seniorpolitikk.no Oversett ressurs Satser på unge framfor eldre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "seniorpolitikk.no Oversett ressurs Satser på unge framfor eldre"

Transkript

1 nr. 4 - september 2012 Senter for seniorpolitikk seniorpolitikk.no Oversett ressurs personer over 50 år var i gjennomsnitt registrert helt ledige ved utgangen av august, ifølge NAV. Det er en nedgang på ledige i denne aldersgruppen siden i fjor, og nedgangen er større enn blant yngre. Samtidig finnes det ingen tall for hvor mange som er ledige med sluttpakker eller som er i midlertidige jobber mens de søker nye stillinger. Kjetil Karlsnes (58) tilhører den siste kategorien. Etter å ha hatt forskjellige operative leder- og utviklingsroller i bank i en årrekke, var han klar for å prøve noe nytt og startet i 2008 som konsulent med oppdrag innen rekruttering, forretningsutvikling, lederutvikling og karriereveiledning. Ved siden av å ta oppdrag, har han det siste året søkt på ledige stillinger i miljøer der han får brukt mer av kompetansen sin. En undersøkelse av private bedrifter utført av Opinion/Perduco for Senter for seniorpolitikk i vår, viser at to av tre ledere ikke har rekruttert medarbeidere over 50 år de siste 12 månedene. Side 4-8 Kjetil Karlsnes. Satser på unge framfor eldre Alle sier at alder ikke betyr noe, men det er ikke sant, sier forsker Eivind Falkum (59) i Arbeids forskningsinstituttet (AFI). Side 6

2 2 Foto Scanpix Smilerynker: Syng ut! Sjelden har vi vel sett lang erfaring og skjult kompetanse åpenbare seg på en flottere måte enn i Dagrevyen lørdag 8. september. Nær 69 år gammel synger baryton Terje Stensvold Wagneropera i Berlin, Milano og snart her i Oslo. Da han gikk av med pensjon i 1999 etter 30 år ved Den norske opera, hadde han aldri sunget ved de store internasjonale scenene. Jeg oppdaget ikke min egentlige stemme før jeg var i 50-årsalderen, sier han, som alltid var blitt bedt om å spare på stemmen. Men, jeg hadde spart på kruttet og sunget for lite. En ny røst dukket opp og ble en god venn, sier han nå, og får høre av ekspertene i Berlin at han kan fortsette å synge veldig lenge. Fins det mer ubrukt og/eller uforedlet kompetanse der ute? Det handler om kompetanse Staten har ansatte fordelt på et noe lavere antall årsverk. I vår ble Merethe Foss Liverud Statens nye personaldirektør. 1 En undersøkelse fra Høgskolen i Lillehammer på forsommeren viser at det er store forskjeller når det gjelder aldersgrenser i Staten. Hvorfor er det slik? Ulike yrker har ulike utfordringer. Det er forskjell på å jobbe turnus i barnevernet, og å jobbe på et kontor i Jernbaneverket eller i et departement. Barnevernet har for eksempel turnus, som kan være krevende nattarbeid. Andre yrker har fysisk belastende og tungt arbeid, som kan gi slitne kropper. Men det er synd, dersom noen velger å gå av tidlig med AFP kun av økonomiske årsaker. 2 Mange forbinder seniorpolitikk med flere fridager og/eller høyere lønn. Hva 5spørsmål om seniorpolitikk slags planer har du for å sette seniorpolitikken på dagsorden og få folk til jobbe lenger, jmfr. IAavtalens delmål-3? Gjennomsnittlig pensjoneringsalder i Staten i 2011 var 62,4 år. Målet i Staten er en økning med 6 måneder til cirka 63 år. Seniorer er som alle andre ansatte, men det er viktig å verdsette den kompetansen de har og utfordre dem på lik linje med yngre. Å ha det hyggelig på jobben er ikke Tora Herud På Det må være en balanse mellom andelen av livet vi er i arbeid og andelen av livet vi er pensjonister. Knut Røed, Frischsenteret Old ideas new songs Etter at jeg nylig var på en fantastisk konsert med Leonard Cohen, har jeg tenkt en del over det faktum at det er ganske mange musikere og kunstnere som rett og slett aldri pensjonerer seg. Den 77 år gamle mannen gjennomført en strålende forstilling som varte i tre og en halv time (!). Og, det var ingen svakhetstegn å spore i løpet av konserten. Tegning Siri Dokken Kari Østerud Direktørbloggen

3 3 Merethe Foss Liverud (50) Stilling: Personaldirektør i Staten og styremedlem i Senter for seniorpolitikk nok, den enkelte må også få mulighet til å bruke kompetansen sin. Det er dessuten viktig å bli sett, men seniorene må bidra selv også. Ekstra goder som seniorpolitiske tiltak kan lett bli auto matiske, det synes jeg ikke de skal. En god seniorpolitikk har en kombinasjon av generelle og individrettede tiltak. En arena der IA-avtalen og seniorpolitikk alltid er et tema, er den årlige personallederkonferansen med rundt 100 deltakere. 3 Noen kan være lei av jobben, uten å være slitne og derfor ville slutte. Har Staten noen form for alternative karriereveier den siste delen av yrkeskarrieren? Vi har muligheter for hospitering både for yngre og eldre. Det betyr å gjøre noe nytt og få påfyll. I Staten beholder ansatte stort sett lønnen sin dersom de går over i en mindre krevende jobb, men det er fordi den enkelte har verdifull kompetanse. 4 Dersom vi ikke hadde en øvre aldersgrense på 70 år, og du ser at en person ikke klarer å gjøre jobben sin, hvordan ville du avvikle arbeidsforholdet? Jeg tror det er veldig lurt å ha en øvre aldersgrense, men i Staten fins det muligheter for å leie inn igjen tidligere ansatte på pensjonistvilkår. Flere arbeidsgivere benytter seg av den muligheten. Generelt tror jeg en livsfasepolitikk, der de ansatte møtes «der de er» i livet, gir best mulighet for tilpasning med avklarte arbeidsoppgaver og mestring av disse. 5 I 2003 viste et notat fra Fafo at 40 prosent av de ansatte over 55 år hadde følt seg diskriminert en eller flere ganger i forbindelse med lønns- eller stillingsopprykk. Tror du dette har endret seg? Jeg håper det har skjedd noe på nesten ti år. Diskriminering skal selvsagt ikke skje, og lønnspolitikken skal være rettferdig. Vår departementsråd ble ansatt da hun var 63 år. Generelt tror jeg at Staten er en god arbeidsgiver fordi kompetanse verdsettes. Det er kompetanse det hele handler om, og da er det litt uinteressant hvor gammel du er. Les mer på seniorpolitikk.no Årets seniorinitiativ: En stor oppmuntring Det viktigste med prisen er kanskje alle henvendelsene fra andre sykehus, kommuner og andre typer virksomheter, sier organisasjonsdirektør Heidi Magnussen ved St. Olavs Hospital i Trondheim, som tok imot prisen i fjor. Nå er tiden inne for å foreslå kandidater til Årets seniorinitiativ Hva er det med musiker- og kunstneryrket som nærmest gjør det aldersfritt? Musikere og kunstnere eldes jo også, og de har sikkert de samme helseplagene som folk flest. Det forhindrer dem likevel ikke i å prestere fremragende i fremskreden alder. Vi som jobber med seniorpolitikk vet at nøkkelen til et langt og lykkelig arbeidsliv blant annet er at arbeidsinnsatsen din blir anerkjent, og at du blir sett og verdsatt av ledere og kolleger. Leonard Cohen fikk anerkjennelse og verdsettelse i bøtter og spann den kvelden. Det var konsert til full jubel fra fans som nektet å gå hjem. Da er det sikkert lett å glemme at du egentlig har passert normal pensjonsalder, og at du skulle gått av med «verdighet» for lenge siden. Jeg tror at her har det helt vanlige arbeidslivet mulighet til å la seg inspirere litt. Enten det er Leonard Cohen, Elsa Lystad eller Toralv Maurstad som står på scenen, så ser vi forbi alderen. Vi gleder oss over prestasjonene, og tilbakemelding ene kommer direkte og spontant i form av applaus og lignende. Kanskje undrer vi oss litt over at så gamle mennesker kan prestere så bra, uten å tenke over at det ikke ville skjedd uten et samspill med publikum og fans. Anerkjennelse og verdsettelse er også nøkkelen til suksess for seniorer som ikke står på en scene. Helt vanlige seniorer i helt vanlige jobber presterer også best i et godt samspill med ledere og kolleger. Jeg tror det kunne blitt mange «nye sanger» på jobben om også de eldste arbeidstakerne ble møtt med både anerkjennelse, verdsettelse og tydelige tilbakemeldinger. På På Facebook: Senter for seniorpolitikk

4 4 Alderen, ikke kompetansen? Etterhvert som avslagene kom, tenkte jeg at det var alderen og ikke kompetansen som diskvalifiserte meg. I så fall er jo det trist både for bedriftene og for meg, sier Kjetil Karlsnes (58). Som bankdirektør hadde Karlsnes på det meste lederansvar for 150 medarbeidere og mellomledere. I 2008, 54 år gammel, valgte han å slutte i ledende stilling i bank. Jeg tenkte det ville være spennende å starte med noe nytt, sier han. Som leder i bank hadde han erfaring fra rekruttering og utvikling av ledere og spesialister og stor interesse for organisasjons- og forretningsutvikling. Med dette som bakteppe ble den nye kursen som selvstendig næringsdrivende staket ut. Etter å ha jobbet som seniorkonsulent i et mindre konsulentfellesskap fram til sommeren 2011 og i et variabelt og usikkert marked, innså han at arbeidssituasjonen ble for uforutsigbar. Dermed ble det noen måneder med aktivt jobbsøk og økonomisk støtte fra NAV. NAV-kurs en positiv aktivitet Bedre enn å sitte hjemme og sture, tenkte jeg, da NAV foreslo deltakelse på karriereveiledningskurs for jobbsøkere med høyere utdannelse. Litt skepsis til opplegget i starten endret seg til en positiv opplevelse etter hvert. Det å være sammen med andre i samme situasjon, bygge nettverk og få veiledning og nyttige innspill, opplevdes som meningsfylt og nyttig, sier Kjetil Karlsnes. Nå jobber han på oppdrag for kursleverandøren, der han selv gikk på kurs. Foreløpig har han avtale fram til midten av oktober. Jeg ser likevel etter ny jobb med større forutsigbarhet, og gjerne en fast stilling. Det ville være fint å få brukt et bredere spekter av kompetansen min, bidra til at arbeidsgiver når sine mål og kunne dele erfaringene mine med andre, sier han. CVen hans forteller om utdanning som siviløkonom, og erfaring fra operativ ledelse, prosjektledelse, forretningsutvikling, rekruttering, karriereveiledning, og ut vikling av medarbeidere og ledere. I tillegg har han arbeidserfaring fra flere kjente banker, gode attester og glimt i øyet. Har søkt mange jobber Jeg har jobbet mye med salgsledelse og gjennomført utviklingsprosesser som har bidratt til økt salg og bedret kundetilfredshet der jeg har vært. Nå ønsker jeg å få være med på utvikling og implementering av HR-strategi og endringsprosesser i virksomheter der jeg kan få brukt mye av min forretningsmessige erfaring og menneskekunnskap, sier han. Etter aktivt å ha søkt jobber over en periode, har Kjetil Karlsnes blitt innkalt til noen få intervjuer, hvorav kun ett resulterte i en jobb som innleid konsulent. En av tilbakemeldingene inneholdt formuleringen: «Alder har til en viss grad også vært med i vurderingen». Jeg synes det er rart at så få er inter essert i kompetansen min, sier han. At offentlig virksomhet med alle sine utfordringer ikke er mer interessert i å ansette erfarne seniorer utenfor eget system, stiller jeg meg undrende til, sier Karlsnes. Råd for å finne løsningen Å sende søknader på annonserte stillinger virker ikke som å være noen god løsning for jobbsøkere i min alder, selv om det nok kan være fristende å søke når det dukker opp noe spennende. Derfor tror jeg det er nødvendig å synlig- Kjetil Karlsnes tar for tiden oppdrag som innleid veileder og kursleder for en sentral leverandør av yrkesrettede voksenopplæringstjenester.

5 5 gjøre kompe tansen sin på andre arenaer. Sosiale medier blir stadig viktigere både for den som søker jobb og for rekrutterere og arbeidsgivere på jakt etter kandidater. Selv har jeg registrert meg på LinkedIn. Stadig flere ledige jobber legges ut der, og vi hører om folk som får seg jobb via Facebook og Twitter, sier Kjetil Karlsnes. Mange ledige jobber blir aldri annonsert, så utfordringen blir å velge de riktige aktivitetene og finne veien rundt det som måtte være av barrierer. Løsningen håper han å finne gjennom andre søkestrategier enn å søke på utlyste stillinger, som å: n sende åpne søknader til utvalgte bedrifter n bli enda flinkere til å bruke nettverket n etablere flere kontakter gjennom rekrutteringsbyråer. Bertil Tiusanen vil noe mer. Rekruttering 50+ En undersøkelse blant ledere i private bedrifter utført av Opinion/ Perduco for Senter for seniorpolitikk i vår, viser at: n To av tre ledere ikke har rekruttert medarbeidere over 50 år de siste 12 månedene. n Kun én av 20 ledere har rekruttert nye medarbeidere over 50 år n Store bedrifter er en flinkere til å rekruttere enn andre. n Tjenesteytende næring er best på rekruttering av de eldste. n Bransjer innen bygg- og anlegg, hotell- og restaurant har ikke rekruttert medarbeidere over 50 år de siste 12 månedene. (Opinion / Perduco april 2012) Ikke synd på Bertil Er jeg overkvalifisert? Kunn skap og erfaring vurderes kanskje ikke høyest? Er det fordi jeg er svensk? Eller er det bare alderen? lurer Bertil Tiusanen (63), administrerende direktør i Statens Lånekasse, enn så lenge. 10. november går åremålet som toppsjef i Lånekassen ut. Han har sittet to perioder, til sammen åtte år. Jeg visste det ville ta slutt. Enn så lenge jobber jeg som vanlig, men det siste halvåret har jeg begynt å se meg om etter noe annet. Men det er ikke synd på meg. I henhold til arbeidskontrakten må kunnskapsdepartementet tilby meg en stilling som passer for meg, og det har de gjort. Jeg har fått tilbud om stilling som seniorrådgiver i Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi), sier Tiusanen. Vil noe mer Difis oppgave er å utvikle offentlig sektor når det gjelder anskaffelser, ledelse og organisering og digital forvaltning. Det er ikke noe er galt med det tilbudet jeg har fått, men jeg tror jeg er mer operativ som type. Jeg liker å ta ansvar, lede folk, jobbe med endringsledelse og ha resultatansvar. Jeg liker at det jeg gjør blir målt, sier han, og mener det er vanskeligere å oppnå gode resultater når du ikke selv må stå til ansvar. I Lånekassen har han lederansvar for 300 ansatte, CVen forteller om utdanning som siviløkonom og yrkeserfaring fra en rekke virksomheter i Sverige, blant annet kraftselskapet Vattenfall, der han var viseadministrerende direktør og CFO. Har søkt tre jobber Jeg kunne pensjonert meg, men jeg kjenner at jeg fortsatt vil jobbe. Derfor ser jeg etter stillinger i det offentlige, som har den dimensjonen at det er behov for endringsledelse eller ledelse. Jeg sender CVen min og melder min interesse for ledige stillinger. Til nå har jeg søkt tre stillinger og vært til intervju på de tre. Den første fikk jeg ikke, i den andre ble prosessen avbrutt på grunn av omorganisering, og i den tredje er jeg fortsatt i prosess, sier Bertil Tiusanen. Han liker å jobbe med mennesker, og sier han kommer til å savne de fantastiske medarbeiderne han har i dag.

6 6 Satser på unge framfor eldre Alle sier at alder ikke betyr noe, men det er ikke sant, sier forsker Eivind Falkum (59) i Arbeidsforskningsinstituttet (AFI). Han står bak den ferske rapporten «Risiko og inkludering». Falkum har undersøkt betingelser for blant andre eldres deltakelse i arbeidslivet, og hvilke forutsetninger arbeidsgivere har for å ansette eldre. Er det noen hindringer? Hva med risiko? Hva får dem til å ansatte 20 arbeidsgivere, samt noen tillitsvalgte og verneombud i offentlige og private virksomheter er med. Virksomhetene spenner seg fra banker, mediebedrifter og servering i privat sektor til kommunale. Virksomheter innen helse, utdanning og barnehager er ikke med i undersøkelsen. Deler av serveringsbransjen har for eksempel en bevisst holdning til at de ønsker unge og ser bort fra egnethet, erfaring og slikt. Noen av dem blir skeptiske når eldre med erfaring søker seg dit, sier han. Eivind Falkum. IA-avtale eller ikke? Halvparten av virksomhetene hadde IAavtale, de andre ikke. Noen ville bevisst ikke være IAvirksomheter, men praktiserte en god personalpolitikk og ansatte eldre. IAavtalen ligner på Solidaritetsalternativet som var en suksess, men vi har jo ikke oppnådd så veldig mye i løpet av de ti årene som er gått. Målet om å forlenge forventet pensjoneringsalder med et halvt år ble oppnådd for menn (som økte med 7 måneder), men ikke for kvinner (som kun økte med 2,5 måneder), sier han. «Det å ansette folk over 60 år, er mer unntaket enn regelen», leser vi i rapporten. Det er mulig at politisk Antall ansatte 54+: tilhørighet betyr noe for synet på I fylkeskommunal sektor 33 % eldre. En som er I statlig sektor 24 % opptatt av Den I kommunal sektor 22 % norske modellen, I privat sektor 17 % med tre-partssamarbeidet, og (Ose, S. Osborg m. fl., SINTEF, 2009:14) ansattes rettigheter, kan virke som mer åpen for å ansette eldre. I Den norske modellen er velferden og verdiskapningen to faktorer som støtter opp om hverandre. Ved å

7 7 ansette eldre kan arbeidsgivere bidra til å dempe pensjonskostnadene, sier Eivind Falkum. Avtaleverkenes betydning Noen av virksomhetene i undersøkelsen ansetter personer med særaldersgrenser og som er pensjonert fra andre yrker, slik som politi og brannvesen. De blir ansett som en stor ressurs i den nye jobben. Et annet eksempel er Statoil og Hydro som tilbød ansatte over 58 år sluttpakke med 70 prosent av årslønnen fram til oppnådd pensjonsalder, men som ble ansett som svært attraktive, og raskt ble sluset inn i nye jobber. Begge eksemplene viser at de får mange fordeler som andre ikke får, og er fleksibel arbeidskraft fordi de har pensjon i bånn, sier Eivind Falkum. Han stiller også spørsmål ved om AFP-ordningen har fått en utilsiktet konsekvens, om den bidrar til og rett og slett er til god hjelp for arbeidsgivere som ønsker å kvitte seg med folk. Veidekke bruker en mye mer fleksibel ordning, med ekstra ferie som et alternativ til AFP, og mange fortsetter da til de blir 70 år. Forskjellige kulturer i arbeidslivet slår inn, og når det er mangel på kompetanse, spiller alder ingen rolle, sier AFI-forskeren. Et annet spørsmål Eivind Falkum stiller, er om tariffavtalene påvirker inkluderingsevnen i virksomhetene. Hvordan virker de inn på mulighetene for å oppnå målene i IA-avtalen? I en av medievirksomhetene han har undersøkt, kan journalister slippe å jobbe nattskift etter fylte 45 år, og de over 55 år kan nekte å jobbe lenger enn til klokka 18. Hva betyr det for holdningen til dem over 55 år at de ifølge tariffavtalen beholder nattillegget selv om de går ut av turnusen? Arbeidsliv i endring Hovedinntrykket i undersøkelsen er at unge foretrekkes av de fleste, ofte begrunnet med ny teknologi og lignende. Jeg tror det er like lett å finne eksempler på eldre som håndterer teknologiske utfordringer, som dem som ikke gjør det. Men «slækken» i virksomhetene er blitt mindre med årene ved at mange funksjoner settes ut, slik som for eksempel sentralbordtjenester. Kjernevirksomheten rendyrkes. Noe annet er at arbeid i dag er fysisk mye enklere, og da er det et paradoks at pensjonsalderen går ned, sier Falkum. Færre ledige 50+, men Selv om det var registrert færre helt ledige personer som er 50 år og over hos NAV ved utgangen av august i år enn i fjor, er det fortsatt helt ledige personer. Årsaken til at den enkelte er ledig, registreres ikke, men vi vet at bedrifter er i omstilling og arbeidsplasser legges ned, sier kontorsjef Hildegunn Førsund i Arbeids- og velferdsdirektoratet. NAV har god service til virksomheter som legges ned eller har en omstilling. Vi yter hjelp til hvordan den enkelte ledige skal komme tilbake til jobb, sier hun og mener flg. er viktig for alle som ønsker seg ny jobb å: n Være aktive jobbsøkere n Presentére kompetansen sin n Ta direkte kontakt med virksomheter Se på realkompetansen Hvis dette ikke virker, er det kanskje nødvendig å ta kontakt med NAV for mer hjelp. Det er viktig at den enkelte som søker ny jobb er klar over hva slags kompetanse han eller hun har. Er det lenge siden vedkommende har tatt utdanning, kan det være lurt å få realkompetansen (yrkeserfaring, kurs og lignende) beskrevet. Vurdering av realkompetansen hører til utdanningssystemet og ligger under Fylkeskommunen, sier Førsund. Hun mener det er en fortvilet situasjon å være i når Hildegunn Førsund. ens kompetanse ikke blir etterspurt. NAV har en rolle i å følge opp den enkelte ledige fram mot målet, men samarbeider med attføringsbedrifter, verkstedbedrifter og tiltaksarrangører, om for eksempel kurs, etter anbudsrunder og kontrakt. Arbeidsgiver ansetter Vår oppgave er å bistå den enkelte til å komme i jobb. Det er arbeidsgiverne som ansetter. NAV har dialog med dem gjennom IA-samarbeidet og delmål 3 i IA-avtalen, der målet er å få seniorene til å stå lenger i jobb. Ingen har noen garanti for å bli i den samme jobben hele livet. Vi må holde oss oppdatert, slik at vi kan tåle en endring, sier Hildegunn Førsund. Hun mener det er et stort arbeidsmarked utenfor det som annonseres av ledige stillinger, og gir flg. råd til dem som ikke har søkt jobb på mange år: n Se på litt andre typer jobber enn du har hatt tidligere n Se etter jobb på andre nivåer n Kontakt virksomheter direkte n Bruk nettverket ditt

8 8 Et spørsmål til 4 rekrutterere Hva kan du si om mulighetene personer over 50 år har til å bytte jobb? Heidi Wiggen (53), partner, Visindi: Generelt har personer over 50 år absolutt mulighet for å bytte jobb. Men arbeidsgivere i konkurranseutsatte - og kommersielle virksomheter er enda mer trygghetssøkende på at de som ansettes våger å ta risiko og vil mye. Holdningen til dem over 55 år kan være at man tror de ikke er nok tent på oppgaven, at «de har vært der og gjort det». Det er derfor viktig å si noe om hvor motivert man er på oppgaven allerede i søknaden. I offentlig sektor har man nesten ikke «lov» til å tenke slik, der er man også mer opptatt av rett forståelse og rett holdning. Dess mer kommersiell en virksomhet er, dess mer kan alder bli et tema. Men eldre må ikke gi opp. De må ta med slike ting som at de ikke lenger har hjemmeboende barn, at de er gjeldfrie, at de har høy motivasjon og at de liker å utfordres. Vi opplever sjelden at de kandidatene vi anbefaler ikke blir ansatt. Harald Hjertø (58), viseadministrerende direktør, Mercuri Urval: Vi starter ikke et oppdrag med alder men med en kravspesifikasjon, om hva oppdragsgiver ønsker, slik som fagkompetanse, personlige egenskaper og hvordan vedkommende fungerer sammen med andre, både oppover og nedover. Noen ganger er det krav om alder og/eller kjønn for å forskyve tyngdepunktet i en personalgruppe. Kunder kan ønske seg åringer for en selgerjobb, og når vi spør om begrunnelsen, kan svaret være at de trenger en som er fremoverlent og offensiv. Alderen er mindre viktig for en administrerende direktør enn for en selger. For direktør en teller det som kalles «seniority», breddeerfaring og erfaring med komplekse situasjoner. Fordi kandidatmarkedet er strammere enn tidligere, mener jeg grensen for alder skyves oppover. Likevel vil mange være reserverte til å ta imot en som nærmer seg 60 år. Men det skal også nevnes at det er svært sjelden vi får søknader fra noen som er over 60. Jeg vil anbefale eldre å reaktivere eget nettverk, ta kontakt med folk de har møtt eller kjenner. Alderen virker sterkere på den som ser på et papir enn dem som kjenner en, sier Hjertø. Han opplever at de kandidatene han anbefaler, blir tilsatt. Målfrid Brath (47), konsernsjef, Manpower Group Norge: Kompetanse er det aller viktigste når man søker ny jobb, også for dem over 50 år. Vi ser etter kvalifikasjoner, ikke etter alder. Det er alltid behov for kvalifisert arbeidskraft, og det er stor etterspørsel etter folk med erfaring og spisskompetanse. Her har de godt voksne et fortrinn. Vi vet at det er mange fordeler med godt voksne arbeidstakere, de er ofte stabile, samvittighetsfulle, har lite kortidssykemeldinger og har erfaring og tyngde. I søkeprosessen må man få fram den kompetansen man har, både gjennom CV og intervju, som er særlig relevant for den stillingen man søker. De spennende oppgavene kommer ikke av seg selv, seniorer har også et ansvar selv for å holde seg faglig oppdatert, være endringsvillige og søke utfordringer. Det er mange spennende muligheter der ute, men da må seniorene også være klare for endringer. 7 prosent av våre utleide medarbeidere er over 55 år. Guri Larsen (49), direktør, Adecco Search & Select: Det er vanskelig å svare generelt, det er stor bredde i kompetansen så personer over 50 år er så mangt. Det er ikke negativt å ha passert 50 i arbeidslivet, det hele avhenger av kravene til kompetanse for den enkelte stillingen. Flere enn før med høy alder tas inn nå, og årsaken er mangel på arbeidskraft. Det gjelder både i vår egen organisasjon og hos kundene.

9 9 En velsignelse å få arbeide Vi bistår ledere som frivillig eller ufrivillig må forlate jobben sin, og som søker noe nytt. Med seg har de kanskje en sluttavtale med tilbud om å delta i et karriereutviklingsprogram, sier Signe-Lise Narum (67), partner og styreleder i Narum Gruppen. Karriereutvikling, coaching og lederutvikling er Signe Lise Narums spesialitet. Hun har vært en av de mest brukte karriererådgiverne i Norge i mange år og har ingen planer om å gi seg med det første. Ledere kommer hit og synes det er fint å møte godt voksne konsulenter. Mange fortrenger at de har mistet jobben, og noen blir veldig sorgtunge og lei seg. Andre blir redde. Ledere som mister jobben, mister kanskje også den sosiale posisjonen de har. Det er viktig at de får tilbake troen på seg selv og blir glade igjen før de går inn i en ny stilling, sier hun. Omskiftelig arbeidsmarked Samtidig som Signe-Lise blir eldre og Signe-Lise Narum. eldre, blir kandidatene hennes yngre og yngre. Det tar hun som et tegn på at arbeidsmarkedet er mer omskiftelig. Noen må gå når det skiftes ledelse, og beskjeden kan komme brått og brutalt. Muligheten for å benytte et tilbud som vårt, bør være med allerede i ansettelsesavtalen. Vi har store bevisstgjørings- og karriereprogrammer, og tilbyr noe annet enn NAV. NAV hjelper deg ikke med å finne en ny stilling. Der lærer du å skrive CV og søknader, og du må gjøre som NAV sier. Vi har et nettverk av ledere i nærings livet, der kandidatene kan få presentere seg, sier hun. Eldres egne forventninger Signe-Lise mener det er viktig å arbeide med egne holdninger. Tenk at du har masse kompetanse og at du ikke er for gammel. Den eldste som har vært hos meg var 62 år og det tok 11 måneder før han var i ny jobb. Gjennomsnittstiden ligger på det halve. Alle lykkes hos oss, for vi slipper dem ikke før de er i mål, sier Signe-Lise Narum. Hun mener det sitter i hodet, at hennes og kollegenes jobb er å endre den enkeltes virkelighetsoppfatning om hvem hun eller han er. Det er viktig at du får kommunisert erfaringen din på en god måte, at du får omgjort den til et budskap som klinger 10 råd til ledere som må gå fra jobben frivillig eller ufrivillig 1 Bli fristilt så raskt som mulig og sørg for å få en god sluttavtale 2 Bli bevisst egen kompetanse og bygg din egen merkevare 3 Tren på å presentere deg selv 4 Jobb i nettverk men ikke før du vet hva du vil eller hvem du er 5 Våg å fortelle din historie den skal være kort, sann og stolt 6 Bruk nødvendig tid du trenger ikke å ta den første jobben 7 Start prosessen raskt vær ikke ute av markedet for lenge 8 Sørg for en profesjonell samtalepartner også etter at du har startet i ny stilling 9 Familie og venner er gode å ha men de kan skape for mye følelser 10 Snakk aldri negativt om tidligere arbeidsgiver (Signe-Lise Narum) godt i markedet. Du har ikke tid til å ta ny utdanning, det er derfor det er så viktig å få formulert hva erfaringen din har gitt deg av kompetanse. Den må beskrives og presenteres. Arbeide i nettverk Hodejegere har ofte en magisk grense på år når de rekrutterer. Er du eldre, bør du jobbe systematisk i nettverk framfør å søke på annonserte stillinger. 25 prosent får jobb via annonser, 75 prosent får jobb i det grå markedet, som i stor grad er nettverk. Lek heller at du er journalist og prøv å få til møter på høyt nivå i de bedriftene du helst kan tenke deg å arbeide. Ikke spør etter jobb, men gjør deg interessant for dem du kontakter. Vær god på small-talk. Ikke kontakt hodejegere dersom du føler deg sliten, og ikke gi bort CV-en din uten at du får et møte i bytte. Du må tåle å få nei og fortsette å stå på, sier Signe-Lise Narum, som også mener det er viktig å følge med i tiden, og lage seg en god profil på LinkedIn.

10 10 Les mer på seniorpolitikk.no Dør til nye karrieremuligheter? Kunne hun også dra veksler på folka på LinkedIn? Etter noen nølende skritt, kastet hun seg ut i det. Journalist Astri Vannebo (61) har på nytt ut forsket teknologiens vidunderlige verden for seniorpolitikk.no Hilde Olsen. Astri Vannebo utvider bekjentskapskretsen med LinkedIn. Kort om Tyskland jobber mest målrettet Det verdensomspennende digitale nettverket LinkedIn teller, etter rundt ti års virksomhet, over 175 millioner medlemmer i over to hundre land. Brukere er dem som er lagt inn med egen profil og passord, og som når som helst kan logge seg inn for å se nærmere på kandidater på jobbsøk, profilere seg overfor mulige arbeidsog oppdragsgivere eller for generell nettverksbygging. Og da først og fremst på den profesjonelle arena. LinkedIn hevder selv å få to nye medlemmer i sekundet. Mange virksomheter er så redde for å bli sittende med en utdatert arbeidsstokk, men det er feil fokus. Den lave sysselsettingen blant eldre burde bekymre langt mer, sier Hilde Olsen, Directorate of Employment, Labour and Social Affairs i OECD. Økningen i antall eldre over 65 år innenfor OECD-området fram mot 2050 kommer til å være betydelig, viser tall fra EUROSTAT. Det er færre unge og behovet for arbeidskraft vil øke. Norge er ikke blant de landene som vil få størst utfordringer. Japan og Tyskland er OECD-land hvor andelen over 65 allerede er høy, og Sør-Korea står foran en kraftig aldring av befolkningen. Får man eldre til å fortsette i jobb har man et godt potensial å bygge videre på, men dette kommer ikke av seg selv, sier Hilde Olsen. Mange land har allerede iverksatt tiltak som økning i pensjonsalderen, oppheving

11 11 Viktige policyvalg fra OECDlandene for å oppmuntre til å stå lenger i jobb MYNDIGHETER n ARBEIDSGIVERE n FAGFORENINGER n SIVILSAMFUNN av obligatoriske avgangsaldre, reformer for å gi økt gevinst av å fortsette i jobb, samt reduksjon av tidligavgang gjennom bruk av ulike trygdeordninger. Lav mobilitet Olsen mener det er viktig at eldre arbeidstakere får mulighet til delta lenger i arbeidslivet, og at det i så måte går riktig vei i OECD-området. Men ifølge henne skyldes det først og fremst at eldre forblir lengre i jobbene sine. Det er i de fleste land få som skifter jobb, og eldre som blir arbeidsledige sliter ofte med å finne ny jobb. Norge har forholdsvis høy sysselsetting blant eldre, men mobiliteten er lavere enn i de fleste andre OECD-land. Risiko for tap av AFP er en faktor Men det er flere årsaker til lav yrkesmessig mobilitet: n Holdninger fører til at eldres kompetanse knyttes til den jobben de har. n Pensjonssystemene hindrer folk i å flytte på seg. n Negative holdninger til eldre blant arbeidsgivere kan bidra til å stenge for jobbskifter. Endret praksis hos arbeidsgivere n Lovgivning og informasjonskampanjer for å fremme en variert alderssammensetning n Samsvar mellom lønnskostnader og produktivitet n Beskytte sysselsettingsmuligheter i stedet for jobber Stabile nordmenn Ved tidligere økonomiske kriser har holdningen vært å kvitte seg med de eldste arbeidstakerne. I skarp kontrast til tidligere kriser, er det i OECD-landene nå få tegn til at arbeidstakere i alderen år blir tidligpensjonerte. Yrkesdeltakelsen blant eldre har fortsatt å øke, trass i svak økonomisk utvikling i mange land, sier Hilde Olsen. Det er positivt at det er stabile jobber. Men når flere eldre har flere yrkesaktive år foran seg, øker også behovet for yrkesmessig mobilitet og mulighet for jobbskifter, sier hun. Et arbeidsmarked med lav mobilitet har sine utfordringer: Innelåsningsmekanismer. Folk som bare «blir værende» er ikke positivt for noen. Vanskeligheter med å finne ny jobb. 20 år på samme arbeidsplass kan være lenge for mange, og flere i 50-årsalderen Arbeid skal lønne seg n Pensjonsreformer som reduserer skattemessige ulemper ved arbeid n Redusere mulighetene til førtidspensjonering n Skape bedre muligheter for gradvis pensjonering Forbedre ansettelsesbarheten n Sørge for egnede opplæringsmuligheter for alle aldersgrupper n Gi bedre assistanse til eldre jobbsøkere n Forbedre arbeidsmiljøet kan ønske å bytte jobb flere ganger før de går av. Trenger å pushes litt Vi lever lenger, og bør vi ikke derfor også kunne jobbe lenger? er et spørsmål mange stiller seg. Det er viktig å gi eldre arbeidstakere de samme utfordringene som de yngre. Stille de samme kravene. Også mange eldre trenger å pushes litt, sier Hilde Olsen og nevner at OECD i 2006 ga anbefalinger til medlemslandene om tiltak på tre områder for å øke sysselsettingen blant eldre: n Arbeidet må gi avkasting for den enkelte n Arbeidsgivere må endre holdninger n Eldre må ha oppdatert kunnskap som arbeidslivet trenger og etterspør. Hilde Olsen sier at en status 5 år etter tyder på at land som ha skiftet kurs, også har oppnådd resultater.

12 Returadresse: SSP, St. Olavs plass 3, 0165 Oslo Trivsel gir energi Jeg har drevet egen virksomhet i 35 år, sier interiørarkitekt og fagbokforfatter Bente Nærup Hefte (65) på kontoret, hun nå har hjemme. For å holde kontakten med fagmiljøet og få seg en tur ut, har hun tatt på seg en ekstrajobb. Interiørarkitekten tar både store og små oppdrag, som renovering av gamle bygg og interiører og innredning av moderne leiligheter, butikker og kontorer, for å nevne noen. Den siste store jobben var en total, innvendig renovering av 1. etasje i det gamle rådhuset i Drammen. Et bygg som Seniorsmart Bente Nærup Hefte. blant annet har bystyresaler og representasjonslokaler som brukes ved større arrangementer, sier Bente. Men nå har hun altså skaffet seg en ekstrajobb i gangavstand fra hjemmekontoret i Oslo sentrum. Hyggelig og sosialt Jeg liker å lage mat og steller hver dag i stand lunsj til personer på et arkitektkontor med en internasjonal stab. Samtidig spiser jeg lunsj sammen med dem. Jeg handler inn mat, dekker bord og gjør det koselig ut fra mitt eget ukekonsept: Mandag: Rester (iblandet nye råvarer) Tirsdag: Den store salatdagen Onsdag: Knaskedag (mat som kan spises med hendene) Torsdag: Suppe Fredag: Bort-skjemt-dag (med for eksempel roastbiff og laks) Jeg har evnen til å improvisere og gjøre ting fort. Det oppleves kreativt å gjøre det hyggelig for andre. Dette er en trivselskap ende jobb, som gir energi, sier hun. Jobben en livsstil Fra takterrassen der Bente bor og er styremedlem i sameiet, har hun utsikt over hele Oslo. Noen etasjer under er hjemmekontoret fylt med fargeprøver av keramiske fliser, gardiner og møbelstoffer i mange farger. Der produseres også fagbøker og evalueres oppgaver for Interiørskolen. For meg er jobben en livsstil, og jeg er åpen for å prøve nye ting. «Det kommer ingenting i en lukket hånd», som min venninne Ragnhild på 94 år bruker å si. Jeg vet at jeg får folketrygd fra jeg fyller 67 år, og kanskje jeg vil forlenge feriene litt da. Men jeg slutter ikke å jobbe, sier Bente. Dette er Senter for seniorpolitikk (SSP) Senter for seniorpolitikk (SSP) er et kompetansesenter som arbeider for å stimulere og utvikle god seniorpolitikk i privat og offentlig virksomhet. n SSP samarbeider med myndigheter, virksomheter, arbeidslivets parter og personalfaglige organisasjoner og opplæringsorganisasjoner. n SSP initierer, støtter og koordinerer seniorpolitisk forskning. n SSP yter seniorpolitiske rådgivningstjenester til offentlige og private virksomheter. n SSP er nasjonal koordinator for «Det europeiske året for aktiv aldring og solidaritet mellom generasjoner 2012». Utgiver: Senter for seniorpolitikk St. Olavs plass 3, 0165 Oslo Tlf: E-post: Direktør: Kari Østerud Adm. leder: Kari Sørgaard Seniorrådgivere: Åsmund Lunde, Roger Moen og Steinar A. Hopland Adm. sekr.: May-Britt Pedersen Ansvarlig redaktør: Tora Herud Design/layout: Almås Design seniorpolitikk.no redigeres i henhold til Redaktørplakaten og presseetiske retningslinjer Redaksjonen avsluttet 13. september 2012

Før du bestemmer deg...

Før du bestemmer deg... Før du bestemmer deg... Enklere før? Det var kanskje enklere før. Pensjonsalderen var 67 år. Det ga ikke så mye frihet, men heller ikke så mange valg. Så kom AFP, og nå kommer pensjonsreformen. Fra 2011

Detaljer

Hvorfor er seniorpolitikk viktig?

Hvorfor er seniorpolitikk viktig? Hvorfor er seniorpolitikk viktig? Derfor! Jeg har jobbet med seniorpolitikk i over 20 år, og er glad for å kunne si at interessen for seniorpolitikk er større en noen gang. Vi har aldri hatt flere eldre

Detaljer

Aldri har en 60-åring vært mer vital enn i dag. Det er bare å sammenligne Lise Fjeldstad med bildene av oldemor i familiealbumet, så ser du det.

Aldri har en 60-åring vært mer vital enn i dag. Det er bare å sammenligne Lise Fjeldstad med bildene av oldemor i familiealbumet, så ser du det. Nytt språk, ny tone Om å finne tonen Det skal lite til, ofte bare ett ord, før et utsagn får en helt annen tone, og dermed betydning. Et berømt sitat er fra en historiebok, hvor det står: «Han klarte virkelig

Detaljer

Om å finne tonen. Per Egil Hegge

Om å finne tonen. Per Egil Hegge Nytt språk, ny tone Om å finne tonen Det skal lite til, ofte bare ett ord, før et utsagn får en helt annen tone, og dermed betydning. Et berømt sitat er fra en historiebok, hvor det står: «Han klarte virkelig

Detaljer

Strategiplan 2016 2019

Strategiplan 2016 2019 Strategiplan 2016 2019 Senter for seniorpolitikk, Akersgt. 32, 0180 Oslo Arbeidslivets nasjonale kompetansesenter seniorpolitikk.no org.nr. 955 895 916 Tlf sentralbord: 23 15 65 50 - ssp@seniorpolitikk.no

Detaljer

Pensjon i et seniorpolitisk perspektiv

Pensjon i et seniorpolitisk perspektiv Pensjon i et seniorpolitisk perspektiv Høsten 2010 Kari Østerud Senter for seniorpolitikk 1 Hva er SSP? Senter for seniorpolitikk (SSP) er et nasjonalt kompetansesenter som arbeider med stimulering og

Detaljer

www.seniorpolitikk.no ssp@seniorpolitikk.no

www.seniorpolitikk.no ssp@seniorpolitikk.no www.seniorpolitikk.no ssp@seniorpolitikk.no Agenda - innhold 1. Om Senter for seniorpolitikk 2. Hvorfor seniorpolitikk? 3. Hvordan praktiseres seniorpolitikk i arbeidslivet? 2 Agenda - innhold 1. Om Senter

Detaljer

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2012 En mangfoldig arbeidsplass Arbeidsgiverpolitisk dokument for Steinkjer kommune 2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune Arbeidsgiverpolitikk er summen av de holdninger vi har, de handlinger vi utfører

Detaljer

Jobbstrategien. KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne

Jobbstrategien. KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne Jobbstrategien KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne En døråpner til arbeidslivet Unge, positive og motiverte medarbeidere er velkomne hos de fleste arbeidsgivere. Men unge med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

Fra arbeidsevneperspektiv - til ressursperspektiv. Forsker Anne Inga Hilsen AGP konferansen 2011

Fra arbeidsevneperspektiv - til ressursperspektiv. Forsker Anne Inga Hilsen AGP konferansen 2011 Fra arbeidsevneperspektiv - til ressursperspektiv Forsker Anne Inga Hilsen AGP konferansen 2011 Sats på en senior - seniorer som attraktiv arbeidskraft Skifte av perspektiv: Fra et arbeidsevneperspektiv

Detaljer

Risiko og inkludering Hvordan lykkes med å få arbeidsgivere til å ansette personer med nedsatt funksjonsevne?

Risiko og inkludering Hvordan lykkes med å få arbeidsgivere til å ansette personer med nedsatt funksjonsevne? Risiko og inkludering Hvordan lykkes med å få arbeidsgivere til å ansette personer med nedsatt funksjonsevne? Difi 29.11.12 Eivind Falkum www.afi.no Arbeidsforskningsinstituttet AS, 2011 Forfatter/Author

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009 Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune Juni 2009 Vedtatt: Arbeidsmiljøutvalget, mai 2009 Partssammensatt utvalg, juni 2009 Kommunestyret, juni 2009 1.0 Innledning... 3 1.1. Utfordringer... 4 1.2. Medarbeideransvar,

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

Åsmund Lunde 2. nasjonale konferanse om helsefremmende arbeidsplasser. Lillestrøm 07.11.06

Åsmund Lunde 2. nasjonale konferanse om helsefremmende arbeidsplasser. Lillestrøm 07.11.06 Åsmund Lunde 2. nasjonale konferanse om helsefremmende arbeidsplasser. Lillestrøm 07.11.06 ssp@seniorpolitikk.no 1 Nasjonalt krafttak for seniorpolitikk i arbeidslivet 2 Krafttaket Organisasjonene bak

Detaljer

Delmål 3 i IA avtalen Seniorpolitikk som en del av livsfaseorientert personalpolitikk

Delmål 3 i IA avtalen Seniorpolitikk som en del av livsfaseorientert personalpolitikk Delmål 3 i IA avtalen Seniorpolitikk som en del av livsfaseorientert personalpolitikk NAV Arbeidslivssenter i Østfold Rådgiver, Mili Dzabic Rådgiver, Gro Momrak Rådgiver, Aud I.Måleng IA, 21.11.2014 Side

Detaljer

Econa 08.10.2013. Arbeidslivspolitisk dokument - Livsfaser

Econa 08.10.2013. Arbeidslivspolitisk dokument - Livsfaser Econa 08.10.2013 Arbeidslivspolitisk dokument - Livsfaser 1 Status I norsk arbeidsliv er det en rekke ordninger for å fremme et aktivt yrkesliv i ulike livsfaser. Arbeidsmiljøloven og tariffavtaler inneholder

Detaljer

Hvem jobber fram til og over aldersgrensene, og hvor jobber de?

Hvem jobber fram til og over aldersgrensene, og hvor jobber de? Hvem jobber fram til og over aldersgrensene, og hvor jobber de? Pensjonsforum, seminar 16. oktober 2015 Tove Midtsundstad, Roy A. Nielsen & Åsmund Hermansen Fafo-prosjekt 1. Oppsummering av eksisterende

Detaljer

VEDLEGG OG ANDRE SAKSDOKUMENTER 1. Seniorpolitikk i Helse Midt-Norge 2. Sluttrapport Livsfaseplanlegging med fokus på seniorpolitikk

VEDLEGG OG ANDRE SAKSDOKUMENTER 1. Seniorpolitikk i Helse Midt-Norge 2. Sluttrapport Livsfaseplanlegging med fokus på seniorpolitikk SAKSUTREDNING: Seniorpolitikk i Helse Midt-Norge VEDLEGG OG ANDRE SAKSDOKUMENTER 1. Seniorpolitikk i Helse Midt-Norge 2. Sluttrapport Livsfaseplanlegging med fokus på seniorpolitikk SAMMENDRAG Alle foretakene

Detaljer

Avtale om tiltaksplan inngås for et år av gangen og blir videreført ut over 65 år for dem som allerede har inngått en senioravtale.

Avtale om tiltaksplan inngås for et år av gangen og blir videreført ut over 65 år for dem som allerede har inngått en senioravtale. Sakens bakgrunn En gruppe eldre ansatte i Ålesund kommune hevder at de er diskriminert av Ålesund kommune. Klagerne er 65 år eller eldre. Klagen er begrunnet med at de ikke omfattes av alle de seniorpolitiske

Detaljer

Steinar A. Hopland i Polyteknisk Forening 2013

Steinar A. Hopland i Polyteknisk Forening 2013 Steinar A. Hopland i Polyteknisk Forening 2013 1 1. Hvorfor skal vi ha et særskilt blikk på de eldste i arbeidslivet? 2. Hvordan praktiseres seniorpolitikk i bedriftene? 3. Hva kan vi gjøre på en bedre

Detaljer

YS idehefte for en god og meningsfull

YS idehefte for en god og meningsfull YS idehefte for en god og meningsfull pensjonisttilværelse Mars 2010 Design: Signus Foto: Istockphoto YS gir deg råd og inspirasjon Foto: Erik Norrud Om få år når de store barnekullene født etter krigen

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter. Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet

NAV Arbeidslivssenter. Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet NAV Arbeidslivssenter Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet Din samarbeidspartner for et inkluderende arbeidsliv NAV Arbeidslivssenter finnes i alle fylker og er

Detaljer

erpolitikk Arbeidsgiv

erpolitikk Arbeidsgiv Arbeidsgiverpolitikk En freskere kommune Kompetanse Medbestemmelse Likestilling og mangfold Ledelse Omdømme Livsfaser Lønn Rekruttere og beholde Arbeidsgiverpolitikk mot 2015 God arbeidsgiverpolitikk skal

Detaljer

Flere står lenger i jobb

Flere står lenger i jobb AV OLE CHRISTIAN LIEN SAMMENDRAG Antall AFP-mottakere har økt kraftig siden årtusenskiftet og vi kan fortsatt forvente en betydelig økning i årene som kommer. Dette er tilsynelatende i strid med NAVs målsetning

Detaljer

REVIDERT SENIORPOLITISK PLAN. For Balsfjord kommune

REVIDERT SENIORPOLITISK PLAN. For Balsfjord kommune REVIDERT SENIORPOLITISK PLAN For Balsfjord kommune Revideres k-styre 11.12.13 Virkning fra 1.1.14 1. Innledning Med tanke på en sterk økning i antall eldre og framtidige arbeidskraftbehov, er det fra svært

Detaljer

1. Innledning med definisjoner og bakgrunn for plan

1. Innledning med definisjoner og bakgrunn for plan 1. Innledning med definisjoner og bakgrunn for plan Begrepet seniorpolitikk dukket for første gang opp i en stortingsmelding i 1992; Om statens forvaltnings- og personalpolitikk. Her ble det pekt på at

Detaljer

Spekters arbeidsgiverbarometer 2013

Spekters arbeidsgiverbarometer 2013 Spekters arbeidsgiverbarometer 2013 Ledere vil ha tiltak for å mobilisere arbeidskraft Spekters arbeidsgiverbarometer er en undersøkelse om hva toppledere i større norske virksomheter mener om sentrale

Detaljer

Teknas politikkdokument om arbeidsliv

Teknas politikkdokument om arbeidsliv Teknas politikkdokument om arbeidsliv Vedtatt av Teknas hovedstyre 05.05. 2014 Teknas politikkdokument om arbeidsliv Tekna mener: Arbeidslivet skal være tilpasset ulike livsfaser Pensjonssystemet må gi

Detaljer

Seniorpolitikk for ansatte i Vefsn Kommune

Seniorpolitikk for ansatte i Vefsn Kommune Seniorpolitikk for ansatte i Vefsn Kommune Godkjent av kommunestyret 19.12.2007 Arkivsaksnr. : 05/2455-3 Arkivkode: 400 Innledning Retningslinjene for seniorpolitikk er en del av Vefsn Kommunes personalpolitikk,

Detaljer

Hva vet folk om pensjon og hvordan vil pensjonsreformen påvirke pensjoneringsatferden?

Hva vet folk om pensjon og hvordan vil pensjonsreformen påvirke pensjoneringsatferden? Hva vet folk om pensjon og hvordan vil pensjonsreformen påvirke pensjoneringsatferden? FAFO Pensjonsforum 06.11.09 Anne-Cathrine Grambo Arbeids- og velferdsdirektoratet NAV, 06.11.2009 Side 1 Hvordan vil

Detaljer

Manpower 2015 Voksenopplæringssenteret 9. Oktober 2015

Manpower 2015 Voksenopplæringssenteret 9. Oktober 2015 Manpower 2015 Voksenopplæringssenteret 9. Oktober 2015 Hvordan komme seg inn på arbeidsmarkedet? v/aase Askvig Berg Tuesday, December 01, 2015 Tema for dagen - Arbeidsmarkedet - Hvor finnes jobbene? -

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 18.03.2009 kl. 09.15 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Arbeidsledighet og yrkesdeltakelse i utvalgte OECD-land

Arbeidsledighet og yrkesdeltakelse i utvalgte OECD-land Arbeidsledighet og yrkesdeltakelse i utvalgte OECD-land AV: JØRN HANDAL SAMMENDRAG Denne artikkelen tar for seg yrkesdeltakelse og arbeidsledighet i de europeiske OECD-landene og i 26. Vi vil også se nærmere

Detaljer

Innvandrer på arbeidsmarkedet. Tor Noraas Scandic Dyreparken

Innvandrer på arbeidsmarkedet. Tor Noraas Scandic Dyreparken Innvandrer på arbeidsmarkedet Tor Noraas Scandic Dyreparken 23.09.2015 Dagens emner Tall og trender fra arbeidsmarkedet Lovregulering av arbeidslivet Partene i arbeidslivet Kulturforskjeller Jobbsøking

Detaljer

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19 Tiltaksoversikt Innholdsfortegnelse Om Aksis s. 4 Avklaring s. 6 Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) s. 7 Arbeid med bistand s. 8 Kvalifisering s. 9 Tilrettelagt arbeid s. 10 Varig tilrettelagt

Detaljer

Seniorpolitikk - Hva og hvorfor

Seniorpolitikk - Hva og hvorfor Seniorpolitikk - Hva og hvorfor Utdanningsforbundet Nord-Trøndelag Rica Hell Hotell 29.03.11 Seniorrådgiver Ole Jonny Vada NAV Arbeidslivssenter Nord-Trøndelag IA, 01.04.2011 Side 1 SENIORPOLITIKK I DET

Detaljer

Med forlag til endringer etter drøftinger med tillitsvalgte 28.03.14.

Med forlag til endringer etter drøftinger med tillitsvalgte 28.03.14. Høringsforslag SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJERFOR ALSTAHAUG KOMMUNE Med forlag til endringer etter drøftinger med tillitsvalgte 28.03.14. Innholdsfortegnelse Formål... 3 Omfang... 3 Aktivitet.... 4 SENIORPOLITIKK

Detaljer

NAV Nordland. Eldre som ressurs i arbeidslivet i Nordland ved markedsdirektør Svein Andreassen NAV Nordland

NAV Nordland. Eldre som ressurs i arbeidslivet i Nordland ved markedsdirektør Svein Andreassen NAV Nordland NAV Nordland Eldre som ressurs i arbeidslivet i Nordland ved markedsdirektør Svein Andreassen NAV Nordland Hva er bra med eldre i arbeid? Hvilke ressurser har de eldre i arbeid? Erfaring, modenhet, livsvisdom

Detaljer

Anonymisert versjon av sak om aldersdiskriminering av kvinnelig jobbsøker

Anonymisert versjon av sak om aldersdiskriminering av kvinnelig jobbsøker Anonymisert versjon av sak om aldersdiskriminering av kvinnelig jobbsøker Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage fra A av 11. oktober 2008. A hevder at en kommunes utlysningstekst strider

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Tiltaksplan for seniorpolitikk i Bydel Grorud 2015-2018

Tiltaksplan for seniorpolitikk i Bydel Grorud 2015-2018 Tiltaksplan for seniorpolitikk i Bydel Grorud 2015-2018 Bydel Grorud 2015 Innledning I de siste 20-30 år har det vært en sterk nedgang i 60- åringers yrkesfrekvens, både i Oslo kommune og på landsbasis.

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Tilbake på riktig hylle

Tilbake på riktig hylle Tilbake på riktig hylle På IKEA Slependen får mange mennesker en omstart i arbeidslivet. Til gjengjeld får møbelgiganten motiverte medarbeidere og et rikere arbeidsmiljø. Tekst og foto: Ole Alvik 26 Hvor

Detaljer

God seniorpolitikk. Forsker Anne Inga Hilsen Kristiansund 13.5.2014

God seniorpolitikk. Forsker Anne Inga Hilsen Kristiansund 13.5.2014 God seniorpolitikk Forsker Anne Inga Hilsen Kristiansund 13.5.2014 Hva er god seniorpolitikk? God seniorpolitikk på virksomhetsnivå er en personalpolitikk som anerkjenner og utvikler seniorressursene på

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR SENIORPOLITIKK

HANDLINGSPLAN FOR SENIORPOLITIKK HANDLINGSPLAN FOR SENIORPOLITIKK INNHOLD FORORD HANDLINGSPLAN SENIORPOLITIKK SIRDAL KOMMUNE 1. Innledning 1.1. Definisjon 1.2. Mål for handlingsplanen 2. Tiltak 2.1. Fra 55 år og til man slutter 2.2. Fra

Detaljer

Harald Bjøran. Presentasjon av masteroppgave

Harald Bjøran. Presentasjon av masteroppgave Harald Bjøran Presentasjon av masteroppgave Sysselsetting av flyktninger sett fra arbeidsgivers ståsted Veien til arbeidslivet Kvalitativ undersøkelse Kvalitativ undersøkelse Arbeidsgivers erfaringer med

Detaljer

Høring: OECD-rapport om Seniorpolitikk i Norge

Høring: OECD-rapport om Seniorpolitikk i Norge Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Oslo, 19.09.2013 Vår ref. 47792/HS09 Deres ref. 11/2621 Høring: OECD-rapport om Seniorpolitikk i Norge Vi viser til OECD- rapport "Ageing and Employment

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Å komme inn på arbeidsmarkedet

Å komme inn på arbeidsmarkedet Å komme inn på arbeidsmarkedet Hvordan mobilisere til økt overgang fra trygdeytelser til arbeid for personer med redusert funksjonsevne? 03.11.2009 Inger Lise Skog Hansen Fafo Funksjonshemmede og arbeidsmarked.

Detaljer

Notat 2010-020. Samfunnsøkonomisk gevinst ved økt pensjoneringsalder

Notat 2010-020. Samfunnsøkonomisk gevinst ved økt pensjoneringsalder Notat 2010-020 Samfunnsøkonomisk gevinst ved økt pensjoneringsalder Econ-notat nr. 2010-020, Prosjekt nr. 5ZH20141.10.12 EBO /mja, HHA 7. januar 2010 Offentlig Samfunnsøkonomisk gevinst ved økt pensjoneringsalder

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv

Inkluderende arbeidsliv Inkluderende arbeidsliv Håkon Hide Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Oppland Tlf. 61 41 77 50 - Mobil 99 23 44 61 hakon.hide@nav.no Arbeidslivssenter Oppland Agenda Inkluderende arbeidsliv Roller i IA-arbeidet

Detaljer

Retningslinjer for praktisering av seniorpolitiske tiltak ved Nordland fylkeskommune. (iverksatt pr. 01.08.2008, revidert juli 2012)

Retningslinjer for praktisering av seniorpolitiske tiltak ved Nordland fylkeskommune. (iverksatt pr. 01.08.2008, revidert juli 2012) Retningslinjer for praktisering av seniorpolitiske tiltak ved Nordland fylkeskommune. (iverksatt pr. 01.08.2008, revidert juli 2012) 1. BAKGRUNN Det er et sentralt personalpolitisk mål å stimulere ansatte

Detaljer

Kurs for tillitsvalgte i. seniorpolitikk. Utarbeidet i samarbeid med Senter for seniorpolitikk. Modul 5 -kurs for lokallagsnivå

Kurs for tillitsvalgte i. seniorpolitikk. Utarbeidet i samarbeid med Senter for seniorpolitikk. Modul 5 -kurs for lokallagsnivå Kurs for tillitsvalgte i seniorpolitikk Utarbeidet i samarbeid med Senter for seniorpolitikk Modul 5 -kurs for lokallagsnivå Et inkluderende arbeidsliv skal bidra til: å forebygge langtidsfravær og utstøting

Detaljer

Hvordan tiltrekke seg riktig kompetanse? - Employer branding. Elisabeth Braaten Rådgiver HR Adecco Norge AS

Hvordan tiltrekke seg riktig kompetanse? - Employer branding. Elisabeth Braaten Rådgiver HR Adecco Norge AS Hvordan tiltrekke seg riktig kompetanse? - Employer branding Elisabeth Braaten Rådgiver HR Adecco Norge AS Innhold 1. Hva er kompetanse? 2. Kort om brands 3. Employer branding, hvorfor og hvordan 4. Målgrupper

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

SENIORPOLITISK PLAN FOR KÅFJORD KOMMUNE FRA 01.01.2015

SENIORPOLITISK PLAN FOR KÅFJORD KOMMUNE FRA 01.01.2015 SENIORPOLITISK PLAN FOR KÅFJORD KOMMUNE FRA 01.01.2015 Vedtatt i K.sak 72/14 i møte 15.12.14 1. SENIORPOLITIKK I KÅFJORD KOMMUNE. En variert alderssammensetning blant kommunens medarbeidere gir mangfold

Detaljer

Effekter av pensjonsreformen på pensjonsuttak og sysselsetting Jobbskifter blant seniorer

Effekter av pensjonsreformen på pensjonsuttak og sysselsetting Jobbskifter blant seniorer Effekter av pensjonsreformen på pensjonsuttak og sysselsetting Jobbskifter blant seniorer Pensjonsforum 28. februar 2014 Ole Christian Lien Arbeids- og velferdsdirektoratet ole.christian.lien@nav.no Agenda

Detaljer

Temanotat 2006/8: Pensjonering i skoleverket etter år 2000

Temanotat 2006/8: Pensjonering i skoleverket etter år 2000 Temanotat 2006/8: Utarbeidet av Bjarne Wik for Utdanningsforbundet Temanotat 2006/8 Utarbeidet i avdeling for utredning Utdanningsforbundet Postboks 9191 Grønland 0134 OSLO www.utdanningsforbundet.no Innholdsfortegnelse

Detaljer

Er arbeidslinja realistisk sett i lys av eldres rett til å jobbe redusert, pensjonsreformen og gjeldende aldersgrenser?

Er arbeidslinja realistisk sett i lys av eldres rett til å jobbe redusert, pensjonsreformen og gjeldende aldersgrenser? Foto: Jo Michael Er arbeidslinja realistisk sett i lys av eldres rett til å jobbe redusert, pensjonsreformen og gjeldende aldersgrenser? Nina Melsom, direktør for Arbeidsrettsavdelingen i NHO. Abelia 4.

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK Lebesby kommune Vedtatt i Lebesby kommunestyre den 12.juni 2007 i sak 07/484 PSSAK 22/07 Ansvarlig: Kontorleder Arbeidsgiverpolitikk. 1. Innledning... 3 3 Våre grunnverdier... 5 4

Detaljer

God seniorpolitikk. Forsker Anne Inga Hilsen Molde 7.5.2015

God seniorpolitikk. Forsker Anne Inga Hilsen Molde 7.5.2015 God seniorpolitikk Forsker Anne Inga Hilsen Molde 7.5.2015 Hva er god seniorpolitikk? God seniorpolitikk på virksomhetsnivå er en personalpolitikk som anerkjenner og utvikler seniorressursene på arbeidsplassen

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Redusert arbeidstid for seniorer med rett til AFP

Redusert arbeidstid for seniorer med rett til AFP Redusert arbeidstid for seniorer med rett til AFP 14.10.2009 Lars-Erik Becken Agenda Litt om oppdraget (for Senter for seniorpolitikk) Hovedtrekk ved FADs forsøk med redusert arbeidstid for seniorer med

Detaljer

Arbeidsglede smitter

Arbeidsglede smitter Arbeidsglede smitter Norge fortjener et positivt syn på arbeidslivet og næringslivet Jobben vår er for de aller fleste en kilde til glede og energi, ikke bare et sted hvor vi hever lønn. Vi i Hovedorganisasjonen

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Sør-Trøndelag - utvikling og utfordringer

Arbeidsmarkedet i Sør-Trøndelag - utvikling og utfordringer Arbeidsmarkedet i Sør-Trøndelag - utvikling og utfordringer Geir Arntzen - NAV Sør-Trøndelag Disposisjon Utvikling den siste perioden Utfordringer Forslag til løsninger Etterspørsel og tilbud av arbeidskraft

Detaljer

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland IA, 17.04.2015 Side 1 3 parts avtale Arbeidsgiverne, arbeidstakerne og myndighetene Ledelsen, tillitsvalgte og NAV arbeidslivssenter Alle parter

Detaljer

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof.

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof. Magasinet for hele jus-norge NR 6 2006 40. ÅRGANG JURISTkontakt Jobben kan bli din hvis du krysser av i riktig boks Jobbguide Vi viser deg veien til FN! Rettsprosess for 30 år siden Historien om Baader-Meinhof

Detaljer

Fremtidig behov for ingeniører 2016

Fremtidig behov for ingeniører 2016 Fremtidig behov for ingeniører 06.0. 06 Utarbeidet for: NITO v/ Petter Teigen Utarbeidet av: Lise Campbell Lehne Innhold s. s. Oppsummering Bakgrunn og Prosjektinformasjon s.8 Dagens situasjon s. Ansettelse

Detaljer

KLP Fagseminar for meglere

KLP Fagseminar for meglere KLP Fagseminar for meglere 15. oktober 15 Åsmund Lunde Senter for seniorpolitikk 14, yrkesaktive Kan du tenke deg å fortsette i arbeid etter at du får rett til pensjon? 9 8 7 4 3 44 4 35 34 45 45 38 37

Detaljer

www.seniorpolitikk.no ssp@seniorpolitikk.no WWW.SENIORPOLITIKK.NO

www.seniorpolitikk.no ssp@seniorpolitikk.no WWW.SENIORPOLITIKK.NO www.seniorpolitikk.no ssp@seniorpolitikk.no WWW.SENIORPOLITIKK.NO 1 Agenda 1. Om SSP 2. Det europeiske året for aktiv aldring 3. Hva kan et slikt år bidra med? 15.12.2011 2 Agenda 1. Om SSP 2. Det europeiske

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014.

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014. ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014. // NOTAT Utviklingen

Detaljer

Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan. For deg som er arbeidsgiver

Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan. For deg som er arbeidsgiver Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan For deg som er arbeidsgiver Innhold Eksempel - Tilrettelegging ved K-team Konkrete tiltak for din arbeidsplass Eksempel - Tilrettelegging ved Kontorvarehuset Eksempler

Detaljer

Likestilte arbeidsplasser er triveligere og mer effektive

Likestilte arbeidsplasser er triveligere og mer effektive Pressenotat fra Manpower 7. mars 2011 Likestilte arbeidsplasser er triveligere og mer effektive Når arbeidsgiveren aktivt forsøker å skape likestilte muligheter for kvinner og menn på arbeidsplassen, ser

Detaljer

Sysselsetting og tidligpensjonering for eldre arbeidstakere Dag Rønningen

Sysselsetting og tidligpensjonering for eldre arbeidstakere Dag Rønningen Sysselsetting og tidligpensjonering for eldre arbeidstakere Økonomiske analyser 5/4 Sysselsetting og tidligpensjonering for eldre arbeidstakere Dag Rønningen Ansatte i AFP bedrifter blir i svært høy grad

Detaljer

Pensjon & jobbmobilitet Av: Atle Kolbeinstveit, analytiker og rådgiver Econa

Pensjon & jobbmobilitet Av: Atle Kolbeinstveit, analytiker og rådgiver Econa Pensjon & jobbmobilitet Av: Atle Kolbeinstveit, analytiker og rådgiver Econa Dette notatet har to deler, den første delen omhandler hvordan pensjon og andre betingelser påvirker når man går av med pensjon.

Detaljer

8.4 Ansettelser tillegg

8.4 Ansettelser tillegg 8.4 Ansettelser tillegg De ansatte er i de fleste tilfeller den viktigste ressursen i bedriften. Derfor er det en svært viktig oppgave å finne de rette menneskene til de ulike stillingene i bedriften.

Detaljer

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 1. Innledning Utviklingen de senere årene med stadig flere som går ut av arbeidslivet på langvarige trygdeordninger er problematisk både for

Detaljer

Konkurranseutsatt industri, økt nærvær og lønnsomhet - en suksesshistorie

Konkurranseutsatt industri, økt nærvær og lønnsomhet - en suksesshistorie Konkurranseutsatt industri, økt nærvær og lønnsomhet - en suksesshistorie Endelig mandag langtidsfrisk på jobb 3. februar 2014 Adm. dir. Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Dagens Næringsliv 23. februar2011:

Detaljer

Foredrag rekruttering, Narvik, 31. august 2011 Hugo Kjelseth hugo@kjelseth.no / www.kjelseth.no / mobil 915 33450

Foredrag rekruttering, Narvik, 31. august 2011 Hugo Kjelseth hugo@kjelseth.no / www.kjelseth.no / mobil 915 33450 Foredrag rekruttering, Narvik, 31. august 2011 Hugo Kjelseth hugo@kjelseth.no / www.kjelseth.no / mobil 915 33450 KJELSETH CONSULTING AS Daglig leder, eier og eneste ansatte er meg Stiftet 1.1.2006 under

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

PAMA Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse Sandnes, 3. november 2014

PAMA Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse Sandnes, 3. november 2014 PAMA Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse Sandnes, 3. november 2014 1 2 Om lederundersøkelsen Spørreundersøkelsen er gjennomført av Respons Analyse AS for Proffice i perioden 19.09 15.10.2014 Et landsrepresentativt

Detaljer

SEES I MORGEN! Arbeid og psykisk helse ... ... Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer

SEES I MORGEN! Arbeid og psykisk helse ... ... Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Til arbeidstakere: Til tillitsvalgte: Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet?

Detaljer

Fakta om psykisk helse

Fakta om psykisk helse Fakta om psykisk helse Halvparten av oss vil oppleve at det i en kortere eller lengre periode fører til at det er vanskelig å klare arbeidsoppgavene. De aller fleste er i jobb på tross av sine utfordringer.

Detaljer

Sysselsettingseffekten av endrede regler for alderspensjon for 67-åringer. Magne Bråthen

Sysselsettingseffekten av endrede regler for alderspensjon for 67-åringer. Magne Bråthen Sysselsettingseffekten av endrede regler for alderspensjon for 67-åringer Magne Bråthen Effekten av overgangsordningen på sysselsettingen blant 67 - åringene Frem til 2008 ble alderspensjonen for 67-69

Detaljer

Endringer i AML. SAFE mener at midlertidige ansettelser innebærer en usikkerhet og uforutsigbarhet, for både arbeidstakeren selv og dennes kolleger.

Endringer i AML. SAFE mener at midlertidige ansettelser innebærer en usikkerhet og uforutsigbarhet, for både arbeidstakeren selv og dennes kolleger. Endringer i AML De foreslåtte endringene av arbeidsmiljøloven (aml) ble 1.gangs behandlet i Stortinger tirsdag 24. mars 2015. Det er ingen grunn til å tro at det vil skje annet enn eventuelt små formalendringer

Detaljer

Andreas Tjernsli Arbeid- og velferdsdirektoratet. NAV informerer eventuelt sier noe om utfordringene til kommunal sektor mht sykefravær

Andreas Tjernsli Arbeid- og velferdsdirektoratet. NAV informerer eventuelt sier noe om utfordringene til kommunal sektor mht sykefravær Andreas Tjernsli Arbeid- og velferdsdirektoratet NAV informerer eventuelt sier noe om utfordringene til kommunal sektor mht sykefravær Formålet med presentasjonen Vise hvordan NAV kan være en betydelig

Detaljer

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 OM DEG OG DITT ARBEID De første spørsmålene handler om deg og ditt arbeid.

Detaljer

Administrativt ansatt i UoH-sektoren - hvor butter det? v/ Cecilie W. Lilleheil FAP UiO

Administrativt ansatt i UoH-sektoren - hvor butter det? v/ Cecilie W. Lilleheil FAP UiO Administrativt ansatt i UoH-sektoren - hvor butter det? v/ Cecilie W. Lilleheil FAP UiO Administrativt ansatte i UoH-sektoren Hvem er jeg? Og hvem er vi? 21% av medlemsmassen i Forskerforbundet Fordelt

Detaljer

Fra seniorpolitikk til livsfasepolitikk hvordan finne de gode løsningene?

Fra seniorpolitikk til livsfasepolitikk hvordan finne de gode løsningene? Fra seniorpolitikk til livsfasepolitikk hvordan finne de gode løsningene? Trude Furunes, Ph.D Førsteamanuensis Universitetet i Stavanger uis.no 13.01.2015 Inkluderende arbeidsliv «best i klassen» konferanse

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Veileder for omstilling ved Handelshøyskolen BI Vedtatt av rektor 17.12.2010. Gjelder fra 1.1.2011. Revidert juli 2015

Veileder for omstilling ved Handelshøyskolen BI Vedtatt av rektor 17.12.2010. Gjelder fra 1.1.2011. Revidert juli 2015 Veileder for omstilling ved Handelshøyskolen BI Vedtatt av rektor 17.12.2010. Gjelder fra 1.1.2011. Revidert juli 2015 Som markedsutsatt virksomhet er BIs evne til innovasjon og tilpasning til markedet

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. TILTAK FOR SENIORANSATTE I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 05/07041. Forslag til innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. TILTAK FOR SENIORANSATTE I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 05/07041. Forslag til innstilling: Saksframlegg TILTAK FOR SENIORANSATTE I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 05/07041 Forslag til innstilling: 1. I perioden 01.07.2005 til 30.06.2007 iverksettes en forsøksordning for ansatte over 62 år i

Detaljer

Heltid/deltid. Statssekretær Rigmor Aasrud 27. november 2007

Heltid/deltid. Statssekretær Rigmor Aasrud 27. november 2007 Heltid/deltid Statssekretær Rigmor Aasrud 27. november 2007 Kjære representantskap. Jeg takker for invitasjonen hit til Øyer for å snakke om heltid/deltid. 1 Deltid i kommunesektoren Stort omfang Viktig

Detaljer

Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan. For deg som er tillitsvalgt

Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan. For deg som er tillitsvalgt Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan For deg som er tillitsvalgt Innhold Eksempel - Tilrettelegging ved Norsk stein Konkrete tiltak for din arbeidsplass Eksempler på NAV-tiltak for bedre tilrettelegging

Detaljer

LØNNSPOLITIKK NAV FORVALTNING OMFORENT POLITIKK AV 3. JUNI 2013 LØNNSPOLITIKK FOR NAV FORVALTNING

LØNNSPOLITIKK NAV FORVALTNING OMFORENT POLITIKK AV 3. JUNI 2013 LØNNSPOLITIKK FOR NAV FORVALTNING LØNNSPOLITIKK FOR NAV FORVALTNING 1 Innhold 1 MÅL OG PRINSIPPER... 3 2 SENTRALE VIRKEMIDLER I DET LOKALE LØNNSSYSTEMET I NAV FORVALTNING... 3 2.1 Lønn ved utlysning av stilling... 3 2.2 Lønn ved tilsetting...

Detaljer

Econas arbeidslivspolitiske policydokumenter

Econas arbeidslivspolitiske policydokumenter Econas arbeidslivspolitiske policydokumenter Morten Jørgensen, Medlem, Econas komite for inntektspolitikk og arbeidsforhold 1 Econas policydokumenter KIA og dagsorden i komiteen. Hvorfor policydokumenter?

Detaljer

Hva har vi gjort når det gjelder gravide arbeidstakere og seniorpolitikk?

Hva har vi gjort når det gjelder gravide arbeidstakere og seniorpolitikk? Hva har vi gjort når det gjelder gravide arbeidstakere og seniorpolitikk? - eller hva skal til for at gravide og seniorer blir i jobben? Åsbjørn Vetti, rådgiver, Hva har KS gjort? - eller hva skal til

Detaljer

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk.

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. 1 Appell 28. januar 2015 Venner - kamerater! I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. Over hele landet er det kraftige markeringer til forsvar for arbeidsmiljøloven.

Detaljer

NAV og arbeidsgiveren

NAV og arbeidsgiveren NAV og arbeidsgiveren - en oversikt over våre tjenester Telemark / mai 2016 Møt oss på LinkedIn Den nye utgaven av arbeidsgiverbrosjyren fra NAV i Telemark gjøres heretter digital. Dette sikrer rask oppdatering

Detaljer

SINTEFs evaluering av IA-avtalen

SINTEFs evaluering av IA-avtalen SINTEFs evaluering av IA-avtalen IA-gruppen 18.12.09, Universitetet i Bergen Ingvild Eikeland, NAV Arbeidslivssenter Hordaland Datagrunnlag Intervjuer Partene: LO, YS, Akademikerne, NHO, HSH, SPEKTER,

Detaljer