TELEFON TIL TYRIHANS BARNEHAGE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2014-15 TELEFON TIL TYRIHANS BARNEHAGE 69 13 91 10"

Transkript

1 ÅRSPLAN FOR TYRIHANS BARNEHAGE TELEFON TIL TYRIHANS BARNEHAGE Telefon kontor: tast 1 E- post: Telefon Småtroll: tast 2 E- post: Telefon Lykketroll: tast E- post: Telefon Skogstroll: tast 4 E- post: Telefon Sjarmtroll tast 5 E- post: Åpningstid: mandag til fredag kl

2 PERSONALET I TYRIHANS BARNEHAGE fom TONJE HÄGGBLOM Pedagogisk leder 0 % LAILA K. KLONTEIG Ped.leder 0 % STEIN RUNE HANSEN MONA BRANDSTORP Ped. medarbeider 0 % Ped. medarbeider 0 % AINA BJØRKÅ Pedagog 2 0 % KEVIN SÅHEIM Ped.medarbeider 0% LINA BULL MARIANE KARLSEN LINDA HEIDENBERG KITT HÄGGBLOM Ped. leder 0 % Barnepleier 0 % Ped.medarbeider 0% Ped.medarbeider 70% ELISABET HULTENIUS NINA MINGE RITA HANSEN HILDE THORSEN Ped.leder 0% Pedagog 2 0% Ped.medarb.0% Ped.medarb. 70% S K O G S T R O L L L Y K K E T R O L L GRETE BRÅTEN Kjøkkenansvarlig 60% RITA SJØLIE Daglig leder 0% S M Å T R O L L S J A R M T R O L L

3 VISJON Tyrihans barnehage har som mål å være en allsidig barnehage, som skal tilby barna varierte opplevelser og erfaringer i hverdagen. En grunnleggende plattform som arbeidet og virksomheten vår hviler på, er formulert som: "Alle barn i Tyrihans barnehage er trygge og glade barn som viser - og utøver omsorg for seg selv og andre!" TRYGGHET GLEDE Vi ønsker at barna skal oppleve glede i hverdagen; det er gøy å leke, lære og oppleve! Vi prøver å prege hverdagen med latter og humor, gripe tak i morsomme uttalelser og formidle artige historier. Men også festdager og høytider er viktige innslag i barnehagen. OMSORG Alle barn skal føle at de blir ivaretatt av voksne og av andre barn, og de skal selv lære seg å vise omsorg. Vi jobber mye med utvikling av sosial kompetanse, hvordan vi vil omgås i barnehagen. Til hjelp i dette arbeidet bruker vi et program kalt Steg-for-steg. Å føle seg trygg er helt avgjørende for å kunne trives, utvikle seg og å blomstre. I Tyrihans barnehage har alle barn en fast voksen - en tilknytningsperson. I starten på barnehagetilværelsen legges det mye fokus på relasjonen mellom barnet og tilknytningspersonen. Vi har erfart at en fast voksen blir kjent med barnet fortere og bedre, slik at man lettere kan se barnets individuelle behov og gi god omsorg. Vi vil videre dele oss i smågrupper i løpet av dagen for å lettere se enkeltbarn.det blir dermed lettere å nå fram for barna.det blir færre konflikter og mindre støy. september mat og drikke! 8 mat og drikke! Kl..0; 5 FELLESSAMLING i Trollstua mat og drikke! Kl.: Trollklubben til brannstasjonen Kl.17.0: foreldremøte Sjarmtroll 22 mat og drikke! mat og drikke! Gjennonføring av naturlekeplassprosjekt (studenter) 24 Hilde tar gruppebilder av barna Kl..00 ; 19 Trollfest! Fest for alle troll i skogen. Tyrihans 26 barnehage 20 år! Kl. : teater for barna

4 FOKUSOMRÅDER BARNEHAGEÅRET HVA 1. MED FOKUS PÅ PROSJEKTARBEID HVORFOR Etter god erfaring med prosjektarbeid forrige barnehageår, ønsker vi å fortsette med dette, når vi fordyper oss i ulike tema og interessefelt. Å arbeide med prosjekt gir store muligheter både i forhold til å ta barns medvirkning på alvor, og å intergrere alle de 7 fagområdene som Rammeplan legger føringer om. Barns rett til medvirkning er nedfelt i Barnehageloven, og slår fast at Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. Medvirkning legger grunnlaget for å forstå og å innordne seg demokratiske avgjørelser! I tråd med Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1.mars 2006, er det 7 fagområder barnehagen skal gi barn erfaringer med. "Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær, og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter (Barnehageloven 2) Alle fagområdene skal synliggjøres, og det skal være en viss progresjon i forhold til alder og modning; Fagområdene bidrar til barnas dannelsesprosess, støtter fag barna senere møter i skolen, og er en del av samfunnets målsetting om LIVSLANG LÆRING. Kommunikasjon, spåk og tekst Kunst, kultur og kreativitet Etikk, religion og filosofi Nærmiljø og samfunn Kropp, helse og bevegelse Antall, rom og form Natur, miljø og teknikk HVORDAN Personalet må være lydhøre og anerkjenne barnas innspill, og gripe tak i noe av det de er opptatt av. Prosjektene vil variere i lengde og intensitet, og gi rom for barnas forskning og refleksjon etter alder og modenhet. gir godt grunnlag for pedagogisk dokumentasjon. oktober 2014 Kevin begynner! 1 2 Kl..0; FELLESSAMLING i Trollstua 6 mat 1 mat 1.kl bhg.lærerstudenter begynner praksis 20 mat mat Kl. 18: Foreldremøte nye foreldre Kl.19: Foreldremøte alle Kl. 15: FN- middag 24 og kunstutstilling for foreldre 1

5 HVA 2. MED FOKUS PÅ BARNEHAGENS VERDIER HVORFOR Vi har arbeidet med "Sjiraffspråk" i to år. Sjiraffspråk handler om å bevisstgjøre hvordan kommunikasjon påvirker oss, og hvordan vi kan bruke språket til å fremme gode relasjoner og mer forståelse. Vi ønsker å videreføre det vi har startet på, gjøre erfaringene til våre. Vi vil derfor dette barnehageåret fremme verdiene i visjonen vår på en mer konkret måte. Verdiene våre er: TRYGGHET - GLEDE - OMSORG I følge Rammeplan skal barnehagen fremme barnas danning; "Danning er mer enn utvikling, mer enn læring, mer enn omsorg, mer enn oppdragelse og mer enn sosialisering. Samtidig rommer danning alt dette." Vi har tro på at vi med bevissthet om våre verdier på denne måten kan bidra til å fremme danning hos voksne og barn. HVORDAN Verdiene skal ligge til grunn for våre handlinger, vår kommunikasjon, våre relasjoner med voksne og barn. Vi kommer til å arbeide med dette i personalgruppen, og i barnegruppen via å definere, sette ord på egrunne handlinger mm. november 2014 mat mat 4 PLANDAG- barnehagen er stengt! Kl..0; FELLESSAMLING i Trollstua mat 24 mat Kl. 12.0: Rikskonserten på besøk med "Plopp- rock i bhg!"

6 HVA. MED FOKUS PÅ TROLLPERMER HVORFOR Rammeplanen legger føringer for at barnehagens praksis skal dokumenteres. Det mest grunnleggende er å dokumentere, og å reflektere, rundt barns læring og utvikling. Det er dette som er fundamentet for utvikling av pedagogisk kvalitet. Vi har valgt å bruke "Trollpermer" som et verktøy i dette arbeidet med den intensjon å: dokumentere litt av hvert barns utvikling bruke det som pedagogisk dokumentasjon for å se progresjon fra år til år knyttet til fagområdene samt utarbeide et minne for barnet fra barnehagetiden HVORDAN Hvert barn får sin egen perm når det starter i barnehagen. Permen skal år for år fylles med tegninger, tekst og bilder fra utvalgte områder, knyttet opp mot de ulike fagområdene. Personalet tar utgangspunkt i spørsmålet "hvem er jeg nå?" i forhold til noen få utvalgte områder, for å kunne dokumenter ståsted og progresjon igjennom barnehagetilværelsen. Meningen er at barna selv skal delta i utformingen av sin perm etter alder og modning. Trollpermen får barna med seg, når de slutter i Tyrihans barnehage. september desember 2014 I løpet av uke 50 skal vi ha julerevy. Kommer tilbake til dato! Kl..0; FELLESSAMLING i Trollstua 5 8 Frist for levering av juleferielapper Julaften - barnehagen stengt 25 1.juledag - barnehagen stengt 2.juledag- banehagen stengt Nyttårsaften - barnehagen stengt

7 HVA 4. MED FOKUS PÅ KOSTHOLD HVORFOR HVORDAN Barn er avhengig av at voksne omsorgspersoner tar ansvaret for kostholdet deres, enten de er hjemme eller i barnehagen. Mange barn spiser flere av dagens måltider i barnehagen, og dette utgjør en stor del av det totale kostholdet. Barnehagen og de ansatte har derfor stor innflytelse på kosthold og matvaner. Selv om hjem og familie har hovedansvar for barnas kosthold, har barnehagen et profesjonelt ansvar for å legge til rette for at barn i barnehage får gode kostvaner og at mattilbudet vi gir er helsefremmende. Vi serverer derfor sunne påleggssorter, grovt brød, og melk eller vann som drikke til maten. Når det serveres varme måltider bruker vi oftest ren fisk og rent kjøtt, og mindre av farseprodukter og halvfabrikata. Vi passer også på å tilrettelegge for at det ikke er mer enn,5 timer mellom hvert måltid. Dette er etter anbefalinger fra helsedirektoratet. Fordelt på dagen har vi frokost, lunsj og fruktmåltid. I tillegg får de barna som er ekstra sultne på ettermiddagen, og de som har lange dager, tilbud om knekkebrød på slutten av dagen. Til hjelp i dette arbeidet har vi dette barnehageåret ansatt en egen "kjøkkensjef"; Grete. Dette gir oss større muligheter for at barna kan bidra i matlagingen, noe som er en kilde til lærdom på mange måter (begrepslæring, kunnskap om matvarer, sanseopplevelser, finmotorisk trening mm). I TURSEKKEN PÅ MANDAGER Ved siden av en god matpakke er det greit å ta med frukt, nøtter, rosiner, grønnsaker mm. Vi ønsker at dere begrenser kjekspakkene! Vann er alltid den beste tørstedrikken! januar 2015 I løpet av januar blir det samtaler med foreldre til skolestartere 1.nyttårsdag- barnehagen stengt 1 PLANDAG- barnehagen stengt 2 5 mat 12 mat 19 mat 26 mat og drikke!

8 FASTE AKTIVITETER Dette er ukestrukturen med noen faste aktiviteter som vi ønsker å fortsette med, i tillegg til at vi har mye avdelingstid. Barnas dominerende virksomhet er alltid leken, som skal gis tid og rom. Og med lek og mer strukturerte aktiviteter som "verktøy", har vi også muligheter til å drive fram prosjektarbeid TROLLGRUPPER på tvers av avdelingene (etter jul).00 STEG- FOR - STEG for 4- åringer VARMMAT.00 1.fredagen i mnd: FELLESSAMLING På turdagen deler vi oss i 4 grupper etter alder og modning. På den måten mener vi barrna får en bedre opplevelse og utbytte av turen TROLLKLUBB for 5- åringer Etter jul starter vi opp med Trollgrupper, barn og voksne deles på tvers av avdelinger. Gruppene gjennomfører strukturerte aktiviteter i tråd med fagområder og virksomhetsplan "Førskoleklubb" for de eldste barna i barnehagen med læring og opplevelser i fokus; trafikkopplæring med Tarkus brannvernsopplæring med Eldar og Vanja arbeid med oppgaver med bla tall, bokstaver former og annet.. Aktivitetsplan deles ut til Trollklubb- foreldre. "Steg- for steg" er et kompetansetreningsopplegg, som gir barn og voksne mulighet til å trene på viktige og nyttige sosial ferdigheter. Programmet tar i bruk plansjer, dukker, dialog og refleksjon. Den grunnleggende drivkraften i "Steg- for - steg" er å bygge videre på det positive barna gjør. Ansvarlige voksne er i år Tonje og Nina. Alle avdelinger møtes i "Trollstua" til felles sang/eventyr/ lekestund. februar 2015 I løpet av februar gjennomfører vi foreldresamtaler med foreldre på Lykketroll og Skogstroll Kl..0; 6 FELLESSAMLING i Trollstua

9 OVERGANG BARNEHAGE SKOLE "Barnehagen skal, i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehagen til første klasse og eventuelt skolefritidsordning. Dette skal skje i nært samarbeid med barnet hjem." (Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.) Tyrihans barnehage ønsker å bidra til at overgangen fra barnehagen til skolen skal bli så god som mulig. Dette har barnehagen ansvar for å gjennomføre: I januar- halvannet år før skolestart Innen 1. Innen 15.1 Innen 1.2 Planlegging av tilpassede tiltak for barn med omfattende / tilretteleggings behov ved overgang fra barnehage til skole. Foreldremøte Informerer foreldre i barnehagen om årshjulet for foreldrene til 5- åringene. Agenda for møtet: ü Gjennomgå Barnehagen årshjulet sender skolene oversikt over de barna de har som skal begynne på skolen året etter. Informasjonen oversendes elektronisk på eget skjema. Søknadsfrist for framskutt eller utsatt skolestart. Eget søknadsskjema ligger på Fronter/ Risk. Skjemaet Informasjon om barnet fylles ut av barnet, foreldre/foresatte og barnehagen i samarbeid og oversendes skolen i tråd med samtykke. Ansvar: barnehagen ved styrer Ansvar: Ansvar: barnehagen Barnehagen i samarbeid med foreldrene Ansvar: Foreldrene Ansvar: Barnehagen/foreldrene I løpet av uke 9 Innskriving av kommende elever Ansvar: skolen/foreldrene I løpet av mars Innen 1.mai Skolene inviterer skolestarterne i grupper til skolen sammen med personale fra barnehagen. Ansvar: skolen/barnehagen Det gjennomføres samordningsmøter der det er behov jf. Skjema om Ansvar: skolestarteren mellom barnehage, skole og helsesøster/eller annen instans. Her skolen/barnehagen gjennomgås all informasjon som er tilgjengelig rundt det enkelte barnet. I løpet av juni Barn og foreldre inviteres til den skolen barnet skal begynne på. De får møte lærer, SFO- ansatte og medelever. De får om mulig treffe sin evt. fadder slik at det tidlig opprettes kontakt. Ansvar: Skolen/foreldrene mars 2015 I løpet av mars gjennomfører Småtroll og Sjarmtroll foreldresamtaler PLANDAG- 6 barnehagen stengt! mat Kl. 7-9: Påskefrokost 20 27

10 VURDERING AV BARNEHAGENS ARBEID Systematisk vurderingsarbeid legger grunnlaget for barnehagen som lærende organisasjon. Barnehagen som organisasjon bærer på tradisjoner, sammensatt kompetanse, inneforståtthet og taus kunnskap som er viktig å sette ord på og reflektere over for å legge grunnlaget for videre kvalitetsutvikling. (Rammeplan for barnehagen.) OMRÅDE MÅLSETTING HVOR/NÅR ANSVAR Årsplan Vurdere om årsplan synliggjør barnehagens pedagogiske mål og metoder, og er et egnet arbeidsredskap for personalet. Av personalet på plandagen i mai Av barna i ord og uttrykk daglig Styrer Fokus på verdier Tydelig synliggjøring av virksomhetens verdier i ord og handlinger Av personalet på personalmøter Styrer Trollpermer Synliggjøre fagområdene og det enkelte barns progresjon innenfor fastsatte områder På avdelingsmøter og ledermøter 1 gang pr måned Hver tilknytnings- person Barna Trivsel Trygghet Utvikling Lek og læring Arrangement Drift Beredskapsplaner - evt hendelser Gi barna gode opplevelser og læring gjennom tid til å fordype seg i ulike tema og interesser. Få integrert alle fagområdene og gi mulighet til å reflektere og forske. Sikre at barna har optimale vilkår i barnehagen ut fra individuelt ståsted. Sikre optimale arrangement med fokus på trivsel og inkludering for alle involverte. Sikre tradisjon og nytenkning, samt belyse forbedringspotensiale. Sikre optimale planer og instrukser ut fra ulike situasjoner, og at personalets opptreden i krisesituasjoner er best mulig. Være lydhøre for barnas uttrykk underveis På plandagen i januar og i mai Ledermøter hver uke Samarbeidstid - kveld september og januar Foreldresamtaler Av barna i ord og uttrykk daglig Umiddelbart etter gjenomføring på eget planleggings- og evalueringsark. Settes i permen! Gjennomgang av div planer på plandagen mars Umiddelbart ved ulike hendelser Alle ansatte Styrer Styrer Pedagogisk leder Pedagogisk leder Pedleder og foreldre Arrangements- gruppa Styrer april Skjærtorsdag- 2 barnehagen stengt! Langfredag - barnehagen stengt! 2.påskedag- barnehagen stengt!

11 TROLLFEST 2014 mai 2015 Mandag Tirsdag Onsdag 4 Husk tursekk med mat og drikke! 5 Kl..00; Steg- for- steg med Kl Trollklubb for 5- åringene TURD AG Kl..00; Husk tursekk med Steg- for- steg med mat og drikke! Kl Trollklubb for 5- åringene Kl..00; Husk tursekk med Steg- for- steg med mat og drikke! Kl Trollklubb for 5- åringene Kl..00; Steg- for- steg med 2. PINSEDAG- Kl barnehagen stengt! Trollklubb for 5- åringene Torsdag Fredag 6 Kl ; OFF. HØYTIDSDAG- 1 barnehagen stengt! PLANDAG- 15 KRISTI HIMMELFART barnehagen stengt! - barnehagen stengt 20 Kl ; Kl ;

12 RETNINGSLINJER I FORHOLD TIL SYKDOM En hovedregel: Allmenntilstanden til barnet er avgjørende for om barnet skal komme til barnehagen. Barnet må kunne delta i alle daglige aktiviteter - også utelek. Feber: Barn som har feber skal ikke være i barnehagen. Barn med feber skal hentes. Diaré: Barn som har diaré skal ikke være i barnehagen. Må ha normal avføring før de kan komme i barnehagen igjen. Oppkast: Barn som kaster opp skal ikke være i barnehagen. Må ha en oppkastfri dag før de kan komme i barnehagen igjen. Vannkopper: Alle vannkoppene skal ha tørket inn før barnet kan komme tilbake til barnehagen. Sjekk forøvrig Folkehelseinstituttets sine nettsider: MEDISINERING AV BARN Hovedregel: medisinering av barn er foreldrenes ansvar. I forhold til evt. medisinering som må foregå i løpet av barnehagedagen, er foreldrene ansvarlig for tilstrekkelig opplæring, og en skriftlig avtale må undertegnes. Skjema finnes i barnehagen! juni Kl..0; FELLESSAMLING i Trollstua SOMMER AKTIVITETER OG SOMMER AVSLUTNINGER mat 0

13 EVENTYRET OM TYRIHANSTROLLET Det var en gang et troll som het Tyrihans. I magen til trollet bodde det mange trollbarn, og det var mye å holde styr på for trollet. Heldigvis for trollet hadde det tre kloke hoder til å hjelpe seg og mange øyne for alltid å kunne se barna sine. I det ene hodet var det smekkfullt av tanker om omsorg og tilknytning, slik at barna skulle føle trygghet og kjærlighet. I det andre hodet kretset tankene rundt trollbarnas utvikling. Trollet ønsket sterkt for sine barn at de skulle få gode språkkunnskaper, og lære å omgås hverandre på en måte som opplevdes god for alle. I det tredje hodet surret det stadig tanker om aktiviteter, fester og samlinger av ymse slag. Latter fra glade barn var det beste trollet kunne høre i hverdagen, og ønsket å tilføre opplevelser og erfaringer. Hver dag var en skattejakt for Tyritrollet og trollbarna, og hver dag var det GULL å høste: Glede Undring Lek Læring Og slik levde Tyrihans og trollbarna i hele sitt barnehageliv! juli Sommeraktiviteter og sommerturer i hele juli, samt ferieavvikling! BARNEHAGEN STENGT! 20 BARNEHAGEN STENGT 21 BARNEHAGEN STENGT 22 BARNEHAGEN STENGT 2 BARNEHAGEN STENGT

Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk

Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk KONTAKTINFORMASJON Melløsparken barnehage SA Dyreveien 16b 1532 Moss Tlf: 69206530 post@mellosparkenbarnehage.no

Detaljer

Årsplan for Jøa Barnehage

Årsplan for Jøa Barnehage 2014/2015 Årsplan for Jøa Barnehage Godkjent av samarbeidsutvalget 28.10.2014 Forord Barnehagens virksomhet styres av Barnehageloven. Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver er forskriften til loven.

Detaljer

Kulur Årsplan 2014/2015 SKOGHEIM

Kulur Årsplan 2014/2015 SKOGHEIM Kulur Årsplan 2014/2015 SKOGHEIM Kulur Årsplan 2014/2015 SKOGHEIM Vigilo er et digitalt verktøy for bruk i barnehagen Kommunikasjon med foresatte Kulur barnehager er opptatt av å kvalitetssikre kommunikasjonen

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE EILERT SUNDT

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE EILERT SUNDT ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE EILERT SUNDT 1 Vi tar vare på barndommens magi. SiO Barnehage Nær Målrettet Oppfinnsom 2 Om barnehagen SiO Barnehage Eilert Sundt er en av 11 barnehager som eies og drives av

Detaljer

Årsplan 2014-2015. For. Ellingsøy barnehage

Årsplan 2014-2015. For. Ellingsøy barnehage Årsplan 2014-2015 For Ellingsøy barnehage Adresse: Grønebelgvegen1 Hoffland, 6057 Ellingsøy Telefon: Kontor: 70 16 51 70 Fellesrom: 70 16 51 71 Personalet/Trådløs: 70 16 51 72 1 Ellingsøy barnehage Pedagogisk

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE Årsplan Symra Barnehage 2015/2016 Side 1. ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE E-post: symra.bhg@eidsberg.kommune.no Symra: Kirkåsveien 1B Telefon: 69892288 Avdeling Eventyrtoppen: Høytorp Fort, Bygning 27

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3

Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Fagerheim barnehage Årsplan 2012 2013 Innholdsfortegnelse Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Vurdering av årsplan for 2011-2012 Vurdering av

Detaljer

Årsplan 2014 / 2015 Svanviken barnehage 1910 2015 105 ÅR

Årsplan 2014 / 2015 Svanviken barnehage 1910 2015 105 ÅR Årsplan 2014 / 2015 Svanviken barnehage 1910 2015 105 ÅR Visjon: Barnet i fokus. Verdier: Barnet skal møtes med respekt, aksept, tillit og tiltro. Ved alle handlinger som angår barn som foretas av myndigheter

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

Årsplan - Oterhaugen barnehage august 2012 juli 2014

Årsplan - Oterhaugen barnehage august 2012 juli 2014 Årsplan - august 2012 juli 2014 Hovedmål: Vi skal gi et kvalitativt godt tilbud til fornøyde barn og foreldre. Vi skal ha et læringsvillig personale som er positive til utvikling og endring Visjon: Gjennom

Detaljer

ÅRSPLAN ÅRSPLAN 2013/2014 ORG - K ET - SIKK SPILL - O 2013/2014 SKOGHEIM BARNEHAGE SKOGHEIM BARNEHAGE

ÅRSPLAN ÅRSPLAN 2013/2014 ORG - K ET - SIKK SPILL - O 2013/2014 SKOGHEIM BARNEHAGE SKOGHEIM BARNEHAGE ÅRSPLAN ORG - K HET ER SPILL - O M A VA ET - SIKK LIT MS ÅRSPLAN egentlig trenger å v ite lær Alt jeg en te jeg i barnehag S Velkommen til Kulur Skogheim barnehage Kulur Skogheim barnehage ligger fint

Detaljer

Vi ser frem til et innholdsrikt år, og til et godt samarbeid med dere. Anne, Linda & Mads

Vi ser frem til et innholdsrikt år, og til et godt samarbeid med dere. Anne, Linda & Mads Velkommen til et nytt barnehageår her ved Nygårdshaugen barnehage. Her en kalender for barnehageåret 2012-2013. Den beskriver mål og innhold for året, samt en del annen relevant informasjon. Det er vår

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud

Detaljer

Kvennaneset barnehage

Kvennaneset barnehage ålesund kommune Årsplan august 2014 august 2015 Kvennaneset barnehage Kjøpmannsgata 6005 Ålesund Tlf: 70 16 28 50 Velkommen til Kvennaneset barnehage Kvennaneset barnehage er en kommunal barnehage, og

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Årsplan August 2010- august 2011 for Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund Tlf: 70 16 24 95 1 Forord Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehageår her på

Detaljer

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Innhold Barnehagens plandokument Vår visjon s. 3 Vurdering av barnehageåret 2012/13 s. 4 Barnehagens organisasjon s. 6 Prosjektarbeid 2012/13 s. 7 Barnehagens

Detaljer

ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015

ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 1. PRESENTASJON Søråsteigen barnehage er en av 7 kommunale barnehager i Ås kommune. Vi har alle en felles pedagogisk plattform som utgangspunkt for det pedagogiske arbeidet i våre

Detaljer

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019)

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) SNEHVIT BARNEHAGE Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) Vår visjon: Her får alle barn og voksne være seg selv, sammen med andre. Snehvit barnehage er en barnehage som setter

Detaljer

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk, begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund www.alesund.kommune.no/sub/norvebh/ Tlf: 70162495 1 Forord Her på Nørve barnehage er

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SOPP BARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR SOPP BARNEHAGE 2015 ÅRSPLAN FOR SOPP BARNEHAGE 2015 TLF: 61 17 40 20 ADR: Teknologiveien 18 2815 Gjøvik Hjemmeside: www.sopp.no 1 ÅRSPLAN SOPP BARNEHAGE 2015. INNHOLDSFORTEGNELSE. FORORD... 3 PERSONALET... 4 BARNEHAGENS VISJON

Detaljer

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør.

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør. ÅRSPLAN Hunnshovde Barnehage HVORFOR HAR VI SPRÅK? - VI ØNSKER Å FORMIDLE ET BUDSKAP - VI ØNSKER Å FORSTÅ ET BUDSKAP - VI TRENGER ET VERKTØY FOR TANKEN 2015 HVA TRENGER VI SPRÅKET TIL? - KOMMUNIKA- SJON

Detaljer

Årsplan for Enger barnehage.

Årsplan for Enger barnehage. Årsplan for Enger barnehage. VI VIL SETTE GODE SPOR, OG SKAPE GODE BARNDOMSMINNER. Aug 2015 aug 2016. Den som lurer, den lærer.. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE. * Forord v/ daglig leder side 3 * Dagsrytme og rutiner

Detaljer

GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15

GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15 GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15 1 1. TROLLHAUGEN BARNEHAGE Trollhaugen barnehage er en 4 avdelings heldagsbarnehage. Barnehagen har til ca. 54 hele plasser for barn i alderen 0 5 år.

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SOPPEN STUDENTBARNEHAGE 2014

ÅRSPLAN FOR SOPPEN STUDENTBARNEHAGE 2014 ÅRSPLAN FOR SOPPEN STUDENTBARNEHAGE 2014 TLF: 61 17 40 20 ADR: Teknologiveien 18 2815 Gjøvik Hjemmeside: www.sopp.no 1 ÅRSPLAN SOPPEN STUDENTBARNEHAGE 2014. INNHOLDSFORTEGNELSE. FORORD... 3 PERSONALET...

Detaljer

Maristua barnehages årsplan 2011/2012

Maristua barnehages årsplan 2011/2012 Maristua barnehages årsplan 2011/2012 1 Velkommen til oss i Maristua barnehage Maristua barnehage er en liten barnehage med 2 avdelinger med plass til 18 barn; Revehiet og Marihøna. Vi har et flott uteområde

Detaljer

Årsplan 2015 Dr. Br Dr. Brandts Barnehage andts Barnehage 2015

Årsplan 2015 Dr. Br Dr. Brandts Barnehage andts Barnehage 2015 Årsplan 2015 Dr. Dr. Brandts Brandts Barnehage Barnehage Innholdsfortegnelse: Innledning... 3 Lov om barnehager... 3 Rammeplanen for barnehager... 3 Pioner Barnehager... 4 Dr. Brandts Barnehage... 5 Avdelingene...

Detaljer

INNLEDNING. I Storeng Familiebarnehage jobber:

INNLEDNING. I Storeng Familiebarnehage jobber: INNLEDNING Årsplanen for Storeng Familiebarnehage er utarbeidet i tråd med Lov om Barnehager og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Årsplanen vår viser hva vi er opptatt av i familiebarnehagen

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 1 ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 2012 2013 2 Innholdsliste: Velkommen Informasjonsdel Emneplan for 2012 / 2013 Barnehagerute for 2012 / 2013 Personalet i Ebbegarden barnehage Pedagogisk arbeid i Ebbegarden

Detaljer