FAKULTET FOR SAMFUNNSVITENSKAP OG TEKNOLOGILEDELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FAKULTET FOR SAMFUNNSVITENSKAP OG TEKNOLOGILEDELSE"

Transkript

1 SIDE 364 FAKULTET FOR SAMFUNNSVITENSKAP OG TEKNOLOGILEDELSE FAKULTET FOR SAMFUNNSVITENSKAP OG TEKNOLOGILEDELSE STUDIEÅRET 1999/2000 Ved Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse forhåndslegges alle skriftlige eksamener av lavere grad for ett studieår av gangen. Tabellen nedenfor inneholder opplysninger om emnebetegnelser og eksamenstidspunkt. Emner i kursiv er under avvikling og er normalt beregnet på studenter som tidligere har avlagt eksamen i emnet og ønsker å forbedre karakteren. Eksamensdager etterfulgt av en E angir at eksamen er lagt til ettermiddag. Dette betyr at eksamen ikke starter klokken 09.00, men senere på dagen. Nærmere informasjon på instituttene og ved oppslag. EMNEKODE EMNEBETEGNELSE HØST 99 VÅR 00 SV-FELLES SV FEL 001 Epidemiologi 09.des SV FEL 003 Miljørett 04.des 21.mai MNF SIB 1 Statistikk for samfunnsvitere 09.des 26.mai AFRIKAKUNNSKAP HF HIST 230 Afrika og utviklingsproblemer 23.nov 23.mai E SV SANT 006 Afrikastudier 01.des 16.mai GEOGRAFI SV GEO 001 Geografi i skole og universitet 13.des 19.mai SV GEO 091 Fagdidaktikk - geografi - 2,5 vt 13.des 19.mai SV GEO 100 Innføring i geografi 25.nov 26.mai SV GEO 101 Naturgeografi 26.nov 05.jun SV GEO 102 Samfunnsgeografi 29.nov 24.mai SV GEO 200 Fellesemne i mellomfagstillegg geografi 30.nov 29.mai SV GEO 201* Utviklingsstudier 01.des 30.mai SV GEO 203* Historisk geografi/kulturlandskap 02.des 31.mai SV GEO 204* Geomorfologi 03.des 06.jun SV GEO 205* Kartografi 06.des 07.jun SV GEO 206* Klima- og vegetasjonsendringer 07.des 08.jun SV GEO 212* Regional utvikling og planlegging 08.des 09.jun SV GEO 090 Fagdidaktikk - geografi - 3 vt 13.des 19.mai SV GEO 202* Regional utvikling i økon. og sos.kult. persp 08.des

2 FAKULTET FOR SAMFUNNSVITENSKAP OG TEKNOLOGILEDELSE SIDE 365 HELSEFAG SV HLS 300 Epidemiololgi 09.des De øvrige eksamesdagene fås ved å henvende seg til helsefagenheten på Psyk.inst. IDRETT SV IDR 091 Fagdidaktikk - idrett - 2,5 vt 06.des 05.jun SV IDR 105 Innføring i idrettsvitenskap 15.des 15.mai SV IDR 106 Idrettsadferd - analyse og endring 30.mai SV IDR 200 Mellomfagstillegg - idrett 13.des 10.mai SV IDR 210 Mellomfagstillegg- bevegelsesvitenskap 02.des 29.mai SV IDR 211* Barne- og ungdomsidrett 01.des 31.mai SV IDR 212* Idrett i forebyggende helsearbeid 25.nov 19.mai SV IDR 221* Ferdighets - og prestasjonsutvikling 29.nov 24.mai SV IDR 300 Idrettsvitenskapelig teori 16.des 16.mai SV IDR 305 Idrettsvitenskapelig metode 30.nov 12.mai SV IDR 360 Bevegelsesvitenskap- generell teori 14.des 15.mai SV IDR 090 Fagdidaktikk - idrett - 3 vt 06.des SV IDR 101 Treningslære og biologiske emner 17.des 11.mai SV IDR 102 Treningslære og samf.vit. emner 26.nov 25.mai SV IDR 103 Praktiske disipliner 08.des 22.mai SV IDR X/V98 Idrettsvitenskap og kjønn 03.des MEDIEVITENSKAP HF MV 101 Visuell kommunikasjon 29.nov 29.mai 02.des 31.mai SVMV 105 Medienes publikum - 5 vt 03.des 22.mai SVMV106 Mediesosiologi - 5 vt 06.des 23.mai SVMV 102 Medienes publikum - 6 vt 03.des 22.mai SVMV104 Mediesosiologi - 4 vt 06.des 23.mai PEDAGOGIKK SV PED 100 Sosialisering og oppdragelse 25.nov 12.mai 30.nov 19.mai SV PED 101 Formidling og læring 07.des 15.mai SV PED 211 Rådgiving/sos.ped.arbeid I 26.nov 23.mai SV PED 212 Rådgiving/sos.ped.arbeid II 10.des 22.mai SV PED 221 Oppvekstmiljø og sosialisering 02.des 16.mai SV PED 222 Didaktikk og utdanningsreformer 01.des 23.mai SV PED 223 Mediapedagogikk 26.nov 23.mai SV PED 225 Spesialpedagogikk I 02.des 22.mai

3 SIDE 366 FAKULTET FOR SAMFUNNSVITENSKAP OG TEKNOLOGILEDELSE SV PED 226 Spesialpedagogikk II 07.des 25.mai SV PED 227 Spesialpedagogikk III 24.mai SVPED 321 Spesialpedalpedagogikk III 24.mai SVPED 361 Pedagogiske forskningsmetoder 07.des 26.mai 09.des 29.mai SVPED 362 Pedagogisk teori 31.mai SV PED 001 Pedagogikk - fagdidaktikk 26.nov 10.mai SV PED 201 Oppvekstmiljø og sosialisering 02.des 16.mai SV PED 202 Spesialpedagogikk/Sos.ped. 02.des 22.mai SV PED 203 Mediepedagogikk 26.nov 23.mai SV PED 204 Lese- og skrivevansker 07.des 25.mai SV PED 330 Pedagogisk teori 02.des 29.mai SV PED 340 Forsknings- og pros. orientert emne 10.des 22.mai SV PED 341 Pedagogisk psykologi 10.des 22.mai SV PED 342 Didaktikk 10.des 22.mai SV PED 343 Pedagogisk historie/filosofi/sosiologi 10.des 22.mai SV PED 344 Selvvalgt pensum 10.des 22.mai SV PED 345 Rådgiving/sos.ped.arbeid - h.fag 10.des 22.mai SV PED 346 Pedagogikk og kjønn 10.des 22.mai SV PED 350 Pedagogiske forskningsmetoder 07.des 26.mai PSYKOLOGI SV PSY 030 Anvendt læringspsykologi 08.des 11.mai SV PSY 050 Personalpsykologi - 5 vt 06.des 19.mai SV PSY 051 Medienes publikum - 5 vt 03.des 22.mai SV PSY 091 Fagdidaktikk psykologi - 2,5 vt 08.des 11.mai SV PSY 100 Generell psykologi 25.nov 10.mai SV PSY 101 Psykologiens historie og metodologi 29.nov 12.mai SV PSY 105 Utviklings-, personlighets- og sosialpsyk. 01.des 18.mai SV PSY 106 Kognitiv- og biologisk psykologi 03.des 22.mai SV PSY 200 Mellomfagstillegg - psykologi 01.des 26.mai SV PSY 300 Forskningsmetodikk 25.nov 10.mai SV PSY 301 Sosialpsykologi 30.nov 12.mai SV PSY 302 Kognitiv psykologi 01.des 18.mai SV PSY 303 Biologisk psykologi 02.des 19.mai SV PSY 304 Utviklingspsykologi 03.des 22.mai SV PSY 305 Personlighetspsykologi 06.des 23.mai SV PSY 001 Innføring i psykologi 01.des SV PSY 042 Personalpsykologi - 4 vt 06.des 19.mai SV PSY 049 Medienes publikum - 6 vt 03.des 22.mai

4 FAKULTET FOR SAMFUNNSVITENSKAP OG TEKNOLOGILEDELSE SIDE 367 SV PSY 090 Anvendt læringspsykologi - 3 vt 08.des 11.mai SV PSY 102 Utviklingspsykologi 26.nov SV PSY 103 Metoder i psykologisk forskning 30.nov SV PSY 104 Psykologiske emner 06.des SV PSX/V97 Temadel fjernundervisning - grunnfag 02.des 25.mai 03.des 26.mai PSY 61 Anvendt sosialpsykologi 14.des PSY 62 Utviklingspsykologi 15.des PSY 63 Helsepsykologi 16.des PSY 65 Arbeids- og organisasjons.psyk 17.des PSY 81 Psykometri og testmetodikk 26.nov PSY 82 Psykologi og kjønn 07.des PSY 83 Krysskulturell psykologi 08.des PSY 84 Miljøpsykologi 09.des SOSIALT ARBEID SV SA 004 Den nye velferdskommunen 08.des 06.jun SV SA 005 Sosial- og velferdspolitikk I 03.des 31.mai SV SA 006 Undervisning og veiledning i sos.arb. 07.des 05.jun SV SA 091 Fagdidaktikk - sosialt arbeid 07.des 05.jun SV SA 201 Sosialt arbeids teori I 09.des 31.mai SV SA 203 Sosialt arbeid og kjønn - 2,5 vt 08.des 06.jun SV SA 306 Sosialt arbeids teori II 01.des 07.jun SV SA 307 Videregående forsk.met. og design 03.des 09.jun SV SA 001 Sosialt arbeids teori 09.des SV SA 002 Helse- og sosialpolitikk 03.des SV SA 003 Sosial planlegging og administrasjon 08.des SV SA 202 Sosialt arbeid og kjønn - 5 vt 08.des 06.jun SV SA 300 Generell teori i sosialt arbeid 01.des SV SA 301 Videregående forsk.met. og design 03.des SV SA 305 Sosial arbeid og kjønn 08.des SOSIALANTROPOLOGI SV SANT 002 Psykologisk antropologi 03.des 19.mai SV SANT 005 Kulturforståelse 26.nov 11.mai SV SANT 006 Afrikastudier 01.des 16.mai SV SANT 100 Fageksamen 20 vt. sosialantropologi 25.nov 10.mai 29.nov 12.mai SV SANT 200 Mellomfagstillegg 30.nov 15.mai SVSANT 310 Sosialantropologisk teori/metode I 01.des 22.mai

5 SIDE 368 FAKULTET FOR SAMFUNNSVITENSKAP OG TEKNOLOGILEDELSE SVSANT301 Sosialantropologi hovedfag, skr. prøve 01.des 24.mai SOSIALØKONOMI SV SØ 091 Fagdidaktikk - sosialøkonomi - 2,5 vt 26.nov 31.mai SV SØ 100 Innnføring i sosialøkonomi - 5 vt 13.des 29.mai SV SØ 103 Makroøkonomi I 06.des 15.mai SV SØ 104 Offenlig økonomi og økonomisk politikk 09.des 18.mai SV SØ 105 Mikroøkonomi I - 5 vt 16.des 02.jun SV SØ 203 Makroøkonomi II - 5 vt 29.nov 23.mai SV SØ 204 Mikroøkonomi II - 5 vt 02.des 26.mai SV SØ 301 Mikroøkonomi III 13.des 30.mai SV SØ 302 Makroøkonomi III 16.des 02.jun SV SØ 303 Anvendt økonomi 07.des 15.mai SV SØ 304 Økonometri I 10.des 18.mai SV FEL 231 Metode I 30.nov 16.mai SV FEL 232 Metode II 03.des 19.mai SV SØ 090 Fagdidaktikk - sosialøkonomi - 3 vt 26.nov SV SØ 101 Innnføring i sosialøkonomi - 4 vt 13.des 29.mai SV SØ 102 Mikroøkonomi I - 6 vt 16.des 02.jun SV SØ 201 Makroøkonomi II - 4 vt 29.nov 23.mai SV SØ 202 Mikroøkonomi II - 6 vt 02.des 26.mai SV SØ 231 Metode I 30.nov 16.mai SV SØ 232 Metode II 03.des 19.mai SAMFUNNSKUNNSKAP SV SOS 091 Fagd. - samf.k., sos. og statsvit. - 2,5 vt 09.des 24.mai SV SOS 105 Individ og samfunn 02.des 26.mai SV SOS 106 Sosiologiske perspektiver på samfunnet 26.nov 30.mai SV SOS 120 Organisasjon og arbeidsliv 29.nov 18.mai SV SOS 121 Familie- og barndomssosiologi 25.nov 22.mai SV SOS 122 Sosial ulikhet, lagdeling og utdanning 24.nov 02.jun SV SOS 123 Mediesosiologi 06.des 23.mai SV SØ 100 Innføring i sosialøkonomi 13.des 29.mai SV POL 106 Offentlig politikk og administrasjon 03.des 31.mai HF HIST 232 Økonomisk historie i nyere tid 01.des 25.mai E HF SAM 203 Internasjonal politikk 23.nov 26.mai SV SOS 202 Sosiologisk teori og metode 02.des 19.mai SV SOS 090 Fagd. - samf.k., sos. og statsvit. - 3 vt 09.des 24.mai SV SOS 103 Innføring i sosiologi 02.des 26.mai SV SOS 104 Samfunnsutvikling og samfunnsteori 26.nov 30.mai

6 FAKULTET FOR SAMFUNNSVITENSKAP OG TEKNOLOGILEDELSE SIDE 369 SV SOS 115 Organisasjon og arbeidsliv - 4 vt 29.nov 18.mai SV SOS 116 Familiesosiologi - 4 vt 25.nov 22.mai SV SOS 117 Lagdeling, mobilitet og utdanning - 4 vt 24.nov 02.jun SV SOS 118 Mediesosiologi -4 vt 06.des 23.mai SV SØ 101 Innføring i sosialøkonomi - 4 vt 13.des 29.mai SV POL 105 Offentlig politikk og administrasjon - 4 vt 03.des 31.mai SV SOS 200 Sosiologisk teori og metode -4 vt 02.des 19.mai HF HIST 110 Økonomisk historie - 4 vt 01.des 25.mai E SOSIOLOGI SV SOS 091 Fagdidaktikk - samf.k., sos. og statsvit - 2,5 vt 09.des 24.mai SV SOS 105 Individ og samfunn - 5 vt 02.des 26.mai SV SOS 106 Sosiologiske perspektiver på samfunnet - 5 vt 26.nov 30.mai SV SOS 107 Samfunnsvit. forskningsmetode - 5 vt 30.nov 19.mai SV SOS 120 Organisasjon og arbeidsliv - 5 vt 29.nov 18.mai SV SOS 121 Familie- og barndomssosiologi - 5 vt 25.nov 22.mai SV SOS 122 Sosial ulikhet, lagdeling og utdanning - 5 vt 24.nov 02.jun SV SOS 123 Mediesosiologi - 5 vt 06.des 23.mai SV SOS 202 Sosiologisk teori og metode - 5 vt 02.des 19.mai SV SOS 310 Sosiologisk teori - hovedfagsemne 03.des 02.jun SV SOS 316 Regresjonsanalyse 06.des 22.mai SV SOS 090 Fagdidaktikk - samf.k., sos. og statsvit - 3 vt 09.des 24.mai SV SOS 102 Samfunnsvit. forskningsmetode - 6 vt 30.nov 19.mai SV SOS 103 Innføring i sosiologi - 6 vt 02.des 26.mai SV SOS 104 Samfunnsutvikling og samfunnsteori - 4 vt 26.nov 30.mai SV SOS 115 Organisasjon og arbeidsliv - 4 vt 29.nov 18.mai SV SOS 116 Familiesosiologi - 4 vt 25.nov 22.mai SV SOS 117 Lagdeling, mobilitet og utdanning - 4 vt 24.nov 02.jun SV SOS 118 Mediesosiologi - 4 vt 06.des 23.mai SV SOS 200 Sosiologisk teori og metode - 4 vt 02.des 19.mai SV SOS 300 Sosiologisk teori - hovedfagsemne 03.des SV SOS 311 Multivariat analyse (4 vt) 06.des SV SOS 301 Multivariat analyse (5 vt) 06.des STATSVITENSKAP SV POL 104 Innføring i politisk teori og politisk atferd 24.nov 26.mai SV POL 105 Innføring i inter. og komparativ politikk 26.nov 29.mai SV POL 106 Offentlig politikk og administrasjon - 5 vt 03.des 31.mai SV POL 200 Modeller og teorier i statsvitenskap 06.des 19.mai SV POL 300 Moderne demokratiteori 30.nov 26.mai

7 SIDE 370 FAKULTET FOR SAMFUNNSVITENSKAP OG TEKNOLOGILEDELSE SV POL 301 Historisk og komparativ metode 03.des 31.mai SV POL 349 Spillteori 01.des 02.jun SV SOS 091 Fagdidaktikk - samf.k., sos. og statsvit. - 2,5 vt 09.des 24.mai SV SOS 107 Samfunnsvit. forskningsmetode - 5 vt 30.nov 19.mai SV SOS 316 Regresjonsanalyse 06.des 22.mai SV POL 103 Offentlig politikk og administrasjon - 4 vt 03.des 31.mai FØRSTESEMESTERSSTUDIER Examen philosophicum EXH 001 Examen philosophicum - modul 1 04.des 06.mai Examen facultatum HFEXFAC 001 Etikk 08.des 11.mai HFEXFAC 002 Humanvitenskapene 08.des E11.mai E HFEXFAC 003 Retorikk og poetikk 09.des 12.mai HFEXFAC 005 Språk, sinn og samfunn 09.des E12.mai E HFEXFAC 010 Fonetikk og språkvitenskap 10.des 13.mai SVEXFAC 001 Psykologisk antropologi 13.des 16.mai SVEXFAC 003 Kjønnsperspektiv på vår tid 13.des E16.mai E SVEXFAC 004 Samfunnsvitenskapens historie og tenkemåte 14.des 19.mai SVEXFAC 005 Teknologiske og industrielle utfordringer i vår tid 14.des E19.mai E SVEXFAC 002 Innføring i psykologi 14.des 19.mai PRAKTISK-PEDAGOGISK UTD Allmennfag PPU 1 Innlevering av samlemappe i ped.(ppped1) 07.des Faglig fordypningsemne 10.des Fagdidaktikk - se under instituttene PPU, del 1, gammel ordning PPPT1, pedagogisk teori 13.des PPU 2 Innlevering av semesteroppgave Eksamen faglig fordypningsemne 25.mai 22.mai PPU, del II, gammel ordning Fagdidaktikk, fag 210.des 22.mai Innlevering av semesteroppgave 07.des 25.mai

8 FAKULTET FOR SAMFUNNSVITENSKAP OG TEKNOLOGILEDELSE SIDE 371 Fleksibel prakt.-ped. utdanning Yrkesfag 1. årskurs Kontakt PLU 2. årskurs Kontakt PLU Allmennfag Kontakt PLU

FAKULTET FOR SAMFUNNSVITENSKAP OG TEKNOLOGILEDELSE STU- DIEÅRET 2001/2002

FAKULTET FOR SAMFUNNSVITENSKAP OG TEKNOLOGILEDELSE STU- DIEÅRET 2001/2002 SIDE 319 FAKULTET FOR SAMFUNNSVITENSKAP OG TEKNOLOGILEDELSE STU- DIEÅRET 2001/2002 Ved Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse forhåndslegges alle skriftlige eksamener på lavere grad for ett

Detaljer

EKSAMENSDAGER. 14. des 27. mai

EKSAMENSDAGER. 14. des 27. mai SIDE 486 FAKULTET FOR SAMFUNNSVITENSKAP OG TEKNOLOGILEDELSE STUDIEÅRET 2004/2005 Ved Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse forhåndslegges alle skriftlige eksamener på lavere grad for ett år

Detaljer

EMNER FOR PRIVATISTER HØSTEN 2011 OG VÅREN 2012

EMNER FOR PRIVATISTER HØSTEN 2011 OG VÅREN 2012 EMNER FOR PRIVATISTER HØSTEN 2011 OG VÅREN 2012 Studenten er selv ansvarlig for å sette seg inn i de krav som er beskrevet i studieplanen. Når det gjelder emnebeskrivelser og eventuelle forkunnskapskrav

Detaljer

Midlertidig oversikt over emneendringer ved SVT-fakultetet Studieåret 2016/2017

Midlertidig oversikt over emneendringer ved SVT-fakultetet Studieåret 2016/2017 Midlertidig oversikt over emneendringer ved SVT-fakultetet Studieåret 2016/2017 Nye emner Emnekode Emnetittel SP Semester Merknad SARB3012 Internship 30 Høst Emne tilbys av GEO men veiledes av SARB3910

Detaljer

SAMFUNNSVITENSKAPELIGE EMNER OM INTERNASJONALE FORHOLD

SAMFUNNSVITENSKAPELIGE EMNER OM INTERNASJONALE FORHOLD SAMFUNNSVITENSKAPELIGE EMNER OM INTERNASJONALE FORHOLD SIDE 249 SAMFUNNSVITENSKAPELIGE EMNER OM INTERNASJONALE FORHOLD Det norske samfunn og norsk næringsliv preges i stigende grad av internasjonalisering.

Detaljer

Vedtatt av Lærerhøgskolens råd 5. mai 1972, med endringer vedtatt av Det samfunnsvitenskapelige fakultet, senest 28. april 1999.

Vedtatt av Lærerhøgskolens råd 5. mai 1972, med endringer vedtatt av Det samfunnsvitenskapelige fakultet, senest 28. april 1999. SIDE 166 EMNEEKSAMENER GRUNNFAG MELLOMFAG Vedtatt av Lærerhøgskolens råd 5. mai 1972, med endringer vedtatt av Det samfunnsvitenskapelige fakultet, senest 28. april 1999. INNLEDNING Studiet tar sikte på

Detaljer

EMNETILBUD I ITALIENSK, JAPANSK OG KINESISK

EMNETILBUD I ITALIENSK, JAPANSK OG KINESISK Støttefag 21 STØTTEFAG Støttefag ved Det humanistiske fakultet Ved HF tilbys følgende støttefag studieåret 2012/13. En oversikt over hvilke emner som inngår i hvert enkelt støttefag, finner du i de ulike

Detaljer

FAKULTET FOR SAMFUNNSVITENSKAP OG TEKNOLOGILEDELSE

FAKULTET FOR SAMFUNNSVITENSKAP OG TEKNOLOGILEDELSE SIDE 292 FAKULTET FOR SAMFUNNSVITENSKAP OG TEKNOLOGILEDELSE FAKULTET FOR SAMFUNNSVITENSKAP OG TEKNOLOGILEDELSE STUDIEÅRET 1998/99 Ved Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse forhåndslegges alle

Detaljer

SAMFUNNSKUNNSKAP EMNEEKSAMENER FAGEKSAMEN PÅ 20 VEKTTALL FAGEKSAMEN PÅ 30 VEKTTALL

SAMFUNNSKUNNSKAP EMNEEKSAMENER FAGEKSAMEN PÅ 20 VEKTTALL FAGEKSAMEN PÅ 30 VEKTTALL SIDE 175 EMNEEKSAMENER FAGEKSAMEN PÅ 20 VEKTTALL FAGEKSAMEN PÅ 30 VEKTTALL Vedtatt av Lærerhøgskolens råd 5. mai 1972, med endringer vedtatt av Det samfunnsvitenskapelige fakultet, senest 25. januar 1993.

Detaljer

SOSIALANTROPOLOGI FAGEKSAMEN PÅ 20 VEKTTALL EMNEEKSAMEN PÅ 30 VEKTTALL (MELLOMFAG) EMNEEKSAMEN HOVEDFAG

SOSIALANTROPOLOGI FAGEKSAMEN PÅ 20 VEKTTALL EMNEEKSAMEN PÅ 30 VEKTTALL (MELLOMFAG) EMNEEKSAMEN HOVEDFAG SIDE 183 FAGEKSAMEN PÅ 20 VEKTTALL EMNEEKSAMEN PÅ 30 VEKTTALL (MELLOMFAG) EMNEEKSAMEN HOVEDFAG Vedtatt av Lærerhøgskolens råd 4. februar 1982. Innledning Sosialantropologien er det sammenlignende studium

Detaljer

STØTTEFAG Støttefag ved Det humanistiske fakultet Antikkens kultur Arkeologi Filmvitenskap

STØTTEFAG Støttefag ved Det humanistiske fakultet Antikkens kultur Arkeologi Filmvitenskap STØTTEFAG 37 STØTTEFAG Støttefag er en emnegruppe på 45 studiepoeng hentet fra andre fag/fagområder enn det faget du har valgt fordypning i innenfor bachelorgraden. (Godkjente/definerte emnegrupper med

Detaljer

Vedtatt av Lærerhøgskolens råd 5. mai 1972, med endringer vedtatt av fakultet senest 28. mars 1999.

Vedtatt av Lærerhøgskolens råd 5. mai 1972, med endringer vedtatt av fakultet senest 28. mars 1999. SIDE 156 SAMFUNNSKUNNSKAP 6$0)8116.8116.$3 Vedtatt av Lærerhøgskolens råd 5. mai 1972, med endringer vedtatt av fakultet senest 28. mars 1999. *5811)$* 0(//20)$*,11/('1,1* Studiet tar sikte på å utdanne

Detaljer

STØTTEFAG Støttefag ved Det humanistiske fakultet Antikkens kultur Arkeologi Filmvitenskap

STØTTEFAG Støttefag ved Det humanistiske fakultet Antikkens kultur Arkeologi Filmvitenskap STØTTEFAG 31 STØTTEFAG Støttefag er en emnegruppe på 45 studiepoeng hentet fra andre fag/fagområder enn det faget du har valgt fordypning i innenfor bachelorgraden. Alle fag-/disiplinbaserte bachelorprogram

Detaljer

Vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse SIDE 313 Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.02, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 15.02.06. BACHELOR I INNLEDNING Bachelor i samfunnskunnskap tar sikte på (1) å

Detaljer

.2120,6.$'0,1,675$7,97678',80

.2120,6.$'0,1,675$7,97678',80 ØKONOMISK-ADMINISTRATIVT STUDIUM SIDE 257.2120,6.$'0,1,675$7,97678',80 Vedtatt av Det samfunnsvitenskapelige fakultet 26. januar 1987, med endringer vedtatt senest 23. mars 1999. &$1'0$**5$'0('',3/20233*$9(,.2120,6.

Detaljer

EMNEOVERSIKT Emne Tittel Stp Semester Adgangsbegrensning

EMNEOVERSIKT Emne Tittel Stp Semester Adgangsbegrensning SIDE 279 Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.02, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 12.01.07. BACHELOR I ÅRSSTUDIUM I EMNER I INNLEDNING Bachelor i samfunnskunnskap

Detaljer

9 EMNEOVERSIKT/ NYE EMNEKODER

9 EMNEOVERSIKT/ NYE EMNEKODER 9 EMNEOVERSIKT/ NYE EMNEKODER SIDE 305 9 EMNEOVERSIKT/ NYE EMNEKODER Matematisk-naturvitenskapelige fag I forbindelse med overgang til nytt studentdatasystem tar NTNU i bruk et nytt emnekodesystem.se kapittel

Detaljer

SOSIOLOGI INNLEDNING EMNEOVERSIKT EMNEEKSAMENER GRUNNFAG MELLOMFAG HOVEDFAG

SOSIOLOGI INNLEDNING EMNEOVERSIKT EMNEEKSAMENER GRUNNFAG MELLOMFAG HOVEDFAG SIDE 215 EMNEEKSAMENER GRUNNFAG MELLOMFAG HOVEDFAG Vedtatt av NLHTs råd 06.03.70, med endringer vedtatt av fakultetet senest 23. mars 1999. INNLEDNING Sosiologi er vitenskapen om mønstrene og prosessene

Detaljer

SAMFUNNSVITENSKAPELIGE STUDIER VED UNIVERSITETENE I NORGE

SAMFUNNSVITENSKAPELIGE STUDIER VED UNIVERSITETENE I NORGE SAMFUNNSVITENSKAPELIGE STUDIER VED UNIVERSITETENE I NORGE SIDE 21 SAMFUNNSVITENSKAPELIGE STUDIER VED UNIVERSITETENE I NORGE De fire universitetene i Norge; Bergen (UiB), Oslo (UiO), Trondheim (NTNU) og

Detaljer

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Emnekode: BBA160_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet: Høst,

Detaljer

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Emnekode: BBA160_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet: Høst,

Detaljer

Vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest

Vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest SIDE 305 Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.02, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 15.01.09. ÅRSSTUDIUM I EMNER I INNLEDNING Årsstudiet i samfunnskunnskap

Detaljer

Emne Tittel Vekttall Underv. SV SA 005 Sosial- og velferdspolitikk I 2 H SV SA 007 Prosjektoppgave i helse- og sosialadministrasjon

Emne Tittel Vekttall Underv. SV SA 005 Sosial- og velferdspolitikk I 2 H SV SA 007 Prosjektoppgave i helse- og sosialadministrasjon SIDE 185 Vedtatt i Kollegiet 10. mars 1993, med endringer vedtatt i Kollegiet senest 29. mars 2000 og Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 12. desember 2000. EMNEEKSAMENER HOVEDFAG

Detaljer

Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 17.2.2012.

Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 17.2.2012. SIDE 326 Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 17.2.2012. Studietilbud ÅRSSTUDIUM I EMNER I Kort om samfunnskunnskap

Detaljer

SAMFUNNSVITENSKAPELIGE STUDIER VED UNIVERSITETENE I NORGE

SAMFUNNSVITENSKAPELIGE STUDIER VED UNIVERSITETENE I NORGE SAMFUNNSVITENSKAPELIGE STUDIER VED UNIVERSITETENE I NORGE SIDE 29 SAMFUNNSVITENSKAPELIGE STUDIER VED UNIVERSITETENE I NORGE De fire universitetene i Norge; Bergen (UiB), Oslo (UiO), Trondheim (NTNU) og

Detaljer

Velkommen som ny student Orienteringsmøte for årsstudiet og bachelorprogram i

Velkommen som ny student Orienteringsmøte for årsstudiet og bachelorprogram i Velkommen som ny student Orienteringsmøte for årsstudiet og bachelorprogram i pedagogikk Pedagogisk institutt, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, NTNU Vi har forventninger til deg! Vi

Detaljer

Vedtatt av Lærerhøgskolens råd 5. mai 1972, med endringer vedtatt av fakultet senest 20. mars 2001.

Vedtatt av Lærerhøgskolens råd 5. mai 1972, med endringer vedtatt av fakultet senest 20. mars 2001. SIDE 147 Vedtatt av Lærerhøgskolens råd 5. mai 1972, med endringer vedtatt av fakultet senest 20. mars 2001. GRUNNFAG MELLOMFAG INNLEDNING Studiet tar sikte på å utdanne lærere i samfunnskunnskap, og å

Detaljer

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse (SVT-fakultetet)

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse (SVT-fakultetet) 1 Velkommen til orienteringsmøte for Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse (SVT-fakultetet) 2 FAKTA Organisasjon STYRET REKTOR FAKULTETENE ARKITEKTUR OG BILLED- KUNST (AB) HISTORISK- FILOSOFISK

Detaljer

MEDIEVITENSKAP BACHELORGRAD MASTERGRAD HVA ER MEDIEVITENSKAP?

MEDIEVITENSKAP BACHELORGRAD MASTERGRAD HVA ER MEDIEVITENSKAP? SIDE 86 BACHELORGRAD MASTERGRAD HVA ER? Vi lever i et samfunn som gjerne omtales som et medie- og/eller informasjonssamfunn. Dette har sammenheng med en stadig økende mediebruk, og at mediene spiller en

Detaljer

PROFESJONSSTUDIET I PSYKOLOGI - STUDIEPLAN FOR FEMÅRIG LØP MED OPPTAK FRA INTRODUKSJONSSTUDIET I PSYKOLOGI

PROFESJONSSTUDIET I PSYKOLOGI - STUDIEPLAN FOR FEMÅRIG LØP MED OPPTAK FRA INTRODUKSJONSSTUDIET I PSYKOLOGI SIDE 470 PROFESJONSSTUDIET I PSYKOLOGI - FEMÅRIG PROFESJONSSTUDIET I PSYKOLOGI - STUDIEPLAN FOR FEMÅRIG LØP MED OPPTAK FRA INTRODUKSJONSSTUDIET I PSYKOLOGI GENERELT Profesjonsstudiet i psykologi har en

Detaljer

Emne Tittel Vekttall Underv.

Emne Tittel Vekttall Underv. SIDE 194 SOSIALT ARBEID 626,$/7$5%(,' Vedtatt i Kollegiet 10. mars 1993, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 14. desember 1999 og i Kollegiet 29. mars 2000.

Detaljer

FEMÅRIG LEKTORUTDANNING I SAMFUNNSFAG

FEMÅRIG LEKTORUTDANNING I SAMFUNNSFAG SIDE 444 Med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 23.02.2010 INNLEDNING Femårig lektorutdanning i samfunnsfag er et studium der praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

Detaljer

Medisin helse og sosialfag. Humanistiske fag

Medisin helse og sosialfag. Humanistiske fag Aktivitet og bevegelse Avansert klinisk sykepleie - psykisk helse deltid Avansert klinisk sykepleie - somatikk, deltid Avansert klinisk sykepleie - somatikk, fulltid Barnevern - deltid Barnevern - heltid

Detaljer

STUDIEHÅNDBOK 2000-2001

STUDIEHÅNDBOK 2000-2001 SIVILINGENIØRSTUDIET OG NAUTIKK-STUDIET STUDIEHÅNDBOK 2000-2001 Utgiver: Studieavdelingen, NTNU Utgitt: Mai 2000 Trykk: Aktietrykkeriet i Trondhjem Omslag: Byrå 00 Reklame og design STUDIEKALENDER 2000-2001

Detaljer

ØKONOMISK-ADMINISTRATIVT STUDIUM

ØKONOMISK-ADMINISTRATIVT STUDIUM SIDE 254 Vedtatt av Det samfunnsvitenskapelige fakultet 26. januar 1987, med endringer vedtatt senest 9.februar 2001. CAND.MAG.-GRAD MED DIPLOMOPPGAVE I ØKONOMISK- ADMINISTRATIVE FAG STORFAG ØKONOMISK-ADMINISTRATIVE

Detaljer

IDRETTSVITENSKAP EMNEEKSAMENER FAGEKSAMEN PÅ 20 VEKTTALL FAGEKSAMEN PÅ 30 VEKTTALL HOVEDFAG

IDRETTSVITENSKAP EMNEEKSAMENER FAGEKSAMEN PÅ 20 VEKTTALL FAGEKSAMEN PÅ 30 VEKTTALL HOVEDFAG SIDE 105 EMNEEKSAMENER FAGEKSAMEN PÅ 20 VEKTTALL FAGEKSAMEN PÅ 30 VEKTTALL HOVEDFAG Vedtatt av Høgskolestyret 22. februar 1990 og med endringer vedtatt av fakultetsrådet senest 24.mars 1998. INNLEDNING

Detaljer

Studiet består av emneeksamener som kan kombineres til grunnfag, mellomfag og hovedfag eller som kan brukes som frie vekttall i en cand.mag.-grad.

Studiet består av emneeksamener som kan kombineres til grunnfag, mellomfag og hovedfag eller som kan brukes som frie vekttall i en cand.mag.-grad. SIDE 194 Vedtatt av NLHTs råd 06.03.70, med endringer vedtatt av fakultetet senest 23. januar 2001. EMNEEKSAMENER GRUNNFAG MELLOMFAG HOVEDFAG INNLEDNING Sosiologi er vitenskapen om mønstrene og prosessene

Detaljer

ØKONOMISK-ADMINISTRATIVT STUDIUM

ØKONOMISK-ADMINISTRATIVT STUDIUM SIDE 261 Vedtatt av Det samfunnsvitenskapelige fakultet 26. januar 1987, med endringer vedtatt senest 9.februar 2001. CAND.MAG.-GRAD MED DIPLOMOPPGAVE I ØKONOMISK- ADMINISTRATIVE FAG STORFAG ØKONOMISK-ADMINISTRATIVE

Detaljer

Medisin, helse og sosialfag:

Medisin, helse og sosialfag: Medisin, helse og sosialfag: Aktivitet og bevegelse Avansert klinisk sykepleie - psykisk helse, fulltid Avansert klinisk sykepleie - psykisk helse, deltid Avansert klinisk sykepleie somatikk, fulltid Avansert

Detaljer

PSYKOLOGI GRUNNFAG MELLOMFAG HOVEDFAG

PSYKOLOGI GRUNNFAG MELLOMFAG HOVEDFAG SIDE 131 Vedtatt av Lærerhøgskolens råd 16. desember 1976 med endringer vedtatt siste gang 20. mars 1999. GRUNNFAG MELLOMFAG HOVEDFAG INNLEDNING Psykologi omhandler studiet av mennesker og dyr, hvor adferd,

Detaljer

STV-3017 Ny offentlig styring og reformer i kommunal sektor

STV-3017 Ny offentlig styring og reformer i kommunal sektor For opptak til mastergradsprogram i sosiologi kreves avlagt bachelorgrad hvor det inngår en fordypning på minimum 80 studiepoeng sosiologi, eller tilsvarende. Fordypningen skal ha en progresjon der minimum

Detaljer

PSYKOLOGI GRUNNFAG MELLOMFAG HOVEDFAG. Vedtatt av Lærerhøgskolens råd 16. desember 1976 med endringer vedtatt siste gang 20. mars 1999.

PSYKOLOGI GRUNNFAG MELLOMFAG HOVEDFAG. Vedtatt av Lærerhøgskolens råd 16. desember 1976 med endringer vedtatt siste gang 20. mars 1999. SIDE 138 GRUNNFAG MELLOMFAG HOVEDFAG Vedtatt av Lærerhøgskolens råd 16. desember 1976 med endringer vedtatt siste gang 20. mars 1999. INNLEDNING Psykologi omhandler studiet av mennesker og dyr, hvor adferd,

Detaljer

Vedtatt av Lærerhøgskolens råd 16. desember 1976 med endringer vedtatt siste gang 20. mars 1999.

Vedtatt av Lærerhøgskolens råd 16. desember 1976 med endringer vedtatt siste gang 20. mars 1999. SIDE 122 Vedtatt av Lærerhøgskolens råd 16. desember 1976 med endringer vedtatt siste gang 20. mars 1999. GRUNNFAG MELLOMFAG HOVEDFAG INNLEDNING Psykologi omhandler studiet av mennesker og dyr, hvor adferd,

Detaljer

,'5(7769,7(16.$3. Vedtatt av Høgskolestyret 22. februar 1990 og med endringer vedtatt av fakultetsstyret senest 14. desember 1999.

,'5(7769,7(16.$3. Vedtatt av Høgskolestyret 22. februar 1990 og med endringer vedtatt av fakultetsstyret senest 14. desember 1999. IDRETTSVITENSKAP SIDE 83,'5(7769,7(16.$3 Vedtatt av Høgskolestyret 22. februar 1990 og med endringer vedtatt av fakultetsstyret senest 14. desember 1999. (01((.6$0(1(5 *5811)$* 0(//20)$* +29(')$*,11/('1,1*

Detaljer

INNFØRINGSEMNER VED SVT-FAKULTETET

INNFØRINGSEMNER VED SVT-FAKULTETET INNFØRINGSEMNER SIDE 23 INNFØRINGSEMNER VED SVT-FAKULTETET I forbindelse med Kvalitetsreformen er det bestemt at 22,5 studiepoeng skal være innføringsemner. Innføringsemnene erstatter examen philosophicum

Detaljer

Videreutvikling av arbeidslivsrelevans i samfunnsvitenskapelige fag

Videreutvikling av arbeidslivsrelevans i samfunnsvitenskapelige fag Videreutvikling av arbeidslivsrelevans i samfunnsvitenskapelige fag Dekan Marit Reitan, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse RSA-møte 07.november 2014 Tema for presentasjonen Hva kjennetegner

Detaljer

PSYKOLOGI FAGEKSAMEN 20 VEKTTALL (GRUNNFAG) FAGEKSAMEN 30 VEKTTALL (MELLOMFAG) HOVEDFAG

PSYKOLOGI FAGEKSAMEN 20 VEKTTALL (GRUNNFAG) FAGEKSAMEN 30 VEKTTALL (MELLOMFAG) HOVEDFAG SIDE 148 FAGEKSAMEN 20 VEKTTALL (GRUNNFAG) FAGEKSAMEN 30 VEKTTALL (MELLOMFAG) HOVEDFAG Vedtatt av Lærerhøgskolens råd 16. desember 1976 med endringer vedtatt siste gang 24. mars 1998. INNLEDNING Psykologi

Detaljer

MEDIER, KOMMUNIKASJON OG INFORMASJONSTEKNOLOGI

MEDIER, KOMMUNIKASJON OG INFORMASJONSTEKNOLOGI SIDE 98 MEDIER, KOMMUNIKASJON OG INFORMASJONSTEKNOLOGI MEDIER, KOMMUNIKASJON OG INFORMASJONSTEKNOLOGI Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

ENDRING AV BACHELORPROGRAM OG EMNEPORTEFØLJE

ENDRING AV BACHELORPROGRAM OG EMNEPORTEFØLJE Institutt for musikkvitenskap Instituttstyret 26.11.2012 SAK 34/2012 Svein Bjørkås/Mons Thyness ENDRING AV BACHELORPROGRAM OG EMNEPORTEFØLJE I tråd med avtale med Det humanistiske fakultet legges det frem

Detaljer

Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium

Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for kultur- og språkvitenskap Fører til grad: Bachelor

Detaljer

FØRSKOLEPEDAGOGIKK HOVEDFAG

FØRSKOLEPEDAGOGIKK HOVEDFAG SIDE 143 HOVEDFAG Studieplan godkjent av DMMH 19.08.1985 og vedtatt av UNIT/AVH 20.08. 1985, med endringer senest 24. mars 1998. INNLEDNING Hovedfagsstudiet i førskolepedagogikk er et avtalefestet samarbeidstiltak

Detaljer

TVERRFAGLIGE EMNER I KVINNE/KJØNNS- FORSKNING

TVERRFAGLIGE EMNER I KVINNE/KJØNNS- FORSKNING TVERRFAGLIGE EMNER I KVINNE/KJØNNSFORSKNING SIDE 251 TVERRFAGLIGE EMNER I KVINNE/KJØNNS- FORSKNING EMNEEKSAMENER Inndeling av menneskene i to kjønn, kvinner og menn, har i alle samfunn hatt en sentral

Detaljer

Søkertall høst 2014 Universitetet i Agder

Søkertall høst 2014 Universitetet i Agder Verdier År Avd LU Samordna Mas Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn, Krs 300 0084 10 10 10 20 18 23 13 12 12 12 Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn, Krs 300 0083 20 30 30 46 50 43 41 39 41 39 Lektorutdanning

Detaljer

Lektorprogram i humanistiske fag

Lektorprogram i humanistiske fag Studieprogram M-LEKTOR, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:1:3 Lektorprogram i humanistiske fag Vekting: 300 studiepoeng Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Lektorprogram i humanistiske

Detaljer

FEMÅRIG LEKTORUTDANNING I SAMFUNNSFAG

FEMÅRIG LEKTORUTDANNING I SAMFUNNSFAG SIDE 488 FEMÅRIG LEKTORUTDANNING I SAMFUNNSFAG Med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 25.3.2011 INNLEDNING Femårig lektorutdanning i samfunnsfag er et studium

Detaljer

SOSIALANTROPOLOGI GRUNNFAG 20 VEKTTALL MELLOMFAGSTILLEGG 10 VEKTTALL EMNEEKSAMEN HOVEDFAG

SOSIALANTROPOLOGI GRUNNFAG 20 VEKTTALL MELLOMFAGSTILLEGG 10 VEKTTALL EMNEEKSAMEN HOVEDFAG SIDE 175 GRUNNFAG 20 VEKTTALL MELLOMFAGSTILLEGG 10 VEKTTALL EMNEEKSAMEN HOVEDFAG Vedtatt av Lærerhøgskolens råd 4. februar 1982 med endringer vedtatt av Fakultetsstyret siste gang 16.06.98. Innledning

Detaljer

Vedtatt av Høgskolestyret 22. februar 1990 og med endringer vedtatt av fakultet senest 5. desember 2000.

Vedtatt av Høgskolestyret 22. februar 1990 og med endringer vedtatt av fakultet senest 5. desember 2000. SIDE 72 Vedtatt av Høgskolestyret 22. februar 1990 og med endringer vedtatt av fakultet senest 5. desember 2000. EMNEEKSAMENER GRUNNFAG MELLOMFAG HOVEDFAG INNLEDNING Idrettsvitenskap dreier seg om alle

Detaljer

EKSAMENSTABELL ALLE FAG LUNA HAMAR HØST 2013

EKSAMENSTABELL ALLE FAG LUNA HAMAR HØST 2013 KODE 2BBULLFC-1 2BBULLFS-1 EKSAMENSTABELL ALLE FAG LUNA HAMAR HØST 2013 FAG DATO/ UKE BARNEHAGELÆRERUTDANNINGEN: Barns utvikling, lek og læring belyst fra ulike kunnskapsområder 6 timer Barns utvikling,

Detaljer

Velkommen til orienteringsmøte 2016 for Bachelorprogrammet og Årsenheten i psykologi. Studiekonsulenter Trine Vennes Kongsvold & Nora Hougen

Velkommen til orienteringsmøte 2016 for Bachelorprogrammet og Årsenheten i psykologi. Studiekonsulenter Trine Vennes Kongsvold & Nora Hougen Velkommen til orienteringsmøte 2016 for Bachelorprogrammet og Årsenheten i psykologi Studiekonsulenter Trine Vennes Kongsvold & Nora Hougen Møteplan: Velkommen ved Professor Trine Waaktaar utdanningsleder

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø STUDIEPLAN Bachelorgradsprogram i pedagogikk 180 studiepoeng Studiested: Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning den . 2 Navn på

Detaljer

Vedtatt av fakultetet 2. mars 1987, med endringer siste gang 23. januar 2001.

Vedtatt av fakultetet 2. mars 1987, med endringer siste gang 23. januar 2001. SIDE 109 Vedtatt av fakultetet 2. mars 1987, med endringer siste gang 23. januar 2001. EMNEEKSAMENER GRUNNFAG MELLOMFAG HOVEDFAG INNLEDNING Pedagogikk er læren eller vitenskapen om oppdragelse og undervisning.

Detaljer

Studiumnavn 2012 2013 2014

Studiumnavn 2012 2013 2014 SAMORDNET OPPTAK (omfatter opptak til 3-årige bachelorprogrammer, årsenheter, femårige integrerte masterprogrammer og seksårige profesjonsstu OPPTAKSPOENG ("1-KARAKTERPOENG") NTNU Høgskolen i Gjøvik Arkitektur

Detaljer

Fakultet for samfunnsvitenskap

Fakultet for samfunnsvitenskap NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Studieavdelingen Gløshaugen Seniorrådgiver Per Stene Telefon 73 59 19 04 E-post per.stene@svt.ntnu.no

Detaljer

Samfunnsfag 1. Side 1 av 5 SAMFUNNSFAG 1. MORTEN MEDIÅ Studieprogramansvarlig Universitetslektor Tlf: E-post:

Samfunnsfag 1. Side 1 av 5 SAMFUNNSFAG 1. MORTEN MEDIÅ Studieprogramansvarlig Universitetslektor Tlf: E-post: NO EN Samfunnsfag 1 Samfunnsfag 1 omfatter like deler historie, samfunnskunnskap og geografi. Emnet er derfor delt i de tre hovedområdene Historie, Samfunnskunnskap og Geografi med noe forskjellige faglige

Detaljer

Studieplan 2008/2009

Studieplan 2008/2009 Studieplan 2008/2009 Bachelor i globalisering og utvikling Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 180. Studiets varighet, omfang og nivå Dette er et 3-årig heltidsstudium. Fullført studium gir bachelorgrad

Detaljer

KLASSISK SPRÅK OG LITTERATUR

KLASSISK SPRÅK OG LITTERATUR Klassisk språk og litteratur 157 KLASSISK SPRÅK OG LITTERATUR Studieretningen i klassisk språk og litteratur gir grunnleggende kunnskaper i latin og/eller gresk språk, og gir dessuten en bred innføring

Detaljer

STUDIEPLAN. Årsstudium i idrett. 60 studiepoeng, heltid. Tromsø

STUDIEPLAN. Årsstudium i idrett. 60 studiepoeng, heltid. Tromsø STUDIEPLAN Årsstudium i idrett 60 studiepoeng, heltid Tromsø Studieplanen er godkjent av IRS-fak den 16.12.2016 Navn på studieprogram Årsstudium idrett, Idrettshøgskolen UiT Norges arktiske universitet.

Detaljer

Statsvitenskap - bachelorstudium

Statsvitenskap - bachelorstudium Studieprogram B-STATSVIT, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Statsvitenskap - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium

Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Fører til grad: Bachelor i sosialt

Detaljer

NTNU. NTNU består av 11 fakulteter og flere sentra. Universitetet har vel studenter og omlag ansatte.

NTNU. NTNU består av 11 fakulteter og flere sentra. Universitetet har vel studenter og omlag ansatte. SIDE 6 NTNU NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet ble etablert 1. januar 1996. NTNU er basert på det tidligere Universitetet i Trondheim med Norges tekniske høgskole, Den allmennvitenskapelige

Detaljer

Programfagområde samfunnsfag informasjon om de programfagene vi tilbyr ved Skien vgs.

Programfagområde samfunnsfag informasjon om de programfagene vi tilbyr ved Skien vgs. Programfagområde samfunnsfag informasjon om de programfagene vi tilbyr ved Skien vgs. Programområdet har fag som tilbys med 5+5 uketimer. Det betyr at de tre programfagene du velger å starte med på VG2

Detaljer

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag Emnekode: BSY143_1, Vekting: 20 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester Semester eksamen/vurdering: Vår Fagpersoner - Ingunn Aase

Detaljer

Studieplan; årsenhet idrett

Studieplan; årsenhet idrett Studieplan; årsenhet idrett Campus Tromsø 2016-2017 IRS-fak. Idrettshøgskolen Godkjent av instituttleder 1. februar 2016 Innhold Studieplan; årsenhet idrett... 1 Navn... 3 Omfang... 3 Læringsutbytte...

Detaljer

MEDIEVITENSKAP Studieplan for studieåret Vedtatt av Det humanistiske fakultet april 2017 Institutt for kunst- og medievitenskap

MEDIEVITENSKAP Studieplan for studieåret Vedtatt av Det humanistiske fakultet april 2017 Institutt for kunst- og medievitenskap 236 Studiehåndboka for humanistiske fag 2017 2018 MEDIEVITENSKAP Studieplan for studieåret 2017 2018 Vedtatt av Det humanistiske fakultet april 2017 Institutt for kunst- og medievitenskap Medievitenskap

Detaljer

STUDIEPLAN. Årsstudium i idrett. 60 studiepoeng, heltid. Alta

STUDIEPLAN. Årsstudium i idrett. 60 studiepoeng, heltid. Alta STUDIEPLAN Årsstudium i idrett 60 studiepoeng, heltid Alta Studieplanen er godkjent av IRS-fak den 16.12.2016 Navn på studieprogram Årsstudium idrett, Idrettshøgskolen UiT Norges arktiske universitet.

Detaljer

Studieplan. Bachelorgradsprogram i sosiologi. UiT Norges arktiske universitet Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging

Studieplan. Bachelorgradsprogram i sosiologi. UiT Norges arktiske universitet Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Studieplan Bachelorgradsprogram i sosiologi Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Gjelder fra og med høsten 2011 Tittel Bokmål: Bachelorgradsprogram i sosiologi Nynorsk: Bachelorgradsprogram

Detaljer

Vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse SIDE 318 Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.02, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 25.03.03 BACHELORGRAD I INNLEDNING Politisk økonomi er studiet av samspillet mellom

Detaljer

Universitetet i Agder - Søkertall 15. april 2015

Universitetet i Agder - Søkertall 15. april 2015 HelseIdrettSamordna Bac Ernæring, mat og kultur 180 0864 10 16 69 75 Folkehelsearbeid 180 0203 24 24 66 48 Idrett 180 0440 20 20 79 84 Sykepleie, Grm 180 0052 115 105 206 264 Sykepleie, Krs 180 0050 130

Detaljer

MEDIER, KOMMUNIKASJON OG INFORMASJONSTEKNOLOGI

MEDIER, KOMMUNIKASJON OG INFORMASJONSTEKNOLOGI MEDIER, KOMMUNIKASJON OG INFORMASJONSTEKNOLOGI SIDE 91 MEDIER, KOMMUNIKASJON OG INFORMASJONSTEKNOLOGI Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

IDRETTSVITENSKAP INNLEDNING EMNEOVERSIKT EMNEEKSAMENER GRUNNFAG MELLOMFAG HOVEDFAG

IDRETTSVITENSKAP INNLEDNING EMNEOVERSIKT EMNEEKSAMENER GRUNNFAG MELLOMFAG HOVEDFAG SIDE 89 EMNEEKSAMENER GRUNNFAG MELLOMFAG HOVEDFAG Vedtatt av Høgskolestyret 22. februar 1990 og med endringer vedtatt av fakultetsrådet senest 23.mars 1999. INNLEDNING Idrettsvitenskap dreier seg om alle

Detaljer

Studieplan, årsenhet idrett

Studieplan, årsenhet idrett Studieplan, årsenhet idrett Campus Alta 2016-2017 IRS-fak. Idrettshøgskolen Godkjent av instituttleder 1. februar 2016 Innhold Studieplan, årsenhet idrett... 1 Navn... 3 Omfang... 3 Læringsutbytte... 3

Detaljer

Alle punktene i listen ovenfor må være oppfylt. Punktene 2 og 3 kan gå inn som deler av cand. mag.-graden

Alle punktene i listen ovenfor må være oppfylt. Punktene 2 og 3 kan gå inn som deler av cand. mag.-graden SIDE. 72 +(/6()$*+29(')$* Vedtatt i Kollegiet 23. juni 1995, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 15. juni 1999.,11/('1,1* Hovedfag i helsefag ved Norges teknisk

Detaljer

UiB hva er det? By-universitet. Seks fakultet Kantine, lesesaler, forelesningssaler, pc-saler, bibliotek. Internasjonalt universitet

UiB hva er det? By-universitet. Seks fakultet Kantine, lesesaler, forelesningssaler, pc-saler, bibliotek. Internasjonalt universitet UiB hva er det? By-universitet Universitetsområdet i Bergen sentrum Seks fakultet Kantine, lesesaler, forelesningssaler, pc-saler, bibliotek Internasjonalt universitet Studenter fra 70 land 400 samarbeidsuniversitet

Detaljer

STUDIEPLAN. Årsstudium i idrett Tromsø

STUDIEPLAN. Årsstudium i idrett Tromsø STUDIEPLAN Årsstudium i idrett Tromsø 2018-2019 60 studiepoeng, heltid Det helsevitenskaplige fakultet Idrettshøgskolen Sist revidert 02.01.18 Navn på studieprogram Målgruppe Opptakskrav, forkunnskapskrav,

Detaljer

Vedtatt av kollegiet 20. november 1991 med endringer vedtatt siste gang 28. mars 2000.

Vedtatt av kollegiet 20. november 1991 med endringer vedtatt siste gang 28. mars 2000. STATSVITENSKAP SIDE 217 67$769,7(16.$3 Vedtatt av kollegiet 20. november 1991 med endringer vedtatt siste gang 28. mars 2000. *5811)$* 0(//20)$* +29(')$* (01((.6$0(1(5,11/('1,1* Statsvitenskap er studiet

Detaljer

Vedtatt av NLHTs råd , med endringer vedtatt av fakultetet senest 28. mars 2000.

Vedtatt av NLHTs råd , med endringer vedtatt av fakultetet senest 28. mars 2000. SIDE 204 626,2/2*, Vedtatt av NLHTs råd 06.03.70, med endringer vedtatt av fakultetet senest 28. mars 2000. (01((.6$0(1(5 GRUNNFAG MELLOMFAG +29(')$*,11/('1,1* Sosiologi er vitenskapen om mønstrene og

Detaljer

Informasjon om årsstudiet, bachelorprogrammet og profesjonsstudiet i psykologi.

Informasjon om årsstudiet, bachelorprogrammet og profesjonsstudiet i psykologi. Informasjon om årsstudiet, bachelorprogrammet og profesjonsstudiet i psykologi Hva skal vi snakke om? Informasjon hvor finner dere det? Oppbyggingen til årsstudium i psykologi, bachelorprogrammet i psykologi

Detaljer

Vedtatt av kollegiet 20. november 1991 med endringer vedtatt siste gang 23. januar 2001.

Vedtatt av kollegiet 20. november 1991 med endringer vedtatt siste gang 23. januar 2001. SIDE 207 Vedtatt av kollegiet 20. november 1991 med endringer vedtatt siste gang 23. januar 2001. GRUNNFAG MELLOMFAG HOVEDFAG EMNEEKSAMENER INNLEDNING Statsvitenskap er studiet av politisk virksomhet i

Detaljer

Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium

Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium Studieprogram B-ESPRÅKL, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:18 Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det humanistiske

Detaljer

Sprekt samarbeid - invitasjon til karrieredag

Sprekt samarbeid - invitasjon til karrieredag Sprekt samarbeid - invitasjon til karrieredag 2014 INVITASJON TIL KARRIEREDAG 12. februar Norges idrettshøgskole arrangerer karrieredag for studenter og arbeidsgivere, og inviterer dere til å komme og

Detaljer

ØKONOMISK-ADMINISTRATIVT STUDIUM

ØKONOMISK-ADMINISTRATIVT STUDIUM SIDE 280 CAND.MAG.-GRAD MED DIPLOMOPPGAVE I ØKONOMISK- ADMINISTRATIVE FAG STORFAG ØKONOMISK-ADMINISTRATIVE FAG DIPLOMOPPGAVE Vedtatt av Det samfunnsvitenskapelige fakultet 26. januar 1987, med endringer

Detaljer

STUDIET OG GRADER SIDE 15 STUDIET OG GRADER

STUDIET OG GRADER SIDE 15 STUDIET OG GRADER SIDE 15 ÅRSSTUDIER Årsstudier er et eget studieprogram på ett år (60 studiepoeng) fra ett eller flere fagområder. I noen årsenheter er alle emnene obligatoriske, mens du i andre kan velge mellom flere

Detaljer

29(56,.7 29(5 (01(7,/%8'(7 9(' '( (1.(/7( 678',(5,11(1)251718

29(56,.7 29(5 (01(7,/%8'(7 9(' '( (1.(/7( 678',(5,11(1)251718 OVERSIKT OVER EMNETILBUD VED NTNU-STUDIER SIDE 325 29(57 29(5 (01(7,/%8'(7 9(' '( (1.(/7( 678',(5,11(1)251718 '(7+,6725,6.),/262),6.()$.8/7(7 $IULNDNXQQVNDS HF HIST 230 Afrika og utviklingsproblemer SV

Detaljer

Historie - bachelorstudium

Historie - bachelorstudium Studieprogram B-HISTORIE, NYNORSK, 2011 HØST, versjon 08.aug.201 11:16:26 Historie - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i historie Heiltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Examen Philosophicum Studiepoeng: 10 Studiets varighet, omfang og nivå 1 / 5 Studieplan 2015/2016 Studiet går over ett semester og omfatter 10 studiepoeng. Nivået vil være tilpasset introduksjonsemner

Detaljer

KONT. skoleeksamen 2. mai ØASØK1100 Makroøkonomi I Skriftlig skoleeksamen Skriftlig skoleeksamen

KONT. skoleeksamen 2. mai ØASØK1100 Makroøkonomi I Skriftlig skoleeksamen Skriftlig skoleeksamen EKSAMENSPLAN EKSAMEN VÅREN 2017 HANDELSHØYSKOLEN Dato Emnekode Emnenavn Vurderingsform Merknad (eksamensform) 20. mars ØAADM3200 Negotiations Skriftlig 3. april ØAADM3300 Cross-Cultural Communication Skriftlig

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 52 / 13 10.09.2013 Dato: 02.09.2013 Arkivsaksnr: 2013/9096-BGR Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Bachelor i spesialpedagogikk Integrert femårig studium i logopedi

Bachelor i spesialpedagogikk Integrert femårig studium i logopedi Bachelor i spesialpedagogikk Integrert femårig studium i logopedi Oppdraget Lage bachelorprogram i spesialpedagogikk (BAPS- SPED) Studieplan og emner Lage integrert femårig løp i logopedi (INT-LOG) BAPS-SPED

Detaljer

Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium

Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Fører til grad: Bachelor i sosialt

Detaljer

Masterstudiene i Pedagogikk

Masterstudiene i Pedagogikk 1 Velkommen til orienteringsmøte for Masterstudiene i Pedagogikk 2 FAKTA Organisasjon STYRET REKTOR FAKULTETENE HUMANISTISK (HF) ARKITEKTUR OG BILLED- KUNST (AB) INFORMASJONS- TEKNOLOGI, MATEMATIKK OG

Detaljer