møte:plassen Takk for nå, Per Børge side 4-7 Nytt lydanlegg side 8-9 Aktuelt side Barnas side side 15 - Gud velsigne deg -

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "møte:plassen Takk for nå, Per Børge side 4-7 Nytt lydanlegg side 8-9 Aktuelt side 11-14 Barnas side side 15 - Gud velsigne deg -"

Transkript

1 Nr 3, 2014 Møta nye venner - Søkja Gud - Få del i oppdraget møte:plassen Eit magasin frå Undheimkyrkja «Ver modig og sterk! Lat deg ikkje skremma, og mist ikkje motet! For Herren din Gud er med deg overalt der du går.» Josva 1:9 - Gud velsigne deg - Takk for nå, Per Børge side 4-7 Nytt lydanlegg side 8-9 Musikalske leiarar side 10 Aktuelt side Barnas side side 15

2 Lukke For kort tid sidan var det referert i media til ei undersøking om kven som er lukkeleg. Det vart gjort samanlikning mellom ulike nasjonar. Det viste seg at det slett ikkje er i dei rike landa at folk kjenner seg mest lukkeleg. Tvert om. Norge kom langt ned på lista. Øverst var eit fattig land i Afrika. Lukke er ikkje å eiga mykje av pengar eller ting. Det gir ofte mange bekymringar. Det dreg sinnet vekk frå dei beste tankane, fordi alt som hender rundt oss tek så mykje tid; alle gjeremål som fylgjer med det å eiga mykje, kan lett dra ein bort frå dei gode verdiane i livet. Jesus sjølv seier noko om det å eiga mykje: Samla dykk ikkje skattar på jorda, der møll og makk øydelegg og tjuvar bryt seg inn og stel. Men samla dykk skattar i himmelen... For der skatten din er, vil hjarta ditt òg vera. Når ein har levd ei stund, ser ein at livet er ikkje så langt likevel. Me vert ofte minna om at snart er det forbi. Det kan vera ein vanskeleg tanke. Men for nokon er det forbunde med stor forventing, håpet om å å få møta sine kjære som har gått den same vegen før, og å møta Jesus sjølv på den andre sida av døden. Her i ventetida opplever ein mange lukkelege stunder med djup glede som fyller det indre. Det å oppnå noko etter å ha arbeidd lenge for det gir langt større Gud samlar skattar på jorda gleda enn det som er lett å oppnå. Salomo hadde mykje visdom, og delte dette med oss i ortøka. Han seier: «Langvarig venting gjer hjartet sjukt, eit oppfylt ønske er eit livsens tre». Også dette seier noko om menneskesinnet og om det å oppleva djup glede. Gud samlar skattar på jorda. Han samlar menneske til sin himmel. Alle som vil fylgja han her på jord får og fylgja han til himmelen. Den opplevinga er den største lukka. møte:plassen årgang Utgjevar: Undheim sokneråd Redaktør/grafisk utforming Hanne Brit Sandsmark tlf Redaksjonen: Marta Dagestad Undheim Siv Herikstad Undheim Gunn Berit Landa Soldal Hanne Brit Sandsmark Adresse: Møteplassen Time kyrkjekontor Pb Bryne E-post: Internett: Trykk: NetPrint Prosessen, Bryne Opplag: 525 eks. undheim sokneråd kontonr.: Forsidefoto: Gunn Berit Soldal Kåre Sigurd Undheim

3 Å, ver hjå meg «Å, ver hjå meg» vart tidleg introdusert som ein kveldssong med stemning som reidde grunnen for god innsovning. Seinare møtte eg songen i original språkdrakt på ein annan arena; Wembley Stadium i samband med den engelske FA-cupfinalen der «Abide With Me» har vore ein del av preludiet til kampstart sidan Trur alltid eg har oppfatta fortrøystinga og tryggleiken i teksten, men no - etter nokre år - ser eg nok meir kva djupn og alvor som òg ligg der. På sengekanten stoppa det ofte etter dei fyrste par versa, men alle fem ber i seg tung livserfaring og vitnemålet om Gud som den trygge havna i livet. Bak tekst og melodi finst livshistorier som bidreg til å fylla ut bildet. Timebuen Peter Hognestad ( ) var bondesonen som kjempa mot fordommar og riksmålsvelde og vart den fyrste «landsmåls-biskopen» i Noreg. Han omsette salmar som «Fager kveldssol smiler», «Det hev ei rosa sprunge» og, altså, «Å, ver hjå meg». Den opprinnelege teksten skreiv den anglikanske presten Henry Francis Lyte ( ) få månader før han døydde etter mange år med sjukdom og kyrkjeleg splid. Organisten William Henry Monk ( ) komponerte melodien få dagar etter dødsfallet til den tre å gamle dottera si. Nærliggande då å avslutta med Jesus sine eigne ord i Joh 10, 29b; «.., og ingen kan riva nokon ut or handa åt Far min.» Knut Undheim Å, ver hjå meg, for no er kvelden nær, og snart det mørknar, Herre, hjå meg vær! Når all mi hjelp og trøyst har flytt sin veg, du, hjelp for hjelpelause, ver hjå meg! Kor snøgt han dalar, livsens stutte dag, og jordlivs glede med sitt tome jag! Omskifte ser eg kring på all min veg. Å, du som ei vert omskift, ver hjå meg! Eg treng ditt nærvær kvar ei stund som kverv, din nåde einast døyver freisting djerv. Du er min førar og min trygge veg, i skodde og i solskin ver hjå meg! Kvi ottast meir når meg du signar mildt? Gråt er kje beisk, og sår gjer ikkje ilt. Kvar er din brodd, du daude, spør eg deg. Eg siger vinn, min Jesus er hjå meg! Syn meg din kross når augo mine brest, lys meg til himlen når det mørknar mest; sjå, morgonroden skin alt på min veg. I liv og daude, Herre, ver hjå meg! T: H.F. Lyte 1847 O: Peter Hognestad 1924 M: William Henry Monk

4 Hilsen fra Per Børge: Kjære venner! Tekst : Per Børge, Gunn Berit Foto: Gunn Berit Møteplassen har spurt Per Børge om han har lyst til å skrive en hilsen til Undheimbygda i forbindelse med at han slutter som prest på Undheim. Her kommer noen ord fra ham: Kjære venner Og jeg mener nettopp det kjære venner! I tolv år har jeg fått oppleve den objektivt sett vakreste bygden i Norge. Jeg har fått møte nært sagt hver og en av dere som bor her, og jeg har fått lære av, og bli glad i dere. På Undheim finnes det så mange spennende mennesker med ulike erfaringer og tanker om både tro og liv. Jeg har fått være presten deres, ja. Men ved siden av det så er det min opplevelse at dere har åpnet opp og invitert meg inn som deres venn... Dere har fulgt meg i mine oppturer og nedturer, og dere har ikke bare tatt del i, men bevisst også både støttet, oppmuntret og hjulpet meg på så mange ulike vis. Det er vanskelig for meg å se fremtiden uten å være en del av Undheimbygden. Men jeg skal altså slutte, og det er av eget valg. Mine foreldre og brødre som bor i Nordhordland har i mange år gledet seg over at jeg har fått en utvidet familie i 4 Undheimbygden. De har heiet på meg og de har heiet på Undheim, fra sidelinjen. Nå kjenner jeg at jeg ønsker å få bruke mer tid sammen med dem. Jeg er også så heldig at jeg har forlovet meg med kjæresten min, Kristin Aalgaard. Utsiktene til en fremtid sammen med henne har medvirket til at jeg har kjent tiden moden. Det er tid for å starte noe nytt sammen med henne. Da det ble en ledig stilling på Austrheim og Fedje i Nordhordland opplevde jeg en slags indre trygghet og fred for å søke den. Og i sommer fikk jeg altså tilbud om stillingen. Men det er en smertefull prosess å skulle skilles fra mennesker som jeg er blitt så glad i. Tankene går til alt vi har fått oppleve sammen. Jeg kommer aldri til å glemme hvor nervøs jeg var de første årene i forkant av gudstjenestene. Ikke visste jeg

5 verken hvor jeg skulle stå eller hvor jeg skulle bevege meg gjennom de ulike liturgiske leddene men allikevel jeg har aldri blitt møtt med noe annet enn raushet. Dere har gitt meg tid og rom til å få prøve og feile, og i fellesskap tror jeg at vi har fått til noe som har passet bygden vår. Undheimkirken har for meg blitt et hjem hvor jeg har kunnet få søke både oppmuntring, trøst og veiledning fra mennesker som har en visdom og klokskap langt større enn min egen. Det er min opplevelse at Gud plasserte meg, i begynnelsen av mitt liv som prest, under vingene til ledere, og i felleskap med mennesker, som for meg har blitt noe langt mer enn mentorer og venner. Jeg vet ikke noe større i livet enn å få leve i takknemlighet, og med livslange vennskap. Takk til alle dere som jeg har fått samarbeide med. Jeg skylder Undheimkirken så mye. Takk! Samfunnshuset har jeg blitt så glad i. Jeg kjenner tårene nå. En kirke og et samfunnshus som jobber, hver på sitt vis, tett sammen for bygdens beste. Samfunnshuset åpnet dørene sine og inviterte meg inn på en måte som jeg bare kan håpe å selv få gjøre mot andre. Livslange vennskap med mennesker som jeg har blitt så glad i vil jeg få sette pris på i fortsettelsen. Jeg ser sånn opp til dere. Jeg vil også minnes så mange gode episoder som vil gi meg glede videre. Jeg husker en gang jeg stod på scenen og glemte replikkene mine i et teaterstykke. Jeg fikk fullstendig jernteppe, og ante ikke hva jeg skulle si. Nils Arild, som stod på scenen sammen med meg, skjønte imidlertid situasjonen og kom bort for å redde meg. Sjelden har jeg hatt det så morsomt som da vi etterpå forstod at publikum hadde opplevd situasjonen motsatt, som at det var Nils Arild som hadde glemt replikkene sine, men at presten heldigvis hadde reddet ham. Morsomme minner. Så har du også det som ligger bak latteren. På samfunnshuset har jeg fått bli invitert inn i mange gode og ærlige samtaler om livet. Vi er alle på en vei, og jeg kan med hånden på hjertet si jeg har lært så mye fra hver eneste samtale, og blitt glad i hver og en av dere. Jeg skylder samfunnshuset så mye. Takk! Idrettslaget vil alltid ha en spesiell plass i hjertet mitt. Jeg husker jeg prøvde meg på a-laget i fotball. Det tok medspillerne mine ca. to sekunder å skjønne at jeg ikke hadde peiling på å spille fotball. (Selv hadde jeg levd lykkelig i min egen uvitenhet om dette.) Men da jeg etter hvert skjønte at jeg ikke hadde noe å bidra med på banen, fikk jeg lov å være trener for noen gutter og jenter (nå ungdommer) som for alltid vil være i mitt hjerte. Sammen fikk vi i mange år oppleve mye medgang, og vi fikk også lære av noe motgang innimellom. For meg handlet tiden som trener nok mest om den utrolige gaven som var gitt meg. Jeg fikk følge dere på nært hold, bli glad i dere, og jeg fikk heie på dere. Og vit at jeg vil fortsatt heie på dere så lenge jeg lever. Spillere, foreldre og støtteapparat har gitt meg mye glede. Jeg skylder idrettslaget så mye. Takk! Jeg har også fått oppleve en skole, en barnehage, et handelslag, ulike foreninger og klubber, som alle på sitt vis har lært meg mye om samhold, og om betydningen av vedlikehold av samhold, og hva man kan få til i fellesskap. Takk! Jeg må få lov å avslutte med å si litt om turen som jeg fikk reise på i sommer. Jeg vet at mange av dere daglig fulgte Kristin og meg på vår vei mot Nepal. Planen var at vi skulle lage en dokumentarfilm om misjonsarbeidet til Himalpartner (tidl. Tibetmisjonen). Vi merket begge at dere sendte oss mange gode tanker underveis, og at bønner ble sendt oppover når vi kom i vanskelige situasjoner. Det tror jeg har vært uvurderlig, og vi er så takknemlige. Midt i Iran fikk vi imidlertid motorproblemer da en bensinstasjon fylte bensin istedenfor diesel på tanken. Bilen fungerte etter dette, men ikke for full maskin. Vi skjønte at det ville være for farlig å reise gjennom Pakistan med en bil vi ikke kunne stole på. Det som imidlertid har blitt sterkt for oss er at før dette skjedde så fikk vi en mail. Noen ganger er det sånn i menigheter at man kan få noen vink, bilder eller budskap ovenfra, og i mailen vi fikk så stod det noe om at avsenderen var blitt minnet om at drivstoff kom til å få betydning for reisen vår. Dette skjedde altså lenge før vi kom i vanskeligheter med bensin på dieseltanken, men det gjorde at vi virkelig kjente at vi hadde en Gud som fulgte med oss i alt, også i de ting som opplevdes dramatisk. Vi opplevde at Gud stoppet oss på et riktig sted hvor vi fikk møte flere vennlige Iranere. Vi tror også at vi skal få utvikle langvarige vennskap med de vi møtte. På denne måten har turen for oss blitt et slags bilde på livet. Det er ikke alt vi forstår, men vi har løfte om at Gud er med oss, både i det vi forstår og det vi ikke forstår. Og oppdraget skal vi få fullføre. I slutten av februar drar vi til Nepal for å lage dokumentarfilmen, men denne gang med fly. Hvis jeg skal få oppsummere tårene jeg nå kjenner med ord, så vil jeg si takk! Jeg er så glad i dere! Møteplassen ønsker deg eller kanskje vi kan bruke Per Børge sine egne ord: På vegne av oss alle sammen Lykke til, Per Børge, med framtiden og alt du foretar deg. Vi setter SÅ stor pris på deg, og vi vil du skal vite at du alltid er velkommen til Undheim! Tusen takk for den du er og den du har vært for Undheimbygda! La oss ta et aldri så lite tilbakeblikk på bare NOE av alt det som har vært: Bla videre! 5

6 TYDELIG FORKYNNER OMSORGSFULL GLØDENDE ENGASJERT AKTIVT BYGGENDE Vår alles kjære Per Børge er sjeldent god og spesiell En engasjert og yndet mann som gjør en veldig stor forskjell Du tar deg av den enkelte, lytter og forstår Du er veldig avholdt gode presten vår 66

7 KREATIV MEDSPILLER KAFFI- TØRST... BROBYGGER...OG SÅ MYE, MYE MER... HJERTELIG TAKK! Vår ydmyke bergenser er roser verdt, og vel så det En lidenskap for yrket ditt er stort, ja det er lett og se Du har noe til den enkelte og liker å stå på Du er en velsignelse for store og for små Vår alles gode hyrde er vàr og klok og helt unik En fagkunnskap i mange felt gjør ekspertisen veldig rik Du oppmuntrer den enkelte med trøst og gode ord Du er likt av folket og setter store spor Vår åpne, rause Per Børge er veldig kjær for bygda her En hjertevarm og stilig kar som bryr seg veldig om enhver Du betyr noe for den enkelte, sår glede på din vei Du er en dyrebar gave Vi setter pris på deg Gunn Berit Soldal 7 7

8 Nytt lydanlegg Tekst og foto: Siv Herikstad Undheim «Lyden fyller heile rommet», seier Kåre Sigurd Undheim begeistra medan han høyrer godt etter på «O store Gud» som Sigbjørn Risa har sett på for at me skal få høyre kor gode dei nye høgtalarane er. «Dette nye anlegget vil gjera Undheimkyrkja meir attraktiv for artistar. Me trur at det nå vil verta gildt å koma hit som artist og halda konsert», seier Sigbjørn. Han fortel at tidlegare har større artistar hatt med seg eigne høgtalarar og miksepultar når dei skulle halda konsert, det vert ikkje lenger nødvendig. Han gler seg til premieren på lydanlegget som vert når Country Lights kjem til Undheim i september. Sigbjørn er ein av tre som styrer miksepulten i kyrkja, og er den som har hatt hovudansvaret for utføring av arbeidet med det nye lydanlegget. Han har i lag med dei to andre som styrer lyden, Tor Magne Undheim og Jarle Kartevoll, samt Torvald Tjåland og Sigmund Bjelland, brukt mange timer på å få dette på plass. Alt av prosjektering, installering og montering er det desse fem som har utført. Det einaste dei har fått profesjonell hjelp til er å få ein teknikkar frå leverandøren til å kalibrera høgtalarane med akustikken i kyrkjerommet. Han kom med utstyr og kjørte fleire målingar for å få det så godt som perfekt. Nå kan ein høyre like godt alle stader i heile kyrkjerommet, uavhengig om ein sit langt framme, langt bak eller på sidene. Sigbjørn fortel engasjert om det nye anlegget, og han forklarar at det har ein utruleg presis og god diskant, som er den lyse delen av frekvensområdet som me menneske 8

9 kan høyre. Dette området er veldig viktig for oppfatninga av tale, og fleire av konsonantane ligg i dette området. Utan diskant blir ord utydelege og grautete, den er med andre ord vesentleg for at folk skal få med seg det som blir sagt framme i kyrkja. Det er to høgtalarar på kvar side i taket, hengt over kvarandre på ein slik måte at lyden blir spreidd presist ut til alle deler av rommet. Dei eksisterande høgtalarane i inngangspartiet og på galleriet er og kopla til det nye anlegget og programmert til å spela optimalt i saman med hovudhøgtalarane. I desse romma vart lyden veldig god, faktisk mykje betre enn det både Sigbjørn og teknikkaren forventa. Det er og nye basshøgtalarar framme i kyrkja, ein på kvar side. Sigbjørn fortel vidare at dei delte prosjektet i tre trinn. Trinn ein var å få på plass nye høgtalarar og ein programmerbar digital forsterkar. Høge og låge tonar vert bore ulikt av akustikken i rommet. Forsterkaren er programmert slik at den kompenserer for dette, og alle tonar vert på den måten bore tilnærma likt. Trinn to var å få inn ein digital automiksar. Det er ein boks som står i miksepulten som ein kan programmera slik at den styrer lyden automatisk. Dette er eit godt alternativ når det er mindre arrangement som til dømes berre krev tale og solosang, fortel Sigbjørn. Ein treng då ikkje ha ein person ved miksepulten. Den digitale automiksaren erstattar sju tidlegare boksar som var i miksepulten tidlegare, som var kompliserte og vanskelege å justera. Fleire av desse boksane var allereie modne for utskifting på grunn av byrjande støy og forvrenging av lyd. Nå er funksjonane til desse boksane forbetra og programmerte inn i den eine nye boksen. Teknikkaren frå leverandøren var med og hjelpte til med programmering og opprydding av boksane. Programma til den digitale forsterkaren og automiksaren fylgde leveransen, slik at all service, oppdateringar og eventuelle nye utvidingar kan Sigbjørn eller ein av dei andre gjera sjølv. På denne måten sparer dei framtidige utgifter. Det tredje og siste trinnet er å få ein digital miksepult, samt fleire kanalar til mikrofonane. Det er det føreløpig ikkje midler til. Prosjektet med nytt lydanlegg vart sett i gang hausten 2013 på grunn av at det var fleire som kommenterte at dei ikkje kunne høyre kva som vart sagt når dei var på gudsteneste eller andre arrangement i kyrkja, og det kom klagar på dårleg lyd ved song og musikk. I tillegg vart det nye krav frå nyttår 2014 om at dei trådlause mikrofonane måtte skiftast ut. Dette fordi telenettet går over til 4G-dekning, noko som fører til at dei gamle trådlause mikrofonane ville kollidera med frekvensane som mobilnettet går på, og ein ville oppleva skurring i mikrofonane. Soknerådet gjekk via Fellesrådet til Time kommune og søkte om pengar til nytt lydanlegg. Dette vart teke opp i kommunestyret i desember i 2013, men vart stroke frå kommunebudsjettet. Soknerådet bestemte då at dei måtte prøve å skaffe seg midler frå sponsorer og sende ein søknad til Time Sparebank. Der møtte dei velvilje og fekk ein betydeleg sum pengar som gjorde at dei kunne sette i gang. På grunn av gode tilbod frå leverandørane, og ikkje minst stor eigeninnsats frå Sigbjørn, Tor Magne, Jarle, Torvald og Sigmund, har dette prosjektet føreløpig ein overkomeleg pris. Det hadde likevel ikkje vorte gjennomført utan hjelp utanfrå. Kåre Sigurd meiner at det ikkje hadde vorte nytt lydanlegg nå utan bidraget frå Time Sparebank, så det er alle veldig glade og takknemlege for. Fellesrådet er ennå på saka og arbeider for at kommunestyret skal bevilga pengar til trinn tre i prosjektet. «Når me får den digitale miksepulten vil det verta endå betre lyd», seier Sigbjørn. Målingane syner at det er svært god lyd i heile kyrkjerommet og på galleriet. 9

10 To engasjerte musikalske leiarar Tekst og foto: Siv Herikstad Undheim Kari Kaald Reiten og Sigmund Bjelland er musikalske leiarar i Undheimkyrkja. Dei deler på organiststillinga som er ein 10 % stilling, Kari har 6,6 % og Sigmund har 3,3 %. Kari er kantorutdanna frå musikkonservatoriet, Sigmund har eit halvt års lære i pianospeling å visa til. Uansett bakgrunn er dei begge veldig engasjerte og interesserte i sang og musikk, og brenn for at folk skal få gode opplevingar gjennom sang og musikk. Som musikalske leiarar har dei ansvaret for musikken i gudstenestane. Sangane og musikken skal passa til dagens tekst og tema i preika. Det kan vera veldig utfordrande å finne sangar som passar, fortel dei to. Dei bruker ein del tid på det i førekant av gudstenestane, og håpar at dei klarer å finne ein breidde i musikken som passar for alle aldrar. Sigmund finn nok mest sangar frå sangboka, Kari meir salmar, og dermed utfyller dei kvarandre. Dei prøver så godt dei kan å finne sangar som passar både til tema og til forsamlinga. Dei tek oppgåva alvorleg og ser på den som viktig i menighetsarbeidet, og dei håper og ønsker at musikken er til glede for dei som kjem på gudstenestane. «Det vanskelegaste er å finna nye sangar, å fornya seg, men når me finn nokre nye sangar som me likar, så er det ekstra kjekt å spela den og læra den vidare», seier dei. Det dei likar best med denne oppgåva er å oppleva at musikken verkar inn på folk. Kari likar godt å få folk med i lovsang og fellessang og å koma saman i Guds nærvær. «Det beste med dette er å oppleva at sangen blir levande og at musikken betyr noko for nokon», seier Sigmund. Dei har begge tru på at musikken har ei kraft i seg. «Musikken og sangen kan virka lindrande og hjelpa oss når me har det vanskeleg, og på den måten virka helbredande. Og når livet smiler til oss, kan vi få uttrykkja vår glede gjennom sangen. Så sangen kan vera med oss gjennom heile livet, både i glede og sorg», seier Kari. «Sang og musikk kan vera både ein døropnar og samtidig samlande for folk», avsluttar Sigmund. Dei to seier dei er veldig glade for dei andre som er med og spelar ulike instrument, og for forsangarane som er med på gudstenestane. Dei ønsker at fleire kan vera med, så det er berre å melde interesse dersom nokon kjenner seg kalla til det, særleg folk som er yngre enn dei sjølv, smiler dei. «Det er viktig å dra inn dei musikalske kreftene i bygda», seier Sigmund. «Det er så mange her på Undheim som er utrulig flinke og har mange evner innan sang og musikk. Undheim er ei bygd med eit levande sang og musikkliv», seier han. 10

11 Gudstenester i UNDHEIMKYRKJA 14. september kl Gudsteneste. Per Børge Hillestad. Dåp og nattverd. Takkoffer til Terry og Hanka sitt arbeid blant ungdom i Tsjekkia. Mulighet for forbøn etter gudstenesta. Søndagsskule kl Kyrkjekaffi. 28. september kl Familiegudsteneste - hausttakkefest. Per Børge Hillestad. Dåp. Barnehagen deltek. Takkoffer til Bygdekvinnelaget sitt samarbeidsprosjekt med NMS i Sambolabbo. Vigsling av den nye delen av gravplassen. Kyrkjekaffi i kjellaren. 12. oktober kl Gudsteneste. Per Børge Hillestad. Nattverd. Takkoffer til kyrkjelydsarbeidet. Mulighet for forbøn etter gudstenesta. Søndagsskule kl Kyrkjekaffi. 26. oktober kl Avskjedsgudsteneste for og med Per Børge Hillestad. Nattverd. Takkoffer til Laget/NKSS. Søndagsskule kl Kyrkjekaffi. 9. november kl Gudsteneste. Nattverd. Takkoffer til kyrkjelydsarbeidet. Mulighet for forbøn etter gudstenesta. Søndagsskule kl Kyrkjekaffi. 23. november kl Familiegudsteneste. Dåp. Utdeling av 4-årsbok og NT. Takkoffer til Terry og Hanka sitt arbeid blant ungdom i Tsjekkia. Kyrkjekaffi. Kven skal no verta prest på Undheim? UTFORDRING TIL Å GI Det er det ingen som veit enno.. Stillinga skal lysast ut gjennom Stavanger bispedøme. Bispedømet dekker halvparten av kostnaden av ei 100% stilling, resten må Undheim garantera for sjølv på bakgrunn av givartenesta som me har. På same vis som det har vore no med Per Børge i stillinga. Givartenesta har me hatt i mange år. I tillegg til å betala for eigen prest har ein del av dei innsamla midlane vorte brukte i ungdomsarbeidet. Soknerådet ser stort behov i ungdomsarbeidet og ynskjer å styrkja det. Tove Hersdal er no tilsett som ungdoms-arbeidar i 50% stilling, noko som soknerådet kun har fått positive tilbakemeldingar på. Reknestykket viser at me treng å styrka givartenesta med vel i året om vi no skal kunna lysa etter prest i full stilling. Alternativet er å lysa ut 50% stilling som vert betalt kun av bispedømet. Dilemmaet då vert om der i det heile vil koma søkjarar til stillinga... Det har minka på givarane. Eldre som har gått bort har vore trufaste bidragsytarar. Det, og at lønskostnadane stig, gjer at spriket aukar. Så viss me skal greia å betala vår del av ei full prestestilling, treng me kort sagt meir pengar. Me håpar at både «gamle» og nye givarar vil vera med å ta eit løft for dette! Viss til dømes 40 stk gir 500 kr i månaden, dvs kr i året, er vi i mål. Så er det sjølvsagt opp til kvar enkelt kor mykje ein kan og vil bidra med - nokon meir, nokon mindre. Soknerådet har tru for ei full stilling som prest, og meiner Undheim fortener det! Til snarare me får avklara situasjonen, til betre er det. Derfor ber me deg som vil vera med om rask respons. Det du kan gjera er: * Ta kontakt med kasserar Ivar Risa. Tlf.: e-post: Du oppgir navn, adresse, personnr. og beløp du vil gi. Du vil få skattefritak på gåva, derfor treng me personnr * Ta kontakt med banken din og ordne med fast trekk til Undheim sokneråd sin konto: Det kan du og gjera i nettbanken for dei som har det. Givartenesta vil gå til du sjølv seier den opp. Har du spørsmål eller innspel, så er det flott om du tek kontakt! SOKNERÅDET 11

12 Nashville Sound konsert i Undheimkyrkja 19. oktober kl Overskotet av konserten går til Ma`ma`s Hope i Manila Pål Undheim og kona Solvor stiller gjerne opp og arrangerer konsert med Ove Frøytlog og Nashville Sound. - Ja, eg likar musikken og sangen deira såå godt, seier Pål. Han har vore arbeidskamerat med Ove Frøytlog i Vegvesenet i mange år, og har berre godt å seia om han. - Ein likandes kar, behageleg og fredeleg som strålar godheit, legg Solvor til kr til dette arbeidet, pengar dei har samla inn på konsertar frå Flekkefjord til Bømlo. Arbeidet i Manila Det var Rakel Trovi frå Langesund som starta arbeidet for foreldrelause born i Manila. Ho var igjennom ein tung depresjon då ho mista mannen sin før ho var 60 år. Nokre år etter reiste ho ein tur til Manila. Gjennom den elendigheita og fortvilinga ho såg hjå menneska som levde på søppelplassen der, i Manila, fekk ho eit tydeleg kall frå Gud til gjera noko for dei. Ein ny og sterk livsgnist vart tent i henne.barneheimen har i dag rundt 40 born på tre avdelingar. I tillegg er det også oppretta ein avdeling for eldre utan familie med plass til 20. Etter kvart er arbeidet utvida med omfattande sosial innsats i dei fattige områda rundt med mat, klede, helsehjelp osv. Ei sjukehus-avdeling er no ferdig bygd, og utfordringa er å skaffa midlar til å setja i gang og å sikra økonomien på sikt. Lika seg godt her Dei hadde konsert i kyrkja vår i fjor. Der lika dei seg godt og kjem altså att i haust. - Ove spurde om eg kunne få brørne mine med meg og arrangera konsert. Det hadde ikkje eg tenkt på, men klart me ville det. Så no er brørne Pål, Vidar og Oskar med koner aarrangørkomite for Nashville Sound- konserten. - Det er ekstra gildt at me tre brørne kan vera i lag om dette, seier Pål. Nashville Sound Medlemmane i bandet kjem frå området her, frå Flekkefjord til Stavanger. Det er Ove Frøytlog som syng, oftast åleine men av og til har han andre med seg. - Han har ei veldig fin og behageleg stemme, er Pål og Solvor einige om. Det hender dei har med ein kar frå Kristiansand på munnspel. Han er imponerande flink og har med mange munnspel som han skifter på å bruka. Støttar ei god sak I pausen serverer dei kaffi, kaker og nysteikte lappar til ein billeg peng som alt går til same saka som kollekten. Dei sel ikkje inngangs-billettar. I staden får folk høve til å gje ei gåve til arbeidet som vert drive ved Ma ma`s Hope i Manila. Til denne tid har Frøytlog sendt over frå innviinga av nytt sjukehus i 2011 Godt innhald - Gospel- og countrymusikken var det store for meg og mange av mine jamaldringar i ungdommen, fortel Pål. - Det var nok litt på avstand ei stund, men no tykkjer eg det er utruleg fint. Dei syng mykje gospel, kristne songar som mange av oss likar. Me har barnetrua med oss og set pris på det, seier Pål og oppfordrar bygdefolket til å støtta godt opp om konserten. Du får ei fin musikalsk oppleving som vil gjera deg godt, og du får høve til å støtta ei veldig god sak! - Dei avsluttar ofte konserten med «My Lord», skyt Solvor inn. - Heilt nydeleg! Marta Dagestad Undheim 12

13 Vi ber for Undheimskonfirmantane Frå venstre: Tiril Bergene Mæland, Tina Lode Jonassen, Emilie Elisabeth Halle Taksdal, Per Undheim, Sebastian Bø, Tiril Undheim, Henning Undheim foto: Evy Lode Jonassen UKUF for ALLE ungdomar frå og med 8.klasse :-) :-) :-) Gud - livet - turar - gøy - snop - gode samtalar - identitet - Jesus - sang - spontanitet - aktivitet + + vi har bytta lørdag følg oss på facebook! Kontaktinfo: Undheim sokneråd, leiar Kåre S. Undheim Kyrkjestyret, leiar Torvald Tjåland Sokneprest Per Børge Hillestad Musikalsk leiar v/gudst. Kari Kaald Reiten eller Sigmund Bjelland Sekretær Hanne Brit Sandsmark Ungdomsarbeidar 50% Tove Hersdal UKUF Ungdomsarbeid: leiar Anja Ree Fosse nestleiar Jarle Kartevoll Leige av kyrkjekjellaren, Oddvar Egeland / Spørsmål om huskyrkje: Per Børge Hillestad, Erling Undheim Tom Kjetil Vestly eller Nils G. Reiten Trusopplæringa Størst av alt, 0-13 år Astrid Wold Konfirmantundervisninga Ingfrid Time Nærland / Diakon, sorg/samtale, samlivsarb. Ingelin Norbakken / Avtale tid for dåp eller vigsel: Time kyrkjekontor: måndag - fredag: 09:00-14: Ved dødsfall, ta kontakt med eit gravferdsbyrå, så avtaler dei vidare med kyrkje og prest. 13

14 Det skjer i UNDHEIMKYRKJA - fylg med på oppslag og annonsar Onsdagskveldar kl. 19:30: 10. september, 8. oktober og 12. november. Laust og fast kl. 14:00: 17. september, 15. oktober og 19. november Sundagsmøter kl. 19:30: 5. oktober, 16., 23. og 30. november Avskjedsfest - Per Børge 17. oktober Egil Svartdahl til Undheim 15. november Julemesse 6. desember kl. 11:00 Open barnehage onsdagar Super-mix 2. kvar tirsdag Ugla gutelag 2. kvar tirsdag Open kjellar nokre fredagar UKUF 2. kvar lørdag DeKor 2. kvar torsdag Er du fadder - tante - onkel - besteforelder - oldeforelder - venn eller nabo til ein søt liten venn som du vil hjelpa til å få læra om Gud og Jesus? LES HER::: Som fadrar og foreldre lovar me å gje borna ei kristen oppseding, be for dei og læra dei sjølve å be... Eit ansvar som kan vera lett å gløyma i ein travel kvardag. Og me kan føla oss litt usikre når me skal be bordbøn og kveldsbøn med borna våre, og fortelja om Gud og Jesus. Ein ting å ta det stilt ved bordet eller under dyna for seg sjølv, ein annan å bruka stemma si og sei det høgt. Før tok skulen seg av denne opplæringa. Slik er det ikkje lenger. Viss me verkeleg vil gje borna våre ei kristen oppseding, krev det at me sjølve gjer noko for det. Sundagsskule og barnekor er gode hjelparar. Dei kan me nytta oss av. I tillegg har IKO noko dei kallar dåps-klubben TRIPP- TRAPP. Dei tilbyr tre sendingar i året, før jul, påske og sommar, og har tilpassa materiell for ulike aldrar frå 0 til 12 år. Eit godt og høveleg tilbod for fadrar, tanter, onklar og besteforeldre; ikkje minst for dei som bur langt frå borna dei ynskjer å vera med å ta ansvar for og sjeldan får vera saman med dei. Mange foreldre kjøper òg medlemskap til eigne born. Alltid populært å få pakke i posten. Som ei mor seier det når pakka frå Tripp-Trapp var komen: - Midt mellom middags-restar, legoklossar og sofaputer har vi ledd og grått, og prata om det skumle og det gode når vi har lese desse bøkene. 14 På nettet kan du finna meir om dåps-klubben

15 15

16 Stor takk til sponsorane våre som gjer bladet mulig! Lye Bil AS Tlf Byggmester Ståle N. Sikveland Skårland, 4342 Undheim tlf / Adresse: Kviav 129, 4365 NÆRBØ Telefoner: , , Telefaks: E-post: Begravelsesbyrå Obed Bryne tlf: timers vakttelefon Skulegata 9, 4340 Bryne Tlf e-post: En god kontakt på Jæren Møllevegen 12, 4360 Varhaug tlf.:

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

VELSIGNING AV HUS OG HEIM

VELSIGNING AV HUS OG HEIM KR 15.4/12 VELSIGNING AV HUS OG HEIM 1 Denne liturgien kan brukast når folk bed presten eller ein annan kyrkjeleg medarbeidar om å koma og velsigna den nye heimen deira. 2 Dersom presten blir beden om

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING NYNORSK INNHALD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLAST... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEIING VED LEIAR... 2 4. BØN... 2 5. MINNEORD...

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Velkomsthelsing. Leiar: Forsamlinga skal i dag ta imot dette barnet (bruk gjerne namnet). Vi gjer dette med glede og i bevissthet om det ansvaret dette legg på

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Samandrag og stikkord om filmen Det er seinsommar i Bergen. Thomas må flytte til gråsonen, ein omplasseringsheim for unge, som av ulike grunnar ikkje har nokon stad

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A FORBØN ORDNING FOR Forbøn for borgarleg inngått ekteskap Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå festfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda,

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Fagnettverk for psykisk helse Sogndal 21. mars 2014 Solrun Samnøy, prosjekt leiar Psykologisk førstehjelp Sjølvhjelpsmateriell laga av Solfrid Raknes Barneversjon og ungdomsversjon

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min DET MØRKNAR SVEVNENS KJÆRLEIK JAMNE BØLGJER EIT FJELL I DAGEN eg står og ser på dei to hjortane og dei to hjortane står og ser på meg lenge står vi slik eg står urørleg hjortane står urørlege ikkje noko

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

Forord Ein dag stod eg i stova til ein professor. Han drog fleire tjukke bøker ut av dei velfylte bokhyllene sine og viste meg svære avhandlingar; mange tettskrivne, innhaldsmetta, gjennomtenkte, djuptpløyande

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera stille

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

kjærleiken ein har til kyrkja. Denne arven er det som må førast vidare til neste generasjon.

kjærleiken ein har til kyrkja. Denne arven er det som må førast vidare til neste generasjon. Visitasforedrag i Vik 6. mars 2016 Kjære kyrkjelyd! Takk for flotte dagar her i Vik! Det er ei fantastisk vakker bygd. Og det handlar ikkje berre om naturen. Her har forfedrene dykkar bygd dei vakraste

Detaljer

2 Inngangsord. 1 Preludium/Inngang. ORDNING FOR Vigsel. Anten A. L I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande. Eller B

2 Inngangsord. 1 Preludium/Inngang. ORDNING FOR Vigsel. Anten A. L I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande. Eller B ORDNING FOR Vigsel Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå bryllaupsfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda, og det kan vera tillegg til handlinga

Detaljer

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER AV ALF KJETIL WALGERMO Mitt bankande hjarte. Ungdomsroman. Cappelen Damm, 2011 Mor og far i himmelen. Illustrert barnebok. Cappelen Damm, 2009 Keegan og sjiraffen. Illustrert

Detaljer

Gud, vi er komne inn i ditt heilage hus for å ta imot det du vil gje oss. Lat no opp hjarta våre, så vi kan fornyast i trua på deg. Amen.

Gud, vi er komne inn i ditt heilage hus for å ta imot det du vil gje oss. Lat no opp hjarta våre, så vi kan fornyast i trua på deg. Amen. ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 4. Forenkla gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat

Detaljer

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS BARN OG UNGDOM SINE REAKSJONAR I denne brosjyra finn du nyttige tips for deg som er innlagt, og har barn under 18 år. Når ein i familien vert alvorleg

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

ÅRSPLAN(TRUSOPPLÆRING Kvar%T'dag%er%merka%med%"T"%og%nummer,%samt%"S"%(for%Stord%kyrkjelyd)%eller%"N"%(for%Nysæter%kyrkjelyd) T14%er%ikkje%sett%inn%,%fordi%den%er%sett%saman%av%ei%rekkje%med%hendingar%over%eit%heilt%skuleår.%Det%pregar%likevel%oppsettet%av%andre%T'dagar,%t.d.%ved%at%det%er%liten%aktivitet%i%april/mai%som%er%tida%for%konfirmasjonar%hos%oss.

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat 5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat Mat: Ingunn AU Arbeidsutvalet for soknerådet. Møter kvar månad ca 1 veke før soknerådsmøtet. Tar unna saker av meir forretningsmessig karakter. SR Soknerådet FR Klepp

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Visjon: Å gjere Jesus synleg I perioden 2015-2017 skal visjonen synleggjerast gjennom fire utvalde satsingar. Gudstenester, offerdagar, misjonsmesse og andre

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

Når sjøhesten sviktar. KPI-Notat 4/2006. Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge

Når sjøhesten sviktar. KPI-Notat 4/2006. Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge KPI-Notat 4/2006 Når sjøhesten sviktar Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge En notatserie fra Kompetansesenter for pasientinformasjon og pasientopplæring Side 1 Sjøhesten (eller hippocampus)

Detaljer

OK, seier Hilde og låser.

OK, seier Hilde og låser. 4 Tor Arne, Mie og Markus skal i symjehallen medan Hilde og eg er på kunstutstillinga. Hilde stressar med å sjå etter at dei har fått alt med seg. Eg står og ventar. Eg merkar eg er utolmodig, eg kan ikkje

Detaljer

STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID

STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID I. samling 1 Førebuing Kyrkjerommet kan vera ope ei stund før gudstenesta, med høve til å tenna lys og sitja stille,

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

Tema: Vegen, sanninga og livet. Han som veit alt om meg og som er glad i meg - han vil eg fylgje! GLYTTEN

Tema: Vegen, sanninga og livet. Han som veit alt om meg og som er glad i meg - han vil eg fylgje! GLYTTEN Mai 2012 Medlemsblad GLYTTEN...med sommar og sol, og tærne i sanden ønsker me Velkommen til sommarleir 2012!!! Tema: Vegen, sanninga og livet. Han som veit alt om meg og som er glad i meg - han vil eg

Detaljer

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd.

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Oppsummering/ evaluering av oktober Oktobermånad starta me med eit lite epleprosjekt. Inndelt i grupper, fekk alle barna vere med på tur for å hauste eple og plommer.

Detaljer

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 1 SETNINGSLEDD Verbal (V) Eit verbal fortel kva som skjer i ei setning. Verbalet er alltid laga

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP NYNORSK

FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP NYNORSK FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP NYNORSK INNHALD FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SONG/SALME... 2 3. NÅDEHELSING/OPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESING...

Detaljer

Hei alle sjøstjerneforeldre

Hei alle sjøstjerneforeldre Hei alle sjøstjerneforeldre Tida flyg og me er godt i gong med oktober månad. Me har fine dagar på avdelinga og mykje fint haustvær har gjort til at me har vore mykje ute. Me har no jobba jamt og trutt

Detaljer

Om å høyre meir enn dei fleste

Om å høyre meir enn dei fleste Om å høyre meir enn dei fleste Anne Martha Kalhovde Psyk spl., PhD student Leiar av Forskning og undervisningseininga ved Jæren DPS Kva slags høyrselserfaringar er det snakk om? Erfaringar med å høyre

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Sjumilsstegkonferansen Loen 12. mars 2014 Ved Solrun Samnøy, prosjektleiar Psykisk helse på timeplanen Fire skular i Sogn, i tre kommunar Aurland Vik Årdal (to skular)

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7 Bønn «Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet: «I ein by var det ein dommar som ikkje hadde ærefrykt for Gud og ikkje tok omsyn til noko menneske.i same byen var det

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 1 TEIKNSETJING Punktum (.) Vi bruker punktum for å lage pausar i teksta. Mellom to punktum må det

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD

ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD 2014 Årsmelding for Vangsnes Sokneråd 2014. Medlemar: Oddveig Kristine Fimreite ( leiar) Gro Heimdal ( nestleiar og trusopplæring) Leif Audun Sætre ( medlem i fellesrådet)

Detaljer

Månadsplan for Hare November

Månadsplan for Hare November Månadsplan for Hare November tlf: 51 78 60 20 VEKE MÅNDAG TYSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 45 Barn, kropp og berøring 2. 3. 4. 5. 6. «barn, kropp og berøring» 46 Barn, kropp og berøring 9. 10. 11. 12. Åsmund

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Namn: Klasse: 1. Gjennomgang av skjemaet «Førebuing til elev- og foreldresamtale» 2. Gjennomgang av samtaleskjemaet 3. Gjennomgang av IUP og skriving av avtale

Detaljer

Strategidokument 2016-2018

Strategidokument 2016-2018 Strategidokument 2016-2018 Årsmøtet Varhaug Misjonshus 2015 12. Mars 2015 www.varhaug-misjonshus.no 1. Om Varhaug Misjonshus Varhaug Misjonshus er eit flott anlegg midt i Varhaug sentrum. Misjonshuset

Detaljer

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving Berre spør! Undersøking Få svar I behandling På sjukehuset Er du pasient eller pårørande? Det er viktig at du spør dersom noko er uklart. Slik kan du hjelpe til med å redusere risikoen for feil og misforståingar.

Detaljer

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum. Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.no Spørjeliste nr. 253 Fadderskap Den som svarar på lista er samd i at svaret

Detaljer

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14 Side 1 av 5 Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14 Frå saksnummer: 60/ 14 Møtestad: Kyrkjestova på Bore Til saksnummer: 67/ 14 Av soknerådet sine medlemmar/ varamedlemmar møtte Medlemmer

Detaljer

Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013

Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013 Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013 Sokneråd FOK Tilstede: Merknader / Vararepresentant: Jon Lende Leiar av soknerådet Tor Arne Laland Sigve Klakegg Karl Inge Lygre Til stades siste del av møtet

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Jæren Distriktspsykiatriske Senter Korleis kan ein unngå å bli utmatta? om å ta vare på seg sjølv

Jæren Distriktspsykiatriske Senter Korleis kan ein unngå å bli utmatta? om å ta vare på seg sjølv Korleis kan ein unngå å bli utmatta? om å ta vare på seg sjølv Opne førelesingar M44 20. Januar 2011 Christiane Weiss-Tornes Presentert av Tine Inger Solum Disposisjon: 1. Korleis blir eg utmatta? 2. Varselsymptom

Detaljer

møte:plassen Per Børge til Nepal side 6-7 Gode hjelparar til Ukraina side 4-5 Innblikk i søndagsskulen side 8-9 Nr 1, 2014 Deg være ære

møte:plassen Per Børge til Nepal side 6-7 Gode hjelparar til Ukraina side 4-5 Innblikk i søndagsskulen side 8-9 Nr 1, 2014 Deg være ære Nr 1, 2014 Møta nye venner - Søkja Gud - Få del i oppdraget møte:plassen Eit magasin frå Undheimkyrkja Deg være ære Herre over dødens makt! Evig skal døden være Kristus underlagt! Gode hjelparar til Ukraina

Detaljer

ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016

ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016 ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016 Fag: Norsk Klassetrinn: 2. Lærar: Linn Merethe Myrtveit Veke Kompetansemål Tema Læringsmål Vurderings- kriterier Forslag til Heile haust en Fortelje samanhengande om opplevingar

Detaljer

Brødsbrytelsen - Nattverden

Brødsbrytelsen - Nattverden Brødsbrytelsen - Nattverden 1.Kor 11:17-34 17 Men når eg gjev dykk desse påboda, kan eg ikkje rosa at de kjem saman til skade, og ikkje til gagn. 18 For det fyrste høyrer eg at det er usemje mellom dykk

Detaljer

Arbeidet med minnelunden er så godt som fullført. Fint resultat.

Arbeidet med minnelunden er så godt som fullført. Fint resultat. Referat frå møte i Lykling sokneråd tysdag 16.06. 2015 kl. 19.00 Møtestad: Johanna sitt sjøhus i Høvringevika. Til stades: Roald Drønen, Margunn Ersland, Grethe Hidle Kallevåg, Elisabeth Bjørnevik, Oskar

Detaljer

Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning).

Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). A: Så seier Herren: Det folk som ferdast i mørkret, skal sjå eit stort ljos. Over dei som bur i skuggelandet skal ljoset stråla

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Austigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei alle sammen! Plassebakken Barnehage BA I januar har vi nytta oss av det fine veret å vøre mykje ute! Sjølv om det

Detaljer

Mini-skodespel om Lars Skrefsrud (1840-1910) SCENE II: I Tjuvhøla. SCENE lll: Dina og Anna.

Mini-skodespel om Lars Skrefsrud (1840-1910) SCENE II: I Tjuvhøla. SCENE lll: Dina og Anna. Mini-skodespel om Lars Skrefsrud (1840-1910) Kilde: Boka om Lars O. Skrefsrud (Kerap - Jungelfolkets høvding) av Olav Hodne. Innleiing: For 160 år sidan (i 2010, er det 170 år sidan) vart det født ein

Detaljer

«Ny Giv» med gjetarhund

«Ny Giv» med gjetarhund «Ny Giv» med gjetarhund Gjetarhundnemda har frå prosjektleiinga i «NY GIV I SAUEHOLDET» som HSG står bak, fått ansvar for prosjektet «KORLEIS STARTA MED GJETARHUND FOR FØRSTE GANG». Prosjektet går ut på

Detaljer

Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33

Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33 Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33 Jesus var svært moderne! Den gong tenkte folk flest at barna ikkje var verdfulle. Mange foreldre kjenner at Jesus gjorde det einaste rette. For han såg barna

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage!

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss! Dette heftet er ei samling av ulik informasjon som me håper kan være grei for deg når du skal vær

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Eit undervisningsopplegg for 6. trinn utvikla av Opplysningskontora i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakane Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer

Strategidokument Varhaug Misjonshus

Strategidokument Varhaug Misjonshus Strategidokument Varhaug Misjonshus 2016-2018 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2016-2018 v0.2.docx2 under arbeid Side 1 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2015-2018 Innhald 1. Om Varhaug Misjonshus...

Detaljer

Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste

Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste ORDNING FOR Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja Orientering 1. Til tenesta med Ord og sakrament (hyrdingtenesta) kallar og ordinerer

Detaljer

Valdres vidaregåande skule

Valdres vidaregåande skule Valdres vidaregåande skule Organiseringa av skriftleg vurdering på vg3 Kvifor prosesskriving? Opplegg for skriveøkter Kvifor hjelpe ein medelev? Døme på elevtekst Kva er ei god framovermelding? KOR MYKJE

Detaljer

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A Skriftlig eksamen i Matematikk 1, 4MX15-10E1 A 15 studiepoeng ORDINÆR EKSAMEN 19. desember 2011. BOKMÅL Sensur faller innen onsdag 11. januar 2012. Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera

Detaljer

Kjære KUL-konfirmant (og føresette)!

Kjære KUL-konfirmant (og føresette)! Kjære -konfirmant (og føresette)! Ja, for nettopp du har blitt trekt ut til å bruke konfirmant-tida di på dette halvåret! Vi byrjar no på fredag, 23. november, og vil halde på til slutten av mars. Kva

Detaljer

Nr 1, 2011. M ø t a n y e v e n n e r - S ø k j a G u d - F å d e l i o p p d r a g e t. E i t m a g a s i n f r å U n d h e i m k y r k j a

Nr 1, 2011. M ø t a n y e v e n n e r - S ø k j a G u d - F å d e l i o p p d r a g e t. E i t m a g a s i n f r å U n d h e i m k y r k j a D e t d u v i l a t a n d r e s k a l g j e r a m o t d e g, s k a l d u g j e r a m o t d e i Nr 1, 2011 M ø t a n y e v e n n e r - S ø k j a G u d - F å d e l i o p p d r a g e t møte:plassen E i t

Detaljer

Sorgvers til annonse

Sorgvers til annonse Sorgvers til annonse 1 Det led mot aften, din sol gikk ned, din smerte stilnet og du fikk fred. 2 Snart vil den evige morgen løfte det tårevåte slør. Der i det fredfulle rike. Ingen blir syke eller dør.

Detaljer