Reglement for godtgjørelse til folkevalgte. Vedtatt av kommunestyret , sak 15/64

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Reglement for godtgjørelse til folkevalgte. Vedtatt av kommunestyret 18.06.2015, sak 15/64"

Transkript

1 Reglement for godtgjørelse til folkevalgte Vedtatt av kommunestyret , sak 15/64

2 Innholdsfortegnelse 1. Godtgjørelse til folkevalgte Godtgjørelse til ordfører Godtgjørelse til varaordfører Møtegodtgjørelse til kommunestyret Møtegodtgjørelse til formannskapet Møtegodtgjørelse til det partssammensatte utvalg, livsløpsutvalget, miljø- og teknikkutvalget, kontrollutvalget og andre utvalg Godtgjørelse til leder av utvalg Godtgjørelse til opposisjonsleder, gruppeledere og saksordførere Om møtegodtgjørelse Dekning av reiseutgifter mv Tapt arbeidsfortjeneste Omsorgsgodtgjørelse Godtgjørelse for bruk av telefon bredbånd mv Nettbrett Innlevering av dokumentasjon og utbetaling av godtgjørelse Innlevering av dokumentasjon Utbetaling av godtgjørelse... 6 Side 2

3 1. Godtgjørelse til folkevalgte 1.1 Godtgjørelse til ordfører Ordfører ytes en fast årlig godtgjørelse lik stortingsrepresentantenes årlige godtgjørelse. Godtgjørelsen dekker alle oppdrag ordfører utfører for kommunen. Ved utløpet av vervet som ordfører gis han/hun en godtgjørelse i tre måneder etter valgperiodens utløp. Det skal inngås egen avtale med ordfører som skal godkjennes av formannskapet. 1.2 Godtgjørelse til varaordfører Varaordfører ytes en fast godtgjørelse på 40 % av ordførerens godtgjørelse. Godtgjørelsen dekker alle oppdrag han/hun utfører som varaordfører i kommunen. Dersom varaordfører har permisjon eller langvarig fravær tilfaller godtgjørelsen den som i fraværet fungerer som varaordfører. Det skal inngås egen avtale med varaordfører som skal godkjennes av formannskapet. 1.3 Møtegodtgjørelse til kommunestyret Medlemmer av kommunestyret gis en møtegodtgjørelse på 0,17 % av ordførerens godtgjørelse pr møte. 1.4 Møtegodtgjørelse til formannskapet Medlemmer av formannskapet gis en møtegodtgjørelse på 0,25 % av ordførerens godtgjørelse pr møte. 1.5 Møtegodtgjørelse til det partssammensatte utvalg, livsløpsutvalget, miljø- og teknikkutvalget, kontrollutvalget og andre utvalg De politisk valgte medlemmene til det partssammensatte utvalget gis en møtegodtgjørelse på 0,17 % av ordførerens godtgjørelse pr møte. Medlemmer av livsløpsutvalget, miljø- og teknikkutvalget og kontrollutvalget gis en møtegodtgjørelse på 0,17 % av ordførerens godtgjørelse pr møte. Medlemmer av ungdomsråd, eldreråd og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne gis en møtegodtgjørelse på 0,06 % av ordførerens godtgjørelse. Vararepresentanter gis samme møtegodtgjørelse, når de møter. Medlemmer av andre utvalg gis en møtegodtgjørelse på 0,08% av ordførerens godtgjørelse. Side 3

4 1.6 Godtgjørelse til leder av utvalg Leder av livsløputvalget og miljø- og teknikkutvalget gis en fast godtgjørelse på 10 % av ordførerens godtgjørelse. Godtgjørelsen dekker alle oppdrag han/hun utfører som utvalgsleder i kommunen, herunder deltakelse i fordelingskomitéen. Leder av det partssammensatte utvalg gis en fast godtgjørelse på 5 % av ordførers lønn. Dersom ordfører eller varaordfører velges som leder av det partssammensatte utvalget, gis det ikke godtgjørelse som leder av det partssammensatte utvalget. Godtgjørelsen dekker alle oppdrag han/hun utfører som utvalgsleder i kommunen. Leder av kontrollutvalg gis en fast godtgjørelse på 2 % av ordførerens lønn. Godtgjørelsen dekker alle oppdrag han/hun utfører som utvalgsleder i kommunen. Leder av ungdomsråd, eldreråd og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne gis en fast godtgjørelse på 1 % av ordførerens lønn. Godtgjørelsen dekker alle oppdrag han/hun utfører som utvalgsleder i kommunen. Dersom utvalgsleder har permisjon eller langvarig fravær, tilfaller ledergodtgjørelsen nestleder for det tidsrommet nestleder fungerer som leder. 1.7 Godtgjørelse til opposisjonsleder, gruppeledere og saksordførere Opposisjonsleder gis en årlig godtgjørelse på 7,5 % av ordførerens godtgjørelse. Godtgjørelsen dekker også deltakelse i fordelingskomitéen, møtene i representantskapsmøter og eiermøter i de interkommunale selskap og møter med ordfører og/eller varaordfører. Gruppeledere gis en årlig godtgjørelse på 1 % av ordførerens godtgjørelse. Saksordfører mottar ordinær møtegodtgjørelse for sitt arbeid som saksordfører i de utvalg saksordfører selv er medlem av. Dersom saksordfører møter i andre utvalg for å presentere saken, gis saksordfører en godtgjørelse tilsvarende den møtegodtgjørelsen som gjelder for det utvalget hvor saken behandles. 1.8 Om møtegodtgjørelse Møtegodtgjørelse gis ikke dersom møtegodtgjørelse gis fra andre (kommunevalgte representanter til statlige, fylkeskommunale, interkommunale selskaper/samarbeid eller tilsvarende). For at det skal gis møtegodtgjørelse til medlemmer av andre utvalg er det er en betingelse at utvalget er oppnevnt/godkjent av kommunestyret, formannskapet, det partssammensatte utvalg, livsløpsutvalget, miljø- og teknikkutvalget. Godtgjørelser for møter utover det som er nevnt over, må godkjennes av ordfører i god til før møtet avholdes. Dersom en folkevalgt har flere møter samme dag, gis det maksimalt godtgjørelse for to møter. 1.9 Dekning av reiseutgifter mv Det ytes ikke kjøregodtgjørelse for deltakelse i møter i kommunale utvalg. Det samme gjelder for dekning av reiseutgifter som bompenger, parkeringsavgift mv. Side 4

5 Det ytes kjøregodtgjørelse etter gjeldende kommunalt regulativ for valgte representanter fra kommunen for deltakelse i møter i interkommunale selskaper eller andre selskaper hvor kommunen er deltaker. Dokumenterte reiseutgifter som bompenger, parkeringsavgift mv dekkes tilsvarende. For representanter som midlertidig bor utenfor kommunen (f.eks. studenter og ved avtjening av verneplikt) gis en reisegodtgjørelse begrenset oppad til kr eller på rimeligste måte Tapt arbeidsfortjeneste I tapt arbeidsfortjeneste for selvstendig næringsdrivende kan dekkes udokumentert tap på inntil 0,20 % av ordførerens godtgjørelse pr møte/reisedag eller tilsvarende timebetaling pr. time. I tapt arbeidsfortjeneste utbetales dokumentert tap på inntil 0,50 % av ordførerens godtgjørelse pr. møte/reisedag eller tilsvarende timebetaling pr. time Omsorgsgodtgjørelse Omsorgsgodtgjørelse settes til kr 500 pr. møte. Det må fremlegges dokumentasjon for at omsorgsgodtgjørelsen skal gis på hvert møte Godtgjørelse for bruk av telefon bredbånd mv. Kommunen dekker ordførers mobiltelefon (ett abb) og nettbrett (ett abb). Videre dekkes ett abonnement på bredbånd. Varaordfører, leder av livsløpsutvalget, leder av miljø- og teknikkutvalget og leder av det partssammensatte utvalg (der dette ikke er ordfører eller varaordfører) gis en godtgjørelse for bruk av egen mobiltelefon tilsvarende det beløp som etter skattereglene for tjenestetelefon er å anse som skattefritt Nettbrett Kommunen står for innkjøp av nettbrett til bruk for de valgte representanter til: Kommunestyret. Livsløpsutvalget, miljø- og teknikkutvalget, kontrollutvalget, eldreråd og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Regler for bruk av nettbrett følger som vedlegg til dette reglementet. 2. Innlevering av dokumentasjon og utbetaling av godtgjørelse 2.1 Innlevering av dokumentasjon Det skal på hvert møte fylles ut dokumentasjon på hvilke medlemmer/varamedlemmer som deltar på møtet og har rett på møtegodtgjørelse. Det enkelte medlem/varamedlem som deltar på møtet er selv ansvarlig for å kreve dekning for andre godtgjørelser som de etter dette reglement har rett til. Møteleder og møtets sekretær bekrefter den utfylte dokumentasjon i møtet med sine underskrifter. Når det gjelder dekning for tapt arbeidsfortjeneste kan denne kreves etterskuddsvis. Det må fremgå av kravet hvilke(t) møte(r) kravet gjelder. For dekning av dokumentert tap av arbeidsfortjeneste, må dokumentasjon vedlegges kravet. Ordfører skal bekrefte dokumentasjon for alle krav om dekning av tapt arbeidsfortjeneste før utbetaling. Side 5

6 For andre utvalg hvor det skal gis møtegodtgjørelse, skal dokumentasjon for deltakelse i møtet bekreftes av sekretær og møteleder. 2.2 Utbetaling av godtgjørelse Den faste årlige godtgjørelse til ordfører, varaordfører og til andre som etter dette reglement gis en fast årlig godtgjørelse, utbetales med 12 like store beløp månedlig. Møtegodtgjørelse for de faste utvalg (kommunestyre, formannskap, livsløpsutvalget, miljø- og teknikkutvalget, eldreråd, ungdomsråd, råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne) utbetales som hovedregel måneden etter at møtet er holdt. Møtegodtgjørelse for andre utvalg utbetales så snart bekreftet dokumentasjon er mottatt. Side 6

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte Reglement for godtgjørelse til folkevalgte Saksnr. 13/709 Journal nr. 8023/13 Arkiv 080 Dato 30.05.2013 Vedtatt i kommunestyret 16.06.2011 sak 32/11 Revidert av kommunestyret 30.05.2013 sak 16/13 1 Ordfører

Detaljer

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune Reglementet ble først vedtatt i herredstyret 28.05.96. Sist endret 06.05.13 av kommunestyret i sak 39/13. Innhold: 1 FASTE GODTGJØRELSER...

Detaljer

HOL KOMMUNE Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår

HOL KOMMUNE Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår HOL KOMMUNE Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår Vedtatt av Hol kommunestyre i møte 30. oktober 2008,sak nr. 82/08 og gjort gjeldene fra 1.1.2009. Justert etter vedtak i kommunestyret sak 21/09 hvor

Detaljer

Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår

Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår Vedtatt av Asker kommunestyre 24. mai 2011 11/2528 L36637/11 1 Kapittel 1 Folkevalgtes rettigheter og plikter...3 1-1 Hjemmel og definisjon...3 1-2 Rettigheter...3

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE Notat Til... Kopi.. Søndre Land kommune Stab Dato 16.11.2007 Saksbehandler HA Saksnummer 04/2067 Løpenummer 11640/07 Arkiv 080 / / Fra... REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE

Detaljer

Godtgjøring for folkevalgte i Arendal kommune

Godtgjøring for folkevalgte i Arendal kommune Godtgjøring for folkevalgte i Arendal kommune for valgperioden 2011-2015 Vedtatt av Arendal bystyre 16.juni 2011, bystyresak 77/11 Side 1 av 7 INNHOLD Side Hvem reglementet gjelder for 3 Hva reglementet

Detaljer

FOLKEVALGTES VILKÅR ØSTRE TOTEN KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret 24.01.2008 (endret møtetid vedtatt 04.09.2008)

FOLKEVALGTES VILKÅR ØSTRE TOTEN KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret 24.01.2008 (endret møtetid vedtatt 04.09.2008) FOLKEVALGTES VILKÅR ØSTRE TOTEN KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 24.01.2008 (endret møtetid vedtatt 04.09.2008) 1 Møteordningen. Det skal utarbeides halvårsplaner for møtevirksomheten i kommunestyret,

Detaljer

Reglement for godtgjøring til folkevalgte 2015 2019 kommunestyresak 46/15 i møte 16.06.15

Reglement for godtgjøring til folkevalgte 2015 2019 kommunestyresak 46/15 i møte 16.06.15 Reglement for godtgjøring til folkevalgte 2015 2019 kommunestyresak 46/15 i møte 16.06.15 1. Generelt a) For dem som har fast årlig godtgjøring, med unntak av ordfører og varaordfører, vil fravær fra avholdte

Detaljer

REGLEMENT FOR MØTEGODTGJØRING M.V. TIL FYLKESKOMMUNALE TILLITSVALGTE

REGLEMENT FOR MØTEGODTGJØRING M.V. TIL FYLKESKOMMUNALE TILLITSVALGTE REGLEMENT FOR MØTEGODTGJØRING M.V. TIL FYLKESKOMMUNALE TILLITSVALGTE VEDTATT AV FYLKESTINGET 28 06 1994 MED VIRKNING FRA 01 08 1994. ENDRET AV FYLKESTINGET 31 10 1995. ENDRET 19 06 1996 MED VIRKNING FRA

Detaljer

Regler om godtgjøring, frikjøp og dekning av utgifter til folkevalgte i Sarpsborg kommune

Regler om godtgjøring, frikjøp og dekning av utgifter til folkevalgte i Sarpsborg kommune Saksbehandler: TLI Vedtatt av bystyret, 16.06.2011, sak 37/11 (saksnr 11/00513) gjeldende fra ny bystyreperiode 2011 Lagret: lagret k/tli/word /motegodtgjorelse Regler om godtgjøring, frikjøp og dekning

Detaljer

. RINGERIKE KOMMUNE Godtgjøringsreglement for folkevalgte (m.fl.)

. RINGERIKE KOMMUNE Godtgjøringsreglement for folkevalgte (m.fl.) . RINGERIKE KOMMUNE Godtgjøringsreglement for folkevalgte (m.fl.) Vedtatt av kommunestyret den 24.09. 2009. 1 Reglementets virkeområde 1.1 Hensikten med reglementet Hensikten med reglementet er å regulere

Detaljer

Saksframlegg. Forslag - revidert reglement for godtgjørelse - folkevalgte

Saksframlegg. Forslag - revidert reglement for godtgjørelse - folkevalgte Søgne kommune Arkiv: 082 Saksmappe: 2011/3659-39001/2012 Saksbehandler: Jan Erik Gabrielsen Dato: 12.12.2012 Saksframlegg Forslag - revidert reglement for godtgjørelse - folkevalgte Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Under begrepet dekning av utgifter og økonomisk tap skiller retningslinjene mellom:

Under begrepet dekning av utgifter og økonomisk tap skiller retningslinjene mellom: RETNINGSLINJER FOR ØKONOMISK GODTGJØRELSE FOR FOLKEVALGTE I SANDNES KOMMUNE Vedtatt av bystyret 18. desember 2012 med endringer vedtatt av bystyret 16. april 2013 (sak 46/13) og 3. september 2013 (sak

Detaljer

PS14/49Referatsaker. Side864

PS14/49Referatsaker. Side864 PS14/49Referatsaker Side864 Økonomiseksjonen Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 27.02.2014 13879/2014 2012/221 082 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/1 Godtgjøringsutvalget 04.03.2014 14/1

Detaljer

GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE

GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE 27.02.12 GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE Vedtatt av Lenvik kommunestyre i møte 15.12.2011, sak 81/11. Side 1 1. ORDFØRER 1.1. GODTGJØRING Ordførerens godtgjøring fastsettes lik rådmannens årslønn

Detaljer

SATSER FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE 2010/2011

SATSER FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE 2010/2011 SATSER FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE 2010/2011 1.1. Ordfører Ordførerens godtgjørelse for 2009 er kr. 730.000 1.2 Varaordfører Varaordførerens godtgjørelse utgjør 20 % av ordførerens lønn d.v.s. kr.

Detaljer

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR I RØYKEN KOMMUNE

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR I RØYKEN KOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR I RØYKEN KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 12. desember 2013 Innhold 1. Reglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Omfanget av det som

Detaljer

GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE I RINGSAKER KOMMUNE

GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE I RINGSAKER KOMMUNE GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE I RINGSAKER KOMMUNE (Vedtatt i kommunestyret den 24.mai 2006, sak nr.53/06, overskrift endret i Fsk-sak 199/06, satser sist endret i Kst-sak 093/09) 1. FAST GODTGJØRING

Detaljer

Godtgjøring til politiske sekretærer fastsettes av fylkesrådet selv, og ses i sammenheng med budsjettbehandlingen.

Godtgjøring til politiske sekretærer fastsettes av fylkesrådet selv, og ses i sammenheng med budsjettbehandlingen. REGLEMENT FOR GODTGJØRING M.V. I HEDMARK FYLKESKOMMUNE Vedtatt av Hedmark fylkesting 25.10.11 Oppdatert 03.-04.11.14 ft-sak 63/14 Oppdatert ihht. indeksregulering pr. 01.01.15 Innledning Reglementet har

Detaljer

REGLEMENT. Godtgjørelsesreglement for politiske organer. Gjeldende fra 1. juni 2011 Doc nr.: 10/06097-2 ntfk.no/politikk/fylkestinget

REGLEMENT. Godtgjørelsesreglement for politiske organer. Gjeldende fra 1. juni 2011 Doc nr.: 10/06097-2 ntfk.no/politikk/fylkestinget REGLEMENT Godtgjørelsesreglement for politiske organer Gjeldende fra 1. juni 2011 Doc nr.: 10/06097-2 ntfk.no/politikk/fylkestinget REGLER FOR GODTGJØRELSE OG UTGIFTSDEKNING VEDRØRENDE FYLKESKOMMUNALE

Detaljer

REGLEMENT. Versjon: september 2010 Saksnr 10/06097. GODTGJØRELSESREGLEMENT for politiske organer

REGLEMENT. Versjon: september 2010 Saksnr 10/06097. GODTGJØRELSESREGLEMENT for politiske organer REGLEMENT Versjon: september 2010 Saksnr 10/06097 GODTGJØRELSESREGLEMENT for politiske organer REGLER FOR GODTGJØRELSE OG UTGIFTSDEKNING VEDRØRENDE FYLKESKOMMUNALE OMBUD samt REGLER FOR STØTTE TIL OPPOSISJONEN,

Detaljer

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Oppland fylkeskommune

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Oppland fylkeskommune Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Oppland fylkeskommune Vedtatt av fylkestinget 18. oktober 2012 Sak nr. 66/12 Gjelder fra 01.01.2013. Oppdatert juli 2014. Innhold 1 Skyss- og kostgodtgjørelse...

Detaljer

Reglement for folkevalgte. (arbeidsforhold, godtgjørelse m. v)

Reglement for folkevalgte. (arbeidsforhold, godtgjørelse m. v) Reglement for folkevalgte (arbeidsforhold, godtgjørelse m. v) Vedtatt i Fylkestinget 11.12.2002. Endringer vedtatt i Fylkestinget 21.06.2011, Fylkesutvalget 04.10.2011, UFFA-utvalget 12.02.2013 Innhold

Detaljer

34 Legitimasjon og kontrollplikt... 15 Kap X Fullmakt... 16 35 Nivåplassering av utvalg... 16 Kap. XI Fortolkning. Avtaler. Dispensasjon...

34 Legitimasjon og kontrollplikt... 15 Kap X Fullmakt... 16 35 Nivåplassering av utvalg... 16 Kap. XI Fortolkning. Avtaler. Dispensasjon... Innhold Kap. I Formål og virkeområde... 3 1 Formål... 3 2 Etiske retningslinjer... 3 3 Virkeområde... 5 4 Definisjoner... 5 1. Folkevalgt... 5 2. Kommunalt organ... 5 3. Ekstern organ... 6 4. Arbeidsgodtgjørelse...

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE

REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE Med hjemmel i kommunelovens 42 Sør Varanger kommune Vedtatt av Sør Varanger kommunestyre 03.09.2012 1. HJEMMELSGRUNNLAG OG HVEM SOM OMFATTES AV ORDNINGEN Godtgjøring

Detaljer

FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR

FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Sentraladministrasjonen FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR Vedtatt av kommunestyret 30.1.2012 (Gjeldende fra 1.1.12) (Tas opp til vurdering av kommunestyret ved

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE KOMMUNESTYRET

RAKKESTAD KOMMUNE KOMMUNESTYRET RAKKESTAD KOMMUNE KOMMUNESTYRET MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtedato/sted: 12.10.2011 Kommunestyresalen, Kulturhuset kl: 18.30 Andakt kl 18.15 SAKLISTE: FOLKETS SPØRRETIME: SPØRSMÅL TIL ORDFØREREN MÅ

Detaljer

Håndbok for Eidsberg kommune Del C

Håndbok for Eidsberg kommune Del C Håndbok for Eidsberg kommune Del C Interkommunalt samarbeid, andre rådsorganer Vedtatt i kommunestyret 20. juni 2013 K.sak 64/13 Innholdsfortegnelse: Innhold 1 REGLEMENT FOR EIDSBERG KOMMUNES REPRESENTANTER

Detaljer

Reglement for telefoni og datakommunikasjon Med virkning fra 01.01.2014

Reglement for telefoni og datakommunikasjon Med virkning fra 01.01.2014 Reglement for telefoni og datakommunikasjon Med virkning fra 01.01.2014 servicetjeneste\reglement for telefoni og datakommunikasjon.docx Side 1 1. Generelt Avtale om dekning av telefoni og datakommunikasjon

Detaljer

Vedlegg til arkivsak 11/334 Reglement for godtgjøring til folkevalgte i Lebesby kommune

Vedlegg til arkivsak 11/334 Reglement for godtgjøring til folkevalgte i Lebesby kommune Vedlegg til arkivsak 11/334 Reglement for godtgjøring til folkevalgte i Lebesby kommune Rullert reglement vedtatt i kssak 26/11 den 22. juni 2011 Arkivsak 11/334 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen

Detaljer