Sørum kommunestyre Side 1 av 15. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sørum kommunestyre Side 1 av 15. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF"

Transkript

1 Sørum kommunestyre Side 1 av 15 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Utvalg: Møtested: Møtedato: Kommunestyret Sørum rådhus Møtetidspunkt: Følgende representanter møtte: Ordfører: Hans Marius Johnsen (Ap) Varaordfører: Ivar Egeberg (Sp) Sosialistisk Venstreparti: Rune Viestad. Det norske Arbeiderparti: Are Tomasgard, Berit Kjeldseth Arntzen, Kjell Hermann, Hilde Kristin Aasen, Mona Øyen Karlsen, Pål Elden, Ane Elida Fonneløp, Katrine Normann, Bjørn Thomas Hagen. Kristelig Folkeparti: Vidar Kristensen. Senterpartiet: Kari Tveit Mjønerud, Ola Brændjord. Høyre: Odd Sars-Olsen, Ivar Øygarden, Marianne Grimstad Hansen, Tor-Arne Lie Jensen, Gina Haugland Nordin, Gudbrand Askvig, Tove Kirsebom, Espen Thorsrud. Venstre: Jan Erland Tønnessen. Fremskrittspartiet: Arne-Rune Gjelsvik, Bjørn Stenholen, Anette Carnarius Elseth, Tor Slemdal, Øivind Slora, Lise-Lill Braune Gjelsvik. Følgende representant hadde forfall: Jane Bråthen (SV). Følgende vararepresentant møtte: Kristian Wølner (SV). Møtet ble ledet av fungerende ordfører Hans Marius Johnsen i sak 63 65/07 og av nyvalgt ordfører Hans Marius Johnsen i sak 66 69/07. Av 31 representanter møtte 31, inkludert møtende vararepresentant. Underskrifter: Berit Kjeldseth Arntzen Hans Marius Johnsen Odd Sars-Olsen Sakliste

2 Sørum kommunestyre Side 2 av 15 Utvalgsaknr. Arkivsaknr. Tittel 63/07 07/3851 KOMMUNESTYRETS GODKJENNELSE AV KOMMUNESTYREVALGET 64/07 07/3885 VALG AV ØKONOMI- OG ADMINISTRASJONSUTVALG : 9 MEDLEMMER MED VARAMEDLEMMER 65/07 07/3883 VALG AV ORDFØRER OG VARAORDFØRER FOR PERIODEN /07 07/3980 VALG AV KONTROLLUTVALG FOR PERIODEN /07 07/3699 VALG TIL KOMMUNENES SENTRALFORBUNDS FYLKESMØTE 68/07 07/3982 VALG AV TO MEDLEMMER SOM SAMMEN MED ORDFØRER UNDERTEGNER KOMMUNESTYRETS MØTEPROTOKOLL 69/07 07/3983 VALG AV UTVALG, STYRER, RÅD OG NEMNDER FOR PERIODEN

3 Sørum kommunestyre Side 3 av 15 Sak 63/07 Sakstittel: KOMMUNESTYRETS GODKJENNELSE AV KOMMUNESTYREVALGET Behandling: Valgstyrets innstilling ble vedtatt enstemmig. Vedtak: Sørum kommunestyre anser kommunestyrevalget i Sørum kommune 2007 som gjennomført i henhold til regelverket og at valget er gyldig. Kommunestyret godkjenner valgresultatet. Sak 64/07 Sakstittel: VALG AV ØKONOMI- OG ADMINISTRASJONSUTVALG : 9 MEDLEMMER MED VARAMEDLEMMER Behandling: Det skal velges 9 medlemmer med varamedlemmer. Repr. Odd Sars-Olsen fremmet på vegne av Høyre slikt oversendelsesforslag: Økonomi- og administrasjonsutvalget endrer navn til formannskap. Ansvarsområde og saksgang beholdes uforandret. Når formannskapet utvides og tillegges andre funksjoner, gis navnet tilføyelser, for eksempel formannskapet/administrasjonsutvalg. Forslaget oversendes til økonomi- og administrasjonsutvalget for behandling. Ordfører fremmet slikt forslag til avstemningsmåten i saken: Økonomi- og administrasjonsutvalg velges ved avtalevalg med bakgrunn i innstilling fra nedsatt valgkomité. Ordførers forslag ble vedtatt enstemmig. Valgkomiteens innstilling ble vedtatt enstemmig.

4 Sørum kommunestyre Side 4 av 15 Vedtak: Som økonomi- og administrasjonsutvalg for perioden er valgt: Hans Marius Johnsen, Ap leder Berit Kjeldseth Arntzen, Ap Varamedlemsrekker 1. Kjell Hermann, Ap 2. Mona Øyen Karlsen, Ap 3. Ane Elida Fonneløp Ap 4. Bjørn Thomas Hagen, Ap Ivar Egeberg, Sp nestleder 1. Ola Brændjord, Sp 2. Kari Tveit Mjønerud, Sp Vidar Kristensen, KrF 1. Jan Erland Tønnessen, V Jane Bråthen, SV 1. Rune Viestad, SV Odd Sars-Olsen, H Tove Kirsebom, H Arne-Rune Gjelsvik, FrP Anette Carnarius Elseth, FrP Tilsattes medlemmer, 4 faste (oppnevnes av fagforeningene) Fagforbundet: Wenche Mjønerud Kristin Barker Akademikerne/NITO: Ingunn P. Servold Utdanningsforbundet: Eva Jørgensen 1. Ivar Øygarden, H 2. Marianne Grimstad Hansen, H 3. Gina Haugland Nordin, H 4. Espen Thorsrud, H 1. Øivind Slora, FrP 2. Bjørn Stenholen, FrP 3. Tor Slemdal, FrP 4. Lise-Lill Braune Gjelsvik, FrP Tilsattes varamedlemsrekker 1. Sissel Tveit 2. Are Austad 1. Erland Aamodt 1. Ingunn Bråten Thoresen Sak 65/07 Sakstittel: VALG AV ORDFØRER OG VARAORDFØRER FOR PERIODEN Behandling: Til valg av ordfører for perioden ble følgende forslag satt fram: Hans Marius Johnsen, Ap Odd Sars-Olsen, H Ved skriftlig avstemning ble følgende stemmetall avgitt: Odd Sars-Olsen : 15 stemmer. Hans Marius Johnsen : 16 stemmer, valgt. Til valg av varaordfører for perioden ble følgende forslag satt fram: Ivar Egeberg, Sp Vidar Kristensen, KrF Ved skriftlig avstemning ble følgende stemmetall avgitt: Vidar Kristensen : 15 stemmer. Ivar Egeberg : 16 stemmer, valgt.

5 Sørum kommunestyre Side 5 av 15 Vedtak: Som ordfører og varaordfører i Sørum kommune for kommunestyreperioden er valgt: Ordfører: Hans Marius Johnsen, Det norske Arbeiderparti. Varaordfører: Ivar Egeberg, Senterpartiet. Sak 66/07 Sakstittel: VALG AV KONTROLLUTVALG FOR PERIODEN Behandling: Det forelå innstilling fra en særskilt valgkomité, som ble endret ved forslag satt fram i møtet. Valget ble foretatt som avtalevalg, i følgende orden: 1. De foreslåtte faste medlemmene. 2. Leder. 3. Nestleder. 4. De foreslåtte varamedlemmene. Alle valg var enstemmige. Vedtak: Som kontrollutvalg for perioden er valgt: Varamedlemsrekker Tor-Arne Lie Jensen, H leder Marit Tønsberg, H Pål Elden, Ap nestleder 1. Kjellrun Ulven Woxen, Sp 2. Egil Foss, Sp Steinar Dalbakk, SV Inger Anita Eggum, KrF Hilde Rudshaug, Ap Stein Jensen, SV Anita Sollie, FrP Tom-Stener Brenden, FrP

6 Sørum kommunestyre Side 6 av 15 Sak 67/07 Sakstittel: VALG TIL KOMMUNENES SENTRALFORBUNDS FYLKESMØTE Behandling: Det forelå innstilling fra en særskilt valgkomité. Valget ble foretatt som avtalevalg, i følgende orden: 1. De foreslåtte faste medlemmene. 2. De foreslåtte varamedlemmene. Alle valg var enstemmige. Vedtak: Følgende faste representanter i Sørum kommunestyre velges som representanter til Kommunenes Sentralforbunds fylkesmøte for perioden : Hans Marius Johnsen, Ap Jane Bråthen, SV Odd Sars-Olsen, H Berit Kjeldseth Arntzen, Ap Ivar Egeberg, Sp Tove Kirsebom, H Sak 68/07 Sakstittel: VALG AV TO MEDLEMMER SOM SAMMEN MED ORDFØRER UNDERTEGNER KOMMUNESTYRETS MØTEPROTOKOLL Behandling: Det forelå innstilling fra en særskilt valgkomité. Denne ble vedtatt enstemmig. Vedtak: Til å undertegne kommunestyrets møteprotokoller sammen med møteleder i perioden velges: Undertegner Berit Kjeldseth Arntzen, Ap Odd Sars-Olsen, H Personlig varamedlem Vidar Kristensen, KrF Arne-Rune Gjelsvik, FrP

7 Sørum kommunestyre Side 7 av 15 Sak 69/07 Sakstittel: VALG AV UTVALG, STYRER, RÅD OG NEMNDER FOR PERIODEN Behandling: Valget omfatter de valg som ikke er foretatt i egne saker, og ikke de valg som skal foretas av andre utvalg enn kommunestyret. Det forelå innstilling fra en særskilt valgkomité, som for noen utvalgs vedkommende ble endret ved forslag satt fram i møtet. Repr. Odd Sars-Olsen fremmet på vegne av Høyre slikt forslag: 1. Kulturutvalget utvides til syv medlemmer på lik linje med de øvrige innstillingsutvalg. (Forslaget er tatt til følge gjennom valgkomiteens innstilling.) 2. Med virkning 1. januar 2009 vurderes miljø- og utviklingsutvalgets arbeidsoppgaver delt i to ansvarsområder, et teknisk planutvalg og et teknisk driftsutvalg. Forslaget vurderes ved en evaluering av utvalgsstrukturen i Sørum kommune høsten Valgene ble foretatt som avtalevalg, i følgende orden: 1. De foreslåtte faste medlemmene. 2. Leder, der det er aktuelt. 3. Nestleder, der det er aktuelt. 4. De foreslåtte varamedlemmene, der det er aktuelt. Alle valg var enstemmige. Vedtak: Som medlemmer, leder, nestleder og varamedlemmer av utvalg, styrer, råd og nemnder for perioden er valgt: Kulturutvalget (K/U). Utvalget utvides fra 5 til 7 medlemmer. 7 medlemmer med varamedlemmer. Varamedlemsrekker Hilde Kristin Aasen, Ap leder Ane Elida Fonneløp, Ap 1. Margrethe Høydalsvik, KrF 2. Jan Roar Eilertsen, V 3. Leif Otnæs, Ap 4. Vivi Nordheim Sandbråten, Ap 5. Randi Michaelsen, Ap 6. Ole Anders Stenby, Ap Kristian Wølner, SV nestleder 1. Berte Winding-Sørensen, SV 2. Kai Atle Rosenlund, SV 3. Maj Britt Rotnebo, SV Harald Stokstad, Sp 1. Sissel Svendsen, Sp 2. Marit Lund, Sp 3. Marit Gauterud, Sp Gudbrand Askvig, H Henriette Elise Hall, H 1. Pia Kirsebom, H 2. Tobias Lillekvelland, H 3. Terje Tonstad, V Øivind Slora, FrP 1. Johny Elmar, FrP

8 Sørum kommunestyre Side 8 av Stein Lakselv, FrP 3. Iren Elisabeth Sæther, FrP 4. Tom Steen Gundersen, FrP Miljø- og utviklingsutvalget (M/U). Utvalget utvides fra 7 til 9 medlemmer. 9 medlemmer med varamedlemmer. Varamedlemsrekker Are Tomasgard, Ap leder Mona Øyen Karlsen, Ap Vivi Nordheim Sandbråten, Ap 1. Harald Ringstad, KrF 2. Stein Jørgen Bolkan, Ap 3. Jarle Oppedal, Ap 4. Ellen Fonneløp, Ap Rune Viestad, SV nestleder 1. Kristian Wølner, SV 2. Anne Elisabeth Berven, SV Ola Brændjord, Sp 1. Mari Aasgaard, Sp 2. Alexander Fosse Andersen, Sp 3. Kåre Færgestad, Sp Ivar Øygarden, H Tonje Knudsen, H Tor Slemdal, FrP Stine Mariåsen, FrP 1. John Moe, H 2. Gina Haugland Nordin, H 3. Jan Erland Tønnessen, V 1. Lise-Lill Braune Gjelsvik, FrP 2. Hans Frode Asmyhr, FrP 3. Johny Elmar, FrP Oppvekstutvalget (O/U) 7 medlemmer med varamedlemmer. Kjell Hermann, Ap leder Katrine Normann, Ap Varamedlemsrekker 1. Maj Britt Rotnebo, SV 2. Kith Klevan Skaalerud, Ap 3. Morten Bekkeng, Ap 4. Anne Maj Kvale, SV 5. Randi Michaelsen, Ap Aud Grethe Sæther, KrF nestleder 1. Erna Forset, KrF 2. Vidar Kristensen, KrF Asbjørn Langeland, Sp 1. Einar Bjordal, Sp 2. Alexander Fosse Andersen, Sp 3. Terje Kristiansen, Sp Erik Johansen, H Gina Haugland Nordin, H 1. Tonje Knudsen, H 2. Svein Aalling, H 3. Elisabeth Myrstad, V Bjørn Stenholen, FrP 1. Stein Lakselv, FrP 2. Torbjørn Stenberg Weisæth, FrP 3. Anette Carnarius Elseth, FrP 4. Ståle William Wilhelmsen, FrP

9 Sørum kommunestyre Side 9 av 15 Sosial- og omsorgsutvalget (SO/U) 7 medlemmer med varamedlemmer. Varamedlemsrekker Kari Tveit Mjønerud, Sp leder 1. Kristine Gauterud, Sp 2. Hege Andresen, Sp 3. Henning Eid, Sp Heidi Sann, SV nestleder 1. Øyvind Fossum Vangberg, SV 2. Touba Aliassi, SV 3. Helge Brodtkorb, SV Bjørn Thomas Hagen, Ap 1. Svein Sandnes, Ap 2. Åse Ufert, Ap 3. Bente Bjørnstad Ryen, Ap Gunnar Ulvestad, KrF 1. Aud Grethe Sæther, KrF Marianne Grimstad Hansen, H Espen Thorsrud, H 2. Vidar Kristensen, KrF 1. Svend Martin Bjelland, H 2. Ea Askvig, H 3. Else Marit Sætaberget, V Lise-Lill Braune Gjelsvik, FrP 1. Jon Olstad, FrP 2. Ståle William Wilhelmsen, FrP 3. Iren Elisabeth Sæther, FrP 4. Hans Frode Asmyhr, FrP Blaker Sparebank - Forstanderskap Kommunestyret skal oppnevne 9 faste medlemmer med varamedlemsrekke. Varamedlemsrekke Hans Marius Johnsen, Ap 1. Svein Sandnes, Ap Berit Kjeldseth Arntzen, Ap 2. Ivar Øygarden, H Steinar Dalbakk, SV 3. Jan Erland Tønnessen, V Kåre Færgestad, Sp 4. Anne Maj Kvale, SV Jan Bjørknes, KrF 5. Kåre Arvid Ulvund, KrF Odd Sars-Olsen, H 6. Gina Haugland Nordin, H Tonje Knudsen, H Iren Elisabeth Sæther, FrP Ståle William Wilhelmsen, FrP 7. Hege Andresen, Sp Budsjettnemnd = økonomi- og administrasjonsutvalget med tillegg av én repr. for det/de partiet/partiene som ikke er representert i økonomi- og administrasjonsutvalget Tilleggsmedlem(mer) Personlig varamedlem Jan Erland Tønnessen, V Else Marit Sætaberget, V Aud Grethe Sæther, KrF dersom Vidar Kristensen, KrF, har forfall

10 Sørum kommunestyre Side 10 av 15 Eiendomsskatt: Sakkyndig eiendomsskattenemnd 3 medlemmer med personlige varamedlemmer. Leder og nestleder. Pål Elden, Ap leder Stein Jensen, SV Vidar Kristensen, KrF nestleder Ola Brændjord, Sp Lise-Lill Braune Gjelsvik, FrP Anette Carnarius Elseth, FrP Eldreråd 2 politisk valgte medlemmer med personlige varamedlemmer. Brukerorganisasjonene supplerer med sine valgte medlemmer med personlige varamedlemmer. Rådet velger selv leder og nestleder. Svein Sandnes, Ap 1. Gunnar Ulvestad, KrF 2. Solveig Grønvold, SV Ivar Øygarden, H 1. Heidi Njaa, H Brukerrepresentanter Ruth Vangberg, Blaker pensjonistforening Grete Myhrvold, Blaker pensjonistforening Olaug Hexeberg, Frogner pensjonistforening Ingeborg Høverstad, Frogner pensjonistforening Bjørn Tveit, Pensjonistforeningen 1990 Sørum Lillen (Ingrid) Berg, Pensjonistforeningen 1990 Sørum Kyrre Nyfløt, Sørumsand pensjonistforening Karin Aggvik, Sørumsand pensjonistforening Fast utvalg for plansaker = Personidentisk med M/U Faste møtefullmektiger til forliksrådet (utvalg av) Minst 4 faste møtefullmektiger. Jan Bjørknes Einar Bjordal Sissel Svendsen Marit Gauterud Bjørn Blakstad Helge Svarstad Forliksrådet 3 medlemmer og 3 varamedlemmer. Kommunestyret skal fastsette rekkefølgen av medlemmene og varamedlemmene og velge leder. Funksjonstid: 1. mai januar Odd Sars-Olsen, leder 2. Bente Bjørnstad Ryen 3. Henning Eid Varamedlemsrekke 1. Kåre Arvid Ulvund 2. Tone Kaarbø 3. Leif Otnæs

11 Sørum kommunestyre Side 11 av 15 Heimevernsnemnd 2 medlemmer med personlige varamedlemmer Leif Otnæs, Ap Erik Johansen, H Repr. utpekt av lensmannen Nemnda velger selv leder. Sven Kristiansen, Sp Tove Kirsebom, H Klageorgan for saker etter kommunehelsetjenesteloven av SO/Us faste medlemmer. Kari Tveit Mjønerud, Sp leder Gunnar Ulvestad, KrF Heidi Sann, SV nestleder Bjørn Thomas Hagen, Ap Espen Thorsrud, H Marianne Grimstad Hansen, H Lise-Lill Braune Gjelsvik, FrP Kommunalt foretak: Styret for Bingsfosshallen i Sørum KF Funksjonstid medlemmer med personlige varamedlemmer. Politiker: Ivar Egeberg, Sp leder Politiker: Anette Carnarius Elseth, FrP nestleder For rådmannen: Seksjonsleder kulturseksjonen Erik Vea For Kulturforum: Helge Seiertun For Sørum idrettsråd: Kjell Hulby (Frogner IL) Politiker: Randi Michaelsen, Ap Politiker: 1. Martin Dokka, H 2. Elisabeth Myrstad, V Vararepr. for rådmannen: Leder servicesenteret Helga Soldal Vararepr. for Kulturforum: Pål Eddie Corneliussen Vararepr. for Sørum idrettsråd: John Ole Nafstad (SIF) Kommunalt foretak: Styret for Sørum Kommunale Eiendomsselskap KF Funksjonstid medlemmer med personlige varamedlemmer. Politiker: Ola Brændjord, Sp leder Politiker: Jane Bråthen, SV Politiker: Marianne Grimstad Hansen, H nestleder Politiker: Svein Aalling, H For rådmannen: Vararepr. for rådmannen: Økonomisjef Stein Kr. Andersen Leder servicesenteret Helga Soldal Repr. utpekt av de tilsatte i kommunen: Vararepr. utpekt av de tilsatte i kommunen: Wenche Mjønerud Repr. utpekt av de tilsatte i foretaket: Tore Nilsen Kristin Barker Vararepr. utpekt av de tilsatte i foretaket: Lars-Arne Biedilæ

12 Sørum kommunestyre Side 12 av 15 Kommunalt foretak: Styret for Sørum Kommunalteknikk KF Funksjonstid medlemmer med personlige varamedlemmer. Politiker: Vidar Kristensen, KrF leder Politiker: Berit Kjeldseth Arntzen, Ap Politiker: Dag Kjensjord, H nestleder Politiker: John Moe, H For rådmannen: Vararepr. for rådmannen: Økonomisjef Stein Kr. Andersen Leder servicesenteret Helga Soldal Repr. utpekt av de tilsatte i kommunen: Vararepr. utpekt av de tilsatte i kommunen: Wenche Mjønerud Repr. utpekt av de tilsatte i foretaket: Nils Petter Rusånes Kristin Barker Vararepr. utpekt av de tilsatte i foretaket: Odd Palmer Paulsen Kommuneplanutvalg = M/U utvidet med én representant fra det/de partiet/partiene som ikke er representert i M/U Tilleggsmedlem(mer) Personlig(e) varamedlem(mer) Harald Ringstad, KrF Helge Berger, KrF Jan Erland Tønnessen, V Kvalitetskommuneprosjektet Styringsgruppe, politisk oppnevnte medlemmer Valgt av Ø/A i sak 34/07. Kommunestyret vedtok at valgt styringsgruppe videreføres til prosjektet er avsluttet. Ordfører (Hans Marius Johnsen, Ap) Vidar Kristensen, KrF Repr. for opposisjonen Odd Sars-Olsen, H NRV IKS Representantskapet Kommunens representanter 2 medlemmer med personlige varamedlemmer. Sørum kommune har én stemme i representantskapet. Berit Kjeldseth Arntzen, Ap Jane Bråthen, SV Odd Sars-Olsen, H Berit Daae, H Sørum kommunes ene stemme i representantskapet forvaltes av: 1. Berit Kjeldseth Arntzen Dersom den som i utgangspunktet forvalter stemmeretten har forfall til møte i representantskapet, forvaltes stemmeretten av de øvrige medlemmene og varamedlemmene i slik rekkefølge: 2. Odd Sars-Olsen 3. Jane Bråthen 4. Berit Daae

13 Sørum kommunestyre Side 13 av 15 Overformyndere Halvparten av medlemmene og begge varamedlemmene skal velges annethvert år. Varamedlemmer 1. Marit Berg, forretningsførende overformynder ( , ikke på valg) 1. Morten Bekkeng ( , velges for to år) 2. Rita Tilley Wilberg, kontrollerende overformynder ( , velges for fire år) 2. Sverre Scavenius ( , velges for to år) Romerike Avfallsforedling - ROAF - Representantskap 2 medlemmer med personlig varamedlemmer. Rune Viestad, SV Ellen Fonneløp, Ap Ivar Øygarden, H Øivind Slora, FrP Romerike Avfallsforedling - ROAF- kommunens representant til valgkomité 1 medlem. Personlig varamedlem Rune Viestad, SV Ellen Fonneløp, Ap Rådet for funksjonshemmede 2 politisk valgte medlemmer med personlige varamedlemmer. Brukerorganisasjonene supplerer med sine valgte medlemmer med personlige varamedlemmer. Rådet velger selv leder og nestleder. Heidi Sann, SV 1. Kristine Gauterud, Sp 2. Maj Britt Rotnebo, SV Marianne Grimstad Hansen, H 1. Svend Martin Bjelland, H Brukerrepresentanter Wenche Heltorp, Norges Handikapforbund Øst Alf Holen, Sørum lokallag av Norsk Forbund for utviklingshemmede Jarle Dahle, Sørum lokallag av Norsk Forbund for utviklingshemmede Grete Nordli, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Jan Tørres, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Solvor Eckstrøm, Mental Helse Tove Bredesen, Mental Helse Solveig Huseby, Sørum Revmatikerforening Tone Ringstad, Sørum Revmatikerforening Samarbeidsrådet for Nedre Romerike (SNR) 1 medlem med varamedlem. Medlem i ordførermøtet og rådet Ordfører Medlem i rådet (opposisjonens representant) Odd Sars-Olsen, H Personlig varamedlem i ordførermøtet og rådet Varaordfører Personlig varamedlem i rådet Arne-Rune Gjelsvik, FrP

14 Sørum kommunestyre Side 14 av 15 Skatteutvalg/sakkyndig ankenemnd for eiendomsskatt 3 medlemmer med personlige varamedlemmer. Leder og nestleder. Ivar Egeberg, Sp leder Jane Bråthen, SV Berit Kjeldseth Arntzen, Ap nestleder Jan Bjørknes, KrF Odd Sars-Olsen, H Gina Haugland Nordin, H Tilflyttingsnemnd 4 medlemmer. Leder og sekretær skal velges blant de 4. Vidar Kristensen, KrF leder Anette Carnarius Elseth, FrP Jan Dyrli, H Medlem og sekretær: Hans Marius Johnsen, Ap Lensmannen TV-innsamlingsaksjonen lokal aksjonskomité Kulturutvalget er kommunens aksjonskomité. Valgstyre Utgjøres av partienes gruppeledere i det sittende kommunestyret. Leder: Ordfører For ordfører: Varaordfører Øvrige medlemmer: Partienes gruppeledere i det sittende kommunestyret De faste medlemmene utpeker selv hvem som skal møte i sitt sted ved forfall. Vennskapsnemnd Økonomi- og administrasjonsutvalget ivaretar oppgaven. Viltnemnd 5 medlemmer med varamedlemmer. Leder og nestleder. Steinar Mikkelsen, Sp leder Terje Bjørnvold, Sp Ole Anders Stenby, Ap nestleder Leif Otnæs, Ap Helge Hestvik, SV Stein Rotnebo, Sp Jan Erik Stensrud, H Helge Svarstad, H Ståle Harsheim, FrP Lars Harsheim, FrP

15 Sørum kommunestyre Side 15 av 15 Østre Romerike Brann- og Redningsvesen IKS - Representantskapet - Kommunens representanter 4 medlemmer med varamedlemmer. Hans Marius Johnsen, Ap Kari Tveit Mjønerud, Sp Jane Bråthen, SV Jan Bjørknes, KrF Ivar Øygarden, H Tonje Knudsen, H Tor Slemdal, FrP Roger Melby, FrP Østre Romerike Revisjonsdistrikt - Distriktsstyret - Kommunens representanter 2 medlemmer med varamedlemmer. Pål Elden, Ap Jan Bjørknes, KrF Helge Svarstad, H An-Magrit Skancke-Garmaker, V Møtet hevet.

Sørum kommunestyre Side 1 av 7. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF

Sørum kommunestyre Side 1 av 7. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sørum kommunestyre 26.03.2008 Side 1 av 7 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Kommunestyret Sørum rådhus 26.03.2008 Møtetidspunkt: 19.00

Detaljer

Sørum kommunestyre 07.10.2009 Side 1 av 6. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00

Sørum kommunestyre 07.10.2009 Side 1 av 6. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sørum kommunestyre 07.10.2009 Side 1 av 6 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Kommunestyret Sørum rådhus 07.10.2009 Møtetidspunkt: 19.00

Detaljer

UTVALG, STYRER, RÅD OG NEMNDER I SØRUM KOMMUNE FOR PERIODEN 2007 2011 (VALGREGISTER)

UTVALG, STYRER, RÅD OG NEMNDER I SØRUM KOMMUNE FOR PERIODEN 2007 2011 (VALGREGISTER) UTVALG, STYRER, RÅD OG NEMNDER I SØRUM KOMMUNE FOR PERIODEN 2007 2011 (VALGREGISTER) Der annet ikke er nevnt, er utvalget valgt av kommunestyret i det konstituerende møtet 24.10.2007, sak 69/07. Sist oppdatert

Detaljer

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 07.11.2007 Side 1 av 6. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 07.11.2007 Side 1 av 6. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 07.11.2007 Side 1 av 6 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Økonomi- og administrasjonsutvalget

Detaljer

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg Side 1 av 5. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg Side 1 av 5. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 06.05.2009 Side 1 av 5 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Økonomi- og administrasjonsutvalget

Detaljer

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg Side 1 av 5. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg Side 1 av 5. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 03.11.2010 Side 1 av 5 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Økonomi- og administrasjonsutvalget

Detaljer

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 02.05.2007 Side 1 av 5. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 02.05.2007 Side 1 av 5. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 02.05.2007 Side 1 av 5 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Økonomi- og administrasjonsutvalget

Detaljer

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg Side 1 av 7. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg Side 1 av 7. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 01.11.2006 Side 1 av 7 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Økonomi- og administrasjonsutvalget

Detaljer

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg Side 1 av 6. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg Side 1 av 6. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 05.05.2010 Side 1 av 6 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Økonomi- og administrasjonsutvalget

Detaljer

Sørum kommunestyre 08.09.2010 Side 1 av 8. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00

Sørum kommunestyre 08.09.2010 Side 1 av 8. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sørum kommunestyre 08.09.2010 Side 1 av 8 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Kommunestyret Sørum rådhus 08.09.2010 Møtetidspunkt: 19.00

Detaljer

Sørum kommunestyre 16.03.2011 Side 1 av 7. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00

Sørum kommunestyre 16.03.2011 Side 1 av 7. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sørum kommunestyre 16.03.2011 Side 1 av 7 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Kommunestyret Sørum rådhus 16.03.2011 Møtetidspunkt: 19.00

Detaljer

Sørum kommunestyre Side 1 av 13. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF

Sørum kommunestyre Side 1 av 13. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sørum kommunestyre 26.10.2011 Side 1 av 13 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Kommunestyret Sørum rådhus 26.10.2011 Møtetidspunkt: 19.00

Detaljer

Sørum kommunestyre Side 1 av 8. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF

Sørum kommunestyre Side 1 av 8. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sørum kommunestyre 02.02.2011 Side 1 av 8 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Kommunestyret Sørum rådhus 02.02.2011 Møtetidspunkt: 19.00

Detaljer

0226 SØRUM OVERSIKT ALLE KANDIDATER PR. PARTI

0226 SØRUM OVERSIKT ALLE KANDIDATER PR. PARTI 0226 SØRUM OVERSIKT ALLE KANDIDATER PR. PARTI Antall kandidater registrert:158 NUM KANDIDATNAVN FØDSELSÅR POSTSTED Det norske Arbeiderparti 01 x Tomasgard, Are 1968 FROGNER 02 x Mangen, Mona Granbakken

Detaljer

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 31.01.2007 Side 1 av 6. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 31.01.2007 Side 1 av 6. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 31.01.2007 Side 1 av 6 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Økonomi- og administrasjonsutvalget

Detaljer

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 15.10.2008 Side 1 av 8. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 15.10.2008 Side 1 av 8. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 15.10.2008 Side 1 av 8 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Økonomi- og administrasjonsutvalget

Detaljer

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg Side 1 av 9. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg Side 1 av 9. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 16.04.2008 Side 1 av 9 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Økonomi- og administrasjonsutvalget

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 11/10 KONSTITUERING I STILLINGEN SOM RÅDMANN I SØRUM KOMMUNE

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 11/10 KONSTITUERING I STILLINGEN SOM RÅDMANN I SØRUM KOMMUNE Sak 11/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 11/10 Arkivsaknr: 10/1246 Saksbehandler: K-kode: 416 KONSTITUERING I STILLINGEN SOM RÅDMANN I SØRUM KOMMUNE RKO/LPK/KGAAL Kari

Detaljer

UTVALG, STYRER, RÅD OG NEMNDER I SØRUM KOMMUNE FOR PERIODEN 2011 2015 (VALGREGISTER)

UTVALG, STYRER, RÅD OG NEMNDER I SØRUM KOMMUNE FOR PERIODEN 2011 2015 (VALGREGISTER) UTVALG, STYRER, RÅD OG NEMNDER I SØRUM KOMMUNE FOR PERIODEN 2011 2015 (VALGREGISTER) Der annet ikke er nevnt, er utvalget valgt av kommunestyret i det konstituerende møtet 26.10.2011. Tabellene er satt

Detaljer

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 11.05.2011 Side 1 av 7. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 11.05.2011 Side 1 av 7. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 11.05.2011 Side 1 av 7 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Økonomi- og administrasjonsutvalget

Detaljer

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg Side 1 av 6. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg Side 1 av 6. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 18.06.2008 Side 1 av 6 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Økonomi- og administrasjonsutvalget

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 10/2503-14 Sakstittel: KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET 2011 - GJENNOMFØRING K-kode: 014 Saksbehandler: Odd Hellum

Saksfremlegg. Arkivsak: 10/2503-14 Sakstittel: KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET 2011 - GJENNOMFØRING K-kode: 014 Saksbehandler: Odd Hellum Saksfremlegg Arkivsak: 10/2503-14 Sakstittel: KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET 2011 - GJENNOMFØRING K-kode: 014 Saksbehandler: Odd Hellum Innstilling: 1. Sted og tid for stemmegivningen på valgtinget

Detaljer

Sørum kommunestyre 06.09.2006 Side 1 av 10. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00

Sørum kommunestyre 06.09.2006 Side 1 av 10. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sørum kommunestyre 06.09.2006 Side 1 av 10 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Kommunestyret Sørum rådhus 06.09.2006 Møtetidspunkt: 19.00

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 1/07

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 1/07 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 1/07 Sakstittel: KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET 2007 - GJENNOMFØRING Arkivsaknr: 06/4321 Saksbehandler: RKO/RKO/OHE Odd Hellum K-kode:

Detaljer

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg Side 1 av 10. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg Side 1 av 10. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 21.11.2007 Side 1 av 10 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Økonomi- og administrasjonsutvalget

Detaljer

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 20.06.2007 Side 1 av 7. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 20.06.2007 Side 1 av 7. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 20.06.2007 Side 1 av 7 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Økonomi- og administrasjonsutvalget

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 09/721 Sakstittel: STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET 2009 GJENNOMFØRING K-kode: 011 Saksbehandler: Odd Hellum

Saksfremlegg. Arkivsak: 09/721 Sakstittel: STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET 2009 GJENNOMFØRING K-kode: 011 Saksbehandler: Odd Hellum Saksfremlegg Arkivsak: 09/721 Sakstittel: STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET 2009 GJENNOMFØRING K-kode: 011 Saksbehandler: Odd Hellum Innstilling: 1. Sted og tid for stemmegivningen på valgtinget: Stemmegivningen

Detaljer

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 17.01.2007 Side 1 av 5. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 17.01.2007 Side 1 av 5. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 17.01.2007 Side 1 av 5 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Økonomi- og administrasjonsutvalget

Detaljer

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Utvalg: Møtested: Møtedato: Sosial- og omsorgsutvalget Rådhuset

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Utvalg: Møtested: Møtedato: Sosial- og omsorgsutvalget Rådhuset Side 1 av 5 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Sosial- og omsorgsutvalget Rådhuset 05.03.2009 Møtetidspunkt: 19.00 Følgende representanter

Detaljer

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg Side 1 av 8. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg Side 1 av 8. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 17.11.2010 Side 1 av 8 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Økonomi- og administrasjonsutvalget

Detaljer

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 22.06.2011 Side 1 av 8. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 22.06.2011 Side 1 av 8. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 22.06.2011 Side 1 av 8 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Økonomi- og administrasjonsutvalget

Detaljer

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Side 1 av 5 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Sosial- og omsorgsutvalget Sørum sykehjem 06.03.2008 Møtetidspunkt: kl. 19 med befaring

Detaljer

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 24.09.2008 Side 1 av 5. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 24.09.2008 Side 1 av 5. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 24.09.2008 Side 1 av 5 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Økonomi- og administrasjonsutvalget

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Konstituerende kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Konstituerende kommunestyret MØTE NR. 7/2015 HOVEDUTSKRIFT Konstituerende kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.10.2015 Tid: Fra kl.: 18:00 til kl.: 20:00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Terje Wikstrøm, AP Randi

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 19:55

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 19:55 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: 17.10.2011 Tidspunkt: 18:00 19:55 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Henning Thygesen Leder (t.o.m. sak 62)

Detaljer

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 28.01.2009 Side 1 av 9. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 28.01.2009 Side 1 av 9. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 28.01.2009 Side 1 av 9 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Økonomi- og administrasjonsutvalget

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Trøgstad kommune Møtedato: 13.10.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00-21:00 Møteprotokoll for Kommunestyret Til stede Medlemmer: Ann Kristin Sæther, Christian Granli, Hilde Sørby Haakaas, Jan

Detaljer

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 28.01.2009 Side 1 av 9. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 28.01.2009 Side 1 av 9. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 28.01.2009 Side 1 av 9 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Økonomi- og administrasjonsutvalget

Detaljer

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Utvalg: Møtested: Møtedato: Oppvekstutvalget Kommunestyresalen 03.03.

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Utvalg: Møtested: Møtedato: Oppvekstutvalget Kommunestyresalen 03.03. Side 1 av 5 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Oppvekstutvalget Kommunestyresalen 03.03.2010 Møtetidspunkt: 19.00 20.30 Følgende representanter

Detaljer

Saksfremlegg ENDRINGER I REGLEMENT FOR GODTGJØRELSER TIL FOLKEVALGTE I SØRUM KOMMUNE FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2011-2015

Saksfremlegg ENDRINGER I REGLEMENT FOR GODTGJØRELSER TIL FOLKEVALGTE I SØRUM KOMMUNE FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2011-2015 Arkivsak: 11/2005-1 Sakstittel: K-kode: 082 Saksbehandler: Odd Hellum Saksfremlegg ENDRINGER I REGLEMENT FOR GODTGJØRELSER TIL FOLKEVALGTE I SØRUM KOMMUNE FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2011-2015 Innstilling:

Detaljer

Sørum miljø- og utviklingsutvalg Side 1 av 5. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF

Sørum miljø- og utviklingsutvalg Side 1 av 5. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sørum miljø- og utviklingsutvalg 13.11.2007 Side 1 av 5 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Miljø- og utviklingsutvalget Sørum Rådhus 13.11.2007

Detaljer

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 11.10.2006 Side 1 av 10. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 11.10.2006 Side 1 av 10. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 11.10.2006 Side 1 av 10 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Økonomi- og administrasjonsutvalget

Detaljer

Sørum kommunestyre 25.04.2007 Side 1 av 13. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00

Sørum kommunestyre 25.04.2007 Side 1 av 13. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sørum kommunestyre 25.04.2007 Side 1 av 13 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Kommunestyret Sørum rådhus 25.04.2007 Møtetidspunkt: 19.00

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: Tid: 10:00

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: Tid: 10:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: 19.10.2011 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Thorvald Aspenes

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Alhusen, Namdalseid Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 19:00 til 20:00.

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Alhusen, Namdalseid Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 19:00 til 20:00. Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid kommunestyre Møtested: Alhusen, Namdalseid Samfunnshus Dato: 15.10.2015 Tidspunkt: Fra 19:00 til 20:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Steinar Lyngstad Nina Edel Damås

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Samfunnshuset Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 11:00. Utvalg:

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Samfunnshuset Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 11:00. Utvalg: Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Samfunnshuset Dato: 20.10.2011 Tidspunkt: Fra 09:00 til 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Steinar Lyngstad Astrid Hildrum Fossum Roger

Detaljer

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Side 1 av 7 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Miljø- og utviklingsutvalget Rådhuset 15.09.2009 Møtetidspunkt: 19.30 20.40. Følgende representanter

Detaljer

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Utvalg: Møtested: Møtedato: Sosial- og omsorgsutvalget Sørumsand 26.05.

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Utvalg: Møtested: Møtedato: Sosial- og omsorgsutvalget Sørumsand 26.05. Side 1 av 5 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Sosial- og omsorgsutvalget Sørumsand 26.05.2011 Møtetidspunkt: 19:00-21:30 Følgende representanter

Detaljer

Styrer, råd og utvalg. Med medlemmer og varamedlemmer. i Songdalen kommune

Styrer, råd og utvalg. Med medlemmer og varamedlemmer. i Songdalen kommune Styrer, råd og utvalg Med medlemmer og varamedlemmer 2011 2015 i Songdalen kommune Utvalg Side Formannskap 4 Kontrollutvalg.. 4 Valgnemnd. 4 Kultur- og utviklingskomitè og planutvalg.... 5 Tjeneste- og

Detaljer

Sørum Oppvekstutvalg Kommunestyresalen kl Side 1 av 5. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF

Sørum Oppvekstutvalg Kommunestyresalen kl Side 1 av 5. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Kommunestyresalen 05.12.07 kl.19.00 22.25 Side 1 av 5 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Oppvekstutvalget Kommunestyresalen 05.12.2007

Detaljer

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Utvalg: Møtested: Møtedato: Sosial- og omsorgsutvalget Rådhuset

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Utvalg: Møtested: Møtedato: Sosial- og omsorgsutvalget Rådhuset Side 1 av 6 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Sosial- og omsorgsutvalget Rådhuset 15.04.2010 Møtetidspunkt: kl. 19.00 Følgende representanter

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.10.2015 Fra kl. 18:00 Til kl. 19:30 Fra saknr.: 52/15 Til saknr.: 59/15 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 15.10.2015 Fra kl: 09.00 Til kl: 09:30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Arnt

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Konstituerende kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Konstituerende kommunestyret MØTE NR. 5/2011 HOVEDUTSKRIFT Konstituerende kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.10.2011 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Ragnar Olsen AP Rita Dreyer

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT

FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT Utvalg: kommunestyret Møtested:, kommunehuset, Lampeland Dato: 13.10.2011 Tidspunkt: kl. 17:00 19:20 Spørretime: Spørsmål fra Eilev Bekjorden, FRP: Fylkesmannen i Buskerud

Detaljer

UTVALG, STYRER, RÅD OG NEMNDER I SØRUM KOMMUNE FOR PERIODEN 2015 2019 (UTVALGREGISTER)

UTVALG, STYRER, RÅD OG NEMNDER I SØRUM KOMMUNE FOR PERIODEN 2015 2019 (UTVALGREGISTER) UTVALG, STYRER, RÅD OG NEMNDER I SØRUM KOMMUNE FOR PERIODEN 2015 2019 (UTVALGREGISTER) Der annet ikke er nevnt, er utvalgene valgt av kommunestyret i det konstituerende møtet 28.10.2015. Tabellene er satt

Detaljer

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 29.08.2007 Side 1 av 10. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 29.08.2007 Side 1 av 10. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 29.08.2007 Side 1 av 10 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Økonomi- og administrasjonsutvalget

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Sted: Rakkestad kulturhus, Kommunestyresalen Dato: 08.10.2015 Tid: 18:30 19:05 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Varaordfører Ellen Solbrække Lars-Kristian

Detaljer

PROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret konstituerende møte Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret konstituerende møte Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret konstituerende møte Møtedato: 24.10.2007 Tid: 19.00 20.15 Forfall: Willy Westhagen (Gran bygdeliste) Tine Øverlier (Ap) Varamedlemmer: Finn Olav Nordli (Gran bygdeliste)

Detaljer

Aure kommune MØTEPROTOKOLL

Aure kommune MØTEPROTOKOLL Aure kommune MØTEPROTOKOLL Utvalg: Kommunestyre Møtedato: 18.10.2007 Møtested: Aure Gjestegård Fra kl: 13.00 Til kl: 15.00 AV UTVALGETS MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER MØTTE: 23 AV 23 Forfall meldt fra følgende

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 4/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 09.10.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.35 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Ragnar Olsen AP Randi Solli Pedersen

Detaljer

UTVALG, STYRER, RÅD OG NEMNDER I SØRUM KOMMUNE FOR PERIODEN (UTVALGREGISTER)

UTVALG, STYRER, RÅD OG NEMNDER I SØRUM KOMMUNE FOR PERIODEN (UTVALGREGISTER) UTVALG, STYRER, RÅD OG NEMNDER I SØRUM KOMMUNE FOR PERIODEN 2015 2019 (UTVALGREGISTER) Der annet ikke er nevnt, er utvalgene valgt av kommunestyret i det konstituerende møtet 28.10.2015. Tabellene er satt

Detaljer

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg Side 1 av 8. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg Side 1 av 8. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 11.03.2009 Side 1 av 8 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Økonomi- og administrasjonsutvalget

Detaljer

UTVALG, STYRER, RÅD OG NEMNDER I SØRUM KOMMUNE FOR PERIODEN (UTVALGREGISTER)

UTVALG, STYRER, RÅD OG NEMNDER I SØRUM KOMMUNE FOR PERIODEN (UTVALGREGISTER) UTVALG, STYRER, RÅD OG NEMNDER I SØRUM KOMMUNE FOR PERIODEN 2015 2019 (UTVALGREGISTER) Der annet ikke er nevnt, er utvalgene valgt av kommunestyret i det konstituerende møtet 28.10.2015. Tabellene er satt

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Leksvik kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Leksvik kommunehus Dato: Tid: 12:00

Møteprotokoll. Utvalg: Leksvik kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Leksvik kommunehus Dato: Tid: 12:00 Møteprotokoll Utvalg: Leksvik kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Leksvik kommunehus Dato: 20.10.2011 Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Torkil Berg Medlem LE-AP Viggo

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT. Utvalg: kommunestyret Møtested:, kommunehuset, Lampeland Dato: Tidspunkt: kl.

FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT. Utvalg: kommunestyret Møtested:, kommunehuset, Lampeland Dato: Tidspunkt: kl. FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT Utvalg: kommunestyret Møtested:, kommunehuset, Lampeland Dato: 15.10.2015 Tidspunkt: kl. 17:00 18:55 Følgende medlemmer møtte: Oddvar Garås Eilev Bekjorden Tom Roger Svendsrud

Detaljer

Sørum kommunestyre 22.11.2006 Side 1 av 10. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00

Sørum kommunestyre 22.11.2006 Side 1 av 10. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sørum kommunestyre 22.11.2006 Side 1 av 10 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Kommunestyret Sørum rådhus 22.11.2006 Møtetidspunkt: 19.00

Detaljer

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 13.10.2010 Side 1 av 8. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 13.10.2010 Side 1 av 8. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 13.10.2010 Side 1 av 8 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Økonomi- og administrasjonsutvalget

Detaljer

Sørum kulturutvalg Side 1 av 7. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF

Sørum kulturutvalg Side 1 av 7. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sørum kulturutvalg 04.03.2008 Side 1 av 7 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Kulturutvalget Blaker Gamle Meieri 04.03.2008 Møtetidspunkt:

Detaljer

UTVALG, STYRER, RÅD OG NEMNDER I SØRUM KOMMUNE FOR PERIODEN (UTVALGREGISTER)

UTVALG, STYRER, RÅD OG NEMNDER I SØRUM KOMMUNE FOR PERIODEN (UTVALGREGISTER) UTVALG, STYRER, RÅD OG NEMNDER I SØRUM KOMMUNE FOR PERIODEN 2015 2019 (UTVALGREGISTER) Der annet ikke er nevnt, er utvalgene valgt av kommunestyret i det konstituerende møtet 28.10.2015. Tabellene er satt

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Per Olav Tyldum Ragnar Prestvik Jo Morten Aunet. Ordfører Varaordfører Medlem

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Per Olav Tyldum Ragnar Prestvik Jo Morten Aunet. Ordfører Varaordfører Medlem Møteprotokoll Utvalg: Overhalla kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 19.10.2015 Tidspunkt: Fra 12:00 til 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Per Olav Tyldum

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Valgnemnda Utvalg: Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 05.11.2015 Tidspunkt: 09:00 10:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Ivar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 09.

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 09. ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 07.10.2011 Tid: 09.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Medlem Vigdis Vestby Medlem Mari Kveberg Medlem

Detaljer

UTVALG, STYRER, RÅD OG NEMNDER I SØRUM KOMMUNE FOR PERIODEN (UTVALGREGISTER)

UTVALG, STYRER, RÅD OG NEMNDER I SØRUM KOMMUNE FOR PERIODEN (UTVALGREGISTER) UTVALG, STYRER, RÅD OG NEMNDER I SØRUM KOMMUNE FOR PERIODEN 2015 2019 (UTVALGREGISTER) Der annet ikke er nevnt, er utvalgene valgt av kommunestyret i det konstituerende møtet 28.10.2015. Tabellene er satt

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Konsulent Toril Ongamo. Behandlede saker: Sak nr./år 0060/03 0067/03

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Konsulent Toril Ongamo. Behandlede saker: Sak nr./år 0060/03 0067/03 Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Vårbrudd Møtedato: 13.10.2003 Fra kl. 1800 Til kl. 1920 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen AP Medlem Svein Dragnes

Detaljer

Nemnder, styrer og råd 2011-2015

Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Berg Sparebanks forstanderskap 4 medlemmer 1. Inger Blomsnes, H 1. Åsmund Sjøberg, AP 2. Jon Ola Brevig, SP 2. Mona Bråthen, AP Varamedlemmer 1. Svein Håkon Pedersen, H

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Torkel Johnsen 1980 2 Elise Pedersen 1995 3 Birgitte Benjaminsen 1996 4 Are Benjaminsen 1955 5 Rune Kvåle 1971 6 Barbro Yvonne Johnsen 1980 7 Tor Iver Benjaminsen

Detaljer

Møteprotokoll ÅMLI KOMMUNE. Utval: Kommunestyret KONSTITUERANDE MØTE Møtestad: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 12:00-13:30

Møteprotokoll ÅMLI KOMMUNE. Utval: Kommunestyret KONSTITUERANDE MØTE Møtestad: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 12:00-13:30 ÅMLI KOMMUNE Møteprotokoll Utval: Kommunestyret KONSTITUERANDE MØTE Møtestad: Rådhuset Dato: 08.10.2015 Tidspunkt: 12:00-13:30 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerar Reidar Saga Leder AP

Detaljer

Sørum kommunestyre Side 1 av 17. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF

Sørum kommunestyre Side 1 av 17. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sørum kommunestyre 16.06.2010 Side 1 av 17 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Kommunestyret Sørum rådhus 16.06.2010 Møtetidspunkt: 09.00

Detaljer

Styrer, råd og utvalg for perioden

Styrer, råd og utvalg for perioden 2015-2019 Styrer, råd og utvalg for perioden 2015-2019 Kim O. Rydningen Kvalsund Kommune 2015-2019 Innhold KOMMUNESTYRET 2015-2019... 1 FORMANNSKAPET 2015-2019... 2 UTVIKLINGSUTVALGET 2015-2019... 3 OMSORGS-

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fylke: Sørum Akershus År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Telefon:

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen, Dato: Tid: 09:00 10:30 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen, Dato: Tid: 09:00 10:30 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen, Dato: 10.10.2011 Tid: 09:00 10:30 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Åfjord kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Åfjord rådhus Dato: Tid: 19:00 21:00

Møteprotokoll. Utvalg: Åfjord kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Åfjord rådhus Dato: Tid: 19:00 21:00 Møteprotokoll Utvalg: Åfjord kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Åfjord rådhus Dato: 15.10.2015 Tid: 19:00 21:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Vibeke Stjern Medlem ÅF-AP

Detaljer

KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE

KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Storsalen, kulturhuset Møtedato: 06.10.2015 Tid: Kl. 19.00 Felles middag gammelt og nytt kommunestyre Kulturkafeen Kl. 20.00 Vedtaksmøte Til stede på

Detaljer

SAKSLISTE FOR KOMMUNESTYRET DEN /11 KOMMUNESTYREVALGET GODKJENNING AV VALGET 72/11 VALG AV VARAORDFØRER FOR PERIODEN

SAKSLISTE FOR KOMMUNESTYRET DEN /11 KOMMUNESTYREVALGET GODKJENNING AV VALGET 72/11 VALG AV VARAORDFØRER FOR PERIODEN MØTEINNKALLING innkalles til møte 17.10.2011 kl. 18.00 Sted: Kommunestyresalen SAKSLISTE FOR DEN 17.10.2011 Saksnummer Innhold 69/11 KOMMUNESTYREVALGET 2011 - GODKJENNING AV VALGET 70/11 VALG AV FORMANNSKAP

Detaljer

Sørum kulturutvalg Side 1 av 5. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF

Sørum kulturutvalg Side 1 av 5. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sørum kulturutvalg 01.03.2011 Side 1 av 5 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Kulturutvalget Møterom, Bingsfosshallen 01.03.2011 Møtetidspunkt:

Detaljer

Kommunestyret - Møteprotokoll

Kommunestyret - Møteprotokoll STOKKE KOMMUNE Kommunestyret Kommunestyret - Møteprotokoll Møtested: Bystyresalen Sandefjord rådhus Dato: 05.02.2015 Tidspunkt: 18.59 19.04 Til stede på møtet: Forfall:/Varamedlemmer: HØYRE: 1. Erlend

Detaljer

Valg/ fordeling av verv 2011-2015

Valg/ fordeling av verv 2011-2015 Valg/ fordeling av verv 2011-2015 Ordfører: Varaordfører: Leder Forvaltning: H Leder Drift: Nestleder forvaltning: Nestleder Drift: Avtalene ligger på partiene, ikke enkelt personer Nedenfor følger Kommunestyrets

Detaljer

Møteprotokoll. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: Tidspunkt: 16:30 møtet hevet kl 1830

Møteprotokoll. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: Tidspunkt: 16:30 møtet hevet kl 1830 Møteprotokoll Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 26.10.2011 Tidspunkt: 16:30 møtet hevet kl 1830 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Sørum kulturutvalg 27.05.2008 Side 1 av 12. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Utvalg: Møtested: Møtedato:

Sørum kulturutvalg 27.05.2008 Side 1 av 12. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Utvalg: Møtested: Møtedato: Sørum kulturutvalg 27.05.2008 Side 1 av 12 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Kulturutvalget Sørum bibliotek, 27.05.2008 lesesalen Møtetidspunkt:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 06.10.2015 Tid: 18:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Karsten Schanche,, Beate Olsen,,, Elisabeth Bakke Rørslett,

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Konstituerende kommunestyre Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 12.10.2015 Tidspunkt: 09:00 13:40 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Båtsfjord kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Hotellet Møtedato: 14.11.2007 Tid: Kl. 09.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0060/07 07/00659 SAKSPROTOKOLL: VALG AV DIVERSE UTVALG

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre, konstituerende møte STOKKE KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid : fra 19.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre, konstituerende møte STOKKE KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid : fra 19. STOKKE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyre, konstituerende møte Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 13.10.2003 Tid : fra 19.00 til Til stede på møtet: 1. Nils Ingar Aabol 2. Veslemøy Lindgren 3. Torstein

Detaljer

Sauherad kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 17:00-18:00. Møteleder: Hans Sundsvalen

Sauherad kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 17:00-18:00. Møteleder: Hans Sundsvalen Sauherad kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 25.10.2007 Tidspunkt: 17:00-18:00 Møteleder: Hans Sundsvalen Medlemmer : AP Sundsvalen Hans (Medlem) AP Jensseter

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 28.09.2006, Tidspunkt: fra kl. 09:00 Møtested: Rådhuset. Nygaardsg. 16, møterom Formannskapssalen Fra til saksnr.: 130/06-134/06 MEDLEMMER MØTT

Detaljer

Leder Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem

Leder Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Leka kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 22.10.2015 Tidspunkt: 10:30 11:15 Følgende faste medlemmer møtte til behandling av sak 47-49 Navn Funksjon Representerer Per Helge

Detaljer

Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Orkdal Rådhus Dato: Tid: 14:00-15:30

Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Orkdal Rådhus Dato: Tid: 14:00-15:30 Orkdal kommune Møteprotokoll Side 1 av 9 Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Orkdal Rådhus Dato: 30.09.2015 Tid: 14:00-15:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Gunnar

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret

Møteprotokoll. Kommunestyret Berg kommune Møtested: Mefjordvær samfunnshus Møtedato: 28.10.03 Tid: 10.00 Møteprotokoll Kommunestyret Medlemmer: Trond Abelsen, Siv Wilsgård, Wivi Jakobsen, Reiner Schaufler, Kjell Egil Johansen, Gunnar

Detaljer