t, flg)-,ac2 fleg 1)10 fl -, G) (1) OrH OG) > Cl 0 O (1) CI)C flh rh0 (0) DU24H-P OHCr)?--4 (0) fl) G) ii G) 1(1) G) (12 fig) G)hO fl -p o ti 1 0

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "t, flg)-,ac2 fleg 1)10 fl -, G) (1) OrH OG) > Cl 0 O (1) CI)C flh rh0 (0) DU24H-P OHCr)?--4 (0) fl) G) ii G) 1(1) G) (12 fig) G)hO fl -p o ti 1 0"

Transkript

1 ( 5NC9 3 N$JV /

2 Cr t )2 $- --f- (2 P() UD u ( ) [: -P () ) rf G -P r-l -P 3 -P 2 -P d r- (± %. - ) H l Cl) r-4 H +- Cl) 4 Cl) $ (2 R r Q ( P -P r- -P r -l () O (- I r- 2 -p + rh (/2 () (- to W CO) L E 2 -P (t rh ÇX G r ( Çr Co L.C -CrH G - ro r-i Ç --lr ( ( () $ r- Q) rf. r-4o) -+ rh>t r s 4 -, () OrH O > Cl O () CI)C H rh t, -,ac2 EG ) () DU24H-P OHCr)?--4 Cl) $- ç( ( 2 ør- f rq. hhc):s tfj --P )r- )r- rr:rd rd+) () ) () (2 f ho -p -p.,-- -p+ (2 )-P -P (O>r o t Cr2 CO () UD EH Co r (2 (2() ( 2 ([DCL) (2 rj2eh-4 (2Cr) CfjU)EL o p G 2 «PI ).f 4 c H t + + Q Ø,r- -P ( %._ rt t rc r ) fr N )(t (k ( pr: ))) P H L+ b(o,cjd h(j rrhr- (2() CG.H.r-(D COb) -- + $-4 ) +--,r +)+z -4 ) o to P to UD UD Cr2 U) H P H H P H rh rh C 2 ç -I I C U) C2U)j- Ø) (I) (t (r OrH () UD t- > Cl r t > (fj tc,r-l ) (I) (l rh rh rh P rhh rçp D,Ç) rhh r -P DO P H,, r rh r r ro (2 $ r C) ro

3 LII LI JJ c f- H,,LI COLI2LI4 (JO Cy :+ ry c ca n3 Cl) ( I--- (LI Co LI[L II --- <4.. - LI-L- (.jj ) I \.5 CO <4 - c <4 t2 4-3 <4 ( I (D (3 CO CG CCqH (D (JO CO L (. ( (3J -- OCO ( H,2LI...I)) ;. $ ) CO LI (D-4 -(CO HH<4 <4 Ç) LI 2-4-<4 [V CO(T : L _<4 -< \) H c- LI H )) Cl) H- LI LI 3C LI.-- CO CO HO <4 poq 2 o - G : <4!- CT cq ÇjY -lh LI LI <4LI -LI (t <4 ) c_+. tj c+ (DI [-. (LI (q H LI 4 ( < LI e <4 (TI H H L:- I CO J C] (4 -J (7.-.,...-. c± CO (J, :: r± (2 r 4- LI CO d :.4 LI,b H: LI (I - LI CO CO co (T 4 H c-f ;(4 :I :: : L: LI l :2 2 CLI c+ *.* ca o c+, r:± H- H LI] ta S --4 -± +- :, c - _j. j ( - L C) -) J -Ç LI ;JLt o; l ca (2 H.Df-. I H3 - LJ C] L (JIDCo ():R (: c LII] r+.- l (DF Co4f DL3LI [tl] ILIcH f L F 4-J J jlih t2j. 2 J joc) xor4 f () H l ) :.rj -. ca uu- -I ta(li H LL - c±j 43.4(D.ITJ () Cf nc):) ( LJ IL4.4 I LI Y I.. tl ) 2 ) I J) t.. t )? L-.lJ (LI -t-).c--- <.4-L. OLI 4 - ;-J o : C2:-H (; ( 4. Dq I - (I) (TI (TI Q. 4 CO 4 )j J<.r.ll (.4-4LI) LI L) ) _ L -I 2 j H j 2 - D LI.2 I CO C CI) CI) LI 2 v+ DD2 l CO : () <J, f-.i...-- CI) co I CI) LI H I LI LI LI ) I)) (f LI -l;j CO TIO - C) ( 4- -(I I I j. (J) j4 Y c+ -» l) <4 I co.d :) Ql.\J c-f CO (2 - -l :- c+ ---I LI c+ I. ( CO LI CIO H 2 tl c+ --uq - -- c+ P_.Ct, HO f\ (II () (..-. cxj ca ca ca <4 n* - 2+ c± c+li ].r (LI t- on r.:: ) - + H <4 <4 * <4 : f LxJ LI c tl I CO Cb L C-j LI Clc cy ca oqca C) [2 (t LI (: J Co <4 P : I F- [ 2 Cl) ( :J [-4 c+. t] n-+ + c± (I) I L) I () ( I.) I c+ci) j!) c*h- 2) 2 <4 L-.4 CO () I H- (j 4 LI Où ) n+ c-f (--I CP(D [ (7 uq [ <4 <4 Co CO (t - ( <4 (.oj H CO L2 LI ( c.+ : ( ) (TI (<4 OCI (I) + Il] L (I H HHr 2<4 22)2-2 ) cl- 4- L -4 C) IJ -3 n4 -L ±(Cocl-<4CO (l L CO <4 L:J CO r- -+ LI Co -ï <4.<4 -l CI) (TI [2 (TI (JO <4<4 e t GI -Jr-3-h U h-.d d- <4<4 < cl-<4 Cl(O I LI.- <4 LI CI) t] tl [-.T) t] LI H <4a). (<4 F-d-ILI <4 Hc+ t] Jq c-t- (II c+id) -ç <4oc-lLj c-fr H G c- F- OT) ILI - <4-2 <4. (2 L l LI <4 (.2. (t

4 II II.a jlna-hm- JM-a M-k jm.a M- -L \,Mh jima %slm-h jimh.slm- j4ma.- M- stg- Se.. I I SSl II I I I I CII I. SI. CII 5 e 5 I I 5*5 * s*ssd *ss a **s *4 4 *4* 4*4 *4* ass *sa *aj s sa ta...s%.-.a %t % fn t%,%..%,jø% t%.-r% t%# %. -%.%n. n r n rn-s QcxltaQ -a caqcç) Wc) cncp jjcntj) r WCncP WCOcP tdclca CÇ) woø wwa q wo wwo. 4%J.) :. st ( CO 4 o JtH * * Il s o t -%Cn t 3 44 t p I. t t tc2 I.. ta ta I-. ta * * ta ta l. * cf * *, I- I-..3 I- ta ta el. ca, t.j. ta I- I-. 4. I- ta tj. I ta..b ta. Z I oq lj I W3 t --> C.-l 4t. Z) W OIz I-R CO-u e Cpe O.3 «o td t 4 -a - o4 - m4$à D4 v.j. m4 ljc. L.Ø c+go *m - Øo mow ØHI- S tae..kc.j.q H. bpå m.ct.a ldi o l- Il.P». Ø,lj 4a jø 4 tjat m4 Zt c+h H ctd lms..b l.htta..kl4ø çj44 - *r-.j.tap$mo.j f an, ØI-taJttQttQ IZQ H.u2: W SQ o Z Hr$ Z >.H - :tbm b o *4pa Ø* Ø,- fr* - 4o - l- v- tt t I.-. tows2ct3 CO Wk3CO to COCO.3 3 c a Z uq- øqqa-q H H jqml-j.a F ji- -.q. j-, *p-. H.+cI q uqø - I- 3fr tatl- tat mmmq,, g U I-- - o.a l.-nd HI- d lw d frd - I- 2()4 U)4 Cl) 4C2CO WL OtO r4coco 3* ** O** * ** pa 2,,.O. Ø$D H4 øø.o 4jg t : ( W m vdd ttwgat mmm. ta mcatatata tatam c ram:2 Pç P W dw t m t mpljmj4 ml 4 tlttt t t t4t4t4 tt tt 4t tt ululuu Ut s suuvm UUU MM tjmm U)U s uuu UUU JlUlU JIUU JIUU l.4.aglui.å MM s44 -I-4Z ( CO% %D? woa s-avt o.ø ooa. suvt. avt3 o$o-s Ut rsaw*as -Jul uo, :»jnj O t at. Uuw 4se ta

5 ho 9 Ç) to L) 4.) «4 Co r-4 H 4-) H LO UD ro C\. L ro H. UD H IHol 4 $-l - r-)r-) f HH ) r-?rr-i C) bo glid) ) L g: PP:F, 4 4-) (r4 (I) + 4-) 9 t/) ro UD 4,H, l -- p p 4-) ().:I ) rh l rh O crr H.r-) r t/),- Cl) - t/) t + ho+ bo p p 9 to p r P l t - (5 r. r- ))),-4 çrh rh r4rr 4 -:- O Oct) - H d P 9- r-j r rh to )) )) l) r- ) CO rh - Le t t F td ) ) C) 9- )) 4 e) prç ed HrH+ r-,- e I,h tijlr-i r4 3Q) r-) bdho- r- rhr-r + UD 4- -P : -4 -p ). to 9-,C 4-) 4 r- LO I r_).r) ) f -I F I> r-i -P tor 4 P c -l t/) r 3 -I rd ) t 3 r 4(k$ O 3 r rs H - E P p4 I- I -- I r r-)» o,r L E: r- r- P: LO rprl LO ro l v cx) O t/),- p r, v ro r F4 t/) P ho 4 -p UD Or cl I- - H rj ho bo r-i r. q. -) r-i ro E. UD 4 UD t ro C) ) G. 3 IN( < l,).r: E - r-i th r-4 rci ( ) rd V) rhç rh +) ho _ç T r C) r4 -) rh + to+ )) O m to H -r-i Prs ft r& v- E CC) z-ø : U) t -4 r bdth t),- le ) PrHP 9-: I r-i - H -p t, p. p. to +) c 4 4 LI) -4-) -p O ho r-f tid t ) v ) r ho t: + P-; H > g: P.. c3 v J -o ÇI If) (\) IN IS) Ç\J V) I IN ) Lf IN f * * Oc- UD:)N r -(Xco LDCO ty IX) COLOLO j-.- I v- v t--- t-- t LO -j- CNLC) 5- ) -- t v - - v- fj CY LO LO LO LO LO v v- O O C :) ty\ ccr.o LO LO t LO LO c3 -- J r O :) ; LO C L tf\ Ç) p «4 LO Lf If r tcom Hr rl rh bo LCLLf t-lolo., r- L( LfW j- ) LO j -. ob UD t c: C bo r 9, t/) 4.) t +z,. -..-, to rhrh LO LO LO LO c,-rrm rh LO - -: t u % % UDt

6 ... r-.. j. -, rr Q Cl> PtG( (C)GHP G>CI)D.-- «>_:I$4 $4.c (G (LQ)> > Cl -4--c. G () - -, 4. G P++-p+z >rhtz () ()4 (. -r IQ) CG-+- (G 4.. > )-G(G C>.rr. Ù]-. -.c.--- o--: 4-r- LO - r G(cGHccf)U)cnou)cr)rDc/u)COE.4r:)u)cn -P4- rh ø >-4o 4r_I.H Cr- t - C. Cl) J f r -j-----i DO) ro r I «G - r-c,) - H rc PrQJ -f. j () (J.r4 ( rh CGÇt. r GCQI)CtI)(J)U) (CICGCI) -Pr->- Oc(.4 tq r- r T +-,, -.h-hh- 4 CJ ClCC DD(J)Cf)UCf)U G $- C -4r-( g Ç-jo ç 4U -4- CI) r-ic t;m cd> -4 Ck._I(-.> r T W(GG + çz ---> C(C IL>t- c <-a-a t U>G 4 b)- H 4 G.- > Ç to C r ÇrC r - CUCI) t Cl),.Pr ) t r-f P> C) (G +- -P r r).. r. (L j bd r -P 4> rc P 4-> - «() r C r C NOOCCC.C CCY CCO,J)C(y(5NCQ Ç (...). «G G. C CI) r Q),.. r. Ç> - r G.) H G *r-i-. L,.,- r4-4-- C CI) C ( C,_ T.4.4 OGcGr G.) ( C C),C- -f--) ll r, 4G C> -t;!) r- (> (G G.) ) CCI () () G> <G PH I (- r.4 G.) (G G H Cl,4 p ( ç CC\Jrt G.) HO C ( Fo - r (G r G>G.) C) rh rh!.p «G. >(U) (D>-,.cCl:.G 4- (tg(du) OCG>-I >u P -,. - G.)-4 Ç>LG->o G. U)r(,L (G rr r- H - Cl) «G «G G C) 4- ( >--cg $ U- + >-4 (,rr G Pr. -r-, - L> 4 t. C-QÇ( ç(g. : (rj),! (r I$4(G :)F-)4.)-CI).> Coc. (G l «G >c-. $,IHC>cOcv G4U r_ri7. >4 - (GD,4-:OC) W.44. 4CV (( (G $4 $4 $4 $4 $4 $ $4 (Dr.4C. ag-p >.,-4$4f c) :.r,.u)r. - - ) 4.-)..p. - () o.h - ( >-4G «G> ro V ( LO LE C > «- «( - -4 (.4 G G ( (,- G. G -. (G r--- (I) G.>O -. G: Or)OH -l>ccic(j)( 4- t (I)r4 r-- 4 CVI. G 4 -I - ro ( ( I () G Cl CI) G.) - G G I G> (G G. I G D tç, j $4 + >4 (I) t - $4 I r -4-- I CI $4 -, I Ç o () -.4>-Pr-I > - r- C..r.4l.r G>$4O-Pc(G >(:I$4-4. $4$4$4çG.) -( H ±- U()($4jl, Çz. S S>.. O+ -- I 4 -(>O$4owCl..$4-D$4Q>L-)$4r o> Q V >: - () r E,): co rppo:-p D GDF.rC(ICD (G (/) (G f.>c:$ oo G.)>)>ro (GC$4.r- - (G-4- G E $4 fr.-. C) -d -P $4-4 >U) t > -r-4r-f-, $4.>- r>r4rou> (CG,C>C> Q. $4. ($4 rh WG Cn -- C., ()->-. (GÇ. : C--- -, --ltd;. 4-C>O -4-.H.>-.$4Ç 4-,>> ( C> rq) >r4$4q(.) >H$4C.>4,$.,G.>cr) t( > CCI SgÇ..4 (n)-(c4 $4 G C.4C C r >PQC (G -O, (> - CI) > O(.(G- G> -PQ.>-$4n $4 $4 G $4 -PC+->r $4$4>($. v$4,c:.r.:po.clj,>. GQ(G -Ul4- r-, -.r-- HCl).4C U)LD Cl C (VI 4 (G4 r-h(gqc(ghc r -Q -P G -,--C. IU) -j--c E - (G C c ) c -F-PCIh.(G4L>(Gf,-. H >--l-.hcgcoldu2 >-- G (CI- >-fg. C,rC: (l -.Hç 4-.., -4:.p (G Gc 4-4 «G O)G-U).,- ()+(G(,c(G r (. (f] ÇÇ (DO J(,O - r FH Cl - 4-O (f)> ( F Cl. G.,. -,-- I >z rrorz-, (U «-,L lf\>c () 4-g- to,.c() RO(l ( (G CGDr--4-hOR(Gb()p U)U)O)-4- c G G G(G-f- )...: rh r4 -P G.())- -POU) (Dr -PF(G «-; a -. L- L LrL LÇÇ\LfL.r.jç4 t-c...

7 Fl () H.Co Co f I L (DQ)el- t» Fl IF-f-- CO el-co - )el -el-l ) Fl ) (DFl LIO)<4 et <4COjc#c+ H 3. 4 ef(d Ct(Del-<4 (DFlC ) FlCoFl D e+c+ el FlFlc+CtJ (2 Fl (t H-ljF--J jqc+ el FlCO<4Fl c+ (2 Fl:q H- Fl Fl el- l- FlJ (Ddej. Dq(DcDcDFj F- F-CO c+ H- cl- Fl- Fl c d hh,fl Del c+ôdco LI 2 Fl H-LI-j.J (DIcT-HFl el Fl Cl ctc LD *4 U2Hs H el el COtOFl el <Dd-Fl I Fl et)fl et FlFl e- m FlcDW H IFlH t- Oeld -lc+fh)cv (D)H +FlFlCO d-of-- c c+d2 Ct)c+ CoHH-Fl, 4(D (Dc-+ LI (t cl- cl el- LI CV LI el I Oq H et- I Fl Fl -4 3 C)4.jCjçDtj C,j cj HH»Fl :() Q I j_l j J ÇD\Jlt 5FlO 4Q OCoj \)Oc+ OQ CO CO C[2+ : 4>j ) j cf Co C r c+ Fl <4 -f)q el- () 3 ) e+c +r Fl o J HH. QFl Co el- D F4c (DO CO D<4 )C el- < d p. : C)H) 4 <4-4 Fl 4 c)<4 CoF-4 H I () o <4 ci el- Fl Fl el- H ;.Q e+ -f Co -4 H- Fl to J. Fl c±)o ;-F:: 4-4 H +<4oD c+cfl FlOct+Flc+ Co el-co c+ Fl c+(j Fl ) p,coj +Fl<4 ÇD (DLI o o CJJc+COatà DoD aqj.flqd -a.tc+. Co l -j 24 H-H) CfrJ -_ J. - c+hqfl ( 3 c+ Fl F- O) D ) C b- Fl+4 b ;q<4 Jc-f CoFlO Cof-H r (OFl Fl Rz -f Fl +C (4 Fl CI3 c4- U d-<4 ç+ Fl E Fl H <4d -4 Il c Qt jq ùq H- (t b Fl Co Fl Fl j. cc3(d Cb ± el- Fl» CO (Del j H t Fl Fl el-» <4 J el *(t) (J (t <4 Cot 4-+ (2Hrj QLFld f-»-j )q el-el-h c )) et Fl c+ 2-4 t Fle - <4 ç+(t)öh c+j(d Flc+ jy 2)C-I, F D2 Fl el- )J 2 Cl) Fl el-cofl CoFl CtFlFel el- of.l e--. De) Fl Fl Fl ( ) t l -4 el- Del CI) Fl el- p I- 5 j Cl) c Fl cl- LI c+fl)cofl c-du) 4Co (D(DcfFlDq CoOI- el-t.c Fl el- <-I- c -- CI) el- C) Fl Çjq () C) T (t LIej. Fl Fl Cq Del (t el- Fl c - el- I- F Fl Fl elcoj(t) elc+li Fl el- Fl el-fl RlD :q 3 Fl CO T - Fl (t el- LI et Fl el- Fl Fl el- Fl- -d el- el 4 et H e- Fl d el) 3 :4 (I) el- Fl CY Fl Fl ( (2 Fl CX) () oflcdl-4 e+øc+cfj Flel- LI el-co eto(v Flec el- oø (t H el -od el-co Fl H <4-- el- q el- : <4 c_j J Fl T c Fl CO LI el F--Co FlFl QFlo) Flm c+(d el- TcJq LIc-f c+ et C) Fl d el- e-co -C. el- --, Del Fl () sc el- Flel-F) <4Fl ;- el-. (Del- + I I COQ CO J el- -4 el- y -4 LIH-» 4 (ID Co l) (l cl- LI (l H Fl H j el 4C) (Del- Fl 2-4,F- - Fl ej CoOeC2D) COp) 4 j Fl(D Fl (QÇ Fl Fl :-F- LI C - ftj I-j c Fl CO cl- c+h 4 et3h Fl I Fl Fl el- c4 el- et Qq ( t-(d C-COcD el )»Hl 3 el Fl (DCV j (D Co Fl Fl Fl - Celo ;ILI el- q (DFl (q<4fl LI r2o)el.h. F OelOLc 2Fl Fl Fl CO J el- d-oq el- CI) d LI (2 Fl LI (I) et L Fl Fl Fl et et et j c -J el-el-il -,.s cco ; CO -± LI () -4 ed- CVI- c+ ey - I cf- c el- e- - (J Fl Fl H ca (r. el- t---4 :4-4,H -. C) (-2 L- (J( Q Fl t--to fi4 çj C-2 C Fl CI) d-h - ) td Uo I c+ Fl (Fl F- C) I d H (I 4 4z (Fl Hhf-cD th(jq JCo - D -- Fl - -.J u CV d : swfl DD FlFl + o el- <4 - Fl Co Fl I- C Fl u Fl Fl + * (DO el-co H ey Fl Fl c- r F Fl C-) ; c+fl OqCI) oqco -4H(DcD) (D C) H)Ct) (t --- c+i Fl-f- FlCo 3Fl CJ) Fl FldHC])J J (tc+elç(d -4Fl Fl el-e- Fl. p el- H- & el C) FlP)d-o GH < (t Cl) F-4 4 t2 c+cq Flc+Hp FlFl Flc&FlFlCo (D U +CVCI) FlFlH c+c l f-3 o LI C) 2 el -{-Fl P4 cf;4c+ - - PQ (t C)2Fl (Dd-çjjCo h.,q J ) yq Jc+ FlCOFlb c±flc+fld C C))OCoH2.,(Dct- FlP3Fl o cdoq el- Fl el- H Uq d j - -4uo l el- LI cj(d c el- C- Fl t ojq CO cl- FlFlcDp +- - YOFl(D u elc+) + (DcF H el- toel- <4 I H Cl) C2COCJQt-. c+ Fl cffl FlO Co d- c+hci)l Jc+ H DFlcF- CY c+ o LII- Fl el-oco CO 2 () Fl el- oc LI el- el- oc Fl -4 CI2-< 4 CO et el- (I) F- f- 2 r.j -.J H u2 Fl et LI 4 (t et h ( et I Fl Q. I LI) I

8 Ç3;, Wt.M44t.p.p t- otoo bord: bo g Cg om c.po+ + g, t FlF!Ø$3 n lrm.pe ojm t- ro. co,g, -jwj tog w. - o+ p tuga + C to, at t- bo L 4. ø na ef ocg,-:,c:o, 4 5.CI tj,vj 4. t! r 4 b 53 mm 4 g,±. r,b Fmt s) t b... 4%- L j. g 4 53 boa)6 OefØ + L oooø o.9.9 b53rf. m?ts.; cj tuato m? cl4jg p P $3Mo kl $ kl.,-s 5ØØ H.t + t fw-4.g w 4 bo b53 kl d+ m g, 4 + v) kl.. + og t-so w,t r.fr.pg+ o5,:g, c3,o a r4at + 4ç; ( + og r j tlqj øel+ fr.r,r( 4: U3m.j.. gø.p SÇC kl l to 53 ( tg 74 ttø4 r :+ S ocs 4,R4: Wo(n Ooç 4 g4. fs LI tq, 4,O$3p,,g.,.ff, j>.%..!djj g 6w.P54TgOgg $fj, øefefefø cla Møg,t r q6f4,,4,,-rp $3 tø t 4 s, t to F4r. kl.em SIfoef, P rimj,-j t, tofj n k ) (,, M tom t.p C.++ bl.. 4 «. $3?. k ta,hjø.p Hv,tI. + r-j( G? Øg 5: 4 l,a Ocf t S 4 WP.%j to, $.t,yfrq. L t.o a, M4, ltonøboto. kl.h.pog.-53g, r- v)r4 oo 53? Ocs$4 + tttp 4j. lj,s $C.rf ef pf t c o hogj 4+ + Sr-j t4 4;53.9! (-(o$ 4 on g g.e 4 -. Opfp. $34!4 n( Ob4oom 4 + g kl53 m+ atm + o P bn r-+ t 4? tf,-q? Wr-IØ,- g Pl4 rf,p PH:o 43 Ø 6atrg? + 4 tø.cg bt-f br 4»rj?4+ mo cl, o d Æ s t,c.pg tq) r-lw 4,53.t o!mog, 4.,c.,.. to: $ C $ b f:fpef,.+ t, 4,-.pgj m tso)fj rj r69+ r-b (% 4 4 c t$3 g «I 4Çfr OeIr. kl ts t,.l 4gjg, Om P..e n +)Øp. ØM,-) totv b r.( t l+çø V P+ ø t$.ç o. 69 E: + 4eo,c c 4,.,..-n 4.rjw. øf v R. J+ g. $..,!. t t- 6 rltç b$4e H4 $4 E! 4 gmp.. E3 $P 4.) 4 flmb, W$3..j bm,-. (53,.. 4,.ptef o.,og 54 4,,.?,-jh.q $.?. t Om.,». c?eir+a,_,t 53...,.. 53 m -:- $ oo $3,r t eø:,o d o P.p ( LQ opø 4, 4 rfo4j.g Ø,hJ+ Oefç.PÇ: mç; v. «.4 Øt,c,, co el.4.) + Ç. : $3..- øt.. 53 $3r-f Ob3,.,,.,h-p. o bog..p t.pg, «tg $. g.p bo ta N rdm$3 a P. 5 o,. SI z 5..,-g rc4 w--fq ttj,%.p EI.p rfo$3qj «-I ooq,?.. tq t S.c - S g t$3.ja t +,-44 g çl øp CI+k%J$3 wg $4 69 l we 4., y- b-l t4.p..,.4 cv I4,j I --. P ra ce.,g g, mm do OF!,o go.,.q 4 p4. t,.hgç t r4 tjq d$3w,.,-q u r, bobooa 6 r4 53 CEI 4,C6Ø Fl$3n gt tøo4 tt 4. d.p $4 t 4, 4.Et+,e ai 6 EI pe o cl 4 4tYe4. orm giç) X3 b,qr -.,-j l w p el,h ro S t P 44:fg O+ 63 Øoo j mo s. L tl.p rg43 b) gl»:j» Ff4, 4 t bo r4 L + 4 Ø,-f : r( 53 +.«,.ç m q ef $3 ri I4.rI$4 t $3 4,!4,qtJ - 6,d g d+ a $ Fl 63 5 «d$ gto)p,

9 VEDLEGG,, Budsj 976 Regnsk 976 Budsj 977 Olav F aret / kasserer s gn. Ktgr. Adm Porto/telefonjårsmøte Ktgr. Instr./trenng Ktgr. 2 Representasjon NSF tng, styremøter Ktgr. 3 Avft/kontngent Medalj ekontngent Ktgr. 4 Bdrag/gaver Tlskudd Rogaland Idrettskrets Jubleumsmedaljer Dekn. av drftsunderskudd Premer, gavepremer og utfter Drftsunderskudd Inntekt Utft Inntekt Utft Inntekt Utft 3.5, ,75 3.5,- 4.7,.6, 4.,-.4,.39,.8, 4.7, 5.238, 8.265, 4.3,- 2.,-.6, 3.5, 4.53,55 4.5,., 2.4, 266, ,3 5, 8.92,3.4,-.6,.6, 28.56, O,5.8,.8, Innestående på postrokonto kr. 282,29 Banknnskudd 2.3, Verd merker etc , kr. 5.9cD7,29 Revdert

10 - (OFl -H c O Lrb C)H c+ c+ H c3 c+ c± c+)oh- c+ c+ Fj H- H oq F-- Jd q qq>d CO H QZ C F- Oq Qq CO & c+ CO Oq H H (I) Q c+ c+ OH Fl Fl Cc+Fl c+c-j. Fl )Fl) Fl ) C ( O CO 2 H CO 2 ct CO c+ + c+ CO 2 < CO - RI 2 \. Fl d CO Fl CO c-l- - CO 2 c+ c+ CO * r-co o2-t)fl c+c+ P Fl COH CO COf CO COCO CO b COc+ Fl I-H Fl Co FlFl Fl I Hc+CO < CO-cj cf c+h d 2CO 2 CO c+ ( Ot c+flh 2 HFl 2 2 d Fl Fl CO.- H Fl ) & H OQ Fl ) FlH CO Fl CO CO Fl 2 Ot cjco c+c+flcoco P FlO.P. H CO C)o Cl COc c+c+ COFl CO Fl ( H O-2 Oo to + CO cf H &FlO -) Fl. C Fl Fl cq Fl < d CO H Oq Fl HO) CO () Fl +P -f 2 (2 Fl (D(O,(O c-. Fl j H c+ CO c+ ) Cl 2 - d- CO CO (\J) () OFlCO )2Fl O-) Fl Fl2 J c,, H(OCO OD CO JO ( C) 2 c+ _j. c+ -F CO C_,. ) - CO Fl Fl. CO CO CO I I H to & 2. CO d n CO Fl 2 SOt COc+ COFl CO Flc+H ))Fl FlFlCO CO O-b P.c+ CO Fl c-- - c. c+ c-t- 2 4 CO COCO COOCO cl 3)o CO 2 COCO H- 2( Fl o CO CO Fl CO CO c+ ) cj. Fl Q Cl FlCOocl-2 )) IÇ4CO CO cl.2 q, CO J FOO2CO -d CO o f 3 H -j.hh c+h rc+ ---c±coh (J2FlCO Fl CO c+c+oh cl- Fl CO oq 2 F- + 2 CO COÇI Fl\J )o COlFlCO, c-l- Fl CO dco FlCOc+F-c+ I ej. H CO cl- CO c+ H Fl +)CO CO j (( COCO cl- H CO cl- CYq CO c Dj CO Fl H Hc+Fl CO (I) c+2 Fl CO Fl Fll DH Fl CO CO Fl cl- 2 clc+cocofl COc+CO CO CO c±co )cl-coc c+ CO cl- 2. Fl cl-o2 cl- CO cl- 2 HO I crq

11 Vedlegg 3 Budsjettforslag 977 Inntekt Utft Kontogr Admnstrasjon Kontorrekvsta Porto/telefon Årsmøte 7, 35, Kontogr Instruksjon/kurs Sarnhnger - Skytelederkurs Kontogr 2 Representasjon NSF s tng 977 Styremøter 5, 3, Kontogr 3 Avfter/Kontng Medlemskontngent/Medalj eavft 59, 2, Kontogr 4 Bdrag/Gaver Tlskudd fra Rog Idrettskrets Gavepremer etc Deknng av drftsunderskudd (dekkes av egenkaptal) kr 5,- 5,- 4,- 48,- 5,,- 8, 8,

Europa-Universität Viadrina

Europa-Universität Viadrina !"#!$% & #' #! ( ))% * +%, -.!!! / 0 1!/ %0 2!!/ 0.!!!/ /! 0 / '3 %0 #$ '! 0 4!""2 " '5 + -#! & %%! ( 6+ * $ '. % & 7 7 8 (8 *& *& *( ** *8, 8 87 - - -! )- % 4!!# &! -! ( - / 9:0 ; ; & * 7 4! + /! ) %

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Pilegrimsleden fra Oslo gjennom Bærum til Bønsnes i Hole

Pilegrimsleden fra Oslo gjennom Bærum til Bønsnes i Hole P f æ ø ø T V Eh P f I. E ø ø f æ T: L Iø L f: f I. - Å - Tø E K K ø T h K ø ø f ø L Ú K - ø ø F ø ø K p ø - - - ø L L K P A T ø ø h ø àêæú µ ø ø L P ø ø -V ø ø L L f fø é K pp. h f pp () -. p f - Ah.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

(+ /$0 &&&" 1&& 2 3 &$%+ 2 4 $%+ 5

(+ /$0 &&& 1&& 2 3 &$%+ 2 4 $%+ 5 !"#$$%% &%$$'$!"#$'$(&$'&))'!$ *$ +! " #$%& ' $&%!)'&##!(&%!)'&))'!$ *$ () *+%+ $ $),% $ -. #,&)-&%!).#,$$)%&%!)$%&)%$)&)$'")$% &%$$'&"%! &%!)$)"%,&)% '$!"#$/ (+ /$0 &&&" *+%$ " 1&& 2 )$02 0!#!&)%'")!'$,$'&"%1$)%-&%!)2

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

Planveileder for massevaksinasjon mot pandemisk in u ensa i kommuner og helseforetak

Planveileder for massevaksinasjon mot pandemisk in u ensa i kommuner og helseforetak 201 6 P f j f U H P f j f f 1 j 2016 U H 2 U J2016 T: Pf j f U H B: R f :wwwf Gf: PG L: P :2000 : cxntb IBN9788280827333 IBN9788280827357 Pf j f 3 D f j f j f f D 2008 f f 200910 U Nj f (2014) f D 200910

Detaljer

ET H. .Y e- 5.o::l. ox. P '4. =. o rrl O(] etu. f,to O;' =- o6' f,ct. r*j. "U oa. otc H T' :'1 hl. tsl (-, Fia. Ft1

ET H. .Y e- 5.o::l. ox. P '4. =. o rrl O(] etu. f,to O;' =- o6' f,ct. r*j. U oa. otc H T' :'1 hl. tsl (-, Fia. Ft1 H t ' { t1 P '4 ts t :'1 h H r*j (, "U H ' { e ),t x5,t ( gt etu g 9 ;' rl+ \,, H. rr tc ' U'.Y e 5.:: x. (] 5 Y 1 ") 'v \ (D (, ' U' t t :j 5,. ' ).) t : C ) "1 : 5 p. 2 :. /? r* ; tt / * ^) \/ v [*r

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e P r in s ipp s ø k n a d R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e O pp d ra g s n r : 2 0 1 50 50 O pp d ra g s n a v n : Sa n d s ta d g å r d

Detaljer

!" #$$ % &'& ( ) * +$ $ %,% '-!" (,+% %#&. /000)( '', 1('2#- ) 34.566,*,, - 7 )8, +$,+$#& *! +&$ % -

! #$$ % &'& ( ) * +$ $ %,% '-! (,+% %#&. /000)( '', 1('2#- ) 34.566,*,, - 7 )8, +$,+$#& *! +&$ % - !" #$$ % &'& ( * +$ $ %,% '!" (,+% %#&. /000( '', 1('2# 34.566,*,, 7 8, +$,+$#& *! +&$ % + 8 ( 9( :.,;(.

Detaljer

Fersk makrell løsvekt, fra fiskedisken, værforbehold SPAR 50% ord.pris 79,90/kg. Norske tomater nyhøstet. Sommerkoteletter fra ferskvaredisken SPAR

Fersk makrell løsvekt, fra fiskedisken, værforbehold SPAR 50% ord.pris 79,90/kg. Norske tomater nyhøstet. Sommerkoteletter fra ferskvaredisken SPAR 5% 39 o. 79,/ F ø, f f, æfoho 53% 39 o. 85,/ Soo f f V foho o yf o j. T j.6-3.6. No o yhø x-x- H o, f o ø Tx-Mx o «Tx» o «Mxco». Tx-Mx o j USA jo Mxco. Sø o cy, o ø o, o, ø o ch. F of o å MENY.o! Foø hj

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

ffi,\ii o åffi{ffi i * Åmsp[hruen 5.-7"TRINN I FAGoP Pt ÆRING på MonsnnÅu NATURFAG SAMFUNNSFAG TIL HJELP OG M ED TREKANTSAMARBEI DET ffi

ffi,\ii o åffi{ffi i * Åmsp[hruen 5.-7TRINN I FAGoP Pt ÆRING på MonsnnÅu NATURFAG SAMFUNNSFAG TIL HJELP OG M ED TREKANTSAMARBEI DET ffi i i,\ii Åsp[hue NATURAG OG SAMUNNSAG.7"TRNN TL HLP AGP Pt ÆRNG på MsÅu i * OG M D TRKANTSAMAR DT AV.ÆRRN på z.u vtntrn HALSN SKOL åi{i i .D, 0Q tl L U' 0l ;t t T 0, t O t å O t' < 0, O t.

Detaljer

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 S itu a s jo n e n i p e n s jo n s k a m p e n K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 H o v e d p u n k te r N y tt fo rs la g til A F P b y g d p å p e n s jo n s re fo rm e n B e g ru n n e ls e n fo

Detaljer

Versjon: 1.0 HELSE MØRE OG ROMSDAL. Risikovurdering av. reduksjoner i aktivitet ved Mork Rehab.senter. Anbefalt: Dato: Godkjent: Dato:

Versjon: 1.0 HELSE MØRE OG ROMSDAL. Risikovurdering av. reduksjoner i aktivitet ved Mork Rehab.senter. Anbefalt: Dato: Godkjent: Dato: Versjn: 1. HELSE MRE G RMSDAL Risikvurdering av reduksjner i aktivitet ved Mrk Rehab.senter Anbefalt: Dat: Gdkjent: Dat: H ELSE MRE G RMSDAL INNHLDSFRTEGNELSE: Bakgrunn fr risikvurderingen...3 mfang...

Detaljer

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. Oslo, 9. november 1966. Nr. 4-6 - 7.

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. Oslo, 9. november 1966. Nr. 4-6 - 7. Oslo, 9. november 1966 Nr. 4-6 - 7. årgang INNHOLD Volum- og prisindekser for utenrikshandelen i 3. kvartal 1966 Ordretilgangen i 3. kvartal 1966 og ordrereserven pr. 30. september 1966 Detaljomsetningen

Detaljer

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig if 1510: pj T Bi if1510: 23 ju 2013 Iiu f Ifi Li &l IDEO hbp://wwwic/w/hppi- c- ccphbp:// i hlv- vi wwwyuubc/wch?v=m66zu2pcicm Li &l 6å pj Kyi, li på i &l S hbp://ifiui/pj/yi/ hbp://vic/43105142 hbp://ifiui

Detaljer

Rapport fra verksted

Rapport fra verksted f 4 j Dj c y è 6 8 L : 9 84 86 V wwwj : 66 c@j f I 9 I 4 H 8 fy f 4 (6) fy IHLD U 4 F 4 P 4 D FÅL 8 F 8 Ij 9 IL: H D D PJ PLLI 9 f H 9 P f (PL) P f 4 P f L 4 IUJIVL 4 j 4 I f HV ÅL V y I f 6 P I 6 6 jfø

Detaljer

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g H v a k a n e n m in d re k o m m u n e ta m e d s e g? Iv a r S o lv i B enc hm a rk ing Wa ter S olutions E t s p ø rs m å l s o m m a

Detaljer

K@&&M@ffi@ ry@b@reega. tua n @ta- ,6orr"/*/ar *ft. hr /en. 3, s pt. 9R. ry@&w&&ffnrygkape?f

K@&&M@ffi@ ry@b@reega. tua n @ta- ,6orr/*/ar *ft. hr /en. 3, s pt. 9R. ry@&w&&ffnrygkape?f y@b@re K@&&M@@,6"/*/ * h / u @- 3, p 9R y@&w&&nykape?f \ O R D R E I S AK O \ \ 1 U \ E \OTEBOK PROTOKOLL FRAMTE: q4+p 5' ' 9 ' 9? ' M O T E D A T O :d m? ' M O T E S T E D F R A K L : q 9 0, 0 T L K L

Detaljer

!"#$%&'(")*+"*!,-*".*#/01()*1/(0*23#&4&."0*4")* 2/05(43.&/%)*"%*3%643&)*)#&"%.&2&'("*7#0&.

!#$%&'()*+*!,-*.*#/01()*1/(0*23#&4&.0*4)* 2/05(43.&/%)*%*3%643&)*)#&%.&2&'(*7#0&. !"#$%&'(")*+"*!,-*".*#/01()*1/(0*23#&4&."0*4")* 2/05(43.&/%)*"%*3%643&)*)#&"%.&2&'("*7#0&.!"#$%&'"()%*+",-(%. /* 0"(#"*1"#23%)) /* 4,5$))%*6")"$.% 7 8/9*:;$#%;?@)%*4)A%.B*:+6*C*0DED0F!B*6&GHIJI*>#%;?@)%

Detaljer

Hvordan sikre barn og pårørendes behov i spesialisert rusbehandling?

Hvordan sikre barn og pårørendes behov i spesialisert rusbehandling? H h l hl? Rl l j B R/l A Schch Sl Gl l Gl l h H? j B Bl All Rl A 2008 Tll j Al All P Vl Pll RAS 139 47,9 Bl Bhll RAS Al RAS 42 107 14,5 36,9 Tl 288 99,3 M S 2,7 Tl 290 100,0 D 290 l 171 V h l V h h U Rhlj

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø g d a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 1 6. m a r s k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i l l e a

Detaljer

cwalisticsktikeheik LB YR( Nr årgang Oslo, 9. februar 1967 INNHOLD Detaljomsetningen i desember 1966

cwalisticsktikeheik LB YR( Nr årgang Oslo, 9. februar 1967 INNHOLD Detaljomsetningen i desember 1966 cwalisticsktikeheik LB YR( Oslo, 9. februar 967 Nr. 6-8. årgang NNHOLD Detaljomsetningen i desember 966 Ordretilgangen i 4. kvartal 966 og ordrereserven pr. 3. desember 966 Skattefrie fondsavsetninger

Detaljer

Rapport fra verksted 25.11.2014

Rapport fra verksted 25.11.2014 Mjø f..4 j AS Dj c y è 6, 78 O OSLO O.: 9 84 86 MVA www.j. : 66 c@j. Sf ISO 9, ISO 4, OHS AS 8 O fy M jø f..4.. S (6) O fy IHOLD. BAU... 4.. F... 4.. P... 4.. D... 7. AMM O FOMÅL... 8.. F... 8.. Ij...

Detaljer

! " # $ #!!" #$ %&#"'

!  # $ #!! #$ %&#' !"#$#!!"#$%&#"' % ($ ) * %,, # # ($-.. * %,, # # ($ * - %,, # # ($/..,, */%/012"# & ' (!)"*,-. /0 / # 12# 3 4",56"78" "9,5):"5;

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

Solavskjerming bo- og servicesentre

Solavskjerming bo- og servicesentre Namsos kommune Solavskjerming bo- og servicesentre KONKURRANSEGRUNNLAG (UTF) SOLAVSKJERMING. Utarbeidet av : Namsos kommune Eiendomsavdelingen Dato: 18. oktober 2012 Sign: Bente Aglen Ref.: 2012/8495 Konkurranse

Detaljer

Førsteblad NORSK ETNOLOGISK GRANSKING. Emnenr. Fylke : Tilleggsspørsmålnr. Herad : Emne : Bygdelag: Oppskr. av : Gard : (adresse) : G.nr. Br.nr.

Førsteblad NORSK ETNOLOGISK GRANSKING. Emnenr. Fylke : Tilleggsspørsmålnr. Herad : Emne : Bygdelag: Oppskr. av : Gard : (adresse) : G.nr. Br.nr. Førsteblad Emnenr. Tilleggsspørsmålnr. Emne : Oppskr. av : Fylke : Herad : Bygdelag: Gard : (adresse) : G.nr. Br.nr. _ Merk fl : oppskrjfaer er Eller om den er etter andre heimelsmenn : (ta også med alder,

Detaljer

Kollonne i Ark 1-Avtale private ytelsesbaserte ordninger pr

Kollonne i Ark 1-Avtale private ytelsesbaserte ordninger pr Kollonne i Ark 1-Avtale private ytelsesbaserte ordninger pr. 20.01.2012 flyttefil A Avgivende selskap: tekst B Navn på kunde tekst C Kontraktsnr. tall D Organisasjonsnr. tall E Beregningsdato dd.mm.åååå

Detaljer

Tabellforslag til analyse av produksjonsstrukturen i norsk industri Eksempel næring 27 Treforedlingsindustri. a v. Nils Bakke og Ib Thomsen

Tabellforslag til analyse av produksjonsstrukturen i norsk industri Eksempel næring 27 Treforedlingsindustri. a v. Nils Bakke og Ib Thomsen O 67/6 Oslo, 4. november 967 Tabellforslag til analyse av produksjonsstrukturen i norsk industri Eksempel næring 27 Treforedlingsindustri a v Nils Bakke og b Thomsen NNOLD Side. nnledning.000000000000000_00

Detaljer

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK RAPPORTNUMMER loo.m.03 TWOJENGELIGNET Be'renset 7034 TRONDHEIM NTH (07)59 49 25 RAPPORTENS TITTEL

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240126 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. C07D 211/62 (06.01) A61K 31/16 (06.01) A61K 31/44 (06.01) A61K 31/0 (06.01) A61K 31/06 (06.01) C07D 7/277 (06.01)

Detaljer

a-c 6ptzaLtt YY?L - - /2 (s4ru4t nvdjjù -J 4i Lk jd å 96722 /3 CL4WRM PflZLL /-tczr-t-rlc--r. jai 4%4j Åd:)& 1edc frf L A r-- Evaluering av samling 6

a-c 6ptzaLtt YY?L - - /2 (s4ru4t nvdjjù -J 4i Lk jd å 96722 /3 CL4WRM PflZLL /-tczr-t-rlc--r. jai 4%4j Åd:)& 1edc frf L A r-- Evaluering av samling 6 Gi din vurdering av: god Spørsmål Ikke God - God + Svært f god jai Generelle kommentarer til samlingeä A r-- - jd å 96722 /3 CL4WRM PflZLL /-tczr-t-rlc--r. a-c 6ptzaLtt YY?L - - wu4 r-à 1edc frf L G cvz,rlc

Detaljer

xja 11 Nei 3 1 JA N Iskutlti an; T Formåi /3 Søker E-postadresse Tidligere utbetalt Er hele prosjektet gjennomføn ved denne utbetalingen?

xja 11 Nei 3 1 JA N Iskutlti an; T Formåi /3 Søker E-postadresse Tidligere utbetalt Er hele prosjektet gjennomføn ved denne utbetalingen? Iskutlti Søker Tela/ tlg Mobiltelefon Postnr. ^ Poststed E-postadresse Se tilskuddsbrevet / _ I Prosjektnavn Saksnummer 7oo TilskudQkbeløp Kodtnader oppgitt i tilskuddsbrev K4tlnaderRied søknad om utbetaling

Detaljer

Figurer o *

Figurer o * 19 Norske ftdselsrater for ettrive aldersklasser, 1968-1972 av jan M. Hoem, Er1mn Berge o7 Liv Hanson K NNHOLD L nnledning o 00000 0004 006 0* 2. Bereningsmatoder... 3. Karakteristiske trekk vej kurvene

Detaljer

Tích Vô Hướng Và Ứng Dụng

Tích Vô Hướng Và Ứng Dụng Trần Thành Minh Phan Lưu iên - Trần Quang Nghĩa H ÌNH H Ọ 10 h ư ơng. Tích Vô Hướng Và Ứng Dụng http://www.sasangsng.cm.vn/ Save Yur Time and Mney Sharpen Yur Self-Study Skill Suit Yur Pace hương. Tích

Detaljer

! #$ % & '! (! ' )!!!* +

! #$ % & '! (! ' )!!!* + !"#$%$ !"! #$ % & '! (! ' )!!!* + ,-./01-23 45167.8 49-:/ %%; ?69@8A 73/9> BC.8 58@DE/18 18,-98=/127-F 0611-23A,9-4>=D1G 61H/1I927I:JA,9K@C2.-4I:J 8 BC3-4I:J 2384/B L2,DM1D BC.C =-7-10/1C,E/=/4MG@

Detaljer

Hordaland teater - flytting til Logen

Hordaland teater - flytting til Logen - II /- f - - f j f å j å f å f å f f æ å å å f æ f å j j jf j f C j å ( f c f å C ff f f j f å I I f å j / f f f få f å f få å f j f f å j f å fj f f wc - II f - f@f www / få f f j f f / å I I f å C j

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

ÅnSuØTE 18. mars 2013

ÅnSuØTE 18. mars 2013 BK Munken Stiftet l. januar 1944 ÅnSuØTE 18. mars 2013 DAGSORDEN 0. Åpning. - Godkjenning av innkalling og dagsorden. - Valg av ordstyrer. - Valg av referent. - Valg av to til å underskrive protokollen.

Detaljer

3 1 Registreringsmåned... OOOOO. OOO OOOOOO Datagrunnlag.. OOOOOOO OOOOOOO OOOOOO Resultater OOOOOOOO OOOOOO 4

3 1 Registreringsmåned... OOOOO. OOO OOOOOO Datagrunnlag.. OOOOOOO OOOOOOO OOOOOO Resultater OOOOOOOO OOOOOO 4 IO 74/46 14. november 1974 FORHOLDET MELLOM OPPGITT FLYTTEDATO OG REGISTRERINGSDATO, NORSKE FLYTTEDATA 1970-1971. Am Arne Rideng INNHOLD Side 1 1. Innledning OOOOO. OOOOOOOO 2 2 Datagrunnlag.. OOOOOOO

Detaljer

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien?

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien? N 1 2011 Kubl T p p - Hv vfll v? D m bu m gj V lv v v l g fy g v u g Sull ll h lv m vll v h u M v m l p l v h, g g v p lvgulg v D v ll b l, bl v l V vfll lgg v l f gjvg N l vfll bu p y, m ff l y pu ll

Detaljer

Så vi lagde en tilbudsavis der alle tilbudene var fra annonser på FINN.no.

Så vi lagde en tilbudsavis der alle tilbudene var fra annonser på FINN.no. i v d i FINN ø Hv ojd, ooi jvhd iom i dm. Jo o MEGATILBUD oy i idi h md ijom. I FINN y vi d o o hd v hvd. D i jo vi v i jd om h i i jv S vi d idvi d id v o FINN.o. Vi d h yio 3? I i 25,- i Ex. B i Ad o

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

! "! #! $ %!! % &' (%!! )*+,-!! % ). /" )0', $ %! $!1! 2!1$$$ % )+ " )02*- 33!! $ % %%! #$!"#$% & 33! % 4

! ! #! $ %!! % &' (%!! )*+,-!! % ). / )0', $ %! $!1! 2!1$$$ % )+  )02*- 33!! $ % %%! #$!#$% & 33! % 4 !! #! $ %!! % ' (%!! )*,-!! % ). )0', $ %! $!1! 2!1$$$ % ) )02*-!! $ % %%! #$!#! % 4 ' () * '#, -.01 2!- 4)) ') '5555,1 % %!! 6) )* 7,.!,) 6 66 8 9),: ) )0):.):.,)..,).,07,.) 6 ) 6 6 8 #9%0).;7!5!#$< )

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Kommunedelplan for Hjelset

Kommunedelplan for Hjelset ll f Hjlt 20162026 l: 201301 VEDEGG 2: ti 2 Ilftl 1. ti... 4 2. l til lifål... 10 2.1 1 Hl... 10 2.2 2 y ø... 12 2.3 3 ø t... 14 2.4 4... 16 2.5 5 ø... 18 2.6 6 t... 20 2.7 7 t ø... 22 2.8 8... 24 2.9

Detaljer

Spennende kontorlokaler med høyt fokus på miljø, fleksiblitet for leietakerne og innovative tekniske løsninger til leie i Fredrikstad.

Spennende kontorlokaler med høyt fokus på miljø, fleksiblitet for leietakerne og innovative tekniske løsninger til leie i Fredrikstad. 58 Ø ø BRM jø Pj G j U S F W 1 S hø jø ø F W P h MLJØMRKT 1 89 TRYKKR S / F æ D T jø h h h L h D ø c ø j j h W æ h O jæ j ø æ W RV19 h F S jø c 1 h h KOMMUKSJO TOG: F j Ø h O S M H S BUSS: H h W B S F

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i D u r ud B o r e t t s l a g, a v h o l d e s t i r s d a g 5. m ai 2 0

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

9 560 tt. i --I, ---inr-- !r--1. stue. 27.7 ril, Tiltakshaver 136.1 kvrn avrundes trl: 136 kvm. Hellandsjøen del av grunnpakken

9 560 tt. i --I, ---inr-- !r--1. stue. 27.7 ril, Tiltakshaver 136.1 kvrn avrundes trl: 136 kvm. Hellandsjøen del av grunnpakken nr. E-11 tt --, ---nr--!r--1 - stue j v 3 rhal 27.7 rl, ED re - f ED h-- sov 2 overbyggcluteplass LL. () c> 3 460,11, 4 120 1. Etasje 2. etasje Takplan BRA boenhet 2.1A ETASJE ROM P-ROM 1 etasje v.f sov

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

NS 3454: Livssykluskostnader. Kandidaten må selv kontrollere at oppgavesettet er fullstendig.

NS 3454: Livssykluskostnader. Kandidaten må selv kontrollere at oppgavesettet er fullstendig. A vdeling fr ingeniørutdanning Emne: Frvaltning Drift g Vedlikehld (FDV) Emnekde: SO262B Faglig ansvarlig: Hans J Berge Klasse! Gruppe(r) 3BK Eksamensppgaven/ Antall sider: 4 delprøven bestr av : Tillatte

Detaljer

Bergvesenet. BV 3673 Trondheim. Kjernelogger til diamantborhull , Stordø Kisgruver, boret Stordø Kisgruver A/S

Bergvesenet. BV 3673 Trondheim. Kjernelogger til diamantborhull , Stordø Kisgruver, boret Stordø Kisgruver A/S xt Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 3673 Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport

Detaljer

x..i» \. . ikl.r.. .v». .t I .41.

x..i» \. . ikl.r.. .v». .t I .41. , å _:,_.a x..i» \..v».. ikl.r...a A, f. a..4 h 4. m.41..t I A AA AVFALISROI m 15-3"- Icaatoumon I2,7m= AA o m 'n G 4.. 195.3!!! o f 8_ E I BBS E m H arrexksnvsnxs sum! 9,3,": i (783 i. ij I i- -.to F

Detaljer

Forstudie. LevertBergenKommune. v/ GunnarBakke, byrådfor kultur, næring,idrett og kirke. og DagIngeUlstein byrådfor sosial,bolig og områdesatsing

Forstudie. LevertBergenKommune. v/ GunnarBakke, byrådfor kultur, næring,idrett og kirke. og DagIngeUlstein byrådfor sosial,bolig og områdesatsing / f I f I ff f W Y / H H H J c wc I c H J j H j f f ( f )! Pj @f f j j f jf f ff Ø ff - f wwwf j f f f f j f f j f - j f j f f f j j f f j f f f f f f f f f ff f f j j f f f f é j f P f j f () f f jf j

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d es o ns d a g 2 8. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i 1. e

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i J o h a n n es B r u n s g at e 1 2 C S am e i e, a v h o l d e s T i r s d a g 2 3. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 : 0 0 i l ok

Detaljer

RELATIONSHANDLING ljuskällor chris marquardt Copyright @ 2010 Storel

RELATIONSHANDLING ljuskällor chris marquardt Copyright @ 2010 Storel RELATIONSHANDLING ljuskällor chris marquardt TÄNDARE ST 151 E-nummer 7902110 Tillv.art.nr: 4050300854083 Rabattgrupp: 79NA TÄNDARE ST 111 E-nummer 7902112 Tillv.art.nr: 4050300854045 LED 13W VV E27 A67

Detaljer

Bestselgerlisten 2015: 1. Nå skal jeg fortelle deg... 2. Mitt Trondheim 3. Operasjon Detmold Ordinær oversikt:

Bestselgerlisten 2015: 1. Nå skal jeg fortelle deg... 2. Mitt Trondheim 3. Operasjon Detmold Ordinær oversikt: 16 0 N E R VÅ Bg 015 1. Nå k jg dg.... M Tdh 3. Opj Dd Odæ vk Ib T Ug. å P 9770443 A vd hjk bd 1 015 9 977030 Tdhjd jdæ uppv bå g b 015 19 977041 Høb 4 udhdg 015 199 9770511 Bv byk d Gåk Skpk 015 19 9770535

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i N y b y g g A S, a v h o l d es o ns d a g 2 9. a p r i l 2 0 0 9, k l.

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t S o l h a u g e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a

Detaljer

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g Ge i r Berge 47 En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk 1. In n le d n in g Det a r b e id e t som s k a l r e f e r e r e s h e r hadde som m ål å k o n s tru e re

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i S k

Detaljer

Info fra Statens naturoppsyn (SNO)

Info fra Statens naturoppsyn (SNO) S'.u''ls \ \.1'r lì ()l'l'5\ \ nfo fra Saens nauroppsyn (SNO) Vegar Pedersen Regional rowilansvarlig Oppgaver eer loven r li bakgrunn Srnxs N\T( R O''SYN Kjerneoppgaver "Skal-oppgaver" ivarea nasj onale

Detaljer

!"#"#$% L%0+4!"M8!F.7!NO"N!!!! G'7)7!P.2*'! ! "!

!##$% L%0+4!M8!F.7!NON!!!! G'7)7!P.2*'! ! ! !"#"#$% #$!%&'(('()'!&*+%,'-$!./%01$$'%!2')!)'(('!+&&3./'(4!2'(!$5*%$'(!'$$'*!2'*! -1((%-.&!+3!(6'!%/.*4!'*!7--'!%01--'$8!9!.*:'7)'$!2')!+&&3./'(!;.*!,'3!'*

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Ø v r e K r i n g s j å B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Ø v r e K r i n g s j å B

Detaljer

Årsmøte ttåentol Helse Buskeru d?:016

Årsmøte ttåentol Helse Buskeru d?:016 Årsmøte ttåentl Helse Buskeru d?:016 A ktivitetshuset Spi kkøstd 17. ebruar 2Ot6 kl. 18.00 tåtliltål ll te ;Tr*il 06 lluåux Saksliste Sak 1. Sak 2. sk. Sk 4. ak 5 Åpning/knstituering Gdkjenning av innkalling,

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t G o t a a s g å r d e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t G o t a a s g å r d e n, a v h o l d e

Detaljer

!"#$%&&'&()*+"(, -!"#. "$ *'&(*&!*,/!"# &$*!$*01$*'!22 3, &9 *$ "&$*2 "*( /. )* * - 1*((&$'&&2$!$*2$&* 7* -

!#$%&&'&()*+(, -!#. $ *'&(*&!*,/!# &$*!$*01$*'!22 3, &9 *$ &$*2 *( /. )* * - 1*((&$'&&2$!$*2$&* 7* - !"#$%&$ $"$ ' ($)$)($'!"#$%&&'&()*+"(, -!"#. "$ *'&(*&!*,/!"# &$*!$*01$*'!22 3,!'$ $*$+, $)-$%&4 $($5 6!$"'&' 7!(*2 3'&(* 7& *2 38 ("(3 2* 4 &9 *$ "&$*2 "*( / &! 3'&(*:!* $&2 7*'&(*"2 *2 3&$*2 "*('&. )*

Detaljer

1. årgang Nr. 10, 1960 INNHOLD. Volum- og prisindekser for utenrikshandelen

1. årgang Nr. 10, 1960 INNHOLD. Volum- og prisindekser for utenrikshandelen 1. årgang Nr. 10, 1960 INNHOLD Opplagsstatistikk pr. 29. februar 1960 Utenriksregnskap for januar 1959 og 1960 Volum- og prisindekser for utenrikshandelen Industriproduksjonen i januar 1960 Tillegg til

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN EIKESUNDREGIONEN Høyring 2. HERØY VGS Situasjonsplan eksisterende

UTVIKLINGSPLAN EIKESUNDREGIONEN Høyring 2. HERØY VGS Situasjonsplan eksisterende LISJ EBØ VEG E aturbruk Y6. BYGGEGRESE MOT EKSISTEREDE 58 p-plasser + 7 HC p-plasser HERØY VGS EKSISTEREDE GE Y.TPO 11+2 MYKLEBUSTVE S E RE GG EG BY er L MC/ moped HERØY KULTURHUS / HERØYHLLE FO Å V S

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2613860 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B01D 15/18 (2006.01) C11B 3/10 (2006.01) C11C 1/00 (2006.01) C11C 1/08 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

FOLKETS PIMPER PØLSA!

FOLKETS PIMPER PØLSA! DET FINNES EN PØLSE MED 80% KJØTT, OG DET FINNES EN HEL VERDEN AV TILBEHØR. FOLKETS PIMPER PØLSA! Vi yn pøln frtjnr å få dn trni rin hburrn tcn. Drfr lnrr vi ått frh ppriftr til inpirjn! FOLKETS WIENER

Detaljer

N e s s an e k r a f t ve r k

N e s s an e k r a f t ve r k R e v 02 / m a rs 2012 K on s e s j on s s ø k n a d f o r N e s s an e k r a f t ve r k (Bilde 27.04.07, sn ø s m elti n g o g h ø g v a ss føri n g ) Ne ss a n e - Ba l e s t r a nd k o mm u n e 1 NV

Detaljer

M O R E N E VEI E N 31 F O R P R O S J E K T VVA- AN L E G G

M O R E N E VEI E N 31 F O R P R O S J E K T VVA- AN L E G G j -- M I J - M I : : Mi : i: --cx ij -- Ui ø/ j i j f - øi iji ij ij j ø i 5-5 + 8 + 8 www :\ \ i \-\-f-\\--cx I H M M I I 5 I H 5 J M 5 IUJ 5 UI 6-6 - 6 i - 6 -i fi 5 8 6 I iji ø M I - - 5 5 UI 5 I I

Detaljer

Rapport. Sjekkliste for avvikling av papirmeldinger Nasjonalt meldingsløft IS 1824

Rapport. Sjekkliste for avvikling av papirmeldinger Nasjonalt meldingsløft IS 1824 R Sj Nj ø IS 1824 H : Sj U: 06/2010 Bu: U : K: P: Bø: IS 1824 H A H P. 7000 S O, 0130 O U 2, O T.: 810 20 050 F: 24 16 30 01 www.h. H h: F: D: Ty: U : H / Tyj : y@h. T.: 24 16 33 68 F: 24 16 33 69 V, u:

Detaljer

NOTAT REFERAT STED: STABEKK DATO:12/ pperf 13w NOTAT VEDR. SPIELGASAIVA NIKKELANOMALI.

NOTAT REFERAT STED: STABEKK DATO:12/ pperf 13w NOTAT VEDR. SPIELGASAIVA NIKKELANOMALI. 1@r 3(1. PROSPEKTERINGSAVD. NOTAT REFERAT STED: STABEKK DATO:12/11-82 SAKSBEARBE IDER Ragnar Hazen TIL: Gjenpart til: VEDRØRENDE: pperf 13w NOTAT VEDR. SPIELGASAIVA NIKKELANOMALI. I det nord-østlige hjørnet

Detaljer

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK RAPPORTNUMMER 86.M.08 TI LOJENGELIGHET 7034 TRONDHEIM NTH 11 E: (07) 59 49 2 RAPPORTENS TITTEL

Detaljer

Søknad om økonomisk støtte til studentdemokrati

Søknad om økonomisk støtte til studentdemokrati Til: Velferdstinget i Osl g Akershus Fra: Studentrådet ved Plitihøgsklen i Osl Osl, 19/09-2012 Søknad m øknmisk støtte til studentdemkrati Generelt m Studentrådet Studentrådet ved Plitihøgsklen i Osl er

Detaljer

~~d Sog~ V~d~~~gå~~d~ Skol~_

~~d Sog~ V~d~~~gå~~d~ Skol~_ ( (.' MEDLEMSBLD FOR NFO, ORGNISSJONEN FOR DEN SERTI FISERTE FLYTEKNIKER. V INNOLDET: R. - 8 Ptst d dglt d ts scl csqcs th l dsty_ BOEING -767 Nytt fly tl flymkkel d Sg Vdgåd Skl_ URUM -t ytt OB0L? bl

Detaljer