MENIGHETSBLAD FOR SANNIDAL OG HELLE MARS 2010 NR ÅRGANG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MENIGHETSBLAD FOR SANNIDAL OG HELLE MARS 2010 NR. 1 71. ÅRGANG"

Transkript

1 MENIGHETSBLAD FOR SANNIDAL OG HELLE MARS 2010 NR ÅRGANG Menighetsbladet 70 år side2 -var jeg bare fire år side11 Kirkeskip på Helle side12

2 MENIGHETSBLADET 70 ÅR I april 1940 samtidig med at krigen brøt ut - kom det første nummeret av Sannidal menighetsblad. Tanken om et menighetsblad ble tatt opp av Menighetsrådet ved formann Ole Hegland. Man innkalte representanter for misjonsforeningene i bygda til møte i Kil 11.november 1939 for å diskutere saken, og på møtet 14. februar 1940 ble regler vedtatt for bladets virksomhet,står det å lese i Torkell Tandes jubileumsskrift om Sannidal kirke og menighet gjennom 200 år, utgitt i Det første nummeret er i noen grad preget av utryggheten som hersket i Norge på denne tiden, men det finnes også notiser som får oss til å trekke på smilebåndet. Nedenfor bringer vi noen klipp fra første nummer. Etter 70 år skifter bladet navn til Menighetsblad for Sannidal og Helle. Det skjer i forbindelse med at Helle ble eget sokn fra 1.januar. Menighetsrådet på Helle ønsker å gi ut bladet sammen med menighetsrådet i Sannidal. Det jobbes med å finne en arbeidsform slik at begge sokn bidrar til utgivelsen av bladet. Det jobbes også med en logo til forsiden. Foreløpig er tegningen av Sannidal kirke en del av den. Kan noen tegne Hellekirken? Eller komme med andre forslag? Følg med i neste nummer så får vi se hva det blir til. 2

3 Min salme Skal jeg sende en hilsen til menighetsbladet med den sangen som jeg setter stor pris på så må det være den som er skrevet av Sigvard Engeset, nr. 370 i Sangboka. Regn med din frelser, så regner du rett, gi ham din byrde, så vandrer du lett! Regn med deg selv, og du kommer i fall, regn med din Frelser, og seire du skal! Regn med din Frelser i medgangen blid, Regn med din Frelser i motgangens tid! Husk, når du fristes i prøvelsens natt: Han er din hjelper, som aldri blir matt! Regn med din Frelser når synden gjør ve, Husk at hans blod gjør deg hvit re enn sne! Nåden er større enn synden er stor. Regn med din Frelser, han gav deg sitt ord! Regn med din Gud når til arbeid du går, ellers du intet i garnene får! Selv vil han bruke din hånd og din munn, regn da med Jesus hver eneste stund! Det er mange gode salmer og sanger som er innholdsrike og med et klart budskap,så det kan jo være flere sanger som passer å ta med, men den som jeg nevner her virker så personlig og noe jeg skal få lov å føle meg trygg i. Regn med din Frelser så regner du rett Det er ikke lenge før det er påske og da skal påskebudskapet igjen lyde. Jesus gikk lidelsens tornfulle vei til Golgata, der ble han spikret opp på et kors, der hang han til han døde.han døde for deg og meg, han gav livet sitt for oss mennesker. I Apostlenes gjerninger 4.12 står det: Det er ikke frelse i noen annen, for i hele verden er det blant mennesker ikke gitt noe annet navn som vi kan bli frelst ved. Denne frelse skal du og jeg få lov å ta imot med takk, ikke av verdighet eller fortjeneste, men bare av Guds store Nåde. En riktig god påske. Hilsen Torgny Skarvang MENIGHETSBLAD FOR SANNIDAL OG HELLE NR

4 Sju lag maling er skrapet ned og første strøk med maling er påført. Alter og prekestol er dekket til med plast. Etter mange år kan menigheten i Sannidal nå glede seg over nymalt tak. Etter mange malinglag og utstrakt bruk av sparkel i tidligere omganger flasset malingen av i store flak, og taket så ikke pent ut. Det har vært en lang prosess fram til ferdig resultat, og Riksantikvaren har vært flittig konsultert underveis i prosessen. Fra kirkevergens side har vi vært opptatt av å ta vare på de kvalitetene som Sannidal kirke har, både ved at den er vår eldste kirke og ved at den har et interiør som det har vært lagt mye arbeid ned i i tidligere omganger. Og det var her vi støtte på utfordringer 4 ENDELIG nytt tak i Sannidal kirke. da dekorasjonene i taket ble avdekket. Etter litt tvil kom vi i samarbeid med Riksantikvaren fram til at dekorasjonene stammet fra rundt år Da kirken ble malt innvendig var man opptatt av å gjenskape tilbake til et 1700-talls interiør, og med dekorasjoner fra sent på 1800-tallet ville vi få stilarter som kolliderte. Derfor kunne ikke Riksantikvaren ikke godkjenne at vi hentet tilbake dekorasjonene, selv de isolert sett kunne vært spennende å få fram. Det var derfor stor skuffelse både hos oss og hos malermester Arnfinn Waag da vi måtte male over dekorasjonene. Nå må vi ta vare på dem i form av bilder, gamle

5 n Dekorasjoner i taket blir avdekket. m Sjablong av mønsteret i taket n Stillas på galleriet mot sør. sjablonger og opptegninger som Waag har gjort. Vi må i tiden framover sammen finne en god måte å vise disse fram på. Jeg vil benytte anledningen til å takke både malermester Arnfinn Waag og hans mannskap for en spennende og arbeidsom prosess. Det har til tider vært krevende, men det har vært en positiv og lærerik prosess. Det er flott å samarbeide med gode fagfolk. En stor takk også til menighetsrådet og andre involverte i Sannidal for positiv medvirkning til et godt resultat og for stor tålmodighet underveis. Det har vært spennende! Når det gjelder økonomien har vi tro på at Kragerø kommune kan være med og dekke den merkostnaden som har blitt, fordi arbeidene ble mer omfattende enn først antatt. Mye av dette ekstraarbeidet ble gjort fordi vi tidlig i prosessen, gjennom samtalene med Riksantikvaren, fikk grunn til å håpe på at vi kunne hente tilbake dekorasjonene i taket. Så selv om resultatet ikke ble slik vi håpet, så ble det uten tvil gjort et mye mer grundig forarbeid til malingen enn det som ellers ville blitt gjort. Takk for samarbeidet til alle!! John Kr. Stranden kirkeverge MENIGHETSBLAD FOR SANNIDAL OG HELLE NR

6 Halvor Halvorsen (t. v.), Bjørn Vidar Bråthen og ordfører Kåre Preben Hegland i hyggelig prat under kirkekaffen. EN STOR MERKEDAG for Helle menighet Tekst og foto: Roar Thorsen 10. januar 2010 vil bli stående som en stor merkedag for menighetslivet på Helle. Da ble Helle et eget kirkesokn, med Helle kirke som soknekirke, og med Harald Gulstad som den første soknepresten. Som seg hør og bør var det biskopen selv, Olav Skjevesland, som ledet an i den høytidelige gudstjenesten som markerte innvielsen av soknet. Helle kirke var fylt til trengsel, og de fikk høre biskopen holde tale for dagen, der han snakket om troen, og blant annet hva den har betydd for han selv som kristen. Innledningsvis fortalte prost Bente Heibø Modalsli litt om arbeidet på Helle, og i gudstjenesten var det sang av både Minikoret på Helle og de noe eldre jentene i koret Angels, ledet av Sharlene Lia. Silje Fuglestad spilte trompet sammen med Robert Czyz ved orgelet. Etter at gudstjenesten var over, fortsatte feiringen med kirkekaffe med påfølgende samvær, der en rekke gjester var med på å kaste glans over dagen. Blant disse var ordfører Kåre Preben Hegland, som i sin gratulasjonstale pekte på det faktum 6

7 Hellekirken var fylt til trengsel. Minikoret sang under sokneinnvielsen. Glimt fra innvielsesdagen. Fra venstre sokneprest Harald Gulstad, biskop Olav Skjevesland og prost Bente Heibø Modalsli. at det er utrolig sjelden at det opprettes nye kirkesokn. - Det vanlige er å legge ned kirkesokn i dag, og det viser hvordan dere her på Helle har kjempet for å nå målet, sa Hegland. Han benyttet anledningen til å takke alle som har stått på for denne saken, og nevnte spesielt Bjørn Vidar Bråthen, som ledet stiftelsens råd i flere år før Trond Kilnes overtok som leder for det første soknerådet fra 1. januar Håkon Langlo var den som tok for seg det historiske tilbakeblikket, og han kom til at Halvor Halvorsen var den som fortjente betegnelsen Mr. Hellekirken. Halvorsen har deltatt aktivt i arbeidet med Hellekirken helt siden planene om å bygge en kirke dukket opp midt på 70-tallet. Forsamlingen fulgte opp med en varm applaus for Halvorsen. Øvrige som benyttet anledningen til å komme med hilsen, var kirkeverge John Kristian Stranden, tidligere prost Leif Westermoen, Inger Brunsvik i Kragerø menighet, stiftsdirektør Tormod Stene Hansen fra Agder og Telemark bispedømmekontor, og Signe Liv Lundheim fra Levangsheia menighet. På grunn av vanskelige isforhold var det ikke mulig for noen fra Skåtøy menighet å være med, så Bente H. Modalsli tok seg av gratulasjonene derfra. Hun ba det nye soknet stelle ekstra pent med soknebarna fra Skarbo og Fossing, som nå skal tilhøre det nye Helle sokn. Sannidal menighet mister nå en stor del av Sannidal sokn til Helle. Det er bestemt at grensene mot vest skal følge de nye skolekretsgrensene som er vedtatt for nye Helle skole. Sokneprest avsluttet hilsningene, og uttalte noe humoristisk at det ikke var annet å gjøre enn å gi Helle sokn avskjed i nåde. MENIGHETSBLAD FOR SANNIDAL OG HELLE NR

8 PÅ HERRENS JORD! En betenkning. Det er mye snakk om miljø for tiden. Så mye at mange kanskje går lei eller mister motet. Det nytter jo uansett ikke kke e hva vi selv gjør! Eller? I begynnelsen var ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Slik innleder Johannes sitt vitnesbyrd om Kristus.Tilfeldig var dette vel ikke. I hans samtid var mange på søken etter Logos, ordet eller innsikten som skulle opplyse mennesket. Johannes peker på Kristus som Guds ord. Han, ingen annen er selve skaperordet. I Ham er alt blitt til, og uten Ham er intet blitt til av alt som er til. Johannes ord spenner en lang bue tilbake til selve skapelsen, der Herren skaper himmel og jord. Han skaper, som bare han kan: Creatio - Å skape av intet. Og så sier Han til mennesket: Fyll Jorden og legg den under dere! Det finnes vel neppe noen av Guds befalinger som vi har oppfylt så grundig? Forvalteransvaret som ligger i denne befalingen har vi nok tatt langt lettere på. Har Gud virkelig sagt...? Med disse ordene begynner djevelen det første angrepet på menneskehetens forhold til Gud. Han angriper nettop Guds Ord. For Gud hadde sagt! På samme måte må vi som Kristi Kirke ta inn over oss at vi har et særlig ansvar for å utøve forvalterrol- U S H len Gud har gitt oss på en n god god måte. måtte. Hver Hve verr og en av oss må søke å leve eve på een n sl slik ik måte at den verden Gud harr g git gitt itt oss os ikke ikke går til grunne. Det er Guds ds sa sak k nå n nårr tide tiden deen den er omme! Til den dag er dett vå vårt ans ansvar nsva varr å va forvalte Hans gaver. Det er langt fra alt vi personlig perso sonl nlig iig h har ar iinnnn nflytelse over. Vi må likevell taa in inn nn over er o oss ss at vi har del i et kollektivtt an ansvar nsvar ffor or d det e et som er galt i verden. Det måå ikke iikk kkee gjør kk gjøre re oss motløse at vårt eget bidra bidrag rag g syne synes ness ubetydelig i den store sammenhengen. mm menh n en enge geen. n Derimot skal vi bringe med ed osss vår vår å del dell av skylden for skadene vi påfører åførrer sskape skapererverket til Herrens bord. Sammen am mme men n med d det vi personlig har gjort gal galt, altt, o og g al alle le unnlatelser vi må vedkjenne nnee os o oss, s, får vii bekjenne våre synder, gå til n nådens å ens bo åd bord, ord rd, og bære båre barn til dåpen. pen. n. I ssakramenak kramentene møter vi Herren og han hans ns eevi evige vige ge Ord. Ord. Skaperordet, som var fra begynnelsen beg gyn ynne nels llsen en av av gjenoppretter det som har ar bl blit blitt ittt fe feil, og uten egen fortjeneste får vi del i Herrens nåde. Ikke ved egen kraft, men gjennom hans Ord. For: I begynnelsen var ordet. Ordet var Gud, og Ordet var hos Gud. Vi skal da gjøre vår del, på Herrens jord. Og så kan vi være trygge på at Herren selv engang skal rette opp alt som gikk galt underveis. Takk Gud for ditt evige Skaperord! Guds fred! Hilsen, Tom Einar Andersen S M og sø tv år og fr ru in be og kj på sa al ki el ki fa be Je so Rø la va se et M SAME :48:06

9 UTFLYTTEDE Sannidøler Hei! S om utflyttet Sannidøl eller Kjølebrønding (til Kragerø) ble jeg spurt om å skrive noen ord i Menighetsbladet. Mitt navn er Ragnhild Rødland (f. Bakken) og jeg er vokst opp på Brattås i Kjølebrønd i en søskenflokk på 8-6 jenter og 2 gutter. Jeg har en tvillingsøster som heter Randi. Vi vokste opp i et godt og trygt hjem, de første årene i en storfamilie med en bestefar og tante, og en onkel som bodde der når han var hjemme fra sjøen. Det var en trygg og god oppvekst med folk rundt oss i alle hus. Oppveksten i Kjølebrønd inkluderer også søndagsskolen, speideren og bedehuset med mange trygge gode mennesker, og minnene om alle disse er trygge og gode. Vi kjente alle familiene, og vi er en venninnegjeng på 7 som hvert år minst reiser på en tur eller samles hos hverandre. Dette er verdifullt for oss alle. Til høsten er vi gullkonfirmanter i Sannidal kirke, rart å tenke på at 50 år er gått, og at mitt eldste barnebarn skal konfirmeres i mai i Bardu kirke! Min første jobb i Kragerø var på Trikotasjefabrikken i 4 år, så Gromstad Auto i 4 år før jeg begynte på gamle Kragerø sykehus i januar Jeg jobber fremdeles på Sykehuset Telemark HF, som det nå heter. Jeg traff etter hvert min mann, Terje Bjarne Rødland, han vokste opp på Lindås i Nordhordaland. Vi giftet oss i Sannidal kirke i juli Han var sjømann og vi møttes via en julepakke jeg sendte til Sjømannsmisjonen. Vi fikk to jenter, Gerd, f. i 1974 og oppkalt etter vår lillesøster, som døde i Hun bor på MENIGHETSBLAD FOR SANNIDAL OG HELLE NR Setermoen i Troms, er gift med Kenneth og begge er ansatt i Forsvaret. De har 3 jenter, Helene, Martine og Ingrid. Solveig, født i 1977, er også gift - med Magnus og de har lille Oskar. Begge jentene våre er døpt i Sannidal kirke, da vi de første årene følte mest tilknytning til Sannidal. Etter 16 år i Hestehagen på Kalstad flyttet vi til Øya i Kragerø, hvor vi har bodd i vel 20 år. Etter som årene har gått er det Kragerø Menighet og også bedehuset her som har blitt min plass. Jentene var i oppveksten med i barnekoret i Frikirken, siden i Singspiration. De er begge konfirmert i Kragerø kirke. Jeg var selv med i MegaSingspiration i mange år, men da min kjære Terje ble syk i 2002 følte jeg etter en tid for å prioritere han. Han døde i november 2006, 66 år. Jeg er glad i kirken min, går som regel dit hver søndag. Jeg er glad i liturgien, salmesangen og den flotte orgelmusikken. Det gir høytid i hverdagen. Selv om det ennå er full vinter, hilser jeg dere alle med: Den blomstertid nå kommer med lyst og glede stor. Den kjære lyse sommer da gress og grøde gror. Nå rører solens armer ved alt som før var dødt, de blide stråler varmer og alt på ny blir født. Noe å se fram til! Med vennlig hilsen Ragnhild Rødland. 9

10 i Sannidal Menighet Søndag 7. februar var det familiegudstjeneste i Sannidal menighet. Gudstjenesten ble avholdt på Mo bedehus på grunn av at kirken er under oppussing. Det var bra oppmøte, noen ekstra stoler måtte også finnes fram. Gudstjenesten var koselig og litt uhøytidelig, som familiegudstjenester pleier å være. Prest Mecky fikk assistanse av tre gutter fra barnekoret under prekenen. De hjalp til med å illustrere historien om Jesus og tre disipler på fjellet. De gikk, og gikk for å komme seg opp på fjellet, før de fikk sette seg ned og ta matpause. Da fant de jammen både niste og andre overraskelser i sekkene sine. 10 Hele barnekoret bidro for øvrig med flott og entusiastisk sang i to avdelinger. På den ene sangen fikk de også med seg hele menigheten med både sang og bevegelser. Som alltid er barnekoret hjertelig til stede, og applausen er en viktig del av deres opptreden. Som en påpekte på søndag da applausen ble litt forsinket: Jeg hører ikke noe klapping her Etter gudstjenesten var det oppvartning med kjempegod hjemmebakst, kaffe og saft til barna.

11 Kunne jeg bare være 4 år snart. Et av høydepunktene i uken min, hvis en da ser bort fra å leke, se på barne-tv og lørdagsgodt, er å kjøre storesøster på øvelse i barnekoret. Hver uke tror jeg at jeg også skal få begynne, og hver uke blir jeg like skuffet. Enda jeg synger av full hals hele uken. Jeg øver, og øver, og øver: ikke to, ikke to, ikke to, men alle, alle, Jesus, la la la la og jeg er ikke, jeg er ikke, yes sir!. Det er visst ikke nok. De siste gangene vi har hentet storesøster på koret, har jeg fått lov til å stå i ring og synge avslutningssangen med dem. Gjett om jeg er lykkelig da? Måtte bare de neste to årene fly av gårde, sånn at jeg også kan få begynne på kor!! Hilsen Tomine 2 år. MENIGHETSBLAD FOR SANNIDAL OG HELLE NR

12 Helle kirke har fått sitt eget kirkeskip, laget av Birger Nilsen. Helle kirke MED EGET KIRKESKIP Kort tid etter at Helle kirke var blitt vigslet til ny soknekirke, fikk menigheten overrakt et flott kirkeskip som nå pryder kirkerommet. 12 Det er Birger Nilsen på Helle som er mannen bak det flotte skipet. Skipet, som er et orlogsskip med tre master av Wasa-typen, har han arbeidet med i flere år, og selv regner han med det ligger ca arbeidstimer bak det flotte resultatet. Det var en høytidelig stund da skipet kunne presenteres på en gudstjeneste i begynnelsen av februar, og det var sokneprest Harald Gulstad som kunne fortelle menigheten om den flotte gaven. Samtidig kunne han også fortelle litt om symbolikken i et kirkeskip. Selve skipet er et bilde på den livsreisen vi mennesker gjør, og på skuta er det oppgaver og plass nok til alle. - På ferden vil Jesus være en god og trygg kaptein, noe som er fremstilt i akterspeilet på skipet. Seilet representerer troen som igjen henger på masten, som for sin del er et bilde på korset. Ankeret er håpet, ankertauet bønnen og ankerbunnen er et symbol på Guds trofasthet. Roret, det som skal bringe skuta trygt i havn, representerer i denne sammenheng Bibelen, kunne Gulstad fortelle. Roar Thorsen

13 På Steinmann med utsikt over Kragerø Mi Contra Fa Organist på Helle og i Sannidal, Robert Czyz, inviterte noen av sine musikervenner fra Polen hit for å holde konsert i februar. De ble innkvartert privat i Sannidal og fikk i løpet av sitt tre dager lange opphold også se seg litt rundt i distriktet. Trioen Mi Contra Fa - tre proffe jenter bosatt i Elblag - gav oss en times stor opplevelse i Hellekirken 14.februar. Jentene var fulle av humør og uttrykte takknemlighet for gjestfriheten, oppholdet og for muligheten til å ha konsert her. Mi Contra Fa består av : Anna Wojak - fløyte Natalia Dluzniewska piano Milena Oliwniczak cello Konsert i Hellekirken Filip Czyz og jentene ved kakebordet i Dobbelia. MENIGHETSBLAD ETSB FOR SANNIDAL AL OG HELLE NR

14 Nissegutt Kristian SANNIDALMENIGHETSUNGDOMSKLUBB hadde nissefest på låven til Ole Wastøl i desember og nyttårsfest på Barland. To stilige damer - Marianne og Ellen På tur - aldri sur! Elvira, Liv Mari og Marianne Stemning ute 14

15 Adventskonsert Juntos Sannidal Soul Children- inviterte til adventskonsert i Sannidal kirke søndag 6.desember. Stivpyntede korister stilig i sort og lilla hadde forberedt seg godt til oppgaven. Og gav oss en konsert som var vakker og variert. Sangene ble bundet sammen av korleder Kristin Wohlenbergs adventstanker. Til innledning og avslutning hørte vi sangen med latinsk tekst -Vitae Lux Livets lys - med nydelig tonefølge av fløyte og cello. Som eneste tilstedeværende lokal avis nøler ikke menighetsbladet med å gi konserten terningkast 6. Og mens tilbudene om julekonserter står i kø er det befriende å oppleve en adventskonsert i adventstiden. MENIGHETSBLAD FOR SANNIDAL OG HELLE NR

16 SANGKVELD på Mo bedehus Mange fant veien da Mo bedehus inviterte til sangkveld med Kjell Lindheim. Den utflyttede sannidølen hadde med seg Dagfinn Køhn organist i Kviteseid som akkompagnatør. Å få være sammen, å få lytte til vakker sang og å selv få delta i allsang det var tydelig at kvelden fylte et behov. Det var mange som ønsket seg sanger som skulle synges og kvelden kunne sånn sett ha vart ut i de små timer. Gjestene fra Kviteseid ønskes varmt velkommen også ved en senere anledning Kjell Lindheim sang blant annet en vakker påskesang som gjengis her. Gå inn i Getsemane Gå inn i Getsemane, gå inn til din Frelsermann. Gå inn, der lærer du bønn, gå inn og lær av Guds sønn. Bered ditt sinn, gå inn, gå inn i fred og bed. Gå ut til Golgata og se på din Frelsermann. Gå ut der ser du din synd, gå ut der ser du din skam. Se straffen stor i gjerning ord ble lagt på Ham. Gå så i haven inn med all den frykten din. Gå inn han byder deg: kom! Gå inn se graven er tom. For dødens makt ble underlagt av Ham, Guds lam. Gå så i livet ut og lev for din Frelsermann. Blir foten såret og trett, gjør Jesus vandringen lett. Blir veien slem, så gå kun frem, du når ditt hjem. TEKST OG MELODI: FINN E. OLSEN 16

17 KONFIRMANTER i Sannidal kirke og Hellekirken 2.mai 2010 SANNIDAL KIRKE Nora Auråen Albertsen Kevin Huseby Berg Stine Mostad Bjørklund Hanna Marie Brekka Mads Varlo Clemmetsen Christine Myrseth Farsjø Kari Lunden Fjellheim Emil Lønne Fredriksen Ken Robin Buen Følgesvold Jørgen Gulliksen Thomas Haugholt Eivind Hegland Simen Godagene Ludvigsen Ida Marie Norin Kjersti Skarvang Olsen Ingeborg Eileen Pedersen Maria Charlotte Pietschmann Sigbjørn Ugelstad Rasmussen Teddy Aron Løvik Sjuve Ellen Stensvold Malin Sundbø Jonas Bergslien Svendsen Anneline Holmen Tangen Morten Aamot Trædal Caroline Tønnesland Jonathan Wohlenberg Karl Holte Aarø HELLEKIRKEN Ida Eneberg Auråen Christina Coco Frank-Oliver Haugholt Danielsen Kristine Karlsen Dukefoss Anita Røed Frøhaug Stian Kristian Hansen Hanne Iversen Simon Gundersen Johnsen Marthe Charlotte Drageland Klausen Lena Kristoffersen Kråkenes Sondre Solli Kvihaugen Marius Gjeruldsen Moen Sebastian Mogen Christoffer Devenney Nilsen Mats August Tovsen Nilsen Rebekka Klokkervold Nilsen Gaute Paulsen Morten Taasen Ree Lisa Marie Nitschke Rørholt Iselin Mari Engseth Sverkmo Nina Hommeland Sørum Mikael Kristoffer Vikre Simen Birkeland Aasen MENIGHETSBLAD FOR SANNIDAL OG HELLE NR

18 Terje Pedersen Tlf: Vi arbeider med; VENTILASJON, INNEKLIMA, VARME OG ENØK, hovedsaklig innen næringsbygg. TERRA SKADEFORSIKRING blir formidlet av Kragerø Sparebank Kragerø Sparebank «Lokalbanken siden 1840» Kragerø Sparebank «Lokalbanken siden 1840» Kragerø Sparebank «Lokalbanken siden 1840» Kragerø Sparebank «Lokalbanken Kragerø siden Sparebank 1840» «Lokalbanken siden 1840» «Lokalbanken siden 1840» «Lokalbanken siden 1840» Bakeri Kragerø Volum E Bakeri Kragerø: P. A. Heuchsgt. 25 Telefon Støtt våre annonsører de støtter oss! Sannidal Landhandel Telefon

19 MENIGHETSBLAD FOR SANNIDAL OG HELLE Utgitt av Sannidal menighetsråd og Helle menighetsråd Redaksjonskomite : Hildegunn Wangen, Elfrid Dobbe og Kari Skarvang Kontonr. til menighetsbladet: DØPTE: Sannidal kirke: Tor Håkon Nomeland Klausen Jacob Næss Lotta Wehus Solvang Siver Tveit-Pedersen Edvard Brenna Nilsen Matheo Andreassen Bråten Christina Køhler Hellekirken: Lukas Vatn Larsen Leah Kristin Vatn Larsen Pernille Haugen Brendtøy Hauk Aleksander Naper-Helgestad Aurora Mariell Naper-Helgestad DØDE: Asta Holtane f Olav Kaasa f Magnar Johan Kalseth f Valborg Tordis Rygh f Marit Romnes Ellingsen f Menighetskontor for Sannidal og Helle sokn Kirkestua Gamle Sørlandske Sannidal Kontortid menighetssekretær: Tirsdag og torsdag kl Telefon : Telefax: E-post: Sannidal sokn Sokneprest: Tlf E-post : Organist: Robert Czyz Tlf Kirketjener og kirkegårdsarbeider: Palmar Moltu Tlf Klokker og menighetssekretær : Kari Skarvang Tlf / Renholder: Rita Løvik Helle sokn Sokneprest: Harald Gulstad Tlf / E-post : Organist: Robert Czyz Tlf MENIGHETSBLAD FOR SANNIDAL OG HELLE NR

20 Velkommen til gudstjeneste! SANNIDAL SOKN 28.mars Palmesøndag Sannidal kirke kl april 4.april 5.april 18.april 25.april Skjærtorsdag Sannidal kirke kl Nattverdgudstjeneste Harald Gulstad 1. påskedag Sannidal kirke kl Høytidsgudstjeneste 2.påskedag Kjølebrønd bedehus kl Kjølebrønd Blåsegruppe 2.søndag etter påske Sannidal kirke kl Ung messe Samtale med konfirmantene Juntos Sannidal Soul Children 3.søndag etter påske Sannidal kirke kl Familiegudstjeneste Sannidal kirkes barnekor 2.mai 13.mai 17.mai 23.mai 24.mai 30.mai 6.juni 4.søndag etter påske Sannidal kirke kl Konfirmasjonsgudstjeneste Kristi Himmelfartsdag Sannidal kirkegård kl Grunnlovsdag Sannidal kirke kl Familiegudstjeneste 1. pinsedag Sannidal kirke kl Høytidsgudstjeneste 2.pinsedag Stangnes kl Felles for Sannidal og Støle menigheter 1.søndag etter pinse Sannidal kirke For klokkeslett, se annonse i lokalavisa 2.søndag etter pinse Sannidal kirke kl Med forbehold om endringer HELLE SOKN 28.mars Palmesøndag Hellekirken kl Påskevandring Harald Gulstad 2.april 4.april 25.april 2.mai 9.mai 23.mai Langfredag Hellekirken kl Pasjonsgudstjeneste 1. påskedag Hellekirken kl Høytidsgudstjeneste Harald Gulstad 3.søndag etter påske Hellekirken kl Samtalegudstjeneste Harald Gulstad 4.søndag etter påske Hellekirken kl Konfirmasjonsgudstjeneste Harald Gulstad 5.søndag etter påske Skarbo bedehus kl Harald Gulstad 1. pinsedag Hellekirken kl Høytidsgudstjeneste Harald Gulstad 20.juni søndag etter pinse Gautefall Fjellkirke kl Fellesgudstjeneste for Bamble prosti Innvielse av fjellkirken Biskop Olav Skjevesland 13.juni 3.søndag etter pinse Hellekirken kl Harald Gulstad Med forbehold om endringer Grafisk produksjon: RLF Trykk: Erik Tanche Nilssen as, Skien.

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

MENIGHETSBLAD FOR SANNIDAL OG HELLE JUNI 2010 NR. 2 70. ÅRGANG. JeRUSSalem side 17

MENIGHETSBLAD FOR SANNIDAL OG HELLE JUNI 2010 NR. 2 70. ÅRGANG. JeRUSSalem side 17 MENIGHETSBLAD FOR SANNIDAL OG HELLE JUNI 2010 NR. 2 70. ÅRGANG Konfirmasjon side 5-11 Ingebjørg Lindheim konfirmant 1934 JeRUSSalem side 17 Sommerhilsen fra Mecky Wohlenberg, prest i Sannidal: Våpenhuset

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Inngang Preludium (alle står) Inngangssalme: salme 268 - melodi fra Rana Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle,

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Korpsnytt. Mars, april og mai 2016. «Gud er kjærlighet» 1. Johannes 4,8

Korpsnytt. Mars, april og mai 2016. «Gud er kjærlighet» 1. Johannes 4,8 Korpsnytt Mars, april og mai 2016 «Gud er kjærlighet» 1. Johannes 4,8 Korpslederen har ordet.. Kjære venner! Vi befinner oss midt i fastetiden og forbereder oss på den store høytiden som heter langfredag

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Opplegg for en samling i kirkerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang

Opplegg for en samling i kirkerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang Skattejakt for 8-åringer Opplegg for en samling i kirkerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang Kort sagt Dette opplegget bygger på boka Skatten i Liljedal hvor de tre hovedpersonene

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Stavern menighetsråd REFERAT

Stavern menighetsråd REFERAT Stavern menighetsråd REFERAT Møtested: Trollvn 9 Møtedato: TIRSDAG 040613 Møtetid: Kl. 1800 Saksliste 05/13 Til stede på møtet: Kari Dahle Halvorsen, Hanne Bustnes, Nils Bondevik Haga, Kristi Marie Hilde,

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. DÅP 1. Forberedelse L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus. Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG 45 Seminar med Åpne Dører 28. febr. 2. mars Ytremisjonsprosjekt Innholdsrik møteaksjon med Steinar Harila En våken disippel www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Jeremia ble kalt til profet. Han var ung. Han var redd. Han ville trekke seg, men Gud visste hva han gjorde. Det var Jeremia han ville bruke. I dag møtes

Detaljer

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker Januar 1. JANUAR Da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det står skrevet: Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Preken 6. s i treenighetstiden 5. juli 2015 i Skårer kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

NY HETSBREV Kirkekomiteen i Kanto

NY HETSBREV Kirkekomiteen i Kanto NY HETSBREV Kirkekomiteen i Kanto Skattejakt og Salmeskatt Av Sjømannsprest Knut Inge Bergem 3-2007 Den store hobbyen i Norge de siste ukene, har vært å sjekke hva familie, venner og naboen tjener. En

Detaljer

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen...

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen... ORDNING FOR NATTVERD BOKMÅ INNHOD Ordning for nattverd... 2 Hva nattverden er... 2 Nattverden i uthers lille katekisme... 2 Noen praktiske råd... 3 Nattverdhandlingen... 5 1. Innbydelse... 5 2. Innstiftelsesordene...

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet I. Samling 1 Forberedelse Der det er praktisk mulig ønsker vi at: Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

«Hvor overveldende stor hans makt er, Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde.» Ef.1, 20.

«Hvor overveldende stor hans makt er, Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde.» Ef.1, 20. Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO mai 2014 Jesus Kristus lever! Påsketiden er ikke slutt! Den varer frem til Pinse! Vi har seks søndager i påsketiden: 4. mai er 3. søndag i påsketiden. JESUS KRISTUS oppsto

Detaljer

Dette er et vers som har betydd mye for meg. Og det er helt tydelig at dette er noe viktig for Jesus.

Dette er et vers som har betydd mye for meg. Og det er helt tydelig at dette er noe viktig for Jesus. Elihu 15.02.2015 Andreas Fjellvang Kjære menighet! Det er en ære for meg å stå her i dag. Har fått et bibel vers jeg ønsker å forkynne ut i fra i dag. Johannes 5:19 Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Sønnen

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

T. leser K. vert Medhj

T. leser K. vert Medhj Powerpoint, Kirkekaffe,, Dåp frihelg/permisjon 8. jan 15. jan 22. jan 29. jan Kristi åpenbaringsdag, Luk 2,40-52 (F: Matt 2, 1 12) 2. søndag i åpenbaringstiden, Mark 1, 3 11(F: Matt 3, 13 4, 11) 3. søndag

Detaljer

Høymesse i Oslo domkirke. MAL. Liturgens versjon.

Høymesse i Oslo domkirke. MAL. Liturgens versjon. 1 Høymesse i Oslo domkirke. MAL. Liturgens versjon. Preludium og prosesjon Menigheten reiser seg og blir stående til «amen» etter inngangsordene. Innngangssalme Innledningsord og intimasjon L: I Faderens

Detaljer

Er du blant dem som pleier å lengte etter våren? Lengter du etter å kjenne varmen fra solen, se knopper på trærne, pinseliljer i full blomst? Husker du sommervarmen i forrige uke? Vi åpnet døren, tok kaffien

Detaljer

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger.

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger. Preken 1. Påskedag 2006 Tekst: Lukas 24,1-12 Antall ord: 2114 Han er oppstanden! Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand.

Detaljer

booklet.dok 23.04.03 12:41 Side 1

booklet.dok 23.04.03 12:41 Side 1 booklet.dok 23.04.03 12:41 Side 1 Johns Quijote er: John Ivar Bye, Atle Rakvåg, Jon Grimsby, Brynjulf Risnes Tekst og Musikk: John Ivar Bye unntatt spor 9: Tekst og musikk: Cornelis Vreswijk. / Mastret

Detaljer

Drevet av Guds kjærlighet

Drevet av Guds kjærlighet Drevet av Guds kjærlighet Evangelisering kan fort bli en del av et program, noe vi gjør eller ikke gjør, en aktivitet i menigheten. For meg handler det om et liv og en livsstil. Evangelisering er ganske

Detaljer

Opplegg for Lysmesse i Røros kapell

Opplegg for Lysmesse i Røros kapell Opplegg for Lysmesse i Røros kapell Dato: 9. desember 2012 Klokkeslett: 11:00; oppmøte 10:00 (NB!) Husk å ta med konfirmantkappe! (Meld fra til Harald prest på forhånd dersom du ikke har fått kappe ennå!)

Detaljer

LUTHERS LILLE KATEKISME. Første parten: Budene

LUTHERS LILLE KATEKISME. Første parten: Budene LUTHERS LILLE KATEKISME Første parten: Budene Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

Første Peters brev. Kommentar.

Første Peters brev. Kommentar. Første Peters brev Kommentar Indledning Af Nils Dybdal-Holthe Side 1 Om PETER Navnet Peter betyr berg eller klippe og er det samme som Kefas Han hadde også navnet Simon før han møtte Jesus Han var en av

Detaljer

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE I SAMLING 1 FORBEREDELSE Klokkeringing til kl 11.00 ML: Informasjon om dagens gudstjeneste og: La oss være stille for Gud Kort stillhet Tre klokkeslag 2 PRELUDIUM og INNGANGSSALME, prosesjon 3 INNGANGSORD

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

2. Utøvelsen av fadder- og forbederansvaret utføres i tråd med veiledningsbrosjyren: Fadder- og forbederansvar i Frikirken.

2. Utøvelsen av fadder- og forbederansvaret utføres i tråd med veiledningsbrosjyren: Fadder- og forbederansvar i Frikirken. ORDNING FOR Dåp Den Evangelisk Lutherske Frikirke Dåp 1. Dåpssamtale og dåp foretas i henhold til Forfatning for Den Evangelisk Lutherske Frikirke og Reglement for dåp og menighetens kristendomsopplæring,

Detaljer

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre.

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. Jeg en etterfølger Igangsetter Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. En lærling Herren Gud har gitt meg disiplers

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

HVERDAGSMESSE I PÅSKETIDEN. Ikke vær redde. Kristus er oppstått!

HVERDAGSMESSE I PÅSKETIDEN. Ikke vær redde. Kristus er oppstått! HVERDAGSMESSE I PÅSKETIDEN Ikke vær redde. Kristus er oppstått! KOMPONISTER OG TEKSTFORFATTERE Innledningsord, kyrie og utsendelse: Carl Petter Opsahl Øvrige liturgiske ledd M: Andreas Utnem Nattverdsbønn

Detaljer

SANNIDAL MENIGHETSBLAD JUNI 2008 NR. 2 68. ÅRGANG

SANNIDAL MENIGHETSBLAD JUNI 2008 NR. 2 68. ÅRGANG SANNIDAL MENIGHETSBLAD JUNI 2008 NR. 2 68. ÅRGANG Ja, vi elsker dette landet, som det stiger frem, furet, værbitt over vannet, med de tusen hjem. Og som fedres kamp har hevet det av nød til seir, også

Detaljer

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 PRESENTERES PÅ MENIGHETSMØTE 22. februar 2015. RÅD OG UTVALG Sammensetningen av menighetsrådet i år 2011: Medlemmer: Medlemmer: Brigt Inge Lie Anne Mette Strand Jorunn Eldbjørg

Detaljer

Ny nettside: www.moldebedehus.no

Ny nettside: www.moldebedehus.no Informasjonsblad for Molde Indremisjon April 2013 Andakt og bønneemner Forsamlingslederen har ordet Nytt Styre og hyrderåd Ny nettside: www.moldebedehus.no Forsamlingslederen har ordet Vinne, utruste og

Detaljer

Den hellige Ånd i mitt liv

Den hellige Ånd i mitt liv Den hellige Ånd i mitt liv TEMA 5 DEN HELLIGE ÅND I MITT LIV Hvem er Den hellige ånd? Den hellige ånd er den tredje personen i treenigheten. Han er en likestilt partner i guddommen sammen med Faderen og

Detaljer

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2.

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2. G2 Høsten 2007 Bønnemøte i Lillesalen fra kl:16:30 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet 2. Nådehilsen Kjære menighet. Nåde være med dere

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

Program for Berg menighet VÅREN 2016

Program for Berg menighet VÅREN 2016 Program for Berg menighet VÅREN 2016 Velkommen til oss! I tillegg til Gudstjenester inviterer vi til; Januar Søn 17/01 11:00: Gudstjeneste med søndagsskole Tirs 19/01 12:30: Skattekista (2.-3.klasse) Ons

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle I. SAMLING 1 Forberedelse Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle Klokkeringing Informasjon om dagens

Detaljer

RESULTAT-LISTE FOR Cuprenn 23.02.2011

RESULTAT-LISTE FOR Cuprenn 23.02.2011 3 år gutter 200 meter Håvard Elias Olsen Tverlandet IL Deltatt Petter Sommerset Edvaedsen Tverlandet IL Deltatt Selmer Aunan Tverlandet IL Deltatt Tobias Klippenberg Tverlandet IL Deltatt 3 år jenter 200

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 2. 2 april - juni 2015 1 Korpsnytthilsen Påsken ligger foran oss, og sammen med kristne over hele jorden minnes vi hva Jesus var villig til å gjennomgå

Detaljer

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper».

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». GUD Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». Den lille Bibel Johannes 3.16 «For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn den enbårne,

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer)

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Fastsatt av Kirkemøtet 1991 som Tillegg til Gudstjenestebok for Den norske kirke I/II 1 Ordningen skal primært være til bruk ved katastrofer

Detaljer

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse Maria hadde gledet seg til å være med til kirken! Det var familiemesse, og i kirken var det helt fullt av mennesker. Presten hadde lest om de som var grekere, og

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel: Elisabeth Lund Preken julaften i Lørenskog kirke 2008 Et barn er født i Betlehem. Har det noe å si for livet vårt? Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel: Det skjedde

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

Kirkelige vigsler i Kragerø kommune - informasjon til brudepar

Kirkelige vigsler i Kragerø kommune - informasjon til brudepar Kirkelige vigsler i Kragerø kommune - informasjon til brudepar Det er en stor begivenhet å inngå ekteskap. Mange planlegger i lang tid, og har bestemte ønsker om hvordan dagen skal være. Vi vil gjerne

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Preken 3 s i treenighet 14. juni 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus

Detaljer

Gudstjenesteturnus for Sula Frikirke Våren 2016: «Jesus-verdier!» 15.01.16

Gudstjenesteturnus for Sula Frikirke Våren 2016: «Jesus-verdier!» 15.01.16 Gudstjenesteturnus for Sula Frikirke Våren 2016: «Jesus-verdier!» 15.01.16 Dato Type GT Tema Lede Tale Lovs ang Lyd/ Bilde 10.1 Dåp Jesus deler med Helge Geir 3 Kjell h oss /jørgen 17.1 Fam-GT Jesus er

Detaljer

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll.

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. VALG 3 F R Innvie bevisst Å gi SLIPP Forpliktelsens valg G J O R T hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. FORPLIKTELSENS BØNN Kjære Gud, jeg tror at du sendte Din Sønn for å dø for mine

Detaljer

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg!

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! 34 Vi tror på èn Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! For så høyt har Gud elsket verden

Detaljer

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn?

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn? KAPITTEL 2 Katolsk og ortodoks kristendom 1 korttekst Side 32 43 i grunnboka Den katolske kirke Katolsk betyr «for alle mennesker» I Norge i dag har den katolske kirke litt over 55 000 medlemmer (tall

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Nær gud - nær mennesker

Nær gud - nær mennesker Fastelavnssøndag (2..mars) Hovedtekst: Joh 17,20-26 GT tekst: Høys 8,6-7 Epistel tekst: 1 Kor 13,1-7 Barnas tekst: Joh 12,1-8 Nær gud - nær mennesker 32 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: J

Detaljer

1.5 Luthers lille katekisme.

1.5 Luthers lille katekisme. Organisasjons- og personalhåndbok / Bekjennelsesskrifter / Luthers lille katekisme 1.5 Luthers lille katekisme. 1. DE TI BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og

Detaljer

TEMPELNYTT. Informasjon fra Frelsesarmeen, Templet korps (menighet) januar - mars 2012

TEMPELNYTT. Informasjon fra Frelsesarmeen, Templet korps (menighet) januar - mars 2012 TEMPELNYTT 1 Informasjon fra Frelsesarmeen, Templet korps (menighet) januar - mars 2012 Andakt NOK! Hva er det første du tenker på når du ser disse tre bokstavene satt sammen til etord? Norsk valuta? Et

Detaljer

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap?

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Jesus sa: Stå fast! Skrevet av en dame fra Nord Irland som ble forlatt av ektemannen. Gud kalte henne til å stå fast i bønnen for sin ektefelle og

Detaljer

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE DEN ÅTTENDE DAGEN FARGELEGG BILDENE SELV. FØRSTE DAG: ANDRE DAG: TREDJE DAG: PALMESØNDAG MANDAG TIRSDAG JESUS RIR INN I JERUSALEM. JESUS ER PÅ TEMPELPLASSEN. EN FATTIG ENKE JESUS ER SAMMEN MED JESUS RIR

Detaljer

Stavanger Svømme Club Høstjakten 2008 Resultater

Stavanger Svømme Club Høstjakten 2008 Resultater Øvelse 1. 400m fri, damer 1p Torhild Narvestad Anda 91 Randaberg IL 5.18,08 439 36,43(36,43) 1.17,10(40,67) 1.58,12(41,02) 2.39,03(40,91) 3.19,62(40,59) 4.00,29(40,67) 4.40,12(39,83) 5.18,08(37,) 2 Kristin

Detaljer

MEH2011booklet.indd 1 23.09.11 11.58

MEH2011booklet.indd 1 23.09.11 11.58 Martin Enger Holm 3:36 Vokal: Martin og Henrik Enger Holm Trompet: Tine Thing Helseth Høyr kor englar syng frå sky Krist er fødd i Davids by kjem med frelse til oss ned gir oss med Gud Fader fred Glade

Detaljer

Hva er velsignelsen for noe? Hva betyr det? Hvem er det for? Hvorfor velsigner Gud? Husker dere en fortelling i Bibelen som handler om velsignelse?

Hva er velsignelsen for noe? Hva betyr det? Hvem er det for? Hvorfor velsigner Gud? Husker dere en fortelling i Bibelen som handler om velsignelse? Tale Akkerhaugen kirke - 7. juni 2015 Gjennom hele Bibelen kan vi se hvordan Gud velsigner mennesker, og hvordan det får konkret positiv innflytelse på alle livets områder. Familie, åndsliv, tro.. Helt

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled.

Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled. Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled. Av: Betty Cathrine Schweigaard Selmer Jeg 1 år var og var

Detaljer

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha.

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha. Preken i Fjellhamar kirke 28. Juni 2009 4. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Lukas I det 15. Kapittel: Tollerne og synderne holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Fariseerne

Detaljer

Preken 1. På skedåg 20.4.2014 Fredrikståd Domkirke

Preken 1. På skedåg 20.4.2014 Fredrikståd Domkirke Biskop Atle Sommerfeldt: Preken 1. På skedåg 20.4.2014 Fredrikståd Domkirke Luk 24,1-9 Kristus er oppstanden! Og hele folket sier: Ja, han er sannelig oppstanden! Håpet er menneskeslektens kjennemerke

Detaljer

Intervju med Hans Eiler Hammer om:

Intervju med Hans Eiler Hammer om: 1 Intervju med Hans Eiler Hammer om: - Hans yrke som prest - Prestedrakten - Og de ulike symbolene han har valgt på stolaer. Her er korset Hans Eiler har valgt å bruke på alle stolaer. Laget av 6.trinn

Detaljer

Hovedtekst: Luk 18,1-8 GT tekst: Jer 29,10-14 Epistel tekst: 1 Joh 5,13-15 Barnas tekst: Joh 20,24-31

Hovedtekst: Luk 18,1-8 GT tekst: Jer 29,10-14 Epistel tekst: 1 Joh 5,13-15 Barnas tekst: Joh 20,24-31 6. søndag i påsketiden (25. mai) Hovedtekst: Luk 18,1-8 GT tekst: Jer 29,10-14 Epistel tekst: 1 Joh 5,13-15 Barnas tekst: Joh 20,24-31 masekjerring 72 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: L UK

Detaljer

barnesiden Bokstavsalat: Tittelen til dette bildet er: P N E A I L S N R I R G G I S (Luk.6,17-26)

barnesiden Bokstavsalat: Tittelen til dette bildet er: P N E A I L S N R I R G G I S (Luk.6,17-26) barnesiden Tittelen til dette bildet er: P N E A I L S N R I R G G I S (Luk.6,17-26) Bokstavene ble litt blandet. Her kan du skrive det riktig............... så kan du fargelegge bildet. I Bibelen finnes

Detaljer

Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka!

Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka! Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka! Her finner du informasjon om hva som skjer i Misjonskirka de neste ukene. Bilde over: Ansiktsmaling er gøy!! Fra småbarnstreff 18.mars. Bilde under: Fra Karneval i

Detaljer

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak N A V N E D A G Joar, Jarle og Jarl Jarle Gundersen er med i «navnedagklubben» denne tirsdagen. 24.1.2012 P Å D E N N E D A G årets 24. dag 24. januar 1965 døde Winston Churchill, statsminister i Storbritannia

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer