t, flg)-,ac2 fleg 1)10 fl -, G) (1) OrH OG) > Cl 0 O (1) CI)C flh rh0 (0) DU24H-P OHCr)?--4 (0) fl) G) ii G) 1(1) G) (12 fig) G)hO fl -p o ti 1 0

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "t, flg)-,ac2 fleg 1)10 fl -, G) (1) OrH OG) > Cl 0 O (1) CI)C flh rh0 (0) DU24H-P OHCr)?--4 (0) fl) G) ii G) 1(1) G) (12 fig) G)hO fl -p o ti 1 0"

Transkript

1 ( 5NC9 3 N$JV /

2 Cr t )2 $- --f- (2 P() UD u ( ) [: -P () ) rf G -P r-l -P 3 -P 2 -P d r- (± %. - ) H l Cl) r-4 H +- Cl) 4 Cl) $ (2 R r Q ( P -P r- -P r -l () O (- I r- 2 -p + rh (/2 () (- to W CO) L E 2 -P (t rh ÇX G r ( Çr Co L.C -CrH G - ro r-i Ç --lr ( ( () $ r- Q) rf. r-4o) -+ rh>t r s 4 -, () OrH O > Cl O () CI)C H rh t, -,ac2 EG ) () DU24H-P OHCr)?--4 Cl) $- ç( ( 2 ør- f rq. hhc):s tfj --P )r- )r- rr:rd rd+) () ) () (2 f ho -p -p.,-- -p+ (2 )-P -P (O>r o t Cr2 CO () UD EH Co r (2 (2() ( 2 ([DCL) (2 rj2eh-4 (2Cr) CfjU)EL o p G 2 «PI ).f 4 c H t + + Q Ø,r- -P ( %._ rt t rc r ) fr N )(t (k ( pr: ))) P H L+ b(o,cjd h(j rrhr- (2() CG.H.r-(D COb) -- + $-4 ) +--,r +)+z -4 ) o to P to UD UD Cr2 U) H P H H P H rh rh C 2 ç -I I C U) C2U)j- Ø) (I) (t (r OrH () UD t- > Cl r t > (fj tc,r-l ) (I) (l rh rh rh P rhh rçp D,Ç) rhh r -P DO P H,, r rh r r ro (2 $ r C) ro

3 LII LI JJ c f- H,,LI COLI2LI4 (JO Cy :+ ry c ca n3 Cl) ( I--- (LI Co LI[L II --- <4.. - LI-L- (.jj ) I \.5 CO <4 - c <4 t2 4-3 <4 ( I (D (3 CO CG CCqH (D (JO CO L (. ( (3J -- OCO ( H,2LI...I)) ;. $ ) CO LI (D-4 -(CO HH<4 <4 Ç) LI 2-4-<4 [V CO(T : L _<4 -< \) H c- LI H )) Cl) H- LI LI 3C LI.-- CO CO HO <4 poq 2 o - G : <4!- CT cq ÇjY -lh LI LI <4LI -LI (t <4 ) c_+. tj c+ (DI [-. (LI (q H LI 4 ( < LI e <4 (TI H H L:- I CO J C] (4 -J (7.-.,...-. c± CO (J, :: r± (2 r 4- LI CO d :.4 LI,b H: LI (I - LI CO CO co (T 4 H c-f ;(4 :I :: : L: LI l :2 2 CLI c+ *.* ca o c+, r:± H- H LI] ta S --4 -± +- :, c - _j. j ( - L C) -) J -Ç LI ;JLt o; l ca (2 H.Df-. I H3 - LJ C] L (JIDCo ():R (: c LII] r+.- l (DF Co4f DL3LI [tl] ILIcH f L F 4-J J jlih t2j. 2 J joc) xor4 f () H l ) :.rj -. ca uu- -I ta(li H LL - c±j 43.4(D.ITJ () Cf nc):) ( LJ IL4.4 I LI Y I.. tl ) 2 ) I J) t.. t )? L-.lJ (LI -t-).c--- <.4-L. OLI 4 - ;-J o : C2:-H (; ( 4. Dq I - (I) (TI (TI Q. 4 CO 4 )j J<.r.ll (.4-4LI) LI L) ) _ L -I 2 j H j 2 - D LI.2 I CO C CI) CI) LI 2 v+ DD2 l CO : () <J, f-.i...-- CI) co I CI) LI H I LI LI LI ) I)) (f LI -l;j CO TIO - C) ( 4- -(I I I j. (J) j4 Y c+ -» l) <4 I co.d :) Ql.\J c-f CO (2 - -l :- c+ ---I LI c+ I. ( CO LI CIO H 2 tl c+ --uq - -- c+ P_.Ct, HO f\ (II () (..-. cxj ca ca ca <4 n* - 2+ c± c+li ].r (LI t- on r.:: ) - + H <4 <4 * <4 : f LxJ LI c tl I CO Cb L C-j LI Clc cy ca oqca C) [2 (t LI (: J Co <4 P : I F- [ 2 Cl) ( :J [-4 c+. t] n-+ + c± (I) I L) I () ( I.) I c+ci) j!) c*h- 2) 2 <4 L-.4 CO () I H- (j 4 LI Où ) n+ c-f (--I CP(D [ (7 uq [ <4 <4 Co CO (t - ( <4 (.oj H CO L2 LI ( c.+ : ( ) (TI (<4 OCI (I) + Il] L (I H HHr 2<4 22)2-2 ) cl- 4- L -4 C) IJ -3 n4 -L ±(Cocl-<4CO (l L CO <4 L:J CO r- -+ LI Co -ï <4.<4 -l CI) (TI [2 (TI (JO <4<4 e t GI -Jr-3-h U h-.d d- <4<4 < cl-<4 Cl(O I LI.- <4 LI CI) t] tl [-.T) t] LI H <4a). (<4 F-d-ILI <4 Hc+ t] Jq c-t- (II c+id) -ç <4oc-lLj c-fr H G c- F- OT) ILI - <4-2 <4. (2 L l LI <4 (.2. (t

4 II II.a jlna-hm- JM-a M-k jm.a M- -L \,Mh jima %slm-h jimh.slm- j4ma.- M- stg- Se.. I I SSl II I I I I CII I. SI. CII 5 e 5 I I 5*5 * s*ssd *ss a **s *4 4 *4* 4*4 *4* ass *sa *aj s sa ta...s%.-.a %t % fn t%,%..%,jø% t%.-r% t%# %. -%.%n. n r n rn-s QcxltaQ -a caqcç) Wc) cncp jjcntj) r WCncP WCOcP tdclca CÇ) woø wwa q wo wwo. 4%J.) :. st ( CO 4 o JtH * * Il s o t -%Cn t 3 44 t p I. t t tc2 I.. ta ta I-. ta * * ta ta l. * cf * *, I- I-..3 I- ta ta el. ca, t.j. ta I- I-. 4. I- ta tj. I ta..b ta. Z I oq lj I W3 t --> C.-l 4t. Z) W OIz I-R CO-u e Cpe O.3 «o td t 4 -a - o4 - m4$à D4 v.j. m4 ljc. L.Ø c+go *m - Øo mow ØHI- S tae..kc.j.q H. bpå m.ct.a ldi o l- Il.P». Ø,lj 4a jø 4 tjat m4 Zt c+h H ctd lms..b l.htta..kl4ø çj44 - *r-.j.tap$mo.j f an, ØI-taJttQttQ IZQ H.u2: W SQ o Z Hr$ Z >.H - :tbm b o *4pa Ø* Ø,- fr* - 4o - l- v- tt t I.-. tows2ct3 CO Wk3CO to COCO.3 3 c a Z uq- øqqa-q H H jqml-j.a F ji- -.q. j-, *p-. H.+cI q uqø - I- 3fr tatl- tat mmmq,, g U I-- - o.a l.-nd HI- d lw d frd - I- 2()4 U)4 Cl) 4C2CO WL OtO r4coco 3* ** O** * ** pa 2,,.O. Ø$D H4 øø.o 4jg t : ( W m vdd ttwgat mmm. ta mcatatata tatam c ram:2 Pç P W dw t m t mpljmj4 ml 4 tlttt t t t4t4t4 tt tt 4t tt ululuu Ut s suuvm UUU MM tjmm U)U s uuu UUU JlUlU JIUU JIUU l.4.aglui.å MM s44 -I-4Z ( CO% %D? woa s-avt o.ø ooa. suvt. avt3 o$o-s Ut rsaw*as -Jul uo, :»jnj O t at. Uuw 4se ta

5 ho 9 Ç) to L) 4.) «4 Co r-4 H 4-) H LO UD ro C\. L ro H. UD H IHol 4 $-l - r-)r-) f HH ) r-?rr-i C) bo glid) ) L g: PP:F, 4 4-) (r4 (I) + 4-) 9 t/) ro UD 4,H, l -- p p 4-) ().:I ) rh l rh O crr H.r-) r t/),- Cl) - t/) t + ho+ bo p p 9 to p r P l t - (5 r. r- ))),-4 çrh rh r4rr 4 -:- O Oct) - H d P 9- r-j r rh to )) )) l) r- ) CO rh - Le t t F td ) ) C) 9- )) 4 e) prç ed HrH+ r-,- e I,h tijlr-i r4 3Q) r-) bdho- r- rhr-r + UD 4- -P : -4 -p ). to 9-,C 4-) 4 r- LO I r_).r) ) f -I F I> r-i -P tor 4 P c -l t/) r 3 -I rd ) t 3 r 4(k$ O 3 r rs H - E P p4 I- I -- I r r-)» o,r L E: r- r- P: LO rprl LO ro l v cx) O t/),- p r, v ro r F4 t/) P ho 4 -p UD Or cl I- - H rj ho bo r-i r. q. -) r-i ro E. UD 4 UD t ro C) ) G. 3 IN( < l,).r: E - r-i th r-4 rci ( ) rd V) rhç rh +) ho _ç T r C) r4 -) rh + to+ )) O m to H -r-i Prs ft r& v- E CC) z-ø : U) t -4 r bdth t),- le ) PrHP 9-: I r-i - H -p t, p. p. to +) c 4 4 LI) -4-) -p O ho r-f tid t ) v ) r ho t: + P-; H > g: P.. c3 v J -o ÇI If) (\) IN IS) Ç\J V) I IN ) Lf IN f * * Oc- UD:)N r -(Xco LDCO ty IX) COLOLO j-.- I v- v t--- t-- t LO -j- CNLC) 5- ) -- t v - - v- fj CY LO LO LO LO LO v v- O O C :) ty\ ccr.o LO LO t LO LO c3 -- J r O :) ; LO C L tf\ Ç) p «4 LO Lf If r tcom Hr rl rh bo LCLLf t-lolo., r- L( LfW j- ) LO j -. ob UD t c: C bo r 9, t/) 4.) t +z,. -..-, to rhrh LO LO LO LO c,-rrm rh LO - -: t u % % UDt

6 ... r-.. j. -, rr Q Cl> PtG( (C)GHP G>CI)D.-- «>_:I$4 $4.c (G (LQ)> > Cl -4--c. G () - -, 4. G P++-p+z >rhtz () ()4 (. -r IQ) CG-+- (G 4.. > )-G(G C>.rr. Ù]-. -.c.--- o--: 4-r- LO - r G(cGHccf)U)cnou)cr)rDc/u)COE.4r:)u)cn -P4- rh ø >-4o 4r_I.H Cr- t - C. Cl) J f r -j-----i DO) ro r I «G - r-c,) - H rc PrQJ -f. j () (J.r4 ( rh CGÇt. r GCQI)CtI)(J)U) (CICGCI) -Pr->- Oc(.4 tq r- r T +-,, -.h-hh- 4 CJ ClCC DD(J)Cf)UCf)U G $- C -4r-( g Ç-jo ç 4U -4- CI) r-ic t;m cd> -4 Ck._I(-.> r T W(GG + çz ---> C(C IL>t- c <-a-a t U>G 4 b)- H 4 G.- > Ç to C r ÇrC r - CUCI) t Cl),.Pr ) t r-f P> C) (G +- -P r r).. r. (L j bd r -P 4> rc P 4-> - «() r C r C NOOCCC.C CCY CCO,J)C(y(5NCQ Ç (...). «G G. C CI) r Q),.. r. Ç> - r G.) H G *r-i-. L,.,- r4-4-- C CI) C ( C,_ T.4.4 OGcGr G.) ( C C),C- -f--) ll r, 4G C> -t;!) r- (> (G G.) ) CCI () () G> <G PH I (- r.4 G.) (G G H Cl,4 p ( ç CC\Jrt G.) HO C ( Fo - r (G r G>G.) C) rh rh!.p «G. >(U) (D>-,.cCl:.G 4- (tg(du) OCG>-I >u P -,. - G.)-4 Ç>LG->o G. U)r(,L (G rr r- H - Cl) «G «G G C) 4- ( >--cg $ U- + >-4 (,rr G Pr. -r-, - L> 4 t. C-QÇ( ç(g. : (rj),! (r I$4(G :)F-)4.)-CI).> Coc. (G l «G >c-. $,IHC>cOcv G4U r_ri7. >4 - (GD,4-:OC) W.44. 4CV (( (G $4 $4 $4 $4 $4 $ $4 (Dr.4C. ag-p >.,-4$4f c) :.r,.u)r. - - ) 4.-)..p. - () o.h - ( >-4G «G> ro V ( LO LE C > «- «( - -4 (.4 G G ( (,- G. G -. (G r--- (I) G.>O -. G: Or)OH -l>ccic(j)( 4- t (I)r4 r-- 4 CVI. G 4 -I - ro ( ( I () G Cl CI) G.) - G G I G> (G G. I G D tç, j $4 + >4 (I) t - $4 I r -4-- I CI $4 -, I Ç o () -.4>-Pr-I > - r- C..r.4l.r G>$4O-Pc(G >(:I$4-4. $4$4$4çG.) -( H ±- U()($4jl, Çz. S S>.. O+ -- I 4 -(>O$4owCl..$4-D$4Q>L-)$4r o> Q V >: - () r E,): co rppo:-p D GDF.rC(ICD (G (/) (G f.>c:$ oo G.)>)>ro (GC$4.r- - (G-4- G E $4 fr.-. C) -d -P $4-4 >U) t > -r-4r-f-, $4.>- r>r4rou> (CG,C>C> Q. $4. ($4 rh WG Cn -- C., ()->-. (GÇ. : C--- -, --ltd;. 4-C>O -4-.H.>-.$4Ç 4-,>> ( C> rq) >r4$4q(.) >H$4C.>4,$.,G.>cr) t( > CCI SgÇ..4 (n)-(c4 $4 G C.4C C r >PQC (G -O, (> - CI) > O(.(G- G> -PQ.>-$4n $4 $4 G $4 -PC+->r $4$4>($. v$4,c:.r.:po.clj,>. GQ(G -Ul4- r-, -.r-- HCl).4C U)LD Cl C (VI 4 (G4 r-h(gqc(ghc r -Q -P G -,--C. IU) -j--c E - (G C c ) c -F-PCIh.(G4L>(Gf,-. H >--l-.hcgcoldu2 >-- G (CI- >-fg. C,rC: (l -.Hç 4-.., -4:.p (G Gc 4-4 «G O)G-U).,- ()+(G(,c(G r (. (f] ÇÇ (DO J(,O - r FH Cl - 4-O (f)> ( F Cl. G.,. -,-- I >z rrorz-, (U «-,L lf\>c () 4-g- to,.c() RO(l ( (G CGDr--4-hOR(Gb()p U)U)O)-4- c G G G(G-f- )...: rh r4 -P G.())- -POU) (Dr -PF(G «-; a -. L- L LrL LÇÇ\LfL.r.jç4 t-c...

7 Fl () H.Co Co f I L (DQ)el- t» Fl IF-f-- CO el-co - )el -el-l ) Fl ) (DFl LIO)<4 et <4COjc#c+ H 3. 4 ef(d Ct(Del-<4 (DFlC ) FlCoFl D e+c+ el FlFlc+CtJ (2 Fl (t H-ljF--J jqc+ el FlCO<4Fl c+ (2 Fl:q H- Fl Fl el- l- FlJ (Ddej. Dq(DcDcDFj F- F-CO c+ H- cl- Fl- Fl c d hh,fl Del c+ôdco LI 2 Fl H-LI-j.J (DIcT-HFl el Fl Cl ctc LD *4 U2Hs H el el COtOFl el <Dd-Fl I Fl et)fl et FlFl e- m FlcDW H IFlH t- Oeld -lc+fh)cv (D)H +FlFlCO d-of-- c c+d2 Ct)c+ CoHH-Fl, 4(D (Dc-+ LI (t cl- cl el- LI CV LI el I Oq H et- I Fl Fl -4 3 C)4.jCjçDtj C,j cj HH»Fl :() Q I j_l j J ÇD\Jlt 5FlO 4Q OCoj \)Oc+ OQ CO CO C[2+ : 4>j ) j cf Co C r c+ Fl <4 -f)q el- () 3 ) e+c +r Fl o J HH. QFl Co el- D F4c (DO CO D<4 )C el- < d p. : C)H) 4 <4-4 Fl 4 c)<4 CoF-4 H I () o <4 ci el- Fl Fl el- H ;.Q e+ -f Co -4 H- Fl to J. Fl c±)o ;-F:: 4-4 H +<4oD c+cfl FlOct+Flc+ Co el-co c+ Fl c+(j Fl ) p,coj +Fl<4 ÇD (DLI o o CJJc+COatà DoD aqj.flqd -a.tc+. Co l -j 24 H-H) CfrJ -_ J. - c+hqfl ( 3 c+ Fl F- O) D ) C b- Fl+4 b ;q<4 Jc-f CoFlO Cof-H r (OFl Fl Rz -f Fl +C (4 Fl CI3 c4- U d-<4 ç+ Fl E Fl H <4d -4 Il c Qt jq ùq H- (t b Fl Co Fl Fl j. cc3(d Cb ± el- Fl» CO (Del j H t Fl Fl el-» <4 J el *(t) (J (t <4 Cot 4-+ (2Hrj QLFld f-»-j )q el-el-h c )) et Fl c+ 2-4 t Fle - <4 ç+(t)öh c+j(d Flc+ jy 2)C-I, F D2 Fl el- )J 2 Cl) Fl el-cofl CoFl CtFlFel el- of.l e--. De) Fl Fl Fl ( ) t l -4 el- Del CI) Fl el- p I- 5 j Cl) c Fl cl- LI c+fl)cofl c-du) 4Co (D(DcfFlDq CoOI- el-t.c Fl el- <-I- c -- CI) el- C) Fl Çjq () C) T (t LIej. Fl Fl Cq Del (t el- Fl c - el- I- F Fl Fl elcoj(t) elc+li Fl el- Fl el-fl RlD :q 3 Fl CO T - Fl (t el- LI et Fl el- Fl Fl el- Fl- -d el- el 4 et H e- Fl d el) 3 :4 (I) el- Fl CY Fl Fl ( (2 Fl CX) () oflcdl-4 e+øc+cfj Flel- LI el-co eto(v Flec el- oø (t H el -od el-co Fl H <4-- el- q el- : <4 c_j J Fl T c Fl CO LI el F--Co FlFl QFlo) Flm c+(d el- TcJq LIc-f c+ et C) Fl d el- e-co -C. el- --, Del Fl () sc el- Flel-F) <4Fl ;- el-. (Del- + I I COQ CO J el- -4 el- y -4 LIH-» 4 (ID Co l) (l cl- LI (l H Fl H j el 4C) (Del- Fl 2-4,F- - Fl ej CoOeC2D) COp) 4 j Fl(D Fl (QÇ Fl Fl :-F- LI C - ftj I-j c Fl CO cl- c+h 4 et3h Fl I Fl Fl el- c4 el- et Qq ( t-(d C-COcD el )»Hl 3 el Fl (DCV j (D Co Fl Fl Fl - Celo ;ILI el- q (DFl (q<4fl LI r2o)el.h. F OelOLc 2Fl Fl Fl CO J el- d-oq el- CI) d LI (2 Fl LI (I) et L Fl Fl Fl et et et j c -J el-el-il -,.s cco ; CO -± LI () -4 ed- CVI- c+ ey - I cf- c el- e- - (J Fl Fl H ca (r. el- t---4 :4-4,H -. C) (-2 L- (J( Q Fl t--to fi4 çj C-2 C Fl CI) d-h - ) td Uo I c+ Fl (Fl F- C) I d H (I 4 4z (Fl Hhf-cD th(jq JCo - D -- Fl - -.J u CV d : swfl DD FlFl + o el- <4 - Fl Co Fl I- C Fl u Fl Fl + * (DO el-co H ey Fl Fl c- r F Fl C-) ; c+fl OqCI) oqco -4H(DcD) (D C) H)Ct) (t --- c+i Fl-f- FlCo 3Fl CJ) Fl FldHC])J J (tc+elç(d -4Fl Fl el-e- Fl. p el- H- & el C) FlP)d-o GH < (t Cl) F-4 4 t2 c+cq Flc+Hp FlFl Flc&FlFlCo (D U +CVCI) FlFlH c+c l f-3 o LI C) 2 el -{-Fl P4 cf;4c+ - - PQ (t C)2Fl (Dd-çjjCo h.,q J ) yq Jc+ FlCOFlb c±flc+fld C C))OCoH2.,(Dct- FlP3Fl o cdoq el- Fl el- H Uq d j - -4uo l el- LI cj(d c el- C- Fl t ojq CO cl- FlFlcDp +- - YOFl(D u elc+) + (DcF H el- toel- <4 I H Cl) C2COCJQt-. c+ Fl cffl FlO Co d- c+hci)l Jc+ H DFlcF- CY c+ o LII- Fl el-oco CO 2 () Fl el- oc LI el- el- oc Fl -4 CI2-< 4 CO et el- (I) F- f- 2 r.j -.J H u2 Fl et LI 4 (t et h ( et I Fl Q. I LI) I

8 Ç3;, Wt.M44t.p.p t- otoo bord: bo g Cg om c.po+ + g, t FlF!Ø$3 n lrm.pe ojm t- ro. co,g, -jwj tog w. - o+ p tuga + C to, at t- bo L 4. ø na ef ocg,-:,c:o, 4 5.CI tj,vj 4. t! r 4 b 53 mm 4 g,±. r,b Fmt s) t b... 4%- L j. g 4 53 boa)6 OefØ + L oooø o.9.9 b53rf. m?ts.; cj tuato m? cl4jg p P $3Mo kl $ kl.,-s 5ØØ H.t + t fw-4.g w 4 bo b53 kl d+ m g, 4 + v) kl.. + og t-so w,t r.fr.pg+ o5,:g, c3,o a r4at + 4ç; ( + og r j tlqj øel+ fr.r,r( 4: U3m.j.. gø.p SÇC kl l to 53 ( tg 74 ttø4 r :+ S ocs 4,R4: Wo(n Ooç 4 g4. fs LI tq, 4,O$3p,,g.,.ff, j>.%..!djj g 6w.P54TgOgg $fj, øefefefø cla Møg,t r q6f4,,4,,-rp $3 tø t 4 s, t to F4r. kl.em SIfoef, P rimj,-j t, tofj n k ) (,, M tom t.p C.++ bl.. 4 «. $3?. k ta,hjø.p Hv,tI. + r-j( G? Øg 5: 4 l,a Ocf t S 4 WP.%j to, $.t,yfrq. L t.o a, M4, ltonøboto. kl.h.pog.-53g, r- v)r4 oo 53? Ocs$4 + tttp 4j. lj,s $C.rf ef pf t c o hogj 4+ + Sr-j t4 4;53.9! (-(o$ 4 on g g.e 4 -. Opfp. $34!4 n( Ob4oom 4 + g kl53 m+ atm + o P bn r-+ t 4? tf,-q? Wr-IØ,- g Pl4 rf,p PH:o 43 Ø 6atrg? + 4 tø.cg bt-f br 4»rj?4+ mo cl, o d Æ s t,c.pg tq) r-lw 4,53.t o!mog, 4.,c.,.. to: $ C $ b f:fpef,.+ t, 4,-.pgj m tso)fj rj r69+ r-b (% 4 4 c t$3 g «I 4Çfr OeIr. kl ts t,.l 4gjg, Om P..e n +)Øp. ØM,-) totv b r.( t l+çø V P+ ø t$.ç o. 69 E: + 4eo,c c 4,.,..-n 4.rjw. øf v R. J+ g. $..,!. t t- 6 rltç b$4e H4 $4 E! 4 gmp.. E3 $P 4.) 4 flmb, W$3..j bm,-. (53,.. 4,.ptef o.,og 54 4,,.?,-jh.q $.?. t Om.,». c?eir+a,_,t 53...,.. 53 m -:- $ oo $3,r t eø:,o d o P.p ( LQ opø 4, 4 rfo4j.g Ø,hJ+ Oefç.PÇ: mç; v. «.4 Øt,c,, co el.4.) + Ç. : $3..- øt.. 53 $3r-f Ob3,.,,.,h-p. o bog..p t.pg, «tg $. g.p bo ta N rdm$3 a P. 5 o,. SI z 5..,-g rc4 w--fq ttj,%.p EI.p rfo$3qj «-I ooq,?.. tq t S.c - S g t$3.ja t +,-44 g çl øp CI+k%J$3 wg $4 69 l we 4., y- b-l t4.p..,.4 cv I4,j I --. P ra ce.,g g, mm do OF!,o go.,.q 4 p4. t,.hgç t r4 tjq d$3w,.,-q u r, bobooa 6 r4 53 CEI 4,C6Ø Fl$3n gt tøo4 tt 4. d.p $4 t 4, 4.Et+,e ai 6 EI pe o cl 4 4tYe4. orm giç) X3 b,qr -.,-j l w p el,h ro S t P 44:fg O+ 63 Øoo j mo s. L tl.p rg43 b) gl»:j» Ff4, 4 t bo r4 L + 4 Ø,-f : r( 53 +.«,.ç m q ef $3 ri I4.rI$4 t $3 4,!4,qtJ - 6,d g d+ a $ Fl 63 5 «d$ gto)p,

9 VEDLEGG,, Budsj 976 Regnsk 976 Budsj 977 Olav F aret / kasserer s gn. Ktgr. Adm Porto/telefonjårsmøte Ktgr. Instr./trenng Ktgr. 2 Representasjon NSF tng, styremøter Ktgr. 3 Avft/kontngent Medalj ekontngent Ktgr. 4 Bdrag/gaver Tlskudd Rogaland Idrettskrets Jubleumsmedaljer Dekn. av drftsunderskudd Premer, gavepremer og utfter Drftsunderskudd Inntekt Utft Inntekt Utft Inntekt Utft 3.5, ,75 3.5,- 4.7,.6, 4.,-.4,.39,.8, 4.7, 5.238, 8.265, 4.3,- 2.,-.6, 3.5, 4.53,55 4.5,., 2.4, 266, ,3 5, 8.92,3.4,-.6,.6, 28.56, O,5.8,.8, Innestående på postrokonto kr. 282,29 Banknnskudd 2.3, Verd merker etc , kr. 5.9cD7,29 Revdert

10 - (OFl -H c O Lrb C)H c+ c+ H c3 c+ c± c+)oh- c+ c+ Fj H- H oq F-- Jd q qq>d CO H QZ C F- Oq Qq CO & c+ CO Oq H H (I) Q c+ c+ OH Fl Fl Cc+Fl c+c-j. Fl )Fl) Fl ) C ( O CO 2 H CO 2 ct CO c+ + c+ CO 2 < CO - RI 2 \. Fl d CO Fl CO c-l- - CO 2 c+ c+ CO * r-co o2-t)fl c+c+ P Fl COH CO COf CO COCO CO b COc+ Fl I-H Fl Co FlFl Fl I Hc+CO < CO-cj cf c+h d 2CO 2 CO c+ ( Ot c+flh 2 HFl 2 2 d Fl Fl CO.- H Fl ) & H OQ Fl ) FlH CO Fl CO CO Fl 2 Ot cjco c+c+flcoco P FlO.P. H CO C)o Cl COc c+c+ COFl CO Fl ( H O-2 Oo to + CO cf H &FlO -) Fl. C Fl Fl cq Fl < d CO H Oq Fl HO) CO () Fl +P -f 2 (2 Fl (D(O,(O c-. Fl j H c+ CO c+ ) Cl 2 - d- CO CO (\J) () OFlCO )2Fl O-) Fl Fl2 J c,, H(OCO OD CO JO ( C) 2 c+ _j. c+ -F CO C_,. ) - CO Fl Fl. CO CO CO I I H to & 2. CO d n CO Fl 2 SOt COc+ COFl CO Flc+H ))Fl FlFlCO CO O-b P.c+ CO Fl c-- - c. c+ c-t- 2 4 CO COCO COOCO cl 3)o CO 2 COCO H- 2( Fl o CO CO Fl CO CO c+ ) cj. Fl Q Cl FlCOocl-2 )) IÇ4CO CO cl.2 q, CO J FOO2CO -d CO o f 3 H -j.hh c+h rc+ ---c±coh (J2FlCO Fl CO c+c+oh cl- Fl CO oq 2 F- + 2 CO COÇI Fl\J )o COlFlCO, c-l- Fl CO dco FlCOc+F-c+ I ej. H CO cl- CO c+ H Fl +)CO CO j (( COCO cl- H CO cl- CYq CO c Dj CO Fl H Hc+Fl CO (I) c+2 Fl CO Fl Fll DH Fl CO CO Fl cl- 2 clc+cocofl COc+CO CO CO c±co )cl-coc c+ CO cl- 2. Fl cl-o2 cl- CO cl- 2 HO I crq

11 Vedlegg 3 Budsjettforslag 977 Inntekt Utft Kontogr Admnstrasjon Kontorrekvsta Porto/telefon Årsmøte 7, 35, Kontogr Instruksjon/kurs Sarnhnger - Skytelederkurs Kontogr 2 Representasjon NSF s tng 977 Styremøter 5, 3, Kontogr 3 Avfter/Kontng Medlemskontngent/Medalj eavft 59, 2, Kontogr 4 Bdrag/Gaver Tlskudd fra Rog Idrettskrets Gavepremer etc Deknng av drftsunderskudd (dekkes av egenkaptal) kr 5,- 5,- 4,- 48,- 5,,- 8, 8,

K-SAK 64110. STRATEGI 2020 HELSE MIDT-NORGE RHF. STRATEGI 2015 HELSE SUNNMØRE HF. HØYRING.

K-SAK 64110. STRATEGI 2020 HELSE MIDT-NORGE RHF. STRATEGI 2015 HELSE SUNNMØRE HF. HØYRING. T' 1 T' 1'Jy \/ Jil EJ Fellessekretariatet HELSE. MDT-RE Saksdok...xt--1 - ottatt: Helse Sunnøre HF Adinistrasjon 6026 ÅLESUD Saksbeh.. J>ZJ Unnt.off. A-1 ki, Saksnr Arki Dykkar ref Ad /sakshandsaar Dato

Detaljer

Tverrfaglig merkesystem for bygninger Revisjonsdato: 15.03.2013

Tverrfaglig merkesystem for bygninger Revisjonsdato: 15.03.2013 TFM - systemet Systemguppe, synonymer Merknader Systemtabellen er bassert på NS3451, men etter revisjon av NS3451 er det store forskjeller, særlig under hovedgruppe 2. Systemtabellen angir ikke alle ulike

Detaljer

KOMPONENTKODELISTE. Eksempler Eksempler, synonymer

KOMPONENTKODELISTE. Eksempler Eksempler, synonymer A B C D E F G H, synonymer Bærende / Romdannende Bærende, romdannende konstruksjonsprodukter Bjelker, Vegger, Søyler - Stål, Tre, Betong, Tegl, Gips - Rammer og oppheng for bygningdeler Innebyggende Innebygde

Detaljer

Møtedato: 25. august 2010 Arkivnr.: 2010/242-53/012 Saksbeh/tlf: diverse Dato: 13.8.2010

Møtedato: 25. august 2010 Arkivnr.: 2010/242-53/012 Saksbeh/tlf: diverse Dato: 13.8.2010 Møtedato: 25. august 2010 Arkivnr.: 2010/242-53/012 Saksbeh/tlf: diverse Dato: 13.8.2010 Styresak 91-2010 Referatsaker Vedlagt oversendes kopi av følgende dokumenter: 1. Brev fra ordlandssykehuset HF til

Detaljer

KRAKASEN BORETTSLAG SAK 1 SAK 2 SAK 3 SAK 4. SAK 5 SAK 6 INNKALLING TIL GENERAIFORSAMLING

KRAKASEN BORETTSLAG SAK 1 SAK 2 SAK 3 SAK 4. SAK 5 SAK 6 INNKALLING TIL GENERAIFORSAMLING KRKS BORTTSLG KLLG TL GRFORSMLG Det innklles herve til riner generlfrsmling mng 7. mi 2007 kl. 18.00 Mteste: Rm skle Til behnling freligger: SK 1 SK 2 SK 3 SK 4. SK 5 SK 6 Knstituering Styrets beretning

Detaljer

SKIFTEVÆSENET I NORGE

SKIFTEVÆSENET I NORGE B N TABLLR VDKOMMND SKIFTVÆSNT I NORG I AART I, TILLIGMD OPGAV OVR D FTR OVRFORMYNDRRGNSKABRN FOP AART UNDR RIGTS OVItFORMPNDRIRS BSTYRLS linstaand MIDLR SAMT DN BONGLIa NORSK RGJRINGS IIN RDANIGST INDSTILLING

Detaljer

NORGES POSTVESEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 10. DEPARTEMENTET FOR HANDEL, SJØFART, INDUSTRI, HÅNDVERK OG FISKERI

NORGES POSTVESEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 10. DEPARTEMENTET FOR HANDEL, SJØFART, INDUSTRI, HÅNDVERK OG FISKERI NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 0. NORGES POSTVESEN (Statistique postale pour l'année ) Utgitt av DEPARTEMENTET FOR HANDEL, SJØFART, INDUSTRI, HÅNDVERK OG FISKERI POSTSTYRET OSLO I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG

Detaljer

RAPPORT. Samfunns konomiske kostnader av vold i n re relasjoner 2012/41. Ingeborg Rasmussen, Steinar Str m, Sidsel Sverdrup, Haakon Vennemo

RAPPORT. Samfunns konomiske kostnader av vold i n re relasjoner 2012/41. Ingeborg Rasmussen, Steinar Str m, Sidsel Sverdrup, Haakon Vennemo RAPPORT 2012/41 Samfunns konomiske kostnader av vold i n re relasjoner Ingeborg Rasmussen, Steinar Str m, Sidsel Sverdrup, Haakon Vennemo! !!"#$%'()(*+,-..!"#$%'(%)*#+', -%../0$$"$$+) -%../0$(122+03453675,%281((#9:/(/2"#:+

Detaljer

LØNNINGER 1925-1926. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 12. (Gages et salaires.) OS L O. I KOMMISJON HOS H. AS CHE H OUG & CO.

LØNNINGER 1925-1926. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 12. (Gages et salaires.) OS L O. I KOMMISJON HOS H. AS CHE H OUG & CO. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 12. LØNNINGER 1925-1926. (Gages et salaires.) Utgitt av DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. OS L O. I KOMMISJON HOS H. AS CHE H OUG & CO. 1927 Tidligere utkommet: Lønninger

Detaljer

(+ /$0 &&&" 1&& 2 3 &$%+ 2 4 $%+ 5

(+ /$0 &&& 1&& 2 3 &$%+ 2 4 $%+ 5 !"#$$%% &%$$'$!"#$'$(&$'&))'!$ *$ +! " #$%& ' $&%!)'&##!(&%!)'&))'!$ *$ () *+%+ $ $),% $ -. #,&)-&%!).#,$$)%&%!)$%&)%$)&)$'")$% &%$$'&"%! &%!)$)"%,&)% '$!"#$/ (+ /$0 &&&" *+%$ " 1&& 2 )$02 0!#!&)%'")!'$,$'&"%1$)%-&%!)2

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE VEDLEGG III

INNHOLDSFORTEGNELSE VEDLEGG III INNHOLDSFORTEGNELSE VEDLEGG III TRANSITTERINGSDOKUMENTER OG ANDRE DOKUMENTER AVSNITT I: Blanketter benyttet som transitteringsdokumenter eller andre dokumenter som beviser varers Fellesskapsstatus (artikkel

Detaljer

Nr. 11-9. årgang Oslo, 14. mars 1968

Nr. 11-9. årgang Oslo, 14. mars 1968 Nr. 11-9. årgang Oslo, 14. mars 1968 INNHOLD Utenrikshandelen i februar 1968. ForelOpige tall Engrosprisindeksen pr. 15. februar 1968 Detaljomsetningen i januar 1968 Skipsopplegg pr. 29. februar 1968 Forretnings-

Detaljer

D M A. ORGANISASJONEN FOR DEN AUTORISERTE FL YTEKNl

D M A. ORGANISASJONEN FOR DEN AUTORISERTE FL YTEKNl l. D M A ORGANISASJONEN FOR DEN AUTORISERTE FL YTEKNl W..OCJUl tw..oi...o\u1 tw z Z H H I 00 Z Z t\nn... I w 0 0 en m z : 3: : 3: 0 Z Z :0 en w tr:ö- :: 'i 0 tt C' 0 0 H c :O HO:EO;: 00 C' C'.: :ö... en

Detaljer

1. årgang Nr. 10, 1960 INNHOLD. Volum- og prisindekser for utenrikshandelen

1. årgang Nr. 10, 1960 INNHOLD. Volum- og prisindekser for utenrikshandelen 1. årgang Nr. 10, 1960 INNHOLD Opplagsstatistikk pr. 29. februar 1960 Utenriksregnskap for januar 1959 og 1960 Volum- og prisindekser for utenrikshandelen Industriproduksjonen i januar 1960 Tillegg til

Detaljer

INNHOLD. Månedsstatistikk for bankene. Balanser pr. 30. september 1966 Utlån etter låntakergrupper pr. 30. juni 1966

INNHOLD. Månedsstatistikk for bankene. Balanser pr. 30. september 1966 Utlån etter låntakergrupper pr. 30. juni 1966 Oslo, 7. oktober 966 Nr. - 7. årgang INNHOLD Månedsstatistikk for bankene. Balanser pr. 3. september 966 Utlån etter låntakergrupper pr. 3. juni 966 Forretnings- og sparebankenes fordringer og gjeld overfor

Detaljer

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen.

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen. K j æ r e n a b o! I 2008 har styret hatt fokus på den vanlige driften og mindre på de større vedlikeholdsprosjektene. Dette skyldes i første rekke store nedbetalinger i Husbanken. Lånene ble tatt opp

Detaljer

STATISTISKE MELDINGER

STATISTISKE MELDINGER NR. 10, 1956 74. årgang STATISTISKE MELDINGER Monthly Bulletin of the Central Bureau of Statistics of Norway INNHOLD Sivil rettspleie 1955 305 Dyrevernnemndenes virksomhet i 1955 311 Lønnsstatistikk for

Detaljer

INNHOLD. Produksjonen i bergverksdrift, industri og kraftforsyning. Månedsstatistikk for bankene. Balanser pr. 31.mars 1968

INNHOLD. Produksjonen i bergverksdrift, industri og kraftforsyning. Månedsstatistikk for bankene. Balanser pr. 31.mars 1968 Nr 8-9 åran Oslo, 2 mai 968 INNHOLD Produksjonen i berverksdft, indust o kraftforsynin i mars 968 Byevirksomheten i mars 968 Månedsstatistikk for bankene Balanser pr 3mars 968 Utlån eer låntakerrupper

Detaljer

Tabellforslag til analyse av produksjonsstrukturen i norsk industri Eksempel næring 27 Treforedlingsindustri. a v. Nils Bakke og Ib Thomsen

Tabellforslag til analyse av produksjonsstrukturen i norsk industri Eksempel næring 27 Treforedlingsindustri. a v. Nils Bakke og Ib Thomsen O 67/6 Oslo, 4. november 967 Tabellforslag til analyse av produksjonsstrukturen i norsk industri Eksempel næring 27 Treforedlingsindustri a v Nils Bakke og b Thomsen NNOLD Side. nnledning.000000000000000_00

Detaljer

!!! !!! "#!$%&!'!(#!$)*&+,! -.(!./001.23!#$!4),.+$)*&+0+!5#,!./&(/,06,)07+0+! 82,1!9:;:!

!!! !!! #!$%&!'!(#!$)*&+,! -.(!./001.23!#$!4),.+$)*&+0+!5#,!./&(/,06,)07+0+! 82,1!9:;:! Virkemidler for kulturnæringene "#$%&'(#$)*&+, -.(./001.23#$4),.+$)*&+0+5#,./&(/,06,)07+0+ 82,19:;: "#$%&''($)*+,-.'/&0$(')123453241411)26)44,-.'7'.8$(9(')123453241411)26)44 :);

Detaljer

Oslo. a hotspot for architecture and design

Oslo. a hotspot for architecture and design Olo hotpot for rchctur d dg Norwy' cptl drmd to tblh tlf cuttg dg dtto for rchctur d dg. Th Fjord Cty projct, mv rdvlopmt of Olo' hrbour r du for complto 00, wll chg Olo' fc complly. lrdy tody th cty h

Detaljer

SUll-H. t\jju[iltm]igir ----"...----.*,., \, 'rilffi. ,lt{- i-,- ,/),'r-*-=/--.--- t*".-*- r4:-.i.-*-*" ::ra* -. L\ {_,i'-'-* *.J

SUll-H. t\jju[iltm]igir ----...----.*,., \, 'rilffi. ,lt{- i-,- ,/),'r-*-=/--.--- t*.-*- r4:-.i.-*-* ::ra* -. L\ {_,i'-'-* *.J il,4 \/ li SUll-H En t\jju[iltm]igir ----"...----.*,., \, \ 'rilffi,lt{- i-,- r4:-.i.-*-*" I t ::ra* -. i/,/),'r-*-=/--.--- t*".-*- t L\ {_,i'-'-* *.J rl t;'/&s ÅiJ-Hsr $p&zj/\lq ESci-{År'T" Å, I i-{,rr,

Detaljer

6'61 DRAMMEN AKVARIEKLUBB @ @ @ @ ffi ffi W. ffiffi UTKOMMER DANN OG VANN

6'61 DRAMMEN AKVARIEKLUBB @ @ @ @ ffi ffi W. ffiffi UTKOMMER DANN OG VANN DRAMMEN AKVARIEKLUBB 6'61 @ @ W @ @ UTKOMMER DANN OG VANN ffi ffi W g ffiffi BESøK DRAMMENS STøRSTE ZOO.FORRETNING \> Stadig nye sendinger med AKVARJE'FISK. PTANTER Ellers fører vi alt utstyr til AKVARIE.HOBBYEN

Detaljer

Dag Roll-Hansen, Leiv Solheim og Li Chun Zhang

Dag Roll-Hansen, Leiv Solheim og Li Chun Zhang 98/84 Notater 1998 Dag Roll-Hansen, Leiv Solheim og Li Chun Zhang Kopiering ved universiteter høgskoler og Korrigert utgave Avdeling for personstatistikk/seksjon for intervjuundersøkelser Forord Undersøkelsen

Detaljer

BÆRBAR MASKIN Rapportarkivet. (Highlights), 1981. Dato Ar. Vakkerlien Pasvik Syd Polmak Skrattås Kolsvik Eidsvoll

BÆRBAR MASKIN Rapportarkivet. (Highlights), 1981. Dato Ar. Vakkerlien Pasvik Syd Polmak Skrattås Kolsvik Eidsvoll 5t Bergvesenet Postboks 3021, N-7441 Trondheim BÆRBAR MASKIN Rapportarkivet Bergvesenetrapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 7032 Kommer fra.arkiv Ekstern rapport

Detaljer

ri titn RedaktØr' Trond Aasen

ri titn RedaktØr' Trond Aasen NM + BRGE PAR GJ ØVK 1989 Arragør, Gjøvik Bridgeklubb r N RedakØr' rod Aase G EEN7FlF -Koorserwce a.s- 5 LL l NFEN EEi 61. hll f. il6 Al+ A.Jerse Lrjør FLrer.,.....,.,..... f,is Fildaf [,..,.,.., 7i:,?

Detaljer

LØNNINGER 1920. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII. 9. DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. (Gages et salaires.) UTGITT AV 1921. KRISTIANIA.

LØNNINGER 1920. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII. 9. DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. (Gages et salaires.) UTGITT AV 1921. KRISTIANIA. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII. 9. LØNNINGER (Gages et salaires.) UTGITT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. KRISTIANIA. I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & 00. 1921. Tidligere utkommet: Lønninger og levevilkår

Detaljer

Norges Officielle Statistik, række V.

Norges Officielle Statistik, række V. Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvége, série V.) Nr. 8 findes opfort i Forteguelse over Norges Officielle Statistik juli 8893 december 90. Trykt 9: Nr. 9. Private

Detaljer

PROGRAM Bergen 11. - 13. mai 2011

PROGRAM Bergen 11. - 13. mai 2011 PROGRAM Br 11-13 mi 2011 Hovdprr: Wbv prr: Riol prr: Mdiprr: Offiill lvrdørr: Di år bk: ihold Nordik Mdidr Smård 3 PO Box 1347 Srum 5811 Srum Tlf +47 55 55 08 50 E-po: po@mdidro wwwmdidro Skrri i Grihll,

Detaljer

WarmUp. Vognliste 2012/2013

WarmUp. Vognliste 2012/2013 WarmUp Vognliste 2012/2013 Markedsleder på bilvarme DEF er en tradisjonsrik og norskeid gruppe av selskaper og markedsleder på elektrisk bilvarme i Europa. Årtier med et stadig økende volum har gitt oss

Detaljer