BÆRBAR MASKIN Rapportarkivet. (Highlights), Dato Ar. Vakkerlien Pasvik Syd Polmak Skrattås Kolsvik Eidsvoll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BÆRBAR MASKIN Rapportarkivet. (Highlights), 1981. Dato Ar. Vakkerlien Pasvik Syd Polmak Skrattås Kolsvik Eidsvoll"

Transkript

1 5t Bergvesenet Postboks 3021, N-7441 Trondheim BÆRBAR MASKIN Rapportarkivet Bergvesenetrapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 7032 Kommer fra.arkiv Ekstern rapport nr Oversendtfra Fortrolig pga Fortrolig fra dato: A S Sullidmalm Tittel Interne månedsrapporter A/S Sulfidmalm (Highlights), 1981 IForfatter L Nixon, Frank Kjærsrud, Kenneth, Hansen, Finn Sivertsen, Ronny Kommune Tynset Sør-Varanger Steinkjer Bindal Eidsvoll Dato Ar 1981 Bedrift (Oppdragsgiverog/eller oppdragstaker) A/S Sulfidmalm Fylke Bergdistrikt 1: kartblad Hedmark Finnmark Nord-Trøndelag Nordland Akershus 1: kartblad Roros Kirkenes Namsos Mosjøen Hamar Fagområde Geologi Geofysikk Geokjemi Boring Råstoffgruppe Malm/metall Dokument type Forekornster (forekomst, gruvefelt, undersøkelsesfelt) Råstofftype Ni, Cu, Au Zn, Pb Vakkerlien Pasvik Syd Polmak Skrattås Kolsvik Eidsvoll Samrnendrag, innholdsfortegnelseeller innholdsbeskrivelse Inneholder kortemånedsrapporter, både mellom feltarbeidere og prospekteringsleder samt mellom prospekteringslaeder og Hovedkontor. Gar gjennom de arbeider som er utført i hver måned Spesielt interessant geofysikk og boring paskrattås, samt Bindalen og Pavik. Omhandler også mindre arbeider i Ølve, Hardanger.

2 OKT 1 v ({,t;,-s, «? '- ot,,e 74K ifv6 c4- (;: t4, ka n7-7-arr.- I v. v +) (^ -H L.

3 4 NJ (5 --2,1? ( 1 i1/24 Lig, s, - fl St V M CTi) Ø.C Art7S (:1-11-CIC st-re Dt., s F sl4ctttrt. rv rtto LtÆnfl1+5?1/4( SiE DVIS 11-1el=c.Æ r S C PG SlIrni fr) o - D tz- rznicrzy" it1zci crvc C-41-1C- f- V -.3 ICAL-ics S (o.7") 9 rta rv r - - 4/Vigt5 4 viste,--= --Ticwv, 7114_ (2Ak tni 7 r c r, 'UtVflDvCST ROrt. 6

4 .d k) ffile EINN it NEN

5 I St 0 /..-t- Cen, ti.a: DE:r c - S"a r-vit.-77 I rs/ ce-' K 91- Ca2 I ST-enz- a --ra s tc 1c FErt o, 4 e At r7-7-. A,- cr-, - I /3-1- /,-e o,c. i re-- -, Ho vri)vat-r---. A/,4. t- pert.. 0 ni P - I. 71(E fritr* "9 0 r,e^ Iezz,Erre /`-s-r) 2-6 / 9 -r9 Erz 5-7 rnf et, E gir-1 6-frrt se

6 EIN,\1

7 (4Lk tis" Overt S. sidi. 1/(6126 efe A-ctl 7-F 4 Sys-L, C-r>t4-4-7 FE.1145t l)e ni tcs Lep C era /4-,e-sp,c45-ri t_erri 6, r-ria-l7kne5 rn-/ u / /YE?In/,,4Pv/rE y,) Sts-A-?-7.-7, ,) 37, A- PAL:AN-7 =reez. ' c6, / ci 2 - irt t_t(.e.-6 j) 6»e tri 7-6- ec ( fl ve, byttrt-7 fricirt1c-if:ie?z4 rte4-crif fee,")

8 g I 17.:K7-18. F.N Kot., S vett -r5c -N4, ENA're.ELT, ttn-.o Lt ti ( an-1 1C4{ L ayer, c:\ I. (-- r5. 44." - 04-J- E.;-> 2)-.oL 8. `7) c2t:1-c- L- N h ")-. I 2A:tc rv,- % \ dt&h,, AA-4- Jw&Çc2LJ cc JCowtti I cea-t c -og. ify, Pyrn.-14;42( An-ws cfc..

9 I ( -L4 s m 0 ei,vi 1,4 1 WL:.^-,1 q)- 1.- b".tie- 6/1-1 -L /. (7L 1 cl- c 2,_ crl.- ct_ LC-, 4 ( 14 r()41 try2l-1:a--l / F- rf-t a- 6 6 ij 6,?re-os-PercT-rs.-fe.., 0 X,4 LC/ - /1,-&<, L5-1L4 c s -"-k.. h.)/ c4,4:lcc-<- c:ca Aj S Sttfrva

10 () wl-c crri AJ - L / N I,

11

12 I i--p i-i --.(Å- c, 0 ra.,,----w ci I i V,^ 1,2~-4,-_,., Y-A. it--r-t)-"--$.2 -Li fr4 1. n."^s-g," c,-,-,-,a. 1~P.,,,4-..4%... I-) 11.,- t < GL --)>----'.C.Cr%( --../t" 41 CÅ-cr...i.G.-k--.4-.,t.,,,, 1-..nc,..1. -,..4 ct.t... -,1 - I e4 ( 4-A.,..7r-ic.t.. c. i)---r."-c --v4.--1,4 (1.1.--,...4: s,,,,l. 1 1 i 1?h I..,--i -1:4-vt- L-L-(.--,73,...1?- :, cj.(p s,74.cc,.. a/1-. C-<,< cc-- I C,4) tz-v r4~,--,--..--l-0...,--1---ce._,i.-. -c.-.?5,,_,. / --, ,...-ds,-,,,,,,...,,-..)2, ,--'_,---&,-,t_ t)-latx.. I. fl fr-1

13 A S SULFIDMALVI rvirt burtrt ' kapast. t-.et til 700 bli satt t gtirt

14 ,, C, I r-

15 A S SULFIDMALM hcert.l ci OH cesutat, de av sokelser -;nnt e»-c. Fcsglisiei 1 : skr:

16 , nt!'asss_skal v = vekp C = ans,lyse sjva I

17 YAP: Fran; " Penr.v nrt rnsan'll'd LeAknani kennn,til 02 C0-' ;.10 t0 t PA nress en nieftedfine ipan lier - sesejttt-ider dend nattene id allende ned fore o per :2 Ti ene- sder i er de. Pnaniva en S rdae'd i hic-fte pr-dv." ntede resd eishe 'ten ved i Ardersnn Denn' ons arbni. ppu EKT 'YE - n n tj_ser'dd.t v skt erd. talia noe k tleni:dny ev de enkeltd I

18 LEGEND ),)/ r 4, '!.:,:.E:=.-.,. /:'»it'1,;ni r;panitf MuNZON ITE MICA GNFISS - WHIST NANDFD GNEIS:; MARBLF "\ 5. ;b i Cri / -1"». - c5/[/ *:," / }/".17..,»:,,),;,/ } 14,//1 1/4"200,.,v,i;»;1,,),,,,,,.4 4 tk' cf'' "' 't Cj '.(11, -",.1--:" 4''' ' '7HP"' ;ii,,/.. r;) --,(i.h9 11. _, iitt, i,,:.. /,,,,,:;,,,,t).4.:. : <!--..,.. im...1,..(i. t...,,;:i...,..,..., '..r.t.t:h.ii:"::"..t17.--"i::',',..b,,ko, ::,,,,,,:f 1 H0 RNP 1,ENPF 5CH IST AMPH. NANflS / GRAN IT km VE 1NS I 4y :i K 41.U.Load.to./',E):),, ( ,-ka h',ti : -.71,1 a---;-;: 7A,V,::,1;;.>:,:c 1---t-/ ' r'...--k,\-\ :----!--.\\ :.1,-\'. _ -,NL-.:4,y1;, 4-,,;*.-1517V2-T, crt:.\-,'."-at i ' \ 11( 'I / I :, N,d,,,..Z----_- --2-rp -'' Z.;: 1,'. a '!. '", ':_, ' - 'F-.1C,...i r-..",' \ t,,., '' -,,-:,-t-,--( il )14' 'ir '. 4,, r'r I "-)7 ' r-4 (1 - i ',/ r ".)).-?.. r r?i, " " I 1-41 )7. - ;yr-,k Ltr ',,...t, "C,C f I ( J., _::,:r...;.;fl, l'il» I C (-.--,-,, --, ir,-r,1:' i <. - ti-_-_-..-:-.,--- r / -- i : h 1/ fr ''-',- ; '" " -atril.a-',7, I '/,I) \t' I /,,,C1-:\ ' i',.' ' *' ' -"j 4, i yi (. T ". ' ±.. -'4', ll7, :_--:-;--,-, / %. s,-r L. -./ -tit `''- t -: ' 4(), i '7 tf I '''-- L=.2--T---t _...,-...: _k...,: :,. f,, t.., I +if ' : -:-,,..,:\-.. --,>. r-. ---_,,-; -,:: s,_,( : ::( //i ;,. -,..., -, :,K, ' 'C2- i.,. i - i t r',, \, I ' 7/',(7 1 /7-1 \f' 11. /il ""/"-- t -_---_--.--_,,_ ,">-",,. -,1, ;-.71(,/ -r / ;."1/4"----,,,:. - -' '1" (1';',---2-;,,_ _-,,-_----,,,,,r,-,--,,a \ rs»i ----: I i I ', r i i-":--i---},-"-/ Ii i f""; -v /,. \\l};(2.pcs_ ;,''' 7/r ' 90 --f-j-?' 1,/, h»,,-;\-\} \ k ' 1') _ /---(1dr'' H\ 1" :-.1-- I. 4/117T.,' -\1,Cr/'7" -1-)S-- SCAL. E D ATE.,7 'os A S SULFIDMALM N I N A I. N W A GENI,MCM, LCCAT1HN 1: DRAWN T RACED

19 t(2 I ZT 5 I " 11(2 0, A 1\ tl? ;:' / - 4/--;--,fr -i--, ,-- A `2<; x,.-..., --S ai a y...,------, _ \ _ ; \i LEGEND QUARTZ VEIN WITH: Aspy -Arsenopyrite Au -Goki SHEAR ZONE OR MAJOR FRACTURE TRIKE/DIP OF FRACTURE, VEIN etc. SOI MI10 MMI Iffle A Ipip affil Nal IS effil

20 SO111 skul 1, r:d h:d n er en dendon 1sk sone hvor k, olce iske forhnlri For iserode riro seeed gode. lcgnet srd Te :jorden og ssr1 drd tseresjon -rosjonen,ckdhlrn sinisai. s.ende for bryr. eresjon or -brdsp2-t nets :1 )tit s. soga c d en ner erer ad de sdb ho hadd en fc s en antar hd bneen i Bogdaler enorskjell ; tykkelse s nvor d- tt helt old),11 vannskillet kjdn å ha hatt i 1.1yelse pn ernsjed P, bneenodente -'dn:nsnorterte 010 dfors:nkrn hreen u- 'a hadt r s,b forekost-r vl 1 dhk ikke kiennrr ien er Ca iytte lidsrunkt sannsyrd iovis ikke korm'd,b Ah-nivå. ende :s t d 1 ntilfdrs å anhr h- hcveddelen hv ssene i dhleh -n hvsatd i: scligens Sinhes anderst i mik, ngene kan hsr u' :rh sonnesent.1. 1d, ive nsrbsb. ssene bak nddrded rn Eivhn i it.drt. lerik,'s4e av for(-kcnst den

21 *ser. ra pporr. ri : av analyser or dnt on de: som ikke rapvart t på hott: cataher. r haed ssiv arsetikis ner I n::yskattdalen naa iaac, FiernJe resultat

22 0 0 co ) 9 fl 0 0 cfr 0 n d (c't la C 001 1= den 0 0 a 0ser ora ole eise fl fleme CI- ) ' ( 0-11L, 94-Z. ø tiz 0\ji\

23 I.k' ' 7? / b 1/ (-- tv 2 1, I 2 ' 2 :(4) e'r -0111NE-

24 MC V-CLVVICI cfrat, 9(lrv4ell ()?). V f SA 0 31, #.323J3 A Pa.'t-p, ot) sap< 1 N 1n1 Iffle NEE

25 '! (-4_ 4(., <11, CL ' ( <. I ',A1_2- - (X',/ I - ' _, A, y. --. '-", C,.. I -. ' ' l..'1,. -,.. "..,,.., -,,." i' , ',L -. II.. AX.- - `... -,. c...1.,t,,_ '..`---1''i X X ' -. i / - -k..;.,,' 1 -A-1 ). k ' --, L.-7,-;-- /,,,... i /,, / 'LL-4' ( I --, X -,-- 1,, 4 -A t.,, -1.--`-, 4_ 1::. L.,,. t x _1- "'"',-... AL...--, t_..- -,.._, - ''' :: </. ' -,å. '._:" t---, i '? ) I.- /j,'2,,,t,.., /, A I,2. i..,,, -""7'-'._r---,_ i-c-/ -, <._

26 I. crra_ 1 1,,L<L_ ( /: 2o /: 0 0 ) tc- 54,1,4L /f}^l-4441.,- fr-f-- (2~ - )

27 L g.4 1<-,! /1 I /, I. ; 4...,,..,... <...-.._,._-(, -'. L /1/ f-,... i -; = 11. <

28 / L- - ' - ".--

29 - - PrE (5,1trite ' F. N c )f-4 r?.. v r-7127 Crv?T Efr&EYZ-.DE )C oct 7 Ct VE79kiN6 --fact VE 7-4 bc- A.)6 CE, A;o-r- E7 re 1:1-) Pen1.7-7 ts.e.v Al2 t pc 7 rz 7,C ria i t 4,, rty±te, 1-7E p /-2,4 )1_r4-z-n< r e H #,, vmv,s-c.i S-7c ry 1431/ ±EE T t'errt nf, a" i_ v Efr -.f ", P, Eiv ( 44--w r r--- - il P C - - P 2 g ve 7A 7-Tr tr---, tall;)cf4.. 1-/A rt 6 / 7 7 Eop / 4)?.) ka.,---i rv iticp uv. i...mp-)?e." _ ik,--; iarz.:7 P1Å 7- Erz 1 4z P*7 Fa /3-E E S-E >I z ric _ /11,47,(eZi(7 P12 oc.?æe vet4rt, lite ft 13-E ' 4-re&v. 7REm. k ry?-1 4 1:1 e eil e g. h Fr/e F ) A /S-L.) I 1,-/, 5"-t rfrs 0,--)tiaa?C-'7 CI FL V/Ç?,Ce!VE-74K)r1 61 V /4- /St../# GI7Ft)--rt7 teiv,ve 1.4KEN ita DE g 0 L Gre, Y"' f5k E7C DET /A-))/rE727-- rti S 7 o rzt.lt hl nt-cne r" 7 e Cet 7!L tz v ri_ k T Erv 7.9Ce.D)E.

30 5 V : r rt ' E. -r<, t 7 7" c- 4 /.L. V4 /- 2 /5-c-- r-e- 7 - r E N / F trç,z k7- t-17,45ft C# N,v7,v tvi 7iV5/v, AE, J P7t t!(' i) E I L kei..; k- 7 r ; f"")-18- P-K- t -e- /-.'h2,:.^-12.4, 1 Si- SE.y?.90 E fr F v f.6 4/ 4 / 7!

31 mriteb5 ti?ort7 etil Nfkoi\ Et4 R. rivefursc..).?ftes e KT 2 tvb AL. i.v ctrt.2. a"~.1.-2o2al LA-4 t)-(a.,1 ct:4 - teale. 0.6,;-kt tt.x./,y, 4:a. et-vetea_k&l. 44 es~i~, pt, r r Clai tkt-0-,ahc / o pa. 10 c g2 7 1, D os. Si ^Iteta P)' '".4"" AL 4.4a AL,44,, 62,Å. CeJ".t4".."2 ~ 3. Cs-b-LL Ced& 'LLL

32 cej2c. cur, ^'" d24 4 c. LL, s. Et t32.- ret-ry~., PLANE.k.. J r.,) A-t> C.~"-~4~-124- Ct^~-12-. CL _ xt,-, t, cf.i i Lt AIfr ; I '

33 "T 2sic.$ ( , Q. 04")^ /7"- " g-tl" U"s

34

35 ice memo - P.S. Vanedsrnptort des :HTJm[n frn Ceober A/S beh,kt hfsrmoro om sn ti-lbakekomstti emdeles er i buniness.. G: :.r1t) tborrinr snm tidligere, hhn linje mcd nndre ved fr, Suhmin Malp; eije noms.. måt:e J ( Totte bor bekreftes nv Dir t e er nyt. "EDP" Elektronisk tla rtn:nrnf the Production. ata for -ptimering under majml m,y1 av elementer, se vedlerc. ) Det'_eer tjenester han formidler utført r.oterarvid Holst Mortensen com i nin P.I. Smith & Co. A/S. met minner noe om geostatintikk0 rjort en Titen provejobh ie vtrt ositt,som omfatfet veldir ige her de gitt tflbud til bb hvnr datamenøden er ca. ;'000 7h)5borehull. Pris Dikr. 150._ Sen. ormed et preprint som Holmsen lu intet nytt fra "Oslo office". GOD JUL C_-7

36 Preprints APCOM Symposium The Pennsylvania State University October 4-8,1976 GEOBOR A S

37 PRODUCTION PLANNING I A Dlfferent Method of ModelIng a Mineral Deposit for a Three -Dirnensional Open Plt Computer DesIgn ApplleatIon, Lemieux, M.; Climax Molybdenum Cornpany USAI A New Method for Open- Plt Dealgn: Parametrization of the Fina Pit Contour, Francols - Bongaroon, D.; Centre De Morphologie Mathematique (Franee); M.ireehal, A.; Centre de Geostatlatlque FontaInebleau (France) SImulatIon of Dragltoe Opentlons, Chatterjee, P.K., Rowlands, D., Siller, K.0 ; UntversIty of Queensland (Australle) Mlneral Inventary Versus Production Planning Case Smcly - Saeaton Mine, Arizona, Barnes, M.P.; ASARCO Incorporated (USA) Computerized Raw Matertal Evaluatlat and ExploItation Planning ln the Cement Industry, Mortensen, A.H.; F. L. Smidth & Co. (Denmark)

38 COteUTERIZEDRAW MATERIAL EVALUATION AND EXPLOITATIONPLANNING IN THE CEMENT INDUSTRY by Arvid Holst Mnrtensen F. L. Smidth & Co. A/S Vigerslev Alle Valby, Denmark ABSTRACT The rational exploitation of deposits for cement manufacture requires evaluation of the material, the planning of the quarrying and the right choice of quarry machinery. By using a computer for all evaluations and planning work the optimal recovery of Literial is arrived at and a quarry layout - and machinery is decided upon. The result will be uniform production throughout the life of the deposits using a rationally chosen quarry equipment. INTRODUCTION The fundamental principle governing the manufacture of cement can in general be described as a process involving the grinding and mixing of several raw naterials and burning of the mixed product, the so-called raw mix. Characteristicof cement technology is that the raw mix is subjected to strict requirements regarding mean composition and homogeneity, in order to ensure an Acceptable product as well as a steady run of the cement kiln. Experience shows that these requirements are easily met if the raw mix can be manufactured from raw materials already showing a high degree of homogeneity. On the other hand, this fact results in a stringent definition of the production system engineering in connection with the production of raw materials. The task vill be the transformationof naturally inhamogeneous deposits into a homogeneous factory feed, the factory feed being defined as a continuous flow of material from the crushers to the raw mills, or the amount of material in a prehamogenization store, in a slurry basin or in a stockpile.

39 The transformation,as defined above, involves the itilowh. partial processes to be performed: A blending-homegenizatiossr,o,ss and a loosening-camminution- and transportationpr,,s. Rawover, due to the striet compositional requirementsas regards the 1:htet feed it is obvious that blending and homogenization are of pri=v importance.accordingly, this process is considered first durira: planning, resulting in a certain working procadure - or stratugy tor the quarry as well as a quarry layout. Having determined thv taarry strategy - and layout the conditions of loosening-comminnt:ostransportationare indirectly determined. During the planning of the blending-homogenizatinnprocess necessary to observe certain fundamentalprinciples. A store, with hamogenizingability for instance should be fed se as to t'al1rt hamogeneity in the batch, but also a constant mean compositior. individualbatches, should be aimed at. This is necessa.: te moi:jaiv steady working conditions during the mixing of the stored raw r.:crials. Further, a varying mean composition of the individual hat:hts greatly influencequarry production, eventually resulting in hiyhlv varying production demands. In order to achieve a constant mean camposition in individual batches different methods may be applied. One might he to hlend material from different parts of the deposit or from difterent sections of a quarry front, another to apply a store big eh,,let;ltu contain all types of materials encounteredwhen working a long quarr: front. Under certain circumstances the reduction a: bench height may have a favourable effect. Obviously, the optimal solution of the blendingchertogenhattei process (and hence indirectly the loosening-cumzinuticni- dnd - portation process) has to be found through a complex co=pn:atias pattern. The computation should consider the mutual rtlationssis between quarry machinery, quarry strategy and homegtatizatianrtcsa as well as the relationshipbetween the total blending-tstag,aa: liv process and the deposits in question. The solution ot a nnevriie. problem of that type lends itself naturally to the applieatien EDP methods. In the following sections an EDP system det.o lopea the purpose is described in some detail. GENERAL OUTLINES OF AN EDP SYSTEY. FOR PLANNING OF TIW PRODUCTION OF THE FACTORY FEED The EDP system developed for planning of the production nf the factory feed has been worked out as an interactive system. This results from the fact that many decisions which h-te to le m de during the computationsare impossible to express v'tntitohtotv the interactionof an operator skilled in the field ef.tt.nt - : quarry technology is required. Further, the system is tividtv:isto

40 several indiv dual program units, each of whici :uliil. goal. ThH. is especially important, since thi syter. i. cover a wide range of conditions and require.. -! to wide range of problems. As it is now, the prograifhaitr : combined in any way a specific problem may require. The primary input data to the system is a spctidl distft1 chemical analysis, normally obtained through the systumatt. of drill core samples. The number of analysus may he well aht, m 1000, each analysis containing up to 17 variablen in th fc.n: weight percentages of oxides. The fundamental principles governing the compatati are that of removal or addition of unit blocis or r body of rock, as well as "blending" of rock b;)diesot yarvt and quality. Therefore, the mathematics applied are in pr.:. quite simple, generally numerical integratiitn,superimpfsei iterative procedures and the solution of mu1tiple linear tc-- ttnns. The unit block, which is the computation unit pr,)per,ir a horizontal slice, limited by the core sample div1sion (nermally 1 to 5 m spart)2and the corresponding area of influene, (normally 2500 to m ) and with a mean composiiion representel hy the core sample analysis. The treatment of an actual problem falls in three stages, i.e. preprocessingof input data, survey of the inherent properties nf the deposits in question and finally the production system er ing of the factory feed. The different stages are describel in t1m following. PREPROCESSING OF INUPI During the preprocessing stage the input Iatc: suit the integrationtechnique applivd. Also, av tris r. variable to he used in the computation is definer. as weight percentages of individual oxidet. br urvi.!h riables, found only in cement technology,=.1v S3MetiMch h, ferred. These are the linear operands of the se-c:slied the weight percentages of the elinker minurris, 4 accerdance with the requirements concerniny, Generally speaking, all types of variables cdn tta computations,provided they are linear. However, nits; countered in thece types of problems, a non-lin,ar variable ean he transformed into a linear operand. Thus any "raiio ef oxides" - variable can he hrought on a linear form as shoyn Oxide ratio of sample 201i

41 Linearoperandof oxideratiofor sample 45i01/02 IOli- (preset01/02value) Here, for instance,the preset01/02valuemight be a cut off grade. As longas the originaldrillhole analysesare truly representative of the geochemicalvariationwithina deposit,a new set of interpolatedrillholevaluescan be generated.this would be necessaryin case the drill grid is toowide, in relation to topography,to ensurea sufficientlyaccuratedetermination of volume (andhencemean composition).the numberof generated holes are determinedaccordingto a preliminaryconvergencestudy. In case of dippingstratathe mean compositionof the unit block (asdefinedabove)is no longerrepresented by one single sample analysisfram one level.the unit blockwill contain strata represented by sampleanalysesfrom severallevels, the number of which depend essentiallyupon the dip. Therefore,all original drill sample analyses are regroupedfor eachunit block, taking into considerationthe actualnumberof strata occurring in each of them. SURVEYOF THE INHERENTPROPERTIES OF THE DEPOSITS The objectof the surveyof the inherentpropertiesof the deposits is to establishthemost appropriatebasis for a planning of the succeedingcomputations.also, it aids the operator in easier decision-makingduringthe interactivestages of the computations. Therebya lot of superfluouscalculationwork can be avoided since unsuitablesolutionscan be eliminatedon a very early stage. Through the use of descriptivestatistics,such as frequency distributionsand regressionanalysisthe differentrock types are classified and grouped. With this as a basis the spatial distribution of the different rock groupsare investigated,whereby the stratigraphy and the structure of the depositare laid down. Concurrently with the analysisof the structuralelements of the depo-it a numericalanalysisis run. The cumulativemean composition for each levelin each hole is calculated.the variations in mean composition, cumulativemean compositionand cumulativevolumefor each sample levelare scannedfor the totaldeposit.further, the numerical distributionof compositionvalues(hereaftergeochemical distribution pattern)are scanaed for any levelof interest.the result of this will appearon a line print,showingthe area distribution of actualmaterialsof differentquality(fig.1).

42 37 777eite,"56 66, efillliern ****** øøøøøøøøøøøø 17 11øø øøøø #65565M1(~ , ?7? øøø / t...rn nn øø øøøøøø øøøøøøøø 011øø ,n74/7164/6 7 7 nnn, IllIt4SIeSfllfl øøøøø 6666 es 5nAn øøøøø 1????? pfl;?? 311 øøøøøøøøø ain $ nnn6n 7nnlIlln.777: $ hf.M /?,, ~SS555 /2? ,øøøøøøøø /555$55555 n /769/74, )s 3.,'???? ~ øøøøøøøø / W, n7l øøøøøøøøøøøø /755n Y5S555%,5446,~,.., 71 eepletlf.otøø øøøøøø nnn615,55tnn øøøøøøøøøø L1 25 eisiflfliilsisiøsssøssisist. 22?? 7 34 øøøøø eete7se øøøøøøøø 11641~664., 4 øøøøø 18 fe e øøøøøøøøø 1/664,16466: 1 4,4444 SbSSSS,,,,,,S, 7 17 øøøøøø elelwealleileopeetmese 1 171, 4 '???? "., la øøgege.esseseefgeno ????????7, 15 eteme733.egipeeaesease ) )J I 11 i IS eøøø0øøø3~0300ø0ø ???? 1 1 I ' 17 øøøøøø PAIIPcksk, I $0005Am øøøøøøøøø ne?piwo, PIIP2e7,72.øønn3ø0ø4øøø7øø.7øø7ø 1 7 7,7 7,77 1 I ld 2,202, ,2201 1, M722~ nnnlen7nn?nlill,, ],t 7 v7,227277y ~ ), 17*' øø vaex,en5^ao3e~edee,.ø,,,,i~rn 1, i'mp.. øøøøø 71, Cpefrf4e.enerønnenpentmewe, ?e P: /114,61/86~01/4064, 666~: I J Ic Fig. 1. Line print showing distribution of difftrent clay pit. Numbers 1-3 = Z sand from az sand from 13.77;to 27;.. PRODUCTION SYSTEM ENCINEERISC OF THL FAUJLIRY YLL, Having determined all the inherent properties 01 tb.- production system engineering of the factory leed is. During this process Stage, which is by far the mpst imprt.r,, main problems are treated. These are 1. optimization of tf, recovery of raw materials from one or more dep,sit3, 2. an optimal quarry layout, and 3. optimizatien of ma,:hiderv sions- and numbers, comprising quarry equipment, rru-ht,rs, stores. Optimizationof the Total Recovery of Raw Materials from one or more Deposits In case of only one deposit it appears from tht surfly ot the inherent properties if the mean composition s,:flisfyff,±cf,mical r. _ quirements. If not, it is obvious that the t.,tal of tbc posit contains some unsuitable material whief ha' ta f,

43 Due to the applied integration technique a "removal" unit as well as a removal (or cutting) sequence has to be selected. The removal unit may be either the unit block, as defined in the preceding section or a uumber of these volumes, combined according cu a selected cumulative mean composition. The removal sequence is defined in terms of the drill hole'ne(abers,indicating the sequence in which the removal units are eliminated from the total volume. During a single run of this program_stepmaterial is successively removed from the total volume until the mean composition of the remaining volume meets the chemical requirements.the amount of material removed is'controlledby a permitted max. or min. composition value for the removal unit, whether it is the sample composition in case of the unit block or the cumulated sample composition in case of combined unit blocks. The max. or min. camposition limit for the removal units is then altered through a series of progrs steps until the max. obtainable volume for a satisfactorymean composition is achieved. The "removal-process" is in practice carried out in a number of different ways. It may be an integral part of the quarry layout or, on the other hand, it may be part of the exploitation nrocess itself, all depending on the degree of dispersion of the unsuitable material. As a result, the mean composition of a deposit may be controlled through a specific localization of the ultimate fronts of a quarry or by removal of a certain amount of the material as waste. Otherwise,When the unsuitable material is widely dispersed throughouta deposit a continuous dressing process such as washing, synd separation or flot'ationmay be applied. By a suitably selected combination of removal unit and cutting sequence all the above-mentioned situations can in fact be simulated. Consequently, it is possible to make a comparison between the effect of the individual"remaval-processes",and hence to select the one resulting, for instance, in the largest recovery of raw materials åt lowest costs. As long as only one deposit is considered, the optimal recovery of raw materials is achieved with the campletion of this compuration round. However, in most cases dealing with the manufacture of cement, material from more deposits has to be mixed in order to ensure the correct raw mix composition. Obviously then, a given volume of a specific mean composition, suitable for mixing, has to be localized for each deposit. Since it is not possible, at the outset, to determine the most appropriate mean composition, a range of mean compositions are selected for each deposit. Thereafter, the optimization procedure described above is applied for each selected mean composition for each deposit. The result will be a number of possible volumes for the different mean compositions, an example of which is shown on Fig. 2 for one deposit. Notice in Fig. 2 also that three different methods of establishing the ultimate floors of the possible quarries are indicated, each resulting in different volumes

44 for the same mean composition.this is a when the "removal-process"chosen is that of eontrelliflptle ru composition through localizationof the ult:-,te quarry fronis. Having establisheda number of possible volumes for eael,deposit, OPT/Ivid...ysT"""r"~ AMOU817 Of mo!.t.". ja C~ - SO Fig. 2. Optimum amount of raw materials for twu meth.e'»stihlishing the quarry ftoor. these are cxxnbinedsystematicallywith du, : composition ot the resulting raw mix. What is t,.h. - solution depends entirely on the actual probierz. : sits localized near each other and near te the ritt 0 ihe optimal solution would obviously be the maximum eunihineivelum,. the other hand, in case of one deposit situated at a e,redt from the other dtposit situated at the plant site the eptimil solution might well be the max. combined volume for the susji,d.!poe;s.il,l volume of the distant deposit. Fig. 3 shows an example ol the maximization of the combined volume of two deposits. Planning of an Optimal Quarry Layout The first step during this computation stag, ir 11,v. distribution of materials of different quality with t v Sfe

45 x106m'combinedomounrcomponent14component2 4A,- : 42% 3,0it Ce0 content In component 2 41% 40% % as% 1, CeOconlenlolcomponen11 Fig. 3. Max.mization of combined volumes of two quorrics, tio 1, quired Ca0-content of the raw mix being 437. of the established volumes of the individudl dtis,si hy scauning the distribution of composit i vdlucs, c principhy. already described (the geochemicul dis:ri The investigation will show if the different typee 0: localized to certain, larger areas or are uniformly throughout the volume. In case of a uniform distribution of the differt.nt typeh rial the computation may proceed to the next step. otherxi--., convenient to estimate if the areas containing differenr are so far apart that common practice excludes the possibility quarrying them together in the same benches. lf this is th. total volume is divided into a number of quarry units t, h, wi separately. The number of quarry units established, the computation c ceed, the next problem to be treated being the establish bench layout. Here, necessary consideration must be given to v;:rius requirements arising in connection with accessibility, top\.grapal conditions, location of ground water level and the rfluy to some degree limit the choice of a bench layout bosed cx,lusivciy on chemical conditions. The bench layout can be comput.,cor-hfg to two methods, the one to be chosen depending on the chemi,di requirtments. For instance a maximum limit of å detril tol c[1:1p.:coo such as Mg0 or el- may be given, or on the other hand -inimum Ihn

46 1 1 may be given for some other component (e.g. Ca0). This imultet tha: the mean bench compositions have to be kept within these For this case a deviation value is stipulated, so titat no mean compositionwill deviate more than a certain valus frat.,the mean composition of the total qua'rryvolume. The total volume is then scanned from top to bottom, a bench level being defined each time the mea composition of a scanned volume equals the quarty mcan composition - the deviation value. The final bench layout dotanda on the geochemistry of the deposit, but will generally he charata.riz,:t by a number of benches of unequal thicknesses. Therefore, it il sometimes be appropriate for practical reasons to unify tht smaller benches, which is quite acceptable from a chemical pnint ci yisw. Contrary to this, a larger bench cannot generally he divided intc a number of smaller benches to be used individually,withoct vtolating the demand on chemistry LV1Ii TIMD 0511/ C. ANAL YSIS ( A': D-DJ1 710/. Or 1,S14.111/.. fouill TWICkwtS5 I. 5 /C1F 1f e. 1,111 ( /1 100 ( < ID OF 1,K. C(~ l 11C 1 51,11, D Fig. 4 Fig. 4a. Investigationof uni- Fig. 4h. Selettion of btut*, formity of bench composi- from Yig. :1 tions for all possible hs: bench positions. I. Provided that no critical min. or max. limits exist, the hunch layout is computed more freely. For a given bench thickraa,t, tto bench volumes - and mean compositionsare computed for alt possibl, bench level positions (Fig. 4). For example, for a bench thicknotts of 20 m and a sampling interval of 1 m, 20 possible bench level positions exist and hence 20 possible bench layouts, each with a number of benches depending on the actual thickness ef the dtposit. The bench thicknessmay now be altered, whereby tbc tart,,ntati.s cycle is repeated. Within the limits of bench thiokntsses o-trtallg applied in quarrying the optimal.bench layout viii otten lethat showing the smallest degree of variation in composition

47 to bench. This ensures the mcst uniform working conditions during production and hence the lowest level of surplus capacity of the machinery. With the establishmentof a bench layout the question arises, where to start quarrying and how to proceed. Also in this case consideration has to be given to certain practical conditions on accessibility, topography, etc. Otherwise, the working procedure is governed by chemistry, so far as uniform working conditions are concerned. I. 1 The geochemical distribution pattern is investigated for each bench in each quarry. For uniformly distributed material in the benches no specific working procedure can be deducted. For localized areas of different materials, these are combined systematically, bench by bench. The result will be a mixing sequence for the areas in question, ensuring the most constant mixing ratio, and hence the most uniform working conditions (Fig. 5). The application of a specific mixing sequence depends on the variation in mixing ratio for a straight-forwardquarrying of the benches. As long as this ratio is consistent with the unavoidable error ok estimation when determining machinery capacities, there would appear to be no need for a specificmixing sequence. 5EFPOINT FOR RAW COMPONENTI 95ANO OUARRY 1. BENCM FIELO VALUE VOLUME RATIO OuARRF BENCH FIELD VALUE 2. VOLUME E E ( I E E E F E ( E F E ( F ( E E I0E E* (.117 I. 1 Fig. 5. Computation of mixing sequence. The variables (bench and field) have been manipulated so that successive mixing ratios are shoym for a predeterminedmixing sequence.

48 Optimizationof Machinery Dimens ons and Numhers On the empletion of the camputationsdescribed in tht.pr ovious sections, all necessary informationabout the quarries ih are obtained. The resulting quarry layout and strategy are h ddrdi:y available as a series of possible solutions, tho number, hawevtd', depending on the actual problem. As already mentioned, the quarry layout and strategy determine indirectly the dimensions and numhers of quarry machinery units, when related to the stipulated ta;ta It now remains to be investigatedwhich of the possible hntn.hh the optimal one, this on the other hand giving rnformation types of machinery to be applied. The investigation is peri.dr a simulation of the quarrying, tbe result heint a curvi tba cat running mean composition of the factory feed (Fig. 6). oonoo OUALITY CONTROL CARD '7^ 51MMATIO LArLu.nogM OU"," m 1 ' 420 Fig. 6 Running mean composition ot Iactory feed ter deposit when applying a rt jer gcnization metric capacity310,000rn.ea1. abeciss,,. equals 10,000 m the ion o. ordinate. Remembering that the factory feed is definej.in volumetric capacity of a homogenization stort, n is obvious that the running mean composition o: the fact,': dependent on this factor as well. The volumetric capacitv stockpiles,etc. therefore enters the simulatinn progra= as a riable. Another variable included in this proy,ra= tht produetive quarry front. Uowever, aab:a only for tw.:directions, perpendicuiat ttah: the structura element analysis frum th. auryta

49 properties of tbe deposit is of great importance. From thir, directions of greatest and mmallest frequency of composition variations can be deducted, these being the ones of main fnterest. most cases, where stratified deposits are concerned, the of greatest and smallest frequency are perpendicular to each rther. Finall:, the burden of a blast hole series enters as a va, and can be altered independently of bench thickns. The optimization procedure applied dependn te a very on the actual problem. Considering the wide range tions frow one deposit to another as weli an the various arising either from chemical - or operative reasons it weal.f impossible to generalize the optimization procedurc conniefe However, a procedure applicable in quite a number of ca-es very general..ayhe described as follows: running factor. composition is simulated for instance for a set of stan.:ard capacities, the quarry layout and strategy being kenc for another suitable quarry layout and strategy the pre(.dure is repeated. All solutions not meeting the chemical requirtments en t!, factory feed are then excluded, and a cost mininization isfivaiiy carried out for the remainder. CONCLUSION It is obvious that to achieve an optimal expleitali(n, o: rials to a cement plant, thorough consideratiou mobt givon to deposits in question, a detailed and rtliable 1 the only acceptablt basis for the planning. of data uncountered, the only practical selution i lin of an electronic data processing system, al, exampl, ot been described in the preceding pages. nybttm L4 applied successfully in same cases. REFERENCFS 1. Klinge, U., "bie Geostatistik und ihre Anw ftirdie Lagersetittenbewertung, inshesondere lei u metall, Bd. 24, 11.5, 1971, pp Lea, F.M., The chemistry of cement and rotwrbte, Ltd., Clasgow, 1970, pp Matheron, C., "Principles of geostatistfc Feonomie Geo egy", Vol. 58, 1968, pp Pfleider, E.P., Surface Mining, AIME, New Y;)11.:,196S.

50 , '.1` I=1 CH c., ) + r r : I r :,.. r

51 SULFIDMALM OSLOKONTOR' N nslc) 10RWA, TFLF,ON TFLE X MALM I. I. 1 1

52 HEN

53 I. I. -, I. I.

54 '-' url.il-' ' is- SeZ.2j "r /A bt 'Tr i/u orr,r1

55 t ennu iluttrt, f: I ' n KE-2. - L; t, i "1_11±. ;<1.1 tj : A 4 ".

56 ;t1 6"/?, \> t a ti 0 didichl(gro NNS JO 6 EN) \ M 2' NI kwg N 0 c.1 o ijj 0 4k1 41 fl Y3 EidSvoll alrnenniht

57 Verket:.:5 C LesjabrMan

58 r ( stflingirpoti a is.41 1, "I95Jpp. Gran i6 1 I \ I {S sti Nyvoiuia ug ulaten kn IhneslOonI " `k.x e frvirsenti.. 1:-. -. i Il 'a ;' sd ns, ( ' danwin I '. (t, / I. ' j,.1 ilen a. Sterai u ' Itu l'.. :11:fll'-',;:ii::"k;. ; i, v nist..." L..._..., ic. --.-I,IL 4., - R wn nillo t., i '1, I «- / i 4, - ). -. i,..., 12 k pl i hagdan, rh.. 1.r.r Dalbusjii hlgda Gr 'h,, - f..s I Iiåt.0 ' ' ' tia 1151 ' k i \,1 Rös'S L Ishnbuu;), ft högda - \ Li114 1 r - Asli- Kl;ernhägd K ruduls- /1 1 Iafls k Ipdgda ei ' ' thtl'ukt1.h. l urt 1 fjellet N r I. 46 ( svartå rhlis se, 4, t l, 1 0 ii.,. : i kyardhisgda., :4'.. st, t ; 1, t 4-- \:, ':). ir ii :!.. -",..`i '', i ': 4'.4. 1 I.'r ' '-e-"--.z---it ''',.....\ -"Q - ' * r,,,ti.., i v. : -..m.,.,, ; 11 1 ' ) \ : 10\ \.. - I 1 es.: Revu Å en Ii :. kg,.. i li,,iii i, i d,, 4,01...; ' (... nsenak,,. i. -1--: ; 2": - I! \ '' it. --,;.(4,-/./E rr.r.4typ,.,,,-;ii ' A... _, itua, r. --t uen. ' "46 "44 "43 ' leg 35' er1/4 ' , 1 Die. Y. I tiurrhaw! ' "; ninillisit tt A,

59 MÅNEDSRAPPORT AUGUST -81 Til: F. Nixon Fra: F. Hansen Skrataas Borehull 25 og 26, 600/400 i ett snitt parallelt 50 m lenger grid W er boret of avsluttet denne måned. Begge hull har mektig mineralisering, mektighet ca. 20 m hvorav en ca. 5 m synes rikere på Zn mcu sammenlignet med foregående snitt, ellers finnes svovelkis som utgjør det aller meste av mektigheten. Hullene er ikke logget av geolog. De øyensynlig beste partier mht. Zn er splittet og analysert. Se vedlegg 5. For øvrig er vedlagt 1-4 fra øvrige analyser fra boringene på Skrataas. Et borehull, 27, er påbegynt for å "teste" 4. 6, Påhugg parallelt Ibab 3k, E / den,,25bgrid S. Dette blir sannsynligvis siste hull i dette borebr program Bindalen Fluxgate mag.-målinger utført av TKJ på Grid BRINKEN. Resultatet av disse målinger må betraktes som negative mht. å finne magnetittkonsentrasjoner i morenen dvs, variasjoner i innsamlede data ligger innenfor det som er målelesenøyaktighet for vår M y. Hvis man vil prøve dette på nytt måvår prolon mag. benyttes - fortrinnsvis i "et tett rektangulært grid". C.P. målinger i F2 utført - resultatet negativt. inn på 1:200 kartet hvor også F, og Bh41/29m er plottet. Vil senere bli plottet VLF-EM i 3 profiler over og ved F2/F, var også negative. Disse vil også bli plottet på ovennevnte kart (1:200). C.P.-målinger i Seksa var også negative mht. å "se en elektrisk trend". Dog tyder målingene på at det finnes mere masse tilknyttet den aktive elektroden her, sammenlignet med F2 SOM må betraktes som helt "tom". S.P.-målingene utført i juni på Seksa grid er replottet mht. nye tilknytninger. Intet nytt fremkommet her. Karter for C.P.-S.P.-Seksa er vedlagt. VLF-EM Oksen. To korte testprofiler over "Discovery point" er utført. Det resultatet må også betraktes som negativt: DA "helt flat", dog et lite "kikk" i imag.comp. Div. Metoden kan heller ikke her benyttes med pålitelighet. Innarbeidet: f S'dg. Avspassert: redg (i forbindelse m/anne på sykehus. 40)

60 X ol r, fl.3.1 c 110 fj os '3 ('>;s: e7,32t Q Q " Vt5ip E:0 C14, t ocrlt ' e 4.4 fflø. Q.0 4/15 Oøst 01-7? rt--freis ta* sks etc.5 * sact's st*m - % a.erf _ on'tj. l*1/211: z t naacla.) $ c.1 I- i;;;n sa:n: bs>it 00.,v - cf- 'itia pyt *tv'et a>.,047 ' -, z.4., =4.~.44, l '.. illfr t o-c'81. `-'%.:,t 't,,. ' 0 3t*-441.7(.,.q e. et...:cly )';'..:44:: 19t? cits, ; z a is ) ) I 14~ )7 z1:7 1<3

61 t_ht..sl..47t faff T3 2 2 Irt flçrt 2 alt, _.. et. I a, ,L,, a..4,- /-*-4.,tA i e ;:-4*--:;a, , -c : c4&-4-atfre.

62 ./ ar Gqi g3.c-d 8'4.tra 97, 1, :019 PAIS.% %) ' 5-0 al 0, 2c% Tb. to 8(2,4O 1 S3 Cflt,4 Sr --d..."zå.å2-g (-23 L 2c A taytt... C /e "-~-

63 1115S 4so 41. (.1. o 3-3S 014) c'et,b4owt-s cf 41*Chiv1+; S6AA -35-W,C u-z4z ba. Keff. Lr3c.: St) sp - 2u3vic SP-asos, 0.. ;)..? ca, rs e - 3tr. tn1 4 1 i i % 1110> lo S OE ekst eirld, cscrieden, a ridcilen - _

64 1,1 3 _ ; - k?si - 31ft 3 e-tte-tt!

65 Vt,,aÅtvi ' - 4',sa ' 41.; -.. : ct. tet rr.-* - (1.4.:, _ -3/ - 32, a. 41,7"J. 32.c ,a0.3 +'k 36 4 o s- c% 3 s , 0-0 < -t #1L.1 4'

66

67 r irrie rerreee( ( DA + aer f ittrt 4!I ' d : ' 1 I. t I cres Ve,-1.(Lt 4.5fis 0 k.s.e c27 ph, J LË AA lit dylooö frel e 1-0K

68 DA o /o o _ LV LA A

69

70 A/s SULFIDMALM OSLOKONTOR: MUSEBYRAKKtN 34 OSLC 3 - NORWAY TELEFON. TELEX MALMN _o.f. cixon ferråk 29/7-81. OC : From : Finn liansen nedsratnort 'uli PL krattås. =orehull 21,??, 23 or.f Li4et$ snitt A - A (se fir. 1 og 2) er boret denne mnd. f1/2rtset.f-a BE 24_er det truffet mineralsering 11e hull red god rektirhet. Pesværrc synes det for det mestc og være svovelkis, men rså narter med ntnktlende sr kopperkis er synliges( Se summery log's i månedsramerort). Y.edhensyn til c1f/.22-mlingersynes et sornem jord renresenterer en rindre masstv or sral.fly-sonei hengen, mens CP 6 mek. eller 2P'en ',ynesor renrescntere en mnre rektir nysone Ted zn og ony som er gjenrargende helt tr,jennom'yflr'gren. Zn og cry nynem or fjnnes et 2-5 m. sone mer ellermindre i senter av snittet, igziense fig. 1 or?. Jeg synes vi nu bør opprette en ny jording i den mektige del av "-,lren" hvor zn og opy forekomrer, fereks. FH 21 og/eller 22 or rjenta både sverfl-te- or borehui1sm31lngene. Ett eller flere "testrrofiler" med -ren SF' for og samrenligne * med 6 ECK, synes fnrnurttr nå. Foroverig er det vedlsgt 3 stk. sekmjoner 105 E red aktiv jord Erli.ttedebcregjErner frs btrehultre nendt v2,111rri.01 mr.hehr for anu.1.yserng.(nc vdlegr). DIfHPZE.: 2 ukc- sorrerferle Prviklet i jull dg. r.nrr,i forb. m/døds=7,1li far. rer s.avd.? dr. synr.sntcrt ljeerres.stei ner of fbi-ifi'/ Ltd. j.eslo åltingerfor CrIla Ind. or Polldal ferk vil rft.nested the aug.

71 0I0HT0 f1ym.ali i -81 vil koste ontrent som folger.: LIGHi> 45/nr.km. crew 250/dg. helikort. Nkr.5.200/time (Lema fra (3rgen) Nin. orpdrar idenne omgang. størrelsesorden 150 km. nnslay for job på 1000 rr.km.,. Dirhem :.kr crew mcb. -M he-hkojtc.r ?? 152 (,.fln Nax. anolag il 515.1,50 Nin. $ :"..kr d.v.s. ca. 500/rr.kr... - in. job Kyikne eller andre steder g S.Torme Nob Dimhem 7.:00 helgk. ff tils Yin job over 7akmerlien ( 4, 6, eltr 8 rr. à L km.) (flytid Trob1 t. 20 min, inkl, malinger max 2 t. 50 min. i lurten) =.00 d.v.s- Y.kr Frank, - jer rinmar inn på -andam forstko-mende om dgs dette ie1der b3de Tkrattas o Dirhem.

72 4.2o br 0 1el 2/, 3B4o ices. Ilier ity, %- 5i)2., -, 8 r 23 21r N 0 2frf, 0 sgret,i,e7 4a, X '`z47 t 41 Y3.1 0 Itwk, l etr- P 6-% '.% ri - -t- 4 4/000 t ina p pliet;l loso nti( Sawtict, clienvion, (1«.111 wou t

73 \ \ \\ d, 40 / IN>, -d' I /.-: -, --I,,./ /.r,,,,.,,/\-774"-- I,,,..-9,,...._;,,.`::-.. \..."...\ \ \\' '\ t \.<5. ' /, C> \ \ <,.. '''''' \ \ N ' i) ',» ' ' s;, ' 5? 1 \ \ 3> \ ''.1/«J P I i e^ etr\ ( \ &i'i ZO I '7 % i i 'if,f)ran/1,,. ' ''''t \, ' P,,,,,I \ i /61. \ i 1 1 t'gi i k (Z. t ,-, 1 -/, \,. `,,x I 4 1 I \.??\c5 \ -127 t,1 U I p Iff freilt+ (1.4(13/ (C4,VR. t gfc14 1

74 4- VI 4 4 Zro -C- a al/s 10o ir rt% a;43 t i 441 fezi seaa r 1s CeAr Iret+14 IDSO 1ti JA.16. res 14(tl, " vbet 4

75 rkis &.-t(44 11,, R,.54ectn. 4etn,(Le., z/er? ( 3 (~(-14,1, 1/CcLit 0 ("\ 4.oc k - 47, oo 3o, Do 41.oe, oc " ta.so 4 18 Ob

76 1 t,-- 1 ICO-Ct t: B44 (3.0b 21, 006, aff 2 it.00 I z,e)c)^... o (is. éo- Ao.o 6 4 aq 2.5 (z,,./r)c)a., 11. ' 90;-1.44,%-k 0:e uecei. ci _k bertid(rta ete-rl 6-e c{. bto-ir s gron.te..ft. r4 4,2. 44 I Iicor? 4-Cx LY,x,

77 A S SULFIDMALM inter-office MEMORANDUM Date: To : CC : From: Subject finr Wn ehora rrcrt : av horin I.. H c.- r bcdre - EN 7fl 1C J0 H Q 3 retn. rr 0 ic!!jr. Prt.rr skiler e, kvartsrcria. skifer -!rin, ral.hrrt r fl rrznnhkifer",.- 0. "nr7.nr n, m ky6rtsrerecil?ki`er - ti-

78 BINDAL.: Selv Potensial( SF ) målt i Grid Sexa ( bilag 3) profil Data plottet eg kart redgjordt for i møte på Terråk 12 dm. FN/RS/CC.Det tolkningsmessige vill være og er et problem til eventueltmere boringer har funnet sted. Ved senere kontroll vedr. sammenknytning viser det seg at alle profilernord for 200 S skal epp - justeresca +40 mv. Fgenteliger kun en SP anomali påtruffetved disse målinger,helt E på profil 4508V/AC14AN Vidre finnes et svakt SP drag langs hele basislinjen på vestsiden.denne er hele tiden i skråningenmot fjelletog er svak i amplitude. Korte SP-testprofilerover massiv "outcroping"aspy. gav ikke SP-anomali.SP's ble først påtruffetved direkte kontakt med Aspy. Logn kan ved et tilfellebekrefte denne erfaring. Vidre er div. CP-målingerutført i området ved F1,- surfaceog down-hole.lednings evne målinger viser at selv massiv Aspy ikke er en "meget god leder", mens den breksiertetype er en "dårligleder". Ålikvel ser det ut til at CP kan være til nee hjelp med ombinasjonensurgace/down-hole, Katrbilagtil månedrapporter i skrivendestund ikke tilgjengeligemen gjennomgåelseifelt med forhåndskopier har funnet sted. Diverse.: 6 dg.innarbeidet,ønsker og starte sommerferie f.o.m.mand 13juli. finnhansen

79

80 800E 850E. S3CE 0`3Lit 1050E I I , +3V I I , o 4, r2o3 fl r \ ig) \ t 1)* t 3C,5 + ;SI I 1 l I. Lio ,4(cap r (, t4r1 o b 1)t t/21 tti , r kk t r 1C3 t79 S th chit 5-.3p 4.- I - tofl (2, +z+5"0 0 tg bn -r 14(gl 720 LISS ter G/7 -r 185 ts-ci est% t:610 lideso t 132. c11 3% +L1 5%

81 oe locx, Iosti; I 1 I 1 I 1 t r 1 I 1 \i(ey Po. l ' 4kt 7:: /14ct",,, 1is 1,fr Ilb:, il _.. r..-c - "--*.: I P t %.:\,... ".../ & a 1 4. al, :1 /4.' )111 yr b. i P\ Ccrn LrE) O C-okiftvGLrs k(1? G t SDS ( (9 :(7,4.c/k 14,(P/-7714 szs S

82 A S SULFIDMALM NTER-OFFICE MEMORANDUNI Date To: cc From : Sublect HEy

83 A S SULFIDMALM NTER -OFFICE MEMORANDUM Date: To: cc: From : Subject :

84 ,

85 SRAPPOr MARS pl I From: Frank Finn Hansen Nixon II Date: 30. mars 1981 viktt otting/karttegning av sommerens målin2er fortsett r. Reise til Canada: Deltok på P&D convention i Toronto mars, tilbrakte etterfølgende 2 dager på "head office", vesentlig sammen med P. Smith og D.C. Fraser "sittin in" under gjennomgåelse av geofysiske HEM-målinger utført av Dighen (Dighen II survey). Dighen II synes NGUS"Sander systen" overlegen i flere henseender, særlig sidttbehandlingen av dasa samt rapportering og presentasjon, men også EM med "multipie EN coil" konfigurasjon; dette gir bedre tolking av EN data samt resistivity kart. Når det gjelder mag.data gjøres en ytterligere filtrering enn den vanlige for støv og dagl. variasjoner - nenlig s.k. ENHANCED MAP filtrering r.h.t. bølgelengde/forssergning). Heal narter son utgis er ilnag. = 1:20000 overlagt fotomosaikk Mag 1,34. (414 enhanced Resistivitv General info vedr. "området" Anomali respons kommentarer 3. Ap Dighcn v ii sannsynligvis ;:a"et oppdrag" i Norge i sonmer. Ville det være en tanke å forsere fremtidige HEM arbeider og nyte podt av "billig" m6bil sering??? ett.e r'frlgende fikk leg aniedming sil å besgke et mar prosjekper : geofysisk feigarbeid fanp.ted Puise EN ("Head office" dekket ekstra usgifter til denne ekstra uge) Først CFC, Noranda-Norbee Mine/David ',/askins.deep PEN (down hole) - ANSIL prty. CFC har Crona's prototy e "high-powered"sender og novtager oed ekstra lang kabel, 6000 fg. cre-shar hatr dette ugstyret

86 ar og o rti rcfcogd.h.egodetorirr tebo. Suohin Oy kan gjøre boreguilsmålinger etter gamne modell, men med "low powered" sender og mottfoger kabel 500 m lengde. De vil også kunne gjare surface-m "hrxei Ox Icop", pen laetreaker da bruke STFOOEY.. ng Wlimibeg ( --/Howard t;tockford. Besøkte Tohpraan, Wahowuen,s Lake, Snea:lake. aao tog surface irha utturrtt av Orcieursonet. Jnfo suget opp her er ga t:erde at det vil passe bedre i et separat ftlemo. N.C.O utelle htarhl data «alinger vil forsvinne etterhvert ha,ne naskin/pr 'osige broblener t. og vil vmrre ibkluder: Alle vil frendeleg br( I :)(kar r senere 1 kart Ibj. fr i air 1 dagl. radioneto 19V3 a ktrol H' rru ltifra r Dieeb PEM er j L'4M spongor fcr Pheenix Div.?5/3. ergong _

87 J-collt 4, ((?fiejq 111 / / I I. 1 1 Moyie Arra The yround recistivities within this survey arcd ranye from aboul 30 to 1,000 ohm-m. They reflect locally conductive beduock and overburden features. Lower resistivities in the northwestern part of the fliyht block are the result of a major power line, which also produced spurious EM anomalies. The total magnetic tield map shows an elonyated anomaly of a northetben strike. The enhanced maynetic map portrays this feature in more detail. Also, it shows that weak secundary features of the same strike are present, mostly in the northwestern half of the fliyht block. 4This deslynation uefers to anomaly A on line 38.

88 Responses 108xA-109xA These x-type responses retlect a detinite conductive body which may occur at depth. The 1 body was detected by only the whaletail coil-pair indieating that it strikes at a low angle to the flight lines. The I. resistivity map is superior to the EM map in identifying this new taryet. 1 Group 1 These grade 1 and 2 dnumalies and associated x-type 1 I. Anomalies 144A, 146E3,.146x Responsus 145xA, 148x13 responses reflect a series of possibly short bedrock conductors which may strike obliguely to the flight lines. These grade 1 anomalies and x-type responses occur in an ' arcuate conductive zone which is best portrayed by the resistivity map. The apparent

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i MAT2400 Analyse 1. Eksamensdag: Onsdag 15. juni 2011. Tid for eksamen: 09.00 13.00 Oppgavesettet er på 6 sider. Vedlegg: Tillatte

Detaljer

Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation

Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation Avanserte Marine Operasjoner - Fra operasjon til skip og utstyr Dag McGeorge Ålesund, 1 Contents Introduction - Cheaper,

Detaljer

TFY4170 Fysikk 2 Justin Wells

TFY4170 Fysikk 2 Justin Wells TFY4170 Fysikk 2 Justin Wells Forelesning 5: Wave Physics Interference, Diffraction, Young s double slit, many slits. Mansfield & O Sullivan: 12.6, 12.7, 19.4,19.5 Waves! Wave phenomena! Wave equation

Detaljer

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS Postponed exam: ECON420 Mathematics 2: Calculus and linear algebra Date of exam: Tuesday, June 8, 203 Time for exam: 09:00 a.m. 2:00 noon The problem set covers

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

Salting of dry-cured ham

Salting of dry-cured ham Salting of dry-cured ham Controlled by CT scanning Torunn Thauland Håseth Skjervold-symposium 2005 Hamar, June 3rd. - en del av Matalliansen NLH - Matforsk - Akvaforsk To give you a different aspect of

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

Generalization of age-structured models in theory and practice

Generalization of age-structured models in theory and practice Generalization of age-structured models in theory and practice Stein Ivar Steinshamn, stein.steinshamn@snf.no 25.10.11 www.snf.no Outline How age-structured models can be generalized. What this generalization

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON30/40 Matematikk : Matematisk analyse og lineær algebra Exam: ECON30/40 Mathematics : Calculus and Linear Algebra Eksamensdag: Tirsdag 0. desember

Detaljer

Independent Inspection

Independent Inspection Independent Inspection Odd Ivar Johnsen Vidar Nystad Independent Inspection Mål: Felles forståelse og utøvelse av "Independent Inspection" i forbindelse med "Critical Maintenance Task". Independent Inspection

Detaljer

0:7 0:2 0:1 0:3 0:5 0:2 0:1 0:4 0:5 P = 0:56 0:28 0:16 0:38 0:39 0:23

0:7 0:2 0:1 0:3 0:5 0:2 0:1 0:4 0:5 P = 0:56 0:28 0:16 0:38 0:39 0:23 UTKAST ENGLISH VERSION EKSAMEN I: MOT100A STOKASTISKE PROSESSER VARIGHET: 4 TIMER DATO: 16. februar 2006 TILLATTE HJELPEMIDLER: Kalkulator; Tabeller og formler i statistikk (Tapir forlag): Rottman: Matematisk

Detaljer

Du må håndtere disse hendelsene ved å implementere funksjonene init(), changeh(), changev() og escape(), som beskrevet nedenfor.

Du må håndtere disse hendelsene ved å implementere funksjonene init(), changeh(), changev() og escape(), som beskrevet nedenfor. 6-13 July 2013 Brisbane, Australia Norwegian 1.0 Brisbane har blitt tatt over av store, muterte wombater, og du må lede folket i sikkerhet. Veiene i Brisbane danner et stort rutenett. Det finnes R horisontale

Detaljer

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter:

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: dag.syversen@unit4.com Denne e-guiden beskriver hvordan du registrerer en reiseregning med ulike typer utlegg. 1. Introduksjon 2. Åpne vinduet

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

Improving Customer Relationships

Improving Customer Relationships Plain Language Association International s 11 th conference Improving Customer Relationships September 21-23, 2017 University of Graz, Austria hosted by Klarsprache.at Copyright of this presentation belongs

Detaljer

Cylindrical roller bearings

Cylindrical roller bearings Cylindrical roller bearings Cylindrical roller bearings 292 Definition and capabilities 292 Series 292 Variants 293 Tolerances and clearances 294 Design criteria 296 Installation/assembly criteria 297

Detaljer

RIKARD LJØEN Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt.

RIKARD LJØEN Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt. ATLAS OVER MIDDELTEMPERATUR, SALTHOLDIGHET OG TETTHET OM SOMMEREN FRA NORDLIGE NORDSJØEN [Atlas of mean temperature, salinity and density in the summer from the northern North Sea.] RIKARD LJØEN Fiskeridirektoratets

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON20 Forbruker, bedrift og marked, høsten 2004 Exam: ECON20 - Consumer behavior, firm behavior and markets, autumn 2004 Eksamensdag: Onsdag 24. november

Detaljer

ATO program for Renewal of IR, Class or Type-rating

ATO program for Renewal of IR, Class or Type-rating May be used by the ATO in order to establish an individual training program for renewal of IR, Class or Type-rating in accordance with FCL.625 IR(c)(d) / AMC1 FCL.625(c) and FCL.740(b)(1)(2) / AMC1 FCL.740(b)(1)

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

Windlass Control Panel

Windlass Control Panel SIDE-POWER 86-08955 Windlass Control Panel v1.0.2 Windlass Systems Installasjon manual SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69 30 00 70 w w w. s i d e

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt ksamen i: ECON3120/4120 Matematikk 2: Matematisk analyse og lineær algebra Postponed exam: ECON3120/4120 Mathematics 2: Calculus and linear algebra Eksamensdag:

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i INF 3230 Formell modellering og analyse av kommuniserende systemer Eksamensdag: 4. juni 2010 Tid for eksamen: 9.00 12.00 Oppgavesettet

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON20/420 Matematikk 2: Matematisk analyse og lineær algebra Exam: ECON20/420 Mathematics 2: Calculus and Linear Algebra Eksamensdag: Fredag 2. mai

Detaljer

Cylindrical roller bearings

Cylindrical roller bearings Cylindrical roller bearings Cylindrical roller bearings 292 Definition and capabilities 292 Series 292 Variants 293 Tolerances and clearances 294 Design criteria 296 Installation/assembly criteria 297

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON320/420 Matematikk 2: Matematisk analyse og lineær algebra Exam: ECON320/420 Mathematics 2: Calculus and Linear Algebra Eksamensdag: Onsdag 6. desember

Detaljer

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK RAPPORTNUMMER loo.m.03 TWOJENGELIGNET Be'renset 7034 TRONDHEIM NTH (07)59 49 25 RAPPORTENS TITTEL

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON3120/4120 Mathematics 2: Calculus an linear algebra Exam: ECON3120/4120 Mathematics 2: Calculus an linear algebra Eksamensag: Tirsag 3. juni 2008

Detaljer

kvalitetsklasser? NGF medlemsmøte 9. mai 2011 Ørjan Nerland, NGI

kvalitetsklasser? NGF medlemsmøte 9. mai 2011 Ørjan Nerland, NGI Hvordan definere kvalitetsklasser? NGF medlemsmøte 9. mai 2011 Ørjan Nerland, NGI NS-EN 1997-1 Geoteknisk prosjektering Allmenn regler NGF Melding nr 11 Veiledning for prøvetaking NS-EN 1997-2 Geoteknisk

Detaljer

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 S itu a s jo n e n i p e n s jo n s k a m p e n K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 H o v e d p u n k te r N y tt fo rs la g til A F P b y g d p å p e n s jo n s re fo rm e n B e g ru n n e ls e n fo

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE I FAG TKP 4105

EKSAMENSOPPGAVE I FAG TKP 4105 EKSAMENSOPPGAVE I FAG TKP 4105 Faglig kontakt under eksamen: Sigurd Skogestad Tlf: 913 71669 (May-Britt Hägg Tlf: 930 80834) Eksamensdato: 08.12.11 Eksamenstid: 09:00 13:00 7,5 studiepoeng Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD) adapted to Norwegian companies in a model consisting of six main components.

SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD) adapted to Norwegian companies in a model consisting of six main components. Hovedoppgave Masteroppgave ved ved IMM Høsten 2013 Lean Product Development Stability Drivers. Identifying Environmental Factors that Affect Performance. SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD)

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

Universitetet i Bergen Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i emnet Mat131 - Differensiallikningar I Onsdag 25. mai 2016, kl.

Universitetet i Bergen Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i emnet Mat131 - Differensiallikningar I Onsdag 25. mai 2016, kl. 1 MAT131 Bokmål Universitetet i Bergen Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i emnet Mat131 - Differensiallikningar I Onsdag 25. mai 2016, kl. 09-14 Oppgavesettet er 4 oppgaver fordelt på

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

Personvernreglenes betydning for stordata, analyse, AI, agreggerte data, etc

Personvernreglenes betydning for stordata, analyse, AI, agreggerte data, etc Personvernreglenes betydning for stordata, analyse, AI, agreggerte data, etc Eva Jarbekk Tekna, 7. september 2017 Hva gjelder GDPR egentlig for? Ikke for anonyme data Med anonyme data kan man gjøre hva

Detaljer

TMA4329 Intro til vitensk. beregn. V2017

TMA4329 Intro til vitensk. beregn. V2017 Norges teknisk naturvitenskapelige universitet Institutt for Matematiske Fag TMA439 Intro til vitensk. beregn. V17 ving 4 [S]T. Sauer, Numerical Analysis, Second International Edition, Pearson, 14 Teorioppgaver

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

TriCOM XL / L. Energy. Endurance. Performance.

TriCOM XL / L. Energy. Endurance. Performance. TriCOM XL / L Energy. Endurance. Performance. L and XL - the new generation Sample charging station with chargers TriCOM L / XL Innovative charging technology The new TriCOM L - XL chargers are controlled

Detaljer

melting ECMI Modelling week 2008 Modelling and simulation of ice/snow melting Sabrina Wandl - University of Linz Tuomo Mäki-Marttunen - Tampere UT

melting ECMI Modelling week 2008 Modelling and simulation of ice/snow melting Sabrina Wandl - University of Linz Tuomo Mäki-Marttunen - Tampere UT and and ECMI week 2008 Outline and Problem Description find model for processes consideration of effects caused by presence of salt point and numerical solution and and heat equations liquid phase: T L

Detaljer

MID-TERM EXAM TDT4258 MICROCONTROLLER SYSTEM DESIGN. Wednesday 3 th Mars Time:

MID-TERM EXAM TDT4258 MICROCONTROLLER SYSTEM DESIGN. Wednesday 3 th Mars Time: Side 1 av 8 Norwegian University of Science and Technology DEPARTMENT OF COMPUTER AND INFORMATION SCIENCE MID-TERM EXAM TDT4258 MICROCONTROLLER SYSTEM DESIGN Wednesday 3 th Mars 2010 Time: 1615-1745 Allowed

Detaljer

The Proactima way PREPARED. Hvordan bruke oljedriftsimuleringer til å forbedre planlegging av brønner og optimalisere oljevernberedskap

The Proactima way PREPARED. Hvordan bruke oljedriftsimuleringer til å forbedre planlegging av brønner og optimalisere oljevernberedskap The Proactima way Hvordan bruke oljedriftsimuleringer til å forbedre planlegging av brønner og optimalisere oljevernberedskap Tekna Beredskapsdagene 2014 Espen Hoell og Jared Eckroth PREPARED. Proactima

Detaljer

IdeaBank52 COUNTIES IN NORWAY. Sons of Norway HERITAGE PROGRAMS

IdeaBank52 COUNTIES IN NORWAY. Sons of Norway HERITAGE PROGRAMS Sons of Norway 1455 W. Lake St. Minneapolis MN 55408 Tel: 612-827-3611/800-945-8851 Fax: 612-827-0658 Internet: http://www.sofn.com IdeaBank52 Sons of Norway HERITAGE PROGRAMS COUNTIES IN NORWAY Submitted

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Exam: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Eksamensdag: 1. juni 2011 Sensur

Detaljer

Independent audit av kvalitetssystemet, teknisk seminar 25-26 november 2014

Independent audit av kvalitetssystemet, teknisk seminar 25-26 november 2014 Independent audit av kvalitetssystemet, teknisk seminar 25-26 november 2014 Valter Kristiansen Flyteknisk Inspektør, Teknisk vedlikehold Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50 05 postmottak@caa.no

Detaljer

What is is expertise expertise? Individual Individual differ diff ences ences (three (thr ee cent cen r t a r l a lones): easy eas to to test

What is is expertise expertise? Individual Individual differ diff ences ences (three (thr ee cent cen r t a r l a lones): easy eas to to test Expertise in planning & estimation What is it and can one improve it? Jo Hannay (Simula) 1 What is expertise? Individual differences (three central ones): easy to test Personality easy to test Intelligence

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

Oppgave 1a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet.

Oppgave 1a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet. TDT445 Øving 4 Oppgave a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet. Nøkkel: Supernøkkel: Funksjonell avhengighet: Data i en database som kan unikt identifisere (et sett

Detaljer

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS English Exam: ECON2915 Economic Growth Date of exam: 25.11.2014 Grades will be given: 16.12.2014 Time for exam: 09.00 12.00 The problem set covers 3 pages Resources

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON3120/4120 Matematikk 2: Matematisk analyse og lineær algebra Exam: ECON3120/4120 Mathematics 2: Calculus and Linear Algebra Eksamensdag: Tirsdag

Detaljer

Perpetuum (im)mobile

Perpetuum (im)mobile Perpetuum (im)mobile Sett hjulet i bevegelse og se hva som skjer! Hva tror du er hensikten med armene som slår ut når hjulet snurrer mot høyre? Hva tror du ordet Perpetuum mobile betyr? Modell 170, Rev.

Detaljer

Examination paper for (BI 2015) (Molekylærbiologi, laboratoriekurs)

Examination paper for (BI 2015) (Molekylærbiologi, laboratoriekurs) Department of (Biology) Examination paper for (BI 2015) (Molekylærbiologi, laboratoriekurs) Academic contact during examination: Thorsten Hamann Phone: 91825937 Examination date: 19.12.2016 Examination

Detaljer

Gir vi de resterende 2 oppgavene til én prosess vil alle sitte å vente på de to potensielt tidskrevende prosessene.

Gir vi de resterende 2 oppgavene til én prosess vil alle sitte å vente på de to potensielt tidskrevende prosessene. Figure over viser 5 arbeidsoppgaver som hver tar 0 miutter å utføre av e arbeider. (E oppgave ka ku utføres av é arbeider.) Hver pil i figure betyr at oppgave som blir pekt på ikke ka starte før oppgave

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Stordata og offentlige tjenester personvernutfordringer?

Stordata og offentlige tjenester personvernutfordringer? Stordata og offentlige tjenester personvernutfordringer? KMDs stordatakonferanse 3. mai 2017 Advokat Eva Jarbekk Å dele personopplysninger eller ikke dele personopplysninger, ja det er spørsmålet.. Alt

Detaljer

M iljø b il G re n la n d A S M iljø In n o v a s jo n A S

M iljø b il G re n la n d A S M iljø In n o v a s jo n A S M iljø b il G re n la n d A S M iljø In n o v a s jo n A S G a s s E n e rg i k o n fe ra n s e, 1 0. J u n i 2 0 0 9 E v a S o ls k jæ r B o x a s p e n In n h o ld O m M iljø In n o v a s jo n C O 2

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2805325 B1 (19) NO NORWAY (51) Int Cl. G10L 19/005 (2013.01) G10L 19/09 (2013.01) G10L 19/10 (2013.01) G10L 19/12 (2013.01) G10L 19/22 (2013.01)

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

Exploratory Analysis of a Large Collection of Time-Series Using Automatic Smoothing Techniques

Exploratory Analysis of a Large Collection of Time-Series Using Automatic Smoothing Techniques Exploratory Analysis of a Large Collection of Time-Series Using Automatic Smoothing Techniques Ravi Varadhan, Ganesh Subramaniam Johns Hopkins University AT&T Labs - Research 1 / 28 Introduction Goal:

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

Invitation to Tender FSP FLO-IKT /2013/001 MILS OS

Invitation to Tender FSP FLO-IKT /2013/001 MILS OS Invitation to Tender FSP FLO-IKT /2013/001 MILS OS April 15th 2013 Forfatter Prosjektittel 19.04.2013 19.04.2013 1 Introduction AGENDA Important aspects regarding the competition and Invitation to tender

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

NO/EP2212249. P a t e n t k r a v

NO/EP2212249. P a t e n t k r a v (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2212249 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. C01B 33/037 (2006.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published 201.0.11 (80) Date

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e P r in s ipp s ø k n a d R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e O pp d ra g s n r : 2 0 1 50 50 O pp d ra g s n a v n : Sa n d s ta d g å r d

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen Dialogkveld 03. mars 2016 Mobbing i barnehagen Discussion evening March 3rd 2016 Bullying at kindergarten Mobbing i barnehagen Kan vi si at det eksisterer mobbing i barnehagen? Er barnehagebarn i stand

Detaljer

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd GEOV219 Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd Mener du at de anbefalte forkunnskaper var nødvendig? Er det forkunnskaper du har savnet? Er det forkunnskaper

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g H v a k a n e n m in d re k o m m u n e ta m e d s e g? Iv a r S o lv i B enc hm a rk ing Wa ter S olutions E t s p ø rs m å l s o m m a

Detaljer

Sammensatte Forsterkningsskjemaer

Sammensatte Forsterkningsskjemaer Sammensatte Forsterkningsskjemaer Erik Arntzen HiOA V-2015 1 Sammensatte forsterkningsskjemaer Disse kan arrangeres: Suksessivt eller simultant Med eller uten diskriminative stimuli Som forsterkningskontingens

Detaljer

Skjema for spørsmål og svar angående: Skuddbeskyttende skjold Saksnr TED: 2014/S

Skjema for spørsmål og svar angående: Skuddbeskyttende skjold Saksnr TED: 2014/S Skjema for spørsmål og svar angående: Skuddbeskyttende skjold Saksnr. 201300129 TED: 2014/S 017-026835 Nr Dokument Referanse Svar 1 Kvalifikasjonsgrunnlag Er det mulig å få tilsendt Nei 27.01.2014 27.01.2014

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

May legally defined terms be useful for improved interoperability in the public sector?

May legally defined terms be useful for improved interoperability in the public sector? May legally defined terms be useful for improved interoperability in the public sector? Prof. Dag Wiese Schartum, Norwegian Research Center for Computers and Law, University of Oslo How may terms be legally

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Exam: ECON320/420 Mathematics 2: Calculus and Linear Algebra Eksamen i: ECON320/420 Matematikk 2: Matematisk analyse og lineær algebra Date of exam: Friday, May

Detaljer

Simon Fraser University

Simon Fraser University Simon Fraser University Geoscience Course Equivalent Listing (Updated June 2013) NOTE: This course listing is a reflection of APEGBC s adoption of the Geoscientists Canada Geoscience Knowledge Requirements.

Detaljer

-it s all about quality!

-it s all about quality! -it s all about quality! It s all about quality At Stavanger Maskinering, we specialise in the supply of high quality products to the oil industry. From the very start in 2001, we have been at the forefront

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT 1 UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT BOKMÅL Utsatt eksamen i: ECON2915 Vekst og næringsstruktur Eksamensdag: 07.12.2012 Tid for eksamen: kl. 09:00-12:00 Oppgavesettet er på 5 sider Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Vigdis Bjørlo 2016-02-05 Suppliers' obligations in relation to the Construction Client Regulations

Detaljer

LUFTDYKTIGHETSP ABUD

LUFTDYKTIGHETSP ABUD MERK! For at angjeldende flymateriell skal være luftdyktig må påbudet være utført til rett tid og notat om utførelsen ført inn i vedkommende iournal med henvisniniz til denne LDPs nummer. Luftartstilsynet

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

RF Power Capacitors Class kV Discs

RF Power Capacitors Class kV Discs RF Power Capacitors Class 0-5kV Discs Morgan Advanced Materials is a world leader in the design and manufacture of complex electronic ceramic components and assemblies used in a wide range of applications

Detaljer

Profile handbook. for

Profile handbook. for Profile handbook for March 2007 Logo For the logo, we have chosen a shape in conformity with the general visual direction. The logo is inspired by the shape of the product, and the circle also creates

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS English Postponed exam: ECON2915 Economic growth Date of exam: 11.12.2014 Time for exam: 09:00 a.m. 12:00 noon The problem set covers 4 pages Resources allowed:

Detaljer

Managing Risk in Critical Railway Applications

Managing Risk in Critical Railway Applications Managing Risk in Critical Railway Applications Topics Railway signalling Real projects Regulator, standards and the law Acceptance criteria for signalling systems (SIL) Risk analysis a special case The

Detaljer

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet BIOKJEMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet BIOKJEMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet BIOKJEMISK INSTITUTT Eksamen i: KJB492 - Bioinformatikk, 3 vekttall Eksamensdag: Onsdag 13.november 2000 Tid for eksamen: kl. 09.00-13.00

Detaljer

2003/05-001: Dynamics / Dynamikk

2003/05-001: Dynamics / Dynamikk Institutt for kjemisk prosessteknologi SIK 050: Prosessregulering 003/05-001: Dynamics / Dynamikk Author: Heinz A Preisig Heinz.Preisig@chemeng.ntnu.no English: Given the transfer function g(s) := s (

Detaljer