Journaldato: , Journalenhet: KVD - Sentral journalførende enhet for Kvinesdal kommune, Dokumenttype: I,U,X,N,S, Status: J - Journalført

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Journaldato: 12.8.2011, Journalenhet: KVD - Sentral journalførende enhet for Kvinesdal kommune, Dokumenttype: I,U,X,N,S, Status: J - Journalført"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Journalenhet: KVD - Sentral journalførende enhet for, Dokumenttype:,,X,N,S, Status: J - Journalført nnkalling til skogbruksmøte NMSK og SML 2007/ /2011 PLM/DM V08 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Magne Solås Ole Helle Terje Rørvik Steinar Eikebrok Kai Ove Kvinlaug Fred Jonny Wikøren Svar - ndervisningsstillinger ledig fra (D 456) ndervisningsstillinger ledig fra (D 456) 2011/ /2011 STØ/TNH 411 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Jenny Aarli Vidar Konradsen Vivianne Høydal Anne Svindland Tetiana Gotheim Roy Ågedal Hilde Bakke Hope Morten Lindhom Ronny Tønnessen Kari Helene Randidatter Jacobsen Kari Henriksen Marthe-Beate Edvardsen Bente K. Fossdal STØ/TNH Side: 1 av 13

2 Svar - ndervisningsstillinger ledig fra (D 456) ndervisningsstillinger ledig fra (D 456) 2011/ /2011 STØ/TNH 411 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Preben G. Jakobsen STØ/TNH Ang. riving av driftsbygning på 094/007 Øystein Moi, 094/007 - Riving av driftsbygning 2011/ / /007 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Øystein Moi nnsamling av minnemateriale etter 22/7-tragedien Oppfølging av terrorkatastrofen 2011/ /2011 RÅD/CAD X00 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KAVA v/bård Raustøl STØ/OAS Følgebrev - kvittering for behandlet refusjonskrav Skogfond 2007/ /2011 V70 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Johannes Meland Side: 2 av 13

3 Oversendelse av matrikkelbrev, 066/001/036 Johannes Haddeland, 066/001 - Bortfeste 2010/ /2011 PLM/MC 066/001 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Alf Einar Solberg PLM/MC Lyngdal Fyringssentral AS - Tillatelse til plassering av dieseltank på 122/056, Øye Thorvald Reiersen, 122/056 - Tankanlegg 2011/ /2011 PLM/JHH 122/056 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Lyngdal Fyringssentral A/S PLM/JHH nger B. Aase - Tillatelse til avløpsanlegg for fritidsbolig på 014/111 Sande nger Bøgvald Aase, 014/111 - Avløpsanlegg 2011/ / /111 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: nger B. Aase Følgebrev - kvittering for behandlet refusjonskrav Skogfond 2007/ /2011 V70 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Gerd Elise Ødegård Side: 3 av 13

4 Svar på brev om påminnelse om innsending av refusjonskrav HMS - Kvinlog skule 2011/ /2011 RÅD/HE O Off.l. 13/Fvl. 13 nr. 1 - Personlig 440 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: NAV - Lokalt KVS/OST Arbeidsmiljøkartlegging - Personalmappe 2007/ /2011 STØ/HO P Offl. 13, 23, 24, 25/Fvl. 13 nr. 1 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RÅD/CAD Sigbjørn Egeland - Pålegg om å søke konsesjon, 124/007 Egeland Boplikt - kontroll 2011/ /2011 PLM/DM V63 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Sigbjørn Egeland PLM/DM Eiendomsopplysninger, 104/198/000/018 Eiendomsopplysninger Meglere 2011/ /2011 SER/DSH V60 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Aktiv Eiendomsmegling, Kristiansand SER/LG Side: 4 av 13

5 Telefonsamtale Asfalt Sør, 111/008 - Asfaltverk N 2009/ /2011 PLM/KE 111/008 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Torje Hommekland Arnfinn Eikebrokk RÅD/AE Camilla Bruno Dunsæd RÅD/CAD Vedr. byggetillatelse på 122/078 Oddbjørn Grøtteland, 122/078 - Enebolig 2008/ /2011 PLM/MC 122/078 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PLM/MC B 52 Agder Energi Nett AS Arbeidsattest - Personalmappe 2011/ / STØ/HO P Offl. 13, 23, 24, 25/Fvl. 13 nr. 1 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: STØ/HO tbetaling av integreringstilskudd år 1 for 2011 Tilskudd - Flyktninger 2007/ / NAV/EKO 233 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: NAV/EKO D Side: 5 av 13

6 Søknad om forlengelse av godkjenning 106/003 Jens Helge Træland 106/003 - Avløpsanlegg 2008/ / /003 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: B 13 Hunsbedt Rør Vedr. avtale om kjøp av grunn til fortau, 013/023, fortau boligfelt Lindlandsbakken 011/168, 012/001 m.fl. og 013/023 - Fradeling X 2007/ / PLM/MC 011/168 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Jens Helge Træland Jens Helge Træland Varsel om kartforretning, 010/136 Kari Svindland, 010/136 - Deling 2009/ / /136 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Kari Svindland Tobias Svindland Veronika Vold Tom Erik Tesdal Vilhelm Willumsen Side: 6 av 13

7 OP barnehageåret 2011/2012 Elev / / RÅD/AE E Offl. 13/Fvl. 13 nr. 1 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Foresatte BAR/FHS OP barnehageåret 2011/2012 Elev / / RÅD/AE E Offl. 13/Fvl. 13 nr. 1 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Foresatte BAR/FHS Søknad om permisjon - Personalmappe 2009/ / STØ/HO P Offl. 13, 23, 24, 25/Fvl. 13 nr. 1 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: STØ/HO Søknad om tilskudd og bruk av skogfond, 036/001 Skogkultur / /2011 O nntatt fra publisering - Offl., Forskr. 7 V72 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Oddvar Teistedal Side: 7 av 13

8 nnhenting av opplysninger 129/066 Eiendomsopplysninger Meglere 2011/ /2011 SER/DSH V60 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: SER/LG Legal Advokat og Eiendom AS Yrkespraksis skuleåret Åpen omsorg, avd. Fjotland 2008/ /2011 FJO/VFR H31 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: FJO/VFR Kvinlog skule Leiekontrakt for bolig Eljestraumvegen / / SER/BGK O Off.l. 13/Fvl. 13 nr. 1 - Personlig 613 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: SER/BGK TE Retur av tinglyst dokument, 013/039 Lindlandsbakken, 013/013 og 012/011 - Solhaug/Strømland 2007/ / /013 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Statens kartverk Tinglysing Side: 8 av 13

9 Vedr. naustrett i Lervika, 111/001 Bjørn Lervik, 111/001 - Båtnaust 2010/ / PLM/MC 111/001 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PLM/MC Kirsten Lervik 1. delutbetaling tilskudd Bygdeutviklingsmidler - Sissel Eftestøl Harbakk, 198/ / /2011 PLM/DM O nntatt fra publisering - Offl., Forskr. 7 V12 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: nnovasjon Norge PLM/DM Avstand høyspenningslinje Kvina Offshoreservice AS, 113/ / / /281 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE Agder Energi Nett AS Benedicte B. Gundersen - Søknad om SFO-plass Skolefritidsordning (SFO) 2011/2012- Liknes skole 2011/ / LS/BFR O nntatt fra publisering - Offl., Forskr. 7 A22 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: LS/BFR Monica Gundersen Side: 9 av 13

10 Søknad om endring av tillatelse, 049/080 Arne Haugland 049/080 - Hytte / / /080 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: B 11 Solhytten AS Søknad om ferdigattest, 049/080 Arne Haugland 049/080 - Hytte / / /080 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: B 12 Solhytten As Varsel om kartforretning, 150/026 Nabovarsler m.m - Teknisk drift 2008/ / TDR/GNE 611 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TDR/GNE v/ Plan-og miljøenheten Nabovarsel, 104/001/154 Nabovarsler m.m - Teknisk drift 2008/ / TDR/GNE 611 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TDR/GNE TE Advokatfirmaet Harris DA Side: 10 av 13

11 Varsel om oppmålingsforretning, 150/017 Ragnhild Kvinlaug, 150/017 - Deling 2010/ / /017 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Ragnhild Kvinlaug Ken Eric Kvinlaug Gordon Arild Kvinlaug Marit Sørensen Kvinlaug Melinda Signe Kvinlaug Per Magne Røyrås Referat fra byggemøte nr 04 tvidelse av Kulturhuset - tbygging 2011/ /2011 PLM/KE D19 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PLM/KE Cowi AS Varsel om oppmålingsforretning, 104/001/084 Opplysningsvesenets fond, 104/001/084 - nnløsning av festetomt 2011/ / /001/084 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Hilde A. Træland Skaren Advokatfirmaet Harris DA Anne Mary Aagedal Finn Helge Aagedal Karsten Reiersen Solveig Karin Rob Side: 11 av 13

12 nnkalling til samarbeidsmøte Elev / / BAR/BN E Offl. 13/Fvl. 13 nr. 1 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: BAR/BN Sørlandet Sykehus v/habu Varsel om kartforretning, 150/026 Melinda Kvinlaug og Per Magne Røyrås, 150/026 - Fullføring av midlertidig forretning 2011/ / /026 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Ragnhild Kvinlaug Melinda Signe Kvinlaug Per Magne Røyrås v/teknisk drift nnkalling til et tilbakemeldingsmøte/samarbeidsmøte, Elev / / BAR/FHS E Offl. 13/Fvl. 13 nr. 1 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: BAR/FHS Sørlandet sykehus v/habu Side: 12 av 13

13 Mai-Bente G. Rosseland - Søknad om tilskudd til generelle miljøtiltak i jordbruket Regionalt miljøprogram / /2011 SER/KSE O nntatt fra publisering - Offl., Forskr. 7 V18 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: SER/KSE Mai-Bente G. Rosseland Kjell Sverre Trodahl - Søknad om tilskudd til generelle miljøtiltak i jordbruket Regionalt miljøprogram / /2011 SER/KSE O nntatt fra publisering - Offl., Forskr. 7 V18 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: SER/KSE Kjell Sverre Trodahl Side: 13 av 13

Journaldato: 15.8.2011, Journalenhet: KVD - Sentral journalførende enhet for Kvinesdal kommune, Dokumenttype: I,U,X,N,S, Status: J - Journalført

Journaldato: 15.8.2011, Journalenhet: KVD - Sentral journalførende enhet for Kvinesdal kommune, Dokumenttype: I,U,X,N,S, Status: J - Journalført Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.8.2011, Journalenhet: KVD - Sentral journalførende enhet for, Dokumenttype:,,X,N,S, Status: J - Journalført 16.08.2011 Brannvesenet Sør KS Endring av vedtekter,

Detaljer

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.05.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 28.05.2015 nnhold: Varsel om tilsyn med fyringsanlegg Tilsyn fyringsanlegg gnr 16 bnr 402 Sagveien 1

Detaljer

Journaldato: 18.11.2009, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 17.11.2009. Klassering: LYADM/EMH. Dok.

Journaldato: 18.11.2009, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 17.11.2009. Klassering: LYADM/EMH. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.11.2009 nnhold: Kommunal bolig 2009/9811-1 39495/2009 LYADM/EMH 613 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr.

Detaljer

Dok.dato: 31.08.2011. Klassering: 501/448 KOG/EILIE. Dok.dato: 31.08.2011. Klassering: 19/1 PBUL/STDAL. Dok.dato: 31.08.2011.

Dok.dato: 31.08.2011. Klassering: 501/448 KOG/EILIE. Dok.dato: 31.08.2011. Klassering: 19/1 PBUL/STDAL. Dok.dato: 31.08.2011. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.9.2011, Dokumenttype:,U,n,x, Status: J,A 06.09.2011 nnhold: Ber om kartlegging av grensepunktene Gnr. 501 bnr. 448, Kastellveien 10 - Grensepåvisning -

Detaljer

Journaldato: 11.7.2014-13.7.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 23.04.2010.

Journaldato: 11.7.2014-13.7.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 23.04.2010. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.7.2014-13.7.2014, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.07.2014 Søknad på ressurser til spesialundervisning/hjelp for Barnehagemappe - 2009/1249-15

Detaljer

Journaldato: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06.

Journaldato: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 28.07.2014 Skole: Interesse søknad som lærer Åpne søknader skolesektoren

Detaljer

Journaldato: 17.10.2014-19.10.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 06.10.2014. Klassering: LYADM/PLA

Journaldato: 17.10.2014-19.10.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 06.10.2014. Klassering: LYADM/PLA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 19.10.2014, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.10.2014 Tilbud om fastlegehjemmel D 1737 - Ledig stilling som fastlege i 2014/1175-14 37844/2014

Detaljer

Dok.dato: 17.12.2010. Klassering: 8/23 KOG/KAALF. Dok.dato: 30.06.2011. Klassering: ***** INFO OG SERV/SIMOR

Dok.dato: 17.12.2010. Klassering: 8/23 KOG/KAALF. Dok.dato: 30.06.2011. Klassering: ***** INFO OG SERV/SIMOR Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 26.07.2011 Gnr.8 Bnr.23, Brekka Spørreskjema om vann og avløp Gnr.8 Bnr.23, Brekka - Avløpsforhold ved eiendommen - Reidar

Detaljer

Offentlig journal. Tjenestebevis - ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2010/3149-3 26787/2010 27.06.2011 LYLYNG/MOS 26.07.

Offentlig journal. Tjenestebevis - ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2010/3149-3 26787/2010 27.06.2011 LYLYNG/MOS 26.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.6.2011, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.06.2011 Tjenestebevis - ersonalmappe 2010/3149-3 26787/2010 26.07.2010 O offl. 13, fvl. 13

Detaljer

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2015/2016 - ***** ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2015/2016 - ***** ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 17.06.2015 Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2015/2016 - ***** ***** ***** ***** ***** Spesialundervisning

Detaljer

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2014/2015 - ***** ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2014/2015 - ***** ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.06.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 01.07.2015 Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2014/2015 - ***** ***** ***** *****

Detaljer

Offentlig journal. Tilsynsrapport- Vindilhytta. Gnr. 15 bnr. 30, Åmli - Branntilsyn - Vindihytta 2010/13939-1 39511/2010 27.08.2010 28.12.

Offentlig journal. Tilsynsrapport- Vindilhytta. Gnr. 15 bnr. 30, Åmli - Branntilsyn - Vindihytta 2010/13939-1 39511/2010 27.08.2010 28.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 28.12.2010 Tilsynsrapport- Vindilhytta Gnr. 15 bnr. 30, Åmli - Branntilsyn - Vindihytta 2010/13939-1 39511/2010 27.08.2010

Detaljer

Offentlig journal. Vedr lemping av låneavtale. Søknad om startlån - ***** ***** ***** ***** 2012/2887-5 15138/2013 LYADM/SR 29.04.2013 06.05.

Offentlig journal. Vedr lemping av låneavtale. Søknad om startlån - ***** ***** ***** ***** 2012/2887-5 15138/2013 LYADM/SR 29.04.2013 06.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.5.2013, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.05.2013 Vedr lemping av låneavtale Søknad om startlån - 2012/2887-5 15138/2013 29.04.2013 LYADM/SR

Detaljer

Journaldato: 26.12.2014-31.12.2014, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 23.05.

Journaldato: 26.12.2014-31.12.2014, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 23.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.12.2014-31.12.2014, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 05.01.2015 Søknad om kulturmidler Kulturmidler 2012 - Tilskudd til kunst-

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende klageutvalgets behandling av klagesaker. Erstatningssaker - Oppreisningsutvalget 2010/1251-29 12165/2010 08.03.

Offentlig journal. Vedrørende klageutvalgets behandling av klagesaker. Erstatningssaker - Oppreisningsutvalget 2010/1251-29 12165/2010 08.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.3.2011, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 08.03.2011 Vedrørende klageutvalgets behandling av klagesaker Erstatningssaker - Oppreisningsutvalget N 2010/1251-29

Detaljer

Journaldato: 13.10.2010, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 19.08.2010. Klassering: 115/6 LYADM/EK

Journaldato: 13.10.2010, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 19.08.2010. Klassering: 115/6 LYADM/EK Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 18.10.2010 -Søknad om tillatelse til nydyrking, Karl Arvid Brose 2009/2975-26 28868/2010 19.08.2010 Avs./mottaker:

Detaljer

Offentlig journal. Skademelding- ***** ***** ***** 2015/173-2 3844/2015 24.04.2015 09.04.2015 KNØ/LG KNØ/LG. Endring av stilling 2015/974-25 3934/2015

Offentlig journal. Skademelding- ***** ***** ***** 2015/173-2 3844/2015 24.04.2015 09.04.2015 KNØ/LG KNØ/LG. Endring av stilling 2015/974-25 3934/2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.04.15, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.04.2015 Skademelding- Skademeldinger barn - Knøttelia barnehage 2015/173-2 3844/2015 09.04.2015 KNØ/LG BA G51 Avs./mottaker:

Detaljer

Offentlig journal HØRING - SØKNAD OM BYGGING AV TRAKTORVEG PÅ BAKKEJORD, KÅFJORD KOMMUNE

Offentlig journal HØRING - SØKNAD OM BYGGING AV TRAKTORVEG PÅ BAKKEJORD, KÅFJORD KOMMUNE Offentlig journal Seleksjon: Raort generert: 28.5.2009, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttye:,, Status: J,A 02.06.2009 HØRNG - SØKNAD OM BYGGNG AV TRAKTORVG PÅ BAKKJORD, KÅFJORD KOMMN Høring - søknad om bygging

Detaljer

Dok.dato: 10.08.2010. Klassering: 74/81 PBUL/MOFOS. Dok.dato: 13.08.2010. Klassering: 2114pua5 PBUL/KRDEL. Dok.dato: 25.08.2010. Klassering: 509/415

Dok.dato: 10.08.2010. Klassering: 74/81 PBUL/MOFOS. Dok.dato: 13.08.2010. Klassering: 2114pua5 PBUL/KRDEL. Dok.dato: 25.08.2010. Klassering: 509/415 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 01.09.2010 Vedr. konsesjonssøknad Gnr. 74, Bnr. 81, konsesjonsfrihet 2010/3011-5 36434/2010 10.08.2010 PBL/MOFOS 74/81 Mottaker

Detaljer

Offentlig journal. Gnr.57 bnr.64 nordre Sætrevei 1 - Vedrørende kommentarbrev fra Advokatfirmaet Torkildsen & Co AS 2013/300-34 3251/2015 01.04.

Offentlig journal. Gnr.57 bnr.64 nordre Sætrevei 1 - Vedrørende kommentarbrev fra Advokatfirmaet Torkildsen & Co AS 2013/300-34 3251/2015 01.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 19.01.2015-19.04.2015, - 19.04.2015, Arkivdel: SAK2,GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.04.2015

Detaljer

Offentlig journal. Konsesjonstakst for gnr/bnr 79/2,12, 1/2 av 79/1. Diverse bekreftelser i landbruket 2011/1867-11 9424/2012 06.03.

Offentlig journal. Konsesjonstakst for gnr/bnr 79/2,12, 1/2 av 79/1. Diverse bekreftelser i landbruket 2011/1867-11 9424/2012 06.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.3.2012, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.03.2012 Konsesjonstakst for gnr/bnr 79/2,12, 1/2 av 79/1 Diverse bekreftelser i landbruket

Detaljer

Periode: 03-01-2012-03-01-2012

Periode: 03-01-2012-03-01-2012 DMS2002 - Software nnovation 05.01.2012 Offentlig journal Periode: 03-01-2012-03-01-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01575-8 U Dok.dato: 17.08.2011

Detaljer

Journaldato: 10.2.14, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.

Journaldato: 10.2.14, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.2.14, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 12.02.2014 Konkurransegrunnlag Kjøp av

Detaljer

Journaldato: 4.10.2012-10.10.2012, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 12.10.2012.

Journaldato: 4.10.2012-10.10.2012, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 12.10.2012. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.10.2012-10.10.2012, Journalenhet: LL -, Dokumenttype:,,N,X,S, Status: J,A 12.10.2012 Tilbud om midlertidig engasjement for avlevering av arkivmaterialet

Detaljer

Offentlig journal. Tvistebehandling - Fagforbundet. Tariffoppgjøret 2010 - forhandlinger og protokoller i HTA kap. 5.2 2010/1928-23 20923/2010

Offentlig journal. Tvistebehandling - Fagforbundet. Tariffoppgjøret 2010 - forhandlinger og protokoller i HTA kap. 5.2 2010/1928-23 20923/2010 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.8.2011, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 09.08.2011 Tvistebehandling - Fagforbundet Tariffoppgjøret 2010 - forhandlinger og protokoller i HTA kap. 5.2 2010/1928-23

Detaljer

Journaldato: 17.08.12-23.08.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 14.08.

Journaldato: 17.08.12-23.08.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 14.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.08.12-23.08.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 27.08.2012 nnhold: levlister grunnskoleskyss for

Detaljer

Journaldato: 13.12.2012, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A

Journaldato: 13.12.2012, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.12.2012 Søknad om refusjon av avløserutgifter ved sykdom mv, - søknad om avløsertilskudd ved sykdom

Detaljer

Dok.dato: 01.07.2011. Klassering: ***** NED-S/SVLIN

Dok.dato: 01.07.2011. Klassering: ***** NED-S/SVLIN Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.9.2011, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 19.09.2011 Enkeltvedtak 2011/12 Elevmappe - 2010/12011-9 32259/2011 01.07.2011 NED-S/SVLN E Mottaker NED-S/SVLN

Detaljer

Dok.dato: 12.02.2010. Klassering: 2110r1 PBUL/ROVIN. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 308/11 KOG/JOSPA. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 308/11

Dok.dato: 12.02.2010. Klassering: 2110r1 PBUL/ROVIN. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 308/11 KOG/JOSPA. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 308/11 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.2.2011, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 25.02.2011 Referat fra oppstartskonferanse Reguleringsplan Gamle Sandvigvei 4 2010/1619-2 7650/2010 12.02.2010

Detaljer

Offentlig journal. Vintervedlikehold 2010/2011 - Rottenvik Grendehus. Vintervedlikehold 2010-2011 2010/4653-4 34681/2010 05.10.

Offentlig journal. Vintervedlikehold 2010/2011 - Rottenvik Grendehus. Vintervedlikehold 2010-2011 2010/4653-4 34681/2010 05.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.10.2010, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype:,U, Status: J,A 11.10.2010 nnhold: Vintervedlikehold 2010/2011 - Rottenvik Grendehus Vintervedlikehold

Detaljer