La de få tigge ved kirkene s. 4 og 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "La de få tigge ved kirkene s. 4 og 5"

Transkript

1 ET MAGASIN FOR MENIGHETENE I ÅLESUND nr 4 - årgang Russiske krigsgraver skal taes vare på s. 8 Miraklene i kø i Mirakelhuset s. 12 Kom i julestemning i kirkene s. 28 Biskopen: La de få tigge ved kirkene s. 4 og 5 SPJELKAVIK BORGUND VOLSDALEN ELLINGSØY ÅLESUND SKARBØVIK

2 ar- Glød tid for evaluering, hva nå? DEN NORSKE KYRKJA Glød Et magasin for menighetene i Ålesund: Borgund, Spjelkavik, Volsdalen, Ellingsøy og Ålesund. Opplag: Distribueres til alle husstander i Ålesund kommune. I redaksjonen: Redaktør: Svein Rune Johannessen Øyvind Johan Heggstad Kjell Aas Hans Roar Aas Kjell Slinning Tips til Glød: Då Maria og Josef la ut på ei lang vandring, frå Nasaret til Betlehem Eg har sjølv gått denne strekninga. Eg var så heldig å få vere med på ein vandring i mars i år, arrangert av palestinarar. Av Odd Erling Vik Nordbrønd, døveprest i Møre med tilhald i Volsdalen. Andakt For tre år siden ble det nedsatt en arbeidsgruppe bestående av medlemmer fra alle menighetene og kirkevergen. Oppgaven var å utrede behovet for et felles kirkemagasin i Ålesund. Anbefaling fra utvalget var at en så behovet for et felles kirkemagasin hvor menighetene får informere om sitt arbeid og aktiviteter. Menighetsrådene og fellesrådet vedtok at magasinet skulle utgis i 2013 og 2014, hvoretter det skal gjennomføres evaluering før vi evt. går videre med magasinet. I løpet av de 2 årene har vi produsert 8 blad med et totalt opplag på , som posten har distribuert til samtlige husstander i Ålesund. Vi har fått svært mange gode tilbakemeldinger fra leserne, men også enkelte som har vært kritiske til enkelte oppslag. Nå når magasinet skal evalueres etter 2 år, er alle tilbakemeldinger viktig. Hovedoppslaget denne gangen er om tigging utenfor kirkene. Dette er ikke noe nytt fenomen, allerede i 2005 finner vi artikler i media hvor tigging ved kirker er omtalt. Fungerende biskop Olav Gading oppfordrer alle til å ta godt imot tiggere, dette er et ubehag som vi må tåle mener han. Bibelen er tydelig på at vi skal ta godt imot fremmede, hjelpe fattige og de som er i nød. Samtidig er det viktig at menighetene sitt behov for å avvikle de kirkelige handlingene innenfor gode og trygge rammer blir godt ivaretatt, noe som kan være vanskelig om tigging skulle foregå i benkeradene eller blant sørgende i en begravelse. Derfor er det nødvendig at menighetene har rutiner som ivaretar dette på en god måte. Når jeg møter en tigger minner det meg på hvor godt jeg har det og hvor priviligert jeg er som lever i verdens beste land, hvor samfunnet har et sikkerhetsnett for dem som har behov for det. Vi går nå inn i adventstiden som er høgsesong for fantastiske kulturopplevelser i kirkene våre, som f eks juleoriatoriet av J.S. Bach, konsert med Rein Alexander, julekonsert og allsang sammen med Magne Fremmerlid og Charlotte Fongen og my mye mer. Jeg vil oppfordre deg til å ta for deg av dette store og gode kulturtilbudet nå i førjulstiden, det er viktig med et avbrekk i hverdagen og et besøk i kirken kan absolutt anbefales. Om du ønsker å gi oss tilbakemelding på bladet er du velkommen til å gi dine synspunkter på epost til Ha en god leseopplevelse! Svein-Rune Johannessen Kirkeverge Adresse: Postadresse: Kirkevergekontoret, Nedregårdsvegen Ålesund Besøksadresse: Nedregårdsvegen 1 Telefon: Telefaks: Åpningstid for Kirkens servicekontor og kirkevergekontoret: Mandag fredag kl Annonsere i Glød: Annonseansvarlig: Siri R. Bergh Sætremyr Kontakt: Telefon: Design og utforming: Spirdesign Trykkeri: Trykk: Menighetene i Ålesund Spjelkavik menighet: Nedregårdsvegen Ålesund Besøksadresse: Vestmoa 20, 6018 Ålesund Tlf Ålesund menighet: Nedregårdsvegen Ålesund Besøksadresse: Kirkegt. 2, 6004 Ålesund Tlf Volsdalen menighet: Nedregårdsvegen Ålesund Besøksadresse: Borgundvegen 124, 6007 Ålesund Tlf Borgund menighet: Nedregårdsvegen Ålesund Besøksadresse: Borgundgavlen 51, 6015 Ålesund Tlf Ellingsøy menighet: Nedregårdsvegen Ålesund Besøksadresse: Slotsvik, 6057 Ellingsøy Tlf Besøk: Forsidefoto: Fridgeir Walderhaug Vi starta i Nasaret med noko program der. Nasaret ligg i dagens Israel og av praktiske grunner vart vi køyrd til ein grenseovergang nord for Jenin (som ligg i det gamle Samaria og er ein del av Vestbredden i Palestina). Vår vandring starta der og ende opp i Beit Sahur ved Betlehem, og vi brukte 9 dagar på denne strekninga. Men vi gjekk også omvegar for å få med oss den flotte og varierte naturen. Vi budde i hotell, vi budde privat, vi budde i flyktningeleir og vi budde under open himmel hos beduinar. Det var ei flott oppleving som eg unner fleire å få med seg. for det var ikkje husrom for dei. Dette er henta frå juleevangeliet vårt i Luk.2 i vår nye omsetjing frå Det kling kvardagsleg. Vi er meir vand med «for det var ikkje rom åt dei i herberget» slik det lyder i frå 85-versjonen. Maria og Josef på vandring i mange dagar frå Nasaret i Galilea til Betlehem i Judea, ei strekning på om lag 120 km. Maria var høggravid, og det må ha vore ei tung vandring. Tradisjonen og kunst har tenkt at dei hadde med seg eit esel, sjølv om bibelteksta ikkje seier noko om det. Men det er godt mogleg at Josef fekk låne eit esel, eller kanskje han hadde eitt sjølv også. Han var tømmermann men han dyrka kanskje jord i tillegg. Nasaret var ein liten stad med nokre få hundre innbyggjarar, så han kunne nok ikkje leve av å vere tømrar eller snekkar. Dei måtte ut på vandring, fordi ein keisar i Roma hadde sendt ut eit dekret om ei folketeljing. Dette måtte skje på den staden mannen i familien kom i frå. Slik måtte også desse to ut på vandring, og slik var dei på veg til Betlehem der Josef hadde sine røter. Dette var eit merkeleg påfunn av ein keisar. Var det nødvendig? Eller var det berre eit grep for å markere makt mot undertrykte menneske? Ei lang vandring for ei som snart skal føde. Mange dagar og netter. Det er ikkje så godt å seie kor vegen gjekk, fordi i mellom Galilea og Judea låg Samaria. Det er den kortaste vegen, og kanskje gjekk dei der. Men vi veit at samaritanarane og jødane ikkje gjekk godt i hop. Dei såg ned på kvarandre. Kanskje måtte dei gå omvegar for å kome fram? Særleg for Maria måtte dette vere tungt. for det var ikkje husrom for dei. Kvar budde dei undervegs? Det var vel ikkje så enkelt å få husrom då heller? Kanskje sov dei under open himmel? Kaldt har det truleg og vore. Nettene kan vere kalde på denne årstida, om vi skal gå ut frå at jula vår er plassert på rett stad i kyrkjeåret. for det var ikkje husrom for dei. Dei kom til Betlehem og det var no på høg tid! «Tida kom då ho skulle føde». Visste dei at fødselen ville skje på denne vandringa eller var Jesus fødd for tidleg? Det veit vi ikkje. Uansett ein stad måtte dette skje. Dei fekk til slutt låne ein stall eller var det ei hole eller ei grotte i fjellet? Det var i alle fall ei krubbe der og slik vart matfatet for dyra ei seng for det vesle barnet. Så vart det mykje dramatikk. Herodes tålte ikkje nyhenda om at det var noko spesielt med den nyfødde guten i Betlehem. Mange gutebarn vart drepne. Dei tre måtte flykte til Egypt. Det vart ei veldig lang reise som varte i mange år. det er ikkje husrom for dei. Dette er situasjonen for mange menneske også i dag. Det er millionar av menneske på flukt. Flukt frå krig, frå ein politisk prekær situasjon eller på flukt frå fattigdom. Særleg er dette tydeleg i dag p.g.a. situasjonen i Syria og Irak. Har vi noko rom å gi dei? Det er og millionar palestinarar som har status som flyktningar. Flukta skjedde for tital av år sidan, men etterkomararar i 4. generasjon er framleis heimlause. Er det husrom for dei? Odd Erling Vik Nordbrønd Til og med i rike Noreg er det dei som spør etter husrom. Ålesund er ikkje noko unnatak. Menneske treng tak over hovudet, både blant dei som er fødde i Noreg, og menneske som har kome frå andre land. Kva gjer vi? Kva gjer dette med oss? det er ikkje husrom for dei. På eit anna plan er dette også ei utfordring for kvar og ein. Alle menneske har eit behov for å høyre til, alle ønskjer vi å vere ein del av eit fellesskap. Korleis møter vi kvarandre? Er det rom å kome til? Er det rom som er opne? Er det tid til å møtast? Er det mogleg å kunne prate? Finnast det nokon som lyttar? Kvar og ein har vi ei historie med oss. Kvar og ein har tankar og kjensler. Kvar og ein har behov for å bli sett og verdsett. Kva veit eg om kva som rører seg bak andletet til den andre? Gud vart menneske. Det er det vi feirar i jula. Jesus vart ein av oss. Med kjøt og blod, med tankar og kjensler. Han vart fødd i ein stall, og hans første år i livet var som flyktning. Han veit kva det vil seie å vere menneske. Han er ein som forstår kvar og ein av oss. Han veit kva kvar og ein kjempar med. «I min Fars hus er det mange rom», seier han. Hos han er det husrom! 2 3

3 -La tiggerne få tigge ved kirkene -Jeg vil rå menighetene til å tillate tigging ved kirkene, men ikke inne i kirkene. Det sier fungerende biskop i Møre Bispedømme, Olav Gading. -En vanskelig sak Dette er en vanskelig sak for soknerådet. Det sier soknerådsleder Birgitte Ulstein Kvangarsnes. Hun sier at Spjelkavik menighet langt på vei vil følge rådene fra biskopen, med ett unntak. -Vi må la tiggerene få tigge utenfor kirkene, sier fungerende biskop Olav Gading. Flere tiggere i Ålesund har oppsøkt kirkene for å tigge. (illustrasjonsfoto) -Vi skal tillate tigging utefor kirkene, sier soknerådsleder i Spjelkavik Menighet, BIrgitte Ulstein Kvangarsnes Flere kirker i Ålesund har opplevd at tiggere sitter utenfor kirkebygget for å tigge om penger. Ved noen tilfeller at tiggerne også gått inn i kirkebygget for å tigge. Problemstillingen er svært vanskelig for soknerådene. I hvor stor grad skal de tillate tigging. Nå får de klare råd fra biskopen. -Ta godt i mot tiggere! -Tiggere bør tas vennlig imot, på samme måte som andre som kommer til kirken. De bør være velkommen til å delta ved gudstjenester og andre åpne samvær. Vi må også være oppmerksom på at mange av dem er kristne, sier Gading. Han vil at de som går til et arrangement også skal hilse på tiggerne når de går forbi, selv om de velger å ikke gi penger. Biskopen mener at en heller ikke kan skille mellom når en skal tillate tigging. Kirkene er vertskap for bryllup, dåp, begravelser, konserter, korøvinger menighetsaktivitet og gudstjenester. -Jeg mener vi ikke kan skille mellom når vi skal tillate tigging eller ikke. Muligheten til å tigge utenfor kirkene bør gjelde for alle typer arrangement, sier Gading. Gading vet at tigging kan provosere enkelte. Men biskopen mener vi må se tiggingen i et større perspektiv. Tigging et ubehag vi må tåle -Jeg ser tigging som et uttrykk for et samfunn i ubalanse. Verdens nød kommer oss nært inn på livet. Vi vet det selvsagt fra før, men når vi møter tiggere her hos oss, blir det veldig synlig hvor ulikt rikdommen er fordelt. Dette er ubehagelig, men dette ubehaget må vi tåle, sier Gading. Han påpeker at det i bibelen er tydelige utsagn om å ta imot fremmede og hjelpe fattige og dem som er i nød. -Derfor er det vanskelig å gå forbi uten å hjelpe. Vi har flere vanskelige dilemmaer: Vi kan ikke hjelpe alle. Mye av urettferdigheten og fattigdommen kommer av samfunnsforhold og strukturer som hver enkelt av oss ikke kan endre. Samtidig møter vi mennesker i nød. - Kan en risikerer at en får reaksjoner uansett hva en gjør i denne saken? -Vi må leve med at vi møter reaksjoner. Men det spørs om det er det som skal styre oss. Hver av oss må handle ut fra det vi mener er rett, sier Gading. - Dersom en ikke skal tillate tigging inne i kirkerommet? Strider ikke dette mot Jesus lære og handlinger? -Jeg skal ikke late som om dette er enkle spørsmål. Dilemmaene er vanskelige. Hvis alle hadde levd fullt ut etter Guds bud og Jesu lære, så tror jeg ikke at noen ville hatt behov for å tigge. Men slik er det ikke. Vi må prøve å handle rett i en urettferdig verden. Jeg tror ikke det er ved å la tiggere tigge inne i kirkene, sier fungerende biskop. Gading forteller også om erfaringene ved Domkirken i Molde, der han selv hører til. -I Molde kjenner vi flere av familiene som tigger. Flere har oppnådd god kontakt, og vennskap er etablert. Når vi blir kjent med det enkelte mennesket som tigger, blir det enda vanskeligere å leve med at rikdommen er så ulikt fordelt at mennesker tvinges til å tigge. -Vi diskuterte denne saken på siste soknerådsmøte. På neste møte håper vi å vedta en plan om hvordan vi skal håndtere slike saker. I arbeidsutvalget til kirken var vi klar på at vi ikke ønsket tigging hverken i eller utenfor kirken ved begravelser, sier soknerådslederen. Men hun er enig i biskopens vurderingen av saken. -For oss handler det om å finne praktiske ordninger for tigging utenfor kirken. Dette er en balansegang. Vi ønsker ikke å skape støy, eller at tiggere skal hindre adkomsten til kirken. På den andre siden ønsker vi ikke å jage tiggerne bort fra kirken heller, sier hun. -Vi vil gjerne invitere tiggerne inn på arrangementene i kirka. Men vi mener selve tiggingen hører til utenfor, sier soknerådslederen. Spjelkavik menighet har vært klar på at de ikke vil jage tiggere bort, men invitere de inn. -Den største utfordringen er språkbarrierene. De som tigger snakker stor sett bare sitt morsmål, og vi har litt problemer med å kommunisere med de, sier Kvangarsnes. Flere uheldige episoder. Spjelkavik kirke har opplevd tiggere i og utenfor kirken fire, fem ganger den siste tiden. Ved en anledning ble det tigget i benkeradene inne i kirka. -Det har også vært tigging under en begravelse. Dette må vi unngå. Soknerådslederen sier at de nå forbereder seg på at denne type aktivitet kan øke i kirken. Derfor vil soknerådet vedta retningslinjer på hvor og når en kan tillate tigging. -Så lenge de oppfører seg på en akseptabel måte skal vi akseptere tiggingen og legge til rette for dette. Vi må få kommunisert til de at tigging under begravelser ikke blir godt mottatt, og at de ikke må hindre adkomsten til kirken, sier hun. I likhet med biskopen oppfordrer hun kirkegjengerne til å behandle tiggerne med respekt. -Det er fritt frem for alle å velge om de ønsker å støtte de, sier soknerådslederen. -Soknerådet mener det er viktig å møte de som tigger med et smil og respekt. Noen grenser må trekkes opp, men det er viktig at vi som en kristen menighet har barmhjertighet i bunnen for diskusjon og vedtak. Soknerådet arbeider videre med denne saken på neste soknerådsmøte, sier Kvangarsnes. Ved flere anledinger har tiggere oppsøkt kirken på Moa. 4 5

4 Hverdagsmesse -et lys i mørketid Telefon: Fax: Det er sent i oktober. Regnet høljer ned over et høstkledd Ålesund. Kveldsmørket har for lengst senket seg over byen. Utenfor Ynglingen i Parkgata lyser det opp. Et skilt utenfor forteller oss at Kirkens Bymisjon nettopp startet sin Hverdagsmesse. Jomarka Eiendom AS Ålesund Eneboligtomter, naust og båtplasser selges Gunhild Barstad Løvold ( t.v.) og Mary Rowland er ansvarlig for hverdagsmessen denne kvelden. For ytterligere info: Hvedagsmessen er et lavterskeltilbud. Mottoet er rom for alle. Praten går lystig rundt middagsbordet på Ynglingen. Etter måltidet blir det klargjort for messe i forsamlingslokalet. KVelden avsluttes med kaffe og kaker. MARITIME PARTNER maritime-partner.com Your Life Cycle Partner in air compressors Inne blir vi møtt av et dekket langbord. I kveld er det femten til bords. De frivillige medarbeiderne serverer varm fiskesuppe med brød. Praten og latteren går rundt bordet, om stort og smått. Bymisjonens Hverdagsmesse er ikke som andre messer. Først mat, så andakt, før kvelden skal avsluttes med kaffe og sjokolade. Middagen er over, og gruppen beveger seg inn i møterommet. Et rom fylt av imponerende veggmalerier i mørke farger. Ynglingen har i lange tider vært KFUM og KFUKs samlingssted. Her har det vært avholdt tusenvis av korøvinger, foreninger og basarer gjennom flere generasjoner. I dag er det Bymisjonen som åpner dørene. Gjestene sitter på stoler i en ring rundt prest Mary Rowland som holder kveldens andakt. Roger Oksavik er kantor for messen. Salmer og noen egenkomponerte viser blir fremført akkompagnert av trekkspillet. Denne kvelden blir jeg vitne til en varm og personlig messe. En etter en tenner de fremmøtte et lys og frembringer en bønn eller et godt ønske for noen som de er glad i, eller bekymret for. Messen er over på 45 minutt. En stille stund til ettertanke er over for de fremmøtte. Rundt kaffebordet fortsetter praten. -For oss handler det om å bygge ned terskelen for å oppsøke et felleskap. Det å få delta i et måltid, en andakt og en god samtale er viktig, forteller frivillig medarbeider Gunhild Barstad Løvold. -Vi ser for oss at dette tilbudet skal vokse til å bli et fast møtested. Gjerne daglig. Dette er et sted som skal gi et tilbud til alle. For eksempel er det mange bostedsløse som ikke har noe tilbud på søndager. Alt er stengt. Vi håper å kunne gi også de et tilbud på sikt på søndager, forteller Barstad. Hverdagsmessen til Kirkens Bymisjon når en gruppe mennesker som kanskje ikke føler seg hjemme i kirken, og som av ulike årsaker ønsker å oppsøke et mer uformelt sted der samtalen er viktigst. Roger Oksavik er musikals bidragsyter under messen. Han fremfører både egenkomponerte sanger og kjente salmer. -Her hos oss handler det om å se mennesker og bli sett. Her skal vi prate om det som opptar menneskene. Hjelpe de å finne håp på vanskelige dager. Det handler rett og slett om å gjøre Ålesund til et varmere sted, sier Barstad. Hverdagsmessen er åpen annenhver torsdag fra til folk går hjem. 6 7

5 Ofret livet for vår frihet Nå skal Ålesund passe på gravene De ti russiske krigsgravene på Øvre Gravlund har frem til i dag vært et statlig ansvar. Fire russiske krigsfanger på Storledbakken i Ålesund fredsvåren. Ikke alle overlevde det tyskefangeskapet. På Øvre Gravlund ligger ti av kammeratene til disse russiske fangene. Bildene er utlånt fra Jan Olav Fladmarks samling. Under krigsårene 1942 og 1943 sendte den tyske okkupasjonsmakten ca. 300 russiske krigsfanger til Sunnmøre. Fangene var soldater som ble tatt under det tyske felttoget i Sovjet. Over russere ble sendt til Norge. Mange mistet livet under de svært tøffe forholdene de levde under, og tysk mishandling. I Ålesund ligger ti russiske soldater på Øvre Gravlund som et vitnesbyrd om slavedriften tyskerne hadde i vårt distrikt. I år er det 70 år siden den Røde Arme jaget tyskerne ut av Finnmark. Men flere av deres landsmenn måtte kjempe for å overleve som slaver for tyskerne. Langs hele kysten ble russiske krigsfanger brukt til å bygge det som fikk navnet Festung Norwegen. En serie kystfort og bunkere fra Lindesnes til Kirkenes. Til sammen ti soldater endte sine dager i Ålesund, Vigra og Hareid. Alle ti ligger gravlagt på Øvre Gravlund. Fem er flyttet fra Vigra etter krigen. Ytterligere to soldater ligger gravlagt i Åram, og en i Søvika. Tilsammen 13 russiske fanger døde på Sunnmøre. Historiker Jan Olav Flatmark kjenner historien til de russiske fangene i Ålesund godt. -Krigsfangene ble brukt til å bygge krigsanlegg i Ålesund, på Vigra, Bjørnøya, Helland, Ellingsøy, Kvitneset og Berkneset, forteller Flatmark. Dramatisk historie -De russiske krigsfangene ble svært dårlig behandlet. Men fangene i Norge var tross mishandling, tortur og underernæring, de som hadde det alle best av de russiske krigsfangene som satt i tysk fangenskap rundt i Europa, forteller Flatmark. En vet lite om dødsårsaken til de 13 som døde på Sunnmøre. -Allerede i 1942 døde to fanger på Åram som følge av mishandling. På Åram hadde de en tysk offiser som var kjent for å være hard. Senere samme høst døde en fange på Hareid. Fire døde på Vigra. Vi antar at disse døde av matforgiftning. Ofte spiste de alt de kom over, blant annet råtten fisk. En fange døde på Bjørnøya da han forvillet seg ut i et minefelt, forteller Flatmark. De siste fem, vet en lite om. Her antar man at mishandling, feil- og underernæring og sykdom var årsaken til at de døde. I Isfjorden ble en fange grusomt mishandlet, skutt og drept av to tyske vakter. I boken til Ulstein skriver forfatteren at de to vaktene ble arrestert etter krigen. Deretter ble de senere sendt til Murmansk og dømt for krigsforbrytelser. De to kom aldri hjem til Tyskland. Her fra den tyske fangeleiren i Skarbøvik. Bildet er tatt av Bjarne Skarbøvik krigsfanger i Møre og Romsdal I hele fylket satt det 1985 russiske krigsfanger. 738 var opptatt med flyplass-bygging på Gossen i Aukra, 301 arbeidet i Kristiansund, 263 på Åndalsnes, 165 i Ålesund, 149 i Bud og 135 i Molde. Flatmark opplyser at det kan ha vært flere mindre grupper rundt omkring andre steder. -Tyskerne var veldig nøye med registrering. Hver fange hadde registreringskort. Alle med personalopplysninger. Tyskerne hadde orden i papira og derfor vet vi mye om dette, sier Flatmark. I Ålesund var fangene plassert på fire ulike steder. Den ene fangeleiren låg i Skarbøvika og en på Nørve. I tillegg bodde det noen fanger i Stallane på øvre utstillingsplass og noen på Gåseid. Etter krigen ble alle samlet på Daaeskogen, forteller Flatmark. Usikker på hvordan det gikk med fangene Høsten 1945 ble fangene sendt hjem til Sovjet. Et skip reiste langs kysten og samlet opp krigsfanger i Norges byer og tettsteder. -Jeg har ikke kjennskap til hvordan det gikk med de som reiste hjem, eller om noen av de senere kom tilbake til distriktet. I boken Tre fanger i fredsdagene 1945 til Ragnar Ulstein er det beskrevet at en av fangene Dimitrji Tjserkasov besøkte Sunnmøre i Det finnes et stort antall historier om lokalbefolkning som stadig stakk i de russiske krigsfangene mat slik at de skulle overleve. -Mange av krigsfangene var svært dyktige håndverkere. De laget små skrin og trefugler som de byttet mot mat. I veldig mange hjem på Sunnmøre finnes det små minner fra krigsfangene som slekta byttet til seg under krigen, forteller Flatmark. Frem til i dag er det kulturdepartementet som har hatt ansvaret for å ta vare på krigsgravene. Nå er en ny forskrift ute på høring. Fra neste år vil stell og vedlikehold av krigsgraver bli overtatt av kirkevergen i hver enkelt kommune. Kirkevergen vil få overført ca. 500 kr i året for stell og vedlikehold av gravminnene. Pengene skal dekke beplantning og stell av gravene. Dersom de trenger omfattende rehabilitering, skal ansvaret for dette fremdeles ligge hos kulturdepartementet. Kirkevergen i Ålesund er glad for at de gamle gravminnene blir kartlagt og at forvaltningsansvaret for disse gravene legges til kommunene. Rundt 8000 fremmede soldater er gravlagt i Norge. 8 9

6 Ein god start på dagen Kvar onsdag morgon klokka halv ni, kling klokkene og kallar til gudsteneste i Spjelkavik kyrkje. Det er tid for morgonmesse. Harald Haveland sit klar på tredje rad. Han har alt funne fram dagens salme. Morgonmessa i kyrkja er eit av vekas høgdepunkt og den er ein god start på dagen, seier han. Prosten skal forske Prost Svend Klemmetsby har fått permisjon frem til sommeren for å forske. Han er en av to i Norge som har fått tildelt Olavsstipendet i år. Borgundprisen Det er vanleg å tenkje at gudstenester er noko som fyrst og fremst høyrer sundagane til. I Spjelkavik kyrkje har det vore feira messe også på onsdagane i om lag 25 år. Ei trufast forsamling kjem onsdag etter onsdag for å feire gudsteneste utan å få høyre ei einaste preike. Korleis kan det ha seg? Preika er viktig, men morgonmessa er konsentrert om det viktigaste, det mest sentrale i ei gudsteneste, nattverden. Difor vert gudstenesta onsdag morgon den viktigaste for meg, seier Haveland. Bjarte Hove, som er kapellan i Spjelkavik kyrkje, viser til at Bibelen syner oss at det frå gamalt av har vore fire sentrale delar i gudstenestene. -Det første er at vi er samla i eit større fellesskap enn oss sjølve, vidare at vi får høyra Guds ord og at vi såleis held oss til læra frå apostlane. Det tredje er at vi får tilbe Gud og be for kyrkja og for samfunnet, og sist men ikkje minst at vi feirar takkemåltidet som Jesus innstifta, nattverden. Vakker liturgi Margit Krøvel har vore fast deltakar på morgonmessa i Spjelkavik kyrkje sidan midt på nitti-talet. Det byrja med at eg høyrde kyrkjeklokkene på eit uvanleg tidspunkt midt i veka. Eg fekk nyss i at det vart feira gudsteneste, Klar for filmprat i kyrkja? Harald Haveland og Margit Krøvel set pris på morgomesse samman med Bjarte Hove, som er kapellan i Spjelkavik kyrkje. og då tok eg eit val om å byrje å gå når eg hadde fri frå jobb, seier ho. Det er ei eigendomeleg oppleving å syngja acapella saman, utan støtte frå orgelet, istemmer Haveland. Hove understrekar at gudstenesta er open for alle, og at den er prega av ein fast liturgi og ei enkel ramme. Morgonmessa varer frå til Liturgien, ordninga for gudstenesta, er mellom dei eldste vi kjenner. Fleire av nattverdbønene er frå 200-talet. Fordi gudstenesta er tradisjonell og fast i formen, er det lett å kome for nye. Eg trur det er mange av bebuarane på Moa og i Spjelkavik-området som ynskjer å vere ein del av eit slikt gudsteneste-fellesskap, seier Hove. Slike spørsmål stiller vi på Filmklubben. Vi som er glad i film likar å tenkje høgt saman: Kvifor er denne filmen god? Korleis koblar filmen seg på liva våre? Korleis kan denne filmen vere med å kaste lys over bibelsoga og trua vår? Å forklare filmprat i eit blad er ikkje det same som å oppleve den gode samtalen Tradisjonsrik Gudstenesta byrjar med at vi høyrer om ein av helgenane. Dei er kyrkja sine heltar og førebileter, seier han og legg til: Dei vert ikkje tilbedne i vår kyrkje, men vi minnast dei og let deira førebilete vere til inspirasjon. Og mange av dei er bibelske personar. I adventstida skal apostelen Andreas, sankt Nikolas og sankta Lucia minnast. I det nye året vil også trusheltar som norske Hans Nilsen Hauge, svenske Birgitte av Vadstena og danske Kaj Munk verte løfta fram, avsluttar Hove. Morgonmesser i Spjelkavik kyrkje. Tema: Apostelen Andreas Sankt Nikolas Sankta Lucia Kaj Munk Ørkenfader Antonius Å sjå film er svært populært over heile verda. Gode filmar med høg kvalitet gjer oss ettertenksame og glade. Enkle actionfilmar kan vere underhaldande, men det er ikkje sikkert liva våre vert forandra etter å ha sett filmen. Kva gjer ein film god, og kva skjer når filmen gjer inntrykk på oss? om ein god film med gode vener. Samtalen blir best med ekte innspel frå ekte ungdom. Du er velkommen til å vere med. Sjåast på Filmklubben! Vi samlast 1. fredag kvar månad kl i filmsalongen i Spjelkavik kyrkje 12. desember, 30. januar, 27. februar, 20. mars, 10. april, 8. mai og 12. juni. Sokneprest Hilde Fylling, og prost Svend Klemmetsby mottok 16. oktober Olavstipend for prosjekter om henholdsvis prekenen i kirkens gudstjenester og kirkemedlemmers grunner til ikke å velge dåp for sine barn. Her sammen med biskopene Tor B. Jørgensen og Helga Haugland Byfuglien. -Forskningsprosjektet jeg har søkt om støtte til heter «Hvorfor de valgte bort dåpen.» Da tallene for Den norske kirkes virksomhet for 2013 ble offentliggjort, viste det seg at det var en markert nedgang i antall døpte barn i forhold til året før, sier Klemmetsby. Prosten sier at tendensen er størst i byene. -Det er gjort mange spørreundersøkelser om hva folk tenker om kirken og om den kristne tro, men vi har ikke gjort undersøkelser der folk får presentere litt bredere hvordan de tenker omkring valget dåp/ ikke dåp. Dette ønsker jeg å finne mer ut av. Jeg skal gjøre intervjuer med foreldre som er kirkemedlemmer, men som ikke har døpt barnet sitt. I samtaler håper jeg at vi kan få høre hvordan de tenker og hva som er bakgrunnen for deres valg, sier Klemmetsby. Hvor stort er stipendet? -Som stipendiat får jeg lønn i forskerperioden pluss kr 50000,- som skal gå til å dekke utgifter i prosjektet, forteller han. Arbeidet starter for fullt fra nyttår av. For Klemmetsby blir dette et fint avbrekk etter 17 år som prost. -Jeg vil reise litt i Norge for å treffe folk som har arbeidet med liknende prosjekter tidligere, og må også lese en god del litteratur som vil være til hjelp. Alt dette ser jeg veldig fram til å holde på med. Hvordan skal resultatene av arbeidet brukes? Det er ikke helt bestemt ennå. Men jeg håper at prosjektet vil bringe fram nyttig stoff slik at kirkens ledelse kan bruke materialet når de planlegger kirkens virksomhet videre. Jeg planlegger også å levere en artikkel til et tidsskrift og holde noen foredrag etter at prosjektet er ferdig. Borgundprisen 2014 er tildelt Sten-Even Holstad (bildet). For mange års innsats for song- og musikklivet i Borgund kyrkjelyd som tidlegare kordirigent og musikalsk leiar i SyngSang initiativtakar og musikalsk leiar i Borgund Ten Sing medspelar i kyrkjelyden sitt songog musikkutval utøvande musikar i mange gudstenester leiar og medspelar i ulike band- og orkestervariantar i kyrkja initiativtakar og bærande musikar i Fredagslyd For julespelet som blir framført i Borgund kyrkje på julaftan ved å skrive musikk og tekst nyskrive spelet om lag tredjekvart år øve med musikarar og korsongarar for kvar framsyning leie framføringa For at du er ei humørbombe, synleg, høgrøysta og verbal, med frodig nordnorsk humor og uhøgtideleg væremåte. Ved dødsfall står vi til tjeneste med alt innen bortgang og avskjed! Henting-Samtale-Hjemmebesøk Begravelse-Blomster-Gravstein Din tillit-vårt ansvar! Døgnvakt: e-post:

7 FAKTA Mirakelhuset: -Et hus der tro blir skapt -Miraklene har stått i kø for dette huset. Jeg tror Gud har leita etter noen til å ta vare på det. Jeg tror Han gjennom dette huset vil minne oss om mirakelet som skjedde her for 110 år siden. Gud vil fortelle oss i Ålesund at han er her. Det sier pastor Vidar Godø. Enormt besøk Et besøk i Waldehuset byr på en meget spesiell opplevelse. Når en går gjennom døren føler en med en gang at huset er spesielt. En behagelig varme fra ovnen i 1. etasje brer seg sammen med lukten av kaffe og nystekte vafler. Alle besøkende blir tatt hjertelig imot. Her er alle like velkommen og like verdifulle. Den spesielle atmosfæren skaper en ramme av ro og vennlighet. Det er en god plass for en pust i bakken, og ettertanke. Det har både turistene og innbyggerne i Ålesund oppdaget. -Vi har opp til besøkende hver eneste dag vi har åpent, fortelle Mette Fausa. Hun er søsteren til Vidar og en av de som arbeider på Waldehuset. -Turistene blir grepet av den fantastiske historien som huset skjuler. Når vi forteller historien om Anders Nord og viser bilder fra hvordan det så ut etter brannen, blir folk forbløffet, sier Mette. En turist beskrev følelsen etter et besøk i Waldehuset på følgende måte. This visit was a gift for me. -Andre som betviler det gudommelige rundt hendelsene i Waldehuset må innrømme at det finnes mer mellom himmel og jord enn vi kan forklare, forteller Mette. Walderaggen populær Det er gratis å komme inn, og både kaffe, kaker og vafler er av det meget billige slaget dersom en sammenlikner med byens kafeer. Derfor blir salg av Walderaggen og andre produkter et viktig tilskudd til driften. -Min svigermor på 92 år har strikket hele 40 par med ragger. Motivet på raggen er den kjente åttebladsrosen, og vi har mange frivillige som strikker både ragger, pannebånd og andre produkter som vi kan selge her, forteller Mette. -Vi har også fått noen fantastiske bagger fra en klasse på tekstil og designlinja ved Borgund videregående skole. De har brukt motiver fra huset i sin produksjon og skapt disse helt unike baggene som vi selger, forteller Mette. Et møtested -Vi ønsker at Waldehuset skal være et møtested i byen. Her kan folk komme innom for en kaffe. Folk må gjerne ta med PC og jobbe fra huset, ungdom kan gjerne få sitte er med lekser. Her er alle velkommen, sier Mette. Målet er skape en god plass for folk å være. -Vi ønsker også at Waldehuset skal bli et koblingspunkt mellom himmel og jord. En plass der tro skapes, forteller pastor Vidar Godø. Waldehuset: Fjellgata 2 Kalt mirakelhuset. Stod igjen som ensom svale i et nedbrent nabolag etter bybrannen Overtatt av Pinsemenigheten i Ålesund Åpnet for publikum 22. juni Er samlingssted, kafe og museum for byens befolkning og turister. Åpnet: Torsdager: Lørdager Åpent messe: november med basar og kafe. Sjekk Waldehuset på Facebook: Foreningen Waldehuset. Sjekk: youtube: Ålesund Brannen, Anders Nord, Prod: David Vestnes I dag brukes huset av folk i Ålesund. Også turistene har oppdaget denne lille perlen i Ålesund. Men driften er dyr, og inntekter må til. Mette Fausa styrer virksomheten i Walde-huset med stø hånd. Her er det salg av både kaker og kaffi i tillegg til ulike produkter som frivillige produserer. Spesielt har Walde-raggen blitt populær. Pastor Vidar Godø og Mette Fausa sprer både varme, glede og nestekjærlighet i Waldehuset. Huset er i ferd med å bli et samlingssted i bysentrum. Kafe og salg av ulike Walde -produkter er med på å finansierere driften og vedlikehold av huset. Sammen med støttespillere har pinsepastoren stått i første rekke for å bevare, pusse opp og ta vare på det etterhvert berømte trehuset i Ålesund sentrum. Men at historien skulle ende lykkelig, er mer enn bare tilfeldigheter. Huset har stått gjennom en brann, en verdenskrig, flere rivingsvedtak og forfall før det ble berget. -Alle kjenner til den dramatiske historien brann-natta, da beboer Anders Nord nektet å forlate huset. Han hadde fått beskjed fra en engel kvelden før om at huset skule bli spart. Da det lysnet av dag dagen etter brannen, var Waldehuset eneste som stod. På alle kanter var husene brent ned. -Dette var bare første mirakel knyttet til huset, forteller Vidar Godø. -I 50 år overlevde huset både vær, vind og verdenskrig. Men på 50-tallet kom diskusjonen om riving opp. Det ble gitt rivingstillatelse og alt lå til rette for et nytt og moderne bygg på tomta, forteller Vidar. Men skjebnen ville det annerledes. Miraklenes tid ikke forbi -Mye tyder på at eierne ikke hadde god nok økonomi til å rive huset og bygge nytt. Med nød og neppe fikk huset leve videre, forteller han. Helt frem til 2001 var huset bebodd. Trolig hadde eierne byens siste utedo da de stengte døren i De neste ti årene forfalt huset. Spørsmålet om fremtiden til huset ble igjen aktuelt. Huset var nå fredet, og debatten gikk om hvem som hadde ansvaret for å ta vare på det. Alt endrer seg etter et TV-program på NRK i Linda Eides program om «Mirakelhuset» vekket folk. -Etter dette begynte ting å skje. Jeg sa på et møte i menigheten at dette huset hadde jeg lyst å ta vare på. Jeg sa til daværende pastor Ola Emil Sprakehaug at det høres ut som om Gud vil at vi skal ta vare på dette huset, men at vi mangler økonomi til å gjøre dette. Ola svarer da: Gud vil sørge for at noen utenfor gir penger til dette, forteller Vidar. -Samtidig kom jeg på at jeg hadde glemt min mobiltelefon i bilen. Jeg gikk ut, hentet mobilen og såg at det var et tapt anrop. Den som hadde ringt var eieren av Fjordlaks, Anders Pedersen. Han hadde bestemt seg for å kjøpe huset til menigheten! På få minutter var floken løst. Et mirakel, sier Vidar

8 Aktivitetskalender for Ålesundskirkene Spjelkavik Menighet Mandag: Mini-Cantus, småbarnsang 1-3 år. Annenhver uke kl Tirsdag: Kyrkjeklubben annenhver uke. kl Onsdag: Cantus Vialis kor 4-7 år Annenhver uke kl Aspirantkor for 1.-klassinger kl Barnekor fra 2. klasse kl KRIK Spjelkavik annenhver uke kl Torsdag: Familiekoret annenhver uke kl Kyrkjekoret kl november 12-treff 27. november Konsert: Stille natt Torsdagskveld i kyrkja 28. november Konsert: Iver Kleive Film- og aktivitetsklubb 29. november Lys våken (6. klasse) 6. desember Konsert: Ålesund kammerkor- julekonsert 9. desember 1- års treff 12. desember Film- og aktivitetsklubb 13. desember Internasjonal kafé Konsert: Beathe Lech m/ band og kor 14. desember Julekonsert 20. desember Konsert: Magne Fremmerlid og Charlotte Fongen 21. desember Konsert: Juleoratoriet av J.S. Bach, Spjelkavik og Volda kyrkjekor 4. januar Julefest 5. januar 2. klasse klubb (også og 29. januar) januar Ungdomstur 28. januar 12-treff 29. januar Torsdagskveld i kyrkja 30. januar Film- og aktivitetsklubb 7. februar Aktivitetsdag 1. klasse 12. februar Torsdagskveld i kyrkja 25. februar 12-treff 26. februar Juniorkonfirmasjon for 7. klasse (også 2. og 12. mars) Torsdagskveld i kyrkja 27. februar Film- og aktivitetsklubb 8. mars Torskemiddag 12. mars Torsdagskveld i kyrkja 14. mars Stille dag Borgund Menighet Mandag: Tirsdag: Onsdag: Torsdag: kl Seniordans i menighetshuset kl SyngSang Menighetshuset kl Kyrkjekoret Kyrkja kl Formiddagstreff Menighetshuset (1. onsdag i desember, februar og mars) kl Ministrantkor Kyrkja Babysang og Knøttesang, sjå kyrkjelydens webside for tidspunkt i november kl Adventsverkstad og kyrkjekaffi i menighetshuset kl Adventskonsert. Cantabile, Dovre og KorHenne 1. desember kl Speiderfest i menighetshuset 5. desember kl Lysmesse ved/konfirmantar 7. desember kl Adventskonsert. Musikklaget Brage 18. desember kl Adventskonsert. Borgund Kyrkjekor og Borgund Ministrantkor 21. desember kl Juleandakt Hatlane omsorgssenter 23. desember kl Juleandakt Borgundheimen kl Juleandakt Sanitetshjemmet Ellingsøy menighet Tirsdag: Småbarnstreff partalsveker på tysdagar kl i kyrkjesalen (des. i dåpsrom) Onsdag: Ellingsøy kyrkjekor øver kvar onsdag kl Ellingsøy skulekorps øver kvar onsdag kl Ettermiddagstreff éin onsdag i månaden kl , 10. des, 21. jan, 25. feb, 18. mars, 5. april Torsdag: Kyrkjemiddag éin torsdag i månaden kl (når kjøkkenet er fornya) 2. desember Julevandring for barnehagane 6. desember Juleverkstad i kyrkjelydssalen, kl desember Lysmesse med konfirmantane 19. desember kl Julenattiné. Ellingsøy hornmusikk. Ellingsøy kyrkjekor. Magne Fremmerlid og Bjørnar Myhr 21. desember Juleandakt på Fredheim Aldersbustader, kl januar 2015 Lys Vaken i Borgund for Ellingsøy og Borgund (6. klasse) januar Konfirmantleir på Fjellsetra 28. februar og Tårnagentane i Borgund kyrkje for Ellingsøy og 1. mars Borgund (3. klasse) 5. april kl Påskefrukost Volsdalen menighet Tirsdag: Babysang i menighetshuset kl Eldretrim i kirkekjelleren kl Konfirmantundervisning kl Onsdag: Barnekor klasse i kirken kl klasse i kirken kl klasse i menighetshuset kl Tensing i kirken kl Torsdag: Familietreff i menighetshuset kl Klubben i kirkekjeller klasse, partallsuker kl Ålesund menighet Tirsdag: Onsdag: Torsdag: Søndag: kl i Skarbøvik kirke, Babysang hver tirsdag kl i Ålesund kirke, Ålesund kirkekor øver kl i Skarbøvik kirke. Familietreff annenhver onsdag. Sang, lek og måltid kl i gymsalen ved Aspøy skole, KRIK kl Ungdomsklubb i Skarbøvik kirke annenhver søndag 27. november kl i Ålesund kirke, «Stille natt Hellige natt» 30. november i Ålesund kirke, Ålesund Symfoniorkester 6. desember i Ålesund kirke, Lerstad skolekorps og Ålesund Veterankorps 9.desember kl i Skarbøvik kirke, Menighetspleiens adventsfest 13. desember kl i Ålesund kirke, Ensamble Dali 14. desember i Ålesund kirke, Aalesund Ungdomsmusikkorps 15. desember kl i Ålesund kirke, Vokalgruppen Taus og Vidar Eldholm 18. desember kl i Ålesund kirke, R. Alexander, Chr. Guldbrandsen og Mads Belden 20. desember i Ålesund kirke, Nørvøy Ungdomskorps,Julenattiné 23. desember kl på Aspøy omsorgssenter, Juleandakt 24. desember kl på Skarbøvik sykehjem, Juleandakt 4. januar kl i Skarbøvik kirke, Juletrefest 13. januar kl i Skarbøvik kirke, Formiddagstreff januar Bønneuke for kristen enhet. Ulike organisasjoner og menigheter deltar 31. januar.-1. februar i Ålesund kirke Tårnagenthelg 3.kl i Ålesund-Volsdalen 10. februar kl i Skarbøvik kirke,formiddagstreff februar kl i Ålesund kirke, Pølsefest. Dåpsfest for 5. klassingene. Quiz og gudstjenesteverksted 6. mars kl i Skarbøvik kirke,sangkveld med kveldsmat 10. mars kl i Skarbøvik kirke, Formiddagstreff mars kl i Skarbøvik kirke, Påskeverksted. Bok om Barabbas Gudstjenester Spjelkavik menighet 30. november. kl Hatlehol - Borg Fhs. Gudsteneste. Nattverd 30. november. kl Spjelkavik kyrkje. Familiegudsteneste. Nattverd. LysVåken 3. desember. kl Spjelkavik kyrkje. Morgonmesse. Nattverd 7. desember. kl Spjelkavik kyrkje. Gudsteneste. Dåp, nattverd 7. desember. kl Spjelkavik kyrkje. Lysmesse. Speidarane deltek 14. desember. kl Hatlehol - Borg Fhs. Gudsteneste. Nattverd 14. desember. kl Spjelkavik kyrkje. Gudsteneste. Nattverd 21. desember. kl Spjelkavik kyrkje. Gudsteneste. Dåp, nattverd. Konfirmantkoret Julaftan. kl Spjelkavik kyrkje. Julaftangudsteneste Åse skolekorps, Barne-og aspirantkoret Julaftan. kl Spjelkavik kyrkje. Julaftangudsteneste. Familiekoret Julaftan. kl Spjelkavik kyrkje. Julaftangudsteneste. Spjelkavik skolekorps Julaftan. kl Hatlehol - Borg Fhs. Julaftangudsteneste. Hatlehol skolekorps Julaftan. kl Blindheim Bedehus. Julaftangudsteneste. Blindheim skolekorps Juledag. kl Spjelkavik kyrkje. Gudsteneste. Nattverd. Kyrkjekoret, blåsegruppe 2. juledag. kl Blindheim Bedehus. Gudsteneste. Dåp, nattverd 28. desember. kl Spjelkavik kyrkje. Gudsteneste. Dåp, nattverd 31. desember. kl Spjelkavik kyrkje. Nyttårsgudsteneste 1. januar. kl Spjelkavik kyrkje. Gudsteneste. Dåp, nattverd 4. januar. kl Hatlehol - Borg Fhs. Gudsteneste. Nattverd 4. januar. kl Spjelkavik kyrkje. Gudsteneste. Nattverd 7. januar. kl Spjelkavik kyrkje. Morgonmesse. Nattverd 11. januar. kl Spjelkavik kyrkje. Gudsteneste. Dåp, nattverd 14. januar. kl Spjelkavik kyrkje. Morgonmesse. Nattverd 18. januar. kl Hatlehol - Borg Fhs. Gudsteneste. Nattverd 18. januar. kl Spjelkavik kyrkje. Gudsteneste. Nattverd 21. januar. kl Spjelkavik kyrkje. Morgonmesse. Nattverd 25. januar. kl Spjelkavik kyrkje. Gudsteneste. Dåp, nattverd 25. januar. kl Spjelkavik kyrkje. Tomasmesse. Forbøn, nattverd 28. januar. kl Spjelkavik kyrkje. Morgonmesse. Nattverd 1. februar. kl Hatlehol - Borg Fhs. Gudsteneste. Nattverd 1. februar. kl Spjelkavik kyrkje. Gudsteneste. Dåp, nattverd 4. februar. kl Spjelkavik kyrkje. Morgonmesse. Nattverd 8. februar. kl Spjelkavik kyrkje. Familiegudsteneste. Utdeling 1. klassebok 11. februar. kl Spjelkavik kyrkje. Morgonmesse. Nattverd 15. februar. kl Hatlehol - Borg Fhs. Familiegudsteneste. Nattverd 15. februar. kl Spjelkavik kyrkje. Gudsteneste. Dåp, nattverd. Utdeling 1. klassebok 18. februar. kl Spjelkavik kyrkje. Oskeonsdagsgudsteneste. Nattverd. Teikning av oskekross 22. februar. kl Spjelkavik kyrkje. Gudsteneste. Dåp, nattverd 25. februar. kl Spjelkavik kyrkje. Morgonmesse. Nattverd 1. mars. kl Hatlehol - Borg Fhs. Gudsteneste. Nattverd 1. mars. kl Spjelkavik kyrkje. Familegudsteneste. Nattverd 4. mars. kl Spjelkavik kyrkje. Morgonmesse. Nattverd 8. mars. kl Spjelkavik kyrkje. Gudsteneste. Dåp, nattverd 11. mars. kl Spjelkavik kyrkje. Morgonmesse. Nattverd 15. mars. kl Hatlehol - Borg Fhs. Gudsteneste. Nattverd 15. mars. kl Spjelkavik kyrkje. Gudsteneste. Dåp, nattverd 18. mars. kl Spjelkavik kyrkje. Morgonmesse. Nattverd 22. mars. kl Spjelkavik kyrkje. Familiegudsteneste. Nattverd 25. mars. kl Spjelkavik kyrkje. Morgonmesse. Nattverd 29. mars. kl Hatlehol - Borg Fhs. Gudsteneste. Nattverd 29. mars. kl Spjelkavik kyrkje. Gudsteneste. Gudstjenester Dåp, nattverd forts. s

9 Borgund menighet Volsdalen menighet Alle synger i kor på Ellingsøy 30. november. 1. sondag i advent Borgund kyrkje kl Familiemesse. v/helle. Ministrantane. Nattv. Kyrkjekaffi og adventsverkstad i menighetshuset. Ofr: Barne- og ungdomsarbeidet 5. desember. Borgund kyrkje kl Lysmesse V/Siejak, Helle og konfirmantane. Ofr: Kyrkjelydsarbeidet 7. desember. Borgund kyrkje kl Gudsteneste v/helle. Nattv. Dåp. Ofr: Barne- og ungdomsarbeidet. Kyrkjekaffi 14. desember. Borgund kyrkje kl Gudsteneste v/vikar. Nattv. Ofr: Korarbeidet i kyrkjelyden. Kyrkjekaffi 19. desember. Borgund kyrkje kl Skulegudsteneste for Larsgården v/siejak, Stensøe og Helle 19. desember. Borgund kyrkje kl Skulegudsteneste for Hatlane v/siejak, Stensøe, Helle 21. desember. Borgund kyrkje kl Gudsteneste v/helle. Nattv. Ofr: Mercy Ships 24. desember. Borgund kyrkje kl Barnegudsteneste v/helle. Julespelet blir framført. Ofr: Misjonsprosjektet/Kyrkjelydsarbeidet 24. desember. Borgund kyrkje kl Juleaftangudsteneste v/helle. Ofr: Misjonsprosjektet/Kyrkjelydsarbeidet 25. desember. Borgund kyrkje kl Høgtidsgudsteneste v/helle. Nattv. Kyrkjekoret. Ofr: NMS 26. desember. Borgund kyrkje kl Gudsteneste. Dåp. Songgruppe frå mannskoret Dovre. Ofr: Kyrkjelydsarbeidet 31. desember. Borgund kyrkje kl Nyårsgudsteneste v/helle. Nattv. Ofr: Diakoniarbeidet. Kyrkjegløgg 4. januar. Borgund kyrkje kl Gudsteneste v/helle. Nattv. Ofr: Kyrkjelydsarbeidet 11. januar. Borgund kyrkje kl «Lys våken» gudsteneste v/helle og Stensøe. Dåp. 18. januar. Borgund kyrkje kl Gudsteneste. Nattv. 25. januar. Borgund kyrkje kl Gudsteneste. Dåp. 01. februar. Borgund kyrkje kl Familiegudsteneste. Speidarane deltar. Nattv. 08. februar. Borgund kyrkje kl Gudsteneste. Nattv. Dåp. 15. februar. Borgund kyrkje kl Gudsteneste. Nattv. 22. februar. Borgund kyrkje kl Gudsteneste. Dåp. 01. mars. Borgund kyrkje kl Tårnagentgudsteneste. Dåp. Stensøe og Helle. Kyrkjekaffi 08. mars. Borgund kyrkje kl Gudsteneste på kvinnedagen 15. mars. Borgund kyrkje kl Miljøgudsteneste Ålesund menighet 30. november. Ålesund kirke kl Gudstjeneste med dåp og nattverd 7. desember. Ålesund kirke. kl Gudstjeneste med nattverd 7. des. Ålesund kirke. kl Lysmesse v/konfirmantene. Ålesund kirkekor 14. desember. Ålesund kirke. kl Gudstjeneste med dåp og nattverd 21. desember. Ålesund kirke. kl Gudstjeneste med dåp og nattverd 24. desember. Ålesund kirke. kl Familiegudstjeneste 24. desember. Ålesund kirke. kl Familiegudstjeneste 25. desember. Ålesund kirke. kl Gudstjeneste med dåp og nattverd 26. desember. Skarbøvik kirke. kl Gudstjeneste med dåp og nattverd 28. desember. Ålesund kirke. kl Gudstjeneste med dåp og nattverd 31. desember. Ålesund kirke. kl Nyttårssgudstjeneste 4. januar. Ålesund kirke. kl Gudstjeneste med dåp og nattverd 11. januar. Ålesund kirke. kl Gudstjeneste med dåp og nattverd 18. januar. Ålesund kirke. kl Gudstjeneste med nattverd. Bønneuke for kristen enhet. 25. januar. Ålesund kirke. kl Gudstjeneste med dåp og nattverd 1. februar. Ålesund kirke. kl Familiegudstjeneste. Tårnagentene i 3.kl 8. februar. Ålesund kirke. kl Gudstjeneste med nattverd 15. februar. Ålesund kirke. kl Gudstjeneste med dåp og nattverd 18. februar. Ålesund kirke. kl Askeonsdag. Skriftemålsgudstjeneste 22. februar. Ålesund kirke. kl Gudstjeneste med nattverd 1. mars. Skarbøvik kirke. kl Familiegudstjeneste. Utdeling av NT til 5.kl 8. mars. Ålesund kirke. kl Gudstjeneste med nattverd 15. mars. Ålesund kirke. kl Gudstjeneste med dåp og nattverd 22. mars. Ålesund kirke. kl Familiegudstjeneste 30. november. Volsdalen kirke kl Familiegudstjenesete, Lys Våken og adventsverksted. Deltagelse ved barnekor og menighetens ansatte, nattverd og offer til Menighetsarbeidet 7. desember. Volsdalen kirke kl Gudstjeneste for døve og hørende. Nattverd og offer til Menighetsarbeidet. Ved Odd Erling Nordbrønd 14. desember. Volsdalen kirke kl Lysmesse. Detagelse av konfirmanter og menighetens ansatte. Offer til Menighetens misjonsprosjekt 21. desember. Bokollektivet kl Julegudstjeneste for beboere og menighet. Ved Øystein Braaten. Nattverd og enkel kirkekaffe 24. desember. Volsdalen kirke kl Gudstjeneste for døve og hørende. Ved Odd Erling Nordbrønd. Offer til Døves menighet 24. desember. Volsdalen kirke kl Gudstjeneste med barnekor og menighetens ansatte. Offer til Kirkens Nødhjelp 25. desember. Volsdalen kirke kl Gudstjeneste med nattverd ved Øystein Braaten. Offer til Sjømannskirken 28. desember. Volsdalen kirke kl Gudstjeneste med nattverd ved Øystein Braaten. Offer til Menighetsarbeidet 1. januar. Volsdalen kirke kl Gudstjeneste ved Øystein Braaten. Nattverd og enkel kirkekaffe 11. januar. Volsdalen kirke kl Gudstjeneste ved Øystein Braaten. Nattverd og enkel kirkekaffe 18. januar. Volsdalen kirke kl Avskjedsgudstjeneste med Sokneprest Øystein Braaten. Besøk av repr. fra Sjømannsmisjonen 25. januar. Volsdalen kirke kl Gudstjeneste for døve og hørende. Ved Odd Erling Nordbrønd. Nattverd og kirkekaffe 1.februar. Volsdalen kirke kl Gudstjeneste ved prestevikar. Nattverd og enkel kirkekaffe 8. februar. Volsdalen kirke kl Gudstjeneste i samarbeid med KFUK/KFUMS Vintertreff. Nattverd og kirkekaffe 15. februar. Volsdalen kirke kl Gudstjeneste ved prestevikar. Nattverd og enkel kirkekaffe 22. februar. Volsdalen kirke kl Gudstjeneste for døve og hørende. Kirkekaffe og nattverd. Ved Odd Erling Nordbrønd 1. mars. Volsdalen kirke kl Karnevalgudstjeneste med barnekor og utdeling av bibler til 5. klassingene. Menighetens ansatte. Nattverd og kirkekaffe 8. mars. Volsdalen kirke kl Gudstjenste ved prestevikar. Nattverd og enkel kirkekaffe 15. mars. Volsdalen kirke kl Gudstjeneste ved prestevikar. Nattverd og enkel kirkekaffe 22. mars. Volsdalen kirke kl Temagudstjeneste med fokus på KNs fasteaksjon. Med konfirmanter og menighetens ansatte. Nattverd og kirkekaffe Ellingsøy menighet 30. november. kl Adventsgudsteneste. Slotsvika barnehage. Standal. Skulekorpset. Offer: Barne- og ungdomsarbeidet 7. desember. kl Gudsteneste. Standal. Dåp. Nattverd. Offer til Kirkens SOS 12. desember. kl Lysmesse v/ Siejak, Standal og konfirmantane. Offer til Frelsesarméens varmestue i Ålesund 17. desember. kl Skulegudsteneste. Barneskulane 17. desember. kl Skulegudsteneste. Ungdomsskulen 24. desember. kl Familiegudsteneste v/ Standal. Offer til Kirkens Nødhjelp 25. desember. kl Høgtidsgudsteneste. Nattverd. Offer til Menighetsfakultetet 1. januar. kl Nyttårsdagsgudsteneste v/ Helle 11. januar. kl Gudsteneste v/ Standal. Dåp. Nattverd 25. januar. kl Gudsteneste 8. februar. kl Gudsteneste 12. februar. kl Nattverdgudsteneste Fredheim Aldersboliger 18. februar. kl Fastegudsteneste v/ Standal. Kyrkjekoret 22. februar. kl Gudsteneste 8. mars. kl Gudsteneste 22. mars. kl Gudsteneste 25. mars. kl Nattverdgudsteneste Fredheim Aldersboliger 3. april. kl Langfredagsgudsteneste 5. april. kl Påskedagsgudsteneste På Ellingsøya opplever de nå en oppslutning om barnekora de aldri før har sett. Over 60 barn mellom 3 og 12 år er med i ett av de tre barnekora ved Årseth Bedehus. -Jeg tror det er ganske unikt å samle så mange barn i kor på en så liten plass som Ellingsøya. Det sier Trine Hestetun som er en av de ansvarlige for barnekora på øya. -Annenhver tirsdag er parkeringsplassen utenfor bedehuset stappfull. Inne på benkeradene sitter foreldre å følger korøvingene til barna. På den yngste gruppa fra 3 år til 6 år har vi hele 30 medlemmer, forteller Hestetun. De øvrige 30 medlemmene er fordelt på de to korene Sing It for de mellom 2-4-klasse, og Sing 2U som er for de fra 5-7.klasse, - Jeg tror barn elsker å synge og danse. Vi opplever en sangglede som er samlende for barna. Spesielt er det lett for oss voksne å bli sjarmert når de alle minste synger for full hals. Da er sjarmfaktoren svært høy kan jeg love, sier Trine. Korene på Ellingsøy opptrer ofte på arrangement ved Årseth Bedehus, men de er også å se ved spesielle anledninger i bydelens kirke. Den siste tiden har også barn fra baltiske land blitt med i koret. - Ellingsøy har en stor andel arbeidere fra Latvia og Litauen. Mange av disse har familiene med seg, og de opplever at blant annet koret bidrar til felleskap og inkludering, sier Hestetun. De tre korene blir kyndig leder av Trine Hestetun, Janne Kristine Molnes, Jorunn Volen og Hilde Lothe. 4. juledag skal korene i aksjon på julefesten på Årseth bedehus. 29. mars. Ålesund kirke. kl Palmesøndag. Gudstj. med dåp og nattverd 16 17

10 Bli med på Lys vaken! Helga november ønskjer vi alle 11-åringar velkomne til ei ny og spennande oppleving i kyrkjelyden sin. For Borgund og Ellingsøy kyrkjelyder er tidspunktet januar Vi ønskjer at alle 11-åringane i kyrkjelydane skal få vere med å feire kyrkja sitt nyttår, natt til 1. søndag i advent. Denne feiringa blir kalla LysVaken. Arrangementet går føre seg i heile Noreg og er ein del av trusopplæringa i Den norske kyrkja. -Vi samlast laurdag, då vil det vere eit variert program med leikar, aktivitetar ute og inne, førebuing av gudsteneste, måltid og sosialt samvær. Når kvelden kjem, søv vi over i kyrkja, fortel dagleg leiar i Borgund og Ellingsøy menighet, Kristin Smehus. -Søndag et vi frukost saman, før vi gjer dei siste førebuingane til gudstenesta. Etter gudstenesta blir det kyrkjekaffi. LysVaken handlar om å vere lys vakne for det som skjer rundt oss. Vi skal vere lys vakne for kvarandre, for Gud og for oss sjølve, fortel Smehus. Meir informasjon og invitasjon vil kome i posten når arrangementet nærmar seg. Hvis det ikkje skulle dukke opp eit brev i postkassa di, ta kontakt med kyrkjelyden din. Spjelkavik-konfirmantar: Med praksis gjennom konfirmasjonstida Det er ein kjend sak at ein lærer bedre gjennom å praktisere teorien ein har tileigna seg. I år kunne konfirmantane i Spjelkavik kyrkje velje eit heilt nytt konfirmantopplegg der akkurat dette skal prøvast ut. 29 blei plukka ut til å vere årets PRAKSISkonfirmantar. Praksisen er delt i to. Den eine delen omfattar praksis i ei av songgruppene for småborna der konfirmantane i løpet av konfirmasjonstida får kjennskap og forståing for det songarbeidet vi driv fast med i kyrkjelyden for småborna. Den andre delen er praksis for konfirmantane i gudstenesta. Ti av konfirmant ane er med i dramagruppa og 19 i konfirmantkoret. Praksis-konfirmantane er med på nokre gudstenester i konfirmasjonstida der dei dramatiserer preiketeksten og syng også songar med tekst knytt til denne. Velkommen til en trivelig førjulshandel. Vi har søndagsåpent fra kl God jul! Tårnagentane skal på ekspedisjon Juleverksted i Ellingsøy kyrkje Lørdag 6. desember kl inviterer Ellingsøy menighet til juleverksted i kirkekjelleren. Det blir forskjellige stasjoner for produksjon og innpakking av julegaver og julekort. Det blir sangstund og andakt, samt noe varmt å drikke og kanskje noe å bite i. Pris for alt: 50,- pr pers og 150,- pr familie Barna skal i løpet av ei helga få utforske kyrkja, bibelen, tårnet og klokkene. Agentane vil gjennom desse dagane måtte løyse oppdrag og mysterium, og få ein eigen agentkode. På søndagen vil alle som kjem til kyrkja får vite kva agentane har funne ut. Alle som går i 3.klasse vert invitert til Tårnagentane. Alle agentane bur heime, men vil vere saman både laurdag og søndag. Laurdagen skal agentane på symboljakt i kyrkja, leite etter mysterium i bibelen og ete agentmat. Søndag vert det Tårnagentgudsteneste. Da kan alle sjølvsagt få vere med, foreldre, sysken, fadderar, besteforeldre og andre. Dette arrangementet er landsomfattande og er ein del av trusopplæringa i Den norske kyrkje. Tårnagenthelga vert arrangert følgjande helgar: 31/1-1/2 Volsdalen og Ålesund kyrkjelydar 28/2-1/3 Borgund og Ellingsøy kyrkjelydar 18/-19/4 Spjelkavik kyrkjelyd. Påmelding før mandag 1. desember: Send e-post med antall deltakere og navn til Ta med en venn, og få en fin dag sammen med andre i et kreativt julemiljø. BUNNPRIS SKANSEN Gågata - Ålesund Tlf:

11 Ope debattmøte i Ellingsøy kyrkje torsdag 11. desember kl Ble kastet ut av Norge Slik gikk det med dem Alireza Shayan og Elham Kabiri flyktet fra forfølgelse i Iran på grunn av sin kristne tro. Etter avslag i Oslo tingrett dro de til Italia der de nå venter på en avgjørelse om varig opphold. Åndelig julegavepanikk For noen år siden ble jeg spurt i en avis om hva jeg synes om vår tids moderne julefeiring. Er det ikke blitt en konsum-fest og en fråtsepreget høytid blottet for ekte gavmildhet og ekte høyhellig høytid? Har ikke gave-manien gått over alle støvleskaft? Av Bjarte Hove Kapellan i Spjelkavik sokn Borgund og Spjelkavik kyrkjeakademi inviterer til debattmøte med dyktige og engasjerte innleiarar: Hans Morten Haugen, 1. amanuensis ved Diakonhjemmet og leiar av Sabeels venner, Jens Olav Mæland, pensjonert prest, og Anne Sender(bildet), tidlegare forstandar i Det Mosaiske Trossamfunn. Tema: Israel: Skal Bibelen vere styringsverktøy for ein moderne stat? Gjennom innlegg og debatt ønsker vi å utvide forståinga for tilhøvet mellom bibellesing og kristensionisme. Kan Bibelen seie noko om korleis staten Israel skal styrast i dag? Korleis bør Bibelen lesast? Vidare ønsker vi å sjå nærare på den jødiske sjølvforståinga, og dessutan få eit blikk inn i grunnleggande prinsipp for statsstyring i vår tid. Det blir høve til å stille spørsmål og delta i debatten. Arrangementet er støtta av Kirkens Nødhjelp. Alle er velkomne til ein interessant og lærerik kveld! Under de to årene i Ålesund ble de to trofaste kirkegjengere i Ålesund kirke, og fikk mange venner i menigheten. Skuffet over myndighetene Men opphold i Norge kunne de ikke få. UDI avslo søknaden fordi de ikke trodde på dem, og de mente også at de uten problemer kunne returnere til Iran og leve der som kristne konvertitter. Etter avslag nummer to ble det enighet om å prøve avslaget for domstolen. Advokat Brynjar Meling tok saken, og var svært optimistisk med tanke på å få opphold. Men selv om en i rettssaken hadde en god følelse som talte for at Tingretten i Oslo ville overprøve UDI og gi opphold, ble det avslag. Dermed forlot familien Ålesund til fordel for Italia. Nytt liv i Italia Familien fikk ikke takke alle sine venner i Ålesund før de dro. Nå har de send en e-post til menigheten for å takke for hjelp og støtte. Mange i Ålesund menighet som hadde vært med å finansiere rettsaken, var også velvillige til å støtte de to finansielt når de reiste til Italia. Familien turde ikke å reise tilbake til Iran, der de var truet både med fengsel og dødsstraff. Derfor gikk turen til Italia der de nå venter på en avgjørelse for varig opphold 3. september kom en e-post - et brev til våre kjære venner som ber for oss og tenker på oss hele tiden som de skriver. De forteller om da de kom til Bari i Italia. Det var ikke helt enkelt, og ekteparet måtte i en periode bo hver for seg. Men så etter hvert ble de kjent med andre kristne i en annen by hvor det ble holdt en evangelisk konferanse som de var invitert til, og deltok i. Alireza Shayan og Elham Kabiri har fremdeles god kontakt med venner i Norge, etter at de ble kastet ut av landet. Kontoret for asylsøkere ringte dem en dag og sa at de hadde funnet en ny plass for dem i en annen by, Torre del Lago Puccini. De måtte forlate Bibelgruppa i Bari, men de sier om det nye stedet: Her bor vi i en fin leilighet De får undervisning på Skype av to pastorer, og de har begynt å lære italiensk. Det er flere katolske kirker der de bor, men de har fått kontakt med en evangelisk Brothers kirke i Lucca som ligger nær vår by - ca 30 minutter med tog. De har engelsk tolk så de kan forstå det som foregår i kirka. Første gang de var i kirka ble de invitert til lunsj hjemme hos presten, der de også fortalte om sine gode venner i Ålesund. Til slutt skriver de: Vi vet ikke om vi kan få oppholdstillatelse i Italia, eller om vi får nei, men vi stoler på Gud og ser framover. Vi trenger at dere ber for oss. Gud velsigne dere og stor klem fra meg og Ali, skriver Elham. Jeg hørte meg selv svare journalisten: Nei. Og så, ordene som jeg i ettertid skulle ønske jeg kunne ta tilbake: Å gi julegaver er en åndelig øvelse. Hjelp! Hva er det jeg sier? Jeg svarte nei istedet for ja på spørsmålet om julefeiringen har mistet alle rimelige proporsjoner (face it den har jo gått litt over styr). Dernest: Hvordan kan en jypling som knapt har passert 30 år engang, få seg til å påstå at å gi julegaver er en «åndelig øvelse» som om jeg skulle være en kirkehistorisk ekspert på åndelige disipliner?! Det kan nemlig virke som hverken ørkenfedrene, helgnene eller de åndelige veilederne har mye å si om julegaver som åndelig øvelse (ifølge google), kanskje med et hederlig unntak av Sankt Nikolas. Min egen livserfaring gjør ikke påstanden min mer sann: å haste rundt på kjøpesentrene den 23. og 24. desember er min årlige... (pr)øvelse. Med andre ord: Frem til nå har jeg ikke opplevd denne julegavepanikken som utpreget «åndelig». Det eneste positive med måten jeg løser gaveinnkjøpene på er kvalitetstiden med min storebror, som stort sett er like treig med innkjøpene som meg. Vi utgjør et uovertruffent julegavepanikkteam. Åndelige øvelser er ofte knyttet til ordet «kontemplasjon». Det betyr «å beundre noe og tenke på det». Jeg kontemplerte mye i Lego-hyllene i lekebutikken da jeg var liten. Kristen kontemplasjon har Gud som retning: Å beundre Gud og tenke på Gud. Det gjorde sankt Hieronymus (300-tallet) da han leste juleevangeliet. Han skrev ned sin kontemplasjon: «Hver gang jeg betrakter dette stedet, fører mitt hjerte en vidunderlig samtale med Jesusbarnet. Jeg sier: Akk, Herre Jesus, du skjelver, hvor hardt du ligger for min salighets skyld! Hvordan skal jeg gjengjelde det? Da synes det meg som om Jesusbarnet svarer: kjære Hieronymus, jeg ønsker ingenting annet enn at du synger: Ære være gud i det høyeste! Jeg vil lide langt mer i getsemane og på det hellige kors. Jeg sier videre: kjære Jesusbarn, jeg må gi deg noe, jeg vil gi deg alle mine penger. Barnet svarer: Himmel og jord tilhører jo allerede meg. Jeg trenger ingenting, gi det til de fattige, det vil jeg ta imot som om det var gitt til meg selv. Jeg fortsetter og sier: kjære Jesusbarn, det gjør jeg gjerne, men jeg må også gi noe til deg personlig, ellers vil jeg dø av smerte. Det lille barn svarer: kjære Hieronymus, siden du er så gavmild, så skal jeg si deg hva du kan gi meg: gi meg dine synder, din dårlige samvittighet og din fordømmelse.» Gud er en gaveutvekslingsgud. Gud gir seg selv for oss vi får gi fra oss våre byrder. Vi 2014-nordmenn har stort sett det meste av det vi trenger av materielle ting. I så måte ligner vi Gud Gud trenger heller ingenting. Likevel er Gud en gave-gud. Kanskje vi skulle imitere Gud og bli gave-mennesker? Hva ønsker du deg? Hvem vil du gi til? Hvem trenger? Hva vil du gi? Ung? Midt i livet? Pensjonist? Erfaren? Uerfaren? Søndagsskulen i Spjelkavik kyrkje treng deg! Favoritten A/S Larsgårdsveien 19, tlf Kommisjonær Norsk Tipping Bruk ein arbeidsmåte og ei arbeidsform som passar deg- vi har utstyret! Du bestemmer sjølv kor mange søndagar du ynskjer å bruke. Søndagsskulen er i kyrkjekjellaren under gudstenesta. Vi håpar akkurat du tek kontakt og vil hjelpe oss med å gje Jesus til borna! Kontaktperson: Kathinka Møller, tlf.: , kathinka.rosberg

12 «Vær la» «Jeg har en drøm. Jeg vil bli stjerne!» Det var mottoet for den storslåtte 40-årsfeiringen av Volsdalen Barnekor i starten av november. Koret ble feiret med en storslått festkonsert i Volsdalen med lokale artister som gjester. Konserten ble ledet av Markus Bailey, kjent som programleder på NRK super og frontfigur i BliMe satsingen til NRK hvor BliMe-dansen og sangen går som en farsott på alle landets barneskoler. Koret ledes av Bente Wangensteen. Hun har klart å skape en entusiasme i kormiljøet i Volsdalen som smitter over på andre. - For vi er jo verdens beste barnekor! sant Bente?!» Nesten daglig er det noen som tripper innom kontoret til Bente og kommer med liknede uttrykk. - Jeg kan jo ikke annet enn å si meg enig i den og drømmer er viktige! Barnekoret er i år 40 år og det må jo både markeres og feires. Vi er godt over 80 medlemmer i Volsdalen Barnekor feirer 40 år i høst alderne 6-13 år, noe vi er stolte av og glade for. Det er en fantastisk energi i barna som smitter på alle rundt, forteller Bente Wangensteen. Boken om Glassmaleriene i Spjelkavik kyrkje: Utsolgt på et blunk SMS-andakta I høst lanserte Stiftelsen Kjell Holm «Håkon Bleken Glassmalerier i Spjelkavik kyrkje» Ført i pennen av Gunnar Danbolt. Av et opplag på 1500 bøker ble 1000 av dem gitt til alle ungdomsskoleelever i Spjelkavik menighet. En del bøker blir brukt internt av stiftelsen til presse og annet. Restopplaget på vel 200 bøker fikk Spjelkavik menighet i gave av Stiftelsen Kjell Holm. Boka om Håkon Blekens glassmaleri i Spjelkavik Kirke er utsolgt. Tidl. SISenteret Begravelsesbyrå Blir det eller 0? Eller går livet bare på kluss og tull? Søk Guds rike først så skal HERREN slukke din tørst -Det var ikke lenge vi hadde bøkene før det var utsolgt» forteller daglig leder i Spjelkavik menighet; Hans Roar Aas. -Vi hadde tenkt at det ville være en fin julegaveidé for mange, det er jo en praktbok av de helt sjeldne! Men nå er det tomt, lenge før julerushet starter, sier Aas. Hva gjør menigheten med inntektene fra boksalget? -Spjelkavik sokneråd har bestemt at inntektene fra boken om glassmaleriene skal gå til utsmykkingsfondet for Spjelkavik kyrkje. Vi planlegger for tiden nye brudestoler, disse inntektene vil være en kjærkommen hjelp i dette arbeidet.» Hva sier folk som vil kjøpe boken når de får høre det er utsolgt? -Det er klart de syns det er dumt. Det er ikke bare her i Ålesund interessen for Blekens glasskunst er stor, vi får stadig telefoner fra flere plasser i landet, ikke minst er det mange fra Trøndelag hvor Håkon Bleken kommer fra som kunne tenkt seg boken. Kanskje ser Stiftelsen Kjell Holm behovet for en 2. utgave slik at flere kan sikre seg boken, det hadde vært supert» avslutter Hans Roar Aas. Hans Roar Aas er daglig leder i Spjelkavik Menighet. Døgnvakt Tlf Alltid til tjeneste Medlem av Vasstrandvegen 1, 6011 Ålesund Matt. 6, 33 Ønsker du å støtte GLØD ved å annonsere i bladet? Kontakt oss for mer informasjon! Telefon:

13 StinErlendPlakat5070.indd HANDEL MED MENING VIVO bokhandel har 20 butikker over hele landet. En av de desidert største finner du på Amfi Moa-senteret i Ålesund. VIVO bokhandel Ålesund har et stort utvalg av bøker, kort, musikk, hobby, film og gaveartikler til store og små. Velkommen til en hyggelig handel med mening! VIVO bokahandel Ålesund / vivo.no Prest og tannlegeassistent tar styringen -I jobben min blir det viktig å legge tilrette for at barna får et godt og raust møte med kirka, og et syn på Jesus som en venn. Det sier Mariann Stensøe som er ny leder for trosopplæringen i Borgund og Ellingsøy. Mariann Stensøe er dypt forankret i kirken. Hun er utdannet prest fra Metodistkirken, og jar jobbet som tannlegeassistent. Ny trosopplærer Mariann har tatt over etter Wendi Stråbø som nå jobber i menighetene i Ulstein. BEST COMPANY & TETRIZ PRESENTERER Jul med Stine & Erlend n STINE HOLE ULLA & ERLEND BRATLAND VINNERNE AV NORSKE TALENTER 2012 OG Kun Måløy Medan vi ventar på kyrkja Dei sat ikkje på latsida, dei som la grunnlaget for den nye Hatlehol kyrkje. Var det ikkje komitearbeid, så var det felling av tre eller rydding og vedhogst. Nokre var med på alt, og andre deltok i meir førefallande arbeid. Når veden var kløyvd, vart han pakka i sekkar for sal. No er det mykje god ved å få tak i på den rydda kyrkjeplassen på Hatleholen, for dei som må fyre til vinteren. Dugnadsgjengen på Hatlehol tar seg en pust i bakken. Då ryddinga var unnagjord i slutten av mai, tenkte mange at ein sikkert var komne i mål med det meste, så dermed var det opp til dei som sit på pengesekkane å hoppe ned og opne dei. Dugnadsarbeidet var fullført, fortalde ein av dei mest engasjerte, Arne Vinnes. Nei, vent no litt! Ut på sommaren vart det opplyst at Ålesund kommune var komen på ei viss liste, så kyrkjebygget må utsetjast langt fram i tid. Men, tenkte entusiastane, - det må no vel gå an å halde gudsteneste, sjølv om kyrkjebygget lar vente på seg. Vi har jo ein kyrkjeplass! Altaret har stått der alt i mange år, og gong om annan i løpet av året, samlast ein flokk til gudsteneste på kyrkjeplassen. Men då må det ryddast, og gjerast i stand til samling. Altså meir dugnad. Hadde dei som har det siste ordet før ein kan kome i gang med bygginga, visst kva innsats kyrkjeentusisatane gjer i løpet av ventetida, ville det ha vorte gjort heilt andre politiske prioriteringar i Ålesund kommune, er det mange som meiner. Det ser ikkje ut til at vona om å få feire gudsteneste inne i ei ny kyrkje, kan takast ned frå det hangande snøret, der ho har vore plassert i over 40 år. Så spørst det om entusiastane held ut så lenge. Ein får halde ut i håpet om at yngre kyrkjelyds-generasjonar vert like ivrige og entusiastiske som dei noverande og eldre. I ventetida er det berre å ha lit til at snøret ikkje slitnar slik at vona, som enno heng der, vert borte for godt. Av Steinar Aksnes -Jeg flyttet fra Sandnes til Ålesund i 2001, og har jobbet 50 prosent som prest, og 60 prosent som tannlegeassistent. Nå skal det bli godt å få en arbeidsgiver selv om jeg får to arbeidssteder, sier Mariann. Den nye trosopplæreren i Borgund og Ellingsøy startet i jobben 1. oktober. Hun har allerede loset flere gjenger med unge i menigheten gjennom ulike aktiviteter. Som trosopplærer har hun ansvaret for undringsturer i kirka, utdeling av 4-årsboken, klubben Tårnagentene, Lys Våken-arrangement, Levende Vannprosjektet i menigheten samt ulike leirer og andre barne- og ungdomsaktiviteter. -Når jeg møter folk rundt om i menighetene får hele tiden høre at jeg er den nye Wendi. Jeg skjønner nå at hun var en veldig verdsatt medarbeider i Borgund og Ellingsøy sier Mariann. Etter ti år som tannlegeassistent og prest i Metodistkirken ser hun frem til å jobbe med barn og unge. -I denne jobben får jeg mulighet til å gjøre noe helt nytt. Det er slik i arbeidslivet at en lukker noen dører og åpner nye dører. Jeg ser på det som en svært meningsfull jobb å være trosopplærer, å være bindeleddet mellom kirke og barn i en menighet, sier Mariann Stensøe. FAKTA Navn: Mariann Stensøe Alder: 45 Aktuell: Ny trosopplærer i Borgund og Ellingsøy Menigheter Sivilstand: Gift med Øivind Stensøe Barn: Fem barn i alderen 3-22 år Bor: Flisnes Fra: Hønefoss Jobbet som: Prest og Tannlegeassistent Moa park 8, ved Helsehuset inngang fra kirkealéen Vi har selskapslokale for åremålsdager, dåpsselskap, konfirmasjoner og minnesamvær. Her er auditorium, festsal og Borghall for utleie til fødselsdager, idrett, kurs og konferanser. Juni-juli er sesong for Borg bed & breakfast - dette er rimelig overnatting med frokost til sommergjester. Vårt kompetente storkjøkken leverer catering til alle adresser i Ålesund og vi syr sammen meny etter ønske til arrangement ved skolen. Bruk folkehøgskolen i Ålesund! Tlf E-post

14 Alfa Begravelsesbyrå As Besøksadresse: Haugvegen Ålesund Vi står alltid til tjeneste ved dødsfall og begravelse Personlig oppfølging Døgnvakt Vår hjemmeside:www.aabb.no E-post: Nørve Gartneri Oddbjørn Eik Telefon: Borgundvegen 214 B, 6008 Ålesund Medlem av: Prosten etterlyser prester Fungerende prost Arvid Helle jakter på prestevikarer. Bare i Ålesund står tre vikariat klar for de som føler kallet. HAUGEN KONTORFORUM AS TAKKER ÅLESUND KRISTELIGE FELLESRÅD Salgskonsulent Kurt Svendsen (til høyre) takker Svein-Rune Johannessen, kirkeverge i Ålesund kirkelige fellesråd for handelen. Ålesund Kirkelige fellesråd ved kirkeverge Svein-Rune Johannessen har i en årrekke valgt kontormaskiner og møbler fra Haugen Kontorforum AS, og er veldig godt fornøyd med kundeforholdet. Det er minimalt med driftsproblemer, god oppfølging og rask service. Den Norske Kirke med KNIF* har inngått landsdekkende avtale på kopimaskiner fra CANON. *KNIF - Kristen-Norges innkjøpsfelleskap fremforhandler innkjøpsavtaler på en rekke varer, tjenester og forsikringsprodukter som medlemmene kan dra nytte av. -Vi har store vikarutfordringer i prostiet på kort sikt. Nå leter vi etter prestevikarer som kan fylle de ledige stillingene, sier Helle. Blant annet jakter de vikar i Ålesund kirke. Prost Sven Klementsby har fått permisjon frem til sommeren, og trenger en avløser. Arvid Helle skal fungere som prost i denne perioden, mens de kirkelige pliktene til Klementsby i Ålesund Kirke skal overlates til en vikar. Også i Volsdalen åpner det seg muligheter, når sokneprest Øystein Braathen setter kursen mot tjeneste i utlandet. Også i Giske leter de etter en prestevikar. Studenter kan søke Arvid Helle sier at også prestestudenter kan søke på vikariatene. -Vi vurderer søkerne ut fra hvor kompetente de er. Det er ikke noe prblem for en ung studentprest å søke vikariatene her, sier Helle. En prest under studier er ikke ordinert, og får ikke utføre vigsler. Men han kan lede alle andre kirkelige seremonier som dåp, begravelse og ekteskapsinngåelse, sier Helle. Frivillig støtte til Glød -Vi håper at dette kommer på plass. Om en ikke får tak i vikarer må vi prioritere hardt hvordan vi skal bruke de tilgjengelig prestene i prostiet, sier Helle. MED VALGET AV 6 NYE CANON MULTIFUNKSJONSMASKINER TIL KIRKENE OG HOVEDKONTORET I ÅLESUND. Ta kontakt med oss for et uforpliktende tilbud! Vi leverer alt til kontoret av Multifunksjonsmaskiner Kontormøbler AV-utstyr Lameller / gardiner Besøksadresse: Kalvøyvegen 20, 6014 Ålesund Tlf: Web: haugenkontorforum.no Epost: Det koster å lage et godt menighetsblad for Ålesund. Målet vårt er å gi deg en god leseopplevelse hver gang Glød kommer i posten. Glød driftes av menighetene, og er i stor grad basert på frivillig arbeid. Vi håper at flest mulig vil gi en økonomisk støtte, slik at vi i fremtiden kan lage et enda bedre og mer interessant menighetsblad for Ålesund. Støtten vi får skal gå til trykking, distribusjon og utvikling av det redaksjonelle innholdet i bladet. Konto nr: Merk: Gave til drift av GLØD På forhånd takk for din støtte. Vennlig hilsen Glød-gjengen Ålesund Kirkelige fellesråd Nedregårdsvegen Ålesund Ønsker du å støtte GLØD ved å annonsere i bladet? Kontakt oss for mer informasjon - Telefon:

15 Tid for å komme i julestemning Allerede 27. november er Spjelkavik Kirke vertskap for årets første julekonsert. Først ut er den tradisjonelle konserten «Stille Natt» med Rune Larsen, Marian Aas Hansen, Elisabeth Andreassen og Tor Endresen. Johann Sebastian Bach Bill. kr / 200.-/ Fam kr JULE- ORATORIET Volda kyrkje 20. desember kl Spjelkavik kyrkje 21. desember kl Volda og Spjelkavik kyrkjekor dir. Bert Handrick Solister: Ragnhild Eide Akslen, Lisbet Lislevatn, Tøge Talle Alf Vatne, Sammensatt orkester, Ålesund Strykekvartett, Egen avdeling Allerede dagen etter, den 28. november er det ny konsert. Da er det Iver Kleive som presenterer en stillferdig konsert som han har kalt «Hyrdenes tilbedelse» Kleive vil for det meste sitte ved flygelet denne gangen, men vil også traktere orgelet på sin fantastiske måte. Med seg har han ungdomsgruppa i kirkens barnekor. Ålesund kammerkor har 6. desember også mye flott på programmet på sin tradisjonelle julekonsert. Blant annet «A Ceremony af Carols» av Benjamin Britten. Beate Lech deltok på kulturdagane for et par år siden. Nå er hun tilbake 13. desember med julekonserten «Høgtidsrommet». Med seg har hun sitt faste band og koret Tolvtetten fra Herøy. Søndag 14. desember blir det konsert med lokale kor og korps. De som deltar i år er Jeanette Ekornåsvåg Goldstein, Musikklaget Gjallarhorn, Flisneskoret og Spjelkavikkoret. Nytt av året er at den nystartede vokallinjen på Borgund Folkehøgskole skal ha sin egen julekonsert. Den blir onsdag 10. desember. Den 20. desember kommer tradisjonen tro også Magne Fremmerlid og Charlotte Fongen med julekonserten «O Helga Natt». Det hele avsluttes med Juleoratoriet av Johann Sebastian Bach søndag 21. desember med Kyrkjekora i Volda og Spjelkavik sammen med solistene Ragnhild Eide Akslen, Lisbet Lislevatn, Tøge Talle og Alf Vatne. Dirigent er Bert Handrick. Kantor Ola Eide er en del av det store sammensatte orkestert og sitter ved orgelet. Julaften 2014 I SPJELKAVIK KYRKJE Hjertelig velkommen til åpen julefeiring i kirkekjelleren fra kl Det blir tradisjonell julemat, gang rundt juletre, og juleprogram. Dette er en fest for alle som ønsker en hyggelig julaften, i lag med andre i et godt fellesskap. Priser: Voksne kr Barn og ungdom gratis. Påmelding til Kirkens Servicekontor: tlf

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. Fredager

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 50 KOMMENDE UKE Søndag 6. desember kl. 11.00: Søndag 6. desember kl. 11.00 Søndag 06. desember Kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Sneltorp) Offer til: Kirkens

Detaljer

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! +TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka!

Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka! Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka! Her finner du informasjon om hva som skjer i Misjonskirka de neste ukene. Bilde over: Ansiktsmaling er gøy!! Fra småbarnstreff 18.mars. Bilde under: Fra Karneval i

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Eit godt tips er å ta deg tid til å lese om alle gruppene før du bestemmer deg for kva gruppe du velger. Her er det mykje kjekt å være med på!

Eit godt tips er å ta deg tid til å lese om alle gruppene før du bestemmer deg for kva gruppe du velger. Her er det mykje kjekt å være med på! Fjellkonfirmant 2016 Interessegrupper I tillegg til undervisningsgruppa du er tildelt skal du og få ønskje deg ei interessegruppe som du får delta i. Vi har mange grupper å velge i, og i dette heftet er

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 1 SETNINGSLEDD Verbal (V) Eit verbal fortel kva som skjer i ei setning. Verbalet er alltid laga

Detaljer

Konfirmantsamling 6 JESUS

Konfirmantsamling 6 JESUS Konfirmantsamling 6 JESUS Til deg som konfirmantleder Samling 6: JESUS FØR SAMLINGEN o Be for samlingen. o Be for hver enkelt med navn. o Be om Den hellige ånds ledelse i deres hjerter og om at du som

Detaljer

Temagudstjeneste for Haukeland skole

Temagudstjeneste for Haukeland skole Temagudstjeneste for Haukeland skole Tirsdag 20. desember 2010 kl. 1130 Ansvar: 3. klasse og 7. klasse Inngang / Prosesjon ( 3. klasse m/ lys - mørk kirke) Inngangsord ( presten ) / (lys legges fremme

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel: Elisabeth Lund Preken julaften i Lørenskog kirke 2008 Et barn er født i Betlehem. Har det noe å si for livet vårt? Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel: Det skjedde

Detaljer

HÅ KOMMUNE Nymannsbråtet barnehage

HÅ KOMMUNE Nymannsbråtet barnehage HÅ KOMMUNE Nymannsbråtet barnehage MÅNADSPLAN FOR DESEMBER RØDKLØVER Månadens tema; Advent og Jul Månadens song; Tenn lys, et barn er født i Betlehem Fagområde; Etikk, religion og filosofi Veke Måndag

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

SPRÅK - MYKJE MEIR ENN BARE PRAT!

SPRÅK - MYKJE MEIR ENN BARE PRAT! SPRÅK - MYKJE MEIR ENN BARE PRAT! Gode sitat og tankar Det synest vera eit kjennemerke på godt stell at spedbarnet ikkje berre vert bada i vatn, men også i språklyd og kroppskontakt! Ved å læra at meiningar

Detaljer

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat 5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat Mat: Ingunn AU Arbeidsutvalet for soknerådet. Møter kvar månad ca 1 veke før soknerådsmøtet. Tar unna saker av meir forretningsmessig karakter. SR Soknerådet FR Klepp

Detaljer

VELSIGNING AV HUS OG HEIM

VELSIGNING AV HUS OG HEIM KR 15.4/12 VELSIGNING AV HUS OG HEIM 1 Denne liturgien kan brukast når folk bed presten eller ein annan kyrkjeleg medarbeidar om å koma og velsigna den nye heimen deira. 2 Dersom presten blir beden om

Detaljer

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN PREKEN GUDSTJENESTE Fjellhamar kirke 3. desember 2017 Lukas 4,16-22a BIBELTEKSTEN I NY OG GAMMEL DRAKT Dagens prekentekst står i Lukas 4, og jeg har lært den utenat: 16 Han kom også til Nasaret, hvor han

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys!

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL 1. Velkomst 2. Sang ved elever 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! Et lys skal brenne for denne lille jord. Den blanke himmelstjerne,

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

kjærleiken ein har til kyrkja. Denne arven er det som må førast vidare til neste generasjon.

kjærleiken ein har til kyrkja. Denne arven er det som må førast vidare til neste generasjon. Visitasforedrag i Vik 6. mars 2016 Kjære kyrkjelyd! Takk for flotte dagar her i Vik! Det er ei fantastisk vakker bygd. Og det handlar ikkje berre om naturen. Her har forfedrene dykkar bygd dei vakraste

Detaljer

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN 5 Januar 31 Mars 2015 FAST PROGRAM: Tirsdag kl. Torsdag kl. kl.18.00 Koinonia Fredag kl. kl.18.00 FAbu-klubb Søndag kl.emøte kl. INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN Bryne korps (menighet) Mandag kl.19.00 Fellesmusikk

Detaljer

Månadsplan for Hare November

Månadsplan for Hare November Månadsplan for Hare November tlf: 51 78 60 20 VEKE MÅNDAG TYSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 45 Barn, kropp og berøring 2. 3. 4. 5. 6. «barn, kropp og berøring» 46 Barn, kropp og berøring 9. 10. 11. 12. Åsmund

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 12 KOMMENDE UKE Velkommen til Påskefeiring i kirka vår! Vi starter nå på Palmesøndag hvor barne og ungdomskorene er med med palmegrener og hosiannarop. Salmer vi skal

Detaljer

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Velkomsthelsing. Leiar: Forsamlinga skal i dag ta imot dette barnet (bruk gjerne namnet). Vi gjer dette med glede og i bevissthet om det ansvaret dette legg på

Detaljer

Årets nysgjerrigper 2010

Årets nysgjerrigper 2010 Årets nysgjerrigper 2010 Prosjekttittel: Hvorfor iser tennene Klasse: 4A og 4B Skole: Emblem skule (Ålesund, Møre og Romsdal) Antall deltagere (elever): 20 Dato: 03.06.2010 Side 1 Vi er ei klasse på 20.

Detaljer

SPRÅK - MYKJE MEIR ENN BARE PRAT!

SPRÅK - MYKJE MEIR ENN BARE PRAT! SPRÅK - MYKJE MEIR ENN BARE PRAT! Gode sitat og tankar Det synest vera eit kjennemerke på godt stell at spedbarnet ikkje berre vert bada i vatn, men også i språklyd og kroppskontakt! Ved å læra at meiningar

Detaljer

Forsidebilde: Julekrybben i Domkirken

Forsidebilde: Julekrybben i Domkirken Forsidebilde: Julekrybben i Domkirken gudstjenester desember 2009 Tirsdag 1. desember Vandregudstjeneste Søndag 6. desember 17.00 Markering av verdens HIV/AIDS dag. Fakkeltog fra Rådhuset til Domkirken.

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

Du er med dette invitert til å være

Du er med dette invitert til å være Du er med dette invitert til å være i Skedsmo kirke! Hva er konfirmasjonen? Konfirmasjonen er et undervisningstilbud som avsluttes med en forbønnsgudstjeneste. Ordet konfirmasjon kommer av det latinske

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 38 KOMMENDE UKE Søndag 13. september kl. 11.00 Søndag 13. september kl. 11.00 på Ambjørnrød senter Mandag 14. september kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Eit undervisningsopplegg for 6. trinn utvikla av Opplysningskontora i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakane Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Granvin barne- og ungdomsskule 5733 GRANVIN Rektor mobil: Assisterande rektor mobil:

Granvin barne- og ungdomsskule 5733 GRANVIN Rektor mobil: Assisterande rektor mobil: Granvin barne- og ungdomsskule 5733 GRANVIN rigmor.hanssen@granvin.kommune.no Rektor mobil: 40403885 Assisterande rektor mobil: 40403884 Informasjon til heimane, november 2017 Hausten er på hell, og det

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

Brødsbrytelsen - Nattverden

Brødsbrytelsen - Nattverden Brødsbrytelsen - Nattverden 1.Kor 11:17-34 17 Men når eg gjev dykk desse påboda, kan eg ikkje rosa at de kjem saman til skade, og ikkje til gagn. 18 For det fyrste høyrer eg at det er usemje mellom dykk

Detaljer

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Visjon: Å gjere Jesus synleg I perioden 2015-2017 skal visjonen synleggjerast gjennom fire utvalde satsingar. Gudstenester, offerdagar, misjonsmesse og andre

Detaljer

Kalender desember 2014 - januar 2015

Kalender desember 2014 - januar 2015 Søndag 30. november 1. søndag i advent Uke 49 Kalender desember 2014 - januar 2015 Man.01.des.-Fre.22.des Settes Julegrytene ut. Grytene står på Kløverhuset og på Torgalmenningen Mandag 01.des. spiller

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2015 2015 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

Fag KRLE 3. trinn 2015 2016

Fag KRLE 3. trinn 2015 2016 Fag KRLE 3. trinn 2015 2016 Tid Emne Kompetansemål Delmål Arbeidsmåte Vurdering 35 36 Filosofi og etikk Å leve saman: løgn, mobbing, samvit Sokrates Eg veit kven Sokrates var og nokre av meiningane hans

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2016 2016 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte

Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte «En gang før du selv kan minnes, ble du møtt av gledens bud: at du alltid kan få leve som et elsket barn hos Gud.Han

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING NYNORSK INNHALD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLAST... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEIING VED LEIAR... 2 4. BØN... 2 5. MINNEORD...

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

ÅRSPLAN(TRUSOPPLÆRING Kvar%T'dag%er%merka%med%"T"%og%nummer,%samt%"S"%(for%Stord%kyrkjelyd)%eller%"N"%(for%Nysæter%kyrkjelyd) T14%er%ikkje%sett%inn%,%fordi%den%er%sett%saman%av%ei%rekkje%med%hendingar%over%eit%heilt%skuleår.%Det%pregar%likevel%oppsettet%av%andre%T'dagar,%t.d.%ved%at%det%er%liten%aktivitet%i%april/mai%som%er%tida%for%konfirmasjonar%hos%oss.

Detaljer

PIONÉRMAIL. mai :: 2014

PIONÉRMAIL. mai :: 2014 PIONÉRMAIL mai :: 2014 Inkludere, utruste og utsende JAN TORLAND I HAUGESUND: - TYGG PÅ ORDENE Hvordan studere Guds ord og hvordan fungere i det profetiske? Dette var temaet første helgen i april da Jan

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 SYKKYLVEN SOKNERÅD Sykkylven sokneråd bestod av følgende: Sokneprest: Helge Standal Leder: Svein Erik Kampenes Nestleder: Tove Aarsnes Skauvik Sekretær:

Detaljer

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A FORBØN ORDNING FOR Forbøn for borgarleg inngått ekteskap Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå festfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda,

Detaljer

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse Maria hadde gledet seg til å være med til kirken! Det var familiemesse, og i kirken var det helt fullt av mennesker. Presten hadde lest om de som var grekere, og

Detaljer

post@efremforlag.no / www.efremforlag.no

post@efremforlag.no / www.efremforlag.no tidebøn Efrem Forlag 2009 Rune Richardsen Boka er laga i samarbeid med Svein Arne Myhren (omsetjing) etter mønster av Peter Halldorfs og Per Åkerlunds Tidegärd, Artos 2007. Med løyve. Bibeltekstane er

Detaljer

Informasjon frå Sula kyrkjelyd

Informasjon frå Sula kyrkjelyd Enten du trur, tvilar eller berre er nysgjerrig, er du velkomen til konfirmasjon i kyrkja. I konfirmasjonstida kan du lære meir om deg sjølv og Gud. Du får høve til å utforske nokre av dei mange spørsmåla

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum. Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.no Spørjeliste nr. 253 Fadderskap Den som svarar på lista er samd i at svaret

Detaljer

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER AV ALF KJETIL WALGERMO Mitt bankande hjarte. Ungdomsroman. Cappelen Damm, 2011 Mor og far i himmelen. Illustrert barnebok. Cappelen Damm, 2009 Keegan og sjiraffen. Illustrert

Detaljer

Minnebok. Minnebok. for barn BOKMÅL

Minnebok. Minnebok. for barn BOKMÅL Minnebok for barn 1 BOKMÅL Minnebok Dette lille heftet er til dere som har mistet noen dere er glad i. Det handler om livet og døden, og en god del om hvordan vi kan kjenne det inni oss når noen dør. Når

Detaljer

Askeladden. Nr. 4 2009. Les om: Juleverksted Kirkebesøk Grøtservering Julesanger. Lucia Månedsplan Adventstiden

Askeladden. Nr. 4 2009. Les om: Juleverksted Kirkebesøk Grøtservering Julesanger. Lucia Månedsplan Adventstiden Askeladden Nr. 4 2009 Les om: Juleverksted Kirkebesøk Grøtservering Julesanger Lucia Månedsplan Adventstiden Juleforberedelsene i barnehagen begynner like før 1. søndag i advent. Feiring av julehøytiden

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

KORTE ANDAKTER for de eldste barna November 2012 ImF- UNG

KORTE ANDAKTER for de eldste barna November 2012 ImF- UNG KORTE ANDAKTER for de eldste barna November 2012 ImFUNG INNHOLD 1. Hvem er du? s. 3 2. Elsk deres fiender s. 4 3. Du er verdifull s. 5 4. Pakken s. 6 Hei! Her kjem den fjerde samlingen av korte andakter

Detaljer