TELEFON TIL TYRIHANS BARNEHAGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2014-15 TELEFON TIL TYRIHANS BARNEHAGE 69 13 91 10"

Transkript

1 ÅRSPLAN FOR TYRIHANS BARNEHAGE TELEFON TIL TYRIHANS BARNEHAGE Telefon kontor: tast 1 E- post: Telefon Småtroll: tast 2 E- post: Telefon Lykketroll: tast E- post: Telefon Skogstroll: tast 4 E- post: Telefon Sjarmtroll tast 5 E- post: Åpningstid: mandag til fredag kl

2 PERSONALET I TYRIHANS BARNEHAGE fom TONJE HÄGGBLOM Pedagogisk leder 0 % LAILA K. KLONTEIG Ped.leder 0 % STEIN RUNE HANSEN MONA BRANDSTORP Ped. medarbeider 0 % Ped. medarbeider 0 % AINA BJØRKÅ Pedagog 2 0 % KEVIN SÅHEIM Ped.medarbeider 0% LINA BULL MARIANE KARLSEN LINDA HEIDENBERG KITT HÄGGBLOM Ped. leder 0 % Barnepleier 0 % Ped.medarbeider 0% Ped.medarbeider 70% ELISABET HULTENIUS NINA MINGE RITA HANSEN HILDE THORSEN Ped.leder 0% Pedagog 2 0% Ped.medarb.0% Ped.medarb. 70% S K O G S T R O L L L Y K K E T R O L L GRETE BRÅTEN Kjøkkenansvarlig 60% RITA SJØLIE Daglig leder 0% S M Å T R O L L S J A R M T R O L L

3 VISJON Tyrihans barnehage har som mål å være en allsidig barnehage, som skal tilby barna varierte opplevelser og erfaringer i hverdagen. En grunnleggende plattform som arbeidet og virksomheten vår hviler på, er formulert som: "Alle barn i Tyrihans barnehage er trygge og glade barn som viser - og utøver omsorg for seg selv og andre!" TRYGGHET GLEDE Vi ønsker at barna skal oppleve glede i hverdagen; det er gøy å leke, lære og oppleve! Vi prøver å prege hverdagen med latter og humor, gripe tak i morsomme uttalelser og formidle artige historier. Men også festdager og høytider er viktige innslag i barnehagen. OMSORG Alle barn skal føle at de blir ivaretatt av voksne og av andre barn, og de skal selv lære seg å vise omsorg. Vi jobber mye med utvikling av sosial kompetanse, hvordan vi vil omgås i barnehagen. Til hjelp i dette arbeidet bruker vi et program kalt Steg-for-steg. Å føle seg trygg er helt avgjørende for å kunne trives, utvikle seg og å blomstre. I Tyrihans barnehage har alle barn en fast voksen - en tilknytningsperson. I starten på barnehagetilværelsen legges det mye fokus på relasjonen mellom barnet og tilknytningspersonen. Vi har erfart at en fast voksen blir kjent med barnet fortere og bedre, slik at man lettere kan se barnets individuelle behov og gi god omsorg. Vi vil videre dele oss i smågrupper i løpet av dagen for å lettere se enkeltbarn.det blir dermed lettere å nå fram for barna.det blir færre konflikter og mindre støy. september mat og drikke! 8 mat og drikke! Kl..0; 5 FELLESSAMLING i Trollstua mat og drikke! Kl.: Trollklubben til brannstasjonen Kl.17.0: foreldremøte Sjarmtroll 22 mat og drikke! mat og drikke! Gjennonføring av naturlekeplassprosjekt (studenter) 24 Hilde tar gruppebilder av barna Kl..00 ; 19 Trollfest! Fest for alle troll i skogen. Tyrihans 26 barnehage 20 år! Kl. : teater for barna

4 FOKUSOMRÅDER BARNEHAGEÅRET HVA 1. MED FOKUS PÅ PROSJEKTARBEID HVORFOR Etter god erfaring med prosjektarbeid forrige barnehageår, ønsker vi å fortsette med dette, når vi fordyper oss i ulike tema og interessefelt. Å arbeide med prosjekt gir store muligheter både i forhold til å ta barns medvirkning på alvor, og å intergrere alle de 7 fagområdene som Rammeplan legger føringer om. Barns rett til medvirkning er nedfelt i Barnehageloven, og slår fast at Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. Medvirkning legger grunnlaget for å forstå og å innordne seg demokratiske avgjørelser! I tråd med Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1.mars 2006, er det 7 fagområder barnehagen skal gi barn erfaringer med. "Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær, og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter (Barnehageloven 2) Alle fagområdene skal synliggjøres, og det skal være en viss progresjon i forhold til alder og modning; Fagområdene bidrar til barnas dannelsesprosess, støtter fag barna senere møter i skolen, og er en del av samfunnets målsetting om LIVSLANG LÆRING. Kommunikasjon, spåk og tekst Kunst, kultur og kreativitet Etikk, religion og filosofi Nærmiljø og samfunn Kropp, helse og bevegelse Antall, rom og form Natur, miljø og teknikk HVORDAN Personalet må være lydhøre og anerkjenne barnas innspill, og gripe tak i noe av det de er opptatt av. Prosjektene vil variere i lengde og intensitet, og gi rom for barnas forskning og refleksjon etter alder og modenhet. gir godt grunnlag for pedagogisk dokumentasjon. oktober 2014 Kevin begynner! 1 2 Kl..0; FELLESSAMLING i Trollstua 6 mat 1 mat 1.kl bhg.lærerstudenter begynner praksis 20 mat mat Kl. 18: Foreldremøte nye foreldre Kl.19: Foreldremøte alle Kl. 15: FN- middag 24 og kunstutstilling for foreldre 1

5 HVA 2. MED FOKUS PÅ BARNEHAGENS VERDIER HVORFOR Vi har arbeidet med "Sjiraffspråk" i to år. Sjiraffspråk handler om å bevisstgjøre hvordan kommunikasjon påvirker oss, og hvordan vi kan bruke språket til å fremme gode relasjoner og mer forståelse. Vi ønsker å videreføre det vi har startet på, gjøre erfaringene til våre. Vi vil derfor dette barnehageåret fremme verdiene i visjonen vår på en mer konkret måte. Verdiene våre er: TRYGGHET - GLEDE - OMSORG I følge Rammeplan skal barnehagen fremme barnas danning; "Danning er mer enn utvikling, mer enn læring, mer enn omsorg, mer enn oppdragelse og mer enn sosialisering. Samtidig rommer danning alt dette." Vi har tro på at vi med bevissthet om våre verdier på denne måten kan bidra til å fremme danning hos voksne og barn. HVORDAN Verdiene skal ligge til grunn for våre handlinger, vår kommunikasjon, våre relasjoner med voksne og barn. Vi kommer til å arbeide med dette i personalgruppen, og i barnegruppen via å definere, sette ord på egrunne handlinger mm. november 2014 mat mat 4 PLANDAG- barnehagen er stengt! Kl..0; FELLESSAMLING i Trollstua mat 24 mat Kl. 12.0: Rikskonserten på besøk med "Plopp- rock i bhg!"

6 HVA. MED FOKUS PÅ TROLLPERMER HVORFOR Rammeplanen legger føringer for at barnehagens praksis skal dokumenteres. Det mest grunnleggende er å dokumentere, og å reflektere, rundt barns læring og utvikling. Det er dette som er fundamentet for utvikling av pedagogisk kvalitet. Vi har valgt å bruke "Trollpermer" som et verktøy i dette arbeidet med den intensjon å: dokumentere litt av hvert barns utvikling bruke det som pedagogisk dokumentasjon for å se progresjon fra år til år knyttet til fagområdene samt utarbeide et minne for barnet fra barnehagetiden HVORDAN Hvert barn får sin egen perm når det starter i barnehagen. Permen skal år for år fylles med tegninger, tekst og bilder fra utvalgte områder, knyttet opp mot de ulike fagområdene. Personalet tar utgangspunkt i spørsmålet "hvem er jeg nå?" i forhold til noen få utvalgte områder, for å kunne dokumenter ståsted og progresjon igjennom barnehagetilværelsen. Meningen er at barna selv skal delta i utformingen av sin perm etter alder og modning. Trollpermen får barna med seg, når de slutter i Tyrihans barnehage. september desember 2014 I løpet av uke 50 skal vi ha julerevy. Kommer tilbake til dato! Kl..0; FELLESSAMLING i Trollstua 5 8 Frist for levering av juleferielapper Julaften - barnehagen stengt 25 1.juledag - barnehagen stengt 2.juledag- banehagen stengt Nyttårsaften - barnehagen stengt

7 HVA 4. MED FOKUS PÅ KOSTHOLD HVORFOR HVORDAN Barn er avhengig av at voksne omsorgspersoner tar ansvaret for kostholdet deres, enten de er hjemme eller i barnehagen. Mange barn spiser flere av dagens måltider i barnehagen, og dette utgjør en stor del av det totale kostholdet. Barnehagen og de ansatte har derfor stor innflytelse på kosthold og matvaner. Selv om hjem og familie har hovedansvar for barnas kosthold, har barnehagen et profesjonelt ansvar for å legge til rette for at barn i barnehage får gode kostvaner og at mattilbudet vi gir er helsefremmende. Vi serverer derfor sunne påleggssorter, grovt brød, og melk eller vann som drikke til maten. Når det serveres varme måltider bruker vi oftest ren fisk og rent kjøtt, og mindre av farseprodukter og halvfabrikata. Vi passer også på å tilrettelegge for at det ikke er mer enn,5 timer mellom hvert måltid. Dette er etter anbefalinger fra helsedirektoratet. Fordelt på dagen har vi frokost, lunsj og fruktmåltid. I tillegg får de barna som er ekstra sultne på ettermiddagen, og de som har lange dager, tilbud om knekkebrød på slutten av dagen. Til hjelp i dette arbeidet har vi dette barnehageåret ansatt en egen "kjøkkensjef"; Grete. Dette gir oss større muligheter for at barna kan bidra i matlagingen, noe som er en kilde til lærdom på mange måter (begrepslæring, kunnskap om matvarer, sanseopplevelser, finmotorisk trening mm). I TURSEKKEN PÅ MANDAGER Ved siden av en god matpakke er det greit å ta med frukt, nøtter, rosiner, grønnsaker mm. Vi ønsker at dere begrenser kjekspakkene! Vann er alltid den beste tørstedrikken! januar 2015 I løpet av januar blir det samtaler med foreldre til skolestartere 1.nyttårsdag- barnehagen stengt 1 PLANDAG- barnehagen stengt 2 5 mat 12 mat 19 mat 26 mat og drikke!

8 FASTE AKTIVITETER Dette er ukestrukturen med noen faste aktiviteter som vi ønsker å fortsette med, i tillegg til at vi har mye avdelingstid. Barnas dominerende virksomhet er alltid leken, som skal gis tid og rom. Og med lek og mer strukturerte aktiviteter som "verktøy", har vi også muligheter til å drive fram prosjektarbeid TROLLGRUPPER på tvers av avdelingene (etter jul).00 STEG- FOR - STEG for 4- åringer VARMMAT.00 1.fredagen i mnd: FELLESSAMLING På turdagen deler vi oss i 4 grupper etter alder og modning. På den måten mener vi barrna får en bedre opplevelse og utbytte av turen TROLLKLUBB for 5- åringer Etter jul starter vi opp med Trollgrupper, barn og voksne deles på tvers av avdelinger. Gruppene gjennomfører strukturerte aktiviteter i tråd med fagområder og virksomhetsplan "Førskoleklubb" for de eldste barna i barnehagen med læring og opplevelser i fokus; trafikkopplæring med Tarkus brannvernsopplæring med Eldar og Vanja arbeid med oppgaver med bla tall, bokstaver former og annet.. Aktivitetsplan deles ut til Trollklubb- foreldre. "Steg- for steg" er et kompetansetreningsopplegg, som gir barn og voksne mulighet til å trene på viktige og nyttige sosial ferdigheter. Programmet tar i bruk plansjer, dukker, dialog og refleksjon. Den grunnleggende drivkraften i "Steg- for - steg" er å bygge videre på det positive barna gjør. Ansvarlige voksne er i år Tonje og Nina. Alle avdelinger møtes i "Trollstua" til felles sang/eventyr/ lekestund. februar 2015 I løpet av februar gjennomfører vi foreldresamtaler med foreldre på Lykketroll og Skogstroll Kl..0; 6 FELLESSAMLING i Trollstua

9 OVERGANG BARNEHAGE SKOLE "Barnehagen skal, i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehagen til første klasse og eventuelt skolefritidsordning. Dette skal skje i nært samarbeid med barnet hjem." (Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.) Tyrihans barnehage ønsker å bidra til at overgangen fra barnehagen til skolen skal bli så god som mulig. Dette har barnehagen ansvar for å gjennomføre: I januar- halvannet år før skolestart Innen 1. Innen 15.1 Innen 1.2 Planlegging av tilpassede tiltak for barn med omfattende / tilretteleggings behov ved overgang fra barnehage til skole. Foreldremøte Informerer foreldre i barnehagen om årshjulet for foreldrene til 5- åringene. Agenda for møtet: ü Gjennomgå Barnehagen årshjulet sender skolene oversikt over de barna de har som skal begynne på skolen året etter. Informasjonen oversendes elektronisk på eget skjema. Søknadsfrist for framskutt eller utsatt skolestart. Eget søknadsskjema ligger på Fronter/ Risk. Skjemaet Informasjon om barnet fylles ut av barnet, foreldre/foresatte og barnehagen i samarbeid og oversendes skolen i tråd med samtykke. Ansvar: barnehagen ved styrer Ansvar: Ansvar: barnehagen Barnehagen i samarbeid med foreldrene Ansvar: Foreldrene Ansvar: Barnehagen/foreldrene I løpet av uke 9 Innskriving av kommende elever Ansvar: skolen/foreldrene I løpet av mars Innen 1.mai Skolene inviterer skolestarterne i grupper til skolen sammen med personale fra barnehagen. Ansvar: skolen/barnehagen Det gjennomføres samordningsmøter der det er behov jf. Skjema om Ansvar: skolestarteren mellom barnehage, skole og helsesøster/eller annen instans. Her skolen/barnehagen gjennomgås all informasjon som er tilgjengelig rundt det enkelte barnet. I løpet av juni Barn og foreldre inviteres til den skolen barnet skal begynne på. De får møte lærer, SFO- ansatte og medelever. De får om mulig treffe sin evt. fadder slik at det tidlig opprettes kontakt. Ansvar: Skolen/foreldrene mars 2015 I løpet av mars gjennomfører Småtroll og Sjarmtroll foreldresamtaler PLANDAG- 6 barnehagen stengt! mat Kl. 7-9: Påskefrokost 20 27

10 VURDERING AV BARNEHAGENS ARBEID Systematisk vurderingsarbeid legger grunnlaget for barnehagen som lærende organisasjon. Barnehagen som organisasjon bærer på tradisjoner, sammensatt kompetanse, inneforståtthet og taus kunnskap som er viktig å sette ord på og reflektere over for å legge grunnlaget for videre kvalitetsutvikling. (Rammeplan for barnehagen.) OMRÅDE MÅLSETTING HVOR/NÅR ANSVAR Årsplan Vurdere om årsplan synliggjør barnehagens pedagogiske mål og metoder, og er et egnet arbeidsredskap for personalet. Av personalet på plandagen i mai Av barna i ord og uttrykk daglig Styrer Fokus på verdier Tydelig synliggjøring av virksomhetens verdier i ord og handlinger Av personalet på personalmøter Styrer Trollpermer Synliggjøre fagområdene og det enkelte barns progresjon innenfor fastsatte områder På avdelingsmøter og ledermøter 1 gang pr måned Hver tilknytnings- person Barna Trivsel Trygghet Utvikling Lek og læring Arrangement Drift Beredskapsplaner - evt hendelser Gi barna gode opplevelser og læring gjennom tid til å fordype seg i ulike tema og interesser. Få integrert alle fagområdene og gi mulighet til å reflektere og forske. Sikre at barna har optimale vilkår i barnehagen ut fra individuelt ståsted. Sikre optimale arrangement med fokus på trivsel og inkludering for alle involverte. Sikre tradisjon og nytenkning, samt belyse forbedringspotensiale. Sikre optimale planer og instrukser ut fra ulike situasjoner, og at personalets opptreden i krisesituasjoner er best mulig. Være lydhøre for barnas uttrykk underveis På plandagen i januar og i mai Ledermøter hver uke Samarbeidstid - kveld september og januar Foreldresamtaler Av barna i ord og uttrykk daglig Umiddelbart etter gjenomføring på eget planleggings- og evalueringsark. Settes i permen! Gjennomgang av div planer på plandagen mars Umiddelbart ved ulike hendelser Alle ansatte Styrer Styrer Pedagogisk leder Pedagogisk leder Pedleder og foreldre Arrangements- gruppa Styrer april Skjærtorsdag- 2 barnehagen stengt! Langfredag - barnehagen stengt! 2.påskedag- barnehagen stengt!

11 TROLLFEST 2014 mai 2015 Mandag Tirsdag Onsdag 4 Husk tursekk med mat og drikke! 5 Kl..00; Steg- for- steg med Kl Trollklubb for 5- åringene TURD AG Kl..00; Husk tursekk med Steg- for- steg med mat og drikke! Kl Trollklubb for 5- åringene Kl..00; Husk tursekk med Steg- for- steg med mat og drikke! Kl Trollklubb for 5- åringene Kl..00; Steg- for- steg med 2. PINSEDAG- Kl barnehagen stengt! Trollklubb for 5- åringene Torsdag Fredag 6 Kl ; OFF. HØYTIDSDAG- 1 barnehagen stengt! PLANDAG- 15 KRISTI HIMMELFART barnehagen stengt! - barnehagen stengt 20 Kl ; Kl ;

12 RETNINGSLINJER I FORHOLD TIL SYKDOM En hovedregel: Allmenntilstanden til barnet er avgjørende for om barnet skal komme til barnehagen. Barnet må kunne delta i alle daglige aktiviteter - også utelek. Feber: Barn som har feber skal ikke være i barnehagen. Barn med feber skal hentes. Diaré: Barn som har diaré skal ikke være i barnehagen. Må ha normal avføring før de kan komme i barnehagen igjen. Oppkast: Barn som kaster opp skal ikke være i barnehagen. Må ha en oppkastfri dag før de kan komme i barnehagen igjen. Vannkopper: Alle vannkoppene skal ha tørket inn før barnet kan komme tilbake til barnehagen. Sjekk forøvrig Folkehelseinstituttets sine nettsider: MEDISINERING AV BARN Hovedregel: medisinering av barn er foreldrenes ansvar. I forhold til evt. medisinering som må foregå i løpet av barnehagedagen, er foreldrene ansvarlig for tilstrekkelig opplæring, og en skriftlig avtale må undertegnes. Skjema finnes i barnehagen! juni Kl..0; FELLESSAMLING i Trollstua SOMMER AKTIVITETER OG SOMMER AVSLUTNINGER mat 0

13 EVENTYRET OM TYRIHANSTROLLET Det var en gang et troll som het Tyrihans. I magen til trollet bodde det mange trollbarn, og det var mye å holde styr på for trollet. Heldigvis for trollet hadde det tre kloke hoder til å hjelpe seg og mange øyne for alltid å kunne se barna sine. I det ene hodet var det smekkfullt av tanker om omsorg og tilknytning, slik at barna skulle føle trygghet og kjærlighet. I det andre hodet kretset tankene rundt trollbarnas utvikling. Trollet ønsket sterkt for sine barn at de skulle få gode språkkunnskaper, og lære å omgås hverandre på en måte som opplevdes god for alle. I det tredje hodet surret det stadig tanker om aktiviteter, fester og samlinger av ymse slag. Latter fra glade barn var det beste trollet kunne høre i hverdagen, og ønsket å tilføre opplevelser og erfaringer. Hver dag var en skattejakt for Tyritrollet og trollbarna, og hver dag var det GULL å høste: Glede Undring Lek Læring Og slik levde Tyrihans og trollbarna i hele sitt barnehageliv! juli Sommeraktiviteter og sommerturer i hele juli, samt ferieavvikling! BARNEHAGEN STENGT! 20 BARNEHAGEN STENGT 21 BARNEHAGEN STENGT 22 BARNEHAGEN STENGT 2 BARNEHAGEN STENGT

ÅRSPLAN FOR TYRIHANS BARNEHAGE 2012-13. Åpningstid: mandag til fredag kl. 06.45-16.45

ÅRSPLAN FOR TYRIHANS BARNEHAGE 2012-13. Åpningstid: mandag til fredag kl. 06.45-16.45 ÅRSPLAN FOR TYRIHANS BARNEHAGE 2012-13 Telefon kontor: 69 13 91 10 E-post: tyriha@online.no Telefon Småtroll: 69 13 91 15 E-post: smaatroll@live.no Telefon Lykketroll: 69 13 91 16 E-post: lykke.troll@live.no

Detaljer

ÅRSPLAN FOR TYRIHANS BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR TYRIHANS BARNEHAGE ÅRSPAN 2016-17 FOR TYRIHANS BARNEHAGE TEEFON TI TYRIHANS BARNEHAGE 69 13 91 10 Telefon kontor: tast 1 E-post: tyrihansbhg@gmail.com Telefon Småtroll: tast 2 E-post: smaatroll.tyrihans@gmail.com Telefon

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

Halvårsplan for avdeling. Tyrihans. Høst 2012

Halvårsplan for avdeling. Tyrihans. Høst 2012 Halvårsplan for avdeling Tyrihans Høst 2012 BARNAS HUS SKAL VÆRE EN GOD BARNEHAGE, PREGET AV TRYGGHET, TRIVSEL, DANNING OG LÆRING FOR BARN OG VOKSNE. Barnas Hus Tyrihans. Halvårsplan, Del 2. Side 1 Vi

Detaljer

Finneidfjord barnehage -Gir barna røtter og vinger

Finneidfjord barnehage -Gir barna røtter og vinger Finneidfjord barnehage -Gir barna røtter og vinger Virksomhetsplan 2016-2019 Innledning. Finneidfjord barnehages virksomhetsplan beskriver hva barnehagen skal arbeide med de neste fire årene. Denne planen

Detaljer

RUTINEBESKRIVELSE FOR GODE OVERGANGER MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE I SARPSBORG KOMMUNE

RUTINEBESKRIVELSE FOR GODE OVERGANGER MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE I SARPSBORG KOMMUNE RUTINEBESKRIVELSE FOR GODE OVERGANGER MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE I SARPSBORG KOMMUNE Revidert utgave Sommeren - 2013 1 Sarpsborg Der barn og unge lykkes BAKGRUNN: Både i rammeplan for barnehagens innhold

Detaljer

De som jobber på Eika er: Janne, teamleder, Bergljot pedagogisk leder og Lotte, assistent og en nyansatt assistent.

De som jobber på Eika er: Janne, teamleder, Bergljot pedagogisk leder og Lotte, assistent og en nyansatt assistent. ÅS KOMMUNE Nå nærmer det seg oppstart for de yngste barna i barnehagen. Vi kommer til å starte på avd. Grana, som vi får låne av de eldste barna. Men 12. oktober da skal den gamle delen være ferdig renovert,

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE TROLLSKOGEN BARNEHAGE, KANTARELLEN 23, 1405 LANGHUS TLF.: 64 91 18 20-26 1 Innledning Velkommen til et nytt barnehageår! Som vanlig gir årsplanen oversikt over

Detaljer

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger ÅS KOMMUNE Adresse: Toveien 30, 1407 Vinterbro Telefon: 64 96 27 11 E post: togrenda.barnehage@as.kommune.no Nettadresse: www.togrendabarnehage.no Småforskerne i Ås - kan, vil og våger PRESENTASJON AV

Detaljer

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE 1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Halvårsplan 2012 Dette er en halvårsplan for Grønberg barnehage, som

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

AUGUST Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Ingen kan alt - alle kan noe! Små ting er ikke småting!

AUGUST Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Ingen kan alt - alle kan noe! Små ting er ikke småting! AUGUST LITJKROKEN: Tilvenning. Denne måneden skal vi ha et overordnet fokus på å bli kjent med hverandre og miljøet i barnehagen. Det er veldig individuelt hvordan et barn venner seg til sine nye omgivelser,

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Der lek og læring går hånd i hånd

Der lek og læring går hånd i hånd Der lek og læring går hånd i hånd GLEDE OMSORG - KUNNSKAP Halvårsplan for Maurtua Høsten 2017 Innhold 1. Innledning s.3 2. Maurtua høsten 2017 s.4 Personalet og barnegruppa Uka på Maurtua s.5 3. Temaer

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

! I Rosterud blir barna sett og hørt!

! I Rosterud blir barna sett og hørt! Årsplan rosterud 2015/2016 I Rosterud blir barna sett og hørt Velkommen til et nytt barnehage år. Barna i Rosterud blir sett og hørt, det er vår visjon for barnehagen. For å klare dette må personalet være

Detaljer

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE VELKOMMEN TIL OSS - vi har god lek som inkludere alle Hareungan: 47484905 Epost: hareungan@gmail.com Hybelkaninan: 47484906 Epost: hybelkaninan@gmail.com Kontoret:

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk

Pedagogisk tilbakeblikk Pedagogisk tilbakeblikk Skjoldet august 2013 Hei alle sammen og hjertelig velkommen til et nytt barnehageår her på Skjoldet. I år er vi 19 barn til sammen, 15 gutter og 4 jenter. Vi er de samme voksne

Detaljer

ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011

ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011 ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011 Godkjent i samarbeidsutvalget 14.09.10. Vårt pedagogiske grunnsyn: Vi legger vekt på å ta utgangspunkt i hvert enkelt barn sitt ståsted, og skape en hverdag

Detaljer

Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Marihøna Høsten 2015

Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Marihøna Høsten 2015 Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplan for Marihøna Høsten 2015 1 Innhold 1. Innledning side 3 2. Marihøna høsten 2015 Personalet side 4 Barnegruppa side 4 Våre temaer og mål for perioden side 5

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 Litt om hva en årsplan er: En årsplan skal være et grunnlagsdokument for den enkelte ansatte og for personalgruppa som et team. Den er et utgangspunkt

Detaljer

Gaustadsnippen Barnehage AS

Gaustadsnippen Barnehage AS Vår visjon og mål En barnehage i bevegelse barn og voksne finner veien sammen Vi er opptatt av barns medvirkning og ser på barn som kompetente Ansatte som er oppriktig engasjerte i barnets hverdag i lek

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Visjon: «Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne til stede» Innledning Velkommen til et nytt barnehageår. I denne planen finner

Detaljer

Velkommen til Kilden barnehage

Velkommen til Kilden barnehage Velkommen til Kilden barnehage Innhold Kilden barnehage - innledning... 3 Avdelingene i Kilden...4 Barnehagens pedagogiske grunnsyn...5 Kristent menneskesyn og verdigrunnlag... 6 Sosial kompetanse... 6

Detaljer

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan Årsplan 2007 / 2008 INNLEDNING Velkommen til nytt barnehageår! I år er oppstarten av barnehageåret spesiell da vi har fått en liten og stor avdeling. Dette vil medføre til innkjøring både for voksne og

Detaljer

Plan for Sønnavind

Plan for Sønnavind Plan for Sønnavind 2017-2018 På Sønnavind er det 9 barn født i 2016, 2 jenter og 7 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: Tuba 100% assistent, Maria 40% assistent, Anne 40% konstituert pedagogisk leder og 60%

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 VÅR VISJON: BARNA I SENTRUM INNLEDNING Med utgangspunkt i barnehagens visjon «Barna i sentrum» har vi laget årsplan for barnehageåret 2014 / 2015. Den bygger på Rammeplan

Detaljer

HANS OG GRETE BARNEHAGE SA

HANS OG GRETE BARNEHAGE SA HANS OG GRETE BARNEHAGE SA Årsplan 2016 2017 Årsplan for Hans og Grete Barnehage skal gi en kort oversikt og innføring i barnehagens faste rutiner og aktiviteter, samt barnehagens målsetning og metoder

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Søstuggu våren 2013

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Søstuggu våren 2013 Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Søstuggu våren 2013 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2014. Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling»

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» 1 Strand barnehage Barnehagen er en av 7 kommunale barnehager i Sortland. Vi har 3 avdelinger en forbeholdt barn fra 0-3 år,

Detaljer

Halvårsplan. Elvland barnehage. Høsten 2012. Holtålen Kommune

Halvårsplan. Elvland barnehage. Høsten 2012. Holtålen Kommune 1 av 6 Holtålen Kommune Elvland barnehage Halvårsplan Høsten 2012 Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens virksomhetsplan Planen gjelder

Detaljer

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2014 KLØFTAHALLEN BARNEHAGE VISJON: GLAD OG SPREK -AKTIV I LEK Innledning til årsplan 2014 Fokusområdet dette året er «Etikk, religion og filosofi». Årsplanen bygger på «Rammeplan

Detaljer

- Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015

- Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015 - Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015 Innhold 1. Innledning.. s.3 2. Ekornbarna våren 2015 s.4 2.1 Jeg og Oss....s.4 2.2 Våre temaer og mål for perioden...s.5-7 3. Praktiske

Detaljer

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage!

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! FAGERHEIM BARNEHAGE ÅRSPLAN 2009 2010 Innledning Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! Barnehagens årsplan bygger på rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Den forteller hva vi ønsker

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! FORELDREUTGAVE K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager

Detaljer

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009 Årsplan AUGUST 2008 AUGUST 2009 Storhaugen barnehage Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 BARNEHAGELOVEN Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode

Detaljer

Halvårsplan for Marihøna Våren 2015

Halvårsplan for Marihøna Våren 2015 Ytre Enebakk barnehage Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplan for Marihøna Våren 2015 1 Innhold 1. Innledning 2. Våre temaer og mål for perioden 3. Dokumentasjon og evaluering 4. Praktiske opplysninger

Detaljer

PERIODEPLAN FOR MAURTUA

PERIODEPLAN FOR MAURTUA PERIODEPLAN FOR MAURTUA AUGUST OG SEPTEMBER 2016 HEI ALLE SAMMEN! Velkommen til et nytt barnehageår! Ekstra velkommen til nye barn og foreldre! Etter en god sommerferie er vi nå klare og vi ser frem i

Detaljer

Soneplan for Rød sone

Soneplan for Rød sone Soneplan for Rød sone Barnets tid-ditt og mitt ansvar 2012/2013 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

YTRE ENEBAKK BARNEHAGE

YTRE ENEBAKK BARNEHAGE YTRE ENEBAKK BARNEHAGE Der lek og læring går hånd i hånd HALVÅRSPLAN FOR BJØRNEHIET Våren 2016 Side 1 av 11 INNHOLD Innledning 3 Satsningsområde 3 Bjørnehiet våren 2016 3 Datoer ser vi fram mot 4 Bursdager

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013 Periodeplan for avdeling Lek August til desember 2013 Velkommen til et nytt barnehageår! Dette barnehageåret vil vi være 11 barn på avdelingen. 6 gutter og 5 jenter. Personalet på Lek er: Pedagogisk leder

Detaljer

Plan for Vestavind høsten/vår

Plan for Vestavind høsten/vår Plan for Vestavind høsten/vår 2017-18 På vestavind er det 10 barn 5 født i 2015 og 5 født i 2016, 2 jenter og 8 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: David 100% assistent, Hilde 100% assistent og Henriette

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning AUGUST 2016 Tema: Tilvenning VELKOMMEN til nytt barnehageår. Vi ser frem til et spennende og utviklingsrikt barnehageår i samarbeid med barn og foresatte. Barn og voksne blir kjent med hverandre gjennom

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu VÅR 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu VÅR 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu VÅR 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014. Halvårsplana

Detaljer

Kvalitetsstigen 0-6 år

Kvalitetsstigen 0-6 år Kvalitetsstigen 0-6 år Utviklingsplan for de kommunale barnehagene i Storfjord kommune 2012-2015 1 Forord Planen er en pedagogisk og faglig kvalitetsutviklingsplan for barnehagesektoren i perioden 2012-2015.

Detaljer

Praktisk informasjon:

Praktisk informasjon: Årshjul for Folen Dette årshjulet er ment som et arbeidsredskap for de ansatte på avdelingen, samt som informasjon for foreldre og foresatte om vår virksomhet. Målet vårt med dette er å lette planleggingsarbeid

Detaljer

AUGUST Tema: Oppstart og tilvenning. Oppstart. Oppstart

AUGUST Tema: Oppstart og tilvenning. Oppstart. Oppstart Tema: Oppstart og tilvenning AUGUST 207 VELKOMMEN til nytt barnehageår her på Hauge barnehage. Vi ser frem til et spennende og innholdsrikt barnehageår i samarbeid med barn og foresatte. Barn og voksne

Detaljer

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og drives av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt til i nærheten av skogsområde, stadion, Hallingmo,

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen Kvalitet i barnehagen Forord Kvalitet i barnehagen er navnet på et utviklingsprogram som er utviklet og gjennomført i barnehagene i Bydel Østensjø i perioden høsten 2008 til høsten 2010. Kvalitet i barnehagen

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

Ellingsrud private barnehage Årsplan

Ellingsrud private barnehage Årsplan Ellingsrud private barnehage Årsplan 2016-2017 Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene barnehagen skal jobbe for, og de tiltak barnehagen skal iverksette for å oppnå disse. Barnehagen er en

Detaljer

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene ÅRSPLAN 2017-2019 - barnehagen for de gode opplevelsene INNHOLD Barnehagens formål og innhold 2 Barnehagene i Lunner 3 Presentasjon av barnehagen 4 Barnehagens visjon og verdier 5 Satsingsområder/fokusområder

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære JANUAR JUNI 2014 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 15 barn født i 2009 som vil tilhøre Storeklubben. 10 barn

Detaljer

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 VÅR VISJON: BARNA I SENTRUM INNLEDNING Med utgangspunkt i barnehagens visjon «Barna i sentrum» har vi laget årsplan for barnehageåret 2015 / 2016. Den bygger på Rammeplan

Detaljer

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage Årsplan 2011-201 2012 Årstad Brannstasjon Barnehage INNHOLD Forord Side 3 Barnehagens innledning Side 4 Kap 1 Omsorg Side 5 Kap 2 Danning Side 5 Kap 3 Lek Side 5 Kap 4 Læring Side 5 Kap 5 Barns medvirkning

Detaljer

Lære om ulike teknikker innenfor kunst og håndtverk. Digital kreativitet. Musikk, Drama Bruke fantasi og skaperglede

Lære om ulike teknikker innenfor kunst og håndtverk. Digital kreativitet. Musikk, Drama Bruke fantasi og skaperglede Tid Emne Mål Arbeid August September Oktober November Tilvenning/ vennskap Bær, frukt og grønnsaker Barn i Norge Barn i andre land Aksjonsdagen vår Kunst, kultur, kreativitet Barna kommer inn i barnehagerutinene.

Detaljer

Årsplan for Lyngsdalen oppvekstsenter Barnehage

Årsplan for Lyngsdalen oppvekstsenter Barnehage Årsplan for Lyngsdalen oppvekstsenter Barnehage 2009-2010 Åpningstid mandag-fredag fra kl 7.15-16.30 Tlf. 40028607 e-post: lyngsdalen oppvekstsenter barnehage@lyngen.kommune.no Innledning Dette barnehageåret

Detaljer

Kjelle gårdsbarnehage

Kjelle gårdsbarnehage Kjelle gårdsbarnehage Årsplan 09/10 1 1.0 Formål og mål Kjelle gårdsbarnehage er startet som et tiltak for å rekruttere og beholde dyktige medarbeidere ved Bjørkelangen og Kjelle videregående skoler. Nå

Detaljer

Pedagogisk Årsplan 2016/2017

Pedagogisk Årsplan 2016/2017 Pedagogisk Årsplan 2016/2017 Danning Barnehagen skal videreføre et helhetlig læringssyn der omsorg og lek, læring og danning skal være grunnlag for barns allsidige utvikling. I Løkebergstua får barn utfordringer,

Detaljer

HOVEDMÅLET DETTE ÅRET ER:

HOVEDMÅLET DETTE ÅRET ER: HOVEDMÅLET DETTE ÅRET ER: «Vi ønsker aktive, lekende og glødende barn og voksne.» Dette ønsker vi at Jonatan skal være for barnas deres: En god og omsorgsfull avd. hvor alle barn blir sett, hørt og forstått

Detaljer

- En samfunnsengasjert barnehage - Mangfold med Muligheter til Mestring ÅRSPLAN 2011. Skatval barnehage består av 3 baser:

- En samfunnsengasjert barnehage - Mangfold med Muligheter til Mestring ÅRSPLAN 2011. Skatval barnehage består av 3 baser: - En samfunnsengasjert barnehage - Mangfold med Muligheter til Mestring ÅRSPLAN 2011. Skatval barnehage består av 3 baser: Det er 4 faste ansatte på hver base. Sola: barn født i 2006, Månen : barn født

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære JANUAR JUNI 2014 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 19 barn født i 2008 som vil tilhøre Storeklubben. 13 barn

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SKJOLDET AUGUST 2016 Hei alle sammen! Da var vi i gang med et nytt barnehageår her i Dronningåsen barnehage. I løpet av denne måneden har Skjoldet fått 12 nye barn på avdelingen.

Detaljer

Årsplan for L A N G N E S B A R N E H A G E

Årsplan for L A N G N E S B A R N E H A G E Årsplan for L A N G N E S B A R N E H A G E 2 0 1 3 / 2 0 1 4-1 - ÅRSPLAN 2013/2014 Vårt fokus for i år er : Barns utforsking og samarbeid. Alt arbeid som det legges til rette for skal ha fokus på barns

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu HØST 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu HØST 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu HØST 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014. Halvårsplana

Detaljer

Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Marihøna Høsten 2016

Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Marihøna Høsten 2016 Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplan for Marihøna Høsten 2016 1 Innhold 1. Innledning side 3 2. Marihøna høsten 2016 Personalet side 4 Barnegruppa side 4 Våre temaer og mål for perioden side 5-8

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2013

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2013 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2013 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015

Detaljer

Årsplan Sentrum barnehager

Årsplan Sentrum barnehager Årsplan Sentrum barnehager 2016-2017 Voldsminde og Nedre Elvehavn barnehage Innhold: Generell del: Innledning side 3 Presentasjon av enheten side 3 Ny i barnehagen side 3 Samarbeid hjem/ barnehage side

Detaljer

ØYMARK BARNEHAGE ÅRSPLAN Tro, håp og kjærlighet - - Kortversjon- Årsplan kortversjon

ØYMARK BARNEHAGE ÅRSPLAN Tro, håp og kjærlighet - - Kortversjon- Årsplan kortversjon ØYMARK BARNEHAGE - Tro, håp og kjærlighet - ÅRSPLAN 2018 - Kortversjon- 1-8 1. Planens innhold og vurderinger Denne planen er kortversjon av dokumentet «Årsplan og virksomhetsplan». Både virksomhetsplanen

Detaljer

Gjennomgående tema for 2011-2012 i Lund barnehage

Gjennomgående tema for 2011-2012 i Lund barnehage Gjennomgående tema for 2011-2012 i Lund barnehage Det som blir det gjennomgående temaet dette barnehageåret er mer et resultat av endrede rammebetingelser enn et tema ut fra det pedagogiske innholdet.

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

Personalet Brannøvelse

Personalet Brannøvelse ÅS KOMMUNE Nå er vi godt i gang med det nye barnehageåret, barnegruppa er på plass og barna begynner å bli kjent med hverandre. Det er noen endringer i barnegruppen, Ingrid har sluttet og begynt i Knerten

Detaljer

Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013.

Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013. Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013. Dette barnehageåret skal vi ha ett fellestema for hele barnehagen. Det er DU OG JEG, VI OG VERDEN. I vår barnehagen har vi barn med familierøtter

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

HAMPEHAUGEN BARNEHAGE TEMAPLAN FOR SMÅTROLL 2013/2014

HAMPEHAUGEN BARNEHAGE TEMAPLAN FOR SMÅTROLL 2013/2014 HAMPEHAUGEN BARNEHAGE TEMAPLAN FOR SMÅTROLL 2013/2014 Vi i Hampehaugen Barnehagen jobber mot en barnehagehverdag preget av omsorg, opplevelser, lek og læring i et spennende miljø med trygge og engasjerte

Detaljer

Årsplan for Trollebo 2016/2017

Årsplan for Trollebo 2016/2017 Årsplan for Trollebo 2016/2017 Hei alle sammen Denne høsten så blir vi 9 barn og 3 voksne på Trollebo og det gleder vi oss til. Når man er færre barn på avdelingen så får vi mer tid til det enkelte barn

Detaljer

VI SOM JOBBER PÅ STJERNEBARNA:

VI SOM JOBBER PÅ STJERNEBARNA: VI SOM JOBBER PÅ STJERNEBARNA: Soneleder: Anette Svendsen Pedagogisk leder: Rita Skoglund -80 % Fagarbeider: Gudrun Nilsen Fagarbeider: Bente Oliversen Roy jobber også hos oss i 80 % som ekstra assistent.

Detaljer

VELKOMMEN TIL TOPPEN BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL TOPPEN BARNEHAGE VELKOMMEN TIL TOPPEN BARNEHAGE VELKOMMEN TIL TOPPEN BARNEHAGE Om barnehagen Toppen barnehage åpnet 30.juli 1990. Barnehagen har fire avdelinger med plass til 65 barn i alderen 0 6 år. Barna fordeler seg

Detaljer

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling Bamsebo høst 2017

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling Bamsebo høst 2017 Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling Bamsebo høst 2017 Visjon: «Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne tilstede» Innledning Velkommen til et nytt barnehageår. I denne planen finner

Detaljer

Vi er sentralt beliggende nær Sande sentrum, og har om lag 30 dyktige og faglig bevisste medarbeidere.

Vi er sentralt beliggende nær Sande sentrum, og har om lag 30 dyktige og faglig bevisste medarbeidere. Denne årsplanen bygger på formålsparagrafen for barnehager (barnehageloven 1), og er en del av planverket i Haga barnehage. Planen er godkjent som årsplan sammen med pedagogisk plan for personalet av SU

Detaljer

Innledning Evaluering av forrige periode

Innledning Evaluering av forrige periode Innledning Nå har vi lagt mange snøfylte måneder bak oss. De har vært sterkt preget av kulde, og vi har derfor måttet være mye inne i vinter. Mye av snøen har nå begynt å smelte og våren står for hell.

Detaljer

Vi har også fruktmåltid kl. 14.15 hver dag. Det blir da servert knekkebrød/kavring med smør og oppskåren frukt.

Vi har også fruktmåltid kl. 14.15 hver dag. Det blir da servert knekkebrød/kavring med smør og oppskåren frukt. Velkommen til et nytt og spennende barnehageår. Håper alle har hatt en fin, opplevelsesrik og avslappende ferie. Noen av dere er nye i barnehagen og vi gleder oss til å blir kjent med dere, og til å få

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

HAMPEHAUGEN BARNEHAGE

HAMPEHAUGEN BARNEHAGE HAMPEHAUGEN BARNEHAGE Hampehaugen barnehage er en 3- avdelings barnehage for barn mellom 0 6 år. Barnehagen har 75 plasser fordelt på 3 avdelinger. Barnehagen ligger mellom Birkeneshallen og Birkeland

Detaljer

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune Avtaleerklæring Barnehage foreldre Sørreisa kommune Kommunens visjon, verdier og hovedmål ble vedtatt av Kommunestyret 26. oktober 2006 Barnehagene Vi er kjent for å være: Serviceinnstilt Kvalitetsbevisst

Detaljer