BÆRBAR MASKIN Rapportarkivet. (Highlights), Dato Ar. Vakkerlien Pasvik Syd Polmak Skrattås Kolsvik Eidsvoll

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BÆRBAR MASKIN Rapportarkivet. (Highlights), 1981. Dato Ar. Vakkerlien Pasvik Syd Polmak Skrattås Kolsvik Eidsvoll"

Transkript

1 5t Bergvesenet Postboks 3021, N-7441 Trondheim BÆRBAR MASKIN Rapportarkivet Bergvesenetrapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 7032 Kommer fra.arkiv Ekstern rapport nr Oversendtfra Fortrolig pga Fortrolig fra dato: A S Sullidmalm Tittel Interne månedsrapporter A/S Sulfidmalm (Highlights), 1981 IForfatter L Nixon, Frank Kjærsrud, Kenneth, Hansen, Finn Sivertsen, Ronny Kommune Tynset Sør-Varanger Steinkjer Bindal Eidsvoll Dato Ar 1981 Bedrift (Oppdragsgiverog/eller oppdragstaker) A/S Sulfidmalm Fylke Bergdistrikt 1: kartblad Hedmark Finnmark Nord-Trøndelag Nordland Akershus 1: kartblad Roros Kirkenes Namsos Mosjøen Hamar Fagområde Geologi Geofysikk Geokjemi Boring Råstoffgruppe Malm/metall Dokument type Forekornster (forekomst, gruvefelt, undersøkelsesfelt) Råstofftype Ni, Cu, Au Zn, Pb Vakkerlien Pasvik Syd Polmak Skrattås Kolsvik Eidsvoll Samrnendrag, innholdsfortegnelseeller innholdsbeskrivelse Inneholder kortemånedsrapporter, både mellom feltarbeidere og prospekteringsleder samt mellom prospekteringslaeder og Hovedkontor. Gar gjennom de arbeider som er utført i hver måned Spesielt interessant geofysikk og boring paskrattås, samt Bindalen og Pavik. Omhandler også mindre arbeider i Ølve, Hardanger.

2 OKT 1 v ({,t;,-s, «? '- ot,,e 74K ifv6 c4- (;: t4, ka n7-7-arr.- I v. v +) (^ -H L.

3 4 NJ (5 --2,1? ( 1 i1/24 Lig, s, - fl St V M CTi) Ø.C Art7S (:1-11-CIC st-re Dt., s F sl4ctttrt. rv rtto LtÆnfl1+5?1/4( SiE DVIS 11-1el=c.Æ r S C PG SlIrni fr) o - D tz- rznicrzy" it1zci crvc C-41-1C- f- V -.3 ICAL-ics S (o.7") 9 rta rv r - - 4/Vigt5 4 viste,--= --Ticwv, 7114_ (2Ak tni 7 r c r, 'UtVflDvCST ROrt. 6

4 .d k) ffile EINN it NEN

5 I St 0 /..-t- Cen, ti.a: DE:r c - S"a r-vit.-77 I rs/ ce-' K 91- Ca2 I ST-enz- a --ra s tc 1c FErt o, 4 e At r7-7-. A,- cr-, - I /3-1- /,-e o,c. i re-- -, Ho vri)vat-r---. A/,4. t- pert.. 0 ni P - I. 71(E fritr* "9 0 r,e^ Iezz,Erre /`-s-r) 2-6 / 9 -r9 Erz 5-7 rnf et, E gir-1 6-frrt se

6 EIN,\1

7 (4Lk tis" Overt S. sidi. 1/(6126 efe A-ctl 7-F 4 Sys-L, C-r>t4-4-7 FE.1145t l)e ni tcs Lep C era /4-,e-sp,c45-ri t_erri 6, r-ria-l7kne5 rn-/ u / /YE?In/,,4Pv/rE y,) Sts-A-?-7.-7, ,) 37, A- PAL:AN-7 =reez. ' c6, / ci 2 - irt t_t(.e.-6 j) 6»e tri 7-6- ec ( fl ve, byttrt-7 fricirt1c-if:ie?z4 rte4-crif fee,")

8 g I 17.:K7-18. F.N Kot., S vett -r5c -N4, ENA're.ELT, ttn-.o Lt ti ( an-1 1C4{ L ayer, c:\ I. (-- r5. 44." - 04-J- E.;-> 2)-.oL 8. `7) c2t:1-c- L- N h ")-. I 2A:tc rv,- % \ dt&h,, AA-4- Jw&Çc2LJ cc JCowtti I cea-t c -og. ify, Pyrn.-14;42( An-ws cfc..

9 I ( -L4 s m 0 ei,vi 1,4 1 WL:.^-,1 q)- 1.- b".tie- 6/1-1 -L /. (7L 1 cl- c 2,_ crl.- ct_ LC-, 4 ( 14 r()41 try2l-1:a--l / F- rf-t a- 6 6 ij 6,?re-os-PercT-rs.-fe.., 0 X,4 LC/ - /1,-&<, L5-1L4 c s -"-k.. h.)/ c4,4:lcc-<- c:ca Aj S Sttfrva

10 () wl-c crri AJ - L / N I,

11

12 I i--p i-i --.(Å- c, 0 ra.,,----w ci I i V,^ 1,2~-4,-_,., Y-A. it--r-t)-"--$.2 -Li fr4 1. n."^s-g," c,-,-,-,a. 1~P.,,,4-..4%... I-) 11.,- t < GL --)>----'.C.Cr%( --../t" 41 CÅ-cr...i.G.-k--.4-.,t.,,,, 1-..nc,..1. -,..4 ct.t... -,1 - I e4 ( 4-A.,..7r-ic.t.. c. i)---r."-c --v4.--1,4 (1.1.--,...4: s,,,,l. 1 1 i 1?h I..,--i -1:4-vt- L-L-(.--,73,...1?- :, cj.(p s,74.cc,.. a/1-. C-<,< cc-- I C,4) tz-v r4~,--,--..--l-0...,--1---ce._,i.-. -c.-.?5,,_,. / --, ,...-ds,-,,,,,,...,,-..)2, ,--'_,---&,-,t_ t)-latx.. I. fl fr-1

13 A S SULFIDMALVI rvirt burtrt ' kapast. t-.et til 700 bli satt t gtirt

14 ,, C, I r-

15 A S SULFIDMALM hcert.l ci OH cesutat, de av sokelser -;nnt e»-c. Fcsglisiei 1 : skr:

16 , nt!'asss_skal v = vekp C = ans,lyse sjva I

17 YAP: Fran; " Penr.v nrt rnsan'll'd LeAknani kennn,til 02 C0-' ;.10 t0 t PA nress en nieftedfine ipan lier - sesejttt-ider dend nattene id allende ned fore o per :2 Ti ene- sder i er de. Pnaniva en S rdae'd i hic-fte pr-dv." ntede resd eishe 'ten ved i Ardersnn Denn' ons arbni. ppu EKT 'YE - n n tj_ser'dd.t v skt erd. talia noe k tleni:dny ev de enkeltd I

18 LEGEND ),)/ r 4, '!.:,:.E:=.-.,. /:'»it'1,;ni r;panitf MuNZON ITE MICA GNFISS - WHIST NANDFD GNEIS:; MARBLF "\ 5. ;b i Cri / -1"». - c5/[/ *:," / }/".17..,»:,,),;,/ } 14,//1 1/4"200,.,v,i;»;1,,),,,,,,.4 4 tk' cf'' "' 't Cj '.(11, -",.1--:" 4''' ' '7HP"' ;ii,,/.. r;) --,(i.h9 11. _, iitt, i,,:.. /,,,,,:;,,,,t).4.:. : <!--..,.. im...1,..(i. t...,,;:i...,..,..., '..r.t.t:h.ii:"::"..t17.--"i::',',..b,,ko, ::,,,,,,:f 1 H0 RNP 1,ENPF 5CH IST AMPH. NANflS / GRAN IT km VE 1NS I 4y :i K 41.U.Load.to./',E):),, ( ,-ka h',ti : -.71,1 a---;-;: 7A,V,::,1;;.>:,:c 1---t-/ ' r'...--k,\-\ :----!--.\\ :.1,-\'. _ -,NL-.:4,y1;, 4-,,;*.-1517V2-T, crt:.\-,'."-at i ' \ 11( 'I / I :, N,d,,,..Z----_- --2-rp -'' Z.;: 1,'. a '!. '", ':_, ' - 'F-.1C,...i r-..",' \ t,,., '' -,,-:,-t-,--( il )14' 'ir '. 4,, r'r I "-)7 ' r-4 (1 - i ',/ r ".)).-?.. r r?i, " " I 1-41 )7. - ;yr-,k Ltr ',,...t, "C,C f I ( J., _::,:r...;.;fl, l'il» I C (-.--,-,, --, ir,-r,1:' i <. - ti-_-_-..-:-.,--- r / -- i : h 1/ fr ''-',- ; '" " -atril.a-',7, I '/,I) \t' I /,,,C1-:\ ' i',.' ' *' ' -"j 4, i yi (. T ". ' ±.. -'4', ll7, :_--:-;--,-, / %. s,-r L. -./ -tit `''- t -: ' 4(), i '7 tf I '''-- L=.2--T---t _...,-...: _k...,: :,. f,, t.., I +if ' : -:-,,..,:\-.. --,>. r-. ---_,,-; -,:: s,_,( : ::( //i ;,. -,..., -, :,K, ' 'C2- i.,. i - i t r',, \, I ' 7/',(7 1 /7-1 \f' 11. /il ""/"-- t -_---_--.--_,,_ ,">-",,. -,1, ;-.71(,/ -r / ;."1/4"----,,,:. - -' '1" (1';',---2-;,,_ _-,,-_----,,,,,r,-,--,,a \ rs»i ----: I i I ', r i i-":--i---},-"-/ Ii i f""; -v /,. \\l};(2.pcs_ ;,''' 7/r ' 90 --f-j-?' 1,/, h»,,-;\-\} \ k ' 1') _ /---(1dr'' H\ 1" :-.1-- I. 4/117T.,' -\1,Cr/'7" -1-)S-- SCAL. E D ATE.,7 'os A S SULFIDMALM N I N A I. N W A GENI,MCM, LCCAT1HN 1: DRAWN T RACED

19 t(2 I ZT 5 I " 11(2 0, A 1\ tl? ;:' / - 4/--;--,fr -i--, ,-- A `2<; x,.-..., --S ai a y...,------, _ \ _ ; \i LEGEND QUARTZ VEIN WITH: Aspy -Arsenopyrite Au -Goki SHEAR ZONE OR MAJOR FRACTURE TRIKE/DIP OF FRACTURE, VEIN etc. SOI MI10 MMI Iffle A Ipip affil Nal IS effil

20 SO111 skul 1, r:d h:d n er en dendon 1sk sone hvor k, olce iske forhnlri For iserode riro seeed gode. lcgnet srd Te :jorden og ssr1 drd tseresjon -rosjonen,ckdhlrn sinisai. s.ende for bryr. eresjon or -brdsp2-t nets :1 )tit s. soga c d en ner erer ad de sdb ho hadd en fc s en antar hd bneen i Bogdaler enorskjell ; tykkelse s nvor d- tt helt old),11 vannskillet kjdn å ha hatt i 1.1yelse pn ernsjed P, bneenodente -'dn:nsnorterte 010 dfors:nkrn hreen u- 'a hadt r s,b forekost-r vl 1 dhk ikke kiennrr ien er Ca iytte lidsrunkt sannsyrd iovis ikke korm'd,b Ah-nivå. ende :s t d 1 ntilfdrs å anhr h- hcveddelen hv ssene i dhleh -n hvsatd i: scligens Sinhes anderst i mik, ngene kan hsr u' :rh sonnesent.1. 1d, ive nsrbsb. ssene bak nddrded rn Eivhn i it.drt. lerik,'s4e av for(-kcnst den

21 *ser. ra pporr. ri : av analyser or dnt on de: som ikke rapvart t på hott: cataher. r haed ssiv arsetikis ner I n::yskattdalen naa iaac, FiernJe resultat

22 0 0 co ) 9 fl 0 0 cfr 0 n d (c't la C 001 1= den 0 0 a 0ser ora ole eise fl fleme CI- ) ' ( 0-11L, 94-Z. ø tiz 0\ji\

23 I.k' ' 7? / b 1/ (-- tv 2 1, I 2 ' 2 :(4) e'r -0111NE-

24 MC V-CLVVICI cfrat, 9(lrv4ell ()?). V f SA 0 31, #.323J3 A Pa.'t-p, ot) sap< 1 N 1n1 Iffle NEE

25 '! (-4_ 4(., <11, CL ' ( <. I ',A1_2- - (X',/ I - ' _, A, y. --. '-", C,.. I -. ' ' l..'1,. -,.. "..,,.., -,,." i' , ',L -. II.. AX.- - `... -,. c...1.,t,,_ '..`---1''i X X ' -. i / - -k..;.,,' 1 -A-1 ). k ' --, L.-7,-;-- /,,,... i /,, / 'LL-4' ( I --, X -,-- 1,, 4 -A t.,, -1.--`-, 4_ 1::. L.,,. t x _1- "'"',-... AL...--, t_..- -,.._, - ''' :: </. ' -,å. '._:" t---, i '? ) I.- /j,'2,,,t,.., /, A I,2. i..,,, -""7'-'._r---,_ i-c-/ -, <._

26 I. crra_ 1 1,,L<L_ ( /: 2o /: 0 0 ) tc- 54,1,4L /f}^l-4441.,- fr-f-- (2~ - )

27 L g.4 1<-,! /1 I /, I. ; 4...,,..,... <...-.._,._-(, -'. L /1/ f-,... i -; = 11. <

28 / L- - ' - ".--

29 - - PrE (5,1trite ' F. N c )f-4 r?.. v r-7127 Crv?T Efr&EYZ-.DE )C oct 7 Ct VE79kiN6 --fact VE 7-4 bc- A.)6 CE, A;o-r- E7 re 1:1-) Pen1.7-7 ts.e.v Al2 t pc 7 rz 7,C ria i t 4,, rty±te, 1-7E p /-2,4 )1_r4-z-n< r e H #,, vmv,s-c.i S-7c ry 1431/ ±EE T t'errt nf, a" i_ v Efr -.f ", P, Eiv ( 44--w r r--- - il P C - - P 2 g ve 7A 7-Tr tr---, tall;)cf4.. 1-/A rt 6 / 7 7 Eop / 4)?.) ka.,---i rv iticp uv. i...mp-)?e." _ ik,--; iarz.:7 P1Å 7- Erz 1 4z P*7 Fa /3-E E S-E >I z ric _ /11,47,(eZi(7 P12 oc.?æe vet4rt, lite ft 13-E ' 4-re&v. 7REm. k ry?-1 4 1:1 e eil e g. h Fr/e F ) A /S-L.) I 1,-/, 5"-t rfrs 0,--)tiaa?C-'7 CI FL V/Ç?,Ce!VE-74K)r1 61 V /4- /St../# GI7Ft)--rt7 teiv,ve 1.4KEN ita DE g 0 L Gre, Y"' f5k E7C DET /A-))/rE727-- rti S 7 o rzt.lt hl nt-cne r" 7 e Cet 7!L tz v ri_ k T Erv 7.9Ce.D)E.

30 5 V : r rt ' E. -r<, t 7 7" c- 4 /.L. V4 /- 2 /5-c-- r-e- 7 - r E N / F trç,z k7- t-17,45ft C# N,v7,v tvi 7iV5/v, AE, J P7t t!(' i) E I L kei..; k- 7 r ; f"")-18- P-K- t -e- /-.'h2,:.^-12.4, 1 Si- SE.y?.90 E fr F v f.6 4/ 4 / 7!

31 mriteb5 ti?ort7 etil Nfkoi\ Et4 R. rivefursc..).?ftes e KT 2 tvb AL. i.v ctrt.2. a"~.1.-2o2al LA-4 t)-(a.,1 ct:4 - teale. 0.6,;-kt tt.x./,y, 4:a. et-vetea_k&l. 44 es~i~, pt, r r Clai tkt-0-,ahc / o pa. 10 c g2 7 1, D os. Si ^Iteta P)' '".4"" AL 4.4a AL,44,, 62,Å. CeJ".t4".."2 ~ 3. Cs-b-LL Ced& 'LLL

32 cej2c. cur, ^'" d24 4 c. LL, s. Et t32.- ret-ry~., PLANE.k.. J r.,) A-t> C.~"-~4~-124- Ct^~-12-. CL _ xt,-, t, cf.i i Lt AIfr ; I '

33 "T 2sic.$ ( , Q. 04")^ /7"- " g-tl" U"s

34

35 ice memo - P.S. Vanedsrnptort des :HTJm[n frn Ceober A/S beh,kt hfsrmoro om sn ti-lbakekomstti emdeles er i buniness.. G: :.r1t) tborrinr snm tidligere, hhn linje mcd nndre ved fr, Suhmin Malp; eije noms.. måt:e J ( Totte bor bekreftes nv Dir t e er nyt. "EDP" Elektronisk tla rtn:nrnf the Production. ata for -ptimering under majml m,y1 av elementer, se vedlerc. ) Det'_eer tjenester han formidler utført r.oterarvid Holst Mortensen com i nin P.I. Smith & Co. A/S. met minner noe om geostatintikk0 rjort en Titen provejobh ie vtrt ositt,som omfatfet veldir ige her de gitt tflbud til bb hvnr datamenøden er ca. ;'000 7h)5borehull. Pris Dikr. 150._ Sen. ormed et preprint som Holmsen lu intet nytt fra "Oslo office". GOD JUL C_-7

36 Preprints APCOM Symposium The Pennsylvania State University October 4-8,1976 GEOBOR A S

37 PRODUCTION PLANNING I A Dlfferent Method of ModelIng a Mineral Deposit for a Three -Dirnensional Open Plt Computer DesIgn ApplleatIon, Lemieux, M.; Climax Molybdenum Cornpany USAI A New Method for Open- Plt Dealgn: Parametrization of the Fina Pit Contour, Francols - Bongaroon, D.; Centre De Morphologie Mathematique (Franee); M.ireehal, A.; Centre de Geostatlatlque FontaInebleau (France) SImulatIon of Dragltoe Opentlons, Chatterjee, P.K., Rowlands, D., Siller, K.0 ; UntversIty of Queensland (Australle) Mlneral Inventary Versus Production Planning Case Smcly - Saeaton Mine, Arizona, Barnes, M.P.; ASARCO Incorporated (USA) Computerized Raw Matertal Evaluatlat and ExploItation Planning ln the Cement Industry, Mortensen, A.H.; F. L. Smidth & Co. (Denmark)

38 COteUTERIZEDRAW MATERIAL EVALUATION AND EXPLOITATIONPLANNING IN THE CEMENT INDUSTRY by Arvid Holst Mnrtensen F. L. Smidth & Co. A/S Vigerslev Alle Valby, Denmark ABSTRACT The rational exploitation of deposits for cement manufacture requires evaluation of the material, the planning of the quarrying and the right choice of quarry machinery. By using a computer for all evaluations and planning work the optimal recovery of Literial is arrived at and a quarry layout - and machinery is decided upon. The result will be uniform production throughout the life of the deposits using a rationally chosen quarry equipment. INTRODUCTION The fundamental principle governing the manufacture of cement can in general be described as a process involving the grinding and mixing of several raw naterials and burning of the mixed product, the so-called raw mix. Characteristicof cement technology is that the raw mix is subjected to strict requirements regarding mean composition and homogeneity, in order to ensure an Acceptable product as well as a steady run of the cement kiln. Experience shows that these requirements are easily met if the raw mix can be manufactured from raw materials already showing a high degree of homogeneity. On the other hand, this fact results in a stringent definition of the production system engineering in connection with the production of raw materials. The task vill be the transformationof naturally inhamogeneous deposits into a homogeneous factory feed, the factory feed being defined as a continuous flow of material from the crushers to the raw mills, or the amount of material in a prehamogenization store, in a slurry basin or in a stockpile.

39 The transformation,as defined above, involves the itilowh. partial processes to be performed: A blending-homegenizatiossr,o,ss and a loosening-camminution- and transportationpr,,s. Rawover, due to the striet compositional requirementsas regards the 1:htet feed it is obvious that blending and homogenization are of pri=v importance.accordingly, this process is considered first durira: planning, resulting in a certain working procadure - or stratugy tor the quarry as well as a quarry layout. Having determined thv taarry strategy - and layout the conditions of loosening-comminnt:ostransportationare indirectly determined. During the planning of the blending-homogenizatinnprocess necessary to observe certain fundamentalprinciples. A store, with hamogenizingability for instance should be fed se as to t'al1rt hamogeneity in the batch, but also a constant mean compositior. individualbatches, should be aimed at. This is necessa.: te moi:jaiv steady working conditions during the mixing of the stored raw r.:crials. Further, a varying mean composition of the individual hat:hts greatly influencequarry production, eventually resulting in hiyhlv varying production demands. In order to achieve a constant mean camposition in individual batches different methods may be applied. One might he to hlend material from different parts of the deposit or from difterent sections of a quarry front, another to apply a store big eh,,let;ltu contain all types of materials encounteredwhen working a long quarr: front. Under certain circumstances the reduction a: bench height may have a favourable effect. Obviously, the optimal solution of the blendingchertogenhattei process (and hence indirectly the loosening-cumzinuticni- dnd - portation process) has to be found through a complex co=pn:atias pattern. The computation should consider the mutual rtlationssis between quarry machinery, quarry strategy and homegtatizatianrtcsa as well as the relationshipbetween the total blending-tstag,aa: liv process and the deposits in question. The solution ot a nnevriie. problem of that type lends itself naturally to the applieatien EDP methods. In the following sections an EDP system det.o lopea the purpose is described in some detail. GENERAL OUTLINES OF AN EDP SYSTEY. FOR PLANNING OF TIW PRODUCTION OF THE FACTORY FEED The EDP system developed for planning of the production nf the factory feed has been worked out as an interactive system. This results from the fact that many decisions which h-te to le m de during the computationsare impossible to express v'tntitohtotv the interactionof an operator skilled in the field ef.tt.nt - : quarry technology is required. Further, the system is tividtv:isto

40 several indiv dual program units, each of whici :uliil. goal. ThH. is especially important, since thi syter. i. cover a wide range of conditions and require.. -! to wide range of problems. As it is now, the prograifhaitr : combined in any way a specific problem may require. The primary input data to the system is a spctidl distft1 chemical analysis, normally obtained through the systumatt. of drill core samples. The number of analysus may he well aht, m 1000, each analysis containing up to 17 variablen in th fc.n: weight percentages of oxides. The fundamental principles governing the compatati are that of removal or addition of unit blocis or r body of rock, as well as "blending" of rock b;)diesot yarvt and quality. Therefore, the mathematics applied are in pr.:. quite simple, generally numerical integratiitn,superimpfsei iterative procedures and the solution of mu1tiple linear tc-- ttnns. The unit block, which is the computation unit pr,)per,ir a horizontal slice, limited by the core sample div1sion (nermally 1 to 5 m spart)2and the corresponding area of influene, (normally 2500 to m ) and with a mean composiiion representel hy the core sample analysis. The treatment of an actual problem falls in three stages, i.e. preprocessingof input data, survey of the inherent properties nf the deposits in question and finally the production system er ing of the factory feed. The different stages are describel in t1m following. PREPROCESSING OF INUPI During the preprocessing stage the input Iatc: suit the integrationtechnique applivd. Also, av tris r. variable to he used in the computation is definer. as weight percentages of individual oxidet. br urvi.!h riables, found only in cement technology,=.1v S3MetiMch h, ferred. These are the linear operands of the se-c:slied the weight percentages of the elinker minurris, 4 accerdance with the requirements concerniny, Generally speaking, all types of variables cdn tta computations,provided they are linear. However, nits; countered in thece types of problems, a non-lin,ar variable ean he transformed into a linear operand. Thus any "raiio ef oxides" - variable can he hrought on a linear form as shoyn Oxide ratio of sample 201i

41 Linearoperandof oxideratiofor sample 45i01/02 IOli- (preset01/02value) Here, for instance,the preset01/02valuemight be a cut off grade. As longas the originaldrillhole analysesare truly representative of the geochemicalvariationwithina deposit,a new set of interpolatedrillholevaluescan be generated.this would be necessaryin case the drill grid is toowide, in relation to topography,to ensurea sufficientlyaccuratedetermination of volume (andhencemean composition).the numberof generated holes are determinedaccordingto a preliminaryconvergencestudy. In case of dippingstratathe mean compositionof the unit block (asdefinedabove)is no longerrepresented by one single sample analysisfram one level.the unit blockwill contain strata represented by sampleanalysesfrom severallevels, the number of which depend essentiallyupon the dip. Therefore,all original drill sample analyses are regroupedfor eachunit block, taking into considerationthe actualnumberof strata occurring in each of them. SURVEYOF THE INHERENTPROPERTIES OF THE DEPOSITS The objectof the surveyof the inherentpropertiesof the deposits is to establishthemost appropriatebasis for a planning of the succeedingcomputations.also, it aids the operator in easier decision-makingduringthe interactivestages of the computations. Therebya lot of superfluouscalculationwork can be avoided since unsuitablesolutionscan be eliminatedon a very early stage. Through the use of descriptivestatistics,such as frequency distributionsand regressionanalysisthe differentrock types are classified and grouped. With this as a basis the spatial distribution of the different rock groupsare investigated,whereby the stratigraphy and the structure of the depositare laid down. Concurrently with the analysisof the structuralelements of the depo-it a numericalanalysisis run. The cumulativemean composition for each levelin each hole is calculated.the variations in mean composition, cumulativemean compositionand cumulativevolumefor each sample levelare scannedfor the totaldeposit.further, the numerical distributionof compositionvalues(hereaftergeochemical distribution pattern)are scanaed for any levelof interest.the result of this will appearon a line print,showingthe area distribution of actualmaterialsof differentquality(fig.1).

42 37 777eite,"56 66, efillliern ****** øøøøøøøøøøøø 17 11øø øøøø #65565M1(~ , ?7? øøø / t...rn nn øø øøøøøø øøøøøøøø 011øø ,n74/7164/6 7 7 nnn, IllIt4SIeSfllfl øøøøø 6666 es 5nAn øøøøø 1????? pfl;?? 311 øøøøøøøøø ain $ nnn6n 7nnlIlln.777: $ hf.M /?,, ~SS555 /2? ,øøøøøøøø /555$55555 n /769/74, )s 3.,'???? ~ øøøøøøøø / W, n7l øøøøøøøøøøøø /755n Y5S555%,5446,~,.., 71 eepletlf.otøø øøøøøø nnn615,55tnn øøøøøøøøøø L1 25 eisiflfliilsisiøsssøssisist. 22?? 7 34 øøøøø eete7se øøøøøøøø 11641~664., 4 øøøøø 18 fe e øøøøøøøøø 1/664,16466: 1 4,4444 SbSSSS,,,,,,S, 7 17 øøøøøø elelwealleileopeetmese 1 171, 4 '???? "., la øøgege.esseseefgeno ????????7, 15 eteme733.egipeeaesease ) )J I 11 i IS eøøø0øøø3~0300ø0ø ???? 1 1 I ' 17 øøøøøø PAIIPcksk, I $0005Am øøøøøøøøø ne?piwo, PIIP2e7,72.øønn3ø0ø4øøø7øø.7øø7ø 1 7 7,7 7,77 1 I ld 2,202, ,2201 1, M722~ nnnlen7nn?nlill,, ],t 7 v7,227277y ~ ), 17*' øø vaex,en5^ao3e~edee,.ø,,,,i~rn 1, i'mp.. øøøøø 71, Cpefrf4e.enerønnenpentmewe, ?e P: /114,61/86~01/4064, 666~: I J Ic Fig. 1. Line print showing distribution of difftrent clay pit. Numbers 1-3 = Z sand from az sand from 13.77;to 27;.. PRODUCTION SYSTEM ENCINEERISC OF THL FAUJLIRY YLL, Having determined all the inherent properties 01 tb.- production system engineering of the factory leed is. During this process Stage, which is by far the mpst imprt.r,, main problems are treated. These are 1. optimization of tf, recovery of raw materials from one or more dep,sit3, 2. an optimal quarry layout, and 3. optimizatien of ma,:hiderv sions- and numbers, comprising quarry equipment, rru-ht,rs, stores. Optimizationof the Total Recovery of Raw Materials from one or more Deposits In case of only one deposit it appears from tht surfly ot the inherent properties if the mean composition s,:flisfyff,±cf,mical r. _ quirements. If not, it is obvious that the t.,tal of tbc posit contains some unsuitable material whief ha' ta f,

43 Due to the applied integration technique a "removal" unit as well as a removal (or cutting) sequence has to be selected. The removal unit may be either the unit block, as defined in the preceding section or a uumber of these volumes, combined according cu a selected cumulative mean composition. The removal sequence is defined in terms of the drill hole'ne(abers,indicating the sequence in which the removal units are eliminated from the total volume. During a single run of this program_stepmaterial is successively removed from the total volume until the mean composition of the remaining volume meets the chemical requirements.the amount of material removed is'controlledby a permitted max. or min. composition value for the removal unit, whether it is the sample composition in case of the unit block or the cumulated sample composition in case of combined unit blocks. The max. or min. camposition limit for the removal units is then altered through a series of progrs steps until the max. obtainable volume for a satisfactorymean composition is achieved. The "removal-process" is in practice carried out in a number of different ways. It may be an integral part of the quarry layout or, on the other hand, it may be part of the exploitation nrocess itself, all depending on the degree of dispersion of the unsuitable material. As a result, the mean composition of a deposit may be controlled through a specific localization of the ultimate fronts of a quarry or by removal of a certain amount of the material as waste. Otherwise,When the unsuitable material is widely dispersed throughouta deposit a continuous dressing process such as washing, synd separation or flot'ationmay be applied. By a suitably selected combination of removal unit and cutting sequence all the above-mentioned situations can in fact be simulated. Consequently, it is possible to make a comparison between the effect of the individual"remaval-processes",and hence to select the one resulting, for instance, in the largest recovery of raw materials åt lowest costs. As long as only one deposit is considered, the optimal recovery of raw materials is achieved with the campletion of this compuration round. However, in most cases dealing with the manufacture of cement, material from more deposits has to be mixed in order to ensure the correct raw mix composition. Obviously then, a given volume of a specific mean composition, suitable for mixing, has to be localized for each deposit. Since it is not possible, at the outset, to determine the most appropriate mean composition, a range of mean compositions are selected for each deposit. Thereafter, the optimization procedure described above is applied for each selected mean composition for each deposit. The result will be a number of possible volumes for the different mean compositions, an example of which is shown on Fig. 2 for one deposit. Notice in Fig. 2 also that three different methods of establishing the ultimate floors of the possible quarries are indicated, each resulting in different volumes

44 for the same mean composition.this is a when the "removal-process"chosen is that of eontrelliflptle ru composition through localizationof the ult:-,te quarry fronis. Having establisheda number of possible volumes for eael,deposit, OPT/Ivid...ysT"""r"~ AMOU817 Of mo!.t.". ja C~ - SO Fig. 2. Optimum amount of raw materials for twu meth.e'»stihlishing the quarry ftoor. these are cxxnbinedsystematicallywith du, : composition ot the resulting raw mix. What is t,.h. - solution depends entirely on the actual probierz. : sits localized near each other and near te the ritt 0 ihe optimal solution would obviously be the maximum eunihineivelum,. the other hand, in case of one deposit situated at a e,redt from the other dtposit situated at the plant site the eptimil solution might well be the max. combined volume for the susji,d.!poe;s.il,l volume of the distant deposit. Fig. 3 shows an example ol the maximization of the combined volume of two deposits. Planning of an Optimal Quarry Layout The first step during this computation stag, ir 11,v. distribution of materials of different quality with t v Sfe

45 x106m'combinedomounrcomponent14component2 4A,- : 42% 3,0it Ce0 content In component 2 41% 40% % as% 1, CeOconlenlolcomponen11 Fig. 3. Max.mization of combined volumes of two quorrics, tio 1, quired Ca0-content of the raw mix being 437. of the established volumes of the individudl dtis,si hy scauning the distribution of composit i vdlucs, c principhy. already described (the geochemicul dis:ri The investigation will show if the different typee 0: localized to certain, larger areas or are uniformly throughout the volume. In case of a uniform distribution of the differt.nt typeh rial the computation may proceed to the next step. otherxi--., convenient to estimate if the areas containing differenr are so far apart that common practice excludes the possibility quarrying them together in the same benches. lf this is th. total volume is divided into a number of quarry units t, h, wi separately. The number of quarry units established, the computation c ceed, the next problem to be treated being the establish bench layout. Here, necessary consideration must be given to v;:rius requirements arising in connection with accessibility, top\.grapal conditions, location of ground water level and the rfluy to some degree limit the choice of a bench layout bosed cx,lusivciy on chemical conditions. The bench layout can be comput.,cor-hfg to two methods, the one to be chosen depending on the chemi,di requirtments. For instance a maximum limit of å detril tol c[1:1p.:coo such as Mg0 or el- may be given, or on the other hand -inimum Ihn

46 1 1 may be given for some other component (e.g. Ca0). This imultet tha: the mean bench compositions have to be kept within these For this case a deviation value is stipulated, so titat no mean compositionwill deviate more than a certain valus frat.,the mean composition of the total qua'rryvolume. The total volume is then scanned from top to bottom, a bench level being defined each time the mea composition of a scanned volume equals the quarty mcan composition - the deviation value. The final bench layout dotanda on the geochemistry of the deposit, but will generally he charata.riz,:t by a number of benches of unequal thicknesses. Therefore, it il sometimes be appropriate for practical reasons to unify tht smaller benches, which is quite acceptable from a chemical pnint ci yisw. Contrary to this, a larger bench cannot generally he divided intc a number of smaller benches to be used individually,withoct vtolating the demand on chemistry LV1Ii TIMD 0511/ C. ANAL YSIS ( A': D-DJ1 710/. Or 1,S14.111/.. fouill TWICkwtS5 I. 5 /C1F 1f e. 1,111 ( /1 100 ( < ID OF 1,K. C(~ l 11C 1 51,11, D Fig. 4 Fig. 4a. Investigationof uni- Fig. 4h. Selettion of btut*, formity of bench composi- from Yig. :1 tions for all possible hs: bench positions. I. Provided that no critical min. or max. limits exist, the hunch layout is computed more freely. For a given bench thickraa,t, tto bench volumes - and mean compositionsare computed for alt possibl, bench level positions (Fig. 4). For example, for a bench thicknotts of 20 m and a sampling interval of 1 m, 20 possible bench level positions exist and hence 20 possible bench layouts, each with a number of benches depending on the actual thickness ef the dtposit. The bench thicknessmay now be altered, whereby tbc tart,,ntati.s cycle is repeated. Within the limits of bench thiokntsses o-trtallg applied in quarrying the optimal.bench layout viii otten lethat showing the smallest degree of variation in composition

47 to bench. This ensures the mcst uniform working conditions during production and hence the lowest level of surplus capacity of the machinery. With the establishmentof a bench layout the question arises, where to start quarrying and how to proceed. Also in this case consideration has to be given to certain practical conditions on accessibility, topography, etc. Otherwise, the working procedure is governed by chemistry, so far as uniform working conditions are concerned. I. 1 The geochemical distribution pattern is investigated for each bench in each quarry. For uniformly distributed material in the benches no specific working procedure can be deducted. For localized areas of different materials, these are combined systematically, bench by bench. The result will be a mixing sequence for the areas in question, ensuring the most constant mixing ratio, and hence the most uniform working conditions (Fig. 5). The application of a specific mixing sequence depends on the variation in mixing ratio for a straight-forwardquarrying of the benches. As long as this ratio is consistent with the unavoidable error ok estimation when determining machinery capacities, there would appear to be no need for a specificmixing sequence. 5EFPOINT FOR RAW COMPONENTI 95ANO OUARRY 1. BENCM FIELO VALUE VOLUME RATIO OuARRF BENCH FIELD VALUE 2. VOLUME E E ( I E E E F E ( E F E ( F ( E E I0E E* (.117 I. 1 Fig. 5. Computation of mixing sequence. The variables (bench and field) have been manipulated so that successive mixing ratios are shoym for a predeterminedmixing sequence.

48 Optimizationof Machinery Dimens ons and Numhers On the empletion of the camputationsdescribed in tht.pr ovious sections, all necessary informationabout the quarries ih are obtained. The resulting quarry layout and strategy are h ddrdi:y available as a series of possible solutions, tho number, hawevtd', depending on the actual problem. As already mentioned, the quarry layout and strategy determine indirectly the dimensions and numhers of quarry machinery units, when related to the stipulated ta;ta It now remains to be investigatedwhich of the possible hntn.hh the optimal one, this on the other hand giving rnformation types of machinery to be applied. The investigation is peri.dr a simulation of the quarrying, tbe result heint a curvi tba cat running mean composition of the factory feed (Fig. 6). oonoo OUALITY CONTROL CARD '7^ 51MMATIO LArLu.nogM OU"," m 1 ' 420 Fig. 6 Running mean composition ot Iactory feed ter deposit when applying a rt jer gcnization metric capacity310,000rn.ea1. abeciss,,. equals 10,000 m the ion o. ordinate. Remembering that the factory feed is definej.in volumetric capacity of a homogenization stort, n is obvious that the running mean composition o: the fact,': dependent on this factor as well. The volumetric capacitv stockpiles,etc. therefore enters the simulatinn progra= as a riable. Another variable included in this proy,ra= tht produetive quarry front. Uowever, aab:a only for tw.:directions, perpendicuiat ttah: the structura element analysis frum th. auryta

49 properties of tbe deposit is of great importance. From thir, directions of greatest and mmallest frequency of composition variations can be deducted, these being the ones of main fnterest. most cases, where stratified deposits are concerned, the of greatest and smallest frequency are perpendicular to each rther. Finall:, the burden of a blast hole series enters as a va, and can be altered independently of bench thickns. The optimization procedure applied dependn te a very on the actual problem. Considering the wide range tions frow one deposit to another as weli an the various arising either from chemical - or operative reasons it weal.f impossible to generalize the optimization procedurc conniefe However, a procedure applicable in quite a number of ca-es very general..ayhe described as follows: running factor. composition is simulated for instance for a set of stan.:ard capacities, the quarry layout and strategy being kenc for another suitable quarry layout and strategy the pre(.dure is repeated. All solutions not meeting the chemical requirtments en t!, factory feed are then excluded, and a cost mininization isfivaiiy carried out for the remainder. CONCLUSION It is obvious that to achieve an optimal expleitali(n, o: rials to a cement plant, thorough consideratiou mobt givon to deposits in question, a detailed and rtliable 1 the only acceptablt basis for the planning. of data uncountered, the only practical selution i lin of an electronic data processing system, al, exampl, ot been described in the preceding pages. nybttm L4 applied successfully in same cases. REFERENCFS 1. Klinge, U., "bie Geostatistik und ihre Anw ftirdie Lagersetittenbewertung, inshesondere lei u metall, Bd. 24, 11.5, 1971, pp Lea, F.M., The chemistry of cement and rotwrbte, Ltd., Clasgow, 1970, pp Matheron, C., "Principles of geostatistfc Feonomie Geo egy", Vol. 58, 1968, pp Pfleider, E.P., Surface Mining, AIME, New Y;)11.:,196S.

50 , '.1` I=1 CH c., ) + r r : I r :,.. r

51 SULFIDMALM OSLOKONTOR' N nslc) 10RWA, TFLF,ON TFLE X MALM I. I. 1 1

52 HEN

53 I. I. -, I. I.

54 '-' url.il-' ' is- SeZ.2j "r /A bt 'Tr i/u orr,r1

55 t ennu iluttrt, f: I ' n KE-2. - L; t, i "1_11±. ;<1.1 tj : A 4 ".

56 ;t1 6"/?, \> t a ti 0 didichl(gro NNS JO 6 EN) \ M 2' NI kwg N 0 c.1 o ijj 0 4k1 41 fl Y3 EidSvoll alrnenniht

57 Verket:.:5 C LesjabrMan

58 r ( stflingirpoti a is.41 1, "I95Jpp. Gran i6 1 I \ I {S sti Nyvoiuia ug ulaten kn IhneslOonI " `k.x e frvirsenti.. 1:-. -. i Il 'a ;' sd ns, ( ' danwin I '. (t, / I. ' j,.1 ilen a. Sterai u ' Itu l'.. :11:fll'-',;:ii::"k;. ; i, v nist..." L..._..., ic. --.-I,IL 4., - R wn nillo t., i '1, I «- / i 4, - ). -. i,..., 12 k pl i hagdan, rh.. 1.r.r Dalbusjii hlgda Gr 'h,, - f..s I Iiåt.0 ' ' ' tia 1151 ' k i \,1 Rös'S L Ishnbuu;), ft högda - \ Li114 1 r - Asli- Kl;ernhägd K ruduls- /1 1 Iafls k Ipdgda ei ' ' thtl'ukt1.h. l urt 1 fjellet N r I. 46 ( svartå rhlis se, 4, t l, 1 0 ii.,. : i kyardhisgda., :4'.. st, t ; 1, t 4-- \:, ':). ir ii :!.. -",..`i '', i ': 4'.4. 1 I.'r ' '-e-"--.z---it ''',.....\ -"Q - ' * r,,,ti.., i v. : -..m.,.,, ; 11 1 ' ) \ : 10\ \.. - I 1 es.: Revu Å en Ii :. kg,.. i li,,iii i, i d,, 4,01...; ' (... nsenak,,. i. -1--: ; 2": - I! \ '' it. --,;.(4,-/./E rr.r.4typ,.,,,-;ii ' A... _, itua, r. --t uen. ' "46 "44 "43 ' leg 35' er1/4 ' , 1 Die. Y. I tiurrhaw! ' "; ninillisit tt A,

59 MÅNEDSRAPPORT AUGUST -81 Til: F. Nixon Fra: F. Hansen Skrataas Borehull 25 og 26, 600/400 i ett snitt parallelt 50 m lenger grid W er boret of avsluttet denne måned. Begge hull har mektig mineralisering, mektighet ca. 20 m hvorav en ca. 5 m synes rikere på Zn mcu sammenlignet med foregående snitt, ellers finnes svovelkis som utgjør det aller meste av mektigheten. Hullene er ikke logget av geolog. De øyensynlig beste partier mht. Zn er splittet og analysert. Se vedlegg 5. For øvrig er vedlagt 1-4 fra øvrige analyser fra boringene på Skrataas. Et borehull, 27, er påbegynt for å "teste" 4. 6, Påhugg parallelt Ibab 3k, E / den,,25bgrid S. Dette blir sannsynligvis siste hull i dette borebr program Bindalen Fluxgate mag.-målinger utført av TKJ på Grid BRINKEN. Resultatet av disse målinger må betraktes som negative mht. å finne magnetittkonsentrasjoner i morenen dvs, variasjoner i innsamlede data ligger innenfor det som er målelesenøyaktighet for vår M y. Hvis man vil prøve dette på nytt måvår prolon mag. benyttes - fortrinnsvis i "et tett rektangulært grid". C.P. målinger i F2 utført - resultatet negativt. inn på 1:200 kartet hvor også F, og Bh41/29m er plottet. Vil senere bli plottet VLF-EM i 3 profiler over og ved F2/F, var også negative. Disse vil også bli plottet på ovennevnte kart (1:200). C.P.-målinger i Seksa var også negative mht. å "se en elektrisk trend". Dog tyder målingene på at det finnes mere masse tilknyttet den aktive elektroden her, sammenlignet med F2 SOM må betraktes som helt "tom". S.P.-målingene utført i juni på Seksa grid er replottet mht. nye tilknytninger. Intet nytt fremkommet her. Karter for C.P.-S.P.-Seksa er vedlagt. VLF-EM Oksen. To korte testprofiler over "Discovery point" er utført. Det resultatet må også betraktes som negativt: DA "helt flat", dog et lite "kikk" i imag.comp. Div. Metoden kan heller ikke her benyttes med pålitelighet. Innarbeidet: f S'dg. Avspassert: redg (i forbindelse m/anne på sykehus. 40)

60 X ol r, fl.3.1 c 110 fj os '3 ('>;s: e7,32t Q Q " Vt5ip E:0 C14, t ocrlt ' e 4.4 fflø. Q.0 4/15 Oøst 01-7? rt--freis ta* sks etc.5 * sact's st*m - % a.erf _ on'tj. l*1/211: z t naacla.) $ c.1 I- i;;;n sa:n: bs>it 00.,v - cf- 'itia pyt *tv'et a>.,047 ' -, z.4., =4.~.44, l '.. illfr t o-c'81. `-'%.:,t 't,,. ' 0 3t*-441.7(.,.q e. et...:cly )';'..:44:: 19t? cits, ; z a is ) ) I 14~ )7 z1:7 1<3

61 t_ht..sl..47t faff T3 2 2 Irt flçrt 2 alt, _.. et. I a, ,L,, a..4,- /-*-4.,tA i e ;:-4*--:;a, , -c : c4&-4-atfre.

62 ./ ar Gqi g3.c-d 8'4.tra 97, 1, :019 PAIS.% %) ' 5-0 al 0, 2c% Tb. to 8(2,4O 1 S3 Cflt,4 Sr --d..."zå.å2-g (-23 L 2c A taytt... C /e "-~-

63 1115S 4so 41. (.1. o 3-3S 014) c'et,b4owt-s cf 41*Chiv1+; S6AA -35-W,C u-z4z ba. Keff. Lr3c.: St) sp - 2u3vic SP-asos, 0.. ;)..? ca, rs e - 3tr. tn1 4 1 i i % 1110> lo S OE ekst eirld, cscrieden, a ridcilen - _

64 1,1 3 _ ; - k?si - 31ft 3 e-tte-tt!

65 Vt,,aÅtvi ' - 4',sa ' 41.; -.. : ct. tet rr.-* - (1.4.:, _ -3/ - 32, a. 41,7"J. 32.c ,a0.3 +'k 36 4 o s- c% 3 s , 0-0 < -t #1L.1 4'

66

67 r irrie rerreee( ( DA + aer f ittrt 4!I ' d : ' 1 I. t I cres Ve,-1.(Lt 4.5fis 0 k.s.e c27 ph, J LË AA lit dylooö frel e 1-0K

68 DA o /o o _ LV LA A

69

70 A/s SULFIDMALM OSLOKONTOR: MUSEBYRAKKtN 34 OSLC 3 - NORWAY TELEFON. TELEX MALMN _o.f. cixon ferråk 29/7-81. OC : From : Finn liansen nedsratnort 'uli PL krattås. =orehull 21,??, 23 or.f Li4et$ snitt A - A (se fir. 1 og 2) er boret denne mnd. f1/2rtset.f-a BE 24_er det truffet mineralsering 11e hull red god rektirhet. Pesværrc synes det for det mestc og være svovelkis, men rså narter med ntnktlende sr kopperkis er synliges( Se summery log's i månedsramerort). Y.edhensyn til c1f/.22-mlingersynes et sornem jord renresenterer en rindre masstv or sral.fly-sonei hengen, mens CP 6 mek. eller 2P'en ',ynesor renrescntere en mnre rektir nysone Ted zn og ony som er gjenrargende helt tr,jennom'yflr'gren. Zn og cry nynem or fjnnes et 2-5 m. sone mer ellermindre i senter av snittet, igziense fig. 1 or?. Jeg synes vi nu bør opprette en ny jording i den mektige del av "-,lren" hvor zn og opy forekomrer, fereks. FH 21 og/eller 22 or rjenta både sverfl-te- or borehui1sm31lngene. Ett eller flere "testrrofiler" med -ren SF' for og samrenligne * med 6 ECK, synes fnrnurttr nå. Foroverig er det vedlsgt 3 stk. sekmjoner 105 E red aktiv jord Erli.ttedebcregjErner frs btrehultre nendt v2,111rri.01 mr.hehr for anu.1.yserng.(nc vdlegr). DIfHPZE.: 2 ukc- sorrerferle Prviklet i jull dg. r.nrr,i forb. m/døds=7,1li far. rer s.avd.? dr. synr.sntcrt ljeerres.stei ner of fbi-ifi'/ Ltd. j.eslo åltingerfor CrIla Ind. or Polldal ferk vil rft.nested the aug.

71 0I0HT0 f1ym.ali i -81 vil koste ontrent som folger.: LIGHi> 45/nr.km. crew 250/dg. helikort. Nkr.5.200/time (Lema fra (3rgen) Nin. orpdrar idenne omgang. størrelsesorden 150 km. nnslay for job på 1000 rr.km.,. Dirhem :.kr crew mcb. -M he-hkojtc.r ?? 152 (,.fln Nax. anolag il 515.1,50 Nin. $ :"..kr d.v.s. ca. 500/rr.kr... - in. job Kyikne eller andre steder g S.Torme Nob Dimhem 7.:00 helgk. ff tils Yin job over 7akmerlien ( 4, 6, eltr 8 rr. à L km.) (flytid Trob1 t. 20 min, inkl, malinger max 2 t. 50 min. i lurten) =.00 d.v.s- Y.kr Frank, - jer rinmar inn på -andam forstko-mende om dgs dette ie1der b3de Tkrattas o Dirhem.

72 4.2o br 0 1el 2/, 3B4o ices. Ilier ity, %- 5i)2., -, 8 r 23 21r N 0 2frf, 0 sgret,i,e7 4a, X '`z47 t 41 Y3.1 0 Itwk, l etr- P 6-% '.% ri - -t- 4 4/000 t ina p pliet;l loso nti( Sawtict, clienvion, (1«.111 wou t

73 \ \ \\ d, 40 / IN>, -d' I /.-: -, --I,,./ /.r,,,,.,,/\-774"-- I,,,..-9,,...._;,,.`::-.. \..."...\ \ \\' '\ t \.<5. ' /, C> \ \ <,.. '''''' \ \ N ' i) ',» ' ' s;, ' 5? 1 \ \ 3> \ ''.1/«J P I i e^ etr\ ( \ &i'i ZO I '7 % i i 'if,f)ran/1,,. ' ''''t \, ' P,,,,,I \ i /61. \ i 1 1 t'gi i k (Z. t ,-, 1 -/, \,. `,,x I 4 1 I \.??\c5 \ -127 t,1 U I p Iff freilt+ (1.4(13/ (C4,VR. t gfc14 1

74 4- VI 4 4 Zro -C- a al/s 10o ir rt% a;43 t i 441 fezi seaa r 1s CeAr Iret+14 IDSO 1ti JA.16. res 14(tl, " vbet 4

75 rkis &.-t(44 11,, R,.54ectn. 4etn,(Le., z/er? ( 3 (~(-14,1, 1/CcLit 0 ("\ 4.oc k - 47, oo 3o, Do 41.oe, oc " ta.so 4 18 Ob

76 1 t,-- 1 ICO-Ct t: B44 (3.0b 21, 006, aff 2 it.00 I z,e)c)^... o (is. éo- Ao.o 6 4 aq 2.5 (z,,./r)c)a., 11. ' 90;-1.44,%-k 0:e uecei. ci _k bertid(rta ete-rl 6-e c{. bto-ir s gron.te..ft. r4 4,2. 44 I Iicor? 4-Cx LY,x,

77 A S SULFIDMALM inter-office MEMORANDUM Date: To : CC : From: Subject finr Wn ehora rrcrt : av horin I.. H c.- r bcdre - EN 7fl 1C J0 H Q 3 retn. rr 0 ic!!jr. Prt.rr skiler e, kvartsrcria. skifer -!rin, ral.hrrt r fl rrznnhkifer",.- 0. "nr7.nr n, m ky6rtsrerecil?ki`er - ti-

78 BINDAL.: Selv Potensial( SF ) målt i Grid Sexa ( bilag 3) profil Data plottet eg kart redgjordt for i møte på Terråk 12 dm. FN/RS/CC.Det tolkningsmessige vill være og er et problem til eventueltmere boringer har funnet sted. Ved senere kontroll vedr. sammenknytning viser det seg at alle profilernord for 200 S skal epp - justeresca +40 mv. Fgenteliger kun en SP anomali påtruffetved disse målinger,helt E på profil 4508V/AC14AN Vidre finnes et svakt SP drag langs hele basislinjen på vestsiden.denne er hele tiden i skråningenmot fjelletog er svak i amplitude. Korte SP-testprofilerover massiv "outcroping"aspy. gav ikke SP-anomali.SP's ble først påtruffetved direkte kontakt med Aspy. Logn kan ved et tilfellebekrefte denne erfaring. Vidre er div. CP-målingerutført i området ved F1,- surfaceog down-hole.lednings evne målinger viser at selv massiv Aspy ikke er en "meget god leder", mens den breksiertetype er en "dårligleder". Ålikvel ser det ut til at CP kan være til nee hjelp med ombinasjonensurgace/down-hole, Katrbilagtil månedrapporter i skrivendestund ikke tilgjengeligemen gjennomgåelseifelt med forhåndskopier har funnet sted. Diverse.: 6 dg.innarbeidet,ønsker og starte sommerferie f.o.m.mand 13juli. finnhansen

79

80 800E 850E. S3CE 0`3Lit 1050E I I , +3V I I , o 4, r2o3 fl r \ ig) \ t 1)* t 3C,5 + ;SI I 1 l I. Lio ,4(cap r (, t4r1 o b 1)t t/21 tti , r kk t r 1C3 t79 S th chit 5-.3p 4.- I - tofl (2, +z+5"0 0 tg bn -r 14(gl 720 LISS ter G/7 -r 185 ts-ci est% t:610 lideso t 132. c11 3% +L1 5%

81 oe locx, Iosti; I 1 I 1 I 1 t r 1 I 1 \i(ey Po. l ' 4kt 7:: /14ct",,, 1is 1,fr Ilb:, il _.. r..-c - "--*.: I P t %.:\,... ".../ & a 1 4. al, :1 /4.' )111 yr b. i P\ Ccrn LrE) O C-okiftvGLrs k(1? G t SDS ( (9 :(7,4.c/k 14,(P/-7714 szs S

82 A S SULFIDMALM NTER-OFFICE MEMORANDUNI Date To: cc From : Sublect HEy

83 A S SULFIDMALM NTER -OFFICE MEMORANDUM Date: To: cc: From : Subject :

84 ,

85 SRAPPOr MARS pl I From: Frank Finn Hansen Nixon II Date: 30. mars 1981 viktt otting/karttegning av sommerens målin2er fortsett r. Reise til Canada: Deltok på P&D convention i Toronto mars, tilbrakte etterfølgende 2 dager på "head office", vesentlig sammen med P. Smith og D.C. Fraser "sittin in" under gjennomgåelse av geofysiske HEM-målinger utført av Dighen (Dighen II survey). Dighen II synes NGUS"Sander systen" overlegen i flere henseender, særlig sidttbehandlingen av dasa samt rapportering og presentasjon, men også EM med "multipie EN coil" konfigurasjon; dette gir bedre tolking av EN data samt resistivity kart. Når det gjelder mag.data gjøres en ytterligere filtrering enn den vanlige for støv og dagl. variasjoner - nenlig s.k. ENHANCED MAP filtrering r.h.t. bølgelengde/forssergning). Heal narter son utgis er ilnag. = 1:20000 overlagt fotomosaikk Mag 1,34. (414 enhanced Resistivitv General info vedr. "området" Anomali respons kommentarer 3. Ap Dighcn v ii sannsynligvis ;:a"et oppdrag" i Norge i sonmer. Ville det være en tanke å forsere fremtidige HEM arbeider og nyte podt av "billig" m6bil sering??? ett.e r'frlgende fikk leg aniedming sil å besgke et mar prosjekper : geofysisk feigarbeid fanp.ted Puise EN ("Head office" dekket ekstra usgifter til denne ekstra uge) Først CFC, Noranda-Norbee Mine/David ',/askins.deep PEN (down hole) - ANSIL prty. CFC har Crona's prototy e "high-powered"sender og novtager oed ekstra lang kabel, 6000 fg. cre-shar hatr dette ugstyret

86 ar og o rti rcfcogd.h.egodetorirr tebo. Suohin Oy kan gjøre boreguilsmålinger etter gamne modell, men med "low powered" sender og mottfoger kabel 500 m lengde. De vil også kunne gjare surface-m "hrxei Ox Icop", pen laetreaker da bruke STFOOEY.. ng Wlimibeg ( --/Howard t;tockford. Besøkte Tohpraan, Wahowuen,s Lake, Snea:lake. aao tog surface irha utturrtt av Orcieursonet. Jnfo suget opp her er ga t:erde at det vil passe bedre i et separat ftlemo. N.C.O utelle htarhl data «alinger vil forsvinne etterhvert ha,ne naskin/pr 'osige broblener t. og vil vmrre ibkluder: Alle vil frendeleg br( I :)(kar r senere 1 kart Ibj. fr i air 1 dagl. radioneto 19V3 a ktrol H' rru ltifra r Dieeb PEM er j L'4M spongor fcr Pheenix Div.?5/3. ergong _

87 J-collt 4, ((?fiejq 111 / / I I. 1 1 Moyie Arra The yround recistivities within this survey arcd ranye from aboul 30 to 1,000 ohm-m. They reflect locally conductive beduock and overburden features. Lower resistivities in the northwestern part of the fliyht block are the result of a major power line, which also produced spurious EM anomalies. The total magnetic tield map shows an elonyated anomaly of a northetben strike. The enhanced maynetic map portrays this feature in more detail. Also, it shows that weak secundary features of the same strike are present, mostly in the northwestern half of the fliyht block. 4This deslynation uefers to anomaly A on line 38.

88 Responses 108xA-109xA These x-type responses retlect a detinite conductive body which may occur at depth. The 1 body was detected by only the whaletail coil-pair indieating that it strikes at a low angle to the flight lines. The I. resistivity map is superior to the EM map in identifying this new taryet. 1 Group 1 These grade 1 and 2 dnumalies and associated x-type 1 I. Anomalies 144A, 146E3,.146x Responsus 145xA, 148x13 responses reflect a series of possibly short bedrock conductors which may strike obliguely to the flight lines. These grade 1 anomalies and x-type responses occur in an ' arcuate conductive zone which is best portrayed by the resistivity map. The apparent

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

Salting of dry-cured ham

Salting of dry-cured ham Salting of dry-cured ham Controlled by CT scanning Torunn Thauland Håseth Skjervold-symposium 2005 Hamar, June 3rd. - en del av Matalliansen NLH - Matforsk - Akvaforsk To give you a different aspect of

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

Independent Inspection

Independent Inspection Independent Inspection Odd Ivar Johnsen Vidar Nystad Independent Inspection Mål: Felles forståelse og utøvelse av "Independent Inspection" i forbindelse med "Critical Maintenance Task". Independent Inspection

Detaljer

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter:

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: dag.syversen@unit4.com Denne e-guiden beskriver hvordan du registrerer en reiseregning med ulike typer utlegg. 1. Introduksjon 2. Åpne vinduet

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

RIKARD LJØEN Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt.

RIKARD LJØEN Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt. ATLAS OVER MIDDELTEMPERATUR, SALTHOLDIGHET OG TETTHET OM SOMMEREN FRA NORDLIGE NORDSJØEN [Atlas of mean temperature, salinity and density in the summer from the northern North Sea.] RIKARD LJØEN Fiskeridirektoratets

Detaljer

Cylindrical roller bearings

Cylindrical roller bearings Cylindrical roller bearings Cylindrical roller bearings 292 Definition and capabilities 292 Series 292 Variants 293 Tolerances and clearances 294 Design criteria 296 Installation/assembly criteria 297

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

ATO program for Renewal of IR, Class or Type-rating

ATO program for Renewal of IR, Class or Type-rating May be used by the ATO in order to establish an individual training program for renewal of IR, Class or Type-rating in accordance with FCL.625 IR(c)(d) / AMC1 FCL.625(c) and FCL.740(b)(1)(2) / AMC1 FCL.740(b)(1)

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON320/420 Matematikk 2: Matematisk analyse og lineær algebra Exam: ECON320/420 Mathematics 2: Calculus and Linear Algebra Eksamensdag: Onsdag 6. desember

Detaljer

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 S itu a s jo n e n i p e n s jo n s k a m p e n K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 H o v e d p u n k te r N y tt fo rs la g til A F P b y g d p å p e n s jo n s re fo rm e n B e g ru n n e ls e n fo

Detaljer

The Proactima way PREPARED. Hvordan bruke oljedriftsimuleringer til å forbedre planlegging av brønner og optimalisere oljevernberedskap

The Proactima way PREPARED. Hvordan bruke oljedriftsimuleringer til å forbedre planlegging av brønner og optimalisere oljevernberedskap The Proactima way Hvordan bruke oljedriftsimuleringer til å forbedre planlegging av brønner og optimalisere oljevernberedskap Tekna Beredskapsdagene 2014 Espen Hoell og Jared Eckroth PREPARED. Proactima

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK RAPPORTNUMMER loo.m.03 TWOJENGELIGNET Be'renset 7034 TRONDHEIM NTH (07)59 49 25 RAPPORTENS TITTEL

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

What is is expertise expertise? Individual Individual differ diff ences ences (three (thr ee cent cen r t a r l a lones): easy eas to to test

What is is expertise expertise? Individual Individual differ diff ences ences (three (thr ee cent cen r t a r l a lones): easy eas to to test Expertise in planning & estimation What is it and can one improve it? Jo Hannay (Simula) 1 What is expertise? Individual differences (three central ones): easy to test Personality easy to test Intelligence

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

Independent audit av kvalitetssystemet, teknisk seminar 25-26 november 2014

Independent audit av kvalitetssystemet, teknisk seminar 25-26 november 2014 Independent audit av kvalitetssystemet, teknisk seminar 25-26 november 2014 Valter Kristiansen Flyteknisk Inspektør, Teknisk vedlikehold Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50 05 postmottak@caa.no

Detaljer

M iljø b il G re n la n d A S M iljø In n o v a s jo n A S

M iljø b il G re n la n d A S M iljø In n o v a s jo n A S M iljø b il G re n la n d A S M iljø In n o v a s jo n A S G a s s E n e rg i k o n fe ra n s e, 1 0. J u n i 2 0 0 9 E v a S o ls k jæ r B o x a s p e n In n h o ld O m M iljø In n o v a s jo n C O 2

Detaljer

Oppgave 1a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet.

Oppgave 1a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet. TDT445 Øving 4 Oppgave a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet. Nøkkel: Supernøkkel: Funksjonell avhengighet: Data i en database som kan unikt identifisere (et sett

Detaljer

kvalitetsklasser? NGF medlemsmøte 9. mai 2011 Ørjan Nerland, NGI

kvalitetsklasser? NGF medlemsmøte 9. mai 2011 Ørjan Nerland, NGI Hvordan definere kvalitetsklasser? NGF medlemsmøte 9. mai 2011 Ørjan Nerland, NGI NS-EN 1997-1 Geoteknisk prosjektering Allmenn regler NGF Melding nr 11 Veiledning for prøvetaking NS-EN 1997-2 Geoteknisk

Detaljer

SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD) adapted to Norwegian companies in a model consisting of six main components.

SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD) adapted to Norwegian companies in a model consisting of six main components. Hovedoppgave Masteroppgave ved ved IMM Høsten 2013 Lean Product Development Stability Drivers. Identifying Environmental Factors that Affect Performance. SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD)

Detaljer

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen Dialogkveld 03. mars 2016 Mobbing i barnehagen Discussion evening March 3rd 2016 Bullying at kindergarten Mobbing i barnehagen Kan vi si at det eksisterer mobbing i barnehagen? Er barnehagebarn i stand

Detaljer

Gir vi de resterende 2 oppgavene til én prosess vil alle sitte å vente på de to potensielt tidskrevende prosessene.

Gir vi de resterende 2 oppgavene til én prosess vil alle sitte å vente på de to potensielt tidskrevende prosessene. Figure over viser 5 arbeidsoppgaver som hver tar 0 miutter å utføre av e arbeider. (E oppgave ka ku utføres av é arbeider.) Hver pil i figure betyr at oppgave som blir pekt på ikke ka starte før oppgave

Detaljer

Exploratory Analysis of a Large Collection of Time-Series Using Automatic Smoothing Techniques

Exploratory Analysis of a Large Collection of Time-Series Using Automatic Smoothing Techniques Exploratory Analysis of a Large Collection of Time-Series Using Automatic Smoothing Techniques Ravi Varadhan, Ganesh Subramaniam Johns Hopkins University AT&T Labs - Research 1 / 28 Introduction Goal:

Detaljer

May legally defined terms be useful for improved interoperability in the public sector?

May legally defined terms be useful for improved interoperability in the public sector? May legally defined terms be useful for improved interoperability in the public sector? Prof. Dag Wiese Schartum, Norwegian Research Center for Computers and Law, University of Oslo How may terms be legally

Detaljer

-it s all about quality!

-it s all about quality! -it s all about quality! It s all about quality At Stavanger Maskinering, we specialise in the supply of high quality products to the oil industry. From the very start in 2001, we have been at the forefront

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g H v a k a n e n m in d re k o m m u n e ta m e d s e g? Iv a r S o lv i B enc hm a rk ing Wa ter S olutions E t s p ø rs m å l s o m m a

Detaljer

NO/EP2212249. P a t e n t k r a v

NO/EP2212249. P a t e n t k r a v (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2212249 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. C01B 33/037 (2006.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published 201.0.11 (80) Date

Detaljer

Managing Risk in Critical Railway Applications

Managing Risk in Critical Railway Applications Managing Risk in Critical Railway Applications Topics Railway signalling Real projects Regulator, standards and the law Acceptance criteria for signalling systems (SIL) Risk analysis a special case The

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Exam: ECON320/420 Mathematics 2: Calculus and Linear Algebra Eksamen i: ECON320/420 Matematikk 2: Matematisk analyse og lineær algebra Date of exam: Friday, May

Detaljer

Sammensatte Forsterkningsskjemaer

Sammensatte Forsterkningsskjemaer Sammensatte Forsterkningsskjemaer Erik Arntzen HiOA V-2015 1 Sammensatte forsterkningsskjemaer Disse kan arrangeres: Suksessivt eller simultant Med eller uten diskriminative stimuli Som forsterkningskontingens

Detaljer

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Vigdis Bjørlo 2016-02-05 Suppliers' obligations in relation to the Construction Client Regulations

Detaljer

Profile handbook. for

Profile handbook. for Profile handbook for March 2007 Logo For the logo, we have chosen a shape in conformity with the general visual direction. The logo is inspired by the shape of the product, and the circle also creates

Detaljer

of color printers at university); helps in learning GIS.

of color printers at university); helps in learning GIS. Making a Home Page Why a Web Page? Easier to submit labs electronically (lack of color printers at university); Easier to grade many labs; Provides additional computer experience that helps in learning

Detaljer

LUFTDYKTIGHETSP ABUD

LUFTDYKTIGHETSP ABUD MERK! For at angjeldende flymateriell skal være luftdyktig må påbudet være utført til rett tid og notat om utførelsen ført inn i vedkommende iournal med henvisniniz til denne LDPs nummer. Luftartstilsynet

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

Masterlinje mineralressurser / økonomisk geologi. Hva lærer du?

Masterlinje mineralressurser / økonomisk geologi. Hva lærer du? Masterlinje mineralressurser / økonomisk geologi Hva lærer du? Du vil lære hvilke geologiske prosesser som fører til at mineralforekomster dannes i naturen, og hvilke mineraler og bergarter som er viktige

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

The building blocks of a biogas strategy

The building blocks of a biogas strategy The building blocks of a biogas strategy Presentation of the report «Background report for a biogas strategy» («Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi») Christine Maass, Norwegian Environment

Detaljer

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort.

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2011 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2012 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER SLUTTRAPPORT Innhold 1. Innledning 1.1 Deltakere 1.2 Bakgrunn 1.3 Mål 1.4 Organisasjon 2. Oppsummering 3. Summary in English 4. Referanser/References 1. INNLEDNING 1.1 Deltakere Alcan á Ísland Alcoa Fjarðaál

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

Sitronelement. Materiell: Sitroner Galvaniserte spiker Blank kobbertråd. Press inn i sitronen en galvanisert spiker og en kobbertråd.

Sitronelement. Materiell: Sitroner Galvaniserte spiker Blank kobbertråd. Press inn i sitronen en galvanisert spiker og en kobbertråd. Materiell: Sitronelement Sitroner Galvaniserte spiker Blank kobbertråd Press inn i sitronen en galvanisert spiker og en kobbertråd. Nå har du laget et av elementene i et elektrisk batteri! Teori om elektriske

Detaljer

TRAPPETA RN MONTERINGSANVISNING

TRAPPETA RN MONTERINGSANVISNING [Skriv inn tekst] TRAPPETA RN MONTERINGSANVISNING 3 x 1,6 m Trappetårn Monteringsveiledningen er laget for å gi en beskrivelse på monteringen av Delta TRAPPETÅRN. Delta TRAPPETÅRN er typegodkjent under

Detaljer

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva.

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Newtons fargeskive Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Se hva som skjer med fargene. Hvitt lys består av en blanding av alle farger. Når fargeskiva roterer

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

Internt arttiv nr Rapport lokalisering Gradering. Ekstern rapport nr Oversendt fra Ridjovagge Gruber a.s...,,

Internt arttiv nr Rapport lokalisering Gradering. Ekstern rapport nr Oversendt fra Ridjovagge Gruber a.s...,, P. Bergvesenet Postboks 3021, N-7441 Trondbeirn, Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr 7045 Internt arttiv nr Rapport lokalisering Gradering Kommer fra.arkiv t Kautokeino kubberfelter

Detaljer

Alternativer til teststrekk med høye laster

Alternativer til teststrekk med høye laster Alternativer til teststrekk med høye laster Riggflytt i praksis, Kristiansund 09.05.2012 Ole Gunnar Helgøy, Global Maritime Sébastien Rességuier, DNV Agenda Bakgrunn Digin Polyester Sesonganalyse Bakgrunn

Detaljer

SAS FANS NYTT & NYTTIG FRA VERKTØYKASSA TIL SAS 4. MARS 2014, MIKKEL SØRHEIM

SAS FANS NYTT & NYTTIG FRA VERKTØYKASSA TIL SAS 4. MARS 2014, MIKKEL SØRHEIM SAS FANS NYTT & NYTTIG FRA VERKTØYKASSA TIL SAS 4. MARS 2014, MIKKEL SØRHEIM 2 TEMA 1 MULTIPROSESSERING MED DATASTEGET Multiprosessering har lenge vært et tema i SAS Stadig ny funksjonalitet er med på

Detaljer

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse REGJERINGENS MINERALSTRATEGI Næringsminister Trond Giske TEMA FOR FOREDRAGET Tradisjonell gruvedrift

Detaljer

Dato Ar. Det i 1979 undersøkte område ligger mellom 44.479 og 44.685 Y. Diamantboring foregår fortsatt i området.

Dato Ar. Det i 1979 undersøkte område ligger mellom 44.479 og 44.685 Y. Diamantboring foregår fortsatt i området. Rapportarkivet 22/5tBergvesenet Postboks 3021 N-7441 Trondhem Bergvesenet rapport nr Intern Joumal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 3236 Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Øivind Ekeberg 5.september 2008 Akuttmedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus Avdeling for atferdsfag, Universitetet

Detaljer

Biproduktforordningen arbeidet med nytt regelverk. Marie Opsal Tangen, seniorrådgiver Regelverksavdelingen, Hovedkontoret

Biproduktforordningen arbeidet med nytt regelverk. Marie Opsal Tangen, seniorrådgiver Regelverksavdelingen, Hovedkontoret Biproduktforordningen arbeidet med nytt regelverk Marie Opsal Tangen, seniorrådgiver Regelverksavdelingen, Hovedkontoret Lynkjapt tilbakeblikk på hvorfor vi har en biproduktforordning: Kugalskap, munn

Detaljer

UNIVERSITY OF OSLO. Faculty of Mathematics and Natural Sciences

UNIVERSITY OF OSLO. Faculty of Mathematics and Natural Sciences Page 1 UNIVERSITY OF OSLO Faculty of Mathematics and Natural Sciences Exam in BIO4210/9210 Classification and Phylogeny Day of exam: 13. December 2011 Exam hours: 9.00-12.00 (3 hours) This examination

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON420 Matematikk 2: Matematisk analyse og lineær algebra Postponed exam: ECON420 Mathematics 2: Calculus and Linear Algebra Eksamensdag: Mandag

Detaljer

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK RAPPORTNUMMER 86.M.08 TI LOJENGELIGHET 7034 TRONDHEIM NTH 11 E: (07) 59 49 2 RAPPORTENS TITTEL

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 22304 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. C09K 8/487 (06.01) C04B 24/28 (06.01) C04B 28/02 (06.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation

Detaljer

1 User guide for the uioletter package

1 User guide for the uioletter package 1 User guide for the uioletter package The uioletter is used almost like the standard LATEX document classes. The main differences are: The letter is placed in a \begin{letter}... \end{letter} environment;

Detaljer

Merak Un-glazed Porcelain Wall and Floor Tiles

Merak Un-glazed Porcelain Wall and Floor Tiles 6 Colours 3 es Absolute Collection 7 s Merak Un-glazed Porcelain Wall and Floor Tiles Merak includes seven sizes perfectly designed for seamless installation. 600 x 50mm 600 x 100mm 600 x 300mm 600 x 150mm

Detaljer

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission:

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: VIKINGTIDSMUSEET Plan- og designkonkurranse/design competition Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: Det benyttes en egen elektronisk løsning for innlevering (Byggeweb Anbud). Dette

Detaljer

SERVICE BULLETINE 2008-4

SERVICE BULLETINE 2008-4 S e r v i c e b u l l e t i n e M a t e r i e l l Materiellsjef F/NLF kommuniserer påminnelse omkring forhold som ansees som vesentlige for å orientere om viktige materiellforhold. Målgruppen for Servicbulletinen

Detaljer

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ.

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ. ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT by between Aker ASA ( Aker ) Investor Investments Holding AB ( Investor ) SAAB AB (publ.) ( SAAB ) The Kingdom of Norway acting by the Ministry of Trade Industry ( Ministry

Detaljer

Rapportarkivet. 2.2i Bergvesenet. ckad e -3gHte v. Alprina AS ACME analytical Lab LTD 08.04 1998. 1: 50 000 kartblad 13183. 1: 250 000 kartblad

Rapportarkivet. 2.2i Bergvesenet. ckad e -3gHte v. Alprina AS ACME analytical Lab LTD 08.04 1998. 1: 50 000 kartblad 13183. 1: 250 000 kartblad 2.2i Bergvesenet Postboks3021, N-7441 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr 4689 Intern Journal nr 1798/97 000199 Internt arkiv nr Rapport lokalisering GradeF:Ft2Qe Kommer fra Ekstem rapport

Detaljer

KORRIGERT FORSIDE / CORRECTED FRONT COVER. (12) Translation of european patent specification

KORRIGERT FORSIDE / CORRECTED FRONT COVER. (12) Translation of european patent specification KORRIGERT FORSIDE / CORRECTED FRONT COVER (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2321926 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. G11B /00 (06.01) G11B / (06.01) G06F 3/0 (06.01) G06F 21/31

Detaljer

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011)

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) 1 Oppgaver Valgkomiteens oppgaver er å avgi innstilling til - generalforsamlingen

Detaljer

Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering

Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Bergvesenet Postboks01, 700 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 1881 Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

Molare forsterkningsbetingelser

Molare forsterkningsbetingelser Molare forsterkningsbetingelser Hva er mekanismen(e) bak forsterkning? Hvor langt opp eller ned skal man skru mikroskopet for å se godt nok? Kjetil Viken 1 2 ARBEIDSDAG sitte ved pc formelle samtaler møter

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

Bytte til split Collin Lanyard RSL. Obligatorisk - alle rigger skal ha dette montert ved hopping etter 01.01.2015.

Bytte til split Collin Lanyard RSL. Obligatorisk - alle rigger skal ha dette montert ved hopping etter 01.01.2015. S e r v i c e o r d r e M a t e r i e l l Materiellsjef F/NLF kommuniserer pålegg omkring forhold som ansees som vesentlige for å oppnå de målsettinger som er satt for materiellarbeidet via denne Service

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

En praktisk innføring i team-basert læring

En praktisk innføring i team-basert læring En praktisk innføring i team-basert læring Børge Lillebo borge.lillebo@ntnu.no Frank Alexander Kraemer kraemer@item.ntnu.no Teambasert Læring utviklet av Larry K. Michaelsen i USA aktiv læring flipped

Detaljer

International Economics

International Economics International Economics School of Business Date: 19 February 2008 Time: 4 hours Total number of pages including the cover page: 4 Total number of questions: 4 The candidate should attempt to answer all

Detaljer

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro?

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro? GYRO MED SYKKELHJUL Hold i håndtaket på hjulet. Sett fart på hjulet og hold det opp. Det er lettest om du sjølv holder i håndtakene og får en venn til å snurre hjulet rundt. Forsøk å tippe og vri på hjulet.

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

Institutt for biovitenskap

Institutt for biovitenskap Institutt for biovitenskap Oppslag for alle avtrekksskap: Alle avtrekksskap skal ha forklaring på alarmsystem på det enkelte skap. Dette varier fra skap til skap. e.g. på IBV finnes det minst 3 ulike typer.

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2252286 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/357 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.01.16 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 873 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. A61G 13/02 (06.01) A61G 13/08 (06.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published..12

Detaljer

3/1/2011. I dag. Recursive descent parser. Problem for RD-parser: Top Down Space. Jan Tore Lønning & Stephan Oepen

3/1/2011. I dag. Recursive descent parser. Problem for RD-parser: Top Down Space. Jan Tore Lønning & Stephan Oepen INF2820 Datalingvistikk V2011 TABELLPARSING Jan Tore Lønning & Stephan Oepen 1. mars 2011 2 I dag Oppsummering fra sist: Recursive-descent og Shift-reduce parser Svakheter med disse Tabellparsing: Dynamisk

Detaljer

OTC USE IN NORWAY FOR PARACETAMOL, ATC-CODE: N02BE01

OTC USE IN NORWAY FOR PARACETAMOL, ATC-CODE: N02BE01 OTC USE IN NORWAY FOR PARACETAMOL, ATC-CODE: N02BE01 To gain OTC prescription status for a medicinal product an application in accordance with A guideline on changing the classification for the supply

Detaljer

Foreløpig rapport over oppfølging av PGE anomale prøver i Seilandprovinsen

Foreløpig rapport over oppfølging av PGE anomale prøver i Seilandprovinsen Foreløpig rapport over oppfølging av PGE anomale prøver i Seilandprovinsen Morten Often og Henrik Schiellerup, Norges geologiske undersøkelse. I perioden 24. 26. juli ble et område på Stjernøy og et på

Detaljer

Experiences with 2D resistivity measurements (ERT) at the surface. Inger-Lise Solberg

Experiences with 2D resistivity measurements (ERT) at the surface. Inger-Lise Solberg Experiences with 2D resistivity measurements (ERT) at the surface Inger-Lise Solberg Content Methods Classification Examples from projects in quick-clay areas Melhus Rissa Conclusions Methods and classification

Detaljer

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g Ge i r Berge 47 En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk 1. In n le d n in g Det a r b e id e t som s k a l r e f e r e r e s h e r hadde som m ål å k o n s tru e re

Detaljer

Nærings-PhD i Aker Solutions

Nærings-PhD i Aker Solutions part of Aker Motivasjon og erfaringer Kristin M. Berntsen/Soffi Westin/Maung K. Sein 09.12.2011 2011 Aker Solutions Motivasjon for Aker Solutions Forutsetning Vilje fra bedrift og se nytteverdien av forskning.

Detaljer

Examination paper for TDT4252 and DT8802 Information Systems Modelling Advanced Course

Examination paper for TDT4252 and DT8802 Information Systems Modelling Advanced Course Department of Computer and Information Science Examination paper for TDT4252 and DT8802 Information Systems Modelling Advanced Course Academic contact during examination: Phone: Examination date: Examination

Detaljer

Miljøpåvirkning og legemiddelgodkjenning Hva sier regelverket? Steinar Madsen Statens legemiddelverk

Miljøpåvirkning og legemiddelgodkjenning Hva sier regelverket? Steinar Madsen Statens legemiddelverk Miljøpåvirkning og legemiddelgodkjenning Hva sier regelverket? Steinar Madsen Statens legemiddelverk Klasser av medisiner Substitusjon og tilskudd Vitaminer, mineraler, hormoner Medisiner som påvirker

Detaljer

Morten Walløe Tvedt, Senior Research Fellow, Lawyer. Seminar 6.juni 2008

Morten Walløe Tvedt, Senior Research Fellow, Lawyer. Seminar 6.juni 2008 Morten Walløe Tvedt, Senior Research Fellow, Lawyer Seminar 6.juni 2008 My Background: Marine and Fish Genetic Resource: Access to and Property Rights of Aquaculture Genetic Resources Norwegian Perspectives

Detaljer

FORSLAG OM KAPITALNEDSETTELSE I PROPOSED REDUCTION OF SHARE CAPITAL IN. ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA (Business Registration No.

FORSLAG OM KAPITALNEDSETTELSE I PROPOSED REDUCTION OF SHARE CAPITAL IN. ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA (Business Registration No. FORSLAG OM KAPITALNEDSETTELSE I ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA (Organisasjonsnummer 989 307 606) Vedtatt av Selskapets styre den 15. mai 2012. PROPOSED REDUCTION OF SHARE CAPITAL IN ALADDIN OIL & GAS COMPANY

Detaljer

Internt arkiv nr Rapport Iokabsering Gradering. Oversendt fra \ 5. Dato Ar. Bergdistrikt

Internt arkiv nr Rapport Iokabsering Gradering. Oversendt fra \ 5. Dato Ar. Bergdistrikt X Posthok. Bergvesenet 3021. N-7-111 I rondhchn Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr 2387 Rapportarkivet Internt arkiv nr Rapport Iokabsering Gradering Kommer fra..arkiv Norsul AS Ekstern rappon nr

Detaljer

Nøtteknekkeren fem år etter

Nøtteknekkeren fem år etter part of Aker Geir Arne Drangeid Konserndirektør kommunikasjon 13. april 2011 2011 Aker Solutions Film skal legges inn her Slide 2 Formidlingskraft Aker er en viktig hjørnestensbedrift i det norske samfunnet

Detaljer

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) Garn Pickles Pure Alpaca 300 (350) 400 (400) g hovedfarge 100 (100) 150 (150) g hver av

Detaljer