menighetsblad Vinterstemning på Nesflata Innhold i bladet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "menighetsblad Vinterstemning på Nesflata Innhold i bladet"

Transkript

1 menighetsblad Nr 1 februar 2010 Årgang 66 Kaldt på kirkegårdene, side 8 «Hvilket morsliv kommer isen fra, hvem har født rimet som faller fra himmelen, når vannet fryser og blir som stein, og havdypets flate dekkes av is?.» Job. 38, Innhold i bladet Andakt... 2 Nes menighetsråd... 3 Viktige saker i Nes kirke 150 år i Gaver... 5 Informasjon om gravferdsbyråene... 5 Konserter vinteren Kaldt på kirkegårdene... 8 Vinterstemning på Nesflata

2 Nes og Flå menighetsblad 3540 Nesbyen NYTT ÅR NYE MULIGHETER Redaksjon: Audun Aasheim (redaktør) Ønsker du å gi en gave til menighetsbladet, benytt gironr. : Merkes: «Gave til menighetsbladet» Grafisk produksjon: Kreator Kommunikasjon AS, 3570 Ål Tlf Nes kirkekontor Torghagen, Pb. 102, 3541 Nesbyen Tlf Man tirs og tors fredag kl 9-15 Menighetsrådsleder Dag Smestad Tlf , mob Flå kirkekontor Klokkerboligen, Kommunehuset, 3539 Flå Tlf Onsdag kl 9 15 Fungerende menighetsrådsleder Hans Bekken Tlf , mob Fellesrådsleder Dag Smestad Tlf , mob Sokneprest Eivind T. Fagermoen Tirsdag 10-14, Nes kirkekontor Ring Nes kirkekontor / mobil for avtale Tlf , mob Sokneprest Vivi S. Johnsbråten Ring kontoret i Flå evt. mobil for avtale Tlf , mob Undervisningsprest Stig Johnsbråten Torsdag 10 12, Nes kirkekontor Tlf , mob Kirkeverge Audun Aasheim Tlf , mob Sekretær Aasta Magnvor Teigen Tlf / / Kantor Peter Rødel Mob Kirketjener Nes Geir Halland Mobil Klokker Flå Karin Reiersgård Mobil Kirketjener Flå Øyvind Riggenholt Mobil Eivind T. Fagermoen Sokneprest Vilje til å klare seg Mange har erfaringer med at alt gikk ikke som det skulle i gamleåret. Noen har fått skudd for baugen, men holder skuta likevel flytende. Det har kommet påkjenninger som ga følelsen av å gå til bunns. Men de menneskelige ressurser er utrolig store. Viljen til å klare seg er seiglivet. Heldigvis. Viktige livserfaringer Hvem har forresten påstått at livet ikke medfører smerte?! Smerte og nederlag er en del av livet! Det samme er sorg og savn. Det gjelder om å gå videre. Komme igjennom. Vokse som mennesker, ja, modnes. Livserfaringer er viktige for å kunne bety noe for andre. De er også viktige for respekten for seg selv. Det dreier seg ikke om en overbærende selvsikkerhet. Den virker bare frastøtende. Nei, en selvrespekt som er basert på ydmykhet overfor seg selv og andre. Slike mennesker har mye å bidra med. De gjør livet lettere for andre. De gjør som apostelen Paulus skriver i brevet til Galaterne: "Bær hverandres byrder, og oppfyll på den måten Kristi lov." (Gal. 6,2) Det dreier seg om en gjensidig kjærlighet. For Kristi lov er kjærlighetens lov. Styrke til å klare seg selv Den som krever at andre skal stille opp for seg, tar seg til rette på andres bekostning. Halvt humoristisk blir det uttrykt: Andre tenker bare på seg selv, det er bare jeg som tenker på meg! Dette betyr rett og slett å gjøre seg viktigere og bedre enn andre. I brevet til Galaterne fortsetter derfor Paulus med å si: "Den som tror han er noe, men ingenting er, han bedrar seg selv. Hver og en skal prøve sin egen gjerning. Han skal ha sin ros av det han selv har gjort, og ikke se på de andre, for enhver skal bære sin egen byrde." (Gal.6,3-5) Det gjelder om å bli ydmyk og få styrke til å bære sin egen byrde, slik andre bærer sin. Med omsorg og kjærlighet i et byggende fellesskap kommer styrke til å klare seg selv. Det kommer nye muligheter. Slipp egne krefter til. Enhver må la være å se seg tilbake, se heller framover! Tilværelsens gåte og mening Jesus sier: "La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg!" (Joh.14,1) Han som kjærlighetsloven er oppkalt etter, vil gi styrke til å slippe angsten for framtida. - en sykelig angst trenger profesjonell behandling. Gud har gitt mennesker evner til å tilegne seg kunnskap for å yte profesjonell hjelp. - men en normal angst gir seg utslag i pessimisme for dagene som kommer, og en likegyldighet og forvirring om meningen med livet. I stedet for å la pessimismen få overtaket, ber Jesus om å bli trodd. Han kan og vil hjelpe hver og en som ber han om det. Gi din tro til Gud og til hans Sønn Jesus Kristus. Det blir et nytt år med nye muligheter. Hvorfor er det så vanskelig å prøve? Alt for mye synes å stritte imot. Redselen for å miste seg selv hindrer. Men erfaringen kommer til å bli motsatt. Den blir å finne seg selv i enhet med tilværelsens gåte og mening, som er Gud og hans Sønn Frelseren.

3 Nes menighetsråd Medlemmene i Nes menighetsråd for perioden er: Bak fra venstre: Dag Smestad (leder), Signe Lise Merødningen, Ragnhild Høva, Unn Kari Øen Strand (nestleder), Oddvar Holm og Kari Ribberud. Foran fra venstre: Tollef- Aksel Svenkerud, Eivind T. Fagermoen og Marta Maria Espeset. 1. varamedlem Magne Gullingsrud deltar også fast på menighetsrådsmøtene. Ansatte i kirken i Flå og Nes De ansatte innen kirken i Flå og Nes var pr desember 2009 følgende, fra venstre og rundt bordet: Anne Eli Hovde (kirketjener Nes til ), Aasta Teigen (sekretær Flå og Nes til ), Dag Smestad (kirketjener Nes), Karin Reiersgård (klokker og renholder Flå), Lucia Da Silva (renholder Nes), Vivi Schwencke Johnsbråten (sokneprest Flå), Stig Johnsbråten (undervisningsprest Flå og Nes), Steinar Balsnes (vikar Nes), Geir Halland (kirketjener Nes), Øyvind Riggenholt (kirketjener Flå), Eivind T. Fagermoen (sokneprest Nes), Peter Rødel (kantor Flå og Nes), Ann-Mari Syversen Aasheim (sekretær Flå og Nes fra ) og Audun Aasheim (kirkeverge i Flå og Nes) Foto: Endre Nordhagen, Nor Kro

4 NES KIRKE: Mye utbedringsarbeid vil foregå her i Stilling diakon det arbeides med forslag om en diakonstilling for Flå og Nes, for innarbeiding i budsjettet i For å få til dette må vi ha et spleiselag med kirkelige lønnsmidler, statlig tilskudd og kommunal medfinansiering. VIKTIGE SAKER I 2010 Også i 2010 vil det skje mye i kirkelig regi i Flå og Nes. Kirkelig fellesråd gikk på møtet i desember 2009 gjennom en del arbeidsoppgaver for året, som kort presenteres her. Kirkens nettsider det er en gruppe i gang som forbereder egne nettsider for menighetene i Flå og Nes, og vi satser på lansering av egne hjemmesider innen På nett sidene vil vi også etter hvert presen tere bilder av alle gravstøttene på våre kirke gårder, og dette arbeidet starter opp sommeren det er over 3000 gravplasser i Nes og Flå, så dette må nødvendigvis gå over en viss tid. Sanering graver Flå kirkegård det fremmes sak til Flå menighetsråd og fellesrådet i februar 2010 angående utgåtte gravene som vi ikke har festere til, med forslag om sletting våren dette vil bli spesielt omtalt i menighets bladet 2/10, som kommer ut Kirkegårdsvedtekter det fremmes forslag til nye kirkegårdsvedtekter for både Flå og Nes menighetsråd i februar disse skal etterpå godkjennes av bispedømmerådet, og vil så bli gjort kjent for brukere av kirkegården. Registrering kirkens eiendeler Vi skal registrere og fotografere inventar og utstyr, for å sikre oversikten over våre eiendeler. Oppsetting gammelt orgel i fjellkirken Vi har fått godkjenning fra bispedømmerådet på oppsetting av det gamle orgelet i fjellkirken, og skal nå avklare økonomiske bidrag fra Riksantikvaren. det er et ønske å få satt opp orgelet i løpet av Utbedring Nes kirke Vi har fått svært sjenerøse bidrag fra Nes kommune til å starte utbedringen av Nes kirke, et prosjekt som er omtalt flere ganger tidligere i menighetsbladet. Vi fikk kr 1 mill i 2009, og påfyll med ytterligere kr 2 mill i det er også satt av kr 2 mill i Oppstart arbeid på kirke skjedde 27. januar med sanering, skadekontroll og reparasjon av råteskader i gulv/vegg på korsarm nord. det skal her bl.a. avklares om den omfattende råteskaden i gulv også har spredning til vegg. det er planlagt at reparasjon/gjenoppbygging skjer umiddelbart etter sanering. Det er videre kjøpt inn nytt stillas, der om lag 1/3 av totalt utvendig rigg/ stillasbehov kan dekkes med eget utstyr uten leiekostnader. Istandsetting av kirkens tårn starter etter påske/medio april, med bygging av rigg, omtekking av skifertekking på tårntak, reparasjon av paneldetaljer samt maling. I tillegg kommer det med det første helt nytt varmeanlegg i kirken. Arbeidet med utbedring av kirken vil selvsagt så langt som mulig ta hensyn til de aktiviteter som er i kirken. leserne kan regne med jevnlige reportasjer i 2010 fra et viktig arbeid for vår flotte kirke! Nes kirke 150 år i 2012 I 2012 er det 150 år siden Nes kirke ble innviet. Dette skal markeres med forskjellige aktiviteter. Menighetsrådet har blant annet satt i gang arbeidet med et jubileumsskrift. Til dette er vi interessert i stoff om kirken gjennom disse 150 årene. Gamle bilder, postkort, tegninger, avisutklipp, historier, ja alt som har med Nes kirke og menighet å gjøre. Inkludert i dette er også kapellet, fjellkirken, stavkirken, Side 4 menighets- og misjonsforeninger og annet knyttet til det kirkelige liv. Har du noe som kan være aktuelt for oss å bruke, så kontakt kirkeverge Audun Aasheim på kirkekontoret. og har du lyst til å være med og arbeide med et slikt jubileumsskrift, så hører vi svært gjerne fra deg! Udatert postkort av Nes kirke, med jorde og skigard der Esso-stasjonen ligger i dag. (Postkort utlånt av Dag Smestad)

5 Gaver Responsen på giroen i menighetsbladets julenummer har vært overveldende! Pr 21. januar hadde vi fått inn hele 132 bidrag på til sammen ca kr dette er meget gledelig, og gjør oss i stand til å produsere et godt og fyldig menighetsblad også i blant annet utvider vi neste nr, som kommer før påske, så det blir en 12- siders utgave. tusen takk, alle som har bidratt med frivillige abonnement og gaver! BLI MED i Nes barnekor! Før jul fikk vi også en meget gledelig gave fra Nesbyen bil og traktor. sigurd Jorde var da innom kontoret med en sjekk på kr , som skal gå til å sette opp igjen det gamle kirkeorgelet i Nes fjellkirke. dette er en oppgave vi prøver å få løst i tusen takk for et meget sjenerøst bidrag til dette spennende prosjektet! Dato Kirke Formål Innkommet Nes Flå 01/11/09 Nes Fjellkirken /11/09 Flå Fjellkirken /11/09 Fjellkirken Fjellkirken /11/09 Flå Søndagsskolen i Flå /11/09 Nes Menighetens misjonspr /11/09 Flå Flåkk /12/09 Nes Søndagsskolen i Nes /12/09 Flå Menighetsarbeidet /12/08 Fjellkirken Fjellkirken /12/09 Nes Kirkens Nødhjelp /12/09 Flå Kirkens Nødhjelp /12/09 Nes Det norske misjonsselskap /12/09 Flå Menighetens misjonspr Sum: Totalt for 2009: (Totalt i 2008:) Nes barnekor er åpent for alle fra første til niende klasse, og vi tar gjerne imot nye i koret (eller noen som har vært ute av koret en stund). Det er øving på tirsdagene, på musikkrommet på barne skolen fra kl Det er ikke noe problem å kombinere dette med dans kl vi gir beskjed i passe tid til de som evt. skal dit. Vi kommer til å arbeide med noen musikaler, en påskemusikal, og et større musikalprosjekt til høsten. Her blir det mye flott musikk, og spennende muligheter for de som har lyst til å bryne seg på en rolle! Send en e-post eller SMS med navn og mobilnummer med mer til Stig (tlf: , e-post: no) så vi har muligheten til å kontakte dere. Koret har en nettside: barnekor.neskirke.no Her finner dere de siste oppdateringene om når det er øvelser, når vi skal synge i kirken og andre steder, og om andre ting vi planlegger. Nye-året frå Gud REGNSKAP 2009: Lite underskudd, men god økonomi! i det menighetsbladet går i trykken, er regnskapet for 2009 ferdig. det viser underskudd både for Nes (kr ) og Flå (kr ) årsaken til underskuddene er stort sett at det har oppstått behov for anskaffelser av utstyr i 2009 som ikke har vært budsjettert. For Nes er dette radiatorbeskyttere i kirkene (ca kr ), elektrisk arbeid i Nes kirke og på kirkegården (ca kr ) og innkjøp av organistvarmere i Nes kirke (ca kr 8 000). i tilegg er det både for Flå og Nes gjort innkjøp av mikrofoner og høyttalere for korene, noe som også skal bedre lydforholdene i Nes kirke. Nes fjellkirke har gått med ca kr i overskudd, dette settes av til bruk i fjellkirken. mer om regnskapet i neste nummer av menighetsbladet. Det nye året ligg der så ubrukt og så reint Og vi får nye sjanser, til det som var forseint Vi har igjen eit høve til kun å gjere godt Få året til å verte det beste vi har fått Så la oss trene tanken til gode fine ord Og ikkje slikt som øydelegg, og set vonde spor La oss gjøre gjerninger som Jesus smiler til La dette året verte slik Han så gjerne vil For Gud han gjev oss dagen, og kvart eit nyfødt år Og vil vårt aller beste på vegen som vi går Men vi har eigen vilje, som ikkje kjem frå Han Det er det som øydelegg, i alle verdas land Så la oss be om nåde for alt som Gud har skapt Be om at verda vaknar, og ikkje går fortapt GHB Side 5

6 Konserter Konsert i Nes kirke torsdag 18. februar kl Vinterens første orgelkonsert blir med nederlandsk/norsk program: - Thema met variaties H. Andriessen - Hymn to Gaia N. G. Støyva - Laudate Dominum J. Welmers (fremføres med vinterbilder fra Nes av Audun Aasheim) Pause (med kaffe og kake) - In illo tempore N. G. Støyva - Prelude, passacaglia og fuge over: «Gå varsomt min sjel» L. Solberg Dette programmet skal kantor Peter Rødel også framføre på Tysklands nest største orgel i Marienbasillika i Kevelaer. Alle er flotte verk, og vi håper på en varm og fin konsert denne vinterkvelden i februar! Det er som vanlig gratis inngang. Stort kor med mektig musikk: Konsert i Nes kirke lørdag 13. mars kl Ål kyrkje søndag 14. mars kl King of Kings and Lord of Lords en reise gjennom 500 år med engelsk kirkemusikk Ål-koret, B-karad n, Ål kantori, Audun Flaen (orgel), Thor Olav Fjellhøi (trompet) og Arild Rønsen (dirigent og tenorsolist). Foto: Magny Folkedal Tre kor har slått kreftene sine sammen for å presentere noe av det vakreste og mektigste som er skrevet for kor på de britiske øyene, musikk som hører hjemme i den flere hundre år lange kor tradisjonen i de store katedralene, som i Cambridge. Programmet spenner frå den vare renessansemusikken til William Byrd via Händels storslåtte «Hallelujah»-kor, til romantiske perler og spennende klanger frå den nålevende komponisten John Rutter. Koret har med seg to dyktige og erfarne musikere, Audun Flaen og Thor Olav Fjellhøi, som både akkompagnerer koret og er solister. Nevnes må også korets dyktige dirigent Arild Rønsen som er kjent i heile Hallingdal for sin flotte tenorstemme. Dette blir en mektig konsertopplevelse med musikk du ellers må reise langt for å oppleve! Jubileumskonsert i Flå kirke Det var i fjor høst planlagt en konsert i Flå kirke i forbindelse med at orgelet var 25 år gammelt. Konserten ble da utsatt. Denne blir nå gjennomført over påske, vi kommer tilbake med dato og omtale i neste menighetsblad. Orgellunch også denne sommeren En ny aktivitet sist sommer var orgellunch en gang i uken i Nes kirke. Med vel 25 fremmøtte i snitt må dette betegnes som vellykket, og derfor blir det orgellunch også denne sommeren. Foreløpig er disse onsdagene satt opp: 16. og 23. juni 21. og 28. juli 4. og 11. august Det blir åpen kirke fra kl , og informasjon om kirken før konserten starter kl Mer om dette i påfølgende menighetsblad. Vinterbilder fra Nes blir en del av konserten 18. februar. AndaktER THOEN HOTELL Nesbyen Telefon Kro Mot e l l Cat e r i n g Selskapslokaler Bromma, 3540 Nesbyen Tlf norkro.no Mob. Ole C. Haug: Kaare Huuse: Flåheimen Tirsdager kl 11:00 9. feb Eivind T. Fagermoen 23. feb Vivi Johnsbråten 9. mars Eivind T. Fagermoen 23. mars Vivi Johnsbråten Elverhøy Helsetun Torsdager kl. 11:30 på Bokollektivet og kl. 12:15 på sykehjemmet 18. feb Vivi Johnsbråten 4. mars Eivind T. Fagermoen 18. mars Betel Kiki Begravelsesbyrå 3539 Flå Telefon Vi bidrar til en verdig begravelse. Kiki Blomster Vassfartunet Kjøpesenter 3539 Flå Telefon Gol Begravelsesbyrå 3550 Gol - Tlf Mobil Avd. Nesbyen: Mobil Vi bidrar til en verdig begravelse. Åpent hver dag hele året 3539 Flå - Telefon Nesbyen Tlf Flå Tlf Velkommen til J. Syversen A/S i Stasjonsgata - tekstilvarer - Nesbyen Hele familiens motehus Hyggetreff Flå menighetshus Torsdag 25. feb kl Torsdag 25. mars kl Nesmoen, 3540 Nesbyen Tlf: Fax: E-post: Hallingdal Ei e n d o m s m e g l i n g as Din lokale megler Telefon Bruk en eiendomsmegler folk stoler på Kjøpesenteret Nesbyen Side 6

7 Døde flå DESEMBER Tarald Holtet (1923) Døpte flå Sondre Gandrud Andreas Stillingen Alexander Reiersgård Solheim nes Amanda Halvorsen Jensen Vigde nes Erlend Alexander Badham og Dione Barbara De Sousa Pereira (viet i Nes fjellkirke) nes DESEMBER Anders Håkonsrud (1925) (begravd i Flå) Olav Ingvald Andersen (1919) Lars Nordheim (1959) Margit Frekeplass (1915) Guri Ågot Lagmandokk (1920) Kristi Rukke (1927) Randi Skaret (1957) JANUAR Kari Myrerukke (Rukke) (1918) søndag 7. februar kristi forklarelsesdag Tekst Joh 17, 1-8 Kl. 11:00 Flå kirke Ofring til menighetens misjonsprosjekt i Mukdahan søndag 14. februar søndag før faste (fastelavenssøndag) Tekst Joh 12, Kl. 11:00 Nes kirke Presentasjon av det nye menighetsrådet Ofring til Nes menighetshus onsdag 17. februar askeonsdag Tekst Matt 6,16-18 Kl. 18:00 Nes kapell Skriftemålsgudstjeneste Vivi S Johnsbråten Vi går i kirken søndag 21. februar 1.s.i faste Tekst Job 2, 1-10 Kl. 11:00 Flå kirke Vivi S Johnsbråten Ofring til Flå menighetshus søndag 28. februar 2.s.i faste Tekst Luk 7, Kl. 11:00 Nes kirke Ofring til Kirkens familievernkontor i Hallingdal søndag 7. mars 3.s.i faste Tekst Luk 4, Kl. 11:00 Flå kirke Dåpsskole for 6 åringene Vivi og Stig Johnsbråten Ofring til dåpsopplæring Menighetens årsmøte søndag 14. mars 4.s.i faste (midtfaste) Tekst Joh 6, Kl. 11:30 Elverhøy helsetun - bokollektivet Nattverdsmesse Kl. 12:15 Elverhøy helsetun sykehjemmet Nattverdsmesse søndag 21. mars Maria budskapsdag Tekst Sal 113 Kl. 11:00 Nes kirke Vivi S Johnsbråten Ofring til NMS Kirkekaffe tirsdag 23. mars fasteaksjon Informasjon om gravferdsbyråene i forbindelse med dødsfall, tar pårørende selv kontakt med et begravelsesbyrå for å ordne det praktiske rundt begravelsen. dette er de begravelsesbyråene som driver i hallingdal: søndag 2. mai Kl. 11:00 Konfirmasjon i Flå kirke søndag 9. mai Kl. 10:00 og kl Konfirmasjon i Nes kirke Flå: Kiki Begravelsesbyrå, tlf Aud Gandrudbakken, mob , Randi Nybråten, mob Gol: Gol begravelsesbyrå, tlf Bente Andreassen, mob Hemsedal: Hemsedal gravferdsbyrå olav Støyten og Hans Vidar Sørensen, mob Ål: Hallingdal gravferdsbyrå, tlf Steinar Aa, mob Hol: Hol begravelsesbyrå, tlf Roar og Tor Erik Strand, mob BIDRAG FRA LESERNE Mye snø på Nes kirkegård 25. januar 2010 Vi får inn lite stoff fra leserne til bruk i menighetsbladet. Har du et dikt, en historie, tanker om aktuelle ting, en beretning om din tro, en fortelling om en salme eller et skriftsted du er glad i, så send det inn til oss på kirkekontoret! i utgangspunktet er det fri konkurranse rundt denne tjenesten, men i praksis benytter de aller fleste sitt lokale gravferdsbyrå. For Nes er det gol begravelsesbyrå som oftest benyttes. anne eli hovde har i flere år vært agent, hun har nå gått av med pensjon, og bente andreassen har overtatt ansvaret for Nes.. anne eli hovde vil imidlertid fortsatt være kontaktperson når det gjelder vedlikehold og inskripsjon av gravminner på Nes kirkegård. hun nås på mob Bestilling av Nes Menighetshus IN G J E R D WO L LA N Tlf Bestilling av Flå Menighetshus NELLY REIERSGÅRD tlf Side 7 Neste nummer kommer ut til påske Stoff til bladet må være hos redaktøren innen 19. februar.

8 starte. Gravemaskinen og traktoren på kirkegården likedan. Ett sett startkabler smelter ved oppkobling til annet kjøretøy. Vannet i kirken er frosset. og det skal være to begravelser dagen etter. Hva Kirketjenerne Geir Halland og Dag Smestad hadde travle dager i begynnelsen av januar. Seks gravferder på ti dager i verste informasjon til alle husstander i Nes og Flå KALDT på kirkegårdene! I begynnelsen av 2010 fikk vi en skikkelig kuldebølge over både Hallingdal og resten av landet. Ikke alle kan trekke innendørs og fyre godt på peisen, eller skru opp varmen på kontoret på maks. Noen må jobbe ute, bl.a når det er begravelser. Både i Flå og Nes har de ansatte fått føle ordentlig kulde på kroppen nå rundt årsskiftet. Vi setter pris på ansatte som tar utfordringene så greit som disse tre karene! Minus 19, iskald vind på 10 m/s, effektiv temperatur minus 32. Flaggene holder på å blåse av stengene. Det er kaldt å ha begravelse i Flå på slike dager. flå, 30. desember 2009: Termometeret viser "kun" 19 minus, men det er i tillegg ti sekundmeter vind. Selv til Flå kirkegård å gjøre er dette mye, og særlig når det er såpass kaldt som det er. For en tabell fra meteorologisk institutt viser at effektiv temperatur med så mye vind er minus 32 grader! Denne dagen er det begravelse, og det er en meget kald fornøyelse både for de ansatte og gravfølget. Det er rett og slett iskaldt, og man blir ikke ute mer enn det høyst nødvendige. Kirketjener Øyvind Riggenholt var den som måtte det praktiske rundt gravleggingen, og han har heldigvis vært ute en vinterdag før. For man må rett og slett føle en slik kulde på kroppen for å få det rette inntrykket. Selv om Karasjok med er det kaldeste som er målt i Norge, så føles Flå kirkegård kaldere ut en slik dag. Kirketjener Øyvind Riggenholt har lang erfaring i gravferder på Flå kirkegård - i alle slags temperaturer! nesbyen, 7. januar 2010: Det er nøyaktig 30 minus. Alt er frosset. Bilen til kirketjeneren vil ikke gjør man da? Går på med godt humør, ordner seg så godt man kan, låner det man trenger, og får jobben gjort! kuldeperioden måtte de ta seg av, og takket være stor og god innsats gikk dette veldig greit. Likevel, alt blir mer tungvint når det er slike forhold. Hva gjør man når det er 30 minus, alt er frosset (inklusiv barten!) og det skal være to begravelser dagen etter? Tar det hele med godt humør! Geir Halland (t.v.) og Dag Smestad ser ut til å glede seg over arbeidet også denne dagen. Geir Halland (til venstre) og Dag Smestad hadde travle og kalde dager på Nes kirkegård i begynnelsen av januar. Gravemaskinen ble for anledningen lånt av Hallingdal kraftnett, tusen takk til dem for det.

menighetsblad vinterlandskap På kirkegården Innhold i bladet

menighetsblad vinterlandskap På kirkegården Innhold i bladet menighetsblad NR 1 FEBRUAR 2011 ÅRGANG 67 «For ble vi forlikt med Gud ved hans Sønns død, da vi var fiender, skal vi så mye mer bli frelst ved hans liv, etter at vi er blitt forlikt.» Rom. 5, 10 Innhold

Detaljer

menighetsblad God pinse! Utbedring av Nes kirke Se side 3 Innhold i bladet

menighetsblad God pinse! Utbedring av Nes kirke Se side 3 Innhold i bladet menighetsblad Nr 3 Mai 2010 Årgang 66 God pinse! Messe for alle sanser s 4 5 «Den som tørster, skal komme til meg og drikke! Den som tror på meg, fra hans indre skal det, som Skriften sier, renne elver

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Innkalling til samarbeidsmøte mellom Nes formannskap og Nes menighetsråd. Nes kommunehus torsdag 2. juni 2016 kl 1500-1600

Innkalling til samarbeidsmøte mellom Nes formannskap og Nes menighetsråd. Nes kommunehus torsdag 2. juni 2016 kl 1500-1600 Innkalling til samarbeidsmøte mellom Nes formannskap og Nes menighetsråd Nes kommunehus torsdag 2. juni 2016 kl 1500-1600 I forslag til revidert samarbeidsavtale mellom Nes kommune og Nes menighetsråd

Detaljer

menighetsblad God påske! Innhold i bladet

menighetsblad God påske! Innhold i bladet menighetsblad Nr 2 Mars 2010 Årgang 66 Opprusting Nes kirke side 8 «Derfor er loven maktesløs, og retten vinner ikke fram. For gudløse omringer de rettvise, og dermed blir retten forvrengt.» Hab 1,1 Innhold

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

Et inkluderende fellesskap i tro, med håp og av kjærlighet.

Et inkluderende fellesskap i tro, med håp og av kjærlighet. DEN NORSKE KIRKE Hedalen menighetsråd Et inkluderende fellesskap i tro, med håp og av kjærlighet. Dato : 26.03.15 Arkiv : Deres ref. : Vår ref. : LISTE OVER SAKER BEHANDLET I MENIGHETSRÅDET I 2014: 16.01.2014:

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 PRESENTERES PÅ MENIGHETSMØTE 22. februar 2015. RÅD OG UTVALG Sammensetningen av menighetsrådet i år 2011: Medlemmer: Medlemmer: Brigt Inge Lie Anne Mette Strand Jorunn Eldbjørg

Detaljer

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse Maria hadde gledet seg til å være med til kirken! Det var familiemesse, og i kirken var det helt fullt av mennesker. Presten hadde lest om de som var grekere, og

Detaljer

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak N A V N E D A G Joar, Jarle og Jarl Jarle Gundersen er med i «navnedagklubben» denne tirsdagen. 24.1.2012 P Å D E N N E D A G årets 24. dag 24. januar 1965 døde Winston Churchill, statsminister i Storbritannia

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST

Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST KL. 10.00 - HØYMESSE KL. 16.00 - MESSE PÅ FILIPPINSK KL. 18.00 - MESSE PÅ SPANSK Vi som ennå underveis gleder oss med alle dem som alt er kommet hjem. Vi tror på de

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

Stavern menighetsråd REFERAT

Stavern menighetsråd REFERAT Stavern menighetsråd REFERAT Møtested: Trollvn 9 Møtedato: TIRSDAG 040613 Møtetid: Kl. 1800 Saksliste 05/13 Til stede på møtet: Kari Dahle Halvorsen, Hanne Bustnes, Nils Bondevik Haga, Kristi Marie Hilde,

Detaljer

menighetsblad Frode Alnæs i nes kirke 25.11.10 Innhold i bladet

menighetsblad Frode Alnæs i nes kirke 25.11.10 Innhold i bladet menighetsblad Nr 6 desember 2010 Årgang 66 LysVåken i Nes kirke side 3 «Da trenger du ikke mer solens lys om dagen, eller månens lys om natten. For Herren skal være ditt lys for evig, din Gud skal være

Detaljer

KONF Foreldremøte ØRK

KONF Foreldremøte ØRK KONF. 2016 Foreldremøte 27.10.2015 ØRK To menigheter To sokneprester To kirker Én kapellan Én kateket 100 konfirmanter Den norske kirke i Rælingen I gamle dager var det slik at konfirmanten bekreftet sin

Detaljer

Det registreres en nedgang antall nattverdgjester selv med tilnærmet samme antall gudstjenester med nattverdgang (22 i 2014 mot 21 i 2013)

Det registreres en nedgang antall nattverdgjester selv med tilnærmet samme antall gudstjenester med nattverdgang (22 i 2014 mot 21 i 2013) Årsmelding 2014 Virksomhet Kirken Totalt var det i alt 2981 besøkende til kirken, en økning på 499 personer fra 2013. Av disse var 2.564 til stede ved ordinære gudstjenester. 417 personer var tilstede

Detaljer

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14 Konfirmanthefte Bugården menighet 2013-14 1 Kjære konfirmanter, foreldre og foresatte! Velkommen til konfirmantåret 2013-14 i Bugården menighet! Her har vi samlet en del nyttig informasjon om året som

Detaljer

Du er med dette invitert til å være

Du er med dette invitert til å være Du er med dette invitert til å være i Skedsmo kirke! Hva er konfirmasjonen? Konfirmasjonen er et undervisningstilbud som avsluttes med en forbønnsgudstjeneste. Ordet konfirmasjon kommer av det latinske

Detaljer

Vigsling av tilsynsmann

Vigsling av tilsynsmann 1 ORDNING FOR Vigsling av tilsynsmann Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Når en synode eller et presbyterium velger nye tilsynsmenn vigsles disse til tjeneste for menighetene og fellesvirket

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1

FJELLVOLLPOSTEN. Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 FJELLVOLLPOSTEN Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Du er høyt elsket! Det min Far har gitt meg, er større enn alt annet, og ingen kan rive det ut av min Fars hånd.

Du er høyt elsket! Det min Far har gitt meg, er større enn alt annet, og ingen kan rive det ut av min Fars hånd. Du er høyt elsket! DU er unik. Du er høyt elsket. Du er skapt i Guds bilde og Gud gav sin sønn, den eneste, for at hver den som tror på Ham, ikke skal gå fortapt, men hå evig liv! Jesus kom ikke til verden

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 3 2016 ÅRGANG 46 Diverse arrangement på bedehuset i desember Rapport fra Plan og økonomi komiteen Vil du gi en julegave til Molde Indremisjon? Glimt fra julemessen

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer)

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Fastsatt av Kirkemøtet 1991 som Tillegg til Gudstjenestebok for Den norske kirke I/II 1 Ordningen skal primært være til bruk ved katastrofer

Detaljer

menighetsblad Høsttakkefest i Flå Innhold i bladet

menighetsblad Høsttakkefest i Flå Innhold i bladet menighetsblad Nr 5 oktober 2010 Årgang 66 På kirkebesøk i Kraków, side 4-5 «Den som er sen til vrede, har stor forstand, men den som lett blir vred, opphøyer dårskap.» Salomos Ordspråk:14, 29 Innhold i

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt. 2016 kl. 11.00 20. søndag i treenighetstiden NRK Radio Velkommen til gudstjeneste i Elverhøy kirke! Bokstaven M - står for menighet A - for alle (liturg

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd

DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd Ørnes, 14.10.2014 J.nr.: / Arkiv: Protokoll fra Fore og Meløy menighetsråd Onsdag 8.10.14 kl 15.30 på Ørnes menighetshus Tilstede: Faste medlemmer: Gunnlaug

Detaljer

menighetsblad Innhold i bladet Publikumsinformasjon om kirkegårdene side 5-8

menighetsblad Innhold i bladet Publikumsinformasjon om kirkegårdene side 5-8 menighetsblad Nr 4 september 2010 Årgang 66 Rehabilitering Nes kirke side 12 «For til dette ble dere kalt, fordi også Kristus led for dere, og etterlot dere et eksempel, for at dere skal følge i hans fotspor,

Detaljer

Vi ønsker Guds velsignelse i arbeidet med å gi neste generasjon Bibelens ord og velsignelser.

Vi ønsker Guds velsignelse i arbeidet med å gi neste generasjon Bibelens ord og velsignelser. Takk! Her sitter du med en gave i hendene. Ja, du har sikkert betalt noe for denne fargeleggingstegningsboken, men ikke så mye som det har kostet å lage den. Takk til Oddfrid Eriksrud som har laget alle

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR: 03-2015 SAKSNUMMER... SIDE

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR: 03-2015 SAKSNUMMER... SIDE NANSET MENIGHETSRÅD Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok NANSET KIRKE Møtested: Nanset kirke Møtedato: 03.03.15 Tid: Kl. 18.30 21.30 SAKSLISTE NR: 03-2015 SAKSNUMMER... SIDE

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk

ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk Nettside: www.nesbyen.frivilligsentral.no 1 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn?

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn? Opplegg til samling Tema: Er jeg en god venn? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne Manuset får du kjøpt på www.adlibris.com Vi møter en mann og en kvinne som forelsker seg i hverandre. De har møttes før, men ikke satt ord på sine

Detaljer

Åpning: Marianne Kaldestad; med fokus på det 3. bud og det å holde hviledagen hellig.

Åpning: Marianne Kaldestad; med fokus på det 3. bud og det å holde hviledagen hellig. MODUM MENIGHETSRÅD Åmot, 21.01.14 Referat fra møte i Modum menighetsråd Tid: tirsdag 21.01.14 kl. 19.00-22.00. Sted: Åmot kirke, kirkerommet Tilstede: Menighetsrådets medlemmer: Terje Enger Gulbrandsen

Detaljer

Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015

Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015 Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015 Februar startet med et smell det også, da vi nå måtte fyre av hele fire raketter for Sigurd som fylte år. Første 4-åring er på plass på Rådyrstien, og det er selvfølgelig

Detaljer

Konfirmantåret 2016/2017

Konfirmantåret 2016/2017 Konfirmantåret 2016/2017 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

Hva betyr kirken for deg?

Hva betyr kirken for deg? Hva betyr kirken for deg? Kirken/menigheten på Nykirke finner du: I kirken (selvsagt!), på bedehuset og i kirkestua. Noen ganger også på skøytebanen, i akebakken eller ved bålplassen.. Vi ønsker at kirken

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Undervisningen om Den Bibelske Menighet, tilhører også en av hovedpilarene i Bibelen.

Undervisningen om Den Bibelske Menighet, tilhører også en av hovedpilarene i Bibelen. En BIBELSK Menighet. Undervisningen om Den Bibelske Menighet, tilhører også en av hovedpilarene i Bibelen. Guds plan med menigheten, er at den skal være en familie med omsorg og hjelp, og et sted hvor

Detaljer

GJERSTAD KIRKEGÅRD OG KIRKE.

GJERSTAD KIRKEGÅRD OG KIRKE. GJERSTAD KIRKEGÅRD OG KIRKE. FESTING AV GRAVPLASS Ordet feste tilsvarer reservere eller bygsle. Man reserverer gravplassen slik at den ikke kan gjenbrukes før man selv vil. Den som er oppført som fester

Detaljer

Den hellige Ånd i mitt liv

Den hellige Ånd i mitt liv Den hellige Ånd i mitt liv TEMA 5 DEN HELLIGE ÅND I MITT LIV Hvem er Den hellige ånd? Den hellige ånd er den tredje personen i treenigheten. Han er en likestilt partner i guddommen sammen med Faderen og

Detaljer

Kirke. flere. for. Den norske kirke Greverud menighet

Kirke. flere. for. Den norske kirke Greverud menighet Kirke for flere Den norske kirke Greverud menighet Kirke for flere Greverud kirke har en ny visjon: «Kirke for flere». På en måte er denne visjonen allerede virkeliggjort. De senere årene har stadig flere

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram høsten 2013 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Program for høsten 2013 Her på Nordberghjemmet har vi mye å se frem til denne høsten. Vi

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

Den Norske Kirke. Flå og Nes kirkelige fellesråd

Den Norske Kirke. Flå og Nes kirkelige fellesråd Saksbehandler: Audun Aasheim Endelig beslutningsmyndighet: Dato: 14.03.14 Arkiv: 112 Saksnummer: Møtedato: Utvalg: 33/14 19.03.14 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

ÅL IDRETTSLAG - langrennsgruppa Sesongen 2010/2011

ÅL IDRETTSLAG - langrennsgruppa Sesongen 2010/2011 ÅL IDRETTSLAG - langrennsgruppa Full fart i løypa! Velkommen til ein ny langrennssesong! Velkommen til ny langrennssesong! Me håpar å sjå mange store og små skiløparar i dei fine skiløypene me har i Ål

Detaljer

Da Jesus ble født. en julekalenderbok. Bruk av boken i menigheten

Da Jesus ble født. en julekalenderbok. Bruk av boken i menigheten Da Jesus ble født en julekalenderbok Bruk av boken i menigheten «Da Jesus ble født» er en julekalenderbok som lar barnet bli kjent med juleevangeliet. Julekalenderboka passer for barn fra 3 år og oppover.

Detaljer

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 Ukentlig informasjonsbrev fra Lillehammer Steinerskole Hjemmeside: http://www.lillehammersteinerskole.no Kalender uke 19 Tirsdag 12.05 Besøksdag for nye 1. klassinger. Tirsdag

Detaljer

1. januar Anne Franks visdom

1. januar Anne Franks visdom 1. januar Anne Franks visdom Den jødiske jenta Anne Frank bodde i Holland under siste verdenskrig. Vennlige mennesker gjemte henne unna så hun ikke skulle bli tatt. Hun havnet likevel i en av Hitlers dødsleirer

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1

FJELLVOLLPOSTEN. Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 FJELLVOLLPOSTEN Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015.

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. 1 Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. Sted: Underetg, Skien baptistkirke. Tidspunkt: 19.00 21.10 Antall fremmøtte: 40 Kaffe fra klokken 18.45. Harald Dønnestad innledet kvelden. Harald takker

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014 2017

BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014 2017 BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014 2017 Eidsberg kirke på 1930-tallet Babysang Minnelund ved Mysen nye kirkegård Familiegudstjeneste Trømborg kirke EIDSBERG KIRKELIGE FELLESRÅD Budsjettramme: Forslag til Budsjett

Detaljer

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte.

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. KONFIRMANT 2015-16 Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. Dere skal ha mottatt informasjon om konfirmasjon fra Den norske kirke sentralt i posten. Her kommer litt mer informasjon

Detaljer

Jesus Kristus er løsningen!

Jesus Kristus er løsningen! Jesus Kristus er løsningen! 4 Herre, husk meg med den nåde Du har for Ditt folk. Se til meg med Din frelse, 5 så jeg kan se godene for Dine utvalgte, så jeg kan glede meg i Ditt folks glede, så jeg kan

Detaljer

Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte

Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte «En gang før du selv kan minnes, ble du møtt av gledens bud: at du alltid kan få leve som et elsket barn hos Gud.Han

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk

ÅRSMELDING 2009. Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk ÅRSMELDING 2009 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk Nettside: www.nesbyen.frivilligsentral.no - 1 - INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær!

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Juni 2014 Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Foto: Siri R. Grønskar God sommer! Sommerferien står for døren og vi har lagt bak oss en sesong med mange flotte musikalske opplevelser. Høsten

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram vår 2014 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Program for VINTER/VÅR 2014 Her på Nordberghjemmet har vi mye å glede oss til i tiden fremover

Detaljer

Velkommen til konfirmasjon Blaker Frogner Sørum

Velkommen til konfirmasjon Blaker Frogner Sørum Den norske kirke Velkommen til konfirmasjon Blaker Frogner Sørum Lurer du? Årets sommerferie nærmer seg og du er ferdig med 8. klasse. Når du etter ferien begynner i 9. klasse, er du i alderen for konfirmasjon.

Detaljer

Forfall fra vara: Linda Røed, Sverre Følstad, Torill Korsvik og Aina Sørlie Grimnes.

Forfall fra vara: Linda Røed, Sverre Følstad, Torill Korsvik og Aina Sørlie Grimnes. MODUM MENIGHETSRÅD Åmot, 19.06.13 Referat fra møte i Modum menighetsråd Tid: onsdag 19.06.13 kl. 19.00-22.00. Sted: Åmot kirke, skolestua Tilstede: Menighetsrådets medlemmer: Terje Enger Gulbrandsen (leder),

Detaljer

Oppstart konfirmantåret 2013-2014 i Halden menighet

Oppstart konfirmantåret 2013-2014 i Halden menighet Til konfirmanter og foresatte Oppstart konfirmantåret 2013-2014 i Halden menighet Halden 4. juli 2013 God sommer og takk for sist! Som lovet kommer det her en del mer informasjon om hva som skjer til høsten.

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt.

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 27. november 2016 Matteus 21,1-11 (Det er et fiktivt brev jeg henviser til om Aleksandra fra Romania. Historien er inspirert

Detaljer

KORTE ANDAKTER for de eldste barna November 2012 ImF- UNG

KORTE ANDAKTER for de eldste barna November 2012 ImF- UNG KORTE ANDAKTER for de eldste barna November 2012 ImFUNG INNHOLD 1. Hvem er du? s. 3 2. Elsk deres fiender s. 4 3. Du er verdifull s. 5 4. Pakken s. 6 Hei! Her kjem den fjerde samlingen av korte andakter

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: FREDAG 28. MARS 2008 KL. 18:00 STED: HVITSTEN GRENDEHUS 1545 HVITSTEN Hvitsten, 17. februar 2008 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 28. mars

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR AVERØYKONFIRMANTER

INFORMASJONSHEFTE FOR AVERØYKONFIRMANTER INFORMASJONSHEFTE FOR AVERØYKONFIRMANTER Velkommen som konfirmant! Å bli konfirmert betyr å bekrefte eller stadfeste noe. Du får lov til å stadfeste dåpen din og bekrefte tilhørighet til Gud eller kirken,

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Fellesråd og Menighetsrådets sammensetning fra 27 oktober 2011:

Fellesråd og Menighetsrådets sammensetning fra 27 oktober 2011: Årsmelding Måsøy Menighet 2011 Innledning Kirkesektorens overordnede målsetting: Menighetsrådets målsetning er å vekke og nære det kristelige liv i soknet, særlig at Guds ord kan bli rikelig forkynt, syke

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2015 2015 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

Skrevet av Karen Holford

Skrevet av Karen Holford Minner i stein I bibelske tider og i tidligere århundrer så samlet folk sammen steiner for å lage et spesielt monument slik at de kunne minnes noe fantastisk som Gud hadde gjort for dem. Hva er den viktigste

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

Et inkluderende fellesskap i tro, med håp og av kjærlighet.

Et inkluderende fellesskap i tro, med håp og av kjærlighet. DEN NORSKE KIRKE Hedalen menighetsråd Et inkluderende fellesskap i tro, med håp og av kjærlighet. Dato : 02.04.14 Arkiv : Deres ref. : Vår ref. : LISTE OVER SAKER BEHANDLET I MENIGHETSRÅDET I 2013: 15.01.2013:

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Nøtterøy Menighetsråd

DEN NORSKE KIRKE Nøtterøy Menighetsråd PROTOKOLL FRA MØTE I NØTTERØY MENIGHETSRÅD Onsdag 22.januar 2014 STED: Borgheim Menighetssenter Tilstede: Knut Paulin-Poulsen, Ellen Wisløff, Egil Mundal Martinsen, Torill F Tandberg Sokneprest: Inger

Detaljer

Se på Jesus! Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO September 2011

Se på Jesus! Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO September 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO September 2011 Se på Jesus! Viktig å ha rett fokus! Tiden går, årene går... du ber og venter på Guds under i ekteskapet. Det er ikke alltid like lett å være tålmodig i

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2016 2016 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer