G o d e j a K T h u n d e r riktig FÔrInG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "G o d e j a K T h u n d e r riktig FÔrInG"

Transkript

1 G o d e j a k t h u n d e r riktig FÔring E t f ô r t i l b u d u t e n s i d e s t y k k e t i l N J F F - m e d l e m m e r!

2 Finsk støver jakth Utgitt av Norges Jeger- og Fiskerforbund. Grafisk produksjon: Erik Tanche Nilssen AS, Skien. Opplag: eks. 07/2010. INNHOLD Grunnleggende om fôring av hunder Næringsstoffer Fôrtyper til hund Fotografer: Henning Ottarsrud, bortsett fra: Ernæring og fôring av jakthunder Åsgeir Størdal - side 2 Sportsmans Pride - et unikt medlemstilbud bjarne Oppegård - side 14 2 torgeir Skancke - baksida Norges Jeger- og Fiskerforbund

3 Til NJFFs medlemmer Den virkelig optimale jaktopplevelsen hvor din firbeinte jaktkamerat leverer de store prestasjonene, avhenger av svært mye. Det avhenger av deg som jeger, hvor god du er til å planlegge og forberede jakta. Det avhenger av forhold og tilfeldigheter du ikke har noen muligheter for å kontrollere, for eksempel vær og føre og hvordan viltet oppfører seg. Jakthundens egenskaper og prestasjoner er også avgjørende for hvor vellykket jaktturen blir. Det er viktig at du begrenser bruken av hunden ut fra den fysiske kapasitet den har for å unngå skader eller utmattelse som krever lengre tids restitusjon. For å oppnå den gode jaktopplevelsen, er det derfor viktig at du som jeger og jakthundeier påvirker det som er mulig. Du kan gi hunden godt stell og god trening så den er rustet til jakta. Ikke minst kan du fôre den riktig så den er i stand til å yte optimalt de jaktdagene som er satt av til å utøve det gode liv. God og riktig fôring har størst jaktmessig betydning når du er ute lange dager i strekk. En god sammenligning er utøvere innen utholdenhetsidrettene. De er bevisste på kostholdet for å kunne yte maksimalt, i tillegg til at de er godt trent. I dette heftet finner du grunnleggende informasjon om ernæring og fôring av hunder og ikke minst riktig fôring i de perioder hvor hundene er i aktiv trening eller jaktes med. Vi håper dette bidrar til at du fôrer jakthundene dine best mulig. Dermed vil du kunne få enda flere gode jaktopplevelser. Gode under Her finner du også informasjon om de muligheter du har til å få kjøpt høykvalitets hundefôr fra jeger- og fiskerforeningene til en meget gunstig pris. Norges Jegerog Fiskerforbund har en avtale med firmaet Porthos Trading AS om å levere hundefôret Sportsmans Pride til de lokale jeger- og fiskerforeningene for videresalg til medlemmene. Den rimelige prisen fører til at du som NJFF-medlem sparer kroner i årlige fôrutgifter pr hund. Vi har da sammenlignet den prisen du som medlem betaler for Sportsmans Pride med hva du må betale for tilsvarende høykvalitetsfôr i butikk. Dette er en av de virkelig gode medlemsfordelene organisasjonen kan tilby. En stor takk til førsteamanuensis Øystein Ahlstrøm ved Institutt for Husdyr og Akvakulturvitenskap, UMB. Han har bidratt mye med faglige innspill til heftet. Hvalstad, juli 2010 Bjarne Oppegård Generalsekretær En innføring i fôring 3

4 G r u n n l e g g e n d e o m f ô r i n g a v h u n d e r Korthåret vorsteher Hundens naturlige kosthold Hunden er et rovdyr med et tannsett velegnet for å drepe og spise små og store byttedyr. Hunden har en forholdsvis kort og enkel fordøyelseskanal som gjør at den er tilpasset å spise fôr med høy fordøyelighet. Magesekken er stor og elastisk slik at den kan ta inn store måltider på kort tid. Kjøtt bestående av protein og fett er typisk naturlig fôr med høy fordøyelighet for hund. Hunder vil dessuten ha en sterk smakspreferanse for animalske råvarer, men kan også utnytte vegetabilske råvarer og blant hundens ville slektninger er frukt, bær og gress en del av kostholdet. Når hunden er i menneskets varetekt, vil den ikke være avhengig av å finne mat selv og fôret kan settes sammen av ulike råvarer, både animalske og vegetabilske. Disse råvarene har enten høy fordøyelighet i utgangspunktet, eller blir behandlet slik at hunden utnytter dem godt. De fleste hundefôr er derfor typisk en blanding av animalske og vegetabilske råvarer, og noen få inneholder bare vegetabilske. Når hunden er hos mennesker, vil derfor den være mer en alteter, enn den vil være i naturlig tilstand. Om fôret består av animalske eller vegetabilske råvarer, vil ha mindre betydning så lenge behovet for næringsstoffer bli dekket. 4 Norges Jeger- og Fiskerforbund

5 Drever Næringsbehov Næringsbehovet for en hund er svært likt det en finner hos mennesket eller dyr som gris og laks. Næringsbehovet dekkes av disse næringsstoffene: Protein og aminosyrer (energi) Fett og fettsyrer (energi) Karbohydrater (energi) Vitaminer Mineraler Vann Man kan skille mellom rent stofflige behov og behov for energi som kommer fra nedbryting av protein, fett eller karbohydrater. Proteinbehovet er egentlig et behov for aminosyrer. Det finnes 20 aminosyrer, hvorav halvparten er essensielle og må derfor tilføres gjennom fôret. Fett består av fettsyrer og noen av disse er også essensielle, mens karbohydrater er en ren energikilde som hunden egentlig ikke trenger å få tilført gjennom maten den spiser. Vitaminer og mineraler er nødvendig å få tilført gjennom fôret, samt vann som både tas inn gjennom maten og ved at hunden drikker. En innføring i fôring 5

6 G r u n n l e g g e n d e o m f ô r i n g a v h u n d e r Finsk spets 6 Norges Jeger- og Fiskerforbund

7 Energi Energi er ikke i seg selv et næringsstoff, men en effekt av at protein, fett og karbohydrater som finnes i fôret blir omdannet til kjemisk energi i kroppen. Energi blir angitt i kilokalorier (kcal) eller kilojoule (kj). I Norge er det offisielle enheten kj, mens kcal fortsatt brukes i USA. Siden kcal tidligere ble brukt i Norge, er den fortsatt vanlig i mange sammenhenger, og noen ganger oppgis begge. 1 kcal = 4,184 kj eller 1 kj= 0,239 kcal. Det finnes to måter å se på energi på: energibehovet hos hunden og energiinnholdet i fôret som skal dekke energibehovet. Energibehovet kan inndeles slik: En hund på 25 kg vil typisk ha behov for kj/ kcal pr dag til vedlikehold. Hvis energiinntaket er for lavt i forhold til behovet, vil kroppsvekten reduseres og motsatt vil fettdeponeringen, og dermed kroppsvekten, øke. Behovet for energi til vedlikehold blir brukt som utgangspunkt for å angi de andre energibehovene nevnt foran. For en hund kan for eksempel energibehovet til vekst være 2 ganger vedlikeholdsbehovet for en voksen hund av samme rase. Eller for fysisk aktivitet kan en angi det som 3 ganger vedlikeholdsbehovet når den løper i 2-3 timer ekstra hver dag. Behovet for ekstra energi til drektige eller melkeproduserende tisper vil avhenge av tidspunkt i drektighetsperioden og antall valper. Energibehovet for å opprettholde konstant kroppstemperatur vil påvirkes av om lufttemperaturen hunden befinner seg i ikke er for høy eller for lav. Pelsisolasjon og størrelse på hunden vil være avgjørende for område for denne nøytrale temperatursonen som ikke krever ekstra energi. Klimatiske faktorer som vind, snø og regnvann vil kunne flytte denne sonen. Vedlikehold Vekst Fosterproduksjon Melkeproduksjon Fysisk aktivitet Opprettholde kroppstemperatur I praksis brukes gjerne vedlikeholdsbehovet for energi som det behovet en hund har når den er inaktiv, samt har noe fysisk aktivitet. Vedlikeholdsbehovet øker med størrelsen på hunden, men reduseres samtidig pr kg kroppsvekt når kroppsvekten øker, fordi varmetapet til omgivelsene blir mindre grunnet høyere kroppsmasse i forhold til hudoverflaten. En hund som veier 2 kg trenger 900 kj pr dag til vedlikehold, mens en hund på 32 kg trenger 7000 kj. Målt pr kg kroppsvekt blir det henholdsvis 450 kj og 220 kj. Energiinnhold i fôr For å dekke energibehovet hos en hund må en kjenne til energiinnholdet i det fôret den spiser. Dette er bestemt til 14,64 kj pr gram fordøyelig protein, 35,56 kj pr gram fordøyelig fett og 14,64 kj pr gram fordøyelig karbohydrat. Med fordøyelig menes den delen av fôret som blir tatt opp i tarmen. I utregning av disse verdiene er det betinget at fordøyeligheten er 80, 85 og 90 % for henholdsvis protein, 250 g protein x 14,64 kj = 3,660 kj 200 g fett x 35,56 kj = 7,112 kj 450 g karbohydrater x 14,64 kj = 6,588 kj karbohydrater og fett. Dette passer godt for tørrfôr, men for våtfôr vil som regel fordøyeligheten være noe høyere for protein og fett. For et tørrfôr som inneholder 25 % protein, 20 % fett og 45 % karbohydrater, kan energiinnholdet pr kg fôr beregnes på denne måten: Totalt blir dette 17,360 kj, som er det samme som 4,150 kcal. En hund som trenger 5000 kj/dag, vil trenge 5000/17360 = 0,288 kg av dette fôret for å holde konstant kroppsvekt. En innføring i fôring 7

8 N æ r i n g s s t o f f e r Protein og aminosyrer Protein er satt sammen av aminosyrer og er ikke først og fremst en energikilde, men byggesteiner for ulike vev og kjemiske forbindelser i kroppen som muskler, hud, pels, blodceller, celler i tarmveggen, hormoner og enzymer. Proteiner i kroppen vil stadig bli brutt ned og det er behov for nydannelse. Mangel på en eller flere essensielle aminosyrer vil føre til reduserte kroppsfunksjoner hos voksne hunder og typisk svakere tilvekst hos valper. Andre symptomer kan være mangel på dannelse av røde blodlegemer (anemi), reproduksjonsproblemer og dårlig hårkvalitet. Hår består kun av proteinet keratin, og ved proteinmangel vil pels være et lite prioritert organ, noe man lett ser hos tisper etter drektighet og laktasjon. De kan ha dårlig pels. De viktigste essensielle aminosyrene er de som det er størst fare for at det blir mangel på, det vil si de som det vanligvis finnes minst av i fôret i forhold til behovet hos hunden. Behovet for protein hos voksne hunder er 8 %, og for valper og drektige/melkeproduserende tisper, henholdsvis 18 % og 20 % av et tørrfôr med energiinnhold på kj eller 4000 kcal. De fleste tørrfôr har proteinnivåer langt over dette for å sikre tilfredsstillende tilførsel. De ikke-essensielle aminosyrene kan hunden produsere selv, men ved tilførsel gjennom fôret vil de vil være en viktig energikilde for hunden, samt at de bidrar i dannelse av glukose i kroppen. Irsk setter 8 Norges Jeger- og Fiskerforbund

9 Fett og fettsyrer Fett er i hovedsak en energikilde, og bidrar til å øke energikonsentrasjonen i fôret. Det er også en viktig smaksfremmer. Andre viktige funksjoner er at det tilfører essensielle fettsyrer og er bærer av de fettløselige vitaminene. Tidligere regnet man bare med linolsyre som essensiell for hund, men nå regner man også omega-3 fettsyrene som essensielle. Mangel på linolsyre fører til hudproblemer og flassdannelse. Omega-3 fettsyrene finnes i marine råvarer og det er ikke påvist mangel hos hund, men siden de finnes i kroppen hos hunder og inngår i vev og hormoner, regnes de som essensielle, men trengs trolig i svært små mengder. For øvrig er det vist at omega-3 fettsyrer kan ha positiv effekt på utvikling av nervevev og dermed kan gi høyere intelligens, samt at de kan ha positiv effekt på hudlidelser hos hund. Fett vil være en viktig energikilde og vil samtidig tilføre hunden nødvendige næringsstoffer. Behovet hos voksne hunder er bestemt til 4,0 % og for valper 8,5 % av et tørrfôr med energiinnhold på kj eller kcal. Disse nivåene er lave og som regel vil fettnivået være noe høyere. For fett er det også bestemt en øvre toleransegrense som angir at fett ikke bør utgjøre mer en 33 % av et tørrfôr. Ved så høy innblanding vil fettet utgjøre omkring 70 % av energiinnholdet i fôret nevnt ovenfor. For å sikre tilfredsstillende proteintilførsel bør derfor fettinnholdet ikke være høyere. Grå elghund Karbohydrater Hunden har ikke behov for karbohydrater i fôret, men karbohydrater i form av stivelse utnyttes godt hvis de blir varmebehandlet slik som i produksjon av tørrfôr. Korn er rik på stivelse som består av lange kjeder med glukose. Disse frigjøres under fordøyelsen. I kroppen er glukose en essensiell energikilde for hjerne, nervevev, nyrebarken og røde blodlegemer. Glukose er altså den viktigste basisenergikilden i kroppen, men hunder er i stand til å omdanne aminosyrer til glukose på en effektiv måte slik at de ikke trenger tilførsel. Drektige eller lakterende tisper kan ha behov for ekstra tilførsel av karbohydrater hvis fettnivået i fôret er svært høyt og proteinnivået er moderat, da glukosetilførsel er viktig for fosterutvikling og produksjon av melk. En annen gruppe karbohydrater er ulike typer fiber som ofte tilsettes tørrfôr til hund. Fiber har svært lav fordøyelighet, men er viktig for å sikre normal tarmfunksjon og gir fast avføringskonsistens. Tørrfôr inneholder som regel % karbohydrater og av dette er 3-5 % fiber. Mineraler og vitaminer Mineraler er uorganiske stoffer i motsetning til protein, fett, karbohydrater og vitaminer, som regnes som organiske. De uorganiske vil ikke forsvinne ved forbrenning. Essensielle mineraler inndeles i makromineraler, som det finnes mer av i hundekroppen enn mikromineraler, som trengs i svært små mengder for å dekke behovet. Makromineralene det finnes mest av, er kalsium, fosfor og magnesium, fordi de utgjør strukturelementet i bein og tenner. Natrium, kalium og klor er nødvendig for syre-base balansen og osmotisk trykk i vevsvæsker. Mikromineralene jern, kopper, sink, mangan, jod og selen vil være bestanddeler og aktivatorer av enzymer, inngå i hormoner, vitaminer og andre livsnødvendige stoffer, for eksempel hemoglobin i røde blodlegemer. Det er sjelden mangel på mineraler fordi de fleste finnes i tilstrekkelige mengder i råvarer. I fullfôr vil det være tilstrekkelig med mineraler for å dekke behovet med god margin. Vanligste problem med mineralernæring til hund er for lite kalsium og fosfor i hjemmelaget fôr til valper. Mangel vil føre til unormal skjelettvekst. Felles for alle mineraler er at de gir forgiftninger ved overdosering. Lavest forgiftingsterskel er det for mikromineralene. Vitaminene inndeles i fettløselige (A, D, E, K) og vannløselige (C og B). Som mineralene har de spesielle funksjoner i kroppen og må tilføres gjennom fôret. Vitamin A er nødvendig for vekst av hudceller og for utvikling av normalt syn, mens vitamin D styrer kalsium-fosforomsetningen i kroppen. Både A og D kan gi forgiftninger ved overdosering, finnes mye i lever og tran. Vitamin E virker som en antioksidant og beskytter celler, mens vitamin K blant annet er nødvendig for blodkoagulering. De vannløselige har i hovedsak funksjon i omsetning av protein, fett og karbohydrater i energistoffskiftet. Hunder har ikke behov for vitamin C, da det blir produsert i tilstrekkelige mengder av tarmbakterier. En innføring i fôring 9

10 N æ r i n g s s t o f f e r Vann Vann er det næringsstoffet hunden trenger mest og som det raskest oppstår mangel på hvis det ikke blir tilført. Hundekroppen består av omkring % vann og dette har uendelige funksjoner i kroppen, for eksempel transport av næringsstoffer og avfallsstoffer, er nødvendig for fordøyelse, osmotisk trykk i vevsvæsker og blod, og ikke minst regulering av kroppstemperatur. Vannbehovet relateres ofte til energiinntaket eller energiforbruket. Vannbehovet settes gjerne til 1 ml pr kcal eller 0,24 ml pr kj. Vannet hunden tilføres, kommer fra tre kilder: Vann i fôret, drikkevann og vann fra forbrenning av protein, fett og karbohydrater i kroppen. Utskillelse fra kroppen skjer gjennom urin, avføring og fordamping fra tunga. Hvis det er ei tispe som produserer melk, vil dette være et ekstra vanntap fra kroppen. Hvor mye en hund drikker, vil avhenge av hvor mye vann den får i seg gjennom fôret. Hvis vanninnholdet i fôret er omkring 80 %, vil ikke hunden drikke. Salt (natriumklorid) vil påvirke tørstmekanismen og få hunden til å drikke. Mye protein i fôret vil kreve utskillelse av urinstoff som vil kreve ekstra vann for urinproduksjon. Dermed vil vannbehovet øke. 10 Norges Jeger- og Fiskerforbund

11 Varme vil øke vannbehovet fordi hunden avkjøler kroppen ved at vann fordamper fra tunga. Fordampingen krever varme, og blod som passerer gjennom tunga, blir avkjølt og transportert tilbake til resten av kroppen. Hvis temperaturen er over 35 C, vil det være vanskelig for mange hunder å bevege seg i det hele tatt, fordi fysisk aktivitet vil øke kroppstemperaturen. I lave temperaturer kan vannbehovet øke fordi den tørre, kalde luften blir mettet av vann fra hundens lunger. På den måten dreneres mer vann fra kroppen enn ved høyere luftfuktighet. En innføring i fôring 11

12 F ô r t y p e r t i l h u n d Tysk jaktterrier Fôrtyper til hund Hundefôr inndeles gjerne etter hvordan de er produsert. I Norge selges tonn tørrfôr og 4000 tonn våtfôr til hund årlig. Dette er fullfôr som kan brukes som eneste fôr. I tillegg selges ulike tilskuddsfôr og godbiter. Matrester fra husholdningen er det mange som benytter seg av, og dette gir en god og rimelig utnyttelse og sikker fôring hvis du bruker det sammen med et fullfôr. Matrester bør ikke utgjøre mer enn % av totalfôret hunden får. Det er sjelden fare for at det oppstår mangel ved slik fôring, fordi fullfôret en bruker i tillegg, har en sikkerhetsmargin i forhold til essensielle næringsstoffer. I markedsføring av hundefôr nevnes ofte at fôret er satt sammen slik at næringsstoffene er balansert i forhold til hverandre. Denne balansen har vide grenser og hunder har stor toleranse for ulike fett-karbohydratforhold i fôret, så lenge proteinbehovet er dekket. I forhold til de andre næringsstoffene som mineraler og vitaminer, vil også fôret inneholde mer enn behovet, så det er liten fare for feilfôring hvis en gir noe ved siden av. Fordeler med tørrfôr framfor våtfôr er de meget gode bruksegenskapene og forholdsvis lav pris. Når en regner pris på et hundefôr, bør det tas hensyn til vanninnholdet. Et tørrfôr vil koste kr pr kg tørrstoff, mens et våtfôr koster kr, avhengig av størrelsen på enheten. De små såkalte dinners kan koste 150 kr pr kg fôr, og siden vanninnholdet er 80 %, blir prisen 750 kr pr kg tørrstoff, men i små enheter føler man at det ikke er så dyrt og de er enkle å bruke. Hjemmelaget fôr de vanligste: Tørrfôr (vann 10 %) Hermetisert våtfôr (vann 80 %) Frosset ubehandlet våtfôr (vann %) Godbiter/tilskuddsfôr: Tyggebein, frysetørket vom, griseører, hjemmelaget fôr, matrester. Det er svært enkelt å sette sammen et fôr til hund selv hvis en ønsker det. En må sette seg inn i næringsinnholdet i fôrråvarer. Dette kan skaffes via internett eller i bøker. Undersøkelser har vist at 70 % av energiinntaket hos hunder i Europa kommer fra hjemmelaget fôr og matrester. Oppskrift: Kylling eller storfekjøtt Kokt ris Kornblanding med skall Vegatibilsk olje Kalsiumkarbonat + Vitaminkilde 100 g 330 g 10 g 2 g 2 g 12 Norges Jeger- og Fiskerforbund

13 Kleiner münsterländer Deklarasjoner Den lovpålagte deklarasjonen på hundefôr har flere funksjoner, bl.a skal forbrukeren kunne få informasjon om hvilke råvarer fôret er laget av, hvordan fôret skal brukes og kunne sammenligne pris med andre fôrmerker. Av konkurransehensyn blir ikke fôrresepten gitt på deklarasjonen, men råvarelisten skal angis ved at den største råvaren skal stå først og de øvrige i fallende rekkefølge etter innblandingsprosent. Noen produsenter ønsker ikke av markedshensyn å vise at en korningrediens er den største råvaren, fordi det er mer positivt hvis animalsk proteinråvare står øverst, for eksempel kylling. Dette kan manipuleres ved at en bruker flere ulike korningredienser som hver utgjør en mindre andel enn kylling, slik at kylling kommer øverst på listen. Typiske proteinråvarer i tørrfôr er fjørfemel, kjøttmel, glutenmel, soyamel, fiskemel, eggpulver og blodmel. I våtfôr, hermetisert eller rått, brukes ofte bare animalsk protein fra husdyr eller fisk. Fettkilden vil gjerne også være fra fjørfe, storfe eller gris, mens karbohydratkilden er fra mais eller hvete. I tillegg vil det være en del tilsetningsstoffer som vitaminer og mineraler, og gjerne tilsettinger som skal fremme god helse hos hunden. FÔrets innhold Kjemisk innhold skal oppgis med tørrstoff eller vann, protein, aske og fett. Det er ikke nødvendig å oppgi karbohydratinnholdet, men det kan beregnes ut fra de øvrige analysene: Karbohydrater = tørrstoff % - (protein % + fett % + aske %). Husk at vann % og tørrstoff % er motsatte størrelser hvor summen blir 100 %! Tørrstoff på 92 % gir vanninnhold på 8 % osv. En innføring i fôring 13

14 E r n æ r i n g o g f ô r i n g a v j a k t h u n d e r Dunker Trening Jakthunder skal utføre en betydelig fysisk aktivitet under jakt, og det er derfor viktig at de trenes for dette i god tid før jakten starter. Dette kan være vanskelig å få til fordi det er tidkrevende hvis en skal trene hunden med tilsvarende varighet og intensitet som under praktisk jakt. Hvis man mener at hunden ikke er trent tilstrekkelig, bør en begrense bruken i forhold til den fysiske kapasiteten hunden har. Et vanlig problem for jakthundeiere, er at hunden har for liten trening i forhold til den fysiske utfordring den møter ved å jakte 7-8 timer pr dag. For en dårlig trent hund, vil det som regel føre til utmattelse eller skader som gjør at den ikke kan brukes i mer enn noen få dager. En godt trent jakthund fungerer optimalt i 3-4 timer pr dag. Har en tilgang på flere hunder, kan man skifte til en annen hund. Et godt tips er derfor å skaffe seg en hund til, eller være sammen med andre som har hund, slik at hunden får tilstrekkelig hvile og restitusjon. En fuglehund løper 5-20 km pr time, avhengig av terreng og føreforhold. I lett terreng kan derfor distansen komme opp i 160 km pr dag. For at hunden skal fungere godt i flere dager, må den derfor være svært godt trent. Fysisk trening av en hund vil være å utsette hunden for en belastning av så stor intensitet, varighet eller frekvens, at den gir en målbar forbedring i ytelse eller kapasitet. De fysiologiske forandringer som gir høyere ytelse, vil være økt muskelmasse, større beintetthet, økt oksygenopptak, økt plasmavolum, bedre hjertefunksjon og blodsirkulasjon, og bedre utnyttelse av energi til muskelarbeid. 14 Norges Jeger- og Fiskerforbund

15 Gordon setter Energikilder for fysisk aktivitet Hunder har i utgangspunktet et svært høyt oksygenopptak i forhold til mennesker, omkring 2-3 ganger høyere. De er designet til å løpe lange distanser i forholdsvis sakte fart, det vil si % av maksimal kapasitet. Ved så lav intensitet vil fett være hovedenergikilden og utgjøre omkring 80 % av energiforbruket. Hunder har dessuten muskelfibre som utnytter fett som energikilde svært godt. Resten av energiforbruket vil fordele seg på omkring 12 % fra glukose og 8 % fra protein. Forsøk med sledehunder tyder på at høyt fettnivå virker besparende på hundens glykogenreserver i muskulatur og lever, og at fôr med høyt karbohydratnivå, er negativt for utholdenhet ved langdistanseløping. Det som skjer når hunden blir utmattet under løp, vil være at glukosetilførselen begynner å ta slutt. Dette vil skje raskere ved å bruke mye karbohydrater i fôret enn ved å bruke mye fett. Fôring og måltider Hvis en skal oppnå full effekt av å utnytte et fôr med høyt energiinnhold, bør hunden trenes og få dette fôret før jakta begynner. Man bør altså ikke regne med at et fôr med høyt fettinnhold, fører til at hunden umiddelbart øker utholdenheten, da manglende trening vil være mer avgjørende. Det kan derfor være lurt å holde seg til det fôret en bruker hjemme og bare øke mengden noe eller tilsette en fettkilde. En hund som jakter 3 timer hver dag, vil øke energiforbruket 2-3 ganger vedlikeholdsbehovet. Hvis den skal brukes mer, er det lurt å bruke et høyenergifôr for å redusere fôrmengden hunden skal spise. Følg med på om hunden mister vekt. Hvis den gjør det, må fôrmengden økes. Kveldsfôringen er det viktigste måltidet under jakt. Da vil hunden legge inn de reservene av glukose og fett i muskulatur og lever som skal brukes dagen etter. Under selve jakta betyr vanntilførselen mer for utholdenheten enn fôring. Det kan likevel være gunstig i gi fôr sammen med vann, for å sikre at hunden får i seg nok væske, da mange hunder ikke vil drikke bare vann alene. Vann kan tilføres ved å bløte opp tørrfôr, eller gi våtfôr som inneholder 80 % vann, alternativt tørket vom sammen med vann, en gang i timen. Mat for oss, Gift for hunder Vær oppmerksom på at det finnes en del mat som hunden ikke skal ha, og som kan virke som gift. Løk, sjokolade, rosiner og druer er eksempler på dette. Dehydrering vil redusere ytelsen, og hunder bør tilføres vann når de har mistet 0,5 % av kroppsvekten på grunn av vanntap. Energiforbruket kan som tidligere nevnt relateres til vannforbruket. En jakthund som forbruker kj eller kcal, vil trenge omkring 4,8 l vann pr dag. Etter endt jakt, bør hunden fôres innen en halv time for å starte påfyllingen av næringsstoffer til muskulaturen. Et tidlig måltid etter fysisk aktivitet, vil snu stoffskifteprosessen i kroppen fra nedbryting til oppbygging. Enkelte vil være engstelige for magedreining, og da kan en eventuelt gi et mindre måltid straks etter jakt og et større måltid senere. En innføring i fôring 15

16 S p o r t s m a n s P r i d e - e t u n i k t m e d l e m s t i l b u d Sportsmans Pride et unikt medlemstilbud! 16 Norges Jeger- og Fiskerforbund

17 Norges Jeger- og Fiskerforbund arbeider kontinuerlig for å ivareta jakt- og fiskeinteressene i landet. Å sikre de framtidige rammebetingelsene for jakt og fiske i samfunnet, er noe av det aller viktigste organisasjonen engasjerer seg i. NJFFs medlemmer har i dag store og gode medlemsfordeler som de kan benytte. En av disse er tilgang på høykvalitets hundefôr til en meget gunstig pris. NJFF sentralt inngikk i 2005 en avtale med firmaet Porthos Trading AS om salg av hundefôr til medlemmene. Sportsmans Pride er opprinnelig et amerikansk hundefôr utviklet og produsert av en av verdens største fôrprodusenter. I 2009 ble produksjonen til blant annet Norge, flyttet til Tyskland, hvor fôret produseres på lisens. Fôrmengde Følgende fôrmengder er et veiledende utgangspunkt for vedlikeholdsfôring når du fôrer med Sportsmans Pride og benytter fôrtypen Maintenance Adult: De lokale jeger- og fiskerforeningene er fôrselgere Det er NJFFs lokalforeninger som selger hundefôret til medlemmene. Sommeren 2010 solgte mer enn 80 foreninger hundefôret, og antallet er stadig stigende. De foreninger som selger fôr, har inngått en skriftlig avtale med NJFF sentralt om dette. Foreningene forplikter seg til å følge de retningslinjer som er besluttet for hundefôrsalget, blant annet hvilke priser som gjelder. Fôromsetningen har vært i stadig vekst, og i 2009 kjøpte medlemmene over kg Sportsmans Pride gjennom lokalforeningene. Det vil si at disse hundeeierne sparte hele 2 millioner kroner i forhold til om de skulle kjøpt fôret gjennom butikk. For hver jakthund sparer medlemmene mellom og kroner i året. Altså tjenes medlemskontingenten inn igjen flere ganger bare ved å benytte seg av denne medlemsfordelen. I tillegg sitter foreningene igjen med en liten fortjeneste for sin salgsinnsats. På NJFFs hjemmeside ligger det til enhver tid oppdatert liste over hvilke lokalforeninger som selger Sportsmans Pride, samt kontaktadresser til fôrselgerne. Der finner du også ytterligere informasjon om temaet. Fôrtyper Medlemmene har tilgang til tre ulike fôrtyper; vedlikeholdsfôr, høyenergifôr og valpefôr. Disse dekker de fleste fôrbehovene. Alle leveres i 15 kilos sekker. Maintenance Adult er vedlikeholdsfôret for voksne hunder. Professional Formula er høyenergifôret som kan benyttes i de perioder hunden er mer aktiv, som i trenings- og jaktperiodene. Premium Puppy er valpefôret som skal brukes til valper i perioden mens de vokser, det vil si fram til cirka ett års alder. Valpefôret bør også benyttes til tisper under drektighetstida og tida etter valping mens de dier. Alternativt kan høyenergifôret brukes til tisper i den aktuelle perioden rundt valping. Hundens vekt i kg Daglig forbehov i gram En innføring i fôring 17

18 S p o r t s m a n s P r i d e - e t u n i k t m e d l e m s t i l b u d Jack russell terrier 18 Norges Jeger- og Fiskerforbund

19 Tilleggsprodukter I tillegg til tørrfôret, har de fôrselgende foreningene også enkelte andre fôrprodukter for salg. Det kan variere noe over tid hva slags produkter dette er. Spør foreningens fôrselger om hvilke tilleggsprodukter han/hun har! Fra 2010 har de hatt tilbud om blant annet våtfôr (hundepølse) og hundekjeks. Sportsmans Snacks er en velsmakende hundekjeks til nytte og glede. Dette er en godbit som fører til økt trivsel for hunden. Kjeksen er velkomponert slik at den også gir et solid næringstilskudd. Tygging av hundekjeksen bidrar til at hunden får god tann- og munnhygiene. Ingrediensene er korn, kjøttmel, biprodukter fra kjøtt til menneskeføde, mineraler, oljer og fett. Det er også framskaffet et ferskfôr (våtfor) i form av hundepølse. Denne leveres i enheter på 400 gram. Sportsmans hundepølse er godt egnet som matpakke under treningsog jaktdager. Den har et høyt fettinnhold som gjør at hunden tilføres mye lettfordøyelig energi, samtidig som den har høy smakelighet. Hundepølse kan med fordel også brukes som tilskudd under vanlig fôring overfor hunder som er matleie og vanskelige å få tilført nok fôr. Strihåret dachs En innføring i fôring 19

20 JAKT OG FISKE TIL ALLE - FOR ALLTID! Engelsk setter 20 Norges Jeger- og Fiskerforbund

LIGHT - THE FAMILY DOG THE FAMILY CAT

LIGHT - THE FAMILY DOG THE FAMILY CAT DANSK PRODUSERT PREMIUM FOR TIL DIN HUND OG KATT ARCTIC - THE ACTIVE DOG PERFORMANCE - THE ACTIVE DOG ADULT - THE FAMILY DOG PUPPY - THE GROWING DOG LIGHT - THE FAMILY DOG THE FAMILY CAT Hovedkontor -

Detaljer

En sunn hund gir mer!

En sunn hund gir mer! En sunn hund gir mer! i test 4 ganger! TV2-2000 TV2 hjelper deg TV2-2004 TV2 hjelper deg NRK-2007 Forbrukerinspektørene VG-2009 Test av tørrfôr til hunder Norges mest solgte hundefôr! Hva kjennetegner

Detaljer

Idrett og ernæring. Karoline Kristensen, Anja Garmann og Fredrik Theodor Fonn Bachelor i Idrett, ernæring og helse

Idrett og ernæring. Karoline Kristensen, Anja Garmann og Fredrik Theodor Fonn Bachelor i Idrett, ernæring og helse Idrett og ernæring Karoline Kristensen, Anja Garmann og Fredrik Theodor Fonn Bachelor i Idrett, ernæring og helse Karbohydrater Viktigste energikilde ved moderat/høy intensitet. Bør fylles opp ved trening

Detaljer

Fysisk aktivitet og kosthold

Fysisk aktivitet og kosthold Fysisk aktivitet og kosthold - sunt kosthold og aktiv livsstil Fysiolog Pia Mørk Andreassen Hva skal jeg snakke om? Kostholdets betydning, fysisk og psykisk velvære Måltidsmønster Næringsstoffer Væske

Detaljer

Idrett & kosthold Hva kreves av en toppidrettsutøver? Stavanger Tennisklubb 14. april

Idrett & kosthold Hva kreves av en toppidrettsutøver? Stavanger Tennisklubb 14. april Idrett & kosthold Hva kreves av en toppidrettsutøver? Stavanger Tennisklubb 14. april Optimal ernæring for idrettsutøvere Inneholder tilstrekkelig med næringsstoff for opprettholdelse, vedlikehold og vekst

Detaljer

Næringsstoffer i mat

Næringsstoffer i mat Næringsstoffer i mat 4 Behov Maten vi spiser skal dekke flere grunnleggende behov: 1. 2. 3. Energi Vitaminer Mineraler 4. Væske Energi: Vi har tre næringsstoffer som gir energi: Karbohydrat Fett Protein

Detaljer

Livskvalitet og god Appetitt!

Livskvalitet og god Appetitt! Livskvalitet og god Appetitt! Norsk premium hundefôr med høy næringsverdi og suveren smak PREMUM Anbefalt av veterinær Trude Mostue Norwegian premium God helse gir appetitt på livet Livskvalitet basert

Detaljer

Kosthold, premissleverandør for trening i forbindelse med sykdom

Kosthold, premissleverandør for trening i forbindelse med sykdom Kosthold, premissleverandør for trening i forbindelse med sykdom Marit Krey Ludviksen Master i human ernæring Avdeling for klinisk ernæring St.Olavs hospital Disposisjon Kroppens energibehov Kostholdets

Detaljer

Oppgave 10 V2008 Hvilket av følgende mineraler er en viktig byggestein i kroppens beinbygning?

Oppgave 10 V2008 Hvilket av følgende mineraler er en viktig byggestein i kroppens beinbygning? Hovedområde: Ernæring og helse Eksamensoppgaver fra skriftlig eksamen Naturfag (NAT1002). Oppgave 10 V2008 Hvilket av følgende mineraler er en viktig byggestein i kroppens beinbygning? A) natrium B) kalsium

Detaljer

Livskvalitet og god Appetitt!

Livskvalitet og god Appetitt! Livskvalitet og god Appetitt! Anbefalt av veterinær Trude Mostue Norsk super premium hundefôr med høy næringsverdi og topp smakelighet Norwegian super premium dog food Forsknings- og utviklingssjef for

Detaljer

Ernæringsavdelingen Olympiatoppen 1

Ernæringsavdelingen Olympiatoppen 1 Hva skaper en god utøver? Kosthold og prestasjon Marianne Udnæseth Klinisk ernæringsfysiolog Precamp EYOF 19.01.2011 Talent Trening Kosthold Restitusjon M0tivasjon Fravær av sykdom og skader Utstyr Olympiatoppen

Detaljer

Sunn og økologisk idrettsmat

Sunn og økologisk idrettsmat Sunn og økologisk idrettsmat K A R I T A N D E - N I L S E N E R N Æ R I N G S F Y S I O L O G O I K O S Ø K O L O G I S K N O R G E 2 1. 0 6. 1 3 Oikos + håndball Prosjektsamarbeid Oikos + NHF RI Formål

Detaljer

DINE. Norges Jeger- og Fiskerforbund

DINE. Norges Jeger- og Fiskerforbund DINE medlemsfordeler Norges Jeger- og Fiskerforbund 1 Norges Jeger- og Fiskerforbund representerer over 120.000 jegere og fiskere. Dette betyr at vi på vegne av deg kan framforhandle sentrale fordeler

Detaljer

Spis smart! Prestasjonsernæring for unge idrettsutøvere. Kristin Brinchmann Lundestad Fagansvarlig ernæring Olympiatoppen Nord

Spis smart! Prestasjonsernæring for unge idrettsutøvere. Kristin Brinchmann Lundestad Fagansvarlig ernæring Olympiatoppen Nord Spis smart! Prestasjonsernæring for unge idrettsutøvere Kristin Brinchmann Lundestad Fagansvarlig ernæring Olympiatoppen Nord 3 03.11.2015 SPIS SMART handler om Kostholdets betydning i idrett Hvordan du

Detaljer

Kosthold og trening - Enkle grep med stor betydning

Kosthold og trening - Enkle grep med stor betydning Kosthold og trening - Enkle grep med stor betydning Ernæringsfysiolog (www.finishline.no) Morten Mørland Treningsveileder Syklist og ernæringsansvarlig Team Sparebanken Sør Tema: Næringsstoffer og trening-

Detaljer

Kostholdets betydning

Kostholdets betydning Caroline N. Bjerke Ernæringsfysiolog Kostholdets betydning Et optimalt kosthold med tilstrekkelig inntak av samtlige næringsstoffer, og samtidig riktig tidspunkt for måltider i forhold til trening og konkurranse

Detaljer

Fagsamling for kontrahert personell 28.05.2013. Kostholdsforedrag

Fagsamling for kontrahert personell 28.05.2013. Kostholdsforedrag Fagsamling for kontrahert personell 28.05.2013 Kostholdsforedrag Det finnes få eksempler på udiskutabel dokumentasjon innen ernæring, få forsøk som ikke kan kritiseres, gjendrives eller nytolkes. Mye arbeid

Detaljer

Mat gir kroppen næringsstoffer Næringsstoffene gir kroppen energi Energi gir kroppen drivstoff Trening er muskelarbeid som øker behovet for drivstoff

Mat gir kroppen næringsstoffer Næringsstoffene gir kroppen energi Energi gir kroppen drivstoff Trening er muskelarbeid som øker behovet for drivstoff Idrettsernæring Mat gir kroppen næringsstoffer Næringsstoffene gir kroppen energi Energi gir kroppen drivstoff Trening er muskelarbeid som øker behovet for drivstoff Trening øker behovet for mat og næringsstoffer

Detaljer

STUDIEÅRET 2012/2013. Utsatt individuell skriftlig eksamen. IBI 217- Ernæring og fysisk aktivitet. Tirsdag 26. februar 2013 kl. 10.00-14.

STUDIEÅRET 2012/2013. Utsatt individuell skriftlig eksamen. IBI 217- Ernæring og fysisk aktivitet. Tirsdag 26. februar 2013 kl. 10.00-14. STUDIEÅRET 2012/2013 Utsatt individuell skriftlig eksamen IBI 217- Ernæring og fysisk aktivitet i Tirsdag 26. februar 2013 kl. 10.00-14.00 Hjelpemidler: ingen Eksamensoppgaven består av 6 sider inkludert

Detaljer

Herbalife24. produkt TRENING FORMULA 1 SPORT

Herbalife24. produkt TRENING FORMULA 1 SPORT BALANSERT MÅLTID FOR IDRETTSUTØVERE Hent styrke fra måltidet du inntar før trening. Formula 1 Sport gir deg et lettvint og balansert næringsinntak av karbohydrater, proteiner, vitaminer og mineraler som

Detaljer

STUDIEÅRET 2010/2011. Utsatt individuell skriftlig eksamen. IBI 217- Ernæring og fysisk aktivitet. Torsdag 24. februar 2011 kl. 10.00-14.

STUDIEÅRET 2010/2011. Utsatt individuell skriftlig eksamen. IBI 217- Ernæring og fysisk aktivitet. Torsdag 24. februar 2011 kl. 10.00-14. STUDIEÅRET 2010/2011 Utsatt individuell skriftlig eksamen IBI 217- Ernæring og fysisk aktivitet i Torsdag 24. februar 2011 kl. 10.00-14.00 Hjelpemidler: ingen Eksamensoppgaven består av 7 sider inkludert

Detaljer

Spis smart! Else-Marthe Sørlie Lybekk Prosjektleder Sunn Jenteidrett

Spis smart! Else-Marthe Sørlie Lybekk Prosjektleder Sunn Jenteidrett ! Else-Marthe Sørlie Lybekk Prosjektleder Sunn Jenteidrett Vi skal skape en sunnere idrett! 14.10.2011 2 Blir du forvirret? 3 Unge utøvere blir også forvirret.. Jeg lurer på noen spørsmål om kosthold.

Detaljer

Naturlig glutenfrie, planteverdens rikeste kilde til omega-3, mye planteprotein, kostfiber etc.

Naturlig glutenfrie, planteverdens rikeste kilde til omega-3, mye planteprotein, kostfiber etc. ChiaX matfrø ChiaX matfrø 7500 Ingen forbindelse Naturlig glutenfrie, planteverdens rikeste kilde til omega-3, mye planteprotein, kostfiber etc. ChiaX er varemerket for den originale utgaven av frøet fra

Detaljer

INNHOLDFORTEGNELSE OM FELTRASJONENE ENERGIBEHOV VÆSKEBEHOV KOSTHOLD OG PRESTASJON ERNÆRING I ULIKE KLIMA SIDE 4 SIDE 6 SIDE 10 SIDE 12 SIDE 16

INNHOLDFORTEGNELSE OM FELTRASJONENE ENERGIBEHOV VÆSKEBEHOV KOSTHOLD OG PRESTASJON ERNÆRING I ULIKE KLIMA SIDE 4 SIDE 6 SIDE 10 SIDE 12 SIDE 16 ERNÆRING I FELT INNHOLDFORTEGNELSE SIDE 4 OM FELTRASJONENE SIDE 6 ENERGIBEHOV SIDE 10 VÆSKEBEHOV SIDE 12 KOSTHOLD OG PRESTASJON SIDE 16 ERNÆRING I ULIKE KLIMA I denne brosjyren finner du informasjon om

Detaljer

Spis smart, prester bedre. Vind IL 2016 Pernilla Egedius

Spis smart, prester bedre. Vind IL 2016 Pernilla Egedius Spis smart, prester bedre Vind IL 2016 Pernilla Egedius Hva du spiser betyr noe Mer overskudd og bedre humør Bedre konsentrasjonsevne Reduserer risikoen for overvekt,diabetes 2, Får en sterk og frisk kropp

Detaljer

Kosthold og restitusjon - for idrettsutøvere. Kostholdets betydning. Utfordringer for idrettsutøvere. Trening øker behovet for: Viktige næringsstoffer

Kosthold og restitusjon - for idrettsutøvere. Kostholdets betydning. Utfordringer for idrettsutøvere. Trening øker behovet for: Viktige næringsstoffer Kosthold og restitusjon - for idrettsutøvere Kostholdets betydning Det er viktig å ha et godt kosthold for å optimalisere ferdigheter og prestasjon. Restitusjon er vesentlig for å prestere bra både på

Detaljer

Hva er mat? Om makronæringsstoffene, og hvor de blir av. Birger Svihus, professor i ernæring

Hva er mat? Om makronæringsstoffene, og hvor de blir av. Birger Svihus, professor i ernæring Hva er mat? Om makronæringsstoffene, og hvor de blir av Birger Svihus, professor i ernæring Zhang et al., 2006 Daglig minimumsbehov for næringsstoff (unntatt energi) Næringsstoff Minimumsbehov Vann, liter

Detaljer

3.0 Liste over bruksområder for fôrblandinger med særlige ernæringsformål

3.0 Liste over bruksområder for fôrblandinger med særlige ernæringsformål .0 Liste over bruksområder for fôrblandinger med særlige Særlige Støtte av nyrefunksjonen ved kronisk nyresvikt ) Løse opp struvittstener ) Lavt innhold av fosfor og redusert innhold av proteiner med høy

Detaljer

La din mat være din medisin, og din medisin være din mat. Hippokrates, for 2500 år siden.

La din mat være din medisin, og din medisin være din mat. Hippokrates, for 2500 år siden. La din mat være din medisin, og din medisin være din mat Hippokrates, for 2500 år siden. BRA MAT BEDRE HELSE Tenk på alle de endringene som skjer fra man er spedbarn til man blir tenåringet stort mirakel.

Detaljer

Når kan en påstå at. Gunn Harriet Knutsen FHF seminar sjømat og helse 13.12.2011

Når kan en påstå at. Gunn Harriet Knutsen FHF seminar sjømat og helse 13.12.2011 Når kan en påstå at sjømat er sunt? Gunn Harriet Knutsen FHF seminar sjømat og helse 13.12.2011 Regelverksutfordringer for markedsføring av helse- og ernæringspåstander Merkebestemmelser Påstandsforordningen

Detaljer

Shaker. Sunnhet og livsstil. Overskudd og energi. 700 ml Sportsflaske. 750 ml

Shaker. Sunnhet og livsstil. Overskudd og energi. 700 ml Sportsflaske. 750 ml Sunnhet og livsstil Mosjon gjør deg glad og øker din livskvalitet. Du kan ha det gøy og samtidig spise deg til en sunn, slank og flott kropp. Kosttilskudd fra Nutrilab er med på å gi deg de beste forutsetninger

Detaljer

På tide med en rensekur?

På tide med en rensekur? På tide med en rensekur? Detox (fra de engelske ordene «detoxification» og «detoxifying») betyr avgiftning eller utrensing, og bygger på prinsippet om å rense kroppen for avfalls- og giftstoffer. Vi blir

Detaljer

Smart mat for deg som trener Av Gunn Helene Arsky, ernæringsfysiolog ghar@bama.no 1 2 Du kan ikke spise deg til store muskler! Kroppen bygger de musklene den syns det er bruk for med andre ord: DE MUSKLENE

Detaljer

For at kroppen skal vokse, utvikle seg, holde seg vedlike,

For at kroppen skal vokse, utvikle seg, holde seg vedlike, K J Ø T T P Å Gode grunner til å spise kjøtt: Kjøtt inneholder flere viktige næringsstoffer som jern, sink og B-vitaminer. Kjøtt inneholder proteiner av høy kvalitet som er viktig for fornyelse og vedlikehold

Detaljer

STUDIEÅRET 2011/2012. Individuell skriftlig eksamen. IBI 217- Ernæring og fysisk aktivitet. Fredag 16. desember 2010 kl. 10.00-14.

STUDIEÅRET 2011/2012. Individuell skriftlig eksamen. IBI 217- Ernæring og fysisk aktivitet. Fredag 16. desember 2010 kl. 10.00-14. STUDIEÅRET 2011/2012 Individuell skriftlig eksamen IBI 217- Ernæring og fysisk aktivitet i Fredag 16. desember 2010 kl. 10.00-14.00 Hjelpemidler: ingen Eksamensoppgaven består av 6 sider inkludert forsiden

Detaljer

Merkingsopplysninger 4. Dyreart eller -kategori. - Kalsium - Fosfor - Kalium - Natrium - Innhold av essensielle fettsyrer dersom tilsatt

Merkingsopplysninger 4. Dyreart eller -kategori. - Kalsium - Fosfor - Kalium - Natrium - Innhold av essensielle fettsyrer dersom tilsatt Støtte av nyrefunksjonen ved kronisk nyresvikt ) Lavt innhold av fosfor og redusert innhold av proteiner med høy kvalitet - Proteinkilde(r) fettsyrer dersom tilsatt Innledningsvis mnd ) eller etiketten

Detaljer

STUDIEÅRET 2012/2013. Individuell skriftlig eksamen. IBI 217- Ernæring og fysisk aktivitet. Mandag 10. desember 2012 kl. 10.00-14.

STUDIEÅRET 2012/2013. Individuell skriftlig eksamen. IBI 217- Ernæring og fysisk aktivitet. Mandag 10. desember 2012 kl. 10.00-14. STUDIEÅRET 2012/2013 Individuell skriftlig eksamen IBI 217- Ernæring og fysisk aktivitet i Mandag 10. desember 2012 kl. 10.00-14.00 Hjelpemidler: ingen Eksamensoppgaven består av 7 sider inkludert forsiden

Detaljer

ELIXIA Convention 2009

ELIXIA Convention 2009 Vektreduksjon og fettforbrenning Hvordan beholde muskler og forbrenne fett! Hvorfor dette emnet? Fordi deltakerne på gruppetimer har dette som mål Fordi PT-kundene har dette som mål Fordi vi selv har dette

Detaljer

Effektiv vektreduksjon for idrettsutøvere og aktive mennesker

Effektiv vektreduksjon for idrettsutøvere og aktive mennesker Effektiv vektreduksjon for idrettsutøvere og aktive mennesker SQUEEZY Athletic Effektiv vektreduksjon for idrettsutøvere og aktive mennesker Med Squeezy Athletic kan du redusere kroppens fettmengde og

Detaljer

Kosthold. - for unge idrettsutøvere. Utarbeidet av ernæringsavdelingen ved Olympiatoppen

Kosthold. - for unge idrettsutøvere. Utarbeidet av ernæringsavdelingen ved Olympiatoppen Kosthold - for unge idrettsutøvere Utarbeidet av ernæringsavdelingen ved Olympiatoppen Rebekka og Martin Dette er Rebekka og Martin. De er unge idrettsutøvere som driver med langrenn og fotball. De har

Detaljer

BOOOM - Introduksjon For kresne utøvere av utholdenhetsidrett

BOOOM - Introduksjon For kresne utøvere av utholdenhetsidrett BOOOM - Introduksjon For kresne utøvere av utholdenhetsidrett Lagledere og trenere forsøker å la idrettsutøverne yte topp prestasjoner. Det riktige valget av pålitelig og sunn idrettsernæring er like viktig

Detaljer

STUDIEÅRET 2013/2014. Individuell skriftlig eksamen. IBI 217- Ernæring og fysisk aktivitet. Mandag 9. desember 2013 kl. 10.00-14.

STUDIEÅRET 2013/2014. Individuell skriftlig eksamen. IBI 217- Ernæring og fysisk aktivitet. Mandag 9. desember 2013 kl. 10.00-14. STUDIEÅRET 2013/2014 Individuell skriftlig eksamen i IBI 217- Ernæring og fysisk aktivitet Mandag 9. desember 2013 kl. 10.00-14.00 Hjelpemidler: ingen Eksamensoppgaven består av 5 sider inkludert forsiden

Detaljer

Kosthold og trening. 1.0 Kroppens drivstoff

Kosthold og trening. 1.0 Kroppens drivstoff Kosthold og trening Trening øker behovet for energi generelt, karbohydrater, protein, væske og jern (spesielt for jenter/kvinner som menstruerer). Det aller viktigste for at kroppen skal kunne trene mye

Detaljer

Ernæring for idrettsutøvere. Lise Friis Pedersen ernæringsfysiolog - samfunnsernæring Sarpsborg Roklubb 17. november 2010

Ernæring for idrettsutøvere. Lise Friis Pedersen ernæringsfysiolog - samfunnsernæring Sarpsborg Roklubb 17. november 2010 Ernæring for idrettsutøvere Lise Friis Pedersen ernæringsfysiolog - samfunnsernæring Sarpsborg Roklubb 17. november 2010 Velg sunt på idrettsarenaen Det er ikke lett å spise sunt når det ikke finnes alternativer

Detaljer

Fresubin YOcrème FRISK OG SYRLIG OG MED KREMET KONSISTENS

Fresubin YOcrème FRISK OG SYRLIG OG MED KREMET KONSISTENS E n t e r a L E R N Æ R I N G Fresubin YOcrème FRISK OG SYRLIG OG MED KREMET KONSISTENS Høy energitetthet: 150 kcal / 100 g Proteinrik: 7.5 g / 100 g = 20 energi % Høy andel myseprotein: 76 % av det totale

Detaljer

Ernæring. Ernæring = Næring + Fordøyelse + Forbrenning. 01.07.2012 www.mammasmatside.no 1

Ernæring. Ernæring = Næring + Fordøyelse + Forbrenning. 01.07.2012 www.mammasmatside.no 1 Ernæring Ernæring = Næring + Fordøyelse + Forbrenning 01.07.2012 www.mammasmatside.no 1 Hvorfor trenger vi mat? Vi trenger mat for at kroppen skal fungere som den skal. Det finnes forskjellige slags drivstoff

Detaljer

DINE MEDLEMS- FORDELER

DINE MEDLEMS- FORDELER DINE MEDLEMS- FORDELER Norges Jeger- og Fiskerforbund Norges Jeger- og Fiskerforbund representerer over 120.000 jegere og fiskere. Dette betyr at vi på vegne av deg kan framforhandle sentrale fordeler

Detaljer

Kjøttbransjen er under press

Kjøttbransjen er under press Kjøttbransjen er under press Kosthold hottere enn noen gang Sunnhetsbølgen er over oss To hovedfiender: sukker og mettet fett Kjøtt oppfattes som viktig kilde til mettet fett Begrepet rødt kjøtt mer og

Detaljer

Arbeidsøkonomi: Arbeidsøkonomi er et mål på hvor mye energi en utøver forbruker på en gitt intensitet eller tilbakelagt distanse (teknikk)

Arbeidsøkonomi: Arbeidsøkonomi er et mål på hvor mye energi en utøver forbruker på en gitt intensitet eller tilbakelagt distanse (teknikk) PRESTASJONSUTVIKLING BEGREPSAVKLARING Aerob kapasitet: Aerob kapasitet representerer den totale aerobe energiomsetningen (oksygenopptaket) under en aktivitet og i løpet av en definert tidsperiode (VO 2

Detaljer

Livskvalitet og god Appetitt!

Livskvalitet og god Appetitt! Livskvalitet og god Appetitt! Velg APPETITT super premium hundefôr som er nøye tilpasset din hunds behov og se hunden glede seg over sunt fôr som virkelig smaker For mer informasjon om Appetitt hundefôr

Detaljer

Velg sunnere på idrettsarenaen

Velg sunnere på idrettsarenaen Velg sunnere på idrettsarenaen Foredrag for Askim rideklubb Ernæringsfysiolog Julia Kienlin Askim rideklubb; Hva er Velg sunnere på idrettsarenaen Klubbkvelder Praktiske grep i kiosken Leverandøravtaler

Detaljer

ERNÆRINGSTIPS. under Oslo Maraton. maximnorge, og merk dine bilder med #maximchallenge

ERNÆRINGSTIPS. under Oslo Maraton. maximnorge, og merk dine bilder med #maximchallenge ERNÆRINGSTIPS under Oslo Maraton Følg oss på maximnorge, og merk dine bilder med #maximchallenge VIKTIG MED PÅFYLL Under store utholdenhetsprøver er det viktig å tilføre kroppen tilstrekkelig med væske,

Detaljer

Kosmos SF. Figurer kapittel 5 Maten vi lever av Figur s. 129

Kosmos SF. Figurer kapittel 5 Maten vi lever av Figur s. 129 Figurer kapittel 5 Maten vi lever av Figur s. 129 2 Lys 2 6 12 6 Andre organiske forbindelser 2 Vi får de organiske forbindelsene vi trenger fra planter eller fra dyr som har spist planter. Figurer kapittel

Detaljer

Desember 2013 - Opplag: 18.000 eks.

Desember 2013 - Opplag: 18.000 eks. DINE MEDLEMS- FORDELER 2014 AS Miljømerket trykksak 241 749 Erik Tanche Nilssen AS Desember 2013 - Opplag: 18.000 eks. 2 Norges Jeger- og Fiskerforbund representerer 120.000 jegere og fiskere. Dette betyr

Detaljer

STUDIEÅRET 2011/2012. Utsatt individuell skriftlig eksamen. IBI 217- Ernæring og fysisk aktivitet. Torsdag 1. mars 2012 kl. 10.00-14.

STUDIEÅRET 2011/2012. Utsatt individuell skriftlig eksamen. IBI 217- Ernæring og fysisk aktivitet. Torsdag 1. mars 2012 kl. 10.00-14. STUDIEÅRET 2011/2012 Utsatt individuell skriftlig eksamen IBI 217- Ernæring og fysisk aktivitet i Torsdag 1. mars 2012 kl. 10.00-14.00 Hjelpemidler: ingen Eksamensoppgaven består av 8 sider inkludert forsiden

Detaljer

Spiser du deg syk. Steinalderkostholdet. Kan maten ha noe å si? De positive sidene. Korn - et tveegget sverd. Ernæring og helse

Spiser du deg syk. Steinalderkostholdet. Kan maten ha noe å si? De positive sidene. Korn - et tveegget sverd. Ernæring og helse Hvordan er den generelle helsetilstanden? Er syke 5 % Spiser du deg syk Er det noe du kan gjøre for din helse? Er halvveis friske 75 % Er friske 20 % Kan maten ha noe å si? Steinalderkostholdet 6-7 millioner

Detaljer

Spis smart! Kostholdforedrag Nittedal 27.01.2014 Kristin Brinchmann Lundestad

Spis smart! Kostholdforedrag Nittedal 27.01.2014 Kristin Brinchmann Lundestad ! Kostholdforedrag Nittedal 27.01.2014 Kristin Brinchmann Lundestad Samarbeidsprosjektet Sunn Jenteidrett 03.02.2014 2 SPIS SMART handler om Kostholdets betydning i idrett Hvordan du kan prestere bedre

Detaljer

Normalt forhold til mat

Normalt forhold til mat Normalt forhold til mat Kunne spise alle slags matvarer uten å få dårlig samvittighet Kunne spise i sosiale sammenhenger Spise etter sult og metthetsfølelsen Slutte med slanking, overspising og renselse

Detaljer

Om ulike kornsorter, helsemessige kvaliteter og teknologiske egenskaper

Om ulike kornsorter, helsemessige kvaliteter og teknologiske egenskaper Om ulike kornsorter, helsemessige kvaliteter og teknologiske egenskaper Pernille Baardseth 9. Februar 2012 Klostergården, Tautra Kostrådene fra januar 2011 anbefaler Et variert kosthold med mye grønnsaker,

Detaljer

70 % av sukkerinntaket kommer fra saft, brus, godteri, kaker, sukker og is ( lørdagsprodukter ). Dette er «tomme kalorier», som vil si at det bidrar

70 % av sukkerinntaket kommer fra saft, brus, godteri, kaker, sukker og is ( lørdagsprodukter ). Dette er «tomme kalorier», som vil si at det bidrar 1 70 % av sukkerinntaket kommer fra saft, brus, godteri, kaker, sukker og is ( lørdagsprodukter ). Dette er «tomme kalorier», som vil si at det bidrar med sukker og energi, men få eller ingen andre næringsstoffer

Detaljer

Livskvalitet og god Appetitt!

Livskvalitet og god Appetitt! Få hver 6. pose gratis! November 2014 Livskvalitet og god Appetitt! For mer informasjon om Appetitt hundefôr og våre utsalgssteder, gå inn på www.appetitt.com E-post: support@appetitt.com Norwegian super

Detaljer

VitaMeal -Ristet Mais & Soyabønner

VitaMeal -Ristet Mais & Soyabønner VitaMeal -Ristet Mais & Soyabønner Vår oppgave har helt fra starten av vært å være en forkjemper for det gode i verden. Nourish the Children initiativet gir oss mulighet til å gjøre noe for å hjelpe feilernærte

Detaljer

Tannhelse og folkehelse for innvandrere. Tannhelsetjenesten

Tannhelse og folkehelse for innvandrere. Tannhelsetjenesten Tannhelse og folkehelse for innvandrere Tannhelsetjenesten TANNBEHANDLING I NORGE Gratis for noen grupper Barn og ungdom 0-18 år V V Tannregulering er ikke gratis X HVEM JOBBER PÅ TANNKLINIKKEN? TANNHELSESEKRETÆR

Detaljer

3.0 Liste over bruksområder for fôrblandinger med særlige ernæringsformål

3.0 Liste over bruksområder for fôrblandinger med særlige ernæringsformål .0 Liste over bruksområder for fôrblandinger med særlige Særlige Støtte av nyrefunksjonen ved kronisk nyresvikt ) Lavt innhold av fosfor og redusert innhold av proteiner med høy kvalitet eller redusert

Detaljer

Helsedirektoratets overordnede kostråd representerer helheten i kostholdet, og gjelder for barn, ungdom og voksne.

Helsedirektoratets overordnede kostråd representerer helheten i kostholdet, og gjelder for barn, ungdom og voksne. 1 Det vi spiser og drikker påvirker helsen vår. Å spise sunt og variert, kombinert med fysisk aktivitet er bra både for kropp og velvære. Med riktig hverdagskost kan vi forebygge sykdom. Barn og unge er

Detaljer

Energi til bevegelse!

Energi til bevegelse! Energi til bevegelse! Gunn Helene Arsky, ernæringsfysiolog cand. scient DinKost.no Copyright Dinkost Dagens temaer Ungdom og kosthold Trening og kosthold - sammenheng Kost før, under og etter trening Fettforbrenning

Detaljer

Agenda for helgen ELIXIA. Introduksjon og presentasjon ELIXIA 25.04.2009. Ståle Bjørkestøl. Ståle Bjørkestøl

Agenda for helgen ELIXIA. Introduksjon og presentasjon ELIXIA 25.04.2009. Ståle Bjørkestøl. Ståle Bjørkestøl Agenda for helgen Lørdag: 09:00 Introduksjon og presentasjon 09:30 Grunnleggende ernæring 10:30 De ulike næringsstoffene 11:30 Gruppearbeid 12:00 Lunsj 12:45 Gjennomgang gruppearbeid 13:00 Metabolisme

Detaljer

Forspranget ligger i kvaliteten! Norwegian Fish Oil

Forspranget ligger i kvaliteten! Norwegian Fish Oil Overlegen kvalitet! Forspranget ligger i kvaliteten! Norwegian Fish Oil Norge har tradisjoner for fiske som går mange generasjoner tilbake i tid. Våre fiskeoljeprodukter er tilvirket av råstoffer fra fiskearter

Detaljer

Forskrift om frivillig merking av næringsmidler med Nøkkelhullet

Forskrift om frivillig merking av næringsmidler med Nøkkelhullet Forskrift om frivillig merking av næringsmidler med Nøkkelhullet Hjemmel: Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 18. februar 2015 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet

Detaljer

Kosthold for idrettsutøvere

Kosthold for idrettsutøvere Kosthold for idrettsutøvere Heidi Holmlund Klinisk ernæringsfysiolog Olympiatoppen Olympiatoppen 1 Hva skaper en god utøver? Talent Trening Kosthold Restitusjon M0tivasjon Fravær av sykdom og skader Utstyr

Detaljer

ANIMALSKE RÅVARER NORSKE INGREDIENSER HØY SMAKELIGHET VOM HUNDEMAT

ANIMALSKE RÅVARER NORSKE INGREDIENSER HØY SMAKELIGHET VOM HUNDEMAT HUNDEMAT ANIMALSKE RÅVARER NORSKE INGREDIENSER HØY SMAKELIGHET VO HUNDEMATM 2 Man trenger ikke være størst for å være best, men for å lage den beste hundematen mener jeg man må elske hunder være genuint

Detaljer

Utvikling i dyretall

Utvikling i dyretall Utvikling i dyretall 1998 2007 Endring Melkekyr 314 000 253 000-61 000 Ammekyr 32 000 61 000 + 29 000 Endring kalver, ca. - 32 000 Drøv Gromkalv tilsatt naturproduktet P.E.P. vitaminer og mineraler tilpasset

Detaljer

vivatap Pilotforsøk Hensikt 12 psoriasispasienter 2 puljer á 6 pasienter

vivatap Pilotforsøk Hensikt 12 psoriasispasienter 2 puljer á 6 pasienter Hensikt 12 psoriasispasienter 2 puljer á 6 pasienter Forsøkets hensikt er å bekrefte/avkrefte om vivatap har en lindrende effekt på psoriasis. Forsøket Forsøkspersonene skulle kun gjøre én endring i hverdagen

Detaljer

#alyserapport. AnalyCen. l,metet 10.1.2008 12.11.2008. Gaia lab 7228 KvAl

#alyserapport. AnalyCen. l,metet 10.1.2008 12.11.2008. Gaia lab 7228 KvAl #alyserapport AnalyCen Gaia lab 7228 KvAl Fylke Kommune Distrikt Side 1 (1) Lab.nr. Oppdragsnr Provetype Forslag Oyreslgg l,metet Parameter I orrstott Protein NDF F6renheter, FEh F6renheter, FEh Kvalitetsklasse

Detaljer

Kosthold for unge o-løpere - Prestér bedre med gode matvaner

Kosthold for unge o-løpere - Prestér bedre med gode matvaner Kosthold for unge o-løpere - Prestér bedre med gode matvaner Anu Koivisto Klinisk ernæringsfysiolog anu@olympiatoppen.no Prestasjonsoptimalisering Kosthold Væske Søvn Styrke Teknikk Taktikk Utholdenhet

Detaljer

Spis smart! Kostholdsforedrag for unge idrettsutøvere

Spis smart! Kostholdsforedrag for unge idrettsutøvere ! Kostholdsforedrag for unge idrettsutøvere Samarbeidsprosjektet Sunn Jenteidrett 31.03.2014 2 SPIS SMART handler om Kostholdets betydning i idrett Hvordan du kan prestere bedre ved å optimalisere kosten

Detaljer

3. Nøkkelhullets utforming Nøkkelhullets grafiske utforming fremgår av vedlegg 1. Symbolet skal etterfølges av merket.

3. Nøkkelhullets utforming Nøkkelhullets grafiske utforming fremgår av vedlegg 1. Symbolet skal etterfølges av merket. Utkast til forskrift om endring i forskrift om frivillig merking av næringsmidler med Nøkkelhullet Hjemmel: Hjemmel: Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 17. juni 2009 med hjemmel i lov 19. desember

Detaljer

Individual written reexam. IBI 217- Nutrition and Physical Activity. Allowed supplementary equipment during the exam: none

Individual written reexam. IBI 217- Nutrition and Physical Activity. Allowed supplementary equipment during the exam: none BACHELOR I IDRETTSVITENSKAP MED SPESIALISERING I FYSISK AKTIVITET OG HELSE 2014/2016 Individual written reexam in IBI 217- Nutrition and Physical Activity Wednesday the 25 th of February 2015 10 am-14

Detaljer

Påbudt merking av matvarer

Påbudt merking av matvarer Påbudt merking av matvarer Alle ferdigpakkede matvarer skal være merket. Det gjelder også noen produkter som ikke er ferdigpakket. Merkingen skal inneholde visse opplysninger som er nærmere angitt i «Merkeforskriften».

Detaljer

Lærerveiledning til «Grovt brød holder deg aktiv lenger!»

Lærerveiledning til «Grovt brød holder deg aktiv lenger!» Lærerveiledning til «Grovt brød holder deg aktiv lenger!» Dette undervisningsopplegget er laget av Opplysningskontoret for brød og korn (OBK) og testet ut på seks ulike skoler rundt om i Norge 2013. Undervisningsopplegget

Detaljer

Drakter og medlemsfordeler hos Sport 1. Informasjon til medlemmene i CK Elverum 27.april 2016

Drakter og medlemsfordeler hos Sport 1. Informasjon til medlemmene i CK Elverum 27.april 2016 Drakter og medlemsfordeler hos Sport 1 Informasjon til medlemmene i CK Elverum 27.april 2016 Om draktene: Alle som har forhåndsbestilt drakter via webshop kan nå hente disse i butikken. Gjør dette så snart

Detaljer

Ryggmargsbrokk og ernæring N I N A R I I S E L E G E O G E R N Æ R I N G S F Y S I O L O G F R A M B U 2 0 1 3

Ryggmargsbrokk og ernæring N I N A R I I S E L E G E O G E R N Æ R I N G S F Y S I O L O G F R A M B U 2 0 1 3 Ryggmargsbrokk og ernæring N I N A R I I S E L E G E O G E R N Æ R I N G S F Y S I O L O G F R A M B U 2 0 1 3 Temaer Overvekt Oppstart rullestol Sår Tarmfunksjon Kognitive vansker praktiske utfordringer

Detaljer

FLYMEDISIN. Grunnleggende Flymedisin

FLYMEDISIN. Grunnleggende Flymedisin FLYMEDISIN Grunnleggende Flymedisin 1 MÅL Angi omtrentlig hvordan lufttrykk og temperatur endres oppover i atmosfæren Kjenne sammensetningen av luften i atmosfæren Kjenne begrepene partialtrykk og kunne

Detaljer

Virkning av vitamin- og mineralmangel hos dyr og i fôr

Virkning av vitamin- og mineralmangel hos dyr og i fôr Virkning av vitamin- og mineralmangel hos dyr og i fôr Tilskudd av vitaminer og mineraler til dyr I konvensjonelle kraftfôrblandinger er det tilsatt ekstra mineraler og vitaminer. Derfor vil dyr som får

Detaljer

MAT Prat om MAT. Et informasjonshefte om mat for eldre

MAT Prat om MAT. Et informasjonshefte om mat for eldre Prat om MAT Prat om MAT Et informasjonshefte om mat for eldre prat om mat Prat om mat! Nok mat og drikke har stor betydning for god helse og trivsel. Behovet for energi varierer med alderen og mange opplever

Detaljer

ERNÆRING HIL FOTBALL. HIL Fotball - Ernæring

ERNÆRING HIL FOTBALL. HIL Fotball - Ernæring ERNÆRING HIL FOTBALL HVORFOR SPISE? Tilføre kroppen energi Tilføre kroppen nødvendige stoffer (mineraler, vitaminer, salter) ENERGI I KROPPEN Energi transporteres som druesukker i blodet (blodsukker) Energi

Detaljer

Grasbasert melkeproduksjon. Harald Volden TINE Rådgiving Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, NMBU

Grasbasert melkeproduksjon. Harald Volden TINE Rådgiving Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, NMBU Grasbasert melkeproduksjon Harald Volden TINE Rådgiving Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, NMBU Forventet økning i global matproduksjon (%/år) og reell prisvekst på ulike matvarer, % Verden

Detaljer

Fettets funksjon. Energikilde. Beskytte indre organer. Viktig for cellene i kroppen. Noen vitaminer trenger fett når de fraktes i kroppen

Fettets funksjon. Energikilde. Beskytte indre organer. Viktig for cellene i kroppen. Noen vitaminer trenger fett når de fraktes i kroppen Kurstreff 3 Fettkvalitet Energikilde Fettets funksjon Beskytte indre organer Viktig for cellene i kroppen Noen vitaminer trenger fett når de fraktes i kroppen Gir smak til maten Ofte stilte spørsmål på

Detaljer

PRODUKTARK Næringsberikede og konsistenstilpassede engangsporsjoner - Laks med tilbehør

PRODUKTARK Næringsberikede og konsistenstilpassede engangsporsjoner - Laks med tilbehør engangsporsjoner - Laks med tilbehør Menynavn Laks, spinat, blomkål, potet, hvit saus Innhold fisk/kjøttkomponenter Innhold saus Kokt og moset laks (48%), fløte, Vann, maltodekstrin, kremost (17%), proteinpulver,

Detaljer

Fett, karbohydrater og proteiner

Fett, karbohydrater og proteiner FAKTAARK MELLOMTRINNET 1 (2) Fett, karbohydrater og proteiner Hvor finner man dem, og hva gjør de i kroppen Næringsstoffer som gir energi de tre store gruppene Kroppen vår trenger ulike næringsstoffer

Detaljer

Mange hjertebarn har økt behov for energi.

Mange hjertebarn har økt behov for energi. Mat for småspisere Mange hjertebarn har økt behov for energi. Det kan være utfordrende å dekke deres energibehov når de i tillegg har liten matlyst. Både medikamenter i seg selv og bivirkninger av disse

Detaljer

Spis smart! Kosthold for unge idrettsutøvere O-landsleir 10.8.2015. Marianne Strand-Udnæseth marianne@sunnjenteidrett.no

Spis smart! Kosthold for unge idrettsutøvere O-landsleir 10.8.2015. Marianne Strand-Udnæseth marianne@sunnjenteidrett.no ! Kosthold for unge idrettsutøvere O-landsleir 10.8.2015 Marianne Strand-Udnæseth marianne@sunnjenteidrett.no Hva som er SMART å spise for en ung idrettsutøvere Hvordan du kan få mer overskudd, gode treningsopplevelser

Detaljer

Kosthold for idrettsutøvere

Kosthold for idrettsutøvere Kosthold for idrettsutøvere Kosthold og prestasjon Kostråd for idrettsutøvere Valg av matvarer og måltidsmønster Inntak før, under, etter trening/konkurranse Bruk av kosttilskudd Trenger idrettsutøvere

Detaljer

Fordøyelsen og matintoleranse

Fordøyelsen og matintoleranse Fordøyelsen og matintoleranse Fra en oppgave i naturfag Eiker videregående skole 2008 18.12.2008 Oppgave i naturfag, Eiker vgs 1 Fordøyelse er de prosesser maten gjennomgår i kroppen for å nyttiggjøre

Detaljer

Norsk landbruk - bidrar til sunt kosthold. Anna Haug. NMBU, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Ås

Norsk landbruk - bidrar til sunt kosthold. Anna Haug. NMBU, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Ås Norsk landbruk - bidrar til sunt kosthold Anna Haug NMBU, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Ås Et allsidig kosthold er viktig for helsa Planter Fisk Kjøtt Næringsstoffer Mennesket er omnivor

Detaljer

Mat for et langt liv er det mulig? Ida Synnøve Grini, ernæringsrådgiver/prosjektleder ved forskningsinstituttet Nofima, Ås

Mat for et langt liv er det mulig? Ida Synnøve Grini, ernæringsrådgiver/prosjektleder ved forskningsinstituttet Nofima, Ås Mat for et langt liv er det mulig? Ida Synnøve Grini, ernæringsrådgiver/prosjektleder ved forskningsinstituttet Nofima, Ås Nofima driver forskning og teknologioverføring i verdikjeden fra råvare til konsum

Detaljer

PRESTER BEDRE MED RIKTIG KOST. Hvordan skal man spise/drikke hver dag for å prestere bedre?

PRESTER BEDRE MED RIKTIG KOST. Hvordan skal man spise/drikke hver dag for å prestere bedre? PRESTER BEDRE MED RIKTIG KOST Hvordan skal man spise/drikke hver dag for å prestere bedre? NÆRINGSTOFFER KROPPEN ER AVHENGIG AV KARBOHYDRAT PROTEIN FETT VITAMINER MINERALER VANN Energibehov for idrettsutøvere

Detaljer

Dyreart eller kategori 3. Merkingsopplysninger

Dyreart eller kategori 3. Merkingsopplysninger Vedlegg Diettfôr Del B Liste over bruksområder Fotnotene er samlet etter tabellen Særlige Støtte av nyrefunksjonen ved kronisk nyresvikt ) Lavt innhold av fosfor og redusert innhold av protein med høy

Detaljer

Før du løser oppgavene under, bør du lese faktaarket om energi og se godt på eksemplet med utregnet E % nederst på arket.

Før du løser oppgavene under, bør du lese faktaarket om energi og se godt på eksemplet med utregnet E % nederst på arket. OPPGAVER UNGDOMSTRINNET 1 (3) Hvor mye energi? Hvor mye energi gir de ulike næringsstoffene Før du løser oppgavene under, bør du lese faktaarket om energi og se godt på eksemplet med utregnet E % nederst

Detaljer

KILDE TIL KALSIUM. Stolt hovedsponser av:

KILDE TIL KALSIUM. Stolt hovedsponser av: KILDE TIL KALSIUM Stolt hovedsponser av: Å spise sunt, godt og variert er viktig for en god og livskraftig hverdag. Møllerens Vital er en serie med konsentrater og baser som, i tillegg til å være sunn,

Detaljer