«UFORSTANDEN I HELSE- VESENET KAN VÆRE EN STOR BELASTNING VED Å HA HIV» Utgitt av HivNorge nr NEKTET PLASS PÅ SYKEHUSHOTELLET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "«UFORSTANDEN I HELSE- VESENET KAN VÆRE EN STOR BELASTNING VED Å HA HIV» Utgitt av HivNorge nr. 2 2007 NEKTET PLASS PÅ SYKEHUSHOTELLET"

Transkript

1 Utgitt av HivNorge nr POSITIV Foto: Christer Dynna NEKTET PLASS PÅ SYKEHUSHOTELLET «UFORSTANDEN I HELSE- VESENET KAN VÆRE EN STOR BELASTNING VED Å HA HIV»

2 SLØYFA 07: PROFIL Han førte an i kampen mot hiv i Norge fra 1985 til 1989 underveis lærte Svein-Erik Ekeid blant annet Dagsnytt edruelige regneferdigheter. I dag er han assisterende fylkeslege i Vestfold, og fortsatt en markant meningsbærer. Foto: Arne Walderhaug Foto: Christer Dynna 08: MOSAIKK Aksept flytter gullrekka av faglig underholdning til tirsdagskvelden, og kanskje får filmen Et liv med hiv også gullruten. Norske investorer skyter inn millioner i Bionor. 10: AVVIST FORDI HAN HAR HIV Erik Johannesen har levd med mye rart, blant annet hiv. Men sjelden blir det så merkelig som i møte med helsevesenet.. 14: STIGMAETS INNSIDE Anuar Cadena er den Meksikanske hivaktivisten som brakte intern stigmatisering opp på Torontokonferansen 06. Nå gir han intervju til Positiv. 20: VIKTIG KOMMUNIKASJON HivNorges generalsekretær har samlet inntrykk i den nye stillingen og gir en pekepinn om kursen videre. 24: KJÆRE SEXOLOG Jeg skjønner ikke hvordan, om eller hvorfor. Det er ikke bare hiv og hoi hele tiden, nei. 26: SMS SPØRSMÅL MED SVAR Hvor mange medisiner mot hiv er det egentlig og hvorfor heter de så mye rart, og fl ere SpørsmålMedSvar! 28: SMS In Brief can inform of the benefit of enjoying ginger root, and tells where to learn more about how HIV affects women. i Foto: Marco Aguilar «Den røde sløyfa er det internasjonale symbol for hiv/ aids problematikken. Den symboliserer støtte til de som lever med hiv/aids og folkene rundt dem, et ønske om mer informasjon og opplæring til mennesker som ennå ikke er smittet, håpet om å fi nne effektive behandlingsmetoder, kurer eller vaksine mot hiv/aids, og medfølelse for de som har mista venner eller familie pga aids. Alle kan gå med sløyfa. Den betyr ikke at du er homofi l eller har sykdommen, slik mange tror. Er det noen som tilbyr deg en slik sløyfe, bør du ta den i mot i respekt for aidsrammede!» Cathrine (17) særoppgave om hiv og aids POSITIV UTGIVER HivNorge ANSVARLIG REDAKTØR Evy-Aina Røe REDAKTØR & LAY OUT Christer Dynna BIDRAGSYTERE Tone Aguilar Marco Aguilar Arne Walderhaug DESIGN TRYKK Merkur Trykk 3 A/S ISSN

3 Juice Plus+ styrker immunforsvaret! KOMMENTAR [VED PER MILJETEIG, STYRELEDER I HIV-NORGE] Vi vet alle hvor viktig det er med frukt og grønt hver eneste dag. Det gir oss bedre helse, styrker immunforsvaret og øker vår livskvalitet. Hva er JuicePlus+ Juice Plus+ er et avbalansert kosttilskudd som inneholder næringsverdien av 17 forskjellige frukt og grønnsaker i kapselform, og som kan supplere den daglige ernæring på en bekvem måte og til en rimelig pris. Juice Plus+ er naturlig mat fra frukt og grønnsaker og et tilbud til mennesker som gjerne vil leve så sunt som mulig. JuicePlus+ er fullstendig glutenfritt, og uten kunstige tilsetninger. Hva sier forskningen? Mer enn 20 universiteter er involvert i forskning på Juice Plus+ og det foreligger uavhengig dokumenta-sjon på at Juice Plus+ har blitt analysert for å vise hva det inneholder, hvor det går i kroppen og hva det gjør når det kommer dit. Juice Plus+ er og vil fortsatt være et av de mest unike og gjennomtestede kosttilskudd på markedet. Jeg tror ikke at det finnes noe annet produkt tilgjenglig, noe sted i verden, til en hvilken som helst pris med eller uten resept som har dokumentert klinisk alle de positive virkningene som Juice Plus+ er vist å ha. Yes, I certainly do recommend Juice Plus+ to all of my patients with HIV or AIDS. I feel very strongly that oxidative stress plays a great role in causing and aggravating diseases. There is a lot of evidence for the presence of increased oxidative stress in patients with AIDS and even in those patients who have asymptomatic HIV. Dr. Richard DuBois er en av verdens ledende autoriteter på infeksjonssykdommer. Han har blant annet vært president i Medical Association of Atlanta. Han har vært med på listen over Best Doctors in America og han ble valgt av sine kolleger som deres physician of choice innen infeksjonsmedisin. Vi anbefaler deg å se nærmere på de mulighetene Juice Plus+ kan gi deg i din livssituasjon. Kontakt oss i Juice Support for mer informasjon eller for å bestille Juice Plus+. Tel: Mail: Se nærmere på hva en rekke helseeksperter sier om Juice Plus+: Sammen for hivpositives rettigheter Som organisasjon er HivNorge resultat av mange endringer opp gjennom årene. Pluss og Landsforeningen mot aids gikk sammen i 1999 for at begge skulle overleve. Men det skapte nok uklarhet om hva organisasjonen skulle være og hva som er dens viktigste formål. Etter vedtektsendringene og navneskiftet for to år siden ble mye klargjort. Nå kan HivNorge med større tyngde enn på lenge presentere seg som en organisasjon som arbeider for hivpositives rettigheter. Det er få områder hvor det har skjedd så mye på så kort tid som når det gjelder hiv og aids, både nasjonalt og internasjonalt. Mye av dette ble oppsummert i fjor da vi markerte at det er 25 år siden hiv ble oppdaget. Alle endringene gjør også at vi stadig må diskutere hva det vil si å arbeide for hivpositives rettigheter, hvordan det kan gjøres og av hvem. HivNorge har tatt konsekvensen av at det krever jobbing på flere fronter samtidig for å sikre hivpositives interesser og rettigheter: Vi bistår hivpositive som har problemer med sine rettigheter i forhold til trygd, sosiale ytelser, med helsevesenet eller i forhold til arbeid. Dette er kanskje det største arbeidsfeltet for tida., Vi jobber for å påvirke myndighetene både i deres lovgivning og i politikkutforming. Et eksempel er arbeidet for å få fjernet 155 fra Straffeloven. Vi jobber også mot private aktører (for eksempel forsikringsbransjen) for å få dem til å stanse praksis som diskriminerer hivpositive. Vi deltar i den offentlige debatten, for å synliggjøre hiv/aids generelt eller for å peke på spesielle forhold som gjelder hiv. Skal HivNorge bli hørt og bli tatt på alvor må det være tydelig at organisasjonen er representativ for hivpositive og jobber på hivpositives premisser. I mine øyne er HivNorge er en unik organisasjon, med sin kombinasjon av personmedlemmer og organisasjonsmedlemmer. Vedtektene våre sikrer at hivpositive er i flertall i styret. Medlemsorganisasjonene stiller seg bak vårt hovedformål som interesseorganisasjon for hivpositive. Mange av organisasjonene deltar i tillegg aktivt på den offentlige arenaen som HivNorges støttespillere, for eksempel i kampen mot 155. Og sist men ikke minst: Vi har dyktige ansatte som gir langt mer til organisasjonen enn de blir betalt for. Noen hevder at det er bare hivpositive som kan kjempe på vegne av hivpositive. Det mener jeg er altfor snevert tenkt. Det er kanskje til og med å spenne bein for egne interesser. Det er en selvfølge at hivpositive er synlige i organisasjonen og at organisasjonen drives i samsvarer med hivpositives interesser. Men vi trenger gode allierte som kan jobbe sammen med oss hivpositive. Dette er det tradisjon for helt tilbake fra ordingen med Kjernekari i gamle Pluss, og vi trenger det minst like mye i dag. Selvfølgelig skal HivNorge streve for å bli enda bedre og gjøre en enda bedre jobb for alle hivpositive i Norge. Vi har en bra plattform å jobbe ut fra nå. Det vi trenger nå er en god debatt om hvordan vi går videre og en spissing av våre innsatsområder og våre budskap. Vi trenger flere åpne hivpositive i styret og flere hivpositive som kan representere organisasjonen utad. Og sist men ikke minst trenger flere innspill fra hivpositive om hvor skoen trykker og hvilke saker vi skal jobbe for. Styret er åpent for alle innspill ikke bare i forbindelse med årsmøtet. Per Miljeteig har vært styreleder for HivNorge siden 2003 og er nettopp gjenvalgt av generalforsamlingen. 5

4 HIV-Fondet har søknadsfrist 1. mai Hivfondet gir bistand til enkeltpersoner bosatt i Norge som er hivpositive eller aidssyke, samt til avgrensede forskningsrelaterte opp-gaver. Stiftelsen gir ikke bistand til tiltak eller forhold som det påhviler det offentlige å dekke. Vi tilbyr informasjon og rådgivning om hiv/ aids, veiledning om rettigheter, utadrettet informasjonsarbeid, fadderordning og andre tilbud for hivpositive og pårørende. HivNorge engasjerer også frivillige i sin opplysningsvirksomhet og annet arbeid. Hvor var du i januar 1983, da Norges første hivpasient ble diagnostisert? Da var jeg helsesjef i Tønsberg. Omtrent to år senere ble jeg oppringt av assisterende helsedirektør i Helsdirektoratet Anne Alvik som sa «Vi har en ny sykdom som heter aids og trenger noen til å jobbe deltid i omkring seks måneder for å få orden på dette.» Siden ledet jeg dette arbeidet på fulltid, i mange år, inntil jeg ble hentet til Verdens helseorganisasjon, først i Alexandria, senere i København og i hovedkvarteret i Genève, til å lede WHOs hjelpearbeid på aids-området i utviklingslandene. PROFILEN SVEIN-ERIK EKEID (66) Lærte Dagsnytt å regne hivtall Foto: Per Gilding, Tønsbergs Blad For fullstendig utlysning og søknadsskjema se eller ring HivNorge. Den røde sløyfa Den røde sløyfa symboliserer solidaritet med verdens hivpositive og aidssyke. Ved å bestille pins av solidaritetssløyfa støtter du Hivfondet og HivNorges arbeid for hivpositives rettigheter og alminneliggjøring av hiv i samfunnet. Pinsen koster minimum 30 kroner per stk, og du kan bestille så mange du ønsker. Ønsker du å bestille sløyfer kan du ta kontakt på eller på tlf eller du kan skrive til oss: HivNorge, Hausmannsgt 7, 0186 Oslo. Bestilligen sendes i posten med åpen giro. Du kan ta kontakt med oss. Alle har taushetsplikt. HivNorge Hausmannsgate 7, 0186 Oslo Telefon: Faks: Epost: Internett: Hva var ditt tidsperspektiv den gangen? Jeg hadde bare overfladisk kjennskap til hiv og aids da, det er ikke noe å legge skjul på. Men min jobb var å samle folk med vesentlige erfaringer. Strategiene i dette første arbeidet, ga det løsninger som fortsatt brukes? Ja, det viste seg viktig å alliere seg med de som jobbet med helsespørsmål for homofile. Og da, når en av målgruppene våre var etablert som veldig nyttige samarbeidspartnere, fikk vi tilsvarende kontakter i det injiserende stoffmiljøet. Sentralrådet for narkotikaproblemer kjente en del rusmisbruker som kunne samarbeide med helsemyndighetene. Det var jo ikke på noen måte vanlig den gangen at man henvendte seg direkte til de som ble rammet av sykdommen som man skulle inn å gjøre noe med. Og særlig ikke utstøtte grupper som menn som har sex med menn og stoffmisbrukere. Hva ble reaksjonene da dette startet? Reaksjonen fra helsedirektør Torbjørn Mork i Helsedirektoratet var utelukkende positiv. Han var klar på at vår strategi var en strategi han kunne støtte. Han var på mange måter vel så mektig som sosialministeren. Man fremmet mest dystre perspektiver? Det var et aggressivt trykk med dårlige spådomer om at alt ville gå i dass, ja. Jeg besvarte i en sen kveldstime en telefon fra «Vi fikk mer makt enn politikerene vanligvis gir helsevesenet» NRK Dagsnytt som hadde fått oppgitt tall fra en lege om fordobling i antallet smittede hvert år dramatiske for utviklingen av aidssykdommen i Norge. Jeg forklarte at slike prognoser tilsa at omkring seks millioner nordmenn ville dø av aids i 2001 og da forstod journalisten det høyst urealistiske i denne legens regnestykker. Hva bidro til å hindre stigmatisering? Gjennom alltid å være veldig edruelige i våre egne spådommer, og ved at vi så mye som mulig også støttet målsettingen at det skulle være mulig å stå frem uten at det skulle føre til utstøtning og sanksjoner. Men jobben med opinionen ble gjort av de hivpositive selv. Særlig av Henki Hauge Karlsen og andre som fortalte hvordan verden virkelig var. Fra begynnelsen ga vi også støtte for at man kom i gang med Pluss og andre møtesteder men da kun som bakmenn, det var de hivpositive selv gjorde jobben. Hva mener du om straffelovens 155? Jeg syns den har en rimelig viktig signaleffekt. Jeg ser klart at det kan virke som en viktig faneparagraf som skal si noe om at samfunnet pålegger folk et ansvar men jeg syns den legger litt for ensidig ansvarsfordeling på den som allerede er smittet, ja. Men jeg tror nok ikke det er riktig bruk av krefter å bruke mye tid på å bekjempe den paragrafen, for innsatsen burde brukes på andre ting som har større effekt både på smittevern og mot diskriminering. Og å fjerne 155 har mye mindre innvirkning på de smittedes samfunnssituasjon enn mange andre tiltak som kan iverksettes. Noen tanker om utviklingen i nyere tid? Vi er jo spart de mest dystre spådommene, men allerede da jeg slutta i Norge i 1989 sa man at dersom informasjonstrykket ikke ble opprettholdt så ville det bli store problemer igjen, noe som dessverre har slått til. Politikerne i dag mangler vilje til å opprettholde trykket, og da får vi større innenlandssmittepress i Norge. Den gangen på midten av åttitallet fikk vi mer makt enn politikerne vanligvis gir helsevesenet, men siden har politikerne tatt tilbake makten, og bruker den ikke. Å finne rett balansegang er et dilemma, for man skal informerer om at hiv er årsak til sykdom og død, men ikke er verdens undergang. Selv om skremsel virker, endrer skremsler alene bare adferd over en kort tid. Vi må legge til rette for at de riktige valgene skal være de enkleste valgene. Av: Christer Dynna 7

5 MOSAIKK Skritt for skritt Det er viktig å bekjempe fordommer rundt hivdiagnosen, og noen velger å stå frem for å gjøre dette arbeidet mer effektivt. Aksept inviterer nå til åpne temakvelder med noen av dem som på frivillig basis har gitt infeksjonssykdommen et ansikt. Første gang er 17. april når Jan Kolberg Larsen forteller om sine erfaringer etter mange år som veileder og fadder, under overskriften «Ett skritt bak», Kim Fangen kommer og forteller om sine erfaringer som talerør og åpen hiv-positiv i mediene med overskrift «Ett skritt foran» den 22. mai, og så stiller Bjarne Falkanger, gammel «kjernekari» fra Pluss/HivNorge, 5. juni og deler fra sine erfaringer med sorgarbeid med tittelen «Ett skritt ved siden». Kremen i Bremen Konferansen gjev eit sterkt signal om at hiv/aids-arbeidet må inkludere representantane for friviljuge organisasjonar. Vi har derfor frå norsk side invitert med representantar frå HivNorge og Helseutvalet for homofile til å ta del i den norske delegasjonen på konferansen, var ordene til statssekretær Rigmor Aasrud før hun på vegne av Noreg dro på konferansen «Responsibility and Partnership Together against HIV/AIDS» i Bremen den 12. og 13. mars. Trist rekordår D «Er man psykisk nede blir det vanskeligere å sette grenser for seg selv og andre. Dette er en erfaring mange har.» Kim Fangen, Prosjektleder Helseutvalget for bedre homohelse. Økningen i antallet diagnostiserte hivtilfeller vedvarer på fjerde året. Ikke siden 1984 har man sett like mange hivsmittede blant Menn som har sex med Menn som i Tendensen er internasjonal og har vært registrert i Europa og USA siden e endelige smittetallene for 2006 viser at utbruddet av hivsmitte blant menn som har sex med menn (MSM) som startet for fire år siden, ikke avtar. Aidsinfo, som utgis av Folkehelseinstituttet, beskriver utviklingen som «et utbrudd lokalisert til Oslo, med saunaer og andre treffsteder for tilfeldig eller anonym sex som viktige arenaer for smitte.» Økningen i fjor var størst i gruppene år og år. Det er ikke registrert så mange smittede i gruppen MSM som i fjor på 23 år, da 90 MSM ble registrert smittet med hiv. «15 av de 90 mennene var av utenlandsk opprinnelse. Ni av disse var smittet etter ankomst Norge.» oppgir Helseutvalget som presiserer at selv om smitten øker i aldersgruppen år, utgjør fortsatt gruppen mellom år til sammen flere enn gruppene og til sammen. Hivaktivist Kim Fangen, som for tiden jobber i Helseutvalget, har skrevet «Ny tid ny inspirasjon», en rapport om arbeidet han har gjort sammen med Helseutvalgets Jan R. Mietinen. Her påpeker de betydningen av et helhetlig helsetilbud til hivpositive, og i et intervju med Aidsinfo sier K. Fangen blant annet at «Redselen for isolasjon, ensomhet, og det å ikke føle seg attraktiv gir et dårlig selvbilde. Dette må fanges opp i samtalene med (med lege) for å unngå at man blir destruktiv, også i atferden. Når man er psykisk «nede» og kanskje bruker rusmidler som alkohol eller annet, har man ikke samme egenkontroll. Det blir vanskeligere å sette grenser for seg selv og andre. Dette er en erfaring mange har. For mange homofile er seksualiteten en sentral del av identiteten, som homofil, og når sexlivet rammes av krise fordi sykdom er knyttet til seksuell praksis, trenger man tid og rom for å snakke om dette på en fordomsfri måte.» «Totalt er det diagnostisert 1107 MSM i Norge siden epidemien begynte. Ca 900 av disse lever med hiv-infeksjon i Norge i dag. Omtrent hundre MSM vet antakeligvis ikke om at de er smittet.» skriver Helseutvalget om Folkehelseinstituttets tall. Foto: Kjersti Eidem Dyrhaug Bionormillioner Finansselskapet Fondsfinans har hjulpet forskningsselskapet Bionor Immuno med å finne kjøpere til nytegnede aksjer pålydende 33,6 millioner kroner. Dette ble presentert i november, og nå vil det skiensbaserte bioteknologiselskapet blant annet forsøke å gjennomføre en siste av i alt tre kliniske studier av Vacc-4x, en terapeutisk hivvaksine som er en av de to vaksinekandidatene Bionor har utviklet. Hvis den viser seg effektiv i bruk og kan lanseres på markedet vil vaksinen kunne gi lange perioder uten medikamenter for pasienter som ellers ville være nødt for å ta dyre hivmedisiner som ofte gir sterke bivirkninger. Foto: Christer Dynna Bionor Immuno som også jobber med vaksiner mot fugleinfluensa, var representert på NHOs Årskonferanse der Maja Sommerfelt (bildet) som er forskningsleder, presenterte arbeidet i bedriften, som kan stå foran flere gjennombrudd i nær fremtid. Gull på gang? Dokumentaren fra Aksept om huset Kirkens Bymisjon driver for alle som er berørte av hiv fulgte særlig tre av brukerne, Ellen, Jarle og Torgrim. Filmen som NRK fakta laget til verdens aidsdag i fjor er nå nominert til Gullruten og kan få pris for «Beste fakta- eller aktualitetsprogram.» Det er tre andre nominerte i denne kategorien: en annen NRK fakta-produksjon, en fra NRK kultur og en TV2-produksjon. Vinneren blir offentliggjort kl 20 den 11. mai i Grieghallen i Bergen. Deler av programmet sendes også på tv. Dokumentarfilmen er tilgjengelig på nett: www1.nrk.no/nett-tv/klipp/ S J E K K S E LV Mandag fra klokka 11:45 til kl. 17:00 eller tirsdag til og med fredag fra klokka 07:45 til 11:00. Åpningstider Olafiaklinikken olafia.no, mens Informasjonstelefonen om aids er betjent mandag til og med torsdag kl. 17:00-20:00. B E R G E N P Å K A R T E T Kirkens Bymisjon i Bergen har sammen med HivNorge et samtaletilbud til hiv-smittede i Bergen, der det er få tilbud til denne gruppen. For samtale og eventuelt møte. med en hivpositiv i trygge omgivelser: kontakt Bjørn på telefon Kunnskapspiller Olafiaklinikken arrangerer landsdekkende kursvirksomhet i forbindelse med Sosial- og helsedirektoratets «Strategi-plan for forebygging av hiv og seksuelt overførbare infeksjoner» for kommuneleger, jordmødre, sykepleiere ved ungdomshelsestasjonene m.fl. i allmenn- og skolehelsetjenesten. Kurs gis i Hammerfest i september. MOSAIKK Smittevernlov Hovedtrekkene i den nye internasjonale smittevernsloven som Norge snart skal godta, innebærer tettere oppfølging med WHO og Norge. Lovforslaget som er ute på høring frem til 2. mai innebærer blant annet at «Verdens helseorganisasjon kan samle informasjon, anbefale tiltak, samt sørge for teknisk assistanse når det er nødvendig» i Norge, samt at «Nasjonalt folkehelseinstitutt utpekes som det nasjonale IHR-kontaktpunktet, som er det nasjonale bindeleddet med Verdens helseorganisasjon og som skal være tilgjengelig 24 timer i døgnet.» Det skriver i en pressemelding. Valg og valg... «Men det er hemmelig hvilke sykehus som gir størst mulighet til å overleve eller størst risiko for feilbehandling. Folk kan velge så mye de vil, men de får ikke tilgang til den informasjonen som gir valget mening. (...) Det blir innvendt at det er vanskelig å lage gode indikatorer på kvaliteten ved de ulike sykehusene, men det er ingen grunn til ikke å dele på den informasjonen som finnes i en rekke medisinske registre i Norge.» Dagens Næringsliv, (lederplass) 8 9

6 AV: CHRISTER DYNNA «Evangeliesenteret tar i mot de som ingen andre vil ta de som faller ned mellom alle stolene, noen narkomane og folk med psykiske lidelser» sier Erik om husværet han har fått for natten. AVVIST FORDI HAN HAR HIV Erik Johannsen fikk ikke rom som han hadde krav på da han var til behandling. Og ifølge sykehuset måtte pasienthotellet avvise ham fordi han har hiv. ET LIV MED HIV D a Erik Johannesen (48) var inne til sykehusbehandling ble han nektet rettigheter som alle pasienter har krav på: For selv om hivpositive kan ligge på hvilket som helst hotell i landet, sa de nei på grunn av hivinfeksjonen da han skulle ha rom på Rikshospitalets pasienthotell. Problemene starter med at fingeren til Erik nesten ble revet av, men virkelig vondt ble det ikke før to måneder etter operasjonen, da han ERIK JOHANNESEN (48) Har vært positiv siden 1984, men mener hiv har aldri vært noe stort problem, før nå. kom tilbake til sykehuset for å trene fingeren. I innkallingen han har, står det at han skal være ved avdelingen i tre dager. MISTER ROMMET Men ved ankomsten til sykehuset den første dagen, får Erik likevel ikke rom på avdelingen fordi det ikke er flere plasser. Sykehushotellet er imidlertid også fullt den første natten, så han ordner selv med overnatting, før han møter til neste behandling. På den andre dagen i behandlingen 10

7 ET LIV MED HIV «Evangeliesenteret tar i mot de som ingen andre vil ta de som faller ned mellom alle stolene, noen narkomane og folk med psykiske lidelser» sier Erik om husværet han har fått for natten. «Det overlates til de som har ansvaret for å legge inn pasientene.» har han fått rom på pasienthotellet, men «mister» det igjen. Det er sekretæren som koordinerer hotellbestillingen for pasientene på avdelingen som meddeler Erik dette. Hun lar ham vite at ettersom han er hivpositiv, kan han ikke ligge på hotellet likevel. MANGE ÅR Det var i 1969 han som elleveåring debuterte som hasjrøyker, noe han i dag mens vi sitter på Evangeliesenteret og snakker sammen ser i relasjon til heroinavhengigheteten som skulle ta fra ham så veldig mange år. Evangeliesenteret tar i mot de som ingen andre vil ta de som faller ned mellom alle stolene, noen narkomane og folk med psykiske lidelser, sier han om husværet han har fått for natten. I 1989 tok Erik selv over kontrollen, og han begynte å arbeide. Det varte i 15 år. En tid pendlet han ukentlig til Danmark hvor han bygget opp et tilbud for andre med rusproblemer, og han hadde stillinger som bestyrer ved en skole og andre institusjoner i Nord-Norge. Det er overhodet ikke «frivillig» Erik sitter på senteret øst i Oslo denne gangen, og ikke, som han hadde planlagt, er tilbake på rehabiliteringsoppholdet i Karasjokk, som han startet på for ni måneder siden. BEKREFTER Hvor henter man krefter når et sykehus enten feilinformerer eller kommuniserer så dårlig at det formilder til pasienten at selv om hivpositive kan ligge på ethvert hotell i hele landet, kan ikke han ligge på pasienthotellet på grunn av hivinfeksjonen? På telefon bekrefter den samme sekretæren ved avdelingen som avviste ham og som hadde ansvar for Eriks behandling, at «det står foran på rekvisisjonen avdelingen bruker til sykehushotellet at pasienter med kjent smitte- og infeksjonssykdom ikke skal ligge på hotellet.» Men utover det vil og kan ikke sekretæren kommentere denne konkrete saken, og hun henviser til leder for informasjonavdelingen ved sykehuset. På medisinsk avdeling hvor Eriks infeksjonslege Arvid Bjørneklett jobber, får Positiv bekreftet at avdelingen flere ganger har hatt pasienter fra sin avdeling på sykehushotellet, også pasienter med hiv, uten at det har eller skal vært noe problem. Men Erik møtte ingen forståelse for noe som han oppfatter som en avvisning på feil grunnlag. I og med at han som tilreisende ikke fikk tilbud om logi i forbindelse med nødvendig behandling, er pasientrettighetene brutt men ettersom hotellet ikke har praksis for å motsette seg hivpasienter, er det egentlige spørsmålet hvor lett sekretærene som ordner med rekvisisjonen til pasienthotellet finner den nødvendige informasjonen, som sier det de trenger for å vite om hvilke diagnoser hotellet kan reservere seg mot, og hvilke de ikke behøver å ta hensyn til. IKKE FUNNET Presseavdelingen ved Rikshospitalet oppgir at dette er informasjon som er klassifisert på nivå 1 og som dermed skal være allment kjent for alle ved sykehuset. Egil Lingaas som er avdelingssjef for sykehushygiene skriver i en e-post at «sykehuset har så vidt jeg vet ikke noe eget skjema som i detalj spesifiserer hvilke infeksjoner dette omfatter. Det overlates til de som har ansvaret for å legge inn pasientene». Det har ikke lyktes Positiv å få ut dokumentet fra verken informasjonsavdelingen eller gjennom andre kanaler før Positiv går i trykken. Selv om hivmedisinene har gitt ham en lang rekke bivirkninger, har aldri hivinfeksjonen i seg selv vært noe problem selv om han har vært smittet i 24 år, bedyrer Erik på besøksrommet på Evangeliesenteret. Men det er i møte med helsepersonell at belastningen med å ha hiv blir størst, hvis ikke en gang de skjønner hva hiv er

8 TEKST: TONE AGUILAR FOTO: MARCO AGUILAR Stigmaets innside Det interne stigmaet hivpositive sliter med fører til en sosial død som er mye mer smertefull enn viruset i seg selv. O rdene over tilhører den meksikanske hivaktivisten Anuar Luna Cadena. Vi treffer han i Mexico by, metropolen hvor millionvis av mennesker fra de aller fattigste til verdens rikeste haster frem og tilbake. Etter at det verste morgenrushet har stilnet, banker vi på døra til Iniciativa de Políticas en Salud México hvor Anuar arbeider som rådgiver innenfor stigma og diskriminering. Mannen i tredveårene tar vennlig imot oss og viser vei til det åpne bakgårdsrommet som med sine intense rødoransje vegger er et stillhetens pusterom i storbyens hektiske liv. Stigmatisering fra samfunnet og internt stigma gjør at mange av Mexicos hivpositive lever i en lignende stillhet, men stillheten deres er intet LUNA CADENA (38) Meksikansk aktivist som bragte intern stigmatisering på banen under Torontokonferansen 06. «Når du er midt i en slik prosess, er det vanskelig å analysere den» behagelig pusterom. Det er en vondt og vanskelig stillhet som ender med sosial død. SOM FORTJENT Hiv assosieres med mennesker som lever et seksualliv på siden av det sosialt aksepterte, derfor blir vi hivpositive stemplet som skitne syndere, forteller Anuar. Når samfunnet ser på deg på denne måten, tror du det etter hvert selv, og det er her det interne stigmaet begynner, fortsetter han. Den første fasen for en hivpositiv person som lever stigmaet fra innsiden, er følelsen av skyld og ideen om at jeg fortjener sykdommen. Neste trinn er skammen og tanken om at jeg er ikke verdt noe. Skyld og skam ødelegger selvfølelsen, og personene klassifiserer seg i en menneskelig underkategori, sier Anuar. Anuar og kontorkompanjong, Jessica Salas, begynte å jobbe sammen for litt over et år siden. Det er her ved Iniciativa de Políticas en Salud México jeg tjener til livets opphold, forteller Anuar Cadena

9 Anuar og kontorkompanjong, Jessica Salas, begynte å jobbe sammen for litt over et år siden. Det er her ved Iniciativa de Políticas en Salud México jeg tjener til livets opphold, forteller Anuar Cadena. Og om ettermiddagene dedikerer han seg til aktivistarbeidet ved Red Mexicana de personas que viven con VIH/SIDA, en organisasjon for mennesker med hiv som Anuar var med å stifte i «Å tie om at en har hiv er en stor byrde som medfører både stress og angst» Aktivistens hender beveger seg energisk mens han snakker. Temaet vekker mange emosjoner i mannen som oppdaget at han hadde hiv 21 år gammel. Jeg ble sparket fra jobben min i Petróleos Mexicanos, og selv om jeg ikke var klar over det på denne tiden, opplevde jeg det interne stigmaet, sier han. Jeg følte meg skyldig og skamfull, og jeg hadde problemer med min seksuelle orientering, forteller han uten å legge skjul på sin homoseksuelle legning. Det var først etter at Anuar begynte å jobbe med stigma fra et profesjonelt synspunkt i 1992, at han bedre forsto hva han selv hadde gått igjennom. Når du er midt i en slik prosess, er det vanskelig å analysere den, meddeler han. HEMMELIGHETENS BYRDE Anuars øyene er som to brønner som rommer et rikt univers av følelser og erfaringer når han snakker. Den neste fasen for personer som opplever internt stigma, er at de begynner å utvikle beskyttende strategier, fortsetter han. De gjemmer seg bort, isolerer seg fra omverdenen og de skjuler statusen som hivpositive. Anuar forteller at det i Mexico finnes et stort antall hivpositive som ikke vet at de har viruset fordi frykten for stigmatisering gjør at de ikke tør å teste seg. De er redde for å få sparken på jobben, redde for å miste affekten fra personer de er glade i, redde for å miste gruppetilhørigheten sin. Det er med andre ord redselen for den sosiale død som gjør at de velger å ikke teste seg, sier Anuar med en bekymret mine. Ifølge Det nasjonale senteret for prevensjon og kontroll av AIDS, CENSIDA; får personer behandling for hiv i Mexico. Et tall en antar er fem-seks prosent av det totale antallet hivpositive i landet. I november 2006 var det registert mennesker med hiv i Mexico, et land med 103 millioner innbyggere. Å tie om at en har hiv, er en stor byrde som medfører både stress og angst, sier Anuar. Når en forteller andre om sykdommen sin, blir en tungt byrde tatt bort. Han presiserer at det likevel ikke er så enkelt fordi det er alltid knyttet en viss risiko til det å offentliggjøre sin hivpositive status, spesielt i samfunn hvor det sosiale stigmaet er sterkt, hvilket det er i Mexico. Derfor er det viktig å vurdere hvordan, til hvem og i hvilke tilfeller en bør offentliggjøre situasjonen sin, mener han. En kan risikerer å miste jobben sin slik jeg gjorde eller en opplever at folk ikke vil nærme seg fordi de tror de blir smittet hvis de har kroppskontakt eller hvis de for eksempel går til den samme frisøren. Anuar selv fortalte familie og venner om at han var hivsmittet kort tid etter at han fikk sitt positive svar for seksten år siden. Det var selvfølgelig et hardt slag for familien min, men støtten de ga meg var alltid større enn redslene deres, sier han. Jeg var heldig fordi de nærmestes støtte er meget viktig for å komme det interne stigmaet til livs

10 Aktivistengasjementet er fundamentalt i Anuars liv. Han forteller at det er en viktig motivasjon og en hjelp til bedre å forstå hva han selv går igjennom som hivpositiv. Med unntak av et års opphold i 2002 på grunn av utmattelse, har han siden 1996 tatt antiretrovirale medisiner. I dag bruker han preparatene Videx, Sustiva, Reyataz og Norvir. FRIGJØRINGEN Medisinene virket ikke inn på avgjørelsen hans om å stå åpent frem. Da de kom på markedet, var han allerede en frontfigur som ønsket å bekjempe hivpositives stigma fra innsiden. Anuars stemmeleie vitner om at dette er et tema han lever og ånder for. I det øyeblikket du vender redselen, skyldfølelsen og skammen ryggen, begynner frigjøringen, fortsetter han. Atferden forandres, og du tar tilbake kontrollen over ditt eget liv. HELSEVESENETS BEHANDLING For å oppnå dette er det viktig å styrke selvbildet, og å forstå at jeg er verdt noe til tross for at jeg har hiv, som Anuar uttrykker det. For virkelig å komme til bunns i det interne stigmaet, påpeker han imidlertid at det er nødvendig med strukturelle forandringer. Det kommer ikke bare an på personene selv, og hvorvidt de frigjør seg fra skyld og skam. Helsevesenets behandling av mennesker med hiv og informasjonen som finnes i samfunnet «I det øyeblikket du vender skyldfølelsen, redselen og skammen ryggen, begynner frigjøringen.» Johnny Hellesmark har hatt hiv siden 1987, da han kom til Norge for 12 år siden sluttet han å snakke åpent om det. I 1995 bosatte han seg i Trondheim, etter å ha vendt tilbake til Norge fra USA, der han hadde levd hele sitt voksne liv. På tross av flere år med arbeid mot aids i USA var Johnny Hellesmark dårlig forberedet på livet som hivpositiv i Midt-Norge. Må snakke mer om det TEKST: CHRISTER DYNNA Da jeg reiste hjem til Norge måtte jeg gå å «gjemme meg i skapet» her i Trondheim. Enda jeg hadde drevet et «gay» reisebyrå i mange år og er et voldsomt åpent menneske, turte jeg ikke si til noen at jeg hadde hiv da jeg hørte alle fordommene mot hivpositive som fortsatt finnes her! Jeg orket ikke på toppen av denne sykdommen også å ha fordømmelsen, som virker mer negativt enn sykdommen selv. Jeg valgte å leve i sølibat fordi det var så gjennomsiktig her i Trondheim. Jeg ville jo også aller først måtte komme ut med at jeg hadde hiv, dersom jeg gikk ut for å finne meg noen. Så for ikke å røpe situasjonen min, lot jeg det være, også ville jeg unngå eventuelle avslag at noen sa nei til meg på grunn av hiv. Så jeg valgte å leve et helt tilbaketrukket liv, fordi byen er så liten, det ryktes fort her. Og dette har jeg greid fordi jeg istedet har hatt vært koblet til internet med webcamera og mikrofon. Og istedenfor for å finne meg en partner, har jeg brukt chattesider det ble nesten som å ha sex, bare uten et annet menneske ved siden av seg, forteller Johnny Hellesmark som var med i NRKs dokumentar fra Aksept og som også, for å bøte på stillheten rundt hiv-tematikken, lot NRK radio lage en dokumentar med ham som P2 sendte blant annet 25. og 29. mars i år. må forbedres. Hivpositive må ha tilgang til verdige levekår, og aksepten for at mennesker er forskjellige må bli større. Det trengs med andre ord en sosial revolusjon, sier Anuar. SKOLE FOR Å LEVE MED HIV For å oppnå strukturelle forandringer, må vi begynne med de små brikkene, det vi si individene, fortsetter han. Red Mexicana de personas que viven con VIH/SIDA, en organisasjon for mennesker med hiv som Anuar var med å stifte i 1995, konsentrerer seg derfor spesielt om å informere enkeltindivider, i første rekke hivpositive. Vi er som en skole hvor elevene lærer hvordan de kan leve med hiv, forteller organisasjonens leder. Gjennom induviduell terapi og ukentlige gruppemøter behandles temaer som hvordan en skal takle det interne stigmaet i tillegg til blant annet informasjon om viruset fysiske konsekvenser, medikamenter som finnes, ernæring, seksualitet og prevensjon. Organisasjonen har arbeidet preventivt med mennesker som ikke har hiv også, da hovedsakelig med menn som har sex med menn, og den planlegger kampanjer på sykehus og på undergrundsbanen. Ressursene våre er imidlertid få, og arbeidet hviler hovedsakelig på innsatsen til 5-6 personer som får en symbolsk lønn, sier Anuar. For hvert enkelt prosjekt leter de etter økonomisk støtte fra både det offentlige og fra private foretak. En kampanje om stigma og diskriminering, ble for eksempel finansiert av Levi sstiftelsen. FOKUSERER PÅ SAMFUNNET For meg er arbeidet som aktivist fundamentalt, fortsetter han. Det motiverer meg, og det hjelper meg til å forstå min egen situasjon bedre. Som aktivist har han gitt hiv et ansikt og en stemme i Mexico, og han har bidratt til at landets hivpositive har tilgang til gratis antiretrovirale medisiner. Aktivistarbeidet er også et middel for å redusere det interne stigmaets grep så vel som et resultat av å ha befridd seg fra det. Når en person frigjør seg fra stigmaet, fokuserer han ikke lenger på seg selv, men på samfunnet. Han forvandles til en faktor for sosial forandring, legger aktivisten til

11 TEKST: CHRISTER DYNNA FOTO: ARNE WALDERHAUG VIKTIG KOMMUNIKASJON ALDER: 37 SIVILSTATUS: Ugift BOSTED: Oslo OPPVEKST: Rendalen SPISER: Helst hjemmelaget SPISER IKKE: Ting som har levd i vann. FERIEPARADIS: Filippinene, eller Rendalen. NYTER: Øl, pizza, uteservering, sol og venners selskap. NAVN: Evy-Aina Røe STILLLING: Generalsekretær, HivNorge siden KOMMER FRA: Fri Rettshjelp ERFARING: Tillitsvalgt på forskjellige nivåer, og leder i forskjellige virksomheter innenfor Oslo kommune. MISLIKER: Båssetting, og når systemet behandler noen nedverdigende. Foto: Christer Dynna Foto: Arne Walderhaug Evy-Aina Røe, nyansatt generalsekretær i HivNorge, sier at kommunikasjonen utad må bli bedre blant annet for å bli mer synlig i mediene. Hun hevder samtidig at organisasjonen som jobber for hivpositives rettigheter, også internt bør bli bedre til både å formidle sitt arbeid og å la medlemmene slippe til med sine erfaringer.? Som ny generalsekretær i HivNorge er det naturlig først å spørre hvor du står i spørsmålet om en som selv ikke er hivsmittet kan gjøre en like god jobb som en som er positiv? Det er feil at man med hivnegative i sekretariatet ikke kan gjøre en god jobb. Det viktigste er hvilke kvalifikasjoner vi ansatte har. Diagnosen hivpositiv er i seg selv ikke en kvalifikasjon, men kvalifiserte positive styrker organisasjonen. Hivnegatives deltagelse er nødvendig i alle sammenhenger. Vi må få opinionen med oss i arbeidet om vi skal lykkes. «Vi må få bedre kommunikasjonen i hele organisasjonen. Vi bør kunne bli en mer enhetlig organisasjon, som står mer samlet i alle saker.» Men har de samme gjennomslagskraft som talspersoner for organisasjonen? Jeg ser ikke automatikken i at en som er positiv automatisk er en bedre talsperson og har bedre representativitet. I de situasjoner vi vurderer det som vesentlig, sørger vi for at hivpositive deltar. Hivnegative ansatte må selvfølgelig ha innsikt i hva det vil si å være positiv, hva det gjør med et menneske å bli smittet, samfunnets reaksjon og alle forhold rundt diagnosen. Og heldigvis deler våre medlemmer og andre sine erfaringer med oss slik at dette er mulig. Er du for en sterkere profesjonalisering av HivNorges arbeid? Absolutt, på alle måter for vi må få bedre gjennomslag i samfunnet

12 JUSS [VED INGER-LISE HOGNERUD, JURIST I HIV-NORGE] Utfordringer som du vil se nærmere på umiddelbart? Vi kan helt sikkert lære å lytte med mer ydmykhet, se det mennesket som snakker fra sitt ståsted, deler sin erfaring og viser behovene sine. Vi trenger å nå alle mennesker som lever med hivdiagnosen. Uavhengig av om en er i jobb eller ikke, om en har problemer eller ikke. Vi trenger også kontakt med de mennes- kene som har et ok liv, og som opplever mye bra, selv om de har diagnosen. All erfaring vi blir en del av kan benyttes i møte med andre hivpositive igjen. Vi må få bedre kommunikasjonen i hele organisasjonen. Vi bør kunne bli en mer enhetlig organisasjon, som står mer samlet i alle saker. Og vi må bedre den finansielle situasjonen vår. «Vi trenger også kontakt med de menneskene som har et ok liv, og som opplever mye bra, selv om de har diagnosen.» Hvordan vil du gå frem for å få mer penger til HivNorge? Jeg mener vi skal arbeide for å bli en del av statsbudsjettet. Der bør midlene som går til å dekke driften og kjernevirksomheten vår komme fra. Vi er klar til å gå inn i en dialog med myndighetene om hvilke områder som er HivNorges kjernevirksomhet og jobbe for å få vår bevilgninger inn som en fast budsjettpost. Hvordan tildeles HivNorge pengene staten gir i dag? Vi får hoveddelen av pengene fra Sosial- og helsedirektoratet (SH-dir) som vi søker om penger overfor hvert år. Men for de første tre månedene må vi hvert år søke forskudd på midlene fra direktoratet, for budsjettene deres er ikke klare før utpå året. Da blir ikke budsjettet vårt heller klart før ut på våren en gang, og året er alt godt i gang før vi vet hvor mye vi har fått til aktiviteter og til drift. Hvordan ser du som leder at HivNorges helst påvirkes videre? HivNorge er ikke godt nok profilert ennå. Det er viktig at HivNorge får satt seg som rettighetsorganisasjon, noe som er vedtatt og ligger i grunnlaget for hva vi skal være. Utfordringen nå er å komme mer ut i mediene, og informere om hvordan situasjonen er for medlemmene, og ta opp faglige temaer som berører hivpositive og her er det jo utvikling kontinuerlig. Vi må også bedre vår posisjon overfor helseministeren og andre myndighetspersoner. Det må bli en selvfølge hos alle at når hiv/ aids er tema skal HivNorgebjella ringe i hodet på folk. Pressen er heller ikke spesielt opptatt av dette teamet og det vanskeliggjør vårt ønske om å informere samfunnet. En annen utfordring er selvfølgelig å rekruttere både flere enkeltmedlemmer og organisasjonsmedlemmer. Til slutt vil jeg nevne at vi må få til flere treffpunkter hvor hivpositive, ansatte og styremedlemmer kan snakke med hverandre. Dette er nødvendig for å sikre en stødigere grunnmur i organisasjonen. Gjennom det håper jeg vi kan stå mer samlet i arbeidet for å bedre hivpositives vilkår i samfunnet. Min infeksjonsmedisinske avdeling har skuffet meg én gang for mye, kan jeg gå et annet sted? Og det dét koster ekstra, får jeg dekket merutgiftene? Det er jo en kjent sak at Helseregionene selv ikke har så mye relevant informasjon til noen pasientgrupper, hvor finner jeg da informasjonen for å foreta et bra valg? Har HivNorge noen lister eller anbefalinger? / Hilsen endringsagent 07! «Retten til fritt sykehusvalg» ble lovfestet i 1999, da kom pasientrettighetsloven*. Formålet med innføringen av fritt sykehusvalg var for det første å utjevne ventetiden og optimalisere ressursutnyttelsen i sykehussektoren. For det andre ønsket man å gi pasienten en større grad av medbestemmelse. Når pasienten kan velge seg bort fra et sykehus vil sykehusene på lang sikt måtte tilpasse seg pasientenes ønsker og behov. Din rett til å velge sykehus oppstår oppstår i det øyeblikk man henvises til sykehus fra primærlege. Har du spesielle ønsker om sykehus så ta det opp med henvisende lege. Dersom du allerede går til poliklinisk oppfølging ved et sykehus kan du velge å flytte over til et annet behandlingssted. Som hivpositiv kan man velge å la seg følge opp ved en infeksjonsmedisinsk avdeling i et annet distrikt enn der du bor. Er du under oppfølging allerede må du gi beskjed til sykehuset du er tilknyttet om at du ønsker å bli overført til et annet sykehus. Sykehuset du søker deg inn til har i utgangspunktet plikt til å ta imot deg på lik linje med pasienter i eget distrikt. Dette gjelder ikke dersom de ved å ta imot pasienter utenfor eget distrikt hindres i å oppfylle sine plikter etter pasientrettighetsloven 2-2 (vurdering innenfor en 30 dagers frist) og 2-1 (nødvendig helsehjelp) ovenfor pasienter i eget distrikt. Refusjon av utgifter i forbindelse med fritt sykehusvalg er regulert i forskrift om dekning av utgifter ved reise for undersøkelse og behandling**. Det er ifølge 2 i forskriften det regionale helseforetak som skal dekke utgiftene til reise. Det påløper imidlertid en egenandel. Av 6 fremgår at når man benytter seg av fritt sykehusvalg er det en egenandel på kr. 400 per enkeltreise (800 kroner tur/ retur). Egenandelen kan ikke føres opp på kvitteringskortet for frikort. Hvis overnatting er nødvendig ytes godtgjørelse mot kvittering med inntil kr. 285, jf. 3 og 5. Kostgodtgjørelse på kr. 165 per døgn får man dersom man har fravær fra hjemmet på mer enn 12 timer, jf. 3 og 4. Det påløper med andre ord en del ekstrautgifter når man velger å la seg behandle utenfor eget distrikt. Hvis dette betyr at det blir for kostbart for deg å flytte over til et annet sykehus anbefaler jeg deg å ta dette opp med ditt lokale trygdekontor. De har en mulighet til å hjelpe deg med reiseutgiftene med hjemmel i folketrygdlovens*** Jeg er kjent med at flere av våre medlemmer som er bosatt i andre distrikt enn helseregion øst velger å la seg følge opp ved Ullevål eller Rikshospitalet. Utover dette har vi ingen konkrete anbefalninger. Sosial- og helsedirektoratet har imidlertid opprettet et eget nettsted som omhandler fritt sykehusvalg. Dette har følgende adresse: Her finnes informasjon om rettigheter, kvalitetsvurderinger av de enkelte sykehus samt ventetid for behandling. Om eventuell ventetid på infeksjonsmedisinsk avdeling er det ingen informasjon, men dette kan man få svar på ved å ringe det sykehuset man ønsker seg overført til. Jeg nevner avslutningsvis at det er utgitt et eget rundskriv om retten til fritt sykehusvalg, Rundskriv I-53/2000. Juristen Inger-Lise Hognerud tar hånd om juridiske spørsmål, gir veiledning, og driver med internasjonalt arbeid i HivNorge. Hun er utdannet jurist og har erfaring fra Kompetansesenteret for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri i Bergen. Kontakt Har du spørsmål du vil Inger-Lise skal besvare i denne spalten, kan du sende dette på mail til eller til POSITIV, HivNorge, Hausmannsgate Oslo Kilder *Lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasientrettigheter 2-4 **Forskrift nr *** Lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd 22 23

13 SEXOLOGEN [VED DR. HAAKON AARS, ] Foto: Christer Dynna Sexologen Haakon Aars arbeider som overlege og psykiater ved Aker Universitetssykehus, og ved Institutt for Klinisk Sexologi og Terapi i Oslo. Aars er også tilknyttet som sexolog. Ble spesialist i klinisk sexologi NACS i 2002 og spesialist i psykiatri to år etter. Aars er òg tyremedlem i Norsk Forening for Klinisk Sexologi. Kontakt Spørsmål til Aars spalte kan sendes på mail: no eller til Bladet Positiv HivNorge, Hausmannsgate 7, 0186 Oslo Kunstneren Arne Revheim, trykk som har tittel: «Volvo ved alpene» som ble gitt til kunstauksjonen. For vàr, eller er det våren?? Hei, våren står for døren og med den kommer håp! Men «vårfølelsene» mine er veldig enten-eller, det gjelder året gjennom: Jeg kan være veldig «gay», en gladgutt utadvendt og åpen går mye ut, er ikke redd for å møte en kald skulder, men er veldig sjarmerende og i stand til å gå videre til neste blomst. Eller jeg er rake motsatsen, trekker meg brått tilbake. Hiv-diagnosen har klart gjort svingningene mine sterkere, jeg oppfører meg tidvis nesten desperat mot ytterpunktene, søker kontakt på alle plugger, og i alle kanaler. Med nettmøter og chat akselererer ofte dette, men så faller jeg gjerne helt fra og stenger meg inne. Forelskelsesrakettene mine kan treffe, eller sneie, mange gutter men jeg vil jo egentlig ha en innertier, og trenger det der jeg er nå... Hilsen gutt 20-åra, Gjøvik... Kjære gutt 20-åra, Gjøvik Nå vil jeg si at de følelsene du beskriver er nok noe mange kan kjenne seg igjen i! Dette med å «både ville», og med det mener jeg på den ene siden føle at man har overskudd og ikke minst lyst til å bli kjent med ny partner; å la seg begeistre og rive med. Og la det komme som kommer av resultater. Og på den annen side å føle at man ikke har særlig overskudd; at livet er «kjipt» og at man ønsker å trekke seg tilbake fra omverdenen og er sårbar for kritikk og avvisninger. Det er på en måte en del av det «å leve». Men noen vil nok føle dette sterkere enn andre; noen har større svingninger i humør enn andre. Jeg tror nok at en hiv-diagnose vil gjøre at man blir mer sårbar for disse svingninger. Selvfølgelig avhengig av både hvor lenge man har levet med diagnosen; og i hvilken grad man har akseptert sin status. Nå vet jeg jo ikke ut fra det du skriver hvor du befinner deg i forhold til dette. Men i og med at du er i begynnelsen av 20-åra som du skriver, så formoder jeg at du kanskje er relativt «nysmittet». Og det å ha fått en hiv-positiv diagnose innebærer vel for de fleste mange følelsesmessige konsekvenser. Man trenger tid; og man trenger å bearbeide den beskjed man har fått. Og i det ligger en utfordring for deg. Og helt klart forstår jeg din «frustrasjon» over hvordan du har det. Jeg tror først og fremst at du må være litt «snill» mot deg selv, og akseptere at du har det slik for tiden og at det ikke dermed er noe «galt» med deg. Med andre ord akseptere deg selv. Men også vil jeg råde deg til ikke å søke og søke etter ridderen på den hvite hest noe som jeg synes mange har en tendens til. Nå høres jeg kanskje litt gammelmodig ut; men jeg ser som lege og sexolog at i den tid vi lever i er det kanskje enda verre å finne ro og også en partner man er fornøyd med. Som du selv sier så er de fleste mennesker inne på nettet og chatter; og man har en utrolig mye større mulighet for å treffe en date nå enn for bare noen år siden, før internett kom. Og vi er tilgjengelig på mobiltelefon og e-post hele tiden. Og det jeg mener med det er at når «tilbudet/etterspørsel» blir så stort; for å si det slik, så kan noen og enhver blir forvirret på hvem som eventuelt blir som du sier en «innertier». Det er klart at denne muligheten for å møte noen, som man nå har, og som ikke fantes før spesielt hvis man som ung homse levde i et lite bygdesamfunn og langt fra storbyens cruiseområder er storartet. Men det blir også på en måte noen ganger så veldig vanskelig å velge! Som psykiater for det er jo det jeg også er vil jeg råde deg først og fremst til akseptere deg selv som du er; bra nok! Og prøv å gi noen av dine dater en god sjanse! Man blir ikke kjent med et annet menneske på en kort date en kveld. Det tar faktisk tid å bli kjent med annet enn utseende på en person. Så vil du ha en innertier må jeg du gi deg litt tid, og ikke løp videre så snart du føler at en gutt ikke er helt 100 % ved første møte. Kanskje han har noe på lur som det tar litt tid å bli kjent med? Og kanskje dette er egenskaper som du har lett etter lenge? Og ikke vær for streng med deg selv på at humøret og lysten din går litt opp og ned. Det er nok en del av din natur, tror jeg. «En hiv-diagnose vil gjøre at man blir mer sårbar for disse svingninger.» Og det er nok også en del av det å leve med en hiv-status som ikke er alltid like lett å takle. Hilsen dr. Haakon Aars 25

«FAMILIEN HAR STORT SETT TATT DET BRA, SELV OM IKKE ALLE LIKER AT JEG SNAKKER OM DET» Utgitt av HivNorge nr. 1 2007 MED SKYTS, OG ENGLEVAKT

«FAMILIEN HAR STORT SETT TATT DET BRA, SELV OM IKKE ALLE LIKER AT JEG SNAKKER OM DET» Utgitt av HivNorge nr. 1 2007 MED SKYTS, OG ENGLEVAKT Utgitt av HivNorge nr. 1 2007 POSITIV MED SKYTS, OG ENGLEVAKT Foto: Christer Dynna «FAMILIEN HAR STORT SETT TATT DET BRA, SELV OM IKKE ALLE LIKER AT JEG SNAKKER OM DET» Juice Plus+ styrker immunforsvaret!

Detaljer

«SELV OM SYSTEMET DRITER I DEG, ER DET SMART Å BEVARE LITT TILLITT TIL SYSTEMET» Utgitt av HivNorge nr. 3 2007 SØKTE MOT BÅNN I KAIRO

«SELV OM SYSTEMET DRITER I DEG, ER DET SMART Å BEVARE LITT TILLITT TIL SYSTEMET» Utgitt av HivNorge nr. 3 2007 SØKTE MOT BÅNN I KAIRO Utgitt av HivNorge nr. 3 2007 POSITIV SØKTE MOT BÅNN I KAIRO Foto: Johannes Worsøe Berg «SELV OM SYSTEMET DRITER I DEG, ER DET SMART Å BEVARE LITT TILLITT TIL SYSTEMET» SLØYFA 07: PROFIL Birgitta Åsjø

Detaljer

05: KUNNSKAP er viktig 06: 18: 30: 33: 12: 16: åpenhet FOR. Cathrine (17) særoppgave om hiv og aids SLØYFA

05: KUNNSKAP er viktig 06: 18: 30: 33: 12: 16: åpenhet FOR. Cathrine (17) særoppgave om hiv og aids SLØYFA SLØYFA 06: åpenhet FOR FREMTIDEN OG LIVET Pedro kom til Norge i 1999. Det var et sjokk å få vite at han var hivpositiv, sier mamma Ragnhild Rosseland. Vi oppdaget det ved en rutinesjekk på sykehuset. Mange

Detaljer

Vi må ha mer kunnskap

Vi må ha mer kunnskap POSITIV Nr. 3-2013 Kr 39, Kjell Erik Øie: Vi må ha mer kunnskap Tausheten råder Et løft må til Hivmedisiner og leverskader Ny app for hivpositive RETURUKE 47 1 INTERPRESS NORGE positiv NR. 3 2013 ET LIV

Detaljer

«La ikke hiv ta over livet ditt. Ikke bruk det som en unnskyldning for deg selv eller for andre» Utgitt av HivNorge nr. 3 2006

«La ikke hiv ta over livet ditt. Ikke bruk det som en unnskyldning for deg selv eller for andre» Utgitt av HivNorge nr. 3 2006 POSITIV Utgitt av HivNorge nr. 3 2006 «La ikke hiv ta over livet ditt. Ikke bruk det som en unnskyldning for deg selv eller for andre» «BÆRER» OGSÅ AV ET BUDSKAP SLØYFA 08: BILDET Plussprisen Plussprisen

Detaljer

Hivaktivist og bestefar

Hivaktivist og bestefar POSITIV Utgitt av HivNorge nr. 3-2010 1 Megatreff med Mette-Marit Kondomer a la Cuba Mannen min drikker for mye PER MILJETEIG: Hivaktivist og bestefar positiv NR 3 2010 Ble fadder etter ferietur Sliter

Detaljer

Ensomhet, isolasjon og frykt for avsløring. Asylsøker og hivpositiv:

Ensomhet, isolasjon og frykt for avsløring. Asylsøker og hivpositiv: POSITIV Nr. 1-2013 Kr. 39,-. Asylsøker og hivpositiv: RETURUKE 21 1 INTERPRESS NORGE Ensomhet, isolasjon og frykt for avsløring Troen på kjærligheten Spør juristen om hiv Hva sier legen Psykologen svarer

Detaljer

Ville bryte tausheten

Ville bryte tausheten POSITIV Nr. 1-2014 Kr 39, Jonas Gardell: Ville bryte tausheten Med pasienten i sentrum Smittet fordi hun var jomfru Revurderte tankesettet Foto: Marc Femenia / TT / SCANPIX 1 positiv NR. 1 2014 Oslo kommune

Detaljer

Stillferdig engasjert

Stillferdig engasjert POSITIV Nr. 4-2011 Kr. 39,-. RETURUKE 05 1 INTERPRESS NORGE Tove og Anita Bøygard: Stillferdig engasjert Kan hiv kureres? Med kroppen som våpen Har ikke lyst på sex Samtaler gir ingen effekt Vellykket

Detaljer

Utgitt av HivNorge nr.4-2009 ET LIV MED HIV. Smittefri med behandling? Håp for ny vaksine FOTO: ARNE WALDERHAUG

Utgitt av HivNorge nr.4-2009 ET LIV MED HIV. Smittefri med behandling? Håp for ny vaksine FOTO: ARNE WALDERHAUG POSITIV Utgitt av HivNorge nr.4-2009 ET LIV MED HIV Smittefri med behandling? Håp for ny vaksine FOTO: ARNE WALDERHAUG Medisiner for i Morgen Nye behandlingsmuligheter har endret livet til mange mennesker

Detaljer

Ønsker samlet og målrettet innsats

Ønsker samlet og målrettet innsats POSITIV Nr. 3-2014 Kr 39, Helse- og omsorgsminister Bent Høie: Ønsker samlet og målrettet innsats Sexkjøpsloven svekker kvinnen Den milde mannen Optimistisk aidskonferanse FOTO: TERJE BENDIKSBY/NTB SCANPIX

Detaljer

Arne Backer Grønningsæter, Roland Mandal, Bjørn Richard Nuland og Hilde Haug. Fra holdninger til levekår. Liv med hiv i Norge i 2009

Arne Backer Grønningsæter, Roland Mandal, Bjørn Richard Nuland og Hilde Haug. Fra holdninger til levekår. Liv med hiv i Norge i 2009 Arne Backer Grønningsæter, Roland Mandal, Bjørn Richard Nuland og Hilde Haug Fra holdninger til levekår Liv med hiv i Norge i 2009 Arne Backer Grønningsæter, Roland Mandal, Bjørn Richard Nuland og Hilde

Detaljer

Med kunst som verktøy mot hiv og aids

Med kunst som verktøy mot hiv og aids POSITIV Nr. 2-2011 Kr. 39,-. Bjarne Melgård: Med kunst som verktøy mot hiv og aids Økende smittetall: En ny epidemi på gang? Ut av offerrollen Redd for å ha sex Møt Mr Condom Mindre smittefarlig? RETURUKE

Detaljer

Kondomløs sex. Redd for smitte Fritt fram til Kina. Jacob Zuma med offensiv Kvalitetsregister for hivpositive HEINE TOTLAND:

Kondomløs sex. Redd for smitte Fritt fram til Kina. Jacob Zuma med offensiv Kvalitetsregister for hivpositive HEINE TOTLAND: POSITIV Redd for smitte Fritt fram til Kina Jacob Zuma med offensiv Kvalitetsregister for hivpositive Kondomløs sex Utgitt av HivNorge nr. 2-2010 HEINE TOTLAND: Frontsoldat i kulturlivet 1 positiv NR 2

Detaljer

Barna kommer ikke med storken Om å bry seg Har straff noen hensikt? Sønnen min vil ikke ha hjelp

Barna kommer ikke med storken Om å bry seg Har straff noen hensikt? Sønnen min vil ikke ha hjelp POSITIV Nr. 1-2011 Kr. 39,-. RETURUKE 22 1 INTERPRESS NORGE Erik og Kriss: Kongler i russelua Barna kommer ikke med storken Om å bry seg Har straff noen hensikt? Sønnen min vil ikke ha hjelp positiv NR

Detaljer

Wascher med hiv a? Engasjement uten grenser Fritt fram til USA Vellykket norsk vaksineforsøk Møte med en uprofesjonell psykolog KJETIL OG TOBIAS:

Wascher med hiv a? Engasjement uten grenser Fritt fram til USA Vellykket norsk vaksineforsøk Møte med en uprofesjonell psykolog KJETIL OG TOBIAS: POSITIV Utgitt av HivNorge nr. 1-2010 FOTO: ANDRÉ TEIG UNGDOMSTEATER OM HIV: Det handler om å leve KJETIL OG TOBIAS: Wascher med hiv a? Engasjement uten grenser Fritt fram til USA Vellykket norsk vaksineforsøk

Detaljer

Seksualpolitisk sakkyndig. Myndiggjøring og integrering. Lidenskapelig engasjement. Kjønnspolitisk radikalist. Andreas Berglöf: Nr.

Seksualpolitisk sakkyndig. Myndiggjøring og integrering. Lidenskapelig engasjement. Kjønnspolitisk radikalist. Andreas Berglöf: Nr. POSITIV Nr. 4-2014 Kr 39, Andreas Berglöf: Seksualpolitisk sakkyndig FOTO: JENS SØLVBERG Kjønnspolitisk radikalist 1 POSITIV NR. 4 2014 Myndiggjøring og integrering Lidenskapelig engasjement Oslo kommune

Detaljer

Jeg skulle vært død. Når kommer vaksinen mot hiv og aids? Barna som ingen vil ha Livsnyteren fra Meråker. Elton John: Nr. 3-2012 Kr. 39,-.

Jeg skulle vært død. Når kommer vaksinen mot hiv og aids? Barna som ingen vil ha Livsnyteren fra Meråker. Elton John: Nr. 3-2012 Kr. 39,-. POSITIV Nr. 3-2012 Kr. 39,-. Elton John: Jeg skulle vært død Når kommer vaksinen mot hiv og aids? Barna som ingen vil ha Livsnyteren fra Meråker RETURUKE 47 1 INTERPRESS NORGE positiv NR 3 2012 foto: scanpix/sara

Detaljer

25 år med hiv og aids

25 år med hiv og aids NUMMER 4 2006 20. ÅRGANG F O L K E H E L S E I N S T I T U T T E T Resistens 25 år med hiv og aids Menn som har sex med menn: Sårbare for hiv tema:resistens Aids-info Utgitt av Nasjonalt folkehelseinstitutt

Detaljer

Årsmelding 2006 Godkjent av Årsmøte 25. mars 2007

Årsmelding 2006 Godkjent av Årsmøte 25. mars 2007 Årsmelding 2006 Godkjent av Årsmøte 25. mars 2007 Side 1 av 18 Årsmelding 2006_HivNorge FORORD 2006 var et år preget av videre utvikling av organisasjonen. Vi går inn i 2007 med en tydeligere profil som

Detaljer

Nye Pluss kommentarer og forslag til Rambølls rapport og fremtidig norsk hivarbeid

Nye Pluss kommentarer og forslag til Rambølls rapport og fremtidig norsk hivarbeid Avdelingsdirektør Ellen Margrethe Carlsen Helsedirektoratet Oslo, 15. juli 2014 Nye Pluss kommentarer og forslag til Rambølls rapport og fremtidig norsk hivarbeid Nye Pluss styre har lest og diskutert

Detaljer

Årsmelding 2009 HivNorge

Årsmelding 2009 HivNorge Årsmelding 2009 HivNorge Innhold: 3 hva skjer nå minister? Stortingsvalget i 2009 ga den rød-grønne regjeringen fortsatt tillit og anledning til å styre i fire nye år. Men vi har savnet en helseminister

Detaljer

Møte mandag den 28. november 2011 i Stortinget

Møte mandag den 28. november 2011 i Stortinget Møte mandag den 28. november 2011 i Stortinget President: Dag-Terje Andersen Sak nr. 7 [18:17:18] Interpellasjon fra representanten Erna Solberg til helse- og omsorgsministeren: «I den senere tiden har

Detaljer

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling NERVEN - Angstringen Norges deltakeravis - Forum

Detaljer

Introduksjon til menneskerettigheter innen psykisk helsefeltet

Introduksjon til menneskerettigheter innen psykisk helsefeltet Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse Introduksjon til menneskerettigheter innen psykisk helsefeltet erfarings kompetanse.no 2010:4 1 Gro Hillestad Thune Siri Blesvik erfarings

Detaljer

HivNorges oppgave er å sikre hivpositives rettigheter og interesser i samfunnet.

HivNorges oppgave er å sikre hivpositives rettigheter og interesser i samfunnet. Årsmelding 2013 2 HivNorges årsmelding 2013 HivNorges oppgave er å sikre hivpositives rettigheter og interesser i samfunnet. Vi arbeider aktivt med å skape større forståelse for hivpositives situasjon,

Detaljer

Oss foreldre imellom Nr. 4-2011 Årgang 24

Oss foreldre imellom Nr. 4-2011 Årgang 24 Oss foreldre imellom Nr. 4-2011 Årgang 24 Kognitiv terapi i møte med sørgende LUB har overtatt Englesiden Forsknings- og prosjektpresentasjon Leder Sterkere, saktere, enklere, varmere Den siste tiden har

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Motgift: Aktivitet, utfordringer og humor. Bli en aktiv del av behandlingen. Parkinsonforskning i Norge. side 12. side 24. side 10

Motgift: Aktivitet, utfordringer og humor. Bli en aktiv del av behandlingen. Parkinsonforskning i Norge. side 12. side 24. side 10 Norges Parkinsonforbund parkinson posten nr 2/2011 - årgang 27 Motgift: Aktivitet, utfordringer og humor side 12 Bli en aktiv del av behandlingen side 24 Parkinsonforskning i Norge side 10 innhold Norges

Detaljer

H ERTEBARNET. Les mer om:

H ERTEBARNET. Les mer om: Nr. 2 2015 UTGIS AV FORENINGEN FOR HJERTESYKE BARN H ERTEBARNET Les mer om: Thomine har hjertefeil og ADHD side 5-9 Framsnakker fastlegen side 18-20 Med hjerte i hånden - Sykehuset i Telemark side 25-27

Detaljer