Lørenskog Parkinsonforening 10. ordinære årsmøte. Torsdag 12. februar Sted: Rolvsrudhjemmet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lørenskog Parkinsonforening 10. ordinære årsmøte. Torsdag 12. februar 2015. Sted: Rolvsrudhjemmet"

Transkript

1 Lørenskog Parkinsonforening 10. ordinære årsmøte Torsdag 12. februar 2015 Sted: Rolvsrudhjemmet 1

2 Dagsorden 1. Leder åpner årsmøtet 2. Godkjenning av innkallingen 3. Valg av ordstyrer 4. Valg av referent og to til å undertegne protokollen 5. Årsberetning med godkjenning 6. Arbeidsprogram for 2015 og 2016 med godkjenning 7. Regnskap for 2014 med godkjenning 8. Budsjett for 2015 med godkjenning 9. Innkomne forslag 10. Valg av styremedlemmer som er på valg 11. Valg av revisor 12. Valg av 2 representanter til fylkesforeningens årsmøte Valg av valgkomité for

3 Årsberetning fra styret for år Lørenskog Parkinsonforening avholdt sitt niende ordinære årsmøte på Rolvsrudhjemmet den 30. januar Det møtte 14 stemmeberettigede, og valgkomiteens forslag på styresammensetning for 2014 ble enstemmig godkjent. Styrets sammensetning for 2014 ble: Leder Ella Akre Forberg valgt for 2 år Nestleder Reidar Haslum valgt for 1 år Kasserer Bjørg Helander valgt for 2 år Styremedlem Karsten Bergh valgt for 1 år Styremedlem Synnøve Kjulslund valgt for 1 år Varamedlem Asveig Leiros valgt for 1 år Varamedlem Kjell Storeide valgt for 1 år Varamedlem Aud Klingen Sjøvik valgt for 1 år Lørenskog Parkinsonforening fikk etter valget følgende: Revisor: Bjørg Myrvold 1 år Festkomité: Trude Kjulslund 1 år Svanhild Røiri Synnøve Kjulslund 1 år 1 år Valgkomité for 2015: Trude Kjulslund og Magnar Engebretsen 3

4 Mål for styrets arbeid var i 2014 følgende: Videreføre medlemsmøter med foredrag og sosialt samvær. Forsøke å påvirke kommunen for tilrettelegging og hjelp for parkinsonrammede. Besøke skoler med helsefaglig linje for å informere om parkinsons sykdom. Videreføre turer vår og høst. Videreføre muligheten for bassengtrening og gruppetrening med fysioterapeut. Minne nevrolog/fastlege om at Lørenskog Parkinsonforening har et tilbud til parkinsonrammede. Fortsette arbeidet for å nå nye parkinsonrammede og deres pårørende i Lørenskog. Videreføre månedlig gruppetrening med logoped på Rolvsrudhjemmet hver siste mandag i måneden, klokken 13:00 14:00. Kontakten til Aurskog Høland, Nittedal og Rælingen opprettholdes. 4

5 Møter: Styret har i 2014 avholdt 7 styremøter. Deler av styret har deltatt på ledersamlingene som fylkesforeningen har arrangert i Møtet i oktober behandlet bl.a. rekruttering og fylkets økonomi. På ledersamlingen i november ble vi presentert for en særs aktiv parkinsoner. I tillegg fikk vi et meget interessant foredrag av biofysiker Johan E. Moan som tok for seg temaet Sol og parkinson. Styrets leder og 3 styremedlemmer deltok på årsmøtet i fylkesforeningen i mars. Ett medlem av lokalforeningens styre var representert i fylkesforeningens styre frem til årsmøte i mars Leder deltok på ledersamlingen som Norges Parkinsonforbund holdt i Drammen den 20. mai Norges Parkinsonforbund arrangerte web.kurs i september og ett av våre styremedlemmer var påmeldt. 1. og 2. november 2014 arrangerte forbundet ledermøte på Thon Hotel på Vettre. Leder i Lørenskog Parkinsonforening deltok. Som tidligere år markerte vår forening parkinsondagen lokalt den 24. april med stand på Metrosenteret fra Med alle publikasjoner fra Forbundet fikk vi delt ut mye informasjon og svart på spørsmål fra mange interesserte. Styret hadde samling i etterkant av markeringen for diskusjon. Ett styremedlem har representert Oslo/Akershus på FFO s arrangementer og deltok på årsmøte den 31.mars I forbindelse med kommunevalget i 2015 arrangerte Samfunnspolitisk utvalg et møte, hvor vi kunne komme med ønsker om saker til behandling. Ett styremedlem deltok i dansekurset som Norges Parkinsonforbund arrangerte. Dette var et forprosjekt i danseterapi, finansiert av 5

6 ExtraStiftelsen helse og Rehabilitering, ledet av danseterapeut Liv Marie Leirvåg. To av våre styremedlemmer deltok i Brukerkonferanse, Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. AHus arrangerte igjen kurs for nydiagnostiserte parkinsonrammede og leder i LPF ble invitert til å informere om vårt tilbud til medlemmene sammen med leder i Skedsmo- og omegn parkinsonforening. Rolvsrudhjemmet arrangerte kurs for mennesker med kroniske lidelser. Ett styremedlem fra Lørenskog Parkinsonforening deltok aktivt. Deltagerne på dette kurset tilhørte ingen egen forening og uttrykte ønske om å få være med på våre arrangementer. Styret vil vurdere dette. Foreningen har avholdt følgende medlemsmøter: Årsmøtet ble avholdt 30. januar Vi var så heldige å få to leger til årsmøte. Dr. Roland ledet som flere ganger tidligere årsmøte. Relativt nyansatt nevrolog ved AHus, Dr. Kriztina Johansen, holdt et fantastisk foredrag om parkinson og stamceller. Det sittende styre tok gjenvalg. I tillegg fikk vi to nye varamedlemmer. På medlemsmøte den 6. mars presenterte vi vårt nye varamedlem Kjell Storeide. Kjell er utdannet revisor og han informerte om utfylling av selvangivelsen og svarte på spørsmål. Skuespiller og mangeårig medarbeider på Nationalteateret, Arnold Pettersheim, fortalte eventyrlig historier fra sitt lange teaterliv. Som alltid har vi servering av snitter og kaffe/te, utlodning av medbrakte gevinster og et godt sosialt samvær. Dette fant sted på medlemsmøte den 3. april På medlemsmøte den 8. mai kunne vi ønske ordfører i Lørenskog Åge Tovan velkommen. Han fortalte om sitt liv før han ble ordfører. Han ville signere egen bok som vi kunne hente på rådhuset. Tovan krydret som alltid sin beretning med flott sang, da gjerne Elvis-melodier. Sommerturen den 5. juni gikk til Hurumlandet til Tronstad gård. Her fikk vi servert kaffe, rundstykker og wienerbrød, mens Jens Petter fortalte om gårdens historie og viste oss alle de flotte gamle tingene som er plassert 6

7 på låven. Guiden Stian tok oss med på rundtur på Hurumlandet og til omvisning på Holmsbu billedgalleri. Absolutt et besøk verdt. Vi avsluttet turen med deilig middag på kaia i Holmsbu på restaurant Privaten. Vi fikk god omtale i Romerikes Blad under Dagens Rose fra en av deltagerene. Etter sommerferien startet vi opp med medlemsmøte den 4. september. Denne gangen fikk vi besøk av Rælingens ordfører Øivind Sand som fortalte meget åpenhjertig om sitt liv. Vi hadde planlagt og forberedt høsttur til nyrestaurert Eidsvollbygning den 2. oktober Dessverre var det såpass få som meldte seg på, så vi avlyste turen. Årets siste medlemsmøte gikk av stabelen den 6. november. Som alltid stiller Forbundet med foredragsholdere når vi spør. Denne gangen fik vi It-ansvarlig Sverre Nilsen til å informere om betydning av hjemmesidene våre. Ikke bare for lokalforeningene, men all den nyttige informasjon som forbundet legger ut. I tillegg holdt Dr. Magne Roland foredrag om pakinson +. Vi vil takke Magne Roland helt spesielt for all god og nyttig informasjon han har gitt oss opp gjennom årene. På desembermøtet torsdag den 3. gledet alle fremmøtte seg over fine juleting vi kunne gjøre sammen. Trude, Synnøve og Bjørg skal ha stor takk for alt det fine de hadde tatt med. Og så var det kaker, kaffe og utlodning. Vi valgte å slå sammen ordinær juleavslutning med 10. årsjubileet som vi vil arrangere på Losby Gods 21. januar Vi vil benytte denne anledningen til å takke festkomiteen som på møter og andre arrangementer har stått for oppdekking og servering. Lørenskog Parkinsonforening vil rette en spesiell takk til alle våre foredragsholdere i Aktiviteter: På Rolvsrudhjemmet har vi hver tirsdag en times bassengtrening, en times pause med avslapping og kaffe, og en times trening i gymsal. Deltagerne betaler en egenandel som skal dekke lokalleie for fysioterapeut Lena Aune. Foreningen har hatt 7 samlinger med logoped Seri Linn Erlandsen. Tiltaket har vært meget populært, selv om antall deltagere varierer. 7

8 Styret i Lørenskog Parkinsonforening betaler for logopedtreningen og mener dette er god anvendelse av våre penger da det kan komme mange til nytte. Også her stiller Rolvsrudhjemmet med gratis lokaler. Vi takker hjertelig for det. Økonomi: Styret søkte Lørenskog kommune om driftstilskudd og mottok NOK 1.500,-. Styret søkte Rælingen kommune om driftstilskudd og mottok NOK 500,-. Styret søkte Norges Parkinsonforbund om lokalt tilskudd og mottok NOK 1.000,-. Fra NPF har vi mottatt NOK 4.222,- i momskompensasjon Generert grasrotandel fra Norsk Tipping beløper seg til NOK ,35. (Bokført i regnskap kr ,-) Vi takker Erika og Kasper Skofteby for bidraget vi mottok på sommerturen. Lørenskog Parkinsonforening takker for driftstilskudd og lokalt tilskudd. Vi vil takke alle våre medlemmer som bidrar raust både med gevinster og loddkjøp. Vi takker også for en stor grasrotandel. Vi takker også Jenssen Buss for en særdeles god service. 8

9 Arbeidsprogram Videreføre medlemsmøter med foredrag og sosialt samvær. Få til en dialog med sosialkomiteen i kommunen for å kunne gi våre parkinsonrammede best mulig hjelp. Besøke skoler med helsefaglig linje for å informere om parkinsons sykdom. Vi kan tenke oss Mailand- skole og skole i Rælingen om denne også har helsefaglig linje. Videreføre turer vår og høst. Videreføre bassengtrening og gruppetrening med fysioterapeut og gjerne ergoterapeut slik vi hadde tidligere. Fortsette arbeidet for å nå nye parkinsonrammede og deres pårørende i Lørenskog og få flere medlemmer til å delta på våre møter. Videreføre månedlig gruppetrening med logoped på Rolvsrudhjemmet hver siste mandag i måneden, klokken 13:00 14:00. Undersøke om det er interesse for likemannsgrupper. Kontakten til Aurskog-Høland, Nittedal og Rælingen opprettholdes. 9

10 10

11 11

12 Forslag til budsjett for Lørenskog Parkinsonforening i 2013 Inntekter 2013 Reelt 2012 Tildelt driftsmidler fra Lørenskog Kommune Fra P.Oslo-Akershus, andel av returkontingent Grasrotandel fra Norsk Tipping Kompensasjon for MVA fra NPF Aktivitetsmidler fra NPF Likemannsmidler fra NPF 0 0 Egenandel for årsmøte, medlemsmøter og julemøte Egenandel for turer Loddsalg for årsmøte, medlemsmøter og julemøte Diverse gaver 0 0 Donasjoner 0 0 Renteinntekter bank Sum inntekter Utgifter Brukt av tildelte aktivitetsmidler Brukt av tildelte likemannsmidler 0 0 Deltakelse på kurs / seminar Honorar styremedlemmer Servering på årsmøte, medlemsmøter, julemøte Servering / turer Servering / pårørendegruppe Kjøp av gevinster til årsmøte, medlemsmøter, julemøte Honorar / gave foredragsholder Leie av lokaler Underholdning / musikk Leie av buss / annen transport Kjøp av rekvisita Porto Diverse gaver Diverse utgifter (kopiering,serveringshjelp,blomster etc.) Annonse 0 0 Anskaffelse løsøre: fremviser/forsterker/høytaler/mikrofon Gebyr / omkostninger bank Sum utgifter Reelt overskudd Budsjettert underskudd

13 VALG Medlemmer av styret som er på valg: Reidar Haslum, nestleder Karsten Bergh, styremedlem Synnøve Kjulslund styremedlem Kjell Storeide, varamedlem Aud Klingen Sjøvik varamedlem Asveig Leiros, varamedlem Andre på valg: Revisor Bjørg Myrvold Festkomité Trude Kjulslund Sønnøve Kjulslund Svanhild Røiri Valg av to repr. til Oslo / Akershus Fylkesforenings årsmøte i mars Styret foreslår to av styrets medlemmer. Valg av medlemmer til valgkomité for

14 Møteplan for medlemsmøter og turer i Lørenskog Parkinsonforening Logopedtime fra 13:00 14: Årsmøte 18:30 21: Logopeditime fra 13:00-14: Medlemsmøte 18:30-21: Logopeditime fra 13:00-14: Logopeditime fra 13:00-14: Medlemsmøte fra 18:30-21: Logopeditime fra 13:00-14: Sommertur Logopeditime fra 13:00-14:00 (avhengig av interessen om vi fortsetter) Medlemsmøte fra 18:30-21: Logopeditime fra 13:00-14:00 (hvis interessen er stor nok) Høsttur Logopeditime fra 13:00-14: Medlemsmøte fra 18:30.-21: Logopeditime fra 13:00-14:00 (hvis interessen er stor nok) Juleavslutning De fleste medlemsmøtene vil som tidligere ha et foredrag, med påfølgende sosialt samvær. Vi i styret håper å se flest mulig av dere på våre medlemsmøter og turer, så merk datoene allerede nå! 14

- en aktiv forening for deg som bor i Skedsmo, Fet, Gjerdrum, Sørum eller Ullensaker. Årsmøte 2015. Onsdag 11. februar

- en aktiv forening for deg som bor i Skedsmo, Fet, Gjerdrum, Sørum eller Ullensaker. Årsmøte 2015. Onsdag 11. februar - en aktiv forening for deg som bor i Skedsmo, Fet, Gjerdrum, Sørum eller Ullensaker Årsmøte 2015 Onsdag 11. februar Årsmøte 2015 Skedsmo og omegn Parkinsonforening Org.nr. 993 598 216 Årsmøte 2015 Tid:

Detaljer

Medlemsinfo fra. Stort julileumsnummer! 1/ 2009, februar. Innhold. Lederen Årsmøteinnkalling

Medlemsinfo fra. Stort julileumsnummer! 1/ 2009, februar. Innhold. Lederen Årsmøteinnkalling Medlemsinfo fra 1/ 2009, februar Innhold Stort julileumsnummer! Vestfold Parkinsonforenings (avtroppende) leder, Johanne Storm-Linnebo, ledet den flotte jubileumsfesten på Karlsvik gård 20.november. Mange

Detaljer

Vinteren er på hell, det går mot lysere tider!

Vinteren er på hell, det går mot lysere tider! Nr. 1-2011 Februar Medlemsinformasjon Årgang 9 Vinteren er på hell, det går mot lysere tider! Snart skal vi feire 25-års jubileum Se siste side Foto: Bjørn H. Pettersen Telemark Parkinsonforening Hjemmeside:

Detaljer

Nummer 1-2012 Hør på meg Side 1. medlemsblad nr. 1 feb 2012 årgang 6. Her er eit sommarminne frå turen vår til Bjørnsund.

Nummer 1-2012 Hør på meg Side 1. medlemsblad nr. 1 feb 2012 årgang 6. Her er eit sommarminne frå turen vår til Bjørnsund. Nummer 1-2012 Hør på meg Side 1 Hør på meg medlemsblad nr. 1 feb 2012 årgang 6 Her er eit sommarminne frå turen vår til Bjørnsund. Hva skjer i fylket? Aktivitetskalender side 38! Av innholdet ellers: Innkalling

Detaljer

Medlemsinfo fra. 3/ 2008, mai. Innhold. Sommerturen 28.mai!! Lederen og styret Kommende arrangementer

Medlemsinfo fra. 3/ 2008, mai. Innhold. Sommerturen 28.mai!! Lederen og styret Kommende arrangementer Medlemsinfo fra 3/ 2008, mai Blåpute i kveldssol - vakkert! Innhold Sommerturen 28.mai!! Lederen og styret Kommende arrangementer Fra medlemsmøtet i april Papaya-nytt Pårørendes side Anne-Maries side Seminaret

Detaljer

Fylkesforeningens årsmelding og. Parkinsonbrevet

Fylkesforeningens årsmelding og. Parkinsonbrevet Parkinsonforeningen Oslo/Akershus Parkinsonbrevet Et informasjonsbrev til medlemmer i Oslo/Akershus Nr. 1 2015 Fylkesforeningens årsmelding og Parkinsonbrevet Årsmøte / temamøte Tid torsdag 19. mars kl.

Detaljer

Parkinson. bladet. Æresmedlemmer side 14. MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger. Nr 4 2012 årgang 12

Parkinson. bladet. Æresmedlemmer side 14. MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger. Nr 4 2012 årgang 12 Parkinson Nr 4 2012 årgang 12 bladet Nord-Trøndelag Parkinsonforening 1987 2012 25 år Æresmedlemmer side 14 God jul og godt nyttår MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger www.parkinson.no

Detaljer

1. Presentasjon av logoped Else Fuhre som nylig har sertifisert seg i LSVT LOUD

1. Presentasjon av logoped Else Fuhre som nylig har sertifisert seg i LSVT LOUD Innkalling til årsmøte den 26. februar 2015 Program den 26.februar: 1. Presentasjon av logoped Else Fuhre som nylig har sertifisert seg i LSVT LOUD 2. Årsmøte Innhold i medlemsinfo: Lederen har ordet Innkalling

Detaljer

Medlemsinfo fra. 2/ 2015, april. Innhold. Lederen Medlemsmøte 29.april. med tema «Å være pårørende» Medlemstur 16.juni til bl.a.

Medlemsinfo fra. 2/ 2015, april. Innhold. Lederen Medlemsmøte 29.april. med tema «Å være pårørende» Medlemstur 16.juni til bl.a. Medlemsinfo fra 2/ 2015, april Innhold Lederen Medlemsmøte 29.april med tema «Å være pårørende» Medlemstur 16.juni til bl.a. huset på bildet Det nye styret Stavganggrupper over hele fylket? Har du kommentarer,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2010 FFHB VESTFOLD ÅRSMØTE I FFHB VESTFOLD

ÅRSRAPPORT 2010 FFHB VESTFOLD ÅRSMØTE I FFHB VESTFOLD ÅRSMØTE I FFHB VESTFOLD QUALITY HOTEL - TØNSBERG ONSDAG 9. MARS 2011 KL 19.00 SAKSLISTE: 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling. 3. Valg av ordstyrer og referent. 4. Årsberetning 2010 5. Regnskap 2010

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nr. 2, 2002 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Norsk sykehjem i Spania s. 4 Årsmøte i LHS, referat s. 6 Foredrag Pre-implantasjon s.12 Årsmelding 2001 for fylkeslagene s.17 HUNTINGTONS SYKDOM Tidsskrift

Detaljer

NIFO nytt - Høsten 2012 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening

NIFO nytt - Høsten 2012 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Ord frå Leder Hei alle sammen! Nå har det snart gått et par måneder siden vi avsluttet nok en vellykket årssammenkomst i Stavanger. Tilbakemeldinger fra medlemmene

Detaljer

Parkinson. bladet. God sommer. LSVT big på Kastvollen. MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger. Nr 2-2013 årgang 13

Parkinson. bladet. God sommer. LSVT big på Kastvollen. MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger. Nr 2-2013 årgang 13 Parkinson Nr 2-2013 årgang 13 bladet LSVT big på Kastvollen MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger www.parkinson.no God sommer Side 2 Parkinsonbladet Innhold Nr 2-2013 Trøndersk seminar,

Detaljer

NIFO nytt - Høsten 2010 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening

NIFO nytt - Høsten 2010 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Ord frå Leder Hei alle sammen! Mitt navn er John R. McDonald og jeg ble valgt til leder i NIFO på årsmøte i Trondheim. Jeg er 46 år, bor i bygda Hjellvik som ligger

Detaljer

Hør på meg. Helgesamling i Ålesund. Meld deg på! Av innholdet ellers: Tidens tann. Hva skjer i fylket? Aktivitetskalender Se side 31

Hør på meg. Helgesamling i Ålesund. Meld deg på! Av innholdet ellers: Tidens tann. Hva skjer i fylket? Aktivitetskalender Se side 31 Nummer 1-2015 «Hør på meg» Side 1 Hør på meg medlemsblad Tidens tann nr. 1 feb 2015 årgang 9 Foto: Svein Arne Velle. Se side 14. Helgesamling i Ålesund. Meld deg på! Side 10 Av innholdet ellers: Hva skjer

Detaljer

Medlemsinfo fra. 1/ 2014, januar. Innhold. Invitasjon til Tai-chi i Tønsberg og Qigong i Sandefjord

Medlemsinfo fra. 1/ 2014, januar. Innhold. Invitasjon til Tai-chi i Tønsberg og Qigong i Sandefjord Medlemsinfo fra 1/ 2014, januar Innhold To danseglade bursdagsbarn på julemøtet på Karlsvik gård: Karin Hansen og Oddvar Bonden hadde begge fødselsdag denne dagen! Hurra for dem og 30-årsjubileet!! Invitasjon

Detaljer

Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2009 4. REGNSKAP FOR 2009 5.

Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2009 4. REGNSKAP FOR 2009 5. Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 Møre og Romsdal Døveforening, Storevågen 75, 6020 Ålesund. Org. nr: 971 572 159 Teksttelefon 70 14 62 64 Vanlig telefon: 70 14 04 35 Telefaks:

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 FFHB VESTFOLD ÅRSMØTE I FFHB VESTFOLD

ÅRSRAPPORT 2011 FFHB VESTFOLD ÅRSMØTE I FFHB VESTFOLD ÅRSMØTE I FFHB VESTFOLD QUALITY HOTEL - TØNSBERG ONSDAG 29. FEBRUAR 2012 KL 19.00 SAKSLISTE: 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling. 3. Valg av ordstyrer og referent. 4. Årsberetning 2011 5. Regnskap 2011

Detaljer

Årsmelding for 2014. Medlemmer. Styret og tillitsvalgte. Side 1 av 9

Årsmelding for 2014. Medlemmer. Styret og tillitsvalgte. Side 1 av 9 Side 1 av 9 Medlemmer Årsmelding for 2014 Foreningen har 354 betalende medlemmer og ett æresmedlem ved årsskiftet, en nedgang på 46, etter at det (etter 2 år) nå er utmeldt medlemmer på grunn av manglende

Detaljer

Årsrapport for driftsåret 2013

Årsrapport for driftsåret 2013 Brystkreftforeningen Molde og omegn Stiftet 28. november 1991 (Tilsluttet den Norske Kreftforening) Org.nr.: 999 523 005 Bankgiro: 3980.25.19080 Brystkreftforeningenmoldeomegn@live.no Årsrapport for driftsåret

Detaljer

Se side! Av innholdet ellers: medlemsblad nr. 1 feb 2014 årgang 8. Hva skjer i fylket? Aktivitetskalender

Se side! Av innholdet ellers: medlemsblad nr. 1 feb 2014 årgang 8. Hva skjer i fylket? Aktivitetskalender Nummer 1-2014 Hør på meg Side 1 Hør på meg medlemsblad nr. 1 feb 2014 årgang 8 18 Hva skjer i fylket? Aktivitetskalender Se side! støtter Hør på meg Av innholdet ellers: Rettighetshjørnet Side 4 Min Parkinson

Detaljer

TERMIK RANA ÅRSMELDING 2012

TERMIK RANA ÅRSMELDING 2012 TERMIK RANA ÅRSMELDING 2012 INNHOLD 1.0. SAMMENSETNING 4 1.1.STYRET 4 1.2.VALGKOMITÉ 4 1.3.ANSATTE 4 1.4.FRIVILLIGE / MEDLEMMER 4 1.5. DRIFTSMIDLER/INNTEKTER/SPONSING 5 1.5.1. Rana kommune 5 1.5.2. Extrastiftelsen

Detaljer

MEDLEMSBLAD FOR OSLO DØVEFORENING NR. 1 Mars 2005 42. ÅRGANG

MEDLEMSBLAD FOR OSLO DØVEFORENING NR. 1 Mars 2005 42. ÅRGANG MEDLEMSBLAD FOR OSLO DØVEFORENING NR. 1 Mars 2005 42. ÅRGANG TUR TIL TYSKLAND Side 3 DIABETES KURS Side 8 UNG I OSLO Side 9 NYTTÅRSBALL Feriehjemmet Skaug er åpen i hele påsken. Side 13 DØVEMESTERSKAP

Detaljer

Program Årsmøte Bevertning

Program Årsmøte Bevertning Venneforening for rusavhengige i behandling Glomstuveien 50,6411 MOLDE Til.: 71 21 9800 Far 71 21 9801 veksthu svenn@rus -m idt.no 5tøtt foreningen via &rasrotandel: https://www.norsk- ppinpno/prasrotondelen/grasrot

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nr. 1, 2007 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Årsmøte i Ålesund 27. - 30. april (se s. 6) En flott tur til Fjellstua -og Ålesund viste seg fra sin beste side. Om kvelden var det jubileumsfest og mange

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. BIL-postens 1.utgave i 1977. Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. BIL-postens 1.utgave i 1977. Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang BIL-postens 1.utgave i 1977 www.bergeril.no Lederen har ordet Nå har julefreden senket seg over Berger og et nytt år står for døren.

Detaljer

HLF-Nytt. Informasjonsblad for Bergen Hørselslag. Leder har ordet Så er året 2008 til endes.

HLF-Nytt. Informasjonsblad for Bergen Hørselslag. Leder har ordet Så er året 2008 til endes. - Din hørsel - vår sak HLF-Nytt Vår 2009 Informasjonsblad for Bergen Hørselslag Leder har ordet Så er året 2008 til endes. Året 2008 har vært et spesielt år med blant annet vår 75 års feiring og med utgivelsen

Detaljer

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golfklubb 2013 27. februar 2014 kl. 19.00 Holmestrand fjordhotell

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golfklubb 2013 27. februar 2014 kl. 19.00 Holmestrand fjordhotell Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golfklubb 2013 27. februar 2014 kl. 19.00 Holmestrand fjordhotell Golf for alle! Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av

Detaljer

Spennende høstmøte med den kjente legen og musikkterapeuten Audun Myskja

Spennende høstmøte med den kjente legen og musikkterapeuten Audun Myskja Nr. 3-2011 Oktober Medlemsinformasjon Årgang 9 Spennende høstmøte med den kjente legen og musikkterapeuten Audun Myskja Torsdag 27. oktober kl 18.00 har vi vårt store høstmøte på Pors klubbhus. Vi har

Detaljer

ÅRSMØTET KIL SUPPORTERKLUBB. 19. mars 2011

ÅRSMØTET KIL SUPPORTERKLUBB. 19. mars 2011 ÅRSMØTET KIL SUPPORTERKLUBB 19. mars 2011 Dagsorden: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Konstituering: a) valg av møteleder b) valg av referent 3. Styrets årsberetning 4. Regnskap 5. Fastsettelse

Detaljer