BÆRBAR MASKIN Rapportarkivet. (Highlights), Dato Ar. Vakkerlien Pasvik Syd Polmak Skrattås Kolsvik Eidsvoll

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BÆRBAR MASKIN Rapportarkivet. (Highlights), 1981. Dato Ar. Vakkerlien Pasvik Syd Polmak Skrattås Kolsvik Eidsvoll"

Transkript

1 5t Bergvesenet Postboks 3021, N-7441 Trondheim BÆRBAR MASKIN Rapportarkivet Bergvesenetrapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 7032 Kommer fra.arkiv Ekstern rapport nr Oversendtfra Fortrolig pga Fortrolig fra dato: A S Sullidmalm Tittel Interne månedsrapporter A/S Sulfidmalm (Highlights), 1981 IForfatter L Nixon, Frank Kjærsrud, Kenneth, Hansen, Finn Sivertsen, Ronny Kommune Tynset Sør-Varanger Steinkjer Bindal Eidsvoll Dato Ar 1981 Bedrift (Oppdragsgiverog/eller oppdragstaker) A/S Sulfidmalm Fylke Bergdistrikt 1: kartblad Hedmark Finnmark Nord-Trøndelag Nordland Akershus 1: kartblad Roros Kirkenes Namsos Mosjøen Hamar Fagområde Geologi Geofysikk Geokjemi Boring Råstoffgruppe Malm/metall Dokument type Forekornster (forekomst, gruvefelt, undersøkelsesfelt) Råstofftype Ni, Cu, Au Zn, Pb Vakkerlien Pasvik Syd Polmak Skrattås Kolsvik Eidsvoll Samrnendrag, innholdsfortegnelseeller innholdsbeskrivelse Inneholder kortemånedsrapporter, både mellom feltarbeidere og prospekteringsleder samt mellom prospekteringslaeder og Hovedkontor. Gar gjennom de arbeider som er utført i hver måned Spesielt interessant geofysikk og boring paskrattås, samt Bindalen og Pavik. Omhandler også mindre arbeider i Ølve, Hardanger.

2 OKT 1 v ({,t;,-s, «? '- ot,,e 74K ifv6 c4- (;: t4, ka n7-7-arr.- I v. v +) (^ -H L.

3 4 NJ (5 --2,1? ( 1 i1/24 Lig, s, - fl St V M CTi) Ø.C Art7S (:1-11-CIC st-re Dt., s F sl4ctttrt. rv rtto LtÆnfl1+5?1/4( SiE DVIS 11-1el=c.Æ r S C PG SlIrni fr) o - D tz- rznicrzy" it1zci crvc C-41-1C- f- V -.3 ICAL-ics S (o.7") 9 rta rv r - - 4/Vigt5 4 viste,--= --Ticwv, 7114_ (2Ak tni 7 r c r, 'UtVflDvCST ROrt. 6

4 .d k) ffile EINN it NEN

5 I St 0 /..-t- Cen, ti.a: DE:r c - S"a r-vit.-77 I rs/ ce-' K 91- Ca2 I ST-enz- a --ra s tc 1c FErt o, 4 e At r7-7-. A,- cr-, - I /3-1- /,-e o,c. i re-- -, Ho vri)vat-r---. A/,4. t- pert.. 0 ni P - I. 71(E fritr* "9 0 r,e^ Iezz,Erre /`-s-r) 2-6 / 9 -r9 Erz 5-7 rnf et, E gir-1 6-frrt se

6 EIN,\1

7 (4Lk tis" Overt S. sidi. 1/(6126 efe A-ctl 7-F 4 Sys-L, C-r>t4-4-7 FE.1145t l)e ni tcs Lep C era /4-,e-sp,c45-ri t_erri 6, r-ria-l7kne5 rn-/ u / /YE?In/,,4Pv/rE y,) Sts-A-?-7.-7, ,) 37, A- PAL:AN-7 =reez. ' c6, / ci 2 - irt t_t(.e.-6 j) 6»e tri 7-6- ec ( fl ve, byttrt-7 fricirt1c-if:ie?z4 rte4-crif fee,")

8 g I 17.:K7-18. F.N Kot., S vett -r5c -N4, ENA're.ELT, ttn-.o Lt ti ( an-1 1C4{ L ayer, c:\ I. (-- r5. 44." - 04-J- E.;-> 2)-.oL 8. `7) c2t:1-c- L- N h ")-. I 2A:tc rv,- % \ dt&h,, AA-4- Jw&Çc2LJ cc JCowtti I cea-t c -og. ify, Pyrn.-14;42( An-ws cfc..

9 I ( -L4 s m 0 ei,vi 1,4 1 WL:.^-,1 q)- 1.- b".tie- 6/1-1 -L /. (7L 1 cl- c 2,_ crl.- ct_ LC-, 4 ( 14 r()41 try2l-1:a--l / F- rf-t a- 6 6 ij 6,?re-os-PercT-rs.-fe.., 0 X,4 LC/ - /1,-&<, L5-1L4 c s -"-k.. h.)/ c4,4:lcc-<- c:ca Aj S Sttfrva

10 () wl-c crri AJ - L / N I,

11

12 I i--p i-i --.(Å- c, 0 ra.,,----w ci I i V,^ 1,2~-4,-_,., Y-A. it--r-t)-"--$.2 -Li fr4 1. n."^s-g," c,-,-,-,a. 1~P.,,,4-..4%... I-) 11.,- t < GL --)>----'.C.Cr%( --../t" 41 CÅ-cr...i.G.-k--.4-.,t.,,,, 1-..nc,..1. -,..4 ct.t... -,1 - I e4 ( 4-A.,..7r-ic.t.. c. i)---r."-c --v4.--1,4 (1.1.--,...4: s,,,,l. 1 1 i 1?h I..,--i -1:4-vt- L-L-(.--,73,...1?- :, cj.(p s,74.cc,.. a/1-. C-<,< cc-- I C,4) tz-v r4~,--,--..--l-0...,--1---ce._,i.-. -c.-.?5,,_,. / --, ,...-ds,-,,,,,,...,,-..)2, ,--'_,---&,-,t_ t)-latx.. I. fl fr-1

13 A S SULFIDMALVI rvirt burtrt ' kapast. t-.et til 700 bli satt t gtirt

14 ,, C, I r-

15 A S SULFIDMALM hcert.l ci OH cesutat, de av sokelser -;nnt e»-c. Fcsglisiei 1 : skr:

16 , nt!'asss_skal v = vekp C = ans,lyse sjva I

17 YAP: Fran; " Penr.v nrt rnsan'll'd LeAknani kennn,til 02 C0-' ;.10 t0 t PA nress en nieftedfine ipan lier - sesejttt-ider dend nattene id allende ned fore o per :2 Ti ene- sder i er de. Pnaniva en S rdae'd i hic-fte pr-dv." ntede resd eishe 'ten ved i Ardersnn Denn' ons arbni. ppu EKT 'YE - n n tj_ser'dd.t v skt erd. talia noe k tleni:dny ev de enkeltd I

18 LEGEND ),)/ r 4, '!.:,:.E:=.-.,. /:'»it'1,;ni r;panitf MuNZON ITE MICA GNFISS - WHIST NANDFD GNEIS:; MARBLF "\ 5. ;b i Cri / -1"». - c5/[/ *:," / }/".17..,»:,,),;,/ } 14,//1 1/4"200,.,v,i;»;1,,),,,,,,.4 4 tk' cf'' "' 't Cj '.(11, -",.1--:" 4''' ' '7HP"' ;ii,,/.. r;) --,(i.h9 11. _, iitt, i,,:.. /,,,,,:;,,,,t).4.:. : <!--..,.. im...1,..(i. t...,,;:i...,..,..., '..r.t.t:h.ii:"::"..t17.--"i::',',..b,,ko, ::,,,,,,:f 1 H0 RNP 1,ENPF 5CH IST AMPH. NANflS / GRAN IT km VE 1NS I 4y :i K 41.U.Load.to./',E):),, ( ,-ka h',ti : -.71,1 a---;-;: 7A,V,::,1;;.>:,:c 1---t-/ ' r'...--k,\-\ :----!--.\\ :.1,-\'. _ -,NL-.:4,y1;, 4-,,;*.-1517V2-T, crt:.\-,'."-at i ' \ 11( 'I / I :, N,d,,,..Z----_- --2-rp -'' Z.;: 1,'. a '!. '", ':_, ' - 'F-.1C,...i r-..",' \ t,,., '' -,,-:,-t-,--( il )14' 'ir '. 4,, r'r I "-)7 ' r-4 (1 - i ',/ r ".)).-?.. r r?i, " " I 1-41 )7. - ;yr-,k Ltr ',,...t, "C,C f I ( J., _::,:r...;.;fl, l'il» I C (-.--,-,, --, ir,-r,1:' i <. - ti-_-_-..-:-.,--- r / -- i : h 1/ fr ''-',- ; '" " -atril.a-',7, I '/,I) \t' I /,,,C1-:\ ' i',.' ' *' ' -"j 4, i yi (. T ". ' ±.. -'4', ll7, :_--:-;--,-, / %. s,-r L. -./ -tit `''- t -: ' 4(), i '7 tf I '''-- L=.2--T---t _...,-...: _k...,: :,. f,, t.., I +if ' : -:-,,..,:\-.. --,>. r-. ---_,,-; -,:: s,_,( : ::( //i ;,. -,..., -, :,K, ' 'C2- i.,. i - i t r',, \, I ' 7/',(7 1 /7-1 \f' 11. /il ""/"-- t -_---_--.--_,,_ ,">-",,. -,1, ;-.71(,/ -r / ;."1/4"----,,,:. - -' '1" (1';',---2-;,,_ _-,,-_----,,,,,r,-,--,,a \ rs»i ----: I i I ', r i i-":--i---},-"-/ Ii i f""; -v /,. \\l};(2.pcs_ ;,''' 7/r ' 90 --f-j-?' 1,/, h»,,-;\-\} \ k ' 1') _ /---(1dr'' H\ 1" :-.1-- I. 4/117T.,' -\1,Cr/'7" -1-)S-- SCAL. E D ATE.,7 'os A S SULFIDMALM N I N A I. N W A GENI,MCM, LCCAT1HN 1: DRAWN T RACED

19 t(2 I ZT 5 I " 11(2 0, A 1\ tl? ;:' / - 4/--;--,fr -i--, ,-- A `2<; x,.-..., --S ai a y...,------, _ \ _ ; \i LEGEND QUARTZ VEIN WITH: Aspy -Arsenopyrite Au -Goki SHEAR ZONE OR MAJOR FRACTURE TRIKE/DIP OF FRACTURE, VEIN etc. SOI MI10 MMI Iffle A Ipip affil Nal IS effil

20 SO111 skul 1, r:d h:d n er en dendon 1sk sone hvor k, olce iske forhnlri For iserode riro seeed gode. lcgnet srd Te :jorden og ssr1 drd tseresjon -rosjonen,ckdhlrn sinisai. s.ende for bryr. eresjon or -brdsp2-t nets :1 )tit s. soga c d en ner erer ad de sdb ho hadd en fc s en antar hd bneen i Bogdaler enorskjell ; tykkelse s nvor d- tt helt old),11 vannskillet kjdn å ha hatt i 1.1yelse pn ernsjed P, bneenodente -'dn:nsnorterte 010 dfors:nkrn hreen u- 'a hadt r s,b forekost-r vl 1 dhk ikke kiennrr ien er Ca iytte lidsrunkt sannsyrd iovis ikke korm'd,b Ah-nivå. ende :s t d 1 ntilfdrs å anhr h- hcveddelen hv ssene i dhleh -n hvsatd i: scligens Sinhes anderst i mik, ngene kan hsr u' :rh sonnesent.1. 1d, ive nsrbsb. ssene bak nddrded rn Eivhn i it.drt. lerik,'s4e av for(-kcnst den

21 *ser. ra pporr. ri : av analyser or dnt on de: som ikke rapvart t på hott: cataher. r haed ssiv arsetikis ner I n::yskattdalen naa iaac, FiernJe resultat

22 0 0 co ) 9 fl 0 0 cfr 0 n d (c't la C 001 1= den 0 0 a 0ser ora ole eise fl fleme CI- ) ' ( 0-11L, 94-Z. ø tiz 0\ji\

23 I.k' ' 7? / b 1/ (-- tv 2 1, I 2 ' 2 :(4) e'r -0111NE-

24 MC V-CLVVICI cfrat, 9(lrv4ell ()?). V f SA 0 31, #.323J3 A Pa.'t-p, ot) sap< 1 N 1n1 Iffle NEE

25 '! (-4_ 4(., <11, CL ' ( <. I ',A1_2- - (X',/ I - ' _, A, y. --. '-", C,.. I -. ' ' l..'1,. -,.. "..,,.., -,,." i' , ',L -. II.. AX.- - `... -,. c...1.,t,,_ '..`---1''i X X ' -. i / - -k..;.,,' 1 -A-1 ). k ' --, L.-7,-;-- /,,,... i /,, / 'LL-4' ( I --, X -,-- 1,, 4 -A t.,, -1.--`-, 4_ 1::. L.,,. t x _1- "'"',-... AL...--, t_..- -,.._, - ''' :: </. ' -,å. '._:" t---, i '? ) I.- /j,'2,,,t,.., /, A I,2. i..,,, -""7'-'._r---,_ i-c-/ -, <._

26 I. crra_ 1 1,,L<L_ ( /: 2o /: 0 0 ) tc- 54,1,4L /f}^l-4441.,- fr-f-- (2~ - )

27 L g.4 1<-,! /1 I /, I. ; 4...,,..,... <...-.._,._-(, -'. L /1/ f-,... i -; = 11. <

28 / L- - ' - ".--

29 - - PrE (5,1trite ' F. N c )f-4 r?.. v r-7127 Crv?T Efr&EYZ-.DE )C oct 7 Ct VE79kiN6 --fact VE 7-4 bc- A.)6 CE, A;o-r- E7 re 1:1-) Pen1.7-7 ts.e.v Al2 t pc 7 rz 7,C ria i t 4,, rty±te, 1-7E p /-2,4 )1_r4-z-n< r e H #,, vmv,s-c.i S-7c ry 1431/ ±EE T t'errt nf, a" i_ v Efr -.f ", P, Eiv ( 44--w r r--- - il P C - - P 2 g ve 7A 7-Tr tr---, tall;)cf4.. 1-/A rt 6 / 7 7 Eop / 4)?.) ka.,---i rv iticp uv. i...mp-)?e." _ ik,--; iarz.:7 P1Å 7- Erz 1 4z P*7 Fa /3-E E S-E >I z ric _ /11,47,(eZi(7 P12 oc.?æe vet4rt, lite ft 13-E ' 4-re&v. 7REm. k ry?-1 4 1:1 e eil e g. h Fr/e F ) A /S-L.) I 1,-/, 5"-t rfrs 0,--)tiaa?C-'7 CI FL V/Ç?,Ce!VE-74K)r1 61 V /4- /St../# GI7Ft)--rt7 teiv,ve 1.4KEN ita DE g 0 L Gre, Y"' f5k E7C DET /A-))/rE727-- rti S 7 o rzt.lt hl nt-cne r" 7 e Cet 7!L tz v ri_ k T Erv 7.9Ce.D)E.

30 5 V : r rt ' E. -r<, t 7 7" c- 4 /.L. V4 /- 2 /5-c-- r-e- 7 - r E N / F trç,z k7- t-17,45ft C# N,v7,v tvi 7iV5/v, AE, J P7t t!(' i) E I L kei..; k- 7 r ; f"")-18- P-K- t -e- /-.'h2,:.^-12.4, 1 Si- SE.y?.90 E fr F v f.6 4/ 4 / 7!

31 mriteb5 ti?ort7 etil Nfkoi\ Et4 R. rivefursc..).?ftes e KT 2 tvb AL. i.v ctrt.2. a"~.1.-2o2al LA-4 t)-(a.,1 ct:4 - teale. 0.6,;-kt tt.x./,y, 4:a. et-vetea_k&l. 44 es~i~, pt, r r Clai tkt-0-,ahc / o pa. 10 c g2 7 1, D os. Si ^Iteta P)' '".4"" AL 4.4a AL,44,, 62,Å. CeJ".t4".."2 ~ 3. Cs-b-LL Ced& 'LLL

32 cej2c. cur, ^'" d24 4 c. LL, s. Et t32.- ret-ry~., PLANE.k.. J r.,) A-t> C.~"-~4~-124- Ct^~-12-. CL _ xt,-, t, cf.i i Lt AIfr ; I '

33 "T 2sic.$ ( , Q. 04")^ /7"- " g-tl" U"s

34

35 ice memo - P.S. Vanedsrnptort des :HTJm[n frn Ceober A/S beh,kt hfsrmoro om sn ti-lbakekomstti emdeles er i buniness.. G: :.r1t) tborrinr snm tidligere, hhn linje mcd nndre ved fr, Suhmin Malp; eije noms.. måt:e J ( Totte bor bekreftes nv Dir t e er nyt. "EDP" Elektronisk tla rtn:nrnf the Production. ata for -ptimering under majml m,y1 av elementer, se vedlerc. ) Det'_eer tjenester han formidler utført r.oterarvid Holst Mortensen com i nin P.I. Smith & Co. A/S. met minner noe om geostatintikk0 rjort en Titen provejobh ie vtrt ositt,som omfatfet veldir ige her de gitt tflbud til bb hvnr datamenøden er ca. ;'000 7h)5borehull. Pris Dikr. 150._ Sen. ormed et preprint som Holmsen lu intet nytt fra "Oslo office". GOD JUL C_-7

36 Preprints APCOM Symposium The Pennsylvania State University October 4-8,1976 GEOBOR A S

37 PRODUCTION PLANNING I A Dlfferent Method of ModelIng a Mineral Deposit for a Three -Dirnensional Open Plt Computer DesIgn ApplleatIon, Lemieux, M.; Climax Molybdenum Cornpany USAI A New Method for Open- Plt Dealgn: Parametrization of the Fina Pit Contour, Francols - Bongaroon, D.; Centre De Morphologie Mathematique (Franee); M.ireehal, A.; Centre de Geostatlatlque FontaInebleau (France) SImulatIon of Dragltoe Opentlons, Chatterjee, P.K., Rowlands, D., Siller, K.0 ; UntversIty of Queensland (Australle) Mlneral Inventary Versus Production Planning Case Smcly - Saeaton Mine, Arizona, Barnes, M.P.; ASARCO Incorporated (USA) Computerized Raw Matertal Evaluatlat and ExploItation Planning ln the Cement Industry, Mortensen, A.H.; F. L. Smidth & Co. (Denmark)

38 COteUTERIZEDRAW MATERIAL EVALUATION AND EXPLOITATIONPLANNING IN THE CEMENT INDUSTRY by Arvid Holst Mnrtensen F. L. Smidth & Co. A/S Vigerslev Alle Valby, Denmark ABSTRACT The rational exploitation of deposits for cement manufacture requires evaluation of the material, the planning of the quarrying and the right choice of quarry machinery. By using a computer for all evaluations and planning work the optimal recovery of Literial is arrived at and a quarry layout - and machinery is decided upon. The result will be uniform production throughout the life of the deposits using a rationally chosen quarry equipment. INTRODUCTION The fundamental principle governing the manufacture of cement can in general be described as a process involving the grinding and mixing of several raw naterials and burning of the mixed product, the so-called raw mix. Characteristicof cement technology is that the raw mix is subjected to strict requirements regarding mean composition and homogeneity, in order to ensure an Acceptable product as well as a steady run of the cement kiln. Experience shows that these requirements are easily met if the raw mix can be manufactured from raw materials already showing a high degree of homogeneity. On the other hand, this fact results in a stringent definition of the production system engineering in connection with the production of raw materials. The task vill be the transformationof naturally inhamogeneous deposits into a homogeneous factory feed, the factory feed being defined as a continuous flow of material from the crushers to the raw mills, or the amount of material in a prehamogenization store, in a slurry basin or in a stockpile.

39 The transformation,as defined above, involves the itilowh. partial processes to be performed: A blending-homegenizatiossr,o,ss and a loosening-camminution- and transportationpr,,s. Rawover, due to the striet compositional requirementsas regards the 1:htet feed it is obvious that blending and homogenization are of pri=v importance.accordingly, this process is considered first durira: planning, resulting in a certain working procadure - or stratugy tor the quarry as well as a quarry layout. Having determined thv taarry strategy - and layout the conditions of loosening-comminnt:ostransportationare indirectly determined. During the planning of the blending-homogenizatinnprocess necessary to observe certain fundamentalprinciples. A store, with hamogenizingability for instance should be fed se as to t'al1rt hamogeneity in the batch, but also a constant mean compositior. individualbatches, should be aimed at. This is necessa.: te moi:jaiv steady working conditions during the mixing of the stored raw r.:crials. Further, a varying mean composition of the individual hat:hts greatly influencequarry production, eventually resulting in hiyhlv varying production demands. In order to achieve a constant mean camposition in individual batches different methods may be applied. One might he to hlend material from different parts of the deposit or from difterent sections of a quarry front, another to apply a store big eh,,let;ltu contain all types of materials encounteredwhen working a long quarr: front. Under certain circumstances the reduction a: bench height may have a favourable effect. Obviously, the optimal solution of the blendingchertogenhattei process (and hence indirectly the loosening-cumzinuticni- dnd - portation process) has to be found through a complex co=pn:atias pattern. The computation should consider the mutual rtlationssis between quarry machinery, quarry strategy and homegtatizatianrtcsa as well as the relationshipbetween the total blending-tstag,aa: liv process and the deposits in question. The solution ot a nnevriie. problem of that type lends itself naturally to the applieatien EDP methods. In the following sections an EDP system det.o lopea the purpose is described in some detail. GENERAL OUTLINES OF AN EDP SYSTEY. FOR PLANNING OF TIW PRODUCTION OF THE FACTORY FEED The EDP system developed for planning of the production nf the factory feed has been worked out as an interactive system. This results from the fact that many decisions which h-te to le m de during the computationsare impossible to express v'tntitohtotv the interactionof an operator skilled in the field ef.tt.nt - : quarry technology is required. Further, the system is tividtv:isto

40 several indiv dual program units, each of whici :uliil. goal. ThH. is especially important, since thi syter. i. cover a wide range of conditions and require.. -! to wide range of problems. As it is now, the prograifhaitr : combined in any way a specific problem may require. The primary input data to the system is a spctidl distft1 chemical analysis, normally obtained through the systumatt. of drill core samples. The number of analysus may he well aht, m 1000, each analysis containing up to 17 variablen in th fc.n: weight percentages of oxides. The fundamental principles governing the compatati are that of removal or addition of unit blocis or r body of rock, as well as "blending" of rock b;)diesot yarvt and quality. Therefore, the mathematics applied are in pr.:. quite simple, generally numerical integratiitn,superimpfsei iterative procedures and the solution of mu1tiple linear tc-- ttnns. The unit block, which is the computation unit pr,)per,ir a horizontal slice, limited by the core sample div1sion (nermally 1 to 5 m spart)2and the corresponding area of influene, (normally 2500 to m ) and with a mean composiiion representel hy the core sample analysis. The treatment of an actual problem falls in three stages, i.e. preprocessingof input data, survey of the inherent properties nf the deposits in question and finally the production system er ing of the factory feed. The different stages are describel in t1m following. PREPROCESSING OF INUPI During the preprocessing stage the input Iatc: suit the integrationtechnique applivd. Also, av tris r. variable to he used in the computation is definer. as weight percentages of individual oxidet. br urvi.!h riables, found only in cement technology,=.1v S3MetiMch h, ferred. These are the linear operands of the se-c:slied the weight percentages of the elinker minurris, 4 accerdance with the requirements concerniny, Generally speaking, all types of variables cdn tta computations,provided they are linear. However, nits; countered in thece types of problems, a non-lin,ar variable ean he transformed into a linear operand. Thus any "raiio ef oxides" - variable can he hrought on a linear form as shoyn Oxide ratio of sample 201i

41 Linearoperandof oxideratiofor sample 45i01/02 IOli- (preset01/02value) Here, for instance,the preset01/02valuemight be a cut off grade. As longas the originaldrillhole analysesare truly representative of the geochemicalvariationwithina deposit,a new set of interpolatedrillholevaluescan be generated.this would be necessaryin case the drill grid is toowide, in relation to topography,to ensurea sufficientlyaccuratedetermination of volume (andhencemean composition).the numberof generated holes are determinedaccordingto a preliminaryconvergencestudy. In case of dippingstratathe mean compositionof the unit block (asdefinedabove)is no longerrepresented by one single sample analysisfram one level.the unit blockwill contain strata represented by sampleanalysesfrom severallevels, the number of which depend essentiallyupon the dip. Therefore,all original drill sample analyses are regroupedfor eachunit block, taking into considerationthe actualnumberof strata occurring in each of them. SURVEYOF THE INHERENTPROPERTIES OF THE DEPOSITS The objectof the surveyof the inherentpropertiesof the deposits is to establishthemost appropriatebasis for a planning of the succeedingcomputations.also, it aids the operator in easier decision-makingduringthe interactivestages of the computations. Therebya lot of superfluouscalculationwork can be avoided since unsuitablesolutionscan be eliminatedon a very early stage. Through the use of descriptivestatistics,such as frequency distributionsand regressionanalysisthe differentrock types are classified and grouped. With this as a basis the spatial distribution of the different rock groupsare investigated,whereby the stratigraphy and the structure of the depositare laid down. Concurrently with the analysisof the structuralelements of the depo-it a numericalanalysisis run. The cumulativemean composition for each levelin each hole is calculated.the variations in mean composition, cumulativemean compositionand cumulativevolumefor each sample levelare scannedfor the totaldeposit.further, the numerical distributionof compositionvalues(hereaftergeochemical distribution pattern)are scanaed for any levelof interest.the result of this will appearon a line print,showingthe area distribution of actualmaterialsof differentquality(fig.1).

42 37 777eite,"56 66, efillliern ****** øøøøøøøøøøøø 17 11øø øøøø #65565M1(~ , ?7? øøø / t...rn nn øø øøøøøø øøøøøøøø 011øø ,n74/7164/6 7 7 nnn, IllIt4SIeSfllfl øøøøø 6666 es 5nAn øøøøø 1????? pfl;?? 311 øøøøøøøøø ain $ nnn6n 7nnlIlln.777: $ hf.M /?,, ~SS555 /2? ,øøøøøøøø /555$55555 n /769/74, )s 3.,'???? ~ øøøøøøøø / W, n7l øøøøøøøøøøøø /755n Y5S555%,5446,~,.., 71 eepletlf.otøø øøøøøø nnn615,55tnn øøøøøøøøøø L1 25 eisiflfliilsisiøsssøssisist. 22?? 7 34 øøøøø eete7se øøøøøøøø 11641~664., 4 øøøøø 18 fe e øøøøøøøøø 1/664,16466: 1 4,4444 SbSSSS,,,,,,S, 7 17 øøøøøø elelwealleileopeetmese 1 171, 4 '???? "., la øøgege.esseseefgeno ????????7, 15 eteme733.egipeeaesease ) )J I 11 i IS eøøø0øøø3~0300ø0ø ???? 1 1 I ' 17 øøøøøø PAIIPcksk, I $0005Am øøøøøøøøø ne?piwo, PIIP2e7,72.øønn3ø0ø4øøø7øø.7øø7ø 1 7 7,7 7,77 1 I ld 2,202, ,2201 1, M722~ nnnlen7nn?nlill,, ],t 7 v7,227277y ~ ), 17*' øø vaex,en5^ao3e~edee,.ø,,,,i~rn 1, i'mp.. øøøøø 71, Cpefrf4e.enerønnenpentmewe, ?e P: /114,61/86~01/4064, 666~: I J Ic Fig. 1. Line print showing distribution of difftrent clay pit. Numbers 1-3 = Z sand from az sand from 13.77;to 27;.. PRODUCTION SYSTEM ENCINEERISC OF THL FAUJLIRY YLL, Having determined all the inherent properties 01 tb.- production system engineering of the factory leed is. During this process Stage, which is by far the mpst imprt.r,, main problems are treated. These are 1. optimization of tf, recovery of raw materials from one or more dep,sit3, 2. an optimal quarry layout, and 3. optimizatien of ma,:hiderv sions- and numbers, comprising quarry equipment, rru-ht,rs, stores. Optimizationof the Total Recovery of Raw Materials from one or more Deposits In case of only one deposit it appears from tht surfly ot the inherent properties if the mean composition s,:flisfyff,±cf,mical r. _ quirements. If not, it is obvious that the t.,tal of tbc posit contains some unsuitable material whief ha' ta f,

43 Due to the applied integration technique a "removal" unit as well as a removal (or cutting) sequence has to be selected. The removal unit may be either the unit block, as defined in the preceding section or a uumber of these volumes, combined according cu a selected cumulative mean composition. The removal sequence is defined in terms of the drill hole'ne(abers,indicating the sequence in which the removal units are eliminated from the total volume. During a single run of this program_stepmaterial is successively removed from the total volume until the mean composition of the remaining volume meets the chemical requirements.the amount of material removed is'controlledby a permitted max. or min. composition value for the removal unit, whether it is the sample composition in case of the unit block or the cumulated sample composition in case of combined unit blocks. The max. or min. camposition limit for the removal units is then altered through a series of progrs steps until the max. obtainable volume for a satisfactorymean composition is achieved. The "removal-process" is in practice carried out in a number of different ways. It may be an integral part of the quarry layout or, on the other hand, it may be part of the exploitation nrocess itself, all depending on the degree of dispersion of the unsuitable material. As a result, the mean composition of a deposit may be controlled through a specific localization of the ultimate fronts of a quarry or by removal of a certain amount of the material as waste. Otherwise,When the unsuitable material is widely dispersed throughouta deposit a continuous dressing process such as washing, synd separation or flot'ationmay be applied. By a suitably selected combination of removal unit and cutting sequence all the above-mentioned situations can in fact be simulated. Consequently, it is possible to make a comparison between the effect of the individual"remaval-processes",and hence to select the one resulting, for instance, in the largest recovery of raw materials åt lowest costs. As long as only one deposit is considered, the optimal recovery of raw materials is achieved with the campletion of this compuration round. However, in most cases dealing with the manufacture of cement, material from more deposits has to be mixed in order to ensure the correct raw mix composition. Obviously then, a given volume of a specific mean composition, suitable for mixing, has to be localized for each deposit. Since it is not possible, at the outset, to determine the most appropriate mean composition, a range of mean compositions are selected for each deposit. Thereafter, the optimization procedure described above is applied for each selected mean composition for each deposit. The result will be a number of possible volumes for the different mean compositions, an example of which is shown on Fig. 2 for one deposit. Notice in Fig. 2 also that three different methods of establishing the ultimate floors of the possible quarries are indicated, each resulting in different volumes

44 for the same mean composition.this is a when the "removal-process"chosen is that of eontrelliflptle ru composition through localizationof the ult:-,te quarry fronis. Having establisheda number of possible volumes for eael,deposit, OPT/Ivid...ysT"""r"~ AMOU817 Of mo!.t.". ja C~ - SO Fig. 2. Optimum amount of raw materials for twu meth.e'»stihlishing the quarry ftoor. these are cxxnbinedsystematicallywith du, : composition ot the resulting raw mix. What is t,.h. - solution depends entirely on the actual probierz. : sits localized near each other and near te the ritt 0 ihe optimal solution would obviously be the maximum eunihineivelum,. the other hand, in case of one deposit situated at a e,redt from the other dtposit situated at the plant site the eptimil solution might well be the max. combined volume for the susji,d.!poe;s.il,l volume of the distant deposit. Fig. 3 shows an example ol the maximization of the combined volume of two deposits. Planning of an Optimal Quarry Layout The first step during this computation stag, ir 11,v. distribution of materials of different quality with t v Sfe

45 x106m'combinedomounrcomponent14component2 4A,- : 42% 3,0it Ce0 content In component 2 41% 40% % as% 1, CeOconlenlolcomponen11 Fig. 3. Max.mization of combined volumes of two quorrics, tio 1, quired Ca0-content of the raw mix being 437. of the established volumes of the individudl dtis,si hy scauning the distribution of composit i vdlucs, c principhy. already described (the geochemicul dis:ri The investigation will show if the different typee 0: localized to certain, larger areas or are uniformly throughout the volume. In case of a uniform distribution of the differt.nt typeh rial the computation may proceed to the next step. otherxi--., convenient to estimate if the areas containing differenr are so far apart that common practice excludes the possibility quarrying them together in the same benches. lf this is th. total volume is divided into a number of quarry units t, h, wi separately. The number of quarry units established, the computation c ceed, the next problem to be treated being the establish bench layout. Here, necessary consideration must be given to v;:rius requirements arising in connection with accessibility, top\.grapal conditions, location of ground water level and the rfluy to some degree limit the choice of a bench layout bosed cx,lusivciy on chemical conditions. The bench layout can be comput.,cor-hfg to two methods, the one to be chosen depending on the chemi,di requirtments. For instance a maximum limit of å detril tol c[1:1p.:coo such as Mg0 or el- may be given, or on the other hand -inimum Ihn

46 1 1 may be given for some other component (e.g. Ca0). This imultet tha: the mean bench compositions have to be kept within these For this case a deviation value is stipulated, so titat no mean compositionwill deviate more than a certain valus frat.,the mean composition of the total qua'rryvolume. The total volume is then scanned from top to bottom, a bench level being defined each time the mea composition of a scanned volume equals the quarty mcan composition - the deviation value. The final bench layout dotanda on the geochemistry of the deposit, but will generally he charata.riz,:t by a number of benches of unequal thicknesses. Therefore, it il sometimes be appropriate for practical reasons to unify tht smaller benches, which is quite acceptable from a chemical pnint ci yisw. Contrary to this, a larger bench cannot generally he divided intc a number of smaller benches to be used individually,withoct vtolating the demand on chemistry LV1Ii TIMD 0511/ C. ANAL YSIS ( A': D-DJ1 710/. Or 1,S14.111/.. fouill TWICkwtS5 I. 5 /C1F 1f e. 1,111 ( /1 100 ( < ID OF 1,K. C(~ l 11C 1 51,11, D Fig. 4 Fig. 4a. Investigationof uni- Fig. 4h. Selettion of btut*, formity of bench composi- from Yig. :1 tions for all possible hs: bench positions. I. Provided that no critical min. or max. limits exist, the hunch layout is computed more freely. For a given bench thickraa,t, tto bench volumes - and mean compositionsare computed for alt possibl, bench level positions (Fig. 4). For example, for a bench thicknotts of 20 m and a sampling interval of 1 m, 20 possible bench level positions exist and hence 20 possible bench layouts, each with a number of benches depending on the actual thickness ef the dtposit. The bench thicknessmay now be altered, whereby tbc tart,,ntati.s cycle is repeated. Within the limits of bench thiokntsses o-trtallg applied in quarrying the optimal.bench layout viii otten lethat showing the smallest degree of variation in composition

47 to bench. This ensures the mcst uniform working conditions during production and hence the lowest level of surplus capacity of the machinery. With the establishmentof a bench layout the question arises, where to start quarrying and how to proceed. Also in this case consideration has to be given to certain practical conditions on accessibility, topography, etc. Otherwise, the working procedure is governed by chemistry, so far as uniform working conditions are concerned. I. 1 The geochemical distribution pattern is investigated for each bench in each quarry. For uniformly distributed material in the benches no specific working procedure can be deducted. For localized areas of different materials, these are combined systematically, bench by bench. The result will be a mixing sequence for the areas in question, ensuring the most constant mixing ratio, and hence the most uniform working conditions (Fig. 5). The application of a specific mixing sequence depends on the variation in mixing ratio for a straight-forwardquarrying of the benches. As long as this ratio is consistent with the unavoidable error ok estimation when determining machinery capacities, there would appear to be no need for a specificmixing sequence. 5EFPOINT FOR RAW COMPONENTI 95ANO OUARRY 1. BENCM FIELO VALUE VOLUME RATIO OuARRF BENCH FIELD VALUE 2. VOLUME E E ( I E E E F E ( E F E ( F ( E E I0E E* (.117 I. 1 Fig. 5. Computation of mixing sequence. The variables (bench and field) have been manipulated so that successive mixing ratios are shoym for a predeterminedmixing sequence.

48 Optimizationof Machinery Dimens ons and Numhers On the empletion of the camputationsdescribed in tht.pr ovious sections, all necessary informationabout the quarries ih are obtained. The resulting quarry layout and strategy are h ddrdi:y available as a series of possible solutions, tho number, hawevtd', depending on the actual problem. As already mentioned, the quarry layout and strategy determine indirectly the dimensions and numhers of quarry machinery units, when related to the stipulated ta;ta It now remains to be investigatedwhich of the possible hntn.hh the optimal one, this on the other hand giving rnformation types of machinery to be applied. The investigation is peri.dr a simulation of the quarrying, tbe result heint a curvi tba cat running mean composition of the factory feed (Fig. 6). oonoo OUALITY CONTROL CARD '7^ 51MMATIO LArLu.nogM OU"," m 1 ' 420 Fig. 6 Running mean composition ot Iactory feed ter deposit when applying a rt jer gcnization metric capacity310,000rn.ea1. abeciss,,. equals 10,000 m the ion o. ordinate. Remembering that the factory feed is definej.in volumetric capacity of a homogenization stort, n is obvious that the running mean composition o: the fact,': dependent on this factor as well. The volumetric capacitv stockpiles,etc. therefore enters the simulatinn progra= as a riable. Another variable included in this proy,ra= tht produetive quarry front. Uowever, aab:a only for tw.:directions, perpendicuiat ttah: the structura element analysis frum th. auryta

49 properties of tbe deposit is of great importance. From thir, directions of greatest and mmallest frequency of composition variations can be deducted, these being the ones of main fnterest. most cases, where stratified deposits are concerned, the of greatest and smallest frequency are perpendicular to each rther. Finall:, the burden of a blast hole series enters as a va, and can be altered independently of bench thickns. The optimization procedure applied dependn te a very on the actual problem. Considering the wide range tions frow one deposit to another as weli an the various arising either from chemical - or operative reasons it weal.f impossible to generalize the optimization procedurc conniefe However, a procedure applicable in quite a number of ca-es very general..ayhe described as follows: running factor. composition is simulated for instance for a set of stan.:ard capacities, the quarry layout and strategy being kenc for another suitable quarry layout and strategy the pre(.dure is repeated. All solutions not meeting the chemical requirtments en t!, factory feed are then excluded, and a cost mininization isfivaiiy carried out for the remainder. CONCLUSION It is obvious that to achieve an optimal expleitali(n, o: rials to a cement plant, thorough consideratiou mobt givon to deposits in question, a detailed and rtliable 1 the only acceptablt basis for the planning. of data uncountered, the only practical selution i lin of an electronic data processing system, al, exampl, ot been described in the preceding pages. nybttm L4 applied successfully in same cases. REFERENCFS 1. Klinge, U., "bie Geostatistik und ihre Anw ftirdie Lagersetittenbewertung, inshesondere lei u metall, Bd. 24, 11.5, 1971, pp Lea, F.M., The chemistry of cement and rotwrbte, Ltd., Clasgow, 1970, pp Matheron, C., "Principles of geostatistfc Feonomie Geo egy", Vol. 58, 1968, pp Pfleider, E.P., Surface Mining, AIME, New Y;)11.:,196S.

50 , '.1` I=1 CH c., ) + r r : I r :,.. r

51 SULFIDMALM OSLOKONTOR' N nslc) 10RWA, TFLF,ON TFLE X MALM I. I. 1 1

52 HEN

53 I. I. -, I. I.

54 '-' url.il-' ' is- SeZ.2j "r /A bt 'Tr i/u orr,r1

55 t ennu iluttrt, f: I ' n KE-2. - L; t, i "1_11±. ;<1.1 tj : A 4 ".

56 ;t1 6"/?, \> t a ti 0 didichl(gro NNS JO 6 EN) \ M 2' NI kwg N 0 c.1 o ijj 0 4k1 41 fl Y3 EidSvoll alrnenniht

57 Verket:.:5 C LesjabrMan

58 r ( stflingirpoti a is.41 1, "I95Jpp. Gran i6 1 I \ I {S sti Nyvoiuia ug ulaten kn IhneslOonI " `k.x e frvirsenti.. 1:-. -. i Il 'a ;' sd ns, ( ' danwin I '. (t, / I. ' j,.1 ilen a. Sterai u ' Itu l'.. :11:fll'-',;:ii::"k;. ; i, v nist..." L..._..., ic. --.-I,IL 4., - R wn nillo t., i '1, I «- / i 4, - ). -. i,..., 12 k pl i hagdan, rh.. 1.r.r Dalbusjii hlgda Gr 'h,, - f..s I Iiåt.0 ' ' ' tia 1151 ' k i \,1 Rös'S L Ishnbuu;), ft högda - \ Li114 1 r - Asli- Kl;ernhägd K ruduls- /1 1 Iafls k Ipdgda ei ' ' thtl'ukt1.h. l urt 1 fjellet N r I. 46 ( svartå rhlis se, 4, t l, 1 0 ii.,. : i kyardhisgda., :4'.. st, t ; 1, t 4-- \:, ':). ir ii :!.. -",..`i '', i ': 4'.4. 1 I.'r ' '-e-"--.z---it ''',.....\ -"Q - ' * r,,,ti.., i v. : -..m.,.,, ; 11 1 ' ) \ : 10\ \.. - I 1 es.: Revu Å en Ii :. kg,.. i li,,iii i, i d,, 4,01...; ' (... nsenak,,. i. -1--: ; 2": - I! \ '' it. --,;.(4,-/./E rr.r.4typ,.,,,-;ii ' A... _, itua, r. --t uen. ' "46 "44 "43 ' leg 35' er1/4 ' , 1 Die. Y. I tiurrhaw! ' "; ninillisit tt A,

59 MÅNEDSRAPPORT AUGUST -81 Til: F. Nixon Fra: F. Hansen Skrataas Borehull 25 og 26, 600/400 i ett snitt parallelt 50 m lenger grid W er boret of avsluttet denne måned. Begge hull har mektig mineralisering, mektighet ca. 20 m hvorav en ca. 5 m synes rikere på Zn mcu sammenlignet med foregående snitt, ellers finnes svovelkis som utgjør det aller meste av mektigheten. Hullene er ikke logget av geolog. De øyensynlig beste partier mht. Zn er splittet og analysert. Se vedlegg 5. For øvrig er vedlagt 1-4 fra øvrige analyser fra boringene på Skrataas. Et borehull, 27, er påbegynt for å "teste" 4. 6, Påhugg parallelt Ibab 3k, E / den,,25bgrid S. Dette blir sannsynligvis siste hull i dette borebr program Bindalen Fluxgate mag.-målinger utført av TKJ på Grid BRINKEN. Resultatet av disse målinger må betraktes som negative mht. å finne magnetittkonsentrasjoner i morenen dvs, variasjoner i innsamlede data ligger innenfor det som er målelesenøyaktighet for vår M y. Hvis man vil prøve dette på nytt måvår prolon mag. benyttes - fortrinnsvis i "et tett rektangulært grid". C.P. målinger i F2 utført - resultatet negativt. inn på 1:200 kartet hvor også F, og Bh41/29m er plottet. Vil senere bli plottet VLF-EM i 3 profiler over og ved F2/F, var også negative. Disse vil også bli plottet på ovennevnte kart (1:200). C.P.-målinger i Seksa var også negative mht. å "se en elektrisk trend". Dog tyder målingene på at det finnes mere masse tilknyttet den aktive elektroden her, sammenlignet med F2 SOM må betraktes som helt "tom". S.P.-målingene utført i juni på Seksa grid er replottet mht. nye tilknytninger. Intet nytt fremkommet her. Karter for C.P.-S.P.-Seksa er vedlagt. VLF-EM Oksen. To korte testprofiler over "Discovery point" er utført. Det resultatet må også betraktes som negativt: DA "helt flat", dog et lite "kikk" i imag.comp. Div. Metoden kan heller ikke her benyttes med pålitelighet. Innarbeidet: f S'dg. Avspassert: redg (i forbindelse m/anne på sykehus. 40)

60 X ol r, fl.3.1 c 110 fj os '3 ('>;s: e7,32t Q Q " Vt5ip E:0 C14, t ocrlt ' e 4.4 fflø. Q.0 4/15 Oøst 01-7? rt--freis ta* sks etc.5 * sact's st*m - % a.erf _ on'tj. l*1/211: z t naacla.) $ c.1 I- i;;;n sa:n: bs>it 00.,v - cf- 'itia pyt *tv'et a>.,047 ' -, z.4., =4.~.44, l '.. illfr t o-c'81. `-'%.:,t 't,,. ' 0 3t*-441.7(.,.q e. et...:cly )';'..:44:: 19t? cits, ; z a is ) ) I 14~ )7 z1:7 1<3

61 t_ht..sl..47t faff T3 2 2 Irt flçrt 2 alt, _.. et. I a, ,L,, a..4,- /-*-4.,tA i e ;:-4*--:;a, , -c : c4&-4-atfre.

62 ./ ar Gqi g3.c-d 8'4.tra 97, 1, :019 PAIS.% %) ' 5-0 al 0, 2c% Tb. to 8(2,4O 1 S3 Cflt,4 Sr --d..."zå.å2-g (-23 L 2c A taytt... C /e "-~-

63 1115S 4so 41. (.1. o 3-3S 014) c'et,b4owt-s cf 41*Chiv1+; S6AA -35-W,C u-z4z ba. Keff. Lr3c.: St) sp - 2u3vic SP-asos, 0.. ;)..? ca, rs e - 3tr. tn1 4 1 i i % 1110> lo S OE ekst eirld, cscrieden, a ridcilen - _

64 1,1 3 _ ; - k?si - 31ft 3 e-tte-tt!

65 Vt,,aÅtvi ' - 4',sa ' 41.; -.. : ct. tet rr.-* - (1.4.:, _ -3/ - 32, a. 41,7"J. 32.c ,a0.3 +'k 36 4 o s- c% 3 s , 0-0 < -t #1L.1 4'

66

67 r irrie rerreee( ( DA + aer f ittrt 4!I ' d : ' 1 I. t I cres Ve,-1.(Lt 4.5fis 0 k.s.e c27 ph, J LË AA lit dylooö frel e 1-0K

68 DA o /o o _ LV LA A

69

70 A/s SULFIDMALM OSLOKONTOR: MUSEBYRAKKtN 34 OSLC 3 - NORWAY TELEFON. TELEX MALMN _o.f. cixon ferråk 29/7-81. OC : From : Finn liansen nedsratnort 'uli PL krattås. =orehull 21,??, 23 or.f Li4et$ snitt A - A (se fir. 1 og 2) er boret denne mnd. f1/2rtset.f-a BE 24_er det truffet mineralsering 11e hull red god rektirhet. Pesværrc synes det for det mestc og være svovelkis, men rså narter med ntnktlende sr kopperkis er synliges( Se summery log's i månedsramerort). Y.edhensyn til c1f/.22-mlingersynes et sornem jord renresenterer en rindre masstv or sral.fly-sonei hengen, mens CP 6 mek. eller 2P'en ',ynesor renrescntere en mnre rektir nysone Ted zn og ony som er gjenrargende helt tr,jennom'yflr'gren. Zn og cry nynem or fjnnes et 2-5 m. sone mer ellermindre i senter av snittet, igziense fig. 1 or?. Jeg synes vi nu bør opprette en ny jording i den mektige del av "-,lren" hvor zn og opy forekomrer, fereks. FH 21 og/eller 22 or rjenta både sverfl-te- or borehui1sm31lngene. Ett eller flere "testrrofiler" med -ren SF' for og samrenligne * med 6 ECK, synes fnrnurttr nå. Foroverig er det vedlsgt 3 stk. sekmjoner 105 E red aktiv jord Erli.ttedebcregjErner frs btrehultre nendt v2,111rri.01 mr.hehr for anu.1.yserng.(nc vdlegr). DIfHPZE.: 2 ukc- sorrerferle Prviklet i jull dg. r.nrr,i forb. m/døds=7,1li far. rer s.avd.? dr. synr.sntcrt ljeerres.stei ner of fbi-ifi'/ Ltd. j.eslo åltingerfor CrIla Ind. or Polldal ferk vil rft.nested the aug.

71 0I0HT0 f1ym.ali i -81 vil koste ontrent som folger.: LIGHi> 45/nr.km. crew 250/dg. helikort. Nkr.5.200/time (Lema fra (3rgen) Nin. orpdrar idenne omgang. størrelsesorden 150 km. nnslay for job på 1000 rr.km.,. Dirhem :.kr crew mcb. -M he-hkojtc.r ?? 152 (,.fln Nax. anolag il 515.1,50 Nin. $ :"..kr d.v.s. ca. 500/rr.kr... - in. job Kyikne eller andre steder g S.Torme Nob Dimhem 7.:00 helgk. ff tils Yin job over 7akmerlien ( 4, 6, eltr 8 rr. à L km.) (flytid Trob1 t. 20 min, inkl, malinger max 2 t. 50 min. i lurten) =.00 d.v.s- Y.kr Frank, - jer rinmar inn på -andam forstko-mende om dgs dette ie1der b3de Tkrattas o Dirhem.

72 4.2o br 0 1el 2/, 3B4o ices. Ilier ity, %- 5i)2., -, 8 r 23 21r N 0 2frf, 0 sgret,i,e7 4a, X '`z47 t 41 Y3.1 0 Itwk, l etr- P 6-% '.% ri - -t- 4 4/000 t ina p pliet;l loso nti( Sawtict, clienvion, (1«.111 wou t

73 \ \ \\ d, 40 / IN>, -d' I /.-: -, --I,,./ /.r,,,,.,,/\-774"-- I,,,..-9,,...._;,,.`::-.. \..."...\ \ \\' '\ t \.<5. ' /, C> \ \ <,.. '''''' \ \ N ' i) ',» ' ' s;, ' 5? 1 \ \ 3> \ ''.1/«J P I i e^ etr\ ( \ &i'i ZO I '7 % i i 'if,f)ran/1,,. ' ''''t \, ' P,,,,,I \ i /61. \ i 1 1 t'gi i k (Z. t ,-, 1 -/, \,. `,,x I 4 1 I \.??\c5 \ -127 t,1 U I p Iff freilt+ (1.4(13/ (C4,VR. t gfc14 1

74 4- VI 4 4 Zro -C- a al/s 10o ir rt% a;43 t i 441 fezi seaa r 1s CeAr Iret+14 IDSO 1ti JA.16. res 14(tl, " vbet 4

75 rkis &.-t(44 11,, R,.54ectn. 4etn,(Le., z/er? ( 3 (~(-14,1, 1/CcLit 0 ("\ 4.oc k - 47, oo 3o, Do 41.oe, oc " ta.so 4 18 Ob

76 1 t,-- 1 ICO-Ct t: B44 (3.0b 21, 006, aff 2 it.00 I z,e)c)^... o (is. éo- Ao.o 6 4 aq 2.5 (z,,./r)c)a., 11. ' 90;-1.44,%-k 0:e uecei. ci _k bertid(rta ete-rl 6-e c{. bto-ir s gron.te..ft. r4 4,2. 44 I Iicor? 4-Cx LY,x,

77 A S SULFIDMALM inter-office MEMORANDUM Date: To : CC : From: Subject finr Wn ehora rrcrt : av horin I.. H c.- r bcdre - EN 7fl 1C J0 H Q 3 retn. rr 0 ic!!jr. Prt.rr skiler e, kvartsrcria. skifer -!rin, ral.hrrt r fl rrznnhkifer",.- 0. "nr7.nr n, m ky6rtsrerecil?ki`er - ti-

78 BINDAL.: Selv Potensial( SF ) målt i Grid Sexa ( bilag 3) profil Data plottet eg kart redgjordt for i møte på Terråk 12 dm. FN/RS/CC.Det tolkningsmessige vill være og er et problem til eventueltmere boringer har funnet sted. Ved senere kontroll vedr. sammenknytning viser det seg at alle profilernord for 200 S skal epp - justeresca +40 mv. Fgenteliger kun en SP anomali påtruffetved disse målinger,helt E på profil 4508V/AC14AN Vidre finnes et svakt SP drag langs hele basislinjen på vestsiden.denne er hele tiden i skråningenmot fjelletog er svak i amplitude. Korte SP-testprofilerover massiv "outcroping"aspy. gav ikke SP-anomali.SP's ble først påtruffetved direkte kontakt med Aspy. Logn kan ved et tilfellebekrefte denne erfaring. Vidre er div. CP-målingerutført i området ved F1,- surfaceog down-hole.lednings evne målinger viser at selv massiv Aspy ikke er en "meget god leder", mens den breksiertetype er en "dårligleder". Ålikvel ser det ut til at CP kan være til nee hjelp med ombinasjonensurgace/down-hole, Katrbilagtil månedrapporter i skrivendestund ikke tilgjengeligemen gjennomgåelseifelt med forhåndskopier har funnet sted. Diverse.: 6 dg.innarbeidet,ønsker og starte sommerferie f.o.m.mand 13juli. finnhansen

79

80 800E 850E. S3CE 0`3Lit 1050E I I , +3V I I , o 4, r2o3 fl r \ ig) \ t 1)* t 3C,5 + ;SI I 1 l I. Lio ,4(cap r (, t4r1 o b 1)t t/21 tti , r kk t r 1C3 t79 S th chit 5-.3p 4.- I - tofl (2, +z+5"0 0 tg bn -r 14(gl 720 LISS ter G/7 -r 185 ts-ci est% t:610 lideso t 132. c11 3% +L1 5%

81 oe locx, Iosti; I 1 I 1 I 1 t r 1 I 1 \i(ey Po. l ' 4kt 7:: /14ct",,, 1is 1,fr Ilb:, il _.. r..-c - "--*.: I P t %.:\,... ".../ & a 1 4. al, :1 /4.' )111 yr b. i P\ Ccrn LrE) O C-okiftvGLrs k(1? G t SDS ( (9 :(7,4.c/k 14,(P/-7714 szs S

82 A S SULFIDMALM NTER-OFFICE MEMORANDUNI Date To: cc From : Sublect HEy

83 A S SULFIDMALM NTER -OFFICE MEMORANDUM Date: To: cc: From : Subject :

84 ,

85 SRAPPOr MARS pl I From: Frank Finn Hansen Nixon II Date: 30. mars 1981 viktt otting/karttegning av sommerens målin2er fortsett r. Reise til Canada: Deltok på P&D convention i Toronto mars, tilbrakte etterfølgende 2 dager på "head office", vesentlig sammen med P. Smith og D.C. Fraser "sittin in" under gjennomgåelse av geofysiske HEM-målinger utført av Dighen (Dighen II survey). Dighen II synes NGUS"Sander systen" overlegen i flere henseender, særlig sidttbehandlingen av dasa samt rapportering og presentasjon, men også EM med "multipie EN coil" konfigurasjon; dette gir bedre tolking av EN data samt resistivity kart. Når det gjelder mag.data gjøres en ytterligere filtrering enn den vanlige for støv og dagl. variasjoner - nenlig s.k. ENHANCED MAP filtrering r.h.t. bølgelengde/forssergning). Heal narter son utgis er ilnag. = 1:20000 overlagt fotomosaikk Mag 1,34. (414 enhanced Resistivitv General info vedr. "området" Anomali respons kommentarer 3. Ap Dighcn v ii sannsynligvis ;:a"et oppdrag" i Norge i sonmer. Ville det være en tanke å forsere fremtidige HEM arbeider og nyte podt av "billig" m6bil sering??? ett.e r'frlgende fikk leg aniedming sil å besgke et mar prosjekper : geofysisk feigarbeid fanp.ted Puise EN ("Head office" dekket ekstra usgifter til denne ekstra uge) Først CFC, Noranda-Norbee Mine/David ',/askins.deep PEN (down hole) - ANSIL prty. CFC har Crona's prototy e "high-powered"sender og novtager oed ekstra lang kabel, 6000 fg. cre-shar hatr dette ugstyret

86 ar og o rti rcfcogd.h.egodetorirr tebo. Suohin Oy kan gjøre boreguilsmålinger etter gamne modell, men med "low powered" sender og mottfoger kabel 500 m lengde. De vil også kunne gjare surface-m "hrxei Ox Icop", pen laetreaker da bruke STFOOEY.. ng Wlimibeg ( --/Howard t;tockford. Besøkte Tohpraan, Wahowuen,s Lake, Snea:lake. aao tog surface irha utturrtt av Orcieursonet. Jnfo suget opp her er ga t:erde at det vil passe bedre i et separat ftlemo. N.C.O utelle htarhl data «alinger vil forsvinne etterhvert ha,ne naskin/pr 'osige broblener t. og vil vmrre ibkluder: Alle vil frendeleg br( I :)(kar r senere 1 kart Ibj. fr i air 1 dagl. radioneto 19V3 a ktrol H' rru ltifra r Dieeb PEM er j L'4M spongor fcr Pheenix Div.?5/3. ergong _

87 J-collt 4, ((?fiejq 111 / / I I. 1 1 Moyie Arra The yround recistivities within this survey arcd ranye from aboul 30 to 1,000 ohm-m. They reflect locally conductive beduock and overburden features. Lower resistivities in the northwestern part of the fliyht block are the result of a major power line, which also produced spurious EM anomalies. The total magnetic tield map shows an elonyated anomaly of a northetben strike. The enhanced maynetic map portrays this feature in more detail. Also, it shows that weak secundary features of the same strike are present, mostly in the northwestern half of the fliyht block. 4This deslynation uefers to anomaly A on line 38.

88 Responses 108xA-109xA These x-type responses retlect a detinite conductive body which may occur at depth. The 1 body was detected by only the whaletail coil-pair indieating that it strikes at a low angle to the flight lines. The I. resistivity map is superior to the EM map in identifying this new taryet. 1 Group 1 These grade 1 and 2 dnumalies and associated x-type 1 I. Anomalies 144A, 146E3,.146x Responsus 145xA, 148x13 responses reflect a series of possibly short bedrock conductors which may strike obliguely to the flight lines. These grade 1 anomalies and x-type responses occur in an ' arcuate conductive zone which is best portrayed by the resistivity map. The apparent

NorskTretekniskInstitutt The Norwegian Institute of Wood Technology 77

NorskTretekniskInstitutt The Norwegian Institute of Wood Technology 77 N I T NorskTretekniskInstitutt The Norwegian Institute of Wood Technology 77 meddelelse The performance of glued laminated beams manufactured from machine stress graded norwegian spruce Styrkeegenskaper

Detaljer

dyp magasinet fra Forening for fjernstyrt undervannsteknologi Nr 1, 2014 Samling på bunn 11:

dyp magasinet fra Forening for fjernstyrt undervannsteknologi Nr 1, 2014 Samling på bunn 11: dyp magasinet fra Forening for fjernstyrt undervannsteknologi Nr 1, 2014 FORENING FOR FJERNSTYRT UNDERVANNSTEKNOLOGI FORENING FOR FJERNSTYRT UNDERVANNSTEKNOLOGI 16: FFU-SEMINAR 2014 Samling på bunn 6:

Detaljer

SOSIALØKONOMEN. Nordisk samarbeid

SOSIALØKONOMEN. Nordisk samarbeid SOSIALØKONOMEN Nordisk samarbeid SOSIALØKONOMEN har tidligere behandlet spørsmålet om nordisk samarbeid på lederplass, siste gang før det nå avholdte Kobenhavnmote. Vi mente da at Norge, nettopp på grunn

Detaljer

The PQM project CLIENT S REF. Frank Nilsen 19.590.000 2009-06-30 PROJECT NO. CLASSIFICATION PROJECT MANAGER (NAME, SIGN.) NO.

The PQM project CLIENT S REF. Frank Nilsen 19.590.000 2009-06-30 PROJECT NO. CLASSIFICATION PROJECT MANAGER (NAME, SIGN.) NO. TITLE PROJECT PLAN The PQM project SINTEF Energy Research Address: NO-7465 Trondheim, NORWAY Reception: Sem Sælands vei 11 Telephone: +47 73 59 72 00 Telefax: +47 73 59 72 50 CLIENT(S) Norwegian Research

Detaljer

Energy related behaviour in Norwegian households

Energy related behaviour in Norwegian households Energy related behaviour in Norwegian households Types, barriers, facilitators & energy culture Results from focus group discussions (Report provided in the Enova research project Indicators of determinants

Detaljer

Nær-orthogonale eksperimenter i organiske syntesereaksjoner

Nær-orthogonale eksperimenter i organiske syntesereaksjoner Nær-orthogonale eksperimenter i organiske syntesereaksjoner KJE-3900 Masteroppgave i organisk kjemi Geir Simonsen April, 2010 FAKULTET FOR NATURVITENSKAP OG TEKNOLOGI Institutt for kjemi Universitetet

Detaljer

Inndeling i bo- og arbeidsmarkedsregioner

Inndeling i bo- og arbeidsmarkedsregioner Inndeling i bo- og arbeidsmarkedsregioner Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2002:10 NIBR-rapport 2002:2 NIBR prosjektrapport 1999:12 Utbyggingsøkonomi og markedsutsikter Analyse av utbyggingsprosjektet

Detaljer

Explosion Accident during Mobile Production of Bulk Explosives

Explosion Accident during Mobile Production of Bulk Explosives REPORT Explosion Accident during Mobile Production of Bulk Explosives Report by DSBs project committee on the follow up of the accident in Drevja on the 17th of December 2013 Published by: Norwegian Directorate

Detaljer

Nutec. C Fortrolig NORSK UNDERVANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S. Rapport nr: 53-91 Dato: Prosjekt nr: 16.03.92 11130.5

Nutec. C Fortrolig NORSK UNDERVANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S. Rapport nr: 53-91 Dato: Prosjekt nr: 16.03.92 11130.5 16.03.92 11130.5 Antall Sider : 28 Enk Eirues, C Rapport nr: 53-91 Dato: Prosjekt nr: Rapportens tittel: Kontrollert av: Evaluering av en opto-akustisk gassanalysator med tanke på bruk under operasjonell

Detaljer

Pressure oscillations during start and stop of a high head Francis turbine

Pressure oscillations during start and stop of a high head Francis turbine Pressure oscillations during start and stop of a high head Francis turbine Anders Mathias Tørklep Product Design and Manufacturing Submission date: June 2012 Supervisor: Torbjørn Kristian Nielsen, EPT

Detaljer

NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE NR. 215 ÅRBOK UTGITT VED HARALD BJØRLYKKE DIR EKTØR OSLO 1962 UNIVERSITETSFORLAGET

NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE NR. 215 ÅRBOK UTGITT VED HARALD BJØRLYKKE DIR EKTØR OSLO 1962 UNIVERSITETSFORLAGET 0 I NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE NR. 215 ÅRBOK 1961 UTGITT VED HARALD BJØRLYKKE DIR EKTØR OSLO 1962 UNIVERSITETSFORLAGET W\ n i Vj (< ( &/ ) Marius Stamnes Boktrykkeri Innhold. Knut Ørn Bryn: Fortsetter

Detaljer

Appendix 1: Interview Transcriptions

Appendix 1: Interview Transcriptions Appendix 1: Interview Transcriptions Appendix 1.1. Interview with Ala Kazlova, Marketing Manager, InnoVentum, 05.04.2013 Could you give a short description of how the idea of starting this company emerged?

Detaljer

Financial News Mining:

Financial News Mining: Financial News Mining: Extracting useful Information from Continuous Streams of Text Tarjei Lægreid Paul Christian Sandal Master of Science in Computer Science Submission date: June 2006 Supervisor: Jon

Detaljer

Fase II-borekampanjen på Ringhorne godt i gang. Forskningssamarbeid mellom ExxonMobil og Havforskningsinstituttet. Verdens første havbunnskompresjon

Fase II-borekampanjen på Ringhorne godt i gang. Forskningssamarbeid mellom ExxonMobil og Havforskningsinstituttet. Verdens første havbunnskompresjon Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Fase II-borekampanjen på Ringhorne godt i gang Forskningssamarbeid mellom ExxonMobil og Havforskningsinstituttet Verdens første havbunnskompresjon

Detaljer

2013/EØS/54/06 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.6995 Reggeborgh/Boskalis/VSMC)... 20

2013/EØS/54/06 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.6995 Reggeborgh/Boskalis/VSMC)... 20 NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 54 20. årgang 3.10.2013 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

Annual Report / Årsrapport

Annual Report / Årsrapport 2007 Annual Report / Årsrapport 2007 Contents Innhold Mission 3 Market outlook 4 Ready for production 6 Products and service offerings 8 Innovation and competence 10 Corporate Governance statement 12 Report

Detaljer

Subject: Letter of formal notice to Norway concerning the criteria for access to in-patient treatment in other EEA states

Subject: Letter of formal notice to Norway concerning the criteria for access to in-patient treatment in other EEA states ROYAL NORWEGIAN MINISTRY OF HEALTH AND CARE SERVICES EFTA Surveillance Authority Rue Belliard 35 B-1040 Brussel Belgium Your ref Our ref Date 72376 12/5292 15 August 2015 Subject: Letter of formal notice

Detaljer

HFC møte 17-18.oktober 2007

HFC møte 17-18.oktober 2007 HFC - forum for human factors in control Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 7031 Trondheim Telefon: 73 59 03 00 Telefaks: 73 59 03 30 HFC møte 17-18.oktober 2007 SAK, FORMÅL

Detaljer

e Designed for minimal fluid degradation e A high degree of customization

e Designed for minimal fluid degradation e A high degree of customization SAFETY - EFFICIENCY - RELIABILITY - LESS FLUID CONSUMPTION - ENVIRONMENTAL PROTECTION THE ELEPHANT FAMILY MORE THAN 25 YEARS IN AIRPORT GROUND EQUIPMENT With the introduction of the Vestergaards newest

Detaljer

DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT. Ministry of Transport and Communications

DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT. Ministry of Transport and Communications DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT Ministry of Transport and Communications EFTA Surveillance Authority (ESA) Rue Belliard 35 B-1040 Brussels Belgium Your ref Our ref Date U/1708-AU 19.12.2011 Reply

Detaljer

Gradsdagen 2015. Presentasjon av masteroppgaver ved Handelshøyskolen (HH) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. 17.

Gradsdagen 2015. Presentasjon av masteroppgaver ved Handelshøyskolen (HH) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. 17. Gradsdagen 2015 Presentasjon av masteroppgaver ved Handelshøyskolen (HH) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 17. juni 2015 Master i økonomi og administrasjon/ Master degree in Business Administration

Detaljer

Radical Innovations in the Norwegian Banking Industry

Radical Innovations in the Norwegian Banking Industry Radical Innovations in the Norwegian Banking Industry A historical study through 50 years Martha Gjessing Bakken Astri Agnalt Østmo Industrial Economics and Technology Management Submission date: June

Detaljer

Web appendix: Not for publication

Web appendix: Not for publication Web appendix: Not for publication SECTION 1: Articles on social preferences in top five journals: 2000 2010 Andersen S; Bulte E; Gneezy U; List J A (2008). "Do women supply more public goods than men?

Detaljer

HFC møte 1-2 oktober 2008

HFC møte 1-2 oktober 2008 HFC - forum for human factors in control Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 7031 Trondheim Telefon: 73 59 03 00 Telefaks: 73 59 03 30 HFC møte 1-2 oktober 2008 SAK, FORMÅL Oppsummering

Detaljer

SEDFLEX. Et fleksibelt verktøy for modellering av omsetning av organiske miljøgifter i akvatiske økosystemer - her applisert på Grenlandsfjordene

SEDFLEX. Et fleksibelt verktøy for modellering av omsetning av organiske miljøgifter i akvatiske økosystemer - her applisert på Grenlandsfjordene SEDFLEX Et fleksibelt verktøy for modellering av omsetning av organiske miljøgifter i akvatiske økosystemer - her applisert på Grenlandsfjordene SEDFLEX Et fleksibelt verktøy for modellering av omsetning

Detaljer

Experiences at the airport

Experiences at the airport Experiences at the airport A master thesis regarding how the use of experience economy and atmospherics can improve the passenger experience in the air-side terminal Trine Susanne Johansen MSoc. Sc. Service

Detaljer

Nummer 1 2012 NORSK SAMARBEID INNEN GRAFISK DATABEHANDLING ISSN 0803-8317

Nummer 1 2012 NORSK SAMARBEID INNEN GRAFISK DATABEHANDLING ISSN 0803-8317 Nummer 1 2012 NORSK SAMARBEID INNEN GRAFISK DATABEHANDLING ISSN 0803-8317 Notiser Visual Computing Forum The Visual Computing Forum, or VCF, is a series of seminars organized by the visualization group

Detaljer

Fra pellets til solcellepaneler. "100 % Veimat" sunnere matalternativer på Esso-stasjoner. Juni 2010

Fra pellets til solcellepaneler. 100 % Veimat sunnere matalternativer på Esso-stasjoner. Juni 2010 Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Fra pellets til solcellepaneler "100 % Veimat" sunnere matalternativer på Esso-stasjoner Vellykket ExxonMobil Bislett Games 2010 s4 s15 s32 s36 Fra

Detaljer

Endringer i 2014 og forskningsresultater av prognoser for meteorologi og luftkvalitet i norske byer vinteren 2013-2014

Endringer i 2014 og forskningsresultater av prognoser for meteorologi og luftkvalitet i norske byer vinteren 2013-2014 no. 8/2015 luftforurensing Bedre byluft Endringer i 2014 og forskningsresultater av prognoser for meteorologi og luftkvalitet i norske byer vinteren 2013-2014 Bruce Rolstad Denby 1), Ingrid Sundvor 2),

Detaljer

Intellectual Property Rights for clusters. NCE and Arena

Intellectual Property Rights for clusters. NCE and Arena Intellectual Property Rights for clusters NCE and Arena Project report Intellectual Property Rights for clusters NCE and Arena Table of Content 1. Introduction and Background......... 5 Policy Guidelines..........................

Detaljer