Offentlig journal. Svar på klage på støy fra buss 37 på kvelds- og nattestid. Generelle henvendelser /2015 ADM/SAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. Svar på klage på støy fra buss 37 på kvelds- og nattestid. Generelle henvendelser /2015 ADM/SAN"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1/2-7/2, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Adm.enhet: nknown value : Svar på klage på støy fra buss 37 på kvelds- og nattestid Generelle henvendelser / / ADM/SAN 500 Mottaker Flere sameier Forlengelse av avtale Anskaffelse av billetteringsutstyr (elektronisk billettering) 2013/ / KONT/RKO 503 Mottaker Vix Technology AB KONT/RKO Tildelingsbrev - assignment regarding tender - Travel Cards and mpuls tickets Anskaffelse av Reisekort og mpulsbilletter 2015/ / KONT/RKO 503 Mottaker Evry Card Sevices AS Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Oberthur Technologies Norway AS Strålfors AS Magnadata Paragon dentification SELP sas KONT/RKO Side: 1 av 36

2 Konseptvalgutredning (KV) for kollektivtransport mellom øvre del av Groruddalen og Lørenskog og videre til Skedsmo - Ruters forslag til prosjektplan Konseptvalgutredning (KV) for kollektivtransport mellom øvre del av Groruddalen og Lørenskog og videre til Skedsmo 2013/ / NF/HJ Mottaker Jernbaneverket Mottaker Statens vegvesen Region øst NF/HCA Svar på klage på manglende sikring av skoleelever i buss Skolerute og skoleskyss generelt i Oppegård kommune 2010/ / TP/OMO Mottaker Fylkesmannen i Oslo og Akershus PS/PTH Svar på ønske om å leie T-banevogn Generelle henvendelser / / ADM/SAN 500 Mottaker Norges vassdrags- og energidirektorat TP/OFJ Side: 2 av 36

3 nformasjon om egen buss fra Kroer til Ås ungdomsskole Skolerute og skoleskyss generelt i Ås kommune 2011/ / TP/PTH Mottaker Ås kommune TP/OMO Svar på melding om at buss ikke stoppet på rett side av veien Skolerute og skoleskyss generelt i Gjerdrum kommune 2011/ / Mottaker Privatperson Avklaring om midlertidig skoleskyss fra Morskogen i forbindelse med utbygging av E6 Skolerute og skoleskyss generelt i Eidsvoll kommune 2011/ / Mottaker Langset skole Melding om ekstra reisende med buss mellom Hasle torg og Sannergata Meldinger om ekstra reisende / / TE Teglverket Aktivitetsskole Side: 3 av 36

4 nformasjon om at elbiler er tillatt i kollektivfeltet i Dronning Eufemias gate Drosjer og el-biler i kollektivfelt 2012/ /2016 NF/HJ Mottaker Statens vegvesen Region øst PS/ESW Signert kontrakt - økonomi - avtale om kjøp av regnskapstjenester - Oslo og Akershus Trafikkservice AS (OATS AS) Oslo og Akershus trafikkservice AS (OATS) X 2014/ / ØKO/ARRY 000 Gunn Rugsveen REGN/GR AT - Økernveien - Haslekroken - Tøyen park Veginformasjon, vegmeldinger og arbeidsvarslinger / /2016 TE Oslo kommune, Bymiljøetaten Frigivelse av garanti nr Bussanlegg Rosenholm 2010/ / TP/LEG 503 STR/PAG Ski Elektriske nstallasjon as Side: 4 av 36

5 Kommentarer til henvendelse fra privatperson om journalføring Generelle henvendelser / /2016 ADM/SAN 500 Mottaker Oslo kommune, byrådsavdeling for miljø og samferdsel ADM/MØW Opphør av forsikring Fabritius - Persveien 1, 23 og 34/36 - erverv av areal til bussanlegg 2013/ / ØKO/RPE 503 REGN/T TE Gjensidige Forsikring ASA Start- og sluttider og antall elever med skoleskyss for skoleåret Skolerute og skoleskyss generelt i Nannestad kommune 2011/ / B 159 Nannestad kommune Gystadmyra i llensaker kommune - oppstart av reguleringsarbeid - detaljreguleringsplan Myrvegen og Gystadmyra i llensaker kommune 2011/ / NF/HCA NF/HCA Sivilarkitekt MNAL Finn Kleiva Side: 5 av 36

6 Strandlia - Fagerstrand i Nesodden kommune - varsel om oppstart av planarbeid Fagerstrand - Myklerud - Strandlia - Nesodden kommune 2010/ / NF/OSK NF/OSK Haug Landskap AS nnsynsbegjæring nnsynsbegjæringer / / ADM/SAN ADM/SAN Aftenposten Melding om at forhold er henlagt - ***** ***** ***** Bedrageri - RuterBillett 2015/ / KONT/SWA Tilg.kode Hjemmel: Offl. 13, 2. ledd 403 KONT/SWA Oslo politidistrikt Saldoforespørsel leverandørgjeld per Rømskog kommune generelt 2014/ / ØKO/LKV 109 REGN/SDØ TE ndre Østfold Kommunerevisjon KS Side: 6 av 36

7 Referat fra innspillmøte med Ruter, Konsentra og Pasientreiser Akershus fylkeskommune - leveranseavtale skoleskyss - forvaltning og gjennomføring av skoleskyssen i Akershus 2010/ / ØKO/RBO PS/PTH Akershus fylkeskommune Referat fra møte om kjøreseddelrutiner Akershus fylkeskommune - leveranseavtale skoleskyss - forvaltning og gjennomføring av skoleskyssen i Akershus 2010/ / ØKO/RBO PS/PTH Akershus fylkeskommune Søknad som mannskap på ferge Åpne søknader til / / ADM/BJA 211 ADM/BJA Privatperson Tangemoen pukkverk i Aurskog-Høland kommune - offentlig ettersyn av forslag til reguleringsplan Tangemoen pukkverk i Aurskog-Høland kommune 2016/ / NF/HCA NF/HCA Aurskog-Høland kommune Side: 7 av 36

8 Bakken i Aurskog-Høland kommune - offentlig ettersyn av forslag til reguleringsplan Bakken (gnr 75 bnr 26) m.fl. på Bjørkelangen i Aurskog-Høland kommune 2013/ / NF/HJ NF/HCA Aurskog-Høland kommune Korrigering av prisendring Kluge advokatfirma DA 2011/ / KONT/KR 509 LS/MWE Kluge Advokatfirma Oslo PBE sak nr Midtoddveien 42 - Oset vannbehandlingsanlegg i Oslo kommune - informasjon om tidligere mottatt saksdokumentasjon Midtoddveien 42 - Oset vannbehandlingsanlegg i Oslo kommune 2014/ / TP/KCM TP/KCM Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten Side: 8 av 36

9 Vedtak om bruk av Rådhusplassen Felt A til Snømannen BASE , og Bruk av Rådhusplassen 2014/ / TP/KCM TP/KCM Oslo kommune, Rådhusets forvaltningstjeneste Svar på spørsmål om bruk av leide lokaler i Caspar Storms vei 21 Caspar Storms vei / AS Rodeløkken Maskinverksted & Jernstøperi 2014/ / P/JAB 005 Mottaker Abel Eiendomsforvaltning AS P/MHE Fremkommelighet for buss i Enebakkveien i forbindelse med rehabiliteringen av Brynstunnelen - kopi til Ruter Rehabilitering av tunneler i Oslo 2014/ / Oslo kommune, Bymiljøetaten nterpellasjon fra Jan Sandal (Ap) - Beredskap ved forsinkelser i kollektivtrafikken. Hva kan fylkeskommunen gjøre for at den blir bedre? Beredskap i - beredskapsplan 2009/ /2016 KV/JOB SM/ERO B 40 Akershus fylkeskommune Side: 9 av 36

10 Terrassehus Hellinga i Nittedal kommune - melding om vedtatt reguleringsplan Hellinga terrassehus i Nittedal kommune 2014/ / NF/W NF/W TE Nittedal kommune Endelig oppgjør for Ruters leietakeransvar for vedlikehold av hvilebrakkene i Oslo - forslag til oppgjørsbeløp og oppgjørsmetode Bussanlegg - pauserom og toaletter - vedlikehold av hvilebrakker 2012/ / KONT/KR 504 KONT/KR Sporveien Oslo AS Signert kontrakt - T - amendment number 2 - automatic fare collection system support and maintenance service in Oslo (NBB) - Thales Norway AS Thales X 2009/ / T/EHÅ 015 Bernt Reitan Jenssen DR/BJE Bekreftelse på fornyelse av kontrakt Salg av kort og billetter for kollektivreiser i Oslo og Akershus - Quick Kioskdrift AS / Sørlie kiosk AS X 2015/ /2016 SB/YSO 302 rene Vabe SAK/VA Side: 10 av 36

11 Bekreftelse på fornyelse av kontrakt Salg av kort og billetter for kollektivreiser i Oslo og Akershus - HC-nvest, Rimi Auli avd 3777 X 2014/ /2016 SM/CKA 302 rene Vabe SAK/VA Klage på støy fra buss 37 på kvelds- og nattestid - purring Generelle henvendelser / /2016 ADM/SAN 500 B 28 Solsiden 3 og 5 Boligsameie KOSTRA-tjenesterapportering for 2015 Kollektivtrafikkens rammebetingelser - kostrarapportering 2010/ /2016 ØKO/STB 109 ØKO/STB Oslo kommune, byrådsavdeling for miljø og samferdsel Ønske om spesialordninger for kunst på Ruters reklameplasser i mai/juni Generelle henvendelser / /2016 ADM/SAN 500 SM/MHÆ B 38 Flimmer Film Side: 11 av 36

12 Vedtak 2016/677-3 E6-Vålerengtunnelen - tertialtest i uke 5 Veginformasjon, vegmeldinger og arbeidsvarslinger / /2016 TE Statens vegvesen Region øst Kontrakt til signering - salg og marked - MobilePay AppSwitch og Mobile Point of Sale - Danske Bank AS Elektronisk billettering i - RuterBillett 2009/ /2016 MK/HBR Mottaker Danske Bank AS SB/CFJ Melding om ekstra reisende mellom Helsfyr og Lillestrøm Meldinger om ekstra reisende / /2016 B 44 Fyrstikkalleen skole Mustad Nord - Lillakerveien 26 mfl. i Oslo kommune - uttalelse og dispensasjon - kopi til Ruter Lilleakerveien og Mustad nord i bydel llern i Oslo kommune 2009/ / NF/ØGR NF/ØGR TO Sporveien Oslo AS Side: 12 av 36

13 nnrapportering av skyssbehov for skoleåret 2016/2017 Skolerute og skoleskyss generelt i Skedsmo kommune 2011/ /2016 TP/PTH TP/MVE Skedsmo kommune Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene rapportering for 2015 Samferdselsdepartementets belønningsordning for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk og nasjonal takstsamordning 2009/ /2016 STR/LH 109 STR/LH TO Oslo kommune, byrådsavdeling for miljø og samferdsel GT - Grenseveien 61 Veginformasjon, vegmeldinger og arbeidsvarslinger / /2016 TE Oslo kommune, Bymiljøetaten Side: 13 av 36

14 Start- og sluttider for skolene i llensaker for skoleåret 2016/2017 Skolerute og skoleskyss generelt i llensaker kommune 2011/ /2016 B 307 llensaker kommune Årsregnskap signert Konsentra AS 2009/ /2016 ØKO/RBO ØKO/RPE TE Konsentra AS Opphør av leiekontrakt på Rødtvet - kreditnota - bekreftelse på returnert systemnøkkel Rødtvetveien - Kalbakken t-banestasjon 2009/ /2016 NF/HJA 543 ADM/AKJ TE Sporveien Oslo AS Melding om ny dato for vinteraktivitetsdag ( ) Skolerute og skoleskyss generelt i llensaker kommune 2011/ /2016 B 306 llensaker kommune Side: 14 av 36

15 Referat fra møte om byggherreorganisering for Fornebubanen Banebetjening Fornebu-Lysaker-Skøyen - Fornebubanen 2009/ /2016 NF/ØGR 546 TV/HBN Oslo kommune, byrådsavdeling for miljø og samferdsel Svar på søknad om korttidsengasjement Åpne søknader til / /2016 ADM/BJA 211 Mottaker Privatperson ADM/BJA Ønske om møte i forbindelse med planlagte endringer i kollektivtilbudet til og fra Rykkinn Kollektivløsning i Bærum vest 2011/ /2016 TV/TKÅ TP/KM Berger og Rykkinn Vel Melding om mulig endring i skyssbehov for for Åsenhagen skole Skolerute og skoleskyss generelt i Skedsmo kommune 2011/ /2016 TP/PTH TP/MVE Skedsmo kommune Side: 15 av 36

16 Melding om ekstra reisende med buss mellom Holm og Jessheim Meldinger om ekstra reisende / /2016 TE Læringsverkstedet barnehage avdeling Ekornrud Svar på melding om ekstra reisende mellom Helsfyr og Lillestrøm Meldinger om ekstra reisende / /2016 Mottaker Fyrstikkalleen skole TP/MVE Melding om ekstra reisende med buss til Bygdøy Meldinger om ekstra reisende / /2016 TE Frydenberg skole Spørsmål om passasjerertelling på T-baneringen Generelle henvendelser / /2016 ADM/SAN 500 ANA/GSA Oslo kommune - Plan- og bygningsetaten Side: 16 av 36

17 Vedtak fv 616 i Bærum Veginformasjon, vegmeldinger og arbeidsvarslinger / /2016 TE Statens vegvesen Region øst Melding om ekstra reisende med buss mellom Slattum og Lillestrøm terminal Meldinger om ekstra reisende / /2016 B 49 Li skole Nordbyveien mellom Oppegårdveien og Vestveien i Ski kommune - forslag til reguleringsplan - offentlig ettersyn Nordbyveien, Oppegårdveien og Vestveien i Ski og Ås kommuner 2009/ / NF/OSK 543 NF/OSK Ski kommune Krysset mellom E18 og krysset mellom Nygårdsveien og Nordbyveien i Ås kommune - varsel om oppstart av detaljreguleringsarbeid Nordbyveien, Oppegårdveien og Vestveien i Ski og Ås kommuner 2009/ /2016 NF/OSK 543 NF/OSK Code: Arkitektur AS Side: 17 av 36

18 Skiltplan fase stengt fv 616 Bærumsveien (Vedtak ) Veginformasjon, vegmeldinger og arbeidsvarslinger / /2016 TE Statens vegvesen Region øst Forlengelse av kontrakt til Elite Service Partner AS Drift av kantine i Dronningens gate / /2016 ADM/LEH 002 ADM/ASN TE Elite Service Partner AS Vedtak 2016/690-3 E6-Europaveien - Taraldrud - Klemetsrud - vegoppmerking Veginformasjon, vegmeldinger og arbeidsvarslinger / /2016 TE Statens vegvesen Region øst Vedtak 2016/702-3 E18-Festningstunnelen/Filipstad - bomreparasjon Festningstunnelen vest Veginformasjon, vegmeldinger og arbeidsvarslinger / /2016 TE Statens vegvesen Region øst Side: 18 av 36

19 Melding om ekstra reisende med buss mellom Lommedalen skole og Skovveien Meldinger om ekstra reisende / /2016 TE Lommedalen skole Bekreftelse på mottatt svar på spørsmål om forsinkelser på linje skoleskyss Skolerute og skoleskyss - generelt 2011/ /2016 SK/PTH TP/OMO TE Oslo kommune, tdanningsetaten Svar på klage på støy fra buss 37 på kvelds- og nattestid Generelle henvendelser / /2016 ADM/SAN 500 Mottaker Solsiden 3 og 5 Boligsameie Melding om mulige endringer i start- og sluttider for Skogmo skole for skoleåret Skolerute og skoleskyss generelt i llensaker kommune 2011/ /2016 llensaker kommune Side: 19 av 36

20 Spørsmål om historiske data om priser og antall reisende Generelle henvendelser / /2016 ADM/SAN 500 SB/OMJ B 30 Masterstudent på NMB Bekreftelse på prolongering av anbud - minibuss i Asker og Bærum - deloppdrag 2 - deloppdrag 3 Minibusstransport i Asker og Bærum 2009/ / KONT/HHO 572 KONT/RKO TE Oslo taxibuss AS Prolongering av anbud - minibuss i Asker og Bærum - deloppdrag 1 Minibusstransport i Asker og Bærum 2009/ / KONT/HHO 572 Mottaker Norgesbuss AS KONT/RKO Proposal no testing of NT equipment from decommissioned buses NT - forvaltning av ombordutstyr knyttet til SS 2009/ / TP/KOR 560 T/VER NT GmbH Side: 20 av 36

21 Endring av sluttdato for vedtak Veginformasjon, vegmeldinger og arbeidsvarslinger / /2016 TE Statens vegvesen Region øst Melding om ekstra reisende med buss mellom Oslo S og Skoklefald gård Meldinger om ekstra reisende / /2016 TE Miljøagentene Svar på spørsmål om historiske data om priser og antall reisende Generelle henvendelser / /2016 ADM/SAN 500 Mottaker Masterstudent på NMB SB/OMJ Svar på melding om ekstra reisende med buss mellom Slattum og Lillestrøm terminal Meldinger om ekstra reisende / /2016 Mottaker Li skole TP/MVE Side: 21 av 36

22 Endringsordre 01 - konsulenttjenester - skiltplanlegging i henhold til TD-design - Grid Anskaffelse av designtjenester 2014/ /2016 KONT/AEV 503 Mottaker Grid MK/BGR Signert avropsavtale - konsulentbistand til TD-prosjektet - Sprint Consulting AS Anskaffelse av operative konsulenttjenester 2013/ /2016 KONT/RKO 503 MK/BGR Sprint Consulting AS Referat fra møte om båtforbindelse til Malmøykalven Fergeanløp på Malmøykalven 2011/ /2016 TP/PTH 509 Mottaker Oslo kommune, Barne- og familieetaten TP/RHS E6-Ekebergtunnelen - elektro uke 6 Veginformasjon, vegmeldinger og arbeidsvarslinger / /2016 TE Statens vegvesen Region øst Side: 22 av 36

23 E6-Ekebergtunnelen - vask uke 6 Veginformasjon, vegmeldinger og arbeidsvarslinger / /2016 TE Statens vegvesen Region øst Moerveien 10 i Ås kommune - detaljregulering - offentlig ettersyn R-252 Moerveien 10 i Ås kommune 2011/ /2016 NF/OSK NF/OSK Ås kommune Kontrakt til signering - prolongering av leveranseavtale Akershus fylkeskommune Akershus fylkeskommune - ramme- og leveranseavtale med 2010/ / ØKO/STB 503 VR/RBO Akershus fylkeskommune Signert kontrakt - økonomi - avtale om kjøp av regnskapstjenester - Persveien Eiendom 1 AS Fabritius - Persveien 1, 23 og 34/36 - erverv av areal til bussanlegg X 2013/ / ØKO/RPE 503 nn Tiller REGN/T Side: 23 av 36

24 Signert kontrakt - økonomi - avtale om kjøp av regnskapstjenester - Persveien 23 AS Fabritius - Persveien 1, 23 og 34/36 - erverv av areal til bussanlegg X 2013/ / ØKO/RPE 503 nn Tiller REGN/T Bekreftelse på mottatt melding om ny dato for vinteraktivitetsdag ( ) Skolerute og skoleskyss generelt i llensaker kommune 2011/ /2016 Mottaker llensaker kommune Signert avropsavtale - HR/adm - konsulentbistand lederutvikling og kultur - Lidmi consulting AS Anskaffelse - organisasjonsutvikling X 2009/ / KONT/RKO 570 Marit Jarmund ADM/MJA Signert kontrakt - produksjon - rammeavtale for hurtigtrykk - Wittusen & Jensen AS Anskaffelse av hurtigtrykk X 2015/ /2016 KONT/TKA 503 Vidar Spernes P/VSP Side: 24 av 36

25 Meddelelse om tildeling av kontrakt - pensjonsrådgiver Anskaffelse av pensjonsrådgiver - fornyet utlysning 2015/ / KONT/TKA 503 Mottaker Aon Norway AS Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Gabler Steenberg & Plathe As Garde AS Lillevold & Partners AS Mercer AS Parato forsikringsmegling AS Parato Pensions AS KONT/AEV Anskaffelsesprotokoll Anskaffelse av pensjonsrådgiver - fornyet utlysning X 2015/ /2016 KONT/TKA 503 Anita Eek Vandsemb KONT/AEV Signert kontrakt - HR/adm - pensjonsrådgiver - Gabler Steenberg & Plahte AS Anskaffelse av pensjonsrådgiver - fornyet utlysning X 2015/ / KONT/TKA 503 Bjørn Auglend ADM/BJA Side: 25 av 36

26 Signert kontrakt - HR/adm - pensjonsrådgiver - Gabler Steenberg & Plahte AS Anskaffelse av pensjonsrådgiver - fornyet utlysning 2015/ / KONT/TKA 503 Mottaker Gabler Steenberg & Plahte AS ADM/BJA Melding om for få utsalgssteder for billetter Generelt - salg av kort og billetter for kollektivreiser i Oslo og Akershus 2014/ /2016 SM/CKA 302 SAK/KMA B 7 Aurskog-Høland kommune Signert kontrakt - vedlegg til leveranseavtale for Oslo kommune Oslo kommune - ramme- og leveranseavtale med - kjøp av transporttjenester 2011/ /2016 ØKO/STB 509 VR/RBO Oslo kommune, byrådsavdeling for miljø og samferdsel Melding om ekstra reisende med buss mellom Brekkekrysset og Skar Meldinger om ekstra reisende / /2016 TE Skole Side: 26 av 36

27 Bekreftelse på mottatt melding om start- og sluttider for skolene i llensaker for skoleåret 2016/2017 Skolerute og skoleskyss generelt i llensaker kommune 2011/ /2016 Mottaker llensaker kommune Klage på endret trase for linje 60 etterkommes ikke - kopi til Ruter Tverrveien på Økern - midlertidig vei 2014/ /2016 NF/SSA NF/SSA Oslo kommune, byrådsavdeling for miljø og samferdsel Svar på interpellasjon om kollektivtrafikkpriser Ruters billetter - priser - prisendring 2010/ /2016 SM/ERO 509 Mottaker Akershus fylkeskommune SB/EKO Side: 27 av 36

28 Endringer i tidligere innsendt start- og slutt for skoleåret Skolerute og skoleskyss generelt i llensaker kommune 2011/ /2016 llensaker kommune Melding om at tjenestebiler parkerer ved skolens personalinngang Generelle henvendelser / /2016 ADM/SAN B 33 Tonsenhagen skole Bekreftelse på mottatt melding om start- og sluttider for skoleåret Skolerute og skoleskyss generelt i Nannestad kommune 2011/ /2016 Mottaker Nannestad kommune nformasjon om at Ruter ikke skal levere aksjonærregisteroppgave eller selvangivelse for 2015 Skatteetaten generelt 2014/ /2016 ADM/BJA 102 Mottaker Ernst & Young AS Statsautoriserte revisorer REGN/T Side: 28 av 36

29 PBE-sak nr Hovinbyen i Oslo kommune - kunngjøringsbrev - strategisk plan Hovinbyen og Haraldrud i Oslo kommune 2013/ /2016 NF/HCA NF/SSA Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten Signert kontrakt - strategi - bistand støtteordninger for test av e-buss og elbåt - ntro nternational AS Fossilfri 2020 X 2015/ / STR/PAG 509 Pernille Aga STR/PAG Disaster Recovery Plan for fysiske servere - informasjon om server NT - forvaltning av ombordutstyr knyttet til SS 2009/ / TP/KOR 560 T/AHE TE Availo AS Boligbyggeprogram i llensaker kommune - uttalelse til offentlig ettersyn Boligbyggeprogrammet i llensaker kommune 2011/ /2016 NF/HCA Mottaker llensaker kommune NF/HCA Side: 29 av 36

30 Melding om forsinkelser på skolebuss til Algarheim skole Skolerute og skoleskyss generelt i llensaker kommune 2011/ /2016 llensaker kommune Svar på melding om for få utsalgssteder for billetter Generelt - salg av kort og billetter for kollektivreiser i Oslo og Akershus 2014/ /2016 SM/CKA 302 Mottaker Aurskog-Høland kommune SAK/KMA AT - Drammensveien KV /176 Veginformasjon, vegmeldinger og arbeidsvarslinger / /2016 TE Oslo kommune, Bymiljøetaten Ber om passasjertelling for Helsfyr stasjon Generelle henvendelser / /2016 ADM/SAN 500 ANA/GSA White arkitekter AB Side: 30 av 36

31 Smedstua i Sørum kommune - offentlig ettersyn av planprogram og varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid Smedstua i Sørum kommune 2016/ /2016 NF/HCA NF/HCA Øvre Romerike Prosjektering as PBE-sak nr kunngjøring om offentlig ettersyn - Tvetenveien Brynsveien del 1 av 3 Tvetenveien 12-16, Brynsveien og Østensjøveien i Oslo kommune 2012/ /2016 NF/SSA NF/SSA Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten PBE-sak nr kunngjøring om offentlig ettersyn, Tvetenveien Brynsveien del 2 av 3 Tvetenveien 12-16, Brynsveien og Østensjøveien i Oslo kommune 2012/ /2016 NF/SSA NF/SSA Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten Side: 31 av 36

32 PBE-sak nr kunngjøring om offentlig ettersyn, Tvetenveien Brynsveien del 3 av 3 Tvetenveien 12-16, Brynsveien og Østensjøveien i Oslo kommune 2012/ /2016 NF/SSA NF/SSA Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten Svar på interpellasjon fra Jan Sandal (Ap) - Beredskap ved forsinkelser i kollektivtrafikken. Hva kan fylkeskommunen gjøre for at den blir bedre? Beredskap i - beredskapsplan 2009/ /2016 KV/JOB Mottaker Akershus fylkeskommune OSS/NAM PBE sak nr Teisenveien 5 i Oslo kommune - kunngjøring om offentlig ettersyn - sending 1 av 3 Teisenveien 5 i bydel Alna i Oslo kommune 2015/ /2016 NF/SSA NF/SSA Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten Side: 32 av 36

33 PBE sak nr Teisenveien 5 i Oslo kommune - kunngjøring om offentlig ettersyn - sending 2 av 3 Teisenveien 5 i bydel Alna i Oslo kommune 2015/ /2016 NF/SSA NF/SSA Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten PBE sak nr Teisenveien 5 i Oslo kommune - kunngjøring om offentlig ettersyn - sending 3 av 3 Teisenveien 5 i bydel Alna i Oslo kommune 2015/ /2016 NF/SSA NF/SSA Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten Vedtak fattet i Gamle Oslo bydelsutvalg - ønske om båtforbindelse mellom Bjørvika/Sørenga og Hovedøya Båttilbud på Oslofjorden 2013/ /2016 TP/KM 504 TP/KM Oslo kommune, bydel Gamle Oslo Referat fra møte om servicekurs Møter med Oslofergene / /2016 TP/RHS 500 Mottaker Oslofergene PS/KWJ Side: 33 av 36

34 Referat fra møte om servicekurs - Oslofergene Møter med Oslofergene 2015 X 2015/ /2016 TP/RHS 500 Kjerstin Winther-Jacobsen PS/KWJ Postlister uke 3 Postlister 2016 X 2016/ /2016 ADM/SAN 002 Mona Fosheim Øwre ADM/MØW Postlister uke 4 Postlister 2016 X 2016/ /2016 ADM/SAN 002 Mona Fosheim Øwre ADM/MØW PBE-sak nr Lillomarka arena - stadfestet vedtaket av detaljregulering fra Klima- og miljødepartementet Ammerudveien Lillomarka arena 2009/ /2016 NF/SSA 543 NF/SSA Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten Side: 34 av 36

35 Vedtak 2016/695-3 E6-Enebakkveien - bru over E6 Klemetsrudkrysset - kabelarbeid Veginformasjon, vegmeldinger og arbeidsvarslinger / /2016 TE Statens vegvesen Region øst Vedtak 2016/760-3 E6-Strømsveien inngående løp avrampe til Helsfyr - reparasjon av glasskupler Veginformasjon, vegmeldinger og arbeidsvarslinger / /2016 TE Statens vegvesen Region øst Start- og sluttider for skoleåret Skolerute og skoleskyss generelt i Sørum kommune 2011/ /2016 TP/MVE TP/MVE Sørumsand videregående skole Avslag på innsyn i JP 7 - Notat om Bussanlegg AS' krav/ønske om kompensasjon fra Ruter for kostnader ved overtakelse av anlegg i Brubakkveien 16 - kommentar til Ruters stilling Leie av bussanlegg i Brubakkveien 16 av Bussanlegg AS 2016/ /2016 KV/MLE 503 Mottaker Aftenposten ADM/SAN Side: 35 av 36

36 Justerte timepriser Rammeavtaler - fysisk planlegging og konsekvensanalyse for kollektivtransport f.o.m / /2016 KONT/AEV 503 KONT/AEV TE Plan rban as Oversendelse av rapporten Network Statement 2017 Jernbaneverkets «Network Statement» 2009/ / TP/JK 015 TV/HBN Jernbaneverket Hvilebrakker i Oslo - endelig økonomisk oppgjør for utført vedlikehold og identifisert vedlikeholdsetterslep fra som leietaker Bussanlegg - pauserom og toaletter - vedlikehold av hvilebrakker 2012/ /2016 KONT/KR 504 Mottaker Sporveien Oslo AS KONT/KR Side: 36 av 36

Dok.dato: Klassering: KONT/RKO. Dok.dato: Klassering: KONT/RKO

Dok.dato: Klassering: KONT/RKO. Dok.dato: Klassering: KONT/RKO Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21/12-27/12, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Adm.enhet: nknown value : 30.12.2015 Tildelingsbrev Busstjenester - Nittedal 2016 2015/419-7 9245/2015 KONT/RKO

Detaljer

Journaldato: 28/12/15-03/01/16, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Adm.enhet: Unknown value : Dok.dato: Klassering: KONT/RKO. Dok.

Journaldato: 28/12/15-03/01/16, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Adm.enhet: Unknown value : Dok.dato: Klassering: KONT/RKO. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28/12/15-03/01/16, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A, Adm.enhet: nknown value : 04.01.2016 Tildelingsbrev Foliering 2015 2015/542-8 8165/2015 02.11.2015 Solvangs

Detaljer

Offentlig journal. Svar på melding om høyt fravær grunnet forsinket skolebuss - ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Svar på melding om høyt fravær grunnet forsinket skolebuss - ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25/1-31/1, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Adm.enhet: nknown value : 05.02.2016 nnhold: Svar på melding om høyt fravær grunnet forsinket skolebuss - *****

Detaljer

Journaldato: 26/12/16-1/1/17, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Adm.enhet: Unknown value :

Journaldato: 26/12/16-1/1/17, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Adm.enhet: Unknown value : Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26/12/16-1/1/17, Dokumenttype:,U,N,X, Status: J,A, Adm.enhet: Unknown value : 02.01.2017 nnhold: Fornebu område 9.2 i Bærum kommune - uttalelse til søknad

Detaljer

Offentlig journal. Kjøpekontrakt - råbygg under Inngangstorget og paviljong på Inngangstorget - NSB. Oslo og Akershus trafikkservice AS (OATS)

Offentlig journal. Kjøpekontrakt - råbygg under Inngangstorget og paviljong på Inngangstorget - NSB. Oslo og Akershus trafikkservice AS (OATS) Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18/1-24/1, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Adm.enhet: nknown value : 04.02.2016 nnhold: Kjøpekontrakt - råbygg under nngangstorget og paviljong på nngangstorget

Detaljer

Dammensvika i Rælingen kommune - uttalelse til varsel om oppstart av områderegulering og oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale. Dok.

Dammensvika i Rælingen kommune - uttalelse til varsel om oppstart av områderegulering og oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17/7-23/7, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Adm.enhet: nknown value : 27.07.2017 Dammensvika i Rælingen kommune - uttalelse til varsel om oppstart av områderegulering

Detaljer

Offentlig journal. Fornebu område 7.3 i Bærum kommune - uttalelse til offentlig ettersyn. Oksenøyveien 66 i Bærum kommune 2015/330-5 1938/2016 INF/ØGR

Offentlig journal. Fornebu område 7.3 i Bærum kommune - uttalelse til offentlig ettersyn. Oksenøyveien 66 i Bærum kommune 2015/330-5 1938/2016 INF/ØGR Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21/3-27/3, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Adm.enhet: nknown value : 30.03.2016 Fornebu område 7.3 i Bærum kommune - uttalelse til offentlig ettersyn Oksenøyveien

Detaljer

Offentlig journal. Stengning av Østensjøbanen - alternativ transport. Stengt Østensjøbane 2015-2016 - alternativ kollektivtrafikk

Offentlig journal. Stengning av Østensjøbanen - alternativ transport. Stengt Østensjøbane 2015-2016 - alternativ kollektivtrafikk Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30/3-5/4, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Adm.enhet: nknown value : 10.04.2015 Stengning av Østensjøbanen - alternativ transport Stengt Østensjøbane 2015-2016

Detaljer

Offentlig journal. Ber om styreevaluering for Selskapet Ruter As og Ruters styre - vedtekter m.m. 2010/ /

Offentlig journal. Ber om styreevaluering for Selskapet Ruter As og Ruters styre - vedtekter m.m. 2010/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15/2-21/2, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Adm.enhet: nknown value : 26.02.2016 Ber om styreevaluering for 2015 Selskapet og Ruters styre - vedtekter m.m.

Detaljer

Dok.dato: Klassering: Innspill til tjenesteleveranse fra nytt statlig selskap som forventes å overta Interoperabilitetstjenester AS

Dok.dato: Klassering: Innspill til tjenesteleveranse fra nytt statlig selskap som forventes å overta Interoperabilitetstjenester AS Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2/1-8/1, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Adm.enhet: nknown value : 10.01.2017 Budsjett 2015 - realøkning av dagens billettpriser og inntektseffekter av dette

Detaljer

Gang- og sykkelvei Engelsrud-Lier i Asker kommune - uttalelse til varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid. Dok.dato:

Gang- og sykkelvei Engelsrud-Lier i Asker kommune - uttalelse til varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22/8-28/8, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Adm.enhet: nknown value : 02.09.2016 Gang- og sykkelvei Engelsrud-Lier i Asker kommune - uttalelse til varsel

Detaljer

Offentlig journal. Svar på ønske om forsterket busstilbud i Hoffsveien. Generelle henvendelser MK/TSE /2015 TP/KCM

Offentlig journal. Svar på ønske om forsterket busstilbud i Hoffsveien. Generelle henvendelser MK/TSE /2015 TP/KCM Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24/8-30/8, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Adm.enhet: nknown value : 18.09.2015 nnhold: Svar på ønske om forsterket busstilbud i Hoffsveien Generelle henvendelser

Detaljer

Offentlig journal. Melding om stenging av Møllergata/Youngstorget. Veginformasjon, vegmeldinger og arbeidsvarslinger / /2017

Offentlig journal. Melding om stenging av Møllergata/Youngstorget. Veginformasjon, vegmeldinger og arbeidsvarslinger / /2017 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24/7-30/7, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Adm.enhet: nknown value : 31.07.2017 Melding om stenging av Møllergata/Youngstorget 2017/3-482 4912/2017 Avs./mottaker:

Detaljer

Offentlig journal. Forlengelse av rammeavtale. Foliering / / KONT/RKO KONT/RKO

Offentlig journal. Forlengelse av rammeavtale. Foliering / / KONT/RKO KONT/RKO Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9/10-15/10, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Adm.enhet: nknown value : 23.10.2017 nnhold: Forlengelse av rammeavtale Foliering 2015-2017 2015/542-10 7188/2017

Detaljer

Offentlig journal. Vurdering av konsekvenser ved gratis kollektivtrafikk utenom rushtiden ved dieselforbud. Ruters billetter - priser - prisendring

Offentlig journal. Vurdering av konsekvenser ved gratis kollektivtrafikk utenom rushtiden ved dieselforbud. Ruters billetter - priser - prisendring Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17/4-23/4, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Adm.enhet: nknown value : 24.04.2017 nnhold: Vurdering av konsekvenser ved gratis kollektivtrafikk utenom rushtiden

Detaljer

Offentlig journal. Award letter Impuls tickets. Anskaffelse av Reisekort og Impulsbilletter 2015/ /2016 KONT/RKO

Offentlig journal. Award letter Impuls tickets. Anskaffelse av Reisekort og Impulsbilletter 2015/ /2016 KONT/RKO Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29/8-4/9, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Adm.enhet: nknown value : 08.09.2016 Award letter - 3 000 000 mpuls tickets Anskaffelse av Reisekort og mpulsbilletter

Detaljer

Offentlig journal. Konseptvalgutredning for ny bussterminal - supplerende utredning. Ny bussterminal i Oslo sentrum 2009/1620-43 520/2016 22.01.

Offentlig journal. Konseptvalgutredning for ny bussterminal - supplerende utredning. Ny bussterminal i Oslo sentrum 2009/1620-43 520/2016 22.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8/2-14/2, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Adm.enhet: nknown value : 16.02.2016 Konseptvalgutredning for ny bussterminal - supplerende utredning Ny bussterminal

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud på oppgjør av vedlikeholdsetterslep i henhold til leiekontrakt for pauserom/toaletter

Offentlig journal. Tilbud på oppgjør av vedlikeholdsetterslep i henhold til leiekontrakt for pauserom/toaletter Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7/12-13/12, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Adm.enhet: nknown value : 30.12.2015 nnhold: Tilbud på oppgjør av vedlikeholdsetterslep i henhold til leiekontrakt

Detaljer

Offentlig journal. Letter of Reference - anbefalingsbrev. Fossilfri / / STR/PAG STR/PAG

Offentlig journal. Letter of Reference - anbefalingsbrev. Fossilfri / / STR/PAG STR/PAG Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1/1-7/1, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Adm.enhet: nknown value : 08.01.2018 Letter of Reference - anbefalingsbrev Fossilfri 2020 2015/86-7 6887/2015 22.09.2015

Detaljer

Delvis innsyn i JP 2 - Avtale om salg av kort og billetter for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus - Tiger AS / Røa Veiservice. Dok.

Delvis innsyn i JP 2 - Avtale om salg av kort og billetter for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus - Tiger AS / Røa Veiservice. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10/10-16/10, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Adm.enhet: nknown value : 20.10.2016 Delvis innsyn i JP 2 - Avtale om salg av kort og billetter for kollektivtrafikken

Detaljer

Offentlig journal. Informasjon om Fornebubanen i forbindelse med kommende forhandlinger om bymiljøavtaler

Offentlig journal. Informasjon om Fornebubanen i forbindelse med kommende forhandlinger om bymiljøavtaler Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1/8-7/8, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Adm.enhet: nknown value : 08.08.2016 nnhold: nformasjon om Fornebubanen i forbindelse med kommende forhandlinger

Detaljer

Offentlig journal. Eiksveien 115 i Bærum kommune - høring / offentlig ettersyn - detaljregulering. Eiksveien 115 i Bærum kommune 2013/ /2015

Offentlig journal. Eiksveien 115 i Bærum kommune - høring / offentlig ettersyn - detaljregulering. Eiksveien 115 i Bærum kommune 2013/ /2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2/2-8/2, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Adm.enhet: nknown value : 09.02.2015 nnhold: Eiksveien 115 i Bærum kommune - høring / offentlig ettersyn - detaljregulering

Detaljer

Offentlig journal. Svar på forslag fra Camilla Wilhelmsen (FrP) om videreføring av Holmenkollbanen fra Frognerseteren til Tryvannshøyden

Offentlig journal. Svar på forslag fra Camilla Wilhelmsen (FrP) om videreføring av Holmenkollbanen fra Frognerseteren til Tryvannshøyden Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9/1-15/1, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Adm.enhet: nknown value : 16.01.2017 Svar på forslag fra Camilla Wilhelmsen (FrP) om videreføring av Holmenkollbanen

Detaljer

Offentlig journal. Signert kontrakt - utvikleravtale - Proof of concept agreement - Axon Vibe AG. Ruters digitale mobilitetsplattform

Offentlig journal. Signert kontrakt - utvikleravtale - Proof of concept agreement - Axon Vibe AG. Ruters digitale mobilitetsplattform Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10/7-16/7, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Adm.enhet: nknown value : 27.07.2017 nnhold: Signert kontrakt - utvikleravtale - Proof of concept agreement -

Detaljer

Dok.dato: Klassering: INF/HCA. Stasjonsområdet på Bjørkelangen i Aurskog-Høland kommune - uttalelse til varsel om oppstart av planarbeid

Dok.dato: Klassering: INF/HCA. Stasjonsområdet på Bjørkelangen i Aurskog-Høland kommune - uttalelse til varsel om oppstart av planarbeid Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28/3-3/4, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Adm.enhet: nknown value : 11.04.2016 KV Skårersletta i Lørenskog - uttalelse til krav Løkenåsveien og Skårersletta

Detaljer

Offentlig journal. AT : Vitaminveien 11. Veginformasjon, vegmeldinger og arbeidsvarslinger / /

Offentlig journal. AT : Vitaminveien 11. Veginformasjon, vegmeldinger og arbeidsvarslinger / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 31/7-6/8, Dokumenttype:,U,N,X, Status: J,A, Adm.enhet: Unknown value : 14.08.2017 nnhold: AT 20170705-5602: Vitaminveien 11 2017/3-500 4971/2017 Avs./mottaker:

Detaljer

Dok.dato: Klassering: INF/SSA. Dok.dato: Klassering: TP/JPE

Dok.dato: Klassering: INF/SSA. Dok.dato: Klassering: TP/JPE Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4/1-10/1, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Adm.enhet: nknown value : 13.01.2016 nnhold: Ønske om å beholde snuplass for buss på Ryen Snuplass for buss på

Detaljer

Offentlig journal. Høring av lokal forskrift om lavutslippssone for tunge biler i Oslo kommune. Lavutslippssone for biler 2016/ /2017

Offentlig journal. Høring av lokal forskrift om lavutslippssone for tunge biler i Oslo kommune. Lavutslippssone for biler 2016/ /2017 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4/9-10/9, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Adm.enhet: nknown value : 27.09.2017 nnhold: Høring av lokal forskrift om lavutslippssone for tunge biler i Oslo

Detaljer

Offentlig journal. Svar på åpen søknad på stilling innen HR/administrasjon. Åpne søknader til Ruter As 7383/2015 ADM/BJA 06.10.2015 14.03.

Offentlig journal. Svar på åpen søknad på stilling innen HR/administrasjon. Åpne søknader til Ruter As 7383/2015 ADM/BJA 06.10.2015 14.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14/3-20/3, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Adm.enhet: nknown value : 23.03.2016 Svar på åpen søknad på stilling innen HR/administrasjon Åpne søknader til

Detaljer

Dok.dato: Klassering: Dok.dato: Klassering: INF/SMA

Dok.dato: Klassering: Dok.dato: Klassering: INF/SMA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5/6-11/6, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Adm.enhet: nknown value : 15.06.2017 Grenseveien 84 i Oslo kommune - uttalelse til kunngjøring om offentlig ettersyn

Detaljer

Standard NS 11050: Persontransport - funksjonelle og tekniske krav til busser i løyvepliktig transport. Dok.dato:

Standard NS 11050: Persontransport - funksjonelle og tekniske krav til busser i løyvepliktig transport. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24/4-30/4, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Adm.enhet: nknown value : 03.05.2017 nnhold: Høringssvar på NS 11050:2017 - funksjonelle og tekniske krav til

Detaljer

Offentlig journal. Resultat av søknad om prekvalifisering for busstjenester for indre by. Busstjenester - indre by 2016 2015/417-1 8633/2015

Offentlig journal. Resultat av søknad om prekvalifisering for busstjenester for indre by. Busstjenester - indre by 2016 2015/417-1 8633/2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30/11-6/12, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Adm.enhet: nknown value : 15.12.2015 Resultat av søknad om prekvalifisering for busstjenester for indre by Busstjenester

Detaljer

Akershus fylkeskommune - leveranseavtale skoleskyss - forvaltning og gjennomføring av skoleskyssen i Akershus. Dok.dato:

Akershus fylkeskommune - leveranseavtale skoleskyss - forvaltning og gjennomføring av skoleskyssen i Akershus. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21/11-27/11, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Adm.enhet: nknown value : 30.11.2016 nnhold: Vurdering av forskjøvet skolestart Akershus fylkeskommune - leveranseavtale

Detaljer

Offentlig journal. Invitasjon til møte om mulig kollektivbetjening til Sørenga og Grønlia. Kollektivbetjening i Bjørvika inkl.

Offentlig journal. Invitasjon til møte om mulig kollektivbetjening til Sørenga og Grønlia. Kollektivbetjening i Bjørvika inkl. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14/12-20/12, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Adm.enhet: nknown value : 30.12.2015 nvitasjon til møte om mulig kollektivbetjening til Sørenga og Grønlia Kollektivbetjening

Detaljer

Dok.dato: Klassering: Akershus fylkeskommune - leveranseavtale skoleskyss - forvaltning og gjennomføring av skoleskyssen i Akershus

Dok.dato: Klassering: Akershus fylkeskommune - leveranseavtale skoleskyss - forvaltning og gjennomføring av skoleskyssen i Akershus Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15/5-21/5, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Adm.enhet: nknown value : 08.06.2017 Svar på ønske om leie av møterom Ruters lokaler - Jernbanetorget 1 (kundesenteret)

Detaljer

Offentlig journal. Oppfølging av krav angående stengt fyllestasjon. Hydrogenfyllestasjon - drift 2013/ /2014 INF/PAG

Offentlig journal. Oppfølging av krav angående stengt fyllestasjon. Hydrogenfyllestasjon - drift 2013/ /2014 INF/PAG Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16/2-22/2, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Adm.enhet: nknown value : 23.02.2015 Oppfølging av krav angående stengt fyllestasjon Hydrogenfyllestasjon - drift

Detaljer

Offentlig journal. Tildelingsbrev - trygghetsskapende tiltak. Anskaffelse av trygghetsskapende tiltak 2015/40-1 1722/2015 KONT/RKO 11.03.

Offentlig journal. Tildelingsbrev - trygghetsskapende tiltak. Anskaffelse av trygghetsskapende tiltak 2015/40-1 1722/2015 KONT/RKO 11.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6/4-12/4, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Adm.enhet: nknown value : 16.04.2015 Tildelingsbrev - trygghetsskapende tiltak Anskaffelse av trygghetsskapende

Detaljer

Offentlig journal. Melding om tildeling av kontrakt i anbudskonkurransen Minibuss Follo 2015. Minibuss 2015 2014/1176-1 1257/2015 KONT/RKO 18.02.

Offentlig journal. Melding om tildeling av kontrakt i anbudskonkurransen Minibuss Follo 2015. Minibuss 2015 2014/1176-1 1257/2015 KONT/RKO 18.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2/3-8/3, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Adm.enhet: nknown value : 09.03.2015 Melding om tildeling av kontrakt i anbudskonkurransen Minibuss Follo 2015 Minibuss

Detaljer

Offentlig journal. Åpningsprotokoll. Anskaffelse av verdivurdering/taksering og søk etter / kartlegging av næringseiendommer 2015/ /2015

Offentlig journal. Åpningsprotokoll. Anskaffelse av verdivurdering/taksering og søk etter / kartlegging av næringseiendommer 2015/ /2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7/3-13/3, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A, Adm.enhet: nknown value : 18.03.2016 Åpningsprotokoll Anskaffelse av verdivurdering/taksering og søk etter / kartlegging

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til intervju. Engasjement skoleskyss 2017/ /2017 TP/LEG TP/PTH. Innkalling til intervju

Offentlig journal. Innkalling til intervju. Engasjement skoleskyss 2017/ /2017 TP/LEG TP/PTH. Innkalling til intervju Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14/8-20/8, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Adm.enhet: nknown value : 30.08.2017 nnkalling til intervju Engasjement skoleskyss 2017/374-8 5216/2017 11.08.2017

Detaljer

Offentlig journal. Kolbotn sentrum i Oppegård kommune - varsel om oppstart av områderegulering - Ruters uttalelse. Kolbotn sentrum i Oppegård kommune

Offentlig journal. Kolbotn sentrum i Oppegård kommune - varsel om oppstart av områderegulering - Ruters uttalelse. Kolbotn sentrum i Oppegård kommune Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23/3-29/3, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A, Adm.enhet: nknown value : 30.03.2015 nnhold: Kolbotn sentrum i Oppegård kommune - varsel om oppstart av områderegulering

Detaljer

Offentlig journal. Redegjørelse for tilgjengelighet på fergene på Oslofjorden. Universell utforming i kollektivtrafikken - Ruter As

Offentlig journal. Redegjørelse for tilgjengelighet på fergene på Oslofjorden. Universell utforming i kollektivtrafikken - Ruter As Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16/11-22/11, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Adm.enhet: nknown value : 24.11.2015 Redegjørelse for tilgjengelighet på fergene på Oslofjorden niversell utforming

Detaljer

Offentlig journal. PBE sak nr bekreftelse på deltakelse på møte i Plansamarbeidet

Offentlig journal. PBE sak nr bekreftelse på deltakelse på møte i Plansamarbeidet Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3/4-9/4, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Adm.enhet: nknown value : 18.04.2017 PBE sak nr. 201114771-23 - bekreftelse på deltakelse på møte i Plansamarbeidet

Detaljer

Dok.dato: 15.10.2015. Klassering:

Dok.dato: 15.10.2015. Klassering: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12/10-18/10, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Adm.enhet: nknown value : 27.10.2015 nnhold: Vurdering av rapport fra Transportøkonomisk institutt om båttilbudet

Detaljer

Dok.dato: 15.01.2015. Klassering: Dok.dato: 19.01.2015. Klassering: PROD/JPE

Dok.dato: 15.01.2015. Klassering: Dok.dato: 19.01.2015. Klassering: PROD/JPE Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19/1-25/1, Dokumenttype:,,N,X, Adm.enhet: nknown value :, Status: J,A 26.01.2015 Kvalitetskontroll av innsamlet datamateriale - fylkeskommunale hurtigbåter

Detaljer

Gamle Lillestrøm sykehus i Skedsmo kommune - uttalelse til varsling om oppstart av reguleringsplanarbeid. Dok.dato: Klassering: TP/IWI

Gamle Lillestrøm sykehus i Skedsmo kommune - uttalelse til varsling om oppstart av reguleringsplanarbeid. Dok.dato: Klassering: TP/IWI Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13/3-19/3, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Adm.enhet: nknown value : 21.03.2017 nnhold: Gamle Lillestrøm sykehus i Skedsmo kommune - uttalelse til varsling

Detaljer

Dok.dato: Klassering: Dok.dato: Klassering: PS/PTH

Dok.dato: Klassering: Dok.dato: Klassering: PS/PTH Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29/2-6/3, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A, Adm.enhet: nknown value : 09.03.2016 Svar på ønske fra lvøya borettslag om bedre kollektivtilbud på lvøya Kollektivtrafikk

Detaljer

Offentlig journal. Forlengelse av vedlikeholdskontrakt. Forlengelse av vedlikeholdskontrakt Thales 2016/ /2016 KONT/RKO

Offentlig journal. Forlengelse av vedlikeholdskontrakt. Forlengelse av vedlikeholdskontrakt Thales 2016/ /2016 KONT/RKO Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14/11-20/11, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Adm.enhet: nknown value : 28.11.2016 nnhold: Forlengelse av vedlikeholdskontrakt Forlengelse av vedlikeholdskontrakt

Detaljer

Offentlig journal. Svar på oppdrag i forbindelse med budsjett for økt utnyttelse av eksisterende infrastruktur

Offentlig journal. Svar på oppdrag i forbindelse med budsjett for økt utnyttelse av eksisterende infrastruktur Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16/5-22/5, Dokumenttype:,U,N,X, Status: J,A, Adm.enhet: Unknown value : 27.05.2016 nnhold: Svar på oppdrag i forbindelse med budsjett for 2017 - økt utnyttelse

Detaljer

Dok.dato: Klassering: TP/MVE. Dok.dato: Klassering: TP/MVE

Dok.dato: Klassering: TP/MVE. Dok.dato: Klassering: TP/MVE Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6/7-12/7, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Adm.enhet: nknown value : 16.07.2015 nnhold: Referat fra møte med nibuss 02.07.2014 - ruteendring nedre Romerike

Detaljer

Offentlig journal. Spørsmål om kortformat på reisekort. Reisekort generelt 2015/ /2015 IT/EAN

Offentlig journal. Spørsmål om kortformat på reisekort. Reisekort generelt 2015/ /2015 IT/EAN Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23/5-29/5, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Adm.enhet: nknown value : 07.06.2016 nnhold: Spørsmål om kortformat på reisekort Reisekort generelt 2015/985-2

Detaljer

Nye rammer for samarbeidsavtalen med NSB om kjøp av togtjenester for 20126 - behov for bistand fra eierne. Dok.dato: 20.08.2015. Klassering: UTV/TKÅ

Nye rammer for samarbeidsavtalen med NSB om kjøp av togtjenester for 20126 - behov for bistand fra eierne. Dok.dato: 20.08.2015. Klassering: UTV/TKÅ Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21/9-27/9, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Adm.enhet: nknown value : 02.10.2015 Nye rammer for samarbeidsavtalen med NSB om kjøp av togtjenester for 20126

Detaljer

Dok.dato: Klassering: UTV/HCA. Dok.dato: Klassering: INF/ØGR

Dok.dato: Klassering: UTV/HCA. Dok.dato: Klassering: INF/ØGR Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26/9-2/10, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A, Adm.enhet: nknown value : 06.10.2016 Endringsmelding nr. 1 - alternativsvurderinger - Sweco Norge AS Bussterminal

Detaljer

Fjerdingby i Rælingen kommune - varsel om oppstart av områderegulering og forhandlinger om utbyggingsavtale - uttalelse. Dok.dato: 28.08.

Fjerdingby i Rælingen kommune - varsel om oppstart av områderegulering og forhandlinger om utbyggingsavtale - uttalelse. Dok.dato: 28.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7/9-13/9, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Adm.enhet: nknown value : 18.09.2015 Fjerdingby i Rælingen kommune - varsel om oppstart av områderegulering og

Detaljer

Offentlig journal. Bruksanvisning for ephorte. Rutiner, bruksanvisninger og lignende i ephorte 2009/ / ADM/SAN

Offentlig journal. Bruksanvisning for ephorte. Rutiner, bruksanvisninger og lignende i ephorte 2009/ / ADM/SAN Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20/6-26/6, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Adm.enhet: nknown value : 01.07.2016 Bruksanvisning for ephorte Rutiner, bruksanvisninger og lignende i ephorte

Detaljer

Offentlig journal. Svar på klage på nedleggelse av holdeplasser og endring av optimal avstand til 600 meter. Optimalisert stoppestedsstruktur

Offentlig journal. Svar på klage på nedleggelse av holdeplasser og endring av optimal avstand til 600 meter. Optimalisert stoppestedsstruktur Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26/6-2/7, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Adm.enhet: nknown value : 20.07.2017 Svar på klage på nedleggelse av holdeplasser og endring av optimal avstand

Detaljer

Offentlig journal. Svar på melding om siste skoledag før jul. Skolerute og skoleskyss generelt - Nittedal kommune inkl. Bjertnes videregående skole

Offentlig journal. Svar på melding om siste skoledag før jul. Skolerute og skoleskyss generelt - Nittedal kommune inkl. Bjertnes videregående skole Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11/1-17/1, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Adm.enhet: nknown value : 19.01.2016 Svar på melding om siste skoledag før jul Skolerute og skoleskyss generelt

Detaljer

Dok.dato: Klassering: TP/KMI

Dok.dato: Klassering: TP/KMI Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28/8-3/9, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Adm.enhet: nknown value : 26.09.2017 Status og plan for videre arbeid med å utvikle bestillingstransport Bestillingstransport

Detaljer

Dok.dato: Klassering: INF/ØGR

Dok.dato: Klassering: INF/ØGR Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16/10-22/10, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Adm.enhet: nknown value : 24.10.2017 nnhold: ttalelse til varsel om oppstart av planarbeid for Lysaker kollektivknutepunkt

Detaljer

Offentlig journal. Letter of Representation. CHIC - prosjekt 2010/ / INF/PAG

Offentlig journal. Letter of Representation. CHIC - prosjekt 2010/ / INF/PAG Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11/12-17/12, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Adm.enhet: nknown value : 22.12.2017 Letter of Representation CHC - prosjekt 2010/5326-73 1014/2017 09.02.2017

Detaljer

Offentlig journal. Økt vognkapasitet i T-banesystemet. Generelle henvendelser / /2017 ADM/SAN

Offentlig journal. Økt vognkapasitet i T-banesystemet. Generelle henvendelser / /2017 ADM/SAN Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2/10-8/10, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Adm.enhet: nknown value : 11.10.2017 Økt vognkapasitet i T-banesystemet Generelle henvendelser 2017 2017/2-92

Detaljer

Dok.dato: 25.04.2014. Klassering: KONT/RKO. Dok.dato: 31.03.2015. Klassering:

Dok.dato: 25.04.2014. Klassering: KONT/RKO. Dok.dato: 31.03.2015. Klassering: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27/4-3/5, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A, Adm.enhet: nknown value : 08.05.2015 Tildelingsbrev Anskaffelse av Hastus-konsulent 2014/299-1 2504/2014 25.04.2014

Detaljer

Dok.dato: 20.10.2015. Klassering: KONT/TKA. Dok.dato: 13.11.2015. Klassering: KONT/TKA. Dok.dato: 13.11.2015. Klassering: KONT/TKA. Dok.

Dok.dato: 20.10.2015. Klassering: KONT/TKA. Dok.dato: 13.11.2015. Klassering: KONT/TKA. Dok.dato: 13.11.2015. Klassering: KONT/TKA. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22/2-28/2, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A, Adm.enhet: nknown value : 01.03.2016 tlysning Anskaffelse av pensjonsrådgiver 2015/883-1 7814/2015 20.10.2015 Tone

Detaljer

Offentlig journal. RAMS-vurdering for ny bussterminal i Oslo sentrum. Ny bussterminal i Oslo sentrum 2009/1620-46 2535/2016 INF/OSK 18.04.

Offentlig journal. RAMS-vurdering for ny bussterminal i Oslo sentrum. Ny bussterminal i Oslo sentrum 2009/1620-46 2535/2016 INF/OSK 18.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25/4-1/5, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A, Adm.enhet: nknown value : 03.05.2016 RAMS-vurdering for ny bussterminal i Oslo sentrum Ny bussterminal i Oslo sentrum

Detaljer

Svar på bestilling - potensiale for å bedre finansieringsgrunnlaget for kollektivdrift i Oslo og Akershus gjennom økte kollektivtakster. Dok.

Svar på bestilling - potensiale for å bedre finansieringsgrunnlaget for kollektivdrift i Oslo og Akershus gjennom økte kollektivtakster. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 31/10-6/11, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Adm.enhet: nknown value : 10.11.2016 Svar på bestilling - potensiale for å bedre finansieringsgrunnlaget for

Detaljer

Dok.dato: 22.07.2015. Klassering: TP/JPE

Dok.dato: 22.07.2015. Klassering: TP/JPE Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20/7-26/7, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A, Adm.enhet: nknown value : 27.07.2015 Tiltak er gjennomført - trafikksituasjonen ved Ekeberg skole / Simensbråten

Detaljer

Dok.dato: Klassering:

Dok.dato: Klassering: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19/6-25/6, Dokumenttype:,U,N,X, Status: J,A, Adm.enhet: Unknown value : 13.07.2017 nnhold: Budsjettbrev 2 for 2018 - kollektivtransporten, sammen med sykkel

Detaljer

Offentlig journal. Mandat forprosjekt - busstjenester Romerike Busstjenester Romerike forprosjekt og innkjøp 2017/ /2017 KV/OFJ

Offentlig journal. Mandat forprosjekt - busstjenester Romerike Busstjenester Romerike forprosjekt og innkjøp 2017/ /2017 KV/OFJ Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3/7-9/7, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Adm.enhet: nknown value : 21.07.2017 nnhold: Mandat forprosjekt - busstjenester Romerike 2019 Busstjenester Romerike

Detaljer

Offentlig journal. Referat fra siste evalueringsmøte - gjennomgang av oppfølgingspunkter. Busstjenester Oslo nordøst - oppstart 05.10.

Offentlig journal. Referat fra siste evalueringsmøte - gjennomgang av oppfølgingspunkter. Busstjenester Oslo nordøst - oppstart 05.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2/11-8/11, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Adm.enhet: nknown value : 10.11.2015 Referat fra siste evalueringsmøte - gjennomgang av oppfølgingspunkter Busstjenester

Detaljer

Offentlig journal. Signerte vedtekter for Ruter As vedtatt av selskapets generalforsamling

Offentlig journal. Signerte vedtekter for Ruter As vedtatt av selskapets generalforsamling Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9/3-15/3, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Adm.enhet: nknown value : 20.03.2015 nnhold: Signerte vedtekter for Ruter As vedtatt av selskapets generalforsamling

Detaljer

Dok.dato: 21.01.2015. Klassering: KONT/RKO

Dok.dato: 21.01.2015. Klassering: KONT/RKO Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9/2-15/2, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Adm.enhet: nknown value : 16.02.2015 Tildelingsbrev Anskaffelse av årsoppgjørsprogram 2015/55-1 486/2015 21.01.2015

Detaljer

Dok.dato: Klassering: TP/KCM TP/KCM. Dok.dato: Klassering: TP/KCM TP/KCM

Dok.dato: Klassering: TP/KCM TP/KCM. Dok.dato: Klassering: TP/KCM TP/KCM Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16/1-22/1, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Adm.enhet: nknown value : 27.01.2017 nnhold: Møtereferat 1-17.08.2016 - oppstart busstjenester linje 25 Oppstart

Detaljer

Offentlig journal. Status for 4-årig leveranseavtale mellom Ruter As og Oslo kommune

Offentlig journal. Status for 4-årig leveranseavtale mellom Ruter As og Oslo kommune Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19/10-25/10, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Adm.enhet: nknown value : 28.10.2015 Status for 4-årig leveranseavtale mellom og Oslo kommune Oslo kommune -

Detaljer

Dok.dato: Klassering: Varsel om oppstart og høring av planprogram - kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for Frogner - innspill

Dok.dato: Klassering: Varsel om oppstart og høring av planprogram - kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for Frogner - innspill Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21/8-27/8, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Adm.enhet: nknown value : 30.08.2017 nnhold: Ruters syn på eierskap av trafikkreklamerettigheter i kollektivtrafikken

Detaljer

Videre arbeid med Fornebubanen - fremdriftsplan, møtekalender og behovsoversikt for planleggingsmidler. Dok.dato: 09.09.2014. Klassering: Dok.

Videre arbeid med Fornebubanen - fremdriftsplan, møtekalender og behovsoversikt for planleggingsmidler. Dok.dato: 09.09.2014. Klassering: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17/8-23/8, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Adm.enhet: nknown value : 15.09.2015 Videre arbeid med Fornebubanen - fremdriftsplan, møtekalender og behovsoversikt

Detaljer

Offentlig journal. Regarding qualification for tender. Anskaffelse - Vehicle Communiations Gateway (VCG) 2016/ /2016 KONT/RKO

Offentlig journal. Regarding qualification for tender. Anskaffelse - Vehicle Communiations Gateway (VCG) 2016/ /2016 KONT/RKO Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12/12-18/12, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Adm.enhet: nknown value : 20.12.2016 Regarding qualification for tender 2016/156-1 2717/2016 25.04.2016 Avs./mottaker:

Detaljer

Offentlig journal. Behovsanalyse for kollektivløsninger i og på tvers av Groruddalen. Tverrforbindelser for kollektivtransporten 2015/ /2017

Offentlig journal. Behovsanalyse for kollektivløsninger i og på tvers av Groruddalen. Tverrforbindelser for kollektivtransporten 2015/ /2017 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22/5-28/5, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Adm.enhet: nknown value : 12.06.2017 Behovsanalyse for kollektivløsninger i og på tvers av Groruddalen Tverrforbindelser

Detaljer

Offentlig journal. Information concerning electric buses in Oslo. Fossilfri / / STR/PAG STR/PAG

Offentlig journal. Information concerning electric buses in Oslo. Fossilfri / / STR/PAG STR/PAG Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4/7-10/7, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Adm.enhet: nknown value : 11.07.2016 nformation concerning electric buses in Oslo Fossilfri 2020 2015/86-24 4609/2016

Detaljer

Offentlig journal. Rutine for behandling av innsynsforespørsler. Arkivet i Ruter As 2009/1448-32 7038/2014 17.10.2014 ADM/SAN 20.03.2015 041.

Offentlig journal. Rutine for behandling av innsynsforespørsler. Arkivet i Ruter As 2009/1448-32 7038/2014 17.10.2014 ADM/SAN 20.03.2015 041. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16/3-22/3, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A, Adm.enhet: nknown value : 27.03.2015 Rutine for behandling av innsynsforespørsler Arkivet i X 2009/1448-32 7038/2014

Detaljer

Offentlig journal. Svar på krav fra grunneier i forbindelse med bygging av tunnel - Thaulows vei 5. Fornebubanen grunneiere 2015/ /2015

Offentlig journal. Svar på krav fra grunneier i forbindelse med bygging av tunnel - Thaulows vei 5. Fornebubanen grunneiere 2015/ /2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22/6-28/6, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Adm.enhet: nknown value : 01.07.2015 nnhold: Svar på krav fra grunneier i forbindelse med bygging av tunnel -

Detaljer

Offentlig journal. PBE-sak nr uttalelse til offentlig ettersyn. Skøyen i bydel Ullern i Oslo kommune 2015/ /2017 INF/ØGR

Offentlig journal. PBE-sak nr uttalelse til offentlig ettersyn. Skøyen i bydel Ullern i Oslo kommune 2015/ /2017 INF/ØGR Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18/9-24/9, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Adm.enhet: nknown value : 04.10.2017 nnhold: PBE-sak nr. 201414412-245 - uttalelse til offentlig ettersyn Skøyen

Detaljer

Offentlig journal. IKEA i Vestby kommune - innspill fra Ruter AS. IKEA i Vestby kommune 2011/7487-5 2850/2015 INF/OSK 27.04.2015 04.05.

Offentlig journal. IKEA i Vestby kommune - innspill fra Ruter AS. IKEA i Vestby kommune 2011/7487-5 2850/2015 INF/OSK 27.04.2015 04.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4/5-10/5, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Adm.enhet: nknown value : 13.05.2015 nnhold: KEA i Vestby kommune - innspill fra Ruter AS KEA i Vestby kommune

Detaljer

Dok.dato: 14.01.2015. Klassering: KONT/RKO

Dok.dato: 14.01.2015. Klassering: KONT/RKO Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27/7-2/8, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Adm.enhet: nknown value : 03.08.2015 nnhold: Protokoller Anskaffelse av service- og vedlikeholdstjenester for Ruters

Detaljer

Offentlig journal. Standardtekst - mal. Retur av gaver som er sendt til Ruter As 2014/822-1 5362/2014 11.06.2015 29.08.2014 ADM/SAN ADM/SAN

Offentlig journal. Standardtekst - mal. Retur av gaver som er sendt til Ruter As 2014/822-1 5362/2014 11.06.2015 29.08.2014 ADM/SAN ADM/SAN Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1/6-7/6, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Adm.enhet: nknown value : 11.06.2015 nnhold: Standardtekst - mal Retur av gaver som er sendt til X 2014/822-1 5362/2014

Detaljer

Dok.dato: 28.01.2014. Klassering: BEH/EAB. Dok.dato: 29.09.2014. Klassering: ADM/SAN

Dok.dato: 28.01.2014. Klassering: BEH/EAB. Dok.dato: 29.09.2014. Klassering: ADM/SAN Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25/5-31/5, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A, Adm.enhet: nknown value : 01.06.2015 nnhold: Referat fra samarbeidsmøte med Nobina 27.01.2014 Samarbeid med Nobina

Detaljer

Offentlig journal. Bekreftelse på siste prolongering (2015-2015) Anskaffelse av reisebyråtjenester 2009/4723-19 4241/2015 KONT/RKO 19.06.

Offentlig journal. Bekreftelse på siste prolongering (2015-2015) Anskaffelse av reisebyråtjenester 2009/4723-19 4241/2015 KONT/RKO 19.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23/11-29/11, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Adm.enhet: nknown value : 01.12.2015 Bekreftelse på siste prolongering (2015-2015) Anskaffelse av reisebyråtjenester

Detaljer

Offentlig journal. Merknader til kontraktsforslag for leie av tomt. Reguleringsplass - Etterstadsletta / /

Offentlig journal. Merknader til kontraktsforslag for leie av tomt. Reguleringsplass - Etterstadsletta / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12/6-18/6, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Adm.enhet: nknown value : 12.07.2017 Merknader til kontraktsforslag for leie av tomt Reguleringsplass - Etterstadsletta

Detaljer

Offentlig journal. Tildelingsbrev - industridesign. Anskaffelse av tjenester innen industridesign 2017/ /2017 KONT/RKO

Offentlig journal. Tildelingsbrev - industridesign. Anskaffelse av tjenester innen industridesign 2017/ /2017 KONT/RKO Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20/11-26/11, Dokumenttype:,U,N,X, Status: J,A, Adm.enhet: Unknown value : 07.12.2017 nnhold: Tildelingsbrev - industridesign Anskaffelse av tjenester innen

Detaljer

Offentlig journal. Ruteendring Romerike fra 16.08.2015. Ruteendring Romerike fra 16.08.2015 2015/224-1 2253/2015 TP/MVE 07.04.2015 08.04.

Offentlig journal. Ruteendring Romerike fra 16.08.2015. Ruteendring Romerike fra 16.08.2015 2015/224-1 2253/2015 TP/MVE 07.04.2015 08.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4/4-10/4, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Adm.enhet: nknown value : 12.04.2016 nnhold: Ruteendring Romerike fra 16.08.2015 Ruteendring Romerike fra 16.08.2015

Detaljer

Offentlig journal. Prolongering Busstjenester i ruteområde 4 i Asker. Busstjenester i Akershus Vest 2015/ /2016 PR/AFI

Offentlig journal. Prolongering Busstjenester i ruteområde 4 i Asker. Busstjenester i Akershus Vest 2015/ /2016 PR/AFI Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24/10-30/10, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Adm.enhet: nknown value : 03.11.2016 nnhold: Prolongering Busstjenester i ruteområde 4 i Asker Busstjenester

Detaljer

Dok.dato: 16.09.2015. Klassering: KONT/KÅR. Tilbakemelding på invitasjon til følgemøte om nedleggingen av Welhavens gate og Slottsparken trikkestopper

Dok.dato: 16.09.2015. Klassering: KONT/KÅR. Tilbakemelding på invitasjon til følgemøte om nedleggingen av Welhavens gate og Slottsparken trikkestopper Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14/9-20/9, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Adm.enhet: nknown value : 23.09.2015 nnhold: Høringsuttalelse - søknad om ruteløyve for fly-/ekspressbuss Sarpsborg-Rygge-Ryen-Gardermoen

Detaljer

Offentlig journal. AT - Kjølberggata - Økernveien - Åkebergveien. Veginformasjon, vegmeldinger og arbeidsvarslinger 2015 2015/3-605 5900/2015

Offentlig journal. AT - Kjølberggata - Økernveien - Åkebergveien. Veginformasjon, vegmeldinger og arbeidsvarslinger 2015 2015/3-605 5900/2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 31/8-6/9, Dokumenttype:,U,N,X, Status: J,A, Adm.enhet: Unknown value : 18.09.2015 nnhold: AT - Kjølberggata - Økernveien - Åkebergveien Veginformasjon, vegmeldinger

Detaljer

Offentlig journal. Nesodden kommune - rullering av kommuneplanens arealdel - svar på høring av planforslag. Kommuneplan - Nesodden kommune

Offentlig journal. Nesodden kommune - rullering av kommuneplanens arealdel - svar på høring av planforslag. Kommuneplan - Nesodden kommune Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26/1-1/2, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Adm.enhet: nknown value : 02.02.2015 Nesodden kommune - rullering av kommuneplanens arealdel - svar på høring av

Detaljer

Offentlig journal. Innsyn i JP 115 - Båtlinje 602 - brygge for anløp i Drøbak - invitasjon til dialogmøte og befaring

Offentlig journal. Innsyn i JP 115 - Båtlinje 602 - brygge for anløp i Drøbak - invitasjon til dialogmøte og befaring Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13/4-19/4, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Adm.enhet: nknown value : 22.04.2015 nnsyn i JP 115 - Båtlinje 602 - brygge for anløp i Drøbak - invitasjon til

Detaljer

Offentlig journal. Tilbakemelding - siste skoledag før sommerferien. Skolerute og skoleskyss generelt i Sørum kommune 2011/3753-94 3669/2015

Offentlig journal. Tilbakemelding - siste skoledag før sommerferien. Skolerute og skoleskyss generelt i Sørum kommune 2011/3753-94 3669/2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8/6-14/6, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Adm.enhet: nknown value : 16.06.2015 nnhold: Tilbakemelding - siste skoledag før sommerferien Skolerute og skoleskyss

Detaljer

Offentlig journal. Bekreftelse på fratredelse ved pensjon. Personalmappe - ***** ***** 2009/3743-3 1118/2015 12.02.2015 PR/AFI 18.06.

Offentlig journal. Bekreftelse på fratredelse ved pensjon. Personalmappe - ***** ***** 2009/3743-3 1118/2015 12.02.2015 PR/AFI 18.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15/6-21/6, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Adm.enhet: nknown value : 22.06.2015 Bekreftelse på fratredelse ved pensjon Personalmappe - ***** ***** N 2009/3743-3

Detaljer

Offentlig journal. Tildelingsbrev. Rammeavtale strategiske konsulenter 2016/ / KONT/BRJ

Offentlig journal. Tildelingsbrev. Rammeavtale strategiske konsulenter 2016/ / KONT/BRJ Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25/9-1/10, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Adm.enhet: nknown value : 10.10.2017 nnhold: Tildelingsbrev Rammeavtale strategiske konsulenter 2016/963-2 3945/2017

Detaljer

Offentlig journal. Endringsskjema 01 - økonomi - Plan Urban. Omlegging av trikketrasé fra Inkognitogata til Skovveien 2009/4408-22 2505/2016

Offentlig journal. Endringsskjema 01 - økonomi - Plan Urban. Omlegging av trikketrasé fra Inkognitogata til Skovveien 2009/4408-22 2505/2016 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30/5-5/6, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Adm.enhet: nknown value : 07.06.2016 Endringsskjema 01 - økonomi - Plan rban Omlegging av trikketrasé fra nkognitogata

Detaljer

Offentlig journal. Svar på åpen søknad om stilling som juridisk assistent. Åpne søknader til Ruter As 06.07.2015 4689/2015 30.09.2015 ADM/BJA ADM/BJA

Offentlig journal. Svar på åpen søknad om stilling som juridisk assistent. Åpne søknader til Ruter As 06.07.2015 4689/2015 30.09.2015 ADM/BJA ADM/BJA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28/9-4/10, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Adm.enhet: nknown value : 05.10.2015 Svar på åpen søknad om stilling som juridisk assistent Åpne søknader til

Detaljer

Dok.dato: 30.04.2015. Klassering: INF/SSA. Svestad Marina i Nesodden kommune - varsling om offentlig ettersyn/høring av reguleringsplan - innspill

Dok.dato: 30.04.2015. Klassering: INF/SSA. Svestad Marina i Nesodden kommune - varsling om offentlig ettersyn/høring av reguleringsplan - innspill Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11/5-17/5, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Adm.enhet: nknown value : 18.05.2015 nnhold: Linje 33 - mulig endret trasé over Årvoll - ønsker tilbakemelding

Detaljer