RAPPORT. Fotoarkivet i Sunndal kommune Oppsummering etter møte 6.des på Sunndalsøra

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORT. Fotoarkivet i Sunndal kommune Oppsummering etter møte 6.des. 2004 på Sunndalsøra"

Transkript

1 RAPPORT Fotoarkivet i Sunndal kommune Oppsummering etter møte 6.des på Sunndalsøra Bakgrunn: Med avisklipp i som hovedkilde har FylkesFOTOarkivet bygget opp en kunnskapsbase om fotobevaringsarbeidet i Møre og Romsdal. Den viser at det er utført et betydelig fotobevaringsarbeid i Sunndal. Fra tidlig på 1980-tallet har særlig museumslaget i Sunndal vært aktive i fotoregistreringsarbeid. Betydelig fotomateriale har vært og er arkivert på Leikvin kulturminnepark. Museumslaget og kommunens foto/museumsaktivitet har på mange måter vært to sider av samme sak. Særlig innsamlingsaksjonene a la bring dine bilder i perioden mellom til , ga god uttelling. Folk kom med sine bilder og album som ble avfotografert på stedet. Opplysninger, så langt tida rakk der og da, ble ført på registreringsjark. Bernhard Torske utførte det fototekniske reproarbeidet på en systematisk måte, fotograferte over 3000 bilder og fremkalte over 100 ruller 35mm film. Registrering av opplysninger i database er utført i ettertid og originale registreringsskjema er oppbevart og i bruk ved biblioteket i Sunndal. Fotobevaringsaksjonene var på det nærmeste ferdige da FylkesFOTOarkivet i M&R kom i drift i Det har vært god kontakt mellom Sunndal kommune og FylkesFOTOarkivet helt siden oppstart av FylkesFOTOarkivet i 1996 og frem til museumsstyrer og kulturkonsulent Oddbjørn Svisdal brått døde våren Men all fotoregistrering har vært utført lokalt uten konsultasjoner med FylkesFOTOarkivet. Veiledning i bruk av databaseverktøyet WinRegimus (og tidligere Dataflex) har Sunndal hele tiden hentet hos utviklerne ved det gamle HiT-senteret i Bergen, nåværende Aksis, Avdeling for kultur, språk og informasjonsteknologi ved Universitetet i Bergen. I startet Sunndal digitalisering av fotosamlingen basert på negativmaterialet. Digitaliseringstjenesten ble kjøpt fra et eksternt, privat firma til stk. 1

2 pris. I 2002 videreførte FylkesFOTOarkivet dette arbeidet. Pr. juni 2004, samtidig som Oddbjørn Svisdal brått døde, var digitalisering ca bilder ferdigstilt og levert på CD og i utskrifter i plast og perm fra FylkesFOTOarkivet. Billedtekst: 2. mai 2001 ble et prøveprosjekt, med digitalisering av 287 glassplater i fotograf Gravem sitt arkiv ved Leikvin kulturminnepark gjennomført. Glassplatene var ompakket i syrefrie konvolutter og oppbevart i arkivskap i kontorbygningen. Prosjektet førte til at vi tidlig i 2002 begynte digitalisering av de resterende negativene fra innsmlingsprosjektet i 1995/1996. Under: Uregistrert Gravembilde fra 18x24 cm glassplate, FAKf

3 OM DATABASER OG WEBIFISERING Dataregistrering av gamle bilder og oppbygging av databaser har vært en spennende, men kostbar aktivitet. Mindre museer og kommuner over hele landet arbeidet fra 1985 og i år iherdig med innskriving av data. Samtidig som dataforståelsen gradvis økte kom stadig nye databaseverktøy og versjonsoppgraderinger. Stadig kursing, prøving og feiling er selvsagt en del av alt utviklingsarbeid. Man var flinke med inndata, men det kom svært lite utdata. Få fikk meningsfulle utskrifter fra databasene, - de forble til internt bruk. Men data ble poengtert i visjonære festtaler og selvsagt omtalt i årsmeldingene som et viktig satsningsområde. Knappe ressurser var hovedårsaken. Man fikk penger og prosjektmidler til maskin og program, men måtte oftest basere seg på tilfeldig og tidsavgrenset arbeidshjelp. Nesten alle fotodatabaser i Møre og Romsdal er bygd opp gjennom registrering utført av midlertidig ansatte, sysselsettingstiltak, sivilarbeidere og frivillige. Nesten alle basene må omskrives/revideres betydelig før de kan presenteres på nett! Fotobasen i Sunndal er intet unntak. Den ganske omfattende gjennomgangen FylkesFOTOarkivet har foretatt har bekreftet det vi har antydet før: Skal databasen legges på nett kreves det en betydelig innsats, en stor ressurs. Webifisering Ønsket om å få alt på nett stiller andre og større krav til struktur på databasene enn et hvilket som helst annet manuelt arkivsystem. Nettbrukere er en krevende rase og nettet representerer den totale og mest omfattende form for offentliggjøring. Det er ikke nok å kjøpe seg en Web-versjon av et program og leie seg Webhotel. Den pågående webifisering av fotobaser og annet historisk materiale vil innebære, ikke bare en nettformidling, men også mulighet for en nettbasert registrering, en nettbasert korrigering og en interaktiv historieformidling. Dette vil innebære enklere vedlikeholdsrutiner fordi sikring og drift av data samordnes. Dermed vil dette over tid helt sikkert også bli en billigere løsning enn den som reelt sett e i dag. Minuset er at vi må akseptere noen fellesløsninger og struktur og styring i selve databseløsningene.s Der er her samarbeidet med Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, vårt nasjonale fyrtårn i forhold arkivarbeid generelt, og arbeidet med kulturnett og nettformidling spesielt, er tenkt utvidet. I løpet av få år vil f.eks. hele FylkesFOTOarkivet sin videre fotoregistrering trolig komme til å skje direkte via et felles kulturnett. Det er allerede startet samarbeid med et par kommuner om en webifisert løsning, foreløpig under et felles kulturnett Sogn og Fjordane/Møre og Romsdal. Hver kommune og f.eks. sogelag sine registrete bilder kan etter hvert bli presenteret under lokal hjemmeside, men driftet over samme server/web-hotell Med så mye bra bilder, og det store potensial gamle bilder representer som kilde til ulik bruk og som identitetsskapende faktor, bør Sunndalbasen selvsagt oppgraderes og webifiseres. 3

4 Status des SAMFENGT FOTOMATERIALE Det vi her har kalt samfengt fotomateriale var 3-4 kasser fotomateriale pakket ned fra Oddbjørn Svisdals kontor. Dette ble gjennomgått 6. des., og det som hadde passelig format ble ompakket i fire standard arkivbokser og foreløpig etikkert. Innholdet ble listeført (se vedlagt Excelliste) og materialet fysisk merket med gule lapper - THG-01 til THG-21 - og plassert ved biblioteksjefens kontor. En videre bearbeiding av dette ble diskutert og en foreløpig prioriterings/arbeidsliste laget. Billedtekst: De 100% ødelagte Widerøenegativene, nitratfilm som er gått fullstendig i oppløsning, ble foreslått kastet. De ca. 20 negativene som i følge listen manglet skal etterlyses. Fargebildene, med tilhørende negativ, er bevart i sin helhet, men har aldringsskader. Dette arter seg først og fremst som bleking av fargene i de ulike fargeskikt i materialet. Registrering av fargebildene fra Widerøe er igangsatt. Bildet viser nitratskader på 13x18 cm svart/hvitt negativer. Bildet er tatt under et besøk på Sunndalsøra 8. august (Foto: RAL) Billedtekst: Bruk av gule lapper og nevninga foreløpig er gjort fordi det ikke ble tid til finere sortering og etikkering. Signaturen THG i denne sammenheng har funksjon å vise at det er Tor Helge Gravem som for tiden arbeider med ompakking/ordning av fotomateriale i Sunndal. Gjennom en ventelønnsordning har tidligere postfunksjonær Tor Helge Gravem blitt midlertidig engasjert til å arbeide med Sunndals fotomateriale. Hans lokalkunnskap, direkte kjennskap til fotoarkivet, og hans personlige vennskap til Oddbjørn Svisdal gir gode odds for en seriøs rekapitulasjon av fotoarkivet i Sunndal. Gravems datakyndighet vil være til stor hjelp i det videre arbeidet. 4

5 WINREGIMUS WinRegimus er en relasjonsdatabase som har vært et tjenelig verktøy for registrering av foto, gjenstander og mer til i museene i Norge. Det er og har vært i bruk ved ca. 200 store og små institusjoner. Det er det samme miljøet i Bergen som står bak Winregimus som stod for museenes første, godtfungernede databaseverktøy, Dataflex, som ble tatt i bruk allerede for 20 år siden, i Utviklingen av WinRegimus opphørte i Virksomheten i Bergen er lagt ned. Museenes datatjeneste i Oslo fortsetter imidlertid vedlikehold og yter støttetjenester en stund framover. Primus, som er bygget over databasen Oracle, er verktøyet som nå overtar innen museumsverket. Primus vil bli distriktmuseenes og større institusjoners verktøy. Registrering vil skje i nært samarbeid med lokale museum som en web basert løsning slik at de små slipper å bygge og drifte egne databaser. Akershus fylkesmuseum og Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane har kommet lengst i arbeidet med webifisering. Begge benytter Oracle, men Fylkesarkivet S&Fj. har egenutviklet applikasjon for fotoregistreringen. Sunndal har lojalt betalt lisens for bruk av WinRegimus i alle år og har vært raske til å oppgradere når nye versjoner har blitt lansert. Personell har i tillegg deltatt på ulike kurs, sist i 2004 i forbindelse med oppgradering til siste versjon, versjon 3. Sunndal sin WinRegimusbase ble i juni 2004 returnert fra Bergen etter oppdatering. Der var databasen rekonstruert via fysisk disk, og konvertert til versjon 3.0. Den som sist hadde arbeidet med fotoregistreringen i Sunndal (Line, som nå arbeider deltid med gjenstandsregistrering for Sunndal museumslag) ble kontaktet. Hun bekreftet status og at basen vi var i besittelse av 6. des. var den gjeldende. WinRegimusbasen, som pr. dato inneholder 3146 poster, ble lastet inn i Tor Helge Gravem sin private maskin. Dette fordi han skal kunne arbeide med ny fotoregistrering i en hjemmekontorløsning. Den første opplæring i WinRegimus ble gitt og det ble etablert rutiner for registrering. Widerøes fargebilder blir nå prioritert og etter det; materialet merket "Gamle bilete fra Aura-utbygginga.". Disse arkiv/samlinger ble tildelt henholdsvis SU-0101 og SU-0102 som arkiv/samlingsnr. Disse fotoarkiv/samlingene, og event. andre kan registreres uavhengig av revisjon av eksisterende database, altså det som pr. dato lå i databasen. Eksisterende database poster FylkesFOTOarkivet har foretatt en gjennomgang av databasen og sett hvordan registreringen er utført og hvordan dataene i dag framstår i databasen. De data som eksisterer i basen, altså de historiske opplysningene, er ikke vurdert. Dette må gjøres etter at basen er oppgradert teknisk. Generelt synes det noe sparsomt med opplysninger, men webifisering muliggjør en betydelig interaktivitet som kan bidra til viktig, nytt informasjonstilfang. (Eksempel på hvordan vi ønsker oss dette kan sees på nettet under Fylkesarkivet i S&Fj i vår egen Gjemnes-base, se f.eks. via 5

6 Gjennomgang og revisjon av en del felt i WinRegimus Tilvekstnr.- feltet Tilvekstnummeret (inv.nr) for fotoregistreringene i Sunndal inneholdt ingen signatur. Kun nummer var benyttet etter mønster år og bildenr. i året, - fra 95/1 til 95/495 for 1995, og 96/1 til 96/2519 i Det var ulikt antall siffer i tilvekstnummeret. Dette har gitt sorteringsproblem, lite lesevennlige lister og utskrifter av rapporter fra databasen. (Se margillustrasjon): Siden Sunndal historielag fra før var registrert med SU i Norges Museumsforbund sine registre, var det naturlig å bruke dette som signatur i tilvekstnr./inventarnr. Gamle nr., eks. 95/23 er nå konvertert til SU osv. Vi har nå erstattet 95/ og 96/ i inv.nr.-feltet med SU og SU Videre er svært mange tilvekstnr. korrigert for å få likt antall karakterer (siffer) i nummeret. Søk/erstatt funksjonen i Winregimus er benyttet der det har latt seg gjøre. Underveis ble det oppdaget en del kryptiske tegn i forskjellige felt. Reg.dato Registreringsdato er avskrift fra papirbasert registreringsjark, ikke når registrering i database er gjort. Første dato er Det er ikke gjort noen forandringer her. Sign Det er ikke ført signaturprotokoll for de 35 ulike registreringssignaturer som figurerer i basen 2. Mange av disse er trolig varianter, doble eller skrivefeil. Signaturene stammer i hovedsak fra den manuelle registrering. OS, JMS og IN skiller seg klar ut med henholdsvis 937, 571 og 450 registreringer/poster. Eksponeringsstad (egen tabell) WinRegimus er en relasjonsdatabase bygget opp med fire tabeller relatert til selve Objekt -tabellen. Eksponeringsstad er hierarkisk oppbygd med kommunenr., kommunenavn (auto), distrikt, adresse og gnr-felt. En kode er benyttet foran for å spesifisere, f.eks. om det er flyfoto. Gårds- og bruksnr. feltet er i Sunndalbasen inkonsekvent utfylt. F.eks. er det brukt både / (slash) og \ (backslash) som skille mellom gårdsnr. og bruksnr. Det er mange andre varianter med bruk av bindestrek, punktum og variasjon i antall brukte desimaler. Konsekvens og likt antall desimaler er viktig i databaser. En vanlig standard for registrering av gårds- og bruksnr, er å skille disse med punktum og bruke tre desimaler, altså bruke til I følge databasen. 2 Flere varianter av den enkelte signatur forekommer. Det reelle tall er trolig 20. Se oversikt på eget ark. 6

7 Vi forsøkte her søk og erstatt i GNR-feltet i WinRegimus Sted -tabellen, men misslyktes. Her måtte vi benytte en manuell korrektur av de ca. 600 stedspostene. Underveis ble det avdekket mye variasjon i hvordan distrikt/adresse var ført. I Sted -tabellen er det nesten konsekvent ført adresse først, deretter distrikt, altså omvent iht. veiledningen og feltnavn. Dette er i hovedsak nå rettet, men må gjennomgåes kritisk i en siste korrekturrunde. Navn på de syv (?) hoved distrikter som er naturlige, geografiske inndelte områder, sogn eller skolekretser i Sunndal, bør brukes konsekvent i distriktsfeltet. En del enkeltopplysninger er tatt med under fritekstfeltet i stedstabellen i WinRegimus. Det er noe usikkert hvordan disse opplysningene kan gjenbrukes. En del av disse kan for øvrig representere en feilbruk av tabellen. En H er i blant med i Gnr. feltet. Dette er trolig en anmerkning for Husmannsplass Denne H er fjernet ved revisjonen. Eksempel på uheldig bruk av distrikt og adressefeltet i stedstabellen: før korrektur. - etter korrektur. 7

8 Eksempel på uheldig bruk av gnr.feltet (og? distrikt og adressefeltet ) i stedstabellen: før korrektur. - etter korrektur. Uheldig bruk av Stedstabell. Opplysningen Siste eier av gjenstand er knyttet til en bestemt gjenstand, mens opplysninger i adresseposten skal være av generell og skal gjelde alle fotografier og gjenstander under adressen 8

9 Registrering av navn (egen tabell) WinRegimus har egen tabell for registrering, søk og gjenbruk av navn knyttet til bilder og gjenstander. Denne tabellen, som også er knyttet til objekt, er i utgangspunktet fleksibel: En kode foran navnet forteller hvilken Rolle navnet har i forhold til bildet/gjenstanden. Kode 11 i rollefeltet viser f.eks. til Produsent/fotograf, kode 45 og 46 viser til Eier(skap), og kode 90 forteller om Informanten osv. Kode 71 er brukt om avbildede personer eller Avbildet, sikker, som rolleteksten lyder. I Sunndalbasen er det ca navn med rollekode 71, Avbildet, sikker, altså identifiserte personer på de enkelte registrerte bildene. Men minst like mange navn er i tillegg ført på motivlinjen og/eller under andre opplysninger. Andre ganger er avbildede personer bare å finne under andre opplysninger, eller bare i motivlinjen. Ved atter andre registreringer er det samme navnet å finne både på motiv og i andre opplysninger, men ikke i navnetabellen som Avbildet, sikker Eks. I pose og sekk: 10 navn i navnetabell, og de samme navn i motivlinja (Andre eks: SU og 108, Ikke konsekvens i å registrere navn: jfr. SU , SU )) Bruken av navn i motivlinja er en lokal vri, et vedheng fra Dataflextiden med begrensede søkemuligheter. Den gang var kun motivlinja og noen få andre felt indekserte. Dermed ble det fristende å bruke motiv til egenavn for å få effektive søk på navn og sentrale opplysninger i og om billedmotivet. 9

10 Denne variasjon i måten navn er registrert på kan ikke korrigeres maskinelt: Hver enkelt post må redigeres, de aller fleste poster må faktisk før det kan søkes effektivt i basen. Dette må gjøres om basen skal nettes, men er etter FylkesFOTOarkivet sin oppfatning nødvending, selv om den bare skal brukes lokalt. For å forenkle eksport til nettbase bør navnetabellen faktisk bare inneholde opplysninger om fotograf, eier og informant. Eksisterende navn under Avbildet, sikker foreslåes flyttet til egen tabell i forbindelse med revisjon- og redigeringsarbeidet. Ting tar tid. Siden registreringer og navne bør sjekkes opp mot bildene kan en ikke påregne mer enn ca. 40 reviderte poster pr. dagsverk. Ved stikkprøver i basen er det i tillegg oppdaget noe som kan være konverteringsfeil eller rett og slett datafeil som har oppstått på ett eller annet tidspunkt før siste oppgradering i Bergen. SU (tidligere 96/633) ser f.eks. slik ut. Hvorfor har kode 46 eier, og kode 90 informant forsvunnet fra navnetabellen og havnet oppe i klassifikasjonsfeltene? Det finnes flere eksempler på dette og lignende datafeil som ikke er like lett å forklare, men som dokumenterer behovet for revisjonen. (Eks.SU , SU , SU , SU ) 10

11 Omskriving og strukturering av motivlinjen (kun stikkord, ikke egennavn), flytting av eksisterende navn og info til feltet utfyllende opplysninger og ombygging til egen navnetabell (Excel), vil være den mest ressurskrevende delen av oppgraderingsarbeidet. I tillegg må FylkesFOTOarkivet sørge for omdøping av fotofilene (billedfilene) slik at de korresponderer med sine respektive tilvekstnr. Alternativt databasesystem? Konvertering av fotobasen og tilrettelegging av foto fra Sunndal i alternative databaser, ut over den løsning vi har skissert, frarådes av FylkesFOTOarkivet. Dette først og fremst ut fra et økonomisk synspunkt. Biblioteksystemet Micromark som Sunndal bibliotek bruker, har ikke fotomodul, men et av de andre store systemene, Bibliofil har. Rauma folkebibliotek har konvertert sin fotobase fra Dataflex via WinRegimus til Bibliofil. Ønsket om å ha ett databasesystem, og å kunne ha kompetanse og bruke bibliotekressurser på fotosamlingen, har vært utslagsgivende. Likevel: To viktige forutsetninger lå til grunn for dette valget. Først og fremst at det er biblioteket og ikke kommunen som sådan som har fått og har ansvaret for en stor fotosamling, Normannsamlingen med bilder. Dernest at Rauma folkebibliotek gjennom snart 10 år med systematisk fotoregistrering og prioritering har utført registrering av og stor formidling fra samlingen. FylkesFOTOarkivet har hatt et relativt stort ansvar for opplæring og bruk av Dataflex og WinRegimus i Rauma. Databasen ved folkebiblioteket har fått en struktur som har muliggjort konvertering. Framdrift Hensikten med den gjennomgang FylkesFOTOarkivet har gjort har vært å: 1) dokumentere fotobasens faktiske tilstand, 2) foreslå tiltak som kan bidra til at eldre fotomateriale fra Sunndal kan gjøres tilgjengelig på nett, 3) stimulere til mer, og helst bidra til kontinuitet i fotovernarbeid i kommunen 4) utarbeide et dokument som saksgrunnlag til et formelt møte, der politiske og byråkratiske ressurser kan gå sammen for å formidle og styrke Sunndals visuelle kulturarv. Som det framgår i rapporten har FylkesFOTOarkivet begynt revisjonen av databasen: Tilvekstnummer (inv.nr) er oppgradert/korrigert. Stedstabellen er revidert med flytting av distrikt og adresse og normering av gnr.-feltet. Det er listet ut navn fra basen og forberedt revisjon og komplettering av denne. Det er investert et lite ukesverk på revisjon og rapport. 11

12 Det arbeidet vi har gjort er gjort i kraft av at FylkesFOTOarkivet er kommunene i Møre og Romsdal sin fagloge instans i alle fotobevaringsspørsmål. Det gjenstående praktiske revisjons- og omregistreringsarbeidet vil innebære en ressurs på 3-6 månedsverk. Vi ønsker primært at det som kan gjøres lokalt blir utført lokalt. En forutsetning er at kun én person lokalt arbeider med korrektur og nyregistrering i WinRegimus. FylkesFOTOarkivet kan påta seg revisjonsoppgaven innenfor rammen på 3 månedsverk, eller til en fastpris på ca kr Uansett ønsker FylkesFOTOarkivet å ta ansvar for oppfølging hvis de anbefalinger, retningslinjer og råd som her er skissert blir fulgt. En løsning mot felles drift av Sunndal-basen under Kulturnett Møre og Romsdal, driftet av Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, bør, så langt vi ser i dag, være veien videre. Satsningen på Kulturnett Møre og Romsdal og samarbeidet med Sogn og Fjordane v/fylkesarkivet i S&Fj. vil innebære et betydelig løft og mulighet for formidling, kombinert med et redusert lokalt ansvar for drift. Detaljer om dette er ikke utarbeidet, men det er på det rene at det vil bli en billigere løsning enn om vi skal fortsett å sitte på hver vår tue og gjøre alt selv. FylkesFOTOarkivet vil i webifiseringsprosessen ha det overordnede regionale ansvar for fotodelen. Jeg vil både tro og håpe at Sunndal i et slikt konsept vil få bedre mulighet til å konsentrere seg om nyregistrering av bilder og parallelt kunne utføre en kvalitetshevning på det historisk faglige nivået i et interaktivt opplegg der alle som er interesserte i Sunndals nyere historie vil kunne bidra! Ålesund, 11. januar 2003 Ragnar H. Albertsen Fotoarkivar 12

13 i ARGUS Bil, brøytebil, folk, Tittel: "(FOTOGRAFIENE ER SAMLET OG REDIGERT AV ERLING INNVIK)" Billedtekster: Folk fra Øverbygda i Sunndal samlet i Jenstadlia ved Gjøra antagelig rundt ) Den første bilbrøyting i Sunndal fant sted rundt Bilselskapet hadde anskaffet en buss, som også ble brukt til brøyting. Her ved Musgjerd.. ARGUS Portrett, kvinne, Tittel: "MOTIV FR A SJØLIVET I ØKSENDAL RUNDT 1900" Ingress: I mer enn to år har en gruppe innen Øksendal Ungdomslag arbeidet for å få i stand en fotosamling om sjøen og sjølivet i Øksendal fra tiden før det kom vei til bygda. 42 foto grafier.. Noregs Ungdomslag engasjerte seg i vern av sjøkultur. ARGUS Hest, kjerre, personer, trapp, Tittel: "ET AKTIVT ÅR I MUSEUMSLAGET" Registreringsarbeidet av gamle foto fra Sunndal vil fortsette med fornyet styrke i år. Målet er en historisk billedsamling fra forskjellige sider av det gamle Sunndalssamfunnet. - I fjor kom vi over en hel del fotografi på glassplater, etter I. Gravem ARGUS Jord, landskap, båt, Tittel: "MUSEUMSLAGET: INNSAMLING AV GAMLE FOTO" Sunndal Museumslag har innledet et aktivt innsamlingsarbeid av gamle fotografier fra Sunndal. Til årsmøtet tirsdag fikk laget overrakt to gamle fotoalbumer fra Sunndal Verk. Et album som inneholder bilder fra krigs- og anleggstida i Sunndal. ARGUS Tittel: "HISTORISKE BILDER" Det er gjenvalgt formann i Sunndal Museumslag, Erling Torske som sier dette... Av årsrapporten... mye restaureringsarbeid på Leikvin, Alfheim og Phillipshagen...Spørsmål om Museumslaget vil finansiere nytt opplag av "Øksendal i eldre tid" ARGUS Bygning, husmannsplass, tun, bygninger, Tittel: "MUSEUMSLAGET BER OM HJELP TIL REGISTRERING AV GAMLE.. Målet er en historisk billedsamling fra forskjellige sider av Sunndalssamfunnet. Det var i fjor museumslaget kom over en del fotografi på glassplater - visstnok etter en fotograf Ivar Gravem. Til dette arbeidet trenger vi hjelp fra andre. ARGUS Portrett, mann, lokalhistoriker, bok, Tittel: "BILDER ER HISTORIE" HJELP TIL REGISTRERING AV GAMLE.. Bernhard Torske synes det er for galt at slike kulturminner skal gå tapt. Mens han jobbet med hovedoppgaven sin "Fotografer i Sunndalen", har han kommet over flere uerstattelige glassnegativer som nå er tatt var på av Sunndal Museumslag. Sunndal Tidens Krav Smeby, Kirsten

14 ARGUS Tittel: "FOTOKJØP" Notis: I hovedutvalget for kultur sitt møte torsdag blei det vedteke å kjøpe inn ei samling på 44 bilder frå kommunen frå tida Dei 44 bileta utgjer ei samla kostnad på kr og det er i følge kultursjef Per Helge Malvik ei unik samling. ARGUS Portrett, mann, historieskriver, kontor, Tettsted, landskap, Tittel: "HISTORIESKRIVAREN" Jostein Sande, bygdahistorikaren fra "Utistu" på Sande er i full gang med å samle opplysningar til si tredje bok om Sunndal si mangfaldne historie....boka vil bli rikt illustrert av dei mange gode bileta som finns frå denne tida, seier Jostein Sande Sunndal Driva Tjelle, Sigmund ARGUS Sykkel, portrett, mann, vei, Tittel: "DET GAMLE FOTO" Billedtekst: Denne staute tingvollgjeldingen på sykkeltur er Nils Johan Rimstadstykket, og bildet er tatt i Det er tatt øst for Rimstadstykket, på gamleveien mot Stordal. I bakgrunnen ser vi Reitgrenda på andre side av vågen. ARGUS Gruppe6, menn, hatter, frakker, gruvearbeidere, utvandrere, Tittel: "DET GAMLE FOTO" Billedtekst:...seks usedvanlig staute straumsnesinger som gjorde amerikanere av seg for snart hundre år siden. Kanskje kom noen av dem hjem igjen, mens ande nøyde seg med å sende hjem penger?...tok seg jobb i koppergruvene i Galumet, ca.1900 ARGUS Museumslag, gruppe6, møte, Tittel: "NYTT AKTIVT ÅR I SUNNDAL MUSEUMSLAG".STOR LEIKVINDAG...Holtstua har også i 1989 krevd stor innsats...bernhard Torske har halde fram med registrering, innsamling og bearbeiding av gamle fotografi og glasplater. Det er lagra 1000 glasnegativ på Løykja skole. Torske ønskjer mer tid til arbeidet. Sunndal Driva Sveinsborg, Norunn ARGUS Portrett, mann, glassplater, fotograf, Tittel: "MANNEN MED GLASSPLATENE..." Bernhard Torske er hva man trygt kan kalle mannen med glassplatene...ansatt en dag i uka av Sunndal Museumslag...på Leikvin for å ta seg av en stor samling glassplater...tatt av to av Sunndals første fotografer. Nesten 1000 glassplater ARGUS Portrett, mann, fotograf, bok, Tittel: "SUNNDALING SKAPER FOTOHISTORIE...KOMMER NATURBOK Billedtekst: "Krifastfotograf: Idar F. Hansen har tatt nesten samtlige bilder i Krifastboka som kommer til høsten. -En artig og spennende utfordring....visualisering av anleggsarbeidet.....egentlig naturfotograf bok sammen andre om Sunndalsnaturen Svendsli, Rolf Ivar ARGUS

15 Portrett, menn, fotografer, naturvernere, Tittel: "FOTOHISTORISK BOK OM SUNNDAL" Ingress: Naturvernerne og fotoentusiastene Tommy Fossum og Tor Helge Gravem ønsker nå å gå i gang med å utarbeide en fotohistorisk bok om og for Sunndal...I brev til kommunen ber man derfor om å få avklart i hvilken grad man kan forvente støtte.. ARGUS Tittel: "INNSAMLING AV BILDER VIL KOMME" Notis: For nærmere to år siden ble det kjent at Tommy Fossum og Tor Helge Gravem gikk med planer om å sette i gang en omfattende fotoinnsamling i Sunndal. Ennå har man ikke fått gjennomført dette,..noe av arbeidet er nå overført kulturkonsulent. Sunndal Firdaposten

DIGITALT OG LOKALT. Ein modell for digital tilgang og lokal forvaltning av lokalhistorisk materiale. Kommunane i Sunnhordland

DIGITALT OG LOKALT. Ein modell for digital tilgang og lokal forvaltning av lokalhistorisk materiale. Kommunane i Sunnhordland DIGITALT OG LOKALT Ein modell for digital tilgang og lokal forvaltning av lokalhistorisk materiale Kommunane i Sunnhordland Seminaribygningen paa Stordøen, 1864-1870 Bakgrunn Kvinnherad Fotoarkivet innheld

Detaljer

Fotografi som kultur- og naturhistorisk kilde

Fotografi som kultur- og naturhistorisk kilde Fotografi som kultur- og naturhistorisk kilde Mastergradsstudiet i kulturminneforvaltning ved NTNU har som del av sitt studieforløp krav om obligatorisk utplassering i en relevant institusjon/bedrift i

Detaljer

Tingvoll kommune Status for fotobevaringsarbeidet

Tingvoll kommune Status for fotobevaringsarbeidet Kladd ver 050897 FylkesFOTOarkivet i Møre og Romsdal Rapport fra kommunebesøk 05021997 Tingvoll kommune Status for fotobevaringsarbeidet 1 Fotoarkivar Ragnar H Albertsen c/o Aalesunds Museum, 6002 Ålesund

Detaljer

Bevare meg vel! Alt må gjøres om igjen!

Bevare meg vel! Alt må gjøres om igjen! Bevare meg vel! Alt må gjøres om igjen! Bevare meg vel! Alt må gjøres om igjen! Hva lærer vi underveis? Utfordringen er ikke mengden, men viljen til å differensiere hvordan vi skal arbeide Stole på prosessen

Detaljer

Retningslinjer for innlegging av foto i NTNU Vitenskapsmuseets fotobase (MusIt)

Retningslinjer for innlegging av foto i NTNU Vitenskapsmuseets fotobase (MusIt) Retningslinjer for innlegging av foto i NTNU Vitenskapsmuseets fotobase (MusIt) Foto: Per Fredriksen, NTNU Vitenskapsmuseet 1. utgave 2010 Ellen Grav Ellingsen NTNU Vitenskapsmuseet Seksjon for arkeologi

Detaljer

Lokal- og næringshistorie. Formidling, bevaring og sikring av eit fotografarkiv. Materiale: Foto, i hovudsak originalnegativ i svart/kvitt og farge.

Lokal- og næringshistorie. Formidling, bevaring og sikring av eit fotografarkiv. Materiale: Foto, i hovudsak originalnegativ i svart/kvitt og farge. Lokal- og næringshistorie Formidling, bevaring og sikring av eit fotografarkiv. Materiale: Foto, i hovudsak originalnegativ i svart/kvitt og farge. Fotograf Magne Mulvik f.1941 Hva er «Mulvik-arkivet»?

Detaljer

En presentasjon på nettverksmøte Kongsberg 24.5.2011 NORE OG UVDAL BYGDEARKIV

En presentasjon på nettverksmøte Kongsberg 24.5.2011 NORE OG UVDAL BYGDEARKIV En presentasjon på nettverksmøte Kongsberg 24.5.2011 NORE OG UVDAL BYGDEARKIV HISTORIKK 1/ Eget tiltak opprettet av Nore og Uvdal kulturstyre ca 1992 Fysisk arkiv plassert i Uvdal herredshus i tilknytning

Detaljer

Konverteringer som BIBSYS utfører veiledning for bibliotekene

Konverteringer som BIBSYS utfører veiledning for bibliotekene Konverteringer som BIBSYS utfører veiledning for bibliotekene Versjon 3.0 2003-03-25 Gunvald Strømme INNLEDNING.... 2 1. PLANLEGGING... 3 2. UTFØRELSE... 4 2.1. Komplekse konverteringer... 4 3. HVA SKJER

Detaljer

Styremøte i Nord-Troms museum Tid: Tirsdag 26. februar, klokken 11.00 Sted: Bjørklygården

Styremøte i Nord-Troms museum Tid: Tirsdag 26. februar, klokken 11.00 Sted: Bjørklygården Styremøte i Nord-Troms museum Tid: Tirsdag 26. februar, klokken 11.00 Sted: Bjørklygården Innkalt: Asle Tveitnes (meldt forfall) Åshild Simonsen Elin Kaasen Ole Anton Teigen Guri Isaksen Elna Karlsen Carl

Detaljer

Portrett av en ildsjel møt Tor Bjørvik

Portrett av en ildsjel møt Tor Bjørvik Portrett av en ildsjel møt Tor Bjørvik - Den viktigste kilden til den nære fortiden, er de som i dag er gamle! Tor Bjørvik i Hedrum er en av Vestfolds kulturminneildsjeler. Foto: Stefan Brunvatne. Når

Detaljer

1. SAMMENDRAG BAkgrunn og INNLEDNING RAMMER FOR LØSNINGEN Mål Organisering og bemanning Økonomi

1. SAMMENDRAG BAkgrunn og INNLEDNING RAMMER FOR LØSNINGEN Mål Organisering og bemanning Økonomi 2 1. SAMMENDRAG... 3 2. BAkgrunn og INNLEDNING... 3 3. RAMMER FOR LØSNINGEN... 3 3.1 Mål... 3 3.2 Organisering og bemanning... 3 3.3 Økonomi... 4 3.4 Rettighetsvurderinger og personvern... 4 4. LØSNINGEN...

Detaljer

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING Prosjekt 18 Jørgen Mobekk Sørensen Morten Evje Tor Andreas Baakind Anders Gabrielsen Side 1 1 FORORD Dette dokumentet er brukerveiledningen, og skal være en veiledning

Detaljer

Dokumentasjonssenter/arkiv/samling

Dokumentasjonssenter/arkiv/samling Dokumentasjonssenter/arkiv/samling Består av: Kobling til: - Fotosamling/arkiv - Administrativt arkiv - Negativer - Aksesjonskatalog/hovedkatalog - Papirkopier - Bibliotek (UB/NB) - Transparenter - Store

Detaljer

Kjenner du denne Kvinnen?

Kjenner du denne Kvinnen? Kjenner du denne Kvinnen? Torsdag 14. oktober 2010 gikk hun på internett. rapport fra prosjektene Bevaring og formidlig av svalbard museums historiske fotosamling del 1, 2 og 3. 2010-2013 Med støtte av:

Detaljer

DISiTromsø 1/2015. Barnetog i Tromsø. Bildet tilhører Perspektivet Museum

DISiTromsø 1/2015. Barnetog i Tromsø. Bildet tilhører Perspektivet Museum DISiTromsø 1/2015 Barnetog i Tromsø. Bildet tilhører Perspektivet Museum Hansjordnes (Bildet tilhører Perspektivet museum) Medlemsmøter Kalender Neste styremøte: 16.04 Lørdagsåpent på Statsarkivet Statsarkivet

Detaljer

Nytt i GK96 ved oppdatering til versjon. 2.0

Nytt i GK96 ved oppdatering til versjon. 2.0 Nytt i GK96 ved oppdatering til versjon. 2.0 En del nye funksjoner er lagt inn i denne oppdateringen av GK96 samt rettet kjente feil som er rapportert sesongen 2003-2004. Følgende moduler har fått ny funksjonalitet.

Detaljer

SAMARBEID SETT FRA EN INTERKOMMUNAL ARKIVINSTITUSJON

SAMARBEID SETT FRA EN INTERKOMMUNAL ARKIVINSTITUSJON Innlegg på Kongsberg 1. mars 2006 Hilde Elvine Bjørnå, IKA Troms SAMARBEID SETT FRA EN INTERKOMMUNAL ARKIVINSTITUSJON Innledning IKA Troms ble etablert i 1992. 22 av 25 primærkommuner deltar i ordningen.

Detaljer

Registreringsveiledning for AKSESJON i Primus

Registreringsveiledning for AKSESJON i Primus Registreringsveiledning for AKSESJON i Primus Veilederen er utarbeidet av Arbeidsgruppe for registrering, digitalisering og tilgjengeliggjøring i Finnmark. Gruppen består av Gry Andreassen (Varanger museum)

Detaljer

FylkesFOTOarkivet. Årsmelding 1997

FylkesFOTOarkivet. Årsmelding 1997 . Kladd 21.01.98 FylkesFOTOarkivet i Møre og Romsdal Årsmelding 1997 Uidentifisert barnegruppe. Fotograf: Henrik Fjelle, Rindal. INNLEDNING Fotoarkivar Ragnar H. Albertsen c/o Aalesunds Museum, 6002 Ålesund

Detaljer

DIGITALISERING AV ARKIV. Kontaktkonferansen 2015 IKA Møre og Romsdal IKS Molde 28. mai 2015

DIGITALISERING AV ARKIV. Kontaktkonferansen 2015 IKA Møre og Romsdal IKS Molde 28. mai 2015 DIGITALISERING AV ARKIV Kontaktkonferansen 2015 IKA Møre og Romsdal IKS Molde 28. mai 2015 AGENDA: - Kort historikk om SEDAK - Presentasjon av kven er, kva er og korleis - Metode for framtid i høve digitalisering

Detaljer

Fra ensomhet til fellesskap gjennomføring av intensivuker ved Akershusmuseet!

Fra ensomhet til fellesskap gjennomføring av intensivuker ved Akershusmuseet! Fra ensomhet til fellesskap gjennomføring av intensivuker ved Akershusmuseet! Katja Nicolaysen, konservator NMF, Akershusmuseet MiST 29.10 2015 DE ALLER FLESTE BILDENE ER TATT UT AV DENNE PRESENTASJONEN

Detaljer

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse 490752 Innsendt 14.10.2011 18:03:20

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse 490752 Innsendt 14.10.2011 18:03:20 Skjemainformasjon Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse 490752 Innsendt 14.10.2011 18:03:20 Opplysninger om søker Søker Navn på organisasjonen RiddoDuottarMuseat

Detaljer

Stein er seksjonssjef ved Seksjon for kultur- og vitenskapshistorie, og dermed både for Gunnerusbiblioteket på Kalvskinnet, og Dorabiblioteket.

Stein er seksjonssjef ved Seksjon for kultur- og vitenskapshistorie, og dermed både for Gunnerusbiblioteket på Kalvskinnet, og Dorabiblioteket. Stein Olle Johansen Fortalt til: Eva Sauvage Stein er seksjonssjef ved Seksjon for kultur- og vitenskapshistorie, og dermed både for Gunnerusbiblioteket på Kalvskinnet, og Dorabiblioteket. Jeg begynte

Detaljer

Endringer fra versjon 5.6.5 til 5.7. Primus 5.7

Endringer fra versjon 5.6.5 til 5.7. Primus 5.7 Endringer fra versjon 5.6.5 til 5.7 Primus 5.7 Endringer fra versjon 5.6.5 til 5.7 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Endringer fra 5.6.5 til 5.7... 3 Integrasjon med KulturNav... 3 Oppsett

Detaljer

I et altfor bredt sveip over fortid og nåtid, kan det være greit å begynne med nåsituasjonen. Hvem er Telemarksarkivet og hvordan er vi organisert?

I et altfor bredt sveip over fortid og nåtid, kan det være greit å begynne med nåsituasjonen. Hvem er Telemarksarkivet og hvordan er vi organisert? Telemarksarkivet og Telemarks privatarkiver: En ressurs for framtida Det er ikke hverdagslig at det startes en ny arkivinstitusjon; det er ikke hverdagslig at museer utvikler permanente driftsorganisasjoner

Detaljer

Konvertering av lokale data til nytt system

Konvertering av lokale data til nytt system Konvertering av lokale data til nytt system Oppdatert: 16.11.2011 Innledning I BIBSYS har vi praktisert stor grad av lokale emneord og lokal bruk av etablerte emneordssystemer. Det nye biblioteksystemet

Detaljer

KJØL. Museer og kulturhus viser film, arkivene bevarer film, bibliotekene låner ut film og filmskaperne lager film.

KJØL. Museer og kulturhus viser film, arkivene bevarer film, bibliotekene låner ut film og filmskaperne lager film. KJØL Museer og kulturhus viser film, arkivene bevarer film, bibliotekene låner ut film og filmskaperne lager film. VI ØNSKER VELKOMMEN TIL KONFERANSE I BERGEN! 8.- 9. MARS HANDLER DET OM FILM PÅ MUSEUM...

Detaljer

Ny-Ålesund by- og gruvemuseum

Ny-Ålesund by- og gruvemuseum KINGS BAY AS Ny-Ålesund by- og gruvemuseum Rapport fra gjennomført arbeid 2011 og 2012 Inga Vea og Andrine Kylling Arbeid med registrering av museumsgjenstander. Svalbards miljøvernfond, prosjektnummer

Detaljer

Innlegg fra Bergen byarkiv: Spesialrådgiver Anne Louise Alver og Avdelingsleder Karin Gjelsten

Innlegg fra Bergen byarkiv: Spesialrådgiver Anne Louise Alver og Avdelingsleder Karin Gjelsten Innlegg fra Bergen byarkiv: Spesialrådgiver Anne Louise Alver og Avdelingsleder Karin Gjelsten INGEN OBJEKT UTEN DIGITALISERING Ny tittel: INGEN DIGITALISERING UTEN OBJEKT Presentasjon av oss selv: Anne

Detaljer

Registrering av gjenstander i forbindelse med Store Norske kullgruvemuseum

Registrering av gjenstander i forbindelse med Store Norske kullgruvemuseum Registrering av gjenstander i forbindelse med Store Norske kullgruvemuseum Foto: I. Sjøbakk tilrettelegging, dokumentasjon og katalogisering av gjenstander tilknyttet Store Norske Spitsbergen Kulkompanis

Detaljer

VÅRPROGRAM 2014. Samlingsforvaltningen

VÅRPROGRAM 2014. Samlingsforvaltningen VÅRPROGRAM 2014 Samlingsforvaltningen VÅRKALENDER ÅPNINGSTIDER PÅ LESESALEN Onsdager og fredager kl. 09 15. Langåpen lesesal, kl. 9.00 19.30: Onsdag 29. januar Onsdag 26. februar Onsdag 26. mars Onsdag

Detaljer

Minneord over Susanne Bonge (1912 2009)

Minneord over Susanne Bonge (1912 2009) Fotonettverket Minneord over Susanne Bonge (1912 2009) Solveig Greve og Åsne Digranes Kolofon Fra redaksjonen Denne nekrologen er tidligere publisert i Universitetet i Bergen sin nettavis den 24.4.2009

Detaljer

Vest-Agder-museet IKS:

Vest-Agder-museet IKS: Vest-Agder-museet Vest-Agder-museet IKS: Kommunene 50% og fylkeskommunen 50% 45 ansatte 42 mill. i årlig omsetning 250 000 historiske fotografier 99 antikvariske bygninger 15 000 m² bygningsmasse 70 000

Detaljer

Dokumentstyring og Maler

Dokumentstyring og Maler Arbeide med : Dokumentstyring og Maler i Fenistra Eiendom Dokument kontroll Versjon 1.0 Release dato 28.10.2003 Sist Endret dato 28.10.2003 Innhold 1. Forutsetninger... 3 2. Hensikt... 3 3. MS Word Maler

Detaljer

Veiledning for registrering av tilskudd i Askeladden

Veiledning for registrering av tilskudd i Askeladden INNHOLDSFORTEGNELSE Grensesnittet «Tilskuddsbehandling og rapportering».... Startsiden for tilskudd.... Status.... Aktive Tilskudd... 5 Registrering av en søknad... 5. Ny søknad/nytt tiltak... 6. Egenskapssøk...

Detaljer

Kulturminner i Klæbu. Plan for registrering av kulturminner

Kulturminner i Klæbu. Plan for registrering av kulturminner Kulturminner i Klæbu Plan for registrering av kulturminner Klæbu kommune September 2014 SØKNAD OM TILSKUDD TIL REGISTRERING AV KULTURMINNER I KLÆBU KOMMUNE 1. Forord Kulturminner og kulturmiljøer er en

Detaljer

APPTIPS. Primær fagområde. Andre fagområder. Barnas fortellinger. Hent inn bilder fra andre apper, lag bok: Kommunikasjon, språk og tekst

APPTIPS. Primær fagområde. Andre fagområder. Barnas fortellinger. Hent inn bilder fra andre apper, lag bok: Kommunikasjon, språk og tekst APPTIPS Book Creator digital bok http://norlandiabarnehagene.blogspot.no Primær fagområde Kommunikasjon, språk og tekst Kunst, kultur og kreativitet Andre fagområder Avhenger av tilnærming og innhold Barnas

Detaljer

Hvordan involvere publikum?

Hvordan involvere publikum? Hvordan involvere publikum? Det 6.norske Arkivmøtet Hvordan involvere publikum? Ragnar H. Albertsen Fotoarkivar 27 år med fotobevaring. Sogn og Fjordane 1986-1996 Møre og Romsdal 1996-20. Det 6.norske

Detaljer

Lansering av ny versjon av KF Lokal tjenestekatalog

Lansering av ny versjon av KF Lokal tjenestekatalog Lansering av ny versjon av KF Lokal tjenestekatalog Kommuneforlaget lanserer nå en ny versjon(4.4.) av KF Lokal tjenestekatalog, heretter kalt lokal tjenestekatalog. Mange av endringene kommer som resultat

Detaljer

Utlånt: Hans Johan Rishaug, Bud.

Utlånt: Hans Johan Rishaug, Bud. Utlånt: Hans Johan Rishaug, Bud. Kulturnett Møre og Romsdal Kulturnett Møre og Romsdal vart oppretta av Fylkeskulturutvalet i april 2004 som et prosjekt, etter å ha vært innlemma i fylkesdelplan og økonomiplan

Detaljer

2. Livsforutsetninger Forutsetninger for liv og bosetting i Norge

2. Livsforutsetninger Forutsetninger for liv og bosetting i Norge Næring og kultur 1. Identitet 2. Livsforutsetninger Forutsetninger for liv og bosetting i Norge 3. Miljø 4. Følelser Identitet hva er det? summen av trekk og egenskaper som gir et individ, samfunn etc.

Detaljer

Deponeringsmaraton del 2. Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

Deponeringsmaraton del 2. Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS Deponeringsmaraton del 2 Innflytting i Archon 2 Flytte de eldste adm. arkivene fra Archon 1 til Archon 2 Flette inn ev. eldre arkiver som fortsatt står ute i kommunen Flytte adm. arkiver innad i Archon

Detaljer

PRESENTASJON Uttrekk og bevaring av eldre fagsystem med dots kjernen

PRESENTASJON Uttrekk og bevaring av eldre fagsystem med dots kjernen UTTREKK OG BEVARING FRA ELDRE FAGSYSTEM 21 nov 2012 KDRS Samling PROSJEKT Prosjektet fokuserer på utfordringen knyttet til bevaring av fagsystem slik beskrevet i Riksrevisjonens rapport. Prosjektets har

Detaljer

1. SAMMENDRAG BAKGRUNN OG INNLEDNING Mål Organisering av arbeidet LØSNING Innhold

1. SAMMENDRAG BAKGRUNN OG INNLEDNING Mål Organisering av arbeidet LØSNING Innhold 2 1. SAMMENDRAG... 3 2. BAKGRUNN OG INNLEDNING... 3 2.1 Mål... 3 2.2 Organisering av arbeidet... 3 3. LØSNING... 4 3.1 Innhold... 4 3.2 Felles mynt- og medaljeapplikasjon... 4 3.3 Webløsning... 4 4. ERFARINGER

Detaljer

ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle.

ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle. ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle. OM NAVNET «OK FOTO».., OK Foto. - Stemmer det. Husker du

Detaljer

Så hva er affiliate markedsføring?

Så hva er affiliate markedsføring? Så hva er affiliate markedsføring? Affiliate markedsføring er en internettbasert markedsføring hvor Altshop belønner deg for hver kunde som du rekrutterer til Altshop. Vi vil ta godt hånd om dem for deg

Detaljer

Skal jeg telle deg også? Indikatorer for museene. 22. april, 2010 Rolf Røtnes

Skal jeg telle deg også? Indikatorer for museene. 22. april, 2010 Rolf Røtnes Skal jeg telle deg også? Indikatorer for museene 22. april, 2010 Rolf Røtnes Nordmenn er flittige museumsbrukere Over 10 millioner museumsbesøk - litt over to besøk per person i 2008 (SSB) Omtrent 43 prosent

Detaljer

DEN DIGITALE TIDSALDER

DEN DIGITALE TIDSALDER DEN DIGITALE TIDSALDER Riksarkivar Inga Bolstad 2. juni 2015 Innhold Utfordringer i dag Status helhetlig samfunnsdokumentasjon Hvorfor helhetlig samfunnsdokumentasjon Status: analogt arkivmateriale Status:

Detaljer

Veileder Del og bli rikere! Legg historien din inn i den store fortellingsbasen Digitalt fortalt!

Veileder Del og bli rikere! Legg historien din inn i den store fortellingsbasen Digitalt fortalt! Veileder Del og bli rikere! Legg historien din inn i den store fortellingsbasen Digitalt fortalt! Side 1 av 6 Registrer deg som bruker 1) Du trenger brukernavn og passord for å registrere en fortelling

Detaljer

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Kulturrådet Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Driver utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i kulturspørsmål Underlagt Kulturdepartementet

Detaljer

Programplan for Boligsosialt utviklingsprogram i XXX kommune

Programplan for Boligsosialt utviklingsprogram i XXX kommune Programplan for Boligsosialt utviklingsprogram i XXX kommune Forslag til mal - struktur og innhold Dato: 26.08.2011 Side 1 av 14 Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 4 2.1 Formål med programplanen...

Detaljer

SØKNAD OM STØTTE TIL DIGITALISERING VED FOLKEMUSIKKARKIVET I BUSKERUD

SØKNAD OM STØTTE TIL DIGITALISERING VED FOLKEMUSIKKARKIVET I BUSKERUD SAK 44/11 SØKNAD OM STØTTE TIL DIGITALISERING VED FOLKEMUSIKKARKIVET I BUSKERUD Saksopplysning Kunstnerdalen kulturmuseum har i likelydande brev i 2010 (vedlegg 2), søkt om støtte til digitalisering av

Detaljer

Stikkord: Java EE, EJB, JSF, JPA, SWT, klient/tjener, Glassfish server, Application Client.

Stikkord: Java EE, EJB, JSF, JPA, SWT, klient/tjener, Glassfish server, Application Client. Stikkord: Java EE, EJB, JSF, JPA, SWT, klient/tjener, Glassfish server, Application Client. Studenter: Magnus Skomsøy Bae, Marius Eggen, Magnus Krane Klasse: 3ING, Systemutvikling Produserer redaksjonelle

Detaljer

ÅRSBERETNING. for Ivar Næss, Levanger

ÅRSBERETNING. for Ivar Næss, Levanger ÅRSBERETNING for 2016. STYRET. Styret har i 2016 hatt følgende sammensetning: Leder: Per Herstad, Levanger Nestleder: Per Fossum, Namsos Kasserer: Olav Karlsen, Snåsa Sekretær: Rolf-Einar Pedersen, Stjørdal

Detaljer

Vær sett med barns øyne

Vær sett med barns øyne fotografering som teknikk og formidlingsform. Foto: Barnehagene i Ringebu kommune/kks Utarbeidet av: Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen. Undervisningsopplegget er videreutviklet og tilrettelagt

Detaljer

Forutsetninger for at landskap skal kunne etableres i en database

Forutsetninger for at landskap skal kunne etableres i en database Forutsetninger for at landskap skal kunne etableres i en database Landskap - kartlegging og metodeutvikling Seniorrådgiver Pål Theodorsen, DN 8.12.2011 Diskusjon om tittelen på innlegget Alle kan etablere

Detaljer

klasse Tema: Samlingsforvaltning

klasse Tema: Samlingsforvaltning 7. 10. klasse Tema: Samlingsforvaltning Forarbeid Kunnskapsløftet sier: Samfunnsfag 5.-7. årstrinn Mål for opplæringa er at eleven skal kunne utforske ulike kjelder, illustrere hvordan de kan gi ulik informasjon

Detaljer

Prosjekt. Halvårs-rapport. til fordypning. Eva-Anita Thorsen 2MKA. 7.Januar, 2010

Prosjekt. Halvårs-rapport. til fordypning. Eva-Anita Thorsen 2MKA. 7.Januar, 2010 1 0 Prosjekt 7.Januar, 2010 til fordypning Eva-Anita Thorsen 2MKA Halvårs-rapport 0.1 innhold 2 INFO SIDE Innhold 2 Innledning 3 Hoveddel 4-8 Avslutning 9 Logg 10-12 Bakside 13 0.2 innledning 3 Innledning

Detaljer

Brukerveiledning. Søknadssystemet esg. Elektronisk søknadsblankett for søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett. Side 1 av 24

Brukerveiledning. Søknadssystemet esg. Elektronisk søknadsblankett for søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett. Side 1 av 24 Brukerveiledning Søknadssystemet esg Elektronisk søknadsblankett for søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett Side 1 av 24 Innholdsfortegnelse 1 Om esg... 3 2 Ny bruker... 4 3 Logg inn... 6 3.1 Mine

Detaljer

Uheldig bildeutsnitt: Vesentlige deler av motivet blir dekket av tekstfeltet i bunnen av slideshowet

Uheldig bildeutsnitt: Vesentlige deler av motivet blir dekket av tekstfeltet i bunnen av slideshowet Motiver og uttrykk Motiver kan være alt fra hus og bygninger, eksteriører, interiører og objekter, til portretter og mennesker i aktivitet. Uheldig bildeutsnitt: Vesentlige deler av motivet blir dekket

Detaljer

Museumsvirksomheten i Levanger

Museumsvirksomheten i Levanger Museumsvirksomheten i Levanger Levanger kommune Innhold, samhandling og organisering i (2009-2010) Mandatet t (kortversjon) Mål og satsingsområder Utrede kompetansebehovet Kommunens ansvar, roller og ambisjonsnivå

Detaljer

Åfjord Næringsforening

Åfjord Næringsforening Åfjord Næringsforening nytt fra næringsliv i Åfjord Plansmia er i gang! Åfjord Næringsforening Telefon: 72 53 15 00 Fax: 72 53 15 01 Web: E-post: Adresse: www.aanf.no post@aanf.no Næringstorget, 7170 Åfjord

Detaljer

Sporene sier noe om hvem som gikk. inmemory.no

Sporene sier noe om hvem som gikk. inmemory.no Sporene sier noe om hvem som gikk inmemory.no Alle er vi forskjellige og fortjener en personlig avskjed Idéen bak konseptet inmemory.no Far var kunstner og hadde en særpreget personlighet. Hans liv og

Detaljer

Sak M 8/13. Forslag til rapport for 2012 og planer for 2013 for Tromsø Museum - Universitetsmuseets virksomhet TROMSØ MUSEUM - UNIVERSITETSMUSEET

Sak M 8/13. Forslag til rapport for 2012 og planer for 2013 for Tromsø Museum - Universitetsmuseets virksomhet TROMSØ MUSEUM - UNIVERSITETSMUSEET TROMSØ MUSEUM - UNIVERSITETSMUSEET Sak M 8/13 Til: Museumsstyret Møtedato: 4. februar 2013 Arkivref.: 2013/624 EST003/ Forslag til rapport for 2012 og planer for 2013 for Tromsø Museum - Universitetsmuseets

Detaljer

NIBIO VEILEDER AJOURHOLD AV AR5. Manuskart versjon Kristin Holm og Jørn P. Storholt Kart- og statistikkdivisjonen

NIBIO VEILEDER AJOURHOLD AV AR5. Manuskart versjon Kristin Holm og Jørn P. Storholt Kart- og statistikkdivisjonen NIBIO VEILEDER AJOURHOLD AV AR5 Manuskart versjon 2017-03-01 Kristin Holm og Jørn P. Storholt Kart- og statistikkdivisjonen INNHOLD: 1. INNLEDNING...3 2. KLARGJØRE MANUSKART...3 2.1. SKRIVE UT MANUSKART

Detaljer

Arkivmessige forhold og elektroniske skjemaer Gjennomgang for Oslo kommune v/ Byarkivet 29.10.09

Arkivmessige forhold og elektroniske skjemaer Gjennomgang for Oslo kommune v/ Byarkivet 29.10.09 Arkivmessige forhold og elektroniske skjemaer Gjennomgang for Oslo kommune v/ Byarkivet 29.10.09 Martin.bould@ergogroup.no Telefon 99024972 Martin Bould,ErgoGroup 1 Anbefaling Bruk elektroniske skjemaer

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.2 Legge inn logo... 7 1.1.3 Kontoinnstillinger

Detaljer

VEILEDNING. Webrapporter

VEILEDNING. Webrapporter VEILEDNING Webrapporter br9-webrapporter-veiledning.doc Side 1 av 23 VEILEDNING INNHOLD: DOKUMENTSTYRING... 3 ENDRINGSKATALOG... 3 INNLEDNING... 4 FORMÅLET MED DETTE DOKUMENTET... 4 FORUTSETNINGER... 4

Detaljer

)DVW3ODQ,QVWDOOHULQJ $%% $6 'LYLVMRQ $XWRPDVMRQVSURGXNWHU ΑΒΒ 3RVWERNV 6NLHQ

)DVW3ODQ,QVWDOOHULQJ $%% $6 'LYLVMRQ $XWRPDVMRQVSURGXNWHU ΑΒΒ 3RVWERNV 6NLHQ )DVW3ODQ,QVWDOOHULQJ $6 'LYLVMRQ $XWRPDVMRQVSURGXNWHU 3RVWERNV 6NLHQ ΑΒΒ ,QQOHGQLQJ FastPlan er laget for å kunne brukes på PCer med Windows 95/98/2000 og NT operativsystem. FastPlan er tenkt som et verktøy

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Firmaopplysninger... 5 1.1.2 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.3 Legge inn logo...

Detaljer

Slik gjør du det. Bizweb i Visma CRM

Slik gjør du det. Bizweb i Visma CRM Slik gjør du det Bizweb i Visma CRM 14.10.2013 Hvordan sette opp integrasjonen 1. Logg deg på Visma CRM med en bruker som har administratorrettigheter til Visma CRM. 2. Velg menyen Verktøy, Administratorfunksjoner

Detaljer

Bytte til OneNote 2010

Bytte til OneNote 2010 I denne veiledningen Microsoft OneNote 2010 ser helt annerledes ut enn OneNote 2007, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å

Detaljer

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse Innsendt :11:40

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse Innsendt :11:40 Skjemainformasjon Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse 490521 Innsendt 14.10.2011 15:11:40 Opplysninger om søker Søker på organisasjonen Verdensarvsenter for

Detaljer

Læringsplattform for IT-fag basert på HTML5 utviklet i CakePhp

Læringsplattform for IT-fag basert på HTML5 utviklet i CakePhp Læringsplattform for IT-fag basert på HTML5 utviklet i CakePhp { En selvstendig plattform som kan brukes til å formidle kurs på nett med dagsaktuell teknologi. Oppgave 5, av Fredrik Johnsen Oppgavestiller

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 1 Forstå P360 forklaringer og tips Versjon/dato for revisjon: 24.09.2014 P360-klient: Outlook og web Utarbeidet av: Monica Narum Dato: 24.09.2014 Ansvarlig: Arkivet/Dokumentsenteret

Detaljer

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt A. Innledende opplegg om litterær smak og kvalitet Dette opplegget kan med fordel gjennomføres som en forberedelse til arbeidet med årets txt-aksjon. Hvis

Detaljer

Retningslinjer for gravstedsregistrering

Retningslinjer for gravstedsregistrering 23.05.2016 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Før man starter opp 3. Registrering 4. Private gravplasser 5. Oppdatering av gravplasser 6. Minnesmerker 7. Fotografering 8. Innsending og videre behandling

Detaljer

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato:19122012 Utført av: Tommy Svendsen

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato:19122012 Utført av: Tommy Svendsen DIAGNOSERAPPORT for Dato:19122012 Utført av: Tommy Svendsen Generell synlighet (pagerank) En god start er å sjekke den generelle synligheten på siden. Dette er en test som rangerer med utgangspunkt i hvor

Detaljer

Landåstorget Seniornett klubb

Landåstorget Seniornett klubb Landåstorget Seniornett klubb Dokumentasjon for klubbens "sommermøte" onsdag 12 juni. Tema: Foto- / billedbehandling Når man i dag kjøper et fotoapparat får man som regel også med: - minst en CD/DVD plate

Detaljer

Godkjent. Godkjent. Referat. Styremøte mandag 5.mai 2008. Sted: Bjørklygården, Sørkjosen klokken 11.00

Godkjent. Godkjent. Referat. Styremøte mandag 5.mai 2008. Sted: Bjørklygården, Sørkjosen klokken 11.00 Referat Styremøte mandag 5.mai 2008. Sted: Bjørklygården, Sørkjosen klokken 11.00 Sak 30/08 Godkjenning av innkalling. Kommentar: Teigen og Karlsen vil ha sakslisten tilsendt pr. post. Når intranett blir

Detaljer

Saksbehandler: Øystein Bull-Hansen Arkiv: C50 Arkivsaksnr.: 07/ Dato: INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for kultur, med idrett og kirke/ Bystyret

Saksbehandler: Øystein Bull-Hansen Arkiv: C50 Arkivsaksnr.: 07/ Dato: INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for kultur, med idrett og kirke/ Bystyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øystein Bull-Hansen Arkiv: C50 Arkivsaksnr.: 07/1779-5 Dato: LOKALHISTORISKE SAMLINGER INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for kultur, med idrett og kirke/ Bystyret Administrasjonens

Detaljer

Årbok i planteklubben for georginer 2015

Årbok i planteklubben for georginer 2015 Årbok i planteklubben for georginer 2015 Foto: Anita Røilid Velkommen til den andre årboka for planteklubben for georginer Vi forsøker samme opplegg som i fjor med bestilling av knoller. De som ønsker

Detaljer

10. Arkiv. Kulturstatistikk 2010 Statistiske analysar 127. Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke

10. Arkiv. Kulturstatistikk 2010 Statistiske analysar 127. Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke Kulturstatistikk 200 Statistiske analysar 27 0. Arkiv Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke Auke i lesesalbesøka ved dei statlege arkiva 0.. Nokre resultat Arkivverket består av Riskarkivet,

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Microsoft OneNote 2013 ser annerledes ut enn tidligere versjoner, så vi har laget denne veiledningen for å hjelpe deg med å redusere læringskurven. Veksle mellom berøring og mus Hvis

Detaljer

Planprogram kommunedelplan kulturminner og kulturmiljøer

Planprogram kommunedelplan kulturminner og kulturmiljøer Notat Planprogram kommunedelplan kulturminner og kulturmiljøer Utkast 1, april 2013 1: Innledning planprogram I henhold til plan- og bygningslovens (PBL) 4-1 skal det utarbeides planprogram som grunnlag

Detaljer

Slik får du O-stoff inn i lokalavisa

Slik får du O-stoff inn i lokalavisa Slik får du O-stoff inn i lokalavisa Lokal- og distriktsavisene er o-idrettens arena. Med litt innsats kan du gjøre klubben og aktiviteten synlig i lokalmiljøet. Her finner du noen velmente råd og tips.

Detaljer

ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste

ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste Ny Excel Eksport Nytt valg som står default på. Eksporterer da direkte inn i excel fremfor å gå via.txt fil. Brukeren må ha Windows Excel installert på sin maskin.

Detaljer

TEMA VANN KRAFT ENERGI

TEMA VANN KRAFT ENERGI VANN I KUNSTEN 2014 TEMA VANN KRAFT ENERGI HVA ER VANN I KUNSTEN? Samarbeid mellom Lillehammer Kunstmuseum og Eidsiva Utstilling i byen! Åpning på Lilletorget Dypdykk og Vanndrypp HVA OPPNÅR DU? Erfaring

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

PERSONVERNERKLÆRING BARNEVAKTNETT

PERSONVERNERKLÆRING BARNEVAKTNETT PERSONVERNERKLÆRING BARNEVAKTNETT Barnevaktnett tar ditt personvern veldig på alvor, og vil behandle og bruke informasjonen om deg på en sikker måte. For å sikre personvernet ditt vil Barnevaktnett alltid

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

BESVARELSER, GRUPPE 1

BESVARELSER, GRUPPE 1 BESVARELSER, GRUPPE Distriktsrepresentant Merete Tore Per E Åse Sven Reijo Distr. Sknr* TR-medlemmer Forslag / Arbeidsoppgaver 4 9 9 3 Fin 3 2 3 Jan Nils Ivar Alle forslag. Oppgave A + A2 (oppgave A3 +

Detaljer

Brukerveiledning MUSITs fotobase KHM

Brukerveiledning MUSITs fotobase KHM Brukerveiledning MUSITs fotobase KHM Introduksjon Museets databaser har samme hovedoppsett med søking, gruppering og sortering. Det er ett ikon for hvert skjema en har tilgang til (fotobase, gjenstandsbase

Detaljer

Veileder fra Skog og landskap AJOURHOLD AV AR5. Manuskart versjon 2015-02-05. Norsk institutt for skog og landskap, Pb 115, NO-1431 Ås

Veileder fra Skog og landskap AJOURHOLD AV AR5. Manuskart versjon 2015-02-05. Norsk institutt for skog og landskap, Pb 115, NO-1431 Ås Veileder fra Skog og landskap AJOURHOLD AV AR5 Manuskart versjon 2015-02-05 Norsk institutt for skog og landskap, Pb 115, NO-1431 Ås 1 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. KLARGJØRE MANUSKART... 3 2.1. Skrive

Detaljer

Rapport Oblig. 07 Fotoserie: Musiker. Laila-Marie Aanensen, jan. -12

Rapport Oblig. 07 Fotoserie: Musiker. Laila-Marie Aanensen, jan. -12 Rapport Oblig. 07 Fotoserie: Musiker Laila-Marie Aanensen, jan. -12 INNLEDNING TOLKING AV OPPGAVEN Jeg skal i denne oppgaven jobbe med et fotoessay som skal portrettere en person. Dette skal være en foto-serie,

Detaljer

Omlegging til nytt registreringssystem. 25. august 2010 Unni Solås

Omlegging til nytt registreringssystem. 25. august 2010 Unni Solås Omlegging til nytt registreringssystem 25. august 2010 Unni Solås Oversikt Forberedelser til omleggingen Perioden 30. september 8. oktober Etter 8. oktober Før selve omleggingen Registrarprøven - Frist

Detaljer

Instruks for elektronisk arkivmateriale som avleveres eller overføres som depositum til IKA Møre og Romsdal IKS

Instruks for elektronisk arkivmateriale som avleveres eller overføres som depositum til IKA Møre og Romsdal IKS Instruks for elektronisk arkivmateriale som avleveres eller overføres som depositum til IKA Møre og Romsdal IKS Følgende retningslinjer skal følges ved deponering og/eller avlevering av elektroniske arkiver

Detaljer

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Nettmelding Brukerveiledning Generell 0.5.doc Side 1 av (26) Innledning Dette er den generelle brukerveiledningen til Elsmart Nettmelding. Denne veiledningen

Detaljer

Debugging. Tore Berg Hansen, TISIP

Debugging. Tore Berg Hansen, TISIP Debugging Tore Berg Hansen, TISIP Innhold Innledning... 1 Å kompilere og bygge et program for debugging... 1 Når debugger er i gang... 2 Symbolene i verktøylinjen... 3 Start på nytt... 3 Stopp debugging...

Detaljer

Planprogram

Planprogram Planprogram 15.02.2017 Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Trysil kommune 2018-2033 Bakgrunn og innledning Kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap er viktige fellesgoder i lokalsamfunnet.

Detaljer