NR 2 - ÅRGANG 22 DESEMBER CCB - 40 år i drift. Går spennende og utfordrende tider i møte. God jul og godt nytt år ønskes fra alle oss på CCB!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NR 2 - ÅRGANG 22 DESEMBER 2014. CCB - 40 år i drift. Går spennende og utfordrende tider i møte. God jul og godt nytt år ønskes fra alle oss på CCB!"

Transkript

1 NR 2 - ÅRGANG 22 DESEMBER 2014 CCB - 40 år i drift Går spennende og utfordrende tider i møte God jul og godt nytt år ønskes fra alle oss på CCB!

2 Fra direktørens side Det er mange år siden vi har opplevd så mange endringer og store utfordringer som vi har gjort i års drift av CCB har gitt oss verdifull erfaring og en ballast som vi absolutt trenger i en fremtid som vil være preget av store endringer og en viss usikkerhet. Oljeprisen er i fritt fall og rigger går i opplag. Kontinuiteten uteblir og pessimismen får lett grobunn. Stopp eller reduksjon i leteboring skaper bekymring for bransjen, ingen leting ingen funn. Alle vet at det tar tid fra funn til utbygging. Samtidig er dagens kostnadsnivå en utfordring som gjelder alle, og en viss nedkjøling er nok nødvendig. Her ligger den krevende balansegangen. For CCB kommer den konjunkturmessige nedgangen samtidig med en betydelig volumreduksjon knyttet til flytting av forsyningen fra Ågotnes til Mongstad. Det er nå vi får testet vår evne til omstilling, og organisasjonens evne og vilje til å tilpasse seg en fremtid i stadig endring. Slik jeg ser det har vi ikke noe valg. Vi må gjennom en bemanningsreduksjon, se på alle kostnader, se på nye muligheter, posisjonere oss for nye aktiviteter kort sagt, vi må handle. Hvis vi skal oppsummere 2014, må konklusjonene bli at det har vært et godt og spennende år for CCB. 40 års drift har vært behørig markert for alle våre ansatte. Samtidig var det BASENYTT Nyhetsmagasin for CCB Desember 2014 Forsidefoto: Pål Bentdal REDAKSJON Ansvarlig redaktør: Kurt R. Andreassen Redaktør: Irene Lillehammer Redaksjonsmedlemmer: Tanja B. Svellingen Øyvind A. Langedal PRODUKSJON Grafisk design: Irene Lillehammer og John Ringstad Foto: Redaksjonen Trykk: Bodoni 1200 eks. trykket på svanemerket papir en god anledning til også å kunne markere våre 40 år sammen med byen Bergen, som både feiret grunnlovsjubileet og var vertskap for et vellykket Tall Ships Races med en værmessig ramme som byen knapt har opplevd før. I tillegg samarbeidet CCB med Statsraad Lehmkuhl som har vært 100 år i drift. Som avslutning på jubileumsåret gir CCB ut en jubileumsbok kalt Et sant eventyr. Den skildrer bedriftens 40-årige historie i fakta og bilder. Aktiviteten gjennom året har vært god og vi kan skryte av at vi i tillegg til forsyningsaktiviteten har hatt hele 13 riggprosjekter, noen av dem omfattende prosjekter - alle levert på tid. På eiendomssiden har vi sikret oss ekspansjonsområde gjennom oppkjøp av et større tomteareal på vestsiden av basen, samtidig som vi også i år har drevet kontinuerlig utvikling av vårt anlegg inkludert bygging av flere lager- og verkstedsbygg. At vi nå endelig kan se frem til et nytt Sotrasamband er av stor betydning for hele industrien på Ågotnes, men vi må ikke glemme at det er ikke nok å komme seg over fjorden. Vi må også sikre oss en effektiv kommunikasjon videre ut til Ågotnes, og der må lokale og sentrale politikere hjelpe til for å unngå at utviklingen stopper opp og at ekspansjonen i stedet skjer utenfor både regionens- og landets grenser. Mer om dette finner du inne i magasinet. I Sandnessjøen vant vi kontrakten med Statoil og BP på bygging et stort bygg for lagring og vedlikehold av undervannsutstyr. Dette er en del av et omfattende utbyggingsprogram på Helgelandsbase, og en av mange langsiktige investeringer vi har gjort som bidrar til ytterligere aktivitet i Sandnessjøen. I Kirkenesbase har vi etter hvert fått aktivitet ifm omlasting av olje, og vi er tilnærmet ferdig med regulering av et større område nær flyplassen som skal bli fremtidens maritime park i Kirkenes. Etablering i Las Palmas har vært nevnt i ulike medier, men i januar skal det meste være på plass i selskapet CCB Canarias der vi har ambisjon om å ta del i et stadig voksende vedlikeholdsmarked. Det er vanskelig å være skråsikker på utsiktene til neste år, men selskapet CCB står fortsatt på trygg grunn med solide og langsiktige eiere, og en arbeidsstokk som er vant med krevende utfordringer. Jeg takker alle kunder og forretningsforbindelser for samarbeidet gjennom 2014, og ikke minst alle våre ansatte som har løst oppgaven på en god måte også i år. God Jul til dere alle jeg ser frem til et spennende 2015! Kurt R. Andreassen Adm. direktør UTGIVER Coast Center Base AS Boks 55, 5347 Ågotnes Tlf: Faks: Epost: 241 MILJØMERKET Trykksak 699 I N N H O L D Trafikksituasjonen Bergen - Ågotnes t /r Vekst og utfordring 4 Yard Services All time high 6 Eurofins øker beredskapen til basekunder Satelittlaboratorie 7 Kristin Skogen Lund på Ågotnes NHO besøk på CCB 7 Teknisk avdeling satser på M3 Serviceordre Effektiv ansvarsdelegering 8 Ekspansjon i Kirkenesbase Russisk olje til Europa 9 HMS i fokus Den menneskelige faktor 10 Nytt fra eiendomsavdelingen Tilrettelegger for økte markedsmuligheter 11 Ordføreren i Øygarden er gått bort Minneord over Otto Harkestad 12 2 BASENYTT BASENYTT 3

3 Trafikksituasjonen Bergen-Ågotnes t/r Vekst som utfordrer Foto: Pål Bentdal Foto: Pål Bentdal Foto: Pål Bentdal Utsnitt fra vedtatt kommunedelplan Sotrasambandet. Delprosjekt 3. Rv. 561 Kolltveit - Ågotnes fra Kilde: Fjell kommune Ågotnes er i dag et av de industriområdene i Norge som øker mest sett i forhold til antall ansatte i selskaper som er relatert til olje- og gassnæringen, ikke minst inn mot subsearelaterte yrker. Når over 4000 mennesker forflytter seg hver dag på en smal riksvei over en smal bro til og fra Bergen sier det seg selv at trafikksituasjonen byr på store utfordringer. Nå er det riktignok lagt inn i Nasjonal Transportplan (NTP) at det vil komme ny bro fra Bergen til Sotra om noen år, men trafikksituasjonen til og fra Ågotnes er likevel gått fra vondt til verre. For hva hjelper det med en flott ny bro noen år frem i tid dersom traséen fra Kolltveit til det yrende industrilivet på Ågotnes blir glemt? Fra vondt til verre Dette er en problemstilling som bekymrer bedriftseiere og investorer i et område som har investert 4 milliarder kroner de siste 40 årene, penger som blant annet har kommet Fjell kommune til gode i økt befolkningsvekst og velferd ifølge NHO sitt næringsbarometer. Nettopp derfor startet kommunen for 10 år siden et selskap som skulle ivareta de nødvendige trafikkbehovene slik at veksten kunne blomstre og utvikle seg. Det interkommunale og privateide selskapet Sambandet Sotra/Øygarden-Bergen AS, senere omtalt som Sotrasambandet hadde som målsetting å få på plass et nytt samband mellom Sotra og Bergen, gode tilførselsveier nord og sør på Sotra/Øygarden, utbygging av kollektivsystem og gang/sykkelveier. Eierselskapet kalt Sotrasambandet startet opp med siviløkonom og næringslivsleder Ole Johan Sagen som daglig leder i I dag, 10 år etter, ser Sagen at et møysommelig arbeid med nettverksbygging og korridor-arbeid i ulike etater har båret frukter. Ny Sotrabro er lagt inn i NTP og vil være kjørbar like etter 2020 hvis alt går etter planen. Men Sagen forstår godt bekymringen lederne på Ågotnes opplever om det som skjer, eller rettere sagt - ikke skjer - på strekningen fra Kolltveit til Ågotnes. - Det er lett å forstå både bekymring og frustrasjon på Ågotnes, sier Sagen. Arbeidet med broen er kommet godt i gang og det er her fokuset er satt, ikke på traséen videre nord-sør. Når det gjelder trafikken til det sterkt voksende industriområdet på Ågotnes, er det av største betydning at denne strekningen opprustes i samme renn som byggingen av Sotrabroen, sier Sagen. Magnus Natås er prosjektleder for Sotrasambandet fra Statens Vegvesen. Han sier til Basenytt at det som skiller dette ut i to separate prosjekter er at hovedsambandet, hvor ny Sotrabro inngår, er en riksveg og at nord-sør traséen er en fylkesveg og dermed underlagt fylkeskommunens ansvar. Men, fylket ønsker ikke å prioritere prosjektet. Kommunene handler nå på egen hånd og går derfor sammen for å få veien regulert. Til dette vil de leie inn konsulenttjenester like over nyttår, får Basenytt opplyst fra Einar Lunde som er prosjektansvarlig for nord-sør traséen i Fjell kommune. - Det viktigste nå er at Sotrasambandet er fastlagt frem til Kolltveit. Så er også vegtraséen videre selvsagt av stor betydning. Som kommune har vi mye erfaring med å regulere veier som ligger under fylket. Vi kan ikke vente lenger. Vi henter nå inn ekstern konsulenthjelp for dette og regner med å bruke ett år på planlegging og håper å ha alt ferdig saksbehandlet i Først etter dette starter planer om hvordan det skal finansieres og utbygges, legger han til. - Nord-sør traséen vil deles i to prosjekt. Den første reguleringen vil gjelde for strekningen Kolltveit, med startpunkt fra hovedsambandet, og frem til Ågotnes. Delplan 3 fra 2009 (se skisse øverst) vil være utgangspunktet for regulering, sier Lunde til Basenytt. Reguleringsplanen for Kolltveit-Ågotnes bør ikke være så komplisert å få på plass, mener Ole Johan Sagen. Mot sør er det kanskje mer komplisert, men uansett kan gjennomføringen skje i to prosjekter som kan kobles sammen om man velger å starte med traseen mot nord først. - Prosjektet mot nord kan og deles i to: Den første delen ut av baseområdet opp til ny rundkjøring som vil hjelpe sterkt på situasjonen inn og ut av basen med en altfor lang rushtid. Det må komme på plass i løpet av en 2 års periode. Del 2 mot Kolltvet tar nok lengre tid, sier Sagen. - Finansieringsrammene for traseen mot nord kan estimeres innen de normer for usikkerhet som er gjeldene. Næringsliv, kommuner, fylket/stat må her jobbe tett sammen, og det kan starte allerede nå. Noen må imidlertid være pådriver, ellers vil det ta unødig lang tid. Nettopp det lærte arbeidet med Sotrasambandet meg, påpeker den erfarne næringslivlederen og viser til utsagnet fra Romertiden som sier: For øvrig mener jeg at Kartago må ødelegges. Det samme må noen si her. Det må gjentas og tas opp i enhver anledning til brikkene er på plass! Hovedsambandet tar lang tid å gjennomføre, og regjeringen er opptatt av de sammenhengende prosjektene. Snorklipping over sundet og videre ut på Sotra må kunne samkjøres, poengterer Sagen til Basenytt. Daglig leder for Sotrasambandet, Ole Johan Sagen 4 BASENYTT BASENYTT 5

4 All time high på Yard Services Satelittlaboratorie for basekunder Yard Services er i sterk vekst på CCB. Her er de fleste representert. Fra venstre: Anel Trnovac, Geir Hiim, Glenn Selstø, Gunnar Landro, Thor Andrè Askildsen, Sveinung Vethe, Trond Bukholm, Magnar Solheim, Anette Czysz, Geir Olsen, Sindre Eide, Heine Bakke, Gisle Aloysius, Egil Dåvøy, Ole Magnus Hundvin. Foto: Irene Lillehammer Eurofins vil øke tilbudet til basebrukere. Fra venstre: Kai Joachim Ørnes, Joakim Skovly, Even Gjerde Nordstrøm. Foto: Norsk Fiskeoppdrett. Yard Services (YS) på CCB tar en all time high på antall riggoppdrag i Avdelingen, som er i sterk vekst for tiden, kan hake av for hele 13 prosjekter ved inngangen til desember, men året er ikke omme. Det er sjanser for enda et riggoppdrag før nedtellingen til 2015 begynner. YS sin nye prosjektsjef, Sveinung Vethe, gir mye av æren til det han kaller et raust miljø som deler erfaring og kunnskap, og, som står på med et helt unikt lagspill. Sveinung Vethe har teknisk bakgrunn fra forsvaret. Han er ingeniørutdannet i hæren, men konverterte til Sjøforsvaret i Etter to år som prosjektleder på avdelingen ble han 1. oktober ansatt som prosjektsjef for den raskt voksende avdelingen YS som i dag har 21 ansatte. De fleste er ingeniører og økonomer mens andre har en mangfoldig erfaringsbakgrunn som er svært viktig for avdelingen, ifølge Vethe. Som sertifisert prosjektleder fra forsvaret har han mye å tilføre riggavdelingen i CCB, men det er én stor forskjell på å drive prosjektledelse i forsvaret og på CCB sier han til Basenytt; Tempo! - Det man bruker en måneded på i forsvaret kan være unnagjort i løpet av 10 minutter her. Jeg har ikke bare fått ansvar, jeg kan også ta ansvar. Det liker jeg, sier Vethe og viser med dette til at beslutningslinjen er kort og at han derfor kan iverksette raskt. Med tanke på kombinasjonen av omsetningsstørrelse, kompleksitet og intensitet er YS sine prosjekter blant de mest krevende i landet. Og prosjektene skal fortsette og avdelingen skal vokse, det til tross for en generell dysterhet i markedet med tanke på dagens lave oljepriser og Statoil som bare snakker om å kutte kostnader. Hvordan ser du så for deg at YS utvikler seg fremover? - Vedlikehold og klassing går i sin faste syklus og i så måte ser 2015 ut til å bli et medium år. I tillegg er det muligheter innenfor flere mindre modifikasjonsjobber. Vi er godt forberedt og jobber nå med tre nye klassejobber i konkurranse med andre. - Min ambisjon på sikt er at YS skal bli den foretrukne i Norge på riggvedlikehold og klassing. Vi skal kapre nye markedsandeler. Her er vi allerede godt i gang med satsninger utover Ågotnes. Vår eierandel i Mid-Nor Yard Services sammen med Vestbase i Kristiansund er et eksempel på det. Vi forventer også økt aktivitet i nordområdene. I tillegg har vi også et selskap under planlegging i Las Palmas som forbereder seg for markedet utenfor Afrikakysten, sier Vethe. - Her på Ågotnes ønsker vi å rendyrke riggområdet på basen og få det enda mer strømlinjeformet ift vår aktivitet. Det betyr at vi må utruste området ytterligere. Vi skal blant annet legge til rette for å ta imot jackup rigger ved kai for nettopp dette. Vi vil også ha behov for større lokaliteter ettersom avdelingen vår fortsetter å vokse, sier Vethe som spår at om 10 år vil avdelingen ha omkring ansatte dersom utviklingen går som forventet. Eurofins Environment Testing Norway AS er et av verdens ledende laboratorieselskap med over ansatte fordelt på 190 laboratorier i 37 land. Selskapet har hovedkontor og hovedlaboratorium i Moss, og i Bergen finnes et satelittlaboratorie som har flere oppdrag på CCB. Eurofins utfører kjemiske og mikrobioligiske analyser innen alle typer vann, slam, jord, sediment samt materialprøver. Satsingområdet er for tiden offshore -og marin sektor, og avdelingen spesialiserer seg derfor på analyser innenfor smøre- og hydraulikkoljer, drikkevann fra baseanlegg, båter og offshore-installasjoner, samt oljeinnhold i avløpsvann ifra NHO besøkte subseaklyngen på Ågotnes Fra venstre: Kurt Andreassen - Coast Center Base, Gordon Birnie - Aker Solutions, Tom Knudsen - NHO, Kristin Skogen Lund - NHO, Owe Hagesæther - NCE Subsea, Ingmar Westervik - FMC Technologies. diverseinstallasjoner. I Bergen har Eurofins spesialkompetanse på oljeanalyser og er akkreditert på analyser av refusjonsolje. De har også spesialinstrumentering og kompetanse innen næringsaltanalyser i saltvann. I tillegg utfører avdelingen i Bergen også Asbest undersøkelser og PCB i olje og materialer samt klorparafiner i fugemasse. Even Gjerde Norsdtrøm hos Eurofins sier at de vil øke beredskapen på innlevering av prøver og også være tilgjengelige i helgene for basens kunder. NCE Subsea og Coast Center Base (CCB) inviterte Kristin Skogen Lund til bedriftsbesøk på Ågotnes i august i år. Hensikten med besøket var å gi Skogen Lund en presentasjon av den omfattende subseaklyngen i Hordaland, som er organisert under NCE Subsea. I sin presentasjon pekte adm. direktør Kurt Rune Andreassen på at Coast Center Base i dag er verdens største base for subsea ettermarkedsaktivitet. - Ingen steder i verden finner man mer subseautstyr samlet på et geografisk avgrenset område enn akkurat her, hvor verdensledende bedrifter som FMC Technologies og Aker Solutions har sine subsea ettermarkedsavdelinger. Statoil har også sin største Subsea Pool på basen, sa Andreassen. Besøket inkluderte bedriftspresentasjoner ved Aker Solutions, FMC Technologies, Coast Center Base og NCE Subsea, samt omvisning på basen. 6 BASENYTT BASENYTT 7

5 Effektiv ansvarsdelegering For tre år siden startet Teknisk avdeling på CCB en prosess med utvikling og tilrettelegging av effektiv ordreregistrering og datafangst fra produksjon. Det som før foregikk manuelt ved hjelp av lister, meldinger, beskjeder og muntlige oppfølginger er i dag erstattet med et effektivt elektronisk ordreregistrering- og arbeidsprogram kalt M3 Serviceordre. Resultatet er en mer oversiktlig arbeidshverdag hvor ansvaret for utsjekk av ordrer er delegert lenger ut til operatørene som utfører oppgavene på basen. I tillegg skjer alt elektronisk. Digitale hjelpemidler som mobile nettbrett i verksted, på lager og i biler og trucker gjør oversikten og kontakten mellom kontor og drift optimal, og muliggjør tidskontroll for levering til kundene. Prosjektet på Teknisk avdeling har det siste året blitt utvidet til å bli benyttet innen flere arbeidsområder. Det er knyttet interesse og begeistring til det nye datafangstsystemet fra både kunder og leverandører. Miljøservice har også fått produsert sin egen film som markedsfører og viser hvordan ordresystemet fungerer i praksis. Verkstedet har fått skreddersydd M3 Serviceordre til verifisering av arbeidsprosesser utført på nummererte gjenstander. En gjenstand som skal gjennom flere arbeidsstasjoner i verkstedet, blir elektronisk kvittert ut av operatører ved hver stasjon. Det betyr at alt som er gjort blir identifisert både på tidspunkt og av utført person. Arbeidsleder vil også til enhver tid kunne se hvor gjenstanden er i prosessen. Det samme prinsippet er brukt for en rekke tjenester der det er nødvendig å registrere antall/volum, korrigeringer på mottak/leveranse 8 BASENYTT samt kvittere for tid og utførelse. I tillegg er programmet tilknyttet lagerhold, slik at avdelingen til enhver tid har ajourførte volumer/antall på tanker og stykkgodslager. Operatører henter opp de enkelte ordrene som er tildelt arbeidsstasjonen de er på, og gjør alle nødvendige registreringer når oppgaven er utført. Arbeidsverktøy er nettbrett i biler og trucker, håndholdte terminaler eller touch skjermer på arbeidsstasjonene. Teknisk sjef, Jan-Arild Alvheim har vært initiativtakeren til innføringen av det effektive systemet. Prosjektledelse og opplæring har Karina Eltvik og Ina Lundekvam hatt ansvar for. Alvheim sier til Basenytt at offshorebransjen har svært mange referanser som tilhører de enkelte ordrene, noe som er svært viktig å følge opp ift kvalitet i leveransen. Det nye elektroniske systemet gir utførende personell bedre mulighet til å registrere og verifisere umiddelbart. Programmet er lagt opp slik at man ikke kommer videre i utsjekk hvis ikke nødvendig referanser er fylt inn. Spesielt positivt er det at operatørene involveres mer i arbeidsoperasjonene med ansvarlighet for korrekt registrering og utførelse. Skjermvisning er utformet slik at det på hver arbeidsstasjon kun får frem nødvendige informasjon for denne operasjonen, sier Alvheim til Basenytt. M3 Portal brukes til følgende arbeidsoperasjoner: Verksted: Mob- og demob, reparasjon og vedlikehold av subseautstyr Bulkoperasjoner: Mottak/levering/lagerhold av MGO, helifuel, sement, barytt, slop, smøroljer og vann. Rengjøring: vask av transporttanker/konteinere og subseautstyr Avfallshåndtering: mottak og lagerhold av farlig avfall, samt næringsavfall Descaling: Fjerning av radioaktivt belegg fra prosessutstyr, om-emballering og lagerhold Henting og levering med truck: Utsjekk av konteiner eller tanker Kirkenesbase tilrettelegger for russisk olje til Europa Siden sommeren 2014 har Norterminal AS, et selskap eid av Stolt-Nielsen, hatt tillatelse til å gjennomføre helårs oljeomlastingsoperasjoner fra skip til skip i Kirkenes. Operasjonene startet i oktober og er en del av prosessen med frakt av oljeprodukter fra Russland til markedene i Europa og Amerika. Kirkenesbase er tilrettelegger med nødvendige basefasiliteter. Operasjonene foregår ved at tre shuttle tankere går kontinuerlig til og fra Russland og laster om i et stort oljetankskip, som videre laster oljen over i eksporttankere. Omlastingen skjer i Bøkfjorden, noen kilometer nord for Kirkenes sentrum. Wilhelmsen Ships Service AS har fått agentoppdraget for skipsanløpene i forbindelse med oljeomlastingen. Kirkenesbase har påtatt seg å være Wilhelmsen sin forlengede arm i denne prosessen og vil stå for den praktiske delen av agentaktiviteten, herunder registrering og stedlig oppfølging av skipsanløpene. Kirkenesbase har inngått leieavtale med Wilhelmsen om leie av kontorfasiliteter i Kirkenesbase. Lageraktiviteten vil også øke i og med at Kirkenesbase har inngått leieavtale med Norterminal om leie av lagerplass. Thomas Garlid fra Coast Center Base har vært sentral i tilretteleggingen av avtalen med Wilhelmsen Ships Service nå i høst. Flagget til topps for Wilhelmsen Ships Service AS som har fått agentoppdraget for skipsanløpene i forbindelse oljeomlastingen i Kirkenes. Til venstre: Thomas Garlid sammen med Dag Erik Os, Wilhelmsen Ship Service. Alle foto: Tor Kåre Nilsen, Wilhelmsen Ships Service Daglig leder for Kirkenesbase AS er Cristian Valdes Carter. BASENYTT 9

6 Den menneskelige faktor Tilrettelegger for økte markedsmuligheter H M S i f o k u s p å C C B HMS-kultur er vår samlede adferd over tid. I 2008 startet CCB sitt HMS kulturprosjekt som kort tid etter gikk fra å være et prosjekt til å bli en prosess. Arbeidet har, sammen med en rekke andre forhold, gitt resultater. operasjoner. Ta derfor dine forhåndsregler og vær klar over at vi er ekstra sårbare nå. Vær på vakt, støtt hverandre i jobbutførelse og ha en lav terskel for å veilede og hjelpe hverandre. Bruk FJSkortene aktivt og rapporter tilløp og farlige forhold. Og frem for alt; stans farlig arbeid! Jeg ønsker alle medarbeidere en god jul, og et godt nytt år! Pål Samuelsson HMSK-leder Vi ser gjennom flere år med HMS-statistikk at vår adferd (holdninger, kunnskaper og ferdigheter) preger våre tall. «Alle hendelser er menneskeskapte, og derfor kan alle hendelser forebygges», heter det seg i HMS-teorien (Reason). Å opprettholde fokus på sine oppgaver kan være utfordrende. Mye av det vi gjør er rutinepreget, og rutine kan fort bli vår største fiende. I en tid med omstilling og usikkerhet vil vår adferd bli særlig utfordret. Det er menneskelig å ha tanker som vandrer i slike tider, og alle vi som kjenner basens daglige gjøremål og rutiner forstår at dette kan bli farlig hvis vi ikke er «på». Oppfordringen blir derfor å opprettholde nødvendig fokus på sine arbeidsoppgaver og sikre en sikker gjennomføring av alle CCB satser i Las Palmas Det nye forretningsutviklingsteamet på CCB: Fra venstre: Oscar Eide, Arne Aarvik, Ronny Haufe og Knut Landro. Foto: Irene Lillehammer Coast Center Base (CCB) setter nytt fokus på strategi og forretningsutvikling. Salgs- og markedsarbeid har frem til nå vært utført avdelingsvis, men i høst ble det etablert et team på fire personer som får ansvar for å være tilretteleggere for en overordnet og profesjonalisert strategi- og forretningsutvikling. Teamet skal være en pådriver og samtidig en døråpner for driftsavdelingene i salgssammenheng, og på denne måten anskueliggjøre mulighetene som ligger i markedet og venter på dem. Men teamet har et utvidet mandat. De vil ha mulighet til å introdusere forretningskonsepter til avdelingene i CCB, og i CCB sine datterselskaper. CCB har fått to konsernroller på vegne av Norsea Group (NSG). Foruten å ivareta egne lokasjoner på vegne av CCB skal bedriften også kunne tilby og representere andre lokasjoner eid av NSG langs kysten. De to nevnte konsernrollene er relatert til prosjektvirksomhet som Yard Services har stor kompetanse på, samt pågående muligheter innenfor Subsea. Prosjekter og kontrakter med kunder er fordelt langs hele kysten. I fremtiden vil prosjektmengden øke dersom forventningene til CCB slår til. I første omgang skal CCB sin salgs- og markedsstrategi settes under lupen og drives opp. Når CCB nå oppretter en egen enhet for å løfte frem nye forretningsmuligheter for bedriften er ikke hvem som helst satt til å lede jobben. Ronny Haufe har vært prosjektdirektør i CCB sin riggavdeling Yard Services frem til i høst. Nå blir han direktør for strategi- og forretningsutvikling. Med seg i teamet har han Knut Landro, Arne Aarvik og Oscar Eide. - Vi vil involvere oss i de områder som hører naturlig inn under strategi- og forretningsutvikling. Strategiutviklingen handler om viktige valg. Vi må vite hvor vi skal konkurrere og hvordan vi skal gjøre det. Det betyr videre at vi må definere produkter, tjenester og markeder vi vil satse på og i tillegg analysere både markedsattraktivitet og konkurransefortrinn, sier Haufe. - Når det gjelder forretningsutvikling dreier dette seg om hvordan virksomheten realiserer sin strategi gjennom effektiv identifisering, konseptutvikling og implementering av konkrete forretningsmuligheter, sier Haufe. Den nye forretningsutviklingsenheten i CCB er nå i en overgangsperiode med mange pågående prosjekter. Det jobbes blant annet med anbud for CCB. Foruten den viktige tilretteleggingen for CCB sine egne avdelinger på Ågotnes som nå skal bygges opp med en helt ny plan, arbeider teamet også med utviklingskonsepter for bedriften utenfor Norge. Et prosjekt som gruppen har jobbet mye med det siste året er satsningen på nytt selskap i Las Palmas hvor hensikten er å ta en andel av riggmarkedet utenfor Afrikakysten. Her er arbeidet kommet langt. - Vi ser frem til et mangfoldig arbeid. Ikke minst er det spennende å bli gitt muligheten til å utvide markedene vi har jobbet i frem til nå, og forhåpentligvis finne nye fremtidsrettede forretningsområder, avslutter Haufe til Basenytt. Havnen i Las Palmas - Vi skal arbeide for selskapet CCB og datterselskapene, sier Haufe til Basenytt. 10 BASENYTT BASENYTT 11

7 RETURADRESSE: Coast Center Base AS PB N ÅGOTNES CCBs leietakere Desember 2014 AGA AS Aibel AS Aker Solutions MMO AS Aker Subsea AS Atlantic Offshore Management AS Baker Hughes Norge AS BCT AS Bergen Agent AS BKK Fiber AS Bravida Norge AS Bring Logistics AS Cabot Specialty Fluids North Sea Chemco AS ESS Support Services AS Expro Group Norway Ferguson Norge AS FMC Kongsberg Subsea AS Franzefoss Gjenvinning Gasnor AS Halliburton AS HMS-Gruppen AS Holmedals Kantineservice AS ICL-IP Europe B.V. Kuehne & Nagel AS Kystverket Manpower/Techpower NCE Subsea Drift AS Norcem AS Norwegian Coating Technolgy AS Oceaneering Asset Integrity AS Odfjell Drilling AS Posten Norge BA Prosafe Offshore PWC AS QuipBrokers International AS Sar AS Siemens AS Schlumberger Norge AS Sotra Brannvern Sponsor Insight AS Statoil ASA Statoil Fuel & Retail Norge AS Swire Oilfield Services AS Teknologisk Institutt AS Telenor Eiendom Holding AS Telenor Mobil AS Toma AS Trond Lossius Tuboscope Norge AS Viking Seatech AS Vitek Miljø AS Water Weights Scandinavia AS Yara Praxair AS Yes Sport og profil AS Minneord over Øygardens ordfører Otto Harkestad Det var med stor sorg vi mottok budskapet om Otto Harkestad sin uventede bortgang. Som mangeårig politiker og ordfører i Øygarden har han vært en pådriver for næringsutviklingen i regionen vest for Bergen. Otto har også vært en god støttespiller for CCB i alle disse årene, og i de senere år har CCB og Øygarden kommune hatt et et og godt samarbeid for å få til aktiviteter i Naturgassparken Vest og CCB Kollsnes. Vi vil savne hans engasjement, positivitet og gode humør, og det faktum at han alltid var opptatt av hvordan vi kunne skape noe i fellesskap. Ordføreren i Øygarden kommune, Otto Harkestad, er gått bort. Foto: Inger Elise Økland/vnr.no Vi lyser fred over hans minne. 12 BASENYTT

NR 1 - ÅRGANG 22 JUNI 2014. Coast Center Base er fundamentert for et fremtidig kompetansesenter

NR 1 - ÅRGANG 22 JUNI 2014. Coast Center Base er fundamentert for et fremtidig kompetansesenter NR 1 - ÅRGANG 22 JUNI 2014 Livskraftig 40 -åring Coast Center Base er fundamentert for et fremtidig kompetansesenter I N N H O L D Fra direktørens side Det nærmer seg ferie, og for oss som bor på Vestlandet

Detaljer

Verkstedsgruppens indsustrikafè 10.12.14 Kurt R Andreassen

Verkstedsgruppens indsustrikafè 10.12.14 Kurt R Andreassen Verkstedsgruppens indsustrikafè 10.12.14 Kurt R Andreassen Selskapsstruktur Coast Center Base AS, nov 2014 Coast Center Base AS 51% 50% 50% 62,5% 50% 34% 50% Kirkenesbase AS Maritime Waste Management AS

Detaljer

Petroleumsutviklingen i nordområdene krever nye samarbeidskonstellasjoner" Kurt R. Andreassen

Petroleumsutviklingen i nordområdene krever nye samarbeidskonstellasjoner Kurt R. Andreassen COAST CENTER BASE AS Petroleumsutviklingen i nordområdene krever nye samarbeidskonstellasjoner" Kurt R. Andreassen Agenda Bakgrunn Coast Center Base AS Aktivitet i dag og fremtidige behov Suksesskriterier

Detaljer

Oppstart Mongstad. Alt tilrettelagt for Statoil-forsyning. NorSea Group iverksetter den største av de fem kontraktene med Statoil 1.

Oppstart Mongstad. Alt tilrettelagt for Statoil-forsyning. NorSea Group iverksetter den største av de fem kontraktene med Statoil 1. NR 1 - ÅRGANG 23 JUNI 2015 Oppstart Mongstad Alt tilrettelagt for Statoil-forsyning NorSea Group iverksetter den største av de fem kontraktene med Statoil 1. juli på Mongstad siden var det ikke nok ingeniører

Detaljer

Ny subseavtale med Statoil og havneplaner gir optimisme på Ågotnes

Ny subseavtale med Statoil og havneplaner gir optimisme på Ågotnes NR 1 - ÅRGANG 24 JUNI 2016 Ny giv for CCB Ny subseavtale med Statoil og havneplaner gir optimisme på Ågotnes Vil flytte havnen raskt Styreleder Jan Erik Kjerpeseth vil at BOH skal være sentral i havnearbeidet

Detaljer

COAST CENTER BASE AS Fjell kommune 22.11. 2012 Status v/kurt R Andreassen

COAST CENTER BASE AS Fjell kommune 22.11. 2012 Status v/kurt R Andreassen COAST CENTER BASE AS Fjell kommune 22.11. 2012 Status v/kurt R Andreassen Kaiutvidelser kai 3/4 Min 21 meter dybde hele kaien Ny kai 4, 75 meter Forlenge kai 3 med 68 meter Yard Services 2012 Songa

Detaljer

Versjon 1 02.12.2014 Valg av lokasjon for base i Kirkenes

Versjon 1 02.12.2014 Valg av lokasjon for base i Kirkenes Versjon 02.2.204 Valg av lokasjon for base i Kirkenes Erfaringer fra baser i NORSEA GROUP . Innledning Dette notatet har, på bakgrunn av bestemte kriterier, som formål komme frem til den mest hensiktsmessige

Detaljer

Positiv utvikling står i kø!

Positiv utvikling står i kø! NR 1 - ÅRgaNg 21 JUNI 2013 Positiv utvikling står i kø! 4Vil slå ut bilkø med TKM planlagt båtrute til CCB 8 12 2013 ÅNP utvikler for tredje år Hamretomten for på rad nye kundebehov I N N H O L D Side

Detaljer

NR 2 - ÅRGANG 21 DESEMBER 2013. 4Omstilling og. nyorientering. Omstilling og. Aker Solutions mesterskap. med nytt kontorbygg i subsea.

NR 2 - ÅRGANG 21 DESEMBER 2013. 4Omstilling og. nyorientering. Omstilling og. Aker Solutions mesterskap. med nytt kontorbygg i subsea. NR 2 - ÅRGANG 21 DESEMBER 2013 Omstilling og nyorientering 4Omstilling og Verdensnyorientering på CCB 10 12 Aker Solutions mesterskap med nytt kontorbygg i subsea Fra direktørens side Den største utfordringen

Detaljer

Forandring og forvandling

Forandring og forvandling NR 2 - ÅRgaNg 20 DESEMBER 2012 Forandring og forvandling 5Tom Knudsen i Møt NHO Hordaland frykter utflagging 8 11 CCB Trond Berg Årets bedrift i Dolphin Drilling i region vest I N N H O L D Side 5 Frykter

Detaljer

OLJE- OG GASSKONFERANSEN SANDNESSJØEN 10. OG 11. JUNI 2010

OLJE- OG GASSKONFERANSEN SANDNESSJØEN 10. OG 11. JUNI 2010 OLJE- OG GASSKONFERANSEN SANDNESSJØEN 10. OG 11. JUNI 2010 Petroleumsvirksomheten i Norskehavet, behov for koordinering og tilrettelegging. Et særdeles viktig og undervurdert område er transport og logistikk

Detaljer

Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes

Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes Trond Haukanes -Alta 03.09.08 1 SØR VARANGER: ET GRENSELAND Trond Haukanes -Alta 03.09.08 2 Barents regionen Trond Haukanes -Alta 03.09.08 3

Detaljer

Skarv driftsfilosofi, kontraktsstrategi og ringvirkninger. Tove Ormevik Feltsjef Skarv FPSO, BP Norge

Skarv driftsfilosofi, kontraktsstrategi og ringvirkninger. Tove Ormevik Feltsjef Skarv FPSO, BP Norge Skarv driftsfilosofi, kontraktsstrategi og ringvirkninger Tove Ormevik Feltsjef Skarv FPSO, BP Norge Våre kjerneområder på norsk sokkel Lisenser Partner i 15 lisenser Operatør på 11 av disse Driver fire

Detaljer

Riggrekruttering. PETROMagasinet - UTGAVE 3-2008

Riggrekruttering. PETROMagasinet - UTGAVE 3-2008 TEMA: Riggrekruttering Boreselskapene konkurrerer om å fylle opp nye rigger med folk. Nykommeren Aker Drilling lokker med to nye rigger som er under bygging på Stord (bildet). 28 Foto: Astri Sivertsen

Detaljer

KIRKENESKONFERANSEN 2013 NORTERMINAL. Kirkenes - en fremtidig omlastnings havn for Olje og Gass i det østlige Barentshav. - Jacob B.

KIRKENESKONFERANSEN 2013 NORTERMINAL. Kirkenes - en fremtidig omlastnings havn for Olje og Gass i det østlige Barentshav. - Jacob B. KIRKENESKONFERANSEN 2013 Kirkenes - en fremtidig omlastnings havn for Olje og Gass i det østlige Barentshav - Jacob B. Stolt-Nielsen Kirkenes, 5 Februar 2013 This document is for the use of the intended

Detaljer

Fakta om Bergensregionen: Omfatter 20 kommuner med mer enn 400 000 innbyggere. Bergen er sentrum i regionen og har over 250 000 innbyggere.

Fakta om Bergensregionen: Omfatter 20 kommuner med mer enn 400 000 innbyggere. Bergen er sentrum i regionen og har over 250 000 innbyggere. ererer muligheter Sammen skaper vi en dynamisk vekstregion Fjell, holmer og nes utgjør ryggraden i regionen vi bor i, og havet er åpningen mot verden veien ut og veien inn. Ved den vestlandske kystleia

Detaljer

ASCO Norge og baseutvikling i Sandnessjøen

ASCO Norge og baseutvikling i Sandnessjøen ASCO Norge og baseutvikling i Sandnessjøen Fakta om ASCO Er en del av ASCO Group Baser og avdelinger i UK, Canada, Houston, Trinidad, Baku og Norge ASCO Norge ble etablert i 1995 Hovedkontor i Risavika,

Detaljer

GJØAS LIVSNERVE. Møt CCB-panelet. Les om hvordan 185 kilometer med rør har vært mellomlagret på CCB. CCB med nytt HMS-kulturprosjekt

GJØAS LIVSNERVE. Møt CCB-panelet. Les om hvordan 185 kilometer med rør har vært mellomlagret på CCB. CCB med nytt HMS-kulturprosjekt Coast Center Base NR 1 - Årgang 17 JUNI 2009 GJØAS LIVSNERVE Les om hvordan 185 kilometer med rør har vært mellomlagret på CCB CCB med nytt HMS-kulturprosjekt 10 Varemottakets syklus: Bli med på Entreprisen

Detaljer

Hvordan møte dagens utfordringer Innspill og debatt

Hvordan møte dagens utfordringer Innspill og debatt Hvordan møte dagens utfordringer Innspill og debatt Fagsjef Hans Petter Rebo, Norsk Industri Olje & Gass Leverandørseminar på Stjørdal 22. januar 2015 Norsk leverandørindustri - konkurranse i et globalt

Detaljer

Status, strategi og fokusområder

Status, strategi og fokusområder Norsk Industri Olje & Gass Status, strategi og fokusområder Åpent medlemsmøte 14.april 2015 Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass Tall og fakta Norsk Industri 2 500 medlemsbedrifter Over 130

Detaljer

CCB Yard Services Presentasjon 2011. ved Ronny Haufe, Prosjekt Direktør

CCB Yard Services Presentasjon 2011. ved Ronny Haufe, Prosjekt Direktør CCB Yard Services Presentasjon 2011 ved Ronny Haufe, Prosjekt Direktør CCB (sett fra nord) Eiere Bernh. Larsen Holding AS 50 % NorSea Group AS 50 % HMS Målsetning Personal injury Fire ZERO Work related

Detaljer

Service langs hele kysten

Service langs hele kysten Service langs hele kysten Haug Offshore Services ble etablert med hovedkontor i Kristiansund i 1997 og har avdelinger i Florø, Mongstad, Sandnessjøen, Hammerfest og Stavanger. Vi er leverandør av tjenester

Detaljer

NÆRINGSTOMTER I SENTRUM AV VERDISKAPNINGEN PÅ VESTLANDET

NÆRINGSTOMTER I SENTRUM AV VERDISKAPNINGEN PÅ VESTLANDET NÆRINGSTOMTER I SENTRUM AV VERDISKAPNINGEN PÅ VESTLANDET SØRVESTLANDET Aksdal Næringspark ligger i veikrysset mellom Bergen, Haugesund, Stavanger og Oslo. T-FORBINDELSEN Pågående veiprosjekt for redusert

Detaljer

Båtsfjord Barents Base AS

Båtsfjord Barents Base AS Båtsfjord Barents Base AS En ledende leverandør av kai, service og tjenester for aktører i Barentshavet. Våre produkter er utleie av kai og lagringsareal for ethvert behov for aktører som har interesser

Detaljer

FLYTTBARE INNRETNINGER 2014 kompetanse, kapasitet og kvalitet

FLYTTBARE INNRETNINGER 2014 kompetanse, kapasitet og kvalitet KONFERANSE FLYTTBARE INNRETNINGER 2014 kompetanse, kapasitet og kvalitet ANNE-METTE FJÆRLI, STATOIL 9. og 10. april 2014 Clarion Bergen Airport Hotel FLYTTBARE INNRETNINGER 2014 KOMPETANSE, KAPASITET OG

Detaljer

Fra utsiden til innsiden av Westcon Yards, Florø

Fra utsiden til innsiden av Westcon Yards, Florø Fra utsiden til innsiden av Westcon Yards, Florø Veien fra utsiden til innsiden av arbeidsplassen krever en bevisst, positiv holdning og aktive bidrag fra flere parter Identifisering med arbeidsplassen

Detaljer

«Stavanger Light» OFFSHORE NORDLAND

«Stavanger Light» OFFSHORE NORDLAND «Stavanger Light» OFFSHORE NORDLAND Sandnessjøen 10.06.2013 Hvorfor Stavanger Light? Visjoner foran ONS 1998 var «Stavanger Light». Historikk. Var den visjonen feil? Hvordan kom vi dit? Ringvirkninger.

Detaljer

Ekspansjon og høy aktivitet fordrer sterkt HMSengasjement

Ekspansjon og høy aktivitet fordrer sterkt HMSengasjement NR 1 - ÅRgaNg 20 JUNI 2012 Ekspansjon og høy aktivitet fordrer sterkt HMSengasjement 3Knut Idar Møt Haugland er ny basesjef for Statoil 4 8 CCB sitt Jon Stangeland Varemottak - ny konsernsjef i NorSea

Detaljer

Langset. Langset AS består av en gruppe selskaper som leverer produkter og tjenester til Olje & Gass, Skip & Maritime og Prosessindustrien.

Langset. Langset AS består av en gruppe selskaper som leverer produkter og tjenester til Olje & Gass, Skip & Maritime og Prosessindustrien. Langset Langset AS består av en gruppe selskaper som leverer produkter og tjenester til Olje & Gass, Skip & Maritime og Prosessindustrien. Langset AS har sitt hovedkontor i Molde, med verksteder og kontorer

Detaljer

Forsidebilde: Horvnes og Sandnessjøen, et senter for offshoreaktivitet i Nordland Bilde 2:

Forsidebilde: Horvnes og Sandnessjøen, et senter for offshoreaktivitet i Nordland Bilde 2: Forsidebilde: Horvnes og Sandnessjøen, et senter for offshoreaktivitet i Nordland Først vil jeg takke for invitasjonen til å komme og delta på dette næringsseminaret i forkant av den offisielle åpningen

Detaljer

Velkommen til vårmøte

Velkommen til vårmøte Foto: Kjetil Alsvik - Statoil Velkommen til vårmøte Torsdag 21.5.2015 HOVEDTEMA: ER BUNNEN NÅDD? - OG SNUR MARKEDET FØR SOMMEREN? Hvordan kan vi bygge opp et nettverk av bedrifter som har felles utfordringer

Detaljer

RUNDEBORDSKONFERANSEN 2015. Scandic Seilet Hotel, onsdag 15. juli

RUNDEBORDSKONFERANSEN 2015. Scandic Seilet Hotel, onsdag 15. juli RUNDEBORDSKONFERANSEN 2015 Scandic Seilet Hotel, onsdag 15. juli Oppsummering fra Jazzgass 2015 Svein Birger Thaule (Executive Vice President Asset Management) Molde, 15. juli 2015 www.gassco.no Polarled:

Detaljer

MID-NOR YARD SERVICE AS PETROPOLEN 12.06.2014 STEIN ARVE OLSEN DAGLIG LEDER

MID-NOR YARD SERVICE AS PETROPOLEN 12.06.2014 STEIN ARVE OLSEN DAGLIG LEDER MID-NOR YARD SERVICE AS PETROPOLEN 12.06.2014 STEIN ARVE OLSEN DAGLIG LEDER Innhold Eierstruktur Bakgrunn Marked Visjon Forretningsmodell Organisering Lokasjoner Suksesskriterier/samh. Eierstruktur Bernh.

Detaljer

Ikke for alle - En utdanning du kommer langt med

Ikke for alle - En utdanning du kommer langt med Ikke for alle - En utdanning du kommer langt med MUF-konferansen 2007 Color Magic - 26. november Jørn Prangerød Daglig leder, Maritimt Forum Maritim Forum representerer hele klyngen Verft Fiskeri IKT Forskning

Detaljer

AVTALE FOR PARTNERGRUPPEN I NORWEGIAN CENTRE OF EXPERTISE SUBSEA

AVTALE FOR PARTNERGRUPPEN I NORWEGIAN CENTRE OF EXPERTISE SUBSEA AVTALE FOR PARTNERGRUPPEN I NORWEGIAN CENTRE OF EXPERTISE SUBSEA ****** 1. AVTALE OM SAMARBEID TIL FORENINGEN NORWEGIAN CENTRE OF EXPERTISE SUBSEA SITT VIRKE 2. AVTALE OM KJØP AV TJENESTER FRA NCE SUBSEA

Detaljer

Bergensregionens rolle i norsk oljeog gassindustri Lunsjmøte Bergen Næringsråd 8. juni 2012

Bergensregionens rolle i norsk oljeog gassindustri Lunsjmøte Bergen Næringsråd 8. juni 2012 Bergensregionens rolle i norsk oljeog gassindustri Lunsjmøte Bergen Næringsråd 8. juni 2012 Jannicke Nilsson, direktør Drift Nordsjøen Vest og plassjef i Statoil Bergen Statoil Sandsli - Et kraftsentrum

Detaljer

NATURGASS I TRANSPORT

NATURGASS I TRANSPORT NATURGASS I TRANSPORT HAUGESUND KOMMUNE BENYTTER NATURGASS I TJENESTEBILENE SINE. Vi har 53 busser som bruker naturgass og som kjører ca 90.000 kilometer hver i året. Da sier det seg selv at utslipp til

Detaljer

Store investeringer for et fremtidig CCB

Store investeringer for et fremtidig CCB NR 2 - ÅRGANG 19 DESEMBER 2011 Store investeringer for et fremtidig CCB CCB nærmer seg 40 år og ruster seg for fremtiden 4 Per Kotte samlet over 800 til HMS-Event 12 Møt ordfører Eli Berland 14 I N N H

Detaljer

Verdiskapningsinitiativet

Verdiskapningsinitiativet Legge til rette for at Vestfold beholder, utvikler og vinner frem i konkurransen om virksomheter og arbeidsplasser som gir høy verdiskaping: Eksisterende og potensielle Vestfoldvirksomheter. Formidle relevante

Detaljer

Din beredskapspartner i maritime operasjoner

Din beredskapspartner i maritime operasjoner Din beredskapspartner i maritime operasjoner Daglig leder John Evensen Mobil 90773298 E-post john.evensen@mapo.no Maritime Preparedness Operations AS MAPO Postboks 164, 9751 Honningsvåg Krevende maritime

Detaljer

Nærin i g n s g li l v i i Bergensregionen

Nærin i g n s g li l v i i Bergensregionen Næringsliv i Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklynger ENERGI: Olje, gass og fornybar energi MARITIME NÆRINGER: Rederi, verft, tjeneste- og utstyrsleverandører MARINE NÆRINGER: Fiskeri, oppdrett

Detaljer

multiconsult.no Multiconsult

multiconsult.no Multiconsult Multiconsult 1 Bedriftspresentasjon, IMV 20.4.2016 Multiconsult v / Henrik Myreng Miljøgeolog i seksjon Miljøgeologi, Oslo Litt om meg Master i miljø- og naturressurser, ferdig juni 2013, studiespesialisering

Detaljer

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon strategisamling og årsmøte i Mosjøen 06.02.14 Bjørn Audun Risøy, prosjektleder

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon strategisamling og årsmøte i Mosjøen 06.02.14 Bjørn Audun Risøy, prosjektleder OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND Presentasjon strategisamling og årsmøte i Mosjøen 06.02.14 Bjørn Audun Risøy, prosjektleder Visjon: Fordoble petroleumsrelatert omsetning på Helgeland i løpet av 3 år Mål:

Detaljer

Olje og gass - muligheter for innlandet. Konferanse og leverandørmøtebørs 2006

Olje og gass - muligheter for innlandet. Konferanse og leverandørmøtebørs 2006 Olje og gass - muligheter for innlandet Konferanse og leverandørmøtebørs 2006 Olje og gass muligheter for Innlandet Petroleumsvirksomhetens betydning og de politiske utfordringene tilknyttet denne vil

Detaljer

MOMEK Group AS Roger Skatland. Divisjonsleder Vedlikehold & Modifikasjon

MOMEK Group AS Roger Skatland. Divisjonsleder Vedlikehold & Modifikasjon MOMEK Group AS Roger Skatland Divisjonsleder Vedlikehold & Modifikasjon Agenda: 1. Presentasjon av Momek Group AS 2. Prosjekter / Status 3. Utfordringer fremover Hvordan skape en kvalifisert Nord-Norsk

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 1 Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 BILDE 1 Først vi jeg takke for at jeg er invitert til å snakke for dere i dag. Jeg vil starte med å si at Vefsn

Detaljer

INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan. Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir.

INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan. Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir. INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir. EIERE Bergen kommune Hordaland fylkeskommune Askøy kommune Austevoll kommune Fjell kommune

Detaljer

Petromedia News medieplan for 2013. Fokus på energi

Petromedia News medieplan for 2013. Fokus på energi Petromedia News medieplan for 0 Fokus på energi Digitale medier 0 Petro.no Fra 0 så er oilinfo.no og petro.no slått sammen til en felles nettside; petro.no. Det betyr at en på en enkel måte kan finne all

Detaljer

Store muligheter i Norskehavet for leverandørindustrien på Helgelandskysten, hvordan utløse disse?

Store muligheter i Norskehavet for leverandørindustrien på Helgelandskysten, hvordan utløse disse? Store muligheter i Norskehavet for leverandørindustrien på Helgelandskysten, hvordan utløse disse? Olje- og gasskonferansen 2011 Sandnessjøen 16.06.2011 Gkhygen/Nova Corporate Fremtidsutsikter i regionen

Detaljer

Forandring fornyelse - forbedring

Forandring fornyelse - forbedring Forandring fornyelse - forbedring 21. Offshore Strategikonferansen Stavanger, tirsdag 10. februar 2015 Adm. dir. Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Norsk Industris Konjunkturrapport 2015 Spørsmål sendt

Detaljer

Krevende tider, men betinget optimisme!

Krevende tider, men betinget optimisme! Krevende tider, men betinget optimisme! Åpent medlemsmøte, Norsk Industri Olje & Gass Oslo, 22. oktober Jan Skogseth, Styreleder Norsk Industri Olje & Gass Norsk leverandørindustrikonkurransekraft i et

Detaljer

FORTE Norge. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Norge. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Norge Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 105 0,00 % 100 95-5,00 % 90-10,00 % 85 80-15,00 % 75 70-20,00 % 65-25,00 % siden 28.2.11-1M FORTE Norge -20,14 % -4,92 % OSEFX -19,92 % -2,19 %

Detaljer

Q1_2010_NOR_FINAL_A4.pdf, Q110_Atea_Pressemelding_FINAL.pdf Atea Q1 2010 resultater Meldingstekst: Hovedpunkter Q1 2010

Q1_2010_NOR_FINAL_A4.pdf, Q110_Atea_Pressemelding_FINAL.pdf Atea Q1 2010 resultater Meldingstekst: Hovedpunkter Q1 2010 MeldingsID: 259042 Innsendt dato: 29.04.2010 08:00 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: ATEA Atea ASA ATEA - Atea XOSL FINANSIELL RAPPORTERING

Detaljer

Sotrasambandet. Eit viktig grunnlag for framtidig vekst og utvikling i Bergensregionen FØRESETNAD FOR TRYGGLEIK OG BEREDSKAP

Sotrasambandet. Eit viktig grunnlag for framtidig vekst og utvikling i Bergensregionen FØRESETNAD FOR TRYGGLEIK OG BEREDSKAP Sotrasambandet Eit viktig grunnlag for framtidig vekst og utvikling i Bergensregionen FØRESETNAD FOR TRYGGLEIK OG BEREDSKAP INNHALD 1. Landets mest traffikerte to-felts veg 3 2. Nytt sotrasamband 4 3.

Detaljer

E-navigasjon 12-13 Juni 2014

E-navigasjon 12-13 Juni 2014 E-navigasjon 12-13 Juni 2014 SIKKER NAVIGERING Classification: Internal 2014-06-11 E-NAVIGASJON Introduksjon, Tor Arne Tønnessen Statoil hvem er vi E-navigasjon, hvorfor er det viktig for Statoil ECDIS,

Detaljer

Samarbeid og nyskaping. Linda Beate Randal, Direktør Innovasjon Norge Finnmark

Samarbeid og nyskaping. Linda Beate Randal, Direktør Innovasjon Norge Finnmark Samarbeid og nyskaping Linda Beate Randal, Direktør Innovasjon Norge Finnmark Formål: Innovasjon Norges formål er å være statens og fylkeskommunenes virkemiddel for å realisere verdiskapende næringsutvikling

Detaljer

Fokus på rekruttering og opplæring i Norsk Gjenvinning-konsernet for å møte fremtiden. Ingrid Bjørdal, sjef for organisasjonsutvikling

Fokus på rekruttering og opplæring i Norsk Gjenvinning-konsernet for å møte fremtiden. Ingrid Bjørdal, sjef for organisasjonsutvikling Fokus på rekruttering og opplæring i Norsk Gjenvinning-konsernet for å møte fremtiden Ingrid Bjørdal, sjef for organisasjonsutvikling 1 Felles fremtid vi tar utfordringen 1. Bakgrunn og situasjon i Norsk

Detaljer

Intelligent teknologi Redusert klimapåvirkning

Intelligent teknologi Redusert klimapåvirkning NORSK OLJEMUSEUM ÅRBOK 2008 Annonser Intelligent teknologi Redusert klimapåvirkning Høyteknologiske løsninger og smart ingeniørkunst er våre beste verktøy for å oppfylle våre forpliktelser om reduserte

Detaljer

Rammebetingelsenes betydning for sikkerhet og arbeidsmiljø. Status leverandørindustrien

Rammebetingelsenes betydning for sikkerhet og arbeidsmiljø. Status leverandørindustrien Rammebetingelsenes betydning for sikkerhet og arbeidsmiljø Status leverandørindustrien Oversikten over "oljeinvesteringer" underkommuniserer «Offisielt»: 10-20 prosent ned i 2015, tilbake til 2012-nivå?

Detaljer

Prosjekter i Finnmark 2015-2029

Prosjekter i Finnmark 2015-2029 Regionvegsjef Torbjørn Naimak Barents Industri 25. november 2015 Prosjekter i Finnmark 2015-2029 Gednje brøytestasjon i forrige uke. Foto: Odd Walter Hirsavaara Rekordhøy aktivitet i nord 2015: 3,3 milliarder

Detaljer

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS Hege Hansen Postboks 301 9615 Hammerfest Tel: 784 06 236 E-post: hege@honu.no Bakgrunn For å øke andelen av arbeidskraft med høyere utdannelse i Finnmark og heve kompetansenivået og konkurranseevnen til

Detaljer

Lite å gjøre for anleggsbransjen

Lite å gjøre for anleggsbransjen Lite å gjøre for anleggsbransjen Det er lenge siden det har vært så få veianlegg som skal bygges. Anleggsbransjen sliter. I grafikken over ser du hvilke oppdrag som kommer. Ekstra Av Håkon Okkenhaug og

Detaljer

Ringvirkninger lokalt og regionalt - hva gjør Aasta Hansteen for å lykkes?

Ringvirkninger lokalt og regionalt - hva gjør Aasta Hansteen for å lykkes? Ringvirkninger lokalt og regionalt - hva gjør Aasta Hansteen for å lykkes? Torolf Christensen, Direktør Aasta Hansteen utbyggingsprosjekt Statoil ASA Aasta Hansteen Pioner på dypt vann i Norskehavet 2

Detaljer

Fremtidsutsikter for næringslivet på Helgeland og muligheter for Helgeland Sparebank. 150 år på Helgeland!

Fremtidsutsikter for næringslivet på Helgeland og muligheter for Helgeland Sparebank. 150 år på Helgeland! Fremtidsutsikter for næringslivet på Helgeland og muligheter for Helgeland Sparebank Adm. Banksjef Arnt Krane Fremtidsutsikter for næringslivet på Helgeland Kyst- og havbruksnæringen Kyst- og havbruksnæringen

Detaljer

Over 60 % av kontraktene så langt til norsk industri

Over 60 % av kontraktene så langt til norsk industri Over 60 % av kontraktene så langt til norsk industri Goliat tar form Goliat er det første oljefeltet som kommer i produksjon i Barentshavet. Det er en vesentlig milepæl i norsk olje- og gassindustri når

Detaljer

Modernisering av fastnettet. Arne Quist Christensen aqc@telenor.com

Modernisering av fastnettet. Arne Quist Christensen aqc@telenor.com Modernisering av fastnettet Arne Quist Christensen aqc@telenor.com Agenda Ta i bruk ny teknologi Oppgradere Forenkle 2 00 Month 0000 Hva hvis vi begynte i dag? Og hadde nok penger. Tjenester Infrastruktur

Detaljer

Kontinuerlig og effektiv boreoperasjon for flere selskaper

Kontinuerlig og effektiv boreoperasjon for flere selskaper Kontinuerlig og effektiv boreoperasjon for flere selskaper Sjur Talstad, EVP Norge og Russland Kontinuerlig og effektiv boreoperasjon for flere selskaper Introduksjon AGR Riggmarkedet norsk sokkel Operatørmarkedet

Detaljer

Konjunkturutsikter Møre og Romsdal

Konjunkturutsikter Møre og Romsdal Konjunkturutsikter Møre og Romsdal Europa i krise, rammer det Møre og Romsdal? Arild Hervik Eivind Tveter Mørekonferansen 2012 Ålesund, 20. november 2012 Om todelt økonomi i konjunkturanalyser 1. Boom

Detaljer

Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening. Innledning ved Widar Salbuvik

Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening. Innledning ved Widar Salbuvik Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening Innledning ved Widar Salbuvik 24. februar 2015 Agenda Hva driver vi med? Widar Presentasjon av nye hjemmesider Tone Presentasjon av MNU Yngvar Foreningens

Detaljer

Om Norsk Spesialolje. Betydelig kapasitetsøkning

Om Norsk Spesialolje. Betydelig kapasitetsøkning Om Norsk Spesialolje Betydelig kapasitetsøkning Norsk Spesialolje AS (NSO) ble stiftet i 1986. Selskapet har siden den gang utviklet seg til å bli landets ledende selskap innen mottak og behandling av

Detaljer

Det ble tegnet medlemskap i Innoco innovasjonsnettverk for 2014 /2015. Dette gir oss tilgang til spennende nettverk og arrangementer.

Det ble tegnet medlemskap i Innoco innovasjonsnettverk for 2014 /2015. Dette gir oss tilgang til spennende nettverk og arrangementer. Årsmelding 2014 Året som gikk 2014 ble et godt år for Knudtzon Senteret. Målsetningene for året ble nådd og vi bidro betydelig med blant annet dekning av egenandeler til våre idéfase og preinkubatorprosjekter.

Detaljer

Fremtidens godstransport

Fremtidens godstransport Fremtidens godstransport 26. oktober 2010 Larvik Havn skal utvikles til den miljømessig og kommersielt foretrukne havna på vestsiden av Oslofjorden, og derigjennom bidra positivt til styrking av regionens

Detaljer

Digitale læringsmiljøer i skolene i Kongsberg

Digitale læringsmiljøer i skolene i Kongsberg Digitale læringsmiljøer i skolene i Kongsberg «Verden er min mulighet - prepared for the world» Sammen skaper vi utfordrende digitale og teknologiske læringsmiljøer med plass til fellesskap, fornyelse

Detaljer

Solid grunnlag for trygge løft

Solid grunnlag for trygge løft Solid grunnlag for trygge løft Mot nye høyder Solid grunnlag for Kranringen er et selskap med røtter helt tilbake til 1924. I løpet av et snaut århundre i bransjen har virksomheten blitt stadig større

Detaljer

LTLs regionkonferanse 21. og 22. mars 2012. Rapport fra LTL Region Bergen Kari Levorsen, FREJA Transport & Logistics AS

LTLs regionkonferanse 21. og 22. mars 2012. Rapport fra LTL Region Bergen Kari Levorsen, FREJA Transport & Logistics AS LTLs regionkonferanse 21. og 22. mars 2012 Rapport fra LTL Region Bergen Kari Levorsen, FREJA Transport & Logistics AS Styret i LTL Region Bergen har i perioden bestått av Styreleder Leif Arne Strømmen

Detaljer

Rogaland Elektromont rforening. Valgkomiteen Innstilling 15. mars 2016 i Folkets Hus i Stavanger

Rogaland Elektromont rforening. Valgkomiteen Innstilling 15. mars 2016 i Folkets Hus i Stavanger Rogaland Elektromont rforening Valgkomiteen Innstilling 15. mars i Folkets Hus i Stavanger Rogaland Elektromont rforening Valgkomiteens innstilling. Ikke pه Styret: valg Leder طivind Wallentinsen Apply

Detaljer

DYPERE-STØRRE-MER SUBSEA UTFORDRINGER I ET 2020 PERSPEKTIV.

DYPERE-STØRRE-MER SUBSEA UTFORDRINGER I ET 2020 PERSPEKTIV. DYPERE-STØRRE-MER SUBSEA UTFORDRINGER I ET 2020 PERSPEKTIV. Jan André Furnes Subsea IMR Team lead A/S Norske Shell 1 DRIFT OG VEDLIKEHOLD FRA KRISTIANSUND A/S Norske Shell 2 1.0 DRAUGEN A/S Norske Shell

Detaljer

Støtdemping og skånsom lagring

Støtdemping og skånsom lagring Støtdemping og skånsom lagring Semek leverer spesialtilpassede, støpte plastprodukter i polyuretan til plattformer, komponenter for undervannsinstallasjoner og slitasjeutsatte områder. Markedet ligger

Detaljer

Bygger bro fra idé til marked

Bygger bro fra idé til marked Miljøteknologiordningen fra Innovasjon Norge Bygger bro fra idé til marked Verden står overfor store miljøutfordringer. For å løse dem må vi ivareta og utnytte ressursene på en bedre måte. Til det trenger

Detaljer

Mo i Rana Sandnessjøen Mosjøen. 48 ansatte Omsetning: ca. 84 mill.

Mo i Rana Sandnessjøen Mosjøen. 48 ansatte Omsetning: ca. 84 mill. Mo i Rana Sandnessjøen Mosjøen 48 ansatte Omsetning: ca. 84 mill. Visjon NordMiljø AS skal innen 2011 være det største næringsavfallsselskapet i Nord Norge Forretningsidè Tilfredsstille nåværende og fremtidige

Detaljer

NÆRINGSEIENDOM 2008 ONSDAG 23 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE

NÆRINGSEIENDOM 2008 ONSDAG 23 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE NÆRINGSEIENDOM 2008 ONSDAG 23 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE 1 Innhold 1. Nabokommuner 2. Byggeprosjekter 3. Salgsmarkedet 4. Leiemarkedet Befolkning - Marked Totalt ca; 340 Bergensregionen 1. Os

Detaljer

Tilrettelegging for entrepenøransatte. Stavanger 08.03.13 ved Asgeir Askeland Bedriftslege

Tilrettelegging for entrepenøransatte. Stavanger 08.03.13 ved Asgeir Askeland Bedriftslege Tilrettelegging for entrepenøransatte Stavanger 08.03.13 ved Asgeir Askeland Bedriftslege Kokstad Bedriftshelsetjeneste AS Etablert i 1985 ISO 9001:2000 sertifisert 2005 ISO 9001:2008 sertifisert 2011

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2013 Hvordan lykkes i en næringsklynge Bjørn Arne Skogstad, programleder NCE-programmet

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2013 Hvordan lykkes i en næringsklynge Bjørn Arne Skogstad, programleder NCE-programmet NCE TOURISM FJORD NORWAY PARTNERSKAPSMØTE 2013 Hvordan lykkes i en næringsklynge Bjørn Arne Skogstad, programleder NCE-programmet NCE satsingen Noen suksess observasjoner Bjørn Arne Skogstad, leder, NCE-programmet

Detaljer

Oljeserviceanalysen 2010. Stavanger-regionen. Energiregionen mot 2030

Oljeserviceanalysen 2010. Stavanger-regionen. Energiregionen mot 2030 Oljeserviceanalysen 21 Stavanger-regionen. Energiregionen mot 23 Den norske oljeserviceanalysen har utviklet seg over tid og dekker nå hele oljeserviceindustrien på norsk kontinentalsokkel Bakgrunn: Oppsto

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud

Fylkesmannen i Buskerud SAK 48/08, VEDLEGG 1 Fylkesmannen i Buskerud Notat Vår dato Vår referanse 4. juli 2008 Ksp Utarbeidet av Arkiv nr. Deres referanse DIALOGKONFERANSE 24 SEPTEMBER NÆRINGSLIV ØVRE HALLINGDAL STATENS VEGVESEN,

Detaljer

Erfaringer med internasjonalisering fra Kongsberg industrien. Hva vil studentene møte? / 1 / Min bakgrunn

Erfaringer med internasjonalisering fra Kongsberg industrien. Hva vil studentene møte? / 1 / Min bakgrunn Erfaringer med internasjonalisering fra Kongsberg industrien Hva vil studentene møte? Torfinn Kildal Siv.øk / 1 / Min bakgrunn Siv.øk NHH 25 år operativ ledererfaring i norskbaserte internasjonale teknologi

Detaljer

Presentasjon Havila Clipper Fjellstrand Øyvind Hagen Statoil Øyvind Hagen Statoil SKIP OFFSHORE ONSHORE Presentasjon av BKS industri as. Etablert 2008 under navnet Bergen Konsulent Service as drev i hovedsak

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet. Innkalte: Møtested: Pr epost Møtedato: 22.og 23. 05.2013. Fra adm. (evt. andre):

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet. Innkalte: Møtested: Pr epost Møtedato: 22.og 23. 05.2013. Fra adm. (evt. andre): Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Pr epost Møtedato: 22.og 23. 05.2013 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Davidsen Laila H Medlem Pedersen Arnt Ivar H Medlem Hammari Oddveig

Detaljer

Prosjekt STØY i Petroleumsindustrien

Prosjekt STØY i Petroleumsindustrien Prosjekt STØY i Petroleumsindustrien Sikkerhetsforum 16. november 2011 Viktor K. Berg Oljeindustriens Landsforening (OLF) Innhold A. Kort om dagens status B. Petroleumstilsynet utfordret næringen C. Prosjekt

Detaljer

Framlagt på møte 15.02.2012 Styresak 05-2012 Saknr. 11/00181 Arknr. 411.2

Framlagt på møte 15.02.2012 Styresak 05-2012 Saknr. 11/00181 Arknr. 411.2 STYRESAK OPSJONSAVTALE FOR PULKNESET INDUSTRIOMRÅDE, SØR-VARANGER KOMMUNE Saken ble fremmet for styret som orienteringssak i desember 2011. Saken legges fram for styret fordi avtalen på sikt kan generere

Detaljer

Industrielle muligheter innen offshore vind. Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik

Industrielle muligheter innen offshore vind. Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik Industrielle muligheter innen offshore vind Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik Vestavind Offshore Etablert august 2009 15 % Kjernevirksomhet innen marin fornybar energiproduksjon

Detaljer

Rett på sjø og vei Nordhordland Næringspark.no

Rett på sjø og vei Nordhordland Næringspark.no Rett på sjø og vei Nordhordland Næringspark.no Fremtidsrettet næringspark, - rett på sjø og vei Nordhordland Næringspark ligger sentralt like nord for Bergen i Lindås Kommune ved E-39 og Osterfjorden.

Detaljer

Shell satser i Norge. Prosjekter. Organisasjon. Kontrakter. Prosjektdirektør Bernt Granås

Shell satser i Norge. Prosjekter. Organisasjon. Kontrakter. Prosjektdirektør Bernt Granås Shell satser i Norge Prosjekter Organisasjon Kontrakter Prosjektdirektør Bernt Granås 1 Shell i Norge Gro Gro Ormen Lange Linnorm Draugen Nyhamna Gjøa Kvitebjørn Troll Ormen Lange Subsea Compression test

Detaljer

Meløy, 06.10.2013 MELØY(NORDLAND) - OPPLEV VERDENS VAKRESTE KYSTLINJE. Idea, text and design: Lothar Maruhn Photos: Lothar Maruhn and Edmund Ulsnæs

Meløy, 06.10.2013 MELØY(NORDLAND) - OPPLEV VERDENS VAKRESTE KYSTLINJE. Idea, text and design: Lothar Maruhn Photos: Lothar Maruhn and Edmund Ulsnæs Meløy, 06.10.2013 MELØY(NORDLAND) - OPPLEV VERDENS VAKRESTE KYSTLINJE Idea, text and design: Lothar Maruhn Photos: Lothar Maruhn and Edmund Ulsnæs Hvor er vi i Norge. Hvor er vi i Europe. VISJON BEST PÅ

Detaljer

Presentasjon Farlig Avfall Konferanse. Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011

Presentasjon Farlig Avfall Konferanse. Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011 Presentasjon Farlig Avfall Konferanse Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011 PRIVATE AND CONFIDENTIAL Altor Verdiskapning gjennom å bygge ledende selskaper Utvikle ledende

Detaljer

El infrastruktur som basis for næringsutvikling i Finnmark

El infrastruktur som basis for næringsutvikling i Finnmark El infrastruktur som basis for næringsutvikling i Finnmark Næringsutvikling og infrastruktur el i Nordområdene Kirkenes 29. september 2008 Marit Helene Pedersen Regiondirektør NHO Finnmark NHOs grunnleggende

Detaljer

KONTROLL INSIDE MSOLUTION

KONTROLL INSIDE MSOLUTION KONTROLL INSIDE MSOLUTION Forandre renholdsteam eller renholdsdager på oppdrag I denne brukerveiledningen skal vi bruke bytte renholdsdager. Det skjer jo at vi bytter renholdsdager eller team på kunder.

Detaljer

Barentshavet som olje- og gassprovins

Barentshavet som olje- og gassprovins Kyst- og havnekonferansen 2011 Honningsvåg, 09. nov. 2011 Barentshavet som olje- og gassprovins - Hvilken infrastruktur blir nødvendig? Johan Petter Barlindhaug Styreleder North Energy ASA Ola Borten Moe

Detaljer

Norsk Industri Olje & Gass. Status, strategi og aktiviteter. Åpent medlemsmøte 22.oktober 2015. Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass

Norsk Industri Olje & Gass. Status, strategi og aktiviteter. Åpent medlemsmøte 22.oktober 2015. Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass Norsk Industri Olje & Gass Status, strategi og aktiviteter Åpent medlemsmøte 22.oktober 2015 Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass Tall og fakta Norsk Industri 2 500 medlemsbedrifter Over

Detaljer

HAVBROER. Kan vi anvende erfaringer fra maritim- og offshore - industrien? - for den industrielle Møreaksen. Geir L. Kjersem. PonteMar.

HAVBROER. Kan vi anvende erfaringer fra maritim- og offshore - industrien? - for den industrielle Møreaksen. Geir L. Kjersem. PonteMar. HAVBROER - for den industrielle Møreaksen Kan vi anvende erfaringer fra maritim- og offshore - industrien? A: Høybro Geir L. Kjersem Daglig leder LMG Marin, Bergen Samferdselskonferansen Kristiansund 20.

Detaljer