Z65n Color Jetprinter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Z65n Color Jetprinter"

Transkript

1 Brukerhåndboken Z65n Color Jetprinter Brukerhåndboken Desember

2 Sikkerhetsinformasjon Bruk bare Lexmarkstrømkomponenten som følger med dette produktet, eller en godkjent reservedel fra Lexmark. Koble strømledningen til et lett tilgjengelig strømuttak i nærheten av produktet. Bruk profesjonelt servicepersonell til service og reparasjoner utenom det som er beskrevet i håndboken. ENERGY STAR EPA ENERGY STAR-programmet er et samarbeid mellom datamaskinprodusenter for å fremme innføringen av energibesparende produkter og redusere luftforurensningen som følger av kraftproduksjon. Selskapene som deltar i dette programmet, lanserer PCer, skrivere, skjermer eller faksmaskiner som reduserer strømforbruket når de ikke er i bruk. Denne funksjonen kan redusere strømforbruket med opptil 50 prosent. Lexmark er stolt av å delta i dette programmet. Som ENERGY STAR-partner har Lexmark International, Inc. fastslått at dette produktet oppfyller ENERGY STAR-kravene til energibesparende produkter. Industry Canada compliance statement This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations. Avis de conformité aux normes d Industrie Canada Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada. Samsvar med EU-direktiver Dette produktet er i samsvar med krav til beskyttelse fra EUdirektiver 89/336/EØF og 73/23/EØF om tilnærming og harmonisering av lovgivningen til medlemslandene i forbindelse med elektromagnetisk kompatibilitet og sikkerhet for elektronisk utstyr utformet for bruk innen bestemte spenningsgrenser. En samsvarserklæring som følger kravene til direktivet, er signert av ansvarlig for produksjon og teknisk brukerstøtte, Lexmark International, S.A., Boigny, Frankrike. Dette produktet oppfyller Klasse B-begrensningene til EN og sikkerhetskravene til EN United Kingdom Telecommunications Act 1984 This apparatus is approved under the approval number NS/G/1234/J/ for the indirect connections to the public telecommunications systems in the United Kingdom. Japanese VCCI notice ii

3 Innhold Om skriveren... 1 Skriverdelene...1 Bruke programvaren til å velge skriverinnstillinger...2 Bruke programvaren til å tilfredsstille dine utskriftsbehov...4 Klargjøre for nettverksutskrift... 5 Kontrolliste for nettverksutskrift...5 Finne MAC-adressen til skriveren...6 Konfigurere en nettverksskriver (Windows)... 7 Manuell konfigurering av nettverksskriveren...8 Installere andre skrivere på listen...10 Legge til en ekstern nettverksskriver...10 Koble andre nettverksdatamaskiner til skriveren...12 Vise nettverksskriverinnstillinger...13 Finne skrivere som ikke er på listen...13 Konfigurere en nettverksskriver (Macintosh) Installere andre skrivere på listen...17 Manuell konfigurering av en enkelt ikke-konfigurert skriver...17 Manuell konfigurering av flere skrivere...18 Legge til en ekstern nettverksskriver...20 Koble andre datamaskiner på samme subnett til skriveren...21 Vise nettverksskriverinnstillinger...22 Finne skrivere som ikke er på listen...22 iii

4 Skrive ut fra papirskuff Skrive ut fra papirskuff Morsomme utskriftsideer Skrive ut et digitalt fotografi på et fotokort (Windows)...28 Kontrolliste for feilsøking Feilsøking for installering Stikkordregister Takk for at du kjøpte en Lexmark Z65n skriver! Når du skal klargjøre skriveren for bruk med et Windows-operativsystem, Mac OS 8.6 til 9.2 eller Mac OS X versjon til 10.1, følger du trinnene på installeringsoversikten som fulgte med skriveren. Hvis du skal klargjøre skriveren for bruk sammen med et annet operativsystem, for eksempel Linux, kan du lese Les meg-filen som fulgte med skriverprogramvaren. Skriveren har en innebygd nettverkstilkobling. Hvis du trenger informasjon om hvordan du skal konfigurere skriveren for et nettverk, se Klargjøre for nettverksutskrift på side 5. iv

5 Om skriveren Skriverdelene Utskriftsprosessen er enklere enn noen gang. Skriveren justerer blekkpatronene og registrerer automatisk hvilken papirtype du har lagt i papirskuff 1. Papirskuff 1 (fremre) Åpne skuffen for å legge i tilpasset papirstørrelse, vanlig blekkskriverpapir eller spesialpapir for spesielle prosjekter. Papirskuff 1 har en papirtypesensor som automatisk registrerer følgende papirtyper: vanlig, bestrøket, foto/glanset og transparenter. Papirskuff 2 (bakre) Åpne skuffen for å legge i A4- eller Letter-papir. Papirutløsningsspak Trykk når du fjerner papir fra skriveren. Hver papirskuff har en papirutløsningsspak. Papirskinne Skyv inntil papiret for at det skal trekkes inn på riktig måte. Hver papirskuff har en papirskinne. Frontdeksel Åpne dekselet for å sette inn blekkpatroner eller fjerne fastkjørt papir. Papirskuffknapper Trykk én gang for å velge papirskuff 1 (fremre) eller papirskuff 2 (bakre). Hvis denne knappen blinker, kan du trykke på den én gang for å fjerne papirstopp. Av/på-knapp Trykk på knappen for å slå skriveren på eller av. Utskuff Dra ut for å holde papiret på plass når det kommer ut av skriveren. 1

6 Ethernet-inngang USB-inngang Nettverkslampe Hvis denne lampen lyser, er nettverket riktig tilkoblet. Hvis lampen blinker, overfører nettverket data. Nettverkslampe for tilkoblingshastighet Hvis denne lampen lyser, overfører nettverket data med en hastighet på 100 Mbps. Hvis denne lampen ikke lyser, overfører nettverket data med en hastighet på 10 Mbps. Strøminngang Hvis du vil ha hjelp til å koble skriveren til et Ethernet-nettverk, se Klargjøre for nettverksutskrift på side 5. Bruke programvaren til å velge skriverinnstillinger Bruk kategoriene Kvalitet/kopier, Papiroppsett og Utskriftsstil når du skal velge skriverinnstillingene. Utskriftsegenskaper (bare for Windows) Med dokumentet åpent må du klikke på Fil Skriv ut Egenskaper eller Innstillinger. Jeg ønsker å-menyen Med denne brukervennlige elektroniske prosjektmenyen kan du skrive ut fotografier, bannere, konvolutter, plakater og mye mer. 2

7 Skriv ut-dialogboksen og Sideoppsett-dialogboksen (bare for Macintosh) Med dokumentet åpent må du klikke på Arkiv Skriv ut. Med dokumentet åpent må du klikke på Arkiv Sideoppsett. Merk: Skjermbildene dine ser kanskje litt annerledes ut enn de som vises her, avhengig av hvilket operativsystem du bruker. Bruk følgende tabell hvis du vil velge en innstilling for utskriftskvalitet eller papirtype: Windows 1 Med dokumentet åpent må du klikke på Fil Skriv ut Egenskaper eller Innstillinger. 2 Velg en innstilling for utskriftskvalitet i kategorien Kvalitet/kopier. 3 Velg en innstilling for papirtype i kategorien Papiroppsett. Macintosh 1 Med dokumentet åpent må du klikke på Arkiv Skriv ut for å åpne dialogboksen Skriv ut. 2 Velg Papirtype/Kvalitet eller Kvalitet & Media på menyen øverst til venstre. 3 Velg en innstilling for utskriftskvalitet. 4 Velg en innstilling for papirtype. Tabellen nedenfor viser papiranbefalinger for hver utskriftskvalitet: Utskriftskvalitet Hurtigutskrift Normal Bedre Best Anbefalt papirtype Vanlig blekkskriverpapir, kombinasjonspapir, kontorpapir eller vanlig kopipapir Vanlig blekkskriverpapir eller blekkskriverpapir av høy kvalitet, kombinasjonspapir, kontorpapir eller vanlig kopipapir, påstrykningspapir eller transparenter Blekkskriverpapir av høy kvalitet, transparenter, bestrøket papir, glanset papir eller fotopapir Transparenter, bestrøket papir, glanset papir eller fotopapir 3

8 Bruke programvaren til å tilfredsstille dine utskriftsbehov Bruk løsningssenter for Lexmark Z65 (Windows), Lexmark Z65-kontrollpanel (Mac OS 8.6 til 9.2) eller Lexmark Z65-verktøy (Mac OS X) i forbindelse med følgende operasjoner: Justering og vedlikehold av blekkpatroner Visning av informasjon om skriverstatus, for eksempel hvilken papirtype som er registrert i skuff 1, og blekknivå. Feilsøking Utskrift av en testside Pålogging Se den elektroniske brukerhåndboken (bare for Macintosh) hvis du ønsker detaljert informasjon om følgende: Justering og vedlikehold av blekkpatroner Feilsøking Pålogging Bruk av papirtypesensoren Vanlig utskrift Utskriftsideer Se i tabellen hvis du ønsker informasjon om hvordan du åpner skriverprogramvaren for ditt operativsystem. Windows Mac OS 8.6 til 9.2 Mac OS X, versjon til 10.1 Dobbeltklikk på ikonet for løsningssenter for Lexmark Z65 på skrivebordet. eller Klikk på Start Programmer eller Alle programmer Lexmark Z65 Løsningssenter for Lexmark Z65. Klikk på Hjelp i hvilken som helst kategori for å vise hjelpen for skriverprogramvaren. På Apple-menyen velger du Kontrollpanel Lexmark Z65-kontrollp anel. Klikk på? for å vise hjelpen for skriverprogramvaren. På skrivebordet må du dobbeltklikke på ikonet for PDF-versjonen av Lexmark Z65-bruker håndboken i skrivermappen for Lexmark Z65. 1 I Finder må du klikke på Datamaskin og deretter dobbeltklikke på ikonet for OS X-disk Bibliotek-mappen Skrivere-mappen Lexmark-mappen. 2 Dobbeltklikk på ikonet for Lexmark Z65-verktøy for å åpne Lexmark Z65-verktøy. Klikk på? for å vise hjelpen for skriverprogramvaren. Dobbeltklikk på ikonet for PDF-versjonen av brukerhåndboken for Lexmark Z65 for å åpne den elektroniske brukerhåndboken. 4

9 Klargjøre for nettverksutskrift Å konfigurere en nettverksskriver er en prosess hvor du tilordner et navn og en unik nettverksadresse (IP-adresse) til skriveren, slik at nettverksdatamaskiner skal kunne skrive til den. Slik klargjør du nettverksskriveren for nettverkskonfigurering: 1 Følg trinnene på installeringsoversikten for å koble skriveren til nettverket med en Ethernet-kabel (RJ-45). 2 Les og følg Kontrolliste for nettverksutskrift. 3 Følg trinnene i Finne MAC-adressen til skriveren på side 6. 4 Fortsett med Konfigurere en nettverksskriver (Windows) på side 7 eller Konfigurere en nettverksskriver (Macintosh) på side 14 for å installere skriverprogramvaren og konfigurere nettverksskriveren. Kontrolliste for nettverksutskrift Kontroller at alle kabeltilkoblingene er ordentlig festet. Kontroller at skriveren er på og tilkoblet nettverket med en RJ-45 Ethernet-kabel. Hvis du trenger hjelp, kan du se på installeringsoversikten som fulgte med skriveren. Kontroller at datamaskinene på nettverket er på, og at de er tilkoblet nettverket. Kontroller at nettverkslampen lyser. Dette bekrefter at skriveren er koblet til nettverket. Hvis du ønsker mer informasjon om denne lampen på skriveren, se på side 2. Windows 98/Me, Windows 2000 eller Windows XP: TCP/IP (en nettverksprotokoll) må være aktivert og kjøres på alle nettverksdatamaskinene som du ønsker skal skrive ut til nettverksskriveren. Se i dokumentasjonen du brukte til å konfigurere nettverket, den elektroniske hjelpen i Windows, eller kontakt en nettverksadministrator. 5

10 Macintosh: TCP/IP (en nettverksprotokoll) må være aktivert og kjøres på alle nettverksdatamaskinene som du ønsker skal skrive ut til skriveren. Se i dokumentasjonen du brukte til å konfigurere nettverket, den elektroniske hjelpen i Macintosh, eller kontakt en nettverksadministrator. Kontroller at du har tilgang til dokumentasjonen du brukte til å konfigurere nettverket, eller til en nettverksadministrator. Det er nyttig å vite hvordan nettverksmiljøet tilordner IP-adresser. IP-adressene er unike tallkombinasjoner som blir tilordnet enheter på et nettverk. Hvis du vil vise oppdatert skriverinformasjon, inkludert oppdateringer om hvordan du legger til skriveren på nettverket, kan du gå til Lexmark-hjemmesiden på Søk etter Lexmark Z65n-skriverinformasjon. Finne MAC-adressen til skriveren Det vil kanskje trenge MAC-adressen (media access control) til skriveren for å kunne fullføre konfigureringen av nettverksskriveren. Merk: Det er ikke nødvendig at skriveren er koblet til datamaskinen eller til nettverket for at du skal kunne skrive ut denne siden. 1 Kontroller at skriveren er slått av, eller trykk på av/på-knappen én gang for å slå den av. Hvis du vil ha hjelp til å finne knappene, se Skriverdelene på side 1. 2 Trykk på og hold inne knappen for papirskuff 1. 3 Mens du holder inne knappen for papirskuff 1, trykker du på og slipper av/på-knappen. 4 Hold inne knappen for papirskuff 1 til skriveren begynner å skrive ut. Siden som nå blir skrevet ut, inneholder MAC-adressen til nettverksskriveren. MAC-adresse 6

11 Konfigurere en nettverksskriver (Windows) Skriverprogramvaren støtter automatisk konfigurering av nettverksskriveren i UPnP- og ICS-nettverksmiljøer (henholdsvis Universal Plug and Play og Internet Connection Sharing) som bruker TCP/IP. UPnP-nettverksmiljøer gir automatisk private IP-adresser i området x.x. ICS-nettverksmiljøer gir automatisk private IP-adresser i området x.x. 1 Les og følg Kontrolliste for nettverksutskrift på side 5. 2 Sett inn CDen med skriverprogramvaren i en av nettverksdatamaskinene. 3 Når installeringsskjermbildet for Lexmark-skriverprogramvaren vises, må du klikke på Installer nå. Programmets reaksjon: Dette har skjedd: Nå gjør du følgende: Et skjermbilde viser en melding hvor du blir bedt om å justere blekkpatronene Mer enn én Lexmark Z65nskriver er oppført på listen i skjermbildet for installering av skriveren Søkeresultater: Skjermbildet Ingen skriver tilkoblet Skriverprogramvare n har funnet og konfigurert skriveren automatisk på nettverket. Skriverprogramvar en fant mer enn én Lexmark Z65n-skri ver på nettverket. Skriverprogramvar en fant ikke nettverksskriveren. Gå til trinn 4 på side 8 for å fortsette installeringen av skriverprogramvaren. 1 Velg skriverporten fra listen. Du må kjenne MAC-adressen for å kunne velge den riktige skriverporten. Hvis du trenger hjelp, se Finne MAC-adressen til skriveren på side 6. 2 Klikk på Neste. 3 Gå til trinn 4 på side 8 for å fortsette installeringen av skriverprogramvaren. Hvis du vil installere andre skrivere på listen, se Installere andre skrivere på listen på side 10. Se Manuell konfigurering av nettverksskriveren på side 8. 7

12 4 Når du får beskjed i skriverprogramvaren, følger du veiledningen på skjermen for å installere og justere blekkpatronene. 5 I skjermbildet Skriverinstalleringen er fullført må du klikke på Testside for å skrive ut en testside på nettverksskriveren. 6 Klikk på Ferdig for å fullføre installeringen av skriverprogramvaren. Manuell konfigurering av nettverksskriveren 1 I skjermbildet Søkeresultater: Ingen skriver tilkoblet må du klikke på Velg. 2 I skjermbildet for installering av skriveren må du klikke på Konfigurer nettverksskriver. 8

13 3 I skjermbildet Nettverkskonfigurasjon for Lexmark velger du den ikke-konfigurerte skriveren fra listen ved hjelp av MAC-adressen. Hvis du trenger hjelp, se Finne MAC-adressen til skriveren på side 6. Hvis skriveren ikke er oppført på listen, og skriveren er på et eksternt subnett, se Legge til en ekstern nettverksskriver på side 10. Hvis skriveren ikke står på listen og du ikke vet hvorfor, se Finne skrivere som ikke er på listen på side 13. a Klikk på Konfigurer. b I skjermbildet Konfigurer nettverksskrivere angir du IP-adressen som du vil tilordne nettverksskriveren. c Klikk på OK. Merk: Hvis du vil konfigurere flere ikke-konfigurerte skrivere før du fortsetter, må du velge den neste ikke-konfigurerte skriveren på listen. Gjenta trinn a til trinn c. d I skjermbildet Nettverkskonfigurasjon for Lexmark må du finne skriveren på listen og notere skriverportnavnet. e Klikk på Lukk. 9

14 f Velg skriverporten fra listen i skjermbildet for installering av skriver, og klikk deretter på Neste for å fortsette installeringen av skriverprogramvaren. Merk: Bare den valgte skriveren blir fullstendig installert. Hvis du må installere andre konfigurerte skrivere, se Installere andre skrivere på listen på side Når du får beskjed i skriverprogramvaren, følger du veiledningen på skjermen for å justere blekkpatronene. 5 I skjermbildet Skriverinstalleringen er fullført må du klikke på Testside for å skrive ut en testside på nettverksskriveren. 6 Klikk på Ferdig for å fullføre installeringen av skriverprogramvaren. Installere andre skrivere på listen Fullfør prosessen nedenfor for hver enkelt av de andre skriverne på listen som du vil installere. 1 Sett inn CDen med skriverprogramvaren i CD-ROM-stasjonen på den samme nettverksdatamaskinen. 2 Velg den neste skriverporten du vil installere, fra listen i skjermbildet for installering av skriver, og klikk deretter på Neste. 3 I skjermbildet Skriverinstalleringen er fullført må du klikke på Testside for å skrive ut en testside på nettverksskriveren. 4 Klikk på Ferdig for å fullføre installeringen av skriverprogramvaren. Legge til en ekstern nettverksskriver Et eksternt subnett er et annet nettverk som er koblet til nettverket. Hvis skriveren er tilkoblet et eksternt subnett i stedet for det lokale subnettet, må du angi noe informasjon for å hjelpe skriverprogramvaren til å finne skriveren. 1 Kontroller at skriveren er riktig tilkoblet det eksterne subnettet med en Ethernet-kabel. 10

15 2 I skjermbildet Nettverkskonfigurasjon for Lexmark må du klikke på Legg til skriver. 3 I skjermbildet Legg til gjør du ett av følgende: Velg Én ny skriver, og angi deretter IP-adressen for den eksterne nettverksskriveren du allerede har konfigurert. Nå legges bare én skriver til på listen. Velg Flere nye skrivere, og angi deretter IP-adressen til det eksterne subnettet. Alle tilgjengelige skrivere blir lagt til på listen, inkludert skrivere som ikke er konfigurert. 4 Klikk på OK. 5 I skjermbildet Nettverkskonfigurasjon for Lexmark må du klikke på Oppdater. 11

16 6 Velg skriveren fra listen. Skriveren skal være oppført med riktig IP-adresse og et portnavn. Skriverportnavnet er en kombinasjon av skrivermodellen og de siste seks tegnene i MAC-adressen. Hvis skriveren er oppført som <Ikke konfigurert>, fullfører du trinn 3-a på side 9 til trinn 6 på side 10. Hvis skriveren er oppført med riktig IP-adresse og portnavn, fullfører du trinn 3-d på side 9 til trinn 6 på side 10. Koble andre nettverksdatamaskiner til skriveren 1 Kontroller at du har fullført de første installeringstrinnene i Konfigurere en nettverksskriver (Windows) på side 7 på den første nettverksdatamaskinen. 2 Fullfør følgende trinn for hver enkelt nettverksdatamaskin som du vil skal skrive ut til nettverksskriveren. a Sett inn CDen med skriverprogramvaren i CD-ROM-stasjonen på en annen nettverksdatamaskin. b Når installeringsskjermbildet for Lexmark-skriverprogramvaren vises, klikker du på Installer nå. Fordi skriveren allerede er konfigurert for nettverket, skal programvareinstalleringen avsluttes automatisk. Hvis mer enn én tilgjengelig konfigurert skriver blir funnet, vises skjermbildet for installering av skriver. Velg skriveren fra listen, og klikk deretter på Neste for å fortsette installeringen av skriverprogramvaren. c I skjermbildet Skriverinstalleringen er fullført må du klikke på Testside for å skrive ut en testside på nettverksskriveren. d Klikk på Ferdig for å fullføre installeringen av skriverprogramvaren. 12

17 Vise nettverksskriverinnstillinger Etter at programvaren er installert på nettverksdatamaskinen, kan du bruke den til følgende: Finne skrivernavn, IP-adresse og MAC-adresse. Endre informasjon om IP-adresse. Kontrollere informasjon om skriverstatus, for eksempel hvilken papirtype som er registrert i skuff 1, og blekknivå. Hvis du trenger hjelp, se Bruke programvaren til å tilfredsstille dine utskriftsbehov på side 4. Finne skrivere som ikke er på listen Hvis skriveren ikke vises på listen over tilgjengelige skrivere i skjermbildet Nettverkskonfigurasjon for Lexmark, kan det ha disse årsakene: Det kan ha oppstått et skriverproblem. Utfør følgende maskinvarekontroll, og klikk deretter på Oppdater. Se installeringsoversikten hvis du trenger hjelp. Kontroller at alle kabler som er koblet til nettverksdatamaskinen, skriveren, nettverkshuben eller nettverkets veggtilkobling, er ordentlig festet. Kontroller at alle strømledninger er skikkelig festet, og at all maskinvare er slått på. Det kan hende at skriveren du prøver å installere, er plassert på et eksternt subnett. Se Legge til en ekstern nettverksskriver på side 10. Du kan søke etter oppdatert skriverdokumentasjon på nettstedet vårt på Søk etter Lexmark Z65n-skriverinformasjon. 13

18 Konfigurere en nettverksskriver (Macintosh) TCP/IP må være aktivert og kjøres på alle nettverksdatamaskinene som du ønsker skal skrive ut til nettverksskriveren. I Macintosh-nettverksmiljøer som bruker TCP/IP, støtter skriverprogramvaren automatisk tilordning av private IP-adresser i følgende områder: til til til til Les og følg Kontrolliste for nettverksutskrift på side 5. 2 Sett inn CDen med skriverprogramvaren i CD-ROM-stasjonen i en av nettverksdatamaskinene. Hvis du bruker Mac OS X versjon til 10.1, må du dobbeltklikke på Installerer-ikonet når innholdet på CDen vises. 3 Når installeringsskjermbildet for Lexmark-skriverprogramvaren vises, må du klikke på Installer og godta. Programmets reaksjon: Dette har skjedd: Nå gjør du følgende: Når du skal legge til en enkelt skriver: Skjermbildet Patronene er skiftet (Mac OS 8.6 til 9.2) eller Skjermbildet Skrivervalg (Mac OS X) Skjermbildet Ny nettverksskriver funnet Skriverprogramvaren har funnet og konfigurert skriveren automatisk på nettverket. Skriverprogramvaren fant én ny skriver, men kunne ikke konfigurere den automatisk. Gå til trinn 4 på side 16 for å fortsette installeringen av skriverprogramvaren. Se Manuell konfigurering av en enkelt ikke-konfigurert skriver på side

19 Programmets reaksjon: Dette har skjedd: Nå gjør du følgende: Mer enn én Lexmark Z65n -skriver er oppført på listen i skjermbildet Skrivervalg Skriveren er ikke på listen i skjermbildet Skrivervalg Skriverprogramvaren fant mer enn én Lexmark Z65n-skriver på nettverket. Det kan hende skriveren er plassert på et eksternt subnett. Skriverprogramvaren fant ikke nettverksskriveren. Hvis skriveren er oppført med en IP-adresse: 1 Velg skriveren fra listen. Det kan hende du må kjenne MAC-adressen for å kunne velge den riktige skriveren. Hvis du trenger hjelp, se Finne MAC-adressen til skriveren på side 6. 2 Klikk på Velg for å fortsette installeringen av skriverprogramvaren. 3 Gå til trinn 4 på side 16 for å fortsette installeringen av skriverprogramvaren. Hvis du vil installere andre skrivere på listen, se Installere andre skrivere på listen på side 17. Hvis skriveren er angitt som <ikke konfigurert>, se Manuell konfigurering av flere skrivere på side 18. Se Legge til en ekstern nettverksskriver på side 20. Merk: Et eksternt subnett er et nettverk som er tilkoblet det lokale subnettet. Hvis skriveren ikke står på listen og du ikke vet hvorfor, se Finne skrivere som ikke er på listen på side

20 4 Følg trinnene for ditt operativsystem. Mac OS 8.6 til 9.2 Mac OS X, versjon til 10.1 Når du får beskjed i skriverprogramvaren, følger du veiledningen på skjermen for å installere og justere blekkpatronene. 1 I skjermbildet Skrivervalg må du klikke på Åpne Utskriftssenter. Skriverlisten vises. 2 Hvis skriveren er oppført her, fortsetter du med trinn 3. Hvis du ikke finner skriveren her, må du klikke på Legg til skriver, og deretter velge alternativet for Lexmark Inkjet-pålogging på menyen. Velg skriveren fra listen, og klikk deretter på Legg til. 3 Fra listen over skrivere må du klikke på den røde Lukk-knappen. 4 I skjermbildet Skrivervalg må du klikke på Fortsett. 5 Følg veiledningen på skjermen for å installere og justere blekkpatronene. 5 I skjermbildet Skriverinstalleringen er fullført må du klikke på Testside for å skrive ut en testside på nettverksskriveren. 6 Klikk på Ferdig for å fullføre installeringen av skriverprogramvaren. 16

21 Installere andre skrivere på listen Hvis du vil installere andre konfigurerte skrivere, må du følge trinnene for det aktuelle operativsystemet: Mac OS 8.6 til 9.2 Mac OS X, versjon til På Apple-menyen velger du Kontrollpanel Lexmark Z65- kontrollpanel. Skjermbildet Skrivervalg vises. 2 På listen velger du den skriveren du vil installere, og deretter klikker du på Velg. 3 I Kontrollpanel må du klikke på lukkeboksen for å fullføre installeringen av skriverprogramvaren. 1 I Finder må du klikke på Datamaskin og deretter dobbeltklikke på ikonet for OS X-disk Bibliotek-mappen Skrivere-mappen Lexmark-mappen Lexmark Z65-verktøy. Skjermbildet Skrivervalg vises. 2 På listen velger du den skriveren du vil installere, og deretter klikker du på Velg. 3 I skjermbildet Skrivervalg må du klikke på Åpne Utskriftssenter. Skriverlisten vises. 4 Hvis skriveren er oppført her, fortsetter du med trinn 5. Hvis du ikke finner skriveren her, må du klikke på Legg til skriver, og deretter velge alternativet for Lexmark Inkjet-pålogging på menyen. Velg skriveren fra listen, og klikk deretter på Legg til. 5 Fra listen over skrivere må du klikke på den røde Lukk-knappen. 6 I skjermbildet Skrivervalg må du klikke på Fortsett. 7 I Lexmark Z65-verktøy må du klikke på den røde Lukk-knappen for å fullføre installeringen av skriverprogramvaren. Manuell konfigurering av en enkelt ikke-konfigurert skriver 1 I skjermbildet Ny nettverksskriver funnet må du klikke på Fortsett. 17

22 2 I skjermbildet Konfigurer nettverksskriver angir du IP-adressen som du vil tilordne skriveren, og deretter klikker du på OK. Merk: IP-adressen må være unik, og den kan ikke brukes av en annen enhet på nettverket. 3 Når du får beskjed i skriverprogramvaren, følger du veiledningen på skjermen for å installere og justere blekkpatronene. 4 I skjermbildet Skriverinstalleringen er fullført må du klikke på Testside for å skrive ut en testside på nettverksskriveren. 5 Klikk på Ferdig for å fullføre installeringen av skriverprogramvaren. Manuell konfigurering av flere skrivere 1 I skjermbildet Skrivervalg må du velge den første ikke-konfigurerte skriveren fra listen, og deretter klikker du på Konfigurer. Det kan hende du må kjenne MAC-adressen til skriveren for å kunne velge den. Hvis du trenger hjelp, se Finne MAC-adressen til skriveren på side 6. 18

23 2 I skjermbildet Konfigurer nettverksskriver angir du IP-adressen som du vil tilordne skriveren, og deretter klikker du på OK. 3 I skjermbildet Skrivervalg må du velge den neste ikke-konfigurerte skriver fra listen. Gjenta trinn 1 og trinn 2 til alle skriverne på listen er konfigurert. 4 Velg den skriveren du vil skrive ut til, fra listen i skjermbildet Skrivervalg. 5 Klikk på Velg for å fortsette installeringen av skriverprogramvaren. 6 Følg trinnene for ditt operativsystem. Mac OS 8.6 til 9.2 Mac OS X, versjon til 10.1 Når du får beskjed i skriverprogram varen, følger du veiledningen på skjermen for å installere og justere blekkpatronene. 1 I skjermbildet Skrivervalg må du klikke på Åpne Utskriftssenter. Skriverlisten vises. 2 Hvis skriveren er oppført her, fortsetter du med trinn 3. Hvis du ikke finner skriveren her, må du klikke på Legg til skriver, og deretter velge alternativet for Lexmark Inkjet-pålogging på menyen. Velg skriveren fra listen, og klikk deretter på Legg til. 3 Klikk på den røde Lukk-knappen. 4 I skjermbildet Skrivervalg må du klikke på Fortsett. 5 Følg veiledningen på skjermen for å installere og justere blekkpatronene. 7 I skjermbildet Skriverinstalleringen er fullført må du klikke på Testside for å skrive ut en testside på nettverksskriveren. 8 Klikk på Ferdig for å fullføre installeringen av skriverprogramvaren. 19

24 Legge til en ekstern nettverksskriver Et eksternt subnett er et annet nettverk som er koblet til nettverket. Hvis skriveren er knyttet til et eksternt subnett i stedet for det lokale nettverket, kan du gjøre følgende: 1 Hvis nettverksskriveren allerede er konfigurert, kan du fortsette med trinn 2. Hvis den eksterne nettverksskriveren ikke er konfigurert, gjør følgende: a Du kan konfigurere skriveren fra en datamaskin som er på samme subnett som den eksterne skriveren, ved å følge trinnene på side 14. b Fortsett med trinn 2. 2 I skjermbildet Skrivervalg må du klikke på Legg til ekstern. 3 I skjermbildet Legg til eksterne skrivere gjør du ett av følgende: Velg Legg til én enkelt skriver, angi IP-adressen for den eksterne skriveren, og klikk deretter på OK. Nå legges bare én konfigurert skriver til på listen. Velg Søk i subnett, angi en IP-adresse på det eksterne subnettet, og klikk deretter på OK. Alle tilgjengelige skrivere på subnettet legges til på listen. 20

25 4 I skjermbildet Skrivervalg må du velge den eksterne skriveren fra listen. 5 Klikk på Velg for å fortsette installeringen av skriverprogramvaren. 6 Følg trinnene for ditt operativsystem. Mac OS 8.6 til 9.2 Mac OS X versjon til 10.1 Når du får beskjed i skriverprogramvaren, følger du veiledningen på skjermen for å installere og justere blekkpatronene. 1 I skjermbildet Skrivervalg må du klikke på Åpne Utskriftssenter. Skriverlisten vises. 2 Hvis skriveren er oppført her, fortsetter du med trinn 3. Hvis du ikke finner skriveren her, må du klikke på Legg til skriver, og deretter velge alternativet for Lexmark Inkjet-pålogging på menyen. Velg skriveren fra listen, og klikk deretter på Legg til. 3 Klikk på den røde Lukk-knappen. 4 I skjermbildet Skrivervalg må du klikke på Fortsett. 5 Følg veiledningen på skjermen for å installere og justere blekkpatronene. 7 I skjermbildet Skriverinstalleringen er fullført må du klikke på Testside for å skrive ut en testside på nettverksskriveren. 8 Klikk på Ferdig for å fullføre installeringen av skriverprogramvaren. Koble andre datamaskiner på samme subnett til skriveren 1 Kontroller at du har fullført trinnene i Konfigurere en nettverksskriver (Macintosh) på side 14 eller Manuell konfigurering av en enkelt ikke-konfigurert skriver på side 17 for å installere skriveren på den første nettverksskriveren. 2 Fullfør følgende trinn for hver enkelt nettverksdatamaskin som du vil skal skrive ut til skriveren. a Sett inn CDen med skriverprogramvaren i CD-ROM-stasjonen i en av nettverksdatamaskinene. Hvis du bruker Mac OS X versjon til 10.1, må du dobbeltklikke på Installerer-ikonet når innholdet på CDen vises. 21

26 b Når installeringsskjermbildet for Lexmark-skriverprogramvaren vises, må du klikke på Installer og godta. Fordi skriveren allerede er konfigurert for nettverket, skal programvareinstalleringen avsluttes automatisk. Merk: Hvis mer enn én tilgjengelig konfigurert skriver blir funnet, vises skjermbildet Skrivervalg. Velg skriveren fra listen, og klikk deretter på Velg for å fortsette installeringen av skriverprogramvaren. c I skjermbildet Skriverinstalleringen er fullført må du klikke på Testside for å skrive ut en testside på nettverksskriveren. d Klikk på Ferdig for å fullføre installeringen av skriverprogramvaren. Vise nettverksskriverinnstillinger Etter at programvaren er installert på nettverksdatamaskinen, kan du bruke den til følgende: Finne skrivernavn, IP-adresse og MAC-adresse. Endre informasjon om IP-adresse. Kontrollere informasjon om skriverstatus, for eksempel blekknivå. Hvis du trenger hjelp, se Bruke programvaren til å tilfredsstille dine utskriftsbehov på side 4. Finne skrivere som ikke er på listen Hvis skriveren ikke vises på listen over tilgjengelige skrivere i skjermbildet Skrivervalg, kan det ha disse årsakene: Det kan ha oppstått et maskinvareproblem i skriveren. Du må utføre kontrollpunktene for maskinvare nedenfor. Se installeringsoversikten hvis du trenger hjelp. Kontroller at alle kabler til nettverksdatamaskinen, skriveren, nettverkshuben eller nettverkets veggtilkobling er ordentlig festet. Kontroller at alle strømledninger er skikkelig festet, og at all maskinvare er slått på. Det kan hende at skriveren du prøver å installere, er plassert på et eksternt subnett i stedet for det lokale subnettet. Se Legge til en ekstern nettverksskriver på side 20. Du kan søke etter oppdatert skriverdokumentasjon på nettstedet vårt på Søk etter Lexmark Z65n-skriverinformasjon. 22

27 Skrive ut fra papirskuff 1 Fra papirskuff 1 kan du skrive ut på alle papirtyper som støttes, for eksempel vanlig papir, bestrøket papir, fotopapir/glanset papir, transparenter, konvolutter, etiketter, påstrykningspapir eller bannerpapir. Papirstørrelsen må være tilpasset disse målene: Bredde: Lengde: 76,2 til 279 mm (3 til 8,5 tommer) 127 til 558 mm (5 til 17 tommer) for Windows 127 til 459,5 mm (5 til 14 tommer) for Macintosh Merk: Bannerpapir kan være lengre. Hvis du legger i transparenter eller vanlig papir, bestrøket papir, fotopapir eller glanset papir i skuff 1, vil skriveren registrere papirtypen og automatisk justere papirtypeinnstillingen i skriverprogramvaren. Slik skriver du ut et dokument fra denne skuffen: 1 Legg i papiret slik at utskriftssiden vender mot deg og høyre side ligger mot papirstøtten. 2 Klem sammen papirskinnen og skyv den inntil venstre kant på papiret. Merknader: Du unngår papirstopp ved å legge i bare én papirstørrelse om gangen i papirskuffen. 23

28 Pass på at du ikke presser papiret for langt inn i skriveren. Eksempelvis skal A4- og Letter-papir gå utover toppen av papirskuff 1. 3 Kontroller at knappen for papirskuff 1 er valgt. Papirskuff 1-knappen 4 Følg trinnene for operativsystemet du bruker, når du skal åpne skriverprogramvaren og skrive ut dokumentet. Windows Mac OS 8.6 til Med dokumentet åpent må du klikke på Fil Skriv ut Egenskaper eller Innstillinger. 2 Velg en utskriftskvalitet i kategorien Kvalitet/ hastighet. 3 Kontroller at Papirkilde er angitt til Skriverinnstillinger eller Skuff 1 (fremre). Merk: Enkelte programmer kan overstyre papirskuffvalget. 4 I kategorien Papiroppsett må du kontrollere at Papirtype er angitt til Automatisk (hvis du vil at papirtypen skal kunne registreres automatisk) eller til papirtypen for dokumentet. 5 Klikk på OK. 6 Klikk på OK eller Skriv ut. 1 Med dokumentet åpent må du klikke på Arkiv Skriv ut. 2 Kontroller at Arkmating er angitt til Skriverinnstillinger eller Skuff 1 (fremre). Merk: Enkelte programmer kan overstyre papirskuffvalget. 3 Velg Papirtype/Kvalitet på menyen. 4 Velg en utskriftskvalitet. 5 Kontroller at Papirtype er angitt til Automatisk (hvis du vil at papirtypen skal kunne registreres automatisk) eller til papirtypen for dokumentet. 6 Klikk på Skriv ut. Mac OS X, versjon til Med dokumentet åpent må du klikke på Arkiv Skriv ut. 2 Velg Lexmark Z65 på Skriver-menyen. 3 Velg Kvalitet & Media på menyen. 4 Velg en utskriftskvalitet. 5 Velg Automatisk på menyen Skuff 1 (fremre) hvis du vil at papirtypen skal kunne registreres automatisk, eller papirtypen for dokumentet. Merk: Enkelte programmer kan overstyre papirskuffvalget. 6 Klikk på Skriv ut. 24

29 Skrive ut fra papirskuff 2 Fra papirskuff 2 kan du skrive ut på A4- eller Letter-papir. Denne papirskuffen er ikke utstyrt med papirtypesensor, så du må velge en papirtype i skriverprogramvaren. Slik skriver du ut et dokument fra denne skuffen: 1 Legg i papiret slik at utskriftssiden vender mot deg og høyre side ligger mot papirstøtten. 2 Klem sammen papirskinnen og skyv den inntil venstre kant på papiret. Merknader: Du unngår papirstopp ved å legge i bare én papirstørrelse om gangen i papirskuffen. Pass på at du ikke presser papiret for langt inn i skriveren. Eksempelvis skal A4- og Letter-papir gå utover toppen av papirskuff 2. 3 Kontroller at knappen for papirskuff 2 er valgt. Papirskuff 2-knappen 25

30 4 Følg trinnene for operativsystemet du bruker, når du skal åpne skriverprogramvaren og skrive ut dokumentet. Windows Mac OS 8.6 til Med dokumentet åpent må du klikke på Fil Skriv ut Egenskaper eller Innstillinger. 2 Velg en utskriftskvalitet i kategorien Kvalitet/ hastighet. 3 Kontroller i kategorien Papiroppsett at Papirkilde er angitt til Skriverinnstillinger eller Skuff 2 (bakre). 4 Velg en papirtype. Merk: Enkelte programmer kan overstyre papirskuffvalget. 5 Klikk på OK. 6 Klikk på OK eller Skriv ut. 1 Med dokumentet åpent må du klikke på Arkiv Skriv ut. 2 Kontroller at Arkmating er angitt til Skriverinnstillinger eller Skuff 2 (bakre). Merk: Enkelte programmer kan overstyre papirskuffvalget. 3 Velg Papirtype/ Kvalitet på menyen. 4 Velg utskriftskvalitet og papirtype. 5 Klikk på Skriv ut. Mac OS X, versjon til Med dokumentet åpent må du klikke på Arkiv Skriv ut. 2 Velg Lexmark Z65 på Skriver-menyen. 3 Velg Kvalitet &Media. 4 Velg en utskriftskvalitet. 5 Velg en papirtype på menyen Skuff 2 (bakre). 6 Klikk på Skriv ut. 26

31 Morsomme utskriftsideer Hvis du vil lære å skrive ut et fotokort under Windows, kan du se side 28. Hvis du vil ha hjelp til å skrive ut andre prosjekter, kan du se side 30. Gratulasjonskort Skriv ut på begge sider av et ark Hefte Konvolutt Skriv ut mange sider på det samme arket Banner Plakat Transparent Påstrykningspapir Merk: Det er ikke sikkert at skriverprogramvaren for operativsystemet støtter alle disse funksjonene. 27

32 Skrive ut et digitalt fotografi på et fotokort (Windows) 1 Legg opptil ti fotokort loddrett inntil høyre side i papirskuff 1. Når du legger i fotokort, må du kontrollere: At du har lest instruksjonene som fulgte med kortene. At utskriftssiden vender mot deg. At du ikke presser kortene for langt inn i skriveren. At alle kortene har de samme målene. 2 Klem sammen papirskinnen og skyv den inntil venstre kant på kortene. 3 Kontroller at knappen for papirskuff 1 er valgt. Papirskuff 1-knappen 28

33 4 Åpne det digitale fotografiet i fotoprogrammet ditt. 5 Når du er klar til å skrive ut fotografiet, må du klikke på Fil Skriv ut Egenskaper eller Innstillinger. 6 På Jeg ønsker å-menyen må du klikke på Skriv ut fotografi. Jeg ønsker å-menyen 29

34 Skjermbildet Skriv ut fotografi vises. 7 Velg en utskriftskvalitet under Trinn 1. 8 Velg en papirstørrelse under Trinn 2, og klikk deretter på OK. 9 Kontroller i kategorien Papiroppsett at Papirkilde er angitt til Skriverinnstillinger eller Skuff 1 (fremre). 10 I kategorien Utskriftsegenskaper må du klikke på OK. 11 I skjermbildet Skriv ut må du klikke på OK eller Skriv ut. 12 For å unngå flekker bør du fjerne fotografiene etter hvert som de kommer ut av skriveren, og la dem tørke før du legger dem i bunker. Flere morsomme utskriftsideer Hvis du vil lære å skrive ut spesielle prosjekter, følger du disse trinnene for det aktuelle operativsystemet. Windows 1 Åpne løsningssenter for Lexmark Z65 (se på side 4). 2 Klikk på kategorien Utskriftsideer. Macintosh 1 Åpne den elektroniske brukerhåndboken (se på side 4). 2 Klikk på koblingen til Utskriftsideer i venstre del av vinduet. 30

35 Kontrolliste for feilsøking Er strømledningen godt festet til skriveren og stikkontakten? Er både skriveren og datamaskinen slått på? Er skriverkabelen godt festet i begge ender? Bruker du enten en USB-kabel eller en Ethernet-kabel, og ikke begge samtidig? Hvis du bruker en Ethernet-kabel, må du kontrollere at det er en RJ-45 (Category 5)-kabel. Hvis du bruker skriveren i et nettverk, er alle nettverkstilkoblingene sikre? Kontroller at datamaskinen er tilkoblet nettverket. Fjernet du klistremerket og den gjennomsiktige tapen på baksiden og bunnen av begge blekkpatronene? Er den sorte blekkpatronen (P/N 82) i den venstre patronholderen, og fargeblekkpatronen (P/N 83 eller 88) i den høyre? Er papiret lagt riktig i? Pass på at du ikke presser papiret for langt inn i skriveren. Hvis du trenger hjelp, se på side 23. Installerte du skriverprogramvaren riktig? Windows Mac OS 8.6 til 9.2 Mac OS X, versjon til 10.1 På skrivebordet må du klikke på Start Programmer eller Alle Programmer. Hvis Lexmark Z65 ikke vises på listen over programmer, må du installere skriverprogramvaren (se på side 42). Velg Kontrollpanel på Apple-menyen. Hvis Lexmark Z65-kontro llpanel ikke vises på Kontrollpanel-list e, må du installere skriverprogramvaren (se på side 43). I Finder må du klikke på Datamaskin og deretter dobbeltklikke på OS X-diskikonet Bibliotek-mappen Skrivere-mappen Lexmark-mappen. Hvis Lexmark Z65-verktøy ikke vises i mappen, må du installere skriverprogramvaren (se på side 43). 31

36 Er skriveren tilkoblet datamaskinen via en ekstern enhet, for eksempel en USB-hub, bryterboks, skanner eller faks? Hvis ikke, se Feilsøking for installering på side 33 hvis du trenger hjelp. Hvis den er tilkoblet på en slik måte, følger du disse trinnene: 1 Koble skriveren fra eksterne enheter. 2 Koble skriveren direkte til datamaskinen med en USB-kabel. 3 Følg instruksjonene for det aktuelle operativsystemet for å skrive ut en testside. Windows 1 Åpne løsningssenteret for Lexmark Z65 (se på side 4). 2 I kategorien Feilsøking må du klikke på Skriv ut en testside. Macintosh 1 Åpne kontrollpanel for Lexmark Z65 eller Lexmark Z65-verktøy (se på side 4). 2 Klikk på Skriv ut testside. Hvis testsiden blir skrevet ut, kan problemet skyldes den eller de eksterne enhetene, og ikke skriveren. Se i dokumentasjonen som fulgte med den eksterne enheten, hvis du ønsker mer informasjon. Hvis testsiden ikke blir skrevet ut, kan du se etter i hjelpen i skriverprogramvaren (se på side 4) for mer feilsøkingsinformasjon. Hvis du trenger ytterligere hjelp til å løse utskriftsproblemer, kan du se under Feilsøking for installering på side

37 Feilsøking for installering Se i Lexmarks løsningssenter (se på side 4) eller den elektroniske brukerhåndboken (se på side 4) hvis du vil ha hjelp til å løse problemer som kan ha oppstått etter at du har installert skriveren, for eksempel: Lav utskriftshastighet eller dårlig utskriftskvalitet Mateproblemer og papirstopp Feilmeldinger og blinkende lamper Bruk dette kapittelet til å løse problemer som kan ha oppstått under installeringen av skriveren. Problem: Se på side: Skjermbildet Søkeresultater: Ingen skriver tilkoblet 34 for Windows vises. Skjermbildet Ny nettverksskriver funnet eller 34 for Macintosh Skrivervalg vises. Av/på-lampen tennes ikke. 35 for Windows og Macintosh Justeringssiden ble ikke skrevet ut. 35 for Windows og Macintosh Da jeg satte inn skriverprogramvare-cden, skjedde det ingenting. 36 for Windows 37 for Macintosh Dokumentet ble ikke skrevet ut. 38 for Windows 39 for Mac OS 8.6 til for Mac OS X En papirskufflampe blinker. 41 for Windows og Macintosh En kommunikasjonsfeilmelding ble vist. 41 for Windows og Macintosh Nettverksskriveren virker ikke. 41 for Windows og Macintosh Skriveren virker fremdeles ikke. 42 for Windows 43 for Macintosh 33

38 Skjermbildet Søkeresultater: Ingen skriver tilkoblet vises. (Bare for Windows) Merk: Bildet på skjermen ser kanskje litt annerledes ut enn det som vises her, avhengig av hvilket operativsystem du bruker. a Prøv å løse problemet ved å kontrollere punktene på side 31. b Klikk på Fortsett eller Neste. c Hvis skjermbildet vises på nytt, og du bruker en USB-kabel, må du kontrollere at USB-kabelen er ordentlig festet i begge ender, og at den ikke er skadet. Ved behov må du erstatte den med en USB-kabel av høy kvalitet, for eksempel Lexmark P/N 12A2405. Du kan fortsette programvareinstalleringen ved å følge trinnene på installeringsoversikten som fulgte med skriveren. Hvis skjermbildet vises på nytt, og du kobler skriveren til et nettverk, se Manuell konfigurering av nettverksskriveren på side 8. Skjermbildet Ny nettverksskriver funnet eller Skrivervalg vises. (Bare for Macintosh) a Prøv å løse problemet ved å kontrollere punktene på side 31. b Se Manuell konfigurering av en enkelt ikke-konfigurert skriver på side 17 eller Manuell konfigurering av flere skrivere på side

39 Av/på-lampen tennes ikke. a Kontroller at strømforsyningen er tilkoblet. b Trykk på av/på-knappen (se på side 1). Justeringssiden ble ikke skrevet ut. Kontroller: At du har fjernet klistremerket og den gjennomsiktige tapen på baksiden og bunnen av begge blekkpatronene. At du satte inn den sorte blekkpatronen (P/N 82) i den venstre patronholderen og fargeblekkpatronen (P/N 83 eller 88) i den høyre. At du la i vanlig A4- eller Letter-papir i papirskuff 1 (se på side 23). At du la i papiret riktig, og ikke presset det for langt inn i papirskuff 1 (se på side 23). At du har valgt knappen for papirskuff 1 (se på side 1). Ønsker du mer informasjon, kan du følge instruksjonene for ditt operativsystem. Windows Hvis du ser en feilmelding på skjermen, må du følge instruksjonene. Hvis du trenger hjelp, se på side 4. Macintosh Se feilsøkingsemnet for dette problemet i den elektroniske brukerhåndboken (se på side 4). 35

40 Da jeg satte inn skriverprogramvare-cden, skjedde det ingenting. (Windows) Prøv først å løse problemet ved å kontrollere punktene på side 31. Gjør deretter følgende: a Lukk alle åpne programmer. b Start datamaskinen på nytt. c Sett inn CDen med skriverprogramvaren på nytt. Når du setter inn skriverprogramvare-cden, skal du se et av de følgende skjermbildene for installering av Lexmark-skriverprogramvare: eller Hvis du ikke ser noen av skjermbildene som er vist over, kan du gjøre følgende: a Klikk på Avbryt i skjermbilder som ligner på dette: b Ta ut og sett inn igjen skriverprogramvare-cden for Lexmark. Hvis skjermbildet for installering av Lexmark-skriverprogramvare ikke vises, kan du gjøre følgende: 1 På skrivebordet må du dobbeltklikke på Min datamaskin. 2 Dobbeltklikk på ikonet for CD-ROM-stasjonen. Dobbeltklikk på setup.exe hvis det er nødvendig. 3 Når skjermbildet for installering av Lexmark-skriverprogramvaren vises, må du klikke på Installer eller Installer nå. c Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installeringen av skriverprogramvaren. 36

41 Da jeg satte inn programvare-cden, skjedde det ingenting. (Macintosh) Prøv først å løse problemet ved å kontrollere punktene på side 31. Gjør deretter følgende: a Lukk alle åpne programmer. b Sett inn CDen med skriverprogramvaren på nytt. Når du setter inn skriverprogramvare-cden, skal du se et av de følgende skjermbildene for installering av Lexmark-skriverprogramvare: Mac OS 8.6 til 9.2 Mac OS X-versjon til 10.1 Hvis du ikke ser noen av skjermbildene som er vist over, kan du gjøre følgende: a På skrivebordet må du dobbeltklikke på ikonet for Lexmark Z65-skriver-CDen. b Dobbeltklikk på Installer-ikonet. c Når installeringsskjermbildet for Lexmark Z65 vises, må du klikke på Installer og godta. d Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installeringen av skriverprogramvaren. 37

42 Dokumentet ble ikke skrevet ut. (Windows) Prøv først å løse problemet ved å kontrollere listen på side 31. Kontroller at skriverinnstillingene er angitt til riktig port. Hvis skriveren er tilkoblet datamaskinen med en USB-kabel, skal skriveren bruke en USB-port som for eksempel usb-lexmark_z65 eller USB001. Hvis skriveren er tilkoblet nettverket, skal skriveren bruke en nettverksport som for eksempel Lexmark_Z65_######, der ###### representerer de seks siste tegnene i MAC-adressen. Hvis du vil ha hjelp til å identifisere skriverens MAC-adresse, se på side 6. Hvis du vil kontrollere skriverporten og endre den (dersom det er nødvendig), følger du trinnene for operativsystemet. Windows 98/Me Windows 2000 Windows XP a Klikk på Start Innstillinger Skrivere. b Høyreklikk på skriverikonet for Lexmark Z65 og klikk på Egenskaper. c Klikk på kategorien Detaljer. d Velg skriverporten på rullegardinmenyen for porter. Hvis den riktige porten ikke står oppført, må du avinstallere skriverprogramvaren og installere den på nytt. Hvis du trenger hjelp, se på side 42. e Klikk på OK. a Klikk på Start Innstillinger Skrivere. b Høyreklikk på skriverikonet for Lexmark Z65 og klikk på Egenskaper. c Klikk på kategorien Porter. d Velg den riktige skriverporten fra listen med porter. Hvis den riktige porten ikke står oppført, må du avinstallere skriverprogramvaren og installere den på nytt. Hvis du trenger hjelp, se på side 42. e Klikk på Bruk. f Klikk på OK. a Klikk på Start Kontrollpanel Skrivere og annen maskinvare Skrivere og faksmaskiner. b Klikk på kategorien Porter. c Velg den riktige skriverporten fra listen med porter. Hvis den riktige porten ikke står oppført, må du avinstallere skriverprogramvaren og installere den på nytt. Hvis du trenger hjelp, se side 42. d Klikk på Bruk. e Klikk på OK. Hvis dokumentet ikke ble skrevet ut, kan du skrive ut en testside: a Dobbeltklikk på ikonet for løsningssenter for Lexmark Z65 på skrivebordet. b I kategorien Feilsøking må du klikke på Skriv ut en testside. Hvis testsiden blir skrevet ut, fungerer skriveren slik den skal. Se i programvaredokumentasjonen om den inneholder feilsøkingsinformasjon. Hvis testsiden ikke blir skrevet ut, må du klikke på Hjelp-knappen i feilmeldingen som vises, eller se i hjelpen i skriverprogramvaren (se på side 4). 38

43 Dokumentet ble ikke skrevet ut. (Mac OS 8.6 til 9.2) Prøv først å løse problemet ved å kontrollere listen på side 31. Kontroller at skriveren er valgt i Velger: a Velg Velger på Apple-menyen. b I det venstre vinduet merker du skriverikonet for Lexmark Z65. Hvis din skriver ikke står oppført, må du installere skriverprogramvaren (se side 43). c I boksen Koble til: merker du skriverikonet for Lexmark Z65. Hvis din skriver ikke står oppført, må du kontrollere skriverkabeltilkoblingen. Hvis skriveren er tilkoblet et nettverk, må du kontrollere nettverkskabeltilkoblingene. d Klikk på boksen øverst til venstre for å lukke Velger. e Når dialogboksen sideoppsett vises, må du klikke på OK. f Send dokumentet til utskrift. Hvis dokumentet ikke ble skrevet ut, kan du kontrollere skriverstatusen: a På skrivebordet merker du skriverikonet for Lexmark Z65. b Velg Utskrift på menylinjen. c Kontroller at Velg standardskriver er valgt. d Velg Start utskriftsjobb hvis dette alternativet er tilgjengelig. e Send dokumentet til utskrift. Hvis dokumentet ikke ble skrevet ut, kan du skrive ut en testside: a På Apple-menyen velger du Kontrollpanel Lexmark Z65-kontrollpanel. b Klikk på Skriv ut testside. Hvis testsiden blir skrevet ut, fungerer skriveren slik den skal. Se i programvaredokumentasjonen om den inneholder feilsøkingsinformasjon. Hvis testsiden ikke blir skrevet ut, kan du se etter i hjelpen i skriverprogramvaren (se på side 4). 39

44 Dokumentet ble ikke skrevet ut. (Mac OS X, versjon til 10.1) Prøv først å løse problemet ved å kontrollere listen på side 31. Kontroller skriverstatusen: a Klikk på Finder-ikonet i Dock. b Klikk på Programmer-ikonet på verktøylinjen i Finder-vinduet. c Dobbeltklikk på verktøymappen. d Dobbeltklikk på utskriftssenterikonet. e Velg skriveren fra listen over skrivere. Hvis din skriver ikke står oppført eller er oppført som en skriver som ikke støttes, må du installere skriverprogramvaren (se side 43). f Velg Bruk som standard på Skrivere-menyen. g Velg Vis kø på Skrivere-menyen hvis dette alternativet er tilgjengelig. h Velg Start kø på Utskriftskø-menyen, hvis dette alternativet er tilgjengelig. i Velg utskriftsjobben på listen over utskriftsjobber. j Klikk på Fortsett eller Prøv på nytt (hvis tilgjengelig) for å skrive ut dokumentet. Hvis dokumentet ikke ble skrevet ut, kan du skrive ut en testside: a I Finder må du klikke på Datamaskin og deretter dobbeltklikke på OS X-diskikonet Bibliotek-mappen Skrivere-mappen Lexmark-mappen. b Dobbeltklikk på ikonet for Lexmark Z65-verktøyet. c Klikk på Skriv ut en testside i kategorien Blekkpatroner. Hvis en testside blir skrevet ut, fungerer skriveren slik den skal. Se i programvaredokumentasjonen om den inneholder feilsøkingsinformasjon. Hvis testsiden ikke blir skrevet ut, kan du se etter i hjelpen i skriverprogramvaren (se på side 4). 40

Brukerhåndboken. Z65 Color Jetprinter. Brukerhåndboken. Desember

Brukerhåndboken. Z65 Color Jetprinter. Brukerhåndboken. Desember Brukerhåndboken Z65 Color Jetprinter Brukerhåndboken Desember 2001 www.lexmark.com Sikkerhetsinformasjon Bruk bare Lexmarkstrømkomponenten som følger med dette produktet, eller en godkjent reservedel fra

Detaljer

Brukerhåndboken. Z55 Color Jetprinter. Brukerhåndboken. Desember

Brukerhåndboken. Z55 Color Jetprinter. Brukerhåndboken. Desember Brukerhåndboken Z55 Color Jetprinter Brukerhåndboken Desember 2001 www.lexmark.com Sikkerhetsinformasjon Bruk bare Lexmarkstrømkomponenten som følger med dette produktet, eller en godkjent reservedel fra

Detaljer

Fra installering til. utskrift. Z45 Color Jetprinter. Fra installering til utskrift. Januar

Fra installering til. utskrift. Z45 Color Jetprinter. Fra installering til utskrift. Januar Fra installering til utskrift Z45 Color Jetprinter Fra installering til utskrift Januar 2002 www.lexmark.com Sikkerhetsinformasjon Bruk kun Lexmarkstrømkomponenten som følger med dette produktet, eller

Detaljer

Z25, Z35 Color Jetprinter

Z25, Z35 Color Jetprinter Z25, Z35 Color Jetprinter for Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows XP, Mac OS 8.6 til 9.2 og Mac OS X,versjon 10.0.3 til 10.1 Januar 2002 www.lexmark.com Sikkerhetsinformasjon Bruk bare Lexmark-strømkomponenten

Detaljer

Norsk. Sikkerhetsinformasjon. Norsk

Norsk. Sikkerhetsinformasjon. Norsk Denne håndboken inneholder følgende: Sikkerhetsinformasjon på side 23. Feilsøking for installering på side 24. Finne mer informasjon på side 28. Sikkerhetsinformasjon Bruk bare den strømforsyningsenheten

Detaljer

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin Start her Justere blekkpatronene uten en datamaskin Følg fremgangsmåten i installeringsoversikten for å fullføre maskinvareinstalleringen. Fortsett med trinnene nedenfor for å optimalisere utskriftskvaliteten.

Detaljer

Z45 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift.

Z45 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift. Z45 Color Jetprinter Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1 håndboken 2 Navigere Klikk på kategoriene i vinduet til venstre for å navigere gjennom sidene. Klikk på den blå teksten for å

Detaljer

Z55 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til 9.2. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift.

Z55 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til 9.2. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift. Z55 Color Jetprinter Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til 9.2 håndboken 2 Navigere Klikk på kategoriene i vinduet til venstre for å navigere gjennom sidene. Klikk på den blå teksten for å gå til

Detaljer

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Brukerhåndbok for Mac OS X Feilsøking for installering En sjekkliste for å finne løsninger på vanlige installeringsproblemer. Skriveroversikt Lære om skriverdelene og skriverprogramvaren.

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z35 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267286

Din bruksanvisning LEXMARK Z35 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267286 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Norsk. Sikkerhetsinformasjon. Norsk. FORSIKTIG: Ikke installer dette produktet eller koble til kabler, for eksempel strømledningen, i tordenvær.

Norsk. Sikkerhetsinformasjon. Norsk. FORSIKTIG: Ikke installer dette produktet eller koble til kabler, for eksempel strømledningen, i tordenvær. Denne håndboken inneholder følgende: Sikkerhetsinformasjon på side 23. Feilsøking for installering på side 23. Finne mer informasjon på side 28. Sikkerhetsinformasjon Bruk bare den strømforsyningsenheten

Detaljer

Z55 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X til Skriveroversikt. Generell utskrift.

Z55 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X til Skriveroversikt. Generell utskrift. Z55 Color Jetprinter Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1 håndboken 2 Navigere Klikk på kategoriene i vinduet til venstre for å navigere gjennom sidene. Klikk på den blå teksten for å

Detaljer

X74-X75 Alt-i-ett-maskin. Brukerhåndbok

X74-X75 Alt-i-ett-maskin. Brukerhåndbok X74-X75 Alt-i-ett-maskin Brukerhåndbok Brukerhåndbok Sikkerhetsinformasjon Bruk bare Lexmarkstrømkomponenten som følger med dette produktet. Koble strømledningen til et lett tilgjengelig strømuttak i nærheten

Detaljer

Z54 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til Skriveroversikt. Generell utskrift.

Z54 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til Skriveroversikt. Generell utskrift. Z54 Color Jetprinter Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til 9.2 håndboken 2 Navigere Klikk på kategoriene i vinduet til venstre for å navigere gjennom sidene. Klikk på den blå teksten for å gå til

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK X74

Din bruksanvisning LEXMARK X74 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Z25, Z35 Color Jetprinter

Z25, Z35 Color Jetprinter Z25, Z35 Color Jetprinter Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1 håndboken Navigere Klikk på kategoriene i vinduet til venstre for å navigere gjennom sidene. Klikk på den blå teksten for

Detaljer

Z25, Z35 Color Jetprinter TM

Z25, Z35 Color Jetprinter TM Z25, Z35 Color Jetprinter TM Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til 9.2 håndboken Navigere Klikk på kategoriene i vinduet til venstre for å navigere gjennom sidene. Klikk på den blå teksten for å

Detaljer

Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter

Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Brukerhåndbok for Windows Feilsøking for installering En kontrolliste for å finne løsninger på vanlige installeringsproblemer. Skriveroversikt

Detaljer

Lexmark 1300 Series. Brukerhåndbok

Lexmark 1300 Series. Brukerhåndbok Lexmark 1300 Series Brukerhåndbok Desember 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. Alle andre

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z25

Din bruksanvisning LEXMARK Z25 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z1320 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267354

Din bruksanvisning LEXMARK Z1320 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267354 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LEXMARK Z1320. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LEXMARK Z1320 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Tilkoblingsveiledning

Tilkoblingsveiledning Side 1 av 6 Tilkoblingsveiledning Operativsystemer som støttes Bruk CDen Software and Documentation til å installere skriverprogramvaren på følgende operativsystemer: Windows 7 Windows Server 2008 R2 Windows

Detaljer

P700 Series Photo Jetprinter

P700 Series Photo Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Fotohåndbok Mars 2003 www.lexmark.com Utgave: Mars 2003 Det følgende avsnittet gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lovgivning. LEXMARK INTERNATIONAL,

Detaljer

Lexmark 840 Series. Brukerhåndbok

Lexmark 840 Series. Brukerhåndbok Lexmark 840 Series Brukerhåndbok Mai 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. Alle andre varemerker

Detaljer

X1100 Series Alt-i-ett-maskin

X1100 Series Alt-i-ett-maskin X1100 Series Alt-i-ett-maskin Brukerhåndbok Lære om Alt-i-ett-maskinen Lære mer om programvaren Bruke Alt-i-ett-maskinen Vedlikehold Feilsøking www.lexmark.com Utgave: Mai 2003 Det følgende avsnittet gjelder

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z1520 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267358

Din bruksanvisning LEXMARK Z1520 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267358 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Lexmark 1400 Series. Brukerhåndbok

Lexmark 1400 Series. Brukerhåndbok Lexmark 1400 Series Brukerhåndbok Februar 2007 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. Alle andre

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen Lexmark X5400 Series

Alt-i-ett-maskinen Lexmark X5400 Series Alt-i-ett-maskinen Lexmark X5400 Series Brukerhåndbok (Mac) 2006 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Utskrift...6 Komme i gang...6 Utskrift og beslektede oppgaver...10 Håndtere utskriftsjobber...17

Detaljer

Brukerhåndbok for 2600 Series

Brukerhåndbok for 2600 Series Brukerhåndbok for 2600 Series 2008 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...7 Innledning...8 Finne informasjon om skriveren...8 Installere skriveren...10 Unngå sikkerhetsadvarsler under installering

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z52

Din bruksanvisning LEXMARK Z52 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Hurtigreferanse. Lære mer om kontrollpanelet. Lære mer om lampene på kontrollpanelet. Hurtigreferanse

Hurtigreferanse. Lære mer om kontrollpanelet. Lære mer om lampene på kontrollpanelet. Hurtigreferanse Hurtigreferanse Lære mer om kontrollpanelet Skriverens kontrollpanel har to knapper og to lamper. Lampene indikerer skriverens status. Knappene brukes til å fortsette eller avbryte den aktuelle utskriftsjobben.

Detaljer

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde >

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde > A4 LTR LGL LTR A4 LGL Hurtigreferanse Legge i papir og spesialpapir I dette avsnittet finner du informasjon om hvordan du legger utskriftsmateriale i skuffen for 550 ark, skuffen for 000 ark (tilleggsutstyr),

Detaljer

Instruksjoner for installering og fjerning av Windows PostScript- og PCLskriverdrivere

Instruksjoner for installering og fjerning av Windows PostScript- og PCLskriverdrivere Instruksjoner for installering og fjerning av Windows PostScript- og PCLskriverdrivere versjon 8 Denne Viktig-filen inneholder instruksjoner for hvordan du installerer egendefinert PostScript- og PCLskriverdriver

Detaljer

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN Installeringsveiledning for programvare HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Installeringsveiledning for programvare Copyright og lisens 2010 Copyright

Detaljer

Brukerhåndbok for Z2300 Series

Brukerhåndbok for Z2300 Series Brukerhåndbok for Z2300 Series 2008 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Innledning...6 Finne informasjon om skriveren...6 Installere skriveren...8 Unngå sikkerhetsadvarsler under installering

Detaljer

Tilkobling. Windows-instruksjoner for en lokalt tilkoblet skriver. Før du installerer skriverprogramvare i Windows

Tilkobling. Windows-instruksjoner for en lokalt tilkoblet skriver. Før du installerer skriverprogramvare i Windows Tilkoling Side 1 av 5 Tilkoling Windows-instruksjoner for en lokalt tilkolet skriver Før du installerer skriverprogramvare i Windows En lokalt tilkolet skriver er en skriver som er kolet til en datamaskin

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 6500 Series. Brukerhåndbok

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 6500 Series. Brukerhåndbok Alt-i-ett-maskinen Lexmark 6500 Series Brukerhåndbok Mai 2007 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Koble skriveren til et nettverk...6 Generelt om nettverksutskrift...6 Trådløs nettverkstilgang...9

Detaljer

Brukerhåndbok for 1500 Series

Brukerhåndbok for 1500 Series Brukerhåndbok for 1500 Series Juni 2007 www.lexmark.com Sikkerhetsinformasjon Bruk bare den strømforsyningsenheten og strømledningen som følger med dette produktet, eller en godkjent reservedel fra produsenten.

Detaljer

Lexmark 1500 Series. Brukerhåndbok

Lexmark 1500 Series. Brukerhåndbok Lexmark 1500 Series Brukerhåndbok Juni 2007 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Koble skriveren til et nettverk...6 Generelt om nettverksutskrift...6 Trådløs nettverkstilgang...9 Avansert

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK X2570 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267054

Din bruksanvisning LEXMARK X2570 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267054 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LEXMARK X2570. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LEXMARK X2570 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 5400 Series. Brukerhåndbok

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 5400 Series. Brukerhåndbok Alt-i-ett-maskinen Lexmark 5400 Series Brukerhåndbok Januar 2007 www.lexmark.com Innhold Utskrift...5 Komme i gang...5 Utskrift og beslektede oppgaver...8 Håndtere utskriftsjobber...14 Lære om utskriftsalternativer

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z52 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267303

Din bruksanvisning LEXMARK Z52 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267303 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Med skriverens innebygde Ethernet-funksjon kan du koble den direkte til et Ethernet-nettverk uten at du trenger en ekstern utskriftsserver.

Med skriverens innebygde Ethernet-funksjon kan du koble den direkte til et Ethernet-nettverk uten at du trenger en ekstern utskriftsserver. Ethernet-innholdsfortegnelse Ethernet-tilkobling Med skriverens innebygde Ethernet-funksjon kan du koble den direkte til et Ethernet-nettverk uten at du trenger en ekstern utskriftsserver. Hvis du vil

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 7500 Series. Brukerhåndbok

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 7500 Series. Brukerhåndbok Alt-i-ett-maskinen Lexmark 7500 Series Brukerhåndbok Mai 2007 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Koble skriveren til et nettverk...6 Generelt om nettverksutskrift...6 Trådløs nettverkstilgang...9

Detaljer

Tilkoblingsveiledning

Tilkoblingsveiledning Side 1 av 6 Tilkolingsveiledning Operativsystemer som støttes Du kan installere skriverprogramvaren på følgende operativsystemer ved å ruke CD-en med programvaren:.1 Windows Server 2012 R2 Windows 7 SP1

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK X5450

Din bruksanvisning LEXMARK X5450 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Løse problemer med utskriftskvaliteten

Løse problemer med utskriftskvaliteten Bruk disse tabellene til å finne løsninger på eventuelle utskriftsproblemer. Hvis du ikke klarer å løse problemet, kan du kontakte stedet der du kjøpte skriveren. Du kan ha en skriverdel som krever rengjøring

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SHARP AR-M256/M316/5625/5631. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SHARP AR-M256/M316/5625/5631 i bruksanvisningen

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK X4850 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267079

Din bruksanvisning LEXMARK X4850 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267079 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Hurtigreferanse. Oversikt over skriveren. Hurtigreferanse

Hurtigreferanse. Oversikt over skriveren. Hurtigreferanse Hurtigreferanse Oversikt over skriveren 7 6 5 4 1 1 150 arks utskuff 2 250 arks skuff 3 250 arks mater eller 550 arks mater (tilleggsutstyr) 4 Manuell arkmater 5 Frontdeksel 6 Kontrollpanel 7 Papirstøtte

Detaljer

Installere Custom PostScript- eller PCL-skriverdriver for Windows

Installere Custom PostScript- eller PCL-skriverdriver for Windows Installere Custom PostScript- eller PCL-skriverdriver for Windows Denne Viktig-filen inneholder anvisninger for installering av Custom PostScript- eller PCL-skriverdriveren på Windows-systemer. Med Custom

Detaljer

3500-4500 Series. Brukerhåndbok

3500-4500 Series. Brukerhåndbok 3500-4500 Series Brukerhåndbok Mars 2007 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. Alle andre varemerker

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen 2500 Series

Alt-i-ett-maskinen 2500 Series Alt-i-ett-maskinen 2500 Series Komme i gang Desember 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land.

Detaljer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installasjonsveiledning for programvare Programvare Norsk LB9154001 INNLEDNING Funksjoner P-touch Editor Skriverdriver P-touch Address Book (kun Windows ) Gjør det

Detaljer

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok se for deg mulighetene Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Med enerett. Denne håndboken er utarbeidet utelukkende til informasjonsformål. Informasjonen

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z53

Din bruksanvisning LEXMARK Z53 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Tilkoblingsveiledning

Tilkoblingsveiledning Side 1 av 5 Tilkolingsveiledning Installere skriveren lokalt (Windows) Merk: Hvis CDen Software and Doumentation ikke støtter operativsystemet du ruker, må du ruke veiviseren for skriverinstallering. Du

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen 6300 Series

Alt-i-ett-maskinen 6300 Series Alt-i-ett-maskinen 6300 Series Brukerhåndbok May 2005 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. (c)

Detaljer

Brukerhåndbok for Intuition S500 Series

Brukerhåndbok for Intuition S500 Series Brukerhåndbok for Intuition S500 Series November 2010 www.lexmark.com Maskintype(r): 4443 Modell(er): 301, 30E, 31n, 3En, 30p Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Om skriveren...6 Takk for at du valgte denne

Detaljer

Merk: Ikke skyv papir inn i skuffen. Kontroller at papirbunken ikke er høyere enn kapasitetsmerket. For mye papir kan føre til papirstopp.

Merk: Ikke skyv papir inn i skuffen. Kontroller at papirbunken ikke er høyere enn kapasitetsmerket. For mye papir kan føre til papirstopp. Hurtigreferanse Legge papir i flerbruksmateren 1 Åpne flerbruksmateren. Legge i papir Legge i skuffer FORSIKTIG VELTEFARE: Fyll papir i hver papirskuff separat for å redusere risikoen for at utstyret kan

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 2300 Series leveres med en rekke nyttige hjelpemidler.

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 2300 Series leveres med en rekke nyttige hjelpemidler. Page 1 of 44 Alt-i-ett-maskinen 2300 Series Brukerhåndbok Mai 2005 Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. 2005

Detaljer

Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter

Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Brukerhåndbok for Mac OS 9 Feilsøking for installering En kontrolliste for å finne løsninger på vanlige installeringsproblemer. Skriveroversikt

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK P350 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267018

Din bruksanvisning LEXMARK P350 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267018 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LEXMARK P350. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LEXMARK P350 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Installere tilpasset PostScript- eller PCL-skriverdriver for Windows

Installere tilpasset PostScript- eller PCL-skriverdriver for Windows Installere tilpasset PostScript- eller PCL-skriverdriver for Windows Denne Viktig-filen inneholder anvisninger for installering av den tilpassede PostScript- eller PCLskriverdriveren på Windows-systemer.

Detaljer

Start her. Fjern all teipen, og løft skjermen. Finn komponentene

Start her. Fjern all teipen, og løft skjermen. Finn komponentene HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one User Guide Start her 1 Brukere med USB-kabel: USB-kabelen må ikke tilkobles før det gis beskjed om det i denne veiledningen, ellers kan det hende at programvaren

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z42

Din bruksanvisning LEXMARK Z42 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Få mest mulig ut av skriveren ved å legge riktig i skuffene og angi hvilke typer og størrelser som gjelder for utskriftsmaterialet.

Få mest mulig ut av skriveren ved å legge riktig i skuffene og angi hvilke typer og størrelser som gjelder for utskriftsmaterialet. Utskrift Side 1 av 5 Utskrift Få mest mulig ut av skriveren ved å legge riktig i skuffene og angi hvilke typer og størrelser som gjelder for utskriftsmaterialet. Legge i papir Generelle retningslinjer

Detaljer

Hurtigreferanse. Lære mer om kontrollpanelet. Lære mer om lampene på kontrollpanelet. Hurtigreferanse

Hurtigreferanse. Lære mer om kontrollpanelet. Lære mer om lampene på kontrollpanelet. Hurtigreferanse Hurtigreferanse Lære mer om kontrollpanelet Skriverens kontrollpanel har to knapper og seks lamper (Fortsett er både en lampe og en knapp). Lampene indikerer skriverens status. Knappene brukes til å fortsette

Detaljer

Bruke Web Services til skanning på nettverket (Windows Vista SP2 eller nyere, Windows 7 og Windows 8)

Bruke Web Services til skanning på nettverket (Windows Vista SP2 eller nyere, Windows 7 og Windows 8) Bruke Web Services til skanning på nettverket (Windows Vista SP2 eller nyere, Windows 7 og Windows 8) Med Web Services-protokollen kan brukere av Windows Vista (SP2 eller nyere), Windows 7 og Windows 8

Detaljer

Brukerhåndbok for Impact S300 Series

Brukerhåndbok for Impact S300 Series Brukerhåndbok for Impact S300 Series November 2010 www.lexmark.com Maskintype(r): 4443 Modell(er): 101, 10E, 11n, 1En Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Om skriveren...6 Takk for at du valgte denne skriveren...6

Detaljer

Hurtigreferanse for 5210n/5310n

Hurtigreferanse for 5210n/5310n Hurtigreferanse for 5210n/5310n 1 2 3 4 FORSIKTIG: Før du installerer og bruker Dell-skriveren, må du lese og følge sikkerhetsinstruksjonene i Brukerveiledning. 5 6 7 8 1 Ekstra utenhet 2 Kontrollpanel

Detaljer

Brukerhåndbok for S600 Series

Brukerhåndbok for S600 Series Brukerhåndbok for S600 Series November 2010 www.lexmark.com Maskintype(r): 4446 Modell(er): W01, WE1 Innhold Sikkerhetsinformasjon...6 Om skriveren...7 Takk for at du valgte denne skriveren...7 Redusere

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK X2480

Din bruksanvisning LEXMARK X2480 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LEXMARK X2480. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LEXMARK X2480 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Brukerhåndbok for Pro700 Series

Brukerhåndbok for Pro700 Series Brukerhåndbok for Pro700 Series November 2010 www.lexmark.com Maskintype(r): 4444 Modell(er): 101, 10E Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Om skriveren...6 Takk for at du valgte denne skriveren...6 Redusere

Detaljer

Din bruksanvisning HP deskjet 970c

Din bruksanvisning HP deskjet 970c Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk

Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk HP Photosmart 6220 Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk Eliminering av utstyr i privathusholdningen i Den europeiske unions medlemsland Dette symbolet på produktet eller emballasjen betyr at produktet

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 5300 Series. Brukerhåndbok

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 5300 Series. Brukerhåndbok Alt-i-ett-maskinen Lexmark 5300 Series Brukerhåndbok Mai 2007 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Utskrift...6 Komme i gang...6 Utskrift og beslektede oppgaver...10 Håndtere utskriftsjobber...17

Detaljer

Merknad om utgave. Utgave: April 2000

Merknad om utgave. Utgave: April 2000 Merknad om utgave Utgave: April 2000 Følgende avsnitt gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lover: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. LEVERER DENNE PUBLIKASJONEN SLIK DEN ER UTEN

Detaljer

1 HP Deskjet 6500 seriesskrivere

1 HP Deskjet 6500 seriesskrivere 1 HP Deskjet 6500 seriesskrivere Hvis du ønsker svar på et spørsmål, klikker du på det aktuelle emnet nedenfor: HP Deskjet 6540-50 series Merknader Spesialfunksjoner Komme i gang Koble til skriveren Skrive

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen 1200 Series. Brukerhåndbok

Alt-i-ett-maskinen 1200 Series. Brukerhåndbok Alt-i-ett-maskinen 1200 Series Brukerhåndbok Edition: February 2006 The following paragraph does not apply to any country where such provisions are inconsistent with local law: LEXMARK INTERNATIONAL, INC.,

Detaljer

Start her. Fjern all teip. Finn komponentene

Start her. Fjern all teip. Finn komponentene 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. English Arabic Bahasa Português Hrvatski Cesky Dansk Nederland Suomi Français Deutsch Greek Hangul Hebrew Magyar Italiano Español 2004 Hewlett-Packard Development

Detaljer

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Norsk MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Norsk MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada A5 size Setup-Nor.fm R Norsk MSEUL0475 L A5 size Setup-Nor.fm Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Sjekke innholdet i esken papirbrett CD-ROM med skriverens programvare

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M236/M276

Din bruksanvisning SHARP AR-M236/M276 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok for X5400 Series

Brukerhåndbok for X5400 Series Brukerhåndbok for X5400 Series 2007 www.lexmark.com Innhold Innledning...13 Finne informasjon om skriveren...13 Merknad om operativsystem...16 Sikkerhetsinformasjon...17 Installere skriveren...18 Innholdet

Detaljer

Utskrift. Legge i skuffer. Utskrift. 1 Dra skuffen helt ut. 2 Klem og skyv førerne til riktig posisjon for den papirstørrelsen du skal bruke.

Utskrift. Legge i skuffer. Utskrift. 1 Dra skuffen helt ut. 2 Klem og skyv førerne til riktig posisjon for den papirstørrelsen du skal bruke. Side 1 av 10 Utskrift Dette avsnittet forklarer deg hvordan du skal fylle skuffene for 250 og 550 ark, samt multifunksjonsmateren. Den inneholder også informasjon om papirretning, angivelse av papirstørrelse

Detaljer

350 Series. Løse installeringsproblemer

350 Series. Løse installeringsproblemer 350 Series Løse installeringsproblemer Mai 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. Alle andre

Detaljer

Lexmark 1400 Series. Komme i gang

Lexmark 1400 Series. Komme i gang Lexmark 1400 Series Komme i gang Februar 2007 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. Alle andre

Detaljer

Brukerhåndbok for Pro800

Brukerhåndbok for Pro800 Brukerhåndbok for Pro800 November 2010 www.lexmark.com Maskintype(r): 4444 Modell(er): 201, 20E Innhold Sikkerhetsinformasjon...6 Om skriveren...7 Takk for at du valgte denne skriveren...7 Redusere negative

Detaljer

Brukerhåndbok for Prospect Pro200 Series

Brukerhåndbok for Prospect Pro200 Series Brukerhåndbok for Prospect Pro200 Series November 2010 www.lexmark.com Maskintype(r): 4443 Modell(er): 2W2, 2WE, 2Wn, 2nE Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Om skriveren...6 Takk for at du valgte denne

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z12 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267267

Din bruksanvisning LEXMARK Z12 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267267 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Skrive ut fra et Windows-miljø

Skrive ut fra et Windows-miljø Når skriveren er konfigurert og Lexmark-driveren er installert, er du klar til å skrive ut. Vil du skrive ut et brev, merke en presentasjon med et Ikke kopier-vannmerke eller justere innstillingen for

Detaljer

350 Series. Brukerhåndbok

350 Series. Brukerhåndbok 350 Series Brukerhåndbok Juli 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. Alle andre varemerker

Detaljer

8 Hjem Gå til startbildet. 9 Varsellampe Kontrollere statusen for skriveren. 10 Fremre USB-port Koble til et kamera eller en flash-enhet i USBporten

8 Hjem Gå til startbildet. 9 Varsellampe Kontrollere statusen for skriveren. 10 Fremre USB-port Koble til et kamera eller en flash-enhet i USBporten Hurtigreferanse Bli kjent med skriveren Bruk For å 8 Hjem Gå til startbildet. 9 Varsellampe Kontrollere statusen for skriveren. 0 Fremre USB-port Koble til et kamera eller en flash-enhet i USBporten på

Detaljer

SOFTWARE INSTALLASJONS GUIDE

SOFTWARE INSTALLASJONS GUIDE SOFTWARE INSTALLASJONS GUIDE DIGITALT FLERFUNKSJONS-SYSTEM Side INNLEDNING... Innsideomslag OM PROGRAMVAREN... FØR INSTALLASJON... INSTALLASJON AV PROGRAMVAREN... TILKOBLING TIL EN DATAMASKIN... KONFIGURERING

Detaljer

QL-580N QL-1060N LB9157001

QL-580N QL-1060N LB9157001 QL-580N QL-060N LB95700 Innledning Funksjoner P-touch Editor Skriverdriver P-touch Address Book (bare Windows ) Gjør det enkelt for hvem som helst å skape en rekke egendefinerte etiketter med komplisert

Detaljer

Fylle standardskuffen for 250 ark

Fylle standardskuffen for 250 ark Hurtigreferanse Legge i papir og spesialmedia Dette avsnittet forklarer hvordan du skal fylle skuffene for 250- og 550-ark, samt den manuelle materen. Den inneholder også informasjon om angivelse av papirstørrelse

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen 5400 Series

Alt-i-ett-maskinen 5400 Series Alt-i-ett-maskinen 5400 Series Løse installeringsproblemer Januar 2007 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller

Detaljer