MENIGHETSBLAD FOR SANNIDAL OG HELLE MARS 2010 NR ÅRGANG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MENIGHETSBLAD FOR SANNIDAL OG HELLE MARS 2010 NR. 1 71. ÅRGANG"

Transkript

1 MENIGHETSBLAD FOR SANNIDAL OG HELLE MARS 2010 NR ÅRGANG Menighetsbladet 70 år side2 -var jeg bare fire år side11 Kirkeskip på Helle side12

2 MENIGHETSBLADET 70 ÅR I april 1940 samtidig med at krigen brøt ut - kom det første nummeret av Sannidal menighetsblad. Tanken om et menighetsblad ble tatt opp av Menighetsrådet ved formann Ole Hegland. Man innkalte representanter for misjonsforeningene i bygda til møte i Kil 11.november 1939 for å diskutere saken, og på møtet 14. februar 1940 ble regler vedtatt for bladets virksomhet,står det å lese i Torkell Tandes jubileumsskrift om Sannidal kirke og menighet gjennom 200 år, utgitt i Det første nummeret er i noen grad preget av utryggheten som hersket i Norge på denne tiden, men det finnes også notiser som får oss til å trekke på smilebåndet. Nedenfor bringer vi noen klipp fra første nummer. Etter 70 år skifter bladet navn til Menighetsblad for Sannidal og Helle. Det skjer i forbindelse med at Helle ble eget sokn fra 1.januar. Menighetsrådet på Helle ønsker å gi ut bladet sammen med menighetsrådet i Sannidal. Det jobbes med å finne en arbeidsform slik at begge sokn bidrar til utgivelsen av bladet. Det jobbes også med en logo til forsiden. Foreløpig er tegningen av Sannidal kirke en del av den. Kan noen tegne Hellekirken? Eller komme med andre forslag? Følg med i neste nummer så får vi se hva det blir til. 2

3 Min salme Skal jeg sende en hilsen til menighetsbladet med den sangen som jeg setter stor pris på så må det være den som er skrevet av Sigvard Engeset, nr. 370 i Sangboka. Regn med din frelser, så regner du rett, gi ham din byrde, så vandrer du lett! Regn med deg selv, og du kommer i fall, regn med din Frelser, og seire du skal! Regn med din Frelser i medgangen blid, Regn med din Frelser i motgangens tid! Husk, når du fristes i prøvelsens natt: Han er din hjelper, som aldri blir matt! Regn med din Frelser når synden gjør ve, Husk at hans blod gjør deg hvit re enn sne! Nåden er større enn synden er stor. Regn med din Frelser, han gav deg sitt ord! Regn med din Gud når til arbeid du går, ellers du intet i garnene får! Selv vil han bruke din hånd og din munn, regn da med Jesus hver eneste stund! Det er mange gode salmer og sanger som er innholdsrike og med et klart budskap,så det kan jo være flere sanger som passer å ta med, men den som jeg nevner her virker så personlig og noe jeg skal få lov å føle meg trygg i. Regn med din Frelser så regner du rett Det er ikke lenge før det er påske og da skal påskebudskapet igjen lyde. Jesus gikk lidelsens tornfulle vei til Golgata, der ble han spikret opp på et kors, der hang han til han døde.han døde for deg og meg, han gav livet sitt for oss mennesker. I Apostlenes gjerninger 4.12 står det: Det er ikke frelse i noen annen, for i hele verden er det blant mennesker ikke gitt noe annet navn som vi kan bli frelst ved. Denne frelse skal du og jeg få lov å ta imot med takk, ikke av verdighet eller fortjeneste, men bare av Guds store Nåde. En riktig god påske. Hilsen Torgny Skarvang MENIGHETSBLAD FOR SANNIDAL OG HELLE NR

4 Sju lag maling er skrapet ned og første strøk med maling er påført. Alter og prekestol er dekket til med plast. Etter mange år kan menigheten i Sannidal nå glede seg over nymalt tak. Etter mange malinglag og utstrakt bruk av sparkel i tidligere omganger flasset malingen av i store flak, og taket så ikke pent ut. Det har vært en lang prosess fram til ferdig resultat, og Riksantikvaren har vært flittig konsultert underveis i prosessen. Fra kirkevergens side har vi vært opptatt av å ta vare på de kvalitetene som Sannidal kirke har, både ved at den er vår eldste kirke og ved at den har et interiør som det har vært lagt mye arbeid ned i i tidligere omganger. Og det var her vi støtte på utfordringer 4 ENDELIG nytt tak i Sannidal kirke. da dekorasjonene i taket ble avdekket. Etter litt tvil kom vi i samarbeid med Riksantikvaren fram til at dekorasjonene stammet fra rundt år Da kirken ble malt innvendig var man opptatt av å gjenskape tilbake til et 1700-talls interiør, og med dekorasjoner fra sent på 1800-tallet ville vi få stilarter som kolliderte. Derfor kunne ikke Riksantikvaren ikke godkjenne at vi hentet tilbake dekorasjonene, selv de isolert sett kunne vært spennende å få fram. Det var derfor stor skuffelse både hos oss og hos malermester Arnfinn Waag da vi måtte male over dekorasjonene. Nå må vi ta vare på dem i form av bilder, gamle

5 n Dekorasjoner i taket blir avdekket. m Sjablong av mønsteret i taket n Stillas på galleriet mot sør. sjablonger og opptegninger som Waag har gjort. Vi må i tiden framover sammen finne en god måte å vise disse fram på. Jeg vil benytte anledningen til å takke både malermester Arnfinn Waag og hans mannskap for en spennende og arbeidsom prosess. Det har til tider vært krevende, men det har vært en positiv og lærerik prosess. Det er flott å samarbeide med gode fagfolk. En stor takk også til menighetsrådet og andre involverte i Sannidal for positiv medvirkning til et godt resultat og for stor tålmodighet underveis. Det har vært spennende! Når det gjelder økonomien har vi tro på at Kragerø kommune kan være med og dekke den merkostnaden som har blitt, fordi arbeidene ble mer omfattende enn først antatt. Mye av dette ekstraarbeidet ble gjort fordi vi tidlig i prosessen, gjennom samtalene med Riksantikvaren, fikk grunn til å håpe på at vi kunne hente tilbake dekorasjonene i taket. Så selv om resultatet ikke ble slik vi håpet, så ble det uten tvil gjort et mye mer grundig forarbeid til malingen enn det som ellers ville blitt gjort. Takk for samarbeidet til alle!! John Kr. Stranden kirkeverge MENIGHETSBLAD FOR SANNIDAL OG HELLE NR

6 Halvor Halvorsen (t. v.), Bjørn Vidar Bråthen og ordfører Kåre Preben Hegland i hyggelig prat under kirkekaffen. EN STOR MERKEDAG for Helle menighet Tekst og foto: Roar Thorsen 10. januar 2010 vil bli stående som en stor merkedag for menighetslivet på Helle. Da ble Helle et eget kirkesokn, med Helle kirke som soknekirke, og med Harald Gulstad som den første soknepresten. Som seg hør og bør var det biskopen selv, Olav Skjevesland, som ledet an i den høytidelige gudstjenesten som markerte innvielsen av soknet. Helle kirke var fylt til trengsel, og de fikk høre biskopen holde tale for dagen, der han snakket om troen, og blant annet hva den har betydd for han selv som kristen. Innledningsvis fortalte prost Bente Heibø Modalsli litt om arbeidet på Helle, og i gudstjenesten var det sang av både Minikoret på Helle og de noe eldre jentene i koret Angels, ledet av Sharlene Lia. Silje Fuglestad spilte trompet sammen med Robert Czyz ved orgelet. Etter at gudstjenesten var over, fortsatte feiringen med kirkekaffe med påfølgende samvær, der en rekke gjester var med på å kaste glans over dagen. Blant disse var ordfører Kåre Preben Hegland, som i sin gratulasjonstale pekte på det faktum 6

7 Hellekirken var fylt til trengsel. Minikoret sang under sokneinnvielsen. Glimt fra innvielsesdagen. Fra venstre sokneprest Harald Gulstad, biskop Olav Skjevesland og prost Bente Heibø Modalsli. at det er utrolig sjelden at det opprettes nye kirkesokn. - Det vanlige er å legge ned kirkesokn i dag, og det viser hvordan dere her på Helle har kjempet for å nå målet, sa Hegland. Han benyttet anledningen til å takke alle som har stått på for denne saken, og nevnte spesielt Bjørn Vidar Bråthen, som ledet stiftelsens råd i flere år før Trond Kilnes overtok som leder for det første soknerådet fra 1. januar Håkon Langlo var den som tok for seg det historiske tilbakeblikket, og han kom til at Halvor Halvorsen var den som fortjente betegnelsen Mr. Hellekirken. Halvorsen har deltatt aktivt i arbeidet med Hellekirken helt siden planene om å bygge en kirke dukket opp midt på 70-tallet. Forsamlingen fulgte opp med en varm applaus for Halvorsen. Øvrige som benyttet anledningen til å komme med hilsen, var kirkeverge John Kristian Stranden, tidligere prost Leif Westermoen, Inger Brunsvik i Kragerø menighet, stiftsdirektør Tormod Stene Hansen fra Agder og Telemark bispedømmekontor, og Signe Liv Lundheim fra Levangsheia menighet. På grunn av vanskelige isforhold var det ikke mulig for noen fra Skåtøy menighet å være med, så Bente H. Modalsli tok seg av gratulasjonene derfra. Hun ba det nye soknet stelle ekstra pent med soknebarna fra Skarbo og Fossing, som nå skal tilhøre det nye Helle sokn. Sannidal menighet mister nå en stor del av Sannidal sokn til Helle. Det er bestemt at grensene mot vest skal følge de nye skolekretsgrensene som er vedtatt for nye Helle skole. Sokneprest avsluttet hilsningene, og uttalte noe humoristisk at det ikke var annet å gjøre enn å gi Helle sokn avskjed i nåde. MENIGHETSBLAD FOR SANNIDAL OG HELLE NR

8 PÅ HERRENS JORD! En betenkning. Det er mye snakk om miljø for tiden. Så mye at mange kanskje går lei eller mister motet. Det nytter jo uansett ikke kke e hva vi selv gjør! Eller? I begynnelsen var ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Slik innleder Johannes sitt vitnesbyrd om Kristus.Tilfeldig var dette vel ikke. I hans samtid var mange på søken etter Logos, ordet eller innsikten som skulle opplyse mennesket. Johannes peker på Kristus som Guds ord. Han, ingen annen er selve skaperordet. I Ham er alt blitt til, og uten Ham er intet blitt til av alt som er til. Johannes ord spenner en lang bue tilbake til selve skapelsen, der Herren skaper himmel og jord. Han skaper, som bare han kan: Creatio - Å skape av intet. Og så sier Han til mennesket: Fyll Jorden og legg den under dere! Det finnes vel neppe noen av Guds befalinger som vi har oppfylt så grundig? Forvalteransvaret som ligger i denne befalingen har vi nok tatt langt lettere på. Har Gud virkelig sagt...? Med disse ordene begynner djevelen det første angrepet på menneskehetens forhold til Gud. Han angriper nettop Guds Ord. For Gud hadde sagt! På samme måte må vi som Kristi Kirke ta inn over oss at vi har et særlig ansvar for å utøve forvalterrol- U S H len Gud har gitt oss på en n god god måte. måtte. Hver Hve verr og en av oss må søke å leve eve på een n sl slik ik måte at den verden Gud harr g git gitt itt oss os ikke ikke går til grunne. Det er Guds ds sa sak k nå n nårr tide tiden deen den er omme! Til den dag er dett vå vårt ans ansvar nsva varr å va forvalte Hans gaver. Det er langt fra alt vi personlig perso sonl nlig iig h har ar iinnnn nflytelse over. Vi må likevell taa in inn nn over er o oss ss at vi har del i et kollektivtt an ansvar nsvar ffor or d det e et som er galt i verden. Det måå ikke iikk kkee gjør kk gjøre re oss motløse at vårt eget bidra bidrag rag g syne synes ness ubetydelig i den store sammenhengen. mm menh n en enge geen. n Derimot skal vi bringe med ed osss vår vår å del dell av skylden for skadene vi påfører åførrer sskape skapererverket til Herrens bord. Sammen am mme men n med d det vi personlig har gjort gal galt, altt, o og g al alle le unnlatelser vi må vedkjenne nnee os o oss, s, får vii bekjenne våre synder, gå til n nådens å ens bo åd bord, ord rd, og bære båre barn til dåpen. pen. n. I ssakramenak kramentene møter vi Herren og han hans ns eevi evige vige ge Ord. Ord. Skaperordet, som var fra begynnelsen beg gyn ynne nels llsen en av av gjenoppretter det som har ar bl blit blitt ittt fe feil, og uten egen fortjeneste får vi del i Herrens nåde. Ikke ved egen kraft, men gjennom hans Ord. For: I begynnelsen var ordet. Ordet var Gud, og Ordet var hos Gud. Vi skal da gjøre vår del, på Herrens jord. Og så kan vi være trygge på at Herren selv engang skal rette opp alt som gikk galt underveis. Takk Gud for ditt evige Skaperord! Guds fred! Hilsen, Tom Einar Andersen S M og sø tv år og fr ru in be og kj på sa al ki el ki fa be Je so Rø la va se et M SAME :48:06

9 UTFLYTTEDE Sannidøler Hei! S om utflyttet Sannidøl eller Kjølebrønding (til Kragerø) ble jeg spurt om å skrive noen ord i Menighetsbladet. Mitt navn er Ragnhild Rødland (f. Bakken) og jeg er vokst opp på Brattås i Kjølebrønd i en søskenflokk på 8-6 jenter og 2 gutter. Jeg har en tvillingsøster som heter Randi. Vi vokste opp i et godt og trygt hjem, de første årene i en storfamilie med en bestefar og tante, og en onkel som bodde der når han var hjemme fra sjøen. Det var en trygg og god oppvekst med folk rundt oss i alle hus. Oppveksten i Kjølebrønd inkluderer også søndagsskolen, speideren og bedehuset med mange trygge gode mennesker, og minnene om alle disse er trygge og gode. Vi kjente alle familiene, og vi er en venninnegjeng på 7 som hvert år minst reiser på en tur eller samles hos hverandre. Dette er verdifullt for oss alle. Til høsten er vi gullkonfirmanter i Sannidal kirke, rart å tenke på at 50 år er gått, og at mitt eldste barnebarn skal konfirmeres i mai i Bardu kirke! Min første jobb i Kragerø var på Trikotasjefabrikken i 4 år, så Gromstad Auto i 4 år før jeg begynte på gamle Kragerø sykehus i januar Jeg jobber fremdeles på Sykehuset Telemark HF, som det nå heter. Jeg traff etter hvert min mann, Terje Bjarne Rødland, han vokste opp på Lindås i Nordhordaland. Vi giftet oss i Sannidal kirke i juli Han var sjømann og vi møttes via en julepakke jeg sendte til Sjømannsmisjonen. Vi fikk to jenter, Gerd, f. i 1974 og oppkalt etter vår lillesøster, som døde i Hun bor på MENIGHETSBLAD FOR SANNIDAL OG HELLE NR Setermoen i Troms, er gift med Kenneth og begge er ansatt i Forsvaret. De har 3 jenter, Helene, Martine og Ingrid. Solveig, født i 1977, er også gift - med Magnus og de har lille Oskar. Begge jentene våre er døpt i Sannidal kirke, da vi de første årene følte mest tilknytning til Sannidal. Etter 16 år i Hestehagen på Kalstad flyttet vi til Øya i Kragerø, hvor vi har bodd i vel 20 år. Etter som årene har gått er det Kragerø Menighet og også bedehuset her som har blitt min plass. Jentene var i oppveksten med i barnekoret i Frikirken, siden i Singspiration. De er begge konfirmert i Kragerø kirke. Jeg var selv med i MegaSingspiration i mange år, men da min kjære Terje ble syk i 2002 følte jeg etter en tid for å prioritere han. Han døde i november 2006, 66 år. Jeg er glad i kirken min, går som regel dit hver søndag. Jeg er glad i liturgien, salmesangen og den flotte orgelmusikken. Det gir høytid i hverdagen. Selv om det ennå er full vinter, hilser jeg dere alle med: Den blomstertid nå kommer med lyst og glede stor. Den kjære lyse sommer da gress og grøde gror. Nå rører solens armer ved alt som før var dødt, de blide stråler varmer og alt på ny blir født. Noe å se fram til! Med vennlig hilsen Ragnhild Rødland. 9

10 i Sannidal Menighet Søndag 7. februar var det familiegudstjeneste i Sannidal menighet. Gudstjenesten ble avholdt på Mo bedehus på grunn av at kirken er under oppussing. Det var bra oppmøte, noen ekstra stoler måtte også finnes fram. Gudstjenesten var koselig og litt uhøytidelig, som familiegudstjenester pleier å være. Prest Mecky fikk assistanse av tre gutter fra barnekoret under prekenen. De hjalp til med å illustrere historien om Jesus og tre disipler på fjellet. De gikk, og gikk for å komme seg opp på fjellet, før de fikk sette seg ned og ta matpause. Da fant de jammen både niste og andre overraskelser i sekkene sine. 10 Hele barnekoret bidro for øvrig med flott og entusiastisk sang i to avdelinger. På den ene sangen fikk de også med seg hele menigheten med både sang og bevegelser. Som alltid er barnekoret hjertelig til stede, og applausen er en viktig del av deres opptreden. Som en påpekte på søndag da applausen ble litt forsinket: Jeg hører ikke noe klapping her Etter gudstjenesten var det oppvartning med kjempegod hjemmebakst, kaffe og saft til barna.

11 Kunne jeg bare være 4 år snart. Et av høydepunktene i uken min, hvis en da ser bort fra å leke, se på barne-tv og lørdagsgodt, er å kjøre storesøster på øvelse i barnekoret. Hver uke tror jeg at jeg også skal få begynne, og hver uke blir jeg like skuffet. Enda jeg synger av full hals hele uken. Jeg øver, og øver, og øver: ikke to, ikke to, ikke to, men alle, alle, Jesus, la la la la og jeg er ikke, jeg er ikke, yes sir!. Det er visst ikke nok. De siste gangene vi har hentet storesøster på koret, har jeg fått lov til å stå i ring og synge avslutningssangen med dem. Gjett om jeg er lykkelig da? Måtte bare de neste to årene fly av gårde, sånn at jeg også kan få begynne på kor!! Hilsen Tomine 2 år. MENIGHETSBLAD FOR SANNIDAL OG HELLE NR

12 Helle kirke har fått sitt eget kirkeskip, laget av Birger Nilsen. Helle kirke MED EGET KIRKESKIP Kort tid etter at Helle kirke var blitt vigslet til ny soknekirke, fikk menigheten overrakt et flott kirkeskip som nå pryder kirkerommet. 12 Det er Birger Nilsen på Helle som er mannen bak det flotte skipet. Skipet, som er et orlogsskip med tre master av Wasa-typen, har han arbeidet med i flere år, og selv regner han med det ligger ca arbeidstimer bak det flotte resultatet. Det var en høytidelig stund da skipet kunne presenteres på en gudstjeneste i begynnelsen av februar, og det var sokneprest Harald Gulstad som kunne fortelle menigheten om den flotte gaven. Samtidig kunne han også fortelle litt om symbolikken i et kirkeskip. Selve skipet er et bilde på den livsreisen vi mennesker gjør, og på skuta er det oppgaver og plass nok til alle. - På ferden vil Jesus være en god og trygg kaptein, noe som er fremstilt i akterspeilet på skipet. Seilet representerer troen som igjen henger på masten, som for sin del er et bilde på korset. Ankeret er håpet, ankertauet bønnen og ankerbunnen er et symbol på Guds trofasthet. Roret, det som skal bringe skuta trygt i havn, representerer i denne sammenheng Bibelen, kunne Gulstad fortelle. Roar Thorsen

13 På Steinmann med utsikt over Kragerø Mi Contra Fa Organist på Helle og i Sannidal, Robert Czyz, inviterte noen av sine musikervenner fra Polen hit for å holde konsert i februar. De ble innkvartert privat i Sannidal og fikk i løpet av sitt tre dager lange opphold også se seg litt rundt i distriktet. Trioen Mi Contra Fa - tre proffe jenter bosatt i Elblag - gav oss en times stor opplevelse i Hellekirken 14.februar. Jentene var fulle av humør og uttrykte takknemlighet for gjestfriheten, oppholdet og for muligheten til å ha konsert her. Mi Contra Fa består av : Anna Wojak - fløyte Natalia Dluzniewska piano Milena Oliwniczak cello Konsert i Hellekirken Filip Czyz og jentene ved kakebordet i Dobbelia. MENIGHETSBLAD ETSB FOR SANNIDAL AL OG HELLE NR

14 Nissegutt Kristian SANNIDALMENIGHETSUNGDOMSKLUBB hadde nissefest på låven til Ole Wastøl i desember og nyttårsfest på Barland. To stilige damer - Marianne og Ellen På tur - aldri sur! Elvira, Liv Mari og Marianne Stemning ute 14

15 Adventskonsert Juntos Sannidal Soul Children- inviterte til adventskonsert i Sannidal kirke søndag 6.desember. Stivpyntede korister stilig i sort og lilla hadde forberedt seg godt til oppgaven. Og gav oss en konsert som var vakker og variert. Sangene ble bundet sammen av korleder Kristin Wohlenbergs adventstanker. Til innledning og avslutning hørte vi sangen med latinsk tekst -Vitae Lux Livets lys - med nydelig tonefølge av fløyte og cello. Som eneste tilstedeværende lokal avis nøler ikke menighetsbladet med å gi konserten terningkast 6. Og mens tilbudene om julekonserter står i kø er det befriende å oppleve en adventskonsert i adventstiden. MENIGHETSBLAD FOR SANNIDAL OG HELLE NR

16 SANGKVELD på Mo bedehus Mange fant veien da Mo bedehus inviterte til sangkveld med Kjell Lindheim. Den utflyttede sannidølen hadde med seg Dagfinn Køhn organist i Kviteseid som akkompagnatør. Å få være sammen, å få lytte til vakker sang og å selv få delta i allsang det var tydelig at kvelden fylte et behov. Det var mange som ønsket seg sanger som skulle synges og kvelden kunne sånn sett ha vart ut i de små timer. Gjestene fra Kviteseid ønskes varmt velkommen også ved en senere anledning Kjell Lindheim sang blant annet en vakker påskesang som gjengis her. Gå inn i Getsemane Gå inn i Getsemane, gå inn til din Frelsermann. Gå inn, der lærer du bønn, gå inn og lær av Guds sønn. Bered ditt sinn, gå inn, gå inn i fred og bed. Gå ut til Golgata og se på din Frelsermann. Gå ut der ser du din synd, gå ut der ser du din skam. Se straffen stor i gjerning ord ble lagt på Ham. Gå så i haven inn med all den frykten din. Gå inn han byder deg: kom! Gå inn se graven er tom. For dødens makt ble underlagt av Ham, Guds lam. Gå så i livet ut og lev for din Frelsermann. Blir foten såret og trett, gjør Jesus vandringen lett. Blir veien slem, så gå kun frem, du når ditt hjem. TEKST OG MELODI: FINN E. OLSEN 16

17 KONFIRMANTER i Sannidal kirke og Hellekirken 2.mai 2010 SANNIDAL KIRKE Nora Auråen Albertsen Kevin Huseby Berg Stine Mostad Bjørklund Hanna Marie Brekka Mads Varlo Clemmetsen Christine Myrseth Farsjø Kari Lunden Fjellheim Emil Lønne Fredriksen Ken Robin Buen Følgesvold Jørgen Gulliksen Thomas Haugholt Eivind Hegland Simen Godagene Ludvigsen Ida Marie Norin Kjersti Skarvang Olsen Ingeborg Eileen Pedersen Maria Charlotte Pietschmann Sigbjørn Ugelstad Rasmussen Teddy Aron Løvik Sjuve Ellen Stensvold Malin Sundbø Jonas Bergslien Svendsen Anneline Holmen Tangen Morten Aamot Trædal Caroline Tønnesland Jonathan Wohlenberg Karl Holte Aarø HELLEKIRKEN Ida Eneberg Auråen Christina Coco Frank-Oliver Haugholt Danielsen Kristine Karlsen Dukefoss Anita Røed Frøhaug Stian Kristian Hansen Hanne Iversen Simon Gundersen Johnsen Marthe Charlotte Drageland Klausen Lena Kristoffersen Kråkenes Sondre Solli Kvihaugen Marius Gjeruldsen Moen Sebastian Mogen Christoffer Devenney Nilsen Mats August Tovsen Nilsen Rebekka Klokkervold Nilsen Gaute Paulsen Morten Taasen Ree Lisa Marie Nitschke Rørholt Iselin Mari Engseth Sverkmo Nina Hommeland Sørum Mikael Kristoffer Vikre Simen Birkeland Aasen MENIGHETSBLAD FOR SANNIDAL OG HELLE NR

18 Terje Pedersen Tlf: Vi arbeider med; VENTILASJON, INNEKLIMA, VARME OG ENØK, hovedsaklig innen næringsbygg. TERRA SKADEFORSIKRING blir formidlet av Kragerø Sparebank Kragerø Sparebank «Lokalbanken siden 1840» Kragerø Sparebank «Lokalbanken siden 1840» Kragerø Sparebank «Lokalbanken siden 1840» Kragerø Sparebank «Lokalbanken Kragerø siden Sparebank 1840» «Lokalbanken siden 1840» «Lokalbanken siden 1840» «Lokalbanken siden 1840» Bakeri Kragerø Volum E Bakeri Kragerø: P. A. Heuchsgt. 25 Telefon Støtt våre annonsører de støtter oss! Sannidal Landhandel Telefon

19 MENIGHETSBLAD FOR SANNIDAL OG HELLE Utgitt av Sannidal menighetsråd og Helle menighetsråd Redaksjonskomite : Hildegunn Wangen, Elfrid Dobbe og Kari Skarvang Kontonr. til menighetsbladet: DØPTE: Sannidal kirke: Tor Håkon Nomeland Klausen Jacob Næss Lotta Wehus Solvang Siver Tveit-Pedersen Edvard Brenna Nilsen Matheo Andreassen Bråten Christina Køhler Hellekirken: Lukas Vatn Larsen Leah Kristin Vatn Larsen Pernille Haugen Brendtøy Hauk Aleksander Naper-Helgestad Aurora Mariell Naper-Helgestad DØDE: Asta Holtane f Olav Kaasa f Magnar Johan Kalseth f Valborg Tordis Rygh f Marit Romnes Ellingsen f Menighetskontor for Sannidal og Helle sokn Kirkestua Gamle Sørlandske Sannidal Kontortid menighetssekretær: Tirsdag og torsdag kl Telefon : Telefax: E-post: Sannidal sokn Sokneprest: Tlf E-post : Organist: Robert Czyz Tlf Kirketjener og kirkegårdsarbeider: Palmar Moltu Tlf Klokker og menighetssekretær : Kari Skarvang Tlf / Renholder: Rita Løvik Helle sokn Sokneprest: Harald Gulstad Tlf / E-post : Organist: Robert Czyz Tlf MENIGHETSBLAD FOR SANNIDAL OG HELLE NR

20 Velkommen til gudstjeneste! SANNIDAL SOKN 28.mars Palmesøndag Sannidal kirke kl april 4.april 5.april 18.april 25.april Skjærtorsdag Sannidal kirke kl Nattverdgudstjeneste Harald Gulstad 1. påskedag Sannidal kirke kl Høytidsgudstjeneste 2.påskedag Kjølebrønd bedehus kl Kjølebrønd Blåsegruppe 2.søndag etter påske Sannidal kirke kl Ung messe Samtale med konfirmantene Juntos Sannidal Soul Children 3.søndag etter påske Sannidal kirke kl Familiegudstjeneste Sannidal kirkes barnekor 2.mai 13.mai 17.mai 23.mai 24.mai 30.mai 6.juni 4.søndag etter påske Sannidal kirke kl Konfirmasjonsgudstjeneste Kristi Himmelfartsdag Sannidal kirkegård kl Grunnlovsdag Sannidal kirke kl Familiegudstjeneste 1. pinsedag Sannidal kirke kl Høytidsgudstjeneste 2.pinsedag Stangnes kl Felles for Sannidal og Støle menigheter 1.søndag etter pinse Sannidal kirke For klokkeslett, se annonse i lokalavisa 2.søndag etter pinse Sannidal kirke kl Med forbehold om endringer HELLE SOKN 28.mars Palmesøndag Hellekirken kl Påskevandring Harald Gulstad 2.april 4.april 25.april 2.mai 9.mai 23.mai Langfredag Hellekirken kl Pasjonsgudstjeneste 1. påskedag Hellekirken kl Høytidsgudstjeneste Harald Gulstad 3.søndag etter påske Hellekirken kl Samtalegudstjeneste Harald Gulstad 4.søndag etter påske Hellekirken kl Konfirmasjonsgudstjeneste Harald Gulstad 5.søndag etter påske Skarbo bedehus kl Harald Gulstad 1. pinsedag Hellekirken kl Høytidsgudstjeneste Harald Gulstad 20.juni søndag etter pinse Gautefall Fjellkirke kl Fellesgudstjeneste for Bamble prosti Innvielse av fjellkirken Biskop Olav Skjevesland 13.juni 3.søndag etter pinse Hellekirken kl Harald Gulstad Med forbehold om endringer Grafisk produksjon: RLF Trykk: Erik Tanche Nilssen as, Skien.

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

MENIGHETSBLAD FOR SANNIDAL OG HELLE JUNI 2010 NR. 2 70. ÅRGANG. JeRUSSalem side 17

MENIGHETSBLAD FOR SANNIDAL OG HELLE JUNI 2010 NR. 2 70. ÅRGANG. JeRUSSalem side 17 MENIGHETSBLAD FOR SANNIDAL OG HELLE JUNI 2010 NR. 2 70. ÅRGANG Konfirmasjon side 5-11 Ingebjørg Lindheim konfirmant 1934 JeRUSSalem side 17 Sommerhilsen fra Mecky Wohlenberg, prest i Sannidal: Våpenhuset

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Opplegg for en samling i kirkerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang

Opplegg for en samling i kirkerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang Skattejakt for 8-åringer Opplegg for en samling i kirkerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang Kort sagt Dette opplegget bygger på boka Skatten i Liljedal hvor de tre hovedpersonene

Detaljer

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. DÅP 1. Forberedelse L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus. Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap

Detaljer

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Inngang Preludium (alle står) Inngangssalme: salme 268 - melodi fra Rana Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle,

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Jeremia ble kalt til profet. Han var ung. Han var redd. Han ville trekke seg, men Gud visste hva han gjorde. Det var Jeremia han ville bruke. I dag møtes

Detaljer

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund I dag er det pinsedag, men prekenteksten er hentet fra noe som skjedde på påskedag. Disiplene var redde og hadde låst seg inne, fordi han som de hadde

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Preken 6. s i treenighetstiden 5. juli 2015 i Skårer kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte

Detaljer

La Kristi ord få rikelig rom hos dere!

La Kristi ord få rikelig rom hos dere! La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti. Salme 119,105 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på

Detaljer

Dåp Skaunmenighetene

Dåp Skaunmenighetene Dåp Skaunmenighetene Revidert dåpsliturgi 2015 Revidert dåpsliturgi 2015 1 1 Mottakelse til dåp I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. I dag skal NN/(antall) barn bli døpt. I tillit og glede bringer

Detaljer

Korpsnytt. Mars, april og mai 2016. «Gud er kjærlighet» 1. Johannes 4,8

Korpsnytt. Mars, april og mai 2016. «Gud er kjærlighet» 1. Johannes 4,8 Korpsnytt Mars, april og mai 2016 «Gud er kjærlighet» 1. Johannes 4,8 Korpslederen har ordet.. Kjære venner! Vi befinner oss midt i fastetiden og forbereder oss på den store høytiden som heter langfredag

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen...

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen... ORDNING FOR NATTVERD BOKMÅ INNHOD Ordning for nattverd... 2 Hva nattverden er... 2 Nattverden i uthers lille katekisme... 2 Noen praktiske råd... 3 Nattverdhandlingen... 5 1. Innbydelse... 5 2. Innstiftelsesordene...

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Preken 3 s i treenighet 14. juni 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG 45 Seminar med Åpne Dører 28. febr. 2. mars Ytremisjonsprosjekt Innholdsrik møteaksjon med Steinar Harila En våken disippel www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Er du blant dem som pleier å lengte etter våren? Lengter du etter å kjenne varmen fra solen, se knopper på trærne, pinseliljer i full blomst? Husker du sommervarmen i forrige uke? Vi åpnet døren, tok kaffien

Detaljer

Jesus Kristus er løsningen!

Jesus Kristus er løsningen! Jesus Kristus er løsningen! 4 Herre, husk meg med den nåde Du har for Ditt folk. Se til meg med Din frelse, 5 så jeg kan se godene for Dine utvalgte, så jeg kan glede meg i Ditt folks glede, så jeg kan

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM Liturgien for Velsignelse av hus og hjem er vedtatt av Kirkemøtet 16. april 2013 med hjemmel i Lov om Den norske kirke 24, annet ledd. 1 Denne liturgien kan brukes når noen ber

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste.

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste. Bønner til konfirmasjonstidens gudstjenester Kirkerådet har i februar 2002 i samsvar med reglene for liturgisaker vedtatt nye bønner for gudstjenestene i konfirmasjonstiden som liturgisk forsøkssak. 1.

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll.

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. VALG 3 F R Innvie bevisst Å gi SLIPP Forpliktelsens valg G J O R T hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. FORPLIKTELSENS BØNN Kjære Gud, jeg tror at du sendte Din Sønn for å dø for mine

Detaljer

«Hvor overveldende stor hans makt er, Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde.» Ef.1, 20.

«Hvor overveldende stor hans makt er, Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde.» Ef.1, 20. Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO mai 2014 Jesus Kristus lever! Påsketiden er ikke slutt! Den varer frem til Pinse! Vi har seks søndager i påsketiden: 4. mai er 3. søndag i påsketiden. JESUS KRISTUS oppsto

Detaljer

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2.

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2. G2 Høsten 2007 Bønnemøte i Lillesalen fra kl:16:30 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet 2. Nådehilsen Kjære menighet. Nåde være med dere

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

I. MOTTAKELSE TIL DÅP

I. MOTTAKELSE TIL DÅP Forslag til dåpsliturgi i hovedgudstjenesten til KR sept 2010 etter BM-vedtak I. MOTTAKELSE TIL DÅP Dåpssalmen kan synges her, før skriftlesningen, før forsakelsen og troen som avslutning på dåpshandlingen.

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet I. Samling 1 Forberedelse Der det er praktisk mulig ønsker vi at: Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi Forslag til ny dåpsliturgi MOTTAKELSE L Vi skal feire dåp i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Med takk og glede kommer vi med NN/disse barna til Gud, som har skapt oss i sitt bilde. Ved vann

Detaljer

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra,

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, himmelen på jorda. Ja, himmelen begynner egentlig her på jorda, sier Bibelen, når menneskene er glad i hverandre i stedet for å slå hverandre i hjel. Det er

Detaljer

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle I. SAMLING 1 Forberedelse Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle Klokkeringing Informasjon om dagens

Detaljer

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha.

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha. Preken i Fjellhamar kirke 28. Juni 2009 4. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Lukas I det 15. Kapittel: Tollerne og synderne holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Fariseerne

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE I SAMLING 1 FORBEREDELSE Klokkeringing til kl 11.00 ML: Informasjon om dagens gudstjeneste og: La oss være stille for Gud Kort stillhet Tre klokkeslag 2 PRELUDIUM og INNGANGSSALME, prosesjon 3 INNGANGSORD

Detaljer

193 Høytidsverset: «Han er oppstanden, store bud»

193 Høytidsverset: «Han er oppstanden, store bud» Påskedag 2017 Dette hellige påskeevangeliet stor skrevet hos evangelisten Lukas i det 24. kapitlet. Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som

Detaljer

Dette er et vers som har betydd mye for meg. Og det er helt tydelig at dette er noe viktig for Jesus.

Dette er et vers som har betydd mye for meg. Og det er helt tydelig at dette er noe viktig for Jesus. Elihu 15.02.2015 Andreas Fjellvang Kjære menighet! Det er en ære for meg å stå her i dag. Har fått et bibel vers jeg ønsker å forkynne ut i fra i dag. Johannes 5:19 Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Sønnen

Detaljer

Jesus spør den blinde: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde svarer: Rabbuni! La

Jesus spør den blinde: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde svarer: Rabbuni! La 30. Søndag i det alminnelige kirkeår - År B (Messeboken s. 607) 25. oktober 2009 Første lesning: Jer 31, 7-9 Salme 126. Omkved: Herren har gjort store ting mot oss, og vi ble fulle av glede Annen lesning:

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

1. januar Anne Franks visdom

1. januar Anne Franks visdom 1. januar Anne Franks visdom Den jødiske jenta Anne Frank bodde i Holland under siste verdenskrig. Vennlige mennesker gjemte henne unna så hun ikke skulle bli tatt. Hun havnet likevel i en av Hitlers dødsleirer

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer

i den hellige dåp. I dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus.

i den hellige dåp. I dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus. Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2017 1 Mottakelse til dåp L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. ELLER L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn: Vår skaper,

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer)

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Fastsatt av Kirkemøtet 1991 som Tillegg til Gudstjenestebok for Den norske kirke I/II 1 Ordningen skal primært være til bruk ved katastrofer

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel: Elisabeth Lund Preken julaften i Lørenskog kirke 2008 Et barn er født i Betlehem. Har det noe å si for livet vårt? Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel: Det skjedde

Detaljer

NY HETSBREV Kirkekomiteen i Kanto

NY HETSBREV Kirkekomiteen i Kanto NY HETSBREV Kirkekomiteen i Kanto Skattejakt og Salmeskatt Av Sjømannsprest Knut Inge Bergem 3-2007 Den store hobbyen i Norge de siste ukene, har vært å sjekke hva familie, venner og naboen tjener. En

Detaljer

ADVENTSKALENDER Bibelvers og bibelbønner - av Mia Holta

ADVENTSKALENDER Bibelvers og bibelbønner - av Mia Holta ADVENTSKALENDER Bibelvers og bibelbønner - av Mia Holta Et bibelvers for hver dag i denne nissen her. Noen dager er det den ekstra lapp med en gave. Da kommer det en overraskelse Skriv ut side 2 og 3 med

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (10 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet (20 minutter) Finn en bunke med aviser, som har noen eksempler

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper».

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». GUD Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». Den lille Bibel Johannes 3.16 «For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn den enbårne,

Detaljer

Sorgvers til annonse

Sorgvers til annonse Sorgvers til annonse 1 Det led mot aften, din sol gikk ned, din smerte stilnet og du fikk fred. 2 Snart vil den evige morgen løfte det tårevåte slør. Der i det fredfulle rike. Ingen blir syke eller dør.

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn?

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn? Opplegg til samling Tema: Er jeg en god venn? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus.

dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus. Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2017 Liturgien tas i bruk i menighetene senest innen 1. september 2017 Liturgien vil foreligge trykt i mai. Det kan da bli noen mindre endringer

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse Maria hadde gledet seg til å være med til kirken! Det var familiemesse, og i kirken var det helt fullt av mennesker. Presten hadde lest om de som var grekere, og

Detaljer

Konfirmantsamling 6 JESUS

Konfirmantsamling 6 JESUS Konfirmantsamling 6 JESUS Til deg som konfirmantleder Samling 6: JESUS FØR SAMLINGEN o Be for samlingen. o Be for hver enkelt med navn. o Be om Den hellige ånds ledelse i deres hjerter og om at du som

Detaljer

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE DEN ÅTTENDE DAGEN FARGELEGG BILDENE SELV. FØRSTE DAG: ANDRE DAG: TREDJE DAG: PALMESØNDAG MANDAG TIRSDAG JESUS RIR INN I JERUSALEM. JESUS ER PÅ TEMPELPLASSEN. EN FATTIG ENKE JESUS ER SAMMEN MED JESUS RIR

Detaljer

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger.

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger. Preken 1. Påskedag 2006 Tekst: Lukas 24,1-12 Antall ord: 2114 Han er oppstanden! Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand.

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

Opplegg for Lysmesse i Røros kapell

Opplegg for Lysmesse i Røros kapell Opplegg for Lysmesse i Røros kapell Dato: 9. desember 2012 Klokkeslett: 11:00; oppmøte 10:00 (NB!) Husk å ta med konfirmantkappe! (Meld fra til Harald prest på forhånd dersom du ikke har fått kappe ennå!)

Detaljer

Stavern menighetsråd REFERAT

Stavern menighetsråd REFERAT Stavern menighetsråd REFERAT Møtested: Trollvn 9 Møtedato: TIRSDAG 040613 Møtetid: Kl. 1800 Saksliste 05/13 Til stede på møtet: Kari Dahle Halvorsen, Hanne Bustnes, Nils Bondevik Haga, Kristi Marie Hilde,

Detaljer

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre.

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. Jeg en etterfølger Igangsetter Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. En lærling Herren Gud har gitt meg disiplers

Detaljer

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Guds familie: Rio Emne: Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Film: Rio Start 32:50 & Stopp 35:08 Bibelen: Efeserbrevet 2 v 19 Utstyr: Filmen Rio, dvd-spiller eller prosjektor Utstyr til leken:

Detaljer

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Noah og Guds løfte 1. Mosebok 8 Det var vann overalt! Noah sendte en ravn for å lete etter tørt

Detaljer

Drevet av Guds kjærlighet

Drevet av Guds kjærlighet Drevet av Guds kjærlighet Evangelisering kan fort bli en del av et program, noe vi gjør eller ikke gjør, en aktivitet i menigheten. For meg handler det om et liv og en livsstil. Evangelisering er ganske

Detaljer

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg!

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! 34 Vi tror på èn Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! For så høyt har Gud elsket verden

Detaljer

Følge Jesus. i lydighet

Følge Jesus. i lydighet Følge Jesus i lydighet følge Jesus i lydighet Loven, budene Salig er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete 2 men har sin glede i Herrens lov og grunner

Detaljer

Høringsforslag Forslag fra komité A Komitéens kommentarer Et lite flertall ønsker. dåp. og Den hellige ånds navn. Alternativt kan benyttes:

Høringsforslag Forslag fra komité A Komitéens kommentarer Et lite flertall ønsker. dåp. og Den hellige ånds navn. Alternativt kan benyttes: Høringsforslag Forslag fra komité A Komitéens kommentarer Et lite flertall ønsker 1 Mottakelse til 1 Mottakelse til den utvidede hilsen inn som en kan- mulighet, dåp dåp men ønsker ikke å gi anledning

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt. 2016 kl. 11.00 20. søndag i treenighetstiden NRK Radio Velkommen til gudstjeneste i Elverhøy kirke! Bokstaven M - står for menighet A - for alle (liturg

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer