MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale."

Transkript

1 Page 1 of 108 Sakspapirer kommunestyret Utvalg: Møtested: Møtedato: Karmøy kommune Kommunestyret Kommunestyresalen MØTEINNKALLING Tid: Kl NB! Merk tiden. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. Det serveres en varmrett i kantina fra kl for de som ønsker det. Tiden fra kl avsettes til orientering fra Hydro Energi vedr. planer om vindmøllepark. Selve kommunestyremøtet settes kl SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 84/05 05/2779 BUDSJETT ØKONOMIPLAN /05 04/3459 GEBYR- OG AVGIFTSSATSER /05 04/1966 EGENBETALING HJEMMEBASERTE TJENESTER - FORSLAG TIL NYE SATSER 87/05 04/479 BUDSJETTREGULERING - EGENKAPITALINNSKUDD KLP 88/05 05/3097 TILSKUDD TIL IKKE KOMMUNALE BARNEHAGER 89/05 03/2721 VALG AV MEDLEM OG VARAMEDLEMMER TIL OVERFORMYNDERIET 90/05 03/2721 SUPPLERINGSVALG OVERTAKSTNEMNDA EIENDOMSSKATT 91/05 04/610 OPPNEVNING AV UTVALG AV FASTE MØTEFULLMEKTIGER TIL

2 Page 2 of 108 FORLIKSRÅDET 92/05 04/143 FORSKYVING AV BARNEHAGEÅRET 93/05 04/374 DRIFT AV TOLKETJENESTEN 94/05 05/2128 FLYKTNINGGUIDEPROSJEKTET - FORLENGING AV SAMARBEIDSAVTALE 95/05 05/2464 PLAN FOR OMSORGS- OG REHABILITERINGSTJENESTER /05 05/2486 TILRETTELEGGING FOR FRILUFTSLIV OG RIDING I OMRÅDET MELLOM NORHEIM OG VORMEDAL 97/05 04/2911 PLAN NR REGULERINGSPLAN FOR NORHEIM REG.ENDRING FRA ENEBOLIGER TIL KONSENTRERT SMÅHUSBEB., GNR. 148/351 98/05 05/1926 PLAN REGULERINGSPLAN FOR SKUDENESHAVN - SØKNAD OM REGULERINGSENDRING FOR DELER AV OMRÅDET SELVÅG 99/05 03/2617 PLAN NR REGULERINGSPLAN FOR FISKÅVASSDRAGET 100/05 04/3586 PLAN NR REGULERINGSPLAN FOR T-FORBINDELSEN, FOSEN- RAGLAMYR 2. GANGS BEHANDLING 101/05 04/3584 PLAN NR REGULERINGSPLAN FOR RUNDKJØRING T-FORB. RV 47 REGULERINGSENDRING VEDR. KOLLEKTIV TERMINAL 102/05 05/1684 PLAN NR REGULERINGSPLAN FOR T-FORBINDELSEN, LUFTESJAKT FOSEN 103/05 05/444 REFERATLISTA Karmøy rådhus,

3 Page 3 of 108 Kjell Arvid Svendsen (s) sign. sign. Sak 84/05 Side 12 av 133 Sak 84/05 BUDSJETT ØKONOMIPLAN Side 4 av 133 Saksbehandler: Morten Sørensen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 05/2779 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 154/05 Formannskapet /05 Formannskapet /05 Kommunestyret Forslag til vedtak: 1. Karmøy kommunestyre vedtar vedlagte budsjett og økonomiplan for årene med følgende endringer:

4 Page 4 of Ordfører og varaordførers lønn fastsettes for år 2006 til henholdsvis 1/1 og 3/10 av

5 Page 5 of 108 rådmannens lønn. 3. Eiendomsskatt for år 2006 utskrives med vedtatt begrensninger slik: a) Faste eiendommer 7 promille b) Verker og bruk 7 promille c) Våningshus/bolighus på landbruks- og skogbrukseiendom 7 promille 4. Kommuneskatt blir å utligne slik: a) Formue 10 promille b) Inntekt 13,3 prosent. 5. Låneopptak til investeringer vedtas som beskrevet i budsjettdokumentets del Rådmannen får fullmakt til å "fryse" budsjettposter og ledige stillingshjemler, dersom situasjonen skulle tilsi det. Det budsjetteres i samsvar med vedtatt psykiatriplan for perioden Psykiatriplanen rulleres årlig i tråd med tildelt tilskudd. Formannskapet behandlet saken den , saksnr. 165/05 Behandling: Kjell Arvid Svendsen fremmet følgende endringsforslag på vegne av Frp, Krf, Ap, H og Sp: Driftsbudsjett :

6 Page 6 of 108 Investeringsbudsjett :

7 Page 7 of 108 Geir Allan Stava fremmet følgende endringsforslag: Driftsbudsjett : Investeringsbudsjett :

8 Page 8 of 108 Votering: Svendsens forslag vedtatt med 10 stemmer mot 1 stemme for Stavas forslag (1SV). Rådmannens forslag til vedtak: 1. Karmøy kommunestyre vedtar vedlagte budsjett og økonomiplan for årene Ordfører og varaordførers lønn fastsettes for år 2006 til henholdsvis 1/1 og 3/10 av rådmannens lønn. 3. Eiendomsskatt for år 2006 utskrives med vedtatt begrensninger slik: a) Faste eiendommer 7 promille b) Verker og bruk 7 promille c) Våningshus/bolighus på landbruks- og skogbrukseiendom 7 promille 4. Kommuneskatt blir å utligne slik: a) Formue 10 promille b) Inntekt 13,3 prosent. 5. Låneopptak til investeringer vedtas som beskrevet i budsjettdokumentets del Rådmannen får fullmakt til å "fryse" budsjettposter og ledige stillingshjemler, dersom situasjonen skulle tilsi det. 7. Det budsjetteres i samsvar med vedtatt psykiatriplan for perioden Psykiatriplanen rulleres årlig i tråd med tildelt tilskudd. SAKSFRAMSTILLING BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN Bakgrunn for saken: I tråd med Kommunal- og regionaldepartementets forskrift av 15. desember 2000, med hjemmel i lov av 25. september 1992 om kommuner og fylkeskommuner kapittel 8 ( 44 til 48),

9 Page 9 of 108 fremmer rådmannen med dette forslag til budsjett 2006 og økonomiplan Rådmannens kommentar: Budsjettet for 2006 og økonomiplanen er framstilt i et samlet dokument, i tråd med kommunestyrevedtak og praksis de senere år. Både drifts- og investeringsbudsjettet er saldert i kroner null. Årsbudsjettet gjelder fra 1. januar til 31. desember i angjeldende år. Driftsbudsjettet er utarbeidet med en sum for utgifter, en sum for inntekter og nettosum innenfor hver KOSTRA-funksjon, mens investeringsbudsjettet er spesifisert for hvert prosjekt, i tråd med tidligere kommunestyrevedtak. I tråd med KRDs forskrift 9 har kommunestyret vedtatt at hovedutvalg og formannskap foretar en videre fordeling av kommunestyrets bevilgninger i driftsbudsjettet. Det vises her til KST sak 0041/02 "Dokumentutforming og innhold budsjett, med virkning fra budsjett 2003 og økonomiplan ": Budsjettet er satt opp i henhold til lov om god kommunal regnskapsskikk. Videre er budsjettet utarbeidet i henhold til budsjettrundskriv av , med referat i FSK sak 0089/05. Rådmannens konklusjon: Rådmannen anbefaler følgende forslag til vedtak: 1. Karmøy kommunestyre vedtar vedlagte budsjett og økonomiplan for årene Ordfører og varaordførers lønn fastsettes for år 2006 til henholdsvis 1/1 og 3/10 av rådmannens lønn. 3. Eiendomsskatt for år 2006 utskrives med vedtatt begrensninger slik: a) Faste eiendommer 7 promille b) Verker og bruk 7 promille c) Våningshus/bolighus på landbruks- og skogbrukseiendom 7 promille 4. Kommuneskatt blir å utligne slik: a) Formue 10 promille b) Inntekt 13,3 prosent. 5. Låneopptak til investeringer vedtas som beskrevet i budsjettdokumentets del Rådmannen får fullmakt til å "fryse" budsjettposter og ledige stillingshjemler, dersom situasjonen skulle tilsi det. 7. Det budsjetteres i samsvar med vedtatt psykiatriplan for perioden Psykiatriplanen rulleres årlig i tråd med tildelt tilskudd. Rådmannen i Karmøy,

10 Page 10 of 108 Arnt Mogstad sign. Sak 85/05 Side 15 av 133 Sak 85/05 GEBYR- OG AVGIFTSSATSER 2006 Side 13 av 133 Saksbehandler: Morten Sørensen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 04/3459 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 176/04 Formannskapet /04 Kommunestyret /05 Formannskapet /05 Kommunestyret Forslag til vedtak: Karmøy kommunestyre vedtar følgende endringer i gebyr- og avgiftssatser for 2006: Med virkning fra : 10 % økning i byggesaksgebyr (gjennomsnitt) Individuell elevplass ved Kulturskolen økes fra kroner 1.760,00 til kroner 1.880,00 Elevplass ved gruppeundervisning Kulturskolen økes fra kroner 1.320,00 til kroner 1.410,00. Dekning av materiellutgifter ved Drama/Teater og Kunstfag ved Kulturskolen økes fra kroner 330,00 til kroner 415,00. Instrumentutleie ved Kulturskolen økes fra kroner 440,00 til kroner 620,00. Med virkning fra : 10 % økning i husleieinntekter (gjennomsnitt). Når det gjelder endring i satsene innen helse og sosial, vises det til egen sak. Formannskapet behandlet saken den , saksnr. 166/05 Behandling: Kjell Arvid Svendsen fremmet på vegne av Frp, Krf, Ap, H og Sp: Karmøy kommunestyre vedtar følgende endringer i gebyr- og avgiftssatser for 2006: Med virkning fra :

11 Page 11 of % økning i byggesaksgebyr (gjennomsnitt) Individuell elevplass ved Kulturskolen økes fra kroner 1.760,00 til kroner 1.880,00 Elevplass ved gruppeundervisning Kulturskolen økes fra kroner 1.320,00 til kroner 1.410,00. Dekning av materiellutgifter ved Drama/Teater og Kunstfag ved Kulturskolen økes fra kroner 330,00 til kroner 415,00. Instrumentutleie ved Kulturskolen økes fra kroner 440,00 til kroner 620,00. Med virkning fra : 10 % økning i husleieinntekter (gjennomsnitt). Når det gjelder endring i satsene innen helse og sosial, vises det til egen sak. Svendsens forslag vedtatt med 10 mot 1 stemme (1Sv). Rådmannens forslag til vedtak: Karmøy kommunestyre vedtar følgende endringer i gebyr- og avgiftssatser for 2006: Med virkning fra : 5 % økning i renovasjonsavgifter (fra kroner 1.567,00 per boenhet til kroner 1.645,00). 10 % økning i byggesaksgebyr (gjennomsnitt). Individuell elevplass ved Kulturskolen økes fra kroner 1.760,00 til kroner 2.000,00. Elevplass ved gruppeundervisning Kulturskolen økes fra kroner 1.320,00 til kroner 1.500,00. Dekning av materiellutgifter ved Drama/Teater og Kunstfag ved Kulturskolen økes fra kroner 330,00 til kroner 500,00. Instrumentutleie ved Kulturskolen økes fra kroner 440,00 til kroner 800,00. Med virkning fra : 10 % økning i husleieinntekter (gjennomsnitt). Når det gjelder endring i satsene innen helse og sosial, vises det til egen sak. SAKSFRAMSTILLING GEBYR- OG AVGIFTSSATSER 2006 Bakgrunn for saken: I forbindelse med fremleggelse av budsjett for neste budsjettår, så skal det samtidig legges fram egen sak om regulering av gebyr- og avgiftssatser. Rådmannens kommentar: Det vises til egne kommentarer i det fremlagte budsjettforslaget for angjeldende budsjettposter. Rådmannens konklusjon: Rådmannen anbefaler følgende forslag til vedtak:

12 Page 12 of 108 Karmøy kommunestyre vedtar følgende endringer i gebyr- og avgiftssatser for 2006: Med virkning fra : 5 % økning i renovasjonsavgifter (fra kroner 1.567,00 per boenhet til kroner 1.645,00). 10 % økning i byggesaksgebyr (gjennomsnitt). Individuell elevplass ved Kulturskolen økes fra kroner 1.760,00 til kroner 2.000,00. Elevplass ved gruppeundervisning Kulturskolen økes fra kroner 1.320,00 til kroner 1.500,00. Dekning av materiellutgifter ved Drama/Teater og Kunstfag ved Kulturskolen økes fra kroner 330,00 til kroner 500,00. Instrumentutleie ved Kulturskolen økes fra kroner 440,00 til kroner 800,00. Med virkning fra : 10 % økning i husleieinntekter (gjennomsnitt). Når det gjelder endring i satsene innen helse og sosial, vises det til egen sak. Rådmannen i Karmøy, Arnt Mogstad sign. Sak 86/05 Side 29 av 133 Sak 86/05 Side 16 av 133 EGENBETALING HJEMMEBASERTE TJENESTER - FORSLAG TIL NYE SATSER Saksbehandler: Tove Rosseland Arkivsaksnr.: 04/1966 Arkiv: F20 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 24/05 Eldrerådet /05 Hovedutvalg helse og sosial /05 Hovedutvalg helse og sosial /05 Formannskapet /05 Formannskapet /05 Kommunestyret Forslag til vedtak: 1. Hjemmebaserte tjenester Kommunestyret vedtar følgende endringer i forhold til egenbetaling for hjemmebaserte tjenester.

13 Page 13 of 108 Endringene gjelder for samtlige brukergrupper som mottar de aktuelle tjenestene. A. Praktisk hjelp i hjemmet: Inntektsintervall Under 2 G 2G 3G 3G 4G 4G 5G over 5G Inntektsintervall i kr. Forslag ny sats Oppgitt i kroner: Inntil kr ,- Time Mnd tak 150, 150,- Kr ,- Kr ,- Time Mnd tak 150,- 400,- Kr ,- - Kr ,- Time Mnd tak 150,- 1000,- Kr ,- - Kr ,- Time Mnd tak 150,- 1400,- % vis økning Under 2 G: 2G - 4G: over 4 G: på månedlig 100 % gj.sn økning : gj.sn økning : tak: ca 75% ca. 60 % Egenandel på tjenesten inngår i månedlig maksimalbeløp for egenandel. Kr ,- - Time Mnd tak 150,- 1800,- B. Trygghetsalarm : Tjenester / varer Trygghetsalarm Ny sats Kr. 1929,- pr år Inst. avgift Kr. 250,- Inngår ikke i månedlig maksimalbeløp for egenandel. Inst. avgiften er et engangsbeløp C. Abonnementsordninger ( Kost, husholdningsartikler, vask og leie av tøy ): Tjenester / varer Kommentarer Ny sats Abonnementsordninger a) Full kost b) Kun middager c) Døgnporsjon d) Husholdningsart. e) Vask av privat tøy f) Vask og leie av tøy Inngår ikke i månedlig maksimalbeløp for egenandel. Tilsvarende som i sykehjem Inkl. dessert /suppe. Frokost, middag, kaffe, og kveldsmat. Håndsåper, vaskemidler, papirhåndklær, toalettpapir etc. Sengetøy, håndklær og kluter a) Kr.2100,- (mnd) b) Kr.1200,- (mnd) c) Kr. 80,- d) Kr.160,- (mnd) e) Kr. 260,- (mnd) f) Kr. 180,- (mnd) 2. Institusjonsbaserte tjenester Gjeldende egenandelssatser tilsvarer maksimalnivået slik det er beskrevet i forskriften og vil være på det nivået inntil dette endres fra sentrale myndigheters side. Framtidige egenandelssatsene vil bli justert ved endring i vederlagsforskriften, og vil være identiske med maksimalsatsene. 3. Justeringer Egenandel satsene tas årlig opp til revurdering / justering. Eldrerådet behandlet saken den , saksnr. 24/05 Behandling: Innledningsvis orienterte rådgiver Tove Rosseland.

14 Page 14 of 108 Eli Vatland fremmet følgende forslag: 1. Eldrerådet foreslår at egenbetaling for hjemmebaserte tjenester A, B og C blir som i dag. Når ny forskrift om vederlag foreligger høsten 2005, reguleres vederlag til sentrale myndigheters satser. 2. Eldrerådet foreslår også at egenandelssatsene for institusjonsbaserte tjenester blir som i dag. Reguleres når ny forskrift fra sentrale myndigheter foreligger. 3. Justering. Egenandelssatsene reguleres årlig etter ny forskrift fra sentrale myndigheter. Vatlands forslag enstemmig vedtatt. Innstillingen fikk ingen stemmer og falt. Hovedutvalg helse og sosial behandlet saken den , saksnr. 45/05 Behandling: Eldrerådets vedtak av lagt ut. Vedtak: Saken utsettes. Egenbetalingssatsene tas opp til ny vurdering i helse- og sosialutvalget i oktober-møtet som en føring til budsjettprosess. Hovedutvalg helse og sosial behandlet saken den , saksnr. 50/05 Behandling: Per A. Ulvedal orienterte om at det var lagt med et nytt notat etter at saken ble utsatt i forrige møte. Bente Sollien fremmet følgende forslag: (endringer m/kursiv skrift) A. Praktisk hjelp i hjemmet: Inntektsintervall Under 2 G 2G 3G 3G 4G 4G 5G over 5G Inntektsintervall i kr. Inntil kr ,- Kr ,- Kr ,- Kr ,- - Kr ,- Kr ,- - Kr ,- Forslag ny sats Time Mnd tak Time Mnd tak Time Mnd tak Time Mnd tak Oppgitt i 75,- 150,- 125,- 400,- 125,- 500,- 150,- 1000,- kroner: Egenandel på tjenesten inngår i månedlig maksimalbeløp for egenandel. Kr ,- - Time Mnd tak 175,- 1250,- B. Trygghetsalarm : Tjenester / varer Trygghetsalarm Under 2 G Ny sats Kr. 1500,- pr år Kr. 1680,- pr år

15 Page 15 of 108 2G 4G Kr. 1920,- pr år Over 4 G Kr. 250,- Inst. avgift Inngår ikke i månedlig maksimalbeløp for egenandel. Inst. avgiften er et engangsbeløp C. Abonnementsordninger ( Kost, husholdningsartikler, vask og leie av tøy ): Tjenester / varer Kommentarer Ny sats Abonnementsordninger a) Full kost b) Kun middager c) Døgnporsjon d) Husholdningsart. e) Vask av privat tøy f) Vask og leie av tøy Inngår ikke i månedlig maksimalbeløp for egenandel. Tilsvarende som i sykehjem Inkl. dessert /suppe. Frokost, middag, kaffe, og kveldsmat. Håndsåper, vaskemidler, papirhåndklær, toalettpapir etc. Sengetøy, håndklær og kluter a) Kr.2100,- (mnd) b) Kr.1200,- (mnd) c) Kr. 80,- d) Kr.120,- (mnd) e) Kr. 220,- (mnd) f) Kr. 140,- (mnd) Per Drevland fremmet følgende forslag: A. Praktisk hjelp i hjemmet: Inntektsintervall Under 2 G 2G 3G 3G 4G 4G 5G over 5G Inntektsintervall i kr. B. Trygghetsalarm : Inntil kr ,- Pkt. 2 og 3 som innstillingen. Kr ,- Kr ,- Kr ,- - Kr ,- Kr ,- - Kr ,- Forslag ny sats Time Mnd tak Time Mnd tak Time Mnd tak Time Mnd tak Oppgitt i 0, 0,- 150,- 400,- 150,- 1000,- 150,- 1400,- kroner: Egenandel på tjenesten inngår i månedlig maksimalbeløp for egenandel. Tjenester / varer Ny sats Trygghetsalarm Kr. 1520,- pr år Under 3 G Kr. 1929,- pr år Over 3 G Kr. 250,- Inst. avgift Inngår ikke i månedlig maksimalbeløp for egenandel. Inst. avgiften er et engangsbeløp Kr ,- - Time Mnd tak 150,- 1800,- Votering: Rådmannens forslag pkt. 1A og 1B fikk 0 stemmer og falt. Drevlands forslag pkt. 1A og 1B vedtatt med 6 stemmer mot 3 for Solliens forslag (2Frp, 1H). Rådmannens forslag pkt. 1C vedtatt med 6 stemmer mot 3 for Solliens forslag (2Frp, 1H). Rådmannens forslag pkt. 2 og 3 enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Hjemmebaserte tjenester Kommunestyret vedtar følgende endringer i forhold til egenbetaling for hjemmebaserte tjenester. Endringene gjelder for samtlige brukergrupper som mottar de aktuelle tjenestene.

16 Page 16 of 108 A. Praktisk hjelp i hjemmet: Inntektsintervall Under 2 G 2G 3G 3G 4G 4G 5G over 5G Inntektsintervall i kr. B. Trygghetsalarm : Inntil kr ,- Kr ,- Kr ,- Kr ,- - Kr ,- C. Abonnementsordninger ( Kost, husholdningsartikler, vask og leie av tøy ): 2. Institusjonsbaserte tjenester Gjeldende egenandelssatser tilsvarer maksimalnivået slik det er beskrevet i forskriften og vil være på det nivået inntil dette endres fra sentrale myndigheters side. Framtidige egenandelssatsene vil bli justert ved endring i vederlagsforskriften, og vil være identiske med maksimalsatsene. 3. Justeringer Egenandel satsene tas årlig opp til revurdering / justering. Kr ,- - Kr ,- Forslag ny sats Time Mnd tak Time Mnd tak Time Mnd tak Time Mnd tak Oppgitt i 0, 0,- 150,- 400,- 150,- 1000,- 150,- 1400,- kroner: Egenandel på tjenesten inngår i månedlig maksimalbeløp for egenandel. Tjenester / varer Ny sats Trygghetsalarm Kr. 1520,- pr år Under 3 G Kr. 1929,- pr år Over 3 G Kr. 250,- Inst. avgift Inngår ikke i månedlig maksimalbeløp for egenandel. Inst. avgiften er et engangsbeløp Tjenester / varer Kommentarer Ny sats Abonnementsordninger a) Full kost b) Kun middager c) Døgnporsjon d) Husholdningsart. e) Vask av privat tøy f) Vask og leie av tøy Inngår ikke i månedlig maksimalbeløp for egenandel. Tilsvarende som i sykehjem Inkl. dessert /suppe. Frokost, middag, kaffe, og kveldsmat. Håndsåper, vaskemidler, papirhåndklær, toalettpapir etc. Sengetøy, håndklær og kluter a) Kr.2100,- (mnd) b) Kr.1200,- (mnd) c) Kr. 80,- d) Kr.160,- (mnd) e) Kr. 260,- (mnd) f)kr. 180,- (mnd) Kr ,- - Time Mnd tak 150,- 1800,- Formannskapet behandlet saken den , saksnr. 133/05 Behandling: Bente Thorsen foreslo saken utsatt og sett i budsjettsammenheng. Utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt. Vedtak: Saken utsettes og ses i budsjettsammenheng.

17 Page 17 of 108 Formannskapet behandlet saken den , saksnr. 167/05 Behandling: Kjell Arvid Svendsen fremmet på vegne av Frp, Krf, Ap, H og Sp rådmannens forslag til vedtak, sålydende: 1. Hjemmebaserte tjenester Kommunestyret vedtar følgende endringer i forhold til egenbetaling for hjemmebaserte tjenester. Endringene gjelder for samtlige brukergrupper som mottar de aktuelle tjenestene. B. Praktisk hjelp i hjemmet: Inntektsintervall Under 2 G 2G 3G 3G 4G 4G 5G over 5G Inntektsintervall i kr. Forslag ny sats Oppgitt i kroner: Inntil kr ,- Time Mnd tak 150, 150,- Kr ,- Kr ,- Time Mnd tak 150,- 400,- Kr ,- - Kr ,- Time Mnd tak 150,- 1000,- Kr ,- - Kr ,- Time Mnd tak 150,- 1400,- % vis økning Under 2 G: 2G - 4G: over 4 G: på månedlig 100 % gj.sn økning : gj.sn økning : tak: ca 75% ca. 60 % Egenandel på tjenesten inngår i månedlig maksimalbeløp for egenandel. Kr ,- - Time Mnd tak 150,- 1800,- C. Trygghetsalarm : Tjenester / varer Trygghetsalarm Ny sats Kr. 1929,- pr år Inst. avgift Inngår ikke i månedlig maksimalbeløp for egenandel. Inst. avgiften er et engangsbeløp D. Abonnementsordninger ( Kost, husholdningsartikler, vask og leie av tøy ): 2. Institusjonsbaserte tjenester Gjeldende egenandelssatser tilsvarer maksimalnivået slik det er beskrevet i forskriften og vil være på det nivået inntil dette endres fra sentrale myndigheters side. Framtidige egenandelssatsene vil bli justert ved endring i vederlagsforskriften, og vil være identiske med maksimalsatsene. 3. Justeringer Kr. 250,- Tjenester / varer Kommentarer Ny sats Abonnementsordninger a) Full kost b) Kun middager c) Døgnporsjon d) Husholdningsart. e) Vask av privat tøy f) Vask og leie av tøy Inngår ikke i månedlig maksimalbeløp for egenandel. Tilsvarende som i sykehjem Inkl. dessert /suppe. Frokost, middag, kaffe, og kveldsmat. Håndsåper, vaskemidler, papirhåndklær, toalettpapir etc. Sengetøy, håndklær og kluter a) Kr.2100,- (mnd) b) Kr.1200,- (mnd) c) Kr. 80,- d) Kr.160,-mnd) e) Kr. 260,- (mnd) f) Kr. 180,- (mnd)

18 Page 18 of 108 Egenandel satsene tas årlig opp til revurdering / justering. Votering: Svendsens forslag vedtatt med 10 stemmer mot 1 stemme for innstillingen (1SV). 1. Sammendrag Det er viktig å etabelere et differnsiert tjenestetilbud til brukerne innen et kostnadsnivå som er finansielt forsvarlig. Kommunen må således sikres inntekter, men nivåene på egenandelene må ikke være så høye at det byr på betalingsproblemer for brukerne, eller at det utløser rettigheter på sosialstønad. Dette gjelder spesielt brukere med lave inntekter. Egenandelssatsene som her er anbefalt vurderes til å være lagt på et akseptabelt nivå. Abonnementsordningene som er foreslått har som hensikt å bidra til at omsorgsboliger med heldøgns tjenestetilbud i større grad kan sidestilles med tradisjonelle institusjonsopphold. Videre at ordningen bidrar til at det i større grad åpner opp for valgmuligheter og medvirkning for både brukere og pårørende. I påvente av ny stortingsmelding som kan medføre endringer av egenbetalingsordningene er denne saken avgrenset til å omhandle de tjenestene som representerer de største utgiftene / inntektene. Det er beskrevet ulike alternativer for egenbetaling, og rådmannen anbefaler følgende: Innføring av egenandel for brukere med inntekt under 2 G ( G = Folketrygdens grunnbeløp, pr. juni 2005 tilsvarer 1 G kr ,- ) Justering av gjeldende timepriser og månedlige maksimalbeløp på egenandeler for følgende tjenester: Praktisk hjelp i hjemmet ( hjemmehjelp) Trygghetsalarm ( inngår ikke i månedlig tak beregning) Ny inntektsgradering som grunnlag for fastsettelse av månedlig maksimal beløp på egenandel. Lik timepris uavhengig av inntekt. Muligheter for ulike abonnement ordninger for de som bor i omsorgsboliger med heldøgnsbemanning. Tilbudet om abonnement ordninger rettes nå først og fremst til eldre i boliger med heldøgnsbemanning. Abonnement ordningene kommer i tillegg til den ordinære husleien. Utvidelse av ordningen til andre boenheter / målgrupper må vurderes etter hvert. Nye satser for egenandeler gjelder alle brukergrupper.. 2. Bakgrunn for saken og formålet med saken Foreslå justeringer av satsene på følgende tjenester; Praktisk hjelp i hjemmet ( hjemmehjelp) og trygghetsalarm Foreslår abonnementsordninger som et supplement til ordinære leieavtaler i omsorgsboliger. Formålet med dette er å etablere formålstjenlige og funksjonelle ordninger slik at heldøgnstilbud i omsorgsboliger kan framstå som minst like gode tilbud som det sykehjemmene er. Rette søkelyset på brukere med svak økonomi, og vurdere deres betalingsevne / behov for skjerming. Brukerbetaling for pleie- og omsorgstjenester skal bidra til finansiering av tjenestene kommunen yter. En gjennomgang av satsene for egenbetaling har som formål å sikre inntekter slik at

19 Page 19 of 108 kommunen på en hensiktsmessig måte kan møte økende behov for pleie- og omsorgstjenester i befolkningen. Satsene for egenbetaling vil danne grunnlaget for videre tjenesteplanlegging, og for det videre arbeidet med budsjett og økonomiplan for perioden Formelle krav, sammenligningstall, status og utviklingstrekk i Karmøy kommune. Kommunen har ansvar for å yte pleie- og omsorgstjenester. Inntektene som brukerbetalingen utgjør skal være med på å danne finansierings grunnlaget. Kommunens adgang til å ta egenandeler for pleie- og omsorgstjenester er i dag regulert i to parallelle regelverk: 4.1 Formell krav muligheter og/eller begrensninger for å kreve egenbetaling. Hjemmetjenester Kommunen kan ikke kreve egenandeler på personrettet hjelp ( herunder hjemmesykepleie, praktisk bistand til personlig stell og egenomsorg,). Dette er fastsatt i egen forskrift (vedl.1). Kommunen kan heller ikke kreve egenandeler på fysioterapi, ergoterapi, støttekontakt, avlastningstiltak eller omsorgslønn. Med andre ord kan kommunen kun kreve betaling for praktisk hjelp / hjemmehjelp. Maksimal beløpet for egenandel for brukere med inntekt under 2 G. er fastsatt til kr. 150,- pr. måned. For brukere med høyere inntekt kan kommunen kreve høyere betaling, men ikke høyere enn den kommunale selvkost. Institusjonsopphold Kommunens anledning til å kreve egenandeler på institusjonsopphold regulert i "Forskrift om vederlag for opphold i institusjon". ( vedl.2) Vederlaget skal ikke overstige kommunens faktiske døgnutgifter. I forskriften er det presisert at brukeren skal ha igjen et minimumsbeløp til fri disponering. Pr. mai 2005 er dette beløpet fastsatt til kr ,- pr, måned. Vederlaget for opphold i institusjon fastsettes etter brukerens inntekt. Vederlag for opphold i institusjon skal dekke selve oppholdet, rom, mat/drikke, stell og pleie, legekonsultasjoner, transport til lege, fysioterapi, legemidler, og annet forbruksmateriell. Brukerbetalingen dekker i denne sammenheng bare en mindre del av kommunens faktiske utgifter. 4.2 Sammenligningstall I KOSTRA sammenheng er Karmøy kommune i gruppe 13 og sammenlignes der med kommunene Sarpsborg, Porsgrunn, Skien, Hamar, Moss og Kongsberg. Tabellen indikerer hvor stor %prosentandel av kostnadene brukere av hjemmebaserte tjenester dekker ved egenandeler. Andre kommuners egenbetalings satser Vedlegg 3 gir en detaljert oversikt over ulike kommuners satser pr. time / månedstak. Det er kun Kongsberg og Karmøy som ikke har innført egenandel for brukere med inntekt under 2 G. 4.3 Status og utviklingstrekk i Karmøy kommune Hjemmehjelp/praktisk hjelp i hjemmet

20 Page 20 of 108 Pr. første tertial 2005 er det registrert totalt 547 aktive hjemmehjelp tiltak. Gjennomsnittlig tildeles det pr. uke 0,5 time praktisk hjelp i hjemmet (hjemmehjelp) til hjemmeboende i egne boliger. Ca. 60 % av hjemmetj. brukerne har inntekt under 2 G. Ca 34 % " " mellom 2G 4G. Ca 6% " " over 4 G. Det er framsattes svært få klager på egenbetalingssatsene. I perioden 2003 til juni 2005 er det framsatt 8 klager på egenbetaling hvorav samtlige var i forhold til vederlagsberegninger på institusjonsopphold. Et generelt utviklingstrekk er at det vil bli færre som har inntekt under 2 G. Fremtidens eldre har i langt større grad opptjent tilleggspensjoner, har større formuer og en betydelig boligformuen. Trygghetsalarm Trygghetsalarm inngår pr. i dag som en del av tilbudet i de private og kommunale omsorgsboligene som er bygd med statlig tilskudd.trygghetsalarmen dekkes da gjennom husleien. Hjemmeboende (i private boliger /andre utleieboliger private eller kommunale) betaler for denne tjenesten etter gjeldende sats. Sammenlignet med en del andre kommuners egenandelsnivå på trygghetsalarm er det bare Tysvær og Klepp som har lavere betalingssats enn Karmøy. ( vedlegg 4 ) I Karmøy kommune er det tildelt ca. 400 alarmer. Trygghetsalarm er ikke en lovpålagt tjeneste. Oversikt over vedtatte egenbetalings satser ( ) i Karmøy kommune I perioden har prisnivåene på tjenestene vært stort sett vært uendret. Det har vært en viss økning på egenandelen på praktisk hjelp i hjemmet. Størst prisøkning har det vært på trygghetsalarm: Tjenester Praktisk hjelp i hjemmet Inntekt under 2 G: Inntekt 2-4 G: Inntekt over 4 G: Måltider Middag pr porsjon levert: Middag " hentet: Grøt levert: Grøt hentet: Frokost / kvelds: Satser 2003 pr Timepris : månedstak: Kr. 0,- kr. 0,- Kr. 100,- kr. 400,- Kr. 125,- kr. 1000,- kr. 75,- kr. 50,- kr. 50,- kr. 25,- kr. 15,- Satser 2005 Timepris : månedstak: kr. 0,- kr. 0,- kr. 125,- kr. 400,- kr. 150,- kr. 1000,- kr. 75,- kr. 50,- kr. 50,- kr. 25,- kr. 15,- Trygghetsalarm kr. 700,- kr. 1500,- Transport til arbeid / akt. Vederlag for dag / Nattopphold kr. 20,- kr. 20,- Pr. dagopph. / nattopph. (Uavhengig av inntekt) Pr. dagopph. / nattopph. (Uavhengig av inntekt)

21 Page 21 of 108 kr. 59,- kr. 59,- Vederlag for korttidsopphold: Vederlag for langtidsopphold: kr. 118,- Egen forskrift Etter inntekt Egen forskrift kr. 118,- Egen forskrift Etter inntekt Egen forskrift 4.4 Andre relevante opplysninger Husleie og Bostøtteordningen Husleienivåene i omsorgsboliger er varierende fra i underkant av ca. kr. 3000,- til ca. kr.5600,-. Bostøtte er en økonomisk støtteordning som administreres av Husbanken og kommunene. Ordningen har som formål å hjelpe husstander med lave inntekter og høye boutgifter. Dekningsprosenten er fra 2005 hevet fra 70 til 80% for beboere i kommunale utleieboliger og boliger formidlet av kommunen. Bostøtte innvilges i ulikt omfang etter den enkeltes inntektsnivå sett i forhold til boutgiftene. Retningslinjene for bostøtte ordningen ligger som vedlegg til saken ( vedlegg 5 ) Folketrygdens grunnbeløp. Nylig vedtatt endring Folketrygdens grunnbeløp er nå vedtatt endret. 1 G tilsvarer nå kr ,- mot tidligere kr ,- Sentrale myndigheters arbeid i forhold til nye egenbetalings ordninger- Høringsnotat 23.mars 2004 " Brukerbetaling for pleie- og omsorgstjenester" Sosialdepartementet har sendt ut ovennevnte notat til høring. Formålet med notatet er å vise til alternativer til dagens ordning som kan medføre at brukerbetalingen blir mest mulig lik uavhengig av hvor tjenestene mottas. Basert på innspill til høringsnotatet skal det etter planen kome en ny Stortingsmelding høsten På nåværende tidspunkt er det derfor en del uavklarte forhold, og det er uvisst hvilke konsekvenser dette vil få for kommunen. Fastsettelse av vederlagssatsene for korttidsopphold og dagopphold i institusjon I Karmøy kommune er satsene på vederlag for opphold i institusjon (dvs korttidsopphold og dagopphold) fastsatt på høyest mulig nivå. Satsene ble sist endret i januar Ved Sosial og helsedirektoratet bekreftes det at det ikke foreligger konkrete planer om å endre disse satsene i nærmeste framtid. 5. Forslag til justeringer av dagens egenbetalingssatser og nye egenbetalingsordninger. I korte trekk bygger forslaget til nye satser / nye egenbetalings ordninger på følgende premisser: - Brukere med lav inntekt skal skjermes. - Lik timepris pr. tjeneste uavhengig av inntekt. - Skjerming skjer via fastsettelse av maksimal beløp på egenandel som den enkelte skal betale pr. måned / år. - Egenandeler på institusjonsopphold, dagopphold, trygghetsalarm, transport ordninger, matombringning, vaktmestertjeneste inngår ikke i beregning av maksimalbeløp. - Egenbetalingsordningene skal motivere til fleksibilitet, økt grad av valgfrihet og medvirkning. - I påvente av ny stortingsmelding som kan medføre endringer av egenbetalings ordningene er det i denne saken valgt å holde fokus på de tjenestene som representerer de største utgiftene / inntektene.

22 Page 22 of Forslag til nye egenbetalings satser på hjemmebaserte tjenester (praktisk hjelp i hjemmet) 1 G = kr ,- Inntektsintervall Under 2 G 2G 3G 3G 4G 4G 5G over 5G Inntektsintervall i kr. Forslag ny sats Oppgitt i kroner: Inntil kr ,- Kr ,- Kr ,- Kr ,- - Kr ,- Kr ,- - Kr ,- * Maksimal beløpet for egenandel for brukere med inntekt under 2 G. er fastsatt til kr. 150,- pr. mnd. Kr ,- - Time Mnd tak Time Mnd tak Time Mnd tak Time Mnd tak Time Mnd tak Alternativ 1 75,- 150,- * 125,- 400,- 125,- 500,- 150,- 1000,- 175,- 1250,- Alternativ 2 125,- 150,- * 125,- 500,- 125,- 900,- 125,- 1200,- 125,- 1500,- Alternativ 3 150,- 150,- * 150,- 400,- 150,- 1000,- 150,- 1400,- 150,- 1800,- 5.2 forslag til nye satser på trygghetsalarm. Tjenester Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 Trygghetsalarm Kr. 140,- pr. mnd. Årlig : kr ,- + installering kr. 250,- Kr. 150,- pr. mnd. Årlig : kr. 1800,- + installering kr. 250,- Kr. 160,- pr. mnd Årlig : kr. 1920,- + installering kr. 250,- 5.3 Forslag til satser på nye abonnement ordninger Alt. Abonnementordninger på Hushold.art. matvarer/måltider Full kost tilsvarende som i sykehjem Kun middager ( inkl. dessert/suppe) Vask av tøy Døgnporsjon (Frokost, middag, kveldssåper, rengjøringsutstyr, toalettpapir etc.a) Alt tøy b) Vask / leie av sengetøy og håndklær. 1. Kr. 1800,- pr.mnd. Kr. 1100,- pr.mnd Kr. 70,- døgn pors.**kr. 120,- pr. mnda) Kr 180,- pr. mnd b) Kr. 110,- 2. Kr. 2100,- pr.mnd Kr. 1200,- pr.mnd Kr. 80,- døgn pors.**kr. 140,- pr. mnda) Kr 220,- pr. mnd b) Kr. 140,- 3. Kr. 2400,- pr.mnd Kr. 2400,- pr.mnd Kr. 96,- døgn pors.**kr. 160,- pr.

23 Page 23 of 108 mnda) Kr 260,- pr. mnd b) Kr 180,- 6. Vurdering av foreslåtte endringene forslag til nye satser Praktisk hjelp i hjemmet I forhold til de lovpålagte hjemmebaserte tjenestene er det i realiteten kun for praktisk hjelp i hjemmet (hjemmehjelp) at det kreves egenandeler. Når det gjelder denne tjenesten vil kommunen få økte inntekter ved å innføre egenandel overfor brukere med inntekt under 2 G. Dette må også sees i sammenheng at statlige myndigheter allerede har redusert rammetilskuddet nettopp på grunn av kommunenes adgang til å innføre egenandel for også denne delen av brukergruppen. Når det gjelder praktisk hjelp i hjemmet ytes det gjennomsnittlig 0,5 time pr. uke. Det vil derfor være få som vil komme opp mot det månedlige "tak" nivå. Kommunens mulighet til å øke inntektene ligger dermed i å øke timesatsene. I alternativ 3 er timeprisen foreslått til kr. 150,- sammenlignet med kommunene i gruppe 13, og andre mer nærliggende kommuner ligger denne timeprisen på et "mellomnivå". Alternativ 3 anbefales. Merinntekten kan dreie seg om ca kr pr.år. Trygghetsalarm: Karmøy kommune har sammenlignet med andre kommuner holdt en forholdsvis lav egenandel på trygghetsalarmene.( Det vises her til vedlegg 4 ) Alternativ 3 anbefales. Mer inntekten her anslås til ca kr ,- pr.år Abonnement ordninger (mat, husholdningsartikler vask- evt vask og leie av tøy). a) Mat / måltider: Det er i saken ikke foreslått endringer i prisnivåene på de ulike måltidene. Alternativ 2 er vurderes til å være det alternativet som best avspeiler kommunens selvkostnader, samtidig som det er lagt inn en beskjeden kundefordel. b) Vaskerifunksjoner / husholdningsartikler: Når det gjelder vaskerifunksjon så har dagens ordning vært i drift så kort tid at det er gjort minimalt med erfaringer som kan presisere kommunens selvkost nivå. Anslagene er forsiktige og bygger på andre kommuners prisnivå på tilsvarende tjenester.det samme gjelder i forhold til husholdningsartikler. Det anbefales egenandeler som beskrevet i alternativ 3 for begge av disse abonnement ordningene. Tabell Tabellen viser mulige konsekvenser dersom ovennevnte anbefalte alternativer vedtas: Brutto inntekt: kr ,- Netto inntekt: Kr ,- Pr. mnd Kr ,- Brutto innntekt: Kr ,- Netto inntekt: Kr ,- Pr.mnd Kr ,- Brutto innntekt: Netto inntekt: ,- Pr.mnd Kr ,- Bostøtte mnd ca. Kr ,- Kr ,- Kr. 0,- Kr.0,- Brutto innntekt: Netto inntekt: ,- Pr. mnd Kr ,- Samlet innt.mnd. Kr ,- Kr ,- Kr ,- Kr ,- Husleie Kr ,- Kr ,- Kr ,- Kr ,- Hjemme tj. Kr. 150,- Kr. 400,- Kr ,- Kr ,-

24 Page 24 of 108 Abonnement. alle måltider Kr ,- Kr ,- Kr ,- Kr ,- Vask av privat tøy Kr. 260,- Kr. 260,- Kr. 260,- Kr. 260,- Vask / leie av sengetøy / håndkl. Legemidler / legekons. Kr. 180,- Kr. 180,- Kr. 180,- Kr. 180,- Kr. 50,- Kr. 130,- Kr. 130,- Kr. 130,- TV / telefon Kr. 300,- Kr. 300,- Kr. 300,- Kr. 300,- Strøm. Stip. Kr. 420,- Kr. 420,- Kr. 420,- Kr. 420,- Sum utgifter mnd. Kr ,- Kr ,- Kr ,- Kr ,- Til egen disposisjon mnd. ( i % av netto mnd inntekt ) Dersom samme bruker bodde på institusjon: Vederlag for opphold pr.mnd. Til egen disposisjon mnd ( i % av netto mnd inntekt ) Kr ,- ( 27,6 %) Kr ,- ( 23,6%) Kr ,- ( 37%) Kr ,- ( 50,2 %) Kr. 6.6o2,- Kr ,- Kr ,- Kr ,- Kr ,- ( 24,8 % ) Kr ,- ( 23,2 % ) Kr ,- ( 20,4 %) Kr ,- ( 19,1 %) Tabellen viser at de foreslåtte egenandelene i tilstrekkelig grad skjermer de med lavest inntekt dvs opptil 4 G. Sammenlignet med opphold i institusjon så vil det som gjenstår til egen disposisjon være nokså likt uavhengig av om en bor i omsorgsbolig eller i institusjon. Tabellen viser derimot klart at jo høyere inntekt brukeren har, jo mer vil brukeren ha til egen disposisjon dersom vedkommende bor i omsorgsbolig og ikke på sykehjem. Rådmannens kommentarer og anbefaling: Rådmannen har i denne saken vært opptatt av følgende: - Differensiert tjenestetilbud til brukerne innefor et kostnadsnivå som er finansielt forsvarlig. - At nye egenbetalings satser skal være håndterlige også for de med lav inntekt. - At nye egebetalingsordninger ( abonnement ordningene) skal bidra til å skape rasjonelle ordninger. At det legges til rette for gode helhetlige tjenestetilbud i omsorgsboliger med heldøgnsbemanning slik at dette i sum kan framstå som et godt alternativ til tradisjonelle institusjonsopphold. Rådmannen vurderer konsekvensene av egenbetalings satsene til å være akseptable totalt sett. For brukere med lav inntekt har dette vært spesielt vurdert. Ikke bare oppad begrenset til 2 G, men faktisk opp til 4 G. Med andre ord vil nivået på månedlige utgifter til husleie og ulike abonnemntordninger ikke være til hinder for at omsorgsboliger med heldøgns service og tjenestetilgang kan framstå som et alternativ til insitusjonsopphold for en del brukere i denne inntektskategorien. Ordningene med abonnement på mat/tøy/husholdningsartikler tilbys i første omgang til brukere som bor i omsorgsboliger med heldøgnsbemanning. På sikt bør det vurderes om ordningen kan

25 Page 25 of 108 utvides. Rådmannens konklusjon : Endringene i egenandels satsene endres slik det er beskrevet i saken. Totalt vil dette kunne øke den årlig inntekten med ca. kr ,- pr. år. Rådmannen i Karmøy, Arnt Mogstad sign. Sak 87/05 Side 31 av 133 Sak 87/05 BUDSJETTREGULERING - EGENKAPITALINNSKUDD KLP Side 30 av 133 Saksbehandler: Kjell Noremark Arkiv: 570 Arkivsaksnr.: 04/479 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 168/05 Formannskapet /05 Kommunestyret Forslag til vedtak: Karmøy kommunestyre vedtar at dekning av innkrevd egenkapitaltilskudd til KLP finansieres og regnskapsføres slik: P00000 økes med kr økes med " " P00000 økes med " " reduseres med " " Formannskapet behandlet saken den , saksnr. 168/05 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt.

26 Page 26 of 108 SAKSFRAMSTILLING Sammendrag av saken: Karmøy kommunes andel av KLP sitt overskudd for 2004 er beregnet til kr , og er godskrevet kommunens premiefond i Disse midlene kan bare brukes til dekning av premie. Midlene er i samsvar med dette brukt til delvis dekning av årets pensjonspremie. Samtidig med overføring av overskuddet ble det sendt krav om egenkapitalinnskudd for, som deleiere av KLP, å dekke opp pålagt økning i egenkapital. Dette egenkapitalinnskuddet utgjør samlet kr for For ordens skyld må opplyses at all innskutt egenkapital i KLP blir tilbakebetalt ved eventuelt en overgang til annen pensjonsleverandør. Siden overskuddet skal overføres til premiefond, og premiefondet bare kan brukes til å dekke pensjonspremien, foreslås at finansieringen av egenkapitalinnskuddet dekkes ved en reduksjon av den ordinært budsjetterte pensjonspremien for Rådmannens merknader/konklusjoner: Karmøy kommunes andel av KLP's overskudd i 2004, kr , er innbetalt i 2005 og satt av på premiefond, som igjen er brukt til delvis dekning av årets budsjetterte pensjonspremie. Pliktig engenkapitalinnskudd i KLP foreslås derfor finansiert av budsjetterte pensjonsmidler. Ved en eventuell overgang til annen pensjonsleverandør skal innskutt egenkapital tilbakebetales kommunen. Rådmannen i Karmøy, Arnt Mogstad sign. Sak 88/05 Side 36 av 133 Sak 88/05 TILSKUDD TIL IKKE KOMMUNALE BARNEHAGER Side 32 av 133 Saksbehandler: Ragnhild Hovden Arkiv: 223 A10 Arkivsaksnr.: 05/3097 Saksnr.: Utvalg: Møtedato:

27 Page 27 of /05 Hovedutvalg skole og kultur /05 Formannskapet /05 Kommunestyret Forslag til vedtak: Karmøy kommunestyre vedtar å tilføre inntil kr til dekning av kommunalt tilskudd til private barnehager i 2005, j.fr. Lov om barnehagers 7b "Offentlig tilskudd til private barnehager". Beløpet dekkes så langt som mulig innen etatens budsjett ved overføring til konto Eventuelle udekkede midler overføres fra disposisjonsfond til samme konto. Hovedutvalg skole og kultur behandlet saken den , saksnr. 41/05 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Formannskapet behandlet saken den , saksnr. 164/05 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. SAKSFRAMSTILLING Bakgrunn for saken Stortinget vedtok under 7 i Lov om barnehager (i mars 2004) at private barnehager skal ha en likeverdig behandling med kommunale barnehager i forhold til offentlige tilskudd. For at de private barnehagene skal få tilført mer offentlige midler, skulle kommunene få økte midler fra sentralt hold. Situasjonen for 2005 viser at det som Karmøy kommune må betale ut med henvisning til vedtatte utregningsverktøy, er mye høyere enn det som kommunen får tilført fra sentralt hold. Dette viser at Karmøy kommune må betale ut kr mer enn det blir tilført fra sentralt hold. Vi avventer imidlertid en siste utbetaling, som vi enda ikke vet størrelsen på. 2. Historikk

28 Page 28 of Statens andel av driftskostnadene Forholdet mellom statens, kommunens og foreldrenes andel av driftskostnadene av en barnehage har endret seg en god del de siste 5-6 årene. Stortingsmelding 27 ( ) Barnehage til beste for barn og foreldre: "ga Stortinget sin tilslutning til en kostnadsfordeling da målet var at : statstilskuddet skal dekke 50 % kommunene skal dekke 30 % foreldrene skal dekke 20 %" Stortingsmelding 24 ( ) Barnehagetilbud til alle: (fra side 49)"Etter Regjeringens syn er den beste løsningen for barnehagesektoren å samle ansvaret for barnehagene hos kommunene." "Regjeringen foreslår at kommunalt finansieringsansvar suppleres med juridiske og økonomiske virkemidler som vil bidra til økt utbygging og økonomisk likebehandling av private og kommunale barnehager " Stortingsproposisjon nr 1 ( ) (fra side 138) "Departementet vil foreslå at den enkelte kommune i tillegg til å sørge for kostnadsdekning skal ha plikt til å finansiere private barnehager, slik at samlet offentlig tilskudd utgjør minst 85 % av hva tilsvarende barnehager eid av kommunen i gjennomsnitt mottar." Stortingsmelding nr 28 ( ) Om evaluering av maksimalpris i barnehager (fra punkt 1.1) "Forskriften om likeverdig behandling av private og offentlige barnehager som da trådte i kraft, gir kommunene en plikt til som hovedregel å dekke kostnader som ikke dekkes av andre offentlige tilskudd og foreldrebetaling." (fra punkt 5) "Skjønnsmidlene til barnehageformål er økt med mill. kroner, hvorav om lag 230 mill. kroner skal dekke kostnadene ved den foreslåtte endringen." Av disse sitatene ser vi at holdningen har gått i retning av at kommunene i stadig økende grad må stå ansvarlig for å følge opp økonomisk de vedtak som blir fattet i Storting og Regjering. Arbeidet med å følge opp Barnehagereformen har medført et stort administrativt arbeid: - vedtak om samordna opptak i samtlige barnehager i kommunen - vedtak om økonomisk likeverdig behandling, med tilhørende regneark og veiledere. Dette hadde ikke administrasjonen kapasitet til å ta uten at det får konsekvenser. Annet arbeid måtte da legges til side. Under oppsummeringen/evalueringen av barnehagereform-arbeidet, ble dette meldt tilbake. Det reageres derfor på konklusjonen i oppsummeringen av barnehagereformen at "Forslag til endring av forskrift om likeverdig behandling har i liten grad administrative konsekvenser for kommunene". Administrasjonen har blitt kritisert for sein utbetaling av tilskudd. Det har oppstått flere uklarheter underveis rundt tolkning av regelverket. Dette har vi forsøkt å få avklart gjennom henvendelser til Fylkesmann og departement. Det har til dels tatt lang tid å få svar. Vi var uenige i departementets tolkninger av spørsmål som ble stilt. To barnehager påklagde kommunens tolkninger til Fylkesmannen. Her vant barnehagene fram med sin klage. Karmøy kommune måtte betale ut mer til disse to barnehagene. En enklere modell hadde kanskje vært å utbetale tilskudd direkte fra staten til den enkelte

29 Page 29 of 108 barnehage, uten å gå via kommunene Barnehagereformen Våren 2004 ble det vedtatt en Barnehagereform der: - alle som ønsker det skal tilbys en barnehageplass - alle barnehager uavhengig av eierskap godkjennes som berettiget til 80% offentlig støtte - kommunen har ansvar for å sikre full barnehagedekning i sin kommune, og sikre likebehandling av barn og likebehandling av private og kommunale barnehager - finansieringsmodellen skal ta utgangspunkt i at hovedtyngden av finansieringen går via statstilskuddet. I tillegg skal det være en buffer i kommunene som tar høyde for kostnadsavvik mellom barnehagene. Denne "bufferen" er nå blitt til kr Dette ligger ikke i dag inne i budsjettet for barnehager, da det ikke var mulig å forutsi hva den totale kostnaden ville bli Forskningsstiftelsen Fafo presenterer i oktober 2005 en utredning av gjeldende tilskuddsmodeller og forslag til ny statlig modell for driftstilskuddet til barnehager. Utgangspunktet for utredningen har vært til dels utbredt misnøye med hvordan gjeldende hovedfinansieringsmodeller har fungert i praksis, både i forhold til private og kommunale barnehager. Før hadde kommunene plikt til å dekke de private barnehagenes kostnader, men plikten var begrenset oppad til kostnadsnivået i kommunens egne barnehager. Fra ble forskriften om likeverdig behandlet endret, slik at fra dette tidspunktet har kommunen plikt til minimum å yte tilskudd til private barnehager tilsvarende 85% av det kommunens egne barnehager i gjennomsnitt mottar i samlet offentlig støtte. Det vises i rapporten til at praktiseringen av den nye regneark-modellen var lite forutsigbar. Rapporten foreslår en modell som bygger på den øremerkede tilskuddsordning som har eksistert for overføring av statstilskuddet de siste år. Konklusjonen viser til at det ikke er nødvendig å utvikle en ny modell for modellens skyld, men snarere bygge på gode element i dagens system. Modellen forutsetter statlig finansiering av kostnadene, der utbetaling skjer via kommunene Soria Moria-erklæringen forteller at Regjeringen vil: - sikre full barnehagedekning - innføre lovfestet rett til barnehageplass når full barnehagedekning er nådd - sikre tilstrekkelig og forutsigbar finansiering av barnehager slik at utbyggere vet hva de har å holde seg til. Inntil full dekning er nådd skal det fortsatt være øremerkede statstilskudd. - Staten skal fullfinansiere lavere maksimalpris og utbygging av nye barnehageplasser. Det gjenstår å se om ny regjering tar disse elementene med når tilskuddsordningen skal justeres. 3. Barnehagene dette gjelder Denne saken gjelder kommunalt tilskudd til 13 private barnehager, av ulik størrelse og eierskap. Utregningene på kommunalt tilskudd blir gjort på bakgrunn av barnehagens budsjett og regnskap. Disse viser store variasjoner i utgifter til driften, som igjen kommer til uttrykk i summen av det kommunale tilskuddet. Det vises her til vedlegg "Økonomisk fordeling på de ulike barnehagetypene". Her vises den prosentvise fordelingen på de ulike driftstypene. Vi har satt opp en oversikt over de ulike barnehagene, antall avdelinger og sum kommunalt tilskudd gjeldende for hele 2005, som kommer fram gjennom det regnearket departementet ber

30 Page 30 of 108 oss bruke. De av barnehagene som holder til i kommunale hus (Hakkebakkeskogen, Røverhagen, Rusvik og Eidsbakkane) har fått ekstra fratrekk for verdien av dette "kommunale tilskuddet." Karmøy kommune har mottatt til nå kr fra staten, gjennom utbetalinger på kr for våren og kr for høsten. Det gjenstår en utbetaling som skal gjelde de sist oppstartede barnehagene. Vi har vært i kontakt med departementet, for å få vite når resultater her kunne foreligge. De melder om forsinkelser, og kunne ikke love svar før slutten av november. Ut fra det vi vet i dag, er det en differanse på kr mellom det som skal betales ut og det vi har mottatt fra staten. Rådmannens kommentarer: Rådmannen stiller seg spørrende til departementets anbefalinger og "hjelp" gjennom å gi ut et verktøy sammen med nytt regelverk, der verktøyet skaper så mye ekstra arbeid og forvirring. Rådmannen reagerer i tillegg på de utsagn og "lovnader" om at barnehagereformen skal fullfinansieres fra staten. Dette viser de faktiske forhold i denne saken å ikke være tilfelle. Det skal lages en sak i løpet av høsten for å se på om Karmøy kommunes organisering av barnehager kan gjøre utslag på tilføringen av statlige midler til kommunen. Til slutt stilles det spørsmål om hvorfor de statlige overføringene skal gå via kommunen og ikke direkte fra staten til de ulike barnehagene. Det hadde forenklet prosessen for mange parter. Rådmannen i Karmøy, Arnt Mogstad sign. Sak 89/05

31 Page 31 of 108 Side 38 av 133 Sak 89/05 Side 37 av 133 VALG AV MEDLEM OG VARAMEDLEMMER TIL OVERFORMYNDERIET Saksbehandler: Jostein Espeset Arkiv: 033 &15 Arkivsaksnr.: 03/2721 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 145/05 Formannskapet /05 Kommunestyret Forslag til vedtak: Som nytt medlem av overformynderiet for perioden velges: Nils Petter Sævik Som henholdsvis 1. og 2. varamedlem for perioden velges: 1. Rolf Inge Fyllingsnes 2. Hildur Skår Formannskapet behandlet saken den , saksnr. 145/05 Behandling: Kjell Arvid Svendsen foreslo Nils Petter Sævik som nytt medlem av overformynderiet. Helga Rullestad foreslo gjenvalg på Rolf Inge Fyllingsnes som 1. vararepresentant og Astor Damm foreslo gjenvalg på Hildur Skår som 2. vararepresentant. Forslagene enstemmig vedtatt. SAKSFRAMSTILLING Det vises til vedlegg over valgte overformyndere/varamedlemmer. Kari Margrethe Utvik er valgt til Hun har gitt melding om at hun ikke ønsker gjenvalg. Gunvor Rosseland Olsen er valgt til og er følgelig ikke på valg nå. Begge vararepresentantene skal etter Lov om vergemål 20 velges annet hvert år for to år om gangen. Det skal være nummerisk varamedlemsliste Sak 90/05 Side 41 av 133 Sak 90/05

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 05.12.06 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 01.03.2011 Tid: Kl. 16.00 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post til: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post til: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Mehamn samfunnshus, restauranten Møtedato: 09.10.2012 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post til: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

Formannskapets sakliste 01.06.04

Formannskapets sakliste 01.06.04 Page 1 of 48 Formannskapets sakliste 01.06.04 Utvalg: Møtested: Karmøy kommune Formannskapet Formannskapssalen Møtedato: Tirsdag 01.06.04Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGGSSAKSLISTE

MØTEINNKALLING TILLEGGSSAKSLISTE Melhus kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMITE FOR LIV OG LARE Møtested: Formannskapssalen, Melhus rådhus Møtedato: 28.11.2012 Tid: kl. 09.00 Side Utv. saksnr. Arkivsaksnr. TILLEGGSSAKSLISTE Åpent PS 76/12

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 29.11.2011 Tid: kl. 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kopi til: Varamedlemmer og alle som mottar saksdokumenter

MØTEINNKALLING. Kopi til: Varamedlemmer og alle som mottar saksdokumenter LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, formannskapssalen Torsdag 03.06.2010 kl. 15.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Roa,

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssalen 03.06.2010 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 12/10 Sak 14/10 Sak 13/10 Sak 15/10 Sak 16/10 Sak 17/10

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

Saker til behandling. 11/10 11/00179-17 Offentlig tilskudd til private barnehager 2011 3

Saker til behandling. 11/10 11/00179-17 Offentlig tilskudd til private barnehager 2011 3 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan- og økonomiutvalget Dato: 15.03.2011 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 31.08.2015 kl. 10:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1 Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1 Innholdsfortegnelse FORSLAG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLANVEDTAK... 2 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 4 STATLIGE FOKUSOMRÅDER...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: ONSDAG 01.06.2011 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 16/11 Lokale retningslinjer for forskrift

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 27.02.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller på e-post

Detaljer

Økonomiplan og budsjett. Hof kommune. Side 1 av 78 19.11.2013

Økonomiplan og budsjett. Hof kommune. Side 1 av 78 19.11.2013 Økonomiplan og budsjett Hof kommune 2014 2017 Budsjett vedtas 10.12.2013 Side 1 av 78 Innholdsfortegnelse: 1. Lovgrunnlag...3 2. Politisk organisering...5 3. Statsbudsjettet...7 4. Om økonomiplanarbeidet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 17/15 15/1261 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 15.04.2015

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 17/15 15/1261 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 15.04.2015 Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 20.05.2015 Tid: 18:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest

Detaljer

Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011

Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011 Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011 Rådmannens forslag 1. november 2010 1 2 Handlingsprogram 2011 2014 Innledning... 6 Sammendrag... 7 1. Rammebetingelser... 13 1.1. Kommuneplan 2005-2017... 13

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR

HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR Arkivsaksnr.: 10/810-3 Arkivnr.: A10 &13 Saksbehandler: Barnehagefaglig rådgiver, Geir Albertsen HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR

Detaljer

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 14.12.2011 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet, e-post sek@ringerike.kommune.no eller tlf. 32 11 74 81

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet, e-post sek@ringerike.kommune.no eller tlf. 32 11 74 81 Ringerike kommune Utvalg: Eldrerådet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.01.2015 Tid: kl. 10:00 MØTEINNKALLING Gyldig forfall meldes til sekretariatet, e-post sek@ringerike.kommune.no eller tlf. 32

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2 06.04.2011 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 15/15 15/1286 GODKJENNING AV PROTOKOLL - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 14.04.2015

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 15/15 15/1286 GODKJENNING AV PROTOKOLL - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 14.04.2015 MØTEINNKALLING Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Åkra ungdomsskole Fremmøte kl. 18.00 Møtedato: 19.05.2015 Tid: 19:00 Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 06.09. og 11.10.2006

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 06.09. og 11.10.2006 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom Granavollen, Gran rådhus Møtedato: 18.10.2006 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Høring finansiering av private barnehager

Høring finansiering av private barnehager VÅR SAKSBEHANDLER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Juridisk avdeling 2 20.08.2015 22.05.2015 2015/3445 Høring finansiering av private barnehager INGEN MERKNADER TIL HØRINGEN 1. OM HØRINGEN

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal. 20.06.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal. 20.06.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal 20.06.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksliste:

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 2/2013 Kommunestyret holder møte den 18.06.2013 klokka 11.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Orfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer AP Medlem

Detaljer

Godkjenning av møtebok fra kommunestyremøte 15.11.12. 135/12 12/00837 11 Fastsettelse av nye statutter for byggeskikkprisen i Gran kommune

Godkjenning av møtebok fra kommunestyremøte 15.11.12. 135/12 12/00837 11 Fastsettelse av nye statutter for byggeskikkprisen i Gran kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 13.12.2012 kl 0900 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00111 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Eldresenteret. 17.06.2009 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Eldresenteret. 17.06.2009 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås rådhus, Eldresenteret 17.06.2009 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold

Detaljer