Knust av konflikt på jobben. Kontroll av dyreklinikker. Fra verste til beste arbeidsmiljø i Nesset. Side 30. Side 8

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Knust av konflikt på jobben. Kontroll av dyreklinikker. Fra verste til beste arbeidsmiljø i Nesset. Side 30. Side 8"

Transkript

1 Forsidefoto: Marius Fiskum < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK Fra verste til beste arbeidsmiljø i Nesset Side 16 Kontroll av dyreklinikker Side 30 Nr < For medlemmer i Fagforbundet Knust av konflikt på jobben Side 8

2 Samferdsel og teknisk Innhold Uklar om anbud Aps parlamentariske leder, Helga Pedersen, er imot anbud på offentlige kjernetjenester, men ikke allergisk mot det. Hun mener bussanbud er et eksempel på konkurranseutsetting som kan ha noe for seg TEMA: Mobbet til sykdom og uførhet 14 Mer trening mindre pleie 16 De valgte seg en ny start 20 PORTRETTET: Hjertegod kriger SAMFERDSEL OG TEKNISK 40 FOTOREPORTASJEN: Vaskeri i det fri 46 Palestinerne: Historie, folk og land 54 Det store lønnshoppet Foto: Terje Aamodt 30 Foto: Ola Tømmerås FASTE SPALTER 4 Nytt 4 Jans hjørne 24 Bare spør 28 Aktuelt 36 FOKUS: En hårsbredd fra allergiplager 38 Seksjonslederen 49 Debatt 52 Gjesteskribent: Ingeborg Gjærum 56 Oss 58 Kryssord 59 Petit og Quiz 62 ETTER JOBB: Målrettet drømmer Bestselgende aktivist I Afrika får forfatter og aktivist Henning Mankell passe avstand til å skrive ut sine kriminelle historier, og passe nærhet til virkeligheten til å forbli politisk aktiv. Les portrettet om forfatteren bak politimannen Kurt Wallander. For dårlige retningslinjer De eksponeres for kjemikalier, stråle - fare fra røntgen, narkosegasser og medisiner. Leder av faggruppe Dyrepleiere, Eileen Josefsen, etterlyser bedre retningslinjer og klarere krav. 8 Foto: Marius Fiskum En kommunal lagune Et kommunalt bad er ikke helt hva det var. Vi besøkte kjelleren i landets nyeste badeland; Moldebadet. Der er vannet ikke klorgrønt, men like blått som i Moldefjorden. Grønt alternativ Hvis flere frisører og kunder krever et grønt alternativ, vil bransjen følge etter og produsentene tvinges til å utvikle mindre skadelige frisørprodukter, mener fokusforfatter Mette K. Haugen ISSN Når sjefen slår tilbake De har varslet om forhold de mente var uakseptable på arbeidsplassen. De har havnet i unåde og i nådeløs kamp mot arbeidsgiveren. Fagbladet har snakket med en rekke utstøtte fra arbeidslivet i Tromsø kommune og med hovedtillitsvalgt Bjørn Williumsen som står last og brast med de som har havnet i konflikt med arbeidsgiver. Foto: Per Tormod Nilsen Hva skjedde med Nesset? Det var en gang en beryktet kommune, den het Nesset. Et sted der konfliktene sto i kø. I år har de mottatt to priser for godt arbeidsmiljø < Fagbladet 10/2010

3 Mange vinnere, noen tapere Et rødgrønt budsjett. Stramt, men godt. Slik karakteriserte finansminister Sigbjørn Johnsen regjeringens forslag til statsbudsjett for Det er mye bra å si om neste års statsbudsjett, særlig i en tid med finanskrise på alle kanter. Her er det penger til Ny giv-prosjektet, som skal stoppe frafallet i den videregående skolen, og til 2200 nye studieplasser. Det er rom for 2000 nye sykehjemsplasser, og økte midler til sykehus og pasientbehandling. Biodieselavgiften er satt på vent, og veier og jernbane skal rustes opp. Maksimalprisen i barnehagen står fast, og det blir ingen realøkning av egenandelene i helsevesenet. Rusomsorgen skal styrkes med 100 millioner, og bostøtten økes. Det er grunn til å merke seg et lite, men viktig beløp: 25 millioner til tiltak for å få bukt med ufrivillig deltidsarbeid, som et ledd i en treårig satsing. Kanskje ikke så mye i den store sammenhengen, men for alle landets ufrivillig deltidsarbeidende er 25 millioner gull verdt. Men alt er ikke bare velstand. Det foreligger ikke noe forslag om å øke sosialhjelpsatsene, slik Fagforbundet og LO ønsker. Kulturskolene får ikke de pengene «For alle landets ufri - villig deltidsarbeidende er 25 millioner gull verdt.» de har fått løfter om. Og selv om det bevilges 240 millioner flere kroner øremerket det kommunale barnevernet, er det ikke gitt noen åpning for at enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år blir omfattet av dette. Alle økninger er heller ikke av det positive slaget. Når bevilgningen til retur av asylsøkere frivillig eller ved tvang blir større, gir det sterke signaler om at ingen av dem kan vente seg noen mildere form for behandling. Dermed øker faren for at vi sender folk tilbake til i beste fall uverdige, i verste fall livsfarlige forhold. Statsbudsjettet har sine mangler, og regjeringen hadde hatt godt av en dreining mot den røde siden av regnbuespekteret. Men når opposisjonen gir uttrykk for at budsjettet er pregløst, og kritiserer regjeringens mangel på retning, vilje og visjon, blir det en litt underlig forestilling. Fra den kanten har det lenge vært hakk i plata på skattelette og manglende eldresatsing. Det ser ut til å gå hjem blant velgerne. Men visjonært kan det ikke kalles. Ansvarlig redaktør Medlemsblad for Fagforbundet Postboks 7003, St. Olavs plass 0130 OSLO Telefon BESØKSADRESSE Keysers gt.15 Inngang Munchs gate 0165 Oslo Send tips til ADRESSEENDRING Tegning: Vidar Eriksen Fagbladet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som likevel føler seg urettmessig rammet, oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Pressens Faglige Utvalg (PFU) behandler klager mot pressen. PFUs adresse er Rådhusgt. 17, Postboks 46 Sentrum, 0101 OSLO. Telefon KONTROLLERT OPPLAG 1. HALVÅR 2009: Fagbladet 10/2010 < 3

4 Siden sist Mer til kommunene Kommunenes frie inntekter øker med 2,75 milliarder kroner i statsbudsjettet for Dette betyr at kvalitetsarbeidet i kommunene videreføres, sier Fagforbundets leder Jan Davidsen. «Et budsjett for arbeid og velferd» er finansminister Sigbjørn Johnsens egen merkelapp på statsbudsjettet for Dette innebærer blant annet økte bevilgninger til Kommune- Norge. Vi legger til rette for at kommunene kan bygge ut velferds - tjenester i takt med befolknings - utviklinga. Slik sikrer vi at kommunene kan bygge ut skoler, barnehager og pleie- og omsorgstilbud til dem som trenger det, sier kommunal- og regional - minister Liv Signe Navarsete i sin kommentar til budsjettet. - For våre medlemmer betyr årets statsbudsjett at kommuneøkonomien opprettholdes på samme nivå som tidligere, sier forbundsleder Jan Davidsen. Han er glad for at regjeringen har lyttet til innspillene fra Fagforbundet i budsjettprosessen. Rådmann Yngve Øhrbom i Nord-Odal, som også er leder i Fagforbundets landsforening for rådmenn og andre ledere, tror likevel det blir tøffe tak for de som skal gjøre jobben i kommunene. - Vi må foreta harde priori - teringer i velferdstjenestene, sier han. Tekst: SIDSEL HJELME TØFFE TAK: Rådmann Yngve Øhrbom regner med at det kan bli harde diskusjoner i kommune - styrene før jul når kommune - budsjettene skal vedtas. Foto: Per Flakstad Mot normalt Over hele Europa kvesses knivene i finansdepartementene. Våre fagforeningskamerater marsjerer mot beinharde kutt i lønn, pensjon og velferd. Arbeidsløsheten når høyder man knapt har sett siden 30-åra. Kraftige innstramminger er normalen i den europeiske økonomiske politikken, diskusjonen handler om hvor det skal skjæres ned og hvor mye. Den norske debatten rundt statsbudsjettet er derfor «mot normalt». Her diskuterer vi å bygge ut velferden. Ledigheten er lavere nå etter finanskrisa enn den noen gang var under Bondevik. Kommunene har fått 40 milliarder mer, barnehageløftet er sluttført og en historisk satsing på samferdsel bygger viktig infrastruktur. Vi kan forberede oss på eldrebølgen med å trappe opp i omsorgssektoren. Selv om vi fortsatt savner en del særlig et krafttak mot en fattigdom som er uverdig har de fleste det bra, og vil få det enda bedre neste år. Det er dermed ikke underlig at situasjonen i Norge vekker oppsikt internasjonalt. Statsminister Jens Stoltenberg var nylig vert for en internasjonal konferanse om syssel - setting der politikere, ledere fra arbeidslivets parter og eksperter fra Vi kan forberede oss på eldrebølgen med å trappe opp i omsorgssektoren. hele verden var samlet i Oslo. Det er første gang et slikt fellesarrangement mellom Den internasjonale arbeidsorganisasjonen og Det internasjonale valutafondet finner sted. På møtet ble man enige om at statene både kan og bør være mer aktive for å skape nye arbeidsplasser, både gjennom etterspørsel og målrettede tiltak i arbeidsmarkedet og ikke minst at arbeidslivets organisasjoner har en viktig rolle. Det er en ny erkjennelse, og en anerkjennelse av den betydning en sterk fagbevegelse har i den norske modellen. Valget i 2011 handler blant annet om framtida for den norske modellen. Vi har vært heldige med våre naturressurser, men vi har også forvaltet dem i fellesskap på en måte som har gitt svært gode resultater. Det viser oss at den norske modellen har betydning utover våre egne grenser. Da kan vi ikke kaste vrak på den her hjemme, med oppsplitting og privatisering. En sterk offentlig sektor gir ikke bare gode tjenester, men også mulighet for å sikre anstendige arbeidsvilkår som kommer også ansatte i privat sektor til gode. Jan Davidsen, forbundsleder 4 < Fagbladet 10/2010

5 Vil ha slutt på ufrivillig deltid av Fagforbundets medlemmer jobber ufrivillig deltid. Nå kan de håpe på bedre tider. På neste års statsbudsjett er det satt av 25 millioner kroner til innsats mot ufrivillig deltid. Når så mange kvinner jobber ufrivillig deltid, er det et kjempe - stort problem, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm. På Kantarellen bo- og rehabiliteringssenter nikkes det rundt bordet. Opp mot 30 prosent av de ansatte her jobber deltid, og halvparten av disse vil gjerne jobbe mer. Nå kan de kanskje få ønskene sine innfridd. I 2011 har regjeringen bevilget 25 millioner kroner til prosjekter som skal gi kunnskap om problemene omkring ufrivillig deltid. Planen er at innsatsen skal trappes opp over tre år. Målet er at flere som ønsker å jobbe mer, også skal få anledning til det. Kjemper for fulltidsjobb De ansatte på Kantarellen er glade for at regjeringen nå tar tak i problemet. Fagforbundets plasstillitsvalgt Unni Persson forteller at enkelte ansatte har kjempet i mange år for å få det til, men uten å få innfridd ønskene sine. Hjelpepleier Maria Dahl er en av dem som nå håper på bedre tider. - Jeg har jobbet her i ti år, og hadde 50 prosent stilling i mange år, men har ønsket full tid. Nå har jeg fått 75 prosent, men fortsatt mangler de siste 25 prosentene, sier hun. Gjelder Fagforbundsleder Jan Davidsen er glad regjeringen nå tar tak i problemet. Argumentene om at det ikke er mulig å gi alle ansatte fulltidsjobber hvis turnusen skal gå opp, kjøper han ikke. Han peker på at arbeidsplasser som sporveiene og brannvesenet i alle år har hatt ansatte i fulle stillinger og det innenfor eksisterende lovverk. VEKK MED LIKESTILLINGSFELLA: Statsrådene Hanne Bjurstrøm og Audun Lysbakken og forbundsleder Jan Davidsen ble møtt av interesserte sykehjemsansatte da de presenterte regjeringens innsats mot ufrivillig deltid. - Hvorfor skal det da være nødvendig å endre lov- og avtaleverk når kvinner skal jobbe full tid? spør Jan Davidsen. Tekst og foto: SIDSEL HJELME Hovedlinjer i statsbudsjettet Helse Helseforetakenes inntekter øker med en milliard kroner. Opptrappingsplan for rusfeltet øker med 100 millioner. Samhandlingsreformen følges opp med 580 millioner. 222 millioner i investeringstilskudd til 2000 nye sykehjemsplasser. «Budsjettet er et skritt i riktig retning. Det er gledelig at kommunenes muligheter til å utvikle nye tilbud er styrket, samtidig som sykehusbudsjettene ikke ble redusert.» Mette Nord, nestleder i Fagforbundet Barnevern 240 milliarder til å styrke det kommunale barnevernet. «Med øremerkede midler til rådighet, håper vi at kommunene også husker oppfølgingen i fosterhjemmene.» Harald Berre, talsmann for fosterforeldre som er organisert i Fagforbundet Samferdsel 29,4 milliarder til samferdsel. Rekordbevilgning på 11,5 milliarder til jernbane. 100 millioner til bedre kollektivtransport. «Det er beklagelig at det ikke fins noe i budsjettet som kan begrense eller stoppe skadelige anbudsordninger innenfor samferdsel.» Stein Gulbrandsen, leder for Seksjon samferdsel og teknisk Utdanning 175 millioner til Ny giv som skal minske frafall i videregående skole nye studieplasser. Pensjonister Endringer i skattereglene gjør at pensjonister samlet får 1,35 milliarder i skattelette. Skatteletten gjelder de med pensjon under De med høyere pensjon vil få noe høyere skatt. Fagbladet 10/2010 < 5

6 Siden sist GLEDENS DAG: 29.september ble Fagforbundets barneby i Angola offisielt åpnet. Fagforbundets barneby åpnet 19 representanter fra Fagforbundet fikk oppleve åpningen av Fagforbundets SOS-barneby i Huambo i Angola. Den norske delegasjonen ble anført av Stein Gulbrandsen fra Fagforbundet og generalsekretær i SOS-barnebyer Norge, Svein Grønnern. Heltene her i dag er dere fra Det borgerlige byrådsfler - tallet i Bergen kommune - revisjonen. Brudd på hovedavtalen, mener ansatte. Bergen privatiserer kommunerevisjonen Måten dette har skjedd på, er et klart brudd på hovedavtalen mellom LO og KS, sier tidligere revisjonssjef Rolf Kalvø. Verken ansatte eller tillitsvalgte ble varslet på forhånd. Jeg syns det er ufint. Det er ikke slik saker som angår de ansatte i en kommune skal behandles på. Det ligger nedfelt i hovedavtalen at tillitsvalgte skal orienteres, sier leder Lillian Vangberg i Fagforbundet Bergen. Høyres gruppeleder Hilde Fagforbundet som har finansiert denne barnebyen, sa Norges ambassadør i Angola, Jon Vea, under åpningen. Han er full av beundring over innsatsen fra forbundets medlemmer. Også Svein Grønnern understreket Fagforbundets enorme innsats i sin tale. Dette er et enestående eksem - pel på hva en sterk, norsk organisasjon som Fagforbundet kan få til med lokal grasrotmobili sering. Dette engasjementet viser seg i dag i dette fantastiske prosjektet. I tillegg til å finansiere byggingen av barnebyen, har Fagforbundets medlemmer og ansatte bestemt seg for å ta på seg ansvaret for driften av barnebyen i Huambo. Tekst: KARI-SOFIE JENSSEN Onarheim, begrunner forslaget med ønsket om uhildet revisjon. Svært mange vil hevde at egen regi sikrer større uavhengig het enn alternativet som er å kjøpe revisjonstjenestene, mener daglig leder Ole Kristian Rogndalen i Norges kommunerevisorforbund. Tekst: MONICA SCHANCHE Foto: Turid Weisser, SOS-barnebyer Arbeidslivets leseløft Bokpakka med barneboka Vaffelhjerte, romaner, poesi og tegneserier kan komme til arbeidsplassen din. Helt gratis. Det er en del av arbeidslivets leseløft. Først ute av Fagforbundets med - lemmer er arbeidsplasser i Kristiansand, Høyanger, Førde og Stjørdal. Der får arbeidsplassene som deltar en bokhylle med bøker og lydbøker av blant annet Roy Jacobsen, Cecilia Samartin, Karl Ove Knausgård og Tom Egeland. De omkring 15 titlene er tenkt som første byggestein i et arbeidsplassbibliotek. Arbeidslivets leseløft er et av prosjektene i forbindelse med leseåret Tariffpartene i arbeidslivet har fått fem millioner kroner fra Kulturdepartementet for å øke leselysten ikke minst blant voksne arbeidstakere som leser lite. Arbeidsplassene får også tilbud om forfatterbesøk, og oppfordres til å utvikle et samarbeid med det lokale biblioteket. Bokpakka og forfatterbesøk kan være starten også på andre aktiviteter som lesekurs eller lesesirkler. Tekst: TITTI BRUN LESELYST: Med støtte fra Kultur - departementet skal voksne arbeidstakere få lettere tilgang på litteratur. Illustrasjonsfoto: colourbox.com 6 < Fagbladet 10/2010

7 Siden sist Sykehjemsansatte vant i retten Da Norlandia omsorg vant anbudet på Oppsalhjemmet, ville de kvitte seg med renholdere, kjøkken- og vaskeripersonale. Nå har Oslo tingrett slått fast at de får beholde jobbene sine i kommunen. En gledens dag for dem det gjelder, men også en prinsipiell og viktig sak for Fagforbundet som har prosedert saken for de sykehjemsansatte. Da Norlandia vant konkurransen om å drifte Oppsalhjemmet fra 1. mai i fjor, var premissene i kontrakten klare: Alt som ikke tilhørte kjernevirksomheten, altså pleie, ville bli satt ut til underleverandører. Problemet var at Oslo kommune og Norlandia ikke informerte de ansatte om dette. I drøftingsmøte med de tillitsvalgte ble det sagt at det kan bli snakk om overtallighet, noe som i så fall måtte håndteres etter overdragelsen til Norlandia. Ikke en loddrett løgn, men i hvert fall en tilsløring av sannheten, sier advokat Hans Christian Monsen i Fagforbundet som prosederte saken for de ansatte. Overdratt til arbeidsløshet De ansattes valgrett er et viktig prinsipp i forbindelse med virksomhetsoverdragelser. Et prinsipp som ble tatt ut av arbeidsmiljø - loven under Bondevik-regjeringen, men som ble tatt inn igjen da de rødgrønne overtok i Dette prinsippet har vært avgjørende i saken som de sykehjemsansatte nå har vunnet, påpeker advokat Monsen. Dette er den første dommen der noen innrømmes valgrett.» HANS CHRISTIAN MONSEN Hovedregelen er at ansatte ikke har rett til å bli hos overdrager (her Oslo kommune), men når det er fare for overtallighet, har de rett til å bli. Men det er først i innkallingen til et drøftingsmøte tre dager etter virksomhetsoverdragelsen at de tillitsvalgte i Sykehjemsetaten blir klar over at det er snakk om overtallighet på Oppsalhjemmet. En uke seinere legges det fram liste med navn på ni Fagforbundsmedlemmer som blir overtallige. Dermed hevder tillitsvalgt Lasse Kristiansen valgrett for de over - tallige. At kommunen har tilslørt de faktiske forhold er det liten tvil om. I en redegjørelse til byrådet i Oslo kommune skriver direktør Liv Valstrand i Kommunal konkurranse at de ansatte ble overdratt til arbeidsløshet. Beholder stillingene Da drøftingene med kommunen ikke førte fram, tok Fagforbundet ut søksmål på vegne av sine medlemmer. Med unntak av en som døde og tre som fikk nye stillinger, har de øvrige stått i sine stillinger på Oppsalhjemmet mens prosessen har gått gjennom rettsapparatet. Dom i saken falt 4. oktober, og Fagforbundet vant fram på vegne av alle de ansatte. Dermed beholder de sine ansettelsesforhold i Oslo kommune. Kommunen idømmes også å betale saksomkostninger. Dette er den første dommen, der noen innrømmes valgrett etter at arbeidsmiljøloven ble endret i 2005, sier en fornøyd advokat. Han påpeker også at de som har vunnet fram i saken, er personer som ellers ville stått i fare for å bli skjøvet ut av arbeidslivet: Flere av disse ville definitivt stilt langt bak i kampen om jobbene. Oslo kommune solgte dem ut til arbeidsløshet, men nå er de ansatte sikret å beholde jobbene sine, sier Hans Christian Monsen. Om Oslo kommune velger å anke saken, er foreløpig ikke avklart. Ankefristen er en måned etter at dommen er forkynt. Tekst: SIDSEL HJELME Illustrasjonsfoto: Scanpix < ARBEIDSMILJØPRIS Omvikdalen oppvekstsenter i Kvinnherad kommune har fått årets arbeidsmiljøpris fra Fagforbundet Hordaland, Utdanningsforbundet Hordaland og KS. < BERGEN BLIR GJENBRUKSBY Bergen er lansert som forsøksby for gjenbruk. Skal vi klare omstillingen til lavutslippssamfunnet, må vi lære å bruke ressursene smartere enn vi gjør i dag, sa miljøvernminister Erik Solheim ved lanseringen. < TARIFFAVTALE VED BEMANNINGSBYRÅ For første gang har et bemanningsselskap her i landet inngått tariffavtale med sine ansatte. Det er ISS Personalhuset på Hamar som på denne måten sikrer vikarenes rettigheter. < TO MILLIONER TIL OPPLÆRING For å løse den prekære mangelen på bussjåfører i fylket, har Hordaland fylkeskommune bevilget to millioner kroner til opplæring av nye sjåfører. Mellom 20 og 25 personer vil få tilbud om gratis utdanning og garanti om jobb som bussjåfør. < MEDLEMSREKORD I FAGFORBUNDET Fagforbundet har nå totalt medlemmer. Hittil i år har medlemstallet økt med Dette er et resultat av godt og tradisjonelt fagforeningsarbeid, sier nestleder Geir Mosti i Fagforbundet. < PROTESTERTE MOT VELFERDSKUTT Fagorganiserte fra hele Europa fylte Brussels gater 29. september i protest mot de harde velferds - kuttene flere europeiske stater innfører. EU-landene, og spesielt de hardest prøvde Euro-landene, slår til med tøffe budsjettkutt. Fagbladet 10/2010 < 7

8 Mobbet BRØT SAMMEN: Arbeidslivet kollapset. Familiene deres ble forsøkt ødelagt med rykter. Avdelingslederen og det tidligere verneombudet kjempet for å overleve. Fagforeningsleder Bjørn Willumsen (midten) arbeider med ni utstøtingssaker. 8 < Fagbladet 10/2010

9 Tema: Utstøtt fra jobb til sykdom og uførhet De forteller om mobbing, trusler og ødelagte liv. Ansatte i Tromsø kommune føler seg rettsløse etter at kommunen ble omorganisert. Tekst: OLA TØMMERÅS Foto: MARIUS FISKUM Omorganisering i Tromsø Omstrukturert til flat organisasjon i Har 77 resultatenheter. Personalansvaret er delegert til hver enkelt enhetsleder. De siste fire årene har Fagforbundet jobbet med ni utstøtingssaker i kommunen. Før 2004 var det ikke registrert noen. Hovedverneombudet meldte kommunen til Arbeidstilsynet i mars Fire leger gjorde det samme. De var bekymret for ansattes helse. En av tidenes største tilsyn i Nord-Norge ble påbegynt. Arbeidstilsynet har gransket kommunen i et halvt år. I slutten av september la de fram sin rapport. I den blir det gitt varsel om seks omfattende pålegg for å sikre de ansattes helse, miljø og sikkerhet. Ni utstøtingssaker Tillitsvalgte i Tromsø mener problemene startet i 2002, da kommunen ble omstrukturert. Personalansvaret ble delegert ned til hver enkelt enhet. Rektorer, institusjonsledere og barnehageledere fikk frie tøyler på sine arbeidsplasser. For flere ansatte ble konsekvensen et mareritt. Fagforbundet Tromsø arbeider i dag med ni utstøtingssaker, der arbeidstakere har blitt mobbet og utstøtt fra jobbene sin. Fagbladet kjenner til ytterligere ti saker for medlemmer i andre forbund. Vi har møtt fem tidligere arbeidstakere i kommunen. De forteller om systematisk mobbing, trusler, ukulturer og en kommuneledelse som ikke kunne eller ville ta tak i arbeidskonfliktene. De er i dag langtidssykmeldte, på attføring eller uføretrygdet. De sliter med å få lagt opplevelsene bak seg. Livsfarlig arbeidsplass Slik det utviklet seg etter omstrukturering i Tromsø, har det blitt livsfarlig å havne i konflikt med enkelte ledere. De ansatte har ikke lenger trygghet, sier Bjørn Willumsen, leder for Fagforbundet i Tromsø kommune. Willumsen har vært tillitsvalgt i 30 år. Han registrerte sin første utstøtingssak i I dag jobber han med ni utstøtingssaker. Samtlige er sterke historier, som alle ender med at den ansatte er presset bort fra arbeidsplassen. Vi hadde ikke én eneste sak av en slik karakter i gamle dager. Nå jobber vi nesten daglig med dette. De fleste arbeidsplasser i Tromsø har et godt arbeidsmiljø. Det er noen enheter som ikke har fungert, der konflikter har oppstått. Samtidig ignorerer sentralledelsen den ansattes situasjon i konfliktene, sier Willumsen. Bryter sammen Historiene ansatte har fortalt på kontoret til Willumsen de siste åra, er sterke. Mobbing, trusler og utstøting går ikke bare ut over den ansatte, men også familiene. < Fagbladet 10/2010 < 9

10 Tema: Utstøtt fra jobb Det er vondt å høre om barn som skriver selvmordsbrev, barn som får spise - vegring. Barn som ikke takler at mor eller far går deprimert hjemme utstøtt fra arbeidslivet. Prisen er for høy, både for den enkelte og for samfunnet, sier Willumsen. Grensen var nådd I mars fikk hovedverneombud i Tromsø, Håvard Sandberg, nok. Han meldte kommunen til Arbeidstilsynet. Slik tonivå-modellen praktiseres i Tromsø, så er den helt klart i strid med arbeidsmiljøloven, sier Sandberg. Hans anmeldelse av kommunen ble fulgt opp av fire leger som varslet om fare for ansattes helse. Kommunalsjef Eva T. Olsen gikk straks ut i NRK og avviste at kommunen har arbeidsmiljøproblemer. Ledere på alle nivåer har fokus på arbeidsmiljø, uttalte hun, og framholdt at de ikke så noe behov for granskning i regi av Arbeidstilsynet. Forbød kontakt med verneombudet Verneombudet ble utsatt for en flom av ødeleggende rykter. Han hadde klaget sjefens lederstil inn for rådmannen. Fagbladet møter to personer som tidligere var kolleger på en arbeidsplass i Tromsø. De har begge vært langtidssykmeldt etter en beinhard arbeidskonflikt. De kom aldri tilbake i sine jobber. Han var nyvalgt verneombud ved arbeidsplassen, ble til slutt sykmeldt med magesår, sa opp stillingen og begynte å kjøre taxi. I dag går han på attføring og omskolering. Hun er tidligere avdelingsleder, og ble ansett å være alliert med verneombudet. Er i dag erklært 50 prosent varig ufør etter psykisk press i arbeidssituasjonen. Diagnose posttraumatisk stresslidelse og kronisk trøtthetssyndrom. Slo hardt tilbake I løpet av en måned i 2006 klappet arbeidslivet for de to sammen. Det var etter at han som nyvalgt verneombud klaget lederstilen til enhetslederen inn for rådmannen. To tredeler av arbeidsplassens ansatte undertegnet varslingsbrevet. Men ledelsen slo beinhardt tilbake. Om ukene som fulgte sier de to: Hadde vi ikke hatt så sterke familier, ville alt raknet. Ansatte skal ha blitt truet med oppsigelse dersom de pratet med verneombudet. Underskrivere skal ha blitt presset til å trekke sine signaturer fra varslingsbrevet. I ettertid kan vi flire. Vi skrev lapper til hverandre, av frykt for å bli sett sammen. Mens det sto på, var det ren galskap, sier han. Så startet rykteflommen. Sex-rykter Fagforbundet hadde bedt rådmannen om å gå inn i saken. Vantro fikk hovedtillitsvalgt følgende tilbakemelding fra kommunalsjefen i rådmannsstaben: Vi kan ikke ta tak i denne saken så lenge det er et seksuelt forhold mellom avdelingslederen og verneombudet. Hadde ikke våre familier vært både sterke og nære venner, kunne dette ha gått veldig galt. Familiene kunne blitt totalt ødelagt, sier de to i dag. Det var grusomt å komme hjem og måtte fortelle mannen min hva slags rykte som var satt ut, sier hun. Rykteflom Familiene har vært nære venner gjennom mange år og har tillit til hverandre. De kom 10 < Fagbladet 10/2010

11 Tema: Utstøtt fra jobb TRAGEDIER: Leder for Fagforbundet Tromsø, Bjørn Willumsen, og hovedvernombud Håvard Sandberg er bekymret for ofrene for et sviktende arbeidsmiljø. I mars anmeldte Sandberg kommunen til Arbeidstilsynet. Fire leger fulgte opp. De var bekymret for ansattes helse. Varslede pålegg Gjennomgå rutiner for HMS-handlingsplaner (helse, miljø og sikkerhet). Forbedre dem. Lage tidfestede handlingsplaner for enhetene Arbeidstilsynet har gransket. Gjennomgå og forbedre rutiner for avviksbehandling. Kartlegge behovet for HMS-opplæring blant ledere og arbeidstakere. Informere arbeidstakere og ledere på alle nivåer om kommunens rutiner for konflikthåndtering. Rutiner for intern rapportering implementeres i alle enheter og alle nivåer. Den komplette rapporten fra Arbeidstilsynet kan leses på seg helberget gjennom sex-ryktene, men rykteflommen fortsatte. I løpet av en måned var en rekke alvorlige beskyldninger framsatt mot verneombudet. Enhetslederen satte fram anklager om seksualisert atferd mot kvinnelige kolleger og barn i et møte med ca. 15 deltakere fra arbeidsgiver, Fagforbundet og Utdanningsforbundet, opplyser Bjørn Willumsen. Alle forsøk på å få rådmannen til å ta tak i de alvorlige ryktene, strandet. Assistenten ble sykmeldt, avdelingslederen likeså. De kom aldri tilbake i sine stillinger. Rydd opp Det hjelper ingenting med medfølelse. Denne saken er ikke ferdig før det er ryddet opp, sier den tidligere avdelingslederen. Enheten har et tjuetalls ansatte, men hele ni utstøtingssaker. Sykefraværet ved arbeidsplassen er blant det høyeste i Tromsø, som allerede ligger på landstoppen med over 14 prosent fravær. Den er en av seks enheter som Arbeidstilsynet har gjennomgått. Skulle kjøpes til taushet Først tilbød kommunen henne kroner. Det steg kjapt til , deretter kroner. I oktober er det berammet rettssak. Den tidligere sykepleieren ved psykiatrisk hjemmetjeneste har avvist forsøkene på forlik og kjøp av taushet. Dette dreier seg ikke bare om kroner og øre, sier hun. Det dreier seg om rettferdighet. Om å få belyst saken. Mitt krav vil være det reelle tapet av arbeidsinntekt. Hennes sak er en av seks pågående utstøtingssaker ved institusjonen der hun jobbet. Flere av historiene flettes inn i hverandre. Verneombud er presset ut av sine stillinger. TIL RETTEN: Hun var sykepleier. I dag er hun kraftig deprimert og uten jobb. I oktober er det berammet rettssak mot kommunen. Fjernet navn Sykepleieren falt i unåde hos sin avdelingsleder sommeren Hun nektet å reise alene hjem til en bruker som var kjent for voldelig atferd, og der instruksen tilsa at det skulle være to. Da begynte konflikten. Konflikten eskalerte da hun og en kol - lega varslet om slurv ved utdeling av <Foto: Ola Tømmerås Fagbladet 10/2010 < 11

12 Tema: Utstøtt fra jobb medisiner. Det ble ikke bedre av at hun en dag påpekte at arbeidsmiljøundersøkelser skal være anonyme. Kolleger som støttet avdelingslederen, sluttet å hilse. Jeg ble behandlet som en pest og en plage, forteller hun. VIL JOBBE: Jorunn Steinholm fikk vite at hun ikke er kvalifisert til natt-turnus, etter 13 år i jobben. Ansatt eller ikke? Etter en tid knakk hun sammen og ble sykmeldt. Trakasseringen stoppet likevel ikke. Jeg var innom jobben for å levere sykmelding. De hadde fjernet alt; skap, papirer, navneskilt. Jeg eksisterte ikke lenger. Jobben hennes ble utlyst mens hun var sykmeldt. Hun lar Fagbladet gjennomgå korrespon - dansen med kommunen. Den veksler mellom å informere henne om at hun er omplassert, til å ønske henne velkommen tilbake i jobben. Jeg vet faktisk ikke om jeg er ansatt i stillingen min lenger eller ikke. Det er et nytt svar hver gang. Ble knust Sykepleieren ble sykmeldt og pådro seg sterke depresjoner. Mange dager klarte jeg ikke å stå opp av senga. Foran rettssaken i oktober konkluderer psykiatrisk sakkyndig med at hennes helseproblemer skyldes arbeidsmiljøet ved institusjonen. Psykiateren anslår at hun vil trenge ytterligere halvannet år med restituering før hun igjen er arbeidsfør. SISTE: Tromsø kommune har fått rettens medhold i at de skal få innsyn i alle sykepleierens journaler fra fastlege og psykolog. Hun nekter å åpne for andre opplysninger enn de som er relatert til saken. Det kan sette en stopper for rettssaken. Flat struktur Flat struktur, også kalt tonivå-modell eller enhetsmodell, har vært retningsgivende for omstrukturering av kommuner de siste årene. Makt og personalansvar flyttes nedover til enhetsledere: rektorer, barnehageledere, biblioteksjefer, sykehjemsledere etc. Mistet jobben mens hun var kreftsyk Jorunn Steinholm kjempet halvannet år mot kreften. Tilbake på jobb begynte en brutal kamp mot arbeidsgiver. Steinholm er en av få som så langt har valgt å gå ut i lokalavisene med sin sak. De fleste tør ikke, av frykt for represalier og ødelagte arbeidsmuligheter. Jeg ble mobbet vekk fra jobben, uttalte Steinholm til lokalavisa Tromsø i fjor. Da hadde hun gått over på uføretrygd og latt seg overtale til å si opp stillingen sin etter 13 års fast ansettelse. Vil jobbe Jorunn Steinholm vil helst jobbe. Hun mener selv hun er arbeidsfør. Det eneste problemet er nedsatt taleevne etter at legene måtte fjerne det meste av beinet i underkjeven. Dette gjør det vanskelig å føre lengre samtaler med beboerne på omsorgssenteret der hun jobbet. I løpet av sykdomsperioden hørte hun ingenting fra arbeidsgiver. Da hun kom tilbake på jobb, fikk hun beskjed om at hun ikke lenger var fast ansatt, men omdefinert til vikar på timebasis. Hun hadde også mistet sin gamle natt-turnus som hun hadde gått i gjennom 13 år. Vil ha natt Jeg ville fortsette i min gamle natt-turnus. På natta er det ikke nødvendig med så mange samtaler, forklarer Steinholm. I januar i fjor tok hun kontakt med Fagforbundet. Hun fikk straks tilbake sin faste stilling, og i en periode også natt-turnusen. Alt fungerte fint, inntil hun måtte syk - meldes i august måned for etterkontroll. Tilbake ble hun igjen møtt med turnus på dagtid. Ba om tilrettelegging De ga meg beskjed om at jeg ikke er kvalifisert til å jobbe natt. Jeg hadde hatt jobben i 13 år uten klager, men var ikke lenger kvalifisert. Det ble bedt om tilrettelegging for arbeid på dagtid, som for eksempel hjelp til å forklare brukerne ved bo- og servicesenteret om taleproblemene hennes. Jeg møtte en kald skulder, og ble definert som vanskelig. I ukene som fulgte ble uføretrygd brakt på banen, forteller Steinholm. Hun ga opp, søkte ufrivillig uføretrygd og sa opp sin stilling. Oppsigelsen hennes er til vurdering ved LOs juridiske kontor. 12 < Fagbladet 10/2010

13 Anser sakene som løst Ledelsen i Tromsø kommune avviser kritikken fra Fagforbundet. De anser de fleste av de anmeldte sakene som løst. Samme dag som Arbeidstilsynet la fram sin rapport, gikk Tromsø-rådmann Gøril Bertheussen ut og avviste all kritikk i sju av de ni sakene Fagforbundet hadde anmeldt. To saker skal for retten. De andre sju sakene har løst seg ved at arbeidstakeren enten har sluttet i Tromsø kommune, fått en annen jobb i kommunen, eller blitt uføretrygdet, sa hun til avisene Nordlys og Tromsø Hovedtillitsvalgt Bjørn Willumsen ble kraftig provosert over uttalelsene fra Bertheussen. Man skal ikke risikere å bli utstøtt og arbeidsufør av å havne i konflikt med en arbeidsleder. Det er ingen løsning, kommenterer Willumsen. Vi kan være uenig om løsningen, men vi anser sakene som løst, framholder kommunalsjef Irene Valstad Simonsen. Simonsen opplyser at Tromsø kommune er godt i gang med forbedringer innenfor flere av de områdene som kommenteres i tilsynsrapporten. Nå skal vi gi Arbeidstilsynet vår orientering. Så får vi se hvilke pålegg som blir vedtatt. Har dere hatt et arbeidsmiljøproblem på enkelte enheter? Vi anser ikke at enheter har hatt et problem, men det er ikke til å underslå at det kan oppstå enkeltsaker i en organisasjon med 6200 ansatte. Mener kommuneledelsen at de sju sakene har fått en tilfredstillende løsning? Vi ønsker ikke å kommentere dette ut over at vi anser sakene som behandlet og løst. Kommuneledelsen støtter seg til at Arbeidstilsynet skriver at flere av Fagforbundets saker er tidligere behandlet og avsluttet fra deres side. Arbeidstilsynet konkretiserte to dager senere at de anså sakene som avsluttet fordi de ligger utenfor deres myndighet. Mer enn et Tromsø-problem Fylkesleder i Fagforbundet Troms, Britt Ås, får stadig oftere høre historier om mobbing, trakassering og utstøting på arbeidsplasser. Det er først de siste åra at vi har blitt fullt ut klar over alvoret, sier Britt Ås. Hun tror ikke sakene som har kommet for en dag i Tromsø, er enestående. I slutten av september møttes Fagforbundets fylkesstyrer i Nord-Norge i Hammerfest. Samlingens hovedtema var nettopp arbeidsmiljøkriminalitet og varsling. Det er på tide å si stopp. Nå haster det, var meldingen fra representantene. De oppfordret til enda større bevissthet og sterkere fokus på konsekvensene for dem som blir utstøtt fra arbeidsplassene. ALVOR: I september var fylkesstyrene i Nord- Norge samlet i Hammerfest. Det blir stadig tydeligere hvor alvorlig det har blitt på enkelte arbeidsplasser, sier fylkesleder i Troms, Britt Ås. Risikoen øker når personalansvaret delegeres. Det synes i flere kommuner, bekrefter Britt Ås. Å varsle på arbeidsplassen Å varsle er å si ifra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Arbeidstaker har rett til å si ifra. I noen tilfeller plikt. Alle virksomheter er pålagt å utarbeide rutiner for intern varsling. Disse skal følges. Å varsle kan være en hard belastning for alle involverte. Søk råd hos tillitsvalgte, Arbeidstilsynet eller advokat på forhånd. Det er lovstridig å gå til gjengjeldelse mot en arbeidstaker som varsler eller som på andre måter gir til kjenne at han eller hun planlegger eller vurderer å varsle. Arbeidstaker som blir utsatt for gjengjeldelse, kan kreve oppreisning uten hensyn til arbeidsgivers skyld. Arbeidstilsynet gir veiledning, men løser ikke konkrete tvister av privatrettslig karakter mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Svarer for eksempel arbeidsgiver med å gi deg sparken etter varsling, så må saken avgjøres i retten. Se mer om varslingsrutiner, lover og regler på Har kommunen gjort jobben sin? Et dokument for varsling er ikke nok. Kommunen har også plikt til å gjøre innholdet kjent og sikre seg at det er forstått av ledere og ansatte. Det sier BI-professor Heidi Høivik, som er spesialist på etikk og varsling i arbeidslivet. Arbeidsmiljøloven pålegger alle arbeidsplasser å utarbeide rutiner for håndtering av varsling og andre former for avvik. Rutinene skal ikke bare være beskrevet i et dokument, men også være kjent og forstått blant ledere og ansatte. Hvis ikke Tromsø kommune har sørget for dette, så har de forsømt seg, sier Heidi Høivik Det må legges opp til at varsling ønskes velkommen i organisasjonen. Det bør være like naturlig å varsle en konflikt som å melde fra om en ødelagt lyspære. Når personalansvaret delegeres til enhetslederne, må arbeidsgiver sørge for at det også følger kompetanse med, understreker varslingsprofessoren. Tekst: SIDSEL HJELME Fagbladet 10/2010 < 13

14 Dansk suksess i hjemmetjenesten: Mer trening mindre pleie Før ble brukerne avhengig av stadig mer hjelp. Nå får de hjelp til selvhjelp. Inntil tjenesteyterne trekker seg ut helt eller delvis. Over halvparten av brukerne i Fredericia blir nå mer eller fullstendig selvhjulpne. Tekst og foto: KARIN E. SVENDSEN Irene Lindskov (73) har falt og brukket venstre skulder. Nå trenger hun hjelp til mye, men hjemmetreneren hennes, Marianne Sørensen, gjør ikke mer enn absolutt nødvendig. På hjemmebesøk fire dager etter fallet, står hun ved siden av den eldre damen og minner henne om at hun fremdeles har en frisk arm, og at hun må bruke den. Hjemmetreneren holder fram kremen for FREDERICIA-MODELLEN Lengst mulig i eget liv er navnet på prosjektet i hjemmetjenesten i den danske kommunen Fredericia. Målet er at eldre og gamle mennesker skal klare seg selv i størst mulig grad så lenge som mulig. Metoden går ut på å forebygge behov for hjelp. Når behovet for hjelp oppstår, får brukeren mye støtte i form av hjelp til trening for å mestre daglige gjøremål. Lengst mulig i eget liv består av fem del - prosjekter. Les mer om prosjektet og delprosjektene på topmenu/forside/ Irene. Hun smører henne ikke. Det gjør Irene selv med den friske høyrehånda. Nå tilbyr vi trening for at vår hjelp skal bli overflødig. Før satte vi inn hjelp som gjorde brukerne avhengige av oss, forklarer hjemmetreneren. Bjørnetjenester Irene Lindsov, i likhet med mange andre brukere, kunne blitt livsvarig hjelpe - trengende om ikke hjemmetjenesten i Fredericia hadde lagt om sine rutiner. Tidligere gikk hjemmetjenesten inn og hjalp til i en akuttfase. Som regel fortsatte de å hjelpe også etter at brukeren strengt tatt kunne klare seg selv. Vi gjorde den enkelte bruker en bjørnetjeneste. Den tradisjonelle hjelpen gjør brukerne avhengige av oss. Nå arbeider vi for at de skal bli selvstendige igjen, sier Marianne Sørensen. Erfaringen viser at de aller fleste er glad for å gjenvinne uavhengigheten. Ytelsessjokk Hjemmetrenerne arbeider i et team som alltid først ser etter muligheter for å trene opp igjen gamle ferdigheter. Leder for STØTTER OG STYRKER: Vi har endret holdninger til de eldre. Nå ser vi etter utviklingsmuligheter, og de fleste kan leve videre uavhengig av hjemmetjenesten, mener Birgitte Gren Axelsen. rehabili teringsteamet, Birgitte Gren Axelsen, betegner det som en generaltabbe å hjelpe brukerne til passivitet. Tidligere ba noen om hjelp, ikke fordi de trengte det, men fordi de syntes de hadde krav på det. Så fikk de kanskje litt hjelp. Før hjelpebehovet vokste, og de fikk litt mer hjelp. Til slutt var de så hjelpetrengende at de trengte en sykehjemsplass. Nå bombarderer vi nye brukere med besøk en kort periode. Vi kan komme opptil sju ganger om dagen, men vi gir minst mulig kompenserende hjelp. Hjemme - trenerne veileder i stedet brukerne. De står med hendene på ryggen eller går ved siden av brukeren som trener, sier Birgitte Gren Axelsen. Slik får de hjelpebehovet til å skrumpe inn i stedet for å vokse. 14 < Fagbladet 10/2010

15 Bedre og billigere Både Fredericia-modellen og den norske samhandlingsreformen skal gjøre kommunene i stand til å møte ei framtid med flere eldre. Danskene har skapt en metode for god omsorg med mindre av den kostbare pleien. VIL HENTE POSTEN SELV: Poula Rasmussen (85) er sprek, og trengte ingen hjelp før et stygt fall. Nå trener hun trappegang med hjemmetrener Marianne Sørensen. De gode resultatene i Fredericia har blant annet lokket nedover en delegasjon fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). På spørsmål om hva norske kommuner kan lære av danskene, nevner Kåre Hagen, som ledet delegasjonen, først og fremst at kommunen kommer veldig tidlig inn når en innbygger trenger hjelp. Jeg vil også trekke fram dugnadsånden. Alle trekker i samme retning. Vi så en imponerende enighet mellom faglig og politisk lederskap, sier BI-professoren. Hagen så heller ikke noe til kamp mellom profesjonene. De ansatte har en avslappet holdning til fag og disiplin. De vurderer hvem som best kan løse et problem, og lar så det være avgjørende for hvem som tar seg av det. Det kan vi godt lære noe av. Hagen mener også at erfaringene med hverdagsrehabilitering, og etter hvert mer bruk av teknologi, er nyttig i vår egen debatt om hva som er god eldrepolitikk. Å komme til Fredericia var som å komme til en annen klode. Tjenestene var ikke bare bedre, men biligere også. Her hjemme betyr ansvarlig eldrepolitikk mange sykehjemsplasser. Danskene trenger også sykehjem, men de har flyttet oppmerksomheten ut til folks egen bolig. Fagbladet 10/2010 < 15

16 SNUDDE TVERT OM: Noen lo, noen bare fnyste. I dag ler ingen. Staben på Nesset har lykkes med å endre en bråkete verstingkommune til en kommune som sanker arbeidsmiljøpriser. De valgte seg en ny start Krangel og bråk, elendig arbeidsklima og hyppige avisoppslag. Nesset var en beryktet kommune en skikkelig versting. Så ble alt snudd trill rundt. Tekst: OLA TØMMERÅS Foto: PER TORMOD NILSEN Så godt som hver eneste uke hadde lokalavisene et eller annet oppslag om Nesset kommune i Møre og Romsdal, men sjelden noe positivt. Konfliktnivået var skyhøyt, sykefraværet likeså (10,8 prosent i 2004). Det var en kommune få var stolte over. Vi kviet oss for å si hvor vi kom fra, forteller hovedtillitsvalgt for Fagforbundet i Nesset, Kjersti Svensli. Med alt bråket og medieomtalen, så ble vi ikke veldig stolt av arbeidsplassen. Noen lo, andre fnyste I februar 2006 avsluttet forrige rådmann sitt arbeidsforhold etter lang tids sjukmelding. Nesset var nærmest i unntakstilstand, inntil NESSET KOMMUNE Ligger i Møre og Romsdal, ca. seks mil fra Molde innbyggere. 353 kommunalt ansatte, fordelt på 250 årsverk. Rigmor Brøste Kjersem tiltrådte høsten samme år. Hun kom med bakgrunn fra blant annet HR-arbeid i interesse- og arbeidsgiverorganisasjonen KS, og med en rekke visjoner, ideer og mål i bagasjen. Visjonene var ambisiøse, veldig ambisiøse, Nesset kommunes tilstand tatt i betraktning. De fire første lød slik: Innen ett år skal vi ha minst ti positive oppslag i avisene. Innen to år skal alle være stolte av arbeidsplassen sin i Nesset kommune. Innen tre år skal vi være kandidater til arbeidsmiljøprisen. Innen fire år skal folk spørre etter å få jobb i Nesset kommune. Noen lo, en del bare fnyste. Men alle var med og trakk i samme retning. Det var et spørsmål om å endre fokus, holdning og tenkemåte, sier personalsjef Anne-Karin Sjøli og rådmann Rigmor Brøste Kjersem. Hedret med priser Fire år senere: 2010 starter med at Nesset blir tildelt Kommunal Landspensjonskasses (KLP) arbeidsmiljøpris i konkurranse med alle landets kommuner. Deretter følger arbeidsmiljøprisen som deles ut i Møre og Romsdal. Tre år tidligere hadde ansatte ivrig klipt i aviser, og kunne stolte vise fram bunker med utklipp av positiv omtale. Ti positive oppslag var kjapt dokumentert. Sykefraværet ble redusert med 40 prosent fra 2004 til Nesset lå i fjor godt under landsgjennomsnittet, med en fraværsprosent på 6,11. I andre kvartal i år var de rekordfriske, med en fraværsprosent på 5,6. Likevel har sykefravær aldri vært 16 < Fagbladet 10/2010

17 Nessets gode sirkel: God arbeidsgiverpolitikk = enklere å rekruttere kvalifisert arbeidskraft = høyere kompetanse = høyere faglig kvalitet = bedre kvalitet på tjenestene = fornøyde brukere = godt omdømme = trivsel og godt arbeidsmiljø = lavere sykefravær = bedre økonomi. hovedfokus. Det har ikke vært et tema, forteller rådmann Brøste Kjersem. Ideen er at ansatte jobber bedre og holder seg friskere i et forbedret arbeidsmiljø. Da kommer økt nærvær av seg selv. Det reduserte fraværet har spart det lille samfunnet for anslagsvis 5,5 millioner kroner siden Velger seg Nesset Det har gått nesten fire år, og daglig kan ansatte registrere at kommunen har fått et helt annet omdømme. Nylig lyste de ut en ledig stilling som kulturkonsulent. 18 søkere ligger i bunken. Jeg har fått telefoner fra ungdom som spør; Hva slags utdanning må jeg satse på for å få jobb i Nesset kommune? forteller personalsjef Anne-Karin Sjøli. Vi blir stadig spurt om det er ledige stillinger i kommunen, forteller hun. Kommunens slagord «Jeg velger meg Nesset» har fått sin berettigelse. < Fagbladet 10/2010 < 17

18 VIL HIT: Nå opplever vi at folk ringer og spør om vi har ledig jobb i kommunen, forteller personalsjef Anne-Karin Sjøli. STOLT: Før kviet vi oss for å fortelle hvor vi kom fra, sier hovedtillitsvalgt i Nesset, Kjersti Svensli. April hele året Bygdas mest kjente sønn opp gjennom tidene, Bjørnstjerne Bjørnson, vokste opp på prestegården i kommunesenteret Eidsvåg. Hans dikt «Jeg velger meg april» har gått som en inspirerende tråd gjennom kommunens utviklingsprosjekter. Vi startet med idédugnad for alle ansatte. April fikk representere kommunens grunnleggende verdier: A for anerkjennelse, P for pålitelighet, R for respekt, I for interesse og L for løsningsorientert, forteller hovedtillitsvalgt Kjersti Svensli. Målet er april hele året, smiler personal - sjef Anne-Karin Sjøli. Men for all del, vi flyr ikke rundt i kommunen på ei rosenrød sky, understreker Kjersti Svensli. Vi opplever konflikter i dag også, men de er langt lettere å løse. Et kontinuerlig arbeid De understreker alle at arbeidet med verdier og miljø på ingen måte er fullført. Spør hvem som helst i rådhuset i Eidsvåg hvordan de oppnådde disse målene? og du får svaret: Vi er ikke i mål, men vi er på riktig vei. Det er som med grønne planter. De må vannes og stelles for å blomstre, sier rådmann Brøste Kjersem. En stolt ordfører Ordfører Rolf Jonas Hurlen er synlig stolt av hva ansatte og ledelse har utrettet i Nesset. Nesset har vært tema til diskusjon og underholdning rundt kafébordene i Molde i mange år. Det er kommunen fort satt, men nå er temaet «Hva har skjedd med Nesset? Hvordan fikk de det til?», forteller Hurlen. Nesset er en kommune som trenger flere innbyggere. Da er det ikke mindre viktig at kommunens tilbud fungerer. Vi har dessverre hatt utflytting og folketallsnedgang i noen tiår. Da er det viktig å fremstå som en mer attraktiv kommune med et godt omdømme og et bedre tilbud enn de andre bedre kommunale tjenester og legge bedre til rette for innflytting, sier han. 18 < Fagbladet 10/2010

19 Fortsetter samarbeidet i Øvre Eiker Trepartssamarbeidet i Buskerud-kommunen Øvre Eiker har vært så positivt at kommunen fortsetter samarbeidet. Trepartssamarbeidet har vært et prøveprosjekt i tre år. Da den nye avtalen ble signert, gikk prosjektperioden over til å bli en vedtatt politikk i kommunen. Øvre Eiker viser tydelig hvordan man kan forene den folkevalgte styringen, innbyggerne og de ansatte i et arbeid med å bedre kvaliteten i kommunens tjenester, sa forbundsleder Jan Davidsen da han signerte den nye avtalen sammen med Øvre Eikers varaordfører, Solveig Lysaker, rådmann Øyvind Hvidsten, lederen for Fagforbundet Øvre Eiker, Knut Sjulsen, og Cicilie Mette Lund. Grunnprinsippet i trepartssamarbeidet er at de ansatte og deres tillitsvalgte bidrar til omstilling og utvikling av de kommunale tjenestene på lik linje med kommunens administrative og politiske ledelse. Dette fører til myndiggjorte medarbeidere og bidrar også til at de ansatte blir mer tilfreds og får et større eier - forhold til sitt eget arbeid. Prosjektet med trepartssamarbeid er et helhetlig omstillingsprogram som omfatter hele det kommunale systemet når det gjelder organisering og kommunale tjenester. PF Det gjelder å følge med i tiden Kommunal Kompetanse har byttet navn til Fagakademiet. Vi ønsker deg som jobber med kommunale og offentlige tjenester velkommen på våre kompetansetiltak. Vi tilbyr 700 aktuelle kurs, konferanser og studier over hele landet, for eksempel: Mat og ernæring Studier i veiledning og coaching Elektriske anlegg i offentlige bygg Hvordan takler vi arbeidslivet 2010? Konferanse Gardermoen Les om våre tilbud på fagakademiet.no Trygge tekstiler Postboks ORKANGER Organisasjonsnr Bestill gjerne på nett: For én pakke med 5 par: Art.nr ,- illsvarer kun 45,80 pr par Kløfri merinoull - svært slitesterk 60% merinoull, 35% polyamid, 5% Lycra For én pakke med 2 par: 149,- illsvarer kun 74,50 pr par Kløfri merinoull 80% merinoull, 15% polyamid, 5% Lycra toppkvalitet til lavpris svært slitesterk kan vaskes på 60 C også ullsokkene! Ordretelefon Ordrefax Fyll inn din bestilling og navn/adresse. Klipp ut og postlegg, svarportoen er allerede betalt. For én pakke med 5 par: 169,- illsvarer kun 33,80 pr par Lett og behagelig - slitesterk 80% bomull, 15% polyamid, 5% Lycra Vent litt, jeg vil gjerne ha en prøvesokk før jeg bestiller, send prøve på Art.nr 111 Tynn elastisk bomullsokk Art.nr 115 Tynn ullsokk Ullsokk Navn:... Adresse:... Postnr/sted:... Telefonnr:... e-post:... Bomullsokk Tynn ullsokk UllXtra sokk SOKKER som IKKE strammer Du mottar sokkene innen 3-4 dager Ikke oppkrav, regning ligger i pakken Farge Størrelse Hvit Natur Blå Grå Sort pk 5-pk 5-pk 5-pk 5-pk pk 5-pk 5-pk 5-pk 5-pk 5-pk 5-pk 5-pk 5-pk 5-pk 5-pk 5-pk 5-pk 5-pk 5-pk Farge Størrelse Hvit Natur Blå Grå Sort pk 5-pk 5-pk 5-pk 5-pk pk 5-pk 5-pk 5-pk 5-pk 5-pk 5-pk 5-pk 5-pk 5-pk 5-pk 5-pk 5-pk 5-pk 5-pk Ypperlig også for personer med diabetes flat over tærne, ingen søm tynn og svært elastisk hele 80% merinoull Sort Størrelse pk pk pk pk GRATIS FRAKT? Fraktfritt i Norge ved bestilling av 5 pakker sokker eller flere. Ved mindre antall kr 69,- i frakt/omk. 20 dagers full returrett.

Vant kampen mot uønsket deltid Side 8. Poliklinisk rusbehandling. Side 30. Fotoreportasjen: Helsa er god å ha. Nr. 11-2010.

Vant kampen mot uønsket deltid Side 8. Poliklinisk rusbehandling. Side 30. Fotoreportasjen: Helsa er god å ha. Nr. 11-2010. Forsidefoto: Mariann Dybdahl < SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST Nr. 11-2010 Fotoreportasjen: Helsa er god å ha Side 44 Poliklinisk rusbehandling Side 30 Vant kampen mot uønsket deltid Side 8 Kirke, kultur

Detaljer

Vond skuletid vart teater Side 8. Mobbing: Hardt arbeidsliv knuste drømmer Side 16. Blåmandag blues på Notodden. Tannstell hele livet Side 30

Vond skuletid vart teater Side 8. Mobbing: Hardt arbeidsliv knuste drømmer Side 16. Blåmandag blues på Notodden. Tannstell hele livet Side 30 Forsidefoto: Oddleiv Apneseth < SEKSJON HELSE OG SOSIAL www.fagbladet.no Blåmandag blues på Notodden Side 44 Tannstell hele livet Side 30 Hardt arbeidsliv knuste drømmer Side 16 Nr. 10-2011 < For medlemmer

Detaljer

Valg 2013: Den som stemmer, bestemmer. Lærlinger får hel stilling SIDE 14 Portrett: Jens Stoltenberg SIDE 20. Side 8 12. www.fagbladet.

Valg 2013: Den som stemmer, bestemmer. Lærlinger får hel stilling SIDE 14 Portrett: Jens Stoltenberg SIDE 20. Side 8 12. www.fagbladet. Forsidefoto: colourbox.com < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK www.fagbladet.no Valg 2013: Den som stemmer, bestemmer Side 8 12 Nr. 8-2012 < For medlemmer i Fagforbundet Lærlinger får hel stilling SIDE 14

Detaljer

Fagforbundet Ungdom: Framtidas fagfolk Side 40. Ekstremprivatisering i Tromsø side 14 Dyrepleier på helsa løs side 30. www.fagbladet.

Fagforbundet Ungdom: Framtidas fagfolk Side 40. Ekstremprivatisering i Tromsø side 14 Dyrepleier på helsa løs side 30. www.fagbladet. Forsidefoto: Werner Juvik < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK www.fagbladet.no Nr. 8-2012 < For medlemmer i Fagforbundet Fagforbundet Ungdom: Framtidas fagfolk Side 40 Ekstremprivatisering i Tromsø side 14

Detaljer

Jobben tok helsa. ingen erstatning Side 8 15. < Får lønnsløft etter Adecco-skandalen Side 16 < Askøy satser digitalt Side 30

Jobben tok helsa. ingen erstatning Side 8 15. < Får lønnsløft etter Adecco-skandalen Side 16 < Askøy satser digitalt Side 30 < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON Nr. 3-2011 < For medlemmer i Fagforbundet Jobben tok helsa ingen erstatning Side 8 15 < Får lønnsløft etter Adecco-skandalen Side 16 < Askøy satser digitalt Side 30 Kontor

Detaljer

PENSJON. Bytter jobb for å beholde. Side 10. www.fagbladet.no. Nr. 4-2014 < For medlemmer i Fagforbundet

PENSJON. Bytter jobb for å beholde. Side 10. www.fagbladet.no. Nr. 4-2014 < For medlemmer i Fagforbundet Forsidefoto: Werner Juvik < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK www.fagbladet.no Nr. 4-2014 < For medlemmer i Fagforbundet Bytter jobb for å beholde PENSJON Side 10 Samferdsel og teknisk Innhold Forvalter millioner

Detaljer

Heltid best for alle Side 8

Heltid best for alle Side 8 Forsidefoto: Lars Åke Anderson < SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST www.fagbladet.no Heltid best for alle Side 8 Nr. 2-2012 < For medlemmer i Fagforbundet 300 totninger fikk utvidet stilling SIDE 14 Mangfold

Detaljer

Heltid best for alle Side 8

Heltid best for alle Side 8 Forsidefoto: Lars Åke Anderson < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON www.fagbladet.no Heltid best for alle Side 8 Nr. 2-2012 < For medlemmer i Fagforbundet 300 totninger fikk utvidet stilling SIDE 14 Får

Detaljer

Jobben tok helsa. ingen erstatning Side 8 15. < Får lønnsløft etter Adecco-skandalen Side 16 < Hjelpemidler i barnehagen Side 30

Jobben tok helsa. ingen erstatning Side 8 15. < Får lønnsløft etter Adecco-skandalen Side 16 < Hjelpemidler i barnehagen Side 30 < SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST Nr. 3-2011 < For medlemmer i Fagforbundet Jobben tok helsa ingen erstatning Side 8 15 < Får lønnsløft etter Adecco-skandalen Side 16 < Hjelpemidler i barnehagen Side

Detaljer

Til Norge på kontrakt

Til Norge på kontrakt Forsidefoto: Anita Arntzen < SEKSJON HELSE OG SOSIAL Til Norge på kontrakt Slik utnyttes polske arbeidere Nr. 1-2011 < For medlemmer i Fagforbundet Side 8 Tar nye grep mot fedme Side 14 Foreldrene reiser

Detaljer

LIVET. som løsarbeider MOBILISERER TIL VALGKAMP SIDE 16 VAKTBIKKJA JAN ERIK SKOG SIDE 20 FÅR TOPP MODERNE BRANNSTASJON SIDE 30 SIDE 10

LIVET. som løsarbeider MOBILISERER TIL VALGKAMP SIDE 16 VAKTBIKKJA JAN ERIK SKOG SIDE 20 FÅR TOPP MODERNE BRANNSTASJON SIDE 30 SIDE 10 Forsidefoto: Werner Juvik < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK www.fagbladet.no LIVET som løsarbeider SIDE 10 MOBILISERER TIL VALGKAMP SIDE 16 VAKTBIKKJA JAN ERIK SKOG SIDE 20 FÅR TOPP MODERNE BRANNSTASJON

Detaljer

Velferdsteknologi: Trygghet eller trussel? Pensjonskamp på sykehjem SIDE 14 Hjelpes tilbake til hverdagen SIDE 34. Side 8. www.fagbladet.

Velferdsteknologi: Trygghet eller trussel? Pensjonskamp på sykehjem SIDE 14 Hjelpes tilbake til hverdagen SIDE 34. Side 8. www.fagbladet. Forsideillustrasjon: Shutterstock < SEKSJON HELSE OG SOSIAL www.fagbladet.no Velferdsteknologi: Trygghet eller trussel? Side 8 Nr. 9-2012 < For medlemmer i Fagforbundet Pensjonskamp på sykehjem SIDE 14

Detaljer

Velferdsteknologi: Trygghet eller trussel? Pensjonskamp på sykehjem SIDE 14 Cool place, hot music SIDE 34. Side 8. www.fagbladet.

Velferdsteknologi: Trygghet eller trussel? Pensjonskamp på sykehjem SIDE 14 Cool place, hot music SIDE 34. Side 8. www.fagbladet. Forsideillustrasjon: Shutterstock < SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST www.fagbladet.no Velferdsteknologi: Trygghet eller trussel? Side 8 Nr. 9-2012 < For medlemmer i Fagforbundet Pensjonskamp på sykehjem

Detaljer

De usynlige VM-heltene

De usynlige VM-heltene Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON HELSE OG SOSIAL Fotoreportasjen: De usynlige VM-heltene Side 44 Nr. 2-2011 < For medlemmer i Fagforbundet Tema: Vold mot kvinner Side 8 Gangavstand til tjenestene Side

Detaljer

De usynlige VM-heltene

De usynlige VM-heltene Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK Fotoreportasjen: De usynlige VM-heltene Side 40 Nr. 2-2011 < For medlemmer i Fagforbundet Tema: Vold mot kvinner Side 8 Strømsparende vaktmestere

Detaljer

Velger veien videre. Lærer norsk i arbeidstida SIDE 32 Tema: Anbudskarusellen SIDE 8. Ny på landsmøtet: www.fagbladet.no

Velger veien videre. Lærer norsk i arbeidstida SIDE 32 Tema: Anbudskarusellen SIDE 8. Ny på landsmøtet: www.fagbladet.no Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON www.fagbladet.no Nr. 10-2013 < For medlemmer i Fagforbundet Ny på landsmøtet: Velger veien videre Lærer norsk i arbeidstida SIDE 32 Tema: Anbudskarusellen

Detaljer

Velger veien videre. Lærer norsk i arbeidstida SIDE 32 Tema: Anbudskarusellen SIDE 8. Ny på landsmøtet: www.fagbladet.no

Velger veien videre. Lærer norsk i arbeidstida SIDE 32 Tema: Anbudskarusellen SIDE 8. Ny på landsmøtet: www.fagbladet.no Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK www.fagbladet.no Nr. 10-2013 < For medlemmer i Fagforbundet Ny på landsmøtet: Velger veien videre Lærer norsk i arbeidstida SIDE 32 Tema: Anbudskarusellen

Detaljer

De usynlige VM-heltene

De usynlige VM-heltene Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST Fotoreportasjen: De usynlige VM-heltene Side 40 Nr. 2-2011 < For medlemmer i Fagforbundet Tema: Vold mot kvinner Side 8 Leksehjelp som fungerer

Detaljer

Renhold på anbud: Ansatte ble kasteballer. Utdanning ikke verdsatt Side 14. Knuser myten om brannmenn side 32

Renhold på anbud: Ansatte ble kasteballer. Utdanning ikke verdsatt Side 14. Knuser myten om brannmenn side 32 Forsidefoto: Werner Juvik < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK www.fagbladet.no Utdanning ikke verdsatt Side 14 Knuser myten om brannmenn side 32 Storbritannia raserer offentlig sektor Side 46 Nr. 5-2011

Detaljer

Forsidefoto: Stig M. Weston < SEKSJON HELSE OG SOSIAL. Nr. 8-2009 < For medlemmer i Fagforbundet. ETTER LANDSMØTET: Nå starter jobben SIDE

Forsidefoto: Stig M. Weston < SEKSJON HELSE OG SOSIAL. Nr. 8-2009 < For medlemmer i Fagforbundet. ETTER LANDSMØTET: Nå starter jobben SIDE Forsidefoto: Stig M. Weston < SEKSJON HELSE OG SOSIAL Nr. 8-2009 < For medlemmer i Fagforbundet ETTER LANDSMØTET: Nå starter jobben SIDE 8 INNHOLD > 8 TEMA: Landsmøteliv 14 Overfalt på jobb preget for

Detaljer

FORTSATT FORBANNA. Ett øyeblikk er nok 8 Budsjett for mindre forskjeller 14 Festtaler blir virkelighet 16 Veien til helsefagtoppen 30 SIDE 20

FORTSATT FORBANNA. Ett øyeblikk er nok 8 Budsjett for mindre forskjeller 14 Festtaler blir virkelighet 16 Veien til helsefagtoppen 30 SIDE 20 Forsidefoto: Anita Arntzen < SEKSJON HELSE OG SOSIAL FORTSATT FORBANNA SIDE 20 Nr. 8-2008 < For medlemmer i Fagforbundet Ett øyeblikk er nok 8 Budsjett for mindre forskjeller 14 Festtaler blir virkelighet

Detaljer

Velger veien videre. Satser på unge Nav-brukere SIDE 30 Tema: Anbudskarusellen SIDE 8. Ny på landsmøtet: www.fagbladet.no

Velger veien videre. Satser på unge Nav-brukere SIDE 30 Tema: Anbudskarusellen SIDE 8. Ny på landsmøtet: www.fagbladet.no Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST www.fagbladet.no Nr. 10-2013 < For medlemmer i Fagforbundet Ny på landsmøtet: Velger veien videre Satser på unge Nav-brukere SIDE 30 Tema:

Detaljer

Velferdsteknologi: Trygghet eller trussel? Pensjonskamp på sykehjem SIDE 14 Helsesekretærer fikk ny jobb SIDE 32. Side 8. www.fagbladet.

Velferdsteknologi: Trygghet eller trussel? Pensjonskamp på sykehjem SIDE 14 Helsesekretærer fikk ny jobb SIDE 32. Side 8. www.fagbladet. Forsideillustrasjon: Shutterstock < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON www.fagbladet.no Velferdsteknologi: Trygghet eller trussel? Side 8 Nr. 9-2012 < For medlemmer i Fagforbundet Pensjonskamp på sykehjem

Detaljer

Yalda mister pappa hvis familien utvises. Tjener på useriøse omsorgstilbud Side 18. Tariff 2012 Side 14. En kreativ krusedull Side 30.

Yalda mister pappa hvis familien utvises. Tjener på useriøse omsorgstilbud Side 18. Tariff 2012 Side 14. En kreativ krusedull Side 30. Forsidefoto: Marius Fiskum < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON www.fagbladet.no Nr. 6/7-2012 < For medlemmer i Fagforbundet Yalda mister pappa hvis familien utvises Side 8 13 Tjener på useriøse omsorgstilbud

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Renhold på anbud: Ansatte ble kasteballer. Utdanning ikke verdsatt Side 14. En smak av det gode arbeidsliv side 30

Renhold på anbud: Ansatte ble kasteballer. Utdanning ikke verdsatt Side 14. En smak av det gode arbeidsliv side 30 Forsidefoto: Werner Juvik < SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST www.fagbladet.no Utdanning ikke verdsatt Side 14 En smak av det gode arbeidsliv side 30 Storbritannia raserer offentlig sektor Side 46 Nr.

Detaljer

Yalda mister pappa hvis familien utvises. Tjener på useriøse omsorgstilbud Side 18. Tariff 2012 Side 14. Flottere barnebøker Side 32.

Yalda mister pappa hvis familien utvises. Tjener på useriøse omsorgstilbud Side 18. Tariff 2012 Side 14. Flottere barnebøker Side 32. Forsidefoto: Marius Fiskum < SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST www.fagbladet.no Nr. 6/7-2012 < For medlemmer i Fagforbundet Yalda mister pappa hvis familien utvises Side 8 13 Tjener på useriøse omsorgstilbud

Detaljer

Ny leder for 335.000 velferdsarbeidere SIDE 8. Mette Nord: www.fagbladet.no. Nr. 11-2013 < For medlemmer i Fagforbundet

Ny leder for 335.000 velferdsarbeidere SIDE 8. Mette Nord: www.fagbladet.no. Nr. 11-2013 < For medlemmer i Fagforbundet Forsidefoto: Trond Isaksen < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON www.fagbladet.no Nr. 11-2013 < For medlemmer i Fagforbundet Mette Nord: Ny leder for 335.000 velferdsarbeidere SIDE 8 Kontor og administrasjon

Detaljer

informasjonsblad for tillitsvalgte oss@fagforbundet.no februar, nr. 1/2008 årgang 6

informasjonsblad for tillitsvalgte oss@fagforbundet.no februar, nr. 1/2008 årgang 6 B-Postabonnement oss tillitsvalgte informasjonsblad for tillitsvalgte februar, nr. 1/2008 årgang 6 ffnei til økt skatt for 130.000 uføre, sier LO. Forslaget om økte pensjoner gir tap for offentlig ansatte.

Detaljer

VALGETS JOKER SOFAVELGEREN SIDE 8 18. Fire nye år? 16 Kampklar langpendler 20 Kjempeomveltning ved sykehusene 32 Raus fattigdom 44

VALGETS JOKER SOFAVELGEREN SIDE 8 18. Fire nye år? 16 Kampklar langpendler 20 Kjempeomveltning ved sykehusene 32 Raus fattigdom 44 Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON SOFAVELGEREN VALGETS JOKER SIDE 8 18 Nr. 5-2009 < For medlemmer i Fagforbundet Fire nye år? 16 Kampklar langpendler 20 Kjempeomveltning ved

Detaljer