og NAV reformen Bergen oktober 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "og NAV reformen Bergen oktober 2008"

Transkript

1 Tjenestemannsorganisasjoner og NAV reformen Dag Runar Jacobsen Bergen oktober 2008

2 Hensikt Analysere tjenestemannsorganisasjonenes j rolle og betydning for reformens forløp og utfall og, reformens virkning på tjenestemannsorganisasjonene i seg selv Bidra til en analyse og diskusjon av Betingelsene for måloppnåelse Særlig fokus på deltakelse som betingelse

3 Hvem Intervju (13) og dokumenter fra forbund og foreninger som var sentrale i de gamle etatene, og som er sentrale for NAV reformen LO forbund/foreninger: NTL NAV-ca medlemmer i NAV, men også LO og NTL forbundet YS forbund: AVYO og Parat-ca ca medlemmer totalt i NAV Akademikerne: AiNAV er en sammenslutning av forbund med medlemmer i NAV(jurist/samfunnsvitere) ca.2000 medlemmer i nav UNIO: to hovedtillitsvalgte for alle medlemmene i NAV koordinert gjennom hovedsammenslutningen ca 500 medlemmer fordelt på 7 forbund (primært profesjonsbasert)

4 Litt ferskvare først Dramatikk og politikk I: januar/februar 2008 (tema: lov- og avtaleverket stat-kommune) Dramatikk og politikk II: juni 2008 (tema: lov- og avtaleverk til politisk behandling, og tjenesteområder) Dramatikk og politikk III: oktober 2008 (tema: lov- og avtaleverket stat-kommune i forsterket uavklart utgave, tjenesteområder synes avklart via initiativ fra NTL) Gjennomgående forskjell på organisasjonene: litt ulik temperatur, tilgang på informasjon, kontakter og nettverk

5 Organisasjonenes rolle/respons i reformens fase I NTL: sterk strid mellom landsforeningene (103 trygd og 105 aetat) Hva dreier striden seg om: en eller to etater, men også strid mellom to ulike institusjonelle og velferdsideologiske logikker Mellom hvem: LO/NTL forbundskontor og Landsforening 103/Trygd på den ene side og Landsforening 105/Aetat på den andre: krevende samordning og full skjæring Konsekvenser: Landsforening 105 ble politisk vingeklippet. Landsforening 103 var stolte over å bli sitert i politiske dokument styrket sin identitet som samfunnspolitisk aktør.

6 AiNAV: Uenighet om modellvalg, og kunne ikke jobbe aktivt for ett synspunkt på noe arena Intern konflikt mellom trygd/aetat om hvem som skulle representere Akademikerne i arbeidet med Rattsøutvalget/referansegruppe. La seg bakpå, ikke fronte uenighet Tradisjon for reaktiv holdning og lojalitet til politiske beslutninger YS-AVYO og Parat: Uenighet om modellvalg, men interne strukturer og tradisjoner gjorde det mulig å framstå samordnet Samordning standard rutine pga få etatsforbund Felles verdigrunnlag Rutiner for å skjule konflikter, pakke politisk strid inn i andre sammenhenger f.eks organisasjonsutforming (krevende å være politisk nøytral) Færre medlemmer enn f.eks NTL gjør det lettere å samordne UNIO: Enighet om modellvalg F ll tt l l f NTL 105 Ak d ik (A t t) P t (YS) UHO ( å Felles uttalelse fra NTL 105, Akademikerne (Aetat), Parat (YS) og UHO (nå UNIO): en blanding av foreninger, forbund og hovedorganisasjon: mot sammenslåing

7 FASE II: NAV Interim Begrensninger i prosessen Alle organisasjonene bekrefter at prosjektkompleksitet, tidspress, mangel på ressurser og kompetanse var sentralt Organisasjonene måtte prioritere, ble ofte gisler og sandpåstrøere Fortsatt strid mellom aetat og trygd preget prosessen Styrket styringskapasitet gjennom politiske vedtak: kontroll på motstand og graden av medbestemmelse Muligheter i prosessen Forhandlinger nedfelt i protokoller: spesialenheter, innplassering og hemmelig notat Kapasitet og tradisjon som politisk aktør viktig

8 Dilemmaer i prosessen NAV interim bar preg av Tempo Stor kompleksitet Prosjektorganisering Sterk spesialisering Det motsatte av organisasjonenes behov og tid som forutsetning for drøftinger og forhandlinger Mange prosjekter og saker ble parkert eller stoppet (kanalstrategi, kultur). Viktige områder forble uklare, uten ledelse og fremdrift (HR, lønns- og gpersonalpolitikk, p kultur) Problematiserer beslutningskvalitet og prosjektkvalitet: mangel på tid, mangel på gjennomdrøfting og medbestemmelse, vanskelig/umulig å hekte på hverandre noe som egentlig var gjensidig avhengig.

9 NAV reformens virkning på organisasjonene: et speilbilde på reformens lag på lag av utfordringer NTL: sammenslåing og strid er to sider av samme sak AiNAV: profesjonell lojalitet og faglig skjønn YS-AVYO og Parat: rutiner for å leve med og skjule spenninger UNIO: sorgprosesser i alle kriker og krokerk

10 Diskusjon Til diskusjon Hva er det mulig å trekke ut i en diskusjon av betingelsene for suksess respondentene problematiserer graden av deltagelse, prosjektkvalitet og beslutningskvalitet i NAV interimperioden Sentrale beslutninger har kort holdbarhetsdato, og totalt sett virker alle beslutningsløp veldig fortolkningsutsatt/orientert. Oppstår det fortolkningskaos i spenningen mellom politiske, administrative og partsbaserte beslutninger og beslutningsløp? Sentrale dimensjoner i reformen ble ikke fulgt opp (parkert, satt på vent, utsatt osv.). Mange har blitt tatt opp igjen i fase III, men hva med alle fødselsmerkene som konstrueres? Kultur og identitet Det at ideen om sammenslåing ble satt på dagsorden, og til slutt endte med vedtak om NAV reformen har også fase 1 modellvalg: Gjennom etatenes og tjenestemannsorganisasjonenes arbeid med SATS og Rattsøutvalget ble trygdeidentiteten og aetatidentiteten skjerpet, tydeliggjort og forankret hos de ansatte og tillitsvalgte mer enn noensinne. Bevisstheten om hvem man er ble skjerpet og tydeliggjort i kontrast til de andre. Identiteten ble knyttet til to vidt forskjellige institusjonelle og velferdsideologiske logikker. Spenninger, motsetninger og til dels åpne konflikter har preget de somme skulle slås sammen helt fra første stund. Dette nedfelte seg på ulike måter: høringssvar til Rattsøutvalgets innstilling var todelt det var etatstilhørighet som avgjorde synspunkt, ikke organisasjonstilhørighet. Alle tjenestemannsorganisasjonene har dette innebygde spenningsforholdet Farlig å undervurdere

Kristine Nergaard. En organisasjon for framtida. Utdanningsforbundet utfordringer og prioriteringer

Kristine Nergaard. En organisasjon for framtida. Utdanningsforbundet utfordringer og prioriteringer Kristine Nergaard En organisasjon for framtida Utdanningsforbundet utfordringer og prioriteringer Kristine Nergaard En organisasjon for framtida Utdanningsforbundet utfordringer og prioriteringer Fafo-notat

Detaljer

Stor omstilling på kort tid

Stor omstilling på kort tid Rapport 2002:7 Stor omstilling på kort tid En dokumentasjon av opprettelsen av Sosial- og helsedirektoratet Forord På oppdrag fra prosjektledelsen for opprettelse av det nye Sosial- og helsedirektoratet

Detaljer

Etablering av forvaltningsenhetene og pensjonsenhetene i NAV en gjennomtenkt reorganisering med positive effekter?

Etablering av forvaltningsenhetene og pensjonsenhetene i NAV en gjennomtenkt reorganisering med positive effekter? Etablering av forvaltningsenhetene og pensjonsenhetene i NAV en gjennomtenkt reorganisering med positive effekter? Tom Christensen Stein Rokkan senter for flerfaglige samfunnsstudier Rapport 2-2011 Uni

Detaljer

NAV-REFORMEN. En organisasjonsteoretisk analyse av prosessen vedrørende organiseringen av det nye Arbeids- og velferdsdirektoratet

NAV-REFORMEN. En organisasjonsteoretisk analyse av prosessen vedrørende organiseringen av det nye Arbeids- og velferdsdirektoratet NAV-REFORMEN En organisasjonsteoretisk analyse av prosessen vedrørende organiseringen av det nye Arbeids- og velferdsdirektoratet Ulla Finnerud Nielsen Mastergradsoppgave ved Institutt for statsvitenskap

Detaljer

PROSJEKT SAMMENSLÅING RAPPORT - KLARLEGGING AV VILKÅR OG GRUNNLAG FOR EN EVENTUELL SAMMENSLÅING AV NOF OG BFO

PROSJEKT SAMMENSLÅING RAPPORT - KLARLEGGING AV VILKÅR OG GRUNNLAG FOR EN EVENTUELL SAMMENSLÅING AV NOF OG BFO PROSJEKT SAMMENSLÅING RAPPORT - KLARLEGGING AV VILKÅR OG GRUNNLAG FOR EN EVENTUELL SAMMENSLÅING AV NOF OG BFO Oslo 5 juni 2012 Øystein O Hansen NOF Jo Arne Bråten BFO Jan Smidt BFO Bjørn Tore Woll NOF

Detaljer

Espen Løken. Ledelse av fagorganisasjoner med doble strukturer Om forholdet mellom administrativ og valgt ledelse

Espen Løken. Ledelse av fagorganisasjoner med doble strukturer Om forholdet mellom administrativ og valgt ledelse Espen Løken Ledelse av fagorganisasjoner med doble strukturer Om forholdet mellom administrativ og valgt ledelse Espen Løken Ledelse av fagorganisasjoner med doble strukturer Om forholdet mellom administrativ

Detaljer

Omorganisering ved NHH Evaluering av omorganiseringsprosessen

Omorganisering ved NHH Evaluering av omorganiseringsprosessen www.pwc.no Omorganisering ved NHH Evaluering av omorganiseringsprosessen i sentraladministrasjonen Rapport overlevert og presentert NHHs Arbeidsmiljøutvalg (AMU) 5. juni 2013 Om denne rapport Denne rapporten

Detaljer

FELLES FRAMTID FELLES MÅL

FELLES FRAMTID FELLES MÅL FELLES FRAMTID FELLES MÅL Et debattopplegg om framtidens profesjon framtidig organisering www.bfo.no Innledning Yrkesmilitære tilhører én profesjon og har én arbeidsgiver, men er organisert i flere fagforbund.

Detaljer

Interkommunal sosial- og barnevernstjeneste og overgang til NAV

Interkommunal sosial- og barnevernstjeneste og overgang til NAV Interkommunal sosial- og barnevernstjeneste og overgang til NAV Situasjonsrapport fra Flesberg og Rollag 2008 Solveig Flermoen Arbeidsrapport nr. 39 2008 TELEMARKSFORSKING-BØ 1 Telemarksforsking-Bø 2009

Detaljer

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Forord Denne veiledningen er laget av et partssammensatt utvalg bestående av representanter fra LO Stat, YS-Spekter, SAN og Arbeidsgiverforeningen Spekter. Utvalget

Detaljer

Masteroppgave. Finnes grunnlag for samarbeidsvegring i NAV Kristiansand? Eivind Ilje Tveit

Masteroppgave. Finnes grunnlag for samarbeidsvegring i NAV Kristiansand? Eivind Ilje Tveit Masteroppgave Finnes grunnlag for samarbeidsvegring i NAV Kristiansand? Av Eivind Ilje Tveit Masteroppgaven er gjennomført som et ledd i utdanningen ved Universitetet i Agder og er godkjent som sådan.

Detaljer

Sykepleiernes turnus - ledernes hodepine?

Sykepleiernes turnus - ledernes hodepine? Sykepleiernes turnus - ledernes hodepine? Elin Nerdahl Veileder Dag Olaf Torjesen Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Universitetet i Agder og er godkjent som del av denne utdanningen.

Detaljer

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser?

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Nasjonalt Topplederprogram våren 2009 Anne Bjørg Nyseter Stian Refsnes Henriksen Bård Are Bjørnstad Nasjonalt Topplederprogram våren

Detaljer

NTL NAV SIN SPØRREUNDERSØKELSE OM PARTNERSKAPET I NAV OPPSUMMERING. Desember 2012. Sven Ivar Skodjevåg

NTL NAV SIN SPØRREUNDERSØKELSE OM PARTNERSKAPET I NAV OPPSUMMERING. Desember 2012. Sven Ivar Skodjevåg NTL NAV SIN SPØRREUNDERSØKELSE OM PARTNERSKAPET I NAV OPPSUMMERING Desember 2012 Sven Ivar Skodjevåg Innledning NTL NAV har helt siden etableringen av NAV fått tilbakemeldinger fra våre medlemmer og tillitsvalgte

Detaljer

Tre offentlige kontor i ett bygg NAV utad, men ikke innad?

Tre offentlige kontor i ett bygg NAV utad, men ikke innad? Tre offentlige kontor i ett bygg NAV utad, men ikke innad? En sosiologisk studie av hvordan de ansatte ved et NAV lokalkontor har erfart omstillingsprosessen Iren Johnsen Masteroppgave i sosiologi UNIVERSITETET

Detaljer

Metodebok i Tverrfaglig samarbeidssystem (TFS)

Metodebok i Tverrfaglig samarbeidssystem (TFS) Metodebok i Tverrfaglig samarbeidssystem (TFS) HVA ER TVERRFAGLIG SAMARBEIDSSYSTEM (TFS)... 2 BEGREPSAVKLARING... 2 ORGANISERING... 3 Mål... 3 Målgruppe... 3 Ansvar... 3 Nivåer... 3 Nivå 1 - De lokale

Detaljer

Læringspunkter for framtidige større omstillinger

Læringspunkter for framtidige større omstillinger Læringspunkter for framtidige større omstillinger I mange tiår hadde det vært en strid mellom eierne av Oslosykehusene om kompetanse, finansiering og pasientstrøm. Mange løsninger har vært vurdert. Regjeringens

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåinger

Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåinger Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåinger KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities 2 Kommunesektoren står overfor nye og krevende lederutfordringer

Detaljer

Omorganisering av konkurransetilsynet

Omorganisering av konkurransetilsynet Omorganisering av konkurransetilsynet M ERETHE M ÆLAND B ERTELSEN S TEIN R OKKAN SENTER FOR FLERFAGLIGE SAMFUNNSSTUDIER U NIVERSITETSFORSKNING B ERGEN N OVEMBER 2006 Notat 9-2006 1 Innhold FORORD... 3

Detaljer

Høring om YS-dokument; Synlighet, vekst og politisk slagkraft

Høring om YS-dokument; Synlighet, vekst og politisk slagkraft Høring om YS-dokument; Synlighet, vekst og politisk slagkraft Vi viser til YS høringsdokument for identitets- og organisasjonsprosjektet Synlighet, vekst og politisk slagkraft. Finansforbundet ser svært

Detaljer

Terje Lie. AKTIV - et prosjekt i regi av Ungdom Mot Narkotika UMN. Arbeidsnotat IRIS - 2010/175

Terje Lie. AKTIV - et prosjekt i regi av Ungdom Mot Narkotika UMN. Arbeidsnotat IRIS - 2010/175 Terje Lie AKTIV - et prosjekt i regi av Ungdom Mot Narkotika UMN Arbeidsnotat IRIS - 2010/175 Prosjektnummer: 7252238 Prosjektets tittel: AKTIV Oppdragsgiver: Ungdom Mot Narkotika UMN Forskningsprogram:

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1 STAFOs fremtid 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. STAFOS PLASS I FAGBEVEGELSEN... 7 1.1. Politisk innflytelse... 7 1.2. Avtaletilgang... 9 1.3. Grensedragning... 11 1.4. Eventuelle utmeldelser av

Detaljer

Norsk Tjenestemannslag NAV

Norsk Tjenestemannslag NAV Norsk Tjenestemannslag NAV Norsk Tjenestemannslag Larvik/Raufoss 28.07.14 Tilbakemelding på tidstyver i staten Den nye regjeringen har bedt om tilbakemelding på det de kaller «Tidstyver i staten». NTL

Detaljer

Styrings- og ledelsesmodell fra 01.08.2015 Høgskolen i Oslo og Akershus

Styrings- og ledelsesmodell fra 01.08.2015 Høgskolen i Oslo og Akershus Vedlegg 1 til S-sak 39/2014 Styrings- og ledelsesmodell fra 01.08.2015 Høgskolen i Oslo og Akershus Innholdsfortegnelse 1. HiOAs organisasjonsdesign for framtiden... 2 2. Bakgrunn for saken... 3 2.1 Tidligere

Detaljer

Innlegg på det nasjonale museumsmøte til Norges Museumsforbund i Tromsø 12.09.2013 v/ Gunn Mona Ekornes, direktør Østfoldmuseene

Innlegg på det nasjonale museumsmøte til Norges Museumsforbund i Tromsø 12.09.2013 v/ Gunn Mona Ekornes, direktør Østfoldmuseene Innlegg på det nasjonale museumsmøte til Norges Museumsforbund i Tromsø 12.09.2013 v/ Gunn Mona Ekornes, direktør Østfoldmuseene Kjære kollegaer. Det har ikke bare vært en enkel oppgave å skulle kommentere

Detaljer

Integrert strategisk ledelse. Forsvaret mot strømmen!

Integrert strategisk ledelse. Forsvaret mot strømmen! M A S T E R O P P G A V E Integrert strategisk ledelse. Forsvaret mot strømmen! En studie av erfaringer med integrert politisk og militærfaglig strategisk ledelse i Forsvaret, i lys av instrumentelle og

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning Verran kommune Forvaltningsrevisjon nr 1724-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden januar til april 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon av Verran

Detaljer

Sammen bedre på IA. Hvorfor gjøre det alene når vi kan gjøre det sammen?

Sammen bedre på IA. Hvorfor gjøre det alene når vi kan gjøre det sammen? Sammen bedre på IA Hvorfor gjøre det alene når vi kan gjøre det sammen? Kortrapport 14.03.2011 1 Hovedkonklusjoner Hovedproblemstillingen i prosjektet har vært: Hvordan kan man gjennom partssamarbeid få

Detaljer