STOKKA. God sommer! Menighetsblad for. Nr. 3 juni 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STOKKA. God sommer! Menighetsblad for. Nr. 3 juni 2012"

Transkript

1 Nr. 3 juni 2012 Menighetsblad for STOKKA Stokka Menighets konfirmanter i et ikke helt alvorlig øyeblikk før konfirmasjonene 27. og 28.april God sommer!

2 STOKKA MENIGHETS- BLAD Utgitt av Stokka menighetsråd Redaksjonen/ Bidragsytere: Leif Jon Paulsen Aslaug Neset Kåre M. Mæland Menighetens ansatte Gaver til menighetsbladet kan betales inn til kontonummer: Stokka menighetsblad Stokka sokn Postboks Stavanger Sommerferie med lønn! På 1930-tallet var diskusjonene knallharde omkring arbeideres rettigheter rundt om i Europa. Man kranglet om lønn, rettigheter ved sykdom, oppsigelsesvern og lengden på arbeidsdagen. Arbeiderne erfarte i mange land å komme til kort imot steile arbeidsgivere og statsmakter. Men én sak var det ifølge historikeren Gary Cross merkverdig lett å komme til enighet om: Sommerferie med lønn! I de fleste land aksepterte man at arbeiderne trengte friperioder i de varmeste månedene. Men det var ikke nødvendigvis varmen som var begrunnelsen. For utover 30-tallet blomstret nasjonalismen på godt og på vondt i Europa. På tvers av de politiske skillelinjene kunne både fascister, nazister og sosialister enes om at sommerferien var en gunstig måte å bygge nasjonalfølelse blant folket. Når arbeiderne og deres familier reiste rundt og besøkte sitt lands forskjellige severdigheter og der møtte folk fra andre deler av landet og fra forskjellige samfunnslag, ville fedrelandskjærligheten springe frem. I møtet med folk fra forskjellige klasser på likefot på stranden og på valfart til nasjonale klenodier, erfarte man å dele sin felles kulturarv, og ble bedre rustet til å stå sammen som folk. Begrunnelsen er kanskje like relevant i dag, særlig om en ikke bare tenker på nasjonalfølelsen, men også på det å feriere som en vei til økt forståelse og samhold mellom folk på tvers av landegrensene? God sommer, enten turen går over Boknafjorden eller Bosporosstredet, til Hellvik eller Hellas! Miljøtips Gjennom å velge produkter hvor det er tatt ekstra hensyn til miljø og etikk under produksjon, kan du bidra til mer etisk handel og et bedre miljø. Sjekk Grønn Hverdags oversikt over butikker med de gode alternativene på 2 Omega Trykk Stavanger

3 TEMA: Din Bydel Stavanger Friluftssenter, Dyrsnes På en liten avstikker, 100 meter fra turveien rundt Store Stokkavannet ligger et område som kanskje ikke er så allment kjent for beboerne på Stokka, ofte kalt Missisippi. Stedet ligger i enden av Gustav Vigelandsvei og er åpent til bruk for alle interesserte. Det er Stavanger kommunes Friluftsenter som administrerer stedet. Hver søndag i tiden april til oktober mellom kl. 11 og 15 er anlegget betjent med åpen kafe. Utenom åpningstiden er det også mulighet for å besøke stedet og få omvisning av naturveiledere. På området er det mange muligheter for riktig naturopplevelse med gapahauk, lavo for grilling, fugletittingshus og natursti rundt Dyrsnes. Anlegget egner seg veldig godt for besøk av for eksempel barnehager, skoler, fritidsklubber eller for teambuilding, men også for familier som vil kose seg sammen og oppleve naturen i nærområdet. For å leie stedet utenom åpningstiden kan man ringe Stavanger Friluftssenter tlf , men området er daglig åpent for allmenn ferdsel så for de som bare ønsker å besøke stedet er det fritt frem. Uansett åpningstid er det muligheter for leie av kano for kr. 30,- for barn og kr. 40,- for voksne pr. dag, da må man også ringe oven nevnte telefonnummer for å få tilgang til kanoene. Det er også muligheter for leie av lokaler til forskjellige anledninger ved å ta kontakt med Friluftsenteret. På Dyrsnes Naturlåve er det anledning å se Stokka Historielag sin samling av gamle landbruksredskaper, som vil oppleves som en stor kontrast til dagens moderne maskinpark. I bolighuset holder Småsteinklubben til Stavanger Geologiforening hus. Her er en stor samling av steiner i alle former og farger. For de som gjerne vil se nærmere på dette kan man ringe tlf og snakke med Synnøve. Så går oppfordringen til deg, her er det muligheter til å få de gode naturopplevelsene i nærområdet for voksne som barn. Ta en tur til Dyrsnes å se! Kåre M. Mæland 3

4 Jakob Sigurdson Hodne, gartner, altmuligmann og hedersmann 4 Det er på tide å hedre Jakob med en omtale i Menighetsbladet. Han er urinnvåner på Stokka, født i nabohuset til sin bolig og omgitt av familie på nær sagt alle kanter, og det røpes herved i september fyller han 80. Hans bestefar og navnebror kom til Stokka tidlig på 1900-tallet og kjøpte en tredjedel av Duegården og fikk halve huset å bo i. Hans far, Sigurd, ervervet i 1928 gården hvor Jakob i alle år har hatt sin gartneri-virksomhet. De ble etter hvert 10 søsken hvorav 9 fortsatt lever, og Jakob er eldstemann. Selv har han og Inger Johanne tre barn, svigerbarn og 8 barnebarn. Det spirer og gror rundt ham selv om gartnerivirksomheten har opphørt. Rosegartneriet er nå omgjort til boligfelt og navnet er selvsagt Rosehagen. Selv bor han i nr 3. Titter vi ned i hjerterota hans, kan vi nok merke et vemod over utviklingen. Han satset og investerte i gartneriet med tanke på framtida. Men vilkårene for gartneridrift har endret seg og det må vi innrette oss etter, sier han. Og fordeler er jo merkbare. Før feide nordvesten inn fra Kvernevik, over Store Stokkavatn, over drivhusene og videre ut over Gannsfjorden. Rett som det var ble drivhusglasset splintret av stormen. Nå, etter at husene i området kom, er det mye lunere. Hodne-navnet kommer fra Hodne på Rennesøy. Mange vet om Rennesøyhodnet. Farfar hans flyttet fra Rennesøy til Mosterøy, og derfra videre til Stokka. For Jakob og hans søsken har barndommens jordsmonn hatt tiltrekningskraft. En søster som i alle år har bodd på Hinna er nå i ferd med å bygge hus i nabolaget. Hun ville vel hjem igjen til slutt, sier Jakob. Vi som er innflyttere til Stokka, forbinder Jakob ikke bare med gartneriet, men kanskje heller med kirken. Der har han vært å se i ulike roller helt fra vigslingen av første byggetrinn Kirken er en ekte dugnadskirke, båret fram av lokale visjoner og handlekraftige kvinner og menn. Første søndagen etter kirkevigslingen fikk Jakob nærmest ordre om å stille som klokker, og siden ha ansvar for at frivillige klokkere og kirketjenere var på plass. Heller ikke prest var tilsatt i starten, så det ble å ringe rundt etter ledige prester. For gudstjeneste skulle feires hver søndag. Etter hvert kom alt inn i ordnede former, Men helt siden den gang har han vært engasjert i menigheten. Gikk noe i stykker eller det

5 trengtes vedlikehold på bygningen, da var han sammen med gode venner straks i aktivitet. Han var også tilsatt som vaktmester og kirketjener fra 1991 til Sammen med kona, Inger Johanne har han kjent ansvar for den åndelige side ved menigheten. Det har vist igjen slik det fortsatt gjør i trofast deltakelse i gudstjenesten, men også i ansvar for menighetens arbeid. Han kan nok sukke litt over tidens mentalitet. Der er vanskelig å få mennesker til å forplikte seg over tid i barneog ungdomsarbeid. Før kunne man stå trofast og utholdende i tjenesten år etter år. Det ga en stabilitet og en trygghet i arbeidet som førte til god oppslutning. Nå er det ikke så lett å få det til. Mye blir overlatt til de lønnede medarbeiderne. De frivillige ser kanskje ikke dette som det kallet det var for oss i vår generasjon. Noe har endret seg. Kanskje lærte Jakob dette da han var ung og gikk i Yngres i Indremisjonen i byen. Han kom tidlig med som leder og var med i dette arbeidet 20 år. Han var også med i hovedstyret for Stavanger Indremisjon og tre år som formann i foreningen. Og i IMI Brassband spilte han i 48 år og er æresmedlem på livstid. Ikke for ingenting er hans etterkommere å se og høre som musikanter og sangere i kirkens høytidsgudstjenester og andre anledninger. I 1960-årene kom han også med i Stavanger krets av Den norske Israelsmisjon. Der var han en tid leder av kretsstyret, og etter det 8 år i Landsstyret for Israelsmisjonen. Engasjementet for Israel er fortsatt levende. Fire turer til Israel har det blitt. Og han har synspunkter på jødefolket. De er Guds demonstrasjonsfolk i verden, sier han. De betyr at jødefolket fortsatt har et kall i verden til å vise hvor viktig det er å følge Guds bud og hvordan konsekvensene av å bryte budene er. Guds bud er hans gode veiledning for alle folk. Derfor er det så viktig og i pakt med Guds vilje at Israel skal bestå. Guds løfter til jødene står fast. Jakob kan se tilbake på et rikt liv fullt av engasjement og ansvar. Kanskje gjorde jeg litt for mye av slik at det gikk ut over familielivet og barna, sier han. På det meste var han med i 10 styrer, der iblant i Gartnerlaget. For 25 år siden var det 8 10 gartnerier i Stokka med til sammen 25/30 tusen kvadratmeter blomsterproduksjon under glass. Vi var størst på Jæren. Nå er her by og boliger. Driftsgrunnlaget forsvant. Stavanger Gartnerforening er etter 100 års virke oppløst og gått inn i Rogaland Gartnerlag. Han ser tankefullt ut vinduet hvor de mange nye naboene utfolder seg i sine nye funkishus. Tiden endrer seg. ljp St.hans feiring ved Store Stokkavann Det blir også i år St.hansfeiring ved Store Stokkavann på St.hansaften, lørdag 23. juni. Feiringen skjer ved fotballbanen som ligger nedenfor Stokkahagen. Følg turstien mellom kirken og Stokka barnehage ned mot vannet. (Til punktet som er merket av på kartet.) Det er griller på stedet som tennes kl. 18:00. Ta med grillmat og noe å sitte på. Det blir leker for barna. Bålet tennes kl. 20:00 Vi gjør oppmerksom på at det er værforbehold. Arrangør: Stokka menighet 5

6 Påske i Sorrento 6 Av Aslaug Neset Sorrento i Sør- Italia ligger vakkert til i Napolibukten. Byen har ca innbyggere, og minst 15 kirker. Mange kjente navn har oppholdt seg her, Goethe, Wagner Lord Byron og Charles Dickens. Også Henrik Ibsen ble inspirert av klima og natur, han skrev Gjengangere mens han bodde på et elegant hotell med praktfull utsikt. Han har også fått en park oppkalt etter seg. Det var morsomt å komme over en statue av Ibsen da vi tok vår første vandring i Sorrento på Langfredag. Dagen begynte som en helt vanlig arbeidsdag, åpne butikker og bygningsarbeidere i sving. I kirkene var det en jevn strøm av folk ut og inn, mange lys var tent, men ikke noe spesielt. Men så, i åttetida om kvelden endret byen seg. Folk stilte seg tett opp langs hovedgata, praten gikk livlig og det var forventning i lufta. Politi på motorsykler passet på rekkene av folk, det minte om stemningen mens vi venter på barnetoget 17. mai. Så hørte vi musikken, Lange, tunge marsjrytmer, monotont og repeterende. En prosesjon nærmet seg, De fullsatte fortauene ble helt stille. Vi så rekker av fakler i kveldsmørket, men det var vanskelig å skjelne skikkelsene, for de var helt svartkledd! Også ansiktene var tildekket. Helt først i prosesjonen gikk en enslig skikkelse med flettet tornekrone. Så fulgte lange rekker der det ble båret trekors, svingt med røkelseskar, noen bar en flåte med et stort krusifiks, den lidende Jesus i naturlig størrelse. Etter ham kom en stor Mariafigur. Prosesjonen ble avsluttet med et kor som sang ut budskapet om Jesu lidelse. Tilskuerne var i alle aldre, noen barn gråt, for det var et ganske uhyggelig syn. Men ellers var alle helt tause. og ærbødige. Et fellesskap rundt lidelseshistorien. I det prosesjonen var passert, begynte folk å prate og le igjen, og de fulgte etter toget tilbake til kirkene. En helt spesiell og høytidelig opplevelse. På lørdag observerte vi at kirkene ble pyntet overdådig med blomster, det ble gjort i stand til oppstandelsen. Men Påskedagen var ganske hverdagslig, helt til kl 13, da butikker, og mange restauranter stengte, på grunn av påskefeiring med familien. Til og med toget mellom Sorrento og Napoli sto noen timer! Og vi hørte kirkeklokker hele dagen, det var mange messer. For en ganske nøktern lutheraner blir det temmelig overveldende å tilbringe påsken i det katolske Italia. For troslivet foregår i det offentlige rom. Folk strømmer ut og inn av kirkene, ber litt, tenner lys, sitter ned i en krok der en messe forrettes. Unge og gamle, prester og motorsyklister med hjelmen over armen. Kirken var bare et sted du måtte innom. Et samlingspunkt. Jeg tror ikke det er mange som ikke vet hvorfor vi feirer påske i dette landet. Blomsterpyntet Kristus på Påskedag, og statue av Henrik Ibsen i Sorrento

7 Nikolai-kirken og Paul Gerhardt tips for historisk interesserte og salmeglade Berlin-farere En bys eldste bevarte bygning må vel stå høyt i kurs hos besøkende turister. I Berlin kan den sentralt beliggende Nikolai-kirken omgitt av det lille idylliske kvartalet Nikolaiviertel mellom elven Spree og byens rådhus smykke seg med denne hedersposisjonen. Denne kirken ble reist på 1230-tallet samtidig med at Berlin fikk bystatus. Mot slutten av den andre verdenskrig ble bygningen sterkt ødelagt i den allierte bombingen og ble stående som en ubenyttet ruin inntil DDR-regimet i 1981 gikk i gang med å bygge opp hele Nikolaiviertel til Berlins 750-årsjubileum i I sin gjenreiste stand er Nikolaikirken blitt til et museum, som blant annet dekker den eldste byhistorien, men også lokal kirkehistorie og -kunst. Nikolai-kirken har både i nær og fjern fortid vært åsted for store historiske begivenheter. Jeg nevner to: Den 11. januar 1991 fant det konstituerende møtet for det første demokratisk valgte byparlamentet i det gjenforente Berlin etter murens fall sted her. Den 2. november 1539 vedtok byrådet i et møte i Nikolai-kirken at Berlin skulle slutte seg til den luthersk- evangeliske tro. Blant dem som har gjort tjeneste som lutherske prester i Nikolai-kirken gjennom århundrene etter reformasjonen, er Paul Gerhardt ( ), den viktigste og mest kjente tyske salmedikteren nest etter Martin Luther selv. I 1657 ble Gerhardt prest i St. Nikolai, men måtte i 1666 forlate denne stillingen fordi han som sterkt overbevist lutheraner nektet å bøye seg for det såkalte toleranseediktet overfor de reformerte kristne som kurfyrsten i Berlin hadde utstedt to år tidligere. En minneplate på ytterveggen rett ved hovedinngangen markerer at den kjente Paul Gerhardt har vært prest her, og inne i museet er han og hans livsverk fyldig dokumentert. Av de rundt 130 salmene som Gerhardt skrev, inngår 26 i salmeboken til den evangelisk-lutherske kirken i Berlin. I vår egen salmebok fra 1984 er det tatt med ni av Gerhardts salmer i norsk oversettelse. Det gjelder blant annet hans gjendiktning fra latin av langfredagssalmen O hode høyt forhånet (NoS 150). Enda mer kjent hos oss er Befiehl du deine Wege, skrevet i 1653, som med alle tolv vers foreligger både på bokmål, Velt alle dine veier (NoS 460), og nynorsk, Velt all din veg og vande (461). Både denne og mange andre Gerhardt-salmer utstråler en sterk tillit til Guds faderlige omsorg og vitner inntrykksfullt om den kristne erfaring av hjelp og frelse. Med tanke på de tidsmessige omstendighetene er en slik dikterisk kraft og frimodighet nesten ufattelig, for Gerhardt gjennomlevde den grusomme tredveårskrigen ( ) med dens herjinger, desimering av befolkningen, nød og elendighet. Fra samme år som Velt alle dine veier stammer også en poetisk særdeles vakker natur- og årstidssalme som i nynorsk oversettelse er å finne med seks (av i alt femten) strofer som NoS 766: I denne fagre sumarstid gå ut mi sjel og gled deg. Denne salmen egner seg like godt for sommerdager på Stokka i 2012 som i Berlin og Brandenburg på 1650-tallet, og er herved behørig anbefalt for én eller flere av sommerens gudstjenester. Med hilsen fra Berlin, Jostein Ådna 7

8 8 Uår i Norge? Skråblikk Denne måneden var det slutt på statskirken. Etter mange århundre er de formelle bånd mellom staten og Den norske kirke (DNK) kuttet over. Grunnloven er endret. Den evangelisk lutherske kirke er ikke lenger statens religion. I visse kretser har dette utløst sterke følelsesmessige reaksjoner. Det snakkes om uår i landet, fordi Gud er tatt ut av grunnloven. Man samlet seg utenfor Stortinget og ba om forvirring blant de folkevalgte, slik at endringen ikke skulle bli vedtatt. Ludvig Nessa har endatil profetert at Oljefondet nå vil gå tomt. Med respekt å melde kan man fristes til å dra på smilebåndet. Dette virker til dels ganske aparte. Men bak det hele skjuler det seg nok et dypfølt og sterkt engasjement; en frykt for at dette innebærer en ytterligere avkristning av Norge. Her rokkes det ved selve grunnfjellet; det grunnlag som Norge som kristent land er bygget på. Hva innebærer så skillet mellom stat og kirke? Hvilke pratiske konsekvenser vil det få? Det betyr for det første større selvstendighet for DNK. Det er ikke lenger kongen i statsråd som avgjør viktige kirkelige saker. Kirkemøtet er nå den øverste instans i DNK. Det innebærer bl. a. at kirken selv i framtiden vil utnevne proster og biskoper. Alle saker som har med kirkens tro og lære å gjøre, er også fra nå av et rent kirkelig anliggende. Det store spørsmålet og her kan vi ane slektskap med reaksjonene vi innledet med å beskrive er om kirken vil fortsette å være en folkets kirke. Ikke bare som en formell sermonimester, men ved at de kristne verdier og den kristne tro også i framtiden vil ha grunnfeste hos folk flest. Dette avgjøres imidlertid ikke av kirkens formelle bånd til staten. Det som får betydning er om folk framover vil oppleve at kirken bryr seg og stiller opp, ikke minst i vanskelige situasjoner, hvor mennesker føler seg sårbare og hvor livet er truet. Det er da kvaliteten av folkekirken vil vise seg. Kirkens engasjement etter det vonde og meningsløse som skjedde 22. juli i fjor, borger for at DNK fortsatt vil ha en sentral plass i menneskers liv. Utfordringen blir imidlertid at enkeltmennesker lokalt fortsatt vil oppleve kirken som viktig og relevant i krevende livssituasjoner, hvor de trenger å hente forståelse og støtte fra et sted utenfor seg selv. Det er utfordringen for den lokale menighet - også her på Stokka. Terje Torkelsen Vil du stille ut på Stokkamessen 2012? Stokka Kultur- og Historielag ønsker å gjenta det populære utstillingsarrangementet, Stokkamessen fra 2005 og Årets Stokkamesse finner sted i Stokka kirke oktober. Alle med en eller annen form for tilknytning til Stokka bydel kan delta på utstillingen med opp til 5 arbeider hver innen billedkunst, kunsthåndverk og husflid. SKHL ønsker med dette arrangementet å inspirere, stimulere og øke interessen for kreativ virksomhet innen nevnte fagområder. Det blir sendt invitasjon til å delta til alle medlemmene i SKHL og til alle som deltok på denne mønstringen i 2005 og Men forhåpentligvis er det også andre som vil delta med arbeider. Påmelding må skje snarest ved å kontakte noen fra utstillingskomiteen. Se også informasjon på SKHL s hjemmeside: For nærmere informasjon og påmelding, kontakt: Olav Eintveit - Valmuevn. 15, 4022 Stvg., tlf , e-post: Kari Lassen - Stokkaeidet 47, 4023 Stvg., tlf , e-post: Berit Wathne - Bot. Resvollsgt. 59, 4022 Stvg., tlf , e-post: VI HÅPER PÅ STOR OPPSLUTNING MED BREDDE OG MANGFOLD! Med vennlig hilsen Stokka Kultur- og Historielag Utstillingskomiteen for Stokkamessen Berit Wathne

9 Hva skjer i kirken? Barn og familier: Søndagsskole 2-10 år Babysang 0-1 år med foreldre Byggeklossen 0-5 år med foreldre Barnekoret Kling Klang 4 år til 6.klasse XYZ-klubben 5.-7.klasse Dåpsskole 1.klasse Milk-ledertreningskurs for ungdom 10.klasse Vierweekender og leirer Barn, ungdom og familier Sjekk for oppstartsdatoer for høsten! For voksne: DAMEKORET «ETTERKLANG» øver i kirken hver onsdag kl Dirigent: Lars Inge Tjøstheim. «FORMIDDAGSTREFFET» for voksne, hver 2. onsdag i måneden, kl Interessante fordrag/kåserier, bevertning og utlodning på alle møtene. Velkommen! BØNNEGRUPPE Åpen for alle. Hver torsdag kl Kontaktperson: Randi Idsø (mobil ) MISJONSMØTER Månedlig tirsdagskveld i kirken kl om aktuelle internasjonale perspektiver. Mer info: og oppslag i kirken. Bibeldykk Bibeltimer i Ynglingen annenhver tirsdag kl Mer info: og oppslag i kirken. Innskriving av nye konfirmanter Innskriving av konfirmanter for gjøres på Stokka menighet sin hjemmeside. Gå inn på under lenken «Konfirmanter,» øverst til høyre på menylinjen. Der kommer du videre til siden for påmelding/registrering. Alle de som nå i vår går i 8. klasse og som er medlemmer i Den norske kirke eller såkalt «tilhørende» Den norske kirke skal ha fått brev hjem i posten. Konfirmasjon i 2013 blir lørdag 27. og søndag 28. april. Det blir ikke eget informasjonsmøte i kirken før påmeldingen. Vi ønsker at registreringen skjer innen 30. juni slik at vi kan får en oversikt over antallet og planlegge høsten. Torbjørn Hestnes Sokneprest. 9

10 Vil du bli frivillig medhjelper på Stokka sykehjem? Vi på Stokka sykehjem ønsker å knytte til oss flere frivillige for å øke tilbudet vi har til våre beboere, og å gi KOLNES - ZWERG blomster våre frivillige oppdrag som passer deres interesser. Ta kontakt med frivillighetskoordinator Else Mathiesen for en uformell prat. Tlf / E-post: kommune.no Telefon: Hakkebakkeskogen barnehage Det naturlige valg ved salg av bolig nærhet på til barna Stokka/Sandal og naturen! Vi har avdelinger i 3 bydeler! Madla bydelshus Tjensvoll kirke Stokka kirke Amfi Madla Tlf: Adr. AMFI Madla tlf For barn i alderen 1 6 år. Åpningstid: 7.30 (Madla: 7.15) mand. - fred. Vi jobber etter Reggio Emilia filosofien, har utvidet kristen formålsparagraf, Hakkebakkeskogen barnehage nærhet til barna og naturen! Vi har avdelinger i Tjensvoll og Stokka kirke. Vi har avdelinger i 3 bydeler! For barn i alderen 1 6år. Madla bydelshus Tjensvoll kirke Stokka kirke Åpningstid: For barn 7.30 i alderen mand. år. - fred. Vi har utvidet kristen formålsparagraf, og Åpningstid: 7.30 (Madla: 7.15) arbeider i nært samarbeid med Den norske mand. - fred. kirke. Vårt pedagogiske arbeid er inspirert av Reggio Vi jobber Emilia etter filosofien. Reggio Vi Emilia er også filosofien, mye ute! har utvidet kristen formålsparagraf, og arbeider Barnehagen i nært er samarbeid åpen for alle. med Den norske Besøk kirke. vår Vi nettside er også mye på ute! Besøk vår nettside på eller Kontakt kontakt oss på med tlf: Gry Nielssen eller Bang mail: på tlf: eller e-post: for å få vite mer. 11

11 Livets gang Døpte: Vetle Solem Johansson Jonathan Kvammen Solli Hedvig Fossan Førland Louise Sæverås Fischer Tiril Wilhelmsen Steen Tore Mæland Johnsen Amalie Skjærpe Ingrid Nesse Stokka Erwan Sathe Mastin Melissa Wiik Gabrielsen Sverre Børve Grønås Carsten Byre Cock Alexandra Hiim Førland Amalie Lie-Strand Takk for meg! Døde: Solveig Helgesen Pål Rogdeberg Gunnar Moseid Christine Olsen Liv Søhol Reidar Leonard Særsten Tormod Vanvik Andersen Gerda Sofie Johansson Etter ett år i Stokka menighet og fire år i Ynglingen forlater jeg bygdelivet her på Stokka og flytter til byen. Selv om framtiden som barne- og familieprest i Stokka menighet ser spennende ut, fristet utfordringene som sokneprest i St.Petri kirke enda mer da muligheten bød seg. Takk for svært mange hyggelige bekjentskaper her på Stokka. Jeg tar med meg gode minner fra møter med store og små gjennom babysang, barnekor, barne- og ungdomsklubb, leirer og arrangementer, konfirmantundervisning og gudstjenester. Alt godt! Tor Magne Nesvik STOKKA MENIGHET Besøksadresse: Christian Skredsvigsvei 23 E-post: Hjemmeside: Konto for gaver: Telefon: Fax: Servicetorget for kirkene i Stavanger: Besøksadresse: Klubbgaten 6 Åpningstider: Mandag til fredag kl Torsdager til kl Telefon: Fax: ANSATTE: Sokneprest: Torbjørn Hestnes Alperoseveien 11 Telefon privat: / Direktenummer kontor: E-post: Kantor: Lars Inge Tjøstheim Direktenummer kontor: E-post: Daglig leder: Anne Synnøve Evja Eikill Direktenummer kontor: / E-post: Barne-, ungdoms- og familieprest: Tor Magne Nesvik (til august 2012) Direktenummer kontor: E-post: Vaktmester: Nemir Haify Direktenummer kontor: E-post: Leder av menighetsrådet: Aud Halle E-post: 11

12 Kirkekalender 24. juni 4. søndag i treenighetstiden. Matt 16,24-27 Kl. 11:00 Gudstjeneste ved Torbjørn Hestnes. Dåp/nattverd. 1. juli 5. søndag i treenighetstiden. Matt 7,21-29 Kl. 11:00 Gudstj i Kampen kirke (sommerturnus) ved Asbjørn Salthe. Dåp/nattverd. 8. juli Aposteldagen/6. søndag i treenighetstiden. Matt 16,13-20 Kl. 11:00 Gudstjeneste i Stokka kirke ved Asbjørn Salthe. Dåp/nattverd. 15. juli 7.søndag i treenighetstiden. Luk 19,1-10 Kl. 11:00 Gudstjeneste i Kampen kirke ved Asbjørn Salthe. Dåp/nattverd. 22. juli 8. søndag i treenighetstiden. Mark 12,37b-44 Kl. 11:00 Gudstjeneste i Stokka kirke ved Asbjørn Salthe. Dåp/nattverd. 29. juli 9. søndag i treenighetstiden. Joh 8,2-11 Kl. 11:00 Gudstjeneste i Kampen kirke ved Torbjørn Hestnes. Dåp/nattverd. 5. august 10. søndag i treenighetstiden. Matt 18,21-35 Kl. 11:00 Gudstjeneste i Stokka kirke ved Torbjørn Hestnes. Dåp/nattverd. 12. august 11. søndag i treenighetstiden. Mark 2,23-28 Kl. 11:00 Gudstjeneste i Kampen kirke ved Torbjørn Hestnes. Dåp/nattverd. 19. august 12. søndag i treenighetstiden. Luk 8,1-3 Kl. 11:00 Gudstjeneste i Stokka kirke ved Tor Moen Tønnessen. Dåp/nattverd. 26. august. 13. søndag i treenighetstiden. Luk 12,41-48 Kl. 11:00 Gudstjeneste i Stokka kirke. Menighetsmøte etter gudstj. Dåp/nattverd. 2. september. 14. søndag i treenighetstiden. Luk 17,7-10 Kl. 11:00 Gudstjeneste med presentasjon av konfirmanter ved Torbjørn Hestnes. Dåp.

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette er ment som et relativt

Detaljer

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN 5 Januar 31 Mars 2015 FAST PROGRAM: Tirsdag kl. Torsdag kl. kl.18.00 Koinonia Fredag kl. kl.18.00 FAbu-klubb Søndag kl.emøte kl. INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN Bryne korps (menighet) Mandag kl.19.00 Fellesmusikk

Detaljer

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer)

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Fastsatt av Kirkemøtet 1991 som Tillegg til Gudstjenestebok for Den norske kirke I/II 1 Ordningen skal primært være til bruk ved katastrofer

Detaljer

Velkommen til Sandefjord Døvekirke

Velkommen til Sandefjord Døvekirke Velkommen til Sandefjord Døvekirke - et kirkelig tilbud for tegnspråkbrukere BARN, UNGE og VOKSNE i Buskerud, Telemark og Vestfold Program for VINTEREN og VÅREN 2017 - men blir ikke klar til bruk denne

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak N A V N E D A G Joar, Jarle og Jarl Jarle Gundersen er med i «navnedagklubben» denne tirsdagen. 24.1.2012 P Å D E N N E D A G årets 24. dag 24. januar 1965 døde Winston Churchill, statsminister i Storbritannia

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2015 2015 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

Informasjon fra Frelsesarmeen, Bryne korps (menighet), 11.jan 3.apr Korpsnytt

Informasjon fra Frelsesarmeen, Bryne korps (menighet), 11.jan 3.apr Korpsnytt Informasjon fra Frelsesarmeen, Bryne korps (menighet), 11.jan 3.apr 2016 Korpsnytt For dette er Herrens befaling til oss: Jeg har satt deg til et lys for folkeslag, for at du skal bringe frelse helt til

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2016 2016 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG 44 17. mai fest kl. 18.00 Kretsmøte 1.-2. juni Meld deg på forsamlingstur til Visthus 14-16 Juni www.moldebedehus.no Forsamlingslederen har ordet

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2016. Hei alle sammen, og tusen takk for en travel, men samtidig veldig flott måned hvor vi har blitt bedre kjent med våre nye barn, delt erfaringer og utforsket

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Immanuelkirkens selvbilde 2006

Immanuelkirkens selvbilde 2006 Immanuelkirkens selvbilde 2006 selvbilde (subst., vanligvis entall) - Den oppfatning en person har av sin personlighet, hva han/hun har oppnådd, og sin verdi i samfunnet. (oversatt fra Cambridge Dictionaries

Detaljer

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 Konfirmant 2013 -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 KONFIRMANTÅRET 2012/2013 VELKOMMEN TIL ETT SPENNENDE ÅR! Kristen tro og kirken

Detaljer

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede. Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.» Først vil vi takke alle medarbeidere, frivillige og ansatte, som

Detaljer

«Hvor overveldende stor hans makt er, Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde.» Ef.1, 20.

«Hvor overveldende stor hans makt er, Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde.» Ef.1, 20. Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO mai 2014 Jesus Kristus lever! Påsketiden er ikke slutt! Den varer frem til Pinse! Vi har seks søndager i påsketiden: 4. mai er 3. søndag i påsketiden. JESUS KRISTUS oppsto

Detaljer

Du er med dette invitert til å være

Du er med dette invitert til å være Du er med dette invitert til å være i Skedsmo kirke! Hva er konfirmasjonen? Konfirmasjonen er et undervisningstilbud som avsluttes med en forbønnsgudstjeneste. Ordet konfirmasjon kommer av det latinske

Detaljer

17. s. i treenighetstiden Dette hellige evangeliet står skrevet hos evangelisten Markus i det 5. kapitlet.

17. s. i treenighetstiden Dette hellige evangeliet står skrevet hos evangelisten Markus i det 5. kapitlet. 17. s. i treenighetstiden 2016. Dette hellige evangeliet står skrevet hos evangelisten Markus i det 5. kapitlet. Mens han ennå talte, kom det folk fra synagogeforstanderens hus og sa: «Din datter er død.

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 2. 2 april - juni 2015 1 Korpsnytthilsen Påsken ligger foran oss, og sammen med kristne over hele jorden minnes vi hva Jesus var villig til å gjennomgå

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, MAI 2014. Hei alle sammen! Denne måneden har gått med på å avslutte årets prosjekt som har vært Vikingene kommer. Vi har hatt et prosjekt år hvor barna har lært om Vikingene

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

Innhold. Hvem er Gud?

Innhold. Hvem er Gud? Konfirmasjon i kirka? Kanskje har dere allerede snakket om dette hjemme etter at dere fikk Den Norske Kirkes informasjonsbrosjyre; Konfirmant 2016 i posten. Den er ment til informasjon, og som et utgangspunkt

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE DEN ÅTTENDE DAGEN FARGELEGG BILDENE SELV. FØRSTE DAG: ANDRE DAG: TREDJE DAG: PALMESØNDAG MANDAG TIRSDAG JESUS RIR INN I JERUSALEM. JESUS ER PÅ TEMPELPLASSEN. EN FATTIG ENKE JESUS ER SAMMEN MED JESUS RIR

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR MARS. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1.mars Barnehagedagen! Vi rydder, koster og vasker ute! 2.mars. Vi har fokus på Kurdistan

MÅNEDSPLAN FOR MARS. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1.mars Barnehagedagen! Vi rydder, koster og vasker ute! 2.mars. Vi har fokus på Kurdistan MÅNEDSPLAN FOR MARS Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1.mars Barnehagedagen! Vi rydder, koster og vasker ute! 2.mars 3.mars Vi går til Sandneshallen! 4.mars Vitenfabrikken. Vi går kl.09.30 7.mars Lesegrupper/

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte

Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte «En gang før du selv kan minnes, ble du møtt av gledens bud: at du alltid kan få leve som et elsket barn hos Gud.Han

Detaljer

KRAKOW MED ZAKOPANE Fra tirsdag 2.juni til tirsdag 9.juni 2015 8 dager

KRAKOW MED ZAKOPANE Fra tirsdag 2.juni til tirsdag 9.juni 2015 8 dager KRAKOW MED ZAKOPANE Fra tirsdag 2.juni til tirsdag 9.juni 2015 8 dager På denne reisen skal vi oppleve det sydlige Polen, som rommer den gamle kongeby Krakow og naturperlen Zakopane. Vi skal oppleve den

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 42 ETTERLYSNING! Har noen sett/lånt vår skotskrutede trillebag. Sist sett på kjøkkenet i menighetssalen. Den frakter ukentlig matvarer mellom Rema og kirken og er dypt

Detaljer

Mai Måneden har igjen vært proppfull av inntrykk og opplevelser. Vi har hatt fokus på samspillet i natur og 17.mai som kulturarv. Rusken ble avholdt i litt kaldt og vått vær men dugnadsånden blant barna

Detaljer

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet.

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. En disippel's bønn. Praksis. Roald Kvam 2008 I. Når kan vi be? A. Be til bestemte tider oppdag bønnens virkninger. Apg 13:22 (David), Dan 10:11 (Daniel).

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST

Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST KL. 10.00 - HØYMESSE KL. 16.00 - MESSE PÅ FILIPPINSK KL. 18.00 - MESSE PÅ SPANSK Vi som ennå underveis gleder oss med alle dem som alt er kommet hjem. Vi tror på de

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Månedsbrev fra Ekornstubben Januar 2016

Månedsbrev fra Ekornstubben Januar 2016 Månedsbrev fra Ekornstubben Januar 2016 Dette må vi huske i Januar! Vi holder stengt i påskeuken, og i uke 28-29-30 i sommer. Neste planleggingsdag er 26.mai Da var vi ferdig med desember som har hvert

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Hei, alle sammen. November var en veldig produktiv og fin måned. Vi fikk ommøblert på avdelingen på planleggingsdag, kjøpt inn nye leker og utstyr, og gjort

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet. Oppklart! Trillebagen som ble lyst savnet i forrige nyhetsbrev har kommet til rette. Takk!

Nyhetsbrev for Glemmen menighet. Oppklart! Trillebagen som ble lyst savnet i forrige nyhetsbrev har kommet til rette. Takk! Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 43 Oppklart! Trillebagen som ble lyst savnet i forrige nyhetsbrev har kommet til rette. Takk!:) KOMMENDE UKE Søndag 18. oktober kl. 11.00 KORSVEI - Østfold Søndag 18.10

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 SEPTEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg september 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI Kirken. Vi tror Gud

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

NYTTIG Å VITE OM VENNATUNET OMSORGSBOLIGER

NYTTIG Å VITE OM VENNATUNET OMSORGSBOLIGER NYTTIG Å VITE OM VENNATUNET OMSORGSBOLIGER V03 Oppdatert 06.01.2012 Side 1 av 6 OM OMSORGSBOLIGEN Vennatunet omsorgsboliger ligger vakkert til i bygda Skaun i landlige omgivelser Det er kort vei til butikk,

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2013 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET MARS 2012 Hei alle sammen I mars har vi hatt Silje og Margit Johanne hos oss i to uker og det var kjekt å ha de tilbake på Sverdet! De hadde mange musikksamlinger sammen

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG 45 Seminar med Åpne Dører 28. febr. 2. mars Ytremisjonsprosjekt Innholdsrik møteaksjon med Steinar Harila En våken disippel www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Medlemmer: Ove Eldøy, Hans Lie, Vidar Bakke, Kjetil Vignes, Bente Rolfsnes (referent), Atle Straume og Morgan Fjelde.

Medlemmer: Ove Eldøy, Hans Lie, Vidar Bakke, Kjetil Vignes, Bente Rolfsnes (referent), Atle Straume og Morgan Fjelde. Vår visjon er at nye mennesker skal komme til tro på Jesus og bli ført inn i et deltagende fellesskap der alle vokser i tro og kjærlighet. MØTEREFERAT - MENIGHETSRÅDET Sted: Draugveien 111 Tid: Onsdag

Detaljer

Møteprotokoll. Stokka menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 27.04.2012 12/432-7 1254/12 012.1 Anne Synnøve Evja Eikill, 51 91 19 94

Møteprotokoll. Stokka menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 27.04.2012 12/432-7 1254/12 012.1 Anne Synnøve Evja Eikill, 51 91 19 94 Den norske kirke Stokka menighet Møteprotokoll Stokka menighetsråd Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 27.04.2012 12/432-7 1254/12 012.1 Anne Synnøve Evja Eikill, 51 91 19 94 Møtested: Stokka kirke, møterom

Detaljer

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt. 2016 kl. 11.00 20. søndag i treenighetstiden NRK Radio Velkommen til gudstjeneste i Elverhøy kirke! Bokstaven M - står for menighet A - for alle (liturg

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe Lillebjørn

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe Lillebjørn PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2014 Gruppe Lillebjørn Pedagogisk plan for september, oktober og november 2014 Gruppe: Lillebjørn Hver måned vil dere få utdelt en grovplan. Følg ellers

Detaljer

Temagudstjeneste for Haukeland skole

Temagudstjeneste for Haukeland skole Temagudstjeneste for Haukeland skole Tirsdag 20. desember 2010 kl. 1130 Ansvar: 3. klasse og 7. klasse Inngang / Prosesjon ( 3. klasse m/ lys - mørk kirke) Inngangsord ( presten ) / (lys legges fremme

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 1 Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 Fra boka Barns rettigheter en reise den engelske versjonen. Finnes nå i Norsk oversettelse. Til medlemmer i Norsk Reggio Emilia-nettverk (NREN) Kjære medlemmer. Det

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK BRYNJÅ APRIL 2016 Hei alle sammen! Da er nok en fin måned på Brynjå over. Ukene i april har gått fort, for vi har gjort mye kjekt sammen! Vi har begynt med svømmeopplæring i Tastahallen,

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Uke: 22 Søndag 24. mai kl. 11.00 Høytidsgudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen) Gratulerer med dagen! Ja, til søndag skal vi feire bursdag i kirken

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2011 2013. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018 Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke Mer himmel på jord Kirken i Stavanger bispedømme vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET FEBRUAR 2012 Hei alle sammen Vi er på vei mot våren og vi gleder oss over at sola titter mer frem og at temperaturen stiger! Denne måneden har vi hatt karnevalsfeiring og

Detaljer

Ny nettside: www.moldebedehus.no

Ny nettside: www.moldebedehus.no Informasjonsblad for Molde Indremisjon April 2013 Andakt og bønneemner Forsamlingslederen har ordet Nytt Styre og hyrderåd Ny nettside: www.moldebedehus.no Forsamlingslederen har ordet Vinne, utruste og

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Vigsling av tilsynsmann

Vigsling av tilsynsmann 1 ORDNING FOR Vigsling av tilsynsmann Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Når en synode eller et presbyterium velger nye tilsynsmenn vigsles disse til tjeneste for menighetene og fellesvirket

Detaljer

Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september Pastor Brian Kocourek.

Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september Pastor Brian Kocourek. 1 Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september 2004. Pastor Brian Kocourek. Den fjortende gode eller løfte fra Gud til oss med hensyn til Hans Sønn er; at det gir oss

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

HÅ KOMMUNE Nymannsbråtet barnehage

HÅ KOMMUNE Nymannsbråtet barnehage HÅ KOMMUNE Nymannsbråtet barnehage MÅNADSPLAN FOR MARS RØDKLØVER Månadens tema; ballsport, kroppen, påske Månadens song; Dine hender er fulle av blomster Fagområde;.kropp, bevegelse og helse, kommunikasjon,

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

KONF Foreldremøte ØRK

KONF Foreldremøte ØRK KONF. 2016 Foreldremøte 27.10.2015 ØRK To menigheter To sokneprester To kirker Én kapellan Én kateket 100 konfirmanter Den norske kirke i Rælingen I gamle dager var det slik at konfirmanten bekreftet sin

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Les sammen Apg. 18. Les også sammen innledningen l temaet. Del med hverandre tanker fra denne teksten. Snakk gjerne sammen om følgende spørsmål:

Les sammen Apg. 18. Les også sammen innledningen l temaet. Del med hverandre tanker fra denne teksten. Snakk gjerne sammen om følgende spørsmål: L G. T 1 7 T 1 P : L, G! I Apg. 18 møter vi en skikkelig tøff dame. Priska nevnes sammen med sin mann, Akvila, slik skikken var, men flere steder står hennes navn først. For en nordmann i 2013 er de e

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

BARN, UNGE og VOKSNE

BARN, UNGE og VOKSNE Velkommen til Sandefjord Døvekirke - et kirkelig tilbud for tegnspråkbrukere BARN, UNGE og VOKSNE i Buskerud, Telemark og Vestfold Høst - advent - jul 2016 DØVEKIRKE - men blir ikke klar til bruk denne

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

SOMMERPLAN 2015 UTSIKTEN

SOMMERPLAN 2015 UTSIKTEN SOMMERPLAN 2015 UTSIKTEN EVALUERING PERIODEN JANUAR JUNI 2015 Pedagogisk arbeid i hverdagen INDIVIDUELL OG SOSIAL UTVIKLING Mål: Kunne utvikle evnen til å leve seg inn i andres situasjon og vise medfølelse

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken.

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken. LANTERNA Velkommen til Sjømannskirken! ÅRGANG 63 MAJ - JUNI 2011.٠ORGAN FOR SJØMANNSKIRKEN - NORSK KIRKE I GÖTEBORG Trykkes i 1500 eks. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Besøk vår

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR MAI 2016 HJØRNETANNA

MÅNEDSPLAN FOR MAI 2016 HJØRNETANNA MÅNEDSPLAN FOR MAI 2016 HJØRNETANNA UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 18 2. 3. 4. 5. 6. Uteleik før 1. måltid En gruppe går på tur til maurtua og en gruppe uteleik Malings aktivitet Kristi Himmelfarts

Detaljer

BØNN FOR SYKE MED SALVING

BØNN FOR SYKE MED SALVING BØNN FOR SYKE MED SALVING BOKMÅL VEILEDNING INNHOLD I Bibelen... 2 Teologisk forståelse... 2 I kirkehistorien... 2 I sjelesorgen... 3 Praktisering av ordningen... 4 Forbønnshandlingen... 5 Før handlingen...

Detaljer

APRIL MÅNEDSBREV. Barna synger ivrig på sanger om frosken og her er et vers som vi liker å høre på. Til verset har vi bilder på en flanellograftavle.

APRIL MÅNEDSBREV. Barna synger ivrig på sanger om frosken og her er et vers som vi liker å høre på. Til verset har vi bilder på en flanellograftavle. APRIL MÅNEDSBREV I MARS HAR VI: Torsdag 8. mars var det endelig karneval i Øyjorden barnehage. Det kom både prinsesser, ballerina, fotballspillere, ulike dyr og mange andre i barnehagen denne dagen. Vi

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer