kommuniké. SMAKEBITER PÅ DELTA GIR TJENER FORTSATT DÅRLIGST I NAV SIDE 18 VÅTE ARBEIDSDAGER SIDE 6 7 FAGFORENINGS-LEDER PÅ

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "kommuniké. SMAKEBITER PÅ DELTA GIR 06.2011 TJENER FORTSATT DÅRLIGST I NAV SIDE 18 VÅTE ARBEIDSDAGER SIDE 6 7 FAGFORENINGS-LEDER PÅ"

Transkript

1 kommuniké. blad for medlemmer i delta kommuniké 62. årgang GIR SMAKEBITER PÅ DELTA TJENER FORTSATT DÅRLIGST I NAV SIDE 18 VÅTE ARBEIDSDAGER SIDE 6 7 FAGFORENINGS-LEDER PÅ LIVET LØS SIDE 22 23

2 2 leder lederen SYKEHUSSTREIKER UNDER LUPEN i en fersk rapport analyserer forskningsstiftelsen Fafo bruken av streik som virkemiddel i sykehussektoren. De har sett på tidsrommet Mens andre forbund og Spekter Helse i juni i fjor ble enige i sykehusoppgjøret i fjor, brøt ysforbundene Delta, Parat og Bibliotekarforbundet forhandlingene med Spekter. Årsaken var blant annet at minstelønnssatsene i tilbudet fra Spekter var dårligere enn det som ble oppnådd i kommunal sektor, og at Spekter trakk tilbake tilbudet om gi høyere lønn for yrkesgrupper med autorisasjon etter helsepersonelloven. Fra 29. juni ble 172 Delta-medlemmer tatt ut i streik. Etter opptrapping økte antallet streikende til 540. Så vedtok regjerningen tvungen lønnsnemd. Det kom som følge av Rikslønnsnemdas kjennelse ikke mer penger ut av sykehusstreiken for Delta enn for dem som ikke streiket. Men, Delta fikk vist at arbeidskonflikten dreide seg om verdsetting av kvinner og at kompetanse skal lønne seg for alle. Sykehussektoren er den mest streikefylte av alle sektorer i Norge, sier forskningsleder Torgeir Aarvaag Stokke i Fafo. Sammen med kollega Åsmund Arup Seip, står han bak rapporten som er utarbeidet for arbeidsgiverforeningen Spekter. Fram til 1980-tallet ble streiker ofte møtt med tvungen lønnsnemd, men siden 1982 endret dette seg. Det har vært både korte og lange streiker i sykehusene. Dispensasjoner har vært et viktig virkemiddel for å sikre sykehusdriften under streikene, slik at liv og helse ikke skulle komme i fare. Uenighet om dispensasjonene toppet seg under streikene i fjor. I 2010, for første gang, grep Statens helsetilsyn inn i sluttfasen av ys-streiken og ga pålegg til et helseforetak om å ta i bruk dispensasjoner vi i ys hadde gitt, men som Arbeidsgiverforeningen Spekter hadde avvist. Denne hendelsen er et godt eksempel på hvor viktig det er at en nøytral instans som Statens helsetilsyn kan ta ansvar og gripe inn i en uholdbar situasjon, sier Erik Kollerud, forhandlingsleder for ys Spekter Helse. Han er også første nestleder i Delta. For Delta bidro streiken til et sterkt engasjement, samhold og dugnadsånd. Selv om det ikke kom mer penger ut av streiken, så ble fordelingen av pengene bedre. Uten at arbeidstakerne har et kampmiddel som streik ville de ansatte måtte stå med lua i hånda. Steikevåpenet er med på å skape et balansert arbeidsliv. Streikerett, forsamlingsfrihet og gode sosiale vilkår for alle er nå en selvfølge i Norden. Slik var det ikke før. Vi finner lett eksempler på at i mange land har arbeidstakerne det verre enn hos oss. Statsansatte japanere har verken full forhandlingsrett eller streikerett. Lønningene fastsettes av en kommisjon som skal sørge for at de holder seg noenlunde i takt med det som tilbys i offentlig sektor. Japans demokratiske parti gikk i 2009 til valg med et løfte om å kutte lønnsutgiftene med tjue prosent. Mer enn tusen streikende oljearbeidere i Kazakhstan opplevde i mai i år masseoppsigelser, fengsling, disiplinærtiltak og forfølgelse. En fagforeningsrepresentant ble dømt til seks års fengsel for å ha «oppfordret til sosialt fiendskap». Dommen har møtt fordømmelse fra fagorganisasjoner og menneskerettsorganisasjoner over hele verden. Problemstillingene omkring streik er på et annet plan her hjemme. Fafo-forskerne påpeker at selv om det ofte er streik ved sykehusene, er omfanget av den enkelte streiken vesentlig mindre her enn ved streiker i privat sektor. Der tar arbeidstakerorganisasjonene i gjennomsnitt ut halvparten av de arbeidstakerne som streiken angår. Til sammenlikning ligger streikeuttaket i sykehusene, og ellers i offentlig sektor, på seks prosent. Vi både tror og håper at lavt streikeuttak ikke har vært til for stor skade for pasientene. audun hopland kommuniké Postboks 9202 Grønland, 0134 Oslo Telefon Faks Kontor Brugata 19, 6.etg. Utgiver delta en arbeidstakerorganisasjon i ys Redaktør Audun Hopland Redaksjonssekretær Siv M. Bjelland Journalist Gunhild Lervåg Opplag issn Redaksjonen avsluttet 30. september Design Egil Haraldsen & Ellen Lindeberg Exil design Trykk Ålgård Offset

3 innhold 3 innhold #6> Mange har fått nye arbeidsgivere 06 Ny spalte «På jobben»: Gartner som vanner i regn 08 Delta-lederen 09 Deltauka stor rapport fra ulike arrangementer 10 Norge rundt i Deltauka 12 tønsberg: Grilling av gullrekka 14 drammen: Norsk-somaliske Amal Aden gir aldri opp 16 elverum:vær så god, Deltakake! 18 re: Presset takknemlige politikere 19 Populært museum i Sogndal 22 Litt mindre lønnsforskjeller i Nav 24 Framtidas arbeidsplasser er grønnere 26 Fagforeningsleder på livet løs 28 Harstad: Ansatte laget arbeidsmiljøfestival 32 frispark med andreas hompland: Kommuneval som lokal suksess 33 Sitater 35 månytt Dyveke Heggelund Svevad deler ut kake til barn fra Sorenskrivergården barnehage i Elverum. Foto: Gunhild Lervåg. 36 delta hjelper deg: Advokaten, pensjonseksperten, forhandlingsrådgiveren og likestillings- og diskrimineringsombudet. 38 Kryssord 39 petit: Grønn sommer, grå høst

4 4 nyheter tekst gunhild lervåg foto vidar tangerud / nrk MANGE NYE ARBEIDSGIVERE ETTER VALGET Ingen steder gikk Høyre fram så mye som i Eidsberg i Østfold. Partiet økte sin oppslutning fra 12,7 til 43,2 prosent. Vi la opp valgkampen som et treningsprogram fram mot den endelige idrettskonkurransen 12. september, kommenterer den nye ordføreren, Erik Unaas fra Høyre. Han er helt fersk i kommunestyret. Foto:Vidar Tangerud, nrk

5 nyheter 5 Høyrefolk kommer inn og Frp-ere går ut av kommunestyrene. Hva betyr det for arbeidshverdagen til de kommuneansatte? ved kommunevalg skiftes halvparten av de folkevalgte ut, enten fordi de ikke ønsker gjenvalg eller fordi de blir stemt ut. Dermed inntar rundt 6000 nye posisjonen som arbeidsgivere for de kommuneansatte. høyre inn, frp ut Også etter årets valg er det klart for store endringer mange steder. Høyre får over 800 nye plasser i kommune- og fylkesstyrene. Frp mister over 500 av plassene sine. Også sv taper mye innflytelse når de på landsbasis har 190 færre plasser. Også Sp og KrF har mistet mange, mens Venstre får inn nesten 100 nye. Flest representanter får Ap, med rundt 3500 representanter. Det 1000 flere enn Høyre. Delta-leder Gunn Olander minner de nye folkevalgte om at de er arbeidsgivere. Det er viktig å bruke de mange ulike utdanningsgruppene og og yrkesgruppene. Alle må få brukt kompetansen sin. Slik sikrer vi god kvalitet. God ledelse, hensiktsmessig organisering og medbestemmelse sikrer gode velferdstjenester, sier Delta-lederen. ulike holdninger Før hvert kommunevalg undersøker Delta hvor viktig arbeidsgiverrollen er for de lokalt folkevalgte. 900 folkevalgte svarte på undersøkelsen som NorgesBarometeret gjennomførte på oppdrag fra Delta. Årets undersøkelse viser at dobbelt så mange kommunepolitikere er klar over at de er arbeidsgivere som for fire år siden. Undersøkelsen viser også at representanter for de ulike partiene har ulike prioriteringer som arbeidsgivere. dyktige ledere viktigst De folkevalgte mener at dyktige ledere er det viktigste for å få til god kvalitet på tjenestene. Det er alle partiene enige om. Representantene fra Ap, sv og KrF tillegger de ansattes arbeidsmiljø større betydning for tjenestenes kvalitet enn Høyre, Frp og Sp. Kompetansens betydning framheves både av representantene fra Høyre, Ap og sv. sv og frp ytterpunkter sv-representantene rangerer arbeidsgiverpolitikk høyere enn de andre folkevalgte. sv-erne er mer opptatt av midler til opplæring av ansatte og mener i større grad enn andre partier at kommunestyret burde diskutert mer arbeidsgiverpolitikk. Representantene fra Høyre og Frp kjenner seg minst igjen i påstanden om at midler til opplæring og utvikling av de ansatte blir en salderingspost. konkurranseutsetting Siden lokalvalget i 2007 er flere lokalpolitikere blitt opptatt av å effektivisere den kommunale driften, viser undersøkelsen. Konkurranseutsetting derimot, er mindre viktig for lokalpolitikerne nå enn det var for fire år siden. Men det er store forskjeller mellom partiene: sv-representantene mener konkurranseutsetting er svært lite viktig 90 prosent av Frp-representantene mener fortsatt at konkurranseutsetting er svært viktig for å få til god kvalitet på tjenestene. Her er skiller Frp-politikerne seg også tydelig fra Høyre som er langt mindre opptatt av konkurranseutsetting. delta passer på Delta-leder Gunn Olander understreker at det er viktig med god opplæring av de nye folkevalgte slik at de blir klar over hva det vil si å ha et overordnet arbeidsgiveransvar for kommuneansatte. Våre tillitsvalgte landet rundt har en viktig jobb å gjøre når valget er over. Lokalpolitikerne må vite at det er kommunens ansatte som skal gjøre jobben når noe skal settes ut i live, sier hun. Gunn Olander ser fram til å samarbeide med de nye folkevalgte og minner politikerne om at det er viktig å ha god kontakt med de mange dyktige lokale tillitsvalgte på den enkelte arbeidsplass, i kommuner og fylkeskommuner.

6 r tekst og foto gunhild lervåg VANNER I REGN Har du mer enn nok med å stelle hageflekken din? Parkvesenet i Elverum bruker to hele dager hver uke på å vanne alle blomstene. Å klippe gresset på en fotballbane tar nesten en dag. Møt en av de tre parkansatte i Elverum. Knut Stormoen og kollegene har reddet bord og benker fra å bli tatt av elva flere ganger de siste månedene. Deler av turstien langs Glomma har vært oversvømt store deler av sommeren og høsten.

7 på jobben 7 den våte sommeren har gitt de parkansatte flere oppgaver. Flytende arbeidsoppgaver, faktisk. Som den morgenen på forsommeren de startet på jobb klokka fire om morgenen for å plante ut duftende, friske sommerblomster. Så kom politiet og lurte på om benkene og bordene som var på svømmetur ned Glomma, kanskje tilhørte parkvesenet? Parkvesenet kastet seg rundt og fikk med hjelp av brannvesenet halt i land bord og benker til en verdi av mange tusen kroner. Siden har det gått slag i slag. Ikke mindre enn fire flommer har det vært i Hedmark i sommer. Deler av turstien langs Glomma som parkvesenet har ansvar for, har vært oversvømt store deler av sommeren. I begynnelsen av september sto benker og bord i fare nok en gang, og Stormoen og kollegene måtte redde dem fra den brune, store elva. Så mye vann har det ikke vært siden storflommen i Og før det må de gå 40 år tilbake for å finne maken. vanner i regn Bare i Hedmark og Oppland har vannet gjort skader på vann og jernbane for 300 millioner. I tillegg har vannet ødelagt bygninger for millioner. Sør-Norge har rett og slett vært gjennombløtt. Men regnet må jo være godt for noe? Blomstene trenger vel mindre vann? Folk tror vi er rare når vi vanner i regnvær. Men regnet trenger ikke ned mellom de tette bladene i amplene, forklarer Stormoen. Han er stolt av de 65 hengende blomsterarrangementene, de ni blomstertårnene og fem blomstrende støpejernsfatene som pryder gatene i Elverum, selv om de er litt medtatt av regnstyrtene. Stadig får parkvesenet ros for sommerblomstene. Siden Stormoen er eneste gartner i parkvesenet, er det han som bestemmer hvilke planter som skal glede innbyggerne. Hvert år prøver han ut noen nye. Folk blir så blide når vi begynner å plante på våren. Først er det påskeliljer, så stemorsblomster og så sommerblomster. De står til midten av september. For Stormoen er blomstene og utelivet det beste med jobben i parkvesenet. Uten blomster hadde det blitt stusslig. topp jobb Stormoen er glad i jobben i parkvesenet. Arbeidsmiljøet er bra og preget av godt samarbeid med vei og teknisk. For den som liker å være ute, er dette en topp jobb. Det er bare å kle se etter været. Jeg kjenner meg privilegert som får drive ute og som får så mange gode tilbakemeldinger på jobben vi gjør. Uten blomster ville det vært stusslig, mener gartnerformann Knut Stormoen. Søppeltømming i sentrum er også parkvesenets ansvar. Det er viktig at det er rent og trivelig i sentrum, sier han. På en vanlig arbeidsdag på denne årstida, sitter Stormoen mye i telefonen. Han svarer på spørsmål om hogst på friområder og henvendelser om veier. Heller ikke i parkverdenen slipper en unna papir, kommenterer han. plukker ut juletrær Nå er det høst, med høstplanting, løvsamling, krattrydding og felling av trær. Fem av trærne som de feller før jul, skal settes opp som juletrær på torget, ved rådhuset og sykehjem. Juletrærne kommer alltid fra privathager, og Stormoen vet i god tid hvilke trær som skal bli juletrær. Juletrelista for 2012 er nesten klar. Men før den tid er det mye som skal gjøres og som Elverums innbyggere kan takke parkvesenet for. Barn skal suse over skøyteisen som Stormoen og kollegene sprøyter vinterstid. Grøfter og rør renses, benker og bord holdes ved like og veier brøytes. Og så er det plutselig sommer igjen

8 8 delta-lederen deltalederen KJÆRE ALLE FOLKEVALGTE BRUK OSS DET SKAPER KVALITET! årets kommune- og fylkestingsvalg har vært preget av 22. juli katastrofen. Likevel bekrefter valget at det norske demokratiet står sterkt, selv om valgoppslutningen gikk bare noen få prosenter fram. For Delta har det vært viktig å sette arbeidsgiverpolitikken i sentrum i forkant av valget. Norgesbarometeret har på vegne av Delta gjennomført en undersøkelse om arbeidsgiverrollen blant landets kommunestyrerepresentanter. Årets undersøkelse viser at 80 prosent av landets kommunepolitikere vet at de er arbeidsgivere, en kraftig økning fra 2007, da bare 42 prosent av de folkevalgte var klar over sitt arbeidsgiveransvar. Det er en gledelig utvikling, som Delta møter med åpne armer. Vi ønsker oss folkevalgte som satser på en helhetlig arbeidsgiverpolitikk som gir rom for ledelse og bruk av alle ansatte sin kompetanse. Vi ønsker å samarbeide med alle kommunestyrerepresentanter og politiske partier om hvordan man i fellesskap kan skape gode velferdstilbud for borgere og brukere i landets kommuner. Vi vil samarbeide, men vi vil også stille krav. En sterk og velfungerende offentlig sektor er en garantist for videreutviklingen av et velferdssamfunn som sikrer innbyggerne likeverdig og god livskvalitet. Her er det viktig å samarbeide åpent og godt med de ansatte sine organisasjoner. Vi ser fram til samarbeid og kontakt med de nye folkevalgte i den kommende fireårsperioden, og jeg minner om viktigheten av god kontakt og godt samspill med de mange dyktige lokale tillitsvalgte på den enkelte arbeidsplass i kommuner og fylkeskommuner. Uka før valget gjennomførte vi Delta-uka lokalt og regionalt initiert, der titalls ulike aktiviteter ble gjennomført over hele landet. Pub- og torgmøter, paneldebatter og stands, kulturelle og sosiale arrangementer har synliggjort Delta som arbeidstakerorganisasjon, og våre løsninger på utfordringene i offentlig sektor. Vi fikk vist fram mangfoldet av yrkesgrupper og deres kompetanse, vi fikk satt fokus på kommunepolitikernes arbeidsgiveransvar og overordnede ansvar for at offentlige tjenester organiseres og ledes på en god måte. Jeg vil rette stor takk til alle våre tillitsvalgte, medlemmer og ansatte som på en flott måte bidro til å markere Delta i sine lokalmiljøer. I november gjennomfører vi vårt representantskap og arbeidslivspolitiske konferanse. I løpet av kort tid vil dokumentene til representantskapet være ute i organisasjonen til debatt og til innspill. Jeg oppfordrer hver enkelt av dere til å ta del i diskusjonene. Vær med på å forme Deltas politikk og arbeid for den kommende perioden. Min oppfordring til deg er at du bruker din rett og dine muligheter til å påvike Deltas politikk og utvikling ved å delta aktivt i de forberedende diskusjonene til høstens møte i representantskapet. I forkant vil også nettverkssamlingene være viktige arenaer hvor jeg håper flest mulig vil bidra til å gi innspill, komme med forslag og drøfte de ulike politiske sakene som er på dagsorden. Jeg ser fram til gode diskusjoner og innspill fra dere. De folkevalgte har både en styrings- og ombudsrolle og en arbeidsgiverrolle. Alle disse rollene er viktige, når man skal møte de ulike muligheter og utfordringer i den enkelte kommune og fylkeskommune. Våre folkevalgte vil best lykkes i sin arbeidsgiverrolle med en bred og nær kontakt med de ansatte og deres organisasjoner. Kjære folkevalgte lykke til i viktig samfunnspolitisk arbeid bruk oss i Delta det skaper kvalitet for alle! gunn olander forbundsleder i Delta

9 delta-uka 9 Lokalavisa dukker opp, intervjuer og fotograferer hovedtillitsvalgt Freddy Paulsen og Anne Karin Tronslien, Dyveke Svevad og Hege Elin Hoås Norman når de arrangerer en allsidig bursdag for 75- åringen Delta. Foto: Gunhild Lervåg I Elverum inviterte Delta til moro fra morgen til kveld, og lokalavisa foreviget det hele. I Ålesund fikk politikerdebatten Delta sto bak, førstesiden i Sunnmørsposten. Over hele landet har medlemmer stått på for å vise fram Delta. oppdraget var som følger: Den første uka i september skulle tillitsvalgte over hele landet synliggjøre Delta og Deltas yrkesgrupper for kommuner, folkevalgte, nærmiljøet og arbeidsplassen. Så var det opp til de tillitsvalgte og medlemmene hvordan de skulle løse oppdraget. Resultatlista er lang: fagkvelder, politikerdebatter, leserinnlegg i avisa, yrkesorganisasjoner som oppsøker politikere, drops, vafler, ballonger på torget, medlemskvelder med god mat, forestillinger og levende musikk. Konserter for kommunens befolkning. Svingom og korsang på torget. For å nevne noe. På de neste sidene får du smakebiter på Deltakake og politikk og alt det andre som Delta har funnet på landet rundt. >>>

10 10 delta-uka trondheim: Delta logoen strålte om kapp med sola på torget i Trondheim 8. september. Hele 12 av Deltas yrkesorganisasjoner viste mangfoldet i organisasjonen. Her var det høreapparat fra audiografene i naf, tannpasta med mer fra tannpleierne i ntpf, fotpleie fra nff og vafler fra de gode aktivitørene i alf, for å nevne noe. I tillegg var det gammeldans, opera, korsang og politikerdebatt. SETTER DELTA PÅ KARTET Ordførerdueller, vafler på torget, dans, arbeidsplassbesøk og temakveld om barn i sorg. Spennet var stort da Delta i ei uke gjorde seg synlig gjennom vel 50 ulike arrangement. W W W ålesund: Mange var interessert i kurset for ledere i det offentlige som Delta Ålesund og yrkesorganisasjonen Kontoret arrangerte mandag 5. september i Ålesund. Stinn brakke og stor stemning i Ålesund da Delta arrangerte politikerduell mellom ordførerkandidatene Eva Vinje Aurdal (Ap) og Bjørn Tømmerdal (H). Vinje Aurdal ba om samarbeid mellom Arbeiderpartiet og Høyre i Ålesund, men ble avvist av Tømmerdal. Det førte til førstesideoppslag i Sunnmørsposten. Debatten ble ledet av Deltas Knut Roger Andersen. W bergen: Medlemmer i Aktivtørenes Landsforbund (alf) og Skolenes Kontoransattes Landsforening (skl) oppsøkte valgbodene på Torgalmenningen og gjorde politikere fra alle partier bedre kjent med yrkesgruppene, yrkesorganisasjonene og Delta. Det ble godt mottatt av politikerne. Både alf og skl synes dette var inspirerende og tar gjerne utfordringen igjen. W W W

11 delta-uka 11 W lavangen: Delta Lavangen hadde arbeidsplassbesøk torsdag 8. september. De serverte kake og hadde med gave til medlem som fyller 60 år. Fra venstre Alex Norbakken, Ruth-Anna Aune, Geir Jacobsen, Per Thrane, Wenche Aarberg, Rose Wasshaug og Lisbeth Røkenes. Hovedtillitsvalgt i Lavangen kommune, Per Thrane, deler opp Deltakake. herøy: I regi av de lokale leddene Delta Herøy, Hareid og Ulstein, og Sande og Vanylven, var det lørdag 3. september duket for medlemsdag for medlemmene på Sunnmøre. Omlag 50 tok turen til Herøy Kystmuseum der arrangementet fant sted. Der ble det politikerdebatt, guiding, fiskesuppe og teaterforestilling. støren: Over 80 medlemmer tok turen til Støren for å være med på medlemskveld i regi av Delta Fjellregionen, som består av Delta-tillitsvalgte i kommunene Oppdal, Rennebu, Midtre Gauldal, Melhus, Røros, og Holtålen. De hadde satt sammen et program med både faglig innhold og god underholdning. Kvelden ble avsluttet med country fra Børge Rømma og Vibeke Grøtli Fossen (bildet). seljord: Delta benyttet anledningen til å gjøre seg synlig for de vel som besøkte landbruksmessa og folkefesten Dyrsku n i Seljord i Telemark. arendal: Også i Arendal sørget medlemmene og tillitsvalgte for å gjøre Delta synlige og å friste med vafler. drammen: Lørdag 3. september hadde tillitsvalgte fra Drammen, Lier og Nedre Eiker stand på Bragernes torg og tok opp aktuelle saker i offentlig sektor med de politiske partiene som også var der. I tillegg arrangerte Delta tippekonkurranse, delte ut boller og bød på vafler. Hovedtillitsvalgt Astrid Krangnes i Nedre Eiker deler ut ballonger til de yngste ved Deltas stand på Bragernes torg i Drammen.

12 12 delta-uka De tre, sykehusdirektøren for Sykehuset i Vestfold, Stein Kinserdal, Delta-leder Gunn Olander og Jette Dyrnes, leder for Helesfagarbeidere i Delta, er enige om at politikerne må ta ansvar og at de må sette seg inn i sykehusenes krav til kompetanse. tekst og foto: audun hopland GRILLING AV GULLREKKA Delta-leder Gunn Olander minner folkevalgte om at samhandlingsreformen ikke handler om å springe fortere, men om å gjøre de rette oppgavene. Før valget inviterte Delta i Tønsberg til debatt om reformen.

13 delta-uka 13 Jeg skal stå på og fronte alle yrkesgrupper. Dere som ledere må si at det er behov for oss alle, oppfordret hovedtillitsvalgt Åse Hejdenberg i Tønsberg kommune. dere folkevalgte har det øverste ansvaret for de ansatte. Ta de ansatte med i alle prosesser. Skaff nok læreplasser som gjør yrkesvalg attraktivt. Bruk oss og tenk kvalitet, oppfordret Delta-leder Gunn Olander da hun mandag før kommunevalget møtte lokalpolitikere i Tønsberg til debatt om samhandlingsreformen. Reformen skal flytte helsetjenester nærmere der folk bor. «Her har vi gullrekka av politikere i Tønsberg» var kommentaren fra en av de mange frammøtte før debattleder, Deltas kommunikasjonssjef Karl Håkon Sævold, påpekte at panelet i hovedsak bestod av menn, mens kvinneflertallet var stort blant tilhørerne. Så ga han ordet til partirepresentantene. sprik om reformen Per Arne Olsen fra Frp åpnet med å si at kjønnsskifteoperasjon var uaktuelt. Han innrømmet at det kreves sterk politisk vilje til å løfte de kvinnedominerte omsorgsyrkene økonomisk, men sa at det er noe både SV og Frp vil. Vi trenger øremerkede penger til et nødvendig eldreløft, sa Olsen. Han mente videre at samhandlingsreformen tar opp behovet for en mer hensiktsmessig organisering av helsetjenestene, basert på lokale ønsker og behov. Dette kan bli et stridstema. Delta og mange yrkesgrupper kan gå en vanskelig tid i møte. nav-reformen vil framstå som vellykket sammenlignet med samhandlingsreformen, sa Olsen. Høyre-mannen Svein Rui la ikke skjul på at han ønsket konkurranse mer for pengene. Vi vil ha de beste sykepleierne og de beste legene, sa han. Dette fikk Ap-representanten Ragnar Fevang med 24 års bak seg som opposisjonspolitiker i Tønsberg, til å understreke sitt nei til konkurranseutsetting som prinsipp i sykehussektoren. Han påpekte også det brokede politiske landskapet i byen med mange vippepartier. Fevang innrømmet kattepinen med at nybygde sykehjemsplasser står tomme fordi det mangler penger til drift. Naturlig nok forsvarte han og SV reformen. ansattes kompetanse sv-politikeren Olav Sannes Vika beskrev reformen som helserettet og nødvendig, men var samtidig skuffet over at kommunen ikke setter av penger på å løfte de ansattes kompetanse. Flertallet Høyre og Frp i Tønsberg er uheldig, sa Venstre-mannen Hilmar Flatabø og begrunnet det med manglende interesse hos dem for miljøvern og videreutdanning av de kommunalt ansatte. De ansatte trenger faglig påfyll. Lag et spleiselag mellom staten og kommunene til etterutdanning. Vi må gå skritt for skritt og ønsker å kartlegge hva kommunene trenger i et tiårs perspektiv. Nok folk må utdannes til den kompetanse som trenges i kommunene, sa Flatabø og rettet søkelyset på det som Delta er svært opptatt av, de ansatte og deres kompetanse. Steinar Ljone fra Kystpartiet var bekymret for økonomien og påpekte at helse må stå øverst og at kommunen i altfor stor grad sitter og administrerer det som er lovpålagt. rett person på rett plass Etter at politikerne hadde snakket seg varme, minnet Gunn Olander om at 12. september skal de ansatte velge gode sjefer. Samhandlingsreformen handler ikke om at de ansatte skal løpe fortere, men at rett person skal jobbe på rett plass og at offentlige tjenester løses på en best mulig økonomisk måte, påpekte Delta-lederen. Ap-politiker Fevang understreket at hjemmehjelpere og hjemmesykepleiere må være på samme lag. Leder Jette Dyrnes i Helsefagarbeiderne i Delta mente at politikerne behandler de ansatte som en salderingspost og etterlyste læreplasser for helsefagarbeidere. Bruk helsefagarbeidere til sitt og sykepleier til sitt, oppfordret Dyrnes. Administrerende direktør Stein Kinserdal ved Sykehuset i Vestfold mente disse ordene skulle vært hugget i stein. Mange utdanner seg vekk fra det de er lært til å skulle gjøre, sa han og gikk Delta i møte, men påpekte også at Deltas yrkesgrupper er i kiv med andre yrkesgrupper. Det er ikke nødvendig at alle har en mastergrad. Oppgavefordeling er noe jeg jobber med. Samme hvor man bor, skal det være samme tilbud om omsorg og spesialisttjeneste, svarte sykehusdirektør Stein Kinserdal.

14 14 delta-uka Tillitsvalgte i Drammen fikk med seg en gripende fortelling fra livet til norsk-somaliske Amal Aden som fortalte om hvor tøft det har vært å utfordre æreskulturen som hindrer friheten for mange. Fra venstre foretakstillitsvalgt i Vestre Viken helseforetak,yvonne Bell, Amal Aden og hovedtillitsvalgt i Veste Viken helseforetak Drammen sykehus, Gry Lilleås Christoffersen. GIR ALDRI OPP Hun viser vei for de usynlige ved å være kvinne, muslim og å stå fram i samfunnsdebatten. Amal Aden mener at det er lettere å være en minoritet i Ringerike enn i Oslo. tekst og foto: audun hopland Til storbyen Oslo kunne hun ikke tenke seg å flytte. Deltatillitsvalgte i Drammen fikk nylig høre hennes gripende livshistorie fra hun kom fra å være gatebarn i Somalia til å bli en drapstruet samfunnsdebattant og småbarnsmor i Norge. For 15 år siden kom Amal Aden til Norge. Da var hun 13 år gammel og analfabet. Etter en rekke år som et kriminelt barnevernsbarn i Oslo fikk hun det etter hvert bedre. Hun fikk venner som støttet henne og trodde på henne. For få år siden lærte hun seg å lese og skrive. Nå snart gir hun ut sin femte bok. Nylig stod hun fram som lesbisk. rømte, ble aldri savnet Det er ikke bare bare å integrere seg. Etter åtte dager på skolen ble kasta ut fordi jeg var for sinna og sloss. Beste løsning var nok at jeg måtte slutte. Da jeg var under psykiatrisk behandling tok jeg pillene jeg fikk under tunga og spytta dem ut. Psykologen min sa at jeg ikke var gal. Så rømte jeg. Tolken min kjørte meg til Oslo. Jeg var borte i over tre måneder. Barnevernet hadde ikke savna meg. Hadde jeg vært 13 år, hvit og med langt lyst hår hadde jeg

15 delta-uka 15 nok blitt savnet. Barnevernet tok ikke det ansvar for meg som de burde ha tatt. De sa jeg kunne være farlig. snille gamle Da jeg kom på sykehjem ble jeg tatt vel imot. De var ikke redd meg. «Lille negeren, kom hit», sa de som bodde der. Jeg fikk saft og kjeks. Vi spilte kort. Her er det noen snille, tenkte jeg. Ingen på barnevernet var snille. De gamle fikk meg til å bli rolig. Vi var ensomme det hadde vi felles. Etter hvert fikk jeg være i barnehagen og lærte språket der. Jeg gjorde alt jeg kunne for å lære norsk, spurte om alt. Så kom barnehagesjefen og sa at jeg plagde de ansatte. Lenge trodde jeg alle sjefer i Norge var slemme. dere må også hjelpe Uten skolegang har jeg skrevet fire bøker. Kan du ikke språket har du et kjempeproblem. Alle som kommer hit må ta ansvar, men dere må også hjelpe. Det norske samfunnet skal alltid være forsiktig. De som kommer hit må få hjelp til å tilpasse seg. Det er ikke lett. Jeg har fått drapstrusler for å ha sagt at norske lover skal gjelde. Jeg er innflytter. Dette er deres land. Uansett hvor snille dere er så er dere norske. Det er best å stå på sitt. Ha ryggrad. Selv har jeg vært sort/hvitt. Jeg føler jeg ikke utfordrer. Men, samme hva jeg har sagt og skrevet, så mener jeg det er bedre enn å være taus, sier hun, og håper på en enda åpnere samfunnsdebatt med mer fokus på menneskelige verdier og mindre på religion. Jeg er drittlei av innvandrere, men man kan ikke hate alle muslimer eller minoriteter for det. Det er fordommer i alle kulturer. De fra Somalia godtar ikke at jeg kler meg i bukse. Ei 13 år gammel jente skrev til meg om at hun ikke fikk lov til å gå i lange bukser. Jeg er ikke så viktig som brødrene mine, skrev hun. Ei som var 12 år skrev at hun ikke fikk gå på julekonsert. Ei kvinne jeg kjenner som er hindu fortellet at hun bruker hijab for da får hun være i fred. Min personlighet irriterer nok mange forstokkende menn. De burde bli sendt på kurs i likestilling. Etter at jeg ga ut boka om likestilling blant innvandrerkvinner på kvinnedagen ble mange menn provosert og jeg måtte avlyse alle foredrag og reiser. vil aldri flytte På Klekken på Ringerike bor hun med tvillingbarna sine på i et bofellesskap med en annen familie. Her er det liv i huset og høner på tunet Jeg vil aldri flytte. Jeg vil leve i frihet i et fritt land og vil bor her til jeg dør, sier Amal Aden. NYHET! DRIVSTOFFRABATT RABATT 50 øre fra første liter Esso MasterCard er mer enn gode rabatter på drivstoff. Det er også et fullverdig kredittkort uten årsavgift, som sparer deg for penger. Les mer om alle fordelene på nettsiden vår. Send en SMS med DELTA og e-postadressen din til 2290 så sender vi deg søknadsskjema. Tilbudet gjelder medlemmer av Delta / Drivstoffrabatt er øre/liter på pumpepris drivstoff inkl. moms / Effektiv rente ved en kredittramme på kr er fra 25,34 % til 26,62%

16 16 delta-uka LOKKET MED KAKE De tillitsvalgte på Elverum gjør alt de kan for at så mange som mulig skal få en bit av Delta-kaka. tekst og foto: gunhild lervåg Hovedtillitsvalgt Freddy Paulsen har delegert ansvaret for medlemspleie og store arrangementer til tidligere hovedtillitsvalgt Hanne Henriksen. Hanne Henriksen har bakt ti kaker med Delta-blå glasur. I tillegg har flere andre tillitsvalgte i Hedmark-kommunen brukt kveldstimene til å røre kulturmelk, sukker og kanel sammen til saftige kaker, pyntet med blå krem. Fra maleriene i kommunestyresalen kikker Elverums tidligere ordførere ned på kakene. Klokka er 9.30, torsdag i Delta-uka. 25 plasstillitsvalgte har inntatt kommunestyresalen. Titalls blå ballonger duver rundt. Snart skal bursdagsfesten begynne. feirer 75-åring I år fyller Delta 75 år. Selve datoen var 23. mars, men 75-åringen er blitt feiret mange ganger i løpet av året. Elverum Delta har lagt sin feiring til Delta-uka og bruker anledningen til å vise fram organisasjonen fra morgen til kveld. Hanne Henriksen, tidligere hovedtillitsvalgt, nå vara med ansvar for vervekampanjer og medlemspleie, har ansvar for den praktiske planleggingen av bursdagsfesten. Det er hun som har søkt «i fire eksemplarer» om å få stenge gata utenfor rådhuset på kvelden når Delta-gjengen inviterer byens befolkning på konsert. Søknaden er innvilget og bussen må kjøre en annen trase. Det er Henriksen som har tenkt ut hvor mange stoler de trenger på Speakers Corner, der de snart skal arrangere politikerdebatt. Og det er hun som har plan B og C klar hvis regnet skulle klaske ned hele dagen slik værmeldingen har truet med. For å nevne noe. Men Hanne Henriksen vil ikke ha æren for arrangementet. Det er de 25 plasstillitsvalgte som gjør jobben og gir Delta et ansikt. vaktmestre og gud Klokka er snart 10. Alle tillitsvalgte er på beina. De reiser partytelt på rådhusplassen, bærer stoler til politikerdebatten, skjærer opp kake og pynter teltene. Med kakeesker i armene og blå deltavester på brystet er Ann Kristin Woldmo, Solveig M. Teppen og Heidi Støvner klare

17 delta-uka 17 for dagens første arbeidsplassbesøk. De skal besøke skoler, barnehager og sykehjem og fortelle om Delta, by på bursdagskake og brosjyrer. Dagen før ble de blitt kurset i hvordan de skal presentere Delta. Det var nyttig, mener flere at de tillitsvalgte. Nå har de flere fakta å vise til og føler seg tryggere på argumentene sine. Før de forlater kommunestyresalen gir Hanne Henriksen gode råd om hva de kan si for å verve vaktmestrene. «Vet dere at vaktmestrene er som Gud? Alle vet at han finnes, men ingen vet hvor de er», sier Henriksen. «Bare skru på sjarmen. Det kan dere.» kampanjen Delta Elverum er med sine 270 medlemmer et kraftsentrum i Hedmark, mener hovedstyrerepresentant for regionen, Iver Breisjøberg. Men selv om de er mange, kan de bli flere. Delta har tillitsvalgte på arbeidsplassene, og det er nøkkelen til få flere medlemmer og holde på medlemmene. Freddy Paulsen, som tok over som hovedtillitsvalgt i Elverum i mars, tror lokallaget kan vokse. Da han tok over, sørget han for å innkalle alle plasstillitsvalgte på møter og få dem med på å utforme en vervekampanje. Det er medlemmene som har kampanjen navn. «Delta du og» står det på hvite buttons. Bursdagsfeiringen med arbeidsplassbesøk, politikerdebatt og konsert er en del av kampanjen. gjør delta synlig Klokka er og lokalpolitikere fra Ap, V, Sp, Frp og H har funnet sin plass på hjørnet av rådhusplassen. Etter tur gratulerer de Delta med dagen, takker for å komme og sprer budskapet sitt. Alle snakker om det samme, men forskjellene kommer tydelig fram. Mens Frp legger vekt på at de vil ha slutt på deltid av hensyn til brukerne, snakker Arbeiderpartiet om at ansatte må slippe å jakte på vakter. Frp flagger konkurranseutsetting, Høyre snakker varmt om faglig påfyll for kommuneansatte og arbeidsgiveransvar. Om lag 20 hører på. Men om få får med seg debatten, betyr den likevel mye, mener arrangørene. Alle politikerne forholder seg til rollen som arbeidsgivere og til Delta i innleggene sine, påpeker Iver Breisjøberg. konsert Klokka nærmer seg 15. Verken plan B eller C var nødvendig, for her steker sola. Fremdeles venter hundrevis av kakestykker på å bli spist. Men dagen er fortsatt ung, selv om arrangørerne Hanne Henriksen og Freddy Paulsen begynner å bli litt slitne. Og ennå gjenstår konserten med Byraadet, «Elverums kuleste og for tiden mest profilerte band», fulgt av pubkveld for Delta-medlemmer. Det tar på å feire bursdag. Men artig er det. oppskrift på delta-kaka 7,5 kopper mel. 5 kopper farin 1 l kulturmelk 250 gr smør 2,5 ts natron 4 ts kanel Smør smeltes og avkjøles litt. Alt blandes sammen og stekes i langpanne på 200 grader i ca 35 min. glasur: Melis blandes med melk og sitrondråper. Kokos farges blå med konditorfarge. Delta-kaka STIPEND TIL MEDLEMMER I DELTA OSLO Stiftelsen for Osloavdelingen av Delta kan yte stipend i forbindelse med videreutdanning til medlemmer under Nettverk Delta Oslo. Styret i stiftelsen har fastsatt følgende kriterier: Det ytes stipend til yrkesrelatert videreutdanning/etterutdanning/ faglig vedlikehold/fagbrev. Stipend ytes i form av refusjon av dokumenterte utgifter. Det ytes inntil 50 prosent av de dokumenterte utgifter. Maksimum stipend er kroner 5 000,- per søker per år. Søknadsfrist for stipend er 30. juni og 31. desember hvert år. Avgjørelse om stipend foretas innen 30. september og 31. mars hvert år. Søknadsblankett fås ved henvendelse til htv-kontoret i Lakkegt 3, Oslo eller til lokal htv i Oslo.

18 18 delta-uka Hovedtillitsvalgt Bente Bøe (t.v.) og Re-ordfører Thorvald Hillestad. Politikerdebatten var innom temaer som kommunesammenslåing, eiendomsskatt, omsorgstilbud og læreplasser. tekst og foto: hege heløe DELTA PRESSER PÅ Ordfører Thorvald Hillestad i Re i Vestfold roser Delta for å gjøre de lokalt folkevalgte mer bevisste på arbeidsgiveransvaret sitt. Re-ordføreren stilte på Deltas politikerdebatt i forkant av valget. Han mener det er bra at Delta retter søkelyset mot lokalpolitikernes rolle som arbeidsgivere for de kommuneansatte. Det viser at alle i kommunestyret, ikke bare rådmann og ordfører, har ansvaret. Det tror jeg hjelper. Jeg visste om Deltas arbeidsgiverundersøkelse og leste den med stor interesse, forteller han, og røper at han ble positivt overrasket over at 80 prosent oppgir at de er klar over at det er de som er arbeidsgivere. Hillestad tror at kommestyrepolitikere vil opptre annerledes om de er klar over sitt ansvar som arbeidsgivere overfor kommunens ansatte. I 2007 var det bare 42 prosent av kommunestyret som var klar over sitt arbeidsgiveransvar, påpeker han, og mener at det har skjedd noe med bevisstheten i løpet av de fire årene. i forkant av delta-uka I forkant av kommunevalget gikk Yrkesorganisasjonene Barne- og ungdomsarbeiderforbundet (buf), Teknisk Yrkessammenslutning (ty) og Helsefagarbeidere i Delta sammen om arrangere politisk debatt. Arrangørene hadde gjerne sett flere publikummere i salen. Likevel, det var lite å utsette på engasjementet. Debatten pågikk i over to og en halv time og spørsmål og svar ble godt håndtert av kveldens debattleder, Bjørn Harald Iversen, foretakstillitsvalgt for Delta i psykiatrien, Vestfold helseforetak. Lokalpolitikere fra Fremskrittspartiet, Høyre/Kristelig Folkeparti, Venstre, Sosialistisk Venstreparti, Arbeiderpartiet og Senterpartiet deltok i debatten. kutt i stillinger Tema som ble tatt opp denne kvelden var kommunesammenslåing, nedlegging av vaktmesterstillinger, kutt i omsorgstilbudet, konkurranseutsetting, læreplasser i kommunen, eiendomsskatt og hvorvidt kommunen har råd til å drifte det nye omsorgssenteret som skal stå ferdig i I panelet var også Lizzie R. Thorkildsen fra Delta. Delta har kjørt kampanjen «velg en god arbeidsgiver». Gode arbeidsgivere er viktig. Uten god ledelse er det vanskelig å være ansatt. Hva mener politikerne er viktigst for gode arbeidsplasser? Ledelse, kompetanse arbeidsmiljø er viktig. Ta arbeidsgiveransvaret på alvor og sørg for god ledelse, medbestemmelse og god velferdstjeneste, oppfordret Thorkildsen, og la til at Delta gjerne tar litt av æren for at lokalt folkevalgte er blitt mer bevisst på sitt arbeidsgiveransvar.

19 reportasje 19 arbeidsplassreportasje SAMLING I SOGNDAL Den største kjendisen fra Sogndal er storskurken Gjest Baardsen, men han er ikke et godt forbilde for den som skal forhandle lønn. i sogndal: siv m. bjelland [tekst og foto] Museumsdirektør Aage Engsæter (t.v.) og driftsleder og Delta-medlem Dagfinn Lereim, som tar seg av alt det tekniske ved museet. Vi definerer oss som et museum som eksisterer ikke primært for turister, men for oss sogninger, sier Engesæter. Sommerstid er høysesong ved museet og mange turister. I vinterhalvåret er det mer kvelds-arrangementer, skoleelever, studenter og barnehager. de heibergske samlinger Sogn Folkemuseum er et av de eldste folkemuseene i landet, og er en arbeidsplass der en stor del av de ansatte er organisert i Delta gjennom Museumsansattes Forening (maf). Dette er en arbeidsplass hvor en rekke medlemmer meldte overgang i fjor. De ansatte ser verdien av å være fagorganisert, men er ikke så opptatt av fagforeningsproblematikk. På museet kan du oppleve hvordan sogninger har levd og bodd, fra middelalderen og fram til vår egen tid. Ansatte ved museene er en gruppe som har vært gjennom store omstillinger i de senere årene i forbindelse med museumsreformen. lønn ved sammenslåing Kristian Systad er hovedtillitsvalgt for de ansatte ved museene i Sogn og Fjordane, hvor De Heibergske samlinger er ett av fem museer som ble slått sammen i forbindelse med den nasjonale museumsreformen. Denne kvalitetsreformen er en av de mest omfattende endringer i museumssektoren i Norge siden 1970-tallet. Reformen har medført til dels store endringer i måten museene er organisert på. Lønnsspørsmål knyttet til omorganiseringene er den saken som har opptatt medlemmene ved museet mest. Det var forskjeller i lønn ved de fem ulike museene da vi ble sammenslått. Vi hadde forskjellige utgangspunkt og har forsøkt å ta med det beste fra hvert museum etter prinsippet om lik lønn for likt arbeid, sier Kristian Systad. >>>

20 20 reportasje Anders Bjørk, frivillig ved museet, viser fram ei dør med en spesiell historie. Den er fra en gård hvor det var bryllup og da gjestene var i kirka brøt Gjest Baardsen seg inn ved å bore et hull (over), stikke hånden inn og dra fra slåen. Han stjal alt brudesølvet. Baardsen ble arrestert 58 eller 59 ganger. Han var skoleflink, og mens han satt i fengselet skrev han sine memoarer i flere bind. han vervet mange nye medlemmer i forbindelse med sammenslåingen. Mange av dem var ikke organisert tidligere. Det er lettere å få gjennomslag når du star samlet, sier Systad. trenger en tillitsvalgt Han har mye positivt å si om Delta, og er glad for hjelpen han har fått til å tilpasse vilkårene for ansatte i forbindelse med omorganiseringen. Folk er fornøyde med Delta, sier han. Likevel kan dørstokkmila bli lang mellom medlemmene ved museet og Deltamedlemmer på de andre arbeidsplassene i kommunen. For øyeblikket er det ingen som er hovedtillitsvalgt for Delta i Sogndal. Kristian Systad er preparant og har ansvar for gjenstandsmassen og sørger for at de gjenstandene er i så bra stand som mulig. Arbeidet består av restaurering og oppussing av alt fra tekstiler og møbler til redskaper. Når det gjelder Gjest Baardsen er det Systad som rydder fram og tilbake fotjernene i forbindelse med visning for publikum. museumsansatte på sidelinjen Vi i museene føler oss litt på sidelinjen sammenlignet med Delta-medlemmene ved andre virksomheter i regionen, sier Systad. Han deltar gjerne på felles disktriktssamlinger sammen med Delta hvis det blir aktuelt, forutsatt at det blir et opplegg som inkluderer deres yrkesgruppe. Museumsansattes Forening maf organiserer medlemmer ved de offentlige museene i Norge og har medlemmer både i staten og kommunene. maf har derfor medlemmer i begge de to ys-forbundene Delta og stafo. De har en avtale som gir gunstig kontingent, men som ikke gir full inkludering i de respektive moderorganisasjonene, stafo og Delta. Det kan det bli en forandring på.

21 reportasje 21 Onsdager er godt besøkt med fast temadag der eldre sogninger bidrar til tradisjonsaktiviteter ute og inne i husene. Ulike lokale kokker leies inn for å lage mat i kafeen. Blant aktivitetene er slått, raking, hesjing, strikking, veving, treskjæring og annet lokalt tradisjonshåndverk. Denne onsdagen er det slåttekarer i aksjon. et godt samarbeid Når vi ringer til leder i Museumsansattes forening (maf), Jarle Vangstad, kan han fortelle at Delta har tatt initiativ til å drøfte samarbeidet mellom Delta og maf. Vangstad er museumshåndverker ved Stiklestad Kultursenter. Flertallet av maf-medlemmene er i Delta, noen er i stafo. Det siste gjelder ansatte ved Maihaugen, Henie Onstad og Folkemuseet, med flere, som alle er statsansatte. Personlig har jeg et godt forhold til Delta. Vi har et lokalt ledd der jeg er hovedtillitsvalgt. Jeg har vært med i kfo/delta siden 1984, sier han. En mulighet for framtidig organisering er at til alle i maf går til enten stafo eller Delta. Det er årsmøtet som vedtar dette. Valget avhenger av både økonomi og tilhørighet. Vi må drøfte dette med ledelsen i både Delta og stafo, sier Vangstad, som avventer et initiativ fra Delta. maf på sin side er i en prosess for styrke forholdet mellom organisasjonens regionkontakter og styret for at gi bedre støtte til folkene som er plassert lokalt. Vangstad understreker at han i all hovedsak er godt fornøyd med samarbeidet også som det er i dag. heibergsske samlinger sogn folkemuseum Friluftsmuseet ved Heibergske samlinger består av nærmere 40 bygninger og spenner fra årestuen fra middelalderen til et moderne ferdighus fra slutten av 1980-talet. Her er bondestuer fra ulike perioder, et strandsitterbosted, og ein lennsmansgård. Museet driver også tradisjonelt gårdsbruk med både hest, kyr, sauer, griser og høns.

22 ny rapport om nav-ansatte LØNNSFORSKJELLENE MINSKER Kommunalt ansatte i nav tjener fortsatt mindre enn de som er ansatt i staten, men forskjellene krymper. Det viser ny undersøkelse. tekst og foto: gunhild lervåg Rådgiver Liv Håkonsen, 2. nestleder Bjørn Hovde, leder Gunn Olander og hovedtillitsvalgt Martin Moen

23 Det går riktig vei. Vi fryktet at det var verre, sier rådgiver Liv Håkonsen i forhandlingsavdelingen i Delta. Rapporten bekrefter det våre tillitsvalgte sier. Det er forskjeller mellom statlig og kommunalt ansatte i nav, selv om forskjellene nå ser ut til å være mindre, sier Delta-leder Gunn Olander. Omtrent en fjerdedel av medarbeiderne i nav er kommunalt ansatt. uenige om forskjellene Undersøkelsen som er utført av Arbeidsforskningsinstituttet på vegne av ks, lo, ys og Akademikerne, bygger på en spørreundersøkelse blant personalansvarlige og tillitsvalgte, intervjuer med nav-ledere og navs arbeidsmiljøundersøkelse fra Både tillitsvalgte og personalansvarlige i nav mener at det fortsatt er lønnsforskjeller mellom kommunalt og statlig ansatte i nav, men de er ikke enige om hvor store forskjellene er. De tillitsvalgte mener at de kommunalt ansatte tjener klart dårligere, mens de personalansvarlige svarer at de kommunalt ansatte tjener litt dårligere. Et flertall av de personalansvarlige opplever at lønnsforskjellene er blitt mindre, men det kjenner ikke de tillitsvalgte seg igjen i. kjenner seg igjen Gunn Olander biter seg merke i at det er tydelig forskjell på hvordan tillitsvalgte og personalansvarlige ser forholdene. De tillitsvalgte rapporterer at arbeidstids- og velferdsordninger er litt dårligere for kommunalt ansatte. De personalansvarlige mener ordningene er likeverdige for kommunalt og statlig ansatte. Martin Moen er hovedtillitsvalgt i Oslo kommune og ys-leder for Oslo kommune. Også han kjenner seg igjen i beskrivelsene av forholdene på nav-kontorene. tariffoppgjørene De lokale nav-kontorene har både statlige og kommunale medarbeidere. Derfor jobber de ansatte under to ulike lønns- og avtaleverk. Da nav ble opprettet, oppdaget kommunalt ansatte at de både fikk lavere lønn, hadde dårligere arbeidstidsog velferdsordninger enn sine statlige kolleger på samme kontor. Allerede i tariffoppgjøret i 2008 fikk arbeidstakerorganisasjonene gjennomslag for at lønnsforholdene på nav-kontorene skulle kartlegges og lønn skulle forhandles lokalt der skjevheter ble oppdaget. I tariffoppgjøret i fjor ble det bestemt at partene i samarbeid skulle få utarbeidet en rapport om lønns- og arbeidsforholdene i nav. Nå er altså rapporten klar. kartlegging Om lag halvparten av kommunene har kartlagt om det er forskjeller mellom kommunalt og statlig ansatte i nav. I de fleste kommunene førte kartleggingen til endringer, ifølge de personalansvarlige. Nå har vi fått både kartlegging og rapport. Vi tar med oss disse resultatene inn i neste tariffoppgjør og jobber videre for like vilkår, sier Gunn Olander. Delta har siden opprettelsen av navkontorene vært bekymret at de kommunalt ansatte tjener betydelig mindre enn de statlige ansatte. Delta krever at alle som arbeider i nav får like lønns- og arbeidsvilkår. løsninger Rapporten skisserer to løsninger på å få bukt med lønnsforskjellene: Lønnsforskjellene må utjevnes lokalt. Det er store forskjeller mellom kommunene i hvor mye dårligere og i noen tilfeller bedre vilkårene er for kommunalt ansatte. Kommunalt ansatte i nav gjøres til statlig ansatte. Det er allerede skjedd noen steder. Kommunalt ansatte har fått tilbud om å velge å være ansatt i kommunen eller i staten. Mange personalledere foretrekker denne løsningen fordi de da slipper å forholde seg til to ulike avtaleverk. nav etter reformen nav ble etablert 1. juli Består av den statlige Arbeids- og velferdsetaten og de delene av kommunenes sosialtjenester som inngår i de felles lokale kontorene. På nav-kontorene jobber ansatte fra Arbeids- og velferdsetaten og kommunen sammen om å finne gode løsninger for brukerne. Alle nav-kontor er nå etablert, rundt 450 kontor i kommuner og bydeler. Om lag jobber i nav Av dem er ca 5000 kommunalt ansatt.

24 SATSER PÅ GRØNNE ARBEIDSPLASSER Klimaendringene vil i de neste årene gripe sterkt inn arbeidslivet verden over. Vi vil bli utfordret, men vil også kunne skape ny utvikling, sa ys-leder Tore Eugen Kvalheim på ys konferanse om samfunnsansvar. tekst siv m. bjelland foto terje bergersen, negotia

25 grønn økonomi, med grønn verdiskaping og grønne arbeidsplasser, har blitt et naturlig fokus for ys. I 2007 vedtok ys å engasjere seg sterkere i klima- og miljøspørsmål. Siden da har dette vært et viktig tema. Det siste året er dette blitt et prioritert område under ys satsing på samfunnsansvar. ys deltar i det nyetablerte klimarådet i arbeidslivet hvor partene diskuterer norsk klimapolitikk sammen med miljø- og utviklingsminister Erik Solheim, arbeidsminister Hanne Bjurstrøm og andre sentrale deltakere fra Statsministerens kontor og departementene. aktør i klimaforhandlingene ys har de siste årene også vært med i den norske forhandlingsdelegasjonen i de internasjonale klimaforhandlingene, og skal også være med i Durban senere i år. Det vil bli tatt store beslutninger som får konsekvenser. Myndighetene vil vedta store endringer som arbeidsplassene må tilpasse seg i årene som kommer. Vi vil bli utfordret, men vi vil også kunne skape ny utvikling, vekst og grønne arbeidsplasser, sa ys-leder Tore Eugen Kvalheim på yskonferansen om samfunnsansvar. Tillitsvalgte og ansatte fra alle deler av ys deltok, deriblant en stor gruppe fra Delta. «mye går riktig vei» Klimaendringene kan bidra til å endre en utvikling som i øyeblikket går riktig vei, der målsetningen er å produsere mer mat til jordas voksende befolkning. Klimaendringene kan skape økt fattigdom, sa statssekretær i utenriksdepartementet, Ingrid Fiskaa. Hun arbeider spesielt med utviklingsspørsmål og holdt åpningsinnlegget på konferansen. Fiskaa fortalte at grønn økonomi for alvor begynner å sette sitt preg på norsk utenrikspolitikk. Bedrifter må ta miljøansvar og vise samfunnsansvar; betale skatt og ha ryddige arbeidsforhold, sa Fiskaa. Hun henviste til fattige land som egentlig er ressurssterke om rikdommen bare hadde blitt fordelt på landets befolkning, og ikke til noen få som tar verdiene ut av landet. zambia et rikt, men fattig land Zambia er et land med utrolige rikdommer i form av kobber. Selskaper som utvinner dette har bidratt til at landet har gått fra å være et lavinntektsland til å bli et middelinntektsland. Men, mange av pengene går fortsatt ut av landet. Hvis pengene går ut av landet er det kanskje bedre å begrense utvinningen til en får på plass bedre skattesystemer, sa statssekretær Fiskaa. Hvis ikke kan det være en kortvarig glede, for kobber er en ikke-fornybar ressurs, sa hun. Og hun la til at det også er miljømessige utfordringer knyttet til gruvedriften i Zambia. Dette er et av de landene som er med i ys sitt Afrika-prosjekt og en fagforeningsmann fra Zambia, Darison Chaala, deltok på konferansen. (Se egen sak i dette bladet). Norske selskaper er også inne. Det er ikke nok å appellere til bedriftene, folk og ansatte må organisere seg og kreve sin del av verdiene. De må få den plassen de bør ha for å få sin andel, anstendige arbeidsforhold og lønn. De må ikke stå med lua i hånda og det kan dere hjelpe dem med, sa statssekretær Fiskaa til de ys-tillitsvalgte. Lykke til med arbeidet for grønn økonomi, ønsket statssekretær i Utenriksdepartementet, Ingrid Fiskaa, ys-leder Tore Eugen Kvaheim på ys konferansen om samfunnsansvar. ys og grønn økonomi Klimaspørsmål ute og hjemme går hånd i hånd og grønn økonomi-prosjektet ys har satt i gang, skal først og fremst gjøre oss flinkere til å feie for vår egen dør. Sammen med den norske delen av den globale miljøorganisasjonen wwf og analyseselskapet grid Arendal, skal ys sette grønn økonomi på dagsordenen. Gjennom i første omgang en rapport og en rundebordskonferanse skal ordene Grønn Økonomi fylles med konkret innhold. Målet er å gjøre grønn økonomi til en vesentlig del av samfunnsdebatten. Grønne arbeidsplasser handler ikke bare om vindmøller, trikk og fjernvarme. En grønn arbeidsplass kan være innenfor enhver sektor i det norske arbeidsliv. Dette er noe vi må finne ut av og definere, sa ys-leder Tore Eugen Kvalheim. ys tar samfunnsansvar ys skal påvirke beslutningene som får konsekvenser for arbeidslivet og medlemmene og formidle arbeidslivets synspunkter og krav i klimapolitikken. ys oppfordrer til engasjement for å gi begrepet grønne arbeidsplasser og grønn verdiskaping et konkret og forståelig innhold i Norge. Kilde: ys

VALGORDNINGEN. - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler. - Elektronisk stemmegivning. - 5 enkle steg for å stemme

VALGORDNINGEN. - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler. - Elektronisk stemmegivning. - 5 enkle steg for å stemme 4 VALGORDNINGEN - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler - Elektronisk stemmegivning 6-5 enkle steg for å stemme 0 LOKALT SELVSTYRE - Staten - De politiske organene i en 2 kommune -De politiske organene

Detaljer

Samhandling med administrasjonen

Samhandling med administrasjonen Samhandling med administrasjonen Det kommunale kretsløpet (s.15) Staten Næringsliv Innbyggerne Media God representasjon God oppgaveløsning Folkevalgte Administrasjonen Pressgrupper God styring Lag og foren.

Detaljer

Ordfører. Bunnlinjen for alt vårt politiske arbeid og engasjement handler om å se verdien av det

Ordfører. Bunnlinjen for alt vårt politiske arbeid og engasjement handler om å se verdien av det 1 Ordfører Det er alltid spesielt når et nytt kommunestyre skal debattere årsbudsjett og økonomi og handlingsplan for første gang. Mange av føringene er lagt fra forrige kommunestyre og den representant

Detaljer

KJÆRE VELGER. Godt valg! Trine Lise Sundnes forbundsleder

KJÆRE VELGER. Godt valg! Trine Lise Sundnes forbundsleder bruk stemmeretten! KJÆRE VELGER 14. september er det kommune- og fylkestingsvalg og du har muligheten til å påvirke resultatet. Mange mener at et lokalvalg ikke er like viktig som et stortingsvalg. Det

Detaljer

Informasjonsbrev nr. 1/2016

Informasjonsbrev nr. 1/2016 Til lagene: Informasjonsbrev nr. 1/2016 fra fylkesstyret SENIORUKA PÅ STOREFJELL I 2016-20. 23. juni 2016 Invitasjon og program til Senioruka på Storefjell er sendt til alle lokalforeningene, seniordansgruppene,

Detaljer

Informasjon om et politisk parti

Informasjon om et politisk parti KAPITTEL 2 KOPIERINGSORIGINAL 2.1 Informasjon om et politisk parti Nedenfor ser du en liste over de største partiene i Norge. Finn hjemmesidene til disse partiene på internett. Velg et politisk parti som

Detaljer

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2012 En mangfoldig arbeidsplass Arbeidsgiverpolitisk dokument for Steinkjer kommune 2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune Arbeidsgiverpolitikk er summen av de holdninger vi har, de handlinger vi utfører

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

Forberedelser til åpen skole

Forberedelser til åpen skole Forberedelser til åpen skole Hvis OD-dagen skal bli en suksess må det gode forberedelser til. Måten Bankgata Ungdomsskole har løst dette på er å dele alle oppgavene inn i 11 ulike kategorier, eller grupper.

Detaljer

Saksgang: Gjennomgang av Powerpoint kommunereformen, ordfører og rådmann Gruppearbeid med oppsummering. Innlevering av gruppeoppgave.

Saksgang: Gjennomgang av Powerpoint kommunereformen, ordfører og rådmann Gruppearbeid med oppsummering. Innlevering av gruppeoppgave. Referat fra Folkemøte 19.01.15 Haltdalen samfunnshus Kl. 19.00 21.15 Antall til stede: ca. 100 stk. inkl. andre politikere. Administrasjon representasjon: rådmann, ass.rådmann Politisk representasjon:

Detaljer

Den faglige og politiske situasjonen

Den faglige og politiske situasjonen dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk uttalelse LOs medlemsdebatt. Sekretariatets innstilling LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Stortingets spørretime 15.4.2015

Stortingets spørretime 15.4.2015 Stortingets spørretime 15.4.2015 Trygve Slagsvold Vedum (Sp) [10:40:34]: Regjeringen har hatt ett svar på alle utfordringer i offentlig sektor. Det er sammenslåinger og sentralisering. Jan Tore Sanner

Detaljer

YS idehefte for en god og meningsfull

YS idehefte for en god og meningsfull YS idehefte for en god og meningsfull pensjonisttilværelse Mars 2010 Design: Signus Foto: Istockphoto YS gir deg råd og inspirasjon Foto: Erik Norrud Om få år når de store barnekullene født etter krigen

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET FEBRUAR 2012 Hei alle sammen Vi er på vei mot våren og vi gleder oss over at sola titter mer frem og at temperaturen stiger! Denne måneden har vi hatt karnevalsfeiring og

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

Spørsmål og svar om STAFOs mulige sammenslåing med Delta

Spørsmål og svar om STAFOs mulige sammenslåing med Delta Hva driver Delta med? Delta er i likhet med STAFO en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon tilsluttet YS - Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund. Delta organiserer 70.000 medlemmer hvorav de

Detaljer

Vår tids kontorsekretær SELVSTENDIG, ALLSIDIG, ANSVARLIG

Vår tids kontorsekretær SELVSTENDIG, ALLSIDIG, ANSVARLIG Vår tids kontorsekretær SELVSTENDIG, ALLSIDIG, ANSVARLIG Fagforbundet tar utfordringen med å styrke kontorsekretærens yrkesstatus Rapporten Den nye sekretæren handler om kontorsekretærens arbeidssituasjon

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

Sammen for kvalitet. MIO tar ansatte på alvor

Sammen for kvalitet. MIO tar ansatte på alvor Sammen for kvalitet Sammen for kvalitet Fagforbundet setter søkelyset på kvalitet på offentlige tjenester. Forbundet ønsker å vise i praktisk arbeid og med gode eksempler at medlemmene gjør en viktig

Detaljer

Tillitsverv i Changemaker. Nominasjonskomitéen Bernhard Getz gt 3 Postboks 7100 St. Olavs Plass, 0130 Oslo nomkom@changemaker.no www.changemaker.

Tillitsverv i Changemaker. Nominasjonskomitéen Bernhard Getz gt 3 Postboks 7100 St. Olavs Plass, 0130 Oslo nomkom@changemaker.no www.changemaker. Tillitsverv i Changemaker Nominasjonskomitéen Bernhard Getz gt 3 Postboks 7100 St. Olavs Plass, 0130 Oslo nomkom@changemaker.no www.changemaker.no Innledning Dette er et informasjonshefte om hva det innebærer

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Fakta-ark om kommunereformen Politisk aktualitetsnotat 4/2014

Fakta-ark om kommunereformen Politisk aktualitetsnotat 4/2014 Fakta-ark om kommunereformen Politisk aktualitetsnotat 4/2014 Skrevet av: Senterpartiets Hovedorganisasjon post@sp.no www.sp.no Senterpartiet har blitt oppfordret til å utarbeide et fakta-ark for å orientere

Detaljer

Tillitsvalgt du som leder

Tillitsvalgt du som leder Tillitsvalgt du som leder Hva ønsker vi å oppnå? Øke egen bevissthet på deg som tillitsvalgt og leder Metode: Teori refleksjon og diskusjon Enhver organisasjon trenger en «høvding» Selv om stammekultur

Detaljer

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR Februar står foran oss, og vi ser at dagene er lysere og lengre noe som er kjærkomment for de fleste av oss. I januar har vi fått ei ny jente på avdelinga, Martine startet

Detaljer

ÅRSMELDING FOR EIDSVOLL VENSTRE

ÅRSMELDING FOR EIDSVOLL VENSTRE ÅRSMELDING FOR EIDSVOLL VENSTRE 2013 "Eidsvoll Venstre er på mange måter debattskaperen i Eidsvoll. Det lille sentrumspartiet er så godt som uten innflytelse både i lokalpolitikken og i den nasjonale politikken,

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/507-2 Arkiv: 024 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: PROSJEKT UTSTILLINGSVINDU FOR KVINNER I LOKALPOLITIKKEN

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/507-2 Arkiv: 024 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: PROSJEKT UTSTILLINGSVINDU FOR KVINNER I LOKALPOLITIKKEN Saksfremlegg Saksnr.: 07/507-2 Arkiv: 024 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: PROSJEKT UTSTILLINGSVINDU FOR KVINNER I LOKALPOLITIKKEN Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling:

Detaljer

Kapittel 6: De politiske partiene

Kapittel 6: De politiske partiene Kapittel 6: De politiske partiene 1 Begrepskryss (svarene finner du på side 131 139 i Ny agenda) Sett streker mellom begrepet til venstre og riktig forklaring til høyre. 1) ideologi a) en som ønsker å

Detaljer

Tema for denne tariffkonferansen er fra Tariff 2008 til tariff 2009.

Tema for denne tariffkonferansen er fra Tariff 2008 til tariff 2009. 1 Åpning tariffkonferanse 21. April Da har jeg fått gleden av å ønske alle tillitsvalgte på kommunal sektor velkommen til denne tariffkonferansen på Quality. Vi er i dag godt og vel 170 tillitsvalgte fra

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009 Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune Juni 2009 Vedtatt: Arbeidsmiljøutvalget, mai 2009 Partssammensatt utvalg, juni 2009 Kommunestyret, juni 2009 1.0 Innledning... 3 1.1. Utfordringer... 4 1.2. Medarbeideransvar,

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - EVENTUELT - KOMMUNESTYRET 10.02.2015

SAKSPROTOKOLL - EVENTUELT - KOMMUNESTYRET 10.02.2015 SAKSPROTOKOLL - EVENTUELT - KOMMUNESTYRET 10.02.2015 Kommunestyret behandlet saken den 10.02.2015, saksnr. 11/15 Behandling: Vedtak: Hansen (SV) stilte følgende spørsmål til ordfører: «Karmøy støtter sine

Detaljer

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk.

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. 1 Appell 28. januar 2015 Venner - kamerater! I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. Over hele landet er det kraftige markeringer til forsvar for arbeidsmiljøloven.

Detaljer

Tariffoppgjøret 2014 Sammen er DU sikker

Tariffoppgjøret 2014 Sammen er DU sikker Tariffoppgjøret 2014 Sammen er DU sikker Bevisstgjøring skaper bevegelse Mandag 3. mars gikk startskuddet for Deltas oppkjøring til tariffoppgjøret 2014. I fire månedene skal Delta skape bevisstgjøring

Detaljer

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program Januar 2016 Handlingsprogram og strategisk program 1 2 Innhold Innledning... 4 Visjon... 4 Forbundets virksomhet... 5 PF som organisasjon... 6 Langsiktig plan for perioden 2016-2018... 6 Hovedsatsningsområde:

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK BRYNJÅ JUNI 2014 Hei alle sammen! Tenk at nå er året deres på Brynjå over. Tiden har gått så alt for fort. Vi har opplevd veldig mye fint sammen. Turer, prosjektarbeid, førskolegrupper,

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM SARPSBORG Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra oktober

Detaljer

Medievaner blant journalister

Medievaner blant journalister Medievaner blant journalister Undersøkelse blant journalister 7. 25. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 7. 25. februar Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19 Årgang 13 2011 Nr 1 2 Hva er KIM senteret? 3 Navnekonkurranse 4 Akademiet 5 Latterhjørnet 6 Datadrift 7 Kafé No. 19 M A R S Hva er KIM? Stiftelsen KIM-senteret er en attføringsbedrift i Trondheim sentrum.

Detaljer

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk.

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk. NASJONAL MENINGSMÅLING I FORBINDELSE MED SKOLEVALGET 2013 I tilknytning til skolevalget, blir det gjennomført en valgundersøkelse blant elevene i den videregående skolen. Valgundersøkelsen er en del av

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Intervjuobjekter: Alexander Iversen og Ragnar Ihle Bøhn

Intervjuobjekter: Alexander Iversen og Ragnar Ihle Bøhn Intervju: Den norske modellen Intervjuer: Svein Tore Andersen Intervjuobjekter: Alexander Iversen og Ragnar Ihle Bøhn Intervjuer: Velkommen til denne podkasten som skal handle om Den norske modellen. Vi

Detaljer

Gratulerer med ditt verv som tillitsvalgt i Parat! I denne brosjyren vil du finne viktig informasjon om det å være tillitsvalgt.

Gratulerer med ditt verv som tillitsvalgt i Parat! I denne brosjyren vil du finne viktig informasjon om det å være tillitsvalgt. NY SOM TILLITSVALGT Gratulerer med ditt verv som tillitsvalgt i Parat! I denne brosjyren vil du finne viktig informasjon om det å være tillitsvalgt. Som tillitsvalgt i Parat har du gjennom vårt opplæringsprogram

Detaljer

Kommunereform et spørsmål om vilje - Utfordringene er mange. Ordfører Tore Opdal Hansen

Kommunereform et spørsmål om vilje - Utfordringene er mange. Ordfører Tore Opdal Hansen Kommunereform et spørsmål om vilje - Utfordringene er mange Ordfører Tore Opdal Hansen Drammen: 50 år med Skoger Kommunesammenslåing Drammen kommune og Skoger kommune i 1964 50 år med endringer Budsjett

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM MOSS OG OMEGN Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra

Detaljer

Sommerpatruljen 2011

Sommerpatruljen 2011 Sommerpatruljen 2011 Bakgrunn Hovedmålet for valgkampen 2011 er å gjøre det beste kommunevalget noensinne. Vi skal øke vår oppslutning i de store byene og komme i posisjon i langt flere kommuner enn i

Detaljer

Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold. Lardal. Nøtterøy. Høyre.

Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold. Lardal. Nøtterøy. Høyre. Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold Er ditt parti fornøyd med standarden på biblioteket i deres kommune? Ønsker ditt parti å satse

Detaljer

Kommunesammenslåing og konsekvenser

Kommunesammenslåing og konsekvenser Kommunesammenslåing og konsekvenser Foredrag Kommunekonferansen - Politikk og Plan 31.1.2014 B Bent Aslak Brandtzæg 1 Historikk Framtidas kommunestruktur Nasjonalt prosjekt i regi av KRD og KS fra 2003

Detaljer

Samarbeid og medbestemmelse April 2016

Samarbeid og medbestemmelse April 2016 Navn: Informasjon Intervjuer: Svein Andersen Intervjuobjekt: Ingelin Killengreen Intervjuer: Tema for denne podkasten er verdien av å gi informasjon. Vi har med oss Ingelin Killengreen, (tidligere) direktør

Detaljer

Rapport fra arbeidsgruppen for kommunereformen i Frogn anbefaling om videre veivalg våren 2015.

Rapport fra arbeidsgruppen for kommunereformen i Frogn anbefaling om videre veivalg våren 2015. UTKAST Rapport fra arbeidsgruppen for kommunereformen i Frogn anbefaling om videre veivalg våren 2015. 1.0 Bakgrunn Kommunestyret vedtok den 8. desember 2014 å nedsette en arbeidsgruppe som har som oppgave

Detaljer

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Noen må jo gjøre det Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Mange av oss kan ha tanker om ting som burde eller kunne ha vært gjort. Men for de fleste er skrittet ganske langt fra å se det, tenke det og si det,

Detaljer

Periodeplan for Lyngbø ved Valheim barnehage

Periodeplan for Lyngbø ved Valheim barnehage Periodeplan for Lyngbø ved Valheim barnehage Tilbakeblikk på perioden april, mai og juni. I denne periodeplanen får dere se bilder og lese hva barna på Lyngbø har holdt på med den siste perioden. Det vil

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE TID: 16.11.2010 kl. 1600 STED: DOKKA BARNESKOLE Eventuelle forfall meldes på telefon Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE: Sak nr. Innhold: MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

Detaljer

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag MÅNEDSPLAN FOR SOLBLOM Mars 2013 9 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1. 10 Mandag 4. Tirsdag 5. opplegg Onsdag 6. hele uka Torsdag 7. Fredag 8. Frist for påmelding til påskeferien 11 Mandag 11. Teaterforestilling

Detaljer

Kjære venner: Tillitsvalgte, ansatte fra Rogaland og Agder.

Kjære venner: Tillitsvalgte, ansatte fra Rogaland og Agder. Kjære venner: Tillitsvalgte, ansatte fra Rogaland og Agder. Tusen takk for invitasjonen. Det setter jeg stor pris på. Det er fint for meg å treffe de som forhåpentlig blir i min kommende forbundsfamilie.

Detaljer

KS som interesseorganisasjon og kompetansebase Verran, temamøte kommunestyret, 29. januar 2015

KS som interesseorganisasjon og kompetansebase Verran, temamøte kommunestyret, 29. januar 2015 KS som interesseorganisasjon og kompetansebase Verran, temamøte kommunestyret, 29. januar 2015 Marit Voll, fylkesleder KS Nord-Trøndelag og Marit Moe, spesialrådgiver, KS Nord-Trøndelag KS og kommunene,

Detaljer

http://www.samfunnsveven.no/eintervju

http://www.samfunnsveven.no/eintervju http://www.samfunnsveven.no/eintervju Intervjuskjema Takk for at du deltar i skolevalgundersøkelsen! For at resultatene skal bli så pålitelige som mulig, er det viktig at du gir deg god tid, og at du besvarer

Detaljer

Om aviser Kjære Simon!

Om aviser Kjære Simon! t Om aviser Kjære Simon! Aftenposten Morgen - 15.11.2008 - Side: 18 - Seksjon: Simon - Del: 2 Mannen min og jeg sitter hver morgen med avisene og drøfter det som er oppe i tiden. Jeg har i mange år ment

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK BRYNJÅ APRIL 2014 Hei alle sammen! Takk til alle som deltok på påskefrokosten. Både små og store setter stor pris på at dere tar dere tid til å spise sammen med oss. April har vært

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000 Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 % 504

Detaljer

ET KLOKT HODE - ET VARMT HJERTE - OG EN STERK RYGGRAD!

ET KLOKT HODE - ET VARMT HJERTE - OG EN STERK RYGGRAD! ET KLOKT HODE - ET VARMT HJERTE - OG EN STERK RYGGRAD! Å være medarbeider eller leder i en barnehage eller skole er en betydningsfull, men også krevende jobb. Det er de ansatte som utgjør kvaliteten i

Detaljer

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Riktig lønn blir aldri umoderne Gode arbeidsforhold er helt 2007 Å oppleve at vi får riktig lønn

Detaljer

Som medlem står du aldri alene i saker du ofte kan kjenne deg alene om.

Som medlem står du aldri alene i saker du ofte kan kjenne deg alene om. www.parat.com www.parat.com Som medlem står du aldri alene i saker du ofte kan kjenne deg alene om. ? Hva kan Parat gjøre for deg? Vår jobb er å skape et best mulig grunnlag for at arbeidsplassen fungerer

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR SOLA NOVEMBER 2014

MÅNEDSPLAN FOR SOLA NOVEMBER 2014 MÅNEDSPLAN FOR SOLA NOVEMBER 2014 UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 45 3 4 Turdag 5 Alma`s samling 6 Michael`s samling 7 Gratulerer med 3 årsdagen til JHON og RONJA (9/11) Formingsaktivitet MAT

Detaljer

Tale til velferdskonferansen 2. mars. Velkommen til velferdskonferansen 2009.

Tale til velferdskonferansen 2. mars. Velkommen til velferdskonferansen 2009. Tale til velferdskonferansen 2. mars Velkommen til velferdskonferansen 2009. Det er en stor glede å kunne ønske velkommen til dette arrangementet. Velferdskonferansen og For Velferdsstaten har etter hvert

Detaljer

Ingen mennesker til salgs!

Ingen mennesker til salgs! Arendal Grimstad Soroptimistklubb Ingen mennesker til salgs! Hver dag blir mennesker kjøpt og solgt i Norge. Arendal Grimstad Soroptimistklubb tror at økt kunnskap er et viktig våpen i kampen mot menneskehandel,

Detaljer

Kvinner til topps i norsk landbruk

Kvinner til topps i norsk landbruk Kvinner til topps i norsk landbruk Innlegg på kvinnekonferansen Kvinnebønder og bondekvinner - Kathrine Kleveland 11.03.13 Takk for invitasjonen til en spennende dag rundt et viktig tema! Først vil jeg

Detaljer

Obligatorisk kurs for ATV

Obligatorisk kurs for ATV Storgt.141 3915 Porsgrunn Telefon: 35 54 78 78 Mob: 90 72 00 25 Telefaks: 35 54 72 10 post@porsgrunn.utdanningsforbundet.no PORSGRUNN Obligatorisk kurs for ATV i barnehager og skoler Tid: torsdag 20.november

Detaljer

NILS-ØIVIND HAAGENSEN. Er hun din? Roman FORLAGET OKTOBER 2016

NILS-ØIVIND HAAGENSEN. Er hun din? Roman FORLAGET OKTOBER 2016 NILS-ØIVIND HAAGENSEN Er hun din? Roman FORLAGET OKTOBER 2016 til Elvira 1 DEN VOKSNE MANNEN har hatt mye å tenke på i det siste. Så mye å tenke på at han ikke har orket å stå opp. Bare ligget i senga.

Detaljer

Mediestrategi for Fagforbundet

Mediestrategi for Fagforbundet Mediestrategi for Fagforbundet omtanke solidaritet samhold 2 omtanke solidaritet samhold Hovedmål Fagforbundet har satt seg ambisiøse overordnede politiske mål, har sterke meninger på mange samfunnsområder.

Detaljer

Studieplasser for lærere står tomme

Studieplasser for lærere står tomme Vedlegg 2 Studieplasser for lærere står tomme Studieplasser står tomme fordi lærere ikke har søkt på videreutdanning. Bare tre av fem plasser er fylt. Av: NTB Publisert 29.03.2010 kl 08:26 1.600 lærere

Detaljer

Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier. Barnehagesektoren i Orkdal har vært, og er i stadig vekst

Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier. Barnehagesektoren i Orkdal har vært, og er i stadig vekst Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier I forbindelse med det forestående kommunevalget ønsker Utdanningsforbundet Orkdal å få belyst viktige sider ved utdanningspolitikken i kommunen.

Detaljer

HUSBESØKS- OPPSKRIFT FOR ANSVARLIGE

HUSBESØKS- OPPSKRIFT FOR ANSVARLIGE HUSBESØKS- OPPSKRIFT FOR ANSVARLIGE Først av alt: Takk for at du bidrar med å planlegge og gjennomføre husbesøk i Arbeiderpartiet. Husbesøk er den aller mest effektive kanalen vi har for å møte velgere,

Detaljer

Erfaringskonferanse Fylkesmannen i Aust-Agder 5. desember 2013. Friskere liv med forebygging en helsefremmende samtale.

Erfaringskonferanse Fylkesmannen i Aust-Agder 5. desember 2013. Friskere liv med forebygging en helsefremmende samtale. Erfaringskonferanse Fylkesmannen i Aust-Agder 5. desember 2013 Friskere liv med forebygging en helsefremmende samtale Berit Westbye VÅRT PROSJEKT Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET JANUAR 2013 Godt nytt år alle sammen I dette tilbakeblikket vil dere få et lite innblikk i hvordan desember var her på Sverdet og hva vi har gjort sammen i januar. Barna

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2016. Hei alle sammen, og tusen takk for en travel, men samtidig veldig flott måned hvor vi har blitt bedre kjent med våre nye barn, delt erfaringer og utforsket

Detaljer

Folkemøte i Re kommune Kommunereformen. Ved fylkesmann Erling Lae og fagdirektør Petter Lodden

Folkemøte i Re kommune Kommunereformen. Ved fylkesmann Erling Lae og fagdirektør Petter Lodden Folkemøte i Re kommune 09.10.14 Kommunereformen Ved fylkesmann Erling Lae og fagdirektør Petter Lodden Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak blir fattet i perioden

Detaljer

Preken i Fjellhamar kirke 25. Oktober Bots og bønnedag. Kapellan Elisabeth Lund. Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 18:

Preken i Fjellhamar kirke 25. Oktober Bots og bønnedag. Kapellan Elisabeth Lund. Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 18: Preken i Fjellhamar kirke 25. Oktober 2015 Bots og bønnedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 18: Til noen som stolte på at de selv var rettferdige, og så ned

Detaljer

Halvor Holtskog, Holtskog Nyhuus Design Ans

Halvor Holtskog, Holtskog Nyhuus Design Ans Skien Skien Sentrum er det alltid hyggelig å besøke. Den gode møteplassen i en tusenårig by har også i år flott blomsterprakt. Ampler og bed er satt ut med omtanke og flotte farger. Skien Skien Sentrum

Detaljer

Lykke til med I.andsmøtet.

Lykke til med I.andsmøtet. NORD-TRØNDELAG DØVEFORENING VELKOMMEN TIL STJØRDAL Jeg er svært glad for å få ønske Norges Døveforbunds landsmøte 1982 velkommen tii Stjørdal. Stjørdal er et kommunikasjonsmessig knutepunkt både i midt-norsk

Detaljer

Initiativ fra Meløy Næringsutvikling Visjon: Bidra til å synliggjøre muligheter for kvinner i Meløy En arena for erfaringsutveksling,

Initiativ fra Meløy Næringsutvikling Visjon: Bidra til å synliggjøre muligheter for kvinner i Meløy En arena for erfaringsutveksling, Meløy en likestillingsvennlig kommune? Kvinnenettverket i Meløy Kvinnenettverket i Meløy Initiativ fra Meløy Næringsutvikling Visjon: Bidra til å synliggjøre muligheter for kvinner i Meløy En arena for

Detaljer

KFOs prinsipprogram. Kontakt KFO. Prinsipprogram Vedtatt av KFOs representantskap juni 2005

KFOs prinsipprogram. Kontakt KFO. Prinsipprogram Vedtatt av KFOs representantskap juni 2005 Kontakt KFO KFO resurssenter Brugata 19, Postboks 9202, 0134 Oslo Tlf: 21 01 36 00. Faks: 21 01 36 50 E-post: kfo-post@kfo.no Internett: www.kfo.no Region 1 Nordland, Troms og Finnmark KFOs servicesenter

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Tillitsverv i Changemaker

Tillitsverv i Changemaker Tillitsverv i Changemaker 1 Changemaker er noe av det beste norsk ungdom har å by på. - Jonas Gahr Støre Om heftet Dette heftet er ment som en veiledning til alle medlemmene i Changemaker, og skal gi en

Detaljer

::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet vedtar at Hedmark fylkeskommune støtter arrangementet Klimavalg 2013 på Hamar.

::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet vedtar at Hedmark fylkeskommune støtter arrangementet Klimavalg 2013 på Hamar. Saknr. 13/8220-2 Saksbehandler: Therese Håkonsen Karlseng Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet vedtar at Hedmark fylkeskommune støtter arrangementet

Detaljer

B E D R I F T S K U L T U R. Sammen om Porsgrunn. Fellesskap Likeverd Mangfold Raushet

B E D R I F T S K U L T U R. Sammen om Porsgrunn. Fellesskap Likeverd Mangfold Raushet B E D R I F T S K U L T U R Sammen om Porsgrunn Fellesskap Likeverd Mangfold Raushet Kjære medarbeider Hva menes med bedriftskultur og hvordan kan bedriftskulturen utvikles? Bedriftskultur sier noe om

Detaljer

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013 Velferdsstatens utfordringer Akademikerkonferansen 2013 Politisk plattform Regjeringen vil bygge sin politikk på sosialt ansvar og internasjonalt solidaritet. Regjeringen vil jobbe for å løfte mennesker

Detaljer

Fokusintervju. Deltakere tilfeldig utvalg søkere til Boligtjenesten. Innledning

Fokusintervju. Deltakere tilfeldig utvalg søkere til Boligtjenesten. Innledning Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg søkere til Boligtjenesten Innledning Tusen takk for at dere vil sette av en ca. en og en halv time sammen med oss i kveld! Dere har til felles at dere alle har

Detaljer

Samarbeid og lagånd med tydelige mål gir resultater!

Samarbeid og lagånd med tydelige mål gir resultater! Samarbeid og lagånd med tydelige mål gir resultater! «Delta skaper balanse i arbeidslivet» Delta har en medlemsgaranti Alle handlinger og aktiviteter skal føre til «Best opplevd medlemstilbud» bare fordeler

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/524 SAMLET SAKSFRAMSTILLING - KOMMUNESTRUKTUR - FREMDRIFT OG INVOLVERING Saksbehandler: Gisle Dahn Arkiv: 026 Saksnr.: Utvalg Møtedato 124/14 Formannskapet

Detaljer

NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT

NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT FAKTA OM NITO 1 NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT NITO har avdelinger over hele landet som utgjør grunnsteinene i NITOs organisasjon. Disse tilbyr faglig og kollegialt fellesskap gjennom over 500

Detaljer

Tariffoppgjør og likelønn. Innledning for Norsk Arbeidslivsforum 13. september 2010 Kristine Nergaard, Fafo

Tariffoppgjør og likelønn. Innledning for Norsk Arbeidslivsforum 13. september 2010 Kristine Nergaard, Fafo Tariffoppgjør og likelønn Innledning for Norsk Arbeidslivsforum 13. september 2010 Kristine Nergaard, Fafo Spørsmålene Hvordan står det til med likelønn etter årets hovedtariffoppgjør? Hva er likelønn?

Detaljer

Moldova besøk september 2015

Moldova besøk september 2015 Moldova besøk september 2015 Lørdag 3. september var åpningsdatoen for vårt etterlengtede hjem for barna våre i Belt. Vi ankom Moldova sent torsdag kveld og ble kjørt fra flyplassen av Pedro fra Bethany

Detaljer

HELGA EGGEBØ (ph.d.) seniorrådgjevar ved KUN. Skeiv på bygda Foto: Karoline O. A. Pettersen

HELGA EGGEBØ (ph.d.) seniorrådgjevar ved KUN. Skeiv på bygda Foto: Karoline O. A. Pettersen HELGA EGGEBØ (ph.d.) seniorrådgjevar ved KUN Skeiv på bygda Foto: Karoline O. A. Pettersen DATA 1. Intervju med 24 LHBT-personar 2. Nettforum: Gaysir og Klara Klok 3. Bakgrunnsintervju og oversiktar HOVUDFUNN

Detaljer

NORGES. DØVEFORBUND LANDSMØTET 1980 27.-28. JUNI I TROMSØ

NORGES. DØVEFORBUND LANDSMØTET 1980 27.-28. JUNI I TROMSØ NORGES. DØVEFORBUND LANDSMØTET 1980 27.-28. JUNI I TROMSØ .VELKOMMEN TIL TROMSØI Delegerte og gjester til Norges Døveforbunds landsmøte 1980 ønskes velkommen til Tromsø. Jeg håper landsmøtet vil bli vellykket

Detaljer

Rapport. Involvering av ungdom i kommunereformen. Overhalla kommune 27. mars 2015

Rapport. Involvering av ungdom i kommunereformen. Overhalla kommune 27. mars 2015 Rapport Involvering av ungdom i kommunereformen Overhalla kommune 27. mars 2015 Bakgrunn: I den pågående kommunereformprosessen vil det være viktig å involvere innbyggerne, og lytte til deres innspill

Detaljer

Myter og fakta OM KOMMUNESEKTOREN. med utdrag fra læreplan i samfunnsfag + oppgaver

Myter og fakta OM KOMMUNESEKTOREN. med utdrag fra læreplan i samfunnsfag + oppgaver Myter og fakta OM KOMMUNESEKTOREN med utdrag fra læreplan i samfunnsfag + oppgaver KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities «Folk er ikke opptatt av lokaldemokrati.»

Detaljer

10 SPØRSMÅL OM KOMMUNEREFORM I DIN KOMMUNE UTGITT AV KOMMUNENE GJERSTAD, VEGÅRSHEI, RISØR, TVEDESTRAND OG ARENDAL.

10 SPØRSMÅL OM KOMMUNEREFORM I DIN KOMMUNE UTGITT AV KOMMUNENE GJERSTAD, VEGÅRSHEI, RISØR, TVEDESTRAND OG ARENDAL. 10 SPØRSMÅL OM KOMMUNEREFORM I DIN KOMMUNE UTGITT AV KOMMUNENE GJERSTAD, VEGÅRSHEI, RISØR, TVEDESTRAND OG ARENDAL. 1. KOMMUNEREFORMEN HVA ER DET? Alle landets kommuner er invitert til å avklare om det

Detaljer

Kulturminneåret er i gang, og prosjektleder Sidsel Hindal er travel med å bistå, organisere og tjene høy og lav for å få markeringsåret på skinner.

Kulturminneåret er i gang, og prosjektleder Sidsel Hindal er travel med å bistå, organisere og tjene høy og lav for å få markeringsåret på skinner. Trekker i trådene Av Inger Anne Hovland 03.03.2009 01:02 Kulturminneåret er i gang, og prosjektleder Sidsel Hindal er travel med å bistå, organisere og tjene høy og lav for å få markeringsåret på skinner.

Detaljer