møte:plassen Takk for nå, Per Børge side 4-7 Nytt lydanlegg side 8-9 Aktuelt side Barnas side side 15 - Gud velsigne deg -

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "møte:plassen Takk for nå, Per Børge side 4-7 Nytt lydanlegg side 8-9 Aktuelt side 11-14 Barnas side side 15 - Gud velsigne deg -"

Transkript

1 Nr 3, 2014 Møta nye venner - Søkja Gud - Få del i oppdraget møte:plassen Eit magasin frå Undheimkyrkja «Ver modig og sterk! Lat deg ikkje skremma, og mist ikkje motet! For Herren din Gud er med deg overalt der du går.» Josva 1:9 - Gud velsigne deg - Takk for nå, Per Børge side 4-7 Nytt lydanlegg side 8-9 Musikalske leiarar side 10 Aktuelt side Barnas side side 15

2 Lukke For kort tid sidan var det referert i media til ei undersøking om kven som er lukkeleg. Det vart gjort samanlikning mellom ulike nasjonar. Det viste seg at det slett ikkje er i dei rike landa at folk kjenner seg mest lukkeleg. Tvert om. Norge kom langt ned på lista. Øverst var eit fattig land i Afrika. Lukke er ikkje å eiga mykje av pengar eller ting. Det gir ofte mange bekymringar. Det dreg sinnet vekk frå dei beste tankane, fordi alt som hender rundt oss tek så mykje tid; alle gjeremål som fylgjer med det å eiga mykje, kan lett dra ein bort frå dei gode verdiane i livet. Jesus sjølv seier noko om det å eiga mykje: Samla dykk ikkje skattar på jorda, der møll og makk øydelegg og tjuvar bryt seg inn og stel. Men samla dykk skattar i himmelen... For der skatten din er, vil hjarta ditt òg vera. Når ein har levd ei stund, ser ein at livet er ikkje så langt likevel. Me vert ofte minna om at snart er det forbi. Det kan vera ein vanskeleg tanke. Men for nokon er det forbunde med stor forventing, håpet om å å få møta sine kjære som har gått den same vegen før, og å møta Jesus sjølv på den andre sida av døden. Her i ventetida opplever ein mange lukkelege stunder med djup glede som fyller det indre. Det å oppnå noko etter å ha arbeidd lenge for det gir langt større Gud samlar skattar på jorda gleda enn det som er lett å oppnå. Salomo hadde mykje visdom, og delte dette med oss i ortøka. Han seier: «Langvarig venting gjer hjartet sjukt, eit oppfylt ønske er eit livsens tre». Også dette seier noko om menneskesinnet og om det å oppleva djup glede. Gud samlar skattar på jorda. Han samlar menneske til sin himmel. Alle som vil fylgja han her på jord får og fylgja han til himmelen. Den opplevinga er den største lukka. møte:plassen årgang Utgjevar: Undheim sokneråd Redaktør/grafisk utforming Hanne Brit Sandsmark tlf Redaksjonen: Marta Dagestad Undheim Siv Herikstad Undheim Gunn Berit Landa Soldal Hanne Brit Sandsmark Adresse: Møteplassen Time kyrkjekontor Pb Bryne E-post: Internett: Trykk: NetPrint Prosessen, Bryne Opplag: 525 eks. undheim sokneråd kontonr.: Forsidefoto: Gunn Berit Soldal Kåre Sigurd Undheim

3 Å, ver hjå meg «Å, ver hjå meg» vart tidleg introdusert som ein kveldssong med stemning som reidde grunnen for god innsovning. Seinare møtte eg songen i original språkdrakt på ein annan arena; Wembley Stadium i samband med den engelske FA-cupfinalen der «Abide With Me» har vore ein del av preludiet til kampstart sidan Trur alltid eg har oppfatta fortrøystinga og tryggleiken i teksten, men no - etter nokre år - ser eg nok meir kva djupn og alvor som òg ligg der. På sengekanten stoppa det ofte etter dei fyrste par versa, men alle fem ber i seg tung livserfaring og vitnemålet om Gud som den trygge havna i livet. Bak tekst og melodi finst livshistorier som bidreg til å fylla ut bildet. Timebuen Peter Hognestad ( ) var bondesonen som kjempa mot fordommar og riksmålsvelde og vart den fyrste «landsmåls-biskopen» i Noreg. Han omsette salmar som «Fager kveldssol smiler», «Det hev ei rosa sprunge» og, altså, «Å, ver hjå meg». Den opprinnelege teksten skreiv den anglikanske presten Henry Francis Lyte ( ) få månader før han døydde etter mange år med sjukdom og kyrkjeleg splid. Organisten William Henry Monk ( ) komponerte melodien få dagar etter dødsfallet til den tre å gamle dottera si. Nærliggande då å avslutta med Jesus sine eigne ord i Joh 10, 29b; «.., og ingen kan riva nokon ut or handa åt Far min.» Knut Undheim Å, ver hjå meg, for no er kvelden nær, og snart det mørknar, Herre, hjå meg vær! Når all mi hjelp og trøyst har flytt sin veg, du, hjelp for hjelpelause, ver hjå meg! Kor snøgt han dalar, livsens stutte dag, og jordlivs glede med sitt tome jag! Omskifte ser eg kring på all min veg. Å, du som ei vert omskift, ver hjå meg! Eg treng ditt nærvær kvar ei stund som kverv, din nåde einast døyver freisting djerv. Du er min førar og min trygge veg, i skodde og i solskin ver hjå meg! Kvi ottast meir når meg du signar mildt? Gråt er kje beisk, og sår gjer ikkje ilt. Kvar er din brodd, du daude, spør eg deg. Eg siger vinn, min Jesus er hjå meg! Syn meg din kross når augo mine brest, lys meg til himlen når det mørknar mest; sjå, morgonroden skin alt på min veg. I liv og daude, Herre, ver hjå meg! T: H.F. Lyte 1847 O: Peter Hognestad 1924 M: William Henry Monk

4 Hilsen fra Per Børge: Kjære venner! Tekst : Per Børge, Gunn Berit Foto: Gunn Berit Møteplassen har spurt Per Børge om han har lyst til å skrive en hilsen til Undheimbygda i forbindelse med at han slutter som prest på Undheim. Her kommer noen ord fra ham: Kjære venner Og jeg mener nettopp det kjære venner! I tolv år har jeg fått oppleve den objektivt sett vakreste bygden i Norge. Jeg har fått møte nært sagt hver og en av dere som bor her, og jeg har fått lære av, og bli glad i dere. På Undheim finnes det så mange spennende mennesker med ulike erfaringer og tanker om både tro og liv. Jeg har fått være presten deres, ja. Men ved siden av det så er det min opplevelse at dere har åpnet opp og invitert meg inn som deres venn... Dere har fulgt meg i mine oppturer og nedturer, og dere har ikke bare tatt del i, men bevisst også både støttet, oppmuntret og hjulpet meg på så mange ulike vis. Det er vanskelig for meg å se fremtiden uten å være en del av Undheimbygden. Men jeg skal altså slutte, og det er av eget valg. Mine foreldre og brødre som bor i Nordhordland har i mange år gledet seg over at jeg har fått en utvidet familie i 4 Undheimbygden. De har heiet på meg og de har heiet på Undheim, fra sidelinjen. Nå kjenner jeg at jeg ønsker å få bruke mer tid sammen med dem. Jeg er også så heldig at jeg har forlovet meg med kjæresten min, Kristin Aalgaard. Utsiktene til en fremtid sammen med henne har medvirket til at jeg har kjent tiden moden. Det er tid for å starte noe nytt sammen med henne. Da det ble en ledig stilling på Austrheim og Fedje i Nordhordland opplevde jeg en slags indre trygghet og fred for å søke den. Og i sommer fikk jeg altså tilbud om stillingen. Men det er en smertefull prosess å skulle skilles fra mennesker som jeg er blitt så glad i. Tankene går til alt vi har fått oppleve sammen. Jeg kommer aldri til å glemme hvor nervøs jeg var de første årene i forkant av gudstjenestene. Ikke visste jeg

5 verken hvor jeg skulle stå eller hvor jeg skulle bevege meg gjennom de ulike liturgiske leddene men allikevel jeg har aldri blitt møtt med noe annet enn raushet. Dere har gitt meg tid og rom til å få prøve og feile, og i fellesskap tror jeg at vi har fått til noe som har passet bygden vår. Undheimkirken har for meg blitt et hjem hvor jeg har kunnet få søke både oppmuntring, trøst og veiledning fra mennesker som har en visdom og klokskap langt større enn min egen. Det er min opplevelse at Gud plasserte meg, i begynnelsen av mitt liv som prest, under vingene til ledere, og i felleskap med mennesker, som for meg har blitt noe langt mer enn mentorer og venner. Jeg vet ikke noe større i livet enn å få leve i takknemlighet, og med livslange vennskap. Takk til alle dere som jeg har fått samarbeide med. Jeg skylder Undheimkirken så mye. Takk! Samfunnshuset har jeg blitt så glad i. Jeg kjenner tårene nå. En kirke og et samfunnshus som jobber, hver på sitt vis, tett sammen for bygdens beste. Samfunnshuset åpnet dørene sine og inviterte meg inn på en måte som jeg bare kan håpe å selv få gjøre mot andre. Livslange vennskap med mennesker som jeg har blitt så glad i vil jeg få sette pris på i fortsettelsen. Jeg ser sånn opp til dere. Jeg vil også minnes så mange gode episoder som vil gi meg glede videre. Jeg husker en gang jeg stod på scenen og glemte replikkene mine i et teaterstykke. Jeg fikk fullstendig jernteppe, og ante ikke hva jeg skulle si. Nils Arild, som stod på scenen sammen med meg, skjønte imidlertid situasjonen og kom bort for å redde meg. Sjelden har jeg hatt det så morsomt som da vi etterpå forstod at publikum hadde opplevd situasjonen motsatt, som at det var Nils Arild som hadde glemt replikkene sine, men at presten heldigvis hadde reddet ham. Morsomme minner. Så har du også det som ligger bak latteren. På samfunnshuset har jeg fått bli invitert inn i mange gode og ærlige samtaler om livet. Vi er alle på en vei, og jeg kan med hånden på hjertet si jeg har lært så mye fra hver eneste samtale, og blitt glad i hver og en av dere. Jeg skylder samfunnshuset så mye. Takk! Idrettslaget vil alltid ha en spesiell plass i hjertet mitt. Jeg husker jeg prøvde meg på a-laget i fotball. Det tok medspillerne mine ca. to sekunder å skjønne at jeg ikke hadde peiling på å spille fotball. (Selv hadde jeg levd lykkelig i min egen uvitenhet om dette.) Men da jeg etter hvert skjønte at jeg ikke hadde noe å bidra med på banen, fikk jeg lov å være trener for noen gutter og jenter (nå ungdommer) som for alltid vil være i mitt hjerte. Sammen fikk vi i mange år oppleve mye medgang, og vi fikk også lære av noe motgang innimellom. For meg handlet tiden som trener nok mest om den utrolige gaven som var gitt meg. Jeg fikk følge dere på nært hold, bli glad i dere, og jeg fikk heie på dere. Og vit at jeg vil fortsatt heie på dere så lenge jeg lever. Spillere, foreldre og støtteapparat har gitt meg mye glede. Jeg skylder idrettslaget så mye. Takk! Jeg har også fått oppleve en skole, en barnehage, et handelslag, ulike foreninger og klubber, som alle på sitt vis har lært meg mye om samhold, og om betydningen av vedlikehold av samhold, og hva man kan få til i fellesskap. Takk! Jeg må få lov å avslutte med å si litt om turen som jeg fikk reise på i sommer. Jeg vet at mange av dere daglig fulgte Kristin og meg på vår vei mot Nepal. Planen var at vi skulle lage en dokumentarfilm om misjonsarbeidet til Himalpartner (tidl. Tibetmisjonen). Vi merket begge at dere sendte oss mange gode tanker underveis, og at bønner ble sendt oppover når vi kom i vanskelige situasjoner. Det tror jeg har vært uvurderlig, og vi er så takknemlige. Midt i Iran fikk vi imidlertid motorproblemer da en bensinstasjon fylte bensin istedenfor diesel på tanken. Bilen fungerte etter dette, men ikke for full maskin. Vi skjønte at det ville være for farlig å reise gjennom Pakistan med en bil vi ikke kunne stole på. Det som imidlertid har blitt sterkt for oss er at før dette skjedde så fikk vi en mail. Noen ganger er det sånn i menigheter at man kan få noen vink, bilder eller budskap ovenfra, og i mailen vi fikk så stod det noe om at avsenderen var blitt minnet om at drivstoff kom til å få betydning for reisen vår. Dette skjedde altså lenge før vi kom i vanskeligheter med bensin på dieseltanken, men det gjorde at vi virkelig kjente at vi hadde en Gud som fulgte med oss i alt, også i de ting som opplevdes dramatisk. Vi opplevde at Gud stoppet oss på et riktig sted hvor vi fikk møte flere vennlige Iranere. Vi tror også at vi skal få utvikle langvarige vennskap med de vi møtte. På denne måten har turen for oss blitt et slags bilde på livet. Det er ikke alt vi forstår, men vi har løfte om at Gud er med oss, både i det vi forstår og det vi ikke forstår. Og oppdraget skal vi få fullføre. I slutten av februar drar vi til Nepal for å lage dokumentarfilmen, men denne gang med fly. Hvis jeg skal få oppsummere tårene jeg nå kjenner med ord, så vil jeg si takk! Jeg er så glad i dere! Møteplassen ønsker deg eller kanskje vi kan bruke Per Børge sine egne ord: På vegne av oss alle sammen Lykke til, Per Børge, med framtiden og alt du foretar deg. Vi setter SÅ stor pris på deg, og vi vil du skal vite at du alltid er velkommen til Undheim! Tusen takk for den du er og den du har vært for Undheimbygda! La oss ta et aldri så lite tilbakeblikk på bare NOE av alt det som har vært: Bla videre! 5

6 TYDELIG FORKYNNER OMSORGSFULL GLØDENDE ENGASJERT AKTIVT BYGGENDE Vår alles kjære Per Børge er sjeldent god og spesiell En engasjert og yndet mann som gjør en veldig stor forskjell Du tar deg av den enkelte, lytter og forstår Du er veldig avholdt gode presten vår 66

7 KREATIV MEDSPILLER KAFFI- TØRST... BROBYGGER...OG SÅ MYE, MYE MER... HJERTELIG TAKK! Vår ydmyke bergenser er roser verdt, og vel så det En lidenskap for yrket ditt er stort, ja det er lett og se Du har noe til den enkelte og liker å stå på Du er en velsignelse for store og for små Vår alles gode hyrde er vàr og klok og helt unik En fagkunnskap i mange felt gjør ekspertisen veldig rik Du oppmuntrer den enkelte med trøst og gode ord Du er likt av folket og setter store spor Vår åpne, rause Per Børge er veldig kjær for bygda her En hjertevarm og stilig kar som bryr seg veldig om enhver Du betyr noe for den enkelte, sår glede på din vei Du er en dyrebar gave Vi setter pris på deg Gunn Berit Soldal 7 7

8 Nytt lydanlegg Tekst og foto: Siv Herikstad Undheim «Lyden fyller heile rommet», seier Kåre Sigurd Undheim begeistra medan han høyrer godt etter på «O store Gud» som Sigbjørn Risa har sett på for at me skal få høyre kor gode dei nye høgtalarane er. «Dette nye anlegget vil gjera Undheimkyrkja meir attraktiv for artistar. Me trur at det nå vil verta gildt å koma hit som artist og halda konsert», seier Sigbjørn. Han fortel at tidlegare har større artistar hatt med seg eigne høgtalarar og miksepultar når dei skulle halda konsert, det vert ikkje lenger nødvendig. Han gler seg til premieren på lydanlegget som vert når Country Lights kjem til Undheim i september. Sigbjørn er ein av tre som styrer miksepulten i kyrkja, og er den som har hatt hovudansvaret for utføring av arbeidet med det nye lydanlegget. Han har i lag med dei to andre som styrer lyden, Tor Magne Undheim og Jarle Kartevoll, samt Torvald Tjåland og Sigmund Bjelland, brukt mange timer på å få dette på plass. Alt av prosjektering, installering og montering er det desse fem som har utført. Det einaste dei har fått profesjonell hjelp til er å få ein teknikkar frå leverandøren til å kalibrera høgtalarane med akustikken i kyrkjerommet. Han kom med utstyr og kjørte fleire målingar for å få det så godt som perfekt. Nå kan ein høyre like godt alle stader i heile kyrkjerommet, uavhengig om ein sit langt framme, langt bak eller på sidene. Sigbjørn fortel engasjert om det nye anlegget, og han forklarar at det har ein utruleg presis og god diskant, som er den lyse delen av frekvensområdet som me menneske 8

9 kan høyre. Dette området er veldig viktig for oppfatninga av tale, og fleire av konsonantane ligg i dette området. Utan diskant blir ord utydelege og grautete, den er med andre ord vesentleg for at folk skal få med seg det som blir sagt framme i kyrkja. Det er to høgtalarar på kvar side i taket, hengt over kvarandre på ein slik måte at lyden blir spreidd presist ut til alle deler av rommet. Dei eksisterande høgtalarane i inngangspartiet og på galleriet er og kopla til det nye anlegget og programmert til å spela optimalt i saman med hovudhøgtalarane. I desse romma vart lyden veldig god, faktisk mykje betre enn det både Sigbjørn og teknikkaren forventa. Det er og nye basshøgtalarar framme i kyrkja, ein på kvar side. Sigbjørn fortel vidare at dei delte prosjektet i tre trinn. Trinn ein var å få på plass nye høgtalarar og ein programmerbar digital forsterkar. Høge og låge tonar vert bore ulikt av akustikken i rommet. Forsterkaren er programmert slik at den kompenserer for dette, og alle tonar vert på den måten bore tilnærma likt. Trinn to var å få inn ein digital automiksar. Det er ein boks som står i miksepulten som ein kan programmera slik at den styrer lyden automatisk. Dette er eit godt alternativ når det er mindre arrangement som til dømes berre krev tale og solosang, fortel Sigbjørn. Ein treng då ikkje ha ein person ved miksepulten. Den digitale automiksaren erstattar sju tidlegare boksar som var i miksepulten tidlegare, som var kompliserte og vanskelege å justera. Fleire av desse boksane var allereie modne for utskifting på grunn av byrjande støy og forvrenging av lyd. Nå er funksjonane til desse boksane forbetra og programmerte inn i den eine nye boksen. Teknikkaren frå leverandøren var med og hjelpte til med programmering og opprydding av boksane. Programma til den digitale forsterkaren og automiksaren fylgde leveransen, slik at all service, oppdateringar og eventuelle nye utvidingar kan Sigbjørn eller ein av dei andre gjera sjølv. På denne måten sparer dei framtidige utgifter. Det tredje og siste trinnet er å få ein digital miksepult, samt fleire kanalar til mikrofonane. Det er det føreløpig ikkje midler til. Prosjektet med nytt lydanlegg vart sett i gang hausten 2013 på grunn av at det var fleire som kommenterte at dei ikkje kunne høyre kva som vart sagt når dei var på gudsteneste eller andre arrangement i kyrkja, og det kom klagar på dårleg lyd ved song og musikk. I tillegg vart det nye krav frå nyttår 2014 om at dei trådlause mikrofonane måtte skiftast ut. Dette fordi telenettet går over til 4G-dekning, noko som fører til at dei gamle trådlause mikrofonane ville kollidera med frekvensane som mobilnettet går på, og ein ville oppleva skurring i mikrofonane. Soknerådet gjekk via Fellesrådet til Time kommune og søkte om pengar til nytt lydanlegg. Dette vart teke opp i kommunestyret i desember i 2013, men vart stroke frå kommunebudsjettet. Soknerådet bestemte då at dei måtte prøve å skaffe seg midler frå sponsorer og sende ein søknad til Time Sparebank. Der møtte dei velvilje og fekk ein betydeleg sum pengar som gjorde at dei kunne sette i gang. På grunn av gode tilbod frå leverandørane, og ikkje minst stor eigeninnsats frå Sigbjørn, Tor Magne, Jarle, Torvald og Sigmund, har dette prosjektet føreløpig ein overkomeleg pris. Det hadde likevel ikkje vorte gjennomført utan hjelp utanfrå. Kåre Sigurd meiner at det ikkje hadde vorte nytt lydanlegg nå utan bidraget frå Time Sparebank, så det er alle veldig glade og takknemlege for. Fellesrådet er ennå på saka og arbeider for at kommunestyret skal bevilga pengar til trinn tre i prosjektet. «Når me får den digitale miksepulten vil det verta endå betre lyd», seier Sigbjørn. Målingane syner at det er svært god lyd i heile kyrkjerommet og på galleriet. 9

10 To engasjerte musikalske leiarar Tekst og foto: Siv Herikstad Undheim Kari Kaald Reiten og Sigmund Bjelland er musikalske leiarar i Undheimkyrkja. Dei deler på organiststillinga som er ein 10 % stilling, Kari har 6,6 % og Sigmund har 3,3 %. Kari er kantorutdanna frå musikkonservatoriet, Sigmund har eit halvt års lære i pianospeling å visa til. Uansett bakgrunn er dei begge veldig engasjerte og interesserte i sang og musikk, og brenn for at folk skal få gode opplevingar gjennom sang og musikk. Som musikalske leiarar har dei ansvaret for musikken i gudstenestane. Sangane og musikken skal passa til dagens tekst og tema i preika. Det kan vera veldig utfordrande å finne sangar som passar, fortel dei to. Dei bruker ein del tid på det i førekant av gudstenestane, og håpar at dei klarer å finne ein breidde i musikken som passar for alle aldrar. Sigmund finn nok mest sangar frå sangboka, Kari meir salmar, og dermed utfyller dei kvarandre. Dei prøver så godt dei kan å finne sangar som passar både til tema og til forsamlinga. Dei tek oppgåva alvorleg og ser på den som viktig i menighetsarbeidet, og dei håper og ønsker at musikken er til glede for dei som kjem på gudstenestane. «Det vanskelegaste er å finna nye sangar, å fornya seg, men når me finn nokre nye sangar som me likar, så er det ekstra kjekt å spela den og læra den vidare», seier dei. Det dei likar best med denne oppgåva er å oppleva at musikken verkar inn på folk. Kari likar godt å få folk med i lovsang og fellessang og å koma saman i Guds nærvær. «Det beste med dette er å oppleva at sangen blir levande og at musikken betyr noko for nokon», seier Sigmund. Dei har begge tru på at musikken har ei kraft i seg. «Musikken og sangen kan virka lindrande og hjelpa oss når me har det vanskeleg, og på den måten virka helbredande. Og når livet smiler til oss, kan vi få uttrykkja vår glede gjennom sangen. Så sangen kan vera med oss gjennom heile livet, både i glede og sorg», seier Kari. «Sang og musikk kan vera både ein døropnar og samtidig samlande for folk», avsluttar Sigmund. Dei to seier dei er veldig glade for dei andre som er med og spelar ulike instrument, og for forsangarane som er med på gudstenestane. Dei ønsker at fleire kan vera med, så det er berre å melde interesse dersom nokon kjenner seg kalla til det, særleg folk som er yngre enn dei sjølv, smiler dei. «Det er viktig å dra inn dei musikalske kreftene i bygda», seier Sigmund. «Det er så mange her på Undheim som er utrulig flinke og har mange evner innan sang og musikk. Undheim er ei bygd med eit levande sang og musikkliv», seier han. 10

11 Gudstenester i UNDHEIMKYRKJA 14. september kl Gudsteneste. Per Børge Hillestad. Dåp og nattverd. Takkoffer til Terry og Hanka sitt arbeid blant ungdom i Tsjekkia. Mulighet for forbøn etter gudstenesta. Søndagsskule kl Kyrkjekaffi. 28. september kl Familiegudsteneste - hausttakkefest. Per Børge Hillestad. Dåp. Barnehagen deltek. Takkoffer til Bygdekvinnelaget sitt samarbeidsprosjekt med NMS i Sambolabbo. Vigsling av den nye delen av gravplassen. Kyrkjekaffi i kjellaren. 12. oktober kl Gudsteneste. Per Børge Hillestad. Nattverd. Takkoffer til kyrkjelydsarbeidet. Mulighet for forbøn etter gudstenesta. Søndagsskule kl Kyrkjekaffi. 26. oktober kl Avskjedsgudsteneste for og med Per Børge Hillestad. Nattverd. Takkoffer til Laget/NKSS. Søndagsskule kl Kyrkjekaffi. 9. november kl Gudsteneste. Nattverd. Takkoffer til kyrkjelydsarbeidet. Mulighet for forbøn etter gudstenesta. Søndagsskule kl Kyrkjekaffi. 23. november kl Familiegudsteneste. Dåp. Utdeling av 4-årsbok og NT. Takkoffer til Terry og Hanka sitt arbeid blant ungdom i Tsjekkia. Kyrkjekaffi. Kven skal no verta prest på Undheim? UTFORDRING TIL Å GI Det er det ingen som veit enno.. Stillinga skal lysast ut gjennom Stavanger bispedøme. Bispedømet dekker halvparten av kostnaden av ei 100% stilling, resten må Undheim garantera for sjølv på bakgrunn av givartenesta som me har. På same vis som det har vore no med Per Børge i stillinga. Givartenesta har me hatt i mange år. I tillegg til å betala for eigen prest har ein del av dei innsamla midlane vorte brukte i ungdomsarbeidet. Soknerådet ser stort behov i ungdomsarbeidet og ynskjer å styrkja det. Tove Hersdal er no tilsett som ungdoms-arbeidar i 50% stilling, noko som soknerådet kun har fått positive tilbakemeldingar på. Reknestykket viser at me treng å styrka givartenesta med vel i året om vi no skal kunna lysa etter prest i full stilling. Alternativet er å lysa ut 50% stilling som vert betalt kun av bispedømet. Dilemmaet då vert om der i det heile vil koma søkjarar til stillinga... Det har minka på givarane. Eldre som har gått bort har vore trufaste bidragsytarar. Det, og at lønskostnadane stig, gjer at spriket aukar. Så viss me skal greia å betala vår del av ei full prestestilling, treng me kort sagt meir pengar. Me håpar at både «gamle» og nye givarar vil vera med å ta eit løft for dette! Viss til dømes 40 stk gir 500 kr i månaden, dvs kr i året, er vi i mål. Så er det sjølvsagt opp til kvar enkelt kor mykje ein kan og vil bidra med - nokon meir, nokon mindre. Soknerådet har tru for ei full stilling som prest, og meiner Undheim fortener det! Til snarare me får avklara situasjonen, til betre er det. Derfor ber me deg som vil vera med om rask respons. Det du kan gjera er: * Ta kontakt med kasserar Ivar Risa. Tlf.: e-post: Du oppgir navn, adresse, personnr. og beløp du vil gi. Du vil få skattefritak på gåva, derfor treng me personnr * Ta kontakt med banken din og ordne med fast trekk til Undheim sokneråd sin konto: Det kan du og gjera i nettbanken for dei som har det. Givartenesta vil gå til du sjølv seier den opp. Har du spørsmål eller innspel, så er det flott om du tek kontakt! SOKNERÅDET 11

12 Nashville Sound konsert i Undheimkyrkja 19. oktober kl Overskotet av konserten går til Ma`ma`s Hope i Manila Pål Undheim og kona Solvor stiller gjerne opp og arrangerer konsert med Ove Frøytlog og Nashville Sound. - Ja, eg likar musikken og sangen deira såå godt, seier Pål. Han har vore arbeidskamerat med Ove Frøytlog i Vegvesenet i mange år, og har berre godt å seia om han. - Ein likandes kar, behageleg og fredeleg som strålar godheit, legg Solvor til kr til dette arbeidet, pengar dei har samla inn på konsertar frå Flekkefjord til Bømlo. Arbeidet i Manila Det var Rakel Trovi frå Langesund som starta arbeidet for foreldrelause born i Manila. Ho var igjennom ein tung depresjon då ho mista mannen sin før ho var 60 år. Nokre år etter reiste ho ein tur til Manila. Gjennom den elendigheita og fortvilinga ho såg hjå menneska som levde på søppelplassen der, i Manila, fekk ho eit tydeleg kall frå Gud til gjera noko for dei. Ein ny og sterk livsgnist vart tent i henne.barneheimen har i dag rundt 40 born på tre avdelingar. I tillegg er det også oppretta ein avdeling for eldre utan familie med plass til 20. Etter kvart er arbeidet utvida med omfattande sosial innsats i dei fattige områda rundt med mat, klede, helsehjelp osv. Ei sjukehus-avdeling er no ferdig bygd, og utfordringa er å skaffa midlar til å setja i gang og å sikra økonomien på sikt. Lika seg godt her Dei hadde konsert i kyrkja vår i fjor. Der lika dei seg godt og kjem altså att i haust. - Ove spurde om eg kunne få brørne mine med meg og arrangera konsert. Det hadde ikkje eg tenkt på, men klart me ville det. Så no er brørne Pål, Vidar og Oskar med koner aarrangørkomite for Nashville Sound- konserten. - Det er ekstra gildt at me tre brørne kan vera i lag om dette, seier Pål. Nashville Sound Medlemmane i bandet kjem frå området her, frå Flekkefjord til Stavanger. Det er Ove Frøytlog som syng, oftast åleine men av og til har han andre med seg. - Han har ei veldig fin og behageleg stemme, er Pål og Solvor einige om. Det hender dei har med ein kar frå Kristiansand på munnspel. Han er imponerande flink og har med mange munnspel som han skifter på å bruka. Støttar ei god sak I pausen serverer dei kaffi, kaker og nysteikte lappar til ein billeg peng som alt går til same saka som kollekten. Dei sel ikkje inngangs-billettar. I staden får folk høve til å gje ei gåve til arbeidet som vert drive ved Ma ma`s Hope i Manila. Til denne tid har Frøytlog sendt over frå innviinga av nytt sjukehus i 2011 Godt innhald - Gospel- og countrymusikken var det store for meg og mange av mine jamaldringar i ungdommen, fortel Pål. - Det var nok litt på avstand ei stund, men no tykkjer eg det er utruleg fint. Dei syng mykje gospel, kristne songar som mange av oss likar. Me har barnetrua med oss og set pris på det, seier Pål og oppfordrar bygdefolket til å støtta godt opp om konserten. Du får ei fin musikalsk oppleving som vil gjera deg godt, og du får høve til å støtta ei veldig god sak! - Dei avsluttar ofte konserten med «My Lord», skyt Solvor inn. - Heilt nydeleg! Marta Dagestad Undheim 12

13 Vi ber for Undheimskonfirmantane Frå venstre: Tiril Bergene Mæland, Tina Lode Jonassen, Emilie Elisabeth Halle Taksdal, Per Undheim, Sebastian Bø, Tiril Undheim, Henning Undheim foto: Evy Lode Jonassen UKUF for ALLE ungdomar frå og med 8.klasse :-) :-) :-) Gud - livet - turar - gøy - snop - gode samtalar - identitet - Jesus - sang - spontanitet - aktivitet + + vi har bytta lørdag følg oss på facebook! Kontaktinfo: Undheim sokneråd, leiar Kåre S. Undheim Kyrkjestyret, leiar Torvald Tjåland Sokneprest Per Børge Hillestad Musikalsk leiar v/gudst. Kari Kaald Reiten eller Sigmund Bjelland Sekretær Hanne Brit Sandsmark Ungdomsarbeidar 50% Tove Hersdal UKUF Ungdomsarbeid: leiar Anja Ree Fosse nestleiar Jarle Kartevoll Leige av kyrkjekjellaren, Oddvar Egeland / Spørsmål om huskyrkje: Per Børge Hillestad, Erling Undheim Tom Kjetil Vestly eller Nils G. Reiten Trusopplæringa Størst av alt, 0-13 år Astrid Wold Konfirmantundervisninga Ingfrid Time Nærland / Diakon, sorg/samtale, samlivsarb. Ingelin Norbakken / Avtale tid for dåp eller vigsel: Time kyrkjekontor: måndag - fredag: 09:00-14: Ved dødsfall, ta kontakt med eit gravferdsbyrå, så avtaler dei vidare med kyrkje og prest. 13

14 Det skjer i UNDHEIMKYRKJA - fylg med på oppslag og annonsar Onsdagskveldar kl. 19:30: 10. september, 8. oktober og 12. november. Laust og fast kl. 14:00: 17. september, 15. oktober og 19. november Sundagsmøter kl. 19:30: 5. oktober, 16., 23. og 30. november Avskjedsfest - Per Børge 17. oktober Egil Svartdahl til Undheim 15. november Julemesse 6. desember kl. 11:00 Open barnehage onsdagar Super-mix 2. kvar tirsdag Ugla gutelag 2. kvar tirsdag Open kjellar nokre fredagar UKUF 2. kvar lørdag DeKor 2. kvar torsdag Er du fadder - tante - onkel - besteforelder - oldeforelder - venn eller nabo til ein søt liten venn som du vil hjelpa til å få læra om Gud og Jesus? LES HER::: Som fadrar og foreldre lovar me å gje borna ei kristen oppseding, be for dei og læra dei sjølve å be... Eit ansvar som kan vera lett å gløyma i ein travel kvardag. Og me kan føla oss litt usikre når me skal be bordbøn og kveldsbøn med borna våre, og fortelja om Gud og Jesus. Ein ting å ta det stilt ved bordet eller under dyna for seg sjølv, ein annan å bruka stemma si og sei det høgt. Før tok skulen seg av denne opplæringa. Slik er det ikkje lenger. Viss me verkeleg vil gje borna våre ei kristen oppseding, krev det at me sjølve gjer noko for det. Sundagsskule og barnekor er gode hjelparar. Dei kan me nytta oss av. I tillegg har IKO noko dei kallar dåps-klubben TRIPP- TRAPP. Dei tilbyr tre sendingar i året, før jul, påske og sommar, og har tilpassa materiell for ulike aldrar frå 0 til 12 år. Eit godt og høveleg tilbod for fadrar, tanter, onklar og besteforeldre; ikkje minst for dei som bur langt frå borna dei ynskjer å vera med å ta ansvar for og sjeldan får vera saman med dei. Mange foreldre kjøper òg medlemskap til eigne born. Alltid populært å få pakke i posten. Som ei mor seier det når pakka frå Tripp-Trapp var komen: - Midt mellom middags-restar, legoklossar og sofaputer har vi ledd og grått, og prata om det skumle og det gode når vi har lese desse bøkene. 14 På nettet kan du finna meir om dåps-klubben

15 15

16 Stor takk til sponsorane våre som gjer bladet mulig! Lye Bil AS Tlf Byggmester Ståle N. Sikveland Skårland, 4342 Undheim tlf / Adresse: Kviav 129, 4365 NÆRBØ Telefoner: , , Telefaks: E-post: Begravelsesbyrå Obed Bryne tlf: timers vakttelefon Skulegata 9, 4340 Bryne Tlf e-post: En god kontakt på Jæren Møllevegen 12, 4360 Varhaug tlf.:

møte:plassen ADVENT Ellen Sara glad sør-same side 8 Fotografen Kristoffer side 4-5 Sjokolade Nr 4, 2013 side 10-11

møte:plassen ADVENT Ellen Sara glad sør-same side 8 Fotografen Kristoffer side 4-5 Sjokolade Nr 4, 2013 side 10-11 Nr 4, 2013 Møta nye venner - Søkja Gud - Få del i oppdraget møte:plassen Eit magasin frå Undheimkyrkja ADVENT No tenner vi det første lys, åleine må det stå. Vi ventar på det vesle barn i krubba lagt på

Detaljer

Loppemarked side 6-7

Loppemarked side 6-7 Nr 1, 2010 Møta nye venner - Søkja Gud - Få del i oppdraget møte:plassen E i t m a g a s i n f r å U n d h e i m k y r k j a Mi tru side 4-5 Loppemarked side 6-7 UKUF drama side 10 Fastetiden - som skapt

Detaljer

HelgedagenKyrkjelydsblad for Time

HelgedagenKyrkjelydsblad for Time HelgedagenKyrkjelydsblad for Time Nr. 3 - juni 2014 46. årg. Joakim i Tanzania side 4 Møt Brobyggerne side 11 Fra syv til syv i Kampala side 28 Sommar i kyrkjene på Jæren side 16 3 Bryne - Time - Undheim

Detaljer

Omfattande vedlikehald av Vikebygd kyrkje må til før jubileet i 2012

Omfattande vedlikehald av Vikebygd kyrkje må til før jubileet i 2012 NR. 1 Februar 2011 ÅRGANG 53 Kyrkjeblad for Bjoa, Imsland, Sandeid, Skjold, Vats, Vikebygd, Vikedal og Ølen Orgelet i Skjold kjem på plass Side 8 Øvre Vats bedehus 50 år Side 6 Omfattande vedlikehald av

Detaljer

Kyrkjelydsblad. for Hå. Spretne speidarar. Tema: Ferie. Nr. 2-2015 29/5-22/8 Årgang 47. www.haa.kyrkja.no. Bygdedag - Ogna, Brusand, Sirevåg i lag

Kyrkjelydsblad. for Hå. Spretne speidarar. Tema: Ferie. Nr. 2-2015 29/5-22/8 Årgang 47. www.haa.kyrkja.no. Bygdedag - Ogna, Brusand, Sirevåg i lag Kyrkjelydsblad Nr. 2-2015 29/5-22/8 Årgang 47 www.haa.kyrkja.no for Hå Tema: Ferie Spretne speidarar Bygdedag - Ogna, Brusand, Sirevåg i lag side 12 Barnas bursdagsselskap 1 side 13 Ogna-konfirmantar på

Detaljer

To land ein misjon. Nytt fra. Fjellfolkets bibel. Hva skal du i sommer?

To land ein misjon. Nytt fra. Fjellfolkets bibel. Hva skal du i sommer? Nytt fra Møre Desember 2014/ januar 2015 Nr 6 14 årgang www.normisjon.no Men har du sett Jesus som lider på korset, Som soner for din skyld, som lindrer din nød. Og har du sett Jesus som står opp av graven,

Detaljer

Preikestolen. Nr. 1, FEBRUAR 2014 75 årg.

Preikestolen. Nr. 1, FEBRUAR 2014 75 årg. Preikestolen Nr. 1, FEBRUAR 2014 75 årg. KYRKJEblad for HJELMELAND STRand forsand Adresse: Postboks 188, 4126 Jørpeland Neste nummer av Preikestolen kjem ut ca. 2. april Frist for innlevering av stoff

Detaljer

10. 12. april. Trusopplæring. Meistermøte. Kirkens Nødhjelp sin fasteaksjon. Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld

10. 12. april. Trusopplæring. Meistermøte. Kirkens Nødhjelp sin fasteaksjon. Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld Sider februar 2011_Layout 1 04.02.11 14.22 Side 1 Nr. 1-2011 Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld 75. årgang Tekstilkunstnaren i Blakset På midt-sidene kan du lese om Eli Johanne Berg,

Detaljer

Kyrkjetonar. God påske. Nr. 2/2014-56. årgang. Kyrkjeblad for kyrkja i Tysvær og Bokn

Kyrkjetonar. God påske. Nr. 2/2014-56. årgang. Kyrkjeblad for kyrkja i Tysvær og Bokn Kyrkjetonar God påske Kyrkjeblad for kyrkja i Tysvær og Bokn Nr. 2/2014-56. årgang Kvardagsgleder Då pinsedagen kom, var alle samla på éin stad. Brått lét det frå himmelen som når ein sterk vind blæs,

Detaljer

KYRKJEBLAD AUSTEVOLL. Fiskar og bonde HIT ME. Kyrkjelydspedagog. Nr 5-2012 - Årgang 16

KYRKJEBLAD AUSTEVOLL. Fiskar og bonde HIT ME. Kyrkjelydspedagog. Nr 5-2012 - Årgang 16 Austevoll kyrkjeblad nr 5/2012 1 AUSTEVOLL Nr 5-2012 - Årgang 16 KYRKJEBLAD Gud velsigna Noah og sønene hans og sa til dei: «Vær fruktbare, bli mange og fyll jorda! Over alle dyr på jorda og alle fuglar

Detaljer

tidende Norge Retning, mening og mål Norges første basar 150 år Tema nr. 8-2013 168. årgang misjonstidende 8-2013 1

tidende Norge Retning, mening og mål Norges første basar 150 år Tema nr. 8-2013 168. årgang misjonstidende 8-2013 1 norge misjon s tidende nr. 8-2013 168. årgang Tema Norge Retning, mening og mål Norges første basar 150 år 4 8 misjonstidende 8-2013 1 Kjære leser Japanerne er mange om plassen, og de må utnytte den godt.

Detaljer

Helgedagen Kyrkjelydsblad

Helgedagen Kyrkjelydsblad Helgedagen Kyrkjelydsblad for Time Nr. 1 - februar 2012 44. årg. M-Aksklubben - viktig arena for borna Side 4 Den nye bibelomsetjninga Side 6 På Madagaskar Side 8 Klare for misjonsteneste Side 11 3 Bryne

Detaljer

«Bedre enn julegavene»

«Bedre enn julegavene» Region Sørvest 08. Desember 123. Årgang 03 2013 Jeg formaner dere framfor alt til å bære fram bønn og påkallelse, forbønn og takk for alle mennesker. 1 Tim 2,1 «Bedre enn julegavene» Gleden var stor blant

Detaljer

Joakims troshistorie s. 6. Gospel på norsk s. 7. Fargerik julefeiring s. 8. Bildøy besøk s. 9. Godt å vera saman s.11. s. 4-5. imfrogaland.

Joakims troshistorie s. 6. Gospel på norsk s. 7. Fargerik julefeiring s. 8. Bildøy besøk s. 9. Godt å vera saman s.11. s. 4-5. imfrogaland. Organ for Indremisjonsforbundet i Rogaland, Nr 1 2014. Årgang 54 Joakims troshistorie s. 6 Gospel på norsk s. 7 Fargerik julefeiring s. 8 s. 4-5 Bildøy besøk s. 9 Godt å vera saman s.11 imfrogaland.no

Detaljer

Kyrkjeposten. n Tårnagentar side 4-5 n Misjonsjubileum side 7 n Om Nattverden side 8-9 n Fasteaksjonen side 10-11

Kyrkjeposten. n Tårnagentar side 4-5 n Misjonsjubileum side 7 n Om Nattverden side 8-9 n Fasteaksjonen side 10-11 Kyrkjeposten Årgang 10 Informasjonsblad for Etne og Skånevik sokn Nummer 1 mars 2011 n Tårnagentar side 4-5 n Misjonsjubileum side 7 n Om Nattverden side 8-9 n Fasteaksjonen side 10-11 1 Kyrkjeposten Hei,

Detaljer

LYS OVER LAND. Jorunn Guddal trufast medarbeidar i 68 år LYS OVER LAND NR. 1 FEBRUAR 2012 72. ÅRGANG

LYS OVER LAND. Jorunn Guddal trufast medarbeidar i 68 år LYS OVER LAND NR. 1 FEBRUAR 2012 72. ÅRGANG LYS OVER LAND LYS OVER LAND NR. 1 FEBRUAR 2012 72. ÅRGANG Jorunn Guddal trufast medarbeidar i 68 år Jorunn Guddal i djup konsentrasjon med arbeidet for misjonen. Foto: Sigmund Meland. Jorunn, som no er

Detaljer

mai 2009 164. årgang aktuelt om misjon og kirke Madagaskar:

mai 2009 164. årgang aktuelt om misjon og kirke Madagaskar: mai 2009 5 164. årgang aktuelt om misjon og kirke Madagaskar: Motorsykkelkræsj i bushen Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) innhold Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Misjonsmarka

Detaljer

Kyrkjetonar. Juleminner. Alpha. KyrkjeNÆR: Hausttakkefest. Go kveld. Nr. 4/2012-54. årgang. Kyrkjeblad for kyrkja i Tysvær og Bokn

Kyrkjetonar. Juleminner. Alpha. KyrkjeNÆR: Hausttakkefest. Go kveld. Nr. 4/2012-54. årgang. Kyrkjeblad for kyrkja i Tysvær og Bokn Kyrkjetonar Alpha Juleminner KyrkjeNÆR: Hausttakkefest Go kveld Kyrkjeblad for kyrkja i Tysvær og Bokn Nr. 4/2012-54. årgang Frå krybba til krossen...til misjon Fra krybben til korset gikk veien for deg,

Detaljer

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 4 Oktober 2011-52. årgang. Meir om jubileet på side 8-20 og siste side. Foto: Per Sverre Kvinlaug

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 4 Oktober 2011-52. årgang. Meir om jubileet på side 8-20 og siste side. Foto: Per Sverre Kvinlaug Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 4 Oktober 2011-52. årgang Foto: Per Sverre Kvinlaug FJOTLAND 1 I Fjotland vil tre jubileer bli feira nå i haust. Likevel ser ikkje kyrkjelyden berre

Detaljer

HelgedagenKyrkjelydsblad for Time

HelgedagenKyrkjelydsblad for Time HelgedagenKyrkjelydsblad for Time Advent- og julenummer Nr. 6 - desember 2012 44. årg. Min Salme side 3 Tankar før jul side 4 Spora etter Gunleiv side 6 Frivilligsentralen side 10 3 Bryne - Time - Undheim

Detaljer

tidende nr 11-2011 166 årgang Troen i byen Ungdom på Gjenbruk Unge ledere

tidende nr 11-2011 166 årgang Troen i byen Ungdom på Gjenbruk Unge ledere misjon s tidende nr 11-2011 166 årgang Troen i byen Ungdom på Gjenbruk Unge ledere 4 7 34 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Misjonsmarka

Detaljer

HelgedagenKyrkjelydsblad for Time

HelgedagenKyrkjelydsblad for Time HelgedagenKyrkjelydsblad for Time Nr. 2 - april 2015 47. årg. Moskus side 6 Presteordinasjon side 4 Konfirmantar side 12 Ekteskapet side 8 3 Bryne - Time - Undheim sokn Kyrkjekontoret tlf. 51 77 03 77

Detaljer

Hva skal kirka være? Hva fungerer bra, og hva kan bli bedre i Frøyland og Orstad menighet? 11 soknerådskandidater svarer. Valget er ditt.

Hva skal kirka være? Hva fungerer bra, og hva kan bli bedre i Frøyland og Orstad menighet? 11 soknerådskandidater svarer. Valget er ditt. pust Hva skal kirka være? Hva fungerer bra, og hva kan bli bedre i Frøyland og Orstad menighet? 11 soknerådskandidater svarer. Valget er ditt. side 2-5 September Nr. 3 2011 10. årgang www.fok.no NAPP UT

Detaljer

Kyrkjeblad for Øygarden

Kyrkjeblad for Øygarden NR. 1 FEBRUAR 2007 34. ÅRGANG Kyrkjeblad for Øygarden Skifte av rådmann i Øygarden. Les meir på siste side. Foto: ONT I dette nummeret kan du m.a. lesa: Gamle bilete frå Øygarden... Side 3 Helsing frå

Detaljer

Nr. 3-2006 21. årgang. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Utrustende lederskap

Nr. 3-2006 21. årgang. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Utrustende lederskap Nr. 3-2006 21. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Utrustende lederskap 2 Tema: Utrustende lederskap Utrustende lederskap Jeg skriver til dere fedre, sier apostelen

Detaljer

fokus tidende misjon nr 4-2011/166 årgang Elleve år er over Nytt studietilbud på MHS Religiøse trender i Japan

fokus tidende misjon nr 4-2011/166 årgang Elleve år er over Nytt studietilbud på MHS Religiøse trender i Japan fokus misjon s tidende nr 4-2011/166 årgang Elleve år er over Nytt studietilbud på MHS Religiøse trender i Japan 4 8 10 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger

Detaljer

Helgedagen Kyrkjelydsblad

Helgedagen Kyrkjelydsblad Helgedagen Kyrkjelydsblad Advent- og julenummer for Time Nr. 6 - desember 2011 43. årg. Lyset skin i mørkret og mørkret har ikkje overvunne det. Joh 1,5 Side 2 Ei helsing frå Andesfjella Side 5 Tårnløver

Detaljer

Desember Nr. 4 2012 11. årgang www.fok.no. Menighetsbladet Pust nr 4 32012 1

Desember Nr. 4 2012 11. årgang www.fok.no. Menighetsbladet Pust nr 4 32012 1 pust Desember Nr. 4 2012 11. årgang www.fok.no Et fadderbarn til jul? Ida Husebø reiste til Uzhgorod i Ukraina og traff sine to fadderbarn og mange andre barn i fattige landsbyer som kunne trengt en norsk

Detaljer

Trygg Havn. Arbeidermøtet 2014. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 2 2014 126. årgang. side 6 9

Trygg Havn. Arbeidermøtet 2014. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 2 2014 126. årgang. side 6 9 Trygg Havn Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 2 2014 126. årgang Arbeidermøtet 2014 side 6 9 Trygg Havn Den indre Sjømannsmisjon http://dism.no/ Den indre Sjømannsmisjon ble stiftet i 1880 for å

Detaljer

Kyrkjebladet. Dåp. nr.1. Kakepynt, tokt og bibelvers. Fire trivelege festsider i hagen. Korleis fer vi åt ved dåp?

Kyrkjebladet. Dåp. nr.1. Kakepynt, tokt og bibelvers. Fire trivelege festsider i hagen. Korleis fer vi åt ved dåp? FOR TANKE OG TRU Kakepynt, tokt og bibelvers. Dette var vi med på Fire trivelege festsider i hagen. FOR TANKE OG TRU Korleis fer vi åt ved dåp? Møte med menneske Konfirmantar og eldre har det kjekt. 9

Detaljer