Passivhus - et viktig skritt mot bærekraftige bygg!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Passivhus - et viktig skritt mot bærekraftige bygg!"

Transkript

1 Passivhus - et viktig skritt mot bærekraftige bygg! Sverre Holøs 1

2 Passivhus - et viktig skritt mot bærekraftige bygg! Littegrann bakgrunn Tette hus, tette beboere eller treg byggebransje? Kan man dø av for tette hus? Kan man dø av for lite tette hus? Fallgruber og muligheter ved en passivhusstrategi Visste vi hva vi gjorde før? Inneklimautfordringer i går, i dag og i neste uke. 2

3 Kort bakgrunn Klimagasser Energifattigdom (?) Astmaepidemien Forget the polar bears, can Al Gore save Santa? James Cook 3

4 Vår konklusjon: vi bør må redusere energibruken i bygg Alternativer / supplement til å redusere varmetap, som ikke diskuteres videre her: La andre (land, sektorer) gjøre jobben Bygge nok ny, fornybar energi (Solar, geo, lokal bio ) Flytte smelteverkene til byene Øke arealeffektivitet Redusere sløsing Redusere komfortkrav 4

5 Passivhuselementene Redusert varmetransmisjon gjennom yttervegger, tak, gulv, vinduer. (Mer isolasjon, bedre vinduer og dører) Redusert infiltrasjonsvarmetap (færre luftlekkasjer) Redusert ventilasjonvarmetap (varmegjenvinning) I det hele tatt: lite varmebehov fordi varmetapet er lite Effektive vifter Ikke behov for mekanisk kjøling Ny fornybar varme Lite ny teknologi Noen passivhus og andre lavenergihus har masse teknologi. 5

6 Mer isolasjon Bra eller dårlig for inneklima? + Varmere innvendige overflater + Mindre innvendig kondens Plass til mer vann, langsommere uttørking Uteklima i større del av konstruksjonen Tjukkere vegger vanskeligere å utnytte dagslys 6

7 Bedre vinduer Bra eller dårlig for inneklima? + Mindre kaldras redusert trekkfølelse + Mindre (ikke) kondens på glass eller ramme Perioder med utvendig kondens 7

8 Isolerte konstruksjoner i dag, i går? Passivhuskonstruksjoner har lengre tørketid ved oppfukting Kalde loft får noe mer problemer Vi må slutte å vanne byggene! De vokser så dårlig! 8

9 Krypkjeller. Fra undersøkelser utført av Anticimex as ved boligsalg. Det er registrert 1554 krypkjellere i materialet, 1203 av disse har fått TGgrad Bare 14 % er i orden!! 9

10 Uisolert eller isolert med kuldebroer 10

11 Varmelekkasje til uttørking? 11

12 WHO Guidelines (foreslåtte) fukt Vedvarende fuktighet og vekst av mikroorganismer på innvendige overflater og inne i bygningskonstruksjoner bør unngås eller minimeres fordi de fører til helseeffekter Kondens, synlig muggvekst, mugglukt og kjente oppfuktninger indikerer fukt og mikrobiell vekst. Det kan ikke settes helsebaserte normer for kontaminering. I stedet bør fukt og muggvekst forebygges. Hvis de oppstår bør de utbedres på grunn av risiko for skadelig eksponering. Riktig konstruerte, oppførte og vedlikeholdte bygninger er kritiske for å unngå fuktproblemer og mikrobiell vekst. Kuldebroer og vanninntrengning må unngås, ventilasjon må være effektiv og soner med stillestående luft unngås. Bygningseiere er ansvarlige for å sikre trygge boliger og arbeidsplasser gjennom riktig konstruksjon og vedlikehold. Brukere er ansvarlige for å bruke vann, oppvarming, ventilasjon etc. slik at skader unngås. Lokale anbefalinger for ulike klimasoner bør oppdateres for å unngå skadelig fukt og sikre god inneluft. Fukt og mugg kan være spesielt vanlig i boliger for lavinntekstgrupper. Utbedring bør prioriteres for å unngå tilleggsbelastning for allerede utsatte grupper. 12

13 Høyisolerte konstruksjoner Alternative / supplerende strategier Varmelagring Aktive bygningselementer Enda tettere bygg Vente på global oppvarming? (Nye, mer effektive isolasjonstyper) 13

14 Lufttette ytterkonstruksjoner Bra eller dårlig for inneklima? + Mindre trekk! + Mindre risiko for fuktskader på grunn av Konveksjon (eks kaldt loft) Inndrev av nedbør Mer avhengig av ventilasjon 14

15 Kan et tett hus ta livet av deg? Kombinasjonen flyttbar gassovn (eller annen forbrenningsovn med avgass til inneluft), tett bygning (campingvogn, buss ) og avstengt ventilasjon er potensielt livsfarlig M.a.o JA! (0? kjente tilfeller) Men hvem setter inn 4200 Watt varme i et passivhus? Oppvarmingsmåten er uansett dårlig mht innemiljø. 15

16 Kan et utett hus livet av deg? Manglende tetthet mot grunn, innvendig undertrykk og mangelfull ventilasjon gir høyt innhold av radon. Høyt innhold av radon viktig risikofaktor for lungekreft. M.a.o. JA! ( tilfeller pr år) 16

17 Lufttetthet: hva vi gjorde før? Måling Undertrykk, spalteventiler lukket Undertrykk, spalteventiler åpne Avtrekksmengde Lekkasjetall v 50 Pa (Lekkasjeluftmengde) 0,68 (142 m³/h) 0,98 (204 m³/h) Luftveksling 22,4 m³/h 0,11 per time 17

18 Lite luftlekkasjer Alternative / supplerende strategier Undertrykksventilering og tilluft gjennom lekkasjer Dynamisk isolasjon 18

19 Balansert ventilasjon med varmegjenvinning Bra eller dårlig for inneklima? + Trekkfri lufttilførsel + Kontrollerbar luftmengde + Mulighet for filtrering Forurensning av tilluft?? Kan skrus av! Må vedlikeholdes Varmetilskudd Støy 19

20 Forståelse for tekniske anlegg Filterbytte når lam pen lyser Rengjøring av fettfilter i aggregat Annenhver mnd. el. oftere Hver 3-6 mnd. Når lyser Ser ikke behov Ikke klar over Vet ikke hvordan En gang pr. år Aldri Det var, overraskende nok, noen som ikke benytter seg av ventilasjonsaggregatet i det hele tatt. En oppga høy strømpris som årsak, mens de andre fire syns aggregatet bråker for mye. Eriksen, Urdahl, Bøhn og Skjønnelien. Lavenergiboliger Pilestredet Park.

21 Forståelse for tekniske anlegg før 21

22 Andre utfordringer ved balansert ventilasjon Plassering av luftinntak Regulering av varmegjenvinning (ikke alltid ønskelig) Temperaturstigning i anlegg Temperaturfordeling hvis oppvarming gjennom ventilasjonsluft Kanalføring ved rehab 22

23 Balansert ventilasjon med varmegjenvinning Alternative / supplerende strategier Infiltrasjonsventilasjon Naturlig, behovsstyrt ventilasjon Redusert luftbehov Vinduslufting Avtrekksventilasjon med gjenvinning 23

24 Ventilasjon: var det bedre før? 24

25 Vedlikehold og grensesnitt 25

26 Termiske problemer kan komme ved dårlige løsninger The only operable windows on the second storey were the ones in the bedrooms and the skylight. To be able to let out the warm indoor air in the common room, the air therefore had to pass through the bedrooms, giving too high an indoor temperature also in these rooms. Not much air found its way out through the skylight, as planned in the design of thebuilding. Ulla Janson, PhD Thesis

27 Risikomomenter ved innføring av passivhus Hendelse Dagens dårlige fuktbeskyttelse videreføres Støyende ventilasjonanlegg Dårlig grensesnitt / manglende forståelse tekniske anlegg Manglende utbedring av vannskader Uønsket temperaturstigning i ventilasjonsanlegg Åpningsvinduer velges bort Manglende solskjerming Kun oppvarming ved ventilasjonsluft Konsekvens (Noe) mer mugg / andre fuktskader (= alt for mye) Skrus av forurenset inneluft Vent.anlegg skrus av, mister effekt, smusses ned forurenset inneluft Mer mugg / andre fuktskader For høy temperatur inne For høy temperatur inne For høy temperatur inne Varme soverom og kalde bad 27

28 Muligheter ved innføring av passivhus Hendelse Bedre fuktsikring av byggeprosess Mer fokus på vind- og dampsperre Strengere krav til ventilasjonssystemer Strengere dokumentasjonskrav Konsekvens Mindre mugg og fuktskader Mindre mugg og fuktskader (konveksjon, inndrev). Færre installasjoner gjennom sperresjikt: færre frostskader. Mindre radon: færre lungekrefttilfeller Bedre produkter! Sikrere luftskifte. Mer etterspørsel etter faktisk kvalitet bedre bygg! 28

29 Var det bedre før? Kondens på yttervegg og ved kuldebruer (klær fryser fast i veggen) Trekkfulle vinduer - med kaldras Takvarme Krypekjellere Mugg på loft Lite luftskifte! 29

30 Uavklarte problemstillinger, aktuelle i passivhus (også) Kan godt inneklima forebygge allergi / astmautvikling? Hva er riktig (godt nok) inneklima for utsatte grupper? Hvor mye luft trenger vi under ulike forhold? Hvordan er luftkvaliteten fra ventilasjonsanlegg. Effekter av luftoppvarming vs strålevarme Luftfuktighet (lav) må vi ta hensyn til det? Hvordan vi brukerne ha det? Komfort, styring, vedlikehold... Hvordan lage passivhus av eksisterende bygg 30

31 Andre uavklarte problemstillinger Avgassing fra møbler, inventar, utstyr og apparater. Hva betyr de ulike kildene? VOC vs TVOC. Er miljøvennlig innemiljøvennlig? Effekter av oson i kombinasjon med organisk kjemi? Energitiltak i eksisterende boliger! Hva er trygt, mindre trygt og direkte skadelige? 31

32

33 Konklusjoner Passivhusteknologien er stort sett mer av det samme. Ingen grunn til å frykte nye og ukjente problemer. Noen eksisterende utfordringer blir større, andre blir mindre. Ikke alt er løst! Betydelig kompetansebehov! Foreløpig ingen enkelt løsning som kan garantere høy inneklimakvalitet dette gjelder også passivhus. Store kunnskapsbehov om inneklima i bygg og helse! Vi vet likevel at Bestillere kan (må!) fremdeles kreve, følge opp og betale for høy inneklimakvalitet. Byggebransjen kan (må) øke kvaliteten på produktene. Brukerne kan (må) ta konsekvensen av at bygninger er teknologi, og må bruke disse riktigere. 33

Kurs i prosjektering og bygging av passivhus. Tema: Innemiljø

Kurs i prosjektering og bygging av passivhus. Tema: Innemiljø Kurs i prosjektering og bygging av passivhus Tema: Innemiljø Kurs i prosjektering og bygging av passivhus Tema: Innemiljø Kurs i prosjektering og bygging av passivhus 2 INNHOLD Utfordringer Innemiljørapporten

Detaljer

Forbrukervennlige passivhus

Forbrukervennlige passivhus Forbrukervennlige passivhus En rapport om passivhus, ulemper og fordeler. Med hovedfokus på forbrukeren. Kristoffer Erichsen, Simen Dybendal, Emil Løkken, Jørn Engzelius og Ola Arneberget 04.11.2011 Høyskolen

Detaljer

Bygninger og inneklima. Magnar Berge, HiB og NTNU 2011-11-14

Bygninger og inneklima. Magnar Berge, HiB og NTNU 2011-11-14 Bygninger og inneklima Magnar Berge, HiB og NTNU 2011-11-14 Agenda Definisjon inneklima Krav og anbefalinger Bygg- og installasjonstekniske løsninger Erfaringer Definisjon inneklima Termisk miljø Atmosfærisk

Detaljer

Rapport. Inneklima i energieffektive boliger. - en litteraturstudie. Forfattere Judith Thomsen Magnar Berge (NTNU og HiB)

Rapport. Inneklima i energieffektive boliger. - en litteraturstudie. Forfattere Judith Thomsen Magnar Berge (NTNU og HiB) - Åpen Rapport Inneklima i energieffektive boliger - en litteraturstudie Forfattere Judith Thomsen Magnar Berge (NTNU og HiB) SINTEF Byggforsk Energi og arkitektur 2012-01-31 SINTEF Byggforsk Energi og

Detaljer

Sammendrag. TETT BYGG- Lufttetthet i norske nybygg av Merethe Solvang og Anne Sofie Handal Bjelland 2

Sammendrag. TETT BYGG- Lufttetthet i norske nybygg av Merethe Solvang og Anne Sofie Handal Bjelland 2 Tett Bygg - Lufttetthet i norske nybygg Airtight building - Air tightness in Norwegian buildings Merethe Solvang og Anne Sofie Handal Bjelland Institutt for matematiske realfag og teknologi Masteroppgave

Detaljer

Helse og inneklima i passivhusboliger

Helse og inneklima i passivhusboliger Sverre Bjørn Holøs Mette Maren Maltha Magnar Berge SINTEF FAG 7 Helse og inneklima i passivhusboliger FORSKNINGSBEHOV, RISIKO OG MULIGHETER SINTEF Fag Sverre Bjørn Holøs, Mette Maren Maltha og Magnar Berge

Detaljer

Gaia Lista AS. Ventilasjon av boligblokk. Notat fra Gaia Lista as. Prosjektnr.: G69 Dato: 30.05.2005 Ansvarlig : Dag Roalkvam.

Gaia Lista AS. Ventilasjon av boligblokk. Notat fra Gaia Lista as. Prosjektnr.: G69 Dato: 30.05.2005 Ansvarlig : Dag Roalkvam. Ventilasjon av boligblokk Notat fra Prosjektnr.: G69 Dato: 30.05.2005 Ansvarlig : Dag Roalkvam Oppdragsgiver: OBOS Prosjekt N-4560 Vanse T: +47 38 39 77 10 F: +47 38 39 77 11 Dag@GaiaArkitekter.no NO 960

Detaljer

Systematisering av erfaringer med passivhus oppfølging

Systematisering av erfaringer med passivhus oppfølging SINTEF Byggforsk MICHAEL KLINSKI, TORER FROGNER BERG, METTE MALTHA, SOFIE MELLEGÅRD, TORHILDUR KRISTJANSDOTTIR, MAGNAR BERGE, SVERRE HOLØS OG TOR HELGE DOKKA Systematisering av erfaringer med passivhus

Detaljer

Kap. 13 Miljø og helse og Kap. 14 Energi

Kap. 13 Miljø og helse og Kap. 14 Energi Forskrift om tekniske krav til byggverk Kap. 13 Miljø og helse og Kap. 14 Energi Varmeisolering - Tetthet - Fuktsikring Siv. ing. Trond Bøhlerengen, SINTEF Byggforsk Kursdagene, NTNU-Trondheim, 3. - 4.

Detaljer

PASSIVT FLERFAMILIEHUS H09B06

PASSIVT FLERFAMILIEHUS H09B06 2009 PASSIVT FLERFAMILIEHUS H09B06 Hesho Dolashy, Fredrik Storm Magnussen, Martin Olav Myrvang og Andreas Grepperud Høyskolen i Østfold 06.06.2009 HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for ingeniørutdanning 1757

Detaljer

Forskrift om tekniske krav til byggverk Kap. 13 Miljø og helse og Kap. 14 Energi

Forskrift om tekniske krav til byggverk Kap. 13 Miljø og helse og Kap. 14 Energi Forskrift om tekniske krav til byggverk Kap. 13 Miljø og helse og Kap. 14 Energi Varmeisolering - Tetthet - Fuktsikring Siv. ing. Trond Bøhlerengen, SINTEF Byggforsk FBA- Scandic Hotel KNA, Parkveien 68,

Detaljer

GLAVA BO MED KOMFORT

GLAVA BO MED KOMFORT GLAVA BO MED KOMFORT 2 / Bo med komfort ETTER- ISOLERING ØKER KOMFORTEN Når du etterisolerer har du samtidig mulighet til å gjøre boligen din mer moderne å bo i. Hvis du likevel planlegger å pusse opp,

Detaljer

Nasjonal undersøkelse av boligventilasjon med varmegjenvinning

Nasjonal undersøkelse av boligventilasjon med varmegjenvinning Peter G. Schild Nasjonal undersøkelse av boligventilasjon med varmegjenvinning 34 Prosjektrapport 22 Prosjektrapport 34 Peter G. Schild Nasjonal undersøkelse av boligventilasjon med varmegjenvinning Emneord:

Detaljer

Forord. Oslo, 12 mai 2011. Torgeir Frydenberg Flaatten

Forord. Oslo, 12 mai 2011. Torgeir Frydenberg Flaatten Energieffektivisering i byggenæringen, en vurdering av passivhuskonseptet Energy efficiency in the construction industry, an assessment of the passive house concept Torgeir Frydenberg Flaatten Institutt

Detaljer

Evaluering av alternativer til balansert ventilasjon av byleiligheter

Evaluering av alternativer til balansert ventilasjon av byleiligheter Oppdragsgiver Oikos Nomos Hovedkontor Avdelingskontor Forskningsveien 3b Høgskoleringen 7b Postboks 123 Blindern 7491 TRONDHEIM 0314 OSLO Telefon 22 96 55 55 Telefon 73 59 33 90 Telefaks 22 69 94 38 Telefaks

Detaljer

Kap. 13 Miljø og helse og Kap. 14 Energi

Kap. 13 Miljø og helse og Kap. 14 Energi Forskrift om tekniske krav til byggverk Kap. 13 Miljø og helse og Kap. 14 Energi Varmeisolering - Tetthet - Fuktsikring Siv. ing. Trond Bøhlerengen, SINTEF Byggforsk FBA- Quality Hotel & Resort Kristiansand,

Detaljer

Nye byggeforskrifter ( TEK 10 ) Strengere krav til isolasjon og tetthet

Nye byggeforskrifter ( TEK 10 ) Strengere krav til isolasjon og tetthet Nye byggeforskrifter ( TEK 10 ) Strengere krav til isolasjon og tetthet Konsekvenser for fuktsikring av konstruksjoner? Siv. ing. Trond Bøhlerengen, SINTEF Byggforsk FBA, Oslo, 31. mars 2011 Sintef 1 Loven

Detaljer

Nye energikrav til bygg

Nye energikrav til bygg Høringsnotat 16. februar 2015 Nye energikrav til bygg Forslag til endringer i tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift) av 26. mars 2010 nr. 489 Høringsfrist: 18. mai 2015 1 Innhold Ordliste...

Detaljer

Prosjektansvarlig signatur:

Prosjektansvarlig signatur: Erichsen & Horgen A/S, rådgivende ingeniører VVS - Klima - Kulde - Energi RAPPORT NATURLIG VENTILASJON - Keiserens nye klær som ble til økologisk vandalisme? EN VURDERING I FORHOLD TIL BALANSERT MEKANISK

Detaljer

VEILEDER. Råd om energisparing i gamle hus

VEILEDER. Råd om energisparing i gamle hus VEILEDER Råd om energisparing i gamle hus Tittel: Veileder Råd om energisparing i gamle hus Design: Riksantikvaren Tekst og bilder (der ikke annet er nevnt): Marte Boro, Riksantikvaren Riksantikvaren august

Detaljer

Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard

Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard av Jo Hylje Rasmussen, Bjørn Linde Pedersen, Audun Hammerseth og Kristian Matre Veileder: Magne Mikal Våge Prosjektrapport for ENE304

Detaljer

Bygningsintegrert. ventilasjon. en veileder

Bygningsintegrert. ventilasjon. en veileder Bygningsintegrert ventilasjon en veileder Bygningsintegrert ventilasjon en veileder Utgitt av ØkoByggprogrammet mars 2003 Bygningsintegrert ventilasjon en veileder Forord Veilederens funksjon Veilederen

Detaljer

Fukt- og muggsoppskader i utleieobjekter Årsaker, dokumentasjon, og utbedring

Fukt- og muggsoppskader i utleieobjekter Årsaker, dokumentasjon, og utbedring Fukt- og muggsoppskader i utleieobjekter Årsaker, dokumentasjon, og utbedring Maria Nunez, Ole Erik Carlson, Johan Mattsson Mycoteam as, 2011 2/12 Innhold 1. INNLEDNING...3 Fukt påvirker helse og miljø...

Detaljer

Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus

Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus REDUSER OPPVARMINGSBEHOVET Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus Fremtidens energiløsninger gode å 1leve med Ny bolig bygd etter 1987 Gammel bolig bygd før 1987 Fremtidens bolig for deg som

Detaljer

Bærekraftig rehabilitering av boligblokker

Bærekraftig rehabilitering av boligblokker Rehabilitering av Borettslag Bærekraftig rehabilitering av boligblokker Ivar Klavenes, Prosjektleder OMT Boligbyggelag Ivar@OMTBBL.no 1 Kortfattet sammendrag Rehabilitering av borettslag krever fokus på

Detaljer

OPPGRADER HUSET DITT FOR ØKT KOMFORT OG LAVERE ENERGIFORBRUK

OPPGRADER HUSET DITT FOR ØKT KOMFORT OG LAVERE ENERGIFORBRUK OPPGRADER HUSET DITT FOR ØKT KOMFORT OG LAVERE ENERGIFORBRUK TAK ISOLASJON VENTILASJON VINDUER DØRER KLEDNING TETTING DRENERING OPPGRADERING HANDLER LITT OM Å GJØRE HUSET FINERE, MEN MEST OM Å GJØRE DET

Detaljer

RAPPORTTITTEL DATO 13.11.00 UTARBEIDET AV. Ida Bryn SAMMENDRAG

RAPPORTTITTEL DATO 13.11.00 UTARBEIDET AV. Ida Bryn SAMMENDRAG OSLO: Postboks 4464 Nydalen, 0403 Oslo Telefon: 22 02 63 00 LILLEHAMMER: Elvegata 19, 2609 Lillehammer Telefon: 61 27 59 00 SKIEN: Lyngbakkveien 5, 3736 Skien Telefon: 35 58 85 00 Epost: firmapost@erichsen-horgen.no

Detaljer

7 TEMAHEFTE ENERGI- OPPGRADERING

7 TEMAHEFTE ENERGI- OPPGRADERING Du bygger Vi tar oss av resten 7 TEMAHEFTE ENERGI- OPPGRADERING September 2013 optimeraproff.no 1 Rådgivning og opplæring Optimera har som mål å være i front når det gjelder formidling av kompetanse gjennom

Detaljer

Vurdering av inneklima ved Landås skole, Bergen, etter langvarige fuktskader

Vurdering av inneklima ved Landås skole, Bergen, etter langvarige fuktskader TR F7162 - Fortrolig Vurdering av inneklima ved Landås skole, Bergen, etter langvarige fuktskader Forsvarlig bruk av bygningene frem til 15. juli 2012? Forfattere Elisabeth Nesbakken Haugen, SINTEF Energi

Detaljer

Helsebaserte ytelseskriterier for overholdelse av krav til. Godt Inneklima. gitt i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

Helsebaserte ytelseskriterier for overholdelse av krav til. Godt Inneklima. gitt i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Helsebaserte ytelseskriterier for overholdelse av krav til Godt Inneklima gitt i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Versjon 22. april 2010 Innhold: 1. FORORD... 3 2. INNLEDNING...

Detaljer