Kameraövervakning myter och sanningar. Heidi Mork Lomell

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kameraövervakning myter och sanningar. Heidi Mork Lomell"

Transkript

1 Kameraövervakning myter och sanningar Heidi Mork Lomell

2 Tre myter om kameraövervakning 1. At du blir sett 2. At det virker 3. At det truer personvernet

3

4 Ingen steder å gjemme seg? Mange övervakningskameraer, lite (aktiv) övervakning Kameraövervakning er blitt en del av det urbane landskapet Lav övervakningsintensitet Små, isolerte systemer Ofte dårlig teknologisk standard Symbolsk avskrekking heller enn aktiv övervakning Skille mellom proaktive, reaktive og ikke-aktive kameraövervakningssystemer Kameraövervakning i Norge Mange övervakningssystemer på privateide offentlige steder Tre (?) övervakningssystemer i bysentrum; Oslo, Stavanger, Trondheim

5 Hvert skritt i Oslo overvåkes

6 Potensielle effekter av kameraövervakning Avskrekkende effekt Økt oppdagelsesrisiko (oppklaring, bevis) Avbryte lovbrudd som pågår Økt trygghet

7

8 På hvilket problem er kameraövervakning en løsning?

9 Kameraövervakning mot knivoverfall? Øget tv-overvågning kan dæmme op for knivoverfald i nattelivet. (Lene Espersen) København skal tv-overvåges som et præventivt tiltag mod knivstikkerier. Overvågningskameraer skal hjælpe byen til et fredeligere natteliv. - Det er vigtigt at skabe tryghed for borgerne, sagde overborgmester Ritt Bjerregaard, der dog selv følte sig tryg i forvejen. Også uden kameraer. Om det dæmper kriminaliteten er nok en trossag, men jeg tror på det, og det er et forsøg værd (Hanne Bech Hansen)

10 Betænkning om TV-overvågning (2006) TV-overvågning af frit tilgængelige steder bør kun være tilladt i det omfang, der kan påvises mulige fordele ved overvågningen, som overstiger ulemperne. (s. 119) Det er udvalgets opfattelse, at tv-overvågning kan have en vis betydning for politiets opklaring af forbrydelser. [ ] I et bredt statistisk perspektiv er effekten af tv-overvågning forholdsvis beskeden, og antallet af forbrydelser (du af den samlede kriminalitet), der opklares ved hjælp af tvovervågning, begrænset. (s. 120) På trods af den usikkerhed med hensyn til den kriminalpræventive virkning, som de foreliggende undersøgelser er udtryk for, og selv om der kan peges på en række forhold, som må formodes i større eller mindre grad at afsvække virkningen af tv-overvågning, er det udvalgets opfattelse, at tv-overvågning kan have en vis kriminalpræventiv effekt. (s. 120)

11 Betænkning om TV-overvågning (forts.) Det er imidlertid under alle omstændigheder vanskeligt at vurdere, hvor stor den kriminalpræventive effekt af tvovervågning er. (121) Som fremhævet forskellige steder i betænkningen er det naturligt ved vurderingen, af om tv-overvågning bør kunne foretages, at foretage en afvejning mellom på den ene side hensynet til en styrket kriminalitetsbekæmpelse og en øget oplevelse af tryghed, og på den anden side den begrænsning af privatlivets fred som en sådan overvågning kan medføre eller give anledning til en oplevelse af. (s. 168)

12 Kameraövervakning mot voldtekt? Det er mange forskjellige ting som må virke sammen. Både det som handler om forebygging, altså lys og videoovervåking, men også det som handler om rask oppklaring som for eksempel bruk av DNA-register (Jens Stoltenberg) - Overvåkingskameraene kan bidra i veldig stort monn i etterforskningen og oppklaringen av saker. [ ] Det er ingen tvil om at kameraovervåkningen er av stor nytteverdi for oss. Ikke bare det å få gjenkjennelse av en gjerningsmann, men også for å få oversikt over hva som har skjedd, forløpet til det som skjer og hva som skjer etterpå. [ ] Selv om ikke kriminalstatistikken sier det samme, så vet vi at videoovervåkning har en preventiv effekt. Det ser vi for eksempel i områder som er spesielt belastet, men som har kameraovervåkning (Pob Inge Sundeng, Grønland)

13 Forebyggende? Avskrekkende? Avdekkende? Politiets kameraer har avdekket 184 voldstilfeller (NTB, ) Kameraovervåking ikke så effektivt som ventet (NTB, ) Evalueringen av Politiets Fjernsynsovervåking i Oslo: Økningen (narkotika, vold og ordensforstyrrelser) forklares med avdekking Nedgangen (tyveri og ran) forklares med avskrekking Tilnærmet umulig å måle avskrekkende effekter. Et overvåkingssystem i aktiv bruk, vil først og fremst gi politiet mer å gjøre, produsere tall i statistikken.

14 Trygghetsskapende? Kameraövervakning har større oppslutning blant de trygge enn blant de utrygge. De utrygge er oftere skeptisk til kameraövervakning enn de som sier at de føler seg trygge: De som ikke opplever trygghet er oftere uenig i at lovlydige ikke har noen grunn til å frykte kameraövervakning, de er oftere uenig i at det er greit med kamera på offentlige steder og de er oftere uenig i at kamera gjør at de føler seg tryggere. Kameraövervakning bidrar i større grad til å gjøre de trygge tryggere enn å gjøre de utrygge trygge

15

16

17 Fleksibel teknologi, strukturert praksis

18 Hva brukes utstyret til? Stormagasin Kjøpesenter Reisetransport sentral Politi Lovbrudd 89 % 21 % 6 % 48 % Orden 6 % 10 % 29 % 9 % Annet 5 % 69 % 60 % 44 % Vet ikke % - Total 100 % 100 % 101 % 101 %

19 Stormagasin Kjøpesenter Reisetransportsentral FOV Lovbrudd 89 % 21 % 6 % 48 % Butikktyveri 87 % 15 % - - Tyveri fra person 1 % 2 % - 5 % Hærverk - 2 % - 1 % Annen vinningskriminalitet % Ran % Slåsskamp/vold % 10 % Narkotika - 3 % - 24 % Annen kriminalitet % - Ordensforstyrrelse 6 % 10 % 29 % 9 % Uønsket narkoman - 30 % 11 % - Ingen åpenbar grunn 4 % 16 % 20 % 6 % Hjelpetrengende person - 2 % 9 % 3 % "Barn og Unge" % Unge rømt fra foreldre/inst % Etterlyst person % Trafikkproblem/-overtredelse % 4 % Personaladministrasjon % - Annet 1 % 21 % 6 % 10 % Vet ikke % - Total N= % N= % N= % N= %

20 Resultater av overvåkingen Stormagasin Kjøpesenter Reisetransport sentral Politi Ingen intervensjon 83 % 31 % 54 % 61 % Den overvåkede får gå 16 % 15 % 11 % 16 % Bortvisning - 25 % 14 % 2 % Innbringelse 1 % 2 % 3 % 11 % Annet % Vet ikke - 28 % 17 % 8 % I alt 100 % 101 % 99 % 100 %

21 Selektive overblikk Kontrollformen setter rammer for utvelgelses- og fortolkningsprosessene, og operatørene former praksisen innenfor disse rammene. Seleksjon skjer både på systemnivå (av systemeierne) og på operatørnivå. I tillegg vil teknologien i seg selv bidra til seleksjonen (hva den muliggjør, hva den vanskeliggjør) Operatørenes selektivitet påvirkes av kjennetegn ved det overvåkede området. tilgangen på operative enheter. kontrollsystemets/systemeierens prioriteringer; hvilke grupper eller kategorier som anses å utgjøre en risiko eller en fare. Toleransegrenser og aksept for artsrikdom varierer. Hvem som ikke passer inn i bildet, hvem som blir synlig og hvem som forblir usynlig, kommer an på hva operatøren men også organisasjonen definerte som normalt og ønskelig.

22

23 Trusselen mot personvernet Fokus på misbruk av personopplysninger Underliggende premiss: Overvåkerne er ikke selektive nok; overvåker uskyldige.

24 Seleksjonsprosessene i søkelyset Hvilke kategorier sorteres det etter, og hvilke konsekvenser har det å bli frasortert? Overvåkingspraksisenes normgrunnlag: Kriminalitetskontroll eller adgangskontroll? I stedet for personvernfokus: Adgangsrettigheter Retten til deltakelse Diskriminering

når har du lov til å overvåke med kamera? En femtrinns veiledning

når har du lov til å overvåke med kamera? En femtrinns veiledning når overvåke har du lov til å med kamera? 1 3 4 5 2 En femtrinns veiledning kjenner reglene du godt nok? Mange som monterer opp overvåkingskameraer kjenner ikke godt nok til reglene de plikter å følge.

Detaljer

Proaktive tiltak mot mobile vinningskriminelle

Proaktive tiltak mot mobile vinningskriminelle Proaktive tiltak mot mobile vinningskriminelle En teoretisk oppgave BACHELOROPPGAVE (OPPG300) Politihøgskolen 2014 Kand.nr: 61 og 91 Antall ord: 8424 0 Innholdsfortegnelse OVERSIKT OVER TABELLER OG FIGUR...

Detaljer

Bacheloroppgave i DRI 3010 våren 2010. Fjernsynsovervåking på videregående skoler. Jorunn Mjåland Ellen, Sveinung Falch Løkke, Erling Rostvåg

Bacheloroppgave i DRI 3010 våren 2010. Fjernsynsovervåking på videregående skoler. Jorunn Mjåland Ellen, Sveinung Falch Løkke, Erling Rostvåg Bacheloroppgave i DRI 3010 våren 2010 Fjernsynsovervåking på videregående skoler Jorunn Mjåland Ellen, Sveinung Falch Løkke, Erling Rostvåg Innholdsfortegnelse 1. Innledning...5 1.1 Problemstilling...5

Detaljer

Kameraovervåking hva er lov? Sist endret: april 2015

Kameraovervåking hva er lov? Sist endret: april 2015 Kameraovervåking hva er lov? Sist endret: april 2015 Kameraovervåking kan være et inngrep i personvernet. Overvåkingen er derfor lovregulert, og den ansvarlige har plikt til å sette seg godt inn i regelverket

Detaljer

BACHELOROPPGAVE (OPPG300)

BACHELOROPPGAVE (OPPG300) Kort eller kontant? - En kort og kontant drøftelse av hvilke virkninger innføringen av et kontantløst samfunn vil kunne ha for politiets arbeid i forebygging av profittmotivert kriminalitet i Norge. En

Detaljer

Rapport fra Datatilsynet om fjernsynsovervåking. 13. desember 2005

Rapport fra Datatilsynet om fjernsynsovervåking. 13. desember 2005 Rapport fra Datatilsynet om fjernsynsovervåking 13. desember 2005 Notat fra Datatilsynet i forbindelse med forestående revisjon av personopplysningslovens bestemmelser om fjernsynsovervåking 1 Innledning...

Detaljer

SIKKERHET I VAREHANDEL. Intelligente kameraløsninger og videoanalyse relevant for både drift og marked. Intelligent kameraovervåking og tåkesikring

SIKKERHET I VAREHANDEL. Intelligente kameraløsninger og videoanalyse relevant for både drift og marked. Intelligent kameraovervåking og tåkesikring lø n n s o m t m e d k a m e r a Intelligente kameraløsninger og videoanalyse relevant for både drift og marked ET MAGASIN OM SIKKERHET FRA SECURITAS n y e s i k k e r h e ts lø s n i n g e r Intelligent

Detaljer

HØRING: FOREBYGGENDE POLITIMETODER

HØRING: FOREBYGGENDE POLITIMETODER Politiets Fellesforbund Postadr.: Storgt. 32, 0184 Oslo Tlf.: 23 16 31 00 E-post: pf@pf.no Org. nr.: NO 871 000 352 Besøksadr.: Storgt. 32, 7. etg. Faks: 23 16 31 40 Internett: www.pf.no Bankkonto: 1600

Detaljer

TENDENSER I KRIMINALITETEN Utfordringer i Norge

TENDENSER I KRIMINALITETEN Utfordringer i Norge TENDENSER I KRIMINALITETEN Utfordringer i Norge 2014 FORORD Tendenser i kriminaliteten. Utfordringer i Norge er en videreføring av tilsvarende rapporter som er utgitt av Politidirektoratet i 2003, 2007

Detaljer

Evaluering av MOT i ungdomsskolen

Evaluering av MOT i ungdomsskolen R Evaluering av MOT i ungdomsskolen Rapport 2010-05 Proba-rapport nr. 2010-05, Prosjekt nr. 916 ISSN: 1891-8093 HB, LEB, 9. september 2010 Offentlig Rapport 2010-05 Evaluering av MOT i ungdomsskolen Utarbeidet

Detaljer

Notater. Reid J. Stene. Barn og unge inn i rettssystemet Kriminalitet blant barn og unge. Del 1. 2003/13 Notater 2003

Notater. Reid J. Stene. Barn og unge inn i rettssystemet Kriminalitet blant barn og unge. Del 1. 2003/13 Notater 2003 2003/13 Notater 2003 Reid J. Stene Notater Barn og unge inn i rettssystemet Kriminalitet blant barn og unge. Del 1 Avdeling for personstatistikk/seksjon for levekårsstatistikk Emnegruppe: 03.05 Forord

Detaljer

Overvåkning, personvern og sikkerhet

Overvåkning, personvern og sikkerhet Overvåkning, personvern og sikkerhet Hva mener du? szmarta «Dette prosjektet har mottatt støtte fra EUs syvende rammeprogram for forskning og teknologiutvikling, under kontrakt nummer 285492.». Contents

Detaljer

Kategorien skadeverk viser en tydelig nedgang på 7,7 prosent fra 2010 til 2011. I femårsperioden er nedgangen på hele 20 prosent.

Kategorien skadeverk viser en tydelig nedgang på 7,7 prosent fra 2010 til 2011. I femårsperioden er nedgangen på hele 20 prosent. 1. INNLEDNING...3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN...3 2.1 Overordnet oppsummering... 3 Forbrytelser... 3 Politiets straffesaksbehandling... 5 Forseelser... 5 2.2 Vinningsforbrytelser... 6 Simple tyverier...

Detaljer

Boligalarm Sifo-survey hurtigstatistikk 2006

Boligalarm Sifo-survey hurtigstatistikk 2006 Prosjektnotat nr.5-2006 Ragnhild Brusdal Boligalarm Sifo-survey hurtigstatistikk 2006 Prosjektnotat. 5-2006 Tittel Boligalarm Forfatter(e) Ragnhild Brusdal Antall sider 21 Prosjektnummer 11-2004-45 Dato

Detaljer

ALT OM INTELLIGENT KAMERA- OVERVÅKING. Passer på verdens raskeste mann. Securitas gjør utelivet tryggere. Last ned 24 timer gratis!

ALT OM INTELLIGENT KAMERA- OVERVÅKING. Passer på verdens raskeste mann. Securitas gjør utelivet tryggere. Last ned 24 timer gratis! ET MAGASIN OM SIKKERHET FRA SECURITAS p e r s o n b e s k y t t e l s e Passer på verdens raskeste mann o r d e n s va k t e r Securitas gjør utelivet tryggere ALT OM INTELLIGENT KAMERA- OVERVÅKING Tradisjonelle

Detaljer

2,4 % 12,5 % 61 % 5,8 % Politi nr.4 // desember 2009. Kan vi vinne over vinning? Norsk

2,4 % 12,5 % 61 % 5,8 % Politi nr.4 // desember 2009. Kan vi vinne over vinning? Norsk Norsk Politi nr.4 // desember 2009 2,4 % oppklaringsprosent Grovt tyveri fra person på offentlig sted 12,5 % oppklaringsprosent Grovt tyveri fra villa 61 % av alle ameldte forbrytelser første halvår 2009

Detaljer

KAMERA- OVERVÅKING ALT OM INTELLIGENT PASSER PÅ VERDENS RASKESTE MANN SECURITAS GJØR UTELIVET TRYGGERE

KAMERA- OVERVÅKING ALT OM INTELLIGENT PASSER PÅ VERDENS RASKESTE MANN SECURITAS GJØR UTELIVET TRYGGERE ET MAGASIN OM SIKKERHET FRA SECURITAS E T M A G A S I N O M S I K K E R H E T F R A S E C U R I TA S PERSONBESKYTTELSE ORDENSVAKTER PASSER PÅ VERDENS RASKESTE MANN SECURITAS GJØR UTELIVET TRYGGERE ALT

Detaljer

Mobil vinningskriminalitet

Mobil vinningskriminalitet 1 Mobil vinningskriminalitet En teoretisk oppgave BACHELOROPPGAVE (OPPG300) Politihøgskolen 2013 Kand.nr : 88 Antall ord:6591 Sammendrag Kriminalstatistikken viste at vinningskriminalitet begått av personer

Detaljer

Forsikringssvindel i Norge

Forsikringssvindel i Norge NFT 1/2003 Forsikringssvindel i Norge av Hans-Jacob Anonsen Med et slikt tema som ovenstående har jeg lyst til å gå rett på sak og si at forsikringssvindel i Norge ser ut til å tappe selskapene for ca

Detaljer

POLITIETS RESPONSTID RESULTATER FØRSTE HALVÅR 2014 OG FASTSATTE KRAV FOR 2015

POLITIETS RESPONSTID RESULTATER FØRSTE HALVÅR 2014 OG FASTSATTE KRAV FOR 2015 POLITIETS RESPONSTID RESULTATER FØRSTE HALVÅR 2014 OG FASTSATTE KRAV FOR 2015 Forord Politidirektøren har besluttet at det skal stilles krav til politiets responstid. Det er i tillegg besluttet at kravene

Detaljer

Trusselvurdering mobile vinningskriminelle 2012

Trusselvurdering mobile vinningskriminelle 2012 Trusselvurdering mobile vinningskriminelle 2012 Innhold Oppsummering 3 Innledning 4 Økt mobilitet i Europa økt legal og illegal innvandring til Norge 4 Begrepet mobile vinningskriminelle 5 Vurdering 5

Detaljer

St.meld. nr. 42 (2004 2005) Politiets rolle og oppgaver

St.meld. nr. 42 (2004 2005) Politiets rolle og oppgaver St.meld. nr. 42 (2004 2005) 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Innledning og sammendrag... 5 1.1 Meldingens formål og bakgrunn... 5 1.2 Meldingens hovedkonklusjoner...

Detaljer

8. Ved behov eller likt til alle? Om foreldres økonomiske støtte til sine voksne barn

8. Ved behov eller likt til alle? Om foreldres økonomiske støtte til sine voksne barn Inntekt, skatt og overføringer 2005 Ved behov eller likt til alle? Elin Halvorsen 8. Ved behov eller likt til alle? Om foreldres økonomiske støtte til sine voksne barn Mange foreldre gir økonomisk støtte

Detaljer

Personvern og ITS-baserte trafikksikkerhetstiltak En studie av streknings-atk, automatisk fartstilpasning (ISA) og atferdsregistrator (EDR)

Personvern og ITS-baserte trafikksikkerhetstiltak En studie av streknings-atk, automatisk fartstilpasning (ISA) og atferdsregistrator (EDR) Sammendrag: TØI-rapport 1097/2010 Forfattere: Torkel Bjørnskau, Terje Assum, Louise Eriksson, Robert Hrelja, Jonna Nyberg Oslo 2010, 96 sider Personvern og ITS-baserte trafikksikkerhetstiltak En studie

Detaljer

MOBILTELEFONEN I UNGDOMMENS HVERDAG. Ungdomsskoleelever i Oslo og Akershus i filosofisk samtale om mobiltelefoner, mobbing og kommunikasjon

MOBILTELEFONEN I UNGDOMMENS HVERDAG. Ungdomsskoleelever i Oslo og Akershus i filosofisk samtale om mobiltelefoner, mobbing og kommunikasjon MOBILTELEFONEN I UNGDOMMENS HVERDAG Ungdomsskoleelever i Oslo og Akershus i filosofisk samtale om mobiltelefoner, mobbing og kommunikasjon Prosjektrapport Filosofisk prosjektsenter AS Oslo, november 2005

Detaljer

Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008

Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008 Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008 RAPPORT 2/2008 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Vurdering av egen økonomistyring... 4 2.1 Generelt...

Detaljer

Rapportering av uønskede hendelser på et sykehus, ansattes erfaringer med et elektronisk meldesystem

Rapportering av uønskede hendelser på et sykehus, ansattes erfaringer med et elektronisk meldesystem Rapportering av uønskede hendelser på et sykehus, ansattes erfaringer med et elektronisk meldesystem Maria Ravndal Masteroppgave i Helsevitenskap, Vår 2012 Samfunnsfaglig Fakultet, Institutt for Helsefag

Detaljer

God praksis for å hindre. eksterne misligheter

God praksis for å hindre. eksterne misligheter Fédération des Experts Comptables Européens God praksis for å hindre eksterne misligheter November 2005 Et notat fra FEEs Public Sector Committee (FEEs komité for offentlig sektor) Oversatt til norsk i

Detaljer

Hovedstyrets forslag til behandling på årsmøtet 03.09.12, sak 12.5:

Hovedstyrets forslag til behandling på årsmøtet 03.09.12, sak 12.5: Hovedstyrets forslag til behandling på årsmøtet 03.09.12, sak 12.5: Ny medlemsstruktur Årsmøtet 2010 vedtok at det skulle legges fram forslag til nye medlemsstruktur på årsmøtet 2012. Bakgrunnen er at

Detaljer