP ENDRING I LOVEN 3-3. REPRESENTASJON PÅ FORBUNDSTINGET FORSLAG 5: FORBUNDSSTYRET ENDRING I LOVEN 3-3. REPRESENTASJON PÅ FORBUNDSTINGET FORSLAG 6: FORBUNDSSTYRET ENDRING I LOVEN 6-5. ANKEUTVALG FORSLAG 7: FORBUNDSSTYRET ENDRING I LOVEN 6-9. PÅTALENEMND FORSLAG 8: VÅLERENGA IF ENDRING I LOVEN 6-9 (5). PÅTALENEMND FORSLAG 9: BUSKERUD FOTBALLKRETS ENDRING I LOVEN 7-11 (1) KONTROLLKOMITÉ FORSLAG 10: FORBUNDSSTYRET ENDRING I LOVEN MATCHAGENTER FORSLAG 11: FORBUNDSSTYRET ENDRING I LOVEN 11-1, 11-2 OG ALMINNELIGE DISIPLINÆRFORFØYNINGER, SANKSJONER OG STRAFFER. FORSLAG 12: FORBUNDSSTYRET ENDRING I LOVEN 11-2, NYTT 5. LEDD OG 11-7, NYTT 5. LEDD. STRAFFER. FORSLAG 13: VÅLERENGA IF ENDRING I LOVEN STRAFFBELAGTE HANDLINGER/ UNNLATELSER 10

9 FORSLAG 1: FORBUNDSSTYRET - ENDRING I LOVEN 1-3. FARGER OG EMBLEM DAGENS BESTEMMELSE: FORSLAG TIL NY TEKST: MOTIVERING: 1-3. FARGER OG EMBLEM Forbundets farger er rødt, hvitt og blått (flaggets farger). Forbundets emblem skal være rundt og illustrere en fotball med bokstavene NFF plassert midt i ballen. De tre bokstavene skal være i henholdsvis rødt, hvitt og blått. Rundt ballen står «NORGES FOTBALLFORBUND» rett over ballen og «THE FOOTBALL ASSOCIATION OF NORWAY» på nedre halvdel under ballen, begge med sorte bokstaver. Emblemet skal benyttes på de merker, pokaler, premier og diplomer som forbundstinget og forbundsstyret deler ut FARGER OG EMBLEM Forbundets farger er rødt, hvitt og blått (flaggets farger). Forbundets emblem skal i utgangspunktet være rundt, med bokstavene NFF plassert midt i. Utformingen av forbundets emblem vedtas av forbundsstyret. Forbundets emblem skal være rundt og illustrere en fotball med bokstavene NFF plassert midt i ballen. De tre bokstavene skal være i henholdsvis rødt, hvitt og blått. Rundt ballen står «NORGES FOTBALLFORBUND» rett over ballen og «THE FOOTBALL ASSOCIATION OF NORWAY» på nedre halvdel under ballen, begge med sorte bokstaver. Emblemet skal benyttes på de merker, pokaler, premier og diplomer som forbundstinget og forbundsstyret deler ut. NFF har i samarbeid med UEFA startet et arbeid som har til hensikt å styrke merkevaren NFF tilpasset ulike plattformer. Dagens detaljerte beskrivelse av forbundets emblem, kan hindre en nødvendig fornyelse av emblemet. Dagens digitale verden og TV-selskapenes bruk av grafikk og illustrasjoner vanskeliggjør i en del situasjoner utnyttelse av dagens utforming. Det foreslås at forbundstinget gir forbundsstyret myndighet til å foreta den nærmere utforming av NFFs emblem. LOVKOMITEENS MERKNADER: Forslaget er lovteknisk tilfredsstillende. 11

10 FORSLAG 2: FORBUNDSSTYRET - ENDRING I LOVEN 3-1, FORBUNDSTING, 3-9, LEDERMØTE, OG 4-1, FORBUNDSSTYRETS SAMMENSETNING DAGENS BESTEMMELSE: FORSLAG TIL NY TEKST: MOTIVERING: 3-1 FORBUNDSTING Forbundstinget er forbundets høyeste organ. Det vedtar lover og reglementer for forbundets virksomhet, og kan instruere forbundsstyret og dets underliggende organer. Ordinært ting holdes annet hvert år innen utgangen av mars. 3-9 LEDERMØTE (1) I år uten ordinært ting holdes ledermøte for forbundsstyret, kretsledere, seks representanter valgt av og blant de klubber som kommende sesong deltar i 0. og 1. divisjon menn og seks representanter valgt av og blant de klubber som kommende sesong deltar i 0. og 1. divisjon kvinner, samt to representanter valgt av og blant de klubber som kommende sesong skal delta i 2. divisjon menn. Møtet skal avholdes mellom de to sesongene i tingperioden. (2) Ved kretslederens forfall, møter nestlederen. Er både lederen og nestlederen forhindret fra å møte, kan et annet styremedlem velges. (3) Ledermøtet innkalles av forbundsstyret med to måneders varsel. Kretser og interesseorganisasjonene kan foreslå saker som ønskes drøftet. Sakslisten utarbeides av forbundsstyret og sendes ut 1 måned før møtet. (4) Ledermøtet skal gjennomgå regnskapet i henhold til vedtatte budsjett og langtidsbudsjett, samt drøfte prinsipielle organisasjonsmessige saker. forbundsstyret kan også redegjøre for andre viktige saker, herunder midlertidige lovendringer. Møtet har ingen besluttende myndighet. (5) Dersom forbundsstyret på grunn av særlige forhold skulle ønske å fratre med kortere varsel enn ved å innkalle til ekstraordinært ting, kan forbundsstyret innkalle til ledermøte. Dette ledermøtet skal avholdes innen 10 dager etter at forbundssty- 3-1 FORBUNDSTING Forbundstinget er forbundets høyeste organ. Det vedtar lover og reglementer for forbundets virksomhet, og kan instruere forbundsstyret og dets underliggende organer. Ordinært ting holdes annet hvert år innen utgangen i begynnelsen av mars. 3-9 LEDERMØTE (1) I år uten ordinært ting holdes ledermøte for forbundsstyret, kretsledere, seks representanter valgt av og blant de klubber som kommende sesong deltar i 0. og 1. divisjon menn og seks representanter valgt av og blant de klubber som kommende sesong deltar i 0. og 1. divisjon kvinner, samt to representanter valgt av og blant de klubber som kommende sesong skal delta i 2. divisjon menn. Møtet skal avholdes mellom de to sesongene i tingperioden. (2) Ved kretslederens forfall, møter nestlederen. Er både lederen og nestlederen forhindret fra å møte, kan et annet styremedlem velges. (3) Ledermøtet innkalles av forbundsstyret med to måneders varsel. Kretser og interesseorganisasjonene kan foreslå saker som ønskes drøftet. Sakslisten utarbeides av forbundsstyret og sendes ut 1 måned før møtet. (4) Ledermøtet skal gjennomgå regnskapet i henhold til vedtatte budsjett og langtidsbudsjett, samt drøfte prinsipielle organisasjonsmessige saker. forbundsstyret kan også redegjøre for andre viktige saker, herunder midlertidige lovendringer. Møtet har ingen besluttende myndighet. (5) Dersom forbundsstyret på grunn av særlige forhold skulle ønske å fratre med kortere varsel enn ved å innkalle til ekstraordinært ting, kan forbundsstyret innkalle til ledermøte. Dette ledermøtet skal avholdes innen 10 dager etter at forbundsstyret har besluttet å søke snarlig fratreden, og Forbundsstyret viser til arbeidet med organisasjonsutvikling i NFF og sak vedrørende omlegging av reglementsstrukturen. Forbundsstyret foreslår at det, fra og med 2015, gjennomføres årlige ting over 2 dager med tingsete i starten av mars. Utgangspunktet er at forbundstinget heretter avvikles over 2 dager, og ikke over 3 dager som har vært tradisjon for i mange år. En av målsettingene med organisasjonsutviklingen i NFF har vært å fremheve ytterligere tingets viktige rolle i norsk fotball. De viktige sakene i norsk fotball skal debatteres og avgjøres på tinget. Forslaget om å overføre mer av beslutningskompetansen i reglementene fra forbundstinget til forbundsstyret, vil frigjøre mer tid og berede grunnen for at tinget kan avvikles over to dager. Årlige ting gir medlemmene enda større forutsetninger for jevnlig å påvirke utviklingen av norsk fotball. Ved å gå over til årlige ting som avvikles over 2 dager mener man også at dette ikke skal medføre vesentlige endringer i kostnader for den enkelte klubb i forhold til deltakelse på tinget. UEFA og FIFA har begge bemerket at NFF som medlem i begge organisasjonene, i prinsippet skal gjennomføre kongresser årlig. Det er i dette særlig bemerket fra UEFA og FIFA behandling av årsregnskap og budsjett. Årlige ting er derfor også i samsvar med UEFA og FIFA statuttene. Spørsmålet om årlige tingperioder har vært ute på bred høring i organisasjonen høsten Basert på høringsuttalelsene og signaler gitt i ledermøtet i mars 2013, mener forbundsstyret det er ønskelig å gå inn på en ordning med årlige forbundsting. Dette vil også være en naturlig konsekvens av de foreslåtte endringer i NFFs lov og reglementsstruktur. Som følge av den foreslåtte endringen faller behovet for ledermøtet bort, og bestemmelsen foreslås fjernet. Ved overgang til årlige ting, vil det være nødvendig å presisere at forbundsstyrets medlemmer velges for to år av gangen, for å opprettholde dagens ordning. 12

11 DAGENS BESTEMMELSE: FORSLAG TIL NY TEKST: MOTIVERING: ret har besluttet å søke snarlig fratreden, og skal behandle styrets redegjørelse for sitt fratreden og foreta valg av nytt styre, bestående av president, to visepresidenter og fem styremedlemmer. Det nye styret tiltrer umiddelbart og fungerer med de samme plikter og rettigheter som et tingvalgt forbundsstyre fram til neste ordinære eller ekstraordinære ting FORBUNDSSTYRETS SAMMENSETNING Forbundsstyret består av president, 2 visepresidenter og 5 styremedlemmer som velges av forbundstinget. Visepresidenten med lengst ansiennitet i styret er presidentens stedfortreder. Er ansienniteten lik, er eldste visepresident presidentens stedfortreder. skal behandle styrets redegjørelse for sitt fratreden og foreta valg av nytt styre, bestående av president, to visepresidenter og fem styremedlemmer. Det nye styret tiltrer umiddelbart og fungerer med de samme plikter og rettigheter som et tingvalgt forbundsstyre fram til neste ordinære eller ekstraordinære ting FORBUNDSSTYRETS SAMMENSETNING Forbundsstyret består av president, 2 visepresidenter og 5 styremedlemmer som velges av forbundstinget for to år. Visepresidenten med lengst ansiennitet i styret er presidentens stedfortreder. Er ansienniteten lik, er eldste visepresident presidentens stedfortreder. LOVKOMITEENS MERKNADER: Forslaget er lovteknisk tilfredsstillende. 13

12 FORSLAG 3: IL SANDVIKEN ENDRING I LOVEN 3-3 REPRESENTASJON PÅ FORBUNDSTINGET STEMMERETT DAGENS BESTEMMELSE: FORSLAG TIL NY TEKST: MOTIVERING: (1) På forbundstinget har følgende tale-, forslags- og stemmerett: a) Lederne i de enkelte fotballkretser eller varamedlemmer for disse. b) Representanter for klubbene. Hver av klubbene i 0., 1. og 2. divisjon menn, samt 0. og 1. divisjon kvinner, basert på siste sesong, kan møte med to representanter. Klubber med to representanter må ha en representant av hvert kjønn. Øvrige klubber kan møte med én representant. Klubbrepresentantene må ha vært medlem av klubben i minst én måned. (1) På forbundstinget har følgende tale-, forslags- og stemmerett: a) Lederne i de enkelte fotballkretser eller varamedlemmer for disse. b) Representanter for klubbene. Hver av klubbene i 0., 1. og 2. divisjon menn, samt 0. og 1. divisjon kvinner, basert på siste sesong, kan møte med to representanter. Klubber som har både herre- og kvinnelag i de nevnte divisjoner, har rett til å møte med to representanter for herrelaget og to representanter for kvinnelaget. Klubber med to representanter må ha en representant av hvert kjønn. Øvrige klubber kan møte med én representant. Klubbrepresentantene må ha vært medlem av klubben i minst én måned. Denne bestemmelsen ( 3-3 (1) b har til hensikt å sikre at de lagene som spiller i disse divisjonene har rett til å møte på tinget med to representanter hver. Vi ser en utvikling i retning av at toppklubber på herresiden også satser på topplag på kvinnesiden, f.eks. Stabæk, Vålerenga og Lillestrøm. I praksis vil imidlertid herre- og kvinnesiden være to adskilte enheter både organisatorisk og økonomisk. For å sikre representasjonsretten etter intensjonen i nevnte bestemmelse, må konsekvensen være at herre- og kvinnesiden hver for seg får representasjonsrett etter denne paragraf. Det vil ikke være tilstrekkelig f.eks. å påby at når klubben har lag både på herre- og kvinnesiden i de nevnte divisjonene, må en representant komme fra herresiden og en fra kvinnesiden. Da vil klubben miste to representanter i forhold til selvstendige klubber i de nevnte divisjonene. Slik bestemmelsen er i dag, kan en risikere at en klubb bare møter med representanter enten fra herre- eller kvinnesiden. Likeledes kan breddefotballen i klubben bli uten representant. Det er i strid med hensikten med representasjonsretten slik den er beskrevet i nevnte paragraf. FORBUNDSSTYRETS MERKNADER: Forbundsstyret fremmer et eget forslag om endring i representasjonsretten, og anbefaler at forslaget fra Sandviken ikke vedtas. LOVKOMITEENS MERKNADER: Forslaget er lovteknisk tilfredsstillende. 14

13 FORSLAG 4: BOSSEKOP UNGDOMSLAG/KIRKENES IDRETTSFORENING ENDRING I LOVEN REPRESENTASJON PÅ FORBUNDSTINGET STEMMERETT DAGENS BESTEMMELSE: FORSLAG TIL NY TEKST: MOTIVERING: (1) På forbundstinget har følgende tale-, forslags- og stemmerett: a) Lederne i de enkelte fotballkretser eller varamedlemmer for disse. b) Representanter for klubbene. Hver av klubbene i 0., 1. og 2. divisjon menn, samt 0. og 1. divisjon kvinner, basert på siste sesong, kan møte med to representanter. Klubber med to representanter må ha en representant av hvert kjønn. Øvrige klubber kan møte med én representant. Klubbrepresentantene må ha vært medlem av klubben i minst én måned. (1) På forbundstinget har følgende tale-, forslags- og stemmerett: a) Lederne i de enkelte fotballkretser eller varamedlemmer for disse. b) Representanter for klubbene. Hver av klubbene i 0., 1. og 2. divisjon menn, samt 0. og 1. divisjon kvinner, basert på siste sesong, kan møte med to representanter. Klubber med to representanter må ha en representant av hvert kjønn. Øvrige klubber kan møte med én representant. kan møte med én representant. Klubbrepresentantene må ha vært medlem av klubben i minst én måned. Ett grunnleggende demokratisk prinsipp er én person én stemme uavhengig av bakgrunn, status, tilhørighet etc. Ut fra demokratiske prinsipper bør representasjonsretten være lik for alle klubber som er godkjente medlemmer av Norges Fotballforbund. Prinsippet en klubb en stemme og likeverd bør gjelde for representasjonsrett i forbundstinget, dersom forbundstinget skal oppfattes å være et demokratisk sammensatt organ for norsk fotball. FORBUNDSSTYRETS MERKNADER: Forbundsstyret fremmer et eget forslag om endring i representasjonsretten, og anbefaler at forslaget fra Bossekop ikke vedtas. LOVKOMITEENS MERKNADER: Hvis vedtatt bør bestemmelsen i bokstav b skrives om, f.eks. slik: Én representant for hver klubb som møter på tinget. Klubbrepresentantene må ha vært medlem av klubben i minst én måned.. En eventuell endring vil først få virkning fra og med neste forbundsting. 15

14 FORSLAG 5: FORBUNDSSTYRET - ENDRING I LOVEN REPRESENTASJON PÅ FORBUNDSTINGET STEMMERETT DAGENS BESTEMMELSE: FORSLAG TIL NY TEKST: MOTIVERING: (1) På forbundstinget har følgende tale-, forslags- og stemmerett: a) Lederne i de enkelte fotballkretser eller varamedlemmer for disse. b) Representanter for klubbene. Hver av klubbene i 0., 1. og 2. divisjon menn, samt 0. og 1. divisjon kvinner, basert på siste sesong, kan møte med to representanter. Klubber med to representanter må ha en representant av hvert kjønn. Øvrige klubber kan møte med én representant. Klubbrepresentantene må ha vært medlem av klubben i minst én måned. (1) På forbundstinget har følgende tale-, forslags- og stemmerett: a) Lederne i de enkelte fotballkretser eller varamedlemmer for disse. b) Representanter for klubbene. Alle klubber kan møte med én representant. I tillegg vil hver av klubbene i 0., 1. og 2. divisjon menn, samt 0. og 1. divisjon kvinner, basert på siste sesong, kunne møte med ytterligere én representant for hvert førstelag som er representert i disse divisjonene. Hver av klubbene i 0., 1. og 2. divisjon menn, samt 0. og 1. divisjon kvinner, basert på siste sesong, kan møte med to representanter. Klubber med to eller tre representanter må ha en representanter av hvert kjønn. Øvrige klubber kan møte med én representant. Klubbrepresentantene må ha vært medlem av klubben i minst én måned. Forslaget innebærer at representasjonsretten utvides ved at klubber som har et herrelag i 0., 1. eller 2. divisjon og et kvinnelag i 0. eller 1. divisjon, vil få tre representanter på forbundstinget. De siste årene har det vært en økning i antall klubber som har topplag på herre- og damesiden. I mange tilfeller fungerer disse lagene forholdsvis uavhengige av hverandre, og kan ha til dels ulike interesser som kan gjenspeile hvilke synspunkter de vil ha på forslag som behandles av forbundstinget. Ved klubbens representasjon under forbundstinget risikerer en ved dagens ordning at enten herre- eller kvinnelagets interesser ikke blir ivaretatt. LOVKOMITEENS MERKNADER: Forslaget er lovteknisk tilfredsstillende. 16

15 FORSLAG 6: FORBUNDSSTYRET - ENDRING LOVEN 6-5. ANKEUTVALG. DAGENS BESTEMMELSE: FORSLAG TIL NY TEKST: MOTIVERING: 6-5. ANKEUTVALG (3) Anker behandles normalt av tre av utvalgets medlemmer hvorav leder eller nestleder skal være den ene. Anke over utvisning/bortvisning i én eller to kamper eller bot på kr eller mindre, kan behandles av utvalgets leder eller nestleder alene. (4) (Ingen) (3) Anker behandles normalt av tre av utvalgets medlemmer hvorav leder eller nestleder skal være den ene. Anke over straffesaker behandles av en samlet nemnd. Anke over utvisning/ bortvisning i én eller to kamper eller bot på kr eller mindre, kan behandles av utvalgets leder eller nestleder alene. (4) Dersom det er nødvendig kan Lovkomiteen oppnevne settemedlemmer til Ankeutvalget for behandling av en enkeltsak. Dersom leder eller nestleder har forfall, velger de gjenværende medlemmer en leder for gjennomføringen av en bestemt sak. Etter en endring i NIFs lov (8) under Idrettstinget i 2011, med påfølgende endring NFFs lov, skal Ankeutvalget settes med fem medlemmer i straffesaker. Dette vil kunne skape utfordringer da alle medlemmene må delta i straffesaker, noe som kan bli vanskelig f.eks. ved avvikling av ferie eller der ett eller flere av medlemmene er inhabile. Det foreslås derfor at det åpnes for å benytte settemedlemmer, for behandling av saker der det ikke er tilstrekkelig antall tilgjengelige ordinære medlemmer av Ankeutvalget. Settemedlemmene bør fortrinnsvis oppnevnes fra tingvalgte komiteer og utvalg som ikke har vært involvert i behandlingen av saken på et tidligere stadium, f.eks. fra Lovkomiteen. LOVKOMITEENS MERKNADER: Forslaget er lovteknisk tilfredsstillende. FORSLAG 7: FORBUNDSSTYRET - ENDRING I LOVEN 6-9. PÅTALENEMNDA DAGENS BESTEMMELSE: FORSLAG TIL NY TEKST: MOTIVERING: 6-9 PÅTALENEMNDA (1) Påtalenemnda består av leder og to medlemmer. Alle oppnevnes av forbundsstyret for to år. Leder skal være jurist. 6-9 PÅTALENEMNDA (1) Påtalenemnda består av leder og to medlemmer. Alle oppnevnes velges av forbundsstyret forbundstinget for to år. Leder skal være jurist. For å tydeliggjøre Påtalenemndas uavhengighet, foreslår forbundsstyret at Påtalenemnda velges av forbundstinget, og ikke av forbundsstyret. Dersom forslaget vedtas, vil tilsvarende endring tas med i NFFs lov 3-5 (1) bokstav n. LOVKOMITEENS MERKNADER: Forslaget er lovteknisk tilfredsstillende. 17

16 FORSLAG 8: VÅLERENGA IF ENDRING I LOVEN 6-9 (5). PÅTALENEMNDA DAGENS BESTEMMELSE: FORSLAG TIL NY TEKST: MOTIVERING: (5) (Ingen bestemmelse.) 5) Forbundsstyret kan vedta retningslinjer for påtalenemndas arbeid. Vålerenga Fotball mener det bør vedtas retningslinjer for Påtalenemndas arbeid. Erfaringene etter snart fire år med Påtalenemnda er på mange måter positivt, man har klart å oppnå et tydelig skille mellom lovgiver (forbundsstyret) og en egen nemnd med påtalekompetanse. Vålerenga Fotball opplevde bl.a. i Overgangssaken med Stabæk Fotball i 2011 at Påtalenemnda gikk langt ut over sin rolle, etter vår mening, da nemnda ble aktiv i forhold til bl.a. media. Vår klubb opplevde at Påtalenemnda gikk til anklagelser i media, uten at vi hadde mulighet til å komme med vår versjon. Vålerenga Fotball vil derfor oppfordre forbundsstyret til å vedta retningslinjer for Påtalenemndas arbeid etter innspill fra klubbene, dette for å sikre en best mulig rettssikkerhet for klubber og enkeltmedlemmer. FORBUNDSSTYRETS MERKNADER: Forbundsstyret er fornøyd med hvordan Påtalenemnda har fungert etter at den ble opprettet i 2010, og er av den oppfatning at Påtalenemnda er nødvendig for å sikre at spørsmål knyttet til brudd på forbundets lov og reglementer foretas uavhengig av forbundsstyret. Forbundsstyret er videre enig i at det kan være hensiktsmessig med retningslinjer som i større grad enn i dag avklarer Påtalenemndas rolle og mandat, men er enig i Lovkomiteens merknader. Forslaget støttes ikke med den foreslåtte ordlyden, men forbundsstyret er positiv til å støtte forslaget med en justert ordlyd som begrenser forbundsstyrets anledning til å vedta retningslinjer for Påtalenemndas arbeid til saksbehandlingsregler, f.eks. «forbundsstyret kan vedta retningslinjer for hvordan Påtalenemnda skal utføre sitt mandat». LOVKOMITEENS MERKNADER: Den foreslåtte bestemmelsen er vag og uklar både hva gjelder innholdet i retningslinjene og disses ev. status. Det kan være fordelaktig om nemndas saksbehandlingsregler forankres i forbundsstyret, men det fremstår som prinsipielt uheldig om forbundsstyret skulle legge føringer på påtalenemndas prioriteringer og avgjørelser om påtale skal tas ut. Det eksempelet som gis i begrunnelsen for regelen uttalelser til media fremstår også som vanskelig å regulere i retningslinjer, og kan oppnås ved at NFFs kommunikasjonsavdeling bistår Påtalenemnda. Det fremstår som høyst uklart hvilken virkning brudd på retningslinjene skulle ha. 18

17 FORSLAG 9: BUSKERUD FOTBALLKRETS - ENDRING I LOVEN 7-11 (1). KONTROLLKOMITÉ DAGENS BESTEMMELSE: FORSLAG TIL NY TEKST: MOTIVERING: 7-11 KONTROLLKOMITÉ (1) Kontrollkomiteen består av to medlemmer som velges av kretstinget. Kretstinget skal også velge første og annet varamedlem KONTROLLKOMITÉ (1) Kontrollkomiteen består av to medlemmer som velges av kretstinget. Kretstinget skal også velge første og annet varamedlem. leder, to medlemmer og et varamedlem, som alle velges av kretstinget for 2 år. Ved årlige kretsting velges annet hvert år leder og et varamedlem, og tilsvarende annet hvert år to medlemmer. Det er riktig og viktig at leder av kontrollkomiteen velges av kretstinget, samt at to og to velges årlig slik at en beholder kontinuitet. Forslaget innebærer også et større samsvar med tilsvarende 6-1 (1), som omhandler kontrollkomiteen for NFF sentralt. FORBUNDSSTYRETS MERKNADER: Forbundsstyret støtter forslaget, og slutter seg til forslagsstillers motivering. LOVKOMITEENS MERKNADER: Forslaget er lovteknisk tilfredsstillende. Annen setning bør skrives om, f.eks. slik: Ved årlige kretsting velges annet hvert år leder og et varamedlem, og det andre året to medlemmer. FORSLAG 10: FORBUNDSSTYRET - ENDRING I LOVEN MATCHAGENTER DAGENS BESTEMMELSE: FORSLAG TIL NY TEKST: MOTIVERING: MATCHAGENTER 1 Person som ønsker å avtale, formidle eller arrangere kamper mellom lag fra flere land, skal ha gyldig lisens som matchagent fra UEFA eller FIFA. 1 Se i tillegg egne reglementer fra UEFA og FIFA MATCHAGENTER 1 Person som ønsker å avtale, formidle eller arrangere kamper mellom lag fra flere land, skal ha gyldig lisens som matchagent fra UEFA eller FIFA. 1 Se i tillegg eget reglement fra UEFA og FIFA. UEFAs Executive committee vedtok i desember 2013 å avvikle sin ordning med matchagenter, slik at det nå kun er FIFA som utsteder lisenser for matchagenter. Forbundsstyret foreslår å justere bestemmelsen om matchagenter i henhold til UEFAs vedtak. LOVKOMITEENS MERKNADER: Forslaget er lovteknisk tilfredsstillende. 19

18 FORSLAG 11: FORBUNDSSTYRET - ENDRING I LOVEN 11-1, 11-2 OG ALMINNELIGE DISIPLINÆRFORFØYNINGER, SANKSJONER OG STRAFFER. DAGENS BESTEMMELSE: FORSLAG TIL NY TEKST: MOTIVERING: ALMINNELIGE DISIPLI- NÆRFORFØYNINGER (1) Organisasjonsledd kan tildele dem som omfattes av 11-3 (1) alminnelige disiplinærforføyninger for brudd på idrettens regelverk, vedtak eller alminnelig god oppførsel. Følgende disiplinærforføyninger kan benyttes, uten at det regnes som straff etter dette kapittel: - irettesettelse, - Bot på inntil kr for enkeltperson og kr for organisasjonsledd såfremt mulighet for bot fremkommer av et skriftlig regelverk som er gjort kjent. -tap av plassering/resultat, -utelukkelse fra deltagelse i et bestemt tidsrom eller et bestemt antall kamper/konkurranser, - hel eller delvis inndragning av beløp som blir spilt inn på obligatoriske eller ikke godkjente kamper. Beløp innvunnet ved inndragning kan overføres til annen klubb, spillere og andre, - trekk av inntil ti poeng for inneværende eller kommende sesong, - nedflytting av lag til lavere divisjon kommende sesong, - forbud mot nasjonale og/eller internasjonale overganger i inntil 12 måneder, - forbud mot deltakelse i nasjonale og/eller internasjonale konkurranser, -tilbaketrekking av spilletillatelse, - pålegg om å spille hjemmekamp uten tilskuere, delvis uten tilskuere eller på nøytral bane med eller uten tilskuere ALMINNELIGE DISIPLINÆR- FORFØYNINGER (1) Organisasjonsledd kan tildele dem som omfattes av 11-3 (1) alminnelige disiplinærforføyninger for brudd på idrettens regelverk, vedtak eller alminnelig god oppførsel. Følgende disiplinærforføyninger kan benyttes, uten at det regnes som straff etter dette kapittel: - Irettesettelse, - Bortvisning - Utelukkelse i inntil én måned - Bot på inntil kr for enkeltperson og kr for organisasjonsledd såfremt mulighet for bot fremkommer av et skriftlig regelverk som er gjort kjent. -tap av plassering/resultat, -utelukkelse fra deltagelse i et bestemt tidsrom eller et bestemt antall kamper/ konkurranser, - hel eller delvis inndragning av beløp som blir spilt inn på obligatoriske eller ikke godkjente kamper. Beløp innvunnet ved inndragning kan overføres til annen klubb, spillere og andre, - trekk av inntil ti seks poeng for inneværende eller kommende sesong, - nedflytting av lag til lavere divisjon kommende sesong, - forbud mot nasjonale og/eller internasjonale overganger i inntil 12 måneder, - forbud mot deltakelse i nasjonale og/ eller internasjonale konkurranser, -tilbaketrekking av spilletillatelse, - pålegg om å spille hjemmekamp uten tilskuere, delvis uten tilskuere eller på nøytral bane med eller uten tilskuere. NIF har påpekt at enkelte av, disiplinærforføyningene, sanksjonene og straffene, angitt henholdsvis i loven 11-1 (alminnelige disiplinærforføyninger) 11-2 (sanksjoner) og 11-7 (straffer), dels går utover rammene i NIFs lov og dels er for like. Det foreslås derfor at bestemmelsene endres i tråd med NIFs lov, samt at det for de fotballspesifikke reaksjonene foretas et skille i de ulike forføyningene mellom omfanget på reaksjonen. For reaksjonen poengtrekk, foreslås inntil 10 poeng som sanksjon og 15 poeng som straff. Bestemmelsen om utelukkelse som alminnelig disiplinærforføyning foreslås lik NIFs tilsvarende bestemmelse SANKSJON ETTER KAMP- OG KONKURRANSEREGLER (1) Organisasjonsledd kan gi egne kamp- og konkurranseregler som gir hjemmel for sanksjoner ved overtredelse. Dersom kamp- og konkurransereglene er gjort kjent, kan følgende sanksjoner benyttes, SANKSJON ETTER KAMP- OG KONKURRANSEREGLER (1) Organisasjonsledd NFFs organer kan gi egne kamp- og konkurranseregler som gir hjemmel for sanksjoner ved overtredelse. Dersom kamp- og konkurransereglene er gjort kjent, kan f Følgende sanksjoner kan benyttes, 20

19 DAGENS BESTEMMELSE: FORSLAG TIL NY TEKST: MOTIVERING: uten at det regnes som straff etter dette kapittel: - irettesettelse, -bot oppad begrenset til kr pr person og kr pr organisasjonsledd, -tap av plassering/resultat, - utelukkelse fra deltagelse i et bestemt tidsrom eller et bestemt antall kamper/konkurranser, -hel eller delvis inndragning av beløp som blir spilt inn på obligatoriske eller ikke godkjente kamper. Beløp innvunnet ved inndragning kan overføres til annen klubb, spillere og andre, -trekk av inntil ti poeng for inneværende eller kommende sesong, -nedflytting av lag til lavere divisjon kommende sesong, - forbud mot nasjonale og/eller internasjonale overganger i inntil 12 måneder, -forbud mot deltakelse i nasjonale og/eller internasjonale konkurranser, - tilbaketrekking av spilletillatelse, - pålegg om å spille hjemmekamp uten tilskuere, delvis uten tilskuere eller på nøytral bane med eller uten tilskuere. En utelukkelse kan ikke overstige tre måneder. uten at det regnes som straff etter dette kapittel: - irettesettelse, -bot oppad begrenset til kr pr person og kr pr organisasjonsledd, -tap av plassering/resultat, - utelukkelse fra deltagelse i et bestemt tidsrom eller et bestemt antall kamper/ konkurranser, -hel eller delvis inndragning av beløp som blir spilt inn på obligatoriske eller ikke godkjente kamper. Beløp innvunnet ved inndragning kan overføres til annen klubb, spillere og andre, -trekk av inntil ti poeng for inneværende eller kommende sesong, -nedflytting av lag til lavere divisjon kommende sesong, - forbud mot nasjonale og/eller internasjonale overganger i inntil 12 måneder, -forbud mot deltakelse i nasjonale og/ eller internasjonale konkurranser, - tilbaketrekking av spilletillatelse, - pålegg om å spille hjemmekamp uten tilskuere, delvis uten tilskuere eller på nøytral bane med eller uten tilskuere. En utelukkelse kan ikke overstige tre måneder. Utelukkelse kan besluttes slik at den helt eller delvis sones i terminfestet konkurransesesong STRAFFER. (1) De straffene som kan idømmes er: a) irettesettelse, b) bot, c) tap av rett til å ha valgte eller oppnevnte tillitsverv, d) tap av rett til å delta i konkurranser og organisert trening (utelukkelse). I særlige tilfeller kan utelukkelsen begrenses til deltakelse i konkurranser. Utelukkelse gjelder som hovedregel deltakelse i nasjonale og internasjonale konkurranser, e) tap av premier/mesterskap/ rekorder når den straffbare handlingen kan ha hatt innflytelse på STRAFFER. (1) De straffene som kan idømmes er: a) irettesettelse, b) bot, c) tap av rett til å ha valgte eller oppnevnte tillitsverv, d) tap av rett til å delta i konkurranser og organisert trening (utelukkelse). I særlige tilfeller kan utelukkelsen begrenses til deltakelse i konkurranser. Utelukkelse gjelder som hovedregel deltakelse i nasjonale og internasjonale konkurranser, e) tap av premier/mesterskap/rekorder når den straffbare handlingen kan ha hatt innflytelse på det oppnådde 21

20 DAGENS BESTEMMELSE: FORSLAG TIL NY TEKST: MOTIVERING: det oppnådde resultat, f) tap av medlemskap og derav følgende rettigheter (eksklusjon), g) tap av rett til å arrangere hjemmekamp eventuelt andre arrangementsmessige reaksjoner, h) tap av hedersbevisning, i) hel eller delvis inndragning av beløp som blir spilt inn på obligatoriske eller ikke godkjente kamper. Beløp innvunnet ved inndragning kan overføres til annen klubb, spillere og andre, j) trekk av inntil ti poeng for inneværende eller kommende sesong, k) nedflytting av lag til lavere divisjon kommende sesong, l) forbud mot nasjonale og/eller internasjonale overganger i inntil 12 måneder, m) forbud mot deltakelse i nasjonale og/eller internasjonale konkurranser, n) tilbaketrekking av spilletillatelse. resultat, f) tap av medlemskap og derav følgende rettigheter (eksklusjon), g) tap av rett til å arrangere hjemmekamp eventuelt andre arrangementsmessige reaksjoner, h) tap av hedersbevisning, i) hel eller delvis inndragning av beløp som blir spilt inn på obligatoriske eller ikke godkjente kamper. Beløp innvunnet ved inndragning kan overføres til annen klubb, spillere og andre, j) trekk av inntil ti 15 poeng for inneværende eller kommende sesong, k) nedflytting av lag til lavere divisjon kommende sesong, l) forbud mot nasjonale og/eller internasjonale overganger i inntil 12 måneder, m) forbud mot deltakelse i nasjonale og/eller internasjonale konkurranser, n) tilbaketrekking av spilletillatelse. LOVKOMITEENS MERKNADER: Forslaget er lovteknisk tilfredsstillende. 22

21 FORSLAG 12: FORBUNDSSTYRET - ENDRING I LOVEN 11-2, NYTT 5. LEDD OG 11-7, NYTT 5. LEDD. STRAFFER DAGENS BESTEMMELSE: FORSLAG TIL NY TEKST: MOTIVERING: (Ingen) SANKSJON ETTER KAMP- OG KONKURRANSEREGLER (5) Forbundsstyret kan gi retningslinjer som angir anbefalte sanksjonsnivåer for sanksjonerbare handlinger og unnlatelser STRAFFER (5) Forbundsstyret kan gi retningslinjer som angir anbefalte straffenivåer for straffbelagte handlinger og unnlatelser. Forbundsstyret anser det som hensiktsmessig at det utarbeides retningslinjer for bruk av sanksjoner og straff, til bruk for kretser, Påtalenemnda, Disiplinærutvalget, Doms- og sanksjonsutvalget og Ankeutvalget. Slike retningslinjer vil sikre en mer ensartet behandling av like typer saker i kretsene, og vil gi forbundsstyret en viss mulighet til å påvirke den generelle utviklingen i straffer og sanksjoner knyttet til overtredelser av straff- og sanksjonerbare handlinger. LOVKOMITEENS MERKNADER: Forslaget er lovteknisk tilfredsstillende. For å sikre domsorganenes uavhengighet må retningslinjene begrenses slik at det ikke gis anledning for forbundsstyret til å gripe inn i enkeltsaker, og slik at domsorganene gis en reell mulighet til å utøve skjønn. FORSLAG 13: VÅLERENGA IF ENDRING I LOVEN 11-4 (I). STRAFFBELAGTE HANDLINGER/UNNLATELSER DAGENS BESTEMMELSE: FORSLAG TIL NY TEKST: MOTIVERING: (1) Straff etter disse bestemmelser kan ilegges, dersom person eller organisasjonsledd: ( ) i) fremsetter ytring i forbindelse med kamp eller trening som er egnet til å true, fornærme eller håne en person på grunnlag av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion, livssyn eller seksuell orientering (1) Straff etter disse bestemmelser kan ilegges, dersom person eller organisasjonsledd: ( ) (i) fremsetter ytring i forbindelse med kamp eller trening som er egnet til å true, fornærme eller håne en person på grunnlag av etnisitet, kjønn, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion, livssyn eller seksuell orientering Vålerenga Fotball har fått innspill fra Serieforeningen for kvinnefotball om at det har vært eksempler på at jenter/kvinner har blitt fornærmet eller hånet i forbindelse med kamp eller trening på grunn av kjønn. Motiveringen bak forslaget å ta hetsing i medier, herunder sosiale medier, av folk innen fotballfamilien. Siden denne paragrafen avgrenses til å gjelde ytring i forbindelse med kamp eller trening, ber vi Lovkomitéen om en vurdering på om denne paragrafen bør utvides. FORBUNDSSTYRETS MERKNADER: Forbundsstyret anser det som viktig å arbeide mot alle former for diskriminering og støtter forslaget om å oversende den til lovkomiteen for vurdering om en utvidelse. LOVKOMITEENS MERKNADER: Forslaget er lovteknisk tilfredsstillende. Til forslagsstillers spørsmål om paragrafen bør utvides, er Påtalenemnda av den oppfatning at engasjementet til idretten fotball ikke er begrenset til kamp og trening, og at det bør være en mulighet for å ilegge straff for hendelser som har en klar tilknytning til fotball, jf. f.eks. ordlyden i sanksjonsreglementet 2-1 (2) bokstav f. 23

22 TEMA 2 KAMPREGLEMENTET FORSLAG 14: HORDALAND FOTBALLKRETS ENDRING I KAMPREGLEMENTET 2-2 (1) OG 2-4 (2). ALDERSBESTEMMELSER. FORSLAG 15: FORBUNDSSTYRET ENDRING I KAMPREGLEMENTET 2-3. UNNTAK FRA KRAVENE TIL ALDER. FORSLAG 16: FORBUNDSSTYRET ENDRING I KAMPREGLEMENTET 2-5. FORSIKRINGS- ORDNINGER. FORSLAG 17: FORBUNDSSTYRET ENDRING I KAMPREGLEMENTET 2-10, FLERE LAG I SAMME ALDERSKLASSE, OG 2-11, DELTAGELSE PÅ LAVERE SENIORLAG. FORSLAG 18: FORBUNDSSTYRET ENDRING I KAMPREGLEMENTET DELTAGELSE PÅ LAVERE SENIORLAG. FORSLAG 19: FORBUNDSSTYRET ENDRING I KAMPREGLEMENTET 5-2, KAMPER OG POENG, OG 5-9, 0. DIVISJON KVINNER. FORSLAG 20: LISLEBY FK KAMPREGLEMENTET 5-3, NYTT ANNET LEDD. PLASSERING PÅ TABELLEN. FORSLAG 21: FORBUNDSSTYRET ENDRING I KAMPREGLEMENTET DIVISJON MENN. FORSLAG 22: FORBUNDSSTYRET ENDRING I KAMPREGLEMENTET 8-2. KONKURRANSE- REGLER NM KVINNER. FORSLAG 23: FLISBYEN FK ENDRING I KAMPREGLEMENTET 12-1 (1) SPILLEPLAN. BERAMMELSE AV ANDRE KAMPER. FORSLAG 24: FLISBYEN FK ENDRING I KAMPREGLEMENTET 12-1 (1) SPILLEPLAN. BERAMMELSE AV ANDRE KAMPER. FORSLAG 25: FORBUNDSSTYRET ENDRING I KAMPREGLEMENTET 13-2 (2). VIRKNINGER AV Å UTEBLI ELLER TREKKE SEG FRA KAMP. FORSLAG 26: OSLO FOTBALLKRETS KAMPREGLEMENTET 13-2, NYTT ÅTTENDE LEDD. VIRKNINGER AV Å UTEBLI ELLER TREKKE SEG FRA KAMP. 24

23 FORSLAG 14: HORDALAND FOTBALLKRETS - ENDRING I KAMPREGLEMENTET 2-2 (1) OG 2-4 (2). ALDERSBESTEMMELSER. DAGENS BESTEMMELSE: FORSLAG TIL NY TEKST: MOTIVERING: 2-2. ALDERSKLASSER, DIVI- SJONER OG AVDELINGER (1) a) Senior: 2 x 45 minutter spilletid. Spillere må ha fylt 15 år ved årets begynnelse. d) Junior menn/ Junior kvinner: 2 x 45 minutter spilletid. Spillere må være under 19 år, men ha fylt 14 år ved årets begynnelse DISPENSASJON FRA KRAVENE TIL ALDER (2) Først det kalenderåret en spiller fyller 15 år kan vedkommende få dispensasjon for å delta på seniorlag. Forbundsstyret kan fastsette retningslinjer for behandlingen av søknader om dispensasjon for spill i seniorklassen. Dispensasjon kan ikke gis for spill på lag som deltar i de to høyeste divisjonene for menn og høyeste divisjon for kvinner. a) Senior: 2x 45 min spilletid. Spillere må ha fylt år ved årets begynnelse. Spillere må ha fylt 15 år for å delta i 0. divisjon kvinner og menn og 1. divisjon menn. d) Junior menn/junior kvinner: 2 x 45 min spilletid. Spillere må være under 19 år, men ha fylt år ved årets begynnelse DISPENSASJON FRA KRAVENE TIL ALDER (2) Først det kalenderåret en spiller fyller 15 år kan vedkommende få dispensasjon for å delta på seniorlag. forbundsstyret kan fastsette retningslinjer for behandlingen av søknader om dispensasjon for spill i seniorklassen. Dispensasjon kan ikke gis for spill på lag som deltar i de to høyeste divisjonene for menn og høyeste divisjon for kvinner. Utviklingen over mange år har vist at flere spillere enn tidligere kan og ønsker å delta i seniorfotball. Dette er og ett av flere gode virkemidler i utviklingen av de aller beste utøverne, særlig på jentesiden. En senkning av senioralderen med ett år, samtidig som dispensasjonsadgangen tas bort, vil og forenkle forvaltningen og sikre større grad av rettferdighet og likebehandling over hele landet. Med bakgrunn i entydige positive tilbakemeldinger fra prøveordningen i 2010 og 2011 mener vi tiden er moden for permanent å senke aldergrensen jfr. forslaget. FORBUNDSSTYRETS MERKNADER: Forbundsstyret støtter ikke forslaget. Etter debatten om aldersgrenser under forbundstinget i 2012 konkluderte Forbundstinget med at det ikke var ønskelig å senke aldersgrensene permanent, og at en burde beholde aldersgrensene for senior- og juniorlag. Etter dagens ordning er utgangspunktet at det er en aldersgrense på 15 år i seniorfotballen, men at det kan gis dispensasjon. Forbundsstyret vil fastsette retningslinjer i nært samarbeid med kretsene, for behandling av søknader om dispensasjon, slik dagens regelverk åpner for. LOVKOMITEENS MERKNADER: Forslaget er lovteknisk tilfredsstillende. 25

24 FORSLAG 15: FORBUNDSSTYRET - ENDRING I KAMPREGLEMENTET 2-3. UNNTAK FRA KRAVENE TIL ALDER. DAGENS BESTEMMELSE: FORSLAG TIL NY TEKST: MOTIVERING: 2-3* UNNTAK FRA KRAVENE TIL ALDER (1) I alle aldersklasser opp til og med junior, kan et lag pr. kamp benytte inntil 2 overårige spillere i elleverfotball og 1 overårig spiller i sjuerfotball og femmerfotball. Overårig spiller kan ikke være mer enn ett år for gammel og kan i samme sesong ikke spille på lag i sin egen aldersklasse eller høyere. I klassen junior kvinner gjelder begrensningene i annen setning bare for spill i Norgesmesterskapet. 2-3* UNNTAK FRA KRAVENE TIL ALDER (1) I alle aldersklasser opp til og med junior, kan et lag pr. kamp benytte inntil 2 overårige spillere i elleverfotball og 1 overårig spiller i sjuerfotball og femmerfotball. Overårig spiller kan ikke være mer enn ett år for gammel og kan i samme sesong ikke spille på lag i sin egen aldersklasse eller høyere. I klassen junior kvinner gjelder begrensningene i annen setning bare for spill i Norgesmesterskapet. Begrensningen i annen setning gjelder ikke i klassen junior kvinner. Forbundsstyret kan etter Kampreglementet 9-1 fastsette turneringsreglement for Norgesmesterskap junior kvinner, og anser det hensiktsmessig at aldersbestemmelsene for Norgesmesterskapene i aldersbestemte klasser reguleres i turneringsbestemmelsene. Forbundsstyret ønsker samtidig en språklig presisering av bestemmelsen. LOVKOMITEENS MERKNADER: Forslaget er lovteknisk tilfredsstillende. 26

25 FORSLAG 16: FORBUNDSSTYRET - ENDRING I KAMPREGLEMENTET 2-5. FORSIKRINGSORDNINGER DAGENS BESTEMMELSE: FORSLAG TIL NY TEKST: MOTIVERING: 2-5. FORSIKRINGSORDNINGER (4) Lagsforsikring seniorfotball gjelder alle seniorlag i 2. og lavere divisjoner for menn og i 1. og lavere divisjoner for kvinner, både ellever-, sjuer- og femmerlag, samt klassene Old Boys og Old Girls. Klubben er ansvarlig for at forsikringen blir betalt og at spillerne er registrert i Fotballens Informasjons- og Kommunikasjonssystem (FIKS). Forsikringspremien fastsettes av forbundsstyret. (5) Lagsforsikring ungdomsfotball gjelder alle lag i ungdomsfotballen (13-19 år), både ellever-, sjuer- og femmerlag. Forsikringen betales av NFF og gjelder fra den dato spilleren blir registrert i FIKS. Klubben er ansvarlig for at spillerne er registrert i FIKS. Spillere med lagsforsikring ungdomsfotball er dekket med grunnforsikring FORSIKRINGSORDNINGER (4) Lagsforsikring seniorfotball gjelder alle seniorlag i 2. og lavere divisjoner for menn og i 1. og lavere divisjoner for kvinner, både ellever-, sjuer- og femmerlag, samt klassene Old Boys og Old Girls og alle lag i ungdomsfotballen (13-19 år). Klubben er ansvarlig for at forsikringen blir betalt og at spillerne er registrert i Fotballens Informasjons- og Kommunikasjonssystem (FIKS). Forsikringspremien fastsettes av forbundsstyret. (5) Lagsforsikring ungdomsfotball gjelder alle lag i ungdomsfotballen (13-19 år), både ellever-, sjuer- og femmerlag. Forsikringen betales av NFF og gjelder fra den dato spilleren blir registrert i FIKS. Klubben er ansvarlig for at spillerne er registrert i FIKS. Spillere med lagsforsikring ungdomsfotball er dekket med grunnforsikring. Forbundsstyret foreslår at lagsforsikring i ungdomsfotballen skal betales av klubbene, og ikke av NFF, slik som situasjonen er i dag. NFF har betydelige kostnader knyttet til dagens ordning, der NFF dekker lagsforsikring for alle lag i ungdomsfotballen. Samtidig viser statistikk at spillere på lag i ungdomsfotballen er høyt representert når det gjelder antall skader og skadeutbetalinger. Aldersgruppen år står for 50% av skadene og 40% av utbetalingene. Ved overgang til lagsforsikring på tinget i 2010, ble det samtidig innført flere nye tjenester. Idrettens skadetelefon med sitt behandlernettverk tilbyr skadede fotballspillere i alle aldre både en rask saksbehandling og en god tilgang til et profesjonelt behandlernettverk over hele landet. Etablering og drift av skadetelefonen har medført en betydelig merkostnad. Barn under 13 år er nå også inkludert i ordningene i tillegg til Idrettsforbundets barneforsikring. Dette ble gjort for å tilby alle fotballspillere i alle aldre de samme rettigheter og betingelser. Innføringen av nye og forbedrede tjenester har vært og er en suksess. Flere spillere kommer nå raskere inn i et profesjonelt behandlernettverk. Prinsipielt er forbundsstyret av den oppfatning at alle miljøer i fotballen må bidra til fellesskapet. Slik situasjonen er i dag, betales forsikringene for denne gruppen av seniorfotballen. Inntekter fra lagsforsikring i ungdomsfotballen er for øvrig tatt med i forslag til budsjett. LOVKOMITEENS MERKNADER: Forslaget er lovteknisk tilfredsstillende. 27

Tinghefte NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 9. MARS 2014

Tinghefte NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 9. MARS 2014 Tinghefte NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 9. MARS 2014 Sted: Thon Hotel Arena, Lillestrøm Informasjon om NFFs forbundsting finnes på nettsiden www.forbundstinget.no 3 INNHOLD Dagsorden på forbundstinget...5

Detaljer

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION)

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION) NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION) Medlem av International Rugby Board FIRA-AER Association Européenne de Rugby - Skandinavisk Rugby Union Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité LOV FOR NORGES

Detaljer

Lov for Agder Bandykrets

Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets, stiftet 1. september 1998. (Tidligere Aust Agder Bandykrets, endret 22. september 2002.) Vedtatt den 23. april 2009. Godkjent av Idrettsstyret den X.

Detaljer

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Endret sist den 31. mars 2005. FIF er benyttet som forkortelse for Furuset Idrettsforening. NIF er benyttet som forkortelse for Norges Idrettsforbund.

Detaljer

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION)

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) LOV FOR NORGES RUGBYFORBUND Stiftet 15. februar 1982 Side 1 av 6 Versjon ajourført etter årsmøtet 27. februar 2011 1 Overordnet mål Norges Rugbyforbunds

Detaljer

Tinghefte Norges Fotballforbunds ting 5.-7. mars 2010

Tinghefte Norges Fotballforbunds ting 5.-7. mars 2010 Tinghefte Norges Fotballforbunds ting 5.-7. mars 2010 Sted: Thon Hotell Arena, Lillestrøm Informasjon om Forbundstinget finnes på nettsiden www.forbundstinget.no Innholdsfortegnelse Dagsorden på Forbundstinget...side

Detaljer

Lov for Snowboardforbundet. Norges Snowboardforbunds Lov

Lov for Snowboardforbundet. Norges Snowboardforbunds Lov Norges Snowboardforbunds Lov Vedtatt på årsmøte 17. Juni 2011 1 Lov for Norges Snowboardforbund (Snowboardforbundet), stiftet 1987. Vedtatt av årsmøtet 16-03-1996 med senere endringer, på årsmøtene 08.06.2007

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 55. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 55. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN NORGES SKYTTERFORBUNDS 55. ordinære forbundsting 2010 SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN Oslo, 24.-25. april 2010 Innhold Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Godkjenning av fremmøtte representanter Godkjenning av innkallingen,

Detaljer

Lov for Norges Curlingforbund

Lov for Norges Curlingforbund Lov for Norges Curlingforbund Lov for Norges Curlingforbund, stiftet 21. februar 1956 Vedtatt den 25. mai 2002 med senere endringer senest av 25. mai 2008. Godkjent av Idrettsstyret den 26.juni 2008-1)

Detaljer

Basis-lovnorm for særforbund

Basis-lovnorm for særforbund Generelt om basis-lovnormen: Særforbund skal ha lover som er i samsvar med NIFs lov og lovnorm vedtatt av Idrettsstyret, jfr. NIFs lov 6-5. Det enkelte særforbunds lov skal være godkjent av Idrettsstyret

Detaljer

Lov for Norges Minigolfforbund.

Lov for Norges Minigolfforbund. Lov for Norges Minigolfforbund. Stiftet i Oslo, den 14.08.1985. Endret og vedtatt på ekstraordinært forbundsting 21.11.98, og på ordinært forbundsting 09.05.2001 og 20.04.2002 1 Formål Norges Minigolfforbunds

Detaljer

LOV FOR AKERSHUS BEDRIFTSIDRETTSKRETS (ABIK)

LOV FOR AKERSHUS BEDRIFTSIDRETTSKRETS (ABIK) Vedtatt på kretstinget 31.03.2011. LOV FOR AKERSHUS BEDRIFTSIDRETTSKRETS (ABIK) 1 Formål Akershus Bedriftsidrettskrets' formål er å arbeide for bedriftsidrettens utvikling etter NBIFs formålsparagraf,

Detaljer

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets (NTOK), stiftet (31.01.1987).Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) 22.desember 2010. 1 Formål NTOK formål er å arbeide

Detaljer

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76.

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. Vedtatt den 20.03.76 med senere endringer av 31.04.93, 12.05.97, 12.05.97 og 29.04.09. Godkjent av Forbundsstyret/NVBF den.. 1 Formål Sogn og

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT TING TORSDAG 5.NOVEMBER 2015 PÅ THON HOTELS ARENA - LILLESTRØM

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT TING TORSDAG 5.NOVEMBER 2015 PÅ THON HOTELS ARENA - LILLESTRØM Til Forbundsstyret Medlemsklubbene og gruppene NKFs kontrollkomite NKFs valgkomite NKFs administrative leder NIFs representant Oslo. 22. oktober 2015 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT TING TORSDAG 5.NOVEMBER

Detaljer

KAPITTEL 1 LOVER FOR NORGES DARTSFORBUND.

KAPITTEL 1 LOVER FOR NORGES DARTSFORBUND. KAPITTEL 1 LOVER FOR NORGES DARTSFORBUND. 1 NAVN Forbundets navn skal være NORGES DARTSFORBUND (NDF). 2 FORMÅL Norges Dartsforbunds formål er å fremme dartssporten i Norge, være et koordinerende organ

Detaljer

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den..

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. BASISLOVNORM FOR REGIONER (Vedtatt av forbundsstyret 5. mai 2006) Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. 1 Formål Tennisregion

Detaljer

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F INNHOLDSFORTEGNELSE Paragrafer: Side: 1 Formål 3 2 Organisatorisk tilknytning 3 3 Medlemmer 3 4 Kontingent 3 5 Stemmerett og valgbarhet 3 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Detaljer

Norges Golfforbunds formål er å fremme golfidretten i Norge, og representere idretten internasjonalt.

Norges Golfforbunds formål er å fremme golfidretten i Norge, og representere idretten internasjonalt. LOV FOR NORGES GOLFFORBUND stiftet 1948 Vedtatt på Golftinget 18.11.2007 Godkjent av Idrettsstyret 23.3.2009 1 Formål Norges Golfforbunds formål er å fremme golfidretten i Norge, og representere idretten

Detaljer

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927.

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. Vedtatt den 01.08.1927 med senere endringer senest av 02.02.1994. PARAGRAF 1. FORMÅL. Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG r i I fl I LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Endring vedtatt av årsmøte 11. mars 2012 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 1 GJELDENDE LOVER FOR FROL IDRETTSLAG Vedtatt den 03.12.90, med senere

Detaljer

Norges Håndballforbund Region SørVest LOV

Norges Håndballforbund Region SørVest LOV Norges Håndballforbund Region SørVest LOV Ajourført etter vedtak på Regionstinget mai 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL 1: INNLEDENDE BESTEMMELSER... 3 1-1 Formål... 3 1-2 Organisasjon... 3 1-3 Arbeidsoppgaver...

Detaljer

SEILTINGET 2013. TROMSØ 15. -17. mars. Vedlegg 1 Endringer i Norges Seilforbunds Lov

SEILTINGET 2013. TROMSØ 15. -17. mars. Vedlegg 1 Endringer i Norges Seilforbunds Lov SEILTINGET 2013 TROMSØ 15. -17. mars Vedlegg 1 Endringer i Norges Seilforbunds Lov 2 Endringer i Norges Seilforbunds lov Endringer i Norges Seilforbunds lov 3 Innledning Alle lovendringer i Norges Seilforbund

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag

Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag Revidert og vedtatt av kretstinget 31.03.2009, stadfestet av Norsk Bridgeforbund 27.03.2009 og gjort gjeldende fra 31.03.2009 KAPITTEL 1... 2 BASISVEDTEKTER SOM SKAL VÆRE

Detaljer

Tinghefte NORGES FOTBALLFORBUNDs TING 2. 4. MARS 2012

Tinghefte NORGES FOTBALLFORBUNDs TING 2. 4. MARS 2012 Tinghefte NORGES FOTBALLFORBUNDs TING 2. 4. MARS 2012 Sted: Thon Hotel Arena, Lillestrøm Informasjon om NFFs Forbundsting finnes på nettsiden www.forbundstinget.no Innholdsfortegnelse Dagsorden på Forbundstinget...

Detaljer

Lover for Bærum Røde Kors

Lover for Bærum Røde Kors Lover for Bærum Røde Kors Kapittel I. Formål 1. Bærum Røde Kors er stiftet 10.09.1909. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om Røde Kors formål og prinsipper, blant annet ved

Detaljer

SENTRALE REGLER I NYTT BREDDEREGLEMENT

SENTRALE REGLER I NYTT BREDDEREGLEMENT SENTRALE REGLER I NYTT BREDDEREGLEMENT I oktober 2014 foretok forbundsstyret en del justeringer i «Breddereglementet» som ble vedtatt første gang på forbundstinget i mars 2014. Breddereglementet gjelder

Detaljer

Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting

Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting TING 2012 Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting Fredag 20. og lørdag 21. april 2012 Skifer Hotell Oppdal Innhold Side 1.0 Tidsramme 3 2.0 Sakliste Idrettens Studieforbund i Sør-Trøndelag 4 2.1 Åpning

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS NORGES SKYTTERFORBUND

LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS NORGES SKYTTERFORBUND 31. januar medførte endringer i 11. Godkjent av Norges Skytterforbund den 17. september LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS AV NORGES SKYTTERFORBUND 31. januar medførte endringer i 11. Godkjent av Norges

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.1990 2 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.90, med senere endringer av.. Godkjent av Idrettsstyret den 1. Formål Laget er selveiende

Detaljer

SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER

SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER 2 KRETSTINGETS PROGRAM Kl 08.15 Kl 09.00 Registrering Kulturelt innslag / underholdning

Detaljer

Lov for Troms Svømmekrets

Lov for Troms Svømmekrets Lov for Troms Svømmekrets 1. Formål Troms svømmekrets formål er å arbeide for svømmeidrettens utvikling innen Troms krets, og å fremme samarbeidet mellom lagene. Vi skal bistå Norges Svømmeforbund i alle

Detaljer

Saksbehandlinger for hvordan Påtalenemnda skal utføre sitt mandat, NFFs lov 6-9 (5)

Saksbehandlinger for hvordan Påtalenemnda skal utføre sitt mandat, NFFs lov 6-9 (5) Saksbehandlinger for hvordan Påtalenemnda skal utføre sitt mandat, NFFs lov 6-9 (5) 1 Bakgrunn og mandat Forbundstinget vedtok i 2010 å opprette en påtalenemnd. I motiveringen fra forslagsstiller fremheves

Detaljer

Lover for Tolga Røde Kors

Lover for Tolga Røde Kors Lover for Tolga Røde Kors (som vedtatt av årsmøtet 21.02.2012) Kapittel I. Formål 1. Tolga Røde Kors er stiftet den 23. januar 1948. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om

Detaljer

Regionsting 2015. Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund

Regionsting 2015. Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund Regionsting 2015 Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund Sakliste Åpning Sak 1 - Godkjenne de fremmøtte representantene. Sak 2 - Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.

Detaljer

ÅRSMØTE TROMSØ ISHOCKEYKLUBB

ÅRSMØTE TROMSØ ISHOCKEYKLUBB ÅRSMØTE TROMSØ ISHOCKEYKLUBB Til medlemmene i Tromsø Ishockeyklubb Innkalling til årsmøtet i Tromsø Ishockeyklubb, torsdag 27. april kl 19.00, TIL huset Saksliste og sakspapirer for årsmøtet 1. Godkjenne

Detaljer

REGIONSTING 14. juni 2011

REGIONSTING 14. juni 2011 REGION ROGALAND REGIONSTING 14. juni 2011 Idrettens Hus Viking Stadion Regionsstyret Medlemsklubber NVBF Region Rogaland Valgkomite NVBFs representant Regionstinget Tirsdag 14. juni 2011, kl 19.00 Idrettens

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 56. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 56. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN NORGES SKYTTERFORBUNDS 56. ordinære forbundsting 2013 SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN Trondheim, 6.-7. april 2013 Innhold Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Godkjenning av fremmøtte representanter Godkjenning av innkallingen,

Detaljer

LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING

LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING 2580 FOLLDAL Fotball - Håndball - Orientering - Ski LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING stiftet 01.01.1916 med endringer sist vedtatt 30.03.2009 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i

Detaljer

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). VEDTEKTER Lov for KL06050028 Ringerike Sykkelklubb, stiftet 29/9-1975. 1 Formål Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Detaljer

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp.

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp. Lov for Halden Golfklubb Stiftet 16. januar 1990 Lovene ble vedtatt 16.01.1990 og godkjent av Idrettsstyret. Jfr. NIFs lov 3. Revidert i henhold til årsmøtevedtak 30.11.1998, 22.11.1999, 25.04.2000, 21.03.2002,

Detaljer

Innkalling til Dykketinget 2014 Rica Hotel Gardermoen 29.-30 mars.

Innkalling til Dykketinget 2014 Rica Hotel Gardermoen 29.-30 mars. Innkalling til Dykketinget 2014 Rica Hotel Gardermoen 29.-30 mars. Norges Dykkeforbund har den glede å invitere til Dykketinget 2014 29.- 30. mars på Rica Hotel Gardermoen. Det går shuttlebuss fra flyplassen

Detaljer

LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB

LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB Vedtekter for Stjørdal Golfklubb stiftet 11.03.1996. Vedtatt den 20.03.1996 med senere endringer av 15.12.98, 28.04.04 og senest 20.02.07. Godkjent av idrettsstyret 15.12.98,

Detaljer

2. lagenes posisjon i seriesystemet anbefaling fra utvalget

2. lagenes posisjon i seriesystemet anbefaling fra utvalget 2. lagenes posisjon i seriesystemet anbefaling fra utvalget Innledning Tinget i 2012 behandlet følgende forslag fra Eidsvold Idrettsforening: < Forbundsstyret nedsetter innen sommeren 2012 et bredt sammensatt

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

Vedtekter for Hakadal Golfklubb

Vedtekter for Hakadal Golfklubb Vedtekter for Hakadal Golfklubb Lov for Hakadal Golfklubb idrettslag, stiftet 14.august, 2001 Vedtatt den 14.august, 2001 på stiftelsesmøte med senere endringer, senest 23.mars, 2011 på årsmøtet. 1 Formål

Detaljer

LOVER FOR SPJELKAVIK IDRETTSLAG

LOVER FOR SPJELKAVIK IDRETTSLAG LOVER FOR SPJELKAVIK IDRETTSLAG Innholdsfortegnelse Paragraf: 1 Formål 2 Organisatorisk tilknytting 3 1. Medlemmer 2. Æresmedlemmer 3. Utmerkelser 4 Stemmerett og valgbarhet 5 Kontingent 6 Tillitsvalgtes

Detaljer

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb Vedtekter for Kongsberg Padleklubb 1 Formål Kongsberg Padleklubbs, heretter kalt KPK, formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet,

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

Klubben hører hjemme i Karmøy kommune og er medlem av Idrettsrådet i kommunen.

Klubben hører hjemme i Karmøy kommune og er medlem av Idrettsrådet i kommunen. Lov for Haugaland HåndballKlubb Vedtatt (03.02.2000) Godkjent av IdrettsStyret 16.03.2000 m/endringer vedtatt på extraordinær GF 27.11.2000 og ordinær GF 15.03.10 1 FORMÅL Haugaland HåndballKlubb (HHK)

Detaljer

Klubblov Bodø Golfklubb

Klubblov Bodø Golfklubb Klubblov Bodø Golfklubb Paragrafer 1 Formål og navn Klubbens navn er Bodø Golfklubb. Formålet er å drive golfidrett organisert i Norges Idrettsforbund knyttet til Bodø Golfklubb og banen klubben disponerer.

Detaljer

Lov for Lørenskog Modellbilklubb

Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb, stiftet oktober, 1998 Vedtatt Årsmøtet 2003 med senere endringer senest av 8. april 2006 Vedtatt Årsmøtet 01.02.2009 1 Formål Idrettslagets

Detaljer

Godkjent ved årsmøte for.. Revidert ved årsmøte for

Godkjent ved årsmøte for.. Revidert ved årsmøte for 1 Godkjent ved årsmøte for. Revidert ved årsmøte for Følgende paragrafer/noter ble berørt av endringer: Denne lovbasis er til bruk for de klubbene / lagene som vil stå som selvstendige i NBSF. Denne gjelder

Detaljer

ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016

ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016 ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016 29.februar kl 18:00 G Max møtelokaler Høgvollvegen 8 (Breivika) Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 15.februar 2016. Sakene kan

Detaljer

TINGHEFTE NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7.-9. MARS 2008

TINGHEFTE NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7.-9. MARS 2008 TINGHEFTE NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7.-9. MARS 2008 TINGHEFTE NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 9. MARS 2008 HOTELL SCANDIC HAMAR Informasjon om Forbundstinget finnes på nettsiden www.forbundstinget.no

Detaljer

Lover for Sola Røde Kors

Lover for Sola Røde Kors Lover for Sola Røde Kors (Med de endringer som vedtatt av landsstyret 12.12.2014) Kapittel I. Formål 1. Sola Røde Kors er stiftet den 15.09.87. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter

Detaljer

L O V O LOV OG REGLEMENT G R

L O V O LOV OG REGLEMENT G R LOV OG REGLEMENT 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Loven side 6 2. Kampreglement side 66 3. Reaksjonsreglement side 110 4. Breddereglement side 152 5. Reklamereglement side 187 6. Overgangsreglement side 193

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET

LOV FOR IDRETTSLAGET LOV FOR IDRETTSLAGET Lov for Brumunddal Pistolklubb, stiftet 1954. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Arbeidet

Detaljer

Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011.

Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011. Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011. 1. Navn Klubbens navn er: Vardeneset Ballklubb, forkortet VBK. Klubben er stiftet 22. november 1990.

Detaljer

5 Stemmerett og valgbarhet 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse 7 Inhabilitet

5 Stemmerett og valgbarhet 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse 7 Inhabilitet Lov for Solum Golfklubb (heretter klubben), - stiftet 24.4.2003 Vedtatt den10.06.2003 med senere endringer, senest av 19.5.2005 Godkjent av Idrettsstyret den 10.6.2003 1 Formål Klubbens formål er å drive

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Tiller idrettslag

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Tiller idrettslag Til medlemmer i Tiller idrettslag Tiller 30. april 2016 Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Tiller idrettslag Tid: 24. mai 2015, kl 19.00. Sted: Tonstad skole Tiller idrettslag innkaller med dette

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013)

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) 1. Navn Organisasjonen er stiftet 18. mai 1918. Ved stiftelsen fikk den navnet Norske Døves Landsforbund. I 1977 ble navnet endret

Detaljer

Dagsorden for NFFs ledermøte 2.-3. mars 2007

Dagsorden for NFFs ledermøte 2.-3. mars 2007 Norges Fotballforbund The Football Association of Norway Ullevaal Stadion, Sognsveien 75J, NO-0855 Oslo, Norway Serviceboks 1, Ullevaal Stadion, NO-0840 Oslo, Norway T: + 47 21 02 93 00, F: +47 21 02 93

Detaljer

Lov for Norges Styrkeløftforbund Stiftet 1974

Lov for Norges Styrkeløftforbund Stiftet 1974 Versjon 8 NORGES STYRKELØFTFORBUND Lov for Norges Styrkeløftforbund Stiftet 1974 Sist godkjent av NIF:X.X.2012 2 1 FORMÅL... 3 2 ORGANISASJON... 3 3 OPPGAVER OG KOMPETANSE... 3 4 MEDLEMSKAP... 3 5 KONTINGENT/AVGIFTER...

Detaljer

LOV FOR NORGES KICKBOXING FORBUND STIFTET 14 16 JANUAR 1984

LOV FOR NORGES KICKBOXING FORBUND STIFTET 14 16 JANUAR 1984 LOV FOR NORGES KICKBOXING FORBUND STIFTET 14 16 JANUAR 1984 LOV FOR NORGES KICKBOXING FORBUND I INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål 2 Organisasjon 3 Oppgaver og kompetanse 4 Medlemskap 5 Kontingent/avgifter

Detaljer

INNBYDELSE SVØMMETINGET 2013. Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april

INNBYDELSE SVØMMETINGET 2013. Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april INNBYDELSE SVØMMETINGET 2013 Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april Generelt Norges Svømmeforbund har den glede å invitere til Svømmetinget 19.-21. april 2013 på Thon Hotel Lofoten i Svolvær. Det blir

Detaljer

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR LEVANGER SVØMME- OG LIVREDNINGSKLUBB 1. FORMAL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund (NIF).

Detaljer

Nybygda Idrettslag. Lov for Nybygda Idrettslag. Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001. Stiftet 29.mars 1933

Nybygda Idrettslag. Lov for Nybygda Idrettslag. Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001. Stiftet 29.mars 1933 Nybygda Idrettslag Stiftet 29.mars 1933 Lov for Nybygda Idrettslag Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001 Godkjent av idrettsstyret 8.januar 2002 Offisiell åpning av Nybygda Idrettsplass 1955 Lov for

Detaljer

Basis-lovnorm for idrettslag

Basis-lovnorm for idrettslag Basis-lovnorm for idrettslag (Vedtatt av idrettsstyret 13. desember 1999) Lov for... (idrettslagets navn) stiftet.. (dd.mm-åå) Vedtatt den.. (dd.mm-åå) med senere endringer senest av (dd.mm-åå) Godkjent

Detaljer

Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Ringerike Pistolkubb stiftet 15.09.55 Vedtatt den 23.01.2001 Godkjent av idrettsstyret den 03.05.2002 1 (Formål) Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND REVIDERT siste gang 14. mars 2015 Opprinnelig vedtatt av landsmøtet i september 1927 omredigert i samsvar med vedtak i påfølgende landsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter

Detaljer

Rond o-lag s lover Formål Organisatorisk tilknytning Medlemmer Stemmerett og valgbarhet 15 år Kontingent Tillitsvalgtes godtgjørelse

Rond o-lag s lover Formål Organisatorisk tilknytning Medlemmer Stemmerett og valgbarhet 15 år Kontingent Tillitsvalgtes godtgjørelse Rond o-lag s lover 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund. 2 Organisatorisk tilknytning Laget

Detaljer

Lover for Milde Båtlag

Lover for Milde Båtlag Lover for Milde Båtlag Lov for Milde Båtlag, stiftet 8. mai 1928 Vedtatt den 26. februar 1971 med senere endringer, senest av 24. november 2009. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

Lov for Atlungstad Golfklubb

Lov for Atlungstad Golfklubb Lov for Atlungstad Golfklubb Basert på Lovnorm for golfklubber (vedtatt av Idreststyret den 28.11.2007) Lov for Atlungstad Golfklubb (heretter klubben), stiftet 13. juni 2003 Vedtatt den 13. juni 2003

Detaljer

Utkast fra Lovkomiteen i FKF revidert 07042011

Utkast fra Lovkomiteen i FKF revidert 07042011 Utkast fra Lovkomiteen i FKF revidert 07042011 Vedtekter for Fuglehundklubbenes Forbund Vedtatt på Representantskapsmøte i Fuglehundklubbenes Forbund XXXX. Sist endret av Fuglehundtinget den xxxx FKF ble

Detaljer

LOV FOR NORGES BUESKYTTERFORBUND Stiftet 05.10.1948 Loven revidert i år 2008 Godkjent av idrettsstyret i mai 2008

LOV FOR NORGES BUESKYTTERFORBUND Stiftet 05.10.1948 Loven revidert i år 2008 Godkjent av idrettsstyret i mai 2008 1. LOV FOR NORGES BUESKYTTERFORBUND Stiftet 05.10.1948 Loven revidert i år 2008 Godkjent av idrettsstyret i mai 2008 Paragraf 1: Formål: Norges Bueskytterforbunds formål er å fremme bueskytteridretten

Detaljer

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR PORSGRUNN ORIENTERINGSLAG Vedtatt på ekstraordinært årsmøtet 18.2.1993 Godkjent av Norges Idrettsforbund 1.6.1993 Revidert på årsmøte 4.11 1994, 16.11.1998, 27.11.2002, 30.11.2006, 29.11.2007 og

Detaljer

Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003

Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003 Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003 1. Formål Skedsmo Svømmeklubb er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund.

Detaljer

Lov for Akershus og Oslo Orienteringskrets vedtatt 5. februar 2001. Revidert 14. februar 2007 1

Lov for Akershus og Oslo Orienteringskrets vedtatt 5. februar 2001. Revidert 14. februar 2007 1 Lov for Akershus og Oslo Orienteringskrets vedtatt 5. februar 2001. Revidert 14. februar 2007 1 LOV FOR AKERSHUS OG OSLO ORIENTERINGSKRETS Godkjent av Norges Orienteringsforbund 25. januar 2002, endringer

Detaljer

VEDTEKTER FOR FOLLESE FOTBALLKLUBB

VEDTEKTER FOR FOLLESE FOTBALLKLUBB VEDTEKTER FOR FOLLESE FOTBALLKLUBB Vedtekter for Follese Fotballklubb stiftet 21.april 1929. 1 Formål Klubbens formål er i sitt nærmiljø å tilby medlemmene organisert fotball i positive og trygge omgivelser

Detaljer

LOV FOR... 26.11.2010 2-2). 1 FORMÅL

LOV FOR... 26.11.2010 2-2). 1 FORMÅL LOV FOR... Lov for Villingur Islandshestforening (tidl Forsand fjellhestforening) stiftet den.26/2-2001. med senere endringer senest av. 26.11.2010 Godkjent av idrettsstyret den...ja...(jfr. NIF's lov

Detaljer

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Vedtatt av årsmøtet den 11.03.2006 med senere endringer, senest av 17.03.2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb den Kap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.

Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt. Så mye som mulig av innholdet i de gamle vedtektene er bevart, samtidig som vedtektene nå blir i samsvar med NIFs nye lovnorm, dersom følgende forslag til endringer vedtas. Foreslåtte endringer i vedtektene

Detaljer

Lover for NBF Vedtatt av Forbundstinget 2014

Lover for NBF Vedtatt av Forbundstinget 2014 1. Alminnelige bestemmelser 1. Forbundets navn er Norsk Brukshundsports Forbund, forkortet NBF stiftet 7. februar 1965 under navnet Norske Tjenestehundklubbers Forbund (NTF) 2. NBF er en sammenslutning

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND

VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND 1 VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND VEDTATT PÅ EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 31. JANUAR 2007. ENDRET PÅ GENERALFORSAMLING 10. SEPTEMBER 2011 OG GJØRES GJELDENDE FRA 11. SEPTEMBER 2011. KAPITTEL 1 INNLEDENDE

Detaljer

LOVER VEDTEKTER. Gjeldende for Allianseidrrettslaget Arna Bjørnar. Gjeldende for Arna Bjørnar Fotball

LOVER VEDTEKTER. Gjeldende for Allianseidrrettslaget Arna Bjørnar. Gjeldende for Arna Bjørnar Fotball LOVER Gjeldende for Allianseidrrettslaget Arna Bjørnar VEDTEKTER Gjeldende for Arna Bjørnar Fotball Lov for Allianse Idrettslaget - Arna-Bjørnar Stiftet 29.11.2000 Vedtatt den 29.11.2000. Endret 28.02.2001

Detaljer

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 1 Formål Basketball er vår idrett, men vi vil og ha andre aktiviteter som svømming og lignende. 2 Organisasjon Larvik Basket

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

LOVER OG REGLER. For. Nedre Eiker Pistolklubb

LOVER OG REGLER. For. Nedre Eiker Pistolklubb LOVER OG REGLER For Nedre Eiker Pistolklubb Vedtatt på Årsmøte 20. februar 1992. REVISJONSFORSLAG 2009 LOV FOR NEDRE EIKER PISTOLKLUBB Stiftet 20.02.1992. 1/5 Vedtatt 20.02.1992 med senere endringer senest

Detaljer

Lov for KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB

Lov for KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB Lov for KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB Lov for Kristiansund Volleyballklubb (KVBK), stiftet 5. mai 1981, er vedtatt på årsmøte 16. juni 2008 og godkjent av Idrettsstyret 1 (evt. delegert myndighet) [ ].

Detaljer

1 Formål Klubbens formål er å drive golfidrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

1 Formål Klubbens formål er å drive golfidrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Lov for Larvik Golfklubb, stiftet 20. juni 1989 Vedtatt 12. januar 1994, godkjent av idrettsstyret 9. mars 1994 Revidert 25. januar 2001, godkjent av Vestfold Idrettskrets 4. desember 2001 Revidert 3.

Detaljer

Vedtekter for Dalen Idrettslag

Vedtekter for Dalen Idrettslag Vedtekter for Dalen Idrettslag Lov for Dalen Idrettslag stiftet 27.12.1921. Godkjent av Idrettsstyret den 25.1.1989 jf. NIF`s lov 10 5 og 2 15. Med senere endringer sist vedtatt på årsmøtet 11.2.2015 1

Detaljer

Lov. For Hallingdal Tråvlag

Lov. For Hallingdal Tråvlag Lov For Hallingdal Tråvlag Stiftet 10. mai 1985 Vedtatt den 10. mai 1985 med senere endringer på lagets generalforsamling senest av 31. januar 2008 Godkjent av Styret i DNT den.. 1 Navn Hallingdal tråvlag

Detaljer

MODUL 6 FOTBALL OG JUSS

MODUL 6 FOTBALL OG JUSS MODUL 6 FOTBALL OG JUSS IDRETTENS LOVVERK IDRETTENS SELVDØMME Norges idre7sforbund og olympiske og paralympiske komités lov Norges fotballforbunds lov (må justeres e7er NIF`s lov) Organisasjonen NFF NFF`S

Detaljer

NORMALLOV FOR TRAVLAG

NORMALLOV FOR TRAVLAG NORMALLOV FOR TRAVLAG * * * Lov for.travlag, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer på lagets generalforsamling senest av. Godkjent av Styret i DNT den.. 1 Navn (1). travlag stiftet, som er

Detaljer

Vedtekter for Regnskap Norge

Vedtekter for Regnskap Norge Vedtekter for Regnskap Norge Vedtatt på generalforsamlingen 5. juni 1987. Sist endret 11. juni 2015. 1. Navn Foreningens navn er Regnskap Norge. Foreningens forretningskontor skal være i Oslo. 2. Formål

Detaljer