Miljøgifter i maten og er økologisk bedre?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Miljøgifter i maten og er økologisk bedre?"

Transkript

1 Miljøgifter i maten og er økologisk bedre? Helle Margrete Meltzer Folkehelseinstituttet Folkehelsekonferansen i Hedmark september 2015

2 Leveforhold og levevaner har endret seg kolossalt de siste 100 årene

3 Fra: Spise hva man har tilgjengelig Til: Spise hva man liker Fet, søt, salt mat

4 Overvekt/fedme (BMI > 25) Høyt blodtrykk : mill : > 1.0 mill Type 2-diabetes : Osteoporose : Kreft Hjerteinfarkt Hjerneslag Livsstils-relaterte folkesykdommer i Norge : nye pr år : nye pr år : nye pr år

5 Kilde: Folkehelserapporten 2014, kapittel: Temakap, Sykdomsbyrde,

6 Hovedproblem, sett fra et folkehelsesynspunkt: alt det vi faktisk tør spise.

7 Noe helt annet får mye mer oppmerksomhet E-stoffer Aspartam Bisfenol A Plastmyknere Miljøgifter: tungmetaller, PCB Genmat og mange andre skumle og farlige stoffer i maten!

8 IMPORTERER RISIKO: I Norge og EU avdekkes det stadig oftere matvarer som kan være helsefarlige. Grønnsaker med rester av sprøytevernmidler er et eksempel.

9 Detox, renselse, avgiftning = big business Faste, juicer, teer, miksturer, piller, hudbørsting, sauna, trening, yoga, tarmrens etc.

10 Er det noe i engstelsen? (Ja, litt )

11 Aftenposten januar 2007

12 Miljøgifter finnes nå overalt i miljøet

13 Vi har alle en viss dose fremmedstoffer/miljøgifter i kroppen vår Vi står i likevekt med våre omgivelser. Er miljøet forurenset, blir vi det også. Naturlig renhet finnes knapt. Luft / støv Mat Vann Hudkontakt

14 stoffer i maten Naturlige gifter Bakterier Tilsetningsstoffer Beskyttelsesstoffer Miljøgifter Stoffer fra emballasje og tilberedning Muggsopp gifter Rester av plantevernmidler og medisiner

15 Noen grupper av stoffer Stoffer i mat brukt eller tilsatt med hensikt, ca 3000 i alt Stor grad av egenkontroll for forbruker Mye mindre kontroll Tilsetningsstoffer, aromastoffer Rester av plantevernmidler og dyremedisiner Stoffer fra matemballasjen (BPAetc) Stoffer som dannes når vi varmebehandler maten (akrylamid etc) Miljøgifter (kvikksølv, kadmium, PCB, dioksiner) Muggsoppgifter Algetoksiner Naturlig forekommende giftstoffer i maten (koffein, solanin etc) Omfattende krav til dokumentasjon fra produsent Ingen produsent kan avkreves data, vi må gjøre bruk av andre typer data og tiltak

16 Eksempel: Inntak av dioksiner og PCB fra ulike matvarer i Norge egg tran melk fisk olje/fett kjøtt

17 Kroppen har avanserte detoksmekanismer. Lever, nyre Vannløselige toksiner skilles som regel raskt ut Fettløselige toksiner kan hope seg opp i fettvevet vårt Enkelte metaller akkumulerer i benvevet. Nivåene i vevet står i likevekt med blodkonsentrasjonen av stoffet (ex: bly)

18 Virker detox-kurene? (skilles giftstoffer raskere ut enn de ellers ville gjort?) NEI! Føler folk seg bedre? JA!

19 Ernæringsfaglig vurdering Detox-kurer som innebærer å kutte ut stimulanser (kaffe, te, alkohol) Detox-kurer som innebærer å kutte ut hvitt mel, sukker, salt mat Detox-kurer som innebærer å lage all mat fra gunnen av, med hovedvekt på grønnsaker og frukt

20 Forvaltningsstøtteinsitusjoner Forvaltningsorganer Risiko- Risikovurdering Risikohåndtering kommunikasjo n Codex alimentarius, andre internasjonale organer Stort offentlig apparat for å sikre trygg mat

21 Eksempel: Forsøk på en modell: Er det sunt å spise fisk fordeler og risiki Risiko Fordeler Grad av sikkerhet Grad av sikkerhet Nevrotoksiske, hormonelle effekter av PCB og dioksin-belastning? Nevrotoksiske effekter av kvikksølv? Andre negative helseeffekter (fra PBDE, PAH etc) Hjerte- og karsykdomme Føtal utvikling, fødselsve Total dødelighet

22 Utfordringer Vi kommer ikke unna fremmedstoffene og miljøgiftene uansett hvordan kosten settes sammen og uansett hvor sunn profil den har Vi vet for lite (kunnskapsmangel) Vi vet ofte for lite om mekanismer for helseskadelige stoffer Vi må bruke dyrestudier og overføre til mennesker Vi vet for lite om den kliniske betydningen av lave doser over lang tid Vi vet for lite om samvirkende effekt av stoffer (cocktail-effekten) Lave forskningsbevilgninger Å forklare risiko, og hva som inngår i en risikovurdering, hva grenseverdi er, VANSKELIG å popularisere

23 Risiko-kommunikasjon? Se da, det ække så farlig som du tror! Jeg vet det er farlig, uansett hva du sier. Dessuten viser du meg ikke alt!

24 Mye info Eksempel: Lær deg godt grillvett Vær forsiktig med varmen når du griller og lær deg gode grillmetoder. Da styrer du unna de helseskadelige stoffene.

25 Finnes det forhold/kostfaktorer som kan bidra til redusert opptak eller skade? God ernæringsstatus beskytter Fiberrik mat reduserer opptaket av noen stoffer Andre livsstilsfaktorer kan bety en god del Gir redusert risiko for sykdom Fører til variert kost og lav eksponering for skumle og farlige stoffer

26 Hva tør vi spise? Lagom mengder Grønt og grovt Sunt fett! Levende mat (syrnede melkeprodukter) VARIASJON! Hygge ved måltidene!

27 - og er økologisk bedre?

28 To reviews publisert etter VKM-rapporten Johansson et al, 2014, Leifert et al, Nyeste artikler: To studier fra Den norske mor og barnundersøkelsen, en publisert høsten 2014 og en publisert i juli 2015

29 Betydning for human helse?

30 Overraskende få studier av helse-effekt Kliniske studier er så og si helt fraværende Observasjonsstudier er vanskelige å tolke VKM 2014: Denne VKM-vurderingen har avdekket et stort behov for flere og bedre studier. Forskning innen feltet viser mangel på konsistente funn og sprikende resultater. Det er viktig å få mer kunnskap både om eventuelle positive og negative helseeffekter fra økologisk mat. Essens: The jury is still out (Absence of evidence evidence of absence)

31 Sprøytemiddelrester

32 VKM om sprøytemiddelrester Økologiske matvarer har lavere nivåer av sprøytemiddelrester enn konvensjonelt dyrket mat. I Norge er den estimerte eksponeringen for sprøytemiddelrester i konvensjonelt dyrket mat lav, og godt under nivåene som det er sannsynlig kan resultere i negative helseeffekter. To studier av barn og en på voksne: Nivåene av sprøytemiddelrester i urin går kraftig ned ved overgang til økologisk dyrket mat.

33 Det ble påvist rester av totalt 154 ulike plantevernmidler, hvor soppmidlene boskalid og imazalil var de plantevernmidlene som oftest ble påvist. Prøveuttaket omfattet totalt 1179 prøver for Av disse prøvene ble det påvist plantevernmiddelrester i 58,4 %, hvor 1,5 % viste rester over grenseverdi (0.2% norske, 2.5% utenlandske). Det ble analysert 84 prøver av økologiske produkter hvorav 59 importerte og 25 norske. Det ble påvist ett funn i økologisk paprika fra India. I prøver av barnemat og i prøver av animalsk opprinnelse ble det ikke påvist rester av plantevernmidler.

34 Takk!

35

36

37 2013: Liten nedgang i produksjon, til 4.8 % av totalt jordbruksareal i Norge. Økning i andel dyr Økning i forbrukeretterspørsel

38 Grunner til å velge økologisk mat? Bærekraft Miljøvennlig Dyrevern Renere mat Bedre for helsen vår

39 To hovedtilnærminger til spørsmålet om økologisk mat og helse 1) Undersøke nivåene av innholdsstoffer (næringsstoffer og ikke-næringsstoffer) er det forskjeller? 2) Hva viser studier av økomat og helse? a) Intervensjonsstudier b) Observasjonsstudier c) Kliniske undersøkelser d) Tverrsnitsstudier e) Dyre- og in-vitro studier

40

41 Selvforsyningsgrad Fra «Utviklingen i norsk kosthold 2014»

42 Miljø og helse - en forskningsbasert kunnskapsbase Last ned fra E-bøker

43 Takk for oppmerksomheten!

44 Godt dokumentert at sub-optimalt inntak eller klinisk mangel på enkelte næringsstoffer kan forsterke den toksiske effekten av miljøgifter Dårlig jern-status øker abs. av kadmium Lite kalsium i kosten: økt abs. av bly at god ernæringsstatus kan beskytte at fiberrik mat reduserer opptaket Men IKKE: at kurer kan øke utskillelsen av uønskede stoffer i kroppen

45 Det hot este på den toksikologiske forskningsfronten Obesogenic chemicals Epigenetikk (Sjurdur et al s artikkel) Virker på tarmfloraen (Snedeker & Hay)

46 Er det sammenheng mellom detoxkurer og overvekts/fedmebølgen?

47 Forslag til human biomonitorering av befolkningen Samle inn årlig (annet hvert år) prøver fra en representativ del av befolkningen (ca. 600 personer) Analysere prøver for et utvalg miljøgifter Lagre prøvene i en nasjonal human miljøbiobank Samarbeide med myndigheter (HOD, Hdir, Mattilsynet, Klif ) og fagmiljøer (NIFES, VI, STAMI )

48 Fordeler med et nasjonalt overvåkings-program for miljøgifter i mennesker Med gode data fra biologisk materiale lagret i biobank vil vi kunne vurdere status på eksponeringen for miljøgifter identifisere risikogrupper i befolkningen mht. eksponering og vurdere tiltak evaluere effekt av ev. tiltak øke kunnskapen om sammenhengen mellom miljøgifteksponering og helse skape langsiktighet i arbeidet med overvåking av miljøgifter i den norske befolkningen supplere MD/Klifs satsing på miljøovervåking og

49 Ut med toxinene Det som skjer er at kroppen begynner og skille ut toxiner gjennom de 2000 porene som er i føttene. HVA SKJER: Teorien er at hver celle i kroppen har sin egen frekvens. Ved å stimulere disse frekvensene stimuleres cellene dermed til å rebalansere seg selv. Hos en frisk person har kroppens celler en negativ ladning på mellom 70 og 90 megavatt. Stress, dårlig kosthold og lite fysisk aktivitet bidrar til at kroppen bygger opp skadelige toksiner som skaper en elektrisk ubalanse i cellene og de kan komme ned i megavatt.

50 DOSE-RESPONSVURDERING OG ETABLERING AV EKSPONERINGSGRENSER RESPONS NOAEL (LOAEL) (Benchmark dose) UF = ADI UF: Datakvalitet; interspecies og interindividuell variasjon 5 % ADI Acceptable Daily Intake UF Uncertainty Factor NOAEL No-Observed- Adverse-Effect- Level Null-effektsnivå DOSE LOAEL Benchmark dose Lowest-Observed- Adverse-Efffect- Level Laveste effektnivå

51 Hva betyr overskridelse av Inntak av fremmedstoff pr uke terskelverdi? Symptomer på toksisitet (Effektdose) Ikke symptomer på toksisitet (Nulleffektdose) Redusert sikkerhetsmargin Terskelverdi (TWI) (Det vi kan spise hver uke) Inntak under TWI Inntak over TWI

52 Eksempler påovervåkning: Forbud av gamle plantevernmidler har ført til reduksjon 80 HCB Heksaklorbensen 40 Sum HCH Heksaklorsykloheksan ng/g melkefett ng/g melkefett DDT Sum DDT ng/g melkefett

53 Detox i dag Mer kommers enn vitenskap Mangel på dokumentasjon betyr ikke at kurene mangler effekt. Noen detox-programmer er interessante og bør følges opp forskningsmessig.

54 Kuriosa I Detox Renser, avgifter, lindrer smerte. Gir overskudd og ny energi! AquaDetox er som navnet tilsier utrensning gjennom vann. Ved hjelp av fotbad med temperert vann og en e-spiral som sender ut lav frekvens som skånsomt flyter gjennom kroppen og stimulerer cellene stimuleres kroppen bioenergetisk til å rebalansere seg selv. Det som skjer er at kroppen begynner å skille ut toksiner gjennom de 2000 porene som er i føttene.

55 Morgenbladet 14. august 2015

56 Mennesket har alltid traktet etter renhet. Først og fremst psykisk renhet: Ren samvittighet, rene tanker. Historisk har vi forsøkt å oppnå renhet ved religiøs askese og seksuell avholdenhet. I dag er det ikke Gud eller sex som forvalter skillet mellom rent og urent, det er mat. Veien til å gjenoppstå som et nytt og bedre menneske går gjennom kosthold. Du kan banne og hore, det er ingenting en brokkoli-smoothie ikke kan gjøre opp for. Siste matmote ut heter clean eating. Den føyer seg inn i rekken av dietter og regimer i et totalt matfiksert, matbesatt, matstresset tiår hvem har ikke opplevd å sitte ved et bord der gjestene snakker timevis i strekk om mat? Av en eller annen grunn signaliserer det høy status å mene at mat er noe av det farligste man kan drive med. For eksempel: Borddamen til venstre kan si at hvetemel er ren GIFT, hvorpå en viktigper til høyre mener laks fra butikken er LIVSFARLIG, den tredje har glutenintoleranse (men ikke cøliaki), den fjerde har laktoseintoleranse (men er ikke asiat), den femte takker nei til jordbær, for hun spiser bare GRØNNE grønnsaker. Mat er blitt klasse: Si meg hva du spiser, og jeg skal si deg hvem du er.

57 Stoffer vi vi ikke kan leve uten Protein Vitaminer Fett Mineraler Stivelse og fiber Vann

58 Utfordring I Vi kommer ikke unna fremmedstoffene og miljøgiftene uansett hvordan kosten settes sammen og uansett hvor sunn profil den har. Vi kommer ikke unna en kalkulert risiko, selv når vi unngår de matvarene men høyest konsentrasjoner. Hvordan imøtekomme dette på en god måte, ta pasienten/forbrukeren alvorlig, uten å skremme?

59 Utfordring II Tryggheten vår er stor. Men den er stort sett usynlig. Hvordan få synliggjort bedre det store apparatet av lover/regler/retningslinjer og hele forvaltningen rundt mattrygghet som gjør at vi kan være trygge på maten vi kjøper i butikkene?

60 Utfordring III Vi vet for lite (kunnskapsmangel) Vi vet ofte for lite om mekanismer for helseskadelige stoffer Vi må bruke dyrestudier og overføre til mennesker Vi vet for lite om den kliniske betydningen av lave doser over lang tid. Lave forskningsbevilgninger Det forlanges at vi vet! Det forventes at vi skal være skråsikre selv når datagrunnlaget er svært mangelfullt. Vi uttaler oss ikke skråsikkert, men tilstreber høyt beskyttelsesnivå.

61 Utfordring IV Å forklare risiko, og hva som inngår i en risikovurdering, hva grenseverdi er, VANSKELIG å popularisere Publikum og media krever et JA eller Nei, ikke minst til enkeltmatvarer Faglig sett finnes det ikke holdepunkter for dette

62 Utfordring V Hvem og hvor er den engstelige/bekymrede eller engasjerte forbruker? Kommuniserer vi presist og målrettet nok? Hvis det i virkeligheten er slik at De fleste er ikke bekymret for noen ting Noen er bekymret for alt De som er bekymret er ofte bekymret for feil ting

63 Hva er økologisk mat? Begrepet økologisk er rettsbeskyttet for matvarer, og kan kun brukes med godkjenning fra Debio eller tilsvarende utenlandsk kontrollorgan. Ø-merket er derfor din garanti for at varen er økologisk. Debios kontroll omfatter både gårdsbruk, foredlingsbedrifter, pakkerier, omsetningsledd og importører. Alle blir kontrollert minimum én gang i året. Du kan derfor være sikker på at økologiske produkter faktisk er økologiske!

64 Grunnregel Paracelsus Alt er gift og ingen ting er uten gift, det er bare dosen som avgjør om noe ikke er giftig. Alle Ding' sind Gift, und nichts ohn' Gift; allein die Dosis macht, daß ein Ding kein Gift ist (Phillippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim)

65 Conclusion - Indications of organic food being healthier - To get clear results, one needs to follow large groups of people who eat organic food, and a similar group who do not, for their whole lives - Alternatively: Interventions where all food eaten is controlled, with one group on organic food and one group not - The jury is still out on whether eating organic food will lead to people suffering less illness or disease over their lifetime

66 Kloden blir stadig mer giftig Industrikjemikalier Sprøytemidler Tungmetaller Radioaktive stoffer Øker risikoen for en rekke sykdommer, inkludert kreft, reproduksjonskader, metaboliske forstyrrelser, psykisk helse, IQ

www.fedon.no/graviditet Mat under svangerskap: Når du spiser for to

www.fedon.no/graviditet Mat under svangerskap: Når du spiser for to 1 www.fedon.no/graviditet Mat under svangerskap: Når du spiser for to Alt fra tiden før unnfangelsen spiller kostholdet en enormt viktig rolle både for mor og barn. Du spiser hver eneste dag, og hvert

Detaljer

Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer. Metodologi og vitenskapelig kunnskapsgrunnlag

Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer. Metodologi og vitenskapelig kunnskapsgrunnlag Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer Metodologi og vitenskapelig kunnskapsgrunnlag 2011 Tittel: Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer Metodologi og

Detaljer

Et helhetssyn på fisk og annen sjømat i norsk kosthold

Et helhetssyn på fisk og annen sjømat i norsk kosthold Et helhetssyn på fisk og annen sjømat i norsk kosthold Et helhetssyn på fisk og annen sjømat i norsk kosthold Hovedforfattere: Jan Alexander Livar Frøyland Gro-Ingunn Hemre Bjarne Koster Jacobsen Eiliv

Detaljer

Sunne ØKENDE OVERVEKT BLANT BARN I NORGE. farlig? Er melkefett. mellommåltider. Astrid Grydeland Ersvik: Gjeninnfør veiing i skolen

Sunne ØKENDE OVERVEKT BLANT BARN I NORGE. farlig? Er melkefett. mellommåltider. Astrid Grydeland Ersvik: Gjeninnfør veiing i skolen Nr 1 2007 meieriprodukter ernæring livsstil kunnskap Er melkefett farlig? Sunne mellommåltider Astrid Grydeland Ersvik: Gjeninnfør veiing i skolen ØKENDE OVERVEKT BLANT BARN I NORGE 4 innhold 1.07 4 Barn

Detaljer

104 Livsstil og helse

104 Livsstil og helse 104 Livsstil og helse Livsstil og helse105 DEL 2 Livsstil og helse Livsstil og helse henger sammen. Lever vi sunt, har vi større muligheter for å holde oss friske enn hvis vi lever usunt. Kostholdet er

Detaljer

Helse og livsstil H. Aschehoug & Co.

Helse og livsstil H. Aschehoug & Co. Del 3 av 5 Dette er en elektronisk versjon av læreboka til bruk på skoler som har undertegnet en avtale med Aschehoug forlag for skoleåret 2011/2012. Filene må behandles i henhold til åndsverksloven, og

Detaljer

MoBa magasin2014. s.6. s. 20. Folat kan redusere forekomst av autisme. Et økende antall helseproblemer kan knyttes til ulike miljøpåvirkninger

MoBa magasin2014. s.6. s. 20. Folat kan redusere forekomst av autisme. Et økende antall helseproblemer kan knyttes til ulike miljøpåvirkninger MoBa magasin2014 s.6 Folat kan redusere forekomst av autisme s. 20 Et økende antall helseproblemer kan knyttes til ulike miljøpåvirkninger Forskningsfunn fra Den norske mor og barn-undersøkelsen MOBA MILEPÆLER

Detaljer

Hygiene og mikrobiologi

Hygiene og mikrobiologi Hygiene og mikrobiologi Ranveig E. Prøven Hygiene og mikrobiologi Vg1 Restaurant- og matfag Bokmål 4 Mattrygghet Forord Gyldendal Norsk Forlag AS 2006 ISBN-10: 82-05-35726-9 ISBN-13: 978-82-05-35726-x

Detaljer

JOD! Ikke synd. Drikk melk GRAVIDE TRENGER. etter trening. på allergibarn. meieriprodukter ernæring livsstil kunnskap. Nr 1 2008

JOD! Ikke synd. Drikk melk GRAVIDE TRENGER. etter trening. på allergibarn. meieriprodukter ernæring livsstil kunnskap. Nr 1 2008 MELK_1.08 31-01-08 10:07 Side 1 Nr 1 2008 meieriprodukter ernæring livsstil kunnskap Drikk melk etter trening Ikke synd på allergibarn GRAVIDE TRENGER JOD! MELK_1.08 31-01-08 10:07 Side 2 FOTO: KETIL JACOBSEN

Detaljer

Hvorfor er det sunt og trygt for barn å spise sjømat

Hvorfor er det sunt og trygt for barn å spise sjømat Hvorfor er det sunt og trygt for barn å spise sjømat ved Forsker Lisbeth Dahl 19. mai 2011 Maten du spiser gir energi og næringsstoffer Menneskekroppen er avhengig av tilstrekkelig tilførsel av en rekke

Detaljer

29. Råd om kosthold og fysisk aktivitet

29. Råd om kosthold og fysisk aktivitet Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer 29. Råd om kosthold og fysisk aktivitet Basert på dokumentasjonsgrunnlaget (kap. 3-28) er det utarbeidet 13 råd om kosthold og fysisk aktivitet.

Detaljer

INNLEVERING AV EKSAMENSBESVARELSE VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

INNLEVERING AV EKSAMENSBESVARELSE VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS STUDIESTED KJELLER Bokmål INNLEVERING AV EKSAMENSBESVARELSE VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS STUDIEPROGRAM: Bachelor i Samfunnsernæring EMNEKODE OG EMNENAVN: SERN 3910 KULL/KLASSE: 2011 INNLEVERINGSDATO

Detaljer

Produktnavn: Detox-Spa, Ion Fot Bad maskin med armbånd og FIR Belter fra Bluefront. Introduksjon: Kroppsfremmede stoffer og ubalanse

Produktnavn: Detox-Spa, Ion Fot Bad maskin med armbånd og FIR Belter fra Bluefront. Introduksjon: Kroppsfremmede stoffer og ubalanse Produktpresentasjon samt ofte stilte spørsmål: Dual Ionic 2010 Produktnavn: Detox-Spa, Ion Fot Bad maskin med armbånd og FIR Belter fra Bluefront. Introduksjon: Kroppsfremmede stoffer og ubalanse Alt vi

Detaljer

Vel bekomme! «Din mat skal være din medisin og din medisin skal være din mat» Hippokrates 460 377 f. Kr.

Vel bekomme! «Din mat skal være din medisin og din medisin skal være din mat» Hippokrates 460 377 f. Kr. Vel bekomme! Mat og måltider er sentralt for alle, både i hverdagen, i helger og under høytider. Siden det er flest hverdager, er det spesielt viktig å se på dem dersom du vil leve sunnere: Hva spiser

Detaljer

Vel bekomme! «Din mat skal være din medisin og din medisin skal være din mat» Hippokrates 460 377 f. Kr.

Vel bekomme! «Din mat skal være din medisin og din medisin skal være din mat» Hippokrates 460 377 f. Kr. Vel bekomme! Mat og måltider er sentralt for alle, både i hverdagen, i helger og under høytider. Siden det er flest hverdager, er det spesielt viktig å se på dem dersom du vil leve sunnere: Hva spiser

Detaljer

FYSISK AKTIVITET. Nøkkelhull. koster. frokost. for sunnere mat VIKTIG FOR ALLE. Benskjørhet. Flere spiser. Lett å være sunn med melk

FYSISK AKTIVITET. Nøkkelhull. koster. frokost. for sunnere mat VIKTIG FOR ALLE. Benskjørhet. Flere spiser. Lett å være sunn med melk FOTO:BÅRD GUDIM Nr 2 2008 meieriprodukter ernæring livsstil kunnskap FYSISK AKTIVITET VIKTIG FOR ALLE Flere spiser frokost Benskjørhet koster Nøkkelhull for sunnere mat Ole André Sivertsen: Lett å være

Detaljer

Mat for kropp og sjel

Mat for kropp og sjel Mat for kropp og sjel For å komplimentere Olavesen Systemet anti-cellulitt behandlinger Det er greit å følge en diett for å gå ned i vekt, men en slik diett bør ikke utelukkende være basert på vekttap,

Detaljer

Mat for spedbarn. www.fedon.no/spedbarn

Mat for spedbarn. www.fedon.no/spedbarn www.fedon.no/spedbarn Mat for spedbarn Bryst er best La det ikke herske noen tvil. Det finnes ingen fullgod erstatning for morsmelk som den første og tidligste føden for spedbarn. Uansett hvor avansert

Detaljer

Hva skjedde med en joggetur og grove brødskiver?

Hva skjedde med en joggetur og grove brødskiver? 01 15 MEIERIPRODUKTER ERNÆRING LIVSSTIL KUNNSKAP Hva skjedde med en joggetur og grove brødskiver? Komiker Nils-Ingar Aadne Lav jodstatus blant gravide Jod viktig for normal vekst og hjernefunksjon Prøv

Detaljer

Kreft øker 1-2% Forstår Vi forstår vi ikke hvorfor? Energioverskudd rammer 2 av 3. Til ettertanke. Vår hverdag er endret

Kreft øker 1-2% Forstår Vi forstår vi ikke hvorfor? Energioverskudd rammer 2 av 3. Til ettertanke. Vår hverdag er endret 1 Kreft øker 1-2% for hvert år Hverdagsaktivitet og trening Kan vi som trener få for lite aktivitet? Kan vi bli spreke uten å trene? Får vi mer kreft enn vi hadde behøvd? Kosthold Hva er viktigst å fokusere

Detaljer

anbefalinger for spedbarnsernæring

anbefalinger for spedbarnsernæring TIL HELSEPERSONELL anbefalinger for spedbarnsernæring Anbefalinger for spedbarnsernæring Opplag 2001: 15 000 Design: Tank Design AS Foto: Astrid Hals Trykk: Zoom Grafisk AS Papir: Munken Lynx Innhold Forord

Detaljer

Nr 04 april 2013. Foto lisa westgaard

Nr 04 april 2013. Foto lisa westgaard Nr 04 april 2013 Foto lisa westgaard innhold Leder 4EQ EVERYDAY Opplev glede, energi og overskudd i hverdagen! ALLERGI Hva er de underliggende 8 årsakene? Kjære kunde 10 OMEGA-3 Avgjørende byggesteiner

Detaljer

SUNNE MATVANER. råd. Supper. friske. som varmer GI BARNA. Les slankeekspertenes. Spiseforstyrrelser de fleste blir

SUNNE MATVANER. råd. Supper. friske. som varmer GI BARNA. Les slankeekspertenes. Spiseforstyrrelser de fleste blir MELK_3.08 23-10-08 11:14 Side 1 FOTO: Nr 3 2008 m e i e r i p r o d u k t e r e r n æ r i n g l i v s s t i l k u n n s k a p Les slankeekspertenes råd Supper som varmer Spiseforstyrrelser de fleste blir

Detaljer

«Kokeboka mi» er et læreverk for mat og helse-faget i grunnskolen. Læreverket dekker alle kompetansemålene for faget og er i tråd med

«Kokeboka mi» er et læreverk for mat og helse-faget i grunnskolen. Læreverket dekker alle kompetansemålene for faget og er i tråd med «Kokeboka mi» er et læreverk for mat og helse-faget i grunnskolen. Læreverket dekker alle kompetansemålene for faget og er i tråd med helsemyndighetenes kostråd. «Kokeboka mi» tilbys gratis til alle elever

Detaljer

ET INSPIRASJONSHEFTE. om hjertevennlig livsstil for transplanterte

ET INSPIRASJONSHEFTE. om hjertevennlig livsstil for transplanterte ET INSPIRASJONSHEFTE om hjertevennlig livsstil for transplanterte Innhold: Økt forekomst av hjerte- karsykdom.........................................s. 5 Sunn livstil for transplanterte..............................................s.

Detaljer

KOSTHOLD FOR BARN I BARNEHAGEN. Bertha Storesund 29.04.14

KOSTHOLD FOR BARN I BARNEHAGEN. Bertha Storesund 29.04.14 KOSTHOLD FOR BARN I BARNEHAGEN Bertha Storesund 29.04.14 Litt om meg selv. Mor til tre jenter Lege Spesialist i indremedisin Spesialist i revmatologi Ernæringsfysiolog Lovgrunnlag Forskrift om miljørettet

Detaljer

MASTEROPPGAVE. Mat, ernæring og helse

MASTEROPPGAVE. Mat, ernæring og helse MASTEROPPGAVE Mat, ernæring og helse 2012 Matvaner hos aktive eldre Ida Synnøve Bårvåg Grini Fakultet for helsefag Institutt for helse, ernæring og ledelse ii Forord Tema aktive eldre har vært mer spennende

Detaljer

For ti år siden kom den første utgaven av Måltidsbrosjyren. Den gangen var det fire kontorer som samarbeidet om den.

For ti år siden kom den første utgaven av Måltidsbrosjyren. Den gangen var det fire kontorer som samarbeidet om den. Denne presentasjonen bygger på brosjyren Måltidet en verdi å ta vare på. Her får du praktiske råd om dagens ulike måltider, om de ulike matvaregruppene, og hvilke næringsstoffer du finner i hvilke matvarer.

Detaljer

Opplysningskontoret for egg og kjøtt 2013 1. utgave, 2. opplag 2014 Design: Bates United AS Illustrasjoner: Tangram Design Omslagsillustrasjon: Good

Opplysningskontoret for egg og kjøtt 2013 1. utgave, 2. opplag 2014 Design: Bates United AS Illustrasjoner: Tangram Design Omslagsillustrasjon: Good 2 Opplysningskontoret for egg og kjøtt 2013 1. utgave, 2. opplag 2014 Design: Bates United AS Illustrasjoner: Tangram Design Omslagsillustrasjon: Good Evening AS Alle fotografier: Esten Borgos Forfattere:

Detaljer