t, flg)-,ac2 fleg 1)10 fl -, G) (1) OrH OG) > Cl 0 O (1) CI)C flh rh0 (0) DU24H-P OHCr)?--4 (0) fl) G) ii G) 1(1) G) (12 fig) G)hO fl -p o ti 1 0

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "t, flg)-,ac2 fleg 1)10 fl -, G) (1) OrH OG) > Cl 0 O (1) CI)C flh rh0 (0) DU24H-P OHCr)?--4 (0) fl) G) ii G) 1(1) G) (12 fig) G)hO fl -p o ti 1 0"

Transkript

1 ( 5NC9 3 N$JV /

2 Cr t )2 $- --f- (2 P() UD u ( ) [: -P () ) rf G -P r-l -P 3 -P 2 -P d r- (± %. - ) H l Cl) r-4 H +- Cl) 4 Cl) $ (2 R r Q ( P -P r- -P r -l () O (- I r- 2 -p + rh (/2 () (- to W CO) L E 2 -P (t rh ÇX G r ( Çr Co L.C -CrH G - ro r-i Ç --lr ( ( () $ r- Q) rf. r-4o) -+ rh>t r s 4 -, () OrH O > Cl O () CI)C H rh t, -,ac2 EG ) () DU24H-P OHCr)?--4 Cl) $- ç( ( 2 ør- f rq. hhc):s tfj --P )r- )r- rr:rd rd+) () ) () (2 f ho -p -p.,-- -p+ (2 )-P -P (O>r o t Cr2 CO () UD EH Co r (2 (2() ( 2 ([DCL) (2 rj2eh-4 (2Cr) CfjU)EL o p G 2 «PI ).f 4 c H t + + Q Ø,r- -P ( %._ rt t rc r ) fr N )(t (k ( pr: ))) P H L+ b(o,cjd h(j rrhr- (2() CG.H.r-(D COb) -- + $-4 ) +--,r +)+z -4 ) o to P to UD UD Cr2 U) H P H H P H rh rh C 2 ç -I I C U) C2U)j- Ø) (I) (t (r OrH () UD t- > Cl r t > (fj tc,r-l ) (I) (l rh rh rh P rhh rçp D,Ç) rhh r -P DO P H,, r rh r r ro (2 $ r C) ro

3 LII LI JJ c f- H,,LI COLI2LI4 (JO Cy :+ ry c ca n3 Cl) ( I--- (LI Co LI[L II --- <4.. - LI-L- (.jj ) I \.5 CO <4 - c <4 t2 4-3 <4 ( I (D (3 CO CG CCqH (D (JO CO L (. ( (3J -- OCO ( H,2LI...I)) ;. $ ) CO LI (D-4 -(CO HH<4 <4 Ç) LI 2-4-<4 [V CO(T : L _<4 -< \) H c- LI H )) Cl) H- LI LI 3C LI.-- CO CO HO <4 poq 2 o - G : <4!- CT cq ÇjY -lh LI LI <4LI -LI (t <4 ) c_+. tj c+ (DI [-. (LI (q H LI 4 ( < LI e <4 (TI H H L:- I CO J C] (4 -J (7.-.,...-. c± CO (J, :: r± (2 r 4- LI CO d :.4 LI,b H: LI (I - LI CO CO co (T 4 H c-f ;(4 :I :: : L: LI l :2 2 CLI c+ *.* ca o c+, r:± H- H LI] ta S --4 -± +- :, c - _j. j ( - L C) -) J -Ç LI ;JLt o; l ca (2 H.Df-. I H3 - LJ C] L (JIDCo ():R (: c LII] r+.- l (DF Co4f DL3LI [tl] ILIcH f L F 4-J J jlih t2j. 2 J joc) xor4 f () H l ) :.rj -. ca uu- -I ta(li H LL - c±j 43.4(D.ITJ () Cf nc):) ( LJ IL4.4 I LI Y I.. tl ) 2 ) I J) t.. t )? L-.lJ (LI -t-).c--- <.4-L. OLI 4 - ;-J o : C2:-H (; ( 4. Dq I - (I) (TI (TI Q. 4 CO 4 )j J<.r.ll (.4-4LI) LI L) ) _ L -I 2 j H j 2 - D LI.2 I CO C CI) CI) LI 2 v+ DD2 l CO : () <J, f-.i...-- CI) co I CI) LI H I LI LI LI ) I)) (f LI -l;j CO TIO - C) ( 4- -(I I I j. (J) j4 Y c+ -» l) <4 I co.d :) Ql.\J c-f CO (2 - -l :- c+ ---I LI c+ I. ( CO LI CIO H 2 tl c+ --uq - -- c+ P_.Ct, HO f\ (II () (..-. cxj ca ca ca <4 n* - 2+ c± c+li ].r (LI t- on r.:: ) - + H <4 <4 * <4 : f LxJ LI c tl I CO Cb L C-j LI Clc cy ca oqca C) [2 (t LI (: J Co <4 P : I F- [ 2 Cl) ( :J [-4 c+. t] n-+ + c± (I) I L) I () ( I.) I c+ci) j!) c*h- 2) 2 <4 L-.4 CO () I H- (j 4 LI Où ) n+ c-f (--I CP(D [ (7 uq [ <4 <4 Co CO (t - ( <4 (.oj H CO L2 LI ( c.+ : ( ) (TI (<4 OCI (I) + Il] L (I H HHr 2<4 22)2-2 ) cl- 4- L -4 C) IJ -3 n4 -L ±(Cocl-<4CO (l L CO <4 L:J CO r- -+ LI Co -ï <4.<4 -l CI) (TI [2 (TI (JO <4<4 e t GI -Jr-3-h U h-.d d- <4<4 < cl-<4 Cl(O I LI.- <4 LI CI) t] tl [-.T) t] LI H <4a). (<4 F-d-ILI <4 Hc+ t] Jq c-t- (II c+id) -ç <4oc-lLj c-fr H G c- F- OT) ILI - <4-2 <4. (2 L l LI <4 (.2. (t

4 II II.a jlna-hm- JM-a M-k jm.a M- -L \,Mh jima %slm-h jimh.slm- j4ma.- M- stg- Se.. I I SSl II I I I I CII I. SI. CII 5 e 5 I I 5*5 * s*ssd *ss a **s *4 4 *4* 4*4 *4* ass *sa *aj s sa ta...s%.-.a %t % fn t%,%..%,jø% t%.-r% t%# %. -%.%n. n r n rn-s QcxltaQ -a caqcç) Wc) cncp jjcntj) r WCncP WCOcP tdclca CÇ) woø wwa q wo wwo. 4%J.) :. st ( CO 4 o JtH * * Il s o t -%Cn t 3 44 t p I. t t tc2 I.. ta ta I-. ta * * ta ta l. * cf * *, I- I-..3 I- ta ta el. ca, t.j. ta I- I-. 4. I- ta tj. I ta..b ta. Z I oq lj I W3 t --> C.-l 4t. Z) W OIz I-R CO-u e Cpe O.3 «o td t 4 -a - o4 - m4$à D4 v.j. m4 ljc. L.Ø c+go *m - Øo mow ØHI- S tae..kc.j.q H. bpå m.ct.a ldi o l- Il.P». Ø,lj 4a jø 4 tjat m4 Zt c+h H ctd lms..b l.htta..kl4ø çj44 - *r-.j.tap$mo.j f an, ØI-taJttQttQ IZQ H.u2: W SQ o Z Hr$ Z >.H - :tbm b o *4pa Ø* Ø,- fr* - 4o - l- v- tt t I.-. tows2ct3 CO Wk3CO to COCO.3 3 c a Z uq- øqqa-q H H jqml-j.a F ji- -.q. j-, *p-. H.+cI q uqø - I- 3fr tatl- tat mmmq,, g U I-- - o.a l.-nd HI- d lw d frd - I- 2()4 U)4 Cl) 4C2CO WL OtO r4coco 3* ** O** * ** pa 2,,.O. Ø$D H4 øø.o 4jg t : ( W m vdd ttwgat mmm. ta mcatatata tatam c ram:2 Pç P W dw t m t mpljmj4 ml 4 tlttt t t t4t4t4 tt tt 4t tt ululuu Ut s suuvm UUU MM tjmm U)U s uuu UUU JlUlU JIUU JIUU l.4.aglui.å MM s44 -I-4Z ( CO% %D? woa s-avt o.ø ooa. suvt. avt3 o$o-s Ut rsaw*as -Jul uo, :»jnj O t at. Uuw 4se ta

5 ho 9 Ç) to L) 4.) «4 Co r-4 H 4-) H LO UD ro C\. L ro H. UD H IHol 4 $-l - r-)r-) f HH ) r-?rr-i C) bo glid) ) L g: PP:F, 4 4-) (r4 (I) + 4-) 9 t/) ro UD 4,H, l -- p p 4-) ().:I ) rh l rh O crr H.r-) r t/),- Cl) - t/) t + ho+ bo p p 9 to p r P l t - (5 r. r- ))),-4 çrh rh r4rr 4 -:- O Oct) - H d P 9- r-j r rh to )) )) l) r- ) CO rh - Le t t F td ) ) C) 9- )) 4 e) prç ed HrH+ r-,- e I,h tijlr-i r4 3Q) r-) bdho- r- rhr-r + UD 4- -P : -4 -p ). to 9-,C 4-) 4 r- LO I r_).r) ) f -I F I> r-i -P tor 4 P c -l t/) r 3 -I rd ) t 3 r 4(k$ O 3 r rs H - E P p4 I- I -- I r r-)» o,r L E: r- r- P: LO rprl LO ro l v cx) O t/),- p r, v ro r F4 t/) P ho 4 -p UD Or cl I- - H rj ho bo r-i r. q. -) r-i ro E. UD 4 UD t ro C) ) G. 3 IN( < l,).r: E - r-i th r-4 rci ( ) rd V) rhç rh +) ho _ç T r C) r4 -) rh + to+ )) O m to H -r-i Prs ft r& v- E CC) z-ø : U) t -4 r bdth t),- le ) PrHP 9-: I r-i - H -p t, p. p. to +) c 4 4 LI) -4-) -p O ho r-f tid t ) v ) r ho t: + P-; H > g: P.. c3 v J -o ÇI If) (\) IN IS) Ç\J V) I IN ) Lf IN f * * Oc- UD:)N r -(Xco LDCO ty IX) COLOLO j-.- I v- v t--- t-- t LO -j- CNLC) 5- ) -- t v - - v- fj CY LO LO LO LO LO v v- O O C :) ty\ ccr.o LO LO t LO LO c3 -- J r O :) ; LO C L tf\ Ç) p «4 LO Lf If r tcom Hr rl rh bo LCLLf t-lolo., r- L( LfW j- ) LO j -. ob UD t c: C bo r 9, t/) 4.) t +z,. -..-, to rhrh LO LO LO LO c,-rrm rh LO - -: t u % % UDt

6 ... r-.. j. -, rr Q Cl> PtG( (C)GHP G>CI)D.-- «>_:I$4 $4.c (G (LQ)> > Cl -4--c. G () - -, 4. G P++-p+z >rhtz () ()4 (. -r IQ) CG-+- (G 4.. > )-G(G C>.rr. Ù]-. -.c.--- o--: 4-r- LO - r G(cGHccf)U)cnou)cr)rDc/u)COE.4r:)u)cn -P4- rh ø >-4o 4r_I.H Cr- t - C. Cl) J f r -j-----i DO) ro r I «G - r-c,) - H rc PrQJ -f. j () (J.r4 ( rh CGÇt. r GCQI)CtI)(J)U) (CICGCI) -Pr->- Oc(.4 tq r- r T +-,, -.h-hh- 4 CJ ClCC DD(J)Cf)UCf)U G $- C -4r-( g Ç-jo ç 4U -4- CI) r-ic t;m cd> -4 Ck._I(-.> r T W(GG + çz ---> C(C IL>t- c <-a-a t U>G 4 b)- H 4 G.- > Ç to C r ÇrC r - CUCI) t Cl),.Pr ) t r-f P> C) (G +- -P r r).. r. (L j bd r -P 4> rc P 4-> - «() r C r C NOOCCC.C CCY CCO,J)C(y(5NCQ Ç (...). «G G. C CI) r Q),.. r. Ç> - r G.) H G *r-i-. L,.,- r4-4-- C CI) C ( C,_ T.4.4 OGcGr G.) ( C C),C- -f--) ll r, 4G C> -t;!) r- (> (G G.) ) CCI () () G> <G PH I (- r.4 G.) (G G H Cl,4 p ( ç CC\Jrt G.) HO C ( Fo - r (G r G>G.) C) rh rh!.p «G. >(U) (D>-,.cCl:.G 4- (tg(du) OCG>-I >u P -,. - G.)-4 Ç>LG->o G. U)r(,L (G rr r- H - Cl) «G «G G C) 4- ( >--cg $ U- + >-4 (,rr G Pr. -r-, - L> 4 t. C-QÇ( ç(g. : (rj),! (r I$4(G :)F-)4.)-CI).> Coc. (G l «G >c-. $,IHC>cOcv G4U r_ri7. >4 - (GD,4-:OC) W.44. 4CV (( (G $4 $4 $4 $4 $4 $ $4 (Dr.4C. ag-p >.,-4$4f c) :.r,.u)r. - - ) 4.-)..p. - () o.h - ( >-4G «G> ro V ( LO LE C > «- «( - -4 (.4 G G ( (,- G. G -. (G r--- (I) G.>O -. G: Or)OH -l>ccic(j)( 4- t (I)r4 r-- 4 CVI. G 4 -I - ro ( ( I () G Cl CI) G.) - G G I G> (G G. I G D tç, j $4 + >4 (I) t - $4 I r -4-- I CI $4 -, I Ç o () -.4>-Pr-I > - r- C..r.4l.r G>$4O-Pc(G >(:I$4-4. $4$4$4çG.) -( H ±- U()($4jl, Çz. S S>.. O+ -- I 4 -(>O$4owCl..$4-D$4Q>L-)$4r o> Q V >: - () r E,): co rppo:-p D GDF.rC(ICD (G (/) (G f.>c:$ oo G.)>)>ro (GC$4.r- - (G-4- G E $4 fr.-. C) -d -P $4-4 >U) t > -r-4r-f-, $4.>- r>r4rou> (CG,C>C> Q. $4. ($4 rh WG Cn -- C., ()->-. (GÇ. : C--- -, --ltd;. 4-C>O -4-.H.>-.$4Ç 4-,>> ( C> rq) >r4$4q(.) >H$4C.>4,$.,G.>cr) t( > CCI SgÇ..4 (n)-(c4 $4 G C.4C C r >PQC (G -O, (> - CI) > O(.(G- G> -PQ.>-$4n $4 $4 G $4 -PC+->r $4$4>($. v$4,c:.r.:po.clj,>. GQ(G -Ul4- r-, -.r-- HCl).4C U)LD Cl C (VI 4 (G4 r-h(gqc(ghc r -Q -P G -,--C. IU) -j--c E - (G C c ) c -F-PCIh.(G4L>(Gf,-. H >--l-.hcgcoldu2 >-- G (CI- >-fg. C,rC: (l -.Hç 4-.., -4:.p (G Gc 4-4 «G O)G-U).,- ()+(G(,c(G r (. (f] ÇÇ (DO J(,O - r FH Cl - 4-O (f)> ( F Cl. G.,. -,-- I >z rrorz-, (U «-,L lf\>c () 4-g- to,.c() RO(l ( (G CGDr--4-hOR(Gb()p U)U)O)-4- c G G G(G-f- )...: rh r4 -P G.())- -POU) (Dr -PF(G «-; a -. L- L LrL LÇÇ\LfL.r.jç4 t-c...

7 Fl () H.Co Co f I L (DQ)el- t» Fl IF-f-- CO el-co - )el -el-l ) Fl ) (DFl LIO)<4 et <4COjc#c+ H 3. 4 ef(d Ct(Del-<4 (DFlC ) FlCoFl D e+c+ el FlFlc+CtJ (2 Fl (t H-ljF--J jqc+ el FlCO<4Fl c+ (2 Fl:q H- Fl Fl el- l- FlJ (Ddej. Dq(DcDcDFj F- F-CO c+ H- cl- Fl- Fl c d hh,fl Del c+ôdco LI 2 Fl H-LI-j.J (DIcT-HFl el Fl Cl ctc LD *4 U2Hs H el el COtOFl el <Dd-Fl I Fl et)fl et FlFl e- m FlcDW H IFlH t- Oeld -lc+fh)cv (D)H +FlFlCO d-of-- c c+d2 Ct)c+ CoHH-Fl, 4(D (Dc-+ LI (t cl- cl el- LI CV LI el I Oq H et- I Fl Fl -4 3 C)4.jCjçDtj C,j cj HH»Fl :() Q I j_l j J ÇD\Jlt 5FlO 4Q OCoj \)Oc+ OQ CO CO C[2+ : 4>j ) j cf Co C r c+ Fl <4 -f)q el- () 3 ) e+c +r Fl o J HH. QFl Co el- D F4c (DO CO D<4 )C el- < d p. : C)H) 4 <4-4 Fl 4 c)<4 CoF-4 H I () o <4 ci el- Fl Fl el- H ;.Q e+ -f Co -4 H- Fl to J. Fl c±)o ;-F:: 4-4 H +<4oD c+cfl FlOct+Flc+ Co el-co c+ Fl c+(j Fl ) p,coj +Fl<4 ÇD (DLI o o CJJc+COatà DoD aqj.flqd -a.tc+. Co l -j 24 H-H) CfrJ -_ J. - c+hqfl ( 3 c+ Fl F- O) D ) C b- Fl+4 b ;q<4 Jc-f CoFlO Cof-H r (OFl Fl Rz -f Fl +C (4 Fl CI3 c4- U d-<4 ç+ Fl E Fl H <4d -4 Il c Qt jq ùq H- (t b Fl Co Fl Fl j. cc3(d Cb ± el- Fl» CO (Del j H t Fl Fl el-» <4 J el *(t) (J (t <4 Cot 4-+ (2Hrj QLFld f-»-j )q el-el-h c )) et Fl c+ 2-4 t Fle - <4 ç+(t)öh c+j(d Flc+ jy 2)C-I, F D2 Fl el- )J 2 Cl) Fl el-cofl CoFl CtFlFel el- of.l e--. De) Fl Fl Fl ( ) t l -4 el- Del CI) Fl el- p I- 5 j Cl) c Fl cl- LI c+fl)cofl c-du) 4Co (D(DcfFlDq CoOI- el-t.c Fl el- <-I- c -- CI) el- C) Fl Çjq () C) T (t LIej. Fl Fl Cq Del (t el- Fl c - el- I- F Fl Fl elcoj(t) elc+li Fl el- Fl el-fl RlD :q 3 Fl CO T - Fl (t el- LI et Fl el- Fl Fl el- Fl- -d el- el 4 et H e- Fl d el) 3 :4 (I) el- Fl CY Fl Fl ( (2 Fl CX) () oflcdl-4 e+øc+cfj Flel- LI el-co eto(v Flec el- oø (t H el -od el-co Fl H <4-- el- q el- : <4 c_j J Fl T c Fl CO LI el F--Co FlFl QFlo) Flm c+(d el- TcJq LIc-f c+ et C) Fl d el- e-co -C. el- --, Del Fl () sc el- Flel-F) <4Fl ;- el-. (Del- + I I COQ CO J el- -4 el- y -4 LIH-» 4 (ID Co l) (l cl- LI (l H Fl H j el 4C) (Del- Fl 2-4,F- - Fl ej CoOeC2D) COp) 4 j Fl(D Fl (QÇ Fl Fl :-F- LI C - ftj I-j c Fl CO cl- c+h 4 et3h Fl I Fl Fl el- c4 el- et Qq ( t-(d C-COcD el )»Hl 3 el Fl (DCV j (D Co Fl Fl Fl - Celo ;ILI el- q (DFl (q<4fl LI r2o)el.h. F OelOLc 2Fl Fl Fl CO J el- d-oq el- CI) d LI (2 Fl LI (I) et L Fl Fl Fl et et et j c -J el-el-il -,.s cco ; CO -± LI () -4 ed- CVI- c+ ey - I cf- c el- e- - (J Fl Fl H ca (r. el- t---4 :4-4,H -. C) (-2 L- (J( Q Fl t--to fi4 çj C-2 C Fl CI) d-h - ) td Uo I c+ Fl (Fl F- C) I d H (I 4 4z (Fl Hhf-cD th(jq JCo - D -- Fl - -.J u CV d : swfl DD FlFl + o el- <4 - Fl Co Fl I- C Fl u Fl Fl + * (DO el-co H ey Fl Fl c- r F Fl C-) ; c+fl OqCI) oqco -4H(DcD) (D C) H)Ct) (t --- c+i Fl-f- FlCo 3Fl CJ) Fl FldHC])J J (tc+elç(d -4Fl Fl el-e- Fl. p el- H- & el C) FlP)d-o GH < (t Cl) F-4 4 t2 c+cq Flc+Hp FlFl Flc&FlFlCo (D U +CVCI) FlFlH c+c l f-3 o LI C) 2 el -{-Fl P4 cf;4c+ - - PQ (t C)2Fl (Dd-çjjCo h.,q J ) yq Jc+ FlCOFlb c±flc+fld C C))OCoH2.,(Dct- FlP3Fl o cdoq el- Fl el- H Uq d j - -4uo l el- LI cj(d c el- C- Fl t ojq CO cl- FlFlcDp +- - YOFl(D u elc+) + (DcF H el- toel- <4 I H Cl) C2COCJQt-. c+ Fl cffl FlO Co d- c+hci)l Jc+ H DFlcF- CY c+ o LII- Fl el-oco CO 2 () Fl el- oc LI el- el- oc Fl -4 CI2-< 4 CO et el- (I) F- f- 2 r.j -.J H u2 Fl et LI 4 (t et h ( et I Fl Q. I LI) I

8 Ç3;, Wt.M44t.p.p t- otoo bord: bo g Cg om c.po+ + g, t FlF!Ø$3 n lrm.pe ojm t- ro. co,g, -jwj tog w. - o+ p tuga + C to, at t- bo L 4. ø na ef ocg,-:,c:o, 4 5.CI tj,vj 4. t! r 4 b 53 mm 4 g,±. r,b Fmt s) t b... 4%- L j. g 4 53 boa)6 OefØ + L oooø o.9.9 b53rf. m?ts.; cj tuato m? cl4jg p P $3Mo kl $ kl.,-s 5ØØ H.t + t fw-4.g w 4 bo b53 kl d+ m g, 4 + v) kl.. + og t-so w,t r.fr.pg+ o5,:g, c3,o a r4at + 4ç; ( + og r j tlqj øel+ fr.r,r( 4: U3m.j.. gø.p SÇC kl l to 53 ( tg 74 ttø4 r :+ S ocs 4,R4: Wo(n Ooç 4 g4. fs LI tq, 4,O$3p,,g.,.ff, j>.%..!djj g 6w.P54TgOgg $fj, øefefefø cla Møg,t r q6f4,,4,,-rp $3 tø t 4 s, t to F4r. kl.em SIfoef, P rimj,-j t, tofj n k ) (,, M tom t.p C.++ bl.. 4 «. $3?. k ta,hjø.p Hv,tI. + r-j( G? Øg 5: 4 l,a Ocf t S 4 WP.%j to, $.t,yfrq. L t.o a, M4, ltonøboto. kl.h.pog.-53g, r- v)r4 oo 53? Ocs$4 + tttp 4j. lj,s $C.rf ef pf t c o hogj 4+ + Sr-j t4 4;53.9! (-(o$ 4 on g g.e 4 -. Opfp. $34!4 n( Ob4oom 4 + g kl53 m+ atm + o P bn r-+ t 4? tf,-q? Wr-IØ,- g Pl4 rf,p PH:o 43 Ø 6atrg? + 4 tø.cg bt-f br 4»rj?4+ mo cl, o d Æ s t,c.pg tq) r-lw 4,53.t o!mog, 4.,c.,.. to: $ C $ b f:fpef,.+ t, 4,-.pgj m tso)fj rj r69+ r-b (% 4 4 c t$3 g «I 4Çfr OeIr. kl ts t,.l 4gjg, Om P..e n +)Øp. ØM,-) totv b r.( t l+çø V P+ ø t$.ç o. 69 E: + 4eo,c c 4,.,..-n 4.rjw. øf v R. J+ g. $..,!. t t- 6 rltç b$4e H4 $4 E! 4 gmp.. E3 $P 4.) 4 flmb, W$3..j bm,-. (53,.. 4,.ptef o.,og 54 4,,.?,-jh.q $.?. t Om.,». c?eir+a,_,t 53...,.. 53 m -:- $ oo $3,r t eø:,o d o P.p ( LQ opø 4, 4 rfo4j.g Ø,hJ+ Oefç.PÇ: mç; v. «.4 Øt,c,, co el.4.) + Ç. : $3..- øt.. 53 $3r-f Ob3,.,,.,h-p. o bog..p t.pg, «tg $. g.p bo ta N rdm$3 a P. 5 o,. SI z 5..,-g rc4 w--fq ttj,%.p EI.p rfo$3qj «-I ooq,?.. tq t S.c - S g t$3.ja t +,-44 g çl øp CI+k%J$3 wg $4 69 l we 4., y- b-l t4.p..,.4 cv I4,j I --. P ra ce.,g g, mm do OF!,o go.,.q 4 p4. t,.hgç t r4 tjq d$3w,.,-q u r, bobooa 6 r4 53 CEI 4,C6Ø Fl$3n gt tøo4 tt 4. d.p $4 t 4, 4.Et+,e ai 6 EI pe o cl 4 4tYe4. orm giç) X3 b,qr -.,-j l w p el,h ro S t P 44:fg O+ 63 Øoo j mo s. L tl.p rg43 b) gl»:j» Ff4, 4 t bo r4 L + 4 Ø,-f : r( 53 +.«,.ç m q ef $3 ri I4.rI$4 t $3 4,!4,qtJ - 6,d g d+ a $ Fl 63 5 «d$ gto)p,

9 VEDLEGG,, Budsj 976 Regnsk 976 Budsj 977 Olav F aret / kasserer s gn. Ktgr. Adm Porto/telefonjårsmøte Ktgr. Instr./trenng Ktgr. 2 Representasjon NSF tng, styremøter Ktgr. 3 Avft/kontngent Medalj ekontngent Ktgr. 4 Bdrag/gaver Tlskudd Rogaland Idrettskrets Jubleumsmedaljer Dekn. av drftsunderskudd Premer, gavepremer og utfter Drftsunderskudd Inntekt Utft Inntekt Utft Inntekt Utft 3.5, ,75 3.5,- 4.7,.6, 4.,-.4,.39,.8, 4.7, 5.238, 8.265, 4.3,- 2.,-.6, 3.5, 4.53,55 4.5,., 2.4, 266, ,3 5, 8.92,3.4,-.6,.6, 28.56, O,5.8,.8, Innestående på postrokonto kr. 282,29 Banknnskudd 2.3, Verd merker etc , kr. 5.9cD7,29 Revdert

10 - (OFl -H c O Lrb C)H c+ c+ H c3 c+ c± c+)oh- c+ c+ Fj H- H oq F-- Jd q qq>d CO H QZ C F- Oq Qq CO & c+ CO Oq H H (I) Q c+ c+ OH Fl Fl Cc+Fl c+c-j. Fl )Fl) Fl ) C ( O CO 2 H CO 2 ct CO c+ + c+ CO 2 < CO - RI 2 \. Fl d CO Fl CO c-l- - CO 2 c+ c+ CO * r-co o2-t)fl c+c+ P Fl COH CO COf CO COCO CO b COc+ Fl I-H Fl Co FlFl Fl I Hc+CO < CO-cj cf c+h d 2CO 2 CO c+ ( Ot c+flh 2 HFl 2 2 d Fl Fl CO.- H Fl ) & H OQ Fl ) FlH CO Fl CO CO Fl 2 Ot cjco c+c+flcoco P FlO.P. H CO C)o Cl COc c+c+ COFl CO Fl ( H O-2 Oo to + CO cf H &FlO -) Fl. C Fl Fl cq Fl < d CO H Oq Fl HO) CO () Fl +P -f 2 (2 Fl (D(O,(O c-. Fl j H c+ CO c+ ) Cl 2 - d- CO CO (\J) () OFlCO )2Fl O-) Fl Fl2 J c,, H(OCO OD CO JO ( C) 2 c+ _j. c+ -F CO C_,. ) - CO Fl Fl. CO CO CO I I H to & 2. CO d n CO Fl 2 SOt COc+ COFl CO Flc+H ))Fl FlFlCO CO O-b P.c+ CO Fl c-- - c. c+ c-t- 2 4 CO COCO COOCO cl 3)o CO 2 COCO H- 2( Fl o CO CO Fl CO CO c+ ) cj. Fl Q Cl FlCOocl-2 )) IÇ4CO CO cl.2 q, CO J FOO2CO -d CO o f 3 H -j.hh c+h rc+ ---c±coh (J2FlCO Fl CO c+c+oh cl- Fl CO oq 2 F- + 2 CO COÇI Fl\J )o COlFlCO, c-l- Fl CO dco FlCOc+F-c+ I ej. H CO cl- CO c+ H Fl +)CO CO j (( COCO cl- H CO cl- CYq CO c Dj CO Fl H Hc+Fl CO (I) c+2 Fl CO Fl Fll DH Fl CO CO Fl cl- 2 clc+cocofl COc+CO CO CO c±co )cl-coc c+ CO cl- 2. Fl cl-o2 cl- CO cl- 2 HO I crq

11 Vedlegg 3 Budsjettforslag 977 Inntekt Utft Kontogr Admnstrasjon Kontorrekvsta Porto/telefon Årsmøte 7, 35, Kontogr Instruksjon/kurs Sarnhnger - Skytelederkurs Kontogr 2 Representasjon NSF s tng 977 Styremøter 5, 3, Kontogr 3 Avfter/Kontng Medlemskontngent/Medalj eavft 59, 2, Kontogr 4 Bdrag/Gaver Tlskudd fra Rog Idrettskrets Gavepremer etc Deknng av drftsunderskudd (dekkes av egenkaptal) kr 5,- 5,- 4,- 48,- 5,,- 8, 8,

Pilegrimsleden fra Oslo gjennom Bærum til Bønsnes i Hole

Pilegrimsleden fra Oslo gjennom Bærum til Bønsnes i Hole P f æ ø ø T V Eh P f I. E ø ø f æ T: L Iø L f: f I. - Å - Tø E K K ø T h K ø ø f ø L Ú K - ø ø F ø ø K p ø - - - ø L L K P A T ø ø h ø àêæú µ ø ø L P ø ø -V ø ø L L f fø é K pp. h f pp () -. p f - Ah.

Detaljer

(+ /$0 &&&" 1&& 2 3 &$%+ 2 4 $%+ 5

(+ /$0 &&& 1&& 2 3 &$%+ 2 4 $%+ 5 !"#$$%% &%$$'$!"#$'$(&$'&))'!$ *$ +! " #$%& ' $&%!)'&##!(&%!)'&))'!$ *$ () *+%+ $ $),% $ -. #,&)-&%!).#,$$)%&%!)$%&)%$)&)$'")$% &%$$'&"%! &%!)$)"%,&)% '$!"#$/ (+ /$0 &&&" *+%$ " 1&& 2 )$02 0!#!&)%'")!'$,$'&"%1$)%-&%!)2

Detaljer

!" #$$ % &'& ( ) * +$ $ %,% '-!" (,+% %#&. /000)( '', 1('2#- ) 34.566,*,, - 7 )8, +$,+$#& *! +&$ % -

! #$$ % &'& ( ) * +$ $ %,% '-! (,+% %#&. /000)( '', 1('2#- ) 34.566,*,, - 7 )8, +$,+$#& *! +&$ % - !" #$$ % &'& ( * +$ $ %,% '!" (,+% %#&. /000( '', 1('2# 34.566,*,, 7 8, +$,+$#& *! +&$ % + 8 ( 9( :.,;(.

Detaljer

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 S itu a s jo n e n i p e n s jo n s k a m p e n K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 H o v e d p u n k te r N y tt fo rs la g til A F P b y g d p å p e n s jo n s re fo rm e n B e g ru n n e ls e n fo

Detaljer

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. Oslo, 9. november 1966. Nr. 4-6 - 7.

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. Oslo, 9. november 1966. Nr. 4-6 - 7. Oslo, 9. november 1966 Nr. 4-6 - 7. årgang INNHOLD Volum- og prisindekser for utenrikshandelen i 3. kvartal 1966 Ordretilgangen i 3. kvartal 1966 og ordrereserven pr. 30. september 1966 Detaljomsetningen

Detaljer

Fersk makrell løsvekt, fra fiskedisken, værforbehold SPAR 50% ord.pris 79,90/kg. Norske tomater nyhøstet. Sommerkoteletter fra ferskvaredisken SPAR

Fersk makrell løsvekt, fra fiskedisken, værforbehold SPAR 50% ord.pris 79,90/kg. Norske tomater nyhøstet. Sommerkoteletter fra ferskvaredisken SPAR 5% 39 o. 79,/ F ø, f f, æfoho 53% 39 o. 85,/ Soo f f V foho o yf o j. T j.6-3.6. No o yhø x-x- H o, f o ø Tx-Mx o «Tx» o «Mxco». Tx-Mx o j USA jo Mxco. Sø o cy, o ø o, o, ø o ch. F of o å MENY.o! Foø hj

Detaljer

K@&&M@ffi@ ry@b@reega. tua n @ta- ,6orr"/*/ar *ft. hr /en. 3, s pt. 9R. ry@&w&&ffnrygkape?f

K@&&M@ffi@ ry@b@reega. tua n @ta- ,6orr/*/ar *ft. hr /en. 3, s pt. 9R. ry@&w&&ffnrygkape?f y@b@re K@&&M@@,6"/*/ * h / u @- 3, p 9R y@&w&&nykape?f \ O R D R E I S AK O \ \ 1 U \ E \OTEBOK PROTOKOLL FRAMTE: q4+p 5' ' 9 ' 9? ' M O T E D A T O :d m? ' M O T E S T E D F R A K L : q 9 0, 0 T L K L

Detaljer

!"#$%&'(")*+"*!,-*".*#/01()*1/(0*23#&4&."0*4")* 2/05(43.&/%)*"%*3%643&)*)#&"%.&2&'("*7#0&.

!#$%&'()*+*!,-*.*#/01()*1/(0*23#&4&.0*4)* 2/05(43.&/%)*%*3%643&)*)#&%.&2&'(*7#0&. !"#$%&'(")*+"*!,-*".*#/01()*1/(0*23#&4&."0*4")* 2/05(43.&/%)*"%*3%643&)*)#&"%.&2&'("*7#0&.!"#$%&'"()%*+",-(%. /* 0"(#"*1"#23%)) /* 4,5$))%*6")"$.% 7 8/9*:;$#%;?@)%*4)A%.B*:+6*C*0DED0F!B*6&GHIJI*>#%;?@)%

Detaljer

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig if 1510: pj T Bi if1510: 23 ju 2013 Iiu f Ifi Li &l IDEO hbp://wwwic/w/hppi- c- ccphbp:// i hlv- vi wwwyuubc/wch?v=m66zu2pcicm Li &l 6å pj Kyi, li på i &l S hbp://ifiui/pj/yi/ hbp://vic/43105142 hbp://ifiui

Detaljer

Førsteblad NORSK ETNOLOGISK GRANSKING. Emnenr. Fylke : Tilleggsspørsmålnr. Herad : Emne : Bygdelag: Oppskr. av : Gard : (adresse) : G.nr. Br.nr.

Førsteblad NORSK ETNOLOGISK GRANSKING. Emnenr. Fylke : Tilleggsspørsmålnr. Herad : Emne : Bygdelag: Oppskr. av : Gard : (adresse) : G.nr. Br.nr. Førsteblad Emnenr. Tilleggsspørsmålnr. Emne : Oppskr. av : Fylke : Herad : Bygdelag: Gard : (adresse) : G.nr. Br.nr. _ Merk fl : oppskrjfaer er Eller om den er etter andre heimelsmenn : (ta også med alder,

Detaljer

Hvordan sikre barn og pårørendes behov i spesialisert rusbehandling?

Hvordan sikre barn og pårørendes behov i spesialisert rusbehandling? H h l hl? Rl l j B R/l A Schch Sl Gl l Gl l h H? j B Bl All Rl A 2008 Tll j Al All P Vl Pll RAS 139 47,9 Bl Bhll RAS Al RAS 42 107 14,5 36,9 Tl 288 99,3 M S 2,7 Tl 290 100,0 D 290 l 171 V h l V h h U Rhlj

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

Rapport fra verksted 25.11.2014

Rapport fra verksted 25.11.2014 Mjø f..4 j AS Dj c y è 6, 78 O OSLO O.: 9 84 86 MVA www.j. : 66 c@j. Sf ISO 9, ISO 4, OHS AS 8 O fy M jø f..4.. S (6) O fy IHOLD. BAU... 4.. F... 4.. P... 4.. D... 7. AMM O FOMÅL... 8.. F... 8.. Ij...

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

! " # $ #!!" #$ %&#"'

!  # $ #!! #$ %&#' !"#$#!!"#$%&#"' % ($ ) * %,, # # ($-.. * %,, # # ($ * - %,, # # ($/..,, */%/012"# & ' (!)"*,-. /0 / # 12# 3 4",56"78" "9,5):"5;

Detaljer

Tabellforslag til analyse av produksjonsstrukturen i norsk industri Eksempel næring 27 Treforedlingsindustri. a v. Nils Bakke og Ib Thomsen

Tabellforslag til analyse av produksjonsstrukturen i norsk industri Eksempel næring 27 Treforedlingsindustri. a v. Nils Bakke og Ib Thomsen O 67/6 Oslo, 4. november 967 Tabellforslag til analyse av produksjonsstrukturen i norsk industri Eksempel næring 27 Treforedlingsindustri a v Nils Bakke og b Thomsen NNOLD Side. nnledning.000000000000000_00

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240126 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. C07D 211/62 (06.01) A61K 31/16 (06.01) A61K 31/44 (06.01) A61K 31/0 (06.01) A61K 31/06 (06.01) C07D 7/277 (06.01)

Detaljer

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK RAPPORTNUMMER loo.m.03 TWOJENGELIGNET Be'renset 7034 TRONDHEIM NTH (07)59 49 25 RAPPORTENS TITTEL

Detaljer

Hordaland teater - flytting til Logen

Hordaland teater - flytting til Logen - II /- f - - f j f å j å f å f å f f æ å å å f æ f å j j jf j f C j å ( f c f å C ff f f j f å I I f å j / f f f få f å f få å f j f f å j f å fj f f wc - II f - f@f www / få f f j f f / å I I f å C j

Detaljer

! #$ % & '! (! ' )!!!* +

! #$ % & '! (! ' )!!!* + !"#$%$ !"! #$ % & '! (! ' )!!!* + ,-./01-23 45167.8 49-:/ %%; ?69@8A 73/9> BC.8 58@DE/18 18,-98=/127-F 0611-23A,9-4>=D1G 61H/1I927I:JA,9K@C2.-4I:J 8 BC3-4I:J 2384/B L2,DM1D BC.C =-7-10/1C,E/=/4MG@

Detaljer

a-c 6ptzaLtt YY?L - - /2 (s4ru4t nvdjjù -J 4i Lk jd å 96722 /3 CL4WRM PflZLL /-tczr-t-rlc--r. jai 4%4j Åd:)& 1edc frf L A r-- Evaluering av samling 6

a-c 6ptzaLtt YY?L - - /2 (s4ru4t nvdjjù -J 4i Lk jd å 96722 /3 CL4WRM PflZLL /-tczr-t-rlc--r. jai 4%4j Åd:)& 1edc frf L A r-- Evaluering av samling 6 Gi din vurdering av: god Spørsmål Ikke God - God + Svært f god jai Generelle kommentarer til samlingeä A r-- - jd å 96722 /3 CL4WRM PflZLL /-tczr-t-rlc--r. a-c 6ptzaLtt YY?L - - wu4 r-à 1edc frf L G cvz,rlc

Detaljer

ÅnSuØTE 18. mars 2013

ÅnSuØTE 18. mars 2013 BK Munken Stiftet l. januar 1944 ÅnSuØTE 18. mars 2013 DAGSORDEN 0. Åpning. - Godkjenning av innkalling og dagsorden. - Valg av ordstyrer. - Valg av referent. - Valg av to til å underskrive protokollen.

Detaljer

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien?

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien? N 1 2011 Kubl T p p - Hv vfll v? D m bu m gj V lv v v l g fy g v u g Sull ll h lv m vll v h u M v m l p l v h, g g v p lvgulg v D v ll b l, bl v l V vfll lgg v l f gjvg N l vfll bu p y, m ff l y pu ll

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

! "! #! $ %!! % &' (%!! )*+,-!! % ). /" )0', $ %! $!1! 2!1$$$ % )+ " )02*- 33!! $ % %%! #$!"#$% & 33! % 4

! ! #! $ %!! % &' (%!! )*+,-!! % ). / )0', $ %! $!1! 2!1$$$ % )+  )02*- 33!! $ % %%! #$!#$% & 33! % 4 !! #! $ %!! % ' (%!! )*,-!! % ). )0', $ %! $!1! 2!1$$$ % ) )02*-!! $ % %%! #$!#! % 4 ' () * '#, -.01 2!- 4)) ') '5555,1 % %!! 6) )* 7,.!,) 6 66 8 9),: ) )0):.):.,)..,).,07,.) 6 ) 6 6 8 #9%0).;7!5!#$< )

Detaljer

Spennende kontorlokaler med høyt fokus på miljø, fleksiblitet for leietakerne og innovative tekniske løsninger til leie i Fredrikstad.

Spennende kontorlokaler med høyt fokus på miljø, fleksiblitet for leietakerne og innovative tekniske løsninger til leie i Fredrikstad. 58 Ø ø BRM jø Pj G j U S F W 1 S hø jø ø F W P h MLJØMRKT 1 89 TRYKKR S / F æ D T jø h h h L h D ø c ø j j h W æ h O jæ j ø æ W RV19 h F S jø c 1 h h KOMMUKSJO TOG: F j Ø h O S M H S BUSS: H h W B S F

Detaljer

NS 3454: Livssykluskostnader. Kandidaten må selv kontrollere at oppgavesettet er fullstendig.

NS 3454: Livssykluskostnader. Kandidaten må selv kontrollere at oppgavesettet er fullstendig. A vdeling fr ingeniørutdanning Emne: Frvaltning Drift g Vedlikehld (FDV) Emnekde: SO262B Faglig ansvarlig: Hans J Berge Klasse! Gruppe(r) 3BK Eksamensppgaven/ Antall sider: 4 delprøven bestr av : Tillatte

Detaljer

Så vi lagde en tilbudsavis der alle tilbudene var fra annonser på FINN.no.

Så vi lagde en tilbudsavis der alle tilbudene var fra annonser på FINN.no. i v d i FINN ø Hv ojd, ooi jvhd iom i dm. Jo o MEGATILBUD oy i idi h md ijom. I FINN y vi d o o hd v hvd. D i jo vi v i jd om h i i jv S vi d idvi d id v o FINN.o. Vi d h yio 3? I i 25,- i Ex. B i Ad o

Detaljer

9 560 tt. i --I, ---inr-- !r--1. stue. 27.7 ril, Tiltakshaver 136.1 kvrn avrundes trl: 136 kvm. Hellandsjøen del av grunnpakken

9 560 tt. i --I, ---inr-- !r--1. stue. 27.7 ril, Tiltakshaver 136.1 kvrn avrundes trl: 136 kvm. Hellandsjøen del av grunnpakken nr. E-11 tt --, ---nr--!r--1 - stue j v 3 rhal 27.7 rl, ED re - f ED h-- sov 2 overbyggcluteplass LL. () c> 3 460,11, 4 120 1. Etasje 2. etasje Takplan BRA boenhet 2.1A ETASJE ROM P-ROM 1 etasje v.f sov

Detaljer

RELATIONSHANDLING ljuskällor chris marquardt Copyright @ 2010 Storel

RELATIONSHANDLING ljuskällor chris marquardt Copyright @ 2010 Storel RELATIONSHANDLING ljuskällor chris marquardt TÄNDARE ST 151 E-nummer 7902110 Tillv.art.nr: 4050300854083 Rabattgrupp: 79NA TÄNDARE ST 111 E-nummer 7902112 Tillv.art.nr: 4050300854045 LED 13W VV E27 A67

Detaljer

x..i» \. . ikl.r.. .v». .t I .41.

x..i» \. . ikl.r.. .v». .t I .41. , å _:,_.a x..i» \..v».. ikl.r...a A, f. a..4 h 4. m.41..t I A AA AVFALISROI m 15-3"- Icaatoumon I2,7m= AA o m 'n G 4.. 195.3!!! o f 8_ E I BBS E m H arrexksnvsnxs sum! 9,3,": i (783 i. ij I i- -.to F

Detaljer

1. årgang Nr. 10, 1960 INNHOLD. Volum- og prisindekser for utenrikshandelen

1. årgang Nr. 10, 1960 INNHOLD. Volum- og prisindekser for utenrikshandelen 1. årgang Nr. 10, 1960 INNHOLD Opplagsstatistikk pr. 29. februar 1960 Utenriksregnskap for januar 1959 og 1960 Volum- og prisindekser for utenrikshandelen Industriproduksjonen i januar 1960 Tillegg til

Detaljer

Bestselgerlisten 2015: 1. Nå skal jeg fortelle deg... 2. Mitt Trondheim 3. Operasjon Detmold Ordinær oversikt:

Bestselgerlisten 2015: 1. Nå skal jeg fortelle deg... 2. Mitt Trondheim 3. Operasjon Detmold Ordinær oversikt: 16 0 N E R VÅ Bg 015 1. Nå k jg dg.... M Tdh 3. Opj Dd Odæ vk Ib T Ug. å P 9770443 A vd hjk bd 1 015 9 977030 Tdhjd jdæ uppv bå g b 015 19 977041 Høb 4 udhdg 015 199 9770511 Bv byk d Gåk Skpk 015 19 9770535

Detaljer

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g Ge i r Berge 47 En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk 1. In n le d n in g Det a r b e id e t som s k a l r e f e r e r e s h e r hadde som m ål å k o n s tru e re

Detaljer

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK RAPPORTNUMMER 86.M.08 TI LOJENGELIGHET 7034 TRONDHEIM NTH 11 E: (07) 59 49 2 RAPPORTENS TITTEL

Detaljer

Info fra Statens naturoppsyn (SNO)

Info fra Statens naturoppsyn (SNO) S'.u''ls \ \.1'r lì ()l'l'5\ \ nfo fra Saens nauroppsyn (SNO) Vegar Pedersen Regional rowilansvarlig Oppgaver eer loven r li bakgrunn Srnxs N\T( R O''SYN Kjerneoppgaver "Skal-oppgaver" ivarea nasj onale

Detaljer

FOLKETS PIMPER PØLSA!

FOLKETS PIMPER PØLSA! DET FINNES EN PØLSE MED 80% KJØTT, OG DET FINNES EN HEL VERDEN AV TILBEHØR. FOLKETS PIMPER PØLSA! Vi yn pøln frtjnr å få dn trni rin hburrn tcn. Drfr lnrr vi ått frh ppriftr til inpirjn! FOLKETS WIENER

Detaljer

!"#$%&&'&()*+"(, -!"#. "$ *'&(*&!*,/!"# &$*!$*01$*'!22 3, &9 *$ "&$*2 "*( /. )* * - 1*((&$'&&2$!$*2$&* 7* -

!#$%&&'&()*+(, -!#. $ *'&(*&!*,/!# &$*!$*01$*'!22 3, &9 *$ &$*2 *( /. )* * - 1*((&$'&&2$!$*2$&* 7* - !"#$%&$ $"$ ' ($)$)($'!"#$%&&'&()*+"(, -!"#. "$ *'&(*&!*,/!"# &$*!$*01$*'!22 3,!'$ $*$+, $)-$%&4 $($5 6!$"'&' 7!(*2 3'&(* 7& *2 38 ("(3 2* 4 &9 *$ "&$*2 "*( / &! 3'&(*:!* $&2 7*'&(*"2 *2 3&$*2 "*('&. )*

Detaljer

Søknad om økonomisk støtte til studentdemokrati

Søknad om økonomisk støtte til studentdemokrati Til: Velferdstinget i Osl g Akershus Fra: Studentrådet ved Plitihøgsklen i Osl Osl, 19/09-2012 Søknad m øknmisk støtte til studentdemkrati Generelt m Studentrådet Studentrådet ved Plitihøgsklen i Osl er

Detaljer

Rapport. Sjekkliste for avvikling av papirmeldinger Nasjonalt meldingsløft IS 1824

Rapport. Sjekkliste for avvikling av papirmeldinger Nasjonalt meldingsløft IS 1824 R Sj Nj ø IS 1824 H : Sj U: 06/2010 Bu: U : K: P: Bø: IS 1824 H A H P. 7000 S O, 0130 O U 2, O T.: 810 20 050 F: 24 16 30 01 www.h. H h: F: D: Ty: U : H / Tyj : y@h. T.: 24 16 33 68 F: 24 16 33 69 V, u:

Detaljer

Tykk rod strek - kommunegrense Tynn rød strek - tellingskretsgrense. Tynn svart strek - elv MERKNADER TIL KART OG TABELLER

Tykk rod strek - kommunegrense Tynn rød strek - tellingskretsgrense. Tynn svart strek - elv MERKNADER TIL KART OG TABELLER MERKADER TIL KART OG TABELLER serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser" legger Statistisk Sentralbyrå fram de viktigste resultater fra Folketellingen 1960 for hver enkelt kommune. I tillegg

Detaljer

Elektronisk kamprapport for lagledere/trenere. Sesongen 2013 Trøndelag Fotbalikrets ////

Elektronisk kamprapport for lagledere/trenere. Sesongen 2013 Trøndelag Fotbalikrets //// lektronisk kamprapport for lagledere/trenere. Sesongen 3 Trøndelag Fotbalikrets //// / Unngår NN.DNNG Trøndelag Fotbalikrets innførte fra sesongen elektroniske kamprapporter i enkelte klasser. Dette videreføres

Detaljer

MERKNADER TIL KART OG TABELLER

MERKNADER TIL KART OG TABELLER MERKNADER TIL KART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater - Tilbake ende tall - Prognoser" legger Statistisk Sentralbyrå fram de viktigste resultater fra Folketellingen 960 for hver enkelt kommune. I

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN EIKESUNDREGIONEN Høyring 2. HERØY VGS Situasjonsplan eksisterende

UTVIKLINGSPLAN EIKESUNDREGIONEN Høyring 2. HERØY VGS Situasjonsplan eksisterende LISJ EBØ VEG E aturbruk Y6. BYGGEGRESE MOT EKSISTEREDE 58 p-plasser + 7 HC p-plasser HERØY VGS EKSISTEREDE GE Y.TPO 11+2 MYKLEBUSTVE S E RE GG EG BY er L MC/ moped HERØY KULTURHUS / HERØYHLLE FO Å V S

Detaljer

ARsMELDING 1992. Styret i lokallaget har i 1992 besttt av:

ARsMELDING 1992. Styret i lokallaget har i 1992 besttt av: ARsMELDING 1992 GENERELT Aktiviteten i ret som har gtt har vrt relativt stor. Det har vrt Blekkulklubben, bilri dag og avallsbehandlinga i kommunen som har vrt de mest arbeidskrevende omrdene. Tiltross

Detaljer

B - KOPIBØKER, 1864-1884 0001 Kopibok 10.12 1864-1882 X 003 5/5

B - KOPIBØKER, 1864-1884 0001 Kopibok 10.12 1864-1882 X 003 5/5 Arkivskaper: Olsen, Johan W., B - KOPIBØKER, 1864-1884 0001 Kopibok 10.12 1864-1882 X 003 5/5 Protokollen tar primært for seg perioden 10.12. 1864-13.12. 1877. 0002 Kopibok 16.01 1868-21.10 1875 X 003

Detaljer

ÅPNINGSFEST MANDAG KL 07.00!

ÅPNINGSFEST MANDAG KL 07.00! ÅPNSFEST MANDA KL 07.00 Md 8. b. 07.00 å v dø Ejø Sd Vb. V by d. K vå uv v j v u v V AE v 7 Df /LCD dy Ku 30 y dj f RTV 4 Fu HD LED-j Ly å d y TV-? D Su y LED- f d F f, d. UE00XXE Sj 10 Sj 3 E 7 P j 7,-

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2114970 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07F 9/58 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) A61P 1/00 (2006.01) A61P 11/06 (2006.01) A61P 19/02 (2006.01) A61P

Detaljer

ÅnslqøTE. -tr PROTOKOLL FRA FEBRUAR 2O1 5. www.sipalki.no OSLO SIPALKI KLUBB. [lffo'*t*o,.ou,,o. Oslo Sipalki Klubb Org.nr. 895338222. {.

ÅnslqøTE. -tr PROTOKOLL FRA FEBRUAR 2O1 5. www.sipalki.no OSLO SIPALKI KLUBB. [lffo'*t*o,.ou,,o. Oslo Sipalki Klubb Org.nr. 895338222. {. Osl Sipalki Klubb Org.nr. 895338222 v/stig Magnus Halvrsen Libakkfaret BB, 1184 Osl +47 95100991 / sipalki@sipalki.n / www.sipalki.n OSLO SIPALKI KLUBB www.sipalki.n HI {.i(b_ -tr [lff'*t*,.u,, PROTOKOLL

Detaljer

!"#$"%%& ' ' +,-./0/1+2/ ' !"#$ %&' $ $32,4+,42+/+05 +,/'6 6 "+/4,'7 8 "+/400,12,/19/ 7 /0+ /1 6 ' ( /9<8 // 142+,= 6 6 42>4 6 ( ) * (( ( '$$ (+

!#$%%& ' ' +,-./0/1+2/ ' !#$ %&' $ $32,4+,42+/+05 +,/'6 6 +/4,'7 8 +/400,12,/19/ 7 /0+ /1 6 ' ( /9<8 // 142+,= 6 6 42>4 6 ( ) * (( ( '$$ (+ !"#$"%%& ' (%&"%%#)*$& ' ' +,-./0/1+2/ '!"#$ %&' $ $32,4+,42+/+05 +,/'6 6 "+/4,'7 8 "+/400,12,/19/ 7 /0+ /1 6 :%;$"% 8 ' ( /94 6 ( ) * (( ( '$$ (+ 8 /0+ /1 6? :%&(%$"% 6@?'??6?8 &=A1>/014

Detaljer

Sammenligning av fjærkrefter ved ulike hjulaksler på El 17 2231

Sammenligning av fjærkrefter ved ulike hjulaksler på El 17 2231 I q6?9.l1.01s : S?9.t123.1 11S3 SaI,1 Sammenligning av fjærkrefter ved ulike hjulaksler på El 17 2231 slo - tta, F2-Fl tta - slo, Fl-F2 01.11 1990 NSB Bane, Engineeringffeknisk Laboratorium, oktober 1991

Detaljer

TRATORES - COLHEITADEIRAS

TRATORES - COLHEITADEIRAS TRATORES - COLHEITADEIRAS Nomenclatura de Aplicação Gir - Girabrequim Alt - Alternador BA - Bomba de Água CVA - Comando de Válvulas ACD - Ar Condicionado DH - Direção Hidráulica abr/13 KORAX DIMENSIONAL

Detaljer

Formelsamling for matematiske metoder 3.

Formelsamling for matematiske metoder 3. Formlsmli for mmis modr 3 f f Grdi Slrfl f r rdi f Risdrivr drivr il slrfl f i p o i ri r f f f os vor risvor r svor o r vil mllom rdi o risvor rivr v vorfl F m : F R F R vær diffrsirr i r F i d drivr

Detaljer

M iljø b il G re n la n d A S M iljø In n o v a s jo n A S

M iljø b il G re n la n d A S M iljø In n o v a s jo n A S M iljø b il G re n la n d A S M iljø In n o v a s jo n A S G a s s E n e rg i k o n fe ra n s e, 1 0. J u n i 2 0 0 9 E v a S o ls k jæ r B o x a s p e n In n h o ld O m M iljø In n o v a s jo n C O 2

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE SULITJELMA NÆRMILJØUTVALG - SØKNAD OM LÅN KR. 60.000, REGULERINGSPLAN NY BOLIGBYGGING I SULITJELMA

FAUSKE KOMMUNE SULITJELMA NÆRMILJØUTVALG - SØKNAD OM LÅN KR. 60.000, REGULERINGSPLAN NY BOLIGBYGGING I SULITJELMA SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE I JouralpostID: 11/7465 I Arkiv sakid.: 1111073 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Formanskap Sak nr.: 067/11 I FORMANNSKAP II I I Saksbehandler: Gudr Hagalinsdottir I Dato: 29.08.2011

Detaljer

lveatciolo Matematikk Del L 1ff. årstrinn Navn: Del 1+ Skofe: arkfra Del2 :i*rkrni:l

lveatciolo Matematikk Del L 1ff. årstrinn Navn: Del 1+ Skofe: arkfra Del2 :i*rkrni:l lveatciolo Matematikk 1ff. årstrinn Del L Skofe: Navn: Del 1+ arkfra Del2 :i*rkrni:l Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemidler på Del 1: Framgangsmåte og forklaring: 5 timertotalt. Del 1og Del

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2310382 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/4412 (2006.01) A61P 35/00 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 403/12 (2006.01)

Detaljer

H ØGSKOLEN I BERGEN Avdeli ng for inge niørutdanning Seksjon for Maskin

H ØGSKOLEN I BERGEN Avdeli ng for inge niørutdanning Seksjon for Maskin H ØGSKOLEN I BERGEN Avdeli ng for inge niørutdanning Seksjon for Maskin EKSAMEN I: KLASSE TOM033 TEKNISK VARMELÆRE I Ord. (06HETK 06HMMT 06HMAM 06HMPR) DATO ; Onsdag 28. november 2007 ANTALL OPPGAVER:

Detaljer

Kommunedelplan oppvekst 2012-2025

Kommunedelplan oppvekst 2012-2025 Klpl pp 2012-2025 f INNHOLD Klpl f pp 1. INNLEDNING... - 3-1.1 B... - 3-1.2 R føi... - 3-1.3 O pl... - 3-2. D ij... - 4-2.1 Bfliili... - 4-2.2 Gll... - 4-2.3 Uili j ølll y il ålpp... - 4-3. Lå, fl l lf...

Detaljer

Kirkevergens innstilling til bemanningsplan og organisering av virksomheten innen Kirkelig fellesråd i Oslo

Kirkevergens innstilling til bemanningsplan og organisering av virksomheten innen Kirkelig fellesråd i Oslo DEN NORSKE KIRKE K få O Kv Kv bp v vh K få O O, 26. vb 2010 P: Pb 2674 S.Hh 0131 O Bø: Ab 32 Tf: 23 62 90 00 E-P: p.f@.. Wb: www... B : 8380.08.67374 O.: 976 987 608 Ih Kv bp v vh... 1 K få O... 1 1 S

Detaljer

Sensorveiledning: MET 11803

Sensorveiledning: MET 11803 Sensorveiledning: MET 11803 Matematikk Eksamensdato: 08.05.2014 kl. 09.00-14.00 Totalt antall sider: 8 Se oppgavesettet for tillatte hjelpemidler Se oppgavesettet for vekting av oppgavene Ansvarlig institutt:

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

REGNSRApSrøREpsELsF~Ap. øko~i.1or RAPPORT

REGNSRApSrøREpsELsF~Ap. øko~i.1or RAPPORT AU1OFHSR1 RGNSRApSrøRpsLsF~Ap øko~.1or SAMT KVKN FJLLSTU 2512 KVKN Periode: Pr. 3.9.21. RAPPORT POST DATO SPØRSMÅL KOMMNTARSVAR i Hei!! 2 Oversender regnskapsrapport pr 3.9.21. Denne viser et underskudd

Detaljer

[I] ESCAPE PLAN SYMBOLER: O. Stasjonsbakken 3, U1 etasje I U1 floor

[I] ESCAPE PLAN SYMBOLER: O. Stasjonsbakken 3, U1 etasje I U1 floor ESCAPE PAN Stasjonsbakken 3, U1 etasje U1 floor MRAEPAN AREA PAN StasJoosbakken Parkerngskjeller oc:=:> GENERET/GENERA Ale plkter a gjere seg kjent med bygnngens remnngseer. All are reqred to famlarze

Detaljer

KONSEPT/SITUASJON. Konseptet illustreres ovenfor med en 3D tegning av bygget i sammenheng med uteoppholdsarealene.

KONSEPT/SITUASJON. Konseptet illustreres ovenfor med en 3D tegning av bygget i sammenheng med uteoppholdsarealene. KONSEPT/SITUASJON Slå u i KJØKK Ap lt u / v i SYK For å illutrr rhg utoppholdrlr (MUA) o hgd og v god vlitt hr dt litt utridt t opt o dlr opp utoppholdrlt i fir forjllig tr, hvor hvrt t hr uli tivittr

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Svart gull og symbolsk kapital. Kommunikatører og omdømmeproblematikk i den norske oljesektoren

Svart gull og symbolsk kapital. Kommunikatører og omdømmeproblematikk i den norske oljesektoren Svart gull og symbolsk kapital Kommunikatører og omdømmeproblematikk i den norske oljesektoren "## Sammendrag " ## # # % &''( )' Summary * +,- % *% * %% *+,-.* * % +%, /.* * % % * % +%, %% * " ** 0 *

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2178851 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 261/08 (2006.01) A61K 31/42 (2006.01) A61P 3/06 (2006.01) C07D 413/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

B = BILENS SERIENUMMER C1 = TILLADT TOTALVÆGT D = TYPEKODE E = STYRING C4 F = MOTORTYPEKODE H = BAGAKSELKODE L = BREMSEFORSTÆRKER M = RØGNIVEAU

B = BILENS SERIENUMMER C1 = TILLADT TOTALVÆGT D = TYPEKODE E = STYRING C4 F = MOTORTYPEKODE H = BAGAKSELKODE L = BREMSEFORSTÆRKER M = RØGNIVEAU lik på VI-pladen nedenfor for at gå til det ønskede afsnit. = TYODDOD ORD = I RIUR = TIDT TOTVÆT = TIDT RUTTOVÆT I. HÆR = TIDT TI OR = TIDT TI D = TYOD = TYRI = OTORTYOD = ROD ORORD TRIT/TOURO COCT 2002

Detaljer

SEKTOR FOR PETROLEUMSTEKN&IQGJ

SEKTOR FOR PETROLEUMSTEKN&IQGJ V-bO 1 SEKTOR FOR PETROLEUMSTEKN&IQGJ Rapport xxx. PROLAB j i Kopi nr, ] Anta!! kopier 89.87! 13 PRODUKSJGNS- LABORATORIUM 0 u > Gradering Ingen r i It ei "1~^ Fingerprint?ralyse-av*hydrokarboner!rd tre

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegåendd tall Prognoser STORFJORD 1939 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegåendd tall Prognoser STORFJORD 1939 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN 1. NOVEMBER 190 Tellingsresultater Tilbakegåendd tall Prognoser STORFJORD 1939 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO MERNADER TIL ART OG TABELLER serien "T llingsresultater - Tilbake ende tall - Prognoser"

Detaljer

VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER

VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER Ved inngåelse av leieavtale skal det alltid utleveres husordensregler, vedlagt i denne permen. Samtlige leietakere og de leietakerne gir adgang til boligen er underlagt

Detaljer

funktioner der er tilvalg er mærkede med **

funktioner der er tilvalg er mærkede med ** Dokumentet er inddelt som følgende: tavler er placerede bag låger for til- og fraluft generel beskrivelse - kredsskema 0 - tavle layout - grafiske lister reservedelsliste 0 - klemmematrice 0 - kabel plan

Detaljer

MARINE COMMANDER 3000

MARINE COMMANDER 3000 INNHOLD Innledning 2 Spilloppsett. 2 Starte et spill 3 Slaget 5 Spillvariasjoner 6 Velge type spill 8 Skape din egen startposisjon 8 "Nesten treff" 11 Kontrollere skip... 11 Lydeffekter og volum 12 Språk

Detaljer

6 høgskolen i oslo. I Emne: I Emnekode: I Faglig veileder:~ -

6 høgskolen i oslo. I Emne: I Emnekode: I Faglig veileder:~ - I Tillatte 0900 "'_! 6 høgsklen i sl I Emne: I Emnekde: I Faglig veileder: Frvaltning drift g vedlikehld (FDV) S0262B Hans J Berge Gruppe(r): Dat: EksamenstJd: [3 BK IOq I'l 03, 1200 I Eksamensppgaven

Detaljer

IO 66/3 Oslo, 14. februar 1966. En samfunnsøkonomisk modell med. kryssløps-, konsum- og prisrelasjoner. Arne Øien. Med et vedlegg av Pål Lynum

IO 66/3 Oslo, 14. februar 1966. En samfunnsøkonomisk modell med. kryssløps-, konsum- og prisrelasjoner. Arne Øien. Med et vedlegg av Pål Lynum IO 66/3 Oslo, 14. februar 1966 MODIS II En samfunnsøkonomisk modell med kryssløps-, konsum- og prisrelasjoner av Arne Øien Med et vedlegg av Pål Lynum Ikke for offentliggjøring. Dette notat er et arbeidsdokument

Detaljer

Dato. Alle skrevne og trykte. kalkulator som ikke kan kommunisere med andre.

Dato. Alle skrevne og trykte. kalkulator som ikke kan kommunisere med andre. A vdeling fr ingeniørutdanning Fag: Statistikk Gruppe(r): Alle 2 klasser ksarnensppgaven består av Tillatte hjelpemidler: Antall sider med frside 6 Fagnr: LO 070A Dat 23 mai 2001 Antall ppgaver: 3 Faglig

Detaljer

Hvite STUNDER 2013/2014. Ny Villa 520 - skodd for vinterkjøring. Årets julegave! Snow Electric 31 890,-

Hvite STUNDER 2013/2014. Ny Villa 520 - skodd for vinterkjøring. Årets julegave! Snow Electric 31 890,- Hv STUNDER 2013/2014 b o F A G I T S m v! ø u Ny V 520 - o fo vjø Å juv! Sow Ecc 31 890,- v D v m o j å m T ø øf fuv u o, å y o ff, I f øu,! of å fo v o fob 1581 Po Moo: 420 cc B & So 2100 Sow Pofo S E-

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA blilyst :-) i samarbeid med: Husbanken Norsk Form NAL Med støtte fra: Kommunaldepartementet Vinnerprosjekt KNEKKE KODEN MODERNE BOLØSNINGER

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

Halvårsplan/årsplan i norsk for 1. trinn 2015/2016

Halvårsplan/årsplan i norsk for 1. trinn 2015/2016 Halvårsplan/årsplan i norsk for 1. trinn 2015/2016 Uke Læremiddel sider V F L 33 35 37 38 Kan leke, improvisere og eksperimentere med rim og rytme BOKSTAVTEST eksperimentere med rim, rytme og språker språker

Detaljer

- Norges mest anbefalte maling!*

- Norges mest anbefalte maling!* - 15 v - 15 v - N!* * K: www wwwyw - 15 v - N!* - 15 v - h h 1893! M h hø h h h 1893! D v p C UK LTD H I 1962 uv p ø uø v p N D pu HTS h v D u v y ø 1975 v yv ø hy D y j v Dyw h v N v 30 hv u D v ø 2010

Detaljer

Taes med av RIV Taes med av RIE Kjøkkeninnredning ARK Fast inventar AR

Taes med av RIV Taes med av RIE Kjøkkeninnredning ARK Fast inventar AR Taes med av RIV Taes med av RIE Kjøkkeninnredning ARK Fast inventar AR HC med håndgrep med skult. ( rustfritt stål med benk og skap Volumhette- for mopper Mini med innebygd kjøleskap og komfyr HC tilpasset

Detaljer

SAMMENDRAG...5 KOMPETANSE...24

SAMMENDRAG...5 KOMPETANSE...24 SAMMENDRAG...5 1 INNLEDNING...10 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...10 1.2 SAMHANDLINGSREFORMEN...10 1.3 REGIONALT SAMARBEID...12 1.4 MÅL FOR PROSJEKTET...16 1.5 PROSJEKTGJENNOMFØRING...17 1.6 BEGREPSAVKLARINGER...22

Detaljer

Innkallinga gjeld valde medlemer i Fylkesutvalet. Ved eventuelt forfall frå faste medlemer vil varamedlemer bli kalla inn særskilt.

Innkallinga gjeld valde medlemer i Fylkesutvalet. Ved eventuelt forfall frå faste medlemer vil varamedlemer bli kalla inn særskilt. øii : ø: F ø i : i: :! ø i i i fi fi ji ø f i fi i i- ø ff i ø ii i i i ij ø å ff i å j å f j å www/ff i i f@f Ii j i F ff få f i i i æi -Ci i i i i / / / / I i ji øii ji ø fi ø ø f - i / - fi i / ff i

Detaljer

Avdeling for ingeniørutdanning

Avdeling for ingeniørutdanning Avdeling for ingeniørutdanning Fag: Kommunal og miljøteknikk Gruppe(r) : 3BK Eksamensoppgaven består av: Tillatte hjelpemidler: Antall sider: 3 Fagnr: LV 215 B Dato: 25.04.2001 Antall oppgaver: 4 Faglig

Detaljer

E 1996-gutter. B 1998-gutter

E 1996-gutter. B 1998-gutter Gruppe: Gruppe: A B 1999-gutter C 1998-gutter 2000 1997-gutter 1995-gutter AA Åga IL 1 BA Mo IL 1 CA Stålk 1 DA Åga IL 8 EA Stålk 3 FA Åga IL 11 AB Åga IL 2 BB Mo IL 2 CB Stålk 2 DB Åga IL 9 EB Stålk 4

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Det vises til budsjett 2011 hvor Fauske kommunestyre har vedtatt å bevilge kr. 10 mil. til opprusting av kommunale veger i 201 1.

FAUSKE KOMMUNE. Det vises til budsjett 2011 hvor Fauske kommunestyre har vedtatt å bevilge kr. 10 mil. til opprusting av kommunale veger i 201 1. SAKSPAPR FAUSKE KOMMUNE JoumalpostD: 11/843 Arkiv sakd.: 11121 Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Plan- og utviklingsutvalg Sak nr.: 011/1 1 PLAN- OG UTVKLNGSUTVALG Dato: 15.02.2011 Saksbehandler: Frode

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2246321 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/135 (2006.01) C07C 211/42 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.12.12

Detaljer

B = BILENS SERIENUMMER C1 = BILENS TOTALVEKT D = BILTYPEKODER E = STYRING C4 F = MOTORTYPEKODER H = BAKAKSELKODE L = BREMSESERVO M = RØYKVERDI

B = BILENS SERIENUMMER C1 = BILENS TOTALVEKT D = BILTYPEKODER E = STYRING C4 F = MOTORTYPEKODER H = BAKAKSELKODE L = BREMSESERVO M = RØYKVERDI = TYOIOR OR = I RIUR = I TOTVT = TOTVT OR I/TIHR = TITT TI Å OR = TITT TI Å = ITYOR = TYRI = OTORTYOR = IRO OROR TRIT/TOURO COCT 2002 TO IHOR IORO O «TRIT/TOURO COCT 2002» ROURT O I 2002. VRO II OVROR

Detaljer

Områdekoder, delområder/bygningskoder og undergruppekoder

Områdekoder, delområder/bygningskoder og undergruppekoder SL LUFTHAVN AS mrådekoder, delområder/bygningskoder og E21 01.06.15 For implementering GMTND GMWEE GMFAG E20 15.12.14 For implementering GMTND GMWEE GMFAG E19 01.10.13 For implementering GMTND GMWEE GMFAG

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Vedlegg: Karttsnitt Medås/Tortenli, Valnesfjord, Nes, Kvitblik, Leivset, Vatnbygda, Sulitjelma, Fauske

FAUSKE KOMMUNE. Vedlegg: Karttsnitt Medås/Tortenli, Valnesfjord, Nes, Kvitblik, Leivset, Vatnbygda, Sulitjelma, Fauske SAKSPAPR FAUSKE KOMMUNE 10979 Arkv Jom:alpostD: sakd.: 10255 Saksbehandler: Frode Ramskell Sluttbehandlede vedtaksnnstans: Plan- og utvklngsutvalg Sak nr.: 01510 PLAN- OG UTVKNGSUTV ALG Dato: 02.03.2010

Detaljer

Røkt svinekam/ sommerkoteletter. fra ferskvaredisken -30% Stranda spekemat fra varmeskapet. ord.pris 19,9023,50/krt

Røkt svinekam/ sommerkoteletter. fra ferskvaredisken -30% Stranda spekemat fra varmeskapet. ord.pris 19,9023,50/krt Hdn bd md mny 46-53% Rø snm/ sommol od.ps 74,84,/ f fsdsn jld Tlbd -onsd mnd 55% 7 od.ps 17,/s Nyll yllnlå Gndos Snd spm f msp so l so l % 50-57% GJELDER HELE APRIL 1 od.ps 32,/s GRØNNSAKER OG URTER od.ps

Detaljer

Fag: Menneskef maskin - interaksjon. Fagnr: LV "'i3a. Faglig veileder: Ann-Mari Torvatn. Gruppe(r): 3AA -3AB- 3AC,3AD,3AE.

Fag: Menneskef maskin - interaksjon. Fagnr: LV 'i3a. Faglig veileder: Ann-Mari Torvatn. Gruppe(r): 3AA -3AB- 3AC,3AD,3AE. Fag: nnskf maskin intraksjn Fagnr: LV "'i3a Faglig vildr: Annari Trvatn Grupp(r): 3AA 3AB 3A3AD3A Dat: 200401 ks amnstid fra til: 900 1200 ksamnsppgavn bstår av Antall sidr: inkl frsid 9 Antall ppgavr:

Detaljer

Fonnanipa. Klungerdale. Storafjellet. Kloppabekken. Kvitingen. 28.88 km² Nedsta. 328 Kleivavatnet. Kvitingsvatnet. Kleivane 371 368-334 477

Fonnanipa. Klungerdale. Storafjellet. Kloppabekken. Kvitingen. 28.88 km² Nedsta. 328 Kleivavatnet. Kvitingsvatnet. Kleivane 371 368-334 477 Høgv 1101 L Nd v N rdv Mød r S 794 Su G rrd p Fj 964 Sh u j S Kr Hjr å Brj 502 Vfj 435 1 530 Svrrg Urd v: T 2 000 Mr Eg 637 Lud 448 Kpp 656 P 7050, 5020 Brg BKK Prduj AS, 704 Hrhug dr 5 N Ovrr 357 GåArv

Detaljer

"#$%! &'()(*+,(,-,+.('/0++! '1!20-34!

#$%! &'()(*+,(,-,+.('/0++! '1!20-34! ! "#$! &'()(*,(,-,.('/0! '1!20-34! 5!6!7!!"#$&'(")#$*#&($'$',-./0(")'()12*32'4'$54'62"($*667"#$&'$ 89:;

Detaljer