MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale."

Transkript

1 Page 1 of 108 Sakspapirer kommunestyret Utvalg: Møtested: Møtedato: Karmøy kommune Kommunestyret Kommunestyresalen MØTEINNKALLING Tid: Kl NB! Merk tiden. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. Det serveres en varmrett i kantina fra kl for de som ønsker det. Tiden fra kl avsettes til orientering fra Hydro Energi vedr. planer om vindmøllepark. Selve kommunestyremøtet settes kl SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 84/05 05/2779 BUDSJETT ØKONOMIPLAN /05 04/3459 GEBYR- OG AVGIFTSSATSER /05 04/1966 EGENBETALING HJEMMEBASERTE TJENESTER - FORSLAG TIL NYE SATSER 87/05 04/479 BUDSJETTREGULERING - EGENKAPITALINNSKUDD KLP 88/05 05/3097 TILSKUDD TIL IKKE KOMMUNALE BARNEHAGER 89/05 03/2721 VALG AV MEDLEM OG VARAMEDLEMMER TIL OVERFORMYNDERIET 90/05 03/2721 SUPPLERINGSVALG OVERTAKSTNEMNDA EIENDOMSSKATT 91/05 04/610 OPPNEVNING AV UTVALG AV FASTE MØTEFULLMEKTIGER TIL

2 Page 2 of 108 FORLIKSRÅDET 92/05 04/143 FORSKYVING AV BARNEHAGEÅRET 93/05 04/374 DRIFT AV TOLKETJENESTEN 94/05 05/2128 FLYKTNINGGUIDEPROSJEKTET - FORLENGING AV SAMARBEIDSAVTALE 95/05 05/2464 PLAN FOR OMSORGS- OG REHABILITERINGSTJENESTER /05 05/2486 TILRETTELEGGING FOR FRILUFTSLIV OG RIDING I OMRÅDET MELLOM NORHEIM OG VORMEDAL 97/05 04/2911 PLAN NR REGULERINGSPLAN FOR NORHEIM REG.ENDRING FRA ENEBOLIGER TIL KONSENTRERT SMÅHUSBEB., GNR. 148/351 98/05 05/1926 PLAN REGULERINGSPLAN FOR SKUDENESHAVN - SØKNAD OM REGULERINGSENDRING FOR DELER AV OMRÅDET SELVÅG 99/05 03/2617 PLAN NR REGULERINGSPLAN FOR FISKÅVASSDRAGET 100/05 04/3586 PLAN NR REGULERINGSPLAN FOR T-FORBINDELSEN, FOSEN- RAGLAMYR 2. GANGS BEHANDLING 101/05 04/3584 PLAN NR REGULERINGSPLAN FOR RUNDKJØRING T-FORB. RV 47 REGULERINGSENDRING VEDR. KOLLEKTIV TERMINAL 102/05 05/1684 PLAN NR REGULERINGSPLAN FOR T-FORBINDELSEN, LUFTESJAKT FOSEN 103/05 05/444 REFERATLISTA Karmøy rådhus,

3 Page 3 of 108 Kjell Arvid Svendsen (s) sign. sign. Sak 84/05 Side 12 av 133 Sak 84/05 BUDSJETT ØKONOMIPLAN Side 4 av 133 Saksbehandler: Morten Sørensen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 05/2779 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 154/05 Formannskapet /05 Formannskapet /05 Kommunestyret Forslag til vedtak: 1. Karmøy kommunestyre vedtar vedlagte budsjett og økonomiplan for årene med følgende endringer:

4 Page 4 of Ordfører og varaordførers lønn fastsettes for år 2006 til henholdsvis 1/1 og 3/10 av

5 Page 5 of 108 rådmannens lønn. 3. Eiendomsskatt for år 2006 utskrives med vedtatt begrensninger slik: a) Faste eiendommer 7 promille b) Verker og bruk 7 promille c) Våningshus/bolighus på landbruks- og skogbrukseiendom 7 promille 4. Kommuneskatt blir å utligne slik: a) Formue 10 promille b) Inntekt 13,3 prosent. 5. Låneopptak til investeringer vedtas som beskrevet i budsjettdokumentets del Rådmannen får fullmakt til å "fryse" budsjettposter og ledige stillingshjemler, dersom situasjonen skulle tilsi det. Det budsjetteres i samsvar med vedtatt psykiatriplan for perioden Psykiatriplanen rulleres årlig i tråd med tildelt tilskudd. Formannskapet behandlet saken den , saksnr. 165/05 Behandling: Kjell Arvid Svendsen fremmet følgende endringsforslag på vegne av Frp, Krf, Ap, H og Sp: Driftsbudsjett :

6 Page 6 of 108 Investeringsbudsjett :

7 Page 7 of 108 Geir Allan Stava fremmet følgende endringsforslag: Driftsbudsjett : Investeringsbudsjett :

8 Page 8 of 108 Votering: Svendsens forslag vedtatt med 10 stemmer mot 1 stemme for Stavas forslag (1SV). Rådmannens forslag til vedtak: 1. Karmøy kommunestyre vedtar vedlagte budsjett og økonomiplan for årene Ordfører og varaordførers lønn fastsettes for år 2006 til henholdsvis 1/1 og 3/10 av rådmannens lønn. 3. Eiendomsskatt for år 2006 utskrives med vedtatt begrensninger slik: a) Faste eiendommer 7 promille b) Verker og bruk 7 promille c) Våningshus/bolighus på landbruks- og skogbrukseiendom 7 promille 4. Kommuneskatt blir å utligne slik: a) Formue 10 promille b) Inntekt 13,3 prosent. 5. Låneopptak til investeringer vedtas som beskrevet i budsjettdokumentets del Rådmannen får fullmakt til å "fryse" budsjettposter og ledige stillingshjemler, dersom situasjonen skulle tilsi det. 7. Det budsjetteres i samsvar med vedtatt psykiatriplan for perioden Psykiatriplanen rulleres årlig i tråd med tildelt tilskudd. SAKSFRAMSTILLING BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN Bakgrunn for saken: I tråd med Kommunal- og regionaldepartementets forskrift av 15. desember 2000, med hjemmel i lov av 25. september 1992 om kommuner og fylkeskommuner kapittel 8 ( 44 til 48),

9 Page 9 of 108 fremmer rådmannen med dette forslag til budsjett 2006 og økonomiplan Rådmannens kommentar: Budsjettet for 2006 og økonomiplanen er framstilt i et samlet dokument, i tråd med kommunestyrevedtak og praksis de senere år. Både drifts- og investeringsbudsjettet er saldert i kroner null. Årsbudsjettet gjelder fra 1. januar til 31. desember i angjeldende år. Driftsbudsjettet er utarbeidet med en sum for utgifter, en sum for inntekter og nettosum innenfor hver KOSTRA-funksjon, mens investeringsbudsjettet er spesifisert for hvert prosjekt, i tråd med tidligere kommunestyrevedtak. I tråd med KRDs forskrift 9 har kommunestyret vedtatt at hovedutvalg og formannskap foretar en videre fordeling av kommunestyrets bevilgninger i driftsbudsjettet. Det vises her til KST sak 0041/02 "Dokumentutforming og innhold budsjett, med virkning fra budsjett 2003 og økonomiplan ": Budsjettet er satt opp i henhold til lov om god kommunal regnskapsskikk. Videre er budsjettet utarbeidet i henhold til budsjettrundskriv av , med referat i FSK sak 0089/05. Rådmannens konklusjon: Rådmannen anbefaler følgende forslag til vedtak: 1. Karmøy kommunestyre vedtar vedlagte budsjett og økonomiplan for årene Ordfører og varaordførers lønn fastsettes for år 2006 til henholdsvis 1/1 og 3/10 av rådmannens lønn. 3. Eiendomsskatt for år 2006 utskrives med vedtatt begrensninger slik: a) Faste eiendommer 7 promille b) Verker og bruk 7 promille c) Våningshus/bolighus på landbruks- og skogbrukseiendom 7 promille 4. Kommuneskatt blir å utligne slik: a) Formue 10 promille b) Inntekt 13,3 prosent. 5. Låneopptak til investeringer vedtas som beskrevet i budsjettdokumentets del Rådmannen får fullmakt til å "fryse" budsjettposter og ledige stillingshjemler, dersom situasjonen skulle tilsi det. 7. Det budsjetteres i samsvar med vedtatt psykiatriplan for perioden Psykiatriplanen rulleres årlig i tråd med tildelt tilskudd. Rådmannen i Karmøy,

10 Page 10 of 108 Arnt Mogstad sign. Sak 85/05 Side 15 av 133 Sak 85/05 GEBYR- OG AVGIFTSSATSER 2006 Side 13 av 133 Saksbehandler: Morten Sørensen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 04/3459 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 176/04 Formannskapet /04 Kommunestyret /05 Formannskapet /05 Kommunestyret Forslag til vedtak: Karmøy kommunestyre vedtar følgende endringer i gebyr- og avgiftssatser for 2006: Med virkning fra : 10 % økning i byggesaksgebyr (gjennomsnitt) Individuell elevplass ved Kulturskolen økes fra kroner 1.760,00 til kroner 1.880,00 Elevplass ved gruppeundervisning Kulturskolen økes fra kroner 1.320,00 til kroner 1.410,00. Dekning av materiellutgifter ved Drama/Teater og Kunstfag ved Kulturskolen økes fra kroner 330,00 til kroner 415,00. Instrumentutleie ved Kulturskolen økes fra kroner 440,00 til kroner 620,00. Med virkning fra : 10 % økning i husleieinntekter (gjennomsnitt). Når det gjelder endring i satsene innen helse og sosial, vises det til egen sak. Formannskapet behandlet saken den , saksnr. 166/05 Behandling: Kjell Arvid Svendsen fremmet på vegne av Frp, Krf, Ap, H og Sp: Karmøy kommunestyre vedtar følgende endringer i gebyr- og avgiftssatser for 2006: Med virkning fra :

11 Page 11 of % økning i byggesaksgebyr (gjennomsnitt) Individuell elevplass ved Kulturskolen økes fra kroner 1.760,00 til kroner 1.880,00 Elevplass ved gruppeundervisning Kulturskolen økes fra kroner 1.320,00 til kroner 1.410,00. Dekning av materiellutgifter ved Drama/Teater og Kunstfag ved Kulturskolen økes fra kroner 330,00 til kroner 415,00. Instrumentutleie ved Kulturskolen økes fra kroner 440,00 til kroner 620,00. Med virkning fra : 10 % økning i husleieinntekter (gjennomsnitt). Når det gjelder endring i satsene innen helse og sosial, vises det til egen sak. Svendsens forslag vedtatt med 10 mot 1 stemme (1Sv). Rådmannens forslag til vedtak: Karmøy kommunestyre vedtar følgende endringer i gebyr- og avgiftssatser for 2006: Med virkning fra : 5 % økning i renovasjonsavgifter (fra kroner 1.567,00 per boenhet til kroner 1.645,00). 10 % økning i byggesaksgebyr (gjennomsnitt). Individuell elevplass ved Kulturskolen økes fra kroner 1.760,00 til kroner 2.000,00. Elevplass ved gruppeundervisning Kulturskolen økes fra kroner 1.320,00 til kroner 1.500,00. Dekning av materiellutgifter ved Drama/Teater og Kunstfag ved Kulturskolen økes fra kroner 330,00 til kroner 500,00. Instrumentutleie ved Kulturskolen økes fra kroner 440,00 til kroner 800,00. Med virkning fra : 10 % økning i husleieinntekter (gjennomsnitt). Når det gjelder endring i satsene innen helse og sosial, vises det til egen sak. SAKSFRAMSTILLING GEBYR- OG AVGIFTSSATSER 2006 Bakgrunn for saken: I forbindelse med fremleggelse av budsjett for neste budsjettår, så skal det samtidig legges fram egen sak om regulering av gebyr- og avgiftssatser. Rådmannens kommentar: Det vises til egne kommentarer i det fremlagte budsjettforslaget for angjeldende budsjettposter. Rådmannens konklusjon: Rådmannen anbefaler følgende forslag til vedtak:

12 Page 12 of 108 Karmøy kommunestyre vedtar følgende endringer i gebyr- og avgiftssatser for 2006: Med virkning fra : 5 % økning i renovasjonsavgifter (fra kroner 1.567,00 per boenhet til kroner 1.645,00). 10 % økning i byggesaksgebyr (gjennomsnitt). Individuell elevplass ved Kulturskolen økes fra kroner 1.760,00 til kroner 2.000,00. Elevplass ved gruppeundervisning Kulturskolen økes fra kroner 1.320,00 til kroner 1.500,00. Dekning av materiellutgifter ved Drama/Teater og Kunstfag ved Kulturskolen økes fra kroner 330,00 til kroner 500,00. Instrumentutleie ved Kulturskolen økes fra kroner 440,00 til kroner 800,00. Med virkning fra : 10 % økning i husleieinntekter (gjennomsnitt). Når det gjelder endring i satsene innen helse og sosial, vises det til egen sak. Rådmannen i Karmøy, Arnt Mogstad sign. Sak 86/05 Side 29 av 133 Sak 86/05 Side 16 av 133 EGENBETALING HJEMMEBASERTE TJENESTER - FORSLAG TIL NYE SATSER Saksbehandler: Tove Rosseland Arkivsaksnr.: 04/1966 Arkiv: F20 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 24/05 Eldrerådet /05 Hovedutvalg helse og sosial /05 Hovedutvalg helse og sosial /05 Formannskapet /05 Formannskapet /05 Kommunestyret Forslag til vedtak: 1. Hjemmebaserte tjenester Kommunestyret vedtar følgende endringer i forhold til egenbetaling for hjemmebaserte tjenester.

13 Page 13 of 108 Endringene gjelder for samtlige brukergrupper som mottar de aktuelle tjenestene. A. Praktisk hjelp i hjemmet: Inntektsintervall Under 2 G 2G 3G 3G 4G 4G 5G over 5G Inntektsintervall i kr. Forslag ny sats Oppgitt i kroner: Inntil kr ,- Time Mnd tak 150, 150,- Kr ,- Kr ,- Time Mnd tak 150,- 400,- Kr ,- - Kr ,- Time Mnd tak 150,- 1000,- Kr ,- - Kr ,- Time Mnd tak 150,- 1400,- % vis økning Under 2 G: 2G - 4G: over 4 G: på månedlig 100 % gj.sn økning : gj.sn økning : tak: ca 75% ca. 60 % Egenandel på tjenesten inngår i månedlig maksimalbeløp for egenandel. Kr ,- - Time Mnd tak 150,- 1800,- B. Trygghetsalarm : Tjenester / varer Trygghetsalarm Ny sats Kr. 1929,- pr år Inst. avgift Kr. 250,- Inngår ikke i månedlig maksimalbeløp for egenandel. Inst. avgiften er et engangsbeløp C. Abonnementsordninger ( Kost, husholdningsartikler, vask og leie av tøy ): Tjenester / varer Kommentarer Ny sats Abonnementsordninger a) Full kost b) Kun middager c) Døgnporsjon d) Husholdningsart. e) Vask av privat tøy f) Vask og leie av tøy Inngår ikke i månedlig maksimalbeløp for egenandel. Tilsvarende som i sykehjem Inkl. dessert /suppe. Frokost, middag, kaffe, og kveldsmat. Håndsåper, vaskemidler, papirhåndklær, toalettpapir etc. Sengetøy, håndklær og kluter a) Kr.2100,- (mnd) b) Kr.1200,- (mnd) c) Kr. 80,- d) Kr.160,- (mnd) e) Kr. 260,- (mnd) f) Kr. 180,- (mnd) 2. Institusjonsbaserte tjenester Gjeldende egenandelssatser tilsvarer maksimalnivået slik det er beskrevet i forskriften og vil være på det nivået inntil dette endres fra sentrale myndigheters side. Framtidige egenandelssatsene vil bli justert ved endring i vederlagsforskriften, og vil være identiske med maksimalsatsene. 3. Justeringer Egenandel satsene tas årlig opp til revurdering / justering. Eldrerådet behandlet saken den , saksnr. 24/05 Behandling: Innledningsvis orienterte rådgiver Tove Rosseland.

14 Page 14 of 108 Eli Vatland fremmet følgende forslag: 1. Eldrerådet foreslår at egenbetaling for hjemmebaserte tjenester A, B og C blir som i dag. Når ny forskrift om vederlag foreligger høsten 2005, reguleres vederlag til sentrale myndigheters satser. 2. Eldrerådet foreslår også at egenandelssatsene for institusjonsbaserte tjenester blir som i dag. Reguleres når ny forskrift fra sentrale myndigheter foreligger. 3. Justering. Egenandelssatsene reguleres årlig etter ny forskrift fra sentrale myndigheter. Vatlands forslag enstemmig vedtatt. Innstillingen fikk ingen stemmer og falt. Hovedutvalg helse og sosial behandlet saken den , saksnr. 45/05 Behandling: Eldrerådets vedtak av lagt ut. Vedtak: Saken utsettes. Egenbetalingssatsene tas opp til ny vurdering i helse- og sosialutvalget i oktober-møtet som en føring til budsjettprosess. Hovedutvalg helse og sosial behandlet saken den , saksnr. 50/05 Behandling: Per A. Ulvedal orienterte om at det var lagt med et nytt notat etter at saken ble utsatt i forrige møte. Bente Sollien fremmet følgende forslag: (endringer m/kursiv skrift) A. Praktisk hjelp i hjemmet: Inntektsintervall Under 2 G 2G 3G 3G 4G 4G 5G over 5G Inntektsintervall i kr. Inntil kr ,- Kr ,- Kr ,- Kr ,- - Kr ,- Kr ,- - Kr ,- Forslag ny sats Time Mnd tak Time Mnd tak Time Mnd tak Time Mnd tak Oppgitt i 75,- 150,- 125,- 400,- 125,- 500,- 150,- 1000,- kroner: Egenandel på tjenesten inngår i månedlig maksimalbeløp for egenandel. Kr ,- - Time Mnd tak 175,- 1250,- B. Trygghetsalarm : Tjenester / varer Trygghetsalarm Under 2 G Ny sats Kr. 1500,- pr år Kr. 1680,- pr år

15 Page 15 of 108 2G 4G Kr. 1920,- pr år Over 4 G Kr. 250,- Inst. avgift Inngår ikke i månedlig maksimalbeløp for egenandel. Inst. avgiften er et engangsbeløp C. Abonnementsordninger ( Kost, husholdningsartikler, vask og leie av tøy ): Tjenester / varer Kommentarer Ny sats Abonnementsordninger a) Full kost b) Kun middager c) Døgnporsjon d) Husholdningsart. e) Vask av privat tøy f) Vask og leie av tøy Inngår ikke i månedlig maksimalbeløp for egenandel. Tilsvarende som i sykehjem Inkl. dessert /suppe. Frokost, middag, kaffe, og kveldsmat. Håndsåper, vaskemidler, papirhåndklær, toalettpapir etc. Sengetøy, håndklær og kluter a) Kr.2100,- (mnd) b) Kr.1200,- (mnd) c) Kr. 80,- d) Kr.120,- (mnd) e) Kr. 220,- (mnd) f) Kr. 140,- (mnd) Per Drevland fremmet følgende forslag: A. Praktisk hjelp i hjemmet: Inntektsintervall Under 2 G 2G 3G 3G 4G 4G 5G over 5G Inntektsintervall i kr. B. Trygghetsalarm : Inntil kr ,- Pkt. 2 og 3 som innstillingen. Kr ,- Kr ,- Kr ,- - Kr ,- Kr ,- - Kr ,- Forslag ny sats Time Mnd tak Time Mnd tak Time Mnd tak Time Mnd tak Oppgitt i 0, 0,- 150,- 400,- 150,- 1000,- 150,- 1400,- kroner: Egenandel på tjenesten inngår i månedlig maksimalbeløp for egenandel. Tjenester / varer Ny sats Trygghetsalarm Kr. 1520,- pr år Under 3 G Kr. 1929,- pr år Over 3 G Kr. 250,- Inst. avgift Inngår ikke i månedlig maksimalbeløp for egenandel. Inst. avgiften er et engangsbeløp Kr ,- - Time Mnd tak 150,- 1800,- Votering: Rådmannens forslag pkt. 1A og 1B fikk 0 stemmer og falt. Drevlands forslag pkt. 1A og 1B vedtatt med 6 stemmer mot 3 for Solliens forslag (2Frp, 1H). Rådmannens forslag pkt. 1C vedtatt med 6 stemmer mot 3 for Solliens forslag (2Frp, 1H). Rådmannens forslag pkt. 2 og 3 enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Hjemmebaserte tjenester Kommunestyret vedtar følgende endringer i forhold til egenbetaling for hjemmebaserte tjenester. Endringene gjelder for samtlige brukergrupper som mottar de aktuelle tjenestene.

16 Page 16 of 108 A. Praktisk hjelp i hjemmet: Inntektsintervall Under 2 G 2G 3G 3G 4G 4G 5G over 5G Inntektsintervall i kr. B. Trygghetsalarm : Inntil kr ,- Kr ,- Kr ,- Kr ,- - Kr ,- C. Abonnementsordninger ( Kost, husholdningsartikler, vask og leie av tøy ): 2. Institusjonsbaserte tjenester Gjeldende egenandelssatser tilsvarer maksimalnivået slik det er beskrevet i forskriften og vil være på det nivået inntil dette endres fra sentrale myndigheters side. Framtidige egenandelssatsene vil bli justert ved endring i vederlagsforskriften, og vil være identiske med maksimalsatsene. 3. Justeringer Egenandel satsene tas årlig opp til revurdering / justering. Kr ,- - Kr ,- Forslag ny sats Time Mnd tak Time Mnd tak Time Mnd tak Time Mnd tak Oppgitt i 0, 0,- 150,- 400,- 150,- 1000,- 150,- 1400,- kroner: Egenandel på tjenesten inngår i månedlig maksimalbeløp for egenandel. Tjenester / varer Ny sats Trygghetsalarm Kr. 1520,- pr år Under 3 G Kr. 1929,- pr år Over 3 G Kr. 250,- Inst. avgift Inngår ikke i månedlig maksimalbeløp for egenandel. Inst. avgiften er et engangsbeløp Tjenester / varer Kommentarer Ny sats Abonnementsordninger a) Full kost b) Kun middager c) Døgnporsjon d) Husholdningsart. e) Vask av privat tøy f) Vask og leie av tøy Inngår ikke i månedlig maksimalbeløp for egenandel. Tilsvarende som i sykehjem Inkl. dessert /suppe. Frokost, middag, kaffe, og kveldsmat. Håndsåper, vaskemidler, papirhåndklær, toalettpapir etc. Sengetøy, håndklær og kluter a) Kr.2100,- (mnd) b) Kr.1200,- (mnd) c) Kr. 80,- d) Kr.160,- (mnd) e) Kr. 260,- (mnd) f)kr. 180,- (mnd) Kr ,- - Time Mnd tak 150,- 1800,- Formannskapet behandlet saken den , saksnr. 133/05 Behandling: Bente Thorsen foreslo saken utsatt og sett i budsjettsammenheng. Utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt. Vedtak: Saken utsettes og ses i budsjettsammenheng.

17 Page 17 of 108 Formannskapet behandlet saken den , saksnr. 167/05 Behandling: Kjell Arvid Svendsen fremmet på vegne av Frp, Krf, Ap, H og Sp rådmannens forslag til vedtak, sålydende: 1. Hjemmebaserte tjenester Kommunestyret vedtar følgende endringer i forhold til egenbetaling for hjemmebaserte tjenester. Endringene gjelder for samtlige brukergrupper som mottar de aktuelle tjenestene. B. Praktisk hjelp i hjemmet: Inntektsintervall Under 2 G 2G 3G 3G 4G 4G 5G over 5G Inntektsintervall i kr. Forslag ny sats Oppgitt i kroner: Inntil kr ,- Time Mnd tak 150, 150,- Kr ,- Kr ,- Time Mnd tak 150,- 400,- Kr ,- - Kr ,- Time Mnd tak 150,- 1000,- Kr ,- - Kr ,- Time Mnd tak 150,- 1400,- % vis økning Under 2 G: 2G - 4G: over 4 G: på månedlig 100 % gj.sn økning : gj.sn økning : tak: ca 75% ca. 60 % Egenandel på tjenesten inngår i månedlig maksimalbeløp for egenandel. Kr ,- - Time Mnd tak 150,- 1800,- C. Trygghetsalarm : Tjenester / varer Trygghetsalarm Ny sats Kr. 1929,- pr år Inst. avgift Inngår ikke i månedlig maksimalbeløp for egenandel. Inst. avgiften er et engangsbeløp D. Abonnementsordninger ( Kost, husholdningsartikler, vask og leie av tøy ): 2. Institusjonsbaserte tjenester Gjeldende egenandelssatser tilsvarer maksimalnivået slik det er beskrevet i forskriften og vil være på det nivået inntil dette endres fra sentrale myndigheters side. Framtidige egenandelssatsene vil bli justert ved endring i vederlagsforskriften, og vil være identiske med maksimalsatsene. 3. Justeringer Kr. 250,- Tjenester / varer Kommentarer Ny sats Abonnementsordninger a) Full kost b) Kun middager c) Døgnporsjon d) Husholdningsart. e) Vask av privat tøy f) Vask og leie av tøy Inngår ikke i månedlig maksimalbeløp for egenandel. Tilsvarende som i sykehjem Inkl. dessert /suppe. Frokost, middag, kaffe, og kveldsmat. Håndsåper, vaskemidler, papirhåndklær, toalettpapir etc. Sengetøy, håndklær og kluter a) Kr.2100,- (mnd) b) Kr.1200,- (mnd) c) Kr. 80,- d) Kr.160,-mnd) e) Kr. 260,- (mnd) f) Kr. 180,- (mnd)

18 Page 18 of 108 Egenandel satsene tas årlig opp til revurdering / justering. Votering: Svendsens forslag vedtatt med 10 stemmer mot 1 stemme for innstillingen (1SV). 1. Sammendrag Det er viktig å etabelere et differnsiert tjenestetilbud til brukerne innen et kostnadsnivå som er finansielt forsvarlig. Kommunen må således sikres inntekter, men nivåene på egenandelene må ikke være så høye at det byr på betalingsproblemer for brukerne, eller at det utløser rettigheter på sosialstønad. Dette gjelder spesielt brukere med lave inntekter. Egenandelssatsene som her er anbefalt vurderes til å være lagt på et akseptabelt nivå. Abonnementsordningene som er foreslått har som hensikt å bidra til at omsorgsboliger med heldøgns tjenestetilbud i større grad kan sidestilles med tradisjonelle institusjonsopphold. Videre at ordningen bidrar til at det i større grad åpner opp for valgmuligheter og medvirkning for både brukere og pårørende. I påvente av ny stortingsmelding som kan medføre endringer av egenbetalingsordningene er denne saken avgrenset til å omhandle de tjenestene som representerer de største utgiftene / inntektene. Det er beskrevet ulike alternativer for egenbetaling, og rådmannen anbefaler følgende: Innføring av egenandel for brukere med inntekt under 2 G ( G = Folketrygdens grunnbeløp, pr. juni 2005 tilsvarer 1 G kr ,- ) Justering av gjeldende timepriser og månedlige maksimalbeløp på egenandeler for følgende tjenester: Praktisk hjelp i hjemmet ( hjemmehjelp) Trygghetsalarm ( inngår ikke i månedlig tak beregning) Ny inntektsgradering som grunnlag for fastsettelse av månedlig maksimal beløp på egenandel. Lik timepris uavhengig av inntekt. Muligheter for ulike abonnement ordninger for de som bor i omsorgsboliger med heldøgnsbemanning. Tilbudet om abonnement ordninger rettes nå først og fremst til eldre i boliger med heldøgnsbemanning. Abonnement ordningene kommer i tillegg til den ordinære husleien. Utvidelse av ordningen til andre boenheter / målgrupper må vurderes etter hvert. Nye satser for egenandeler gjelder alle brukergrupper.. 2. Bakgrunn for saken og formålet med saken Foreslå justeringer av satsene på følgende tjenester; Praktisk hjelp i hjemmet ( hjemmehjelp) og trygghetsalarm Foreslår abonnementsordninger som et supplement til ordinære leieavtaler i omsorgsboliger. Formålet med dette er å etablere formålstjenlige og funksjonelle ordninger slik at heldøgnstilbud i omsorgsboliger kan framstå som minst like gode tilbud som det sykehjemmene er. Rette søkelyset på brukere med svak økonomi, og vurdere deres betalingsevne / behov for skjerming. Brukerbetaling for pleie- og omsorgstjenester skal bidra til finansiering av tjenestene kommunen yter. En gjennomgang av satsene for egenbetaling har som formål å sikre inntekter slik at

19 Page 19 of 108 kommunen på en hensiktsmessig måte kan møte økende behov for pleie- og omsorgstjenester i befolkningen. Satsene for egenbetaling vil danne grunnlaget for videre tjenesteplanlegging, og for det videre arbeidet med budsjett og økonomiplan for perioden Formelle krav, sammenligningstall, status og utviklingstrekk i Karmøy kommune. Kommunen har ansvar for å yte pleie- og omsorgstjenester. Inntektene som brukerbetalingen utgjør skal være med på å danne finansierings grunnlaget. Kommunens adgang til å ta egenandeler for pleie- og omsorgstjenester er i dag regulert i to parallelle regelverk: 4.1 Formell krav muligheter og/eller begrensninger for å kreve egenbetaling. Hjemmetjenester Kommunen kan ikke kreve egenandeler på personrettet hjelp ( herunder hjemmesykepleie, praktisk bistand til personlig stell og egenomsorg,). Dette er fastsatt i egen forskrift (vedl.1). Kommunen kan heller ikke kreve egenandeler på fysioterapi, ergoterapi, støttekontakt, avlastningstiltak eller omsorgslønn. Med andre ord kan kommunen kun kreve betaling for praktisk hjelp / hjemmehjelp. Maksimal beløpet for egenandel for brukere med inntekt under 2 G. er fastsatt til kr. 150,- pr. måned. For brukere med høyere inntekt kan kommunen kreve høyere betaling, men ikke høyere enn den kommunale selvkost. Institusjonsopphold Kommunens anledning til å kreve egenandeler på institusjonsopphold regulert i "Forskrift om vederlag for opphold i institusjon". ( vedl.2) Vederlaget skal ikke overstige kommunens faktiske døgnutgifter. I forskriften er det presisert at brukeren skal ha igjen et minimumsbeløp til fri disponering. Pr. mai 2005 er dette beløpet fastsatt til kr ,- pr, måned. Vederlaget for opphold i institusjon fastsettes etter brukerens inntekt. Vederlag for opphold i institusjon skal dekke selve oppholdet, rom, mat/drikke, stell og pleie, legekonsultasjoner, transport til lege, fysioterapi, legemidler, og annet forbruksmateriell. Brukerbetalingen dekker i denne sammenheng bare en mindre del av kommunens faktiske utgifter. 4.2 Sammenligningstall I KOSTRA sammenheng er Karmøy kommune i gruppe 13 og sammenlignes der med kommunene Sarpsborg, Porsgrunn, Skien, Hamar, Moss og Kongsberg. Tabellen indikerer hvor stor %prosentandel av kostnadene brukere av hjemmebaserte tjenester dekker ved egenandeler. Andre kommuners egenbetalings satser Vedlegg 3 gir en detaljert oversikt over ulike kommuners satser pr. time / månedstak. Det er kun Kongsberg og Karmøy som ikke har innført egenandel for brukere med inntekt under 2 G. 4.3 Status og utviklingstrekk i Karmøy kommune Hjemmehjelp/praktisk hjelp i hjemmet

20 Page 20 of 108 Pr. første tertial 2005 er det registrert totalt 547 aktive hjemmehjelp tiltak. Gjennomsnittlig tildeles det pr. uke 0,5 time praktisk hjelp i hjemmet (hjemmehjelp) til hjemmeboende i egne boliger. Ca. 60 % av hjemmetj. brukerne har inntekt under 2 G. Ca 34 % " " mellom 2G 4G. Ca 6% " " over 4 G. Det er framsattes svært få klager på egenbetalingssatsene. I perioden 2003 til juni 2005 er det framsatt 8 klager på egenbetaling hvorav samtlige var i forhold til vederlagsberegninger på institusjonsopphold. Et generelt utviklingstrekk er at det vil bli færre som har inntekt under 2 G. Fremtidens eldre har i langt større grad opptjent tilleggspensjoner, har større formuer og en betydelig boligformuen. Trygghetsalarm Trygghetsalarm inngår pr. i dag som en del av tilbudet i de private og kommunale omsorgsboligene som er bygd med statlig tilskudd.trygghetsalarmen dekkes da gjennom husleien. Hjemmeboende (i private boliger /andre utleieboliger private eller kommunale) betaler for denne tjenesten etter gjeldende sats. Sammenlignet med en del andre kommuners egenandelsnivå på trygghetsalarm er det bare Tysvær og Klepp som har lavere betalingssats enn Karmøy. ( vedlegg 4 ) I Karmøy kommune er det tildelt ca. 400 alarmer. Trygghetsalarm er ikke en lovpålagt tjeneste. Oversikt over vedtatte egenbetalings satser ( ) i Karmøy kommune I perioden har prisnivåene på tjenestene vært stort sett vært uendret. Det har vært en viss økning på egenandelen på praktisk hjelp i hjemmet. Størst prisøkning har det vært på trygghetsalarm: Tjenester Praktisk hjelp i hjemmet Inntekt under 2 G: Inntekt 2-4 G: Inntekt over 4 G: Måltider Middag pr porsjon levert: Middag " hentet: Grøt levert: Grøt hentet: Frokost / kvelds: Satser 2003 pr Timepris : månedstak: Kr. 0,- kr. 0,- Kr. 100,- kr. 400,- Kr. 125,- kr. 1000,- kr. 75,- kr. 50,- kr. 50,- kr. 25,- kr. 15,- Satser 2005 Timepris : månedstak: kr. 0,- kr. 0,- kr. 125,- kr. 400,- kr. 150,- kr. 1000,- kr. 75,- kr. 50,- kr. 50,- kr. 25,- kr. 15,- Trygghetsalarm kr. 700,- kr. 1500,- Transport til arbeid / akt. Vederlag for dag / Nattopphold kr. 20,- kr. 20,- Pr. dagopph. / nattopph. (Uavhengig av inntekt) Pr. dagopph. / nattopph. (Uavhengig av inntekt)

21 Page 21 of 108 kr. 59,- kr. 59,- Vederlag for korttidsopphold: Vederlag for langtidsopphold: kr. 118,- Egen forskrift Etter inntekt Egen forskrift kr. 118,- Egen forskrift Etter inntekt Egen forskrift 4.4 Andre relevante opplysninger Husleie og Bostøtteordningen Husleienivåene i omsorgsboliger er varierende fra i underkant av ca. kr. 3000,- til ca. kr.5600,-. Bostøtte er en økonomisk støtteordning som administreres av Husbanken og kommunene. Ordningen har som formål å hjelpe husstander med lave inntekter og høye boutgifter. Dekningsprosenten er fra 2005 hevet fra 70 til 80% for beboere i kommunale utleieboliger og boliger formidlet av kommunen. Bostøtte innvilges i ulikt omfang etter den enkeltes inntektsnivå sett i forhold til boutgiftene. Retningslinjene for bostøtte ordningen ligger som vedlegg til saken ( vedlegg 5 ) Folketrygdens grunnbeløp. Nylig vedtatt endring Folketrygdens grunnbeløp er nå vedtatt endret. 1 G tilsvarer nå kr ,- mot tidligere kr ,- Sentrale myndigheters arbeid i forhold til nye egenbetalings ordninger- Høringsnotat 23.mars 2004 " Brukerbetaling for pleie- og omsorgstjenester" Sosialdepartementet har sendt ut ovennevnte notat til høring. Formålet med notatet er å vise til alternativer til dagens ordning som kan medføre at brukerbetalingen blir mest mulig lik uavhengig av hvor tjenestene mottas. Basert på innspill til høringsnotatet skal det etter planen kome en ny Stortingsmelding høsten På nåværende tidspunkt er det derfor en del uavklarte forhold, og det er uvisst hvilke konsekvenser dette vil få for kommunen. Fastsettelse av vederlagssatsene for korttidsopphold og dagopphold i institusjon I Karmøy kommune er satsene på vederlag for opphold i institusjon (dvs korttidsopphold og dagopphold) fastsatt på høyest mulig nivå. Satsene ble sist endret i januar Ved Sosial og helsedirektoratet bekreftes det at det ikke foreligger konkrete planer om å endre disse satsene i nærmeste framtid. 5. Forslag til justeringer av dagens egenbetalingssatser og nye egenbetalingsordninger. I korte trekk bygger forslaget til nye satser / nye egenbetalings ordninger på følgende premisser: - Brukere med lav inntekt skal skjermes. - Lik timepris pr. tjeneste uavhengig av inntekt. - Skjerming skjer via fastsettelse av maksimal beløp på egenandel som den enkelte skal betale pr. måned / år. - Egenandeler på institusjonsopphold, dagopphold, trygghetsalarm, transport ordninger, matombringning, vaktmestertjeneste inngår ikke i beregning av maksimalbeløp. - Egenbetalingsordningene skal motivere til fleksibilitet, økt grad av valgfrihet og medvirkning. - I påvente av ny stortingsmelding som kan medføre endringer av egenbetalings ordningene er det i denne saken valgt å holde fokus på de tjenestene som representerer de største utgiftene / inntektene.

22 Page 22 of Forslag til nye egenbetalings satser på hjemmebaserte tjenester (praktisk hjelp i hjemmet) 1 G = kr ,- Inntektsintervall Under 2 G 2G 3G 3G 4G 4G 5G over 5G Inntektsintervall i kr. Forslag ny sats Oppgitt i kroner: Inntil kr ,- Kr ,- Kr ,- Kr ,- - Kr ,- Kr ,- - Kr ,- * Maksimal beløpet for egenandel for brukere med inntekt under 2 G. er fastsatt til kr. 150,- pr. mnd. Kr ,- - Time Mnd tak Time Mnd tak Time Mnd tak Time Mnd tak Time Mnd tak Alternativ 1 75,- 150,- * 125,- 400,- 125,- 500,- 150,- 1000,- 175,- 1250,- Alternativ 2 125,- 150,- * 125,- 500,- 125,- 900,- 125,- 1200,- 125,- 1500,- Alternativ 3 150,- 150,- * 150,- 400,- 150,- 1000,- 150,- 1400,- 150,- 1800,- 5.2 forslag til nye satser på trygghetsalarm. Tjenester Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 Trygghetsalarm Kr. 140,- pr. mnd. Årlig : kr ,- + installering kr. 250,- Kr. 150,- pr. mnd. Årlig : kr. 1800,- + installering kr. 250,- Kr. 160,- pr. mnd Årlig : kr. 1920,- + installering kr. 250,- 5.3 Forslag til satser på nye abonnement ordninger Alt. Abonnementordninger på Hushold.art. matvarer/måltider Full kost tilsvarende som i sykehjem Kun middager ( inkl. dessert/suppe) Vask av tøy Døgnporsjon (Frokost, middag, kveldssåper, rengjøringsutstyr, toalettpapir etc.a) Alt tøy b) Vask / leie av sengetøy og håndklær. 1. Kr. 1800,- pr.mnd. Kr. 1100,- pr.mnd Kr. 70,- døgn pors.**kr. 120,- pr. mnda) Kr 180,- pr. mnd b) Kr. 110,- 2. Kr. 2100,- pr.mnd Kr. 1200,- pr.mnd Kr. 80,- døgn pors.**kr. 140,- pr. mnda) Kr 220,- pr. mnd b) Kr. 140,- 3. Kr. 2400,- pr.mnd Kr. 2400,- pr.mnd Kr. 96,- døgn pors.**kr. 160,- pr.

23 Page 23 of 108 mnda) Kr 260,- pr. mnd b) Kr 180,- 6. Vurdering av foreslåtte endringene forslag til nye satser Praktisk hjelp i hjemmet I forhold til de lovpålagte hjemmebaserte tjenestene er det i realiteten kun for praktisk hjelp i hjemmet (hjemmehjelp) at det kreves egenandeler. Når det gjelder denne tjenesten vil kommunen få økte inntekter ved å innføre egenandel overfor brukere med inntekt under 2 G. Dette må også sees i sammenheng at statlige myndigheter allerede har redusert rammetilskuddet nettopp på grunn av kommunenes adgang til å innføre egenandel for også denne delen av brukergruppen. Når det gjelder praktisk hjelp i hjemmet ytes det gjennomsnittlig 0,5 time pr. uke. Det vil derfor være få som vil komme opp mot det månedlige "tak" nivå. Kommunens mulighet til å øke inntektene ligger dermed i å øke timesatsene. I alternativ 3 er timeprisen foreslått til kr. 150,- sammenlignet med kommunene i gruppe 13, og andre mer nærliggende kommuner ligger denne timeprisen på et "mellomnivå". Alternativ 3 anbefales. Merinntekten kan dreie seg om ca kr pr.år. Trygghetsalarm: Karmøy kommune har sammenlignet med andre kommuner holdt en forholdsvis lav egenandel på trygghetsalarmene.( Det vises her til vedlegg 4 ) Alternativ 3 anbefales. Mer inntekten her anslås til ca kr ,- pr.år Abonnement ordninger (mat, husholdningsartikler vask- evt vask og leie av tøy). a) Mat / måltider: Det er i saken ikke foreslått endringer i prisnivåene på de ulike måltidene. Alternativ 2 er vurderes til å være det alternativet som best avspeiler kommunens selvkostnader, samtidig som det er lagt inn en beskjeden kundefordel. b) Vaskerifunksjoner / husholdningsartikler: Når det gjelder vaskerifunksjon så har dagens ordning vært i drift så kort tid at det er gjort minimalt med erfaringer som kan presisere kommunens selvkost nivå. Anslagene er forsiktige og bygger på andre kommuners prisnivå på tilsvarende tjenester.det samme gjelder i forhold til husholdningsartikler. Det anbefales egenandeler som beskrevet i alternativ 3 for begge av disse abonnement ordningene. Tabell Tabellen viser mulige konsekvenser dersom ovennevnte anbefalte alternativer vedtas: Brutto inntekt: kr ,- Netto inntekt: Kr ,- Pr. mnd Kr ,- Brutto innntekt: Kr ,- Netto inntekt: Kr ,- Pr.mnd Kr ,- Brutto innntekt: Netto inntekt: ,- Pr.mnd Kr ,- Bostøtte mnd ca. Kr ,- Kr ,- Kr. 0,- Kr.0,- Brutto innntekt: Netto inntekt: ,- Pr. mnd Kr ,- Samlet innt.mnd. Kr ,- Kr ,- Kr ,- Kr ,- Husleie Kr ,- Kr ,- Kr ,- Kr ,- Hjemme tj. Kr. 150,- Kr. 400,- Kr ,- Kr ,-

24 Page 24 of 108 Abonnement. alle måltider Kr ,- Kr ,- Kr ,- Kr ,- Vask av privat tøy Kr. 260,- Kr. 260,- Kr. 260,- Kr. 260,- Vask / leie av sengetøy / håndkl. Legemidler / legekons. Kr. 180,- Kr. 180,- Kr. 180,- Kr. 180,- Kr. 50,- Kr. 130,- Kr. 130,- Kr. 130,- TV / telefon Kr. 300,- Kr. 300,- Kr. 300,- Kr. 300,- Strøm. Stip. Kr. 420,- Kr. 420,- Kr. 420,- Kr. 420,- Sum utgifter mnd. Kr ,- Kr ,- Kr ,- Kr ,- Til egen disposisjon mnd. ( i % av netto mnd inntekt ) Dersom samme bruker bodde på institusjon: Vederlag for opphold pr.mnd. Til egen disposisjon mnd ( i % av netto mnd inntekt ) Kr ,- ( 27,6 %) Kr ,- ( 23,6%) Kr ,- ( 37%) Kr ,- ( 50,2 %) Kr. 6.6o2,- Kr ,- Kr ,- Kr ,- Kr ,- ( 24,8 % ) Kr ,- ( 23,2 % ) Kr ,- ( 20,4 %) Kr ,- ( 19,1 %) Tabellen viser at de foreslåtte egenandelene i tilstrekkelig grad skjermer de med lavest inntekt dvs opptil 4 G. Sammenlignet med opphold i institusjon så vil det som gjenstår til egen disposisjon være nokså likt uavhengig av om en bor i omsorgsbolig eller i institusjon. Tabellen viser derimot klart at jo høyere inntekt brukeren har, jo mer vil brukeren ha til egen disposisjon dersom vedkommende bor i omsorgsbolig og ikke på sykehjem. Rådmannens kommentarer og anbefaling: Rådmannen har i denne saken vært opptatt av følgende: - Differensiert tjenestetilbud til brukerne innefor et kostnadsnivå som er finansielt forsvarlig. - At nye egenbetalings satser skal være håndterlige også for de med lav inntekt. - At nye egebetalingsordninger ( abonnement ordningene) skal bidra til å skape rasjonelle ordninger. At det legges til rette for gode helhetlige tjenestetilbud i omsorgsboliger med heldøgnsbemanning slik at dette i sum kan framstå som et godt alternativ til tradisjonelle institusjonsopphold. Rådmannen vurderer konsekvensene av egenbetalings satsene til å være akseptable totalt sett. For brukere med lav inntekt har dette vært spesielt vurdert. Ikke bare oppad begrenset til 2 G, men faktisk opp til 4 G. Med andre ord vil nivået på månedlige utgifter til husleie og ulike abonnemntordninger ikke være til hinder for at omsorgsboliger med heldøgns service og tjenestetilgang kan framstå som et alternativ til insitusjonsopphold for en del brukere i denne inntektskategorien. Ordningene med abonnement på mat/tøy/husholdningsartikler tilbys i første omgang til brukere som bor i omsorgsboliger med heldøgnsbemanning. På sikt bør det vurderes om ordningen kan

25 Page 25 of 108 utvides. Rådmannens konklusjon : Endringene i egenandels satsene endres slik det er beskrevet i saken. Totalt vil dette kunne øke den årlig inntekten med ca. kr ,- pr. år. Rådmannen i Karmøy, Arnt Mogstad sign. Sak 87/05 Side 31 av 133 Sak 87/05 BUDSJETTREGULERING - EGENKAPITALINNSKUDD KLP Side 30 av 133 Saksbehandler: Kjell Noremark Arkiv: 570 Arkivsaksnr.: 04/479 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 168/05 Formannskapet /05 Kommunestyret Forslag til vedtak: Karmøy kommunestyre vedtar at dekning av innkrevd egenkapitaltilskudd til KLP finansieres og regnskapsføres slik: P00000 økes med kr økes med " " P00000 økes med " " reduseres med " " Formannskapet behandlet saken den , saksnr. 168/05 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt.

26 Page 26 of 108 SAKSFRAMSTILLING Sammendrag av saken: Karmøy kommunes andel av KLP sitt overskudd for 2004 er beregnet til kr , og er godskrevet kommunens premiefond i Disse midlene kan bare brukes til dekning av premie. Midlene er i samsvar med dette brukt til delvis dekning av årets pensjonspremie. Samtidig med overføring av overskuddet ble det sendt krav om egenkapitalinnskudd for, som deleiere av KLP, å dekke opp pålagt økning i egenkapital. Dette egenkapitalinnskuddet utgjør samlet kr for For ordens skyld må opplyses at all innskutt egenkapital i KLP blir tilbakebetalt ved eventuelt en overgang til annen pensjonsleverandør. Siden overskuddet skal overføres til premiefond, og premiefondet bare kan brukes til å dekke pensjonspremien, foreslås at finansieringen av egenkapitalinnskuddet dekkes ved en reduksjon av den ordinært budsjetterte pensjonspremien for Rådmannens merknader/konklusjoner: Karmøy kommunes andel av KLP's overskudd i 2004, kr , er innbetalt i 2005 og satt av på premiefond, som igjen er brukt til delvis dekning av årets budsjetterte pensjonspremie. Pliktig engenkapitalinnskudd i KLP foreslås derfor finansiert av budsjetterte pensjonsmidler. Ved en eventuell overgang til annen pensjonsleverandør skal innskutt egenkapital tilbakebetales kommunen. Rådmannen i Karmøy, Arnt Mogstad sign. Sak 88/05 Side 36 av 133 Sak 88/05 TILSKUDD TIL IKKE KOMMUNALE BARNEHAGER Side 32 av 133 Saksbehandler: Ragnhild Hovden Arkiv: 223 A10 Arkivsaksnr.: 05/3097 Saksnr.: Utvalg: Møtedato:

27 Page 27 of /05 Hovedutvalg skole og kultur /05 Formannskapet /05 Kommunestyret Forslag til vedtak: Karmøy kommunestyre vedtar å tilføre inntil kr til dekning av kommunalt tilskudd til private barnehager i 2005, j.fr. Lov om barnehagers 7b "Offentlig tilskudd til private barnehager". Beløpet dekkes så langt som mulig innen etatens budsjett ved overføring til konto Eventuelle udekkede midler overføres fra disposisjonsfond til samme konto. Hovedutvalg skole og kultur behandlet saken den , saksnr. 41/05 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Formannskapet behandlet saken den , saksnr. 164/05 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. SAKSFRAMSTILLING Bakgrunn for saken Stortinget vedtok under 7 i Lov om barnehager (i mars 2004) at private barnehager skal ha en likeverdig behandling med kommunale barnehager i forhold til offentlige tilskudd. For at de private barnehagene skal få tilført mer offentlige midler, skulle kommunene få økte midler fra sentralt hold. Situasjonen for 2005 viser at det som Karmøy kommune må betale ut med henvisning til vedtatte utregningsverktøy, er mye høyere enn det som kommunen får tilført fra sentralt hold. Dette viser at Karmøy kommune må betale ut kr mer enn det blir tilført fra sentralt hold. Vi avventer imidlertid en siste utbetaling, som vi enda ikke vet størrelsen på. 2. Historikk

28 Page 28 of Statens andel av driftskostnadene Forholdet mellom statens, kommunens og foreldrenes andel av driftskostnadene av en barnehage har endret seg en god del de siste 5-6 årene. Stortingsmelding 27 ( ) Barnehage til beste for barn og foreldre: "ga Stortinget sin tilslutning til en kostnadsfordeling da målet var at : statstilskuddet skal dekke 50 % kommunene skal dekke 30 % foreldrene skal dekke 20 %" Stortingsmelding 24 ( ) Barnehagetilbud til alle: (fra side 49)"Etter Regjeringens syn er den beste løsningen for barnehagesektoren å samle ansvaret for barnehagene hos kommunene." "Regjeringen foreslår at kommunalt finansieringsansvar suppleres med juridiske og økonomiske virkemidler som vil bidra til økt utbygging og økonomisk likebehandling av private og kommunale barnehager " Stortingsproposisjon nr 1 ( ) (fra side 138) "Departementet vil foreslå at den enkelte kommune i tillegg til å sørge for kostnadsdekning skal ha plikt til å finansiere private barnehager, slik at samlet offentlig tilskudd utgjør minst 85 % av hva tilsvarende barnehager eid av kommunen i gjennomsnitt mottar." Stortingsmelding nr 28 ( ) Om evaluering av maksimalpris i barnehager (fra punkt 1.1) "Forskriften om likeverdig behandling av private og offentlige barnehager som da trådte i kraft, gir kommunene en plikt til som hovedregel å dekke kostnader som ikke dekkes av andre offentlige tilskudd og foreldrebetaling." (fra punkt 5) "Skjønnsmidlene til barnehageformål er økt med mill. kroner, hvorav om lag 230 mill. kroner skal dekke kostnadene ved den foreslåtte endringen." Av disse sitatene ser vi at holdningen har gått i retning av at kommunene i stadig økende grad må stå ansvarlig for å følge opp økonomisk de vedtak som blir fattet i Storting og Regjering. Arbeidet med å følge opp Barnehagereformen har medført et stort administrativt arbeid: - vedtak om samordna opptak i samtlige barnehager i kommunen - vedtak om økonomisk likeverdig behandling, med tilhørende regneark og veiledere. Dette hadde ikke administrasjonen kapasitet til å ta uten at det får konsekvenser. Annet arbeid måtte da legges til side. Under oppsummeringen/evalueringen av barnehagereform-arbeidet, ble dette meldt tilbake. Det reageres derfor på konklusjonen i oppsummeringen av barnehagereformen at "Forslag til endring av forskrift om likeverdig behandling har i liten grad administrative konsekvenser for kommunene". Administrasjonen har blitt kritisert for sein utbetaling av tilskudd. Det har oppstått flere uklarheter underveis rundt tolkning av regelverket. Dette har vi forsøkt å få avklart gjennom henvendelser til Fylkesmann og departement. Det har til dels tatt lang tid å få svar. Vi var uenige i departementets tolkninger av spørsmål som ble stilt. To barnehager påklagde kommunens tolkninger til Fylkesmannen. Her vant barnehagene fram med sin klage. Karmøy kommune måtte betale ut mer til disse to barnehagene. En enklere modell hadde kanskje vært å utbetale tilskudd direkte fra staten til den enkelte

29 Page 29 of 108 barnehage, uten å gå via kommunene Barnehagereformen Våren 2004 ble det vedtatt en Barnehagereform der: - alle som ønsker det skal tilbys en barnehageplass - alle barnehager uavhengig av eierskap godkjennes som berettiget til 80% offentlig støtte - kommunen har ansvar for å sikre full barnehagedekning i sin kommune, og sikre likebehandling av barn og likebehandling av private og kommunale barnehager - finansieringsmodellen skal ta utgangspunkt i at hovedtyngden av finansieringen går via statstilskuddet. I tillegg skal det være en buffer i kommunene som tar høyde for kostnadsavvik mellom barnehagene. Denne "bufferen" er nå blitt til kr Dette ligger ikke i dag inne i budsjettet for barnehager, da det ikke var mulig å forutsi hva den totale kostnaden ville bli Forskningsstiftelsen Fafo presenterer i oktober 2005 en utredning av gjeldende tilskuddsmodeller og forslag til ny statlig modell for driftstilskuddet til barnehager. Utgangspunktet for utredningen har vært til dels utbredt misnøye med hvordan gjeldende hovedfinansieringsmodeller har fungert i praksis, både i forhold til private og kommunale barnehager. Før hadde kommunene plikt til å dekke de private barnehagenes kostnader, men plikten var begrenset oppad til kostnadsnivået i kommunens egne barnehager. Fra ble forskriften om likeverdig behandlet endret, slik at fra dette tidspunktet har kommunen plikt til minimum å yte tilskudd til private barnehager tilsvarende 85% av det kommunens egne barnehager i gjennomsnitt mottar i samlet offentlig støtte. Det vises i rapporten til at praktiseringen av den nye regneark-modellen var lite forutsigbar. Rapporten foreslår en modell som bygger på den øremerkede tilskuddsordning som har eksistert for overføring av statstilskuddet de siste år. Konklusjonen viser til at det ikke er nødvendig å utvikle en ny modell for modellens skyld, men snarere bygge på gode element i dagens system. Modellen forutsetter statlig finansiering av kostnadene, der utbetaling skjer via kommunene Soria Moria-erklæringen forteller at Regjeringen vil: - sikre full barnehagedekning - innføre lovfestet rett til barnehageplass når full barnehagedekning er nådd - sikre tilstrekkelig og forutsigbar finansiering av barnehager slik at utbyggere vet hva de har å holde seg til. Inntil full dekning er nådd skal det fortsatt være øremerkede statstilskudd. - Staten skal fullfinansiere lavere maksimalpris og utbygging av nye barnehageplasser. Det gjenstår å se om ny regjering tar disse elementene med når tilskuddsordningen skal justeres. 3. Barnehagene dette gjelder Denne saken gjelder kommunalt tilskudd til 13 private barnehager, av ulik størrelse og eierskap. Utregningene på kommunalt tilskudd blir gjort på bakgrunn av barnehagens budsjett og regnskap. Disse viser store variasjoner i utgifter til driften, som igjen kommer til uttrykk i summen av det kommunale tilskuddet. Det vises her til vedlegg "Økonomisk fordeling på de ulike barnehagetypene". Her vises den prosentvise fordelingen på de ulike driftstypene. Vi har satt opp en oversikt over de ulike barnehagene, antall avdelinger og sum kommunalt tilskudd gjeldende for hele 2005, som kommer fram gjennom det regnearket departementet ber

30 Page 30 of 108 oss bruke. De av barnehagene som holder til i kommunale hus (Hakkebakkeskogen, Røverhagen, Rusvik og Eidsbakkane) har fått ekstra fratrekk for verdien av dette "kommunale tilskuddet." Karmøy kommune har mottatt til nå kr fra staten, gjennom utbetalinger på kr for våren og kr for høsten. Det gjenstår en utbetaling som skal gjelde de sist oppstartede barnehagene. Vi har vært i kontakt med departementet, for å få vite når resultater her kunne foreligge. De melder om forsinkelser, og kunne ikke love svar før slutten av november. Ut fra det vi vet i dag, er det en differanse på kr mellom det som skal betales ut og det vi har mottatt fra staten. Rådmannens kommentarer: Rådmannen stiller seg spørrende til departementets anbefalinger og "hjelp" gjennom å gi ut et verktøy sammen med nytt regelverk, der verktøyet skaper så mye ekstra arbeid og forvirring. Rådmannen reagerer i tillegg på de utsagn og "lovnader" om at barnehagereformen skal fullfinansieres fra staten. Dette viser de faktiske forhold i denne saken å ikke være tilfelle. Det skal lages en sak i løpet av høsten for å se på om Karmøy kommunes organisering av barnehager kan gjøre utslag på tilføringen av statlige midler til kommunen. Til slutt stilles det spørsmål om hvorfor de statlige overføringene skal gå via kommunen og ikke direkte fra staten til de ulike barnehagene. Det hadde forenklet prosessen for mange parter. Rådmannen i Karmøy, Arnt Mogstad sign. Sak 89/05

31 Page 31 of 108 Side 38 av 133 Sak 89/05 Side 37 av 133 VALG AV MEDLEM OG VARAMEDLEMMER TIL OVERFORMYNDERIET Saksbehandler: Jostein Espeset Arkiv: 033 &15 Arkivsaksnr.: 03/2721 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 145/05 Formannskapet /05 Kommunestyret Forslag til vedtak: Som nytt medlem av overformynderiet for perioden velges: Nils Petter Sævik Som henholdsvis 1. og 2. varamedlem for perioden velges: 1. Rolf Inge Fyllingsnes 2. Hildur Skår Formannskapet behandlet saken den , saksnr. 145/05 Behandling: Kjell Arvid Svendsen foreslo Nils Petter Sævik som nytt medlem av overformynderiet. Helga Rullestad foreslo gjenvalg på Rolf Inge Fyllingsnes som 1. vararepresentant og Astor Damm foreslo gjenvalg på Hildur Skår som 2. vararepresentant. Forslagene enstemmig vedtatt. SAKSFRAMSTILLING Det vises til vedlegg over valgte overformyndere/varamedlemmer. Kari Margrethe Utvik er valgt til Hun har gitt melding om at hun ikke ønsker gjenvalg. Gunvor Rosseland Olsen er valgt til og er følgelig ikke på valg nå. Begge vararepresentantene skal etter Lov om vergemål 20 velges annet hvert år for to år om gangen. Det skal være nummerisk varamedlemsliste Sak 90/05 Side 41 av 133 Sak 90/05

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.11.05 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 11 Forfall: Svein Inge Austrheim Varamedlemmer: Arne Vikingstad Fra

Detaljer

Kommunestyrets møteprotokoll 06.12.05

Kommunestyrets møteprotokoll 06.12.05 Page 1 of 16 Kommunestyrets møteprotokoll 06.12.05 Karmøy kommune Side 18 av 19 Møtested: Til stede på møtet Kommunestyresalen MØTEprotokoll Kommunestyret Møtedato: 06.12.05 Tid : Kl. 18.00 Medlemmer:

Detaljer

Saksbehandler: Liss Marian Bechiri Arkivsaksnr.: 14/5985-1 Dato: 23.05.14

Saksbehandler: Liss Marian Bechiri Arkivsaksnr.: 14/5985-1 Dato: 23.05.14 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liss Marian Bechiri Arkiv: Arkivsaksnr.: 14/5985-1 Dato: 23.05.14 PRINSIPPER FOR EVALUERING AV EGENBETALINGSORDNINGEN I HELSE-OG OMSORGSTJENESTEN I DRAMMEN KOMMUNE â INNSTILLING

Detaljer

Betalingssatser 2014 - Hjemmetjenester

Betalingssatser 2014 - Hjemmetjenester Deanu gielda/tana kommune Betalingssatser - Hjemmetjenester (Vedtatt i kommunestyret i sak 84/2013) 1. Hjemmetjenester 1.1. Alternativ Inntektsgrunnlag G = kr. 85 122,- pr 1.5.13 Abonn.grense Abonn.pris

Detaljer

1. Karmøy kommunestyre vedtar vedlagte budsjett og økonomiplan for årene 2015-2018, med følgende endringer:

1. Karmøy kommunestyre vedtar vedlagte budsjett og økonomiplan for årene 2015-2018, med følgende endringer: Forslag til vedtak, FRP 1. Karmøy kommunestyre vedtar vedlagte budsjett og økonomiplan for årene 2015-2018, med følgende endringer: tiltak funksjon DRIFT 2015 2016 2017 2018 FIN01 800 Ingen endringer i

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Eldrerådet Møtested: Kommunehuset Møtedato: 04.12.2014 Tid: 09:00-11:00 Til stede på møtet Medlemmer: Magne Bye, Helge Emilsen, Heidi Vold Lorentzen Forfall: Henny Tro, Lyder

Detaljer

OVERSIKT BETALINGS- OG AVGIFTSSATSER 2012

OVERSIKT BETALINGS- OG AVGIFTSSATSER 2012 SKOLE OG KULTURETATEN 2011 2012 Endring Barnehager 5 dager Inntil 9 timers dag kr 2 330 kr 2 330 0,0 % 2+3 dager Inntil 9 timers dag kr 1 265 kr 1 265 0,0 % SFO Hel plass til kl. 15:00 kr 1 596 kr 1 663

Detaljer

OVERSIKT BETALINGS- OG AVGIFTSSATSER 2009

OVERSIKT BETALINGS- OG AVGIFTSSATSER 2009 SKOLE OG KULTURETATEN 2008 2009 Endring Barnehager 5 dager Inntil 9 timers dag kr 2 330 kr 2 330 0,0 % 5 dager Inntil 6,15 timers dag kr 2 011 kr 2 011 0,0 % 2+3 dager Inntil 9 timers dag kr 1 265 kr 1

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2015 OG ØKONOMIPLAN

ÅRSBUDSJETT 2015 OG ØKONOMIPLAN DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Kommunehuset Møtedato: 04.12.2014 Tid: 09:00-11:00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Sørfold kommune. Saksframlegg. Betalingssatser - gebyrer Kjellaug Elise. Utvalg Utvalgssak Møtedato Driftsutvalget Formannskap Kommunestyret

Sørfold kommune. Saksframlegg. Betalingssatser - gebyrer Kjellaug Elise. Utvalg Utvalgssak Møtedato Driftsutvalget Formannskap Kommunestyret Sørfold kommune Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2017/1751-13 Saksbehandler: Bendiksen Kjellaug Elise Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Driftsutvalget Formannskap Kommunestyret Betalingssatser - gebyrer 2018

Detaljer

Saksbehandler: Øystein Hagerup Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/3949. Formannskapet 24.11.2014 Kommunestyret 11.12.2014

Saksbehandler: Øystein Hagerup Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/3949. Formannskapet 24.11.2014 Kommunestyret 11.12.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øystein Hagerup Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/3949 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 24.11.2014 Kommunestyret 11.12.2014 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 Rådmannens forslag

Detaljer

Saksframlegg ENDRING I BETALINGSREGLEMENTET FOR HJEMMETJENESTENE. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Livsløpskomitéen

Saksframlegg ENDRING I BETALINGSREGLEMENTET FOR HJEMMETJENESTENE. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Livsløpskomitéen Saksframlegg ENDRING I BETALINGSREGLEMENTET FOR HJEMMETJENESTENE Arkivsaknr: Saksbehandler: 09/209 Ola Sellie Arkiv: K1-231, K2-F20 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Livsløpskomitéen 03.05.2011 027/11 RÅDMANNENS

Detaljer

omsorgssjefens stab Vederlag for kommunale helse og omsorgstjenester 2014

omsorgssjefens stab Vederlag for kommunale helse og omsorgstjenester 2014 Namsos s kommune Helse- og omsorgssjefens stab Saksmappe:2013/8512-1 Saksbehandler: Morten Sommer Saksframlegg Vederlag for kommunale helse og omsorgstjenester 2014 Utvalg Namsos Eldres råd Namsos Råd

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Marnardal kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresal, Rådhuset Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 14:15 18:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Helge Sandåker

Detaljer

Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 15/139

Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 15/139 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 15/139 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 27.01.2015 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 27.01.2015 Hovedutvalg helse og omsorg

Detaljer

Forslag til regler for egenbetaling og betalingssatser innen helse/velferd gjeldende f.o.m

Forslag til regler for egenbetaling og betalingssatser innen helse/velferd gjeldende f.o.m Arkiv: 205 Arkivsaksnr: 2014/3074-1 Saksbehandler: Helge Holtskog Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse- og velferd 18/14 16.10.2014 Kommunestyret Forslag til regler for egenbetaling

Detaljer

Saksframlegg EGENBETALING FOR HELSE OG OMSORGSTJENESTER PR

Saksframlegg EGENBETALING FOR HELSE OG OMSORGSTJENESTER PR Saksframlegg EGENBETALING FOR HELSE OG OMSORGSTJENESTER PR 1.1.2009 Arkivsaksnr.: 08/44963 Forslag til vedtak: 1. Formannskapet vedtar at betalingssatsene for 2009 forblir uendret sammenlignet med satsene

Detaljer

Saksframlegg ENDRING I BETALINGSREGLEMENTET FOR HJEMMETJENESTENE. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Livsløpskomitéen 03.05.

Saksframlegg ENDRING I BETALINGSREGLEMENTET FOR HJEMMETJENESTENE. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Livsløpskomitéen 03.05. Saksframlegg ENDRING I BETALINGSREGLEMENTET FOR HJEMMETJENESTENE Arkivsaknr: Saksbehandler: 09/209 Ola Sellie Arkiv: K1-231, K2-F20 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Livsløpskomitéen 03.05.2011 027/11 RÅDMANNENS

Detaljer

Budsjett 2017 Økonomiplan Vedtak fra kommunestyret

Budsjett 2017 Økonomiplan Vedtak fra kommunestyret Budsjett 2017 Økonomiplan 2017-2020 Vedtak fra kommunestyret 15.12.2016 Kommunestyret vedtar formannskapets innstilling til budsjett for 2017 og økonomiplan for 2017-2020 med vedtatte endringer. 1. Kommunestyret

Detaljer

Budsjett Økonomiplan

Budsjett Økonomiplan Budsjett 2018 - Økonomiplan 2018-2021 Arkivsaknr: 17/1163 Nome Jnr.: Arkiv Saksbehandler kommune 2017014498 K1-150 Roar Lindstrøm Forvaltningsorgan: Dato Sak nr. Driftsutvalget Formannskapet 15.11.2017

Detaljer

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Eldrerådet Møtedato: 09.11.2010 TILSTEDE PÅ MØTET MEDLEMMER (angi evnt. Hvem som er fraværende med * foran navnet) Karin Bråthen Ole Jokstad Helga Fragått Hilda

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.05.07 Tid: Kl. 17.30 Ekstraordinært SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.05.07 Tid: Kl. 17.30 Ekstraordinært SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.05.07 Tid: Kl. 17.30 Ekstraordinært Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21.

Detaljer

Om egenbetaling. Vederlagsbetaling for langtidsopphold i institusjon og husleie i omsorgsboliger samt bostøtteordningen.

Om egenbetaling. Vederlagsbetaling for langtidsopphold i institusjon og husleie i omsorgsboliger samt bostøtteordningen. Om egenbetaling Vederlagsbetaling for langtidsopphold i institusjon og husleie i omsorgsboliger samt bostøtteordningen. Vederlag for langtidsopphold i sykeheim Beregnes slik: ( G= 92.576) Fribeløp trekkes

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - RETTNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER

SAKSPROTOKOLL - RETTNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER SAKSPROTOKOLL - RETTNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER Formannskapet behandlet saken den 26.01.2015, saksnr. 3/15 Behandling: Nilsen (Ap) og Alsaker (KrF) stilte

Detaljer

SAKSFRAMLEGG EGENBETALING FOR KOMMUNALE HELSE- OG OMSORGSTJENESTER

SAKSFRAMLEGG EGENBETALING FOR KOMMUNALE HELSE- OG OMSORGSTJENESTER SAKSFRAMLEGG EGENBETALING FOR KOMMUNALE HELSE- OG OMSORGSTJENESTER Arkivsaksnr: 12/1103-7 Arkiv: K1-231 Saksbehandler: Ola Sellie Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Driftsstyret 02.11.2015 007/15 Kommunestyret

Detaljer

OVERSIKT BETALINGS- OG AVGIFTSSATSER 2016

OVERSIKT BETALINGS- OG AVGIFTSSATSER 2016 SKOLE OG KULTURETATEN 2015 2016 Endring Barnehager 5 dager Inntil 9 timers dag kr 2 580 kr 2 655 2,9 % Deltidsplasser faktureres ut fra prosentvis størrelse, i tillegg til et administrasjonsgebyr på kr.

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2015 / ØKONOMIPLAN HELSE- OG OMSORGSETATEN

SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2015 / ØKONOMIPLAN HELSE- OG OMSORGSETATEN SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2015 / ØKONOMIPLAN 2015-2018 - HELSE- OG OMSORGSETATEN Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne behandlet saken den 27.01.2015, saksnr. 2/15 Behandling: Råd for mennesker med

Detaljer

Budsjett Økonomiplan

Budsjett Økonomiplan Budsjett 2017 - Økonomiplan 2017-2020 Arkivsaknr: 16/1955 Nome Jnr.: Arkiv Saksbehandler kommune 2016014231 K1-150 Roar Lindstrøm Forvaltningsorgan: Dato Sak nr. Driftsutvalget Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret /16

SAKSFRAMLEGG. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret /16 SAKSFRAMLEGG Egenbetaling for kommunale helse- og omsorgstjenester Arkivsaksnr: 16/2197-2 Arkiv: K1-231 Saksbehandler: Jan Olav Gjeldnes Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 14.12.2016 083/16

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Vara Medlem Medlem Vara Medlem

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Vara Medlem Medlem Vara Medlem Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.01.2010 Tid: Kl. 12.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Vara Medlem Medlem Vara Medlem Navn Roy Mienna Gunnar Mauseth

Detaljer

Loppa kommune. Møteprotokoll

Loppa kommune. Møteprotokoll Loppa kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Sakene: 033/06-042/06 Dato: 10.11.2006 Møtested: Loppa Rådhus, kommunestyresalen Tidspunkt: 9:50 11:00 Følgende medlemmer møtte: Marie Pedersen, Ann Heggeskog

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet

Saksprotokoll i Formannskapet Saksprotokoll i Formannskapet - 03.12.2012 Doris T. Håland foreslo: Vaskeridriften opprettholdes. Det ses på annen lokalisering av fysioterapi og treningsrom Administrasjonen bes se på mulighet for reduksjon

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015. Fillan den: 19.10.2011

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015. Fillan den: 19.10.2011 HITRA KOMMUNE Fillan den: 19.10.2011 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - RETTNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER

SAKSPROTOKOLL - RETTNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER SAKSPROTOKOLL - RETTNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 01.12.2014, saksnr. 48/14 Behandling: Innstillingen enstemmig

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval for helse- og sosialsaker SAKLISTE 2/07 07/4380 BUDSJETT BETALINGSSATSER I ETAT FOR HELSE- OG SOSIAL

MØTEINNKALLING. Utval for helse- og sosialsaker SAKLISTE 2/07 07/4380 BUDSJETT BETALINGSSATSER I ETAT FOR HELSE- OG SOSIAL HÅ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utval for helse- og sosialsaker Møtestad: Hå rådhus : 28.11.2007 Tid: Kl. 08.30 Etter møtet blir det befaring. Eventuelt forfall må meldast til telefon 51793012/51793114. Vararepresentantar

Detaljer

KOMMUNESTYRET Saknr. Tittel:

KOMMUNESTYRET Saknr. Tittel: LEKA KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Saksgang: Utvalg: Møtedato: KOMMUNESTYRET 28.11.13 Saknr. Tittel: 62/13 Kommunale gebyrer Pleie- og omsorgstjenesten 2014 Votering: Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Detaljer

Helse og omsorg Flatanger. Fastsettelse av egenbetaling for pleie- og omsorgstjenesten 2016

Helse og omsorg Flatanger. Fastsettelse av egenbetaling for pleie- og omsorgstjenesten 2016 Flatanger kommune Helse og omsorg Flatanger Saksmappe: 2015/9175-1 Saksbehandler: Liv Ingeborg Brønstad Saksframlegg Fastsettelse av egenbetaling for pleie- og omsorgstjenesten 2016 Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Økonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016

Økonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016 Informasjon (les innstillingen slik): Punkt 1-12 er rådmannens opprinnelige innstilling. Punkt 13-23 er endringer som formannskapet foreslår. Eksempel: Rådmannens forslag

Detaljer

110/09: BUDSJETT 2010 INNSTILLING/VEDTAK

110/09: BUDSJETT 2010 INNSTILLING/VEDTAK 110/09: BUDSJETT 2010 INNSTILLING/VEDTAK 1. Inntekt og formueskatt settes til maksimalsats. 2. Eiendomsskatt: 2.1 Eiendomsskatt skrives ut med inntil 7 for hele kommunen i henhold til eiendomsskattelovens

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Nr 2

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Nr 2 MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Meløy rådhus, Ørnes Møtedato: 22.06.2017 Tid: Kl. 08.00 kl. 09.00 Gruppemøte Kl. 09.00 - kl. 09.30 Informasjon Kl. 09.30 kl. 10.00 Orienteringer

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Ulike satser for egenbetaling i pleie og omsorg behandles hvert år i forbindelse med budsj ettbehandlingen.

FAUSKE KOMMUNE. Ulike satser for egenbetaling i pleie og omsorg behandles hvert år i forbindelse med budsj ettbehandlingen. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 09/9800 I I Arkiv Joui:alpostID: sakid.: 09/2640 I Saksbehandler: Marianne Elisabeth Kosmo Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 080/09 DRIFTSUTV ALG Dato: 25.11.2009

Detaljer

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Vederlag for kommunale helse- og omsorgstjenester 2013

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Vederlag for kommunale helse- og omsorgstjenester 2013 Namsos kommune Helse- og omsorgssjef i Namsos Saksmappe: 2012/8684-1 Saksbehandler: Anita Iversen Saksframlegg Vederlag for kommunale helse- og omsorgstjenester 2013 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Eldres

Detaljer

ENGERDAL KOMMUNE. Møteinnkalling

ENGERDAL KOMMUNE. Møteinnkalling ENGERDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Kommunehuset Enger Dato: 31.03.2016 Tidspunkt: 11:00 Forfall meldes snarest på tlf. 62 45 96 07, eventuelt mobiltlf. 99476494, som sørger for

Detaljer

Investeringstiltak Kort gjennomgang av registrerte prosjektønsker, prioritering av tiltak

Investeringstiltak Kort gjennomgang av registrerte prosjektønsker, prioritering av tiltak HITRA KOMMUNE Fillan den: 12.09.2017 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2015-2019 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2015-2019 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

LOPPA KOMMUNE Sentraladministrasjonen

LOPPA KOMMUNE Sentraladministrasjonen LOPPA KOMMUNE Sentraladministrasjonen Helse og omsorgsetaten Deres ref. Vår ref. Sted/Dato. 2013/705-/100/SEN Øksfjord 06.11.2013 Særutskrift; Påvirkbare egeninntekter 2014 - Helse og omsorg Vedtak i Kommunestyre

Detaljer

Saksbehandler: Tove Steingildra Arkiv: 614 A10 Arkivsaksnr.: 12/2238. Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret

Saksbehandler: Tove Steingildra Arkiv: 614 A10 Arkivsaksnr.: 12/2238. Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tove Steingildra Arkiv: 614 A10 Arkivsaksnr.: 12/2238 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 03.09.2014 Formannskapet Kommunestyret Åkra sokneråds barnehage og etterbetaling

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 14.11.2010 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 23.11.2010 115/10 Kommunestyret 14.12.2010 77/10

Detaljer

Helse og omsorg Flatanger. Fastsettelse av egenbetaling for pleie- og omsorgstjenesten 2014

Helse og omsorg Flatanger. Fastsettelse av egenbetaling for pleie- og omsorgstjenesten 2014 Flatanger kommune Helse og omsorg Flatanger Saksmappe:2013/9359-1 Saksbehandler: Liv Ingeborg Brønstad Saksframlegg Fastsettelse av egenbetaling for pleie- og omsorgstjenesten 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet. Magne Bye, Helge Emilsen, Lyder Olsen, Heidi Vold Lorentzen

KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet. Magne Bye, Helge Emilsen, Lyder Olsen, Heidi Vold Lorentzen KOMMUNE DØNNA MØTEPROTOKOLL Eldrerådet Møtested: Kommunehuset - møterom Dønnamannen Møtedato: 03.12.2012 Tid: Kl 09.00 11.15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Torsdag 27.11.2014 kl. 13:30

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 84/ Kommunestyret 76/ Kommunal egenbetaling pleie og omsorg 2016

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 84/ Kommunestyret 76/ Kommunal egenbetaling pleie og omsorg 2016 Leka kommune Helse/sosial/omsorg Arkiv: 100 Arkivsaksnr: 2015/219-7 Saksbehandler: Tove Kvaløy Særutskrift Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 84/15 10.11.2015 Kommunestyret 76/15 10.12.2015 Kommunal

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 89/14 11.11.2014 Kommunestyret 71/14 11.12.2014

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 89/14 11.11.2014 Kommunestyret 71/14 11.12.2014 Leka kommune Helse/sosial/omsorg Arkiv: 100 Arkivsaksnr: 2014/249-11 Saksbehandler: Tove Kvaløy Særutsrift Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 89/14 11.11.2014 Kommunestyret 71/14 11.12.2014 Egenbetaling

Detaljer

Rundskriv Q-06/2004. Skjønnsmidler til barnehager 2004

Rundskriv Q-06/2004. Skjønnsmidler til barnehager 2004 Rundskriv Q-06/2004 Skjønnsmidler til barnehager 2004 1 1 Innledning I april 2003 la regjeringen frem St.meld. nr. 24 (2002-2003) Barnehagetilbud til alle økonomi, mangfold og valgfrihet og Ot.prp. nr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 3/12 12/387 BUDSJETT FORDELING AV BUDSJETT 4/12 12/359 REFERATSAKER 5/12 12/883 EVENTUELT

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 3/12 12/387 BUDSJETT FORDELING AV BUDSJETT 4/12 12/359 REFERATSAKER 5/12 12/883 EVENTUELT MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen NB! Merk ukedag Møtedato: 08.02.2012 Tid: Kl. 18.00. Fremmøte kl. 17.00 på Helsestasjon for rus Eventuelle forfall må meldes

Detaljer

Trøgstad kommune MØTEPROTOKOLL. Eldreråd. Møtested: Trøgstadheimen bo- og servicesenter Møtedato: 12.11.2012 Tid: Kl. 10.00

Trøgstad kommune MØTEPROTOKOLL. Eldreråd. Møtested: Trøgstadheimen bo- og servicesenter Møtedato: 12.11.2012 Tid: Kl. 10.00 MØTEPROTOKOLL Eldreråd Møtested: Trøgstadheimen bo- og servicesenter Møtedato: 12.11.2012 Tid: Kl. 10.00 Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Leder Kjell Grav Medlem Johan. A. Ekhaugen

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås rådhus, Lille sal 12.11.2008

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås rådhus, Lille sal 12.11.2008 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås rådhus, Lille sal 12.11.2008 FRA SAKSNR: 21/08 FRA KL: 19.00 TIL SAKSNR: 27/08 TIL KL: 22.10 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12.

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12. 14/1520-19 20836/14 ØPS//MARO 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 Vedtak: 1. Handlingsprogram 2015-2018 vedtas iht. vedlagte dokument med endringer som følger av punktene nedenfor

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals NESTL SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals NESTL SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.11.2014 Tidspunkt: 10:00 13:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager Saksbehandler: E-post: Tlf.: Lars Einar Karlsen lars.e.karlsen@verdal.kommune.no 74048270 Arkivref: 2011/1065 - / Saksordfører:

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Agnar Solbakk Medlem SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Agnar Solbakk Medlem SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 15.11.2010 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - RETNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV PRIVATE BARNEHAGER

SAKSPROTOKOLL - RETNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV PRIVATE BARNEHAGER SAKSPROTOKOLL - RETNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV PRIVATE BARNEHAGER Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 26.10.2016, saksnr. 40/16 Behandling: Aase Simonsen foreslo at

Detaljer

Helse og omsorg Flatanger. Fastsettelse av egenbetaling for Pleie- og omsorgstjenesten i 2010

Helse og omsorg Flatanger. Fastsettelse av egenbetaling for Pleie- og omsorgstjenesten i 2010 Flatanger kommune Helse og omsorg Flatanger Saksmappe: 2009/8505-1 Saksbehandler: Liv Ingeborg Brønstad Saksframlegg Fastsettelse av egenbetaling for Pleie- og omsorgstjenesten i 2010 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 01.12.2010 Tid: Kl 09.00 17.30. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 01.12.2010 Tid: Kl 09.00 17.30. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 01.12.2010 Tid: Kl 09.00 17.30 Til stede på møtet Medlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar Tøllefsen Janne Helgesen

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Havmannen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Havmannen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Havmannen, Rådhuset Dato: 27.09.2016 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn

Detaljer

Rådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne

Rådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll Rådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Utvalg: Møtested: Formannskassalen, Rådhuset Dato: 27.11.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato:

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: 18.11.2013 Tid: 15:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806100 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Agnar Solbakk Medlem SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Agnar Solbakk Medlem SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.11.2009 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE 11/10631 I DIVERSE BETALINGSSATSER I PLEIE OG OMSORG 2012

FAUSKE KOMMUNE 11/10631 I DIVERSE BETALINGSSATSER I PLEIE OG OMSORG 2012 1- SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/10631 I I Arkiv JournalpostID: sakd.: 11/2446 I Saksbehandler: May-Brit Paulsen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre Sak nr. 034/12 DRIFTSUTV ALG Dato: 23.11.2011

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - RETNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV PRIVATE BARNEHAGER

SAKSPROTOKOLL - RETNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV PRIVATE BARNEHAGER SAKSPROTOKOLL - RETNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV PRIVATE BARNEHAGER Formannskapet behandlet saken den 14.11.2016, saksnr. 146/16 Behandling: Ordfører stilte spørsmål ved sin habilitet

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

Helse- og omsorgssjefens stab. Egenbetalingssatser helse- og omsorgstjenester 2017

Helse- og omsorgssjefens stab. Egenbetalingssatser helse- og omsorgstjenester 2017 Namsos kommune Helse- og omsorgssjefens stab Saksmappe: 2016/9360-1 Saksbehandler: Tore Flosand Saksframlegg Egenbetalingssatser helse- og omsorgstjenester 2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos råd for

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Andreas J. Skiftesvik Nestleder AP

MØTEPROTOKOLL. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Andreas J. Skiftesvik Nestleder AP MØTEPROTOKOLL Utvalg: Råd for funksjonshemmede Møtested: Stabburet, 3. etg., Rådhuset Dato: 11.11.2013 Tidspunkt: 09:00 FRA SAKSNR: 13/13 TIL SAKSNR: 16/13 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte: 4

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune. Møteprotokoll

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune. Møteprotokoll Side 1 av 8 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 26.10.2010 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Kjell Arvid Svendsen. Jan Birger Medhaug. Rådmann, økonomisjef og formannskapssekretær

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Kjell Arvid Svendsen. Jan Birger Medhaug. Rådmann, økonomisjef og formannskapssekretær KARMØY KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.02.07 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 11 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Kjell Arvid Svendsen

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Saksdokumenter (ikke vedlagt) Statistisk Sentralbyrå, konsumprisindeks:

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Saksdokumenter (ikke vedlagt) Statistisk Sentralbyrå, konsumprisindeks: Arkiv: Arkivsaksnr: 2013/3266-1 Saksbehandler: Roar Størset Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Betalingssatser for 2014. Praktisk bistand og opplæring, SFO, kulturskolen,

Detaljer

Saksbehandler: Einar Solheim Arkiv: 223 A10 Arkivsaksnr.: 16/4180. Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret

Saksbehandler: Einar Solheim Arkiv: 223 A10 Arkivsaksnr.: 16/4180. Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Einar Solheim Arkiv: 223 A10 Arkivsaksnr.: 16/4180 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 26.10.2016 Formannskapet Kommunestyret RETNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 243 Arkivsaksnr: 2014/336-1 Saksbehandler: Kjell Nilssen

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 243 Arkivsaksnr: 2014/336-1 Saksbehandler: Kjell Nilssen Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 243 Arkivsaksnr: 2014/336-1 Saksbehandler: Kjell Nilssen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Helse- og omsorgsutvalget 10.02.2014 Overgang mellom gammelt institusjonstilbud

Detaljer

Arbeidsmiljøutvalget behandlet saksnr. 14/11 den 21.11.2011

Arbeidsmiljøutvalget behandlet saksnr. 14/11 den 21.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget behandlet saksnr. 14/11 den 21.11.2011 Behandling: Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Arbeidsmiljøutvalget vedtak: 1 Ved beregning av forskuddsskatt for 2012 gjelder

Detaljer

Behandling i Formannskapet I møte ble følgende forslag til vedtak fremmet:

Behandling i Formannskapet I møte ble følgende forslag til vedtak fremmet: Behandling i Formannskapet - 23.11.2016 I møte ble følgende forslag til vedtak fremmet: Omforente forslag: Frivilligsentral styrkes med kr. 55.000 Bakkely styrkes med kr. 15.000 Det avsettes ikke kr. 98

Detaljer

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Oppvekst, skole- og kulturutvalg Dato: 03.11.2015 kl. 12.00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01244 Arkivkode: 033 SAKSKART Side 28/15 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær

Detaljer

Saksfremlegg. HØRING - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER K-kode: A10 &13 Saksbehandler: Mona Nicolaysen

Saksfremlegg. HØRING - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER K-kode: A10 &13 Saksbehandler: Mona Nicolaysen Arkivsak: 10/2478-2 Sakstittel: Saksfremlegg HØRING - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER K-kode: A10 &13 Saksbehandler: Mona Nicolaysen Innstilling: Rådmannens forslag til høringsuttalelse

Detaljer

Bakgrunn Stortinget har i sin behandling av forslag til statsbudsjett foreslått endringer i kommueopplegget sammenlignet med regjeringens forslag

Bakgrunn Stortinget har i sin behandling av forslag til statsbudsjett foreslått endringer i kommueopplegget sammenlignet med regjeringens forslag Forslag til vedtak, Rådmannens innstilling med endringer Bakgrunn Stortinget har i sin behandling av forslag til statsbudsjett foreslått endringer i kommueopplegget sammenlignet med regjeringens forslag

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 12.03.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet.

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet. Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.11.2007 Arkivsak: 07/2112-28549/07 Arkiv: 151 Sak: 124/07 BUDSJETT 2008 - ØKONOMIPLAN 2008-2011 Behandling: Representanten Gjestvang på vegne av Stange

Detaljer

Namdalseid kommune. Saksframlegg. Høring om endringer i barnehageloven - uttalelse

Namdalseid kommune. Saksframlegg. Høring om endringer i barnehageloven - uttalelse Namdalseid kommune Saksmappe: 2007/10572-2 Saksbehandler: Bodil Lie Saksframlegg Høring om endringer i barnehageloven - uttalelse Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: Tid: 09.

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: Tid: 09. ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 06.12.2012 Tid: 09.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Nestleder Ola Eggset Medlem Vigdis Vestby

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.11.2008 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Svein-Egil Haugen, Elisabeth Johansen, Bjørn Lian, Kjell Lekang, Stig Einar Mork,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Edwin Ruuds, Linnearommet Møtedato: 06.05.2014 Tid: 18.00

MØTEINNKALLING. Møtested: Edwin Ruuds, Linnearommet Møtedato: 06.05.2014 Tid: 18.00 Hovedutvalg for helse- og velferd MØTEINNKALLING 25.04.2014/MSL Møtested: Edwin Ruuds, Linnearommet Møtedato: 06.05.2014 Tid: 18.00 Eventuelle forfall meldes til Mimi Slevigen innen onsdag 30. april kl.

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll. Formannskapet

LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll. Formannskapet LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rom 3008 Møtedato: 01.10.2003 Møtetid: Kl. 13:00 14:00 Fra saksnr. 084/03-088/03 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 10+3

Detaljer

HOLE KOMMUNE. Formannskapet Protokoll. Møtedato: Møtested: Kantina Møtetid: 17:00-20:10

HOLE KOMMUNE. Formannskapet Protokoll. Møtedato: Møtested: Kantina Møtetid: 17:00-20:10 OLE KOMMUNE Møtedato: 19.11.2014 Møtested: Kantina Møtetid: 17:00-20:10 Formannskapet Protokoll Frammøte: Gundersen, Svein Øverby, Jørn Per R. Berger Solheim, Tore Tandberg, Sjur Fossum, ege Bjella, Kristin

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 10.02.2014 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 10/10

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 10/10 Sak 10/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 10/10 Sakstittel: ENDRING I SATSER - EGENBETALING FOR HJEMMEHJELP Arkivsaknr: 10/5561 Saksbehandler: PRO//BGJES Bård Gjestvang

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERT SEKTOR

SAMLET SAKSFRAMSTILLING NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERT SEKTOR Side 1 av 5 Arkivsak: 10/1952 SAMLET SAKSFRAMSTILLING NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERT SEKTOR Saksbehandler: Agnes Olafson Lundemo Arkiv: A10 &13 Saksnr.: Utvalg

Detaljer

KOMMUNESTYRET 20.12.11 Saknr. Tittel:

KOMMUNESTYRET 20.12.11 Saknr. Tittel: LEKA KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Saksgang: Utvalg: Møtedato: KOMMUNESTYRET 20.12.11 Saknr. Tittel: 85/11 Kommunale gebyrer Pleie- og omsorgstjenesten 2012 Endringsforslag fra Karen E. H. Jakobsen: Hele pkt 6 tas

Detaljer