nr 31/ årgang 96 ISSN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 31/06-2006.07.31 årgang 96 ISSN 1503-4933"

Transkript

1 .. nr 31/ årgang 96 ISSN

2 innholdsfortegnelse nr 31/06 Innholdsfortegnelse Nye patentsøknader...3 Allment tilgjengelige patentsøknader (A) Meddelte patenter B Ny meddelelse som avviker fra patent B1 etter innsigelse B Trukket, Avslåtte og henlagte søknader som er allment tilgjengelige Patenter trådt ut av kraft

3 nye patentsøknader nr 31/06 Nye patentsøknader Fortegnelse etter patentforskriftens 8 over innkomne patentsøknader. Patentsøknad nr Følgende nr i serien er ikke klare til publisering , , , (51) Klasse : A61K (21) Søknadsnr : (22) Inng.dag : (30) Prioritet : , FR, (86) Int.inng.dag : (86) Int.søknadsnr : PCT/FR04/03287 (24) Løpedag Pierre Fabre Medicament, 45, place Abel-Gance, BOULOGNE-BILLANCOURT, FR Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 Elie Leverd, 20, chemin de Cazers-Bas, Lambert, CASTRES, 81100, FR Joël Bougaret, Le Moulin de Souleilla, FRANCARVILLE, 31460, FR Marie-Dominique Ibarra, 8, résidence la Cazal, SOUILHANELS, 11400, FR Farmasøytisk sammensetning av vinflunin som er ment for parenteral administrering, fremstillingsmåte og anvendelse derav (51) Klasse : A61K (21) Søknadsnr : (22) Inng.dag : (30) Prioritet : , US, 60/540, , US, 60/543,366 (86) Int.inng.dag : (86) Int.søknadsnr : PCT/EP05/00758 (24) Løpedag Applied Research Systems ARS Holding NV, Pietermaai 15, CURACAO, AN Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 Giampiero de Luca, Chemin de Conches 15B, CONCHES, 1231, CH Fremgangsmåter og sammensetninger til behandling av lipodystrofi (51) Klasse : A01N (21) Søknadsnr : (22) Inng.dag : (30) Prioritet : , DE, (86) Int.inng.dag : (86) Int.søknadsnr : PCT/EP04/14287 (24) Løpedag Lanxess Deutschland GmbH, LEVERKUSEN, DE Thomas Jaetsch, Merlostrasse 22, KÖLN, 50668, DE Rainer Bruns, Walter-Flex-Strasse 9, LEVERKUSEN, 51373, DE Peter Spetmann, Doerperhofstrasse 35, KREFELD, 47800, DE Middell for beskyttelse av tekniske matrialer (51) Klasse : A01G (21) Søknadsnr : (22) Inng.dag : (30) Prioritet : , FR, (86) Int.inng.dag : (86) Int.søknadsnr : PCT/FR04/50683 (24) Løpedag Sinnoveg, Les Lazares - Route de Thoissey, CHATILLON SUR CHALARONNE, FR Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Daniel Soupe, Les Lazares - Route de Thoissey, CHATILLON SUR CHALARONNE, 01400, FR Beskyttende vegetiv hekk mot inntrenging og fremgangsmåte for fremstilling av denne 3

4 nye patentsøknader nr 31/06 (51) Klasse : A61K (21) Søknadsnr : (22) Inng.dag : (30) Prioritet : Ingen (24) Løpedag NattoPharma ASA, Postboks 2896 Solli, 0230 Jo Klaveness, c/o NattoPharma ASA, Postboks 2896 Solli, OSLO, 0230, NO Hogne Vik, c/o NattoPharma ASA, Postboks 2896 Solli, OSLO, 0230, NO Anne Bjørneby Vik, c/o NattoPharma ASA, Postboks 2896 Solli, OSLO, 0230, NO Stein Westby, c/o NattoPharma ASA, Postboks 2896 Solli, OSLO, 0230, NO Pharmaceutical products (51) Klasse : A61K (21) Søknadsnr : (22) Inng.dag : (30) Prioritet : Ingen (24) Løpedag NattoPharma ASA, Postboks 2896 Solli, 0230 Jo Klaveness, c/o NattoPharma ASA, Postboks 2896 Solli, OSLO, 0230, NO Hogne Vik, c/o NattoPharma ASA, Postboks 2896 Solli, OSLO, 0230, NO Anne Bjørneby Vik, c/o NattoPharma ASA, Postboks 2896 Solli, OSLO, 0230, NO Stein Westby, c/o NattoPharma ASA, Postboks 2896 Solli, OSLO, 0230, NO Pharmaceutical and nutraceutical products (51) Klasse : A61K (21) Søknadsnr : (22) Inng.dag : (30) Prioritet : Ingen (24) Løpedag NattoPharma ASA, Postboks 2896 Solli, 0230 Jo Klaveness, c/o NattoPharma ASA, Postboks 2896 Solli, OSLO, 0230, NO Hogne Vik, c/o NattoPharma ASA, Postboks 2896 Solli, OSLO, 0230, NO Anne Bjørneby Vik, c/o NattoPharma ASA, Postboks 2896 Solli, OSLO, 0230, NO Stein Westby, c/o NattoPharma ASA, Postboks 2896 Solli, OSLO, 0230, NO Pharmaceutical and nutraceutical products (51) Klasse : A61K (21) Søknadsnr : (22) Inng.dag : (30) Prioritet : , US, 60/531,561 (86) Int.inng.dag : (86) Int.søknadsnr : PCT/US04/42616 (24) Løpedag Schering Corp, 2000 Galloping Hill Road, NJ KENILWORTH, US Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Susan K Heimbecher, 5 Walsh Way, MORRIS PLAINS, NJ07950, US Jim H Kou, 17 Liberty Ridge Road, BASKING RIDGE, NJ07920, US Irina Kazakevich, 22 Old Beach Glen Road, ROCKAWAY, NJ07866, US Farmasøytiske forbindelser (51) Klasse : A61K (21) Søknadsnr : (22) Inng.dag : (30) Prioritet : , JP, (86) Int.inng.dag : (86) Int.søknadsnr : PCT/JP04/19142 (24) Løpedag Konica Minolta Medical & Graphic Inc, 26-2 Nishinshinjuku 1-chome, Shinjuku-ku, TOKYO, JP Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Eiichi Ueda, c/o Konica Minolta Medical & Graphic Inc, 1 Sakura-machi, HINO-SHI, TOKYO, , JP Akihisa Nakajima, c/o Konica Minolta Medical & Graphic Inc, 1 Sakura-machi, HINO-SHI, TOKYO, , JP Nobuaki Kagawa, c/o Konica Minolta Technology Center Inc, 2970 Ishikawa-machi, HACHIOJI-SHI, TOKYO, , JP Takeshi Habu, c/o Konica Minolta Technology Center Inc, 1 Sakura-machi, HINO-SHI, TOKYO, , JP Nært-infrarødt, fluorescerende kontrastmiddel (51) Klasse : A47C (21) Søknadsnr : (22) Inng.dag : (30) Prioritet : Ingen (24) Løpedag Fritz Murbræch, Støbakken 19, 4640 SØGNE, NO Fritz Murbræch, Støbakken 19, SØGNE, 4640, NO Trappe-funksjon tilpasset krakk 4

5 nye patentsøknader nr 31/06 (51) Klasse : A61K (21) Søknadsnr : (22) Inng.dag : (30) Prioritet : , US, 60/531, , US, 60/556,921 (86) Int.inng.dag : (86) Int.søknadsnr : PCT/IB04/04056 (24) Løpedag Pfizer Inc, 235 East 42nd Street, NY10017 NEW YORK, US Yong Wang, c/o Agouron Pharmaceuticals Inc (a Pfizer Co), Science Center Drive, SAN DIEGO, CA92121, US Martin Paul Edwards, c/o Agouron Pharmaceuticals Inc (a Pfizer Co), Science Center Drive, SAN DIEGO, CA92121, US Theodore Otto Johnson Jr, c/o Agouron Pharmaceuticals Inc (a Pfizer Co), Science Center Drive, SAN DIEGO, CA92121, US Sajiv Krishnan Nair, c/o Agouron Pharmaceuticals Inc (a Pfizer Co), Science Center Drive, SAN DIEGO, CA92121, US Michael Siu, c/o Agouron Pharmaceuticals Inc (a Pfizer Co), Science Center Drive, SAN DIEGO, CA92121, US Wendy Dianne Taylor, c/o Agouron Pharmaceuticals Inc (a Pfizer Co), Science Center Drive, SAN DIEGO, CA92121, US Stephan James Cripps, c/o Agouron Pharmaceuticals Inc (a Pfizer Co), Science Center Drive, SAN DIEGO, CA92121, US Hengmiao Cheng, c/o Agouron Pharmaceuticals Inc (a Pfizer Co), Science Center Drive, SAN DIEGO, CA92121, US Christopher Ronald Smith, c/o Agouron Pharmaceuticals Inc (a Pfizer Co), Science Center Drive, SAN DIEGO, CA92121, US Benzensulfonylamino-pyridin-2-yl-derivater og beslektede forbindelser som inhibitorer for 11-beta-hydroksy steroid dehydrogenase type 1(11-beta-hsd-1) for behandling av diabetes og fedme (51) Klasse : A61K (21) Søknadsnr : (22) Inng.dag : (30) Prioritet : , GB, (86) Int.inng.dag : (86) Int.søknadsnr : PCT/GB04/05321 (24) Løpedag Alizyme Therapeutics Ltd, Granta Park, CB16GX GREAT ABINGTON, CAMBRIDGESHIRE, GB Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 John Knight, Evotech OAI, 151 Milton Park, ABINGDON, OXON, OX144SD, GB Richard Michael John Palmer, c/o Alizyme Therapeutics Ltd, Granta Park, GREAT ABINGTON, CAMBRIDGESHIRE, CB16GX, GB Nicholas Leslie Meyers, c/o Alizyme Therapeutics Ltd, Granta Park, GREAT ABINGTON, CAMBRIDGESHIRE, CB16GX, GB Syntese av en polymorf av 4-amino-5-klor-2-metoksy-N-(1- azabisyklo[3.3.1]non-4-yl)benzamidhydrokloridhydrat (51) Klasse : A61K (21) Søknadsnr : (22) Inng.dag : (30) Prioritet : , US, 60/530,722 (86) Int.inng.dag : (86) Int.søknadsnr : PCT/IB04/04035 (24) Løpedag Pfizer Products Inc, Eastern Point Road, CT06340 GROTON, US Subas Man Sakya, c/o Pfizer Global Research & Development, Eastern Point Road, GROTON, CT06340, US Marcus Eugene Kehrli Jr, 5050 Pond View Circle, AMES, IA50014, US Fremgangsmåter for behandling av akutt inflammasjon i dyr med p38 MAP kinaseinhibitorer (51) Klasse : A47G (21) Søknadsnr : (22) Inng.dag : (30) Prioritet : Ingen (24) Løpedag Audun Meling, Idunsgt 1, 0178 Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 Audun Meling, Idunsgt 1, OSLO, 0178, NO Støtteanordning for væskebeholder (51) Klasse : A61K (21) Søknadsnr : (22) Inng.dag : (30) Prioritet : , US, 60/529,761 (86) Int.inng.dag : (86) Int.søknadsnr : PCT/EP04/14025 (24) Løpedag Viatris GmbH & Co KG, Benzstrasse 1, BAD HOMBURG, DE Istvan Szelenyi, Händelstrasse 32, SCHWAIG, 90571, DE Joachim Maus, Ludwigstrasse 30, MÜHLHEIM AM MAIN, 63165, DE Peter Jürgen Cnota, Am Wingertsberg 11H, BAD HOMBURG, 61348, DE Kombinasjon av flupirtin og tramadol 5

6 nye patentsøknader nr 31/06 (51) Klasse : A61K (21) Søknadsnr : (22) Inng.dag : (30) Prioritet : , SE, (86) Int.inng.dag : (86) Int.søknadsnr : PCT/SE04/01909 (24) Løpedag AstraZeneca AB, SÖDERTÄLJE, SE Peter Nordberg, c/o AstraZeneca R&D Mölndal, MÖLNDAL, 43183, SE Lars Liljequist, c/o AstraZeneca R&D Södertälje, SÖDERTÄLJE, 15185, SE Maria Lindkvist, c/o AstraZeneca R&D Mölndal, MÖLNDAL, 43183, SE Ursula Pettersson, c/o AstraZeneca R&D Södertälje, SÖDERTÄLJE, 15185, SE Tesfai Sebhatu, c/o AstraZeneca R&D Södertälje, SÖDERTÄLJE, 15185, SE Nye krystallinske former av 2,3-dimetyl-8-(2,6- dimetylbenzylamino)-n-hydroksyetyl-imidazo[1,2-a]pyridin- 6-karboksamid mesylatsalt (51) Klasse : A61F (21) Søknadsnr : (22) Inng.dag : (30) Prioritet : Ingen (24) Løpedag Shahryar Shekari, Haakon Tveters vei 8, 0682 Shahryar Shekari, Haakon Tveters vei 8, OSLO, 0682, NO Rullbar hørselvern (51) Klasse : A41G (21) Søknadsnr : (22) Inng.dag : (30) Prioritet : , IT, RM03A0585 (86) Int.inng.dag : (86) Int.søknadsnr : PCT/IB04/52866 (24) Løpedag Indorata-Servicos E Gestao LDA, Rua dos Murcas, 88, 9000 FUNCHAL-MADEIRA, PT JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 David Anthony Gold, c/o Great Lengths International SrL, Zona Industriale Settevene, S S Cassia Km36, NEPI VT, 01036, IT Fremgangsmåte for fortykning av hår, separatoranordning for å motta hår, enhet for fortykning av hår og applikator for enheten ved fremgangsmåte for fortykning av hår (51) Klasse : A61K (21) Søknadsnr : (22) Inng.dag : (30) Prioritet : , DK, , US, 60/531,670 (86) Int.inng.dag : (86) Int.søknadsnr : PCT/DK04/00885 (24) Løpedag H Lundbeck AS, Ottiliavej 9, 2500 VALBY- COPENHAGEN, DK Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Marcel Leist, Kløverbladsgade 14, 1, VALBY, 2500, DK Christian Thomsen, Kystvejen 321, STRØBY, 4671, DK Marja Jaattela, Østerbrogade 52, 3 th, KØBENHAVN Ø, 2100, DK Marie Stampe Andersen, Trepkasgade 3, 3 tv, KØBENHAVN Ø, 2100, DK Anvendelse av siramesin i behandlingen av cancer (51) Klasse : A61K (21) Søknadsnr : (22) Inng.dag : (30) Prioritet : , DK, (86) Int.inng.dag : (86) Int.søknadsnr : PCT/DK04/00861 (24) Løpedag H Lundbeck AS, Ottiliavej 9, 2500 VALBY- COPENHAGEN, DK Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Bjarke Ebert, Kålundsvej 5, FARUM, 3520, DK Jonas Lundahl, Östra lindviksvägen 17, HÖLLVIKEN, 23632, SE Anvendelse av gaboxadol for behandling av insomni 6

7 nye patentsøknader nr 31/06 (51) Klasse : A61K (21) Søknadsnr : (22) Inng.dag : (30) Prioritet : , EP, , EP, , US, 60/567,182 (86) Int.inng.dag : (86) Int.søknadsnr : PCT/EP04/53620 (24) Løpedag Tibotec Pharmaceuticals Ltd, Little Island, CO CORK, IE Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Jérôme Michel Claude Fortin, 22, rue des acacias, IGOVILLE, 27460, FR Philippe Muller, 17 Route d'herqueville, ANDE, 27430, FR Frédéric Marc Maurice Doublet, 1646, Route de Neufchatel, ISNEAUVILLE, 76230, FR Jean-François Bonfanti, 11 Impasse des Lauriers, ANDE, 27430, FR Christophe Meyer, 428 rue de Gouy, LES AUTHIEUX S/L PORT ST OUE, 76520, FR Rudy Edmond Willebrords, Vaartstraat 70, MERKSPLAS, 2330, BE Tom Valerius Josepha Gevers, Burgemeester Bossaertlaan 17, VOSSELAAR, 2350, BE Philip Maria Martha Timmerman, Vijversstraat 211, HASSELT, 3550, BE Konraad Jozef Lodewijk Andries, Oosteneinde 9, BEERSE, 2340, BE Morfolinylinneholdende benzimidazoler som inhibitorer av respiratorisk syncytialvirusreplikasjon (51) Klasse : A61K (21) Søknadsnr : (22) Inng.dag : (30) Prioritet : , US, 60/531,563 (86) Int.inng.dag : (86) Int.søknadsnr : PCT/EP04/14439 (24) Løpedag Novartis AG, Lichtstrasse 35, 4056 BASEL, CH Tim H Bruemmendorf, Kirchnerweg 11/1, TÜBINGEN, 72076, DE Stefan Balabanov, Schmiedtorstrasse 6/1, TÜBINGEN, 72070, DE Ulrike Hartmann, Kapellenweg 20, TÜBINGEN, 72070, DE Winfried Kammer, Neckarstrasse 4, ROTTENBURG- KIEBINGEN, 72108, DE Alfred Nordheim, Im Brennofen 14, DETTENHAUSEN, 72135, DE Kombinasjon av (a) N-{5-[4-(4-metyl-piperazinometyl)- benzoylamid]-2-metylfenyl}-4-(3-pyridyl)-2-pyrimidinamin og (b) minst en hypusineringsinhibitor og anvendelse derav (51) Klasse : A61K (21) Søknadsnr : (22) Inng.dag : (30) Prioritet : , DE, (86) Int.inng.dag : (86) Int.søknadsnr : PCT/EP04/13886 (24) Løpedag Bayer HealthCare AG, LEVERKUSEN, DE Wolfgang Wiehl, Rembrandtstrasse 11, KÖLN, 50999, DE Irene Loose, Weissenstein 88 A, LANGENFELD, 40764, DE Ralf Büllesbach, 6 Yorkshire Drive, HACHETTSTOWN, NJ07840, US Dieter Rehn, Hermann-von-Helmholtz-Strasse 24, LEVERKUSEN, 51373, DE Bruseapparat av en basisk medisinsk substans (51) Klasse : A61K (21) Søknadsnr : (22) Inng.dag : (30) Prioritet : , SE, , US, 60/530,644 (86) Int.inng.dag : (86) Int.søknadsnr : PCT/IB04/04178 (24) Løpedag Pronova Biocare AS, Postboks 420, 1327 LYSAKER, NO Morten Bryhn, Storgaten 43, SVELVIK, 3060, NO Jan Kopecky, Rozsirena 23, PRAHA 8, 18200, CZ Anvendelse av en fettsyresammensetning som innbefatter minst en av EPA og DHA eller kombinasjoner derav (51) Klasse : A61K (21) Søknadsnr : (22) Inng.dag : (30) Prioritet : , US, 60/531,648 (86) Int.inng.dag : (86) Int.søknadsnr : PCT/SE04/01943 (24) Løpedag AstraZeneca AB, SÖDERTÄLJE, SE Glen Ernst, c/o AstraZeneca Wilmington, PO Box 15437, WILMINGTON, 19859, US Robert Jacobs, c/o Scynexis Inc, P O Box 12878, RESEARCH TRIANGLE PARK, NC , US Nikotinacetylcholinreseptorligander 7

8 nye patentsøknader nr 31/06 (51) Klasse : A61K (21) Søknadsnr : (22) Inng.dag : (30) Prioritet : , GB, (86) Int.inng.dag : (86) Int.søknadsnr : PCT/JP04/19455 (24) Løpedag Tanabe Seiyaku Co Ltd, 2-10, Dosho-machi 3-chome, Chuo-ku, OSAKA-SHI, OSAKA, JP Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Robert William Ward, c/o GlaxoSmithKline plc, New Frontiers Science Park South, Third Avenue, HARLOW, ESSEX, CM195AW, GB Charlotte Pradet, c/o GlaxoSmithKline, Gunnels Wood Road, STEVENAGE, HERTFORDSHIRE, SG12NY, GB Ian Philip Andrews, c/o GlaxoSmithKline, Gunnels Wood Road, STEVENAGE, HERTFORDSHIRE, SG12NY, GB Nye forbindelser (51) Klasse : A47L (21) Søknadsnr : (22) Inng.dag : (30) Prioritet : , DE, (86) Int.inng.dag : (86) Int.søknadsnr : PCT/EP04/14473 (24) Løpedag Eurofilters NV, Lieven Gevaertlaan 21, Nolimpark 1013, 3900 OVERPELT, BE JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Jan Schultink, c/o Eurofilters NV, Gevaertlaan 21, Nolimpark 1013, OVERPELT, 3900, BE Ralf Sauer, c/o Eurofilters NV, Lieven Gevaertlaan 21, Nolimpark 1013, OVERPELT, 3900, BE Støvsugerpose og fremgangsmåte for å forlenge brukstiden for denne (51) Klasse : A61K (21) Søknadsnr : (22) Inng.dag : (30) Prioritet : , DK, , DK, , DK, (86) Int.inng.dag : (86) Int.søknadsnr : PCT/DK05/00002 (24) Løpedag Novo Nordisk A/S, Postboks 3000, 2880 BAGSVÆRD, DK Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 Jane Marie Lundbeck, Evas Allé 19, GLOSTRUP, 2600, DK Lone Jeppesen, Malmmosevej 121, VIRUM, 2830, DK Marit Kristiansen, Gustav Esmanns Allé 2, SØBORG, 2860, DK Jesper Lau, Dybedalsvej 27, FARUM, 3520, DK Anthony Murray, Esthersvej 32, 1th, HELLERUP, 2900, DK Michael Ankersen, Frøkær 8, Ganløse, STENLØSE, 3660, DK Robert Carl Andrews, 3312 Morris Farm Drive, JAMESTOWN, NC27282, US Maria Carmen Valcarce-López, Strandgatan100, LIMHAMN, 21611, SE Govindan Subramanian, 1835 Morgans Mill Way, HIGH POINT, NC27265, US Per Vedsø, Nellikevej 12, VÆRLØSE, 3500, DK Dharma Rao Polisetti, 3741 Deerfield St, HIGH POINT, NC27265, US Daniel P Christen, 3345 Winterbrook Place, JAMESTOWN, NC27282, US Jeremy T Cooper, 1708 Gales Court, WINSTON-SALEM, NC27103, US Kalpathy Chidambareswaran Santhosh, 4132 Tutbury Drive, JAMESTOWN, NC27282, US Heteroarylureaer og deres anvendelse som glukokinase aktivatorer (51) Klasse : A61K (21) Søknadsnr : (22) Inng.dag : (30) Prioritet : , SE, (86) Int.inng.dag : (86) Int.søknadsnr : PCT/SE04/01939 (24) Løpedag AstraZeneca AB, SÖDERTÄLJE, SE Ron Quinn, c/o Natural Product Discovery, Don Young Rd, Mt Gravatt Research Park, BRISBANE, Qld4111, AU Justin Ripper, c/o Natural Product Discovery, Don Young Road, Mt Gravatt Research Park, BRISBANE, Qld4111, AU Christian Janssen, c/o MerLion Pharmaceuticals Pte Ltd, 1 Science Park Road #05-01 The Capricorn, Singapore Science Park II, SINGAPORE, , SG Ian Jenkins, c/o Natural Product Discovery, Don Young Road, Mt Gravatt Research Park, BRISBANE, Qld4111, AU Phuc Van Le, c/o Natural Product Discovery, Don Young Road, Mt Gravatt Research Park, BRISBANE, Qld4111, AU 1,2,3,4-tetrahydroisokinolinderivater, fremgangsmåte for fremstilling derav og anvendelser derav 8

9 nye patentsøknader nr 31/06 (51) Klasse : A61K (21) Søknadsnr : (22) Inng.dag : (30) Prioritet : , SE, (86) Int.inng.dag : (86) Int.søknadsnr : PCT/SE04/01938 (24) Løpedag AstraZeneca AB, SÖDERTÄLJE, SE Svetlana Ivanova, c/o AstraZeneca R & D Lund, LUND, 22187, SE Nafizal Hossain, c/o AstraZeneca R & D Lund, LUND, 22187, SE Nye trisykliske spiroderivater som modulatorer for kemokinreseptoraktivitet (51) Klasse : B25D (21) Søknadsnr : (22) Inng.dag : (30) Prioritet : , FR, (86) Int.inng.dag : (86) Int.søknadsnr : PCT/FR04/03174 (24) Løpedag Montabert, 203, route de Grenoble, SAINT- PRIEST, FR Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Jean Sylvain Comarmond, 50, rue Louis Vernay, VOURLES, 69390, FR Innretning for sammenstilling av huset og legemet av en hydraulisk steinknuser (51) Klasse : A61K (21) Søknadsnr : (22) Inng.dag : (30) Prioritet : , US, 60/531,712 (86) Int.inng.dag : (86) Int.søknadsnr : PCT/SE04/01940 (24) Løpedag AstraZeneca AB, SÖDERTÄLJE, SE Glen Ernst, c/o AstraZeneca Wilmington, PO Box 15437, WILMINGTON, 19859, US Eifion Phillips, 27 john Beal Drive, BOTHWYN, PA19061, US Robert Jacobs, c/o Scynexis Inc, P O Box 12878, RESEARCH TRIANGLE PARK, NC , US Nikotinacetylcholinreseptorligander (51) Klasse : B25D (21) Søknadsnr : (22) Inng.dag : (30) Prioritet : , FR, (86) Int.inng.dag : (86) Int.søknadsnr : PCT/FR04/03175 (24) Løpedag Montabert, 203, route de Grenoble, SAINT- PRIEST, FR Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Bernard Cadet, 19, rue Saint Nestor, LYON, 69008, FR Holderinnretning for en verktøykile for et støtnedrivningsapparat (51) Klasse : B63B (21) Søknadsnr : (22) Inng.dag : (30) Prioritet : , EP, (86) Int.inng.dag : (86) Int.søknadsnr : PCT/NL04/00875 (24) Løpedag Single Buoy Moorings Inc, 5, route de Fribourg, 1723 MARLY, CH Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Hein Wille, 9, rue Monté St Michel, EZE, 06360, FR Leendert Poldervaart, 2, Impasse du Castelleretto, MONACO, 9800, MC Hein Oomen, 14, rue Rossini, NICE, 06000, FR Utstyr og fremgangsmåte for overføring av et kryogenisk fluid fra en enhet på land ved hjelp av en bøye omfattende en spole for en fleksibel slange og hvor nivået i vannet kan endres (51) Klasse : B63G (21) Søknadsnr : (22) Inng.dag : (30) Prioritet : Ingen (24) Løpedag Bjørn Marius Sundet, Råket, 6570 SMØLA, NO Bjørn Marius Sundet, Råket, SMØLA, 6570, NO "SRTS" (Sonar, Radar, Torpedo og SAM(Surface to air missile)) 9

10 nye patentsøknader nr 31/06 (51) Klasse : B27D (21) Søknadsnr : (22) Inng.dag : (30) Prioritet : , EP, (86) Int.inng.dag : (86) Int.søknadsnr : PCT/EP04/14153 (24) Løpedag DSM IP Assets BV, Het Overloon 1, 6411TE HEERLEN, NL Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Lars Evers, Felix Ruttenlaan 109, SITTARD, 6132CW, NL Jozef Maria Johannes Mattheij, Vliekstraat 2, SITTARD, 6136BG, NL Kryssfiner og en fremgangsmåte for å fremstille kryssfiner (51) Klasse : B27K (21) Søknadsnr : (22) Inng.dag : (30) Prioritet : , DE, (86) Int.inng.dag : (86) Int.søknadsnr : PCT/EP04/14748 (24) Løpedag AMI Agrolinz Melamine International GmbH, St. Peter- Straße 25, 4020 LINZ, AT Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Manfred Rätzsch, Langbauernweg 4, WILHERING/THALHEIM, 4062, AT Irmgard Bergmann, Freistädter Strasse 21, LINZ, 4040, AT Uwe Müller, Mensdorffstrasse 5, LUFFTENBERG, 4222, AT Michael Roth, Tannenweg 16, NEUHOFEN, 4501, AT Flammehemmende blanding for lignocellulosekompositter (51) Klasse : B65D (21) Søknadsnr : (22) Inng.dag : (30) Prioritet : Ingen (24) Løpedag SmartSeal AS, Jakob Askelandsvei 21, 4314 SANDNES, NO Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, NO Kjetil Næsje, Askeveien 8, SANDNES, 4314, NO Kyrre D Fredriksen, Kannikbakken 6, STAVANGER, 4005, NO Flerfunksjonstetningsanordning ved en ventil for en drikkebeholder (51) Klasse : B29B (21) Søknadsnr : (22) Inng.dag : (30) Prioritet : , FR, (86) Int.inng.dag : (86) Int.søknadsnr : PCT/FR05/50037 (24) Løpedag Saertex France, 2 Lot du Brieux, BANGUES, FR Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 Thierry Klethy, 2 Lot du Brieux, BRANGUES, 38510, FR Frédéric Pinan, 1 rue du Val, COURCELLES/VIOSNE, 95650, FR Process for the production of an armature having at least one adhesive surface which is repositionable, and armature thus obtained (51) Klasse : C12N (21) Søknadsnr : (22) Inng.dag : (30) Prioritet : , US, 60/533,624 (86) Int.inng.dag : (86) Int.søknadsnr : PCT/US04/43980 (24) Løpedag Sigma-Aldrich Co, 3050 Spruce Street, MO63103 ST LOUIS, US Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 Fuqiang Chen, c/o Sigma-Aldrich Co, 3050 Spruce Street, ST LOUIS, MO63103, US Hurtigfremstilling av nukleinsyrer ved enzymatisk fordøyelse (51) Klasse : C07K (21) Søknadsnr : (22) Inng.dag : (30) Prioritet : , EP, PCT/EP04/50025 (86) Int.inng.dag : (86) Int.søknadsnr : PCT/EP04/50025 (24) Løpedag Ares Trading SA, Zone Industrielle de l'ouriettaz, 1170 AUBONNE, CH Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 Mara Rossi, Via Giuseppe Mantellini, 38, ROMA, 00179, IT Luciano Capponi, Route de la Coula, 74, CHATEL ST DENIS, 1618, IT Fremgangsmåte til rensing av bakterielt uttrykte proteiner 10

11 nye patentsøknader nr 31/06 (51) Klasse : C07D (21) Søknadsnr : (22) Inng.dag : (30) Prioritet : , US, 60/529,535 (86) Int.inng.dag : (86) Int.søknadsnr : PCT/US04/41700 (24) Løpedag Schering Corp, 2000 Galloping Hill Road, NJ KENILWORTH, US Pharmacopeia Drug Discovery Inc, 3000 Eastpark Boulevard, NJ08512 CRANBURY, US Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 William J Greenlee, 115 Herrick Avenue, TEANECK, NJ07666, US Andrew W Stamford, 27 Overlook Road, CHATHAM TOWNSHIP, NJ07928, US Brian A McKittrick, Millbrook Road, NEW VERNON, NJ07976, US Zhaoning Zhu, 6 Cypress Court, PLAINSBORO, NJ08536, US Zhong-Yue Sun, 12 Straton Court, PARLIN, NJ08859, US Yuanzan C Ye, 103 Othen Street, EDISON, NJ08817, US Johannes H Voigt, 10 Willow Street, CRANFORD, NJ07016, US Corey Strickland, 825 Newmans Lane, MARTINSVILLE, NJ08836, US Elizabeth M Smith, 166 Grove Street, VERONA, NJ07044, US Yusheng Wu, 235 East 40th Street, Apt 20 C, NEW YORK, NY10016, US Ulrich Iserloh, 1110 Park Avenue, Apt 2 L, HOBOKEN, NJ07030, US Robert Mazzola, 6 Greenwich Church Road, STEWARTSVILLE, NJ08886, US John Caldwell, 86 Upper Lakeview Avenue, RINGWOOD, NJ07456, US Jared Cumming, 417 Center Street, GARWOOD, NJ07027, US Lingyan Wang, 41 Cortland Drive, EAST BRUNSWICK, NJ08816, US Tao Guo, 1606 Dahlia Circle, DAYTON, NJ08810, US Thuy X H Le, 16 Black Gum Drive, MONMOUTH JUNCTION, NJ08852, US Kurt W Saionz, 508 Linden Place, CRANFORD, NJ07016, US Suresh D Babu, 1407 Aspen Drive, PLAINSBORO, NJ08536, US Rachael C Hunter, 27 Chestnut Street, PRINCETON, NJ08542, US Heterosykliske aspartylproteaseinhibitorer (51) Klasse : C02F (21) Søknadsnr : (22) Inng.dag : (30) Prioritet : , EP, (86) Int.inng.dag : (86) Int.søknadsnr : PCT/SE04/01871 (24) Løpedag Akzo Nobel NV, Postbus 9300, 6800SB ARNHEM, NL Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 N. N., NO Elektrolytisk celle for behandling av forurenset vann (51) Klasse : C07D (21) Søknadsnr : (22) Inng.dag : (30) Prioritet : , EP, 03/ , EP, 03/51062 (86) Int.inng.dag : (86) Int.søknadsnr : PCT/EP04/53501 (24) Løpedag Janssen Pharmaceutica NV, Turnhoutseweg 30, 2340 BEERSE, BE Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Eddy Jean Edgard Freyne, c/o Janssen Pharmaceutica NV, Turnhoutseweg 30, BEERSE, 2340, BE Werner Constant Johan Embrechts, c/o Janssen Pharmaceutica NV, Turnhoutseweg 30, BEERSE, 2340, BE Kristof van Emelen, c/o Janssen Pharmaceutica NV, Turnhoutseweg 30, BEERSE, 2340, BE Marc Willems, c/o Janssen Pharmaceutica NV, Turnhoutseweg 30, BEERSE, 2340, BE Peter Jacobus Johannes Antonius Buijnsters, c/o Janssen Pharmaceutica NV, Turnhoutseweg 30, BEERSE, 2340, BE Timothy Pietro Suren Perera, c/o Janssen Pharmaceutica NV, Turnhoutseweg 30, BEERSE, 2340, BE Pierre Henri Storck, c/o Johnson & Johnson Pharmaceutical, Research and Development, BP 615, VAL DE REUIL CEDEX, 27106, FR Virginie Sophie Poncelet, c/o Johnson & Johnson Pharmaceutical, Research and Development, BP 615, VAL DE REUIL CEDEX, 27106, FR Pyrido- og pyrimidopyrimidinderivater (51) Klasse : C07D (21) Søknadsnr : (22) Inng.dag : (30) Prioritet : , EP, EP03/51059 (86) Int.inng.dag : (86) Int.søknadsnr : PCT/EP04/53497 (24) Løpedag Janssen Pharmaceutica NV, Turnhoutseweg 30, 2340 BEERSE, BE Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Eddy Jean Edgard Freyne, c/o Janssen Pharmaceutica NV, Turnhoutseweg 30, BEERSE, 2340, BE Werner Constant Johan Embrechts, c/o Janssen Pharmaceutica NV, Turnhoutseweg 30, BEERSE, 2340, BE Kristof van Emelen, c/o Janssen Pharmaceutica NV, Turnhoutseweg 30, BEERSE, 2340, BE Peter Jacobus Johannes Antonius Buijnsters, c/o Janssen Pharmaceutica NV, Turnhoutseweg 30, BEERSE, 2340, BE Timothy Pietro Suren Perera, c/o Janssen Pharmaceutica NV, Turnhoutseweg 30, BEERSE, 2340, BE 3-cyano-kinolinderivater med antiproliferativ aktivitet 11

12 nye patentsøknader nr 31/06 (51) Klasse : C07H (21) Søknadsnr : (22) Inng.dag : (30) Prioritet : , US, 60/531,310 (86) Int.inng.dag : (86) Int.søknadsnr : PCT/US04/43008 (24) Løpedag E I Dupont De Nemours and Co, 1007 Market Street, DE19898 WILMINGTON, US Qiong Cheng, 4 Collins Drive, WILMINGTON, DE19803, US Luan Tao, 733 Naamans Road, Apt. 23F, CLAYMONT, DE19703, US Henry Yao, 1074 Ryans Run, BOOTHWYN, PA19061, US Nye carotenoid ketolaser (51) Klasse : C07D (21) Søknadsnr : (22) Inng.dag : (30) Prioritet : , US, 60/531,283 (86) Int.inng.dag : (86) Int.søknadsnr : PCT/US04/38233 (24) Løpedag Eli Lilly and Co, Lilly Corporate Center, IN46285 INDIANAPOLIS, US Donald Paul Matthews, 7736 Wawasee Drive, INDIANAPOLIS, IN46250, US Jonathan Edward Green, 7464 Glendale Drive, AVON, IN46123, US Prabhakar Kondaji Jadhav, 7422 Fox Hollow Ridge, ZIONSVILLE, IN46077, US Konstantinos Gavardinas, 3642 Marie Court West, MONROVIA, IN46157, US Tricykliske steroidhormone nukleær reseptormodulatorer (51) Klasse : C10L (21) Søknadsnr : (22) Inng.dag : (30) Prioritet : , JP, (86) Int.inng.dag : (86) Int.søknadsnr : PCT/EP04/53541 (24) Løpedag Shell Internationale Research Maatschappij BV, Postbus 302, 2596HR HAAG, NL Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Yasuyuki Komatsu, Daiba Frontier Building Daiba, Minato-ku, TOKYO, , JP Masahiko Shibuya, Daiba Frontier Building Daiba, Minato-ku, TOKYO, , JP Noe Takehira, Daiba Frontier Building Daiba, Minatoku, TOKYO, , JP Tsutomu Yoshida, Daiba Frontier Building Daiba, Minato-ku, TOKYO, , JP Kerosenblanding (51) Klasse : C07D (21) Søknadsnr : (22) Inng.dag : (30) Prioritet : , GB, (86) Int.inng.dag : (86) Int.søknadsnr : PCT/GB04/05241 (24) Løpedag AstraZeneca UK Ltd, 15 Stanhope Gate, W1K1LN LONDON, GB Dearg Sutherland Brown, c/o AstraZeneca R & D Alderley, Alderley Park, MACCLESFIELD, CHESHIRE, SK104TG, GB John Graham Cumming, c/o AstraZeneca R & D Alderley, Alderley Park, MACCLESFIELD, CHESHIRE, SK104TG, GB Ian Alun Nash, c/o AstraZeneca R & D Alderley, Alderley Park, MACCLESFIELD, CHESHIRE, SK104TG, GB Amidderivater med en syklopropylaminokarbonylsubstituent som er nyttige som cytokininhibitorer 12

13 nye patentsøknader nr 31/06 (51) Klasse : C07D (21) Søknadsnr : (22) Inng.dag : (30) Prioritet : , GB, , GB, , GB, , WO, PCT/EP03/14867 (86) Int.inng.dag : (86) Int.søknadsnr : PCT/EP04/14490 (24) Løpedag Glaxo Group Ltd, Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, UB60NN GREENFORD, MIDDLESEX, GB Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Martin Redpath Johnson, c/o GlaxoSmithKline, Gunnels Wood Road, STEVENAGE, HERTFORDSHIRE, SG12NY, GB Michael Dennis Dowle, c/o GlaxoSmithKline, Gunnels Wood Road, STEVENAGE, HERTFORDSHIRE, SG12NY, GB Alison Judith Redgrave, c/o GlaxoSmithKline, Gunnels Wood Road, STEVENAGE, HERTFORDSHIRE, SG12NY, GB Paul Spencer Jones, c/o GlaxoSmithKline, Gunnels Wood Road, STEVENAGE, HERTFORDSHIRE, SG12NY, GB Caroline Mary Cook, c/o GlaxoSmithKline, Gunnels Wood Road, STEVENAGE, HERTFORDSHIRE, SG12NY, GB Diane Mary Coe, c/o GlaxoSmithKline, Gunnels Wood Road, STEVENAGE, HERTFORDSHIRE, SG12NY, GB Julie Nicole Hamblin, c/o GlaxoSmithKline, Gunnels Wood Road, STEVENAGE, HERTFORDSHIRE, SG12NY, GB David George Allen, c/o GlaxoSmithKline, Gunnels Wood Road, STEVENAGE, HERTFORDSHIRE, SG12NY, GB Christopher David Edlin, c/o GlaxoSmithKline, Gunnels Wood Road, STEVENAGE, HERTFORDSHIRE, SG12NY, GB Mika Kristian Lindvall, c/o GlaxoSmithKline, Gunnels Wood Road, STEVENAGE, HERTFORDSHIRE, SG12NY, GB Charlotte Jane Mitchell, c/o GlaxoSmithKline, Gunnels Wood Road, STEVENAGE, HERTFORDSHIRE, SG12NY, GB John Edward Robinson, c/o GlaxoSmithKline, Gunnels Wood Road, STEVENAGE, HERTFORDSHIRE, SG12NY, GB Naimisha Trivedi, c/o GlaxoSmithKline, Gunnels Wood Road, STEVENAGE, HERTFORDSHIRE, SG12NY, GB Pyrazol-[3,4-B]-pyridinforbindelser, og deres anvendelse som fosfodiesteraseinhibitorer (51) Klasse : C02F (21) Søknadsnr : (22) Inng.dag : (30) Prioritet : , US, 10/734,050 (86) Int.inng.dag : (86) Int.søknadsnr : PCT/US04/38535 (24) Løpedag Water Standard Co LLC, 2500 Weston Road, Suite 220, FL33331 WESTON, US Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 Andrew W Gordon, 2680 Northwest 41st Street, BOCA RATON, FL33434, US Mobilt avsaltingsanlegg og systemer, og fremgangsmåte for fremstilling av avsaltet vann (51) Klasse : C07D (21) Søknadsnr : (22) Inng.dag : (30) Prioritet : , US, 60/531,710 (86) Int.inng.dag : (86) Int.søknadsnr : PCT/SE04/01941 (24) Løpedag AstraZeneca AB, SÖDERTÄLJE, SE Glen Ernst, c/o AstraZeneca Wilmington, PO Box 15437, WILMINGTON, 19859, US Eifion Phillips, 27 john Beal Drive, BOTHWYN, PA19061, US Robert Jacobs, c/o Scynexis Inc, P O Box 12878, RESEARCH TRIANGLE PARK, NC , US William Frietze, c/o AstraZeneca Wilmington, P O Box 15437, WILMINGTON, DE , US Nikotinacetylcholinreseptorligander (51) Klasse : C08L (21) Søknadsnr : (22) Inng.dag : (30) Prioritet : , US, 60/531, , US, 60/531, , US, 11/005, , US, 11/005,587 (86) Int.inng.dag : (86) Int.søknadsnr : PCT/US04/42433 (24) Løpedag Eastman Chemical Co, 100 North Eastman Road, TN37660 KINGSPORT, US Wesley Raymond Hale, 801 Wood Court, KINGSPORT, TN37663, US Candace Michele Tanner, 704 Thornwood Place, KINGSPORT, TN37660, US Polymerblandinger med forbedret "unnotched impact strength" (51) Klasse : C08L (21) Søknadsnr : (22) Inng.dag : (30) Prioritet : , US, 60/531, , US, 10/999,475 (86) Int.inng.dag : (86) Int.søknadsnr : PCT/US04/42436 (24) Løpedag Eastman Chemical Co, 100 North Eastman Road, TN37660 KINGSPORT, US Wesley Raymond Hale, 801 Wood Court, KINGSPORT, TN37663, US Forenelige blandinger av bionedbrytbare polymerer med forbedret rehologi 13

14 nye patentsøknader nr 31/06 (51) Klasse : C08L (21) Søknadsnr : (22) Inng.dag : (30) Prioritet : , US, 60/531, , US, 60/531, , US, 11/005, , US, 11/005,587 (86) Int.inng.dag : (86) Int.søknadsnr : PCT/US04/42775 (24) Løpedag Eastman Chemical Co, 100 North Eastman Road, TN37660 KINGSPORT, US Wesley Raymond Hale, 801 Wood Court, KINGSPORT, TN37663, US Candace Michele Tanner, 704 Thornwood Place, KINGSPORT, TN37660, US Polymerblandinger med forbedret rehologi og forbedret "unnotched impact strength" (51) Klasse : D21F (21) Søknadsnr : (22) Inng.dag : (30) Prioritet : , US, 10/740,126 (86) Int.inng.dag : (86) Int.søknadsnr : PCT/US04/41121 (24) Løpedag Albany International Corp, 1373 Broadway, NY12204 ALBANY, US Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Dana Eagles, 223 South Main Street, SHERBORN, MA01770, US Industriell tekstil med et lag av en fluorpolymer og fremgangsmåte ved fremstilling (51) Klasse : E21F (21) Søknadsnr : (22) Inng.dag : (30) Prioritet : , US, PCT/US03/40657 (86) Int.inng.dag : (86) Int.søknadsnr : PCT/US03/40657 (24) Løpedag FMC Technologies Inc, 200 East Randolph Drive, IL60601 CHICAGO, US JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Christopher Douglas Bartlett, 8506 Shadow Valley Lane, SPRING, TX77388, US Elektrisk drevet aktiveringsverktøy for undersjøiske kompletteringssystemkomponenter (51) Klasse : E21B (21) Søknadsnr : (22) Inng.dag : (30) Prioritet : Ingen (24) Løpedag Peak Well Solutions AS, Postboks 162, 4098 TANANGER, NO Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Tom Henning Bode, Myrveien 1, STAVANGER, 4025, NO Tetningsanordning (51) Klasse : E21B (21) Søknadsnr : (22) Inng.dag : (30) Prioritet : , US, 09/524,180 (62) Utskilt fra : , med inndato (62) Avdelt fra : , med inndato (86) Int.inng.dag : (86) Int.søknadsnr : PCT/GB01/01070 (24) Løpedag Weatherford/Lamb Inc, 515 Post Oak Boulevard, Suite 600, TX77027 HOUSTON, US Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, NO Clayton Stanley Pluchek, Timberbrook Drive, SPRING, TX77373, US Gerald Dean Pedersen, Boulder Oaks Drive, HOUSTON, TX77084, US Thad Joseph Scott, 7550 Whiltshire Place Drive, #933, HOUSTON, TX77040, US Richard Lee Giroux, 1642 Pebble Chase, KATY, TX77450, US Verktøyer til bruk i en rørstreng samt fremgangsmåter for støtbølgetrykkreduksjon og filtrering (51) Klasse : E03D (21) Søknadsnr : (22) Inng.dag : (30) Prioritet : Ingen (24) Løpedag Thomas Endresen, Øvre Maihaugen 1C, 3741 SKIEN, NO Martin Hvassing, Gråkleivåsen 12, 3960 STATHELLE, NO Thomas Endresen, Øvre Maihaugen 1C, SKIEN, 3741, NO Martin Hvassing, Gråkleivåsen 12, STATHELLE, 3960, NO Mekanisk styrt automatisk toalettrensdispenser 14

15 nye patentsøknader nr 31/06 (51) Klasse : E21B (21) Søknadsnr : (22) Inng.dag : (30) Prioritet : , US, 60/537,595 (86) Int.inng.dag : (86) Int.søknadsnr : PCT/US05/02061 (24) Løpedag Saudi Arabian Oil Co, 1 Eastern Avenue, DHAHRAN, SA Aramco Services Co, 9009 West Loop South, TX HOUSTON, US Curo AS, Postboks 38, 7231 LUNDAMO, NO Roger R Sung, c/o Saudi Arabian Oil Co, 1 Eastern Avenue, DHAHRAN, 31311, SA Kenneth A Lewis, c/o Saudi Arabian Oil Co, 1 Eastern Avenue, DHAHRAN, 31311, SA Sanntids jordmodell for samarbeidende geostyring (51) Klasse : E21B (21) Søknadsnr : (22) Inng.dag : (30) Prioritet : , US, 60/700,624 (24) Løpedag National-Oilwell LP, Richmond Avenue, 4th Floor, Suite 400, TX HOUSTON, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Jaroslav Belik, 4955 Sentry Woods Lane, PEARLAND, TX77584, US Enkelskjøt-boresystem med med skråstilt rørhåndteringssystem (51) Klasse : E21B (21) Søknadsnr : (22) Inng.dag : (30) Prioritet : , US, 60/700,624 (24) Løpedag National-Oilwell LP, Richmond Avenue, 4th Floor, Suite 400, TX HOUSTON, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Jaroslav Belik, 4955 Sentry Woods Lane, PEARLAND, TX77584, US Horisontalt rørhåndteringssystem (51) Klasse : E21B (21) Søknadsnr : (22) Inng.dag : (30) Prioritet : , US, 60/700,624 (24) Løpedag National-Oilwell LP, Richmond Avenue, 4th Floor, Suite 400, TX HOUSTON, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Jaroslav Belik, 4955 Sentry Woods Lane, PEARLAND, TX77584, US Ettrørboresystem (51) Klasse : E05B (21) Søknadsnr : (22) Inng.dag : (30) Prioritet : , SE, (24) Løpedag Assa AB, Box 371, ESKILSTUNA, SE Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Bertil Persson, Säbygatan 20 C, TORSHÄLLA, 64400, SE Låsanordning (51) Klasse : E21B (21) Søknadsnr : (22) Inng.dag : (30) Prioritet : Ingen (24) Løpedag Framo Engineering AS, Postboks 174, Sandsli, 5862 BERGEN, NO Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 N. N., NO System og fartøy for hydrokarbonproduksjon og fremgangsmåte for intervensjon på undervannsutstyr (51) Klasse : F16L (21) Søknadsnr : (22) Inng.dag : (30) Prioritet : Ingen (24) Løpedag Mehren Rubber AS, Postboks 143, 3071 SANDE I VESTFOLD, NO Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Bjørn Haaland, Revåsveien 35, SANDE I VESTFOLD, 3070, NO Fremgangsmåte for fremstilling av brønnpakning (51) Klasse : F01K (21) Søknadsnr : (22) Inng.dag : (30) Prioritet : , DE, (86) Int.inng.dag : (86) Int.søknadsnr : PCT/DE05/00037 (24) Løpedag Gerhard Stock, Friedenseiche 1, ENKIRCH, DE Curo AS, Postboks 38, 7231 LUNDAMO, NO Gerhard Stock, Friedenseiche 1, ENKIRCH, 56850, DE System for omforming av termisk energi til drivkraft 15

16 nye patentsøknader nr 31/06 (51) Klasse : G01V (21) Søknadsnr : (22) Inng.dag : (30) Prioritet : , US, 10/736,951 (86) Int.inng.dag : (86) Int.søknadsnr : PCT/US04/40978 (24) Løpedag Chevron USA Inc, P O Box 6006, CA SAN RAMON, US Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Frederic E Herkenhoff, 27 Bel Air Drive, ORINDA, CA94563, US Joseph P Stefani, 3030 Gough Street, SAN FRANSISCO, Ca94123, US Innfanging og prosessering av seismikkdata fra kvasimultant aktiverte langsgående energikilder (51) Klasse : G01J (21) Søknadsnr : (22) Inng.dag : (30) Prioritet : , GB, (86) Int.inng.dag : (86) Int.søknadsnr : PCT/EP04/14484 (24) Løpedag Precisense A/S, Dr Neergaards Vej 3, 2970 HØRSHOLM, DK Søren Aasmul, Borgmester Schneiders Vej 60, HOLTE, 2840, DK Fluorescensmåler (51) Klasse : G01S (21) Søknadsnr : (22) Inng.dag : (30) Prioritet : , FR, (24) Løpedag Sercel, 16 rue de Bel Air, CARQUEFOU, FR Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 Gérard Ayela, Illien, PLOUMOGUER, 29810, FR Christophe L'her, 6, rue Célestin Freinet, BREST, 29200, FR System for kommunikasjon mellom undervannsanordninger (51) Klasse : G06F (21) Søknadsnr : (22) Inng.dag : (30) Prioritet : , FR, (86) Int.inng.dag : (86) Int.søknadsnr : PCT/EP04/53523 (24) Løpedag Thales, 45, rue de Villiers, NEUILLY-SUR-SEINE, FR Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Marie-Fraçoise Emy, 45, Impasse des Marronniers, BAILLY, 78870, FR Sébastien Breton, 32, Avenue Geneviève Bain, COLOMBES, 92700, FR Fremgangsmåte for deteksjon av ulovlige endringer av produsents programvare (51) Klasse : G09F (21) Søknadsnr : (22) Inng.dag : (30) Prioritet : Ingen (24) Løpedag Nobø Electro AS, Postboks 16, 7501 STJØRDAL, NO Curo AS, Postboks 38, 7231 LUNDAMO, NO Tore Fløan, Fløan, SKATVAL, 7510, NO Varmeprodukt forsynt med en trykk eller dekor (51) Klasse : G08B (21) Søknadsnr : (22) Inng.dag : (30) Prioritet : , SE, (86) Int.inng.dag : (86) Int.søknadsnr : PCT/SE05/00107 (24) Løpedag Multicom Security AB, Årstaängsvägen 1A, STOCKHOLM, SE Curo AS, Postboks 38, 7231 LUNDAMO, NO Börje Enblom, Päongränd 10, TYRESÖ, 13560, SE Göran Eriksson, Brötvägen 28, BROMMA, 16766, SE Bygningssystem for overvåking (51) Klasse : G01S (21) Søknadsnr : (22) Inng.dag : (30) Prioritet : , FR, (86) Int.inng.dag : (86) Int.søknadsnr : PCT/EP04/52819 (24) Løpedag Thales, 45, rue de Villiers, NEUILLY-SUR-SEINE, FR Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Alain Carof, c/o Thales Intellectual Property, avenue Aristide Briand, ARCUEIL, 94117, FR Anordning for å unngå hindringer for hurtige flerkskrogs fartøy 16

17 nye patentsøknader nr 31/06 (51) Klasse : G01N (21) Søknadsnr : (22) Inng.dag : (30) Prioritet : , US, 10/740,879 (86) Int.inng.dag : (86) Int.søknadsnr : PCT/US04/42485 (24) Løpedag ITT Manufacturing Enterprises Inc, 1105 North Market Street, Suite 1217, DE19801 WILMINGTON, US Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Hooshmand M Kalayeh, 25 Mandalay Ridge, PITTSFORD, NY14534, US Gustavo R Paz-Pujalt, 146 Chelmsford Road, ROCHESTER, NY14618, US John P Spoonhower, 1245 Hardwood Lane, WEBSTER, NY14580, US System og fremgangsmåte for kvantitativ fjerndeteksjon av fluidlekkasjer fra en naturgass- eller oljerørledning (51) Klasse : H04Q (21) Søknadsnr : (22) Inng.dag : (30) Prioritet : , US, 60/531, , US, 10/931,112 (86) Int.inng.dag : (86) Int.søknadsnr : PCT/US04/40917 (24) Løpedag InterDigital Technology Corp, 300 Delaware Avenue, Suite 527, DE19801 WILMINGTON, US Maged Zaki, 9260 Ceres, Apt 202, PIERREFONDS, QCH8Y3N5, CA Overrekkelse i et trådløst nettverk (WLAN) (51) Klasse : H04L (21) Søknadsnr : (22) Inng.dag : (30) Prioritet : , US, 60/531,475 (86) Int.inng.dag : (86) Int.søknadsnr : PCT/US04/42696 (24) Løpedag The Regents Of The University Of California, 5th floor, 1111 Franklin Street, CA OAKLAND, US Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Rene L Cruz, 8058 Gilman Court, LA JOLLA, CA92093, US Fremgangsmåte, system og innretninger for å dele kommunikasjonsresurser på et bredbåndsystem (51) Klasse : H01M (21) Søknadsnr : (22) Inng.dag : (30) Prioritet : , US, 10/740,740 (86) Int.inng.dag : (86) Int.søknadsnr : PCT/US04/38739 (24) Løpedag Texaco Development Corp, 6001 Bollinger Canyon Road, Building T, 3rd Floor, CA94583 SAN RAMON, US Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Howard S Baker, 37 Perley Evans Drive, RANDOLF, MA02358, US Anordning for cellevedlikehold for brenselcellestabel 17

18 Allment tilgjengelige patentsøknader (A) allment tilgjengelige patentsøknader (A) nr 31/06 Kunngjøring etter patentloven 22, 2. ledd om patentsøknader som er gjort allment tilgjengelige. (51) Klasse : A01N 43/647 ( ) A01N 43/34 ( ) A01N 43/36 ( ) A01N 43/40 ( ) (21) Søknadsnr : (22) Inndag : (41) Allm.tilgj : (30) Prioritet : , DE, , DE, (86) Int.inndag : (86) Int.søknadsnr : PCT/EP04/10241 (24) Løpedag BASF Aktiengesellschaft, Carl-Bosch-Strasse 38, LUDWIGSHAFEN AM RHEIN, DE Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Siegfried Strathmann, Donnersbergstrasse 9, LIMBURGERHOF, 67117, DE Jordi Tormo i Blasco, Carl-Benz-Strasse 10-3, LAUDENBACH, 69514, DE Thomas Grote, Im Höhnhausen 18, WACHENHEIM, 67157, DE Reinhard Stierl, Jahnstrasse 8, FREINSHEIM, 67251, DE Ulrich Schöfl, Erlenstrasse 8, BRÜHL, 68782, DE Maria Scherer, Hermann-Jürgens-Strasse 30, GODRAMSTEIN, 76829, DE Fungicidale blandinger for å bekjempe rispatogener (51) Klasse : A01N 43/647 ( ) A01N 43/36 ( ) A01N 43/40 ( ) (21) Søknadsnr : (22) Inndag : (41) Allm.tilgj : (30) Prioritet : , DE, (86) Int.inndag : (86) Int.søknadsnr : PCT/EP04/10242 (24) Løpedag BASF Aktiengesellschaft, Carl-Bosch-Strasse 38, LUDWIGSHAFEN AM RHEIN, DE Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Siegfried Strathmann, Donnersbergstrasse 9, LIMBURGERHOF, 67117, DE Jordi Tormo i Blasco, Carl-Benz-Strasse 10-3, LAUDENBACH, 69514, DE Thomas Grote, Im Höhnhausen 18, WACHENHEIM, 67157, DE Reinhard Stierl, Jahnstrasse 8, FREINSHEIM, 67251, DE Ulrich Schöfl, Erlenstrasse 8, BRÜHL, 68782, DE Maria Scherer, Hermann-Jürgens-Strasse 30, GODRAMSTEIN, 76829, DE Fungicidblandinger basert på et triazolopyrimidinerivat og en konazol (51) Klasse : A01N 43/647 ( ) A01N 43/64 ( ) (21) Søknadsnr : (22) Inndag : (41) Allm.tilgj : (30) Prioritet : , DE, (86) Int.inndag : (86) Int.søknadsnr : PCT/EP04/13068 (24) Løpedag BASF Aktiengesellschaft, Carl-Bosch-Strasse 38, LUDWIGSHAFEN AM RHEIN, DE Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Siegfried Strathmann, Donnersbergstrasse 9, LIMBURGERHOF, 67117, DE Jordi Tormo i Blasco, Carl-Benz-Strasse 10-3, LAUDENBACH, 69514, DE Thomas Grote, Im Höhnhausen 18, WACHENHEIM, 67157, DE Reinhard Stierl, Jahnstrasse 8, FREINSHEIM, 67251, DE Ulrich Schöfl, Erlenstrasse 8, BRÜHL, 68782, DE Maria Scherer, Hermann-Jürgens-Strasse 30, GODRAMSTEIN, 76829, DE Fungicidale blandinger basert på et triazolopyrimidinderivat og en kondazol (51) Klasse : A01N 43/647 ( ) (21) Søknadsnr : (22) Inndag : (41) Allm.tilgj : (30) Prioritet : , DE, (86) Int.inndag : (86) Int.søknadsnr : PCT/EP04/10918 (24) Løpedag BASF Aktiengesellschaft, Carl-Bosch-Strasse 38, LUDWIGSHAFEN AM RHEIN, DE Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Siegfried Strathmann, Donnersbergstrasse 9, LIMBURGERHOF, 67117, DE Jordi Tormo i Blasco, Carl-Benz-Strasse 10-3, LAUDENBACH, 69514, DE Thomas Grote, Im Höhnhausen 18, WACHENHEIM, 67157, DE Reinhard Stierl, Jahnstrasse 8, FREINSHEIM, 67251, DE Ulrich Schöfl, Erlenstrasse 8, BRÜHL, 68782, DE Maria Scherer, Hermann-Jürgens-Strasse 30, GODRAMSTEIN, 76829, DE Fungicidable blandinger 18

nr 40/05-2005.10.03 årgang 95 ISSN 1503-4933

nr 40/05-2005.10.03 årgang 95 ISSN 1503-4933 .. nr 40/05-2005.10.03 årgang 95 ISSN 1503-4933 1.. innholdsfortegnelse 2005.10.03 - nr 40/05 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2 Nye patentsøknader...3 Allment tilgjengelige patentsøknader (A)...21

Detaljer

nr 18/15-2015.04.27 NO årgang 105 ISSN 1503-4933

nr 18/15-2015.04.27 NO årgang 105 ISSN 1503-4933 .. nr 18/15-2015.04.27 NO årgang 105 ISSN 1503-4933 BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep. 0033 Oslo E-POST mail@patentstyret.no TELEFON 22 38 73 00 TELEFAKS 22 38 73 01 INFOSENTERETS

Detaljer

nr 11/07-2007.03.12 NO årgang 97 ISSN 1503-4933

nr 11/07-2007.03.12 NO årgang 97 ISSN 1503-4933 . nr 11/07-2007.03.12 NO årgang 97 ISSN 1503-4933 BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep. 0033 Oslo E-POST mail@patentstyret.no TELEFON 22 38 73 00 TELEFAKS 22 38 73 01 INFOSENTERETS

Detaljer

patent tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4933 Norsk www.patentstyret.no

patent tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4933 Norsk www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4933 Norsk patent tidende www.patentstyret.no Norsk patenttidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor patentområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4933

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4933 .. nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4933 BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep. 0033 Oslo E-POST mail@patentstyret.no TELEFON 22 38 73 00 TELEFAKS 22 38 73 01 INFOSENTERETS

Detaljer

nr 19/10-2010.05.10 NO årgang 100 ISSN 1503-4933

nr 19/10-2010.05.10 NO årgang 100 ISSN 1503-4933 . nr 19/10-2010.05.10 årgang 100 ISSN 1503-4933 BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep. 0033 Oslo E-POST mail@patentstyret.no TELEFON 22 38 73 00 TELEFAKS 22 38 73 01 INFOSENTERETS

Detaljer

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4933

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4933 . nr 13/10-2010.03.29 årgang 100 ISSN 1503-4933 BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep. 0033 Oslo E-POST mail@patentstyret.no TELEFON 22 38 73 00 TELEFAKS 22 38 73 01 INFOSENTERETS

Detaljer

nr 30/12-2012.07.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4933

nr 30/12-2012.07.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4933 . nr 30/12-2012.07.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4933 BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep. 0033 Oslo E-POST mail@patentstyret.no TELEFON 22 38 73 00 TELEFAKS 22 38 73 01 INFOSENTERETS

Detaljer

nr 16/15-2015.04.13 NO årgang 105 ISSN 1503-4933

nr 16/15-2015.04.13 NO årgang 105 ISSN 1503-4933 .. nr 16/15-2015.04.13 NO årgang 105 ISSN 1503-4933 BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep. 0033 Oslo E-POST mail@patentstyret.no TELEFON 22 38 73 00 TELEFAKS 22 38 73 01 INFOSENTERETS

Detaljer

nr 11/09-2009.05.18 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 11/09-2009.05.18 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 11/09-2009.05.18 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

design tidende nr 8-2004.04.13 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 8-2004.04.13 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 8-2004.04.13 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

design tidende nr 10-2004.05.10 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 10-2004.05.10 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 10-2004.05.10 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 25 2000.06.19 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 25 2000.06.19 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 25 2000.06.19 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 25/08-2008.12.01 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 25/08-2008.12.01 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 25/08-2008.12.01 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 20 04.10.1999 NO årgang 29 ISSN 0803-6985 norsk mønster tidende

nr 20 04.10.1999 NO årgang 29 ISSN 0803-6985 norsk mønster tidende nr 20 04.10.1999 NO årgang 29 ISSN 0803-6985 norsk mønster tidende MELDINGER Informasjon til Patentstyrets kunder og brukere fra World Intellectual Property Organization (WIPO) WIPO inviterer interesserte

Detaljer

nr 02/05-2005.01.10 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 02/05-2005.01.10 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.10-02/05 nr 02/05-2005.01.10 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 15/09-2009.07.13 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 15/09-2009.07.13 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 15/09-2009.07.13 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 6 2000.02.07 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 6 2000.02.07 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 6 2000.02.07 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 37/09-2009.09.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 37/09-2009.09.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 37/09-2009.09.07 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 50-2003.12.08 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 50-2003.12.08 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 50-2003.12.08 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39 2000.09.25 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 39 2000.09.25 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 39 2000.09.25 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

tidende nr 38-2003.09.15 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 38-2003.09.15 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 38-2003.09.15 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 40 2001.10.01 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 40 2001.10.01 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 40 2001.10.01 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

tidende nr 44-2003.10.27 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 44-2003.10.27 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 44-2003.10.27 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 41-2003.10.06 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 41-2003.10.06 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 41-2003.10.06 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 36/05-2005.09.05 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 36/05-2005.09.05 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 36/05-2005.09.05 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer