menighetsblad Vinterstemning på Nesflata Innhold i bladet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "menighetsblad Vinterstemning på Nesflata Innhold i bladet"

Transkript

1 menighetsblad Nr 1 februar 2010 Årgang 66 Kaldt på kirkegårdene, side 8 «Hvilket morsliv kommer isen fra, hvem har født rimet som faller fra himmelen, når vannet fryser og blir som stein, og havdypets flate dekkes av is?.» Job. 38, Innhold i bladet Andakt... 2 Nes menighetsråd... 3 Viktige saker i Nes kirke 150 år i Gaver... 5 Informasjon om gravferdsbyråene... 5 Konserter vinteren Kaldt på kirkegårdene... 8 Vinterstemning på Nesflata

2 Nes og Flå menighetsblad 3540 Nesbyen NYTT ÅR NYE MULIGHETER Redaksjon: Audun Aasheim (redaktør) Ønsker du å gi en gave til menighetsbladet, benytt gironr. : Merkes: «Gave til menighetsbladet» Grafisk produksjon: Kreator Kommunikasjon AS, 3570 Ål Tlf Nes kirkekontor Torghagen, Pb. 102, 3541 Nesbyen Tlf Man tirs og tors fredag kl 9-15 Menighetsrådsleder Dag Smestad Tlf , mob Flå kirkekontor Klokkerboligen, Kommunehuset, 3539 Flå Tlf Onsdag kl 9 15 Fungerende menighetsrådsleder Hans Bekken Tlf , mob Fellesrådsleder Dag Smestad Tlf , mob Sokneprest Eivind T. Fagermoen Tirsdag 10-14, Nes kirkekontor Ring Nes kirkekontor / mobil for avtale Tlf , mob Sokneprest Vivi S. Johnsbråten Ring kontoret i Flå evt. mobil for avtale Tlf , mob Undervisningsprest Stig Johnsbråten Torsdag 10 12, Nes kirkekontor Tlf , mob Kirkeverge Audun Aasheim Tlf , mob Sekretær Aasta Magnvor Teigen Tlf / / Kantor Peter Rødel Mob Kirketjener Nes Geir Halland Mobil Klokker Flå Karin Reiersgård Mobil Kirketjener Flå Øyvind Riggenholt Mobil Eivind T. Fagermoen Sokneprest Vilje til å klare seg Mange har erfaringer med at alt gikk ikke som det skulle i gamleåret. Noen har fått skudd for baugen, men holder skuta likevel flytende. Det har kommet påkjenninger som ga følelsen av å gå til bunns. Men de menneskelige ressurser er utrolig store. Viljen til å klare seg er seiglivet. Heldigvis. Viktige livserfaringer Hvem har forresten påstått at livet ikke medfører smerte?! Smerte og nederlag er en del av livet! Det samme er sorg og savn. Det gjelder om å gå videre. Komme igjennom. Vokse som mennesker, ja, modnes. Livserfaringer er viktige for å kunne bety noe for andre. De er også viktige for respekten for seg selv. Det dreier seg ikke om en overbærende selvsikkerhet. Den virker bare frastøtende. Nei, en selvrespekt som er basert på ydmykhet overfor seg selv og andre. Slike mennesker har mye å bidra med. De gjør livet lettere for andre. De gjør som apostelen Paulus skriver i brevet til Galaterne: "Bær hverandres byrder, og oppfyll på den måten Kristi lov." (Gal. 6,2) Det dreier seg om en gjensidig kjærlighet. For Kristi lov er kjærlighetens lov. Styrke til å klare seg selv Den som krever at andre skal stille opp for seg, tar seg til rette på andres bekostning. Halvt humoristisk blir det uttrykt: Andre tenker bare på seg selv, det er bare jeg som tenker på meg! Dette betyr rett og slett å gjøre seg viktigere og bedre enn andre. I brevet til Galaterne fortsetter derfor Paulus med å si: "Den som tror han er noe, men ingenting er, han bedrar seg selv. Hver og en skal prøve sin egen gjerning. Han skal ha sin ros av det han selv har gjort, og ikke se på de andre, for enhver skal bære sin egen byrde." (Gal.6,3-5) Det gjelder om å bli ydmyk og få styrke til å bære sin egen byrde, slik andre bærer sin. Med omsorg og kjærlighet i et byggende fellesskap kommer styrke til å klare seg selv. Det kommer nye muligheter. Slipp egne krefter til. Enhver må la være å se seg tilbake, se heller framover! Tilværelsens gåte og mening Jesus sier: "La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg!" (Joh.14,1) Han som kjærlighetsloven er oppkalt etter, vil gi styrke til å slippe angsten for framtida. - en sykelig angst trenger profesjonell behandling. Gud har gitt mennesker evner til å tilegne seg kunnskap for å yte profesjonell hjelp. - men en normal angst gir seg utslag i pessimisme for dagene som kommer, og en likegyldighet og forvirring om meningen med livet. I stedet for å la pessimismen få overtaket, ber Jesus om å bli trodd. Han kan og vil hjelpe hver og en som ber han om det. Gi din tro til Gud og til hans Sønn Jesus Kristus. Det blir et nytt år med nye muligheter. Hvorfor er det så vanskelig å prøve? Alt for mye synes å stritte imot. Redselen for å miste seg selv hindrer. Men erfaringen kommer til å bli motsatt. Den blir å finne seg selv i enhet med tilværelsens gåte og mening, som er Gud og hans Sønn Frelseren.

3 Nes menighetsråd Medlemmene i Nes menighetsråd for perioden er: Bak fra venstre: Dag Smestad (leder), Signe Lise Merødningen, Ragnhild Høva, Unn Kari Øen Strand (nestleder), Oddvar Holm og Kari Ribberud. Foran fra venstre: Tollef- Aksel Svenkerud, Eivind T. Fagermoen og Marta Maria Espeset. 1. varamedlem Magne Gullingsrud deltar også fast på menighetsrådsmøtene. Ansatte i kirken i Flå og Nes De ansatte innen kirken i Flå og Nes var pr desember 2009 følgende, fra venstre og rundt bordet: Anne Eli Hovde (kirketjener Nes til ), Aasta Teigen (sekretær Flå og Nes til ), Dag Smestad (kirketjener Nes), Karin Reiersgård (klokker og renholder Flå), Lucia Da Silva (renholder Nes), Vivi Schwencke Johnsbråten (sokneprest Flå), Stig Johnsbråten (undervisningsprest Flå og Nes), Steinar Balsnes (vikar Nes), Geir Halland (kirketjener Nes), Øyvind Riggenholt (kirketjener Flå), Eivind T. Fagermoen (sokneprest Nes), Peter Rødel (kantor Flå og Nes), Ann-Mari Syversen Aasheim (sekretær Flå og Nes fra ) og Audun Aasheim (kirkeverge i Flå og Nes) Foto: Endre Nordhagen, Nor Kro

4 NES KIRKE: Mye utbedringsarbeid vil foregå her i Stilling diakon det arbeides med forslag om en diakonstilling for Flå og Nes, for innarbeiding i budsjettet i For å få til dette må vi ha et spleiselag med kirkelige lønnsmidler, statlig tilskudd og kommunal medfinansiering. VIKTIGE SAKER I 2010 Også i 2010 vil det skje mye i kirkelig regi i Flå og Nes. Kirkelig fellesråd gikk på møtet i desember 2009 gjennom en del arbeidsoppgaver for året, som kort presenteres her. Kirkens nettsider det er en gruppe i gang som forbereder egne nettsider for menighetene i Flå og Nes, og vi satser på lansering av egne hjemmesider innen På nett sidene vil vi også etter hvert presen tere bilder av alle gravstøttene på våre kirke gårder, og dette arbeidet starter opp sommeren det er over 3000 gravplasser i Nes og Flå, så dette må nødvendigvis gå over en viss tid. Sanering graver Flå kirkegård det fremmes sak til Flå menighetsråd og fellesrådet i februar 2010 angående utgåtte gravene som vi ikke har festere til, med forslag om sletting våren dette vil bli spesielt omtalt i menighets bladet 2/10, som kommer ut Kirkegårdsvedtekter det fremmes forslag til nye kirkegårdsvedtekter for både Flå og Nes menighetsråd i februar disse skal etterpå godkjennes av bispedømmerådet, og vil så bli gjort kjent for brukere av kirkegården. Registrering kirkens eiendeler Vi skal registrere og fotografere inventar og utstyr, for å sikre oversikten over våre eiendeler. Oppsetting gammelt orgel i fjellkirken Vi har fått godkjenning fra bispedømmerådet på oppsetting av det gamle orgelet i fjellkirken, og skal nå avklare økonomiske bidrag fra Riksantikvaren. det er et ønske å få satt opp orgelet i løpet av Utbedring Nes kirke Vi har fått svært sjenerøse bidrag fra Nes kommune til å starte utbedringen av Nes kirke, et prosjekt som er omtalt flere ganger tidligere i menighetsbladet. Vi fikk kr 1 mill i 2009, og påfyll med ytterligere kr 2 mill i det er også satt av kr 2 mill i Oppstart arbeid på kirke skjedde 27. januar med sanering, skadekontroll og reparasjon av råteskader i gulv/vegg på korsarm nord. det skal her bl.a. avklares om den omfattende råteskaden i gulv også har spredning til vegg. det er planlagt at reparasjon/gjenoppbygging skjer umiddelbart etter sanering. Det er videre kjøpt inn nytt stillas, der om lag 1/3 av totalt utvendig rigg/ stillasbehov kan dekkes med eget utstyr uten leiekostnader. Istandsetting av kirkens tårn starter etter påske/medio april, med bygging av rigg, omtekking av skifertekking på tårntak, reparasjon av paneldetaljer samt maling. I tillegg kommer det med det første helt nytt varmeanlegg i kirken. Arbeidet med utbedring av kirken vil selvsagt så langt som mulig ta hensyn til de aktiviteter som er i kirken. leserne kan regne med jevnlige reportasjer i 2010 fra et viktig arbeid for vår flotte kirke! Nes kirke 150 år i 2012 I 2012 er det 150 år siden Nes kirke ble innviet. Dette skal markeres med forskjellige aktiviteter. Menighetsrådet har blant annet satt i gang arbeidet med et jubileumsskrift. Til dette er vi interessert i stoff om kirken gjennom disse 150 årene. Gamle bilder, postkort, tegninger, avisutklipp, historier, ja alt som har med Nes kirke og menighet å gjøre. Inkludert i dette er også kapellet, fjellkirken, stavkirken, Side 4 menighets- og misjonsforeninger og annet knyttet til det kirkelige liv. Har du noe som kan være aktuelt for oss å bruke, så kontakt kirkeverge Audun Aasheim på kirkekontoret. og har du lyst til å være med og arbeide med et slikt jubileumsskrift, så hører vi svært gjerne fra deg! Udatert postkort av Nes kirke, med jorde og skigard der Esso-stasjonen ligger i dag. (Postkort utlånt av Dag Smestad)

5 Gaver Responsen på giroen i menighetsbladets julenummer har vært overveldende! Pr 21. januar hadde vi fått inn hele 132 bidrag på til sammen ca kr dette er meget gledelig, og gjør oss i stand til å produsere et godt og fyldig menighetsblad også i blant annet utvider vi neste nr, som kommer før påske, så det blir en 12- siders utgave. tusen takk, alle som har bidratt med frivillige abonnement og gaver! BLI MED i Nes barnekor! Før jul fikk vi også en meget gledelig gave fra Nesbyen bil og traktor. sigurd Jorde var da innom kontoret med en sjekk på kr , som skal gå til å sette opp igjen det gamle kirkeorgelet i Nes fjellkirke. dette er en oppgave vi prøver å få løst i tusen takk for et meget sjenerøst bidrag til dette spennende prosjektet! Dato Kirke Formål Innkommet Nes Flå 01/11/09 Nes Fjellkirken /11/09 Flå Fjellkirken /11/09 Fjellkirken Fjellkirken /11/09 Flå Søndagsskolen i Flå /11/09 Nes Menighetens misjonspr /11/09 Flå Flåkk /12/09 Nes Søndagsskolen i Nes /12/09 Flå Menighetsarbeidet /12/08 Fjellkirken Fjellkirken /12/09 Nes Kirkens Nødhjelp /12/09 Flå Kirkens Nødhjelp /12/09 Nes Det norske misjonsselskap /12/09 Flå Menighetens misjonspr Sum: Totalt for 2009: (Totalt i 2008:) Nes barnekor er åpent for alle fra første til niende klasse, og vi tar gjerne imot nye i koret (eller noen som har vært ute av koret en stund). Det er øving på tirsdagene, på musikkrommet på barne skolen fra kl Det er ikke noe problem å kombinere dette med dans kl vi gir beskjed i passe tid til de som evt. skal dit. Vi kommer til å arbeide med noen musikaler, en påskemusikal, og et større musikalprosjekt til høsten. Her blir det mye flott musikk, og spennende muligheter for de som har lyst til å bryne seg på en rolle! Send en e-post eller SMS med navn og mobilnummer med mer til Stig (tlf: , e-post: no) så vi har muligheten til å kontakte dere. Koret har en nettside: barnekor.neskirke.no Her finner dere de siste oppdateringene om når det er øvelser, når vi skal synge i kirken og andre steder, og om andre ting vi planlegger. Nye-året frå Gud REGNSKAP 2009: Lite underskudd, men god økonomi! i det menighetsbladet går i trykken, er regnskapet for 2009 ferdig. det viser underskudd både for Nes (kr ) og Flå (kr ) årsaken til underskuddene er stort sett at det har oppstått behov for anskaffelser av utstyr i 2009 som ikke har vært budsjettert. For Nes er dette radiatorbeskyttere i kirkene (ca kr ), elektrisk arbeid i Nes kirke og på kirkegården (ca kr ) og innkjøp av organistvarmere i Nes kirke (ca kr 8 000). i tilegg er det både for Flå og Nes gjort innkjøp av mikrofoner og høyttalere for korene, noe som også skal bedre lydforholdene i Nes kirke. Nes fjellkirke har gått med ca kr i overskudd, dette settes av til bruk i fjellkirken. mer om regnskapet i neste nummer av menighetsbladet. Det nye året ligg der så ubrukt og så reint Og vi får nye sjanser, til det som var forseint Vi har igjen eit høve til kun å gjere godt Få året til å verte det beste vi har fått Så la oss trene tanken til gode fine ord Og ikkje slikt som øydelegg, og set vonde spor La oss gjøre gjerninger som Jesus smiler til La dette året verte slik Han så gjerne vil For Gud han gjev oss dagen, og kvart eit nyfødt år Og vil vårt aller beste på vegen som vi går Men vi har eigen vilje, som ikkje kjem frå Han Det er det som øydelegg, i alle verdas land Så la oss be om nåde for alt som Gud har skapt Be om at verda vaknar, og ikkje går fortapt GHB Side 5

6 Konserter Konsert i Nes kirke torsdag 18. februar kl Vinterens første orgelkonsert blir med nederlandsk/norsk program: - Thema met variaties H. Andriessen - Hymn to Gaia N. G. Støyva - Laudate Dominum J. Welmers (fremføres med vinterbilder fra Nes av Audun Aasheim) Pause (med kaffe og kake) - In illo tempore N. G. Støyva - Prelude, passacaglia og fuge over: «Gå varsomt min sjel» L. Solberg Dette programmet skal kantor Peter Rødel også framføre på Tysklands nest største orgel i Marienbasillika i Kevelaer. Alle er flotte verk, og vi håper på en varm og fin konsert denne vinterkvelden i februar! Det er som vanlig gratis inngang. Stort kor med mektig musikk: Konsert i Nes kirke lørdag 13. mars kl Ål kyrkje søndag 14. mars kl King of Kings and Lord of Lords en reise gjennom 500 år med engelsk kirkemusikk Ål-koret, B-karad n, Ål kantori, Audun Flaen (orgel), Thor Olav Fjellhøi (trompet) og Arild Rønsen (dirigent og tenorsolist). Foto: Magny Folkedal Tre kor har slått kreftene sine sammen for å presentere noe av det vakreste og mektigste som er skrevet for kor på de britiske øyene, musikk som hører hjemme i den flere hundre år lange kor tradisjonen i de store katedralene, som i Cambridge. Programmet spenner frå den vare renessansemusikken til William Byrd via Händels storslåtte «Hallelujah»-kor, til romantiske perler og spennende klanger frå den nålevende komponisten John Rutter. Koret har med seg to dyktige og erfarne musikere, Audun Flaen og Thor Olav Fjellhøi, som både akkompagnerer koret og er solister. Nevnes må også korets dyktige dirigent Arild Rønsen som er kjent i heile Hallingdal for sin flotte tenorstemme. Dette blir en mektig konsertopplevelse med musikk du ellers må reise langt for å oppleve! Jubileumskonsert i Flå kirke Det var i fjor høst planlagt en konsert i Flå kirke i forbindelse med at orgelet var 25 år gammelt. Konserten ble da utsatt. Denne blir nå gjennomført over påske, vi kommer tilbake med dato og omtale i neste menighetsblad. Orgellunch også denne sommeren En ny aktivitet sist sommer var orgellunch en gang i uken i Nes kirke. Med vel 25 fremmøtte i snitt må dette betegnes som vellykket, og derfor blir det orgellunch også denne sommeren. Foreløpig er disse onsdagene satt opp: 16. og 23. juni 21. og 28. juli 4. og 11. august Det blir åpen kirke fra kl , og informasjon om kirken før konserten starter kl Mer om dette i påfølgende menighetsblad. Vinterbilder fra Nes blir en del av konserten 18. februar. AndaktER THOEN HOTELL Nesbyen Telefon Kro Mot e l l Cat e r i n g Selskapslokaler Bromma, 3540 Nesbyen Tlf norkro.no Mob. Ole C. Haug: Kaare Huuse: Flåheimen Tirsdager kl 11:00 9. feb Eivind T. Fagermoen 23. feb Vivi Johnsbråten 9. mars Eivind T. Fagermoen 23. mars Vivi Johnsbråten Elverhøy Helsetun Torsdager kl. 11:30 på Bokollektivet og kl. 12:15 på sykehjemmet 18. feb Vivi Johnsbråten 4. mars Eivind T. Fagermoen 18. mars Betel Kiki Begravelsesbyrå 3539 Flå Telefon Vi bidrar til en verdig begravelse. Kiki Blomster Vassfartunet Kjøpesenter 3539 Flå Telefon Gol Begravelsesbyrå 3550 Gol - Tlf Mobil Avd. Nesbyen: Mobil Vi bidrar til en verdig begravelse. Åpent hver dag hele året 3539 Flå - Telefon Nesbyen Tlf Flå Tlf Velkommen til J. Syversen A/S i Stasjonsgata - tekstilvarer - Nesbyen Hele familiens motehus Hyggetreff Flå menighetshus Torsdag 25. feb kl Torsdag 25. mars kl Nesmoen, 3540 Nesbyen Tlf: Fax: E-post: Hallingdal Ei e n d o m s m e g l i n g as Din lokale megler Telefon Bruk en eiendomsmegler folk stoler på Kjøpesenteret Nesbyen Side 6

7 Døde flå DESEMBER Tarald Holtet (1923) Døpte flå Sondre Gandrud Andreas Stillingen Alexander Reiersgård Solheim nes Amanda Halvorsen Jensen Vigde nes Erlend Alexander Badham og Dione Barbara De Sousa Pereira (viet i Nes fjellkirke) nes DESEMBER Anders Håkonsrud (1925) (begravd i Flå) Olav Ingvald Andersen (1919) Lars Nordheim (1959) Margit Frekeplass (1915) Guri Ågot Lagmandokk (1920) Kristi Rukke (1927) Randi Skaret (1957) JANUAR Kari Myrerukke (Rukke) (1918) søndag 7. februar kristi forklarelsesdag Tekst Joh 17, 1-8 Kl. 11:00 Flå kirke Ofring til menighetens misjonsprosjekt i Mukdahan søndag 14. februar søndag før faste (fastelavenssøndag) Tekst Joh 12, Kl. 11:00 Nes kirke Presentasjon av det nye menighetsrådet Ofring til Nes menighetshus onsdag 17. februar askeonsdag Tekst Matt 6,16-18 Kl. 18:00 Nes kapell Skriftemålsgudstjeneste Vivi S Johnsbråten Vi går i kirken søndag 21. februar 1.s.i faste Tekst Job 2, 1-10 Kl. 11:00 Flå kirke Vivi S Johnsbråten Ofring til Flå menighetshus søndag 28. februar 2.s.i faste Tekst Luk 7, Kl. 11:00 Nes kirke Ofring til Kirkens familievernkontor i Hallingdal søndag 7. mars 3.s.i faste Tekst Luk 4, Kl. 11:00 Flå kirke Dåpsskole for 6 åringene Vivi og Stig Johnsbråten Ofring til dåpsopplæring Menighetens årsmøte søndag 14. mars 4.s.i faste (midtfaste) Tekst Joh 6, Kl. 11:30 Elverhøy helsetun - bokollektivet Nattverdsmesse Kl. 12:15 Elverhøy helsetun sykehjemmet Nattverdsmesse søndag 21. mars Maria budskapsdag Tekst Sal 113 Kl. 11:00 Nes kirke Vivi S Johnsbråten Ofring til NMS Kirkekaffe tirsdag 23. mars fasteaksjon Informasjon om gravferdsbyråene i forbindelse med dødsfall, tar pårørende selv kontakt med et begravelsesbyrå for å ordne det praktiske rundt begravelsen. dette er de begravelsesbyråene som driver i hallingdal: søndag 2. mai Kl. 11:00 Konfirmasjon i Flå kirke søndag 9. mai Kl. 10:00 og kl Konfirmasjon i Nes kirke Flå: Kiki Begravelsesbyrå, tlf Aud Gandrudbakken, mob , Randi Nybråten, mob Gol: Gol begravelsesbyrå, tlf Bente Andreassen, mob Hemsedal: Hemsedal gravferdsbyrå olav Støyten og Hans Vidar Sørensen, mob Ål: Hallingdal gravferdsbyrå, tlf Steinar Aa, mob Hol: Hol begravelsesbyrå, tlf Roar og Tor Erik Strand, mob BIDRAG FRA LESERNE Mye snø på Nes kirkegård 25. januar 2010 Vi får inn lite stoff fra leserne til bruk i menighetsbladet. Har du et dikt, en historie, tanker om aktuelle ting, en beretning om din tro, en fortelling om en salme eller et skriftsted du er glad i, så send det inn til oss på kirkekontoret! i utgangspunktet er det fri konkurranse rundt denne tjenesten, men i praksis benytter de aller fleste sitt lokale gravferdsbyrå. For Nes er det gol begravelsesbyrå som oftest benyttes. anne eli hovde har i flere år vært agent, hun har nå gått av med pensjon, og bente andreassen har overtatt ansvaret for Nes.. anne eli hovde vil imidlertid fortsatt være kontaktperson når det gjelder vedlikehold og inskripsjon av gravminner på Nes kirkegård. hun nås på mob Bestilling av Nes Menighetshus IN G J E R D WO L LA N Tlf Bestilling av Flå Menighetshus NELLY REIERSGÅRD tlf Side 7 Neste nummer kommer ut til påske Stoff til bladet må være hos redaktøren innen 19. februar.

8 starte. Gravemaskinen og traktoren på kirkegården likedan. Ett sett startkabler smelter ved oppkobling til annet kjøretøy. Vannet i kirken er frosset. og det skal være to begravelser dagen etter. Hva Kirketjenerne Geir Halland og Dag Smestad hadde travle dager i begynnelsen av januar. Seks gravferder på ti dager i verste informasjon til alle husstander i Nes og Flå KALDT på kirkegårdene! I begynnelsen av 2010 fikk vi en skikkelig kuldebølge over både Hallingdal og resten av landet. Ikke alle kan trekke innendørs og fyre godt på peisen, eller skru opp varmen på kontoret på maks. Noen må jobbe ute, bl.a når det er begravelser. Både i Flå og Nes har de ansatte fått føle ordentlig kulde på kroppen nå rundt årsskiftet. Vi setter pris på ansatte som tar utfordringene så greit som disse tre karene! Minus 19, iskald vind på 10 m/s, effektiv temperatur minus 32. Flaggene holder på å blåse av stengene. Det er kaldt å ha begravelse i Flå på slike dager. flå, 30. desember 2009: Termometeret viser "kun" 19 minus, men det er i tillegg ti sekundmeter vind. Selv til Flå kirkegård å gjøre er dette mye, og særlig når det er såpass kaldt som det er. For en tabell fra meteorologisk institutt viser at effektiv temperatur med så mye vind er minus 32 grader! Denne dagen er det begravelse, og det er en meget kald fornøyelse både for de ansatte og gravfølget. Det er rett og slett iskaldt, og man blir ikke ute mer enn det høyst nødvendige. Kirketjener Øyvind Riggenholt var den som måtte det praktiske rundt gravleggingen, og han har heldigvis vært ute en vinterdag før. For man må rett og slett føle en slik kulde på kroppen for å få det rette inntrykket. Selv om Karasjok med er det kaldeste som er målt i Norge, så føles Flå kirkegård kaldere ut en slik dag. Kirketjener Øyvind Riggenholt har lang erfaring i gravferder på Flå kirkegård - i alle slags temperaturer! nesbyen, 7. januar 2010: Det er nøyaktig 30 minus. Alt er frosset. Bilen til kirketjeneren vil ikke gjør man da? Går på med godt humør, ordner seg så godt man kan, låner det man trenger, og får jobben gjort! kuldeperioden måtte de ta seg av, og takket være stor og god innsats gikk dette veldig greit. Likevel, alt blir mer tungvint når det er slike forhold. Hva gjør man når det er 30 minus, alt er frosset (inklusiv barten!) og det skal være to begravelser dagen etter? Tar det hele med godt humør! Geir Halland (t.v.) og Dag Smestad ser ut til å glede seg over arbeidet også denne dagen. Geir Halland (til venstre) og Dag Smestad hadde travle og kalde dager på Nes kirkegård i begynnelsen av januar. Gravemaskinen ble for anledningen lånt av Hallingdal kraftnett, tusen takk til dem for det.

menighetsblad Frode Alnæs i nes kirke 25.11.10 Innhold i bladet

menighetsblad Frode Alnæs i nes kirke 25.11.10 Innhold i bladet menighetsblad Nr 6 desember 2010 Årgang 66 LysVåken i Nes kirke side 3 «Da trenger du ikke mer solens lys om dagen, eller månens lys om natten. For Herren skal være ditt lys for evig, din Gud skal være

Detaljer

menighetsblad Høsttakkefest i Flå Innhold i bladet

menighetsblad Høsttakkefest i Flå Innhold i bladet menighetsblad Nr 5 oktober 2010 Årgang 66 På kirkebesøk i Kraków, side 4-5 «Den som er sen til vrede, har stor forstand, men den som lett blir vred, opphøyer dårskap.» Salomos Ordspråk:14, 29 Innhold i

Detaljer

mghblad:nlmgh-blad 25.06.2009 09:24 Side 1 Nr. 3 Juni 2009 74. årgang God Sommer!

mghblad:nlmgh-blad 25.06.2009 09:24 Side 1 Nr. 3 Juni 2009 74. årgang God Sommer! mghblad:nlmgh-blad 25.06.2009 09:24 Side 1 Nr. 3 Juni 2009 74. årgang God Sommer! mghblad:nlmgh-blad 25.06.2009 09:24 Side 2 NORDRE LAND PRESTEGJELD Sokneprest: Knut Ellefsrud Sokneprestkontoret, tlf.

Detaljer

Nr. 1 Februar 2011 75. årgang. Nordsinni kirke. Foto: Kirsti Thomlevold

Nr. 1 Februar 2011 75. årgang. Nordsinni kirke. Foto: Kirsti Thomlevold Nr. 1 Februar 2011 75. årgang Nordsinni kirke Foto: Kirsti Thomlevold NORDRE LAND PRESTEGJELD Kirkekontoret, Storgt. 30, 2870 Dokka (2. etg. Etnedal Sparebank) Sokneprest i Nordre Land: Knut Ellefsrud

Detaljer

FOR VINGER OG AUSTMARKA - NR 1-2015 - 62. ÅRGANG

FOR VINGER OG AUSTMARKA - NR 1-2015 - 62. ÅRGANG FOR VINGER OG AUSTMARKA - NR 1-2015 -. ÅRGANG LEDER TA VARE PÅ ARVEN En viktig begrunnelse for at NRK gjennomførte Salmeboka minutt for minutt var å ta vare på kulturarven. Og svært mange, både de som

Detaljer

Vi ønsker alle våre lesere en god pinsehelg og en god sommer!

Vi ønsker alle våre lesere en god pinsehelg og en god sommer! Nr. 2 Våren 2007 19. årgang Vi ønsker alle våre lesere en god pinsehelg og en god sommer! 17. mai toget fra Skogheim skole til Seegård kirke gikk i år for siste gang før skolen blir lagt ned fra førstkommende

Detaljer

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg.

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg. Kirkebladet Vang og Hamar menigheter Nr 1/2015. 2. årg. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon 2 Å BLI KJENT MED GUD Å bli kjent med Gud Noen ganger i

Detaljer

Fløværingen. God sommer. Flå kommune, 3539 Flå Telefon: 3205 3600 - Telefaks: 3205 3601 postmottak@flaa.kommune.no - www.flaa.kommune.

Fløværingen. God sommer. Flå kommune, 3539 Flå Telefon: 3205 3600 - Telefaks: 3205 3601 postmottak@flaa.kommune.no - www.flaa.kommune. Fløværingen Informasjon for Flå kommune Nr 38 juni 2015 God sommer Flå kommune, 3539 Flå Telefon: 3205 3600 - Telefaks: 3205 3601 postmottak@flaa.kommune.no - www.flaa.kommune.no Redaktørens SPALTE Flå

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

Menighetsbladet Nr. 1-2014

Menighetsbladet Nr. 1-2014 Menighetsbladet Nr. 1-2014 Kilebygda, Melum, Skotfoss og Solum Kilebygda Melum Skotfoss Solum Foto: Hallvard Ripegutu Skidag i Solum På side 4-6 kan du se mange bilder og lese om skidagen 02 Innhold 03:

Detaljer

Randesund menighets nye nettsider / side 15

Randesund menighets nye nettsider / side 15 Randesund menighets nye nettsider / side 15 randesund.menighet@kristiansand.kommune.no Hjemmeside www.randesund.no bjorg.slogedal@kristiansand.kommune.no eivind.martinsen@kristiansand.kommune.no torill.farstad.dahl@kristiansand.kommune.no

Detaljer

vår fedrearv Menighetsblad for Lillehammer og omegn Nr. 1. 2014 54. årgang

vår fedrearv Menighetsblad for Lillehammer og omegn Nr. 1. 2014 54. årgang vår fedrearv Menighetsblad for Lillehammer og omegn Nr. 1. 2014 54. årgang 2 Vår Fedrearv Når livet og troen utfordres Andakten Lise Hyldmo er 56 år og måtte slutte å arbeide som 26 åring etter en akeulykke

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer

Elin Wikstøl Andersen tildelt Frivillighetspris for 2012 s. 9

Elin Wikstøl Andersen tildelt Frivillighetspris for 2012 s. 9 Elin Wikstøl Andersen tildelt Frivillighetspris for 2012 s. 9 Verdens vakreste fortelling S elvsagt handler det om juleevangeliet, slik vi møter den i Lukasevangeliets andre kapittel. En fortelling som

Detaljer

Kirkeblad for Øyer og Tretten. Mai 2009. Tretten kirke tidlig på 1900-tallet.

Kirkeblad for Øyer og Tretten. Mai 2009. Tretten kirke tidlig på 1900-tallet. Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 3 Mai 2009 62. årgang Tretten kirke tidlig på 1900-tallet. Redaktørens hjørne Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige råd Redaksjon: Ole Johs.

Detaljer

Jubileumsfest. Les mer side 7

Jubileumsfest. Les mer side 7 Nr 1 mars 2014 46. årgang Jubileumsfest Les mer side 7 Andakten La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg Joh 14, 1-6 Jesus var sammen med disiplene, vennene sine. De begynte å bli

Detaljer

Nils-Kristian Møller fra leder til tekstleser side 4 5. Konfirmasjonstanker side 6 7. Kirkejubileet i Strandlykkja side 10 11

Nils-Kristian Møller fra leder til tekstleser side 4 5. Konfirmasjonstanker side 6 7. Kirkejubileet i Strandlykkja side 10 11 www.stangemenighet.no Nr. 2 2015 68. årgang Nils-Kristian Møller fra leder til tekstleser side 4 5 Konfirmasjonstanker side 6 7 Kirkejubileet i Strandlykkja side 10 11 Fellesrådets økonomiplan og kirkevalg

Detaljer

Nr. 2 Mars 2010 75. årgang. Vår i emning

Nr. 2 Mars 2010 75. årgang. Vår i emning Nr. 2 Mars 2010 75. årgang Vår i emning NORDRE LAND PRESTEGJELD Kirkekontoret, Storgt. 30, 2870 Dokka (2. etg. Etnedal Sparebank) Sokneprest: Knut Ellefsrud Sokneprestkontoret, tlf. 61 11 61 35 Kontortid:

Detaljer

Solfrid Molland. Guttorm Guttormsen.

Solfrid Molland. Guttorm Guttormsen. PORSGRUNN Nr. 2 - Mars 2013 e.kr.f. Intervju med Thorleif Leifsen Thorleif Leifsen skal lede den nyetablerte byggekomiteen for Østre Porsgrunn kirke - Jeg gleder meg til å starte arbeidet med den nye kirken

Detaljer

a:men Les om årets fasteaksjon til inntekt for Kirkens Nødhjelp Side 11 ASKØY MENIGHETSNYTT - NR.1 2011

a:men Les om årets fasteaksjon til inntekt for Kirkens Nødhjelp Side 11 ASKØY MENIGHETSNYTT - NR.1 2011 a:men ASKØY MENIGHETSNYTT - NR.1 2011 Les om årets fasteaksjon til inntekt for Kirkens Nødhjelp Side 11 innhold: Redaktøren har ordet Teologi a:men Redaktør: Sokneprest Øystein Skauge e-post: oystein.skauge@kirken-askoy.no

Detaljer

M enighetsblad. for Søndre Land. God Påske! Av innholdet: Nr. 1 Mars 2008 68. årgang. Liv Anne Rød Larsen vigslet til diakon søndag 24.

M enighetsblad. for Søndre Land. God Påske! Av innholdet: Nr. 1 Mars 2008 68. årgang. Liv Anne Rød Larsen vigslet til diakon søndag 24. M enighetsblad for Søndre Land Nr. 1 Mars 2008 68. årgang Liv Anne Rød Larsen vigslet til diakon søndag 24. februar Av innholdet: God Påske! Konsert med Sondre Bratland og Annbjørg Lien Da Randsfjorden

Detaljer

Menighetsblad for Dyrøy. Nr. 2 - Sommeren 2012 Årgang 3

Menighetsblad for Dyrøy. Nr. 2 - Sommeren 2012 Årgang 3 Menighetsblad for Dyrøy Nr. 2 - Sommeren 2012 Årgang 3 Sommeren med Jesus Plutselig er sommeren der. Mørke vinterdager avløses av lyse sommerdøgn. Temperaturen stiger og forventninger til i alle fall noen

Detaljer

Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 2 2011 17. Årgang. Fra venstre: Janne Knutsen, Malin Pedersen, Kathrine Lillebakken.

Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 2 2011 17. Årgang. Fra venstre: Janne Knutsen, Malin Pedersen, Kathrine Lillebakken. Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 2 2011 17. Årgang God pinse og God sommer! Eldretreffet: Stor oppslutning om Eldretreffet. les mer s. 8+9 Potetkakebaking: Koperviks hemmelighet avslørt på Aldershjemmet!

Detaljer

Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00

Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00 1 Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00 -Innkalling, saksliste og årsmeldinger «Med livets Herre der livet leves» www.tveit.frikirken.no 2 Innkalling til menighetens årsmøte torsdag

Detaljer

PRO- GRAM BLAD LIVET I KIRKEN. Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste INFO TRO VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN! Metodistkirken i Larvik

PRO- GRAM BLAD LIVET I KIRKEN. Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste INFO TRO VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN! Metodistkirken i Larvik NR. 1 2015, ÅRGANG 82 SMART- Metodistkirken i Larvik PRO- GRAM BLAD LIVET I KIRKEN Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste V E R D I E R INFO TRO VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN! 1 EN LOVSYNGENDE MENIGHET

Detaljer

God jul! side 13. side 6-7 HVA SKJER I PÅSKEN? TERRA SKADEFORSIKRING blir formidlet av Kragerø Sparebank. kirkens juleprogram.

God jul! side 13. side 6-7 HVA SKJER I PÅSKEN? TERRA SKADEFORSIKRING blir formidlet av Kragerø Sparebank. kirkens juleprogram. KIRKEBLAD FOR KRAGERØ, SKÅTØY OG LEVANGSHEIA Kirkeblad for Kragerø, NR. 1 APRIL Skåtøy 2009og Levangsheia Nr. 4 desember 2010 HVA SKJER I PÅSKEN? side 13 kirkens juleprogram side side 162-3 jafar 17 år

Detaljer

MENIGHETSBLADET. for

MENIGHETSBLADET. for MENIGHETSBLADET for E I D E B R E M S N E S K O R N S T A D K V E R N E S Nr.. 2 JUNI 2014 61. årgang Himlen blåner for vårt øye, jorden grønnes for vår fot. Bekken risler for vår tørste, korn og blomst

Detaljer

SOFIENBERG MENIGHETSBLAD

SOFIENBERG MENIGHETSBLAD 1 Informasjon / Fulldistribusjon SOFIENBERG MENIGHETSBLAD Høstnummer Nr. 2-2006 97. årg. Sofienbergsenteret 40 år Les også mer om: Konfirmant 2007 Å døpe et barn På den grønne vei Kronerulling til nytt

Detaljer

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13 Lærerikt og spennende Side 12 Grunnlovsjubileet Side 14 Ny kantor Side 10 Pinsebetrakning Side 5 Tro og lys Side 13 Nr. 2-61. årg -juni - september 2014 - informasjon Ansatte Sokneprest Fredrik Ulseth

Detaljer

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 1 Mars 2011-52. årgang

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 1 Mars 2011-52. årgang Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 1 Mars 2011-52. årgang Kvinesdal er ei fargerik bygd hvor folk fra mange kulturer og nasjonaliteter har slått seg ned. Søndag 20.februar var Liknes skole

Detaljer